ViewSonic VS2210-h MONITOR Navodila

ViewSonic VS2210-h MONITOR Navodila

VS2210-h Zaslon

Uporabniški priročnik

Številka izdelka: VS17427 P/N: VS2210-H

Hvala, ker ste izbrali ViewSonic

ViewSonic, ki je že 30 let vodilni ponudnik vizualnih rešitev, se posveča preseganju svetovnih pričakovanj na področju tehnološkega razvoja, inovacij in preprostosti. V podjetju ViewSonic verjamemo, da lahko naši izdelki pozitivno vpli

-

vajo na svet, in smo prepričani, da vam bo izdelek View

-

Sonic, ki ste ga izbrali, dobro služil.

Še enkrat hvala, ker ste izbrali ViewSonic!

Vsebina

1. Opozorila in svarila ............................................ 1

2. Uvod .................................................................... 3

2-1. Vsebina paketa .................................................................

4

2-2. Zunanjost monitorja ...........................................................

5

2-3. Namestitev strojne opreme ...............................................

6

2-4. Hitra namestitev ................................................................

9

2-5. Vklop ...............................................................................

12

11

2-6. Nameščanje gonilnikov (nastavitev sistema Windows 10) ..

3. Nastavitev slike zaslona .................................. 13

3-1. Nastavitev časovnega načina ......................................... 13

3-2. Uporaba nadzorne plošče ...............................................

14

4. Uvod v zaslonski meni ..................................... 16

4-1. Drevesni pogled zaslonskega menija ..............................

16

4-2. Razlaga zaslonskega menija ..........................................

20

4-3. Upravljanje nastavitev monitorja .....................................

25

5. Specifikacije ...................................................... 27

6. Odpravljanje napak .......................................... 29

7. Čiščenje in vzdrževanje

................................... 30

8. Informacije o skladnosti .................................. 32

iii

8-1. Izjava o skladnosti FCC .................................................. 32

8-2. Izjava o RoHS2 skladnosti .............................................. 33

8-3. Odstranjevanje izdelka ob koncu njegove življenjske dobe 35

9. Informacije o avtorskih pravicah .................... 36

Podpora uporabnikom ............................................................ 37

Omejena garancija .................................................................. 39

iv

1. Opozorila in svarila

1. Preden uporabite opremo, v celoti preberite priložena navodila.

2. Shranite navodila na varnem mestu.

3. Upoštevajte vsa opozorila in navodila.

4. Sedite na razdalji vsaj 18” / 45 cm od zaslona.

5. Vedno bodite previdni, ko premikate zaslon.

6. Nikoli ne odstranite zadnjega pokrova. Ta zaslon vsebuje dele pod visoko napetostjo.

Če se jih dotaknete, se lahko resno poškodujete.

7. Ne uporabljajte opreme v bližini vode. Opozorilo: Da zmanjšate tveganje požara ali električnega šoka, ne izpostavljajte aparata dežju ali vlagi.

8. Izogibajte se izpostavljenosti zaslona neposredni sončni svetlobi ali drugemu viru toplote. Zaslon obrnite proč od neposredne sončne svetlobe, da bi zmanjšali bleščanje.

9. Očistite s mehko in suho krpo. Če je potrebno dodatno čiščenje, glejte “ Čiščenje zaslona ” v tem priročniku za nadaljna navodila.

10. Zaslona se raje ne dotikajte. Olja za kožo je težko odstraniti.

11. Plošče zaslona ne drgnite in nanjo ne pritiskajte, saj bi lahko trajno poškodovali zaslon.

12. Ne zapirajte odprtin za prezračevanje. Namestite opremo v skladu z navodili proizvajalca.

13. Ne nameščajte poleg kakršnihkoli toplotnih izvorov kot so radiatorji, regulatorji toplote, štedilniki, ali ostale naprave (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.

14. Zaslon postavite na dobro prezračevano mesto. Na zaslon ne polagajte ničesar, kar bi preprečevalo odvajanje toplote.

1

15. Na zaslon ne postavljajte težkih predmetov, videokabla ali napajalnega kabla.

16. Če zaznate dim, neobičajen hrup ali nenavaden vonj, zaslon takoj izključite in pokličite svojega prodajalca na ViewSonic. Nevarno bi bilo, če bi takšen zaslon uporabljali še naprej.

17. Ne zaobidite varnostnih določb polariziranega ozemljitvenega vtikača. Polariziran vtikač ima dve rezili, različnih širin. Ozemljitveni vtikač ima dve rezili in ozemljitveni rogelj. Široko rezilo in tretji rogelj so določeni zaradi vaše varnosti. Če vtikač ne ustreza vtičnici, se obrnite na električarja za zamenjavo vtičnice.

18. Obvarujte napajalni kabel pred stopanjem in stiskanjem, posebno pri vtikaču in točki, kjer prihaja iz opreme. Prepričajte se, da se električni izhod nahaja blizu opreme, zaradi lažje dostopnosti.

19. Uporabljajte samo priključke/pripomočke, ki jih določi proizvajalec.

20. Uporabljajte le z vozom, stojalom, trinožnikom, konzolo ali mizo, ki jodoloči proizvajalec ali z dodatki, ki se prodajo poleg opreme. Kouporabite voz, bodite pazljivi, ko premikate kombinacijo voz/oprema, da se izognete poškodbam pri padcu. 21. Odklopite opremo, kadar je dalj časa ne uporabljate.

22. Prepustite servisiranje za to usposobljenim ljudem. Servis je potreben, ko je enota kakorkoli poškodovana, kot npr: če je napajalni kabel poškodovan, če se na enoto polije tekočina ali v njo padejo tujki, če je enota izpostavljena dežju ali vlagi, ali če enota ne deluje normalno ali je poškodovana.

2

2. Uvod

Če pride do težav in morate kupljeni izdelek zaradi kakršnega koli razloga vrniti, shranite originalno embalažo, obrazec za registracijo in račun. Če boste te elemente shranili, boste olajšali preverjanje in popravilo vašega izdelka, povračilo in/ali vrnitev izdelka.

Če imate težave z izdelkom ali če imate vprašanja, na katere niste našli odgovorov v uporabniškem priročniku, se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom.

Pomembno! Shranite originalno škatlo in embalažo, ki jih boste potrebovali pri nadaljnjem pošiljanju izdelka.

OPOMBA:

Beseda »Windows« v tem uporabniškem priročniku se nanaša na operacijski sistem Microsoft Windows.

3

2-1. Vsebina paketa

Vaš paket monitorja vključuje: • • • • Zaslon Napajalni kabel Kabel video 1 Priročnik za hitri začetek

OPOMBA:

1 Video kabli, ki so priloženi paketu, se lahko razlikujejo glede na državo. Za več informacij se obrnite na svojega lokalnega prodajalca.

4

2-2. Zunanjost monitorja

A. Sprednja stran B. Levo in desno C. Hrbtna stran

4 1 2 3

1. Nadzorna plošča (podrobneje v 3–1) 2. Vrata I/O (vhod/izhod) To območje naj vključuje vse možnosti za vzpostavitev povezave I/O, poleg tega pa tudi vhodni napajalni priključek (podrobneje v 2–4) 3. Varnostna reža Kensington (podrobneje v 2–3, razdelek B) 4. To je območje za pritrditev na steno VESA na hrbtni strani monitorja*. Dodatna navodila za namestitev na steno VESA najdete v razdelku 2–3 v razdelku A.

5

2

② ① ② ①

3 2-3. Namestitev strojne opreme

A. Postopek za pritrditev stojala

1

B. Postopek za odstranitev stojala

1 2

② ① ② ①

3

① ② ① ② ① ② ① ② ② ① 6 ② ① ① ② ① ②

C. Namestitev na steno (po želji) OPOMBA:

Za uporabo s stensko konzolo s seznama UL.

Če želite naročiti nastavek za namestitev na steno ali podstavek za nastavitev višine, se obrnite na ViewSonic opremi. storite naslednje: ® ali na svojega lokalnega trgovca. Glejte navodila, ki so priložena namestitveni Zaslon lahko iz namiznega pretvorite v stenskega, tako da 1. Komplet za stensko namestitev, združljivo s specifikacijo VESA, ki izpolnjuje zahteve, najdete v razdelku »Specifikacije«.

2. Preverite, da je gumb za Vklop izklopljen, nato odklopite napajalni kabel.

3. Zaslon položite s sprednjim delom navzdol na brisačo ali odejo.

4. Odstranite podnožje (morda boste morali odstraniti vijake).

5. Z vijaki ustrezne dolžine namestite montažni nosilec iz kompleta za stensko namestitev.

6. Zaslon namestite na steno po navodilih iz kompleta za stensko montažo.

7 *Ta slika je le za referenco

D. Uporaba varnostne ključavnice

Varnostni priključek je na hrbtni strani monitorja. Več informacij o namestitvi in uporabi.

Spodaj si lahko ogledate referenčni primer nastavitve ključavnice na tabličnem računalniku.

8 *Ta slika je le za referenco

2-4. Hitra namestitev

Povežite videokabel

1. Preverite, ali sta monitor LCD in računalnik izklopljena.

2. Po potrebi odstranite zadnjo ploščo.

3. Povežite videokabel od monitorja LCD do računalnika.

VGA Audio out Priključek za napajanje HDMI 9

3.A. Ne povezujte izhoda DP na monitorju s priključkom DisplayPort ali mini DP na računalniku. Izhod DP je namenjen za verižno povezavo (podrobneje v razdelku C) 3.B. Videokabel in zvočni kabel Če uporabljate izhod računalnika MAC s pripomočkom Thunderbolt, povežite konec mini DP »kabla mini DP v DisplayPort« v izhod Thunderbolt računalnika MAC. Drugi konec kabla povežite s priključkom DisplayPort na hrbtni strani monitorja.

3.C. Napajalni kabel (in po potrebi vmesnik AC/DC) Povežite ženski priključek napajalnega kabla AC s priključkom za napajalni kabel na monitorju in vtič AC napajalnega kabla AC z vtičnico AC.

10 *Ta slika je le za referenco

2-5. Vklop

Vklopite monitor LCD in računalnik

Vklopite monitor LCD, nato pa vklopite računalnik. Ta vrstni red je pomemben (monitor LCD pred računalnikom).

11

2-6. Nameščanje gonilnikov (nastavitev sistema Windows 10)

Če želite namestiti gonilnik, najprej povežite monitor z namiznim računalnikom, zaženite računalnik (ne pozabite najprej vklopiti monitorja). Ko se računalnik zažene, bi moral samodejno zaznati monitor. Če želite, da bo samodejno zaznavanje uspešno, pojdite v razdelek »Advanced Display Settings« (Napredna nastavitev zaslona) v oknu »Display Settings« (Nastavitve zaslona) (ločljivost zaslona). V razdelku »Color Management« (Upravljanje barv) lahko preverite, ali je vaš namizni računalnik zaznal monitor ViewSonic. VS2210-FHD VS2210-FHD.icm

Če računalnik ne zazna monitorja samodejno, vendar monitor kljub temu deluje, lahko znova zaženete računalnik in upoštevate zgornja navodila. Monitor lahko normalno uporabljate, tudi če ga računalnik ne zazna, vendar je to priporočljivo.

Če naletite na dodate težave ali pa imate vprašanja, se obrnite na oddelek za podporo uporabnikom. 12

3. Nastavitev slike zaslona

3-1. Nastavitev časovnega načina

Nastavite ločljivost monitorja na priporočeno ločljivost (glejte razdelek s specifikacijami), da dobite najboljšo možno izkušnjo z živimi barvami in ločljivim besedilom. To naredite tako: 1. Pojdite v okno z nastavitvami ločljivosti zaslona (vsak operacijski sistem ima svoj postopek za dostop do tega okna).

2. Nato nastavite ločljivost zaslona tako, da se bo ta ujemala s privzeto ločljivostjo monitorja. S tem postopkom boste omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo.

Če imate težave z nastavljanjem ločljivosti ali pa možnost ni na voljo, morda potrebujete novejši gonilnik grafične kartice. Najnovejši gonilnik dobite pri proizvajalcu računalnika ali grafične kartice.

• Po potrebi vnesite minimalne prilagoditve z možnostma H. POSITION (V. POLOŽAJ) in V. POSITION (H. POLOŽAJ), dokler slika na zaslonu ni v celoti vidna. (*samo za analogno različico). (Črna obroba po robu zaslona se mora komaj dotikati osvetljenega aktivnega območja monitorja LCD.) 13

3-2. Uporaba nadzorne plošče

Za prikaz in prilagoditev zaslonskega menija uporabite gumbe na sprednji ali hrbtni nadzorni plošči.

* Referenco za položaj najdete v razdelku 2.2

Razlaga simbolov na okvirju in zaslonskem meniju

Razlago simbolov na okvirju najdete spodaj: Vklop/izklop napajanja

OPOMBA:

Luč za napajanje Modra = VKLOPLJENO Oranžna = varčevanje z energijo Ikona kratkega reza, ki uporabnikom omogoča izbiro ali vnos Izberite Contrase / Brightness, način prikaza, nastavitev zvoka, ki jo želite aktivirati za uporabo monitorja.

Ikona glavnega menija, ki uporabnikom omogoča dostop do glavnega menija.

14

Razlago simbolov zaslonskega menija in hitrega zaslonskega menija ter njihovih funkcij najdete spodaj.

Simbol za aktivacijo različnih načinov med upravljanjem menijskega sistema.

Simbol za aktivacijo za zapiranje menije, premikanje nazaj ali dezaktivacijo izbrane želene funkcije.

Omogoča premikanje med možnostmi menija in nastavitev kontrolnikov monitorja.

Simbol za premikanje nazaj ali ponastavitev prej izbranega menija Gumb za izbor bližnjice do informacij omogoča uporabnikom dostop do trenutno uporabljenih informacij monitorja.

Ikona glavnega menija, ki uporabnikom omogoča dostop do glavnega menija. Če želite izklopiti glavni meni, pritisnite in pridržite ikono za nekaj sekund Ikoni za levo in desno omogočata vodoravni preklop izbrane možnosti.

75% Števec za porabo energije prikaže odstotek največjega energijskega izhoda, ki ga monitor porabi v resničnem času.

15

4. Uvod v zaslonski meni

4-1. Drevesni pogled zaslonskega menija

Razlago drevesnega pogleda zaslonskega menija in zadevne funkcije najdete v razdelku z razlago zaslonskega menija 4-2 spodaj. Drevesni pogled zaslonskega menija je vizualni prikaz celotnega zaslonskega menija, do katerega lahko dostopi monitor. Če niste prepričani, kje je kakšna možnost/funkcija ali pa ne najdete določene funkcije, uporabite drevesni pogled zaslonskega menija spodaj.

View Mode Audio Contrast / Brightness Input Select

Menu

Shortcut Function

ViewMode Volume (for VA2210-h/ VA2210-mh only) Contrast/Brightness Input Select Standard Game Movie Web Text MAC Mono On Mute Contrast Brightness D-SUB HDMI 0~100 0~100 0~100 16

Input Select D-SUB HDMI Audio Adjust View Mode Color Adjust Manual Image Adjust Setup Menu

75%

Menu

Input Select Audio Adjust ViewMode

D-Sub HDMI Volume Standard Game Movie Web Text MAC Mono 0~100 1920 x 1080 @ 60Hz 17

Menu

Color Adjust

Contrast/Brightness Color Temperature Contrast Brightness SRGB Bluish Cool Native Warm User Color

Manual Image Adjust

Color Space (HDMI & DVI only) Color Range (HDMI & DVI only) Auto Image Adjust Horizontal Size H./V. Position Fine Tune Sharpness Blue Light Filter Aspect Ratio Overscan Black Stabilization Advanced DCR Response Time Auto RGB YUV Auto Full Range Limited Range 0~100 Horizontal Position Vertical Position 0~100 0,25,50,75,100 0~100 4:3 5:4 16:9 16:10 On Off 0,10…50…90,100 0, 25, 50, 75, 100 Standard Advanced Ultra Fast 0~100 0~100 Red Green Blue 0~100 0~100 0~100 0~100 0~100 18

Menu

Setup Menu

Language Resolution Notice Information OSD Timeout OSD Background Power Indicator Auto Power Off Sleep ECO Mode Auto Detect DDC/CI Memory Recall English Français Deutsch Español Italiano Suomi Svenska Русский Türkçe Češka 日本語 한국의

繁體中文

简体中文 On Off 5, 15, 30, 60 On Off On Off On Off 30 Minutes 45 Minutes 60 Minutes 120 Minutes Off Standard Optimize Conserve On Off On Off 19

4-2. Razlaga zaslonskega menija OPOMBA:

Elementi zaslonskega menija, navedeni v tem razdelku, označujejo vse elemente zaslonskega menija vseh modelov. Nekateri od teh elementov morda ne obstajajo v zaslonskem meniju vašega izdelka. Ne upoštevajte razlage elementov zaslonskega menija, če ta element v vašem zaslonskem meniju ne obstaja. Če si želite ogledati elemente zaslonskega menija, ki so na voljo za vaš monitor, glejte drevesni prikaz zaslonskega menija 4-1 (zgoraj). Če želite več informacij o tem, kako deluje posamezna funkcija, glejte razlago zaslonskega menija spodaj (po abecednem vrstnem redu).

A

Advanced DCR (Napredno DCR)

Tehnologija Advanced DCR (Napredno DCR) samodejno zazna signal slike ter inteligentno nadzoruje svetlost in barvo ozadja ter tako izboljša prikaz črne barve v temnem prizoru in bele barve v svetlem okolju.

Auto Detect (Samodejno zaznavanje)

Če trenutni vir vhoda nima signala, monitor samodejno preklopi na naslednjo možnost vhoda. Ta funkcija je v nekaterih modelih samodejno onemogočena.

Audio adjust (Samodejna prilagoditev)

Prilagodi glasnost, izklopi zvok ali pa preklaplja med vhodi, če imate več kot en vir.

Auto image adjust (Samodejna nastavitev slike)

Samodejno spremeni velikost slike, jo postavi na sredino in natančno nastavi signal videa ter tako odpravi valovito sliko in popačenje.

OPOMBA:

Funkcija Auto Image Adjust (Samodejna nastavitev slike) deluje z večino pogosto uporabljenih videokartic. Če ta funkcija na vašem zaslonu LCD ne deluje, znižajte hitrost osveževanja na 60 Hz in ločljivost nastavite na privzeto vrednost.

20

B

Black stabilization (Stabilizacija črne)

Stabilizacija črne izdelka ViewSonic nudi izboljšano vidljivost in ločljivost tako, da poveča svetlost temnih prizorov.

Blue light filter (Filter modre svetlobe)

Prilagodi filter, ki blokira izrazito svetlobo modre barve ter tako omogoči varnejšo izkušnjo za uporabnika.

Brightness (Svetlost)

Prilagodi ravni črne barve ozadja na sliki zaslona.

C

Color adjust (Prilagoditev barve)

Nudi več načinov prilagoditve barve, s katerimi si lahko uporabniki nastavijo barvo po svojem okusu.

Color range (Barvni razpon)

Prilagodi barvni razpon ter tako uporabnikom omogoča nastavitev razpona v nastavitvah barve RGB in YUV.

Color space (Barvni prostor)

Omogoča uporabnikom, da izberejo barvni prostor, ki ga želijo uporabiti za izhodno barvo monitorja (RGB, YUV). 21

C

Color temperature (Barvna temperatura)

Omogoča uporabnikom, da izberejo želene nastavitve barvne temperature ter tako dodatno prilagodijo izkušnjo ogleda. sRGB NATIVE (PRIVZETO)

Razlaga

Standardni barvni prostor, uporabljen za sistem Windows, digitalne fotoaparate in internet.

Privzeto je privzeta barvna temperatura.

Priporočeno za splošno grafično vsebino in redno uporabo.

Contrast (Kontrast)

Prilagodi razliko med ozadjem slike (raven črne barve) in ospredja (raven bele barve).

G

Game mode (Način igre)

Dizajn zaslonskega menija je prilagojen za igranje iger, vključno z vnaprej umerjenimi nastavitvami iger FPS, RTS in MOBA. Vsaka funkcije je prilagojena s preizkusi in prilagoditvami med samim igranjem, ker omogoča najboljšo kombinacijo barve in tehnologije. Če želite dostopiti do načina iger, najprej odprite nastavitev Main Menu (Glavni meni). Nato se premaknite v razdelek »ViewMode (Način ogleda)«, izberite »Game« (Igra) in SAM spremenite nastavitev »GAMER (IGRALEC)«.

22

I

Information (Informacije)

Prikaže časovni način (vhod videosignala) z grafične kartice v računalnik, številko modela zaslona LCD, serijsko številko in naslov spletnega mesta ViewSonic®. Glejte uporabniška navodila za svojo grafično kartico, kjer boste našli navodila za menjavo ločljivosti in hitrost osveževanja (navpična frekvenca).

OPOMBA:

VESA 1024 x 768 @ 60Hz (primer) pomeni, da je ločljivost 1024 x 768, hitrost osveževanja pa je 60 Hertz.

Input select (Izbor vhoda)

Preklaplja med različnimi možnostmi vhoda, ki so na voljo za določen monitor.

M

Manual image adjust (Ročna nastavitev slike)

Prikaže meni za ročno nastavitev slike. Ročno lahko nastavite različne nastavitve za kakovost slike.

Memory recall (Priklic pomnilnika)

Spremenjene nastavitve vrne nazaj na tovarniške nastavitve, če zaslon deluje v tovarniškem načinu Preset Timing Mode (Vnaprej nastavljen časovni način), naveden v razdelku s specifikacijami v tem priročniku.

Exception (Izjema):

napajanja) Ta kontrolnik ne vpliva na spremembe, narejene z nastavitvijo Language Select (Izbor jezika) ali Power Lock (Zaklep

O

Overscan (Prek roba zaslona)

To nastavitev je mogoče uporabiti za prilagoditev razmerja višina/širina vhodnega signala, ki ga prejme vaš monitor, in z njim prilagodi sliko tako, da je prikazana na monitorju.

23

R

Response time (Čas odziva)

Nastavi čas odziva ter tako omogoči nemoten prikaz slik brez prog, zameglitve ali podvajanja. Nizek odzivni čas je primeren za večino iger z zahtevno grafiko ter nudi odlično kakovost slike med ogledom športnih tekem ali akcijskih filmov. Priporočamo, da v meniju izberete možnost »Ultra Fast (Izredno hitro)«.

Resolution notice (Obvestilo o ločljivosti)

Obvestilo sporoči uporabniku, da trenutna ločljivost ogleda ni pravilna privzeta ločljivost. To obvestilo bo prikazano v oknu z nastavitvami zaslona, ko bo uporabnik želel nastavljati ločljivost zaslona.

Recall (Priklic)

Ponastavi nastavitve »Veiwmode (Način ogleda)« monitorja.

S

Setup menu (Meni za nastavitev)

Prilagodi nastavitve zaslonskega menija (OSD). Veliko od teh nastavitev lahko aktivira obvestila zaslonskega menija, tako da uporabniku ni treba znova odpirati menija.

Sharpness (Ostrina)

Prilagodi ostrino in kakovost slike monitorja.

V

ViewMode (Način ogleda)

Med edinstvene funkcije za način ogleda podjetja ViewSonic sodijo »Game (Igra)«, »Movie (Film)«, »Web (Splet)«, »Text (Besedilo)« in »Mono (Mono)«. Te vnaprejšnje nastavitve so posebej zasnovane tako, da nudijo optimizirano izkušnjo gledanja na različnih zaslonih.

24

4-3. Upravljanje nastavitev monitorja

OSD Timeout (Potek časovne omejitve zaslonskega menija)

Uporabniki lahko s funkcijo poteka časovne omejitve zaslonskega menija izberejo, koliko časa po nedejavnosti bo zaslonski meni prikazan na zaslonu (število sekund).

OSD Background (Ozadje zaslonskega menija)

Uporabniki lahko s funkcijo za ozadje zaslonskega menija izklopijo ozadje zaslonskega menija, hkrati pa izberejo in nastavljajo nastavitve zaslonskega menija.

Power Indicator (Indikator napajanja)

Indikator napajanja je luč, ki prikazuje, ali je monitor vklopljen ali izklopljen.

Auto Power Off (Samodejni izklop napajanja)

Če izberete samodejni izklop napajanja, lahko monitor po določenem času izklopi napajanje.

25

Sleep (Spanje)

Uporabniki lahko s to nastavitvijo prilagodijo čas nedejavnosti, preden monitor preklopi v način zmanjšanega napajanja. Zaslon bo med tem v načinu »sleep mode (način spanja)«.

Eco Mode (Način ECO)

Uporabniki lahko izbirajo med različnimi načini glede na porabo napajanja.

DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/ukazni vmesnik)

Če uporabnik aktivira to nastavitev, lahko monitor upravlja prek grafične kartice.

26

5. Specifikacije

Zaslon Vhodni signal Kompatibilnost Resolucija

1 Tip Velikost zaslona Barvni filter Steklena površina Video Sync TFT (Thin Film Transistor), Zaslon z aktivno matrico 1920 x 1080 z velikostjo slikovne pika 0,248 mm x 0,248 mm.

Metrično: 55 cm Imperialno: 22” (21,5” vidnega polja) RGB vertikalna proga Prot bleščanju PC Macintosh Priporočeno RGB Analog (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p) Separate Sync HDMI & DP (TMDS digital, 100 ohms) fh:24-83 kHz, fv:50-75 Hz Do 1920 x 1080 brez prepletanja Power Macintosh do 1920 x 1080 (Podporované grafickými kartami s ob medzením) 1920X1080@60Hz Podprto

Napajanje Območje prikaza

Napetost Popolno skeniranje 1680 x 1050 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1280 x 720 @ 60 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz 100-240 VAC, 50/60 Hz (samodejno stikalo) 476 mm (H) x 268 mm (V) 18,7” (H) x 10,6” (V) 27

Pogoji delovanja Pogoji shranjevanja Dimenzije Montaža na steno Teža Načini varčevanja energije

Temperatura Vlaga Višina Temperatura Vlaga Višina Fizična +32 °F do +104 °F (0 °C do +40 °C) 20% do 90% (brez kondenzacije) Do 16.404 čevljev -4 °F do +140 °F (-20 °C do +60 °C) 5% do 90% (brez kondenzacije) Do 40.000 čevljev 500 mm (Š) X 366 mm (V) X 185 mm (G) 19,7" (Š) X 14,4" (V) X 7,3" (G)

Maks. obre menitev Oblika odpr tine

(Š x V, mm)

14kg 100mm x 100mm

Vmesna blazinica

(Š x V x G)

Odprtina blazinice

115 mm x 115 mm x 2.6 mm Ø 5mm

Količina vijakov in specifikacije

4 piece M4 x 10mm Ne privijte vrtilnega momenta nad 12 kgf, ker lahko poškoduje zaslon.

Fizična 6,4 lb (2,9 kg) Vklop 2 19W (tipično) (modra LED) Izklop <0,5W 1 Uporabljajte le napajalni adapter znamke ViewSonic® ali pooblaščene vire.

2 Preskusni pogoji sledijo standardu EEI 28

6. Odpravljanje napak

Brez električne energije

• prepričajte se, da je gumb (ali stikalo) za Vklop vključeno.

• p reverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen na zaslon.

• priklopite dodatno električno napravo (kot radio) v vtičnico, da se prepričate o pravilni napetosti vtičnice.

Zaslon je nastavljen na Vklop, vendar se slika ne prikaže

• p reverite, ali je videokabel, ki je bil priložen zaslonu, pravilno pritrjen na videoizhod na ozadju računalnika. Če drug konec videokabla ni trajno pritrjen na zaslon, ga ustrezno pritrdite.

• prilagodite svetlost in kontrast.

Napačne ali nenaravne barve

• če katerakoli izmed barv (rdeča, zelena, modra) manjka, preverite video kabel in se prepričajte, da je varno povezan, prosti ali polomljeni klinčki povezovalnega kabla, lahko povzročijo nepravilno povezavo.

• p riključite zaslon na drug računalnik.

• če imate starejšo grafično kartico, se obrnite na ViewSonic ® za ne-DDC adapter.

Kontrolni gumbi ne delajo

• pritisnite le en gumb naenkrat.

29

7. Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje zaslona

• • PREVERITE, ALI JE ZASLON IZKLJUČEN.

NIKOLI NE ŠPRICAJTE ALI POLIVAJTE KAKRŠNEKOLI TEKOČINE NA EKRAN ALI OHIŠJE.

Za čiščenje zaslona:

1. Obrišite zaslon z čisto, mehko, nepuhasto krpo. To odstrani prah in ostale delce.

2. Če zaslon še vedno ni čist, dodajte na krpo majhno količino čistilca za steklo, ki ne vsebuje alkohola in amonijaka in očistite zaslon.

Za čiščenje ohišja:

1. Uporabite mehko in suho krpo.

2. Če ohišje še vedno ni čisto, dodajte na krpo majhno količino neabrazivnega detergenta, ki ne vsebuje alkohola in amonijaka in nato očistite površino.

30

Izjava

• ViewSonic ohišje.

® ne priporoča uporabe kakršnega koli čistila na osnovi amoniaka ali alkohola za čiščenje zaslona ali ohišja. Poročajo, da lahko nekatera kemična čistila poškodujejo zaslon in/ali njegovo • ViewSonic ne bo odgovoren za škodo pri uporabi čistil, ki bazirajo na amonijaku ali alkoholu.

Pozor:

Monitor prijemajte le na robovih.

Za čiščenje uporabite le vodo in mehko bombažno krpo.

31

8. Informacije o skladnosti

OPOMBA:

V tem poglavju so navedene vse povezane zahteve in izjave glede predpisov. Odobrene ustrezne aplikacije se morajo nanašati na imenske ploščice in ustrezne oznake na enoti.

8-1. Izjava o skladnosti FCC

Naprava je v skladu z delom 15 FCC pravilnika. Delovanje je odvisno od naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti kakršnokoli motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta oprema je bila testirana in se sklada z omejitvami digitalne naprave razreda B, na podlagi dela 15 FCC pravilnika. Te omejitve so načrtovane, da priskrbijo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v domači instalaciji. Ta naprava proizvaja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje pri radijskih komunikacijah, če ni nameščena in podvržena uporabi v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile v določeni instalaciji. Če naprava povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemanju, kar se lahko ugotovi z vklopom opreme, je priporočeno, da motnje odpravite z naslednjimi ukrepi: • spremenite položaj sprejemne antene.

• povečajte oddaljenost med opremo in sprejemnikom.

• priklopite opremo v vtičnico na ločenem od sprejemnika električnem tokokrogu.

• obrnite se na prodajalca ali na izkušenega radijskega/TV tehnika za pomoč.

Opozorilo:

Kakršnekoli spremembe ali modifikacije, ki niso odobrene s strani ljudi zadolženih za skladnost, lahko razveljavijo vašo avtoriteto za delovanje z opremo.

32

8-2. Izjava o RoHS2 skladnosti

Ta izdelek je bil načrtovan in proizveden v skladu z “Directive 2011/65/EU of the European Parliament” in “Council on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2 direktiva)” in je smatran, da je v skladu z vrednostjo maksimalne koncentracije, ki je odredena s strani “ European Technical Adaptation Committee (TAC)”, kot je prikazano spodaj:

Snov

Svinec (Pb) Živo srebro (Hg) Kadmij (Cd) Heksavalentni krom (Cr

6+

) Polibromirani bifenili (PBB) Polibromirani difenilni etri (PBDE)

Predlagana maksimalna koncentracija

0,1% 0,1% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1%

Dejanska koncentracija

< 0,1% < 0,1% < 0,01% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 33

Določene komponente izdelkov so izvzeti iz aneksa III RoHS2 direktive, kot je zapisano spodaj:

Primeri izvzetih komponent so: 1. Živo srebro v hladnih katodnih fluorescentnih svetilkah in fluorescentnih svetilkah z zunanjo elektrodo (CCFL in EEFL) za posebne namene, ki ne presega (na svetilko): (1) kratke ( ≦ 500 mm): se lahko uporablja največ 3,5 mg na svetilko.

(2) srednje dolge ( > 500 mm in ≦ 1.500 mm): se lahko uporablja največ 5 mg na svetilko.

(3) dolge ( > 1.500 mm): se lahko uporablja največ 13 mg na svetilko.

2. Svinec v steklu katodnih cevi.

3. Svinec v steklu fluorescentnih sijalk, ki vsebujejo do 0,2 masnih % svinca.

4. Svinec v zlitinah z aluminijem, ki vsebujejo do 0,4 masnega % svinca.

5. Bakrove zlitine, ki vsebujejo do 4 masne % svinca.

6. Svinec pri spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v svinčevih zlitinah, ki vsebujejo 85 masnih % svinca ali več).

7. Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklenih ali keramičnih komponentah, razen dielektrične keramike v kondenzatorjih, npr. piezo-elektronskih naprav, ali v steklenih ali keramičnih matričnih spojinah.

34

8-3. Odstranjevanje izdelka ob koncu njegove življenjske dobe

ViewSonic spoštuje okolje in je predan “zelenemu” delu in življenju. Hvala, da ste postali del pametnejšega in bolj zelenega računalništva.

Za več podatkov obiščite spletno stran ViewSonic.

ZDA in Kanada:

http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Evropa:

http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tajvan:

http://recycle.epa.gov.tw/ 35

9. Informacije o avtorskih

Inc.

pravicah

Copyright © ViewSonic Corporation, 2020. Vse pravice pridržane.

Macintosh in Power Macintosh so zaščitne znamke podjetja Apple Microsoft, Windows in Windows logotip so zaščitne znamke podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in ostalih državah.

ViewSonic in “three birds” logotip so zaščitne znamke podjetja ViewSonic Corporation.

VESA je zaščitna znamka združenja Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort in DDC so zaščitne znamke združenja VESA.

E NERGY S TAR Kot partner E ® je zaščitna znamka agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

NERGY S TAR ® , je podjetje ViewSonic Corporation določila, da izdelek ustreza priročilom E NERGY S TAR ® za energijsko efektivnost.

Izjava: Podjetje ViewSonic Corporation ne bo odgovorno za tehnične in tiskarske napake ali izpuščenega; niti za slučajno ali posledično škodo, pri opremi materialal, ali učinku ali uporabi izdelka.

V interesu z nadaljevanjem izboljšave izdelkov, si podjetje ViewSonic Corporation pridržuje pravice do spremembe specifikacij izdelkov brez predhodnega opozorila. Informacije v tem dokumentu se lahko spremeni brez opozorila.

Prepovedano je kopiranje, reprodukcija ali kakršnokoli prenašanje tega dokumenta, zaradi kakršnegakoli razloga, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja ViewSonic Corporation.

VS2210-h__UG_SLV_1a_20191216 36

Podpora uporabnikom

Za tehnično podporo ali servis izdelka, glejte spodnjo razpredelnico ali se obrnite na vašega prodajalca.

OPOMBA:

Potrebovali boste serijsko številko izdelka.

Country/ Region Website

Asia Pacific & Africa

Australia www.viewsonic.com/au/

Country/ Region Website

Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国

(China) www.viewsonic.com.cn

香港 (繁體中文)

www.viewsonic.com/hk/ Hong Kong (English) Indonesia

日本

(Japan) www.viewsonic.com/jp/ Malaysia www.viewsonic.com/my/ Myanmar www.viewsonic.com/mm/ New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Philippines www.viewsonic.com/ph/

臺灣

(Taiwan) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/id/ www.viewsonic.com/tw/ Israel Korea Nepal Pakistan Singapore

ประเทศไทย

www.viewsonic.com/in/ www.viewsonic.com/il/ www.viewsonic.com/kr/ Middle East www.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com/np/ www.viewsonic.com/pk/ www.viewsonic.com/sg/ www.viewsonic.com/th/ Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa

& Mauritius

www.viewsonic.com/za/

Americas

United States www.viewsonic.com/us

Latin

America

Europe

Europe www.viewsonic.com/la www.viewsonic.com/eu/ Deutschland www.viewsonic.com/de/ Canada France Қ

аза

қ

стан

www.viewsonic.com/us www.viewsonic.com/fr/ www.viewsonic.com/kz/ 37

Country/ Region

Россия

Türkiye United Kingdom

Website

www.viewsonic.com/ru/ www.viewsonic.com/tr/ www.viewsonic.com/uk/

Country/ Region

España

Україна

Website

www.viewsonic.com/es/ www.viewsonic.com/ua/ 38

Omejena garancija Zaslon ViewSonic® Garancija pokriva:

ViewSonic garantira, da so izdelki brez defektov v materialu in izdelavi, pri normalni uporabi, med garancijskem obdobjem. Če se izkaže, da je izdelek defekten v materialu ali izdelavi med garancijskim obdobjem, bo ViewSonic po svoji izbiri popravil ali zamenjal izdelek s podobnim. Zamenjani izdelek ali deli lahko vsebujejo ponovno izdelane in obnovljene dele ali komponente.

Garancija je veljavna:

Zasloni ViewSonic imajo garancijo od 1 do 3 let, kar je odvisno od države nakupa, na vse dele, vključno s svetlobnim virom in vse delo od datuma nakupa s strani prvega kupca.

Garancija ščiti:

Garancija je veljavna le za nakup prvega potrošnika.

39

Garancija ne pokriva:

1. Katerikoli izdelek, na katerem je bila serijska številka uničena, prilagojena ali odstranjena.

2. Škoda, kvarjenje ali slabo delovanje, ki so rezultat: a. nesreče, napačne uporabe, zanemarjanja, ognja, strele ali ostalih naravnih pojavov, nedovoljena modifikacija izdelka ali napačno sledenje navodilom, ki so priložena izdelku.

b. c. d. kakršnokoli poškodbe izdelka pri pošiljanju.

odstranitve ali namestitve izdelka.

povzročitve zunanje škode izdelka, kot je nestabilno električno napajanje ali odpoved.

e. f. uporabe zalog ali delov, ki se ne skladajo s specifikacijami ViewSonic.

normalne porabe in loma.

g. kateregakoli razloga, ki ni povezan z defektivnostjo izdelka.

3. kateregakoli izdelka, ki kaže stanje, ki se imenuje “image burn in”, kar nastane, ko je na izdelku za dalj časa prikazana statična slika.

4. odstranitve, namestitve, enosmernega transporta, zavarovanja in bremenitve servisnih nastavitev.

40

Servisiranje:

1. Za informacije o servisiranju v sklopu garancije, se obrnite na ViewSonic podporo uporabnikom (glejte stran Podpora uporabnikom). Potrebno je priskrbeti serijsko številko vašega izdelka.

2. Za pridobitev garancijskega servisa, je potrebno priskrbeti (a) originalni račun, (b) vaše ime, (c) vaš naslov, (d) opis težave in (e) serijsko številko izdelka.

3. Odnesite ali pošljite izdelek z vozilom za prevoz blaga v originalni embalaži na pooblaščen ViewSonic servisni center ali ViewSonic.

4. Za dodatne informacije ali imen najbližjega ViewSonic servisnega centra, se obrnite na ViewSonic.

Omejitev vštete garancije:

Ni garancij, posebnih ali vštetih, ki se raztezajo preko tukajšnjega opisa, vključno z všteto prodajno in ustrezno garancijo za določen namen.

41

Izločitev škode:

Odgovornost podjetja ViewSonic je omejena na stroške popravila ali zamenjave izdelka. ViewSonic ni odgovoren za: 1. škodo ostale lastnine, ki jo povzroči defektnost izdelka, škoda, ki temelji na neprijetnosti, izgubo uporabe izdelka, izgubo časa, izgubo dobička, izgubo priložnosti posla, izgubo dobre volje, motnje v poslovnih odnosih, ali ostalih komercialnih izgubah, čeprav je opozorjeno na možnost takšnih poškodb.

2. kakršnihkoli ostalih poškodb, slučajnih, posledičnih ali drugačnih.

3. kakršnokoli trditev tretje osebe proti uporabniku.

4. popravilo ali poskus popravila, ki ga izvede nepooblaščena oseba.

Vsebina državnega zakona:

Ta garancija vam omogoča posebne pravne pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, kar se spreminja od države do države. Nekatere države ne dopuščajo omejitev na vštete garancije in/ali ne dovoljujejo izločitev slučajnih ali posledičnih poškodb, zato lahko zgoraj navedene omejitve in izločitve za vas ne veljajo.

42

Prodaja izven ZDA in Kanade:

Za informacijo o garanciji in servisu ViewSonic izdelkov, ki so prodani izven ZDA in Kanade, se obrnite na vašega ViewSonic prodajalca.

Garancijska doba tega izdelka v celinski Kitajski (Hong Kong, Macao in Taiwan izzvzet) je podvržena pogojem in stanjem Vzdrževalna garancijska kartica.

Evropski in ruski uporabniki si podrobnosti o garanciji lahko ogledajo na naslovu www.viewsoniceurope.com under Support/Warranty Information.

Display Warranty Term Template In UG VSC_TEMP_2007 43

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement