Gorenje GDV660 Integrerbar oppvaskmaskin Brugermanual

advertisement

Gorenje GDV660 Integrerbar oppvaskmaskin Brugermanual
NO
BRUKSANVISNING
OPPVASKMASKIN
www.gorenje.com
Innhold
Panelene ................................................................................................... 2
Sikkerhetsinstrukser .................................................................................. 3
Før du vasker opp for første gang ............................................................ 4
Sett inn oppvasken ................................................................................... 5
Bruke oppvaskmaskinen ........................................................................... 6
Innstillinger ................................................................................................ 10
Vedlikehold og rengjøring ......................................................................... 12
Feilsøking ..................................................................................................14
Installasjon ................................................................................................ 18
Service ...................................................................................................... 20
Informasjon for testinstitutt ........................................................................ 20
Teknisk informasjon .................................................................................. 24
Panelene
1
2
2
3
4
5
6
8
7
14
9
10
11
1
Hovedstrømbryteren
8
Automatisk døråpning
2
Autovask
9
Ekstra hygiene
3
Sterkvask
10 Utsatt start
4
Økovask
11 Display
5
Hurtigvask
12 Glansemiddelindikator
6
Avspyling
13 Saltindikator
7
SpeedWash
14 Renseprogram
12 13
Sikkerhetsinstrukser
Generelt
•
Unngå lang transport i sterk kulde.
•
Les og ta vare på bruksanvisningen!
•
•
Ikke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det
som angis i denne bruksanvisningen.
Transporter oppvaskmaskinen stående eller liggende
på rygg.
Overfyllingsvern
•
Ikke belast døren til oppvaskmaskinen eller oppvaskkurvene med noe annet enn oppvask.
•
La ikke døren til oppvaskmaskinen stå i åpen
stilling, da blir den en snublefare.
•
Bruk kun maskinoppvaskmiddel!
•
Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og
personer med nedsatt fysisk evne, nedsatt mental
evne, åndsfravær eller mangel på erfaring og
kunnskap. Disse personene må ha tilsyn ved
bruk av maskinen eller få anvisninger om hvordan
maskinen skal brukes og forstå de risikoer som
kan forekomme. Rengjøring av maskinen må ikke
utføres av barn uten tilsyn.
•
Skadet nettkabel må bare skiftes ut av kvalifisert
fagpersonell.
•
Oppvaskmaskinen må kun brukes i husholdninger
til å vaske opp husholdningsartikler. All annen
bruk er forbudt.
•
Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i
oppvaskmaskinen, på grunn av eksplosjonsfaren.
Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett
må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
Overfyllingsvernet starter utpumping og slår av vanntilførsel
hvis oppvaskmaskinens vannivå stiger over det normale.
Hvis vernet utløses, slå av vanntilførselen og ring etter service.
Emballasje
Emballasjen beskytter produktet under transporten. Materialet i emballasjen er resirkulerbart. Kildesorter emballasjen
for å bidra til redusert råvareforbruk og avfall. Forhandleren
kan ta tilbake emballasjen for gjenvinning, eller informere
om nærmeste gjenvinningsstasjon. Emballasjen består av:
•
Bølgepapp av opptil 100 % resirkulert materiale.
•
Ekspandert polysteren (EPS) uten tilsetning av klor og
fluor.
•
Lekter av ubehandlet tre.
•
Beskyttelsesplast av polyeten (PE).
Avhending
•
Når oppvaskmaskinen er utbrukt og skal avhendes, må
den settes helt ut av funksjon. Dra ut kontakten og klipp
ledningen så kort som mulig.
•
Oppvaskmaskinen er produsert og merket med tanke
på gjenvinning.
•
Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor oppvaskmaskinen skal gjenvinnes på riktig måte.
ADVARSEL!
Kniver og andre spisse gjenstander må legges
horisontalt i oppvaskmaskinens tilpassede kurver.
Installasjon
Se kapittelet Installasjon.
Barn og sikkerhet
•
•
•
Start alltid oppvaskmaskinen med en gang når
du har fylt på oppvaskmiddel.
Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når den er
åpen. Den kan fortsatt inneholde rester av maskinoppvaskmiddel!
Barn må holdes under oppsikt. La ikke barn bruke
eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt
oppmerksom når døren er åpen.
ADVARSEL!
Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er etsende!
Vinteroppbevaring/transport
•
Oppbevar oppvaskmaskinen frostfritt.
3
Før du vasker opp for første gang
Avkalkingsanlegget
For at du skal få et godt oppvaskresultat må oppvaskmaskinen ha mykt vann (vann med lavt kalkinnhold). Hardt vann
forårsaker hvitt belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen.
Indikering for påfylling av salt
Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet
ovenfor i displayet.
Vannets hardhet angis i følgende skalaer: Tyske hardhetsgrader (°dH) og franske hardhetsgrader (°fH). Innkommende
vann med en hardhetsgrad over 6°dH (9°fH) må avkalkes.
Dette utføres automatisk ved hjelp av det innebygde avkalkingsanlegget. For at avkalkingsanlegget skal fungere optimalt, må anlegget stilles inn i henhold til hvor hardt det innkommende vannet er.
Når det ikke er mer salt, skrur du av lokket og fyller beholderen med salt. Vann trengs bare første gangen! Tørk rent
og skru igjen. Kjør et program slik at eventuelt salt i oppvaskmaskinen skylles bort.
Kontakt det lokale vannverket for å få informasjon om
vannets hardhetsgrad.
Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man
bruker glansemiddel. Du får også et finere resultat med klar
og flekkfri oppvask.
Stille inn avkalkingsanlegget
Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slokkes.
Fylle på glansemiddel
1
Åpne lokket til glansemiddelbeholder.
2
Fyll forsiktig på glansemiddel. Fyll på glansemiddel bare
opp til nivået som er markert med max.
Fylle på salt
3
Før du bruker en oppvaskmaskin med avkalkingsanlegg
må du fylle salt i saltbeholderen for at det innkommende
vannet automatisk skal avkalkes. Bruk grovt salt eller spesialsalt for oppvaskmaskiner.
Tørk bort eventuelt overflødig glansemiddel rundt beholderen.
4
Lukk lokket skikkelig.
I kapittel Innstillinger på side 10 beskrives hvordan du stiller
inn avkalkingsanlegget.
Trykk for å
åpne
ADVARSEL!
For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.
Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette
fører til at avkalkingsanlegget ødelegges!
Slik går du frem første gangen:
1 Skru først av lokket, som vist på bildet.
2
Sett trakten, som følger med oppvaskmaskinen, i påfyllingshullet til beholderen. Hell først i ca. 1 l vann.
3
Fyll deretter på så mye salt (maks. 1,5 kg) at beholderen
blir full.
4
Tørk bort overflødig salt, slik at lokket kan skrus skikkelig
fast.
5
Kjør et program slik at eventuelt salt i oppvaskmaskinen
skylles bort.
Indikering for påfylling av glansemiddel
Når glansemiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser
symbolet ovenfor i displayet.
Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slokkes.
Stille inn dosering av glansemiddel
I kapittel Innstillinger beskrives hvordan du stiller inn doseringen av glansemiddel. Doseringen av glansemiddel kan
stilles inn fra 0 (Av) til 5 (Høy dosering). (Forhåndsvalgt fra
fabrikk: 5)
Reduser doseringen av glansemiddel:
• Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.
Lokk til saltbeholderen
4
•
Hvis oppvasken har skjolder.
•
Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann, kan
glansemiddelet spes ut med halvparten vann.
Sett inn oppvasken
Energieffektiv oppvask
•
Vent med oppvasken til oppvaskmaskinen er full, så
sparer du energi.
•
Skyll ikke under rennende vann. Skrap bare bort store
matrester før du fyller oppvaskmaskinen.
•
Velg miljøvennlig oppvaskmiddel. Les miljødeklarasjonene på emballasjen!
•
Er oppvasken bare lett skitten, kan du velge et program
med lav temperatur.
•
Du får et bedre tørkeresultat hvis du bruker tilvalget
Automatisk døråpning, som automatisk åpner døren til
oppvaskmaskinen. Vent til oppvaskmaskinen angir at
programmet er slutt og at redskapene har kjølt seg ned
før du tar dem ut. (Hvis oppvaskmaskinen er innebygd,
må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.)
glasshyllen, og kniver legges i knivstativet til høyre hvis
dette finnes.
Sart oppvask
Ikke alt utstyr tåler å vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan
skyldes flere forhold. Visse materialer tåler ikke sterk varme,
andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.
Vær forsiktig med for eksempel håndlagde redskaper, ømtålig dekor, krystall/glass, sølv, kopper, tinn, aluminium, tre
og plast. Se etter merkingen «Tåler maskinoppvask».
Oppvaskmaskinens kurver
Oppvaskmaskinen er utstyrt med toppkurv, overkurv og
underkurv.
Toppkurv
Toppkurven har plass for bestikk, sleiver, visper, serveringsbestikk og lignende.
Overkurv
Legg glass, kopper, skåler, asjetter og fat i overkurven. Snu
alle skitne flater innover og nedover! Vinglass settes i vin-
Heving og senking av overkurv
1 Trekk ut overkurven.
2
Ta tak i sidene på overkurven med begge hendene og
løft den opp.
3
Løft kurven opp med begge hendene flere ganger for å
komme til neste nivå. (Overkurven kan justeres i tre
høyder.) Når overkurven er i øverste posisjon og løftes
opp, senkes den til nederste posisjon. Merk at begge
sidene av kurven alltid skal være i samme høyde.
Foldbare pinner
De foldbare pinnene kan foldes opp og ned, slik at det blir
enklere å plassere gryter, skåler og glass. Frigjør de nedfell-
5
Bruke oppvaskmaskinen
bare pinnene ved å trykke festet inn før du justerer posisjonen.
Doser maskinoppvaskmiddel
Trykk for å åpne
Underkurv
Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat og gryter i underkurven.
1
Kammer til forvaskemiddel
2
Kammer til hovedvaskemiddel
Maskinoppvaskmiddel skal doseres etter vannets hardhetsgrad.
Følg doseringsanvisningene på pakken med maskinoppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med et avkalkingsanlegg, doser derfor som om du har bløtt vann.
Overdosering av maskinoppvaskmiddel kan forringe oppvaskresultatet og utgjør dessuten en ekstra belastning for
miljøet.
Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer
oppvaskmiddel. Det har et rom for forvask og et for hovedvask. Hvis det brukes pulver eller flytende maskinoppvaskmiddel, doserer du en mindre del av oppvaskmiddelet i
kammeret for forvask. Ta kontakt med produsenten av
oppvaskmiddelet hvis du har spørsmål om oppvaskmidler.
OBS!
Foldbare pinner
Fell ned de nedfellbare tallerkenstøttene når du skal vaske
opp kasseroller. Frigjør tallerkenstøttene ved å trykke festet
inn før du justerer posisjonen.
Å tenke på
•
Snu alle skitne flater innover og nedover!
•
Oppvasken skal ikke ligge i eller oppå hverandre.
•
Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper,
slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig
for gjenstander av plast.
•
Pass på så det ikke faller små gjenstander gjennom
oppvaskkurven. Legg dem i den øverste kurven.
OBS!
Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.
6
Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Håndvaskemiddel må
ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.
Oppvasktabletter
Del tabletten i to hvis det er vanskelig å stenge doseringskammeret. Hvis lokket er spent og ikke kan åpnes på riktig
måte, er det fare for at maskinoppvaskmiddelet doseres
feil.
OBS!
Oppvasktabletter anbefales ikke i korte programmer (under 75 minutter). Bruk da i stedet pulver- eller flytende
maskinoppvaskmiddel.
3in1/kombi-oppvaskmiddel
I kapittel Innstillinger beskrives hvordan du kan aktivere
TAB (3in1/kombioppvaskmiddel). Vær klar over at det må
fylles salt i saltbeholderen. Hvis du ikke er fornøyd med
oppvask- og tørkeresultatet, kan du deaktivere innstillingen
TAB (3in1/kombioppvaskmiddel) og fylle på salt, oppvask-
middel og glansemiddel. Se kapittel Før du vasker opp for
første gang.
Les anvisningene for disse produktene nøye. Hvis noe er
uklart, kontakt produsenten av maskinoppvaskmiddelet.
Hovedstrømbryteren
Trykk og hold hovedstrømbryteren inne til displayet slår seg
på. Kontroller også at vannkranen er åpen.
PROGRAMS – Velge program
Velg program ut fra type oppvask og hvor skitten den er.
Trykk på ønsket program til programsymbolet aktiveres.
Autovask
Oppvaskmaskinen registrerer hvor skitten oppvasken er,
og tilpasser vannforbruk og temperatur etter det. Ved nyinstallasjon må programmet kjøres fem ganger før det har tilpasset seg helt og gir beste resultat.
Autovask 1) +
SpeedWash +
Automatisk
døråpning
Et effektivt hverdagsprogram for lett størknede matrester.
(Programmet er ikke beregnet for fastbrent mat, for eksempel gratengformer.)
Sterkvask
Program for svært skitten oppvask, for eksempel gryter,
kjeler og gratengformer. Hvis oppvaskmaskinen ikke fylles
av slik oppvask, kan du fylle på med tallerkener og så videre.
EXTRA – Velge tilleggsvalg
Når du skal velge et tilleggsvalg, trykker du på en av tilleggsvalgknappene til tilleggsvalget aktiveres. Hvilke tilleggsvalg
du kan velge, varierer mellom programmene, og noen tilleggsvalg kan ikke kombineres (tilgjengelige tilleggsvalg
lyser svakt).
SpeedWash
Dette tilleggsvalget reduserer programtiden, men forbruker
mer energi og vann.
Automatisk døråpning
Døren til oppvaskmaskinen åpnes automatisk, noe som gir
bedre tørkeresultat. Vent til oppvaskmaskinen angir at programmet er slutt og at redskapene har kjølt seg ned før du
tar dem ut. (Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.)
OBS!
Døren til oppvaskmaskinen må ikke blokkeres når den
åpnes automatisk. Det kan gjøre at dørlåsen ikke fungerer
som den skal.
Ekstra hygiene
Tilvalget er tilpasset for ekstra høye hygienekrav, for eksempel ved oppvask av tåteflasker og skjærebrett. Temperaturen
økes både i hovedprogrammet og i den siste skyllingen.
Utsatt start
Når du velger Utsatt start, vil oppvaskmaskinen starte 1 –
24 timer etter at du lukker døren.
1
Trykk en gang på knappen for å aktivere Utsatt start.
Trykk flere ganger eller hold knappen inne for å stille
inn ønsket antall timer.
Økovask
Dette programmet er beregnet på vask av normalt skitten
oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder
kombinert energi- og vannforbruk.
2
Når du lukker døren, teller oppvaskmaskinen ned med
1 time om gangen og starter på det valgte tidspunktet.
Hurtigvask
Programmet benyttes til glass og porselen som er lett skitten, for eksempel kaffekopper.
Starte oppvaskmaskinen
I kombinasjon med SpeedWash blir programmet kortere
(15 minutter).
Hvis du vil avbryte tilvalget Utsatt start, kan du åpne døren
og trykke på og holde hovedstrømbryteren inne til displayet
slukker.
Lukk døren for å starte oppvaskmaskinen. Hvis hovedstrømbryteren er slått på, starter oppvaskmaskinen automatisk
når du lukker døren.
TIME – Gjenværende tid
Avspyling
Til skylling av oppvasken mens du venter på at oppvaskmaskinen skal bli full.
1)
Når du har valgt program og tilvalg, vises det hvor lang tid
programmet brukte forrige gang.
Denne kombinasjonen (Autovask + SpeedWash + Automatisk døråpning) kalles også QuickIntensive (90 minutter).
7
Lysindikering
Lysindikeringen på nedre del av oppvaskmaskinen informerer deg om at det er startet et program.
Blinkende lys
Dette indikerer en feil. Se videre under kapittel Feilsøking.
Oppvaskmaskinen slås automatisk av etter avsluttet program. Steng vannkranen etter hver gangs bruk.
Ta ut av oppvaskmaskinen
Varmt porselen er ekstra ømtålig. La oppvasken kjøle seg
ned i oppvaskmaskinen før du tar den ut.
Ta ut av den nedre kurven først, for å unngå at det drypper
vann fra den øvre kurven og ned på gjenstandene i den
nedre kurven.
Spesialprogrammer
Lysindikering
Hvis du vil avbryte eller bytte program
Åpne døren, trykk og hold hovedstrømbryteren inne til displayet slukker hvis du vil bytte program etter at du startet
oppvaskmaskinen. Fyll på nytt oppvaskmiddel hvis luken i
oppvaskmiddelkammeret er åpnet. Trykk deretter på hovedstrømbryteren igjen, velg nytt program og lukk døren.
Vil du sette inn mer oppvask?
Trykk og hold de aktuelle tilvalgsknappene inne for å aktivere et spesialprogram. Programmet starter når du lukker
døren.
Åpne døren. Oppvaskmaskinen stopper automatisk. Sett
inn oppvasken, og lukk døren. Etter en pause fortsetter
oppvaskmaskinen der den sluttet.
Renseprogram (CLn)
Selvrengjørende program for hygienisk rengjøring av oppvaskmaskinens innerbeholder samt spylearmer og spylerør.
Hvis oppvaskmaskinen slås av ved
strømbrudd
Programmet skal kjøres (uten oppvask i maskinen) med
vanlig maskinoppvaskmiddel eller sitronsyre. På markedet
finnes det også rengjøringsmidler beregnet for oppvaskmaskiner. For rengjøring av kalkavleiringer, se Oppvaskmaskinens innerbeholder i kapittel Vedlikehold og rengjøring.
Hvis oppvaskprogrammet ikke er avsluttet, fortsetter det
avbrutte programmet når oppvaskmaskinen får strømmen
tilbake.
OBS!
Under tørkingen avbrytes programmet hvis strømmen
slås av, eller hvis døren er åpen i mer enn 2 minutter.
Slik får du optimalt tørkeresultat
•
Fyll oppvaskmaskinen helt.
•
Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper,
slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig
for gjenstander av plast.
•
Fyll på eller øk doseringen av glansemiddel.
•
Aktiver tilleggsvalget Automatisk døråpning.
•
La oppvasken kjøle seg ned før du tar den ut.
Etter avsluttet program
Når programmet er slutt, avgis det et kort lydsignal. I kapittel
Innstillinger beskrives det hvordan du endrer denne funksjonen.
Programslutt vises dessuten ved at lysindikeringen slukker.
Se Lysindikering i kapittel Bruke oppvaskmaskinen.
8
Renseprogram (CLn)
9
--- / ---
Avspyling
1
35 °C
55 °C
1
1
2
2
2-3
--- °C
25 °C
49 °C
70 °C
65 °C
0:07
0:20
3:00
2:55
2:10-2:50
0,01
0,2
0,86
1,7
0,9-1,5
Energi
(ca. kWh)
3
10
9,5
17
11-20
Vannforbruk
(L)
Dette oppvaskprogrammet er den standardoppvasksyklusen som informasjonen for energimerkingen bygger på, er beregnet på oppvask av normalt skitten oppvask og er det
mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.
--- / 10
Hurtigvask
70 °C
50-65 °C
Oppvasktid
(ca. time:min)
Forbruksverdier 1)
2)
--- / 25
Økovask 2)
Automatisk
døråpning
2
1-3
Siste skylling
Forbruksverdiene varierer alt etter temperatur på inntaksvann, romtemperatur, lastmengde, valgte tilleggsfunksjoner m.m.
10 / 25
Sterkvask
Automatisk
døråpning
Hovedoppvask Antall skyllinger
1)
--- / 25
Oppvaskmid- EXTRA
Forvask
del, kammer 1 – Tilleggsvalg
/2
(ml)
Autovask
– Program
PROGRAMS
Programtabell
Innstillinger
Åpne menyen for innstillinger:
+
1. Åpne først døren. Slå av oppvaskmaskinen. Trykk på og hold hovedstrømbryteren inne til displayet
tennes.
2. Innen 10 sekunder;
– trykk på programknappen for Autovask og tilvalgsknappen for SpeedWash.
3. Displayet viser menyen for innstillinger (aktuell innstilling samt aktuell innstillingsverdi).
(Gå ut av menyen ved å bla gjennom menyen eller trykke på hovedstrømbryteren.)
Navigere i menyen for innstillinger:
Trykk for å bla mellom
innstillingsverdiene.
Trykk for å lagre innstillingsverdien og gå videre til
neste innstilling.
Aktuell innstilling.
Aktuell innstillingsverdi.
Du kan nå definere følgende innstillinger:
Innstillinger
Alternativ
1. Glansemiddel
1:00 - 1:05
Innstilling for dosering av glansemiddel.
Øk doseringen av glansemiddel:
• Hvis oppvasken har vannflekker.
Reduser doseringen av glansemiddel:
• Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.
2. Vannets hardhetsgrad
2:00 - 2:09
•
Hvis oppvasken har skjolder.
•
Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann,
kan glansemiddelet spes ut med halvparten vann.
Innstilling av avkalkingsanlegget. Hent innstillingsverdien fra vannhardhetstabellen nedenfor.
°dH
°fH
°dH
°fH
0-5
0-9
20-24
35-43
6-8
10-14
25-29
44-52
9-11
15-20
30-39
53-70
12-14
21-25
40-49
71-88
15-19
26-34
50+
89+
Glem ikke å fylle salt i saltbeholderen etter at du har
stilt inn avkalkingsanlegget på 2:01 - 2:09.
Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under
6°dH (9°fH), velger du 2:00. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke fylle på salt.
10
Innstillinger
Alternativ
3. TAB
3:00 (Av)
(3in1 / kombi-oppvaskmiddel) 3:01 (På)
Ved bruk av såkalt 3in1/kombioppvaskmiddel kan du
aktivere denne innstillingen. Oppvaskprogrammene tilpasses da automatisk slik at man alltid oppnår best
mulige oppvask- og tørkeresultat. Hvis innstillingen er
aktivert, trenger man ikke fylle på glansemiddel, fordi
tilleggsvalget slår av doseringen for glansemiddel. Det
reduserer også doseringen av salt i avherderen. Vær
klar over at det må fylles salt i saltbeholderen.
OBS!
For at du skal få et godt oppvaskresultat er det svært
viktig å undersøke hva slags maskinoppvaskmiddel
eller kombiprodukt det dreier seg om! Les opplysningene på emballasjen nøye for å se hvordan maskinoppvaskmiddelet skal brukes. Følg bruksanvisning
og opplysninger på emballasjen!
4. Volum lydsignal
4:00 - 4:03
Ved hjelp av et lydsignal varsler oppvaskmaskinen om
når programmet er ferdig, eller om det har oppstått en
feil.
11
Vedlikehold og rengjøring
Grovsilen
Spylearmene
I grovsilen samles større matrester som ikke uten videre
kan passere gjennom avløpspumpen. Tøm grovsilen ved
behov.
Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med
en nål eller lignende. Spylearmene har også hull på undersiden.
Grovsil
1
Løft grovsilen rett opp ved hjelp av håndtaket.
2
Tøm grovsilen. Ikke glem å sette den tilbake!
For å lette rengjøringen kan du løsne spylearmene. Glem
ikke å montere dem ordentlig etterpå.
Nedre spylearm
• Løft den underste spylearmen rett opp for å løsne den.
Finsilen
Det som samles på finsilen, spyles automatisk av under
hver oppvask. Rengjør finsilen ved behov.
Finsil
Øvre spylearm
1 Trekk ut overkurven.
1
Vri håndtaket mot klokken.
2
Løft silen rett opp med håndtaket. Fjern deretter grovsilen for å kunne rengjøre finsilen.
3
Sett tilbake delene i motsatt rekkefølge. Kontroller at
kantene tetter skikkelig når du setter tilbake finsilen.
4
Lås fast silen ved å vri håndtaket med klokken til silen
stopper. Håndtaket skal peke rett ut fra oppvaskmaskinen.
2
Skru spylearmlagringen moturs for å løsne spylearmen
fra overkurven.
OBS!
Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten at silene er
montert!
Oppvaskresultatet kan påvirkes hvis grovsilen ikke er
riktig montert.
Døren og dørtetningen
Rengjør sidene på døren og dørtetningen regelmessig. Bruk
alltid en litt fuktig klut (eventuelt med litt rengjøringsmiddel).
Oppvaskmaskinens innerbeholder
Oppvaskmaskinens innerbeholder er laget av rustfritt stål
og holdes ren gjennom normal bruk.
Kalkavleiringer
Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det danne seg
kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Du kan da kjøre et
selvrengjørende program med to spiseskjeer sitronsyre i
12
oppvaskmiddelkammeret (uten oppvask i maskinen). Se
Renseprogram i kapittel Bruke oppvaskmaskinen.
Panelene
Hold knappene rene og frie for fett. Tørk av dem med en
tørr eller lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel – det
kan ripe opp overflaten. Slå av oppvaskmaskinen med hovedstrømbryteren ved rengjøring av knappene for å unngå
ufrivillige knappetrykk.
Fjerne blokkeringer i avløpspumpen
Hvis det er vann i oppvaskmaskinen etter avsluttet program,
kan det hende at noe blokkerer avløpspumpen. Dette kan
du enkelt gjøre noe med.
Beskyttelse for
avløpspumpe
OBS!
Glem ikke å sette på beskyttelsen for avløpspumpen.
1
Slå av maskinen med hovedstrømbryteren, og dra
støpselet ut av stikkontakten.
2
Fjern grovsilen og finsilen.
3
Øs ut vannet fra bunnen.
Hvis det er små partikler i det innkommende vannet, kan
disse blokkere innløpsslangens ytre sil, noe som fører til
Vanninntaksfeil.
4
For å kunne inspisere avløpspumpen, fjerner du den
fargede beskyttelsen til høyre i brønnen.
1
5
Bruk hånden til å snurre pumpehjulet som sitter bak
beskyttelsen. Fjern forsiktig eventuelle gjenstander som
blokkerer avløpspumpen.
Slå av maskinen med hovedstrømbryteren, og dra
støpselet ut av stikkontakten.
2
Steng vannkranen.
3
Skru løs innløpsslangen.
Sett på beskyttelsen for avløpspumpen igjen, samt finsilen og grovsilen.
4
Dra innløpsslangens ytre sil forsiktig ut, og rengjør den.
5
Sett inn silen igjen, og kontroller at pakningen sitter riktig.
6
Skru fast innløpsslangen.
7
Sett støpselet i stikkontakten, og åpne vannkranen. La
trykket stå på en stund, og kontroller at tilkoblingen er
tett.
6
7
Sett støpselet i vegguttaket.
Hvis oppvaskmaskinen fortsatt ikke starter og du hører
en during fra den, er overfyllingsvernet aktivert.
•
Steng vannkranen.
•
Dra ut støpselet fra vegguttaket.
•
Ring etter service.
Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil
Innløpsslangens
ytre sil
Pakning
13
Feilsøking
Type feil i display
Tiltak
F10
Overfylt
Rense avløpspumpen. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Hvis problemet
vedvarer, ring etter service.
F11
Avløpsfeil
Se ”Vann igjen i oppvaskmaskinen” i tabellen ”Problemer” nedenfor. Hvis problemet
vedvarer, ring etter service.
F12
Vanninntaksfeil
Kontroller at vannkranen er åpen. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med service.
F40
Lekkasje vannventil
Slå av vannkranen og ring service.
F52
Feil vannstand
Ring etter service.
F54
Overfylt
Slå av vannkranen og ring service.
F56
Sirkulasjonsfeil
Ring etter service.
Trykk på en knapp for å fjerne feilmeldingen.
Problem
Mulige årsaker
Knappene reagerer ikke når du trykker Du har trykket på knappene for raskt
på dem.
etter at du åpnet døren.
Døren kan ikke lukkes skikkelig.
Tiltak
Vent en stund og forsøk på nytt.
Skitt på knappene.
Rengjør med tørr eller lett fuktet klut.
Døren er lukket.
Åpne døren. Knappene reagerer kun på
knappetrykk når døren er åpen.
Kurvene er ikke plassert riktig.
Kontroller at kurvene står i riktig horisontal stilling.
Kontroller at oppvasken ikke hindrer
oppvaskkurvene fra å skyves inn i riktig
stilling.
Dørlåsen går ikke i lås.
14
Kontroller dørlåsen. Hvis den ikke går i
lås, må du åpne døren. Trykk på og hold
inne knappen for tilleggsvalget
Automatisk døråpning i 15 sekunder.
Vent deretter i 30 sekunder. Lukk døren.
Kontroller at dørlåsen går i lås.
Problem
Mulige årsaker
Tiltak
Oppvaskmaskinen starter ikke.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Kontroller.
Du har åpnet oppvaskmaskinen for å
Lukk døren og vent. Etter en pause fortsette inn flere gjenstander under et på- setter oppvaskmaskinen der den sluttet.
gående program.
Dørlåsen har ikke gått i lås.
Kontroller dørlåsen. Hvis den ikke har
gått i lås, må du åpne døren. Trykk på
og holde inne knappen for tilleggsvalget
Automatisk døråpning i 15 sekunder.
Vent deretter i 30 sekunder. Lukk døren.
Kontroller at dørlåsen går i lås og at
oppvaskmaskinen starter.
En sikring har løst ut.
Kontroller.
Støpselet sitter ikke i vegguttaket.
Kontroller.
Vannkranen er stengt.
Kontroller.
Overfylling/lekkasje.
Kontroller.
En surrende lyd (avløpspumpen) høres Steng vannkranen. Trekk ut kontakten
fra oppvaskmaskinen, og den opphører og ring så etter service.
ikke når strømmen brytes med hovedstrømbryteren.
Oppvasken er ikke ren.
Kontroller at ikke tilleggsvalget Utsatt
start er aktivert.
Trykk og hold hovedstrømbryteren inne
til displayet slukker hvis du vil avbryte
tilvalget Utsatt start. Start oppvaskmaskinen på nytt.
Spylearmene går ikke rundt.
Løft av armene og rengjør.
Kontroller at oppvasken ikke hindrer
spylearmene.
Gammelt oppvaskmiddel. Oppvaskmid- Unngå storpakninger.
del er ferskvare.
Feil dosering av oppvaskmiddel.
Doser etter vannets hardhetsgrad. Kraftig over- eller underdosering medfører
dårligere oppvaskresultat.
Feil oppvaskprogram.
Velg et lengre program.
Feil fylling av oppvaskmaskinen.
Ikke dekk porselen med store skåler eller
tilsvarende. Unngå å plassere svært
høye glass i hjørnet av kurvene.
Glass og kopper har veltet under oppvas- Plasser oppvasken slik at den står støkingen.
dig.
Flekker på rustfritt eller sølv.
Silen er ikke plassert korrekt.
Skru fast silen. Se kapittelet Vedlikehold
og rengjøring.
Enkelte matrester som sennep, majones,
sitron, eddik, salt og dressing kan forårsake flekker på rustfritt stål hvis det blir
stående over lengre tid.
Skyll bort denne typen matrester hvis du
ikke skal starte oppvaskmaskinen med
én gang. Bruk gjerne programmet
Avspyling.
Alt rustfritt kan gi flekker på sølv hvis det
kommer i kontakt under oppvaskingen.
Selv aluminium kan forårsake flekker på
oppvasken.
For å unngå flekker og at oppvasken blir
matt, bør du holde atskilt gjenstander av
ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt
og aluminium.
15
Problem
Mulige årsaker
Tiltak
Flekker eller skjolder på oppvasken.
Avkalkingsanlegget lekker salt.
Kontroller at saltlokket er skikkelig tilskrudd. Hvis ikke, ring etter service.
Feil innstilt avkalkingsanlegg.
Se kapittelet Innstillinger.
Feil innstilt dosering av glansemiddel.
Se kapittelet Innstillinger.
Saltbeholderen er tom.
Fyll på salt. Se kapittelet Før du vasker
opp for første gang.
3in1/kombioppvaskmiddel brukes og
innstillingen TAB (3in1/kombioppvaskmiddel) er aktivert.
Deaktiver innstillingen TAB (3in1/ kombioppvaskmiddel), og fyll på salt og
glansemiddel.
For høy temperatur og/eller for mye
oppvaskmiddel kan forårsake såkalt
etsing på krystallglass. Dette kan dessverre ikke utbedres, bare forebygges.
Vask krystallglass ved lav temperatur
og doser oppvaskmiddel med forsiktighet. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.
Oppvasken har en hvit/blå, klebrig film. For høy dosering av glansemiddel.
Reduser doseringen. Se under kapittel
Før du vasker opp for første gang og
Innstillinger. Hvis vannet er svært mykt,
kan du eventuelt spe ut glansemiddelet
med halvparten vann.
Flekker som sitter igjen etter oppvaskin- Leppestift og te kan være vanskelig å få Bytt til et oppvaskmiddel med blekemidgen.
bort.
del.
Det er oppvaskmiddelrester i oppvask- Oppvaskmiddelkammeret var fuktig da Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt
middelkammeret etter oppvasken.
du doserte oppvaskmiddel.
når du doserer oppvaskmiddel.
Smellende lyd under oppvaskingen.
Oppvasken er ikke riktig plassert eller
spylearmene går ikke rundt.
Kontroller at oppvasken står stødig.
Snurr spylearmene for å se at de går
rundt.
Vann igjen i oppvaskmaskinen.
Silene er tiltettet.
Rens grovsil og finsil.
Gjenstander i avløpspumpen.
Rens avløpspumpen. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring.
Avløpsslangen er klemt.
Kontroller at slangen ikke er klemt eller
bøyd.
Stopp i avløpsslangen.
Løsne avløpsslangen der den er koblet
til kjøkkenbenkens vannløs. Kontroller
at ingenting har festet seg og at tilkoblingens indre diameter er minst 14 mm.
Smuss rundt lister og hjørner.
Gjør rent med en oppvaskkost og et
lavtskummende rengjøringsmiddel.
Dårlig lukt i oppvaskmaskinen.
Programmer med lav temperatur er valgt Kjør et program med høyere temperatur
i lengre tid.
ca. 1 gang i måneden.
16
Problem
Mulige årsaker
Tiltak
Oppvasken blir ikke tilstrekkelig tørr.
Tilvalget Automatisk døråpning er ikke
aktivert.
Aktiver tilleggsvalget Automatisk
døråpning.
Oppvaskmaskinen er ikke helt full.
Fyll oppvaskmaskinen helt.
Glansemiddelet er brukt opp eller innstilt Fyll på eller øk doseringen av glansemidpå for lav dosering.
del. Se under kapittel Før du vasker opp
for første gang og Innstillinger.
3in1/kombioppvaskmiddel brukes og
innstillingen TAB (3in1/kombioppvaskmiddel) er aktivert.
Deaktiver innstillingen TAB (3in1/ kombioppvaskmiddel), og fyll på salt og
glansemiddel.
17
Installasjon
[mm]
1194
556
573
520
700
125-198
670
817- 890
660-760*
444
196
54
596
31
55
107
* Dørhøyde
Nominelle mål. Variasjoner kan forekomme.
Det er viktig at du leser gjennom og følger instruksjonene
og anvisningene nedenfor. Utfør installasjonen og tilkobling
i henhold til den separate installasjonsveiledningen.
ADVARSEL!
Støpselet må være trukket ut eller strømuttaket uten
spenning under arbeidet!
OBS!
Tjenester som ikke er levert av leverandør eller selger må
kunde dekke selv.
Plassering
•
Innbyggings- og tilkoblingsmål finner du i den separate
installasjonsanvisningen. Kontroller at alle målene
stemmer før du begynner å installere. Vær klar over at
du kan justere påhengsdørens høyde for å tilpasse den
til den øvrige innredningen.
Sikkerhetsinstrukser
•
Tilkobling til strøm, vann og avløp skal utføres av en
person med tilstrekkelig kompetanse.
•
Følg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avløp og
strøm.
•
Sørg for at underlaget er stabilt. Juster de justerbare
føttene slik at oppvaskmaskinen står vannrett.
•
Vær forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelseshansker! Vær alltid to om dette!
•
•
Sett en lekkasjebeskyttelse på gulvet under oppvaskmaskinen for å hindre eventuell vannlekkasje.
Monter beskyttelsesfilmen (vedlagt dokumentasjonen)
under benkeplaten. Beskyttelsesfilmen har som funksjon
å beskytte benkeplaten mot fuktighet.
•
•
Før du skrur fast oppvaskmaskinen, prøvekjør oppvaskmaskinen med programmet Avspyling. Kontroller at
oppvaskmaskinen tar inn vann og tømmer. Kontroller
også at det ikke forekommer lekkasjer ved tilkoblingene.
Kontroller at oppvaskmaskinen installeres slik at døren
kan åpnes fritt. Ellers kan du skade dørlåsfunksjonen.
ADVARSEL!
Slå av vanntilførselen når du installerer oppvaskmaskinen!
18
Tilkobling til avløp
Nødvendige opplysninger finnes i den separate installasjonsveiledningen.
Denne oppvaskmaskinen egner seg til installering i en
opphøyd innbygging (for å få en arbeidsvennlig høyde). Det
betyr at oppvaskmaskinen kan plasseres slik at avløpsslangen munner ut på et lavere nivå enn bunnen på oppvaskmaskinen, for eksempel at den føres direkte til et sluk. Oppvaskmaskinen er utstyrt med en intregrert beskyttelsesanordning
som forhindrer at den tømmes for vann under vaskeprosessen.
OBS!
Avløpsslangen kan også føres til en tilkoblingsnippel ved
kjøkkenvaskens vannlås. Tilkoblingsnippelens innvendige
diameter må være minst 14 mm.
Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller
ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell. Inngrep i
maskinen av ikke autorisert personell fører til at reklamasjonsretten bortfaller.
Avløpsslangen kan forlenges med maks. 3 m (den totale
lengden på avløpsslangen kan ikke overstige 4,5 m).
Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrør må ha
en innvendig diameter på minst 14 mm. Avløpsslangen skal
imidlertid helst erstattes av en ny uten skjøt.
Ingen deler av avløpsslangen må være plassert høyere enn
950 mm over oppvaskmaskinens bunn.
Sørg for at avløpsslangen ikke krøller seg.
Tilkobling til vann
Bruk bare tilførselsslangen som leveres med oppvaskmaskinen. Bruk ikke gamle eller andre løse slanger.
Det må være en stoppekran på tilløpsledningen. Stoppekranen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at du kan stenge av
vannet hvis oppvaskmaskinen må flyttes.
Når installasjonen er ferdig, åpner du stoppekranen og lar
trykket stå på en stund. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.
Tilkobling til kaldt vann
Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes
opp med olje, strøm eller gass.
Tilkobling til varmt vann
Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis
boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder
fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme.
Ved å velge varmtvannstilkobling sparer du oppvasktid og
reduserer oppvaskmaskinens strømforbruk.
OBS!
Overskrid ikke tillatt temperatur på det innkommende
vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som
ikke tåler sterk varme. Se Sart oppvask i kapittel Sett inn
oppvasken.
Tilkobling til el
Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på
typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med
dataene for strømnettet.
Oppvaskmaskinen må kobles til et jordet strømuttak.
Vegguttaket for strømtilkobling skal være plassert i passende
avstand fra oppvaskmaskinen, slik at det er lett tilgjengelig
etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjøteledning!
19
Service
Informasjon for testinstitutt
Les kapittel Feilsøking før du tar kontakt med service. Hvis
det har oppstått en feil som du selv ikke kan gjøre noe med,
ta kontakt med din nærmeste forhandler. Se
www.gorenje.com.
Bestill informasjon for testinstitutt via e-post
dishwashers@appliance-development.com.
Ved forespørsel må du oppgi informasjonen på merkeplaten.
Noter deg artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).
Ved kontakt oppgir du informasjonen på merkeplaten. Noter
deg artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).
ART. NO.
SERIAL NO.
ART. NO.
SERIAL NO.
20
1
2
1
2
Egne notater
21
Egne notater
22
Egne notater
23
Teknisk informasjon
Informasjon om energimerking
Informasjonsblad, i henhold til Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1059/2010
Gorenje+
Modellangivelse:
GDV660
Antall standardkuverter:
16 1)
Energieffektivitetsklasse:
A+++
Årlig energiforbruk (AEC):
245 kWh per år 2)
Energiforbruk i en standard oppvasksyklus(Et):0,86 kWh
Effektforbruk
0,49 W
Av-stilling (Po):
0,49 W
Standby-stilling (Pl):
Årlig vannforbruk (AWC):
2660 liter per år 3)
Tørkeeffektsklasse:
A 4)
Standardprogram:
Økovask 5) , tilvalg Automatisk døråpning
Programtid for standardoppvasksyklusen:
180 minutter
Standby-stillingens varighet (Tl):
Ubegrenset
Lydnivå:
42 dB(A) re 1 pW
Konstruksjon:
Innbyggingsprodukt
1)
Ifølge standard, EN 50242.
2)
Basert på 280 standardoppvasksykluser ved kaldtvannstilkobling og forbruk i henhold til energisparemodus. Det faktiske energiforbruket
avhenger av hvordan maskinen brukes.
3)
Basert på 280 standardoppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes.
4)
På en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).
5)
Dette oppvaskprogrammet er den standardoppvasksyklusen som informasjonen for energimerkingen bygger på, er beregnet på oppvask
av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.
Tekniske spesifikasjoner
Høyde:
817-890 mm
Bredde:
596 mm
Dybde:
556 mm
Vekt:
35 kg 1)
Vanntrykk:
0,03–1,0 MPa
Elektrisk tilkobling:Se typeskilt
Tilkoblingseffekt: Se typeskilt
24
Vekten kan variere på grunn av ulike spesifikasjoner.
www.gorenje.com
no (06-18)
Art.nr: 716938. Rev. 02. Retten til endringer forbeholdes.
1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement