salora dvp9048twin
DVP9048TWIN
Veiligheidsvoorschriften
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften
1
Verpakking
2
Voornaamste eigenschappen
2
Overzicht eenheden
3
Installatie in auto
4
Aansluitingen
6
Afstandsbediening
9
Basisbediening
11
Systeeminstelling
19
Specificaties
23
In geval van problemen
24
Dank u om deze draagbare Dvd-speler gekozen te hebben. Het toestel bevan een 7”
breedbeeld scherm en een Dvd-speler. Het toestel maakt gebruik van de nieuwste
elektronica en is geschikt voor gebruik thuis, in een hotel, op kantoor en voor
ontspanning. Het compacte formaat maakt het gemakkelijk draagbaar en
installeerbaar. Lees aandachtig de handleiding alvorens het toestel te gebruiken en
bewaar de handleiding voor later gebruik.
OPGELET
Hoge spanning. Niet openen !
Om de gebruiker te verwittigen voorzichtig te zijn
en elektrische schokken te vermijden
Verwittiging: om het risico op een elektrische schok te vermijden, dit toestel niet
blootstellen aan regen of vocht.
1) Gelieve aandachtig de gebruiksaanwijzing te lezen en op te volgen om het toestel
veilig te kunnen gebruiken.
2) Gebruik dit toestel niet naast water. Plaats geen objecten, gevuld met een vloeistof,
boven het toestel.
3) Plaats het toestel niet naast warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere
apparatuur (inclusief een versterker) die warmte verspreidt.
4) Trek de stekker uit in geval van bliksem, storm of als het toestel lange tijd niet
gebruikt wordt.
5) Reinigen: trek de stekker uit en gebruik een bevochtigd doekje. Gebruik geen
vloeibare detergenten of spuitbussen.
6) Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant aanbevolen worden.
7) Maak gebruik van een erkende servicedienst als onderhoud nodig is. Dat is het geval
wanneer het toestel beschadigd is, wanneer de netstroomkabel beschadigd is, wanneer
er vloeistof in of andere voorwerpen op het toestel gevallen zijn, wanneer het
blootgesteld is aan vocht of wanneer het niet goed meer functioneert. Probeer niet zelf
het toestel te herstellen wegens het gevaar van hoge spanningen en het risico op een
elektrische schok.
8) Gebruik geen discs met een onregelmatige vorm zoals een hart of een ster vermits
deze een slechte werking kunnen veroorzaken.
1
Verpakking
Overzicht eenheden
1
9”LCD-monitor
1
Afstandsbediening met batterij
1
Audio/video kabel
1
AC/DC adapter
1
Sigarenaansteker adapter
1
ON
1
OFF
2
Oortelefoon
2
DC + Audio/video kabel
1
Stoelbevestiging
2
Draagtas
1
Game controller
2
SD
18
19
14
CLOSE
GAME1
1
9
10
11
12
13
15
GAME2
Gebruiksaanwijzing
AV OUT
DC OUT
Dvd-speler
3 4
17
9. DC IN 9-12 V
10. DC OUT
11.AV OUT
12. Oortelefoon
13. Volume
14. SD slot
15. USB poort
16. Haak
17. Locatie typeplaatje
18.Game2
19.Game1
56 7 8
1.Openen
2.AAN/UIT SCHAKELAAR
3.SETUP (instellingen)
4.MODUS
5. ( )/ ( )/ ( )/ ( )
6.OK
7.Weergave/pauze
8.STOP
Voornaamste eigenschappen
16
Monitor
9” LCD scherm met hoge helderheid
Geschikt voor discs: DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, enz
Ingebouwde stereo luidspreker
Ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeer batterij
ON
Geschikt voor PAL en NTSC
OFF
1
Meertalige OSD, snel voorwaarts/achterwaarts, herhaalfunctie
2
3
4
5
Zoom in/out functie
BRIGHTNESS
6
CLOSE
5. DC IN 9-12 V 7
6.Helderheid
7.Haak
8. Locatie typeplaatje.
1.AAN/UIT SCHAKELAAR
2.Volume
3. Oortelefoon
4. AV ingang
2
3
8
Installatie in de auto
2.Bevestiging aan de hoofdsteun
1. Monteer de hoofdsteunbevestiging aan de DVD-speler/monitor.
OPMERKING: de beide hoofdsteunbevestigingen zijn identiek. Er is geen verschil
tussen die voor de speler en die voor de monitor.
UP
C
Breng de riemen rond de hoofdsteun en sluit
de gespen. Controleer dat deze goed vastzitten.
De DVD-speler past in de bevestiging
zoals hieronder getoond.
D
A
B
front
F
E
Draai de hoofdsteunbevestiging en de speler zodat de achterkant naar u gericht is.
Trek aan de riemen totdat het geheel stevig vastzit.
back
Schuif de riemen A en B door de openingen op de
achterzijde van de speler, zoals getoond. Vouw de
riemen achterkant totdat de velcro vastzit. Zorg
ervoor dat de speler of de centraal bevestigd
worden.
PULL
PULL
Dit item bevat copyright protection technologie die wordt beschermd door Amerikaanse
patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Reverse
engineering en demontage zijn verboden.
Draai de hoofdsteunbevestiging en de speler zodat de voorkant naar u gericht is.
Breng de riemen C, D, E en F naar de voorzijde
van de speler en maak vast aan de velcro, zoals
getoond.
4
5
Aansluitingen
Aansluiting aan de monitor
Voeding en installatie
Het toestel kan ook aangesloten worden op een externe monitor.
Sluit het toestel aan via de AC/DC adapter of via de sigarenaanstekeradapter.
Verbindt de DC OUT van het toestel via een DC/AV kabel aan de DC IN 9-12 V
van de LCD monitor. Gebruik deze kabel ook om de AV OUT van het toestel
te verbinden met de AV IN van de monitor.
Zie afbeelding hieronder.
Steek één uiteinde van de AC/DC stroomadapter in de DC in 9-12 V aansluiting op de
rechterkant van het toestel. Steek het andere uiteinde in het stopcontact.
Zie onderstaande illustratie.
SD
SD
AV OUT
AV OUT
DC OUT
DC OUT
Met gebruik van de sigarenaanstekeradapter. Steek één uiteinde van de
sigarenaanstekeradapter in de DC in 9-12 V aansluiting op de rechterkant van het toestel.
Steek het andere uiteinde in het sigarenaansteker van de auto.
Zie onderstaande illustratie.
Aansluiting aan een TV
U kan eenheid aansluiten aan een TV om van mooie beelden en een stereogeluid te
genieten.Zie onderstaande illustratie.
SD
AV OUT
DC OUT
SD
AV OUT
DC OUT
AV kabel
Niet meegeleverd
Opmerkingen:
1. De sigarenaanstekeradapter kan niet gebruikt worden om de batterij op te laden.
2. Gebruik alleen de sigarenaanstekeradapter als de voeding van de auto 9-12 V is.
3. Als de stekker van het toestel wordt losgekoppeld, dan moet het toestel nog steeds te
gebruiken zijn.
TV
AUDIO IN
VIDEO IN
Gebruik een AV-kabel om het toestel aan de TV aan te sluiten. Zorg ervoor dat de
aansluiting correct gebeurt.
6
7
Afstandsbediening
Aansluiting aan externe luidspreker
Het toestel kan aangesloten worden aan een externe luidspreker. Zie illustratie
hieronder.
1
SD
AV OUT
DC OUT
10
AV kabel
11
12
2
VIDEO IN
4
13
14
5
6
15
16
3
(niet meegeleverd)
AUDIO IN
VERSTERKER
20
17
7
18
19
8
9
TV
Center luidspreker
Rechtse luidspreker vooraan
Linkse luidspreker vooraan
SUBWOOFER
Linkse luidspreker achteraan
Rechtse luidspreker achteraan
1. Numerieke toetsen
2. TITEL (informatie over de titel)
3. AUDIO (om de gesproken taal te
kiezen)
4. SETUP (om in/uit het instelmenu te
gaan)
5. Vorige/volgende (om naar het volgend
of vorig hoofdstuk of titel te gaan)
6. Snel voorwaarts:achterwaarts (met
een snelheid van 2, 4, 8 ,16 of 32 maal)
7. OSD (om informatie, zoals verlopen
tijd en resterende tijd op te roepen)
8. Weergave/pauze
9. Stop (eenmaal drukken, druk dan op
om weergave verder te zetten vanaf het
punt waar gestopt werd. Tweemaal
drukken om volledig te stoppen)
10. MODE (om de bron te kiezen)
11. ZOOM (om het beel in/uit te
zoemen tijdens weergave)
12. Menu (om in/uit het menu te
gaan)
13. Ondertitels (om de taal van de
ondertitels te kiezen)
14. HOEK (om de weergavehoek te
wijzigen)
15. A-B (om een deel gemarkeerd
tussen A en B te herhalen)
16. Herhaling (om een titel,
hoofdstuk of nummer te herhalen)
17. Return (teruggaan naar
noofdmenu)
18. MUTE (om het geluid te dempen)
19. VOL +/- (om het volume te regelen)
20. Enter (om te bevestigen)
Opmerking: er is geen 5.1 kanaal geluidweergave in het toestel, maar via aansluiting
met een versterker is deze wel beschikbaar.
8
9
Basisbediening
Gebruik van de afstandsbediening
Plaats de batterij in de afstandsbediening zoals hieronder getoond.
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
MP3
CD
1
Weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3
1.In bronmodus, gebruik '
' om te kiezen en druk op ENTER om de bron te bevestigen.
2
CR2025
CR2025
DVD
SD
USB
Bij gebruik van de afstandsbediening, zorg ervoor dat deze gericht is op de infrarood
ontvanger van het toestel. De afstand tussen het toestel en de afstandsbediening mag
niet meer dan 3 meter bedragen. Zie illustratie.
2.Open de disclade en breng een disc met de bedrukte zijde naar boven in.
3.Sluit de lade. Het toestel laadt de disc en begint de weergave.
4.Druk eenmaal op op de weergave te stoppen; druk op om de weergave verder te zetten
vanaf het punt waar u gestopt bent; druk tweemaal op om de weergave volledig te stoppen.
5.Druk tijdens de weergave op
om te pauzeren; druk opnieuw om de weergaver verder te zetten.
6.Wanneer u gedaan heeft met de weergave, schakel het toestel uit door de ON/OFF schakelaar
in de stand OFF te plaatsen.
7.Voor DVD discs met een titel of een hoofdstukmenu, druk op MENU om in de menupagina te
gaan en gebruik '
'om te selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen.
Opmerking:
haal de USB of de SD/MMC kaart niet uit het toestel wanneer u ermee werkt.
Dit kan een slechte werking veroorzaken.
0
30 0
30
Opmerking:
1. Zorg ervoor dat de afstandbediening niet valt of in een vochtige omgeving gebruikt
wordt.
2. Zorg ervoor dat de infrarood ontvanger van het toestel niet in direct zonlicht
geplaatst is.
3. Vervang de batterij als de afstandsbediening niet goed meer werkt.
10
Titel
Cursortoetsen
ENTER
Weergave/pauze
11
Menu
Herhaling van een bepaald deel
Snel voorwaarts en achterwaarts
DVD
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
MP3
CD
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan er snel voorwaarts en achterwaarts
gezocht worden.
1.Druk op
om voorwaarts te zoeken. Druk verschillende malen om de snelheid te kiezen
tussen 2, 4, 8, 16 of 32 maal de normale snelheid.
2X
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan een bepaald deel herhaald worden.
Druk tijdens de weergave op de “A-B” toets om het beginpunt A
van het te herhalen deel te markeren, druk opnieuw op de toets
om het eindpunt B te markeren; het toestel herhaalt de passage
tussen A en B.
4X
A
AB
Druk voor een derde maal op de toets om de herhaling te stoppen.
32X
16X
8X
Nummer
2.Druk op
om achterwaarts te zoeken. Druk
verschillende malen om de snelheid te kiezen tussen
2, 4, 8, 16 of 32 maal de normale snelheid.
2X
Zoom in/uit
Voorwaarts zoeken
Achterwaarts zoeken
A-B
Hoek
4X
Hoek
32X
16X
8X
DVD
Bij de weergave van een DVD disc die uitgerust is met scènes die vanuit een verschillende hoek
zijn opgenomen, druk op “Angle” en het volgende verschijnt op het scherm.
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar op discs die met multi-angle
zijn uitgerust.
2X
Herhaling
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD en CD kan een hoofdstuk, een titel of de
hele disc herhaald worden.
Bij een DVD disc, druk op de “repeat” toets om een hoofdstuk te herhalen; druk opnieuw
om een titel te herhalen; druk nogmaals om de hele disc te herhalen.
Chapter
Title
All
Repeat off
Bij een MP3 disc; druk op de “repeat” toets om de huidige file te herhalen; druk opnieuw
om een folder te herhalen; druk nogmaals op de herhaling stop te zetten.
one
folder
Zoom in/out
3X
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
Bij weergave van DVD, MPEG4, SVCD, VCD kan er op het beeld
in- en uitgezoomd worden.
Druk tijdens de weergave op “Zoom” en het beeld wordt vergroot;
druk nogmaals en het beeld wordt nog vergroot; druk nogmaals en
het beeld wordt uitgezoomd; druk totdat u terug een normaal beeld
heeft.
4X
1 /2X
1 /3X
Repeat off
1 /4X
Bij CD/DVD disc: druk op de 'repeat' toets om het nummer of de hele disc te herhalen.
Track
All
12
Repeat off
Bij een vergroot beeld kan u '
verplaatsen.
' gebruiken om het beeld op het scherm te
13
SD/MMC/USB hoofdmenu
Weergave JPG file
1.Plaats een JPEG disc in de lade en het toestel begint met de weergave.
2.Gebruik
om een JPEG file te selecteren en druk op ENTER om te bevestigen.
Opmerking: u kan op MENU drukken om naar de folderlijst te gaan. Druk
of ENTER om
een preview van de file te krijgen.
3.Druk op
om het beeld tegen wijzerzin te draaien; druk op
om met wijzerzin te draaien.
4.Druk op OSD terwijl u de beelden bekijkt. U kan verschillende overgangswijzen kiezen:
1 van boven naar beneden
2 van beneden naar boven
3 van links naar rechts
4 van rechts naar links
5 van linksboven naar rechts beneden
6 van rechtsboven naar links beneden
7 van links beneden naar rechtsboven
8 van rechts beneden naar linksboven
9 horizontaal vanuit het midden naar de zijkanten
10 verticaal vanuit het midden naar de kanten
11 vanuit boven en beneden naar het midden
12 van links en rechts naar het midden
13 vanuit vier vensters bovenaan naar beneden
14 vanuit vier vensters links naar rechts
15 vanuit de vier hoeken naar het midden
5.Als tijdens de weergave het symbool
verschijnt wanneer u op “Angle”, “Subtitle”, “Audio”,
“A-B” , “Title' enz drukt, betekent dit dat deze opties op het ogenblik niet beschikbaar zijn.
6.Bij de weergave van JPG files, druk op ; de beelden worden nu verkleind weergegeven.
Gebruik
en ENTER om een beeld te selecteren.
Na een SD/MMC of USB te hebben aangesloten toont het systeem een hoofdmenu met vier
functiesymbolen. U kan deze selecteren met
en druk dan op ENTER om te bevestigen.
Browser modus
Zie pagina 16 voor meer uitleg.
Fotomodus
Zie pagina's 16-17 voor meer uitleg
Weergave MP3 files
Plaats een MP3 disc in de lade.. Gebruik
en ENTER om een MP3 file te kiezen;
druk op
of ENTER om de weergave te starten.
Muziekmodus
Zie pagina 17 voor meer uitleg
00 36 03 43
Dir 001
\Ctyy\
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
Filmmodus
Zie pagina 18 voor meer uitleg
Opmerking: mediakaarten die in exFAT geformateerd zijn, kunnen niet worden weergegeven.
14
15
Browser modus
00 00 03 43
001/008
\Ctyy\
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
In de Browser modus toont het systeem de documentlijst en de folder.
, ENTER: selecteren en weergeven
: in de folder gaan
: de folder verlaten
Opmerking:
Als u terug wil gaan naar het hoofdmenu, zorg ervoor dat u in de documentlijst of folder
bent en druk dan op de RETURN toets.
Bij de weergave van JPEG
1. Druk op
om het beeld tegen wijzerzin te draaien; druk op om met wijzerzin te
draaien.
2. Druk op OSD terwijl u de beelden bekijkt. U kan verschillende overgangswijzen
kiezen:
1. van boven naar beneden
2. van beneden naar boven
3. van links naar rechts
4. van rechts naar links
5. van linksboven naar rechts beneden
6. van rechtsboven naar links beneden
7. van links beneden naar rechtsboven
8. Van rechts beneden naar linksboven
9. horizontaal vanuit het midden naar de zijkanten
10 verticaal vanuit het midden naar de kanten
11 vanuit boven en beneden naar het midden
12 van links en rechts naar het midden
13 vanuit vier vensters bovenaan naar beneden
14 vanuit vier vensters links naar rechts
15 vanuit de vier hoeken naar het midden
3. Als tijdens de weergave het symbool
verschijnt wanneer u op “Angle”, “Subtitle”,
“Audio”, “A-B” , “Title' enz drukt, betekent dit dat deze opties op het ogenblik niet
beschikbaar zijn.
4. Bij de weergave van JPG files, druk op ; de beelden worden nu verkleind
weergegeven. Gebruik
en ENTER om een beeld te selecteren.
Opmerking:
Om terug te keren naar het hoofdmenu, druk op RETURN in de thumbnail modus
Muziekmodus
Fotomodus
128Kbps
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Slide Show
Menu
Prev Next
In fotomodus toont het systeem eerst de thumbnail modus.
“ ” , “ ” , “ ” , “ ” ,ENTER: selecteren en weergave
Diaweergave: weergave van de JPEG
Menu: om in het helpmenu te gaan.
Prev: pagina naar boven
Next: pagina naar beneden
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
P
00
00 03
43
001/008
Repeat Off
P
In de muziekmodus wordt de muzieklijst, zoals Mp3 weergegeven.
Druk op , , ENTER: selecteren en weergeven.
Druk op
, om versnelde voorwaartse/achterwaartse weergave tijdens MP3 weergave.
Druk op ,
om, in stop, de functie te kiezen.
Page-: pagina naar boven
: weergave
Page+: pagina naar beneden.
Opmerking: druk op RETURN om terug naar het hoofdmenu te gaan.
16
17
Snelheid: hiermee kan u de rip snelheid kiezen: normaal of snel
Bitrate: u kan de bitrate instellen. U heeft 6 keuzes: 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps,
320Kpbs, 96Kbps en 112Kpbs.
Create ID3: hiermee kan u bij de weergave van CD tekst een ID3 creëren.
Device: hiermee wordt aangeduid of er een USB of een SD-kaart aan de DVD-speler is
aangesloten.
Exit: terugkeren naar vorig menu.
Alles: om alle files om te zetten en op te slaan.
Geen: de selectie annuleren.
Start: breng de cursor naar het item en druk op ENTER en de omzetting begint. U kan de
omzetting stoppen door op CANCEL te drukken.
Filmmodus
001/006
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
CD RIP
Ripping
Selected track
Track Progress
Track 01
9%
Total Progress
In filmmodus wordt de lijst van de films, zoals AVI, weergegeven.
,
, ENTER: selecteren en weergeven.
Cancel
SUMMARY
Tijdens de weergave kan u op MENU of RETURN drukken om terug naar de filmlijst te
gaan. Vanuit dat menu kan u terugkeren naar het hoofdmenu door op RETURN te
drukken.
Now ripping
Track
01/01
CD RIPPING
Game functie
Tijdens de weergave van CD/HDCD kunt u in de CD ripping functie gaan. Door op de
toets voor ondertitels te drukken verandert de speler het CD-formaat in MP3-formaat
zodat u het op een USB of een SD kaart kan bewaren.
CD RIP
Options
Track
Speed
Normal
Track 01
03:36
Bitrate
128kbps
Track 02
03:36
Track 03
03:36
Track 04
03:36
Track 05
03:36
Track 06
03:36
Track 07
03:36
Create Id3
Yes
Device
USB 1
SUMMARY
Selected Track
Selected Time
Start
0
00:00
Exit
1.Verbind de joystick met de game aansluiting op de speler.
2.Plaats de game disc in de DVD speler, wacht tot de game disc is geladen, het
game menu zal tonen op het scherm.
3.Gebruik de LINKS/RECHTS toets op de joystick om door de spellen heen te bladeren.
4.Gebruik de BOVEN/BENEDEN toets op de joystick om een spel te selecteren.
5.Gebruik de MODE toets op de joystick om voor 1 speler of 2 spelers te kiezen.
6.Druk op de START toets op de joystick om een spel te starten.
7.Druk tegelijk op de MODE en START toets op de joystick om terug te keren naar het
game menu.
Systeeminstelling
Setup Menu
--
Druk op SETUP en het hoofdmenu verschijnt.
In de algemene instelpagina, druk op
om
een item te selecteren.
Druk op ENTER om te bevestigen.
Druk op SETUP om het menu te verlaten.
Main Page
General Setup
All
None
Video Setup
Preference Setup
18
19
Video instelpagina
Algemene instelpagina
Video Setup
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
:Move
Wide
ON
ENG
ON
TV display
Ga naar deze optie om het schermformaat in te
stellen.(Normaal/PS, Normaal/LB, Breedbeeld)
De standaardinstelling is breedbeeld.
Opmerking:
Deze functie hangt af van het beeldformaat
waarmee de DVD disc is opgenomen.
Gebruik “breedbeeld (16:9) als het toestel op
een 16:9 TV is aangesloten.
Normal/PS
Normal/LB
Wide
:Return
:Entry
TV Type
Quality
Panel Quality
:Move
:Move
Wide
ON
ENG
ON
PAL
NTSC
:Return
TV type
Gebruik deze optie om het type TV te kiezen
(PAL,NTSC)
Standaardinstelling: PAL
:Entry
Video Setup
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
PAL
Hoekmarkering
Gebruik deze optie om tijdens de weergave de
hoekfunctie te kunnen gebruiken.
Keuze tussen aan of uit.
Standaardinstelling: aan
On
Off
:Return
TV Type
Quality
Panel Quality
Om de videokwaliteit van AV OUT in te stellen
:Move
:Entry
PAL
:Entry
:Return
Video Setup
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
Wide
ON
ENG
ON
OSD taal
Gebruik deze optie om de taal van het OSD menu
te kiezen (Engels, Frans, Duits, Nederlandse)
Standaardinstelling: Nederlandse
English
French
German
Dutch
TV Type
Quality
Panel Quality
Om de videokwaliteit in te stellen
:Move
:Move
:Return
PAL
:Entry
:Return
:Entry
Voorkeurpagina
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
:Move
Wide
ON
ENG
ON
:Return
Screen Saver
Gebruik deze optie om de screen saver in of uit te
schakelen.
On
Off
Standaardinstelling: aan.
:Entry
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
:Move
20
ENG
Off
ENG
:Return
Audio
Gebruik deze optie om uw voorkeurtaal van de
gesproken taal in te stellen bij weergave van
DVD.
Standaardinstelling: Nederlandse
Opmerking:
De gesproken taal hangt af van wat
beschikbaar is op de DVD.
Gebruiker kan ook de taal instellen tijdens de
weergave, door op de Audio toets te drukken.
English
French
German
Dutch
:Entry
21
Specificaties
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
:Move
ENG
Off
ENG
Ondertitels
Gebruik deze optie om uw voorkeurtaal van de
ondertitels in te stellen bij weergave van DVD.
Standaardinstelling: hors fonction
De keuze van de taal hangt af van wat
beschikbaar is op de DVD.
Gebruiker kan ook de taal instellen tijdens de
weergave, door op de Subtitle toets te drukken.
English
French
German
Dutch
Off
:Return
:Entry
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
Off
ENG
:Move
Disc menu
Gebruik deze optie om uw voorkeurtaal voor
het disc menu in te stellen.
Standaardinstelling: Nederlandse
Opmerking: de keuze van de taal hangt af van
wat beschikbaar is op de disc.
English
French
German
Dutch
:Return
Bruikbare discs: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4
Systeem: PAL/NTSC
Schermgrootte : 9 duim
Frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz
Video uitgang: 1 Vp-p/75 Ohm, ongebalanceerd
Audio uitgang: 1.4 Vrms/10 kOhm
Signaal/ruis-verhouding: beter dan 80 dB
Dynamisch bereik: beter dan 85 dB
Laser: halfgeleider laser, golflengte 650nm/795nm
Voeding: DC 9-12 V
Verbruik: 10 W
Gebruikstemperatuur: 0-40° C
Gewicht (monitor/DVD-speler): 0,55/1,1 kg
Afmetingen (monitor/DVD-speler) (b x d x h): 246.5x191.6x30/247x191.8x41.9mm
Batterijtype: Li Polymeer
Opmerkingen:
1. De kwaliteit en de weergavesnelheid van JPEG foto's hangen af van de resolutie en
de compressie van de foto's. Sommige JPEG foto's kunnen niet weergegeven worden
wegens hun kwaliteit of formaat.
2. Sommige DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW kunnen niet weergegeven worden
wegens de condities waarmee ze gebrand werden.
:Entry
Gebruik van de oplaadbare batterij
Ouderlijke controle
Gebruik deze optie om het niveau van de
ouderlijke controle in te stellen, zodat bepaalde
scènes niet door kinderen bekeken kunnen
worden.
De beschikbare niveaus zijn:
KINDVRIENDELIJK, G, PG, PG 13, PGR, R,
Nc17, VOLWASSENEN
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
Off
ENG
:Move
1
2
3
4
5
6
7
8
KID SAFE
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
ADULT
:Return
Standaardinstelling: VOLWASSENEN
Standaard paswoord: 8888
:Entry
:Move
ENG
Off
ENG
Standaardinstellingen
Gebruik deze optie en druk op OK.
Alle instellingen worden terug op de
fabriekswaarden gebracht.
Reset
:Return
Voorzichtigheid met het opladen van de batterij
De batterij kan alleen opgeladen worden als het toestel uitgeschakeld is en de netstroom
aangesloten is. Een rood lampje brandt tijdens het opladen en wordt geel als de batterij
helemaal opgeladen is.
Gebruik en onderhoud van de oplaadbare batterij
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
Dit toestel maakt gebruik van een Li Polymeer batterij voor draagbaar gebruik. De
batterij heeft geen “geheugeneffect” en kan dus opgeladen worden wanneer de batterij
gedeeltelijk ontladen is. Het volledig opladen duurt niet langer dan 3 uur en heeft dan
een capaciteit voor 2 uur speelduur.
1.De gebruikstemperatuur is 0°C ~ 40° C.
2.Haal de stekker uit het stopcontact als het toestel niet gebruikt wordt.
3.Tijdens de weergave wordt het toestel warm. Dit is normaal, maar een te langdurig
gebruik wordt toch afgeraden.
4.Zorg ervoor dat het toestel niet in aanraking komt met andere objecten en gebruik het
niet naast een warmtebron of in vochtige plaatsen.
:Entry
Let op: Explosiegevaar als de accu verkeerd wordt geplaatst.Gebruik alleen accu's van
hetzelfde merk en type.
22
23
In geval van problemen
OPLOSSING
PROBLEEM
Geen geluid of
vervormd geluid
Controleer of het toestel goed is aangesloten.
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
Kan niet snel
doorheen een film
gaan
U kan niet snel doorheen de openingsfase en de
verwittiging aan het begin van de film omdat dit verboden
is.
Het symbool
verschijnt op het
scherm
De gewenste functie is op het ogenblik niet beschibaar
omdat:
1.De software het niet toelaat.
2.De disc ondersteunt de functie niet (bv. hoek)
3.De functie is op het ogenblik niet beschikbaar
4.U heeft een nummer ingebracht dat niet bestaat.
Vervormd beeld
De disc is misschien beschadigd. Probeer een andere
disc. Een bepaalde vervorming is normaal bij snel
voorwaarts of achterwaarts zoeken.
Geen versneld
opzoeken
Sommige discs verbieden het snel doorspoelen op
bepaalde delen.
U kan niet snel doorheen de openingsfase en de
verwittiging aan het begin van de film omdat dit
verboden is.
Indien u zich van het toestel wil ontdoen, zorg er dan voor dat elektrische
apparaten niet tezamen met ander huishoudelijk afval verwijderd wordt.
Gebruik de bestaande recyclagesystemen. Neem contact op met de locale
autoriteiten of met uw dealer (Richtlijn betreffende Afval van Elektrische en
Elektronische Apparatuur).
Wegens voortdurende verbeteringen kunnen wijzigingen aan de eigenschappen en
specificaties aangebracht worden zonder voorafgaande verwittiging.
24
Sommaire
Précautions de sécurité
Merci d'avoir choisi ce lecteur DVD portable. L'appareil comprend un écran large de 7
pouces et un lecteur DVD. L'appareil utilise la toute dernière technologie électronique
et est développé pour une utilisation domestique, dans des hôtels ou au bureau pour
relaxions. Le format compact permet un transport et une utilisation facile. Lissez
attentivement le manuel d'utilisation et gardez-le pour consultation ultérieure.
Précautions de sécurité
1
Emballage
2
Caractéristiques principales
2
Commandes appareils
3
Installation dans la voiture
4
Connexions
6
Télécommande
9
Opération de base
11
Réglage système
19
Attention : pour éviter le risque d'incendie ou des chocs électriques, ne pas exposer cet
appareil à la pluie ou à l'humidité.
Spécifications
23
1) Lissez attentivement le manuel d'utilisation et suivez toutes les instructions pour
Une opération sûre.
En cas de problèmes
24
ATTENTION
Hauts voltages. Ne pas ouvrir !
Pour prévenir d'être prudent
pour des chocs électriques
2) Ne pas utiliser l'appareil à côté d'eau. Ne pas placer un objet rempli d'une liquide audessus de l'appareil.
3) Ne pas placer l'appareil à côté d'une source de chaleur telles que des radiateurs ou
des appareils qui produisent du chaleur (y compris un amplificateur).
4) Déconnectez la prise courant secteur pendant des orages ou quand vous n'utilisez
pas l'appareil pendant un certain temps.
5) Nettoyage : déconnectez le système et utilisez un chiffon légèrement humide. Ne
pas utiliser des détergents ou des aérosols.
6) Utilisez uniquement les accessoires recommandées par le fabriquant.
7) Contactez un service après-ventes dans les cas suivants : quand l'appareil est
endommagé, quand le câble courant secteur est endommagé, quand une liquide a
pénétré l'appareil, quand un objet est tombé sur l'appareil, quand l'appareil a été
ex posé à l'humidité ou quand il ne fonctionne pas bien. N'essayez pas de réparer vousmême l'appareil à cause des hauts voltages et le risque d'un choc électrique.
8) N'utilisez pas des disques avec une forme irrégulière telle que la forme d'un cœur ou
d'une étoile car ils peuvent causer des mal fonctionnements.
1
Emballage
Commandes
appareil
Main
Unit Controls
2
Télécommande avec pile
1
Câble audio/vidéo
1
Adaptateur AC/DC
1
Adaptateur allume-cigare
1
Manuel d'utilisation
1
Casque d'écoute
2
Câble DC + audio/vidéo
1
Sangles pour voiture
2
ON
1
OFF
2
SD
AV OUT
DC OUT
Lecteur DVD avec écran LCD 9 ''
Contrôleur de jeu
2
15
CLOSE
17
3 4
56 7 8
1.Ouvrir
2.En/hors fonction
3.Réglages
4.Mode
5. ( )/ ( )/ ( )/
6.Bouton OK
7.Lecture/ pause
8.Arrêt
9. Entrée DC 9-12 V
Caractéristiques principales
Ecran LCD à grande luminosité de 9 pouces
14
GAME1
1
GAME2
Sac de transport
18
19
9
10
11
12
13
16
10.Sortie DC
11. Sortie AV
12. Prise pour casque d'écoute
13. Volume
14. Carte SD
15. Porte USB
16. Crochet
17. La position de l’ é tiquette é valuation
18.Jeu2
19.Jeu1
( )
Moniteur
Compatible avec DVD, VCD, MP3, MPEG4, CD, JPEG, etc…
Haut-parleur stéréo incorporé
Accu lithium-polymère rechargeable incorporé
ON
Prévu pour systèmes PAL et NTSC
OFF
1
OSD multi-langues, avancement rapide en avant/arrière, fonction de répétition
2
3
4
5
Fonction zoom
BRIGHTNESS
6
CLOSE
7
8
5.Entrée DC 9-12 V
6.Luminosité
7.Crochet
8. La position de l’ é tiquette é valuation
1.En/hors fonction
2.Volume
3.Prise pour casque d'écoute
4.Entrée AV
2
3
Installation dans la voiture
2.Fixation aux appuie-têtes
1. Fixez le montage appuie-tête au lecteur/moniteur.
REMARQUE : les montages appuie-tête pour lecteur et moniteur sont identiques. Il n'y
a pas de différence entre les deux.
UP
C
Fixez les sangles autour de l'appuie-tête
et fermez les boucles. Assurez-vous que
les boucles sont bien fermés.
Le lecteur DVD se fixe dans cette
position, comme illustré.
D
A
B
front
F
E
Tournez le montage appuie-tête et le lecteur de telle façon que côté arrière se dirige
vers vous.
Tirez aux sangles pour bien fixez l'appareil.
back
Glissez les sangles A et B dans les ouvertures
sur le dos du lecteur DVD, comme illustré.
Fixez les sangles sur le dos du montage de
telle façon que le velcro s'attache. Assurezvous que le est positioné centralemen.
Tournez le montage appuie-tête et le lecteur de telle façon que côté avant se dirige vers
vous.
PULL
PULL
Ce produit intègre une technologie de protection du copyright qui est protégée par
des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle de Rovi
Corporation. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.
Fixez les sangles C, D, E et F au côté avant du
lecteur DVD et fixez le velcro.
4
5
Connexions
Connexion du moniteur
Alimentation et installation
Connectez l'adaptateur AC/DC à l'entrée DC 9-12 V sur le côté droit de l'appareil et
connectez l'autre bout à la prise courant secteur AC. Voyez illustration ci-dessous.
L'appareil peut être connecté au moniteur LCD externe.
Connectez l'appareil au courant avec l'adaptateur AC/DC ou l'adaptateur allume-cigare.
Connectez la sortie DC à l'entrée DC 9-12 V du moniteur en utilisant le câble DC/AV.
Utilisez le même câble pour connecter la sortie AV de l'appareil à l'entrée AV du moniteur.
Voyez l'illustration ci-dessous.
SD
SD
AV OUT
AV OUT
DC OUT
DC OUT
Utilisation de l'adaptateur allume-cigare. Connectez l'adaptateur allume-cigare à
l'entrée DC 9-12 V sur le côté droit de l'appareil et connectez l'autre bout à la prise
allume-cigare. Voyez illustration ci-dessous.
SD
AV OUT
DC OUT
Connexion au TV
Vous pouvez connecter les deux unités au TV pour bénéficier de la haute qualité
d'image et du son stéréo.
Voyez l'illustration ci-dessous.
SD
AV OUT
DC OUT
Câble AV
Pas fourni
Notes :
1. L'allume-cigare ne peut pas être utilisé pour charger l'accu.
2. L'allume-cigare ne peut être utilisé que quand l'alimentation de la voiture est 9-12 V.
3. Le prise secteur est utilis comme dispositif de d branchement, le dispositif de
d connexion doit rester facilement accessible.
TV
AUDIO IN
VIDEO IN
Utlisez le câble AV pour connecter le lecteur au TV. Faites attention que la connexion
soit correcte.
6
7
Connexion aux haut-parleurs externes
Télécommande
Vous pouvez connecter l'appareil aux haut-parleurs externes. Voyez illustration
ci-dessous.
1
AV OUT
SD
DC OUT
CABLE AV
10
11
12
2
VIDEO IN
4
13
14
5
6
15
16
3
AMPLIFICATEUR
AUDIO IN
AMPLIFIER
20
17
7
18
19
8
9
TV
Haut-parleur central
Haut-parleur frontal gauche
Haut-parleur frontal droite
SUBWOOFER
Haut-parleur arrière droite
Haut-parleur arrière gauche
1. Boutons numériques
2. TITRE (pour afficher des informations
concernant le titre)
3. AUDIO (pour choisir la langue parlée)
4. REGLAGE (pour entrer dans le menu
réglages)
5. Bouton précédent/suivant (pour aller
vers un chapitre ou une scène
précédente ou suivante)
6. Bouton avancement rapide en
arrière/en avant (2, 4, 8, 16 ou 32 fois la
vitesse normale)
7. OSD (pour afficher des informations
du disque, telles que temps écoulé ou
temps restant)
8. Lecture/pause
9. Arrêt (poussez pour arrêter la lecture ;
poussez
pour continuer la lecture à
partir du point ou vous avez arrêté ;
poussez deux fois pour arrêter
complètement).
10. MODE (pour choisir la source)
11. ZOOM (pour agrandir l'image pendant
la lecture)
12. Menu (pour entrer dans le menu)
13. Sous-titres (pour choisir la langue
des sous-titres avec DVD)
14. Angle (pour changer l'angle de prise
de vue sur disques avec multi-angles)
15. A-B (répétition entre deux points A et
B déterminés d'avance)
16. Répétition (pour répéter le titre,
chapitre ou numéro)
17. Retour (pour retourner au menu
principal)
18. MUTE (pour couper le son)
19. VOL +/- (pour régler le volume)
20. Enter (pour confirmer)
Remarque : il n'y a pas de système 5.1 canaux dans l'appareil, mais le système est
disponible quand l'appareil est connecté à l'amplificateur.
8
9
Opération de base
Utilisation de la télécommande
Placez la pile dans la télécommande comme illustré ci-dessous.
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
MP3
CD
1
Lecture des disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3
1. Dans le mode source, utilisez
choisir la source
2
CR2025
CR2025
Quand vous utilisez la télécommande, faites attention à la diriger vers le récepteur
infrarouges de l'appareil. La distance maximale entre l'appareil et la télécommande est
3 mètres. Voyez l'illustration.
pour sélectionner et poussez ENTER pour
DVD
SD
USB
2. Ouvrez le compartiment disque et insérez le disque avec la face imprimée vers le
haut.
3. Fermez le compartiment disque. L'appareil charge le disque et commence la lecture.
4. Poussez une fois pour arrêter la lecture ; poussez
pour continuer la lecture à
partir du point où vous avez arrêté ; poussez deux fois pour arrêter complètement.
5. Pendant la lecture poussez
lecture.
pour pauser la lecture, repoussez pour continuer la
6. Après la lecture, mettez l'appareil hors fonction en poussant le bouton ON/OFF en
position OFF.
7. Avec certains disques avec menu titre ou menu chapitre, poussez le bouton MENU
pour entrer dans le menu et utilisez les boutons
pour faire la sélection.
Poussez ENTER pour confirmer.
0
30 0
30
Remarque : ne pas déconnecter les appareils USB quand ils sont en fonction, car ceci
peut causer des mal fonctionnements.
Titre
Remarques :
1.Faites attention à ne pas laisser tomber et ne pas utiliser dans un environnement
humide.
2.Le récepteur à infrarouges ne peut pas être exposé à la lumière du soleil.
3.Remplacez la pile quand la télécommande ne fonctionne pas bien.
10
Boutons curseurs
ENTER
Lecture/pause
11
Menu
Répétition d'un certain passage
Avancement rapide en avant ou en arrière
DVD
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
Les disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD permettent un avancement rapide en avant
ou en arrière.
1. Poussez
et la recherche en avant commence. Poussez plusieurs fois pour changer
la vitesse entre 2, 4, 8, 16 ou 32 fois la vitesse normale.
32X
MPEG4
SVCD
VCD
CD
MP3
CD
2X
4X
16X
8X
Les disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD et MP3
permettent de répéter un certain passage.
Pendant la lecture poussez le bouton 'A-B' pour marquer le
point de début A ; repoussez ce bouton pour marquer le point
final B ; l'appareil répète la section entre les points A et B.
Repoussez le bouton pour une troisième fois pour arrêter la
répétition.
A
AB
Numéro
2. Poussez et la recherche en arrière commence.
Poussez plusieurs fois pour changer la vitesse
entre 2, 4, 8, 16 ou 32 fois la vitesse normale.
2X
Zoom in/out
Recherche en avant
Recherche en arrière
A-B
Angle
4X
Angle
32X
16X
8X
DVD
Pendant la lecture d'un disque DVD avec multi-angles, poussez le bouton 'Angle' et le
symbole suivant est affiché sur l'écran.
Répétition
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
Remarque :
Cette fonction est uniquement disponible avec les disques
DVD qui possèdent des multi-angles
CD
Les disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD permettent la répétition d'un chapitre, titre
ou du disque entier.
2X
Zoom in/ out
3X
Pour les disques DVD, poussez le bouton 'répétition' pour répéter un chapitre,
repoussez le bouton pour répéter le titre, repoussez le bouton pour répéter le disque
entier.
Titre
Chapitre
Tout
Répétition hors fonction
Pour les disques MP3, poussez le bouton 'répétition' pour répéter le file actuel, repoussez
le bouton pour répéter le dossier, repoussez le bouton pour annuler la répétition.
Répétition numéro actuel
Répétition dossier
All
12
MPEG4
SVCD
VCD
Les disques DVD, MPEG4, SVCD, VCD, permettent
d'utiliser la fonction zoom.
Pendant la lecture poussez le bouton 'zoom' et l'image est
agrandi. Repoussez le bouton et l'image est encore agrandi ;
repoussez le bouton jusqu'au moment où vous avez à
nouveau l'image normale.
4X
1 /2X
1 /3X
Répétition hors fonction
Pour les disques CD/VCD poussez le bouton 'répétition' pour répéter un numéro ou le
disque entier.
Track
DVD
Quand l'image est agrandi, utilisez les boutons
pour déplacer l'image.
Repeat off
13
1 /4X
Menu principal SD/MMC/USB
Lecture des documents JPG
1. Insérez le disque JPEG et l'appareil commence la lecture.
2. Poussez
pour sélectionn er un document JPEG et poussez ENTER pour confirmer.
Remarque : poussez MENU pour retourner vers la liste des documents. Poussez ou
ENTER pour avoir une vue du document sélectionné.
3. Pour tourner l'image vers le gauche, poussez
; pour tourner l'image vers la droite,
poussez
.
Pendant que vous regardez les images, poussez le bouton OSD pour sélectionner le
mode de transition entre les images.
1. Du haut vers le bas
2. Du bas vers le haut
3. Du gauche vers la droite
4. De la droite vers la gauche
5. Du coin gauche en haut vers le coin droite en bas
6. Du coin droit en haut vers le coin gauche en bas
7. Du coin gauche en bas vers le coin droit en haut
8. Du coin droit en bas vers le coin gauche en haut
9. Du centre vers la gauche et la droite
10. Du centre vers le haut et le bas
11. Du bas et du haut vers le centre
12. De gauche et de droite vers le centre
13. Des quatre fenêtres en haut vers le bas
14. Des quatre fenêtres à gauche vers la droite
15. Des quatre côtés vers le centre
5. Pendant la lecture le symbole peut apparaître quand vous poussez les boutons
'Angle', 'Sous-titres', 'Audio', 'A-B', 'Titre', etc. Ceci veut dire que la fonction n'est pas
disponible à l'instant.
6. Pendant le lecture des documents JPEG, poussez et les images sont réduites ;
utilisez les boutons
ou ENTER pour sélectionner une image.
Après avoir inséré un SD/MMC ou USB le système affiche le menu principal qui comprend
4 symboles. Poussez
pour sélectionner et poussez ENTER pour confirmer.
Mode Browser
Voyez page 16.
Mode Photo
Voyez pages 16-17
Lecture documents Mp3
Placez le disque MP3 dans la porte disque. Poussez
ou ENTER pour choisir un
document MP3. Poussez
ou ENTER pour reproduire le document sélectionné.
Mode Musique
Voyez page 17
00 36 03 43
Dir 001
\Ctyy\
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
Mode Film
Voyez page 18
Remarque : les cartes média formattés en exFAT ne peuvent pas être lus.
14
15
Mode Browser
00 00 03 43
001/008
\Ctyy\
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
Le mode browser affiche la liste des documents et du folder.
ENTER : sélectionner et lecture
: entrer dans le folder
: quitter le folder
Remarque : si vous voulez retourner au menu principal, vérifiez que vous vous trouvez
dans la liste des documents et du folder et poussez RETURN.
1. Pour tourner l'image vers le gauche, poussez ; pour tourner l'image vers la droite,
poussez
.
2. Pendant que vous regardez les images, poussez le bouton OSD pour sélectionner le
mode de transition entre les images.
1. Du haut vers le bas
2. Du bas vers le haut
3. Du gauche vers la droite
4. De la droite vers la gauche
5. Du coin gauche en haut vers le coin droite en bas
6. Du coin droit en haut vers le coin gauche en bas
7. Du coin gauche en bas vers le coin droit en haut
8. Du coin droit en bas vers le coin gauche en haut
9. Du centre vers la gauche et la droite
10. Du centre vers le haut et le bas
11. Du bas et du haut vers le centre
12. De gauche et de droite vers le centre
13. Des quatre fenêtres en haut vers le bas
14. Des quatre fenêtres à gauche vers la droite
15. Des quatre côtés vers le centre
3. Pendant la lecture le symbole
peut apparaître quand vous poussez les boutons
'Angle', 'Sous-titres', 'Audio', 'A-B', 'Titre', etc. Ceci veut dire que la fonction n'est pas
disponible à l'instant.
4. Pendant le lecture des documents JPEG, poussez
et les images sont réduites ;
utilisez les boutons
ou ENTER pour sélectionner une image.
Remarque :
Pour retourner au menu principal, poussez le bouton RETURN dans la page thumbnail.
Mode Musique
Mode Photo
128Kbps
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Slide Show
Menu
Prev Next
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
P
Le mode photo affiche dabord les photos en format thumbnail.
,
,
,
, ENTER : sélectionner et lecture
Slide show : lecture JPEG
Menu : entrer dans le menu aide
Prev : page en haut
Next : page en bas
00
00 03
43
001/008
Repeat Off
P
Dans le mode musique le système affiche la liste des documents musiques, comme Mp3.
Poussez
ENTER : sélectionner et lecture
Poussez
pour avancement rapide en avant/arrière pendant la lecture MP3
Poussez
en mode arrêt pour choisir la fonction
Page- : page en haut
: lecture
Page+ : page en bas
Remarque : poussez RETURN pour revenir au menu principal.
16
17
Mode Film
Vitesse : vous pouvez choisir la vitesse du ripping : normal ou rapide
Bitrate : vous pouvez choisir entre 6 bitrates : 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps, 320Kbps,
96Kpbs et 112Kbps.
Create ID3 : vous pouvez créer ID3 pendant la lecture texte CD.
Device : affiche q'un USB ou carte SD est connécté au lecteur DVD.
Exit : pour aller vers le menu précédent
All : sélectionner tous les documents pour conversion et enregistrement.
None : annuler la sélection
Start : bouger le curseur vers l'item et poussez ENTER : la conversion commence.
Vous pouvez arrêter la conversion en poussant le bouton CANCEL.
001/006
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
CD RIP
Ripping
Selected track
Track Progress
Track 01
9%
Total Progress
Le mode film affiche la liste des films, comme AVI
ENTER : sélectionner et lecture
Cancel
SUMMARY
Pendant la lecture d'un film, poussez MENU ou RETURN pour revenir à la liste des films,
à partir de laquelle vous pouvez revenir au menu principal en poussant RETURN.
Now ripping
Track
01/01
RIPPING CD
Pendant la lecture CD/HDCD vour pouvez utiliser la fonction CD ripping. En poussant
le bouton des sous-titres l'appareil peut changer le format CD en format MP3 permettant
de l'enregistrer sur USB ou carte SD.
CD RIP
Options
Track
Speed
Normal
Track 01
03:36
Bitrate
128kbps
Track 02
03:36
Track 03
03:36
Track 04
03:36
Track 05
03:36
Track 06
03:36
Track 07
03:36
Create Id3
Yes
Device
USB 1
SUMMARY
Selected Track
Selected Time
0
00:00
Fonction jeu
1.Connectez la manette de jeu dans l'entrée jeu
2.Mettez un disque de jeu dans le lecteur DVD, attendez que le disque de jeu soit
chargé, le menu du jeu apparaitra sur l'écran du DVD
3.Utilisez la touche gauche/droite sur la manette de jeu pour ballayer entre les jeux.
4.Utilisez la touche haut/bas sur la mannete de jeu pour sélectionner le jeu.
5.Utilisez la touche MODE sur la manette de jeu pour sélectionner un ou deux joueurs.
6.Pressez la touche start sur la manette de jeu pour démarrer le jeu.
7.Pressez les touches MODE et START en même temps pour retourner vers le menu
du jeu.
Réglage système
Setup Menu
--
Main Page
Poussez le bouton 'Setup' et le menu principal
apparaît sur l'écran.
Utilisez les bouton
pour sélectionner un
item.
Poussez ENTER pour confirmer.
Poussez le bouton SETUP pour quitter.
General Setup
Start
Exit
All
None
Video Setup
Preference Setup
18
19
Page de réglage général
Page réglage vidéo
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
:Move
Wide
ON
ENG
ON
Ecran TV
Dans cette option vous pouvez régler le format
de l'écran (Normal/PS, Normal/LB, Ecran large).
Réglage standard : écran large
Remarque :
Cette fonction dépend du format avec lequel le
disque DVD a été enregistré.
Utilisez le format 16 :9 quand l'appareil est
connecté au TV 16 :9
Normal/PS
Normal/LB
Wide
:Return
Video Setup
TV Type
Quality
Panel Quality
:Move
:Entry
:Move
Wide
ON
ENG
ON
PAL
NTSC
:Return
Type TV
Pour choisir le type de TV (PAL ou NTSC)
Réglage standard : PAL
:Entry
Video Setup
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
PAL
Marquage angle
Cette option permet d'afficher le marquage
angle pendant la lecture.
Possibilités : en ou hors fonction.
Réglage standard : en fonction
On
Off
:Return
TV Type
Quality
Panel Quality
:Move
:Entry
PAL
Pour régler la qualité vidéo du AV OUT
:Entry
:Return
Video Setup
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
Wide
ON
ENG
ON
Langue OSD
Pour choisir la langue OSD (anglais, français,
allemand, néerlandais )
Réglage standard : néerlandais
English
French
German
Dutch
TV Type
Quality
Panel Quality
:Move
:Move
:Return
PAL
Pour régler la qualité vidéo.
:Entry
:Return
:Entry
Page de préférence
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
:Move
Wide
ON
ENG
ON
:Return
Screen Saver
Choisissez cette fonction pour activer le screen
saver.
Réglage standard : en fonction
On
Off
:Entry
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
:Move
20
ENG
Off
ENG
:Return
Audio
Dans cette option vous pouvez mémoriser la
langue parlée préférée pour les disques DVD.
Réglage standard : néerlandais
Remarques :
La langue disponible dépend du disque DVD.
Vous pouvez changer la langue en poussant le
bouton 'Audio' pendant la lecture.
English
French
German
Dutch
:Entry
21
Spécifications
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
:Move
ENG
Off
ENG
Sous-titres
Dans cette option vous pouvez mémoriser la
langue préférée pour les sous-titres des
disques DVD.
Réglage standard : hors fonction
La langue disponible dépend du disque DVD.
Vous pouvez changer la langue en poussant le
bouton 'Audio' pendant la lecture.
English
French
German
Dutch
Off
:Return
:Entry
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
Off
ENG
:Move
Menu disque
Dans cette option vous pouvez choisir la
langue pour le menu des disques.
Réglage standard : néerlandais
Remarque : le choix de la langue dépend des
langues disponibles sur le disque.
English
French
German
Dutch
:Return
Compatible avec les disques : DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4
Systèmes : PAL/NTSC
Format écran : 9 pouces
Réponse en fréquences : 20 Hz-20 kHz
Sortie vidéo : 1 Vp-p/75 ohms non balancée
Sortie audio : 1.4 Vrms/10 kOhms
Rapport signal/bruit : mieux que 80 dB
Plage dynamique : mieux que 85 dB
Laser : semi-conducteur, longueur d'ondes 650nm/795nm
Alimentation : DC 9-12 V
Consommation : 10 W
Température d'utilisation : 0-40° C
Poids (moniteur/ lecteur DVD) : 0,55/1,1 kg
Dimensions (moniteur/ lecteur DVD) (l x p x h) : 246.5x191.6x30/247x191.8x41.9mm
Type accu : Li Polymère
Remarques :
1. La qualité et la vitesse de lecture des photos JPEG dépendent de la résolution et de
la compress ion des photos. Certains photos JPEG ne peuvent pas être reproduits du à
la qualité et au format du disque.
2. Certains disques DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW ne peuvent pas être reproduits
du à la qualité d'enregistrement.
:Entry
Utilisation de l'accu rechargeable
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
Off
ENG
:Move
1
2
3
4
5
6
7
8
Contrôle parental
Utilisez cette fonction pour régler le niveau du
contrôle parental pour que les enfants ne
puissent pas regarder certaines scènes.
Les niveaux disponibles sont : ENFANTS, G,
PG, PG 13, R, Nc17, ADULTES
KID SAFE
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
ADULT
:Return
Réglage standard : ADULTES
Mot de passe standard : 8888
:Entry
L'appareil utilise un accu Li-polymère avec grande longévité. L'accu ne possède pas
d'effet de mémoire et peut être rechargé à n'importe quel moment, même partiellement
déchargé. Il faut 3 heures pour un chargement complet qui permet une utilisation de 2
heures.
Précautions concernant le chargement de l'accu
L'accu peut uniquement être rechargé quand l'appareil est hors fonction et connecté
au courant secteur. Pendant le chargement le témoin est rouge ; une fois
complètement chargé le témoin devient jaune.
Utilisation et entretien de l'accu rechargeable
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
:Move
ENG
Off
ENG
Standard
Sélectionnez cette option et poussez OK pour
remettre tous les réglages au niveau d'usine.
Reset
:Return
:Entry
1. La température d'utilisation est 0-40° C.
2. Déconnectez l'appareil du courant secteur quand il n'est pas utilisé.
3. L'appareil devient chaud pendant l'utilisation, ce qui est normal. Néanmoins n'utilisez
pas l'appareil pendant de longues périodes.
4. Evitez que des objets tombent sur l'appareil et ne le placez pas dans des
environnements humides ou trop chauds.
Attention: Danger d'explosion si la batterie est incorrectement replac e. Replacez
seulement avec le m me type ou quivalent.
22
23
En cas de problèmes
SOLUTION
PROBLEME
Pas de son ou son
déformé
Ne peut pas
avancer dans le
film
Le symbole
apparaît sur
l'écran
Image avec
distorsion
Contrôlez que l'appareil est bien connecté.
Contrôlez que les câbles sont bien connectés aux
prises correctes ;
Vous ne pouvez pas avancer rapidement lors des
informations au début d'un film car ceci est défendu.
La fonction voulue ne peut pas être exécuté à ce
moment parce que :
1. Le logiciel du disque l'interdit.
2. Le logiciel du disque ne supporte pas la fonction.
3. La fonction n'est pas disponible en ce moment.
4. Vous avez introduit un numéro qui n'existe pas.
Le disque peut être endommagé. Essayez un autre
disque.
Une distorsion est normale pendant l'avancement
rapide en avant ou en arrière.
Pas d'avancement Certains disques ont des passages qui n'autorisent
pas l'avancement rapide.
rapide en avant
Vous ne pouvez pas avancer rapidement lors des
ou en arrière.
informations au début d'un film car ceci est défendu.
Si, à un certain moment dans le futur, vous voulez vous écarter de votre
appareil, notez que les appareils électriques ne peuvent pas être
enlevés avec les autres déchets domestiques. Utilisez les facilités de
recyclage. Prenez contact avec les autorités locaux ou avec votre
revendeur. (Directive pour les Dechets d'Equipement Electrique et
Electronique).
Pour des raisons d'amélioration les caractéristiques et les spécifications peuvent être
changées sans préavis.
24
Safety Precaution
Table Of Contents
Safety Precaution
1
Package
2
Main Features
2
Overview of Unit Controls
3
In Car Installation
4
System Connection
6
The Remote Control
9
Basic operation
11
System Setup
19
Specification
23
Troubleshooting
24
Thank you for choosing our portable DVD player.It includes a 7” wide screen and a DVD
player. The unit applies the latest state of art electronics and is designed for use at
home,in hotels and in offices etc for relaxation.The compact size makes carrying easier
as well as installation.Please read the manual carefully prior to use and keep it well for
future reference.
Hi-voltage, Don't Open it
Remind user to be careful to
avoid electric shock
Warning:To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain
or moisture.
1) Please read the instruction manual carefully and follow all the requirements of safe
operation to operate the device.
2) Do not use this unit near water.Do not place the unit over any container with liquid
inside.
3) Do not install near any heat sources such as radiators,heat registers,stoves,or other
apparatus(including amplifiers)that produce heat.
4) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long time.
5) About Cleaning:Unplug the system,use only wet cloth to clean.Do not use liquid
detergent or aerosol.
6) Only use accessories specified by the manufacturer.
7) Refer all servicing to qualified service personnel,servicing is required when the unit
has been damaged in any way.Such as power supply cord or plug damaged, liquid
spilled or objects falling into the unit,exposed to moisture,not operating normally.
Don't try to repair the machine by yourself because of the danger of high voltage and
electric shock.
8) Do not use irregular shaped discs such as heart or star-shaped discs as they may
cause to the unit malfunction.
1
Package
Main Unit Controls
1
9 '' LCD Monitor
1
Remote Control with battery
1
AV Cable(DVD to TV)
1
AC/DC Power Adapter
1
Cigarette Lighter Adapter
1
User Manual
1
ON
1
OFF
2
DC+Audio/Video Cable
1
Carry bag
1
Mounting straps
2
Game controller
2
SD
18
19
GAME1
2
GAME2
Earphone
AV OUT
DC OUT
DVD Player
14
15
CLOSE
3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Main Features
17
56 7 8
Open knob
Power ON/OFF switch
SETUP button
MODE button
( )/ ( )/ ( )/ ( )
OK button
PLAY/PAUSE button
STOP button
DC IN 9-12V
16
10. DC OUT
11. AV OUT
12. Earphone jack
13. Volume knob
14. SD card slot
15. USB Port
16. Bracket
17. Rating label position
18.Game2
19.Game1
High brightness color 9” LCD screen
Compatible with disc of DVD,VCD,MP3,MPEG4,CD,JPEG,etc
9
10
11
12
13
Monitor View
ON
Built-in stereo speaker
OFF
1
Built-in rechargeable Lithium polymer battery
2
3
4
5
Support PAL or NTSC system
Support Multi-language OSD,speed forward/backward,repeat function
Zoom in/out function
BRIGHTNESS
6
CLOSE
7
2
8
5. DC IN 9-12V
6. Brightness knob
7. Bracket
8. Rating label position
1. Power ON/OFF
2. Volume knob
3. Earphone jack
4. AV IN
3
In Car Installation
2. Fitting the headrest mount to the headrest
1. Fit the headrest mount to the DVD Player / Monitor as required.
NOTE: Both the headrest mounts are the same, there is no difference for DVD Player or
Monitor.
Fit the straps around the headrest and
engage the 2 trident clips.
Ensure clips are securely fastened.
The DVD player will fit to the mount
in this position, as shown below.
UP
C
D
A
B
front
F
E
Pull the straps tight using the adjustment.
Tuck the loose ends into the strap tidy.
Turn the headrest mount and player around so the backs are facing you.
back
Slide the vertical straps A and B through the
strap lock upon the back of the DVD player,
or monitor, as shown.
Fold and secure the horizontal straps on to
the back of the mount until the velcro attaches.
Ensure the DVD player or monitor is mounted
centrally.
PULL
PULL
This item incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents
and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and
disassembly are prohibited.
Turn the headrest mount and player around so the front is facing you.
Bring straps C, D, E & F in front of the DVD
Player and attach to the velcro as shown.
4
5
System Connection
Connecting to monitor
Powering and installation
Plug one end of the AC/DC power adaptor into the DC IN 9-12V jack on the right of the
unit, then plug the other end into the AC power receptacle. Please refer to the following
illustration.
The unit can also be connected to the external LCD monitor.
Connect the unit to power by AC/DC adapter or cigarette lighter adapter.
Then connect the unit DC OUT jack to DC IN 9-12V Jack of the LCD Monitor by a DC/AV
cable. Also use this DC/AV cable to connect the AV OUT jack of the unit to AV IN jack of
the Monitor.
Please refer to the illustration below.
SD
SD
AV OUT
AV OUT
DC OUT
DC OUT
If using car cigarette lighter adaptor to connect to the power:
Plug one end of the cigarette lighter adaptor into the DC IN 9-12V jack on the unit, plug
the other end into the car cigarette lighter socket.See illustration below.
Connecting to TV
You can connect unit with TV to enjoy high quality picture and stereo sound.Please
refer to the following illustration:
SD
AV OUT
DC OUT
SD
AV OUT
DC OUT
AV CABLE
Not supplied
Note:
1.Car cigarette lighter adaptor is not recommended to recharge the battery.
2.Car cigarette light adaptor can only be used when the car power supply is 9-12V.
3.The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device should remain
readily operable.
TV
AUDIO IN
VIDEO IN
Please use AV cable to connect the machine and the TV. Make sure it is connected
correctly.
6
7
Connecting with external speaker
The Remote Control
The unit can be connected with external speaker.Please see the following illustration.
1
AV OUT
SD
DC OUT
AV CABLE
10
11
12
2
VIDEO IN
4
13
14
5
6
15
16
3
Not supplied
AUDIO IN
20
AMPLIFIER
17
7
18
19
8
9
TV
1. Number button
2. TITLE(To display title information)
Center speaker
12. MENU(To enter or exit root menu)
Right front speaker
Left front speaker
11. ZOOM(To zoom in/out the image
during the playback)
3. AUDIO(To select audio language)
13. SUBTITLE(To select subtitle language
when playing DVD disc)
4. SETUP(To go to or exit setup menu)
5.
Previous/Next button(To go
to previous/next chapter or scene
during playing)
6.
Fast forward/backward
button(To scan forward/backward
at 2,4,8,16,or 32 times)
SUBWOOFER
Right rear speaker
Left rear speaker
Note:
There is no 5.1 channel in the unit, however,after connecting to APM it is available to output
audio in 5.1 channel.
14. ANGLE(To change viewing angle
when playing disc with multi-angle)
15. A-B(Repeat a specific portion from
point A to B, press it again to cancel
repeat playing)
16. REPEAT(To repeat playing title,
chapter or track)
7. OSD(To display disc information
during playing such as elapsed and
remaining time)
17. RETURN(To return to the main menu)
8.
18. MUTE(To turn to mute)
9.
PLAY/PAUSE
STOP(press once to stop playback, then
press
to resume playback from the
point where you stopped; press stop
button twice to stop playback completely)
10. MODE(To select the source)
8
9
19. VOL +/- (To adjust the volume)
20. ENTER(To confirm)
Basic Operation
The Use of Remote Control
Please put the battery into the remote control as per illustration below .
1
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
MP3
CD
Playing disc of DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3.
1. In the Source Mode,you can press “
source you want.
2
CR2025
CR2025
DVD
” to select and “ ENTER ” key to enter the
SD
USB
When using remote control, make sure the infrared window is pointed to infrared
receiving window of the unit. The distance between the unit and remote control must be
within 3 metres. Please refer to the following illustration.
2. Open the disc door and insert a disc into the door with the label side facing up.
3. Close the disc door.The unit will load the disc and start playing.
4. Press“ ”once to stop playback; press“ ”to resume playback from the point
where you stopped;press“ ”twice to stop playback completely.
5. During playback,press“
”to pause; press it again to resume playback.
6. When the playing is finished, please turn off the power by sliding ON/OFF switch to OFF.
7. For some DVD disc with Title or Chapter menu, press“MENU”button to enter menu
page, and use“
”to select. Press ENTER to confirm.
0
30
0
30
Note:
Please do not disconnect USB devices or plug out SD/MMC cards while they are working
with the unit.Functional failure may occur in case of wrong operations.
Title
Note:
1. To avoid falling off or place near damp environment.
2. To avoid infrared receiving window of the unit being under direct sunlight.
3. Please use a new battery to replace old one if the remote control doesn't work.
Cursor button
ENTER
Play/pause
10
11
Menu
Repeat playing of favorite scene
Fast forward and fast backward
DVD
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
MPEG4
SVCD
VCD
CD
MP3
CD
When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD, the machine can search forward or
backward.
1. Press“ ”,the unit will search forward. Press it repeatedly ,the machine will play
at 2, 4,8, 16, 32 times of speed.
2X
When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,user can repeatedly play a
specific section.
During playback,press“A-B”button at a point A,then press
A
this button again in point B,the unit will automatically repeat
playing the part between“A-B”
4X
AB
Press it the third time,the unit will return to normal playback.
32X
16X
8X
Number
2. Press“ ”, the unit will search backward.
Press it repeatedly,the machine will play at
2,4,8,16,32 times of speed.
2X
Zoom in/out
Search forward
Search backward
A-B
Angle
4X
Angle
32X
16X
8X
DVD
During playing DVD disc with multi-angle, press“Angle”button to change the display angle.
Repeat playing
DVD
MPEG4
Note:
The function is available only for discs with multi-angle.
SVCD
VCD
CD
MP3
2X
When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,user can repeat playing one
chapter, title or the whole disc.
For DVD disc,press“repeat”button,user can repeat playing one Chapter;press it
again to repeat playing Title;press it the third time to repeat playing the whole disc.
Chapter
Title
All
Zoom in/ out
3X
DVD
MPEG4
SVCD
VCD
When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,user can
zoom in or zoom out the image.
4X
Repeat off
1 /2X
For MP3 disc,press“repeat”button to repeat playing present file;press it again to repeat
playing the folder;press it the third time to cancel repeat function.
one
folder
Repeat off
During playback,press“Zoom”button,the image will be
enlarged;press it again the image will be enlarged again;
press it fourth time,the image will zoom out,press it
repeatedly and the image will return to normal status.
1 /3X
1 /4X
For CD/VCD disc, press “repeat”button repeatedly to repeat the track and the whole disc.
Track
All
12
Repeat off
When the image is enlarged,user can press“
/ / /
13
”to move the image.
Playing JPEG file in date disc
SD/MMC/USB main menu
1. Place a JPEG disc into the tray, the unit will start reading and play.
2. Press“
”to select a JPEG file and press“ENTER”button to confirm.
Note:you can press “MENU” to return to the folder list.Press “
” or “ENTER” to
preview the file selected.
3. To rotate the picture counter-clockwise,press “ ”;Press “ ” to rotate the picture
clockwise.
4. Press OSD button when viewing pictures,you can select different refresh mode as
follows:
1. from top to bottom
2. from bottom to top
3. from left side to right side
4. from right side to left side
5. from left top to right bottom
6. from right top to left bottom
7. from left bottom to right top
8. from right bottom to left top
9. from horizontal center to both sides
10.from vertical center to both sides
11.from top and bottom to center
12.from right and left to center
13.from four window's top side to bottom side
14.from four window's left side to right side
15.from 4 edges to center
5. During viewing files,“ ”may appear when pressing“Angle”or“Subtitle”or “Audio”
or“A-B”or“Title”etc; in this situation these options are unavailable to operate.
6. When viewing JPEG files,press“ ”,pictures will be displayed in thumbnail mode,
press “
” or “ENTER” button to select one picture to view.
After entering the SD/MMC or USB,the system will show Main Menu which includes 4
Function ICONS.You can select them by“
”and press“ENTER” key to confirm.
Browser Mode
Please refer to P16 for detail explanation
Photo Mode
Please refer to P16 -17 for detail explanation
Playing MP3 files in date disc
1.Place MP3 disc into the disc door. Press “
” or “ENTER”button to choose an MP3
file;Press “ ” or“ENTER”button to play the file selected.
Music Mode
Please refer to P17 for detail explanation
00 36 03 43
Dir 001
\Ctyy\
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
Movie Mode
Please refer to P18 for detail explanation
Note:Media cards formatted in exFAT file system are not supported.
14
15
Browser mode
00 00 03 43
001/008
\Ctyy\
......
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
In
“
“
“
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
the Browser Mode,the system will show the list of file and folder.
”, “ ”, “ENTER” key:select and play
” :Enter the folder
” :Quit the folder
Note:
If you want to return to the Main Menu,please make sure the system is in list of file or
folder status,then press“ RETURN ” KEY.
When playing JPEG :
1.To rotate the picture counter-clockwise,press “
”; Press“
” to rotate the picture
clockwise
2. Press OSD button when viewing pictures,you can select different refresh mode as
follows:
1. from top to bottom
2. from bottom to top
3. from left side to right side
4. from right side to left side
5. from left top to right bottom
6. from right top to left bottom
7. from left bottom to right top
8. from right bottom to left top
9. from horizontal center to both sides
10.from vertical center to both sides
11.from top and bottom to center
12.from right and left to center
13.from four window's top side to bottom side
14.from four window's left side to right side
15.from 4 edges to center
3. During viewing files,“ ”may appear when pressing“Angle”or“Subtitle”or“Audio”
or“A-B”or“Title”etc;in this situation these options are unavailable to operate.
4. When viewing JPEG files,press“ ”and“RETURN”key,pictures will be displayed in
thumbnail mode,press“
”or“ENTER”button to select one picture to view.
Note :
If you want to return the Main Menu, please press“RETURN”key in the thumbnail mode.
Music mode
Photo mode
128Kbps
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Mp3
Slide Show
Menu
Prev Next
In the Photo Mode,the System will show the thumbnail Mode first.
“ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ENTER” :select and play.
Slide Show:play the JPEG.
Menu:Enter the Help Menu.
Prev:Page Up.
Next:Page Down.
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
P
00
00 03
Repeat Off
P
In the Music Mode,the system will show the list of music file,like Mp3 and so on.
Press “ ”, “ ”, “ENTER” ,select and play.
” to fast forward /backward MP3 during playing.
Press “
” to select the function button when in “ stop ” status.
Press “
Page-:Page Up.
:play
Page+:Page Down
Note:Press “ Return ” Key to Return to the Main Menu.
16
43
001/008
17
Speed: In this item, you can set the rip speed: Normal or Fast.
Bitrate: In this item, you can set the bitrate. It has 6 choices,128Kbps,192Kbps,256Kbps,
320Kbps,96Kbps and 112Kbps.
Create ID3:In this item, you can create ID3 when playing CD text.
Device: This item indicates whether USB or SD CARD is connected with DVD player.
Exit: Exit to the previous menu.
All: Select all the files in the disc for convertion and storage.
None: Cancel the selection.
Start: Move the cursor to the item and press “ENTER” button, the convertion begins.
During the converting,you can select “CANCEL” to stop it.
Movie mode
001/006
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
CD RIP
Ripping
Selected track
Track Progress
Track 01
9%
Total Progress
In the Movie Mode,the system will show the list of Movie file,like AVI and so on.
“ ”, “ ”, “ENTER” Key:Select and Play.
Cancel
SUMMARY
Now ripping
When playing movie you can press“ MENU ” and “ Return ” Key to back to the list of movie
file status.And if you want to Return to the Main Menu,Please Press“ Return ” key in list
of Movie file status.
CD RIPPING
Track
01/01
Game function
During playing the CD/HDCD disc,you can enter CD Ripping function.By pressing
subtitle button,DVD player will be able to change the CD format into MP3 format,
and then store it in the USB or SD card.
3
4
5
6
7
CD RIP
Options
Track
Speed
Normal
Track 01
03:36
Bitrate
128kbps
Track 02
03:36
Track 03
03:36
Track 04
03:36
Track 05
03:36
Track 06
03:36
Track 07
03:36
Create Id3
Yes
Device
USB 1
SUMMARY
Selected Track
Selected Time
Start
1
2
Plug the joystick into the game jack.
Put a game disc into DVD player, after the game disc reading out, the game
menu will display on the screen.
Use the LEFT/RIGHT button on joystick to page up or page down
Use the UP/DOWN button on joystick to select game
Use the MODE button on joystick to select single or double mode
Press the START on joystick to start the game
Press the MODE and START buttons at the same time to back to the game menu.
System Setup
Setup Menu
0
00:00
Exit
All
None
--
Press “ Setup ” button,the main menu will be
displayed on the screen
” button to
In the main Page,Press“
highlight the item.
Press “ ENTER ” button to access.
Press Setup button to exit.
Main Page
General Setup
Video Setup
Preference Setup
18
19
Video Setup Page
General Setup Page
Video Setup
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
:Move
Wide
ON
ENG
ON
TV display:
Enter this option,user can set screen display
format(Nomal/PS,Nomal/LB,Wide)
The default is“ Wide ”
Note
The function depends on the display ratio
with which the DVD disc is recorded.
Please choose“ Wide(16:9) ” when using
a 16:9 wide screen TV set.
Normal/PS
Normal/LB
Wide
:Return
:Entry
TV Type
Quality
Panel Quality
:Move
Wide
ON
ENG
ON
PAL
NTSC
:Return
TV Type:
Enter this option to select TV type(PAL,NTSC)
The default is PAL.
:Entry
Video Setup
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
PAL
Angle Mark:
Enter this option to set the angle during
playback.
Optional setting:ON,OFF
On
Off
TV Type
Quality
Panel Quality
PAL
Set the Video Quality of AV OUT
The default is:ON
:Move
:Return
:Move
:Entry
:Entry
:Return
Video Setup
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
Wide
ON
ENG
ON
OSD Language:
In the option user can set OSD menu
language(English,French,German,Dutch).
English
French
German
Dutch
TV Type
Quality
Panel Quality
:Return
Set the Video Quality of PANEL
The default:Dutch
:Move
:Move
PAL
:Entry
:Return
:Entry
Preference Page
General Setup
TV Display
Angle Mark
OSD Lang
Screen Saver
:Move
Wide
ON
ENG
ON
:Return
Screen Saver
Enter this option to set whether to activate
the screen saver function.
On
Off
The default is ON.
:Entry
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
:Move
20
ENG
Off
ENG
:Return
Audio:
Enter this option,user can select preferred
audio language for DVDs.
The default is Dutch.
Note
The audio language depend on the material
on each disc.
User can also change the audio language
durin g playback by pressing the Audio button.
English
French
German
Dutch
:Entry
21
Specification
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
:Move
ENG
Off
ENG
Subtitle
Select your preferred language to show the
subtitles on the screen.
The default is OFF
The subtitle languages depend on the
information available on each disc,You can
also change the subtitle language during
playback by press the SUBTITLE button.
English
French
German
Dutch
Off
:Return
:Entry
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
Off
ENG
:Move
Disc Menu
This function allows you to choose the menu
language stored on the disc.
The default is Dutch.
Note:the disc menu languages depend on the
information available on the disc.
English
French
German
Dutch
:Return
Compatible disc: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4
Signal system: PAL/NTSC
Panel size: 9 inch
Frequency response: 20 Hz to 20 kHz
Video output: 1 Vp-p/75Ohm, unbalanced
Audio output: 1.4Vrms/10kOhm
Audio S/N: Better than 80dB
Dynamic range: Better than 85dB
Laser: Semiconductor Laser, Wave Length: 650nm/795nm
Power source: DC 9-12V
Power consumption: 10 W
Operating temperature: 0~40°C
Weight(Monitor/DVD Player): 0.55 / 1.1kg
Dimensions (Monitor/DVD Player) (W x D x H): 246.5x191.6x30/247x191.8x41.9mm
Battery Type: Li Polymer
Note:
1.The quality and speed for reading JPEG photos depend on the resolution and
compression ratio of the photos. Some JPEG photo may not be played due to the disc
quality and the formats.
2.Some DVD+R/RW,DVD-R/RW,CD-R/RW disc may not be played due to the quality on
burning conditions.
:Entry
Rechargeable battery use
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
ENG
Off
ENG
:Move
1
2
3
4
5
6
7
8
Parental:
Enter this option to set the parental control
level to some unsuitable disc scenes being
watched by the children.
Optional parental control levels: KID SAFE,
G, PG,PG 13,PGR, R, Nc17, ADULT.
KID SAFE
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
ADULT
:Return
The default is ADULT.
The default password:8888.
:Entry
The machine utilize s long-life Li polymer battery for portable power supply.The battery has
no “ Memory Effect”and thus can be recharged safely regardless of whether the battery
is fully or partially discharged.It's enough to recharge no longer than 3H each time,fully
recharged battery can last about 2 hours with earphone.
Precautions related to Battery Recharge
The battery can be only recharged when turning power to OFF state,and keep continuous
power supply, the red light will be on,and the light will turn yellow when it's fully charged.
Using and Maintaining Rechargeable Battery
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
Default
:Move
ENG
Off
ENG
Default:
Select this item and press “ENTER ” button to
reset.
Reset
:Return
1. The normal working temperature is:0°C ~40 °C ;
2. Always unplug AC/DC power supply for the unit when not in use;
3. Heat will create during playing,it's normal,while avoid long time playing and
unattendance;
4. Avoid having the unit collide with any objects,and place away from all possible heat
sources or damp areas.
Caution:Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type.
:Entry
22
23
Troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
No sound or
distorted sound
Make sure the machine is connected properly.
Make sure all cables are securely inserted into
the appropriate jacks.
Can't advance
through a movie
You can't advance through the opening credits
and warning information that appears at the
beginning of movies because the disc is
programmed to prohibit that action.
The icon
appears on
screen
The feature or action cannot be completed at
this time because:
1.The disc's software restricts it.
2.The disc's software doesn't support the
feature (e.g.,angles)
3.The feature is not available at the moment.
4.You've requested a title or chapter number
that is out of range.
Picture is distorted
The disc might be damaged.Try another disc;
it is normal for some distortion to appear during
forward or reverse scan.
No forward or
reverse scan
Some discs have sections that prohibit rapid
scanning or chapter skip;If you try to skip
through the warning information and credits
at the beginning of a movie,you won't be able
to.This part of the movie is often programmed
to prohibit skipping through it.
If at any time in the future you should need to dispose of this product please
note that waste electrical products should not be disposed of with household
waste.Please recycle where facilities exist.Check with your Local Authority
or retailer for recycling advice.(Waste Electrical and Electronic equipment
Directive)
Owing to continuous improvement,no prior notice will be given regarding changes on
above feature and spec.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement