ViewSonic VP3481-S MONITOR Gebruikershandleiding

ViewSonic VP3481-S MONITOR Gebruikershandleiding
VP3481
Scherm
Handleiding
Modelnr. VS17736
Onderdeelnr.: VP3481
Bedankt voor uw keuze voor ViewSonic®
Als wereldwijd toonaangevende leverancier van visuele oplossingen, zet ViewSonic®
zich in om de verwachtingen van de wereld op het vlak van technologische evolutie,
innovatie en eenvoud, te overschrijden. Bij ViewSonic® geloven wij dat onze
producten het potentieel hebben om een positieve impact in de wereld te bieden
en we zijn ervan overtuigd dat het ViewSonic®-product dat u hebt gekozen, u goed
van pas zal komen.
Nogmaals bedankt voor uw keuze voor ViewSonic®!
2
Veiligheidsvoorzorgen
Lees de volgende veiligheidsmaatregelen voordat u dit apparaat gebruikt.
• Bewaar deze gebruikshandleiding op een veilige plaats zodat u deze later
opnieuw kunt raadplegen.
• Lees alle waarschuwingen en volg alle instructies.
• Ga ten minste op 45 cm van het apparaat zitten.
• Zorg dat er minstens 10 cm vrije ruimte rond het apparaat aanwezig is om een
goede ventilatie te garanderen.
• Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte. Plaats niets bovenop het
apparaat waardoor de warmteverspreiding kan worden verhinderd.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Om het risico op vuur of elektrische
schokken te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan vocht.
• Vermijd het blootstellen van het apparaat aan direct zonlicht en andere bronnen
van duurzame warmte.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingsroosters of andere apparaten (inclusief versterkers) die de
temperatuur van het apparaat kunnen doen stijgen tot gevaarlijke niveaus.
• Gebruik een zachte, droge doek om de behuizing te reinigen. Raadpleeg de
sectie "Onderhoud" op pagina 74 voor meer informatie.
• Er kan olie op het scherm terechtkomen wanneer u het aanraakt. Raadpleeg
de sectie "Onderhoud" op pagina 74 om vette vlekken op het scherm te
verwijderen.
• Raak het schermoppervlak niet aan met scherpe of harde objecten omdat
hierdoor het scherm kan schade oplopen.
• Wanneer u het apparaat verplaatst, moet u ervoor zorgen dat u het niet laat
vallen of er nergens mee tegenaan stoten.
• Plaats het apparaat niet op een effen of onstabiel oppervlak. Het apparaat kan
omvallen en zo lichamelijke letsels of defect veroorzaken.
• Plaats geen zware objecten op het apparaat of op de aansluitkabels.
• Als u rook, een abnormaal geluid of een vreemde geur opmerkt, moet u het
apparaat onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met uw leverancier of
ViewSonic®. Het is gevaarlijk om het apparaat in dergelijke gevallen verder te
gebruiken.
• Probeer nooit de veiligheidsvoorzieningen van de gepolariseerde of geaarde
stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarbij
er een breder is dan de ander. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een
aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van
de aardlekstekker zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de stekker niet in uw
stopcontact past, dient u een adapter aan te schaffen. Probeer nooit de stekker
in het stopcontact te forceren.
3
• Bij het aansluiten op een stopcontact, mag u de aardklem NIET
verwijderen. Zorg dat de aardklemmen NOOIT WORDEN VERWIJDERD.
• Plaats de voedingskabel en de stekker zo, dat er niet op kan worden
getrapt dat ze niet gekneld raken en bescherm het punt waar de kabel
uit het apparaat komt. Zorg dat het stopcontact zich dicht bij het
apparaat bevindt zodat het gemakkelijke toegankelijk is.
• Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn aangegeven door de
fabrikant.
• Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het
wagentje samen met het apparaat verplaatst om te vermijden dat het
kantelt en letsels veroorzaakt.
• Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het
apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.
• Laat onderhoud en reparaties over aan bevoegde onderhoudstechnici.
Reparatie zal vereist zijn wanneer het apparaat op enige wijze werd
beschadigd, zoals in de volgende gevallen:
ͫͫ Als de voedingskabel of stekker is beschadigd.
ͫͫ Als er vloeistof is gemorst op het apparaat of als er objecten in
gevallen zijn
ͫͫ Als het apparaat wordt blootgesteld aan vocht
ͫͫ Als het apparaat niet normaal werkt of is gevallen
• OPMERKING: LANGE PERIODEN LUISTEREN VIA EEN OOR-/HOOFDTELEFOON
AAN EEN HOOG VOLUME KAN GEHOORSCHADE/GEHOORVERLIES
VEROORZAKEN. Als u de oor-/hoofdtelefoon gebruikt, moet u het volume
aanpassen naar een geschikt niveau anders kan er gehoorschade ontstaan.
• OPMERKING: DE MONITOR KAN OVERVERHITTEN EN UITSCHAKELEN! Als het
apparaat automatisch uitschakelt, schakelt u uw monitor opnieuw in. Na het
opnieuw opstarten, wijzigt u de resolutie en vernieuwingsfrequentie van uw
monitor. Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart voor details.
4
Inhoud
Veiligheidsvoorzorgen.................................................. 3
Inleiding....................................................................... 7
Inhoud van verpakking............................................................................................7
Productoverzicht.....................................................................................................8
Eerste instelling............................................................ 9
De standaard installeren.........................................................................................9
Wandmontage.......................................................................................................11
Het veiligheidsslot gebruiken................................................................................13
Aansluitingen maken.................................................. 14
Aansluiten op de netspanning...............................................................................14
Externe apparaten aansluiten...............................................................................15
HDMI-verbinding.................................................................................................... 15
DisplayPort-aansluiting.......................................................................................... 16
USB-aansluiting...................................................................................................... 17
Audio-aansluiting................................................................................................... 18
De monitor gebruiken................................................ 19
De kijkhoek aanpassen..........................................................................................19
Hoogteafstelling..................................................................................................... 19
Afstelling kantelhoek.............................................................................................. 20
Afstelling draaihoek............................................................................................... 21
Het apparaat in-/uitschakelen...............................................................................22
De toetsen van het bedieningspaneel gebruiken..................................................23
Snelmenu............................................................................................................... 23
Sneltoetsen............................................................................................................ 25
De instellingen configureren.................................................................................28
Algemene bewerkingen......................................................................................... 28
OSD-menustructuur............................................................................................... 31
Menuopties............................................................................................................ 40
5
Geavanceerde functies en instellingen....................... 52
HDR10 (hoog dynamisch bereik)...........................................................................52
KVM.......................................................................................................................53
Dual Color (Twee kleuren).....................................................................................55
Multi-Picture (Meerdere beelden)........................................................................56
Quad Windows (Quad-vensters)............................................................................ 57
PBP (Picture-by-Picture)......................................................................................... 59
PIP (Picture-in-Picture)........................................................................................... 61
Firmware-update...................................................................................................63
Appendix.................................................................... 65
Specificaties...........................................................................................................65
Woordenlijst..........................................................................................................68
Probleemoplossing................................................................................................72
Onderhoud............................................................................................................74
Algemene voorzorgsmaatregelen.......................................................................... 74
Het scherm reinigen............................................................................................... 74
De behuizing reinigen............................................................................................. 74
Reglementaire en veiligheidsinformatie..................... 75
Nalevingsinformatie..............................................................................................75
FCC-nalevingsverklaring......................................................................................... 75
Verklaring voor Canadese bedrijven...................................................................... 75
CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen.......................................... 75
Verklaring van RoHS2-naleving.............................................................................. 76
Beperking van gevaarlijke stoffen in India............................................................. 77
Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur........................................ 77
Copyright-informatie.............................................................................................78
Klantendienst......................................................................................................... 79
Beperkte garantie................................................................................................... 80
6
Inleiding
Inhoud van verpakking
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitor
Voedingskabel
HDMI-kabel
DisplayPort-kabel
USB 3.1 gen. 1 type C-kabel
USB 3.0 upstreamkabel (Type B naar Type A)
Audiokabel
Snelstartgids
OPMERKING:De voedingskabel en videokabels die bij uw pakket zijn geleverd
kunnen verschillen afhankelijk van uw land. Neem contact op met
uw lokale wederverkoper voor meer informatie.
7
Productoverzicht
Vooraanzicht
Weergavescherm
Power LED
135
2 4 Voedingsknop
Achteraanzicht
Veiligheidsslot
Type-C
AC-INaansluiting
Type-C
USB-poorten
Audio-uitgang
HDMIpoorten
DisplayPort
OPMERKING:Voor meer informatie over de toets 1/2/3/4/5 en zijn functies,
raadpleeg de sectie “Sneltoetsen” op pagina 25.
8
Eerste instelling
Deze sectie biedt gedetailleerde instructies voor het installeren van uw monitor.
De standaard installeren
1. Plaats het beeldscherm op een plat, stabiel oppervlak met het scherm omlaag
gericht.
2. Lijn de bovenste hoeken van de standaard uit en schuif ze in de montagesleuven
van de standaard zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:
1
2
OPMERKING:Controleer of de standaard stevig vast staat en of het
snelontgrendelingslipje correct op zijn plaats klikt.
9
3. Til het apparaat naar de rechtopstaande positie op een vlak, stabiel oppervlak.
OPMERKING:Plaats het apparaat altijd op een vlak en stabiel oppervlak. Als u
dat niet doet, kan het apparaat defect en beschadigd raken en/of
resulteren in lichamelijk letsel.
10
Wandmontage
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de standaardafmetingen voor
wandmontagekits.
OPMERKING:Uitsluitend voor gebruik met een volgens UL gecertificeerde
wandmontagekit/-beugel. Neem contact op met ViewSonic® of
met uw lokale leverancier om een wandmontagekit of voet voor
de hoogteafstelling te bestellen.
Maximale Gatenpatroon
belasting
(B x H)
14 kg
Interfacepad
(B x D x H)
Padopening
100 x 100 mm 115 x 115 x 2,6 mm
Ø 5 mm
Specificatie en
aantal schroeven
M4 x 10 mm
4 stuks
OPMERKING:Wandmontagekits worden afzonderlijk verkocht.
1. Schakel het apparaat uit en koppel alle kabels los.
2. Plaats het apparaat op een plat, stabiel oppervlak met het scherm omlaag
gericht.
3. Duw en houd het snelontgrendelingslipje vast en til de standaard volledig op.
2
1
4. Trek deze iets omlaag om de haken los te maken. Verwijder dan de standaard.
11
5. Bevestig de montagebeugel op de VESA-montage-openingen op de achterkant
van de monitor. Maak deze dan vast met de vier (4) schroeven (M4 x 10 mm).
100 mm
100 mm
6. Volg de instructies die bij de wandmontagekit zijn geleverd om de monitor op de
muur te monteren.
12
Het veiligheidsslot gebruiken
Om te verhinderen dat het apparaat wordt gestolen, gebruikt u een
vergrendelingsapparaat voor de veiligheidssleuf om het apparaat te bevestigen aan
een vast object.
Hieronder vindt u een voorbeeld van het installeren van een
vergrendelingsapparaat voor de veiligheidssleuf.
13
Aansluitingen maken
Deze sectie helpt u de monitor aan te sluiten op andere apparatuur.
Aansluiten op de netspanning
1. Sluit de voedingskabel aan op de AC IN-aansluiting op de achterkant van het
apparaat.
2. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact.
1
2
14
Externe apparaten aansluiten
HDMI-verbinding
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw monitor.
Sluit dan het andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-poort van uw computer.
OPMERKING:De monitor is uitgerust met twee HDMI 2.0-poorten.
1
2
15
DisplayPort-aansluiting
Sluit het ene uiteinde van een DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort. Sluit dan
het andere uiteinde van de kabel aan op de DisplayPort- of mini DP-poort van uw
computer.
OPMERKING:Om de monitor aan te sluiten op de Thunderbolt-poort (v. 1&2)
op uw Mac, sluit het mini DP-uiteinde van de “mini DP-naarDisplayPort-kabel” aan op de Thunderbolt-uitgang van de Mac.
Sluit dan het andere uiteinde van de kabel aan op de DisplayPort
van de monitor.
16
USB-aansluiting
Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-poort van de monitor.
Sluit dan het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort van uw computer.
OPMERKING:De monitor ondersteunt drie (3) types USB-poorten. Volg de
onderstaande richtlijnen bij het maken van de aansluiting(en).
• Twee (2) USB Type A-poorten: Aansluiting voor uw randapparaten van
type A. (bijv. opslagapparaat).
ͫOPMERKING: Om de USB Type A-poort te activeren, moet u
ervoor zorgen dat de computer ook op de USB Type B-poort is
aangesloten.
• Eén (1) USB type B-poort: Sluit de mannelijke USB-kabel type B
(vierkant met 2 uitgesneden hoeken) aan op deze poort en sluit dan
het andere einde van de kabel aan om de USB-downstreampoort van
uw computer.
• Twee (2) USB Type C-poorten: één (1) upstream, één (1) downstream.
Zorg dat uw type-C uitvoerapparaat en kabel ondersteuning bieden
voor de videosignaaltransmissie.
Type-C
Type-C
Type-C
Type-C
17
Audio-aansluiting
Sluit de audio-aansluiting van de oor-/hoofdtelefoon aan op de audio-uitgang
van de monitor. Daarnaast kunt u de monitor aansluiten op een soundbar via een
audiokabel.
OPMERKING:De monitor is ook uitgerust met dubbele luidsprekers.
18
De monitor gebruiken
De kijkhoek aanpassen
Voor een optimale weergave kunt u de kijkhoek aanpassen met elk van de volgende
methoden:
Hoogteafstelling
Verlaag of verhoog de monitor naar de gewenste hoogte (0 tot 130 mm).
OPMERKING:Duw de monitor tijdens het afstellen stevig omlaag langs de
afstelrail en houdt deze hierbij stevig vast met beide handen op
de zijkanten.
19
Afstelling kantelhoek
Kantel de monitor naar voor of achter naar de gewenste kijkhoek (-6˚ tot 21˚).
OPMERKING:Ondersteun de standaard tijdens het afstellen stevig met de ene
hand terwijl u met de andere hand de monitor naar voor of achter
kantelt.
20
Afstelling draaihoek
Draai de monitor naar links of rechts voor de gewenste kijkhoek (60˚).
21
Het apparaat in-/uitschakelen
1. Stop de voedingskabel in een stopcontact.
2. Druk op de Power-knop om de monitor in te schakelen.
3. Om de monitor uit te schakelen, drukt u opnieuw op de Power-knop.
OPMERKING:De monitor zal nog steeds wat stroom verbruiken zolang de
voedingskabel is aangesloten op het stopcontact. Als de monitor
langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de voedingsstekker uit
het stopcontact trekken.
22
De toetsen van het bedieningspaneel gebruiken
Gebruik de toetsen van het bedieningspaneel om het snelmenu te openen,
sneltoetsen te activeren, door het OSD-menu te navigeren en de instellingen te
wijzigen.
1
2
3
4
5
Snelmenu
Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu te activeren.
Standard Color
Contrast/Brightness
Input Select
Main Menu
Standard Color
Exit
Contrast/Brightness
Input Select
Main Menu
OPMERKING:Volg de toetsengids die onderaan op het scherm verschijnt om de
optie te selecteren en aanpassingen aan te brengen.
Exit
Standard Color (Standaardkleur)
Selecteer een van de vooraf ingestelde standaard kleurinstellingen.
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC709
DICOM SIM
CAL 1
CAL 2
CAL 3
Custom
23
Main Menu
Exit
Contrast/Brightness (Helderheid)
Pas de contrast- en helderheidsniveaus aan.
ard Color
Contrast
70
st/Brightness
Brightness
Select
100
Menu
Input Select (Ingangsselectie)
Selecteer de ingangsbron.
DisplayPort
HDMI 1
s
HDMI 2
TYPE C
Main Menu (Hoofdmenu)
Open het OSD-menu
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
Auto Detect
3440 X 1440 @ 60Hz
Exit (Afsluiten)
Sluit het snelmenu af.
OPMERKING:Gebruik de toets 5 om het snelmenu af te sluiten.
24
Sneltoetsen
Wanneer het OSD-menu uit is, kunt u snel toegang krijgen tot speciale functies via
de toetsen op het bedieningspaneel.
Sleutel
1
Beschrijving
Houd de toets gedurende 5 seconden ingedrukt om de
gebruikersmodus (User mode) te selecteren. Selecteer de
gebruikersmodus (User mode) die u wilt activeren.
User 1
User 2
User 3
Exit
2+3
Houd de toetsen ingedrukt om het OSD-menu te ontgrendelen/
vergrendelen.
Wanneer het menu verschijnt op het scherm, houdt u beide
toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt om het OSD-menu te
vergrendelen/ontgrendelen.
OSD Lock/Unlock
Locking OSD
1
Press and hold for 10s
to lock OSD
Als het OSD-menu vergrendeld is, verschijnt het onderstaande
bericht op het scherm:
OSD Lock/Unlock
OSD Locked
25
Sleutel
2+4
Beschrijving
Houd de toetsen ingedrukt om de Power-knop te vergrendelen/
ontgrendelen.
Wanneer het menu verschijnt op het scherm, houdt u beide
toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt om de Power-knop te
vergrendelen/ontgrendelen.
Power Lock/Unlock
Locking Power Button
3
Press and hold for 10s
to lock power
Als de Power-knop vergrendeld is, verschijnt het onderstaande
bericht op het scherm:
Power Lock/Unlock
Power Button Locked
3+5
Druk op de toetsen om het opstartscherm weer te geven/te
verbergen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
Boot Up Screen On/Off
Off
Press to turn on
26
Sleutel
5
Beschrijving
Druk op de toets om de blauwlichtfunctie in/uit te schakelen.
Blue Light Filter
On
OPMERKING:Het langdurig weergeven van computerschermen
kan irritatie en ongemak aan de ogen
veroorzaken. Om deze effecten te verminderen,
raden wij u aan het kijken periodiek te
onderbreken zodat uw ogen kunnen ontspannen.
27
De instellingen configureren
Algemene bewerkingen
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
Auto Detect
3440 X 1440 @ 60Hz
2. Druk op de toets 1 of 2 om het hoofdmenu (the main menu) te selecteren. Druk
dan op de toets 3 om het geselecteerde menu te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Volume
Manual Image
Adjust
Setup Menu
50
Mute
Audio Input
Sonic Mode
Audio Only
3440 X 1440 @ 60Hz
28
3. Druk op de toets 1 of 2 om de gewenste menuoptie te selecteren. Druk dan op de
toets 3 om het submenu te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Volume
On
Mute
Off
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Audio Input
Sonic Mode
Audio Only
3440 X 1440 @ 60Hz
4. Druk op de toets 1 of 2 om de instelling aan te passen/te selecteren. Druk dan op
de toets 3 om te bevestigen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Volume
On
Mute
Off
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Audio Input
Sonic Mode
Audio Only
3440 X 1440 @ 60Hz
OPMERKING:Voor bepaalde aanpassingen van de menuopties moet de
gebruiker niet op de toets 3 drukken om de selectie te bevestigen.
Volg de toetsengids die onderaan op het scherm verschijnt om de
optie te selecteren en aanpassingen aan te brengen.
29
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
VP3481
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Input
Select
Setup Menu
Audio Adjust
Volume
On
Volume
Mute
Off
Mute
Audio Input
Audio Input
Sonic Mode
Sonic Mode
Audio Only
Audio Only
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
50
3440 X 1440 @ 60Hz
3440 X 1440 @ 60Hz
Toetsengids
Toetsengids
5. Druk op de toets 4 om terug te keren naar het vorige menu.
OPMERKING:Druk op de knop 5 om het OSD-menu te sluiten.
30
OSD-menustructuur
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
DisplayPort
Input Select
(Ingangsselectie) HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
Audio Adjust
(Audio
aanpassen)
Auto Detect
(Automatische
detectie)
Volume
On (Aan)
Off (Uit)
Mute (Dempen)
On (Aan)
Audio-ingang
Modus Sonic
(Sonisch)
Audio Only
(Alleen audio)
ViewMode
Off (Uit)
Game (Spel)
Film
Web
Text (Tekst)
MAC
(-/+, 0~100)
Off (Uit)
Auto
TYPE C
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
Standaard
(Standard)
Muziek (Music)
Bioscoop (Theater)
On (Aan)
Off (Uit)
FPS 1
FPS 2
RTS
MOBA
Ultra Clear (Ultra
helder)
31
(-/+, 0~10)
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
ViewMode
Designer
(Ontwerper)
CAD/CAM
Animation
(Animatie)
Video Edit
(Video bewerken)
Photographer
(Fotograaf)
Retro
Photo (Foto)
Landscape
(Liggend)
32
Ultra Clear
(Ultra helder)
Advanced-Sharpness
(GeavanceerdScherpte)
Advanced-Gamma
(GeavanceerdGamma)
Ultra Clear
(Ultra helder)
Advanced-Sharpness
(GeavanceerdScherpte)
Black Stabilization
(Zwarte stabilisatie)
Ultra Clear
(Ultra helder)
Advanced-Sharpness
(GeavanceerdScherpte)
Advanced-Gamma
(GeavanceerdGamma)
Ultra Clear
(Ultra helder)
Advanced-Sharpness
(GeavanceerdScherpte)
Advanced-Gamma
(GeavanceerdGamma)
Ultra Clear
(Ultra helder)
Advanced-Sharpness
(GeavanceerdScherpte)
Advanced-Gamma
(GeavanceerdGamma)
TruTone
Ultra Clear
(Ultra helder)
Advanced-Sharpness
(GeavanceerdScherpte)
Advanced-Gamma
(GeavanceerdGamma)
TruTone
(-/+, 0~10)
(-/+, 0/25/50/75/100)
(-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
(-/+, 0~10)
(-/+, 0/25/50/75/100)
(-/+, 0~10)
(-/+, 0~10)
(-/+, 0/25/50/75/100)
(-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
(-/+, 0~10)
(-/+, 0/25/50/75/100)
(-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
(-/+, 0~10)
(-/+, 0/25/50/75/100)
(-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~10)
(-/+, 0/25/50/75/100)
(-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
(-/+, 0~100)
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
Portrait (Staand)
ViewMode
Color Adjust
(Kleur
aanpassen)
Photographer
(Fotograaf)
Monochrome
(Monochroom)
Contrast/
Brightness
(Helderheid)
Color Format
(Kleurformaat)
Ultra Clear
(Ultra helder)
Advanced-Sharpness
(GeavanceerdScherpte)
Advanced-Gamma
(GeavanceerdGamma)
TruTone
Skin Tone
(Huidskleur)
Black Stabilization
(Zwarte stabilisatie)
Advanced-Sharpness
(GeavanceerdScherpte)
(-/+, 0~10)
TruTone
(-/+, 0~100)
Contrast
(-/+, 0~100)
Brightness
(-/+, 0~100)
(Helderheid)
Auto
RGB (Full Range
(volledig bereik))
RGB (Limited Range
(beperkt bereik))
YUV (Full Range
(volledig bereik))
YUV (Limited Range
(Beperkt bereik))
Standard Color
sRGB
(Standaardkleur) EBU
SMPTE-C
REC 709
DICOM SIM
33
(-/+, 0/25/50/75/100)
(-/+,
1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~10)
(-/+, 0~10)
(-/+,
0/25/50/75/100)
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
Color Adjust
(Kleur
aanpassen)
Custom
(Aangepast)
Color Temperature Panel Default
(Kleurtemperatuur) (Paneelstandaard)
Bluish (Blauwachtig)
Cool (Koel)
Native
(Oorspronkelijk)
Warm
User (Gebruiker)
Gamma
Off (Uit)
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
Black Stabilization (-/+, 0~10)
(Zwarte stabilisatie)
Advanced DCR
(-/+,
(Geavanceerde
0/25/50/75/100)
DCR)
Gain (Versterking) Red (Rood)
Green (Groen)
Blue (Blauw)
Offset
Red (Rood)
(Verschuiving)
Green (Groen)
Blue (Blauw)
Hue (Tint)
Red (Rood)
Green (Groen)
Blue (Blauw)
Cyan (Cyaan)
Magenta
Yellow (Geel)
Saturation
Red (Rood)
(Verzadiging)
Green (Groen)
Blue (Blauw)
Cyan (Cyaan)
Magenta
Yellow (Geel)
Recall (Oproepen)
34
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
Color Adjust
(Kleur
aanpassen)
Color Calibration CAL 1
(Kleurkalibratie)
CAL 2
CAL 3
Color Calibration
Notice (Kleurkalibratiemelding)
Recall (Oproepen)
Manual Image
Adjust (Beeld
handmatig
aanpassen)
Sharpness
(Scherpte)
Aspect Ratio
(Beeldverhouding)
Overscan
(-/+,
0/25/50/75/100)
1:1
4:3
16:9
OAR
Full Screen
(Volledig scherm)
On (Aan)
Off (Uit)
Low Input Lag
Off (Uit)
(Lage ingangsver- Advanced
traging)
(Geavanceerd)
Ultra Fast
(Ultrasnel)
Response Time Standaard
(Responstijd)
(Standard)
Advanced
(Geavanceerd)
Ultra Fast
(Ultrasnel)
Blue Light Filter (-/+, 0~100)
(Blauwlichtfilter)
Uniformity
On (Aan)
(Gelijkvormigheid) Off (Uit)
Film Mode
On (Aan)
(Modus Film)
Off (Uit)
FreeSync
On (Aan)
Off (Uit)
HDR10
On (Aan)
Off (Uit)
35
Remind Schedule
(-/+, 0/1/10/100/20
Hour (Herinnering
0/500/1000/2000/
planning uur)
3000)
Counter [#####]Hour
(Teller [#####]uur)
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
Setup Menu
(Instellingsmenu)
Language Select
(Taalselectie)
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Suomi
Русский
Türkçe
日本語
한국어
繁體中文
简体中文
Česká
Svenska
On (Aan)
Off (Uit)
Resolution
Notice (Resolutiemelding)
Information (Informatie)
OSD-time-out
(-/+, 5/15/30/60)
OSD Background
(OSDachtergrond)
Power Indicator
(Voedingsindicator)
Auto Power Off
(Automatisch
uitschakelen)
Sleep
(Slaapstand)
On (Aan)
Off (Uit)
On (Aan)
Off (Uit)
On (Aan)
Off (Uit)
30 Minutes
(30 minuten)
45 Minutes
(45 minuten)
60 Minutes
(60 minuten)
120 Minutes
(120 minuten)
Off (Uit)
36
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
Setup Menu
(Instellingsmenu)
Multi-Picture
(Meerdere
beelden)
Off (Uit)
Quad Windows
(Quad-vensters)
Top-Left
(Linksboven)
Top-Right
(Rechtsboven)
Bottom-Left
(Linksonder)
Bottom-Right
(Rechtsonder)
PBP Top-Bottom
Top Source
(PBP boven-onder) (Bron boven)
Bottom Source
(Bron onder)
PBP Left-Right
(PBP links-rechts)
Swap (Wisselen)
Left Source
(Bron links)
Right Source
(Bron rechts)
Swap (Wisselen)
37
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
Setup Menu
(Instellingsmenu)
Multi-Picture
(Meerdere
beelden)
PIP
PIP Source
Select (PIP-bron
selecteren)
PIP Position
(PIP-positie)
Dual Color
(Twee kleuren)
38
PIP Size
(PIP-formaat)
Swap (Wisselen)
sRGB
EBU
SMPTE-C
REC 709
DICOM SIM
Native
(Oorspronkelijk)
CAL 1
CAL 2
CAL 3
Native
(Oorspronkelijk)
FPS 1
FPS 2
RTS
MOBA
Film
Web
Text (Tekst)
MAC
CAD/CAM
Animatie
(Animation)
Video Edit
(Video bewerken)
Retro
Photo (Foto)
Landscape
(Liggend)
Portrait (Staand)
Monochrome
(Monochroom)
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
PIP H. positie
(-/+, 0~100)
PIP V. positie
(-/+, 0~100)
(-/+, 0~100)
Hoofdmenu
Submenu
Menuoptie
Setup Menu
(Instellingsmenu)
ECO Mode
(ECO-modus)
Standard
(Standaard)
Optimize
(Optimaliseren)
Conserve
(Bewaren)
Energy Saving
On (Aan)
(Energiebesparing) Off (Uit)
USB Charging
On (Aan)
(Via USB opladen) Off (Uit)
DisplayPort
HDMI 2.0
DDC/CI
Save As
(Opslaan als)
DisplayPort 1.1
DisplayPort 1.2
On (Aan)
Off (Uit)
On (Aan)
Off (Uit)
User 1
(Gebruiker 1)
User 2
(Gebruiker 2)
User 3
(Gebruiker 3)
Recall (Oproepen)
All Recall (Alles oproepen)
39
Menuopties
Input Select (Ingangsselectie)
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu (the Quick Menu) weer te geven.
Druk dan op de toets 4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om Input Select (Ingangsselectie) te selecteren. Druk dan
op de toets 3 om het menu Input Select (Ingangsselectie) te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2
TYPE C
Auto Detect
3440 X 1440 @ 60Hz
3. Druk op de toets 1 of 2 om de gewenste ingangsbron te selecteren. Druk dan op
de toets 3 om de selectie te bevestigen.
40
Audio Adjust (Audio aanpassen)
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu (the Quick Menu) weer te geven.
Druk dan op de toets 4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om Audio Adjust (Audio aanpassen) te selecteren.
Druk dan op de toets 3 om het menu Audio Adjust (Audio aanpassen) te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Volume
Mute
Audio Input
Sonic Mode
Audio Only
3440 X 1440 @ 60Hz
3. Druk op de toets 1 of 2 om de gewenste optie te selecteren. Druk dan op de toets
3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om de instelling aan te passen/te selecteren en druk op
de toets 3 om de selectie te bevestigen (indien van toepassing).
Menuoptie
Volume
Mute (Dempen)
Audio Input
(Audio-ingang)
Modus Sonic
(Sonisch)
Audio Only
(Alleen audio)
Off (Uit)
Beschrijving
Hiermee regelt u het volumeniveau.
Schakel deze optie in om het geluid tijdelijk uit te schakelen.
Selecteer de audio-ingangsbron.
Kies uit drie opties voor de weergavestijl.
Schakel alleen de weergave van audio in.
De functie uitschakelen.
41
Menu ViewMode
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu (the Quick Menu) weer te geven.
Druk dan op de toets 4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om ViewMode te selecteren. Druk dan op de toets 3 om
het menu ViewMode te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Off
Game
Movie
Web
Text
MAC
Designer
Photographer
3440 X 1440 @ 60Hz
3. Druk op de toets 1 of 2 om de instelling te selecteren. Druk dan op de toets 3 om
de selectie te bevestigen.
Menuoptie
Off (Uit)
Game (Spel)
Movie (Film)
Web
Text (Tekst)
MAC
Designer
(Ontwerper)
Photographer
(Fotograaf)
Beschrijving
De functie uitschakelen.
Selecteer deze optie voor het spelen van games.
Selecteer deze optie voor het bekijken van films.
Selecteer deze optie om te surfen op het web.
Selecteer deze optie voor op tekst gebaseerde taken.
Selecteer deze optie voor het aansluiten op Mac-computers.
Selecteer deze optie voor het weergeven van grafische
ontwerpbestanden.
Selecteer deze optie voor het weergeven van
fotobestanden.
42
Color Adjust Menu (Kleur aanpassen)
OPMERKING:Sommige submenu’s zijn mogelijk niet aanpasbaar, afhankelijk van
de aangepaste instellingen van de gebruiker.
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om Color Adjust (Kleur aanpassen) te selecteren. Druk
dan op de toets 3 om het menu Color Adjust (Kleur aanpassen) te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Contrast/Brightness
Color Format
Standard Color
Custom
Color Calibration
3440 X 1440 @ 60Hz
3. Druk op de toets 1 of 2 om de gewenste menuoptie te selecteren. Druk dan op de
toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om de instelling te selecteren. Druk dan op de toets 3 om
de selectie te bevestigen.
OPMERKING:Sommige opties van het submenu kunnen een ander submenu
hebben. Om het respectieve submenu in te voeren, drukt u op
de toets 3. Volg de toetsengids die onderaan op het scherm
verschijnt om de optie te selecteren en aanpassingen aan te
brengen.
Menuoptie
Contrast/
Brightness
(Helderheid)
Beschrijving
Contrast
Pas de graad van verschil aan tussen de helderste en
donkerste delen van het beeld en wijzig de hoeveelheid
zwart en wit in het beeld.
Brightness (Helderheid)
Past de zwartniveaus van de achtergrond van het
schermbeeld aan.
43
Menuoptie
Color Format
(Kleurformaat)
Standard Color
(Standaardkleur)
Beschrijving
De monitor kan het kleurformaat van het ingangssignaal
automatisch detecteren. U kunt de kleurformaatopties
handmatig wijzigen volgens het juiste kleurformaatbereik
als de kleuren niet correct worden weergegeven.
• Auto: herkent het kleurformaat en de zwart-witniveaus
automatisch.
• RGB (Full Range (volledig bereik)): het kleurformaat van
het ingangssignaal is RGB en de zwart-witniveaus zijn
volledig.
• RGB (Limited Range (beperkt bereik)): het kleurformaat
van het ingangssignaal is RGB en de zwart-witniveaus
zijn beperkt.
• YUV (Full Range (volledig bereik)): het kleurformaat van
het ingangssignaal is YUV en de zwart-witniveaus zijn
volledig.
• YUV (Limited Range (Beperkt bereik)): het kleurformaat
van het ingangssignaal is YUV en de zwart-witniveaus zijn
beperkt.
De monitor wordt geleverd met verschillende
kleurstandaarden uit de beeldschermsector. Elke
kleurmodus kan worden geselecteerd voor verschillende
toepassingen van de monitor.
• sRGB: Nauwkeurig kleurgamma en gamma van sRGBstandaard.
• EBU: Nauwkeurig kleurgamma en gamma van de
standaard van de Europese Radio-unie.
• SMPTE-C: Nauwkeurig kleurgamma en gamma van
SMPTE-C-standaard.
• REC 709: Nauwkeurig kleurgamma en ITU-R Rec-gamma
709 standaard.
• DICOM SIM: Gammacurven zijn ingesteld op een DICOMsimulatie.
44
Menuoptie
Custom
(Aangepast)
Beschrijving
Color Temperature (Kleurtemperatuur)
Selecteer de kleurtemperatuurinstelling.
• Panel Default (Paneelstandaard): Gebruik de modus
Paneelstandaard.
• Bluish (Blauwachtig): stel de kleurtemperatuur in op 9.300K.
• Cool (Koel): stel de kleurtemperatuur in op 7.500K.
• Native (Origineel): Een standaard kleurtemperatuur.
Aanbevolen voor het algemeen grafisch design en
normaal gebruik.
• Warm: stel de kleurtemperatuur in op 5000K.
• User (Gebruiker): Aangepaste gebruikersinstellingen
45
Menuoptie
Custom
(Aangepast)
Beschrijving
Gamma
Pas het helderheidsniveau van de grijswaarden van de
monitor handmatig aan.
Black Stabilization (Zwarte stabilisatie)
Biedt een hogere zichtbaarheid en meer details door het
helderder maken van donkere scènes.
Advanced DCR (Geavanceerde DCR)
Detecteert automatisch het beeldsignaal en beheert de
helderheid en kleur van de achtergrondverlichting voor een
betere capaciteit om het zwart zwarter te maken in een
donkere scène en het wit witter te make in een heldere
omgeving.
Gain (Versterking)
Pas de wittemperatuur aan om uw User Color
(Gebruikerskleur) (kan worden opgeslagen in de
gebruikersmodus) of een specifieke kleurtemperatuur en
versterkingswaarde (rood, groen, blauw) aan te passen.
Offset (Verschuiving)
Pas de zwartniveaus aan voor rood, groen en blauw.
De versterkings- en offsetfuncties bieden gebruikers de
mogelijkheid de witbalans te regelen voor de beste controle
wanneer u het contrast en donkere scènes wilt aanpassen.
Hue (Tint)
Pas de tint van elke kleur aan (red (rood), green (groen),
blue (blauw), cyan (cyaan), magenta en yellow (geel)).
Saturation (Verzadiging)
Pas de kleurdiepte van elke kleur aan (red (rood), green
(groen), blue (blauw), cyan (cyaan), magenta en yellow
(geel))
Recall (Oproepen)
Herstel de verwante instellingen voor Custom (Aangepast)
aan naar de standaard.
46
Menuoptie
Color Calibration
(Kleurkalibratie)
Beschrijving
Kalibreer de monitor met de toepassing ViewSonic®
Colorbration met specifieke kleursensoren.
• CAL 1: Weergave met de eerste
gebruikerskalibratiemodus.
• CAL 2: Weergave met de tweede
gebruikerskalibratiemodus.
• CAL 3: Weergave met de derde
gebruikerskalibratiemodus.
• Color Calibration Notice (Kleurkalibratiemelding):
configureer de kalibratiemeldingsinstellingen.
ͫͫ Remind Schedule Hour (Herinnering
planning uur): stel het schema in voor het
kalibratieherinneringsbericht.
ͫͫ Counter [#####] Hour (Teller [#####]uur): toont de
samengevoegde tijd vanaf de laatste kalibratie.
• Recall (Oproepen): Herstel de verwante instellingen
voor Color Calibration (Kleurkalibratie) aan naar de
standaard.
47
Menu Manual Image Adjust (Beeld handmatig aanpassen)
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu (the Quick Menu) weer te geven.
Druk dan op de toets 4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om Manual Image Adjust (Beeld handmatig aanpassen)
te selecteren. Druk dan op de toets 3 om het menu Manual Image Adjust (Beeld
handmatig aanpassen) te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Sharpness
Aspect Ratio
Overscan
Low Input Lag
Response Time
Blue Light Filter
Uniformity
Film Mode
FreeSync
HDR10
3440 X 1440 @ 60Hz
3. Druk op de toets 1 of 2 om de gewenste menuoptie te selecteren. Druk dan op de
toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om de instelling aan te passen/te selecteren. Druk dan op
de toets 3 om te bevestigen (indien van toepassing).
Menuoptie
Sharpness (Scherpte)
Aspect Ratio
(Beeldverhouding)
Overscan
Low Input Lag (Lage
ingangsvertraging)
Response Time
(Responstijd)
Blue Light Filter
(Blauwlichtfilter)
Beschrijving
De beeldkwaliteit aanpassen.
Selecteer de beeldverhouding van de monitor.
Vergroot het originele beeld automatisch horizontaal
en verticaal naar een gelijke beeldverhouding die het
scherm vult.
Selecteer de geschikte snelheid om de ingang-naaruitgang-latentie te verminderen.
Past de responstijd aan, maakt vloeiende beelden
zonder strepen, vervaging of schaduwbeelden.
Past de filter aan die blauw licht met hoge energie
blokkeert voor een meer comfortabele kijkervaring.
48
Menuoptie
Uniformity
(Gelijkvormigheid)
Film Mode
(Modus Film)
FreeSync
HDR10
Beschrijving
Compenseer elke onbalans in de gelijkvormigheid van
de helderheid en kleur op het scherm, zoals donkere
punten, oneven helderheid of onleesbare beelden op
het scherm.
Verbeterde beeldkwaliteit wordt gebruikt om
beeldovergangen vloeiender te maken tijdens het
bekijken van video. De filmmodus is alleen beschikbaar
voor video’s met een beeldsnelheid van 24fps.
Maakt een einde aan onregelmatige gameplay en
gebroken frames met vloeibare, artefactvrije prestaties
aan nagenoeg elke framesnelheid.
Verminder het algemene contrast van een bepaalde
scène zodat details zichtbaar zijn in zowel heldere als
donkere gebieden. Raadpleeg de sectie “HDR10 (HighDynamic-Range)” op pagina 52 voor meer informatie.
49
Setup Menu (Instellingsmenu)
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om het Setup Menu te selecteren. Druk dan op de toets 3
om het Setup Menu te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Language Select
Resolution Notice
Information
OSD Timeout
OSD Background
Power Indicator
Auto Power Off
Sleep
Multi-Picture
ECO Mode
DisplayPort
3440 X 1440 @ 60Hz
3. Druk op de toets 1 of 2 om de gewenste menuoptie te selecteren. Druk dan op de
toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om de instelling aan te passen/te selecteren. Druk dan op
de toets 3 om te bevestigen (indien van toepassing).
OPMERKING:Sommige opties van het submenu kunnen een ander submenu
hebben. Om het respectieve submenu in te voeren, drukt u op
de toets 3. Volg de toetsengids die onderaan op het scherm
verschijnt om de optie te selecteren en aanpassingen aan te
brengen.
50
Menuoptie
Language Select
(Taalselectie)
Resolution Notice
(Resolutiemelding)
Information
(Informatie)
OSD-time-out
OSD Background
(OSD-achtergrond)
Power Indicator
(Voedingsindicator)
Auto Power Off
(Automatisch
uitschakelen)
Sleep (Slaapstand)
Beschrijving
Selecteer een geschikte taal voor het OSD-menu.
Schakel deze optie in om het systeem de mogelijkheid
te bieden gebruikers te informeren dat de huidige
weergaveresolutie niet de correcte oorspronkelijke
resolutie is.
Toon de monitorinformatie.
Stel de duur in dat het OSD-menu op het scherm blijft.
Toon/verberg de OSD-achtergrond wanneer het OSDmenu verschijnt op het scherm.
Zet de voedingsindicator aan of uit. Als de instelling op On
(Aan) staat, licht de voedingsindicator blauw op wanneer
het apparaat is ingeschakeld.
Schakel deze optie in zodat de monitor automatisch
uitschakelt na een bepaalde duur.
Stel de hoeveelheid inactieve tijd in voordat de monitor
naar de Sleep mode (Slaapmodus) gaat.
51
Geavanceerde functies en instellingen
Deze sectie beschrijft de geavanceerde functies van de monitor.
HDR10 (hoog dynamisch bereik)
Vermindert het algemene contrast van een bepaalde scène zodat details zichtbaar
zijn in zowel heldere als donkere gebieden.
OPMERKING:Controleer of de HDR-instelling is ingeschakeld op uw apparaat
voordat u HDR10 installeert op de monitor. De HDR-instelling
op Xbox One S of PS4 Pro moet bijvoorbeeld eerst worden
ingeschakeld voordat u kunt genieten van uw HDR10-video-inhoud.
Xbox One S
PS4 Pro
De HDR10-functie inschakelen:
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om the Quick Menu (het snelmenu) weer te geven.
Druk dan op de toets 4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om Manual Image Adjust (Beeld handmatig aanpassen)
te selecteren. Druk dan op de toets 3 om het menu Manual Image Adjust (Beeld
handmatig aanpassen) te openen.
3. Druk op de toets 1 of 2 om HDR10 te selecteren. Druk dan op de toets 3 om het
submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om On (Aan) te selecteren. Druk dan op de toets 3 om te
bevestigen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Sharpness
On
Aspect Ratio
Off
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Overscan
Low Input Lag
Response Time
Blue Light Filter
Uniformity
Film Mode
FreeSync
HDR10
3440 X 1440 @ 60Hz
52
KVM
Met de KVM-functie kan de gebruiker twee computers die zijn aangesloten op
dezelfde monitor bedienen vanaf één toetsenbord en muis.
OPMERKING:Alleen van toepassing in de PBP (Picture-by-Picture)-modus.
Twee computers aansluiten op de monitor:
1. Sluit het ene uiteinde van de USB Type C-kabel aan op de USB Type C-poort
van de monitor. Sluit dan het andere uiteinde van de kabel aan op de USB Type
C-poort van de notebook.
2. Sluit het ene uiteinde van een DisplayPort-kabel aan op de DisplayPort van de
monitor. Sluit dan het andere uiteinde van de kabel aan op de DisplayPort of mini
DP-poort van de computer.
3. Sluit de mannelijke USB type B-kabel (vierkant met 2 uitgesneden hoeken) aan op
de USB type B-poort van de monitor. Sluit dan het andere uiteinde van de kabel
aan op de USB-poort van de computer.
Type-C
Type-C
53
De PBP-modus inschakelen:
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om het Setup Menu te selecteren. Druk dan op de toets 3
om het menu te openen.
3. Druk op de toets 1 of 2 om Multi-Picture (Meerdere beelden) te selecteren.
Druk dan op de toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om PBP Left-Right (PBP links-rechts) te selecteren.
Druk dan op de toets 3 om de PBP-modus in te schakelen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Language Select
Off
Left Source
Resolution Notice
Quad Windows
Right Source
Information
PBP Top-Bottom
Swap
OSD Timeout
PBP Left-Right
OSD Background
PIP
Power Indicator
Dual Color
Auto Power Off
Sleep
Multi-Picture
ECO Mode
DisplayPort
3440 X 1440 @ 60Hz
De KVM-functie activeren:
1. Houd de toets 1 1 seconde ingedrukt om de KVM-functie te activeren.
2. Daarna kunt u de cursor schakelen tussen de twee schermen (venster links/
rechts).
54
Dual Color (Twee kleuren)
De monitor wordt geleverd met een tweekleurenmotor om twee verschillende
kleurinstellingen weer te geven in de PIP (Picture-in-Picture)- of PBP-modus. U kunt
verschillende kleurvoorinstellingen opgeven in beide vensters (hoofdvenster en
secundair venster).
Hoofdvenster
Secundair venster
OPMERKING:Zie de sectie “Multi-Picture (Meerdere beelden)” op pagina 56
om de PIP- of PBP-modus in te schakelen.
Dual Color (Twee kleuren) configureren:
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om het Setup Menu te selecteren. Druk dan op de toets 3
om het menu te openen.
3. Druk op de toets 1 of 2 om Multi-Picture (Meerdere beelden) te selecteren. Druk
dan op de toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om Dual Color (Twee kleuren) te selecteren. Druk dan op
de toets 3 om het submenu ervan te openen.
5. Druk op de toets 1 of 2 om de gewenste kleurinstelling te selecteren. Druk dan op
de toets 3 om te bevestigen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Language Select
Off
Resolution Notice
Quad Windows
EBU
Information
PBP Top-Bottom
SMPTE-C
sRGB
OSD Timeout
PBP Left-Right
REC709
OSD Background
PIP
DICOM SIM
Power Indicator
Dual Color
CAL 1
Auto Power Off
CAL 2
Sleep
CAL 3
Multi-Picture
Native
ECO Mode
FPS1
DisplayPort
FPS2
3440 X 1440 @ 60Hz
55
Multi-Picture (Meerdere beelden)
Met Multi-Picture (Meerdere beelden) kunnen gebruikers hun werkruimte verder
aanpassen door tot vier gesplitste venster van verschillende ingangen toe te staan
met weergave van inhoud op hoge resolutie met verschillende beeldverhoudingen,
zonder vervorming van de originele ingangsbronnen.
De modus Multi-Picture (Meerdere beelden) inschakelen:
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om het Setup Menu te selecteren. Druk dan op de toets 3
om het menu te openen.
3. Druk op de toets 1 of 2 om Multi-Picture (Meerdere beelden) te selecteren.
Druk dan op de toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om Quad Windows (Quad-vensters), PBP Top-Bottom
(PBP boven-onder), PBP Left-Right (PBP links-rechts) of PIP te selecteren. Druk
dan op de toets 3 om de geselecteerde modus te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Language Select
Off
Top-Left
Resolution Notice
Quad Windows
Top-Right
Information
PBP Top-Bottom
Bottom-Left
OSD Timeout
PBP Left-Right
Bottom-Right
OSD Background
PIP
Power Indicator
Dual Color
Auto Power Off
Sleep
Multi-Picture
ECO Mode
DisplayPort
3440 X 1440 @ 60Hz
56
Quad Windows (Quad-vensters)
Venster linksboven
Venster rechtsboven
Venster linksonder
Venster rechtsonder
De ingangsbron voor elk venster opgeven:
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om het Setup Menu te selecteren. Druk dan op de toets 3
om het menu te openen.
3. Druk op de toets 1 of 2 om Multi-Picture (Meerdere beelden) te selecteren.
Druk dan op de toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om Quad Windows (Quad-vensters) te selecteren.
Druk dan op de toets 3 om het submenu ervan te openen.
5. Druk op de toets 1 of 2 om het venster waarvan u de ingangsbron wilt wijzigen,
te selecteren. Druk dan op de toets 3.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Language Select
Off
Top-Left
Resolution Notice
Quad Windows
Top-Right
Information
PBP Top-Bottom
Bottom-Left
OSD Timeout
PBP Left-Right
Bottom-Right
OSD Background
PIP
Power Indicator
Dual Color
Auto Power Off
Sleep
Multi-Picture
ECO Mode
DisplayPort
3440 X 1440 @ 60Hz
57
6. Druk op de toets 1 of 2 om de gewenste ingangsbron te selecteren. Druk dan op
de toets 3 om te bevestigen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Language Select
Off
Resolution Notice
Quad Windows
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Top-Left
Information
PBP Top-Bottom
DisplayPort
OSD Timeout
PBP Left-Right
HDMI 1
OSD Background
PIP
HDMI 2
Power Indicator
Dual Color
TYPE C
Auto Power Off
Sleep
Multi-Picture
ECO Mode
DisplayPort
3440 X 1440 @ 60Hz
58
PBP (Picture-by-Picture)
Venster boven
Venster links
Venster rechts
Venster onder
PBP Top-Bottom (PBP boven-onder)
PBP Left-Right (PBP links-rechts)
OPMERKING:Om een beeld op volledige grootte weer te geven in de vensters,
past u de schermresolutie aan naar 3840x1080 (voor modus PBP
Top-Bottom (PBP boven-onder)) of 1920 x 2160 (PBP Left-Right
(PBP links-rechts).
PBP configureren:
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om het Setup Menu te selecteren. Druk dan op de toets 3
om het menu te openen.
3. Druk op de toets 1 of 2 om Multi-Picture (Meerdere beelden) te selecteren.
Druk dan op de toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om PBP Top-Bottom (PBP boven-onder) of PBP Left-Right
(PBP links-rechts) te selecteren. Druk dan op de toets 3 om het submenu ervan
te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Language Select
Off
Top Source
Resolution Notice
Quad Windows
Bottom Source
Information
PBP Top-Bottom
Swap
OSD Timeout
PBP Left-Right
OSD Background
PIP
Power Indicator
Dual Color
Auto Power Off
Sleep
Multi-Picture
ECO Mode
DisplayPort
3440 X 1440 @ 60Hz
59
5. Om de ingangsbron te wijzigen, selecteert u de bronlocatie (Top Source (Bron
boven)/Bottom Source (Bron onder) of Left Source (Bron links)/Right Source
(Bron rechts)) en drukt u op de toets 3.
6. Druk dan op de toets 1 of 2 om de gewenste ingangsbron te selecteren en druk
op de toets 3 om te bevestigen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Language Select
Off
Resolution Notice
Quad Windows
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Top Source
Information
PBP Top-Bottom
DisplayPort
OSD Timeout
PBP Left-Right
HDMI 1
OSD Background
PIP
HDMI 2
Power Indicator
Dual Color
TYPE C
Auto Power Off
Sleep
Multi-Picture
ECO Mode
DisplayPort
3440 X 1440 @ 60Hz
7. Om te wisselen tussen de twee vensters, selecteert u Swap (Wisselen) en drukt u
op de toets 3 om te bevestigen.
60
PIP (Picture-in-Picture)
Hoofdvenster
Geïntegreerd venster
PIP configureren:
1. Druk op de toets 1/2/3/4 om het snelmenu weer te geven. Druk dan op de toets
4 om het OSD-menu te openen.
2. Druk op de toets 1 of 2 om het Setup Menu te selecteren. Druk dan op de toets 3
om het menu te openen.
3. Druk op de toets 1 of 2 om Multi-Picture (Meerdere beelden) te selecteren.
Druk dan op de toets 3 om het submenu ervan te openen.
4. Druk op de toets 1 of 2 om PIP te selecteren. Druk dan op de toets 3 om het
submenu ervan te openen.
VP3481
Input
Select
Audio Adjust
ViewMode
Color Adjust
Manual Image
Adjust
Setup Menu
Language Select
Off
PIP Source Select
Resolution Notice
Quad Windows
PIP Position
Information
PBP Top-Bottom
PIP Size
OSD Timeout
PBP Left-Right
Swap
OSD Background
PIP
Power Indicator
Dual Color
Auto Power Off
Sleep
Multi-Picture
ECO Mode
DisplayPort
3440 X 1440 @ 60Hz
5. Om de ingangsbron te wijzigen voor het geïntegreerde venster, selecteert u PIP
Source Select (PIP-bron selecteren) en drukt u op de toets 3. Druk dan op de
toets 1 of 2 om de gewenste ingangsbron te selecteren en druk op de toets 3 om
te bevestigen.
61
6. Om de positie van het geïntegreerde venster aan te passen, selecteert u PIP
Position (PIP-positie) en drukt u op de toets 3.
ͫͫ Druk op de toets 3 om PIP H.Position (PIP H.positie) of PIP V.Position (PIP
V.positie) te selecteren .
ͫͫ Druk op de toets 1 of 2 om de instelling aan te passen en druk op de toets 3
om te bevestigen.
7. Om de grootte van het geïntegreerde venster aan te passen, selecteert u PIP
Size (PIP-grootte) en drukt u op de toets 3. Druk dan op de toets 1 of 2 om de
instelling aan te passen.
8. Om te wisselen tussen de twee vensters, selecteert u Swap (Wisselen) en drukt u
op de toets 3 om te bevestigen.
62
Firmware-update
Voor de beste weergaveprestaties en voor het oplossen van bekende
problemen, is het het beste om uw monitor bijgewerkt te houden met de
nieuwste firmwareversie. Met de meegeleverde USB-kabel en het firmwareupdatehulpprogramma kunt u uw monitorfirmware gemakkelijk bijwerken.
U kunt naar http://color.viewsonic.com/support/software/ gaan om de nieuwste
firmwareversie met het updatehulpprogramma te bekijken en te downloaden.
De firmware bijwerken:
1. Controleer en download het firmware-updatehulpprogramma met de nieuwste
firmwareversie voor uw monitor van:
http://color.viewsonic.com/support/software/.
2. Sluit de mannelijke USB type B-kabel (vierkant met 2 uitgesneden hoeken) aan op
de USB type B-poort van uw monitor. Sluit dan het andere uiteinde van de kabel
aan op de USB-poort van de computer.
3. Pak het gedownloade firmware-updatehulpprogramma uit en dubbelklik op het
exe- of pkg-bestand. Volg dan de instructies op het scherm om de installatie van
de toepassing te voltooien.
4. Start het firmware-updatehulpprogramma. De toepassing zal uw monitormodel
en de huidige firmwareversie automatisch detecteren en controleren.
63
5. Klik op Update (Bijwerken) om uw monitorfirmware te upgraden.
VP Series USB Firmware Update Tool v1.0
Model Name
Model Name
Current Firmware
Current Firmware
New Firmware
New Firmware
CheckSum
CheckSum
0%
Update
EXIT(X)
6. Wacht tot het upgradeproces is voltooid.
OPMERKING:Elke onderbreking tijdens de firmware-upgrade kan uw monitor
permanent beschadigen. Koppel de USB-kabel niet los of schakel
uw pc en monitor niet uit.
64
Appendix
Specificaties
Item
Categorie
Specificaties
LCD
Type
VA-Type, a-si TFT LCD,
Actieve matrix WQHD+ 3440 x 1440,
0,23175 mm x 0,23175 mm pixelpitch
Beeldschermgrootte
86,4 cm, 34"
Kleurfilter
RGB verticale strepen
Glasoppervlak
Antireflectietype, 3H harde coating
Ingangssignaal
Videosynchronisatie
TMDS-digitaal (100 Ω)
HDMI (v. 2.0): fh:15-135 Khz, fv:24-100 Hz
DisplayPort: fh:15-135 Khz, fv:24-100 Hz
Type C: fh:15-135 Khz, fv:24-100 Hz
Compatibiliteit
PC
tot 3440 x 1440
Macintosh
tot 3440 x 1440
Aanbevolen
3440 x 1440 @ 60Hz
65
Item
Categorie
Specificaties
Resolutie¹
Ondersteund
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Voedingsadapter²
Ingangsspanning
AC 100-240V, 50/60Hz (auto schakelaar)
Weergavegebied
Volledige scan (H x V) 797,22 x 333,72 mm
Gebruiksomstandigheden
Temperatuur
0° C tot 40° C
Vochtigheid
20% tot 90% (niet-condenserend)
Hoogte
4,9 km
66
3440 x 1440 @ 24, 25, 30, 50, 60, 100Hz
2560 x 1440 @ 60Hz
2560 x 1080 @ 24, 25, 30, 50, 60Hz
2048 x 1152 @ 60Hz
1920 x 1600 @ 60Hz
1920 x 1440 @ 60Hz
1920 x 1200 @ 60Hz
1920 x 1080 @ 24, 25, 30, 50, 60Hz
1680 x 1050 @ 60Hz
1600 x 1200 @ 60Hz
1600 x 900 @ 60Hz
1400 x 1050 @ 60, 75Hz
1400 x 900 @ 60, 75Hz
1366 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1280 x 1024 @ 50, 60, 75Hz
1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1280 x 768 @ 50, 60Hz
1280 x 720 @ 24, 25, 30, 50, 60Hz
1152 x 900 @ 67Hz
1152 x 864 @ 75Hz
1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72Hz
848 x 480 @ 60Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72Hz
720 x 576 @ 50Hz
720 x 480 @ 60Hz
720 x 400 @ 70Hz
640 x 480 @ 50, 60, 67, 72Hz
640 x 400 @ 60, 70Hz
640 x 350 @ 70Hz
Item
Categorie
Specificaties
Opslagvoorwaarden
Temperatuur
-20° C tot 60° C
Vochtigheid
5% tot 90% (niet-condenserend)
Hoogte
12,1 km
Afmetingen
Fysiek
(B x D x H)
809,20 x 610,46 x 298,8 mm
(31,86” x 24,03” x 11,76”)
Wandmontage
Afmetingen
100 x 100 mm
Gewicht
Fysiek
12,09 kg (26,68 lbs)
Energiebesparingsstanden
Aan³
63W (standaard)
Off (Uit)
< 0,3W
¹ Stel de grafische kaart van de computer niet op een hogere waarde in. Dit kan het scherm blijvend
beschadigen.
² Gebruik de voedingsadapter alleen via ViewSonic® of een erkende bron.
³ De testvoorwaarde volgt de EEI-standaard.
67
Woordenlijst
In deze sectie vindt u de standaard woordenlijst van termen die worden gebruikt
in alle LCD-beeldschermmodellen. Alle termen worden in alfabetische volgorde
weergegeven.
OPMERKING:Sommige termen zijn mogelijk niet van toepassing op uw monitor.
A
Advanced DCR (Geavanceerde DCR)
De geavanceerde DCR-technologie detecteert automatisch het beeldsignaal
en beheert de helderheid en kleur van de achtergrondverlichting voor een
betere capaciteit om het zwart zwarter te maken in een donkere scène en
het wit witter te make in een heldere omgeving.
All Recall (Alles oproepen)
Stelt de instellingen opnieuw in naar de fabriekswaarden als het beeld werkt
in een in de fabriek vooraf ingestelde timingmodus die is weergegeven in de
specificaties van deze handleiding.
OPMERKING:(Uitzondering) Dit bedieningselement heeft geen invloed
op de wijzigingen die zijn gemaakt met de instelling
“Language Select” (Taalselectie) of “Power Lock”
(Voedingsvergrendeling).
Audio Adjust (Audio aanpassen)
Past het volume aan, dempt het geluid of schakelt tussen de ingangen als u
meer dan één bron hebt.
Auto Detect (Automatische detectie)
Als de huidige ingangsbron geen signaal heeft, schakelt de monitor
automatisch naar de volgende ingangsoptie. Deze functie is op sommige
modellen standaard uitgeschakeld.
B
Black Stabilization (Zwarte stabilisatie)
De zwarte stabilisatie van ViewSonic biedt een hogere zichtbaarheid en
meer details door het helderder maken van donkere scènes.
Blue Light Filter (Blauwlichtfilter)
Past de filter aan die blauw licht met hoge energie blokkeert voor een meer
comfortabele kijkervaring.
Brightness (Helderheid)
Past het zwartniveau van de achtergrond van het schermbeeld aan.
68
C
Color Adjust (Kleur aanpassen)
Biedt verschillende kleuraanpassingsmodi om te helpen de kleurinstellingen
aan te passen volgens de behoeften van de gebruiker.
Color Format (Kleurformaat)
De monitor kan het kleurbereik van het ingangssignaal automatisch
detecteren. U kunt de kleurbereikopties handmatig wijzigen volgens het
juiste kleurbereik als de kleuren niet correct worden weergegeven.
Color Space (Kleurruimte)
Hiermee kunnen gebruikers kiezen welke kleurruimte ze willen gebruiken
voor de kleuruitvoer van de monitor (RGB, YUV).
Color Temperature (Kleurtemperatuur)
Hiermee kunnen gebruikers de specifieke kleurtemperatuurinstellingen
kiezen om hun kijkervaring verder aan te passen.
Paneelstandaard
Panel Default
(Paneelstandaard)
Bluish (Blauwachtig)
Cool (Koel)
Native
(Oorspronkelijk)
Warm
User (Gebruiker)
Originele status van het paneel
Standaardmodus van het paneel
stel de kleurtemperatuur in op 9.300K.
stel de kleurtemperatuur in op 7.500K.
Standaard kleurtemperatuur. Aanbevolen voor
algemeen gebruik.
stel de kleurtemperatuur in op 5000K.
Aangepaste gebruikersinstellingen
Contrast
Past het verschil aan tussen de beeldachtergrond (zwartniveau) en
-voorgrond (witniveau).
F
FreeSync
FreeSync-technologie maakt een einde aan onregelmatige gameplay en
gebroken frames met vloeibare, artefactvrije prestaties aan nagenoeg elke
framesnelheid.
G
Game Mode (Spelmodus)
Integreert een op games gericht OSD-design, inclusief vooraf gekalibreerde
FPS, RTS en MOBA-gaminginstellingen. Elke modus wordt functioneel
aangepast met in-game-test en aanpassingen voor de beste combinatie van
kleur en technologie.
Gamma
Hiermee kunnen gebruikers het helderheidsniveau van de grijswaarden van
de monitor aanpassen.
69
H
HDR10 (hoog dynamisch bereik)
Vermindert het algemene contrast van een bepaalde scène zodat details
zichtbaar zijn in zowel heldere als donkere gebieden.
OPMERKING:Alleen beschikbaar op HDR10-video-inhoud.
Hue (Tint)
Past de tint van elke kleur aan (red (rood), green (groen), blue (blauw), cyan
(cyaan), magenta en yellow (geel)).
I
Information (Informatie)
Toont de timingmodus (invoer videosignaal) afkomstig van de grafische kaart
in de computer, het modelnummer van het LCD, het serienummer en de
URL van de website van ViewSonic®. Raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw grafische kaart voor instructies over het wijzigen van de resolutie en
de vernieuwingsfrequentie (verticale frequentie).
OPMERKING:VESA 1024 x 768 @ 60Hz betekent bijvoorbeeld dat de
resolutie 1024 x 768 en de vernieuwingsfrequentie 60 Hz is.
Input Select (Ingangsselectie)
Schakelt tussen de verschillende ingangsopties die beschikbaar zijn voor de
monitor.
L
Low Input Lag (Lage ingangsvertraging)
ViewSonic® biedt een lage ingangsvertraging en gebruikt hierbij een
monitorprocesvermindering die de signaallatentie vermindert. Onder het
submenu “Low Input Lag” (Lage ingangsvertraging) kunt u de geschikte
snelheid voor uw gewenst gebruik kiezen uit de opties.
M
Manual Image Adjust (Beeld handmatig aanpassen)
Toont het menu “Manual Image Adjust” (Beeld handmatig aanpassen). U
kunt handmatig verschillende beeldkwaliteitsaanpassingen uitvoeren.
O
Overscan
Verwijst naar een bijgesneden beeld op het scherm van uw monitor. Een
instelling op uw monitor zoomt in op een filminhoud zodat u de buitenste
randen van de film niet kunt zien.
70
P
PIP (Picture-in-Picture)
Splits het scherm in twee delen: een hoofdvenster en een geïntegreerd
venster. De gebruiker kan de ingangsbron voor elk scherm opgeven:
PIP Swap (PIP wisselen)
Dit verwisselt de hoofdbeeldbron en de subbeeldbron.
R
Recall (Oproepen)
Stelt de Viewmode-monitorinstellingen opnieuw in.
Resolution Notice (Resolutiemelding)
De melding vertelt gebruikers dat de huidige weergaveresolutie niet de
correcte oorspronkelijke resolutie is. Deze melding verschijnt in het venster
met de weergave-instellingen wanneer u de weergaveresolutie instelt.
Response Time (Responstijd)
Maakt vloeiende beelden zonder strepen, vervaging of schaduwbeelden.
Een lage responstijd is perfect voor de meeste games met intense grafische
beelden en biedt een verbazingwekkende visuele kwaliteit terwijl u sport of
actiefilms bekijkt.
S
Saturation (Verzadiging)
Pas de kleurdiepte van elke kleur aan (red (rood), green (groen), blue
(blauw), cyan (cyaan), magenta en yellow (geel)).
Setup Menu (Instellingsmenu)
Past de instellingen van het OSD-menu aan. Veel van deze instellingen
kunnen OSD-meldingen op het scherm activeren zodat gebruikers het menu
niet opnieuw moeten openen.
Sharpness (Scherpte)
Past de beeldkwaliteit van de monitor aan.
V
ViewMode
De unieke ViewMode-functie van ViewSonic biedt de voorinstellingen
“Game” (Spel), “Movie” (Film), “Web”, “Text” (Tekst), “MAC” en “Mono”
(Mono). Deze voorinstellingen zijn specifiek ontworpen voor een
geoptimaliseerde kijkervaring voor verschillende schermtoepassingen.
Y
YUV Color Space (UYV kleurenruimte)
YUV color space (UYV kleurenruimte) wordt gebruikt voor de verwerking
van kleurenbeelden en video’s. Hierbij wordt rekening gehouden met de
eigenschappen van het menselijke oog waardoor een kleinere bandbreedte
van chromacomponenten mogelijk is zonder op waarneming gebaseerde
vervorming.
71
Probleemoplossing
Deze sectie beschrijft enkele algemene problemen die u kunt ondervinden bij het
gebruik van de monitor.
Probleem
Geen stroom
Mogelijke oplossingen
• Zorg dat u de monitor hebt ingeschakeld door op de
Power (voedingsknop) te drukken.
• Controleer of de voedingskabel correct is
aangesloten op de monitor en het stopcontact.
• Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het
stopcontact om te controleren of het stopcontact
stroom levert.
De voeding is aan maar • Controleer of de videokabel tussen de monitor en
er verschijnt geen
de computer goed en stevig is aangesloten.
beeld op het scherm
• Pas de helderheid- en contrastinstellingen aan.
• Controleer of de juiste ingangsbron is geselecteerd.
Verkeerde of
• Als er een kleur (rood, groen of blauw) ontbreekt,
abnormale kleuren
controleer dan of de videokabel correct en stevig
is aangesloten. Losse of gebroken pinnen in de
kabelaansluiting kunnen een slechte verbinding
veroorzaken.
• Sluit de monitor aan op een andere computer.
• Als u een oudere grafische kaart hebt, neem dan
contact op met ViewSonic® voor een niet-DDCadapter.
Het beeld op het
• Pas de helderheids- en contrastinstellingen aan via
scherm is te helder of
het OSD-menu.
te donker
• Stel de monitor opnieuw in naar de
fabrieksinstellingen.
Schermbeeld schakelt
• Controleer of de juiste ingangsbron is geselecteerd.
in en uit
• Controleer of de aansluiting van de videokabel geen
verbogen of gebroken pinnen bevat.
• Controleer of de videokabel tussen de monitor en
de computer goed en stevig is aangesloten.
Het schermbeeld is
• Pas de resolutie aan naar de juiste
wazig
beeldverhouding.
• Stel de monitor opnieuw in naar de
fabrieksinstellingen.
Het scherm is niet
• Pas de horizontale en verticale besturingselementen
correct gecentreerd.
aan via het OSD-menu
• Controleer de beeldverhouding.
• Stel de monitor opnieuw in naar de
fabrieksinstellingen.
72
Probleem
Mogelijke oplossingen
Het scherm ziet er geel • Controleer of “Blue Light Filter” (Blauwlichtfilter) op
uit.
Off (Uit) staat.
Het OSD-menu
• Controleer of het OSD-menu vergrendeld is.
verschijnt niet op
Indien dat het geval is, houdt u de toetsen 2 en 3
het scherm/de OSDgedurende 10 seconden ingedrukt.
bedieningselementen
• Schakel de monitor uit, koppel de voedingskabel los,
zijn niet toegankelijk
sluit deze opnieuw aan en schakel de monitor in.
• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.
De toetsen op het
• Druk op slechts één toets per keer.
bedieningspaneel
• Start de computer opnieuw.
werken niet.
Sommige menu’s
• Pas de ViewMode of de ingangsbron aan.
kunnen niet worden
• Stel de monitor opnieuw in naar de
geselecteerd in het
fabrieksinstellingen.
OSD-menu
Geen audio-uitvoer
• Als u een oor-/hoofdtelefoon gebruikt, moet
u controleren of de mini-stereo-aansluiting is
aangesloten.
• Controleer of het volume niet is gedempt en niet op
0 is ingesteld.
• Controleer de instelling voor de audio-ingang.
De monitor wordt niet • Controleer of er geen hindernissen dichtbij of op de
aangepast
monitor aanwezig zijn en of er voldoende ruimte is
voorzien.
• Meer informatie vindt u onder de sectie “De
kijkhoek aanpassen” op pagina 19.
USB-apparaten die
• Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten.
zijn aangesloten op de • Probeer te wijzigen naar een andere USB-poort
monitor, werken niet
(indien van toepassing).
• Sommige USB-apparaten vereisen een hogere
elektrische stroom. Sluit het apparaat direct aan op
de computer.
Het externe apparaat
• Controleer of de voeding aan is.
is aangesloten, maar er • Pas de helderheid en het contrast aan via het OSDverschijnt geen beeld
menu.
op het scherm
• Controleer de aansluitkabel en kijk of deze correct
is aangesloten. Losse of gebroken pinnen in de
kabelaansluiting kunnen een slechte verbinding
veroorzaken.
73
Onderhoud
Algemene voorzorgsmaatregelen
• Controleer of de monitor is uitgeschakeld en of de voedingskabel uit het
stopcontact is getrokken.
• Spuit of giet nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm of de behuizing.
• Ga voorzichtig om met de monitor omdat schuurvlekken, vooral op een
donkerder gekleurde monitor, duidelijkere markeringen zal aanbrengen dan bij
een lichter gekleurde monitor.
Het scherm reinigen
• Veeg het scherm schoon met een propere, zachte, vezelvrije doek. Hiermee
worden stof en andere deeltjes verwijderd.
• Als het scherm nog steeds niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid
glasreiniger (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een
propere, zachte, vezelvrije doek en het scherm schoonvegen.
De behuizing reinigen
• Gebruik een zachte, droge doek.
• Als de behuizing nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid niet-schurend
schoonmaakproduct (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op
een propere, zachte, vezelvrije doek en het oppervlak schoonvegen.
Disclaimer
• ViewSonic® raadt het gebruik af van ammoniak of op alcohol gebaseerde
reinigingsproducten voor het scherm of de behuizing. Er is ons gemeld dat
sommige chemische reinigingsproducten het scherm en/of de behuizing van de
monitor kunnen beschadigen.
• ViewSonic® zal niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van op ammoniak of alcohol gebaseerde reinigingsproducten.
74
Reglementaire en veiligheidsinformatie
Nalevingsinformatie
Deze sectie gaat over alle verwante vereisten en verklaringen met betrekking tot
regelgevingen. Bevestigde overeenkomende toepassingen zullen verwijzen naar
naamplaatjes en relevante markeringen op het apparaat.
FCC-nalevingsverklaring
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderworpen
aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke ruis
veroorzaken en (2) dit apparaat dient ontvangen ruis te accepteren, inclusief ruis
die ongewenste werking kan veroorzaken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan
de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCCvoorschriften.
Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen
schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert,
gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet geïnstalleerd
en gebruikt wordt conform de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken
aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat
bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als dit apparaat toch
schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan
worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker
aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de
volgende maatregelen:
• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
• Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan
waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.
Verklaring voor Canadese bedrijven
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen
Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.
75
De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten:
De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn
2012/19/EU (WEEEE) voor Afval van elektrische en elektronische
apparatuur. De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur
als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet
worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in
overeenstemming met de lokale wetgeving.
Verklaring van RoHS2-naleving
Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn
2011/65/EU van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische
apparatuur (RoHS2-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale
concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen
(TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:
Bestanddeel
Aanbevolen maximale
concentratie
Huidige
concentratie
Lood (Pb)
0,1%
< 0,1%
Kwik (Hg)
Cadmium (Cd)
Zeswaardig chroom (Cr6⁺)
Polybroombifenylen (PBB)
Polybroomdifenylethers (PBDE)
Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)
Benzylbutylftalaat (BBP)
Dibutylftalaat (DBP)
Diisobutylftalaat (DIBP)
0,1%
0,01%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
< 0,1%
< 0,01%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%
Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld
onder de Annex III van de RoHS2-richtlijnen zoals hieronder omschreven.
Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn:
• Kwik in fluorescentielampen met koude kathode (CCFL) en fluorescentielampen
met externe elektrode (CCFL en EEFL) voor speciale doeleinden die niet hoger
zijn dan (per lamp):
ͫͫ Korte lengte (500 mm): maximum 3,5 mg per lamp.
ͫͫ Gemiddelde lengte (> 500 mm en 1.500 mm): maximum 5 mg per lamp.
ͫͫ Lange lengte (> 1.500 mm): maximum 13 mg per lamp.
• Lood in glas van kathodestraalbuizen.
• Lood in glas van TL-lampen van niet meer dan 0,2% lood per gewicht bevat.
76
• Lood als een legeringselement in aluminium dat max. 0,4% lood per gewicht
bevat.
• Koperlegering die maximum 4% lood per gewicht bevat.
• Lood in soldeerapparaten met hoge smelttemperatuur (d.w.z. op lood
gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).
• Elektrische en elektronische componenten die ander lood in glas of keramiek
beat dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piëzoelektronische
apparaten of in glas of composiet met keramische matrix.
Beperking van gevaarlijke stoffen in India
Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen (India). Dit product voldoet aan
de “India E-waste Rule 2011” en verbiedt het gebruik van lood, kwik, zeswaardig
chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers in concentraties die
hoger zijn dan 0,1 gewicht % en 0,01 gewicht % voor cadmium, behalve voor de
vrijstellingen die zijn bepaald in schema 2 van het voorschrift.
Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur
ViewSonic® respecteert het milieu en zet zich in om groen te werken en te leven.
Bedankt om deel uit te maken van een slimmere, groenere computerwereld.
Bezoek de
ViewSonic®-website voor meer informatie.
USA & Canada:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa:
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan:
https://recycle.epa.gov.tw/
77
Copyright-informatie
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2019. Alle rechten voorbehouden.
Macintosh en Power Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
ViewSonic®, het logo met de drie vogels, OnView, ViewMatch en ViewMeter zijn
gedeponeerde handelsmerken van ViewSonic® Corporation.
VESA is een gedeponeerd handelsmerk van de Video Electronics Standards
Association. DPMS, DisplayPort en DDC zijn handelsmerken van VESA.
ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk van het Amerikaanse EPA
(Environmental Protection Agency).
Als partner van ENERGY STAR® heeft ViewSonic® Corporation vastgesteld dat
dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® met betrekking tot
energiezuinigheid.
Afwijzing van aansprakelijkheid: ViewSonic® Corporation zal niet aansprakelijk zijn
voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor
incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit
de prestaties of het gebruik van dit product.
Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic®
Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder
kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving.
Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of
verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van ViewSonic® Corporation.
VP3481_UG_DUT Rev. 1A 03-20-19
78
Klantendienst
Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor
technische ondersteuning of productservice.
OPMERKING U zult het serienummer van het product nodig hebben.
Land/Regio
Website
Land/Regio
Website
Regio Azië en Stille Oceaan & Afrika
Australia
www.viewsonic.com/au/
Bangladesh
www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)
www.viewsonic.com.cn
香港 (繁體中文)
www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)
www.viewsonic.com/hk-en/
India
www.viewsonic.com/in/
Indonesia
www.viewsonic.com/id/
Israel
www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)
www.viewsonic.com/jp/
Korea
www.viewsonic.com/kr/
Malaysia
www.viewsonic.com/my/
Middle East
www.viewsonic.com/me/
Myanmar
www.viewsonic.com/mm/
Nepal
www.viewsonic.com/np/
New Zealand
www.viewsonic.com/nz/
Pakistan
www.viewsonic.com/pk/
Philippines
www.viewsonic.com/ph/
Singapore
www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)
www.viewsonic.com/tw/
ประเทศไทย
www.viewsonic.com/th/
Việt Nam
www.viewsonic.com/vn/
South Africa & Mauritius
www.viewsonic.com/za/
Canada
www.viewsonic.com/us
Noord- en Zuid-Amerika
United States
www.viewsonic.com/us
Latin America
www.viewsonic.com/la
Europa
Europe
www.viewsonic.com/eu/
France
www.viewsonic.com/fr/
Deutschland
www.viewsonic.com/de/
Қазақстан
www.viewsonic.com/kz/
Россия
www.viewsonic.com/ru/
España
www.viewsonic.com/es/
Türkiye
www.viewsonic.com/tr/
Україна
www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom
www.viewsonic.com/uk/
79
Beperkte garantie
ViewSonic® scherm
Wat deze garantie dekt:
ViewSonic® garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van
defecten in materiaal en vakmanschap. Als een product tijdens de garantieperiode
gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic®, volgens eigen
voorkeur en als uw enig verhaal, het product repareren of vervangen door een
soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen
opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn. De
reparatie of het vervangende apparaat of onderdelen of componenten zullen
worden gedekt door de tijd die resteert op de originele beperkte garantie van de
klant en de garantieperiode wordt niet verlengd. ViewSonic® biedt geen garantie
voor software van derden, ongeacht of deze bij het product is geleverd of door de
klant is geïnstalleerd, voor de installatie van niet toegelaten hardwareonderdelen
en componenten (bijv. projectorlampen). (Raadpleeg de sectie “Wat de garantie
uitsluit en niet dekt”).
Hoe lang is de garantie van kracht:
Schermen van ViewSonic® zijn van 1 tot 3 jaar gegarandeerd, afhankelijk van
het land van aanschaf, voor alle onderdelen inclusief de lichtbron en voor alle
werkzaamheden vanaf de datum van eerste aanschaf.
Wie wordt beschermd door de garantie?
deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.
Wat de garantie uitsluit en niet dekt:
• Elk product waarop het serienummer onleesbaar is vervormd, gewijzigd of
verwijderd.
• Schade, slijtage of defect die voortvloeit uit:
ͫͫ Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen,
onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij
het product zijn geleverd.
ͫͫ Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd
zijn door ViewSonic®.
ͫͫ Schade aan of verlies van programma’s, gegevens of verwisselbare
opslagmedia.
ͫͫ Normale slijtage.
ͫͫ Verwijdering of installatie van het product.
80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Software- of gegevensverlies die optreedt tijdens de reparatie of vervanging.
Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties
van ViewSonic.
Als de eigenaar geen periodiek productonderhoud uitvoert zoals vermeld in de
handleiding.
Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
Schade die is veroorzaakt door statische (niet-bewegende) beelden die langere
perioden worden weergegeven (ook schaduwbeeld genoemd).
Software - Alle software van derden die bij het product is geleverd of door de
klant is geïnstalleerd.
Hardware/Accessoires/Onderdelen/Componenten – Installatie van niettoegelaten hardware, accessoires, verbruiksproducten of componenten (bijv.
projectorlampen).
Schade aan of misbruik van de coating op het oppervlak van het scherm door
een verkeerde reiniging zoals beschreven in de producthandleiding.
Kosten voor de verwijdering, installatie en de installatieservice, met inbegrip van
het aan de wand monteren van het product.
Service aanvragen:
• Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic® (zie pagina
“Klantenservice”) voor informatie over het ontvangen van service onder
garantie. U zult het serienummer van uw product moeten opgeven.
• Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende
zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c)
uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het
product.
• Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend
ViewSonic®-servicecentrum of ViewSonic® zelf.
• Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic®-servicecentrum in de
buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic®.
Beperking van impliciete garanties:
Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving
in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel.
81
Uitsluiting van schade:
De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of
vervanging van het product. ViewSonic® zal niet aansprakelijk zijn voor:
• Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product,
schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving,
verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke
relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd
gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
• Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade
of andere schade.
• Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij.
• Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn
door ViewSonic®.
Toepassing van nationale wetgeving:
Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten
hebben die kunnen variëren afhankelijk van het land waarin u woont. Sommige
landen staan geen beperkingen toe op impliciete garantie en/of verbieden de
uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, zodat de bovenstaande
beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u.
Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:
Voor garantie-informatie over en service voor ViewSonic®-producten die buiten
de V.S.A. en Canada zijn verkocht, kunt u contact opnemen met ViewSonic® of uw
lokale ViewSonic®-dealer.
De garantieperiode voor dit product op het vasteland van China (Hongkong, Macao
en Taiwan niet inbegrepen) valt onder de voorwaarden en bepalingen van de
onderhoudsgarantiekaart.
Voor gebruikers in Europa en Rusland, zijn volledige details van de garantieperiode
te vinden op: http://www.viewsonic.com/eu/ onder “Ondersteuning/Garantieinformatie”.
Sjabloon garantievoorwaarden weergeven in UG
VSC_TEMP_2007
82
Process Color
C0 M91 Y72 K24
Process Color
C0 M0 Y0 K100
Process Color
C0 M91 Y72 K24
Spot Color
Pantone Black C
Spot Color
Pantone 187 C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement