Gorenje BO747A33XG Įmontuojama orkaitė Vartotojo vadovas

Gorenje BO747A33XG Įmontuojama orkaitė Vartotojo vadovas

LT

IŠSAMIOS ELEKTRINĖS ORKAITĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame jums

už pasitikėjimą ir už tai, kad įsigijote mūsų prietaisą.

Ši išsami instrukcija pateikta, kad būtų lengviau naudoti šį prietaisą. Perskaitę instrukcijas sužinosite daugiau apie savo naująjį prietaisą.

Patikrinkite, ar gavote nepažeistą prietaisą. Jei jis sugadintas transportuojant, kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote prietaisą, arba regioninę parduotuvę, iš kurios jis buvo pristatytas. Telefono numerį rasite sąskaitoje faktūroje arba važtaraštyje.

Prijungimo ir montavimo instrukcijos yra ant atskiro lapo.

Naudojimo instrukcija taip pat yra mūsų interneto svetainėje: www.gorenje.com / < http://www.

gorenje.com /> Svarbi informacija Patarimas, pastaba

TURINYS

ĮVADAS 10 Techninės specifikacijos PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDOTI PIRMĄ KARTĄ KEPIMO VEIKSMAI 15 3. Veiksmas: NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS 20 5. Veiksmas: KEPIMO PRADŽIA 43 Laido ir teleskopinių ištraukiamų kreiptuvų išėmimas ir valymas 45 Orkaitės skyriaus lubų valymas 47 Orkaitės durelių stiklo išėmimas ir įdėjimas VALYMAS IR PRIEŽIŪRA GEDIMŲ ŠALINIMAS 3

4

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

ĮSPĖJIMAS: veikdamas, prietaisas ir gretimos dalys labai įkaista. Stenkitės neliesti kaitinimo elementų. Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai turi būti toliau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

ĮSPĖJIMAS: naudojimo metu pasiekiamos dalys gali įkaisti. Maži vaikai turi laikytis atokiai nuo prietaiso.

Naudojimo metu prietaisas įkaista. Stenkitės neliesti kaitinimo elementų krosnelėje.

Naudokite tik temperatūros zondus, skirtus šiam prietaisui.

ĮSPĖJIMAS: prieš keisdami lempą, patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas, kad būtų išvengta elektros smūgio.

Orkaitės durelių stiklo bei gaubto dangčių su šarnyrais (jei reikia) nevalykite stipriais abrazyviniais valikliais arba aštriais metaliniais gremžtukais, nes jie gali subraižyti paviršių, ir tuomet stiklas gali suskilinėti.

Nenaudokite garo valytuvų arba aukšto slėgio plovimo įrenginių valyti prietaisui, nes jie gali sukelti elektros smūgį.

Elektros instaliacijoje turi būti numatytos atjungimo priemonės pagal elektrosaugos taisykles.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo (tik prietaisams, tiekiamiems su prijungimo laidu).

Prietaiso negalima montuoti už dekoratyvinių durelių, kad jis neperkaistų.

Prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso jokiais kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpų šildymui, gyvūnų, popieriaus, audinių, žolės ir t.t. džiovinimui, nes tai gali sukelti žalą arba gaisro pavojų.

Veikimo metu viryklės durelės ypač įkaista. Trečiasis stiklas arba papildoma apsauga skirti sumažinti išorinio paviršiaus temperatūrą (tik kai kuriuose modeliuose).

Prietaisą prie elektros tinklo gali jungti tik įgaliotas aptarnavimo tarnybos technikas arba ekspertas. Dėl prietaiso perdarymo arba neprofesiniais remonto gali kilti sunkaus sužeidimo arba žalos gaminiui rizika.

Orkaitės durelių vyriai gali būti sugadinti, juos perkrovus per stipriai. Nedėkite sunkių indų ant atvirų orkaitės durelių, nesiremkite į dureles, valydami orkaitę. Nelipkite ant atidarytų orkaitės durelių ir neleiskite vaikams ant jų sėdėti.

Jei kitų prietaisų, esančių šalia šio prietaiso, maitinimo laidai įstringa durelėse, jie gali būti sugadinti, o tai savo ruožtu gali sukelti trumpą jungimą. Todėl kitų prietaisų maitinimo laidus laikykite saugiu atstumu.

Nekelkite prietaiso laikydami jį už durelių rankenos.

Prietaisą saugu naudoti su ir be padėklo kreipiamųjų.

Negalima iškloti orkaitės sienelių aliuminio folija. Ant orkaitės dugno nedėkite kepimo skardų ar kitų virtuvės reikmenų. Aliuminio folija trukdo oro cirkuliacijai orkaitėje, trikdo maisto ruošimo procesą ir gali sugadinti emalį.

Patikrinkite, ar angos neuždengtos ar jų niekas neužstoja.

PRIEŠ PRIJUNGIANT ORKAITĘ

Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negalioja.

5

6

ELEKTRINĖ ORKAITĖ

(ORKAITĖS IR ĮRANGOS APRAŠYMAS – PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Iliustracijoje parodytas vienas iš įmontuojamų prietaisų modelių. Kadangi prietaisai, kuriems parengta ši instrukcija, gali skirtis, kai kurios instrukcijoje aprašytos funkcijos ir įranga jūsų prietaise gali būti kitokie.

Valdymo įtaisas Durelių jungiklis 4 3 2 1 Kreipiamosios - Maisto ruošimo lygiai Orkaitės durelės Orkaitės rankena

ĮSPAUDŽIAMASIS-IŠTRAUKIAMASIS MYGTUKAS

Šiek tiek pastumkite rankenėlę, kol ji iššoks, tada pasukite.

Po kiekvieno naudojimo pasukite rankenėlę atgal į išjungtą padėtį ir įstumkite ją atgal. Stumiamą-traukiamą rankenėlę galima pastumti tik atgal, kai jungiklis yra išjungtoje padėtyje.

VIELINIAI BĖGELIAI

Su vieliniais bėgeliais maistą galiam gaminti keturiais lygiais (atkreipkite dėmesį, kad lygiai/ bėgeliai skaičiuojami nuo apačios į viršų). 3 ir 4 bėgeliai skirti kepti ant grotelių.

TELESKOPINIAI IŠTRAUKIAMI BĖGELIAI

Teleskopinius ištraukiamus bėgelius galima montuoti 2, 3, ir 4 lygyje. Ištraukiami bėgeliai gali būti iš dalies arba visiškai ištraukiami.

ORKAITĖS DURELIŲ JUNGIKLIS

Jungikliais išjungiamas orkaitės šildymas ir ventiliatorius, kai kepimo metu atidaromos durelės. Uždarius dureles, jungikliai vėl įjungia šildytuvus.

AUŠINIMO VENTILIATORIUS

Prietaise yra aušinimo ventiliatorius, kuris atvėsina korpusą ir prietaiso valdymo skydelį.

ILGESNIS AUŠINIMO VENTILIATORIŲ VEIKIMAS

Išjungus orkaitę aušinimo ventiliatorius dar kurį laiką veikia, kad atvėsintų orkaitę. (Ilgesnis aušinimo ventiliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo orkaitės temperatūros).

ORKAITĖS ĮRANGA IR PRIEDAI

(priklausomai nuo modelio) STIKLO Kepimo Indas naudojamas maisto ruošimui su visomis orkaitės sistemomis. Jį taip pat galima naudoti kaip maisto nešimo padėklą.

TINKLELIS naudojamas griliui arba kaip keptuvės atrama, kepimo skarda arba kepimo indas su maistu.

Ant grotelių yra apsauginis užraktas. Tada šiek tiek pakelkite groteles priekinėje dalyje ir ištraukite iš orkaitės.

NEGILI KEPIMO SKARDA naudojama kepiniams ir pyragams.

7

8 GILI KEPIMO SKARDA naudojama kepti mėsai ir drėgnai tešlai. Jį taip pat galima naudoti kaip lašų padėklą.

Kepimo metu nestatykite gilios kepimo skardos ant pirmojo bėgelio, išskyrus kai naudojate grilių arba kepimo iešmą, o gilią kepimo skardą kaip nuvarvėjimo padėklą.

Kai kepimo reikmenys pakaitinami, jų forma gali pasikeisti. Tai neturi įtakos jų funkcionalumui, o pradinė forma atsistato atvėsus.

Tinklelis arba padėklas visada turi būti įtrauktas į griovelį tarp dviejų vielinių profilių.

4 3 2 Teleskopiniais ištraukiamais bėgeliais pirmiausia ištraukite bėgelius iš vieno lygio ir ant jų padėkite groteles arba kepimo skardą. Tada iki galo įstumkite juos ranka.

Įtraukę teleskopinius bėgelius iki galo į orkaitę, uždarykite orkaitės dureles.

EASY CLEAN INTARPAI neleidžia tyškantiems riebalams prilipti prie orkaitės šonų.

GRILIS-BARAS (mėsos iešmas) naudojamas kepti mėsą. Rinkinį sudaro iešmo atrama, iešmas su varžtais ir nuimama rankena.

ZONDAS , skirtas kepti didelius mėsos gabalus.

Prietaisas ir kai kurios pasiekiamos dalys, kurios yra linkusios kaisti gaminimo metu. Naudokite viryklės pirštines.

9

VALDYMO ĮTAISAS

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

16 1 KEPIMO SISTEMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĖ 2 VAIKŲ APSAUGOS UŽRAKTAS 3 ORKAITĖS VIDAUS APŠVIETIMO ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO MYGTUKAS 4 TEMPERATŪROS MYGTUKAS PASTABA: Kepimo sistemų simboliai gali būti ant rankenėlės arba priekiniame skydelyje (priklausomai nuo prietaiso modelio).

10

16 5 ELEKTRONINIO LAIKMAČIO MYGTUKAS Maisto gaminimo trukmė Kepimo pabaiga Signalas Laikrodis 6 PALEIDIMO / STABDYMO MYGTUKAS Naudokite šį mygtuką pradėti arba nutraukti programą.

7 NUSTATYMŲ RANKENĖLĖ (-/+) Naudokite šį mygtuką norėdami nustatyti laiką ir temperatūrą.

8 MAISTO RUOŠIMO INFORMACIJOS IR LAIKRODŽIO EKRANAS PASTABA: Mygtukai reaguos geriau, jei juos liesite didesniu piršto plotu. Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate mygtuką, pasigirsta trumpas garsinis signalas.

11

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO) xxxxxx

TIP: XXXXXX ART. Nr: SER. Nr: XXXXXX 220-240V ~ 220V-240V, 50/60Hz Duomenų plokštelėje nurodyta pagrindinė informacija apie prietaisą. Ji yra ant apatinio orkaitės krašto ir ją galite pamatyti, kai orkaitės durelės yra praviros.

3.5 kW 12

PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ

Gavę prietaisą, iš orkaitės išimkite visas dalis, įskaitant transporto įrangą.

Reguliariai valykite visus priedus ir indus šiltu vandeniu ir plovikliu. Nenaudokite jokių abrazyvinių valiklių.

Kai orkaitė įkaista pirmą kartą , juntamas būdingas „naujo prietaiso“ kvapas. Todėl per pirmą naudojimą gerai išvėdinkite kambarį.

13

MAISTO RUOŠIMO PROCESO ETAPAI (1-6) 1. VEIKSMAS: ĮJUNGIMAS IR NUSTATYMAI

Įjungus prietaisą arba po ilgo elektros energijos nutraukimo ekrane mirksės 12:00 ir užsidegs simbolis Nustatykite laiką.

.

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

1 Pasukite NUSTATYMŲ rankenėlę (-/+) ir pirmiausia nustatykite minutes; tada žymeklis pereis į valandas. Po trijų sekundžių nustatymai bus išsaugoti.

Sukant rankenėlę toliau į dešinę arba į kairę, nustatymus galima pakeisti daug greičiau.

2 Patvirtinkite, paspausdami START/ STOP. Jei nieko nepaspauskite per artimiausius tris sekundes, nustatymas bus automatiškai išsaugotas.

Orkaitė taip pat veiks, jei laikrodis nenustatytas. Tačiau šiuo atveju laikmačio funkcijos neveikia (žr. skyrių: LAIKMAČIO FUNKCIJŲ NUSTATYMAS).

Po kelių minučių veikimo tuščiąja eiga prietaisas persijungs į budėjimo režimą.

LAIKRODŽIO NUSTATYMŲ KEITIMAS

Laikrodžio parametrus galima keisti, kai laikmačio funkcija neįjungta.

Paspauskite mygtuką į nustatyti dabartinį laiką. Patvirtinkite, paspausdami START/ STOP.

14

2. VEIKSMAS: KEPIMO SISTEMOS PASIRINKIMAS

Rankenėlę pasukite kairėn arba dešinėn pasirinkti „0“ VIRIMO PROGRAMAI (žr. programų lentelę).

Pasirinkta piktograma bus rodoma ekrane.

SISTEMA APRAŠYMAS Nustatymus taip pat galima keisti kepimo metu.

REKOMENDUOJAMA TEMPERATŪRA °C KEPIMO SISTEMOS GREITAS PAŠILDYMAS Naudokite šią funkciją, jei norite kuo greičiau įkalinti orkaitę iki norimos temperatūros. Ši funkcija maistui ruošti netinka. Kai orkaitė įkaista iki norimos temperatūros, šildymo procesas yra baigiamas.

VIRŠUTINIS IR APATINIS ŠILDYTUVAS Apatiniame ir į orkaitės ertmę lubų šildytuvai spinduliuoja šilumą tolygiai į orkaitės vidų. Konditerijos gaminius arba mėsą galima kepti /skrudinti tik vieno aukščio lygyje.

GRILIS Veiks tik grilio šildytuvas, didelio grilio rinkinio dalis. Ši sistema naudojama mažesnio kiekio maisto grilio kepimui, sumuštiniams arba alaus dešrelėms ir duonos skrudinimui.

DIDELIS GRILIS Veikia viršutinis šildytuvas ir grilio šildytuvas. Šiluma spinduliuojama tiesiogiai iš spindulinio kaitintuvo, sumontuoto orkaitės lubose. Norint padidinti karštį, taip pat įjungiamas viršutinis šildytuvas.

Šis derinys naudojamas kepant mažesnį kiekį maisto, sumuštinius, mėsą arba alaus dešreles, ir duonos skrudinimui.

GRILIS SU VENTILIATORIUMI Veikia grilio šildytuvas ir ventiliatorius. Šis derinys naudojamas mėsos grilio kepimui ir kepti didesnius mėsos gabalus arba paukštieną viename aukščio lygyje. Taip pat tinka apkepams ir maisto apskrudinimui traškia plutele.

KARŠTAS ORAS IR APATINIS ŠILDYTUVAS Veiks viršutinis šildytuvas ir ventiliatorius. Naudokite šią sistemą kepti didesnius mėsos gabalus ir paukštieną. Ji taip pat tinka paruošti užkeptiems patiekalams.

KARŠTAS ORAS Veiks apvalus šildytuvas ir ventiliatorius. Ventiliatorius montuojamas ant orkaitės skyriaus galinės sienelės ir užtikrina aplink kepsnį arba tešlą nuolat cirkuliuojantį karštą orą. Šis režimas naudojamas mėsos ir tešlos kepimui keliais lygiais vienu metu.

160 200 240 240 170 200 180 15

SISTEMA APRAŠYMAS APATINIS ŠILDYTUVAS IR VENTILIATORIUS Naudojamas mielinės, bet mažai iškilusios tešlos ir vaisių bei daržovių kepimui.

LĖKŠTĖS PAŠILDYMAS Naudokite šią funkciją, norėdami pašildyti indus (lėkštes, puodelius) prieš patiekiant maistą, kad būtų galima ilgiau išlaikyti maistą šiltą.

ECO MAISTO GAMINIMAS 1) Šiuo režimu galios suvartojimas ruošiant maistą yra optimalus.

Šis režimas naudojamas mėsos ir tešlos kepimui.

ATITIRPINIMAS Oras cirkuliuoja, o šildytuvai neįjungti. Veikia tik ventiliatorius. Naudojama lėtai atšildyti šaldytiems maisto produktams.

AQUA CLEAN Šilumą spinduliuoja tik apatinis šildytuvas. Naudokite šią funkciją valyti orkaitės dėmes ir maisto likučius. Programa trunka 30 minučių.

REKOMENDUOJAMA TEMPERATŪRA °C 180 60 160 70 1) Naudojamas nustatyti energijos efektyvumo klasei pagal EN 60350-1 standartą.

Šiuo režimu tikroji orkaitės temperatūra nerodoma dėl specialaus prietaiso veikimo algoritmo ir liekamosios šilumos naudojimo.

16

3. VEIKSMAS: NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS

Kiekvienoje virimo sistemoje yra pagrindiniai arba numatytieji parametrai, kuriuos galima koreguoti.

Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite atitinkamą mygtuką (prieš paspaudžiant START/STOP mygtuką). Kai kurių funkcijų kai kuriose programose nėra; tokiais atvejais pasigirsta garso signalas.

KEPIMO TEMPERATŪROS KEITIMAS

1 Pasirinkite MAISTO RUOŠIMO sistemą. Ekrane bus rodoma pasirinkta piktograma ir mirksės NUSTATYTA TEMPERATŪRA.

2 Pasirinkite MAISTO RUOŠIMO sistemą. Ekrane bus rodoma pasirinkta piktograma ir mirksės NUSTATYTA TEMPERATŪRA.

Maksimali temperatūra kai kuriose maisto gaminimo sistemose ribojama.

Kai prietaisas įjungiamas su START mygtuku, ekrane mirksi simbolis °C, kol pasiekiama norima temperatūros vertė.

17

LAIKMAČIO FUNKCIJOS

Pirmiausia pasukite KEPIMO SISTEMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĘ; tada nustatykite temperatūrą. Norėdami pasirinkti laikmačio funkciją, kelis kartus palieskite LAIKMAČIO mygtuką.

Užsidegs piktograma pagal pasirinktą laikmačio funkciją, o ekrane mirksės ir reguliuojamas kepimo pradžios/pabaigos laikas. Palieskite START simbolį pradėti kepimo procesą. Bus rodomas PRAĖJĘS KEPIMO LAIKAS.

Laikmačio funkcijos ekranas

Kepimo laiko nustatymas

Šiuo režimu galite nustatyti orkaitės veikimo trukmę (kepimo laiką). Nustatykite pageidaujamą kepimo laiką. Pirmiausia nustatykite minutes, tada valandas. Ekrane rodoma piktograma ir kepimo laikas.

Nustatymas atidėtas paleidimas

Veikiant šiuo režimu, galite nurodyti kepimo trukmę (kepimo laikas) ir laiką, kai norite kepimo procesą baigti. Patikrinkite, ar laikrodis tiksliai rodo esamą laiką.

Pavyzdys: Esamas laikas: vidurdienis Virimo laikas: 2 val. Kepimo pabaiga: 18:00:00 Pirmiausia nustatykite OPERACIJOS TRUKMĘ (2 val.). Palieskite LAIKRODŽIO mygtuką du kartus ir pasirinkite BAIGTI OPERACIJĄ. Ekranas automatiškai rodo mirksintį laiką ir operacijos orkaitėje trukmę (14:00). Nustatykite kepimo laiko pabaigą (18:00).

Palieskite START simbolį pradėti kepimo procesą. Laikmatis palauks iki kepimo pradžios, o simbolis bus apšviestas. Orkaitė automatiškai įsijungia (4 val.) ir nustoja veikti pasirinktu laiku (6 val.).

18

Minučių laikmačio nustatymas

Minučių signalą galima naudoti nepriklausomai nuo orkaitės veikimo. Ilgiausias galimas nustatymas yra 24 valandos.

Per paskutinę minutę kelias sekundes rodomas minučių signalas.

Kai šis nustatytas laikas baigiasi, orkaitė automatiškai išsijungs (kepimas bus baigtas). Pasigirsta garsinis signalas, kurį galite išjungti paliesdami bet kurį klavišą. Po minutės garso signalas išsijungs automatiškai. Visas laikmačio funkcijas galima atšaukti, nustatant laiką į „0“.

Po kelių minučių veikimo tuščiąja eiga prietaisas persijungs į budėjimo režimą.

19

4. VEIKSMAS: PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS

Įjunkite / išjunkite funkcijas paspaudę atitinkamą mygtuką arba kelis mygtukus.

Kai kurių funkcijų kai kuriose sistemose nėra; tokiais atvejais pasigirsta garso signalas.

OUŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Ištrinkite paliesdami UŽRAKTO NUO VAIKŲ mygtuką. Ekrane bus rodoma “rakto” piktograma. Palieskite mygtuką vėl, norėdami išjungti užraktą nuo vaikų. Piktograma ekrane dings.

Jei yra įjungtas užraktas nuo vaikų, o laikmačio funkcija neįjungta (rodomas tik laikrodis), tada orkaitė neveiks. Jei užraktas nuo vaikų yra įjungiamas nustačius laikmačio funkciją, tada orkaitė veiks įprastai, tačiau nebus galima pakeisti nustatymų.

Kol yra įjungtas užraktas nuo vaikų, maisto ruošimo sistemos ar papildomų funkcijų pakeisti negalima. Kepimo procesas gali būti nutrauktas pasukant pasirinkimo rankenėlę į "0".

Užraktas nuo vaikų liks įjungtas, net orkaitę išjungus. Norint pasirinkti naują sistemą, pirmiausia turi būti išjungtas užraktas nuo vaikų.

ORKAITĖS APŠVIETIMAS

Orkaitės apšvietimas automatiškai įsijungia, kai atidaromos durelės arba kai orkaitė įjungta.

Baigus kepimą ar virimą šviesa dega dar vieną minutę.

Šviesą orkaitės viduje galima įjungti arba išjungti, paspaudus LIGHT mygtuką.

20

5sek 5sek + GARSINIS SIGNALAS

Garsinio signalo garsumą galima nustatyti, kai laikmačio funkcija neįjungta (rodomas tik dienos laikas).

Paspauskite TEMPERATŪROS mygtuką palaikykite jį 5 sekundes. Ekrane bus matomos dvi visiškai apšviestos juostos. Pasukite NUSTATYMŲ RANKENĖLĘ (-/+)ir pasirinkite vieną iš trijų garsumo lygių (viena, dvi, arba trys juostos). Po trijų sekundžių nustatymas bus automatiškai išsaugotas ir bus rodomas paros laikas.

EKRANO KONTRASTO MAŽINIMAS

Kepimo sistemos selektoriaus rankenėlė turi būti padėtyje „0“. Paspauskite ŠVIESOS mygtuką palaikykite jį 5 sekundes. Ekrane bus matomos dvi visiškai apšviestos juostos. Pasukite NUSTATYMŲ rankenėlę (-/+) nustatyti ekrano dimerį (vieną, dvi, arba tris juostas). Po trijų sekundžių nustatymai bus automatiškai išsaugoti.

BUDĖJIMAS

Ekrano apšvietimą galima automatiškai išjungti po 10 minučių, jei jis nenaudojamas.

Norėdami išjungti ekraną paspauskite MYGTUKĄ + LAIKMAČIO mygtukus. Jei įjungta laikmačio funkcija, ekrane pasirodys IŠJUNGTA ir LAIKMAČIO piktograma, nurodydama įjungtą funkciją.

Nutrūkus elektros energijos tiekimui arba išjungus prietaisą papildomi funkcijų nustatymai liks išsaugoti ne ilgiau kaip kelias minutes. Tada visi nustatymai, išskyrus garsinį signalą, ekrano dimerį ir užraktą nuo vaikų bus atstatyti į gamyklinius nustatymus.

21

5. VEIKSMAS: KEPIMO PRADŽIA

Pradėkite maisto gaminimo procesą, paspausdami START/STOP mygtuką ir palaikydami jį tam tikrą laiką.

6. VEIKSMAS: ORKAITĖS IŠJUNGIMAS

Pasukite MAISTO RUOŠIMO SISTEMOS PASIRINKIMO rankenėlę į padėtį „0“.

Baigus kepimą ar virimą ir išjungus orkaitę, rodoma mažėjanti temperatūra iki 50 °C.

Visi laikmačio nustatymai taip pat sustabdomi ir atšaukiami. Bus parodytas laikas (laikrodis). Po vienos minutės veikimo tuščiąja eiga prietaisas persijungs į budėjimo režimą.

Panaudojus orkaitę, kondensato kanale (po durelėmis) gali likti šiek tiek vandens. Išvalykite kanalą kempine arba audiniu.

22

SISTEMOS APRAŠYMAS IR KEPIMO LENTELIŲ (KEPIMO REŽIMAI)

Jei kepimo lentelėje nerandate savo patiekalo, raskite panašaus maisto informaciją. Rodoma informacija taikoma kepimui viename lygyje.

Yra nurodytas siūlomas temperatūros intervalas. Pradėkite su mažesne temperatūra ir ją didinkite, jei atrodo, kad maistas nepakankamai iškepęs.

Maisto ruošimo laikas yra apytikris ir gali skirtis, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas.

Simbolis „*“ reiškia, kad iš pradžių orkaitę reikia įkaitinti naudojant pasirinktą kepimo sistemą.

Įkaitinkite orkaitę, tik jei reikia pagal receptą, pateiktą iš šių instrukcijos lentelėse. Kaitinant tuščią orkaitę sunaudojama daug energijos. Taigi, kepant kelių rūšių pyragaičius ar kelias picų porcijas, sutaupysite daug energijos, nes orkaitė jau bus įkaitinta.

Naudokite tamsias, juodas silicio sluoksnių ar emaliu dengtas kepimo skardas ir padėklus, nes jie labai gerai praleidžia šilumą.

Naudodami kepimo popierių, patikrinkite, ar jis atsparus aukštai temperatūrai.

Kepant didesnius mėsos gabalus arba tešlą, orkaitės viduje susidaro daug garų, kurie gali kondensuotis ant orkaitės durelių. Tai normalu ir neturi įtakos prietaiso veikimui. Po kepimo sausai nuvalykite dureles ir durelių stiklą.

Orkaitę galima išjungti maždaug 10 minučių p rieš baigiant kepti , siekiant taupyti energiją, nes pakaks panaudoti sukauptą karštį.

Negalima vėsinti maisto uždaroje orkaitėje, siekiant išvengti kondensacijos.

23

KEPIMO SISTEMOS GREITAS PAŠILDYMAS

Naudokite šią funkciją, jei norite kuo greičiau įkalinti orkaitę iki norimos temperatūros. Šis režimas netinka maistui ruošti.

Pasukite MAISTO RUOŠIMO SISTEMOS PASIRINKIMO rankenėlę į greito pakaitinimo padėtį.

Bus rodoma nustatyta temperatūra. Ši nustatyta temperatūra gali būti koreguojama.

Jį įjungus, orkaitė pradės kaisti. Ekrane mirksės simbolis „°C“. Kai pasiekiama nustatyta temperatūra, kaitinimas baigiamas ir skamba garsinis signalas. Garso signalas gali būti nutrauktas paspaudus bet kurį mygtuką; po vienos minutės jis automatiškai išsijungia.

24

Standartiniai įvairių tipų mėsos iškepimo lygiai ir rekomenduojama galutinį vidaus temperatūra

Maisto vidaus temperatūra (°C) Mėsos spalva perpjovus ir sulčių spalva Maisto rūšis JAUTIENA Su krauju Vidutiniškai iškepęs Vidutinis Gerai apkepta.

VERŠIENA Gerai apkepta.

KIAULIENA Vidutinis Gerai apkepta.

ĖRIENA Gerai apkepta.

AVIENA Su krauju Vidutiniškai iškepęs Vidutinis Gerai apkepta.

OŽKIENA Vidutinis Gerai apkepta.

PAUKŠTIENA Gerai apkepta.

ŽUVIS Gerai apkepta.

40-45 55-60 65-70 75-80 75-85 65-70 75-85 79 45 55-60 65-70 80 70 82 82 65-70 raudona mėsos spalva, kaip žalia mėsa, nedaug sulčių rausvokas, daug rausvų sulčių rausvas, nedaug blyškiai rausvų sulčių tolygiai pilkšvai rudos spalvos, nedaug bespalvių sulčių raudonai rudas šviesiai rausvas gelsvai rudas pilkos, rausvos sultys raudona mėsos spalva šviesiai raudona rausva per vidurį pilka šviesiai rausva, rausvos sultys pilka, sultys tik šiek tiek rausvos šviesiai pilka nuo baltos iki pilka-rudos 25

VIRŠUTINIS IR APATINIS ŠILDYTUVAS

Apatiniame ir į orkaitės ertmę lubų šildytuvai spinduliuoja šilumą tolygiai į orkaitės vidų.

2

Mėsos kepimas: Naudokite emaliuotą, grūdinto stiklo, molio arba ketaus keptuvę arba padėklą. Nerūdijančio plieno padėklai netinka, nes jie stipriai atspindi karštį.

Naudokite emaliuotą, grūdinto stiklo, molio arba ketaus keptuvę arba padėklą. Nerūdijančio plieno padėklai netinka, nes jie stipriai atspindi karštį.

Maisto rūšis Svoris (g) Kreipiklis (iš apačios) Temperatūra (°C) Virimo laikas (min.) MĖSA Kiaulienos kepsnys Kiaulienos mentė Kiaulienos vyniotinis Mėsos kepsnys Jautienos kepsnys Veršienos vyniotinis Avienos nugarinė Triušienos nugarinė Elnienos priekinė koja Pica* Vištiena ŽUVIS Troškinta žuvis 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 / 1500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 180-200 180-200 180-200 200-210 170-190 180-200 180-200 180-200 180-200 200-220 190-210 1000 g/gabalas 2 210 Naudokite šią sistemą kepti vištienai, jei prietaise nėra Naudokite šią sistemą kepti picai, jei prietaise sistemos sistemos.

nėra.

50-60 Simbolis „*“ reiškia, kad iš pradžių orkaitę reikia įkaitinti naudojant pasirinktą kepimo sistemą.

90-110 100-120 120-140 60-70 120-140 90-120 80-100 50-70 100-120 20-30 70-90 26

Kepta konditerija: Naudokite tik vieną lygį ir tamsias kepimo skardas arba padėklus. Ant šviesių kepimo lakštų arba padėklų tešla apskrus prasčiau, nes tokie padėklai prastai atspindi karštį. Visada dėkite kepimo skardas ant grotelių. Jei naudojate pridedamą kepimo skardą, išimkite groteles. Kepimo laikas bus trumpesnis, jei orkaitę įkaitinsite.

Maisto rūšis Kreipiklis (iš apačios) Temperatūra (°C) Virimo laikas (min.) KONDITERIJA Daržovių sufle Saldi suflė Bandelės* Balta duona * Grikių duona * Pilno grūdo duona * Ruginė duona * Speltų duona * Graikinių riešutų pyragas Biskvitinis pyragas * Sūrio pyragas Keksiukai Maži pyragaičiai iš mielinės tešlos Kopūstų pyragaičiai Vaisių pyragas Morengai Želė užpildyti suktinukai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 190-200 190-200 190-210 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 170-180 160-170 170-180 170-180 200-210 185-195 150-160 80-90 170-180 Simbolis „*“ reiškia, kad iš pradžių orkaitę reikia įkaitinti naudojant pasirinktą kepimo sistemą.

30-35 30-35 20-30 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 25-30 65-75 25-30 20-30 25-35 40-50 120-130 30-40 27

Patarimas Ar pyragas iškepęs?

Sukrito pyragas?

Pyrago apačia per šviesi?

Pyragas su drėgnu įdaru neiškepęs?

Naudojimas • Pradurkite pyragą viršuje su mediniu dantų krapštuku arba iešmu. Jei ant medinio pagaliuko nėra prilipusios tešlos, pyragas yra iškepęs.

• Patikrinkite receptą.

• Kitą kartą naudokite mažiau skysčio.

• Įsidėmėkite maišymo laiką, naudodami mažus maišytuvus, blenderius ir t.t.

• Naudokite tamsią kepimo skardą arba padėklą.

• Dėkite kepimo skardą vienu lygiu žemiau ir įjunkite apatinį kaitintuvą gaminimo pabaigoje.

• Padidinkite temperatūrą ir pailginkite kepimo laiką.

28 Nekiškite kepimo indo giliai į pirmą aukštą.

DIDELIS GRILIS, GRILIS

Kepant maistą su dideliu griliu , veiks viršutinis kaitintuvas ir grotelių šildytuvas ant orkaitės skyriaus lubų.

Kepant maistą, veiks viršutinis kaitintuvas ir grotelių šildytuvas ant orkaitės skyriaus lubų.

Didžiausia leidžiama temperatūra: 240 °C Penkias minutes pakaitinkite infraraudonųjų spindulių (grilio) šildytuvą.

Visą laiką stebėkite maisto gaminimo procesą. Mėsa gali greitai sudegti dėl aukštos temperatūros.

Kepimas ant grilio tinka traškaus ir neriebaus maisto ruošimui ir dešroms, mėsos ir žuvies gabalams (kepsniai, eskalopai, lašišų kepsniai arba filė ir t.t.) arba skrudintai duonai.

Kepdami tiesiai ant grotelių, sutepkite jas riebalais, kad mėsa nepriliptų, ir dėkite ant 4-o lygio. Įdėkite padėklą į 1 arba 2 lygį. Kepdami ant kepimo skardos patikrinkite, ar ant jos yra pakankamai skysčio, kad maistas neprisviltų. Kepamą mėsą pavartykite.

Po kepimo išvalykite orkaitę, priedus ir reikmenis.

Kepimo ant grotelių lentelė – mažas grilis Maisto rūšis Svoris (g) MĖSA Jautienos kepsnys, vidut.

Kiaulienos sprandinės kepsnys Kotletai/gabaliukai Grilio dešrelės SKRUDINTA DUONA Skrebučiai Atviri sumuštiniai 180 g/gabalas 150 g/gabalas 280 g/gabalas 70 g/gabalas / / Kreipiklis (iš apačios) 3 3 3 3 4 4 Temperatūra (°C) Virimo laikas (min.) 230 230 230 230 230 230 15-20 18-22 20-25 10-15 3-6 3-6 29

Kepimo ant grotelių lentelė – didelis grilis Maisto rūšis Svoris (g) MĖSA Jautienos kepsnys, su krauju 180 g/gabalas Kreipiklis (iš apačios) 3 Jautienos kepsnys, gerai iškepęs Kiaulienos sprandinės kepsnys 180 g/gabalas 150 g/gabalas 3 3 Kotletai/gabaliukai Veršienos eskalopas Grilio dešrelės Mėsos duona ŽUVIS Lašišos kepsnys / filė SKRUDINTA DUONA Skrebučiai Atviri sumuštiniai 280 g/gabalas 140 g/gabalas 70 g/gabalas 150 g/gabalas 200 g/gabalas / / 3 3 3 3 3 4 4 Temperatūra (°C) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 Virimo laikas (min.) 15-20 18-25 20-25 20-25 20-25 10-15 10-15 15-25 1-3 2-5 Kepdami ant kepimo skardos patikrinkite, ar ant jos yra pakankamai skysčio, kad maistas neprisviltų. Kepamą mėsą pavartykite.

Kepant upėtakį, popieriniu rankšluosčiu nušluostykite žuvį sausai. Paskaninkite iš vidaus; Patepkite aliejumi iš išorės ir padėkite ant grotelių. Neapverskite žuvies ją kepdami.

30 Kai naudojate grilį (infraraudonųjų spindulių) šildytuvą, visada laikykite dureles uždarytas.

Grilio šildytuvas, tinklelis ir kiti orkaitės priedai kepimo metu labai įkaista. Todėl naudokite orkaitės puspirštinės ir mėsos žnyples.

Kepimas su griliu-baru

(priklausomai nuo modelio) Maksimali temperatūra naudojant grilį-barą yra 240 °C.

1 Įdėkite iešmo atramą į 3-ią lygį nuo apačios ir padėkite gilią kepimo skardą į apatinį (1) lygį nuvarvėjimui.

2 Užmaukite mėsą ant iešmo ir priveržkite varžtus.

3 Uždėkite iešmo rankeną ant priekinės iešmo atramos ir įkiškite galą į angą dešinėje pusėje galinėje orkaitės skyriaus sienelėje (anga apsaugota besisukančiu dangteliu).

4 Nuimkite iešmo rankenėlę ir uždarykite orkaitės dureles.

Įjunkite orkaitę ir pasirinkite „Didelis grilis“ sistemą.

Grilis veiks tik tada, kai durelės uždarytos.

31

GRILIS SU VENTILIATORIUMI

Šiuo darbo režimu grilio kaitintuvas ir ventiliatorius veikia vienu metu.Tinka ruošti mėsos, žuvies ir daržovių patiekalams.

(Žr. aprašymus ir patarimus GRILIUI.) Maisto rūšis MĖSA Antis Kiaulienos kepsnys Kiaulienos mentė Kiaulienos mentė Pusė viščiuko Vištiena ŽUVIS Upėtakis Svoris (g) 2000 1500 1500 1000 700 1500 200 g/gabalas Kreipiklis (iš apačios) Temperatūra (°C) Virimo laikas (min.) 2 2 2 2 2 2 2 150-170 160-170 150-160 150-160 190-210 190-210 200-220 80-100 60-85 120-160 120-140 50-60 60-90 20-30 32

KARŠTAS ORAS IR APATINIS ŠILDYTUVAS

Veiks apatinis šildytuvas, apvalus šildytuvas, ir karšto oro ventiliatorius. Tinka kepti picoms, obuolių pyragams ir vaisiniams tortams.

2

(Žiūrėti VIRŠUTINIO ir APATINIO ŠILDYTUVO aprašymus ir patarimus).

Maisto rūšis Kreipiklis (iš apačios) Temperatūra (°C) Virimo laikas (min.) Varškės pyragas su apskrudinta luobele Pica* Lotaringiškas pyragas, apskrudintas Obuolių pyragas, mielinė tešla Obuolių suktinukai, sluoksniuota tešla 2 2 2 2 2 150-160 200-210 180-200 150-160 170-180 65-80 15-20 35-40 35-40 45-65 Simbolis „*“ reiškia, kad iš pradžių orkaitę reikia įkaitinti naudojant pasirinktą kepimo sistemą.

33

Kepti su mėsos zondu

(Kepti su mėsos zondu Šiuo režimu nustatykite norimą temperatūrą maisto pagrindui. Orkaitė veikia tol, kol maisto vidus pasiekia nustatytą temperatūrą. Temperatūra maisto viduje matuojama temperatūros zondu.

1 Nuimkite metalinį dangtelį (lizdas yra priekiniame viršutiniame kampe orkaitės dešinėje sienelėje).

2 Įjunkite mėsos zondo kištuką į lizdą ir įkiškite zondą į maistą. (Jei buvo įjungti laikmačio nustatymai, jie bus atšaukti.) 1 2 3 1 Iš anksto nustatyta temperatūra 2 Esama 3 Nustatyta 3 Pasukite KEPIMO SISTEMOS NUSTATYMO RANKENĖLĘ (karšto oro ir apatinio kaitinimo elemento).

Ekrane pasirodys simbolis, iš anksto nustatyta temperatūra, esama temperatūra ir nustatyta temperatūra. Jei zondo temperatūra yra mažesnė nei 30 °C, ekrane bus rodoma „-- : 80“. Paspauskite mygtuką START.

34

Veikimo metu bus rodoma esama orkaitės temperatūra, esama mėsos zondo temperatūra ir nustatyta mėsos zondo temperatūra. Naudojimo metu temperatūrą galima reguliuoti.

Kai pasiekiama nustatyta maisto vidaus temperatūra, kepimo procesas sustoja.

Pasigirsta garsinis signalas, kurį galite išjungti paliesdami bet kurį klavišą. Po minutės garso signalas išsijungs automatiškai. Ekrane pasirodys laikrodis.

Baigus kepimo procesą, pakeiskite mėsos zondo lizdo apsauginį gaubtelį.

Naudokite tik zondą, skirtą naudoti jūsų krosnelėje.

Įsitikinkite, kad zondas neliečia šildytuvo maisto gaminimo metu. Po kepimo zondas bus labai karštas. Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte.

35

KARŠTAS ORAS

2

Veiks apvalus šildytuvas ir ventiliatorius. Ventiliatorius montuojamas ant orkaitės skyriaus galinės sienelės ir užtikrina aplink kepsnį arba tešlą nuolat cirkuliuojantį karštą orą.

Mėsos kepimas: Naudokite emaliuotą, grūdinto stiklo, molio arba ketaus keptuvę arba padėklą. Nerūdijančio plieno padėklai netinka, nes jie stipriai atspindi karštį.

Įpilkite pakankamai skysčio gaminimo metu, kad mėsa neprisviltų. Kepamą mėsą vartykite. Kepsnys bus sultingesnis, jei jį uždengsite.

Svoris (g) Kreipiklis (iš apačios) Temperatūra (°C) Virimo laikas (min.) Maisto rūšis MĖSA Kiaulienos kepsnys su odele Antis Žąsis Turkija Vištienos krūtinėlė Įdaryta vištiena 1500 2000 4000 5000 1000 1500 2 2 2 2 3 2 170-180 160-170 150-160 150-170 180-200 170-180 140-160 120-150 180-200 180-220 60-70 90-110 36

Kepta konditerija Rekomenduojama orkaitę iš pradžių įkaitinti.

Biskvitus ir sausainius galima kepti negiliose kepimo skardose keliais lygiais vienu metu (2 ir 3). Atkreipkite dėmesį, kad kepimo laikas gali skirtis, net jei naudojamos kepimo skardos tokios pačios. Sausainiai viršutinėje kepimo skardoje gali iškepti greičiau ir anksčiau nei apatinėje. Visada dėkite kepimo skardas ant grotelių. Jei naudojate pridedamą kepimo skardą, išimkite groteles. Vienodam apskrudinimui sausainiai turi būti tokio pat storio.

Maisto rūšis Kreipiklis (iš apačios) Temperatūra (°C) Virimo laikas (min.) KONDITERIJA Biskvitinis pyragas Trupininis pyragas Vaisinis pyragas, biskvitinis Biskvitinis vyniotinis* Vaisinis pyragas, apskrudintas Obuolių suktinukai Sausainiai, apskrudinti* Sausainiai, presuoti* Sausainiai, mieliniai Sausainiai, sluoksniuota tešla ŠALDYTAS MAISTAS Obuolių ir varškės pyragas Pica Orkaitėje keptos bulvės Orkaitėje kepti kroketai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150-160 160-170 150-160 160-170 160-170 170-180 150-160 140-150 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 50-70 20-30 20-35 20-35 Simbolis „*“ reiškia, kad iš pradžių orkaitę reikia įkaitinti naudojant pasirinktą kepimo sistemą.

25-35 25-35 45-65 15-25 50-70 40-60 15-25 15-25 20-35 20-30 Nekiškite kepimo indo giliai į pirmą aukštą.

37

APATINIS ŠILDYTUVAS IR VENTILIATORIUS

Naudojamas mielinės, bet mažai iškilusios tešlos ir vaisių bei daržovių kepimui. Naudokite antrą nuo apačios lygį ir negilią kepimo skardą, kad šiltas oras galėtų cirkuliuoti visoje viršutinėje dalyje.

2

KONSERVAVIMAS

Paruoškite konservuojamą maistą ir stiklainius, kaip įprasta. Naudokite stiklainius su guminiu sandarinimo žiedu ir stiklo dangteliu. Nenaudokite stiklainių su srieginiai arba metalo dangteliais arba metalinių skardinių. Patikrinkite, ar indeliai yra vienodo dydžio, pripildyti to paties turinio, ir sandariai uždaryti.

įpilkite 1 litrą karšto vandens į gilų indą (maždaug 70 °C) ir įdėkite 6 1 litro stiklainius į padėklą. Pastatykite padėklą į antrą orkaitės lygį.

Konservavimo metu stebėkite ruošiamą maistą ir virkite, kol skystis stiklainiuose užvirs, kol pirmajame stiklainyje atsiras burbuliukų.

Maisto rūšis Kreipiklis (iš apačios) Tempera tūra (°C) Troškinimo laikas (min) Tempera tūra ir laikas po to, kai užvirti pra džios Laikymo laikas orkaitėje (min) VAISIAI Braškės Džiovinti vaisiai Vaisių musas DARŽOVĖS Marinuoti agurkai Pupelės / morkos 2 2 2 2 2 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 / / / / 120°C, 45-60 min 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 38

ECO MAISTO GAMINIMAS

Veiks apvalus šildytuvas ir ventiliatorius. Ventiliatorius montuojamas ant orkaitės skyriaus galinės sienelės ir užtikrina aplink kepsnį arba tešlą nuolat cirkuliuojantį karštą orą.

2

Maisto rūšis MĖSA Kiaulienos kepsnys, 1 kg, Kiaulienos kepsnys, 2 kg, Jautienos kepsnys, 1 kg, ŽUVIS Žuvis, 200 g/gabalas Žuvies file, 100 g/gabalas KONDITERIJA Presuoti sausainiai * Maži pyragaičiai Biskvitinis vyniotinis Vaisinis pyragas, apskrudintas DARŽOVĖS Bulvių užkepėlė Lazanija ŠALDYTAS MAISTAS Bulvytės, 1 kg Vištienos kepsneliai, 0,7 kg Žuvies lazdelės, 0,6 kg Nurodymo lygis (iš apačios) Temperatūra (°C) Kepimo laikas min.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 180 180 190 180 190 160 170 170 170 170 180 200 200 200 140-160 150-180 120-140 40-50 25-30 20-25 25-35 25-30 55-65 40-50 40-50 25-40 25-35 20-30 Nekiškite kepimo indo giliai į pirmą aukštą.

39

ATITIRPINIMAS

Šiame režime tik cirkuliuoja oras, o šildytuvas neveikia.

Atitirpinti galima pyragus su riebia grietinėle arba sviestinius pyragus, bandeles ir konditerijos gaminius, duoną, vyniotinius, ir šaldytus vaisius.

Pasukite KEPIMO SISTEMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĘ į atšildymą. Bus rodomas LAIKAS. Šį nustatytą laiką galima koreguoti. Paspauskite START mygtuką.

Daugeliu atvejų rekomenduojama išimti maistą iš pakuotės (nepamirškite nuimti visas metalines kabes arba susegimus).

Įpusėjus atitirpinimui, maistą reikia apversti, sumaišyti ir atskirti, jei keli gabaliukai buvo sulipę.

40

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Būtinai išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite, kol prietaisas atvės.

Neleiskite vaikams valyti prietaiso arba atlikti bet kokius techninės priežiūros darbus be tinkamos priežiūros.

Aliuminio apdaila

Valykite aliuminio apdailą su neabrazyviniais skystais valikliais, skirtais tokiems paviršiams. Užlašinkite valiklio ant drėgno skudurėlio ir nuvalykite paviršių. Tada nuskalaukite paviršių vandeniu. Nelašinkite valiklio tiesiai ant aliuminio apdailos.

Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar kempinių.

Pastaba: Paviršius neturėtų liestis su orkaitės valymo purškalais, nes tai gali sukelti matomą ir ilgalaikę žalą.

Priekinis nerūdijančio plieno korpuso lakštas

(priklausomai nuo modelio) Valykite šį paviršių tik švelniu valikliu (pamuilėmis) ir minkšta kempine, kuri nebraižo apdailos. Nenaudokite abrazyvinių valiklių, arba valiklių tirpiklių pagrindu, nes jie gali pažeisti korpuso medžiagą.

Lakuoti paviršiai ir plastikinės dalys

(priklausomai nuo modelio) Nevalykite rankenėlių ir mygtukų, durų rankenų, lipdukų ir įvertinimo / tipo plokštelių su abrazyviniais valikliais ar abrazyvinėmis valymo medžiagomis, alkoholio valikliais ar alkoholiu. Nedelsdami nuvalykite visas dėmes minkšta švelnia šluoste ir trupučiu vandens, kad būtų išvengta paviršiaus žalos.

Taip pat galite naudoti valiklius ir valymo priemones, skirtus tokiems paviršiams, kaip nurodyta atitinkamų gamintojų.

Aliuminiu dengti paviršiai neturėtų liestis su orkaitės valymo purškalais, nes tai gali sukelti matomą ir ilgalaikę žalą.

41

TRADICINĖS ORKAITĖS VALYMAS

Galite naudoti standartinę valymo procedūrą išvalyti orkaitės nešvarumus (su valikliais arba orkaitės aerozoliais). Po tokio valymo kruopščiai nuplaukite valiklio likučius.

Valykite orkaitę ir priedus po kiekvieno naudojimo, kad nešvarumai nepridegtų ant paviršių. Lengviausia pašalinti riebalus naudojant šiltas pamuiles, kol orkaitė dar šilta.

Sunkiai nuvalomiems nešvarumams naudokite standartinius orkaitės valiklius. Kruopščiai išskalaukite orkaitę švariu vandeniu, kad pašalintumėte visus valiklio likučius.

Niekada nenaudokite stiprių valiklių, abrazyvinių valiklių, abrazyvinių kempinių, dėmių ir rūdžių valiklių ir t.t.

Valykite priedus (kepimo skardas ir padėklus, tinklelius ir t.t.) karštu vandeniu ir plovikliu. Orkaitė, orkaitės vidus ir kepimo padėklai yra padengti specialiu emaliu ir turi lygų ir atsparų paviršių. Šis specialus sluoksnis leidžia juos lengviau valyti kambario temperatūroje.

42

„AQUA CLEAN” FUNKCIJOS NAUDOJIMAS VALYTI ORKAITEI

1 Pasukite KEPIMO SISTEMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĘ į „Aqua Clean“. 2. Nustatykite TEMPERATŪROS RATUKĄ į 70 °C.

2 Įpilkite 0,6 l vandens į stiklinę arba negilią kepimo skardą ir įdėkite ją į apatinę lentyną.

3 Po 30 minučių maisto likučiai ant orkaitės emalio sienelių atsilups ir bus lengvai nuvalomi drėgnu skudurėliu.

Naudokite „Aqua Clean“ sistemą, kai orkaitė visiškai atvės.

43

LAIDO IR TELESKOPINIŲ IŠTRAUKIAMŲ KREIPTUVŲ IŠĖMIMAS IR VALYMAS

Grotelėms naudokite tik įprastus valiklius.

A Laikykite kreipiklius už apačios ir traukite juos į orkaitės skyriaus centrą.

B Išimkite juos iš angų viršuje.

44 Neplaukite ištraukiamų grotelių indaplovėje.

KATALITINIŲ INTARPŲ ĮDĖJIMAS

Grotelėms naudokite tik įprastus valiklius.

Nuimkite kreipiklius arba ištraukiamus kreipiklius.

1 Sumontuokite kreipiamąsias ant katalitinio intarpo.

2 Pakabinkite įdėklus su kreipikliais per angas, ir patraukite į viršų.

Montuodami pilnai ištraukiamas kreipiamąsias su katalitiniais intarpais, įkiškite vieną pridedamų užsegtuvų galą į angas orkaitės dugne, o kitą užsegtuvų galą – į kreipiamąsias.

Užsegtuvai kreipiamąsias tvirčiau prilaiko savo vietoje.

Neplaukite katalitinių intarpų indaplovėje.

45

ORKAITĖS SKYRIAUS LUBŲ VALYMAS

(priklausomai nuo modelio) Viršutinis grilio šildytuvas yra sulankstomas, kad būtų galima lengviau valyti orkaitės skyrių. Prieš valydami orkaitę išimkite padėklus, groteles ir kreipiklius.

Patraukite šildytuvą, kol skersinis strypas atsilaisvins iš atramų kairėje ir dešinėje orkaitės skyriaus pusėje.

Nenaudokite šildytuvo, kai jis nuleistas / sulankstytas. Po valymo atlikite tą pačią procedūrą atvirkštine tvarka, įstumkite šildytuvą atgal, kol skersiniai strypai įšoks atgal į vietą.

46 Prietaisą atjunkite nuo maitinimo lizdo.

Šildytuvas turi būti ataušęs; kitaip yra pavojus nusideginti.

ORKAITĖS DURELIŲ IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS

1 Pirmiausia atidarykite dureles (iki pat galo).

2 A Pasukite stabdiklius iki galo atgal (įprastinio uždarymo atveju).

B Jei prietaisas turi „GentleClose“ sistemą, pasukite durelių skląsčius atgal 90° kampu (2 pav.).

C Jei prietaisas turi „GentleClose“ sistemą, šiek tiek pakelkite durelių skląsčius ir patraukite link savęs.

3 Lėtai uždarykite dureles, kol skląsčiai susilygiuos su angomis. Šiek tiek dureles ir ištraukite abu vyrių tarpus ant prietaiso.

Norėdami įdėti dureles, atlikite šią procedūrą atvirkštine tvarka. Jei durelės neatsidaro arba netinkamai užsidaro, patikrinkite, ar grioveliai ant vyrių yra sutapdinti su vyrių lizdais.

Keisdami dureles visada patikrinkite, ar vyrių laikiklius teisingai dedate į vyrių lizdus, siekiant išvengti staigaus pagrindinio vyrio uždarymo, nes jis yra prijungtas prie stiprios pagrindinės spyruoklės. Jei pagrindinė yra spyruoklė sukabinta, yra pavojus susižaloti.

47

DURŲ SPYNELĖ

(priklausomai nuo modelio) Norėdami atidaryti, švelniai pastumkite nykščiu į dešinę, tuo pat metu traukdami dureles į išorę.

Dureles uždarius, jų užraktas automatiškai grįžta į pradinę padėtį.

SPYNELĖS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS Orkaitė turi visiškai atvėsti.

Pirmiausia atidarykite orkaitės dureles.

90° klik Nykščiu stumkite durelių spynelę į dešinę 90°, kol išgirsite spragtelėjimą. Durelių užraktas nėra išjungtas.

Norėdami vėl įjungti užraktą, atidarykite orkaitės dureles ir dešiniuoju smiliumi patraukite svirtelę link savęs.

48

ŠVELNUS DURELIŲ UŽDARYMAS

(priklausomai nuo modelio) Orkaitės durelėse yra sistema, kuri slopina durų uždarymo jėgą, pradedant nuo 75 laipsnių kampo. Durelės uždaromos paprastai, tyliai ir sklandžiai. Pakanka švelniai stumtelti (iki 15º kampo iki uždarytų durelių padėties) ir durelės užsidarys automatiškai ir tyliai.

Jei durelės uždaromos per stipria jėga, sistemos poveikis sumažėja arba saugos sistema blokuoja uždarymą.

49

ORKAITĖS DURELIŲ STIKLO IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS

Orkaitės durelių stiklą galima valyti iš vidaus, bet jį reikia nuimti. Nuimkite orkaitės dureles (žr. skyrių "Orkaitės durelių nuėmimas ir uždėjimas“).

1 Šiek tiek pakelkite atramas durelių kairėje ir dešinėje (žyma 1 ant atramos) ir ištraukite jas iš stiklo (žyma 2 ant atramos).

2 Laikydami stiklą už apačios, jį šiek tiek kilstelkite iš atramų, ir išimkite.

3 Trečiąjį stiklą (tik kai kuriuose modeliuose) išimsite jį pakėlę.

Taip at nuimkite guminius sandariklius nuo stiklo.

Norėdami įdėti stiklines dureles, atlikite šią procedūrą atvirkštine tvarka. Ženklai (puslankis) ant durelių ir stiklo turėtų sutapti.

50

LEMPUTĖS PAKEITIMAS

Lemputė yra išeikvojama ir jai netaikoma garantija. Prieš keisdami lemputę, nuimkite padėklus, groteles ir kreipiklius.

(Halogeninė lempa G9, 230 V, 25 W, paprasta lemputė E14 25W 230V) Naudokite plokščią atsuktuvą atsukti lemputės dangteliui ir ją išimti. Išimkite lemputę.

Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte emalio.

Atsukite lemputės dangtelį ir išimkite lemputę.

Naudokite apsaugą siekiant išvengti šerpetų.

51

TRIKČIŲ LENTELĖ

Gedimas / klaida Priežastis Jutikliai nereaguoja; ekranas pakibo.

• Kelioms minutėms atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo (išimkite saugiklį arba išjunkite pagrindinį jungiklį); tada vėl prijunkite prietaisą ir jį įjunkit į tinklą.

Pagrindinis saugiklis dažnai suveikia.

Orkaitės apšvietimas neveikia.

Tešla neiškepusi.

• Skambinkite priežiūros meistrui.

• Pakeiskite lemputę pagal aprašymą skyriuje. Valymas ir priežiūra.

• Ar parinkote tinkamą šildymo sistemos temperatūrą? • Ar orkaitės durelės uždarytos?

Rodomas klaidos kodas (E1, E2, E3 ir t.t.).

• Elektroninis modulis netinkamai veikia. Kelioms minutėms atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Tada vėl prijunkite ir nustatykite laiką.

• Jei klaida vėl rodoma, skambinkite techninės priežiūros specialistui.

Jei problema išlieka, nors ir laikotės aukščiau pateiktų instrukcijų, reikia kreiptis į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negali būti taikoma. Šiuo atveju naudotojas turi padengti remonto išlaidas.

52 Prieš prietaiso remontą jį reikia atjungti nuo elektros tinklo. Tam išimkite saugiklį arba atjunkite maitinimo laidą iš sieninio lizdo.

ŠALINIMAS

Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbti, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad produktas neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Išmesdami produktą teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

Mes pasiliekame teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų aprašymų pakeitimus.

53

54

EVP_MULTI_IL+ lt (12-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement