ViewSonic VX3211-2K-mhd MONITOR Manualul utilizatorului

ViewSonic VX3211-2K-mhd MONITOR Manualul utilizatorului

VX3211-2K-mhd

Afişaj Manual de utilizare

Cod model: VS17000

Vă mulţumim că aţi ales View

-

Sonic

Având o experienţă de peste 30 de ani în vârful domeniului soluţiilor vizuale, ViewSonic şi-a dedicat eforturile depăşirii limitelor în ceea ce priveşte evoluţia tehnologică, inovarea şi simplitatea. La ViewSonic, credem cu tărie că produsele noastre au capacitatea de a influenţa în mod pozitiv lumea în care trăim şi avem convingerea că produsul ViewSonic pe care l-aţi ales vă va oferi satisfacţie deplină.

Încă o dată, vă mulţumim că aţi ales ViewSonic!

Cuprins

1. Precauţii şi avertismente ...................................

1

2. Noţiuni introductive ...........................................

3

2-1. Conţinutul pachetului .........................................................

4 2-2. Exteriorul monitorului ........................................................

5 2-3. Instalarea echipamentului hardware .................................

6 2-4. Instalare rapidă .................................................................

8 2-5. Alimentarea .......................................................................

9 2-6. Instalarea driverului (configurare Windows 10) ................

10

3. Reglarea imaginii ecranului .............................

11

3-1. Setarea modului de sincronizare .....................................

11 3-2. Utilizarea panoului de control ..........................................

12

4. Prezentarea meniului OSD ..............................

15

4-1. Structura meniului OSD ..................................................

15 4-2. Semnificaţia meniului OSD .............................................

22 4-3. Gestionarea setărilor monitorului ....................................

27

5. Specifications ...................................................

29

6. Remedierea problemelor ................................

31

7. Curăţarea şi întreţinerea ..................................

32

Curăţarea afişajului ................................................................. 32 iii

8. Informaţii de conformitate ...............................

34

8-1. Declaraţie de conformitate FCC ...................................... 34 8-2. Declaraţie de conformitate Industry Canada ................... 35 8-3. Conformitatea CE pentru statele europene .................... 35 8-4. Declaraţie de conformitate cu directiva RoHS2 ............. 36 8-5. Eliminarea produsului la sfârşitul duratei de utilizare a produsului ............................................................................... 38

9. Informaţii despre dreptul de autor ..................

39

Asistenţă clienţi .......................................................................

41 Garanţie limitată ......................................................................

44 iv

1. Precauţii şi avertismente

1. Citiţi toate instrucţiunile înainte de a folosi echipamentul.

2. Păstraţi instrucţiunile în siguranţă.

3. Ţineţi seama de toate avertismentele şi urmaţi toate instrucţiunile.

4. Staţi la cel puţin 18”/45 cm faţă de afişaj.

5. Atunci când transportaţi afişajul, manipulaţi-l întotdeauna cu grijă.

6. Nu scoateţi carcasa din spate. Afişajul conţine componente care se află la tensiune înaltă. Vă puteţi accidenta grav dacă le atingeţi.

7. Nu blocaţi gurile de ventilaţie. Instalaţi echipamentul în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

8. Evitaţi să expuneţi afişajul direct la lumina soarelui sau la o altă sursă de căldură. Pentru a reduce strălucirea puternică a soarelui, orientaţi afişajul astfel încât acesta să nu fie expus direct la lumina soarelui.

9. Curăţaţi cu o cârpă moale şi uscată. Dacă este necesară o curăţare suplimentară, consultaţi secţiunea „ Curăţarea afişajului ” din acest ghid pentru instrucţiuni suplimentare.

10. Evitaţi atingerea ecranului. Sebumul pielii este greu de îndepărtat.

11. Nu frecaţi panoul de afişare şi nu aplicaţi presiune asupra acestuia, deoarece există riscul să deterioraţi permanent ecranul.

12. Nu blocaţi gurile de ventilaţie. Instalaţi echipamentul în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

13. Nu instalaţi lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, contoare de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatori) care degajă căldură.

14. Amplasaţi afişajul într-o zonă bine ventilată. Nu aşezaţi pe afişaj obiecte care ar putea preveni disiparea căldurii.

1

15. Nu aşezaţi obiecte grele pe afişaj, pe cablul video sau pe cablul de alimentare.

16. Dacă sesizaţi fum, zgomote anormale sau un miros ciudat, opriţi de îndată afişajul şi contactaţi reprezentantul ViewSonic. Continuarea utilizării afişajului este periculoasă.

17. Nu încercaţi să eludaţi măsurile de siguranţă ale prizei polarizate sau cu împământare. O priză polarizată are două lame, una mai lată decât cealaltă. O priză cu împământare are două lame şi o a treia furcă de împământare. Lama lată şi furca sunt concepute pentru siguranţa dumneavoastră. Dacă priza nu se potriveşte în borna de ieşire, consultaţi un electrician pentru înlocuirea bornei.

18. Protejaţi cablul de alimentare de călcare sau efilare, în special la priză şi în punctul de ieşire din echipament. Asiguraţi-vă că borna de alimentare se află lângă echipament pentru a fi uşor accesibilă.

19. Folosiţi doar ataşamente/accesorii recomandate de producător.

20. Folosiţi doar împreună cu căruciorul, stativul, trepiedul, consola sau suportul recomandat de producător sau vândut împreună cu echipamentul. Când folosiţi un cărucior, aveţi grijă la mutarea echipamentului pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare.

21. Scoateţi din priză echipamentul când acesta rămâne nefolosit pentru perioade mai lungi de timp.

22. Adresaţi-vă doar personalului calificat pentru depanare. Depanarea este necesară când unitatea a fost deteriorată în orice mod, cum ar fi: dacă a fost deteriorată priza sau cablul de alimentare, dacă s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe aparat, dacă unitatea a fost expusă la ploaie sau umezeală, sau dacă unitatea nu funcţionează normal sau a fost scăpată.

2

2. Noţiuni introductive

În cazul în care apar probleme şi produsul achiziţionat trebuie returnat, indiferent de motiv, păstraţi ambalajul original, formularul de înregistrare şi chitanţa. Pregătirea acestor articole va simplifica verificarea produsului şi a procedurii de reparare, rambursare şi/sau returnare a produsului către dvs.

Dacă întâmpinaţi probleme legate de produs sau aveţi întrebări care nu au fost abordate în ghidul de utilizare, contactaţi serviciul clienţi pentru asistenţă.

Important! Păstraţi cutia originală şi materialul de ambalare pentru cerinţele de transport pe viitor.

NOTĂ:

Termenul „Windows” din acest ghid de utilizare se referă la sistemul de operare Microsoft Windows.

3

2-1. Conţinutul pachetului

Pachetul monitorului include: • • • • • Afişaj Cablul de alimentare Cablu video Cablu audio Ghidul de instalare rapidă

NOTĂ:

1 Cablurile video incluse în ambalaj pot diferi, în funcţie de ţara în care vă aflaţi. Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul local.

4

2-2. Exteriorul monitorului

A. Faţă B. Stânga şi dreapta C. Spate

1 4 2 3

1. Panou de control (prezentat pe larg în capitolul 3-1) 2. Port I/O (intrare/ieşire) - Această zonă trebuie să includă toate opţiunile de conectare I/O, precum şi conectorul de alimentare (prezentat pe larg în capitolul 2-4) 3. Fantă de securitate Kensington (prezentată pe larg în capitolul 2-3 secţiunea B) 4. Aceasta este zona de montare pe perete VESA de pe partea din spate a monitorului*. Pentru paşii de instalare în vederea montării pe perete VESA, consultaţi capitolul 2-3 secţiunea A pentru instrucţiuni suplimentare.

5

2-3. Instalarea echipamentului hardware

A. Montarea pe perete (opţional)

NOTĂ:

Koristiti samo s nosačem za zidnu ugradnju s UL popisa Pentru a achiziţiona un kit de montare pe perete sau o bază de ajustare a înălţimii, contactaţi ViewSonic felul următor: ® sau furnizorul local. Consultaţi instrucţiunile livrate împreună cu kit-ul de montare de bază. Pentru a monta afişajul pe perete, şi nu pe birou, procedaţi în 1. Găsiți un kit de montare pe perete compatibil VESA care corespunde cu cerințele din secțiunea „Specificații”.

2. Verificaţi dacă butonul de alimentare este oprit, apoi deconectaţi cablul de alimentare.

3. Aşezaţi afişajul cu faţa în jos pe un prosop sau pe o pătură.

4. Îndepărtaţi baza. (Poate fi necesară îndepărtarea şuruburilor.) 5. Ataşaţi suportul de montare din kitul de montare folosind şuruburi de lungime corespunzătoare.

6. Ataşaţi afişajul pe perete, urmând instrucţiunile care au însoţit kitul de montare pe perete.

6

B. Folosirea încuietorii Kensington

Conectorul de securitate Kensington se află pe partea din spate a monitorului. Pentru informaţii suplimentare privind instalarea şi utilizarea, accesaţi site-ul web Kensington la adresa http://www.

kensington.com.

Mai jos găsiţi un exemplu cu configurarea încuietorii Kensington pe o masă.

*Această imagine are doar rol exemplificativ 7

2-4. Instalare rapidă

Conectaţi cablul video

1. Asiguraţi-vă că afişajul şi monitorul LCD sunt OPRITE.

2. Scoateţi capacele panoului din spate, dacă este cazul.

3. Conectaţi cablul video între monitorul LCD şi computer.

conectaţi cablul video la adaptor. Pentru a comanda un adaptor ViewSonic ® biroul de asistenţă pentru clienţi ViewSonic.

Pentru utilizatorii Macintosh: Modelele mai vechi decât G3 necesită un adaptor Macintosh. Ataşaţi adaptorul la computer şi Macintosh, contactaţi D SUB DP HDMI 8

3.A. Cablul video şi audio Pentru un MAC cu ieşire Thunderbolt, conectaţi capătul mini DP al „cablului mini DP - DisplayPort” la ieşirea Thunderbolt de la MAC. Şi conectaţi celălalt capăt al cablului DisplayPort la conectorul de la spatele monitorului.

3.B. Cablu de alimentare (şi adaptor de c.a./c.c. dacă este cazul) Conectaţi mufa mamă a cablului de alimentare cu c.a. la conectorul de alimentare al monitorului şi fişa de c.a. a cablului de alimentare cu c.a. la ieşirea de c.a.

2-5. Alimentarea

Porniţi monitorul LCD şi computerul

PORNIŢI monitorul LCD, apoi PORNIŢI computerul. Această ordine (monitorul LCD înaintea computerului) este importantă.

*Această imagine are doar rol exemplificativ 9

2-6. Instalarea driverului (configurare Windows 10)

Pentru a instala driverul, mai întâi conectaţi monitorul la PC, porniţi PC-ul (porniţi mai întâi monitorul), iar după pornire PC-ul ar trebui să detecteze în mod automat monitorul. Pentru a asigura reuşita detectării automate, mergeţi la „Advanced Display Settings” (Setări avansate pentru afişaj) în fereastra de sistem „Display Settings” (Setări afişare) (rezoluţie ecran). Aici puteţi verifica dacă PC-ul a recunoscut monitorul ViewSonic în secţiunea „Color Management” (Gestionare culori) din setările avansate. VX4380 SERIES VX4380 SERIES.icm

Dacă PC-ul nu a detectat monitorul în mod automat, dar este în funcţiune, puteţi reporni computerul pentru a relua paşii de mai sus. Nu este obligatoriu ca, la o utilizare normală, computerul să detecteze monitor, dar se recomandă acest lucru.

Dacă aveţi alte probleme sau întrebări, contactaţi biroul de asistenţă pentru clienţi. 10

3. Reglarea imaginii ecranului

3-1. Setarea modului de sincronizare

Setaţi rezoluţia monitorului la cea recomandată (vedeţi secţiunea „Specificaţii”) pentru vizionare optimă, cu culori vii şi text clar. Iată cum: 1. Mergeţi la fereastra cu setările rezoluţiei afişajului (fiecare sistem de operare va avea un proces diferit pentru a ajunge aici).

2. Apoi, reglaţi setările rezoluţiei ecranului pentru a se potrivi rezoluţiei native a monitorului. Astfel, vizionarea va fi optimă.

Dacă aveţi probleme la setarea rezoluţiei sau nu vedeţi opţiunea , probabil că aveţi nevoie de un driver mai nou pentru placa video. Contactaţi producătorul computerului sau al plăcii video pentru a obţine cel mai recent driver.

• Dacă este cazul, faceţi mici reglaje utilizând H. POSITION (Poziţie orizontală) şi V. POSITION (Poziţie verticală) până când imaginea de pe ecran se poate vedea în întregime. (*numai pentru analog). (Cadranul de culoare neagră din jurul marginii ecranului ar trebui să atingă uşor partea iluminată („activă”) a monitorului LCD.) 11

3-2. Utilizarea panoului de control

Utilizaţi butoanele de pe panoul de control din faţă sau din spate pentru a afişa şi regla afişarea pe ecran (OSD)…… * Poziţia se referă la secţiunea 2.2

Semnificaţia simbolurilor de pe ramă şi a celor afişate pe ecran (OSD)

Semnificaţia simbolurilor de pe ramă o găsiţi mai jos: Stare de veghe Pornire/Oprire

NOTĂ:

Lumină alimentare Albastră = pornit Portocalie = economisire energie Afişaţi meniul apăsând pe orice buton pătrat.

Tastă rapidă 1: Aceasta este o tastă de scurtătură. Setarea implicită este Volum. Continuați să împingeți timp de 5 secunde, utilizatorul poate selecta una din următoarele opțiuni: Volum, Filtru luminos albastru, Mod joc, Raport aspect și Temperatură culoare pentru a seta implicit tasta de scurtătură 1.

12

Semnificaţia simbolurilor meniului OSD şi meniului rapid OSD şi utilizarea acestora sunt date mai jos.

Simbol de activare a diverselor moduri când utilizaţi sistemul meniului.

Simbol de activare pentru ieşire, pentru revenire sau pentru dezactivarea funcţiei selectate.

Derulează opţiunile meniului şi reglează comenzile monitorului.

Simbol utilizat pentru revenire la meniul selectat anterior.

Buton de selectare a comenzilor rapide pentru informaţii, care le permite utilizatorilor accesul la informaţii despre monitorul aflat în uz.

Pictograma meniului principal, care le permite utilizatorilor accesul la meniul principal. Ţineţi apăsată pictograma câteva secunde pentru a dezactiva meniul principal Pictogramele pentru stânga şi dreapta comută pe orizontală alegerea făcută.

Selectorul meniului rapid OSD, care creşte sau descreşte funcţia selectată în mod curent 75% Indicatorul de energie afișează procentajul din energia maximă consumată de monitor în timp real.

13

Semnificaţia simbolurilor meniului rapid o găsiţi mai jos:

1. Pentru a afişa meniul rapid, apăsaţi pe oricare dintre taste [ ].

NOTĂ:

Toate meniurile OSD şi ecranele de reglare dispar în mod automat după circa 15 secunde. Se poate regla prin intermediul setării timpului de expirare a afişării pe ecran (OSD) în meniul de configurare.

2. După apăsarea pe unul dintre pătrate, apar opţiunile pentru acces rapid. Opțiunea ViewMode Opţiunea Contrast/ Brightness (Contrast/ Luminozitate) Opţiunea Input Select (Selectare intrare) Main Menu (Meniu principal) Access (Acces) Exit (Ieşire) 3. După selectarea comenzii de meniu dorite, utilizaţi simbolurile pentru a naviga şi regla monitorul conform preferinţelor dvs.

Fiecare funcţie a meniului este explicată detaliat în continuare în 4-2 Semnificaţia OSD.

4. Pentru a salva reglajele şi a ieşi, apăsaţi pe [

X

] până când dispare OSD.

14

4. Prezentarea meniului OSD

4-1. Structura meniului OSD

Pentru explicarea structurii OSD şi a funcţiilor corespunzătoare, consultaţi mai jos 4-2 Semnificaţia OSD. Structura OSD reprezintă vizual întregul meniu OSD care poate fi accesat pe monitor. Dacă nu ştiţi cu siguranţă unde se află o anumită opţiune/funcţie sau nu puteţi găsi o anumită caracteristică, utilizaţi structura OSD de mai jos.

15

Startup Menu ViewMode Contrast/Brightness Input Select Menu Exit (OSD off)

Standard Game Movie Web Text MAC Mono Contrast Brightness D-Sub HDMI DisplayPort FPS RTS MOBA Custom (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) 16

VX3211-2K-mhd Input Select Audio Adjust D-Sub HDMI DISPLAYPORT View Mode Color Adjust Manual Image Adjust Setup Menu

Menu Input Select Audio

75% 1920 x 1080 @ 60Hz D-Sub HDMI DisplayPort Volume Mute Audio Intput (-/+) On Off Audio In HDMI DisplayPort 17

Menu

Standard FPS RTS MOBA

ViewMode

Game Custom Black Stabilization (-/+, 0~100) Advanced DCR (-/+, 0/25/50/75/100) Low Input Lag Response Time On Off Standard Advanced Ultra Fast Reset Movie Web Text MAC Mono 18

Menu

Contrast/Brightness 6-axis Color Contrast Brightness Hue Saturation

Color Adjust

Color Temperature Color Space Color Range Gamma SRGB Bluish Cool Native Warm User Color 1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

Auto RGB YUV Auto Full Range Limited Range Red Green Blue (-/+) (-/+) Red Green Blue Cyan Magenta Yellow Red Green Blue Cyan Magenta Yellow 19

Auto Image Adjust Horizontal Size H./V. Position Fine Tune Sharpness Blue Light Filter

Manual Image Adjust

Aspect Ratio Overscan Black Stabilization Advanced DCR Low Input Lag Response Time (-/+, 0~100) Horizontal Position (-/+, 0~100) Vertical Position (-/+, 0~100) (-/+, 0~100) (-/+) (-/+) 1:1 4:3 Fill Aspect Ratio Full Screen On Off (-/+, 0~100) (-/+, 0/25/50/75/100) On Off Standard Advanced Ultra Fast 20

Menu Setup Menu

Language Shortcut Key 1 Resolution Notice Information OSD Timeout OSD Background Power Indicator Auto Power Off Sleep ECO Mode DisplayPort1.1

Auto Detect DDC/CI Memory Recall 21 (-/+) On Off On Off On Off 30 Minutes 45 Minutes 60 Minutes 120 Minutes Off Standard Optimize Conserve On Off On Off On Off English Français Deutsch Español Italiano Suomi Русский Türkçe 日本語 한국어 繁體中文 简体中文 Volume Blue Light Filter Game Mode Aspect Ratio Color Temperature On Off

4-2. Semnificaţia meniului OSD

NOTĂ:

Elementele meniului OSD prezentate în această secţiune indică toate elementele OSD alte tuturor modelelor. Este posibil ca unele dintre aceste elemente să nu existe în meniul OSD al produsului dvs. Treceţi peste explicaţiile privind elementele de meniu OSD care nu există în meniul dvs. Consultaţi 4-1 Structura OSD (mai sus) pentru elementele de meniu OSD disponibile pentru monitorul dvs. Consultaţi semnificaţia meniului OSD mai jos (în ordine alfabetică) pentru explicarea mai clară a funcţiilor.

A Advanced DCR (DCR avansat)

Tehnologia Advanced DCR detectează în mod automat semnalul imaginii şi controlează în mod inteligent culoarea şi luminozitatea fundalului pentru a îmbunătăţi capacitatea de intensificare a culorii negre într-o scenă întunecată şi de intensificare a culorii albe într-un mediu luminos.

Auto Detect (Detectare automată)

Dacă sursa de intrare curentă nu are semnal, monitorul va trece în mod automat la următoarea opţiune de intrare. La unele modele, această funcţie este dezactivată în mod implicit.

B Black Stabilization (Stabilizare culoare neagră)

Opţiunea Black Stabilization (Stabilizare culoare neagră) de la ViewSonic permite o vizibilitate şi o detaliere mărită prin creşterea luminozităţii scenelor întunecate.

Blue Light Filter (Filtru Lumină Albastră)

Reglează filtrul care blochează lumina albastră cu energie ridicată pentru siguranţa utilizatorilor.

Brightness (Luminozitate)

Reglează nivelurile de culoare neagră ale fundalului imaginii de pe ecran.

22

C Color Adjust (Reglare culori)

Oferă mai multe moduri de reglare a culorilor, ajutând la reglarea setărilor culorilor conform cerinţelor utilizatorilor.

Color range (Interval culori)

Reglează intervalul culorilor, permiţându-le utilizatorilor să regleze intervalul în RGB şi setările culorilor YUV.

Color space (Spaţiu culoare)

Le permite utilizatorilor să aleagă spaţiul de culoare pe care vor să în utilizeze pentru ieşirea culorilor monitorului (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatură culoare)

Le permite utilizatorilor să selecteze anumite setări ale temperaturii de culoare pentru a personaliza şi mai mult vizualizarea. sRGB NATIVE (NATIVĂ) Explicaţie Spaţiu de culoare standard utilizat pentru sistemul ferestrelor, camere digitale şi internet.

Native (Nativă) este o temperatură de culoare implicită.

Se recomandă pentru design grafic general şi utilizare normală.

Contrast

Reglează diferenţa dintre fundalul imaginii (nivelul culorii negre) şi prim plan (nivelul culorii albe).

Personalizat

Oferind un plus de suport, trei setări personalizate personalizate sunt disponibile pentru a ajuta la potrivirea preferințelor individuale și pentru a se adapta la orice tip de joc de pe piață. Selectați una dintre opțiunile "personalizate" (personalizat 1, Custom 2 etc.) din meniu și ajustați opțiunile avansate. După ieșirea din setare, va fi salvat automat sub acea setare particulară "Personalizată" sau veți redenumi setarea după dorința dumneavoastră selectând "Rename". Puteți accesa setările "GAME MODE" salvate și cu meniul rapid.

23

G Game mode (Mod joc)

Integrând un design al meniului OSD special pentru jocuri, inclusiv setările precalibrate FPS, RTS şi MOBA pentru jocuri, fiecare mod este particularizat funcţional cu testări şi reglaje în cadrul jocului create pentru combinaţia optimă a culorilor cu tehnologia. Pentru a accesa modul pentru jocuri, deschideţi mai întâi setările meniului principal, apoi mergeţi la „ViewMode (Mod vizualizare)”, selectaţi „Game (Joc)” şi schimbaţi setările „GAMER (Jucător)”.

GAMMA

Le permite utilizatorilor să regleze manual nivelul luminozităţii tonurilor de gri ale monitorului. Există cinci selecţii: 1,8, 2, 2,2, 2,4, şi 2,6.

H HUE (Nuanţă)

Reglează nuanţa fiecărei culori (red (roşu), green (verde), blue (albastru), cyan (bleu), magenta (fucsia) şi yellow (galben)).

I Information (Informaţii)

Afişează modul de sincronizare (intrare semnal video) care provine de la placa video a computerului, numărul de model al LCD-ului, numărul de serie şi adresa URL a site-ului web ViewSonic®. Consultaţi ghidul de utilizare a plăcii grafice pentru instrucţiuni privind schimbarea rezoluţiei şi a ratei de reîmprospătare (frecvenţa verticală).

NOTĂ:

VESA 1024 x 768 la 60 Hz (de exemplu) înseamnă că rezoluţia este de 1024 x 768, iar rata de reîmprospătare este de 60 Hertzi.

Input Select (Selectare intrare)

Comută între diverse opţiuni de intrare disponibile pentru monitorul respectiv.

L Low Input Lag (Decalaj scăzut intrare)

ViewSonic permite un decalaj scăzut la intrare prin reducerea proceselor monitorului, ceea ce scade latenţa semnalului. În submeniul decalajului scăzut la intrare, aveţi două opţiuni cu care puteţi selecta viteza corespunzătoare pe care doriţi să o utilizaţi 24

M Manual Image Adjust (Reglare manuală imagine)

Afişează meniul Manual Image Adjust (Reglare manuală imagine). Puteţi selecta manual o varietate de reglaje ale calităţii imaginii.

Memory recall (Reapelare din memorie)

Readuce reglajele la setările din fabrică dacă afişajul funcţionează în modul de sincronizare presetat din fabrică enunţat în secţiunea Specificaţii din acest manual.

Exception (Excepţie):

(Blocare alimentare) Această comandă nu afectează schimbările făcute cu setarea Language Select (Selectare limbă) sau Power Lock

O Overscan

Se poate utiliza pentru a regla raportul de aspect al semnalului de intrare primit de monitor, reglând imaginea ca să apară pe monitor.

R Response Time (Timp de răspuns)

Reglează timpul de răspuns, creând imagini clare, fără dungi, neclarităţi sau dâre. Un timp de răspuns scurt este perfect pentru majoritatea jocurilor cu grafică intensă şi oferă o calitate vizuală uimitoare când vizionaţi sporturi sau filme de acţiune. Vă recomandăm să setaţi meniul la „Ultra Fast (Ultra-rapid)”.

Resolution Notice (Notificare rezoluţie)

Notificarea vă informează că rezoluţia de vizualizare curentă nu este cea nativă, corectă. Această notificare va apărea în fereastra cu setările afişajului, când configuraţi rezoluţia afişajului.

25

S Setup Menu (Meniu configurare)

Reglează setările OSD (afişarea pe ecran). Multe dintre aceste notificări pot activa notificările afişării pe ecran pentru ca utilizatorii să nu fie nevoiţi să redeschidă meniul.

Sharpness (Claritate)

Reglează claritatea şi calitatea imaginii monitorului.

V ViewMode (Mod vizualizare)

Caracteristica unică ViewMode de la ViewSonic pune la dispoziţie presetările „Game (Joc)”, „Movie (Film)”, „Web”, „Text” şi „Mono (Monocromie)”. Aceste presetări sunt create special pentru a asigura o vizionare optimizată în cazul unor aplicaţii diverse afişate pe ecran.

26

4-3. Gestionarea setărilor monitorului

OSD Timeout (Timp de expirare OSD)

Funcţia OSD Timeout (Timp de expirare OSD) le permite utilizatorilor să aleagă cât timp va rămâne meniul OSD pe ecran după o perioadă de inactivitate (calculată în secunde).

OSD Background (Fundal OSD)

Funcţia OSD Background (Fundal OSD) pe permite utilizatorilor să dezactiveze fundalul OSD când selectează şi reglează setările OSD.

Power Indicator (Indicator alimentare)

Indicatorul de alimentare este lumina care apare când monitorul este pornit sau oprit.

Auto Power Off (Oprire automată alimentare)

Selectând Auto Power Off (Oprire automată alimentare), monitorul îşi poate opri alimentarea după un anumit timp.

Sleep (Repaus)

Această setare le permite utilizatorilor să regleze durata de inactivitate înainte ca monitorul să treacă la un mod cu consum redus de energie. Ecranul va fi în „sleep mode (modul de repaus)” în acest timp.

27

ECO Mode (Mod ecologic)

Le permite utilizatorilor să aleagă dintre diverse moduri, în funcţie de consumul de energie.

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)

Activarea acestei setări permite controlul monitorului prin intermediul plăcii grafice.

28

5. Specifications

Afişaj Semnal intrare Compatibilitate Rezoluţie 2

Tip Dimensiunea afişajului TFT (Tranzistor peliculă fină), Afişaj cu matrice activă, rezoluţie 2560 x 1440 , distanţa între pixeli de 0,2727 mm x 0,2727 mm Unităţi de măsură metrice: 80,01 cm Unităţi de măsură imperiale: 32” (31,5” vizibil) Filtru culori Suprafaţă de sticlă Bandă verticală RGB Anti-strălucire Video sincroniz. TMDS digital (100ohmi) F h VGA = 24-83 KHz F h HDMI/DisplayPort = 24-99 KHz F V VGA = 50-75 Hz F V HDMI/DisplayPort = 24-75 Hz PC Macintosh 1 Recomandată Până la 2560 x 1440 neîntreţesut Power Macintosh până la 2560 x 1440 (Această funcţie este acceptată de către un număr limitat de plăci video) 2560 x 1440 @ 60Hz Acceptate

Putere

Voltaj 1920 x 1080 @ 60 Hz 1680 x 1050 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz (auto-pornire) 29

Zona ecranului Condiţii de funcţionare Condiţii de depozitare Dimensiuni Montarea pe perete

Scanare completă Temperatură Umiditate Altitudine Temperatură Umiditate Altitudine Fizice 698,11 mm (H) x 392,688 mm (V) 27,48” (H) x 15,46” (V) de la +32 °F la +104 °F (de la 0 °C la +40 °C) de la 20% la 90% (fără condens) până la 16.404 picioare de la -4 °F la +140 °F (de la -20 °C la +60 °C) de la 5% la 90% (fără condens) până la 40.000 picioare 729,7 mm (W) x 495,5 mm (H) x 230,02 mm (D)

Greutate maximă

14kg

Model găuri (l x î; mm)

100mm x 100mm

Suport inter faţă (l x î x a)

115 mm x 115 mm x 2.6 mm

Gaură suport

Ø 5mm

Numărul de şuru buri şi specifi caţiile acestora

4 piece M4 x 10mm

Greutate Mod economizor energie

Fizice Pornit Oprit 15,5 lb (7,03 kg) 60W (Tipic)/65W(max)(LED albastru) <0,5W 1 Calculatoarele Macintosh mai vechi de G3 necesită un adaptor ViewSonic® Macintosh. Pentru a comanda un adaptor, contactaţi ViewSonic.

2 Nu setaţi placa grafică a computerului astfel încât să depăşească aceste moduri de temporizare; acest lucru poate duce la deteriorarea permanentă a ecranului LCD.

3 Utilizaţi adaptorul de alimentare de la ViewSonic® sau un alt adaptor certificat.

4 Condiția de testare urmează standardul EEI 30

6. Remedierea problemelor

Nu porneşte

• Asiguraţi-vă că butonul de alimentare (sau comutatorul) este pornit. • Asiguraţi-vă că aţi conectat ferm cablul de alimentare cu c.a. la afişaj.

• Conectaţi un alt aparat electric (de exemplu un radio) la borna de ieşire pentru a verifica dacă aceasta furnizează voltajul corect.

Aparatul este pornit dar nu are imagine

• Asiguraţi-vă că aţi conectat ferm cablul video furnizat împreună cu afişajul la portul de ieşire video din partea din spate a computerului. Dacă celălalt capăt al cablului video nu este ataşat permanent la afişaj, conectaţi-l ferm.

• Reglaţi luminozitatea şi contrastul. • Dacă folosiţi un Macintosh mai vechi de G3, aveţi nevoie de un adaptor Macintosh.

Culori anormale sau lipsă

• Dacă lipseşte oricare dintre culori (roşu, verde sau albastru), verificaţi cablul video pentru a fi siguri că este conectat în siguranţă. Contactele imperfecte sau rupte din cablul conector pot determina o conexiune improprie. • • Conectaţi afişajul la un alt computer.

Dacă aveţi o placă grafică mai veche, contactaţi ViewSonic® pentru un adaptor non-DDC.

Nu funcţionează butoanele de comandă

• Apăsaţi doar câte un buton odată. 31

7. Curăţarea şi întreţinerea Curăţarea afişajului

• • ASIGURAŢI-VĂ CĂ AFIŞAJUL ESTE OPRIT.

NU PULVERIZAŢI SAU TURNAŢI NICI UN LICHID DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.

Pentru curăţarea ecranului:

1. Ştergeţi ecranul cu o cârpă curată, moale, fără scame. Aceasta îndepărtează praful sau alte particule. 2. Dacă ecranul este murdar în continuare, aplicaţi o cantitate mică de agent de curăţare pentru sticlă fără amoniac sau alcool pe o cârpă curată, moale, fără scame şi ştergeţi ecranul.

Pentru curăţarea carcasei:

1. Folosiţi o cârpă moale, uscată. 2. Dacă aceasta este murdară în continuare, aplicaţi o cantitate mică de detergent slab ne-abraziv, fără amoniac sau alcool, pe o cârpă curată, moale, fără scame, apoi ştergeţi suprafaţa. 32

Declaraţie de renunţare

• ViewSonic ® nu recomandă utilizarea agenţilor de curăţare pe bază de amoniac sau alcool pe ecranul sau carcasa afişajului. S-a constatat că unii agenţi de curăţare chimici pot deteriora ecranul şi/sau carcasa afişajului.

• ViewSonic nu este răspunzător de pagubele rezultate din folosirea agenţilor de curăţare pe bază de amoniac sau alcool.

Atenţie:

Manevraţi monitorul ţinându-l numai de margini.

Curăţaţi numai cu o lavetă moale de bumbac umezită cu apă.

33

8. Informaţii de conformitate

NOTĂ:

Această secţiune tratează toate cerinţele şi declaraţiile aferente cu privire la reglementări. Aplicaţiile corespunzătoare confirmate se vor referi la etichetele de pe plăcuţa de identificare şi la marcajele relevante de pe unitate.

8-1. Declaraţie de conformitate FCC

Acest aparat este conform cu capitolul 15 din Normele FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest aparat nu poate cauza interferenţe dăunătoare; şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe ce pot cauza funcţionarea nedorită. Acest echipament a fost testat şi declarat în conformitate cu limitele impuse unui aparat digital de clasa B, conform prevederilor capitolului 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt destinate a oferi o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare asupra instalaţiilor rezidenţiale Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite energie pe frecvenţă radio, iar dacă nu este instalat şi folosit în concordanţă cu instrucţiunile, poate cauza interferenţe dăunătoare pentru sistemele de comunicaţii radio. Cu toate acestea, nu există nici o garanţie că nu se vor produce interferenţe la o instalaţie particulară. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare pentru recepţia radio sau televizată, care poate fi determinată oprind şi pornind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai mu lte din măsurile următoare: 34

• • Reorientarea sau mutarea antenei receptoare. Mărirea distanţei dintre echipament şi receptor. • Conectarea echipamentului la o bornă de ieşire pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. • Consultarea distribuitorului sau a unui depanator radio/TV experimentat pentru ajutor.

Atenţionare:

Vi se atrage atenţia că schimbările sau modificările neaprobate explicit de partea responsabilă cu conformitatea pot duce la anularea dreptului dumneavoastră de a opera echipamentul.

8-2. Declaraţie de conformitate Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

8-3. Conformitatea CE pentru statele europene

Dispozitivul este în conformitate cu Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/EU şi Directiva de joasă tensiune 2014/35/EU.

Următoarele informaţii se adresează doar statelor membre UE:

Semnul afişat în dreapta este conform cu Directiva 2012/19/EU privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. (DEEE) Semnul indică cerinţa de a NU se arunca echipamentul ca un deşeu obişnuit, ci de a se folosi sistemul de colectare a deşeurilor potrivit legislaţiei locale.

35

8-4. Declaraţie de conformitate cu directiva RoHS2

Acest produs a fost conceput şi fabricat în conformitate cu prevederile Directivei 2011/65/EU a Parlamentului european şi a Consiliului, privind restricţiile de folosire a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (Directiva RoHS2) şi este considerat în conformitate cu valorile concentraţiei maxime emise de Comitetul European pentru Adaptarea Tehnică (CAT), după cum este indicat mai jos:

Substanţa

Plumb (Pb) Mercur (Hg) Cadmiu (Cd) Crom hexavalent (Cr 6+ ) Difenili polibromuraţi (PBB) Eteri de difenili polibromuraţi

Concentraţia maximă propusă

0,1% 0,1% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1%

Concentraţia efectivă

< 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 36

Anumite componente ale produselor aşa cum sunt menţionate mai sus sunt scutite, conform Anexei III la Directiva RoHS2, după cum se precizează mai jos :

Exemple de componente scutite sunt : 1. Mercur în lămpi fluorescente cu catod rece şi în lămpi fluorescente externe cu electrozi (CCFL şi EEFL) cu scop special, care nu depăşesc (per lampă): (1) Lungime mică ( ≦ 500 mm): maximum 3,5 mg per lampă.

(2) Lungime media ( > 500 mm şi ≦ 1.500 mm): maximum 5 mg per lampă.

(3) Lungime mare ( greutate.

greutate.

minimum 85%).

> 1.500 mm): maximum 13 mg per lampă.

2. Plumb în sticla tuburilor catodice.

3. Plumb în sticla tuburilor fluorescente, nedepăşind 0,2% din 4. Plumb ca element de aliaj în aluminiu, conţinutul de plumb fiind de până la 0,4% din greutate.

5. Aliaj de cupru, conţinutul de plumb fiind de până la 4% din 6. Plumb în aliaje de lipit cu temperatură de topire ridicată (mai precis, aliaje bazate pe plumb, al căror conţinut de plumb este 7. Componente electrice şi electronice care conţin plumb în sticlă sau material ceramic (cu excepţia ceramicii dielectrice din condensatoare, de exemplu, dispozitive piezoelectronice) sau într-un compus din sticlă sau material ceramic.

37

8-5. Eliminarea produsului la sfârşitul duratei de utilizare a produsului

Compania ViewSonic respectă mediul înconjurător şi este dedicată desfăşurării activităţii în mod ecologic. Vă mulţumim pentru participarea la iniţiativa de utilizare mai inteligentă şi mai ecologică a computerului.

Vizitaţi site-ul Web ViewSonic pentru a afla mai multe.

SUA & Canada:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan:

http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

38

9. Informaţii despre dreptul de autor

Drept de autor © Corporaţia ViewSonic , 2017. Toate drepturile rezervate.

Macintosh şi Power Macintosh sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.

Microsoft, Windows si logo-ul Windows sunt mărci înregistrate ale Corporaţiei Microsoft în Statele Unite şi în alte ţări.

ViewSonic şi logo-ul cele trei păsări sunt mărci înregistrate ale Corporaţiei ViewSonic. VESA e o marcă înregistrată a Asociaţiei Standardelor Video Electronicii.DPMS, DisplayPort şi DDC sunt mărci înregistrate ale VESA.

E NERGY S TAR ® este o marcă înregistrată a Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Statele Unite (EPA). Ca partener directoare pentru eficienţa energetică ale modificate fără înştiinţare prealabilă.

scris din partea Corporaţiei ViewSonic.

E performanţelor sau folosirii acestui produs.

E NERGY NERGY S S TAR Declaraţie de renunţare: Corporaţia ViewSonic nu este ® TAR .

răspunzătoare pentru greşelile tehnice sau de redactare sau omisiunile conţinute aici, nici pentru pagubele incidentale sau rezultate în urma furnizării acestui material sau datorate În interesul îmbunătăţirii continue a produsului, Corporaţia ® , Corporaţia ViewSonic a stabilit că acest produs întruneşte liniile ViewSonic îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără înştiinţare prealabilă. Informaţiile din acest document pot fi Nici o parte a acestui document nu poate fi copiată, reprodusă sau transmisă prin orice mijloace, în orice scop, fără acordul prealabil VX3211-2K-mhd_UG_ROM Rev. 1A 10-13-17 39

Asistenţă clienţi

Pentru asistenţă tehnică sau service, consultaţi tabelul de mai jos sau contactaţi distribuitorul dvs.

NOTĂ:

Veţi avea nevoie de seria aparatului.

Asia pacific Country/ Region Website

ViewSonic Corporation http://www.viewsonic.com.tw/

T= Telephone C = CHAT ONLINE

T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800-899880

Email

service@tw.viewsonic.

com China Hong Kong Macau Japan Korea India www.viewsonic.com.cn

www.hk.viewsonic.com

www.hk.viewsonic.com

www.viewsonicjapan.co.jp

ap.viewsonic.com/kr/ www.in.viewsonic.com

T= 4008 988 588 T= 852 3102 2900 T= 853 2870 0303 T= 0120 341 329 T= 080 333 2131 T= 1800 419 0959 service.cn@ cn.viewsonic.com

service@hk.viewsonic.

com service@hk.viewsonic.

com service@jp.viewsonic.

com service@kr.viewsonic.

com service@in.viewsonic.

com Singapore/ Malaysia/ Thailand

Europe

Europe Arabia www.ap.viewsonic.com

www.viewsoniceurope.com

ap.viewsonic.com/me/ T= 65 6461 6044 service@sg.viewsonic.

com България Hrvatska Česká Republika Nederland Suomi www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ يلحملا عئابلاب لصتا service_bg@ viewsoniceurope.com

http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ www.viewsoniceurope.

com/uk/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_hr@ viewsoniceurope.com

service_cz@ viewsoniceurope.com

service_nl@ viewsoniceurope.com

service_fi@ viewsoniceurope.com

France et autres pays francophones en Europe service_fr@ viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com

T= 1-866-463-4775 service.ca@viewsonic.

com 41

Suisse Belgique (Français) Luxembourg (Français) Deutschland Österreich Schweiz (Deutsch) www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ Ελλάδα Magyar Köztársaság Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Spain www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope. com www.viewsoniceurope. com Latinoamérica (México) Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Polska i inne kraje Europy Centralnej Portugal www.viewsonic.com/la/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

România www.viewsoinceurope.com

Россия Беларусь (Русский) Латвия (Русский) Srbija Slovensko Slovenija Sverige www.viewsoniceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ T= 001-8882328722 http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_ch@ viewsoniceurope.com

service_be@ viewsoniceurope.com

service_lu@ viewsoniceurope.com

service_deu@ viewsoniceurope.com

service_at@ viewsoniceurope.com

service_ch@ viewsoniceurope.com

service_gr@ viewsoniceurope.com

service_hu@ viewsoniceurope.com

service_it@ viewsoniceurope.com

service_es@ viewsoniceurope.com

soporte@viewsonic.

com service_it@ viewsoniceurope.com

service_pl@ viewsoniceurope.com

service_pt@ viewsoniceurope.com

service_ro@ viewsoniceurope.com

service_ru@ viewsoniceurope.com

service_br@ viewsoniceurope.com

service_lv@ viewsoniceurope.com

service_rs@ viewsoniceurope.com

service_sk@ viewsoniceurope.com

service_si@ viewsoniceurope.com

service_se@ viewsoniceurope.com

42

Türkiye Україна http://www.viewsoniceurope.

com/tr/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/tr/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_tr@ viewsoniceurope.com

service_ua@ viewsoniceurope.com

America

Australia Canada New Zealand www.viewsonic.com.au

www.viewsonic.com

AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822 T= 1-866-463-4775 service@ au.viewsonic.com

service.ca@viewsonic.

com Latin America (Argentina) Latin America (Chile) www.viewsonic.com/la/ www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com Latin America (Columbia) www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Latin America (Mexico) www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F. Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484 Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico Latin America (Peru) www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Middle East Puerto Rico & Virgin Islands South Africa United States ap.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com

ap.viewsonic.com/za/ www.viewsonic.com

Contact your reseller T= 1-800-688-6688 (English) C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico Contact your reseller T= 1-800-688-6688 service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com 43

Garanţie limitată

Afişaj ViewSonic® Ce acoperă garanţia:

ViewSonic garantează că produsele sale sunt libere de orice defecte în ceea ce priveşte materialul sau execuţia, la o folosire normală , pe durata perioadei de garanţie. Dacă un produs se dovedeşte a fi defect în ceea ce priveşte materialul sau execuţia pe durata perioadei de garanţiei, ViewSonic va proceda la repararea sau înlocuirea produsului cu unul similar, după cum consideră de cuviinţă. Produsul sau părţile înlocuite pot include părţi sau componente refabricate sau recondiţionate.

Cât timp este valabilă garanţia:

Afişajele ViewSonic sunt garantate pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de ţara de unde aţi achiziţionat produsul. Garanţia acoperă toate componentele, inclusiv sursa de lumină şi manopera, de la data achiziţionării produsului de către primul consumator.

44

Ce nu acoperă garanţia:

1. Orice produs de pe care a fost ştearsă, modificată sau îndepărtată seria aparatului. 2. Pagubele, deteriorările sau defecţiunile rezultate din: a. Accidente, folosire necorespunzătoare, neglijenţă, incendiu, apă, fulgere sau alte fenomene naturale, modificări neautorizate ale produsului, sau nerespectarea instrucţiunilor livrate împreună cu produsul. b. Orice deteriorare a produsului datorată transportului. c. Îndepărtarea sau instalarea produsului. d. Cauze extrinseci produsului, cum sunt fluctuaţiile sau căderile de curent. e. Folosirea de echipamente sau părţi neconforme cu specificaţiile tehnice ale ViewSonic. f. Uzura normală. g. Orice alte cauze care nu au legătură cu defectele produsului. 3. Orice produs care manifestă un simptom cunoscut ca „imagine arsă”, care rezultă din faptul că o imagine statică este afişată pe ecran pentru o perioadă lungă de timp. 4. Costurile de îndepărtare, instalare, transport, asigurare şi configurare. 45

Cum să beneficiaţi de service:

1. Pentru informaţii despre service în garanţie, contactaţi Asistenţa clienţi ViewSonic (vă rugăm să consultaţi pagina Asistenţă clienţi). Va trebui să specificaţi seria aparatului. 2. Pentru a beneficia de service în garanţie, va trebui să specificaţi (a) chitanţa de cumpărare în original, (b) numele dvs., (c) adresa dvs., (d) descrierea problemei şi (e) seria aparatului. 3. Duceţi sau transportaţi aparatul cu achitarea costurilor de transport, în ambalajul original, la un centru de service ViewSonic autorizat sau la ViewSonic. 4. Pentru informaţii suplimentare sau denumirea celui mai apropiat centru de service ViewSonic, contactaţi ViewSonic.

Limitări ale garanţiei implicite:

Nu se acordă nici o garanţie, explicită sau implicită, peste condiţiile specificate aici, inclusiv garanţia implicită a vandabilităţii şi a utilităţii pentru un scop anume.

46

Excluderea daunelor:

Răspunderea ViewSonic se limitează la costul reparării sau înlocuirii produsului. ViewSonic nu este răspunzător de: 1. Daunele produse altor bunuri cauzate de orice defecţiuni ale produsului, daunele rezultate din inconvenienţă, lipsa utilizării produsului, pierderile de timp, de beneficii, de oportunităţi de afaceri, de clientelă, interferenţa în relaţiile comerciale, sau alte pierderi comerciale, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. 2. Orice alte daune, fie incidentale, rezultate sau de alt fel. 3. Orice pretenţie împotriva clientului ridicată de orice altă parte. 4. Repararea sau încercarea de reparare efectuată de o persoană neautorizată de ViewSonic.

Efectul legii:

Această garanţie vă acordă drepturi legale specifice, iar dvs. mai puteţi beneficia şi de alte drepturi care pot varia de la stat la stat. Unele state nu permit limitări ale garanţiilor implicite şi/sau nu permit excluderea daunelor incidentale sau rezultate, astfel încât limitările şi excluderile de mai sus pot să nu vi se aplice. 47

Pentru vânzări în afara Statelor Unite şi Canadei:

Pentru informaţii privind garanţia şi service-ul la produsele ViewSonic vândute în afara Statelor Unite şi Canadei, contactaţi ViewSonic sau distribuitorul ViewSonic local.

Durata perioadei de garanţie pentru acest produs pe teritoriul Chinei (excluzând Hong Kong, Macao şi Taiwan) este supusă termenilor şi condiţiilor din Cartela de garanţie de întreţinere.

For users in Europe and Russia, full details of warranty provided can be found in www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information.” „Pentru utilizatorii din Europa şi Rusia, detalii complete despre garanţia acordată pot fi găsite pe www.viewsoniceurope.

com, în secţiunea Informaţii asistenţă/garanţie.

Display Warranty Term Template In UG VSC_TEMP_2007 48

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement