ViewSonic XG2402-S MONITOR Benutzerhandbuch

ViewSonic XG2402-S MONITOR Benutzerhandbuch

XG2402 Scherm Gebruikshandleiding

Modelnummer. VS17037

Bedankt dat u ViewSonic hebt gekozen

ViewSonic, dat ruim 30 jaar wereldleider is op het gebied van visuele oplossingen, richt zich op het overtreffen van de verwachtingen op het gebied van technologische evolutie, innovatie en eenvoud. Bij ViewSonic geloven we dat onze producten een positief effect op de wereld kunnen hebben en hebben we er alle vertrouwen in dat het door u gekozen product van ViewSonic u goed zal dienen.

Nogmaals bedankt voor uw keuze voor ViewSonic!

Inhoudsopgave

1. Waarschuwingen ................................................ 1 2. Getting Started ................................................... 4

2-1. Inhoud van verpakking ...................................................... 5 2-2. De buitenkant van de monitor ........................................... 6 2-3. Hardware-installatie .......................................................... 7 2-4. Snelle installatie .............................................................. 14 2-5. Inschakelen ..................................................................... 16 2-6. Installatie stuurprogramma (Setup Windows 10) ............ 17

3. Het beeld op het scherm aanpassen .............. 19

3-1. De timingmodus instellen ................................................ 19 3-2. Het bedieningspaneel gebruiken ..................................... 20

4. Inleiding OSD-menu ......................................... 23

4-1. OSD-menustructuur ........................................................ 23 4-2. Uitleg OSD-menu ............................................................ 32 4-3. Geavanceerde instellingen voor gamers ......................... 41 4-4. Beheer monitorinstellingen .............................................. 45

5. Specificaties ..................................................... 47 6. Problemen Oplossen ....................................... 49 7. Reiniging en onderhoud .................................. 50

Het scherm schoonmaken ...................................................... 50 iii

8. Nalevingsinformatie ......................................... 52

8-1. FCC Compliantieverklaring ............................................. 52 8-2. Verklaring voor Canadese bedrijven ............................... 53 8-3. CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen .... 53 8-4. Verklaring van RoHS2-naleving ...................................... 54 8-5. Wegwerpen artikel aan het eind van de levensduur ....... 56

9. Copyright-informatie ........................................ 57

Klantenondersteuning ............................................................. 59 Beperkte Garantie ................................................................... 62 iv

1. Waarschuwingen

1. Lees deze instructies volledig door voordat u dit apparaat gebruikt.

2. Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

3. Let op alle waarschuwingen en volg alle aanwijzingen.

4. Ga ten minste op 45 cm van het scherm zitten.

5. Behandel het scherm altijd voorzichtig als u het verplaatst.

6. Verwijder nooit het deksel achteraan. Dit scherm bevat onderdelen onder hoogspanning.

U kunt ernstige letsels oplopen als u ze aanraakt.

7. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Waarschuwing: stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden.

8. andere warmtebron. Draai het scherm weg van rechtstreeks zonlicht om spiegelingen te voorkomen.

9. Reinig met een zachte, droge doek. Raadpleeg “ Het scherm schoonmaken ” in deze handleiding voor meer informatie als er een grondigere reiniging vereist is.

10. Raak het scherm niet aan. Huidvet is moeilijk te verwijderen.

11. het scherm blijvend kan beschadigen.

12. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

13. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.

14. Plaats niets op het scherm dat de warmteafgifte tegenhoudt.

15. of het netsnoer.

1

16. vreemde geur moet u het scherm direct uitschakelen en de verkoper of ViewSonic bellen. Het is gevaarlijk om het scherm te blijven gebruiken.

17. Probeer nooit de veiligheidsvoorzieningen van de gepolariseerde of geaarde stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker bevat twee pennen waarbij de ene pen iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u het beste een elektricien raadplegen voor het vervangen van het stopcontact.

18. Plaats de voedingskabel en de stekker zo, dat er niet kan worden getrapt of dat ze niet gekneld raken en bescherm het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Zorg dat het stopcontact zich dicht bij het apparaat bevindt zodat het gemakkelijke toegankelijk is.

19. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.

20. Gebruik het toestel alleen met een karretje, standaard, statief, steun of tafel die door de fabrikant is opgegeven of die bij het toestel wordt verkocht. Wees voorzichtig wanneer u een karretje gebruikt om het apparaat te verplaatsen om te voorkomen dat het toestel of het karretje kantelt en eventueel tot verwondingen leidt.

21. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende lange tijd niet zult gebruiken.

2

22. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. Reparatie is vereist is wanneer het apparaat op enige wijze werd beschadigd, zoals in de volgende gevallen: als de voedingskabel of stekker beschadigd is, als er vloeistof wordt gemorst of objecten op het apparaat zijn gevallen, als het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld of als het apparaat niet normaal werkt of als u het hebt laten vallen.

3

2. Getting Started

Should problems arise and the product you have purchased needs to be returned for any reason, please keep the original packaging, registration form, and receipt. Having these items will make it easier for you to verify your product and repair, refund and/or return your product to you.

If you have any problems with your product or questions that have not been addressed in the User Guide, please contact customer service for help.

Important! Save the original box and all packing material for your future shipping needs.

NOTE:

The word “Windows” in this user guide refers to Microsoft Windows operating system.

4

2-1. Inhoud van verpakking

De verpakking van uw monitor bevat: • Scherm • Voedingskabel • Videokabel • USB-kabe • Snelstartgidsl

OPMERKING:

1 De videokabels die in de verpakking zijn meegeleverd, kunnen verschillen afhankelijk van uw land. Neem contact op met uw lokale kleinhandelaar voor meer informatie.

5

2-2. De buitenkant van de monitor

A. Voor B. Links en rechts

1

C. Achter

3 2 1

1. I/O-poort (ingang/uitgang) Dit gebied moet alle I/O-verbindingsopties bevatten, evenals de voedingsingang (uitgevouwen in 2-4) 2. Kensington-beveiligingssleuf (Opengevouwen in 2-3 sectie G) 3. Dit is het VESA-wandmontagegebied op de achterkant van de monitor*. Voor de installatiestappen van de VESA-wandmontage, raadpleegt u 2-3 sectie F voor extra instructies.

6

2-3. Hardware-installatie

A. Procedure basisbevestiging

1

B. Procedure basisverwijdering

1 2 2 3 3

7

C. De monitorhoogte regelen

- Duw de bovenkant van de monitor omlaag tot deze op de weergavehoogte voor gebruik is.

- U kunt de monitor terug omhoog trekken naar de gewenste weergavehoogte voor gebruik.

*Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie.

8

D. De hoek aanpassen

- Ga na het aanpassen van de monitorhoogte voor de monitor staan zodat deze voor u gecentreerd staat.

- De hoek van het scherm kan worden aangepast door het paneel te verplaatsen in een hoek naar voor of achter. Deze kan worden aangepast van -5° tot 21° voor een flexibele, comfortabele weergave-ervaring*.

Achterzijde Voorzijde *Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie.

9

E. Roteerfunctie

1. Zet de monitor zo hoog mogelijk (max. hoogte).

2. Stel de hoek van de monitor af door de bovenkant naar achter te duwen en de onderkant naar voor (raadpleeg de onderstaande afbeelding als referentie).

*Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie.

10

3. Draai de monitor rechtsom en linksom, (raadpleeg de onderstaande afbeelding als referentie).

4. Voltooi de installatie van de monitor door deze 90° te draaien (raadpleeg de onderstaande afbeelding als referentie).

*Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie.

11

F. Wandmontage (optioneel)

OPMERKING:

Alleen voor gebruik met UL-gecertificeerde muur montagebeugel.

Voor het bestellen van een wandmontagekit of een hoogteafstel voet, dient u contact op te nemen met ViewSonic bureaumodel naar een wandmodel: ® met uw lokale leverancier. Raadpleeg de instructies die bij de basismontagekit zijn geleverd. Ga als volgt te werk om uw scherm te veranderen van een 1. Zoek de VESA-compatibele wandmontagekit die voldoet aan de vereisten in het hoofdstuk "Specificaties".

2. Controleer of de voedingsknop is uitgeschakeld en koppel vervolgens de voedingskabel los.

3. Leg het scherm met de voorkant naar beneden op een deken.

4. Verwijder de monitorvoet. (Mogelijk moet u schroeven verwijderen.) 5. Bevestig de montagebeugel van de wandmontagekit met de schroeven van de juiste lengte.

6. Bevestig het scherm tegen de muur volgens de aanwijzingen in de kit voor wandmontage.

12

G. Het Kensington-slot gebruiken

De aansluiting van de Kensington-beveiliging bevindt zich op de achterkant van de monitor. Voor meer informatie over de installatie en het gebruik kunt u terecht op de Kensington-website op http:// www. kensington.com.

Hieronder vindt u een voorbeeld van het installeren van het Kensington-slot op een tafel als referentie.

*Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie.

13

2-4. Snelle installatie De videokabel aansluiten

1. Zorg dat de LCD-monitor en de computer zijn UITGESCHAKELD.

2. Verwijder, indien nodig, de deksels van het achterpaneel.

3. Sluit de videokabel van het LCD-scherm aan op de computer; Macintosh-gebruikers: Modellen die ouder zijn dan de G3 vereisen een Macintosh-adapter. Sluit de adapter aan op de computer en stop de videokabel in de adapter. Neem contact op met de klantenondersteuning van ViewSonic om een ViewSonic ® Macintosh-adapter te bestellen.

Audio out USB Port HDMI DisplayPort SUB 14

3.A. Sluit de DP-uitgang van de monitor niet aan op de DisplayPort- of mini DP-aansluiting op de computer. De DP-uitgang wordt gebruikt voor een seriële verbinding (uitgelegd in sectie D) 3.B. Video- en audiokabel Voor een MAC met Thunderbolt-uitgang, sluit u het mini DP-uiteinde van de “mini DP-naar-DisplayPort-kabel” aan op de Thunderbolt-uitgang van de MAC. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de DisplayPort-aansluiting op de achterkant van de monitor.

3.C. Voedingskabel (en indien nodig de wisselstroom-/ gelijkstroomadapter) Sluit de vrouwelijke aansluiting van de voedingskabel aan op de voedingsaansluiting van de monitor en de wisselstroomstekker van de voedingskabel op het stopcontact.

*Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie.

15

2-5. Inschakelen LCD-monitor en computer inschakelen

Schakel eerst de LCD-monitor in en daarna de computer. Deze specifieke volgorde (LCD-monitor voor computer) is belangrijk.

Voor instelling seriële DisplayPort MST-aansluiting

1. Functie Automatische detectie ingangsbron is ingesteld op Uit

XG2402

Gaming Settings Display CUSTOM 1 CUSTOM 2 CUSTOM 3 Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hertz Cap Rampagex Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu 100% Native(144Hz) 16

2. DisplayPort 1.2-modus is ingesteld op Aan *Markeer en selecteer de DISPLAYPORT1.2-functie

XG2402

Gaming Settings ECO Mode DDC/CI DisplayPort 1.1

Memory Recall Display Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu On Off 100% Native(144Hz) 3. MST-modus inschakelen vanaf de grafische kaart (indien vereist)

2-6. Installatie stuurprogramma (Setup Windows 10)

Om het stuurprogramma te installeren, sluit u eerst uw monitor aan op uw pc, start u uw pc (zorg dat u eerst de monitor inschakelt). Wanneer de pc klaar is met opstarten, moet uw pc de monitor automatisch detecteren. 17

Om zeker te zijn dat de automatische detectie gelukt is, gaat u naar ‘Advanced Display Settings (Geavanceerde weergave-instellingen)’ in het venster "Display Settings" (Weergave-instellingen) onder uw systeem. Daar kunt u controleren of uw ViewSonic-monitor is herkend door uw pc in de sectie ‘Color Management’ (Kleurbeheer) van uw geavanceerde instellingen. VX4380 SERIES VX4380 SERIES.icm

*Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld als referentie.

Als uw pc de monitor niet automatisch heeft gedetecteerd, maar nog steeds werkt, kunt u uw computer opnieuw opstarten en de bovenstaande stappen opnieuw volgen. Het is niet cruciaal dat uw computer de monitor detecteert voor normaal gebruik, maar het is aanbevolen.

Als u meer problemen ondervindt of vragen hebt, neemt u contact op met de klantondersteuning. 18

3. Het beeld op het scherm aanpassen

3-1. De timingmodus instellen

Stel de monitorresolutie opnieuw in naar de aanbevolen resolutie (zie sectie "Specificatie") voor de beste mogelijke ervaring, met schitterende kleur en heldere tekst. Zo gaat u te werk: 1. Ga naar het venster met de weergaveresolutie-instellingen (elk besturingssysteem zal een ander proces hebben om daar te geraken).

2. Pas vervolgens de instelling voor de weergaveresolutie aan volgens de oorspronkelijke resolutie van uw monitor. Dit biedt u de beste gebruikerservaring.

Als u problemen ondervindt met het instellen van de resolutie of als u niet ziet als een beschikbare optie, hebt u mogelijk een nieuw stuurprogramma van de videokaart nodig. Neem contact op met de fabrikant van uw computer of videokaart om het laatste stuurprogramma te verkrijgen.

• Breng, indien nodig, kleine aanpassingen aan met H.POSITIE en V.POSITIE tot het beeld volledig zichtbaar is op het scherm. (*alleen voor analoog). (Het zwarte kader rond de rand van het scherm moet het verlichte "actieve gebied" van de LCD-monitor nauwelijks aanraken.) 19

3-2. Het bedieningspaneel gebruiken

Na het instellen van de timingmodus, gebruikt u de knoppen op het bedieningspaneel vooraan en achteraan om het OSD aan te passen voor de aanpassing van het schermbeeld.

A B * De positie verwijst naar sectie 2.2

Uitleg plaat & OSD-symbool

Hieronder vindt u de uitleg van het plaatsymbool: Stand-by voeding In-/uitschakelen

OPMERKING:

Voedingslampje Blauw = AAN Oranje = energiebesparing Game Mode-pictogram waarmee gebruikers kunnen kiezen welke Game Mode instelling ze willen activeren voor monitorgebruik.

20

De uitleg over de symbolen van het OSD-menu en het OSD snelmenu en hun functionele toepassingen worden hieronder vermeld.

Activeringssymbool om verschillende modi in te schakelen tijdens het bedienen van het menusysteem.

Activeringssymbool om af te sluiten, terug te keren of de gewenste functie die is geselecteerd, te deactiveren.

Schuift door de menu-opties en past het weergegeven monitorbedieningselementen aan.

Symbool dat wordt gebruikt om terug te keren naar het vorige geselecteerde menu.

Selectieknop informatiesnelkoppeling die de gebruikers toegang verstrekt tot de informatie van de monitor die momenteel in gebruik is.

Hoofdmenupictogram waarmee gebruikers toegang krijgen tot het hoofdmenu. Houd het pictogram enkele seconden ingedrukt om het hoofdmenu uit te schakelen Linker- en rechterpictogrammen schakelen uw geselecteerde keuze horizontaal.

21

Hieronder vindt u de uitleg van het snelmenusymbool: OPMERKING:

Alle OSD-menu's en aanpassingsschermen verdwijnen automatisch na ongeveer 15 seconden. Dit kan worden aangepast via de instelling Time-out OSD in het instellingsmenu.

1. Na het drukken op één van de vierkanten, zie u opties verschijnen voor snelle toegang. Game Mode Exit 2. Nadat de gewenste menubediening is geselecteerd, gebruikt u de symbolen om te navigeren en past u de monitor aan naar uw voorkeur. Elke menufunctie wordt meer in detail uitgelegd in 4-2 OSD uitleg.

3. Om de aanpassingen op te slaan en af te sluiten, drukt u op [

X

] tot het OSD verdwijnt.

22

4. Inleiding OSD-menu

4-1. OSD-menustructuur

Raadpleeg 4-2 OSD-uitleg hieronder voor uitleg over de OSD menustructuur en de bijhorende functies. De OSD-boomstructuur geeft een visuele voorstelling van het volledige OSD-menu dat toegankelijk is via uw monitor. Als u niet zeker bent waar een optie/ functie staat of als u een specifieke functie niet kunt vinden, gebruik dan de onderstaande OSD-boomstructuur.

ColorX FPS RTS MOBA Gaming lite Custom 1 Custom 2 Custom 3 Volume Exit

Startup Menu ColorX FPS RTS MOBA Gaming lite Custom 1 Custom 2 Custom 3 Volume Exit

0-100(+/-) 23

XG2402

Gaming Settings Display CUSTOM 1 CUSTOM 2 CUSTOM 3 Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hertz Cap Rampagex Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu

Menu Gaming Settings

100% Native(144Hz) Custom 1 Rampage Response Brightness 1 Standard 2 Fast 3 Faster 4 Ultra Fast 5 Fastest Explanation (i) Monitor Hz Cap Black Stabilization 0-22 Advanced DCR Native (144Hz) 60Hz 100Hz 0-20 0-100 Contrast Color Saturation Color Adjust Full Color Control Blue Light Filter Gamma Red Green Blue 1-100 0-100 0-100 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

0-100 0-100 0-100 24

Menu Gaming Settings

Custom 1 Custom 2 Full Aspect 1:1 19" (4:3) 19”W (16:10) ViewScale 21.5” (16:9) Rename 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) A-Z with Symbol select Reset Rampage Response Monitor Hz Cap 1 Standard 2 Fast 3 Faster 4 Ultra Fast 5 Fastest Explanation (i) Native (144Hz) 60Hz 100Hz Black Stabilization 0-22 Advanced DCR 0-20 Brightness 0-100 Contrast Color Saturation Color Adjust Gamma Scale Adjust (1-100) Scale Adjust (1-100) 0-100 0-100 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

25

Menu Gaming Settings

Custom 2 Custom 3 Full Color Control Red Green Blue Blue Light Filter 1-100 Full Aspect 1:1 19" (4:3) ViewScale 19”W (16:10) 21.5” (16:9) Rename Reset 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) A-Z with Symbol select Rampage Response Monitor Hz Cap 1 Standard 2 Fast 3 Faster 4 Ultra Fast 5 Fastest Explanation (i) Native (144Hz) 60Hz 100Hz 0-100 0-100 0-100 Scale Adjust (1-100) Scale Adjust (1-100) 26

Menu Gaming Settings

Custom 3 Black Stabilization Color Adjust 0-22 Advanced DCR 0-20 Brightness 0-100 Contrast Color Saturation Gamma Full Color Control Red Green Blue Blue Light Filter 1-100 Full Aspect 1:1 19" (4:3) ViewScale 19”W (16:10) 21.5” (16:9) Rename Reset 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) A-Z with Symbol select 0-100 0-100 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

0-100 0-100 0-100 Scale Adjust (1-100) Scale Adjust (1-100) 27

Menu Gaming Settings Display

Game Mode Select AMD FreeSync Monitor Hz Cap RampageX Color Temperature Color X FPS RTS MOBA Gaming Lite Console Custom 1 Custom 2 Custom 3 On Off Off (144Hz) 60Hz 100Hz On Off SRGB Bluish Cool Native Warm Full Color Control Color Space Color Adjust Input Range Red Green Blue Auto RGB YUV Auto Full Range Limited Range 0-100 0-100 0-100 28

Menu Display

Color Adjust Image Adjust Gamma 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

0-100 Color Saturation Black Stabilization 0-22 Full Aspect 1 to 1 (1:1) 19" (4:3) 19”W (16:10) ViewScale 21.5” (16:9) 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Contrast Brightness 0-100 0-100 Sharpness 0-100 Overscan On/Off Blue Light Filter 0-100

Input Select ViewMode

HDMI 1 HDMI 2 (2.0) DisplayPort Standard Movie Web Text MAC Mono Scale Adjust (1-100) Scale Adjust (1-100) 29

Menu Audio Adjust Setup Menu

Volume Mute Language 0-100(+/-) On Off English Français Deutsch Español Italiano Suomi Русский Türkçe 日本語 한국어 繁體中文 简体中文 Information Resolution Notice Boot Up Screen Čeština Svenska Off On Off On Off OSD Pivot On Off OSD Timeout (-/+) OSD Background Power Indicator Auto Power Off Sleep On Off On Off On Off 30 Minutes 45 Minutes 60 Minutes 120 Minutes Off 30

Menu Setup Menu

ECO Mode DDC/CI DisplayPort1.1

Memory Recall Standard Optimize Conserve On Off On Off 31

4-2. Uitleg OSD-menu OPMERKING:

De items van het OSD-menu die in deze sectie zijn vermeld, tonen alle OSD-items van alle modellen. Sommige items bestaan mogelijk niet in uw product-OSD. Negeer de uitleg van het OSD-menu-item als deze niet bestaat in uw OSD-menu. Raadpleeg 4-1 OSD-boomstructuur (hierboven) voor de beschikbare items van het OSD-menu van uw monitor. Raadpleeg de onderstaande OSD uitleg (in alfabetische volgorde) voor een duidelijkere uitleg van wat elke functie doet.

A Audio adjust (Audio aanpassen)

Past het volume aan, dempt het geluid of schakelt tussen de ingangen als u meer dan één bron hebt.

Auto image adjust (Beeld automatisch aanpassen)

Past automatisch de grootte aan, centreert en stemt het videosignaal fijn af om golven en vervorming uit te schakelen.

OPMERKING:

De functie Auto Image Adjust (Beeld automatisch aanpassen) werkt met de meest gebruikte videokaarten. Als deze functie niet werkt op uw LCD-scherm, moet u de videofrequentie verlagen naar 60Hz en de resolutie instellen naar de vooraf ingestelde waarde.

Advanced DCR (Geavanceerde DCR)

De geavanceerde DCR-technologie detecteert automatisch het beeldsignaal en beheert de helderheid en kleur van de achtergrondverlichting voor een betere capaciteit om het zwart zwarter te maken in een donkere scène en het wit witter te make in een heldere omgeving.

Auto Detect (Automatische detectie)

Als de huidige ingangsbron geen signaal is, schakelt de monitor automatisch naar de volgende ingangsoptie. Deze functie op een bepaald model is standaard uitgeschakeld.

32

A AMD FreeSync

Het gebruik van de AMD FreeSync™-technologie maakt een einde aan onregelmatige gameplay en gebroken frames met vloeibare, artefactvrije prestaties aan nagenoeg elke framesnelheid. Om FreeSync te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de monitor en de GPU FreeSync opties zijn geactiveerd (*de standaard instelling is uit voor de monitor) De stappen voor het inschakelen van uw FreeSync-monitor vindt u hieronder: 1. Zorgt dat u een AMD-product met FreeSync™-ondersteuning van de AMD-website hebt geïnstalleerd op uw computer en download het gratis FreeSync™-stuurprogramma voor uw specifiek product.

2. Activeer FreeSync in uw GPU via uw pc. 3. Activeer FreeSync in uw monitor met FreeSync™-ondersteuning.

OPMERKING:

1. Dit zou doorgaans niet werken in omstandigheden met stilstaande beelden en betrouwbaarheidstests. In deze omstandigheden kunnen fenomenen zoals beeldschaduw en flikkering optreden op het scherm.

*Elk FreeSync-monitorbereik verschilt, afhankelijk van het model. Raadpleeg de specificaties van de monitor (sectie 5) voor het bereik van uw monitor.

B Black stabilization (Zwarte stabilisatie)

De zwarte stabilisatie van ViewSonic biedt een hogere zichtbaarheid en meer details door het helderder maken van donkere scènes.

Blue light filter (Blauwlichtfilter)

Past de filter aan die blauw licht met hoge energie blokkeert voor een veiligere ervaring voor onze gebruikers.

Opstartscherm

Als u het opstartscherm uitzet, wordt het schermscherm uitgeschakeld wanneer u de monitor aanzet.

Brightness (Helderheid)

Past het zwartniveau van de achtergrond van het schermbeeld aan.

33

C Color adjust (Kleur aanpassen)

Beidt verschillende kleuraanpassingsmodi om te helpen de kleurinstellingen aan te passen volgens de behoeften van onze gebruikers.

ColorX

Past het kleurenbereik aan, zodat gebruikers het bereik in RGB- en YUV-kleurinstellingen kunnen aanpassen.

Color space (Kleurruimte)

Hiermee kunnen gebruikers kiezen welke kleurruimte ze willen gebruiken voor de kleuruitvoer van de monitor (RGB, YUV).

Color temperature (Kleurtemperatuur)

Hiermee kunnen gebruikers de specifieke kleurtemperatuurinstellingen kiezen om hun kijkervaring verder aan te passen. sRGB EBU Native (Oorspronkelijk) Uitleg Standaard kleurruimte die wordt gebruikt voor het Windows-systeem, digitale camera's en internet.

EBU-kleurruimte wordt gebruikt voor het NTSC/ EBU- (PAL, SECAM) TV-domein Dit is de standaar kleurtemperatuur.

Aanbevolen voor het algemeen grafisch design en normaal gebruik.

Contrast

Past het verschil aan tussen de beeldachtergrond (zwartniveau) en -voorgrond (witniveau).

Color adjustment functions (Kleuraanpassingsfuncties)

Om een exacte en nauwkeurige kleurprestaties te leveren, kunnen gebruikers met de onafhankelijke kleuraanpassingsfuncties (red (rood), green (groen), blue (blauw), cyan (cyaan), magenta en yellow (geel)) de tint en verzadiging voor elke kleuras afzonderlijke aanpassen, zonder de andere kleuruitgangen te beïnvloeden.

34

C Kleurverzadiging

Past de kleurdiepte van elke kleur aan (rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel)

Aangepast 1/2/3

Als u nog meer ondersteuning biedt, zijn er drie aanpasbare "Custom" instellingen beschikbaar om individuele voorkeuren aan te passen en aan te passen aan elk type spel op de markt. Selecteer een van de 'Aangepaste' opties (Aangepast 1/2/3) in het menu en pas de geavanceerde opties aan. Na het uitkomen zal de instelling automatisch worden opgeslagen onder die bepaalde "Aangepaste" instelling of de naam wijzigen naar uw wens door "Rename" te selecteren. U heeft toegang tot de opgeslagen 'GAME MODE' instellingen met de Gaming Hotkey ook.

D tonen

Een submenu waarmee gebruikers kleur- en beeldinstellingen aanpassen in de display.

E Uitleg

Geeft een korte uitleg over nieuwe tech functies / functies in het OSD scherm.

35

F Fine tune (Fijn afstemmen)

Past de afstemming voor analoge signalen aan.

Snel / Sneller / Snelste / Ultra Snel

Verschillende levels van de responstijd aanpassing voor aangepaste gaming modes.

vol

Een beeldverhouding instelling die het invoerbeeld scant om het scherm te vullen.

Full Color Control

Een instelling om RGB-kleuren aan te passen voor specifieke gaming toepassingen. Kan worden aangepast in de Gaming Settings® Custom1 / 2/3 modus of in het submenu Beeldscherm.

G Gaming Hotkey

Een snel toegangsmenu voor gamers om hun voorkeurskleurinstellingen te selecteren, waardoor gamers zich kunnen aanpassen aan elk gaming scenario.

Spelmodus Selecteer

Een submenu waar gebruikers spelmodi kunnen kiezen buiten het snelmenu van de gaming.

Gaming Lite

Een gaming modus ViewSonic ontwikkeld om gameplay te optimaliseren voor niet-concurrerende spellen, om de laadkracht en de stroom te verminderen, om de prestaties op lange termijn te verbeteren.

Gaming instellingen

Integratie van een gaming-georiënteerd OSD-ontwerp inclusief voorafgekalibreerde FPS-, RTS- en MOBA-gaming-instellingen, wordt elke modus functioneel aangepast met in-game testen en aanpassingen voor de beste mix van kleur en technologie. Om toegang te krijgen tot de spelmodus, open eerst de hoofdmenu-instelling, ga dan naar 'ViewMode', selecteer 'Game' en verander je 'GAMER'-instellingen daar.

36

G GAMMA

Hiermee kunnen gebruikers het helderheidsniveau van de grijswaarden van de monitor aanpassen. Er zijn vijf selecties: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 en 2.6.

I H HUE (TINT)

Past de tint van elke kleur aan (red (rood), green (groen), blue (blauw), cyan (cyaan), magenta en yellow (geel)).

Beeld aanpassen

Geeft het beeldaanpassingsmenu weer. U kunt een variatie handmatig instellen Van beeldkwaliteit aanpassingen. (Verwijderde handmatige afbeelding aanpassen)

Information (Informatie)

Toont de timingmodus (invoer videosignaal) afkomstig van de grafische kaart in de computer, het modelnummer van het LCD, het serienummer en de URL van de website van ViewSonic®. Raadpleeg de handleiding van uw grafische kaart voor instructies over het wijzigen van de resolutie en vernieuwingsfrequentie (verticale frequentie).

OPMERKING:

VESA 1024 x 768 @ 60Hz (voorbeeld) betekent dat de resolutie 1024 x 768 en de vernieuwingsfrequentie 60 Hertz is.

Input select (Ingangsselectie)

Schakel tussen de verschillende invoeropties die beschikbaar zijn voor die specifieke monitor.

37

M Memory recall (Geheugen oproepen)

Stelt de instellingen opnieuw in naar de fabriekswaarden als het beeld werkt in een in de fabriek vooraf ingestelde timingmodus die is weergegeven in de specificaties van deze handleiding.

Uitzondering:

Deze besturing heeft geen invloed om wijzigingen die zijn gemaakt met de instelling Language Select (Taalselectie) of Power Lock (Voedingsvergrendeling)

Monitor Hertz Cap

Een monitor hertz controller waarmee gebruikers kunnen bepalen hoeveel frames de monitor kan uitvoeren. Op de monitor wordt een dop geplaatst op het maximale aantal frames dat u van de monitor kunt maken om stroom te besparen en op de monitorzijde te laden. Het is bedoeld om het laden en het verbruik van de monitor te verminderen

O Overscan

Kan worden gebruikt voor het aanpassen van de beeldverhouding van het ingangssignaal dat is ontvangen door uw monitor om het beeld aan te passen zodat het op de monitor verschijnt.

OFFSET

Past de zwartniveaus aan voor red (rood), green (groen) en blue (blauw). De versterkings- en offsetfuncties bieden gebruikers de mogelijkheid de witbalans te regelen voor de beste controle wanneer u het contrast en donkere scènes wilt aanpassen.

OSD Pivot (OSD-rotatie)

Stel de richting van de OSD-schermweergave in. Opties Auto 0° +90° -90° 180° Uitleg Met de ingebouwde G-sensor kan het OSD automatisch roteren wanneer deze verticaal wordt geplaatst.

Stel het OSD-scherm in zonder rotatie Stel het OSD-scherm in met +90° rotatie Stel het OSD-scherm in met -90° rotatie Stel het OSD-scherm in met 180° rotatie 38

R Rampage Response

Een geavanceerde afstemfunctie voor gebruikers die de reactietijd van hun monitor willen aanpassen. Ze kunnen kiezen uit 5 verschillende niveaus om het antwoord zo nauwkeuriger af te stemmen op zo snel mogelijk, terwijl het verminderen van vervaging of spook op basis van elk uniek gaming scenario wordt verminderd.

Resolution notice (Resolutiemelding)

De melding vertelt gebruikers dat de huidige weergaveresolutie niet de correcte oorspronkelijke resolutie is. Deze mededeling verschijnt in het venster met de weergave-instellingen wanneer u de beeldschermresolutie instelt.

Recall (Oproepen)

Stelt de instellingen met de Viewmode-monitor opnieuw in.

Reset

Herstelt de aangepaste gaming-modusinstellingen naar hun standaardwaarden.

R RampageX

Deze instelling regelt de rode accentverlichting aan de achterkant van de monitor 39

S Setup menu (Het menu Instelling)

Past de OSD-instellingen aan. Veel van deze instellingen kunnen OSD meldingen op het scherm activeren zodat gebruikers het menu niet opnieuw moeten openen.

Schaal aanpassen

Binnen het aanpassingsmenu "ViewScale" kunnen sommige schermgroottes verder worden aangepast met Scale Adjust. Hierdoor kunnen gebruikers de gekozen aspect ratio handmatig aanpassen zonder de uitgedrukte afbeelding te vervormen.

Sharpness (Scherpte)

Past de scherpte en beeldkwaliteit van de monitor aan.

Save as (Opslaan als)

De OSD-functie voor het opslaan bevindt zich in het hoofdmenu. Er zijn 3 hoofdposities (USER MODE 1 (GEBRUIKERSMODUS 1), USER MODE 2 (GEBRUIKERSMODUS 2), USER MODE 3 (GEBRUIKERSMODUS 3)) waarmee gebruikers hun OSD-instellingen kunnen opslaan.

V ViewMode (Weergavemodus)

De unieke ViewMode (Weergavemodus)-functie van ViewSonic biedt de voorinstellingen “Game” (Spel), “Movie” (Film), “Web”, “Text” (Tekst) en “Mono” (Mono). Deze voorinstellingen zijn specifiek ontworpen voor een geoptimaliseerde kijkervaring voor verschillende schermtoepassingen.

ViewScale

Gamers hebben de mogelijkheid om de beeldschermafmeting van de afbeelding op de monitor aan te passen, zodat een "best fit" scenario mogelijk is.

40

4-3. Geavanceerde instellingen voor gamers

Deze instellingen werden uitgelegd in de sectie OSD-menu hierboven. Hun functioneel gebruik en de instructies over de instelling zijn zoals hieronder.

1. Rampage Response Stap 1:

Activeer uw OSD

Stap 2:

Selecteer het menu 'Gaming Settings'

Stap 3:

Selecteer de "Custom 1/2/3" Onder Aangepaste 1/2/3 kunt u de instelling voor rampage-respons aanpassen om uw reactietijd te verfijnen. Met 5 instellingen om uit te kiezen, kunnen gamers precies de beste pasvorm kiezen voor elk scenario. Elke instelling verhoogt de reactietijdsnelheid, waardoor de gamers hun pc en speltype kunnen aanpassen, waardoor een 'best fit' scenario wordt gecreëerd.

1 standaard 2 snel 3 Sneller 4 Ultra Fast 5 snelste 41

2. Black Stabilization (Zwarte stabilisatie) Stap 1:

Activeer uw OSD

Stap 2:

Selecteer het menu “Manual Image Adjust” (Beeld handmatig aanpassen)

Stap 3:

Selecteer het menu 'Advanced Image Adjust' (Geavanceerde beeldaanpassing)

Stap 4:

Selecteer “Black Stabilization” (Zwarte stabilisatie) U kunt de instelling aanpassen met de pijlknoppen en een cijferwaarden van 1-10 selecteren waarbij 1 de donkerste is en 10 de lichtste.

3. AMD FreeSync Stap 1:

Activeer uw OSD

Stap 2:

Selecteer het menu “Manual Image Adjust” (Beeld handmatig aanpassen)

Stap 3:

Selecteer het menu “Advanced Image Adjust” (Geavanceerde beeldaanpassing)

Stap 4:

Selecteer “AMD FreeSync” Het selecteren van AMD FreeSync in het menu Advanced Image Adjust (Geavanceerde beeldaanpassing) zal de functie ALLEEN via uw monitor activeren (om zeker te zijn dat Freesync aan is, controleert u de instellingen van uw grafische kaart).

42

4. Monitor Hertz (Hz) Cap Stap 1:

Activeer uw OSD

Stap 2:

Selecteer het menu 'Gaming Settings'

Stap 3:

Selecteer de "Custom 1/2/3" Onder Custom 1/2/3 kunt u de instelling van de Hertz Cap-monitor aanpassen om uw antwoordtijd te verfijnen. Met 5 instellingen om uit te kiezen, kunnen gamers precies overeenkomen met de beste pasvorm voor elk scenario. Elke instelling slaat de uitgezette Hz van de monitor aan, waardoor gamers de mogelijkheid hebben hun pc en game-type aan te passen, waardoor een 'best fit' scenario wordt gecreëerd. Als uw GPU nog niet 144 Hz kan bereiken, kunnen gebruikers energie besparen en laden op hun monitor door hun hertz-uitvoer te verminderen.

*Notitie 1. FreeSync kan alleen bij native 144Hz worden gebruikt 2. ViewScale ondersteunt mogelijk niet alle Hz-niveaus Inheemse (144Hz) 60Hz 100Hz 43

5. ViewScale Stap 1:

Activeer uw OSD

Stap 2:

Selecteer het menu 'Gaming Settings'

Stap 3:

Selecteer het menu "Aangepast 1/2/3"

Stap 4:

Selecteer "ViewScale" Onder ViewScale kunnen gebruikers hun huidige beeldverhouding aanpassen aan hun specifieke gebruiksscenario. Hieronder staan de weergegeven aspect ratio's. Als gebruikers een ViewScale aspectmodus kiezen die niet native is, kan dit de ervaring van de gebruiker beïnvloeden.

vol Aspect 1 to 1 (1:1) 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Schaal het ingevoerde beeld om het scherm te vullen, dit is de standaard invoer keuze en is ideaal voor 16: 9 beelden.

Het ingevoerde beeld kan het scherm zo groot maken dat het zonder beeldvervorming kan gaan.

De afbeelding wordt direct weergegeven zonder schaal.

Simuleert het ingevoerde beeld in een 4: 3 beeldverhouding en 19 "schermgrootte.

Simuleert het ingevoerde beeld in een beeldverhouding van 16:10 en 19 W "beeldformaat.

Simuleert het ingevoerde beeld in een beeldverhouding van 16: 9 en 21,5 inch beeldscherm.

Simuleert het ingevoerde beeld in een 16:10 aspect ratio en 22 "W weergavegrootte.

Simuleert het ingevoerde beeld in een 16: 9 beeldverhouding en 23,6 "W weergavegrootte.

Simuleert het ingevoerde beeld in een 16: 9 beeldverhouding en 24 "W weergavegrootte.

44

4-4. Beheer monitorinstellingen XG2402

Gaming Settings Display Language Sclect Information Resolution Notice Boot Up Screen OSD Pivot OSD Timeout OSD Background Power Indicator Auto Power Off Sleep Input Select View Mode Audio Adjust Setup Menu 100% Native(144Hz)

OSD Timeout (OSD-time-out)

Met de functie OSD Timeout (OSD-time-out) kunnen gebruikers kiezen hoe lang de OSD op het scherm blijft na in-activiteit (aantal seconden).

OSD Background (OSD-achtergrond)

Met de functie OSD Background (OSD-achtergrond) kunnen gebruikers de OSD-achtergrond uitschakelen tijdens het selecteren en aanpassen van OSD-instellingen.

Power Indicator (Voedingsindicator)

De voedingsindicator is het lampje dat veschijnt wanneer de monitor wordt ingeschakeld. 45

Auto Power Off (Automatisch uitschakelen)

Door Auto Power Off (Automatisch uitschakelen) te selecteren kan de monitor worden uitgeschakeld na een bepaalde tijd.

Sleep (Slaapstand)

Met deze instelling kunnen gebruikers de inactiviteitsperiode voordat de monitor naar een lagere vermogensmodus gaat. Tijdens die tijdsbestek zal het scherm in de ‘slaapstand’ zijn.

Eco Mode (Eco-modus)

Hiermee kunnen gebruikers kiezen tussen verschillende modi op basis van het stroomverbruik.

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)

Door het activeren van deze instelling kan de monitor worden bestuurd via de grafische kaart.

46

5. Specificaties

Scherm

Type

Ingangssignaal

Beeldscherm grootte Kleurfilter Glasoppervlak Videosynchr onisatie

Compatibiliteit

PC Macintosh 1

Resolutie 2

Aanbevolen Ondersteund

Voeding Weergave gebied Gebruiksom standigheden

Spanning Volledige scan Temperatuur Vochtigheid Hoogte TFT (Thin Film Transistor), Active Matrix-scherm 1920 x 1080, 0,277 mm pixelgrootte Metrisch: 60,97 cm Brits: 24” (24” weergeefbaar) RGB verticale strepen Antiweerspiegeling HDMI (v2.0) (Timing Maximale beperkte ondersteuning 1920 x 1080 @144Hz) TMDS Digital (100 ohm) f h :55-196 kHz, f v :30-144 Hz Tot 1920 x 1080 Niet-geïnterlinieerd Stel Macintosh in tot 1920 x 1080 (Ondersteund door een beperkt aantal grafische kaarten) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 144 Hz, 120Hz, 100Hz 1680 x 1050 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz (autoschakelaar) 531,36 mm (B) x 298,89 mm (H) 20,92” (B) x 11,77” (H) 0 °C tot +40 °C (+32 °F to +104 °F) 20% tot 90% (niet-condenserend) tot 5 km 47

Opslagvoor waarden Afmetingen Muurmontage Gewicht Energiebesp aring modi

Temperatuur Vochtigheid Hoogte Fysiek -20 °C tot +60 °C (-4 °F to +140 °F) 5% tot 90% (niet-condenserend) tot 12 km 566 mm (B) x 530,2 mm (H) x 239,2 mm (D) 22,28" (B) x 20,87" mm (H) x 9,42" (D)

Max belast ing

14kg Fysiek Aan Uit

Openingspa troon (B x H; mm) Interface kussen (B x H x D) Kusse nopen ing Aantal schroeven en specifi caties

100mm x 100mm 115 mm x 115 mm x 2.6 mm Ø 5mm 4 piece M4 x 10mm 14,8 lb (6,7 kg) 27,6W (type) zonder usb & back cover LED licht <0,5W 1 Für Macintosh Computer, die älter als der G3 sind, ist ein ViewSonic ® , Macintosh-Adapter erforderlich. Wenden Sie sich für die Bestellung des Adapters an ViewSonic.

2 Stellen Sie die Grafikkarte Ihres Computers nicht so ein, dass die empfohlenen Timing-Werte überschritten werden; andernfalls kann es zu irreparablen Beschädigungen des LC-Displays kommen.

3 Bitte verwenden Sie nur das Netzteil von ViewSonic ® oder einer autorisierten Quelle.

4 De testconditie volgt de EEI-standaard 48

6. Problemen Oplossen

Geen stroom

• Zorg ervoor dat de voedingsknop (of schakelaar) is ingeschakeld.

• Zorg er voor dat het netsnoer stevig met het scherm is verbonden.

• Sluit een ander elektrisch apparaat (zoals een radio) aan op het stopcontact om te controleren of het stopcontact de correcte spanning levert.

De voeding is ingeschakeld maar er is geen beeld

• Zorg ervoor dat de meegeleverde videokabel goed is vastgezet op de video-uitgang achterop de computer. Als het andere einde van de videokabel niet blijvend aan het scherm is vastgezet, moet u dat alsnog doen.

• Pas de helderheid en het contrast aan.

• Als u een oudere Macintosh gebruikt dan de G3, hebt u een Macintosh-adapter nodig.

Verkeerde of abnormale kleuren

• Als er een kleur (rood, groen of blauw) ontbreekt, controleer dan of de videokabel stevig is aangesloten. Losse of gebroken pinnen in de kabelaansluiting kunnen een slechte verbinding veroorzaken.

• Verbind het scherm met een andere computer.

• Als u een oudere grafische kaart hebt, neem dan contact op met ViewSonic ® om een niet-DDC-adapter aan te schaffen.

De bedieningsknoppen werken niet

• Druk slechts op één knop per keer.

49

7. Reiniging en onderhoud Het scherm schoonmaken

• CONTROLEER OF HET SCHERM IS UITGESCHAKELD.

• SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF RECHTSTREEKS OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.

Het scherm reinigen:

1. Veeg het scherm schoon met een propere, zachte, vezelvrije doek. Hiermee worden stof en andere deeltjes verwijderd.

2. Als het scherm nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid glasreiniger (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en het scherm schoonvegen.

De behuizing reinigen:

1. Gebruik een zachte, droge doek.

2. Als de behuizing nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid niet-schurend schoonmaakproduct (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en het oppervlak schoonvegen.

50

Aansprakelijkheid

• ViewSonic ® raad het gebruik van op ammonia of alcohol gebaseerde reinigingsmiddelen voor het scherm of de behuizing af. Van sommige chemische schoonmaakmiddelen is bekend dat ze het scherm en/of de behuizing beschadigen.

• ViewSonic zal niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het gebruik van op ammoniak of alcohol gebaseerde reinigingsproducten.

Waarschuwing:

Neem de monitor alleen bij de randen vast.

Reinig alleen met water en een zachte katoenen doek.

51

8. Nalevingsinformatie

OPMERKING:

In dit hoofdstuk worden alle eisen voor verbindingen en verklaringen met betrekking tot reguleringen genoemd. Bevestigde overeenkomstige toepassingen verwijzen naar naamplaatjes en de betreffende markeringen op de eenheid.

8-1. FCC Compliantieverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen: • Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

• Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

52

Waarschuwing:

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

8-2. Verklaring voor Canadese bedrijven

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

8-3. CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen

Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.

De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten:

De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU (WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur. De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.

53

8-4. Verklaring van RoHS2-naleving

Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS2 richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:

Bestanddeel

Lood (Pb) Kwik (Hg) Cadmium (Cd) Zeswaardig chroom (Cr 6+ ) Polybroombifenylen (PBB) Polybroomdifenylethers (PBDE)

Aanbevolen maximale concentratie

0,1% 0,1% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1%

Huidige concentratie

< 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 54

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex III van de RoHS2 richtlijnen zoals hieronder omschreven:

Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn: 1. Kwik in TL-lampen met koude kathode en TL-lampen met externe elektrode (CCFL en EEFL) voor speciale doeleinden, waarbij (per lamp) niet wordt overschreden: (1) Korte lengte ( ≦ 500 mm): maximaal 3,5 mg per lamp.

(2) Gemiddelde lengte ( > 500 mm en ≦ 1.500 mm): maximaal 5 mg per lamp.

(3) Grote lengte ( gewicht.

het gewicht.

> 1.500 mm): maximaal 13 mg per lamp.

2. Lood in glas van kathodestraalbuizen.

3. Lood in glas van TL-buizen niet meer dan 0,2 % van het 4. Lead als alliage-element in aluminium maximaal 0,4% lood van 5. Koperlegering met maximaal 4 % lood van het gewicht.

6. Lood in soldeerapparaten met hoge smelttemperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).

7. Elektrische en elektronische componenten welke lood bevatten in glas of keramiek anders dan diëlektrisch keramiek in condensatoren, zoals piëzo-elektronische apparatuur, of in een matrix-mengsel van glas of keramiek.

55

8-5. Wegwerpen artikel aan het eind van de levensduur

ViewSonic respecteert het milieu en richt zich op groen werken en leven.

Dank u dat u deel wilt uitmaken van slimmer en groener werken met computers. Bezoek de website van ViewSonic als u hier meer over wilt weten.

VS & Canada:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan:

http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

56

9. Copyright-informatie

Copyright © ViewSonic Corporation, 2017. Alle rechten voorbehouden.

Macintosh en Power Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows, en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

ViewSonic en het logo met de drie vogels zijn gedeponeerde handelsmerken van ViewSonic Corporation.

VESA is een gedeponeerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort, en DDC zijn handelsmerken van VESA.

ENERGY STAR ® is een gedeponeerde handelsmerk van het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency). Als partner van ENERGY STAR ® heeft ViewSonic Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR ® met betrekking tot efficiënt energiebeheer.

Disclaimer: ViewSonic Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.

Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving.

Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic Corporation.

XG2402_UG_DUT Rev. 1A 09-01-17 57

Klantenondersteuning

Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of productservice.

Opmerking

: U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Asia pacific Country/ Region Website

ViewSonic Corporation http://www.viewsonic.com.tw/

T= Telephone C = CHAT ONLINE

T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800-899880

Email

service@tw.viewsonic.

com China Hong Kong Macau Japan Korea India www.viewsonic.com.cn

www.hk.viewsonic.com

www.hk.viewsonic.com

www.viewsonicjapan.co.jp

ap.viewsonic.com/kr/ www.in.viewsonic.com

T= 4008 988 588 T= 852 3102 2900 T= 853 2840 3687 T= 0120 341 329 T= 080 333 2131 T= 1800 419 0959 service.cn@ cn.viewsonic.com

service@hk.viewsonic.

com service@hk.viewsonic.

com service@jp.viewsonic.

com service@kr.viewsonic.

com service@in.viewsonic.

com Singapore/ Malaysia/ Thailand

Europe

Europe Arabia www.ap.viewsonic.com

www.viewsoniceurope.com

ap.viewsonic.com/me/ T= 65 6461 6044 service@sg.viewsonic.

com България Hrvatska Č eská Republika Nederland Suomi www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ يلحملا عئابلاب لصتا service_bg@ viewsoniceurope.com

service_hr@ viewsoniceurope.com

http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_cz@ viewsoniceurope.com

service_nl@ viewsoniceurope.com

service_fi@ viewsoniceurope.com

France et autres pays francophones en Europe service_fr@ viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com

T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 service.ca@viewsonic.

com 59

Suisse Belgique (Français) Luxembourg (Français) Deutschland Österreich Schweiz (Deutsch) www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.com/fr/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ www.viewsoniceurope.

com/de/ Ελλάδα Magyar Köztársaság Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Spain www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope. com www.viewsoniceurope. com Latinoamérica (México) Italia e altri paesi di lingua italiana in Europa Polska i inne kraje Europy Centralnej Portugal www.viewsonic.com/la/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com

România www.viewsoinceurope.com

Россия Беларусь ( Русский ) Латвия ( Русский ) Srbija Slovensko Slovenija Sverige www.viewsoniceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoinceurope.com

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ T= 001-8882328722 http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_ch@ viewsoniceurope.com

service_be@ viewsoniceurope.com

service_lu@ viewsoniceurope.com

service_deu@ viewsoniceurope.com

service_at@ viewsoniceurope.com

service_ch@ viewsoniceurope.com

service_gr@ viewsoniceurope.com

service_hu@ viewsoniceurope.com

service_it@ viewsoniceurope.com

service_es@ viewsoniceurope.com

soporte@viewsonic.

com service_it@ viewsoniceurope.com

service_pl@ viewsoniceurope.com

service_pt@ viewsoniceurope.com

service_ro@ viewsoniceurope.com

service_ru@ viewsoniceurope.com

service_br@ viewsoniceurope.com

service_lv@ viewsoniceurope.com

service_rs@ viewsoniceurope.com

service_sk@ viewsoniceurope.com

service_si@ viewsoniceurope.com

service_se@ viewsoniceurope.com

60

Türkiye Україна http://www.viewsoniceurope.

com/tr/ www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/tr/ support/call-desk/ http://www.viewsoniceurope.

com/eu/support/call-desk/ service_tr@ viewsoniceurope.com

service_ua@ viewsoniceurope.com

America

Australia New Zealand Canada www.viewsonic.com.au

www.viewsonic.com

AUS= 1800 880 818 NZ= 0800 008 822 T= 1-866-463-4775 service@ au.viewsonic.com

service.ca@viewsonic.

com Latin America (Argentina) Latin America (Chile) www.viewsonic.com/la/ www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com Latin America (Columbia) www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Latin America (Mexico) Latin America (Peru) www.viewsonic.com/la/ Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484 www.viewsonic.com/la/ C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico soporte@viewsonic.

com Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F. Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico soporte@viewsonic.

com Middle East Puerto Rico & Virgin Islands South Africa United States ap.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com

ap.viewsonic.com/za/ www.viewsonic.com

Contact your reseller T= 1-800-688-6688 (English) C= http://www.viewsonic.com/ la/soporte/servicio-tecnico Contact your reseller T= 1-800-688-6688 service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com soporte@viewsonic.

com service@ ap.viewsonic.com

service.us@viewsonic.

com 61

Beperkte Garantie

ViewSonic ® scherm Wat deze garantie dekt:

ViewSonic garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic volgens eigen voorkeur het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn.

Hoe lang is de garantie van kracht:

Schermen van ViewSonic zijn van 1 tot 3 jaar gegarandeerd, afhankelijk van het land van aanschaf, voor alle onderdelen inclusief de lichtbron en voor alle werkzaamheden vanaf de datum van eerste aanschaf.

Wie wordt beschermd door de garantie:

deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

62

Wat deze garantie niet dekt:

1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.

2. Schade, slijtage of storingen die voortvloeien uit: a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.

b. Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens deverzending.

c. Verwijdering of installatie van het product.

d. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.

e. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.

f. Normale slijtage.

g. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.

3. 4. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een “schaduwbeeld” dat resulteert wanneer gedurende lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven op het product.

Het verwijderen, installeren en instellen van servicewijzigingen.

63

Service aanvragen:

1. Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic (zie pagina Klantenondersteuning) voor informatie over het ontvangen van service onder garantie.

2. Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.

3. 4. Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonic-servicecentrum of ViewSonic zelf.

Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic.

Beperking van impliciete garanties:

Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

64

Uitsluiting van schade:

De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. ViewSonic zal niet aansprakelijk zijn voor: 1. Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.

3. 4. Elke aanspraak ten opzicht van de klant door een andere partij.

Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic.

Toepassing van nationale wetgeving:

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die kunnen variëren naargelang het land waarin u woont. Sommige landen staan geen beperkingen toe op impliciete garantie en/of verbieden de uitsluiting of beperking van incidentiele of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u.

65

Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:

Voor garantie-informatie over en service voor ViewSonic-producten die buiten de V.S.A. en Canada zijn verkocht, kunt u contact opnemen met ViewSonic of uw lokale ViewSonic-dealer.

De garantieperiode voor dit product op het vasteland van China (Hongkong, Macao en Taiwan niet inbegrepen) valt onder de voorwaarden en bepalingen van de onderhoudsgarantiekaart.

Gebruikers in Europa en Rusland kunnen de complete details van de geboden garantie vinden op www.viewsoniceurope.com onder Support/Warranty Information.

Display Warranty Term Template In UG VSC_TEMP_2007 66

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement