Gorenje DE71 Vartotojo vadovas

Gorenje DE71  Vartotojo vadovas

LT

IŠSAMIOS INSTRUKCIJOS

DŽIOVYKLĖS NAUDOJIMAS

www.gorenje.com

Gyvenimas šiandien sudėtingas. Tegul skalbinių priežiūra bus paprasta! Jūsų naujojoje » darbus. »

WaveActive WaveActive

« džiovyklėje naudojamos pažangios technologijos ir naujausi skalbinių priežiūros pasiekimai, kurie padeda supaprastinti kasdienius namų ruošos « technologija užtikrina kuo geresnę bet kokių drabužių priežiūrą su minimaliu susiglamžymu. Be to, jūsų nauja džiovyklė taip pat yra nekenksminga aplinkai, nes ji naudoja energiją taupiausiu būdu.

Ši džiovyklė yra skirta tik buitiniam naudojimui. Nedžiovinkite drabužių, kurie nėra tinkami džiovyklėms.

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes: Informacija, patarimas arba rekomendacija Įspėjimas – bendras pavojus Įspėjimas – elektros smūgio pavojus Įspėjimas – karšto paviršiaus pavojus Įspėjimas – gaisro pavojus!

Svarbu atidžiai perskaityti instrukcijas.

TURINYS

12

13 Techninė informacija 14 Valdymo įtaisas

16

16 Patalpos pasirinkimas 19 Džiovyklės kojelių reguliavimas 20 Kondensato išleidimas 21 Prijungimas prie elektros tinklo 22 Perkėlimas ir gabenimas po montavimo

24

24 1 žingsnis: Atsižvelkite į etiketes ant skalbinių 25 2 žingsnis: Pasiruošimas skalbinių džiovinimui 29 3 žingsnis: Pasirinkite tinkamą džiovinimo programą 37 5 žingsnis: Džiovinimo programos pradėjimas 37 6 žingsnis: Džiovinimo programos pabaiga

40

41 Tinklo filtro ant durelių valymas 42 Šilumos siurblio filtro valymas 43 Šilumokaičio valymas 44 Kondensato bako ištuštinimas 45 Džiovyklės valymas

46

46 Ką daryti ...?

47 Trikčių lentelė 50 Techninė apžiūra

51 ŠALINIMAS ĮVADAS DŽIOVYKLĖS PARUOŠIMAS PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ DŽIOVINIMO PROCESAS, PO ŽINGSNIO DŽIOVYKLĖS VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA TRIKČIŲ ŠALINIMAS ĮVAIRI INFORMACIJA

3

4

SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Nenaudokite džiovyklės pirmiausia neperskaitę ir nesupratę šių instrukcijų.

Šios džiovyklės naudojimo instrukcijos pateikiamos su skirtingų džiovyklių tipais arba modeliais. Todėl jos gali apimti nustatymus ar įrangą, kurios jūsų džiovyklėje nėra.

Nesilaikant naudojimo instrukcijų

ar netinkamai naudojant džiovyklę galite sugadinti skalbinius ar mašiną, arba sužaloti vartotoją. Laikykite naudojimo instrukcijas po ranka, netoli džiovyklės.

Naudojimo instrukcija taip pat yra mūsų interneto svetainėje www.gorenje.com.

Jūsų džiovyklė skirta tik buitiniam naudojimui.

Jei džiovyklė naudojama profesionalioje aplinkoje, pelno tikslais arba intensyviau nei normaliomis naudojimo buityje sąlygomis, arba jei džiovyklę naudoja asmuo, kuris nėra vartotojas, tai prietaiso garantinis laikotarpis bus lygus trumpiausiam garantiniam laikotarpiui pagal atitinkamus teisės aktus.

Vykdykite instrukcijas, kaip tinkamai sumontuoti »Gorenje« džiovyklę ir prijungti prie elektros tinklo (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS«).

Visus džiovyklės remonto ar priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ekspertai. Neprofesionalus remontas gali sukelti nelaimingus atsitikimus ar didelius nesklandumus.

Siekiant išvengti pavojaus,

sugadintas maitinimo laidas

gali būti pakeistas tik gamintojo, įgalioto aptarnavimo techniko ar kito įgalioto asmens.

Po montavimo džiovyklė turi pastovėti dvi valandas prieš ją jungiant prie elektros tinklo.

Bent du asmenys privalo montuoti džiovyklę ant skalbimo mašinos.

Džiovyklės negalima jungti prie elektros tinklo, naudojant prailginimo laidą.

Nejunkite džiovyklės prie elektros lizdo, skirto elektriniam skustuvui ir plaukų džiovintuvui.

Nejunkite skalbimo džiovyklės į maitinimo tinklą, naudodamiesi išoriniu perjungimo įtaisu, pavyzdžiui, programuojamu laikmačiu, arba nejunkite prie maitinimo tinklo, kurį maitinimo tiekėjas reguliariai įjungia ir išjungia.

Esant gedimui, naudokite tik patvirtintas atsargines dalis kreipkitės tik į įgaliotus gamintojus.

5

Esant netinkamam džiovyklės prijungimui, netinkamam neįgalioto asmens atliekamam asmuo naudojimui ar aptarnavimui, vartotojas padengia visą žalą ir išlaidas, nes joms netaikoma garantija.

Visada naudokite žarnas, pateikiamas kartu su džiovykle.

Statykite džiovyklę patalpoje su tinkama ventiliacija ir temperatūra nuo 10°C iki 25°C.

Džiovyklę statykite ant lygaus ir stabilus kieto (betoninio) pagrindo.

Nestatykite džiovyklės už rakinamų, slankiųjų durų ar durelių priešais duris ant vyrių. Statykite džiovyklę taip, kad duris visada galima būtų laisvai atidaryti.

Neblokuokite oro išmetimo angų (išleidimo angų).

Nestatykite džiovyklės ant ilgapluoštės kiliminės dangos, nes ji gali trukdyti oro cirkuliacijai.

Ore aplink džiovyklę neturėtų būti dulkių. Oras patalpoje, kur pastatyta džiovyklė, turėtų būti gerai vėdinamas,

kad išvengti dujos, išleistos iš dujinių prietaisų su atvira ugnimi (pvz., židinys), nepatektų į prietaisą.

Tikrinkite, ar aplink džiovyklę nesikaupia pluoštai.

Prietaisas negali liestis su siena ar baldais.

6

Po įdiegimo palaukite likti 24 valandas prieš naudodami džiovyklę. Jei džiovyklė transporto arba priežiūros metu turi būti paguldyta ant šono, guldykite ant kairės pusės, žiūrint iš prietaiso priekio, į apačią.

Nedžiovinkite džiovyklės džiovinti neišskalbtų skalbinių.

Skalbinius, suteptus aliejumi, acetonu, alkoholiu, nafta, dėmių valikliais, terpentinu, vašku ir vaško šalinimo medžiagomis reikia pirmiausia išskalbti skalbimo mašinoje karštu vandeniu ir plovikliu, ir tik po to džiovinti džiovyklėje.

Apranga, kurioje yra latekso, gumos dalių, maudymosi kepuraitės ir detalės su putplasčiu netinka džiovinti džiovyklėje.

Naudokite skalbimo kondicionierių arba panašius produktus, laikantis gamintojo nurodymų.

Išimkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.

Jei kondensato vamzdelis yra užblokuotas arba užsikimšęs, skalbinių džiovyklė nustoja veikti (žr. skyrių »PROGRAMOS/ PRISTABDYMAS IR KEITIMAS/Pilnas kondensato bakelis«).

Prieš perkeliant džiovyklę arba prieš ją saugant nešildomame kambaryje žiemą, kondensato baką reikia ištuštinti.

Valykite filtrus po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Jei išėmėte pašalinti filtrus, įdėkite juos atgal prieš kitą džiovinimo ciklą.

7

Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti džiovyklę

(atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė valymo priemonių gamintojas).

Nedėkite cheminių medžiagų arba kvapų į kondensato baką

(žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS« ir »IŠTUŠTINKITE KONDENSATO BAKĄ«).

Po džiovinimo ištraukite džiovyklės maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Džiovyklėje yra šilumos siurblio sistema oro šildymui.

Sistemą sudaro kompresorius ir šilumokaitis.

Paleidus džiovyklę, kompresoriaus veikimas (tekančio skysčio garsas) arba šaltnešio srautas gali būti garsesnis tol, kol kompresorius veikia. Tai nėra gedimo požymis, ir neturės įtakos naudingam džiovyklės veikimui. Laikui bėgant ir džiovinimo metu šis triukšmas taps tylesnis.

Džiovyklė nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai sugebėjimai nepakankami arba kuriems nepakanta patirties ir žinių. Šie asmenys turi būti instruktuojami apie džiovyklės naudojimą asmens, atsakingo už jų saugumą.

Garantija netaikoma

susidėvinčioms dalims, nedideliems spalvos nukrypimams, padidėjusiam triukšmui, kuris yra džiovyklės ilgo tarnavimo pasekmė, ir neturi įtakos prietaiso funkcionalumui, ir estetiniams komponentų defektams, kurie neturi įtakos džiovyklės funkcionalumui ir saugumui.

8

VAIKŲ SAUGUMAS Neleiskite vaikams žaisti su džiovykle.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams patekti į džiovyklės būgną.

Prieš uždarydami džiovyklės dureles ir paleisdami programą, patikrinkite, ar nieko nėra skalbinių būgne (pavyzdžiui, gal į džiovyklės būgną įlipo vaikas ir uždarė duris iš vidaus).

Aktyvuokite užraktą nuo vaikų.

Žr. skyrių »4 VEIKSMAS: PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ NUSTATYMAS« Užraktas nuo vaikų.

Neleiskite jaunesniems nei trejų metų vaikams būti šalia skalbinių džiovyklės, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

Prietaisas yra pagamintas laikantis visų taikytinų saugos standartų.

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Negalima leisti vaikams žaisti su džiovykle. Patikrinkite, ar vaikai nevalo džiovyklės arba neatlieka kitų techninės priežiūros užduočių be priežiūros.

9

KARŠTO PAVIRŠIAUS PAVOJUS Džiovyklės galinė dalis gali labai įkaisti eksploatavimo metu. Palaukite, kol džiovyklė visiškai atvės, prieš liesdami jos galinę pusę.

Jei džiovinimo metu atidarote džiovyklės dureles, drabužiai gali būti labai karšti ir yra nudegimo pavojus.

Nestabdykite džiovinimo ciklo, kol jis nesibaigė; jei dėl bet kokios priežasties nutrauksite ciklą, būkite atsargūs, išimdami skalbinius iš būgno, nes jie yra labai karšti. Greitai išimkite skalbinius iš būgno ir kuo greičiau paskleiskite, kad jie atvėstų.

10

SAUGA

Naudokite džiovyklę tik skalbiniams, kurie buvo plauti vandeniu. Nedžiovinkite skalbinių, kurie buvo plaunami arba valomi degiais valikliais ar medžiagomis (pvz., benzinu, trichloretilenu ir t.t.), nes tai gali sukelti sprogimą.

Jei valėte drabužius su pramoniniams valikliais arba cheminėmis medžiagomis,

nedžiovinkite

jų džiovyklėse.

Džiovyklė yra apsaugota su automatinio išjungimo sistema perkaitimo atveju. Ši sistema išjungs džiovyklę, jei temperatūra yra per aukšta.

Jei tinklo filtras užsikimšęs, gali būti įjungtas automatinio išjungimo dėl perkaitimo įrenginys. Išvalykite filtrą, palaukite, kol džiovyklė atvės, ir pabandykite paleisti ją dar kartą. Jei džiovyklė vis dar neveikia, skambinkite techninės priežiūros specialistui. 11

DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS

1 2 3 4 5

PRIEKIS 3 Programų pasirinkimo ratukas 6 Durelės 9 Šilumos siurblio filtras 10 Techninių duomenų plokštelė

6 10 9

GALINĖ DALIS 2 3 Kondensato išpylimo žarna Reguliuojama kojelė

1 8 7 2 3

12

TECHNINĖ INFORMACIJA

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Reitingų plokštelė su informacija apie džiovyklę yra ant džiovyklės durelių priekinės vidinės pusės (žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS«).

Plotis Aukštis Džiovyklės gylis (a) Gylis su uždarytomis durelėmis Gylis su atidarytomis durelėmis (b) Svoris Vardinė įtampa Saugiklis Vardinė galia Šaltnešio kiekis Šaltnešio kiekis Maksimali apkrova

600 mm 850 mm 625 mm 653 mm 1134 mm XX/YY kg (priklausomai nuo modelio) Žiūrėkite techninių duomenų lentelę Žiūrėkite techninių duomenų lentelę Žiūrėkite techninių duomenų lentelę Žiūrėkite techninių duomenų lentelę R134a/R450a (priklausomai nuo modelio) Žiūrėkite techninių duomenų lentelę

7 kg

Šio gaminio sudėtyje yra fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šaltnešio tipas: R134a Šaltnešio kiekis: 0,18 kg Iš viso GWP (pasaulinio klimato atšilimo potencialas): 1430 CO 2 atitikmuo: 0,257 t Hermetiškas.

7 kg/8 kg

Šio gaminio sudėtyje yra fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šaltnešio tipas: R450a Šaltnešio kiekis: 0,33 kg Iš viso GWP (pasaulinio klimato atšilimo potencialas): 604 CO 2 atitikmuo: 0,200 t Hermetiškas.

Techninių duomenų plokštelė

TYPE: SP15/XXX MODEL: XXXXXX/X Art.No.: XXXXXX Ser.No.: XXXXXXXX

220-240 V ~ XX Hz XX A Pmax.: XXXX W RXXXX/XXX kg X kg IPX4 13

VALDYMO ĮTAISAS

1 2 1 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Džiovyklės įjungimas/ išjungimas.

2 PROGRAMŲ PASIRINKIMO RANKENĖLĖ 3 START/PAUSE MYGTUKAS

Naudokite šį mygtuką pradėti arba nutraukti programą.

Pasibaigus paleidimui arba pertraukos metu mirksės mygtuko lemputė; Programai prasidėjus, ši lemputė bus įjungta nuolat.

3

14

4 5 6 7 8 9 10 4 EXTRA DRY

LYGIS) (SAUSUMO Užsidega simbolis pasirinkus funkciją

7 START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) Galimybė nustatyti pradžios delsą

9

Užsidega simbolis

IŠTUŠTINTI KONDENSATO BAKĄ 5 HALF

LOAD (UŽPILDYTA IKI PUSĖS)

8

Užsidega simbolis

IŠVALYTI FILTRĄ 10 ANTI CREASE

(APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA) Užsidega simbolis ir apsaugos nuo susiglamžymo laikas.

6

Užsidega

VAIKŲ UŽRAKTO NUO

simbolis Paspauskite 4+7 padėtis ir palaikykite 3 sekundes.

15

MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS

Nuimkite pakuotę. Išpakuodami būkite atsargūs, kad nepažeistumėte džiovyklės su aštriais daiktais.

PATALPOS PASIRINKIMAS

10 cm 5 cm 10 cm Džiovyklė negali liestis su siena ar baldais. Siekiant optimalaus džiovinimo režimo, rekomenduojame išlaikyti atstumą nuo sienų, kaip parodyta paveikslėlyje. Jeigu negalima išlaikyti minimalaus reikalaujamo atstumo, džiovyklė gali perkaisti.

Ventiliatorius ant galinės sienelės ir oro išleidimo anga priekinėje džiovyklės pusėje turi būti neuždengtos. Patalpa, kurioje statoma džiovyklė, turi būti tinkamai vėdinama, temperatūra joje turi būti nuo 10°C iki 25°C. Naudojant džiovyklę žemesnėje aplinkos temperatūroje, džiovyklės viduje gali kauptis kondensatas. Negalima montuoti džiovyklės kambaryje, kur yra užšalimo pavojus. Vandens talpykloje arba siurblyje užšalęs vanduo gali sugadinti džiovyklę.

Džiovyklė skleidžia šilumą. Todėl nestatykite jos labai mažame kambaryje, nes džiovinimo procesas gali būti ilgesnis dėl riboto kiekio oro.

Apšvietimas patalpoje turi būti pakankamas, kad būtų galima perskaityti informaciją valdymo pulto ekrane.

16

DŽIOVYKLĖS PASTATYMAS

Jei taip pat turite (tų pačių) atitinkamų matmenų džiovyklę »Gorenje«, tai ją galima statyti ant skalbyklės »Gorenje«; šiuo atveju turi būti naudojamos vakuuminės kojelės. Kitu atveju džiovyklė gali būti statoma šalia skalbyklės (pav. nuo 1 iki 3).

Jei jūsų »Gorenje« skalbimo mašina yra mažesnė (minimalus gylis 545 mm) nei »Gorenje« džiovyklė, tada reikia įsigyti džiovyklės atramą (2 pav.). Turi būti naudojamos pridedamos vakuuminės kojelės; jos skirtos neleisti džiovyklei slidinėti.

Papildomą įrangą (džiovyklės laikiklį (a) ir vakuumines kojeles (b), jei nėra pridėtos) galima įsigyti techninės priežiūros skyriuose.

Paviršius, ant kurio statomas prietaisas, turi būti švarus ir lygus. »Gorenje« skalbimo mašina, ant kurios ketinate statyti »Gorenje« džiovyklę, turi atlaikyti »Gorenje« džiovyklės svorį (žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS/Techninė informacija«).

4X b a

1 2 3

Bent du asmenys privalo montuoti džiovyklę ant skalbimo mašinos.

Džiovyklės durelių atidarymas (vaizdas iš viršaus)

Žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS/Techninė informacija«.

a = 625 mm b = 1134 mm 180° 17

Nestatykite džiovyklės už rakinamų, slankiųjų durų ar durelių priešais duris ant vyrių. Statykite džiovyklę taip, kad duris visada galima būtų laisvai atidaryti.

Nestatykite džiovyklės ant ilgapluoštės kiliminės dangos, nes ji gali trukdyti oro cirkuliacijai.

90° 90° 90° 90° Po namestitvi stroja ne zaženite, dokler ne miruje 24 ur. Če je treba sušilni stroj pri prevozu in servisiranju položiti na tla, ga položite na levo stran, gledano od spredaj.

18

DŽIOVYKLĖS KOJELIŲ REGULIAVIMAS

Nustatykite džiovyklę lygiai išilgine ir skersine kryptimi ant pasukamų reguliuojamų kojelių, kurios leidžia ją išlyginti +/– 1 cm. Naudokite gulsčiuką ir veržliaraktį Nr. 22.

Grindys, ant kurių statoma džiovyklė, turi būti su betoniniu pagrindu. Jie turi būti sausi ir švarūs; kitaip džiovyklė gali slydinėti. Taip pat išvalykite reguliuojamas kojeles.

Džiovyklė turi stovėti ant kieto, lygaus ir stabilaus pagrindo.

Neteisingai sulygiavus reguliuojamas džiovyklės kojeles, ji gali vibruoti, prietaisas ims judėti po patalpą ir veikti keldamas triukšmą. Neteisingai sulygiavus džiovyklę, garantija nebetaikoma.

Įrenginio eksploatavimo metu kartais gali atsirasti neįprastas arba garsus triukšmas; dažniausiai jis kyla dėl netinkamai pastatyto prietaiso.

19

KONDENSATO IŠLEIDIMAS

Drėgmė iš skalbinių yra ištraukiama į kondensatoriaus bloką ir kaupiasi kondensato bake.

Džiovinimo metu deganti įspėjamoji lemputė (simbolis (9)), dega ekrane) įspėja apie pilną kondensato baką, kurį reikia visiškai ištuštinti.

Kad neriektų ištuštinti kondensato bako, galima nukreipti kondensato išleidimo vamzdelį, esantį ant galinės prietaiso sienelės, tiesiai į kanalizaciją.

1

Atlaisvinkite žarną nuo laikiklio galinėje džiovyklės sienelėje (kairėje pusėje, po viršutiniu dangčiu).

2

Įkiškite žarną į kanalizaciją ne aukščiau kaip 80 cm aukštyje nuo grindų.

Jei nuspręsite kondensato išleidimo žarną paleisti į kanalizaciją, įsitikinkite, kad žarna yra tvirtai pritvirtinta. Taip bus išvengta vandens išsiliejimo, dėl kurio gali atsirasti netikėta žala.

Visada naudokite žarnas, pateikiamas kartu su džiovykle. 20

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

2 h Po montavimo džiovyklė turi pastovėti dvi valandas prieš ją jungiant prie elektros tinklo. tai leis džiovyklei stabilizuotis.

Prijunkite džiovyklę prie maitinimo lizdo. Sumontavus mašiną, sieninis lizdas turi būti laisvai pasiekiamas. Anga turėtų būti įrengta su įžeminimo kontaktu (laikantis atitinkamų teisės aktų).

Džiovyklės duomenys nurodyti techninių duomenų plokštelėje (žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS/Techninė informacija«).

Rekomenduojame naudoti apsaugą nuo viršįtampio, norint apsaugoti prietaisą žaibo smūgio atveju.

Džiovyklės negalima jungti prie elektros tinklo, naudojant prailginimo laidą.

Nejunkite džiovyklės prie elektros lizdo, skirto elektriniam skustuvui ir plaukų džiovintuvui.

Remontą ir priežiūrą, susijusius su sauga arba veikimu, turėtų atlikti kvalifikuoti ekspertai.

Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas asmuo.

21

PERKĖLIMAS IR GABENIMAS PO MONTAVIMO

Po kiekvieno džiovinimo ciklo džiovinimo siurblio skyriuje lieka nedidelis kiekis kondensato. Įjunkite džiovyklę, pasirinkite vieną iš programų, ir leiskite prietaisui veikti maždaug pusę minutės. Taip bus išpumpuotas likęs vanduo ir išvengta žalos vežant džiovyklę.

Jei džiovyklės negalima transportuoti vertikalioje padėtyje, paguldykite ją ant kairės pusės.

Pervežus, džiovyklę reikia palikti stovėti ne mažiau kaip dvi valandas, prieš vėl prijungiant prie elektros tinklo. Prietaisą turi montuoti ir prijungti kvalifikuotas specialistas.

Jei džiovyklė buvo transportuojama laikantis instrukcijų, džiovyklę reikia palikti stovėti mažiausiai 24 valandas, prieš vėl prijungiant prie elektros tinklo. To nepadarius, šilumos siurblys gali sugesti, ir garantija nebegalios.

Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS/Džiovyklės statymas«).

Prieš prijungdami džiovyklę atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba džiovyklės naudojimo, garantija negali būti taikoma.

Diržą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas techninės priežiūros specialistas, galintis patiekti originalią atsarginę dalį su kodu OPTIBELT EPH 1906, kodas 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, kodas 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, kodas 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, kodas 270313 (priklausomai nuo modelio). 22

PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ

Patikrinkite, ar džiovyklė atjungta nuo maitinimo tinklo; Tuomet atidarykite dureles traukdami kairiąją pusę durelių link savęs. (pav. nuo 1 iki 2).

Prieš pirmą džiovyklės naudojimą išvalykite džiovinimo būgną minkštu drėgnu medvilniniu skudurėliu ir vandeniu (3 pav.).

1 2 3

Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti džiovyklę (atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė valymo priemonių gamintojas).

23

DŽIOVINIMAS, ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO (1–6) 1 ŽINGSNIS: ATSIŽVELKITE Į ETIKETES ANT SKALBINIŲ

Normalus skalbimas; Jautrių skalbinių skalbimas Balinimas Cheminis valymas Lyginimas

Didžiausia skalbimo tempera tūra 95°C 95 Didžiausia skalbimo tempera tūra 60°C 60 95 60 Didžiausia skalbimo tempera tūra 40°C 40 40 Didžiausia skalbimo tempera tūra 30°C 30 Skalbimas tik rankomis 30 Balinimas šaltame vandenyje Balinti neleidžiama Neskalbkite c1 Cheminis valymas su visomis medžiagomis A Tirpiklis naftos pagrindu R11, R113 P Cheminis valymas žibalu, grynu alkoholiu ir R 113 F Cheminis valymas neleidžiamas Karštas lyginimas iki 200°C Karštas lyginimas iki 150°C Karštas lyginimas iki 110°C Lyginimas neleidžiamas

Džiovinimas

Sausas plokščias (dėti ant plokščio paviršiaus) Lašinamas sausas Linija sausa Aukšta temperatūra Žema temperatūra Nedžiovinti džiovintuve 24

2 ŽINGSNIS: PASIRUOŠIMAS SKALBINIŲ DŽIOVINIMUI

1. 2. 3. Išrūšiuokite skalbinius pagal audinio tipą ir storį (žr. PROGRAMŲ LENTELĖ).

Užsekite sagas ir užtrauktukus, suriškite kaspinus, išverskite kišenes.

Dėkite plonus drabužius į specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.

(Specialios paskirties skalbimo maišelį galima įsigyti kaip papildomą priedą).

Itin plonų audinių, kurie gali būti deformuoti, džiovinti nerekomenduojama. Šių tipų skalbinių negalina džiovinti džiovykle, nes drabužiai gali deformuotis: • • • • • odos drabužių ir kitų odos gaminių; drabužių, dengtų vašku arba apdorotų bet kokiu kitu būdu; drabužių su didelėmis medžio, plastiko ar metalo detalėmis; drabužių su blizgučiais; drabužių su metalinėmis detalėmis, kurios gali rūdyti.

25

DŽIOVINIMAS KREPŠELYJE

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Prieš pirmą džiovinimo ciklą išimkite iš būgno krepšelį ir visas pakavimo medžiagas.

Skalbinius galima džiovinti tik krepšelyje, kai naudojama laikina džiovinimo programa. (Krepšelį galima įsigyti kaip papildomą priedą serviso centre.)

1

Atidarykite džiovyklės dureles ir įdėkite skalbinius.

2

Įdėkite džiovinimo krepšelį, pritvirtindami jį prie durų tarpiklio (kaip parodyta paveikslėlyje).

3

Krepšelis gali būti naudojamas džiovinti sportinius batus, šlepetes ar bet kokius kitus daiktus, kurių nenorite džiovinti džiovyklės džiovinimo būgne (maksimali apkrova: 2,5 kg).

4

Po džiovinimo išimkite džiovinimo krepšelį ir uždarykite džiovyklės dureles.

Džiovinkite tik švarius sportinius batus ar šlepetes, kurie buvo išgręžti pakankamai, kad netekėtų vanduo. Kai būgnas sukasi, skalbinių krepšys nejuda. Todėl įsitikinkite, kad daiktai, kuriuos džiovinate krepšyje, nesiliestų su būgnu, nes tai gali sugadinti daiktą ir džiovyklę.

26

DŽIOVYKLĖS ĮJUNGIMAS

Maitinimo laidu prijunkite džiovyklę prie elektros tinklo.

Paspauskite (1)

ĮJUNGIMO

/IŠJUNGIMO mygtuką, kad įjungtumėte džiovyklę. (1 pav.).

Su kai kuriais modeliais taip pat yra apšviestas džiovyklės būgnas. (2 pav.). (Džiovinimo būgno apšvietimas netinka jokiam kitam atvejui.) Džiovinimo būgno lemputę gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros specialistas arba įgaliotas asmuo.

1 1 2

27

DŽIOVYKLĖS PAKROVIMAS

Atidarykite džiovyklės dureles traukdami kairiąją pusę durelių link savęs (1 pav.).

Įdėkite skalbinius į būgną (įsitikinkite, kad būgnas tuščias) (2 pav.).

Uždarykite džiovyklės dureles (3 pav.).

1 2 3

Negalima dėtį skalbinių į džiovyklę, jei jie neišgręžti ar susisukę (rekomenduojamas mažiausias gręžimo ciklas: 800 apsisukimų per minutę).

Neperkraukite būgno! Žr. PROGRAMŲ LENTELĘ ir vardinę apkrovą, kaip nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

Jei džiovyklės būgnas yra perkrautas, skalbiniai bus labiau susiraukšlėję ir netolygiai išdžius.

Džiovinant didesnius daiktus (patalynę, rankšluosčius, staltieses ir pan.), atlaisvinkite juos ir įdėkite į džiovinimo būgną.

28

3 ŽINGSNIS: PASIRINKITE TINKAMĄ DŽIOVINIMO PROGRAMĄ

Sukdami programavimo rankenėlę (2) į kairę arba į dešinę, pasirinkite

programą

(priklausomai nuo skalbinių rūšies ir pageidaujamo sausumo lygio). Žr. PROGRAMŲ LENTELĖ.

2 2

Veikimo metu programų pasirinkimo mygtukas (2) automatiškai nesisuka.

29

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programa Sausumo lygis Cotton (Medvilnė)

Storage (Saugojimas) (Išdžiovinta dėjimui į spintą)

Maks. apkrova

7 kg/ 8 kg

Programos aprašymas

Ši programa naudojama storesniems nejautriems medvilnės skalbiniams. Po džiovinimo, jie bus sausi ir paruoštas saugoti spintoje.

Standard* (Standartinė*) 7 kg/ 8 kg Naudokite šią programą storesniems, nejautriems maždaug tokio paties storio medvilniniams skalbiniams.

Po džiovinimo skalbiniai yra sausi.

Iron (Lyginimas) (Drėgni lyginimui) 7 kg/ 8 kg Naudokite šią programą nejautriems medvilnės skalbiniams. Po džiovinimo skalbiniai bus paruošti lyginimui.

Mix (Maišyti) (Mišrūs skalbiniai/Sintetika)

Storage (Saugojimas) (Išdžiovinta dėjimui į spintą) Iron (Lyginimas) (Drėgni lyginimui)

Wool (Vilna)

3,5 kg 3,5 kg 2 kg Naudokite šią programą jautriems skalbiniams, pagamintiems iš sintetinių ir medvilninių pluoštų mišinio. Po džiovinimo ciklo skalbiniai bus sausi. Naudokite šią programą jautriems skalbiniams, pagamintiems iš sintetinių ir medvilninių pluoštų mišinio. Po džiovinimo skalbiniai yra vos drėgni.

Ši trumpa programa skirta vilnos ir šilko drabužių minkštinimui arba suvėlimui, kai juos reikia kruopščiai išdžiovinti pagal gamintojo instrukcijas.

Sensitive (Jautrūs)

1 kg

Air refresh (Oro atnaujinimas) Down wear (Pūkiniai gaminiai) Baby (Kūdikių) (Kūdikių drabužiai) Sports (Sportiniai) (Sportiniai drabužiai) Shirts (Marškiniai)

2 kg 1,5 kg 4 kg 3 kg 2 kg Naudokite šią programą, norėdami išdžiovinti labai švelnius skalbinius, pagamintus iš sintetinių pluoštų, kurie po džiovinimo gali būti šiek tiek drėgni. Rekomenduojame naudoti specialios paskirties skalbinių maišelį.

Šioje programoje šildytuvas yra išjungtas. Programa tinka atgaivinti skalbinius.

Naudokite šią programą džiovinti gaminius, užpildytus pūkais (pagalves, antklodes, striukes ir t.t.). Atskirai išdžiovinkite didelius daiktus ir naudokite EXTRA DRY (SAUSUMO LYGIS) funkciją arba Laiko programą.

Naudokite šią programą džiovinti kūdikių drabužiams. Su šia programa išdžiovinti drabužiai paprastai būna sausi.

Naudokite šią programą drabužiams su plėvele, sportiniams drabužiams iš mišrių medžiagų ir orui laidiems audiniams.

Naudokite šią programą sausiems marškiniams ir palaidinukėms. Pakoreguotas būgno sukimasis apsaugo skalbinius nuo susiglamžymo.

30

Programa Sausumo lygis Time (Laikas) (Džiovinimas pagal laiką)

90´ 60´ 30´

Maks. apkrova

4 kg

Bedding (Patalynė)

5 kg

Programos aprašymas

Naudokite šią programą nejautriems skalbiniams, kurie yra vis dar šiek tiek drėgni ir turi būti kruopščiai išdžiovinti. Laiko programoje likusi drėgmė automatiškai nenustatoma. Jei po programos pabaigos skalbiniai vis dar drėgni, pakartokite programą; jei skalbiniai pernelyg sausi ir todėl suglamžyti ir šiurkštūs liesti, vadinasi, pasirinktas džiovinimo laikas buvo per ilgas.

Naudokite šią programą didesniems skalbinaims. Kai programa bus baigta, jie bus sausi. Reguliuojamas būgno sukimas neleidžia skalbiniams susivelti.

* Bandymo programa pagal EN 61121.

Jei skalbiniai neišdžiovinami iki norimo sausumo, naudokite papildomas programos funkcijas arba tinkamesnę programą.

31

4 ŽINGSNIS: PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS

Įjunkite/išjunkite funkcijas paspausdami norimą padėtį (prieš paspausdami mygtuką (3) START/ PAUSE).

Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite atitinkamą funkcijos mygtuką (prieš paspaudžiant mygtuką (3) START/PAUSE). Funkcijos, kurių negalima keisti arba reguliuoti u pasirinkta džiovinimo programa, yra apšviestos silpnai (pritemdytos).

Kai kurių funkcijų pasirinkti negalima su kai kuriomis programomis. Tokios funkcijos nebus įjungtos, o mygtukas mirksės, paspaudus (žr. FUNKCIJŲ LENTELĘ).

Pasirinktos džiovinimo programos funkcijų apšvietimo aprašymas: •

Dega

(Pagr. nustat.); • •

Pritemdytas Nedega

(Funkcijos, kurias galima reguliuoti) ir (Funkcijos, kurių negalima pasirinkti).

32

4 5 4 5

EXTRA DRY

(SAUSUMO LYGIS)

Paspauskite

EXTRA DRY

(SAUSUMO LYGIS) padėtį, kad sureguliuotumėte sausumo lygį – kuo sausesni skalbiniai jums reikalingi, tuo ilgesnis bus džiovinimo ciklas. Šis parametras gali būti nustatytas prieš džiovinimo pradžią. Po džiovinimo programos šis nustatymas neišsaugomas.

HALF

LOAD (UŽPILDYTA IKI PUSĖS)

Paspauskite

HALF

LOAD (UŽPILDYMAS IKI PUSĖS) padėtį, ir pasirinkite nuo įprastos iki pusės apkrovos, kuri taip pat turi įtakos rodomam skalbinių džiovinimo laikui.

7

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA)

Norimas laikas, kada prasidėtų džiovinimo programa, gali būti nustatytas iš anksto, ir tai suteikia daugiau lankstumo. Paspauskite padėtį (7)

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) (pasirinkite pradžios delsą nuo 0 iki 6, po 30 minučių žingsniu, ir nuo 6 iki 24 valandų 1 valandos žingsniu (7a); kai paspausite (3) START/PAUSE mygtuką, bus rodomas pasirinktas laikas. Kai nustatytas delsos laikas baigsis, pasirinkta džiovinimo programa pasileis automatiškai. Norėdami išjungti pradžios delsą, paspauskite padėtį (7)

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) ir laikykite nuspaudę 3 sekundes. Nutrūkus el. maitinimui prieš pasibaigiant uždelsimo laikui elektros tiekimo gedimo atveju, paspauskite START/PAUSE (3) mygtuką, laikas bus pradėtas skaičiuoti iš naujo. Užsidega simbolis (7b), kai skaičiuojamas

DŽIOVINIMO LAIKAS

/kai vyksta atbulinis laiko skaičiavimas. Simbolis (7c) dega tada, kai pasirinkta

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) funkcija (7).

7 7a 7b 7c

33

34

10

ANTI CREASE

(APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA)

Jei neketinate arba negalėsite išimti skalbinių iš džiovyklės iškart po džiovinimo programos pabaigos, rekomenduojame naudoti funkciją (10)

ANTI CREASE

(APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA), kurią reikia pasirinkti prieš pradedant džiovinimą. Paspauskite padėtį (10)

ANTI CREASE

(APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA), ir pasirinkite 1 h, 2 h, 3 h (10a) arba išjunkite šią funkciją. Kai pasibaigus džiovinimo programai atidarysite dureles, funkcija bus automatiškai išjungta.

10 10a

4

+

7

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Norėdami įjungti arba išjungti užraktą nuo vaikų, vienu metu paspauskite padėtis (4)

EXTRA DRY

(SAUSUMO LYGIS) ir (7)

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) ir palaikykite juos mažiausiai 3 sekundes, kol atitinkamai užsidegs arba užges simbolis (6). Kol yra įjungtas užraktas nuo vaikų, programų ar papildomų funkcijų pakeisti negalima. Užraktas nuo vaikų liks įjungtas, net džiovyklę išjungus. Todėl prieš pasirenkant naują programą, jis turi būti išjungtas. Jis taip pat gali būti išjungtas džiovinimo metu.

4 6 7

Su tam tikromis programomis kai kurios funkcijos neveikia ir jų negalima pasirinkti; tokiais atvejais skamba garsinis signalas ir mirksi šviesa (žr. PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ LENTELĖ).

Atjungus džiovyklę nuo maitinimo tinklo, visi nustatymai bus iš naujo nustatyti į gamyklinius vertės, išskyrus garsinio signalo garsumą, nesiglamžymą, užraktą nuo vaikų.

35

PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ LENTELĖ

Programos Cotton (Medvilnė)

Storage (Saugojimas) (Išdžiovinta dėjimui į spintą) Standard (Standartinė) • • Iron (Lyginimas) (Drėgni lyginimui) •

Mix (Maišyti) (Mišrūs skalbiniai/Sintetika)

Storage (Saugojimas) (Išdžiovinta dėjimui į spintą) Iron (Lyginimas) (Drėgni lyginimui)

Wool (Vilna) Sensitive (Jautrūs) Air refresh (Oro atnaujinimas) Down wear (Pūkiniai gaminiai) Baby (Kūdikių) (Kūdikių drabužiai) Sports (Sportiniai) (Sportiniai drabužiai) Shirts (Marškiniai) Time (Laikas) (Džiovinimas pagal laiką)

90´ 60´ 30´

Bedding (Patalynė)

• • Galima naudoti papildomas funkcijas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jei skalbiniai neišdžiovinami iki norimo sausumo, naudokite papildomas programos funkcijas arba tinkamesnę programą.

36

5 ŽINGSNIS: DŽIOVINIMO PROGRAMOS PRADĖJIMAS

Paspauskite (3)

START

/PAUSE mygtuką.

3

6 ŽINGSNIS: DŽIOVINIMO PROGRAMOS PABAIGA

Džiovinimo programos pabaigoje ekrane , pasirodys »Pabaiga«, užsidegs dvi raudonos indikatoriaus lemputės ir (3) START/PAUSE mygtuko lemputė ir

ANTI CREASE

(APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA) (10a) laiko indikatorius, jei yra įjungtas arba pasirinktas, mirksės.

1

1. 2. 3. Atidarykite džiovyklės dureles.

Išvalykite filtrus (žr. skyrių »VALYMAS...«).

Išimkite skalbinius iš būgno.

5. 6. 7. Išjunkite džiovyklę (paspauskite (1) ĮJUNGIMO/

IŠJUNGIMO

mygtuką). Ištuštinkite kondensato baką. Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

Pasibaigus džiovinimo programai, iš karto išimkite skalbinius iš džiovyklės, kad jie vėl nesusiglamžytų.

37

PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

PERTRAUKIMAS Programos nutraukimas

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką, jei norite sustabdyti/atnaujinti ir programą.

Norėdami sustabdyti ir atšaukti skalbimo programą, paspauskite START/PAUSE (3) mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Pasirinkta programa bus sustabdyta ir džiovyklė pradės vėsti. Aušimo laikas priklauso nuo pasirinktos programos. Po to vėl galima pasirinkti džiovinimo programą.

Atidarykite dureles

Jei atidarysite džiovyklos dureles džiovinimo proceso metu, džiovinimo ciklas bus nutrauktas.

Kai durelės yra uždarytos ir paspaustas (3) START/PAUSE mygtukas, džiovinimas bus tęsiamas nuo taško, kuriame jis buvo nutrauktas.

Džiovinimo metu džiovyklės durys įkaista. Atidarydami džiovyklės dureles, nenusideginkite.

Pilnas kondensato bakas

Kai kondensato bakas yra pilnas, džiovinimo programa pristabdoma (užsidegs simbolis (9)).

Ištuštinkite kondensato baką (žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Kondensato bako ištuštinimas«).

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką atnaujinti džiovinimo ciklą nuo taško, kuriame jis buvo nutrauktas.

Elektros energijos tiekimo nutraukimas

Kai maitinimas yra atnaujinamas, šviesos signalas ant (3) START/PAUSE mygtuko ima mirkčioti.

Norėdami tęsti džiovinimo procesą, paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką.

PROGRAMOS/FUNKCIJŲ KEITIMAS

Išjunkite džiovyklę paspaudę (1) ĮJUNGIMO/

IŠJUNGIMO

mygtuką. tada vėl įjunkite, paspausdami mygtuką (1),

ĮJUNGIMO/

IŠJUNGIMO ir pasukite programavimo jungiklį (2) į norimą programą arba pasirinkite papildomas funkcijas.

Pasirinkite kitą programą/funkciją ir paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką.

SKALBINIŲ PRIDĖJIMAS PRASIDĖJUS PROGRAMAI

Atidarykite džiovyklės dureles ir paspauskite (3) mygtuką START/

PAUSE

. Įdėkite skalbinius ir paspauskite mygtuką (3)

START

/PAUSE.

Įdėdami skalbinius, nenusideginkite, kai atidarote džiovyklės dureles.

Džiovinimo laiką galima pratęsti.

38

ASMENINIŲ NUSTATYMŲ IŠSAUGOJIMAS

Pradiniai nustatymai gali būti keičiami.

Pasirinkus programą ir papildomas funkcijas, galite išsaugoti tokį derinį paspausdami START/ PAUSE (3) mygtuką ir palaikydami jį penkias sekundes. Indikatoriaus lemputė ant (3) START/PAUSE mygtuko ir garso signalas patvirtina pasirinkimą. Ekrane bus trumpai parodytas užrašas »

SC

« (pakeisti nustatymai).

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką pradėti džiovinimo procesą.

Pakeistas derinys bus rodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate džiovyklę.

Atlikite tą pačią procedūrą pakeisti anksčiau išsaugotą derinį.

ASMENINIŲ NUSTATYMŲ MENIU

Įjunkite džiovyklę paspaudę (1)

ĮJUNGIMO

/IŠJUNGIMO mygtuką. Norėdami atidaryti asmeninių nustatymų meniu, vienu metu paspauskite padėtis (7)

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) ir (10)

ANTI CREASE

(APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA) ir palaikykite 3 sekundes. Ekrane užsidegs simboliai (7c)

ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA

, (7b)

DŽIOVINIMO LAIKAS

, (8)

FILTRAS

, ir (9)

KONDENSATO BAKAS LED

ekrane pasirodys numeris 1, nurodantis nustatymų funkciją. Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę (2) į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte funkciją, kurią norite pakeisti. Numeris 1 nurodo garso nustatymus, o numeris 2 rodo, kad Asmeninės programos nustatymai yra iš naujo nustatomi pagal gamyklinius numatytuosius parametrus. Jei per 20 sekundžių nepasirinksite pageidaujamų nustatymų, programa automatiškai grįš į pagrindinį meniu. Paspauskite (7)

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) padėtį, kad patvirtintumėte norimas funkcijas ir jų nustatymus; spauskite mygtuką (4)

EXTRA DRY

(SAUSUMO LYGIS), norėdami grįžti po vieną žingsnį. Garsinio signalo garsumą galima nustatyti keturiais lygiais (0 reiškia, kad garsas išjungtas; 1 reiškia, kad mygtuko garsas yra įjungtas; 2 reiškia mažą tūrį, o 3 reiškia didelį tūrį). Pasirinkite garsumo lygį sukdami programavimo rankenėlę (2) į kairę arba į dešinę. Mažiausias nustatymas reiškia, kad garso signalas yra išjungtas.

39

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo (ištraukite maitinimo laidą iš lizdo).

Džiovyklė turi

filtravimo sistemą

, susidedančią iš kelių filtrų, kurie neleidžia priemaišoms patekti į šilumokaičio sistemą.

1

Tinklinis filtras

2

Šilumos siurblio filtras

3

Kondensato bakas

3 2 1

Džiovyklės niekada negalima eksploatuoti be filtrų, arba su pažeistais filtrais, nes daug audinio pluoštų gali sukelti džiovyklės sutrikimus ar gedimus.

40

TINKLO FILTRO ANT DURELIŲ VALYMAS

Valykite tinklinį filtrą po kiekvieno džiovinimo ciklo.

1

Pakelkite filtro dangtelį.

2

Rankomis arba audiniu švelniai nugramdykite filtrą, kad pašalintumėte pūkus, t.y. pluoštus ir siūlelius.

3

Jei reikia, taip pat išvalykite filtro korpusą ir durelių tarpiklį.

4

Uždarykite filtro dangtelį.

Nesužnybkite sau pirštų su filtro dangteliu.

41

ŠILUMOS SIURBLIO FILTRO VALYMAS

Valymo metu gali ištekėti vanduo. Todėl rekomenduojama patiesti ant grindų sugeriančią šluostę.

1

Atidarykite išorinį dangtelį. Laikykite svirtis ant vidinio dangčio ir pasukite į viršų. Nuimkite vidinį dangtelį.

2

Naudokite rankeną ištraukti šilumos siurblio filtrą.

3

Išstumkite šilumos siurblio filtro putų dalį iš korpuso. Šilumos siurblio filtro korpusui valyti naudokite drėgną šluostę.

4

Nuplaukite putų filtrą po tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite, prieš dedant atgal į filtro korpusą.

Įkiškite šilumos siurblio putų filtrą į korpusą ir uždarykite išorinį dangtelį (stumkite jį aukštyn link mašinos, kol jis užfiksuos į vietą).

Šilumos siurblio filtras turi būti teisingai įkištas į lizdą. Priešingu atveju džiovyklės viduje sumontuotas šilumokaitis gali užsikimšti arba sugesti.

Putų filtrą valykite bent po kiekvienų penkių džiovinimo ciklų. 42

ŠILUMOKAIČIO VALYMAS

Nelieskite karšto šilumokaičio vidinių metalinių dalių plikomis rankomis. Pavojus susižeisti dėl aštrių dalių. Valydami šilumokaitį, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

Netinkamas šilumokaičio metalinių plokštelių valymas gali visam laikui sugadinti džiovyklę. Nebraižykite metalinių plokštelių kietais objektais, pavyzdžiui, dulkių siurblio plastikiniu vamzdeliu.

Dulkes ir nešvarumus nuo šilumokaičio metalinių plokštelių galima nuvalyti dulkių siurbliu ir minkštu šepečiu.

Į šilumokaičio vidų galima patekti išėmus šilumos siurblio filtrą, kaip aprašyta skyriuje »Šilumos siurblio filtro valymas«.

Nespausdami, švelniai perkelkite šepečio priedą metalinių plokštelių kryptimi nuo viršaus iki apačios. Per stipriai spausdami galite sugadinti arba sulankstyti šilumokaičio metalines plokšteles Rekomenduojame valyti šilumokaitį ne rečiau kaip kas dvylika mėnesių.

43

KONDENSATO BAKO IŠTUŠTINIMAS

Išvalykite kondensato baką po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Jei kondensato bakas yra pilnas, džiovinimo programa bus automatiškai sustabdyta.

Ekrane atsiras simbolis (9), nurodantis, kad kondensato bakas turi būti ištuštintas.

1

Išimkite kondensato baką iš džiovyklės (abiem rankomis, kaip parodyta paveikslėlyje), apverskite jį virš praustuvo, kriauklės arba tinkamo dydžio indo.

2,3

Ištuštinkite kondensato baką. Ištraukite snapelį, kad būtų lengviau ištuštinti.

Pakeiskite kondensato baką.

Vandens iš kondensato bako gerti negalima. Kruopščiai nufiltravus jį galima naudoti lyginimui.

Nedėkite cheminių medžiagų arba kvapų į kondensato baką.

Nereikia ištuštinti kondensato bako, jei išleidimo žarna yra tiesiogiai prijungta prie nutekėjimo (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR JUNGIMAS/kondensato išleidimas«).

44

DŽIOVYKLĖS VALYMAS

Prieš valydami džiovyklę visada ją atjunkite nuo maitinimo tinklo.

Nuvalykite džiovyklės išorę minkšta drėgna medvilnine šluoste.

Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti džiovyklę (atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė valymo priemonių gamintojas).

Valykite visas džiovyklės dalis minkštu skudurėliu, kol išdžius.

Nevalykite džiovyklės su vandens srove!

45

TRIKČIŲ ŠALINIMAS KĄ DARYTI ...?

Aplinkos kliūtys (pvz., elektros tinklų) gali sukelti įvairias klaidas. (žr. TRIKČIŲ LENTELĖ). Tokiu atveju: • • • • • • Išjunkite džiovyklę ir palaukite bent vieną minutę; Įjunkite džiovyklę ir pakartokite džiovinimo programą.

Daugumą klaidų veikimo metu gali sutvarkyti pats vartotojas (žr. TRIKČIŲ LENTELĖ).

Jei klaida išlieka, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrių.

Remontą gali atlikti tik tinkamai apmokytas asmuo.

Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba džiovyklės naudojimo, garantija negali būti taikoma. Tokiais atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti vartotojas.

Garantija netaikoma gedimams ir triktims dėl trikdžių iš aplinkos (žaibo smūgio, elektros tinklo gedimų, stichinių nelaimių ir pan.).

46

TRIKČIŲ LENTELĖ

Gedimas/Klaida Mašina neužsiveda.

V vtičnici je napetost, boben se ne vrti... stroj ne dela.

Prietaisas visai nustoja šildyti programos metu.

Atsirado trankymo triukšmas.

Priežastis

• Pagrindinis jungiklis nėra įjungtas.

• Nėra įtampos maitinimo lizde.

• Atidarykite dureles.

• Pilnas kondensato bakas.

Ką daryti?

• Patikrinkite, ar pagrindinis jungiklis yra įjungtas.

• Patikrinkite saugiklius.

• Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas teisingai įkištas į elektros lizdą.

• Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.

• Ištuštinkite kondensato baką (žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Kondensato bako ištuštinimas«). • Galbūt buvo nustatyta

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) funkcija.

• Programa nebuvo paleista pagal instrukcijas.

• Tinklo filtras gali būti užsikimšęs. Dėl to temperatūra džiovykloje pakyla, o tai savo ruožtu sukelia perkaitimą, todėl šildymas išjungiamas.

• Norėdami atšaukti pradžios delsą, paspauskite padėtį (7)

START DELAY

(ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA) ir palaikykite 3 sekundes.

• Iš naujo perskaitykite naudojimo instrukcijas.

• Išvalykite tinklo filtrą (žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Tinklo filtro ant durelių valymas«).

• Palaukite, kol prietaisas atvės, ir pabandykite paleisti jį dar kartą. Jei džiovyklė vis dar neveikia, skambinkite techninės priežiūros specialistui.

• Jei džiovyklė ilgesnį laiką nenaudojama, atraminiai elementai patiria įtampą tame pačiame taške.

• Triukšmas išnyks be jokio įsikišimo.

Džiovinimo metu atsidaro durelės.

Nevienodai išdžiovinti skalbiniai.

• Pernelyg didelė apkrova ant durelių (būgne per daug skalbinių).

• Išimkite dalį skalbinių.

• Skalbiniai yra įvairaus tipo ir storio ir skalbinių yra pernelyg daug.

• Surūšiuokite skalbinius pagal tipą ir storį, ar į būgną pridėkite tinkamą skalbinių kiekį ir ar pasirinkite tinkamą programą (žr. PROGRAMŲ LENTELĖ).

47

Gedimas/Klaida Būgno apšvietimo klaida Priežastis Ką daryti? Skalbiniai neišdžiūvo arba džiovinimas trunka per ilgai.

• Filtrai nešvarūs.

• Džiovyklė pastatyta uždaroje patalpoje; kambarys per šaltas; kambarys per mažas ir oras perkaista.

• Išvalykite filtrus (žr. skyrių »VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA«).

• Patikrinkite, ar džiovyklei pakankamai tiekiama gryno oro; pavyzdžiui, atidarykite dureles ir/arba langą.

• Patikrinkite, ar kambario, kur pastatyta džiovyklė, temperatūra ne per aukšta (virš 25°C) arba ne per žema (mažiau nei 10°C).

• Skalbiniai buvo nepakankamai išgręžti arba susisuko.

• Skalbiniai (pvz., patalynė) susipina į didelius gumulus.

• Jei po džiovinimo ciklo skalbiniai vis dar šlapi, pakartokite džiovinimą ir pasirinkite tinkamą džiovinimo programą (išvalę filtrus).

• Prietaise džiovinamų skalbinių kiekis yra per didelis arba nepakankamas.

• Naudokite tinkamą programą arba papildomas funkcijas.

• Užsekite skalbinių sagas arba užtrauktukus prieš džiovinimą. Pasirinkite tinkamą programą (pvz., Bedding (Patalynė)).

• Po džiovinimo atlaisvinkite skalbinius ir pasirinkite papildomą džiovinimo programą (pvz., Time (Laikas) (Džiovinimas pagal laiką)).

• Nėra apšvietimo atidarius džiovyklos dureles.

• Atjunkite džiovyklę iš elektros tinklo ir kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrių.

Ekrane rodomos klaidos gali būti tokios:

Gedimas / klaida Indikacija ekrane ir klaidos aprašymas E0 Valdymo bloko gedimas Ką daryti?

Skambinkite į techninės priežiūros centrą.

E1 Temperatūros jutiklio gedimas

Skambinkite į techninės priežiūros centrą.

E2 Ryšio klaida

Skambinkite į techninės priežiūros centrą.

48

Gedimas / klaida E3 E4 E6, E7, E8 Indikacija ekrane ir klaidos aprašymas Siurblio klaida Ką daryti?

Skambinkite į techninės priežiūros centrą.

Sistemos perkaitimas Valdymo bloko gedimas

Išvalykite filtrą. Žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Tinklo filtro ant durelių valymas« arba skambinkite techninės priežiūros meistrui. Atjunkite skalbinių džiovyklę nuo maitinimo šaltinio.

Skambinkite į techninės priežiūros centrą.

Ekrane rodomos klaidos gali būti tokios:

Įspėjimas Indikacija ekrane ir įspėjimo aprašymas Kondensato bako įspėjimas »PF« Elektros energijos tiekimo nutraukimo įspėjimas Ką daryti?

Prieš atnaujindami programą, ištuštinkite kondensato baką. (žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Kondensato bako ištuštinimas«).

Džiovinimas nutrauktas dėl elektros tiekimo sutrikimo.

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką, kad vėl paleistumėte arba atnaujintumėte džiovinimo programą.

Užsirašykite klaidos kodą (pvz., E0, E1), išjunkite džiovyklę ir paskambinkite artimiausiai įgaliotajai tarnybai (skambučių centras).

Garsai arba triukšmai

Pradiniame džiovinimo etape arba džiovinimo metu kompresorius ir šilumos siurblys kelia triukšmą, tačiau tai neturi įtakos džiovyklės veikimui.

Dūzgiantis garsas:

kompresoriaus triukšmas; triukšmo lygis priklauso nuo programos ir džiovinimo etapo.

Zvimbimo garsas:

kompresorius kartais vėdinamas.

Siurbimas arba tekančio skysčio garsas:

siurblys pumpuoja kondensatą į kondensato baką.

Spustelėjimo garsas:

automatinio šilumokaičio (kompresoriaus) valymo pradžia.

Triukšmas arba barškėjimas:

džiovinant, kai tarp skalbinių taip pat yra kietų daiktų (pvz., sagos, užtrauktukai ir pan.) 49

TECHNINĖ APŽIŪRA

Prieš skambindami priežiūros technikui

Kai kreipsitės į techninio aptarnavimo centrą, nurodykite džiovyklės tipą (1), kodą (2), modelio numerį (3) ir serijos numerį (4).

Modelio tipas, kodas ir serijos Nr. nurodyti tipo lentelėje (ant plokštelės) ant vidinės džiovyklės durelių pusės.

Esant gedimui, naudokite tik patvirtintas atsargines dalis kreipkitės tik į įgaliotus gamintojus.

Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba džiovyklės naudojimo, garantija negali būti taikoma. Tokiais atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti vartotojas.

1 2 3 4 1 2 3 4

TYPE: SP15/XXX MODEL: XXXXXX/X Art.No.: XXXXXX Ser.No.: XXXXXXXX

220-240 V ~ XX Hz XX A Pmax.: XXXX W RXXXX/XXX kg X kg IPX4

Papildoma įranga ir priedai techninei priežiūrai aprašyti mūsų interneto svetainėje adresu: www.gorenje.com.

50

PATARIMAI TAUPIAI DŽIOVINTUVO EKSPLOATACIJAI

Taupiausias būdas yra kiekvienos partijos metu džiovinti rekomenduojamą kiekį skalbinių (žr. PROGRAMŲ LENTELĖ).

Itin plonų audinių, kurie gali būti deformuoti, džiovinti nerekomenduojama.

Nebūtina naudoti kondicionieriaus skalbimo ciklo metu, nes skalbiniai bus švelnūs ir minkšti po džiovinimo džiovyklėje. Džiūvimo laikas bus trumpesnis ir energijos suvartojimas mažesnis, jei prieš džiovinimą skalbiniai bus kruopščiai išgręžti. Pasirinkus tinkamą džiovinimo programą, išvengsite skalbinių perdžiūvimo ir lyginimo ar audinio susitraukimo problemų.

Reguliariai valykite filtrus, taip optimaliai išnaudosite džiovinimo laiką ir suvartosite mažiausiai energijos.

Džiovinant mažesnius kiekius skalbinių ar atskirus drabužius, jutiklis negali suvokti tikrojo skalbinių drėgnumo lygio. Tokiais atvejais rekomenduojama džiovinti mažesnius daiktus arba kiekius skalbimo programomis sausesniems skalbiniams arba su laikmačio programa.

51

ŠALINIMAS

Pakuotė

yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbti, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.

Ant produkto arba jo pakuotės esantis

simbolis

nurodo, kad produktas neturi būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Kai

išmetate

džiovyklę pasibaigus jos naudingo tarnavimo laikui, išimkite maitinimo laidus ir sunaikinkite durų skląstį, kad durys neužsiblokuotų (vaikų saugumui).

Išmesdami

prietaisą teisingai, galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

52

TIPINĖ VARTOJIMO LENTELĖ

Lentelėje išvardytos džiovinimo laiko ir energijos suvartojimo reikšmės skalbimo bandomojo skalbimo partinai su įvairiais gręžimo greičiais skalbimo mašinoje.

SPK A Programa

Medvilnė standartinė Medvilnė, drėgna lyginimui Iš viso Dalinis Mažas Mažas Iš viso Dalinis Mažas Mišrūs skalbiniai / sintetika, daugiausia lyginimui Dalinis Matuojamas pagal standartą EN 61121 1000 1400 1000 1400 1000 1400 1400

A+ 7 kg

1,72 1,20 1,01 0,94 1,43 0,80 0,65

7 kg A++ 8 kg

1,70 1,08 1,93 1,20 1,00 0,87 1,30 0,74 0,61 1,08 0,94 1,42 0,80 0,65

A+ 7 kg

175 115 108 97 140 80 67

7 kg A++ 8 kg

175 115 180 120 108 95 135 80 65 107 100 140 85 70 1000 0,59 0,57 0,57 65 60 60 Standartinės medvilnės skalbimo programos pagal taikomą ES reglamentą Nr. 392/2012.

Program

Medvilnės standartas

Skalbinių kiekis Maks. apkrova/ pusė apkrovos [kg]

7/3,5

Programos trukmė [min.]

175/108

Elektros energijos suvartojimas A+

1,72/1,01

[kWh] A++

1,70/1,00 Medvilnės standartas 8/4 180/107 / 1,93/1,08 Medvilnės standarto programa skirta įprastai šlapios medvilnės skalbinių džiovinimui. Tai pati veiksmingiausia medvilnės džiovinimo programa pagal galios suvartojimą.

Dėl skalbinių tipo ir kiekio nukrypimų, gręžimo, el. maitinimo virpesių, aplinkos temperatūros ir drėgmės, vartotojo išmatuotos vertės gali skirtis nuo nurodytų lentelėje.

53

PRISTABDYMO REŽIMAS

Jei įjungus džiovyklę nepaleiskite įjungimo programos ir nespausite jokių mygtukų, džiovyklė automatiškai išsijungs po 5 minučių, siekiant taupyti energiją. Mirksės (3) START/PAUSE mygtuko signalinė lemputė. Ekranas vėl užsidegs, jei pasuksite programų pasirinkimo rankenėlę, arba paspauskite (1) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, arba atidarysite džiovyklės dureles. Pasibaigus programai, jei nieko nedarysite 5 minutes, ekranas persijungs į budėjimo režimą, kad būtų taupoma energija. Mirksės (3) START/PAUSE mygtuko signalinė lemputė.

P o

= svertinė galia »išjungtiems« režime, [W]

P I

= svertinė galia budėjimo režime, [W]

T I

= budėjimo laikas [min] < 0,5 < 0,5 5,00 Žema maitinimo įtampa ir kitokia skalbinių apkrova gali turėti įtakos džiovinimo laikui; likęs ekrano laikas yra reguliuojamas skalbimo proceso metu.

54

Mes pasiliekame teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų aprašymų pakeitimus.

55

56

PRODUKTO vardinių parametrų lentelė pagal EB reglamentą Nr. 392/2012

Sutartiniai ženklai

A B C Modelio ID

Kondensacinė džiovyklė Džiovyklė siu išmetimu Automatinė buitinė džiovyklė

D E F G H I J K L M N O

ES ekologinio ženklo reglamentas EB 66/2010 Energijos sąnaudos standartinei medvilnės programai, esant pilnai apkrovai (E dry ) [kWh] Energijos sąnaudos standartinės medvilnės programai, esant dalinei apkrovai (E dry½ ) [kWh] Energijos sąnaudos išjungimo režimu (P 0 ) [W] Energijos suvartojimas įjungimo režimu (budėjimo režimu) (P l ) [W] Kairiojo įjungto režimo trukmė [min] Standartinė medvilnės programa, naudojama su pilna ir daline apkrova, yra standartinė džiovinimo programa, su kuria susijusi informacija pateikiama etiketėje ir gaminio aprašyme. Cotton Standard (Medvilnė standartinė) programa yra skirta džiovinti paprastai drėgnus medvilnės skalbinius. Tai efektyviausia medvilninių skalbinių džiovinimo programa energijos suvartojimo požiūriu. Standartinės medvilnės programos svertinis programos laikas (T t ) su pilna ir daline apkrova [min] Programos trukmė standartinei medvilnės programai esant pilnai apkrovai (T dry ) ir dalinei apkrovai (T dry½ ) [min] Vidutinis kondensacijos efektyvumas (C dry ) / (C dry½ ) Svertinis kondensacijos efektyvumas (C t ) Balduose įmontuoti prietaisai XXXXXX YES=TAIP; NO=NE YES=TAIP; NO=NE YES=TAIP; NO=NE YES=TAIP; NO=NE X,XX X,XX X,XX X,XX XX XX XX/XX XX/XX XX YES=TAIP; NO=NE Remiantis 160 standartinių džiovinimo ciklų su Cotton Standard (Medvilnė standartinė) programa su pilna ir daline apkrova, laikantis EN61121 standarto. Faktinis energijos suvartojimas priklausys nuo prietaiso naudojimo būdo. Skalėje nuo D (mažiausiai efektyvus) iki A +++ (efektyviausias).

57

58

SP15 L0 ESSENTIAL SPHP lt (07-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement