ViewSonic XG240R MONITOR Navodila

ViewSonic XG240R MONITOR Navodila
XG240R
Zaslon
Uporabniški priročnik
Številka izdelka: VS17037
P/N: XG240R
Hvala, ker ste izbrali ViewSonic
ViewSonic, ki je že 30 let vodilni ponudnik vizualnih rešitev,
se posveča preseganju svetovnih pričakovanj na področju
tehnološkega razvoja, inovacij in preprostosti. V podjetju
ViewSonic verjamemo, da lahko naši izdelki pozitivno vplivajo na svet, in smo prepričani, da vam bo izdelek ViewSonic, ki ste ga izbrali, dobro služil.
Še enkrat hvala, ker ste izbrali ViewSonic!
Vsebina
1. Opozorila in svarila............................................. 1
2. Uvod..................................................................... 3
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
2-6.
Vsebina paketa.................................................................. 4
Zunanjost monitorja............................................................ 5
Namestitev strojne opreme................................................ 6
Hitra namestitev............................................................... 13
Vklop................................................................................ 15
Nameščanje gonilnikov
(nastavitev sistema Windows 10)..................................... 16
3. Nastavitev slike zaslona................................... 18
3-1. Nastavitev časovnega načina.......................................... 18
3-2. Uporaba nadzorne plošče................................................ 19
4. Uvod v zaslonski meni...................................... 22
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
Drevesni pogled zaslonskega menija............................... 22
Razlaga zaslonskega menija........................................... 30
Napredne nastavitve za ljubitelje iger.............................. 40
Upravljanje nastavitev monitorja...................................... 44
5. Specifikacije....................................................... 46
6. Odpravljanje napak........................................... 48
7. Čiščenje in vzdrževanje.................................... 49
iii
8. Informacije o skladnosti................................... 51
8-1.
8-2.
8-3.
8-4.
8-5.
Izjava o skladnosti FCC................................................... 51
Izjava Industry Canada.................................................... 52
CE ustreznost za evropske države.................................. 52
Izjava o RoHS2 skladnosti............................................... 53
Odstranjevanje izdelka ob koncu njegove
življenjske dobe................................................................ 55
9. Informacije o avtorskih pravicah..................... 56
Omejena garancija................................................................... 61
iv
1. Opozorila in svarila
1. Preden uporabite opremo, v celoti preberite priložena navodila.
2. Shranite navodila na varnem mestu.
3. Upoštevajte vsa opozorila in navodila.
4. Sedite na razdalji vsaj 18” / 45 cm od zaslona.
5. Vedno bodite previdni, ko premikate zaslon.
6. Nikoli ne odstranite zadnjega pokrova. Ta zaslon vsebuje dele
pod visoko napetostjo. Če se jih dotaknete, se lahko resno
poškodujete.
7. Ne uporabljajte opreme v bližini vode. Opozorilo: Da zmanjšate
tveganje požara ali električnega šoka, ne izpostavljajte aparata
dežju ali vlagi.
8. Izogibajte se izpostavljenosti zaslona neposredni sončni svetlobi
ali drugemu viru toplote. Zaslon obrnite proč od neposredne
sončne svetlobe, da bi zmanjšali bleščanje.
9. Očistite s mehko in suho krpo. Če je potrebno dodatno čiščenje,
glejte “Čiščenje zaslona” v tem priročniku za nadaljna navodila.
10. Zaslona se raje ne dotikajte. Olja za kožo je težko odstraniti.
11. Plošče zaslona ne drgnite in nanjo ne pritiskajte, saj bi lahko
trajno poškodovali zaslon.
12. Ne zapirajte odprtin za prezračevanje. Namestite opremo v
skladu z navodili proizvajalca.
13. Ne nameščajte poleg kakršnihkoli toplotnih izvorov kot so
radiatorji, regulatorji toplote, štedilniki, ali ostale naprave
(vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
14. Zaslon postavite na dobro prezračevano mesto. Na zaslon ne
polagajte ničesar, kar bi preprečevalo odvajanje toplote.
1
15. Na zaslon ne postavljajte težkih predmetov, videokabla ali
napajalnega kabla.
16. Če zaznate dim, neobičajen hrup ali nenavaden vonj, zaslon
takoj izključite in pokličite svojega prodajalca na ViewSonic.
Nevarno bi bilo, če bi takšen zaslon uporabljali še naprej.
17. Ne zaobidite varnostnih določb polariziranega ozemljitvenega
vtikača. Polariziran vtikač ima dve rezili, različnih širin.
Ozemljitveni vtikač ima dve rezili in ozemljitveni rogelj. Široko
rezilo in tretji rogelj so določeni zaradi vaše varnosti. Če vtikač
ne ustreza vtičnici, se obrnite na električarja za zamenjavo
vtičnice.
18. Obvarujte napajalni kabel pred stopanjem in stiskanjem,
posebno pri vtikaču in točki, kjer prihaja iz opreme. Prepričajte
se, da se električni izhod nahaja blizu opreme, zaradi lažje
dostopnosti.
19. Uporabljajte samo priključke/pripomočke, ki jih določi
proizvajalec.
20. Uporabljajte le z vozom, stojalom, trinožnikom,
konzolo ali mizo, ki jodoloči proizvajalec
ali z dodatki, ki se prodajo poleg opreme.
Kouporabite voz, bodite pazljivi, ko premikate
kombinacijo voz/oprema, da se izognete
poškodbam pri padcu.
21. Odklopite opremo, kadar je dalj časa ne uporabljate.
22. Prepustite servisiranje za to usposobljenim ljudem. Servis je
potreben, ko je enota kakorkoli poškodovana, kot npr: če je
napajalni kabel poškodovan, če se na enoto polije tekočina ali
v njo padejo tujki, če je enota izpostavljena dežju ali vlagi, ali če
enota ne deluje normalno ali je poškodovana.
2
2. Uvod
Če pride do težav in morate kupljeni izdelek zaradi kakršnega koli
razloga vrniti, shranite originalno embalažo, obrazec za registracijo
in račun. Če boste te elemente shranili, boste olajšali preverjanje in
popravilo vašega izdelka, povračilo in/ali vrnitev izdelka.
Če imate težave z izdelkom ali če imate vprašanja, na katere niste
našli odgovorov v uporabniškem priročniku, se obrnite na oddelek
za pomoč uporabnikom.
Pomembno! Shranite originalno škatlo in embalažo, ki jih boste
potrebovali pri nadaljnjem pošiljanju izdelka.
OPOMBA: Beseda »Windows« v tem uporabniškem priročniku se
nanaša na operacijski sistem Microsoft Windows.
3
2-1. Vsebina paketa
Vaš paket monitorja vključuje:
• Zaslon
• Napajalni kabel
• Kabel DP
• Kabel USB
• Priročnik za hitri začetek
OPOMBA:
1
Video
kabli, ki so priloženi paketu, se lahko razlikujejo glede
na državo. Za več informacij se obrnite na svojega lokalnega
prodajalca.
4
2-2. Zunanjost monitorja
A. Sprednja stran
B. Levo in desno
1
C. Hrbtna stran
1. Vrata I/O (vhod/izhod) To območje
naj vključuje vse možnosti za
vzpostavitev povezave I/O, poleg
tega pa tudi vhodni napajalni
priključek (podrobneje v 2–4)
2. Varnostna reža Kensington
(podrobneje v 2–3, razdelek G)
3
4 2
1
4
3. To je območje za pritrditev na steno
VESA na hrbtni strani monitorja*.
Dodatna navodila za namestitev na
steno VESA najdete v razdelku 2–3 v
razdelku F.
4. Zvočnik
5
2-3. Namestitev strojne opreme
A. Postopek za pritrditev
stojala
B. Postopek za odstranitev
stojala
1
1
2
2
3
3
6
C. Nastavitev višine monitorja
-- Potiskajte zgornji del monitorja navzdol toliko časa, dokler ne
dosežete želene višine, pri kateri ga želite uporabljati.
-- Monitor lahko tudi povlečete nazaj navzgor na želeno višino,
pri kateri ga želite uporabljati.
*Ta slika je le za referenco
7
D. Nastavite kota
-- Ko nastavite višino monitorja, se postavite pred monitor tako,
da bo ta na sredini pred vami.
-- Kot zaslona lahko prilagodite tako, da ploščo premaknete
naprej ali nazaj. Nastavite jo lahko v razponu od -5 ° do 21 °.
Tako dobite prilagodljivo in udobno izkušnjo gledanja*.
Hrbtna stran
Sprednja stran
*Ta slika je le za referenco
8
E. Funkcija vrtenja
1. Dvignite monitor do skrajnega položaja (največja višina).
2. Nastavite monitor tako, da zgornji del potisnete nazaj, spodnji
del pa povlečete naprej (glejte spodnjo referenčno sliko).
*Ta slika je le za referenco
9
3. Zasukajte monitor v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri
urinega kazalca (glejte spodnjo referenčno sliko).
4. Namestitev monitorja dokončate tako, da monitor zavrtite za
celih 90 °(glejte spodnjo referenčno sliko).
*Ta slika je le za referenco
10
F. Namestitev na steno (po želji)
OPOMBA: Za uporabo s stensko konzolo s seznama UL.
Če želite naročiti nastavek za namestitev na steno ali podstavek
za nastavitev višine, se obrnite na ViewSonic® ali na svojega
lokalnega trgovca. Glejte navodila, ki so priložena namestitveni
opremi. Zaslon lahko iz namiznega pretvorite v stenskega, tako da
storite naslednje:
1. Komplet za stensko namestitev, združljivo s specifikacijo VESA,
ki izpolnjuje zahteve, najdete v razdelku »Specifikacije«.
2. Preverite, da je gumb za Vklop izklopljen, nato odklopite
napajalni kabel.
3. Zaslon položite s sprednjim delom navzdol na brisačo ali odejo.
4. Odstranite podnožje (morda boste morali odstraniti vijake).
5. Z vijaki ustrezne dolžine namestite montažni nosilec iz kompleta
za stensko namestitev.
6. Zaslon namestite na steno po navodilih iz kompleta za stensko
montažo.
11
G. Uporaba ključavnice Kensington
Varnostni priključek Kensington najdete na hrbtni strani monitorja.
Več informacij o namestitvi in uporabi najdete na spletnem mestu
podjetja Kensington na naslovu http://www. kensington.com.
Spodaj je primer nastavitve ključavnice Kensington na mizi, ki ga
lahko uporabite kot referenco.
*Ta slika je le za referenco
12
2-4. Hitra namestitev
Povežite videokabel
1. Preverite, ali sta monitor LCD in računalnik izklopljena.
2. Po potrebi odstranite zadnjo ploščo.
3. Povežite videokabel od monitorja LCD do računalnika.
Uporabniki računalnikov Macintosh: Modeli, starejši od G3,
zahtevajo vmesnik Macintosh. Priključite vmesnik na računalnik
in vtaknite videokabel v vmesnik.
Če želite naročiti vmesnik ViewSonic® Macintosh, se obrnite na
oddelek za pomoč strankam ViewSonic.
Audio out
USB Port
HDMI
DisplayPort
SUB
13
Priključek za napajanje
Power Connector
3.A. Ne povezujte izhoda DP na monitorju s priključkom
DisplayPort ali mini DP na računalniku. Izhod DP je namenjen
za verižno povezavo (podrobneje v razdelku D)
3.B. Videokabel in zvočni kabel
Če uporabljate izhod računalnika MAC s pripomočkom
Thunderbolt, povežite konec mini DP »kabla mini DP v
DisplayPort« v izhod Thunderbolt računalnika MAC. Drugi
konec kabla povežite s priključkom DisplayPort na hrbtni strani
monitorja.
3.C. Napajalni kabel (in po potrebi vmesnik AC/DC)
Povežite ženski priključek napajalnega kabla AC s priključkom
za napajalni kabel na monitorju in vtič AC napajalnega kabla
AC z vtičnico AC.
*Ta slika je le za referenco
14
2-5. Vklop
Vklopite monitor LCD in računalnik
Vklopite monitor LCD, nato pa vklopite računalnik. Ta vrstni red je
pomemben (monitor LCD pred računalnikom).
Za nastavitev verižne povezave DisplayPort MST
1. Funkcija samodejnega zaznavanja vira vnosa je izklopljena
15
2. Način DisplayPort 1.2 je vklopljen
*Označite in izberite funkcijo DISPLAYPORT1.2
3. V grafični kartici omogočite način MST (po potrebi)
2-6. Nameščanje gonilnikov (nastavitev sistema
Windows 10)
Če želite namestiti gonilnik, najprej povežite monitor z namiznim
računalnikom, zaženite računalnik (ne pozabite najprej vklopiti
monitorja). Ko se računalnik zažene, bi moral samodejno zaznati
monitor.
16
Če želite, da bo samodejno zaznavanje uspešno, pojdite v razdelek
»Advanced Display Settings« (Napredna nastavitev zaslona) v
oknu »Display Settings« (Nastavitve zaslona) (ločljivost zaslona). V
razdelku »Color Management« (Upravljanje barv) lahko preverite, ali
je vaš namizni računalnik zaznal monitor ViewSonic.
XG240R SERIES (default)
XG240R SERIES.ICM
*Ta slika je le za referenco
Če računalnik ne zazna monitorja samodejno, vendar monitor kljub
temu deluje, lahko znova zaženete računalnik in upoštevate zgornja
navodila. Monitor lahko normalno uporabljate, tudi če ga računalnik
ne zazna, vendar je to priporočljivo.
Če naletite na dodate težave ali pa imate vprašanja, se obrnite na
oddelek za podporo uporabnikom.
17
3. Nastavitev slike zaslona
3-1. Nastavitev časovnega načina
Nastavite ločljivost monitorja na priporočeno ločljivost (glejte
razdelek s specifikacijami), da dobite najboljšo možno izkušnjo z
živimi barvami in ločljivim besedilom. To naredite tako:
1. Pojdite v okno z nastavitvami ločljivosti zaslona (vsak operacijski
sistem ima svoj postopek za dostop do tega okna).
2. Nato nastavite ločljivost zaslona tako, da se bo ta ujemala s
privzeto ločljivostjo monitorja. S tem postopkom boste omogočili
najboljšo uporabniško izkušnjo.
Če imate težave z nastavljanjem ločljivosti ali pa možnost ni na
voljo, morda potrebujete novejši gonilnik grafične kartice. Najnovejši
gonilnik dobite pri proizvajalcu računalnika ali grafične kartice.
• Po potrebi vnesite minimalne prilagoditve z možnostma H.
POSITION (V. POLOŽAJ) in V. POSITION (H. POLOŽAJ),
dokler slika na zaslonu ni v celoti vidna. (*samo za analogno
različico). (Črna obroba po robu zaslona se mora komaj dotikati
osvetljenega aktivnega območja monitorja LCD.)
18
3-2. Uporaba nadzorne plošče
Za prikaz in prilagoditev zaslonskega menija uporabite gumbe na
sprednji ali hrbtni nadzorni plošči.
* Referenco za položaj najdete v razdelku 2.2
Razlaga simbolov na okvirju in zaslonskem meniju
Razlago simbolov na okvirju najdete spodaj:
Vklop/izklop napajanja
OPOMBA: L
uč za napajanje
Modra = VKLOPLJENO
Oranžna = varčevanje z energijo
Ikona načina igre, ki uporabnikom omogoča, da izberejo katero
nastavitev načina igre želijo aktivirati za uporabo monitorja.
19
Razlago simbolov zaslonskega menija in hitrega zaslonskega
menija ter njihovih funkcij najdete spodaj.
Simbol za aktivacijo različnih načinov med upravljanjem
menijskega sistema.
Simbol za aktivacijo za zapiranje menije, premikanje nazaj ali
dezaktivacijo izbrane želene funkcije.
Omogoča premikanje med možnostmi menija in nastavitev
kontrolnikov monitorja.
Simbol za premikanje nazaj ali ponastavitev prej izbranega
menija
Gumb za izbor bližnjice do informacij omogoča uporabnikom
dostop do trenutno uporabljenih informacij monitorja.
Ikona glavnega menija, ki uporabnikom omogoča dostop do
glavnega menija. Če želite izklopiti glavni meni, pritisnite in
pridržite ikono za nekaj sekund
Ikoni za levo in desno omogočata vodoravni preklop izbrane
možnosti.
20
Razlago simbolov hitrega menija najdete spodaj:
OPOMBA: Vsi zaslonski meniji in zasloni za nastavitev samodejno
izginejo po približno 15 sekundah. To je mogoče spremeniti v
nastavitvi za časovno omejitev zaslonskega menija v meniju za
nastavitev.
1. Če pritisnete enega od kvadratov, boste videli možnosti, ki se
prikažejo za hitri dostop.
Game
Mode
Exit (Zapri)
2. Ko je izbran želeni kontrolnik menija, uporabite simbole
za premikanje med meniji in nastavljanje monitorja
po svojem okusu.
Vsaka funkcija menja je podrobno razložena v razdelku z
razlago zaslonskega menija 4–2.
3. Če želite nastavitve shraniti in meni zapreti, pritiskajte [X] toliko
časa, da zaslonski meni izgine.
21
4. Uvod v zaslonski meni
4-1. Drevesni pogled zaslonskega menija
Razlago drevesnega pogleda zaslonskega menija in zadevne
funkcije najdete v razdelku z razlago zaslonskega menija 4-2
spodaj. Drevesni pogled zaslonskega menija je vizualni prikaz
celotnega zaslonskega menija, do katerega lahko dostopi monitor.
Če niste prepričani, kje je kakšna možnost/funkcija ali pa ne najdete
določene funkcije, uporabite drevesni pogled zaslonskega menija
spodaj.
Startup Menu
Custom 1
Custom 2
Speed-Focus
Color-Focus
Console
First Person Shooter
MOBA
Battle Royale
Realistic
Vibrant
Speed
Color
Exit
22
Menu
Standard
Fast
Faster
Ultra Fast
Fastest
Response Time
OD
Explanation (i)
Hertz Limiter
Gaming
Settings
Custom 1
Black Stabilization
Advanced DCR
Brightness
Color Adjust
Native (144Hz)
60Hz
100Hz
(-/+, 0~22)
(-/+, 0~20)
(-/+, 0~100)
Contrast
Color Saturation
Gamma
Blue Light Filter
(-/+, 0~100)
23
Response Time OD
is a 5-level response
time function for
hardcore gamers.
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
Menu
Full
Aspect
1:1
19" (4:3)
19”W (16:10)
21.5” (16:9)
22”W(16:10)
23.6”W (16:9)
24”W (16:9)
ViewScale
Custom 1
(-/+, 0~100, step=10)
(-/+, 0~100, step=10)
Rename
Reset
Standard
Fast
Faster
Response Time Ultra Fast
Fastest
OD
Gaming
Settings
Explanation (i)
Native (144Hz)
60Hz
100Hz
Hertz Limiter
Custom 2
Response Time OD
is a 5-level response
time function for
hardcore gamers.
Black
(-/+, 0~22)
Stabilization
Advanced DCR (-/+, 0~22)
Brightness
(-/+, 0~100)
Contrast
Color Saturation
Color Adjust
Gamma
24
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
Menu
Custom 2
Gaming
Settings
Game Mode
Select
Blue Light Filter (-/+, 0~100)
Full
Aspect
1:1
19" (4:3)
ViewScale
19”W (16:10)
21.5” (16:9)
22”W(16:10)
23.6”W (16:9)
24”W (16:9)
Rename
Reset
Optimized
First Person
Shooter
Speed-Focus
MOBA
Battle Royale
Optimized
Color-Focus
Realistic
Vibrant
Speed
Console
Color
CUSTOM 1
CUSTOM 2
25
(-/+, 0~100, step=10)
(-/+, 0~100, step=10)
Menu
Gaming
Settings
On
Off
Native (144Hz)
Hertz Limiter 60Hz
100Hz
SRGB
Bluish
Cool
Native
Color
Temperature Warm
AMD
FreeSync
Red
Green
Blue
Auto
RGB
YUV
Auto
Full Range
Limited Range
Full Color
Control
Display
Color Space
Color Adjust
Color Range
26
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
Menu
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
Gamma
Color Adjust
Color
Saturation
Black
Stabilization
Display
Input Select
ViewMode
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~22)
Full
Aspect
1 to 1 (1:1)
19" (4:3)
ViewScale
19”W (16:10)
21.5” (16:9)
22”W(16:10)
Image Adjust
23.6”W (16:9)
24”W (16:9)
Contrast
(-/+, 0~100)
Brightness
(-/+, 0~100)
Sharpness
(-/+, 0~100)
On
Overscan
Off
Blue Light Filter (-/+, 0~100)
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Standard
Movie
Web
Text
MAC
Mono
27
(-/+, 0~100, step=10)
(-/+, 0~100, step=10)
Menu
Audio
Adjust
Volume
Mute
Language
(-/+, 0~100)
On
Off
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Suomi
Русский
Türkçe
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Čeština
Svenska
Information
Setup Menu
On
Off
On
Boot Up
Screen
Off
On
OSD Pivot
Off
OSD Timeout (-/+, 5/15/30/60)
On
OSD
Background Off
On
Power
Indicator
Off
On
Auto Power
Off
Off
30 Minutes
45 Minutes
Sleep
60 Minutes
120 Minutes
Off
Resolution
Notice
28
Menu
ECO Mode
DDC/CI
Setup Menu
DisplayPort1.1
Elite RGB
Standard
Optimize
Conserve
On
Off
On
Off
On
Off
Reset
Memory Recall
29
4-2. Razlaga zaslonskega menija
OPOMBA: Elementi zaslonskega menija, navedeni v tem razdelku,
označujejo vse
elemente zaslonskega menija vseh modelov. Nekateri od teh
elementov morda ne obstajajo v zaslonskem meniju vašega
izdelka. Ne upoštevajte razlage elementov zaslonskega menija,
če ta element v vašem zaslonskem meniju ne obstaja. Če si
želite ogledati elemente zaslonskega menija, ki so na voljo za vaš
monitor, glejte drevesni prikaz zaslonskega menija 4-1 (zgoraj). Če
želite več informacij o tem, kako deluje posamezna funkcija, glejte
razlago zaslonskega menija spodaj (po abecednem vrstnem redu).
A
Audio adjust (Samodejna prilagoditev)
Prilagodi glasnost, izklopi zvok ali pa preklaplja med vhodi, če imate več
kot en vir.
Auto image adjust (Samodejna nastavitev slike)
Samodejno spremeni velikost slike, jo postavi na sredino in natančno
nastavi signal videa ter tako odpravi valovito sliko in popačenje.
OPOMBA: Funkcija Auto Image Adjust (Samodejna nastavitev slike)
deluje z večino pogosto uporabljenih videokartic. Če ta funkcija na
vašem zaslonu LCD ne deluje, znižajte hitrost osveževanja na 60 Hz in
ločljivost nastavite na privzeto vrednost.
Advanced DCR (Napredno DCR)
Tehnologija Advanced DCR (Napredno DCR) samodejno zazna signal
slike ter inteligentno nadzoruje svetlost in barvo ozadja ter tako izboljša
prikaz črne barve v temnem prizoru in bele barve v svetlem okolju.
Auto Detect (Samodejno zaznavanje)
Če trenutni vir vhoda nima signala, monitor samodejno preklopi na
naslednjo možnost vhoda. Ta funkcija je v nekaterih modelih samodejno
onemogočena.
30
A
AMD FreeSync (funkcija FreeSync AMD)
Tehnologija AMD FreeSync™ dokončno odpravi odrezan potek igranja
in okvarjene sličice s tekočo učinkovitostjo delovanja brez artefakta pri
skoraj kateri koli hitrosti sličic. Če želite uporabiti tehnologijo FreeSync,
poskrbite, da sta vklopljeni možnosti nadzora in GPU FreeSync
(*možnosti sta za monitor privzeto izklopljeni)
Postopek omogočanja nadzora tehnologije FreeSync:
1. Na spletne mestu AMD preverite, ali imate v računalniku nameščen
izdelek AMD, ki podpira tehnologijo FreeSync™, in prenesite brezplačen
gonilnik FreeSync™ za svoj izdelek.
2. Z računalnikom aktivirajte tehnologijo FreeSync v GPU-ju.
3. Aktivirajte tehnologijo FreeSync v monitorju, ki podpira tehnologijo
FreeSync™.
OPOMBA:
1. Tehnologija običajno ne deluje med preizkusom slike in zanesljivosti.
V teh pogojih lahko na zaslonu pride do pojavov, kot so sličica slike in
migotanje.
*Se razlikuje glede na posamezno serijo monitorjev FreeSync, odvisno
od modela. Če želite več informacij o seriji svojega monitorja, glejte
specifikacije monitorja (razdelek 5).
B
Black stabilization (Stabilizacija črne)
Stabilizacija črne izdelka ViewSonic nudi izboljšano vidljivost in ločljivost
tako, da poveča svetlost temnih prizorov.
Blue light filter (Filter modre svetlobe)
Prilagodi filter, ki blokira izrazito svetlobo modre barve ter tako omogoči
varnejšo izkušnjo za uporabnika.
Zagon zaslona
Če izklopite zagonski zaslon, bo ob vklopu zaslona onemogočeno
prikazovanje na zaslonu.
Brightness (Svetlost)
Prilagodi ravni črne barve ozadja na sliki zaslona.
31
C
Color adjust (Prilagoditev barve)
Nudi več načinov prilagoditve barve, s katerimi si lahko uporabniki
nastavijo barvo po svojem okusu.
ColorX
Prilagodi barvni razpon ter tako uporabnikom omogoča nastavitev
razpona v nastavitvah barve RGB in
YUV.
Color space (Barvni prostor)
Omogoča uporabnikom, da izberejo barvni prostor, ki ga želijo uporabiti
za izhodno barvo monitorja (RGB, YUV).
Color temperature (Barvna temperatura)
Omogoča uporabnikom, da izberejo želene nastavitve barvne
temperature ter tako dodatno prilagodijo izkušnjo ogleda.
sRGB
EBU
Razlaga
Standardni barvni prostor, uporabljen za sistem Windows,
digitalne fotoaparate in internet.
Barvni prostor EBU, uporabljen za NTSC/EBU (PAL,
SECOM) TV Domain
Privzeto je privzeta barvna temperatura.
NATIVE
(PRIVZETO) Priporočeno za splošno grafično vsebino in redno
uporabo.
Console
Prilagodi razliko med ozadjem slike (raven črne barve) in ospredja
(raven bele barve).
Color adjustment functions (Funkcije za nastavitev barve)
Ker želimo uporabnikom omogočiti natančno nastavitev barv, so na voljo
neodvisne funkcije za prilagoditev barv (rdeča, zelena, modra, cijan,
škrlatna in rumena), s katerimi lahko uporabniki prilagodijo odtenek in
nasičenost za vsako barvno os, kar pa ne vpliva na druge barve izhoda.
32
C
Barvna zasičenost
Prilagodi barvno globino vsake barve (rdeča, zelena, modra,
modrozelena, škrlatna in rumena)
Po meri 1/2/3
Zagotavljamo še več podpore, na voljo so tri prilagodljive nastavitve
»po meri«, ki pomagajo ujemati posamezne nastavitve in se prilagoditi
vsaki vrsti igre na trgu. Izberite eno od možnosti »Po meri« (po meri
1/2/3) v meniju in prilagodite napredne možnosti. Po izhodu iz nastavitve
se samodejno shrani pod določeno nastavitvijo »Custom« ali po želji
preimenujete nastavitev, tako da izberete »Preimenuj«. Do shranjenih
nastavitev »GAME MODE« lahko dostopate z
Igralska Hotkey, kot tudi.
D
Zaslon
E
Pojasnilo
Podmeni, ki uporabnikom omogoča, da na zaslonu prilagajajo barvne in
slikovne nastavitve.
Omogoča kratko razlago novih tehnoloških funkcij / funkcij na zaslonu
OSD.
33
E
ELITE RGB
Ta nastavitev nadzira osvetlitev RGB na hrbtni strani zaslona, ​​da
izboljša svoje RGB izkušnje. Ko je vklopljen ali po ponastavitvi aktiviran
privzeti "Rainbow Wave". Poleg tega se RGB osvetlitev sinhronizira z
več ključnimi partnerji. Prenos njihove programske opreme vam bo dala
moč za manipulacijo vaših RGB zmogljivosti še bolj. Če želite izkoristiti
partnersko programsko opremo, si oglejte napredno nastavitev spodaj.
Programska oprema partnerja RGB
1. Obiščite gaming.viewSonic.com in izberite programsko opremo RGB
za prenos.
2. Prenesite in namestite svojo izbrano programsko opremo.
3. Vključen z monitorjem je kabel USB 3.0 A-Male do B-Male. Priključite
priključek USB 3.0 B-Male na monitor in priključek USB A-Male USB 3.0
na računalnik.
4. Zaženite partnersko programsko opremo in začnite prilagoditi RGB
razsvetljavo!
Prav tako si lahko ogledate naše vadnice za nastavitev programske
opreme RGB na spletnem mestu gaming.viewsonic.com.
* Spremembe načina, funkcije prilagajanja in katerekoli druge funkcije
ali načini uporabe temeljijo na pogojih uporabe, licenčni pogodbi za
končnega uporabnika in zmogljivostih programske opreme, kot je
določeno ali zagotovljeno v programski opremi partnerjev.
34
F
Fine tune (Natančna nastavitev)
Prilagodi sprejem za analogne signale.
Hitri / hitrejši / najhitrejši / hitri
Različne stopnje prilagoditve odzivnega časa za načine igranja po meri.
Polna
Nastavitev razmerja slike, ki obsega vhodno sliko za zapolnitev zaslona.
Polna barvna kontrola
Nastavitev za prilagajanje barv RGB za določene igre na srečo. Lahko
se prilagodi v nastavitvah iger, nato v načinu Custom1 / 2/3 ali v
podmeniju Display.
G
Gaming Hotkey
Meni hitrega dostopa igralcev, ki si želijo izbrati želene barvne
nastavitve, s čimer se igralci lahko prilagodijo vsakemu igralnemu
scenariju.
Izberite način igre
Podmeni, kjer lahko uporabniki izberejo igralne načine izven igralnega
menija.
Gaming Lite
Igralni način ViewSonic je bil razvit za optimizacijo igranja za
nekonkurenčne igre, zmanjšanje nakladanja in moči monitorja za
izboljšanje dolgoročne uspešnosti.
35
G
Nastavitve iger
Vključitev zasnovanega na igralniško zasnovo OSD, vključno s
prednastavljenimi nastavitvami igre FPS, RTS in MOBA, je vsak način
funkcionalno prilagojen s testiranjem v igri in prilagoditvami za najboljšo
kombinacijo barv in tehnologije. Za dostop do načina igre najprej odprite
nastavitev Glavni meni, pojdite na »ViewMode«, izberite »Igra« in tam
odprite nastavitve »GAMER«.
GAMMA
Omogoča uporabnikom, da ročno prilagajajo raven svetlosti ravni sivine
v monitorju. Obstaja pet izbir: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 in 2.6.
H
HUE (ODTENEK)
I
Prilagoditev slike
Prilagodi odtenek posamezne barve (rdeča, zelena, modra, cijan,
škrlatna in rumena).
Prikaže meni za prilagajanje slike. Ročno lahko nastavite sorto
Prilagoditev kakovosti slike. (Izbrisana ročna nastavitev slike)
Information (Informacije)
Prikaže časovni način (vhod videosignala) z grafične kartice v
računalnik, številko modela zaslona LCD, serijsko številko in naslov
spletnega mesta ViewSonic®. Glejte uporabniška navodila za svojo
grafično kartico, kjer boste našli navodila za menjavo ločljivosti in hitrost
osveževanja (navpična frekvenca).
OPOMBA: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (primer) pomeni, da je ločljivost
1024 x 768, hitrost osveževanja pa je 60 Hertz.
Input select (Izbor vhoda)
Preklaplja med različnimi možnostmi vhoda, ki so na voljo za določen
monitor.
36
M
Memory recall (Priklic pomnilnika)
Spremenjene nastavitve vrne nazaj na tovarniške nastavitve, če zaslon
deluje v tovarniškem načinu Preset Timing Mode (Vnaprej nastavljen
časovni način), naveden v razdelku s specifikacijami v tem priročniku.
Exception (Izjema): Ta kontrolnik ne vpliva na spremembe, narejene
z nastavitvijo Language Select (Izbor jezika) ali Power Lock (Zaklep
napajanja)
Nadzor Hertz Cap
Nadzorni kontroler hertz, ki uporabnikom omogoča nadzor nad tem,
koliko okvirjev lahko izpisuje monitor. Monitor bo postavil pokrovček
na največjo količino okvirjev, ki jih je mogoče prikazati z zaslona, da
se prihranijo moči in se naložijo z monitorja; Namenjen je zmanjšanju
nakladanja in porabe energije
O
Overscan (Prek roba zaslona)
To nastavitev je mogoče uporabiti za prilagoditev razmerja višina/širina
vhodnega signala, ki ga prejme vaš monitor, in z njim prilagodi sliko
tako, da je prikazana na monitorju.
OFFSET (ZAMIK)
Prilagodi raven črne barve za rdečo, zeleno in modro.
Uporabnik lahko s funkcijo povečanja in zamika nadzoruje ravnovesje
beline za največji nadzor med prilagajanjem kontrasta in temnih prizorov.
OSD Pivot (Vrtenje zaslonskega menija)
Omogoča nastavitev smeri vrtenja zaslonskega menija monitorja.
Možnosti
Auto
(Samodejno)
0°
+90°
-90°
180°
Razlaga
Zaslonski meni se lahko z vgrajenim senzorjem G
samodejno vrti pri navpični postavitvi.
Nastavi zaslonski meni brez vrtenja
Nastavi zaslonski meni z vrtenjem +90 °
Nastavi zaslonski meni z vrtenjem -90 °
Nastavi zaslonski meni z vrtenjem 180 °
37
R
Resnični odziv
Napredna nastavitev za uporabnike, ki želijo prilagoditi odzivni čas
svojega monitorja. Izberejo lahko med 5 različnimi stopnjami, da
natančno prilagodite odziv tako hitro, kot je potrebno, pri tem pa
zmanjšate zamegljenost ali dihanje na podlagi vsakega edinstvenega
scenarija iger.
Resolution notice (Obvestilo o ločljivosti)
Obvestilo sporoči uporabniku, da trenutna ločljivost ogleda ni pravilna
privzeta ločljivost. To obvestilo bo prikazano v oknu z nastavitvami
zaslona, ko bo uporabnik želel nastavljati ločljivost zaslona.
Recall (Priklic)
Ponastavi nastavitve »Veiwmode (Način ogleda)« monitorja.
Ponastaviti
Ponastavi nastavitve igralnega načina po meri na njihove privzete
vrednosti.
RampageX
Ta nastavitev nadzira osvetlitev rdečega nagiba na hrbtni strani zaslona
38
S
Setup menu (Meni za nastavitev)
Prilagodi nastavitve zaslonskega menija (OSD). Veliko od teh nastavitev
lahko aktivira obvestila zaslonskega menija, tako da uporabniku ni treba
znova odpirati menija.
Prilagodi lestvico
V nastavitvenem meniju »ViewScale« lahko nekatere nastavitve velikosti
zaslona nastavite s prilagoditvijo skale. To omogoča uporabnikom, da
ročno prilagajajo izbrano razmerje stranic, ne da bi izkrivljale izpisano
sliko.
Sharpness (Ostrina)
Prilagodi ostrino in kakovost slike monitorja.
Shrani kot
Funkcija za shranjevanje OSD se nahaja v glavnem meniju. Na voljo je
3 glavna mesta (USER MODE 1, USER MODE 2, USER MODE3), ki
uporabnikom omogoča shranjevanje nastavitev OSD-ja.
V
ViewMode (Način ogleda)
Med edinstvene funkcije za način ogleda podjetja ViewSonic sodijo
»Game (Igra)«, »Movie (Film)«, »Web (Splet)«, »Text (Besedilo)« in
»Mono (Mono)«. Te vnaprejšnje nastavitve so posebej zasnovane tako,
da nudijo optimizirano izkušnjo gledanja na različnih zaslonih.
ViewScale
Igralci imajo možnost, da prilagodijo velikost zaslona slike na monitorju,
kar omogoča scenarij "najboljši prileg".
39
4-3. Napredne nastavitve za ljubitelje iger
Te nastavitve so bile razložene v razdelku zaslonskega menija
zgoraj. Funkcionalno uporabo in navodila za nastavitev najdete
spodaj.
1. Resnični odziv
1. korak: aktivirajte OSD
2. korak: Izberite meni "Nastavitve igralnega računalnika"
3. korak: izberite "Custom 1/2/3"
V razdelku Custom 1/2/3 lahko prilagodite nastavitev odziva na
ogenj, da natančno nastavite odzivni čas. S 5 nastavitvami, ki jih
lahko izbirate, lahko igralci natančno izberejo najboljšo prileganje
za vsak scenarij. Vsaka nastavitev bo povečala hitrost odziva, kar
igralcem omogoča, da se ujemajo z njihovim računalnikom in vrsto
igre in ustvarijo scenarij »najboljši prileg«.
1 standard
2 Hitro
3 Hitreje
4 Ultra hitri
5 najhitrejših
40
2. Black Stabilization (Stabilizacija črne)
1. korak: Aktivirajte zaslonski meni
2. korak: Izberite meni »Manual Image Adjust (Ročna nastavitev
slike)«
3. korak: Izberite meni »Advanced Image Adjust (Napredna
nastavitev slike)«
4. korak: Izberite možnost »Black Stabilization (Stabilizacija črne)«
Nastavitev lahko prilagodite s puščičnimi tipkami. Izberete lahko
številsko vrednost od 1 do 10. Vrednost 1 je najtemnejša nastavitev,
10 pa najsvetlejša.
3. AMD FreeSync (funkcija FreeSync AMD)
1. korak: Aktivirajte zaslonski meni
2. korak: Izberite meni »Manual Image Adjust (Ročna nastavitev
slike)«
3. korak: Izberite meni »Advanced Image Adjust (Napredna
nastavitev slike)«
4. korak: Izberite možnost »AMD FreeSync (Funkcija AMD
FreeSync)«
Če v meniju »Advanced Image Adjust (Napredna nastavitev
slike)« izberete možnost »AMD FreeSync«, boste funkcijo aktivirali
SAMO prek monitorja (Če želite preveriti, ali je funkcija Freesync
vklopljena, si oglejte nastavitve grafične kartice).
41
4. Monitor Hertz (Hz) Cap
1. korak: aktivirajte OSD
2. korak: Izberite meni "Nastavitve igralnega računalnika"
3. korak: izberite "Custom 1/2/3"
V razdelku Custom 1/2/3 lahko prilagodite nastavitev Monitor Hertz
Cap, da natančno nastavite odzivni čas. S petimi nastavitvami, ki
jih lahko izbirate, se lahko igralci natančno ujemajo z najboljšimi
prilivi za vsak scenarij. Vsaka nastavitev bo pokrivala izhodni
Hz monitorja, ki igralcem omogoča, da se ujemajo z njihovim
računalnikom in vrsto igre, tako da ustvarijo scenarij »najboljši fit«.
Če vaš GPU še ne more doseči 144 Hz, lahko uporabniki prihranijo
energijo in naložijo na svoj monitor tako, da zmanjšajo svoj hertz
izhod.
*Opomba
1. FreeSync lahko uporabljate le pri domačih 144Hz
2. ViewScale morda ne podpira vseh ravni Hz
Native (144Hz)
60Hz
100Hz
42
5. ViewScale
1. korak: aktivirajte OSD
2. korak: Izberite meni "Nastavitve igralnega računalnika"
3. korak: izberite meni "Po meri 1/2/3"
4. korak: izberite "ViewScale"
Pod možnostjo ViewScale lahko uporabniki prilagajajo trenutno
razmerje stranic, da ustrezajo njihovemu specifičnemu scenariju
uporabe. Spodaj so navedena razmerja razmerja. Če uporabniki
izberejo način pogleda ViewScale, ki ni izvoren, lahko to vpliva na
uporabniško izkušnjo.
Polna
Povečuje vneseno sliko za zapolnitev zaslona, to je privzeta
izbira vnosa in je idealna za slike 16: 9.
Aspekt
Vnesena slika lahko zapolni zaslon tako velik kot je lahko
brez popačenja slike.
1 to 1 (1:1)
Slika se neposredno prikaže brez skaliranja.
19" (4:3)
Simulira vneseno sliko v razmerju 4: 3 in velikost zaslona 19
".
19”W (16:10)
Simulira vneseno sliko v razmerju 16:10 in velikost zaslona
19W.
21.5” (16:9)
Simulira vneseno sliko v razmerju 16: 9 in velikost zaslona
21,5 ".
22”W(16:10
Simulira vneseno sliko v razmerju 16:10 in velikost zaslona
22 W.
23.6”W (16:9)
Simulira vneseno sliko v razmerju 16: 9 in velikost zaslona
23,6 "W.
24”W (16:9)
Simulira vneseno sliko v razmerju 16: 9 in velikost zaslona
24 W.
43
4-4. Upravljanje nastavitev monitorja
OSD Timeout (Potek časovne omejitve zaslonskega menija)
Uporabniki lahko s funkcijo poteka časovne omejitve zaslonskega
menija izberejo, koliko časa po nedejavnosti bo zaslonski meni
prikazan na zaslonu (število sekund).
OSD Background (Ozadje zaslonskega menija)
Uporabniki lahko s funkcijo za ozadje zaslonskega menija izklopijo
ozadje zaslonskega menija, hkrati pa izberejo in nastavljajo
nastavitve zaslonskega menija.
Power Indicator (Indikator napajanja)
Indikator napajanja je luč, ki prikazuje, ali je monitor vklopljen ali
izklopljen.
44
Auto Power Off (Samodejni izklop napajanja)
Če izberete samodejni izklop napajanja, lahko monitor po
določenem času izklopi napajanje.
Sleep (Spanje)
Uporabniki lahko s to nastavitvijo prilagodijo čas nedejavnosti,
preden monitor preklopi v način zmanjšanega napajanja. Zaslon bo
med tem v načinu »sleep mode (način spanja)«.
Eco Mode (Način ECO)
Uporabniki lahko izbirajo med različnimi načini glede na porabo
napajanja.
DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/ukazni vmesnik)
Če uporabnik aktivira to nastavitev, lahko monitor upravlja prek
grafične kartice.
Vklop / izklop zagonskega pogona
Če izklopite zagonski zaslon, bo ob vklopu zaslona onemogočeno
prikazovanje na zaslonu.
45
5. Specifikacije
Zaslon
Vhodni signal
Tip
TFT (Thin Film Transistor), Zaslon z
aktivno matrico 1920 x 1080 z velikostjo
slikovne pika 0,277 mm.
Velikost zaslona
Metrično: 60,97 cm
Imperialno: 24” (24” vidnega polja)
Barvni filter
RGB vertikalna proga
Steklena
površina
Prot bleščanju
Video Sync
HDMI (v2.0) (Časovno omejeno omejeno
podporo 1920 x 1080 @144Hz)
TMDS digitalni (100 ohmov)
fh:15-196 kHz, fv:30-144 Hz
Kompatibilnost
PC
Macintosh1
Do 1920 x 1080 brez prepletanja
Power Macintosh do 1920 x 1080
(Podporované grafickými kartami s obmedzením)
Resolucija2
Priporočeno
1920 x 1080 @ 60 Hz
Podprto
1920 x 1080 @ 144 Hz, 120Hz, 100Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Napajanje
Napetost
100-240 VAC, 50/60 Hz (samodejno
stikalo)
Območje
prikaza
Popolno
skeniranje
531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
20,92” (H) x 11,77” (V)
46
Pogoji
delovanja
Temperatura
Vlaga
Višina
+32 °F do +104 °F (0 °C do +40 °C)
20% do 90% (brez kondenzacije)
Do 16.404 čevljev
Pogoji
shranjevanja
Temperatura
Vlaga
Višina
-4 °F do +140 °F (-20 °C do +60 °C)
5% do 90% (brez kondenzacije)
Do 40.000 čevljev
Dimenzije
Fizična
566 mm (Š) X 530,2 mm (V) X 239,2 mm
(G)
22,28" (Š) X 20,87" (V) X 9,42" (G)
Montaža na
steno
Maks.
obremenitev
Oblika odprtine
(Š x V, mm)
Vmesna
blazinica
(Š x V x G)
Odprtina
blazinice
Količina vijakov in
specifikacije
14kg
100mm x
100mm
115 mm x
115 mm x
2.6 mm
Ø 5mm
4 piece
M4 x 10mm
Teža
Fizična
14,8 lb (6,7 kg)
Načini
varčevanja
energije
Vklop
36W (tipično) w / o usb & zadnja platnica
LED luči
<0,3W
Izklop
1
rafične kartice v računalniku ne nastavite tako, da presega ta
G
časovni način, saj lahko v nasprotnem primeru pride do trajnih
poškodb zaslona LCD.
2
U
porabljajte le napajalni adapter znamke ViewSonic® ali
pooblaščene vire.
3
Preskusni pogoji sledijo standardu EEI
47
6. Odpravljanje napak
Brez električne energije
• prepričajte se, da je gumb (ali stikalo) za Vklop vključeno.
• preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen na zaslon.
• priklopite dodatno električno napravo (kot radio) v vtičnico, da se
prepričate o pravilni napetosti vtičnice.
Zaslon je nastavljen na Vklop, vendar se slika ne prikaže
• preverite, ali je videokabel, ki je bil priložen zaslonu, pravilno
pritrjen na videoizhod na ozadju računalnika. Če drug konec
videokabla ni trajno pritrjen na zaslon, ga ustrezno pritrdite.
• prilagodite svetlost in kontrast.
• če uporabljate Macintosh starejši od G3, potrebujete Macintosh
adapter.
Napačne ali nenaravne barve
• če katerakoli izmed barv (rdeča, zelena, modra) manjka,
preverite video kabel in se prepričajte, da je varno povezan,
prosti ali polomljeni klinčki povezovalnega kabla, lahko povzročijo
nepravilno povezavo.
• priključite zaslon na drug računalnik.
• če imate starejšo grafično kartico, se obrnite na ViewSonic® za
ne-DDC adapter.
Kontrolni gumbi ne delajo
• pritisnite le en gumb naenkrat.
48
7. Čiščenje in vzdrževanje
Čiščenje zaslona
• PREVERITE, ALI JE ZASLON IZKLJUČEN.
• NIKOLI NE ŠPRICAJTE ALI POLIVAJTE KAKRŠNEKOLI
TEKOČINE NA EKRAN ALI OHIŠJE.
Za čiščenje zaslona:
1. Obrišite zaslon z čisto, mehko, nepuhasto krpo. To odstrani prah
in ostale delce.
2. Če zaslon še vedno ni čist, dodajte na krpo majhno količino
čistilca za steklo, ki ne vsebuje alkohola in amonijaka in očistite
zaslon.
Za čiščenje ohišja:
1. Uporabite mehko in suho krpo.
2. Če ohišje še vedno ni čisto, dodajte na krpo majhno količino
neabrazivnega detergenta, ki ne vsebuje alkohola in amonijaka
in nato očistite površino.
49
Izjava
• ViewSonic® ne priporoča uporabe kakršnega koli čistila na osnovi
amoniaka ali alkohola za čiščenje zaslona ali ohišja. Poročajo, da
lahko nekatera kemična čistila poškodujejo zaslon in/ali njegovo
ohišje.
• ViewSonic ne bo odgovoren za škodo pri uporabi čistil, ki
bazirajo na amonijaku ali alkoholu.
Pozor:
Monitor prijemajte le na robovih.
Za čiščenje uporabite le vodo in mehko
bombažno krpo.
50
8. Informacije o skladnosti
OPOMBA: V tem poglavju so navedene vse povezane zahteve in
izjave glede predpisov. Odobrene ustrezne aplikacije se morajo
nanašati na imenske ploščice in ustrezne oznake na enoti.
8-1. Izjava o skladnosti FCC
Naprava je v skladu z delom 15 FCC pravilnika. Delovanje je
odvisno od naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati
škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti kakršnokoli motnjo,
vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.
Ta oprema je bila testirana in se sklada z omejitvami digitalne
naprave razreda B, na podlagi dela 15 FCC pravilnika. Te omejitve
so načrtovane, da priskrbijo razumno zaščito pred škodljivimi
motnjami v domači instalaciji. Ta naprava proizvaja, uporablja
in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo ter lahko povzroči
škodljive motnje pri radijskih komunikacijah, če ni nameščena
in podvržena uporabi v skladu z navodili. Vendar ni nobenega
zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile v določeni instalaciji. Če
naprava povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem
sprejemanju, kar se lahko ugotovi z vklopom opreme, je
priporočeno, da motnje odpravite z naslednjimi ukrepi:
• spremenite položaj sprejemne antene.
• povečajte oddaljenost med opremo in sprejemnikom.
• priklopite opremo v vtičnico na ločenem od sprejemnika
električnem tokokrogu.
• obrnite se na prodajalca ali na izkušenega radijskega/TV tehnika
za pomoč.
Opozorilo: Kakršnekoli spremembe ali modifikacije, ki
niso odobrene s strani ljudi zadolženih za skladnost, lahko
razveljavijo vašo avtoriteto za delovanje z opremo.
51
8-2. Izjava Industry Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
8-3. CE ustreznost za evropske države
Naprava je skladna z Direktivo o elektromagnetni
združljivosti 2014/30/EU in z Direktivo o nizki napetosti
2014/35/EU.
Sledeče informacije veljajo le za države članice EU:
Znak, prikazan na desni je v skladu z Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).Znak
nakazuje, da se oprema NE odvrže v nesortirane mestne
odpadke, temveč uporaba sistemov vračanja in zbiranja,
glede na krajinski zakon.
52
8-4. Izjava o RoHS2 skladnosti
Ta izdelek je bil načrtovan in proizveden v skladu z “Directive
2011/65/EU of the European Parliament” in “Council on restriction of
the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment (RoHS2 direktiva)” in je smatran, da je v skladu z
vrednostjo maksimalne koncentracije, ki je odredena s strani “
European Technical Adaptation Committee (TAC)”, kot je prikazano
spodaj:
Snov
Predlagana
maksimalna
koncentracija
Dejanska koncentracija
Svinec (Pb)
0,1%
< 0,1%
Živo srebro (Hg)
0,1%
< 0,1%
0,01%
< 0,01%
Heksavalentni krom (Cr )
0,1%
< 0,1%
Polibromirani bifenili (PBB)
0,1%
< 0,1%
Polibromirani difenilni etri (PBDE)
0,1%
< 0,1%
Kadmij (Cd)
6+
53
Določene komponente izdelkov so izvzeti iz aneksa III RoHS2
direktive, kot je zapisano spodaj:
Primeri izvzetih komponent so:
1. Živo srebro v hladnih katodnih fluorescentnih svetilkah in
fluorescentnih svetilkah z zunanjo elektrodo (CCFL in EEFL) za
posebne namene, ki ne presega (na svetilko):
(1) kratke (≦500 mm): se lahko uporablja največ 3,5 mg na
svetilko.
(2) s rednje dolge (>500 mm in ≦1.500 mm): se lahko uporablja
največ 5 mg na svetilko.
(3) dolge (>1.500 mm): se lahko uporablja največ 13 mg na
svetilko.
2. Svinec v steklu katodnih cevi.
3. Svinec v steklu fluorescentnih sijalk, ki vsebujejo do 0,2 masnih
% svinca.
4. Svinec v zlitinah z aluminijem, ki vsebujejo do 0,4 masnega %
svinca.
5. Bakrove zlitine, ki vsebujejo do 4 masne % svinca.
6. Svinec pri spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v
svinčevih zlitinah, ki vsebujejo 85 masnih % svinca ali več).
7. Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v
steklenih ali keramičnih komponentah, razen dielektrične
keramike v kondenzatorjih, npr. piezo-elektronskih naprav, ali v
steklenih ali keramičnih matričnih spojinah.
54
8-5. Odstranjevanje izdelka ob koncu njegove
življenjske dobe
ViewSonic spoštuje okolje in je predan “zelenemu” delu in
življenju. Hvala, da ste postali del pametnejšega in bolj zelenega
računalništva.
Za več podatkov obiščite spletno stran ViewSonic.
ZDA in Kanada:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Evropa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Tajvan:
http://recycle.epa.gov.tw/
55
9. Informacije
o avtorskih
pravicah
Copyright © ViewSonic Corporation, 2017. Vse pravice pridržane.
Macintosh in Power Macintosh so zaščitne znamke podjetja Apple
Inc.
Microsoft, Windows in Windows logotip so zaščitne znamke podjetja
Microsoft Corporation v Združenih državah in ostalih državah.
ViewSonic in “three birds” logotip so zaščitne znamke podjetja
ViewSonic Corporation.
VESA je zaščitna znamka združenja Video Electronics Standards
Association. DPMS, DisplayPort in DDC so zaščitne znamke
združenja VESA.
ENERGY STAR® je zaščitna znamka agencije U.S. Environmental
Protection Agency (EPA).
Kot partner ENERGY STAR® , je podjetje ViewSonic Corporation
določila, da izdelek ustreza priročilom ENERGY STAR® za energijsko
efektivnost.
Izjava: Podjetje ViewSonic Corporation ne bo odgovorno za
tehnične in tiskarske napake ali izpuščenega; niti za slučajno ali
posledično škodo, pri opremi materialal, ali učinku ali uporabi
izdelka.
V interesu z nadaljevanjem izboljšave izdelkov, si podjetje
ViewSonic Corporation pridržuje pravice do spremembe specifikacij
izdelkov brez predhodnega opozorila. Informacije v tem dokumentu
se lahko spremeni brez opozorila.
Prepovedano je kopiranje, reprodukcija ali kakršnokoli prenašanje
tega dokumenta, zaradi kakršnegakoli razloga, brez predhodnega
pisnega dovoljenja podjetja ViewSonic Corporation.
XG240R_UG_SLV Rev. 1A 10-08-18
56
Podpora uporabnikom
Za tehnično podporo ali servis izdelka, glejte spodnjo razpredelnico
ali se obrnite na vašega prodajalca.
OPOMBA: Potrebovali boste serijsko številko izdelka.
Asia pacific
Country/
Region
Website
T= Telephone
C = CHAT ONLINE
Email
ViewSonic
Corporation
http://www.viewsonic.com.tw/
T= 886 2 2246 3456
F= 886 2 2249 1751
Toll Free= 0800-899880
service@tw.viewsonic.
com
China
www.viewsonic.com.cn
T= 4008 988 588
service.cn@
cn.viewsonic.com
Hong Kong
www.hk.viewsonic.com
T= 852 3102 2900
service@hk.viewsonic.
com
Macau
www.hk.viewsonic.com
T= 853 2833 8407
service@hk.viewsonic.
com
Japan
www.viewsonicjapan.co.jp
T= 0120 341 329
service@jp.viewsonic.
com
Korea
ap.viewsonic.com/kr/
T= 080 333 2131
service@kr.viewsonic.
com
India
www.in.viewsonic.com
T= 1800 419 0959
service@in.viewsonic.
com
Singapore/
Malaysia/
Thailand
www.ap.viewsonic.com
T= 65 6461 6044
service@sg.viewsonic.
com
Europe
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Arabia
ap.viewsonic.com/me/
Europe
‫اتصل بالبائع المحلي‬
България
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
Hrvatska
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_hr@
viewsoniceurope.com
Česká
Republika
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_cz@
viewsoniceurope.com
Nederland
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_nl@
viewsoniceurope.com
Suomi
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_fi@
viewsoniceurope.com
France et
autres pays
www.viewsoniceurope.com/
www.viewsoniceurope.com/fr/
francophones
fr/support/call-desk/
en Europe
Canada
www.viewsonic.com
T (Numéro vert)=
1-866-463-4775
58
service_bg@
viewsoniceurope.com
service_fr@
viewsoniceurope.com
service.ca@viewsonic.
com
Suisse
www.viewsoniceurope.com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_ch@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Belgique
(Français)
www.viewsoniceurope.com/fr/
www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/
service_be@
viewsoniceurope.com
Luxembourg
(Français)
www.viewsoniceurope.com/fr/
www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/
service_lu@
viewsoniceurope.com
Deutschland
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_deu@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Österreich
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_at@
viewsoniceurope.com
support/call-desk/
Schweiz
(Deutsch)
www.viewsoniceurope.
com/de/
www.viewsoniceurope.com/de/ service_ch@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Ελλάδα
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_gr@
viewsoniceurope.com
Magyar
Köztársaság
www.viewsoniceurope. com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_hu@
viewsoniceurope.com
Italia e altri
paesi di lingua
www.viewsoniceurope. com
italiana in
Europa
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_it@
viewsoniceurope.com
Spain
www.viewsoniceurope.com/es/
www.viewsoniceurope.com/es/ service_es@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Latinoamérica
(México)
www.viewsonic.com/la/
T= 001-8882328722
soporte@viewsonic.
com
Italia e altri
paesi di lingua
www.viewsoniceurope.com
italiana in
Europa
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_it@
viewsoniceurope.com
Polska i inne
kraje Europy
Centralnej
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_pl@
viewsoniceurope.com
Portugal
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_pt@
viewsoniceurope.com
România
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_ro@
viewsoniceurope.com
Россия
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_ru@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Беларусь
(Русский)
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_br@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Латвия
(Русский)
www.viewsoniceurope.com/ru/
www.viewsoniceurope.com/ru/ service_lv@
support/call-desk/
viewsoniceurope.com
Srbija
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_rs@
viewsoniceurope.com
Slovensko
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_sk@
viewsoniceurope.com
Slovenija
www.viewsoinceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_si@
viewsoniceurope.com
59
Sverige
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_se@
viewsoniceurope.com
Türkiye
http://www.viewsoniceurope.
com/tr/
www.viewsoniceurope.com/tr/
support/call-desk/
service_tr@
viewsoniceurope.com
Україна
www.viewsoniceurope.com
http://www.viewsoniceurope.
com/eu/support/call-desk/
service_ua@
viewsoniceurope.com
Australia
New Zealand
www.viewsonic.com.au
AUS= 1800 880 818
NZ= 0800 008 822
service@
au.viewsonic.com
Canada
www.viewsonic.com
T= 1-866-463-4775
service.ca@viewsonic.
com
Latin America
(Argentina)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Chile)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Columbia)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Latin America
(Mexico)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
America
Nexus Hightech Solutions, Cincinnati #40 Desp. 1 Col. De los Deportes Mexico D.F.
Tel: 55) 6547-6454 55)6547-6484
Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/servicio-tecnico#mexico
Latin America
(Peru)
www.viewsonic.com/la/
C= http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
soporte@viewsonic.
com
Middle East
ap.viewsonic.com/me/
Contact your reseller
service@
ap.viewsonic.com
Puerto Rico &
Virgin Islands
www.viewsonic.com
service.us@viewsonic.
T= 1-800-688-6688 (English)
com
C= http://www.viewsonic.com/
soporte@viewsonic.
la/soporte/servicio-tecnico
com
South Africa
ap.viewsonic.com/za/
Contact your reseller
service@
ap.viewsonic.com
United States
www.viewsonic.com
T= 1-800-688-6688
service.us@viewsonic.
com
60
Omejena garancija
Zaslon ViewSonic®
Garancija pokriva:
ViewSonic garantira, da so izdelki brez defektov v materialu in
izdelavi, pri normalni uporabi, med garancijskem obdobjem. Če
se izkaže, da je izdelek defekten v materialu ali izdelavi med
garancijskim obdobjem, bo ViewSonic po svoji izbiri popravil ali
zamenjal izdelek s podobnim. Zamenjani izdelek ali deli lahko
vsebujejo ponovno izdelane in obnovljene dele ali komponente.
Garancija je veljavna:
Zasloni ViewSonic imajo garancijo od 1 do 3 let, kar je odvisno od
države nakupa, na vse dele, vključno s svetlobnim virom in vse delo
od datuma nakupa s strani prvega kupca.
Garancija ščiti:
Garancija je veljavna le za nakup prvega potrošnika.
61
Garancija ne pokriva:
1. Katerikoli izdelek, na katerem je bila serijska številka uničena,
prilagojena ali odstranjena.
2. Škoda, kvarjenje ali slabo delovanje, ki so rezultat:
a.
nesreče, napačne uporabe, zanemarjanja, ognja, strele ali
ostalih naravnih pojavov, nedovoljena modifikacija izdelka ali
napačno sledenje navodilom, ki so priložena izdelku.
b.
kakršnokoli poškodbe izdelka pri pošiljanju.
c.
odstranitve ali namestitve izdelka.
d.
povzročitve zunanje škode izdelka, kot je nestabilno
električno napajanje ali odpoved.
e.
uporabe zalog ali delov, ki se ne skladajo s specifikacijami
ViewSonic.
f.
normalne porabe in loma.
g.
kateregakoli razloga, ki ni povezan z defektivnostjo izdelka.
3. kateregakoli izdelka, ki kaže stanje, ki se imenuje “image burnin”, kar nastane, ko je na izdelku za dalj časa prikazana statična
slika.
4. odstranitve, namestitve, enosmernega transporta, zavarovanja
in bremenitve servisnih nastavitev.
62
Servisiranje:
1. Za informacije o servisiranju v sklopu garancije, se obrnite
na ViewSonic podporo uporabnikom (glejte stran Podpora
uporabnikom). Potrebno je priskrbeti serijsko številko vašega
izdelka.
2. Za pridobitev garancijskega servisa, je potrebno priskrbeti (a)
originalni račun, (b) vaše ime, (c) vaš naslov, (d) opis težave in
(e) serijsko številko izdelka.
3. Odnesite ali pošljite izdelek z vozilom za prevoz blaga v
originalni embalaži na pooblaščen ViewSonic servisni center ali
ViewSonic.
4. Za dodatne informacije ali imen najbližjega ViewSonic
servisnega centra, se obrnite na ViewSonic.
Omejitev vštete garancije:
Ni garancij, posebnih ali vštetih, ki se raztezajo preko tukajšnjega
opisa, vključno z všteto prodajno in ustrezno garancijo za določen
namen.
63
Izločitev škode:
Odgovornost podjetja ViewSonic je omejena na stroške popravila ali
zamenjave izdelka. ViewSonic ni odgovoren za:
1. škodo ostale lastnine, ki jo povzroči defektnost izdelka, škoda,
ki temelji na neprijetnosti, izgubo uporabe izdelka, izgubo časa,
izgubo dobička, izgubo priložnosti posla, izgubo dobre volje,
motnje v poslovnih odnosih, ali ostalih komercialnih izgubah,
čeprav je opozorjeno na možnost takšnih poškodb.
2. kakršnihkoli ostalih poškodb, slučajnih, posledičnih ali drugačnih.
3. kakršnokoli trditev tretje osebe proti uporabniku.
4. popravilo ali poskus popravila, ki ga izvede nepooblaščena
oseba.
Vsebina državnega zakona:
Ta garancija vam omogoča posebne pravne pravice, lahko pa
imate tudi druge pravice, kar se spreminja od države do države.
Nekatere države ne dopuščajo omejitev na vštete garancije in/ali
ne dovoljujejo izločitev slučajnih ali posledičnih poškodb, zato lahko
zgoraj navedene omejitve in izločitve za vas ne veljajo.
64
Prodaja izven ZDA in Kanade:
Za informacijo o garanciji in servisu ViewSonic izdelkov, ki so
prodani izven ZDA in Kanade, se obrnite na vašega ViewSonic
prodajalca.
Garancijska doba tega izdelka v celinski Kitajski (Hong Kong,
Macao in Taiwan izzvzet) je podvržena pogojem in stanjem
Vzdrževalna garancijska kartica.
Evropski in ruski uporabniki si podrobnosti o garanciji lahko ogledajo
na naslovu
www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information.
Display Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007
65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement