Hama 99046985 Owner's manual

Hama 99046985 Owner's manual
99046985
ø
PL
»Electronic 3.6« - Univerzális kapcsolóüzemı tápegység k
Univerzální síťový adaptér „Electronic 3.6“
Opis produktu:
• Bardzo lekki, kompaktowy zasilacz, stabilizowany.
• Maksymalna moc: 3600 mA.
• Zasilacz posiada przełącznik napięcia.
Ustawione napięcie nie zostanie przekroczone nawet przy niewielkim obciążeniu
zasilacza.
• Zasilacz posiada różne możliwości zastosowania.
Jest idealny do aparatów cyfrowych, hubów USB, palmtopów, itp.
• W zestawie 10 różnych wtyczek:
2 wtyki Jack 2,5 mm oraz 3,5 mm;
8 wtyków DC: 0,75x2,35 / 1,0x3,0 / 1,3x3,5 / 1,6x4,0 / 2,1x5,0 / 2,5x5,5mm.
• Zielona kontrolka zasilania.
• Polaryzacja odwracalna.
• Test CE.
Az »Electronic 3.6« jellemzői
• Extra kompakt és könnyű, stabilizált feszültségű tápellátá biztosít, modern
technológiával
• Nagy teljesítményű: max. 3600 mA-ig
• Ez a kapcsolóüzemű tápegység egyszerűen és könnyen alkalmazható minden olyan
készülékhez, ahol a tápellátáshoz kiegyensúlyozott táp-egyenfeszültség szükséges.
A beállított stabilizált egyenfeszültség biztosítja a megbízható működést.
• Sokoldalúan alkalmazható, ideális digitális kamerákhoz, USB-Hub-okhoz, PDA’-khoz, stb.
• Tartozék: 10 db dugasz:
2 db Jack-dugasz, 2,5 és 3,5 mm-es,
8 db egyenáramú (DC)-dugasz: 0,75x2,35 / 1,0x3,0 / 1,3x3,5 / 1,6x4,0 /
2,1x5,0 / 2,5x5,5 mm
• Zöld színű, állapotkijelző LED
• Átváltható polaritás; CE-megfelelőség
Popis:
• Kompaktní a lehký, stabilizovaný síťový adaptér, moderní technologie
• Maximální výstupní proud 3600mA
• Síťový adaptér je bez transformátoru a proto je lehký a skladný.
Nastavené výstupní napětí zůstává stabilní i při malém zatížení
• Ideální pro digitální fotoaparáty, USB huby, PDA apod.
• 10 konektorů: jack 2,5 a 3,5mm,
8 napájecích konektorů: 0,75x2,35 / 1,0x3,0 / 1,3x3,5 / 1,6x4,0 / 2,1x5,0 / 2,5x5,5mm
• Zelená indikační dioda LED
• Přepínatelná polarita, CE
Dane techniczne:
5,0 V: 3600 mA
6,0 V: 3400 mA
7,5 V : 3200 mA
9,0 V : 3000 mA
12,0 V : 2300 mA
15,0 V : 1900 mA
- Napięcie na wyjściu:
5,0 – 6,0 – 7,5 – 12,0 – 15 V.
Műszaki adatok
- Bemenet: 100-240 V; 50 Hz/60Hz; 0,8A max.
- Kimeneti feszültség/áram:
5,0 V : 3600 mA
9,0 V : 3000 mA
6,0 V : 3400 mA
12,0 V : 2300 mA
7,5 V : 3200 mA
15,0 V : 1900 mA
- Kimeneti feszültség:
5,0 - 6,0 - 7,5 - 9,0 - 12,0 V - 15 V
Środki ostrożności:
- Przed użyciem zasilacza należy upewnić się, ze napięcie i polaryzacja zostały
poprawnie ustawione.
UWAGA! Jeżeli urządzenie, do którego będzie podłączony zasilacz, posiada również
możliwość zasilania na baterie, to baterie należy z urządzenia koniecznie wyjąć.
Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku złego ustawienia polaryzacji
lub złego ustawienia napięcia, czy złego wyboru wtyczki.
- Najpierw ustawić polaryzację i napięcie, a dopiero potem zasilacz podłączyć do
urządzenia i sieci 230 V.
- Jeżeli zasilacz nie jest aktualnie w użyciu należy odłączyć go od sieci 230 V.
- Do czyszczenia odłączyć zasilacz od sieci 230 V.
- Urządzenie czyścić suchą i miękką szmatką.
- Napraw dokonywać tylko w autoryzowanym serwisie.
- Zasilacza używać tylko w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenie chronić przed wilgocią, niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Urządzenie chronić przed dziećmi.
További tudnivalók:
- Kérjük, hogy üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy milyen hálózati feszültség van
abban a konnektorban, amibe be akarja csatlakoztatni ezt a tápegységet.
Egyeztesse a csatlakoztatni kívánt készülék feszültségigényét és a polaritás
beállítását, az »Electronic 3.6 « tápegységen beállítandó értékekkel.
Figyelem!
Ha a kiválasztott készülékét erről a hálózati tápegységről üzemelteti, előzetesen vegye
ki belőle az akkumulátorokat/elemeket.
A szükséges tápfeszültséget a gyártó előírása szerint válassza meg. Ügyeljen a
készülék polaritás-beállítására.
Hibásan megválasztott polaritás és rossz feszültségérték esetén a készülék
tönkremehet, amiért a Hama Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget!
Polaryzacja
Polaritás
j
Technické parametry:
- Vstup: 100-240V, 50Hz/60Hz, 0,8Amax
- Výstup proud:
5,0V : 3600mA
9,0V : 3000mA
6,0V : 3400mA
12,0V : 2300mA
7,5V : 3200mA
15,0V : 1900mA
- Výstupní napětí:
- 5,0 - 6,0 - 7,5 - 9,0 - 12,0 - 15 V
Upozornění:
- Před použitím nastavte správné výstupní napětí a polaritu podle napájeného přístroje
Pozor:
Při napájení síťovým adaptérem vyjměte z napájeného přístroje baterie/akumulátory!
Bezpodmínečně dodržujte pokyny z návodu k obsluze Vašeho přístroje.
Za škody způsobené nesprávnou polaritou, napětím nebo konektorem nenese firma
HAMA žádnou odpovědnost!!!
- Síťový adaptér připojte k Vašemu přístroji a potom jej připojte do elektrické sítě
(100-240V)
- Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě
- Při čištění přístroj odpojte od elektrické sítě a používejte jen jemný suchý hadřík
- Při poruše síťový adaptér neotvírejte a opravu svěřte jen odbornému servisu
- Používejte jen v suchých prostorech
- Aby se zabránilo vzniku požáru nebo zkratu, musí být přístroj chráněn před jakoukoli
vlhkostí
- Síťový adaptér nepatří do dětských rukou
Biztonsági tudnivalók
• Egyszerre csak egy készülékhez csatlakoztassa a tápegységet.
Ne használjon hosszabbító kábelt, asztali dugasz-elosztót vagy ne kapcsoljon rá
másik átalakítót.
• Védje a készüléket a szennyezéktől, a nedvességtől és túlzott hőhatásoktól.
Csak száraz helyiségben működtesse.
• A készüléket ne szedje szét és ne üzemeltesse sérülés esetén.
• Az esetleges hibákat csak szakemberrel javíttassa meg!
• A készülék tisztításához száraz törlőkendőt használjon.
Akár tisztítani akarja, akár javítani, minden esetben húzza ki a konnektorból a
tápegység dugaszát!
Az egyenáramú tápcsatlakozó univerzális dugaszt semmilyen körülmények között
sem csatlakoztassa a hálózati konnektorba!
• Az »Electronic 3.6« készülék elektromos üzemrendszerű, ezért ne adja gyermek kezébe!
Polarita
12.2004/99046985
Uniwersalny zasilacz »Electronic 3.6«
99046985
Univerzálny spínaný sieťový adaptér „Electronic 3.6“
J
Vlastnosti „Electronic 3.6“
• Kompaktný a ľahký, stabilizovaný stolný sieťový adaptér, najmodernejšia
technológia
• Max. výkon do 3600 mA
• Tento sieťový adaptér má spínanú časť, preto je ľahší a efektívnejší ako bežné
sieťové adaptéri. Nastavené napätie ostáva aj pri minimálnom zaťažení stabilné.
• Všestranné možnosti použitia, ideálny pre digitálne fotoaparáty, USB-Hub, PDA, atď.
• Vrátane 10 konektorov:
2 jack konektory 2,5 mm a 3,5 mm
8 DC konektorov: 0,75x2,35 / 1,0x3,0 / 1,3x3,5 / 1,6x4,0 / 2,1x5,0 /2,5x5,5 mm
• Zelená LED kontrolka
• Inverzná polarita, CE-testované
Technické údaje:
- Vstup: 100-240 V; 50 Hz/60 Hz; 0,8A max.
- Výstupný prúd:
5,0 V : 3600 mA
9,0 V : 3000 mA
6,0 V : 3400 mA
12,0 V : 2300 mA
7,5 V : 3200 mA
15,0 V : 1900 mA
- Výstupné napätie:
- 5,0 - 6,0 - 7,5 - 9,0 - 12,0 V - 15 V
Dôležité upozornenia:
- Pred použitím skontrolujte, či je zhodná polarita a odber prúdu napájaného
zariadenia a „Electronic 3.6“.
Pozor:
Pri prevádzke v elektrickej sieti odstráňte akumulátory/batérie!
Bezpodmienečne si prečítajte návod na použitie k napájanému zariadeniu.
Za škody spôsobený zlou polaritou, nesprávnym napätím, alebo zlým DC-konektorom
HAMA nezodpovedá!
- Najskôr nastavte napätie a polaritu a teraz zapojte zariadenie.
Až potom zapojte adaptér do elektrickej siete (100-240 V).
- Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho zo siete.
- Pred čistením zariadenie taktiež odpojte zo siete a použite len suchú, mäkkú handričku!
- Poškodený sieťový adaptér nepoužívajte a neotvárajte.
Opravu zverte do rúk autorizovaného odborníka.
- Prevádzkujte v uzavretých, suchým miestnostiach!
Aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru, alebo elektrickému výboju, chráňte
zariadenie pred vlhkom.
- Sieťový adaptér „Electronic 3.6“ nepatrí do detských rúk!
Polarita
»Electronic 3.6« universal
mains adapter with switching facility
L
Properties of the »Electronic 3.6«
• Extra compact, lightweight stabilised desk-top AC/DC adapter of ultra-modern
technology
• Powerful: max. 3600mA
• This mains adapter is fitted with a switching unit and is therefore lighter and more
efficient than conventional mains adapters. Adjusted voltages remain stable, even
with lower loads.
• For a diversity of applications - ideal for digital cameras, USB-Hubs, PDAs etc.!
• A total of 10 plugs included:
2 jack plus - 2.5 and 3.5 mm
8 DC plugs: 0.75x2.35 / 1.0x3.0 / 1.3x3.5 / 1.6x4.0 / 2.1x5.0 / 2.5x5.5 mm
• Green LED for function indication
• Reversible polarity; CE-certified
Technical data:
- Input: 100-240 V; 50/60 Hz; 0.8 A max.
- Powerful: max 3600 mA
5.0 V : 3600 mA
9.0 V : 3000 mA
6.0 V : 3400 mA
12.0 V : 2300 mA
7.5 V : 3200 mA
15.0 V : 1900 mA
- Output voltage:
- 5.0 V - 6.0 V - 7.5 V - 9.0 V - 12 V - 15V
Universal-Schaltnetzgerät »Electronic 3.6«
l
Eigenschaften des »Electronic 3.6«
• extra kompaktes und leichtes,stabilisiertes Tisch-Netzgerät, modernste Technologie
• Leistungsstark: bis max 3600 mA
• Dieses Netzgerät ist mit einem Schaltnetzteil bestückt und ist deswegen leichter und
effizienter als herkömmliche Netzgeräte.
Eingestellte Spannungen bleiben auch bei geringer Belastung stabil.
• vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, ideal für Digital-Cameras, USB-Hubs, PDA’s
usw.
• inkl. 10 Stecker:
2 Klinkenstecker - 2,5 und 3,5 mm
8 DC-Stecker: 0,75x2,35 / 1,0x3,0 / 1,3x3,5 / 1,6x4,0 / 2,1x5,0 / 2,5x5,5 mm
• Grüne LED für Funktionskontrolle
• Polarität umkehrbar; CE-geprüft
Technische Daten:
- Eingang: 100-240 V; 50 Hz/60Hz; 0,8Amax
- Ausgangsstom:
5,0 V : 3600 mA
9,0 V : 3000 mA
6,0 V : 3400 mA
12,0 V : 2300 mA
7,5 V : 3200 mA
15,0 V : 1900 mA
- Ausgangsspannungen:
- 5,0 - 6,0 - 7,5 - 9,0 - 12,0 V - 15 V
Important information:
- Before using the power supply unit, please make sure the voltage, power
consumption and polarity of the device to be powered matches the specifications of
the "Electronic 3.6".
Attention:
During handling with this mainsadapter, please remove the batteries.
Attend absolute the indication of the original deviceproducers.
Hama will not accept the costs for consequential damage through incorrect polarity,
Voltage or wrong DC-plugs.
- First adjust the voltage and polarity and then connect the desired device.
Now plug it into the power socket (100-240V).
- Unplug the device when not in use.
- For cleaning, also disconnect it from the power supply and only use a dry and soft
cloth.
- Never use or open defective power supply units. Repair work may only be conducted
by an authorised specialist.
- Only use in closed, dry rooms. To prevent fire and electrical shock hazards, the power
supply unit must be protected from all types of moisture.
- Keep the "Electronic 3.6" power supply unit, as with all electrical devices, out of the
reach of children.
Wichtige Hinweise:
- Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Netzgerätes, dass die Spannung, die
Stromaufnahme und die Polarität des zu versorgenden Gerätes mit dem des
» Electronic 3.6 « übereinstimmt.
Achtung:
Bei Netzteilbetrieb Akkus/Batterien entfernen!
Beachten Sie unbedingt die Hinweise der Original-Gerätehersteller.
Für Folgeschäden an diesen Geräten durch falsche Polarität, falsche Spannung oder
falsche Wahl der DC-Stecker übernimmt HAMA keine Haftung!
- Zuerst die Spannung und die Polarität einstellen und nun das gewünschte Gerät
anschließen. Erst dann an der Netzsteckdose (100-240 V) einstecken.
- Sollten Sie das Gerät nicht benutzen, bitte vom Netz trennen.
- Zur Reinigung Gerät ebenfalls vom Netz trennen und nur mit trockenem, weichem
Tuch durchführen!
- Defekte Netzgeräte nicht mehr benutzen und nicht öffnen.
Reparatur nur durch den autorisierten Fachmann.
- Nur zur Verwendung in geschlossenen, trockenen Räumen!
Um Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages auszuschließen, muss
das Netzgerät vor jeglicher Feuchtigkeit geschützt werden.
- Das Netzgerät » Electronic 3.6« gehört, ebenso wie andere netzbetriebene Geräte,
nicht in Kinderhände!
Polarity
Polarität
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement