Gorenje NRK612ST Combină frigorifică Manual de utilizare

Gorenje NRK612ST Combină frigorifică Manual de utilizare

RO

INSTRUCŢIUNI DETALIATE PRIVIND FOLOSIREA FRIGIDERULUI ȘI CONGELATORULUI VERTICAL

www.gorenje.com

2

Vă mulţumim pentru

încrederea pe care ne-aţi acordat-o prin achiziţionarea acestui aparat. Vă dorim să utilizaţi cu plăcere aparatul.

Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.

Combina frigorifica (numită în continuare: aparatul electrocasnic) are două parţi componente: în partea de sus este frigiderul iar în partea de jos este congelatorul.

Acest frigider este proiectat pentru a depozita alimente proaspete la temperaturi peste 0°C. Congelatorul este menit să congeleze alimentele proaspete şi pentru păstrarea pe termen lung a alimentelor congelate (până la un an, în funcţie de tipul alimentelor).

CUPRINS

ENERGIE CU FRIGIDERUL SAU CONGELATORUL TĂU INSTRUCŢIUNI DESCRIEREA APARATULUI 26 Precauţii importante privind congelarea alimentelor proaspete 27 Timpul de depozitare a alimentelor congelate PĂSTRAREA ȘI CONGELAREA ALIMENTELOR 30 CURĂŢAREA APARATULUI DECONGELAREA ȘI CURĂŢAREA APARATULUI ALTELE 3

4

NOTE ȘI AVERTIZĂRI IMPORTANTE

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârste începând cu 8 ani și peste și persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă și cunoștinţe dacă au beneficiat de supraveghere sau instruire privind folosirea aparatului în siguranţă și au înţeles riscurile implicate. Copii nu au voie să se joace cu aparatul. Curăţarea și întreţinerea de către utilizator nu for fi efectuate de copii fără supraveghere. Înainte de conectarea aparatului la sursa de curent, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire care descriu aparatul și funcţionarea corectă și în siguranţă a acestuia. Instrucţiunile se aplică pentru câteva tipuri/ modele de aparat; astfel, setările sau echipamentul descrise aici pot să nu fie valabile pentru aparatul dumneavoastră. Manualul de instrucţiuni include versiunea / modelul FĂRĂ GHEAŢĂ al congelatorului care este prevăzut cu un ventilator și în care procesul de dezgheţare este automat. Îndepărtaţi ambalajul destinat protecţiei aparatului sau a anumitor componente în timpul transportului. Colţurile ușilor sunt prevăzute cu distanţiere. Îndepărtaţi-le și introduceţi dopurile livrate în fantele acestora (doar la anumite modele).

Înainte de a conecta aparatul la priza de curent, lăsaţi aparatul nemișcat în poziţie verticală timp de aproximativ 2 ore. Acest lucru va reduce posibilitatea defectelor de funcţionare ale sistemului de răcire datorate transportării.

Aparatul trebuie conectat la sursa de curent și împământat în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare. Aparatul nu poate fi folosit în exterior și nu poate fi expus la ploaie. Nu depozitaţi substanţe explozive precum butelii de aerosoli cu un amestec inflamabil în acest aparat. Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l de la sursa de curent (scoateţi cablul de curent din priza de perete).

Dacă este defect cablul de curent, acesta trebuie înlocuit de un tehnician de service sau altă persoană cu instruire adecvată. Dacă aparatul este scos din uz pentru o perioadă lungă de timp, opriţi-l de la butonul corespunzător, și scoateţi aparatul din priza de curent. Goliţi aparatul, dezgheţaţi-l, curăţaţi-l și lăsaţi ușa întredeschisă. Dacă LED-ul nu se aprinde, chemaţi un tehnician de service. Nu încercaţi să reparaţi dumneavoastră înșivă sistemul de iluminat cu LED, deoarece există pericolul 5

contactului cu sursele de înaltă tensiune!

Pentru protecţia mediului, duceţi aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a aparatelor electrocasnice. Ambalajul este realizat din materiale prietenoase cu mediul ce pot fi reciclate, evacuate, sau distruse fără nici un risc pentru mediu. Plăcuţa de identificare poate fi găsită în interiorul aparatului. Dacă limba de pe plăcuţa de identificare nu este limba pe care o cunoașteţi sau limba ţării dumneavoastră, înlocuiţi-o cu cea livrată. AVERTISMENT! Ţineţi găurile de ventilaţie din carcasa aparatului sau din structura încorporată libere de orice le-ar putea bloca. AVERTISMENT! Nu folosiţi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezgheţ, altele decât cele recomandate de producător. AVERTISMENT! Nu distrugeţi circuitul agentului de răcire. AVERTISMENT! Nu folosiţi aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.

6

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.

7

8 • • • • • • • • • • • • •

CÂTEVA SFATURI CU PRIVIRE LA MODUL DE A ECONOMISI ENERGIE CU FRIGIDERUL SAU CONGELATORUL TĂU

Respectaţi instrucţiunile de instalare.

Nu deschideţi uşa aparatului mai frecvent decât este necesar.

Ocazional verificaţi dacă aerul poate circula liber în spatele aparatului.

Condensatorul montat pe peretele din spate al aparatul trebuie să fie păstrat mereu curat (vezi sectiunea “Curaţarea aparatului”).

În cazul în care sigiliul (garnitura) este deteriorat sau slabit, înlocuiţi-l cât mai curând posibil.

Păstraţi alimentele în recipiente închise sau alte ambalaje corespunzătoare.

Înainte de pune alimentele în frigider, lăsaţi-le să se răcească la temperatura camerei.

Dezgheţaţi alimentele congelate punându-le într-un compartiment din frigider.

Scoateţi câteva rafturi din compartimentul congelatorului conform descrierii din manualul de instrucţiuni, pentru a putea folosi întregul interior. Dezgheţaţi congelatorul dumneavoastră atunci când stratul de gheata este de aproximativ 3-5 milimetri grosime pe suprafeţele din interiorul congelatorului.

Asiguraţi-vă că rafturile sunt distribuite uniform si ca mancarea este amenajat într un mod în care să permită circularea liberă a aerului (ţineţi cont de aranjamentul alimentelor recomandat în instrucţiuni).

Pentru aparatele dotate cu un ventilator, nu blocaţi fantele ventilatorului.

Dacă nu aveţi nevoie de ventilator sau de ionizator, decuplaţi-le pentru a reduce consumul de energie.

DESCRIEREA APARATULUI

A 1 2 3 4 3 5 6 8 7 A Frigider 1 2 Unitatea de control Sistem de iluminat cu LED 3 pentru interiorul frigiderului Raftul din sticlă detașabil 4 (reglabil pe înălţime) Raft cu suport pentru sticle * 5 Raftul FreshZone * 6 Raft pentru fructe și legume (CrispZone) 7 Raft pentru ușă reglabil pe 8 înălţime, cu glisare simplă Raft pentru sticle B Congelator 9 Rafturile congelatorului 10 Rafturi din sticlă B 9 10 • Os acessórios que equipam o aparelho variam em função dos diferentes modelos.

• Rafturile sunt protejate împotriva scoaterii. Pentru a scoate un raft din aparat, trageţi-l cât mai mult în afară, apoi ridicaţi din partea din faţă și scoateţi-l complet.

* Em apenas certos modelos.

9

INSTALAREA ŞI CONECTAREA

SELECTAREA CAMEREI

• Aşezaţi aparatul într-o cameră uscată şi bine aerisită. Aparatul funcţionează foarte bine la intervalele de temperatură indicate în tabelul de mai jos. Clasa relevantă a aparatului este marcată pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice amplasată pe aparat.

Clasa SN (subnormal) N (normal) ST (subtropical) T (tropical) Temperatura de la +10°C la +32°C de la +16°C la +32°C de la +16°C la +38°C de la +16°C la +43°C Atenţie: Asiguraţi-vă că încăperea în care amplasaţi aparatul este sufi cient de mare. Este important să existe un spaţiu de cel puţin 1 m 3 pentru 8 grame de agent frigorifi c. Cantitatea de agent frigorifi c este prevăzută pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice din interiorul aparatului.

INSTALAREA APARATULUI

max 30 mm > 90° E nevoie de cel puţin două persoane pentru a poziţiona aparatul astfel încât să evitaţi orice accident sau avariere a aparatului.

• Aşezaţi aparatul pe o bază solidă şi plană. Aparatul este prevăzut cu picioruşe ajustabile în faţă, folosite pentru ridicarea acestuia. Pe partea din spate, sunt prevăzute roţi care permit o instalare mai uşoară a aparatului (doar în cazul anumitor modele).

• Dulapul montat deasupra aparatului trebuie să fi e la o distanţă de cel puţin 5 cm pentru a permite răcirea adecvată a condensatorului.

• Aparatul este prevăzut cu două separatoare protectoare care trebuie montate pe partea inferioară a carcasei acestuia pentru a preveni împingerea aparatului prea aproape de perete. Aparatul poate fi montat şi fără separatoare; însă, poate duce la o creştere a consumului de energie.

• Evitaţi expunerea directă a aparatului la razele de soare sau la surse de căldură. Dacă acest lucru nu este posibil, instalaţi un panou de izolaţie.

10

• Aparatul poate sta singur sau poate fi amplasat lângă o piesă de mobilier sau lângă perete. De asemenea, lăsaţi spaţiu sufi cient pentru a deschide complet uşa şi pentru a scoate rafturile şi sertarele în afară (a se vedea diagrama de instalare).

600 mm

min 36 mm

max 90° 634 mm

CONECTAREA APARATULUI

• Folosiţi cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la reţeaua de alimentare. Priza de perete trebuie prevăzută cu bornă de pământ (priză de siguranţă). Tensiunea şi frecvenţa nominală sunt indicate pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice/ eticheta cu informaţiile de bază ale aparatului.

• Conectarea la reţeaua de alimentare şi împământarea trebuie efectuate în concordanţă cu reglementările şi normele în vigoare. Aparatul se poate acomoda la toleranţe de tensiune pe termen scurt, dar acestea nu pot depăşi +/-6%.

11

12

MODIFICAREA DIRECŢIEI DE DESCHIDERE A UŞII

Direcţia de deschidere a ușii nu poate fi schimbată pentru acest aparat.

OPERAREA APARATULUI CU REGLĂRI MECANICE

A A Butonul de reglare a temperaturii şi butonul on/off B Indicatorul luminos on/off B

PORNIREA/OPRIREA APARATULUI ON/OFF

Pornirea: rotiţi butonul termostatului A în direcţia acelor de ceasornic.

Oprirea: Rotiţi butonul termostatului A înspre poziţia în care săgeata indică simbolul (atenţie: aparatul rămâne sub tensiune, de exemplu, există în continuare curent electric în aparat).

13

REGLAREA TEMPERATURII

• Pentru a regla temperatura dorită, rotiţi butonul termostatului A în sensul acelor de ceasornic, respectiv, la dreapta.

• Modifi carea temperaturii ambientale afectează temperatura aparatului. În consecinţă, reglaţi temperatura cu ajutorul butonului termostatului A . Setările apropiate de poziţia maxim corespund temperaturilor scăzute ale aparatului (mai rece). Setările apropiate de poziţia minim corespund temperaturilor ridicate (mai cald).

Dacă temperatura camerei în care este amplasat aparatul este mai mică de 16°C, vă recomandăm să reglaţi termostatul A pe poziţia maxim.

14

APARAT CU REGLĂRI ELECTRICE

C B D A A Tasta de reglare a temperaturii și de accelerare a congelării B Afi șajul de temperatură al compartimentului frigiderului C Indicatorul funcţiei de accelerare a congelării D Indicator de alarmă

PORNIREA/OPRIREA APARATULUI

Atunci când conectaţi pentru prima oară aparatul, acesta va fi în modul standby (conectat, dar oprit).

Pentru a porni aparatul, ţineţi apăsat tasta A timp de 3 secunde. Pentru a opri aparatul, ţineţi din nou apăsată tasta A timp de 3 secunde. Aparatul este în modul standby (încă este conectat). • Ajustaţi temperatura dorită printr-o scurtă apăsare pe tasta A . • Apăsaţi pe tasta A de câte ori este nevoie pentru a seta temperatura dorită. 15

REGLAREA TEMPERATURII DIN APARAT

• Reglaţi temperatura după preferinţe de la tasta A .

• Apăsaţi tasta A până când temperatura dorită este setată. B Aparatul afișează temperatura setată a compartimentului frigiderului.

• Temperatura reală din interiorul aparatului va depinde de utilizarea sa (cantitatea şi distribuţia alimentelor, temperatura ambientală, frecvenţa de deschidere a uşii, dacă compresorul este în funcţiune sau în standby, dacă ventilatorul este în funcţiune, etc.).

• Setarea recomandată este 3 °C.

• Dacă temperatura camerei în care este instalat aparatul este sub 16°C, recomandăm setarea unei temperaturi mai mici de 5 °C.

• Mai mult, atunci când temperatura ambientală scade sub 160 °C, recomandăm să reglaţi manual clapeta la poziţia 1 (clapeta reglabilă manual este disponibilă doar la anumite modele).

16

FUNCŢIA DE ACCELERARE A CONGELĂRII

Pentru a activa funcţia de accelerare a congelării, ţineţi apăsată tasta A până când se aprinde simbolul C . • Folosiţi această setare după pornirea aparatului pentru prima dată, înainte de curăţare, sau cu 24 de ore înainte de adăugarea unei cantităţi mari de alimente. • Pentru a opri funcţia de accelerare a congelării, apăsaţi tasta A pentru a selecta temperatura dorită (B). Dacă funcţia nu este dezactivată manual, aceasta va fi dezactivată automat după aproape două zile.

ALARMA PENTRU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

Când aparatul este pornit pentru prima dată sau când temperatura din compartimentul frigiderului este prea mare (peste +13 °C), alarma acustică va fi activată ( bip intermitent ) și simbolul D va ilumina intermitent. • Folosiţi tasta A pentru a dezactiva alarma acustică. Dacă alarma nu este dezactivată, aceasta va suna în primele cinci minute în fi ecare oră. • Simbolul D iluminează intermitent până când aparatul atinge o temperatură adecvată.

ALARMA PENTRU UȘA DESCHISĂ

Dacă ușa compartimentului frigiderului sau congelatorului este deschisă timp de mai mult de două minute, va fi activat un semnal acustic (bip continuu). Pentru confirmare și pentru a opri alarma acustică apăsaţi tasta A sau închideţi ușa. 17

CLAPETA REGLABILĂ MANUAL (DOAR LA UNELE MODELE DE APARATE NOFROST)

Clapeta se găsește în sertarul de fructe și legume. Din fabrică, aparatul este reglat în poziţia 2 sau 3.

Dacă nu este posibil să atingeţi temperatura potrivită, atunci efectuaţi setarea conform instrucţiunilor din secţiunea ”Depanarea”.

Aparate cu înălţime de 1850 mm Aparate cu înălţime de 2000 mm 18

ACCESORIILE INTERIOARE ALE APARATULUI

(* Accesorii în funcţie de model)

RAFT

1 2 • Pentru un acces mai uşor la alimente şi pentru mai multă transparenţă, rafturile pot fi parţial detaşabile.

• Rafturile pot fi reglate în funcţie de preferinţele dvs. cu ajutorul suporturilor din interiorul frigiderului. Pentru a scoate raftul, trageţi-l în afară atât cât permite suportul. Apoi ridicaţi-l uşor din partea frontală şi scoateţi-l complet.

Alimentele perisabile trebuie aşezate în spatele raftului, unde temperatura este mai scăzută.

RAFT CU SUPORT PENTRU STICLE*

• Unele modele sunt prevăzute cu raft cu suport pentru sticle.

• Rafturile pot fi reglate în funcţie de preferinţe folosind ghidajele din interiorul frigiderului. Pentru a scoate raftul din aparat, ridicaţi-l ușor din partea din faţă și scoateţi-l. • Rafturile pot fi folosite pentru a păstra alimentele, sticlele, recipientele din aluminiu etc.

• Dacă sticlele sunt păstrate pe raft, folosiţi suporturile pentru sticle. Introduceţi suporturile în fantele raftului și puneţi sticlele între ele (ca în Figură).

• Capacitatea maximă a fi ecărui raft este de 9 sticle cu o capacitate de 0.75 l, sau 13 kilograme greutate totală. 19

COȘUL PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME

• Coșul din partea de jos a frigiderului este destinat păstrării fructelor și legumelor. Acesta păstrează umiditatea și previne uscarea alimentelor. • Păstraţi alimentele în ambalaje adecvate pentru a preveni degajarea sau absorbirea mirosurilor de către acestea. • Scoaterea cutiei: - Scoateţi cutia atât cât este posibil. Apoi, ridicaţi-o de partea frontală şi scoateţi-o complet.

UŞA FRIGIDERULUI

Pe uşa frigiderului sunt montate compartimente (rafturi sau cutii) destinate depozitării caşcavalului, untului, ouălor, iaurtului şi a altor pachete mici, tuburi, cutii de conserve, etc. Partea inferioară a uşii este prevăzută cu un raft pentru sticle.

RAFTURILE REGLABILE ALE UȘII

Înălţimea tăvilor/rafturilor ușii poate fi reglată în funcţie de preferinţele dvs., fără a fi necesar să le scoateţi din aparat. Strângeţi clemele din ambele laturi și deplasaţi tava/raftul în sus sau în jos. Pentru a scoate un raft din aparat, ridicaţi-l la maximum și trageţi-l afară. 20

CUTIE DE DEPOZITARE (MULTIBOX)*

• Cutia MultiBox asigură depozitarea avantajoasă a alimentelor cu miros puternic sau înţepător, de exemplu, brânză maturată sau albastră, cârnaţi, ceapă, unt, etc.

Capacul de silicon asigură închiderea ermetică care previne uscarea alimentelor şi răspândirea mirosurilor neplăcute în interiorul frigiderului.

• Capacul de silicon poate fi folosit ca tavă pentru ouă sau pentru gheaţă.

• Dacă capacul flexibil este folosit ca tavă pentru ouă, aşezaţi-l direct pe partea inferioară a cutiei de pe uşă şi folosiţi partea inferioară deschisă a cutiei Multibox pentru a depozita alimentele în pachete mai mici – pateu, gem, tuburi mai mici, etc.

IONIZATOR (IONAIR)*

• Ionizatorul de aer instalat în compartimentul frigiderului menţine aerul în permanenţă proaspăt. Drept urmare, alimentele rămân proaspete și gustoase mai mult timp. • Aerul ionizator poate fi schimbat pe deschis si inchis de la butonul amplasat pe carcasa ventilatorului sau pe partea laterală a turnului de răcire (în funcţie de model).

21

APARATE NO FROST

Ionizator pornit Ionizator oprit

ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

(doar cu control electronic) Tehnologia inovatoare cu senzor permite reglarea funcţionării aparatului în funcţie de obiceiurile sau comportamentul utilizatorului. Sistemul inteligent adaptiv monitorizează, analizează și înregistrează zilnic sau săptămânal folosirea aparatului și adaptează funcţionarea aparatului la programul identificat. Dacă aparatul anticipează creșterea frecvenţei deschiderii ușii, acesta va reduce automat temperatura înainte de acest moment pentru a preveni creșterea temperaturii alimentelor atunci când ușa este deschisă mai des. Aparatul va anticipa de asemenea adăugarea unor cantităţi mai mari de alimente în frigider sau congelator și va adapta temperatura printr-o răcire sau congelare mai intensă. 22

REPARTIZAREA RECOMANDATĂ A ALIMENTELOR ÎN APARAT

Secţiunile frigiderului: - partea superioară: conserve, pâine, vin, produse de patiserie etc.

- partea din mijloc: produse lactate, semipreparate, deserturi, băuturi nealcoolice, bere, mâncare gătită, etc.

- - Cutia Fresh/Zero: - carne, produse din carne, delicatese; Cutia pentru fructe şi legume: fructe proaspete, legume, salată, rădăcinoase, cartofi, ceapă, usturoi, roşii, fructe tropicale, varză murată, napi etc.

Secţiunile de pe uşa frigiderului: - rafturi superioare/din mijloc: ouă, unt, caşcaval etc.

- rafturi inferioare: băuturi, cutii, sticle etc.

Secţiunile congelatorului: - congelarea, depozitarea alimentelor congelate (a se vedea Congelarea şi depozitarea alimentelor congelate).

23

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN FRIGIDER

PRECAUŢII IMPORTANTE PRIVIND DEPOZITAREA ALIMENTELOR

Utilizarea adecvată a aparatului, ambalarea adecvată a alimentelor, menţinerea temperaturii corespunzătoare şi respectarea indicaţiilor de igienă vor afecta decisiv calitatea depozitării alimentelor.

Respectaţi perioada de valabilitate indicată pe ambalajul produsului.

Alimentele depozitate în frigider trebuie amplasate în recipiente închise sau ambalate corespunzător pentru a preveni mirosurile neplăcute.

Nu depozitaţi substanţe inflamabile, volatile sau explozive în frigider.

Sticlele cu conţinut ridicat de alcool trebuie strânse bine şi amplasate în poziţie verticală.

Unele soluţii organice, uleiuri esenţiale cu lămâie şi coajă de portocală, untul, etc. pot deteriora suprafeţele din plastic, în cazul unui contact prelungit, ducând la uzarea prematură a acestor materiale.

Mirosurile neplăcute semnifică murdărirea aparatului sau deteriorarea unor alimente (a se vedea capitolul Curăţare şi întreţinere).

Scoateţi alimentele perisabile din frigider înainte de a părăsi domiciliul pentru o perioadă mai lungă de timp.

TIMPUL DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR

Tipul recomandat pentru depozitarea în frigider Tipul alimentelor ouă, produse marinate, carne afumată caşcaval rădăcinoase unt desert, fructe, semipreparate, bucăţi de carne crudă peşte, carne crudă tocată, fructe de mare Timp până la 10 zile până la 10 zile până la 8 zile până la 7 zile până la 2 zile până la 1 zi 24

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN SERTARUL FRESHZONE

În sertarul FreshZone , alimentele rămân proaspete mai mult timp în comparaţie cu frigiderele standard, păstrându-şi gustul şi valorile nutritive. Se diminuează alterarea şi pierderea greutăţii, astfel încât fructele şi legumele să fie mai proaspete şi cu un gust cât mai natural. Sertarul trebuie să fie închis ermetic pentru a asigura o funcţionare optimă.

• Când cumpăraţi alimentele, verifi caţi cât de proaspete sunt, deoarece de acest lucru depinde calitatea şi durabilitatea acestora.

• Depozitaţi alimentele în recipiente închise sau în ambalaje corespunzătoare pentru a preveni răspândirea sau preluarea mirosurilor neplăcute.

• Cu aproximativ 30-60 minute înainte de utilizare scoateţi alimentele din sertar pentru a permite aromelor şi gustului să se dezvolte la temperatura ambientală.

• Alimentele sensibile la temperaturi scăzute şi care nu sunt adecvate păstrării în sertarul FreshZone sunt următoarele: ananas, avocado, banane, măsline, cartofi , vinete, castraveţi, mazăre, ardei gras, pepene galben şi verde, dovleci, etc.

• Pentru a scoate sertarul: - Trageţi sertarul în faţă până când se blochează.

- Apoi, ridicaţi-l din partea frontală şi scoateţi-l complet.

25

CONGELAREA ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE PROCESUL DE CONGELARE

Cantitatea maximă de alimente proaspete care poate fi introdusă odată este specificată pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice ale aparatului. În cazul în care cantitatea de alimente care urmează să fie congelată depăşeşte cantitatea indicată, calitatea procesului de congelare va fi inferioară: în plus, calitatea alimentelor deja congelate se va deteriora.

• Pentru a dispune în întregime de spaţiul congelatorului, scoateţi toate sertarele. Puneţi mâncarea direct pe rafturi şi în partea de jos a congelatorului. Nu scoateţi sertarul de jos în aparatele No Frost cu clasa energetica A +++.

• Activaţi funcţia Super Freeze cu 24 ore înainte de congelarea alimentelor proaspete: - rotiţi butonul A către partea cea mai groasă a marcajului; - apăsaţi tasta A până când simbolul C se aprinde.

După această perioadă, introduceţi alimentele proaspete în congelator.

Asiguraţi-vă că alimentele proaspete nu intră în contact cu alimentele deja congelate.

Cel mai potrivit loc pentru congelarea unei cantităţi mari de produse alimentare proaspete este secţiunea superioară a congelatorului. • Atunci când congelaţi cantităţi mai mici de alimente (1-2 kilograme), nu se recomandă activarea funcţiei super freeze.

• După 24 ore, alimentele pot fi mutate în alte compartimente ale congelatorului şi se poate repeta procesul de congelare dacă este necesar.

• După procesul de congelare, rotiţi butonul A în poziţia dorită (doar cu control mecanic).

26

PRECAUŢII IMPORTANTE PRIVIND CONGELAREA ALIMENTELOR PROASPETE

Congelatorul trebuie utilizat doar pentru congelarea alimentele care se pot congela. Alimentele trebuie să fie de calitatea adecvată şi proaspete.

Selectaţi ambalajul adecvat pentru fiecare tip de aliment şi împachetaţi-l corect.

Ambalajul trebuie să fie etanş şi sigilat corect pentru a preveni deshidratarea şi pierderea vitaminelor din alimente.

Scrieţi pe pungi următoarele date: tipul şi cantitatea alimentelor şi data când le-aţi pus în congelator.

Este necesar ca alimentele să se congeleze cât de repede posibil. De aceea vă recomandăm pachete mici. Înainte de congelare, alimentele trebuie răcite.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR PRECONGELATE

• Când depozitaţi sau folosiţi alimente congelate, urmaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului. Temperatura şi perioada valabilităţii sunt indicate pe ambalaj.

• Aveţi grijă să alegeţi doar alimentele care sunt ambalate corespunzător şi care sunt păstrate în congelatoare la temperaturi care nu depăşesc -18°C sau mai mici.

• Nu cumpăraţi pungi de alimente acoperite cu gheaţă, deoarece aceasta indică faptul că punga a mai fost dezgheţată înainte cel puţin o dată. Aceste alimente sunt de o calitate scăzută.

• Aveţi grijă ca alimentele să nu se dezgheţe pe durata transportului. Creşterea temperaturii scurtează timpul de depozitare şi afectează calitatea alimentelor.

27

TIMPUL DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR CONGELATE

TIMPUL RECOMANDAT PENTRU DEPOZITAREA ÎN CONGELATOR

Tipul alimentelor fructe, carne de vacă legume, carne de viţel, carne de pui Carne de vânat Carne de porc Carne tocată pâine, produse patiserie, semipreparate măruntaie Cârnaţi afumaţi, peşte gras Timp de la 10 la 12 luni de la 8 la 10 luni de la 6 la 8 luni de la 4 la 6 luni 4 luni 3 luni 2 luni 1 lună

DEZGHEŢAREA ALIMENTELOR CONGELATE

Microorganismele nu sunt distruse prin congelare. După decongelare, activitatea acestora este reluată imediat şi fac alimentele perisabile. Prin urmare, consumaţi alimentele decongelate parţial sau complet cât mai repede posibil.

Decongelările parţiale scad valoarea nutritivă a alimentelor, în special cea a fructelor, a legumelor şi a semipreparatelor.

28

DEZGHEŢAREA APARATULUI

DEZGHEŢAREA AUTOMATĂ A FRIGIDERULUI

Nu este necesară dezgheţarea frigiderului deoarece gheaţa acumulată pe peretele din interiorul frigiderului se topeşte în mod automat.

Gheaţa acumulată este dezgheţată atunci când compresorul nu este în funcţiune. Picăturile se scurg prin orificiul de pe peretele din spate al frigiderului într-un container deasupra compresorului, unde se evaporă.

În cazul în care s-a acumulat un strat de gheaţă excesiv pe peretele din spate al frigiderului (3-5 mm), aparatul trebuie deconectat şi decongelat manual.

DEZGHEŢAREA UNUI CONGELATOR STANDARD

• Dezgheţaţi congelatorul când stratul de gheaţă depăşeşte 3-5 mm în grosime.

• Cu 24 de ore înainte de decongelare activaţi funcţia Super Freeze pentru o congelare suplimentară a alimentelor (vezi capitolul »Procesul de Congelare«).

După această perioadă, scoateţi alimentele din congelator şi protejaţi-le împotriva dezgheţării.

• Opriţi aparatul (vezi capitolul Pornirea/Oprirea aparatului on/off ) şi decuplaţi cablul de alimentare de la priză.

• Evitaţi utilizarea spray-urilor pentru dezgheţare deoarece pot deteriora părţile din plastic şi pot fi periculoase pentru sănătate.

• Nu utilizaţi cuţite sau alte obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa deoarece puteţi deteriora conducta sistemului de răcire.

• Pentru a accelera procesul de dezgheţare, aşezaţi o oală cu apă caldă pe raftul de sticlă.

• Curăţaţi interiorul aparatului şi ştergeţi-l pentru a-l usca (vezi capitolul Curăţarea aparatului).

• Înainte de a introduce alimentele în congelator, porniţi aparatul şi rotiţi butonul A în poziţia dorită (doar cu control mecanic).

DEZGHEŢAREA UNUI CONGELATOR NO FROST

• Congelatorul NO FROST se va dezgheţa automat. Gheaţa care se poate forma ocazional pe pereţi va dispărea automat.

• Acumularea de gheaţă sau îngheţul în congelator poate fi un rezultat al utilizârii necorespunzatoare a aparatului (deschiderea uşii prea des şi / sau prea mult timp, uşa nu este bine închisă, etc). În acest caz, deconectaţi aparatul, scoateţi alimentele din congelator si depozitaţi-le astfel încat sâ nu se decongeleze. Curăţaţi şi uscaţi interiorul congelator. Înainte de a reintroduce alimentele congelate în congelator, porniţi aparatul şi selectaţi funcţia dorită.

29

CURĂŢAREA APARATULUI

Înainte de curăţare, decuplaţi aparatul de la reţeaua de alimentare

(vezi capitolul Pornirea/Oprirea aparatului on/off) şi decuplaţi cablul de alimentare de la priza de perete.

• Utilizaţi o cârpă moale pentru a şterge toate suprafeţele. Produsele de curăţare care conţin substanţe abrazive, agresive sau solvenţi necorespunzători pentru curăţare pot deteriora suprafaţa aparatului.

Curarăţi exteriorul aparatului cu apă şi detergent lichid. Curăţaţi suprafeţele vopsite şi din aluminiu cu apă călduţă şi detergent lichid. Este permisă utilizarea produselor de curăţare cu o cantitate mică de alcool (de exemplu produse pentru curăţarea geamurilor).

Nu utilizaţi produse de curăţare care conţin alcool pentru curăţarea elementelor din plastic.

Spălaţi interiorul aparatului cu apă caldă amestecată cu puţin oţet .

• Canalul şi orifi ciul de drenare a apei provenite din gheaţa topită sunt situate sub panoul de răcire care răceşte interiorul frigiderului. Canalul şi orifi ciul de drenare nu trebuie să fi e înfundate. Verifi caţi-le periodic şi curăţaţi-le dacă este necesar (de exemplu utilizaţi un beţişor din plastic).

• Stratul de gheaţă cu o grosime de 3-5 mm favorizează un consum crescut de energie. Prin urmare, trebuie îndepărtat cu regularitate (cu excepţia modelului NO FROST). Nu utilizaţi obiecte ascuţite, solvenţi sau spray-uri.

• Condensatorul montat pe peretele din spate (exterior) trebuie să fi e întotdeauna curat şi lipsit de praf sau depuneri provenite din fumul din bucătărie, de aceea curăţaţi praful periodic cu o perie moale nemetalică sau cu aspiratorul.

• După curăţare, reporniţi aparatul şi introduceţi alimentele.

30

GHID DE PROBLEME TEHNICE

Defecţiune: Cauză sau remediere După conectarea la reţeaua de alimentare, aparatul nu funcţionează: • Preverite, če je v vtičnici napetost, in če je aparat vklopljen.

Sistemul de răcire funcţionează continuu pentru o perioadă lungă de timp: • Temperatura ambientală este prea mare.

• Uşa este deschisă prea des sau lăsată deschisă prea mult.

• Uşa nu este închisă corespunzător (resturi între garnitura uşii, uşă necentrată, verificaţi garnitura de etanşare, etc.).

• Cantitate excesivă de alimente proaspete introduse simultan.

• Senzorul frigiderului (A) este astupat de alimente proaspete. Asiguraţi circulaţia liberă a aerului în jurul senzorului (doar unele modele).

• Răcirea insuficientă a compresorului şi a condensatorului. Verificaţi circulaţia aerului în spatele aparatului şi curăţaţi condensatorul.

Formarea excesivă a gheţii pe panoul din spate al interiorului frigiderului poate rezulta din: Acumulare de gheaţă sau îngheţul în interiorul congelatorului poate fi un rezultat al următoarelor: Condens (rouă) pe raftul prevăzut deasupra sertarelor: Apa se scurge din aparat: • Uşa este deschisă prea des sau lăsată deschisă prea mult.

• Introducerea preparatelor fierbinţi în frigider.

• Alimentele ating panoul din spate din interiorul frigiderului.

• Etanşare ineficientă a uşii. Curăţaţi sau înlocuiţi garnitura dacă este murdară sau deteriorată.

• Uşa a fost deschisâ prea des sau nu s-a inchis in timpul corespunzâtor.

• Uşa nu este închisă corespunzător.

• Sistemul de etanşare al usii mai slab.

• Dacă sigiliul este murdar sau deteriorat, curăţaţi-l sau înlocuiţi-l.

• Este un fenomen trecător, care nu poate fi evitat cu totul în perioadele cu temperaturi ambientale înalte şi umiditate ridicată. Dispare când temperatura şi umiditatea sunt aduse la nivelurile normale. Vă recomandăm să curăţaţi sertarele mai des şi să ştergeţi ocazional picăturile.

• Deschideţi glisorul de control al umidităţii.

• Introduceţi alimentele în pungi sau alte ambalaje etanşe.

• Scurgerea este înfundată, apa rezultată din dezgheţare se scurge pe lângă canalul de scurgere.

• Curăţaţi scurgerea înfundată utilizând un beţişor de plastic.

• Dezgheţaţi manual stratul gros de gheaţă (vezi capitolul Dezgheţarea Aparatului).

31

Defecţiune: Uşa se deschide greu: Indicatorul luminos nu licăreşte: Temperatură ridicată în congelator: Cauză sau remediere • Dacă încercaţi să deschideţi uşa congelatorului imediat după ce a fost închisă, aceasta poate fi dificil de deschis. Acest lucru se întâmplă deoarece prin uşa deschisă este eliminat aer rece şi în locul acestuia intră aer cald din încăpere.

• Prin răcirea acestui aer se creează presiune negativă, care împiedică deschiderea uşoară a uşii. Situaţia este normalizată după câteva minute iar apoi puteţi deschide uşa mai uşor.

• Dacă indicatorul luminos nu licăreşte, contactaţi un tehnician.

• Nu încercaţi să reparaţi singuri becul LED, deoarece există pericolul de accidentare la tensiune înaltă!

• Reglaţi clapeta manual (localizată în spatele cutiei pentru fructe şi legume) prin apăsarea butonului şi mutaţi-o în poziţia 1 (doar unele modele).

Dacă niciuna dintre instrucţiunile de mai sus nu vă ajută să reparaţi defecţiunea, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat service şi să menţionaţi tipul, modelul şi seria indicate pe plăcuţa ce indică caracteristicile tehnice/eticheta din interiorul aparatului.

32

INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT AL APARATULUI

Răcirea combinei frigorifice este realizată de un sistem de răcire cu compresor (la unele aparate şi un ventilator), care emite un anume nivel de zgomot. Nivelul de zgomot depinde de instalarea, utilizarea corectă şi de vârsta aparatului.

• După conectarea aparatului la reţeaua de alimentare, zgomotul rezultat din funcţionarea compresorului sau al lichidului care curge prin sistem poate fi mai puternic. Acesta nu este un semn de defecţiune şi nu va afecta durata de viaţă a aparatului. În timp, funcţionarea aparatului şi nivelul de zgomot se vor reduce.

• Ocazional, se poate auzi un zgomot neobişnuit sau destul de puternic în timpul funcţionării aparatului; acesta este de cele mai multe ori rezultatul unei instalări neadecvate: - Aparatul trebuie să fie aşezat orizontal şi pe un suport solid.

- Aparatul nu trebuie să intre în contact cu peretele sau cu elementele adiacente.

- Asiguraţi-vă că accesoriile interioare ale aparatului sunt instalate corespunzător şi că zgomotul nu este cauzat de conserve, sticle sau alte recipiente care vin în contact unele cu altele.

• Aparatul poate face uneori mai mult zgomot, în cazul în care sistemul de răcire este supus unui efort mai mare, când se deschide uşa mai des sau este ţinută aşa un timp îndelungat, când este plasată o cantitate însemnată de mâncare proaspătă sau când se activează funcţiile de congelare sau racier intensivă.

NE REZERVĂM DREPTUL DE A EFECTUA MODIFICĂRI CARE NU AFECTEAZĂ FUNCŢIONAREA NORMALĂ A APARATULUI.

Instrucţiunile pentru folosirea aparatului pot fi găsite şi pe pagina noastră de internet www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com /> 33

FS_600_STARCK ro (02-18)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement