Gorenje BO758ORAW Ugradna nezavisna rerna Uputstvo za upotrebu

Gorenje BO758ORAW Ugradna nezavisna rerna Uputstvo za upotrebu
RS
BA
DETALJNA UPUTSTVA
ZA UPOTREBU
ELEKTRIČNE RERNE
www.gorenje.com
Zahvaljujemo vam na
poverenju kojeg ste nam iskazali
kupovinom našeg aparata.
Za lakšu upotrebu proizvoda priložili
smo vam detaljna uputstva, koja će
vam pomoći da se što brže upoznate
sa svojim novim aparatom.
Najpre se uverite dali ste primili
neoštećen aparat. Ukoliko otkrijete
bilo kakvo transportno oštećenje,
molimo vas da se obratite vašem
prodavcu kod kog ste aparat kupili,
ili područnom magacinu odakle je
proizvod bio isporučen. Telefonski
broj naći ćete na računu odnosno na
otpremnici.
Uputstva za ugradnju i priključenje
priložene su na odvojenom listu.
Uputstva za upotrebu aparata
možete naći i na našem internetnom
sajtu:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
važne informacije
savet, napomena
SADRŽAJ
4
VAŽNE BEZBEDNOSNE PREDOSTROŽNOSTI
5
Pre priključenja aparata:
6
ELEKTRIČNA PEĆ
UVOD
9 Tehnički podatci
10 Kontrolna tabla
12 PRE PRVE UPOTREBE
PRVA
PRIPREMA
APARATA
13 PRVO UKLJUČENJE
13 Regulisanje sata
14 KORACI PEČENJA (1 - 7)
14
18
19
20
20
21
22
KORACI
PEČENJA
1. Korak: IZBOR SISTEMA PEČENJA
2. Korak:VREMENSKE FUNKCIJE - TRAJANJE
3. Korak: SPREMANJE PROGRAMA
4. Korak: UPUĆIVANJE PEČENJA
5. Korak: ZAVRŠETAK PEČENJA I ISKLJUČENJE PEĆI
6. Korak: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA
7. Korak: IZBOR OPŠTIH REGULACIJA
24 OPISI SISTEMA I TABELE PRIPREME HRANE
41 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
42
42
43
44
45
46
49
50
ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Klasično čišćenje peći
Čišćenje peći funkcijom aqua clean
Vađenje i čišćenje žičanih i teleskopskih vodilica
Montaža katalitičkih uložaka
Čišćenje plafona peći
Skidanje i nameštanje vrata peći
Skidanje i nameštanje stakla vrata
Zamena sijalice
OTKLANJANJE
PROBLEMA
51 TABELA SMETNJI I GREŠAKA
602160
52 ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA
3
VAŽNE BEZBEDNOSNE
PREDOSTROŽNOSTI
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA I SAČUVAJTE IH,
JER ĆETE MOŽDA TREBATI DA IH POGLEDATE KASNIJE
Deca starija od osam godina, kao i lica smanjenih psiho-fizičkih
ili mentalnih sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava
ili znanja, smeju koristiti ovaj aparat isključivo pod nadzorom
lica zaduženih za njihovu bezbednost, koja će im pružiti i
potrebnu pomoć i uputstva za rad aparata te ih upozoriti na
opasnosti povezane s upotrebom aparata. Pazite da deca ne
koriste aparat kao igračku. Deca neka također ne učestvuju u
postupcima čišćenja aparata ili obavljanja radova na njegovom
održavanju bez odgovarajućeg nadzora.
UPOZORENJE: sam aparat i dostupni elementi aparata mogu tokom
rada jače da se ugreju. Izbegavajte dodir s grejnim elementima.
Mala deca (mlađa od osam godina) neka budu celo vreme pod
nadzorom.
UPOZORENJE: dostupni elementi aparata mogu tokom rada jače da
se ugreju. Držite decu podalje od rerne.
Tokom upotrebe aparat može jače da se ugreje. Pazite da ne
dodirujete grejne elemente rerne.
Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je preporučena za
korištenje s ovom rernom.
UPOZORENJE: pre zamene sijalice proverite da li je aparat isključen
iz električne instalacije, te time sprečite opasnost električnog udara.
Za čišćenje stakla na vratima rerne ili stakla na poklopcu špareta
nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje ili oštre metalne
strugalice, jer mogu da izgrebu površinu, što može da dovede do
oštećenja površine i razbijanja stakla.
602160
Aparat nije dozvoljeno čistiti napravama na vruću paru ili
visokotlačnim aparatima za čišćenje, jer takve naprave mogu da
uzrokuju strujni udar.
4
Naprava za isključenje mora da bude ugrađena u fiksnu instalaciju u
skladu s uputstvima za električne instalacije.
Ukoliko je priključni kabl oštećen, sme ga zameniti isključivo
proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, jer ćete jedino time
sprečiti eventualne opasnosti odnosno povrede (samo za aparate
opremljene priključnim kablom).
Aparat ne sme da bude postavljen iza dekorativnih vrata, da se
spreči pregrevanje.
Aparat je namenjen upotrebi u domaćinstvu.
Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge
svrhe, npr. za zagrejavanje prostorija, sušenje
životinja, hartije, tkanina ili bilja, jer u takvim
slučajevima postoji opasnost oštećenja ili
požara.
Aparat sme priključiti samo servisna služba
ili ovlašćeno stručno lice. Nestručni zahvati i
popravci aparata mogu dovesti do opasnosti
od strujnog udara i ozbiljnih povreda, kao i
do oštećenja na aparatu.
Pazite da priključni kablov aparata koji
se nalaze u blizini vašeg aparata ne budu
stisnuti vratima rerne, jer mogu da se oštete
i uzrokuju kratak spoj. Zato električne
priključne kablove drugih aparata držite na
primerenoj udaljenosti.
Rernu nemojte oblagati aluminijumskom
folijom i nemojte stavljati tepsiju na dno
rerne, jer obloga iz folije sprečava kruženje
vazduha u rerni, ometa pečenje i uništava
emajl.
Tokom rada vrata rerne jače se ugreju. Zato
je kao dodatna zaštita ugrađeno treće staklo,
koje tokom rada rerne snižava površinsku
temperaturu stakla na vratima rerne (samo
određeni modeli).
Šarniri vrata rerne mogu da se oštete ako ih
preopteretite, zato na otvorena vrata rerne
nemojte slagati teže sudove za kuvanje i
nemojte da se naslanjate na otvorena vrata
npr. tokom čišćenja unutrašnjosti rerne.
Nemojte dozvoliti deci da sednu na vrata.
Aparat nemojte podizati hvatajući ga za
dršku vrata.
Korišćenje aparata bezbedno je i sa
vodilicama tepsije i bez njih.
Pazite da otvori za provetravanje nisu
pokriveni ili blokirani na neki drugi način.
PRE PRIKLJUČENJA APARATA:
602160
Pre priključenja aparata detaljno pročitajte uputstva za upotrebu.
Otklanjanje kvarova odnosno reklamacije koje nastanu zbog
nepravilnog priključenja ili nepravilne upotrebe aparata, nisu
predmet garancije.
5
ELEKTRIČNA PEĆ
(OPIS PEĆI I OPREME - OVISNO O MODELU)
Na slici je prikazan i opisan jedan od modela ugradnih aparata. Aparati za koje su izrađena
ova uputstva mogu imati različitu opremu, zato su možda u uputstvima opisane i
određene funkcije i oprema koje vaš aparat nema.
Kontrolna tabla
4
3
Vodilice
– Nivoi pečenja
2
1
Vrata peći
Ručka za otvaranje vrata peći
ŽIČANE VODILICE
Žičane vodilice omogućuju pripremu hrane na četiri nivoa (vodite računa da se nivoi uvek
broje odozdo prema gore).
Vodilice 3 i 4 namenjene su pečenju na roštilju.
TELESKOPSKE VODILICE
Teleskopskim vodilicama opremljeni su 2., 3. i 4. nivo.
Teleskopske vodilice mogu se na određenim nivoima delimično ili u potpunosti izvući.
PREKIDAČI VRATA PEĆI
602160
Prekidači isključe zagrejavanje peći i delovanje ventilatora kada se vrata peći otvore
tokom rada. Kad se vrata zatvore, prekidači ponovno uključe zagrejavanje.
6
RASHLADNI VENTILATOR
U aparat je ugrađen rashladni ventilator koji hladi kućište i kontrolnu tablu aparata.
PRODUŽENO DELOVANJE RASHLADNOG VENTILATORA
Nakon isključenja peći rashladni ventilator ostane da radi još određeno kraće vreme, i time
dodatno ohladi peć (produženo delovanje rashladnog ventilatora ovisi o temperaturi u
sredini peći).
PRIBOR PEĆI (ovisno o modelu)
STAKLENA TEPSIJA koristi se za pečenje
jela na svim sistemima peći. Možete je
koristiti i kao servirni pladanj.
REŠETKA se koristi za pečenje na roštilju ili
na nju stavite tepsiju s vašom hranom.
Na rešetki je napravljen bezbednosni
graničnik, zbog toga kod izvlačenja treba
rešetku uvek najpre lagano podignuti sa
prednje strane.
NISKA TEPSIJA koristi se za
pečenje torti i kolača.
DUBOKA TEPSIJA koristi se za pečenje
mesa i vlažnih kolača. Može se koristiti i kao
posuda za sakupljanje kapajuće masnoće.
Duboka tepsija neka tokom pečenja nikad
ne bude u prvoj vodilici, izuzev ako pečete na
roštilju ili koristite ražanj, pa duboka posuda
služi za sakupljanje kapajuće masnoće.
602160
Pribor za pečenje može zbog
zagrevanja da promeni oblik, što neće
uticati na njegovu upotrebljivost. Nakon
što se pribor ohladi, oblik se vraća u
prvobitno stanje.
7
Kod žičanih vodilica pazite da rešetku i
tepsije uvek umetnete u vodeći utor kog
ograničavaju žičane vodilice.
4
Kod teleskopskih žičanih vodilica najpre
izvucite vodilice jednog nivoa, na njega
stavite rešetku ili tepsije, i zatim ih rukom
gurnite do kraja unutra.
3
2
Vrata peći zatvorite tek kad su
teleskopske vodilice gurnute skroz do kraja
u unutrašnjost peći.
ULOŠCI ZA JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE
sprečavaju na stranicama peći prskanje
masnoće tokom pečenja.
RAŽANJ se koristi za pečenje mesa na
ražnju.
Garnitura je sastavljena iz stalka za ražanj,
ražnja s šrafovima za pričvršćenje, i
odstranjive drške.
SONDA za pečenje većih komada mesa.
Tokom pečenja aparat i određeni dostupni delovi prilično se
ugreju, zbog toga u rukovanju peći uvek koristite zaštitne
rukavice.
602160
8
TEHNIČKI PODATCI
(OVISNO O MODELU)
A
B
C
D
E
F
G
Serijski broj
Šifra
Tip
Robna marka
Model
Tehnički podaci
Znaci skladnosti
602160
Natpisna tablica s osnovnim podatcima o
uređaju pričvršćena je na rubu pećnice, i
vidljiva je kad otvorite vrata pećnice.
9
KONTROLNA TABLA
IZBOR HRANE
SISTEMI PEČENJA
UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE
MOJI RECEPTI
SAT, TEŽINA, SONDA
TEMPERATURA
povećanje vrednosti
smanjivanje vrednosti
602160
10
AQUA CLEAN
ALARM
DODATNE FUNKCIJE
UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE
LAMPICE U PEĆI
START/STOP
VREMENSKE FUNKCIJE
Dužina delovanja;
Odgođeno uključenje
SPREMANJE RECEPATA
ZAŠTITNA BLOKADA ZA DECU
602160
NAPOMENA: tasteri će bolje reagovati ako ih dodirujete čim većom površinom vrška
prstiju. Svaki dodir tastera popraćen je zvučnim signalom.
11
PRE PRVE UPOTREBE
Nakon isporuke aparata, iz peći izvadite sve delove, uključivši i transportnu opremu.
Izvadite sve delove pribora iz peći i očistite ih toplom vodom i uobičajenim deterdžentom
za čišćenje. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje.
Pre prve upotrebe zagrejavajte rernu bez hrane koristeći sistem donji i gornji grejač
na temperaturi 200°C otprilike jedan čas. Tokom prvog zagrejavanja rerna će možda
ispuštati karakterističan vonj “po novom”, zbog toga tokom zagrejavanja temeljito
provetravajte prostoriju.
602160
12
PRVO UKLJUČENJE
REGULISANJE SATA
Nakon prvog uključenja aparata na električnu instalaciju, ili nakon dužeg perioda nestanka
napajanja električnom energijom, na indikatoru trepće 12:00.
Dodirivanjem tastera
(
)i(
)
regulišite tačno
vreme na satu. Izbor
potvrdite pritiskom
na taster START/
STOP.
Ukoliko taster za regulisanje vrednosti držite pritisnut duže vreme, brzina promene
podataka biće ubrzana.
Peć radi i onda kada tačno vreme nije regulisano, no u tom slučaju ne možete birati i
regulisati vremenske funkcije (pogledati poglavlje IZBOR VREMENSKIH FUNKCIJA).
Nakon nekoliko minuta neaktivnosti aparat prelazi u stanje mirovanja – Standby.
602160
PROMENA REGULACIJE ČASOVNIKA
Tačno vreme možete menjati i regulisati kada nije aktivna ni jedna vremenska funkcija
(pogledati poglavlje IZBOR OPŠTIH REGULACIJA).
13
KORACI PEČENJA (1 - 7)
1. KORAK: IZBOR SISTEMA PEČENJA
Pečenjem možete upravljati na više načina:
A) PEČENJE IZBOROM NAČINA DELOVANJA
(Profesionalni način)
Ovaj način pečenja koristite kad želite pripremiti proizvoljnu vrstu i količinu hrane. Sve
regulacije birate sami.
Dodirivanjem tastera
(
)i(
) izaberite
sistem i temperaturu
u peći.
SISTEMI PEČENJA
TEMPERATURA U PEĆI
Možete birati i regulisati i dodatne regulacije:
prethodno zagrejavanje
trajanje delovanja
odložen početak delovanja
Dodirnite taster START.
Na ekranu možete da pratite prikaz porasta temperature , sve dok ne bude
postignuta prethodno izabrana temperatura. Tokom rada ne možete menjati sistem
(režim) pečenja, ali zato možete menjati temperaturu.
ZAGREJAVANJE UNAPRED
Rernu zagrejavajte unapred kada želite da se što pre ugreje na potrebnu temperaturu.
Izborom simbola
uključite funkciju preliminarnog zagrejavanja. Simbol trepće. Jelo još
nemojte staviti u rernu .
Zvučni signal označava kada je postignuta izabrana temperatura preliminarnog
zagrejavanja.
Otvorite vrata, odnosno potvrdite izbor pritiskom tastera START/STOP. Simbol
ugasi.
Program nastavlja pečenje na izabranim regulacijama.
Kad ste izabrali i regulisali funkciju prethodnog zagrejavanja peći, ne možete
istovremeno koristiti i funkciju odloženog upućivanja peći u rad.
602160
14
se
SISTEMI PEČENJA (ovisno o modelu)
SISTEMI
PEČENJA
OPIS
PRETHODNO
REGULISANA
TEMPERATURA (°C)
SISTEMI PEĆI
GORNJI I DONJI GREJAČ
Grejači na gornjoj i donjoj strani peći ravnomerno sevaju toplotu u
unutrašnjost peći. Pečenje kolača ili mesa moguće je samo na jednom
nivou.
200
GORNJI GREJAČ
Toplotu seva samo grejač na gornjoj strani peći. Koristi se kad želite jače
zapeći gornju stranu jela.
150
DONJI GREJAČ
Toplotu seva samo grejač na donjoj strani peći. Koristi se kad želite jače
zapeći donju stranu jela.
160
ROŠTILJ
Deluje samo infra grejač koji je deo velikog roštilja.
Koristi se za pečenje manjih količina namirnica na roštilju, npr. zapečenih
kriški hleba ili pivskih kobasica, te za pečenje tosta.
240
VELIKI ROŠTILJ
Deluju gornji grejač i infra grejač. Toplotu neposredno seva infra
grejač, koji je pričvršćen na plafonu peći, dok je za povećanje efekta
zagrejavanja istovremeno uključen i gornji grejač.
Koristi se za pečenje manjih količina namirnica na roštilju, npr. zapečenih
kriški hleba, mesa, ili pivskih kobasica, te za pečenje tosta.
240
ROŠTILJ S VENTILATOROM
Deluju infra grejač i ventilator. Koristi se za pečenje mesa na roštilju i
pečenje većih komada mesa ili peradi na jednom nivou peći. Ovaj sistem
je primeren i za gratiniranje i postizanje hrskave korice jela.
170
VRUĆ VAZDUH I DONJI GREJAČ
Deluju donji grejač i okrugao grejač s ventilatorom. Koristi se za pečenje
pica, vlažnog peciva, voćnih torti, te dizanog i prhkog testa na više nivoa.
200
360° VRUĆ VAZDUH
Deluju okrugao grejač i ventilator. Ventilator na zadnjoj stenki peći stara
se o stalnom kruženju vrućega vazduha oko pečenja ili kolača. Koristi se
za pečenje mesa i kolača na više nivoa.
160
EKO PEČENJE 1)
Optimizuje potrošnju energije tokom pečenja.
Koristi se za pečenje mesa i kolača.
160
DONJI GREJAČ I VENTILATOR
Koristi se za pečenje nisko dizanih kolača, te za ukuvavanje
(konzervisanje) voća i povrća.
180
1)
Ova se funkcija koristi za određivanje energetsko efikasne klase u skladu sa standardom
EN 60350-1.
Kod ove funkcije nije prikazana stvarna temperatura u rerni zbog specijalnog algoritma
delovanja aparata i iskorištavanja preostale toplote.
602160
Kod svakog izabranog sistema prikazaće se i broj koji označava preporučljivu vodilicu,
odnosno nivo pečenja.
15
B) PEČENJE IZBOROM VRSTE HRANE (način Automatski)
Dodirom tastera
odaberite vrstu
hrane. Odabrani
simbol svetli.
Prikažu se
prethodno izabrane
regulacije, odnosno
vrednosti, koje
možete sami
menjati:
- količina
- temperatura
pečenja
- odloženo
upućivanje u rad
- trajanje delovanja
Dodirnite taster START. Na indikatoru se prikažu odabrane vrednosti.
602160
16
PRETHODNO REGULISANO
VREME (H/MIN)
KOLIČINA (KG)
3:00
-
2,3
Hleb
190
275
0:50
1
2
Pečenje u niskoj tepsiji
Pica*
200
275
0:20
1x0,5
2,3
Pečenje u niskoj tepsiji
Sitni kolačići,
keksi*
160
275
0:20
2×0.2
2,3
Pečenje u niskoj tepsiji na
dva nivoa istovremeno
UPOZORENJE
DODELJEN SISTEM
MAKSIMALNA MOGUĆA IZABRANA TEMPERATURA (°C)
40
VODILICA (ODOZDO)
PRETHODNO PODEŠENA
TEMPERATURA (°C)
40
JELO/FUNKCIJA
SIMBOL
Jogurt
Čaše s jogurtom stavite
na rešetku (funkcija
je upotrebljiva samo s
odgovarajućom opremom)
Pečenje pileta na rešetki
na drugoj vodilici. Tepsija
za sakupljanje kapajuće
masnoće je stavljena u donju
vodilicu.
Pečenje na rešetki na
drugoj vodilici. Tepsija
za sakupljanje kapajuće
masnoće je stavljena u donju
vodilicu. Malo nakon polovine
vremena pečenja meso treba
obrnuti.
Pile
200
275
0:50
0.5
2
Krmenadle, ribe*
240
275
0:18
4:0,50
3
3*
Krmenadle u
komadu
180
275
1:25
0,50
2
Pečenje u manjoj tepsiji na
rešetki.
Polagano
pečenje
100
130
4:00
-
2
Pečenje mesa (svinjetine,
govedine, teletine). Meso
stavimo u pokrivenu tepsiju
i dodamo začine, začinsko
bilje i povrće.
Automatsko
pečenje mesa
180
275
1:00
-
2
Pečenje različitih vrsta mesa
(stejk, krmenadla, ribe).
602160
Ime hrane koje uza se ima oznaku zvezdice * znači da za pečenje treba prethodno
zagrejati peć. Dodeljeno vreme (prethodno regulisano) pečenja ne uključuje vreme
potrebno za zagrejavanje peći.
17
2. KORAK:VREMENSKE FUNKCIJE TRAJANJE
Dodirom tastera
)i(
)
(
odaberite trajanje
delovanja.
TRAJANJE DELOVANJA
ODLOŽENO UPUĆIVANJE U RAD
Regulisanje trajanja delovanja
U ovom načinu određujete period kako dugo peć treba da deluje.
Odaberite traženo vreme delovanja i potvrdite izbor.
Tom se prilagođava i prikaz završetka delovanja.
Pritisnite taster START za početak pečenja. Na indikatoru su prikazane
sve odabrane i regulisane vrednosti.
Sve vremenske funkcije možete isključiti (poništiti) tako da izabrano
vrijeme delovanja postavite na "0".
Regulisanje odloženog uključenja peći
U ovom načinu određujete vreme koliko dugo će peć delovati (trajanje
delovanja ) i u koliko časova će prestati sa delovanjem (završetak
delovanja). Proverite dali je časovnik postavljen na tačno vreme.
Primer:
Momentalno vreme: 12:00
Vreme pečenja: 2 sata
Završetak pečenja: u 18:00 sati
Najpre odaberite VREME TRAJANJA DELOVANJA (2 sata). Na
indikatoru se automatsko ispiše zbroj tačnog vremena i vreme trajanja
delovanja peći - 14:00).
Sada odredite još i vreme završetka DELOVANJA i postavite ga
(18:00).
Pritisnite START za početak pečenja. Sat čeka na početak pečenja.
Nakon isteka izabranog vremena rerna automatski prestaje sa radom. Začuje se kratak
zvučni signal kog možete isključiti pritiskom na taster SAT, ili pričekati da se nakon jednog
minuta isključi sam.
Nakon nekoliko minuta neaktivnosti aparat prelazi u stanje mirovanja – Stendbaj. Prikaže se
tačno vreme.
602160
18
3. KORAK: SPREMANJE PROGRAMA
(A) SPREMANJE LIČNIH PROGRAMA U MEMORIJU (MOJI RECEPTI)
Dodirom tastera
birate vrstu hrane i
određujete svoje lične
regulacije:
- temperaturu
- (količinu)
- trajanje delovanja
- odloženo upućivanje
u rad
Dodirom tastera
dvaput zabljesne.
u trajanju tri sekunde, vaše se regulacije memorišu. Simbol izabrane hrane
Svoje sopstvene omiljene recepte koje ste prethodno spremili u memoriju, možete
u bilo kom momentu kasnije prikazati na ekranu. Dodirnite taster . Prikažu se svi vaši
spremljeni programi.
(B) SPREMANJE PRETHODNO REGULISANIH VREDNOSTI SISTEMA
PEĆI U MEMORIJU
Odaberite sistem
rada peći. Prikažu se
prethodno regulisane
vrednosti koje
možete menjati:
- temperatura
- trajanje delovanja
- odloženo upućivanje
u rad
u trajanju 3 sekunde sve regulacije spremaju se u memoriju (dva puta
602160
Dodirom tastera
zasvetle).
19
4. KORAK: UPUĆIVANJE PEČENJA
Pečenje upućujete dugim pritiskom na taster START/STOP.
Ukoliko nije regulisana (odabrana) ni jedna vremenska funkcija, na indikatoru se prikaže
vreme trajanja pečenja i simboli za delovanje i za temperaturu
5. KORAK: ZAVRŠETAK PEČENJA I
ISKLJUČENJE PEĆI
Nakon završenog pečenja prekidaju se i brišu i sve vremenske regulacije na časovniku. Sat
se vraća na prikaz tačnog vremena. Nakon 5 minuta aparat prelazi u stanje mirovanja –
Stendbaj.
Nakon završenog pečenja prekidaju se i brišu i sve vremenske regulacije na časovniku
izuzev alarma. Sat se vraća na prikaz tačnog vremena. Rashladni ventilator ostaće da radi
još određeno vreme.
Posle završetka korišćenja rerne, u letvi za sakupljanje kondenzata (ispod vrata) može
da se nakupi voda. Letvu obrišite sunđerom ili krpicom.
602160
20
6. KORAK: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA
Dodirom tastera
odaberite
odgovarajuću
funkciju
Odmrzavanje
U ovom načinu zrak kruži bez upaljenih grejača. Djeluje samo
ventilator. Koristi se za polagano odleđivanje zamrznute hrane
(torti, kolača, peciva, hleba i žemički, te duboko zamrznutog voća)
Izborom simbola možete odrediti vrstu hrane, težinu, vreme
početka i završetka odmrzavanja.
Na polovini vremena odmrzavanja obrnite komade hrane,
promešajte ih, ili ih odvojite jedne od drugih ukoliko su bili slepljeni.
Dizanje testa
Koristi se za dizanje testa korišćenjem kvasca. Održava se
optimalna temperatura koja ubrzava delovanje gljivica i posledično
tome brže dizanje testa.
Ubrzano prethodno zagrejavanje
Koristi se kad peć želite što pre zagrejati na željenu temperaturu.
Funkcija nije primerena za pečenje jela.
Kad se peć zagreje na prethodno regulisanu temperaturu,
zagrejavanje se završi i peć je pripremljena za pečenje na
odabranom načinu delovanja.
Podgrejavanje hrane
Koristi se za održavanje već prethodno pripremljene hrane na
toplom. Izborom simbola određujete temperaturu, te vreme
početka i završetka podgrejavanja.
Parni stup
602160
Ova se funkcija koristi za istovremeno pečenje različitih jela u
sudovima koje slažemo u stup. Namirnice u sudovima obrađuju se
pomoću pare, koja izlazi iz najniže postavljene namirnice, odnosno
suda. U prvi sud stavite mokra jela (sosovi, supe), u drugi sud
meso, povrće, priloge, itd, a u treći, najviši sud stavite kolače.
(Funkcija je upotrebljiva samo s odgovarajućom opremom).
21
7. KORAK: IZBOR OPŠTIH REGULACIJA
Dodirom tastera
odaberite regulaciju.
Aqua clean
Koristi se za uklanjanje mrlja od hrane i druge prljavštine. U duboku
tepsiju sipajte 0,6 litra vode, i ugurajte posudu u donju vodilicu.
Nakon 30 minuta mrlje i prljavština na emajlu rerne toliko omekšaju
da ih možete obrisati vlažnom krpom.
Podešavanje alarma
Alarm možete koristiti samostalno, neovisno o radu rerne. Uključite
ga pritiskom na taster. Najduži moguć period je 10 sati. Kad istekne
podešeno vreme, začuje se zvučni signal kog možete isključiti
pritiskom na taster SAT, ili pričekati da se nakon jednog minuta
isključi sam.
Osvetljenje rerne
Svetlo u rerni upali se automatski kad otvorite vrata, ili kad uključite
rernu u rad.
Nakon završetka pečenja ili nakon zatvaranja vrata lampica svetli još
približno jedan minut.
Lampicu u rerni inače možete upaliti ili ugasiti pritiskom na taster
svetlo.
BEZBEDNOSNA BLOKADA (ZAŠTITA ZA
DECU)
Uključite je dugim dodirom na taster KLJUČIĆ. Ponovnim dodirom
tog istog tastera blokada se isključi.
Ako blokadu aktivirate kad nije izabrana ni jedna vremenska
funkcija (samo prikaz tačnog vremena), peć neće delovati.
Ako blokadu aktivirate nakon izbora bilo koje vremenske funkcije,
peć će normalno delovati, ali nećete moći menjati regulisanja.
Dok je bezbednosna zaštita za decu aktivirana ne možete menjati
sistem niti dodatne funkcije. Možete samo isključiti pečenje, i to
postavljanjem vrednosti za izbor na "0".
Bezbednosna zaštita ostaje aktivna i nakon isključenja peći.
Ukoliko želite izabrati novi sistem, najpre morate isključiti
bezbednosnu blokadu za decu.
602160
22
Tačno vreme
Tačno vreme treba regulisati prilikom prvog uključenja aparata na
električnu instalaciju, odnosno ako aparat isključite iz električnog
napajanja za duže vreme (više od nedelju dana). Regulišite
časovnik – tačno vreme.
Sat možete podešavati kod svakog isključenja aparata, dodirom
tastera UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE. Tačno vreme podešavate
) ili (
).
koristeći strelice (
Regulisanje kontrasta, fabričkih regulacija i
zvuka
Regulisanje možete uraditi kada je vidljiv simbol .
Simbol lampice držite pritisnut osam sekundi. Prikaže se natpis
"bri" i dve crtice koje su puno osvetljene.
Vrednost regulacije birate strelicama (
Za potvrdu dodirnite taster
.
) ili (
).
Nakon nestanka električne energije ili isključenja aparata, sve
dodatne lične funkcije ostaju sačuvane.
602160
8sek
23
OPISI SISTEMA I TABELE
PRIPREME HRANE
Ako u tabeli pečenja ne nađete izabranu hranu, potražite podatke za sličnu hranu.
Podaci su prikazani za pečenje hrane u peći na jednom nivou.
Temperature su navedene u nižoj i višoj vrednosti. Najpre izaberite nižu temperaturu; ako
se hrana ne zapeče dovoljno, pri narednom pokušaju temperaturu povisite.
Vreme pečenja je okvirno, i može se razlikovati na određenim uslovima.
Peć prethodno zagrejavajte samo ukoliko je tako navedeno u receptu ili u tabelama iz
ovog priručnika za upotrebu. Za zagrejavanje prazne peći potroši se mnogo energije, zbog
toga se uzastopnim pečenjem više vrsta kolača ili pica uštedi prilična količina energije,
obzirom da je peć već ugrejana.
Koristite tamne, silikonom prevučene ili emajlirane tepsije, jer takve tepsije naročito dobro
provode toplotu.
Prilikom pečenja veće parčadi mesa ili kolača, u peći nastaje veća količina pare, koja može
na vratima peći napraviti kondenzat. To je normalna pojava koja ne utiče na delovanje
aparata. Nakon završenog pečenja obrišite vrata i staklo vrata da budu suvi.
Jela nemojte hladiti u zatvorenoj peći, jer nećete moći izbeći orošavanje.
602160
24
Uobičajeni stepen pečenosti i preporučljive završne središnje
temperature za različite vrste mesa
Hrana
Temperatura jezgra jela (°C)
Boja mesa na prerezu i boja
soka
GOVEĐE MESO
Krvavo pečeno
40-45
mesno crvena, slično kao i
presno meso, malo soka
Polukrvavo pečeno
55-60
svetlo crvena, mnogo
svetlocrvenog soka
Srednje pečeno
65-70
roza, malo bledo roza soka
75-80
ravnomerno sivo-braon,
malo soka bez boje
75-85
crvenkasto braon
Srednje pečeno
65-70
svetloroza
Dobro pečeno
75-85
žuto-braon
Dobro pečeno
TELEĆE MESO
Dobro pečeno
SVINJSKO MESO
JAGNJEĆE MESO
Dobro pečeno
79
siva, sok malo roza
45
mesnato crvena
OVČETINA
Krvavo pečeno
Polukrvavo pečeno
55-60
svetlocrvena
Srednje pečeno
65-70
roza u sredini
Dobro pečeno
80
siva
JARETINA
Srednje pečeno
Dobro pečeno
70
bledo roza
82
siva, sok jedva
prepoznatljivo roza
82
svetlosiva
ŽIVINA
Dobro pečeno
RIBE
65-70
bela do sivo-braon
602160
Dobro pečeno
25
GORNJI I DONJI GREJAČ
Grejači na gornjoj i donjoj strani peći
ravnomerno sevaju toplotu u unutrašnjost
peći.
2
Pečenje mesa:
Možete koristiti tepsije iz emajla, vatrostalnog stakla, gline ili kovanog gvožđa. Tepsija iz
nerđajućeg čelika nije primerena, jer snažno odbija toplotu.
Tokom pečenja uvek pazite da u tepsiji bude dovoljno tečnosti, da meso ne zagori. Na
polovini vremena, pečenje obrnite. Ako tepsiju pokrijete, meso će ostati sočnije.
Hrana
Težina
(g)
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme
pečenja
(min)
Svinjsko pečenje
1500
2
180-200
90-110
Svinjska plećka
1500
2
180-200
100-120
Svinjska rolada
1500
2
180-200
120-140
Mesna štruca od
mlevenog mesa
1500
2
200-210
60-70
Goveđe pečenje
1500
2
170-190
120-140
Teleća rolada
1500
2
180-200
90-120
Jagnjeći hrbat
1500
2
180-200
80-100
Zečji hrbat
1500
2
180-200
50-70
Srneći but
1500
2
180-200
100-120
MESO
Pica *
Pečeno pile
/
2
200-220
20-30
1500
2
190-210
70-90
1000g / komad
2
210
50-60
RIBE
Dinstana riba
Piletinu pecite na tom sistemu ako vaš aparat nema sistema
Picu pecite na tom sistemu ako vaš aparat nema sistema .
.
Oznaka zvezdice (*) znači da rernu morate prethodno ugrejati na izabranom sistemu
pečenja.
602160
26
Pečenje kolača:
Koristite samo jedan nivo i tamne tepsije. U svetlijim tepsijama kolači se lošije peku, jer
takva tepsija odbija toplotu.
Modele uvek postavite na rešetku; ukoliko koristite priloženu tepsiju, rešetku izvadite. Ako
peć prethodno zagrejete, vreme pečenja biće kraće.
Hrana
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme
pečenja
(min.)
Sufle od povrća
2
190-200
30-35
Sladak sufle
2
190-200
30-35
Žemičke *
2
190-210
20-30
Beo hleb*
2
180-190
50-60
Heljdin hleb*
2
180-190
50-60
Integralni hleb*
2
180-190
50-60
Raženi hleb*
2
180-190
50-60
Hleb od pire*
2
180-190
50-60
Orahnjača
2
170-180
50-60
Biskvitna torta *
2
160-170
25-30
KOLAČI
Kolač od sira
2
170-180
65-75
Kolačići
2
170-180
25-30
Sitni keksi iz lisnatog testa
2
200-210
20-30
Piroške sa zeljem
2
185-195
25-35
Voćni kolač
2
150-160
40-50
Puslice (snežni poljupci)
2
80-90
120-130
Buhtli
2
170-180
30-40
602160
Oznaka zvezdice (*) znači da rernu morate prethodno ugrejati na izabranom sistemu
pečenja.
27
Greške u pečenju
Savet
Dali je kolač pečen?
• Drvenim štapićem probodite kolač na najvišem mestu. Ako
na štapiću nema tragova testa, kolač je pečen.
• Peć isključite i iskoristite preostalu toplotu.
Kolač je splasnuo?
• Proverite recept.
• Naredni put upotrebite manje tečnosti.
• Ako koristite kuhinjske naprave, pridržavajte se vremena
mešanja.
Kolač je ispod presvetao?
• Koristite tamne tepsije za pečenje.
• Postavite kolač u vodilicu niže i prema kraju pečenja
uključite donji grejač.
Kolač z vlažnim filom nije
dovoljno pečen?
• Povećajte temperaturu i produžite vreme pečenja.
Duboku tepsiju ne smete tokom pečenja staviti u 1. vodilicu.
602160
28
VELIKI ROŠTILJ I ROŠTILJ
U sistemu velikog roštilja deluju gornji
grejač i infra grejač, koji su postavljeni na
plafonu peći.
Na sistemu roštilja deluje samo infra grejač,
koji je dio velikog roštilja.
Maksimalna dozvoljena temperatura: 240°C.
Infra grejač (roštilj) prethodno zagrejavajte 5 minuta.
Celo vreme kontrolišite postupak pečenja. Zbog veoma visoke temperature meso može
veoma brzo da zagori.
Pečenje infra grejačem primereno je za hrskavu i nemasnu pripremu kobasica, rezanih
komada mesa te ribe (steak, šnicla, komadi lososa ...) ili pečenog hleba.
Kad pečete na rešetki, namažite je uljem da se meso ne zalepi, i rešetku stavite u 4.
vodilicu. Ispod nje, u 1. ili 2. vodilicu umetnite tepsiju u koju će se sabirati masnoća i sok koji
se cede iz mesa.
Kad pečete meso u tepsiji, pazite da u njoj uvek bude dovoljno tečnosti, da meso ne
zagori. Tokom pečenja meso obrnite.
Nakon svakog pečenja na roštilju očistite peć i pribor.
Tabela pečenja na roštilju - mali roštilj
Hrana
Težina
(g)
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme
pečenja
(min)
Biftek, srednje pečen
180 g/komad
3
230
15-20
Šnicle, svinjska vratina
150 g/komad
3
230
18-22
Krmenadle
280 g/komad
3
230
20-25
70 g/komad
3
230
10-15
Tost
/
4
230
3-6
Sendvič
/
4
230
3-6
MESO
Roštilj kobasice
602160
PREPEČEN HLEB
(TOST)
29
Tabela pečenja na roštilju - veliki roštilj
Hrana
Težina
(g)
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme
pečenja
(min)
Biftek, srednje pečen
180 g/komad
3
230
15-20
Biftek, dobro pečen
180 g/komad
3
230
18-25
Šnicle, svinjska vratina
150 g/komad
3
230
20-25
Krmenadle
280 g/komad
3
230
20-25
Teleća šnicla
140 g/komad
3
230
20-25
Roštilj kobasice
70 g/komad
3
230
10-15
Mesni sir
150 g/komad
3
230
10-15
200 g/komad
3
230
15-25
Tost
/
4
230
1-3
Sendvič
/
4
230
2-5
MESO
RIBE
Kriške lososa
PREPEČEN HLEB
(TOST)
Kad pečete meso u tepsiji, pazite da u njoj uvek bude dovoljno tečnosti, da meso ne
zagori. Tokom pečenja meso obrnite.
Kad pečete pastrve, obrišite ih papirnatom salvetom da budu suve. U unutrašnjost stavite
začinsko bilje, a spoljni deo ribe nauljite i stavite je na rešetku. Tokom pečenja na roštilju
ribu nemojte obrtati.
Kad koristite roštilj (infra grejač), neka vrata peći uvek budu
zatvorena.
Tokom pečenja na roštilju odnosno korišćenjem infra grejača,
rešetka, grejač infra i ostali pribor u peći jako se zagreju, stoga
u radu koristite zaštitne rukavice i posebna klešta za hvatanje
mesa.
602160
30
Pečenje na ražnju (ovisno o modelu)
Maksimalna dozvoljena temperatura prilikom upotrebe ražnja je 240°C.
1
Postolje ražnja stavite u 3 vodilicu
odozdo, a u 1 vodilicu duboki pekač za
sakupljanje kapajuće masnoće.
2
Meso nabodite na viljuške ražnja i
pričvrstite ga šrafovima.
3
Drške viljuški namestite na prednje
postolje ražnja, a vrh ugurajte u otvor
na desnoj strani zadnje stenke peći (otvor je
zaštićen okretnim poklopcem).
4
Odšrafite drške ražnja i zatvorite vrata.
Peć uključite na sistem VELIKI ROŠTILJ.
602160
Roštilj deluje samo sa zatvorenim vratima peći.
31
ROŠTILJ S VENTILATOROM
U ovom načinu delovanja istovremeno
deluju infra grejač i ventilator. Koristi se za
pečenje mesa, ribe, povrća.
(Pogledati opis i savete za ROŠTILJ).
Hrana
Težina
(g)
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme
pečenja
(min)
Patka
2000
2
150-170
80-100
Svinjsko pečenje
1500
2
160-170
60-85
Svinjska plećka
1500
2
150-160
120-160
Svinjska koljenica
1000
2
150-160
120-140
Polovina pileta
700
2
190-210
50-60
Pile
1500
2
190-210
60-90
200 g/kom
2
200-220
20-30
MESO
RIBE
Pastrmke
602160
32
VRUĆ VAZDUH I DONJI GREJAČ
Deluju donji i okrugao grejač te ventilator
s vrućim vazduhom. Primereno za pečenje
pica, jabučnih pita, voćnih torti.
(Pogledati opis i savete za GORNJI i
DONJI GREJAČ).
2
Hrana
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme pečenja
(min)
Kolač od sira, prhko testo
2
150-160
65-80
Pica *
2
200-210
15-20
Kiš Loren (lorenska pita),
prhko testo
2
180-200
35-40
Kolač od jabuka, dizano
testo
2
150-160
35-40
Štrudla od jabuka,
vučeno testo
2
170-180
45-65
602160
Oznaka zvezdice (*) znači da rernu treba prethodno ugrejati na izabranom sistemu
pečenja.
33
Pečenje sondom za meso (ovisno o modelu)
U ovom načinu odaberite traženu temperaturu jezgre jela. Peć deluje tako dugo dok jezgra
jela ne postigne izabranu temperaturu. Temperaturu jezgre meri temperaturna sonda.
1
Izvadite metalni zapušač koji pokriva
utičnicu, i nalazi se u prednjem gornjem
uglu desne stenke peći.
2
Utikač sonde ukopčajte u utičnicu,
a sondu zabodite u jelo (ukoliko ste
prethodno imali regulisane bilo kakve
vremenske funkcije, one se brišu).
Nakon uključenja na indikatoru se
pojavi natpis "Prob". Izaberite traženu
temperaturu. Dodirnite taster START.
Na indikatoru se prikaže prethodno izabrana temperatura i temperaturni prikaz sonde.
602160
34
Tokom pečenja prikazuje se rastuća temperatura jezgre jela (ukoliko želite, možete
tokom delovanja promeniti temperaturu od 30-99°C).
Kad je postignuta prethodno izabrana temperatura jezgre jela, peći prestaje s delovanjem.
Začuje se zvučni signal, kog možete isključiti pritiskom na bilo koji taster, odnosno
pričekati da se nakon jednog minuta isključi sam. Na indikatoru se prikaže tačno vrijeme.
Nakon završetka pečenja, zaštitni metalni čep (poklopac utičnice) vratite natrag u utičnicu
peći.
Hrana
Težina (g)
Vodilica (odozdo)
Temperatura u
sredini
MESO
Goveđi file
1000
2
55-75*
Pile - celo
1500
2
85-90
Pile - celo
4000
2
85-90
Ćurka
1500
2
70-85
Svinjsko pečenje
1000
2
80-85
Mesna rolat
1000
2
75-85
Teletina
1000
2
75-85
Jagnjetina
1000
2
75-85
Divljač
1000
2
75-85
Ribe
1000
3
75-85
*rare (krvavo) = 55-60 °C; srednje (ružičasto) = 65-70 °C ; temeljito pečeno = 70-75 °C
602160
Koristite isključivo sondu, predviđenu za tu konkretnu peć. Pazite
da se sonda tokom pečenja ne približuje, odnosno ne dodiruje
grejače. Nakon završetka pečenja sonda je veoma vruća, pazite
da se ne opečete.
35
360° VRUĆ VAZDUH
Deluju okrugao grejač i ventilator. Ventilator
na zadnjoj stenki peći brine za stalno
kruženje vrućega vazduha oko pečenja ili
kolača.
2
Pečenje mesa:
Možete koristiti tepsiju iz emajla, vatrostalnog stakla, gline ili levanog gvožđa. Tepsija iz
nerđajućeg čelika nije primerena, jer izrazito odbija toplotu.
Tokom pečenja pazite da u posudi uvek bude dovoljno tečnosti, da meso ne zagori.
Tokom pečenja meso obrnite. Ako pečenje pokrijete, meso će se sočnije ispeći.
Hrana
Težina
(g)
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme
pečenja (min)
Svinjsko pečenje sa
kožom
1500
2
170-180
140-160
Patka
2000
2
160-170
120-150
Guska
4000
2
150-160
180-200
Ćurka
5000
2
150-170
180-220
Pileća prsa
1000
3
180-200
60-70
Punjeno pile
1500
2
170-180
90-110
MESO
602160
36
Pečenje kolača
Preporučljivo je prethodno zagrejavanje peći.
Sitne kolačiće i kekse možete peći u niskoj tepsiji, na više nivoa (2. i 3.).
Pridržavajte se toga da vreme pečenja u jednakim tepsijama za pečenje može biti različito.
Možda ćete morati gornju tepsiju izvući pre nego donju.
Modele uvek stavite na rešetku; samo ako koristite priloženu tepsiju, rešetku možete
izvaditi.
Kekse uvek napravite jednake veličine (debljine), jer će se tako ravnomerno zapeći.
Hrana
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme pečenja
(min)
Kolač iz umešanog testa
2
150-160
25-35
Kolač sa posipom
2
160-170
25-35
Voćni kolač, umešano testo
2
150-160
45-65
Biskvitna rolada *
2
160-170
15-25
Voćna torta, prhko testo
2
160-170
50-70
Štrudla od jabuka
2
170-180
40-60
Keksi, prhko testo *
2
150-160
15-25
Keksi, mašinsko brizgano testo *
2
140-150
15-25
Sitni kolačići, dizano testo
2
170-180
20-35
Kolači, lisnato testo
2
170-180
20-30
2
170-180
50-70
KOLAČI
ZAMRZNUTE NAMIRNICE
Štrudla od jabuka, sira
Pica
2
170-180
20-30
Prženi krompirići za rernu
2
170-180
20-35
Kroketi za rernu
2
170-180
20-35
Oznaka zvezdice (*) znači da rernu treba prethodno ugrejati na izabranom sistemu
pečenja.
602160
Tokom pečenja nemojte duboku tepsiju stavljati u 1. vodilicu.
37
DONJI GREJAČ I VENTILATOR
Koristi se za pečenje nisko dizanih kolača
i za konzervisanje (ukuvavanje) voća i
povrća. Koristite 2. vodilicu odozdo, i
nemojte koristiti previsoke modele, tako da
zagrejani vazduh može kružiti i po gornjoj
strani jela.
2
KONZERVISANJE (UKUVAVANJE)
Hranu za konzerviranje i tegle pripremite kao i obično. Koristite tegle s gumenim obručem
i staklenim poklopcem. Nemojte koristiti tegle s navojnim ili metalnim poklopcima, niti
metalne limenke. Tegle neka budu jednake veličine, odnosno volumena, napunjene istim
sadržajem, i dobro zatvorene.
U duboku tepsiju sipajte 1 litar vruće vode (cca. 70 °C) i zatim u nju poslažite 6
pripremljenih tegli, te tepsiju stavite u peć u 2. vodilicu
Tokom ukuvavanja promatrajte namirnice i kuvajte sve dok tečnost u teglama ne počne
ključati - do pojave mehurića u prvoj tegli.
Hrana
Vodilica
(odozdo)
Temperatura (°C)
Vreme do
pojave
prvih mehurića
(min)
Temperatura i Vreme
nakon
pojave
mehurića
Vreme
mirovanja u
rerni
(min)
Jagode
2
160-180
30-45
/
20-30
Koštunićavo voće
2
160-180
30-45
/
20-30
Kompot
2
160-180
30-45
/
20-30
Kiseli krastavci
2
160-180
30-45
/
20-30
Pasulj/šargarepa
2
160-180
30-45
120 °C,
45-60 min
20-30
VOĆE
POVRĆE
602160
38
EKO PEČENJE
Deluju okrugao grejač i ventilator.
Ventilator na zadnjoj stenki peći brine
za stalno kruženje vrućega vazduha oko
pečenja ili kolača.
2
Hrana
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme pečenja
(min.)
Svinjsko pečenje, 1 kg
2
180
140-160
Svinjsko pečenje, 2 kg
2
180
150-180
Goveđe pečenje, 1 kg
2
190
120-140
MESO
RIBE
Cela riba 200/g kom
2
180
40-50
Riblji file 100/g kom
2
190
25-35
Mašinski keksi
2
160
20-25
Mali kolačići
2
170
25-35
Biskvitna rolada
2
170
25-30
Voćna torta, prhko testo
2
170
55-65
KOLAČI
GRATINIRANA JELA
Gratinirani krompir
2
170
40-50
Lazanja
2
180
40-50
Prženi krompirići, 1 kg
2
200
25-40
Pileći medaljoni, 0.7 kg
2
200
25-35
Riblji štapići, 0.6 kg
2
200
20-30
ZAMRZNUTE NAMIRNICE
602160
Tokom pečenja duboku tepsiju nemojte stavljati u 1. vodilicu.
39
AUTOMATSKO PEČENJE MESA
Tokom automatskog pečenja radi gornji
grejač u kombinaciji s infra i okruglim
grejačem. Koristi se za sve vrste mesa.
Kad pečete na rešetki, namažite je uljem da se meso ne lepi na nju, i stavite je u 3. vodilicu,
a u vodilicu 2. umetnite tepsiju za sakupljanje kapajuće masnoće i mesnog soka. Ako
pečete meso u tepsiji, stavite je u 2. vodilicu.
Hrana
Težina
(g)
Vodilica
(odozdo)
Temperatura
(°C)
Vreme
pečenja
(min.)
Temperatura
u sredini
Goveđi file
1000
2
Pile - celo
1500
2
190-210
45-55
55-75*
170-190
60-70
85-90
Ćurka
4000
2
Svinjsko
pečenje
1500
2
160-180
150-180
85-90
150-170
100-120
70-85
Mesna rolat
1000
2
160-180
70-80
80-85
Teletina
1000
2
170-190
100-120
75-85
MESO
Jagnjetina
1000
2
170-190
50-60
75-85
Divljač
1000
2
170-190
55-65
75-85
Ribe
1000
2
160-180
35-55
75-85
*rare (krvavo) = 55-60 °C; srednje (ružičasto) = 65-70 °C ; temeljito pečeno = 70-75 °C
602160
40
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pre čišćenja iskopčajte aparat iz električne instalacije i pričekajte
da se ohladi.
Čišćenje i održavanje aparata ne smeju obavljati deca brz
odgovarajućeg nadzora!
Površine aparata prevučene aluminijumom
Aluminijske delove aparata čistite neabrazivnim tečnim sredstvima koja su namenjena
tim površinama. Sredstvo za čišćenje nanesite na mokru krpu i očistite površinu, a
zatim površinu isperite vodom. Deterdžent nemojte nanositi direktno na aluminijumom
presvučenu površinu.
Nemojte koristiti abrazivna sredstva i grube sunđere.
Napomena: Površina ne sme doći u dodir sa sprejovima za čišćenje peći, jer može vidno i
trajno da se ošteti.
Prednja strana kućišta iz nerđajućeg lima
(ovisno o modelu)
Površinu čistite samo blagim sredstvom (npr. sapunicom) i mekim sunđerom koji ne
ostavlja ogrebotine. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje ili deterdžente koji sadrže
topila, jer njima možete oštetiti površinu kućišta.
Lakovane površine i delovi iz veštačkih masa
(ovisno o modelu)
Dugmad, ručke vrata, nalepnice, i natpisne pločice nemojte čistiti abrazionim
deterdžentima i abrazionim pomagalima za čišćenje, kao i sredstvima za čišćenje na bazi
alkohola ili sa samim alkoholom.
Mrlje smesta uklonite mekom neabrazivnom krpom i vodom, da ne bi došlo do oštećenja
na površini.
Smete koristiti i sredstva te pomagala za čišćenje namenjena takvim površinama, ali se u
tom slučaju uvek pridržavajte uputstava proizvođača.
602160
Spomenute površine ne smeju doći u dodir sa sprejovima za čišćenje peći, jer
aluminijumska površina može vidno i trajno da se ošteti.
41
KLASIČNO ČIŠĆENJE PEĆI
Za čišćenje tvrdokorne prljavštine u peći možete koristiti uobičajen postupak čišćenja
(sredstvima odnosno sprejovima za čišćenje peći); nakon takvog čišćenja temeljito
isperite ostatke upotrebljenog deterdženta.
Peć i delove pribora očistite nakon svake upotrebe, da se prljavština ne zapeče. Masnoću
ćete najlakše odstraniti toplom sapunicom, kad je peć još topla.
U slučaju tvrdokorne ili veoma jako zapečene prljavštine koristite uobičajena sredstva za
čišćenje peći. Peć temeljito isperite čistom vodom, da odstranite sve ostatke deterdženta.
Nikad nemojte koristiti agresivna sredstva, grube praške za čišćenje, grube sunđere,
sredstva za uklanjanje rđe i mrlja.
Pribor (tepsija, rešetke ...) operite vrućom vodom i sredstvima za pranje sudova.
Peć, unutrašnja strana peći i posude za pečenje, prevučeni su posebnim emajlom koji ima
glatku i otpornu površinu. Taj poseban sloj omogućuje lakše čišćenje na sobnoj temperaturi.
ČIŠĆENJE PEĆI FUNKCIJOM AQUA CLEAN
U staklenu ili u plitku tepsiju sipajte 0,6 litra vode, i stavite ju u donju vodilicu.
Dodirnite taster
Aqua clean i
izaberite
temperaturu 70°C.
Dodirnite taster START. Kad je čišćenje završeno začuje se zvučni signal.
Nakon 30 minuta ostaci hrane na emajlu peći toliko omekšaju da ih možete
jednostavno obrisati vlažnom krpom.
Aqua clean koristite kad je peć potpuno ohlađena.
602160
42
VAĐENJE I ČIŠĆENJE ŽIČANIH I
TELESKOPSKIH VODILICA
Vodilice čistite samo uobičajenim sredstvima za čišćenje.
A Vodilice uhvatite na donjoj strani i
povucite ih prema unutrašnjosti peći.
B Na gornjoj strani ih izvucite iz otvora.
602160
Teleskopske vodilice ne smete prati u mašini za pranje sudova.
43
MONTAŽA KATALITIČKIH ULOŽAKA
Vodilice čistite samo uobičajenim sredstvima za čišćenje.
Odstranite žičane odnosno teleskopske
vodilice.
1
Vodilice nataknite na katalitički uložak.
2
Zajedno ih obesite u predviđene otvore
i povucite u smeru nagore.
Kod montaže teleskopskih vodilica
(potpuno izvlačenje) s katalitičkim ulošcima,
umetnite priložene kačice u donje otvore na
stenki peći, i kačice umetnite u vodilice.
Te kačice namenjene su boljem učvršćenju
vodilica.
Katalitičke uloške ne smete prati u mašini za pranje sudova.
602160
44
ČIŠĆENJE PLAFONA PEĆI
(ovisno o modelu)
Za lakše čišćenje plafona peći u ove je aparate ugrađen preklopni gornji infra grejač. Pre
početka čišćenja peći izvadite iz nje tepsije, rešetku i vodilice.
Grejač vucite k sebi tako dugo da
oslobodite poprečnu šipku, i da ova iskoči iz
ležišta na levoj i desnoj strani peći.
Grejače ne smete koristiti u spuštenom
položaju. Nakon završetka čišćenja grejače
po istom postupku gurnite nazad, tako
da poprečna šipka ponovno skoči u svoje
ležište.
Isključite aparat iz električne instalacije.
602160
Grejač mora biti ohlađen, inače postoji opasnost opekotina.
45
SKIDANJE I NAMEŠTANJE VRATA PEĆI
1
Vrata peći najpre potpuno otvorite.
2
A Odstranjive zasune obrnite do kraja
unazad (važi za klasično zatvaranje).
B Kod mekanog zatvaranja vrata
obrnite odstranjive zasune nazad na
90°.
C Kod mekanog zatvaranja lagano
podignite odstranjive zasune i
povucite ih ka sebi.
3
Vrata polagano zatvorite da zasuni
sednu u svoja ležišta. Lagano ih
podignite i izvucite iz oba ležišta šarnira na
aparatu.
Nameštanje vrata odvija se obrnutim
redosledom. Ukoliko se vrata ne otvaraju
ili zatvaraju pravilno, proverite dali su urezi
šarnira pravilno namešteni u ležišta šarnira.
602160
Uvek proverite dali su pomični zasuni prilikom nameštanja vrata
pravilno seli u ležišta šarnira, da ne bi došlo do iznenadnog
zatvaranja glavnog šarnira, koji je napet veoma snažnim glavnim
federom, jer se pri tome možete ozbiljno povrediti.
46
BRAVA NA VRATIMA (ovisno o modelu)
Otvarate je tako da palcem lagano gurnete
bravu udesno, i istovremeno povučete vrata
u smeru otvaranja.
Kada se vrata rerne zatvore, brava na
vratima automatski se vraća u ishodišni
položaj.
ISKLJUČENJE I UKLJUČENJE BRAVE NA
VRATIMA
Rerna treba da je potpuno ohlađena.
Najpre otvorite vrata rerne.
klik
Bravu palcem gurnite udesno za 90°, dok
ne začujete klik. Brava na vratima je sada
isključena, odnosno deaktivirana.
90°
602160
Ako bravu vrata želite ponovno uključiti
odnosno aktivirati, otvorite vrata rerne i
desnim kažiprstom povucite ručicu ka sebi.
47
MEKO ZATVARANJE VRATA (ovisno o modelu)
Vrata peći opremljena su sistemom koji ublažava udarce prilikom zatvaranja vrata. Taj
sistem omogućuje jednostavno, tiho i nežno zatvaranje vrata. Lagan pritisak (do ugla 15°
obzirom na otvoren položaj vrata) dovoljan je da se vrata automatski i meko zatvore.
Ukoliko je sila zatvaranja, odnosno otvaranja prevelika, efekat
sistema ublažavanja se umanjuje, odnosno bezbednosno popušta.
602160
48
SKIDANJE I NAMEŠTANJE STAKLA VRATA
Staklo vrata možete očistiti i sa unutrašnje strane, no za takav zahvat treba izvaditi vrata.
Skinite vrata peći (vidi poglavlje Skidanje i nameštanje vrata peći).
1
Lagano podignite nosače na levoj
i desnoj strani vrata (oznaka 1 na
nosaču), te ih zatim lagano povucite van iz
stakla (oznaka 2 na nosaču).
2
Staklo vrata uhvatite na donjoj ivici,
lagano ga podignite da se izvadi iz
nosača, i skinite.
3
Unutrašnje treće staklo (imaju samo
određeni modeli) izvadite tako da ga
podignete i odstranite. Skinite i gumice na
staklu.
602160
Staklo montirajte nazad obrnutim
redosledom. Oznake (polukrugovi) na
vratima i na staklu moraju se prekrivati.
49
ZAMENA SIJALICE
Sijalica je potrošni materijal i garancija za nju ne vredi. Pre zamene sijalice izvadite tepsije,
rešetku i vodilice.
(Halogena sijalica: G9, 25 W, 230 V obična sijalica E14, 25W, 230V)
Plosnatim šrafcigerom oslobodite poklopac
sijalice i skinite ga. Izvucite sijalicu.
Pazite da ne oštetite emajl.
Odšrafite poklopac sijalice i izvucite sijalicu.
Koristite primerenu zaštitu da se ne
opečete.
602160
50
TABELA SMETNJI I GREŠAKA
Smetnja/kvar
Rešenje
Senzori se ne odazivaju,
sadržaj na zaslonu je
nepomeren ...
Iskopčajte aparat iz električne instalacije za nekoliko
minuta (odšrafite osigurač ili isključite glavni zaštitni
prekidač), a zatim ga ponovno prikopčajte na električnu
mrežu i uključite peć.
Kućni osigurač češće
izbacuje ...
Pozovite servisnu službu.
Osvetljenje peći ne radi ...
Zamena sijalice u peći je opisana u poglavlju "Čišćenje i
održavanje".
Kolač je loše pečen ...
Dali ste pravilno regulisali temperaturu i izabrali primeren
sistem grejanja?
Dali su vrata peći zatvorena?
Na ekranu se ispiše greška u
radu (E1, E2, E3 ...)
Došlo je do greške u delovanju elektronskog modula.
Iskopčajte aparat iz električne instalacije, pričekajte
nekoliko minuta, a zatim ga ponovno ukopčajte u
električnu instalaciju i regulišite tačno vreme.
Ukoliko je greška još uvek prikazana, pozovite servisnu
službu.
Ukoliko smetnje uprkos gornjim savetima niste uspeli otkloniti,
pozovite ovlašćeni servis. Otklanjanje kvarova odnosno reklamacija
koje nastanu kao posledica nepravilnog priključenja ili upotrebe
aparata, nisu predmet garancije. U tom slučaju troškove popravaka
snosi korisnik sam.
602160
Pre početka popravaka aparat morate iskopčati iz električne
instalacije (ttreba da isključite osigurač ili da izvučete priključni
kabl iz utičnice).
51
ODLAGANJE DOTRAJALOG
APARATA
Ambalaža proizvoda izrađena je iz okolini prijaznih materijala
koji se bez opasnosti za životnu sredinu mogu ponovno preraditi
(reciklirati), deponovati, ili uništiti. U tu su svrhu svi ambalažni
materijali primereno označeni.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se
tim proizvodom ne sme rukovati kao sa ostalim otpadom iz
domaćinstva. Umesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim
mestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.
Ispravnim načinom odlaganja ovog proizvoda sprečićete
potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim odlaganjem
otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured za
sakupljanje otpada, komunalnu službu, ili radnju u kojoj ste kupili
proizvod.
Pridržavamo pravo do eventualnih promena i grešaka u uputstvima za upotrebu.
602160
52
53
602160
602160
54
EVP_EPM1.2_ORAITO2
sr (12-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement