Hama R9173105 Owner's manual

Hama R9173105 Owner's manual

R9 173105

Mobile Bluetooth

®

Speaker TWINS

Manual de utilizare Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na použitie Работна инструкция Használati útmutató

RO GB PL CZ SK BG H

1 2 3 4 5 6

M

Manual de utilizare

3.

4.

5.

6.

Elemente de comandă și afișaje

1.

Microfon 2.

LED de stare Intrare AUX-IN Port Micro-USB (

USB

) Tastă funcţională Parte inferioară magnetică Vă mulţumim că aţi optat pentru un produs Hama.

Pentru început vă rugăm să vă lăsați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și indicații. Vă rugăm să păstraţi manualul de utilizare la loc sigur pentru o consultare ulterioară în caz de nevoie. În caz de înstrăinare a aparatului vă rugăm să predați și acest manual noului proprietar.

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații Avertizare

Se folosește la marcarea instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.

Instrucțiune

Se folosește pentru marcarea informațiilor și instrucțiunilor importante.

• •

2. Conținutul pachetului

• Difuzor Twins Bluetooth ® • Cablu de încărcare Y Micro-USB Cablu audio Y 3,5 mm Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

• Produsul este conceput numai pentru utilizare privată și nu profesională.

• • Evitaţi folosirea produsului în imediata apropiere a sistemului de încălzire, a altor surse de căldură sau în radiația solară directă.

Protejaţi produsul de impurităţi, umiditate, supraîncălzire şi utilizaţi-l numai în mediu uscat.

• • • • • Acest aparat, ca de altfel toată aparatura electronică, nu are ce căuta în mâinile copiilor!

Nu lăsați produsul să cadă și nu îl supuneți trepidațiilor puternice.

Nu exploataţi produsul în afara limitelor de putere indicate în datele tehnice.

Nu folosiţi produsul în zone unde nu sunt admise aparate electronice.

Vă rugăm să țineți cont de aceasta. Intensitatea ridicată a sonorului poate deranja sau influența negativ înprejurimile.

2

• • • • • Nu deschideți produsul și nu-l utilizați în continuare în caz de deterioare.

Acumulatorul este montat fix și nu poate fi demontat, salubrizați produsul ca un întreg conform prevederilor legale.

Nu lăsați copiii să se joace cu materialul pachetului, prezintă pericol de sufocare.

Reciclarea materialului pachetului se execută comform normelor locale de salubrizare în vigoare.

Nu executaţi modificări la aparat. În acest fel pierdeţi orice drept la garanţie.

4. Punerea în funcţiune şi utilizarea Indicaţie – S tereo / Mono

• • Acest manual de utilizare se referă întotdeauna la folosirea, recomandată, a ambelor difuzoare (Stereo).

Dacă doriți să folosiți numai un difuzor (Mono), treceți peste informațiile care se referă explicit la utilizarea ambelor difuzoare (marcate cu ∆). Celelalte indicații sunt valabile și pentru utilizarea unui singur difuzor.

• Cu ajutorul părții inferioare magnetice (6) difuzorul se poate combina cu un alt difuzor sau fixa separat pe suprafețe magnetice.

• •

4.1 Pornire/oprire Pornire

• Apăsaţi tasta funcţională (5) şi menţineţi-o apăsată timp de cca. 4 secunde pentru a porni/opri difuzorul. Se aude o informație vocală și LED-ul de statut (2) luminează întotdeauna scurt, consecutiv de două ori, albastru.

• ∆ Pentru pornirea celui de-al doilea difuzor apăsați cca 4 secunde ∆ După un scurt semnal acustic al doilea difuzor începe să caute • Un semnal acustic semnalizează disponibilitatea de conectare cu al doilea difuzor.

tasta de funcțiuni de două ori.

(5) a acestuia. Se aude o informație vocală și LED-ul de statut (2) începe să lumineze intermitent albastru.

o conexiune la primul difuzor deja pornit. Succesul conectării se confirmă prin două scurte semnale acustice. LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează întotdeauna scurt, consecutiv ∆ Cele două difuzoare pot fi conectate acum cu un aparat final.

Dacă primul difuzor nu s-a conectat cu al doilea se aude încă un semnal acustic. LED-ul de statut (2) luminează intermitent rapid albastru.

Difuzorul poate fi conectat acum cu un aparat final.

Acum nu mai este posibilă conectarea cu al doilea difuzor. Opriți difuzorul / cele două difuzoare încă o dată și începeți de la capăt 3

Oprire

• Pentru pornirea / oprirea difuzorului apăsați tasta de funcțiuni (5) cca 4 secunde. Se aude o informație vocală și LED-ul de statut (2) se stinge.

∆ În cazul conectării reciproce a celor două difuzoare, dacă se oprește unul din ele, automat se oprește și al doilea.

Indicaţie – oprirea automată

Trebuie să aveți în vedere că în cazul nefuncționării timp de 10 minute (nici o redare audio / nici o funcţie Bluetooth ® ), difuzoarele se opresc.

4.2 Încărcarea acumulatorului Avertizare – acumulator

• • • • Pentru încărcare folosiți numai încărcătoare adecvate cu porturi USB.

În general nu mai utilizaţi încărcătoarele sau porturile USB defecte și nu încercați să le reparați.

Evitaţi depozitarea, încărcarea şi utilizarea la temperaturi extreme.

La o depozitare mai îndelungată, efectuaţi încărcarea la intervale regulate (cel puțin trimestrial).

• • • • • Înainte primei utilizări efectuați o încărcare completă a difuzoarelor.

Conectați cablul de încărcare Y Micro-USB livrat la porturile Micro-USB (4) ale difuzoarelor.

Racordați fişa liberă a cablului de încărcare Y Micro-USB la un încărcător USB adecvat. În acest caz vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului USB utilizat.

Pe parcursul procesului de încărcare LED-urile de statut (2) luminează constant roșu.

După încărcarea completă a acumulatoarelor LED-urile de statut (2) se sting.

• • • •

Indicaţie – procesul de încărcare/Capacitate acumulator

Un proces de încărcare completă durează aprox. 3 ore.

Acumulatorul difuzorului poate fi încărcat atât în starea pornită, cât şi în starea oprită.

Când capacitatea acumulatorului scade sub 10% se aude o informație vocală. Această informație se aude numai cu difuzorul pornit.

Dependent de aparatul final conectat ( acesta.

Bluetooth ® ) capacitatea acumulatoarelor difuzoarelor se afișează pe 4

• Durata de funcţionare efectivă a acumulatorului variază în funcţie de utilizarea aparatului, de reglaje şi de condiţiile ambientale (acumulatorii au o durată de serviciu limitată).

• • • •

4.3 Redare audio prin cablul audio ataşat (jack 3,5 mm)

• • Asigurați-vă că difuzoarele sunt oprite.

Conectați fișa principală (ceva mai groasă) a cablului audio Y 3,5 mm la aparatul final (MP3-Player, Smartphone, computer, etc.).

Celelalte două fișe se conectează la intrările AUX-IN (3) ale difuzoarelor.

Reglați volumul sonor al aparatului terminal la un nivel redus.

Porniți difuzoarele - conform descrierii în

4.1 Pornire / Oprire

.

LED-urile de statut (2) luminează intermitent regulat, albastru.

Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea audio la aparatul terminal racordat.

Indicație

Aveţi în vedere faptul că atunci când cablul audio este introdus, nu este posibilă configurarea unei conexiuni Bluetooth ® , descrisă la 4.4 şi 4.5.

4.4 Prima conexiune Bluetooth ® (pairing) Indicație

• • • Verificaţi dacă aparatul dvs. terminal mobil (MP3-player, telefon mobil etc.) este compatibil Bluetooth ® .

Dacă nu au pornit, difuzoarele pot fi folosite pentru redare numai prin intermediul cablului audio livrat.

Aveţi în vedere faptul că raza de acoperire Bluetooth ® este de max. 10 m, fără obstacole gen pereţi, persoane etc.

• • • • • ∆ LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează întotdeauna scurt, consecutiv de două ori.

• Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil Bluetooth ® este pornit şi că Bluetooth ® este activat.

Asigurați-vă că difuzoarele se găsesc în raza de acțiune Bluetooth ® de max. 10 metri.

Porniți difuzoarele - conform descrierii în

4.1 Pornire / Oprire

.

LED-urile de statut (2) ale fiecărui difuzor luminează intermitent scurt, consecutiv de două ori.

Difuzoarele caută o conexiune.

Selectați

Hama Twins

şi așteptați până când în setările Bluetooth ® ale aparatului terminal difuzoarele sunt afișate ca fiind conectate. O informație vocală confirmă realizarea cu succes a conexiunii.

5

∆ LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează permanent.

• LED-urile de statut (2) ale fiecărui difuzor luminează intermitent regulat câte o dată.

Indicaţie – parola Bluetooth ®

• • Pentru configurarea conexiunii cu un alt aparat Bluetooth ® , unele aparate terminale au nevoie de o parolă.

Dacă aparatul final solicită o parolă pentru conectarea difuzoarelor, introduceți 0000.

Indicaţie

• • Difuzoarele memorează ultimele opt aparate terminale conectate.

La următoarea pornire difuzoarele se conectează automat cu ultimul aparat terminal cuplat.

4.5 Conexiune Bluetooth ® deja efectuat)

• •

automată (după un pairing

Asiguraţi-vă că aparatul dvs. terminal compatibil Bluetooth ® este pornit şi că Bluetooth ® este activat.

Ssigurați-vă că difuzoarele se găsesc în raza de acțiune Bluetooth ® de max. 10 metri.

Porniți difuzoarele - conform descrierii în

4.1 Pornire / Oprire

.

• ∆ LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează întotdeauna scurt, consecutiv de două ori.

• • ∆ LED-ul de statut (2) al unui difuzor luminează intermitent • LED-urile de statut (2) ale fiecărui difuzor luminează intermitent scurt, consecutiv de două ori.

O informație vocală confirmă realizarea cu succes a conexiunii.

regulat câte o dată, LED-ul de statut (2) al celuilalt luminează permanent. .

LED-urile de statut (2) ale fiecărui difuzor luminează intermitent regulat câte o dată.

Indicaţie – Contact afectat

• • După o primă conexiune realizată cu succes între difuzor şi aparatul terminal, conexiunea se efectuează automat.

În cazul în care conexiunea Bluetooth ® nu se restabileşte automat, verificaţi următoarele puncte: Controlaţi în setările Bluetooth ® ale aparatului terminal dacă

Hama Twins

este conectat. Dacă nu, repetaţi etapele nominalizate la Prima conexiune Bluetooth ® .

6

• • • Controlaţi dacă aparatul terminal şi difuzorul se află la o distanţă mai mică de 10 metri unul de celălalt. Dacă nu, reduceţi distanţa dintre aparate.

Controlați dacă există diferite obstacole care afectează raza de acoperire. Dacă da, poziționați aparatele mai aproape unul de altul.

Controlaţi dacă este introdus cablul audio la aparat. Dacă da, îndepărtaţi-l.

4.6 Redare audio (prin

aparatul terminal conectat.

Bluetooth ® )

Porniţi şi comandaţi în mod corespunzător redarea audio la

4.7 Funcţia hands-free

Aveți posibilitatea de utilizare a difuzorului ca dispozitiv pentru comunicare liberă (tip mâini libere) pentru telefonul mobil.

Pentru această funcţie telefonul mobil trebuie să fie conectat prin Bluetooth® cu difuzoarele.

Difuzorul al cărui LED de statut (2) luminează permanent la contact activ • funcțiuni Bluetooth ® , este Master.

La utilizarea unui singur difuzor acesta devine automat Master.

Funcția de comunicare liberă (tip mâini libere) poate fi comandată numai prin Master.

Pentru a accepta un apel telefonic apăsați o dată tasta de (5) a Masterului.

• • • Pentru a refuza apelul telefonic apăsați tasta de funcțiuni (5) a Masterului.

Pentru a încheia apelul telefonic în timpul convorbirii apăsați o dată tasta de funcțiuni (5) a Masterului.

Pentru a apela ultimul număr format apăsați tasta de funcțiuni (5) a Masterului.

Indicaţie – calitatea convorbirii

• Aveţi grijă ca în timpul unui apel să vă aflaţi cu telefonul dvs. mobil în apropierea difuzorului, pentru a îmbunătăţi calitatea convorbirii.

5. Întreţinere şi revizie

• Curățați acest produs numai cu o cârpă fără scame, puțin umedă și nu folosiți detergenți agresivi. Aveți grijă să nu intre apă în produs.

6. Excludere de garanție

Hama GmbH & Co. KG nu îşi asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

7

7. Service și suport

Dacă aveți întrebări adresaţi-vă la Hama consultanță privind produsul.

Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.) Alte informații de suport găsiți aici: www.hama.com

8. Date tehnice Difuzor Twins Bluetooth ®

Technologie Bluetooth ® Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Profiluri acceptate Frecvenţa pentru transmisiile Bluetooth ® Capacitatea de transmisie Bluetooth ® Frecvență A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz Rază de acoperire Max. de aparate cuplate Putere Tensiunea de íncărcare Sistemul de sunet Impedanță Distorsiune THD Dimensiuni Greutate Racorduri Tip < 10 m 8 6 W 2x 1,5W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

(Single charging) Max. 5V ± 0.25V

(Twin charging) Stereo/Mono 4 Ω ≤ 1% 450 mA 900 mA 6,2 x 8,7 x 6,2 cm ~ 2x 230 g 2 x intrare 3.5 mm Stereo Plug AUX 2 x Micro-USB pentru încărcare

Acumulator

3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh Timp de încărcare Durata de funcţionare ~ 3 h Prin Bluetooth ® : ~ 2 h Prin AUX: ~ 8 h (în funcţie de volum şi de conţinutul audio) 8

9. Informații pentru reciclare Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:

Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/ UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislaţia țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări.

Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importată la protecția mediului nostru înconjurător.

10. Declarație de conformitate

Hama GmbH & Co. KG, declară prin prezenta ca acest aparat este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi celelalte hotărâri relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declaraţia de conformitate conform Directivei R&TTE 99/5/EC o găsiţi în Internet la www.hama.com.

9

G

Operating Instructions

3.

4.

5.

6.

Controls and Displays

1.

Microphone 2.

Status LED AUX-IN input Micro-USB connection (USB) Function button Magnetic base Thank you for choosing a Hama product.

Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note

This is used to indicate additional information or important notes.

• •

2. Package Contents

• Mobile Bluetooth ® Speaker Twins • Micro-USB Y-charging cable 3.5 mm Y-audio cable These operating instructions

3. Safety Notes

• The product is intended for private, non-commercial use only.

• • Do not use the product in the immediate vicinity of heaters or other heat sources or in direct sunlight.

Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.

• • • • • • Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!

Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.

Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.

Do not use the product in areas where the use of electronic devices is not permitted.

Be considerate. Loud volumes can have a detrimental effect on your surroundings.

Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.

10

• • • • Since the battery is integrated and cannot be removed, you will need to dispose of the product as a whole. Do this in compliance with the legal requirements.

Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.

Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.

Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.

4. Getting Started and Operation Note – Stereo/mono

• • These operating instructions always refer to the recommended use with both speakers (stereo).

If you only want to use one speaker (mono), skip all the instructions that only refer to use of both speakers (marked with ∆). The rest of the instructions also apply to use of a single speaker.

• The magnetic bases (6) of the speakers allow you to combine them into a single speaker or attach them to magnetic surfaces individually.

4.1 Switching the product on and off Switching on the product

• Press and hold the function button (5) for about 4 seconds to switch the speaker on or off. An announcement will play and the status LED (2) will start to flash twice in blue in quick succession.

• • An acoustic signal indicates that you can now connect the second speaker.

∆ Press and hold the function button flash in blue.

succession.

in blue.

(5) on the second speaker for about 4 seconds to switch on the second speaker.

An announcement will play and the status LED (2) will start to ∆ After a brief acoustic signal, this speaker will search for a connection to the speaker that was switched on first. Two brief acoustic signals confirm that connection was successful. The status LED (2) of one speaker flashes once at regular intervals, and the status LED (2) of the other always flashes twice in quick ∆ The two speakers can now be connected to a terminal device.

If the first speaker is not connected to the second one, another acoustic signal will sound. The status LED (2) will flash quickly • • The speaker can now be connected to a terminal device.

• It can now no longer be connected to the second speaker. Switch the speaker(s) off again and start over from the beginning.

Switching off the product

Press and hold the function button (5) for about 4 seconds to switch the speaker on or off. An announcement will play and 11

4.2 Charging the battery Warning – Rechargeable battery

• • • • Only use suitable charging devices with USB connections for charging.

As a rule, do not use charging devices or USB connections that are defective and do not try to repair them yourself.

Avoid storing, charging or using batteries in extreme temperatures.

When stored for a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).

• • • • • Charge the speakers fully before using them for the first time.

Connect the included Micro-USB Y-charging cable to the speakers’ Micro-USB ports (4).

Connect the unused connector on the Micro-USB Y-charging cable to a suitable USB charger. Please refer to the operating instructions for the USB charger used.

The status LEDs (2) light up constantly in red during the charging process.

Once the batteries are fully charged, the status LEDs (2) go out.

Note – Charging/Battery level

• • • • It takes approx. 3 hours to completely charge the product.

The speaker’s battery can be charged whether the speaker is on or off.

If the battery level is less than 10%, an announcement will play. You will only receive this information if the speaker is on.

Depending on the terminal device connected ( Bluetooth ® ), the speakers’ battery level will appear on the device.

• The actual battery life varies depending on use of the device, the settings and the ambient conditions (rechargeable batteries have a limited service life).

• •

4.3 Audio playback via the included audio cable (3.5 mm jack)

• • • Ensure that the speakers are switched off.

Connect the 3.5 mm Y-audio cable to your terminal device (MP3 player, smartphone, computer, etc.) using the main connector (somewhat thicker).

Plug the two other connectors into the AUX-IN inputs (3) on the speakers.

Set the volume on your terminal device to a low level.

• Switch on the speakers as described in 4.1

Switching on/off the product

. The status LEDs (2) will flash steadily in blue.

Start and control audio playback on the connected terminal device accordingly.

12

Note

Please note that you cannot establish the connected.

Bluetooth ® connection described under 4.4 and 4.5 if an audio cable is

4.4

Bluetooth ® pairing Note

• • • Check whether your mobile device (MP3 player, mobile phone, etc.) is Bluetooth ® capable.

If not, you can only use the speakers for playback using the included audio cable.

Note that the maximum range for Bluetooth ® is 10 metres without obstacles such as walls, people, etc.

• • • • Make sure that your Bluetooth ® capable terminal device is on and Bluetooth ® is activated.

Make sure that the speakers are located within the Bluetooth ® range of max. 10 metres.

• Switch on the speakers as described in 4.1

Switching on/off the product

.

∆ The status LED (2) of one speaker flashes once at regular intervals, and the status LED (2) of the other always flashes twice in quick succession.

• The status LED (2) on each speaker flashes twice in quick succession.

The speakers search for a connection.

• ∆ The status LED (2) of one speaker flashes once at regular • Open the Bluetooth ® settings on your terminal device and wait until

Hama Twins

appears in the list of Bluetooth ® devices found.

Select

Hama Twins

and wait until the speakers are listed as connected in the announcement confirms that connection was successful.

intervals, and the status LED (2) of the other speaker lights up constantly.

Bluetooth ® settings on your terminal device. An The status LED (2) of the individual speaker flashes once at regular intervals.

Note – Bluetooth ® password

• • Some terminal devices require a password in order to connect to another Bluetooth ® device.

If your terminal device requests a password for connection to the speakers, enter 0000.

13

Note

• • The speakers always store the last eight terminal devices paired.

The speakers will automatically connect to the last terminal device paired when it is switched on the next time.

4.5 Automatic Bluetooth ® pairing) connection (after successful

• • Make sure that your Bluetooth ® capable terminal device is on and Bluetooth ® is activated.

SMake sure that the speakers are located within the Bluetooth ® range of max. 10 metres.

• Switch on the speakers as described in 4.1

Switching on/off the product

.

∆ The status LED (2) of one speaker flashes once at regular intervals, and the status LED (2) of the other always flashes twice in quick succession.

• • The status LED (2) on each speaker flashes twice in quick succession.

An announcement confirms that connection was successful.

∆ The status LED (2) of one speaker flashes once at regular intervals, and the status LED (2) of the other speaker lights up constantly.

• The status LED (2) of the individual speaker flashes once at regular intervals.

Note – Connection impaired

• • • • • After the speaker and terminal device have been paired, a connection is established automatically. If the Bluetooth ® connection is not established automatically, check the following: Check the Bluetooth ® settings of your terminal device to see whether

Hama Twins

is connected. If not, repeat the steps listed under Bluetooth ® pairing.

Check whether your terminal device and the speaker are less than 10 metres apart. If not, move them closer together.

Check whether obstacles are impairing the range. If so, move the devices closer together.

Check whether the audio cable is connected to the speaker.

If so, disconnect it.

14

4.6 Audio playback (via

accordingly.

Bluetooth ® )

Start and control audio playback on the connected terminal device

4.7 Hands-free function

You can use the speakers as a hands-free set for your mobile phone. For this function, the mobile phone must be connected to the speakers.

The speaker whose status LED (2) lights up constantly when the Bluetooth • ® connection is active is the master.

If you are only using one speaker, it is automatically the master.

You can only control the hands-free function on the master.

Press the function button (5) on the master once to answer an incoming call.

• (5) on the master to ignore an • • Press the function button incoming call.

During a call, press the function button once to end the call.

Press the function button recently dialled number.

(5) on the master (5) on the master to call the most

Note – Call quality

To increase the call quality, make sure that you are near the speaker with your mobile phone during the call.

5. Care and Maintenance

• Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.

6. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

7. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115 (German/English) Further support information can be found here: www.hama.com

15

8. Technical Data Mobile Bluetooth ® Speaker Twins

Bluetooth ® Technology Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Supported profiles Frequency for the Bluetooth ® transfers Bluetooth ® transfers power Frequency Range Maximum number of paired devices Output Charging voltage Sound System Impedanc Distortion (THD) Size A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 6 W (RMS) 2x 1,5W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

(Single charging) Max. 5V ± 0.25V

(Twin charging) Stereo/Mono 4 Ω ≤ 1% 6,2 x 8,7 x 6,2 cm 450 mA 900 mA Weight Connections Type Charging time Playback ~ 2x 230 g 2x 3.5 mm stereo plug, AUX input 2x Micro-USB for charging function

Battery

3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh ~ 3 h Via Bluetooth ® : ~ 2 h Via AUX: ~ 8 h (depending on volume and audio content) 16

9. Recycling Information Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

10. Declaration of Conformity

Hereby, Hama GmbH & Co. KG, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines.

17

P

Instrukcja obsługi

3.

4.

5.

6.

Elementy obsługi i sygnalizacji

1.

Mikrofon 2.

Dioda LED stanu Wejście AUX-IN Port Micro-USB (USB) Przycisk funkcyjny Magnetyczny spód Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek Ostrzeżenie

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.

Wskazówki

Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.

• •

2. Zawartość opakowania

• Głośnik Bluetooth ® Twins • Kabel ładujący Micro-USB Y Kabel audio Y 3,5 mm Niniejsza instrukcja obsługi • •

3. Wskazówki bezpieczeństwa

• Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.

• • Nie używać produktu w bezpośredniej bliskości ogrzewania, innych źródeł ciepła ani nie wystawiać go na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i przegrzaniem oraz stosować go tylko w suchym otoczeniu.

• • • • Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.

Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.

Nie używać produktu w miejscach, gdzie nie jest dozwolone stosowanie urządzeń elektronicznych.

Miej wzgląd na otoczenie. Wysoki poziom głośności może zakłócać otoczenie lub wywierać na nie ujemny wpływ.

Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.

18

• • • • Akumulator jest zamontowany na stałe i nie można go usunąć, poddać cały produkt utylizacji zgodnie z ustawowymi postanowieniami.

Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci, istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.

Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.

4. Uruchamianie i obsługa Wskazówka – stereo/ mono

• • Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy zawsze zalecanego używania obu głośników (stereo).

Jeżeli ma być używany tylko jeden głośnik (mono), należy pominąć wszystkie instrukcje, które dotyczą stosowania obu głośników (oznaczone ∆). Pozostałe instrukcje dotyczą odpowiednio także stosowania pojedynczych głośników.

• Dzięki magnetycznym spodom (6) głośników można je połączyć w jeden głośnik lub zamocować pojedynczo na powierzchniach magnetycznych.

• •

4.1 Włączanie / wyłączanie Włączanie

• Trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy przycisk funkcyjny (5), aby włączyć / wyłączyć głośnik. Rozlega się komunikat głosowy i dioda LED stanu (2) zaczyna zawsze krótko migać dwukrotnie na niebiesko.

• ∆ Nacisnąć i trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy przycisk • Sygnał akustyczny sygnalizuje gotowość połączenia z drugim głośnikiem.

funkcyjny (5) drugiego głośnika, aby go również włączyć.

Rozlega się komunikat głosowy i dioda LED stanu (2) zaczyna migać na niebiesko.

∆ Po krótkim sygnale akustycznym głośnik ten szuka połączenia z pierwszym włączonym głośnikiem. Pomyślne połączenie potwierdzane jest dwoma krótkimi sygnałami akustycznymi.

Dioda LED stanu (2) głośnika regularnie miga jednokrotnie, dioda LED stanu (2) drugiego głośnika zawsze miga krótko dwukrotnie.

∆ Oba głośniki można teraz połączyć z urządzeniem końcowym.

Jeżeli pierwszy głośnik nie jest połączony z drugim, rozlega się kolejny sygnał akustyczny. Dioda LED stanu (2) szybko miga na niebiesko.

Głośnik można teraz połączyć z urządzeniem końcowym.

Teraz nie można już nawiązać połączenia z drugim głośnikiem.

Ponownie wyłączyć głośnik/oba głośniki i zacząć od nowa.

19

Wyłączanie

• Trzymać wciśnięty przez ok. 4 sekundy przycisk funkcyjny aby włączyć / wyłączyć głośnik. Rozlega się komunikat głosowy i dioda LED stanu (2) gaśnie.

∆ Jeżeli oba głośniki są ze sobą pomyślnie połączone, po (5), wyłączeniu jednego głośnika drugi wyłącza się automatycznie.

Wskazówka – automatyczne wyłączanie

Należy pamiętać, że po upływie 10 minut bez żadnego działania (brak odtwarzania audio/ brak funkcji Bluetooth ® ) głośniki wyłączają się automatycznie.

4.2 Ładowanie akumulatora Ostrzeżenie – akumulator

• • • • Używać do ładowania tylko odpowiednich ładowarek z portem USB.

Generalnie nie stosować uszkodzonych ładowarek lub portów USB ani nie próbować ich naprawiać.

Unikać przechowywania, ładowania i stosowania w ekstremalnych temperaturach.

W przypadku dłuższego przechowywania regularnie (przynajmniej co kwartał) doładowywać akumulator.

• • • • • Przed pierwszym użyciem głośnika należy całkowicie naładować głośniki.

Podłączyć dołączony kabel ładujący Micro-USB Y do gniazd Micro-USB (4) głośników.

Podłączyć wolny wtyk kabla ładującego Micro-USB Y do odpowiedniej ładowarki USB. Uwzględnić instrukcję obsługi stosowanej ładowarki USB.

Podczas ładowania diody LED stanu (2) świecą się ciągle na czerwono.

Po całkowitym naładowaniu akumulatorów diody LED stanu (2) gasną.

• • • •

Wskazówka – proces ładowania/Pojemność akumulatora

Kompletny proces ładowania trwa ok. 6-7 godzin.

Akumulator głośnika można ładować zarówno w stanie włączonym, jak i wyłączonym.

Jeżeli pojemność akumulatora spadnie poniżej 10%, rozlega się komunikat głosowy. Komunikat ten rozlega się tylko przy włączonym głośniku.

W zależności od podłączonego urządzenia końcowego ( Bluetooth ® ) pojemność akumulatora głośników jest wskazywana na urządzeniu końcowym.

20

• Rzeczywista trwałość akumulatora zależy od sposobu użytkowania urządzenia, ustawień i warunków zewnętrznych (akumulatory mają ograniczoną żywotność).

• • • •

4.3 Odtwarzanie audio poprzez dołączony kabel audio (wtyk jack 3,5 mm)

• • Sprawdzić, czy głośniki są wyłączone.

Główną wtyczkę (trochę grubsza) kabla audio 3,5 mm Y podłączyć do urządzenia końcowego (odtwarzacz MP3, smartfon, komputer itp.).

Dwie pozostałe wtyczki podłączyć do wejść AUX-IN (3) głośników.

Ustawić głośność urządzenia końcowego na niski poziom.

Włączyć głośniki - jak opisano w rozdziale

4.1. Włączanie / wyłączanie

. Diody LED stanu (2) migają równomiernie na niebiesko.

Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie audio na podłączonym urządzeniu końcowym.

Wskazówka

Należy pamiętać, że konfiguracja opisanego w rozdziale 4.4 i 4.5 połączenia Bluetooth ® nie jest możliwa przy podłączonym kablu audio.

4.4 Pierwsze łączenie Bluetooth ® (pairing) Wskazówka

• • • Sprawdzić, czy posiadane mobilne urządzenie końcowe (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, itp.) jest wyposażone w łącze Bluetooth ® .

Jeżeli tak nie jest, głośniki można stosować do odtwarzania tylko przy użyciu dołączonego kabla audio.

Pamiętać, że zasięg łącza Bluetooth ® wynosi maks. 10 metrów bez przeszkód jak ściany, osoby itp.

• • • • • Urządzenie końcowe Bluetooth ® Bluetooth ® musi być aktywne.

musi być włączone i łącze Zapewnić, aby głośniki znajdowały się w zasięgu działania łącza Bluetooth ® , maks. 10 metrów.

Włączyć głośniki - jak opisano w rozdziale

4.1. Włączanie / wyłączanie

dwukrotnie.

.

∆ Dioda LED stanu (2) głośnika regularnie miga jednokrotnie, dioda LED stanu (2) drugiego głośnika zawsze miga krótko • Diody LED stanu (2) każdego głośnika migają krótko dwukrotnie.

Głośniki szukają połączenia.

Otworzyć na urządzeniu końcowym ustawienia Bluetooth ® i poczekać, aż w liście znalezionych urządzeń Bluetooth ® pojawi się napis

Hama Twins

.

21

• Wybrać

Hama Twins

jako połączone w ustawieniach końcowego. Komunikat głosowy potwierdza pomyślne połączenie.

i poczekać, aż głośniki będą wskazywane Bluetooth ® urządzenia ∆ Dioda LED stanu (2) głośnika miga regularnie jednokrotnie, dioda LED stanu (2) drugiego głośnika świeci się ciągle.

• Dioda LED stanu (2) każdego głośnika miga regularnie jednokrotnie.

Wskazówka – hasło Bluetooth ®

• • Niektóre urządzenia końcowe wymagają podania hasła do konfiguracji połączenia z innym urządzeniem Bluetooth ® .

Jeżeli na urządzeniu końcowym pojawi się wezwanie do podania hasła, wpisać hasło 0000 w celu połączenia z głośnikami.

Wskazówka

• • Głośniki zawsze zapamiętują 8 ostatnio sprzężonych urządzeń końcowych.

Po następnym włączeniu głośniki automatycznie łączą się z ostatnio sprzężonym urządzeniem końcowym.

4.5 Automatyczne połączenie Bluetooth ® (po wcześniejszym sparowaniu urządzeń)

• • • • • Urządzenie końcowe Bluetooth ® Bluetooth ® musi być aktywne.

musi być włączone i łącze Zapewnić, aby głośniki znajdowały się w zasięgu działania łącza Bluetooth ® , maks. 10 metrów.

Włączyć głośniki - jak opisano w rozdziale

4.1. Włączanie / wyłączanie

dwukrotnie.

.

∆ Dioda LED stanu (2) głośnika regularnie miga jednokrotnie, dioda LED stanu (2) drugiego głośnika zawsze miga krótko Diody LED stanu (2) każdego głośnika migają krótko dwukrotnie.

Komunikat głosowy potwierdza pomyślne połączenie.

∆ Dioda LED stanu (2) głośnika miga regularnie jednokrotnie, dioda LED stanu (2) drugiego głośnika świeci się ciągle.

• Dioda LED stanu (2) każdego głośnika miga regularnie jednokrotnie.

Wskazówka – Zakłócone połączenie

• Po pierwszym pomyślnym połączeniu głośnika z urządzeniem końcowym kolejne łączenie odbywa się automatycznie.

Jeżeli połączenie Bluetooth ® nie zostanie nawiązane automatycznie, sprawdzić następujące punkty: 22

• • • • Sprawdzić w ustawieniach Bluetooth ® urządzenia końcowego, czy Bluetooth ® .

Hama Twins

jest połączony. Jeżeli tak nie jest, powtórzyć kroki opisane w rozdziale Pierwsze łączenie Sprawdzić, czy urządzenie końcowe i głośnik są oddalone od siebie o mniej niż 10 m. W przeciwnym razie zmniejszyć odstęp między urządzeniami.

Sprawdzić, czy zasięg działania nie jest ograniczony przez przeszkody. Ewentualnie przybliżyć urządzenia do siebie.

Sprawdzić, czy kabel audio jest podłączony do głośnika.

Ewentualnie odłączyć go.

4.6 Odtwarzanie audio (poprzez

podłączonym urządzeniu końcowym.

Bluetooth ® )

Uruchomić i odpowiednio wyregulować odtwarzanie audio na

4.7 Funkcja głośnomówiąca

Możliwe jest stosowanie głośników w funkcji zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. Aby korzystać z tej funkcji, telefon komórkowy musi być połączony z głośnikiem za pomocą tej funkcji.

Głośnik, którego dioda LED stanu (2) świeci się ciągle przy aktywnej funkcji głośnik.

• Bluetooth ® , jest głównym głośnikiem (master).

Przy stosowaniu pojedynczego głośnika staje się on automatycznie głównym głośnikiem (master).

Funkcją głośnomówiącą można sterować tylko przez główny Jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny (5) mastera, aby odebrać połączenie przychodzące.

• Nacisnąć przycisk funkcyjny połączenie przychodzące.

(5) mastera, aby odrzucić • • Podczas rozmowy jednokrotnie nacisnąć przycisk funkcyjny (5) mastera, aby zakończyć połączenie.

Nacisnąć przycisk funkcyjny ostatnio wybierany numer.

(5) mastera, aby wywołać

Wskazówka – jakość rozmowy telefonicznej

• Zwrócić uwagę, aby podczas rozmowy przebywać z telefonem komórkowym w pobliżu głośnika w celu poprawy jakości rozmowy.

5. Czyszczenie

• Czyścić produkt tylko przy użyciu niestrzępiącej się, lekko zwilżonej szmatki i nie stosować agresywnych detergentów.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

Hama GmbH & Co. KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

23

7. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.) Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.hama.com

8. Dane techniczne Głośnik Bluetooth ® Twins

Technologia Bluetooth ® Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Obsługiwane profile Częstotliwość dla transmisji Bluetooth ® Wydajność transmisji Bluetooth ® Częstotliwość A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz Zasięg Maks. liczba sparowanych urządzeń Moc Napięcie ładowania System dźwięku < 10 m 8 6 W 2x 1,5W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

(Single charging) Max. 5V ± 0.25V

(Twin charging) Stereo/Mono 4 Ω Impedancja Zniekształcenia częstotliwościowe THD Wymiary Waga ≤ 1% Przyłącza Typ Czas ładowania Czas pracy 450 mA 900 mA 6,2 x 8,7 x 6,2 cm ~ 2x 230 g 2 x wejście 3,5 mm stereo AUX 2 x Micro-USB dla funkcji ładowania

Akumulator

litowo-jonowy 3,7 V min.: 800 mAh/ 2.96 Wh ~ 3 h przez Bluetooth ® zawartości audio) : ~ 2 h przez wejście AUX: ~ 8 h (w zależności od głośności i 24

9. Informacje dotycząca recyklingu Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

10. Deklaracja zgodności

Hama GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym, że urządzenie to spełnia podstawowe wymagania i pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 1999/5/ WE. Deklaracja zgodności wg dyrektywy 99/5WE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych dostępna jest na stronie www.hama.com.

25

C

Návod k použití

Ovládací prvky a indikace

1.

Mikrofon 2.

3.

4.

Stavová LED dioda Vstup AUX IN Přípojka Micro-USB (USB) 5.

6.

Funkční tlačítko Magnetická spodní strana Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace.

Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

• •

2. Obsah balení

• Bluetooth ® reproduktor Twins • Nabíjecí kabel Y s Micro-USB Audio kabel 3,5 mm Y Tento návod k obsluze • • • •

3. Bezpečnostní pokyny

• Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.

• • Výrobek neprovozujte v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů tepla nebo při působení přímého slunečního záření.

Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách.

• • • • Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby, aby si s přístrojem nehrály.

Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte velkým otřesům.

Přístroj neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.

Výrobek nepoužívejte na místech, kde platí zákaz používání elektronických přístrojů.

Berte ohled na své okolí. Vysoká hlasitost může rušit nebo ovlivnit vaše okolí.

Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.

Akumulátor je pevnì instalován a nelze jej odstranit. Výrobek likvidujte jako celek v souladu se zákonným ustanovením.

Obalový materiál nepatří do rukou dětí, hrozí nebezpečí udušení.

26

• • Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.

Na výrobku neprovádějte žádné změny.Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.

4. Uvedení do provozu a provoz Upozornění – Stereo/mono

• • Tento návod k obsluze se týká doporučeného použití obou reproduktorů (stereo).

Chcete-li používat pouze jeden reproduktor (mono), přeskočte všechny pokyny, které se týkají pouze používání obou reproduktorů (označené ∆). Zbývající pokyny platí odpovídajícím způsobem i pro použití jednoho reproduktoru.

• Díky magnetickým spodním stranám (6) můžete reproduktory složit do jednoho nebo je můžete jednotlivě upevnit na magnetickou plochu.

4.1 Zapnutí/vypnutí Zapnutí

• Stiskněte a podržte stisknuté funkční tlačítko (5) po dobu cca 4 sekundy, tak reproduktor zapnete/vypnete. Zazní mluvená informace a stavová LED dioda (2) začne modře blikat, vždy dvakrát krátce po sobě.

• ∆ Stiskněte a přidržte funkční tlačítko • Akustický signál signalizuje připravenost na spojení s druhým reproduktorem.

reproduktoru na cca 4 sekundy, tím ho také zapnete. Zazní mluvená informace a stavová LED dioda (2) začne modře blikat.

∆ Po zaznění krátkého akustického signálu vyhledá tento reproduktor spojení s prvním, zapnutým reproduktorem.

Úspěšné spojení je potvrzeno dvěma krátkými akustickými signály. Stavová LED dioda (2) na jednom reproduktoru pravidelně vždy jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru bliká vždy dvakrát krátce za sebou.

∆ Oba reproduktory lze spojit pouze s jedním koncovým zařízením.

Pokud se první reproduktor nespojí s druhým reproduktorem, zazní další akustický signál. Stavová LED dioda (2) bliká modře v krátkých intervalech za sebou.

(5) na druhém • • Reproduktor lze spojit pouze s jedním koncovým zařízením.

• V tu chvíli už není možné ho spojit s druhým reproduktorem.

Znovu vypněte reproduktor/oba reproduktory a začněte od začátku.

Vypnutí

Stiskněte a podržte stisknuté funkční tlačítko informace a stavová LED dioda (2) zhasne.

jednoho reproduktoru automaticky i ten druhý.

(5) po dobu cca 4 sekundy, tak reproduktor zapnete/vypnete. Zazní mluvená ∆ Jsou-li oba reproduktory správně spojené, vypne se při vypnutí 27

Upozornění – automatické vypínání

Pozor, reproduktory se po 10 minutách nečinnosti (žádné přehrávání audia/žádné funkce Bluetooth ® ) vypnou.

4.2 Nabíjení baterie Výstraha – baterie

• • • • Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky s přípojkami USB.

Defektní nabíječky nebo USB přípojky už dále nepoužívejte a ani je nezkoušejte opravovat.

Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách.

V případě delšího skladování pravidelně dobíjejte (nejméně každého čtvrt roku).

• • • • • Před prvním použitím reproduktory úplně nabijte.

Připojte dodaný nabíjecí Y kabel s Micro-USB do vstupů pro Micro-USB (4) reproduktorů.

Připojte volnou zástrčku nabíjecího Y kabelu s Micro-USB do vhodné USB nabíječky. Respektujte pokyny uvedené v návodech k obsluze používané USB nabíječky.

Stavové LED diody (2) svítí v průběhu nabíjení červeně.

Jakmile se baterie zcela nabijí, stavové LED diody (2) zhasnou.

Upozornění – nabíjení/Kapacita baterie

• • • • Úplné nabití trvá cca 3 hodin.

Baterii reproduktoru můžete nabíjet, ať je reproduktor vypnutý nebo zapnutý.

Pokud je kapacita nabití baterie nižší než 10 %, zazní mluvená informace. Tuto informaci získáte pouze při zapnutém reproduktoru.

Podle připojeného koncového zařízení ( zařízení.

Bluetooth ® ) se kapacita nabití baterie reproduktorů zobrazuje na daném • Skutečná doba nabíjení baterie se mění v závislosti na používání zařízení, na nastavení a na podmínkách prostředí (baterie mají omezenou životnost).

4.3 Přehrávání audia přes dodaný audio kabel (zástrčka 3,5 mm)

• • • Ujistěte se, zda jsou reproduktory vypnuté.

Zastrčte audio Y kabel 3,5 mm do hlavní zástrčky (trochu širší) na koncovém zařízení (MP3 přehrávač, smartphone, počítač atd.).

Zastrčte obě zbývající zástrčky do vstupů AUX IN (3) reproduktorů.

28

• • • Nastavte hlasitost koncového zařízení na nízkou úroveň.

Zapněte reproduktory - viz

4.1. Zapnutí/Vypnutí

. Stavové LED diody (2) současně modře bliknou.

Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném koncovém zařízení.

Upozornění

Pozor, navázání spojení Bluetooth ® popsané v bodech 4.4 a 4.5

není možné při připojeném audio kabelu.

4.4 První navázání spojení Bluetooth® (spárování) Upozornění

• • • Zkontrolujte, zda vaše mobilní koncové zařízení (MP3 přehrávač, mobilní telefon atd.) disponuje Bluetooth ® .

Pokud ne, můžete reproduktory používat pouze pro přehrávání prostřednictvím přiloženého audio kabelu.

Pozor, dosah Bluetooth ® je max. 10 metrů, a to bez překážek, jako např. zdí, osob apod.

• • • • • Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth ® zapnuté a aby byl aktivní Bluetooth ® .

Zajistěte, aby se reproduktory nacházely v dosahu max. 10 metrů.

• Zapněte reproduktory - viz

4.1. Zapnutí/Vypnutí

bliká vždy dvakrát krátce za sebou.

.

∆ Stavová LED dioda (2) na jednom reproduktoru pravidelně vždy jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru Stavové LED diody (2) každého reproduktoru dvakrát rychle za sebou bliknou.

Reproduktory vyhledávají spojení.

Bluetooth ® • Otevřete na koncovém zařízení nastavení Bluetooth ® a počkejte, dokud se na seznamu nalezených zařízení s Bluetooth ® neobjeví

Hama Twins

.

Vyberte

Hama Twins

a počkejte, dokud se reproduktory nezobrazí jako spojené v nastaveních Bluetooth ® koncového zařízení. Mluvená informace potvrdí úspěšné spojení.

∆ Stavová LED dioda (2) jednoho reproduktoru pravidelně vždy jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru se rozsvítí nastálo.

• Stavové LED diody (2) každého reproduktoru pravidelně vždy jednou bliknou.

29

Upozornění – Heslo pro Bluetooth ®

• • Některá koncová zařízení vyžadují pro navázání spojení s jiným zařízením s Bluetooth ® heslo.

Pro spojení s reproduktory zadejte heslo 0000, pokud vás k tomu vyzve vaše koncové zařízení.

Upozornění

• • Reproduktory mají v paměti posledních osm připojených koncových zařízení.

Reproduktory se při dalším zapnutí automaticky spojí s naposled připojeným koncovým zařízením.

4.5 Automatické připojení Bluetooth ® (po spárování)

• • • Zajistěte, aby bylo koncové zařízení s Bluetooth ® zapnuté a aby byl aktivní Bluetooth ® .

Zajistěte, aby se reproduktory nacházely v dosahu max. 10 metrů.

Bluetooth ® • Zapněte reproduktory - viz

4.1. Zapnutí/Vypnutí

bliká vždy dvakrát krátce za sebou.

.

∆ Stavová LED dioda (2) na jednom reproduktoru pravidelně vždy jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru • Stavové LED diody (2) každého reproduktoru dvakrát rychle za sebou bliknou.

Mluvená informace potvrdí úspěšné spojení.

∆ Stavová LED dioda (2) jednoho reproduktoru pravidelně vždy jednou blikne, stavová LED dioda (2) na druhém reproduktoru se rozsvítí nastálo.

• Stavové LED diody (2) každého reproduktoru pravidelně vždy jednou bliknou.

Upozornění – Omezené spojení

• • • • • Po úspěšném prvním spojení reproduktoru s koncovým zařízením probíhá spojení automaticky. Pokud se spojení Bluetooth ® nenaváže automaticky, zkontrolujte následující body: Zkontrolujte v nastavení Bluetooth ® koncového zařízení, zda došlo ke spojení s

Hama Twins

. Pokud ne, zopakujte postup uvedený při prvním spojení Bluetooth ® .

Zkontrolujte, zda jsou koncové zařízení a reproduktor od sebe vzdáleny méně než 10 metrů. Pokud ne, umístěte obě zařízení blíž k sobě.

Zkontrolujte, zda není dosah ovlivněn překážkami. Pokud ano, umístěte přístroje blíže k sobě.

Zkontrolujte, zda je do reproduktoru zastrčený audio kabel.

Pokud ano, vytáhněte ho.

30

4.6. Přehrávání audia (přes

zařízení.

Bluetooth ® )

Spusťte a ovládejte přehrávání audia na připojeném koncovém

4.7 Funkce hlasitého telefonování

Máte možnost používat reproduktory jako handsfree zařízení k vašemu mobilnímu telefonu. Mobilní telefon musí být za tímto účelem spojen s reproduktorem přes Bluetooth® svítí trvale, je master.

• Stiskněte jednou funkční tlačítko Bluetooth ® .

Reproduktor, jehož stavová LED dioda (2) při aktivním spojení Při používání jen jednoho reproduktoru je tento automaticky master.

Handsfree funkci lze ovládat pouze přes master.

(5) masteru pro přijetí příchozího hovoru.

• (5) masteru pro odmítnutí • • Stiskněte funkční tlačítko příchozího hovoru.

Stiskněte během hovoru jednou funkční tlačítko pro ukončení hovoru.

Stiskněte funkční tlačítko volané číslo.

(5) masteru (5) masteru pro volání na poslední

Upozornění – Kvalita hovoru

• Abyste zvýšili kvalitu hovoru, buďte během hovoru z mobilního telefonu v blízkosti reproduktoru.

5. Údržba a čištění

• Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

6. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

7. Servis a podpora

Máte otázky k produktu ? Obraťte na na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky) Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com

8. Technické údaje Bluetooth ® reproduktor Twins

Bluetooth ® technologie Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Podporované profily Frekvence pro přenos Bluetooth ® A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz 31

Přenosový výkon Bluetooth ® Frekvence Dosah Max. počet připojených zařízení Výkon Napětí při nabíjení Sound System Impedance Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 6 W 2x 1,5W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

(Single charging) Max. 5V ± 0.25V

(Twin charging) Stereo/Mono 4 Ω 450 mA 900 mA Zkreslení THD Rozměry: Hmotnost Přípojky ≤ 1% 6,2 x 8,7 x 6,2 cm ~ 2x 230 g 2x 3,5 mm Stereo Plug AUX vstup 2x Micro-USB pro nabíjení

Baterie

Typ 3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh Doba nabíjení ~ 3 h Provozní doba Přes Bluetooth ® : ~ 2 h Přes AUX: ~ 8 h (podle hlasitosti a audio obsahu)

9. Pokyny k likvidaci Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příšlušné země.

Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

10. Prohlášení o shodě

Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/ES najdete na internetových stránkách www.hama.com.

32

Q

Návod na použitie

3.

4.

5.

6.

Ovládacie prvky a indikácie

1.

Mikrofón 2.

Indikátor stavu LED Vstup AUX-IN Prípojka Micro-USB (USB) Funkčné tlačidlo Magnetická spodná strana Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama.

Prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie. Uchovajte tento návod na použitie pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ výrobok predáte, dajte tento návod novému majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.

Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

• •

2. Obsah balenia

• Bluetooth ® reproduktor Twins • Nabíjací kábel Y s pripojením Micro-USB Audiokábel Y, 3,5 mm Návod na použitie • • • •

3. Bezpečnostné upozornenia

• Výrobok je určený pre súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.

• • Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti kúrenia, iných zdrojov tepla a nevystavujte ho účinkom priameho slnečného žiarenia.

Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.

• • • Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.

Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzí uvedených uvedených v technických údajoch.

Nepoužívajte výrobok v prostredí, v ktorom nie je používanie elektronických prístrojov dovolené.

Berte ohľad. Nadmerná hlasitosť môže rušiť alebo poškodiť vaše okolie.

Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.

Akumulátor je pevne inštalovaný a nie je možné ho odstrániť, likvidujte výrobok kompletne podľa zákonných predpisov.

33

4.2 Nabíjanie akumulátorov Výstraha – akumulátor

• • • • Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky s USB prípojkami.

Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky ďalej nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.

Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách.

Pri dlhšom uskladnení akumulátor pravidelne dobíjajte (min.

štvrťročne).

• • • • • Pred prvým použitím reproduktory najprv úplne nabite.

Pripojte dodaný Micro-USB Y nabíjací kábel k Micro-USB prípojkám (4) reproduktorov.

Voľný konektor Micro-USB Y nabíjacieho kábla pripojte k vhodnej USB nabíjačke. Postupujte pritom podľa návodu na obsluhu použitej USB nabíjačky.

Stavové LED diódy (2) svietia počas nabíjania načerveno.

Keď sú akumulátory kompletne nabité, stavové LED diódy (2) zhasnú.

Upozornenie – nabíjanie/Kapacita akumulátorov

• • • • Celé nabíjanie trvá cca 6 – 7 hodín.

Akumulátor reproduktora je možné nabíjať v zapnutom aj vo vypnutom stave.

Ak je kapacita akumulátorov nižšia ako 10 %, zaznie jazyková informácia. Túto informáciu dostanete iba pri zapnutom reproduktore.

V závislosti od pripojeného koncového zariadenia ( Bluetooth ® ) sa kapacita akumulátorov reproduktorov zobrazí na tomto.

• 34 Skutočná životnosť akumulátora sa mení podľa používania prístroja, nastavení a podmienok okolia (akumulátory majú obmedzenú životnosť).

• •

4.3 Audioreprodukcia cez priložený audio kábel (3,5 mm jack)

• • • Uistite sa, že je reproduktory sú vypnuté.

3,5 mm Y audiokábel pomocou hlavného konektora (trochu hrubší) zasuňte do vášho koncového zariadenia (prehrávača MP3, smartfónu, počítača, atď.).

Oba ďalšie konektory zasuňte do vstupov AUX-IN (3) reproduktorov.

Hlasitosť koncového zariadenia nastavte na nízku úroveň.

• Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.1. Popis zapnutia / vypnutia.

Stavové LED diódy (2) blikajú rovnomerne namodro.

Spustite a príslušne nastavte audio prehrávanie na pripojenom koncovom zariadení.

Upozornenie

Nastavenie spojenia Bluetooth ® popísaného v bodoch 4.4. a 4.5. pri zastrčenom audio kábli nie je možné.

4.4. Prvé spojenie Bluetooth ® (párovanie) Upozornenie

• • • Skontrolujte, či má vaše koncové mobilné zariadenie (MP3 prehrávač, mobilný telefón atď.) funkciu Bluetooth ® .

Ak nie, môžete reproduktory používať na prehrávanie iba pomocou priloženého audiokábla.

Dosah funkcie Bluetooth ® je max. 10 m bez prekážok, ako sú steny, osoby, atď.

• • • • Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou zapnuté a že je funkcia Bluetooth ® Bluetooth ® aktivovaná.

Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu Bluetooth ® , teda vo vzdialenosti max. 10 m.

je • Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.1. Popis zapnutia / vypnutia.

∆ Stavová LED dióda (2) jedného reproduktora pravidelne jedenkrát zabliká, stavová LED dióda (2) druhého reproduktora zabliká vždy dvakrát krátko po sebe.

• Stavové LED diódy (2) jednotlivého reproduktora zablikajú krátko dvakrát po sebe Reproduktory hľadajú spojenie.

• Otvorte na vašom koncovom zariadení Bluetooth ® nastavenia a počkajte, kým sa zobrazí zoznam nájdených Bluetooth ®

Hama Twins

.

Zvoľte si

Hama Twins

a počkajte, kým sa reproduktory v zariadení Bluetooth ® nastaveniach vášho koncového zariadenia zobrazia ako spárované. Jazyková informácia potvrdí úspešné spárovanie.

∆ Stavová LED dióda (2) jedného reproduktora pravidelne jedenkrát zabliká, stavová LED dióda (2) druhého reproduktora svieti trvalo.

• Stavová LED dióda (2) jednotlivého reproduktora zabliká pravidelne jedenkrát.

Upozornenie – Bluetooth ® heslo

• • Niektoré koncové zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia s iným Bluetooth ® zariadením heslo.

Keď vás vaše koncové zariadenie kvôli spojeniu s reproduktormi vyzve na zadanie hesla, zadajte 0000.

35

Upozornenie – spojenie s novým zariadením

• • Reproduktory vždy ukladajú osem naposledy pripojených koncových zariadení.

Pri nasledujúcom zapnutí sa reproduktory automaticky spoja s naposledy pripojeným koncovým zariadením.

4.5 Automatické spojenie Bluetooth ® (po uskutočnenom párovaní)

• • Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou zapnuté a že je funkcia Bluetooth ® Bluetooth ® aktivovaná.

Uistite sa, že sa reproduktor nachádza v rámci dosahu Bluetooth ® , teda vo vzdialenosti max. 10 m.

je • Zapnite reproduktor – podľa popisu v

4.1. Popis zapnutia / vypnutia.

∆ Stavová LED dióda (2) jedného reproduktora pravidelne jedenkrát zabliká, stavová LED dióda (2) druhého reproduktora zabliká vždy dvakrát krátko po sebe.

• • Stavové LED diódy (2) jednotlivého reproduktora zablikajú krátko dvakrát po sebe.

Jazyková informácia potvrdí úspešné spárovanie.

∆ Stavová LED dióda (2) jedného reproduktora pravidelne jedenkrát zabliká, stavová LED dióda (2) druhého reproduktora svieti trvalo.

• Stavová LED dióda (2) jednotlivého reproduktora zabliká pravidelne jedenkrát.

Upozornenie – Spojenie obmedzené

• • • • • Po úspešnom prvom spojení sa spojenie reproduktora a koncového zariadenia vykoná automaticky. Ak sa Bluetooth ® spojenie neobnoví automaticky, skontrolujte nasledovné: Skontrolujte v Bluetooth® nastaveniach koncového zariadenia, či existuje spojenie s Hama Twins. Ak nie, zopakujte kroky uvedené v časti Prvé spojenie s Bluetooth ® .

Skontrolujte, či sú od seba koncové zariadenie a reproduktor vzdialené najviac 10 m. Ak nie, znížte vzdialenosť medzi zariadeniami.

Skontrolujte, či nie je dosah obmedzený prekážkami. Ak áno, umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

Skontrolujte, či je audio kábel na reproduktore zapojený. Ak áno, odstráňte ho.

4.6 Audio prehrávanie (cez

koncovom zariadení.

Bluetooth ® )

Spustite a nastavte príslušne audio prehrávanie na pripojenom 36

4.7 Funkcia hlasného telefonovania

Reproduktory možno použiť ako handsfree pre váš mobilný telefón.

Mobilný telefón musí byť pre túto funkciu spojený s reproduktormi.

Reproduktor, ktorého stavová LED dióda (2) pri aktívnom spojení cez • Bluetooth ® trvalo svieti, je Master zariadením.

Pri použití jedného jediného reproduktora je tento automaticky Master zariadením.

Funkciu handsfree možno riadiť prostredníctvom Master zariadenia.

Na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte raz funkčné tlačidlo (5) Master zariadenia.

• • Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte funkčné tlačidlo (5) Master zariadenia.

Počas rozhovoru stlačte raz funkčné tlačidlo (5) Master • zariadenia, aby ste hovor ukončili.

Ak chcete zavolať na posledné zvolené číslo, stlačte funkčné tlačidlo (5) Master zariadenia.

Upozornenie – kvalita hovoru

• Na zvýšenie kvality hovoru dbajte na to, aby sa váš mobilný telefón počas hovoru nachádzal blízko reproduktora.

5. Údržba a starostlivosť

• Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

6. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

7. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.) Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

8. Technické údaje Bluetooth ® reproduktor Twins

Bluetooth ® technológia Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Podporované profily Frekvencia pre prenosy Bluetooth ® Prenosový výkon Bluetooth ® Frekvencia A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz 37

Dosah Max. spojené zariadenia Výkon Nabíjacie napätie Zvukový systém < 10 m 8 6 W 2x 1,5W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

(Single charging) Max. 5V ± 0.25V

(Twin charging) Stereo/Mono 450 mA 900 mA Impedancia Skreslenie THD Rozmery Hmotnosť Prípojky 4 Ω ≤ 1% 6,2 x 8,7 x 6,2 cm ~ 2x 230 g 2 x 3,5 mm Stereo Plug vstup AUX 2x Micro-USB pre funkciu nabíjania

Akumulátor

Typ 3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh Čas nabíjania ~ 3 h Prevádzková doba Via Bluetooth ® : ~ 2 h Via AUX: ~ 8 h (podľa hlasitosti a obsahu audia)

9. Pokyny pre likvidáciu Ochrana životného prostredia:

Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

10. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Hama GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že tento prístroj zodpovedá základným požiadavkám a ostatným relevantným ustanoveniam Smernice 1999/5/ ES. Vyhlásenie o zhode podľa smernice R&TTE 99/5/ES si môžete pozrieť na adrese www.hama.com.

38

B

Работна инструкция

3.

4.

5.

6.

Елементи за обслужване и индикации

1.

Микрофон 2.

Светодиод за статуса AUX-IN вход Micro-USB извод (USB) Функционален бутон Магнитно дъно Благодарим Ви, че избрахте продукт Hama.

Отделете време и прочетете инструкциите и информацията.

Моля, запазете инструкциите на сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате устройството, моля, предайте тези инструкции на новия собственик.

1. Обяснение на предупредителните символи и указания Вниманив

Използват се за обозначаване на указания за безопасност или за насочване на вниманието към особени опасности и рискове.

Забележка

Използват се за допълнително обозначаване на информация или важни указания.

• •

2. Съдържание на опаковката

• Bluetooth ® стерео тонколони Twins • Micro-USB Y-кабел за зареждане 3,5mm Y-аудио кабел Това ръководство за обслужване

3. Забележки за безопасност

• Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба.

• • Не използвайте продукта в непосредствена близост до отоплителни уреди, други източници на топлина или на директна слънчева светлина.

Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвайте само в сухи помещения.

• • • • Подобно на всички електрически продукти този продукт не бива да попада в ръцете на деца!

Не позволявайте на продукта да пада и не го излагайте на силни вибрации.

Не използвайте продукта извън неговите граници на мощността, посочени в техническите данни.

Не използвайте продукта в зони, в които не са разрешени електронни продукти.

39

• • • • • • Обърнете внимание. Голямата сила на звука може да причини смущения или да навреди на Вашата околна среда.

Не отваряй продукта и при повреда не продължавай да го използваш.

Батерията е неподвижно вградена и не може да се маха, изхвърлете продукта като цяло според законовите разпоредби.

Задължително дръжте малките деца далече от опаковъчния материал, има опасност от задушаване.

Изхвърлете опаковъчния материал веднага съгласно действащите на място разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на всякакви гаранционни претенции.

4. Въвеждане и експлоатация Забележка – стерео / моно

• • Това упътване за обслужване се отнася винаги до препоръчителната употреба на двете тонколони (стерео).

Ако желаете да използвате само една тонколона (моно), прескочете всички указания, които се отнасят само за употребата на двете тонколони (обозначени с ∆).

Останалите указания важат съответно и за употребата само на една тонколона.

• Чрез магнитните дъна (6) на тонколоните можете да ги съедините в една тонколона или да ги закрепите поотделно към магнитни повърхности.

4.1 Включване/изключване Включване

• Натиснете и задръжте функционалния бутон (5) приблизително 4 секунди, за да включите/изключите тонколоната. Чува се гласова информация и светодиодът за статуса (2) мигва в синьо за кратко два пъти един след друг.

• Звуков сигнал сигнализира готовността за свързване с втората тонколона.

∆ Натиснете и задръжте функционалния бутон втората тонколона за ок. 4 секунди, за да включите и нея.

Чува се гласова информация и светодиодът за статуса (2) започва да мига в синьо.

∆ След кратък звуков сигнал тази тонколона започва да търси връзка с първоначално включената тонколона.

Успешната връзка се потвърждава чрез два кратки звукови сигнала. Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона мигва винаги два пъти за кратко един след друг.

∆ Сега двете тонколони могат да бъдат свързани с крайно устройство.

(5) на 40

• • Ако първата тонколона не е свързана с втората, прозвучава допълнителен звуков сигнал. Светодиодът за статуса (2) мига синьо в бърза последователност.

Сега тонколоната може да бъде свързана с крайно устройство.

Изключване

• Сега вече не е възможна връзка с втората тонколона.

Изключете тонколоната/ите още веднъж и започнете отначало.

Натиснете и задръжте функционалния бутон (5) за ок.

4 секунди, за да включите/изключите тонколоната. Чува се гласова информация и светодиодът за статуса (2) изгасва.

∆ Ако двете тонколони са успешно свързани, чрез изключване на едната тонколона автоматично се изключва и другата.

Забележка – автоматично изключване

Обърнете внимание, че ако не бъде предприето действие (не бъде включено аудиовъзпроизвеждане/ Bluetooth ® ), тонколоните се изключват след 10 минути.

4.2 Зареждане на акумулаторните батерии Предупреждение – акумулаторни батерии

• • • • Използвайте само подходящи зарядни устройства с USB изводи за зареждане.

По принцип не използвайте дефектни зарядни устройства или USB изводи и не се опитвайте да ги поправяте.

Избягвайте съхранение, зареждане и употреба при екстремни температури.

При дълготрайно съхранение презареждайте редовно (поне веднъж на три месеца).

• • • • • Преди първото въвеждане в експлоатация заредете тонколоните напълно.

Свържете включения в доставката Micro-USB Y-кабел за зареждане към Micro-USB изводите (4) на тонколоните.

Свържете свободния щекер на Micro-USB Y-кабела за зареждане към пригодено USB зарядно устройство. За целта съблюдавайте ръководството за обслужване на използваното USB зарядно устройство.

Светодиодите за статуса (2) светят по време на процеса на зареждане трайно в червено.

Ако акумулаторните батерии са напълно заредени, светодиодите за статуса (2) изгасват.

41

Указание – процес на зареждане/ Капацитет на акумулаторната батерия

• • • • Целият процес на зареждане трае около 3 часа.

Акумулаторната батерия на тонколоната може да се зарежда както във включено, така и в изключено състояние.

Когато капацитетът на акумулаторната батерия е по-нисък от 10%, се чува гласова информация. Тази информация ще получите само при включена тонколона.

В зависимост от свързаното крайно устройство ( Bluetooth ® ), на същото се показва капацитетът на акумулаторната батерия на тонколоната.

• Продължителността на работа на акумулаторните батерии може да варира според експлоатацията на устройството, настройките и условията на околната среда (акумулаторните батерии имат ограничен живот на работа).

• •

4.3 Аудиовъзпроизвеждане през прилежащия аудио кабел (3.5мм комуникационен жак)

• • • • Уверете се, че тонколоните са изключени.

Включете 3,5мм Y-аудио кабела с основния щекер (малко по-дебел) в крайното устройство (MP3-плейър, смартфон, компютър и т.н.) Другите два щекера включете в AUX-IN входовете (3) на тонколоните.

Настройте силата на звука на крайното устройство на най ниското ниво.

Включете тонколоните, както е описано в

4.1. Описание Включване/изключване

. Светодиодите за статуса (2) светват равномерно в синьо.

Стартирайте и настройте аудиовъзпроизвеждането съответно на свързаното крайно устройство.

Забележка

Обърнете внимание, че настройването на описаната в 4.4. и 4.5.

Bluetooth ® връзка не е възможно при включен аудио кабел.

4.4 Първоначално Bluetooth ® свързване (Pairing) Забележка

• Проверете дали вашето мобилно крайно устройство (MP3-плейър, мобилен телефон и т.н.) поддържа Bluetooth ® .

42

• • Ако не, може да използвате тонколоната за възпроизвеждане само чрез прилежащия аудио кабел.

Обърнете внимание, че обсега на Bluetooth ® е макс. 10 метра, без препятствия като стени, хора и т.н.

• • • • • Уверете се, че вашият поддържащ и функцията Bluetooth ® Bluetooth ® уред е включен е активирана.

Уверете се, че тонколоните се намират в на макс. 10 метра.

Bluetooth ® обсега • Включете тонколоните, както е описано в

4.1. Описание Включване/изключване

.

∆ Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона мигва винаги два пъти за кратко един след друг.

• Светодиодите за статуса (2) на отделните тонколони мигват за кратко два пъти един след друг.

Тонколоните търсят връзка.

На вашия уред отворете Bluetooth ® настройките и изчакайте, докато на листата на намерените Bluetooth ® устройства се покаже

Hama Twins

.

Изберете

Hama Twins

бъдат показани като свързани в крайното устройство. Успешното свързване бива потвърдено с гласова информация.

и изчакайте, докато тонколоните Bluetooth ® настройките на ∆ Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона светва за постоянно.

• Светодиодите за статуса (2) на отделните тонколони периодично мигват еднократно.

Забележка – Bluetooth ® парола

• • Някои крайни устройства се нуждаят от парола при настройването на връзката с друго Bluetooth ® устройство.

За свързването с тонколоните въведете паролата 0000, когато бъдете подканени да я въведете от крайното устройство.

Забележка

• • Тонколоните запаметяват винаги осемте последно свързани крайни устройства.

При следващото си включване тонколоните се свързват автоматично с последно свързаното крайно устройство.

43

4.5 Автоматично

• • • •

Bluetooth успешен Pairing)

и функцията Bluetooth ®

® свързване (след вече

Уверете се, че вашият поддържащ Bluetooth ® уред е включен е активирана.

Уверете се, че тонколоните се намират в на макс. 10 метра.

Bluetooth ® обсега • Включете тонколоните, както е описано в

4.1. Описание Включване/изключване

.

∆ Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона мигва винаги два пъти за кратко един след друг.

• Светодиодите за статуса (2) на отделните тонколони мигват за кратко два пъти един след друг.

Успешното свързване бива потвърдено с гласова информация.

∆ Светодиодът за статуса (2) на едната тонколона периодично мигва еднократно, а светодиодът (2) на другата тонколона светва за постоянно.

Светодиодите за статуса (2) на отделните тонколони периодично мигват еднократно.

Забележка – Връзка нарушена

• • • • • След успешно първоначално свързване на тонколоната и крайното устройството отсега нататък свързването се извършва автоматично. Ако Bluetooth ® връзката не се възстановява автоматично, проверете следните точки: В Bluetooth ® настройките на крайното устройство проверете дали

Hama Twins

е свързана. Когато не е, повторете посочените стъпи под Bluetooth ® първоначално свързване.

Проверете дали крайното устройство и тонколоната са отдалечени на по-малко от 10 метра едно от друго.

Когато не е, намалете разстоянието между уредите.

Проверете дали има препятствия, които пречат на обсега. Когато има, поставете устройствата по-близо едно до друго.

Проверете дали аудио кабела е включен в тонколоната.

Когато е, извадете кабела.

4.6 Аудиовързпроизведане (през Bluetooth

съответно на свързаното крайно устройство.

® )

Стартирайте и управлявайте аудиовъзпроизвеждането

4.7 Функция „Свободни ръце“

Съществува възможността да използвате тонколоните като разговорна система „Свободни ръце“ за Вашия мобилен телефон. За тази функция мобилният телефон трябва да е свързан с тонколоните.

Тонколоната, чийто светодиод за статуса (2) свети постоянно при активна Bluetooth ® връзка, е главната тонколона.

44

При използването само на една тонколона автоматично тя е главната.

Функцията за свободно говорене може да се управлява само през главната тонколона.

• Натиснете един път функционалния бутон (5) на главната тонколона, за да приемете входящо обаждане.

• Натиснете функционалния бутон (5) на главната тонколона, за да отхвърлите входящо обаждане.

• • По време на разговор натиснете един път функционалния бутон (5) на главната тонколона, за да прекратите разговора.

Натиснете функционалния бутон (5) на главната тонколона, за да се обадите на последния избран номер.

Забележка – качество на разговора

• Обърнете внимание, че по време на разговора трябва да се намирате с вашия мобилен телефон в близост до тонколоната, за да повишите качеството на разговора.

5. Техническо обслужване и поддръжка

• Почиствайте този продукт само с леко навлажнена кърпа, която не пуска власинки, и не използвайте агресивни почистващи препарати.

6. Изключване на гаранция

Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

7. Сервиз и съпорт

За въпроси във връзка с продукта се обърни към отдела за консултация за продукти на Хама.

Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115 (немски/ английски) Допълнителна информация за съпорт ще намерите тук: www.

hama.com

8. Технически данни Стерео тонколони Twins Bluetooth ®

Bluetooth ® технология Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II Поддържани профили Честота за Bluetooth ® трансферите Bluetooth ® мощност на трансферите Честота A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz 45

46 Обсег Макс. свързани уреди Мощност Напрежение на зареждане Озвучителна система Импеданс Изкривяване THD Размери Тегло Изводи 4 Ω ≤ 1% 6,2 x 8,7 x 6,2 cm ~ 2x 230 g 2x 3.5 мм Stereo Plug AUX вход 2x Micro-USB за функция за зареждане

Акумулаторна батерия

Тип Време за зареждане Време на работа < 10 m 8 6 W 2x 1,5W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

(Single charging) Max. 5V ± 0.25V

(Twin charging) Stereo/Mono 450 mA 900 mA 3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh ~ 3 ч през Bluetooth®: Bluetooth ® : ~ 2 ч през AUX: ~ 8 ч (в зависимост от силата на звука и звуковото съдържание)

9. Указания за изхвърляне Указание относно защитата на околната среда:

среда.

От момента на прилагането на европейските директиви 2002/96/EО и 2006/66/EО в националното право на съответните страни важи следното: Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на тяхната дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект.

Подробностите по въпроса са регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна

10. Декларация за съответствие

С настоящото Hama GmbH & Co. KG декларира, че уредът съответства на основните изисквания и другите важни разпоредби на директива 1999/5/EО.

Декларация за съответствие съгласно R&TTE Директива 99/5/EО ще намерите на www.hama.com

47

H

Használati útmutató

3.

4.

5.

6.

Kezelőelemek és kijelzők

1.

Mikrofon 2.

Állapotjelző LED AUX-IN bemenet Micro-USB csatlakozó (USB) Funkciógomb Mágneses alsó oldal Köszönjük, hogy ezt a Hama terméket választotta!

Kérjük, hogy felszerelés előtt szánjon rá időt és olvassa el végig az alábbi útmutatót. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt a füzetet, hogy ha szükség van rá, bármikor megtalálja. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

• •

2. A csomag tartalma

• Twins Bluetooth ® hangszóró • Micro-USB Y töltőkábel 3,5 mm-es Y audiokábel Ez a használati útmutató • •

3. Biztonsági előírások

• A termék a magánháztartási, nem üzleti célú alkalmazásra készül.

• • A terméket ne használja a fűtés és egyéb hőforrások közelében, vagy közvetlen napsütésnek kitéve.

Óvja meg a terméket szennyeződéstől, nedvességtől és túlmelegedéstől, és kizárólag zárt környezetben használja.

• • • Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódásnak.

Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.

Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek nincsenek megengedve.

Legyen tekintettel környezetére. A nagy hangerő zavarhatja vagy károsíthatja környezetét.

48

• • • • • Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.

Az akkumulátor állandó beszerelésű és nem távolítható el, ezért a terméket egyben, a jogszabályi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Feltétlenül tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól, mert fulladásveszély áll fenn.

Azonnal ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot a helyileg érvényes ártalmatlanítási előírások szerint.

Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.

4. Üzembevétel és üzemeltetés Megjegyzés – Sztereó / mono

• • Ez a kezelési útmutató minden esetben a két hangszóró együttes ajánlott használatát írja le (sztereó).

Amennyiben csak egy hangszórót kíván használni (mono), ugorjon át minden olyan utasítást, amely kizárólag mindkét hangszóró együttes használatára vonatkozik (∆ jelöléssel van ellátva). A többi utasítás ennek megfelelően egyetlen hangszóró használatára is vonatkozik.

• A hangszórók a mágneses alsó oldal (6) révén összerakhatók egy hangszóróvá, vagy külön-külön mágneses felületre rögzíthetők.

4.1 Be-/kikapcsolás Bekapcsolás

• A hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a funkciógombot felvillan.

(5) kb. Hanginformáció hallható, és az állapotjelző LED (2) kék színnel gyors egymásutánban kétszer • • Hangjelzés jelzi, hogy készen áll a második hangszóróval történő csatlakozásra.

∆ Nyomja le és tartsa lenyomva a második hangszóró funkciógombját (5) kb. 4 másodpercig a bekapcsolásához.

Hanginformáció hallható, és az állapotjelző LED (2) kék színnel gyors egymásutánban kétszer felvillan.

∆ Rövid hangjelzést követően ez a hangszóró megpróbál csatlakozni az elsőként bekapcsolt hangszóróhoz.

Két rövid hangjelzés erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött. Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.

∆ A két hangszóró egyszerre egyetlen eszközhöz csatlakoztatható.

Amennyiben az első hangszórót nem csatlakoztatja a másodikhoz, újabb hangjelzés hallható. Az állapotjelző LED (2) kék színnel gyors egymásutánban villog.

• • A hangszóró egyetlen eszközhöz csatlakoztatható.

Ettől kezdve nem lehet kapcsolatot létesíteni a második hangszóróval. Ehhez először kapcsolja ki a hangszóró(ka)t, és kezdje elölről a folyamatot.

49

Kikapcsolás

• A hangszóró be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva a funkciógombot (5) kb. 4 másodpercig. Hanginformáció hallható, és az állapotjelző LED (2) kialszik.

∆ Ha sikeresen csatlakoztatta egymáshoz a két hangszórót, akkor az egyik kikapcsolásával automatikusan a másik is kikapcsol.

Megjegyzés – automatikus kikapcsolás

Vegye figyelembe, hogy a hangszórók 10 perc tétlenség után (nincs hanglejátszás/nincs Bluetooth ® -funkció) kikapcsolnak.

4.2 Az akkumulátor feltöltése Figyelmeztetés – akkumulátor

• • • • A töltéshez kizárólag megfelelő USB-csatlakozós töltőkészüléket használjon.

A meghibásodott töltőkészülékeket és USB-csatlakozókat ne használja tovább, és ne próbálja megjavítani őket.

Kerülje a tárolást, töltést és használatot extrém hőmérsékleteken.

Hosszabb tárolás esetén rendszeresen (min. negyedévente) töltse a terméket.

• • • • • Az első használat előtt töltse fel teljesen a hangszórókat.

Csatlakoztassa a mellékelt Micro-USB Y töltőkábelt a hangszórók Micro-USB csatlakozójához (4).

Csatlakoztassa a Micro-USB Y töltőkábel szabad csatlakozódugóját megfelelő USB töltőkészülékre. Ehhez kapcsolódóan olvassa el az USB töltőkészülék használati útmutatóját.

Az állapotjelző LED-ek (2) a töltés közben folyamatosan pirosan világítanak.

Ha az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, az állapotjelző LED-ek (2) kialszanak.

Megjegyzés – töltési folyamat/Akkumulátorkapacitás

• • • • A teljes feltöltés 3 órát vesz igénybe.

A hangszóró akkumulátora ki- és bekapcsolt állapotban is tölthető.

Ha az akkumulátor kapacitása 10% alá esik, hanginformáció hallható. Ez az információ csak bekapcsolt hangszóró mellett érhető el.

A csatlakoztatott eszköz ( Bluetooth ® ) függvényében a hangszóró akkumulátorának kapacitása így ellenőrizhető.

50

• Az akkumulátor tényleges üzemideje a készülék használatától, a beállításoktól és a környezeti feltételektől függ (az akkumulátorok élettartama korlátozott).

• • • •

4.3 Hanglejátszás a mellékelt audio kábellel (3,5 mm-es jack)

• • Győződjön meg róla, hogy a hangszóró ki van kapcsolva.

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es Y audiokábelt a fő (valamennyivel vastagabb) csatlakozódugóval az eszközére (MP3-lejátszó, okostelefon, számítógép stb.).

Csatlakoztassa a másik két dugót a hangszórók AUX-IN bemenetére (3).

Állítsa az eszköze hangerejét alacsony szintre.

Kapcsolja be a hangszórót - a

4.1. Be-/kikapcsolás részben leírtak szerint

. Mindkét állapotjelző LED (2) kéken felvillan.

Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a csatlakoztatott eszközön.

Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy a 4.4. és a 4.5. részben leírtak szerinti Bluetooth ® kapcsolat létrehozása nem lehetséges csatlakoztatott audio kábel mellett.

4.4 Első Bluetooth ® kapcsolat (párosítás) Megjegyzés

• • • Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz (MP3-lejátszó, mobiltelefon stb.) alkalmas-e Bluetooth ® kapcsolatra.

Ha nem, a hangszórót csak a mellékelt audiokábellel használhatja hanglejátszáshoz.

Vegye figyelembe, hogy a stb. nélkül.

Bluetooth ® hatótávolsága maximum 10 méter akadályok, például falak, személyek • • • • Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth kapcsolva, és hogy a Bluetooth ® ® képes eszköz be van-e aktiválva van-e.

Győződjön meg róla, hogy a hangszórók a Bluetooth ® hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül vannak.

• Kapcsolja be a hangszórót - a

4.1. Be-/kikapcsolás részben leírtak szerint

.

∆ Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.

• Egyetlen hangszóró esetén az állapotjelző LED (2) kétszer gyors egymásutánban felvillan.

A hangszórók ekkor kapcsolatot keresnek.

Nyissa meg eszközén a Bluetooth ® beállításait, és várjon, amíg a talált Bluetooth ® eszközök listán megjelenik a

Hama Twins

.

51

• Válassza ki a

Hama Twins

-et, és várjon, amíg a hangszóró csatlakozottként jelenik meg az eszköze sikeresen létrejött.

Bluetooth ® beállításaiban. Hanginformáció erősíti meg, hogy a kapcsolat ∆ Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.

• Egyetlen hangszóró esetén az állapotjelző LED (2) rendszeresen egyszer felvillan.

Megjegyzés – Bluetooth ® jelszó

• • Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk, amikor az eszközt egy másik Bluetooth ® eszközhöz csatlakoztatjuk.

A hangszórók csatlakoztatásához írja be a 0000 jelszót, amikor az eszköze a jelszó megadására szólítja fel.

Megjegyzés

• • A hangszórók mindig az utolsó nyolc csatlakoztatott eszközt tárolják.

A hangszórók a következő bekapcsoláskor automatikusan az utoljára csatlakoztatott eszközhöz kapcsolódnak.

4.5 Automatikus Bluetooth ® párosítást követően)

kapcsolat (sikeres

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth ® képes eszköz be van-e kapcsolva, és hogy a Bluetooth ® aktiválva van-e.

• • Győződjön meg róla, hogy a hangszórók a Bluetooth ® hatótávolságán belül, azaz 10 méteren belül vannak.

• Kapcsolja be a hangszórót - a

4.1. Be-/kikapcsolás részben leírtak szerint

.

∆ Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.

• Egyetlen hangszóró esetén az állapotjelző LED (2) kétszer gyors egymásutánban felvillan.

Hanginformáció erősíti meg, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.

∆ Az egyik hangszóró állapotjelző LED-je (2) rendszeresen egyszer felvillan, a másik hangszóró állapotjelző LED-je (2) minden esetben gyors egymásutánban kétszer villan fel.

• Egyetlen hangszóró esetén az állapotjelző LED (2) rendszeresen egyszer felvillan.

52

Megjegyzés – Korlátozott kapcsolat

• • • • • A hangszóró és az eszköz sikeres első kapcsolódását követően a csatlakozás automatikusan történik. Ha a Bluetooth ® kapcsolat nem jön létre ismét automatikusan, ellenőrizze a következő pontokat: Ellenőrizze az eszköz Bluetooth ® beállításaiban, hogy a

Hama Twins

csatlakoztatva van-e. Ha nem, ismételje meg az első Bluetooth ® kapcsolat részben leírt lépéseket.

Ellenőrizze, hogy az eszköz és a hangszóró közötti távolság 10 méternél kevesebb-e. Ha nem, csökkentse az eszközök távolságát.

Ellenőrizze, hogy akadályok korlátozzák-e a hatótávolságot.

Ha igen, helyezze az eszközöket közelebb egymáshoz.

Ellenőrizze, hogy az audio kábel csatlakoztatva van-e a hangszóróhoz. Ha igen, távolítsa el.

4.6 Hanglejátszás ( Bluetooth

csatlakoztatott eszközön.

® on keresztül)

Indítsa el és szabályozza a hanglejátszást megfelelő módon a

4.7 Kihangosító funkció

Lehetőség van arra, hogy a hangszórókat mobiltelefonja kihangosításához használja. A funkció használatához a mobiltelefonnak kapcsolódnia kell a hangszórókhoz.

Az az elsődleges hangszóró, amelynek az állapotjelző LED-je (2) aktív • Bluetooth irányítható.

® -kapcsolat esetén folyamatosan világít.

Egyetlen hangszóró használata esetén automatikusan ez lesz az elsődleges hangszóró.

A kihangosító funkció csak az elsődleges hangszórón keresztül Nyomja meg egyszer az elsődleges hangszóró funkciógombját (5) a bejövő hívás fogadásához.

• Nyomja meg az elsődleges hangszóró funkciógombját bejövő hívás elutasításához.

(5) a • • Nyomja le a beszélgetés közben egyszer az elsődleges hangszóró funkciógombját (5) a hívás befejezéséhez.

Nyomja le az elsődleges hangszóró funkciógombját utoljára kiválasztott telefonszám hívásához.

(5) az

Megjegyzés – a hívás minősége

• A minél jobb hangminőség érdekében ügyeljen arra, hogy a hívás közben mobiltelefonjával a hangszóró közelében legyen.

53

5. Karbantartás és ápolás

• Ezt a terméket csak szöszmentes, kissé benedvesített kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószert.

6. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co. KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

7. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadásához.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal: +49 9091 502-115 (Deu/Eng) További támogatási információt itt talál: www.hama.com

8. Műszaki adatok Twins Bluetooth ® hangszóró

Bluetooth ® technológia Bluetooth ® v3.0 + EDR Class II A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5

Támogatott profilok Frekvencia Bluetooth ® átvitel esetén Bluetooth ® átviteli teljesítmény Frekvencia Hatótávolság Max. párosított eszköz Teljesítmény Töltőfeszültség Hangrendszer Impedancia Teljes harmonikus torzítás (THD) Méretek Súly Csatlakozók 2.402 GHz ~ 2.480 GHz Max. 4 dBm 180 Hz – 20 kHz < 10 m 8 6 W 2x 1,5W (Sinus) Max. 5V ± 0.25V

(Single charging) Max. 5V ± 0.25V

(Twin charging) Stereo/Mono 4 Ω ≤ 1% 6,2 x 8,7 x 6,2 cm ~ 2x 230 g 450 mA 900 mA 2x 3,5 mm-es sztereó csatlakozó, AUX-bemenet 2x Micro-USB a töltéshez 54

Típus Töltési idő Üzemidő

Akkumulátor

3.7V Li-Ion min.: 800 mAh/ 2.96 Wh ~ 3 óra Via Bluetooth függően) ® on: ~ 2 óra AUX-bemeneten: ~ 8 óra (hangerőtől és audio tartalomtól

9. Ártalmatlanítási előírások Környezetvédelmi tudnivalók:

Az európai irányelvek 2002/96/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

10. Megfelelőségi nyilatkozat

A Hama GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy a jelen készülék összhangban van az 1999/5/EK irányelv alapvető követel-ményeivel és az egyéb vonatkozó rendelkezésekkel. A 99/5/EK R&TTE irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatot a www.hama.com címen találja meg.

55

Hama GmbH & Co KG

86652 Monheim/Germany www.hama.com

Hama Distr. Romania SRL, str.Cedrilor 7, sect.5, Bucuresti, [email protected]

The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement