Gorenje BO75SY2B Cuptor incorporabil Manual de utilizare

Gorenje BO75SY2B Cuptor incorporabil Manual de utilizare
Instrucţiuni de utilizare
RO
CUPTOR ELECTRIC
Stimate client!
Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului.
Considerăm că veţi găsi semne clare pentru a vă
încrede în produsele noastre. Pentru o utilizare
mai uşoară a cuptorului, ataşam acest manual de
instrucţiuni.
Instrucţiunile vă vor ajuta să vă familiarizaţi cu noul
dumneavoastră cuptor. Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie
înainte de prima utilizare.
În orice caz, vă rugăm să vă asiguraţi că cuptorul nu v-a
fost furnizat în stare de defecţiune. Dacă descoperiţi orice
defecţiune provocată prin transportul acestuia, contactaţi
reprezentantul de vânzări sau depozitul regional de unde
s-a livrat produsul. Numărul de telefon îl puteţi găsi pe
chitanţa sau procesul verbal. Vă dorim o utilizare plăcută
a noului aparat electrocasnic.
Conectarea trebuie realizată în conformitate cu
instrucţiunile din secţiunea “Conectarea la liniile electrice
de energie” şi regulamentele şi standardele relevante.
Acest lucru se poate realiza de către un tehnician calificat.
Plăcuţă caracteristici
tehnice
Plăcuţa de caracteristici tehnice care indică informaţiile de
bază ale cuptorului este ataşată de marginea cuptorului şi
este vizibilă când deschideţi uşa cuptorului.
439106
Instrucţiuni de
conectare
3
CUPRINS
439106
IMPORTANT - CITIŢI ÎNAINTE DE A FOLOSI ............................................................5
APARATUL..........................................................................................................................5
Precauţii pentru siguranţă ........................................................................................................5
Avertismente ...................................................................................................................................5
Destinaţia cuptorului ...................................................................................................................6
DESCRIEREA CUPTORULUI ..........................................................................................7
Ventilator de răcire ....................................................................................................................... 7
Întrerupător pentru uşă ..............................................................................................................8
CUPTORUL .........................................................................................................................8
Înainte de prima utilizare a cuptorului ................................................................................8
Pomembna opozorila ..................................................................................................................8
Ceasul programabil electronic cu tehnologie adaptivă, afişaj temperatură şi
afişaj mod de gătit ........................................................................................................................9
Încuietoare/Blocaj pentru siguranţa copiilor ...................................................................11
Funcţionarea cuptorului dvs ...................................................................................................12
Setarea temperaturii cuptorului ........................................................................................... 16
Tehnologia Adaptivă (reglarea temperaturii de gătit setate) ................................ 16
Oprirea cuptorului........................................................................................................................17
Poziţiile raftului
(în funcţie de model) ..................................................................................................................17
Dispozitive telescopice de ghidare (în funcţie de model)
............................... 18
Accesorii cuptor (în funcţie de model) ............................................................................ 18
Filtrul de grăsime ....................................................................................................................... 19
PREPARAREA MÂNCĂRII ........................................................................................... 20
Prepararea produselor de patiserie .................................................................................20
Carne preparată / friptă .......................................................................................................... 23
Grătar şi bronzare ..................................................................................................................... 25
Conservare......................................................................................................................................27
Decongelarea .............................................................................................................................. 28
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA ................................................................................. 29
Curăţare .........................................................................................................................................30
Întreţinerea .................................................................................................................................... 31
Înlocuirea părţilor componente ale cuptorului ............................................................ 34
AVERTIZĂRI SPECIALE ŞI ERORI ............................................................................. 35
Important ....................................................................................................................................... 35
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI CONECTARE ................................................... 36
Precauţii .......................................................................................................................................... 36
Instalarea ........................................................................................................................................ 36
Conexiunea electrică .................................................................................................................37
CARACTERISTICI TEHNICE ......................................................................................... 39
Plăcuţă ............................................................................................................................................. 39
4
IMPORTANT - CITIŢI ÎNAINTE DE A FOLOSI
APARATUL
Precauţii pentru
siguranţă
• Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă
de peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă
şi de cunoştinţe, dacă acestea au fost supravegheate
sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiţii de
siguranţă şi dacă înţeleg riscurile asociate. Copiii nu se
vor juca cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu vor fi
realizate de către copii nesupravegheaţi.
• AVERTISMENT: Aparatul şi componentele sale accesibile
pot deveni fierbinţi în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea elementelor de încălzire. Copiii cu vârste
mai mici de 8 ani vor fi ţinuţi la distanţă dacă nu pot fi
supravegheaţi în permanenţă.
• AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte
de a înlocui lampa, pentru a evita pericolul de electroşoc.
• Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau răzuitoare de
metal pentru a curăţa uşa din sticlă a cuptorului pentru
că acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate determina
distrugerea sticlei.
• Nu folosiţi dispozitive de curăţat cu aburi sau cu presiune
pentru a curăţa plita de gătit, pentru că pot genera
elctroşocuri.
• Aparatul nu este conceput pentru a fi controlat prin
temporizatoare externe sau sisteme speciale de control.
• Aparatul poate fi conectat la sursa de alimentare doar de către un tehnician autorizat
sau de către un expert.
• Intervenţiile asupra aparatului sau repararea acestuia de către o persoană neautorizată
pot cauza răni grave sau avarierea produsului. Reparaţiile trebuie să fie executate doar
de către un tehnician autorizat sau de către un expert.
• În cazul în care cablurile de alimentare ale electrocasnicelor aflate în apropierea acestui
aparat sunt prinse în uşa cuptorului, acestea pot fi avariate, rezultatul putând fi un
scurtcircuit. Aşadar, ţineţi cablurile de alimentare ale altor aparate la o distanţă sigură.
5
439106
Avertismente
• Aparatul trebuie folosit doar pentru gătit. Nu îl folosiţi pentru nici un alt scop, cum ar fi
încălzirea camerei.
• Fiţi foarte atenţi atunci când gătiţi alimente în cuptor. Din pricina temperaturilor
ridicate, tăvile de copt, foile de copt, grătarul şi interiorul cuptorului devin foarte
fierbinţi. Folosiţi întotdeauna mănuşi pentru cuptor.
• Nu acoperiţi pereţii cuptorului cu folie de aluminiu şi nu aşezaţi tăvi de gătit sau alte
vase de gătit pe partea inferioară a cuptorului. Folia de aluminiu poate împiedica
circulaţia aerului în cuptor, poate încetini procesul de gătire şi poate afecta stratul de
email.
• Funcţionarea aparatului este în siguranţă cu și fără ghidajele tăvii.
• Uşa cuptorului devine foarte fierbinte în timpul funcţionării. Pentru a reduce
temperatura suprafeţei exterioare (doar în cazul anumitor modele) este instalată o a
treia uşă din sticlă sau o protecţie suplimentară.
• Balamalele uşii cuptorului pot fi deteriorate dacă sunt supraîncărcate. Nu aşezaţi vase
de gătit grele pe uşa cuptorului şi nu vă lăsaţi pe uşă în timp ce curăţaţi cuptorul.
Înainte de a curăţa cuptorul, scoateţi uşa cuptorului (consultaţi capitolul »Scoaterea
şi reinstalarea uşii cuptorului«). Nu vă sprijiniţi şi nu vă aşezaţi pe uşa deschisă a
cuptorului (copii!).
• Discordanţe posibile în nuanţe de culoare dintre aparate diferite sau componente
într-o singură linie de design pot să apară din cauza factori diferite, așa cum ar fi
unghiuri diferite în care sunt observate aparatele, fundaluri colorate diferite, materiale și
iluminare în încăpere.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie
aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau
magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
Destinaţia cuptorului
439106
6
Aparatul este destinat preparării convenţionale a mâncării
şi nu va fi utilizat pentru alte scopuri. Opţiunile individuale
de utilizare sunt descrise cuprinzător în manualul de
instrucţiuni.
DESCRIEREA CUPTORULUI
Această imagine reprezintă unul dintre modelele cuptorului. Deoarece un grup de
cuptoare pentru care se aplică aceste instrucţiuni. au diferite caracteristice, manualul de
instrucţiuni poate descrie funcţiile şi echipamentul care nu este disponibil pentru cuptorul
dumneavoastră.
1. Panoul de control
2. Mânerul uşii cuptorului
3. Uşa cuptorului
1 Ceasul programabil electronic cu
tehnologie adaptivă, afişaj temperatură
şi afişaj mod de gătit
Aparatul are încorporat un ventilator de răcire care răceşte
carcasa şi panoul de control al aparatului.
439106
Ventilator de răcire
2 Buton on/off (pornire/oprire) şi selector
modul cuptor
7
Întrerupător pentru uşă
Aparatul este dotat cu un întrerupător pentru uşă care
sesizează momentul în care uşa cuptorului este deschisă.
Când uşa este deschisă şi întrerupătorul este activat,
toate sistemele de încălzire sunt oprite pentru a preveni
încălzirea cuptorului cu uşa deschisă.
Această funcţie este, de asemenea, utilă pentru curăţarea
manuală a cuptorului, atunci când doriţi ca lumina
cuptorului să fie aprinsă, iar sistemele de încălzire să fie
oprite.
CUPTORUL
Înainte de prima
utilizare a cuptorului
• Scoateţi toate accesoriile din cuptor şi curăţaţi-le cu apă
caldă şi detergent convenţional. Nu folosiţi agenţi abrazivi
de curăţare.
• Când cuptorul este încălzit pentru prima oară, va emite un
miros de »aparat nou«; prin urmare aerisiţi camera bine
când cuptorul este încins.
Avertizări importante
• Folosiţi tăvi de email sau silicon negru, deoarece transmit
căldura bine.
• Preîncălziţi cuptorul doar dacă se menţionează în mod
special în reţetă sau în tabelele de instrucţiuni din acest
manual.
• La încălzirea unui cuptor gol se utilizează multă energie;
prin urmare, se economiseşte multă energie dacă se
pregătesc consecutiv mai multe tipuri de produse de
patiserie deoarece cuptorul este deja încălzit.
• Cu aproximativ 10 minute înainte de finalizarea procesului
de preparare, cuptorul poate fi oprit. Astfel, economisiţi
energie şi puteţi utiliza căldura acumulată
• Notă: După coacerea în cuptor, ventilatorul de răcire se
va opri din funcţionare. Dacă lăsaţi mâncarea în cuptor,
ventilatorul poate produce umezeală care, la rândul ei,
poate produce condens pe panoul frontal al cuptorului
şi pe uşă. Pentru a preveni acest lucru, setaţi butonul de
selecţie la programul dorit şi fixaţi temperatura la 70 ° C.
Astfel, mâncarea va rămâne caldă.
Sugestie: pentru a menţine cuptorul cald, puteţi, de
asemenea, utiliza programul de curăţare Aqua Clean în
care numai încălzitorul din partea inferioară este activat,
menţinând o temperatură de 70°C.
439106
8
Ceasul programabil
electronic cu
tehnologie adaptivă,
afişaj temperatură şi
afişaj mod de gătit
Tastele senzorului:
A tasta pentru reducerea duratei
B tasta pentru reducerea temperaturii
C tasta pentru creşterea temperaturii
D tasta pentru creşterea duratei
Afişaje:
1 ceas
2 durata de gătit
3 încuietoare – blocaj pentru siguranţa
copiilor
4 afişaj pentru oră
5 afişaj pentru modul de lucru
6 afişaj pentru temperatură
7 simbol pentru funcţionarea
încălzitorului.
• După conectarea aparatului la sursa de alimentare pentru
prima dată sau după o pană de curent, simbolul de afişare
a duratei (1) se va aprinde. Pentru a permite funcţionarea
cuptorului, setaţi mai întâi ora (pe ceas), folosind tastele (A)
şi (D).
• De fiecare dată când apăsaţi o tastă, acest lucru va fi
confirmat printr-un semnal acustic scurt.
• Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele (A) sau (D), ritmul în
care valoarea setată se schimbă va creşte.
• În cazul unei pene de curent electric care durează mai puţin
de două minute, toate setările ceasului vor fi menţinute.
Tastele vor funcţiona mai bine dacă sunt atinse cu o
suprafaţă mai mare a degetului.
SETAREA OREI DIN ZI/CEASULUI
• Atunci când setaţi ceasul, butonul de selecţie a cuptorului
trebuie să fie dezactivat.
• Pentru a seta ceasul, apăsaţi şi ţineţi apăsate timp de trei
secunde tastele de setare a duratei (A) şi (D). Simbolul 1 va
lumina timp de câteva secunde.
9
439106
Temporizatorul electronic afişează CEASUL. De asemenea,
permite setarea DURATEI DE GĂTIT.
• Folosiţi tastele (A) şi (D) ale senzorului pentru a seta
ceasul.
• După câteva secunde, setările vor fi stocate în mod
automat.
După ce aparatul a fost conectat la sursa de
alimentare pentru prima dată sau după o pană de
curent, afişajul ceasului (4) şi simbolul (1) se vor
aprinde. Ceasul poate fi setat imediat utilizând
tastele (A) şi (D).
Din motive de securitate, cuptorul se va opri
automat după o anumită perioadă de timp:
- după 10 ore, dacă temperatura de preparare este
peste 120°C;
- după 24 ore, dacă temperatura de preparare este
sub 120°C.
SETAREA DURATEI DE GĂTIT
• Ceasul electronic permite stabilirea duratei de funcţionare a
cuptorului (timpul de gătit). Cea mai lungă durată posibilă
de setare este de 10 ore.
• Pentru a seta durata de gătit, butonul selectorului trebuie
să fie fixat pe modul de gătit dorit. (În modul Pre-încălzire
rapidă, durata nu poate fi setată.)
• Apăsaţi tastele (A) sau (D) pentru a seta durata de gătit.
Pentru fiecare sistem, durata de gătit este deja presetată
(a se vedea tabelul pentru gătit pentru tipul selectat de
alimente). Durata presetată poate fi ajustat cu ajutorul
tastelor (A) şi (D).
• După expirarea timpului setat, cuptorul se va opri în mod
automat din funcţionare (sfârşitul operaţiunii de gătit).
Un semnal acustic intermitent se va auzi şi acesta poate fi
oprit prin atingerea oricărei taste. După un minut, semnalul
acustic se va opri automat. Simbolul (2) şi simbolul (_: __)
se aprind intermitent. Pentru a continua gătita, apăsaţi
tasta (D) şi fixaţi o nouă durată de gătit, dacă este necesar.
Resetarea imediată a
setărilor pentru durata
de gătit
439106
10
Apăsaţi tastele (A) şi (D) simultan şi ţineţi-le apăsate timp
de 3 secunde. Un scurt semnal sonor se va auzi. Setările
duratei şi simbolul (2) vor dispărea de pe afişaj. Va apărea
ora curentă (ceasul).
Ceasul programabil vă permite blocarea comenzilor
aparatului pentru a preveni activarea nedorită a cuptorului.
Înainte de activarea siguranţei, butonul de selectare al
cuptorului trebuie să fie dezactivat.
PENTRU ACTIVARE:
Apăsaţi tastele (C) şi (D) simultan şi ţineţi-le apăsate timp
de 3 secunde. Un semnal sonor se va auzi şi va apărea
simbolul (3). Comenzile aparatului sunt acum blocate.
Daca rotiţi butonul selector al cuptorului în timp ce
aparatul este blocat, cuptorul nu va porni şi afişajul
modului de gătit (5) se va aprinde.
PENTRU DEZACTIVARE:
Apăsaţi tastele (C) şi (D) simultan şi ţineţi-le apăsate
timp de 3 secunde. Un semnal acustic scurt va fi emis şi
simbolul (3) va dispărea de pe ecranul de afişare. Cuptorul
poate fi acum utilizat din nou.
439106
Încuietoare/Blocaj
pentru siguranţa
copiilor
11
Funcţionarea
cuptorului dvs
Buton on/off (pornire/oprire) şi selector modul cuptor
Rotiţi butonul selector la modul de gătit/sistemul de
gătit dorit sau la tipul de mâncare dorit. Modul de gătit
şi temperatura presetată va apărea pe display. Cuptorul
începe să funcţioneze.
-
-
-
Nu este potrivită pentru gătit.
Pâine
190
275
0:55
1
2
Coaceţi în tava de copt puţin
adâncă / vas de bucătărie din
tablă.
4
3*
Gătitul / grill pe grătarul aşezat
pe dispozitivele de ghidare 4, 3*;
o tavă adâncă trebuie aşezată
pe dispozitivele de ghidare 2, iar
uşa cuptorului trebuie închisă.
Întoarceţi mâncarea pe cealaltă
parte.
4
3*
Gătitul / grill pe grătarul aşezat
pe dispozitivele de ghidare 4, 3*;
o tavă adâncă trebuie aşezată
pe dispozitivele de ghidare 2, iar
uşa cuptorului trebuie închisă.
Întoarceţi mâncarea pe cealaltă
parte.
Cotlete, peşte
(bucăţi mai mici)
Cotlete, carne,
peşte (bucăţi mai
mari)
439106
12
240
240
275
275
0:23
0:25
Cantitate (kg)
2x0,2
4x0,2
Pui
170
275
1:05
1
2
Frigeţi puiul pe grătar în al
doilea dispozitiv de ghidare,
aşezând şi tava adâncă în
dispozitivul de ghidare din
capăt.
Pizza
200
275
0:19
1x0,5
2
Coaceţi în tava de copt puţin
adâncă / vas de bucătărie din
tablă.
Produse mici de
patiserie, prăjituri
160
275
0:26
2x0,3
2,3
Coaceţi în tăvile de copt puţin
adânci pe două niveluri /
dispozitive de ghidare simultan.
Mod iniţial de operare
Durata de gătit
presetată (h/min)
275
Atenţionare
Temperatura maximă
posibilă (°C)
160
Nivel raft (înălţime)
(de jos)
Temperatură iniţială
(°C)
Preîncălzire rapidă
Simbol
Fel de mâncare/
Function
Tabel pentru prepararea anumitor tipuri de alimente
60
230
-
-
Decongelare
Curăţare
70
90
Mod iniţial de operare
Încălzirea felului
de mâncare
Atenţionare
Durata de gătit
presetată (h/min)
0:45
Nivel raft (înălţime)
(de jos)
Temperatura maximă
posibilă (°C)
230
Cantitate (kg)
Temperatură iniţială
(°C)
180
Fel de mâncare/
Function
Simbol
Conservare
2
2
-
0:30
-
-
2
Aşezaţi mâncarea pe grătar,
tava adâncă trebuie instalată
pe dispozitivul de ghidare din
capăt.
2
Turnaţi 0.5 l de apă în tava de
copt şi aşezaţi-o în dispozitvul
de ghidare din spate. După 30
minute, resturile de mâncare
de pe suprafeţele de email ale
cuptorului se vor înmuia şi vor
putea fi îndepărtate cu o cârpă
umedă.
439106
Notă: Un punct lângă simbolul mâncării înseamnă că cuptorul trebuie preîncălzit la
temperatura indicată înainte să aşezaţi mâncarea în el. Cu un încălzitor grill mai mare sau
mic, preîncălzirea durează aproximativ 5 minute.
13
( ) Încălzitor superior / inferior
Încălzitoarele de pe partea superioară şi partea inferioară
a le cuptorului încălzesc uniform interiorul cuptorului.
Produsele de patiserie şi carnea pot fi preparate doar pe
un singur nivel.
Temperatura iniţală este de 200°C.
( ) Grill
Doar încălzitorul infra / grill, o parte din marele grill, va
funcţiona.
Este recomandabil pentru pregătirea de grătare cu mici
cantităţi sandvişuri, cârnaţi, sau pentru a prăji pâine.
Temperatura este presetată la 240°C.
( ) Grătar mare
În acest mod de funcţionare, încălzitorul superior şi
încălzitorul cu infraroşu sunt activate simultan. Încălzitorul
cu infraroşu instalat în interiorul cuptorului în partea
superioară radiază căldură direct. . Pentru a încălzi mai
bine sau pentru o utilizare optimă a întregii suprafeţe a
grătarului, este activat şi încălzitorul superior.
Acest mod de funcţionare este potrivit pentru prepararea
bucăţ ilor mici de carne, cum ar fi fripturi, cotlete, coapse
etc.
Temperatura iniţală este de 240°C.
( ) Grătar şi ventilare
În acest mod de funcţionare, încălzitorul cu infraroşu şi
ventilatorul sunt activate simultan. Este potrivit pentru
carne preparată la grătat şi bucăţi mari de carne de porc
sau pasăre pe un singur nivel. Este, se asemenea, potrivită
pentru gratinare sau pentru a obţine o crustă maronie.
Temperatura iniţală este de 170°C.
439106
( ) Aer cald şi încălzitorul inferior
În acest mod de funcţionare, încălzitorul inferior şi
ventilatorul cald funcţionează simultan. Acesta este
potrivit în special pentru prepararea pizzei. Este, de
asemenea, ideal pentru produsele de patiserie moi sau
grele, prajituri cu fructe făcute din aluat crescut , produse
de patiserie mici sau prăjituri cu brânză.
Temperatura iniţală este de 200°C.
14
( ) Aer cald
În acest mod de funcţionare, încălzitorul rotund şi
ventilatorul funcţionează simultan. Ventilatorul din peretele
din spate al cuptorului suflă aer în jurul aluatului. Acest
mod de operare este potrivit pentru carnea rotisată şi
pentru produsele de patiserie preparate pe mai multe
nivele în acelaşi timp. Temperatura de preparare trebuie să
fie mai mică decât modurile convenţionale de funcţionare.
Temperatura iniţală este de 160°C.
( ) Conservare
Acest mod de preparare este util atunci când se fac
conserve în borcane din sticlă. Temperatura presetata este
de 180 ° C (a se vedea secţiunea Conserve).
( ) Decongelare
Cu acest mod, aerul circulă fără ca radiatorul să fie pornit.
Funcţionează doar ventilatorul. Acesta este folosit pentru
decongelarea uşoară sau dezgheţarea mâncării îngheţate.
( )Încălzitorul inferior
Încălzitorul inferior poate fi utilizat pentru curăţarea
cuptorului.
Mai multe detalii despre curăţare se pot găsi în capitolul
“Curăţare şi mentenanţă”.
Doar încălzitorul din capătul cuptorului va funcţiona în
acest mod.
15
439106
( ) Încălzitorul inferior şi ventilatorul
În acest modul, încălzitorul inferior şi ventilatorul vor
funcţiona simultan. Acest mod de funcţionare este potrivit
atât pentru încălzirea felurilor de mâncare, cât şi pentru
coacerea unor produse de patiserie uşor crescute şi
pentru păstrarea fructelor şi legumelor.
Folosiţi primul dispozitiv de ghidare din capăt şi tăvi
de copt care nu sunt prea înalte, întrucât aerul încălzit
trebuie să circule în jurul părţii superioare a mâncării, de
asemenea.
Temperatura este presetată la 60°C.
Setarea temperaturii
cuptorului
Folosiţi ceasul electronic programabil pentru a seta atât
durata, cât şi temperatura de gătit.
• De îndată ce rotiţi butonul selectorului, sistemul
sau modul de gătit relevant va fi afişat împreună cu
temperatura presetată. Semnul ° C va lumina intermitent
timp de câteva secunde.
• Atingeţi tastele (B) şi (D) pentru a seta temperatura
dorită în intervalul 30 - 275 ° C, în paşi de 5 ° C.
Temperatura maximă este limitată pentru unele moduri
de gătit. De fiecare dată când atingeţi una dintre taste,
temperatura este reglată cu câte un pas. Dacă atingeţi şi
menţineţi apăsată o tastă, ritmul de ajustare a valorii va
creşte.
• Creşterea temperaturii reale în cuptor va fi afişată în
paşi de 5 ° C. Atât timp cât temperatura în cuptor
este sub 30 ° C, se va afişa »--- ° C«. Simbolul (7)
este de asemenea, afişat, ceea ce indică funcţionarea
încălzitorului.
• Odată ce temperatura setată pentru cuptorul este
atinsă, simbolul (7) va dispărea şi un semnal sonor scurt
va fi emis.
• În timpul procesului de gătit, temperatura este
menţinută prin funcţionarea alternativă a încălzitoarelor.
De fiecare dată când încălzitoarele sunt activate, va
apărea simbolul (7).
• Temperatura de gătit poate fi ajustată în orice moment.
Tehnologia Adaptivă
(reglarea temperaturii
de gătit setate)
Ceasul programabil oferă posibilitatea de a memora
setarea temperaturii cel mai frecvent utilizate. Această
funcţie este activată în mod implicit; acesta poate fi
dezactivată dacă se doreşte.
• Atunci când cuptorul este pornit, următoarele simboluri
vor fi afişate pentru scurt timp pe ecranul de afişare (6)
»On« - funcţia activată sau »OF« - funcţia dezactivată.
• Când funcţia este activată, ceasul va seta temperatura
care a fost cel mai frecvent setată în ultimele 5 ocazii
când a fost selectat acest mod de gătit. Setările pentru
toate sesiunile de gătit cu o durată mai mare de 1 minut
sunt memorate.
• Fiecare sistem al cuptorului are un program de memorie
dedicată.
Dezactivarea funcţiei adaptive:
439106
• Butonul selectorului trebuie să fie dezactivat.
• Atingeţi tasta (C) şi ţineţi-o apăsată timp de 3 secunde.
Un semnal acustic va fi emis şi următorul simbol va
apărea pe ecranul de afişare (6): »OF«.
16
Reactivarea funcţiei adaptive:
• Butonul selectorului trebuie să fie dezactivat.
• Atingeţi tasta (C) şi ţineţi-o apăsată timp de 3 secunde.
Un semnal acustic va fi emis şi următorul simbol va
apărea pe ecranul de afişare (6): »On«.
Ştergerea memoriei funcţiei adaptive - revenire la
presetările producătorului
• Butonul selectorului trebuie să fie dezactivat.
• Atingeţi tasta (B) şi ţineţi-o apăsată timp de 3 secunde.
Un semnal acustic va fi emis şi următorul simbol va
apărea pe ecranul de afişare (6): »rES«.
• Toate setările de temperatură vor reveni la presetările
producătorului, după cum este indicat în tabelul pentru
gătit.
La finalizarea procesului de gătit, rotiţi butonul selector
la poziţia „zero”. Aceasta va întrerupe de asemenea şi
va şterge toate funcţiile cronometrului (vezi secţiunea
„Setarea funcţiilor cronometrului”); cronometrul va trece la
afişarea orei.
La finalizarea gătitului şi atunci când cuptorul este oprit,
afişajul temperaturii va indica temperatura care scade
până ce ajunge la 50°C.
Poziţiile raftului
(în funcţie de model)
• Accesoriile (grătarul, tava de copt) pot fi introduse în
cuptor pe patru nivele de înălţime.
• Vă rugăm să reţineţi că nivelele sunt marcate cu numere
succesive, pornind de la partea de jos. (Fiecare nivel
este descris în detaliu în tabelele pentru gătit, de mai
jos.)
439106
Oprirea cuptorului
17
Dispozitive telescopice
de ghidare (în funcţie
de model)
Caracteristicile nivelelor al 2-lea, al 3-lea şi al 4-lea al
ghidajelor telescopice.
Poziţiile detaşabile conţin (în funcţie de model):
- trei dispozitive de ghidare pot fi scoase parţial.
- un dispozitiv de ghidare poate fi scos complet iar două
pot fi scoase parţial sau
- trei dispozitive de ghidare care pot fi scoase complet
Dispozitivele telescopice de ghidare scoase prin
tragere şi alte accesorii ale cuptorului se vor
încinge! Folosiţi o mănuşă de bucătărie sau o
protecţie similară când le utilizaţi.
• Pentru introducerea grătarului, a tăvii sau a tăvii de picurare,
trageţi mai întâi de dispozitivul telescopic de ghidare al
poziţiei dorit.
• Amplasaţi grătarul sau tava întinsă sau adâncă pe
dispozitivul de scoatere şi împingeţi-l în cuptor cu mâna.
Închideţi uşa cuptorului când dispozitivele telescopice
de ghidare s-au retras complet.
Accesorii cuptor (în
funcţie de model)
Grătarul pe care se aşează vasul cu mâncare sau direct
mâncarea.
Pe gratarul ghidajelor este montat un sistem de
oprire. Pentru a trage spre dumneavoastra gratarul,
ridicati-l usor atunci cand ajunge la sistemul de
oprire.
Tava întinsă este destinată preparării produselor de
patiserie şi a prăjiturilor.
Tava adâncă este destinată preparării cărnoo şi produselor
de patiserie moi;poate fi folosită şi ca tavă de picurare.
439106
Dacă nu folosiţi grill-ul, sau dacă tava adâncă
este folosită doar ca tavă de picurare în timpul
prăjirii, tava adâncă nu trebuie amplasată pe primul
dispozitiv de ghidare.
18
Peretele din spatele cuptorului este îmbrăcat într-un strat
catalitic care poate fi instalat sau îndepărtat doar de către
un expert autorizat sau un tehnician de service.
Atunci când frigeţi carne, utilizarea filtrului de grăsime este
foarte recomandată. Filtrul de grăsime, instalat pe peretele
din spatele cuptorului, protejează de grăsime ventilatorul,
încălzitorul de pe colţ şi cuptorul. Atunci când coaceţi
produse de patiserie, scoateţi întotdeauna filtrul. Dacă
filtrul de grăsime se află la locul lui atunci când coaceţi
rulouri cu aluat dospit, rezultatele pot fi sub aşteptările
dvs.
439106
Filtrul de grăsime
(în funcţie de model)
19
PREPARAREA MÂNCĂRII
Prepararea produselor
de patiserie
• Pentru produsele de patiserie , ,
folosiţi modul
de operare. (Utilizarea cuptorului cu modul sau sistemul
selectat depinde de modelul aparatului).
• Când pregătiţi produse de patiserie, scoateţi filtrul de
grăsime
Instrucţiuni
• Când pregătiţi produsele de patiserie, urmaţi instrucţiunile
cu privire la poziţia dispozitivului de ghidare/a raftului,
temperatura şi timpul de preparare indicat în tabelul de
preparare a produselor de patiserie. Nu vă prejudiciaţi prin
experienţa pe care o aveţi cu alt cuptor. Valorile indicate
în tabelul de preparare sunt definite şi verificate în special
pentru acest cuptor.
Prepararea produselor de patiserie cu ajutorul
radiatorului superior şi inferior
• Coaceţi produsele de patiserie doar pe o singură poziţie.
• Combinaţiile radiatoarelor superior/inferior este
corespunzătoare în special pentru prepararea diferitelor
tipuri de produse de patiserie, pâine şi carne.
• Utilizaţi tăvile de culoare închisă. Tăvile de culoare deschisă
reflectă căldura, ceea ce duce la rezultate slabe (bronzare).
Amplasaţi modelele pe grătare. Dacă utilizaţi tava
prevăzută, scoateţi grătarul.
• Preîncălzirea scade durata de preparare. Puneţi mâncarea
în cuptor doar când a ajuns la temperatura selectată,
ex. când lampa de control (lampa de funcţionare a
radiatorului) se stinge pentru prima oară.
439106
20
Prepararea produselor de patiserie cu aer cald
Prepararea produselor de patiserie cu aer cald este destinată
în special preparării simultane pe mai multe poziţii ale
dispozitivului de ghidare/rafturilor, în special când pregătiţi
produsele de patiserie mici în tăvi întinse. Se recomandă
preîncălzirea, şi utilizarea poziţiei a doua şi a treia ale
dispozitivului de ghidare. Acest mod este de asemenea
corespunzător pentru produsele de patiserie moi şi pentru
prăjiturile cu fructe (în acest caz, preparaţi doar pe o singură
poziţie).
• Temperatura este în mod normal setată la minim în
comparaţie cu temperatura setată pentru prepararea prin
combinaţia radiatorului superior/inferior (vezi tabelul de
preparare a produselor de patiserie).
• Pot fi coapte simultan diferite tipuri de produse de patiserie
dacă temperatura necesară este cel puţin aceeaşi pentru
toate.
• Timpul de preparare poate varia, chiar şi pentru tăvile
egale. Când coaceţi simultan în tăvi diferite – pe două sau
trei poziţii, timpul de preparare pentru fiecare tavă poate fi
diferit. Va trebui să scoateţi una dintre tăvi (în mod normal
va fi tava cea mai de sus).
• Dacă este posibil, pregătiţi produsele de patiserie mici,
precum prăjiturelele cu aceeaşi grosime şi înălţime.
Produsele de patiserie se vor bronza inegal!
• Când coaceţi mai multe tipuri de produse de patiserie
simultan, în cuptor se va forma o cantitate semnificativă
de abur, rezultată prin acumularea condensului pe uşa
cuptorului.
Sfaturi despre prepararea produselor de patiserie
Sunt produsele de patiserie gata?
Folosiţi un beţişor de lemn pentru a găuri produsul în vârf.
Când nu rămân urme de aluat atunci când scoateţi beţişorul,
produsul este gata. Închideţi cuptorul şi folosiţi căldura
acumulată rămasă.
Produsul de patiserie s-a stricat
Verificaţi reţeta. Data viitoare, folosiţi mai puţin lichid. Urmaţi
instrucţiunile cu privire la timpul de amestecare /batere, în
special când folosiţi aparate electrocasnice mici.
Produsul de patiserie este prea deschis la culoare
Data viitoare, utilizaţi o tavă de culoare închisă, puneţi tava pe
o poziţie mai jos sau porniţi radiatorul inferior spre sfârşitul
procesului de preparare.
Observaţii cu privire la tabelul de pregătire a produselor de
patiserie:
• Două valori sunt indicate pentru temperatură, joasă sau
înaltă. Iniţial, setaţi temperatura joasă; dacă produsul nu
este suficient de bronzat, data viitoare măriţi temperatura.
• Timpul de preparare conţine date estimative şi pot varia
datorită unui număr de circumstanţe.
• Valoarea imprimată cu litere bolduite din tabelul de
temperatură indică cel mai potrivit mod de operare pentru
un anumit tip de produs de patiserie.
• Indicaţia * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit
utilizând modul de operare selectat corespunzător.
• Când utilizaţi hârtie pentru preparare, asiguraţi-vă că
rezistă la temperaturi ridicate.
21
439106
Produsul de patiserie cu umplutură umedă (ex. prăjitura cu
brânză) nu este coaptă complet
Data viitoare, reduceţi temperatura şi extindeţi timpul de
preparare.
Tabel preparare produse de patiserie pentru modul de operare combinat cu radiator
superior şi inferior sau cu aer cald
Tipul produsului de patiserie
Dispozitiv
de ghidare
(de jos)
Temperature
(°C)
Dispozitiv
de ghidare
(de jos)
Temperature
(°C)
Dispozitiv
de ghidare
Chec, prăjitură ineluş
1
160-170
1
150-160
50-70
Prăjitură dreptunghiulară
1
160-170
1
150-160
55-70
Prăjitură coaptă în tavă
rotundă
1
160-170
2
150-160
45-60
Plăcintă cu brânză
1
170-180
2
150-160
65-85
Prăjitură fructe, foietaj dulce
1
180-190
2
160-170
50-70
Produse dulci
Prăjitură cu fructe cu cremă
1
170-180
2
160-170
60-70
Pandişpan*
1
170-180
2
150-160
30-40
Prăjitura îngheţată
2
180-190
2
160-170
25-35
Prăjitură cu fructe, aluat mixt
2
170-180
2
150-160
45-65
Prăjitură cu cireşe
2
180-200
2
150-160
35-60
Rulou pandişpan*
2
180-190
2
160-170
15-25
Prăjitură cu aluat dospit
2
160-170
2
150-160
25-35
Hefezopf (aluat dospit)
2
180-200
2
160-170
35-50
Tort
2
170-180
2
150-160
45-70
Plăcintă cu mere
2
180-200
2
170-180
40-60
Gogoşi preparate în cuptor
1
170-180
2
150-160
40-55
50-65
Foietaj cu chimen
Quche Lorraine
1
190-210
2
170-180
Pizza*
2
210-230
2
190-210
25-45
Pâine
2
190-210
2
170-180
50-60
Chiflă*
2
200-220
2
180-190
30-40
Foietaj subţire
Prăjituri scurte *
2
160-170
2
150-160
15-25
Merengue *
2
160-170
2
150-160
15-28
Aluat dospit
2
180-190
2
170-180
20-35
Produse din aluat în foi
2
190-200
2
170-180
20-30
Choux (umplute cu cremă)
2
180-190
2
180-190
25-45
Sufle de orez
1
190-200
2
180-190
35-50
Sufle de brânză proaspătă
1
190-200
2
180-190
40-50
50-70
Sufle
Produse de patiserie
îngheţate
Plăcintă cu mere, brânză
2
180-200
2
170-180
Plăcintă cu brânză
2
180-190
2
160-170
65-85
Pizza
2
200-220
2
170-180
20-30
Cartofi prăjiţi pentru cuptor*
2
200-220
2
170-180
20-35
Crochete
2
200-220
2
170-180
20-35
439106
Notă: Numărul dispozitivului de ghidare se referă la grătarul pe care se aşează tăvile mici
sau tăvile rotunde şi tăvile întinse. Tăvile adânci nu trebuie introduse în primul dispozitiv
de ghidare.
22
Tabelul pentru prepararea produselor de patiserie cu aer cald şi radiatorul inferior
Dispozitiv ghidare
(de jos)
Temperature (°C)
Perioada (minute)
65-80
Plăcintă cu brânză (750g brânză)
2
150-160
Pizza * - aluat dospit
2
200-210
15-20
Quiche Loraine – aluat cu crustă
subţire
2
180-200
35-40
Plăcintă de mere cu îngheţată
aluat dospit
2
150-160
35-40
Prăjitură cu fructe – aluat mixt
2
150-160
45-55
Plăcintă cu mere – foietaj
2
170-180
45-65
Carne preparată /
friptă
• Pentru prepararea cărnii, folosiţi cele 2 ,
moduri de
operare.
• Datele bolduite reprezintă cel mai corespunzător mod
de operare pentru un tip specific de carne.
• Când preparaţi carnea, se recomandă utilizarea filtrului
de grăsime.(în funcţie de model).
Sfaturi pentru utilizarea vaselor de gătit
• Carnea se poate pregăti în vase de email, vase de iena
(Pyrex), vase din argilă sau metal.
• Tăvile din inox sunt mai puţin corespunzătoare deoarece
reflectă căldura.
• Dacă friptura este acoperită, va fi mai suculentă, şi
cuptorul nu se va murdări.
• Într-o tavă fără capac, friptura se va bronza mai repede.
Observaţii cu privire la prepararea cărnii
• Tabelul de preparare a cărnii indică temperaturile
recomandate, ghidarea/poziţia pe raft şi timpul de
preparare. Deoarece perioada de preparare depinde de
tipul, greutatea şi calitate cărnii, acestea trebuie reglate.
• Prepararea cărnii de porc, de pui şi a peştelui în cuptor
este economică doar dacă greutatea lor depăşeşte 1 kg.
• Când preparaţi carnea, adăugaţi lichide suficiente pentru
a preveni arderea în tavă a grăsimii şi a sucului provenite
din carne. Acest lucru înseamnă că în cazul timpului de
preparare mai lung, friptura trebuie verificată din când în
când, şi trebuie adăugat lichid.
• La jumătatea timpului de preparare, întoarceţi friptura, în
special dacă este preparată în tavă. Pentru rezultate mai
bune, începeţi programul de preparare la foc mic.
• Când pregătiţi bucăţi mai mari de carne, pe uşa
cuptorului se poate acumula condens. Acesta este un
fenomen natural care nu poate afecta funcţionarea
aparatului. După preparare, ştergeţi uşa şi sticla uşii.
• Pentru prevenirea acumulării de condens, nu lăsaţi
vasele să se răcească în cuptor.
23
439106
Tip de foietaj
Tabel de pregătire a cărnii prin combinaţie radiator superior/inferior
Tip de carne
Greutate
(g)
Ghidare
(de jos)
Temperatura (°C)
Ghidare
(de jos)
Temperatura (°C)
Perioada
(min.)
Carne de vacă la cuptor
1000
2
190-210
2
180-190
100-120
Carne de vacă la cuptor
1500
2
190-210
2
170-180
120-150
Friptură de vacă, mediu
1000
2
200-210
2
180-200
30-50
Friptură vacă, bine
pregătită
1000
2
200-210
2
180-200
40-60
140-160
Carne de vită
Carne de porc
Friptură de porc, incl.
şorici
1500
2
180-190
2
170-180
Burtă de porc
1500
2
190-200
2
170-180
120-150
Burtă de porc
2000
2
180-200
2
160-170
150-180
Ceafă
1500
2
190-200
2
160-170
120-140
Rulou de porc
1500
2
190-200
2
160-170
120-140
Cotlet
1500
2
180-200
2
160-170
100-120
Carne tocată (ruladă din
carne de porc)
1500
2
200-210
2
170-180
60-70
Ruladă din carne de viţel
1500
2
180-200
2
170-190
90-120
Friptură de viţel
1700
2
180-200
2
170-180
120-130
File de miel
1500
2
190-200
2
170-180
100-120
Friptură de oaie
1500
2
190-200
2
170-180
120-130
File de iepure
1500
2
190-200
2
180-190
100-120
Friptură de căprioară
1500
2
190-200
2
170-180
100-120
Friptură de mistreţ
1500
2
190-200
2
170-180
100-120
60-80
Carne de viţel
Miel
Vânat
Pui
Pui, întreg
1200
2
190-200
2
180-190
Pui
1500
2
190-200
2
180-190
70-90
Raţă
1700
2
180-190
2
160-170
120-150
Gâscă
4000
2
160-170
2
150-160
180-200
Curcan
5000
2
150-160
2
140-150
180-240
Peşte
Peşte întreg
1000
2
190-200
2
170-180
50-60
Sufle de peşte
1500
2
180-200
2
150-170
50-70
Notă: Indicaţia se aplică tăvii adânci; tăvile mai mici trebuie aşezate pe grătarul introdus
pe primul dispozitiv de ghidare –
; primul – al doilea dispozitiv de
– . (Tava adâncă nu
poate fi introdusă în primul dispozitiv de ghidare din capăt.
439106
24
• Când preparaţi carnea pe grătar, trebuie să aveţi grijă.
Temperaturile ridicate şi radiatorul cu infraroşu încălzesc
grătarul şi alte părţi ale cuptorului; folosiţi mănuşi de
bucătărie de protecţie şi cleşti speciali pentru carne.
• Grăsimea încinsă poate ţâşni din carnea străpunsă (ex. din
cârnaţi). Pentru a evita arsurile, folosiţi cleşti pentru carne.
• Când preparaţi carnea la grătar, controlaţi acest procesul
tot timpul. Datorită temperaturii ridicate, carnea se poate
arde repede!
• Nu lăsaţi copii în preajma grătarului.
• Prăjirea cu radiatorul cu infraroşu este recomandată pentru
prepararea crocantă şi cu puţine grăsimi a cârnaţilor,
bucăţilor mari de carne şi peştelui la grătar (friptură,
cotlete, file de somon, etc.) sau pâinii prăjite, precum şi
bronzarea acestora.
Sfaturi de utilizare a funcţiei grill-ului
• Când utilizaţi grill-ul, uşa cuptorului trebuie să fie
întotdeauna închisă.
• Tabelul de preparare pe grătar indică temperatura
recomandată, poziţia şi timpul de preparare. Deoarece
timpul de preparare depinde de tipul, calitatea, greutatea şi
calitatea cărnii, trebuie reglat.
• Când pregătiţi carnea, se recomandă utilizarea filtrului de
grăsime (în funcţie de model).
• Radiatorul cu infraroşu (mod de operare cu grill mare şi
grill) trebuie preîncălzit pentru cinci minute.
• Când gătiţi pe grătar, turnaţi ulei peste carne pentru a
preveni lipirea acesteia de grătar.
• Puneţi bucăţi subţiri de carne pe grătar şi introduceţi-l pe
poziţia a patra.
• Introduceţi tava, care în acest caz va servi drept tavă
de picurare, pe prima şi a doua poziţie pentru a aduna
grăsimea şi sucul din carne.
• Carnea la grătar trebuie întoarsa la jumătatea timpului de
preparare. Prăjiţi prima parte mai mult decât cealaltă.
• Când pregătiţi bucăţi mari de carne pe grătar (pui, peşte),
introduceţi grătarul pe poziţia a doua şi tava de picurare pe
prima poziţie.
• Bucăţile mai subţiri de carne trebuie întoarse o singură
dată, în timp ce cele groase trebuie întoarse de mai multe
ori. Folosiţi cleştii pentru carne pentru a întoarce carnea,
pentru a preveni pierderea sucului.
• Carnea mai închisă la culoare se va bronza mai bine şi mai
repede decât carnea de porc sau viţel.
• După utilizarea grill-ului, curăţaţi cuptorul şi accesoriile de
fiecare dată pentru a preveni arderea murdăriei pe cuptor
la următoarea utilizare.
25
439106
Grătar şi bronzare
Tabel pregătire – Grill mare
Tip de mâncare
Greutate
(g)
Poziţia
(de jos)
Temperatura (°C)
Temperatura (°C)
Perioada
(min)
Carne şi cârnaţi
4 antricoate de vită, în sânge
4 antricoate de vită, mediu
180g/buc.
4
240
-
14-16
“
4
240
-
16-20
4 antricoate de vită, bine prăjite
“
4
240
-
18-21
4 cotlete de porc
“
4
240
-
19-23
4 cotlete de viţel
“
4
240
-
20-24
4 fripturi de viţel
“
4
240
-
19-22
6 cotlete de miel
100g/buc.
4
240
-
15-19
8 cârnaţi
100g/buc.
4
240
-
11-14
3 bucăţi de ruladă de carne
200g/buc.
4
240
-
9-15
600g
2
-
180-190
25 (1.parte)
20 (2.parte)
600
3
240
-
19-22
200g/buc.
2
-
170-180
45-50
1,5-3
1/2 pui
Peşte
Bucăţi de somn
4 păstrăvi
Pâine prăjită
6 felii pâine albă
/
4
240
-
4 felii pâine din făină mixtă
/
4
240
-
2-3
Sandviş cu pâine prăjită
/
4
240
-
3,5-7
80-100
Carne / pui*
Raţă*
2000
2
210
150-170
Pui*
1500
2
210-220
160-170
60-85
Friptură de porc
1500
2
-
150-160
90-120
Ceafă de porc
1500
2
-
150-160
120-160
Ruladă de porc
1000
2
-
150-160
120-140
Friptură de vacă / file de vacă
1500
2
-
170-180
40-80
Legume gratinate **
Conopidă, nap
750
2
-
210-230
15-25
Sparanghel
750
2
-
210-230
15-25
439106
Notă: poziţia se referă la grătarul pe care aşezaţi carnea; la secţiunea carne/pui, poziţia se
referă la tava adâncă, în cazul puiului se referă la grătar.
Când pregătiţi carnea la tavă, asiguraţi-vă că există suficient lichid în tavă pentru a preveni
arderea cărnii; la aproximativ jumătate din timpul necesar de preparare, întoarceţi bucăţile de
carne. Când preparaţi carne pe grătar, introduceţi tava adâncă pe prima sau a doua poziţie;
astfel, aceasta va servi drept tavă de picurare (vezi sfaturi pentru prepararea cărnii la grătar).
Recomandări: Uscaţi păstrăvul cu un prosop de hârtie. Adăugaţi pătrunjel, sare şi usturoi în
abdomenul peştelui, ungeţi-l cu ulei în exterior şi puneţi-l pe grătar. Nu-l întoarceţi în timpul
prăjirii.
* Acest timp de carne poate fi preparat pe ţepuşă rotativă (vezi instrucţiunile pentru ţepuşa
rotativă).
** Legumele sunt mai întâi pregătite parţial şi acoperite cu sos béchamel şi brânză rasă. Folosiţi
tava de sticlă mică şi aşezaţi-o pe grătar.
26
Tabel preparare - grill
Tip mâncare
Greutate (g)
Poziţie (de
jos)
Temperatura
(°C)
Temperatura
(°C)
Perioada
(min.)
180g/buc.
4
240
-
18-21
4
240
-
20-22
Carne şi cârnaţi
fripturi de vită, bine prăjite
2 cotlete
2 fripturi de ceafă de porc
180g/buc.
4
240
4 cârnaţi la grătar
100g/buc.
4
240
-
4 sandvişuri cu pâine prăjită
4
240
-
Pâine prăjită - bronzare
4
240
11-14
5-7
3-4
200g/buc.
2
-
160-170
40-50
Pui – la grătar
1500g
2
-
160-170
60-80
Ceafă de porc – tavă adâncă
1500g
2
-
150-160
120-160
Conservare
Pentru conservarea alimentelor, folosiţi modul de operare
încălzitor inferior + ventilator
Preparaţi alimentele care urmează a fi conservate şi
borcanele ca în modul obişnuit. Folosiţi borcane standard
cu etanşare de cauciuc şi capac de sticlă. Nu folosiţi
borcane cu capac de metal sau capace cu filet şi cutii
de metal. Este de preferat ca borcanele sa aibă aceeaşi
dimensiune, umplute cu acelaşi fel de alimente şi bine
sigilate. Puteţi introduce în cuptor până la 6 borcane de 1
litru simultan.
• Folosiţi doar alimente proaspete.
• Turnaţi aproximativ un litru de apă fiartă (aproximativ
70°C) în tava adâncă pentru a asigura nivelul de
umiditate necesar în cuptor. Introduceţi borcanele în
cuptor astfel încât să nu se atingă de pereţi sau unul de
altul (vezi imaginea). Capacele de cauciuc trebuie udate
înainte.
• Introduceţi tava adâncă cu borcane pe a doua poziţie de
jos. În timpul conservării, verificaţi borcanele; lăsaţi-le în
cuptor până când conţinutul borcanelor începe să fiarbă
– apar bule în primul borcan. Observaţi că timpul de
preparare pentru tabelul de conservare de mai jos.
• Pentru a preveni formarea condensului pe panoul
frontal şi uşa cuptorului după încheierea programului de
Conservare, nu opriţi cuptorul, ci mai degrabă reduceţi
temperatura la valoarea minimă (30°C) pentru un
timp. Astfel, ventilatorul va continua să funcţioneze, iar
cuptorul se va răci treptat.
439106
3 păstrăvi – la grătare
18-22
27
Tavbel conservare
Alimentele conservate
Cantitate
T=170-180°C, până
la fierbere
(min.)
După apariţia
bulelor
Timp de răcire
(în cuptor
(min)
Fructe
Căpşuni
6x1 litru
aprox. 40-55
oprire
25
Drupe
6x1 litru
aprox. 40-55
oprire
30
Piure de mere
6x1 litru
aprox. 40-55
oprire
35
Legume
Castravecior acru
6x1 litru
aprox. 40 la 55
oprire
30
Fasole, morcovi
6x1 litru
aprox. 40 la 55
Setaţi la120°C,
60 min
30
Durata: durata din tabel este aproximativă. Durata poate varia datorită temperaturii
camerei, numărului de borcane, cantitatea şi temperatura fructelor şi legumelor care
urmează a fi conservate, etc. Înainte de oprirea cuptorului (în cazul fructelor) sau de
setarea unei temperaturi mai mici (pentru anumite tipuri de legume), asiguraţi-vă că în
borcan se văd bule.
Important: Fiţi atenţi când încep să apară bule în primul borcan.
Decongelarea
439106
28
• Aerul care circulă în cuptor poate accelera procesul
de decongelare al alimentelor. Pentru acesta, reglaţi
cuptorul pe modul “Decongelare”.
• Alimentele corespunzătoare decongelării includ
prăjiturile cu multă cremă sau cele umplute cu cremă
pe bază de unt, alte prăjituri sau produse de patiserie,
pâinea, chiflele şi fructele congelate.
• Din motive de igienă, carnea şi puiul nu trebuie
decongelate în cuptor.
• Dacă este posibil, întoarceţi alimentele sau amestecaţile de
câteva ori pentru a vă asigura că sunt decongelate
uniform.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Nu utilizaţi un dispozitiv de curăţare cu aburi sau cu înaltă presiune pentru curăţarea
cuptorului. Înainte de a începe să-l curăţaţi, deconectaţi-l de la curent şi lăsaţi-l să se
răcească.
Carcasa cuptorului
Curăţaţi suprafeţele cu detergenţi lichizi non-abrazivi destinaţi suprafeţelor netede şi
o cârpă moale. Aplicaţi detergentul pe cârpă şi curăţaţi murdăria; apoi, clătiţi cu apă.
Nu aplicaţi detergentul direct pe suprafaţă. Nu folosiţi produse de curăţat abrazive şi
agresive, obiecte ascuţite sau vată de sticlă, deoarece acestea pot zgâria cuptorul.
Suprafeţe de aluminiu
Suprafeţele de aluminiu trebuie curăţate cu detergenţi lichizi non-abrazivi destinaţi
acestor materiale. Aplicaţi detergentul pe o cârpă umedă şi curăţaţi suprafaţa; apoi, clătiţi
suprafaţa cu apă. Nu aplicaţi produsele de curăţare direct pe suprafeţele de aluminiu. Nu
folosiţi produse de curăţat abrazive sau bureţi abrazivi. Suprafaţa nu trebuie să intre în
contact cu sprayul de curăţat cuptorul.
Panou frontal inox
(doar la anumite modele)
Curăţaţi suprafaţa cu un produs de curăţare moale (săpun) şi un burete moale care nu va
zgâria materialul. Nu folosiţi produse de curăţare abrazive sau dizolvabile. Dacă ignoraţi
aceste instrucţiuni, suprafaţa carcasei se poate deteriora.
Suprafaţă de plastic sau lăcuită
(doar la anumite produse)
Curăţaţi butoanele / mânerele şi mânerul uşii cu o cârpă moale şi detergenţi lichizi
destinaţi curăţării suprafeţelor lăcuite netede. Puteţi folosi de asemenea produse
de curăţare speciali pentru acest tip de suprafaţă; în acest caz, urmaţi instrucţiunile
producătorului.
Noi nu recomandăm spălarea butoanelelor/mânerelor într-o mașină de spălat vase.
439106
ATENŢIE: Suprafeţele menţionate mai sus nu trebuie să intre niciodată în contact cu
sprayurile de curăţare a cuptorului, deoarece acestea deteriorează permanent părţile de
aluminiu.
29
Curăţare
Cuptor
• Cuptorul poate fi curăţat în modul obişnuit (cu
detergenţi, spray pentru cuptor) dar doar când este
foarte murdar şi când petele persistă.
• Pentru curăţarea obişnuită a cuptorului dumneavoastră
(după fiecare utilizare), se recomandă următoarea
procedură: rotiţi butonul de selectare a modului de
. Reglaţi butonul de selectare a
operare în poziţia
temperaturii la 70°C. Turnaţi 0.6 l de apă într-un pahar
sau într-un vas termorezistent puţin adânc și introduceţi-l
în dispozitivul inferior de ghidare. După treizeci de
minute, reziduurile de mâncare de pe email ar trebui să se
înmoaie, permiţând curăţarea acestora cu o cârpă umedă.
În cazul petelor persistente:
Cuptorul trebuie răcit înaintea fiecărui proces de curăţare.
• Curăţaţi cuptorul şi accesoriile după fiecare utilizare
pentru a preveni arderea murdăriei pe cuptor.
• Cel mai uşor mod de înlăturare a grăsimii este prin
utilizarea clăbucului cald de săpun când cuptorul este
încă cald.
• În cazul murdăriei persistente, utilizaţi produse de
curăţare pentru cuptor. Apoi, clătiţi cuptorul bine cu apă
curată pentru înlăturarea tuturor urmelor ale produsului
de curăţare.
• Nu folosiţi niciodată produse de curăţare agresive
precum vata de sticlă, bureţi de vase abrazivi, produse
pentru înlăturarea petelor, etc.
• Suprafeţele lăcuite, zincate şi din inox, precum şi părţile
din aluminiu nu trebuie să intre în contact cu produsele
de curăţare pentru cuptor, deoarece se pot deteriora
şi decolora. Acest lucru se aplică şi în cazul senzorului
termostatului (dacă cuptorul este prevăzut cu ceas cu
sondă) şi a radiatoarelor accesibile în partea superioară
• Când achiziţionaţi şi distribuiţi detergenţi, protejaţi
mediul înconjurător şi respectaţi instrucţiunile furnizate
de producătorii agentului de curăţare respectiv.
439106
Înveliş catalitic (doar la anumite modele)
• Emailul catalitic este moale şi sensibil la stresul mecanic;
astfel, nu se recomandă utilizarea produselor de curăţare
abrazive.
• Emailul catalitic aspru intensifică descompunerea
grăsimii şi alte tipuri de impurităţi. Petele mici care
rămân după gătit se descompun până la următoarea
utilizare. În general, petele dispar la temperaturi mai
mari de 220°C, dar la temperaturi mai mici acestea vor
dispărea parţial.
30
• Puterea de auto-curăţare a părţilor catalitice scade în
volum. Vă recomandăm să reînlocuiţi învelişul după
câţiva ani de utilizare normală.
Sfat practic
• Când preparaţi bucăţi mari şi grase de carne, vă
recomandăm să le înveliţi în folie de aluminiu sau în
pungi speciale pentru a preveni împrăştierea grăsimii pe
pereţii interiori ai cuptorului.
• Când preparaţi carnea pe grătar, amplasaţi o tavă de
picurare dedesubt.
Accessories
Wash the accessories (baking trays, grid, etc.) with hot
water and some conventional detergent.
Filtrul de grăsime (doar la numite modele)
După fiecare utilizare, curăţaţi filtrul de grăsime cu o perie
moale cu apă caldă şi detergent, sau spălaţi-l în maşina de
spălat vase.
Înveliş de email special
Cuptorul, partea din interior a uşii şi tăvile sunt acoperite
cu email special care are o suprafaţă rezistentă şi netedă.
Acest înveliş special permite curăţarea mai uşoară la
temperatura camerei.
Înlăturarea poziţiilor telescopice detaşabile
Pentru o curăţare mai uşoară a pereţilor din interiorul
cuptorului, dispozitivul telescopic de ghidare detaşabile
poate fi înlăturat.
• Ţineţi raftul din partea de jos a acestuia şi rotiţi-l înspre
interior; scoateţi-l din orificiile din partea de sus.
• Curăţaţi rafturile cu poziţii telescopice doar cu produse
de curăţare obişnuite.
• Nu spălaţi poziţiile telescopice detaşabile în maşina de
spălat vase.
Nu încercaţi să ungeţi poziţiile telescopice
retractabile
După curăţare, montaţi dispozitivul de ghidare folosind
aceeaşi procedură în ordinea inversă.
439106
Întreţinerea (în funcţie
de model)
31
DEMONTAREA USII DE STICLA DIN INTERIOR – SE
APLICA PENTRU USILE DIN STICLA PREMIUM FULL
Usa de sticla poate fi, de asemenea, curăţata din partea
interioară; cu toate acestea, uşa trebuie să fie mai întâi
înlăturate (a se vedea secţiunea privind inlaturarea şi
înlocuirea uşii cuptorului)..
• Ridicaţi uşor suporturile de pe partea stângă şi dreaptă
a uşii (marcaj 1 pe suport) şi trageţi-le departe de sticla
(marcaj 2 pe suport) (a se vedea figura 1).
2
1
figure 1
• Ţineţi geamul uşii de marginea de jos, ridicaţi-l uşor,
astfel încât nu mai este ataşat de suport, şi scoateţi-l
(Figura 2).
figure 2
• Pentru a elimina cel de-al treilea geam din interior
(numai la anumite modele), ridicaţi şi scoateţi-l. Scoateti,
de asemenea, cauciucurile de pe sticla (Figura 3).
figure 3
• Pentru a înlocui uşa, observa ordinea inversă.
Notă: Pentru a înlocui geamul, asiguraţi-vă că
marcajele (in ordine crescatoare) de pe uşa si geam
sunt aliniate (Figura 4)..
figure 4
439106
32
ÎNDEPĂRTAREA ŞI ÎNLOCUIREA UŞII CUPTORULUI CU O
BALAMA PE UN SINGUR AX (în funcţie de model)
a) Închidere conveţională
b)Sistem de închidere ușoară și silenţioasă (GentleClose).
– sistemul absoarbe şocurile rezultate la închiderea uşii.
Permite o închidere simplă, lină şi silenţioasă. Este de
ajuns să împingeţi puţin (la un unghi relativ de 15° faţă
de uşă) pentru ca uşa să se închidă automat foarte uşor.
Dacă forţa aplicată pentru închiderea uşii este prea
mare efectul sistemului GentleClose va fi redus sau
va fi blocat pentru siguranţă.
• Deschideţi la maxim uşa cuptorului şi rotiţi sistemele
de blocare până la capăt – se aplică la închiderea
convenţională a uşii (Figura 1).
figure 1
• Dacă aparatul este prevăzut cu sistemul GentleClose, rotiţi
din nou clanţele până la un unghi de 90° (Figura 2).
figure 2
• Dacă aparatul este prevăzut cu sistemul GentleClose,
ridicaţi ușor clanţele si trageţi spre dvs.
• Închideţi ușor ușa până ce clanţele se aliniază cu fantele.
Ridicaţi ușor ușa si scoateti-o din ambele fante.
• Apoi, deschideţi complet uşa şi rotiţi clemele ataşate în
poziţia iniţială. Închideţi uşor uşa şi verificaţi dacă sunt
închise corespunzător. Dacă uşa nu se deschide sau nu se
închide corespunzător, asiguraţi-vă că şanţurile balamalei
sunt aşezate corespunzător în balamale.
33
439106
figure 3
Atenţie
Asiguraţi-vă întotdeauna că clemele de fixare ale balamalei
sunt aşezate corespunzător când montaţi uşa. În caz
contrar, balamaua principală care este antrenată de un
arc puternic poate sări oricând atunci când montaţi sau
demontaţi uşa. Există riscul de rănire fizică.
• Când uşa cuptorului este închisă, sistemul de blocare a
uşii revine automat în poziţia iniţială.
Notă: Dacă sistemul de blocare a uşii este prevăzut pentru,
cuptor, ataşează-l sub panoul de control al acestuia
conform instrucţiunilor de instalare furnizate pentru acest
sistem.
Înlocuirea părţilor
componente ale
cuptorului
Baza şi priza lămpii cuptorului sunt conectate la curent.
Există riscul electroşocurilor!
Înainte de înlocuirea becului, deconectaţi cuptorul de la
sursa de curent prin scoaterea siguranţelor sau oprirea
butonului reţelei principale.
Becul cuptorului
(doar la anumite modele)
Becul cuptorului este considerat un element înlocuibil şi
nu este inclus în garanţie. Înlocuiţi becul cu unul nou cu
următoarele specificaţii: priză E 14, 230 V, 25 W, 300°C.
• Deşurubaţi capacul de sticlă în direcţia opusă acelor de
ceasornic, înlocuiţi becul şi montaţi capacul.
• Becurile folosite pentru acest aparat sunt destinate
exclusiv utilizării în cadrul aparatelor electrocasnice. Ele
nu pot fi folosite pentru iluminarea încăperilor din casă.
439106
34
AVERTIZĂRI SPECIALE ŞI ERORI
În timpul perioadei de garanţie, orice reparaţii pot fi efectuate doar de tehnicieni
autorizaţi ai producătorului cuptorului.
Înainte de începerea reparaţiei, cuptorul trebuie deconectat de la sursa de curent prin
scoaterea siguranţei sau prin scoaterea cablului din priza de perete.
Modificările şi reparaţiile neautorizate pot produce şocuri electrice şi scurt circuite; prin
urmare, nu încercaţi singuri. Contactaţi un expert sau un tehnician autorizat.
În cazul defecţiunilor minore sau problemelor de funcţionare a cuptorului, verificaţi
următoarele instrucţiuni pentru a verifica dacă puteţi elimina cauzele singuri.
Important
Vizita tehnicianului în timpul perioadei de garanţie va fi
facturată dacă aparatul nu funcţionează datorită utilizării
incorecte. Păstraţi aceste instrucţiuni într-un loc accesibil;
dacă daţi acest cuptor unei alte persoane, trebuie să îi
înmânaţi şi instrucţiunile.
Senzorii nu răspund,
afişajul a îngheţat
• Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică pentru câteva
minute (scoateţi siguranţa sau închideţi întrerupătorul principal);
apoi reconectaţi-l la reţeaua electrică şi porniţi cuptorul
Siguranţa principală se
declanşează repetat
• Contactaţi un tehnician!
Lumina din interiorul
cuptorului nu se aprinde
• Procesul de înlocuire a becului este descris în secţiunea
“Înlocuirea elementelor cuptorului”.
Cuptorul nu se
încălzeşte..
• Aţi selectat temperatura şi modul de operare corespunzător?
• Este uşa cuptorului deschisă?
Produsele de patiserie
nu sunt coapte
corespunzător...
• Aţi scos filtrul de grăsime?
• Aţi respectat instrucţiunile şi sfaturile din secţiunea “Prepararea
produselor de patiserie”?
• Aţi urmat instrucţiunile din tabelul de preparare?
Display-ul electronic
al temperaturii indică
valori neobişnuite sau
iraţionale, ori se porneşte
şi se opreşte în mod
necontrolat…
• In caz că display-ul electronic al temperaturii nu mai afişează
temperatura, deconectaţi aparatul de la sursa principală de
alimentare pentru câteva minute (scoateţi siguranţa sau opriţi
întrerupătorul principal); apoi, reconectaţi-l la loc.
Dacă problema persistă în ciuda instrucţiunilor de mai sus,
contactaţi un tehnician autorizat. Eliminarea oricăror erori
în perioada de garanţie care rezultă din conectarea sau
utilizarea incorectă a cuptorului nu este acoperită de garanţie.
În acest caz, costurile reparaţiei vor fi suportate de utilizator.
35
439106
Following is s În continuare vă prezentăm câteva sfaturi cu
privire la rectificarea unor probleme obişnuite.
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI CONECTARE
Precauţii
• Cuptorul poate fi conectat doar de către un expert calificat.
• Cuptorul trebuie fixat cu un dispozitiv care îl conectează de toţi polii reţelei electrice
(un întrerupător omnipolar), la o distanţă de cel puţin 3 mm între contacte în poziţie
deschisă. Întrerupătoarele LS sau siguranţele sunt corespunzătoare.
• Pentru conectarea cuptorului, folosiţi cablul de alimentare din cauciuc (tip HO5RR-F
cu fir de împământare verde/galben), izolat PVC (tip HO5VV-F cu fir de împământare
verde/galben), sau alte cabluri echivalente sau mai bune.
• Finisarea cu furnir, clei, sau plastic a mobilei lângă care se instalează cuptorul trebuie
să fie rezistentă la căldură (>75°C). Dacă furnirul nu este rezistent la căldură, acesta se
poate deforma.
• Ambalajul (folia de plastic, polistirenul, etc.) trebuie păstrat la distanţă de copii,
deoarece reprezintă un pericol pentru aceştia. Părţile mici pot fi înghiţite de către copii,
iar foliile sunt periculoase datorită riscului de sufocare.
Instalarea
439106
36
• Furnirul şi alte materiale de finisare a mobilei în care este
montat cuptorul trebuie să fie lipite cu lipici rezistent la
căldură (100°C); în caz contrar, temperaturile ridicate
pot duce la deformarea acestora.
• Înainte de montarea cuptorului, înlăturaţi peretele din
spate al mobilei de bucătărie în care se instalează
cuptorul, pe toată lungimea conturului.
• Conturul trebuie dimensionat conform figurii.
• Panoul de jos al mobilei de bucătărie (max. 530 mm)
trebuie să fie întotdeauna mai scurt decât pereţii laterali
pentru a permite circulaţia adecvată a aerului.
• Nivelaţi mobila în care este instalat cuptorul cu un
boloboc.
• Mobila de bucătărie în care este instalat cuptorul trebuie
să fie fixată împotriva mişcării, ex. ataşat de piesele
adiacente ale mobilei de bucătărie.
• Împingeţi cuptorul în elementul de bucătărie suficient ca
poziţiile pentru şuruburi care sunt introduse în orificiile
din cadrul cuptorului să fie lipite de pereţii laterali ai
elementului de bucătărie.
• Când ataşaţi cuptorul, asiguraţi-vă că şuruburile nu sunt
strânse prea tare deoarece acest lucru poate deteriora
mobila sau emailul cuptorului.
Cuptorul poate fi conectat la sursa de curent doar de
către un tehnician sau un electrician autorizat! Conexiunea
necorespunzătoare poate duce la deteriorarea sau
distrugerea cuptorului; în aceste cazuri, garanţie devine
nulă.
• Deschideţi clema folosind o şurubelniţă conform celor
indicate în figura de pe capac.
• Voltajul (230V contra N) reţelei dumneavoastră
trebuie verificat de către un expert care să folosească
echipamentele adecvate!
• Înainte de conexiune, asiguraţi-vă că voltajul de pe
plăcuţă este compatibil cu voltajul real al reţelei.
• Lungimea cablului electric trebuie să fie de cel puţin 1,5
metri; astfel, cuptorul poate fi conectat înainte de a fi
împins la perete
• Lungimea cablului electric trebuie reglată astfel încât
în cazul supraîncărcărilor, firul de împământare este
solicitat mai târziu decât firele de tensiune.
37
439106
Conexiunea electrică
Procedură
• Folosiţi o şurubelniţă pentru a deschide capacul
şurubului de conectare de pe spatele aparatului. Utilizaţi
şurubelniţa pentru a elibera cele două clame aşa cum
este indicat pe capacul şurubului de conectare.
• Cablul sursei principale de alimentare trebuie să ducă la
un dispozitiv de eliberare de tensiune care protejează
cablul să nu fie tras în afară.
Culorile conductelor
L1 = conductă externă care transmite tensiune. În mod
normal, culoarea este neagră sau maro.
N = neutru
Această conductă este de obicei albastră.
Asiguraţi-vă că firul N este conectat corect!
PE = conductă de protecţie (cu împământare)
Această conductă este verde şi galbenă.
439106
38
CARACTERISTICI TEHNICE
Plăcuţă
Serie
Cod
Model
Tip
Marcă înregistrată
Informaţii tehnice
Indicatori/simboluri de confomitate
NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE MODIFICĂRI CARE
NU AFECTEAZĂ FUNCŢIONAREA CUPTORULUI
Instrucţiunile pentru folosirea aparatului pot fi găsite şi pe
pagina noastră de internet
www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
39
439106
A
B
C
D
E
F
G
439106
40
41
439106
439106
42
www.gorenje.com
EVP EPTTD+
ro (09-17)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement