Gorenje BO717E17W Innbyggingsovn Brugermanual

Gorenje BO717E17W Innbyggingsovn Brugermanual

NO

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR ELEKTRISK OVN

Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater.

Denne detaljerte bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene gir deg informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Kontroller at apparatet ikke er skadet. Hvis du oppdager transportskade, må du kontakte butikken der du kjøpte apparatet eller lageret det ble levert fra. Telefonnummeret finner du på fakturaen eller på følgeseddelen.

Anvisningene for installasjon og tilkobling er vedlagt på et eget ark.

Bruksanvisningen er også tilgjengelig på hjemmesiden vår: www.gorenje.com / < http://www. gorenje.com /> Viktig informasjon Tips, merknad

INNHOLD

INNLEDNING 10 Tekniske spesifikasjoner FØR FØRSTE GANGS BRUK TILBEREDNINGS TRINN 15 Trinn 3: STARTE TILBEREDNINGEN TILBEREDNINGSTABELLENE 34 Bruke aqua clean-funksjonen til rengjøring av ovnen 36 Installere de katalytiske innleggene 38 Ta ut og sette inn ovnsdøren 42 Skifte lyspære 44 FEILSØKINGSTABELL VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING FEILSØKING 3

4

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

LES BRUKSANVISNINGEN NØYE OG TA VARE PÅ DEN FOR SENERE BRUK.

Dette apparatet kan brukes bruk av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL: Apparatet og de tilgjengelige delene blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke kommer borti varmeelementene. Barn under åtte år må holdes på trygg avstand eller under konstant oppsyn.

ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bil varme under bruk. Hold små barn på trygg avstand.

Apparatet blir varmt under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene i ovnen.

Bruk bare steketermometeret som er anbefalt for denne ovnen.

ADVARSEL: Slå alltid av apparatet før du skifter lyspære. Fare for elektrisk støt!

Ikke bruk sterke, slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren / glasset i de hengslede lokkene, for de kan ripe overflaten, noe som igjen kan føre til at glasset knuses.

Ikke bruk damprensere eller høytrykksrensere for å rengjøre apparatet, da dette kan føre til elektrisk støt.

Utkoblingsanordningen må være integrert i det faste ledningsopplegget i henhold til kablingsforskriftene.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare (bare for apparater med tilkoblingsledning).

For å unngå overoppheting må apparatet ikke installeres bak en dekorfront.

Apparatet er beregnet til husholdningsbruk .Ikke bruk det til andre formål, for eksempel romoppvarming, tørking av kjæledyr eller andre dyr, klær, urter osv, for dette kan føre til personskade eller brann.

Apparatet skal kobles til strømnettet av en autorisert elektriker eller servicetekniker. Ufagmessige reparasjoner eller inngrep på apparatet kan innebære fare for alvorlig personskade eller skade på produktet.

Ovnsdøren blir svært varm når ovnen er i bruk. En tredje glassplate er installert som ekstra beskyttelse, dette reduserer overflatetemperaturen på utsiden av døra (kun på enkelte modeller).

Ovnens dørhengsler kan bli skadet ved for stor belastning. Ikke sett tunge kokekar på den åpne ovnsdøren, og ikke støtt deg på døren når du rengjør ovnen innvendig. Ikke stå på den åpne ovnsdøra og ikke la barn sitte på den.

Hvis strømledningene til andre apparater i nærheten av dette apparatet klemmes fast i ovnsdøren, kan de bli ødelagt, og dette kan igjen føre til kortslutning. Derfor må strømledningene til andre apparater holdes på trygg avstand.

Ikke løft opp apparatet ved å holde i dørhåndtaket.

Det er trygt å bruke apparatet både med og uten skinner til stekebrett.

Ikke kle veggene i ovnen med aluminiumsfolie, og ikke sett langpanner eller andre kokekar i bunnen av ovnen. Aluminiumsfolie vil hindre luftsirkulasjonen i ovnen og dermed hemme tilberedningen og skade emaljebelegget.

Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke tildekkes eller blokkeres på noen måte.

FØR OVNEN KOBLES TIL:

Les bruksanvisningen nøye før du kobler til apparatet. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av apparatet dekkes ikke av garantien.

5

ELEKTRISK OVN

(BESKRIVELSE AV OVN OG UTSTYR – MODELLAVHENGIG)

Figuren viser en av de innbygde modellene. Ettersom apparatene som denne bruksanvisningen gjelder, kan ha forskjellig utstyr, kan det hende at noen av funksjonene eller utstyret som er beskrevet i bruksanvisningen, ikke finnes på ditt apparat.

Kontrollpanel Dørbryter 4 3 2 1 Skinner - Skinner – riller Ovnsdør Ovnshåndtak

FORSENKET BRYTER

Trykk lett på bryteren til den spretter ut, deretter dreier du den. Hver gang du har brukt komfyren, dreier du bryteren tilbake til posisjonen ”av” og trykker den inn igjen. Den forsenkede bryteren kan bare trykkes tilbake når den er i posisjonen ”av”.

KONTROLLAMPE

Den røde lampen lyser når varmeelementene i ovnen er aktivert. Når ovnen har nådd innstilt temperatur, slukner den røde lampen.

Når en funksjon velges, lyser skiven på den valgte bryteren. Disse apparatene har ikke noen gul lampe (gjelder bare enkelte modeller).

Ovnslyset tennes automatisk når du har valgt tilberedningssystem.

6

SKINNER

Skinnene gjør det mulig å tilberede mat på fire nivåer (vi gjør oppmerksom på at nivåene/ rillene telles fra bunnen og opp).

Rille 3 og 4 er beregnet på grilling.

UTTREKKBARE TELESKOPSKINNER

Teleskopiske, uttrekkbare skinner kan monteres på 2., 3. og 4. rille. Uttrekkbare skinner kan trekkes delvis eller helt ut.

OVNSDØRBRYTER

Bryteren deaktiverer ovnsvarmen og viften når ovnsdøra åpnes under bruk. Når døra lukkes, slår bryterne varmeelementene på igjen.

KJØLEVIFTE

Apparatet er utstyrt med en kjølevifte som avkjøler kabinettet og apparatets kontrollpanel.

FORLENGET DRIFT AV KJØLEVIFTEN

Når ovnen er slått av, fortsetter viften å gå en kort stund for å kjøle ned ovnen.

OVNSUTSTYR OG TILBEHØR

(modellavhengig) GLASSFORMEN brukes til tilberedning med alle systemene. Den kan også brukes som serveringsbrett.

RISTEN brukes til grilling eller som underlag for et kokekar, kakeform eller ildfast form.

Det er en sikkerhetslås på risten.

Derfor må du løfte risten litt opp foran når du trekker den ut av ovnen.

STEKEBRETTET er kun beregnet på steking av kaker.

7

8 LANGPANNEN brukes til steking av kjøtt og steking av saftige kaker. Den kan også brukes som dryppanne.

Ikke plasser langpannen på nederste rille under tilberedningen, unntatt når du griller mat eller bruker stekespiddet og bare bruker langpannen som dryppanne.

Når steketilbehøret varmes opp, kan formen endres. Dette har ingen betydning for funksjonen, og tilbehøret vil gå tilbake til den opprinnelige formen når det er avkjølt.

Rist, stekebrett og langpanne skal alltid plasseres i rillen mellom de to skinneprofilene.

4 3 2 Med uttrekkbare teleskopskinner trekker du først ut skinnene på ett nivå og setter rist eller stekebrett på dem. Så skyver du dem inn med hånden så langt det går an.

Lukk ovnsdøra når teleskopskinnene er skjøvet helt inn i ovnen.

KATALYTISKE INNLEGG hindrer at fettsøl kleber seg fast til sidene i ovnsrommet.

STEKESPIDDSETTET brukes til steking av kjøtt. Settet består av en spiddholder, spidd med skruer og et avtakbart håndtak.

Apparatet og noen av tilbehørsdelene blir gjerne varme under tilberedning. Bruk grytekluter.

9

KONTROLLPANEL

(MODELLAVHENGIG)

1 VALGBRYTER FOR TILBERED NINGSSYSTEM (modellavhengig) 2 NEDTEL LINGSTIDSUR/ KJØKKENKLOKKE (modellavhengig) 3 TEMPERATUR BRYTER 4 KONTROL LAMPE Den rode lampen lyser nar varmeele mentene i ovnen er aktivert. Nar ovnen har nadd innstilt tem peratur, slukner den rode lampen.

MERK!

Knappene for tilberedningssysteme kan være plassert på innstillingsbryteren eller på frontpanelet (avhengig av apparatmodell).

10

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

(MODELLAVHENGIG) xxxxxx

TIP: XXXXXX ART. Nr: SER. Nr: XXXXXX 220-240V ~ 220V-240V, 50/60Hz Merkeplaten som viser grunnleggende informasjon om apparatet, er plassert på kanten av ovnen og er synlig når du åpner ovnsdøren.

3.5 kW 11

12

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG

Når du har mottatt apparatet, tar du ut alt som ligger inni ovnen, inkludert eventuelt transportutstyr.

Rengjør alt tilbehør og alle redskaper med varmt vann og et vanlig oppvaskmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.

Når ovnen varmes opp for første gang, vil du kjenne en spesiell lukt. Luft rommet grundig første gang du bruker ovnen.

TRINN I TILBEREDNINGEN (1 - 4) TRINN 1: VELGE TILBEREDNINGSSYSTEM

Drei bryteren (venstre og høyre) for å velge tilberedningssystem (se programtabell, modellavhengig).

Innstillinger kan også endres under tilberedningen.

SYSTEM BESKRIVELSE TILBEREDNINGSSYSTEMER HURTIG FORVARMING Bruk denne funksjonen hvis du ønsker rask oppvarming av ovnen til en bestemt temperatur. Funksjonen er ikke egnet til tilberedning av mat, kun til forvarming av ovnen. Når ovnen har nådd ønsket temperatur, er forvarmingen fullført.

OVER- OG UNDERELEMENT Varmeelementene i bunnen og taket av ovnsrommet stråler jevn varme ut i ovnen. Kaker og kjøtt kan bare stekes på ett nivå.

OVERVARME Bare varmeelementet i ovnstaket stråler ut varme på maten. Bruk dette elementet til å brune oversiden av retten (sluttbruning).

UNDERELEMENT Bare varmeelementet i ovnsbunnen stråler ut varme. Bruk dette elementet til å brune undersiden av retten.

GRILLING Bare grillelementet, en del av det store grillsettet, er i bruk. Dette systemet brukes til grilling av mindre mengder enkle smørbrød eller ølpølser og til risting av brød.

STOR GRILL Overelementet og grillelementet er i funksjon. Varmen stråles direkte ut fra grillelementet, som er montert i ovnstaket. For å forsterke varmeeffekten kan overelementet også aktiveres.

Denne kombinasjonen brukes til grilling av mindre mengder enkle smørbrød eller pølser og risting av brød.

GRILLING MED VIFTE Grillelementet og viften er i funksjon. Denne kombinasjonen brukes til å grille kjøtt og steke større kjøttstykker eller fjærfe på ett nivå. Den egner seg også til gratinering og til bruning for å få sprø skorpe.

FORESLÅTT TEMPERATUR (°C) 160 200 180 180 230 230 170 13

SYSTEM BESKRIVELSE OVERELEMENT OG VIFTE Overelementet og viften er i funksjon. Bruk dette systemet til å steke større kjøttstykker og fjærfe. Det egner seg også til å gratinere retter.

VARMLUFT OG UNDERELEMENT Underelementet, varmluftselementet og varmluftsviften er i funksjon. Dette brukes til å steke pizza, saftige kaker, fruktkaker, gjærbakst og mørdeig på flere nivåer samtidig.

VARMLUFT Varmluftselementet og viften er i funksjon. Viften som er montert i ovnens bakvegg, sørger for kontinuerlig sirkulasjon av den varme luften rundt steken eller bakverket. Denne modusen brukes til steking av kjøtt og steking av bakverk på flere nivåer samtidig.

UNDERELEMENT OG VIFTE Dette brukes til steking av gjærbakst som heves langsomt og til konservering av frukt og grønnsaker.

OVERELEMENT, UNDERELEMENT OG VIFTE Begge varmeelementene og viften er i funksjon. Viften sørger for jevn sirkulering av varm luft inni ovnen. Dette brukes til steking av bakverk, tining og til å tørke frukt og grønnsaker.

TALLERKENOPPVARMING Bruk denne funksjonen til å varme opp middagsserviset (tallerkener, kopper) før du serverer maten slik at maten holder seg varm lenger.

GENTLEBAKE 1) Denne funksjonen gir skånsom, langsom og jevn steking, for mykt og saftig resultat. Den er egnet for steking av kjøtt, baking av fisk og steking av bakverk på ett brett. Still inn temperaturen i området fra 140 til 220 °C.

TINING Luften sirkulerer uten at noen varmeelementer er aktivert. Bare viften går. Funksjonen brukes til langsom tining av frossen mat.

AQUA CLEAN Bare varmeelementet i ovnsbunnen stråler ut varme. Bruk denne funksjonen til å fjerne flekker og matrester fra ovnen. Programmet varer 30 minutter.

FORESLÅTT TEMPERATUR (°C) 170 200 180 180 180 60 180 70 1) Den brukes til å bestemme energieffektivitetsklassen i henhold til normen EN 60350-1.

14

TRINN 2: VELGE INNSTILLINGER

JUSTERE TILBEREDNINGSTEMPERATUREN

Når du bruker ovnen med den store grillen eller grillen, stiller du temperaturbryteren i posisjonen .

STILLE INN KLOKKEN

KJØKKENKLOKKE Drei bryteren med urviseren for å stille inn tiden. Deretter finjusterer du innstillingen ved å dreie bryteren i motsatt retning. Maks. innstilling er 60 minutter. Når den innstilte tiden er ute, aktiveres et lydsignal som varer cirka fem sekunder.

KOBLINGSUR (tidsbryter) Velg først tilberedningssystem og -temperatur. Still inn tiden ved å dreie bryteren med urviseren. Når den innstilte tiden er ute, deaktiveres det valgte oppvarmingssystemet.

Hvis du ikke ønsker å bruke tidsbryteren eller tiden er kortere enn 15 minutter eller lengre enn 120 minutter, anbefales manuell innstilling. Drei bryteren mot venstre for å velge symbolet (hånd). I posisjonen ”0” virker ikke ovnen.

15

TRINN 3: STARTE TILBEREDNINGEN

Velg system og temperatur, og start deretter tilberedningen.

TRINN 4: SLÅ AV OVNEN

Drei VALGBRYTEREN FOR TILBEREDNINGSSYSTEM til posisjonen "0".

Når tilberedningen er slutt, fortsetter kjøleviften å gå en stund til, afhengig av temperaturen. Hvis du lar maten bli stående i ovnen, kan maten avgi fuktighet slik at det dannes kondens på ovnsdøra og ovnens frontpanel.

Etter bruk av ovnen kan det være litt vann igjen i kondenskanalen (under døren). Tørk av kanalen med en svamp eller en klut.

16

BESKRIVELSE AV SYSTEMENE (TILBEREDNINGSMODUSENE) OG TILBEREDNINGSTABELLENE

Hvis du ikke finner den ønskede maten i tilberedningstabellen, finner du informasjon om lignende type mat.

Informasjonen som vises gjelder for tilberedning på ett nivå.

Et foreslått temperaturområde vises. Start med den laveste temperaturinnstillingen, og øk den hvis du synes maten ikke er tilstrekkelig brunet.

Tilberedningstidene er grove anslag og kan variere ut fra flere forhold.

Forvarm bare ovnen når det står i oppskriften eller i tabellene i denne bruksanvisningen. Det går mye energi til å varme opp en tom ovn. Derfor sparer du mye energi ved å steke flere typer kaker eller pizzaer etter hverandre fordi ovnen da allerede er oppvarmet.

Bruk mørke eller svarte stekebrett og langpanner med silikon- eller emaljebelegg, da disse overfører varme svært godt.

Når du bruker bakepapir, må du kontrollere at det tåler høye temperaturer. Når du tilbereder større stykker kjøtt eller store kaker, vil det produseres mye damp inni ovnen som igjen kan kondenseres på ovnsdøra. Dette er et naturlig fenomen som ikke påvirker apparatets funksjon. Tørk av døren og glasset etter tilberedningen.

Slå av ovnen ca. 10 minutter før maten er ferdig for å spare energi ved å bruke den oppsamlede varmen.

Ikke avkjøl maten i en lukket ovn, da unngår du kondens (dugg).

17

Standard stekegrader og anbefalt endelig kjernetemperatur for ulike typer kjøtt

Type mat OKSEKJØTT Rå Medium rå Medium Gjennomstekt KALVEKJØTT Gjennomstekt SVIN Medium Gjennomstekt LAM Gjennomstekt FÅREKJØTT Rå Medium rå Medium Gjennomstekt GEITEKJØTT Medium Gjennomstekt FJÆRKRE Gjennomstekt FISK Gjennomstekt Kjernetemperatur for mat (°C) Kjøttfarge i tverrsnitt, og farge på sjy 40-45 55-60 65-70 75-80 75-85 65-70 75-85 79 45 55-60 65-70 80 70 82 82 65-70 kjøttaktig rød, som rått kjøtt, lite sjy lyserød, mye lyserød sjy rosa, litt blekrosa sjy jevnt gråbrun, litt fargeløs sjy rød-brun lys rosa gulbrun grå, rosa sjy kjøttaktig rød lyserød rosa i midten grå blekrosa, rosa sjy grå, sjy bare lett rosa lys grå hvit til gråbrun 18

TILBEREDNINGSSYSTEMER OVER- OG UNDERELEMENT

Varmeelementene i bunnen og taket av ovnsrommet stråler jevn varme ut i ovnen.

2

Steke kjøtt: Bruk emaljert, herdet glass, leirgryter eller støpejernsform eller langpanne. Stekebrett av rustfritt stål er ikke egnet, for de reflekterer varmen i for stor grad.

Sørg for nok væske under stekingen for å hindre at kjøttet blir brent. Snu kjøttet under tilberedningen. Steken vil holde seg saftigere hvis du dekker den til.

Type mat Vekt (g) Rille (nedenfra) Temperatur (°C) KJØTT Svinestek Svinekam Svinerull Kjøttpudding Oksestek Kalverull Lam indrefilet Kaninstek Hjorteskank Pizza* Kylling FISK Brasert fisk 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 / 1500 1 000 g/stk.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 180-200 180-200 180-200 200-210 170-190 180-200 180-200 180-200 180-200 200-220 190-210 210 Bruk dette systemet til å steke kylling, hvis apparatet ikke har systemet Bruk dette systemet til å steke pizza hvis apparatet ikke har systemet .

.

Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle tilberedningssystemet.

Steketid (min) 90-110 100-120 120-140 60-70 120-140 90-120 80-100 50-70 100-120 20-30 70-90 50-60 19

Steke kaker Bruk bare ett nivå og mørke stekebrett eller langpanner. På lyse stekebrett eller langpanner vil bruningen av bakverket bli dårligere, fordi slikt utstyr vil reflektere varmen.

Sett alltid kakeformene på risten. Ta ut risten hvis du bruker stekebrettet som følger med. Steketiden blir kortere hvis ovnen er forvarmet.

Rille (nedenfra) Temperatur (°C) Steketid (min) Type mat BAKVERK Grønnsakgrateng Sufflé Rundstykker (Semmel)* Loff* Bokhvetebrød * Helkornbrød * Rugbrød * Speltbrød * Valnøttkake Sukkerbrød * Ostekake Muffins Fylte horn Piroger med kålfyll Fruktkake Små marengs Boller med syltetøy (fylt gjærbakst) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 190-200 190-200 190-210 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190 170-180 160-170 170-180 170-180 200-210 185-195 150-160 80-90 170-180 30-35 30-35 20-30 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 25-30 65-75 25-30 20-30 25-35 40-50 120-130 30-40 Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle tilberedningssystemet.

20

Tips Er kaken gjennomstekt?

Falt kaken sammen?

Er kaken for lys under?

Er kaken med saftig fyll ikke gjennomstekt?

Bruksområde • Stikk en tannpirker eller et stekespidd ned øverst i kaken. Hvis det ikke er spor av deig når tannpirkeren eller stekespiddet trekkes ut, er kaken gjennomstekt.

• Slå av ovnen og bruk restvarmen.

• Sjekk oppskriften.

• Bruk mindre væske neste gang.

• Legg merke til miksetiden når du bruker små miksere, hurtigmikser osv.

• Bruk mørkt stekebrett eller langpanne.

• Sett stekebrettet en rille lenger ned, og slå på underelementet mot slutten av stekingen.

• Øk temperaturen og forleng steketiden.

Langpannen må ikke plasseres på nederste rille.

21

STOR GRILL, GRILLING

I modusen stor grill er overelementet og grillelementet i ovnstaket på.

Ved vanlig grilling er det bare grillelementet, en del av det store grillsettet, som er på.

Maksimalt tillatt temperatur: 240 °C.

Forvarm det infrarøde (grill) elementet i fem minutter.

Kontroller grillingen hele tiden. Kjøttet kan raskt bli brent på grunn av høy temperatur.

Steking med grillelement egner seg til sprø og fettfattig tilberedning av bratwurst, kjøtt- og fiskestykker (biff, filet, laksebiff eller -filet osv.) eller ristet brød.

Når du griller direkte på risten, må du smøre den med olje for å hindre at kjøttet setter seg fast. Sett risten på fjerde rille. Sett dryppannen på første eller andre rille. Når du griller i langpanne, må du passe på at det er nok væske for å unngå at maten blir brent. Snu kjøttet under tilberedningen.

Etter grillingen rengjør du ovnen, tilbehøret og redskapene.

Grilltabell – liten grill Type mat KJØTT Oksebiff, medium rå Svinenakkefilet Koteletter Vekt (g) 180 g/stk.

150 g/stk.

280 g/stk.

Rille (nedenfra) 3 3 3 Temperatur (°C) 230 230 230 230 Steketid (min) 15-20 18-22 20-25 10-15 RISTET BRØD Ristet brød Enkle smørbrød / / 4 4 230 230 3-6 3-6 22

Grilltabell – stor grill Type mat Vekt (g) Rille (nedenfra) Temperatur (°C) Steketid (min) KJØTT Oksebiff, rå Oksebiff, gjennomstekt Svinenakkefilet Koteletter Kalvefilet Grillpølser Skinke/postei FISK Laksebiff/-fileter RISTET BRØD Ristet brød Enkle smørbrød 180 g/stk.

180 g/stk.

150 g/stk.

280 g/stk.

140 g/stk.

70 g/stk.

150 g/stk.

200 g/stk.

/ / 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 15-20 18-25 20-25 20-25 20-25 10-15 10-15 15-25 1-3 2-5 Når du griller i langpanne, må du passe på at det er nok væske for å unngå at maten blir brent. Snu kjøttet under tilberedningen.

Når du steker ørret, må du klappe fisken tørr med et papirhåndkle. Krydre på innsiden; dekk med olje på utsiden og legg fisken på risten. ikke snu fisken under steking.

Hold alltid ovnsdøren lukket når du bruker grillelementet (infrarødt).

Grillelement, rist og annet ovnstilbehør blir svært varmt under grillingen. Derfor må du bruke grytekluter og kjøttklyper.

23

Tilberedning med stekespidd

(modellavhengig) Maksimal temperatur ved bruk av stekespidd er 240 °C.

1 Sett stekespiddholderen i tredje rille fra bunnen, og plasser langpannen på første rille nederst som dryppanne.

2 Tre kjøttet inn på spiddet og stram skruene.

3 Plasser spiddhåndtaket på fremre spiddholder, og sett spissen inn i åpningen på høyre side innerst i ovnsrommet (åpningen er beskyttet med et dreibart deksel).

4 Løsne spiddhåndtaket og lukk ovnsdøren.

Slå på ovnen og velg systemet STOR GRILL.

Viften går bare når kjøleskapsdøren er lukket.

24

GRILLING MED VIFTE

I denne modusen aktiveres grillelementet og viften samtidig. Passer til grilling av kjøtt, fisk og grønnsaker.

(se beskrivelse og tips for GRILLING.) Type mat KJØTT And Svinestek Svinekam Svineskank Halv kylling Kylling FISK Ørret Vekt (g) 2000 1500 1500 1000 700 1500 200 g/stk. Rille (nedenfra) Temperatur (°C) 2 2 2 2 2 2 150-170 160-170 150-160 150-160 190-210 190-210 Steketid (min) 80-100 60-85 120-160 120-140 50-60 60-90 2 200-220 20-30 25

VARMLUFT OG UNDERELEMENT

Underelementet, varmluftselementet og varmluftsviften er i funksjon. Passer til steking av pizza, eplepai og fruktkaker.

2

(Se beskrivelse og tips for OVER- og UNDERELEMENT.) Type mat Ostekake, mørdeig Pizza* Quiche Lorraine, mørdeig Eplepai, surdeig Eplestrudel, butterdeig Rille (nedenfra) 2 2 2 2 2 Temperatur (°C) 150-160 200-210 180-200 150-160 170-180 Steketid (min) 65-80 15-20 35-40 35-40 45-65 Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle tilberedningssystemet.

26

VARMLUFT

Varmluftselementet og viften er i funksjon. Viften som er montert i ovnens bakvegg, sørger for kontinuerlig sirkulasjon av den varme luften rundt steken eller bakverket.

2

Steke kjøtt: Bruk emaljert, herdet glass, leirgryter eller støpejernsform eller langpanne. Stekebrett av rustfritt stål er ikke egnet, for de reflekterer varmen i for stor grad.

Sørg for nok væske under stekingen for å hindre at kjøttet blir brent. Snu kjøttet under stekingen. Steken vil holde seg saftigere hvis du dekker den til.

Type mat KJØTT Svinestek, med skinn And Gås Kalkun Kyllingbryst Fylt kylling Vekt (g) 1500 2000 4000 5000 1000 1500 Rille (nedenfra) 2 2 2 2 3 2 Temperatur (°C) 170-180 160-170 150-160 150-170 180-200 170-180 Steketid (min) 140-160 120-150 180-200 180-220 60-70 90-110 27

Steke kaker Forvarming anbefales.

Forskjelllige småkaker kan stekes på stekebrett på flere nivåer samtidig (2. og 3. rille) Vær oppmerksom på at steketiden kan variere selv om man bruker de samme stekebrettene. Kakene på det øverste stekebrettet kan være ferdige før de på det laveste.

Sett alltid kakeformene på risten. Ta ut risten hvis du bruker stekebrettet som følger med.

For jevn bruning må du passe på at kjeksene har samme tykkelse.

Steketid (min) Type mat Rille (nedenfra) Temperatur (°C) BAKVERK Sukkerbrød Smuldrekake Fruktkake, sukkerbrød Rullekake* Fruktkake, mørdeig Eplestrudel Småkaker, mørdeig* Småkaker, trykte* Småkaker, surdeig Småkaker, butterdeig FROSSET MAT Strudel med epler og cottage cheese Pizza Stekte poteter, ovnsklare Kroketter, ovnsbakte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150-160 160-170 150-160 160-170 160-170 170-180 150-160 140-150 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle tilberedningssystemet.

25-35 25-35 45-65 15-25 50-70 40-60 15-25 15-25 20-35 20-30 50-70 20-30 20-35 20-35 Langpannen må ikke plasseres på nederste rille.

28

UNDERELEMENT OG VIFTE

Dette brukes til steking av gjærbakst som heves langsomt og til konservering av frukt og grønnsaker. Bruk andre rille og et stekebrett slik at varmluften kan sirkulere på oversiden av brettet.

2

KONSERVERING

Tilbered maten som skal konserveres og gjør klar glassene. Bruk tradisjonelle glass med gummipakning og glasslokk. Ikke bruk glass med gjengede LOKK eller metallokk og metallbokser. Kontroller at glassene har samme størrelse, er fylt med samme innhold og er tett forseglet.

Hell 1 liter varmt vann i langpannen (ca. 70 °C) og plasser 6 1-liters glass i langpannen. Sett langpannen i ovnen på andre rille.

Følg med glassene under konservering. Kokes til innholdet i glassene begynner å koke opp – når det begynner å boble i det første glasset.

Type mat FRUKT Jordbær Steinfrukt Fruktmos GRØNNSAKER Sylteagurker Bønner/gulrøtter Rille (nedenfra) Temperatur (°C) Koketid (min) Temperatur og tid etter kokestart Hviletid i ovnen (min.) 2 2 2 2 2 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 / / / / 120°C, 45-60 min 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 29

OVERELEMENT, UNDERELEMENT OG VIFTE

4 2

Dette brukes til steking av alle typer bakverk, tining og til å tørke frukt og grønnsaker. Før mat legges inn i den forvarmede ovnen, må du vente til signallampen slukner for første gang. Du får best resultat ved å steke på bare én rille om gangen. Ovnen bør forvarmes. Bruk andre eller fjerde rille nedenfra.

Tabell for steking av kaker med øvre og nedre varmer og viftemodus Type mat Rille (nedenfra) Temperatur (°C) BAKVERK Marmorkake Kake i langpanne 2 2 140-150 130-140 Ostekake Fruktkake - mørdeig Sukkerbrød 2 2 2 130-140 140-150 140-150 Fruktkake, sukkerbrød Rullekake Julebrød Boller med syltetøy (fylt gjærbakst) Gugelhupf 2 2 2 2 130-140 140-150 130-140 150-160 2 2 2 130-140 140-150 130-140 Småkaker, mørdeig Småkaker formet med småkakepresse* Småkaker, surdeig Brød * Quiche Lorraine Eplestrudel Pizza* Kaker av tertedeig 2 2 2 2 2 2 140-150 170-180 150-160 150-160 180-190 150-160 Symbolet * betyr at ovnen skal forvarmes når du bruker det aktuelle tilberedningssystemet.

30 Steketid (min) 45-55 45-55 55-65 35-45 25-35 35-45 15-25 50-60 25-35 40-50 15-25 10-15 15-20 45-55 35-45 40-50 10-20 18-25

GENTLEBAKE

Denne funksjonen gir skånsom, langsom og jevn steking, for mykt og saftig resultat. Den er egnet for steking av kjøtt, baking av fisk og steking av bakverk på ett brett.

Type mat KJØTT And Svinestek Svinekam Svineskank Halv kylling Kylling FISK Ørret Vekt (g) 2000 1500 1500 1000 700 1500 200 g/stk.

Rille (nedenfra) Temperatur (°C) Steketid (min) 2 2 2 2 2 2 150 160 150 150 190 190 90-110 80-100 130-160 130-150 60-70 80-100 2 200 20-30 31

TINING

Når denne funksjonen er aktiv, brukes bare luftsirkulasjon. Ingen varmeelementer er på.

Mat egnet for tining inkluderer kaker med krem eller smørbasert fyll, andre kaker og bakverk, brød, rundstykker, boller og dypfrossen frukt.

I de fleste tilfeller anbefales det å ta maten ut av emballasjen (husk å fjerne metallklips og -klemmer).

Etter halve tiden bør maten snus, omrøres eller skilles fra hverandre hvis den henger sammen.

32

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Husk å koble apparatet fra strømnettet og vent til det er avkjølt.

Barn skal ikke rengjøre apparatet eller utføre vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn av voksne.

Aluminiumflater

Rengjør aluminiumsflatene med ikke slipende, flytende rengjøringsmiddel beregnet for slike overflater. Ha rengjøringsmiddelet på en våt klut og rengjør flaten. Deretter skyller du flaten med vann. Ikke ha rengjøringsmiddel direkte på aluminiumsflaten.

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller svamper.

Merk! Overflaten må ikke komme i kontakt med ovnsrengjøringsspray, for det kan føre til synlig og permanent skade.

Front og side i rustfritt stål på kabinettet

(modellavhengig) Rengjør overflaten med et mildt rengjøringsmiddel (såpeskum) og en myk svamp som ikke lager riper i materialet. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, det kan ødelegge overflatelaget på kabinettet.

Lakkerte overflater og plastdeler

(modellavhengig) Ikke rengjør brytere og knapper, dørhåndtak, klebemerker og merkeskilt med slipende rengjøringsmiddel eller slipende rengjøringsmaterialer, spritbaserte rengjøringsmiddel eller sprit.

Fjern eventuelle flekker straks med en myk, ikke slipende klut og litt vann slik at du ikke ødelegger overflaten. Du kan også bruke spesielle rengjøringsmidler og materialer beregnet for slike overflater. Følg alltid instruksene fra produsenten av rengjøringsmidlene.

Den aluminiumsbelagte overflaten må ikke komme i kontakt med ovnsrengjøringsspray, for dette kan føre til synlig og permanent skade.

33

VANLIG RENGJØRING AV OVNEN

Du kan bruke standard rengjøringsprosedyre for å fjerne gjenstridig smuss i ovnen (bruke rengjøringsmiddel eller ovnsspray). Etter en slik rengøring må rester av rengjøringsmiddelet fjernes omhyggelig.

Rengjør ovnen og tilbehøret etter bruk for å forhindre at flekker brennes fast i overflaten. Den letteste måten å fjerne fett på er å bruke varmt såpeskum når ovnen fortsatt er varm.

Til gjenstridig skitt og smuss bruker du vanlige rengjøringsmidler for ovner. Skyll deretter ovnen grundig med rent vann for å fjerne alle rester etter rengjøringsmiddelet.

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, slipende rengjøringsmidler, slipende svamper, flekk- eller rustfjerningsmidler osv.

Rengjør tilbehøret (stekebrett, langpanner, rister osv.) med varmt vann og oppvaskmiddel.

Ovnen, ovnsrommet og stekebrettene er belagt med et spesielt emaljebelegg for å oppnå en glatt og motstandsdyktig overflate. Dette spesialbelegget gjør det enklere å gjøre rent ved romtemperatur.

34

BRUKE AQUA CLEAN-FUNKSJONEN TIL RENGJØRING AV OVNEN

1 Drei VALGBRYTEREN FOR TILBEREDNINGSSYSTEM til Aqua Clean. Et ikon vises sammen med DEN FORHÅNDSINNSTLTE TEMPERATUREN og tiden 30 minutter.

Tiden kan ikke endres.

2 Hell 0,6 l vann i en glassform eller en annen ildfast form, og sett formen inn i ovnen på nederste rille.

3 Etter 30 minutter er eventuelle matrester på emaljeflatene blitt myke og kan lett fjernes med en fuktig klut.

Bruk bare Aqua Clean-systemet når ovnen er helt avkjølt!

35

FJERNE OG RENGJØRE STØTTERISTENE OG DE UTTREKKBARE TELESKOPSKINNENE

Bruk bare vanlig rengjøringsmiddel til rengjøring av skinnene.

A Hold skinnene på undersiden, og trekk dem mot midten av ovnsrommet.

B Fjern dem fra åpningene oppe.

36 De uttrekkbare skinnene må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

INSTALLERE DE KATALYTISKE INNLEGGENE

Bruk bare vanlig rengjøringsmiddel til rengjøring av skinnene.

Fjern støtteristene eller de uttrekkbare skinnene.

1 Monter skinnene på det katalytiske innlegget.

2 Heng innleggene i hullene som er beregnet til dette, når skinnene er festet, og trekk oppover.

Når du monterer katalytiske innlegg sammen med skinner som kan trekkes helt ut, må du sette den ene enden av de medfølgende smekklåsene inn i åpningene ved bunnen av ovnsrommet og den andre enden inn i skinnene.

Hensikten med smekklåsene er å holde skinnene bedre på plass.

Ikke vask de katalytiske innleggene i oppvaskmaskin.

37

RENGJØRING AV OVNSROMMET

(modellavhengig) Den øvre grillelementet kan legges sammen slik at det er lettere å rengjøre ovnsrommet. Før ovnen rengjøres, må du ta ut stekebrett, langpanne, rist og skinner.

Trekk i elementet til tverrstangen er løsnet fra støttene på venstre og høyre side av ovnen.

Ikke bruk varmeelementet når det er lagt sammen eller senket. Etter rengjøring bruker du samme prosedyre i motsatt rekkefølge for å skyve varmeelementet tilbake til tverrstangen smekker på plass.

38 Koble apparatet fra strømtilførselen.

Varmeelementet må være avkjølt, ellers er det fare for forbrenninger.

TA UT OG SETTE INN OVNSDØREN

(modellavhengig) 1 Først åpner du døra helt (så langt det går an).

2 A Drei stopperne helt tilbake (ved vanlig lukking).

B Ved mykt lukkesystem dreier du stopperne 90° tilbake.

C Hvis apparatet er utstyrt med GentleClose-systemet, løfter du dørlåsene litt opp og trekker dem 3 Lukk døra langsomt til låsene flukter med hullene. Løft døra litt opp og trekk den ut av de to hengselhullene på apparatet.

Sett døren på plass i motsatt rekkefølge.

Hvis døra ikke åpnes eller lukkes på riktig måte, må du kontrollere om hengslene er i flukt med hengselfestene.

Når du setter døra tilbake på plass, må du alltid kontrollere at hengselholderne sitter riktig i hengselfestene for å unngå plutselig lukking av hovedhengslet som er koblet til en kraftig fjær. Hvis hovedfjæren er tilkoblet, er det fare for personskade.

39

DØRLÅS

(modellavhengig) For å åpne dørlåsen trykker du låsen forsiktig mot høyre med tommelen samtidig som du trekker døren utover.

Når ovnsdøren lukkes, går dørlåsen automatisk tilbake til utgangsposisjonen.

DEAKTIVERE OG AKTIVERE DØRLÅSEN Ovnen må være helt avkjølt.

Åpne ovnsdøren.

90° klik Trykk dørlåsen 90° mot høyre med tommelen til du merker et klikk. Dørlåsen er nå deaktivert.

For å aktivere dørlåsen på nytt åpner du ovnsdøren og trekker låsen mot deg med høyre pekefinger.

40

MYK DØRLUKKING

(modellavhengig) Ovnsdøra er utstyrt med et system som demper dørlukkingskraften, dette starter i 75-graders vinkel. Dette systemet sikrer enkel, stille og smidig lukking av døra. Et forsiktig trykk (til 15-graders vinkel i forhold til lukket dørposisjon) er nok til at døra automatisk lukkes mykt igjen.

Hvis du bruker for mye kraft til å lukke døra, reduseres virkningen av systemet eller systemet kobles ut av sikkerhetsgrunner.

41

TA UT OG SETTE INN GLASSRUTENE I OVNSDØREN

Glassruten i ovnsdøra kan rengjøres fra innsiden, men da må den først fjernes. Ta av ovnsdøren (se kapitlet ”Ta ut og sette på plass ovnsdøra”).

1 Løft holderne på venstre og høyre side litt opp (merke 1 på holderen), og trekk dem bort fra glasset (merke 2 på holderen).

2 Hold i underkanten av glassruten, løft den litt opp slik at den ikke lenger er festet til holderen og ta den av. 3 For å fjerne den tredje glassruten (bare på enkelte modeller) løfter du den opp og tar den ut. Fjern også gummipakningene på glassruten.

Glassruten settes på plass igjen på samme måte, bare i motsatt rekkefølge. Merkene (halvsirkel) på døra og glassruten skal overlappe hverandre.

42

SKIFTE LYSPÆRE

Lyspærer er forbruksvare og dekkes ikke av garantien. Før du skifter lyspære, må du ta ut stekebrett, langpanne, stekerist og skinner.

(halogenpære: G9, 230 V, 25 W; vanlig pære E14 25W 230V) Bruk en flat skrutrekker til å løsne lampedekslet og ta det av. Fjern pæren. Vær forsiktig så du ikke ødelegger emaljen. Løsne lampedekselet og ta ut pæren.

Bruk beskyttelse for å unngå å brenne deg.

43

FEILSØKINGSTABELL

Problem/feil Sensorene reagerer ikke, displayet er frosset.

Årsak Koble apparatet fra strømnettet i noen minutter (fjern sikringen eller slå av hovedbryteren). Koble deretter apparatet til strømnettet på nytt og slå det på.

Ta kontakt med en tekniker.

Hovedsikringen i boligen utløses ofte.

Ovnslyset virker ikke.

Kaken er ikke gjennomstekt.

Fremgangsmåten ved skifting av lyspære er beskrevet i kapitlet Rengjøring og vedlikehold.

Valgte du riktig temperatur og oppvarmingssystem?

Er ovnsdøren lukket?

Ta kontakt med autorisert tekniker hvis problemet vedvarer til tross for at instruksjonene ovenfor følges. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller feil bruk av apparatet dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller må brukeren selv betale reparasjonsutgiftene.

Før reparasjoner startes, må apparatet kobles fra strømnettet (ved å ta ut sikringen eller ved å trekke støpselet ut fra veggkontakten).

44 Før reparasjoner startes, må apparatet kobles fra strømnettet (ved å ta ut sikringen eller ved å trekke støpselet ut fra veggkontakten).

KASSERING

Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er emballasjematerialene merket for dette formålet.

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet, for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i bruksanvisningen.

45

46

EVP_MULTI no (09-19)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement