ViewSonic XG350R-C-S MONITOR Korisnički vodič

ViewSonic XG350R-C-S MONITOR Korisnički vodič

XG350R-C Monitor

Korisnički vodič

Broj modela: VS17553 P/N: XG350R-C

Hvala što ste odabrali ViewSonic

S preko 30 godina na vodećem mjestu u svijetu rješenja vizualnih sustava, ViewSonic odlučno premašuje svjetska očekivanja u pogledu evolucije, inovacija i jednostavnosti tehnoloških rješenja. U ViewSonicu vjerujemo da naši proiz vodi imaju dovoljnu snagu da mogu izvršiti pozitivan utjecaj u svijetu i uvjereni smo da će vam ViewSonicov proizvod koji ste odabrali služiti dobro.

Još jednom vam zahvaljujemo što ste odabrali ViewSonic !

Sadržaj

1. Mjere opreza i upozorenja .................................

1

2. Početne upute .....................................................

3

2-1. Sadržaj pakiranja ..............................................................

4

2-2. Monitor izvana ...................................................................

5

2-3. Montiranje hardvera ..........................................................

6

2-4. Brza instalacija ................................................................

13

2-5. Uključivanje/isključivanje .................................................

15

2-6. Instalacija upravljačkog programa (Windows 10) ............

17

3. Podešavanje slike ............................................

18

3-1. Korištenje upravljačke ploče ...........................................

18

3-2. Korištenje upravljačke ploče ...........................................

19

4. OSD izbornik - Uvod .........................................

22

4-1. Stablo (sve funkcije) OSD izbornika ................................

22

4-2. OSD Menu Explanation (objašnjenje OSD izbornika) .....

30

4-3. Objašnjenje naprednih postavki ......................................

40

4-4. Upravljanje postavkama monitora ...................................

44

5. Specifikacije ......................................................

46

6. Rješavanje problema .......................................

48

7. Čišćenje i održavanje .......................................

49

Čišćenje monitora ...................................................................

49

iii

8. Informacije o sukladnosti ................................

51

8-1. Izjava o sukladnosti s FCC ..............................................

51

8-2. Izjava Industry Canada ...................................................

52 8-3. CE sukladnost za europske zemlje .................................

52

8-4. Izjava o RoHS2 sukladnosti ............................................

53

8-5. Rješavanje odlaganja otpada nakon radnog vijeka proizvoda .........................................................................

55

9. Izjava o vlasničkim pravima ............................

56

Podrška za korisnike ...............................................................

57

Ograničeno jamstvo ................................................................

59

iv

1. Mjere opreza i upozorenja

1. Pročitajte do kraja ove upute prije nego počnete koristiti ovaj uređaj. 2. Ove upute spremite na sigurnom mjestu. 3. Obraćajte pažnju na upozorenja i slijedite upute. 4. Sjednite barem 45 cm / 18 inča od monitora.

5. Uvijek postupajte oprezno sa monitorom kada ga pomičete.

6. Nikad ne skidajte stražnji poklopac. Monitor sadrži dijelove pod visokim naponom.

Doticanje tih dijelova može dovesti do ozbiljne ozljede.

7. Nemojte ovaj uređaj upotrebljavati blizu vode. Upozorenje: Da smanjite opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi. 8. Nemojte izlagati monitor izravnom utjecaju sunčeve svjetlosti ili drugog izvora topline. Usmjerite zaslon od sunčeve svjetlosti kako bi se smanjio odbljesak.

9. Čistite ga mekom i suhom krpom. Ako je potrebno daljnje čišćenje, potražite detaljnije upute u poglavlju ovog priručnika “Čišćenje zaslona”.

10. Izbjegavajte doticanje ekrana. Masnoća s kože se teško odstranjuje.

11. Nemojte trljati ili pritiskati ploču monitora, jer tako možete trajno oštetiti zaslon.

12. Nemojte zaklanjati ni jedan od otvora za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača. 13. Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline poput radijatora, grijalica, peći i ostalih uređaja (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu. 14. Postavite monitor na dovoljno prozračivano mjesto. Nemojte stavljati ništa na zaslon što će spriječiti odvod topline. 1

15. Nemojte stavljati teške predmete na monitor, video kabel ili kabel napajanja.

16. Ako primijetite dim, neuobičajen zvuk ili čudan miris, odmah isključite monitor i kontaktirajte prodavača ili ViewSonic. Opasno je nastaviti s korištenjem zaslona. 17. Ne pokušavajte zaobići sigurnosne značajke polariziranih ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač posjeduje dva kontakta od kojih je jedan širi od drugoga. Utikač s uzemljenjem posjeduje dva radna kontakta i treći uzemljivački kontakt. Širi nož trećeg kontakta je ovdje radi vaše sigurnosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, potražite savjet i pomoć kvalificiranog električara radi zamjene utičnice. 18. Zaštitite napajački kabel kako se po njemu ne bi gazilo i gnječilo, osobito u bilizini utikača i na mjestu gdje on izlazi iz uređaja. Pobrinite se da zidna utičnica bude u blizini uređaja i da je nadohvat ruke. 19. Koristite samo one dodatke/pribor koje je naveo proizvođač. 20. Koristite samo s kolicima, stalcima, tronošcima, nosačima ili stolovima koje navodi proizvođača ili koji se prodaju uz uređaj. Kad se koriste kolica, budite pažljivi pri pomicanju kombinacije kolica/uređaja kako ne bi došlo do ozljede ili prevrtanja kolica. 21. Odvojite uređaj od zidne utičnice ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu. 22. Sve servisne popravke povjerite kvalificiranom osoblju servisa. Potrebno je izvršiti servis u svim slučajevima kad se uređaj ošteti na bilo koji od ovih načina: Ako je oštećen kabel za napajanje, ako je došlo do izlijevanja tekućine po uređaju, ako su uređaj upali predmeti, ako je uređaj bio izložen djelovanju kiše ili vlage, ako uređaj ne radi kako treba ili ako je uređaj pao. 2

2. Početne upute

Ukoliko se suočite s problemima i iz bilo kojeg razloga trebate vratiti kupljeni proizvod, svakako trebate originalno pakiranje, registracijski list i račun. Navedene stavke olakšat će identifikaciju/potvrđivanje vašeg proizvoda, kao i njegov popravak, povrat novca i/ili povrat proizvoda nakon popravka.

Ako imate problema sa svojim proizvodom, ili pitanja na koja nije odgovoreno u Priručniku za uporabu, obratite se službi za korisnike i potražite pomoć.

Važno! Zadržite originalnu kutiju i materijale za pakiranje za potrebe kasnijeg slanja.

NAPOMENA:

Riječ “Windows” u ovom priručniku odnosi se na operativni sustav Microsoft Windows.

3

2-1. Sadržaj pakiranja

Paket s monitorom sadrži: • • • • • • Monitor Napojni kabel HDMI kabel DP kabel USB kabel Vodič za brzi početak rada

NAPOMENA:

1 Video kabeli koji dolaze u pakiranju razlikuju se od zemlje do zemlje. Više pojedinosti zatražite od lokalnog trgovca.

4

2-2. Monitor izvana

A. Prednja strana B. Lijevi i desni bočni prikaz C. Stražnja strana

1 3 1 2 4

1. I/O priključak (ulaz/izlaz). U ovom dijelu nalaze se svi I/O priključci/ opcije, kao i priključak za napajanje (opisan u 2-4) 2. Kensingtonova brava, odnosno sigurnosni priključak (opisan u 2-3, odjeljak G) 3. Ovo je VESA dio za montiranje monitora na zid*. Za korake VESA montiranja na zid pogledajte 2-3 odjeljak F.

4. Zvučnik 5

2-3. Montiranje hardvera

A. Postupak montiranja stalka

1

B. Postupak demontiranja stalka

1 2 2 3 3

6

C. Prilagođavanje visine monitora

Pritišćite vrh monitora prema dolje sve dok njegova visina ne odgovara vašim potrebama.

Ako je prenisko, možete ga i povući prema gore do željene radne visine.

7 *Ova slika služi samo kao referenca

D. Podešavanje kuta

Nakon podešavanja visine monitora, stanite ravno ispred njega.

Kut gledanja monitora može se podesiti pomicanjem zaslona naprijed-natrag. Raspon kuta je od -5° do 21° - prava fleksibilnost ugodnog doživljaja gledanja*.

Prednja strana *Raspon kutova razlikuje se kod svakog modela.

8 *Ova slika služi samo kao referenca

E. Mogućnost okretanja

1. Podignite monitor do maksimalne visine.

2. Pomaknite monitor gurajući gornji dio prema natrag, a donji prema naprijed (pogledajte sliku u nastavku za prikaz ove radnje).

9 *Ova slika služi samo kao referenca

3. Okrećite monitor u smjeru kazaljke na satu i u suprotnom smjeru (pogledajte sliku u nastavku za prikaz ove radnje).

4. Završite instalaciju monitora okrećući ga potpuno, odnosno 90°(pogledajte sliku u nastavku za prikaz ove radnje).

10

F. Ugradnja na zid (po izboru) NAPOMENA:

Koristiti samo s nosačem za zidnu ugradnju s UL popisa.

Za nabavu kompleta za zidnu montažu ili postolje za prilagođavanje visine obratite se tvrtki ViewSonic ® ili lokalnom dobavljaču. Pogledajte upute koje ste dobili s kompletom za ugradnju. Za pretvorbu LCD zaslona iz stolnoga u zidni, učinite ovo: 1. Priložen je VESA kompatibilni komplet za zidnu ugradnju koji zadovoljava zahtjeve u odjeljku "Tehnički podaci".

2. Uvjerite se da je gumb napajanja isključen i zatim odvojite kabel za napaja nje.

3. 4. Položite monitor na ručnik ili deku prednjom stranom prema dolje.

Skinite bazu. (Možda ćete morati ukloniti vijke.) 5. Pričvrstite nosač za ugradnju iz kompleta za zidnu ugradnju uz pomoć vijaka odgovarajuće duljine.

6. Pričvrstite monitor na zid sukladno uputama u kompletnu za zidnu ugradnju.

11

G. Korištenje Kensingtonove brave

Kensingtonova brava, odnosno sigurnosni mehanizam nalazi se sa stražnje strane monitora. Za više informacija o instalaciji i korištenju posjetite web-mjesto Kensingtona na adresi http://www. kensington.com.

U nastavku prikazujemo primjer postavljanja Kensingtonove brave na stol.

12 *Ova slika služi samo kao referenca

2-4. Brza instalacija

Spajanje video kabela

1. Isključite LCD monitor i računalo.

2. Ako je potrebno, uklonite stražnje poklopce.

3. Priključite video kabel iz LCDE monitora na računalo.

13

3.A. Ne spajajte izlazni DisplayPort na monitoru s DisplayPortom ili mini DP priključkom na računalu. Izlazni DisplayPort se koristi za serijski tip priključka (opisan u odjeljku D) 3.B. Kabel za napajanje (i AC/DC prilagodnik ako je potrebno) Spojite ženski priključak AC kabela za napajanje i priključak za napajanje na monitoru te utikač AC kabela za napajanje umetnite u AC utičnicu. 14 *Ova slika služi samo kao referenca

2-5. Uključivanje/isključivanje

Uključivanje/isključivanje uređaja

1. Ukopčajte kabel za napajanje i električnu utičnicu.

2. Uključite monitor, pritisnite upravljačku palicu prema unutra.

3. Ako želite isključiti monitor, pritisnite upravljačku palicu prema unutra i držite ju 3 sekunde.

NAPOMENA:

utičnice.

Monitor će trošiti određenu količinu napajanja sve dok je kabel napajanja priključen u električnu utičnicu. Ako monitor nećete dugo koristiti, odspojite utikač napajanja iz električne 15

Za DisplayPort MST serijsku (lančanu) vezu

1. Funkcija automatskog prepoznavanja ulaznog izvora postavljana na Isključeno 100 XG350R-C 2. DisplayPort 1.1 postavljen je na Uključeno *Highlight and select the DISPLAYPORT1.1 function 100 XG350R-C 3. Uključite MST način rada putem grafičke kartice (ako je potrebno) 16

2-6. Instalacija upravljačkog programa (Windows 10)

Da biste instalirali upravljački program, prvo spojite monitor i PC, pokrenite računalo (prije toga upalite monitor) i kada se računalo pokrene, trebalo bi automatski prepoznati vaš monitor. Kako biste provjerili da je automatsko prepoznavanje uspjelo, kliknite "Advanced Display Settings" (napredne postavke prikaza) pod "Display Settings" (postavkama prikaza), u prozoru za razlučivost zaslona. Također možete potvrditi da je vaš PC prepoznao vaš ViewSonic monitor, u odjeljku "Upravljanje bojom" naprednih postavki. XG350R-C SERIES (default) XG350R-C SERIES.ICM

*Ova slika služi samo kao referenca Ako vaš PC nije automatski prepoznao vaš monitor, ali on ipak radi, resetirajte računalo i ponovno prođite gore navedene korake. Za svakodnevno (obično) korištenje zapravo nije nužno da vaše računalo prepozna vaš monitor, ali to se ipak preporuča.

Ako se suočite s dodatnim problemima ili imate bilo kakvih pitanja, obratite se službi za korisnike. 17

3. Podešavanje slike

3-1. Korištenje upravljačke ploče

Razlučivost monitora postavite na preporučenu razlučivost (pogledajte odjeljak "Specifikacije") kako biste dobili kombinaciju s najboljim bojama i najjasnijim tekstom. Evo kako: 1. Pronađite prozor s postavkama za prikaz (u svakom operativnom sustavu tim postavkama pristupate drugačije).

2. Zatim namjestite razlučivost prikaza tako da odgovara izvornoj (nativnoj) razlučivosti vašeg monitora. Time ćete postići najbolje funkcioniranje monitora.

Ako imate problema s postavljanjem razlučivosti, ili ne vidite kao moguću opciju, možda trebate noviji upravljački program za svoju grafičku karticu. Kontaktirajte proizvođača svog računala ili video kartice kako biste preuzeli najnoviji upravljački program.

• Ako je potrebno, fino podešavajte H. POSITION (vodoravni položaj) i V. POSITION (okomiti položaj) sve dok prikaz zaslona ne bude potpuno vidljiv. (*samo analogno). (Crni rub oko zaslona treba jedva dodirivati osvijetljeno "aktivno područje" LCD monitora.) 18

3-2. Korištenje upravljačke ploče

Nakon podešavanja režima tempiranja, koristite gumbe na prednjoj ili stražnjoj upravljačkoj ploči kako biste prikazali i podešavali OSD za podešavanje slike na zaslonu.

* Za položaj pogledajte odjeljak 2.2

Objašnjenje simbola na okviru i OSD simbola

Objašnjenje simbola na okviru: Pripravnost/uključivanje/isključivanje

NAPOMENA:

Svjetlo simbola Plavo = UKLJUČENO Narančasto = ušteda energije Ikona moda igre koja korisnicima omogućava da odaberu koja podešavanja moda igre bi želeli da aktiviraju za korišćenje monitora.

19

Objašnjenja i funkcije simbola OSD izbornika i brzog izbornika prikazuju se u nastavku.

Aktivirajući simbol za uključivanje raznih režima u izbornicima.

Aktivirajući simbol za izlaz, korak unatrag, ili deaktivaciju odabrane funkcije.

Za pomicanje kroz opcije izbornika i podešavanje upravljačkih opcija.

Simbol za korak natrag ili za povratak na prethodno odabrani izbornik Gumb prečaca za informacije, putem kojeg korisnik poziva podatke o monitoru koji se trenutno koristi.

Ikona glavnog izbornika - za pristupanje korisnika glavnom izborniku. Za zatvaranje glavnog izbornika, držite ovu ikonu pritisnutom nekoliko sekundi Ikone lijevog i desnog pomaka od vaše odabrane stavke.

Slijedite vodič za tipke na bočnoj strani zaslona radi odabira opcije ili izvođenja prilagodbi.

211 I{ Nby/!Sfgsfti!Sbuf

IENJ3 Joqvu Y H 4 6 1 S . D Hbnf!Tfuujoht

IENJ!2

IENJ!3

EjtqmbzQpsu Ejtqmbz Joqvu!Tfmfdu

IENJ!2

IENJ!3

EjtqmbzQpsu IENJ!2

IENJ!3

EjtqmbzQpsu WjfxNpef PGG GsffTzod Bvejp!Bekvtu

IENJ!2

IENJ!3

EjtqmbzQpsu IENJ!2

IENJ!3

EjtqmbzQpsu Tfuvq!Nfov

PO FMJUF!SHC

2/9 3/1 3/3 3/5 3/7 3/9

i

X 20

Objašnjenje simbola u brzom izborniku: NAPOMENA:

Svi OSD izbornici i opcije automatski nestaju sa zaslona nakon otprilike 15 sekundi. Ova postavka može se mijenjati kroz OSD postavu isteka vremena u izborniku za postavke.

1. Nakon pritiska jedne od ikona, prikazat će se opcije za brzi pristup.

Game

Mode Izlaz 2. Nakon odabira opcije iz izbornika, koristite simbole OSD-a.

za navigaciju i podešavanje monitora prema vašim potrebama.

Svaka izbornička funkcija objašnjena je u 4-2 - Objašnjenje 3. Za spremanje izmjena i izlazak, pritišćite [

X

] sve do nestanka OSD-a.

21

4. OSD izbornik - Uvod

4-1. Stablo (sve funkcije) OSD izbornika

Za objašnjenje OSD stabla i svih funkcija u njemu, pogledajte 4-2 u nastavku. OSD stablo vizualno predstavlja cijeli OSD izbornik kojem vaš monitor može pristupiti. Ako niste sigurni gdje naći određenu opciju/funkciju, ili ne možete locirati određenu značajku, koristite se niže prikazanim OSD stablom.

Startup Menu

Speed-Focus Color-Focus Console Custom 1 Custom 2 Exit

First Person Shooter MOBA Battle Royale Realistic Vibrant

Speed

Color 22

XG350R-C 100

Menu

Gaming Settings

Custom 1 Response Time OD Standard Fast Faster Ultra Fast Fastest Explanation (i) Response Time OD is a 5-level response time function for hardcore gamers.

Hertz Limiter Black Stabilization Advanced DCR Brightness Native (100Hz) / 60Hz 0~22/1 0~20/1 0~100/1 Contrast Color Saturation Color Adjust Gamma 0~100/1 0~100/1 1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

Blue Light Filter 0~100/1 23

Menu

Gaming Settings

Custom 1 Custom 2 ViewScale Full Aspect 1:1 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Rename Reset Response Time OD Standard Fast Faster Ultra Fast Fastest Scale Adjust (0~100/10, default=0) Explanation (i) Response Time OD is a 5-level response time function for hardcore gamers.

Hertz Limiter Black Stabilization Advanced DCR Brightness Native (100Hz) 60Hz 0~22/1 0~20/1 0~100/1 Contrast Color Saturation Color Adjust Gamma 0~100/1 0~100/1 1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

24

Menu

Gaming Settings

Custom 2 Game Mode Select Blue Light Filter (-/+, 0~100) ViewScale Full Aspect 1:1 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Rename Reset Speed-Focus Color-Focus Console Optimized First Person Shooter MOBA Battle Royale Optimized Realistic Vibrant Speed Color Custom 1 Custom 2 Scale Adjust (0~100/10, default=0) 25

Menu

Gaming Settings Display

AMD FreeSync On Off ClearMotion On/Off Hertz Limiter Color Temperature Native(100Hz)/ 60Hz SRGB Bluish Cool Native Warm Color Adjust Full Color Control Color Space Color Range Gamma Color Saturation Black Stabilization Red Green Blue 1.8

2 2.2

2.4

2.6

2.8

Auto RGB YUV Auto Full Range Limited Range (-/+, 0~100) (-/+, 0~22) (0~100/1, Default=100) 26

Menu

Display

Image Adjust ViewScale Contrast Brightness Response Time OD Full Aspect 1 to 1 (1:1) 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10) 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) 0~100/1 0~100/1 Standard/Fast/ Faster/Ultra Fast/ Fastest Explanation (i) Scale Adjust (0~100/10, default=0) Response Time OD is a 5-level response time function for hardcore gamers.

Sharpness Overscan Blue Light Filter Auto/Off 0~100/1 On Off 0~100/1

Input Select ViewMode

HDR10 HDMI 1 HDMI 2 DisplayPort Standard Movie Web Text MAC Mono Volume

Audio Adjust

Mute Audio Output Sonic Mode (-/+, 0~100) On Off HDMI1 HDMI2 DisplayPort Standard/Live/ Suuround 27

Menu

Setup Menu

Language Select Information Resolution Notice Boot Up Screen English Français Deutsch Español Italiano Suomi Русский Türkçe 日本語 한국어 繁體中文 简体中文 Čeština Svenska Resolution/H/V/Pixel Clock /Model Number /SN/www.

ViewSonic.com On Off On Off OSD Pivot On Off OSD Timeout (-/+, 5/15/30/60) OSD Background Power Indicator PSL On Off On Off On Off Auto Power Off Sleep On Off 30 Minutes 45 Minutes 60 Minutes 120 Minutes Off 28

Menu

Setup Menu

ECO Mode DDC/CI Multi-Picture Standard Optimize Conserve On Off Off PBP Left-Right PIP Left Sourcce Select Right Source Select Swap PIP Source Selct PIP H. Position PIP V. Position PIP Size PIP Swap HDMI1/HDMI2/ DisplayPort HDMI1/HDMI2/ DisplayPort HDMI1/HDMI2/ DisplayPort (0~100/1, default = 0) (0~100/1, default = 0) (33/66/100) (H, V) 35%, 40%, 45% Elite RGB Standby Charger Memory Recall On Off Reset Off / On 29

4-2. OSD Menu Explanation (objašnjenje OSD izbornika)

NAPOMENA:

stavke iz OSD izbornika navedene ovdje sve su OSD stavke na svim modelima monitora. Prema tome, neke od njih možda neće biti prisutne u OSD-u vašeg proizvoda. Ako neke od stavki ne postoje u vašem OSD izborniku, zanemarite njihova objašnjenja. Za stavke u OSD izborniku vašeg monitora provjerite OSD stablo u točci 4-1 (gore). Detaljnija objašnjenja o funkcijama svake stavke OSD izbornika nalaze se u nastavku (u abecednom redoslijedu).

A

Audio Adjust (podešavanje zvuka)

Podešava ili isključuje zvuk, ili se prebacuje između zvučnih ulaza (ako postoji više od jednog izvora).

Auto Image Adjust (automatsko podešavanje slike)

Automatski podešava veličinu prikaza, centrira ga te fino podešava video signal kako bi se eliminirali "valovi" i izobličenost.

NAPOMENA:

funkcija Auto Image Adjust dostupna je za većinu standardnih video kartica. Ako ova funkcija ne radi na vašem LCD monitoru, smanjite učestalost osvježavanja slike na 60 Hz, a razlučivost postavite na njenu unaprijed zadanu vrijednost.

Advanced DCR (napredni DCR)

Napredna DCR tehnologija automatski prepoznaje slikovni/video signal i inteligentno upravlja pozadinskom svjetlinom i bojom kako bi se poboljšala mogućnost kvalitetnog prikazivanja "crnje" crne u tamnijim scenama i "bjelje" bijele u svjetlijim scenama.

Auto Detect (automatsko prepoznavanje)

Ako trenutno aktivni ulazni izvor ne odašilje signal, monitor će se automatski prebaciti na sljedeću ulaznu opciju. Ova funkcija je izvorno isključena na nekim modelima.

30

A

AMD FreeSync

Korištenje tehnologije AMD FreeSync™ označava kraj "razlomljenog" igranja i zamrzavanja sličica te pruža bestrzajnu igru koja klizi na gotovo svakom postavljenom broju slika u sekundi (FPS). Za korištenje FreeSynca, svakako uključite FreeSync opciju na monitoru i GPU-u (*izvorna postava ove opcije na monitoru je "isključeno") Evo koraka za uključivanje FreeSynca na monitoru: 1. Pobrinite se da je AMD proizvod s AMD-ovog web-mjesta instaliran na računalu i da je FreeSync™ na njemu omogućen, a zatim preuzmite besplatan FreeSync™ upravljački program za svoj proizvod.

2. Aktivirajte FreeSync na vašem GPU-u putem svog PC-a. 3. Aktivirajte FreeSync na svom monitoru na kojem je omogućen FreeSync™.

NAPOMENA:

1. Ova opcija vjerojatno neće funkcionirati sa slikama i testovima pouzdanosti. U tim slučajevima vjerojatno će se pojaviti fenomeni poput "zalijepljene" slike i titranja.

*Raspon FreeSync funkcionalnosti razlikuje se od modela do modela monitora. Za raspon na vašem monitoru pogledajte njegove specifikacije (odjeljak 5).

B

Black Stabilization (stabilizacija crne)

ViewSonicova stabilizacija crne omogućuje bolju preglednost i više detalja putem osvjetljavanja mračnih scena.

Blue light filter (filtar za plavo svjetlo)

Podešavanje filtra koji blokira plavo svjetlo visoke energije, za sigurniji doživljaj gledanja.

Ekran za pokretanje

Isključivanje ekrana za pokretanje će onemogućiti prikaz poruke na ekranu prilikom uključivanja monitora.

Brightness (svjetlina)

Podešavanje pozadinskih razina crne na slici.

31

C

Color Adjust (prilagodba boje)

Korisnicima Nudi nekoliko režima podešavanja boje.

ColorX

Podešava raspon boja, omogućavajući korisnicima da podese opseg u

RGB i

YUV podešavanja boje.

Color space (format boje)

Biranje formata boje za prikaz na monitoru (RGB, YUV).

Color Temperature (toplina boje)

Omogućuje biranje određenih postavki "topline", odnosno "temperature" boje za daljnju personalizaciju doživljaja gledanja. sRGB EBU NATIVE (IZVORNA)

Objašnjenje

Standardni raspon boja korišten u sustavu Windows, digitalnim kamerama i na Internetu.

EBU raspon boja korišten za NTSC/EBU (PAL, SECOM) TV Native je izvorni (zadani) raspon (toplina) boja.

Preporuča se za grafički dizajn i druge vrste redovitog korištenja.

Konzola

Podešava razliku između pozadine slike (crni nivo) i prvog plana (bijeli nivo).

Color adjustment functions (funkcije podešavanja boje)

Kako bi se dobile točne performanse svih boja, postoje neovisne funkcije podešavanja šest osnovnih boja (crvena, zelena, plava, cijan, magenta i žuta) korisnicima omogućuje podešavanje nijanse i zasićenosti svake od tih (raspona) boja, bez diranja ostalih boja.

32

C

Boja zasićenja

Podešava dubinu boja svake boje (crvena, zelena, plava, cijan, magenta i žuta)

Prilagođeno 1/2/3

Osiguravajući još više podrške, dostupna su tri prilagodljiva "prilagođena" podešavanja koja pomažu pojedinačnim preferencama i prilagođavaju se svakoj vrsti igre na tržištu. Izaberite jednu od opcija "Prilagođene" (Custom 1/2/3) u meniju i prilagodite napredne opcije. Nakon izlaska iz podešavanja automatski će biti sačuvan pod određenom "prilagođenom" postavkom ili preimenovati postavku po vašem izboru tako što ćete izabrati "Preimenuj". Sačuvanim podešavanjima "GAME MODE" možete pristupiti sa Gaming Hotkey, takođe.

D

Ekran

Podmeni koji korisnicima omogućava podešavanje menija za boju i sliku na ekranu.

33

E

Objašnjenje

Daje kratko objašnjenje novih tehničkih funkcija / funkcija na ekranu monitora.

ELITE RGB

Ova postavka kontrolira RGB osvjetljenje na stražnjoj strani monitora kako bi poboljšala vaše RGB iskustvo. Kada se uključi, ili nakon resetiranja, aktivirat će se zadani "Rainbow Wave". Osim toga, RGB pozadinske osvjetljenje također se sinkroniziraju s nekoliko ključnih partnera. Preuzimanje njihovog softvera omogućit će vam da još više manipulirate svojim RGB mogućnostima. Ako želite iskoristiti partnerski softver, pogledajte napredno podešavanje u nastavku.

RGB postavljanje partnerskog softvera 1. Posjetite gaming.viewSonic.com i odaberite partnerski RGB softver za preuzimanje.

2. Preuzmite i instalirajte svoj softver po izboru.

3. Uključen monitor uključuje kabel USB 3.0 A-muški do B-muški. Priključite USB 3.0 B-muški konektor na monitor i USB 3.0 A-muški konektor na računalo.

4. Pokrenite partnerski softver i započnite prilagoditi RGB rasvjetu!

Također možete provjeriti naše RGB instalacije softvera za instalaciju online na gaming.viewsonic.com.

* Varijacije načina, značajke prilagodbe i sve druge značajke ili upotrebe temelje se na i podliježu uvjetima korištenja, ugovoru o licenci krajnjeg korisnika i softverskim mogućnostima kako je navedeno ili navedeno u partnerskom softveru.

34

F G

Fine tune (fino podešavanje)

Podešava ugađanje analognih signala.

Fast / Faster / Fastest / Ultra Fast

Različiti nivoi prilagođavanja vremena odgovora za prilagođene modove igara.

Pun

Postavka aspekta koji skali ulaznu sliku za popunjavanje ekrana.

Kontrola cele boje

Postavka za prilagođavanje RGB boja za određene igrice. Može se podesiti u Gaming Settings-u. Custom1 / 2/3 režim ili u podmeniju Display.

Gaming Hotkey

Meni brzog pristupa igračima koji biraju svoje željene postavke boje, dajući gejmerima mogućnost prilagođavanja svakom scenariju igre.

Izbor igre

Podmeni u kojem korisnici mogu da izaberu modove igara izvan menija igrice hotkey.

Gaming Lite

Režim igranja ViewSonic razvijen je tako da optimizuje igru za nekonkurentne igre, smanjuje učitavanje i napajanje monitora, kako bi poboljšao dugoročne performanse.

Gaming Settings

Integrirajući OSD dizajn orijentisan na igre, uključujući pred-kalibrirane FPS, RTS i MOBA gaming postavke, svaki režim je funkcionalno prilagođen testiranjem u igri i prilagođavanjem za najbolju kombinaciju boja i tehnologije. Da biste pristupili režimu igre, prvo otvorite postavku Main Menu, zatim idite na 'ViewMode', odaberite 'Game' i promijenite svoje 'GAMER' postavke odatle.

35

I G

GAMMA (gama)

Omogućuje korisnicima podešavanje razine svjetline sivih tonova na monitoru. Postoji pet mogućih odabira: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6.

H

HUE (nijansa)

Podešava nijansu svake boje (red (crvena), green (zelena), blue (plava), cyan (cijan), magenta i yellow (žuta)).

Prilagođavanje slike

Prikazuje meni za podešavanje slike. Možete ručno podesiti sortu Podešavanja kvaliteta slike. (Izbrisana Manual Image Adjust)

Information (podaci)

Prikazuje se način vremenskih postavki (ulaz video signala) koji dolazi iz grafičke kartice na računalo, broj LCD modela, serijski broj i URL internetske stranice ViewSonic®. Pogledajte korisnički priručnik svoje grafičke kartice za upute o promjeni razlučivosti i učestalosti osvježavanja (okomite frekvencije - V-frequency).

NAPOMENA:

primjerice, VESA 1024 x 768 @ 60 Hz znači da je razlučivost 1024 x 768, a učestalost osvježavanja 60 Herca, odnosno ciklusa u sekundi.

Input select (odabir ulaza)

Prebacivanje između različitih opcija ulaza za vaš monitor.

36

M

Memory recall (opoziv memorije)

Izmjene postavki vraća na tvorničke postave ako monitor funkcionira režimu Factory Preset Timing Mode (režimu tvorničkih postavki) navedenog u specifikacijama u ovom priručniku.

Iznimka:

Ova funkcija ne utječe na izmjene napravljene u postavkama Language Select (odabir jezika) ili Power Lock (zaključavanje tipke za uklj. (napajanje))

Onitor Hertz Cap

Kontroler hertz monitora koji omogućava korisnicima da kontrolišu koliko ramova može izlaziti monitor. Monitor će staviti kapicu na maksimalnu količinu okvira koji se mogu prikazati sa monitora kako bi se uštedela snaga i učitavala sa strane monitora; Namenjen je smanjenju opterećenja monitora i potrošnje energije

O

Overscan (veće područje sken.)

Koristi se za podešavanje omjera ulaznog signala kojeg prima monitor, u svrhu podešavanja slike prikazane na monitoru.

OFFSET (pomak)

Podešava razine crne u crvenoj, zelenoj i plavoj. Funkcije gain (pojačavanja) i offset (pomaka) korisnicima omogućuju upravljanje razinom bijele prilikom manipulacije kontrastom i tamnim scenama.

OSD Pivot

Postavlja se OSD smjer prikaza zaslona monitora.

Opcije

Auto (automatski) 0° +90° -90° 180°

Objašnjenje

Uz ugrađeni G-senzor, OSD može automatski okrenuti (pivotirati) zaslon kada je postavljen okomito.

Postava OSD zaslona bez pivota Postava OSD zaslona uz pivot od +90° Postava OSD zaslona uz pivot od -90° Postava OSD zaslona uz pivot od 180° 37

R

Odgovor Rampage

Napredna funkcija podešavanja za korisnike koji žele da prilagode vreme odziva svog monitora. Oni mogu odabrati između 5 različitih nivoa da preciznije prilagođavaju odgovor tako brzi koliko je potrebno dok smanjuju zamagljivanje ili dupliranje zasnovane na svakom jedinstvenom scenariju igara.

Resolution Notice (obavijest o razlučivosti)

Ova obavijest korisnike upozorava da trenutna razlučivost nije ispravna izvorna razlučivost. Obavijest će se pojaviti u prozoru prikaza postavki, kada se određuje razlučivost.

Recall (opoziv)

Opoziv Viewmode postava monitora.

Resetovati

Poništi podešavanja prilagođenog režima rada na njihove podrazumevane vrednosti.

RampageX

Ova postavka kontroliše osvetljenje crvenog akcenta na zadnjoj strani monitora 38

S

Setup menu (izbornik postava)

Podešava On-screen Display (OSD) postav(k)e. Mnoge od navedenih postavki mogu aktivirati obavijesti o prikazu na zaslonu pa korisnici ne moraju ponovno otvarati izbornik.

Adjust Scale

U okviru menija za podešavanje "ViewScale", neke veličine ekrana mogu se dalje prilagoditi pomoću Scale Adjust. Ovo korisnicima omogućava ručno prilagođavanje odabranog odnosa slike bez iskrivljavanja izlazne slike.

Sharpness (oštrina)

Podešava oštrinu i kvalitetu slike monitora.

Save as (spremi kao)

Funkcija spremanja OSD-a nalazi se u glavnom izborniku. Postoje 3 glavna položaja (USER MODE 1, USER MODE 2, USER MODE 3) na koja korisnici spremaju svoje OSD postave.

V

ViewMode

ViewSonicova jedinstvena značajka ViewMode pruža različite prije konfigurirane postave: “Game,” (igra) “Movie,” (film) “Web,” “Text,” (tekst) i “Mono”. Ove već gotove postave posebno su namijenjene za optimizirano korištenje zaslona pri različitim primjenama.

ViewScale

Gameri imaju mogućnost podešavanja veličine ekrana slike na monitoru, omogućavajući scenario "najboljeg".

39

4-3. Objašnjenje naprednih postavki

Ove postavke OSD izbornika objašnjene su u prethodnom odjeljku. Njihova funkcionalna uporaba i upute o podešavanju nalaze se u nastavku.

1. Odgovor Rampage Korak 1:

Aktivirajte svoj OSD

Korak 2:

Izaberite meni "Gaming Settings"

Korak 3:

Odaberite "Custom 1/2/3" Pod Custom 1/2/3, možete podesiti podešavanje odgovora na rampu kako biste fino podesili vreme odgovora. Sa 5 podešavanja koje možete izabrati, igrači mogu precizno odabrati najbolju mogućnost za svaki scenario. Svako podešavanje će povećati brzinu odziva, omogućavajući igračima da se podudaraju sa svojim računarima i tipovima igara, stvarajući scenario "najboljeg".

1 Standard

2 Brzo

3 Brže 4 Ultra brzo 5 Najbrže 40

2. Black Stabilization (stabilizacija crne) Korak 1:

Aktivirajte svoj OSD

Korak 2:

Izaberite meni "Gaming Settings"

Korak 3:

Izaberite "Custom 1/2/3" meni

Korak 4:

Odaberite "Crna stabilizacija" * (Takođe možete pronaći postavku ići na "Display" → "Color Adjust" → "Black Stabilization") Crna stabilizacija omogućava korisnicima da prilagode nivo crnog prikaza kako bi kreirali bolje scenarije gledanja za igre i medijske sadržaje. Crni nivo možete podesiti pomoću dugmadi sa strelicama i odabira vrednosti broja od 1-22. Povećava opseg tamne boje bez uticaja na lakše slike.

3. AMD FreeSync Korak 1:

Aktivirajte svoj OSD

Korak 2:

Odaberite izbornik "Manual Image Adjust" (ručno podešavanje slike)

Korak 3:

Odaberite izbornik "Advanced Image Adjust" (napredno podešavanje slike)

Korak 4:

Odaberite "AMD FreeSync" Odabir AMD FreeSynca u izborniku Advanced Image Adjust (napredno podešavanje slike) aktivirat će funkciju SAMO putem vašeg monitora (kako biste se uvjerili da je Freesync uključen, provjerite postavke svoje grafičke kartice).

41

4. Monitor Hertz (Hz) Kap Korak 1:

Aktivirajte svoj OSD

Korak 2:

Izaberite meni "Gaming Settings"

Korak 3:

Odaberite "Custom 1/2/3" Pod Custom 1/2/3 možete podesiti podešavanje Monitor Hertz Cap da biste fino podesili vreme odgovora. Sa 5 podešavanja koje možete izabrati, igrači mogu precizno odgovarati najboljoj poziciji za svaki scenario. Svako podešavanje će ograničiti izlazni Hz monitora, omogućujući igračima mogućnost da se podudaraju sa svojim računarima i tipovima igara, stvarajući "najbolji fit" scenario. Ako vaš GPU još ne može da dostigne 100Hz, korisnici mogu sačuvati snagu i učitati na svom monitoru smanjujući svoj hertz izlaz.

*Bilješka 1. FreeSync se može koristiti samo kod matičnih 100Hz 2. ViewScale možda ne podržava sve nivoe Hz Native (100Hz) 60Hz 42

5. ViewScale Korak 1:

Aktivirajte svoj OSD

Korak 2:

Izaberite meni "Gaming Settings"

Korak 3:

Izaberite "Custom 1/2/3" meni

Korak 4:

Odaberite "ViewScale" U okviru ViewScale, korisnici mogu prilagoditi svoj trenutni odnos proporcija tako da odgovaraju njihovom specifičnom scenariju korištenja. Ispod su navedeni atributi odnosa. Ako korisnici odaberu režim prikaza ViewScale koji nije izvoran, to može uticati na iskustvo korisnika.

Pun Aspekt 1 do 1 (1: 1) 19" (4:3) 19”W (16:10) 21.5” (16:9) 22”W(16:10 23.6”W (16:9) 24”W (16:9) Skenira ulaznu sliku za popunjavanje ekrana, ovo je podrazumevani izbor unosa i idealan je za slike od 16: 9.

Ulazna slika je dozvoljena da popunjava ekran toliko velik koliko može i bez izobličenja slike.

Slika se direktno prikazuje bez skaliranja.

Simulira unetu sliku u razmeri 4: 3 i veličinu ekrana od 19 ".

Simulira unetu sliku u razmeri 16:10 i veličinu ekrana 19W.

Simulira ulaznu sliku u razmeri 16: 9 i veličinu ekrana 21,5 ".

Simulira unetu sliku u razmeri 16:10 i veličinu ekrana 22 W.

Simulira unetu sliku u razmeri 16: 9 i veličinu ekrana 23.6 "W.

Simulira unetu sliku u razmeri 16: 9 i veličinu ekrana od 24 "W.

43

4-4. Upravljanje postavkama monitora

100 XG350R-C

OSD Timeout (OSD istek vremena)

Funkcija OSD Timeout korisnicima omogućuje biranje koliko će OSD dugo ostati vidljiv na zaslonu ako nema nikakve aktivnosti (koliko sekundi).

OSD Background (OSD pozadina)

Funkcija OSD Background korisnicima omogućuje isključivanje OSD pozadine za vrijeme biranja i podešavanja OSD postavki.

Power Indicator (indikator napajanja)

Indikator napajanja je žaruljica koja pokazuje je li monitor uključen ili isključen.

Auto Power Off (automatsko isključivanje)

Odabirom opcije Auto Power Off monitoru omogućujete da se sam isključi nakon određenog vremena.

44

Sleep (mirovanje)

Ova postavka korisnicima omogućuje određivanje vremenskog trajanja neaktivnosti prije slanja monitora u štedni režim rada. Za to vrijeme monitor će biti u stanju mirovanja.

Eco Mode (EKO režim)

Ovdje korisnici, ovisno o potreba napajanja, određuju razne režime rada.

DDC/CI (Display Data Channel Command Interface - sučelje za upravljanje postavkama zaslona putem podatkovnog kanala)

Aktiviranjem ove postavke možete upravljati monitorom putem grafičke kartice.

Ekran za pokretanje uključen / isključen

Isključivanje ekrana za pokretanje će onemogućiti prikaz poruke na ekranu prilikom uključivanja monitora.

45

5. Specifikacije

Monitor Ulazni signal Kompatibilnost Razlučivost

2

Vrsta Veličina

prikaza

TFT (Thin Film Transistor), 3440 x 1440 monitor s aktivnom matricom i razmakom između piksela od 0,2382 mm x 0,2402 mm Metrički sustav: 88,981 cm Imperijalni sustav: 35” (vidljiva dijagonala 35”) Filtar za boje RGB vertikalna pruga Staklena površina Video sinkro Protiv bliještanja

PC

Macintosh 1 Preporučljivo HDMI (v2.0) (Timing Max limited support 3440 x 1440 @144Hz) TMDS digital (100ohms) fh:15-160 kHz, fv:48-100 Hz DisplayPort (v1.4) (Timing Max support 3440 x 1440 @100Hz) PCI-E fh:15-160 kHz, fv:48-100 Hz Do 3440 x 1440 bez preplitanja Power Macintosh do 3440 x 1440 (Podržava ograničeni broj grafičkih kartica) 3440 x 1440 @ 60 Hz Podržano 3440 x 1440 @60Hz, 100Hz 1920 x 1080 @ 144 Hz, 120Hz, 100Hz 1680 x 1050 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz 46

Napajanje Područje prikaza Radni uvjeti Uvjeti skladišenja Mjere Zidni nosač Težina Režimi očuvanja energije

Napon

Puno skaniranje Temperatura Vlažnost Nadmorska visina Temperatura Vlažnost Nadmorska visina Fizičke 100-240 VAC, 50/60 Hz (automatsko preklapanje) 819,408 mm (Š) x 345,888 mm (V) 32,26” (Š) x 13,62” (V) +32 °F do +104 °F (0 °C do +40 °C) 20% do 90% (bez kondenzacije) Do 16.404 stopa (5000 m) -4 °F do +140 °F (-20 °C do +60 °C) 5% do 90% (bez kondenzacije) Do 40.000 stopa (12.000 m)

Maksi

-

malno opterećenje Raspored rupa (Š x V; mm)

14kg

100mm x

100mm

Ploča za ugradnju (Š x V x D) Rupa na ploči

115 mm x 115 mm x 2.6 mm

Ø 5mm

Broj vijaka i podaci

4 piece M4 x

10mm

Fizičke Uključeno Isključeno 847,9 mm (Š) x 434,6~534,6 mm (V) x 306,0 mm (D) 33,38" (Š) x 17.11~21.05" (V) x 12,05" (D) 29,76 lb (13,5 kg) 70W (Uobičajeno) <0,3W w / o usb i zadnja poklopac LED svetlo 1 Nemojte grafičku karticu u vašem računalu podesiti tako da prekorači ovaj režim vremenskih postavki jer tako može doći do trajnog oštećenja LCD zaslona.

2 Koristite samo adapter napajanja iz ViewSonica ® ili ovlaštenog dobavljača.

3 Ispitno stanje slijedi EEI standard 47

6. Rješavanje problema

Nema napajanja

• Uvjerite se da je gumb napajanja (ili sklopka) uključen. • • Pobrinite se da je A/C kabel napajanja sigurno priključen u monitor.

Uključite drugi električni uređaj (poput radija) u utičnicu kako biste utvrdili ispravnost te utičnice.

Napajanje je uključeno, ali na ekranu nema slike

• Pobrinite se da video kabel – koji je isporučen sa monitorom – bude čvrsto priključen u priključak za izlaz slike na stražnjoj strani računala. Ako drugi kraj video kabela nije trajno pričvršćen u monitor, učinite to.

• • Podesite svjetlinu i kontrast. Ako koristite Macintosh koji je stariji od G3, trebat će vam Macintosh adapter.

Pogrešne ili nenormalne boje

• Ako ikoja boja nedostaje (crvena, zelena ili plava) provjerite video kabel i uvjerite se da li čvrsto spojen. Olabavljeni ili slomljeni kontakti u konektoru kabela će izazvati nepravilni spoj. • • Priključite monitor u drugo računalo.

Ako posjedujete stariju grafičku karticu, kontaktirajte ViewSonic ® radi ne-DDC adaptera.

Upravljački gumbi ne rade

• Pritiskajte istodobno samo jedan gumb. 48

7. Čišćenje i održavanje

Čišćenje monitora

• • POBRINITE SE DA JE MONITOR ISKLJUČEN.

NIKAD NE PRSKAJTE I NE IZLIJEVAJTE NIKAKVE TEKUĆINE PO EKRANU ILI KUĆIŠTU.

Za čišćenje ekrana:

1. Obrišite ekran čistom, mekom krpom koja ne otpušta dlačice. Na taj način ćete odstraniti prašinu i ostale čestice. 2. Ako ekran još uvijek nije čist, nanesite malu količinu sredstva za čišćenje stakla koja ne sadrže amonijak niti alkohol na čistu i meku krpu koja ne otpušta dlačice i njome obrišite ekran.

Za čišćenje kućišta:

1. Koristite meku i suhu krpu. 2. Ako kućište još uvijek nije čisto, nanesite malu količinu blagoga, neabrazivnog deterdženta koji ne sadrže amonijak niti alkohol na čistu i meku krpu koja ne otpušta dlačice i njome obrišite površinu. 49

Odricanje od odgovornosti

• ViewSonic ® ne preporučuje korištenje sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola pri čišćenju zaslona ili kućišta. Neka kemijska sredstva za čišćenje imaju povijest oštećivanja zaslona i/ili kućišta monitora.

• ViewSonic ne snosi odgovornost za oštećenja koja su nastala upotrebom sredtava za čišćenje koja u sebi sadrže amonijak i alkohol.

Oprez:

Držite monitor samo za okvir.

Čistite ga samo mekom pamučnom krpom namočenom u vodu.

50

8. Informacije o sukladnosti

NAPOMENA :

U ovom odjeljku nalaze se svi povezani zahtjevi i izjave u vezi propisa. Potvrđene odgovarajuće prijave moraju se odnositi na naljepnice nazivne pločice i važne oznake na uređaju.

8-1. Izjava o sukladnosti s FCC

Ovaj uređaj je sukladan s 15. dijelom FCC propisa. Rukovanje njime podliježe ovim dvima uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.

Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da zadovoljava ograničenja za klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa dijelom 15 pravila FCC. Ova ograničenja su određena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama, može izazvati štetno djelovanje na radiokomunikacije. Međutim ne postoje jamstva da se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje radijskom i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da smetnje ispravi putem jedne ili više od sljedećih mjera: • Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika. • Povećajte razmak između uređaja i prijemnika. • Spojite uređaj na zidnu utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu različitom od onoga u kojemu je spojen prijemnik. • Potražite savjet i pomoć prodavatelja ili iskusnog radio/TV tehničara.

Upozorenje:

Upozoravamo vas da promjene i preinake koje nisu izričito odobrene od odgovorne strane za sukladnost, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja. 51

8-2. Izjava Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

8-3. CE sukladnost za europske zemlje

Uređaj je sukladan EMC direktivi 2014/30/EU i Niskonaponskoj direktivi 2014/35/EU.

Ovi podaci su namijenjeni samo za države članice Europske unije:

Oznaka s desne strane je u skladu s direktivom o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima 2012/19/ EU (WEEE). Oznaka govori o zahtjevu da se uređaji NE odlažu kao nerazvrstani gradski otpad već da se za to mora koristiti sustav za povrat i prikupljanje u skladu s lokalnim zakonima.

52

8-4. Izjava o RoHS2 sukladnosti

Ovaj proizvod je zamišljen i proizveden u skladu s Direktivom 2011/65/EU Eurpopskog parlamenta i Vijeća o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima (Direktiva RoHS2) i smatra se da je sukladan vrijednostima o najvišoj koncentraciji koje je izdalo European Technical Adaptation Committee (TAC) kako je dolje prikazano:

Tvar

Olovo (Pb) Živa (Hg) Kadmij (Cd) Šestvalentni kadmij (Cr 6+ ) Polibrominatni bifenili (PBB) Eteri polibrominatnih bifenila (PBDE)

Predložena najviša koncentracija

0,1% 0,1% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1%

Stvarna koncentracija

< 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 53

Određeni dijelovi gore navedenih proizvoda se izuzimaju u skladu s Dodatkom III RoHS2 direktiva kako je navedeno dolje:

Primjeri izuzetih dijelova su: 1. Živa u fluorescentnim svjetiljkama s hladnom katodom i fluorescentnim svjetiljkama s vanjskim elektrodama (CCFL i EEFL) za posebne namjene ne prelazi (po svjetiljci): (1) Mala duljina ( ≦ 500 mm): maksimalno 3,5 mg po svjetiljci.

(2) Srednja duljina ( > 500 mm i ≦ 1500 mm): maksimalno 5 mg po svjetiljci.

(3) Velika duljina ( težinskog udjela.

težinskog udjela.

spoja.

> 1500 mm): maksimalno 13 mg po svjetiljci.

2. Olovo u staklu katodnih cijevi.

3. Olovo u staklu fluorescentnih cijevi ne premašuje 0,2% 4. Olovo kao legirajući element u aluminiju sudjeluje s najviše 0,4% 5. Legura bakra sadrži do 4% olova u težinskom udjelu.

6. Olovo u legurama za lemljenje na visokim temperaturama (tj. legure na bazi olova s težinskim udjelom olova od 85% i više).

7. Električne i elektroničke komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici osim dielektrične keramike u kondenzatorima, primjerice piezoelektrični uređaji ili u staklu ili kalupu keramičkog 54

8-5. Rješavanje odlaganja otpada nakon radnog vijeka proizvoda

ViewSonic poštuje okoliš i predano nastoji poticati rad i život u skladu s prirodom. Hvala vam što ste i sami dio pametnijeg računarstva u skladu s prirodom.

Posjetite web stranicu ViewSonica i saznajte više.

SAD i Kanada:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tajvan:

http://recycle.epa.gov.tw/ 55

9. Izjava o vlasničkim pravima

Copyright © ViewSonic Corporation, 2019. Sva prava su zadržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrirani trgovački znakovi Apple Inc. Microsoft, Windows, i Windows logotip su registrirani trgovački znakovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zemljama. ViewSonic i logogtip s tri ptice su registrirani trgovački znakovi ViewSonic Corporation.

VESA je registrirani trgovački znak Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort i DDC su trgovački znakovi VESA.

ENERGY STAR® je registrirani trgovački znak U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

U svojstvu partnera ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation je utvrdio kako ovaj proizvod zadovoljava ENERGY STAR® smjernice o iskoristivosti energije.

Odricanju od odgovornosti: ViewSonic Corporation ne snosi odgovornost za ovdje sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste, kao niti za slučajne ili posljedične štete koje mogu nastati zbog opremanju ovog materijala ili zbog radnih svojstava ili korištenja ovog proizvoda.

U interesu trajnog unapređenja ovog proizvoda, ViewSonic Corporation zadržava pravo na izmjene u tehničkim svojstvima proizvoda bez prethodne obavijesti o tome. Podaci u ovom dokumentu se mogu promijeniti bez obavijesti o tome.

Ni jedan dio ovog dokumenta se ne smije kopirati, reproducirati, prenositi nijednim sredstvom, za nijednu svrhu bez prethodne pismene dozvole iz ViewSonic Corporation.

XG350R-C

_UG_CRO Rev. 1A 05-23-19 56

Podrška za korisnike

Za tehničku podršku ili servis proizvoda pogledajte dolje ili kontaktirajte maloprodaju.

NAPOMENA

: Bit će vam potreban serijski broj proizvoda.

Country/ Region Website

Asia Pacific & Africa

Australia www.viewsonic.com/au/

Country/ Region Website

Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国

(China) www.viewsonic.com.cn

香港 (繁體中文)

www.viewsonic.com/hk/ Hong Kong (English) Indonesia

日本

(Japan) www.viewsonic.com/jp/ Malaysia www.viewsonic.com/my/ Myanmar www.viewsonic.com/mm/ New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Philippines www.viewsonic.com/ph/

臺灣

(Taiwan) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/id/ www.viewsonic.com/tw/ Israel Korea Nepal Pakistan Singapore

ประเทศไทย

www.viewsonic.com/in/ www.viewsonic.com/il/ www.viewsonic.com/kr/ Middle East www.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com/np/ www.viewsonic.com/pk/ www.viewsonic.com/sg/ www.viewsonic.com/th/ Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa

& Mauritius

www.viewsonic.com/za/

Americas

United States www.viewsonic.com/us

Latin

America

Europe

Europe www.viewsonic.com/la www.viewsonic.com/eu/ Deutschland www.viewsonic.com/de/

Россия

Türkiye www.viewsonic.com/ru/ www.viewsonic.com/tr/ Canada France Қ

аза

қ

стан

España

Україна

www.viewsonic.com/us www.viewsonic.com/fr/ www.viewsonic.com/kz/ www.viewsonic.com/es/ www.viewsonic.com/ua/ 57

Country/ Region

United Kingdom

Website

www.viewsonic.com/uk/

Country/ Region Website

58

Ograničeno jamstvo ViewSonic

®

monitor Što je obuhvaćeno jasmtvom:

ViewSonic jamči da ne njegovim proizvodima pod normalnim uvjetima korištenja neće biti kvarova u materijalu ili u izradi u jamstvenom periodu. Ako se na proizvodu u jamstvenom periodu pokaže kvar u izradi ili materijalu, ViewSonic će prema vlastitoj procjeni popraviti ili zamijeniti proizvod sličnim proizvodom. Zamjenski proizvdod ili dijelovi mogu uključivati prerađene ili obnovljene dijelove ili komponente.

Koliko dugo traje jamstvo:

ViewSonic monitori imaju jamstvo u trajanju između 1 i 3 godina, ovisno o zemlji kupnje, za sve dijelove, uključujući izvor svjetla i za sav rad, počevši o datuma prve korisničke kupnje.

Tko je zaštićen jasmtvom:

Ovo jamstvo vrijedi samo za prvoga kupca. 59

Što jamstvom nije obuhvaćeno:

1. Svi proizvodi na kojima je serijski broj izbrisan, izmijenjen ili odstranjen. 2. Oštećenje, istrošenost ili neispravni rad koji su nastali zbog: a. Nezgoda, pogrešnog korištenja, znemarivanja, vode, požara, grmljavine ili ostalih prirodnih sila, zbog neovlaštenih preinaka na proizvodu ili nepridržavanja uputa koje ste dobili s ovim proizvodom. b. c. d. Svih oštećenja proizvoda pri dostavi. Uklanjanja ili instaliranja proizvoda. Uzroka izvan proizvoda, poput kolebanja u napajanju ili kvarova napajanja. e. f. Upotrebe dijelova ili opreme koja nije u skladu sa tehničkim zahtjevima ViewSonica. Normalnog trošenja u radu. g. Bilo kojega drugog razloga koji nije vezan uz oštećenje proizvoda. 3. Svaki proizvod koji pokazuje stanje koje je općepoznato pod nazivom “usnimavanje slike” koje nastaje kad se na proizvodu prikazuje statička slika u dužem vremenskom periodu.

4. Troškove za uklanjanje, instalaciju, transportne troškove u jednom smjeru, osiguranje i usluge podešavanja.

Kako dobiti uslugu servisa:

1. Radi informacija u servisiranju u okviru jamstve, kontaktirajte Podršku za korisnike ViewSonic (Molimo pogledajte stranicu Podrške za korisnike). Morate dati serijski broj vašeg proizvoda.

2. Za ostvarivanje popravka u okviru jamstva morat ćete osigurati (a) originalni račun o kupnji, (b) vaše ime, (c) vašu adresu, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda. 3. Odnesite ili otpremite proizvod pripremljen za transport u originalnoj ambalaži do ovlaštenog servisa ViewSonic ili u ViewSonic. 4. Radi dodatnih obavijesti ili ime ovlaštenog servisnog centra ViewSonic kontaktirajte ViewSonic. 60

Ograničenja jamstva:

Nema jamstava, izričitih ili podrazumijevanih koja bi se mogla protezati izvan ovdje opisanih granica uključujući i podrazumijevano jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za pojedinu primjenu.

Iznimke od oštećenja:

Odgovornost ViewSonica je ograničena na cijenu popravka ili zamjene proizvoda. ViewSonic neće biti odgovoran za: 1. Oštećenja ostale imovine koja mogu nastati oštećenjima proizvoda, oštećenja zbog neprikladnosti, gubitka mogućnosti korištenja proizvoda, gubitka vremena, gubitka profita, gubitka poslovnih prigoda, gubitka u robi, smetnji u poslovnim vezama ili druge komercijalne gubitke čak i kad je pružen savjet o mogućnosti takvog oštećenja. 2. Sva druga oštećenja, slučajna ili posljedična ili kakva druga. 3. Za sva potraživanja bilo koje treće strane od kupca.

4. Popravak ili pokušaj popravka bilo koje drug osobe osim onih koje je ovlastio ViewSonic.

Učinak državnog zakona:

Ovo jamstvo daje vam točno određena zakonska prava no možete imati i druga prava koja se razlikuju među državama. Neke države ne dopuštaju ograničenja podrazumijevanih jamstava i/ili ne dopuštaju isključivanje slučajnih ili posljedičnih šteta, pa se u tom slučaju gore navedena ograničenja ne odnose na vas.

61

Prodaja izvan područja SAD i Kanade:

Za podatke o jamstvu i servisu ViewSonicovih proizvoda koji se prodaju izvan SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic ili vašega lokalnog zastupnika ViewSonic. Jamstveni period za ovaj proizvod na osnovnom teritoriju Kine (isključuju se Hong Kong, Macao i Taiwan) podliježe uvjetima i okolnostima korištenja iz Kartice jamstvenog održavanja.

Za korisnike u Europi i Rusiji sve pojedinosti o jamstvu mogu se pronaći na www.viewsoniceurope.com pod Support/Warranty Information (Podrška/Podaci o jamstvu).

Display Warranty Term Template In UG VSC_TEMP_2007 62

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement