Gorenje KC631UUSC Plită combinată Manual de utilizare

Gorenje KC631UUSC Plită combinată Manual de utilizare
RO Instrucţiuni de utilizare, instalare şi conectare
Plită incorporabilă combinată pe gaz
Plită incorporabilă combinată pe gaz
Stimate cumpărător!
Plita incorporabilă combinată pe gaz este destinată
uzului casnic.
Produsele noastre sunt împachetate în materiale care nu
afectează mediul înconjurător, care pot fi reciclate, depozitate
sau distruse fără niciun pericol pentru mediul înconjurător.
Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiunile de utilizare au fost pregătite pentru utilizator.
Acestea descriu aparatul şi modul de funcţionare. Aceste
instrucţiuni sunt concepute pentru diferitele tipuri de aparate
şi pot include descrieri ale funcţiilor pe care aparatul
dumneavoastră s-ar putea să nu le aibă.
Aceste instrucţiuni sunt valabile doar pentru simbolul ţării indicat
pe aparat. Dacă pe aparat nu este niciun simbol al vreunei
ţări, instrucţiunile tehnice trebuie respectate pentru adaptarea
aparatului la cerinţele şi regulamentele de utilizare din ţara
dumneavoastră.
Instrucţiuni pentru
conectarea aparatului
Aparatul trebuie conectat în conformitate cu instrucţiunile
ataşate, precum şi în conformitate cu regulamentele şi
standardele relevante. Conectarea trebuie realizată de
personalul calificat.
Plăcuţa cu informaţii
tehnice
Plăcuţa cu informaţii tehnice care indică informaţiile de bază de
pe aparat este ataşată pe partea inferioară a plitei.
467530
Important - Citiţi înainte de a folosi aparatul ............... 3
Descrierea aparatului ..................................................... 5
Plitele ............................................................................... 7
Utilizarea plitelor electrice .......................................... 10
Utilizarea arzătoarelor pe gaz ...................................... 11
Curăţarea şi întreţinerea .............................................. 12
Avertismente speciale şi raportare erori ................... 14
Montarea........................................................................ 15
Conectarea aparatului la sursa de alimentare cu
energie electrică ........................................................... 18
Conectarea plitei la sursa de alimentare cu gaz ....... 20
Tabel ajutaj ................................................................... 22
Caracteristici tehnice ................................................... 23
2
Important - Citiţi înainte de a folosi aparatul
Precauţii pentru
siguranţă
• Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste
8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experienţă şi de cunoştinţe,
dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea
utilizării aparatului în condiţii de siguranţă şi dacă înţeleg
riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheaţi.
• AVERTISMENT: Aparatul şi componentele sale accesibile pot
deveni fierbinţi în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea
elementelor de încălzire. Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi
ţinuţi la distanţă dacă nu pot fi supravegheaţi în permanenţă.
• AVERTISMENT: Pericol de incendiu: nu depozitaţi obiecte pe
suprafeţele de gătit.
• AVERTISMENT: Procesul nesupravegheat de gătit pe plită cu
grăsime sau cu ulei poate fi periculos şi poate provoca apariţia
unui incendiu. Nu încercaţi să stingeţi incendiul cu apă, ci opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o cârpă umedă.
• Nu folosiţi dispozitive de curăţat cu aburi sau cu presiune pentru
a curăţa plita de gătit, pentru că pot genera elctroşocuri.
• Aparatul nu este conceput pentru a fi controlat prin
temporizatoare externe sau sisteme speciale de control.
Avertismente
•
•
•
•
sau un centru service autorizat. Trebuie respectate toate prevederile legislaţiei relevante şi condiţiile
tehnice ale distribuitorului de gaz cu privire la racordarea la reţelele de gaz. Capitolul »Instrucţiuni
pentru racordare« conţine note importante cu privire la racordare.
Operaţiunile de service sau reparaţiile neautorizate pot genera risc de explozie, electroşoc sau
scurtcircuit şi drept urmare, vătămarea corporală şi avarierea aparatului. Aceste activităţi trebuie să fie
executate doar de către un expert autorizat.
Înainte de instalarea şi racordarea aparatului, asiguraţi-vă de compatibilitatea condiţiilor şi
caracteristicilor de racordare locale (tipul şi presiunea gazului) cu tipul aparatului.
Tipul aparatului este specificat pe plăcuţa cu caracteristici tehnice.
Aparatul nu este conectat la un burlan sau o deschidere pentru ventilaţie. Aparatul trebuie instalat
şi racordat în conformitate cu reglementările relevante cu privire la racordare. În timpul folosirii, în
3
467530
• Aparatul poate fi racordat doar de către un expert autorizat de compania de distribuţie a gazului
•
•
•
•
•
•
•
•
camera în care este instalat, aparatul generează căldură, umezeală şi chiar posibil combustia creată
de produse. Asiguraţi-vă că bucătăria dumneavoastră este bine ventilată, mai ales în timpul folosirii
aparatului. Deschideţi toate sursele de ventilaţie naturală sau instalaţi un dispozitiv de ventilaţie
mecanică (o hotă electrică).
Distanţa verticală dintre aparat şi hotă trebuie să fie de cel puţin 650 mm sau cel puţin distanţa
specificată în instrucţiunile pentru instalarea hotei de bucătărie.
Aparatul trebuie folosit doar pentru gătit. Nu îl folosiţi pentru nici un alt scop, cum ar fi încălzirea
camerei. Nu aşezaţi vase de gătit goale pe zonele de gătit.
Dacă un alt dispozitiv electric este conectat la o priză aflată în apropierea aparatului, asiguraţi-vă că
respectivul cablu de alimentare nu intră în contact cu zonele de gătit încinse.
Nu depozitaţi sub aparat articole sensibile la temperatură, cum ar fi agenţi de curăţare sau detergenţi,
spray-uri, etc.
Acordaţi atenţie instalării corecte a părţilor componente ale arzătorului.
Dacă simţiţi miros de gaz în cameră închideţi imediat supapa principală de admisie a buteliei de gaz
sau a reţelei de alimentare cu gaz, stingeţi orice foc (inclusiv ţigările), aerisiţi încăperea, nu aprindeţi
niciun dispozitiv electric şi chemaţi un expert în gaze naturale.
De asemenea, închideţi supapa principală de admisie dacă nu intenţionaţi să folosiţi arzătoarele o
perioadă mai lungă de timp (de exemplu, înainte de a pleca în concediu).
În cazul folosirii îndelungate a plăcilor din fontă, zona plăcii şi marginea zonei de gătit se pot decolora.
În acest caz, garanţia nu acoperă partea de service.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie
aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe
negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar
putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informaţii
detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul
pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
467530
4
Descrierea aparatului
(echipament – în funcţie de model)
Partea superioară a aragazului combinat
pe gaz şi plitele electrice de gătit
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Plita de gătit din spate stânga
Plita de gătit din spate dreapta
Butoanele de comandă
Plita de gătit din faţă dreapta
Plita de gătit din faţă stânga
467530
1.
2.
3.
4.
5.
Partea superioară a aragazului
combinat cu plite pe gaz
5
Butonul de comandă
(în funcţie de model)
Electric
1- 6
niveluri
1- 9
niveluri
Gaz
supapa de alimentare cu gaz este închisă
nivel maxim
nivel minim
467530
6
Plitele
A) Plitele electrice
După ce primiți aparatul, vă rugăm să ștergeți întreaga suprafață
a plitei, inclusiv zonele de gătit, cu o cârpă umedă.
Porniţi plitele de gătit pentru 3 până la 5 minute şi selectaţi
nivelul maxim; este posibil ca din plită să fie eliberaţi nişte vapori.
Astfel, învelişul de protecţie de pe plită va atinge rezistenţa
maximă.
Măsuri importante de
precauţie
• Nu folosiţi zonele de gătit fără vase, sau pentru încălzirea
camerei!
• Asiguraţi-vă că plitele şi vasele de bucătărie sunt curate şi
uscate, şi că transmiterea căldurii este posibilă între acestea,
pentru a preveni deteriorarea suprafeţei de încălzire.
• Grăsimea sau uleiul de la prepararea mâncării pot lua
foc. Astfel, fiţi atenţi atunci când folosiţi grăsime şi ulei la
prepararea mâncării (ex. cartofi prăjiţi).
• Nu aşezaţi o tigaie umedă sau un capac pe plite, deoarece
umezeala este dăunătoare pentru acestea.
• Nu lăsaţi tigăile încinse să se răcească pe plite, deoarece sub
acestea se formează umezeala, care poate duce la coroziune.
Vasele
Sfaturi pentru utilizarea vaselor
Folosiţi vase de cea mai bună calitate cu fund plat şi stabil.
• Căldura se transmite mai bine când fundul vasului şi plita au
acelaşi diametru, iar vasul este amplasat în mijlocul plitei.
• Când folosiţi un vas din sticlă rezistentă (Pyrex) sau porţelan,
vă rugăm să urmaţi instrucţiunile producătorului de vase.
• Când folosiţi o oală sub presiune, nu o lăsaţi nesupravegheată
până când atinge presiunea dorită. Plita trebuie reglată
iniţial la nivelul maxim; odată cu creşterea presiunii, folosiţi
senzorii pentru a descreşte nivelul conform instrucţiunilor
producătorului de oale sub presiune.
• Asiguraţi-vă că este întotdeauna suficientă apă, fie într-o
oală sub presiune fie în orice tip de vas, deoarece folosirea
unei oale goale pe plită poate duce la supraîncălzire care va
deteriora atât oala cât şi plita.
• Vasele din sticlă rezistentă (Pyrex) cu un fund finisat sunt
potrivite pentru utilizarea lor pe plită dacă diametrul lor se
încadrează pe plită. Vasele cu diametrul mai mare se pot
sparge datorită stresului termic.
• Când folosiţi vase speciale sau neconvenţionale, urmaţi
instrucţiunile producătorului de vase.
467530
Înainte de prima utilizare
a aparatului
7
Economisirea energiei
• Diametrul oalei trebuie să corespundă cu diametrul plitei. Dacă
oala este prea mică, o parte din căldură se iroseşte; în plus,
dacă folosiţi o oală prea mică aceasta poate deteriora plita.
• Dacă este posibil conform procesului de gătire, folosiţi un
capac.
• Oala trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare pentru
cantitatea de alimente preparate. Prepararea unei cantităţi
mici de mâncare într-o oală mare duce la o risipă de energie.
• Mâncarea care are nevoie de un timp lung de preparare
trebuie gătită într-o oală sub presiune.
• Se pot prepara diferite legume, cartofi, etc. într-o cantitate
mică de apă; cu toate acestea capacul trebuie închis bine.
Când apa începe să fiarbă, reduceţi nivelul la o setare care
menţine temperatura peste punctul de fierbere.
B) Plitele pe gaz
Măsuri importante de
precauţie
1
Vase
467530
8
2
3 4 5
• Dacă doriţi să prăjiţi rapid nişte alimente, reglaţi iniţial arzătorul
pe gaz la nivelul maxim şi reduceţi nivelul în timp ce continuaţi.
• În cazul anumitor modele, arzătoarele pe gaz sunt
prevăzute cu dispozitive de protecţie termoelectrică. Dacă
flacăra arzătorului este stinsă accidental sau neintenţionat
(ex. când lichidul dă în foc), alimentarea cu gaz este
automat întreruptă, astfel preveniţi emiterea gazului în
cameră.
• În cazul flăcării unui arzător fără protecţie termoelectrică,
gazul va fi eliberat în cameră!
• Arzătorul pe gaz trebuie să fie amplasat întotdeauna cu grijă
pe coroana arzătorului. Asiguraţi-vă că orificiile de pe coroana
arzătorului nu sunt blocate.
1 Plăcuţa coroanei arzătorului
2 Coroana arzătorului cu suport pentru plăcuţa arzătorului
3 Element termic (doar pentru arzătoare protejate, disponibil
doar la anumite modele)
4 Dispozitiv de aprindere
5 Ajutaj
• Vasele alese corect vor duce la o durată optimă de preparare
a mâncării şi a consumului de gaz. Diametrul oalei este cel
mai important parametru.
• Flăcările care ajung peste marginea unei tigăi care este prea
mică, pot deteriora vasul; în plus, în acest caz consumul de
gaz este mai mare.
• Pentru a se aprinde, gazul are nevoie de aer. Dacă o oală este
prea mare, alimentarea cu aer către arzător este insuficientă;
ca rezultat, efectul combustiei este mai mic.
Prelungirea grătarului (doar în cazul anumitor modele)
Folosiţi prelungirea când utilizaţi o oală cu un diametru mai mic.
Aşezaţi prelungirea pe grătar deasupra arzătorului auxiliar.
Tip arzător
Mare (3,0kW)
Normală (1,75kW)
Auxiliară (1,0kW)
Diametrul oalei
220-260 mm
160-200 mm
120-180 mm
467530
Măsuri importante de precauţie referitoare la plita din sticlă
ceramică
• Ochiul atinge puterea de încălzire sau temperatura selectată
foarte repede; cu toate acestea, zona care înconjoară ochiurile
rămâne relativ rece.
• Plita este rezistentă la schimbările de temperatură.
• Plita este rezistentă şi la impact. Oalele se pot amplasa pe
plită cu brutalitate fără a deteriora plita.
• Plitele din sticlă ceramică nu trebuie utilizate drept suprafaţă
de lucru. Obiectele ascuţite pot produce zgârieturi.
• Prepararea mâncării în vase subţiri de aluminiu sau plastic pe
ochiurile încinse este interzisă. Nu aşezaţi obiecte de plastic
sau aluminiu pe plita din sticlă ceramică.
• Nu utilizaţi niciodată plita din sticlă ceramică dacă aceasta
este crăpată sau spartă. Dacă un obiect cade pe plită cu vârful
ascuţit în jos, acesta poate produce spargerea panoului din
sticlă ceramică/plitei. Consecinţele sunt vizibile imediat sau
după un timp. Dacă apar crăpături vizibile, deconectaţi imediat
aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică.
• Dacă zahărul se lipeşte pe plita încinsă din sticlă ceramică,
sau un preparat care conţine zahăr, ştergeţi plita imediat.
9
Utilizarea plitelor electrice
• Aprindeţi zona de gătit, utilizând butoanele instalate pe panoul
de control.
• Simbolul din dreptul fiecărui buton indică ce zonă de gătit este
operată de acesta
• Nivelul de energie al zonei de gătit poate fi setat continuu (1-9)
sau în paşi (1-6).
• Butoanele de paşi pot fi rotite în ambele direcţii. Prin rotiri
continue, nivelul de energie este ridicat, pe măsură ce rotiţi
butoanele în sensul acelor de ceasornic, şi redus, pe măsură
ce le rotiţi în sens invers acelor de ceasornic.
• Zona de gătit poate fi închisă timp de 3-5 minute înainte de
finalizarea procesului de gătit pentru a profita de căldura
reziduală şi pentru a economisi energie (tabelul de mai
jos prezintă o serie de exemple pentru utilizarea nivelurilor
individuale de energie).
S
0
E
0
1
1-2
2
3-4
3
5-6
4
5
6
7
8
9
Zonă de gătit închisă
Menţinerea temperaturii şi reîncălzirea unor cantităţi
reduse de alimente
Reîncălzire
Reîncălzire sau preparare îndelungată a unor
cantităţi mai mari
Gătit consecutiv/prăjire (e.g. omlete etc.)
Prăjire în baie de ulei
Încălzire rapidă
Zonele de gătit rapid (disponibile doar pentru anumite modele)
sunt diferite de zonele de gătit convenţionale, prin energia
maximă care permite încălzirea lor mai rapidă.
Aceste zone de gătit sunt indicate printr-un punct roşu în
centru; după un interval de timp, din cauza utilizării şi a curăţării
repetate, acest punct poate dispărea.
467530
10
Utilizarea arzătoarelor pe gaz
Modele cu două arzătoare pe gaz:
• Utilizaţi arzătoarele pe gaz folosind butoanele de pe plită.
Nivelele sunt indicate pe butoane prin simboluri cu flacără
mare sau mică. (vezi secţiunea Descrierea aparatului).
• Rotiţi butonul de pe poziţia flacără mare pe poziţia ( ) do
flacără mică şi înapoi ( ). Intervalul de operare se află între
cele două simboluri cu flacără.
• Arzătoarele pe gaz pot fi aprinse prin folosirea dispozitivului
de aprindere electrică încorporat în fiecare arzător cu gaz
(disponibil doar la anumite modele).
Înainte de a roti butonul, acesta trebuie întâi apăsat.
Aprinderea cu o singură mână
• Pentru aprinderea arzătorului pe gaz, apăsaţi butonul de
comandă al arzătorului selectat şi rotiţi-l până la poziţia
maximă (flacăra). Automat se va genera o scânteie electrică
care va aprinde gazul eliberat.
• Dacă aprinderea electrică nu funcţionează datorită unei
întreruperi de curent sau a defectării dispozitivului de
aprindere, gazul se poate aprinde prin utilizarea unui chibrit
sau a unei brichete. După aprinderea gazului, ţineţi butonul de
comandă apăsat timp de zece secunde, până când flacăra
devine constanta.
• Flacăra poate fi setată între nivelul maxim şi cel minim. Nu se
recomandă setările între nivelul maxim ( ) şi cel minim ( ),
deoarece flacăra nu este stabilă în acest interval şi se poate
stinge.
Dacă arzătorul nu s-a aprins după ce butonul a fost
apăsat pentru cincisprezece secunde, închideţi
arzătorul şi aşteptaţi cel puţin un minut. Apoi, repetaţi
procesul de aprindere.
Dacă flacăra arzătorului se stinge (din orice motiv)
închideţi arzătorul şi aşteptaţi cel puţin un minut
înainte de a încerca să-l reaprindeţi.
• Pentru a stinge flacăra şi închide alimentarea cu gaz a
arzătorului, rotiţi butonul de comandă în partea dreaptă, în
poziţia »OFF« ( ).
467530
Aprinderea şi utilizarea
arzătoarelor
11
Curăţarea şi întreţinerea
Curăţare
Figura 1
Figura 2
Figura 3
După fiecare folosire a ochiurilor de gătit din sticlă-ceramică,
aşteptaţi să se răcească şi curăţaţi; în caz contrar, chiar şi cel
mai mic rest de mâncare se va arde pe suprafaţa fierbinte data
viitoare când veţi folosi aparatul.
Pentru curăţarea şi întreţinerea periodică a suprafeţei din
sticlă-ceramică, folosiţi agenţi speciali de condiţionare
care formează un strat de protecţie pe suprafaţă, protejând-o
de mizerie. Înainte de fiecare folosire, ştergeţi praful sau alte
particule de pe suprafaţa maşinii de gătit şi fundul tigăii deoarece
acestea ar putea zgâria suprafaţa (Figura 1).
Atenţie: tijele din fier, bureţii abrazivi şi detergenţii abrazivi
pot zgâria suprafaţa ochiurilor. Suprafaţa din sticlă şi ceramică
poate fi de asemenea deteriorată prin sprayuri agresive şi
necorespunzătoare sau agenţi de curăţare lichizi neagitaţi
(neamestecaţi) suficient (Figura 1 şi Figura 2).
Marcajul se poate şterge dacă sunt folosite produse de
curăţare abrazive (sau nepotrivite acestui tip de material)
sau dacă sunt folosite vase de gătit cu fundul deteriorat.
Petele uşoare se pot îndepărat cu un material moale umezit;
apoi, ştergeţi suprafaţa până se usucă (Figura 3).
Petele de apă se pot îndepărta folosind o soluţie uşoară de
oţet; cu toate acestea, nu folosiţi această soluţie pentru a curăţa
cadrul (doar cu anumite modele, deoarece îşi poate pierde luciul.
Nu folosiţi sprayuri agresive sau agenţi de decalcifiere (Figura 3).
Petele mai grele se pot îndepărta folosind agenţi şi ustensile
speciale pentru ochiurile din sticlă-ceramică. Când folosiţi aceste
produse, urmaţi instrucţiunile furnizate de producătorii respectivi.
Asiguraţi-vă că sunt complet îndepărtate toate resturile agenţilor
de curăţare, deoarece pot deteriora ochiurile din sticlă-ceramică
atunci când se încălzesc zonele de gătit (Figura 3).
Îndepărtaţi rezidurile folosind o racletă.(figura 4)
Folositi cu atenţie racleta pentru a preveni accidentările.
Utilizaţi racleta numai atunci când murdăria nu poate
fi îndepărtată cu o cârpă umedă sau cu ajutorul
substanţelor speciale de curăţare a suprafeţelor de
sticlă ceramică.
Figura 4
Ţineţi racleta la unghiul corect (45 ° la 60 °). Apăsaţi uşor racleta
peste sticlă şi glisaţi spre semnalizare pentru a elimina murdăria.
Asiguraţi-vă că mânerul de plastic al racletei (la unele modele)
nu intră în contact cu zona de gătit.
467530
Nu apăsaţi racleta pe sticlă perpendicular cu vârful sau
cu lama pentru a nu zgâria suprafaţa plitei.
12
Plitele pe gaz
• Pentru curăţarea grătarului, a suprafeţei plitei de gătit şi a
părţilor arzătorului, folosiţi apă caldă şi detergent de vase.
Curăţaţi elementul termic şi dispozitivul de aprindere cu o perie
moale. Aceste părţi trebuie păstrate foarte curate, deoarece
numai atunci funcţionează corect. Curăţaţi coroana şi plăcuţa
arzătorului. Toate orificiile coroanei trebuie să fie curate şi
neblocate. După curăţare, uscaţi toate părţile şi aşezaţi-le sau
reasamblaţi-le corect. Părţile amplasate strâmb vor face
aprinderea arzătoarelor mai dificilă.
Atenţie: Plăcuţele arzătorului sunt îmbrăcate în email negru.
Datorită temperaturilor ridicate, decolorarea acestora nu poate fi
evitată; cu toate acestea nu va afecta funcţionarea arzătoarelor.
467530
Figura 5
Zahărul şi alimentele încărcate cu zahăr pot deteriora permanent
suprafaţa de sticlă- ceramică (Figura 5); astfel, trebuie să fie
îndepărtate de pe suprafaţa din sticlă-ceramică cît de repede
se poate, deşi zona de gătit poate să fie încă fierbinte (Figura
4). Orice schimbare a culorii suprafeţei din sticlă-ceramică
nu afectează operarea sa sau stabilitatea suprafeţei. Aceste
decolorări sunt în principal rezultatul resturilor de mâncare arse
sau folosirii unor instrumente de gătit fabricate din materiale ca
aluminium sau cupru; aceste pete sunt dificil de îndepărtat.
Atenţie: Toate deteriorările descrise mai sus se referă în mare
parte la estetică, i.e. felul în care arată aparatul şi nu afectează
funcţionalitatea acestuia direct. Aceste erori nu sunt acoperite de
garanţie.
13
Avertismente speciale şi raportare erori
În timpul perioadei de garanţie, reparaţiile vor fi efectuate doar de un service autorizat de
producător.
Înainte de efectuarea reparaţiilor, asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la alimentarea cu
energie electrică fie prin scoaterea siguranţei, fie prin deconectarea ştecherului de la priza de
perete.
Încercările sau reparaţiile neautorizate ale maşinii de gătit (plitei) pot produce şocuri electrice sau
scurt circuite; prin urmare, nu încercaţi să efectuaţi reparaţii. Aceste reparaţii trebuie efectuate de
un expert sau de un service autorizat.
În cazul defecţiunilor sau problemelor minore de funcţionare a aparatului, verificaţi următoarele
instrucţiuni pentru a încerca să eliminaţi cauzele.
Important
Vizita unui tehnician în timpul perioadei de garanţie va fi
taxată dacă aparatul nu funcţionează ca urmare utilizării
necorespunzătoare a acestuia. Păstraţi aceste instrucţiuni într-un
loc unde sunt întotdeauna accesibile; dacă predaţi aparatul altei
persoane, instrucţiunile trebuie de asemenea predate.
În continuare sunt prezentate câteva sfaturi cu privire la
rectificarea unor probleme comune.
Ce s-a întâmplat...?
Arzătoarele nu iau foc
Flacăra este inegală/instabilă
Flacăra arzătoarelor se
schimbă brusc
Aprinderea arzătorului durează
mai mult
Flacăra se stinge la scurt timp
de la aprindere
Cauza posibilă
Flacăra este inegală datorită
setării incorecte a nivelului.
Părţile plitei sunt asamblate
incorect.
Părţile plitei sunt asamblate
incorect.
Butonul a fost apăsat prea puţin
timp sau prea încet.
S-a decolorat grătarul în zona
arzătorului?
Acesta este un fenomen
comun cauzat de temperaturile
ridicate.
Siguranţa poate fi arsă.
Alimentarea cu energie
electrică se întrerupe în
general?
Mai funcţionează aprinderea
electrică a arzătoarelor?
467530
Dacă plăcuţa arzătorului arată
neplăcut...
14
Între dispozitivul de aprindere
şi arzător sunt reziduuri de
mâncare sau detergent.
Murdărie.
Ce să faceţi?
Conducta de gaz trebuie
verificată de către un expert!
Asamblaţi arzătorul corect.
Asamblaţi arzătorul corect.
Ţineţi butonul apăsat pentru
o perioadă mai lungă de
timp. Înainte de eliberarea lui,
apăsaţi-l mai tare.
Curăţaţi grătarul cu un
detergent pentru metale.
Verificaţi siguranţa din suport
şi înlocuiţi-o dacă este arsă.
Deschideţi şi curăţaţi cu grijă
orificiul dintre dispozitivul de
aprindere şi arzător.
Curăţaţi plăcuţele arzătorului
cu detergent pentru metale.
Dacă problema persistă în ciuda respectării instrucţiunilor de
mai sus, contactaţi un tehnician autorizat. Eliminarea erorilor
rezultate din conectarea sau utilizarea necorespunzătoare
a aparatului nu este acoperită de garanţie. În aceste cazuri,
costurile reparaţiei sunt suportate de utilizator.
Montarea
Măsuri importante de
precauţie
467530
• Montarea aparatului într-un blat de bucătărie şi conectarea acestuia la sursa de alimentare cu
energie electrică pot fi efectuate doar de un tehnician calificat.
• Furnirul sau alte materiale de finisare a mobilei de bucătărie în care se va incorpora plita trebuie
tratată cu lipici rezistent la căldură (100°C); în caz contrar, finisajul blatului se poate decolora sau
deforma.
• Plita este dimensionată astfel încât să poată fi incorporată în blat deasupra unei piese de
mobilier cu o lăţime de 600 mm sau mai mare.
• După instalare, cele două elemente de fixare din faţă trebuie să fie accesibile de dedesubt.
• Piesa de mobilier de bucătărie de dedesubtul plitei nu trebuie să fie prevăzută cu sertar. Dacă
piesa de mobilier de bucătărie are un perete despărţitor orizontal, acesta nu trebuie montat la
mai puţin de 10 centimetrii de suprafaţa inferioară a blatului. Spaţiul dintre peretele despărţitor şi
plită trebuie să fie gol; nu trebuie amplasate obiecte în acest spaţiu.
• Piesele de mobilier agăţate sau montate pe perete trebuie montate sus astfel încât să nu
intervină în procesul de funcţionare.
• Distanţa dintre plită şi hotă nu trebuie să fie mai mică decât distanţa indicată în instrucţiunile de
montare a hotei. Distanţa minimă este 650 mm.
• Distanţa dintre marginea aparatului şi piesa de mobilier de bucătărie adiacentă nu trebuie să fie
mai mică de 100 mm.
• Este permisă folosirea plăcilor sau bordurilor decorative din lemn masiv pe blaturile din spatele
plitei, dacă distanţa minimă este aceeaşi cu cea indicată în schiţele de montare.
• Distanţa minimă dintre plita incorporabilă şi peretele din spate este indicată în schiţele de
montare.
• Plitele pot fi montate în blaturile care au o grosime de 30 până la 50 mm.
15
Instalarea garniturii de
etanşare din spumă
Înainte de încadrarea aparatului în blatul de bucătărie, garnitura
de etanşare din spumă furnizată trebuie ataşată părţii inferioare
a plitei cu sticlă ceramică (sticlă) (vezi figura de mai sus). Nu
instalaţi aparatul fără garnitura de etanşare din spumă!
Garnitura de etanşare trebuie să fie ataşată aparatului în
felul următor:
- Scoateţi stratul protector al garniturii de etanşare.
- Apoi, ataşaţi garnitura de etanşare pe partea inferioară a
sticlei, la aproximativ 2-3 milimetri de margine (aşa cum este
indicat în figură). Garnitura de etanşare trebuie să fie ataşată
de-a lungul întregii lungimi a marginii sticlei şi nu trebuie să se
suprapună la colţuri.
- Atunci când instalaţi garnitura de etanşare, asiguraţi-vă că
sticla nu intră în contact cu niciun obiect ascuţit.
OBSERVAŢIE!
La anumite aparate, garnitura de etanşare este deja instalată!
Dimensiunile blatului de
bucătărie
595-600
510
min 40
61
104-106
min 40
R10
488-490
min 50
558-560
467530
16
min 600
• Sub această plită se pot instala doar cuptoarele de tip EVP4..,
EVP3.., EVP2.., care sunt prevăzute cu un ventilator de răcire.
• Înainte de instalarea cuptorului, peretele din spate al piesei
de mobilier de bucătărie trebuie înlăturat în zona tăiată pentru
montarea plitei. În plus, în partea din faţă trebuie lăsat un
spaţiu de cel puţin 6 mm.
• Blatul trebuie montat în întregime pe orizontală.
• Suprafeţele tăiate trebuie protejate corespunzător.
• Ataşaţi elementele de fixare (4) cu şuruburile furnizate (4) pe
peretele din faţă şi din spate al plitei şi pe blat.
• Conectaţi plita la sursa de alimentare cu energie electrică şi la
cea cu gaz (vezi instrucţiunile de conectare a plitei la reţeaua
de energie electrică şi la sursa de alimentare cu gaz).
• Pentru înşurubarea în jos a clemei de fixare nu este permisă
utilizarea şuruburilor mai mari de 6,5 mm.
• Ataşaţi sigiliul adeziv furnizat de marginea inferioară a plitei.
• Introduceţi plita în suprafaţa tăiată şi apăsaţi bine de sus
înspre blat.
467530
Procedura de montare
17
Conectarea aparatului la sursa de alimentare cu
energie electrică
Măsuri importante de
precauţie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul poate fi conectat doar de către un tehnician calificat.
Protecţia sistemului electric trebuie să corespundă cu toate reglementările relevante.
Clemele de conectare pot fi accesate când capacul clemelor de conectare este deschis/înlăturat.
Înainte de conectarea aparatului, asiguraţi-vă că voltajul indicat pe plăcuţa cu informaţii tehnice
este compatibil cu voltajul circuitului dumneavoastră.
Plăcuţa cu informaţii tehnice de bază este ataşată pe partea inferioară a plitei.
Circuitul electric trebuie să includă de asemenea un întrerupător omnipolar care va separa aparatul
de sursa de alimentare cu energie electrică, dacă este necesar, la o distanţă de cel puţin 3 mm
între contacte. Dispozitivele corespunzătoare includ siguranţele, întrerupătoarele de protecţie, etc.
Conectarea trebuie aleasă conform posibilităţilor de instalare cu privire la curent şi siguranţe.
Dată fiind protecţia împotriva riscului de incendii, aparatele de acest tip pot fi montate într-un blat
lângă o piesă de mobilier de bucătărie mai înaltă decât aparatul (când este instalat); cu toate acestea,
în acest caz, o piesă de mobilier de bucătărie trebuie montată pe cealaltă parte, lângă aparat.
Părţile izolate sau conductoare de curent trebuie protejate împotriva contactului direct.
ATENŢIE!
• Înainte de orice intervenţie, deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică.
Conectaţi aparatul în conformitate cu diagrama conexiunilor electrice; asiguraţi-vă că se respectă
voltajul relevant al reţelei! Cablul de împământare (PE) trebuie conectat la clema indicată prin
simbolul împământare.
• Cablul sursei de alimentare cu energie electrică trebuie alimentat prin clema de fixare care îl
protejează împotriva tragerii accidentale a acestuia.
• După conectarea aparatului, aprindeţi toate plitele / arzătoarele pentru aproximativ trei minute
pentru a vă asigura că acestea funcţionează corespunzător.
467530
18
• Conectarea incorectă poate distruge părţile aparatului,
anulând astfel garanţia.
• Înainte de conectarea aparatului, asiguraţi-vă că voltajul
indicat pe plăcuţa cu informaţii tehnice este compatibil cu
voltajul reţelei dumneavoastră. Voltajul de conectare (230 V
prin N) trebuie verificat de un tehnician calificat care utilizează
dispozitive cărespunzătoare de măsurare!
• Cablul de conectare de pe spatele aparatului trebuie tras astfel
încât să nu atingă peretele din spate al aparatului, deoarece
această parte devine foarte încinsă în timpul funcţionării.
230V~
L1
N
PE
OBSERVAŢIE:
Punţile de conectare sunt instalate deja în locurile respective pe
clemă. Şuruburile terminalelor de conectare sunt deschise, ceea
ce înseamnă că nu trebuie desfăcute sau deşurubate. Când
strângeţi şuruburile, veţi auzi un »click«, ceea ce înseamnă că
şuruburile trebuie strânse/înşurubate complet.
Următoarele pot fi utilizate pentru conectare:
• Cablurile de cauciuc de tip H05 RR-F 4×1.5 cu fir de protecţie
verde-galben,
• Cablurile de izolare de tip H05 VV-F 4x1,5 din PCV cu fir de
protecţie galben-verde, sau alte cabluri echivalente sau mai
bune.
467530
Diagrama de conectare
19
Conectarea plitei la sursa de alimentare cu gaz
Măsuri importante de
precauţie
• Aparatul trebuie conectat în conformitate cu reglementările relevante, şi poate fi folosit doar în
camere bine ventilate/aerisite. Înainte de conectarea sau utilizarea aparatului, citiţi manualul de
instrucţiuni.
• Înainte de instalare sau conectare, asiguraţi-vă că reţeaua locală de alimentare cu gaz natural şi
conectarea (tipul gazului şi presiunea) sunt compatibile cu versiunea aparatului.
• Versiunea acestui aparat este indicată pe plăcuţa cu informaţii tehnice.
• Acest aparat nu este corespunzător pentru conectarea la sistemul de scoatere de aburi (ex.
şemineu). Acest aparat trebuie instalat şi conectat în conformitate cu reglementările relevante
de montare. Asiguraţi ventilaţia /aerarea.
Conectarea
• Când conectaţi aparatul la sursa de alimentare cu gaz, urmaţi
instrucţiunile distribuitorului local de gaze.
• În partea inferioară, plita este fixată cu o priză de conectare
la gaz cu un filet EN ISO 10226-1 / -2 sau EN ISO 228-1 (În
funcţie de reglementările conexiunilor specifice din fiecare
ţară.)..
• Odată cu aparatul se furnizează şi un adaptor pentru gazul
lichid şi o garnitură nemetalică.
• În timpul conectării cotul R1/2 trebuie ţinut ferm pentru a
preveni rotirea acestuia.
• Pentru sigilarea racordurilor, folosiţi o garnitură nemetalică
aprobată şi materiale de etanşare aprobate.
• Garniturile trebuie folosite o singură dată. Grosimea
garniturilor nemetalice plate nu trebuie deformată mai mult de
25%.
• Pentru conectarea aparatului la sursa de alimentare cu gaz,
folosiţi un furtun flexibil certificat şi testat.
• Furtunul flexibil de conectare trebuie să poată fi mişcat. Nu
trebuie să intre în contact cu piesele mobile de mobilier de
bucătărie (ex. sertar) sau cu partea inferioară a plitei de gătit.
• Dacă în piesa de mobilier se incorporează un cuptor electric
sub plită, acesta trebuie prevăzut cu un ventilator de răcire iar
conexiunea trebuie realizată cu ajutorul unei ţevi din metal (ex.
ţeavă flexibilă din oţel inoxidabil).
După conectarea plitei pe gaz, verificaţi racordurile
împotriva scurgerilor de gaz.
467530
20
Priza de conectare la alimentarea cu gaz
A Priză de conectare EN ISO 10226-1 / -2 sau EN ISO 228-1
(În funcţie de reglementările conexiunilor specifice din fiecare
ţară.).
B Garnitură nemetalică cu grosimea de 2 mm
C Adaptor ţeavă pentru gaz lichid (În funcţie de reglementările
conexiunilor specifice din fiecare ţară.)
După conectare, verificaţi dacă arzătoarele funcţionează
corespunzător.
Flăcările trebuie să fie vizibile, şi trebuie să aibă culoarea
albastră şi verde în centru. Dacă flacăra este instabilă, creşteţi
nivelul minim. Explicaţi modul de funcţionare al arzătoarelor
utilizatorului şi citiţi împreună instrucţiunile de utilizare.
Adaptarea la alt tip de
gaz
• Procedura sau adaptarea aragazului la alt tip de gaz nu
necesită scoaterea aparatului din blat.
• Înainte de adaptare, deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu energie electrică şi închideţi supapa de
alimentare cu gaz.
• Înlocuiţi ajutajele existente pentru încărcătură termică
nominală cu ajutaje corespunzătoare noului tip de gaz (vezi
tabelul de mai jos).
• Când adaptaţi aparatul la gazul lichid, strângeţi şurubul de
reglare pentru încărcătură termică minimă cât de mult puteţi,
pentru a atinge încărcătura termică minimă.
• Când adaptaţi aparatul la gazul natural, desfaceţi şurubul
de reglare a încărcăturii minime termice pentru a atinge
încărcătura termică minimă, nu îl rotiţi mai mult de 1,5 rotiri.
Arzătorul aragazului
2
3 4 5
467530
1
1 Plăcuţa coroanei arzătorului
2 Coroana arzătorului cu suport pentru plăcuţă
3 Element termic (doar pentru arzătoarele protejate, disponibil
la anumite modele)
4 Dispozitiv de aprindere
5 Ajutaj
21
Elemente de reglare
Pentru a avea acces la elementele de reglare, respectaţi
următoarele instrucţiuni:
• Scoateţi grătarul şi plăcuţele arzătorului cu coroanele
respective.
• În cazul arzătoarelor duble, elementele de reglare sunt
accesibile în spatele plăcuţei de protecţie a ajutajului principal.
• Scoateţi butoanele de comandă, inclusiv garniturile.
Supapa de gaz
Supapa de reglare a încărcăturii termice minime.
Tabel ajutaj
Vrsta, pritisk plina
Arzător auxiliar
Arzător normal
Arzător mare
max
min
max
min
max
min
1
0,36
1,75
0,46
3
0,76
95,21
34,4
166,62
4308
285,64
72,4
Tip ajutaj
(1/100mm)
72
*
97
*
115
*
Cod ajutaj
690771
Gaz natural H
Wo=45,7÷54,7 MJ/ m3,
Gaz natural E ,
Gaz natural E+
Wo=40,9÷54,7 MJ/m3
G20,
p=20mbar
Încărcătura nom.
termică (kW)
Gaz lichid 3+, 3B/P
Wo=72,9÷87,3MJ/m3
G30
p=30 mbar
Încărcătura nom.
termică (kW)
Consum
(l/h)
690772
690773
1
0,36
1,75
0,46
3
0,76
72,71
26,2
127,24
33,4
218,12
55,3
Tip ajutaj
(1/100mm)
50
29/24
65
33/26
85
43/33
Cod ajutaj
690780
Consum
(l/h)
690781
690782
• Supapele de reglare incorporate din fabrică sunt prevăzute pentru gazul lichid; cu toate acestea,
supapele sunt reglate pentru funcţionarea cu tipul de gaz pentru care aparatul a fost setat din
fabrică.
• Când adaptaţi aparatul la alt tip de gaz, şurubul de reglare (supapa) trebuie strâns sau desfăcut
pentru a corespunde debitului necesar de gaz (cu toate acestea, şurubul de reglare nu trebuie
desfăcut mai mult de 1,5 rotiri din poziţia în care este complet strâns).
Nivelul arzătorului este indicat prin respectarea valorii calorice superioare Hs.
467530
Atenţie: aceste lucrări trebuie efectuate doar de un tehnician calificat, autorizat de compania
de distribuţie a gazului sau de service-ul autorizat!
22
Caracteristici tehnice
Plăcuţa cu informaţii
tehnice
Serie
Model
Tip
Marcă
Cod
Informaţii tehnice
Indicaţii/simboluri de conformitate
Setări din fabrică pentru tipul de gaz
NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE ORICE MODIFICARE
CARE NU AFECTEAZĂ FUNCŢIONALITATEA APARATULUI.
Instrucţiunile pentru folosirea aparatului pot fi găsite şi pe pagina
noastră de internet www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com
23
467530
A
B
C
D
E
F
G
H
PVK,KVK62S
ro (02-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement