Hama R9173109 Owner's manual

Hama R9173109 Owner's manual

R9173107-10 R9173111-14

Mobile Bluetooth

®

Speaker ROCKMAN S/ROCKMAN L

Manual de utilizare Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na použitie Работна инструкция Használati útmutató

RO GB PL CZ SK BG H

Rockman S (R9173107-10) 1 2 3 4 5 9 6 7 8

Rockman L (R9173111-14) 1 2 3 4 5 9 7 8 6

M

Manual de utilizare

Elemente de comandă și afișaje

1. LED de stare 2. Tastă funcţională 3. Tastă funcţională – 4. Tastă funcţională ► || ( 5. Tastă funcţională + 6. ¼“- Filet 7. Port Micro-USB (USB) 8. Intrare

AUX

9. Capacul portului Vă mulţumim că aţi optat pentru un produs Hama.

Pentru început vă rugăm să vă lăsați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să păstraţi manualul de utilizare la loc sigur pentru o consultare ulterioară în caz de nevoie. În caz de înstrăinare a aparatului vă rugăm să predați și acest manual noului proprietar.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații Avertizare

Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.

Instrucțiune

Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.

2. Conținutul pachetului

• Difuzor Rockman-S/Rockman-L Bluetooth ® • 1 cablu de încărcare Micro-USB • Cablu audio 3,5 mm • Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

• Produsul este conceput numai pentru utilizare privată și nu profesională.

• Evitaţi folosirea produsului în imediata apropiere a sistemului de încălzire, a altor surse de căldură sau în radiația solară directă.

• Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică, nu are ce căuta în mâinile copiilor!

• Nu lăsați produsul să cadă și nu îl supuneți trepidațiilor puternice.

• Nu exploataţi produsul în afara limitelor de putere indicate în datele tehnice.

• Nu folosiţi produsul în zone unde nu sunt admise aparate electronice.

• Vă rugăm să țineți cont de aceasta. Intensitatea ridicată a sonorului poate deranja sau influența negativ înprejurimile.

• Nu deschideți produsul și nu-l utilizați în continuare în caz de deterioare.

• Acumulatorul este montat fix și nu poate fi demontat, salubrizați produsul ca un întreg conform prevederilor legale.

• Nu lăsați copiii să se joace cu materialul pachetului, prezintă pericol de sufocare.

• Reciclarea materialului pachetului se execută comform normelor locale de salubrizare în vigoare.

• Nu executaţi modificări la aparat. În acest fel pierdeţi orice drept la garanţie.

4. Generalități Indicaţie – Protejat contra jet de apă

• • • Acest produs este protejat conform IPX5 contra stropirii cu jet de apă astfel fiind adecvat şi pentru utilizarea în aer liber, baie, bucătărie, etc.

Protecţia este asigurată numai când capacul (9) al portului este închis. Dacă un cablu (audio, USB) este conectat sau capacul contactului (9) nu este bine închis, nu mai este garantată protecția împotriva stropirii cu jet de apă, și aparatul poate fi deteriorat.

Nu folosiți produsul în cazul unor ploi puternice, sub apă, la duș, la sporturi de apă, etc.

2

4.1 Pornire/oprire

• Apăsaţi tasta funcţională (2) şi menţineţi-o apăsată timp de cca. 4 secunde pentru a porni/opri difuzorul.

Se emite un semnal acustic şi LED-ul de stare (1) se aprinde intermitent/ se stinge.

Indicaţie – oprirea automată

Aveţi în vedere faptul că după 10 minute fără nicio acţiune (fără redare audio/fără funcţie Bluetooth ® ), difuzorul se opreşte.

4.2 Încărcarea acumulatorului Avertizare – acumulator

• • • • Pentru încărcare folosiți numai încărcătoare adecvate cu porturi USB.

În general nu mai utilizaţi încărcătoarele sau porturile USB defecte și nu încercați să le reparați.

Evitaţi depozitarea, încărcarea şi utilizarea la temperaturi extreme.

La o depozitare mai îndelungată, efectuaţi încărcarea la intervale regulate (cel puțin trimestrial).

• Înainte de prima utilizare, efectuaţi o încărcare completă a difuzorului.

• Racordaţi cablul de încărcare Micro-USB, livrat odată cu produsul, la portul Micro-USB (7) al difuzorului.

• Racordaţi fişa liberă a cablului de încărcare Micro USB la un încărcător USB adecvat. În acest sens vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului USB utilizat.

• Pe parcursul procesului de încărcare, LED-ul de stare (1) este aprins constant roşu.

• Când acumulatorul este încărcat complet, LED-ul de stare (1) se stinge.

Indicaţie – procesul de încărcare

• Un proces de încărcare completă durează aprox.

4-5 ore.

• • Acumulatorul difuzorului poate fi încărcat atât în starea pornită, cât şi în starea oprită.

Atunci când capacitatea acumulatorului scade sub 10% se emite un semnal acustic dublu. Această informaţie o primiţi numai dacă difuzorul este pornit.

• Dependent de aparatul final conectat ( Bluetooth ® ) capacitatea acumulatoarelor difuzoarelor se afișează pe acesta.

• Durata de funcţionare efectivă a acumulatorului variază în funcţie de utilizarea aparatului, de reglaje şi de condiţiile ambientale (acumulatorii au o durată de serviciu limitată).

4.3 Redare audio prin cablul audio ataşat (jack 3,5 mm)

• Asigurați-vă că difuzorul este oprit.

• Racordați aparatul terminal mobil (MP3-Player, Smartphone, etc.) la intrarea AUX IN (8) a difuzorului prin intermediul cablului audio de 3,5 mm livrat.

• Reglaţi volumul aparatului dvs. terminal la un nivel redus.

• Porniţi difuzorul - după cum este descris la

4.1

Pornire/oprire

. LED-ul de stare (1) se aprinde albastru.

• Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea audio la aparatul terminal racordat.

• Apăsaţi tasta funcţională – (3), pentru a reduce volumul.

• Apăsaţi tasta funcţională + (5), pentru a mări volumul.

• Apăsaţi tasta funcţională ► || difuzorul pe modul silenţios.

( (4), pentru a comuta

Indicație

Aveţi în vedere faptul că atunci când cablul audio este introdus, nu este posibilă configurarea unei conexiuni Bluetooth ® , descrisă la 4.4 şi 4.5.

3

4.4 Prima conexiune Bluetooth ® (pairing) Indicație

• • • Verificaţi dacă aparatul dvs. terminal mobil (MP3-player, telefon mobil etc.) este compatibil Bluetooth ® .

În cazul în care nu este, puteţi utiliza difuzorul pentru redare numai prin intermediul cablului audio ataşat.

Aveţi în vedere faptul că raza de acoperire Bluetooth ® este de max. 10 m, fără obstacole gen pereţi, persoane etc.

• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil Bluetooth ® este pornit şi că Bluetooth ® este activat.

• Asiguraţi-vă că difuzorul se găseşte în raza de acoperire Bluetooth ® de max. 10 metri.

• Porniţi difuzorul - după cum este descris la

4.1

Pornire/oprire

.

• LED-ul de stare (1) începe să se aprindă intermitent albastru. Difuzorul caută o conexiune.

• Deschideţi la aparatul dvs. terminal setările Bluetooth ® şi aşteptaţi până când în lista aparatelor Bluetooth ® găsite se afişează

Hama Rockman-S/Rockman-L

.

• Selectaţi

Hama Rockman-S/Rockman-L

şi aşteptaţi până când în setările succes a conexiunii.

Bluetooth ® ale aparatului dvs. terminal difuzorul este afişat ca fiind conectat. Un semnal acustic confirmă realizarea cu • LED-ul de stare (1) se aprinde continuu, albastru.

Indicaţie – parola Bluetooth ®

• • Pentru configurarea conexiunii cu un alt aparat Bluetooth ® , unele aparate terminale au nevoie de o parolă.

Pentru conexiunea cu difuzorul, introduceţi parola 0000, în cazul în care vi se solicită introducerea de către aparatul dvs. terminal.

Indicaţie – conexiunea cu un aparat nou

• • • • Dacă doriţi să conectaţi la difuzor un nou aparat terminal Bluetooth ® , apăsaţi simultan tastele funcţionale – (3) şi + (5), până când LED-ul de stare (1) începe să se aprindă intermitent albastru şi se emite un semnal acustic.

Conexiunea curentă va fi separată şi va fi pornită căutarea unor noi aparate terminale.

Difuzorul salvează întotdeauna ultimele opt aparate terminale cuplate.

La următoarea pornire, difuzorul se conectează automat cu ultimul aparat terminal cuplat.

4.5 Conexiune Bluetooth ® automată (după un pairing deja efectuat)

• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil Bluetooth ® este pornit şi că Bluetooth ® este activat.

• Asiguraţi-vă că difuzorul se găseşte în raza de acoperire Bluetooth ® de max. 10 metri.

• Porniţi difuzorul - după cum este descris la

4.1

Pornire/oprire

.

• După realizarea conexiunii automate, LED-ul de stare (1) se aprinde albastru. Un semnal acustic confirmă realizarea cu succes a conexiunii.

Indicaţie – Contact afectat

• • • • • După o primă conexiune realizată cu succes între difuzor şi aparatul terminal, conexiunea se efectuează automat. În cazul în care conexiunea Bluetooth ® nu se restabileşte automat, verificaţi următoarele puncte: Controlaţi în setările Bluetooth ® ale aparatului terminal dacă

Hama Rockman-S/Rockman-L

este conectat. Dacă nu, repetaţi etapele nominalizate la Prima conexiune Bluetooth ® .

Controlaţi dacă aparatul terminal şi difuzorul se află la o distanţă mai mică de 10 metri unul de celălalt. Dacă nu, reduceţi distanţa dintre aparate.

Controlați dacă există diferite obstacole care afectează raza de acoperire. Dacă da, poziționați aparatele mai aproape unul de altul.

Controlaţi dacă este introdus cablul audio la aparat. Dacă da, îndepărtaţi-l.

4

4.6 Redare audio (prin

conectat).

Bluetooth ® )

Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea audio la aparatul terminal conectat. Alternativ este posibilă comanda redării audio şi de le difuzor (în măsura în care acest lucru este suportat de aparatul • Apăsaţi tasta funcţională a opri redarea audio.

► || ( (4), pentru a porni sau • Apăsaţi scurt tasta funcţională + (5), pentru a mări volumul.

• Apăsaţi scurt tasta funcţională – (3), pentru a reduce volumul.

4.7 Funcţia hands-free

Există posibilitatea de utilizare a difuzorului ca pe un dispozitiv hands-free pentru telefonul dvs. mobil. Pentru această funcţie, telefonul mobil trebuie să fie conectat prin Bluetooth ® cu difuzorul.

• Apăsaţi o dată tasta funcţională ► || ( (4), pentru a accepta un apel de intrare.

• Apăsaţi tasta funcţională apelul de intrare.

► || ( (4) şi menţineţi-o apăsată timp de cca. 2 secunde, pentru a refuza • În timpul convorbirii, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta funcţională ► || ( (4) timp de cca. 2 secunde, pentru a pune apelul în aşteptare.

• Apăsaţi şi menţineţi din nou apăsată tasta funcţională ► || ( (4), pentru a continua apelul.

• În timpul convorbirii, apăsaţi tasta funcţională ► || ( (4) o dată, pentru a încheia apelul.

• Apăsaţi tasta funcţională apăsată timp de cca. 2 secunde, pentru a apela ultimul număr format.

► || ( (4) şi menţineţi-o

Indicaţie – calitatea convorbirii

• Aveţi grijă ca în timpul unui apel să vă aflaţi cu telefonul dvs. mobil în apropierea difuzorului, pentru a îmbunătăţi calitatea convorbirii.

5. Întreţinere şi revizie

• Curățați acest produs numai cu o cârpă fără scame, puțin umedă și nu folosiți detergenți agresivi. Aveți grijă să nu intre apă în produs.

6. Excludere de garanție

Hama GmbH & Co. KG nu îşi asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

7. Service și suport

Dacă aveți întrebări adresaţi-vă la Hama consultanță privind produsul.

Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.) Alte informații de suport găsiți aici: www.hama.com

5

8. Date tehnice Difuzor Bluetooth ®

Technologie Bluetooth ® Profiluri acceptate Frecvenţa pentru transmisiile Bluetooth ® Capacitatea de transmisie Bluetooth ® Frecvență Rază de acoperire Max. de aparate cuplate Putere Tensiunea de íncărcare Sistemul de sunet Impedanță Distorsiune THD Dimensiuni Greutate Racorduri Tip protecție IP Tip Timp de încărcare Durata de funcţionare

Rockman-S Rockman-L

Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Mono 4 Ω ≤ 1% 9,8 x 9,0 x 4,9 cm ~ 270 g Fişă stereo 3.5 mm Intrare AUX, Micro-USB pentru funcţie de încărcare 5V / 500mA IPX 5

Acumulator

3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Prin Bluetooth ® : ~ 10 h Prin AUX: ~ 20 h (în funcţie de volum şi de conţinutul audio) 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 6 W 2x 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Stereo 4 Ω ≤ 1% 17,3 x 7,2 x 4,9 cm ~ 370 g Fişă stereo 3.5 mm Intrare AUX, Micro-USB pentru funcţie de încărcare 5V / 500mA IPX 5 3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Prin Bluetooth ® : ~ 6 h Prin AUX: ~ 16 h (în funcţie de volum şi de conţinutul audio) 6

9. Informații pentru reciclare Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:

Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer.

Consumatorul este obigat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislaţia țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importată la protecția mediului nostru înconjurător.

10. Declarație de conformitate

Hama GmbH & Co. KG, declară prin prezenta ca acest aparat este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi celelalte hotărâri relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declaraţia de conformitate conform Directivei R&TTE 99/5/EC o găsiţi în Internet la www.hama.com.

7

G

Operating Instructions

Controls and Displays

1. Status LED 2. Function button 3. Function button – 4. Function button ► || ( 5. Function button + 6. ¼“ thread 7. Micro-USB connection (USB) 8. AUX input 9. Connection cover Thank you for choosing a Hama product.

Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note

This is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

• Mobile Bluetooth ® Speaker Rockman-S/Rockman-L • Micro-USB charging cable • 3.5 mm audio cable • These operating instructions

3. Safety Notes

• The product is intended for private, non-commercial use only.

• Do not use the product in the immediate vicinity of heaters or other heat sources or in direct sunlight.

• Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!

• Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.

• Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.

• Do not use the product in areas where the use of electronic devices is not permitted.

• Be considerate. Loud volumes can have a detrimental effect on your surroundings.

• Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.

• Since the battery is integrated and cannot be removed, you will need to dispose of the product as a whole. Do this in compliance with the legal requirements.

• Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.

• Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.

• Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.

4. General information Note – Protected against spraying water

• • • This product is spray-proof on all sides as defined in IPX5, meaning that it is ideal for use outdoors or in bathrooms, kitchens, etc.

This protection only works when the connection cover (9) is closed. If a cable (audio, USB) is connected or the connection cover (9) is not closed properly, splash protection cannot be guaranteed and the device could be damaged.

Do not use the product in heavy rain, under water, in the shower or for water sports, etc.

8

4.1 Switching the product on and off

• Press and hold the function button (2) for about 4 seconds to switch the speaker on or off. An acoustic signal will sound and the status LED (1) will start flashing or go off.

Note – Automatic shutdown

Note that the speaker will automatically switch off after 10 minutes without action (no audio playback/no Bluetooth ® function).

4.2 Charging the battery Warning – Rechargeable battery

• • • • Only use suitable charging devices with USB connections for charging.

As a rule, do not use charging devices or USB connections that are defective and do not try to repair them yourself.

Avoid storing, charging or using batteries in extreme temperatures.

When stored for a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).

• Charge the speaker fully before using it for the first time.

• Connect the included Micro-USB charging cable to the speaker’s Micro-USB port (7).

• Connect the unused connector on the Micro-USB charging cable to a suitable USB charger. Please refer to the operating instructions for the USB charger used.

• The status LED (1) lights up constantly in red during the charging process.

• If the battery is fully charged, the status LED (1) will go out.

Note – Charging

• • It takes approx. 4-5 hours to completely charge the product.

The speaker’s battery can be charged whether the speaker is on or off.

• If the battery capacity is less than 10%, the speaker will emit two acoustic signals. You will only receive this information if the speaker is on.

• Depending on the terminal device connected ( Bluetooth ® ), the speakers’ battery level will appear on the device.

• The actual battery life varies depending on use of the device, the settings and the ambient conditions (rechargeable batteries have a limited service life).

4.3 Audio playback via the included audio cable (3.5 mm jack)

• Ensure that the speaker is switched off.

• Connect your mobile terminal device (MP3 player, smartphone, etc.) and the AUX-IN input (8) of the speaker using the included 3.5 mm audio cable.

• Set the volume on your terminal device to a low level.

• Switch on the speakers as described in

4.1, Switching the product on and off.

The status LED (1) is now green.

• Start and control audio playback on the connected terminal device accordingly.

• Press the function button – (3) to reduce the volume.

• Press the function button + (5) to increase the volume.

• Press the function button ► || ( (4) to mute the speaker.

Note

Please note that you cannot establish the Bluetooth ® connection described under 4.4 and 4.5 if an audio cable is connected.

9

4.4

Bluetooth ® pairing Note

• • • Check whether your mobile device (MP3 player, mobile phone, etc.) is Bluetooth ® capable.

If not, you can only use the speaker for playback using the included audio cable.

Note that the maximum range for etc.

Bluetooth ® is 10 metres without obstacles such as walls, people, • Make sure that your Bluetooth ® capable terminal device is on and Bluetooth ® is activated.

• Make sure that the speaker is located within the Bluetooth ® range of max. 10 metres.

• Switch on the speakers as described in

4.1

Switching the product on and off.

• The status LED (1) starts to flash in blue. The speaker searches for a connection.

• Open the Bluetooth ® settings on your terminal device and wait until

Hama Rockman-S/Rockman-L

appears in the list of Bluetooth ® devices found.

• Select the

Hama Rockman-S/Rockman-L

Bluetooth successful.

® and wait until the speaker is listed as connected in settings on your terminal device.

An acoustic signal confirms that connection was • The status LED (1) now remains blue.

Note – Bluetooth ® password

• • Some terminal devices require a password in order to connect to another Bluetooth ® device.

If your terminal device requests a password for connection to the speaker, enter 0000.

Note – Connection to a new device

• • • • If you want to connect a new signal sounds.

Bluetooth ® terminal device to the speaker, press the function buttons – (3) and + (5) at the same time until the status LED (1) begins to flash in blue and an acoustic The current connection is disconnected and the search for new terminal devices starts.

The speaker always stores the last eight terminal devices paired.

The speaker will automatically connect to the last terminal device paired when it is switched on the next time.

4.5 Automatic Bluetooth ® connection (after successful pairing)

• Make sure that your Bluetooth ® capable terminal device is on and Bluetooth ® is activated.

• Make sure that the speaker is located within the Bluetooth ® range of max. 10 metres.

• Switch on the speakers as described in

4.1

Switching the product on and off.

• After successful connection, the status LED (1) will light up in blue. An acoustic signal confirms that connection was successful.

Note – Connection impaired

• • • • • After the speaker and terminal device have been paired, a connection is established automatically.

If the Bluetooth ® connection is not established automatically, check the following: Check the Bluetooth ® settings of your terminal device to see whether

Hama Rockman-S/Rockman-L

is connected. If not, repeat the steps listed under Bluetooth ® pairing.

Check whether your terminal device and the speaker are less than 10 metres apart. If not, move them closer together.

Check whether obstacles are impairing the range.

If so, move the devices closer together.

Check whether the audio cable is connected to the speaker. If so, disconnect it.

10

4.6 Audio playback (via

• Press the ► || (

Bluetooth ® )

Start and control audio playback on the connected terminal device accordingly. Alternatively, audio playback can also be controlled on the speaker (if the connected device supports this function).

function button (4) to start or pause audio playback.

• Briefly press the function button + (5) to increase the volume.

• Briefly press the function button – (3) to reduce the volume.

4.7 Hands-free function

You can use the speaker as a hands-free set for your mobile phone. For this function, the mobile phone must be connected to the speaker via Bluetooth ® .

• Press the function button ► || ( (4) once to answer an incoming call.

• Press and hold the function button ► || ( (4) for approx. 2 seconds to reject an incoming call.

• You can put a call on hold by pressing and holding the function button ► || ( (4) for approx. 2 seconds.

• Press and hold the function button ► || ( (4) again to continue the call.

• During a call, press the function button ► || ( (4) once to end the call.

• Press and hold the function button number.

► || ( (4) for approx. 2 seconds to call the most recently dialled

Note – Call quality

To increase the call quality, make sure that you are near the speaker with your mobile phone during the call.

5. Care and Maintenance

• Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

6. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/ or safety notes.

7. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115 (German/English) Further support information can be found here: www.hama.com

11

8. Technical Data Mobile Bluetooth ® Speaker

Bluetooth ® Technology Supported profiles Frequency for the Bluetooth ® transfers Bluetooth ® transfers power Frequency Range Maximum number of paired devices Output Charging voltage Sound System Impedanc Distortion (THD) Size Weight Connections IP rating Type Charging time Playback

Rockman-S Rockman-L

Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Mono 4 Ω ≤ 1% 9,8 x 9,0 x 4,9 cm ~ 270 g 3.5 mm stereo plug AUX input, Micro-USB for 5 V / 500 mA charging function IPX 5

Battery

3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Via Bluetooth content ® : ~ 10 h Via AUX: ~ 20 h depending on volume and audio Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 6 W 2x 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Stereo 4 Ω ≤ 1% 17,3 x 7,2 x 4,9 cm ~ 370 g 3.5 mm stereo plug AUX input, Micro-USB for 5 V / 500 mA charging function IPX 5 3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Via Bluetooth content ® : ~ 6 h Via AUX: ~ 16 h depending on volume and audio 12

9. Recycling Information Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

10. Declaration of Conformity

Hereby, Hama GmbH & Co. KG, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines.

13

P

Instrukcja obsługi

Elementy obsługi i sygnalizacji

1. Dioda LED stanu 2. Przycisk funkcyjny 3. Przycisk funkcyjny – 4. Przycisk funkcyjny ► || ( 5. Przycisk funkcyjny + 6. Gwint ¼“ 7. Port micro USB (USB) 8. Wejście AUX 9. Pokrywa portu Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek Ostrzeżenie

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.

Wskazówki

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.

2. Zawartość opakowania

• Głośnik Bluetooth ® Rockman-S/Rockman-L • Kabel ładujący micro USB • Kabel audio 3,5 mm • Niniejsza instrukcja obsługi

3. Wskazówki bezpieczeństwa

• Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.

• Nie używać produktu w bezpośredniej bliskości ogrzewania, innych źródeł ciepła ani nie wystawiać go na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

• Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

• Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.

• Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.

• Nie używać produktu w miejscach, gdzie nie jest dozwolone stosowanie urządzeń elektronicznych.

• Miej wzgląd na otoczenie. Wysoki poziom głośności może zakłócać otoczenie lub wywierać na nie ujemny wpływ.

• Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.

• Akumulator jest zamontowany na stałe i nie można go usunąć, poddać cały produkt utylizacji zgodnie z ustawowymi postanowieniami.

• Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci, istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

• Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.

• Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.

4. Ogólne informacje

• • •

Wskazówka – zabezpieczenie przeciwstrumieniowe

Produkt ten ma - zgodnie z IPX5 - zabezpieczenie przeciwstrumieniowe z każdej strony, i dlatego nadaje się do używania na zewnątrz, w łazience, w kuchni itp.

Zabezpieczenie to działa tylko wtedy, gdy pokrywa portu (9) jest zamknięta. Jeżeli podłączony jest kabel (audio, USB) lub pokrywa portu (9) nie jest szczelnie zamknięta, zabezpieczenie przeciwstrumieniowe nie jest zagwarantowane i może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Nie używać produktu podczas silnego deszczu, pod wodą, pod prysznicem ani podczas uprawiania sportów wodnych itp.

14

4.1 Włączanie / wyłączanie

• Trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy przycisk funkcyjny (2), aby włączyć / wyłączyć głośnik.

Rozlega się sygnał akustyczny i dioda LED stanu (1) zaczyna migać / gaśnie.

Wskazówka – automatyczne wyłączanie

Należy pamiętać, że po upływie 10 minut bez żadnego działania (brak odtwarzania audio/ brak funkcji Bluetooth ® ) głośnik automatycznie się wyłącza.

4.2 Ładowanie akumulatora Ostrzeżenie – akumulator

• • • • Używać do ładowania tylko odpowiednich ładowarek z portem USB.

Generalnie nie stosować uszkodzonych ładowarek lub portów USB ani nie próbować ich naprawiać.

Unikać przechowywania, ładowania i stosowania w ekstremalnych temperaturach.

W przypadku dłuższego przechowywania regularnie (przynajmniej co kwartał) doładowywać akumulator.

• Przed pierwszym użyciem głośnika należy go całkowicie naładować.

• Podłączyć dołączony kabel ładujący Micro-USB do gniazda Micro-USB (7) głośnika.

• Podłączyć wolny wtyk kabla ładującego Micro-USB do odpowiedniej ładowarki USB. Uwzględnić instrukcję obsługi stosowanej ładowarki USB.

• Podczas ładowania dioda LED stanu (1) świeci się ciągle na czerwono.

• Po całkowitym naładowaniu akumulatora dioda LED stanu (1) gaśnie.

Wskazówka – proces ładowania

• • • • Kompletny proces ładowania trwa ok. 4-5 godzin.

Akumulator głośnika można ładować zarówno w stanie włączonym, jak i wyłączonym.

Jeżeli pojemność akumulatora spadnie poniżej 10%, rozlega się 2 -krotny sygnał dźwiękowy. Jest to możliwe tylko przy włączonym głośniku.

W zależności od podłączonego urządzenia końcowego ( końcowym.

Bluetooth ® ) pojemność akumulatora głośników jest wskazywana na urządzeniu • Rzeczywista trwałość akumulatora zależy od sposobu użytkowania urządzenia, ustawień i warunków zewnętrznych (akumulatory mają ograniczoną żywotność).

4.3 Odtwarzanie audio poprzez dołączony kabel audio (wtyk jack 3,5 mm)

• Sprawdzić, czy głośnik jest wyłączony.

• Połączyć mobilne urządzenie końcowe (odtwarzacz MP3, smartfon, itp.) z wejściem AUX IN (8) głośnika za pomocą dołączonego kabla audio 3,5 mm.

• Ustawić głośność urządzenia końcowego na niski poziom.

• Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale

4.1

Włączanie / wyłączanie.

Dioda LED stanu (1) świeci się na zielono.

• Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie audio na podłączonym urządzeniu końcowym.

• Nacisnąć przycisk funkcyjny - (3), aby zmniejszyć poziom głośności.

• Nacisnąć przycisk funkcyjny + (5), aby zwiększyć poziom głośności.

• Nacisnąć przycisk funkcyjny ► || ( (4), aby wyciszyć głośnik.

Wskazówka

Należy pamiętać, że konfiguracja opisanego w rozdziale 4.4 i 4.5 połączenia Bluetooth ® nie jest możliwa przy podłączonym kablu audio.

15

4.4 Pierwsze łączenie Bluetooth ® (pairing) Wskazówka

• Sprawdzić, czy posiadane mobilne urządzenie końcowe (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, itp.) jest wyposażone w łącze Bluetooth ® .

• • Jeżeli tak nie jest, głośnik można stosować do odtwarzania tylko przy użyciu dołączonego kabla audio.

Pamiętać, że zasięg łącza Urządzenie końcowe Bluetooth 10 metrów bez przeszkód jak ściany, osoby itp.

Bluetooth ® ® wynosi maks.

musi być włączone i łącze Bluetooth ® musi być aktywne.

• Zapewnić, aby głośnik znajdował się w zasięgu działania łącza Bluetooth ® maks. 10 metrów.

• Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale

4.1

Włączanie / wyłączanie

.

• Dioda LED stanu (1) zaczyna migać na niebiesko.

Głośnik szuka automatycznie połączenia.

• Otworzyć na urządzeniu końcowym ustawienia Bluetooth ® i poczekać, aż w liście znalezionych urządzeń Bluetooth ® pojawi się napis

Rockman-S/Rockman-L

.

Hama

• Wybrać

Hama Rockman-S/Rockman-L

aż głośnik będzie wyświetlany jako połączony w ustawieniach Bluetooth ® i poczekać, urządzenia końcowego.

Sygnał akustyczny potwierdza pomyślne połączenie.

• Dioda LED stanu (1) świeci się ciągle na niebiesko.

Wskazówka – hasło Bluetooth ®

• • Niektóre urządzenia końcowe wymagają podania hasła do konfiguracji połączenia z innym urządzeniem Bluetooth ® .

Jeżeli na urządzeniu końcowym pojawi się wezwanie do podania hasła, wpisać hasło 0000 w celu połączenia się z głośnikiem.

• • • •

Wskazówka – połączenie z nowym urządzeniem

Aby podłączyć nowe urządzenie końcowe Bluetooth ® z głośnikiem, jednocześnie nacisnąć przycisk funkcyjny – (3) i + (5), aż dioda LED stanu (1) zacznie migać na niebiesko i rozlegnie się sygnał akustyczny.

Aktualne połączenie jest rozłączane i rozpoczyna się wyszukiwanie nowych urządzeń końcowych.

Głośnik zawsze zapamiętuje ostatnio sparowane urządzenia końcowe.

Po kolejnym włączeniu urządzenia głośnik automatycznie łączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem końcowym.

4.5 Automatyczne połączenie Bluetooth ® (po wcześniejszym sparowaniu urządzeń)

• Urządzenie końcowe Bluetooth ® musi być włączone i łącze Bluetooth ® musi być aktywne.

• Zapewnić, aby głośnik znajdował się w zasięgu działania łącza Bluetooth ® maks. 10 metrów.

• Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale

4.1

Włączanie / wyłączanie

.

• Po pomyślnym automatycznym połączeniu dioda LED stanu (1) świeci się na niebiesko. Sygnał akustyczny potwierdza pomyślne połączenie.

Wskazówka – Zakłócone połączenie

• • • • • Po pierwszym pomyślnym połączeniu głośnika z urządzeniem końcowym kolejne łączenie odbywa się automatycznie. Jeżeli połączenie następujące punkty: Bluetooth ® nie zostanie nawiązane automatycznie, sprawdzić Sprawdzić w ustawieniach Bluetooth ® urządzenia końcowego, czy

Hama Rockman-S/Rockman-L

jest połączony. Jeżeli tak nie jest, powtórzyć kroki opisane w rozdziale Pierwsze łączenie Bluetooth ® .

Sprawdzić, czy urządzenie końcowe i głośnik są oddalone od siebie o mniej niż 10 m. W przeciwnym razie zmniejszyć odstęp między urządzeniami.

Sprawdzić, czy zasięg działania nie jest ograniczony przez przeszkody. Ewentualnie przybliżyć urządzenia do siebie.

Sprawdzić, czy kabel audio jest podłączony do głośnika. Ewentualnie odłączyć go.

16

4.6 Odtwarzanie audio (poprzez

podłączone urządzenie).

Bluetooth

audio na podłączonym urządzeniu końcowym.

®

z głośnika (o ile funkcja ta jest obsługiwana przez

)

Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie Alternatywnie, odtwarzaniem audio można też sterować • Nacisnąć przycisk funkcyjny ► || ( (4), aby uruchomić lub zatrzymać odtwarzanie audio.

• Nacisnąć krótko przycisk funkcyjny + (5), aby zwiększyć poziom głośności.

• Nacisnąć krótko przycisk funkcyjny - (3), aby zmniejszyć poziom głośności.

4.7 Funkcja głośnomówiąca

Możliwe jest stosowanie głośnika w funkcji zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. Aby korzystać z tej funkcji, telefon komórkowy musi być połączony z głośnikiem poprzez łącze Bluetooth ® .

• Jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny ► || ( (4), aby odebrać połączenie przychodzące.

• Nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok. 2 sekundy przycisk funkcyjny ► || ( (4), aby odrzucić połączenie przychodzące.

• Podczas rozmowy nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok. 2 sekundy przycisk funkcyjny ► || ( (4), aby zawiesić połączenie.

• Ponownie nacisnąć dłużej przycisk funkcyjny ► || ( (4), aby kontynuować połączenie.

• Podczas rozmowy jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny ► || ( (4), aby zakończyć połączenie.

• Nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok. 2 sekundy przycisk funkcyjny ► || ( (4), aby wywołać ostatnio wybierany numer.

Wskazówka – jakość rozmowy telefonicznej

Zwrócić uwagę, aby podczas rozmowy przebywać z telefonem komórkowym w pobliżu głośnika w celu poprawy jakości rozmowy.

5. Czyszczenie

• Czyścić produkt tylko przy użyciu niestrzępiącej się, lekko zwilżonej szmatki i nie stosować agresywnych detergentów.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

7. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.) Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.hama.com

17

8. Dane techniczne Głośnik Bluetooth ® Rockman-S Rockman-L

Technologia Bluetooth ® Obsługiwane profile Częstotliwość dla transmisji Bluetooth ® Wydajność transmisji Bluetooth ® Częstotliwość Zasięg Maks. liczba sparowanych urządzeń Moc Napięcie ładowania System dźwięku Impedancja Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Mono 4 Ω Zniekształcenia częstotliwościowe THD ≤ 1% Wymiary 9,8 x 9,0 x 4,9 cm Waga Przyłącza Stopień ochrony IP Typ Czas ładowania Czas pracy ~ 270 g Wtyczka stereo 3.5 mm Wejście AUX, Micro-USB do ładowania 5V / 500mA IPX 5

Akumulator

litowo-jonowy 3,7 V min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h przez Bluetooth ® zawartości audio) : ~ 10 h przez wejście AUX: ~ 20 h (w zależności od głośności i 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 6 W 2x 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Stereo 4 Ω ≤ 1% 17,3 x 7,2 x 4,9 cm ~ 370 g Wtyczka stereo 3.5 mm Wejście AUX, Micro-USB do ładowania 5V / 500mA IPX 5 3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h przez Bluetooth ® : ~ 6 h przez wejście AUX: ~ 16 h (w zależności od głośności i zawartości audio) 18

9. Informacje dotycząca recyklingu Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy.

Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

10. Deklaracja zgodności

Hama GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że urządzenie to spełnia podstawowe wymagania i pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 1999/5/ WE. Deklaracja zgodności wg dyrektywy 99/5WE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych dostępna jest na stronie www.hama.com.

19

C

Návod k použití

Ovládací prvky a indikace

1. Stavová LED dioda 2. Funkční tlačítko 3. Funkční tlačítko – 4. Funkční tlačítko ► || ( 5. Funkční tlačítko + 6. Závit ¼“ 7. Přípojka Micro-USB (USB) 8. Vstup AUX 9. Kryt přípojky Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

2. Obsah balení

• Bluetooth ® reproduktor Rockman-S/Rockman-L • Nabíjecí kabel s Micro-USB • Audio kabel 3,5 mm • Tento návod k obsluze

3. Bezpečnostní pokyny

• Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.

• Výrobek neprovozujte v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů tepla nebo při působení přímého slunečního záření.

• Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály.

• Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.

• Přístroj neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.

• Výrobek nepoužívejte na místech, kde platí zákaz používání elektronických přístrojů.

• Berte ohled na své okolí. Vysoká hlasitost může rušit nebo ovlivnit vaše okolí.

• Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.

• Akumulátor je pevnì instalován a nelze jej odstranit.

Výrobek likvidujte jako celek v souladu se zákonným ustanovením.

• Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.

• Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.

4. Obecné údaje Upozornění – Odolné vůči proudu vody

• • • Tento produkt je chráněn podle IPX5 proti proudu vody ze všech stran a je tedy vhodný i pro použití pod širým nebem, v koupelně, v kuchyni apod.

Ochrana je zaručena při zavřeném krytu přípojky (9). Pokud je připojen kabel (audio, USB), nebo když není kryt přípojky (9) řádně uzavřený, není zaručena odolnost proti stříkající vodě a zařízení se může poškodit.

Výrobek nepoužívejte v silném dešti, pod vodou, ve sprše, ani při vodních sportech apod.

20

4.1 Zapnutí/vypnutí

• Stiskněte a podržte stisknuté funkční tlačítko (2) po dobu cca 4 sekundy, tak reproduktor zapnete/vypnete.

Zazní akustický signál a stavová LED dioda (1) začne blikat/zhasne.

Upozornění – automatické vypínání

Pozor, reproduktor se po 10 minutách nečinnosti (žádné přehrávání audia/žádné funkce Bluetooth ® ) vypne.

4.2 Nabíjení baterie Výstraha – baterie

• • • • Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky s přípojkami USB.

Defektní nabíječky nebo USB přípojky už dále nepoužívejte a ani je nezkoušejte opravovat.

Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách.

V případě delšího skladování pravidelně dobíjejte (nejméně každého čtvrt roku).

• Před prvním použitím reproduktor úplně nabijte.

• Připojte dodaný nabíjecí kabel s Micro-USB (7) reproduktoru.

• Připojte volnou zástrčku nabíjecího kabelu s Micro USB do vhodné USB nabíječky. Respektujte pokyny uvedené v návodech k obsluze používané USB nabíječky.

• Stavová LED dioda (1) svítí v průběhu nabíjení červeně.

• Když je baterie zcela nabitá, LED dioda (1) zhasne.

Upozornění – nabíjení

• • Úplné nabití trvá cca 4-5 hodin.

Baterii reproduktoru můžete nabíjet, ať je reproduktor vypnutý nebo zapnutý.

• Pokud je kapacita nabití baterie nižší než 10 %, zazní dvojitý akustický signál. Tuto informaci získáte pouze při zapnutém reproduktoru.

• Podle připojeného koncového zařízení ( Bluetooth ® ) se kapacita nabití baterie reproduktorů zobrazuje na daném zařízení.

• Skutečná doba nabíjení baterie se mění v závislosti na používání zařízení, na nastavení a na podmínkách prostředí (baterie mají omezenou životnost).

4.3 Přehrávání audia přes dodaný audio kabel (zástrčka 3,5 mm)

• Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý.

• Připojte mobilní koncové zařízení (MP3 přehrávač, smartphone apod.) do vstupu AUX IN (8) reproduktoru pomocí dodaného audio kabelu 3,5 mm.

• Nastavte hlasitost koncového zařízení na nízkou úroveň.

• Zapněte reproduktor - viz

4.1 Zapnutí/vypnutí

.

Stavová LED dioda (1) se rozsvítí zeleně.

• Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném koncovém zařízení.

• Stiskněte funkční tlačítko – (3) pro snížení hlasitosti.

• -Stiskněte funkční tlačítko + (5) pro zvýšení hlasitosti.

• Stiskněte funkční tlačítko reproduktoru.

► || ( (4) pro vypnutí zvuku

Upozornění

Pozor, navázání spojení kabelu.

Bluetooth ® popsané v bodech 4.4 a 4.5 není možné při připojeném audio

4.4 První navázání spojení Bluetooth ® (spárování) Upozornění

• • • Zkontrolujte, zda vaše mobilní koncové zařízení (MP3 přehrávač, mobilní telefon atd.) disponuje Bluetooth ® .

Pokud ne, můžete reproduktor používat pouze pro přehrávání prostřednictvím přiloženého audio kabelu.

Pozor, dosah Bluetooth ® je max. 10 metrů, a to bez překážek, jako např. zdí, osob apod.

• Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth ® zapnuté a aby byl aktivní Bluetooth ® .

• Zajistěte, aby se reproduktor nacházel v dosahu Bluetooth ® max. 10 metrů.

• Zapněte reproduktor - viz

4.1 Zapnutí/vypnutí

.

• Stavová LED dioda (1) začne blikat modře.

Reproduktor vyhledává spojení.

21

• Otevřete na koncovém zařízení nastavení Bluetooth ® a počkejte, dokud se na seznamu nalezených zařízení s Bluetooth ® neobjeví

Hama Rockman-S/Rockman-L

.

• Vyberte Hama

Hama Rockman-S/Rockman-L

a počkejte, dokud se reproduktor nezobrazí jako spojený v nastaveních Bluetooth ® koncového zařízení.

Akustický signál potvrdí úspěšné spojení.

• Stavová LED dioda (1) svítí modře.

Upozornění – Heslo pro Bluetooth ®

• • Některá koncová zařízení vyžadují pro navázání spojení s jiným zařízením s Bluetooth ® heslo.

Pro spojení s reproduktorem zadejte heslo 0000, pokud vás k tomu vyzve vaše koncové zařízení.

• • • •

Upozornění – spojení s novým zařízením

Pokud chcete spojit s reproduktorem nové koncové zařízení s Bluetooth ® , stiskněte současně funkční tlačítka – (3) a + (5), dokud se stavová LED dioda (1) nerozbliká modře a nezazní akustický signál.

Aktuální spojení se přeruší a spustí se vyhledávání nových koncových zařízení.

Reproduktor má v paměti posledních osm připojených koncových zařízení.

Reproduktor se při dalším zapnutí automaticky spojí s naposled připojeným koncovým zařízením.

4.5 Automatické připojení Bluetooth ® (po spárování)

• Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth ® zapnuté a aby byl aktivní Bluetooth ® .

• Zajistěte, aby se reproduktor nacházel v dosahu Bluetooth ® max. 10 metrů.

• Zapněte reproduktor - viz

4.1 Zapnutí/vypnutí

.

• Po automatickém připojení se rozsvítí stavová LED dioda (1) modře. Akustický signál potvrdí úspěšné spojení.

Upozornění – Omezené spojení

• • • • • Po úspěšném prvním spojení reproduktoru s koncovým zařízením probíhá spojení automaticky.

Pokud se spojení Bluetooth ® nenaváže automaticky, zkontrolujte následující body: Zkontrolujte v nastavení Bluetooth ® koncového zařízení, zda došlo ke spojení s

Hama Rockman-S/Rockman-L

. Pokud ne, zopakujte postup uvedený při prvním spojení Bluetooth ® .

Zkontrolujte, zda jsou koncové zařízení a reproduktor od sebe vzdáleny méně než 10 metrů.

Pokud ne, umístěte obě zařízení blíž k sobě.

Zkontrolujte, zda není dosah ovlivněn překážkami.

Pokud ano, umístěte přístroje blíže k sobě.

Zkontrolujte, zda je do reproduktoru zastrčený audio kabel. Pokud ano, vytáhněte ho.

4.6. Přehrávání audia (přes

koncové zařízení).

Bluetooth ® )

Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném koncovém zařízení. Alternativně můžete ovládat přehrávání audia na reproduktoru (pokud to podporuje • Stiskněte funkční tlačítko ► || ( (4) pro spuštění nebo zastavení přehrávání audia.

• Stiskněte krátce funkční tlačítko + (5) pro zvýšení hlasitosti.

• Stiskněte krátce funkční tlačítko – (3) pro snížení hlasitosti.

22

4.7 Funkce hlasitého telefonování

Máte možnost používat reproduktor jako handsfree zařízení k vašemu mobilnímu telefonu. Mobilní telefon musí být za tímto účelem spojen s reproduktorem přes Bluetooth ® .

• Stiskněte jednou funkční tlačítko ► || ( (4) pro přijetí příchozího hovoru.

• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko ► || ( (4) na cca 2 sekundy pro odmítnutí příchozího hovoru.

• Stiskněte a přidržte během probíhajícího hovoru funkční tlačítko ► || ( (4) na cca 2 sekundy pro přidržení příchozího hovoru.

• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko ► || ( (4) znovu pro pokračování v hovoru.

• Stiskněte během hovoru jednou funkční tlačítko ► || ( (4) pro ukončení hovoru.

• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko ► || ( (4) na cca 2 sekundy pro volání na poslední volané číslo.

Upozornění – Kvalita hovoru

• Abyste zvýšili kvalitu hovoru, buďte během hovoru z mobilního telefonu v blízkosti reproduktoru.

5. Údržba a čištění

• Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

6. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

9. Servis a podpora

Máte otázky k produktu ? Obraťte na na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky) Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com

23

8. Technické údaje Bluetooth ® reproduktor

Bluetooth ® technologie Podporované profily Frekvence pro přenos Bluetooth ® Přenosový výkon Bluetooth ® Frekvence Dosah Max. počet připojených zařízení Výkon Napětí při nabíjení Sound System Impedance Zkreslení THD Rozměry: Hmotnost Přípojky Ochranná třída IP Typ Doba nabíjení Provozní doba

Rockman-S Rockman-L

Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Mono 4 Ω ≤ 1% 9,8 x 9,0 x 4,9 cm ~ 270 g Stereo přípojka 3,5 mm Vstup AUX, Micro-USB pro nabíjení 5 V/500 mA IPX 5

Baterie

3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Přes Bluetooth ® : ~ 10 h Přes AUX: ~ 20 h (podle hlasitosti a audio obsahu) Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 6 W 2x 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Stereo 4 Ω ≤ 1% 17,3 x 7,2 x 4,9 cm ~ 370 g Stereo přípojka 3,5 mm Vstup AUX, Micro-USB pro nabíjení 5 V/500 mA IPX 5 3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Přes Bluetooth ® : ~ 6 h Přes AUX: ~ 16 h (podle hlasitosti a audio obsahu) 24

9. Pokyny k likvidaci Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

10. Prohlášení o shodě

Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/ES najdete na internetových stránkách www.hama.com.

25

Q

Návod na použitie

Ovládacie prvky a indikácie

1. Indikátor stavu LED 2. Funkčné tlačidlo 3. Funkčné tlačidlo – 4. Funkčné tlačidlo ► || ( 5. Funkčné tlačidlo + 6. ¼“- závit 7. Prípojka Micro-USB (USB) 8. AUX vstup 9. Kryt prípojky Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama.

Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie.

Uchovajte tento návod na použitie pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ výrobok predáte, dajte tento návod novému majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

2. Obsah balenia

• Bluetooth ® reproduktor Rockman-S/Rockman-L • Nabíjací kábel s pripojením Micro-USB • 3,5 mm audiokábel • Návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

• Výrobok je určený pre súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.

• Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kúrenia, iných zdrojov tepla a nevystavujte ho účinkom priameho slnečného žiarenia.

• Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

• Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.

• Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzí uvedených uvedených v technických údajoch.

• Nepoužívajte výrobok v prostredí, v ktorom nie je používanie elektronických prístrojov dovolené.

• Berte ohľad. Nadmerná hlasitosť môže rušiť alebo poškodiť vaše okolie.

• Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.

• Akumulátor je pevne inštalovaný a nie je možné ho odstrániť, likvidujte výrobok kompletne podľa zákonných predpisov.

• Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia.

• Likvidujte obalový materiál okmžite podľa platných miestnych predpisov na likvidáciu odpadov.

• Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.

4. Všeobecne Upozornenie – chránené proti prúdu vody

• • • Tento výrobok je podľa IPX5 zo všetkých strán chránený proti prúdu vody, a je tak vhodný aj na použitie na voľnom priestranstve, v kúpeľni, kuchyni atď.

Výrobok je chránený iba pri uzatvorenom kryte prípojky (9). Pokiaľ pripojený kábel (audio, USB) alebo kryt prípojky (9) nie je úplne zatvorený, ochrana proti prúdu vody nie je zaručená a môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Výrobok nepoužívajte pri silnom daždi, pod vodou, v sprche, pri vodných športoch atď.

26

4.1 Zapínanie/vypínanie

• Stlačte a podržte funkčné tlačidlo (2) cca 4 sekundy, aby ste zapli alebo vypli reproduktor. Zaznie akustický signál a indikátor stavu LED (1) začne blikať/zhasne.

Upozornenie – Automatické vypnutie

Berte do úvahy, že sa reproduktor po 10 minútach nečinnosti (žiadna audioreprodukcia/žiadna funkcia Bluetooth ® ) vypne.

4.2 Nabíjanie akumulátorov Výstraha – akumulátor

• • • • Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky s USB prípojkami.

Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky ďalej nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.

Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách.

Pri dlhšom uskladnení akumulátor pravidelne dobíjajte (min. štvrťročne).

• Pred prvým použitím reproduktor najprv úplne nabite.

• Pripojte dodaný nabíjací kábel s pripojením Micro USB na prípojku Micro-USB (7) reproduktora.

• Pripojte voľný konektor Micro-USB nabíjacieho kábla na vhodnú USB nabíjačku. Postupujte pritom podľa návodu na obsluhu danej USB nabíjačky.

• Indikátor stavu LED (1) svieti počas nabíjania načerveno.

• Keď je akumulátor úplne nabitý, indikátor stavu LED (1) zhasne.

Upozornenie – nabíjanie

• • Celé nabíjanie trvá cca 4-5 hodín.

Akumulátor reproduktora je možné nabíjať v zapnutom aj vo vypnutom stave.

• Ak je kapacita akumulátora nižšia ako 10 %, zaznie dvojitý zvukový signál. Túto informáciu dostanete iba pri zapnutom reproduktore.

• V závislosti od pripojeného koncového zariadenia ( Bluetooth ® ) sa kapacita akumulátorov reproduktorov zobrazí na tomto.

• Skutočná životnosť akumulátora sa mení podľa používania prístroja, nastavení a podmienok okolia (akumulátory majú obmedzenú životnosť).

4.3 Audioreprodukcia cez priložený audio kábel (3,5 mm jack)

• Uistite sa, že je reproduktor vypnutý.

• Mobilné koncové zariadenie (prehrávač MP3, smartfón, atď.) a vstup AUX IN (8) reproduktora pripojte pomocou priloženého 3,5 mm audiokábla.

• Hlasitosť koncového zariadenia nastavte na nízku úroveň.

• Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.1 Zapnutie/ vypnutie

. Indikátor stavu LED (8) sa rozsvieti nazeleno.

• Spustite a príslušne nastavte audio prehrávanie na pripojenom koncovom zariadení.

• Na zníženie hlasitosti stlačte funkčné tlačidlo – (3).

• Na zvýšenie hlasitosti stlačte funkčné tlačidlo + (5).

• Na stlmenie reproduktora stlačte funkčné tlačidlo ► || ( (4).

Upozornenie

Nastavenie spojenia možné.

Bluetooth ® popísaného v bodoch 4.4. a 4.5. pri zastrčenom audio kábli nie je

4.4. Prvé spojenie Bluetooth ® (párovanie) Upozornenie

• • • Skontrolujte, či má vaše koncové mobilné zariadenie (MP3 prehrávač, mobilný telefón atď.) funkciu Bluetooth ® .

Ak nie, môžete reproduktor používať iba na prehrávanie pomocou priloženého audio kábla.

Dosah funkcie Bluetooth ® je max. 10 m bez prekážok, ako sú steny, osoby, atď.

• Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth ® je zapnuté a že je funkcia Bluetooth ® aktivovaná.

• Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu Bluetooth ® , teda vo vzdialenosti max. 10 m.

• Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.1 Zapnutie/ vypnutie

.

• Indikátor stavu LED (1) začne blikať namodro.

Reproduktor hľadá spojenie.

27

• Otvorte na vašom koncovom zariadení Bluetooth ® nastavenia a počkajte, kým sa zobrazí zoznam nájdených Bluetooth ® zariadení

Hama

Rockman-S/Rockman-L

.

Zvoľte

Hama Rockman-S/Rockman-L

kým sa reproduktor v Bluetooth ® nastaveniach vášho koncového zariadenia zobrazí ako spárovaný.

Akustický signál potvrdí úspešné spárovanie.

• Indikátor stavu LED (1) svieti namodro.

a počkajte,

Upozornenie – Bluetooth ® heslo

• • Niektoré koncové zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia s iným Bluetooth ® zariadením heslo.

Keď vás vaše koncové zariadenie na spojenie s reproduktorom vyzve na zadanie hesla, zadajte 0000.

Upozornenie – spojenie s novým zariadením

• • • • Ak chcete spojiť nové koncové zariadenie Bluetooth signál.

® s reproduktorom, stlačte súčasne funkčné tlačidlo – (3) a + (5) a indikátor stavu LED (1) začne blikať namodro, pričom zaznie akustický Aktuálne prepojenie sa zruší a spustí sa hľadanie nových koncových zariadení.

Reproduktor vždy ukladá osem naposledy spojených koncových zariadení.

Pri nasledujúcom zapnutí sa automaticky spojí s naposledy spojeným koncovým zariadením.

4.5 Automatické spojenie Bluetooth ® (po uskutočnenom párovaní)

• Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth ® je zapnuté a že je funkcia Bluetooth ® aktivovaná.

• Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu Bluetooth ® , teda vo vzdialenosti max. 10 m.

• Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.1 Zapnutie/ vypnutie

.

• Po automatickom spojení sa indikátor stavu LED (1) rozsvieti namodro. Akustický signál potvrdí úspešné spárovanie.

Upozornenie – Spojenie obmedzené

• • • • • Po úspešnom prvom spojení sa spojenie reproduktora a koncového zariadenia vykoná automaticky. Ak sa ® spojenie neobnoví automaticky, skontrolujte nasledovné: Skontrolujte v Bluetooth ® nastaveniach koncového zariadenia, či existuje spojenie s Hama Rockman-S/Rockman-L. Ak nie, zopakujte kroky uvedené v časti Prvé spojenie s Bluetooth ® .

Skontrolujte, či sú od seba koncové zariadenie a reproduktor vzdialené najviac 10 m. Ak nie, znížte vzdialenosť medzi zariadeniami.

Skontrolujte, či nie je dosah obmedzený prekážkami. Ak áno, umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

Skontrolujte, či je audio kábel na reproduktore zapojený. Ak áno, odstráňte ho.

4.6 Audio prehrávanie (cez

• Stlačte funkčné tlačidlo ► || (

Bluetooth

podporované pripojeným zariadením).

alebo zastavili audio prehrávanie.

® )

Spustite a nastavte príslušne audio prehrávanie na pripojenom koncovom zariadení. Alternatívne sa dá audio prehrávanie riadiť tiež z reproduktora (pokiaľ je (4), aby ste spustili • Stlačte krátko funkčné tlačidlo + (5), ak chcete zvýšiť hlasitosť.

• Stlačte krátko funkčné tlačidlo – (3), ak chcete znížiť hlasitosť.

4.7 Funkcia hlasného telefonovania

Reproduktor možno použiť ako handsfree pre váš mobilný telefón. Mobilný telefón musí byť spojený s reproduktorom pomocou Bluetooth ® .

• Na prijatie hovoru stlačte raz funkčné tlačidlo ► || ( (4).

• Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte a podržte funkčné tlačidlo ► || ( (4) na cca 2 sekundy.

• Na podržanie hovoru stlačte a podržte počas rozhovoru funkčné tlačidlo ► || ( (4) na cca 2 sekundy.

• Na pokračovanie v hovore znova stlačte a podržte funkčné tlačidlo ► || ( (4).

• Počas rozhovoru stlačte raz funkčné tlačidlo ► || ( (4), aby ste ukončili hovor.

• Ak chcete zavolať na posledné zvolené číslo, stlačte a podržte funkčné tlačidlo ► || ( (4) na cca 2 sekundy.

28

Upozornenie – kvalita hovoru

• Na zvýšenie kvality hovoru dbajte na to, aby sa váš mobilný telefón počas hovoru nachádzal blízko reproduktora.

5. Údržba a starostlivosť

• Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

6. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

7. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.) Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

29

8. Technické údaje Bluetooth® reproduktor

Bluetooth ® technológia Podporované profily Frekvencia pre prenosy Bluetooth ® Prenosový výkon Bluetooth ® Frekvencia Dosah Max. spojené zariadenia Výkon Nabíjacie napätie Zvukový systém Impedancia Skreslenie THD Rozmery Hmotnosť Prípojky Druh krytia IP Typ Čas nabíjania Prevádzková doba

Rockman-S Rockman-L

Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Mono 4 Ω ≤ 1% 9,8 x 9,0 x 4,9 cm ~ 270 g 3,5 mm Stereo Plug AUX vstup, Micro-USB pre funkciu nabíjania 5 V/500 mA IPX 5

Akumulátor

3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Via Bluetooth ® : ~ 10 h Via AUX: ~ 20 h (podľa hlasitosti a obsahu audia) 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 6 W 2x 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Stereo 4 Ω ≤ 1% 17,3 x 7,2 x 4,9 cm ~ 370 g 3,5 mm Stereo Plug AUX vstup, Micro-USB pre funkciu nabíjania 5 V/500 mA IPX 5 3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Via Bluetooth ® : ~ 6 h Via AUX: ~ 16 h (podľa hlasitosti a obsahu audia) 30

9. Pokyny pre likvidáciu Ochrana životného prostredia:

Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené.

Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

10. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že tento prístroj zodpovedá základným požiadavkám a ostatným relevantným ustanoveniam Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode podľa smernice R&TTE 99/5/ES si môžete pozrieť na adrese www.hama.com.

31

B

Работна инструкция

Елементи за обслужване и индикации

1. Светодиод за статуса 2. Функционален бутон 3. Функционален бутон – 4. Функционален бутон ► || ( 5. Функционален бутон + 6. ¼“- резба 7. Micro-USB извод (USB) 8. AUX вход 9. Капаче на извода Благодарим Ви, че избрахте продукт Hama.

Отделете време и прочетете инструкциите и информацията. Моля, запазете инструкциите на сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате устройството, моля, предайте тези инструкции на новия собственик.

1. Обяснение на предупредителните символи и указания Вниманив

Използват се за обозначаване на указания за безопасност или за насочване на вниманието към особени опасности и рискове.

Забележка

Използват се за допълнително обозначаване на информация или важни указания.

2. Съдържание на опаковката

• Bluetooth ® стерео тонколони Rockman-S/Rockman-L • Micro-USB кабел за зареждане • 3,5мм аудио кабел • Това ръководство за обслужване

3. Забележки за безопасност

• Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба.

• Не използвайте продукта в непосредствена близост до отоплителни уреди, други източници на топлина или на директна слънчева светлина.

• Подобно на всички електрически продукти този продукт не бива да попада в ръцете на деца!

• Не позволявайте на продукта да пада и не го излагайте на силни вибрации.

• Не използвайте продукта извън неговите граници на мощността, посочени в техническите данни.

• Не използвайте продукта в зони, в които не са разрешени електронни продукти.

• Обърнете внимание. Голямата сила на звука може да причини смущения или да навреди на Вашата околна среда.

• Не отваряй продукта и при повреда не продължавай да го използваш.

• Батерията е неподвижно вградена и не може да се маха, изхвърлете продукта като цяло според законовите разпоредби.

• Задължително дръжте малките деца далече от опаковъчния материал, има опасност от задушаване.

• Изхвърлете опаковъчния материал веднага съгласно действащите на място разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

• Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на всякакви гаранционни претенции.

4. Общи указания Забележка – Защита срещу водна струя

• • • Този продукт, съгласно степен на защита IPX5 е защитен от водна струя от всички посоки и съответно подходящ за експлоатация на открито, в баня, кухня и т.н.

Защитата е гарантирана само при затворено капаче на извода (9). Когато е свързан кабел (аудио, USB) или капачето на извода (9) не е плътно затворено, не е гарантирана защита от водна струя и уредът може да се повреди.

Не използвайте продукта при силен дъжд, под вода, под душа, при водни спортове и т.н.

32

4.1 Включване/изключване

• Натиснете и задръжте функционалния бутон (2) приблизително 4 секунди, за да включите/ изключите тонколоната. Чува се акустичен сигнал и светодиода за статуса (1) започва да мига/изгасва.

Забележка – автоматично изключване

Обърнете внимание, че ако не бъде предприето действие (не бъде включено аудиовъзпроизвеждане/ Bluetooth ® ), тонколоната се изключва след 10 минути.

4.2 Зареждане на акумулаторните батерии

• • • •

Предупреждение – акумулаторни батерии

Използвайте само подходящи зарядни устройства с USB изводи за зареждане.

По принцип не използвайте дефектни зарядни устройства или USB изводи и не се опитвайте да ги поправяте.

Избягвайте съхранение, зареждане и употреба при екстремни температури.

При дълготрайно съхранение презареждайте редовно (поне веднъж на три месеца).

• Преди първото въвеждане в експлоатация заредете тонколоната напълно.

• Свържете включения в доставката MIcro-USB кабел за зареждане към Micro-USB извода (7) на тонколоната.

• Свържете свободния щекер на Micro-USB кабела за зареждане към пригодено USB зарядно устройство. За целта съблюдавайте ръководството за обслужване на използваното USB зарядно устройство.

• Светодиодът за статуса (1) свети по време на процеса на зареждане трайно в червено.

• Когато акумулаторната батерия се зареди напълно, светодиодът за статус изгасва (1).

Указание – процес на зареждане

• Целият процес на зареждане трае около 4-5 часа.

• • Акумулаторната батерия на тонколоната може да се зарежда както във включено, така и в изключено състояние.

Когато капацитетът на акумулаторната батерия е по-нисък от 10%, се чува двустепенен акустичен сигнал. Тази информация ще получите само при включена тонколона.

• В зависимост от свързаното крайно устройство ( Bluetooth ® ), на същото се показва капацитетът на акумулаторната батерия на тонколоната.

• Продължителността на работа на акумулаторните батерии може да варира според експлоатацията на устройството, настройките и условията на околната среда (акумулаторните батерии имат ограничен живот на работа).

4.3 Аудиовъзпроизвеждане през прилежащия аудио кабел (3.5мм комуникационен жак)

• Уверете се, че тонколоната е изключена.

• Свържете вашето мобилно крайно устройство (MP3 плейър, смартфон и т.н.) и AUX IN входа (8) на тонколоната посредством приложения 3,5мм аудио кабел.

• Настройте силата на звука на вашето крайно устройство на най-ниското ниво.

• Включете тонколоната, както е описано в

4.1

Описание

Включване/изключване

– Вкл.

Светодиодът за статуса (1) светва в зелено.

• Стартирайте и настройте аудиовъзпроизвеждането съответно на свързаното крайно устройство.

• Натиснете функционалния бутон – (3), за да намалите силата на звука.

• Натиснете функционалния бутон + (5), за да увеличите силата на звука.

• Натиснете функционалния бутон ► || ( (4), за да изключите звука на тонколоната.

Забележка

Обърнете внимание, че настройването на описаната в 4.4. и 4.5.

Bluetooth ® връзка не е възможно при включен аудио кабел.

33

4.4 Първоначално Bluetooth ® свързване (Pairing) Забележка

• • • Проверете дали вашето мобилно крайно устройство (MP3-плейър, мобилен телефон и т.н.) поддържа Bluetooth ® .

Ако не поддържа, може да използвате тонколоната за възпроизвеждане само чрез прилежащия аудио кабел.

Обърнете внимание, че обсега на хора и т.н.

Bluetooth ® е макс. 10 метра, без препятствия като стени, • Уверете се, че вашият поддържащ Bluetooth ® уред е включен и функцията Bluetooth ® е активирана.

• Уверете се, че тонколоната се намира в Bluetooth обсега на макс. 10 метра.

• Включете тонколоната, както е описано в

4.1

® Описание

Включване/изключване

– Вкл.

• Светодиодът за статус (1) започва да мига в синьо.

Тонколоната търси за връзка.

• На вашия уред отворете Bluetooth ® Bluetooth устройства се покаже ® настройките и изчакайте, докато на листата на намерените

Hama

Rockman-S/Rockman-L

.

Изберете

Hama Rockman-S/Rockman-L

изчакайте, докато тонколоната бъде показана като свързана в Bluetooth ® настройките на Вашето крайно устройство. Успешното свързване бива потвърдено с акустичен сигнал.

и • Светодиодът за статуса (1) свети продължително в синьо.

Забележка – Bluetooth ® парола

• • Някои крайни устройства се нуждаят от парола при настройването на връзката с друго Bluetooth ® устройство.

За свързването с тонколоната въведете паролата 0000, когато бъдете подканени да я въведете от Вашето крайно устройство.

• • • •

Забележка – свързване на ново устройство

Ако искате да свържете ново Bluetooth ® устройство с тонколоната, натиснете едновременно функционалните бутони – (3) и + (5), докато светодиода за статуса (1) започне да мига в синьо и се чуе акустичен сигнал.

Актуалната връзка бива прекъсната и стартира търсенето на нови крайни устройства.

Тонколоната запаметява винаги осемте последно свързани крайни устройства.

При следващото си включване тонколоната се свързва автоматично с последно свързаното крайно устройство.

4.5 Автоматично Bluetooth ® вече успешен Pairing) свързване (след

• Уверете се, че вашият поддържащ е включен и функцията Bluetooth ® Bluetooth ® уред е активирана.

• Уверете се, че тонколоната се намира в обсега на макс. 10 метра.

Bluetooth ® • Включете тонколоната както е описано в

4.1

Описание

Включване/изключване

– Вкл.

• След успешно свързване светодиодът за статус (1) светва в синьо. Успешното свързване бива потвърдено с акустичен сигнал.

• • •

Забележка – Връзка нарушена

След успешно първоначално свързване на тонколоната и крайното устройството отсега нататък свързването се извършва автоматично.

Ако Bluetooth ® връзката не се възстановява автоматично, проверете следните точки: В Bluetooth ® настройките на крайното устройство проверете дали

Hama Rockman-S/Rockman-L

е свързана. Когато не е, повторете посочените стъпи под Bluetooth ® първоначално свързване.

Проверете дали крайното устройство и тонколоната са отдалечени на по-малко от 10 метра едно от друго. Когато не е, намалете разстоянието между уредите.

34

• • Проверете дали има препятствия, които пречат на обсега. Когато има, поставете устройствата по-близо едно до друго.

Проверете дали аудио кабела е включен в тонколоната. Когато е, извадете кабела.

4.6 Аудиовързпроизведане (през Bluetooth ® )

Стартирайте и управлявайте аудиовъзпроизвеждането съответно на свързаното крайно устройство. Можете алтернативно да управлявате аудиовъзпроизвеждането и от тонколоната (ако функцията е поддържана от свързаното устройство).

• Натиснете функционалния бутон ► || ( (4), за да стартирате или спрете аудиовъзпроизвеждането.

• Натиснете за кратко функционалния бутон + (5), за да увеличите силата на звука.

• Натиснете за кратко функционалния бутон – (3), за да намалите силата на звука.

4.7 Функция „Свободни ръце“

Съществува възможността да използвате тонколоната като разговорна система „Свободни ръце“. За тази функция мобилния телефон трябва да е свързан през Bluetooth ® с тонколоната.

• Натиснете един път функционалния бутон ► || ( (4), за да приемете входящо повикване.

• Натиснете и задръжте функционалния бутон ► || ( (4) за около 2 секунди, за да отхвърлите входящо повикване.

• Натиснете и задръжте по време на разговор функционалния бутон ► || ( (4) за около 2 секунди, за да задържите на изчакване входящо повикване.

• Натиснете и задръжте функционалния бутон ► || ( (4) повторно, за да продължите разговора.

• По време на разговора натиснете един път функционалния бутон ► || ( (4), за да прекратите разговора.

• Натиснете и задръжте функционалния бутон ► || ( (4) за около 2 секунди, за да наберете последно избрания номер.

Забележка – качество на разговора

• Обърнете внимание, че по време на разговора трябва да се намирате с вашия мобилен телефон в близост до тонколоната, за да повишите качеството на разговора.

5. Техническо обслужване и поддръжка

• Почиствайте този продукт само с леко навлажнена кърпа, която не пуска власинки, и не използвайте агресивни почистващи препарати.

6. Изключване на гаранция

Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

7. Сервиз и съпорт

За въпроси във връзка с продукта се обърни към отдела за консултация за продукти на Хама.

Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115 (немски/английски) Допълнителна информация за съпорт ще намерите тук: www.hama.com

35

8. Технически данни Стерео тонколони Bluetooth ® Rockman-S Rockman-L

Bluetooth ® технология Поддържани профили Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

Честота за Bluetooth ® трансферите 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Bluetooth ® мощност на трансферите Макс. 4 dBm 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Макс. 4 dBm Честота Обсег Макс. свързани уреди Мощност Напрежение на зареждане Озвучителна система Импеданс 180 Hz – 20 kHz < 10 м 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Mono 4 Ω 180 Hz – 20 kHz < 10 м 8 6 W 2x 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Стерео 4 Ω Изкривяване THD Размери Тегло Anschlüsse IP оценка (защита от проникване) Тип Време за зареждане Време на работа ≤ 1% 9,8 x 9,0 x 4,9 см ~ 270 г 3.5 мм Stereo Plug AUX вход, Mirco-USB за 5V / 500mA функция за зареждане IPX 5

Акумулаторна батерия

3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h през Bluetooth ® : ~ 10 h през AUX: ~ 20 h (в зависимост от силата на звука и звуковото съдържание) ≤ 1% 17,3 x 7,2 x 4,9 см ~ 370 г 3.5 мм Stereo Plug AUX вход, Mirco-USB за 5V / 500mA функция за зареждане IPX 5 3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h през Bluetooth ® : ~ 6 h през AUX: ~ 16 h (в зависимост от силата на звука и звуковото съдържание) 36

9. Указания за изхвърляне Указание относно защитата на околната среда:

От момента на прилагането на европейските директиви 2002/96/EО и 2006/66/EО в националното право на съответните страни важи следното: Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на тяхната дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект. Подробностите по въпроса са регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна среда.

10. Декларация за съответствие

С настоящото Hama GmbH & Co. KG декларира, че уредът съответства на основните изисквания и другите важни разпоредби на директива 1999/5/EО. Декларация за съответствие съгласно R&TTE Директива 99/5/EО ще намерите на www.hama.com

37

H

Használati útmutató

Kezelőelemek és kijelzők

1. Állapotjelző LED 2. Funkciógomb 3. Funkciógomb – 4. Funkciógomb ► || ( 5. Funktionstaste + 6. ¼“ menet 7. Micro-USB csatlakozó (USB) 8. AUX-bemenet 9. Csatlakozófedél Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta!

Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A csomag tartalma

• Rockman-S/Rockman-L Bluetooth ® hangszóró • Micro-USB töltőkábel • 3,5 mm-es audio kábel • Ez a használati útmutató

3. Biztonsági előírások

• A termék a magánháztartási, nem üzleti célú alkalmazásra készül.

• A terméket ne használja a fűtés és egyéb hőforrások közelében, vagy közvetlen napsütésnek kitéve.

• Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

• Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.

• Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.

• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek nincsenek megengedve.

• Legyen tekintettel környezetére. A nagy hangerő zavarhatja vagy károsíthatja környezetét.

• Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.

• Az akkumulátor állandó beszerelésű és nem távolítható el, ezért a terméket egyben, a jogszabályi előírások szerint ártalmatlanítsa.

• Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.

• Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.

• Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.

4. Általános Megjegyzés – Vízsugár ellen védett

• • • Ez a termék IPX5 szerint alacsony nyomású vízsugár ellen, minden irányból védett, így alkalmas kültéri, fürdőszobai, konyhai stb.

használatra.

A védelem kizárólag zárt csatlakozófedél (9) mellett biztosított. Amennyiben kábel (audio, USB) van csatlakoztatva, vagy a csatlakozófedél (9) nincs megfelelően lezárva, a vízsugár elleni védelem nem biztosított, és a készülék károsodhat.

Ne használja a terméket heves esőben, víz alatt, zuhanyzás közben, vízi sportoknál stb.

4.1 Be-/kikapcsolás

• A hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a funkciógombot (2) kb. 4 másodpercig. Hangjelzés hallható, és az állapotjelző LED (1) villogni kezd/ kialszik.

38

Megjegyzés – automatikus kikapcsolás

Vegye figyelembe, hogy a hangszóró 10 perc tétlenség után (nincs hanglejátszás/nincs Bluetooth ® funkció) kikapcsol.

4.2 Az akkumulátor feltöltése Figyelmeztetés – akkumulátor

• • • • A töltéshez kizárólag megfelelő USB-csatlakozós töltőkészüléket használjon.

A meghibásodott töltőkészülékeket és USB csatlakozókat ne használja tovább, és ne próbálja megjavítani őket.

Kerülje a tárolást, töltést és használatot extrém hőmérsékleteken.

Hosszabb tárolás esetén rendszeresen (min.

negyedévente) töltse a terméket.

• Első használat előtt először töltse fel teljesen a hangszórót.

• Csatlakoztassa a mellékelt Micro-USB töltőkábelt a hangszóró Micro-USB csatlakozójához (7).

• Csatlakoztassa a Micro-USB töltőkábel szabad csatlakozódugóját megfelelő USB töltőkészülékre.

Olvassa el az USB töltőkészülék használati útmutatóját.

• Az állapotjelző LED (1) a töltés közben folyamatosan pirosan világít.

• Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az állapotjelző LED (1) kialszik.

Megjegyzés – töltési folyamat

• • A teljes feltöltés 4-5 órát vesz igénybe.

A hangszóró akkumulátora ki- és bekapcsolt állapotban is tölthető.

• Ha az akkumulátor kapacitása 10% alá esik, dupla hangjelzés hallható. Ez az információ csak bekapcsolt hangszóró mellett érhető el.

• A csatlakoztatott eszköz ( ellenőrizhető.

Bluetooth ® ) függvényében a hangszóró akkumulátorának kapacitása így • Az akkumulátor tényleges üzemideje a készülék használatától, a beállításoktól és a környezeti feltételektől függ (az akkumulátorok élettartama korlátozott).

4.3 Hanglejátszás a mellékelt audio kábellel (3,5 mm-es jack)

• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró ki van kapcsolva.

• Csatlakoztassa mobileszközét (MP3-lejátszó, okostelefon stb.) és a hangszórót az AUX-bemenetet (8) használva a mellékelt 3,5 mm-es audiokábel segítségével.

• Állítsa az eszköz hangerejét alacsony szintre.

• Kapcsolja be a hangszórót - a zöld színnel világít.

4.1 Be-/kikapcsolás

részben leírtak szerint. Az állapotjelző LED (1) ekkor • Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a csatlakoztatott eszközön.

• Nyomja meg a funkciógombot – (3) a hangerő csökkentéséhez.

• Nyomja meg a funkciógombot + (5) a hangerő növeléséhez.

• Nyomja meg a funkciógombot ► || ( (4) a hangszóró elnémításához.

Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy a 4.4. és a 4.5. részben leírtak szerinti Bluetooth ® kapcsolat létrehozása nem lehetséges csatlakoztatott audio kábel mellett.

4.4 Első Bluetooth ® kapcsolat (párosítás) Megjegyzés

• • • Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz (MP3-lejátszó, mobiltelefon stb.) alkalmas-e Bluetooth ® kapcsolatra.

Ha nem, a hangszórót csak a mellékelt audio kábellel használhatja hanglejátszáshoz.

Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth például falak, személyek stb. nélkül.

® hatótávolsága maximum 10 méter akadályok, 39

• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth ® képes eszköz be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth ® aktiválva van-e.

• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró a Bluetooth ® hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül van.

• Kapcsolja be a hangszórót - a

4.1 Be-/kikapcsolás

részben leírtak szerint.

• Az állapotjelző LED (1) kéken kezd villogni. A hangszóró ekkor kapcsolatot keres.

• Nyissa meg eszközén a Bluetooth várjon, amíg a talált Bluetooth ® ® beállításait, és eszközök listán megjelenik a

Hama Rockman-S/Rockman-L

.

• Válassza ki a meg az eszköz

Hama Rockman-S/Rockman-L

Bluetooth ® erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.

-et, és várjon, amíg a hangszóró csatlakozottként jelenik beállításaiban. Hangjelzés • Az állapotjelző LED (1) ekkor folyamatosan kéken világít.

Megjegyzés – Bluetooth ® jelszó

• • Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk, amikor az eszközt egy másik Bluetooth ® eszközhöz csatlakoztatjuk.

A hangszóró csatlakoztatásához írja be a 0000 jelszót, amikor az eszköz a jelszó megadására szólítja fel.

Megjegyzés – új eszköz csatlakoztatása

• • • • Ha egy új Bluetooth hangjelzés hallható.

® eszközt szeretne a hangszóróhoz csatlakoztatni, nyomja meg egyszerre a funkciógombokat – (3) és a + (5), amíg az állapotjelző LED (1) kéken nem kezd villogni, és A jelenlegi kapcsolat megszakad, és elindul az új eszközök keresése.

A hangszóró mindig az utolsó nyolc csatlakoztatott eszközt tárolja.

A hangszóró a következő bekapcsoláskor automatikusan az utoljára csatlakoztatott eszközhöz kapcsolódik.

4.5 Automatikus Bluetooth ® párosítást követően) kapcsolat (sikeres

• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth ® képes eszköz be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth ® aktiválva van-e.

• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró a Bluetooth ® hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül van.

• Kapcsolja be a hangszórót - a

4.1 Be-/kikapcsolás

részben leírtak szerint.

• Sikeres automatikus csatlakozás után az állapotjelző (1) kéken világít. Hangjelzés erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.

Megjegyzés – Korlátozott kapcsolat

• • • • • A hangszóró és az eszköz sikeres első kapcsolódását követően a csatlakozás automatikusan történik. Ha a következő pontokat: Bluetooth ® kapcsolat nem jön létre ismét automatikusan, ellenőrizze a Ellenőrizze az eszköz Bluetooth ® beállításaiban, hogy a első

Hama Rockman-S/Rockman-L

csatlakoztatva van-e. Ha nem, ismételje meg az Bluetooth ® kapcsolat részben leírt lépéseket.

Ellenőrizze, hogy az eszköz és a hangszóró közötti távolság 10 méternél kevesebb-e. Ha nem, csökkentse az eszközök távolságát.

Ellenőrizze, hogy akadályok korlátozzák-e a hatótávolságot. Ha igen, helyezze az eszközöket közelebb egymáshoz.

Ellenőrizze, hogy az audio kábel csatlakoztatva van-e a hangszóróhoz. Ha igen, távolítsa el.

4.6 Hanglejátszás (

Bluetooth

Nyomja meg a funkciógombot

®

on keresztül)

Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a csatlakoztatott eszközön. Alternatív megoldásként a hanglejátszást a hangszóróról is irányíthatja (amennyiben az eszköz ezt támogatja).

|| ( (4) a hanglejátszás elindításához vagy megállításához.

• Nyomja meg röviden a funkciógombot + (5) a hangerő növeléséhez.

• Nyomja meg röviden a funkciógombot– (3) a hangerő csökkentéséhez.

40

4.7 Kihangosító funkció

Lehetőség van arra, hogy a hangszórót mobiltelefonja kihangosításához használja. A funkció használatához a mobiltelefonnak Bluetooth ® on keresztül kapcsolódnia kell a hangszóróhoz.

• Nyomja meg egyszer a funkciógombot ► || ( (4) a bejövő hívás fogadásához.

• Tartsa nyomva a funkciógombot ► || ( (4) kb. 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.

• Tartsa nyomva a funkciógombot ► || ( (4) kb. 2 másodpercig a hívás tartásához.

• Tartsa újra lenyomva a funkciógombot ► || ( (4) a hívás folytatásához.

• Nyomja le a beszélgetés közben egyszer a funkciógombot ► || ( (4) a hívás befejezéséhez.

• Tartsa nyomva a funkciógombot hívásához.

► || ( (4) kb. 2 másodpercig az utoljára kiválasztott telefonszám

Megjegyzés – a hívás minősége

• A minél jobb hangminőség érdekében ügyeljen arra, hogy a hívás közben mobiltelefonjával a hangszóró közelében legyen.

5. Karbantartás és ápolás

• Ezt a terméket csak szöszmentes, kissé benedvesített kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószert.

6. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

7. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal: +49 9091 502-115 (Deu/Eng) További támogatási információt itt talál: www.hama.com

41

8. Műszaki adatok Bluetooth ® hangszóró

Bluetooth ® technológia Támogatott profilok Frekvencia Bluetooth ® átvitel esetén Bluetooth ® átviteli teljesítmény Frekvencia Hatótávolság Max. párosított eszköz Teljesítmény Töltőfeszültség Hangrendszer Impedancia Teljes harmonikus torzítás (THD) Méretek Súly Csatlakozók IP védettség Típus Töltési idő Üzemidő

Rockman-S Rockman-L

Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Mono 4 Ω ≤ 1% 9,8 x 9,0 x 4,9 cm ~ 270 g 3,5 mm-es csatlakozó 5V / 600 mA töltőfunkcióhoz és AUX-bemenet IPX 5

Akkumulátor

3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Via Bluetooth függően) ® on: ~ 10 h AUX-bemeneten: ~ 20 h (hangerőtől és audio tartalomtól < 10 m 8 6 W 2x 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V 500 mA Stereo 4 Ω ≤ 1% 17,3 x 7,2 x 4,9 cm ~ 370 g 3,5 mm-es csatlakozó 5V / 600 mA töltőfunkcióhoz és AUX-bemenet IPX 5 3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 6 h Via Bluetooth AUX-bemeneten: ~ 16 h (hangerőtől és audio tartalomtól függően) ® on: ~ 6 h 42

9. Ártalmatlanítási előírások Környezetvédelmi tudnivalók:

Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/ EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

10. Megfelelőségi nyilatkozat

A Hama GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy a jelen készülék összhangban van az 1999/5/EK irányelv alapvető követel-ményeivel és az egyéb vonatkozó rendelkezésekkel.

A 99/5/EK R&TTE irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatot a www.hama.com címen találja meg.

43

Hama GmbH & Co KG

86652 Monheim/Germany www.hama.com

Hama Distr. Romania SRL, str.Cedrilor 7, sect.5, Bucuresti, [email protected]

The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement