Hama R9173110 Owner's manual

Hama R9173110 Owner's manual
R9173107-10
R9173111-14
Mobile Bluetooth® Speaker
ROCKMAN S/ROCKMAN L
Manual de utilizare
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Работна инструкция
Használati útmutató
RO
GB
PL
CZ
SK
BG
H
Rockman S (R9173107-10)
1
2
3
5
4
9
6
7
8
Rockman L (R9173111-14)
1
2
3
5
4
9
6
7
8
M Manual de utilizare
Elemente de comandă și afișaje
1. LED de stare
2. Tastă funcţională
3. Tastă funcţională –
4. Tastă funcţională ►|| (
5. Tastă funcţională +
6. ¼“- Filet
7. Port Micro-USB (USB)
8. Intrare AUX
9. Capacul portului
Vă mulţumim că aţi optat pentru un produs Hama.
Pentru început vă rugăm să vă lăsați puțin timp și să
citiți complet următoarele instrucțiuni și indicații. Vă
rugăm să păstraţi manualul de utilizare la loc sigur
pentru o consultare ulterioară în caz de nevoie. În caz
de înstrăinare a aparatului vă rugăm să predați și acest
manual noului proprietar.
1. Explicarea simbolurilor de avertizare și
indicații
Avertizare
Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță
sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri
mari.
Instrucțiune
Se folosește pentru marcarea informațiilor și
instrucțiunilor importante.
2. Conținutul pachetului
• Difuzor Rockman-S / Rockman-L Bluetooth®
• 1 cablu de încărcare Micro-USB
• Cablu audio 3,5 mm
• Acest manual de utilizare
2
3. Instrucțiuni de siguranță
• Produsul este conceput numai pentru utilizare privată
și nu profesională.
• Evitaţi folosirea produsului în imediata apropiere a
sistemului de încălzire, a altor surse de căldură sau în
radiația solară directă.
• Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică,
nu are ce căuta în mâinile copiilor!
• Nu lăsați produsul să cadă și nu îl supuneți
trepidațiilor puternice.
• Nu exploataţi produsul în afara limitelor de putere
indicate în datele tehnice.
• Nu folosiţi produsul în zone unde nu sunt admise
aparate electronice.
• Vă rugăm să țineți cont de aceasta. Intensitatea
ridicată a sonorului poate deranja sau influența
negativ înprejurimile.
• Nu deschideți produsul și nu-l utilizați în continuare în
caz de deterioare.
• Acumulatorul este montat fix și nu poate fi demontat,
salubrizați produsul ca un întreg conform prevederilor
legale.
• Nu lăsați copiii să se joace cu materialul pachetului,
prezintă pericol de sufocare.
• Reciclarea materialului pachetului se execută
comform normelor locale de salubrizare în vigoare.
• Nu executaţi modificări la aparat. În acest fel pierdeţi
orice drept la garanţie.
4. Generalități
Indicaţie – Protejat contra jet de apă
• Acest produs este protejat conform IPX5 contra
stropirii cu jet de apă astfel fiind adecvat şi pentru
utilizarea în aer liber, baie, bucătărie, etc.
• Protecţia este asigurată numai când capacul (9)
al portului este închis. Dacă un cablu (audio,
USB) este conectat sau capacul contactului (9) nu
este bine închis, nu mai este garantată protecția
împotriva stropirii cu jet de apă, și aparatul poate fi
deteriorat.
• Nu folosiți produsul în cazul unor ploi puternice,
sub apă, la duș, la sporturi de apă, etc.
4.1 Pornire/oprire
• Apăsaţi tasta funcţională (2) şi menţineţi-o apăsată
timp de cca. 4 secunde pentru a porni/opri difuzorul.
Se emite un semnal acustic şi LED-ul de stare (1) se
aprinde intermitent/ se stinge.
Indicaţie – oprirea automată
Aveţi în vedere faptul că după 10 minute fără nicio
acţiune (fără redare audio/fără funcţie Bluetooth®),
difuzorul se opreşte.
4.2 Încărcarea acumulatorului
Avertizare – acumulator
• Pentru încărcare folosiți numai încărcătoare
adecvate cu porturi USB.
• În general nu mai utilizaţi încărcătoarele sau
porturile USB defecte și nu încercați să le reparați.
• Evitaţi depozitarea, încărcarea şi utilizarea la
temperaturi extreme.
• La o depozitare mai îndelungată, efectuaţi
încărcarea la intervale regulate (cel puțin
trimestrial).
• Înainte de prima utilizare, efectuaţi o încărcare
completă a difuzorului.
• Racordaţi cablul de încărcare Micro-USB, livrat odată
cu produsul, la portul Micro-USB (7) al difuzorului.
• Racordaţi fişa liberă a cablului de încărcare MicroUSB la un încărcător USB adecvat. În acest sens vă
rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare ale
încărcătorului USB utilizat.
• Pe parcursul procesului de încărcare, LED-ul de stare
(1) este aprins constant roşu.
• Când acumulatorul este încărcat complet, LED-ul de
stare (1) se stinge.
Indicaţie – procesul de încărcare
• Un proces de încărcare completă durează aprox.
4-5 ore.
• Acumulatorul difuzorului poate fi încărcat atât în
starea pornită, cât şi în starea oprită.
• Atunci când capacitatea acumulatorului scade sub
10% se emite un semnal acustic dublu. Această
informaţie o primiţi numai dacă difuzorul este
pornit.
• Dependent de aparatul final conectat (Bluetooth®)
capacitatea acumulatoarelor difuzoarelor se
afișează pe acesta.
• Durata de funcţionare efectivă a acumulatorului
variază în funcţie de utilizarea aparatului, de reglaje şi
de condiţiile ambientale (acumulatorii au o durată de
serviciu limitată).
4.3 Redare audio prin cablul audio ataşat
(jack 3,5 mm)
• Asigurați-vă că difuzorul este oprit.
• Racordați aparatul terminal mobil (MP3-Player,
Smartphone, etc.) la intrarea AUX IN (8) a difuzorului
prin intermediul cablului audio de 3,5 mm livrat.
• Reglaţi volumul aparatului dvs. terminal la un nivel
redus.
• Porniţi difuzorul - după cum este descris la 4.1
Pornire/oprire. LED-ul de stare (1) se aprinde
albastru.
• Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea
audio la aparatul terminal racordat.
• Apăsaţi tasta funcţională – (3), pentru a reduce
volumul.
• Apăsaţi tasta funcţională + (5), pentru a mări
volumul.
• Apăsaţi tasta funcţională ►|| ( (4), pentru a comuta
difuzorul pe modul silenţios.
Indicație
Aveţi în vedere faptul că atunci când cablul audio
este introdus, nu este posibilă configurarea unei
conexiuni Bluetooth®, descrisă la 4.4 şi 4.5.
3
4.4 Prima conexiune Bluetooth® (pairing)
Indicație
• Verificaţi dacă aparatul dvs. terminal mobil
(MP3-player, telefon mobil etc.) este compatibil
Bluetooth®.
• În cazul în care nu este, puteţi utiliza difuzorul
pentru redare numai prin intermediul cablului
audio ataşat.
• Aveţi în vedere faptul că raza de acoperire
Bluetooth® este de max. 10 m, fără obstacole gen
pereţi, persoane etc.
• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil
Bluetooth® este pornit şi că Bluetooth® este activat.
• Asiguraţi-vă că difuzorul se găseşte în raza de
acoperire Bluetooth® de max. 10 metri.
• Porniţi difuzorul - după cum este descris la 4.1
Pornire/oprire.
• LED-ul de stare (1) începe să se aprindă intermitent
albastru. Difuzorul caută o conexiune.
• Deschideţi la aparatul dvs. terminal setările
Bluetooth® şi aşteptaţi până când în lista
aparatelor Bluetooth® găsite se afişează Hama
Rockman-S / Rockman-L.
• Selectaţi Hama Rockman-S / Rockman-L şi
aşteptaţi până când în setările Bluetooth® ale
aparatului dvs. terminal difuzorul este afişat ca fiind
conectat. Un semnal acustic confirmă realizarea cu
succes a conexiunii.
• LED-ul de stare (1) se aprinde continuu, albastru.
Indicaţie – parola Bluetooth®
• Pentru configurarea conexiunii cu un alt aparat
Bluetooth®, unele aparate terminale au nevoie de
o parolă.
• Pentru conexiunea cu difuzorul, introduceţi parola
0000, în cazul în care vi se solicită introducerea de
către aparatul dvs. terminal.
4
Indicaţie – conexiunea cu un aparat nou
• Dacă doriţi să conectaţi la difuzor un nou aparat
terminal Bluetooth®, apăsaţi simultan tastele
funcţionale – (3) şi + (5), până când LED-ul de
stare (1) începe să se aprindă intermitent albastru
şi se emite un semnal acustic.
• Conexiunea curentă va fi separată şi va fi pornită
căutarea unor noi aparate terminale.
• Difuzorul salvează întotdeauna ultimele opt
aparate terminale cuplate.
• La următoarea pornire, difuzorul se conectează
automat cu ultimul aparat terminal cuplat.
4.5 Conexiune Bluetooth® automată (după un
pairing deja efectuat)
• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil
Bluetooth® este pornit şi că Bluetooth® este activat.
• Asiguraţi-vă că difuzorul se găseşte în raza de
acoperire Bluetooth® de max. 10 metri.
• Porniţi difuzorul - după cum este descris la 4.1
Pornire/oprire.
• După realizarea conexiunii automate, LED-ul de stare
(1) se aprinde albastru. Un semnal acustic confirmă
realizarea cu succes a conexiunii.
Indicaţie – Contact afectat
• După o primă conexiune realizată cu succes
între difuzor şi aparatul terminal, conexiunea se
efectuează automat. În cazul în care conexiunea
Bluetooth® nu se restabileşte automat, verificaţi
următoarele puncte:
• Controlaţi în setările Bluetooth® ale aparatului
terminal dacă Hama Rockman-S / Rockman-L
este conectat. Dacă nu, repetaţi etapele
nominalizate la Prima conexiune Bluetooth®.
• Controlaţi dacă aparatul terminal şi difuzorul se
află la o distanţă mai mică de 10 metri unul de
celălalt. Dacă nu, reduceţi distanţa dintre aparate.
• Controlați dacă există diferite obstacole care
afectează raza de acoperire. Dacă da, poziționați
aparatele mai aproape unul de altul.
• Controlaţi dacă este introdus cablul audio la
aparat. Dacă da, îndepărtaţi-l.
4.6 Redare audio (prin Bluetooth®)
Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea
audio la aparatul terminal conectat. Alternativ este
posibilă comanda redării audio şi de le difuzor (în
măsura în care acest lucru este suportat de aparatul
conectat).
6. Excludere de garanție
Hama GmbH & Co. KG nu îşi asumă nici o răspundere
sau garanție pentru pagube cauzate de montarea,
instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului
sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a
instrucțiunilor de siguranță.
• Apăsaţi tasta funcţională ►|| ( (4), pentru a porni sau
a opri redarea audio.
• Apăsaţi scurt tasta funcţională + (5), pentru a mări
volumul.
• Apăsaţi scurt tasta funcţională – (3), pentru a reduce
volumul.
7. Service și suport
Dacă aveți întrebări adresaţi-vă la Hama consultanță
privind produsul.
Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)
Alte informații de suport găsiți aici:
www.hama.com
4.7 Funcţia hands-free
Există posibilitatea de utilizare a difuzorului ca pe un
dispozitiv hands-free pentru telefonul dvs. mobil. Pentru
această funcţie, telefonul mobil trebuie să fie conectat
prin Bluetooth® cu difuzorul.
• Apăsaţi o dată tasta funcţională ►|| ( (4), pentru a
accepta un apel de intrare.
• Apăsaţi tasta funcţională ►|| ( (4) şi menţineţi-o
apăsată timp de cca. 2 secunde, pentru a refuza
apelul de intrare.
• În timpul convorbirii, apăsaţi şi menţineţi apăsată
tasta funcţională ►|| ( (4) timp de cca. 2 secunde,
pentru a pune apelul în aşteptare.
• Apăsaţi şi menţineţi din nou apăsată tasta funcţională
►|| ( (4), pentru a continua apelul.
• În timpul convorbirii, apăsaţi tasta funcţională ►|| (
(4) o dată, pentru a încheia apelul.
• Apăsaţi tasta funcţională ►|| ( (4) şi menţineţi-o
apăsată timp de cca. 2 secunde, pentru a apela
ultimul număr format.
Indicaţie – calitatea convorbirii
• Aveţi grijă ca în timpul unui apel să vă aflaţi cu
telefonul dvs. mobil în apropierea difuzorului,
pentru a îmbunătăţi calitatea convorbirii.
5. Întreţinere şi revizie
• Curățați acest produs numai cu o cârpă fără scame,
puțin umedă și nu folosiți detergenți agresivi. Aveți
grijă să nu intre apă în produs.
5
8. Date tehnice
Difuzor Bluetooth®
Rockman-S
Rockman-L
Technologie Bluetooth®
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Profiluri acceptate
Frecvenţa pentru
transmisiile Bluetooth®
Capacitatea de transmisie Bluetooth®
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
Max. 4 dBm
Frecvență
180 Hz – 20 kHz
180 Hz – 20 kHz
Rază de acoperire
< 10 m
< 10 m
Max. de aparate cuplate
8
Putere
3W
1,5 W (Sinus)
Tensiunea de íncărcare
Max. 5V ± 0.25V
8
6W
2x 1,5 W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
Sistemul de sunet
Mono
Stereo
Impedanță
4Ω
4Ω
500 mA
500 mA
Distorsiune THD
≤ 1%
≤ 1%
Dimensiuni
9,8 x 9,0 x 4,9 cm
17,3 x 7,2 x 4,9 cm
Greutate
~ 270 g
Fişă stereo 3.5 mm
Intrare AUX, Micro-USB pentru
funcţie de încărcare 5V / 500mA
IPX 5
~ 370 g
Fişă stereo 3.5 mm
Intrare AUX, Micro-USB pentru
funcţie de încărcare 5V / 500mA
IPX 5
Acumulator
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Prin Bluetooth®: ~ 10 h
Prin AUX: ~ 20 h
(în funcţie de volum şi de
conţinutul audio)
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Prin Bluetooth®: ~ 6 h
Prin AUX: ~ 16 h
(în funcţie de volum şi de
conţinutul audio)
Racorduri
Tip protecție IP
Tip
Timp de încărcare
Durata de funcţionare
6
9. Informații pentru reciclare
Instrucţiuni pentru protecţia mediului
înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene
2002/96/UE în dreptul național sunt valabile
următoarele: Aparatele electrice şi electronice
nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer.
Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de
utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de
unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de
către legislaţia țării respective. Simbolul de pe produs,
în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj indică
aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea
materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor
scoase din uz aduceți o contribuție importată la
protecția mediului nostru înconjurător.
10. Declarație de conformitate
Hama GmbH & Co. KG, declară prin prezenta
ca acest aparat este în conformitate cu cerinţele
esenţiale şi celelalte hotărâri relevante ale Directivei
1999/5/EC. Declaraţia de conformitate conform
Directivei R&TTE 99/5/EC o găsiţi în Internet la
www.hama.com.
7
G Operating Instructions
Controls and Displays
1. Status LED
2. Function button
3. Function button –
4. Function button ►|| (
5. Function button +
6. ¼“ thread
7. Micro-USB connection (USB)
8. AUX input
9. Connection cover
Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following instructions and
information completely. Please keep these instructions
in a safe place for future reference. If you sell the
device, please pass these operating instructions on to
the new owner.
1. Explanation of Warning Symbols and Notes
Warning
This symbol is used to indicate safety instructions or
to draw your attention to specific hazards and risks.
Note
This is used to indicate additional information or
important notes.
2. Package Contents
• Mobile Bluetooth® Speaker Rockman-S / Rockman-L
• Micro-USB charging cable
• 3.5 mm audio cable
• These operating instructions
8
3. Safety Notes
• The product is intended for private, non-commercial
use only.
• Do not use the product in the immediate vicinity of
heaters or other heat sources or in direct sunlight.
• Keep this product, as all electrical products, out of the
reach of children!
• Do not drop the product and do not expose it to any
major shocks.
• Do not operate the product outside the power limits
given in the specifications.
• Do not use the product in areas where the use of
electronic devices is not permitted.
• Be considerate. Loud volumes can have a detrimental
effect on your surroundings.
• Do not open the device or continue to operate it if it
becomes damaged.
• Since the battery is integrated and cannot be
removed, you will need to dispose of the product
as a whole. Do this in compliance with the legal
requirements.
• Keep the packaging material out of the reach of
children due to the risk of suffocation.
• Dispose of packaging material immediately according
to locally applicable regulations.
• Do not modify the product in any way. Doing so voids
the warranty.
4. General information
Note – Protected against spraying water
• This product is spray-proof on all sides as defined
in IPX5, meaning that it is ideal for use outdoors or
in bathrooms, kitchens, etc.
• This protection only works when the connection
cover (9) is closed. If a cable (audio, USB) is
connected or the connection cover (9) is not closed
properly, splash protection cannot be guaranteed
and the device could be damaged.
• Do not use the product in heavy rain, under water,
in the shower or for water sports, etc.
4.1 Switching the product on and off
• Press and hold the function button (2) for about 4
seconds to switch the speaker on or off. An acoustic
signal will sound and the status LED (1) will start
flashing or go off.
Note – Automatic shutdown
Note that the speaker will automatically switch
off after 10 minutes without action (no audio
playback/no Bluetooth® function).
4.2 Charging the battery
Warning – Rechargeable battery
• Only use suitable charging devices with USB
connections for charging.
• As a rule, do not use charging devices or USB
connections that are defective and do not try to
repair them yourself.
• Avoid storing, charging or using batteries in
extreme temperatures.
• When stored for a long period of time, batteries
should be charged regularly (at least every three
months).
• Charge the speaker fully before using it for the first
time.
• Connect the included Micro-USB charging cable to
the speaker’s Micro-USB port (7).
• Connect the unused connector on the Micro-USB
charging cable to a suitable USB charger. Please refer
to the operating instructions for the USB charger
used.
• The status LED (1) lights up constantly in red during
the charging process.
• If the battery is fully charged, the status LED (1) will
go out.
Note – Charging
• It takes approx. 4-5 hours to completely charge the
product.
• The speaker’s battery can be charged whether the
speaker is on or off.
• If the battery capacity is less than 10%, the
speaker will emit two acoustic signals. You will
only receive this information if the speaker is on.
• Depending on the terminal device connected
(Bluetooth®), the speakers’ battery level will appear
on the device.
• The actual battery life varies depending on use of
the device, the settings and the ambient conditions
(rechargeable batteries have a limited service life).
4.3 Audio playback via the included audio cable
(3.5 mm jack)
• Ensure that the speaker is switched off.
• Connect your mobile terminal device (MP3 player,
smartphone, etc.) and the AUX-IN input (8) of the
speaker using the included 3.5 mm audio cable.
• Set the volume on your terminal device to a low level.
• Switch on the speakers as described in 4.1,
Switching the product on and off. The status LED
(1) is now green.
• Start and control audio playback on the connected
terminal device accordingly.
• Press the function button – (3) to reduce the volume.
• Press the function button + (5) to increase the
volume.
• Press the function button ►|| ( (4) to mute the
speaker.
Note
Please note that you cannot establish the Bluetooth®
connection described under 4.4 and 4.5 if an audio
cable is connected.
9
4.4 Bluetooth® pairing
Note
• Check whether your mobile device (MP3 player,
mobile phone, etc.) is Bluetooth® capable.
• If not, you can only use the speaker for playback
using the included audio cable.
• Note that the maximum range for Bluetooth® is
10 metres without obstacles such as walls, people,
etc.
• Make sure that your Bluetooth® capable terminal
device is on and Bluetooth® is activated.
• Make sure that the speaker is located within the
Bluetooth® range of max. 10 metres.
• Switch on the speakers as described in 4.1
Switching the product on and off.
• The status LED (1) starts to flash in blue. The speaker
searches for a connection.
• Open the Bluetooth® settings on your terminal device
and wait until Hama Rockman-S / Rockman-L
appears in the list of Bluetooth® devices found.
• Select Hama Rockman-S / Rockman-L and
wait until the speaker is listed as connected in
the Bluetooth® settings on your terminal device.
An acoustic signal confirms that connection was
successful.
• The status LED (1) now remains blue.
Note – Bluetooth® password
• Some terminal devices require a password in order
to connect to another Bluetooth® device.
• If your terminal device requests a password for
connection to the speaker, enter 0000.
10
Note – Connection to a new device
• If you want to connect a new Bluetooth® terminal
device to the speaker, press the function buttons
– (3) and + (5) at the same time until the status
LED (1) begins to flash in blue and an acoustic
signal sounds.
• The current connection is disconnected and the
search for new terminal devices starts.
• The speaker always stores the last eight terminal
devices paired.
• The speaker will automatically connect to the last
terminal device paired when it is switched on the
next time.
4.5 Automatic Bluetooth® connection (after
successful pairing)
• Make sure that your Bluetooth® capable terminal
device is on and Bluetooth® is activated.
• Make sure that the speaker is located within the
Bluetooth® range of max. 10 metres.
• Switch on the speakers as described in 4.1
Switching the product on and off.
• After successful connection, the status LED (1) will
light up in blue. An acoustic signal confirms that
connection was successful.
Note – Connection impaired
• After the speaker and terminal device have been
paired, a connection is established automatically.
If the Bluetooth® connection is not established
automatically, check the following:
• Check the Bluetooth® settings of your
terminal device to see whether Hama
Rockman-S / Rockman-L is connected. If not,
repeat the steps listed under Bluetooth® pairing.
• Check whether your terminal device and the
speaker are less than 10 metres apart. If not, move
them closer together.
• Check whether obstacles are impairing the range.
If so, move the devices closer together.
• Check whether the audio cable is connected to the
speaker. If so, disconnect it.
4.6 Audio playback (via Bluetooth®)
Start and control audio playback on the connected
terminal device accordingly. Alternatively, audio
playback can also be controlled on the speaker (if the
connected device supports this function).
• Press the ►|| ( function button (4) to start or pause
audio playback.
• Briefly press the function button + (5) to increase the
volume.
• Briefly press the function button – (3) to reduce the
volume.
4.7 Hands-free function
You can use the speaker as a hands-free set for your
mobile phone. For this function, the mobile phone must
be connected to the speaker via Bluetooth®.
• Press the function button ►|| ( (4) once to answer an
incoming call.
• Press and hold the function button ►|| ( (4) for
approx. 2 seconds to reject an incoming call.
• You can put a call on hold by pressing and holding
the function button ►|| ( (4) for approx. 2 seconds.
• Press and hold the function button ►|| ( (4) again to
continue the call.
• During a call, press the function button ►|| ( (4) once
to end the call.
• Press and hold the function button ►|| ( (4) for
approx. 2 seconds to call the most recently dialled
number.
6. Warranty Disclaimer
Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides
no warranty for damage resulting from improper
installation/mounting, improper use of the product or
from failure to observe the operating instructions and/
or safety notes.
7. Service and Support
Please contact Hama Product Consulting if you have
any questions about this product.
Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)
Further support information can be found here:
www.hama.com
Note – Call quality
To increase the call quality, make sure that you are
near the speaker with your mobile phone during the
call.
5. Care and Maintenance
• Only clean this product with a slightly damp, lint-free
cloth and do not use aggressive cleaning agents.
11
8. Technical Data
Mobile Bluetooth® Speaker
Rockman-S
Rockman-L
Bluetooth® Technology
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Supported profiles
Frequency for the
Bluetooth® transfers
Bluetooth® transfers power
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frequency
Range
< 10 m
< 10 m
Maximum number of paired devices
8
Output
3W
1,5 W (Sinus)
8
6W
2x 1,5 W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
Max. 4 dBm
180 Hz – 20 kHz
180 Hz – 20 kHz
500 mA
500 mA
Charging voltage
Max. 5V ± 0.25V
Sound System
Mono
Stereo
Impedanc
4Ω
4Ω
Distortion (THD)
≤ 1%
≤ 1%
Size
9,8 x 9,0 x 4,9 cm
17,3 x 7,2 x 4,9 cm
Weight
~ 270 g
3.5 mm stereo plug
AUX input, Micro-USB for 5 V /
500 mA charging function
IPX 5
~ 370 g
3.5 mm stereo plug
AUX input, Micro-USB for 5 V /
500 mA charging function
IPX 5
Battery
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Via Bluetooth®: ~ 10 h
Via AUX: ~ 20 h
depending on volume and audio
content
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Via Bluetooth®: ~ 6 h
Via AUX: ~ 16 h
depending on volume and audio
content
Connections
IP rating
Type
Charging time
Playback
12
9. Recycling Information
Note on environmental protection:
After the implementation of the European
Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the
national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as
batteries must not be disposed of with household
waste. Consumers are obliged by law to return electrical
and electronic devices as well as batteries at the end of
their service lives to the public collecting points set up
for this purpose or point of sale. Details to this are
defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual or
the package indicates that a product is subject to these
regulations. By recycling, reusing the materials or other
forms of utilising old devices/Batteries, you are making
an important contribution to protecting our
environment.
10. Declaration of Conformity
Hereby, Hama GmbH & Co. KG, declares that
this device is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
See www.hama.com for declaration of conformity
according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines.
13
P Instrukcja obsługi
Elementy obsługi i sygnalizacji
1. Dioda LED stanu
2. Przycisk funkcyjny
3. Przycisk funkcyjny –
4. Przycisk funkcyjny ►|| (
5. Przycisk funkcyjny +
6. Gwint ¼“
7. Port micro USB (USB)
8. Wejście AUX
9. Pokrywa portu
Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechować, gdyż
może być jeszcze potrzebna.
1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i
wskazówek
Ostrzeżenie
Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne
niebezpieczeństwo lub ryzyko.
Wskazówki
Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie
przydatne informacje.
2. Zawartość opakowania
• Głośnik Bluetooth® Rockman-S / Rockman-L
• Kabel ładujący micro USB
• Kabel audio 3,5 mm
• Niniejsza instrukcja obsługi
14
3. Wskazówki bezpieczeństwa
• Produkt jest przeznaczony do prywatnego,
niekomercyjnego użytku domowego.
• Nie używać produktu w bezpośredniej bliskości
ogrzewania, innych źródeł ciepła ani nie wystawiać
go na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
• Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia
elektryczne, z dala od dzieci!
• Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
• Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym
w danych technicznych.
• Nie używać produktu w miejscach, gdzie nie jest
dozwolone stosowanie urządzeń elektronicznych.
• Miej wzgląd na otoczenie. Wysoki poziom głośności
może zakłócać otoczenie lub wywierać na nie ujemny
wpływ.
• Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest
uszkodzony.
• Akumulator jest zamontowany na stałe i nie można
go usunąć, poddać cały produkt utylizacji zgodnie z
ustawowymi postanowieniami.
• Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala
od dzieci, istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
• Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
miejscowymi.
• Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty
wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
4. Ogólne informacje
Wskazówka – zabezpieczenie
przeciwstrumieniowe
• Produkt ten ma - zgodnie z IPX5 - zabezpieczenie
przeciwstrumieniowe z każdej strony, i dlatego
nadaje się do używania na zewnątrz, w łazience,
w kuchni itp.
• Zabezpieczenie to działa tylko wtedy, gdy pokrywa
portu (9) jest zamknięta. Jeżeli podłączony
jest kabel (audio, USB) lub pokrywa portu (9)
nie jest szczelnie zamknięta, zabezpieczenie
przeciwstrumieniowe nie jest zagwarantowane i
może dojść do uszkodzenia urządzenia.
• Nie używać produktu podczas silnego deszczu, pod
wodą, pod prysznicem ani podczas uprawiania
sportów wodnych itp.
4.1 Włączanie / wyłączanie
• Trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy przycisk
funkcyjny (2), aby włączyć / wyłączyć głośnik.
Rozlega się sygnał akustyczny i dioda LED stanu (1)
zaczyna migać / gaśnie.
Wskazówka – automatyczne wyłączanie
Należy pamiętać, że po upływie 10 minut bez
żadnego działania (brak odtwarzania audio/ brak
funkcji Bluetooth®) głośnik automatycznie się
wyłącza.
4.2 Ładowanie akumulatora
Ostrzeżenie – akumulator
• Używać do ładowania tylko odpowiednich
ładowarek z portem USB.
• Generalnie nie stosować uszkodzonych ładowarek
lub portów USB ani nie próbować ich naprawiać.
• Unikać przechowywania, ładowania i stosowania
w ekstremalnych temperaturach.
• W przypadku dłuższego przechowywania
regularnie (przynajmniej co kwartał) doładowywać
akumulator.
• Przed pierwszym użyciem głośnika należy go
całkowicie naładować.
• Podłączyć dołączony kabel ładujący Micro-USB do
gniazda Micro-USB (7) głośnika.
• Podłączyć wolny wtyk kabla ładującego Micro-USB do
odpowiedniej ładowarki USB. Uwzględnić instrukcję
obsługi stosowanej ładowarki USB.
• Podczas ładowania dioda LED stanu (1) świeci się
ciągle na czerwono.
• Po całkowitym naładowaniu akumulatora dioda LED
stanu (1) gaśnie.
Wskazówka – proces ładowania
• Kompletny proces ładowania trwa ok. 4-5 godzin.
• Akumulator głośnika można ładować zarówno w
stanie włączonym, jak i wyłączonym.
• Jeżeli pojemność akumulatora spadnie poniżej
10%, rozlega się 2 -krotny sygnał dźwiękowy. Jest
to możliwe tylko przy włączonym głośniku.
• W zależności od podłączonego urządzenia
końcowego (Bluetooth®) pojemność akumulatora
głośników jest wskazywana na urządzeniu
końcowym.
• Rzeczywista trwałość akumulatora zależy od sposobu
użytkowania urządzenia, ustawień i warunków
zewnętrznych (akumulatory mają ograniczoną
żywotność).
4.3 Odtwarzanie audio poprzez dołączony kabel
audio (wtyk jack 3,5 mm)
• Sprawdzić, czy głośnik jest wyłączony.
• Połączyć mobilne urządzenie końcowe (odtwarzacz
MP3, smartfon, itp.) z wejściem AUX IN (8) głośnika
za pomocą dołączonego kabla audio 3,5 mm.
• Ustawić głośność urządzenia końcowego na niski
poziom.
• Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale 4.1
Włączanie / wyłączanie. Dioda LED stanu (1) świeci
się na zielono.
• Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie
audio na podłączonym urządzeniu końcowym.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny - (3), aby zmniejszyć
poziom głośności.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny + (5), aby zwiększyć
poziom głośności.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny ►|| ( (4), aby wyciszyć
głośnik.
Wskazówka
Należy pamiętać, że konfiguracja opisanego w
rozdziale 4.4 i 4.5 połączenia Bluetooth® nie jest
możliwa przy podłączonym kablu audio.
15
4.4 Pierwsze łączenie Bluetooth® (pairing)
Wskazówka
• Sprawdzić, czy posiadane mobilne urządzenie
końcowe (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy,
itp.) jest wyposażone w łącze Bluetooth®.
• Jeżeli tak nie jest, głośnik można stosować do
odtwarzania tylko przy użyciu dołączonego kabla
audio.
• Pamiętać, że zasięg łącza Bluetooth® wynosi maks.
10 metrów bez przeszkód jak ściany, osoby itp.
Urządzenie końcowe Bluetooth® musi być włączone i
łącze Bluetooth® musi być aktywne.
• Zapewnić, aby głośnik znajdował się w zasięgu
działania łącza Bluetooth® maks. 10 metrów.
• Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale 4.1
Włączanie / wyłączanie.
• Dioda LED stanu (1) zaczyna migać na niebiesko.
Głośnik szuka automatycznie połączenia.
• Otworzyć na urządzeniu końcowym ustawienia
Bluetooth® i poczekać, aż w liście znalezionych
urządzeń Bluetooth® pojawi się napis Hama
Rockman-S / Rockman-L.
• Wybrać Hama Rockman-S / Rockman-L i poczekać,
aż głośnik będzie wyświetlany jako połączony w
ustawieniach Bluetooth® urządzenia końcowego.
Sygnał akustyczny potwierdza pomyślne połączenie.
• Dioda LED stanu (1) świeci się ciągle na niebiesko.
Wskazówka – hasło Bluetooth®
• Niektóre urządzenia końcowe wymagają podania
hasła do konfiguracji połączenia z innym
urządzeniem Bluetooth®.
• Jeżeli na urządzeniu końcowym pojawi się
wezwanie do podania hasła, wpisać hasło 0000 w
celu połączenia się z głośnikiem.
16
Wskazówka – połączenie z nowym
urządzeniem
• Aby podłączyć nowe urządzenie końcowe
Bluetooth® z głośnikiem, jednocześnie nacisnąć
przycisk funkcyjny – (3) i + (5), aż dioda LED stanu
(1) zacznie migać na niebiesko i rozlegnie się
sygnał akustyczny.
• Aktualne połączenie jest rozłączane i rozpoczyna
się wyszukiwanie nowych urządzeń końcowych.
• Głośnik zawsze zapamiętuje ostatnio sparowane
urządzenia końcowe.
• Po kolejnym włączeniu urządzenia głośnik
automatycznie łączy się z ostatnio sparowanym
urządzeniem końcowym.
4.5 Automatyczne połączenie Bluetooth®
(po wcześniejszym sparowaniu urządzeń)
• Urządzenie końcowe Bluetooth® musi być włączone i
łącze Bluetooth® musi być aktywne.
• Zapewnić, aby głośnik znajdował się w zasięgu
działania łącza Bluetooth® maks. 10 metrów.
• Włączyć głośnik - jak opisano w rozdziale 4.1
Włączanie / wyłączanie.
• Po pomyślnym automatycznym połączeniu dioda LED
stanu (1) świeci się na niebiesko. Sygnał akustyczny
potwierdza pomyślne połączenie.
Wskazówka – Zakłócone połączenie
• Po pierwszym pomyślnym połączeniu głośnika z
urządzeniem końcowym kolejne łączenie odbywa
się automatycznie. Jeżeli połączenie Bluetooth®
nie zostanie nawiązane automatycznie, sprawdzić
następujące punkty:
• Sprawdzić w ustawieniach Bluetooth® urządzenia
końcowego, czy Hama Rockman-S / Rockman-L
jest połączony. Jeżeli tak nie jest, powtórzyć kroki
opisane w rozdziale Pierwsze łączenie Bluetooth®.
• Sprawdzić, czy urządzenie końcowe i głośnik
są oddalone od siebie o mniej niż 10 m. W
przeciwnym razie zmniejszyć odstęp między
urządzeniami.
• Sprawdzić, czy zasięg działania nie jest ograniczony
przez przeszkody. Ewentualnie przybliżyć
urządzenia do siebie.
• Sprawdzić, czy kabel audio jest podłączony do
głośnika. Ewentualnie odłączyć go.
4.6 Odtwarzanie audio (poprzez Bluetooth®)
Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie
audio na podłączonym urządzeniu końcowym.
Alternatywnie, odtwarzaniem audio można też sterować
z głośnika (o ile funkcja ta jest obsługiwana przez
podłączone urządzenie).
6. Wyłączenie odpowiedzialności
Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie
odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji,
montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu
lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek
bezpieczeństwa.
• Nacisnąć przycisk funkcyjny ►|| ( (4), aby uruchomić
lub zatrzymać odtwarzanie audio.
• Nacisnąć krótko przycisk funkcyjny + (5), aby
zwiększyć poziom głośności.
• Nacisnąć krótko przycisk funkcyjny - (3), aby
zmniejszyć poziom głośności.
7. Serwis i pomoc techniczna
W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się
do infolinii Hama.
Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
www.hama.com
4.7 Funkcja głośnomówiąca
Możliwe jest stosowanie głośnika w funkcji zestawu
głośnomówiącego do telefonu komórkowego. Aby
korzystać z tej funkcji, telefon komórkowy musi być
połączony z głośnikiem poprzez łącze Bluetooth®.
• Jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny ►|| ( (4),
aby odebrać połączenie przychodzące.
• Nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok. 2 sekundy
przycisk funkcyjny ►|| ((4), aby odrzucić połączenie
przychodzące.
• Podczas rozmowy nacisnąć i trzymać wciśnięty
przez ok. 2 sekundy przycisk funkcyjny ►|| ( (4), aby
zawiesić połączenie.
• Ponownie nacisnąć dłużej przycisk funkcyjny ►|| ( (4),
aby kontynuować połączenie.
• Podczas rozmowy jednokrotnie nacisnąć przycisk
funkcyjny ►|| ( (4), aby zakończyć połączenie.
• Nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok. 2 sekundy
przycisk funkcyjny ►|| ( (4), aby wywołać ostatnio
wybierany numer.
Wskazówka – jakość rozmowy
telefonicznej
• Zwrócić uwagę, aby podczas rozmowy przebywać z
telefonem komórkowym w pobliżu głośnika w celu
poprawy jakości rozmowy.
5. Czyszczenie
• Czyścić produkt tylko przy użyciu niestrzępiącej się,
lekko zwilżonej szmatki i nie stosować agresywnych
detergentów.
17
8. Dane techniczne
Głośnik Bluetooth®
Rockman-S
Rockman-L
Technologia Bluetooth®
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Obsługiwane profile
Częstotliwość dla
transmisji Bluetooth®
Wydajność transmisji Bluetooth®
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Częstotliwość
180 Hz – 20 kHz
180 Hz – 20 kHz
Zasięg
< 10 m
< 10 m
Maks. liczba sparowanych urządzeń
8
Moc
3W
1,5 W (Sinus)
Napięcie ładowania
Max. 5V ± 0.25V
8
6W
2x 1,5 W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
System dźwięku
Mono
Stereo
Impedancja
4Ω
4Ω
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
Max. 4 dBm
500 mA
500 mA
Zniekształcenia częstotliwościowe THD
≤ 1%
≤ 1%
Wymiary
9,8 x 9,0 x 4,9 cm
17,3 x 7,2 x 4,9 cm
Waga
~ 270 g
Wtyczka stereo 3.5 mm
Wejście AUX, Micro-USB do
ładowania 5V / 500mA
IPX 5
~ 370 g
Wtyczka stereo 3.5 mm
Wejście AUX, Micro-USB do
ładowania 5V / 500mA
IPX 5
Akumulator
litowo-jonowy 3,7 V min.: 2150
mAh / 7.96 Wh
~6h
przez Bluetooth®: ~ 10 h
przez wejście AUX: ~ 20 h
(w zależności od głośności i
zawartości audio)
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
przez Bluetooth®: ~ 6 h
przez wejście AUX: ~ 16 h
(w zależności od głośności i
zawartości audio)
Przyłącza
Stopień ochrony IP
Typ
Czas ładowania
Czas pracy
18
9. Informacje dotycząca recyklingu
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy
2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa
narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz
baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z
codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik
zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych,
zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego
kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza
umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady
pomagasz chronić środowisko!
10. Deklaracja zgodności
Hama GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że
urządzenie to spełnia podstawowe wymagania i
pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 1999/5/
WE. Deklaracja zgodności wg dyrektywy 99/5WE
dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych
dostępna jest na stronie www.hama.com.
19
C Návod k použití
Ovládací prvky a indikace
1. Stavová LED dioda
2. Funkční tlačítko
3. Funkční tlačítko –
4. Funkční tlačítko ►|| (
5. Funkční tlačítko +
6. Závit ¼“
7. Přípojka Micro-USB (USB)
8. Vstup AUX
9. Kryt přípojky
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.
Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a
informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí
použití. Pokud výrobek prodáte, předejte tento text
novému majiteli.
1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů
Upozornění
Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění,
které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.
Poznámka
Tento symbol označuje dodatečné informace nebo
důležité poznámky.
2. Obsah balení
• Bluetooth® reproduktor Rockman-S / Rockman-L
• Nabíjecí kabel s Micro-USB
• Audio kabel 3,5 mm
• Tento návod k obsluze
20
3. Bezpečnostní pokyny
• Výrobek je určen pro použití v soukromých
domácnostech.
• Výrobek neprovozujte v bezprostřední blízkosti
topení, jiných zdrojů tepla nebo při působení přímého
slunečního záření.
• Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s
přístrojem nehrály.
• Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým
otřesům.
• Přístroj neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v
technických údajích.
• Výrobek nepoužívejte na místech, kde platí zákaz
používání elektronických přístrojů.
• Berte ohled na své okolí. Vysoká hlasitost může rušit
nebo ovlivnit vaše okolí.
• Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále
nepoužívejte.
• Akumulátor je pevnì instalován a nelze jej odstranit.
Výrobek likvidujte jako celek v souladu se zákonným
ustanovením.
• Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí
nebezpečí udušení.
• Obalový materiál likvidujte ihned podle platných
místních předpisů o likvidaci.
• Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanikají
veškeré závazky ze záruky.
4. Obecné údaje
Upozornění – Odolné vůči proudu vody
• Tento produkt je chráněn podle IPX5 proti proudu
vody ze všech stran a je tedy vhodný i pro použití
pod širým nebem, v koupelně, v kuchyni apod.
• Ochrana je zaručena při zavřeném krytu přípojky
(9). Pokud je připojen kabel (audio, USB), nebo
když není kryt přípojky (9) řádně uzavřený, není
zaručena odolnost proti stříkající vodě a zařízení se
může poškodit.
• Výrobek nepoužívejte v silném dešti, pod vodou, ve
sprše, ani při vodních sportech apod.
4.1 Zapnutí/vypnutí
• Stiskněte a podržte stisknuté funkční tlačítko (2) po
dobu cca 4 sekundy, tak reproduktor zapnete/vypnete.
Zazní akustický signál a stavová LED dioda (1) začne
blikat/zhasne.
Upozornění – automatické vypínání
Pozor, reproduktor se po 10 minutách nečinnosti
(žádné přehrávání audia/žádné funkce Bluetooth®)
vypne.
4.2 Nabíjení baterie
Výstraha – baterie
• Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky s
přípojkami USB.
• Defektní nabíječky nebo USB přípojky už dále
nepoužívejte a ani je nezkoušejte opravovat.
• Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při
extrémních teplotách.
• V případě delšího skladování pravidelně dobíjejte
(nejméně každého čtvrt roku).
• Před prvním použitím reproduktor úplně nabijte.
• Připojte dodaný nabíjecí kabel s Micro-USB (7)
reproduktoru.
• Připojte volnou zástrčku nabíjecího kabelu s MicroUSB do vhodné USB nabíječky. Respektujte pokyny
uvedené v návodech k obsluze používané USB
nabíječky.
• Stavová LED dioda (1) svítí v průběhu nabíjení
červeně.
• Když je baterie zcela nabitá, LED dioda (1) zhasne.
Upozornění – nabíjení
• Úplné nabití trvá cca 4-5 hodin.
• Baterii reproduktoru můžete nabíjet, ať je
reproduktor vypnutý nebo zapnutý.
• Pokud je kapacita nabití baterie nižší než 10 %,
zazní dvojitý akustický signál. Tuto informaci
získáte pouze při zapnutém reproduktoru.
• Podle připojeného koncového zařízení (Bluetooth®)
se kapacita nabití baterie reproduktorů zobrazuje
na daném zařízení.
• Skutečná doba nabíjení baterie se mění v závislosti
na používání zařízení, na nastavení a na podmínkách
prostředí (baterie mají omezenou životnost).
4.3 Přehrávání audia přes dodaný audio kabel
(zástrčka 3,5 mm)
• Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý.
• Připojte mobilní koncové zařízení (MP3 přehrávač,
smartphone apod.) do vstupu AUX IN (8)
reproduktoru pomocí dodaného audio kabelu 3,5
mm.
• Nastavte hlasitost koncového zařízení na nízkou
úroveň.
• Zapněte reproduktor - viz 4.1 Zapnutí/vypnutí.
Stavová LED dioda (1) se rozsvítí zeleně.
• Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném
koncovém zařízení.
• Stiskněte funkční tlačítko – (3) pro snížení hlasitosti.
• -Stiskněte funkční tlačítko + (5) pro zvýšení hlasitosti.
• Stiskněte funkční tlačítko ►|| ( (4) pro vypnutí zvuku
reproduktoru.
Upozornění
Pozor, navázání spojení Bluetooth® popsané v
bodech 4.4 a 4.5 není možné při připojeném audio
kabelu.
4.4 První navázání spojení Bluetooth® (spárování)
Upozornění
• Zkontrolujte, zda vaše mobilní koncové zařízení
(MP3 přehrávač, mobilní telefon atd.) disponuje
Bluetooth®.
• Pokud ne, můžete reproduktor používat pouze
pro přehrávání prostřednictvím přiloženého audio
kabelu.
• Pozor, dosah Bluetooth® je max. 10 metrů, a to
bez překážek, jako např. zdí, osob apod.
• Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth®
zapnuté a aby byl aktivní Bluetooth®.
• Zajistěte, aby se reproduktor nacházel v dosahu
Bluetooth® max. 10 metrů.
• Zapněte reproduktor - viz 4.1 Zapnutí/vypnutí.
• Stavová LED dioda (1) začne blikat modře.
Reproduktor vyhledává spojení.
21
• Otevřete na koncovém zařízení nastavení
Bluetooth® a počkejte, dokud se na seznamu
nalezených zařízení s Bluetooth® neobjeví Hama
Rockman-S / Rockman-L.
• Vyberte Hama Hama Rockman-S / Rockman-L
a počkejte, dokud se reproduktor nezobrazí jako
spojený v nastaveních Bluetooth® koncového zařízení.
Akustický signál potvrdí úspěšné spojení.
• Stavová LED dioda (1) svítí modře.
Upozornění – Heslo pro Bluetooth®
• Některá koncová zařízení vyžadují pro navázání
spojení s jiným zařízením s Bluetooth® heslo.
• Pro spojení s reproduktorem zadejte heslo 0000,
pokud vás k tomu vyzve vaše koncové zařízení.
Upozornění – spojení s novým zařízením
• Pokud chcete spojit s reproduktorem nové koncové
zařízení s Bluetooth®, stiskněte současně funkční
tlačítka – (3) a + (5), dokud se stavová LED dioda
(1) nerozbliká modře a nezazní akustický signál.
• Aktuální spojení se přeruší a spustí se vyhledávání
nových koncových zařízení.
• Reproduktor má v paměti posledních osm
připojených koncových zařízení.
• Reproduktor se při dalším zapnutí automaticky
spojí s naposled připojeným koncovým zařízením.
4.5 Automatické připojení Bluetooth®
(po spárování)
• Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth®
zapnuté a aby byl aktivní Bluetooth®.
• Zajistěte, aby se reproduktor nacházel v dosahu
Bluetooth® max. 10 metrů.
• Zapněte reproduktor - viz 4.1 Zapnutí/vypnutí.
• Po automatickém připojení se rozsvítí stavová LED
dioda (1) modře. Akustický signál potvrdí úspěšné
spojení.
22
Upozornění – Omezené spojení
• Po úspěšném prvním spojení reproduktoru s
koncovým zařízením probíhá spojení automaticky.
Pokud se spojení Bluetooth® nenaváže
automaticky, zkontrolujte následující body:
• Zkontrolujte v nastavení Bluetooth® koncového
zařízení, zda došlo ke spojení s Hama
Rockman-S / Rockman-L. Pokud ne, zopakujte
postup uvedený při prvním spojení Bluetooth®.
• Zkontrolujte, zda jsou koncové zařízení a
reproduktor od sebe vzdáleny méně než 10 metrů.
Pokud ne, umístěte obě zařízení blíž k sobě.
• Zkontrolujte, zda není dosah ovlivněn překážkami.
Pokud ano, umístěte přístroje blíže k sobě.
• Zkontrolujte, zda je do reproduktoru zastrčený
audio kabel. Pokud ano, vytáhněte ho.
4.6. Přehrávání audia (přes Bluetooth®)
Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném
koncovém zařízení. Alternativně můžete ovládat
přehrávání audia na reproduktoru (pokud to podporuje
koncové zařízení).
• Stiskněte funkční tlačítko ►|| ( (4) pro spuštění nebo
zastavení přehrávání audia.
• Stiskněte krátce funkční tlačítko + (5) pro zvýšení
hlasitosti.
• Stiskněte krátce funkční tlačítko – (3) pro snížení
hlasitosti.
4.7 Funkce hlasitého telefonování
Máte možnost používat reproduktor jako handsfree
zařízení k vašemu mobilnímu telefonu. Mobilní telefon
musí být za tímto účelem spojen s reproduktorem přes
Bluetooth®.
• Stiskněte jednou funkční tlačítko ►|| ( (4) pro přijetí
příchozího hovoru.
• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko ►|| ( (4) na cca 2
sekundy pro odmítnutí příchozího hovoru.
• Stiskněte a přidržte během probíhajícího hovoru
funkční tlačítko ►|| ( (4) na cca 2 sekundy pro
přidržení příchozího hovoru.
• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko ►|| ( (4) znovu
pro pokračování v hovoru.
• Stiskněte během hovoru jednou funkční tlačítko ►|| (
(4) pro ukončení hovoru.
• Stiskněte a přidržte funkční tlačítko ►|| ( (4) na cca 2
sekundy pro volání na poslední volané číslo.
Upozornění – Kvalita hovoru
• Abyste zvýšili kvalitu hovoru, buďte během hovoru
z mobilního telefonu v blízkosti reproduktoru.
5. Údržba a čištění
• Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným
hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte
agresivní čisticí prostředky.
6. Vyloučení záruky
Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost
nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací,
montáží nebo neodborným použitím výrobku
nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo
bezpečnostních pokynů.
9. Servis a podpora
Máte otázky k produktu ? Obraťte na na poradenské
oddělení Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese:
www.hama.com
23
8. Technické údaje
Bluetooth® reproduktor
Rockman-S
Rockman-L
Bluetooth® technologie
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Podporované profily
Frekvence pro
přenos Bluetooth®
Přenosový výkon Bluetooth®
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frekvence
180 Hz – 20 kHz
180 Hz – 20 kHz
Dosah
< 10 m
< 10 m
Max. počet připojených zařízení
8
Výkon
3W
1,5 W (Sinus)
Napětí při nabíjení
Max. 5V ± 0.25V
8
6W
2x 1,5 W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
Sound System
Mono
Stereo
Impedance
4Ω
4Ω
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
Max. 4 dBm
500 mA
500 mA
Zkreslení THD
≤ 1%
≤ 1%
Rozměry:
9,8 x 9,0 x 4,9 cm
17,3 x 7,2 x 4,9 cm
Hmotnost
~ 270 g
Stereo přípojka 3,5 mm
Vstup AUX, Micro-USB pro nabíjení
5 V/500 mA
IPX 5
~ 370 g
Stereo přípojka 3,5 mm
Vstup AUX, Micro-USB pro nabíjení
5 V/500 mA
IPX 5
Baterie
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Přes Bluetooth®: ~ 10 h
Přes AUX: ~ 20 h
(podle hlasitosti a audio obsahu)
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Přes Bluetooth®: ~ 6 h
Přes AUX: ~ 16 h
(podle hlasitosti a audio obsahu)
Přípojky
Ochranná třída IP
Typ
Doba nabíjení
Provozní doba
24
9. Pokyny k likvidaci
Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU
ustanovujete následující: Elektrická a
elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří
do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje
odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich
životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví
zákon příšlušné země. Symbol na produktu, návod k
obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a
jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně
životního prostředí.
10. Prohlášení o shodě
Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že
tento přístroj odpovídá základním požadavkům
a ostatním relevantním předpisům směrnice 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/ES
najdete na internetových stránkách www.hama.com.
25
Q Návod na použitie
Ovládacie prvky a indikácie
1. Indikátor stavu LED
2. Funkčné tlačidlo
3. Funkčné tlačidlo –
4. Funkčné tlačidlo ►|| (
5. Funkčné tlačidlo +
6. ¼“- závit
7. Prípojka Micro-USB (USB)
8. AUX vstup
9. Kryt prípojky
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama.
Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie.
Uchovajte tento návod na použitie pre prípadné budúce
použitie. Pokiaľ výrobok predáte, dajte tento návod
novému majiteľovi.
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a
upozornení
Upozornenie
Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie,
ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.
Poznámka
Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo
dôležité poznámky.
2. Obsah balenia
• Bluetooth® reproduktor Rockman-S / Rockman-L
• Nabíjací kábel s pripojením Micro-USB
• 3,5 mm audiokábel
• Návod na použitie
26
3. Bezpečnostné upozornenia
• Výrobok je určený pre súkromné použitie v
domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
• Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti
kúrenia, iných zdrojov tepla a nevystavujte ho
účinkom priameho slnečného žiarenia.
• Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické
zariadenia, nepatrí do detských rúk!
• Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným
otrasom.
• Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových
medzí uvedených uvedených v technických údajoch.
• Nepoužívajte výrobok v prostredí, v ktorom nie je
používanie elektronických prístrojov dovolené.
• Berte ohľad. Nadmerná hlasitosť môže rušiť alebo
poškodiť vaše okolie.
• Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je
poškodený.
• Akumulátor je pevne inštalovaný a nie je možné
ho odstrániť, likvidujte výrobok kompletne podľa
zákonných predpisov.
• Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí,
hrozí nebezpečenstvo udusenia.
• Likvidujte obalový materiál okmžite podľa platných
miestnych predpisov na likvidáciu odpadov.
• Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to
za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie
zo záruky.
4. Všeobecne
Upozornenie – chránené proti prúdu vody
• Tento výrobok je podľa IPX5 zo všetkých strán
chránený proti prúdu vody, a je tak vhodný aj
na použitie na voľnom priestranstve, v kúpeľni,
kuchyni atď.
• Výrobok je chránený iba pri uzatvorenom kryte
prípojky (9). Pokiaľ pripojený kábel (audio, USB)
alebo kryt prípojky (9) nie je úplne zatvorený,
ochrana proti prúdu vody nie je zaručená a môže
dôjsť k poškodeniu prístroja.
• Výrobok nepoužívajte pri silnom daždi, pod vodou,
v sprche, pri vodných športoch atď.
4.1 Zapínanie/vypínanie
• Stlačte a podržte funkčné tlačidlo (2) cca 4 sekundy,
aby ste zapli alebo vypli reproduktor. Zaznie akustický
signál a indikátor stavu LED (1) začne blikať/zhasne.
Upozornenie – Automatické vypnutie
Berte do úvahy, že sa reproduktor po 10 minútach
nečinnosti (žiadna audioreprodukcia/žiadna funkcia
Bluetooth®) vypne.
4.2 Nabíjanie akumulátorov
Výstraha – akumulátor
• Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky s
USB prípojkami.
• Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky ďalej
nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.
• Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu
pri extrémnych teplotách.
• Pri dlhšom uskladnení akumulátor pravidelne
dobíjajte (min. štvrťročne).
• Pred prvým použitím reproduktor najprv úplne nabite.
• Pripojte dodaný nabíjací kábel s pripojením MicroUSB na prípojku Micro-USB (7) reproduktora.
• Pripojte voľný konektor Micro-USB nabíjacieho kábla
na vhodnú USB nabíjačku. Postupujte pritom podľa
návodu na obsluhu danej USB nabíjačky.
• Indikátor stavu LED (1) svieti počas nabíjania
načerveno.
• Keď je akumulátor úplne nabitý, indikátor stavu LED
(1) zhasne.
Upozornenie – nabíjanie
• Celé nabíjanie trvá cca 4-5 hodín.
• Akumulátor reproduktora je možné nabíjať v
zapnutom aj vo vypnutom stave.
• Ak je kapacita akumulátora nižšia ako 10 %,
zaznie dvojitý zvukový signál. Túto informáciu
dostanete iba pri zapnutom reproduktore.
• V závislosti od pripojeného koncového zariadenia
(Bluetooth®) sa kapacita akumulátorov
reproduktorov zobrazí na tomto.
• Skutočná životnosť akumulátora sa mení podľa
používania prístroja, nastavení a podmienok okolia
(akumulátory majú obmedzenú životnosť).
4.3 Audioreprodukcia cez priložený audio kábel
(3,5 mm jack)
• Uistite sa, že je reproduktor vypnutý.
• Mobilné koncové zariadenie (prehrávač MP3,
smartfón, atď.) a vstup AUX IN (8) reproduktora
pripojte pomocou priloženého 3,5 mm audiokábla.
• Hlasitosť koncového zariadenia nastavte na nízku
úroveň.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v 4.1 Zapnutie/
vypnutie. Indikátor stavu LED (8) sa rozsvieti
nazeleno.
• Spustite a príslušne nastavte audio prehrávanie na
pripojenom koncovom zariadení.
• Na zníženie hlasitosti stlačte funkčné tlačidlo – (3).
• Na zvýšenie hlasitosti stlačte funkčné tlačidlo + (5).
• Na stlmenie reproduktora stlačte funkčné tlačidlo
►|| ( (4).
Upozornenie
Nastavenie spojenia Bluetooth® popísaného v
bodoch 4.4. a 4.5. pri zastrčenom audio kábli nie je
možné.
4.4. Prvé spojenie Bluetooth® (párovanie)
Upozornenie
• Skontrolujte, či má vaše koncové mobilné
zariadenie (MP3 prehrávač, mobilný telefón atď.)
funkciu Bluetooth®.
• Ak nie, môžete reproduktor používať iba na
prehrávanie pomocou priloženého audio kábla.
• Dosah funkcie Bluetooth® je max. 10 m bez
prekážok, ako sú steny, osoby, atď.
• Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou
Bluetooth® je zapnuté a že je funkcia Bluetooth®
aktivovaná.
• Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu
Bluetooth®, teda vo vzdialenosti max. 10 m.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v 4.1 Zapnutie/
vypnutie.
• Indikátor stavu LED (1) začne blikať namodro.
Reproduktor hľadá spojenie.
27
• Otvorte na vašom koncovom zariadení Bluetooth®
nastavenia a počkajte, kým sa zobrazí zoznam
nájdených Bluetooth® zariadení Hama
Rockman-S / Rockman-L.
• Zvoľte Hama Rockman-S / Rockman-L a počkajte,
kým sa reproduktor v Bluetooth® nastaveniach
vášho koncového zariadenia zobrazí ako spárovaný.
Akustický signál potvrdí úspešné spárovanie.
• Indikátor stavu LED (1) svieti namodro.
Upozornenie – Bluetooth® heslo
• Niektoré koncové zariadenia potrebujú na
vytvorenie spojenia s iným Bluetooth® zariadením
heslo.
• Keď vás vaše koncové zariadenie na spojenie s
reproduktorom vyzve na zadanie hesla, zadajte
0000.
Upozornenie – spojenie s novým zariadením
• Ak chcete spojiť nové koncové zariadenie
Bluetooth® s reproduktorom, stlačte súčasne
funkčné tlačidlo – (3) a + (5) a indikátor stavu LED
(1) začne blikať namodro, pričom zaznie akustický
signál.
• Aktuálne prepojenie sa zruší a spustí sa hľadanie
nových koncových zariadení.
• Reproduktor vždy ukladá osem naposledy
spojených koncových zariadení.
• Pri nasledujúcom zapnutí sa automaticky spojí s
naposledy spojeným koncovým zariadením.
4.5 Automatické spojenie Bluetooth®
(po uskutočnenom párovaní)
• Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou
Bluetooth® je zapnuté a že je funkcia Bluetooth®
aktivovaná.
• Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu
Bluetooth®, teda vo vzdialenosti max. 10 m.
• Zapnite reproduktor – podľa popisu v 4.1 Zapnutie/
vypnutie.
• Po automatickom spojení sa indikátor stavu LED (1)
rozsvieti namodro. Akustický signál potvrdí úspešné
spárovanie.
28
Upozornenie – Spojenie obmedzené
• Po úspešnom prvom spojení sa spojenie
reproduktora a koncového zariadenia vykoná
automaticky. Ak sa Bluetooth® spojenie neobnoví
automaticky, skontrolujte nasledovné:
• Skontrolujte v Bluetooth® nastaveniach
koncového zariadenia, či existuje spojenie s Hama
Rockman-S / Rockman-L. Ak nie, zopakujte kroky
uvedené v časti Prvé spojenie s Bluetooth®.
• Skontrolujte, či sú od seba koncové zariadenie a
reproduktor vzdialené najviac 10 m. Ak nie, znížte
vzdialenosť medzi zariadeniami.
• Skontrolujte, či nie je dosah obmedzený
prekážkami. Ak áno, umiestnite zariadenia bližšie
k sebe.
• Skontrolujte, či je audio kábel na reproduktore
zapojený. Ak áno, odstráňte ho.
4.6 Audio prehrávanie (cez Bluetooth®)
Spustite a nastavte príslušne audio prehrávanie na
pripojenom koncovom zariadení. Alternatívne sa dá
audio prehrávanie riadiť tiež z reproduktora (pokiaľ je
podporované pripojeným zariadením).
• Stlačte funkčné tlačidlo ►|| ( (4), aby ste spustili
alebo zastavili audio prehrávanie.
• Stlačte krátko funkčné tlačidlo + (5), ak chcete zvýšiť
hlasitosť.
• Stlačte krátko funkčné tlačidlo – (3), ak chcete znížiť
hlasitosť.
4.7 Funkcia hlasného telefonovania
Reproduktor možno použiť ako handsfree pre váš
mobilný telefón. Mobilný telefón musí byť spojený s
reproduktorom pomocou Bluetooth®.
• Na prijatie hovoru stlačte raz funkčné tlačidlo ►|| (
(4).
• Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte a
podržte funkčné tlačidlo ►|| ( (4) na cca 2 sekundy.
• Na podržanie hovoru stlačte a podržte počas
rozhovoru funkčné tlačidlo ►|| ( (4) na cca 2 sekundy.
• Na pokračovanie v hovore znova stlačte a podržte
funkčné tlačidlo ►|| ( (4).
• Počas rozhovoru stlačte raz funkčné tlačidlo ►|| ( (4),
aby ste ukončili hovor.
• Ak chcete zavolať na posledné zvolené číslo, stlačte a
podržte funkčné tlačidlo ►|| ( (4) na cca 2 sekundy.
Upozornenie – kvalita hovoru
• Na zvýšenie kvality hovoru dbajte na to, aby sa váš
mobilný telefón počas hovoru nachádzal blízko
reproduktora.
5. Údržba a starostlivosť
• Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú
utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne
agresívne čistiace prostriedky.
6. Vylúčenie záruky
Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za
škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže
alebo neodborného používania výrobku alebo
z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo
bezpečnostných pokynov.
7. Servis a podpora
S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na
poradenské oddelenie firmy Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:
www.hama.com
29
8. Technické údaje
Bluetooth® reproduktor
Rockman-S
Rockman-L
Bluetooth technológia
Bluetooth v3.0 + EDR Class II
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Podporované profily
Frekvencia pre
prenosy Bluetooth®
Prenosový výkon Bluetooth®
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Frekvencia
180 Hz – 20 kHz
180 Hz – 20 kHz
Dosah
< 10 m
< 10 m
Max. spojené zariadenia
8
Výkon
3W
1,5 W (Sinus)
Nabíjacie napätie
Max. 5V ± 0.25V
8
6W
2x 1,5 W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
Zvukový systém
Mono
Stereo
Impedancia
4Ω
4Ω
®
®
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Max. 4 dBm
Max. 4 dBm
500 mA
500 mA
Skreslenie THD
≤ 1%
≤ 1%
Rozmery
9,8 x 9,0 x 4,9 cm
17,3 x 7,2 x 4,9 cm
Hmotnosť
~ 270 g
3,5 mm Stereo Plug
AUX vstup, Micro-USB
pre funkciu nabíjania
5 V/500 mA
IPX 5
~ 370 g
3,5 mm Stereo Plug
AUX vstup, Micro-USB
pre funkciu nabíjania
5 V/500 mA
IPX 5
Akumulátor
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Via Bluetooth®: ~ 10 h
Via AUX: ~ 20 h
(podľa hlasitosti a obsahu audia)
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Via Bluetooth®: ~ 6 h
Via AUX: ~ 16 h
(podľa hlasitosti a obsahu audia)
Prípojky
Druh krytia IP
Typ
Čas nabíjania
Prevádzková doba
30
9. Pokyny pre likvidáciu
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU
stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia,
rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do
domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona
povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia,
rovnako ako batérie na miesta k tomu určené.
Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na
balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou
formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k
ochrane životného prostredia.
10. Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto
prehlasuje, že tento prístroj zodpovedá
základným požiadavkám a ostatným relevantným
ustanoveniam Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode
podľa smernice R&TTE 99/5/ES si môžete pozrieť na
adrese www.hama.com.
31
B Работна инструкция
Елементи за обслужване и индикации
1. Светодиод за статуса
2. Функционален бутон
3. Функционален бутон –
4. Функционален бутон ►|| (
5. Функционален бутон +
6. ¼“- резба
7. Micro-USB извод (USB)
8. AUX вход
9. Капаче на извода
Благодарим Ви, че избрахте продукт Hama.
Отделете време и прочетете инструкциите и
информацията. Моля, запазете инструкциите на
сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате
устройството, моля, предайте тези инструкции на
новия собственик.
1. Обяснение на предупредителните символи
и указания
Вниманив
Използват се за обозначаване на указания за
безопасност или за насочване на вниманието към
особени опасности и рискове.
Забележка
Използват се за допълнително обозначаване на
информация или важни указания.
2. Съдържание на опаковката
• Bluetooth® стерео тонколони
Rockman-S / Rockman-L
• Micro-USB кабел за зареждане
• 3,5мм аудио кабел
• Това ръководство за обслужване
32
3. Забележки за безопасност
• Продуктът е предвиден за лична, нестопанска
битова употреба.
• Не използвайте продукта в непосредствена
близост до отоплителни уреди, други източници
на топлина или на директна слънчева светлина.
• Подобно на всички електрически продукти този
продукт не бива да попада в ръцете на деца!
• Не позволявайте на продукта да пада и не го
излагайте на силни вибрации.
• Не използвайте продукта извън неговите граници
на мощността, посочени в техническите данни.
• Не използвайте продукта в зони, в които не са
разрешени електронни продукти.
• Обърнете внимание. Голямата сила на звука може
да причини смущения или да навреди на Вашата
околна среда.
• Не отваряй продукта и при повреда не
продължавай да го използваш.
• Батерията е неподвижно вградена и не може да
се маха, изхвърлете продукта като цяло според
законовите разпоредби.
• Задължително дръжте малките деца далече
от опаковъчния материал, има опасност от
задушаване.
• Изхвърлете опаковъчния материал веднага
съгласно действащите на място разпоредби за
изхвърляне на отпадъци.
• Не правете промени в уреда. Така ще загубите
право на всякакви гаранционни претенции.
4. Общи указания
Забележка – Защита срещу водна струя
• Този продукт, съгласно степен на защита IPX5
е защитен от водна струя от всички посоки
и съответно подходящ за експлоатация на
открито, в баня, кухня и т.н.
• Защитата е гарантирана само при затворено
капаче на извода (9). Когато е свързан кабел
(аудио, USB) или капачето на извода (9) не е
плътно затворено, не е гарантирана защита от
водна струя и уредът може да се повреди.
• Не използвайте продукта при силен дъжд, под
вода, под душа, при водни спортове и т.н.
4.1 Включване/изключване
• Натиснете и задръжте функционалния бутон
(2) приблизително 4 секунди, за да включите/
изключите тонколоната. Чува се акустичен сигнал и
светодиода за статуса (1) започва да мига/изгасва.
Забележка – автоматично изключване
Обърнете внимание, че ако не бъде
предприето действие (не бъде включено
аудиовъзпроизвеждане/Bluetooth®), тонколоната
се изключва след 10 минути.
4.2 Зареждане на акумулаторните батерии
Предупреждение – акумулаторни
батерии
• Използвайте само подходящи зарядни
устройства с USB изводи за зареждане.
• По принцип не използвайте дефектни зарядни
устройства или USB изводи и не се опитвайте
да ги поправяте.
• Избягвайте съхранение, зареждане и употреба
при екстремни температури.
• При дълготрайно съхранение презареждайте
редовно (поне веднъж на три месеца).
• Преди първото въвеждане в експлоатация
заредете тонколоната напълно.
• Свържете включения в доставката MIcro-USB
кабел за зареждане към Micro-USB извода (7) на
тонколоната.
• Свържете свободния щекер на Micro-USB кабела
за зареждане към пригодено USB зарядно
устройство. За целта съблюдавайте ръководството
за обслужване на използваното USB зарядно
устройство.
• Светодиодът за статуса (1) свети по време на
процеса на зареждане трайно в червено.
• Когато акумулаторната батерия се зареди
напълно, светодиодът за статус изгасва (1).
Указание – процес на зареждане
• Целият процес на зареждане трае около 4-5
часа.
• Акумулаторната батерия на тонколоната може
да се зарежда както във включено, така и в
изключено състояние.
• Когато капацитетът на акумулаторната батерия
е по-нисък от 10%, се чува двустепенен
акустичен сигнал. Тази информация ще
получите само при включена тонколона.
• В зависимост от свързаното крайно устройство
(Bluetooth®), на същото се показва капацитетът
на акумулаторната батерия на тонколоната.
• Продължителността на работа на акумулаторните
батерии може да варира според експлоатацията
на устройството, настройките и условията на
околната среда (акумулаторните батерии имат
ограничен живот на работа).
4.3 Аудиовъзпроизвеждане през прилежащия
аудио кабел (3.5мм комуникационен жак)
• Уверете се, че тонколоната е изключена.
• Свържете вашето мобилно крайно устройство
(MP3 плейър, смартфон и т.н.) и AUX IN входа (8)
на тонколоната посредством приложения 3,5мм
аудио кабел.
• Настройте силата на звука на вашето крайно
устройство на най-ниското ниво.
• Включете тонколоната, както е описано в 4.1
Описание Включване/изключване – Вкл.
Светодиодът за статуса (1) светва в зелено.
• Стартирайте и настройте аудиовъзпроизвеждането
съответно на свързаното крайно устройство.
• Натиснете функционалния бутон – (3), за да
намалите силата на звука.
• Натиснете функционалния бутон + (5), за да
увеличите силата на звука.
• Натиснете функционалния бутон ►|| ( (4), за да
изключите звука на тонколоната.
Забележка
Обърнете внимание, че настройването на
описаната в 4.4. и 4.5. Bluetooth® връзка не е
възможно при включен аудио кабел.
33
4.4 Първоначално Bluetooth® свързване
(Pairing)
Забележка
• Проверете дали вашето мобилно крайно
устройство (MP3-плейър, мобилен телефон и
т.н.) поддържа Bluetooth®.
• Ако не поддържа, може да използвате
тонколоната за възпроизвеждане само чрез
прилежащия аудио кабел.
• Обърнете внимание, че обсега на Bluetooth®
е макс. 10 метра, без препятствия като стени,
хора и т.н.
• Уверете се, че вашият поддържащ Bluetooth® уред
е включен и функцията Bluetooth® е активирана.
• Уверете се, че тонколоната се намира в Bluetooth®
обсега на макс. 10 метра.
• Включете тонколоната, както е описано в 4.1
Описание Включване/изключване – Вкл.
• Светодиодът за статус (1) започва да мига в синьо.
Тонколоната търси за връзка.
• На вашия уред отворете Bluetooth® настройките
и изчакайте, докато на листата на намерените
Bluetooth® устройства се покаже Hama
Rockman-S / Rockman-L.
• Изберете Hama Rockman-S / Rockman-L и
изчакайте, докато тонколоната бъде показана
като свързана в Bluetooth® настройките на Вашето
крайно устройство. Успешното свързване бива
потвърдено с акустичен сигнал.
• Светодиодът за статуса (1) свети продължително
в синьо.
Забележка – Bluetooth® парола
• Някои крайни устройства се нуждаят от
парола при настройването на връзката с друго
Bluetooth® устройство.
• За свързването с тонколоната въведете
паролата 0000, когато бъдете подканени да я
въведете от Вашето крайно устройство.
34
Забележка – свързване на ново
устройство
• Ако искате да свържете ново Bluetooth®
устройство с тонколоната, натиснете
едновременно функционалните бутони – (3) и
+ (5), докато светодиода за статуса (1) започне
да мига в синьо и се чуе акустичен сигнал.
• Актуалната връзка бива прекъсната и стартира
търсенето на нови крайни устройства.
• Тонколоната запаметява винаги осемте
последно свързани крайни устройства.
• При следващото си включване тонколоната се
свързва автоматично с последно свързаното
крайно устройство.
4.5 Автоматично Bluetooth® свързване (след
вече успешен Pairing)
• Уверете се, че вашият поддържащ Bluetooth® уред
е включен и функцията Bluetooth® е активирана.
• Уверете се, че тонколоната се намира в Bluetooth®
обсега на макс. 10 метра.
• Включете тонколоната както е описано в 4.1
Описание Включване/изключване – Вкл.
• След успешно свързване светодиодът за статус
(1) светва в синьо. Успешното свързване бива
потвърдено с акустичен сигнал.
Забележка – Връзка нарушена
• След успешно първоначално свързване на
тонколоната и крайното устройството отсега
нататък свързването се извършва автоматично.
Ако Bluetooth® връзката не се възстановява
автоматично, проверете следните точки:
• В Bluetooth® настройките на крайното
устройство проверете дали Hama
Rockman-S / Rockman-L е свързана. Когато не
е, повторете посочените стъпи под Bluetooth®
първоначално свързване.
• Проверете дали крайното устройство и
тонколоната са отдалечени на по-малко от 10
метра едно от друго. Когато не е, намалете
разстоянието между уредите.
• Проверете дали има препятствия, които пречат
на обсега. Когато има, поставете устройствата
по-близо едно до друго.
• Проверете дали аудио кабела е включен в
тонколоната. Когато е, извадете кабела.
4.6 Аудиовързпроизведане (през Bluetooth®)
Стартирайте и управлявайте
аудиовъзпроизвеждането съответно на свързаното
крайно устройство. Можете алтернативно да
управлявате аудиовъзпроизвеждането и от
тонколоната (ако функцията е поддържана от
свързаното устройство).
• Натиснете функционалния бутон ►|| ( (4), за да
стартирате или спрете аудиовъзпроизвеждането.
• Натиснете за кратко функционалния бутон + (5),
за да увеличите силата на звука.
• Натиснете за кратко функционалния бутон – (3),
за да намалите силата на звука.
4.7 Функция „Свободни ръце“
Съществува възможността да използвате
тонколоната като разговорна система „Свободни
ръце“. За тази функция мобилния телефон трябва
да е свързан през Bluetooth® с тонколоната.
• Натиснете един път функционалния бутон ►|| ( (4),
за да приемете входящо повикване.
• Натиснете и задръжте функционалния бутон ►|| (
(4) за около 2 секунди, за да отхвърлите входящо
повикване.
• Натиснете и задръжте по време на разговор
функционалния бутон ►|| ( (4) за около 2 секунди,
за да задържите на изчакване входящо повикване.
• Натиснете и задръжте функционалния бутон ►|| (
(4) повторно, за да продължите разговора.
• По време на разговора натиснете един път
функционалния бутон ►|| ( (4), за да прекратите
разговора.
• Натиснете и задръжте функционалния бутон ►|| (
(4) за около 2 секунди, за да наберете последно
избрания номер.
Забележка – качество на разговора
• Обърнете внимание, че по време на разговора
трябва да се намирате с вашия мобилен
телефон в близост до тонколоната, за да
повишите качеството на разговора.
5. Техническо обслужване и поддръжка
• Почиствайте този продукт само с леко навлажнена
кърпа, която не пуска власинки, и не използвайте
агресивни почистващи препарати.
6. Изключване на гаранция
Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност
или гаранция за повреди в резултат на неправилна
инсталация, монтаж и неправилна употреба
на продукта или неспазване на упътването за
обслужване и/или инструкциите за безопасност.
7. Сервиз и съпорт
За въпроси във връзка с продукта се обърни към
отдела за консултация за продукти на Хама.
Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115
(немски/английски)
Допълнителна информация за съпорт ще намерите
тук: www.hama.com
35
8. Технически данни
Стерео тонколони Bluetooth®
Rockman-S
Rockman-L
Bluetooth® технология
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Поддържани профили
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Честота за Bluetooth трансферите
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
®
Bluetooth® мощност на трансферите Макс. 4 dBm
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Макс. 4 dBm
Честота
180 Hz – 20 kHz
180 Hz – 20 kHz
Обсег
< 10 м
< 10 м
Макс. свързани уреди
8
Мощност
3W
1,5 W (Sinus)
Напрежение на зареждане
Max. 5V ± 0.25V
8
6W
2x 1,5 W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
500 mA
500 mA
Озвучителна система
Mono
Стерео
Импеданс
4Ω
4Ω
Изкривяване THD
≤ 1%
≤ 1%
Размери
9,8 x 9,0 x 4,9 см
17,3 x 7,2 x 4,9 см
Тегло
~ 270 г
3.5 мм Stereo Plug
AUX вход, Mirco-USB за 5V /
500mA функция за зареждане
IPX 5
~ 370 г
3.5 мм Stereo Plug
AUX вход, Mirco-USB за 5V /
500mA функция за зареждане
IPX 5
Акумулаторна батерия
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
през Bluetooth®: ~ 10 h
през AUX: ~ 20 h
(в зависимост от силата на звука
и звуковото съдържание)
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
през Bluetooth®: ~ 6 h
през AUX: ~ 16 h
(в зависимост от силата на звука
и звуковото съдържание)
Anschlüsse
IP оценка (защита от проникване)
Тип
Време за зареждане
Време на работа
36
9. Указания за изхвърляне
Указание относно защитата на околната
среда:
От момента на прилагането на европейските
директиви 2002/96/EО и 2006/66/EО в
националното право на съответните страни
важи следното: Електрическите и
електронните уреди и батериите не бива да се
изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е
длъжен по закон да върне електрическите и
електронните уреди и батериите в края на тяхната
дълготрайност на изградените за целта обществени
пунктове за събиране на отпадъци или на
търговския обект. Подробностите по въпроса са
регламентирани в законодателството на съответната
страна. Символът върху продукта, упътването за
употреба или опаковката насочва към тези
разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на
материалите или други форми на оползотворяване
на старите уреди/батерии вие допринасяте за
защитата на нашата околна среда.
10. Декларация за съответствие
С настоящото Hama GmbH & Co. KG
декларира, че уредът съответства на
основните изисквания и другите важни разпоредби
на директива 1999/5/EО. Декларация за
съответствие съгласно R&TTE Директива 99/5/EО ще
намерите на www.hama.com
37
H Használati útmutató
Kezelőelemek és kijelzők
1. Állapotjelző LED
2. Funkciógomb
3. Funkciógomb –
4. Funkciógomb ►|| (
5. Funktionstaste +
6. ¼“ menet
7. Micro-USB csatlakozó (USB)
8. AUX-bemenet
9. Csatlakozófedél
Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta!
Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa
el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa
biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van
rá, bármikor megtalálja. Ha eladja ezt a terméket,
vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új
tulajdonosnak.
1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások
ismertetése
Figyelmeztetés
Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági
tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a
különleges veszélyekre és kockázatokra.
Hivatkozás
Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel,
ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos
tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.
2. A csomag tartalma
• Rockman-S / Rockman-L Bluetooth® hangszóró
• Micro-USB töltőkábel
• 3,5 mm-es audio kábel
• Ez a használati útmutató
3. Biztonsági előírások
• A termék a magánháztartási, nem üzleti célú
alkalmazásra készül.
• A terméket ne használja a fűtés és egyéb hőforrások
közelében, vagy közvetlen napsütésnek kitéve.
• Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem
gyermekek kezébe való!
• Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves
rázkódásnak.
• Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban
megadott teljesítményhatárain túl.
• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol
elektronikus készülékek nincsenek megengedve.
• Legyen tekintettel környezetére. A nagy hangerő
zavarhatja vagy károsíthatja környezetét.
• Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne
üzemeltesse tovább.
• Az akkumulátor állandó beszerelésű és nem
távolítható el, ezért a terméket egyben, a jogszabályi
előírások szerint ártalmatlanítsa.
• Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a
csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.
• Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a
helyileg érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.
• Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az
esetben minden garanciaigény megszűnik.
4. Általános
Megjegyzés – Vízsugár ellen védett
• Ez a termék IPX5 szerint alacsony nyomású
vízsugár ellen, minden irányból védett, így
alkalmas kültéri, fürdőszobai, konyhai stb.
használatra.
• A védelem kizárólag zárt csatlakozófedél (9)
mellett biztosított. Amennyiben kábel (audio, USB)
van csatlakoztatva, vagy a csatlakozófedél (9) nincs
megfelelően lezárva, a vízsugár elleni védelem nem
biztosított, és a készülék károsodhat.
• Ne használja a terméket heves esőben, víz alatt,
zuhanyzás közben, vízi sportoknál stb.
4.1 Be-/kikapcsolás
• A hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a
funkciógombot (2) kb. 4 másodpercig. Hangjelzés
hallható, és az állapotjelző LED (1) villogni kezd/
kialszik.
38
Megjegyzés – automatikus kikapcsolás
Vegye figyelembe, hogy a hangszóró 10 perc
tétlenség után (nincs hanglejátszás/nincs
Bluetooth® funkció) kikapcsol.
4.2 Az akkumulátor feltöltése
Figyelmeztetés – akkumulátor
• A töltéshez kizárólag megfelelő USB-csatlakozós
töltőkészüléket használjon.
• A meghibásodott töltőkészülékeket és USBcsatlakozókat ne használja tovább, és ne próbálja
megjavítani őket.
• Kerülje a tárolást, töltést és használatot extrém
hőmérsékleteken.
• Hosszabb tárolás esetén rendszeresen (min.
negyedévente) töltse a terméket.
• Első használat előtt először töltse fel teljesen a
hangszórót.
• Csatlakoztassa a mellékelt Micro-USB töltőkábelt a
hangszóró Micro-USB csatlakozójához (7).
• Csatlakoztassa a Micro-USB töltőkábel szabad
csatlakozódugóját megfelelő USB töltőkészülékre.
Olvassa el az USB töltőkészülék használati
útmutatóját.
• Az állapotjelző LED (1) a töltés közben folyamatosan
pirosan világít.
• Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az
állapotjelző LED (1) kialszik.
Megjegyzés – töltési folyamat
• A teljes feltöltés 4-5 órát vesz igénybe.
• A hangszóró akkumulátora ki- és bekapcsolt
állapotban is tölthető.
• Ha az akkumulátor kapacitása 10% alá esik,
dupla hangjelzés hallható. Ez az információ csak
bekapcsolt hangszóró mellett érhető el.
• A csatlakoztatott eszköz (Bluetooth®) függvényében
a hangszóró akkumulátorának kapacitása így
ellenőrizhető.
• Az akkumulátor tényleges üzemideje a készülék
használatától, a beállításoktól és a környezeti
feltételektől függ (az akkumulátorok élettartama
korlátozott).
4.3 Hanglejátszás a mellékelt audio kábellel
(3,5 mm-es jack)
• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró ki van
kapcsolva.
• Csatlakoztassa mobileszközét (MP3-lejátszó,
okostelefon stb.) és a hangszórót az AUX-bemenetet
(8) használva a mellékelt 3,5 mm-es audiokábel
segítségével.
• Állítsa az eszköz hangerejét alacsony szintre.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.1 Be-/kikapcsolás
részben leírtak szerint. Az állapotjelző LED (1) ekkor
zöld színnel világít.
• Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő
módon a csatlakoztatott eszközön.
• Nyomja meg a funkciógombot – (3) a hangerő
csökkentéséhez.
• Nyomja meg a funkciógombot + (5) a hangerő
növeléséhez.
• Nyomja meg a funkciógombot ►|| ( (4) a hangszóró
elnémításához.
Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a 4.4. és a 4.5. részben
leírtak szerinti Bluetooth® kapcsolat létrehozása nem
lehetséges csatlakoztatott audio kábel mellett.
4.4 Első Bluetooth® kapcsolat (párosítás)
Megjegyzés
• Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz (MP3-lejátszó,
mobiltelefon stb.) alkalmas-e Bluetooth®
kapcsolatra.
• Ha nem, a hangszórót csak a mellékelt audio
kábellel használhatja hanglejátszáshoz.
• Vegye figyelembe, hogy a Bluetooth®
hatótávolsága maximum 10 méter akadályok,
például falak, személyek stb. nélkül.
39
• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth® képes eszköz
be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth® aktiválva
van-e.
• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró a Bluetooth®
hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül van.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.1 Be-/kikapcsolás
részben leírtak szerint.
• Az állapotjelző LED (1) kéken kezd villogni. A
hangszóró ekkor kapcsolatot keres.
• Nyissa meg eszközén a Bluetooth® beállításait, és
várjon, amíg a talált Bluetooth® eszközök listán
megjelenik a Hama Rockman-S / Rockman-L.
• Válassza ki a Hama Rockman-S / Rockman-L-et,
és várjon, amíg a hangszóró csatlakozottként jelenik
meg az eszköz Bluetooth® beállításaiban. Hangjelzés
erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.
• Az állapotjelző LED (1) ekkor folyamatosan kéken
világít.
Megjegyzés – Bluetooth® jelszó
• Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk,
amikor az eszközt egy másik Bluetooth® eszközhöz
csatlakoztatjuk.
• A hangszóró csatlakoztatásához írja be a 0000
jelszót, amikor az eszköz a jelszó megadására
szólítja fel.
Megjegyzés – új eszköz csatlakoztatása
• Ha egy új Bluetooth® eszközt szeretne a
hangszóróhoz csatlakoztatni, nyomja meg
egyszerre a funkciógombokat – (3) és a + (5), amíg
az állapotjelző LED (1) kéken nem kezd villogni, és
hangjelzés hallható.
• A jelenlegi kapcsolat megszakad, és elindul az új
eszközök keresése.
• A hangszóró mindig az utolsó nyolc csatlakoztatott
eszközt tárolja.
• A hangszóró a következő bekapcsoláskor
automatikusan az utoljára csatlakoztatott
eszközhöz kapcsolódik.
40
4.5 Automatikus Bluetooth® kapcsolat (sikeres
párosítást követően)
• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth® képes eszköz
be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth® aktiválva
van-e.
• Győződjön meg róla, hogy a hangszóró a Bluetooth®
hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül van.
• Kapcsolja be a hangszórót - a 4.1 Be-/kikapcsolás
részben leírtak szerint.
• Sikeres automatikus csatlakozás után az állapotjelző
(1) kéken világít. Hangjelzés erősíti meg, hogy a
kapcsolat sikeresen létrejött.
Megjegyzés – Korlátozott kapcsolat
• A hangszóró és az eszköz sikeres első
kapcsolódását követően a csatlakozás
automatikusan történik. Ha a Bluetooth® kapcsolat
nem jön létre ismét automatikusan, ellenőrizze a
következő pontokat:
• Ellenőrizze az eszköz Bluetooth® beállításaiban,
hogy a Hama Rockman-S / Rockman-L
csatlakoztatva van-e. Ha nem, ismételje meg az
első Bluetooth® kapcsolat részben leírt lépéseket.
• Ellenőrizze, hogy az eszköz és a hangszóró közötti
távolság 10 méternél kevesebb-e. Ha nem,
csökkentse az eszközök távolságát.
• Ellenőrizze, hogy akadályok korlátozzák-e a
hatótávolságot. Ha igen, helyezze az eszközöket
közelebb egymáshoz.
• Ellenőrizze, hogy az audio kábel csatlakoztatva
van-e a hangszóróhoz. Ha igen, távolítsa el.
4.6 Hanglejátszás (Bluetooth® on keresztül)
Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő
módon a csatlakoztatott eszközön. Alternatív
megoldásként a hanglejátszást a hangszóróról is
irányíthatja (amennyiben az eszköz ezt támogatja).
• Nyomja meg a funkciógombot ►|| ( (4) a
hanglejátszás elindításához vagy megállításához.
• Nyomja meg röviden a funkciógombot + (5) a
hangerő növeléséhez.
• Nyomja meg röviden a funkciógombot– (3) a hangerő
csökkentéséhez.
4.7 Kihangosító funkció
Lehetőség van arra, hogy a hangszórót mobiltelefonja
kihangosításához használja. A funkció használatához a
mobiltelefonnak Bluetooth® on keresztül kapcsolódnia
kell a hangszóróhoz.
• Nyomja meg egyszer a funkciógombot ►|| ( (4) a
bejövő hívás fogadásához.
• Tartsa nyomva a funkciógombot ►|| ( (4) kb. 2
másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
• Tartsa nyomva a funkciógombot ►|| ( (4) kb. 2
másodpercig a hívás tartásához.
• Tartsa újra lenyomva a funkciógombot ►|| ( (4) a
hívás folytatásához.
• Nyomja le a beszélgetés közben egyszer a
funkciógombot ►|| ( (4) a hívás befejezéséhez.
• Tartsa nyomva a funkciógombot ►|| ( (4) kb. 2
másodpercig az utoljára kiválasztott telefonszám
hívásához.
Megjegyzés – a hívás minősége
• A minél jobb hangminőség érdekében ügyeljen
arra, hogy a hívás közben mobiltelefonjával a
hangszóró közelében legyen.
5. Karbantartás és ápolás
• Ezt a terméket csak szöszmentes, kissé benedvesített
kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív
tisztítószert.
6. Szavatosság kizárása
A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget
vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen
telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen
használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a
biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.
7. Szerviz és támogatás
Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel
forduljon a Hama terméktanácsadásához.
Közvetlen vonal Közvetlen vonal:
+49 9091 502-115 (Deu/Eng)
További támogatási információt itt talál:
www.hama.com
41
8. Műszaki adatok
Bluetooth® hangszóró
Rockman-S
Rockman-L
Bluetooth technológia
Bluetooth v3.0 + EDR Class II
Bluetooth® v3.0 + EDR Class II
Támogatott profilok
A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5 A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
®
®
Frekvencia Bluetooth átvitel esetén
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Bluetooth® átviteli teljesítmény
Max. 4 dBm
Max. 4 dBm
Frekvencia
180 Hz – 20 kHz
180 Hz – 20 kHz
Hatótávolság
< 10 m
< 10 m
Max. párosított eszköz
8
Teljesítmény
3W
1,5 W (Sinus)
Töltőfeszültség
Max. 5V ± 0.25V
8
6W
2x 1,5 W (Sinus)
Max. 5V ± 0.25V
Hangrendszer
Mono
Stereo
Impedancia
4Ω
4Ω
®
500 mA
Teljes harmonikus torzítás (THD)
≤ 1%
≤ 1%
Méretek
9,8 x 9,0 x 4,9 cm
17,3 x 7,2 x 4,9 cm
Súly
~ 270 g
Csatlakozók
IP védettség
Típus
Töltési idő
Üzemidő
42
500 mA
~ 370 g
3,5 mm-es csatlakozó 5V / 600 mA 3,5 mm-es csatlakozó 5V / 600 mA
töltőfunkcióhoz és AUX-bemenet
töltőfunkcióhoz és AUX-bemenet
IPX 5
IPX 5
Akkumulátor
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Via Bluetooth® on: ~ 10 h
AUX-bemeneten: ~ 20 h
(hangerőtől és audio tartalomtól
függően)
3.7V Li-Ion min.:
2150 mAh / 7.96 Wh
~6h
Via Bluetooth® on: ~ 6 h
AUX-bemeneten: ~ 16 h
(hangerőtől és audio tartalomtól
függően)
9. Ártalmatlanítási előírások
Környezetvédelmi tudnivalók:
Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/
EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól
kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a
következők: Az elektromos és elektronikai
készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási
szemétbe dobni! A leselejtezett elektromos és
elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat
nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált
és működésképtelen elektromos és elektronikus
készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez
mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt
gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A
termék csomagolásán feltüntetett szimbólum
egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a
felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése,
visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra
hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk
védelméhez.
10. Megfelelőségi nyilatkozat
A Hama GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy
a jelen készülék összhangban van az 1999/5/EK
irányelv alapvető követel-ményeivel és az egyéb
vonatkozó rendelkezésekkel.
A 99/5/EK R&TTE irányelv szerinti megfelelőségi
nyilatkozatot a www.hama.com címen találja meg.
43
Hama Distr. Romania SRL, str.Cedrilor 7, sect.5,
Bucuresti, [email protected]
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are
those of their respective owners.
All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.
R9173107_10, R9173111_14 / 03.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement