Hama R9173106 Owner's manual

Hama R9173106 Owner's manual

R9 173106

Mobile Bluetooth

®

Speaker FREEMAN X6

Manual de utilizare Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na použitie Работна инструкция Használati útmutató

RO GB PL CZ SK BG H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M

Manual de utilizare

Elemente de comandă și afișaje

1.

Lanterne LED 2.

Microfon 3.

4.

5.

6.

Tastă funcţională Tastă funcţională Tastă funcţională Tastă funcţională 7.

Tastă funcţională 8.

9.

Difuzor Intrare

AUX

(audio, încărcare) 10. Capacul portului Vă mulţumim că aţi optat pentru un produs Hama.

Pentru început vă rugăm să vă lăsați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să păstraţi manualul de utilizare la loc sigur pentru o consultare ulterioară în caz de nevoie. În caz de înstrăinare a aparatului vă rugăm să predați și acest manual noului proprietar.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații Avertizare

Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.

Instrucțiune

Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.

• • • •

2. Conținutul pachetului

• Difuzor Freeman X6 Bluetooth ® • 1 cablu de încărcare Cablu audio 3,5 mm Clemă ghidoane Suport Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

• Produsul este conceput numai pentru utilizare privată și nu profesională.

• • Evitaţi folosirea produsului în imediata apropiere a sistemului de încălzire, a altor surse de căldură sau în radiația solară directă.

Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică, nu are ce căuta în mâinile copiilor!

• • • • • • • • • Nu lăsați produsul să cadă și nu îl supuneți trepidațiilor puternice.

Nu exploataţi produsul în afara limitelor de putere indicate în datele tehnice.

Nu folosiţi produsul în zone unde nu sunt admise aparate electronice.

Vă rugăm să țineți cont de aceasta.

Intensitatea ridicată a sonorului poate deranja sau influența negativ înprejurimile.

Nu deschideți produsul și nu-l utilizați în continuare în caz de deterioare.

Acumulatorul este montat fix și nu poate fi demontat, salubrizați produsul ca un întreg conform prevederilor legale.

Nu lăsați copiii să se joace cu materialul pachetului, prezintă pericol de sufocare.

Reciclarea materialului pachetului se execută comform normelor locale de salubrizare în vigoare.

Nu executaţi modificări la aparat.

În acest fel pierdeţi orice drept la garanţie.

2

4. Generalități

• • •

Indicaţie – Protejat contra jet de apă

Acest produs este protejat conform IPX5 contra stropirii cu jet de apă astfel fiind adecvat şi pentru utilizarea în aer liber, baie, bucătărie, etc.

Protecţia este asigurată numai când capacul (10) al portului este închis. Dacă un cablu (audio, încărcare) este conectat sau capacul contactului (10) nu este bine închis nu mai este garantată protecția împotriva stropirii cu jet de apă și aparatul poate fi deteriorat.

Nu folosiți produsul în cazul unor ploi puternice, sub apă, la duș, la sporturi de apă, etc.

4.1 Încărcarea acumulatorului Avertizare – acumulator

• • • • Pentru încărcare folosiți numai încărcătoare adecvate cu porturi USB.

În general nu mai utilizaţi încărcătoarele sau porturile USB defecte și nu încercați să le reparați.

Evitaţi depozitarea, încărcarea şi utilizarea la temperaturi extreme.

La o depozitare mai îndelungată, efectuaţi încărcarea la intervale regulate (cel puțin trimestrial).

• • • Înainte de prima utilizare, efectuaţi o încărcare completă a difuzorului.

Conectați cablul de încărcare livrat cu intrarea AUX (9) a difuzorului.

Racordați fişa liberă a cablului de încărcare la un încărcător USB adecvat. În acest caz vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului USB utilizat.

• • Tasta de funcțiuni acumulatorului: (3) începe să lumineze intermitent albastru. Numărul semnalizărilor ne dau informații cu privire la starea de încărcare a 1x » 0-25 % capacitate acumulator 2x » 26-50 % capacitate acumulator 3x » 51-75 % capacitate acumulator 4x » 76-100 % capacitate acumulator La încărcarea completă a acumulatorului tasta de funcțiuni (3) luminează constant albastru.

Indicaţie – procesul de încărcare

• • • • Un proces de încărcare completă durează aprox. 5 ore.

Acumulatorul difuzorului poate fi încărcat atât în starea pornită, cât şi în starea oprită.

Atunci când capacitatea acumulatorului scade sub 10% se emite un semnal acustic dublu.

Această informaţie o primiţi numai dacă difuzorul este pornit.

Dependent de aparatul final conectat ( Bluetooth afișează pe acesta.

® ) capacitatea acumulatorului difuzorului se • Durata de funcţionare efectivă a acumulatorului variază în funcţie de utilizarea aparatului, de reglaje şi de condiţiile ambientale (acumulatorii au o durată de serviciu limitată).

4.2 Pornire/oprire

• Pentru pornirea / oprirea difuzorului apăsați tasta de funcțiuni și tasta de funcțiuni acumulatorului: (4) cca 3 secunde. Se emite un semnal acustic (3) începe se lumineze intermitent albastru. Numărul semnalizărilor ne dau informații cu privire la starea de încărcare a 1x » 0-25 % capacitate acumulator 2x » 26-50 % capacitate acumulator 3x » 51-75 % capacitate acumulator 4x » 76-100 % capacitate acumulator 3

Restul tastelor de funcțiuni luminează intermitent roșu.

5.

Indicaţie – oprirea automată

Aveţi în vedere faptul că după 30 minute fără nicio acţiune (fără redare audio/fără funcţie Bluetooth ® ), difuzorul se opreşte.

Bluetooth ® 5.1 Prima conexiune (pairing) Bluetooth ® Indicație

• • • Verificaţi dacă aparatul dvs.

terminal mobil (MP3-player, telefon mobil etc.) este compatibil Bluetooth ® .

În cazul în care nu este, puteţi utiliza difuzorul pentru redare numai prin intermediul cablului audio ataşat.

Aveţi în vedere faptul că raza de acoperire Bluetooth persoane etc.

® este de max.

10 m, fără obstacole gen pereţi, • • • • • Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil Bluetooth ® este pornit şi că Bluetooth ® este activat.

Asiguraţi-vă că difuzorul se găseşte în raza de acoperire Bluetooth ® de max.

10 metri.

Porniţi difuzorul - după cum este descris la

4.2 Pornire/oprire

.

Se emite un semnal acustic și tasta de funcțiuni (3) începe se lumineze intermitent albastru. Restul tastelor de funcțiuni luminează intermitent roșu.

Difuzorul caută o conexiune.

Deschideţi la aparatul dvs. terminal setările Bluetooth ® şi aşteptaţi până când în lista aparatelor Bluetooth ® găsite se afişează

Hama Freeman X6

.

• • Selectaţi

Hama Freeman X6

şi aşteptaţi până când în setările Bluetooth ® ale aparatului dvs. terminal difuzorul este afişat ca fiind conectat.

Un semnal acustic confirmă realizarea cu succes a conexiunii.

Toate tastele de funcțiuni (în afara de (3)) luminează permanent roșu.

• •

Indicaţie – parola Bluetooth ®

Pentru configurarea conexiunii cu un alt aparat o parolă.

Bluetooth ® , unele aparate terminale au nevoie de Dacă aparatul final solicită o parolă pentru conectarea difuzoarelor, introduceți 0000.

5.2 Conexiune Bluetooth deja efectuat) ® automată (după un pairing

• • • • Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil Bluetooth ® Bluetooth ® este activat.

este pornit şi că Asiguraţi-vă că difuzorul se găseşte în raza de acoperire Bluetooth ® de max.

10 metri.

Porniţi difuzorul - după cum este descris la

4.2 Pornire/oprire

.

După conectarea automată toate tastele de funcțiuni (în afara de (3)) luminează permanent roșu. Un semnal acustic confirmă realizarea cu succes a conexiunii.

Indicaţie – Contact afectat

După o primă conexiune realizată cu succes între difuzor şi aparatul terminal, conexiunea se efectuează automat. În cazul în care conexiunea următoarele puncte: Bluetooth ® nu se restabileşte automat, verificaţi 4

• • • • Controlaţi în setările Bluetooth ® ale aparatului terminal dacă

Hama Freeman X6

este conectat. Dacă nu, repetaţi etapele nominalizate la Prima conexiune Bluetooth ® .

Controlaţi dacă aparatul terminal şi difuzorul se află la o distanţă mai mică de 10 metri unul de celălalt. Dacă nu, reduceţi distanţa dintre aparate.

Controlați dacă există diferite obstacole care afectează raza de acoperire. Dacă da, poziționați aparatele mai aproape unul de altul.

Controlaţi dacă este introdus cablul audio la aparat. Dacă da, îndepărtaţi-l.

5.3 Redare audio (prin

Bluetooth

audio.

® )

Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea audio la aparatul terminal conectat. Alternativ este posibilă comanda redării audio şi de le difuzor (în măsura în care acest lucru este suportat de aparatul conectat).

Apăsaţi tasta funcţională (4), pentru a porni sau a opri redarea • • Apăsaţi lung tasta funcţională pentru a sări la titlul următor.

Apăsaţi lung tasta funcţională pentru a sări la titlul precedent.

(5), (6), • • Apăsaţi scurt tasta funcţională pentru a mări volumul.

Apăsaţi scurt tasta funcţională pentru a reduce volumul.

(5), (6),

5.4 Funcţia hands-free

Există posibilitatea de utilizare a difuzorului ca pe un dispozitiv hands-free pentru telefonul dvs. mobil. Pentru această funcţie, telefonul mobil trebuie să fie conectat prin Bluetooth ® cu difuzorul.

• Apăsaţi o dată tasta funcţională (4), pentru a accepta un apel de intrare.

• • • Apăsaţi tasta funcţională intrare.

(4) şi menţineţi-o apăsată timp de cca. 2 secunde, pentru a refuza apelul de În timpul convorbirii, apăsaţi tasta funcţională (4) o dată, pentru a încheia apelul.

Indicaţie – calitatea convorbirii

Aveţi grijă ca în timpul unui apel să vă aflaţi cu telefonul dvs. mobil în apropierea difuzorului, pentru a îmbunătăţi calitatea convorbirii.

5.5 Selfie declanșator / Teledeclanșator Indicaţie

• • • Teledeclanșatorul Bluetooth ® susține aparate finale apte Bluetooth ® precum Smartphone uri și tablete PC pe care sunt instalate sistemele de funcționare iOS 7 respectiv Android 4.3. sau versiuni mai noi.

Vă rugăm să țineți seama că susținerea teledeclanșatorului Bluetooth ® este dependentă de aparatul final.

Standard Apps pentru camere foto ale unor aparate finale nu susțin selfie declanșatorul / teledeclanșatorul Bluetooth ® • • După conectarea cu succes Bluetooth ® , deschideți în aparatul final funcțiunea camerei și selectați, dacă este cazul, camera dorită (camera din față sau din spate).

Pentru declanșarea funcției de înregistrare selectate (selfie, foto, video). apăsați tasta de funcțiuni /7).

5

• •

6. Redare audio prin cablul audio ataşat (jack 3,5 mm)

• • • • • • Asigurați-vă că difuzorul este oprit.

Racordaţi aparatul dvs. terminal mobil (MP3 player, smartphone, etc.) la intrarea AUX (9) a difuzorului prin intermediul cablului audio de 3,5 mm ataşat.

Reglaţi volumul aparatului dvs.

terminal la un nivel redus.

Porniţi difuzorul - după cum este descris la

4.2 Pornire/oprire

.

Se emite un semnal acustic și tasta de funcțiuni (3) începe se lumineze intermitent albastru.

Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea audio la aparatul terminal racordat.

Apăsaţi tasta funcţională pentru a mări volumul.

Apăsaţi tasta funcţională pentru a reduce volumul.

(5), (6),

Indicație

Aveţi în vedere faptul că atunci când cablul audio este introdus, nu este posibilă configurarea unei conexiuni Bluetooth ® , descrisă la 5.1 şi 5.2.

7. Lanternă

LED-ul încorporat este prevăzut pentru utilizare ca lanternă.

Acest produs nu este adecvat pentru iluminatul încăperilor în gospodărie, la folosirea lui în circulația rutieră sunt valabile regulamentele naționale.

Pe baza proprietăților sale fizice, acest produs are încorporată o lampă specială. Produsul este deosebit de rezistent la vibrații și poate fi folosit și la o temperatură ambientală de până la – 25°C.

Funcția specială a lanternei poate fi folosită atât separat cât și la difuzor activ ( Bluetooth ® , Jack 3,5 mm).

• Pentru a alterna între diferite regimuri de iluminat, apăsați repetat tasta de funcțiuni (3): • » Iluminare permanentă strălucitoare: »Iluminare permanentă obscură » Iluminare intermitentă » Iluminare intermitentă rapidă » SOS » Stins Pentru comutarea directă a lanternei în oricare regim de iluminare apăsați cca 3 secunde tasta de funcțiuni (3).

Avertizare

Nu priviți niciodată direct în sursa de lumină și nu îndreptați raza de lumină direct în ochii altor persoane sau animale. Aceasta poate dăuna ochilor!

8. Montaj Avertizare

• • • Acest produs nu este o sursă de iluminare autorizată pentru bicicletă și nu are voie - nici ca rezervă - să fie folosit pentru iluminare în circulația rutieră.

La folosirea produsului trebuiesc respectatele regulamentele și legile locale valabile traficului rutier.

În timpul conducerii unui autovehicul sau utilaj de agrement nu vă lăsați atenția distrasă de produsul dumneavoastră și fiți atent la starea traficului și a înprejurimilor.

Indicație

• • Asigurați-vă ca la montaj să nu acoperiți, presați sau să afectați funcționarea elementelor de deservire, cablurilor, instrumentelor etc.

Nu este adecvat pentru fixarea pe motociclete sau ghidoane / cadre din carbon pentru bicicletă!

• Pentru fixarea pe ghidon slăbiți șurubul pentru deschiderea clemei.

6

• • • • • Dacă este cazul adaptați clema la diametrul ghidonului cu șaibele cauciucate livrate.

Închideți clema și fixați-o prin strângerea puternică a șurubului.

Împingeți suportul pe clemă până la blocarea acestuia.

Apăsați difuzorul în suport.

Puteți lua difuzorul direct din suport sau, prin apăsarea blocajului pe clemă, împreună cu acesta.

9. Întreţinere şi revizie

• Curățați acest produs numai cu o cârpă fără scame, puțin umedă și nu folosiți detergenți agresivi. Aveți grijă să nu intre apă în produs.

10. Excludere de garanție

Hama GmbH & Co. KG nu îşi asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

11. Service și suport

Dacă aveți întrebări adresaţi-vă la Hama consultanță privind produsul.

Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.) Alte informații de suport găsiți aici: www.hama.com

7

12. Date tehnice Difuzor Freeman X6 Bluetooth ®

Technologie Profiluri acceptate Frecvenţa pentru transmisiile Bluetooth ® Capacitatea de transmisie Bluetooth ® Frecvență Rază de acoperire Max. de aparate cuplate Putere Tensiunea de íncărcare Sistemul de sunet Impedanță Distorsiune THD Dimensiuni Greutate Racorduri Tip protecție IP Tip Bluetooth Timp de încărcare Durata de funcţionare ® Total - Durată funcționare Bluetooth ® v3.0

+ EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2,402 GHz ~ 2,480 GHz Max. 4 dBm 160 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

Mono 600 mA 4 Ω ≤ 1% 15,5 x 3,9 x 3,9 cm ~ 210 g 3.5 mm Plug pentru 5 V/ 600 mA funcție de încărcare și intrare AUX IPX 5

Acumulator

3.7V Li-Ion min.: 2150 mAh / 7.96 Wh ~ 5 h Via Bluetooth ® : ~ 6 h Via AUX: ~ 10 h (La folosirea simultană și a altor funcțiuni precum și a LED-urilor durata de funcționare se micșorează corespunzător!) ~ 2,5 h (Conectare Bluetooth ® cu funcționare simultană și permanentă a LED-urilor) 8

Tip Flux luminos* Temperatură culorii: Distanță iluminare*

Lumină LED

1 x High End Power LED ~ 350 lm 6000 K 200 ~ 250 m Durată iluminare Durată iluminare min ~ 2.5 h min ~ 2.5 h max. ~ 5 h (în funcţie de funcționarea LED-urilor și conectare audio dezactivată) *Este vorba de valori medii și numerice care în cazuri izolate se pot abate cu cca +/- 15 %. Asta este valabil pentru starea acumulatorului la livrare, în stare de încărcare completă.

13. Informații pentru reciclare Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:

Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislaţia țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importată la protecția mediului nostru înconjurător.

14. Declarație de conformitate

Hama GmbH & Co. KG, declară prin prezenta ca acest aparat este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi celelalte hotărâri relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declaraţia de conformitate conform Directivei R&TTE 99/5/EC o găsiţi în Internet la www.hama.com.

9

G

Operating Instructions

Controls and Displays

1.

LED torch 2.

Microphone 3.

4.

5.

6.

Function button Function button Function button Function button 7.

Function button 8.

9.

Loudspeaker AUX input (audio, charging) 10. Connection cover Thank you for choosing a Hama product.

Take your time and read the following instructions and information completely.

Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note

This is used to indicate additional information or important notes.

• • • • •

2. Package Contents

• Mobile Bluetooth ® Speaker Freeman X6 Charging cable 3.5 mm audio cable Handlebar clamp Bracket These operating instructions

3. Safety Notes

• The product is intended for private, non-commercial use only.

• • Do not use the product in the immediate vicinity of heaters or other heat sources or in direct sunlight.

Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!

• • • • • • • • • Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.

Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.

Do not use the product in areas where the use of electronic devices is not permitted.

Be considerate. Loud volumes can have a detrimental effect on your surroundings.

Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.

Since the battery is integrated and cannot be removed, you will need to dispose of the product as a whole.

Do this in compliance with the legal requirements.

Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.

Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.

Do not modify the product in any way.

Doing so voids the warranty.

4. General information

• •

Note – Protected against spraying water

This product is spray-proof on all sides as defined in IPX5, meaning that it is ideal for use outdoors or in bathrooms, kitchens, etc.

This protection only works when the connection cover (10) is closed. If a cable (audio, charger) is connected or the connection cover (10) is not closed properly, protection against spraying water cannot be guaranteed and the device could be damaged.

10

• Do not use the product in heavy rain, under water, in the shower or for water sports, etc.

4.1 Charging the battery Warning – Rechargeable battery

• • • • Only use suitable charging devices with USB connections for charging.

As a rule, do not use charging devices or USB connections that are defective and do not try to repair them yourself.

Avoid storing, charging or using batteries in extreme temperatures.

When stored for a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).

• • • • • Charge the speaker fully before using it for the first time.

Connect the included charging cable to the speaker’s AUX input (9).

Connect the unused connector on the charging cable to a suitable USB charger. Please refer to the operating instructions for the USB charger used.

The function button (3) starts to flash in blue. The number of flashes provides information about the battery’s charging status: 1x » 0-25 % battery level 2x » 26-50 % battery level 3x » 51-75 % battery level 4x » 76-100 % battery level If the battery is fully charged, the function button (3) lights up constantly in blue.

• • If the battery capacity is less than 10%, the speaker will emit two acoustic signals. You will only receive this information if the speaker is on.

Depending on the terminal device connected ( Bluetooth on the device.

® ), the speaker’s battery level will appear • The actual battery life varies depending on use of the device, the settings and the ambient conditions (rechargeable batteries have a limited service life).

4.2 Switching the product on and off

• • Press and hold the function button (4) for about 3 seconds to switch the speaker on or off. An acoustic signal will sound and the function button (3) will start to flash in blue. The number of flashes provides information about the battery’s charging status: 1x » 0-25 % battery level 2x » 26-50 % battery level 3x » 51-75 % battery level 4x » 76-100 % battery level The other function buttons flash in red.

Note – Automatic shutdown

Note that the speaker will automatically switch off after 30 minutes without action (no audio playback/no Bluetooth ® function).

5.

5.1

Bluetooth ® Bluetooth ® pairing

• •

Note – Charging

It takes approx. 5 hours to completely charge the product.

The speaker’s battery can be charged whether the speaker is on or off.

Note

• • Check whether your mobile device (MP3 player, mobile phone, etc.) is Bluetooth ® capable.

If not, you can only use the speaker for playback using the included audio cable.

11

• • • • • • • • Note that the maximum range for Bluetooth people, etc.

® is 10 metres without obstacles such as walls, Make sure that your Bluetooth ® Bluetooth is activated.

® capable terminal device is on and Make sure that the speaker is located within the Bluetooth ® range of max.

10 metres.

Switch on the speakers as described in

4.2 Switching the product on and off.

An acoustic signal will sound and the function button buttons flash in red.

(3) will start to flash in blue. The other function The speaker searches for a connection.

Open the Bluetooth ® settings on your terminal device and wait until

Hama Freeman X6

appears in the list of Bluetooth ® devices found.

Select

Hama Freeman X6

wait until the speaker is listed as connected in the on your terminal device. An acoustic signal confirms that connection was successful.

Bluetooth ® and settings All function buttons (except for (3)) light up constantly in red.

• •

Note – Bluetooth ® password

Some terminal devices require a password in order to connect to another Bluetooth ® device.

If your terminal device requests a password for connection to the speaker, enter 0000.

5.2 Automatic pairing) Bluetooth ® connection (after successful

• • Make sure that your Bluetooth ® Bluetooth is activated.

® capable terminal device is on and Make sure that the speaker is located within the Bluetooth ® range of max.

10 metres.

• • Switch on the speakers as described in

4.2 Switching the product on and off.

After automatic connection, all the function buttons (except for (3)) light up constantly in red. An acoustic signal confirms that connection was successful.

• • • • •

Note – Connection impaired

After the speaker and terminal device have been paired, a connection is established automatically. If the Bluetooth ® connection is not established automatically, check the following: Check the whether Bluetooth listed under ® Bluetooth settings of your terminal device to see

Hama Freeman X6

® is connected. If not, repeat the steps pairing.

Check whether your terminal device and the speaker are less than 10 metres apart. If not, move them closer together.

Check whether obstacles are impairing the range. If so, move the devices closer together.

Check whether the audio cable is connected to the speaker. If so, disconnect it.

5.3 Audio playback (via

Bluetooth

Press the

® )

Start and control audio playback on the connected terminal device accordingly.

Alternatively, audio playback can also be controlled on the speaker (if the connected device supports this function).

function button (4) to start or pause audio playback.

• • • • Hold down the function button to skip to the next track.

Hold down the function button to go back to the previous track.

Briefly press the function button (5) to increase the volume.

Briefly press the function button (6) to reduce the volume.

(5) (6) 12

5.4 Hands-free function

You can use the speaker as a hands-free set for your mobile phone. For this function, the mobile phone must be connected to the speaker via Bluetooth ® .

• (4) once • • Press the function button to answer an incoming call.

Press and hold the function button (4) for approx. 2 seconds to reject an incoming call.

During a call, press the function button (4) once to end the call.

Note – Call quality

To increase the call quality, make sure that you are near the speaker with your mobile phone during the call.

5.5 Selfie/remote release Note

• • • The Bluetooth ® remote release supports Bluetooth ® -capable terminal devices such as smartphones and tablet PCs that run using the iOS7 or Android 4.3

(or newer) operating systems.

Note that support of the Bluetooth ® remote release depends on your terminal device.

The standard camera apps of certain terminal devices do not support the Selfie Bluetooth ® remote release.

• • Once you have established the Bluetooth ® applicable.

connection, open the camera function on your terminal device and select the appropriate camera (front or rear camera), if Press the function button trigger the selected function (selfie, photo, video) (7) to

6. Audio playback via the included audio cable (3.5 mm jack)

• • • • • Ensure that the speaker is switched off.

Connect your mobile terminal device (MP3 player, smartphone, etc.) and the AUX input (9) of the speaker using the included 3.5 mm audio cable.

Set the volume on your terminal device to a low level.

Switch on the speakers as described in

4.2, Switching the product on and off.

An acoustic signal will sound and the function button (3) will start to flash in blue.

• • • Start and control audio playback on the connected terminal device accordingly.

Press the function button (5) to increase the volume.

Press the function button reduce the volume.

(6) to

Note

Please note that you cannot establish the Bluetooth is connected.

® connection described under 5.1 and 5.2 if an audio cable

7. Torch

The integrated LED is intended for use as a torch.

This product is not suitable for lighting rooms in domestic households. National regulations apply to use in road traffic Due to its physical properties, this product has an integrated special lamp.

This product is particularly resistant to vibration and can be used at ambient temperatures as low as – 25°C.

You can use the special torch function both on its own or when the speaker is in use ( Bluetooth ® , 3.5 mm jack).

• Press the function button repeatedly to switch between the various lighting modes.

(3) 13

• » Constant bright light » Less bright constant light » Flashing » Flashing quickly » SOS » Off Press and hold the function button (3) for about 3 seconds to immediately switch off the torch in any lighting mode.

Warning

Never look straight into the light source and do not aim its beam of light straight into the eyes of other people or animals. This could damage your/their eyes.

8. Installation Warning

• • • This product is not approved as a bicycle light and may not be used in road traffic, not even as a replacement.

When using this product, observe the applicable local traffic laws and regulations.

Do not allow yourself to be distracted by the product, for example when driving a vehicle or operating sports equipment.

Always pay attention to the surrounding traffic and your environment.

• • • • • • Loosen the screw to open the clamps and attach it to the handlebar.

If necessary, use the included rubber pads to adjust the clamp to fit the diameter of the handlebar.

Close the clamp and fasten it in place by tightening the screw.

Push the bracket onto the clamp until it locks into place.

Press the speaker into the bracket.

You can remove the speaker from the bracket directly or remove it with the bracket by pressing the release button on the bracket.

9. Care and Maintenance

• Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

10. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

11. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115 (German/ English) Further support information can be found here: www.hama.com

Note

• • Make sure that the installation will not result in any control elements, cables, traction elements, instruments, etc. being covered up, pinched, or impaired in their functioning.

Not suitable for attachment to motorcycles or bicycle handlebars/ frames made of carbon.

14

12. Technical Data Mobile Bluetooth ® Speaker Freeman X6

Bluetooth ® Technology Bluetooth ® v3.0

+ EDR Class II Supported profiles Frequency for the Bluetooth ® transfers A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2,402 GHz ~ 2,480 GHz Bluetooth ® transfers power Max. 4 dBm Frequency Range Maximum number of paired devices 160 Hz – 20 kHz < 10 m Output Charging voltage Sound System 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

Mono 600 mA Impedanc Distortion (THD) Size Weight Connections IP rating Type Charging time Playback Total operating time 4 Ω ≤ 1% 15,5 x 3,9 x 3,9 cm ~ 210 g 3.5 mm plug for 5 V/600 mA charging function and AUX input IPX 5

Battery

3.7 V Li-Ion min.: 2150 mAh/ 7.96 Wh ~ 5 h Via Bluetooth ® : ~ 6 h Via AUX: ~ 10 h (If other functions such as the LED are used at the same time, the operating time is reduced accordingly.) ~ 2.5 h ( Bluetooth ® connection with constant LED light at the same time) 15

Type Light output* Colour temperature

LED light

1x High End Power LED ~ 350 lm 6000 K Lighting range* Lighting operating time* 200 ~ 250 m min ~ 2.5 h max. ~ 5 h (depending on LED use and deactivated audio connection) *The values are average and calculated values that can deviate by +/-15% in individual cases. This applies to the rechargeable batteries included in the delivery when they are fully charged.

13. Recycling Information Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/ Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

14. Declaration of Conformity

guidelines.

Hereby, Hama GmbH & Co. KG, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC 16

P

Instrukcja obsługi

Elementy obsługi i sygnalizacji

1.

Latarka LED 2.

Mikrofon 3.

4.

5.

6.

Przycisk funkcyjny Przycisk funkcyjny Przycisk funkcyjny Przycisk funkcyjny 7.

Przycisk funkcyjny 8.

9.

Głośniki Wejście AUX (audio, ładowanie) 10. Pokrywa portu Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcję należy przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek Ostrzeżenie

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.

Wskazówki

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.

• • • •

2. Zawartość opakowania

• Głośnik Bluetooth ® Freeman X6 • Kabel ładujący Kabel audio 3,5 mm zacisk mocowania na kierownicy uchwyt Niniejsza instrukcja obsługi

3. Wskazówki bezpieczeństwa

• Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.

• • Nie używać produktu w bezpośredniej bliskości ogrzewania, innych źródeł ciepła ani nie wystawiać go na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

• • • • • • • • • Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.

Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.

Nie używać produktu w miejscach, gdzie nie jest dozwolone stosowanie urządzeń elektronicznych.

Miej wzgląd na otoczenie. Wysoki poziom głośności może zakłócać otoczenie lub wywierać na nie ujemny wpływ.

Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.

Akumulator jest zamontowany na stałe i nie można go usunąć, poddać cały produkt utylizacji zgodnie z ustawowymi postanowieniami.

Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci, istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.

Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.

4. Ogólne informacje Wskazówka – zabezpieczenie przeciwstrumieniowe

• Produkt ten ma - zgodnie z IPX5 - zabezpieczenie przeciwstrumieniowe z każdej strony, i dlatego nadaje się do używania na zewnątrz, w łazience, w kuchni itp.

17

• • Zabezpieczenie to działa tylko wtedy, gdy pokrywa portu (10) jest zamknięta. Jeżeli podłączony jest kabel (audio, ładowanie) lub pokrywa portu (10) nie jest szczelnie zamknięta, zabezpieczenie przeciwstrumieniowe nie jest zagwarantowane i może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Nie używać produktu podczas silnego deszczu, pod wodą, pod prysznicem ani podczas uprawiania sportów wodnych itp.

4.1 Ładowanie akumulatora Ostrzeżenie – akumulator

• • • • Używać do ładowania tylko odpowiednich ładowarek z portem USB.

Generalnie nie stosować uszkodzonych ładowarek lub portów USB ani nie próbować ich naprawiać.

Unikać przechowywania, ładowania i stosowania w ekstremalnych temperaturach.

W przypadku dłuższego przechowywania regularnie (przynajmniej co kwartał) doładowywać akumulator.

• • • • Przed pierwszym użyciem głośnika należy go całkowicie naładować.

Podłączyć dołączony kabel ładujący do wejścia AUX (9) głośnika.

Podłączyć wolny wtyk kabla ładującego do odpowiedniej ładowarki USB.

Uwzględnić instrukcję obsługi stosowanej ładowarki USB.

Przycisk funkcyjny (3) zaczyna migać na niebiesko. Liczba mignięć informuje o stanie naładowania akumulatora: 1x » 0-25 % pojemność akumulatora 2x » 26-50 % pojemność akumulatora 3x » 51-75 % pojemność akumulatora 4x » 76-100 % pojemność akumulatora • Po całkowitym naładowaniu akumulatora przycisk funkcyjny świeci się ciągle na niebiesko.

(3)

Wskazówka – proces ładowania

• • • • Kompletny proces ładowania trwa ok. 5 godzin.

Akumulator głośnika można ładować zarówno w stanie włączonym, jak i wyłączonym.

Jeżeli pojemność akumulatora spadnie poniżej 10%, rozlega się 2 -krotny sygnał dźwiękowy. Jest to możliwe tylko przy włączonym głośniku.

W zależności od podłączonego urządzenia końcowego ( Bluetooth końcowym.

® ) pojemność akumulatora głośnika jest wskazywana na urządzeniu • Rzeczywista trwałość akumulatora zależy od sposobu użytkowania urządzenia, ustawień i warunków zewnętrznych (akumulatory mają ograniczoną żywotność).

4.2 Włączanie / wyłączanie

• Trzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy przycisk funkcyjny (4), aby włączyć / wyłączyć głośnik. Rozlega się sygnał akustyczny i przycisk funkcyjny (3) zaczyna migać na niebiesko.

Liczba mignięć informuje o stanie naładowania akumulatora: 1x » 0-25 % pojemność akumulatora 2x » 26-50 % pojemność akumulatora 3x » 51-75 % pojemność akumulatora 4x » 76-100 % pojemność akumulatora • Pozostałe przyciski funkcyjne migają na czerwono.

Wskazówka – automatyczne wyłączanie

Należy pamiętać, że po upływie 30 minut bez żadnego działania (brak odtwarzania audio/ brak funkcji Bluetooth ® ) głośnik automatycznie się wyłącza.

18

5.

Bluetooth ® 5.1 Pierwsze łączenie (pairing) Bluetooth ® Wskazówka

• • • Sprawdzić, czy posiadane mobilne urządzenie końcowe (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, itp.) jest wyposażone w łącze Bluetooth ® .

Jeżeli tak nie jest, głośnik można stosować do odtwarzania tylko przy użyciu dołączonego kabla audio.

Pamiętać, że zasięg łącza Bluetooth osoby itp.

® wynosi maks. 10 metrów bez przeszkód jak ściany, • • • • • • • Urządzenie końcowe być włączone i łącze Bluetooth ® musi Bluetooth ® musi być aktywne.

Zapewnić, aby głośnik znajdował się w zasięgu działania łącza Bluetooth ® maks. 10 metrów.

Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale

4.2 Włączanie / wyłączanie

.

Rozlega się sygnał akustyczny i przycisk funkcyjny (3) zaczyna migać na niebiesko. Pozostałe przyciski funkcyjne migają na czerwono.

Głośnik szuka połączenia.

Otworzyć na urządzeniu końcowym ustawienia Bluetooth ® Bluetooth ® i poczekać, aż w liście znalezionych urządzeń pojawi się napis

Hama Freeman X6

.

Wybrać

Hama Freeman X6

i poczekać, aż głośnik będzie wyświetlany jako połączony w ustawieniach Bluetooth ® urządzenia końcowego. Sygnał akustyczny potwierdza pomyślne połączenie.

Wszystkie przyciski funkcyjne (poza (3)) świecą się ciągle na czerwono.

• •

Wskazówka – hasło Bluetooth ®

Niektóre urządzenia końcowe wymagają podania hasła do konfiguracji połączenia z innym urządzeniem Bluetooth ® .

Jeżeli na urządzeniu końcowym pojawi się wezwanie do podania hasła, wpisać hasło 0000 w celu połączenia się z głośnikiem.

5.2 Automatyczne połączenie Bluetooth ® (po wcześniejszym sparowaniu urządzeń)

• • • • Urządzenie końcowe Bluetooth ® musi być włączone i łącze Bluetooth ® musi być aktywne.

Zapewnić, aby głośnik znajdował się w zasięgu działania łącza Bluetooth ® maks. 10 metrów.

Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale

4.2 Włączanie / wyłączanie

.

Po pomyślnym nawiązaniu automatycznego połączenia wszystkie przyciski funkcyjne (poza (3)) świecą się ciągle na czerwono.

Sygnał akustyczny potwierdza pomyślne połączenie.

• •

Wskazówka – Zakłócone połączenie

Po pierwszym pomyślnym połączeniu głośnika z urządzeniem końcowym kolejne łączenie odbywa się automatycznie. Jeżeli połączenie Bluetooth ® nie zostanie nawiązane automatycznie, sprawdzić następujące punkty: Sprawdzić w ustawieniach Bluetooth ® urządzenia końcowego, czy

Hama Freeman X6

jest połączony. Jeżeli tak nie jest, powtórzyć kroki opisane w rozdziale Pierwsze łączenie Bluetooth ® .

19

• • • Sprawdzić, czy urządzenie końcowe i głośnik są oddalone od siebie o mniej niż 10 m. W przeciwnym razie zmniejszyć odstęp między urządzeniami.

Sprawdzić, czy zasięg działania nie jest ograniczony przez przeszkody.

Ewentualnie przybliżyć urządzenia do siebie.

Sprawdzić, czy kabel audio jest podłączony do głośnika.

Ewentualnie odłączyć go.

5.3 Odtwarzanie audio (poprzez

Bluetooth

urządzenie).

® )

Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie audio na podłączonym urządzeniu końcowym. Alternatywnie, odtwarzaniem audio można też sterować z głośnika (o ile funkcja ta jest obsługiwana przez podłączone Nacisnąć przycisk funkcyjny (4), aby uruchomić lub zatrzymać odtwarzanie audio.

• • Nacisnąć dłużej przycisk funkcyjny (5), aby przejść do kolejnego tytułu.

Nacisnąć dłużej przycisk funkcyjny (6), aby przejść do poprzedniego tytułu.

• • Nacisnąć krótko przycisk funkcyjny (5), aby zwiększyć poziom głośności.

Nacisnąć krótko przycisk funkcyjny (6), aby zmniejszyć poziom głośności.

5.4 Funkcja głośnomówiąca

Możliwe jest stosowanie głośnika w funkcji zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. Aby korzystać z tej funkcji, telefon komórkowy musi być połączony z głośnikiem poprzez łącze Bluetooth ® .

• • Jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny (4), aby odebrać połączenie przychodzące.

Nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok.

2 sekundy przycisk funkcyjny (4), aby odrzucić połączenie przychodzące.

• Podczas rozmowy jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny aby zakończyć połączenie.

(4), 20 •

Wskazówka – jakość rozmowy telefonicznej

Zwrócić uwagę, aby podczas rozmowy przebywać z telefonem komórkowym w pobliżu głośnika w celu poprawy jakości rozmowy.

5.5 Przycisk selfie / samowyzwalacz Wskazówka

• • • Samowyzwalacz Bluetooth obsługuje urządzenia końcowe posiadające funkcję ® Bluetooth ® , jak smartfony i tablety PC z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS7, wzgl. Android 4.3. lub nowsze wersje.

Należy pamiętać, że obsługa samowyzwalacza końcowego.

Bluetooth ® zależy od posiadanego urządzenia Standardowe aplikacje fotograficzne niektórych urządzeń końcowych nie obsługują samowyzwalacza / przycisku selfie Bluetooth ® • • Po pomyślnym połączeniu aparat (przedni lub tylny).

Bluetooth końcowym i ewent. wybrać żądany ® włączyć funkcję aparatu na urządzeniu Nacisnąć przycisk funkcyjny aby wyzwolić wybraną funkcję (selfie, zdjęcie, wideo).

(7),

6. Odtwarzanie audio poprzez dołączony kabel audio (wtyk jack 3,5 mm)

• • • • Sprawdzić, czy głośnik jest wyłączony.

Połączyć mobilne urządzenie końcowe (odtwarzacz MP3, smartfon, itp.) z wejściem AUX (9) głośnika za pomocą dołączonego kabla audio 3,5 mm.

Ustawić głośność urządzenia końcowego na niski poziom.

Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale

4.2 Włączanie / wyłączanie.

• • • • Rozlega się sygnał akustyczny i przycisk funkcyjny (3) zaczyna migać na niebiesko.

Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie audio na podłączonym urządzeniu końcowym.

Nacisnąć przycisk funkcyjny aby zwiększyć poziom głośności.

(5), Nacisnąć przycisk funkcyjny aby zmniejszyć poziom głośności.

(6),

Wskazówka

Należy pamiętać, że konfiguracja opisanego w rozdziale 5.1 i 5.2

połączenia audio.

Bluetooth ® nie jest możliwa przy podłączonym kablu

7. Latarka

Wbudowana dioda LED jest przeznaczona do stosowania w funkcji latarki.

Produkt ten nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym, w przypadku stosowania produktu w ruchu drogowym obowiązują krajowe przepisy Ze względu na swe właściwości fizyczne produkt ten posiada wbudowaną specjalną lampę. Produkt jest szczególnie odporny na wibracje i może być stosowany w temperaturze otoczenia do maks.

– 25°C.

Specjalną funkcję latarki można używać zarówno oddzielnie, jak i przy włączonym głośniku ( Bluetooth ® , wtyk jack 3,5 mm).

• • Kilkakrotnie naciskać przycisk funkcyjny (3), aby przełączać pomiędzy różnymi trybami świecenia: » jasne światło ciągłe » ciemniejsze światło ciągłe » miganie » szybkie miganie » SOS » wył Nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk funkcyjny (3) przez ok. 3 sekundy, aby bezpośrednio wyłączyć latarkę w każdym trybie świecenia.

Ostrzeżenie

Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła latarki i nie kierować jej bezpośrednio w oczy innych osób lub zwierząt. Możliwe uszkodzenie wzroku!

8. Montaż

• • •

Ostrzeżenie

Produkt ten nie jest dopuszczony do użytku jako światło rowerowe i nie wolno go używać - nawet w zastępstwie - jako oświetlenie w ruchu drogowym.

Stosowanie produktu w ruchu drogowym podlega obowiązującym przepisom i ustawom lokalnym.

Podczas jazdy pojazdem mechanicznym bądź używania przyrządu sportowego nie dopuścić do odwrócenia uwagi przez produkt oraz stale obserwować otoczenie i sytuację w ruchu drogowym.

Wskazówka

• • • • • Upewnić się, że przy montażu nie zakryto, nie zakleszczono ani nie ograniczono funkcjonowania elementów obsługi, kabli, odciągów kablowych, instrumentów itp.

Nie nadaje się do zamocowania na motocyklach lub kierownicach/ ramach rowerowych z karbonu!

Poluzować śrubę, aby otworzyć zaciski i umożliwić zamocowanie na kierownicy.

Ewent. dopasować zacisk do średnicy kierownicy za pomocą dołączonych gumowych podkładek.

Zamknąć zacisk i ustalić, dociągając śrubę.

21

• • • Nasunąć uchwyt na zacisk, aż się zatrzaśnie.

Wetknąć głośnik w uchwyt.

Głośnik można wyjąć z uchwytu bezpośrednio lub zdjąć wraz z uchwytem, naciskając blokadę na zacisku.

9. Czyszczenie

• Czyścić produkt tylko przy użyciu niestrzępiącej się, lekko zwilżonej szmatki i nie stosować agresywnych detergentów.

10. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

11. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ ang.) Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.hama.com

22

12. Dane techniczne Głośnik Bluetooth ® Freeman X6

Technologia Zasięg Moc Bluetooth Obsługiwane profile Częstotliwość dla transmisji Bluetooth ® Wydajność transmisji Częstotliwość Napięcie ładowania System dźwięku ® Bluetooth ® Maks. liczba sparowanych urządzeń Bluetooth ® v3.0

+ EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2,402 GHz ~ 2,480 GHz Maks. 4 dBm 160 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

Mono 600 mA Impedancja 4 Ω Zniekształcenia częstotliwościowe THD ≤ 1% Wymiary Waga Przyłącza Stopień ochrony IP 15,5 x 3,9 x 3,9 cm ~ 210 g Wtyczka 3,5 mm dla funkcji ładowania 5 V/ 600 mA i wejście AUX IPX 5 Typ Czas ładowania Czas pracy Łączny czas pracy

Akumulator

3.7 V Li-Ion min.: 2150 mAh/ 7.96 Wh ~ 5 h przez Bluetooth ® : ~ 6– 6 h przez wejście AUX: ~ 10 h (Przy jednoczesnej pracy innych funkcji oraz diody LED czas pracy odpowiednio się skraca!) ~ 2,5 h (połączenie Bluetooth z jednoczesnym ciągłym świeceniem diody LED) 23

Typ Strumień świetlny* Temperatura barwy

LED-Leuchte

1x High End Power LED ~ 350 lm 6000 K Zasięg świecenia* Czas świecenia* 200 ~ 250 m min. ~ 2.5 h maks. ~ 5 h (w zależności od pracy LED i wyłączonego łącza audio) *Dane te są przeciętnymi wartościami matematycznymi, które w niektórych przypadkach mogą się wahać w zakresie +/- 15%. Dotyczy to należącego do zakresu dostawy, całkowicie naładowanego akumulatora.

13. Informacje dotycząca recyklingu Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy.

Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

14. Deklaracja zgodności

Hama GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że urządzenie to spełnia podstawowe wymagania i pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności wg dyrektywy 99/5WE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych dostępna jest na stronie www.hama.com.

24

C

Návod k použití

3.

4.

5.

6.

Ovládací prvky a indikace

1.

LED kapesní svítilna 2.

Mikrofon 7.

8.

9.

Funkční tlačítko Funkční tlačítko Funkční tlačítko Funkční tlačítko Funkční tlačítko Reproduktory Vstup AUX (audio, nabíjení) 10. Kryt přípojky Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

• • • •

2. Obsah balení

• Bluetooth ® reproduktor Freeman X6 • Nabíjecí kabel Audio kabel 3,5 mm Svorka na řidítka Držák Tento návod k obsluze

3. Bezpečnostní pokyny

• Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.

• • Výrobek neprovozujte v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů tepla nebo při působení přímého slunečního záření.

Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály.

• • • • • • • • • Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.

Přístroj neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.

Výrobek nepoužívejte na místech, kde platí zákaz používání elektronických přístrojů.

Berte ohled na své okolí. Vysoká hlasitost může rušit nebo ovlivnit vaše okolí.

Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.

Akumulátor je pevnì instalován a nelze jej odstranit. Výrobek likvidujte jako celek v souladu se zákonným ustanovením.

Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.

Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.

Na výrobku neprovádějte žádné změny.

Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.

4. Obecné údaje

• • •

Upozornění – Odolné vůči proudu vody

Tento produkt je chráněn podle IPX5 proti proudu vody ze všech stran a je tedy vhodný i pro použití pod širým nebem, v koupelně, v kuchyni apod.

Ochrana je zaručena při zavřeném krytu přípojky (10). Pokud je připojen kabel (audio, nabíjení), nebo když není kryt přípojky (10) řádně uzavřený, není zaručena odolnost proti proudu vody a zařízení se může poškodit.

Výrobek nepoužívejte v silném dešti, pod vodou, ve sprše, ani při vodních sportech apod.

25

4.1 Nabíjení baterie Výstraha – baterie

• • • • Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky s přípojkami USB.

Defektní nabíječky nebo USB přípojky už dále nepoužívejte a ani je nezkoušejte opravovat.

Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách.

V případě delšího skladování pravidelně dobíjejte (nejméně každého čtvrt roku).

• • • • • Před prvním použitím reproduktor úplně nabijte.

Připojte dodaný nabíjecí kabel do vstupu AUX (9) reproduktoru.

Připojte volnou zástrčku nabíjecího kabelu s mikro USB do vhodné USB nabíječky. Respektujte pokyny uvedené v návodech k obsluze používané USB nabíječky.

Funkční tlačítko stavu nabití baterie: (3) začne modře blikat. Počet bliknutí vás informuje o 1x » 0-25 % nabití baterie 2x » 26-50 % nabití baterie 3x » 51-75 % nabití baterie 4x » 76-100 % nabití baterie Jakmile se baterie zcela nabije, svítí funkční tlačítko (3) trvale modře.

• • Podle připojeného koncového zařízení ( Bluetooth ® ) se kapacita nabití baterie reproduktoru zobrazuje na daném zařízení.

Skutečná doba nabíjení baterie se mění v závislosti na používání zařízení, na nastavení a na podmínkách prostředí (baterie mají omezenou životnost).

4.2 Zapnutí/vypnutí

• Stiskněte a podržte stisknuté funkční tlačítko (4) po dobu cca 3 sekundy, tak reproduktor zapnete/vypnete. Zazní akustický signál a funkční tlačítko (3) začne modře blikat. Zazní akustický signál a funkční tlačítko 1x » 0-25 % nabití baterie 2x » 26-50 % nabití baterie 3x » 51-75 % nabití baterie 4x » 76-100 % nabití baterie (3) začne modře blikat. Počet bliknutí vás informuje o stavu nabití baterie: • Zbývající funkční tlačítka blikají červeně.

Poznámka – automatické vypínání

Pozor, reproduktor se po 30 minutách nečinnosti (žádné přehrávání audia/žádné funkce Bluetooth ® ) vypne.

5.

Bluetooth ® 5.1 První navázání spojení Bluetooth ® (spárování) Poznámka – nabíjení

• • • Úplné nabití trvá cca 5 hodin.

Baterii reproduktoru můžete nabíjet, ať je reproduktor vypnutý nebo zapnutý.

Pokud je kapacita nabití baterie nižší než 10 %, zazní dvojitý akustický signál. Tuto informaci získáte pouze při zapnutém reproduktoru.

• • •

Poznámka

Zkontrolujte, zda vaše mobilní koncové zařízení (MP3 přehrávač, mobilní telefon atd.) disponuje Bluetooth ® .

Pokud ne, můžete reproduktor používat pouze pro přehrávání prostřednictvím přiloženého audio kabelu.

Pozor, dosah Bluetooth ® 10 metrů, a to bez překážek, jako např. zdí, osob apod.

je max.

26

• • • • • • • Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth ® zapnuté a aby byl aktivní Bluetooth ® .

Zajistěte, aby se reproduktor nacházel v dosahu Bluetooth ® max. 10 metrů.

Zapněte reproduktor - viz

4.2

Zapnutí/vypnutí

.

Zazní akustický signál a funkční tlačítko červeně.

(3) začne modře blikat.

Zbývající funkční tlačítka blikají Reproduktor vyhledává spojení.

Otevřete na koncovém zařízení nastavení zařízení s Bluetooth Bluetooth ® ® a počkejte, dokud se na seznamu nalezených neobjeví

Hama Freeman X6

.

Vyberte Hama Freeman X6 a počkejte, dokud se reproduktor nezobrazí jako spojený v nastaveních Bluetooth potvrdí úspěšné spojení.

® koncového zařízení. Akustický signál Všechna funkční tlačítka (kromě (3)) svítí trvale červeně.

• •

Poznámka – Heslo pro Bluetooth ®

Některá koncová zařízení vyžadují pro navázání spojení s jiným zařízením s Bluetooth ® heslo.

Pro spojení s reproduktorem zadejte heslo 0000, pokud vás k tomu vyzve vaše koncové zařízení.

5.2 Automatické připojení Bluetooth ® (po spárování)

• • • • Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth ® Bluetooth ® .

zapnuté a aby byl aktivní Zajistěte, aby se reproduktor nacházel v dosahu Bluetooth ® max. 10 metrů.

Zapněte reproduktor - viz

4.2

Zapnutí/vypnutí

.

Jakmile dojde k automatickému spojení, rozsvítí se všechna funkční tlačítka (kromě spojení.

(3)) trvale červeně.

Akustický signál potvrdí úspěšné • • • • •

Poznámka – Omezené spojení

Po úspěšném prvním spojení reproduktoru s koncovým zařízením probíhá spojení automaticky. Pokud se spojení Bluetooth následující body: ® nenaváže automaticky, zkontrolujte Zkontrolujte v nastavení Bluetooth ® koncového zařízení, zda došlo ke spojení s

Hama Freeman X6

. Pokud ne, zopakujte postup uvedený při prvním spojení Bluetooth ® .

Zkontrolujte, zda jsou koncové zařízení a reproduktor od sebe vzdáleny méně než 10 metrů.

Pokud ne, umístěte obě zařízení blíž k sobě.

Zkontrolujte, zda není dosah ovlivněn překážkami. Pokud ano, umístěte přístroje blíže k sobě.

Zkontrolujte, zda je do reproduktoru zastrčený audio kabel. Pokud ano, vytáhněte ho.

5.3 Přehrávání audia

(přes

audia.

Bluetooth ® )

Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném koncovém zařízení.

Alternativně můžete ovládat přehrávání audia na reproduktoru (pokud to podporuje koncové zařízení).

Stiskněte funkční tlačítko (4) pro spuštění nebo zastavení přehrávání • Stiskněte na delší dobu funkční tlačítko (5) pro přechod na další skladbu.

• • • Stiskněte na delší dobu funkční tlačítko (6) pro přechod na předchozí skladbu.

Stiskněte krátce funkční tlačítko (5) pro zvýšení hlasitosti.

Stiskněte krátce funkční tlačítko (6) pro snížení hlasitosti.

27

5.4 Funkce hlasitého telefonování

Máte možnost používat reproduktor jako handsfree zařízení k vašemu mobilnímu telefonu. Mobilní telefon musí být za tímto účelem spojen s reproduktorem přes Bluetooth ® .

• • Stiskněte jednou funkční tlačítko (4) pro přijetí příchozího hovoru.

Stiskněte a přidržte funkční tlačítko (4) na cca 2 sekundy pro odmítnutí příchozího hovoru.

• Stiskněte během hovoru jednou funkční tlačítko (4) pro ukončení hovoru.

Poznámka – Kvalita hovoru

Abyste zvýšili kvalitu hovoru, buďte během hovoru z mobilního telefonu v blízkosti reproduktoru.

5.5 Funkce selfie/samospoušť

• •

6. Přehrávání audia přes dodaný audio kabel (zástrčka 3,5 mm)

• • • • • Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý.

Připojte mobilní koncové zařízení (MP3 přehrávač, smartphone apod.) do vstupu AUX (9) reproduktoru pomocí dodaného audio kabelu 3,5 mm.

Nastavte hlasitost koncového zařízení na nízkou úroveň.

Zapněte reproduktor - viz

4.2

Zapnutí/vypnutí

. Zazní akustický signál a funkční tlačítko (3) začne modře blikat.

Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném koncovém zařízení.

Stiskněte funkční tlačítko (5) pro zvýšení hlasitosti.

Stiskněte funkční tlačítko snížení hlasitosti.

(6) pro • •

Poznámka

Samospoušť Bluetooth ® samospoušť Bluetooth Bluetooth ® ® podporuje koncové přístroje s funkcí , jako smartphony a tablety, na kterých jsou instalovány operační systémy iOS7 resp.

Android 4.3. nebo novější verze.

Upozorňujeme, že podpora pro závisí na vašem koncovém zařízení.

Standardní aplikace pro kameru u některých koncových zařízení nepodporují funkce Bluetooth ® selfie/samospoušť.

• • Po úspěšném připojení Bluetooth ® otevřete funkci kamery na vašem koncovém přístroji a popř. zvolte požadovanou kameru (čelní nebo zadní kamera).

Stiskněte funkční tlačítko pro aktivaci zvolené funkce záznamu (selfie, foto, video).

(7)

Poznámka

Pozor, navázání spojení Bluetooth ® popsané v bodech 5.1 a 5.2 není možné při připojeném audio kabelu.

7. Kapesní svítilna

Integrovaná LED je koncipována pro použití jako kapesní svítilna.

Tento produkt není vhodný pro osvětlení místností v domácnosti, při používání tohoto produktu v silniční dopravě platí místní předpisy.

Tento produkt zahrnuje kvůli jeho fyzikálním vlastnostem integrované speciální svítidlo. Produkt je velmi odolný vůči otřesům a je možné ho používat při teplotě prostředí až do -25 °C.

Zvláštní funkci kapesní svítilny můžete používat samostatně i při aktivním reproduktoru ( Bluetooth ® , přípojka 3,5 mm).

• Opakovaně mačkejte funkční tlačítko (3) pro přepínání mezi jednotlivými režimy svícení: » Jasné trvalé světlo » Tlumené trvalé světlo » Blikání » Rychlé blikání » SOS » Vypnuto 28

• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko (3) na cca 3 sekundy pro přímé vypnutí svítilny v jakémkoliv režimu.

Upozornění

Nikdy se nedívejte přímo do světelného zdroje a nesviťte přímo do očí ostatním osobám ani zvířatům.

Může dojít k poškození zraku!

8. Montáž Upozornění

• • • Tento produkt není přípustné osvětlení pro jízdní kolo a nelze ho používat jako osvětlení v silničním provozu, a to ani jako náhradní osvětlení.

Při použití výrobku dodržujte platné místní předpisy a zákony silniční dopravy.

Při jízdě s vozidlem nebo sportovním přístrojem neodvracejte svou pozornost od dopravní situace a svého okolí.

• • • • Zavřete svorku a upevněte ji utažením šroubu.

Nasuňte držák na svorku tak, aby zaklapl.

Zamáčkněte reproduktor do držáku.

Můžete vyjmout reproduktor přímo z držáku nebo ho sejmout i s držákem tak, že stisknete odblokování na svorce.

9. Údržba a čištění

• Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

10. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

11. Servis a podpora

Máte otázky k produktu ? Obraťte na na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky) Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com

Poznámka

• • • • Zajistěte, aby při montáži nedošlo k zakrytí, přiskřípnutí nebo k poškození funkce ovládacích prvků, kabelů, potahů, nástrojů atd.

Není vhodné pro upevňování na motorky ani řidítka/rámy jízdních kol z uhlíkového vlákna!

Uvolněte šroub a otevřete svorky, abyste jej mohli upevnit na řidítka.

Příp. uzpůsobte svorku pomocí přiložených vložek z gumy podle průřezu řidítek.

29

12. Technické údaje Bluetooth ® reproduktor Freeman X6

Bluetooth ® technologie Bluetooth ® v3.0

+ EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

Podporované profily Frekvence pro přenos Bluetooth ® Přenosový výkon Bluetooth ® Frekvence Dosah Max. počet připojených zařízení Výkon Napětí při nabíjení Sound System Impedance Zkreslení THD Rozměry: Hmotnost Přípojky Ochranná třída IP Typ Doba nabíjení Provozní doba Celková provozní doba 2,402 GHz ~ 2,480 GHz Max. 4 dBm 160 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

600 mA Mono 4 Ω ≤ 1% 15,5 x 3,9 x 3,9 cm ~ 210 g 3,5 mm zástrčka pro nabíjení 5 V/ 600 mA a vstup AUX IPX 5

Baterie

3.7 V Li-Ion min.: 2150 mAh/ 7.96 Wh ~ 5 h Přes Bluetooth ® : ~ 6 h Přes AUX: ~ 10 h (Při současném provozu dalších funkcí a LED svítilny se odpovídajícím způsobem zkracuje doba provozu.) ~ 2,5 h (připojení Bluetooth a současné trvalé svícení LED svítilny) 30

Typ Světelný tok* Barevná teplota

LED svítilna

1x High End Power LED ~ 350 lm 6000 K Dosvit* Doba svícení* 200 ~ 250 m min ~ 2.5 h max. ~ 5 h (podle provozu LED svítilny a deaktivovaného audio připojení) *Jedná se o průměrné a nominální hodnoty, které se v jednotlivých případech mohou lišit o +/- 15 %. To platí pro baterii ve stavu při dodání ve zcela nabitém stavu.

13. Pokyny k likvidaci Ochrana životního prostředí:

prostředí.

Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního

14. Prohlášení o shodě

Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice 1999/5/ ES. Prohlášení o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/ES najdete na internetových stránkách www.hama.com.

31

Q

Návod na použitie

Ovládacie prvky a indikácie

1.

LED vreckové svietidlo 2.

Mikrofón 3.

4.

5.

6.

Funkčné tlačidlo Funkčné tlačidlo Funkčné tlačidlo Funkčné tlačidlo 7.

Funkčné tlačidlo 8.

9.

reproduktor AUX vstup (audio, nabíjanie) 10. Kryt prípojky Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama.

Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie. Uchovajte tento návod na použitie pre prípadné budúce použitie.

Pokiaľ výrobok predáte, dajte tento návod novému majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

• • • •

2. Obsah balenia

• Bluetooth ® reproduktor Freeman X6 • Nabíjací kábel s pripojením 3,5 mm audiokábel Úchytka na riadidlá Držiak Návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

• Výrobok je určený pre súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.

• • Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kúrenia, iných zdrojov tepla a nevystavujte ho účinkom priameho slnečného žiarenia.

Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

• • • • • • • • • Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.

Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzí uvedených uvedených v technických údajoch.

Nepoužívajte výrobok v prostredí, v ktorom nie je používanie elektronických prístrojov dovolené.

Berte ohľad. Nadmerná hlasitosť môže rušiť alebo poškodiť vaše okolie.

Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.

Akumulátor je pevne inštalovaný a nie je možné ho odstrániť, likvidujte výrobok kompletne podľa zákonných predpisov.

Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Likvidujte obalový materiál okmžite podľa platných miestnych predpisov na likvidáciu odpadov.

Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.

4. Všeobecne

Upozornenie – chránené proti prúdu vody

Tento výrobok je podľa IPX5 zo všetkých strán chránený proti prúdu vody, a je tak vhodný aj na použitie na voľnom priestranstve, v kúpeľni, kuchyni atď.

32

• • Výrobok je chránený iba pri uzatvorenom kryte prípojky (10).

Pokiaľ pripojený kábel (audio, nabíjanie) alebo kryt prípojky (10) nie je úplne zatvorený, ochrana proti prúdu vody nie je zaručená a môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Výrobok nepoužívajte pri silnom daždi, pod vodou, v sprche, pri vodných športoch atď.

4.1 Nabíjanie akumulátorov Výstraha – akumulátor

• • • • Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky s USB prípojkami.

Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky ďalej nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.

Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách.

Pri dlhšom uskladnení akumulátor pravidelne dobíjajte (min.

štvrťročne).

• • • • • Pred prvým použitím reproduktor najprv úplne nabite.

Pripojte dodaný nabíjací kábel k vstupu AUX (9) reproduktora.

Pripojte voľný konektor nabíjacieho kábla do vhodnej USB nabíjačky.

Postupujte pritom podľa návodu na obsluhu použitej USB nabíjačky.

Funkčné tlačidlo (3) začne blikať namodro. Počet bliknutí poskytne informáciu o stave nabitia akumulátora: 1x » 0-25 % kapacita akumulátora 2x » 26-50 % kapacita akumulátora 3x » 51-75 % kapacita akumulátora 4x » 76-100 % kapacita akumulátora Keď je akumulátor úplne nabitý, svieti funkčné tlačidlo (3) trvalo namodro.

Upozornenie – nabíjanie

• • • • Celé nabíjanie trvá cca 5 hodín.

Akumulátor reproduktora je možné nabíjať v zapnutom aj vo vypnutom stave.

Ak je kapacita akumulátora nižšia ako 10 %, zaznie dvojitý zvukový signál. Túto informáciu dostanete iba pri zapnutom reproduktore.

V závislosti od pripojeného koncového zariadenia ( Bluetooth ® ) sa kapacita akumulátora reproduktora zobrazí na ňom..

• Skutočná životnosť akumulátora sa mení podľa používania prístroja, nastavení a podmienok okolia (akumulátory majú obmedzenú životnosť).

4.2 Zapínanie/vypínanie

• Stlačte a podržte funkčné tlačidlo (4) cca 3 sekundy zatlačené, aby ste zapli alebo vypli reproduktor. Zaznie akustický signál a funkčné tlačidlo (3) začne blikať namodro.

Počet bliknutí poskytne informáciu o stave nabitia akumulátora: 1x » 0-25 % kapacita akumulátora 2x » 26-50 % kapacita akumulátora 3x » 51-75 % kapacita akumulátora 4x » 76-100 % kapacita akumulátora • Zvyšné funkčné tlačidlá blikajú načerveno.

Upozornenie – Automatické vypnutie

Berte do úvahy, že sa reproduktor po 30 minútach nečinnosti (žiadna audioreprodukcia/žiadna funkcia Bluetooth ® ) vypne.

33

5.

Bluetooth ® 5.1 Prvé spojenie (párovanie) Bluetooth ® Upozornenie

• • • Skontrolujte, či má vaše koncové mobilné zariadenie (MP3 prehrávač, mobilný telefón atď.) funkciu Bluetooth ® .

Ak nie, môžete reproduktor používať iba na prehrávanie pomocou priloženého audio kábla.

Dosah funkcie osoby, atď.

Bluetooth ® je max.

10 m bez prekážok, ako sú steny, • • • • • • • Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth ® je zapnuté a že je funkcia Bluetooth ® aktivovaná.

Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu Bluetooth ® , teda vo vzdialenosti max. 10 m.

Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.2 Zapnutie/vypnutie

.

Zaznie akustický signál a funkčné tlačidlo načerveno.

(3) začne blikať namodro..

Zvyšné funkčné tlačidlá blikajú Reproduktor hľadá spojenie.

Otvorte na vašom koncovom zariadení Bluetooth Bluetooth ® ® nastavenia a počkajte, kým sa zobrazí zoznam nájdených zariadení

Hama Freeman X6

.

Zvoľte

Hama Freeman X6

a počkajte, kým sa reproduktor v Bluetooth ® nastaveniach vášho koncového zariadenia zobrazí ako spárovaný.

Akustický signál potvrdí úspešné spárovanie.

Všetky funkčné tlačidlá (okrem svietia trvalo načerveno.

(3)) • •

Upozornenie – Bluetooth ® heslo

Niektoré koncové zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia s iným Bluetooth ® zariadením heslo.

Keď vás vaše koncové zariadenie na spojenie s reproduktorom vyzve na zadanie hesla, zadajte 0000.

5.2 Automatické spojenie Bluetooth ® (po uskutočnenom párovaní)

• • • • Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth ® je zapnuté a že je funkcia Bluetooth ® aktivovaná.

Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu Bluetooth ® , teda vo vzdialenosti max. 10 m.

Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.2 Zapnutie/vypnutie

.

Po úspešnom automatickom spojení svietia všetky funkčné tlačidlá (okrem (3)) trvalo načerveno. Akustický signál potvrdí úspešné spárovanie.

• • •

Upozornenie – Spojenie obmedzené

Po úspešnom prvom spojení sa spojenie reproduktora a koncového zariadenia vykoná automaticky. Ak sa Bluetooth skontrolujte nasledovné: ® spojenie neobnoví automaticky, Skontrolujte v Bluetooth ® nastaveniach koncového zariadenia, či existuje spojenie s Hama

Freeman X6

Prvé spojenie s . Ak nie, zopakujte kroky uvedené v časti Bluetooth ® .

Skontrolujte, či sú od seba koncové zariadenie a reproduktor vzdialené najviac 10 m. Ak nie, znížte vzdialenosť medzi zariadeniami.

34

• • Skontrolujte, či nie je dosah obmedzený prekážkami. Ak áno, umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

Skontrolujte, či je audio kábel na reproduktore zapojený. Ak áno, odstráňte ho.

5.3 Audio prehrávanie (cez

Bluetooth

zariadením).

prehrávanie.

® )

Spustite a nastavte príslušne audio prehrávanie na pripojenom koncovom zariadení. Alternatívne sa dá audio prehrávanie riadiť tiež z reproduktora (pokiaľ je podporované pripojeným Stlačte funkčné tlačidlo (4), aby ste spustili alebo zastavili audio • Stlačte dlho funkčné tlačidlo (5), ak chcete prejsť na nasledujúci titul.

• • • Stlačte dlho funkčné tlačidlo ak chcete prejsť na predchádzajúci titul.

(6), Stlačte krátko funkčné tlačidlo ak chcete zvýšiť hlasitosť.

Stlačte krátko funkčné tlačidlo ak chcete znížiť hlasitosť.

(5), (6),

5.4 Funkcia hlasného telefonovania

Reproduktor možno použiť ako handsfree pre váš mobilný telefón. Mobilný telefón musí byť spojený s reproduktorom pomocou Bluetooth ® .

• • • Na prijatie hovoru stlačte raz funkčné tlačidlo (4).

Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte a podržte funkčné tlačidlo (4) na cca 2 sekundy.

Počas rozhovoru stlačte raz funkčné tlačidlo (4), aby ste ukončili hovor.

Upozornenie – kvalita hovoru

Na zvýšenie kvality hovoru dbajte na to, aby sa váš mobilný telefón počas hovoru nachádzal blízko reproduktora.

5.5 Selfie spúšť/ diaľková spúšť Upozornenie

• • Bluetooth ® diaľková spúšť podporuje koncové zariadenia kompatibilné s novšie verzie.

Bluetooth spúšte kompatibilnej s ® ako sú smartfóny a tablety, na ktorých sú nainštalované operačné systémy iOS7 resp. Android 4.3 alebo Uvedomte si, že podpora diaľkovej Bluetooth ® závisí od vášho koncového zariadenia.

Štandardné aplikácie pre kameru niektorých koncových zariadení nepodporujú selfie/ diaľkovú spúšť kompatibilnú s Bluetooth ® .

• • Po úspešnom nadviazaní spojenia a Bluetooth ® otvorte funkciu kamery na vašom koncovom zariadení a zvoľte si prípadne požadovanú kameru (predná a zadná kamera).

Stlačte funkčné tlačidlo spustenie zvolenej funkcie snímania (selfie, foto, video).

(7) na • •

6. Audioreprodukcia cez priložený audio kábel (3,5 mm jack)

• • • • • • Uistite sa, že je reproduktor vypnutý.

Mobilné koncové zariadenie (prehrávač MP3, smartfón atď.) a vstup AUX reproduktora (9) pripojte pomocou priloženého 3,5 mm audio kábla.

Hlasitosť koncového zariadenia nastavte na nízku úroveň.

Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.2 Zapnutie/vypnutie

.

Zaznie akustický signál a funkčné tlačidlo (3) začne blikať namodro.

Spustite a príslušne nastavte audio prehrávanie na pripojenom koncovom zariadení.

Na zvýšenie hlasitosti stlačte funkčné tlačidlo (5).

Na zníženie hlasitosti stlačte funkčné tlačidlo (6).

35

Upozornenie

Nastavenie spojenia Bluetooth ® popísaného v bodoch 5.1 a 5.2 pri zastrčenom audio kábli nie je možné.

7. Vreckové svietidlo

Integrovaná LED dióda je určená na použitie ako vreckové svietidlo.

Tento výrobok nie je určený na osvetľovanie priestorov v domácnosti, pri použití výrobku v cestnej premávke platia vnútroštátne predpisy.

Tento výrobok má z dôvodu svojich fyzikálnych vlastností integrovanú špeciálnu lampu. Výrobok je obzvlášť odolný proti vibráciám a môže sa používať pri teplote okolia až -25°C.

Osobitnú funkciu vreckového svietidla môžete využívať nielen jednotlivo, ale aj pri aktívnom reproduktore ( Bluetooth ® , 3,5 mm západka).

• Opakovane stláčajte funkčné tlačidlo (3), aby ste striedali medzi rozličnými režimami svietenia: » Jasné trvalé svetlo » Tmavšie trvalé svetlo » Blikanie » Rýchlejšie blikanie » SOS » Vypnuté • Stlačte funkčné tlačidlo na 3 sekundy ho podržte zatlačené, aby sa vreckové svietidlo mohlo v každom režime svietenia priamo vypnúť.

(3) a cca

Výstraha

Neblikajte nikdy priamo do zdroja svetla a nemierte jej svetelným lúčom priamo do očí iných osôb alebo zvierat. Možné poškodenie očí!

8. Montáž

• • •

Výstraha

Tento výrobok nie je prípustným osvetlením na bicykel a nesmie sa - ani ako náhradné riešenie používať ako osvetlenie v cestnej premávke.

Pri používaní výrobku dodržiavajte miestne predpisy a zákony platné pre cestnú premávku.

Počas jazdy s motorovým vozidlom alebo športovým zariadením sa nenechajte rozptýliť výrobkom a dbajte na dopravnú situáciu a okolné prostredie.

Upozornenie

• • Ubezpečte sa, že montážou nie sú žiadne ovládacie prvky, káble, priechody, nástroje zakryté, zovreté alebo funkčne obmedzené.

Nie je vhodné na pripevnenie na motocykloch alebo riadidlách/ ráme bicykla z uhlíka!

• • • • • • Uvoľnite skrutku, aby sa otvorila úchytka a mohla sa upevniť na riadidlách.

Prípadne úchytku prispôsobte priemeru riadidiel pomocou priložených podkladových gumičiek.

Úchytku uzavrite a zafixujte je pevným dotiahnutím skrutky.

Držiak nasúvajte na príchytku dovtedy, kým tento nezapadne.

Reproduktor zatlačte do držiaka.

Reproduktor môžete z držiaka priamo vybrať alebo ho stlačením odblokovania na úchytke spolu s držiakom sňať.

36

9. Údržba a starostlivosť

• Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

10. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/ nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

11. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.) Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

37

12. Technické údaje Bluetooth ® reproduktor Freeman X6

Bluetooth ® technológia Podporované profily Frekvencia pre prenosy Bluetooth ® Prenosový výkon Bluetooth ® Frekvencia Dosah Max. spojené zariadenia Výkon Nabíjacie napätie Zvukový systém Impedancia Skreslenie THD Rozmery Hmotnosť Prípojky Druh krytia IP Typ Čas nabíjania Prevádzková doba Celková doba prevádzky Bluetooth ® v3.0

+ EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2,402 GHz ~ 2,480 GHz Max. 4 dBm 160 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

Mono 4 Ω 600 mA ≤ 1% 15,5 x 3,9 x 3,9 cm ~ 210 g 3,5 mm Plug pre 5 V/ 600 mA funkciu nabíjania a vstup AUX IPX 5

Akumulátor

3.7 V Li-Ion min.: 2150 mAh/ 7.96 Wh ~ 5 h cez Bluetooth prevádzky!) ® : ~ 6 h cez AUX: ~ 10 h (Pri súbežnej prevádzke ďalších funkcií ako aj LED sa adekvátne zredukuje doba ~ 2,5 h (Spojenie cez Bluetooth ® so súbežným trvalým svietením LED svietidla) 38

Typ Svetelný tok* Teplota farby

LED-Leuchte

1x High End Power LED ~ 350 lm 6000 K Dosvit* Doba svietenia* 200 ~ 250 m min ~ 2.5 h max. ~ 5 h (podľa prevádzky LED diódy a deaktivovanému audiospojeniu) *Ide tu o priemerné a číselné hodnoty, ktoré sa v jednotlivom prípade môžu odlišovať o +/- 15 %. Toto platí pre akumulátory v stave pri ich vyexpedovaní, v kompletne nabitom stave.

13. Pokyny pre likvidáciu Ochrana životného prostredia:

Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené.

Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

14. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že tento prístroj zodpovedá základným požiadavkám a ostatným relevantným ustanoveniam Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode podľa smernice R&TTE 99/5/ES si môžete pozrieť na adrese www.hama.com.

39

B

Работна инструкция

Елементи за обслужване и индикации

1.

Светодиод на джобното фенерче 2.

Микрофон 3.

4.

5.

6.

Функционален бутон Функционален бутон Функционален бутон Функционален бутон 7.

Функционален бутон 8.

9.

Тонколона AUX вход (аудио, зареждане) 10. Капаче на извода Благодарим Ви, че избрахте продукт Hama.

Отделете време и прочетете инструкциите и информацията.

Моля, запазете инструкциите на сигурно място за бъдещи справки.

Ако продавате устройството, моля, предайте тези инструкции на новия собственик.

1. Обяснение на предупредителните символи и указания Вниманив

Използват се за обозначаване на указания за безопасност или за насочване на вниманието към особени опасности и рискове.

Забележка

Използват се за допълнително обозначаване на информация или важни указания.

• • • • •

2. Съдържание на опаковката

• Bluetooth ® стерео тонколони Freeman X6 Кабел за зареждане 3,5мм аудио кабел Скоба за кормилен лост Държач Това ръководство за обслужване

3. Забележки за безопасност

• Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба.

• • Не използвайте продукта в непосредствена близост до отоплителни уреди, други източници на топлина или на директна слънчева светлина.

Подобно на всички електрически продукти този продукт не бива да попада в ръцете на деца!

• • • • • • • • • Не позволявайте на продукта да пада и не го излагайте на силни вибрации.

Не използвайте продукта извън неговите граници на мощността, посочени в техническите данни.

Не използвайте продукта в зони, в които не са разрешени електронни продукти.

Обърнете внимание. Голямата сила на звука може да причини смущения или да навреди на Вашата околна среда.

Не отваряй продукта и при повреда не продължавай да го използваш.

Батерията е неподвижно вградена и не може да се маха, изхвърлете продукта като цяло според законовите разпоредби.

Задължително дръжте малките деца далече от опаковъчния материал, има опасност от задушаване.

Изхвърлете опаковъчния материал веднага съгласно действащите на място разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на всякакви гаранционни претенции.

40

4. Общи указания

• • •

Забележка – Защита срещу водна струя

Този продукт, съгласно степен на защита IPX5 е защитен от водна струя от всички посоки и съответно подходящ за експлоатация на открито, в баня, кухня и т.н.

Защитата е гарантирана само при затворено капаче на извода (10). Когато е свързан кабел (аудио, за зареждане) или капачето на извода (10) не е плътно затворено, не е гарантирана защитата от водна струя и уредът може да се повреди.

Не използвайте продукта при силен дъжд, под вода, под душа, при водни спортове и т.н.

4.1 Зареждане на акумулаторните батерии

• • • •

Предупреждение – акумулаторни батерии

Използвайте само подходящи зарядни устройства с USB изводи за зареждане.

По принцип не използвайте дефектни зарядни устройства или USB изводи и не се опитвайте да ги поправяте.

Избягвайте съхранение, зареждане и употреба при екстремни температури.

При дълготрайно съхранение презареждайте редовно (поне веднъж на три месеца).

• • Преди първото въвеждане в експлоатация заредете тонколоната напълно.

Включете доставения кабел за зареждане в AUX входа (9) на тонколоната.

• • Свържете свободния щекер на кабела за зареждане към пригодено USB зарядно устройство. За целта съблюдавайте ръководството за обслужване на използваното USB зарядно устройство.

Функционалният бутон (3) започва да мига в синьо. Броят мигвания дава информация за статуса на зареждане на акумулаторната батерия: 1x » 0-25 % капацитет на акумулаторната батерия 2x » 26-50 % капацитет на акумулаторната батерия 3x » 51-75 % капацитет на акумулаторната батерия 4x » 76-100 % капацитет на акумулаторната батерия Ако акумулаторната батерия е напълно заредена, функционалният бутон (3) свети постоянно в синьо.

Указание – процес на зареждане

• • • • Целият процес на зареждане трае около 5 часа.

Акумулаторната батерия на тонколоната може да се зарежда както във включено, така и в изключено състояние.

Когато капацитетът на акумулаторната батерия е по-нисък от 10%, се чува двустепенен акустичен сигнал.

Тази информация ще получите само при включена тонколона.

В зависимост от свързаното крайно устройство ( Bluetooth ® ), на същото се показва капацитетът на акумулаторната батерия на тонколоната.

• Продължителността на работа на акумулаторните батерии може да варира според експлоатацията на устройството, настройките и условията на околната среда (акумулаторните батерии имат ограничен живот на работа).

41

4.2 Включване/изключване

• Натиснете и задръжте функционалния бутон (4) за ок. 3 секунди, за да включите/ изключите тонколоната. Чува се звуков сигнал и функционалният бутон (3) започва да мига в синьо.

Броят мигвания дава информация за статуса на зареждане на акумулаторната батерия: 1x » 0-25 % капацитет на акумулаторната батерия 2x » 26-50 % капацитет на акумулаторната батерия 3x » 51-75 % капацитет на акумулаторната батерия 4x » 76-100 % капацитет на акумулаторната батерия Останалите функционални бутони мигат в червено.

Забележка – автоматично изключване

Обърнете внимание, че ако не бъде предприето действие (не бъде включено аудиовъзпроизвеждане/ Bluetooth ® ), тонколоната се изключва след 10 минути.

5.

Bluetooth ® 5.1 Първоначално Bluetooth ® свързване (Pairing) Забележка

• • • Проверете дали вашето мобилно крайно устройство (MP3-плейър, мобилен телефон и т.н.) поддържа Bluetooth ® .

Ако не поддържа, може да използвате тонколоната за възпроизвеждане само чрез прилежащия аудио кабел.

Обърнете внимание, че обсега на Bluetooth хора и т.н.

® е макс. 10 метра, без препятствия като стени, 42 • • • • • • • Уверете се, че вашият поддържащ Bluetooth ® уред е включен и функцията Bluetooth ® е активирана.

Уверете се, че тонколоната се намира в Bluetooth ® обсега на макс.

10 метра.

Включете тонколоната, както е описано в

4.2

Описание

Включване/изключване

– Вкл.

Чува се звуков сигнал и функционалният бутон (3) започва да мига в синьо.

Останалите функционални бутони мигат в червено.

Тонколоната търси връзка.

На вашия уред отворете листата на намерените устройства се покаже

Freeman X6

.

Bluetooth Bluetooth

Hama

® ® настройките и изчакайте, докато на Изберете

Hama Freeman X6

показана като свързана в и изчакайте, докато тонколоната бъде Bluetooth ® настройките на Вашето крайно устройство. Успешното свързване бива потвърдено с акустичен сигнал.

Всички функционални бутони (освен (3)) светят постоянно в червено.

• •

Забележка – Bluetooth ® парола

Някои крайни устройства се нуждаят от парола при настройването на връзката с друго Bluetooth ® устройство.

За свързването с тонколоната въведете паролата 0000, когато бъдете подканени да я въведете от Вашето крайно устройство.

5.2 Автоматично

• •

Bluetooth свързване (след вече успешен Pairing) ®

Уверете се, че вашият поддържащ Bluetooth ® уред е включен и функцията Bluetooth ® е активирана.

Уверете се, че тонколоната се намира в Bluetooth ® обсега на макс.

10 метра.

• • Включете тонколоната както е описано в

4.2

Описание

Включване/изключване

– Вкл.

След последващо автоматично свързване всички функционални бутони (освен акустичен сигнал.

(3)) светят постоянно в червено. Успешното свързване бива потвърдено с

Забележка – Връзка нарушена

• • • • • След успешно първоначално свързване на тонколоната и крайното устройството отсега нататък свързването се извършва автоматично.

Ако Bluetooth ® връзката не се възстановява автоматично, проверете следните точки: В Bluetooth дали ® настройките на крайното устройство проверете

Hama Freeman X6

свързана. Когато не е, повторете посочените стъпи под е Bluetooth ® първоначално свързване.

Проверете дали крайното устройство и тонколоната са отдалечени на по-малко от 10 метра едно от друго. Когато не е, намалете разстоянието между уредите.

Проверете дали има препятствия, които пречат на обсега. Когато има, поставете устройствата по-близо едно до друго.

Проверете дали аудио кабела е включен в тонколоната. Когато е, извадете кабела.

5.3 Аудиовързпроизведане (през Bluetooth ® )

Стартирайте и управлявайте аудиовъзпроизвеждането съответно на свързаното крайно устройство.

Можете алтернативно да управлявате аудиовъзпроизвеждането и от тонколоната (ако функцията е поддържана от свързаното устройство).

• • • • • Натиснете функционалния бутон (4), за да стартирате или спрете аудиовъзпроизвеждането.

Натиснете функционалния бутон (5), за да прескочите на следващата песен.

Натиснете функционалния бутон (6), за да прескочите на предходната песен.

Натиснете за кратко функционалния бутон (5), за да увеличите силата на звука.

Натиснете за кратко функционалния бутон (6), за да намалите силата на звука.

5.4 Функция „Свободни ръце“

Съществува възможността да използвате тонколоната като разговорна система „Свободни ръце“.

За тази функция мобилния телефон трябва да е свързан през Bluetooth ® с тонколоната.

• Натиснете един път функционалния бутон (4), за да приемете входящо повикване.

• • Натиснете и задръжте функционалния бутон около 2 секунди, за да отхвърлите входящо повикване.

(4) за По време на разговора натиснете един път функционалния бутон (4), за да прекратите разговора.

Забележка – качество на разговора

Обърнете внимание, че по време на разговора трябва да се намирате с вашия мобилен телефон в близост до тонколоната, за да повишите качеството на разговора.

43

5.5 Дистанционно задействане / самоснимане (селфи) Забележка

• • Bluetooth ® дистанционното поддържа крайни устройства, разполагащи с Bluetooth или по-нови версии.

Имайте предвид, че поддържането на ® , като смартфони и таблети, на които са инсталирани операционни системи iOS7 респ. Android 4.3.

Bluetooth крайно устройство.

® дистанционно зависи от Вашето Стандартните приложения на камерата на някои крайни устройства не поддържат Bluetooth ® дистанционно задействане / самоснимане.

• • След успешно Bluetooth ® свързване отворете функцията „камера“ на Вашето крайно устройство и изберете съотв. желаната камера (предна или задна камера).

Натиснете функционалния бутон (7), за да задействате избраната функция на заснемане (селфи, снимка, видео).

6. Аудиовъзпроизвеждане през прилежащия аудио кабел (3.5мм комуникационен жак)

• • • • Уверете се, че тонколоната е изключена.

Свържете вашето мобилно устройство (MP3 плейър, смартфон и т.н.) и AUX входа (9) на тонколоната чрез прилежащия 3,5мм аудио кабел.

Настройте силата на звука на вашето крайно устройство на най-ниското ниво.

Включете тонколоната, както е описано в

4.1

Описание

Включване/изключване

– Вкл.

Забележка

Обърнете внимание, че настройването на описаната в 5.1. и 5.2.

кабел.

Bluetooth ® връзка не е възможно при включен аудио

7. Джобно фенерче

Интегрираната LED крушка е предвидена за употреба като джобно фенерче.

Продуктът не е подходящ за осветяване на помещения в домакинството, при експлоатацията му в движението по пътищата важат националните разпоредби Благодарение нафизическите й характеристики продуктът разполага с интегрирана специализирана лампа.

Продуктът е особено устойчив на вибрации и може да се използва при температура на околната среда до – 25°C.

Специалната функция на джобното фенерче можете да използвате както самостоятелно, така и при активна тонколона ( Bluetooth ® , 3.5мм жак).

• Натискайте многократно функционалния бутон (3), за да превключвате между различните светлинни режими. Ярка постоянна светлина: » Ярка постоянна светлина » По-заглушена постоянна светлина » Мигане » Бързо премигване » SOS » Изкл • Натиснете и задръжте функционалния бутон (3) за ок.

3 секунди, за да изключите директно джобното фенерче във всеки един светлинен режим.

44

Предупреждение

Никога не поглеждайте директно в източника на светлина и не насочвайте светлинния лъч директно към очите на други хора или животни.

Съществува опасност за увреда на очите!

8. Монтаж

• • •

Предупреждение

Този продукт не е допустим да се използва за велосипедни светлини и не трябва да се използва - дори и като заместител - за осветление на пътя.

При употреба на продукта в движението по пътищата важат разпоредбите на StVZO.

По време на пътуването с МПС или спортен уред не разрешавайте да бъдете отклонявани от Вашия продукт и внимавайте за положението при движение и Вашата околна среда.

Забележка

• • • Уверете се, че чрез монтажа никой от управляващите/ обслужващите елементи, кабели, ..., инструменти и др.

не е скрит, прищипан или с нарушена функция.

Hе е подходящо за монтиране на мотоциклети или на велосипедно кормило/рамка от карбон!

Разхлабете винта, за да можете да отворите скобите и да закрепите/ затегнете към кормилния лост.

• • • • • Съотв. нагласете скобата посредством приложените гумени подложки към диаметъра на кормилния лост.

Затворете скобата и я фиксирайте чрез затягане на винта.

Плъзнете държача към скобата, докато щракне.

Натиснете тонколоната в държача.

Можете да извадите тонколоната директно от държача или чрез натискане на освобождаващия елемент на скобата да я освободите заедно с държача.

9. Техническо обслужване и поддръжка

• Почиствайте този продукт само с леко навлажнена кърпа, която не пуска власинки, и не използвайте агресивни почистващи препарати.

10. Изключване на гаранция

Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

11. Сервиз и съпорт

За въпроси във връзка с продукта се обърни към отдела за консултация за продукти на Хама.

Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115 (немски/английски) Допълнителна информация за съпорт ще намерите тук: www.hama.com

45

12. Технически данни Стерео тонколони Freeman X6 Bluetooth ®

Bluetooth ® технология Bluetooth ® v3.0

+ EDR Class II Поддържани профили A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

Честота за Bluetooth ® трансферите 2,402 GHz ~ 2,480 GHz Bluetooth ® мощност на трансферите Макс. 4 dBm Честота Обсег Макс. свързани уреди Мощност Напрежение на зареждане Озвучителна система Импеданс 160 Hz – 20 kHz < 10 м 8 2 x 5 W 2 x 3 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

Стерео 4 Ω 600 mA Изкривяване THD Размери ≤ 1% 15,5 x 3,9 x 3,9 см Тегло Изводи IP оценка (защита от проникване) Тип Време за зареждане Време на работа Общо - Време на работа ~ 210 г 3.5 мм Plug за 5 V/ 600 mA функция за зареждане и AUX вход IPX 5

Акумулаторна батерия

3.7 V Li-Ion min.: 2150 mAh/ 7.96 Wh ~ 6 – 7 ч през Bluetooth ® : ~ 6 ч през AUX: ~ 10 ч (При едновременна експлоатация на други функции, както и на светодиода, времето на работа намалява съответно!) ~ 2,5 ч ( Bluetooth ® връзка с едновременно постоянно включен светодиод) 46

Тип Светлинен поток* Цветна температура

LED лампа

1x High End Power LED ~ 350 lm 6000 K Диапазон на осветеност* Продължителност на светене* 200 ~ 250 m мин. ~ 2.5 ч макс. ~ 5 ч (според експлоатацията на светодиода и деактивирана аудио връзка) *Посочени са средни и статистически стойности, които в отделните случаи могат да варират с +/- 15 %. Това важи за съдържащата се в доставката акумулаторна батерия, в напълно заредено състояние.

13. Указания за изхвърляне Указание относно защитата на околната среда:

От момента на прилагането на европейските директиви 2002/96/EО и 2006/66/EО в националното право на съответните страни важи следното: Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на тяхната дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект. Подробностите по въпроса са регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна среда.

14. Декларация за съответствие

С настоящото Hama GmbH & Co. KG декларира, че уредът съответства на основните изисквания и другите важни разпоредби на директива 1999/5/EО. Декларация за съответствие съгласно R&TTE Директива 99/5/EО ще намерите на www.hama.com

47

H

Használati útmutató

Kezelőelemek és kijelzők

1.

Zseblámpa LED 2.

Mikrofon 3.

4.

5.

6.

Funkciógomb Funkciógomb Funkciógomb Funkciógomb 7.

Funkciógomb 8.

9.

Hangszóró AUX-bemenet (audio, töltés) 10. Csatlakozófedél Köszönjuk, hogy ezt a Hama terméket választotta!

Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja.

Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

• • • •

2. A csomag tartalma

• Freeman X6 Bluetooth ® hangszóró • Töltőkábel 3,5 mm-es audio kábel Csíptető kerékpárkormányhoz Tartó Ez a használati útmutató

3. Biztonsági előírások

• A termék a magánháztartási, nem üzleti célú alkalmazásra készül.

• • A terméket ne használja a fűtés és egyéb hőforrások közelében, vagy közvetlen napsütésnek kitéve.

Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

• • • • • • • • • Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.

Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.

Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek nincsenek megengedve.

Legyen tekintettel környezetére. A nagy hangerő zavarhatja vagy károsíthatja környezetét.

Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.

Az akkumulátor állandó beszerelésű és nem távolítható el, ezért a terméket egyben, a jogszabályi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.

Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.

Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.

Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

48

4. Általános

• • •

Megjegyzés – Vízsugár ellen védett

Ez a termék IPX5 szerint alacsony nyomású vízsugár ellen, minden irányból védett, így alkalmas kültéri, fürdőszobai, konyhai stb.

használatra.

A védelem kizárólag zárt csatlakozófedél (10) mellett biztosított. Amennyiben kábel (audio, töltőkábel) van csatlakoztatva, vagy a csatlakozófedél (10) nincs megfelelően lezárva, a vízsugár elleni védelem nem biztosított, és a készülék károsodhat.

Ne használja a terméket heves esőben, víz alatt, zuhanyzás közben, vízi sportoknál stb.

4.1 Az akkumulátor feltöltése

• • • •

Figyelmeztetés – akkumulátor

A töltéshez kizárólag megfelelő USB-csatlakozós töltőkészüléket használjon.

A meghibásodott töltőkészülékeket és USB csatlakozókat ne használja tovább, és ne próbálja megjavítani őket.

Kerülje a tárolást, töltést és használatot extrém hőmérsékleteken.

Hosszabb tárolás esetén rendszeresen (min. negyedévente) töltse a terméket.

• • • Első használat előtt először töltse fel teljesen a hangszórót.

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a hangszóró AUX-bemenetére (9).

Csatlakoztassa a töltőkábel szabad csatlakozódugóját megfelelő USB töltőkészülékre. Ehhez kapcsolódóan olvassa el az USB töltőkészülék használati útmutatóját.

• • A funkciógomb tájékoztatást: (3) kéken kezd villogni. A felvillanások száma az akkumulátor töltöttségi állapotáról ad 1x » 0-25 % töltöttség 2x » 26-50 % töltöttség 3x » 51-75 % töltöttség 4x » 76-100 % töltöttség Amennyiben az akkumulátor teljesen fel van töltve, a funkciógomb (3) folyamatosan kék színnel világít.

Megjegyzés – töltési folyamat

• • • • A teljes feltöltés 5 órát vesz igénybe.

A hangszóró akkumulátora ki- és bekapcsolt állapotban is tölthető.

Ha az akkumulátor kapacitása 10% alá esik, dupla hangjelzés hallható. Ez az információ csak bekapcsolt hangszóró mellett érhető el.

A csatlakoztatott eszköz ( Bluetooth ® ) függvényében a hangszóró akkumulátorának kapacitása így ellenőrizhető.

• Az akkumulátor tényleges üzemideje a készülék használatától, a beállításoktól és a környezeti feltételektől függ (az akkumulátorok élettartama korlátozott).

4.2 Be-/kikapcsolás

• A hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a funkciógombot (4) kb. 3 másodpercig. Hangjelzés hallható, és a funkciógomb (3) kék színnel villogni kezd. A felvillanások száma az akkumulátor töltöttségi állapotáról ad tájékoztatást: 1x » 0-25 % töltöttség 2x » 26-50 % töltöttség 3x » 51-75 % töltöttség 4x » 76-100 % töltöttség • A többi funkciógomb pirosan villog.

49

5.

Megjegyzés – automatikus kikapcsolás

Vegye figyelembe, hogy a hangszóró 30 perc tétlenség után (nincs hanglejátszás/nincs Bluetooth

Bluetooth

®

®

funkció) kikapcsol.

5.1 Első Bluetooth ® (párosítás) kapcsolat Megjegyzés

• • • Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz (MP3-lejátszó, mobiltelefon stb.) alkalmas-e Bluetooth ® kapcsolatra.

Ha nem, a hangszórót csak a mellékelt audio kábellel használhatja hanglejátszáshoz.

Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth nélkül.

® hatótávolsága maximum 10 méter akadályok, például falak, személyek stb.

• • • • • • Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth ® képes eszköz be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth ® aktiválva van-e.

Győződjön meg róla, hogy a hangszóró a Bluetooth ® hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül van.

Kapcsolja be a hangszórót - a

4.2 Be-/ kikapcsolás

részben leírtak szerint.

Hangjelzés hallható, és a funkciógomb (3) kék színnel villogni kezd. . A többi funkciógomb pirosan villog A hangszóró ekkor kapcsolatot keres.

Nyissa meg eszközén a Bluetooth ® Bluetooth ® beállításait, és várjon, amíg a talált eszközök listán megjelenik a

Hama Freeman X6

.

Válassza ki a

Hama Freeman X6

-et, és várjon, amíg a hangszóró csatlakozottként jelenik meg az eszköz Bluetooth létrejött.

® beállításaiban. Hangjelzés erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen 50 • Mindegyik funkciógomb (kivéve (3)) folyamatosan piros színnel világít.

Megjegyzés – jelszó Bluetooth ®

• • Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk, amikor az eszközt egy másik Bluetooth ® eszközhöz csatlakoztatjuk.

A hangszóró csatlakoztatásához írja be a 0000 jelszót, amikor az eszköz a jelszó megadására szólítja fel.

5.2 Automatikus követően) Bluetooth ® kapcsolat (sikeres párosítást

• • • • Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth ® képes eszköz be van-e kapcsolva, és hogy a aktiválva van-e.

Bluetooth ® Győződjön meg róla, hogy a hangszóró a Bluetooth ® hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül van.

Kapcsolja be a hangszórót - a

4.2 Be-/ kikapcsolás

részben leírtak szerint.

Sikeres csatlakozást követően mindegyik funkciógomb (kivéve (3)) folyamatosan piros színnel világít Hangjelzés erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.

• •

Megjegyzés – Korlátozott kapcsolat

A hangszóró és az eszköz sikeres első kapcsolódását követően a csatlakozás automatikusan történik. Ha a Bluetooth következő pontokat: ® kapcsolat nem jön létre ismét automatikusan, ellenőrizze a Ellenőrizze az eszköz Bluetooth ® beállításaiban, hogy a Hama Freeman X6 csatlakoztatva van-e.

Ha nem, ismételje meg az első Bluetooth ® kapcsolat részben leírt lépéseket.

• • • Ellenőrizze, hogy az eszköz és a hangszóró közötti távolság 10 méternél kevesebb-e. Ha nem, csökkentse az eszközök távolságát.

Ellenőrizze, hogy akadályok korlátozzák-e a hatótávolságot.

Ha igen, helyezze az eszközöket közelebb egymáshoz.

Ellenőrizze, hogy az audio kábel csatlakoztatva van-e a hangszóróhoz. Ha igen, távolítsa el.

5.3 Hanglejátszás ( Bluetooth ® on keresztül)

Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a csatlakoztatott eszközön. Alternatív megoldásként a hanglejátszást a hangszóróról is irányíthatja (amennyiben az eszköz ezt támogatja).

• Nyomja meg a funkciógombot (4) a hanglejátszás elindításához vagy megállításához.

• • • • Nyomja meg hosszan a funkciógombot (5), ha a következő dalra szeretne ugrani.

Nyomja meg hosszan a funkciógombot (6), ha az előző dalra szeretne ugrani.

Nyomja meg röviden a funkciógombot (5) a hangerő növeléséhez.

Nyomja meg röviden a funkciógombot (6) a hangerő csökkentéséhez.

5.4 Kihangosító funkció

Lehetőség van arra, hogy a hangszórót mobiltelefonja kihangosításához használja. A funkció használatához a mobiltelefonnak • Bluetooth ® on keresztül kapcsolódnia kell a hangszóróhoz.

Nyomja meg egyszer a funkciógombot (4) a bejövő hívás fogadásához.

• • Tartsa nyomva a funkciógombot (4) kb. 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.

Nyomja le a beszélgetés közben egyszer a funkciógombot (4) a hívás befejezéséhez.

Megjegyzés – a hívás minősége

A minél jobb hangminőség érdekében ügyeljen arra, hogy a hívás közben mobiltelefonjával a hangszóró közelében legyen.

5.5 Szelfi- / távkioldó Megjegyzés

• • • • A Bluetooth ® távkioldó Bluetooth ® -képes eszközöket támogat, például okostelefonokat és táblagépeket, amelyeken legalább iOS7, illetve Android 4.3 operációs rendszer vagy ezek újabb verziója van telepítve.

Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth ® távkioldó támogatása az eszközétől függ.

Egyes eszközök szokványos kameralkalmazásai nem támogatják a Bluetooth ® szelfi-/ távkioldót.

A Bluetooth ® -kapcsolat sikeres létrejötte után nyissa meg az eszköze kamerafunkcióját, és adott esetben válassza ki a kívánt kamerát (elő- vagy hátlapi kamera).

Nyomja meg a funkciógombot a kiválasztott felvételi funkció (szelfi, fotó, videó) kioldásához.

(7)

6. Hanglejátszás a mellékelt audio kábellel (3,5 mm-es jack)

• • • • • Győződjön meg róla, hogy a hangszóró ki van kapcsolva.

Kösse össze a mobil eszközt (MP3-lejátszó, okostelefon stb.) és a hangszórót az AUX-bemenetet (9) használva a mellékelt 3,5 mm-es audio kábel (5) segítségével.

Állítsa az eszköz hangerejét alacsony szintre.

Kapcsolja be a hangszórót - a

4.2 Be-/ kikapcsolás

részben leírtak szerint.

Hangjelzés hallható, és a funkciógomb (3) kék színnel villogni kezd.

51

• • • Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a csatlakoztatott eszközön.

Nyomja meg a funkciógombot a hangerő növeléséhez.

Nyomja meg a funkciógombot a hangerő csökkentéséhez.

(5) (6)

Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy a 5.1 és a 5.2 részben leírtak szerinti Bluetooth csatlakoztatott audio kábel mellett.

® kapcsolat létrehozása nem lehetséges

7. Zseblámpa

A beépített LED csak zseblámpaként használható.

Ez a termék nem alkalmas helyiségek megvilágítására a háztartásban. A termék forgalomban történő használatára a nemzeti szabályok vonatkoznak Ez a termék a fizikai tulajdonságai alapján egy speciális lámpával van felszerelve. A termék különösen ellenálló a rezgéssel szemben, és akár –25 °C-os környezeti hőmérséklet mellett is használható.

A zseblámpa mint speciális funkció önmagában és aktív hangszóró ( • Bluetooth » SOS ® » Villogás , 3,5 mm-es jack) mellett is használható.

Nyomja meg ismételten a funkciógombot » Gyors villogás » Nem világít (3) a különböző világítási módok közötti váltáshoz: » Világos folyamatos fény » Sötétebb folyamatos fény • Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot (3) kb. 3 másodpercig a zseblámpa bármely világítási módból történő közvetlen kikapcsolásához.

Figyelmeztetés

• Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, és ne irányítsa követlenül más személyek vagy állatok szemébe. Szemkárosodást okozhat!

8. Szerelés

• • •

Figyelmeztetés

Ez a termék nem engedélyezett kerékpár-világítás, és nem használható – még csere céljából sem – közúti forgalomban világításként.

A termék alkalmazása során vegye figyelembe a közúti közlekedésre vonatkozó helyi előírásokat és jogszabályokat.

Gépjárművön vagy sporteszközön haladva ne hagyja figyelmét elterelni a termék által és ügyeljen a forgalmi helyzetre, valamint környezetére.

Megjegyzés

• • • • • Ügyeljen arra, hogy ne fedjen le, csípjen be vagy korlátozzon funkciójában kezelőelemeket, kábeleket, szerelvényeket, műszereket stb. a szerelés következtében.

Nem lehet motorkerékpárra vagy szénacélból készült kerékpárkormányra/-keretre szerelni!

Lazítsa meg a csavart a csíptető felnyitásához és a kormányra történő rögzítéséhez.

Adott esetben illessze a csíptetőt a mellékelt gumialátétekkel a kerékpárkormányra annak átmérőjének megfelelően.

Csukja össze a csíptetőt, és rögzítse a csavarok meghúzásával.

52

• • • Csúsztassa a tartót a bilincsre kattanásig.

Nyomja bele a hangszórót a tartóba.

A hangszórót kiveheti közvetlenül a tartóból, vagy a kiloldógomb megnyomásával a tartóval együtt is leveheti.

9. Karbantartás és ápolás

• Ezt a terméket csak szöszmentes, kissé benedvesített kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószert.

10. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

11. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal: +49 9091 502-115 (Deu/Eng) További támogatási információt itt talál: www.hama.com

53

12. Műszaki adatok Freeman X6 Bluetooth ® hangszóró

Bluetooth ® Teljesítmény technológia Támogatott profilok Frekvencia Bluetooth ® átvitel esetén Bluetooth ® átviteli teljesítmény Frekvencia Hatótávolság Max. párosított eszköz Töltőfeszültség Hangrendszer Impedancia Teljes harmonikus torzítás (THD) Méretek Súly Csatlakozók IP védettség Típus Töltési idő Üzemidő Teljes üzemidő Bluetooth ® v3.0

+ EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2,402 GHz ~ 2,480 GHz Max. 4 dBm 160 Hz – 20 kHz < 10 m 8 3 W 1,5 W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

Mono 4 Ω ≤ 1% 15,5 x 3,9 x 3,9 cm 600 mA ~ 210 g 3,5 mm-es csatlakozó 5V/ 600 mA töltőfunkcióhoz és AUX-bemenet IPX 5

Akkumulátor

3.7 V Li-Ion min.: 2150 mAh/ 7.96 Wh ~ 5 óra Bluetooth ~ 10 óra ® -on: ~ 6 óra AUX-bemeneten: (Több funkció, illetve a LED egyidejű működtetésekor a terheléstől függően csökken az üzemidő!) ~ 2,5 óra ( Bluetooth ® kapcsolat a folyamatos LED világítás egyidejű használatával) 54

Típus Fényáram* Színhőmérséklet

LED-lámpa

1x High End Power LED ~ 350 lm 6000 K Világítási tartomány* Világítási időtartam* 200 ~ 250 m min. ~ 2,5 óra max. ~ 5 óra (a LED üzemmódjától és az audiokapcsolat működtetésétől függően) *Átlagos és számított értékek. Bizonyos esetekben +/-15%-os eltérés fordulhat elő. A szállításkor mellékelt akkumulátorra vonatkozik teljesen feltöltött állapotban.

13. Ártalmatlanítási előírások Környezetvédelmi tudnivalók:

Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

14. Megfelelőségi nyilatkozat

találja meg.

A Hama GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy a jelen készülék összhangban van az 1999/5/EK irányelv alapvető követel-ményeivel és az egyéb vonatkozó rendelkezésekkel.

A 99/5/EK R&TTE irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatot a www.hama.com címen

Hama GmbH & Co KG

86652 Monheim/Germany www.hama.com

Hama Distr. Romania SRL, str.Cedrilor 7, sect.5, Bucuresti, [email protected]

The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.

Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement