ViewSonic XG2700-4K MONITOR Navodila

ViewSonic XG2700-4K MONITOR Navodila
XG2700-4K
Megjelenítő
Használati útmutató
A modell szįma: VS16006
Köszönjük, hogy a ViewSonic-ot
választotta
A ViewSonic a vizuális megoldások 25 éve világvezető válladata
elkötelezett, hogy a világ műszaki forradalmi, innovációs és egyszerűséggel
kapcsolatos elvárásait túlteljesítse. A ViewSonic vállalatnál hisszük, hogy
termékeink pozitív hatással lehetnek a világra, és hisszük, hogy az Ön
által választott ViewSonic termék tökéletesen kiszolgálja igényeit.
Köszönjük még egyszer, hogy a ViewSonic-ot választotta!
Megfelelési információk
MEGJEGYZÉS: Ez a fejezet vonatkozik minden követelményre és kijelentésre,
ami a szabályozásokat illeti. A megfelelő alkalmazások esetán tanulmányozza a
címkéket és a megfelelő jelzéseket az egységen.
FCC megfelelőségi kijelentés
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi
feltételek esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az
eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó
zavarokat is.
Ezt a berendezést megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet
nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja
a rádiótávközlést. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott
felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós
vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet
meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések
segítségével:
• A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
• A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba
csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Figyelmeztetés: Bármilyen kamerát érintő módosítás vagy változtatás a
felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga után.
Kanadai ipari kijelentés
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
i
CE megfelelőség európai országok esetében
Az eszköz megfelel a 2004/108/EK elektromágneses zavartűrésről szóló
irányelv, valamint a 2006/95/EK kisfeszültségű berendezésekről szóló
irányelv követelményeinek.
A következő információ csak az EU tagállamokra vonatkozik.
A jobbra látható jel megfelel a 2012/19/EK (WEEE) számú Elektronikus
Hulladék és Berendezésekről szóló EUs direktívának.
A jel szerint tilos a berendezést, osztályozatlan közhulladékként kitenni,
használni kell a visszaváltási és összegyűjtési rendszereket a helyi
előírások szerint.
ii
TCO információk
Congratulations!
This product is TCO Certified – for Sustainable IT
TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT
products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT
products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO
Certified product model is verified by an accredited independent test
laboratory.
This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:
Corporate Social Responsibility
Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country
Energy Efficiency
Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable.
Environmental Management System
Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS.
Minimization of Hazardous Substances
Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free
products, halogenated substances and hazardous flame retardants.
Design for Recycling
Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.
Product Lifetime, Product Take Back
Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback.
Packaging
Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling
Ergonomic, User-centered design
Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)
Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks)
Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions
Third Party Testing
All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.
A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also find
a searchable database of all TCO Certified IT products.
TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the
field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with
scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as
a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization
representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional
presence in North America and Asia.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
iii
RoHS2 megfelelőségi nyilatkozat
Ezt a terméket az Európai Parlament és Tanács, az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának
korlátozásáról szóló 2011/65/EU számú irányelvének (RoHS2 irányelv) megfelelve
tervezték, illetve gyártották, és megfelelt az Európai Műszaki Adaptációs Bizottsága
(TAC) által közzétett maximális koncentráció-értékeknek, az alábbi táblázat
tanúsága szerint:
Anyag
Előírt maximális koncentráció
Tényleges
koncentráció
Ólom (Pb)
0,1%
< 0,1%
Higany (Hg)
0,1%
< 0,1%
0,01%
< 0,01%
Hat vegyértékű króm (Cr )
0,1%
< 0,1%
Polibrómozott bifenilek (PBB)
0,1%
< 0,1%
Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
0,1%
< 0,1%
Kadmium (Cd)
6+
Az RoHS2 irányelvek melléklete III szerint a termékek bizonyos részegységei – a
fentiek alapján – mentességet élveznek. Ezek az alábbiak:
Példa a mentességet élvező részegységekre:
1. A különleges célt szolgáló hidegkatódos fénycsövek és külső katódos fénycsövek
(CCFL és EEFL) higanytartalma, ami nem haladja meg (lámpánként):
(1) Rövid méret (≦500 mm): maximum 3,5 mg lámpánként.
(2) Közepes méret (> 500 mm és ≦1.500 mm): maximum 5 mg lámpánként.
(3) Nagy méret (> 1.500 mm): maximum 13 mg lámpánként.
2. Katódsugárcsövek üvegének ólomtartalma.
3. Fénycsövek üvegének ólomtartalma, 0,2 tömegszázalékot meg nem haladóan.
4. Ólom mint ötvöző elem alumíniumban, ami legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólmot
tartalmaz.
5. Rézötvözet, ami legfeljebb 4 tömegszázalék ólmot tartalmaz.
6. Ólom magas hőmérsékleten olvadó forrasztóanyagokban (pl. 85 vagy nagyobb
tömegszázalék ólmot tartalmazó ólomötvözetek).
7. Elektromos és elektronikus alkatrészek, amelyek üveg vagy kerámia részei,
illetve üveg vagy kerámia mátrix anyaga ólmot tartalmaznak, a kondenzátorok
dielektrikum kerámiáján kívül, pl. piezoelektromos eszközök.
iv
Fontos biztonsági utasítások
1. A felszerelés használata előtt kérjük, olvassa el alaposan a használati utasítást.
2. A használati utasítást biztonságos helyen tartsa.
3. Olvasson el minen figyelmeztetést és kövesse az utasításokat.
4. Legalább 18” / 45 cm távolságra üljön a megjelenítőtől.
5. A megjelenítőt szállításkor mindig óvatosan kezelje.
6. Soha ne vegye le a hátsó borítót. A megjelenítő nagyfeszültségű alkatrészeket
tartalmaz. Ha ezeket megérinti, súlyosan megsérülhet.
7. Ne használja a készüléket víz közelében! Figyelem: a tűz és áramütés
kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának!
8. Óvja a megjelenítőt a közvetlen napfény vagy egyéb hőforrások hatásától.
Ügyeljen arra, hogy a megjelenítőre ne essen közvetlen napfény, mert az a
szemébe tükröződhet.
9. Tisztítsa puha, száraz ruhával. Amennyiben tovűbbi tisztításra van szüksége,
további útmutatásokért lásd "A megjelenítő tisztítása" fejezetet ebben a
kézikönyvben.
10. Kerülje a képernyő megérintését. A bőrzsír eltávolítása körülményes.
11. Ne dörzsölje vagy nyomja meg a megjelenítő felületét, mert ettől tönkremehet.
12. Egyik szellőzőnyílást se tömje be! A gyártó utasításai alapján helyezze üzembe!
13. Hőforrások, például radiátor, hőtároló, kályha vagy egyéb hőt termelő
berendezés (erősítőket beleértve) közelében ne helyezze üzembe!
14. A megjelenítőt jól szellőző területen helyezze el. Ne helyezzen tárgyakat a
megjelenítőre, amelyek akadályoznák a hőleadást.
15. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a megjelenítőre, videokábelre vagy tápkábelre.
16. Ha füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal kapcsolja ki a megjelenítőt,
és hívja fel a kereskedőt vagy a ViewSonic céget. A megjelenítő további
használata veszélyes.
17. Ne szegje meg a polarizált vagy a földelt hálózati csatlakozókra vonatkozó
biztonsági szabályokat! A polarizált hálózati csatlakozónak két villája van, az
egyik vastagabb a másiknál. A földelt hálózati csatlakozónak két villája és egy
harmadik földelő szára is van. A vastag villa és a harmadik földelő szár az
Ön biztonságát szolgálják. Ha a készülékhez tartozó hálózati csatlakozó nem
passzol a dugaszoló aljzatba, akkor forduljon villanyszerelőhöz segítségért a
szóban forgó aljzat kicserélése érdekében!
18. Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a hálózati tápkábelre, valamint, hogy a
kábel ne csípődjön be különösen a hálózati csatlakozónál és ott, ahol a kábel
készülékből kivezetődik! Gondoskodjon róla, hogy legyen a készülék közelében
könnyen hozzáférhető dugaszoló aljzat!
(Folytatás a másik oldalon)
v
19. Csak a gyártó által megjelölt tartozékokat/kiegészítőket használja!
20. Csak a gyártó által megjelölt, vagy a készülékkel együtt értékesített
gurulós kocsit, állványt (akár háromlábú), konzolt vagy asztalt
használja! Ha gurulós kocsit használ, tegye meg a szükséges
óvintézkedéseket, hogy a mozgatás során elkerülje a kocsi/készülék
felborulását, és az abból fakadó sérüléseket!
21. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a dugaszoló aljzatból, ha hosszabb
ideig nem használja a készüléket!
22. Mindennemű javítási munkát bízzon szakemberre! Javításra van szükség, ha
a készülék valamilyen módon megsérül, ha például a hálózati tápkábel vagy
a hálózati csatlakozó megsérül, ha folyadék ömlik a készülékbe, vagy tárgyak
esnek rá, ha a készüléket eső vagy nedvesség éri, ha nem működik megfelelően,
vagy ha leesik.
vi
Tartalom
Megfelelési információk
FCC megfelelőségi kijelentés..................................................................................i
Kanadai ipari kijelentés...........................................................................................i
CE megfelelőség európai országok esetében........................................................ii
TCO információk.................................................................................................... iii
RoHS2 megfelelőségi nyilatkozat..........................................................................iv
Fontos biztonsági utasítások..................................................................................v
Jogvédelmi információk
A termék regisztrálása............................................................................................2
Az ön emlékeztetésére...........................................................................................2
Bevezető
A csomag tartalma.................................................................................................3
Gyors telepítés.......................................................................................................4
További szoftver telepítése (Opció)........................................................................4
A faliállvány (Opció) felszerelése...........................................................................5
A megjelenítő használata
A Timing Mode (időzítési mód) beállítása..............................................................6
OSD és Áramgomb rögzítés, beállítások...............................................................6
A kijelző képének beállítása...................................................................................7
Main Menu (Főmenü) vezérlések...........................................................................8
Főmenü magyarázatok...........................................................................................8
Energiagazdálkodás...............................................................................................9
Egyéb információk
Specifikációk........................................................................................................10
A megjelenítő tisztítása........................................................................................11
Hibaelhárítás........................................................................................................12
Vevőszolgálat.......................................................................................................13
Korlátozott garancia.............................................................................................14
vii
Jogvédelmi információk
Copyright © ViewSonic Corporation, 2015. Minden jog fenntartva.
A Macintosh és a Power Macintosh az Apple Inc. regisztrált védjegyei.
A Microsoft, Windows és a Windows logo a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban regisztrált védjegyei.
A ViewSonic és a hárommadaras logo a ViewSonic Corporation regisztrált
védjegyei.
A VESA a Video Electronics Standards Association regisztrált védjegye. A DPMS,
DisplayPort és DDC a VESA védjegyei.
AZ ENERGY STAR® a U.S. Environmental Protection Agency (EPA - Amerikai
Környezetvédelmi Ügynökség) regisztrált védjegye.
Az ENERGY STAR® egyik partnereként, a ViewSonic Corporation eltökélt, hogy ez a
termék megfeleljen az ENERGY STAR® hatékony energiafelhasználásra vonatkozó
irányelveinek.
Felelősség-elhárítás: A ViewSonic Corporation nem felelős az ebben a kiadványban
előforduló műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért, sem azokért
az esetleges vagy szükségszerűen bekövetkezett sérülésekért, melyek ennek az
anyagnak a szolgáltatásaiból vagy ennek a terméknek a teljesítményéből vagy
használatából erednek. A gyártmány tökéletesítésének folytatása érdekébe, a
ViewSonic Corporation fenntartja magának a jogot arra, hogy minden értesítés
nélkül megváltoztassa a termék jellemzőit. Hasonlóképpen, jelen dokumentumban
foglalt információk is minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
A ViewSonic Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül e dokumentum egyetlen
egy része sem másolható, reprodukálható, és semmilyen eszközzel, semmilyen
célból nem továbbítható.
1
A termék regisztrálása
A jövőbeni termékszükségletek kielégítéséhez és hogy további termékinformációt
kapjon, mint ez elérhető, látogasson el a régiójának megfelelő részt a ViewSonic
weboldalán, hogy regisztrálja a termékét online.
A ViewSonic CD további lehetőséget nyújt a termékregisztrációs nyomtatvány
kinyomtatására. Kitöltés után küldje el postán vagy faxon a megfelelő ViewSonic
irodába. A regisztrációs nyomtatvány megkereséséhez használja a
":\CD\Registration" könyvtárat.
A termék regisztrálása a legjobb előkészület a jövőbeni vevői szükségleteire.
Kérjük, nyomtassa ki ezt a felhasználói útmutatót és töltse ki az információt a "Saját
célra" részben.
A megjelenítő gyártási száma a készülék hátulján található. További
informácókért lásd a "Vevőtámogatás" részét az útmutatónak.
Az ön emlékeztetésére
A termék neve:
A modell szįma:
A dokumentum szįma:
Sorszįm:
Vįsįrlįs idõpontja:
XG2700-4K
ViewSonic Display
VS16006
XG2700-4K_UG_HNG Rev. 1A 10-19-15
A termék élettartama végén történő leselejtezése
A ViewSonic tiszteletben tartja a környezetet és elkötelezett a zöld munka és
életmód iránt. Köszönjük, hogy az intelligensebb és zöldebb számítástechnikát
választotta!
Látogassa meg a ViewSonic weboldalát további információkért.
USA és Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Európa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Tajvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
2
Bevezető
Gratulálunk a ViewSonic® megjelenítő megvásárlásához!
Fontos! A jövőbeni esetleges szállítási szükségletek miatt őrizze meg az eredeti
dobozt és csomagolóanyagokat.
MEGJEGYZÉS: A felhasználói útmutatóban a "Windows" szó a Microsoft Windows
operációs rendszerre vonatkozik.
A csomag tartalma
A megjelenítő csomagja a következőket tartalmazza:
• Megjelenítő
• Tápkábelek
• Videó kábelének
• USB kábelének
• Gyorsindítási útmutató
• ViewSonic CD
-- Felhasználói útmutató
-- INF/ICM fájlok*
-- Regisztrációs információ
-- További szoftver (Opció)
MEGJEGYZÉS: Az INF fileok a Windows operációs rendszerekkel való
összeférhetőséget biztosítják és az ICM file (Kép Szín Találtatás) biztosítja a
képernyő pontos színeit. A ViewSonic mindkettő telepítését ajánlja.
3
Gyors telepítés
1. Csatlakoztassa a videokábelt
• Ellenőrizze, hogy a megjelenítő és a számítógép is KI van-e kapcsolva.
• Távolítsa el a hátsó panelt, ha szükséges.
• Csatlakoztassa a megjelenítő videokábelét a számítógéphez.
Macintosh felhasználók: A G3-nál régebbi modellek egy Macintosh-adaptert
igényelnek.
Csatlakoztassa az adaptert a számítógéphez és dugja be a videokábelt az
adapterbe.
A ViewSonic® Macintosh adapter megrendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a
ViewSonic Customer Support-tal (Vásárlótámogató Osztály).
2. Kapcsolja a tápkábelt (és az AC/DC adaptert ha szükséges)
DisplayPort
Mini DisplayPort
USB LE
HDMI/MHL
Tápkábelek
USB FEL
Hangkimenet
3. Kapcsolja BE a megjelenítőt és a számítógépet
Kapcsolja BE a megjelenítőt, majd kapcsolja BE a számítógépet. Fontos
betartani ezt a sorrendet (megjelenítő a számítógép előtt).
MEGJEGYZÉS: A Windows-felhasználók kaphatnak olyan üzenetet, mely felkéri
őket az INF fájl telepítésére. A fájlokhoz való hozzáféréshez használja a "\CD\
vsfiles" könyvtárat.
4. Helyezze be a ViewSonic CD-t a számítógép CD meghajtójába.
Ha a számítógépén nincs CD-meghajtó, nézze meg a “Vásárlói támogatás”
pontot.
5. Windows felhasználók: Állítsa be az időzítési módot (példa: 1024 x 768)
A felbontás és a képernyő-frissítés megváltoztatásához szükséges további
információkért, lásd a használati útmutató grafikus kártyáit.
6. A telepítés befejeződött. Reméljük, hogy örömét leli új ViewSonic
megjelenítőjében.
További szoftver telepítése (Opció)
1. Tötlse be a ViewSonic CD-t a számítógép CD meghajtójába.
2. Kattintson kettőt az "Software" (Alkalmazások) mappán és szükség szerint
válasszon egy alkalmazást.
3. Kattintson kettőt a Setup.exe fájlon és kövesse a képernyő utasításait az
egyszerű telepítés végrehajtásához.
4
A faliállvány (Opció) felszerelése
MEGJEGYZÉS: Kizárólag UL-minősítéssel rendelkező falikonzollal használható.
Falra szerelő készlet vagy állítható magasságú talp beszerzését illetően vegye fel a
kapcsolatot a ViewSonic® céggel vagy a helyi forgalmazóval. Kövesse a faliállvány
készlettel kapott utasításokat. A megjelenítő asztali változatról falra szerelt változatra
alakításához tegye a következőket:
1. Ellenőrizze, hogy a tápkapcsoló ki van kapcsolva, majd húzza ki a tápkábelt.
2. Helyezze a megjelenítő a panellel lefelé egy törölközőre vagy takaróra.
3. Távolítsa el a talpat. (Szükséges lehet csavarok eltávolítása.)
4. Keresse meg és azonosítsa a következő VESA szerelőkeretek egyikét (a,b,c)
amelyek a képernyő hátoldalán találhatók (lásd a "Tulajdonságok" oldalt a
képernyő szerelőkeretéről). Illessze a szerelőkeretet a VESA kompatibilis fali
szerelőcsomaghoz a megfelelő hosszúságú csavarok segítségével.
a.
b.
75mm
c.
200mm
100mm
100mm
75mm
100mm
100mm
5. Szerelje fel a megjelenítőt a falra, a fali szerelőkészlet utasításait követve.
5
A megjelenítő használata
A Timing Mode (időzítési mód) beállítása
Fontos az időzítési mód beállítása, hogy a képernyőn maximális minőségben
jelenjen meg a kép és hogy a szem megerőltetése a legkevesebb legyen. Az
időzítési mód a felbontásból (például 1024 x 768) és a frissítési arányból (vagy
függőleges frekvenciából, például 60 Hz) áll. Miután az időzítési módot beállította,
használja az OSD vezérléseket a kijelző képének a beállítására.
Az optimális képminőség érdekében javasoljuk a „Specifikációk” oldalon felsorolt,
ajánlott üzemmódok használatát.
A Timing Mode beállításához:
• Állítsa be a felbontást: Lépjen be a Vezérlőpultból a "Megjelenés és
személyreszabás" menübe a Start menün keresztül és állítsa be a felbontást.
• A frissítési arány beállítása: Útmutatásért nézze meg a grafikus kártyájának
használati útmutatóját.
FONTOS: Győződjön meg arról, hogy a videokártya 60 Hz-es képfrissítésre
van állítva, mert ez a megjelenítők többségének ajánlott beállítása. Ha egy nem
támogatott időzítés módot választ, ennek az eredménye az lehet, hogy nem jelenik
meg kép és a "Tartományon kívül" üzenet jelenik meg a képernyőn.
OSD és Áramgomb rögzítés, beállítások
• OSD rögzítés: Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig az [1] és a felfele
mutató nyíl ▲ billentyűket. Ha bármilyen gombot lenyom, az OSD Locked (OSD
rögzítve) üzenet 3 másodpercre megjelenik.
• OSD kiengedés: ismételten nyomja meg és tartsa 10 másodpercig lenyomva az
[1] és a felfele mutató nyíl ▲ billentyűket.
• POWER (Áram) gomb rögzítése: Nyomja le és tartsa lenyomva 10
másodpercig az [1] és a lefele mutató nyíl ▼ billentyűket. Ha lenyomja az
áramgombot a Power Button Locked (Áramgomb rögzítve) üzenet néhány
másodpercre megjelenik. E beállítással vagy nélküle, áramszünet után a
megjelenítő tápfeszültsége automatikusan BEKAPCSOLÓDIK, amint visszatér
az áram.
• POWER gomb kiengedés: ismételten nyomja meg és tartsa 10 másodpercig
lenyomva az [1] és a lefele mutató nyíl ▼ billentyűket.
6
A kijelző képének beállítása
A képernyőn megjelenő OSD vezérlések kijelzésére és beállítására használja az
előlapján levő vezérlőgombokat.
Készenlét Áram Be/Ki
A bekapcsolt üzemmód fényjelzése
Kék = ON (bekapcsolva)
Borostyánsárga = takarékos ramfogyaszts
[1]
Kijelzi a Főmenüt vagy kilép a vezérlő képernyőből és elmenti a
beállításokat.
[2]
Megjeleníti a vezérlési képernyőt a fényerősség vezérléséhez.
Az analóg és digitális csatlakozás közti váltásra szolgáló shortcut.
▲/▼
Végiggörget a menőopciókon és beállítja a kijelzett vezérlést.
Kék fényszűrő (▼) / Felhasználói beállítás OSD menü (▲)
A kijelző képének beállításához tegye a következőket:
1. A Main Menu (Főmenü) megjelenítéséhez nyomja meg az [1] gombot.
MEGJEGYZÉS: Minden OSD menü és képernyő-beállítás önműködően
eltűnik 15 másodperc után. Ezt az idő az OSD időzítési mód beállításaiban
szabályozható.
2. Egy beállítani szándékozott vezérlés kiválasztásához nyomja meg az ▲-et vagy
▼-et, hogy fel- vagy lefele görgesse a Főmenüt.
3. Miután a vezérlést kiválasztotta, nyomja meg a [2] gombot.
4. beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [1]
gombot, amíg az OSD eltűnik.
A következő ötletek segíthetnek önnek a kijelző optimizálásában:
• Állítsa be a számítógép grafikus kártyáját, hogy támogassa az ajánlott időzítési
módot (Lásd: „Specifikációk” oldal a megjelenítőhöz ajánlott üzemmódokat
illetően). A "frissítési ráta változtatásáról" lásd a grafikus kártya felhasználói
útmutatóját.
• Ha szükséges, végezzen kisebb beállításokat a H POSITION és V POSITION
használatával, amíg a képernyőn levő kép teljesen látható nem lesz. (A
megjelenítő körüli fekete keretnek alig szabad érintenie a megjelenítő
megvilágított „aktív területét”.)
7
Main Menu (Főmenü) vezérlések
Ajuste os itens do menu utilizando os botőes para cima ▲ e para baixo ▼.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a megjelenítő OSD-jének Főmenü elemeit és tekintse
meg a Főmenü magyarázatát az alábbiakban.
Főmenü magyarázatok
MEGJEGYZÉS: A főmenü itt felsorolt elemei az összes modell főmenüjének teljes
elemeit jelölik. A termékhez tartozó tényleges Főmenü adatokat illetően lásd a
megjelenítő OSD-jének Főmenüjét.
A
Audio Adjust (Audio beallitás)
hangerő állítása, hang némítása vagy vált a bemenetek között ha több,
mint egy forrás van.
Auto Image Adjust (Automatikus képbeállítás)
önműködően méretezi, központosítja, és finoman állítja a videojelet, hogy
kiküszöbölje a hullámokat és a torzulásokat. Nyomja le a [2] gombot,
hogy egy élesebb képet kapjon.
MEGJEGYZÉS: Az Automatikus beállítás működik a legtöbb szokványos
videokártyával. Ha ez a funkció nem működik a megjelenítőn,csökkentse
a képfrissítési sebességet 60 Hz-re és állítsa a felbontást az előre
beállított értékre.
B
Brightness (Fényerő)
a háttér fekete színének beállítása a kijelző képén.
C
Color Adjust (Színbeállítás)
több színbeállítási módot nyújt: előbeállított színhőmérsékleteket és
User Color (Felhasználói színek)-t, melyek lehetővé teszik a piros (R),
zöld (G), és kék (B) színek külön-külön való beállítását. E termék gyári
beállítása natív.
Contrast (kontraszt)
a háttérszín (fekete szín) és az előtér színének (fehér szín) beállítása.
I
Information:
Megjeleníti az időzítési módot (videojel bemenetet), amely a számítógép
videokártyájából ered, a megjelenítő típusszámát, a sorozatszámot és
ViewSonic® weboldal URL-jét. Lsd a grafikus krtya felhasznli utastsait a
felbonts s a frisstsi arny (fggleges frekvencia) tlltshoz.
MEGJEGYZÉS: VESA 1024 x 768 @ 60Hz (ajnlott) azt jelenti, hogy a
felbonts 1024 x 768, s a frisstsi arny 60 Hertz.
8
Input Select (Bemenet kiválasztás)
a bemenetek között vált, ha több mint egy számítógép csatlakozik a
megjelenítőhöz.
M
Manual Image Adjust (Kézi képbeállítás)
megjeleníti a Kézi képbeállítás menüt. Kézileg állíthat a képminőség
beállításain.
Memory Recall (Memória visszahívás)
visszaállítja a képernyő gyári beállításait a gyári Időzítés előbeállításra,
ahogy azt a kézikünyv Tulajdonságok részében találja.
Kivétel: Ez a kezelőszerv nem befolyásolja a Nyelvválasztás vagy
Üzemkapcsoló-zár beállításokkal végzett módosításokat.
S
Setup Menu (Beállítások menü)
állíthat a Képernyő menü (OSD) beállításain.
Energiagazdálkodás
A termék alvó módba Lép/Ki, a képernyő fekete lesz és csökkentett
energiafogyasztási állapotba kerül, ha 3 másodpercig nincs jelbemenet.
9
Egyéb információk
Specifikációk
Megjelenítő
Tipus
Képernyőméret
Színszűrő
Üvegfelület
TFT (Vékony Film Tranzisztor), Aktív mátrix 3840 x 2160
megjelenítő, 0,1554 mm képpontmérettel
Metrikus: 69 cm
Birodalmi: 27” (27” látható)
RGB függőleges vonalazás
Tükröződésmentes
Bemeneti jel
Video szinkron
Digitális TMDS (100 ohm)
fh:15-204 kHz, fv:24-120 Hz
Összeférhetőség
PC
Macintosh1
4096 x 2160-ig nem keresztezett
Power Macintosh 4096 x 2160-ig
(Korlátozott számú videokártya támogatja)
Felbontás2
Ajánlott
3840 x 2160 @ 60 Hz
Támogatott
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Áramellátás
bemenet Feszültség
kimenet Feszültség
100-240 VAC, 50/60 Hz (šnmžkšdõ kapcsoló)
19V 4.74A (Chicony, A10-090P3A vagy Delta, ADP-90MD H)
Kijelzési felület
Teljes leolvasás
596,74 mm (V) x 335,66 mm (F)
23,5” (V) x 13,2” (F)
Működtetési
Feltételek
Hőmérséklet
Páratartalom
Tengerszint fölötti
Magasság
+32 °F-tól +104 °F-ig (0 °C tól +40 °C-ig)
20%-tól 90%-ig (lecsapódás nélkül)
10.000 lábig
Működtetési
Feltételek
Hőmérséklet
Páratartalom
Tengerszint fölötti
Magasság
-4 °F-tól +140 °F-ig (-20 °C tól +60 °C-ig)
5%-tól 90%-ig (lecsapódás nélkül)
40.000 lábig
Méretek
Fizikai
642,7 mm (SZ) x 469,7 mm (M) x 347,8 mm (Mé)
25,3” (SZ) x 18,5” (M) x 13,7” (Mé)
Fali szerelés
Távolság
100 x 100 mm
Tömeg
Fizikai
18,43 lb (8,36 kg)
Fogyasztáskímélő
zemmdok
Bekapcsolva
Kikapcsolva
46,5W (Szokásos) (kék LED)
<0,3W
4096 x 2160 @ 60 Hz
2048 x 1152 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1
A G3-nál régebbi számítógépek egy ViewSonic®, Macintosh adaptert igényelnek. Az adapter megrendeléséhez
vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic-kal.
2
e állítsa a számítógépben lévő videokártyát ezen időzítési módokat meghaladó értékre, mert ettől végleg
N
megrongálódhat a megjelenítő.
10
A megjelenítő tisztítása
• GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A MEGJELENÍTŐ KI VAN KAPCSOLVA.
• SOHA NE SPRAY-ZE BE, ÉS NE CSEPEGTESSEN SEMMILYEN
FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A HÁZRA.
A képernyő tisztításához:
1. Törölje le a képernyőt egy tiszta, puha, szöszmentes ronggyal. Ez eltávolítja a
port és egyéb részecskéket.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes,
alkoholmentes ablaktisztítót a tiszta, puha, szöszmentes rongyra, és törölje le a
képernyőt.
A ház tisztításához:
1. Használjon egy puha, száraz rongyot.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes, enyhe
alkoholmentes, karcolásmentes mosószert a tiszta, puha, szöszmentes rongyra,
és törölje le a felületet.
Figyelmeztetés
• A ViewSonic® nem ajánlja az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószerek
használatát a megjelenítő képernyőjének vagy burkolatának tisztításához. Egyes
tisztító vegyszerek károsíthatják a megjelenítő képernyőjét és/vagy burkolatát.
• A ViewSonic nem vállal felelősséget semmilyen ammónium vagy alkohol alapú
tisztítószer által okozott károsodásért.
11
Hibaelhárítás
Nincs áram
• Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb ON pozícióban van.
• Győződjön meg arról, hogy az A/C hálózati tápkábel szorosan csatlakozik a
megjelenítőhöz.
• Kapcsoljon egy másik elektromos berendezést (például egy rádiót) az aljzatba,
hogy ellenőrizze, megfelelő-e a feszültség.
Áram van, de nincs képernyő kijelzés
• Győződjön meg arról, hogy a megjelenítőhöz mellékelt videokábel megfelelően
rögzül a számítógép hátulján lévő videó kimeneti csatlakozóhoz. Ha a videokábel
másik vége nincs oldhatatlanul csatlakoztatva a megjelenítőhöz, rögzítse
megfelelően a megjelenítőhöz.
• Állítsa be a fényerősséget és a kontrasztot.
• Ha egy G3-nál régebbi Macintosh-t használ, szüksége van egy Macintosh
adapterre.
Téves vagy rendellenes színek
• Ha bármelyik szín (piros, zöld vagy kék) hiányzik, ellenőrizze a videokábelt
és győződjön meg arról, hogy megfelelő módon van-e csatlakoztatva. A kábel
dugaszában található laza vagy eltörött lábacskák helytelen csatlakoztatást
eredményezhetnek.
• Csatlakoztassa a megjelenítőt egy másik számítógéphez.
• Ha régebbi grafikus kártyája van, vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic®-al egy
nem-DDC adapterbeszerzéséért.
A vezérlő gombok nem működnek
• Csak egy gombot nyomjon le egyszerre.
12
Vevőszolgálat
Technikai támogatásért vagy termékszervízelésért olvassa végig az alábbi
táblázatot, vagy vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával.
MEGJEGYZÉS: szüksége lesz a termék sorozatszámára.
Orság/Régió
Weblap
Telefone
Email
Magyar
Köztársaság
www.viewsoniceurope.
com
www.viewsoniceurope.com/
uk/support/call-desk/
service_hu@
viewsoniceurope.com
13
Korlátozott garancia
ViewSonic® megjelenítő
A garancia a következőket fedi:
A ViewSonic garantálja, hogy termékei hibamentesek úgy az anyag szempontjából, mint az elkészítés
szempontjából is a garancia ideje alatt. Ha egy termék az anyag vagy a feldolgozás szempontjából
hibásnak bizonyul a garancia ideje alatt, a ViewSonic saját belátása szerint meg fogja javítani, vagy ki
fogja cserélni a terméket egy másik, ugyanolyan termékkel. A cseretermék vagy alkatrész újragyártott
vagy felújított részeket vagy alkatrészeket is tartalmazhat.
Mennyi ideig érvényes a garancia:
A ViewSonic monitorokra 1-3 év garancia érvényes a vásárlás országától függően, amely kiterjed
minden alkatrészre– a fényforrást is beleértve –, valamint a munkadíjra, az első fogyasztó általi
vásárlás időpontjától kezdődően.
Kit véd a garancia:
Ez a garancia csak az első vevőre érvényes.
Mit nem fed a garancia:
1. Minden olyan terméket, amin a szériaszám meg van rongálva, módosult vagy el van távolítva.
2.
Téves működés, megrongálás, megkárosodás, ami a következőkből ered:
a.
Baleset, téves felhasználás, elhanyagolás, tűz, víz, villám, vagy bármilyen más természeti
erő, engedélyezetlen termékmódosítás vagy a termékkel nyújtott használati útasítások be
nem tartása.
b.
Bármilyen szállítási okokból történt megkárosodás.
c.
A termék telepítése vagy eltávolítása által okozott károk.
d.
A terméken kívül álló tényezők, mint például az áram ingadozása, vagy az áram elvétele.
e.
A ViewSonic specifikációit be nem tartó cserealkatrészek felhasználása.
f.
A természetes kopás.
g.
Bármilyen más olyan ok, ami nem kapcsolódik a termékhibákhoz.
3.
Bármely termék, melynek – közismert nevén – “beégett a képernyője”; ez akkor történik, amikor a
terméken hosszú időn keresztül egy állandó kép van megjelenítve.
4.
Eltávolítással, beszereléssel, egyirányú szállítással, biztosítással és üzembe helyezéssel
kapcsolatos díjak.
Hogyan vegyük igénybe a szervizt:
1. A garanciaidő alatti szervizelésre vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic
Vevőszolgálatával (Lásd az ügyfélsegítő oldalt). Meg kell majd mondania a termék szériaszámát.
2.
A garancia alatti szervíz szolgáltatához szüksége lesz (a) az eredeti vásárlási nyugtára, (b) a
nevére, (c) a címére, (d) a probléma leírására és (e) a termék szériaszámára.
3.
Vigye el, vagy postázza bérmentesítve a terméket az eredeti dobozában egy jogosított ViewSonic
szervizközpontba vagy a ViewSonic-hoz.
4.
További információkért vagy a legközelebbi ViewSonic szervizközpont címéért vegye fel a
kapcsolatot a ViewSonickal.
A magától értetődő garanciák határa:
Nincsenek kifejezett vagy magától értetődő garanciák, amelyek a jelenlegi leíráson túl kiterjednének,
a magától értetődő kereskedelmi, és az egy bizonyos célnak megfelelési garanciát is beleértve.
14
A károsodások kiküszöbölése:
A viewsonic felelőssége a termék javításának vagy helyettesítésének határáig terjed. A viewsonic
nem lesz felelős a következőkért:
1. Más tulajdon károsítása a termék bármely hibája miatt, a meg nem felelés miatt okozott
meghibásodásokért, a termék felhasználásának elvesztéséért, idővesztésért, profitvesztésért,
üzleti lehetőség elvesztéséért, hitel elvesztéséért, üzleti kapcsolatokba való interferenciáért,
vagy más kereskedelmi veszteségért, még akkor sem, ha felhívjuk a figyelmét ezen károk
előfordulásának lehetőségére.
2.
Bármilyen más károkért, függetlenül attól, hogy ezek véletlenszerűek, konzekvenciálisak vagy
egyéb jellegűek.
3.
Bármilyen harmadik fél bármilyen jellegű követeléseiért a vevővel szemben.
4.
Javítás, vagy a ViewSonic által nem jogosított személyek által megkísérelt javítás.
Az állami törvények hatása:
Ez a garancia jellegzetes törvényes jogokat ad önnek, és lehetséges, hogy az államtól függően önnek
egyéb jogai is vannak. Egyes államok nem engedélyezik a magától értetődő garanciákra szabott
határokat és/vagy nem engedélyezik a véletlen vagy konzekvenciális károsodások garancia alól való
kivonását, tehát a fentebbi behatárolások, lehet hogy nem vonatkoznak önre.
Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül való eladás:
Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül eladott ViewSonic termékek garanciájával kapcsolatosan
vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic-kal vagy a helyi ViewSonic viszonteladójával.
A termk Kna terletn (Hong Kong, Maka s Tajvan kivtelvel) rvnyes garancilis idszakra a Karbantartsi
Garancianyilatkozatban foglalt felttelek vonatkoznak.
Az európai és oroszországi felhasználók a mellékelt jótállás részleteit a www.viewsoniceurope.com
weboldalom a Support/Warranty Information pont alatt találhatják meg.
Display Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2007
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement