Hama R9173106 Owner's manual

Hama R9173106 Owner's manual
R9
173106
Mobile Bluetooth® Speaker
FREEMAN X6
Manual de utilizare
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Работна инструкция
Használati útmutató
RO
GB
PL
CZ
SK
BG
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M Manual de utilizare
Elemente de comandă și afișaje
1.
2.
Lanterne LED
Microfon
3.
Tastă funcţională
4.
Tastă funcţională
5.
Tastă funcţională
6.
Tastă funcţională
7.
Tastă funcţională
8. Difuzor
9. Intrare AUX (audio, încărcare)
10. Capacul portului
Vă mulţumim că aţi optat pentru un
produs Hama.
Pentru început vă rugăm să vă lăsați
puțin timp și să citiți complet următoarele
instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să
păstraţi manualul de utilizare la loc sigur
pentru o consultare ulterioară în caz de
nevoie. În caz de înstrăinare a aparatului
vă rugăm să predați și acest manual
noului proprietar.
1. Explicarea simbolurilor de
avertizare și indicații
Avertizare
Se folosește la marcarea
instrucțiunilor de siguranță sau la
concentrarea atenției în caz de pericol
și riscuri mari.
Instrucțiune
Se folosește pentru marcarea
informațiilor și instrucțiunilor
importante.
2
2. Conținutul pachetului
• Difuzor Freeman X6 Bluetooth®
•
•
•
•
•
1 cablu de încărcare
Cablu audio 3,5 mm
Clemă ghidoane
Suport
Acest manual de utilizare
3. Instrucțiuni de siguranță
• Produsul este conceput numai pentru
utilizare privată și nu profesională.
• Evitaţi folosirea produsului în imediata
apropiere a sistemului de încălzire, a
altor surse de căldură sau în radiația
solară directă.
• Acest aparat, ca de altfel toată
aparatura electronică, nu are ce căuta
în mâinile copiilor!
• Nu lăsați produsul să cadă și nu îl
supuneți trepidațiilor puternice.
• Nu exploataţi produsul în afara
limitelor de putere indicate în datele
tehnice.
• Nu folosiţi produsul în zone unde nu
sunt admise aparate electronice.
• Vă rugăm să țineți cont de aceasta.
Intensitatea ridicată a sonorului
poate deranja sau influența negativ
înprejurimile.
• Nu deschideți produsul și nu-l utilizați
în continuare în caz de deterioare.
• Acumulatorul este montat fix și nu
poate fi demontat, salubrizați produsul
ca un întreg conform prevederilor
legale.
• Nu lăsați copiii să se joace cu
materialul pachetului, prezintă pericol
de sufocare.
• Reciclarea materialului pachetului se
execută comform normelor locale de
salubrizare în vigoare.
• Nu executaţi modificări la aparat.
În acest fel pierdeţi orice drept la
garanţie.
4. Generalități
Indicaţie – Protejat contra
jet de apă
• Acest produs este protejat
conform IPX5 contra stropirii cu
jet de apă astfel fiind adecvat şi
pentru utilizarea în aer liber, baie,
bucătărie, etc.
• Protecţia este asigurată numai
când capacul (10) al portului este
închis. Dacă un cablu (audio,
încărcare) este conectat sau
capacul contactului (10) nu este
bine închis nu mai este garantată
protecția împotriva stropirii cu
jet de apă și aparatul poate fi
deteriorat.
• Nu folosiți produsul în cazul unor
ploi puternice, sub apă, la duș, la
sporturi de apă, etc.
4.1 Încărcarea acumulatorului
Avertizare – acumulator
• Pentru încărcare folosiți numai
încărcătoare adecvate cu porturi
USB.
• În general nu mai utilizaţi
încărcătoarele sau porturile
USB defecte și nu încercați să le
reparați.
• Evitaţi depozitarea, încărcarea şi
utilizarea la temperaturi extreme.
• La o depozitare mai îndelungată,
efectuaţi încărcarea la intervale
regulate (cel puțin trimestrial).
• Înainte de prima utilizare, efectuaţi o
încărcare completă a difuzorului.
• Conectați cablul de încărcare livrat cu
intrarea AUX (9) a difuzorului.
• Racordați fişa liberă a cablului
de încărcare la un încărcător USB
adecvat. În acest caz vă rugăm să
respectați instrucțiunile de utilizare ale
încărcătorului USB utilizat.
• Tasta de funcțiuni
(3) începe să
lumineze intermitent albastru. Numărul
semnalizărilor ne dau informații
cu privire la starea de încărcare a
acumulatorului:
1x » 0-25 % capacitate acumulator
2x » 26-50 % capacitate acumulator
3x » 51-75 % capacitate acumulator
4x » 76-100 % capacitate acumulator
• La încărcarea completă a
acumulatorului tasta de funcțiuni
(3) luminează constant albastru.
Indicaţie – procesul de
încărcare
• Un proces de încărcare completă
durează aprox. 5 ore.
• Acumulatorul difuzorului poate fi
încărcat atât în starea pornită, cât
şi în starea oprită.
• Atunci când capacitatea
acumulatorului scade sub 10% se
emite un semnal acustic dublu.
Această informaţie o primiţi numai
dacă difuzorul este pornit.
• Dependent de aparatul final
conectat (Bluetooth®) capacitatea
acumulatorului difuzorului se
afișează pe acesta.
• Durata de funcţionare efectivă a
acumulatorului variază în funcţie de
utilizarea aparatului, de reglaje şi de
condiţiile ambientale (acumulatorii au
o durată de serviciu limitată).
4.2 Pornire/oprire
• Pentru pornirea / oprirea difuzorului
apăsați tasta de funcțiuni
(4) cca
3 secunde. Se emite un semnal acustic
și tasta de funcțiuni
(3) începe se
lumineze intermitent albastru. Numărul
semnalizărilor ne dau informații
cu privire la starea de încărcare a
acumulatorului:
1x » 0-25 % capacitate acumulator
2x » 26-50 % capacitate acumulator
3x » 51-75 % capacitate acumulator
4x » 76-100 % capacitate acumulator
3
Restul tastelor de funcțiuni luminează
intermitent roșu.
Indicaţie – oprirea
automată
Aveţi în vedere faptul că după
30 minute fără nicio acţiune
(fără redare audio/fără funcţie
Bluetooth®), difuzorul se opreşte.
5. Bluetooth
®
5.1 Prima conexiune Bluetooth®
(pairing)
Indicație
• Verificaţi dacă aparatul dvs.
terminal mobil (MP3-player,
telefon mobil etc.) este compatibil
Bluetooth®.
• În cazul în care nu este, puteţi
utiliza difuzorul pentru redare
numai prin intermediul cablului
audio ataşat.
• Aveţi în vedere faptul că raza de
acoperire Bluetooth® este de max.
10 m, fără obstacole gen pereţi,
persoane etc.
• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal
compatibil Bluetooth® este pornit şi că
Bluetooth® este activat.
• Asiguraţi-vă că difuzorul se găseşte în
raza de acoperire Bluetooth® de max.
10 metri.
• Porniţi difuzorul - după cum este
descris la 4.2 Pornire/oprire.
• Se emite un semnal acustic și tasta
de funcțiuni
(3) începe se lumineze intermitent
albastru. Restul tastelor de funcțiuni
luminează intermitent roșu.
Difuzorul caută o conexiune.
• Deschideţi la aparatul dvs. terminal
setările Bluetooth® şi aşteptaţi până
când în lista aparatelor Bluetooth®
găsite se afişează Hama Freeman
X6.
4
• Selectaţi Hama Freeman X6 şi
aşteptaţi până când în setările
Bluetooth® ale aparatului dvs. terminal
difuzorul este afişat ca fiind conectat.
Un semnal acustic confirmă realizarea
cu succes a conexiunii.
• Toate tastele de funcțiuni (în afara de
(3)) luminează permanent roșu.
Indicaţie – parola
Bluetooth®
• Pentru configurarea conexiunii cu
un alt aparat Bluetooth®, unele
aparate terminale au nevoie de
o parolă.
• Dacă aparatul final solicită
o parolă pentru conectarea
difuzoarelor, introduceți 0000.
5.2 Conexiune Bluetooth®
automată (după un pairing
deja efectuat)
• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal
compatibil Bluetooth® este pornit şi că
Bluetooth® este activat.
• Asiguraţi-vă că difuzorul se găseşte în
raza de acoperire Bluetooth® de max.
10 metri.
• Porniţi difuzorul - după cum este
descris la 4.2 Pornire/oprire.
• După conectarea automată toate
tastele de funcțiuni (în afara de
(3)) luminează permanent roșu. Un
semnal acustic confirmă realizarea cu
succes a conexiunii.
Indicaţie – Contact afectat
• După o primă conexiune
realizată cu succes între difuzor
şi aparatul terminal, conexiunea
se efectuează automat. În cazul
în care conexiunea Bluetooth® nu
se restabileşte automat, verificaţi
următoarele puncte:
• Controlaţi în setările Bluetooth®
ale aparatului terminal dacă
Hama Freeman X6 este
conectat. Dacă nu, repetaţi
etapele nominalizate la Prima
conexiune Bluetooth®.
• Controlaţi dacă aparatul terminal
şi difuzorul se află la o distanţă
mai mică de 10 metri unul de
celălalt. Dacă nu, reduceţi distanţa
dintre aparate.
• Controlați dacă există diferite
obstacole care afectează raza de
acoperire. Dacă da, poziționați
aparatele mai aproape unul
de altul.
• Controlaţi dacă este introdus
cablul audio la aparat. Dacă da,
îndepărtaţi-l.
5.3 Redare audio (prin
Bluetooth®)
Porniţi şi comandaţi în mod
corespunzător redarea audio la aparatul
terminal conectat. Alternativ este posibilă
comanda redării audio şi de le difuzor (în
măsura în care acest lucru este suportat
de aparatul conectat).
• Apăsaţi tasta funcţională
(4),
pentru a porni sau a opri redarea
audio.
• Apăsaţi lung tasta funcţională
(5),
pentru a sări la titlul următor.
• Apăsaţi lung tasta funcţională
(6),
pentru a sări la titlul precedent.
• Apăsaţi scurt tasta funcţională
(5),
pentru a mări volumul.
• Apăsaţi scurt tasta funcţională
(6),
pentru a reduce volumul.
5.4 Funcţia hands-free
Există posibilitatea de utilizare a
difuzorului ca pe un dispozitiv hands-free
pentru telefonul dvs. mobil. Pentru
această funcţie, telefonul mobil trebuie să
fie conectat prin Bluetooth® cu difuzorul.
• Apăsaţi o dată tasta funcţională
(4), pentru a accepta un apel
de intrare.
• Apăsaţi tasta funcţională
(4) şi
menţineţi-o apăsată timp de cca. 2
secunde, pentru a refuza apelul de
intrare.
• În timpul convorbirii, apăsaţi tasta
funcţională
(4) o dată, pentru a
încheia apelul.
Indicaţie – calitatea
convorbirii
• Aveţi grijă ca în timpul unui apel
să vă aflaţi cu telefonul dvs. mobil
în apropierea difuzorului, pentru a
îmbunătăţi calitatea convorbirii.
5.5 Selfie declanșator /
Teledeclanșator
Indicaţie
• Teledeclanșatorul Bluetooth®
susține aparate finale apte
Bluetooth® precum Smartphoneuri și tablete PC pe care sunt
instalate sistemele de funcționare
iOS 7 respectiv Android 4.3. sau
versiuni mai noi.
• Vă rugăm să țineți seama că
susținerea teledeclanșatorului
Bluetooth® este dependentă de
aparatul final.
• Standard Apps pentru camere
foto ale unor aparate finale
nu susțin selfie declanșatorul /
teledeclanșatorul Bluetooth®
• După conectarea cu succes Bluetooth®,
deschideți în aparatul final funcțiunea
camerei și selectați, dacă este cazul,
camera dorită (camera din față sau
din spate).
• Pentru declanșarea funcției de
înregistrare selectate (selfie, foto,
video). apăsați tasta de funcțiuni
/7).
5
6. Redare audio prin cablul audio
ataşat (jack 3,5 mm)
• Asigurați-vă că difuzorul este oprit.
• Racordaţi aparatul dvs. terminal
mobil (MP3 player, smartphone, etc.)
la intrarea AUX (9) a difuzorului prin
intermediul cablului audio de 3,5
mm ataşat.
• Reglaţi volumul aparatului dvs.
terminal la un nivel redus.
• Porniţi difuzorul - după cum este
descris la 4.2 Pornire/oprire.
• Se emite un semnal acustic și tasta de
(3) începe se lumineze
funcțiuni
intermitent albastru.
• Porniţi şi comandaţi în mod
corespunzător redarea audio la
aparatul terminal racordat.
• Apăsaţi tasta funcţională
(5),
pentru a mări volumul.
• Apăsaţi tasta funcţională
(6),
pentru a reduce volumul.
Indicație
Aveţi în vedere faptul că atunci când
cablul audio este introdus, nu este
posibilă configurarea unei conexiuni
Bluetooth®, descrisă la 5.1 şi 5.2.
7. Lanternă
LED-ul încorporat este prevăzut pentru
utilizare ca lanternă.
Acest produs nu este adecvat pentru
iluminatul încăperilor în gospodărie,
la folosirea lui în circulația rutieră sunt
valabile regulamentele naționale.
Pe baza proprietăților sale fizice,
acest produs are încorporată o lampă
specială. Produsul este deosebit de
rezistent la vibrații și poate fi folosit și
la o temperatură ambientală de până
la – 25°C.
Funcția specială a lanternei poate fi
folosită atât separat cât și la difuzor activ
(Bluetooth®, Jack 3,5 mm).
• Pentru a alterna între diferite regimuri
de iluminat, apăsați repetat tasta de
funcțiuni
(3):
6
» Iluminare permanentă strălucitoare:
»Iluminare permanentă obscură
» Iluminare intermitentă
» Iluminare intermitentă rapidă
» SOS
» Stins
• Pentru comutarea directă a lanternei în
oricare regim de iluminare apăsați cca
3 secunde tasta de funcțiuni
(3).
Avertizare
Nu priviți niciodată direct în sursa
de lumină și nu îndreptați raza de
lumină direct în ochii altor persoane
sau animale. Aceasta poate dăuna
ochilor!
8. Montaj
Avertizare
• Acest produs nu este o sursă
de iluminare autorizată pentru
bicicletă și nu are voie - nici ca
rezervă - să fie folosit pentru
iluminare în circulația rutieră.
• La folosirea produsului trebuiesc
respectatele regulamentele și legile
locale valabile traficului rutier.
• În timpul conducerii unui
autovehicul sau utilaj de agrement
nu vă lăsați atenția distrasă de
produsul dumneavoastră și fiți
atent la starea traficului și a
înprejurimilor.
Indicație
• Asigurați-vă ca la montaj să
nu acoperiți, presați sau să
afectați funcționarea elementelor
de deservire, cablurilor,
instrumentelor etc.
• Nu este adecvat pentru fixarea pe
motociclete sau ghidoane / cadre
din carbon pentru bicicletă!
• Pentru fixarea pe ghidon slăbiți șurubul
pentru deschiderea clemei.
• Dacă este cazul adaptați clema la
diametrul ghidonului cu șaibele
cauciucate livrate.
• Închideți clema și fixați-o prin
strângerea puternică a șurubului.
• Împingeți suportul pe clemă până la
blocarea acestuia.
• Apăsați difuzorul în suport.
• Puteți lua difuzorul direct din suport
sau, prin apăsarea blocajului pe clemă,
împreună cu acesta.
9. Întreţinere şi revizie
• Curățați acest produs numai cu o cârpă
fără scame, puțin umedă și nu folosiți
detergenți agresivi. Aveți grijă să nu
intre apă în produs.
10. Excludere de garanție
Hama GmbH & Co. KG nu îşi asumă nici
o răspundere sau garanție pentru pagube
cauzate de montarea, instalarea sau
folosirea necorespunzătoare a produsului
sau nerespectarea instrucțiunilor de
folosire sau/și a instrucțiunilor de
siguranță.
11. Service și suport
Dacă aveți întrebări adresaţi-vă la Hama
consultanță privind produsul.
Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)
Alte informații de suport găsiți aici:
www.hama.com
7
12. Date tehnice
Difuzor Freeman X6 Bluetooth®
Bluetooth® v3.0
+ EDR Class II
Technologie Bluetooth®
Profiluri acceptate
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frecvenţa pentru
transmisiile Bluetooth®
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Capacitatea de transmisie Bluetooth®
Max. 4 dBm
Frecvență
160 Hz – 20 kHz
Rază de acoperire
< 10 m
Max. de aparate cuplate
8
Putere
3W
1,5 W (Sinus)
Tensiunea de íncărcare
Max. 5V ± 0.25V
600 mA
Sistemul de sunet
Mono
Impedanță
4Ω
Distorsiune THD
≤ 1%
Dimensiuni
15,5 x 3,9 x 3,9 cm
Greutate
~ 210 g
Racorduri
3.5 mm Plug pentru 5 V/ 600 mA funcție de
încărcare și intrare AUX
Tip protecție IP
IPX 5
Acumulator
Tip
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
Timp de încărcare
~5h
Durata de funcţionare
Total - Durată funcționare
8
Via Bluetooth®: ~ 6 h
Via AUX: ~ 10 h
(La folosirea simultană și a altor funcțiuni
precum și a LED-urilor durata de funcționare
se micșorează corespunzător!)
~ 2,5 h
(Conectare Bluetooth® cu funcționare
simultană și permanentă a LED-urilor)
Lumină LED
Tip
1 x High End Power LED
Flux luminos*
~ 350 lm
Temperatură culorii:
6000 K
Distanță iluminare*
200 ~ 250 m
Durată iluminare
min ~ 2.5 h
Durată iluminare
min ~ 2.5 h
max. ~ 5 h
(în funcţie de funcționarea LED-urilor și
conectare audio dezactivată)
*Este vorba de valori medii și numerice care în cazuri izolate se pot abate cu cca +/- 15
%. Asta este valabil pentru starea acumulatorului la livrare, în stare de încărcare
completă.
13. Informații pentru reciclare
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național
sunt valabile următoarele: Aparatele electrice şi electronice nu pot fi
salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să
predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la
locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile
sunt reglementate de către legislaţia țării respective. Simbolul de pe produs, în
instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea,
revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceți o contribuție importată la protecția mediului nostru înconjurător.
14. Declarație de conformitate
Hama GmbH & Co. KG, declară prin prezenta ca acest aparat este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi celelalte hotărâri relevante ale
Directivei 1999/5/EC. Declaraţia de conformitate conform Directivei R&TTE 99/5/EC o
găsiţi în Internet la www.hama.com.
9
G Operating Instructions
Controls and Displays
1.
2.
LED torch
Microphone
3.
Function button
4.
Function button
5.
Function button
6.
Function button
7.
Function button
8. Loudspeaker
9. AUX input (audio, charging)
10. Connection cover
Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following
instructions and information completely.
Please keep these instructions in a safe
place for future reference. If you sell
the device, please pass these operating
instructions on to the new owner.
1. Explanation of Warning
Symbols and Notes
Warning
This symbol is used to indicate safety
instructions or to draw your attention
to specific hazards and risks.
Note
This is used to indicate additional
information or important notes.
2. Package Contents
• Mobile Bluetooth® Speaker
•
•
•
•
•
Freeman X6
Charging cable
3.5 mm audio cable
Handlebar clamp
Bracket
These operating instructions
10
3. Safety Notes
• The product is intended for private,
non-commercial use only.
• Do not use the product in the
immediate vicinity of heaters or other
heat sources or in direct sunlight.
• Keep this product, as all electrical
products, out of the reach of children!
• Do not drop the product and do not
expose it to any major shocks.
• Do not operate the product outside the
power limits given in the specifications.
• Do not use the product in areas where
the use of electronic devices is not
permitted.
• Be considerate. Loud volumes can
have a detrimental effect on your
surroundings.
• Do not open the device or continue to
operate it if it becomes damaged.
• Since the battery is integrated and
cannot be removed, you will need to
dispose of the product as a whole.
Do this in compliance with the legal
requirements.
• Keep the packaging material out of
the reach of children due to the risk of
suffocation.
• Dispose of packaging material
immediately according to locally
applicable regulations.
• Do not modify the product in any way.
Doing so voids the warranty.
4. General information
Note – Protected against
spraying water
• This product is spray-proof on all
sides as defined in IPX5, meaning
that it is ideal for use outdoors or
in bathrooms, kitchens, etc.
• This protection only works when
the connection cover (10) is
closed. If a cable (audio, charger)
is connected or the connection
cover (10) is not closed properly,
protection against spraying water
cannot be guaranteed and the
device could be damaged.
• Do not use the product in heavy
rain, under water, in the shower or
for water sports, etc.
4.1 Charging the battery
Warning – Rechargeable
battery
• Only use suitable charging
devices with USB connections for
charging.
• As a rule, do not use charging
devices or USB connections that
are defective and do not try to
repair them yourself.
• Avoid storing, charging or using
batteries in extreme temperatures.
• When stored for a long period of
time, batteries should be charged
regularly (at least every three
months).
• Charge the speaker fully before using it
for the first time.
• Connect the included charging cable to
the speaker’s AUX input (9).
• Connect the unused connector on
the charging cable to a suitable USB
charger. Please refer to the operating
instructions for the USB charger used.
• The function button
(3) starts to
flash in blue. The number of flashes
provides information about the
battery’s charging status:
1x » 0-25 % battery level
2x » 26-50 % battery level
3x » 51-75 % battery level
4x » 76-100 % battery level
• If the battery is fully charged, the
function button
(3) lights up constantly in blue.
Note – Charging
• It takes approx. 5 hours to
completely charge the product.
• The speaker’s battery can be
charged whether the speaker is
on or off.
• If the battery capacity is less than
10%, the speaker will emit two
acoustic signals. You will only
receive this information if the
speaker is on.
• Depending on the terminal device
connected (Bluetooth®), the
speaker’s battery level will appear
on the device.
• The actual battery life varies depending
on use of the device, the settings and
the ambient conditions (rechargeable
batteries have a limited service life).
4.2 Switching the product on
and off
• Press and hold the function button
(4) for about 3 seconds to switch the
speaker on or off. An acoustic signal
will sound and the function button
(3) will start to flash in blue. The
number of flashes provides information
about the battery’s charging status:
1x » 0-25 % battery level
2x » 26-50 % battery level
3x » 51-75 % battery level
4x » 76-100 % battery level
• The other function buttons flash in red.
Note – Automatic
shutdown
Note that the speaker will
automatically switch off after 30
minutes without action (no audio
playback/no Bluetooth® function).
5. Bluetooth®
5.1 Bluetooth® pairing
Note
• Check whether your mobile device
(MP3 player, mobile phone, etc.) is
Bluetooth® capable.
• If not, you can only use the
speaker for playback using the
included audio cable.
11
• Note that the maximum range
for Bluetooth® is 10 metres
without obstacles such as walls,
people, etc.
• Make sure that your Bluetooth®
capable terminal device is on and
Bluetooth® is activated.
• Make sure that the speaker is located
within the Bluetooth® range of max.
10 metres.
• Switch on the speakers as described
in 4.2 Switching the product on
and off.
• An acoustic signal will sound and
the function button
(3) will start
to flash in blue. The other function
buttons flash in red.
The speaker searches for a connection.
• Open the Bluetooth® settings on your
terminal device and wait until Hama
Freeman X6 appears in the list of
Bluetooth® devices found.
• Select Hama Freeman X6 and
wait until the speaker is listed as
connected in the Bluetooth® settings
on your terminal device. An acoustic
signal confirms that connection was
successful.
• All function buttons (except for
(3)) light up constantly in red.
Note – Bluetooth®
password
• Some terminal devices require a
password in order to connect to
another Bluetooth® device.
• If your terminal device requests
a password for connection to the
speaker, enter 0000.
5.2 Automatic Bluetooth®
connection (after successful
pairing)
• Make sure that your Bluetooth®
capable terminal device is on and
Bluetooth® is activated.
• Make sure that the speaker is located
within the Bluetooth® range of max.
10 metres.
12
• Switch on the speakers as described
in 4.2 Switching the product on
and off.
• After automatic connection, all the
function buttons (except for
(3))
light up constantly in red. An acoustic
signal confirms that connection was
successful.
Note – Connection
impaired
• After the speaker and terminal
device have been paired, a
connection is established
automatically. If the Bluetooth®
connection is not established
automatically, check the following:
• Check the Bluetooth® settings
of your terminal device to see
whether Hama Freeman X6 is
connected. If not, repeat the steps
listed under Bluetooth® pairing.
• Check whether your terminal
device and the speaker are less
than 10 metres apart. If not, move
them closer together.
• Check whether obstacles are
impairing the range. If so, move
the devices closer together.
• Check whether the audio cable is
connected to the speaker. If so,
disconnect it.
5.3 Audio playback (via
Bluetooth®)
Start and control audio playback on the
connected terminal device accordingly.
Alternatively, audio playback can also
be controlled on the speaker (if the
connected device supports this function).
• Press the
function button (4) to
start or pause audio playback.
• Hold down the function button
(5)
to skip to the next track.
• Hold down the function button
(6)
to go back to the previous track.
• Briefly press the function button
(5) to increase the volume.
• Briefly press the function button
(6) to reduce the volume.
5.4 Hands-free function
You can use the speaker as a hands-free
set for your mobile phone. For this
function, the mobile phone must be
connected to the speaker via Bluetooth®.
• Press the function button
(4) once
to answer an incoming call.
• Press and hold the function button
(4) for approx. 2 seconds to reject an
incoming call.
• During a call, press the function button
(4) once to end the call.
Note – Call quality
To increase the call quality, make sure
that you are near the speaker with
your mobile phone during the call.
5.5 Selfie/remote release
Note
• The Bluetooth® remote release
supports Bluetooth®-capable
terminal devices such as
smartphones and tablet PCs that
run using the iOS7 or Android 4.3
(or newer) operating systems.
• Note that support of the
Bluetooth® remote release
depends on your terminal device.
• The standard camera apps of
certain terminal devices do not
support the Selfie Bluetooth®
remote release.
• Once you have established the
Bluetooth® connection, open the
camera function on your terminal
device and select the appropriate
camera (front or rear camera), if
applicable.
• Press the function button
(7) to
trigger the selected function (selfie,
photo, video)
6. Audio playback via the
included audio cable (3.5 mm
jack)
• Ensure that the speaker is switched off.
• Connect your mobile terminal device
(MP3 player, smartphone, etc.) and the
AUX input (9) of the speaker using the
included 3.5 mm audio cable.
• Set the volume on your terminal device
to a low level.
• Switch on the speakers as described
in 4.2, Switching the product on
and off.
• An acoustic signal will sound and the
function button
(3) will start to
flash in blue.
• Start and control audio playback
on the connected terminal device
accordingly.
• Press the function button
(5) to
increase the volume.
• Press the function button
(6) to
reduce the volume.
Note
Please note that you cannot establish
the Bluetooth® connection described
under 5.1 and 5.2 if an audio cable
is connected.
7. Torch
The integrated LED is intended for use
as a torch.
This product is not suitable for lighting
rooms in domestic households. National
regulations apply to use in road traffic
Due to its physical properties, this
product has an integrated special lamp.
This product is particularly resistant to
vibration and can be used at ambient
temperatures as low as – 25°C.
You can use the special torch function
both on its own or when the speaker is in
use (Bluetooth®, 3.5 mm jack).
• Press the function button
(3)
repeatedly to switch between the
various lighting modes.
13
» Constant bright light
» Less bright constant light
» Flashing
» Flashing quickly
» SOS
» Off
• Press and hold the function button
(3) for about 3 seconds to immediately
switch off the torch in any lighting
mode.
Warning
Never look straight into the light
source and do not aim its beam of
light straight into the eyes of other
people or animals. This could damage
your/their eyes.
8. Installation
Warning
• This product is not approved as
a bicycle light and may not be
used in road traffic, not even as a
replacement.
• When using this product, observe
the applicable local traffic laws and
regulations.
• Do not allow yourself to be
distracted by the product, for
example when driving a vehicle
or operating sports equipment.
Always pay attention to the
surrounding traffic and your
environment.
Note
• Make sure that the installation will
not result in any control elements,
cables, traction elements,
instruments, etc. being covered
up, pinched, or impaired in their
functioning.
• Not suitable for attachment to
motorcycles or bicycle handlebars/
frames made of carbon.
14
• Loosen the screw to open the clamps
and attach it to the handlebar.
• If necessary, use the included rubber
pads to adjust the clamp to fit the
diameter of the handlebar.
• Close the clamp and fasten it in place
by tightening the screw.
• Push the bracket onto the clamp until
it locks into place.
• Press the speaker into the bracket.
• You can remove the speaker from the
bracket directly or remove it with the
bracket by pressing the release button
on the bracket.
9. Care and Maintenance
• Only clean this product with a slightly
damp, lint-free cloth and do not use
aggressive cleaning agents.
10. Warranty Disclaimer
Hama GmbH & Co. KG assumes no
liability and provides no warranty
for damage resulting from improper
installation/mounting, improper use of
the product or from failure to observe
the operating instructions and/or safety
notes.
11. Service and Support
Please contact Hama Product Consulting
if you have any questions about this
product.
Hotline: +49 9091 502-115 (German/
English)
Further support information can be found
here: www.hama.com
12. Technical Data
Mobile Bluetooth® Speaker Freeman X6
Bluetooth® Technology
Bluetooth® v3.0
+ EDR Class II
Supported profiles
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frequency for the
Bluetooth® transfers
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Bluetooth transfers power
Max. 4 dBm
Frequency
160 Hz – 20 kHz
Range
< 10 m
Maximum number of paired devices
8
Output
3W
1,5 W (Sinus)
Charging voltage
Max. 5V ± 0.25V
Sound System
Mono
Impedanc
4Ω
Distortion (THD)
≤ 1%
®
600 mA
Size
15,5 x 3,9 x 3,9 cm
Weight
~ 210 g
Connections
3.5 mm plug for 5 V/600 mA charging
function and AUX input
IP rating
IPX 5
Battery
Type
3.7 V Li-Ion min.:
2150 mAh/ 7.96 Wh
Charging time
~5h
Playback
Total operating time
Via Bluetooth®: ~ 6 h
Via AUX: ~ 10 h
(If other functions such as the LED are used
at the same time, the operating time is
reduced accordingly.)
~ 2.5 h
(Bluetooth® connection with constant LED
light at the same time)
15
LED light
Type
1x High End Power LED
Light output*
~ 350 lm
Colour temperature
6000 K
Lighting range*
200 ~ 250 m
Lighting operating time*
min ~ 2.5 h
max. ~ 5 h
(depending on LED use and deactivated
audio connection)
*The values are average and calculated values that can deviate by +/-15% in individual
cases. This applies to the rechargeable batteries included in the delivery when they are
fully charged.
13. Recycling Information
Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and
2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and
electronic devices as well as batteries must not be disposed of with
household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and
electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the
public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are
defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the
instruction manual or the package indicates that a product is subject to these
regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/
Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.
14. Declaration of Conformity
Hereby, Hama GmbH & Co. KG, declares that this device is in compliance
with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC
guidelines.
16
P Instrukcja obsługi
Elementy obsługi i sygnalizacji
3. Wskazówki bezpieczeństwa
1.
2.
Latarka LED
Mikrofon
3.
Przycisk funkcyjny
4.
Przycisk funkcyjny
5.
Przycisk funkcyjny
6.
Przycisk funkcyjny
7.
Przycisk funkcyjny
• Produkt jest przeznaczony do
prywatnego, niekomercyjnego użytku
domowego.
• Nie używać produktu w bezpośredniej
bliskości ogrzewania, innych źródeł
ciepła ani nie wystawiać go na
bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Trzymać urządzenie, jak wszystkie
urządzenia elektryczne, z dala od
dzieci!
• Chronić produkt przed upadkiem i
silnymi wstrząsami.
• Nie stosować produktu poza
zakresem mocy podanym w danych
technicznych.
• Nie używać produktu w miejscach,
gdzie nie jest dozwolone stosowanie
urządzeń elektronicznych.
• Miej wzgląd na otoczenie. Wysoki
poziom głośności może zakłócać
otoczenie lub wywierać na nie ujemny
wpływ.
• Nie otwierać produktu i nie używać go,
gdy jest uszkodzony.
• Akumulator jest zamontowany na
stałe i nie można go usunąć, poddać
cały produkt utylizacji zgodnie z
ustawowymi postanowieniami.
• Materiały opakowaniowe trzymać
koniecznie z dala od dzieci, istnieje
niebezpieczeństwo uduszenia.
• Materiały opakowaniowe należy
natychmiast poddać utylizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami
miejscowymi.
• Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi
to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu
gwarancji.
8. Głośniki
9. Wejście AUX (audio, ładowanie)
10. Pokrywa portu
Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed pierwszym użyciem należy
dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Instrukcję należy przechować, gdyż może
być jeszcze potrzebna.
1. Objaśnienie symboli
ostrzegawczych i wskazówek
Ostrzeżenie
Używane w celu zwrócenia uwagi
na szczególne niebezpieczeństwo
lub ryzyko.
Wskazówki
Używane w celu zwrócenia uwagi na
szczególnie przydatne informacje.
2. Zawartość opakowania
• Głośnik Bluetooth® Freeman X6
•
•
•
•
•
Kabel ładujący
Kabel audio 3,5 mm
zacisk mocowania na kierownicy
uchwyt
Niniejsza instrukcja obsługi
4. Ogólne informacje
Wskazówka –
zabezpieczenie
przeciwstrumieniowe
• Produkt ten ma - zgodnie
z IPX5 - zabezpieczenie
przeciwstrumieniowe z każdej
strony, i dlatego nadaje się do
używania na zewnątrz, w łazience,
w kuchni itp.
17
• Zabezpieczenie to działa tylko
wtedy, gdy pokrywa portu
(10) jest zamknięta. Jeżeli
podłączony jest kabel (audio,
ładowanie) lub pokrywa
portu (10) nie jest szczelnie
zamknięta, zabezpieczenie
przeciwstrumieniowe nie jest
zagwarantowane i może dojść do
uszkodzenia urządzenia.
• Nie używać produktu podczas
silnego deszczu, pod wodą,
pod prysznicem ani podczas
uprawiania sportów wodnych itp.
4.1 Ładowanie akumulatora
Ostrzeżenie – akumulator
• Używać do ładowania tylko
odpowiednich ładowarek z
portem USB.
• Generalnie nie stosować
uszkodzonych ładowarek lub
portów USB ani nie próbować ich
naprawiać.
• Unikać przechowywania,
ładowania i stosowania w
ekstremalnych temperaturach.
• W przypadku dłuższego
przechowywania regularnie
(przynajmniej co kwartał)
doładowywać akumulator.
• Przed pierwszym użyciem głośnika
należy go całkowicie naładować.
• Podłączyć dołączony kabel ładujący do
wejścia AUX (9) głośnika.
• Podłączyć wolny wtyk kabla ładującego
do odpowiedniej ładowarki USB.
Uwzględnić instrukcję obsługi
stosowanej ładowarki USB.
• Przycisk funkcyjny
(3) zaczyna
migać na niebiesko. Liczba mignięć
informuje o stanie naładowania
akumulatora:
1x » 0-25 % pojemność akumulatora
2x » 26-50 % pojemność akumulatora
3x » 51-75 % pojemność akumulatora
4x » 76-100 % pojemność akumulatora
18
• Po całkowitym naładowaniu
akumulatora przycisk funkcyjny
świeci się ciągle na niebiesko.
(3)
Wskazówka – proces
ładowania
• Kompletny proces ładowania trwa
ok. 5 godzin.
• Akumulator głośnika można
ładować zarówno w stanie
włączonym, jak i wyłączonym.
• Jeżeli pojemność akumulatora
spadnie poniżej 10%, rozlega się
2 -krotny sygnał dźwiękowy. Jest
to możliwe tylko przy włączonym
głośniku.
• W zależności od podłączonego
urządzenia końcowego
(Bluetooth®) pojemność
akumulatora głośnika jest
wskazywana na urządzeniu
końcowym.
• Rzeczywista trwałość akumulatora
zależy od sposobu użytkowania
urządzenia, ustawień i warunków
zewnętrznych (akumulatory mają
ograniczoną żywotność).
4.2 Włączanie / wyłączanie
• Trzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy
przycisk funkcyjny
(4), aby włączyć
/ wyłączyć głośnik. Rozlega się sygnał
akustyczny i przycisk funkcyjny
(3) zaczyna migać na niebiesko.
Liczba mignięć informuje o stanie
naładowania akumulatora:
1x » 0-25 % pojemność akumulatora
2x » 26-50 % pojemność akumulatora
3x » 51-75 % pojemność akumulatora
4x » 76-100 % pojemność akumulatora
• Pozostałe przyciski funkcyjne migają
na czerwono.
Wskazówka –
automatyczne wyłączanie
Należy pamiętać, że po upływie 30
minut bez żadnego działania (brak
odtwarzania audio/ brak funkcji
Bluetooth®) głośnik automatycznie
się wyłącza.
5. Bluetooth®
5.1 Pierwsze łączenie Bluetooth®
(pairing)
Wskazówka
• Sprawdzić, czy posiadane mobilne
urządzenie końcowe (odtwarzacz
MP3, telefon komórkowy, itp.) jest
wyposażone w łącze Bluetooth®.
• Jeżeli tak nie jest, głośnik można
stosować do odtwarzania tylko
przy użyciu dołączonego kabla
audio.
• Pamiętać, że zasięg łącza
Bluetooth® wynosi maks. 10
metrów bez przeszkód jak ściany,
osoby itp.
• Urządzenie końcowe Bluetooth® musi
być włączone i łącze Bluetooth® musi
być aktywne.
• Zapewnić, aby głośnik znajdował się
w zasięgu działania łącza Bluetooth®
maks. 10 metrów.
• Włączyć głośnik - jak opisano
w rozdziale 4.2 Włączanie /
wyłączanie.
• Rozlega się sygnał akustyczny i przycisk
funkcyjny
(3) zaczyna migać na
niebiesko. Pozostałe przyciski funkcyjne
migają na czerwono.
Głośnik szuka połączenia.
• Otworzyć na urządzeniu końcowym
ustawienia Bluetooth® i poczekać,
aż w liście znalezionych urządzeń
Bluetooth® pojawi się napis Hama
Freeman X6.
• Wybrać Hama Freeman X6
i poczekać, aż głośnik będzie
wyświetlany jako połączony w
ustawieniach Bluetooth® urządzenia
końcowego. Sygnał akustyczny
potwierdza pomyślne połączenie.
• Wszystkie przyciski funkcyjne (poza
(3)) świecą się ciągle na czerwono.
Wskazówka – hasło
Bluetooth®
• Niektóre urządzenia końcowe
wymagają podania hasła do
konfiguracji połączenia z innym
urządzeniem Bluetooth®.
• Jeżeli na urządzeniu końcowym
pojawi się wezwanie do podania
hasła, wpisać hasło 0000 w celu
połączenia się z głośnikiem.
5.2 Automatyczne połączenie
Bluetooth® (po wcześniejszym
sparowaniu urządzeń)
• Urządzenie końcowe Bluetooth® musi
być włączone i łącze Bluetooth® musi
być aktywne.
• Zapewnić, aby głośnik znajdował się
w zasięgu działania łącza Bluetooth®
maks. 10 metrów.
• Włączyć głośnik - jak opisano
w rozdziale 4.2 Włączanie /
wyłączanie.
• Po pomyślnym nawiązaniu
automatycznego połączenia wszystkie
przyciski funkcyjne (poza
(3)) świecą się ciągle na czerwono.
Sygnał akustyczny potwierdza
pomyślne połączenie.
Wskazówka – Zakłócone
połączenie
• Po pierwszym pomyślnym
połączeniu głośnika z urządzeniem
końcowym kolejne łączenie
odbywa się automatycznie. Jeżeli
połączenie Bluetooth® nie zostanie
nawiązane automatycznie,
sprawdzić następujące punkty:
• Sprawdzić w ustawieniach
Bluetooth® urządzenia
końcowego, czy Hama Freeman
X6 jest połączony. Jeżeli tak nie
jest, powtórzyć kroki opisane
w rozdziale Pierwsze łączenie
Bluetooth®.
19
• Sprawdzić, czy urządzenie
końcowe i głośnik są oddalone
od siebie o mniej niż 10 m. W
przeciwnym razie zmniejszyć
odstęp między urządzeniami.
• Sprawdzić, czy zasięg działania nie
jest ograniczony przez przeszkody.
Ewentualnie przybliżyć urządzenia
do siebie.
• Sprawdzić, czy kabel audio
jest podłączony do głośnika.
Ewentualnie odłączyć go.
5.3 Odtwarzanie audio (poprzez
Bluetooth®)
Uruchomić i odpowiednio wyregulować
odtwarzanie audio na podłączonym
urządzeniu końcowym. Alternatywnie,
odtwarzaniem audio można też
sterować z głośnika (o ile funkcja ta
jest obsługiwana przez podłączone
urządzenie).
• Nacisnąć przycisk funkcyjny
(4), aby uruchomić lub zatrzymać
odtwarzanie audio.
• Nacisnąć dłużej przycisk funkcyjny
(5), aby przejść do kolejnego tytułu.
• Nacisnąć dłużej przycisk funkcyjny
(6), aby przejść do poprzedniego
tytułu.
• Nacisnąć krótko przycisk funkcyjny
(5), aby zwiększyć poziom głośności.
• Nacisnąć krótko przycisk funkcyjny
(6), aby zmniejszyć poziom głośności.
5.4 Funkcja głośnomówiąca
Możliwe jest stosowanie głośnika w
funkcji zestawu głośnomówiącego do
telefonu komórkowego. Aby korzystać z
tej funkcji, telefon komórkowy musi być
połączony z głośnikiem poprzez łącze
Bluetooth®.
• Jednokrotnie nacisnąć przycisk
funkcyjny
(4), aby odebrać
połączenie przychodzące.
• Nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok.
2 sekundy przycisk funkcyjny
(4),
aby odrzucić połączenie przychodzące.
• Podczas rozmowy jednokrotnie
nacisnąć przycisk funkcyjny
(4),
aby zakończyć połączenie.
20
Wskazówka – jakość
rozmowy telefonicznej
• Zwrócić uwagę, aby podczas
rozmowy przebywać z telefonem
komórkowym w pobliżu głośnika
w celu poprawy jakości rozmowy.
5.5 Przycisk selfie /
samowyzwalacz
Wskazówka
• Samowyzwalacz Bluetooth®
obsługuje urządzenia końcowe
posiadające funkcję Bluetooth®,
jak smartfony i tablety PC z
zainstalowanym systemem
operacyjnym iOS7, wzgl. Android
4.3. lub nowsze wersje.
• Należy pamiętać, że obsługa
samowyzwalacza Bluetooth®
zależy od posiadanego urządzenia
końcowego.
• Standardowe aplikacje
fotograficzne niektórych urządzeń
końcowych nie obsługują
samowyzwalacza / przycisku selfie
Bluetooth®
• Po pomyślnym połączeniu Bluetooth®
włączyć funkcję aparatu na urządzeniu
końcowym i ewent. wybrać żądany
aparat (przedni lub tylny).
• Nacisnąć przycisk funkcyjny
(7),
aby wyzwolić wybraną funkcję (selfie,
zdjęcie, wideo).
6. Odtwarzanie audio poprzez
dołączony kabel audio (wtyk
jack 3,5 mm)
• Sprawdzić, czy głośnik jest wyłączony.
• Połączyć mobilne urządzenie końcowe
(odtwarzacz MP3, smartfon, itp.) z
wejściem AUX (9) głośnika za pomocą
dołączonego kabla audio 3,5 mm.
• Ustawić głośność urządzenia
końcowego na niski poziom.
• Włączyć głośnik - jak opisano
w rozdziale 4.2 Włączanie /
wyłączanie.
• Rozlega się sygnał akustyczny i przycisk
funkcyjny
(3) zaczyna migać na niebiesko.
• Uruchomić i odpowiednio wyregulować
odtwarzanie audio na podłączonym
urządzeniu końcowym.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny
(5),
aby zwiększyć poziom głośności.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny
(6),
aby zmniejszyć poziom głośności.
Wskazówka
Należy pamiętać, że konfiguracja
opisanego w rozdziale 5.1 i 5.2
połączenia Bluetooth® nie jest
możliwa przy podłączonym kablu
audio.
7. Latarka
Wbudowana dioda LED jest przeznaczona
do stosowania w funkcji latarki.
Produkt ten nie nadaje się do oświetlania
pomieszczeń w gospodarstwie domowym,
w przypadku stosowania produktu w
ruchu drogowym obowiązują krajowe
przepisy
Ze względu na swe właściwości fizyczne
produkt ten posiada wbudowaną
specjalną lampę. Produkt jest szczególnie
odporny na wibracje i może być stosowany
w temperaturze otoczenia do maks.
– 25°C.
Specjalną funkcję latarki można używać
zarówno oddzielnie, jak i przy włączonym
głośniku (Bluetooth®, wtyk jack 3,5 mm).
• Kilkakrotnie naciskać przycisk funkcyjny
(3), aby przełączać pomiędzy
różnymi trybami świecenia:
» jasne światło ciągłe
» ciemniejsze światło ciągłe
» miganie
» szybkie miganie
» SOS
» wył
• Nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk
funkcyjny
(3) przez ok. 3 sekundy,
aby bezpośrednio wyłączyć latarkę w
każdym trybie świecenia.
Ostrzeżenie
Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w
wiązkę światła latarki i nie kierować
jej bezpośrednio w oczy innych osób
lub zwierząt. Możliwe uszkodzenie
wzroku!
8. Montaż
Ostrzeżenie
• Produkt ten nie jest dopuszczony
do użytku jako światło rowerowe
i nie wolno go używać - nawet w
zastępstwie - jako oświetlenie w
ruchu drogowym.
• Stosowanie produktu w
ruchu drogowym podlega
obowiązującym przepisom i
ustawom lokalnym.
• Podczas jazdy pojazdem
mechanicznym bądź używania
przyrządu sportowego nie
dopuścić do odwrócenia
uwagi przez produkt oraz stale
obserwować otoczenie i sytuację
w ruchu drogowym.
Wskazówka
• Upewnić się, że przy montażu
nie zakryto, nie zakleszczono ani
nie ograniczono funkcjonowania
elementów obsługi, kabli,
odciągów kablowych,
instrumentów itp.
• Nie nadaje się do zamocowania
na motocyklach lub kierownicach/
ramach rowerowych z karbonu!
• Poluzować śrubę, aby otworzyć
zaciski i umożliwić zamocowanie na
kierownicy.
• Ewent. dopasować zacisk do średnicy
kierownicy za pomocą dołączonych
gumowych podkładek.
• Zamknąć zacisk i ustalić, dociągając
śrubę.
21
• Nasunąć uchwyt na zacisk, aż się
zatrzaśnie.
• Wetknąć głośnik w uchwyt.
• Głośnik można wyjąć z uchwytu
bezpośrednio lub zdjąć wraz z
uchwytem, naciskając blokadę na
zacisku.
9. Czyszczenie
• Czyścić produkt tylko przy użyciu
niestrzępiącej się, lekko zwilżonej
szmatki i nie stosować agresywnych
detergentów.
10. Wyłączenie odpowiedzialności
Hama GmbH & Co. KG nie udziela
gwarancji ani nie odpowiada za szkody
wskutek niewłaściwej instalacji, montażu
oraz nieprawidłowego stosowania
produktu lub nieprzestrzegania instrukcji
obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.
11. Serwis i pomoc techniczna
W razie pytań dotyczących produktu
prosimy zwrócić się do infolinii Hama.
Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./
ang.)
Dodatkowe informacje są dostępne na
stronie: www.hama.com
22
12. Dane techniczne
Głośnik Bluetooth® Freeman X6
Technologia Bluetooth®
Bluetooth® v3.0
+ EDR Class II
Obsługiwane profile
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Częstotliwość dla
transmisji Bluetooth®
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Wydajność transmisji Bluetooth®
Maks. 4 dBm
Częstotliwość
160 Hz – 20 kHz
Zasięg
< 10 m
Maks. liczba sparowanych urządzeń
8
Moc
3W
1,5 W (Sinus)
Napięcie ładowania
Max. 5V ± 0.25V
System dźwięku
Mono
Impedancja
4Ω
600 mA
Zniekształcenia częstotliwościowe THD ≤ 1%
Wymiary
15,5 x 3,9 x 3,9 cm
Waga
~ 210 g
Przyłącza
Wtyczka 3,5 mm dla funkcji ładowania 5 V/
600 mA i wejście AUX
Stopień ochrony IP
IPX 5
Akumulator
Typ
Czas ładowania
Czas pracy
Łączny czas pracy
3.7 V Li-Ion min.:
2150 mAh/ 7.96 Wh
~5h
przez Bluetooth®:
~ 6– 6 h
przez wejście AUX:
~ 10 h
(Przy jednoczesnej pracy innych funkcji
oraz diody LED czas pracy odpowiednio
się skraca!)
~ 2,5 h
(połączenie Bluetooth z jednoczesnym
ciągłym świeceniem diody LED)
23
LED-Leuchte
Typ
1x High End Power LED
Strumień świetlny*
~ 350 lm
Temperatura barwy
6000 K
Zasięg świecenia*
200 ~ 250 m
Czas świecenia*
min. ~ 2.5 h
maks. ~ 5 h
(w zależności od pracy LED i wyłączonego
łącza audio)
*Dane te są przeciętnymi wartościami matematycznymi, które w niektórych przypadkach
mogą się wahać w zakresie +/- 15%. Dotyczy to należącego do zakresu dostawy,
całkowicie naładowanego akumulatora.
13. Informacje dotycząca recyklingu
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU
do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń
elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy
wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik
zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol
przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz
chronić środowisko!
14. Deklaracja zgodności
Hama GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że urządzenie to spełnia
podstawowe wymagania i pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy
1999/5/WE. Deklaracja zgodności wg dyrektywy 99/5WE dotyczącej urządzeń radiowych
i telekomunikacyjnych dostępna jest na stronie www.hama.com.
24
C Návod k použití
Ovládací prvky a indikace
3. Bezpečnostní pokyny
1.
2.
LED kapesní svítilna
Mikrofon
3.
Funkční tlačítko
4.
Funkční tlačítko
5.
Funkční tlačítko
6.
Funkční tlačítko
7.
Funkční tlačítko
• Výrobek je určen pro použití v
soukromých domácnostech.
• Výrobek neprovozujte v bezprostřední
blízkosti topení, jiných zdrojů tepla
nebo při působení přímého slunečního
záření.
• Děti by měly být pod dozorem dospělé
osoby, aby si s přístrojem nehrály.
• Zabraňte pádu výrobku a výrobek
nevystavujte velkým otřesům.
• Přístroj neprovozujte mimo meze
výkonu uvedené v technických údajích.
• Výrobek nepoužívejte na místech, kde
platí zákaz používání elektronických
přístrojů.
• Berte ohled na své okolí. Vysoká
hlasitost může rušit nebo ovlivnit
vaše okolí.
• Výrobek neotvírejte a v případě
poškození již dále nepoužívejte.
• Akumulátor je pevnì instalován a
nelze jej odstranit. Výrobek likvidujte
jako celek v souladu se zákonným
ustanovením.
• Obalový materiál nepatří do rukou dětí,
hrozí nebezpečí udušení.
• Obalový materiál likvidujte ihned podle
platných místních předpisů o likvidaci.
• Na výrobku neprovádějte žádné změny.
Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.
8. Reproduktory
9. Vstup AUX (audio, nabíjení)
10. Kryt přípojky
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek
Hama.
Přečtěte si, prosím, všechny následující
pokyny a informace. Uchovejte tento
text pro případné budoucí použití. Pokud
výrobek prodáte, předejte tento text
novému majiteli.
1. Vysvětlení výstražných symbolů
a pokynů
Upozornění
Tento symbol označuje bezpečnostní
upozornění, které poukazuje na určitá
rizika a nebezpečí.
Poznámka
Tento symbol označuje dodatečné
informace nebo důležité poznámky.
2. Obsah balení
Bluetooth® reproduktor Freeman X6
•
•
•
•
•
•
Nabíjecí kabel
Audio kabel 3,5 mm
Svorka na řidítka
Držák
Tento návod k obsluze
4. Obecné údaje
Upozornění – Odolné vůči
proudu vody
• Tento produkt je chráněn podle
IPX5 proti proudu vody ze všech
stran a je tedy vhodný i pro použití
pod širým nebem, v koupelně, v
kuchyni apod.
• Ochrana je zaručena při zavřeném
krytu přípojky (10). Pokud je
připojen kabel (audio, nabíjení),
nebo když není kryt přípojky (10)
řádně uzavřený, není zaručena
odolnost proti proudu vody a
zařízení se může poškodit.
• Výrobek nepoužívejte v silném
dešti, pod vodou, ve sprše, ani při
vodních sportech apod.
25
4.1 Nabíjení baterie
Výstraha – baterie
• Pro nabíjení používejte pouze
vhodné nabíječky s přípojkami
USB.
• Defektní nabíječky nebo USB
přípojky už dále nepoužívejte a ani
je nezkoušejte opravovat.
• Vyhněte se skladování, nabíjení
a používání při extrémních
teplotách.
• V případě delšího skladování
pravidelně dobíjejte (nejméně
každého čtvrt roku).
• Před prvním použitím reproduktor
úplně nabijte.
• Připojte dodaný nabíjecí kabel do
vstupu AUX (9) reproduktoru.
• Připojte volnou zástrčku nabíjecího
kabelu s mikro USB do vhodné USB
nabíječky. Respektujte pokyny uvedené
v návodech k obsluze používané USB
nabíječky.
• Funkční tlačítko
(3) začne modře
blikat. Počet bliknutí vás informuje o
stavu nabití baterie:
1x » 0-25 % nabití baterie
2x » 26-50 % nabití baterie
3x » 51-75 % nabití baterie
4x » 76-100 % nabití baterie
• Jakmile se baterie zcela nabije, svítí
funkční tlačítko
(3) trvale modře.
Poznámka – nabíjení
• Úplné nabití trvá cca 5 hodin.
• Baterii reproduktoru můžete
nabíjet, ať je reproduktor vypnutý
nebo zapnutý.
• Pokud je kapacita nabití baterie
nižší než 10 %, zazní dvojitý
akustický signál. Tuto informaci
získáte pouze při zapnutém
reproduktoru.
26
• Podle připojeného koncového
zařízení (Bluetooth®) se kapacita
nabití baterie reproduktoru
zobrazuje na daném zařízení.
• Skutečná doba nabíjení baterie se mění
v závislosti na používání zařízení, na
nastavení a na podmínkách prostředí
(baterie mají omezenou životnost).
4.2 Zapnutí/vypnutí
• Stiskněte a podržte stisknuté funkční
tlačítko
(4) po dobu cca 3 sekundy,
tak reproduktor zapnete/vypnete. Zazní
akustický signál a funkční tlačítko (3)
začne modře blikat. Zazní akustický
signál a funkční tlačítko
(3)
začne modře blikat. Počet bliknutí vás
informuje o stavu nabití baterie:
1x » 0-25 % nabití baterie
2x » 26-50 % nabití baterie
3x » 51-75 % nabití baterie
4x » 76-100 % nabití baterie
• Zbývající funkční tlačítka blikají
červeně.
Poznámka – automatické
vypínání
Pozor, reproduktor se po 30
minutách nečinnosti (žádné
přehrávání audia/žádné funkce
Bluetooth®) vypne.
5. Bluetooth®
5.1 První navázání spojení
Bluetooth® (spárování)
Poznámka
• Zkontrolujte, zda vaše mobilní
koncové zařízení (MP3 přehrávač,
mobilní telefon atd.) disponuje
Bluetooth®.
• Pokud ne, můžete reproduktor
používat pouze pro přehrávání
prostřednictvím přiloženého audio
kabelu.
• Pozor, dosah Bluetooth® je max.
10 metrů, a to bez překážek, jako
např. zdí, osob apod.
• Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s
Bluetooth® zapnuté a aby byl aktivní
Bluetooth®.
• Zajistěte, aby se reproduktor nacházel
v dosahu Bluetooth® max. 10 metrů.
• Zapněte reproduktor - viz 4.2
Zapnutí/vypnutí.
• Zazní akustický signál a funkční
tlačítko
(3) začne modře blikat.
Zbývající funkční tlačítka blikají
červeně.
Reproduktor vyhledává spojení.
• Otevřete na koncovém zařízení
nastavení Bluetooth® a počkejte,
dokud se na seznamu nalezených
zařízení s Bluetooth® neobjeví Hama
Freeman X6.
• Vyberte Hama Freeman X6 a počkejte,
dokud se reproduktor nezobrazí jako
spojený v nastaveních Bluetooth®
koncového zařízení. Akustický signál
potvrdí úspěšné spojení.
• Všechna funkční tlačítka (kromě
(3)) svítí trvale červeně.
Poznámka – Heslo pro
Bluetooth®
• Některá koncová zařízení vyžadují
pro navázání spojení s jiným
zařízením s Bluetooth® heslo.
• Pro spojení s reproduktorem
zadejte heslo 0000, pokud vás k
tomu vyzve vaše koncové zařízení.
5.2 Automatické připojení
Bluetooth® (po spárování)
• Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s
Bluetooth® zapnuté a aby byl aktivní
Bluetooth®.
• Zajistěte, aby se reproduktor nacházel
v dosahu Bluetooth® max. 10 metrů.
• Zapněte reproduktor - viz 4.2
Zapnutí/vypnutí.
• Jakmile dojde k automatickému
spojení, rozsvítí se všechna funkční
tlačítka (kromě
(3)) trvale červeně.
Akustický signál potvrdí úspěšné
spojení.
Poznámka – Omezené
spojení
• Po úspěšném prvním spojení
reproduktoru s koncovým
zařízením probíhá spojení
automaticky. Pokud se
spojení Bluetooth® nenaváže
automaticky, zkontrolujte
následující body:
• Zkontrolujte v nastavení
Bluetooth® koncového zařízení,
zda došlo ke spojení s Hama
Freeman X6. Pokud ne,
zopakujte postup uvedený při
prvním spojení Bluetooth®.
• Zkontrolujte, zda jsou koncové
zařízení a reproduktor od sebe
vzdáleny méně než 10 metrů.
Pokud ne, umístěte obě zařízení
blíž k sobě.
• Zkontrolujte, zda není dosah
ovlivněn překážkami. Pokud ano,
umístěte přístroje blíže k sobě.
• Zkontrolujte, zda je do
reproduktoru zastrčený audio
kabel. Pokud ano, vytáhněte ho.
5.3 Přehrávání audia
(přes Bluetooth®)
Spusťte a ovládejte přehrávání audia
na připojeném koncovém zařízení.
Alternativně můžete ovládat přehrávání
audia na reproduktoru (pokud to
podporuje koncové zařízení).
• Stiskněte funkční tlačítko
(4) pro
spuštění nebo zastavení přehrávání
audia.
• Stiskněte na delší dobu funkční
tlačítko
(5) pro přechod na další
skladbu.
• Stiskněte na delší dobu funkční
tlačítko
(6) pro přechod na
předchozí skladbu.
• Stiskněte krátce funkční tlačítko
(5) pro zvýšení hlasitosti.
• Stiskněte krátce funkční tlačítko
(6) pro snížení hlasitosti.
27
5.4 Funkce hlasitého telefonování
Máte možnost používat reproduktor jako
handsfree zařízení k vašemu mobilnímu
telefonu. Mobilní telefon musí být za
tímto účelem spojen s reproduktorem přes
Bluetooth®.
• Stiskněte jednou funkční tlačítko
(4) pro přijetí příchozího hovoru.
• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko
(4) na cca 2 sekundy pro odmítnutí
příchozího hovoru.
• Stiskněte během hovoru jednou
(4) pro ukončení
funkční tlačítko
hovoru.
Poznámka – Kvalita
hovoru
• Abyste zvýšili kvalitu hovoru,
buďte během hovoru z mobilního
telefonu v blízkosti reproduktoru.
5.5 Funkce selfie/samospoušť
Poznámka
• Samospoušť Bluetooth® podporuje
koncové přístroje s funkcí
Bluetooth®, jako smartphony a
tablety, na kterých jsou instalovány
operační systémy iOS7 resp.
Android 4.3. nebo novější verze.
Upozorňujeme, že podpora pro
samospoušť Bluetooth® závisí na
vašem koncovém zařízení.
• Standardní aplikace pro kameru
u některých koncových zařízení
nepodporují funkce Bluetooth®
selfie/samospoušť.
• Po úspěšném připojení Bluetooth®
otevřete funkci kamery na vašem
koncovém přístroji a popř. zvolte
požadovanou kameru (čelní nebo zadní
kamera).
• Stiskněte funkční tlačítko
(7)
pro aktivaci zvolené funkce záznamu
(selfie, foto, video).
28
6. Přehrávání audia přes dodaný
audio kabel (zástrčka 3,5 mm)
• Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý.
• Připojte mobilní koncové zařízení (MP3
přehrávač, smartphone apod.) do
vstupu AUX (9) reproduktoru pomocí
dodaného audio kabelu 3,5 mm.
• Nastavte hlasitost koncového zařízení na
nízkou úroveň.
• Zapněte reproduktor - viz 4.2
Zapnutí/vypnutí. Zazní akustický
(3) začne
signál a funkční tlačítko
modře blikat.
• Spusťte a ovládejte přehrávání audia
na připojeném koncovém zařízení.
• Stiskněte funkční tlačítko
(5) pro
zvýšení hlasitosti.
• Stiskněte funkční tlačítko
(6) pro
snížení hlasitosti.
Poznámka
Pozor, navázání spojení Bluetooth®
popsané v bodech 5.1 a 5.2 není
možné při připojeném audio kabelu.
7. Kapesní svítilna
Integrovaná LED je koncipována pro
použití jako kapesní svítilna.
Tento produkt není vhodný pro osvětlení
místností v domácnosti, při používání
tohoto produktu v silniční dopravě platí
místní předpisy.
Tento produkt zahrnuje kvůli jeho
fyzikálním vlastnostem integrované
speciální svítidlo. Produkt je velmi odolný
vůči otřesům a je možné ho používat při
teplotě prostředí až do -25 °C.
Zvláštní funkci kapesní svítilny můžete
používat samostatně i při aktivním
reproduktoru (Bluetooth®, přípojka
3,5 mm).
• Opakovaně mačkejte funkční tlačítko
(3) pro přepínání mezi jednotlivými
režimy svícení:
» Jasné trvalé světlo
» Tlumené trvalé světlo
» Blikání
» Rychlé blikání
» SOS
» Vypnuto
• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko
(3) na cca 3 sekundy pro přímé vypnutí
svítilny v jakémkoliv režimu.
Upozornění
Nikdy se nedívejte přímo do
světelného zdroje a nesviťte přímo do
očí ostatním osobám ani zvířatům.
Může dojít k poškození zraku!
8. Montáž
Upozornění
• Tento produkt není přípustné
osvětlení pro jízdní kolo a nelze ho
používat jako osvětlení v silničním
provozu, a to ani jako náhradní
osvětlení.
• Při použití výrobku dodržujte
platné místní předpisy a zákony
silniční dopravy.
• Při jízdě s vozidlem nebo
sportovním přístrojem
neodvracejte svou pozornost od
dopravní situace a svého okolí.
• Zavřete svorku a upevněte ji utažením
šroubu.
• Nasuňte držák na svorku tak, aby
zaklapl.
• Zamáčkněte reproduktor do držáku.
• Můžete vyjmout reproduktor přímo z
držáku nebo ho sejmout i s držákem
tak, že stisknete odblokování na
svorce.
9. Údržba a čištění
• Tento výrobek čistěte pouze mírně
navlhčeným hadříkem nepouštějícím
vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky.
10. Vyloučení záruky
Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou
odpovědnost nebo záruku za škody
vzniklé neodbornou instalací, montáží
nebo neodborným použitím výrobku nebo
nedodržováním návodu k použití a/nebo
bezpečnostních pokynů.
11. Servis a podpora
Máte otázky k produktu ? Obraťte na na
poradenské oddělení Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115
(německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na
adrese: www.hama.com
Poznámka
• Zajistěte, aby při montáži nedošlo
k zakrytí, přiskřípnutí nebo k
poškození funkce ovládacích
prvků, kabelů, potahů, nástrojů
atd.
• Není vhodné pro upevňování na
motorky ani řidítka/rámy jízdních
kol z uhlíkového vlákna!
• Uvolněte šroub a otevřete svorky,
abyste jej mohli upevnit na řidítka.
• Příp. uzpůsobte svorku pomocí
přiložených vložek z gumy podle
průřezu řidítek.
29
12. Technické údaje
Bluetooth® reproduktor Freeman X6
Bluetooth® v3.0
Bluetooth® technologie
+ EDR Class II
Podporované profily
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frekvence pro
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
přenos Bluetooth®
Přenosový výkon Bluetooth
®
Max. 4 dBm
Frekvence
160 Hz – 20 kHz
Dosah
< 10 m
Max. počet připojených zařízení
8
Výkon
3W
1,5 W (Sinus)
Napětí při nabíjení
Max. 5V ± 0.25V
Sound System
Mono
Impedance
4Ω
Zkreslení THD
≤ 1%
Rozměry:
15,5 x 3,9 x 3,9 cm
Hmotnost
~ 210 g
Přípojky
Ochranná třída IP
600 mA
3,5 mm zástrčka pro nabíjení 5 V/ 600 mA
a vstup AUX
IPX 5
Baterie
Typ
Doba nabíjení
3.7 V Li-Ion min.:
2150 mAh/ 7.96 Wh
~5h
Přes Bluetooth®: ~ 6 h
Přes AUX: ~ 10 h
Provozní doba
(Při současném provozu dalších funkcí a LED
svítilny se odpovídajícím způsobem zkracuje
doba provozu.)
~ 2,5 h
Celková provozní doba
(připojení Bluetooth a současné trvalé svícení
LED svítilny)
30
LED svítilna
Typ
1x High End Power LED
Světelný tok*
~ 350 lm
Barevná teplota
6000 K
Dosvit*
200 ~ 250 m
Doba svícení*
min ~ 2.5 h
max. ~ 5 h
(podle provozu LED svítilny a deaktivovaného
audio připojení)
*Jedná se o průměrné a nominální hodnoty, které se v jednotlivých případech mohou
lišit o +/- 15 %. To platí pro baterii ve stavu při dodání ve zcela nabitém stavu.
13. Pokyny k likvidaci
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující:
Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního
odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po
uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon
příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto
poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního
prostředí.
14. Prohlášení o shodě
Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá
základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice 1999/5/
ES. Prohlášení o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/ES najdete na internetových
stránkách www.hama.com.
31
Q Návod na použitie
Ovládacie prvky a indikácie
1.
2.
LED vreckové svietidlo
Mikrofón
3.
Funkčné tlačidlo
4.
Funkčné tlačidlo
5.
Funkčné tlačidlo
6.
Funkčné tlačidlo
7.
Funkčné tlačidlo
8. reproduktor
9. AUX vstup (audio, nabíjanie)
10. Kryt prípojky
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok
Hama.
Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny
a informácie. Uchovajte tento návod na
použitie pre prípadné budúce použitie.
Pokiaľ výrobok predáte, dajte tento návod
novému majiteľovi.
1. Vysvetlenie výstražných
symbolov a upozornení
Upozornenie
Tento symbol označuje bezpečnostné
upozornenie, ktoré poukazuje na
určité riziká a nebezpečenstva.
Poznámka
Tento symbol označuje dodatočné
informácie, alebo dôležité poznámky.
2. Obsah balenia
Bluetooth® reproduktor Freeman X6
•
•
•
•
•
•
Nabíjací kábel s pripojením
3,5 mm audiokábel
Úchytka na riadidlá
Držiak
Návod na použitie
32
3. Bezpečnostné upozornenia
• Výrobok je určený pre súkromné
použitie v domácnosti, nie je určený na
komerčné použitie.
• Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej
blízkosti kúrenia, iných zdrojov tepla
a nevystavujte ho účinkom priameho
slnečného žiarenia.
• Tento prístroj, rovnako ako všetky
elektrické zariadenia, nepatrí do
detských rúk!
• Výrobok nenechajte spadnúť a
nevystavujte ho silným otrasom.
• Výrobok neprevádzkujte mimo
svojich výkonových medzí uvedených
uvedených v technických údajoch.
• Nepoužívajte výrobok v prostredí, v
ktorom nie je používanie elektronických
prístrojov dovolené.
• Berte ohľad. Nadmerná hlasitosť môže
rušiť alebo poškodiť vaše okolie.
• Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho
ďalej, ak je poškodený.
• Akumulátor je pevne inštalovaný a
nie je možné ho odstrániť, likvidujte
výrobok kompletne podľa zákonných
predpisov.
• Obalový materiál uchovávajte mimo
dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo
udusenia.
• Likvidujte obalový materiál okmžite
podľa platných miestnych predpisov na
likvidáciu odpadov.
• Na zariadení/prístroji nerobte žiadne
zmeny. Má to za následok stratu
akýchkoľvek nárokov na plnenie zo
záruky.
4. Všeobecne
Upozornenie – chránené
proti prúdu vody
• Tento výrobok je podľa IPX5 zo
všetkých strán chránený proti
prúdu vody, a je tak vhodný aj na
použitie na voľnom priestranstve, v
kúpeľni, kuchyni atď.
• Výrobok je chránený iba pri
uzatvorenom kryte prípojky (10).
Pokiaľ pripojený kábel (audio,
nabíjanie) alebo kryt prípojky (10)
nie je úplne zatvorený, ochrana
proti prúdu vody nie je zaručená a
môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
• Výrobok nepoužívajte pri silnom
daždi, pod vodou, v sprche, pri
vodných športoch atď.
4.1 Nabíjanie akumulátorov
Výstraha – akumulátor
• Na nabíjanie používajte iba
vhodné nabíjačky s USB
prípojkami.
• Poškodené nabíjačky alebo USB
prípojky ďalej nepoužívajte, ani sa
ich nepokúšajte opraviť.
• Vyhýbajte sa skladovaniu,
nabíjaniu a používaniu pri
extrémnych teplotách.
• Pri dlhšom uskladnení akumulátor
pravidelne dobíjajte (min.
štvrťročne).
• Pred prvým použitím reproduktor
najprv úplne nabite.
• Pripojte dodaný nabíjací kábel k vstupu
AUX (9) reproduktora.
• Pripojte voľný konektor nabíjacieho
kábla do vhodnej USB nabíjačky.
Postupujte pritom podľa návodu na
obsluhu použitej USB nabíjačky.
• Funkčné tlačidlo
(3) začne
blikať namodro. Počet bliknutí
poskytne informáciu o stave nabitia
akumulátora:
1x » 0-25 % kapacita akumulátora
2x » 26-50 % kapacita akumulátora
3x » 51-75 % kapacita akumulátora
4x » 76-100 % kapacita akumulátora
• Keď je akumulátor úplne nabitý, svieti
funkčné tlačidlo
(3) trvalo namodro.
Upozornenie – nabíjanie
• Celé nabíjanie trvá cca 5 hodín.
• Akumulátor reproduktora je
možné nabíjať v zapnutom aj vo
vypnutom stave.
• Ak je kapacita akumulátora nižšia
ako 10 %, zaznie dvojitý zvukový
signál. Túto informáciu dostanete
iba pri zapnutom reproduktore.
• V závislosti od pripojeného
koncového zariadenia (Bluetooth®)
sa kapacita akumulátora
reproduktora zobrazí na ňom..
• Skutočná životnosť akumulátora sa
mení podľa používania prístroja,
nastavení a podmienok okolia
(akumulátory majú obmedzenú
životnosť).
4.2 Zapínanie/vypínanie
• Stlačte a podržte funkčné tlačidlo
(4) cca 3 sekundy zatlačené, aby ste
zapli alebo vypli reproduktor. Zaznie
akustický signál a funkčné tlačidlo
(3) začne blikať namodro.
Počet bliknutí poskytne informáciu o
stave nabitia akumulátora:
1x » 0-25 % kapacita akumulátora
2x » 26-50 % kapacita akumulátora
3x » 51-75 % kapacita akumulátora
4x » 76-100 % kapacita akumulátora
• Zvyšné funkčné tlačidlá blikajú
načerveno.
Upozornenie –
Automatické vypnutie
Berte do úvahy, že sa reproduktor
po 30 minútach nečinnosti (žiadna
audioreprodukcia/žiadna funkcia
Bluetooth®) vypne.
33
5. Bluetooth®
5.1 Prvé spojenie Bluetooth®
(párovanie)
Upozornenie
• Skontrolujte, či má vaše koncové
mobilné zariadenie (MP3
prehrávač, mobilný telefón atď.)
funkciu Bluetooth®.
• Ak nie, môžete reproduktor
používať iba na prehrávanie
pomocou priloženého audio kábla.
• Dosah funkcie Bluetooth® je max.
10 m bez prekážok, ako sú steny,
osoby, atď.
• Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s
funkciou Bluetooth® je zapnuté a že je
funkcia Bluetooth® aktivovaná.
• Uistite sa, že sa reproduktor nachádza
v rámci dosahu Bluetooth®, teda vo
vzdialenosti max. 10 m.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v
4.2 Zapnutie/vypnutie.
• Zaznie akustický signál a funkčné
tlačidlo
(3) začne blikať namodro..
Zvyšné funkčné tlačidlá blikajú
načerveno.
Reproduktor hľadá spojenie.
• Otvorte na vašom koncovom zariadení
Bluetooth® nastavenia a počkajte,
kým sa zobrazí zoznam nájdených
Bluetooth® zariadení Hama Freeman
X6.
• Zvoľte Hama Freeman X6 a počkajte,
kým sa reproduktor v Bluetooth®
nastaveniach vášho koncového
zariadenia zobrazí ako spárovaný.
Akustický signál potvrdí úspešné
spárovanie.
• Všetky funkčné tlačidlá (okrem
(3))
svietia trvalo načerveno.
34
Upozornenie – Bluetooth®
heslo
• Niektoré koncové zariadenia
potrebujú na vytvorenie spojenia s
iným Bluetooth® zariadením heslo.
• Keď vás vaše koncové zariadenie
na spojenie s reproduktorom vyzve
na zadanie hesla, zadajte 0000.
5.2 Automatické spojenie
Bluetooth®
(po uskutočnenom párovaní)
• Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s
funkciou Bluetooth® je zapnuté a že je
funkcia Bluetooth® aktivovaná.
• Uistite sa, že sa reproduktor nachádza
v rámci dosahu Bluetooth®, teda vo
vzdialenosti max. 10 m.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v
4.2 Zapnutie/vypnutie.
• Po úspešnom automatickom spojení
svietia všetky funkčné tlačidlá (okrem
(3)) trvalo načerveno. Akustický
signál potvrdí úspešné spárovanie.
Upozornenie – Spojenie
obmedzené
• Po úspešnom prvom spojení
sa spojenie reproduktora a
koncového zariadenia vykoná
automaticky. Ak sa Bluetooth®
spojenie neobnoví automaticky,
skontrolujte nasledovné:
• Skontrolujte v Bluetooth®
nastaveniach koncového
zariadenia, či existuje spojenie
s Hama Freeman X6. Ak nie,
zopakujte kroky uvedené v časti
Prvé spojenie s Bluetooth®.
• Skontrolujte, či sú od seba
koncové zariadenie a reproduktor
vzdialené najviac 10 m. Ak
nie, znížte vzdialenosť medzi
zariadeniami.
• Skontrolujte, či nie je dosah
obmedzený prekážkami. Ak áno,
umiestnite zariadenia bližšie
k sebe.
• Skontrolujte, či je audio kábel na
reproduktore zapojený. Ak áno,
odstráňte ho.
5.3 Audio prehrávanie (cez
Bluetooth®)
Spustite a nastavte príslušne audio
prehrávanie na pripojenom koncovom
zariadení. Alternatívne sa dá audio
prehrávanie riadiť tiež z reproduktora
(pokiaľ je podporované pripojeným
zariadením).
• Stlačte funkčné tlačidlo
(4),
aby ste spustili alebo zastavili audio
prehrávanie.
• Stlačte dlho funkčné tlačidlo
(5),
ak chcete prejsť na nasledujúci titul.
• Stlačte dlho funkčné tlačidlo
(6),
ak chcete prejsť na predchádzajúci
titul.
• Stlačte krátko funkčné tlačidlo
(5),
ak chcete zvýšiť hlasitosť.
• Stlačte krátko funkčné tlačidlo
(6),
ak chcete znížiť hlasitosť.
5.4 Funkcia hlasného
telefonovania
Reproduktor možno použiť ako handsfree
pre váš mobilný telefón. Mobilný telefón
musí byť spojený s reproduktorom
pomocou Bluetooth®.
• Na prijatie hovoru stlačte raz funkčné
tlačidlo
(4).
• Na odmietnutie prichádzajúceho
hovoru stlačte a podržte funkčné
tlačidlo
(4) na cca 2 sekundy.
• Počas rozhovoru stlačte raz funkčné
tlačidlo
(4), aby ste ukončili hovor.
Upozornenie – kvalita
hovoru
• Na zvýšenie kvality hovoru dbajte
na to, aby sa váš mobilný telefón
počas hovoru nachádzal blízko
reproduktora.
5.5 Selfie spúšť/ diaľková spúšť
Upozornenie
• Bluetooth® diaľková spúšť
podporuje koncové zariadenia
kompatibilné s Bluetooth® ako sú
smartfóny a tablety, na ktorých sú
nainštalované operačné systémy
iOS7 resp. Android 4.3 alebo
novšie verzie.
Uvedomte si, že podpora diaľkovej
spúšte kompatibilnej s Bluetooth®
závisí od vášho koncového
zariadenia.
• Štandardné aplikácie pre kameru
niektorých koncových zariadení
nepodporujú selfie/ diaľkovú spúšť
kompatibilnú s Bluetooth®.
• Po úspešnom nadviazaní spojenia a
Bluetooth® otvorte funkciu kamery na
vašom koncovom zariadení a zvoľte si
prípadne požadovanú kameru (predná
a zadná kamera).
• Stlačte funkčné tlačidlo
(7) na
spustenie zvolenej funkcie snímania
(selfie, foto, video).
6. Audioreprodukcia cez priložený
audio kábel (3,5 mm jack)
• Uistite sa, že je reproduktor vypnutý.
• Mobilné koncové zariadenie (prehrávač
MP3, smartfón atď.) a vstup AUX
reproduktora (9) pripojte pomocou
priloženého 3,5 mm audio kábla.
• Hlasitosť koncového zariadenia
nastavte na nízku úroveň.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v
4.2 Zapnutie/vypnutie.
• Zaznie akustický signál a funkčné
tlačidlo
(3) začne blikať namodro.
• Spustite a príslušne nastavte audio
prehrávanie na pripojenom koncovom
zariadení.
• Na zvýšenie hlasitosti stlačte funkčné
tlačidlo
(5).
• Na zníženie hlasitosti stlačte funkčné
tlačidlo
(6).
35
Upozornenie
Nastavenie spojenia Bluetooth®
popísaného v bodoch 5.1 a 5.2 pri
zastrčenom audio kábli nie je možné.
7. Vreckové svietidlo
Integrovaná LED dióda je určená na
použitie ako vreckové svietidlo.
Tento výrobok nie je určený na
osvetľovanie priestorov v domácnosti, pri
použití výrobku v cestnej premávke platia
vnútroštátne predpisy.
Tento výrobok má z dôvodu svojich
fyzikálnych vlastností integrovanú
špeciálnu lampu. Výrobok je obzvlášť
odolný proti vibráciám a môže sa používať
pri teplote okolia až -25°C.
Osobitnú funkciu vreckového svietidla
môžete využívať nielen jednotlivo, ale aj
pri aktívnom reproduktore (Bluetooth®,
3,5 mm západka).
• Opakovane stláčajte funkčné tlačidlo
(3), aby ste striedali medzi
rozličnými režimami svietenia:
» Jasné trvalé svetlo
» Tmavšie trvalé svetlo
» Blikanie
» Rýchlejšie blikanie
» SOS
» Vypnuté
• Stlačte funkčné tlačidlo
(3) a cca
na 3 sekundy ho podržte zatlačené,
aby sa vreckové svietidlo mohlo v
každom režime svietenia priamo
vypnúť.
Výstraha
Neblikajte nikdy priamo do zdroja
svetla a nemierte jej svetelným lúčom
priamo do očí iných osôb alebo
zvierat. Možné poškodenie očí!
36
8. Montáž
Výstraha
• Tento výrobok nie je prípustným
osvetlením na bicykel a nesmie
sa - ani ako náhradné riešenie používať ako osvetlenie v cestnej
premávke.
• Pri používaní výrobku dodržiavajte
miestne predpisy a zákony platné
pre cestnú premávku.
• Počas jazdy s motorovým vozidlom
alebo športovým zariadením sa
nenechajte rozptýliť výrobkom
a dbajte na dopravnú situáciu a
okolné prostredie.
Upozornenie
• Ubezpečte sa, že montážou nie
sú žiadne ovládacie prvky, káble,
priechody, nástroje zakryté,
zovreté alebo funkčne obmedzené.
• Nie je vhodné na pripevnenie na
motocykloch alebo riadidlách/
ráme bicykla z uhlíka!
• Uvoľnite skrutku, aby sa otvorila
úchytka a mohla sa upevniť na
riadidlách.
• Prípadne úchytku prispôsobte priemeru
riadidiel pomocou priložených
podkladových gumičiek.
• Úchytku uzavrite a zafixujte je pevným
dotiahnutím skrutky.
• Držiak nasúvajte na príchytku dovtedy,
kým tento nezapadne.
• Reproduktor zatlačte do držiaka.
• Reproduktor môžete z držiaka
priamo vybrať alebo ho stlačením
odblokovania na úchytke spolu s
držiakom sňať.
9. Údržba a starostlivosť
• Na čistenie tohto výrobku používajte
len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa
vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne
čistiace prostriedky.
10. Vylúčenie záruky
Firma Hama GmbH & Co KG neručí/
nezodpovedá za škody vyplývajúce
z neodbornej inštalácie, montáže alebo
neodborného používania výrobku alebo
z nerešpektovania návodu na používanie
a/alebo bezpečnostných pokynov.
11. Servis a podpora
S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa
prosím obráťte na poradenské oddelenie
firmy Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:
www.hama.com
37
12. Technické údaje
Bluetooth® reproduktor Freeman X6
Bluetooth® technológia
Bluetooth® v3.0
+ EDR Class II
Podporované profily
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frekvencia pre
prenosy Bluetooth®
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Prenosový výkon Bluetooth®
Max. 4 dBm
Frekvencia
160 Hz – 20 kHz
Dosah
< 10 m
Max. spojené zariadenia
8
Výkon
3W
1,5 W (Sinus)
Nabíjacie napätie
Max. 5V ± 0.25V
Zvukový systém
Mono
Impedancia
4Ω
Skreslenie THD
≤ 1%
Rozmery
15,5 x 3,9 x 3,9 cm
Hmotnosť
~ 210 g
Prípojky
3,5 mm Plug pre 5 V/ 600 mA funkciu
nabíjania a vstup AUX
Druh krytia IP
600 mA
IPX 5
Akumulátor
Typ
3.7 V Li-Ion min.:
2150 mAh/ 7.96 Wh
Čas nabíjania
~5h
Prevádzková doba
Celková doba prevádzky
38
cez Bluetooth®: ~ 6 h
cez AUX: ~ 10 h
(Pri súbežnej prevádzke ďalších funkcií
ako aj LED sa adekvátne zredukuje doba
prevádzky!)
~ 2,5 h
(Spojenie cez Bluetooth® so súbežným
trvalým svietením LED svietidla)
LED-Leuchte
Typ
1x High End Power LED
Svetelný tok*
~ 350 lm
Teplota farby
6000 K
Dosvit*
200 ~ 250 m
Doba svietenia*
min ~ 2.5 h
max. ~ 5 h
(podľa prevádzky LED diódy a
deaktivovanému audiospojeniu)
*Ide tu o priemerné a číselné hodnoty, ktoré sa v jednotlivom prípade môžu odlišovať o
+/- 15 %. Toto platí pre akumulátory v stave pri ich vyexpedovaní, v kompletne nabitom
stave.
13. Pokyny pre likvidáciu
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a
elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do
domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a
elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené.
Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným
zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k
ochrane životného prostredia.
14. Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že tento prístroj
zodpovedá základným požiadavkám a ostatným relevantným ustanoveniam
Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode podľa smernice R&TTE 99/5/ES si môžete
pozrieť na adrese www.hama.com.
39
B Работна инструкция
Елементи за обслужване и
индикации
1. Светодиод на джобното фенерче
2. Микрофон
3.
Функционален бутон
4.
Функционален бутон
5.
Функционален бутон
6.
Функционален бутон
7.
Функционален бутон
8. Тонколона
9. AUX вход (аудио, зареждане)
10. Капаче на извода
Благодарим Ви, че избрахте продукт
Hama.
Отделете време и прочетете
инструкциите и информацията.
Моля, запазете инструкциите на
сигурно място за бъдещи справки.
Ако продавате устройството, моля,
предайте тези инструкции на новия
собственик.
1. Обяснение на
предупредителните символи
и указания
Вниманив
Използват се за обозначаване на
указания за безопасност или за
насочване на вниманието към
особени опасности и рискове.
Забележка
Използват се за допълнително
обозначаване на информация или
важни указания.
40
2. Съдържание на опаковката
• Bluetooth® стерео тонколони
•
•
•
•
•
Freeman X6
Кабел за зареждане
3,5мм аудио кабел
Скоба за кормилен лост
Държач
Това ръководство за обслужване
3. Забележки за безопасност
• Продуктът е предвиден за лична,
нестопанска битова употреба.
• Не използвайте продукта в
непосредствена близост до
отоплителни уреди, други източници
на топлина или на директна
слънчева светлина.
• Подобно на всички електрически
продукти този продукт не бива да
попада в ръцете на деца!
• Не позволявайте на продукта да
пада и не го излагайте на силни
вибрации.
• Не използвайте продукта извън
неговите граници на мощността,
посочени в техническите данни.
• Не използвайте продукта в зони, в
които не са разрешени електронни
продукти.
• Обърнете внимание. Голямата сила
на звука може да причини смущения
или да навреди на Вашата околна
среда.
• Не отваряй продукта и при повреда
не продължавай да го използваш.
• Батерията е неподвижно вградена
и не може да се маха, изхвърлете
продукта като цяло според
законовите разпоредби.
• Задължително дръжте малките деца
далече от опаковъчния материал,
има опасност от задушаване.
• Изхвърлете опаковъчния материал
веднага съгласно действащите на
място разпоредби за изхвърляне на
отпадъци.
• Не правете промени в уреда. Така
ще загубите право на всякакви
гаранционни претенции.
4. Общи указания
Забележка – Защита
срещу водна струя
• Този продукт, съгласно степен
на защита IPX5 е защитен от
водна струя от всички посоки
и съответно подходящ за
експлоатация на открито, в
баня, кухня и т.н.
• Защитата е гарантирана само
при затворено капаче на
извода (10). Когато е свързан
кабел (аудио, за зареждане)
или капачето на извода (10)
не е плътно затворено, не е
гарантирана защитата от водна
струя и уредът може да се
повреди.
• Не използвайте продукта при
силен дъжд, под вода, под
душа, при водни спортове и т.н.
4.1 Зареждане на
акумулаторните батерии
Предупреждение –
акумулаторни батерии
• Използвайте само подходящи
зарядни устройства с USB
изводи за зареждане.
• По принцип не използвайте
дефектни зарядни устройства
или USB изводи и не се
опитвайте да ги поправяте.
• Избягвайте съхранение,
зареждане и употреба при
екстремни температури.
• При дълготрайно съхранение
презареждайте редовно (поне
веднъж на три месеца).
• Преди първото въвеждане в
експлоатация заредете тонколоната
напълно.
• Включете доставения кабел за
зареждане в AUX входа (9) на
тонколоната.
• Свържете свободния щекер на
кабела за зареждане към пригодено
USB зарядно устройство. За целта
съблюдавайте ръководството за
обслужване на използваното USB
зарядно устройство.
• Функционалният бутон
(3)
започва да мига в синьо. Броят
мигвания дава информация
за статуса на зареждане на
акумулаторната батерия:
1x » 0-25 % капацитет на
акумулаторната батерия
2x » 26-50 % капацитет на
акумулаторната батерия
3x » 51-75 % капацитет на
акумулаторната батерия
4x » 76-100 % капацитет на
акумулаторната батерия
Ако акумулаторната батерия е
напълно заредена, функционалният
бутон
(3) свети постоянно в
синьо.
Указание – процес на
зареждане
• Целият процес на зареждане
трае около 5 часа.
• Акумулаторната батерия
на тонколоната може да се
зарежда както във включено,
така и в изключено състояние.
• Когато капацитетът на
акумулаторната батерия е
по-нисък от 10%, се чува
двустепенен акустичен сигнал.
Тази информация ще получите
само при включена тонколона.
• В зависимост от свързаното
крайно устройство (Bluetooth®),
на същото се показва
капацитетът на акумулаторната
батерия на тонколоната.
• Продължителността на работа на
акумулаторните батерии може да
варира според експлоатацията
на устройството, настройките
и условията на околната среда
(акумулаторните батерии имат
ограничен живот на работа).
41
4.2 Включване/изключване
• Натиснете и задръжте
функционалния бутон
(4) за
ок. 3 секунди, за да включите/
изключите тонколоната. Чува се
звуков сигнал и функционалният
бутон
(3) започва да мига в
синьо.
Броят мигвания дава информация
за статуса на зареждане на
акумулаторната батерия:
1x » 0-25 % капацитет на
акумулаторната батерия
2x » 26-50 % капацитет на
акумулаторната батерия
3x » 51-75 % капацитет на
акумулаторната батерия
4x » 76-100 % капацитет на
акумулаторната батерия
Останалите функционални бутони
мигат в червено.
Забележка –
автоматично изключване
Обърнете внимание, че
ако не бъде предприето
действие (не бъде включено
аудиовъзпроизвеждане/
Bluetooth®), тонколоната се
изключва след 10 минути.
5. Bluetooth®
5.1 Първоначално Bluetooth®
свързване (Pairing)
Забележка
• Проверете дали вашето
мобилно крайно устройство
(MP3-плейър, мобилен телефон
и т.н.) поддържа Bluetooth®.
• Ако не поддържа, може да
използвате тонколоната за
възпроизвеждане само чрез
прилежащия аудио кабел.
• Обърнете внимание, че обсега
на Bluetooth® е макс. 10 метра,
без препятствия като стени,
хора и т.н.
42
• Уверете се, че вашият поддържащ
Bluetooth® уред е включен и
функцията Bluetooth® е активирана.
• Уверете се, че тонколоната се
намира в Bluetooth® обсега на макс.
10 метра.
• Включете тонколоната, както
е описано в 4.2 Описание
Включване/изключване – Вкл.
• Чува се звуков сигнал и
функционалният бутон
(3) започва да мига в синьо.
Останалите функционални бутони
мигат в червено.
Тонколоната търси връзка.
• На вашия уред отворете Bluetooth®
настройките и изчакайте, докато на
листата на намерените Bluetooth®
устройства се покаже Hama
Freeman X6.
• Изберете Hama Freeman X6 и
изчакайте, докато тонколоната бъде
показана като свързана в Bluetooth®
настройките на Вашето крайно
устройство. Успешното свързване
бива потвърдено с акустичен сигнал.
• Всички функционални бутони (освен
(3)) светят постоянно в червено.
Забележка – Bluetooth®
парола
• Някои крайни устройства
се нуждаят от парола при
настройването на връзката с
друго Bluetooth® устройство.
• За свързването с тонколоната
въведете паролата 0000, когато
бъдете подканени да я въведете
от Вашето крайно устройство.
5.2 Автоматично Bluetooth®
свързване (след вече
успешен Pairing)
• Уверете се, че вашият поддържащ
Bluetooth® уред е включен и
функцията Bluetooth® е активирана.
• Уверете се, че тонколоната се
намира в Bluetooth® обсега на макс.
10 метра.
• Включете тонколоната както
е описано в 4.2 Описание
Включване/изключване – Вкл.
• След последващо автоматично
свързване всички функционални
бутони (освен
(3)) светят
постоянно в червено. Успешното
свързване бива потвърдено с
акустичен сигнал.
Забележка – Връзка
нарушена
• След успешно първоначално
свързване на тонколоната
и крайното устройството
отсега нататък свързването
се извършва автоматично.
Ако Bluetooth® връзката не се
възстановява автоматично,
проверете следните точки:
• В Bluetooth® настройките на
крайното устройство проверете
дали Hama Freeman X6 е
свързана. Когато не е, повторете
посочените стъпи под Bluetooth®
първоначално свързване.
• Проверете дали крайното
устройство и тонколоната са
отдалечени на по-малко от 10
метра едно от друго. Когато не
е, намалете разстоянието между
уредите.
• Проверете дали има
препятствия, които пречат на
обсега. Когато има, поставете
устройствата по-близо едно
до друго.
• Проверете дали аудио кабела е
включен в тонколоната. Когато
е, извадете кабела.
5.3 Аудиовързпроизведане
(през Bluetooth®)
• Натиснете функционалния бутон
(4), за да стартирате или спрете
аудиовъзпроизвеждането.
• Натиснете функционалния бутон
(5), за да прескочите на следващата
песен.
• Натиснете функционалния бутон
(6), за да прескочите на предходната
песен.
• Натиснете за кратко функционалния
(5), за да увеличите силата
бутон
на звука.
• Натиснете за кратко функционалния
бутон
(6), за да намалите силата
на звука.
5.4 Функция „Свободни ръце“
Съществува възможността да
използвате тонколоната като
разговорна система „Свободни ръце“.
За тази функция мобилния телефон
трябва да е свързан през Bluetooth® с
тонколоната.
• Натиснете един път функционалния
бутон
(4), за да приемете
входящо повикване.
• Натиснете и задръжте
функционалния бутон
(4) за
около 2 секунди, за да отхвърлите
входящо повикване.
• По време на разговора натиснете
един път функционалния бутон
(4), за да прекратите разговора.
Забележка – качество на
разговора
• Обърнете внимание, че по
време на разговора трябва
да се намирате с вашия
мобилен телефон в близост до
тонколоната, за да повишите
качеството на разговора.
Стартирайте и управлявайте
аудиовъзпроизвеждането съответно
на свързаното крайно устройство.
Можете алтернативно да управлявате
аудиовъзпроизвеждането и от
тонколоната (ако функцията е
поддържана от свързаното устройство).
43
5.5 Дистанционно задействане /
самоснимане (селфи)
Забележка
• Bluetooth® дистанционното
поддържа крайни устройства,
разполагащи с Bluetooth®, като
смартфони и таблети, на които
са инсталирани операционни
системи iOS7 респ. Android 4.3.
или по-нови версии.
Имайте предвид, че
поддържането на Bluetooth®
дистанционно зависи от Вашето
крайно устройство.
• Стандартните приложения на
камерата на някои крайни
устройства не поддържат
Bluetooth® дистанционно
задействане / самоснимане.
• След успешно Bluetooth® свързване
отворете функцията „камера“
на Вашето крайно устройство и
изберете съотв. желаната камера
(предна или задна камера).
• Натиснете функционалния бутон
(7), за да задействате избраната
функция на заснемане (селфи,
снимка, видео).
6. Аудиовъзпроизвеждане през
прилежащия аудио кабел
(3.5мм комуникационен жак)
• Уверете се, че тонколоната е
изключена.
• Свържете вашето мобилно
устройство (MP3 плейър,
смартфон и т.н.) и AUX входа (9)
на тонколоната чрез прилежащия
3,5мм аудио кабел.
• Настройте силата на звука на вашето
крайно устройство на най-ниското
ниво.
• Включете тонколоната, както
е описано в 4.1 Описание
Включване/изключване – Вкл.
44
Забележка
Обърнете внимание, че
настройването на описаната в
5.1. и 5.2. Bluetooth® връзка не
е възможно при включен аудио
кабел.
7. Джобно фенерче
Интегрираната LED крушка е
предвидена за употреба като джобно
фенерче.
Продуктът не е подходящ за осветяване
на помещения в домакинството, при
експлоатацията му в движението
по пътищата важат националните
разпоредби
Благодарение нафизическите й
характеристики продуктът разполага с
интегрирана специализирана лампа.
Продуктът е особено устойчив на
вибрации и може да се използва
при температура на околната среда
до – 25°C.
Специалната функция на джобното
фенерче можете да използвате както
самостоятелно, така и при активна
тонколона (Bluetooth®, 3.5мм жак).
• Натискайте многократно
функционалния бутон
(3), за да
превключвате между различните
светлинни режими. Ярка постоянна
светлина:
» Ярка постоянна светлина
» По-заглушена постоянна светлина
» Мигане
» Бързо премигване
» SOS
» Изкл
• Натиснете и задръжте
функционалния бутон
(3) за ок.
3 секунди, за да изключите директно
джобното фенерче във всеки един
светлинен режим.
Предупреждение
Никога не поглеждайте директно
в източника на светлина и не
насочвайте светлинния лъч
директно към очите на други хора
или животни.
Съществува опасност за увреда
на очите!
8. Монтаж
Предупреждение
• Този продукт не е допустим да
се използва за велосипедни
светлини и не трябва да
се използва - дори и като
заместител - за осветление
на пътя.
• При употреба на продукта в
движението по пътищата важат
разпоредбите на StVZO.
• По време на пътуването с
МПС или спортен уред не
разрешавайте да бъдете
отклонявани от Вашия продукт
и внимавайте за положението
при движение и Вашата околна
среда.
Забележка
• Уверете се, че чрез монтажа
никой от управляващите/
обслужващите елементи,
кабели, ..., инструменти и др.
не е скрит, прищипан или с
нарушена функция.
• Hе е подходящо за монтиране
на мотоциклети или на
велосипедно кормило/рамка
от карбон!
• Съотв. нагласете скобата
посредством приложените гумени
подложки към диаметъра на
кормилния лост.
• Затворете скобата и я фиксирайте
чрез затягане на винта.
• Плъзнете държача към скобата,
докато щракне.
• Натиснете тонколоната в държача.
• Можете да извадите тонколоната
директно от държача или чрез
натискане на освобождаващия
елемент на скобата да я освободите
заедно с държача.
9. Техническо обслужване и
поддръжка
• Почиствайте този продукт само с
леко навлажнена кърпа, която не
пуска власинки, и не използвайте
агресивни почистващи препарати.
10. Изключване на гаранция
Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква
отговорност или гаранция за повреди
в резултат на неправилна инсталация,
монтаж и неправилна употреба на
продукта или неспазване на упътването
за обслужване и/или инструкциите за
безопасност.
11. Сервиз и съпорт
За въпроси във връзка с продукта се
обърни към отдела за консултация за
продукти на Хама.
Гореща телефонна линия: +49 9091
502-115 (немски/английски)
Допълнителна информация за съпорт
ще намерите тук: www.hama.com
• Разхлабете винта, за да можете да
отворите скобите и да закрепите/
затегнете към кормилния лост.
45
12. Технически данни
Стерео тонколони Freeman X6 Bluetooth®
Bluetooth® технология
Bluetooth® v3.0
+ EDR Class II
Поддържани профили
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Честота за Bluetooth трансферите
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
®
Bluetooth® мощност на трансферите Макс. 4 dBm
Честота
160 Hz – 20 kHz
Обсег
< 10 м
Макс. свързани уреди
8
Мощност
2x5W
2 x 3 W (Sinus)
Напрежение на зареждане
Max. 5V ± 0.25V
Озвучителна система
Стерео
Импеданс
4Ω
Изкривяване THD
≤ 1%
600 mA
Размери
15,5 x 3,9 x 3,9 см
Тегло
~ 210 г
Изводи
3.5 мм Plug за 5 V/ 600 mA функция за
зареждане и AUX вход
IP оценка (защита от проникване)
IPX 5
Акумулаторна батерия
Тип
3.7 V Li-Ion min.:
2150 mAh/ 7.96 Wh
Време за зареждане
~6–7ч
Време на работа
Общо - Време на работа
46
през Bluetooth®: ~ 6 ч
през AUX: ~ 10 ч
(При едновременна експлоатация на
други функции, както и на светодиода,
времето на работа намалява съответно!)
~ 2,5 ч
(Bluetooth® връзка с едновременно
постоянно включен светодиод)
LED лампа
Тип
1x High End Power LED
Светлинен поток*
~ 350 lm
Цветна температура
6000 K
Диапазон на осветеност*
200 ~ 250 m
Продължителност на светене*
мин. ~ 2.5 ч
макс. ~ 5 ч
(според експлоатацията на светодиода и
деактивирана аудио връзка)
*Посочени са средни и статистически стойности, които в отделните случаи могат
да варират с +/- 15 %. Това важи за съдържащата се в доставката акумулаторна
батерия, в напълно заредено състояние.
13. Указания за изхвърляне
Указание относно защитата на околната среда:
От момента на прилагането на европейските директиви 2002/96/EО и
2006/66/EО в националното право на съответните страни важи
следното: Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да
се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е длъжен по закон да
върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на тяхната
дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на
отпадъци или на търговския обект. Подробностите по въпроса са регламентирани
в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването
за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането,
преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите
уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна среда.
14. Декларация за съответствие
С настоящото Hama GmbH & Co. KG декларира, че уредът съответства
на основните изисквания и другите важни разпоредби на директива
1999/5/EО. Декларация за съответствие съгласно R&TTE Директива 99/5/EО ще
намерите на www.hama.com
47
H Használati útmutató
Kezelőelemek és kijelzők
1.
2.
Zseblámpa LED
Mikrofon
3.
Funkciógomb
4.
Funkciógomb
5.
Funkciógomb
6.
Funkciógomb
7.
Funkciógomb
8. Hangszóró
9. AUX-bemenet (audio, töltés)
10. Csatlakozófedél
Köszönjuk, hogy ezt a Hama terméket
választotta!
Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon
rá időt és olvassa el végig az alábbi
útmutatót. A későbbiekben tartsa
biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy
ha szükség van rá, bármikor megtalálja.
Ha eladja ezt a terméket, vele együtt
adja tovább ezt az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
1. Figyelmeztető szimbólumok és
előírások ismertetése
Figyelmeztetés
Figyelmeztető jeleket használunk a
biztonsági tényezők bemutatására,
ill. felhívjuk a figyelmet a különleges
veszélyekre és kockázatokra.
Hivatkozás
Az itt látható figyelmeztető jeleket
használjuk fel, ha kiegészítő
információkat közlünk vagy fontos
tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.
48
2. A csomag tartalma
Freeman X6 Bluetooth® hangszóró
•
•
•
•
•
•
Töltőkábel
3,5 mm-es audio kábel
Csíptető kerékpárkormányhoz
Tartó
Ez a használati útmutató
3. Biztonsági előírások
• A termék a magánháztartási, nem
üzleti célú alkalmazásra készül.
• A terméket ne használja a fűtés és
egyéb hőforrások közelében, vagy
közvetlen napsütésnek kitéve.
• Ez a készülék, mint minden elektromos
készülék, nem gyermekek kezébe való!
• Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki
heves rázkódásnak.
• Ne üzemeltesse a terméket a
műszaki adatokban megadott
teljesítményhatárain túl.
• Ne használja a terméket olyan helyen,
ahol elektronikus készülékek nincsenek
megengedve.
• Legyen tekintettel környezetére. A nagy
hangerő zavarhatja vagy károsíthatja
környezetét.
• Ne nyissa ki a terméket és sérülés
esetén ne üzemeltesse tovább.
• Az akkumulátor állandó beszerelésű
és nem távolítható el, ezért a terméket
egyben, a jogszabályi előírások szerint
ártalmatlanítsa.
• Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket
a csomagolóanyagtól, mert
fulladásveszély áll fenn.
• Azonnal ártalmatlanítsa a
csomagolóanyagot a helyileg érvényes
ártalmatlanítási előírások szerint.
• Ne végezzen módosítást a
készüléken. Ebben az esetben minden
garanciaigény megszűnik.
4. Általános
Megjegyzés – Vízsugár
ellen védett
• Ez a termék IPX5 szerint alacsony
nyomású vízsugár ellen, minden
irányból védett, így alkalmas
kültéri, fürdőszobai, konyhai stb.
használatra.
• A védelem kizárólag zárt
csatlakozófedél (10) mellett
biztosított. Amennyiben
kábel (audio, töltőkábel)
van csatlakoztatva, vagy a
csatlakozófedél (10) nincs
megfelelően lezárva, a vízsugár
elleni védelem nem biztosított, és
a készülék károsodhat.
• Ne használja a terméket heves
esőben, víz alatt, zuhanyzás
közben, vízi sportoknál stb.
4.1 Az akkumulátor feltöltése
Figyelmeztetés –
akkumulátor
• A töltéshez kizárólag megfelelő
USB-csatlakozós töltőkészüléket
használjon.
• A meghibásodott
töltőkészülékeket és USBcsatlakozókat ne használja
tovább, és ne próbálja
megjavítani őket.
• Kerülje a tárolást, töltést
és használatot extrém
hőmérsékleteken.
• Hosszabb tárolás esetén
rendszeresen (min. negyedévente)
töltse a terméket.
• Első használat előtt először töltse fel
teljesen a hangszórót.
• Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt
a hangszóró AUX-bemenetére (9).
• Csatlakoztassa a töltőkábel szabad
csatlakozódugóját megfelelő USB
töltőkészülékre. Ehhez kapcsolódóan
olvassa el az USB töltőkészülék
használati útmutatóját.
• A funkciógomb
(3) kéken kezd
villogni. A felvillanások száma az
akkumulátor töltöttségi állapotáról ad
tájékoztatást:
1x » 0-25 % töltöttség
2x » 26-50 % töltöttség
3x » 51-75 % töltöttség
4x » 76-100 % töltöttség
• Amennyiben az akkumulátor teljesen
fel van töltve, a funkciógomb
(3)
folyamatosan kék színnel világít.
Megjegyzés – töltési
folyamat
• A teljes feltöltés 5 órát vesz
igénybe.
• A hangszóró akkumulátora ki- és
bekapcsolt állapotban is tölthető.
• Ha az akkumulátor kapacitása
10% alá esik, dupla hangjelzés
hallható. Ez az információ csak
bekapcsolt hangszóró mellett
érhető el.
• A csatlakoztatott eszköz
(Bluetooth®) függvényében a
hangszóró akkumulátorának
kapacitása így ellenőrizhető.
• Az akkumulátor tényleges
üzemideje a készülék használatától,
a beállításoktól és a környezeti
feltételektől függ (az akkumulátorok
élettartama korlátozott).
4.2 Be-/kikapcsolás
• A hangszóró be- és kikapcsolásához
tartsa lenyomva a funkciógombot
(4) kb. 3 másodpercig. Hangjelzés
hallható, és a funkciógomb
(3) kék színnel villogni kezd. A
felvillanások száma az akkumulátor
töltöttségi állapotáról ad
tájékoztatást:
1x » 0-25 % töltöttség
2x » 26-50 % töltöttség
3x » 51-75 % töltöttség
4x » 76-100 % töltöttség
• A többi funkciógomb pirosan villog.
49
Megjegyzés – automatikus
kikapcsolás
Vegye figyelembe, hogy a
hangszóró 30 perc tétlenség
után (nincs hanglejátszás/nincs
Bluetooth® funkció) kikapcsol.
5. Bluetooth®
5.1 Első Bluetooth® kapcsolat
(párosítás)
Megjegyzés
• Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz
(MP3-lejátszó, mobiltelefon
stb.) alkalmas-e Bluetooth®
kapcsolatra.
• Ha nem, a hangszórót csak
a mellékelt audio kábellel
használhatja hanglejátszáshoz.
• Vegye figyelembe, hogy a
Bluetooth® hatótávolsága
maximum 10 méter akadályok,
például falak, személyek stb.
nélkül.
• Győződjön meg róla, hogy a
Bluetooth® képes eszköz be van-e
kapcsolva, és hogy a Bluetooth®
aktiválva van-e.
• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró
a Bluetooth® hatótávolságán belül,
azaz 10 méteren belül van.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.2 Be-/
kikapcsolás részben leírtak szerint.
• Hangjelzés hallható, és a funkciógomb
(3) kék színnel villogni kezd. . A
többi funkciógomb pirosan villog
A hangszóró ekkor kapcsolatot keres.
• Nyissa meg eszközén a Bluetooth®
beállításait, és várjon, amíg a talált
Bluetooth® eszközök listán megjelenik
a Hama Freeman X6.
• Válassza ki a Hama Freeman
X6-et, és várjon, amíg a hangszóró
csatlakozottként jelenik meg az eszköz
Bluetooth® beállításaiban. Hangjelzés
erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen
létrejött.
50
• Mindegyik funkciógomb (kivéve
(3)) folyamatosan piros színnel világít.
Megjegyzés – Bluetooth®
jelszó
• Egyes eszközök esetén jelszót kell
megadnunk, amikor az eszközt
egy másik Bluetooth® eszközhöz
csatlakoztatjuk.
• A hangszóró csatlakoztatásához
írja be a 0000 jelszót, amikor
az eszköz a jelszó megadására
szólítja fel.
5.2 Automatikus Bluetooth®
kapcsolat (sikeres párosítást
követően)
• Győződjön meg róla, hogy a
Bluetooth® képes eszköz be van-e
kapcsolva, és hogy a Bluetooth®
aktiválva van-e.
• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró
a Bluetooth® hatótávolságán belül,
azaz 10 méteren belül van.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.2 Be-/
kikapcsolás részben leírtak szerint.
• Sikeres csatlakozást követően
mindegyik funkciógomb (kivéve
(3)) folyamatosan piros színnel
világít Hangjelzés erősíti meg, hogy a
kapcsolat sikeresen létrejött.
Megjegyzés – Korlátozott
kapcsolat
• A hangszóró és az eszköz sikeres
első kapcsolódását követően
a csatlakozás automatikusan
történik. Ha a Bluetooth®
kapcsolat nem jön létre ismét
automatikusan, ellenőrizze a
következő pontokat:
• Ellenőrizze az eszköz Bluetooth®
beállításaiban, hogy a Hama
Freeman X6 csatlakoztatva van-e.
Ha nem, ismételje meg az első
Bluetooth® kapcsolat részben leírt
lépéseket.
• Ellenőrizze, hogy az eszköz és a
hangszóró közötti távolság 10
méternél kevesebb-e. Ha nem,
csökkentse az eszközök távolságát.
• Ellenőrizze, hogy akadályok
korlátozzák-e a hatótávolságot.
Ha igen, helyezze az eszközöket
közelebb egymáshoz.
• Ellenőrizze, hogy az audio
kábel csatlakoztatva van-e
a hangszóróhoz. Ha igen,
távolítsa el.
5.3 Hanglejátszás (Bluetooth® on
keresztül)
Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást
megfelelő módon a csatlakoztatott
eszközön. Alternatív megoldásként
a hanglejátszást a hangszóróról is
irányíthatja (amennyiben az eszköz ezt
támogatja).
• Nyomja meg a funkciógombot
(4) a hanglejátszás elindításához vagy
megállításához.
• Nyomja meg hosszan a funkciógombot
(5), ha a következő dalra szeretne
ugrani.
• Nyomja meg hosszan a funkciógombot
(6), ha az előző dalra szeretne
ugrani.
• Nyomja meg röviden a funkciógombot
(5) a hangerő növeléséhez.
• Nyomja meg röviden a funkciógombot
(6) a hangerő csökkentéséhez.
5.4 Kihangosító funkció
Lehetőség van arra, hogy a hangszórót
mobiltelefonja kihangosításához
használja. A funkció használatához a
mobiltelefonnak Bluetooth® on keresztül
kapcsolódnia kell a hangszóróhoz.
• Nyomja meg egyszer a funkciógombot
(4) a bejövő hívás fogadásához.
• Tartsa nyomva a funkciógombot
(4) kb. 2 másodpercig a bejövő hívás
elutasításához.
• Nyomja le a beszélgetés közben
egyszer a funkciógombot
(4) a
hívás befejezéséhez.
Megjegyzés – a hívás
minősége
• A minél jobb hangminőség
érdekében ügyeljen arra, hogy a
hívás közben mobiltelefonjával a
hangszóró közelében legyen.
5.5 Szelfi- / távkioldó
Megjegyzés
• A Bluetooth® távkioldó
Bluetooth®-képes eszközöket
támogat, például okostelefonokat
és táblagépeket, amelyeken
legalább iOS7, illetve Android
4.3 operációs rendszer vagy ezek
újabb verziója van telepítve.
Vegye figyelembe, hogy a
Bluetooth® távkioldó támogatása
az eszközétől függ.
• Egyes eszközök szokványos
kameralkalmazásai nem
támogatják a Bluetooth® szelfi-/
távkioldót.
• A Bluetooth®-kapcsolat sikeres
létrejötte után nyissa meg az eszköze
kamerafunkcióját, és adott esetben
válassza ki a kívánt kamerát (elő- vagy
hátlapi kamera).
(7)
• Nyomja meg a funkciógombot
a kiválasztott felvételi funkció (szelfi,
fotó, videó) kioldásához.
6. Hanglejátszás a mellékelt audio
kábellel (3,5 mm-es jack)
• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró
ki van kapcsolva.
• Kösse össze a mobil eszközt
(MP3-lejátszó, okostelefon stb.) és
a hangszórót az AUX-bemenetet (9)
használva a mellékelt 3,5 mm-es audio
kábel (5) segítségével.
• Állítsa az eszköz hangerejét alacsony
szintre.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.2 Be-/
kikapcsolás részben leírtak szerint.
• Hangjelzés hallható, és a funkciógomb
(3) kék színnel villogni kezd.
51
• Indítsa el és szabályozza a
hanglejátszást megfelelő módon a
csatlakoztatott eszközön.
• Nyomja meg a funkciógombot
(5)
a hangerő növeléséhez.
• Nyomja meg a funkciógombot
(6)
a hangerő csökkentéséhez.
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a 5.1 és a
5.2 részben leírtak szerinti Bluetooth®
kapcsolat létrehozása nem lehetséges
csatlakoztatott audio kábel mellett.
7. Zseblámpa
A beépített LED csak zseblámpaként
használható.
Ez a termék nem alkalmas helyiségek
megvilágítására a háztartásban. A termék
forgalomban történő használatára a
nemzeti szabályok vonatkoznak
Ez a termék a fizikai tulajdonságai alapján
egy speciális lámpával van felszerelve. A
termék különösen ellenálló a rezgéssel
szemben, és akár –25 °C-os környezeti
hőmérséklet mellett is használható.
A zseblámpa mint speciális funkció
önmagában és aktív hangszóró
(Bluetooth®, 3,5 mm-es jack) mellett is
használható.
• Nyomja meg ismételten a
funkciógombot
(3) a különböző
világítási módok közötti váltáshoz:
» Világos folyamatos fény
» Sötétebb folyamatos fény
» Villogás
» Gyors villogás
» SOS
» Nem világít
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a
funkciógombot
(3) kb. 3 másodpercig a
zseblámpa bármely világítási módból
történő közvetlen kikapcsolásához.
52
Figyelmeztetés
• Ne nézzen közvetlenül a
fényforrásba, és ne irányítsa
követlenül más személyek vagy
állatok szemébe. Szemkárosodást
okozhat!
8. Szerelés
Figyelmeztetés
• Ez a termék nem engedélyezett
kerékpár-világítás, és nem
használható – még csere céljából
sem – közúti forgalomban
világításként.
• A termék alkalmazása során vegye
figyelembe a közúti közlekedésre
vonatkozó helyi előírásokat és
jogszabályokat.
• Gépjárművön vagy sporteszközön
haladva ne hagyja figyelmét
elterelni a termék által és ügyeljen
a forgalmi helyzetre, valamint
környezetére.
Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy ne fedjen
le, csípjen be vagy korlátozzon
funkciójában kezelőelemeket,
kábeleket, szerelvényeket,
műszereket stb. a szerelés
következtében.
• Nem lehet motorkerékpárra
vagy szénacélból készült
kerékpárkormányra/-keretre
szerelni!
• Lazítsa meg a csavart a csíptető
felnyitásához és a kormányra történő
rögzítéséhez.
• Adott esetben illessze a csíptetőt
a mellékelt gumialátétekkel a
kerékpárkormányra annak átmérőjének
megfelelően.
• Csukja össze a csíptetőt, és rögzítse a
csavarok meghúzásával.
• Csúsztassa a tartót a bilincsre
kattanásig.
• Nyomja bele a hangszórót a tartóba.
• A hangszórót kiveheti közvetlenül
a tartóból, vagy a kiloldógomb
megnyomásával a tartóval együtt is
leveheti.
9. Karbantartás és ápolás
• Ezt a terméket csak szöszmentes, kissé
benedvesített kendővel tisztítsa, és ne
használjon agresszív tisztítószert.
10. Szavatosság kizárása
A Hama GmbH & Co. KG semmilyen
felelősséget vagy szavatosságot
nem vállal a termék szakszerűtlen
telepítéséből, szereléséből és
szakszerűtlen használatából, vagy a
kezelési útmutató és/vagy a biztonsági
előírások be nem tartásából eredő
károkért.
11. Szerviz és támogatás
Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos
kérdéseivel forduljon a Hama
terméktanácsadásához.
Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)
További támogatási információt itt talál:
www.hama.com
53
12. Műszaki adatok
Freeman X6 Bluetooth® hangszóró
Bluetooth® technológia
Bluetooth® v3.0
+ EDR Class II
Támogatott profilok
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frekvencia Bluetooth® átvitel esetén
2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Bluetooth átviteli teljesítmény
Max. 4 dBm
Frekvencia
160 Hz – 20 kHz
Hatótávolság
< 10 m
Max. párosított eszköz
8
Teljesítmény
3W
1,5 W (Sinus)
Töltőfeszültség
Max. 5V ± 0.25V
®
Hangrendszer
Mono
Impedancia
4Ω
Teljes harmonikus torzítás (THD)
≤ 1%
600 mA
Méretek
15,5 x 3,9 x 3,9 cm
Súly
~ 210 g
Csatlakozók
3,5 mm-es csatlakozó 5V/ 600 mA
töltőfunkcióhoz és AUX-bemenet
IP védettség
IPX 5
Akkumulátor
Típus
Töltési idő
Üzemidő
Teljes üzemidő
54
3.7 V Li-Ion min.:
2150 mAh/ 7.96 Wh
~ 5 óra
Bluetooth®-on: ~ 6 óra
AUX-bemeneten:
~ 10 óra
(Több funkció, illetve a LED egyidejű
működtetésekor a terheléstől függően
csökken az üzemidő!)
~ 2,5 óra
(Bluetooth® kapcsolat a folyamatos LEDvilágítás egyidejű használatával)
LED-lámpa
Típus
1x High End Power LED
Fényáram*
~ 350 lm
Színhőmérséklet
6000 K
Világítási tartomány*
200 ~ 250 m
Világítási időtartam*
min. ~ 2,5 óra
max. ~ 5 óra
(a LED üzemmódjától és az audiokapcsolat
működtetésétől függően)
*Átlagos és számított értékek. Bizonyos esetekben +/-15%-os eltérés fordulhat elő. A
szállításkor mellékelt akkumulátorra vonatkozik teljesen feltöltött állapotban.
13. Ártalmatlanítási előírások
Környezetvédelmi tudnivalók:
Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a
megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a
következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem
szabad a háztartási szemétbe dobni! A leselejtezett elektromos és
elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási
szemétbe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus
készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani
egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán
feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi
készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása
közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.
14. Megfelelőségi nyilatkozat
A Hama GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy a jelen készülék
összhangban van az 1999/5/EK irányelv alapvető követel-ményeivel és az
egyéb vonatkozó rendelkezésekkel.
A 99/5/EK R&TTE irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatot a www.hama.com címen
találja meg.
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama
GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names
are those of their respective owners.
All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and
payment are applied.
R9173106 / 03.16
Hama Distr. Romania SRL, str.Cedrilor 7, sect.5,
Bucuresti, [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement