Hama R9173105 Owner's manual

Hama R9173105 Owner's manual
R9
173105
Mobile Bluetooth® Speaker TWINS
Manual de utilizare
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Работна инструкция
Használati útmutató
RO
GB
PL
CZ
SK
BG
H
1
2
3
5
6
4
M Manual de utilizare
Elemente de comandă și afișaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Microfon
LED de stare
Intrare AUX-IN
Port Micro-USB (USB)
Tastă funcţională
Parte inferioară magnetică
Vă mulţumim că aţi optat pentru un produs Hama.
Pentru început vă rugăm să vă lăsați puțin timp și să citiți complet
următoarele instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să păstraţi manualul
de utilizare la loc sigur pentru o consultare ulterioară în caz de
nevoie. În caz de înstrăinare a aparatului vă rugăm să predați și
acest manual noului proprietar.
1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații
Avertizare
Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la
concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.
Instrucțiune
Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor
importante.
2. Conținutul pachetului
• Difuzor Twins Bluetooth®
• Cablu de încărcare Y Micro-USB
• Cablu audio Y 3,5 mm
• Acest manual de utilizare
3. Instrucțiuni de siguranță
• Produsul este conceput numai pentru utilizare privată și nu
profesională.
• Evitaţi folosirea produsului în imediata apropiere a sistemului de
încălzire, a altor surse de căldură sau în radiația solară directă.
• Protejaţi produsul de impurităţi, umiditate, supraîncălzire şi
utilizaţi-l numai în mediu uscat.
• Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică, nu are ce
căuta în mâinile copiilor!
• Nu lăsați produsul să cadă și nu îl supuneți trepidațiilor
puternice.
• Nu exploataţi produsul în afara limitelor de putere indicate în
datele tehnice.
• Nu folosiţi produsul în zone unde nu sunt admise aparate
electronice.
• Vă rugăm să țineți cont de aceasta. Intensitatea ridicată a
sonorului poate deranja sau influența negativ înprejurimile.
2
• Nu deschideți produsul și nu-l utilizați în continuare în caz de
deterioare.
• Acumulatorul este montat fix și nu poate fi demontat, salubrizați
produsul ca un întreg conform prevederilor legale.
• Nu lăsați copiii să se joace cu materialul pachetului, prezintă
pericol de sufocare.
• Reciclarea materialului pachetului se execută comform normelor locale
de salubrizare în vigoare.
• Nu executaţi modificări la aparat. În acest fel pierdeţi orice drept
la garanţie.
4. Punerea în funcţiune şi utilizarea
Indicaţie – Stereo / Mono
• Acest manual de utilizare se referă întotdeauna la folosirea,
recomandată, a ambelor difuzoare (Stereo).
• Dacă doriți să folosiți numai un difuzor (Mono), treceți
peste informațiile care se referă explicit la utilizarea ambelor
difuzoare (marcate cu ∆). Celelalte indicații sunt valabile și
pentru utilizarea unui singur difuzor.
• Cu ajutorul părții inferioare magnetice (6) difuzorul se poate
combina cu un alt difuzor sau fixa separat pe suprafețe
magnetice.
4.1 Pornire/oprire
Pornire
• Apăsaţi tasta funcţională (5) şi menţineţi-o apăsată timp de
cca. 4 secunde pentru a porni/opri difuzorul. Se aude o informație
vocală și LED-ul de statut (2) luminează întotdeauna scurt,
consecutiv de două ori, albastru.
• Un semnal acustic semnalizează disponibilitatea de conectare
cu al doilea difuzor.
∆ Pentru pornirea celui de-al doilea difuzor apăsați cca 4 secunde
tasta de funcțiuni (5) a acestuia. Se aude o informație vocală
și LED-ul de statut (2) începe să lumineze intermitent albastru.
∆ După un scurt semnal acustic al doilea difuzor începe să caute
o conexiune la primul difuzor deja pornit. Succesul conectării se
confirmă prin două scurte semnale acustice. LED-ul de statut (2)
al unui difuzor luminează intermitent regulat câte o dată, LED-ul
de statut (2) al celuilalt luminează întotdeauna scurt, consecutiv
de două ori.
∆ Cele două difuzoare pot fi conectate acum cu un aparat final.
• Dacă primul difuzor nu s-a conectat cu al doilea se aude încă
un semnal acustic. LED-ul de statut (2) luminează intermitent
rapid albastru.
• Difuzorul poate fi conectat acum cu un aparat final.
• Acum nu mai este posibilă conectarea cu al doilea difuzor. Opriți
difuzorul / cele două difuzoare încă o dată și începeți de la capăt
3
Oprire
• Pentru pornirea / oprirea difuzorului apăsați tasta de funcțiuni
(5) cca 4 secunde. Se aude o informație vocală și LED-ul de
statut (2) se stinge.
∆ În cazul conectării reciproce a celor două difuzoare, dacă se
oprește unul din ele, automat se oprește și al doilea.
Indicaţie – oprirea automată
Trebuie să aveți în vedere că în cazul nefuncționării timp de
10 minute (nici o redare audio / nici o funcţie Bluetooth®),
difuzoarele se opresc.
4.2 Încărcarea acumulatorului
Avertizare – acumulator
• Pentru încărcare folosiți numai încărcătoare adecvate cu
porturi USB.
• În general nu mai utilizaţi încărcătoarele sau porturile USB
defecte și nu încercați să le reparați.
• Evitaţi depozitarea, încărcarea şi utilizarea la temperaturi
extreme.
• La o depozitare mai îndelungată, efectuaţi încărcarea la
intervale regulate (cel puțin trimestrial).
• Înainte primei utilizări efectuați o încărcare completă a
difuzoarelor.
• Conectați cablul de încărcare Y Micro-USB livrat la porturile
Micro-USB (4) ale difuzoarelor.
• Racordați fişa liberă a cablului de încărcare Y Micro-USB la un
încărcător USB adecvat. În acest caz vă rugăm să respectați
instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului USB utilizat.
• Pe parcursul procesului de încărcare LED-urile de statut (2)
luminează constant roșu.
• După încărcarea completă a acumulatoarelor LED-urile de statut
(2) se sting.
Indicaţie – procesul de
încărcare / Capacitate acumulator
• Un proces de încărcare completă durează aprox. 3 ore.
• Acumulatorul difuzorului poate fi încărcat atât în starea
pornită, cât şi în starea oprită.
• Când capacitatea acumulatorului scade sub 10% se aude
o informație vocală. Această informație se aude numai cu
difuzorul pornit.
• Dependent de aparatul final conectat (Bluetooth®)
capacitatea acumulatoarelor difuzoarelor se afișează pe
acesta.
4
• Durata de funcţionare efectivă a acumulatorului variază în
funcţie de utilizarea aparatului, de reglaje şi de condiţiile
ambientale (acumulatorii au o durată de serviciu limitată).
4.3 Redare audio prin cablul audio ataşat
(jack 3,5 mm)
• Asigurați-vă că difuzoarele sunt oprite.
• Conectați fișa principală (ceva mai groasă) a cablului audio Y 3,5
mm la aparatul final (MP3-Player, Smartphone, computer, etc.).
• Celelalte două fișe se conectează la intrările AUX-IN (3) ale
difuzoarelor.
• Reglați volumul sonor al aparatului terminal la un nivel redus.
• Porniți difuzoarele - conform descrierii în 4.1 Pornire / Oprire.
LED-urile de statut (2) luminează intermitent regulat, albastru.
• Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea audio la
aparatul terminal racordat.
Indicație
Aveţi în vedere faptul că atunci când cablul audio este introdus,
nu este posibilă configurarea unei conexiuni Bluetooth®,
descrisă la 4.4 şi 4.5.
4.4 Prima conexiune Bluetooth® (pairing)
Indicație
• Verificaţi dacă aparatul dvs. terminal mobil (MP3-player,
telefon mobil etc.) este compatibil Bluetooth®.
• Dacă nu au pornit, difuzoarele pot fi folosite pentru redare
numai prin intermediul cablului audio livrat.
• Aveţi în vedere faptul că raza de acoperire Bluetooth® este
de max. 10 m, fără obstacole gen pereţi, persoane etc.
• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil Bluetooth® este
pornit şi că Bluetooth® este activat.
• Asigurați-vă că difuzoarele se găsesc în raza de acțiune
Bluetooth® de max. 10 metri.
• Porniți difuzoarele - conform descrierii în 4.1 Pornire / Oprire.
∆ LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent
regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează
întotdeauna scurt, consecutiv de două ori.
• LED-urile de statut (2) ale fiecărui difuzor luminează intermitent
scurt, consecutiv de două ori.
• Difuzoarele caută o conexiune.
• Selectați Hama Twins şi așteptați până când în setările
Bluetooth® ale aparatului terminal difuzoarele sunt afișate ca
fiind conectate. O informație vocală confirmă realizarea cu
succes a conexiunii.
5
∆ LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent
regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează
permanent.
• LED-urile de statut (2) ale fiecărui difuzor luminează intermitent
regulat câte o dată.
Indicaţie – parola Bluetooth®
• Pentru configurarea conexiunii cu un alt aparat Bluetooth®,
unele aparate terminale au nevoie de o parolă.
• Dacă aparatul final solicită o parolă pentru conectarea
difuzoarelor, introduceți 0000.
Indicaţie
• Difuzoarele memorează ultimele opt aparate terminale
conectate.
• La următoarea pornire difuzoarele se conectează automat cu
ultimul aparat terminal cuplat.
4.5 Conexiune Bluetooth® automată (după un pairing
deja efectuat)
• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil Bluetooth® este
pornit şi că Bluetooth® este activat.
• Ssigurați-vă că difuzoarele se găsesc în raza de acțiune
Bluetooth® de max. 10 metri.
• Porniți difuzoarele - conform descrierii în 4.1 Pornire / Oprire.
∆ LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent
regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează
întotdeauna scurt, consecutiv de două ori.
• LED-urile de statut (2) ale fiecărui difuzor luminează intermitent
scurt, consecutiv de două ori.
• O informație vocală confirmă realizarea cu succes a conexiunii.
∆ LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent
regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează
permanent. .
• LED-urile de statut (2) ale fiecărui difuzor luminează intermitent
regulat câte o dată.
Indicaţie – Contact afectat
• După o primă conexiune realizată cu succes între difuzor
şi aparatul terminal, conexiunea se efectuează automat.
În cazul în care conexiunea Bluetooth® nu se restabileşte
automat, verificaţi următoarele puncte:
• Controlaţi în setările Bluetooth® ale aparatului terminal
dacă Hama Twins este conectat. Dacă nu, repetaţi etapele
nominalizate la Prima conexiune Bluetooth®.
6
• Controlaţi dacă aparatul terminal şi difuzorul se află la o
distanţă mai mică de 10 metri unul de celălalt. Dacă nu,
reduceţi distanţa dintre aparate.
• Controlați dacă există diferite obstacole care afectează raza
de acoperire. Dacă da, poziționați aparatele mai aproape
unul de altul.
• Controlaţi dacă este introdus cablul audio la aparat. Dacă
da, îndepărtaţi-l.
4.6 Redare audio (prin Bluetooth®)
Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea audio la
aparatul terminal conectat.
4.7 Funcţia hands-free
Aveți posibilitatea de utilizare a difuzorului ca dispozitiv pentru
comunicare liberă (tip mâini libere) pentru telefonul mobil.
Pentru această funcţie telefonul mobil trebuie să fie conectat prin
Bluetooth® cu difuzoarele.
Difuzorul al cărui LED de statut (2) luminează permanent la
contact activ Bluetooth®, este Master.
La utilizarea unui singur difuzor acesta devine automat Master.
Funcția de comunicare liberă (tip mâini libere) poate fi
comandată numai prin Master.
• Pentru a accepta un apel telefonic apăsați o dată tasta de
funcțiuni (5) a Masterului.
• Pentru a refuza apelul telefonic apăsați tasta de funcțiuni
(5) a Masterului.
• Pentru a încheia apelul telefonic în timpul convorbirii apăsați o
dată tasta de funcțiuni
(5) a Masterului.
• Pentru a apela ultimul număr format apăsați tasta de funcțiuni
(5) a Masterului.
Indicaţie – calitatea convorbirii
• Aveţi grijă ca în timpul unui apel să vă aflaţi cu telefonul
dvs. mobil în apropierea difuzorului, pentru a îmbunătăţi
calitatea convorbirii.
5. Întreţinere şi revizie
• Curățați acest produs numai cu o cârpă fără scame, puțin
umedă și nu folosiți detergenți agresivi. Aveți grijă să nu intre
apă în produs.
6. Excludere de garanție
Hama GmbH & Co. KG nu îşi asumă nici o răspundere sau
garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau
folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea
instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.
7
7. Service și suport
Dacă aveți întrebări adresaţi-vă la Hama consultanță privind
produsul.
Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)
Alte informații de suport găsiți aici: www.hama.com
8. Date tehnice
Difuzor Twins Bluetooth®
Technologie Bluetooth®
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Profiluri acceptate
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frecvenţa pentru
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
transmisiile Bluetooth®
Capacitatea de transmisie
Max. 4 dBm
Bluetooth®
Frecvență
180 Hz – 20 kHz
Rază de acoperire
< 10 m
Max. de aparate cuplate
8
Putere
Tensiunea de íncărcare
6W
2x 1,5W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
(Single charging)
Max. 5V ± 0.25V
(Twin charging)
450 mA
900 mA
Sistemul de sunet
Stereo/Mono
Impedanță
4Ω
Distorsiune THD
≤ 1%
Dimensiuni
6,2 x 8,7 x 6,2 cm
Greutate
~ 2x 230 g
Racorduri
2 x intrare 3.5 mm Stereo Plug AUX
2 x Micro-USB pentru încărcare
Acumulator
8
Tip
3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh
Timp de încărcare
~3h
Durata de funcţionare
Prin Bluetooth®: ~ 2 h
Prin AUX: ~ 8 h
(în funcţie de volum şi de conţinutul
audio)
9. Informații pentru reciclare
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/
UE în dreptul național sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu
gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform
legii să predea aparatele electrice și electronice la
sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau
înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de
către legislaţia țării respective. Simbolul de pe produs, în
instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări.
Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de
valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție
importată la protecția mediului nostru înconjurător.
10. Declarație de conformitate
Hama GmbH & Co. KG, declară prin prezenta ca acest
aparat este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi
celelalte hotărâri relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declaraţia de conformitate conform Directivei R&TTE 99/5/EC o
găsiţi în Internet la www.hama.com.
9
G Operating Instructions
Controls and Displays
Microphone
Status LED
AUX-IN input
Micro-USB connection (USB)
Function button
Magnetic base
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following instructions and information
completely. Please keep these instructions in a safe place for
future reference. If you sell the device, please pass these operating
instructions on to the new owner.
1. Explanation of Warning Symbols and Notes
Warning
This symbol is used to indicate safety instructions or to draw
your attention to specific hazards and risks.
Note
This is used to indicate additional information or important
notes.
2. Package Contents
Mobile Bluetooth® Speaker Twins
•
•
•
•
Micro-USB Y-charging cable
3.5 mm Y-audio cable
These operating instructions
3. Safety Notes
• The product is intended for private, non-commercial use only.
• Do not use the product in the immediate vicinity of heaters or
other heat sources or in direct sunlight.
• Protect the product from dirt, moisture and overheating, and
only use it in a dry environment.
• Keep this product, as all electrical products, out of the reach
of children!
• Do not drop the product and do not expose it to any major
shocks.
• Do not operate the product outside the power limits given in
the specifications.
• Do not use the product in areas where the use of electronic
devices is not permitted.
• Be considerate. Loud volumes can have a detrimental effect on
your surroundings.
• Do not open the device or continue to operate it if it becomes
damaged.
10
• Since the battery is integrated and cannot be removed, you will
need to dispose of the product as a whole. Do this in compliance
with the legal requirements.
• Keep the packaging material out of the reach of children due to
the risk of suffocation.
• Dispose of packaging material immediately according to locally
applicable regulations.
• Do not modify the product in any way. Doing so voids the
warranty.
4. Getting Started and Operation
Note – Stereo/mono
• These operating instructions always refer to the
recommended use with both speakers (stereo).
• If you only want to use one speaker (mono), skip all the
instructions that only refer to use of both speakers (marked
with ∆). The rest of the instructions also apply to use of a
single speaker.
• The magnetic bases (6) of the speakers allow you to combine
them into a single speaker or attach them to magnetic surfaces
individually.
4.1 Switching the product on and off
Switching on the product
• Press and hold the function button (5) for about 4 seconds to
switch the speaker on or off. An announcement will play and the
status LED (2) will start to flash twice in blue in quick succession.
• An acoustic signal indicates that you can now connect the
second speaker.
∆ Press and hold the function button (5) on the second
speaker for about 4 seconds to switch on the second speaker.
An announcement will play and the status LED (2) will start to
flash in blue.
∆ After a brief acoustic signal, this speaker will search for a
connection to the speaker that was switched on first. Two brief
acoustic signals confirm that connection was successful. The
status LED (2) of one speaker flashes once at regular intervals,
and the status LED (2) of the other always flashes twice in quick
succession.
∆ The two speakers can now be connected to a terminal device.
• If the first speaker is not connected to the second one, another
acoustic signal will sound. The status LED (2) will flash quickly
in blue.
• The speaker can now be connected to a terminal device.
• It can now no longer be connected to the second speaker. Switch
the speaker(s) off again and start over from the beginning.
Switching off the product
• Press and hold the function button (5) for about 4 seconds
to switch the speaker on or off. An announcement will play and
11
4.2 Charging the battery
Warning – Rechargeable battery
• Only use suitable charging devices with USB connections
for charging.
• As a rule, do not use charging devices or USB connections
that are defective and do not try to repair them yourself.
• Avoid storing, charging or using batteries in extreme
temperatures.
• When stored for a long period of time, batteries should be
charged regularly (at least every three months).
• Charge the speakers fully before using them for the first time.
• Connect the included Micro-USB Y-charging cable to the
speakers’ Micro-USB ports (4).
• Connect the unused connector on the Micro-USB Y-charging
cable to a suitable USB charger. Please refer to the operating
instructions for the USB charger used.
• The status LEDs (2) light up constantly in red during the charging
process.
• Once the batteries are fully charged, the status LEDs (2) go out.
Note – Charging / Battery level
• It takes approx. 3 hours to completely charge the product.
• The speaker’s battery can be charged whether the speaker
is on or off.
• If the battery level is less than 10%, an announcement will
play. You will only receive this information if the speaker
is on.
• Depending on the terminal device connected (Bluetooth®),
the speakers’ battery level will appear on the device.
• The actual battery life varies depending on use of the device, the
settings and the ambient conditions (rechargeable batteries have
a limited service life).
4.3 Audio playback via the included audio cable
(3.5 mm jack)
• Ensure that the speakers are switched off.
• Connect the 3.5 mm Y-audio cable to your terminal device (MP3
player, smartphone, computer, etc.) using the main connector
(somewhat thicker).
• Plug the two other connectors into the AUX-IN inputs (3) on
the speakers.
• Set the volume on your terminal device to a low level.
• Switch on the speakers as described in 4.1 Switching on/off
the product. The status LEDs (2) will flash steadily in blue.
• Start and control audio playback on the connected terminal
device accordingly.
12
Note
Please note that you cannot establish the Bluetooth®
connection described under 4.4 and 4.5 if an audio cable is
connected.
4.4 Bluetooth® pairing
Note
• Check whether your mobile device (MP3 player, mobile
phone, etc.) is Bluetooth® capable.
• If not, you can only use the speakers for playback using the
included audio cable.
• Note that the maximum range for Bluetooth® is 10 metres
without obstacles such as walls, people, etc.
• Make sure that your Bluetooth® capable terminal device is on
and Bluetooth® is activated.
• Make sure that the speakers are located within the Bluetooth®
range of max. 10 metres.
• Switch on the speakers as described in 4.1 Switching on/off
the product.
∆ The status LED (2) of one speaker flashes once at regular
intervals, and the status LED (2) of the other always flashes
twice in quick succession.
• The status LED (2) on each speaker flashes twice in quick
succession.
• The speakers search for a connection.
• Open the Bluetooth® settings on your terminal device and wait
until Hama Twins appears in the list of Bluetooth® devices
found.
• Select Hama Twins and wait until the speakers are listed as
connected in the Bluetooth® settings on your terminal device. An
announcement confirms that connection was successful.
∆ The status LED (2) of one speaker flashes once at regular
intervals, and the status LED (2) of the other speaker lights up
constantly.
• The status LED (2) of the individual speaker flashes once at
regular intervals.
Note – Bluetooth® password
• Some terminal devices require a password in order to connect
to another Bluetooth® device.
• If your terminal device requests a password for connection to
the speakers, enter 0000.
13
Note
• The speakers always store the last eight terminal devices
paired.
• The speakers will automatically connect to the last terminal
device paired when it is switched on the next time.
4.5 Automatic Bluetooth® connection (after successful
pairing)
• Make sure that your Bluetooth® capable terminal device is on
and Bluetooth® is activated.
• SMake sure that the speakers are located within the Bluetooth®
range of max. 10 metres.
• Switch on the speakers as described in 4.1 Switching on/off
the product.
∆ The status LED (2) of one speaker flashes once at regular
intervals, and the status LED (2) of the other always flashes
twice in quick succession.
• The status LED (2) on each speaker flashes twice in quick
succession.
• An announcement confirms that connection was successful.
∆ The status LED (2) of one speaker flashes once at regular
intervals, and the status LED (2) of the other speaker lights up
constantly.
• The status LED (2) of the individual speaker flashes once at
regular intervals.
Note – Connection impaired
• After the speaker and terminal device have been paired, a
connection is established automatically. If the Bluetooth®
connection is not established automatically, check the
following:
• Check the Bluetooth® settings of your terminal device to see
whether Hama Twins is connected. If not, repeat the steps
listed under Bluetooth® pairing.
• Check whether your terminal device and the speaker are less
than 10 metres apart. If not, move them closer together.
• Check whether obstacles are impairing the range. If so,
move the devices closer together.
• Check whether the audio cable is connected to the speaker.
If so, disconnect it.
14
4.6 Audio playback (via Bluetooth®)
Start and control audio playback on the connected terminal device
accordingly.
4.7 Hands-free function
You can use the speakers as a hands-free set for your mobile
phone. For this function, the mobile phone must be connected to
the speakers.
The speaker whose status LED (2) lights up constantly when the
Bluetooth® connection is active is the master.
If you are only using one speaker, it is automatically the master.
You can only control the hands-free function on the master.
• Press the function button (5) on the master once to answer
an incoming call.
• Press the function button (5) on the master to ignore an
incoming call.
• During a call, press the function button (5) on the master
once to end the call.
• Press the function button (5) on the master to call the most
recently dialled number.
Note – Call quality
To increase the call quality, make sure that you are near the
speaker with your mobile phone during the call.
5. Care and Maintenance
• Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and
do not use aggressive cleaning agents.
6. Warranty Disclaimer
Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no
warranty for damage resulting from improper installation/mounting,
improper use of the product or from failure to observe the operating
instructions and/or safety notes.
7. Service and Support
Please contact Hama Product Consulting if you have any questions
about this product.
Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)
Further support information can be found here: www.hama.com
15
8. Technical Data
Mobile Bluetooth® Speaker Twins
Bluetooth® Technology
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Supported profiles
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frequency for the
Bluetooth® transfers
Bluetooth® transfers
power
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
Frequency
180 Hz – 20 kHz
Range
< 10 m
Maximum number of
paired devices
8
Output
Charging voltage
6 W (RMS)
2x 1,5W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
(Single charging)
Max. 5V ± 0.25V
(Twin charging)
450 mA
900 mA
Sound System
Stereo/Mono
Impedanc
4Ω
Distortion (THD)
≤ 1%
Size
6,2 x 8,7 x 6,2 cm
Weight
~ 2x 230 g
Connections
2x 3.5 mm stereo plug, AUX input
2x Micro-USB for charging function
Type
3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/
2.96 Wh
Charging time
~3h
Playback
Via Bluetooth®: ~ 2 h
Via AUX: ~ 8 h
(depending on volume and audio
content)
Battery
16
9. Recycling Information
Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive
2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal
system, the following applies: Electric and electronic
devices as well as batteries must not be disposed of
with household waste. Consumers are obliged by law to
return electrical and electronic devices as well as batteries at the
end of their service lives to the public collecting points set up for
this purpose or point of sale. Details to this are defined by the
national law of the respective country. This symbol on the product,
the instruction manual or the package indicates that a product is
subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or
other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an
important contribution to protecting our environment.
10. Declaration of Conformity
Hereby, Hama GmbH & Co. KG, declares that this device
is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
See www.hama.com for declaration of conformity according to
R&TTE Directive 99/5/EC guidelines.
17
P Instrukcja obsługi
Elementy obsługi i sygnalizacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mikrofon
Dioda LED stanu
Wejście AUX-IN
Port Micro-USB (USB)
Przycisk funkcyjny
Magnetyczny spód
Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi. Instrukcję należy przechować, gdyż może być jeszcze
potrzebna.
1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek
Ostrzeżenie
Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne
niebezpieczeństwo lub ryzyko.
Wskazówki
Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne
informacje.
2. Zawartość opakowania
• Głośnik Bluetooth® Twins
• Kabel ładujący Micro-USB Y
• Kabel audio Y 3,5 mm
• Niniejsza instrukcja obsługi
3. Wskazówki bezpieczeństwa
• Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego
użytku domowego.
• Nie używać produktu w bezpośredniej bliskości ogrzewania,
innych źródeł ciepła ani nie wystawiać go na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne.
• Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i
przegrzaniem oraz stosować go tylko w suchym otoczeniu.
• Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala
od dzieci!
• Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
• Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych
technicznych.
• Nie używać produktu w miejscach, gdzie nie jest dozwolone
stosowanie urządzeń elektronicznych.
• Miej wzgląd na otoczenie. Wysoki poziom głośności może
zakłócać otoczenie lub wywierać na nie ujemny wpływ.
• Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
18
• Akumulator jest zamontowany na stałe i nie można go
usunąć, poddać cały produkt utylizacji zgodnie z ustawowymi
postanowieniami.
• Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci,
istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
• Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.
• Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich
roszczeń z tytułu gwarancji.
4. Uruchamianie i obsługa
Wskazówka – stereo/ mono
• Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy zawsze zalecanego
używania obu głośników (stereo).
• Jeżeli ma być używany tylko jeden głośnik (mono), należy
pominąć wszystkie instrukcje, które dotyczą stosowania
obu głośników (oznaczone ∆). Pozostałe instrukcje dotyczą
odpowiednio także stosowania pojedynczych głośników.
• Dzięki magnetycznym spodom (6) głośników można je połączyć
w jeden głośnik lub zamocować pojedynczo na powierzchniach
magnetycznych.
4.1 Włączanie / wyłączanie
Włączanie
• Trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy przycisk funkcyjny (5),
aby włączyć / wyłączyć głośnik. Rozlega się komunikat głosowy
i dioda LED stanu (2) zaczyna zawsze krótko migać dwukrotnie
na niebiesko.
• Sygnał akustyczny sygnalizuje gotowość połączenia z drugim
głośnikiem.
∆ Nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy przycisk
funkcyjny (5) drugiego głośnika, aby go również włączyć.
Rozlega się komunikat głosowy i dioda LED stanu (2) zaczyna
migać na niebiesko.
∆ Po krótkim sygnale akustycznym głośnik ten szuka połączenia
z pierwszym włączonym głośnikiem. Pomyślne połączenie
potwierdzane jest dwoma krótkimi sygnałami akustycznymi.
Dioda LED stanu (2) głośnika regularnie miga jednokrotnie,
dioda LED stanu (2) drugiego głośnika zawsze miga krótko
dwukrotnie.
∆ Oba głośniki można teraz połączyć z urządzeniem końcowym.
• Jeżeli pierwszy głośnik nie jest połączony z drugim, rozlega się
kolejny sygnał akustyczny. Dioda LED stanu (2) szybko miga na
niebiesko.
• Głośnik można teraz połączyć z urządzeniem końcowym.
• Teraz nie można już nawiązać połączenia z drugim głośnikiem.
Ponownie wyłączyć głośnik/oba głośniki i zacząć od nowa.
19
Wyłączanie
• Trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy przycisk funkcyjny (5),
aby włączyć / wyłączyć głośnik. Rozlega się komunikat głosowy i
dioda LED stanu (2) gaśnie.
∆ Jeżeli oba głośniki są ze sobą pomyślnie połączone, po
wyłączeniu jednego głośnika drugi wyłącza się automatycznie.
Wskazówka – automatyczne wyłączanie
Należy pamiętać, że po upływie 10 minut bez żadnego
działania (brak odtwarzania audio/ brak funkcji Bluetooth®)
głośniki wyłączają się automatycznie.
4.2 Ładowanie akumulatora
Ostrzeżenie – akumulator
• Używać do ładowania tylko odpowiednich ładowarek z
portem USB.
• Generalnie nie stosować uszkodzonych ładowarek lub
portów USB ani nie próbować ich naprawiać.
• Unikać przechowywania, ładowania i stosowania w
ekstremalnych temperaturach.
• W przypadku dłuższego przechowywania regularnie
(przynajmniej co kwartał) doładowywać akumulator.
• Przed pierwszym użyciem głośnika należy całkowicie naładować
głośniki.
• Podłączyć dołączony kabel ładujący Micro-USB Y do gniazd
Micro-USB (4) głośników.
• Podłączyć wolny wtyk kabla ładującego Micro-USB Y do
odpowiedniej ładowarki USB. Uwzględnić instrukcję obsługi
stosowanej ładowarki USB.
• Podczas ładowania diody LED stanu (2) świecą się ciągle na
czerwono.
• Po całkowitym naładowaniu akumulatorów diody LED stanu
(2) gasną.
Wskazówka – proces ładowania / Pojemność
akumulatora
• Kompletny proces ładowania trwa ok. 6-7 godzin.
• Akumulator głośnika można ładować zarówno w stanie
włączonym, jak i wyłączonym.
• Jeżeli pojemność akumulatora spadnie poniżej 10%, rozlega
się komunikat głosowy. Komunikat ten rozlega się tylko przy
włączonym głośniku.
• W zależności od podłączonego urządzenia końcowego
(Bluetooth®) pojemność akumulatora głośników jest
wskazywana na urządzeniu końcowym.
20
• Rzeczywista trwałość akumulatora zależy od sposobu
użytkowania urządzenia, ustawień i warunków zewnętrznych
(akumulatory mają ograniczoną żywotność).
4.3 Odtwarzanie audio poprzez dołączony kabel audio
(wtyk jack 3,5 mm)
• Sprawdzić, czy głośniki są wyłączone.
• Główną wtyczkę (trochę grubsza) kabla audio 3,5 mm Y
podłączyć do urządzenia końcowego (odtwarzacz MP3,
smartfon, komputer itp.).
• Dwie pozostałe wtyczki podłączyć do wejść AUX-IN (3)
głośników.
• Ustawić głośność urządzenia końcowego na niski poziom.
• Włączyć głośniki - jak opisano w rozdziale 4.1. Włączanie
/ wyłączanie. Diody LED stanu (2) migają równomiernie na
niebiesko.
• Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie audio na
podłączonym urządzeniu końcowym.
Wskazówka
Należy pamiętać, że konfiguracja opisanego w rozdziale 4.4 i
4.5 połączenia Bluetooth® nie jest możliwa przy podłączonym
kablu audio.
4.4 Pierwsze łączenie Bluetooth® (pairing)
Wskazówka
• Sprawdzić, czy posiadane mobilne urządzenie końcowe
(odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, itp.) jest wyposażone
w łącze Bluetooth®.
• Jeżeli tak nie jest, głośniki można stosować do odtwarzania
tylko przy użyciu dołączonego kabla audio.
• Pamiętać, że zasięg łącza Bluetooth® wynosi maks. 10
metrów bez przeszkód jak ściany, osoby itp.
• Urządzenie końcowe Bluetooth® musi być włączone i łącze
Bluetooth® musi być aktywne.
• Zapewnić, aby głośniki znajdowały się w zasięgu działania łącza
Bluetooth®, maks. 10 metrów.
• Włączyć głośniki - jak opisano w rozdziale 4.1. Włączanie /
wyłączanie.
∆ Dioda LED stanu (2) głośnika regularnie miga jednokrotnie,
dioda LED stanu (2) drugiego głośnika zawsze miga krótko
dwukrotnie.
• Diody LED stanu (2) każdego głośnika migają krótko dwukrotnie.
• Głośniki szukają połączenia.
• Otworzyć na urządzeniu końcowym ustawienia Bluetooth® i
poczekać, aż w liście znalezionych urządzeń Bluetooth® pojawi
się napis Hama Twins.
21
• Wybrać Hama Twins i poczekać, aż głośniki będą wskazywane
jako połączone w ustawieniach Bluetooth® urządzenia
końcowego. Komunikat głosowy potwierdza pomyślne
połączenie.
∆ Dioda LED stanu (2) głośnika miga regularnie jednokrotnie,
dioda LED stanu (2) drugiego głośnika świeci się ciągle.
• Dioda LED stanu (2) każdego głośnika miga regularnie
jednokrotnie.
Wskazówka – hasło Bluetooth®
• Niektóre urządzenia końcowe wymagają podania hasła do
konfiguracji połączenia z innym urządzeniem Bluetooth®.
• Jeżeli na urządzeniu końcowym pojawi się wezwanie do
podania hasła, wpisać hasło 0000 w celu połączenia z
głośnikami.
Wskazówka
• Głośniki zawsze zapamiętują 8 ostatnio sprzężonych
urządzeń końcowych.
• Po następnym włączeniu głośniki automatycznie łączą się z
ostatnio sprzężonym urządzeniem końcowym.
4.5 Automatyczne połączenie Bluetooth®
(po wcześniejszym sparowaniu urządzeń)
• Urządzenie końcowe Bluetooth® musi być włączone i łącze
Bluetooth® musi być aktywne.
• Zapewnić, aby głośniki znajdowały się w zasięgu działania łącza
Bluetooth®, maks. 10 metrów.
• Włączyć głośniki - jak opisano w rozdziale 4.1. Włączanie /
wyłączanie.
∆ Dioda LED stanu (2) głośnika regularnie miga jednokrotnie,
dioda LED stanu (2) drugiego głośnika zawsze miga krótko
dwukrotnie.
• Diody LED stanu (2) każdego głośnika migają krótko dwukrotnie.
• Komunikat głosowy potwierdza pomyślne połączenie.
∆ Dioda LED stanu (2) głośnika miga regularnie jednokrotnie,
dioda LED stanu (2) drugiego głośnika świeci się ciągle.
• Dioda LED stanu (2) każdego głośnika miga regularnie
jednokrotnie.
Wskazówka – Zakłócone połączenie
• Po pierwszym pomyślnym połączeniu głośnika z urządzeniem
końcowym kolejne łączenie odbywa się automatycznie.
Jeżeli połączenie Bluetooth® nie zostanie nawiązane
automatycznie, sprawdzić następujące punkty:
22
• Sprawdzić w ustawieniach Bluetooth® urządzenia
końcowego, czy Hama Twins jest połączony. Jeżeli tak nie
jest, powtórzyć kroki opisane w rozdziale Pierwsze łączenie
Bluetooth®.
• Sprawdzić, czy urządzenie końcowe i głośnik są oddalone
od siebie o mniej niż 10 m. W przeciwnym razie zmniejszyć
odstęp między urządzeniami.
• Sprawdzić, czy zasięg działania nie jest ograniczony przez
przeszkody. Ewentualnie przybliżyć urządzenia do siebie.
• Sprawdzić, czy kabel audio jest podłączony do głośnika.
Ewentualnie odłączyć go.
4.6 Odtwarzanie audio (poprzez Bluetooth®)
Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie audio na
podłączonym urządzeniu końcowym.
4.7 Funkcja głośnomówiąca
Możliwe jest stosowanie głośników w funkcji zestawu
głośnomówiącego do telefonu komórkowego. Aby korzystać z tej
funkcji, telefon komórkowy musi być połączony z głośnikiem za
pomocą tej funkcji.
Głośnik, którego dioda LED stanu (2) świeci się ciągle przy aktywnej
funkcji Bluetooth®, jest głównym głośnikiem (master).
Przy stosowaniu pojedynczego głośnika staje się on automatycznie
głównym głośnikiem (master).
Funkcją głośnomówiącą można sterować tylko przez główny
głośnik.
• Jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny (5) mastera, aby
odebrać połączenie przychodzące.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny (5) mastera, aby odrzucić
połączenie przychodzące.
• Podczas rozmowy jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny
(5) mastera, aby zakończyć połączenie.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny (5) mastera, aby wywołać
ostatnio wybierany numer.
Wskazówka – jakość rozmowy telefonicznej
• Zwrócić uwagę, aby podczas rozmowy przebywać z
telefonem komórkowym w pobliżu głośnika w celu poprawy
jakości rozmowy.
5. Czyszczenie
• Czyścić produkt tylko przy użyciu niestrzępiącej się, lekko
zwilżonej szmatki i nie stosować agresywnych detergentów.
6. Wyłączenie odpowiedzialności
Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada
za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz
nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania
instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.
23
7. Serwis i pomoc techniczna
W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do
infolinii Hama.
Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.hama.com
8. Dane techniczne
Głośnik Bluetooth® Twins
Technologia Bluetooth®
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Obsługiwane profile
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Częstotliwość dla
transmisji Bluetooth®
Wydajność transmisji
Bluetooth®
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
Częstotliwość
180 Hz – 20 kHz
Zasięg
< 10 m
Maks. liczba sparowanych
8
urządzeń
6W
Moc
2x 1,5W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
(Single charging)
Napięcie ładowania
Max. 5V ± 0.25V
(Twin charging)
450 mA
900 mA
System dźwięku
Stereo/Mono
Impedancja
4Ω
Zniekształcenia
częstotliwościowe THD
≤ 1%
Wymiary
6,2 x 8,7 x 6,2 cm
Waga
~ 2x 230 g
Przyłącza
2 x wejście 3,5 mm stereo AUX
2 x Micro-USB dla funkcji ładowania
Akumulator
Typ
litowo-jonowy 3,7 V min.: 800 mAh/
2.96 Wh
Czas ładowania
~3h
Czas pracy
przez Bluetooth®: ~ 2 h
przez wejście AUX: ~ 8 h
(w zależności od głośności i
zawartości audio)
24
9. Informacje dotycząca recyklingu
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy
2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego
obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń
elektrycznych, elektronicznych oraz baterii
jednorazowych nie należy wyrzucać razem z
codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany
prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do
sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego
kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony
na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
10. Deklaracja zgodności
Hama GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że
urządzenie to spełnia podstawowe wymagania i
pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 1999/5/
WE. Deklaracja zgodności wg dyrektywy 99/5WE dotyczącej
urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych dostępna jest na stronie
www.hama.com.
25
C Návod k použití
Ovládací prvky a indikace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mikrofon
Stavová LED dioda
Vstup AUX IN
Přípojka Micro-USB (USB)
Funkční tlačítko
Magnetická spodní strana
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace.
Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek
prodáte, předejte tento text novému majiteli.
1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů
Upozornění
Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které
poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.
Poznámka
Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité
poznámky.
2. Obsah balení
• Bluetooth® reproduktor Twins
• Nabíjecí kabel Y s Micro-USB
• Audio kabel 3,5 mm Y
• Tento návod k obsluze
3. Bezpečnostní pokyny
• Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.
• Výrobek neprovozujte v bezprostřední blízkosti topení, jiných
zdrojů tepla nebo při působení přímého slunečního záření.
• Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a
používejte ho pouze v suchých prostorách.
• Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem
nehrály.
• Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.
• Přístroj neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických
údajích.
• Výrobek nepoužívejte na místech, kde platí zákaz používání
elektronických přístrojů.
• Berte ohled na své okolí. Vysoká hlasitost může rušit nebo
ovlivnit vaše okolí.
• Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
• Akumulátor je pevnì instalován a nelze jej odstranit. Výrobek
likvidujte jako celek v souladu se zákonným ustanovením.
• Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.
26
• Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních
předpisů o likvidaci.
• Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanikají veškeré
závazky ze záruky.
4. Uvedení do provozu a provoz
Upozornění – Stereo/mono
• Tento návod k obsluze se týká doporučeného použití obou
reproduktorů (stereo).
• Chcete-li používat pouze jeden reproduktor (mono),
přeskočte všechny pokyny, které se týkají pouze používání
obou reproduktorů (označené ∆). Zbývající pokyny platí
odpovídajícím způsobem i pro použití jednoho reproduktoru.
• Díky magnetickým spodním stranám (6) můžete reproduktory
složit do jednoho nebo je můžete jednotlivě upevnit na
magnetickou plochu.
4.1 Zapnutí/vypnutí
Zapnutí
• Stiskněte a podržte stisknuté funkční tlačítko (5) po dobu
cca 4 sekundy, tak reproduktor zapnete/vypnete. Zazní mluvená
informace a stavová LED dioda (2) začne modře blikat, vždy
dvakrát krátce po sobě.
• Akustický signál signalizuje připravenost na spojení s druhým
reproduktorem.
∆ Stiskněte a přidržte funkční tlačítko (5) na druhém
reproduktoru na cca 4 sekundy, tím ho také zapnete. Zazní
mluvená informace a stavová LED dioda (2) začne modře blikat.
∆ Po zaznění krátkého akustického signálu vyhledá tento
reproduktor spojení s prvním, zapnutým reproduktorem.
Úspěšné spojení je potvrzeno dvěma krátkými akustickými
signály. Stavová LED dioda (2) na jednom reproduktoru
pravidelně vždy jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém
reproduktoru bliká vždy dvakrát krátce za sebou.
∆ Oba reproduktory lze spojit pouze s jedním koncovým zařízením.
• Pokud se první reproduktor nespojí s druhým reproduktorem,
zazní další akustický signál. Stavová LED dioda (2) bliká modře v
krátkých intervalech za sebou.
• Reproduktor lze spojit pouze s jedním koncovým zařízením.
• V tu chvíli už není možné ho spojit s druhým reproduktorem.
Znovu vypněte reproduktor/oba reproduktory a začněte od
začátku.
Vypnutí
• Stiskněte a podržte stisknuté funkční tlačítko (5) po dobu
cca 4 sekundy, tak reproduktor zapnete/vypnete. Zazní mluvená
informace a stavová LED dioda (2) zhasne.
∆ Jsou-li oba reproduktory správně spojené, vypne se při vypnutí
jednoho reproduktoru automaticky i ten druhý.
27
Upozornění – automatické vypínání
Pozor, reproduktory se po 10 minutách nečinnosti (žádné
přehrávání audia/žádné funkce Bluetooth®) vypnou.
4.2 Nabíjení baterie
Výstraha – baterie
• Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky s přípojkami
USB.
• Defektní nabíječky nebo USB přípojky už dále nepoužívejte a
ani je nezkoušejte opravovat.
• Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních
teplotách.
• V případě delšího skladování pravidelně dobíjejte (nejméně
každého čtvrt roku).
• Před prvním použitím reproduktory úplně nabijte.
• Připojte dodaný nabíjecí Y kabel s Micro-USB do vstupů pro
Micro-USB (4) reproduktorů.
• Připojte volnou zástrčku nabíjecího Y kabelu s Micro-USB do
vhodné USB nabíječky. Respektujte pokyny uvedené v návodech
k obsluze používané USB nabíječky.
• Stavové LED diody (2) svítí v průběhu nabíjení červeně.
• Jakmile se baterie zcela nabijí, stavové LED diody (2) zhasnou.
Upozornění – nabíjení / Kapacita baterie
• Úplné nabití trvá cca 3 hodin.
• Baterii reproduktoru můžete nabíjet, ať je reproduktor
vypnutý nebo zapnutý.
• Pokud je kapacita nabití baterie nižší než 10 %, zazní
mluvená informace. Tuto informaci získáte pouze při
zapnutém reproduktoru.
• Podle připojeného koncového zařízení (Bluetooth®) se
kapacita nabití baterie reproduktorů zobrazuje na daném
zařízení.
• Skutečná doba nabíjení baterie se mění v závislosti na používání
zařízení, na nastavení a na podmínkách prostředí (baterie mají
omezenou životnost).
4.3 Přehrávání audia přes dodaný audio kabel
(zástrčka 3,5 mm)
• Ujistěte se, zda jsou reproduktory vypnuté.
• Zastrčte audio Y kabel 3,5 mm do hlavní zástrčky (trochu širší) na
koncovém zařízení (MP3 přehrávač, smartphone, počítač atd.).
• Zastrčte obě zbývající zástrčky do vstupů AUX IN (3)
reproduktorů.
28
• Nastavte hlasitost koncového zařízení na nízkou úroveň.
• Zapněte reproduktory - viz 4.1. Zapnutí/Vypnutí. Stavové LED
diody (2) současně modře bliknou.
• Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném koncovém
zařízení.
Upozornění
Pozor, navázání spojení Bluetooth® popsané v bodech 4.4 a 4.5
není možné při připojeném audio kabelu.
4.4 První navázání spojení Bluetooth® (spárování)
Upozornění
• Zkontrolujte, zda vaše mobilní koncové zařízení (MP3
přehrávač, mobilní telefon atd.) disponuje Bluetooth®.
• Pokud ne, můžete reproduktory používat pouze pro
přehrávání prostřednictvím přiloženého audio kabelu.
• Pozor, dosah Bluetooth® je max. 10 metrů, a to bez
překážek, jako např. zdí, osob apod.
• Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth® zapnuté a aby
byl aktivní Bluetooth®.
• Zajistěte, aby se reproduktory nacházely v dosahu Bluetooth®
max. 10 metrů.
• Zapněte reproduktory - viz 4.1. Zapnutí/Vypnutí.
∆ Stavová LED dioda (2) na jednom reproduktoru pravidelně vždy
jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru
bliká vždy dvakrát krátce za sebou.
• Stavové LED diody (2) každého reproduktoru dvakrát rychle za
sebou bliknou.
• Reproduktory vyhledávají spojení.
• Otevřete na koncovém zařízení nastavení Bluetooth® a počkejte,
dokud se na seznamu nalezených zařízení s Bluetooth® neobjeví
Hama Twins.
• Vyberte Hama Twins a počkejte, dokud se reproduktory
nezobrazí jako spojené v nastaveních Bluetooth® koncového
zařízení. Mluvená informace potvrdí úspěšné spojení.
∆ Stavová LED dioda (2) jednoho reproduktoru pravidelně vždy
jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru
se rozsvítí nastálo.
• Stavové LED diody (2) každého reproduktoru pravidelně vždy
jednou bliknou.
29
Upozornění – Heslo pro Bluetooth®
• Některá koncová zařízení vyžadují pro navázání spojení s
jiným zařízením s Bluetooth® heslo.
• Pro spojení s reproduktory zadejte heslo 0000, pokud vás k
tomu vyzve vaše koncové zařízení.
Upozornění
• Reproduktory mají v paměti posledních osm připojených
koncových zařízení.
• Reproduktory se při dalším zapnutí automaticky spojí s
naposled připojeným koncovým zařízením.
4.5 Automatické připojení Bluetooth®
(po spárování)
• Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth® zapnuté a aby
byl aktivní Bluetooth®.
• Zajistěte, aby se reproduktory nacházely v dosahu Bluetooth®
max. 10 metrů.
• Zapněte reproduktory - viz 4.1. Zapnutí/Vypnutí.
∆ Stavová LED dioda (2) na jednom reproduktoru pravidelně vždy
jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru
bliká vždy dvakrát krátce za sebou.
• Stavové LED diody (2) každého reproduktoru dvakrát rychle za
sebou bliknou.
• Mluvená informace potvrdí úspěšné spojení.
∆ Stavová LED dioda (2) jednoho reproduktoru pravidelně vždy
jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru
se rozsvítí nastálo.
• Stavové LED diody (2) každého reproduktoru pravidelně vždy
jednou bliknou.
Upozornění – Omezené spojení
• Po úspěšném prvním spojení reproduktoru s koncovým
zařízením probíhá spojení automaticky. Pokud se spojení
Bluetooth® nenaváže automaticky, zkontrolujte následující body:
• Zkontrolujte v nastavení Bluetooth® koncového zařízení,
zda došlo ke spojení s Hama Twins. Pokud ne, zopakujte
postup uvedený při prvním spojení Bluetooth®.
• Zkontrolujte, zda jsou koncové zařízení a reproduktor od
sebe vzdáleny méně než 10 metrů. Pokud ne, umístěte obě
zařízení blíž k sobě.
• Zkontrolujte, zda není dosah ovlivněn překážkami. Pokud
ano, umístěte přístroje blíže k sobě.
• Zkontrolujte, zda je do reproduktoru zastrčený audio kabel.
Pokud ano, vytáhněte ho.
30
4.6. Přehrávání audia (přes Bluetooth®)
Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném koncovém
zařízení.
4.7 Funkce hlasitého telefonování
Máte možnost používat reproduktory jako handsfree zařízení k
vašemu mobilnímu telefonu. Mobilní telefon musí být za tímto
účelem spojen s reproduktorem přes Bluetooth®.
Reproduktor, jehož stavová LED dioda (2) při aktivním spojení
Bluetooth® svítí trvale, je master.
Při používání jen jednoho reproduktoru je tento automaticky master.
Handsfree funkci lze ovládat pouze přes master.
• Stiskněte jednou funkční tlačítko (5) masteru pro přijetí
příchozího hovoru.
• Stiskněte funkční tlačítko (5) masteru pro odmítnutí
příchozího hovoru.
• Stiskněte během hovoru jednou funkční tlačítko (5) masteru
pro ukončení hovoru.
• Stiskněte funkční tlačítko (5) masteru pro volání na poslední
volané číslo.
Upozornění – Kvalita hovoru
• Abyste zvýšili kvalitu hovoru, buďte během hovoru z
mobilního telefonu v blízkosti reproduktoru.
5. Údržba a čištění
• Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem
nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
6. Vyloučení záruky
Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku
za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným
použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo
bezpečnostních pokynů.
7. Servis a podpora
Máte otázky k produktu ? Obraťte na na poradenské oddělení
Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com
8. Technické údaje
Bluetooth® reproduktor Twins
Bluetooth® technologie
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Podporované profily
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frekvence pro
přenos Bluetooth®
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
31
Přenosový výkon
Bluetooth®
Max. 4 dBm
Frekvence
180 Hz – 20 kHz
Dosah
< 10 m
Max. počet připojených
zařízení
8
Výkon
Napětí při nabíjení
6W
2x 1,5W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
(Single charging)
Max. 5V ± 0.25V
(Twin charging)
450 mA
900 mA
Sound System
Stereo/Mono
Impedance
4Ω
Zkreslení THD
≤ 1%
Rozměry:
6,2 x 8,7 x 6,2 cm
Hmotnost
~ 2x 230 g
Přípojky
2x 3,5 mm Stereo Plug AUX vstup
2x Micro-USB pro nabíjení
Baterie
Typ
3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh
Doba nabíjení
~3h
Provozní doba
Přes Bluetooth®: ~ 2 h
Přes AUX: ~ 8 h
(podle hlasitosti a audio obsahu)
9. Pokyny k likvidaci
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU
ustanovujete následující: Elektrická a elektronická
zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního
odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna
zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do
příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země.
Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto
poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k
ochraně životního prostředí.
10. Prohlášení o shodě
Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento
přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním
relevantním předpisům směrnice 1999/5/ES. Prohlášení
o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/ES najdete na internetových
stránkách www.hama.com.
32
Q Návod na použitie
Ovládacie prvky a indikácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mikrofón
Indikátor stavu LED
Vstup AUX-IN
Prípojka Micro-USB (USB)
Funkčné tlačidlo
Magnetická spodná strana
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama.
Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie. Uchovajte
tento návod na použitie pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ
výrobok predáte, dajte tento návod novému majiteľovi.
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení
Upozornenie
Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré
poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.
Poznámka
Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité
poznámky.
2. Obsah balenia
Bluetooth® reproduktor Twins
•
•
•
•
Nabíjací kábel Y s pripojením Micro-USB
Audiokábel Y, 3,5 mm
Návod na použitie
3. Bezpečnostné upozornenia
• Výrobok je určený pre súkromné použitie v domácnosti, nie je
určený na komerčné použitie.
• Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kúrenia, iných
zdrojov tepla a nevystavujte ho účinkom priameho slnečného
žiarenia.
• Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a
používajte ho len v suchom prostredí.
• Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí
do detských rúk!
• Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.
• Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzí
uvedených uvedených v technických údajoch.
• Nepoužívajte výrobok v prostredí, v ktorom nie je používanie
elektronických prístrojov dovolené.
• Berte ohľad. Nadmerná hlasitosť môže rušiť alebo poškodiť
vaše okolie.
• Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.
• Akumulátor je pevne inštalovaný a nie je možné ho odstrániť,
likvidujte výrobok kompletne podľa zákonných predpisov.
33
4.2 Nabíjanie akumulátorov
Výstraha – akumulátor
• Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky s USB
prípojkami.
• Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky ďalej nepoužívajte,
ani sa ich nepokúšajte opraviť.
• Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri
extrémnych teplotách.
• Pri dlhšom uskladnení akumulátor pravidelne dobíjajte (min.
štvrťročne).
• Pred prvým použitím reproduktory najprv úplne nabite.
• Pripojte dodaný Micro-USB Y nabíjací kábel k Micro-USB
prípojkám (4) reproduktorov.
• Voľný konektor Micro-USB Y nabíjacieho kábla pripojte k vhodnej
USB nabíjačke. Postupujte pritom podľa návodu na obsluhu
použitej USB nabíjačky.
• Stavové LED diódy (2) svietia počas nabíjania načerveno.
• Keď sú akumulátory kompletne nabité, stavové LED diódy (2)
zhasnú.
Upozornenie – nabíjanie / Kapacita akumulátorov
• Celé nabíjanie trvá cca 6 – 7 hodín.
• Akumulátor reproduktora je možné nabíjať v zapnutom aj
vo vypnutom stave.
• Ak je kapacita akumulátorov nižšia ako 10 %, zaznie
jazyková informácia. Túto informáciu dostanete iba pri
zapnutom reproduktore.
• V závislosti od pripojeného koncového zariadenia
(Bluetooth®) sa kapacita akumulátorov reproduktorov zobrazí
na tomto.
• Skutočná životnosť akumulátora sa mení podľa používania
prístroja, nastavení a podmienok okolia (akumulátory majú
obmedzenú životnosť).
4.3 Audioreprodukcia cez priložený audio kábel
(3,5 mm jack)
• Uistite sa, že je reproduktory sú vypnuté.
• 3,5 mm Y audiokábel pomocou hlavného konektora (trochu
hrubší) zasuňte do vášho koncového zariadenia (prehrávača
MP3, smartfónu, počítača, atď.).
• Oba ďalšie konektory zasuňte do vstupov AUX-IN (3)
reproduktorov.
• Hlasitosť koncového zariadenia nastavte na nízku úroveň.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v 4.1. Popis zapnutia /
vypnutia. Stavové LED diódy (2) blikajú rovnomerne namodro.
• Spustite a príslušne nastavte audio prehrávanie na pripojenom
koncovom zariadení.
34
Upozornenie
Nastavenie spojenia Bluetooth® popísaného v bodoch 4.4. a
4.5. pri zastrčenom audio kábli nie je možné.
4.4. Prvé spojenie Bluetooth® (párovanie)
Upozornenie
• Skontrolujte, či má vaše koncové mobilné zariadenie (MP3
prehrávač, mobilný telefón atď.) funkciu Bluetooth®.
• Ak nie, môžete reproduktory používať na prehrávanie iba
pomocou priloženého audiokábla.
• Dosah funkcie Bluetooth® je max. 10 m bez prekážok, ako
sú steny, osoby, atď.
• Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth® je
zapnuté a že je funkcia Bluetooth® aktivovaná.
• Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu
Bluetooth®, teda vo vzdialenosti max. 10 m.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v 4.1. Popis zapnutia /
vypnutia.
∆ Stavová LED dióda (2) jedného reproduktora pravidelne
jedenkrát zabliká, stavová LED dióda (2) druhého reproduktora
zabliká vždy dvakrát krátko po sebe.
• Stavové LED diódy (2) jednotlivého reproduktora zablikajú krátko
dvakrát po sebe
• Reproduktory hľadajú spojenie.
• Otvorte na vašom koncovom zariadení Bluetooth® nastavenia a
počkajte, kým sa zobrazí zoznam nájdených Bluetooth® zariadení
Hama Twins.
• Zvoľte si Hama Twins a počkajte, kým sa reproduktory v
Bluetooth® nastaveniach vášho koncového zariadenia zobrazia
ako spárované. Jazyková informácia potvrdí úspešné spárovanie.
∆ Stavová LED dióda (2) jedného reproduktora pravidelne
jedenkrát zabliká, stavová LED dióda (2) druhého reproduktora
svieti trvalo.
• Stavová LED dióda (2) jednotlivého reproduktora zabliká
pravidelne jedenkrát.
Upozornenie – Bluetooth® heslo
• Niektoré koncové zariadenia potrebujú na vytvorenie
spojenia s iným Bluetooth® zariadením heslo.
• Keď vás vaše koncové zariadenie kvôli spojeniu s
reproduktormi vyzve na zadanie hesla, zadajte 0000.
35
Upozornenie – spojenie s novým zariadením
• Reproduktory vždy ukladajú osem naposledy pripojených
koncových zariadení.
• Pri nasledujúcom zapnutí sa reproduktory automaticky spoja
s naposledy pripojeným koncovým zariadením.
4.5 Automatické spojenie Bluetooth®
(po uskutočnenom párovaní)
• Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth® je
zapnuté a že je funkcia Bluetooth® aktivovaná.
• Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu
Bluetooth®, teda vo vzdialenosti max. 10 m.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v 4.1. Popis zapnutia /
vypnutia.
∆ Stavová LED dióda (2) jedného reproduktora pravidelne
jedenkrát zabliká, stavová LED dióda (2) druhého reproduktora
zabliká vždy dvakrát krátko po sebe.
• Stavové LED diódy (2) jednotlivého reproduktora zablikajú krátko
dvakrát po sebe.
• Jazyková informácia potvrdí úspešné spárovanie.
∆ Stavová LED dióda (2) jedného reproduktora pravidelne
jedenkrát zabliká, stavová LED dióda (2) druhého reproduktora
svieti trvalo.
• Stavová LED dióda (2) jednotlivého reproduktora zabliká
pravidelne jedenkrát.
Upozornenie – Spojenie obmedzené
• Po úspešnom prvom spojení sa spojenie reproduktora a
koncového zariadenia vykoná automaticky. Ak sa Bluetooth®
spojenie neobnoví automaticky, skontrolujte nasledovné:
• Skontrolujte v Bluetooth® nastaveniach koncového
zariadenia, či existuje spojenie s Hama Twins. Ak nie,
zopakujte kroky uvedené v časti Prvé spojenie s Bluetooth®.
• Skontrolujte, či sú od seba koncové zariadenie a reproduktor
vzdialené najviac 10 m. Ak nie, znížte vzdialenosť medzi
zariadeniami.
• Skontrolujte, či nie je dosah obmedzený prekážkami. Ak
áno, umiestnite zariadenia bližšie k sebe.
• Skontrolujte, či je audio kábel na reproduktore zapojený. Ak
áno, odstráňte ho.
4.6 Audio prehrávanie (cez Bluetooth®)
Spustite a nastavte príslušne audio prehrávanie na pripojenom
koncovom zariadení.
36
4.7 Funkcia hlasného telefonovania
Reproduktory možno použiť ako handsfree pre váš mobilný telefón.
Mobilný telefón musí byť pre túto funkciu spojený s reproduktormi.
Reproduktor, ktorého stavová LED dióda (2) pri aktívnom spojení
cez Bluetooth® trvalo svieti, je Master zariadením.
Pri použití jedného jediného reproduktora je tento automaticky
Master zariadením.
Funkciu handsfree možno riadiť prostredníctvom Master zariadenia.
• Na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte raz funkčné tlačidlo
(5) Master zariadenia.
• Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte funkčné tlačidlo
(5) Master zariadenia.
• Počas rozhovoru stlačte raz funkčné tlačidlo (5) Master
zariadenia, aby ste hovor ukončili.
• Ak chcete zavolať na posledné zvolené číslo, stlačte funkčné
tlačidlo (5) Master zariadenia.
Upozornenie – kvalita hovoru
• Na zvýšenie kvality hovoru dbajte na to, aby sa váš mobilný
telefón počas hovoru nachádzal blízko reproduktora.
5. Údržba a starostlivosť
• Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku,
ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace
prostriedky.
6. Vylúčenie záruky
Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody
vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného
používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie
a/alebo bezpečnostných pokynov.
7. Servis a podpora
S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské
oddelenie firmy Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com
8. Technické údaje
Bluetooth® reproduktor Twins
Bluetooth® technológia
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Podporované profily
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frekvencia pre
prenosy Bluetooth®
Prenosový výkon
Bluetooth®
Frekvencia
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
180 Hz – 20 kHz
37
Dosah
< 10 m
Max. spojené zariadenia
8
6W
2x 1,5W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
(Single charging)
Max. 5V ± 0.25V
(Twin charging)
Výkon
Nabíjacie napätie
450 mA
900 mA
Zvukový systém
Stereo/Mono
Impedancia
4Ω
Skreslenie THD
≤ 1%
Rozmery
6,2 x 8,7 x 6,2 cm
Hmotnosť
~ 2x 230 g
Prípojky
2 x 3,5 mm Stereo Plug vstup AUX
2x Micro-USB pre funkciu nabíjania
Akumulátor
Typ
3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh
Čas nabíjania
~3h
Prevádzková doba
Via Bluetooth®: ~ 2 h
Via AUX: ~ 8 h
(podľa hlasitosti a obsahu audia)
9. Pokyny pre likvidáciu
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU
stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako
ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho
odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať
elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie
na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na
použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo
inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k
ochrane životného prostredia.
10. Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že
tento prístroj zodpovedá základným požiadavkám a
ostatným relevantným ustanoveniam Smernice 1999/5/
ES. Vyhlásenie o zhode podľa smernice R&TTE 99/5/ES si môžete
pozrieť na adrese www.hama.com.
38
B Работна инструкция
Елементи за обслужване и индикации
1. Микрофон
2. Светодиод за статуса
3. AUX-IN вход
4. Micro-USB извод (USB)
5. Функционален бутон
6. Магнитно дъно
Благодарим Ви, че избрахте продукт Hama.
Отделете време и прочетете инструкциите и информацията.
Моля, запазете инструкциите на сигурно място за бъдещи
справки. Ако продавате устройството, моля, предайте тези
инструкции на новия собственик.
1. Обяснение на предупредителните символи и
указания
Вниманив
Използват се за обозначаване на указания за безопасност
или за насочване на вниманието към особени опасности
и рискове.
Забележка
Използват се за допълнително обозначаване на
информация или важни указания.
2. Съдържание на опаковката
• Bluetooth® стерео тонколони Twins
• Micro-USB Y-кабел за зареждане
• 3,5mm Y-аудио кабел
• Това ръководство за обслужване
3. Забележки за безопасност
• Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова
употреба.
• Не използвайте продукта в непосредствена близост до
отоплителни уреди, други източници на топлина или на
директна слънчева светлина.
• Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го
използвайте само в сухи помещения.
• Подобно на всички електрически продукти този продукт не
бива да попада в ръцете на деца!
• Не позволявайте на продукта да пада и не го излагайте на
силни вибрации.
• Не използвайте продукта извън неговите граници на
мощността, посочени в техническите данни.
• Не използвайте продукта в зони, в които не са разрешени
електронни продукти.
39
• Обърнете внимание. Голямата сила на звука може да
причини смущения или да навреди на Вашата околна среда.
• Не отваряй продукта и при повреда не продължавай да го
използваш.
• Батерията е неподвижно вградена и не може да се
маха, изхвърлете продукта като цяло според законовите
разпоредби.
• Задължително дръжте малките деца далече от опаковъчния
материал, има опасност от задушаване.
• Изхвърлете опаковъчния материал веднага съгласно
действащите на място разпоредби за изхвърляне на
отпадъци.
• Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на
всякакви гаранционни претенции.
4. Въвеждане и експлоатация
Забележка – стерео / моно
• Това упътване за обслужване се отнася винаги до
препоръчителната употреба на двете тонколони (стерео).
• Ако желаете да използвате само една тонколона (моно),
прескочете всички указания, които се отнасят само
за употребата на двете тонколони (обозначени с ∆).
Останалите указания важат съответно и за употребата
само на една тонколона.
• Чрез магнитните дъна (6) на тонколоните можете да ги
съедините в една тонколона или да ги закрепите поотделно
към магнитни повърхности.
4.1 Включване/изключване
Включване
• Натиснете и задръжте функционалния бутон (5)
приблизително 4 секунди, за да включите/изключите
тонколоната. Чува се гласова информация и светодиодът
за статуса (2) мигва в синьо за кратко два пъти един след друг.
• Звуков сигнал сигнализира готовността за свързване с
втората тонколона.
∆ Натиснете и задръжте функционалния бутон (5) на
втората тонколона за ок. 4 секунди, за да включите и нея.
Чува се гласова информация и светодиодът за статуса (2)
започва да мига в синьо.
∆ След кратък звуков сигнал тази тонколона започва да търси
връзка с първоначално включената тонколона.
Успешната връзка се потвърждава чрез два кратки звукови
сигнала. Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона
периодично мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата
тонколона мигва винаги два пъти за кратко един след друг.
∆ Сега двете тонколони могат да бъдат свързани с крайно
устройство.
40
• Ако първата тонколона не е свързана с втората, прозвучава
допълнителен звуков сигнал. Светодиодът за статуса (2) мига
синьо в бърза последователност.
• Сега тонколоната може да бъде свързана с крайно
устройство.
• Сега вече не е възможна връзка с втората тонколона.
Изключете тонколоната/ите още веднъж и започнете
отначало.
Изключване
• Натиснете и задръжте функционалния бутон (5) за ок.
4 секунди, за да включите/изключите тонколоната. Чува се
гласова информация и светодиодът за статуса (2) изгасва.
∆ Ако двете тонколони са успешно свързани, чрез изключване
на едната тонколона автоматично се изключва и другата.
Забележка – автоматично изключване
Обърнете внимание, че ако не бъде предприето действие
(не бъде включено аудиовъзпроизвеждане/Bluetooth®),
тонколоните се изключват след 10 минути.
4.2 Зареждане на акумулаторните батерии
Предупреждение – акумулаторни батерии
• Използвайте само подходящи зарядни устройства с USB
изводи за зареждане.
• По принцип не използвайте дефектни зарядни
устройства или USB изводи и не се опитвайте да ги
поправяте.
• Избягвайте съхранение, зареждане и употреба при
екстремни температури.
• При дълготрайно съхранение презареждайте редовно
(поне веднъж на три месеца).
• Преди първото въвеждане в експлоатация заредете
тонколоните напълно.
• Свържете включения в доставката Micro-USB Y-кабел за
зареждане към Micro-USB изводите (4) на тонколоните.
• Свържете свободния щекер на Micro-USB Y-кабела за
зареждане към пригодено USB зарядно устройство. За
целта съблюдавайте ръководството за обслужване на
използваното USB зарядно устройство.
• Светодиодите за статуса (2) светят по време на процеса на
зареждане трайно в червено.
• Ако акумулаторните батерии са напълно заредени,
светодиодите за статуса (2) изгасват.
41
Указание – процес на зареждане /
Капацитет на акумулаторната батерия
• Целият процес на зареждане трае около 3 часа.
• Акумулаторната батерия на тонколоната може да
се зарежда както във включено, така и в изключено
състояние.
• Когато капацитетът на акумулаторната батерия е
по-нисък от 10%, се чува гласова информация. Тази
информация ще получите само при включена тонколона.
• В зависимост от свързаното крайно устройство
(Bluetooth®), на същото се показва капацитетът на
акумулаторната батерия на тонколоната.
• Продължителността на работа на акумулаторните батерии
може да варира според експлоатацията на устройството,
настройките и условията на околната среда (акумулаторните
батерии имат ограничен живот на работа).
4.3 Аудиовъзпроизвеждане през прилежащия
аудио кабел (3.5мм комуникационен жак)
• Уверете се, че тонколоните са изключени.
• Включете 3,5мм Y-аудио кабела с основния щекер (малко
по-дебел) в крайното устройство (MP3-плейър, смартфон,
компютър и т.н.)
• Другите два щекера включете в AUX-IN входовете (3) на
тонколоните.
• Настройте силата на звука на крайното устройство на найниското ниво.
• Включете тонколоните, както е описано в 4.1. Описание
Включване/изключване. Светодиодите за статуса (2)
светват равномерно в синьо.
• Стартирайте и настройте аудиовъзпроизвеждането съответно
на свързаното крайно устройство.
Забележка
Обърнете внимание, че настройването на описаната в
4.4. и 4.5. Bluetooth® връзка не е възможно при включен
аудио кабел.
4.4 Първоначално Bluetooth® свързване (Pairing)
Забележка
• Проверете дали вашето мобилно крайно устройство
(MP3-плейър, мобилен телефон и т.н.) поддържа
Bluetooth®.
42
• Ако не, може да използвате тонколоната за
възпроизвеждане само чрез прилежащия аудио кабел.
• Обърнете внимание, че обсега на Bluetooth® е макс. 10
метра, без препятствия като стени, хора и т.н.
• Уверете се, че вашият поддържащ Bluetooth® уред е включен
и функцията Bluetooth® е активирана.
• Уверете се, че тонколоните се намират в Bluetooth® обсега
на макс. 10 метра.
• Включете тонколоните, както е описано в 4.1. Описание
Включване/изключване.
∆ Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично
мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона
мигва винаги два пъти за кратко един след друг.
• Светодиодите за статуса (2) на отделните тонколони мигват
за кратко два пъти един след друг.
• Тонколоните търсят връзка.
• На вашия уред отворете Bluetooth® настройките и изчакайте,
докато на листата на намерените Bluetooth® устройства се
покаже Hama Twins.
• Изберете Hama Twins и изчакайте, докато тонколоните
бъдат показани като свързани в Bluetooth® настройките на
крайното устройство. Успешното свързване бива потвърдено
с гласова информация.
∆ Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично
мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона
светва за постоянно.
• Светодиодите за статуса (2) на отделните тонколони
периодично мигват еднократно.
Забележка – Bluetooth® парола
• Някои крайни устройства се нуждаят от парола
при настройването на връзката с друго Bluetooth®
устройство.
• За свързването с тонколоните въведете паролата 0000,
когато бъдете подканени да я въведете от крайното
устройство.
Забележка
• Тонколоните запаметяват винаги осемте последно
свързани крайни устройства.
• При следващото си включване тонколоните се свързват
автоматично с последно свързаното крайно устройство.
43
4.5 Автоматично Bluetooth® свързване (след вече
успешен Pairing)
• Уверете се, че вашият поддържащ Bluetooth® уред е включен
и функцията Bluetooth® е активирана.
• Уверете се, че тонколоните се намират в Bluetooth® обсега
на макс. 10 метра.
• Включете тонколоните, както е описано в 4.1. Описание
Включване/изключване.
∆ Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично
мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона
мигва винаги два пъти за кратко един след друг.
• Светодиодите за статуса (2) на отделните тонколони мигват
за кратко два пъти един след друг.
• Успешното свързване бива потвърдено с гласова
информация.
∆ Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично
мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона
светва за постоянно.
• Светодиодите за статуса (2) на отделните тонколони
периодично мигват еднократно.
Забележка – Връзка нарушена
• След успешно първоначално свързване на тонколоната
и крайното устройството отсега нататък свързването
се извършва автоматично. Ако Bluetooth® връзката не
се възстановява автоматично, проверете следните точки:
• В Bluetooth® настройките на крайното устройство
проверете дали Hama Twins е свързана. Когато
не е, повторете посочените стъпи под Bluetooth®
първоначално свързване.
• Проверете дали крайното устройство и тонколоната
са отдалечени на по-малко от 10 метра едно от друго.
Когато не е, намалете разстоянието между уредите.
• Проверете дали има препятствия, които пречат на
обсега. Когато има, поставете устройствата по-близо
едно до друго.
• Проверете дали аудио кабела е включен в тонколоната.
Когато е, извадете кабела.
4.6 Аудиовързпроизведане (през Bluetooth®)
Стартирайте и управлявайте аудиовъзпроизвеждането
съответно на свързаното крайно устройство.
4.7 Функция „Свободни ръце“
Съществува възможността да използвате тонколоните като
разговорна система „Свободни ръце“ за Вашия мобилен
телефон. За тази функция мобилният телефон трябва да е
свързан с тонколоните.
Тонколоната, чийто светодиод за статуса (2) свети постоянно
при активна Bluetooth® връзка, е главната тонколона.
44
При използването само на една тонколона автоматично тя е
главната.
Функцията за свободно говорене може да се управлява само
през главната тонколона.
• Натиснете един път функционалния бутон (5) на главната
тонколона, за да приемете входящо обаждане.
• Натиснете функционалния бутон (5) на главната
тонколона, за да отхвърлите входящо обаждане.
• По време на разговор натиснете един път функционалния
бутон (5) на главната тонколона, за да прекратите
разговора.
• Натиснете функционалния бутон (5) на главната
тонколона, за да се обадите на последния избран номер.
Забележка – качество на разговора
• Обърнете внимание, че по време на разговора трябва
да се намирате с вашия мобилен телефон в близост до
тонколоната, за да повишите качеството на разговора.
5. Техническо обслужване и поддръжка
• Почиствайте този продукт само с леко навлажнена кърпа,
която не пуска власинки, и не използвайте агресивни
почистващи препарати.
6. Изключване на гаранция
Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или
гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация,
монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на
упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.
7. Сервиз и съпорт
За въпроси във връзка с продукта се обърни към отдела за
консултация за продукти на Хама.
Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115 (немски/
английски)
Допълнителна информация за съпорт ще намерите тук: www.
hama.com
8. Технически данни
Стерео тонколони Twins Bluetooth®
Bluetooth® технология
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Поддържани профили
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Честота за Bluetooth®
трансферите
Bluetooth® мощност на
трансферите
Честота
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
180 Hz – 20 kHz
45
Обсег
< 10 m
Макс. свързани уреди
8
6W
2x 1,5W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
(Single charging)
Max. 5V ± 0.25V
(Twin charging)
Мощност
Напрежение на
зареждане
Озвучителна система
Stereo/Mono
Импеданс
4Ω
Изкривяване THD
≤ 1%
Размери
6,2 x 8,7 x 6,2 cm
450 mA
900 mA
Тегло
~ 2x 230 g
Изводи
2x 3.5 мм Stereo Plug AUX вход
2x Micro-USB за функция за
зареждане
Акумулаторна батерия
Тип
3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh
Време за зареждане
~3ч
Време на работа
през Bluetooth®: Bluetooth®: ~ 2 ч
през AUX: ~ 8 ч
(в зависимост от силата на звука и
звуковото съдържание)
46
9. Указания за изхвърляне
Указание относно защитата на околната среда:
От момента на прилагането на европейските
директиви 2002/96/EО и 2006/66/EО в националното
право на съответните страни важи следното:
Електрическите и електронните уреди и батериите
не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци.
Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и
електронните уреди и батериите в края на тяхната
дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове
за събиране на отпадъци или на търговския обект.
Подробностите по въпроса са регламентирани в
законодателството на съответната страна. Символът върху
продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към
тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на
материалите или други форми на оползотворяване на старите
уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна
среда.
10. Декларация за съответствие
С настоящото Hama GmbH & Co. KG декларира, че
уредът съответства на основните изисквания и
другите важни разпоредби на директива 1999/5/EО.
Декларация за съответствие съгласно R&TTE Директива 99/5/EО
ще намерите на www.hama.com
47
H Használati útmutató
Kezelőelemek és kijelzők
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mikrofon
Állapotjelző LED
AUX-IN bemenet
Micro-USB csatlakozó (USB)
Funkciógomb
Mágneses alsó oldal
Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta!
Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az
alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a
füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja. Ha eladja
ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése
Figyelmeztetés
Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők
bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre
és kockázatokra.
Hivatkozás
Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő
információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a
figyelmet.
2. A csomag tartalma
• Twins Bluetooth® hangszóró
• Micro-USB Y töltőkábel
• 3,5 mm-es Y audiokábel
• Ez a használati útmutató
3. Biztonsági előírások
• A termék a magánháztartási, nem üzleti célú alkalmazásra
készül.
• A terméket ne használja a fűtés és egyéb hőforrások közelében,
vagy közvetlen napsütésnek kitéve.
• Óvja meg a terméket szennyeződéstől, nedvességtől és
túlmelegedéstől, és kizárólag zárt környezetben használja.
• Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek
kezébe való!
• Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.
• Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott
teljesítményhatárain túl.
• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus
készülékek nincsenek megengedve.
• Legyen tekintettel környezetére. A nagy hangerő zavarhatja vagy
károsíthatja környezetét.
48
• Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
• Az akkumulátor állandó beszerelésű és nem távolítható
el, ezért a terméket egyben, a jogszabályi előírások szerint
ártalmatlanítsa.
• Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól,
mert fulladásveszély áll fenn.
• Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes
ártalmatlanítási előírások szerint.
• Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden
garanciaigény megszűnik.
4. Üzembevétel és üzemeltetés
Megjegyzés – Sztereó / mono
• Ez a kezelési útmutató minden esetben a két hangszóró
együttes ajánlott használatát írja le (sztereó).
• Amennyiben csak egy hangszórót kíván használni (mono),
ugorjon át minden olyan utasítást, amely kizárólag mindkét
hangszóró együttes használatára vonatkozik (∆ jelöléssel
van ellátva). A többi utasítás ennek megfelelően egyetlen
hangszóró használatára is vonatkozik.
• A hangszórók a mágneses alsó oldal (6) révén összerakhatók egy
hangszóróvá, vagy külön-külön mágneses felületre rögzíthetők.
4.1 Be-/kikapcsolás
Bekapcsolás
• A hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a
funkciógombot (5) kb. Hanginformáció hallható, és az
állapotjelző LED (2) kék színnel gyors egymásutánban kétszer
felvillan.
• Hangjelzés jelzi, hogy készen áll a második hangszóróval történő
csatlakozásra.
∆ Nyomja le és tartsa lenyomva a második hangszóró
funkciógombját (5) kb. 4 másodpercig a bekapcsolásához.
Hanginformáció hallható, és az állapotjelző LED (2) kék színnel
gyors egymásutánban kétszer felvillan.
∆ Rövid hangjelzést követően ez a hangszóró megpróbál
csatlakozni az elsőként bekapcsolt hangszóróhoz.
Két rövid hangjelzés erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen
létrejött. Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen
egyszer felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2)
minden esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.
∆ A két hangszóró egyszerre egyetlen eszközhöz csatlakoztatható.
• Amennyiben az első hangszórót nem csatlakoztatja a
másodikhoz, újabb hangjelzés hallható. Az állapotjelző LED (2)
kék színnel gyors egymásutánban villog.
• A hangszóró egyetlen eszközhöz csatlakoztatható.
• Ettől kezdve nem lehet kapcsolatot létesíteni a második
hangszóróval. Ehhez először kapcsolja ki a hangszóró(ka)t, és
kezdje elölről a folyamatot.
49
Kikapcsolás
• A hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a
funkciógombot (5) kb. 4 másodpercig. Hanginformáció
hallható, és az állapotjelző LED (2) kialszik.
∆ Ha sikeresen csatlakoztatta egymáshoz a két hangszórót, akkor
az egyik kikapcsolásával automatikusan a másik is kikapcsol.
Megjegyzés – automatikus kikapcsolás
Vegye figyelembe, hogy a hangszórók 10 perc tétlenség után
(nincs hanglejátszás/nincs Bluetooth®-funkció) kikapcsolnak.
4.2 Az akkumulátor feltöltése
Figyelmeztetés – akkumulátor
• A töltéshez kizárólag megfelelő USB-csatlakozós
töltőkészüléket használjon.
• A meghibásodott töltőkészülékeket és USB-csatlakozókat ne
használja tovább, és ne próbálja megjavítani őket.
• Kerülje a tárolást, töltést és használatot extrém
hőmérsékleteken.
• Hosszabb tárolás esetén rendszeresen (min. negyedévente)
töltse a terméket.
• Az első használat előtt töltse fel teljesen a hangszórókat.
• Csatlakoztassa a mellékelt Micro-USB Y töltőkábelt a hangszórók
Micro-USB csatlakozójához (4).
• Csatlakoztassa a Micro-USB Y töltőkábel szabad
csatlakozódugóját megfelelő USB töltőkészülékre. Ehhez
kapcsolódóan olvassa el az USB töltőkészülék használati
útmutatóját.
• Az állapotjelző LED-ek (2) a töltés közben folyamatosan pirosan
világítanak.
• Ha az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, az állapotjelző LED-ek
(2) kialszanak.
Megjegyzés – töltési
folyamat / Akkumulátorkapacitás
• A teljes feltöltés 3 órát vesz igénybe.
• A hangszóró akkumulátora ki- és bekapcsolt állapotban
is tölthető.
• Ha az akkumulátor kapacitása 10% alá esik, hanginformáció
hallható. Ez az információ csak bekapcsolt hangszóró mellett
érhető el.
• A csatlakoztatott eszköz (Bluetooth®) függvényében a
hangszóró akkumulátorának kapacitása így ellenőrizhető.
50
• Az akkumulátor tényleges üzemideje a készülék használatától,
a beállításoktól és a környezeti feltételektől függ (az
akkumulátorok élettartama korlátozott).
4.3 Hanglejátszás a mellékelt audio kábellel
(3,5 mm-es jack)
• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró ki van kapcsolva.
• Csatlakoztassa a 3,5 mm-es Y audiokábelt a fő (valamennyivel
vastagabb) csatlakozódugóval az eszközére (MP3-lejátszó,
okostelefon, számítógép stb.).
• Csatlakoztassa a másik két dugót a hangszórók AUX-IN
bemenetére (3).
• Állítsa az eszköze hangerejét alacsony szintre.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.1. Be-/kikapcsolás részben
leírtak szerint. Mindkét állapotjelző LED (2) kéken felvillan.
• Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a
csatlakoztatott eszközön.
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a 4.4. és a 4.5. részben leírtak
szerinti Bluetooth® kapcsolat létrehozása nem lehetséges
csatlakoztatott audio kábel mellett.
4.4 Első Bluetooth® kapcsolat (párosítás)
Megjegyzés
• Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz (MP3-lejátszó, mobiltelefon
stb.) alkalmas-e Bluetooth® kapcsolatra.
• Ha nem, a hangszórót csak a mellékelt audiokábellel
használhatja hanglejátszáshoz.
• Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth® hatótávolsága
maximum 10 méter akadályok, például falak, személyek
stb. nélkül.
• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth® képes eszköz be van-e
kapcsolva, és hogy a Bluetooth® aktiválva van-e.
• Győződjön meg róla, hogy a hangszórók a Bluetooth®
hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül vannak.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.1. Be-/kikapcsolás részben
leírtak szerint.
∆ Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer
felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden
esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.
• Egyetlen hangszóró esetén az állapotjelző LED (2) kétszer gyors
egymásutánban felvillan.
• A hangszórók ekkor kapcsolatot keresnek.
• Nyissa meg eszközén a Bluetooth® beállításait, és várjon, amíg a
talált Bluetooth® eszközök listán megjelenik a Hama Twins.
51
• Válassza ki a Hama Twins-et, és várjon, amíg a hangszóró
csatlakozottként jelenik meg az eszköze Bluetooth®beállításaiban. Hanginformáció erősíti meg, hogy a kapcsolat
sikeresen létrejött.
∆ Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer
felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden
esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.
• Egyetlen hangszóró esetén az állapotjelző LED (2) rendszeresen
egyszer felvillan.
Megjegyzés – Bluetooth® jelszó
• Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk, amikor az
eszközt egy másik Bluetooth® eszközhöz csatlakoztatjuk.
• A hangszórók csatlakoztatásához írja be a 0000 jelszót,
amikor az eszköze a jelszó megadására szólítja fel.
Megjegyzés
• A hangszórók mindig az utolsó nyolc csatlakoztatott eszközt
tárolják.
• A hangszórók a következő bekapcsoláskor automatikusan az
utoljára csatlakoztatott eszközhöz kapcsolódnak.
4.5 Automatikus Bluetooth® kapcsolat (sikeres
párosítást követően)
• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth® képes eszköz be van-e
kapcsolva, és hogy a Bluetooth® aktiválva van-e.
• Győződjön meg róla, hogy a hangszórók a Bluetooth®
hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül vannak.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.1. Be-/kikapcsolás részben
leírtak szerint.
∆ Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer
felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden
esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.
• Egyetlen hangszóró esetén az állapotjelző LED (2) kétszer gyors
egymásutánban felvillan.
• Hanginformáció erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.
∆ Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer
felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden
esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.
• Egyetlen hangszóró esetén az állapotjelző LED (2) rendszeresen
egyszer felvillan.
52
Megjegyzés – Korlátozott kapcsolat
• A hangszóró és az eszköz sikeres első kapcsolódását
követően a csatlakozás automatikusan történik. Ha a
Bluetooth® kapcsolat nem jön létre ismét automatikusan,
ellenőrizze a következő pontokat:
• Ellenőrizze az eszköz Bluetooth® beállításaiban, hogy a
Hama Twins csatlakoztatva van-e. Ha nem, ismételje meg
az első Bluetooth® kapcsolat részben leírt lépéseket.
• Ellenőrizze, hogy az eszköz és a hangszóró közötti távolság
10 méternél kevesebb-e. Ha nem, csökkentse az eszközök
távolságát.
• Ellenőrizze, hogy akadályok korlátozzák-e a hatótávolságot.
Ha igen, helyezze az eszközöket közelebb egymáshoz.
• Ellenőrizze, hogy az audio kábel csatlakoztatva van-e a
hangszóróhoz. Ha igen, távolítsa el.
4.6 Hanglejátszás (Bluetooth® on keresztül)
Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a
csatlakoztatott eszközön.
4.7 Kihangosító funkció
Lehetőség van arra, hogy a hangszórókat mobiltelefonja
kihangosításához használja. A funkció használatához a
mobiltelefonnak kapcsolódnia kell a hangszórókhoz.
Az az elsődleges hangszóró, amelynek az állapotjelző LED-je (2)
aktív Bluetooth®-kapcsolat esetén folyamatosan világít.
Egyetlen hangszóró használata esetén automatikusan ez lesz az
elsődleges hangszóró.
A kihangosító funkció csak az elsődleges hangszórón keresztül
irányítható.
• Nyomja meg egyszer az elsődleges hangszóró funkciógombját
(5) a bejövő hívás fogadásához.
• Nyomja meg az elsődleges hangszóró funkciógombját (5) a
bejövő hívás elutasításához.
• Nyomja le a beszélgetés közben egyszer az elsődleges hangszóró
funkciógombját (5) a hívás befejezéséhez.
• Nyomja le az elsődleges hangszóró funkciógombját (5) az
utoljára kiválasztott telefonszám hívásához.
Megjegyzés – a hívás minősége
• A minél jobb hangminőség érdekében ügyeljen arra, hogy
a hívás közben mobiltelefonjával a hangszóró közelében
legyen.
53
5. Karbantartás és ápolás
• Ezt a terméket csak szöszmentes, kissé benedvesített kendővel
tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószert.
6. Szavatosság kizárása
A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget vagy
szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből,
szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési
útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő
károkért.
7. Szerviz és támogatás
Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama
terméktanácsadásához.
Közvetlen vonal Közvetlen vonal: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
További támogatási információt itt talál: www.hama.com
8. Műszaki adatok
Twins Bluetooth® hangszóró
Bluetooth® technológia
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Támogatott profilok
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frekvencia Bluetooth®
átvitel esetén
Bluetooth® átviteli
teljesítmény
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
Frekvencia
180 Hz – 20 kHz
Hatótávolság
< 10 m
Max. párosított eszköz
8
Teljesítmény
6W
2x 1,5W (Sinus)
Töltőfeszültség
Max. 5V ± 0.25V
(Single charging)
Max. 5V ± 0.25V
(Twin charging)
Hangrendszer
Stereo/Mono
Impedancia
4Ω
Teljes harmonikus torzítás
(THD)
≤ 1%
450 mA
900 mA
Méretek
6,2 x 8,7 x 6,2 cm
Súly
~ 2x 230 g
Csatlakozók
2x 3,5 mm-es sztereó csatlakozó,
AUX-bemenet
2x Micro-USB a töltéshez
54
Akkumulátor
Típus
3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/
2.96 Wh
Töltési idő
~ 3 óra
Üzemidő
Via Bluetooth® on: ~ 2 óra
AUX-bemeneten: ~ 8 óra
(hangerőtől és audio tartalomtól
függően)
9. Ártalmatlanítási előírások
Környezetvédelmi tudnivalók:
Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/EU
ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden
EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az
elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket
nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A leselejtezett
elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket,
akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az
elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus
készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért
azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a
vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum
egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi
készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában
történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk
védelméhez.
10. Megfelelőségi nyilatkozat
A Hama GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy a jelen
készülék összhangban van az 1999/5/EK irányelv
alapvető követel-ményeivel és az egyéb vonatkozó
rendelkezésekkel. A 99/5/EK R&TTE irányelv szerinti megfelelőségi
nyilatkozatot a www.hama.com címen találja meg.
55
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under
license. Other trademarks and trade names are those
of their respective owners.
All listed brands are trademarks of the corresponding
companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms
of delivery and payment are applied.
R9173100 / 03.16
Hama Distr. Romania SRL, str.Cedrilor 7, sect.5,
Bucuresti, [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement