Gorenje D7665N, D8665N Owner's manual

Gorenje D7665N, D8665N Owner's manual
RO
INSTRUCŢIUNI
DETALIATE
CUM SE FOLOSEŞTE
USCĂTORUL DE RUFE
www.gorenje.com
Vă mulţumim pentru
încrederea acordată şi pentru
achiziţionarea acestui aparat. Noul
dvs. uscător de rufe este potrivit
pentru cerinţele moderne de îngrijire
a hainelor; va usca rufele rapid şi le va
lăsa moi şi netede, fără a le deforma.
Tehnologia SensoCare va permite
funcţionarea simplă a aparatului, cu
un consum redus de energie.
Acest aparat este destinat exclusiv
uzului domestic, pentru acele rufe
care pot fi uscate în uscător.
Este esenţial să citiţi aceste instrucţiuni.
CUPRINS
4
MĂSURI DE PRECAUŢIE
INTRODUCERE
10 APARATUL
11 Informaţii tehnice
12 Descrierea panoului frontal
14
14
17
18
19
20
20
21
22
22
INSTALARE ŞI CONECTARE
Alegerea camerei
Instalare
Evacuarea apei rezultate din condens
Conexiunile electrice
Mutare şi transport
Transport ulterior
Golirerea recipientului generatorului de aburi
Sistem cu ionizare
Sistem de generare a aburilor
CUM SĂ
PORNIM
APARATUL
23 ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
26
26
27
30
33
34
36
36
ETAPE DE USCARE (1 - 7)
1. Etapa: Verificaţi etichetele de pe haine
2. Etapa: Pregătirea rufelor
3. Etapa: Selecţia unui program
4. Etapa: Funcţii adiţionale
5. Etapa: Stil
6. Etapa: Începerea programului
7. Etapa: Terminarea unui ciclu de uscare
37
38
39
40
40
41
42
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Curăţarea filtrului plasă din uşă
Curăţarea filtrului pompei de căldură
Curăţarea filtrului de la recipientul
de generare a aburului
Golirea recipientului de condensare
Curăţarea uscătorului
43 ÎNTRERUPEREA ŞI SCHIMBAREA UNUI PROGRAM
44 Ce să faci dacă...?
ETAPE DE
USCARE
CURĂŢARE ŞI
ÎNTREŢINERE
GHID PENTRU
DIVERSE
PROBLEME
ALTELE
348277
46 SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PENTRU A USCA ÎN MOD ECONOMIC
47 DEBARASARE
48 TABEL DE CONSUM STANDARD
3
MĂSURI DE PRECAUŢIE
Vă rugăm să nu folosiţi aparatul până când nu citiţi cu
atenţie instrucţiunile de utilizare.
Acest uscător poate fi folosit doar în scopuri casnice.
Dacă acest aparat este utilizat în scop profesional,
pentru a obţine profit de pe urma lui, dacă se
depăşeşte cantitatea de rufe normală pentru o
gospodărie, sau dacă aparatul nu este folosit de către
un consumator, perioada de garanţie se reduce până
la pragul minim cerut de lege în astfel de situaţii, sau
garanţia se poate pierde.
Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de apă şi
curent vă rugăm să citiţi cu atenţie cum se face acest
lucru corect şi sigur. Aceste instrucţiuni sunt concepute
pentru mai multe modele de uscătoare. De aceea, este
posibil să găsiţi descrierea unor setări şi echipamente
care nu se aplică aparatului dvs.
Dacă nu citiţi instrucţiunile sau dacă veţi folosi
incorect aparatul, atunci rufele dvs. pot fi distruse,
aparatul se poate defecta, iar dvs. puteţi fi expus la
accidente.
Instrucţiunile trebuie păstrate în apropierea
aparatului.
348277
4
Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi copiii sau animalele de casă să intre în aparat.
Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar
de o persoană autorizată de producător.
Aerul din zona în care este amplasat uscătorul nu
trebuie să conţină particule de praf.
Aerul evacuat nu trebuie să fie descărcat într-un canal
de fum care este utilizat pentru evacuarea gazelor
de ardere de la aparatele care ard gaze sau alţi
combustibili.
Aparatul trebuie instalat într-un spaţiu aerisit, pentru
a evita interacţiunea cu anumite aparate ce pot cauza
incendii, în cazul în care apar scântei (cum ar fi de
exemplu şemineele).
Partea din spate a uscătorului se poate încălzi pe
parcursul funcţionării acestuia, aşa că trebuie să aveţi
grijă să nu vă ardeţi.
Curăţaţi filtrele după fiecare ciclu de uscare. Dacă aţi
scos filtrele, nu uitaţi să le înlocuiţi înainte de următorul
ciclu de uscare.
348277
După fiecare utilizare uscătorul trebuie oprit (butonul
selector trebuie să fie pe poziţia "OFF") şi scos din
priză (pentru a împiedica supra-încărcarea reţelei).
5
Uscătorul foloseşte o pompă de căldură pentru a
încălzi aerul.
Sistemul de funcţionare al uscătorului se bazează pe
compresor şi pompă de căldură.
În timpul funcţionării compresorul, sau scurgerea
lichidelor se poate auzi mai tare. Aceasta nu înseamnă
că aparatul este defect. Cu timpul, zgomotul se va
atenua.
Reparaţiile trebuie făcute de persoane autorizate.
O reparaţie efectuată de o persoană neautorizată,
poate duce la un accident sau la o defecţiune mai
gravă. Pentru orice problemă de funcţionare trebuie să
apelaţi la o unitate de service autorizată (verificaţi lista
ataşată).
Garanţia nu acoperă consumabilele, decolorarea
uşoară a aparatului, creşterea zgomotului la funcţionare
din cauza îmbătrânirii aparatului, dar care nu afectează
funcţionalitatea acestuia, precum şi alte defecţiuni
estetice care nu afectează funcţionarea.
Aparatul este proiectat în concordanţă cu standardele
de siguranţă. Cu toate acestea, vă recomandăm
să nu lăsaţi persoanele cu dizabilităţi fizice, psihice
sau mentale să folosească aparatul, dacă nu sunt
supravegheate. Aceeaşi recomandare se aplică şi când
aparatul este folosit de minori.
348277
6
Nu opriţi niciodată ciclul de uscare înainte de a se
termina uscarea; dacă întrerupeţi ciclul, indiferent de
motiv, aveţi grijă atunci când scoateţi rufele, deoarece
cuva este fierbinte. Rufele trebuie scoase rapid din cuvă
şi întinse pentru a se răci cât mai repede cu putinţă.
Copiii cu vârsta până la 3 ani nu trebuie lăsa ţi în
preajma mașinii fără a fi supravegheaţi în permanenţă.
348277
Aparatul este fabricat în conformitate cu toate
standardele de siguranţă relevante.
Acest aparatul poate fi folosit de copiii cu vârsta de 8
ani sau mai mare, şi de persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau fără experienţă şi
cunoştinţe necesare doar dacă sunt supravegheaţi sau
urmează instrucţiunile de utilizare ale aparatului într-un
mod sigur şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie
să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu se
face de către copii nesupravegheaţi.
7
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, VĂ
RUGĂM SĂ CITIŢI URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI:
Nu uscaţi în aparat rufe pe care nu le-aţi
spălat anterior.
Scoateți toate obiectele precum brichete
și chibrituri din buzunare.
Uscătorul poate fi folosit pentru a usca
numai rufele pe care le-aţi spălat folosind
apă. Nu uscaţi rufe care au fost curăţate
cu substanţe inflamabile sau substanţe
care pot exploda (benzină, tricloretilenă
etc.).
Rufele care sunt pătate cu ulei, acetonă,
alcool, derivate din ulei, agenţi de
îndepărtare a petelor, ceară etc., trebuie
spălate în maşina de spălat cu apă
fierbinte şi detergent, înainte de a le usca
în uscător.
348277
8
Rufele care au latex, părţi din cauciuc,
căştile de baie sau alte rufe care conţin
spumă cauciucată, nu trebuie uscate în
uscător.
348277
Balsamul de rufe sau alte produse
similare trebuie folosite în conformitate
cu prevederile producătorului.
9
APARATUL
(DESCRIEREA USCĂTORULUI)
PARTE FRONTALĂ
2
1
3
1
2
3
4
5
6
7
8
Selector de programe
Panou frontal
Recipient pentru apa rezultată
din condensare
Uşă
Filtru
Filtrul pompei de căldură
Fantă de ventilare
Placuţă energetică
4
5
8
7
6
SPATE
1
2
3
Ţeavă de evacuare a
condensului
Cablu de alimentare
Picioruşe reglabile
1
2
3
3
348277
3
10
3
INFORMAŢII TEHNICE
(ÎN FUNCŢIE DE MODEL)
Plăcuţa energetică, cu informaţiile de bază privind performanţele aparatului, se află sub
rama uşii.
Lăţime
600mm
Înălţime
850mm
Adâncime
600mm
Adâncime cu uşa
deschisă
1100mm
Greutate
XX/YY kg (în funcţie de
model)
Voltaj
Vezi plăcuţa energetică
Siguranţă
Vezi plăcuţa energetică
Putere nominală
Vezi plăcuţa energetică
Cantitate agent de
răcire
Vezi plăcuţa energetică
Tip agent de răcire
R407C / R134a (în funcţie
de model)
Încărcare maximă
Vezi plăcuţa energetică
Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră.
Tipul de agent frigorific: R134a
Cantitatea de agent frigorific: 0,30 kg
Potenţial de încălzire globală total: 1430
Echivalent CO2: 0,429 t
Închis ermetic.
Plăcuţa energetică
MODEL: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX
RXXXX/300g
Xkg
IPX4
348277
TYPE: SP10/XXX
Art.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50 Hz
Pmax.: XXXXW
10A
MADE IN SLOVENIA
11
DESCRIEREA PANOULUI FRONTAL
PENTRU MODELELE: A) IONIZATOR + ABURI ŞI
B) IONIZATOR
A) IONIZATOR + ABURI
2a
5
2b
1
2c
3
4
START|
T
PAUSE
1
Buton START/PAUZĂ,
acest buton se foloseşte
pentru pornirea sau oprirea
unui program. Atunci
când este apăsat, lumina
semnalizatoare va clipi.
Atunci când programul va
porni, lumina va fi mereu
aprinsă.
3
Buton STIL,
NORMALcare
(uscare normală)
GENTLEcare
(uscare la temperatură
mică)
4
Butonul PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ,
pentru a alege pornirea
întârziată a unui program.
5
AFIŞAJ,
arată stilul de uscare
ales în partea stângă şi
pornirea întârziată,
2
a, b, c: SEMNALELE
LUMINOASE sunt
aprinse, acest lucru se
întâmplă atunci când trebuie
curăţat filtrul, când trebuie
golit recipientul de colectare
a apei, sau atunci când
protecţia pentru copii este
pornită.
348277
12
sau cât mai durează
programul în partea dreaptă.
6a
6b
7
6c
90'
6
a, b, c: BUTOANE
PENTRU FUNCŢIILE
ADIŢIONALE, pentru a
completa sau pentru a regla
programele de bază.
30'
7
CELE MAI FOLOSITE
PROGRAME
ON/OFF (pornit/oprit)
şi BUTONUL SELECTOR
B) IONIZATOR
6a
7
6b
6c
60'
30'
348277
90'
13
INSTALARE ŞI CONECTARE
ALEGEREA CAMEREI
10 cm
5 cm
10 cm
Fantele de ventilare şi deschiderile din faţă şi din spate nu trebuie obstrucţionate.
Nu instalaţi aparatul într-o cameră în care există pericolul de îngheţ.
Camera în care instalaţi aparatul trebuie să fie ventilată, iar temperatura ambientală
trebuie să fie între 10°C şi 25°C. Atunci când uscătorul este folosit la o temperatură a
camerei mai scăzută, în interiorul aparatului se poate acumula condens.Dacă apa îngheaţă
în recipientul de colectare a apei condensate, sau în pompă, atunci aparatul se poate
deteriora.
Camera trebuie să fie luminată, în aşa fel încât dvs. să puteţi citi ceea ce este scris pe
panoul frontal.
Atunci când instalaţi uscătorul într-o cameră, aveţi grijă să respectaţi spaţiile libere
indicate pe imagine. În caz contrar, aparatul se poate supra-încălzi.
348277
14
POZIŢIONAREA APARATULUI
4X
Aparatul poate fi pus peste maşina de spălat dacă folosiţi picioruşele cu vacuum. Aparatul
poate fi pus şi alături de maşina de spălat.
Uscătorul poate sta independent pe podea, sau poate fi pus peste o maşină de spălat cu
aceleaşi dimensiuni – lăţime minimă 517 mm, adâncime minimă 476 mm. Suprafaţa pe care
trebuie pus uscătorul trebuie să fie curată şi netedă.
Folosiţi picioruşele cu vacuum ataşate; sunt concepute pentru a împiedica uscătorul să
alunece. (Picioarele cu vacuum sunt ataşate, sau pot fi achiziţionate separat, în funcţie de
model).
348277
Maşina de spălat pe care doriţi să montaţi uscătorul trebuie să poată suporta greutatea
acestuia – verificaţi manualul de utilizare al maşinii de spălat sau plăcuţa cu informaţii
tehnice a acesteia.
15
Nu puneţi uscătorul în spatele unei uşi care se poate încuia,
a unei uşi care se deschide prin alunecare, sau a unei uşi care
are balamaua poziţionată opus de uscător. Uscătorul trebuie
instalat în aşa fel încât uşa să poată fi deschisă uşor, în orice
moment.
Nu blocaţi fanta de aerisire (vezi descrierea uscătorului).
Plasarea uscătorului peste maşina de spălat trebuie făcută de
două persoane.
Nu puneţi uscătorul pe un covor cu fire lungi, deoarece acest
lucru poate împiedica circularea aerului.
Aparatul nu trebuie să stea în contact cu peretele sau cu
mobila din jur.
348277
16
INSTALARE
Uscătorul trebuie
nivelat cu ajutorul
picioruşelor
reglabile, care
permit nivelarea cu
+/- 1 cm. Folosiţi o
nivelă cu bulă de aer
şi cheie de 22.
Podeaua pe care poziţionaţi aparatul trebuie să fie solidă,
curată şi uscată, pentru a preveni alunecarea aparatului.
Picioruşele reglabile trebuie şi ele curăţate.
Aparatul trebuie să stea drept pe o podea solidă.
Vibraţiile, deplasarea maşinii în încăpere, sau funcţionarea
zgomotoasă care au drept cauză reglarea incorectă a
picioruşelor reglabile, nu sunt acoperite de garanţie.
348277
Uneori se poate auzi un zgomot neobişnuit sau foarte puternic
în timpul funcţionării aparatului; aceste fenomene sunt de cele
mai multe ori rezultatul unei instalări incorecte.
17
EVACUAREA APEI REZULTATE DIN CONDENS
Umezeala din rufe este extrasă în recipientul de colectare a apei
rezultate din condens.
În timpul procesului de uscare, o lumină de control vă va avertiza
atunci când recipientul este plin şi trebuie golit.
Puteţi evita întreruperile în ciclul de uscare cauzate de umplerea
recipientului, dacă veţi conecta tubul de evacuare a apei
condensate direct în scurgere.
1
Trageţi tubul
de evacuare din
suportul său aflat în
spatele uscătorului
(partea stângă sub
capac) cu ajutorul
unei şurubelniţe cu
cap plat.
max 80 cm
2
Instalaţi tubul
în scurgere la o
înălţime de 80 cm
faţă de pământ.
Dacă tubul de evacuare este conectat la scurgere, aveţi
grijă să fie securizat. Astfel, veţi evita scurgerea de apă şi
eventualele accidente.
În acest caz, generatorul de aburi nu se va umple automat.
Va fi nevoie să faceţi acest lucru manual (veţi secţiunea
“Umplerea şi golirea generatorului de aburi”).
348277
18
CONEXIUNILE ELECTRICE
2h
Uscătorul trebuie să stea pe poziţie cel puţin două ore înainte
de a fi conectat la priză, pentru a permite sistemului să se
stabilizeze.
Folosiţi cablul de alimentare pentru a conecta uscătorul la priză.
Uscătorul nu poate fi conectat la priză cu ajutorul unui prelungitor,
deoarece există riscul supra-încălzirii şi a incendiului. Voltajul
nominal şi alte informaţii se găsesc pe plăcuţa cu informaţii
energetice de sub rama uşii.
Pentru a evita supraîncărcarea prizei, mai ales în caz de trăznet,
vă recomandăm să instalaţi un sistem de protecţie între priză şi
maşină.
După instalare, priza din perete trebuie să fie accesibilă. Priza
trebuie să fie înpământată (în conformitate cu regulamentele
în vigoare).
348277
Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar de o
persoană autorizată de producător.
19
MUTARE ŞI TRANSPORT
Dacă uscătorul nu poate fi transportat în poziţie verticală, cel mai bine este să îl
transportaţi înclinat pe partea stângă.
Dacă aparatul nu este transportat conform instrucţiunilor,
uscătorul trebuie lăsat pe poziţia finală cel puţin două ore
înainte de a fi conectat la priză. În caz contrar există riscul ca
pompa de încălzire să se defecteze, iar acest lucru nu va fi
acoperit de garanţie.
Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de răcire.
TRANSPORT ULTERIOR
După fiecare ciclu de uscare, o cantitate mică de apă va rămâne
în pompă. Porniţi aparatul, alegeţi un program şi lăsaţi aparatul
să funcţioneze jumătate de minut. Astfel apa va fi pompată în
exterior, iar aparatul nu se va deteriora la transport.
După transport aparatul trebuie lăsat în poziţie verticală
aproximativ două ore înainte de a-l conecta la priză, pentru a
lăsa sistemul să se stabilizeze. Vă recomandăm ca instalarea şi
conectarea să se facă de către o persoană autorizată.
Cureaua poate fi înlocuită de un tehnician autorizat, care vă
poate furniza o piesă originală cu marcajul OPTIBELT EPH
1906, cod 104265, OPTIBELT 8 EPH 1941, cod 160165 (în funcţie
de model).
Înainte de conectarea aparatului, vă rugăm să citiţi
instrucţiunile de utilizare. Orice reclamaţie a unei defecţiuni
rezultate din utilizarea greşită a acestui aparat nu va fi
acoperită de garanţie.
348277
20
GOLIREREA RECIPIENTULUI GENERATORULUI
DE ABURI
(NUMAI PENTRU MODELELE CU GENERATOR DE ABURI)
Înainte de transportarea uscătorului care deja a mai fost folosit,
recipientul generatorului de aburi trebuie golit. În caz contrar, apa
din recipient se poate scurge în aparat. Mutaţi aparatul la 40 cm
distanţă de perete şi înclinaţi-l spre spate.
1
Dopul
recipientului este
poziţionat în partea
din faţă (partea
dreaptă jos).
2
Puneţi un vas
gol sub dop (cu
o capacitate de 2
litri) şi apoi scoateţi
dopul.
3
348277
După ce aţi
evacuat apa,
trebuie să puneţi
dopul la loc (dacă
dopul nu este pus la
loc, atunci apa se va
scurge din aparat la
următorul ciclu de
uscare).
21
SISTEM CU IONIZARE
(NUMAI ANUMITE MODELE)
Prin ionizare se adaugă ioni negativi în cuva aparatului, ceea ce are
un efect pozitiv asupra hainelor.
Fibrele vor fi mai flexibile, iar hainele vor fi mai uşor de călcat.
Acest proces are loc în timpul programelor de uscare.
SISTEM DE GENERARE A ABURILOR
(ÎN FUNCŢIE DE MODEL)
Aburul are grijă de rufele dvs.
Datorită aburului, cutele se vor îndrepta, iar rufele vor fi mai
proaspete. Rufele vor fi mai moi şi mai netede, iar călcatul lor va fi
mult mai uşor.
După terminarea ciclului de uscare, rufele trebuie scoase din
uscător pentru a împiedica şifonarea lor.
348277
22
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Asiguraţi-vă că uscătorul este scos din priză. Apoi, deschideţi ușa trăgând de partea
stângă a ușii, către dumneavoastră.
2
Cuva trebuie
curăţată înainte
de prima utilizare.
Folosiţi o cârpă
umedă şi un agent
de curăţare mai
puţin agresiv.
348277
1
23
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A APARATULUI
(PENTRU MODELELE CU GENERATOR DE ABURI)
Dacă alegeţi unul din programele cu aburi ca fiind primul program folosit la uscător, mai
întâi trebuie să adăugaţi apă distilată în generatorul de aburi; uscătorul are nevoie de apă
distilată pentru a genera aburul.
Dacă recipientul generatorului de aburi este gol, nu veţi putea folosi programele cu aburi.
Pe afişaj va fi scris "LO" (recipientul generatorului de aburi este gol). Mai târziu sistemul va
fi automat umplut cu apă rezultată din condensul acumulat în urma procesului de uscare.
Folosiţi numai apă distilată. Nu folosiţi apă de la robinet sau alţi
aditivi. Depunerile de calcar pot distruge aparatul. Defecţiunile
cauzate de calcar nu sunt acoperite de garanţie.
Apa distilată se adaugă atunci când aparatul este pornit și
unul dintre programele pentru abur este selectat, dar înainte
de pornirea programului de uscare. În caz contrar, senzorul
de nivel nu va funcţiona şi există riscul de deversare a apei în
interiorul aparatului.
348277
24
UMPLEREA RECIPIENTULUI PENTRU
GENERATORUL DE ABURI
(PENTRU MODELELE CU GENERATOR DE ABURI)
2
1
Scoateţi
recipientul de
condensare.
1
2
Adăugaţi încet
apa distilată prin
filtrul recipientului
pentru generatorul
de aburi.
Atunci când turnaţi cu grijă, veţi evita scurgerea apei pe
peretele frontal al aparatului. (Generatorul de aburi nu este
vizibil, deoarece este localizat în interiorul aparatului; este
vizibil doar filtrul recipientului pentru generatorul de aburi).
348277
Atunci când recipientul generatorului de aburi este plin, pe
afişaj este scris "FULL" şi se va auzi un semnal sonor.
25
ETAPE DE USCARE (1 - 7)
1. ETAPA: VERIFICAŢI ETICHETELE DE PE HAINE
Spălare normală;
Spălare delicată
Albire
Max.
spălare
95°C
Max.
spălare
60°C
Max.
spălare
40°C
Max.
spălare
30°C
95
60
40
30
95
60
40
30
Albire în apă rece
Spălare
manuală
Spălarea
nu e
permisă
Nu e permisă albirea
c1
Curăţare chimică
Curăţare
chimică cu toţi
solvenţii
A
Percloretilenă
R11, R113,
Petrol
P
Curăţare cu
kerosen, în alcool
pur şi cu R 113
Curăţarea
chimică nu este
permisă
F
Călcare
Călcare cu
fier fierbinte
max. 200°C
Călcare cu
fier fierbinte
max. 150°C
Călcare cu fier
fierbin max.
110°C
Nu e permisă
călcarea
Uscare
Puneţi pe o
suprafaţă plană
Agăţaţi umed
Temp. mare
Nu este permisă
uscarea în
uscător
Agăţaţi
Temp. joasă
348277
26
2. ETAPA: PREGĂTIREA RUFELOR
Alegeţi tipul de rufe după tipul şi grosimea materialului (vezi Tabelul cu programe).
Închideţi nasturii şi fermoarele, legaţi panglicile şi întoarceţi buzunarele invers.
Puneţi rufele delicate în săculeţul special pentru rufe delicate.
(Punga speciala din textil este disponibila separat.)
Următoarele tipuri de rufe nu pot fi uscate în uscător,
deoarece se pot deforma:
•
•
•
•
•
produsele din piele,
rufe care sunt tratate cu ceară sau tratate în alt fel,
rufe cu părţi din lemn, plastic sau metal,
rufe cu paiete,
orufe cu metal care poate rugini.
348277
1.
2.
3.
27
USCARE ÎN COŞ
(NUMAI LA ANUMITE MODELE)
Înainte de prima uscare, scoateţi coşul şi toate ambalajele din
cuvă.
Uscarea în coş poate poate fi selectată numai la un program de uscare cu
timpul definit.
Montaţi coșul în ordinea inversă a procedurii de demontare, însă fără
ambalarea pentru transport.
Uscarea cu coş se poate folosi pentru pentru a usca încălţămintea sport, sau
alte lucruri pe care nu doriţi să se învârtă în cuvă (încărcare max.: 2,5 kg).
Uscaţi numai încălţăminte curată. După ce au fost spălaţi, pantofii sport
trebuie storşi
într-atât încât să nu picure apă din ei atunci când îi puneţi în uscător.
Atunci când această funcţie este pornită, coşul rămâne fix. Aveţi grijă ca
rufele care sunt uscate să nu atingă cuva, deoarece pot rămâne blocate şi se
pot deforma.
348277
28
PORNIREA USCĂTORULUI
Conectaţi ştecherul aparatului la priză.
Pentru a lumina cuva (numai la anumite modele), rotiţi discul
selector de programe în orice poziţie.
(Nu folosiţi lumina cuvei în alte scopuri.)
1
2
ÎNCĂRCAREA USCĂTORULUI
Deschideţi ușa trăgând de partea stângă a ușii, către dumneavoastră.
Introduceţi rufele în cuvă (asiguraţi-vă că în cuvă nu este nimic).
Nu introduceţi rufe în storcător dacă nu au fost stoarse sau
centrifugate (ciclul minim de centrifugare recomandat este de
800 rpm.
348277
Închideţi uşa uscătorului.
29
3. ETAPA: SELECŢIA UNUI PROGRAM
Pentru selectarea unui program rotiţi butonul selectorului de
program către stânga sau către dreapta (conform gradului de
uscare pe care doriţi să îl aibă rufele dumneavoastră).
Model a)
Ionizator + abur
7
90'
30'
7
Model b)
Ionizator
7
90'
60'
30'
În timpul funcţionării, butonul nu se va roti automat.
348277
30
TABEL CU PROGRAME
MODELUL CU GENERATOR DE ABURI
Program:
Grad de uscare
Incărcare Rufe recomandate
maximă
Funcţii suplimentare
Bumbac
7 kg/
8 kg/
9 kg
Rufe de bumbac care nu sunt
sensibile (prosoape, prosoape
absorbante, material aspru, tricouri,
pantaloni, rufe de bucătărie etc.)
•
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
Abur (numai pentru
bumbac – uscare
pentru depozitare)
3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg
Rufe produse din fibre diferite
(pantaloni, tricouri, costume, etc.)
•
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
Abur (numai pentru
mix – uscare pentru
depozitare)
3,5 kg/
4 kg/
4 kg
Rufe care necesită o uscare
suplimentară sau cantităţi mici de
rufe sau câte o haină.
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra anti-şifonare
5 kg/
5 kg/
5 kg
Rufe voluminoase (aşternuturi, feţe
de masă mari, prosoape mari, etc.)
– previne formarea de conglomerate
de rufe.
•
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
Abur
Abur
2 kg/
2 kg/
2 kg
Haine pe care doriţi să le trataţi
cu abur (îmbrăcămintea de sezon,
pregătirea hainelor pentru un călcat
mai uşor etc.)
• Pornire întârziată
Lână balsam
2 kg/
2 kg/
2 kg
Articole de îmbrăcăminte din lână și
articole de îmbrăcăminte din ţesături
din amestec de lână (pulovere, fulare,
eșarfe pentru cap, etc) - programul
este destinat numai pentru înmuiere,
nu și pentru uscare.
2 kg/
2 kg/
2 kg
Cămăşi şi bluze
•
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
Abur
3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg
Ţesături alcătuite din fibre sintetice
(tricouri, pantaloni, costume, şosete
şi ciorapi, halate etc.)
•
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
Abur (numai pentru
sintetice – uscat)
2 kg/
2 kg/
2 kg
Rufe care trebuie uscate la
temperaturi mai mici (bluze, lenjerie
intimă delicată, tricouri cu inscripţii
etc.) – Se recomandă utilizarea
recipientului special de rufe.
• Pornire întârziată
• Extra uscat
Ultra
Păstrare
Standard*
Călcare
Mix
Păstrare
Călcare
Program limitat
Durată: 30´/90´
Lenjerie pat
Tricouri
Sintetice
Standard
Ultra
Sensibile
348277
* Programul de testare este conform standardului EN61121
31
TABEL CU PROGRAME
MODELUL FĂRĂ GENERATOR DE ABURI
Program:
Grad de uscare
Incărcare Rufe recomandate
maximă
Funcţii suplimentare
Bumbac
7 kg/
8 kg/
9 kg
Rufe de bumbac care nu sunt
sensibile (prosoape, prosoape
absorbante, material aspru, tricouri,
pantaloni, rufe de bucătărie etc.)
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg
Rufe produse din fibre diferite
(pantaloni, tricouri, costume, etc.)
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
3,5 kg/
4 kg/
4 kg
Rufe care necesită o uscare
suplimentară sau cantităţi mici de
rufe sau câte o haină.
•
•
•
•
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra anti-şifonare
Ventilare
Lenjerie pat
5 kg/
5 kg/
5 kg
Rufe voluminoase (aşternuturi, feţe
de masă mari, prosoape mari, etc.)
– previne formarea de conglomerate
de rufe.
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
Lână balsam
2 kg/
2 kg/
2 kg
Articole de îmbrăcăminte din lână și
articole de îmbrăcăminte din ţesături
din amestec de lână (pulovere, fulare,
eșarfe pentru cap, etc) - programul
este destinat numai pentru înmuiere,
nu și pentru uscare.
2 kg/
2 kg/
2 kg
Cămăşi şi bluze
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg
Ţesături alcătuite din fibre sintetice
(tricouri, pantaloni, costume, şosete
şi ciorapi, halate etc.)
•
•
•
•
•
Ionizator de aer
Temperatură scăzută
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
2 kg/
2 kg/
2 kg
Rufe care trebuie uscate la
temperaturi mai mici (bluze, lenjerie
intimă delicată, tricouri cu inscripţii
etc.) – Se recomandă utilizarea
recipientului special de rufe.
•
•
•
•
Pornire întârziată
Extra uscat
Extra anti-şifonare
Ventilare
Ultra
Păstrare
Standard*
Călcare
Mix
Păstrare
Călcare
Program limitat
Durată:
30´/60´/90´
Tricouri
Sintetice
Standard
Ultra
Sensibile
* Programul de testare este conform standardului EN61121
Nivele uscare:
Rufele sunt uscate intens; prin urmare, programul este potrivit pentru rufele care sunt mai dificil de uscat.
După uscare, rufele sunt suficient de uscate pentru a fi depozitate în dulap.
După uscare, rufele vor fi uscate.
După uscare, rufele sunt încă umede și, prin urmare, adecvate pentru călcat.
În cazul în care rufele nu se usucă la nivelul dorit, utilizaţi funcţii suplimentare sau folosiţi un program mai adecvat.
348277
32
4. ETAPA: FUNCŢII ADIŢIONALE
Activaţi/dezactivaţi
funcţia prin apăsarea
butonului respectiv
(înainte de apăsarea
butonului START/
PAUSE).
6a
6b
6c
6b
6b
6c
6b
+ 6c
Extra uscat
De fiecare dată când este apăsat (trei niveluri), gradul final de
uscare al rufelor şi timpul de uscare se vor schimba.
Abur (depinde de model),
pentru îndepărtarea cutelor şi reîmprospătarea rufelor cu abur,
numai pentru programele pentru care acest tratament este posibil.
(lângă program este un simbol)
Ventilare
(depinde de model),
pentru haine curate, cu aer proaspăt, (lângă program este un
simbol)
Anticutare (Extra)
pentru prevenirea şifonării dacă rufele nu sunt scoase din uscător
imediat după terminarea cilclului de de uscare.
Programarea standard este de două ore. Durata poate fi setată de
la de la zero la un maxim de patru ore. Cea mai recentă setare este
stocată. Funcţia este dezactivată când uşa uscătorului este deschisă.
Blocaj pentru copii
Pentru activarea blocajului pentu copii, apasaţi butoanele (6b)
şi (6c) şi ţinţi-le apăsate pentru cel puţin trei secunde. Semnalul
luminos se va activa şi va confirma alegerea dumneavoastră.
Repetaţi aceeiaşi procedură pentru dezactivarea bocajului pentru
copii. Pe durata activării acestei funcţii, programul sau funcţiile
adiţionale nu pot fi modificate. Aparatul nu poate fi oprit decât prin
rotirea selectorului de programe in poziţia "OFF". Blocajul pentru
copii va rămâne activat chiar şi după ce aparatul este oprit. Pentru
selectarea unui nou program, aparatul va trebui să fie oprit.
348277
6a
33
5. ETAPA: STIL
5
3
3
4
4
Selectarea modului de uscare
(temperatura de uscare)
NORM (Uscare normală – setarea implicită)
GENT (Temperatură joasă pentru uscare)
Pornire întârziată
Folosiţi această funcţie pentru a începe un ciclu de uscare după
trecerea unui anumit interval de timp. Durata de timp poate fi
setată până la cinci ore, din 30 în 30 de minute sau până la 24 de
ore din oră în oră.
Funcţia se activează când se apasă butonul START/PAUSE. Timpul
este măsurat în minute. Când contorul ajunge la zero, programul de
uscare selectat va porni automat.
Pentru a întrerupe sau modifica funcţia de pornire întârziată
apăsaţi butonul START/ PAUSE. Apăsaţi butonul (4) pentru a
selecta un nou interval de timp.
Pentru confirmarea noii setări, apăsaţi butonul START/PAUSE.
Pentru anularea rapidă a setării de pornire întârziată, apăsaţi
butonul (4) timp de trei secunde.
În cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie înainte de
expirarea intervalului de timp, apăsaţi butonul START/PAUSE
pentru reluarea funcţiei.
Unele funcţii nu pot fi selectate pentru anumite programe, un
semnal acustic şi unul luminos vă vor indica aceste situaţii (vezi
Tabelul de Programe).
348277
34
NIVELUL SEMNALULUI ACUSTIC
Selectaţi nivelul semnalului acustic prin apăsarea simultană a butonului (6a) cu rotaţia
selectorului de programe în sensul acelor de ceasornic până la poziţia iniţială.
De fiecare dată când este apăsat butonul (6a), nivelul sunetului final se schimbă (trei
niveluri). Nivelul de sunet este indicat pe ecranul aparatului. Cea mai recentă setare este
memorată.
SETAREA CONTRASTULUI
Pentru a selecta contrastul ecranului, apăsaţi simultan tasta (3) și rotiţi butonul selector
(7) în poziţia iniţială, în sensul acelor de ceasornic.
De fiecare dată când apăsaţi tasta (3) (-) sau (4) (+), nivelul contrastului ecranului
se schimbă (9 niveluri); apăsaţi (3) pentru a scădea nivelul sau (4) pentru a-l crește.
Contrastul este indicat pe ecran. Contrastul selectat cel mai recent este salvat automat
după 5 secunde sau după ce apăsaţi tasta (6b).
După ce aţi deconectat aparatul de la sursa de electricitate
toate setările vor fi resetate la valorile din fabrică, cu excepţia
setărilor pentru contrast, pentru semnalul acustic, pentru
funcţia anti-cute și funcţia de protecţie pentru copii.
MODUL AŞTEPTARE
Dacă niciun program nu este selectat şi început şi nicio acţiune nu este programată, în cinci
minute după pornirea aparatului, ecranul se va închide automat pentru a economisi energia
electrică. Semnalul luminos al tastei START/PAUSE va pâlpâi.
Ecranul se va aprinde din nou când veţi roti discul selector de programe sau apăsând orice
alt buton. Dacă nicio acţiune nu este programată la sfârşitul programului, ecranul se va
închide, de asemenea, după cinci minute. Semnalul luminos al tastei START/PAUSE va pâlpâi.
P o = valoarea energiei în ‘off mode’ (modul închis) [W]
0,00
P I = valoarea energiei în ‘left on mode’ (modul în aşteptare) [W]
1,16
T I = timpul în ‘left on mode’ (modul de aşteptare) [min]
10,0
348277
Ca urmare a retelei de joasa tensiune sau cantitate diferita
de rufe, timpul de uscare se poate schimba. Aceasta este
actualizata in mod regulat pe ecran.
35
6. ETAPA: ÎNCEPEREA PROGRAMULUI
Apăsaţi butonul START/PAUSE.
Selecţia modului de uscare şi a pornirii înârziate (dacă este selectată), sau a intervalului
de timp rămas până la finalizarea programului şi temporizatorul vor fi indicate pe ecranul
aparatului. Semnalele luminoase de lângă funcţiile selectate vor fi aprinse.
7. ETAPA: TERMINAREA UNUI CICLU DE USCARE
Un semnal acustic va indica finalizarea unui ciclu de uscare. Se vor porni semnalele
luminoase şi butonul START/PAUSE va lumina intermitent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Deschideţi uşa uscătorului.
Curăţaţi filtrele (vezi sectiunea Curăţare...).
Scoateţi rufele din cuvă.
Închideţi uşa!
Opriţi aparatul (rotiţi selectorul de programe pîna la poziţia "OFF").
Goliţi recipientul de condensare.
Scoateţi aparatul din priză.
Durata programului de uscare indicat se bazează pe teste
conforme cu standardul EN 61121 şi poate fi modificată ca şi
etape în timpul ciclului de uscare, în funcţie de cantitatea şi
gradul de umezeală al rufelor.
348277
36
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Uscătorul este dotat cu un sistem de filtrare compus din mai
multe filtre care împiedică orice impuritate să ajungă în sistemul de
încălzire.
1
2
Filtru plasă
Filtru pompei
de căldură
1
2
348277
Uscătorul nu trebuie utilizat fără a avea filtrele în poziţiile lor
pentru evitarea stricăciunilor cauzate de acumulările de fibre
din ţesătură.
37
CURĂŢAREA FILTRULUI PLASĂ DIN UŞĂ
1
Ridicaţi capacul
filtrului.
2
Răzuiţi capacul
filtrului pentru
a înlătura stratul de
scame și fibre.
3
Închideţi
capacul filtrului.
Închideţi capacul filtrului din uşă întotdeauna cu atenţie pentru
a nu vă strivi degetele.
Dacă este necesar, curăţaţi şi soclul filtrului şi garnitura uşii.
Curăţaţi filtrul plasă după fiecare ciclu de uscare.
348277
38
CURĂŢAREA FILTRULUI POMPEI DE CĂLDURĂ
Puneţi un material textil absorbant pe podea în faţa aparatului
(este posibilă scurgerea apei).
1
Deschideţi
carcasa
exterioară (apucaţi
mânerul din stânga
şi trageţi în jos).
2
Utilizaţi mânerul
pentru a scoate
filtrul pompei de
căldură.
3
Scoateţi filtrul
de spumă al
pompei de căldură
din soclul său.
Folosiţi un material
textil umed pentru
a curăţa soclul.
Atenţie să nu stricaţi
sistemul de răcire.
4
Spălaţi filtrul
sub jet de apă.
Uscaţi filtrul înainte
de a-l înlocui.
Inseraţi filtrul de spumă al pompei de căldură (care este plasat
înăuntrul aparatului) înapoi (asiguraţi-vă că filtrul este introdus
în mod corect în soclu; altfel dispozitivul de schimb de căldură
se poate colmata).
348277
Închideţi capacul exterior (împingeţi în sus spre aparat până
intră înapoi în soclul său). Curăţaţi filtrul de spumă cel puţin
după fiecare cinci cicluri de spălare.
39
CURĂŢAREA FILTRULUI DE LA RECIPIENTUL
DE GENERARE A ABURULUI
(PENTRU MODELUL CU GENERATOR DE ABUR)
De fiecare dată când goliţi recipientul de condensare curăţaţi şi
filtrul recipientului de generare a aburului.
Filtrul este localizat în soclul recipientului (vizibil când se
îndepărtează recipientul de condensare).
1
Îndepărtaţi
recipientul de
condensare.
2
Îndepărtaţi
filtrul din soclul
său din lăcaşul
recipientului de
condensare.
3
Curăţaţi filtrul
cu atenţie sub
jet de apă. Dacă este
necesar curăţaţi şi
soclul.
Asiguraţi-vă că fibrele acumulate în timpul acestei operaţiuni
nu pătrund în uscător pentru a nu îl colmata.
Re-inseraţi filtrul corect în soclul său (altfel filtrul nu îşi va
îndeplini rolul ceea ce poate duce la colmatarea sistemului).
348277
40
GOLIREA RECIPIENTULUI DE CONDENSARE
Goliţi recipientul de condensare după fiecare ciclu de uscare.
1
Îndepărtaţi
recipientul de
condensare şi
întoarceţi-l.
2
Turnaţi apa
afară şi puneţi
recipientul înapoi la
locul său.
(2)
Scoateţi
orificiul
pentru o golire mai
facilă (doar la unele
modele).
Apa din recipientul de condensare nu este potabilă. Dacă este
filtrată suficient, poate fi utilizată la călcat.
Nu puneţi niciodată niciun fel de odorizant chimic în recipientul
de condensare.
348277
Asiguraţi-vă că aţi scos aparatul din priză înainte de curăţare.
Setaţi selectorul de programe în poziţia "0FF" şi scoateţi
aparatul din priză.
41
CURĂŢAREA USCĂTORULUI
Ştergeţi exteriorul uscătorului cu un material textil umed şi un detergent uşor.
Nu utilizaţi detergenţi sau agenţi de curăţare care pot dăuna uscătorului (vezi
recomandările şi avertismentele producătorilor de detergenti/agenţi de curăţare).
Utilizaţi o ţesătură fină pentru a usca toate părţile aparatului.
Întotdeauna scoateţi aparatul din priză înainte de a-l curăţa.
Echipamente şi ustensile adiţionale pentru mentenanţă găsiţi pe: www.gorenje.com
348277
42
ÎNTRERUPEREA ŞI SCHIMBAREA
UNUI PROGRAM
ÎNTRERUPERI
Întreruperea procesului de program
Apăsaţi butonul START/PAUSE pentru
oprirea/reluarea unui program.
Pentru reluarea procesului, apăsaţi butonul
START/PAUSE.
SCHIMBAREA PROGRAMULUI /
FUNCŢIILOR
Dacă uşa aparatului este deschisă în timpul
procesului de uscare, ciclul de uscare se
întrerupe automat.
Când se închide uşa şi se apasă butonul
START/PAUSE, procesul de uscare se reia
din punctul în care a fost întrerupt.
Recipientul de condensare plin
Când recipientul de condensare este
plin, programul de uscare va fi întrerupt
(semnalul luminos 2b va ilumina
intermitent).
Goliţi recipientul de condensare (vezi
secţiunea Curăţare şi Întreţinere).
Apăsaţi butonul START/PAUSE pentru
reluarea ciclului de uscare de la momentul
întreruperii.
Întreruperea alimentării cu energie
Cînd revine alimentarea cu energie,
semnalul luminos al buttonului START/
PAUSE va ilumina intermitent.
Apăsaţi butonul START/STOP şi rotiţi
selectorul de programe la poziţia "OFF".
Selectaţi un alt program-funcţie şi apăsaţi
butonul START/PAUSE.
SALVAREA SETĂRILOR
PERSONALE
Setările iniţiale pot fi modificate. Când
programul şi funcţiile adiţionale sunt
selectate, puteţi salva o astfel de
combinaţie prin apăsarea butonului START/
PAUSE pentru cinci secunde.
Un semnal luminos pe butonul START/
PAUSE şi un semnal acustic vor confirma
opţiunea. "SET CHD" (schimbare setări)
va apărea scurt pe ecran; apoi setarea
selectată va fi afişată.
Apăsaţi butonul START/PAUSE Pentru
pornirea procesului de uscare.
Schimbarea combinaţiei va apărea ori de
câte ori porniţi uscătorul.
Utilizaţi aceeiaşi procedură pentru a
schimba o combinaţie deja existentă.
348277
Deschiderea uşii
43
CE SĂ FACI DACĂ...?
Deranjamente ale mediului (de exempu de
la reţeaua de curent) pot cauza diverse
rapoarte de erori (vezi tabelul de pe pagina
următoare). În astfel de cazuri:
•
•
•
•
•
•
Opriţi aparatul şi aşteptaţi cel puţin un
minut;
Porniţi aparatul şi reporniţi programul
de uscare.
Dacă eroarea persistă, apelaţi la un
service specializat.
Veţi putea rezolva singur majoritatea
problemelor de operare.
Reparaţiile trebuie trebuie realizate
numai de către personal specializat.
Reparaţiile în perioada de garanţie
cauzate de conectarea incorectă sau
utilizarea eronată a uscătorului nu fac
obiectul garanţiei. În astfel de cazuri
costurile de reparaţie vor fi suportate
de către client.
Garanţia nu acoperă erorile sau defecţiunile cauzate de
mediu (trăsnet, defecţiuni ale alimentării electrice de la reţea,
dezastre naturale etc.).
348277
44
Problema/eroarea
Cauza
Ce să faci dacă ...?
Uscătorul nu
funcţionează.
• Priza nu are curent
• Verificaţi dacă cablul de
alimentare este corect pus în
priză.
• Verificaţi siguranţa.
Este curent în priză,
dar cuva nu se învârte
iar uscătorul nu
funcţionează.
• Programul nu a fost pornit
conform instrucţiunilor.
• Uşa nu a fost bine închisă.
• Recipientul de colectare a
apei este plin.
• Aţi selectat funcţia de
pornire întârziată.
• Citiţi din nou instrucţiunile.
• Închideţi uşa.
• Goliţi recipientul de colectare
(vezi secţiunea Curăţare şi
Întreţinere).
• Aşteptaţi până când se va
scurge timpul afişat pe ecran.
Rufele nu sunt uscate
sau durata ciclului de
uscare este mai mare de
4 ore.
• Filtrele nu sunt curate.
Camera nu este ventilată.
• Temperatura din cameră nu
este cea potrivită
• Rufele nu sunt suficient
stoarse.
• Sunt prea multe sau prea
puţine rufe în uscător.
• Curăţaţi filtrele.
• Instalaţi uscătorul într-o cameră
potrivită (vezi secţiunea
Instalare...)
• Verificaţi dacă temperatura din
camera în care este uscătorul nu
este prea mare (peste 25°C) sau
prea scăzută (sub 10°C).
• Rufele nu sunt bine stoarse sau
nu aţi ales programul de uscare
potrivit.
• Folosiţi un program potrivit sau
un program cu temporizator.
Creşteţi nivelul de uscare pentru
programul selectat (funcţia de
uscare intensivă).
Rufe uscate ne-uniform.
• Prea multe rufe deoadată
puse la uscat.
• Aţi uscat rufe de grosimi
diferite
• Aţi uscat diferite tipuri de
rufe
• Asiguraţi-vă că rufele sunt
sortate în funcţie de tipul
de material şi în funcţie de
dimensiunea lor, precum şi că
aţi ales programul potrivit. (vezi
secţiunea Uscare – Pregătirea
rufelor şi Tabelul de Programe).
Eroare în iluminarea
cuvei.
• Nu se aprinde lumina atunci
când se deschide uşa.
• Deconectaţi uscătorul de la
priză şi chemaţi un tehnician
autorizat.
Pe afişaj: F3
• Recipientul de colectare
este plin
• Dacă recipientul este gol,
atunci este defecţiune la
pompă.
• Goliţi recipientul (vezi secţiunea
Curăţare şi Întreţinere).
• Deconectaţi aparatul de la priză
şi chemaţi cea mai apropiată
unitate de service.
Pe afişaj: F4
• Filtrele sunt înfundate
• Dacă filtrele sunt curate,
este posibil să fie defect
compresorul.
• Curăţaţi filtrele.
• Deconectaţi aparatul de la
priză şi chemaţi un tehnician
autorizat.
Pe afişaj:"LO"
• Recipientul generatorului
de aburi este gol.
• Adăugaţi apă distilată.
348277
Notaţi-vă codul de eroare: F0, F1, sau F2, deconectaţi aparatul şi chemaţi service-ul
autorizat.
.
45
SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI
PENTRU A USCA ÎN MOD
ECONOMIC
Cel mai economic mod de a usca este să respectaţi cantitatea
de rufe menţionată pentru fiecare program (vezi Tabelul de
programe).
Uscarea rufelor delicate, care se pot deforma, nu este recomandat
să se facă în uscător.
Nu mai este nevoie să folosiţi balsam atunci când spălaţi rufele,
pentru că rufele vor fi moi şi netede după uscarea în uscător.
Timpul de uscare va fi mai scurt, iar consumul de curent va fi mai
mic dacă rufele sunt bine stoarse înainte de a fi puse în uscător.
Dacă veţi alege programul potrivit de uscare, nu veţi usca rufele
prea mult timp, aşa că nu veţi avea probleme cu călcarea rufelor
sau chiar cu intrarea lor la apă.
Trebuie să curăţaţi în mod regulat filtrelele pentru a evita lungirea
programului de uscare şi creşterea consumului de energie.
Atunci când uscaţi rufe mai mici, senzorul nu poate percepe
cantitatea de umezeală din rufe. De aceea este recomandat ca
aceste rufe să fie uscate cu un program cu temporizator.
348277
46
DEBARASARE
Ambalajul este fabricat din materiale ecologice ce pot fi reciclate,
aruncate sau distruse fără ca acest lucru să afecteze mediul
înconjurător. În acest scop, ambalajul este marcat.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj vă arată că acesta nu
poate fi tratat precum gunoj menajer. Produsul trebuie dus la un
centru autorizat de colectare a materialelor şi a echipamentelor
electrice şi electronice uzate.
Atunci când doriţi să vă debarasaţi de un produs vechi, nu uitaţi
să îndepărtaţi cablul de alimentare şi să distrugeţi sistemul de
închidere a uşii pentru a împiedica închiderea accidentală a
acesteia (mai ales pentru siguranţa copiilor).
348277
Debarasarea corectă va împiedica eventualele efecte negative
asupra mediului înconjurător şi a asupra sănătăţii oamenilor. Pentru
mai multe detalii veţi putea contacta reprezentanţii municipalităţii,
responsabili cu managementul materialelor folosite, sau pe
reprezentanţii magazinului de la care aţi cumpărat produsul.
47
TABEL DE CONSUM STANDARD
Tabelul include valorile timpului de uscare și ale consumului de
energie pentru uscarea unui lot de rufe de test cu diferite rotaţii
pe minut pentru centrifugare în mașina de spălat.
SPK A
Timp de uscare
[min]
Consum curent
[kWh]
A
[RPM]
A+
A++
7kg
8kg
9kg
7kg
8kg
9kg
7kg
8kg
9kg
7kg
8kg
9kg
160
185
215
2,32
2,71
2,91
2,07
2,12
2,34
1,75
1,97
2,28
1000
155
180
210
2,19
2,51
2,71
1,97
2,02
2,22
1,63
1,80
2,19
1200
145
170
200
1,93
2,18
2,39
1,77
1,82
1,98
1,43
1,65
1,87
1400
125
150
180
1,54
1,72
1,85
1,46
1,51
1,58
1,21
1,31
1,39
1600
123
148
178
1,51
1,69
1,82
1,42
1,49
1,54
1,18
1,27
1,35
800
(măsuratori conform standardului EN 61121)
Programe standard pentru rufele din bumbac în conformitate cu regulamentul efectiv
UE 392/2012
Program
Cantitate de rufe
Încărcătură
max./la jumătate
[kg]
Durata
programului
[min]
A
A+
A++
7 / 3,5
155 / 98
2, 19 / 1,39
1,97 / 1,00
1,63 / 0,93
Bumbac standard
8/4
180 / 107
2,51 / 1,49
2,02 / 1,08
1,80 / 1,01
Bumbac standard
9 / 4,5
210 / 119
2,71 / 1,70
2,22 / 1,19
2,19 / 1,17
Bumbac standard
Consum curent
[kWh]
Programul Bumbac Standard este menit pentru uscarea rufelor umede din bumbac. Este
cel mai eficient program pentru uscarea rufelor din bumbac în ceea ce privește consumul de
energie.
Din cauza diferenţelor dintre tipurile de rufe, cantitatea lor, viteza de rotaţie, oscilaţiile
în alimentarea cu curent, temperatura ambientală şi a umidităţii, valorile măsurate la
consumator pot diferi de cele standard.
Ne rezervăm dreptul de a modifica anumite specificaţii din acest manual de utilizare şi ne
cerem scuze pentru eventualele greşeli.
SP10 EXCL HP
ro (05-18)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement