ViewSonic VX2758-2KP-MHD-S MONITOR Gebruikershandleiding

ViewSonic VX2758-2KP-MHD-S MONITOR Gebruikershandleiding

VX2758-2KP-mhd

Scherm Handleiding

Modelnr. VS17882 Onderdeelnr.: VX2758-2KP-MHD/VX2758-2KP-MHD-7

Bedankt voor uw keuze voor ViewSonic®

Als wereldwijd toonaangevende leverancier van visuele oplossingen, zet ViewSonic® zich in om de verwachtingen van de wereld op het vlak van technologische evolutie, innovatie en eenvoud, te overschrijden. Bij ViewSonic® geloven wij dat onze producten het potentieel hebben om een positieve impact in de wereld te bieden en we zijn ervan overtuigd dat het ViewSonic®-product dat u hebt gekozen, u goed van pas zal komen. Nogmaals bedankt voor uw keuze voor ViewSonic®!

2

Veiligheidsvoorzorgen

L ees de volgende

veiligheidsmaatregelen

voordat u dit apparaat gebruikt.

• Bewaar deze gebruikshandleiding op een veilige plaats zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

• Lees alle waarschuwingen en volg alle instructies.

• Ga ten minste op 45 cm van het apparaat zitten.

• Zorg dat er minstens 10 cm vrije ruimte rond het apparaat aanwezig is om een goede ventilatie te garanderen.

• Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte. Plaats niets bovenop het apparaat waardoor de warmteverspreiding kan worden verhinderd.

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Om het risico op vuur of elektrische schokken te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan vocht.

• Vermijd het blootstellen van het apparaat aan direct zonlicht en andere bronnen van duurzame warmte.

• Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (inclusief versterkers) die de temperatuur van het apparaat kunnen doen stijgen tot gevaarlijke niveaus.

• Gebruik een zachte, droge doek om de behuizing te reinigen. Raadpleeg voor

meer informatie het hoofdstuk "Onderhoud" in pagina 32.

• Er kan olie op het scherm terechtkomen wanneer u het aanraakt. Raadpleeg

de sectie "Onderhoud" op pagina 32 om vette vlekken op het scherm te

verwijderen.

• Raak het schermoppervlak niet aan met scherpe of harde objecten omdat hierdoor het scherm kan schade oplopen.

• Wanneer u het apparaat verplaatst, moet u ervoor zorgen dat u het niet laat vallen of er nergens mee tegenaan stoten.

• Plaats het apparaat niet op een effen of onstabiel oppervlak. Het apparaat kan omvallen en zo lichamelijke letsels of defect veroorzaken.

• Plaats geen zware objecten op het apparaat of op de aansluitkabels.

• Als u rook, een abnormaal geluid of een vreemde geur opmerkt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met uw leverancier of ViewSonic®. Het is gevaarlijk om het apparaat in dergelijke gevallen verder te gebruiken.

• Probeer nooit de veiligheidsvoorzieningen van de gepolariseerde of geaarde stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarbij er een breder is dan de ander. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een

3

aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de stekker niet in uw stopcontact past, dient u een adapter aan te schaffen. Probeer nooit de stekker in het stopcontact te forceren.

• Bij het aansluiten op een stopcontact, mag u de aardklem NIET verwijderen. Zorg dat de aardklemmen NOOIT WORDEN VERWIJDERD.

• Plaats de voedingskabel en de stekker zo, dat er niet op kan worden getrapt dat ze niet gekneld raken en bescherm het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Zorg dat het stopcontact zich dicht bij het apparaat bevindt zodat het gemakkelijke toegankelijk is.

• Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn aangegeven door de fabrikant.

• Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het wagentje samen met het apparaat verplaatst om te vermijden dat het kantelt en letsels veroorzaakt.

• Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

• Laat onderhoud en reparaties over aan bevoegde onderhoudstechnici. Reparatie zal vereist zijn wanneer het apparaat op enige wijze werd beschadigd, zoals in de volgende gevallen: ͫ Als de voedingskabel of stekker is beschadigd ͫ ͫ ͫ Als er vloeistof is gemorst op het apparaat of als er objecten in gevallen zijn Als het apparaat wordt blootgesteld aan vocht Als het apparaat niet normaal werkt of is gevallen • OPMERKING: LANGE PERIODEN LUISTEREN VIA EEN OOR-/HOOFDTELEFOON AAN EEN HOOG VOLUME KAN GEHOORSCHADE/GEHOORVERLIES VEROORZAKEN. Als u de oor-/hoofdtelefoon gebruikt, moet u het volume aanpassen naar een geschikt niveau anders kan er gehoorschade ontstaan.

• OPMERKING: DE MONITOR KAN OVERVERHITTEN EN UITSCHAKELEN! Als het apparaat automatisch uitschakelt, schakelt u uw monitor opnieuw in. Na het opnieuw opstarten, wijzigt u de resolutie en vernieuwingsfrequentie van uw monitor. Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart voor details.

4

Inhoud

Veiligheidsvoorzorgen ................................................. 3

Inleiding ...................................................................... 7

Inhoud van verpakking ...........................................................................................7

Productoverzicht ....................................................................................................8

Voor- en achteraanzicht .......................................................................................... 8 I/O-poorten ............................................................................................................ 8

Eerste instelling ........................................................... 9

De standaard installeren ........................................................................................9

Wandmontage ......................................................................................................10

Het veiligheidsslot gebruiken ...............................................................................11

Aansluitingen maken ................................................. 12

Aansluiten op de netspanning ..............................................................................12

Externe apparaten aansluiten ..............................................................................13

De monitor gebruiken ............................................... 14

De kijkhoek aanpassen .........................................................................................14

Afstelling kantelhoek ............................................................................................. 14

Het apparaat in-/uitschakelen ..............................................................................15

De toetsen van het bedieningspaneel gebruiken .................................................16

Snelmenu .............................................................................................................. 16

Sneltoetsen ........................................................................................................... 17

De instellingen configureren ................................................................................19

Algemene bewerkingen ........................................................................................ 19

OSD-menustructuur .............................................................................................. 22

5

Appendix ................................................................... 25

Specificaties ..........................................................................................................25

Woordenlijst .........................................................................................................26

Probleemoplossing ...............................................................................................30

Onderhoud ...........................................................................................................32

Algemene voorzorgsmaatregelen ......................................................................... 32 Het scherm reinigen .............................................................................................. 32 De behuizing reinigen ............................................................................................ 32

Reglementaire en veiligheidsinformatie .................... 33

Nalevingsinformatie .............................................................................................33

FCC-nalevingsverklaring ........................................................................................ 33 Verklaring voor Canadese bedrijven ..................................................................... 33 CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen ......................................... 33

Verklaring van RoHS2-naleving ............................................................................. 34

Beperking van gevaarlijke stoffen in India ............................................................ 35 Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur ....................................... 35

Copyright-informatie ............................................................................................36

Klantendienst ........................................................................................................ 37

Beperkte garantie .................................................................................................. 38

6

Inleiding Inhoud van verpakking

• Monitor • Voedingskabel • Videokabel • Snelstartgids

OPMERKING:

De voedingskabel en videokabels die bij uw pakket zijn geleverd kunnen verschillen afhankelijk van uw land. Neem contact op met uw lokale wederverkoper voor meer informatie.

7

Productoverzicht

Voor- en achteraanzicht I/O-poorten

1 2

t

AC-IN-aansluiting HDMI 2.0-poort HDMI 1.4-poort DisplayPort-poort Audio-uitgang OPMERKING:

Voor meer informatie over de toets

1(Snelkoppeling)/2/3/4/5

en de functies ervan, raadpleegt u “Hot Keys” (Sneltoetsen) in

“Sneltoetsen” op pagina 17.

8

Eerste instelling De standaard installeren

1 2 3 OPMERKING:

Plaats het apparaat altijd op een vlak en stabiel oppervlak. Als u dat niet doet, kan het apparaat defect en beschadigd raken en/of resulteren in lichamelijk letsel.

9

Wandmontage

OPMERKING:

Gebruik alleen UL-gecertificeerde wandmontagesets.

100 mm Raadpleeg de onderstaande tabel voor de standaardafmetingen voor wandmontagekits.

Maximale belasting

14 kg

Gatenpatroon (B x H) Interfacepad (B x H x D)

100 x 100 mm 115 x 115 x 2,6 mm

Padopening

Ø 5 mm

Specificatie en aantal schroeven

M4 x 10 mm 4 stuks

OPMERKING:

Wandmontagekits worden afzonderlijk verkocht.

1.

Schakel het apparaat uit en koppel alle kabels los.

2.

Plaats het apparaat op een plat, stabiel oppervlak met het scherm omlaag gericht.

3.

Verwijder de monitorstandaard.

4.

Bevestig de montagebeugel op de VESA-montage-openingen op de achterkant van het apparaat. Maak deze dan vast met de vier (4) schroeven (M4 x 10 mm).

5.

Volg de instructies die bij de wandmontagekit zijn geleverd om de monitor op de muur te monteren.

10

Het veiligheidsslot gebruiken

Om te verhinderen dat het apparaat wordt gestolen, gebruikt u een vergrendelingsapparaat voor de veiligheidssleuf om het apparaat te bevestigen aan een vast object.

Hieronder vindt u een voorbeeld van het installeren van een vergrendelingsapparaat voor de veiligheidssleuf.

11

Aansluitingen maken

Deze sectie helpt u de monitor aan te sluiten op andere apparatuur.

Aansluiten op de netspanning

1.

Sluit de voedingskabel aan op de AC IN-aansluiting op de achterkant van het apparaat.

2.

Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact. 1 2

12

Externe apparaten aansluiten

13

De monitor gebruiken De kijkhoek aanpassen

Afstelling kantelhoek

Kantel de monitor naar voor of achter naar de gewenste kijkhoek (-5˚ tot 15˚).

OPMERKING:

Ondersteun de standaard tijdens het afstellen stevig met de ene hand terwijl u met de andere hand de monitor naar voor of achter kantelt.

Het apparaat in-/uitschakelen

1.

Stop de voedingskabel in een stopcontact.

2.

Druk op de

Power

-knop om de monitor in te schakelen.

3.

Om de monitor uit te schakelen, drukt u opnieuw op de

Power

-knop.

OPMERKING:

De monitor zal nog steeds wat stroom verbruiken zolang de voedingskabel is aangesloten op het stopcontact. Als de monitor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de voedingsstekker uit het stopcontact trekken.

15

Viewmode Contrast/Brightness Input Select Main Menu Exit

De toetsen van het bedieningspaneel gebruiken

Gebruik de toetsen van het bedieningspaneel om het snelmenu te openen, sneltoetsen te activeren, door het OSD-menu te navigeren en de instellingen te wijzigen.

1(Snelkoppeling) 2 3 4 5 Stroom

Snelmenu

Druk op de toets

1(Snelkoppeling)

om het snelmenu te activeren.

View Mode Standard FPS Game RTS Game MOBA Game Movie Web Text Mac Viewmode Input Select Main Menu Exit Mono Viewmode Viewmode Contrast/Brightness Contrast/Brightness OPMERKING:

Volg de toetsengids die aan de zijkant van het scherm verschijnt om de optie te selecteren en aanpassingen aan te brengen.

Main Menu ViewMode Volume Beschrijving

Selecteer een van de vooraf ingestelde kleurinstellingen.

Pas het niveau aan of demp het volume.

Contrast/Brightness (Helderheid)

Pas de contrast- en helderheidsniveaus aan.

Knput Select (Kngangsselectie)

Selecteer de ingangsbron.

Exit (Afsluiten)

Sluit het snelmenu af.

16

Sneltoetsen

Wanneer het OSD-menu uit is, kunt u snel toegang krijgen tot speciale functies via de toetsen op het bedieningspaneel.

Sleutel 3 + 5 Beschrijving

Houd de toetsen ingedrukt om het OSD-menu te ontgrendelen/ vergrendelen.

Wanneer het menu verschijnt op het scherm, houdt u beide toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt om het OSD-menu te vergrendelen/ontgrendelen.

OSD Lock/Unlock Locking OSD 1 Press and hold for 10s to lock OSD

Als het OSD-menu vergrendeld is, verschijnt het onderstaande bericht op het scherm:

OSD Lock/Unlock OSD Locked 17

Sleutel 2 + 4 Beschrijving

Houd de toetsen ingedrukt om de

Power

-knop te vergrendelen/ ontgrendelen.

Wanneer het menu verschijnt op het scherm, houdt u beide toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt om de

Power

-knop te vergrendelen/ontgrendelen.

Power Lock/Unlock Locking Power Button 3 Press and hold for 10s to lock power

Als de

Power

-knop vergrendeld is, verschijnt het onderstaande bericht op het scherm:

Power Lock/Unlock Power Button Locked 2 + 5

Druk op de toetsen om het opstartscherm weer te geven/te verbergen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Boot Up Screen On/Off Off Press to turn on 18

De instellingen configureren

Algemene bewerkingen

1.

Druk op de toets

2/3/4/5

om het OSD-menu weer te geven.

Input Select Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image Adjust Setup Menu HDMI1 HDMI2 DisplayPort

75%

2560 X 1440 @ 144Hz 2.

Druk op de toets

1(Snelkoppeling)

of

2

om het hoofdmenu te selecteren. Druk dan op de toets

3

om het geselecteerde menu te openen.

Input Select Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image Adjust Setup Menu Contrast/Brightness Color Temperature Color Space Color Range Contrast Brightness 2560 X 1440 @ 144Hz 19

3.

Druk op de toets

1(Snelkoppeling)

of

2

om de gewenste menu-optie te selecteren. Druk dan op de toets

3

om het submenu te openen.

Input Select Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image Adjust Setup Menu Contrast/Brightness Color Temperature Color Space Color Range Contrast Brightness 50 2560 X 1440 @ 144Hz 4.

Druk op de toets

1(Snelkoppeling)

of

2

om de instelling aan te passen/te selecteren. Druk dan op de toets

3

om te bevestigen.

Input Select Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image Adjust Setup Menu Contrast/Brightness Color Temperature Color Space Color Range Contrast Brightness 50 2560 X 1440 @ 144Hz 20

OPMERKING:

Voor bepaalde aanpassingen van de menuopties moet de gebruiker niet op de toets

3

drukken om de selectie te bevestigen. Volg de toetsengids die onderaan op het scherm verschijnt om de optie te selecteren en aanpassingen aan te brengen.

Input Select Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image Adjust Setup Menu Contrast/Brightness Color Temperature Color Space Color Range Contrast Brightness 50 Input Select Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image Adjust Setup Menu Volume 50 2560 X 1440 @ 144Hz

75% Toetsengids

5.

Druk op de toets

4

om terug te keren naar het vorige menu.

OPMERKING:

Druk op de knop

5

om het OSD-menu te sluiten.

2560 X 1440 @ 144Hz

Toetsengids

21

OSD-menustructuur

Hoofdmenu Submenu Input Select (Kngangsselectie)

HDMI 1 HDMI 2 DisplayPort

Audio Adjust (Audio aanpassen) ViewMode

Volume

Color Adjust (Kleur aanpassen)

Standard (Standaard) FPS Game (FPS-spel) RTS Game (RTS-spel) MOBA Game (MOBA-spel) Movie (Film) Web Text (Tekst) MAC Mono Contrast/Brightness (Helderheid) Color Temperature (Kleurtemperatuur) Color Space (Kleurruimte) Color Range (Kleurbereik)

Penuoptie

(-/+, 0~100) Contrast (-/+, 0~100) Brightness (Helderheid) (-/+, 0~100) sRGB Bluish (Blauwachtig) Cool (Koel) Native (Oorspronkelijk) Warm User Color (Gebruikerskleur) Red (Rood) Green (Groen) (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) Blue (Blauw) (-/+, 0~100) Auto RGB YUV Auto Full Range (Volledig bereik) Limited Range (Beperkt bereik)

22

Hoofdmenu Manual Image Adjust (Beeld handmatig aanpassen) Setup Menu (Instellingsmenu) Submenu

Sharpness (Scherpte) Blue Light Filter (Blauwlichtfilter) Aspect Ratio (Beeldverhouding) Overscan Black Stabilization (Zwarte stabilisatie) Advanced DCR (Geavanceerde DCR) Response Time (Responstijd) Language (Taal) Adaptive-Sync 1ms Mode (Modus 1ms) Resolution Notice (Resolutiemelding) Information (Informatie)

Penuoptie

(-/+, 0/25/50/75/100) (-/+, 0~100) 4:3 Full Screen (Volledig scherm) On (Aan) Off (Uit) (-/+, 0/10/20/30/40/ 50/60/70/80/90/100) (-/+, 0/25/50/75/100) Standard (Standaard) Advanced (Geavanceerd) Ultra Fast (Ultrasnel) English Français Deutsch Español Italiano Suomi Svenska Русский Türkçe Česká 日本語 한국어 繁體中文 简体中文 On (Aan) Off (Uit) On (Aan) Off (Uit) On (Aan) Off (Uit)

23

Hoofdmenu Setup Menu (Instellingsmenu) Submenu Penuoptie

OSD-time-out OSD Background (OSD-achtergrond) Power Indicator (Voedingsindicator) Auto Power Off (Automatisch uitschakelen) (-/+, 5/15/30/60) On (Aan) Off (Uit) On (Aan) Off (Uit) On (Aan) Off (Uit) Sleep (Slaapstand) 30 Minutes (30 minuten) 45 Minutes (45 minuten) 60 Minutes (60 minuten) 120 Minutes (120 minuten) Off (Uit) ECO Mode (ECO-modus) Standard (Standaard) Optimize (Optimaliseren) Conserve (Bewaren) Energy Saving (Energiebesparing) Level 1 (Niveau 1) Level 2 (Niveau 2) Off (Uit) Auto Detect (Automatische detectie) DDC/CI Memory Recall (Geheugen oproepen) On (Aan) Off (Uit) On (Aan) Off (Uit)

24

Appendix Specificaties

Item

LCD Ingangssignaal Compatibiliteit Resolutie

1 Categorie

Type Beeldschermgrootte Kleurfilter Glasoppervlak Videosynchronisatie PC Macintosh Aanbevolen Ondersteund

Specificaties

TFT, Actieve matrix 2560 x 1440 LCD; 0,2331 (H) mm x 0,2331 (V) mm pixelhoogte 68,6 cm, 27" RGB verticale strepen Antireflectietype , 3H harde coating TMDS-digitaal (100 Ω) HDMI1: f HDMI2: f h h :30-115 Khz, f :30-240 Khz, f v v :48-75 Hz :48-146 Hz DisplayPort: f h :240-240 Khz, f v :48-146 Hz tot 2560 x 1440 tot 2560 x 1440 2560 x 1440 @ 144Hz, niet-geïnterlinieerd • 2560 x 1440 @ 144 Hz, 120Hz, 100Hz, 60Hz • 1920 x 1080 @ 144 Hz, 120Hz, 100Hz • 1680 x 1050 @ 60 Hz • 1440 x 900 @ 60 Hz • 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz • 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz • 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz • 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz • 720 x 400 @ 70 Hz AC 100-240V, 50/60Hz (auto schakelaar) 596,736 x 335,664 mm (23,49” x 13,2”) Voedingsadapter Weergavegebied

2

Ingangsspanning Volledige scan (H x V) Gebruiksomstandigheden Temperatuur Vochtigheid Opslagvoorwaarden Afmetingen Hoogte Temperatuur Vochtigheid Hoogte Fysiek (B x D x H) Wandmontage Gewicht Energiebesparings- standen Afmetingen Fysiek Aan

3

Uit 0° C tot 40° C 20% tot 90% (niet-condenserend) 16. 404 voet (5 km) -20° C tot 60° C 5% tot 90% (niet-condenserend) 40. 000 voet (12,1 km) 614,5 x 449,72 x 188,75 mm (24,2” x 17,7” x 7,43”) 100 x 100 mm 5,28 kg (11,5 lbs) 38W (typisch) < 0,3W

2 3 1

Stel de grafische kaart in uw computer niet zo in dat het deze timingmodi overschrijdt; dit wel doen kan leiden tot permanente schade aan de display.

Gebruik de voedingsadapter alleen via de ViewSonic® of een erkende bron.

De testvoorwaarde volgt de EEI-normen.

Woordenlijst

In deze sectie vindt u de standaard woordenlijst van termen die worden gebruikt in alle LCD-beeldschermmodellen. Alle termen worden in alfabetische volgorde weergegeven.

OPMERKING:

Sommige termen zijn mogelijk niet van toepassing op uw monitor.

A Advanced DCR (Geavanceerde DCR)

De geavanceerde DCR-technologie detecteert automatisch het beeldsignaal en beheert de helderheid en kleur van de achtergrondverlichting voor een betere capaciteit om het zwart zwarter te maken in een donkere scène en het wit witter te make in een heldere omgeving.

Audio Adjust (Audio aanpassen)

Past het volume aan, dempt het geluid of schakelt tussen de ingangen als u meer dan één bron hebt.

Auto Detect (Automatische detectie)

Als de huidige ingangsbron geen signaal heeft, schakelt de monitor automatisch naar de volgende ingangsoptie. Deze functie is op sommige modellen standaard uitgeschakeld.

Auto image adjust (Beeld automatisch aanpassen)

Past automatisch de grootte aan, centreert en stemt het videosignaal fijn af om golven en vervorming uit te schakelen.

B Black Stabilization (Zwarte stabilisatie)

De zwarte stabilisatie van ViewSonic biedt een hogere zichtbaarheid en meer details door het helderder maken van donkere scènes.

Blue Light Filter (Blauwlichtfilter)

Past de filter aan die blauw licht met hoge energie blokkeert voor een meer comfortabele kijkervaring.

Brightness (Helderheid)

Past het zwartniveau van de achtergrond van het schermbeeld aan.

26

C Color Adjust (Kleur aanpassen)

Biedt verschillende kleuraanpassingsmodi om te helpen de kleurinstellingen aan te passen volgens de behoeften van de gebruiker.

Color Range (Kleurbereik)

De monitor kan het kleurbereik van het ingangssignaal automatisch detecteren. U kunt de kleurbereikopties handmatig wijzigen volgens het juiste kleurbereik als de kleuren niet correct worden weergegeven.

pties

Auto Full Range (Volledig bereik) Limited Range (Beperkt bereik)

Beschrijving

De monitor herkent automatisch het kleurformaat en de zwart-witniveaus.

Het kleurbereik van de zwart- en witniveaus is volledig.

Het kleurbereik van de zwart- en witniveaus is beperkt.

Color Space (Kleurruimte)

Hiermee kunnen gebruikers kiezen welke kleurruimte ze willen gebruiken voor de kleuruitvoer van de monitor (RGB, YUV).

Color Temperature (Kleurtemperatuur)

Hiermee kunnen gebruikers de specifieke kleurtemperatuurinstellingen kiezen om hun kijkervaring verder aan te passen.

Paneelstandaard Originele status van het paneel

sRGB Bluish (Blauwachtig) Cool (Koel) Native (Oorspronkelijk) Warm Standaard kleurruimte gebruikt voor het Windows systeem.

stel de kleurtemperatuur in op 9.300K.

stel de kleurtemperatuur in op 7.500K.

Standaard kleurtemperatuur. Aanbevolen voor algemeen gebruik.

stel de kleurtemperatuur in op 5.000K.

Contrast

Past het verschil aan tussen de beeldachtergrond (zwartniveau) en -voorgrond (witniveau).

27

I G L M Game Mode (Spelmodus)

Integreert een op games gericht OSD-design, inclusief vooraf gekalibreerde FPS, RTS en MOBA-gaminginstellingen. Elke modus wordt functioneel aangepast met in-game-test en aanpassingen voor de beste combinatie van kleur en technologie.

Gamma

Hiermee kunnen gebruikers het helderheidsniveau van de grijswaarden van de monitor aanpassen. Er zijn drie selecties: 1,8, 2,2 en 2,6.

Knformation (Knformatie)

Toont de timingmodus (invoer videosignaal) afkomstig van de grafische kaart in de computer, het modelnummer van het LCD, het serienummer en de URL van de website van ViewSonic®. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw grafische kaart voor instructies over het wijzigen van de resolutie en de vernieuwingsfrequentie (verticale frequentie).

OPMERKING:

VESA 1024 x 768 @ 60Hz betekent bijvoorbeeld dat de resolutie 1024 x 768 en de vernieuwingsfrequentie 60 Hz is.

Knput Select (Kngangsselectie)

Schakelt tussen de verschillende ingangsopties die beschikbaar zijn voor de monitor.

Low Input Lag (Lage ingangsvertraging)

ViewSonic® biedt een lage ingangsvertraging en gebruikt hierbij een monitorprocesvermindering die de signaallatentie vermindert. Onder het submenu “Low Input Lag” (Lage ingangsvertraging) kunt u de geschikte snelheid voor uw gewenst gebruik kiezen uit de opties.

Panual Kmage Adjust (Beeld handmatig aanpassen)

Toont het menu “Manual Image Adjust” (Beeld handmatig aanpassen). U kunt handmatig verschillende beeldkwaliteitsaanpassingen uitvoeren.

Memory Recall (Geheugen oproepen)

Stelt de instellingen opnieuw in naar de fabriekswaarden als het beeld werkt in een in de fabriek vooraf ingestelde timingmodus die is weergegeven in de specificaties van deze handleiding.

OPMERKING:

(Uitzondering) Dit bedieningselement heeft geen invloed op de wijzigingen die zijn gemaakt met de instelling “Language Select” (Taalselectie) of “Power Lock” (Voedingsvergrendeling).

28

O R S V Overscan

Verwijst naar een bijgesneden beeld op het scherm van uw monitor. Een instelling op uw monitor zoomt in op een filminhoud zodat u de buitenste randen van de film niet kunt zien.

Recall (Oproepen)

Stelt de Viewmode-monitorinstellingen opnieuw in.

Eesolution Iotice (Eesolutiemelding)

De melding vertelt gebruikers dat de huidige weergaveresolutie niet de correcte oorspronkelijke resolutie is. Deze melding verschijnt in het venster met de weergave-instellingen wanneer u de weergaveresolutie instelt.

Eesponse Time (Eesponstijd)

Past de responstijd aan, maakt vloeiende beelden zonder strepen, vervaging of schaduwbeelden. Een lage responstijd is perfect voor de meeste games met intense grafische beelden en biedt een verbazingwekkende visuele kwaliteit terwijl u sport of actiefilms bekijkt.

Setup Menu (Instellingsmenu)

Past de instellingen van het OSD-menu aan. Veel van deze instellingen kunnen OSD-meldingen op het scherm activeren zodat gebruikers het menu niet opnieuw moeten openen.

Sharpness (Scherpte)

Past de beeldkwaliteit van de monitor aan.

ViewMode

De unieke ViewMode-functie van ViewSonic biedt de voorinstellingen “Game” (Spel), “Movie” (Film), “Web”, “Text” (Tekst), “MAC” en “Mono” (Mono). Deze voorinstellingen zijn specifiek ontworpen voor een geoptimaliseerde kijkervaring voor verschillende schermtoepassingen.

29

Probleemoplossing

Deze sectie beschrijft enkele algemene problemen die u kunt ondervinden bij het gebruik van de monitor.

Probleem

Geen stroom De voeding is aan maar er verschijnt geen beeld op het scherm Verkeerde of abnormale kleuren Het beeld op het scherm is te helder of te donker Schermbeeld schakelt in en uit Het schermbeeld is wazig Het scherm is niet correct gecentreerd.

Mogelijke oplossingen

• Zorg dat u de monitor hebt ingeschakeld door op de

Aan/uit

-knop te drukken.

• Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten op de monitor en het stopcontact.

• Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het stopcontact stroom levert.

• Controleer of de videokabel tussen de monitor en de computer goed en stevig is aangesloten.

• Pas de helderheid- en contrastinstellingen aan.

• Controleer of de juiste ingangsbron is geselecteerd.

• Als er een kleur (rood, groen of blauw) ontbreekt, • controleer dan of de videokabel correct en stevig is aangesloten. Losse of gebroken pinnen in de kabelaansluiting kunnen een slechte verbinding veroorzaken.

• Sluit de monitor aan op een andere computer.

Als u een oudere grafische kaart hebt, neem dan contact op met ViewSonic® voor een niet-DDC-adapter.

• Pas de helderheids- en contrastinstellingen aan via het OSD-menu.

• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.

• Controleer of de juiste ingangsbron is geselecteerd.

• Controleer of de aansluiting van de videokabel geen verbogen of gebroken pinnen bevat.

• Controleer of de videokabel tussen de monitor en de computer goed en stevig is aangesloten.

• Pas de resolutie aan naar de juiste beeldverhouding.

• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.

• Pas de horizontale en verticale besturingselementen aan via het OSD-menu • Controleer de beeldverhouding.

• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.

30

Probleem

Het scherm ziet er geel uit.

Het OSD-menu verschijnt niet op het scherm/de OSD bedieningselementen zijn niet toegankelijk De toetsen op het bedieningspaneel werken niet.

Sommige menu’s kunnen niet worden geselecteerd in het OSD-menu Geen audio-uitvoer

Mogelijke oplossingen

• Controleer of “Blue Light Filter” (Blauwlichtfilter) op Off (Uit) staat.

• Controleer of het OSD-menu vergrendeld is. Indien dat het geval is, houdt u de toetsen

3

en

5

gedurende 10 seconden ingedrukt.

• Schakel de monitor uit, koppel de voedingskabel los, sluit deze opnieuw aan en schakel de monitor in.

• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.

• Druk op slechts één toets per keer.

• Start de computer opnieuw.

• Pas de ViewMode of de ingangsbron aan.

• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.

De monitor wordt niet aangepast USB-apparaten die zijn aangesloten op de monitor, werken niet Het externe apparaat is aangesloten, maar er verschijnt geen beeld op het scherm • Als u een oor-/hoofdtelefoon gebruikt, moet u controleren of de mini-stereo-aansluiting is aangesloten.

• Controleer of het volume niet is gedempt en niet op 0 is ingesteld.

• Controleer de instelling voor de audio-ingang.

• Controleer of er geen hindernissen dichtbij of op de monitor aanwezig zijn en of er voldoende ruimte is voorzien.

Meer informatie vindt u onder “De kijkhoek aanpassen” op pagina 14.

• Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten.

• Probeer te wijzigen naar een andere USB-poort (indien van toepassing).

• Sommige USB-apparaten vereisen een hogere elektrische stroom. Sluit het apparaat direct aan op de computer.

• Controleer of de voeding aan is.

• Pas de helderheid en het contrast aan via het OSD-menu.

• Controleer de aansluitkabel en kijk of deze correct is aangesloten. Losse of gebroken pinnen in de kabelaansluiting kunnen een slechte verbinding veroorzaken.

31

Onderhoud

Algemene voorzorgsmaatregelen

• Controleer of de monitor is uitgeschakeld en of de voedingskabel uit het • stopcontact is getrokken.

• Spuit of giet nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm of de behuizing.

Ga voorzichtig om met de monitor omdat schuurvlekken, vooral op een donkerder gekleurde monitor, duidelijkere markeringen zal aanbrengen dan bij een lichter gekleurde monitor.

Het scherm reinigen

• Veeg het scherm schoon met een propere, zachte, vezelvrije doek. Hiermee worden stof en andere deeltjes verwijderd.

• Als het scherm nog steeds niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid glasreiniger (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en het scherm schoonvegen.

De behuizing reinigen

• Gebruik een zachte, droge doek.

• Als de behuizing nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid niet-schurend schoonmaakproduct (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en het oppervlak schoonvegen.

Disclaimer

• ViewSonic® raadt het gebruik af van ammoniak of op alcohol gebaseerde reinigingsproducten voor het scherm of de behuizing. Er is ons gemeld dat sommige chemische reinigingsproducten het scherm en/of de behuizing van de monitor kunnen beschadigen.

• ViewSonic® zal niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het gebruik van op ammoniak of alcohol gebaseerde reinigingsproducten.

32

Eeglementaire en veiligheidsinformatie Ialevingsinformatie

Deze sectie gaat over alle verwante vereisten en verklaringen met betrekking tot regelgevingen. Bevestigde overeenkomende toepassingen zullen verwijzen naar naamplaatjes en relevante markeringen op het apparaat.

FCC-nalevingsverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke ruis veroorzaken en (2) dit apparaat dient ontvangen ruis te accepteren, inclusief ruis die ongewenste werking kan veroorzaken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC voorschriften.

Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt conform de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen: • Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.

• Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Waarschuwing:

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Verklaring voor Canadese bedrijven

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen

Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

33

De volgende informatie is uitsluitend voor MU-lidstatenG

De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU (WEEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur. De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Verklaring van RoHS2-naleving

Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS2-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:

Bestanddeel

Lood (Pb) Kwik (Hg) Cadmium (Cd) Zeswaardig chroom (Cr6⁺) Polybroombifenylen (PBB) Polybroomdifenylethers (PBDE) 0,1% 0,1% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1%

Huidige concentratie

< 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1%

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex III van de RoHS2-richtlijnen zoals hieronder omschreven:

• Kwik in fluorescentielampen met koude kathode (CCFL) en fluorescentielampen met externe elektrode (CCFL en EEFL) voor speciale doeleinden die niet hoger zijn dan (per lamp): ͫ Korte lengte (500 mm): maximum 3,5 mg per lamp. ͫ Gemiddelde lengte (> 500 mm en 1.500 mm):maximum 5 mg per lamp. • ͫ Lange lengte (> 1.500 mm):maximum 13 mg per lamp.

• Lood in glas van kathodestraalbuizen.

• Lood in glas van TL-lampen van niet meer dan 0,2% lood per gewicht bevat.

• Lood als een legeringselement in aluminium dat max. 0,4% lood per gewicht bevat.

• Koperlegering die maximum 4% lood per gewicht bevat.

Lood in soldeerapparaten met hoge smelttemperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).

34

• Elektrische en elektronische componenten die ander lood in glas of keramiek beat dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piëzoelektronische apparaten of in glas of composiet met keramische matrix.

Beperking van gevaarlijke stoffen in Kndia

Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen (India). Dit product voldoet aan de “India E-waste Rule 2011” en verbiedt het gebruik van lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers in concentraties die hoger zijn dan 0,1 gewicht % en 0,01 gewicht % voor cadmium, behalve voor de vrijstellingen die zijn bepaald in schema 2 van het voorschrift.

Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur

ViewSonic® respecteert het milieu en zet zich in om groen te werken en te leven. Bedankt om deel uit te maken van een slimmere, groenere computerwereld. Bezoek de ViewSonic®-website voor meer informatie.

USA & CanadaG

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan:

https://recycle.epa.gov.tw/

35

Copyright-informatie

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2019. Alle rechten voorbehouden.

Macintosh en Power Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

ViewSonic®, het logo met de drie vogels, OnView, ViewMatch en ViewMeter zijn gedeponeerde handelsmerken van ViewSonic® Corporation.

VESA is een gedeponeerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort en DDC zijn handelsmerken van VESA.

ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk van het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency).

Als partner van ENERGY STAR® heeft ViewSonic® Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® met betrekking tot energiezuinigheid.

Afwijzing van aansprakelijkheid:

ViewSonic® Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.

Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic® Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving.

Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic® Corporation.

VX2758-2KP-mhd_VX2758-2KP-mhd-7_UG_DUT_1a_20190806

36

Klantendienst

Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of productservice.

OPMERKING:

U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Land/Regio Website Land/Regio Website Eegio Azië en Stille ceaan & Afrika

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/ 中国 (China) Hong Kong (English) Indonesia 日本 (Japan) Malaysia Myanmar New Zealand Philippines www.viewsonic.com.cn

www.viewsonic.com/hk-en/ www.viewsonic.com/id/ www.viewsonic.com/jp/ www.viewsonic.com/my/ www.viewsonic.com/mm/ www.viewsonic.com/nz/ www.viewsonic.com/ph/ 臺灣 (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ Việt Nam www.viewsonic.com/vn/

Ioord- en Zuid-Amerika

United States www.viewsonic.com/us Latin America

Europa

Europe Deutschland www.viewsonic.com/la www.viewsonic.com/eu/ www.viewsonic.com/de/ Россия Türkiye United Kingdom www.viewsonic.com/ru/ www.viewsonic.com/tr/ www.viewsonic.com/uk/ 香港 (繁體中文) India Israel Korea www.viewsonic.com/hk/ www.viewsonic.com/in/ www.viewsonic.com/il/ www.viewsonic.com/kr/ Middle East Nepal Pakistan Singapore www.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com/np/ www.viewsonic.com/pk/ www.viewsonic.com/sg/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ South Africa & Mauritius www.viewsonic.com/za/ Canada France Қ аза қ стан España Україна www.viewsonic.com/us www.viewsonic.com/fr/ www.viewsonic.com/kz/ www.viewsonic.com/es/ www.viewsonic.com/ua/

37

Beperkte garantie

ViewSonic® scherm

Wat deze garantie dektG

ViewSonic® garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic®, volgens eigen voorkeur en als uw enig verhaal, het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn. De reparatie of het vervangende apparaat of onderdelen of componenten zullen worden gedekt door de tijd die resteert op de originele beperkte garantie van de klant en de garantieperiode wordt niet verlengd. ViewSonic® biedt geen garantie voor software van derden, ongeacht of deze bij het product is geleverd of door de klant is geïnstalleerd, voor de installatie van niet toegelaten hardwareonderdelen en componenten (bijv. projectorlampen). (Raadpleeg de sectie “Wat de garantie uitsluit en niet dekt”).

Hoe lang is de garantie van krachtG

Schermen van ViewSonic® zijn van 1 tot 3 jaar gegarandeerd, afhankelijk van het land van aanschaf, voor alle onderdelen inclusief de lichtbron en voor alle werkzaamheden vanaf de datum van eerste aanschaf.

Wie wordt beschermd door de garantie?

deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

Wat de garantie uitsluit en niet dektG

• Elk product waarop het serienummer onleesbaar is vervormd, gewijzigd of verwijderd. • Schade, slijtage of defect die voortvloeit uit: ͫ Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.

ͫ ͫ Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic®.

Schade aan of verlies van programma’s, gegevens of verwisselbare opslagmedia.

ͫ Normale slijtage.

ͫ Verwijdering of installatie van het product.

38

• Software- of gegevensverlies die optreedt tijdens de reparatie of vervanging.

• • • Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.

• Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.

Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.

• Als de eigenaar geen periodiek productonderhoud uitvoert zoals vermeld in de handleiding.

• Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.

Schade die is veroorzaakt door statische (niet-bewegende) beelden die langere perioden worden weergegeven (ook schaduwbeeld genoemd).

• Software - Alle software van derden die bij het product is geleverd of door de klant is geïnstalleerd.

• Hardware/Accessoires/Onderdelen/Componenten – Installatie van niet toegelaten hardware, accessoires, verbruiksproducten of componenten (bijv. projectorlampen).

• Schade aan of misbruik van de coating op het oppervlak van het scherm door een verkeerde reiniging zoals beschreven in de producthandleiding.

• Kosten voor de verwijdering, installatie en de installatieservice, met inbegrip van het aan de wand monteren van het product.

Service aanvragen:

• Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic® (zie pagina “Klantenservice”) voor informatie over het ontvangen van service onder garantie. U zult het serienummer van uw product moeten opgeven.

• Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.

• Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonic®-servicecentrum of ViewSonic® zelf.

• Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic®-servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic®.

Beperking van impliciete garantiesG

Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

39

Uitsluiting van schadeG

De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. ViewSonic® zal niet aansprakelijk zijn voor: • Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

• Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.

• Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij.

• Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic®.

Toepassing van nationale wetgevingG

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die kunnen variëren afhankelijk van het land waarin u woont. Sommige landen staan geen beperkingen toe op impliciete garantie en/of verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u.

Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:

Voor garantie-informatie over en service voor ViewSonic®-producten die buiten de V.S.A. en Canada zijn verkocht, kunt u contact opnemen met ViewSonic® of uw lokale ViewSonic®-dealer. De garantieperiode voor dit product op het vasteland van China (Hongkong, Macao en Taiwan niet inbegrepen) valt onder de voorwaarden en bepalingen van de onderhoudsgarantiekaart. Voor gebruikers in Europa en Rusland, zijn volledige details van de garantieperiode te vinden op: http://www.viewsonic.com/eu/ onder “Ondersteuning/Garantie informatie”.

Sjabloon garantievoorwaarden weergeven in UG VSC_TEMP_2007

40

Process Color C0 M91 Y72 K24 Process Color C0 M0 Y0 K100 Process Color C0 M91 Y72 K24 Spot Color Spot Color Pantone Black C Pantone 187 C Spot Color Or Spot Color Pantone Black C Pantone 187 C

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement