Gorenje BOP647A35XG Cuptor pirolitic încorporabil Manual de utilizare

Gorenje BOP647A35XG Cuptor pirolitic încorporabil Manual de utilizare
RO
INSTRUCŢIUNI
DETALIATE
ALE CUPTORULUI
ELECTRIC PIROLITIC
www.gorenje.com
Vă mulţumim pentru
încrederea pe care ne-o acordaţi şi
pentru că aţi achiziţionat produsul
nostru.
Manualul detaliat de instrucţiuni
este furnizat pentru a face utilizarea
acestui produs mai uşoară.
Instrucţiunile vă vor permite să
învăţaţi să utilizaţi noul produs cât
mai repede posibil.
Asiguraţi-vă că aţi primit un aparat
intact. Dacă identificaţi daune
survenite pe parcursul transportului,
contactaţi vânzătorul de la care aţi
achiziţionat aparatul sau depozitul
regional de unde a fost livrat. Veţi
găsi numărul de telefon pe factură
sau pe avizul de expediţie a mărfii.
Instrucţiunile de instalare şi racordare
sunt furnizate pe o foaie separată.
Instrucţiunile de utilizare sunt
disponibile şi pe site-ul nostru:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Informaţii importante
Sfaturi, observaţii
CUPRINS
4
INSTRUCŢIUNI DE SIGURA- NŢĂ IMPORTANTE
6
Înainte de a conecta cuptorul
7
CUPTORUL ELECTRIC PIROLITIC
INTRODUCERE
11 Specificaţii tehnice
12 Unitatea de control
14 ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A CUPTORULUI
PREGĂTIREA
CUPTORULUI
PENTRU PRIMA
UTILIZARE
15 ETAPELE PROCESULUI DE GĂTIRE (1–6)
ETAPELE
PROCESULUI DE
GĂTIRE
15
16
18
21
23
23
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
1: PORNIRE ȘI SETĂRI
2: ALEGEREA SISTEMULUI DE GĂTIRE
3: ALEGEREA SETĂRILOR
4: ALEGEREA FUNCŢIILOR ADIŢIONALE
5: PORNIREA PROCESULUI DE GĂTIRE
6: OPRIREA CUPTORULUI
24 DESCRIEREA SISTEMELOR (MODURILOR DE GĂTIRE) ŞI TABELUL
PRIVIND PROCESUL DE GĂTIRE
42 ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
ÎNTREŢINEREA
ŞI CURĂŢAREA
43 Curăţarea convenţională a cuptorului
44 Curăţare automată a cuptorului - piroliză
46 Scoaterea şi curăţarea ghidajelor telescopice extensibile şi a celor de
sârmă
47 Montarea inserţiilor catalitice
48 Scoaterea şi introducerea uşii cuptorului (în funcţie de model)
51 Scoaterea şi introducerea geamului de pe uşa cuptorului
52 Înlocuirea becului
53 TABEL CU PRIVIRE LA PROBLEMELE TEHNICE
PROBLEME
TEHNICE
ALTELE
726217
54 ELIMINAREA
3
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ŞI PĂSTRAŢI-LE
PENTRU A LE CONSULTA PE VIITOR.
Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste
8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe doar
dacă au fost supravegheate sau instruite în vederea utilizării
aparatului într-un mod sigur şi înţeleg riscurile implicate. Nu
lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu
vor fi făcute de către copii dacă nu sunt supravegheaţi.
OPOZORILO: Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med
uporabo močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih
elementov.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile sale accesibile devin fierbinţi
în timpul utilizării. Ar trebui să aveţi grijă să evitaţi atingerea elementelor încinse. Copiii sub 8 ani trebuie ţinuţi la distanţă dacă
nu sunt supravegheaţi continuu.
AVERTISMENT: Părţile accesibile pot devin fierbinţi în timpul
utilizării. Copiii mici ar trebui ţinuţi la distanţă.
În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Ar trebui să aveţi
grijă să evitaţi atingerea elementelor încinse din interiorul cuptorului.
Folosiţi doar sonda de temperatură care se recomandă a fi utilizată în acest cuptor.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a
înlocui lampa, pentru a evita riscul unui şoc electric.
726217
Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau raclete ascuţite din
metal pentru a curăţa cuptorul deoarece ar putea deteriora
finisajul sau învelişul de protecţie din email. Aceste daune pot
duce la crăparea sticlei
4
Nu utilizaţi dispozitive de curăţare cu abur sau de înaltă presiune pentru a curăţa aparatul deoarece se poate produce un şoc
electric.
Mijloacele de deconectare trebuie încorporate în cablurile fixe
conform normelor de cablare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agenţii săi de service autorizaţi sau
persoane similare calificate, pentru a evita un dezastru (doar
pentru aparatele cu cablu de legătură).
Pentru a preveni supraîncălzirea, aparatul nu trebuie instalat în
spatele unei uşi decorative.
Aparatul este destinat uzului casnic. A nu
se utiliza în alte scopuri, precum încălzirea
camerei, uscarea animalelor de companie
sau a altor animale, a hârtiei, materialelor
textile, plantelor medicinale, etc. deoarece
ar putea duce la rănire sau la producerea
unui incendiu.
Aparatul poate fi conectat la sursa de
energie doar de către un tehnician autorizat
sau de către un specialist. Intervenţiile
asupra aparatului sau repararea acestuia de
către o persoană neautorizată pot cauza
răni grave sau avarierea produsului.
În cazul în care cablurile de alimentare ale
altor aparate aflate lângă acesta se prind
în uşa cuptorului, acestea se pot deteriora,
ceea ce poate produce un scurtcircuit. Prin
urmare, ţineţi cablurile de alimentare ale
altor aparate la o distanţă sigură.
Uşa cuptorului devine foarte fierbinte în
timpul funcţionării. Un al treilea geam este
montat pentru protecţie suplimentară,
reducând temperatura suprafeţei exterioare
(doar la anumite modele).
Balamalele uşii cuptorului se pot deteriora
dacă sunt supuse unei greutăţi excesive.
Nu aşezaţi tigăi grele pe uşa deschisă a
cuptorului şi nu vă sprijiniţi pe ea când
curăţaţi interiorul cuptorului. Nu vă aşezaţi
niciodată pe uşa deschisă a cuptorului şi nu
lăsaţi nici copiii să se aşeze pe ea.
Funcţionarea aparatului este sigură cu şi
fără ghidajele tăvii.
Asiguraţi-vă că orificiile de ventilaţie nu
sunt niciodată acoperite sau blocate.
726217
Nu acoperiţi pereţii cuptorului cu folie de
aluminiu şi nu aşezaţi tăvi de copt sau alte
vase de gătit pe fundul cuptorului. Folia de
aluminiu va împiedica circulaţia aerului în
cuptor, va împiedica procesul de gătire şi
va distruge stratul de email.
5
Utilizarea în siguranţă a cuptorului în timpul curăţării pirolitice
Înainte de a activa curăţarea automată, îndepărtaţi toate
accesoriile din cuptor: grill, echipamentul de rotisat, toate tăvile
de copt, tija pentru carne, ghidajele din sârmă și telescopice și
vasele care nu sunt parte din accesoriile cuptorului.
Toate scurgerile și părţile detașabile din interior trebuie
îndepărtate înainte de procesul de curăţare.
În timpul procesului de curăţare automată, cuptorul devine
foarte fierbinte de la exterior. Risc de arsuri! ţineţi copiii la
distanţă de cuptor.
Înainte de a activa procesul de curăţare automată, citiţi cu atenţie și urmaţi instrucţiunile
din capitolul Curăţare și Întreţinere unde este
descris modul corect și sigur de utilizare a
acestei funcţii.
Nu așezaţi nimic direct la baza interiorului
cuptorului.
Bucăţile de alimente, grăsimea și sucul de la
friptură se pot aprinde în timpul procesului de
curăţare pirolitică automată.
Pericol de incendiu! Îndepărtaţi resturile mari
de alimente și alte impurităţi din cuptor de
fiecare dată înaintea procesului de curăţare
automată.
Nu încercaţi să deschideţi ușa cuptorului în
timpul procesului de curăţare pirolitică automată.
Asiguraţi-vă că nu intră impurităţi în deschiderea de blocare a ghidajului ușii, lucru ce
ar putea preveni închiderea automată a ușii
cuptorului în timpul procedurii de curăţare
automată.
În cazul unei întreruperi de curent în timpul
procesului de curăţare pirolitică, programul
este încheiat după două minute, iar ușa cuptorului rămâne blocată. Ușa va fi blocată timp de
aproximativ 30 de minute după ce alimentarea
cu energie electrică este reluată, indiferent
dacă aparatul s-a răcit între timp.
Nu atingeţi nici o parte metalică a aparatului în
timpul procesului de curăţare automată!
Curăţarea pirolitică implică temperaturi foarte
ridicate care pot cauza emiterea de fum și
vapori din reziduurile alimentare. Vă recomandăm să asiguraţi o aerisire completă a bucătăriei în timpul procesului de curăţare pirolitică.
Animalele mici sau animalele de companie
sunt foarte sensibile la orice vapori eliberaţi în
timpul curăţării pirolitice a cuptoarelor. Recomandăm îndepărtarea acestora din bucătărie
în timpul curăţării pirolitice și aerisirea completă a bucătăriei după procesul de curăţare.
Ca rezultat al curăţării automate, interiorul
cuptorului și echipamentele sale curăţate în
acest mod se pot decolora sau își pot pierde
strălucirea.
ÎNAINTE DE A CONECTA CUPTORUL
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de conectarea
aparatului. Reparaţiile sau orice revendicare de garanţie care
rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu
sunt acoperite de garanţie.
726217
6
CUPTORUL ELECTRIC PIROLITIC
(DESCRIEREA CUPTORULUI ŞI A ECHIPAMENTULUI - ÎN FUNCŢIE DE
MODEL)
Figura reprezintă unul dintre modelele aparatului incorporabil. Deoarece aparatele pentru
care au fost elaborate aceste instrucţiuni pot avea diferite echipamente, unele funcţii sau
echipamente pot fi descrise în manual, dar este posibil ca acestea să nu se regăsească pe
aparatele dumneavoastră.
Unitatea de control
Întrerupătorul uşii
4
3
2
Ghidaje Niveluri de
gătire
1
Uşa cuptorului
Mânerul cuptorului
BUTON DE ÎMPINGERE ŞI TRAGERE
Împingeţi uşor butonul până când se ridică; apoi, rotiţi-l.
726217
După fiecare utilizare, rotiţi butonul în poziţia "off" şi împingeţi-l. Butonul poate fi
împins doar atunci când butonul este în poziţia "off".
7
GHIDAJE DE SÂRMĂ
Ghidajele de sârmă permit pregătirea mâncărurilor pe cele patru niveluri (vă rugăm să
reţineţi că nivelurile/ ghidajele sunt numerotate din partea de jos).
Ghidajele 3 şi 4 sunt destinate grătarului.
GHIDAJE TELESCOPICE DETAŞABILE
Ghidajele telescopice detaşabile pot corespunde nivelului 2, 3 şi 4. Ghidajele retractabile
pot fi extensibile parţial sau complet.
ÎNTRERUPĂTORUL UŞII CUPTORULUI
Întrerupătoarele dezactivează încălzirea cuptorului şi ventilatorul, dacă uşa cuptorului este
deschisă în timpul procesului de gătire. Când uşa se închide, întrerupătoarele repornesc
rezistenţele.
VENTILATORUL DE RĂCIRE
Aparatul este prevăzut cu un ventilator de răcire care răceşte carcasa şi panoul de
comandă al aparatului.
UTILIZAREA PRELUNGITĂ A VENTILATORULUI DE
RĂCIRE
După oprirea cuptorului, ventilatorul de răcire continuă să funcţioneze pe o perioadă
scurtă pentru a răci cuptorul.
ECHIPAMENTELE ŞI ACCESORIILE CUPTORULUI
(În funcţie de model)
Înainte de curăţarea pirolitică, scoateţi toate echipamentele din
cuptor (inclusiv ghidajele telescopice).
VASELE TERMOREZISTENTE sunt utilizate
pentru gătirea cu toate sistemele cuptorului.
Pot fi folosite şi ca tavă de servire.
GRĂTARUL seste folosit pentru pregătirea
fripturilor sau ca suport pentru tigăile, tăvile
de copt sau vasele de copt cu mâncare.
726217
Grătarul este prevăzut cu sistem de
blocare de siguranţă. Prin urmare, ridicaţi
uşor grătarul din partea din faţă când doriţi
să îl scoateţi din cuptor.
8
TAVA PUŢIN ADÂNCĂ este folosită pentru
produse de patiserie şi prăjituri.
TAVA ADÂNCĂ este folosită pentru friptură
şi produse de patiserie cu textură fragedă.
Poate fi folosită şi ca tavă de picurare.
Nu aşezaţi niciodată tava adâncă pe
primul ghidaj în timpul procesului de gătire,
cu excepţia cazului când frigeţi pe grătar sau
folosiţi rotisorul şi folosiţi tava adâncă doar ca
tavă de picurare.
Pe măsură ce accesoriile de coacere
se încălzesc, forma acestora se poate
modifica. Acest lucru nu afectează
funcţionalitatea acestora, iar acestea vor
reveni la forma originală atunci când se
răcesc.
Grătarul sau tava trebuie să fie întotdeauna
introduse în canalul dintre cele două profile
de sârmă.
4
3
Cu ghidajele telescopice extensibile,
scoateţi în primul rând ghidajele de pe un
nivel şi aşezaţi grătarul sau tava de copt pe
ele. Apoi, împingeţi-le cu mâna cât de mult
puteţi.
2
726217
Închideţi uşa cuptorului atunci când
ghidajele telescopice sunt introduse
complet în cuptor.
9
INSERŢIILE UŞOR DE CURĂŢAT previn
lipirea grăsimii de părţile laterale ale
interiorului cuptorului.
ROTISORUL (frigăruie de carne) se
foloseşte pentru friptură. Setul conţine un
suport pentru frigărui, o ţepuşă cu şuruburi
şi un mâner detaşabil.
TERMOMETRU cu tijă pentru frigerea
cantităţilor mari de carne.
Aparatul şi unele din părţile accesibile au tendinţa să se încingă în
timpul procesului de gătire. Folosiţi mănuşi de bucătărie.
726217
10
SPECIFICAŢII TEHNICE
xxxxxx
TIP: XXXXXX
ART. Nr:
SER. Nr: XXXXXX
220-240V ~
220V-240V, 50/60Hz
Pnmax : 3.5 kW
TN XXXXX
(ÎN FUNCŢIE DE MODEL)
726217
Plăcuţa care indică informaţiile de bază
ale aparatului este localizată pe marginea
cuptorului şi este vizibilă atunci când uşa
cuptorului este deschisă.
11
UNITATEA DE CONTROL
(ÎN FUNCŢIE DE MODEL)
16
1
BUTON
SELECTOR
2
BLOCARE DE
SIGURANŢĂ
3
TASTĂOPRIRE
CUPTOR
4
TEMPERATURA
NOTĂ:
Simbolurile sistemelor de gătire pot fi localizate pe buton sau pe panoul frontal.
(în funcţie de modelul aparatului).
726217
12
16
5
TASTA
CRONOMETRU
Durata de gătire
Finalizare gătire
6
TASTA START/
STOP
Folosiţi această
tastă pentru a porni
sau opri programul.
7
BUTON SETĂRI
(-/+)
8
INFORMAŢII
GĂTIRE ȘI AFIȘAJ
CEAS
Folosiţi acest buton
pentru a seta ora și
temperatura.
Alarma
Ceas
726217
NOTĂ:
Tastele vor reacţiona mai bine dacă le veţi atinge cu o parte mai mare a degetului dvs. La
fiecare apăsare a unei taste se va emite un semnal acustic scurt.
13
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A
CUPTORULUI
La primirea aparatului, înlăturaţi toate componentele, inclusiv echipamentele de transport,
din cuptor.
Curăţaţi toate accesoriile şi ustensilele cu apă călduţă şi detergent obişnuit. Nu folosiţi
detergenţi abrazivi.
Când încingeţi cuptorul pentru prima oară, acesta va emana un miros caracteristic
aparatelor noi. Ventilaţi bine camera în timpul primei utilizări.
726217
14
ETAPELE PROCESULUI DE
GĂTIRE (1–6)
ETAPA 1: PORNIRE ȘI SETĂRI
După conectarea aparatului sau după o pană de curent prelungită, ora 12:00 va clipi pe
afișaj și următorul simbolul
se va aprinde.
Setaţi ora.
SETAREA CEASULUI
1
Rotiţi BUTONUL SELECTOR (-/+) și
setaţi mai întâi minutele; apoi, cursorul
va trece la ore. După trei secunde, setările
se vor salva.
Rotirea butonului spre extrema dreaptă
sau stângă va modifica setările mai repede.
2
Confirmaţi apăsând START/STOP. Dacă
nu se apasă nicio tastă în următoarele
trei secunde, setarea se va salva automat.
Cuptorul va funcţiona chiar dacă ceasul nu este setat. Cu toate acestea, funcţiile
cronometrului nu sunt disponibile în acest caz (consultaţi capitolul SETAREA FUNCŢIILOR
DE CRONOMETRARE).
După câteva minute de inactivitate, aparatul va trece în modul standby.
MODIFICAREA SETĂRILOR DE CEAS
726217
Setările ceasului pot fi modificate când funcţia de cronometrare nu este activată.
Apăsaţi tasta
pentru a seta ora actuală. Confirmaţi apăsând pe START/STOP.
15
ETAPA 2: ALEGEREA SISTEMULUI DE
GĂTIRE
Rotiţi butonul (stânga și drepta) pentru a
selecta
SISTEMUL DE GĂTIRE (consultaţi tabelul cu
programe).
Pictograma selectată va apărea pe afișaj.
Setările pot fi modificate și pe parcursul
procesului de gătire.
SISTEM
DESCRIERE
TEMPERATURA
SUGERATĂ °C
SISTEMELE DE GĂTIRE
726217
16
PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ
Folosiţi această funcţie dacă doriţi să încălziţi cuptorul la
temperatura dorită cât mai repede posibil. Această funcţie
nu este corespunzătoare pentru prepararea alimentelor. Când
cuptorul se încălzeşte la temperatura dorită, procesul de
încălzire este finalizat.
160
REZISTENŢĂ SUPERIOARĂ ŞI INFERIOARĂ
Rezistenţele inferioare şi cele de pe plafonul cuptorului vor
radia uniform căldură în interiorul cuptorului. Produsele de
patiserie sau carnea pot fi coapte/fripte doar la un singur
nivel de înălţime.
200
GRĂTAR
Doar rezistenţa grătarului - o parte din setul de grătar
mai mare - va funcţiona. Acest sistem este folosit pentru
pregătirea unei cantităţi mai mici de sandvişuri cu o felie de
pâine sau cârnăciori de bere şi pentru prăjirea pâinii.
240
GRĂTAR MARE
Rezistenţa superioară şi rezistenţa grătarului vor funcţiona
simultan. Căldura este radiată direct de rezistenţa grătarului
montată pe plafonul cuptorului. Pentru a amplifica efectul de
încălzire, rezistenţa superioară este, de asemenea, activată.
Această combinaţie este folosită pentru pregătirea unei
cantităţi mai mici de sandvişuri cu o felie de pâine, de carne
sau de cârnăciori de bere şi pentru prăjirea pâinii.
240
GRĂTAR CU VENTILATOR
Rezistenţa grătarului şi ventilatorul vor funcţiona simultan.
Această combinaţie este folosită pentru frigerea cărnii şi pentru
frigerea unei cantităţi mai mari de carne roşie sau albă pe un
singur nivel de înălţime. De asemenea, este adecvat pentru
preparate gratinate şi pentru rumenirea crustei crocante.
170
AER CALD ŞI REZISTENŢĂ INFERIOARĂ
Rezistenţa inferioară, rezistenţa rotundă şi ventilatorul
de aer cald vor funcţiona simultan. Acestea sunt utilizate
pentru pregătirea pizzei, a produselor fragede de patiserie, a
checurilor cu fructe confiate, a aluatului dospit şi fraged pe
mai multe niveluri simultan.
200
SISTEM
DESCRIERE
TEMPERATURA
SUGERATĂ °C
AER CALD
Rezistenţa rotundă şi ventilatorul vor funcţiona simultan.
Ventilatorul montat, pe peretele din spate al cuptorului,
asigură faptul că aerul cald circulă constant în jurul fripturii
sau al produselor de patiserie. Acest mod este folosit pentru
frigerea cărnii şi coacerea produselor de patiserie pe mai
multe niveluri simultan.
180
REZISTENŢA INFERIOARĂ ŞI VENTILATOR
Acestea sunt utilizate pentru coacerea produse de patiserie
dospite şi a celor cu creştere scăzută şi pentru conservarea
fructelor şi legumelor.
180
PĂSTRAREA FARFURIEI LA CALD
Folosiţi această funcţie pentru a reîncălzi vasele (farfurii,
ceşti) înainte de servirea mâncării pentru a păstra mâncarea
caldă mai mult timp. hrana ostala topla dlje časa.
60
GĂTIRE ECO 1)
Acest mod de gătire permite optimizarea consumului de
energie pe parcursul procesului de gătire.
Acesta este folosit pentru frigerea cărnii și pentru coacerea
produselor din foietaj.
160
DECONGELARE
Aerul circulă fără activarea rezistenţelor. Se va activa doar
ventilatorul. Se foloseşte pentru decongelarea lentă a
alimentelor congelate.
-
PIROLIZĂ
Această funcţie permite curăţarea automată a interiorului
cuptorului cu o temperatură ridicată care incinerează resturile
de grăsime și alte impurităţi pentru a le face cenușă.
-
1)
726217
Este folosit pentru a obţine o clasă de eficienţă energetică în conformitate cu standardul
EN 60350-1.
17
ETAPA 3: ALEGEREA SETĂRILOR
Fiecare sistem de gătire include setări de bază și implicite care pot fi ajustate.
Ajustaţi setările prin apăsarea tastei corespondente (înainte de a apăsa tasta START/
STOP). Anumite setări nu sunt disponibile pentru anumite programe; se va emite un
semnal acustic în aceste cazuri.
MODIFICAREA TEMPERATURII DE GĂTIRE
1
Selectaţi SISTEMUL DE GĂTIRE.
Pictograma selectată va apărea pe afișaj
și TEMPERATURA PRESETATĂ va clipi.
2
Selectaţi SISTEMUL DE GĂTIRE.
Pictograma selectată va apărea pe
afișaj și TEMPERATURA PRESETATĂ va
clipi.
Temperatura maximă este limitată în cazul unor anumite sisteme.
Când aparatul se pornește de la tasta START, simbolul 0C va clipi pe afișaj până la
atingerea valorii dorite.
726217
18
FUNCŢIILE CRONOMETRULUI
Mai întâi rotiţi BUTONUL SELECTOR AL SISTEMULUI DE GĂTIRE, apoi setaţi temperatura.
Apăsaţi tasta CRONOMETRU de mai multe ori pentru a selecta funcţia dorită de
cronometrare.
Pictograma pentru funcţia selectată de cronometrare se va aprinde şi intervalul reglabil de
pornire/finalizare va clipi pe afişaj.
Apăsaţi tasta START pentru a porni procesul de gătire. TIMPUL DE GĂTIRE SCURS se va
afişa.
Afişajul funcţiei
cronometru
Setarea intervalului de gătire
În acest mod, aveţi posibilitatea să definiţi durata procesului de
gătire (interval de gătire). Setaţi intervalul dorit de gătire. Mai întâi
setaţi minutele, apoi orele. Pictograma şi intervalul de gătire vor
apărea pe afişaj.
Setarea pornirii temporizate
În acest mod, puteţi specifica durata procesului de gătire (interval de
gătire) şi ora de finalizare a procesului de gătire (interval de finalizare).
Asiguraţi-vă că ceasul este setat corect la ora actuală.
Exemplu:
Ora actuală: amiază
Interval de gătire: 2 ore
Finalizare gătire: 6 pm
726217
Mai întâi setaţi OPERATION DURATION/DURATA OPERAŢIEI (2
hours/2 ore). Atingeţi de două ori butonul CLOCK/CEAS pentru
a selecta END OF OPERATION/SFÂRŞITUL OPERAŢIEI. Ecranul
afişează automat o sumă intermitentă a timpului zilei şi durata de
funcţionare a cuptorului (14:00).
Setaţi timpul pentru sfârşitul coacerii (18:00).
Apăsaţi START pentru a porni procesul de gătire. Cronometrul va
aştepta ora pentru pornirea gătirii şi simbolul se va aprinde. Cuptorul
porneşte automat (la 4pm) şi se opreşte la ora selectată (la 6 pm).
19
Setarea minutarului
Minutarul poate fi folosit independent de funcţia cuptorului. Cea
mai lungă setare posibilă este de 24 de ore. Pe parcursul ultimului
minut, minutarul afişează secundele rămase.
După ce ora setată se scurge, cuptorul se va opri automat (finalizare gătire). Se va
emite un semnal acustic care poate fi oprit prin apăsarea oricărei taste. După un minut,
semnalul acustic se va opri automat.
Toate funcţiile ceasului pot fi anulate prin reglarea timpului la "0".
După o pauză de câteva minute, dispozitivul va trece în modul standby.
726217
20
ETAPA 4: ALEGEREA FUNCŢIILOR
ADIŢIONALE
Activaţi/dezactivaţi funcţiile
prin apăsarea tastei dorite sau a
unei combinaţii de taste.
Anumite funcţii nu sunt
disponibile în cazul anumitor
sisteme; se va emite un semnal
acustic în aceste cazuri.
BLOCARE PENTRU SIGURANŢA COPIILOR
Activaţi și ţineţi apăsat tasta BLOCARE pentru a o activa. Tasta
”cheie” se va prinde pe afișaj. Apăsaţi tasta din nou și activaţi
funcţia de blocare pentru siguranţa copiilor. Pictograma de pe
afișaj va dispărea.
Dacă funcţia de blocare pentru siguranţa copiilor este activată fără
nicio funcţie de cronometrare activată (doar ceasul este afișat),
cuptorul nu va funcţiona. Dacă funcţia de blocare este activată
după setarea unei funcţii de cronometrare, atunci cuptorul va
funcţiona normal; cu toate acestea, nu va fi posibil să modificaţi
setările.
Când funcţia de blocare pentru siguranţa copiilor este activată,
sistemele de gătire sau funcţiile adiţionale nu pot fi modificate.
Procesul de gătire poate fi oprit prin rotirea butonului selector la
”0”. Funcţia de blocare va rămâne activă după oprirea cuptorului.
Pentru a selecta un sistem nou, trebuie mai întâi trebuie să
dezactivaţi funcţia de blocare.
ILUMINATUL CUPTORULUI
726217
Iluminatul cuptorului se pornește automat la deschiderea ușii
cuptorului sau când cuptorul este pornit.
La sfârșitul procesului de gătire, iluminatul va rămâne pornit pentru
încă un minut.
Iluminatul din cuptor poate fi pornit prin apăsarea tastei LUMINĂ.
21
5sek
SEMNAL ACUSTIC
Intensitatea semnalului acustic poate fi setată când funcţia de
cronometrare nu este activată (se afișează doar ora).
ApăsaţI tasta TEMPERATURĂ și ţineţi-o apăsată timp de 5
secunde. Două bare complet iluminate vor apărea pe afișaj. Rotiţi
BUTONUL SELECTOR (-/+) pentru a selecta unul din cele trei
niveluri de volum (una, două sau trei bare). După trei secunde,
setarea se va salva automat și ora se va afișa.
5sek
SCĂDEREA CONTRASTULUI DE AFIȘARE
Butonul selector al sistemului de gătire trebuie să fie în poziţia
”0”. Apăsaţi tasta LUMINĂ și ţineţi-o apăsată timp de 5 secunde.
Două bare complet iluminate vor apărea pe afișaj. Rotiţi BUTONUL
SELECTOR (-/+) pentru a ajusta intensitatea afișajului (una, două
sau trei bare). După trei secunde, setarea se va salva automat.
+
STANDBY
Iluminatul afișajului poate fi oprit automat după 10 minute dacă nu
este utilizat.
Apăsaţi tastele CHEIE + CRONOMETRU pentru a închide afișajul.
Dacă s-a activat o funcţie de cronometrare, atunci pictogramele
”OFF” și CRONOMETRU vor apărea pe afișaj pentru a indica
funcţia activată.
După o întrerupere a alimentării cu curent sau după ce
dispozitivul a fost oprit, setările suplimentare de funcţionare vor
rămâne înregistrate nu mai mult de câteva minute. Apoi, toate
reglările, cu excepţia semnalului acustic, a regulatorului pentru
afişaj şi a dispozitivului de blocare pentru protecţia copiilor, vor
reveni la valorile din fabrică.
726217
22
ETAPA 5: PORNIREA PROCESULUI DE
GĂTIRE
Porniţi procesul de gătire apăsând și ţinând apăsată tasta START/STOP.
ETAPA 6: OPRIREA CUPTORULUI
Rotiţi BUTONUL SELECTOR DE GĂTIRE la poziţia ”0”.
726217
La sfârșitul procesului de gătire și după oprirea cuptorului, temperatura în scădere se
va afișa până la 50 °C .
Toate setările de cronometrare sunt, de asemenea, puse pe pauză sau anulate. Ora (ceas)
se va afișa după un minut de inactivitate, aparatul va trece în modul standby.
23
DESCRIEREA SISTEMELOR
(MODURILOR DE GĂTIRE) ŞI
TABELUL PRIVIND PROCESUL
DE GĂTIRE
Dacă mâncarea dorită nu se regăseşte în tabelul privind procesul de gătire, veţi găsi
informaţii despre mâncăruri similare.
Informaţiile se aplică procesului de gătire pe un singur nivel.
Se indică un interval de temperatură sugerat. Începeţi cu o temperatură redusă şi
creşteţi-o dacă constataţi că mâncarea nu este suficient de rumenită.
Timpii de gătire reprezintă estimări brute şi pot varia în funcţie de anumite condiţii.
Preîncălziţi cuptorul doar dacă acest lucru este menţionat în reţetă sau este prevăzut în
tabelele acestui manual de instrucţiuni. Încălzirea unui cuptor gol consumă multă energie.
Prin urmare, prin coacerea mai multor tipuri de produse de patiserie sau a mai multor
pizza în mod succesiv, veţi economisi energie, deoarece cuptorul va fi preîncălzit deja.
Folosiţi tăvi adânci şi puţin adânci închise la culoare, stratificate cu silicon sau acoperite cu
email, deoarece acestea conduc căldura foarte bine.
Când folosiţi hârtie de copt, asiguraţi-vă că este rezistentă la temperaturi ridicate.
Atunci când gătiţi bucăţi mari de carne sau produse de patiserie, se va genera o cantitate
mare de abur în interiorul cuptorului, care la rândul său poate forma condens pe uşa
cuptorului. Acesta este un fenomen normal care nu va afecta funcţionarea aparatului.
După finalizarea procesului de gătit, ştergeţi uşa şi uscaţi geamul uşii.
Opriţi cuptorul cu aproximativ 10 minute înainte de sfârşitul procesului de gătire pentru a
economisi energie utilizând căldura acumulată.
Nu răciţi mâncarea într-un cuptor închis pentru a preveni formarea condensului (rouă).
726217
24
SISTEMELE DE GĂTIRE
PRE-ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ
Folosiţi această funcţie pentru a încălzi cuptorul la temperatura dorită cât mai repede
posibil. Acest mod nu este adecvat pentru gătire.
Rotiţi BUTONUL SELECTOR DE GĂTIRE
la pre-încălzire rapidă. TEMPERATURA
PRESETATĂ se va afișa. Această setare de
temperatură poate fi ajustată.
726217
Când este pornit, cuptorul va începe să se încălzească. Simbolul 0C va clipi pe afișaj.
La atingerea temperaturii setate, pre-încălzirea este finalizată și se va emite un semnal
acustic. Semnalul acustic poate fi oprit prin apăsarea oricărei taste; după un minut, aceasta
se va opri automat.
25
Niveluri standard de testare a gradului de preparare și
temperatura de interior finală recomandată pentru diferite tipuri
de carne
Temperatură de interior
pentru alimente Food core
temperature (°C)
Culoarea cărnii în secţiune
și culoarea sucului
În sânge
40-45
roșie, precum carnea crudă,
puţin suc
în sânge medie
55-60
roșu deschis, mult suc roșu
Medie
65-70
roz, cantitate mică de suc de
culoare roz pal
Bine făcută
75-80
maro cu nunaţă de gri
uniformă, suc puţin fără
culoare
75-85
roșu-maro
Medie
65-70
roz deschis
Bine făcută
75-85
galben- maro
Tip aliment
CARNE DE VITĂ
CARNE DE VIŢEL
Bine făcută
PORC
CARNE DE MIEL
Bine făcută
79
gri, suc de nuanţă roz
45
roșie, precum carnea crudă,
puţin suc
CARNE DE OAIE
În sânge
în sânge medie
55-60
roșu deschis
Medie
65-70
roz în mijloc
Bine făcută
80
gri
Medie
70
roz pal, suc de culoare roz
Bine făcută
82
gri, suc doar puţin roz
82
gri deschis
CARNE DE CAPRĂ
CARNE DE PUI
Bine făcută
PEȘTE
Bine făcut
726217
26
65-70
alb înspre gri-maro
REZISTENŢĂ SUPERIOARĂ ŞI INFERIOARĂ
Rezistenţele inferioare şi cele de pe plafonul
cuptorului vor radia uniform căldură în
interiorul cuptorului.
2
Frigerea cărnii:
Folosiţi o tigaie sau o tavă acoperită cu email, termorezistentă, din lut sau fontă. Tăvile din
oţel inoxidabil nu sunt corespunzătoare deoarece reflectă puternic căldura.
Folosiţi o tigaie sau o tavă acoperită cu email, termorezistentă, din lut sau fontă. Tăvile din
oţel inoxidabil nu sunt corespunzătoare deoarece reflectă puternic căldura.
,
Tip aliment
Greutate
(g)
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de gătit
(min)
Friptură de porc
1500
2
180-200
90-110
Pulpă de porc
1500
2
180-200
100-120
Ruladă de porc
1500
2
180-200
120-140
Ruladă de carne
1500
2
200-210
60-70
CARNE
Friptură de vită
1500
2
170-190
120-140
Ruladă de viţel
1500
2
180-200
90-120
Pulpă de miel
1500
2
180-200
100-120
Pulpă iepure
1500
2
180-200
100-120
Cotlet căprioară
1500
2
180-200
100-120
Pizza *
Pui
/
2
200-220
20-30
1500
2
190-210
70-90
1000g /
bucată
2
210
50-60
PEȘTE
Pește înăbușit
726217
Utilizaţi acest sistem pentru frigerea puiului, în cazul în care aparatul nu este prevăzut cu
sistemul .
Utilizaţi acest sistem pentru prepararea pizzei, în cazul în care aparatul nu este prevăzut
cu sistemul
.
Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.
27
Produse de patiserie:
Folosiţi doar un nivel şi tăvi sau tăvi puţin adânci de copt închise la culoare. În tăvile puţin
adânci sau tăvile de copt de culoare deschisă, rumenirea produselor de patiserie va fi mai
redusă, deoarece echipamentul va reflecta căldura. Aşezaţi întotdeauna tăvile de copt
pe grătar. Dacă folosiţi tava de copt puţin adâncă furnizată, scoateţi grătarul. Timpul de
gătire va fi mai scurt dacă cuptorul este preîncălzit.
Tip aliment
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de gătit
(min)
Sufleu de legume
2
190-200
30-35
Sufleu dulce
2
190-200
30-35
Chifle (Semmel)*
2
190-210
20-30
Pâine albă *
2
180-190
50-60
Pâine din făină de hrișcă*
2
180-190
50-60
Pâine din cereale integrale *
2
180-190
50-60
Pâine din făină de secară *
2
180-190
50-60
Pâine din făină de alac *
2
180-190
50-60
Tort nucă
2
170-180
50-60
Pandișpan *
2
160-170
25-30
Prăjitură cu brânză
2
170-180
65-75
Brioșe
2
170-180
25-30
Produse de patiserie preparate din
aluat dospit
2
200-210
20-30
Varză pirozhki
2
185-195
25-35
Prăjitură cu fructe
2
150-160
40-50
Biscuiţi Meringue
2
80-90
120-130
Rulouri umplute cu jeleu (Buchtel)
2
170-180
30-40
PRODUSE PATISERIE
Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.
726217
28
Sfat
Uporaba
Este gata prăjitura?
• Înţepaţi prăjitura în partea de sus cu o scobitoare sau cu
un băţ de lemn. Dacă nu sunt urme pe scobitoare sau pe
băţ atunci când o/îl scoateţi, prăjitura este gata.
S-a lăsat prăjitura?
• Verificaţi reţeta.
• Data viitoare, folosiţi mai puţin lichid.
• Observaţi timpul de amestecare când folosiţi mixere mici,
blendere, etc..
Este fundul prăjiturii prea
deschis la culoare?
• Folosiţi o tavă puţin adâncă sau o tavă de copt de culoare
închisă.
• Aşezaţi tava puţin adâncă pe ghidajul de mai jos şi porniţi
rezistenţa inferioară spre sfârşitul procesului de gătire.
Prăjitura cu umplutură
umedă nu este făcută?
• Creşteţi temperatura şi prelungiţi timpul de coacere.
726217
Nu aşezaţi tava adâncă pe primul ghidaj.
29
GRĂTAR MARE, GRĂTAR
Când pregătiţi alimente pe grătar cu ajutorul
grătarului mare, rezistenţa superioară şi
rezistenţa grătarului montată pe plafonul
cuptorului vor funcţiona simultan.
Când pregătiţi alimente pe grătar, rezistenţa
superioară şi rezistenţa grătarului montată pe
plafonul cuptorului vor funcţiona simultan.
Temperatura maximă permisă: 240°C.
Preîncălziţi rezistenţa cu infraroşu (grătar) timp de cinci minute.
Supravegheaţi procesul de gătire tot timpul. Carnea se poate arde repede datorită
temperaturii mari.
Frigerea cu rezistenţa grătarului este potrivită pentru frigerea şi gătirea cârnaţilor,
bucăţilor de carne şi peştelui (fripturi, escalop, friptură sau file de somon, etc.) cu cantitate
redusă de grăsime. sau pentru prăjirea pâinii.
Când frigeţi direct pe grătar, ungeţi-l cu ulei pentru a preveni lipirea cărnii şi introduceţi-l
pe cel de-al patrulea ghidaj. Introduceţi tava de picurare în ghidajul 1 sau 2. Când frigeţi
în tava de copt, asiguraţi-vă că există suficient lichid în tavă pentru a preveni arderea
acesteia. Întoarceţi carnea în timpul frigerii.
După frigere, curăţaţi cuptorul, accesoriile şi ustensilele.
Tabel pentru pregătirea pe grătar – grătar mic
Tip aliment
Greutate
(g)
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de gătit
(min)
Friptură vită, medie
180 g/bucată
3
230
15-20
File ceafă de porc
150 g/bucată
3
230
18-22
Cotlete
280 g/bucată
3
230
20-25
70 g/bucată
3
230
10-15
Pâine prăjită
/
4
230
3-6
Tartine
/
4
230
3-6
CARNE
Cârnaţi de grătar
PÂINE PRĂJITĂ
726217
30
Tabel pentru prepararea la grătar - grătar mare
Tip aliment
Greutate
(g)
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de gătit
(min)
Friptură vită, în sânge
180 g/bucată
3
230
15-20
Friptură vită, bine
făcută
180 g/bucată
3
230
18-25
File din ceafă de porc
150 g/bucată
3
230
20-25
Cotlete
280 g/bucată
3
230
20-25
Escalop viţel
140 g/bucată
3
230
20-25
Cârnaţi de grătar
70 g/bucată
3
230
10-15
Conservă din carne de
porc (Leberkäse)
150 g/bucată
3
230
10-15
200 g/bucată
3
230
15-25
Pâine prăjită
/
4
230
1-3
Tartine
/
4
230
2-5
CARNE
PEȘTE
Friptură/ file somon
PÂINE PRĂJITĂ
Când frigeţi în tava de copt, asiguraţi-vă că este suficient lichid în tava ca să nu se ardă.
Întoarceţi carnea în timpul gătirii.
Atunci când gătiţi păstrăv, uscaţi peştele cu un prosop de hârtie. Condimentaţi interiorul
peștelui; acoperiţi-l cu ulei la exterior şi așezaţi-l pe grătar. Nu întoarceţi peștele atunci
când îl pregătiţi pe grătar.
Ţineţi întotdeauna uşa cuptorului închisă când folosiţi rezistenţa
(cu infraroşu) a grătarului.
726217
Rezistenţa grătarului, grătarul şi alte accesorii ale cuptorului
se încing în timpul preparării. Prin urmare, folosiţi mănuşi de
bucătărie şi cleşti pentru carne.
31
Prepararea la rotisor
(în funcţie de model)
Temperatura maximă când utilizaţi rotisorul este de 240°C.
1
Introduceţi suportul ţepuşei în cel de-al
treilea ghidaj din partea inferioară şi
aşezaţi tava adâncă pe ghidajul inferior (1)
care va servi drept tavă de picurare.
2
Aşezaţi carnea pe ţepuşa şi strângeţi
şuruburile.
3
Aşezaţi mânerul ţepuşei pe suportul
frontal al ţepuşei şi introduceţi vârful în
orificiul din partea dreaptă a peretelui din
spate al cuptorului (orificiul este protejat de
un capac rotativ).
4
Desfaceţi mânerul ţepuşei şi închideţi
uşa cuptorului.
Porniţi cuptorul şi selectaţi sistemul
GRĂTAR MARE.
Grătarul va funcţiona doar atunci când uşa cuptorului este
închisă.
726217
32
GRĂTAR CU VENTILATOR
În acest mod de funcţionare, încălzitorul
grătarului şi ventilatorul funcţionează
simultan. Adecvat pentru prăjirea cărnii,
peştelui şi a legumelor.
(A se vedea descrierile şi recomandările
pentru GRĂTAR.)
Tip aliment
Greutate
(g)
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de gătit
(min)
Carne de raţă
2000
2
150-170
80-100
Friptură de porc
1500
2
160-170
60-85
Pulpă de porc
1500
2
150-160
120-160
Cotlet de porc
1000
2
150-160
120-140
CARNE
Jumătate de găină
700
2
190-210
50-60
Carne de găină
1500
2
190-210
60-90
200 g/bucată
2
170-180
40-50
Păstrăv
726217
PEȘTE
33
AER CALD ŞI REZISTENŢA INFERIOARĂ
Rezistenţa inferioară, rezistenţa rotundă
şi ventilatorul de aer cald vor funcţiona
simultan. Corespunzătoare pentru
pregătirea pizzei, plăcintelor cu mere şi a
checurilor cu fructe confiate.
2
(A se vedea descrierea şi sfaturile
aferente REZISTENŢEI SUPERIOARE ŞI
INFERIOARE.)
Tip aliment
Prăjitură cu brânză, aluat
fraged
Ghidaj (începând
din partea
inferioară)
Temperatură (°C)
Timp de gătit
(min)
2
150-160
65-80
Pizza *
2
200-210
15-20
Tartă Lorraine, fragedă
2
180-200
35-40
Plăcintă cu mere, aluat
dospit
2
150-160
35-40
Ștrudel cu mere,foietaj
2
170-180
45-65
Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.
726217
34
Frigere cu termometrul cu tijă pentru carne (în funcţie de model)
În acest mod, setaţi temperatura dorită pentru gătirea interiorului alimentului. Cuptorul
funcţionează până când interiorul alimentului atinge temperatura setată. Temperatura din
interior este măsurată cu ajutorul termometrului cu tijă.
1
Inlăturaţi capacul metalic (racordul se
află în colţul frontal superior al peretelui
din dreapta cuptorului).
2
Conectaţi termometrul în racord și
introduceţi-l în aliment (Dacă s-au
activat funcţiile cronometrului, acestea se
vor anula).
1 Temperatura presetată
2 Temperatura curentă
3 Temperatura setată
2
3
3
Rotiţi BUTONUL DE SELECTARE
AL APARATULUI DE GĂTIT (aer
fierbinte și încălzitor inferior). Simbol,
temperatură presetată, temperatură actuală
și temperatură setată vor apărea pe afișaj.
Dacă temperatura termometrului de carne
este sub 30 °C, pe afișaj va apărea "-- : 80".
Apăsaţi tasta START.
726217
1
35
Temperatura actuală din interiorul cuptorului, temperatura actuală a sondei de carne
și temperatura setată a sondei de carne vor fi afișate în timpul funcţionării. Temperatura
poate fi modificată în timpul funcţionării.
Când se atinge temperatura stabilita, procesul de gătire se va opri.
Se va auzi un semnal acustic pe care îl puteţi opri prin apăsarea oricărei taste. După un
minut, semnalul acustic se va opri automat. Pe afişaj va apărea ceasul.
După finalizarea procesului de preparare, înlocuiţi capacul de protective al termometrului
pentru carne.
Utilizaţi doar termometrele adecvate utilizării cu cuptorul
dumneavoastră. Asiguraţi-vă ca termometrul nu atinge
încălzitorul pe durata procesului de gătire. După finalizarea
procesului de gătire, termometrul va fi foarte încins. Aveţi grijă
să nu vă ardeţi.
726217
36
AER CALD
Rezistenţa rotundă şi ventilatorul vor
funcţiona simultan. Ventilatorul montat
pe peretele din spate al cuptorului asigură
faptul că aerul cald circulă constant în jurul
fripturii sau al produselor de patiserie.
2
Frigerea cărnii:
Folosiţi o tigaie sau o tavă acoperită cu email, termorezistentă, din lut sau fontă. Tăvile din
oţel inoxidabil nu sunt corespunzătoare deoarece reflectă puternic căldura.
Asiguraţi suficient lichid în timpul procesului de gătire pentru a preveni arderea cărnii.
Întoarceţi carnea în timpul frigerii. Carnea va rămâne mai suculentă dacă o acoperiţi.
Tip aliment
Greutate
(g)
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de gătit
(min)
Friptură de porc cu
piele
1500
2
170-180
140-160
Carne de raţă
2000
2
160-170
120-150
Carne de gâscă
4000
2
150-160
180-200
Carne de curcan
5000
2
150-170
180-220
Piept de pui
1000
3
180-200
60-70
Pui umplut
1500
2
170-180
90-110
726217
CARNE
37
Produse de patiserie
Se recomandă preîncălzirea.
Biscuiţii şi fursecurile pot fi coapte în tăvi puţin adânci pe mai multe niveluri simultan (2
şi 3). Reţineţi că timpul de coacere poate fi diferit chiar dacă tăvile folosite sunt identice.
Biscuiţii din tava superioară pot fi gata mai repede decât cei din cea inferioară.
Aşezaţi întotdeauna tăvile de copt pe grătar. Dacă folosiţi tava de copt puţin adâncă furnizată,
scoateţi grătarul. Pentru o rumenire uniformă, asiguraţi-vă că biscuiţii au aceeaşi grosime.
Tip aliment
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de gătit
(min)
Pandișpan
2
150-160
25-35
Prăjitură cu aluat sfărâmicios
2
160-170
25-35
Prăjitură cu fructe, pandișpan
2
150-160
45-65
Ruladă*
2
160-170
15-25
Prăjitură cu fructe, fragedă
2
160-170
50-70
Ștrudel cu mere
2
170-180
40-60
Biscuiţi, aluat fraged
2
150-160
15-25
Biscuiţi, presaţi
2
140-150
15-25
Biscuiţi din aluat dospit
2
170-180
20-35
Biscuţi, foietaj
2
170-180
20-30
Ștrudel cu mere și brânză
proaspătă
2
170-180
50-70
Pizza
2
170-180
20-30
PRODUSE PATISERIE
ALIMENTE CONGELATE
Cartofi prăjiţi, gata pentru gătit
2
170-180
20-35
Crochete la cuptor
2
170-180
20-35
Simbolul * semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.
Nu aşezaţi tava adâncă pe primul ghidaj.
726217
38
REZISTENŢA INFERIOARĂ ŞI VENTILATORUL
Acesta este utilizat pentru coacerea
produselor de patiserie dospite şi a celor
cu creştere scăzută şi pentru conservarea
fructelor şi legumelor. Folosiţi cel de-al
doilea ghidaj din partea de jos şi o tavă
puţin adâncă pentru a permite circularea
aerului cald de-a lungul părţii superioare a
vasului.
2
CONSERVARE
Pregătiţi alimentele care vor fi conservate şi borcanele în mod normal. Folosiţi borcane cu
inel de etanşare din cauciuc şi capac de sticlă. Nu folosiţi borcane cu capace filetate sau
metalice sau cutii metalice. Asiguraţi-vă că borcanele au dimensiuni egale, sunt umplute cu
acelaşi conţinut şi sunt închise ermetic.
Turnaţi 1 litru de apă fiartă în tava adâncă (aproximativ 70°C) şi aşezaţi 6 borcane de 1
litru pe tavă. Introduceţi tava în cuptor pe al doilea ghidaj.
În timpul conservării, verificaţi alimentele şi lăsaţi-le până când lichidul din borcane începe
să fiarbă - când apar bule în primul borcan.
Tip aliment
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de
fierbere
la foc mic
(min)
Temperatura și
timpul după
începerea
fierberii
Timpul
de repaus
în cuptor
(min)
Căpșuni
2
160-180
30-45
/
20-30
Fructe cu sâmburi
2
160-180
30-45
/
20-30
Piure de fructe
2
160-180
30-45
/
20-30
Castraveciori
muraţi
2
160-180
30-45
/
20-30
Fasole/morcovi
2
160-180
30-45
120°C, 4560 min
20-30
FRUCTE
726217
LEGUME
39
GĂTIRE ECO
Rezistenţa rotundă şi ventilatorul vor
funcţiona simultan. Ventilatorul montat
pe peretele din spate al cuptorului asigură
faptul că aerul cald circulă constant în jurul
fripturii sau al produselor de patiserie.
2
Tip aliment
Ghidaj
(începând
din partea
inferioară)
Temperatură
(°C)
Timp de gătit
(min)
Friptură de porc, 1 kg
2
180
140-160
Friptură de porc, 2 kg
2
180
150-180
Friptură de vită, 1 kg
2
190
120-140
CARNE
PEȘTE
Pește întreg, 200 g/bucată
2
180
40-50
File pește, 100 g/bucată
2
190
25-35
Biscuiţi șpriţaţi
2
160
20-25
Brioșe mici
2
170
25-35
Ruladă
2
170
25-30
Prăjitură cu fructe, aluat fraged
2
170
55-65
Cartofi gratinaţi
2
170
40-50
Lasagna
2
180
40-50
Cartofi prăjiţi, 1 kg
2
200
25-40
Nuggets pui, 0.7 kg
2
200
25-35
Batoane de pește, 0.6 kg
2
200
20-30
PRODUSE PATISERIE
ALIMENTE GRATINATE
ALIMENTE CONGELATE
Nu aşezaţi tava adâncă pe primul ghidaj.
726217
40
DECONGELARE
În acest mod, aerul va circula fără activarea rezistenţelor.
Printre alimentele adecvate pentru decongelare se enumeră prăjiturile cu strat gros
de cremă sau cremă pe bază de unt, torturile și plăcintele, pâinea și cornurile, fructele
congelate.
Rotiţi BUTONUL SELECTOR AL
SISTEMULUI DE GĂTIRE la decongelare.
TIMPUL se va afișa. Această setare a
timpului poate fi ajustată. Apăsaţi tasta
START.
726217
În majoritatea cazurilor se recomandă scoaterea alimentelor din ambalaj (nu uitaţi să
scoateţi orice cleme sau prinderi din metal).
La jumătatea intervalului de decongelare, alimentele trebuie întoarse, amestecate și
separate, dacă au fost congelate împreună.
41
ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
Asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de la sursa de alimentare
cu energie electrică şi aşteptaţi ca aparatul să se răcească.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de copii dacă
nu sunt supravegheaţi.
Finisaj din aluminiu
Curăţaţi finisajul din aluminiu cu detergenţi lichizi neabrazivi destinaţi acestor suprafeţe.
Aplicaţi detergentul pe o cârpă umedă şi curăţaţi suprafaţa. Apoi, clătiţi suprafaţa cu apă.
Nu aplicaţi detergent direct pe finisajul din aluminiu.
Nu folosiţi detergenţi sau bureţi abrazivi.
Notă: Suprafaţa nu trebuie să intre în contact cu spray-urile de curăţare a cuptorului
deoarece se poate deteriora vizibil şi permanent.
Partea frontală a carcasei fabricată din tablă din oţel inoxidabil
(în funcţie de model)
Curăţaţi această suprafaţă doar cu detergent neutru (clăbuc de săpun) şi un burete
moale care nu va zgâria finisajul. Nu folosiţi detergenţi abrazivi sau detergenţi care conţin
solvenţi deoarece pot deteriora finisajul carcasei.
Suprafeţele lăcuite şi componentele din plastic
(în funcţie de model)
Nu curăţaţi butoanele, mânerele uşilor, autocolantele şi plăcuţele cu caracteristici tehnice/
de tip cu detergenţi abrazivi sau materiale de curăţare abrazive, detergenţi pe bază de
alcool sau cu alcool. Îndepărtaţi imediat petele cu o cârpă moale neabrazivă şi apă pentru
a evita deteriorarea suprafeţei.
De asemenea, puteţi folosi detergenţi şi materiale de curăţare destinate acestor suprafeţe
conform instrucţiunilor
producătorilor lor.
Suprafeţele din aluminiu nu trebuie să intre în contact cu spray-urile de curăţare a
cuptorului deoarece se pot deteriora vizibil şi permanent.
726217
42
CURĂŢAREA CONVENŢIONALĂ A
CUPTORULUI
Puteţi folosi procedura standard de curăţare pentru a curăţa murdăria persistentă din
cuptor (folosiţi detergenţi sau spray-uri de cuptor). După curăţare, clătiţi bine reziduurile
de detergent.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile după fiecare utilizare pentru a preveni arderea murdăriei
pe suprafaţă. Cel mai uşor mod de îndepărtare a grăsimii este curăţarea cu apă călduţă şi
săpun în timp ce cuptorul este încă călduţ.
În cazul murdăriei persistente şi a impurităţilor, folosiţi detergenţi convenţionali de cuptor.
Clătiţi cuptorul bine cu apă curată pentru a îndepărta toate reziduurile de detergent.
Nu folosiţi detergenţi agresivi, abrazivi, bureţi abrazivi, substanţe de îndepărtare a petelor
şi a ruginii, etc.
726217
Cuptorul, interiorul cuptorului şi tăvile sunt acoperite cu un email special având o suprafaţă
netedă şi rezistentă. Acest email special face curăţarea mai uşoară la temperatura camerei.
43
CURĂŢARE AUTOMATĂ A CUPTORULUI PIROLIZĂ
Această funcţie permite curăţarea automată a interiorului cuptorului, a tăvii adânci și a
celei puţin adânci, cu o temperatură ridicată care incinerează resturile de grăsime și alte
impurităţi pentru a le face cenușă.
În timpul procesului pirolitic, resturile de alimente și grăsime se pot aprinde. Prin urmare,
îndepărtaţi orice murdărie și resturi de alimente vizibile din interiorul cuptorului înainte de
a începe programul.
Înainte de curăţarea pirolitică, scoateţi toate echipamentele din
cuptor (inclusiv ghidajele telescopice).
1
Rotiţi butonul SELECTOR SISTEM DE
GĂTIREîn poziţia "P".
Vor fi afişate nivelul de intensitate a
curăţării şi durata.
2
Alegeţi intensitatea dorită a curăţării (în
funcţie de model).
Atingeţi tasta TEMPERATURĂ şi rotiţi
BUTONUL SETĂRI (-/+).
3
După o anumită perioadă de timp, uşa
cuptorului se va bloca automat pentru
siguranţa dumneavoastră. Simbolul tastei va
apărea pe afişaj.
În timpul curăţării, aparatul devine foarte fierbinte la exterior. Nu agăţaţi niciodată obiecte
inflamabile precum prosoapele de bucătărie sau alte obiecte similare pe panoul frontal al
aparatului.
726217
44
Nu încercaţi să deschideţi ușa cuptorului în timp ce se
desfășoară procesul de curăţare automată. Programul se
poate încheia. Risc de arsuri!
În timpul pirolizei, pot fi eliberate mirosuri neplăcute din aparat. De aceea, vă recomandăm
să aerisiţi camera.
La încheierea programului de curăţare pirolitică și atunci când s-a răcit cuptorul, utilizaţi o
cârpă umedă sau un burete fin pentru a șterge cenușa din interiorul cuptorului. Nu frecaţi
garnitura.
În cazul utilizării normale a cuptorului, recomandăm utilizarea funcţiei de curăţare pirolitică
o dată pe lună.
CURĂŢAREA TĂVII ADÂNCI ȘI A CELEI PUŢIN ADÂNCI ÎN CUPTOR:
Înainte de începerea curăţării pirolitice, utilizaţi șinele de
ghidare furnizate (în funcţie de model).
După utilizare, curăţaţi tăvile de copt cu apă fierbinte și detergent, apoi ștergeţi-le cu o
cârpă și așezaţi-le în șinele de ghidare 2 sau 3. Nu așezaţi o tavă adâncă sau una puţin
adâncă în prima șină de ghidare.
În timpul curăţării pirolitice, tăvile adânci și cele puţin adânci se pot decolora parţial și
își pot pierde din strălucire. Acest lucru nu afectează utilizarea echipamentului.
726217
Când utilizaţi procesul de curăţare pirolitică pentru a curăţa tăvile de copt, este posibil
ca interiorul cuptorului să nu fie curăţat complet la finalul ciclului.
45
SCOATEREA ŞI CURĂŢAREA GHIDAJELOR
TELESCOPICE EXTENSIBILE ŞI A CELOR DE
SÂRMĂ
Folosiţi detergenţi convenţionali pentru a curăţa ghidajele.
A Apucaţi ghidajele de partea de jos
şi trageţi-le înspre centrul interiorului
cuptorului.
B Scoateţi-le din orificiile din partea de sus.
Nu curăţaţi ghidajele extensibile în maşina de spălat vase.
726217
46
MONTAREA INSERŢIILOR CATALITICE
Folosiţi detergenţi convenţionali pentru a curăţa ghidajele.
Scoateţi ghidajele de sârmă sau ghidajele
extensibile.
1
Montaţi ghidajele pe inserţia catalitică.
2
Ataşaţi inserţiile cu ghidaje cu ajutorul
orificiilor prevăzute, şi trageţi în sus.
Când montaţi ghidaje complet extensibile
cu inserţii catalitice, introduceţi un capăt
al clemelor furnizate în orificiile din partea
de jos a peretelui din interiorul cuptorului
şi introduceţi celălalt capăt al clemelor în
ghidaje.
Scopul clemelor este de a fixa ghidajele mai
bine.
726217
Nu spălaţi inserţiile catalitice în maşina de spălat vase.
47
SCOATEREA ŞI INTRODUCEREA UŞII
CUPTORULUI (în funcţie de model)
1
În primul rând, deschideţi complet uşa
(cât de mult posibil).
2
A Rotiţi opritoarele atât cât vă permit
(în cazul închiderii convenţionale). Cu
ajutorul sistemului de închidere
uşoară,
B Dacă aparatul este prevăzut cu
sistemul GentleClose, rotiţi din nou
clanţele până la un unghi de 90°.
C Dacă aparatul este prevăzut cu
sistemul GentleClose, ridicaţi ușor
clanţele si trageţi spre dvs.
3
Închideţi ușor ușa până ce clanţele se
aliniază cu fantele. Ridicaţi ușor ușa si
scoateti-o din ambele fante.
Pentru a înlocui uşa, aplicaţi procedura în
ordine inversă. Dacă uşa nu se deschide
sau închide corespunzător, asiguraţi-vă că
crestăturile de pe balamale sunt aliniate cu
bazele balamalei.
La înlocuirea uşii, asiguraţi-vă că suporturile balamalelor sunt
aşezate corect în bazele balamalelor pentru a preveni închiderea
bruscă a balamalei principale care este legată de un arc principal
puternic. Dacă se acţionează arcul principal, există riscul să vă răniţi.
726217
48
BLOCARE UȘĂ (în funcţie de model)
Pentru a o deschide, apăsaţi uşor în dreapta
cu degetul mare şi trageţi uşa în afară în
acelaşi timp.
Atunci când uşa cuptorului este
închisă, încuietoarea revine automat la
poziţia iniţială.
DEZACTIVARE ŞI ACTIVARE BLOCARE
UŞĂ
Cuptorul trebuie să fie rece în
totalitate.
Mai întâi, deschideţi uşa cuptorului.
klik
Împingeţi încuietoarea la dreapta la 90° cu
degetul mare până simţiţi un click. Blocarea
uşii nu este dezactivat.
90°
726217
Pentru a reactiva blocarea uşii, deschideţi
uşa cuptorului şi folosiţi degetul drept
arătător pentru a trage mânerul către
dumneavoastră.
49
ÎNCHIDEREA UŞOARĂ A UŞII (în funcţie de model)
Uşa cuptorului este prevăzută cu un sistem care atenuează forţa de închidere a uşii, care
include şi unghiul de 75 grade. Acesta permite închiderea simplă, fără zgomot şi cursivă
a uşii. O împingere uşoară (într-un unghi de 15 grade relativ faţă de poziţia închisă a uşii)
este suficientă pentru ca uşa să se închidă automat şi uşor.
În cazul în care forţa aplicată pentru închiderea uşii este prea
puternică, efectul sistemului este redus sau sistemul va fi ocolit
pentru siguranţa acestuia.
726217
50
SCOATEREA ŞI INTRODUCEREA GEAMULUI
DE PE UŞA CUPTORULUI
Geamul de pe uşa cuptorului poate fi curăţat din interior, dar trebuie în primul rând să îl
scoateţi. Scoateţi uşa cuptorului (a se vedea capitolul "Scoaterea şi reaşezarea uşii cuptorului").
1
Ridicaţi uşor suporturile din stânga şi
dreapta uşii (marcajul 1 de pe suport) şi
îndepărtaţi-le de geam (marcajul 2 de pe
suport).
2
Ţineţi geamul uşii de marginea
inferioară; ridicaţi-l uşor astfel încât să
nu mai fie ataşat de suport; şi scoateţi-l.
3
Pentru a scoate cel de-al treilea geam
(doar în cazul anumitor modele),
ridicaţi-l şi scoateţi-l. De asemenea,
îndepărtaţi garniturile din cauciuc de pe
geam.
726217
Pentru a reaşeza geamul, aplicaţi
procedura în ordine inversă. Marcajele
(semicerc) de pe uşă şi geam trebuie să se
suprapună.
51
ÎNLOCUIREA BECULUI
Becul este consumabil şi, prin urmare, nu este inclus în garanţie. Înainte de schimbarea
becului, scoateţi tăvile, grătarul şi ghidajele.
(Lampă de halogen: G9, 230 V, 25 W; bec obişnuit E14, 25 W, 230 V)
Folosiţi o şurubelniţă plată pentru a
desface capacul becului şi a-l scoate.
Scoateţi becul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi emailul.
Scoateţi capacul becului şi înlocuiţi becul.
Folosiţi mănuşi de protecţie pentru a
evita arsurile.
726217
52
TABEL CU PRIVIRE LA
PROBLEMELE TEHNICE
Problemă/eroare
Cauză
Senzorii nu răspund; ecranul Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare
este blocat.
pentru câteva minute (deşurubaţi siguranţa sau opriţi
comutatorul principal); apoi, reconectaţi aparatul şi
porniţi-l.
Siguranţa principală din
locuinţa dumneavoastră se
declanşează des.
Contactaţi un tehnician.
Lumina cuptorului nu
funcţionează.
Procedura de schimbare a becului este descrisă în
capitolul Curăţare şi Întreţinere.
Produsele de patiserie nu
sunt coapte suficient.
Aţi selectat temperatura şi sistemul de încălzire corect?
Este închisă uşa cuptorului?
Se afişează un cod de eroare Există o eroare in funcţionarea modulului electronic.
(E1, E2, E3 etc.).
Deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare timp de
câteva minute. Apoi, conectaţi-l din nou şi reglaţi ora.
Dacă eroarea este afişată în continuare, contactaţi un
tehnician de service.
Dacă problema persistă în ciuda respectării recomandării de
mai sus, contactaţi un tehnician autorizat. Reparaţia sau orice
reclamaţie cu privire la garanţie, care rezultă din racordarea sau
utilizarea incorectă a aparatului, nu va fi acoperită de garanţie. În
acest caz, utilizatorul va acoperi costul reparaţiei.
726217
Înainte de efectuarea reparaţiei, deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare (prin scoaterea siguranţei sau a ştecherului din
priza de perete).
53
ELIMINAREA
Ambalajele sunt confecţionate din materiale ecologice care pot fi
reciclate, eliminate sau distruse fără a exista vreun pericol pentru
mediu. În acest scop, materialele ambalajelor sunt etichetate
corespunzător.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul
că produsul nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Produsul
trebuie dus la un centru de colectare autorizat pentru prelucrarea
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
Eliminarea corectă a produsului va ajuta la prevenirea efectelor
negative asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor care ar putea să
apară în caz de eliminare incorectă a produsului. Pentru informaţii
detaliate cu privire la eliminarea şi prelucrarea produsului, vă rugăm
să contactaţi autoritatea municipală care se ocupă de gestionarea
deşeurilor, serviciul de eliminare a deşeurilor, sau magazinul de
unde aţi cumpărat produsul.
Ne rezervăm dreptul de a face modificări, precum şi în ceea ce priveşte erorile din
manualul de instrucţiuni.
726217
54
EVP_MULIT_IL+_PIR
ro (03-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement