Gorenje EC641BSC Tip plită : Vitroceramică Manual de utilizare

Gorenje EC641BSC Tip plită : Vitroceramică Manual de utilizare
RO
INSTRUCŢIUNI
DETALIATE
PRIVIND
FOLOSIREA PLITEI
VITROCERAMICE
ÎNCORPORABILE
www.gorenje.com
Vă mulţumim
pentru
încrederea dumneavoastră şi pentru
achiziţionarea aparatului nostru.
Acest manual de instrucţiuni detaliate
este furnizat pentru a facilita folosirea
acestui produs. Instrucţiunile ar trebui
să vă permită să aflaţi informaţii
despre noul dumneavoastră aparat
cât mai curând posibil.
Asiguraţi-vă că aţi primit un aparat
fără defecte. Dacă constataţi defecte
apărute în timpul transportului, vă
rugăm să contactaţi distribuitorul
de la care aţi achiziţionat aparatul,
sau depozitul regional de la care a
fost livrat. Numărul de telefon poate
fi găsit pe factură sau pe avizul de
însoţire a mărfii.
De asemenea pe pagina noastră de
internet de mai jos sunt disponibile
instrucţiuni de utilizare:
www.gorenje.com / < http://www.
gorenje.com />
Informaţii importante
Sfat, notă
CUPRINS
4
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
6
Înainte de a conecta cuptorul
7
PLITA VITROCERAMICĂ INCORPORATĂ
8
Specificaţii tehnice
9
ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ
10 PLITA DE GĂTIT
INTRODUCERE
PREGĂTIREA
APARATULUI
PENTRU PRIMA
UTILIZARE
FUNCŢIONAREA
PLITEI
10 Suprafaţa vitroceramică de gătit
11 Sfaturi privind plita dumneavoastră
11 Sfaturi pentru economisirea energiei
12 UTILIZAREA PLITEI DE GĂTIT
14 ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
ÎNTREŢINERE ŞI
CURĂŢARE
16 INSTALAREA PLITEI ÎNCORPORABILE
INSTALARE SI
CONECTARE
24 CONECTAREA PLITEI LA SURSA DE CURENT
DIVERSE
698564
27 EVACUARE
3
INSTRUCŢIUNI DE
SIGURANŢĂ IMPORTANTE
CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ȘI PĂSTRAŢI-LE
PENTRU A LE CONSULTA PE VIITOR.
Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta
de peste 8 ani și de către persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă și
cunoștinţe doar dacă au fost supravegheate sau instruite
în vederea utilizării aparatului într-un mod sigur și înţeleg
riscurile implicate. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Curăţarea și întreţinerea nu vor fi făcute de către copii dacă
nu sunt supravegheaţi.
Copiii ar trebui supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
AVERTISMENT: Aparatul și părţile sale accesibile devin
fierbinţi în timpul utilizării. Ar trebui să aveţi grijă să evitaţi
atingerea elementelor încinse. Copiii sub 8 ani trebuie ţinuţi
la distanţă dacă nu sunt supravegheaţi continuu.
AVERTISMENT: Părţile accesibile vor deveni fierbinţi în
timpul utilizării. Pentru a evita arsuri și opărire, copiii ar
trebui ţinuţi la distanţă.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte
de a înlocui lampa, pentru a evita riscul unui șoc electric.
Nu utilizaţi dispozitive de curăţare cu abur sau de înaltă
presiune pentru a curăţa aparatul deoarece se poate
produce un șoc electric.
698564
4
Aparatul nu trebuie utilizat cu un întrerupător extern cu
ceas electronic sau cu sisteme speciale de control.
Mijloacele de deconectare trebuie încorporate în cablurile
fixe conform normelor de cablare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de către producător, agenţii săi de service autorizaţi
sau persoane similare calificate, pentru a evita un dezastru
(doar pentru aparatele cu cablu de legătură).
AVERTISMENT: În cazul în care suprafaţa plitei este spartă,
opriţi aparatul pentru a evita posibilitatea producerii unui
șoc electric.
Nu vă uitaţi la elementele plitei, deoarece acestea au
încorporate lămpi cu halogen.
AVERTISMENT: Procesul nesupravegheat de gătit pe plită
cu grăsime sau cu ulei poate fi periculos şi poate provoca
apariţia unui incendiu. Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi
un incendiu cu apă, ci opriţi aparatul și acoperiţi flacăra, de
ex. cu un capac sau pătură ignifugă.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nici un fel
de obiect pe suprafaţa plitei.
Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nici un fel de obiect pe
suprafaţa plitei.
ATENţIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
698564
AVERTISMENT: Gătitul nesupravegheat pe plită cu grăsime
sau ulei poate fi periculos și poate duce la incendiu.
5
AVERTISMENT: Utilizaţi doar protecţiile de plită create
de producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau protecţiile de plită încorporate în aparat.
Utilizarea protecţiilor neadecvate poate cauza accidente.
Aparatul este destinat uzului casnic. A nu
se utiliza în alte scopuri, precum încălzirea
camerei, uscarea animalelor de companie
sau a altor animale, a hârtiei, materialelor
textile, plantelor medicinale, etc. deoarece
ar putea duce la rănire sau la producerea
unui incendiu.
Eventualele neconcordanţe între culorile
diferitelor aparate sau componente dintr-o
singură linie de proiectare pot să apară din
cauza diferiţilor factori, cum ar fi unghiurile
diferite în care sunt observate aparatele,
fundalurile diferite, materialele și iluminarea
camerei.
Aparatul poate fi conectat la sursa de
energie doar de către un tehnician autorizat
sau de către un specialist. Intervenţiile
asupra aparatului sau repararea acestuia de
către o persoană neautorizată pot cauza
răni grave sau avarierea produsului.
ÎNAINTE DE A CONECTA CUPTORUL
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de conectarea
aparatului. Reparaţiile sau orice revendicare de garanţie care
rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu
sunt acoperite de garanţie.
698564
6
PLITA VITROCERAMICĂ
INCORPORATĂ
(DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI FUNCŢIILOR – ÎN FUNCŢIE DE
MODEL)
Deoarece aparatele pentru care aceste instrucţiuni au fost redactate pot avea dotări
diferite, unele funcţii sau dotări pot fi descrise în acest manual fără a fi prezente pe
aparatele dumneavoastră.
1
2
2
3
3
4
4
Ochi spate stânga
Ochi spate dreapta
Ochi faţă stânga
Ochi faţă dreapta
698564
1
2
3
4
1
7
SPECIFICAŢII TEHNICE
(ÎN FUNCŢIE DE MODEL)
A
B
C
D
E
F
G
Numărul de serie
Cod/ID
Tip
Marcă
Model
Date tehnice
Simboluri de conformitate
Plăcuţa de date cu informaţiile de bază de
pe aparat este situată în partea inferioară
a plitei.
698564
8
ÎNAINTE DE A FOLOSI
APARATUL PENTRU PRIMA
DATĂ
Dacă plita dumneavoastră are o suprafaţă vitroceramică, curăţaţi-o cu o cârpă umedă
şi puţin lichid de spălare. Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi, precum substanţe de
curăţare abrazive care pot produce zgârieturi, bureţi abrazivi pentru spălatul vaselor, sau
agenţi de îndepărtare a petelor.
698564
În timpul utilizării iniţiale, poate apărea „mirosul caracteristic de aparat nou”; acesta va
dispărea în mod treptat.
9
PLITA DE GĂTIT
SUPRAFAŢA VITROCERAMICĂ DE GĂTIT
- Zona de gătit va ajunge rapid la puterea sau temperatura setată, în timp ce zona din
jurul zonelor de gătit fierbinţi va rămâne rece.
- Plita este rezistentă la schimbări de temperatură.
- Plita este de asemenea rezistentă la impact. Chiar dacă vasele sunt puse pe plită
imprecis, plita nu se va defecta.
- Folosirea plitei vitroceramice ca zonă de depozitare poate duce la zgârieri sau alte
defecte.
- Nu folosiţi vase din aluminiu sau plastic pe zonele de gătire fierbinţi. Nu puneţi obiecte
din plastic sau folie din aluminiu pe plita vitroceramică.
- Nu folosiţi plita vitroceramică dacă este fisurată sau spartă. Dacă un obiect ascuţit
cade pe plită, plita se poate sparge. Consecinţele unei astfel de situaţii pot fi vizibile
imediat sau doar după un timp. Dacă apare o fisură vizibilă pe plită, întrerupeţi imediat
alimentarea electrică a aparatului.
698564
10
SFATURI PRIVIND PLITA
DUMNEAVOASTRĂ
- Folosiţi ustensile de gătit de calitate cu
fundul plat şi stabil.
- Fundul vasului şi diametrul zonei de gătit
trebuie să fie identice.
- Vasele de gătit din sticlă călită cu fundul
special pot fi folosite pe zonele de gătire
dacă diametrul acestora corespunde cu
cel al zonelor de gătit. Vasele de gătit
cu diametrul mai mare se pot fisura din
cauza efortului termic.
- Asiguraţi-vă că oala sau tigaia sunt în
mijlocul zonei de gătit.
- Atunci când folosiţi o oală sub presiune, ţineţi-o sub supraveghere până se atinge
presiunea corectă. Mai întâi, setaţi zona de gătire la puterea maximă; apoi, urmând
instrucţiunile producătorului vasului sub presiune, folosiţi senzorul relevant pentru a
reduce puterea de gătire în momentul corect.
- Asiguraţi-vă că există suficient lichid în vasul sub presiune sau în orice oală sau tigaie.
Din cauza supraîncălzirii, folosirea unei oale goale pe o zonă de gătire poate duce atât la
distrugerea a oalei cât şi a zonei de gătire.
- Atunci când folosiţi vase speciale, respectaţi instrucţiunile producătorului.
SFATURI PENTRU ECONOMISIREA
ENERGIEI
698564
- Diametrul fundului oalei sau tigăii trebuie să corespundă diametrului zonei de gătire.
Dacă vasul este prea mic, o parte a căldurii se va pierde, iar zona de gătit se poate
distruge.
- Dacă procesul de gătire permite, folosiţi un capac.
- Vasele de gătit trebuie să aibă dimensiuni adecvate având în vedere cantitatea de
mâncare. Când gătiţi o cantitate mică de mâncare într-un vas mare, se pierde mai multă
energie.
- Dacă un fel de mâncare necesită mult timp pentru gătire, folosiţi un vas sub presiune.
- Legumele, cartofii etc. pot fi gătite într-o cantitate mai mică de apă. Mâncarea se va găti
la fel de bine, atâta timp cât vasul este bine acoperit cu un capac. După aducerea apei
la punctul de fierbere, reduceţi căldura la un nivel suficient pentru a permite fierberea la
foc mic.
11
UTILIZAREA PLITEI DE GĂTIT
Aprindeţi zona de gătit, utilizând butoanele instalate pe panoul de
control.
Simbolul din dreptul fiecărui buton indică ce zonă de gătit este
operată de acesta
Nivelul de energie al zonei de gătit poate fi setat continuu (1-9) sau
în paşi (1-6).
Butoanele de paşi pot fi rotite în ambele direcţii. Prin rotiri
continue, nivelul de energie este ridicat, pe măsură ce rotiţi
butoanele în sensul acelor de ceasornic, şi redus, pe măsură ce le
rotiţi în sens invers acelor de ceasornic.
Zona de gătit poate fi închisă timp de 3-5 minute înainte de
finalizarea procesului de gătit pentru a profita de căldura reziduală
şi pentru a economisi energie (tabelul de mai jos prezintă o serie
de exemple pentru utilizarea nivelurilor individuale de energie).
S
E
0
0
Zonă de gătit închisă
1
1-2
Menţinerea temperaturii şi reîncălzirea unor cantităţi
reduse de alimente
2
3-4 Reîncălzire
3
5-6
Reîncălzire sau preparare îndelungată a unor cantităţi
mai mari
4
7
Gătit consecutiv/prăjire (e.g. omlete etc.)
5
8
Prăjire în baie de ulei
6
9
Încălzire rapidă
UTILIZAREA ZONEI DUBLE DE GĂTIT
În cazul zonei duble de gătit şi al zonei de gătit tavă de copt,
suprafaţa de încălzire poate fi ajustată pentru a corespunde
dimensiunii şi formei vaselor de gătit. Porniţi şi închideţi zona de
gătit, utilizând butonul relevant. Porniţi zona de gătit mai mare,
rotind butonul cât este posibil (a se vedea simbolul; butonul va
produce un clic), apoi, setaţi nivelul de energie. Toate zonele de
gătit sunt închise prin rotirea butonului până în poziţia „0” (off).
LUMINI DE CONTROL
De fiecare dată când este pornită cel puţin o zonă de gătit, se
aprinde o lumină (LED) galbenă. La unele modele, această funcţie
poate fi asumată de cadranul luminat în spate de deasupra
butonului activat.
698564
12
LUMINI DE AVERTIZARE (numai la anumite modele)
698564
Plitele din sticlă de ceramică sunt echipate cu lumini de avertizare
în partea frontală a panoului. Dacă o anumită lumină de avertizare
se aprinde, înseamnă că zona de gătit corespunzătoare este
fierbinte (risc de ardere). Când zona de gătit este oprită, lumina de
avertizare rămâne aprinsă până când zona de gătit se răcește sub
50°C.
13
ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
Verificaţi dacă aţi scos din priză aparatul şi aşteptaţi ca acesta să
se răcească.
Copiii nu trebuie să cureţe aparatul sau să realizeze operaţii de
întreţinere fără o supraveghere corespunzătoare.
După fiecare utilizare, aşteptaţi ca suprafaţa vitroceramică să se răcească şi curăţaţi-o.
În caz contrar, toate impurităţile rămase vor arde pe suprafaţa fierbinte la următoarea
folosire a plitei.
Pentru întreţinerea regulată a plitei vitroceramice, folosiţi produse de curăţare speciale
care creează o peliculă protectoare pe suprafaţă pentru a preveni prinderea murdăriei de
aceasta.
Înainte de fiecare folosire a suprafeţei vitroceramice, ştergeţi
praful sau orice alte impurităţi care ar putea zgâria suprafaţa, atât
de pe plită cât şi de pe fundul vasului.
Buretele din sârmă, buretele de curăţare aspru, şi pudrele
abrazive pot zgâria suprafaţa. Suprafaţa poate fi de asemenea
distrusă de agenţii de curăţare cu pulverizare agresivi şi de lichidele
de curăţare necorespunzătoare.
Semnele pot fi uzate atunci când folosiţi agenţi de curăţare agresivi
sau abrazivi sau vase cu fundul aspru sau cu defecte.
Folosiţi o cârpă moale umedă pentru a îndepărta impurităţile
minore. Apoi uscaţi suprafaţa prin ştergere.
Îndepărtaţi petele de apă cu o soluţie slabă de oţet. Totuşi, nu
folosiţi această soluţie pentru a şterge cadrul (doar la anumite
modele) deoarece acesta îşi poate pierde strălucirea. Nu folosiţi
agenţi de curăţare prin pulverizare agresivi sau agenţi de
îndepărtare a depunerilor.
Folosiţi agenţi de curăţare speciali pentru suprafeţe vitroceramice
pentru depunerile de murdărie care nu se pot înlătura uşor.
Respectaţi instrucţiunile producătorului. Asiguraţi-vă că aţi
îndepărtat bine orice reziduuri de agent de curăţare după
procesul de curăţare deoarece acestea pot distruge suprafaţa
vitroceramică când zonele de gătire se încălzesc.
698564
14
Îndepărtaţi reziduurile persistente şi arsurile cu o racletă. Aveţi grijă
atunci când manevraţi racleta pentru a nu vă accidenta.
Folosiţi o racletă numai când murdăria nu poate fi
îndepărtată cu o cârpă udă sau cu agenţi de curăţare speciali
pentru suprafeţe vitroceramice.
Ţineţi racleta într-un unghi corect (45° - 60°). Apăsaţi uşor racleta
pe sticlă şi glisaţi-o peste semne pentru a îndepărta murdăria.
Asiguraţi-vă că mânerul de plastic al racletei (la unele modele) nu
intră în contact cu o zonă de gătire fierbinte.
Nu apăsaţi racleta perpendicular pe sticlă şi nu zgâriaţi
suprafaţa plitei cu vârful sau lama acesteia.
Îndepărtaţi imediat orice urma de zahăr sau alimente care conţin
zahăr de pe plita vitroceramică folosind o racletă, chiar dacă plita
este încă fierbinte, deoarece zahărul poate distruge permanent
suprafaţa vitroceramică.
698564
Modificarea elementelor grafice sau decolorarea nu vor fi considerate defecţiuni la
nivelul aparatului, ci drept efect al utilizării normale a plitei. Această decolorare este în
general rezultatul reziduurilor de alimente arse pe suprafaţă, sau poate fi cauzată de unele
materiale ale vaselor de gătit (precum aluminiul sau cuprul). Aceste decolorări sunt foarte
dificil de îndepărtat complet.
Notă: Decolorarea și alte defecte similare afectează doar aspectul plitei și nu afectează
direct funcţionarea acesteia. Îndepărtarea acestor defecte nu este acoperită de garanţie.
15
INSTALAREA PLITEI
ÎNCORPORABILE
40
140
- Sub plită, de-a lungul întregii sale lungimi, ar trebui instalat un panou despărţitor
orizontal. Ar trebui să existe un spaţiu de cel puţin 20 mm între partea inferioară a
aparatului și panoul despărţitor.
Trebuie să se permită ventilarea adecvată din partea din spate.
- După instalarea plitei încorporabile, cele două elemente de fixare frontale trebuie să fie accesibile
din partea de jos.
- Folosirea marginilor din lemn pline ale blaturilor de bucătărie din spatele zonei de gătire este
permisă numai dacă spaţiul dintre margine şi plită nu este mai mic decât cel indicat în planurile de
instalare.
- Instalarea unui cuptor sub plită este posibilă pentru anumite tipuri de cuptor EVP4, EVP2, EVP3
etc. care sunt prevăzute cu ventilator de răcire.
698564
16
DIMENSIUNILE DESCHIDERII DIN BLAT (în funcţie de model)
300
520
50
min 20
54
min 40
min 600
490-492
min 50
283-285
30cm
595-600
520-525
min 20
50
54
min 40
490-492
min 50
560-562
60cm
min 600
795-800
520-525
min 20
50
54
min 40
490-492
min 600
min 50
750-752
698564
80cm
17
900
520-525
min 20
50
54
min 40
490-492
860-862
90cm
698564
18
min 50
min 600
MONTAREA GARNITURII DIN SPUMĂ
Unele aparate vin echipate cu garnitura deja montată!
Înainte de a instala aparatul pe blatul de bucătărie, montaţi garnitura din spumă livrată cu
aparatul pe partea de jos a plitei vitroceramice.
- Scoateţi folia de protecţie a garniturii.
- Prindeţi garnitura pe partea de jos a sticlei (2–3 mm distanţă de margine). Garnitura
trebuie să fie aplicată de-a lungul întregii margini a sticlei. Garnitura nu poate fi
suprapusă la colţuri.
- Atunci când montaţi garnitura, asiguraţi-vă că aceasta nu este distrusă de sau în contact
cu obiecte ascuţite.
Nu montaţi aparatul fără această garnitură!
698564
- Blatul trebuie să fie perfect orizontal.
- Protejaţi suprafeţele decupate.
- Folosiţi cele patru şuruburi livrate (4x) pentru a prinde elementele de fixare (4x) pe
gaura şi decupajul din peretele din faţă şi din spate al plitei.
- Introduceţi plita în decupaj şi apăsaţi-o puternic pe blat de sus.
- Nu folosiţi şuruburi mai lungi de 6.5 mm pentru a strânge clema de fixare.
19
INSTALAŢIE ÎNCASTRATĂ ÎN BLAT
Aparatele fără margini faţetate sau rame decorative sunt adecvate pentru încastrare.
1. Instalarea aparatului
Aparatul poate fi instalat doar într-un blat rezistent la temperaturi și apă, cum ar fi un blat din
piatră (naturală) (marmură, granit), sau din lemn masiv (marginile de-a lungul decupării trebuie
etanșate). Atunci când se instalează într-un blat ceramic, din lemn sau din sticlă, ar trebui
utilizat un sub-cadru din lemn. Cadrul nu este furnizat împreună cu aparatul.
Aparatul poate fi instalat într-un blat confecţionat din alte materiale după ce aţi consultat
producătorul blatului și aţi obţinut aprobarea expresă a acestuia. Dimensiunea internă a
unităţii de bază ar trebui să fie cel puţin egală cu decuparea internă pentru aparat. Acest
lucru va permite scoaterea cu ușurinţă a aparatului din blat. Atașaţi bandă adezivă de-a
lungul perimetrului părţii de jos a panoului din sticlă.
Mai întâi, treceţi cablul de alimentare prin decupaj. Așezaţi aparatul peste centrul
decupajului.
Conectaţi aparatul la sursa de energie (a se vedea instrucţiunile de conectare a
aparatului). Înainte de etanșarea aparatului, verificaţi funcţionalitatea acestuia.
Etanșaţi slotul dintre aparat și blat utilizând adeziv siliconic. Adezivul siliconic utilizat
pentru a etanșa aparatul trebui să fie rezistent la temperaturi (până la cel puţin 160 °C).
Neteziţi adezivul siliconul utilizând o unealtă adecvată.
Respectaţi instrucţiunile de utilizare a adezivului siliconic ales. Nu porniţi aparatul până ce
adezivul siliconic nu s-a uscat complet.
1
2
1
1. Adeziv siliconic, 2. Bandă adezivă
Acordaţi o atenţie deosebită dimensiunilor de încastrare pentru
blatul din piatră (naturală). Atunci când alegeţi un adeziv
siliconic, observaţi materialul blatului și consultaţi producătorul
blatului. Utilizarea adezivilor siliconic neadecvaţi pot rezulta în
decolorarea permanentă a anumitor părţi.
698564
20
2. Scoaterea aparatului incorporat:
Deconectaţi aparatul de la sursa de energie.
Utilizaţi o unealtă adecvată pentru a îndepărta garnitura siliconică din perimetru. Scoateţi
aparatul împingându-l în sus din partea de jos.
Nu încercaţi să scoateţi aparatul din partea superioară a blatului!
Blat din piatră
1
3
ʈ
2
4
5,5
54
56
16
1 - Blat
2 - Aparat
3 - Slot
Având în vedere marja de eroare (toleranţă) a plăcii din vitroceramică a aparatului și
decupajul din blat, slotul este ajustabil (min.2 mm).
Blat ceramic, din lemn sau sticlă
Blat
Aparat
Slot
Cadru din lemn, grosime 16 mm.
698564
1 234-
21
Având în vedere marja de eroare (toleranţă) a plăcii din vitroceramică a aparatului și
decupajul din blat, slotul este ajustabil (min. 2 mm). Instalaţi cadrul din lemn la 5,5 mm sub
marginea superioară a blatului (a se vedea figura).
Respectaţi razele marginilor de sticlă (R10, R2) la efectuarea decupării.
STICLĂ
DECUPATĂ
R2
R2
R5
R5
R2
R2
R5
R5
R2
R2
R5
R5
R10
R10
R12
R12
DIMENSIUNILE DESCHIDERII DIN BLAT - FLUSH MOUNT
(în funcţie de model)
300
520
50
54
R
min 40
x
y
525 x
R
283-285
305-307
30cm
698564
22
490-492
min 50
597-599
min 600
y
17
10
6
6
595-600
520
50
54
R
y
x
525
min 40
x
y
6
6
min 50
R
17
18
min 600
490-492
560-562
600-602
60cm
795-800
520
50
54
R
min 40
x
y
525
R
x
17
23
min 600
490-492
y
6
6
min 50
750-752
800-802
80cm
900
520
50
54
R
min 40
x
y
525 x
R
490-492
min 50
min 600
y
17
21
6
6
860-862
905-907
698564
90cm
23
CONECTAREA PLITEI LA SURSA
DE CURENT
- Protecţia sursei de curent trebuie să respecte reglementările în vigoare.
- Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa de date
respectă tensiunea sursei de curent.
- Trebuie să existe un dispozitiv de întrerupere în instalaţia electrică care poate deconecta
toţi polii aparatului de la sursa de curent, cu un spaţiu minim de 3 mm între contacte
atunci când sunt deschise. Dispozitivele adecvate includ siguranţe, întrerupătoare de
protecţie etc.
- Conexiunea trebuie reglată în funcţie de curent şi siguranţe.
- După instalare, piesele care transportă curentul electric şi piesele izolate vor fi protejate
împotriva contactului.
Aparatul poate fi conectat numai de un expert autorizat.
Conectarea falsă poate distruge piesele aparatului. În acest caz,
pierdeţi dreptul de garanţie.
Deconectaţi aparatul de la sursa de curent înainte de orice
operaţii de reparaţii sau întreţinere.
698564
24
DIAGRAMĂ CONECTARE:
Fixatoarele (podurile de conectare) se așază în slotul special de pe
clemă.
CABLU DE ALIMENTARE
Pentru conectare se pot folosi următoarele:
• Cabluri de conectare izolate din PVC tip H05 VV-F sau
H05V2V2-F cu conductor de protecţie galben-verde, sau alte
cabluri echivalente sau superioare.
380-415V
N
L2
N
L1
PE
220-240V
N
L2
N
L1
PE
Conectare normală:
• 2 faze, 1 conductor neutru (2 1N, 380-415 V~/50 Hz):
 Tensiunea electrică între faze și conductorul electric este de
220-240 V~. Tensiunea electrică între cele două faze este de
380-415 V~. Instalaţi un fixator între terminalele 4–5. Grupul
ar trebui să includă cel puţin două siguranţe de 16-amperi.
Diametrul nucleului cablului de alimentare ar trebui să fie de cel
puţin 1.5 mm2.
• 2 faze, 2 conductori neutri (2 2N, 220-240V~/50Hz):
 Tensiunea electrică între faze și conductorul electric este de
220-240 V~.
 Grupul (instalaţia) ar trebui să includă cel puţin două siguranţe
de 16-amperi. Diametrul nucleului cablului de alimentare ar
trebui să fie de cel puţin 1.5 mm2.
Conectare specială
• Conectare monofazată (1 1N, 220-240 V~/50 Hz):
 Tensiunea electrică între fază și conductorul electric este de
220-240 V~. Instalaţi fixatoare între terminalele 1–2 și 4–5.
Grupul (instalaţia) ar trebui prevăzută cu o siguranţă de cel
puţin 32 A. Diametrul nucleului cablului de alimentare ar trebui
să fie de cel puţin 4 mm2.
N
L1
PE
Treceţi cablul de alimentare printr-un manșon de detensionare
(clemă) care protejează cablul împotriva smulsului. Asiguraţi-vă
că cablul de pe partea din spate a aparatului nu este în contact cu
peretele posterior al plitei, deoarece aceasta se poate încinge în
timpul utilizării.
După conectarea aparatului, porniţi toate încălzitoarele timp de
aproximativ 3 minute pentru a verifica dacă sunt funcţionale.
Conectarea falsă poate distruge părţi ale aparatului. În aceste
cazuri, nu aveţi dreptul la garanţie.
698564
220-240V
25
Înainte de conectarea aparatului, asiguraţi-vă că tensiunea electrică specificată pe plăcuţa
indicatoare a caracteristicilor tehnice este conformă cu tensiunea electrică a sursei de
alimentare.
Un expert ar trebui să verifice tensiunea electrică reală din casa dvs. (220-240 V în raport
cu N), utilizând un aparat de măsurare adecvat!
Aparatele cu o lăţime de 30 de centimetri (două ochiuri) permit doar conectarea
monofazată. Diametrul cablului de alimentare ar trebui să fie de cel puţin 1.5 mm!
698564
26
EVACUARE
Ambalajul este realizat din materiale prietenoase cu mediul care
pot fi reciclate, evacuate, sau distruse fără nici un risc pentru
mediu. În acest sens, materialele de ambalare sunt etichetate în
mod adecvat.
Simbolul de pe produs sau ambalajul acestuia indică faptul că
produsul nu trebuie tratat drept deşeu menajer normal. Produsul
trebuie transportat la un centru de colectare autorizat pentru
procesarea echipamentelor electrice şi electronice.
Evacuarea corectă a produsului va ajuta la prevenirea oricăror
efecte negative asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor care
se pot produce în cazul evacuării incorecte a produsului. Pentru
informaţii detaliate privind evacuarea şi procesarea produsului, vă
rugăm să contactaţi organismul municipal relevant responsabil de
managementul deşeurilor, serviciul dumneavoastră de evacuare a
deşeurilor, sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
698564
Ne rezervăm dreptul de a efectua orice modificări şi de a corecta orice erori din
instrucţiunile de utilizare.
27
BR_E
ro (01-19)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement