Ferm CSM1021 FES-350 Precision Circular saw Benutzerhandbuch

advertisement

Ferm CSM1021 FES-350 Precision Circular saw Benutzerhandbuch
Art. no. CSM1021
KES-350
GB
D
NL
F
E
Subject to change
Änderungen vorbehalten
Wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de modifications
Reservado el derecho de
modificaciones técnicas
P
Reservado o direito a modificações
I
Con riserva di modifiche
S
Ändringar förbehålles
FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
N
Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
USERS MANUAL
06
GEBRAUCHSANWEISUNG
16
GEBRUIKSAANWIJZING
28
F
MODE D’EMPLOI
39
E
MANUAL DE INSTRUCCIONES
50
P
MANUAL DE INSTRUÇÕES
62
I
MANUALE UTILIZZATI
72
S
BRUKSANVISNING
83
KÄYTTÖOHJE
94
GB
D
NL
FIN
N
DK
BRUKSANVISNING
104
BRUGERVEJLEDNING
114
www.ferm.com
www.ferm.com
1004-09.1
02
25
29
28
27
26
25
Ferm
Ferm
31
32
33
34
35
37
16
17
18
43
42
38
41
38
12
39
40
38
38
11
9
34
36
Fig. 1
10
8
9
11
13
7
19
10
19
8
30
24
19
19
22
11
44
45
14
41
46
15
47
7
52
48
6
5
4
3
49
51
41
6
50
2
5
18
4
17
3
19
2
16
1
23
21
20
1
Exploded view
Fig. 2
127
GB
Spare parts list KES-350
D
Ferm No.
400651
400652
400653
400654
400655
400656
400657
400658
NL
F
E
Description
Switch lever
Switch
Stator
Armature
Carbon brush (set)
Depth adjusting knob
Flange set
Guard complete
Position No.
2, 3
5
7
13
17
20, 22
39, 46, 47
41, 42, 43
P
Fig. 3
I
S
FIN
N
DK
Fig. 4
Fig. 5
126
Ferm
Ferm
03
GB
D
NL
F
E
P
Fig. 6
I
S
FERM Precision Circular Saw
FIN
12 9 6 4 3
2 1
WIDTH
INDICATION
1 2 3 4 6 9
N
12
DK
Fig. 7
Fig. 8
04
Ferm
Ferm
125
GB
GB
KONFORMITETSERKLÆRING
CE
(DK)
D
D
NL
Vi erklærer herved, udelukkende på eget ansvar, at dette
KES-350
opfylder følgende standarder eller standardiserede dokumenter:
NL
F
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60825-1
F
i henhold til bestemmelserne i direktiverne:
E
E
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
P
01-08-2007
ZWOLLE NL
P
Fig. 9
I
I
S
S
FIN
N
DK
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
FIN
Det er vores hensigt til stadighed at forbedre vores produkter, og vi forbeholder os derfor
til enhver tid retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.
N
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holland
DK
Fig. 10
Fig. 11
124
Ferm
Ferm
05
GB
GB
PRECISION CIRCULAR SAW
D
Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri for støv og snavs. Brug en blød og fugtig klud ved
hårdnakket snavs. Brug ingen opløsningsmidler som benzin, alkohol, ammoniak osv. Den
slags stoffer skader plastikdelene.
The numbers in the text refer to the diagrams on pages 2 - 5.
For your own safety and that of others, we recommend that you read this instruction
manual carefully before using this saw. Keep this instruction manual and the
documentation provided with the saw for future reference.
NL
F
Introduction
This saw is intended for sawing different types of thin material for home use. The Precision
Circular Saw can be used when it is necessary to saw accurately and when it is not desirable to
create any dust, or if there is a risk of sawing pipes or cables. The Precision Circular Saw is
unique because the material to be sawn is clamped by the saw between the base plate and the
work bench. The blade is then pushed into the material to be sawn to produce a quick, easy and
clean result.
E
P
I
Contents
1. Machine information
2. Safety instructions
3. Use
4. Service & maintenance
S
FIN
Voltage
Power
Sawing depth
Speed, unloaded
Max. duty cycle
Reduction
Balde diameter
Weight
Max. blade diameter
Max/min. blade width
Vibration frequency
Noise level
Equivalent noise level
06
F
Fejl
Når der forekommer fejl, f.eks. ved slitage af en underdel, skal du kontakte serviceadressen på
garantikortet. Bag på denne brugsanvisning finder du en illustration af de underdele, der kan
bestilles.
E
P
Miljø
For at forhindre transportskader, bliver maskinen leveret i en solid emballage. Emballagen er
så vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Gør derfor brug af muligheden for at genbruge
emballagen.
I
S
FIN
Garanti
Læs garantikortet bag på denne brugsanvisning for at se garantibetingelserne.
Technical specifications
DK
NL
Defekte og/eller udrangeret elektrisk eller elektronisk værktøj bør bortskaffes hos
en dertil ansvarlig instans.
1. MACHINE INFORMATION
N
Smøring
Hvis justeringsknappen drejer med besvær, skrues den løs til gummipakningen bliver synlig.
Rengør det omkringliggende område med en blød børste og smør med et par dråber syntetisk
olie.
D
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4,000 rpm
3 min/5 min
8.4:1
50.8 mm
1.2 kg
50.8 mm
2 mm / 0.75 mm
< 2.5 m/s2
86.1 dB(A)
99.1 dB(A)
DK
Ferm
Ferm
123
GB
GB
•
Sæt beskyttelses- eller Pvc-tape på basispladen eller på arbejdsemnet. Det letter
savningen og beskytter fliserne imod ridser.
Saw specifications
D
NL
F
E
P
D
Gipsplade
•
Saven må undtagelsesvist bruges til at save i gipsplade og i så fald altid med en dertil egnet
støvsuger. Støv kan forhindre beskyttelseskappens virkning.
NB.: Øv dig først med at save i træ før du forsøger at save i noget der er hårdere, som metal eller
nogle kunststoffer. Det er nødvendigt med mere kraft til at holde arbejdsemnet fast og somme
tider skal du bruge klammer til at sætte arbejdsemnet fast med.
Støvafledning
Præcisionscirkelsaven er en kraftig maskine. Under savningen produceres der meget støv.
Fordi savklingen hos denne maskine er helt omsluttet, er det nødvendigt med støvafledning.
•
I
•
•
S
•
FIN
•
N
•
DK
•
•
En industristøvsuger eller en almindelig støvsuger kan ved hjælp af et støvafledningskit
tilsluttes til maskinens støvafledningsrør.
Sørg for, at slangen passer præcist på metalmontagebøjlen før brug.
Tag stikket ud af stikkontakten før du tilslutter slangen. Tryk slangen med metalbøjlen
omkring støvafledningsrøret til kanten på maskinen. Sørg for, at beskyttelseskappen
stadig kan bevæge sig frit. Brug om nødvendigt tape til at fastgøre det godt.
Sørg for, at støvsugeren er egnet til brug med en elektrisk maskine. Generelt er
husholdnings vand- og støvsugere egnede.
Støvafledning anbefales især, hvis der skal saves meget, da det er nødvendigt at holde
maskinen og omgivelserne rene.
Det er nødvendigt med støvafledning ved savning af farligt materiale, som hårdttræ, MDF
eller keramik.
Støvafledning anbefales, hvis du vil holde arbejdsmiljøet rent.
Støvafledning er nødvendigt, hvis det materiale, der skal saves er fugtigt.
4. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Tag øjeblikkeligt stikket ud af kontakten, hvis ledningen beskadiges og ved
vedligeholdelsesarbejde.
Vedligeholdelse
Maskinerne er designet til langvarig funktion uden problemer med et minimum af
vedligeholdelse. Ved at rengøre maskinen regelmæssigt og at behandle den på den rigtige
måde, bidrager du til at maskinen får en lang levetid.
Rengøring
Af sikkerhedsovervejelser skal maskinen rengøres regelmæssigt. En for stor støvophobning
kan hæmme maskinens funktion.
Wood
Metal
Composites
Plastics
Minerals
|
|
|
|
|
All types, up to a thickness of 12 mm
Up to a thickness of 3 mm for aluminium and lead
MDF and chipboard, up to a thickness of 12 mm
Tufnol, Perspex, fibreglass, etc.
Floor and wall tiles, slate, etc.
NL
F
Overcut margins
Depth settings
1 mm
Overcut of
3 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
E
Product information
Fig.1
1. Protective cover
2. Cover plate
3. Sawing depth adjustment knob
4. On/Off button
5. Handle
6. Rear ventilation hole
7. Front ventilation hole
8. Dust extraction pipe
9. Distance indicator
10. Retaining screw for the protective cover
11. Blade
P
I
S
FIN
N
Contents of the packaging
1 General long life 18TCT blade for wood and plastics
1 Diamond G50 blade for ceramics
1 Fine 44HSS blade for wood and plastics
1 60HSS blade for aluminium and very fine wood and plastics
1 Dust extraction hose
2 Allen key
1 Safety instructions
1 Instruction manual
1 Warranty card
DK
2. SAFETY INSTRUCTIONS
Explanation of the symbols
CE - Conforms with the relevant European safety standards.
•
•
•
122
Tag stikket ud af stikkontakten.
Fjern beskyttelseskappen og rengør den grundigt med en blød børste, f.eks. en pensel.
Rengør maskinkabinettet regelmæssigt med en blød klud, helst efter hver brug.
Ferm
Ferm
07
GB
GB
•
Class II device – double insulated – the plug does not need to be earthed.
Løft maskinen op efter savningen og afbryd den derefter fra strømmen. Lad maskinen
køre lidt, hvis der er opstået lidt støv, indtil støvet er væk.
D
D
There is a risk of injury or damage when the instructions in this manual are not
observed.
NL
NB.: Sav altid i fremadrettet retning, træk aldrig saven bagud. Hvis du er begynder, bør du først
øve dig med savning af træ til du er blevet god til det.
Read the instructions.
F
Risk of electric shocks.
E
P
Remove the plug from the plug socket immediately if the cable becomes damaged.
Also remove the plug during maintenance work.
I
Wear eye and ear protection
S
Keep bystanders at a safe distance from the saw.
Faulty and/or discarded electrical or electronic tools should be handed over to a
recognized collection point for disposal.
FIN
N
Danger
a) Keep hands away from cutting area and the blade. Keep your second hand on auxiliary
handle, or motor housing. If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the
blade.
b) Do not reach underneath the workpiece. The guard cannot protect you from the blade
below the workpiece.
c) Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece. Less than a full tooth of the blade
teeth should be visible below the workpiece.
d) Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a
stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure,
blade binding, or loss of control.
e) Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the
cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will also
make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
f) When ripping always use a rip fence or straight edge guide. This improves the accuracy of
cut and reduces the chance of blade binding.
g) Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.
Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing
loss of control.
h) Never use damaged or incorrect blade washers or bolt. The blade washers and bolt were
specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation.
DK
08
Ferm
NL
Udsavning
Fig. 10
•
Indstil dybden, sæt stikket i stikkontakten og sæt derefter saven med metalbasispladen på
arbejdsemnet. Sørg for, at længdeindstillingen på beskyttelseskappen er i
overensstemmelse med begyndelsespunktet.
•
Tænd maskinen og vent til saven kører med fuld hastighed. Tryk langsomt og forsigtigt,
men alligevel fast, saven ind i materialet. Skub derefter saven fremad langs savlinjen.
Træk aldrig saven bagud.
•
Løft maskinen op efter savningen og afbryd den derefter fra strømmen. Lad maskinen
køre lidt, hvis der er opstået lidt støv, indtil støvet er væk.
•
Tips til udsavning:
•
Hvis det udsavede stykke senere skal beklædes, f.eks. af et ventilationsfilter, så kan
skæringerne overlappe hinanden i hjørnerne, hvormed det udsavede stykke
øjeblikkelig er løs.
•
Hvis det udsavede stykke forbliver sigtbart, er det bedre ikke at overlappe. Fordi der
arbejdes med en rund savklinge, vil det udsavede stykke ikke være løst med det
samme. Hjørnerne skal afsluttes med en kniv. Hvis materialet er tyndt og udseendet
på bagsiden er irrelevant, kan det udsavede stykke trykkes ud.
•
Hvis det er muligt at save på bagsiden, kan det stykke, der skal saves ud angives med
en overskæringsmargin. Stykket bliver så savet ud på bagsiden, så man får pæne
hjørner på forsiden. Du finder en skala med margins ved specifikationerne.
E
P
I
S
FIN
N
DK
NB.: Ved nogle hårde materialer er det ikke muligt at save ud.
Savning i hårdt eller groft materiale
Pas på: Sav aldrig i materialer, der kan afgive giftige stoffer, som PTFE eller asbest.
Klingemateriale
•
Indstil altid en savdybde, der er mindst en mm større end materialets tykkelse, så saven
ikke kører væk. Læg et stykke karton under pladen.
•
Fjern ujævnheder og rust. De kan hindre savens fremgang.
•
Hvis der smøres lidt bivoks eller møbelvoks på savens basisplade, lettes savningen af
materialet.
Sav ikke i stål eller galvaniseret stål.
•
•
Når du saver i metal, skal du holde pause hvert 2. minut.
Keramiske fliser og skifer
Brug en hertil beregnet savklinge. Her er det nødvendigt at bruge en støvsuger, fordi det
•
afgivne støv kan hæmme beskyttelseskappens virkning.
Ferm
F
121
GB
GB
•
D
NL
F
Fastholdning og påsætning
Fig. 8
Korrekt fastholden på maskinen vil lette arbejdet og gøre det pænere og mere sikkert.
Præcisionscirkelsaven er kun egnet til højrehåndsbrug.
•
•
E
Ved konstant savning af meget hårde eller tykke materialer.
•
P
Tag godt fat i håndtaget, så maskinen ligger godt i hånden. Tommelfingeren skal befinde
sig på højde af det bagerste stykke af tænd/sluk-knappen.
Sørg for, at ventilationsåbningerne foran ikke lukkes og at der er mindst en
ventilationsåbning fri på bagsiden.
Sørg for, at den øverste del af tommelfingeren hviler på den ribbede del af tænd/slukknappen under brugen. Tryk knappen ind og træk den tilbage. Herved blokeres knappen
mens der er tryk på og fjederen skånes.
I
Vejledning til betjening af sikringsanordningen
Fig. 11
Værktøjet er forsynet med en sikringsanordning, der skal aktiveres, før maskinen kan bruges.
S
•
FIN
•
N
DK
Tænd for værktøjet i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Udløs dernæst
sikringsanordningen. Sæt savklingen i for at begynde skærearbejdet.
Sikringsanordningen udløses ved at skubbe i samme retning som pilene på illustrationen.
Afhængig af hvad der er lettest, kan enten værktøjet eller skæreemnet spændes fast.
Efter at skærearbejdet er færdigt, og værktøjet er afkoblet, vær da opmærksom på, om
sikkerhedsanordningens position er helt tilbage på hvileposition. Hvis det ikke er tilfældet,
tag stikket ud af kontakten, fjern sikkerhedsanordningen og rens omhyggeligt med en blød
børste.
Causes and operator prevention of kickback
•
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned saw blade, causing an
uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece toward the operator;
•
When the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and
the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator;
•
If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade
can dig into the top surface of the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump
back toward the operator.
120
Ferm
NL
F
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and
can be avoided by taking proper precautions as given below.
a)
b)
c)
d)
e)
Savning
Fig. 9
•
Kontroller i de tekniske specifikationer om materialet er egnet til saven.
•
Installer en egnet savklinge. Sørg for, at den er skarp og ubeskadiget.
•
Indstil savdybden.
•
Læg det materiale, der skal saven på et jævnt underlag, som f.eks. en arbejdsbænk, et
bord eller på gulvet. Læg noget, f.eks. et stykke karton under materialet til beskyttelse af
underlaget eller savklingen, hvis du f.eks. arbejder på et betongulv.
•
Sæt stikket i stikkontakten.
•
Tag godt fast i maskinen og anbring metalbasispladen på den flade, der skal saves. Sørg
for, at den bagerste del af pladen stikker ud over arbejdsbænken. Tryk endnu ikke saven
ned i det emne, der skal saves.
•
Tænd maskinen og vent et par sekunder til saven kører med fuld hastighed. Tryk langsomt
og forsigtigt, men alligevel fast, saven ind i materialet. Skub derefter saven fremad langs
linjen. Træk aldrig saven bagud.
•
Der skal kun bruges meget få kræfter til at lede saven langs savelinjen. For meget kraft
medfører anstrengelse og slitage på savklingen og på maskinen.
•
Sørg for, at basispladen altid ligger fladt på det materiale, der skal saves. Det er især vigtigt
i begyndelsen og slutningen af savningen eller hvis der er saves smalle strimler ud og
basispladen ikke understøttes over det hele.
D
f)
g)
E
Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback
forces. Position your body to either side of the blade, but not in line with the blade. Kickback
could cause the saw to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.
When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and
hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop. Never
attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in
motion or kickback may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the
cause of blade binding.
When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade in the kerf and check that
saw teeth are not engaged into the material. If saw blade is binding, it may walk up or
kickback from the workpiece as the saw is restarted.
Support large panels to minimise the risk of blade pinching and kickback. Large panels
tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both
sides, near the line of cut and near the edge of the panel.
Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or improperly set blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making cut.
If blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.
Use extra caution when making a "plunge cut" into existing walls or other blind areas. The
protruding blade may cut objects that can cause kickback.
P
I
S
FIN
N
DK
Safety instructions guard
a) Check guard for proper closing before each use. Do not operate the saw if guard does not
move freely and enclose the blade instantly. Never clamp or tie the guard with the blade
exposed. If saw is accidentally dropped, guard may be bent. Check to make sure that guard
moves freely and does not touch the blade or any other part, in all angles and depths of cut.
b) Check the operation and condition of the guard return spring. If the guard and the spring
are not operating properly, they must be serviced before use. Guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.
c) Assure that the guide plate of the saw will not shift while performing the “plunge cut” when
the blade bevel setting is not at 90°. Blade shifting sideways will cause binding and likely
kick back.
d) Always observe that the guard is covering the blade before placing saw down on bench or
floor.An unprotected, coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting whatever
is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released.
Ferm
09
GB
GB
Specific safety instructions
•
Do not use misshaped or cracked blades.
•
Regularly check the blades for damage. If necessary, replace them.
•
Only use blades recommended by Ferm.
•
Never use a saw that has components missing or a saw that is fitted with accessories which
were not supplied with the saw or which are not recommended for use with the saw.
•
Never exert sideways pressure on the blade to bring it to a stop.
•
Remove the plug from the plug socket before checking whether the protective cover can
move freely and does not become stuck.
•
Do not lock or clamp the protective cover.
•
Do not use the saw without the protective cover.
•
Before using the saw, check whether the protective cover has been fitted.
•
Always remove the plug from the plug socket before removing the protective cover,
replacing the blade or when checking the saw and carrying out maintenance work.
•
Adamaged power cord should only be replaced by the manufacturer or a service agent.
•
After use, the saw must be stored in such a way that the blade cannot become damaged.
D
NL
F
E
P
I
•
Sæt den nye klinge ned i fæstet. Sørg for, at bladet sidder præcist i midten og at tænderne
peger i den rigtige omdrejningsretning. Den angives af pilene på siden.
D
NB.: Hvis klingen anbringes forkert kan det medføre blivende skade på maskinen.
•
•
•
Anbring spænderingen over hullet og skru den fast, imod urets retning.
Fjern den topnøgle, som klingen er blokeret med og drej den anden nøgle endnu mindst én
gang helt rundt for at være sikker på, at savklingen kan bevæge sig frit.
Fjern den anden nøgle og sæt beskyttelseskappen tilbage på plads. Sørg for, at
beskyttelseskappen kan bevæge sig frit og ikke klemmer før maskinen tages i brug.
NL
F
E
Justering af savdybden
Fig. 6
Savdybden kan justeres præcist i millimeter med savdybdeknappen. Dybdeskalaen angiver
hele millimetre med lange streger og halve millimetre med korte streger. For at indstille de hele
millimetere, skal du dreje justeringsknappen så langt, at tallet er helt synligt. For at få det bedste
resultat ved savning af træ og plastik, skal savdybdeinstillingen være lidt større end tykkelsen af
materialet. Ved savning af metal skal savdybden være 1,0 mm større end materialets tykkelse.
P
I
Be careful at all times!
S
NB.: For at forekomme skader og ridser af det underliggende lag, kan der ved savning af træ eller
plastik indstilles en savdybde, der er lig med materialets tykkelse. Det kan dog medføre ru kanter.
S
NB.: Hvis justeringsknappen drejer med besvær, skrues den løs til gummipakningen bliver synlig.
Rengør det omkringliggende område med en blød børste og smør med et par dråber syntetisk olie.
FIN
Justering af længden
Fig. 7
For at kunne save pænt, er det vigtigt at vide, hvor savningen skal starte og slutte. På begge
sider at beskyttelseskappen er der tal, der stemmer overens med savdybdeindstillingen, for at
angive savklingens begyndelse og ende.
•
Marker det område, der skal saves på materialet. Hvis det ikke er firkantet eller
rektangulært, skal begyndelses- og slutlinjerne angives. De skal altid trækkes lodret i
forhold til savlinjen.
•
For at bruge længdeindstillingen, skal savdybden først indstilles som før beskrevet, f.eks.
9 mm. Find tallet, i dette tilfælde 9, på for- og bagsiden af beskyttelseskappen.
•
Sørg for, at linjen under tallet stemmer overens med begyndelsespunktet på det stykke,
der skal saves ud.
•
Sav indtil linjen under tallet på forsiden stemmer overens med slutpunktet på det stykke,
der skal saves ud.
N
3. USE
FIN
Removing the protective cover
Fig. 2
•
Make sure the plug has been removed from the plug socket.
•
Unscrew the protective cover. Remove the cover.
N
DK
N.B.: When replacing the protective cover, the blade can protrude from a groove in the base
plate. To prevent personal injury, keep body parts away from the blade. Make sure the
protective cover is replaced correctly.
Changing the blade
Fig. 3, 4, 5
•
Remove the protective cover as described above.
•
Use one of the Allen keys to lock the blade.
•
Use the other Allen key to remove the blade by rotating the Allen key clockwise.
•
Fit the new blade into the shaft. Make sure the blade sits exactly in the middle and the teeth
point in the correct direction. The direction is indicated by the arrows on the side of the saw.
N.B.: If the blade is fitted incorrectly, irreparable damage may be caused to the saw.
•
•
•
10
Place the locking washer over the hole and screw it into place by rotating it anticlockwise.
Remove the Allen key used to lock the blade and rotate the other Allen key at least one full
revolution to make sure the blade can move freely.
Remove the second Allen key and replace the protective cover. Before using the saw,
make sure the protective cover can move freely and does not get stuck.
Ferm
DK
Temperatursikring
Præcisionscirkelsaven er udstyret med en temperaturbegrænsning til forhindring af
overophedning. Når den bliver slået til, starter maskinen ikke før den er afkølet.
Når temperatursikringen aktiveres, stopper saven. Du kan først starte igen, når saven er kølet
af og stikket er taget ud af stikkontakten. Det kan tage 15 minutter.
Temperatursikringen aktiveres under følgende omstændigheder:
Ved brug af stumpe savklinger
•
Når der lægges for stor kraft i savningen
•
Ferm
119
GB
GB
c)
D
d)
NL
F
E
P
I
S
FIN
Kontroller, at sikkerhedsanordningens plade til saven ikke rykker sig, når der udføres
"stiksavning", når indstillingen af savklingehældningen ikke er 90°. Sidelæns ændring af
klingen kan medføre, at den sidder fast, og man risikerer tilbageslag.
Sørg altid for, at sikringsanordningen dækker klingen, før du sætter saven ned på en bænk
eller på gulvet. En ubeskyttet savklinge med friløb kan medføre, at saven kører baglæns
og saver i hvad der nu måtte være på dens vej. Vær opmærksom på, at det tager lidt tid,
inden savklingen standser helt, efter der er slukket på kontakten.
Specifikke sikkerhedsforskrifter
•
Brug ikke deforme eller knækkede savklinger.
•
Kontroller regelmæssigt savklingerne for skader og udskift dem om nødvendigt.
•
Brug kun savklinger, der er anbefalet af Ferm.
•
Brug aldrig en ufuldstændig maskine eller en maskine, der er udstyret med tilbehør, der
ikke er leveret eller anbefalet.
•
Udøv aldrig sidelæns tryk på savklingen for at få den til at stoppe.
•
Kontroller om beskyttelseskappen kan bevæge sig frit og ikke klemmer. Tag først stikket ud
af stikkontakten.
•
Bloker ikke beskyttelseskappen og klem den ikke fast.
•
Brug ikke maskinen uden beskyttelseskappe.
•
Kontroller altid først om beskyttelseskappen er sat på før brug.
•
Tag altid stikket ud af stikkontakten før beskyttelseskappen fjernes, savklingen udskiftes
eller der udføres andre kontrol- eller vedligeholdelsesaktiviteter.
•
En beskadiget ledning må udelukkende udskiftes af fabrikanten eller fabrikantens
serviceagenter.
•
Efter brug skal værktøjet opbevares således, at savklingen er beskyttet godt.
Adjusting the sawing depth
Fig. 6
The sawing depth can be accurately adjusted in millimetres using the sawing depth adjustment
knob. The long lines of the depth scale indicate whole millimetres and the short lines indicate
half millimetres.
To adjust the depth by whole millimetres, rotate the adjustment knob so that the whole number
is visible. For the best result when sawing wood and plastic, the sawing depth much be slightly
greater than the thickness of the material. When sawing metal, the sawing depth must be 1.0
mm greater than the thickness of the material.
118
S
FIN
•
•
•
Ferm
P
I
Uanset hvad du gør – Vær forsigtigt!
Udskiftning af savklinge
Fig. 3, 4, 5
•
Fjern beskyttelseskappen som beskrevet herover.
•
Bloker savklingen med topnøglen.
•
Skru klingen løs med den anden nøgle i urets retning.
E
Adjusting the length
Fig. 7
In order to saw neatly, it is important to know where the saw must start and finish. There are
numbers on both sides of the protective cover which correspond to the sawing depth settings
and which indicate the start and finish points of the blade.
DK
NB.: Når beskyttelseskappen sættes tilbage på plads, kan savklingen stikke ud gennem en
fure i basispladen. Lad ikke legemsdele komme i berøring af den for at forhindre skader. Sørg
for, at beskyttelseskappen sættes rigtigt på plads.
F
N.B.: If it is difficult to rotate the adjustment knob, unscrew it until the rubber seal becomes
visible. Use a soft brush to clean the area around the seal and apply a few drops of synthetic oil
to it.
•
Aftagning af beskyttelseskappe
Fig. 2
•
Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten.
•
Skru beskyttelseskappen løs. Fjern kappen.
NL
N.B.: To prevent scratches or damage to the surface below, the sawing depth can be set to the
thickness of the material when sawing wood or plastic, but this can cause rough cutting edges.
N
3. ANVENDELSE
D
Mark where the material is to be sawn. If the area to be sawn is not square or rectangular,
the start and finish lines must be indicated separately. These points must be drawn
perpendicular to the sawing line.
In order to use the length setting, the sawing depth must first be set as described
previously. Set it to, for example, 9 mm. Find the number, in this case 9, at the front and
back of the protective cover.
Make sure the line under the number is aligned with the starting point of the line to be sawn.
Saw until the line under the number at the front of the cover is aligned with the end point of
the line to be sawn.
N
DK
Temperature safety device
The Precision Circular Saw has a temperature limiting device for protecting the saw against
overheating. If this turns on, then do not start the saw before it has cooled down.
The saw will cut out when the temperature safety device is activated. The plug must then be
removed from the plug socket and you will only be able to restart the saw once it has cooled
down. It may take 15 minutes for the saw to cool down sufficiently.
The temperature safety device is activated in the following circumstances:
•
When using blunt blades.
If a too large force is exerted when sawing.
•
•
Constant sawing of very hard or very thick material.
Ferm
11
GB
GB
Holding and turning on the saw
Fig. 8
Holding the saw correctly makes the work lighter, cleaner and safer.The Precision Circular Saw
is only suitable for right-handed use.
D
NL
•
•
F
•
E
Hold the handle firmly so that the saw fits nicely in your hand. Your thumb must be level with
the rear off the On/Off switch.
Make sure the ventilation holes on the front are not covered and at least one hole at the rear
is free.
When using the saw, make sure the top of your thumb rests on the ribbed part of the On/Off
button. Press the button and push it backwards. This will lock the button for as long as
pressure is applied to it and the spring is not released.
Guard lock operating instructions
Fig.11
This tool has been fitted with a guard lock that must be operated in order to use the tool.
P
I
•
S
•
FIN
DK
12
•
Switch on the tool in accordance with the instruction manual. Next release the guard lock.
Then plunge the saw blade to start the cut. The guard lock is released by pushing in the
direction of one of the arrows in the diagram. Either the hand holding the tool or work piece
can be used, whichever is easier.
After the cut has been finished and the tool switched off, ensure the guard lock has fully
returned to its resting position. If not, unplug the tool, remove the guard and clean
thoroughly with a soft brush.
Ferm
Når savklingen bliver klemt eller binder hårdt i et savsnit, der lukker sig, vil savklingen
stejle, og motorens reaktion driver enheden hurtigt baglæns mod føreren.
Hvis klingen bliver bøjet eller kommer til at stå skævt i savsnittet, vil tænderne på
bagkanten af savklingen arbejde sig ind i den øverste overflade af træet og få
savklingen til at bevæge sig op og ud af savsnittet og springe tilbage mod føreren.
D
NL
Tilbageslag skyldes forkert brug af saven og/eller forkerte arbejdsprocedurer eller - omstændigheder, og de kan undgås ved at træffe passende forholdsregler som angivet nedenfor.
a)
b)
Sawing
Fig. 9
•
Check the technical data to see whether the saw is suitable for use with the material to be
sawn.
•
Fit a suitable blade. Make sure the blade is sharp and undamaged.
•
Set the sawing depth.
•
Place the material to be sawn on a flat surface, such as a work bench, a table or the floor. If,
for example, you are working on a concrete floor, place something, such as a piece of
cardboard, under the material to protect the surface and the blade.
•
Insert the plug into the plug socket.
•
Hold the saw firmly and fit the metal base plate to the material to be sawn. Make sure the
rear of the plate protrudes over the workbench. Do not yet press the saw into the object to
be sawn.
•
Turn on the saw and wait a couple of seconds until the saw is moving at full speed. Press
the saw slowly and carefully, but firmly, into the material. Next, push the saw forwards along
the cutting line. Never pull the saw backwards.
•
Only a small force is required to lead the saw along the cutting line. Too much force will
cause damage and fatigue to the blade and the saw.
•
Make sure the base plate is always flat against the object to be sawn. This is particularly
important at the start and finish points of the sawing line or when small strips must be sawn
and the base plate is not supported everywhere.
•
After sawing, lift the saw upwards and turn it off. If a lot of sawdust has been created, allow
the saw to continue running until all the dust has been removed.
N
•
c)
d)
e)
f)
g)
Hold godt fast på saven med begge hænder og anbring dine arme, så de kan modstå
tilbageslagskræfterne. Stå med kroppen ud til siden i forhold til savklingen, så
kroppen ikke er ud for savklingen. Tilbageslag kan få saven til at springe bagud, men
tilbageslagskræfter kan håndteres af føreren, hvis der træffes passende
forholdsregler.
Hvis bladet binder, eller hvis savningen bliver afbrudt af nogen anden grund, skal
kontakten slippes og saven holdes ubevæget i materialet, indtil savklingen er standset
fuldstændig. Forsøg aldrig at fjerne saven fra arbejdsemnet eller trække saven bagud,
mens savklingen er i bevægelse, da dette kan forårsage tilbageslag. Undersøg
forholdene og gør, hvad der skal til for at fjerne årsagen til, at savklingen binder.
Når en sav genstartes i arbejdsemnet, skal savklingen centreres i savsnittet, og det
skal kontrolleres, at tænderne ikke sidder fast i materialet. Hvis en savklinge binder,
kan den bevæge sig op eller forårsage tilbageslag fra arbejdsemnet, når saven
startes igen.
Understøt store arbejdsemner for at minimere risikoen for klemning af klingen med
tilbageslag til følge. Store arbejdsemner kan bøje under deres egen vægt. Der skal
anbringes støtter under emnet i begge sider, tæt ved skærelinjen og tæt ved emnets
kant.
Benyt aldrig sløve eller beskadigede savklinger. Uskærpede eller ukorrekt lagte
savklinger danner smalle savsnit, som forårsager for høj gnidningsmodstand,
klemning af savklingen og tilbageslag.
Savklingens dybde og låsearme til skråsnit skal være sikkert tilspændt, før der saves.
Hvis savklingens justering ændrer sig under savning, kan det forårsage binding af
savklingen og tilbageslag.
Vær særligt forsigtig ved "styrtsavning" ind i vægge og andre afdækkede områder.
Savklingen kan komme til at stikke ud og skære i genstande, som kan forårsage
tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner for skærmen
a) Kontroller, at sikringsanordningen lukker korrekt før brug. Brug ikke saven, hvis
sikringsanordningen ikke bevæger sig frit og omslutter klingen med det samme. Du må
ikke fastbinde eller snøre sikkerhedsanordningen, når savklingen er blotlagt. Hvis saven
tabes ved et uheld, kan sikkerhedsanordningen blive bøjet. Kontroller, at
sikkerhedsanordningen bevæger sig frit og ikke rører ved klingen eller nogen anden del
ved alle savevinkler og -dybder.
b) Kontroller brugen og betingelserne for sikkerhedsanordningens returfjeder. Hvis
sikkerhedsanordningen og fjederen ikke fungerer korrekt, skal de serviceres før brug.
Sikkerhedsanordningen kan køre trægt på grund af beskadigede dele, aflejringer og
ophobet snavs.
Ferm
117
F
E
P
I
S
FIN
N
DK
GB
GB
Fare for legemsskade eller materiel skade, hvis instruktionerne i denne vejledning
ikke følges.
N.B.: Always saw in the forwards direction. Never pull the saw backwards. If you do not have
much experience using the saw, first practice sawing wood until you become more skilled.
D
D
Læs instruktionerne.
NL
Fare for elektrisk stød.
F
Tag øjeblikkeligt stikket ud af kontakten, hvis ledningen beskadiges og ved
vedligeholdelsesarbejde.
E
P
Bær beskyttelsesbriller og høreværn
I
Hold omkringstående på afstand.
S
Defekte og/eller udrangeret elektrisk eller elektronisk værktøj bør bortskaffes hos
en dertil ansvarlig instans.
FIN
N
DK
Fare
a) Hold hænderne væk fra skæreområdet og savklingen. Hold den anden hånd på
ekstrahåndtaget eller motorhuset. Hvis begge hænder holder på saven, kan de ikke
blive skåret af savklingen.
b) Før ikke hånden ned under arbejdsemnet. Skærmen kan ikke beskytte dig mod
savklingen under arbejdsemnet.
c) Juster skæredybden efter arbejdsemnets tykkelse. Man skal kunne se mindre end en
helt tand fra savklingen under arbejdsemnet.
d) Hold aldrig arbejdsemnet i dine hænder eller over dit ben. Fastgør arbejdsemnet til et
stabilt underlag. Det er vigtigt at støtte arbejdsemnet forsvarligt for at minimere
udsættelse af kroppen, at savklingen sætter sig fast, og manglende kontrol generelt.
e) Hold værktøjet på de isolerende gribeoverflader, når der udføres arbejde, hvor
skæreværktøjet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller dets egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning vil gøre værktøjets metaldele strømførende og
kan give elektrisk stød.
f) Ved langsavning bør man altid benytte en lige anlægsflade. Dette øger præcisionen
af savningen og reducerer risikoen for, at savklingen sætter sig fast.
g) Brug altid savklinger af korrekt størrelse og med centerhuller af korrekt form (diamant
i modsætning til rund). Savklinger, som ikke passer til savens monteringsenhed vil
køre excentrisk med tab af kontrol til følge.
h) Benyt aldrig beskadigede eller ukorrekte skiver og bolte til savklingen. Skiver og bolte
skal være specialkonstruerede til din sav af hensyn til bedst mulig ydelse og sikker drift.
Cutting out shapes
Fig. 10
•
Adjust the sawing depth, insert the plug into the plug socket and then place the saw and the
metal base plate on the object to be sawn. Make sure the length setting on the protective
cover is aligned with the starting point.
•
Turn on the saw and wait until the saw is moving at full speed. Press the saw slowly and
carefully, but firmly, into the material. Next, push the saw forwards along the sawing line.
Never pull the saw backwards.
•
After sawing, lift the saw upwards and turn it off. If a lot of sawdust has been created, allow
the saw to continue running until all the dust has been removed.
•
Tips for cutting out shapes:
•
If the hole will later be covered, for example by a fan filter, then the cuts in the corners
can overlap so that the piece easily falls out.
•
If the hole remains visible, it is better not to overlap the cuts in the corners. Since a
round blade is used, the piece that is to be cut out will not fall out immediately. The
corners will have to be finished with a knife. If the material is thin and it is not important
what the back looks like, then the piece to be cut out can be pushed out.
•
If it is possible to saw at the back, then the piece which is to be cut out can be marked
with an overcut margin. The piece can then be sawn from the back so that the corners
look nice at the front. A scale of margins is given in the specifications.
NL
F
E
P
I
S
FIN
N.B.: It is not possible to cut pieces out of some hard materials.
N
Sawing hard or rough materials
DK
Warning! Never saw material where harmful substances are released, such as
PTFE or asbestos.
Sheet metal
•
Always set the sawing depth to at least 1 mm greater than the thickness of the material so
that the saw does not slip. Place a piece of cardboard under the metal sheet.
•
Remove any irregularities and rust which may hinder the saw.
•
Beeswax or furniture polish applied to the saw’s base plate will make it easier to saw metal.
•
Do not saw steel or galvanized steel.
•
Pause every 2 minutes when sawing metal.
Ceramic tiles and slate
•
Use a suitable blade. It is necessary to use dust extraction, because the dust which is
created can hinder the movement of the protective cover.
•
Place protective tape or PVC tape on the base plate or on the object to be sawn. This
makes it easier to saw and protects the tiles against becoming scratched.
Årsager til og forebyggelse af tilbageslag
•
Tilbageslag er en pludselig reaktion fra en fastklemt eller skæv savklinge, som på
ukontrolleret vis kan løfte saven op og ud af arbejdsemnet mod føreren.
116
Ferm
Ferm
13
GB
GB
Plasterboard
•
As an exception, the saw may be used to cut plasterboard, but only with suitable dust
extraction. Dust can hinder the movement of the protective cover.
D
Savspecifikationer
D
N.B.: Practice sawing wood before trying something more complicated, such as metal or some
types of plastic. More force is required to hold the object to be sawn and you may sometimes
have to use clamps to keep the object in place.
NL
F
Dust extraction
The Precision Circular Saw is a powerful saw. Alot of dust will be produced when sawing. Since
the blade is fully enclosed, it is necessary to extract the dust.
E
•
P
•
•
I
•
S
•
FIN
•
N
•
•
An industrial vacuum cleaner or a household vacuum cleaner can be attached to the saw’s
dust extraction pipe with the aid of a dust extraction kit.
Before use, make sure the hose fits exactly onto the metal clip.
Remove the plug from the socket before connecting the hose. Push the hose with the metal
clip onto the dust extraction pipe as far as the lath on the saw. Make sure the protective
cover can still move freely. If necessary, use tape to secure the hose in position.
Make sure the vacuum cleaner is suitable for use with an electrical machine. In general,
household water and dust vacuum cleaners are suitable.
It is recommended to use dust extraction when a lot of sawing is to carried out, because
less breaks will then be required to clean the saw and the surroundings.
It is necessary to extract the dust when sawing dangerous materials, such as hardwood,
MDF and ceramics.
It is recommended to extract dust if you wish to keep the work area clean.
It is necessary to extract the dust if the material to be sawn is damp.
4. SERVICE & MAINTENANCE
DK
Remove the plug from the plug socket immediately if the cable becomes damaged.
Also remove the plug during maintenance work.
Maintenance
Machines are designed to function without problems for a long time with a minimum of
maintenance. Cleaning the saw regularly and handling it properly will help extend its lifespan.
Cleaning
For safety reasons, the saw must be cleaned regularly. Abuild-up of dust can affect the
operation of the saw.
Træ
Metal
Kompositter
Plastik
Mineraler
|
|
|
|
|
Alle sorter indtil 12 mm
Indtil 3 mm i aluminium og bly
MDF, spånplade indtil 12 mm
tufnol, perspex, fiberglas, osv.
gulv- og vægfliser, skifer, osv.
NL
F
Overskræringmargins
Fig. 1
Dybdeindstilling
1 mm
Overskæring af
3 mm
2 mm
5,5 mm
3 mm
7,5 mm
4 mm
9 mm
E
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
P
Produktinformation
1. Beskyttelseskappe
2. Dækplade
3. Justeringsknap savdybde
4. Tænd/sluk knap
5. Håndtag
6. Ventilationsåbninger bag
7. Ventilationsåbninger for
8. Støvudsugning
9. Afstandsangivelse
10. Udløserknap beskyttelseskappe
11. Savklinge
I
S
FIN
N
Pakkens indhold
1 Universel og holdbar 18TCT savklinge til træ og plastik
1 Diamantsavklinge G50 til keramik
1 Savklinge 44HSS fin til træ og plastik
1 Savklinge 60HSS til aluminium og meget fine træ- og plastiksorter
1 Støvudsugningsslange
2 Sekskantnøgle
1 Sikkerhedsinstruktioner
1 Brugsanvisning
1 Garantikort
DK
2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Symbolforklaring
•
•
•
14
Remove the plug from the plug socket.
Remove the protective cover and clean it thoroughly using a soft brush, such as a paint brush.
Clean the housing regularly with a soft cloth, preferably each time after use. Make sure that
the ventilation holes are free of dust and dirt. Use a damp soft cloth to remove stubborn dirt.
Do not use any solvents such as petrol, alcohol or ammonia, etc. These types of
substances damage the plastic parts.
Ferm
CE overensstemmelse med de anvendte europæiske standarder på
sikkerhedsområdet.
Klasse II apparat – dobbeltisoleret – stikket behøver ikke være jordforbundet.
Ferm
115
GB
GB
PRÆCISIONSCIRKELSAV
D
Numrene i den nedenstående tekst henviser til illustrationerne på side 2 - 5.
For din egen og andres sikkerhed anbefaler vi at du læser denne brugsanvisning
nøje igennem, før maskinen tages i brug. Opbevar denne brugsanvisning og den
øvrige dokumentation ved maskinen.
NL
F
E
P
I
S
IIndledning
Denne maskine er beregnet til privat brug og til at save i forskellige slags tynde materialer.
Præcisionscirkelsaven kan bruges, hvis der skal saves præcist og støvfrit eller hvis der er risiko
for at ramme rør eller kabler. Præcisionscirkelsaven er unik, fordi det materiale, der skal saves
med maskinen bliver klemt fast mellem basispladen og arbejdsbænken. Derefter bliver
savklingen trykket ned i det materiale, der skal saves, hvorved man får et hurtigt, nemt og pænt
resultat.
D
Faults
Contact the maintenance address stated on the warranty card if the saw becomes faulty, for
example, in the case of wear of one of the parts. An exploded view included at the back of this
instruction manual lists the parts you can order.
NL
F
Environment
In order to avoid damage during transport, the saw is delivered in strong packaging material.
Where possible, recyclable packaging material has been used. Therefore, please recycle the
packaging material.
E
P
Faulty and/or discarded electrical or electronic tools should be handed over to a
recognized collection point for disposal.
I
Indhold
1. Maskindata
2. Sikkerhedsinstruktioner
3. Anvendelse
4. Service og vedligeholdelse
Warranty
See the warranty card in the back of this instruction manual for the warranty terms.
CE
FIN
N
Lubrication
If it is difficult to rotate the adjustment knob, unscrew it until the rubber seal becomes visible.
Use a soft brush to clean the area around the seal and apply a few drops of synthetic oil to it.
DECLARATION OF CONFORMITY
S
(GB)
FIN
1. MASKINDATA
We declare under our sole responsibility that
KES-350
is in conformity with the following standards or standardized documents:
N
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
DK
Tekniske specifikationer
Spænding
Effekt
Savdybde
Omdrejningstal, uden belastning
Maks. driftscyklus
Reduktion
Savklinge diameter
Vægt
Maks. klingediameter
Maks./min. klingebredde
Rystefrekvens
Lydtrykniveau
Lydtrykniveau-ækvivalent
DK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4000 omdr. pr. minut
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm/ 0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB(A)
99,1 dB(A)
in accordance with the regulations.
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
from 01-08-2007
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to
change the product specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • The Netherlands
114
Ferm
Ferm
15
GB
GB
PRÄZISIONS-HANDKREISSÄGE
D
Smøring
Hvis det er vanskelig å dreie justeringsknappen, må du skru den ut inntil gummitetningen blir synlig.
Bruk en myk børste til å rengjøre område rundt tetningen og smør på et par dråper syntetisk olje.
Die Ziffern im nachstehenden Text verweisen auf die Abbildungen auf Seite 2–5.
Um Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit Anderer zu gewährleisten,
empfehlen wir Ihnen, sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten
Inbetriebnahme gründlich durchzulesen. Bewahren Sie diese Anleitung und die
übrige Dokumentation zusammen mit der Maschine auf.
NL
F
Einführung
Diese Maschine ist für Heimwerker zum Sägen verschiedener dünner Werkstoffe bestimmt.
Die Präzisions-Handkreissäge eignet sich besonders für hochpräzise Schnitte, staubfreies
Sägen und Situationen, in denen das Risiko besteht, dass Leitungen oder Kabel beschädigt
werden. Einzigartig an dieser Säge ist, dass das Sägegut von der Maschine zwischen
Grundplatte und Werkbank festgeklemmt wird. Anschließend wird das Sägeblatt in das
Sägegut gedrückt, wodurch schnell und einfach ein sauberes Ergebnis erzielt wird.
E
P
Feil
Ta kontakt med vedlikeholdsadressen på garantikortet dersom sagen svikter, for eksempel
hvis en av delene slites ut. Et snittperspektiv på baksiden av denne bruksanvisningen har en
liste med delene som du kan bestille.
D
NL
F
Miljø
For å unngå transportskader leveres sagen i kraftig innpakingsmateriale. Det er benyttet
resirkulerbart innpakningsmateriale der det er mulig. Vi ber derfor om at du resirkulerer
innpakningsmaterialet.
E
P
Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske verktøy skal leveres inn på
en miljøstasjon.
I
I
Volumen
1. Maschinendaten
2. Sicherheitsvorschriften
3. Gebrauch
4. Wartung und Pflege
S
FIN
Garanti
Garantibetingelsene finner du på garantikortet bakerst i denne bruksanvisningen.
CE
1. MASCHINENDATEN
N
ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD
S
(N)
FIN
Vi erklærer på eget ansvar at dette
KES-350
er i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:
Technische Daten
N
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
DK
Spannung
Leistungsaufnahme
Schnitttiefe
Leerlaufdrehzahl
Max. Einschaltdauer
Übertragung
Sägeblattdurchmesser
Gewichtung
Max. Sägeblattdurchmesser
Max/min. Sägeblattdicke
Vibration
Schalldruck
Äquivalenter Schalldruck
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 V~, 50 Hz
350 W
0–12 mm
4000 U/min
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm/0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB (A)
99,1 dB (A)
DK
i samsvar med reguleringer:
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
fra 01-08-2007
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
Det er vår policy å stadig forbedre våre produkter, og derfor forbeholder vi oss retten til å
forandre produktspesifikasjonene uten forutgående varsel.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederland
16
Ferm
Ferm
113
GB
D
NL
GB
N.B.: Øv deg på å sage i treverk før du prøver noe som er mer komplisert, som metall eller noen
plasttyper. Det krever mer kraft å holde gjenstanden som skal sages og det kan være
nødvendig å bruke klemmer for å holde gjenstanden på plass.
Støvuttrekk
Presisjonssirkelsagen er en kraftig sag. Det vil bli produsert mye støv under saging. Siden
bladet er helt tildekket er det nødvendig å trekke ut støvet.
F
•
E
•
•
P
I
•
•
•
S
•
•
En industristøvsuger eller husholdningsstøvsuger kan festes til sagens støvuttrekkingsrør
ved hjelp av støvuttrekkingssettet.
Før den brukes må du se til at slangen passer presist på metallklemmen.
Ta pluggen ut av stikkontakten før du kopler til slangen. Skyv slangen med metallklemmen
på støvuttrekkingsrøret så langt som lekten på sagen. Sørg for at vernedekselet fremdeles
kan bevege seg fritt. Om nødvendig, bruk tape til å holde slangen på plass.
Sørg for at støvsugeren passer til bruk med en elektrisk maskin. Stort sett passer de fleste
husholdningsvann- og støvsugere.
Vi anbefaler at du bruker støvuttrekk når det skal sages mye, fordi det da vil være
nødvendig med færre pauser for å rengjøre sagen og omgivelsene.
Det er nødvendig å trekke ut støvet ved saging av farlige materialer, som hardved, MDF og
keramikk.
Vi anbefaler at du trekker ut støv hvis du ønsker å ha et rent arbeidsområde.
Det er nødvendig å trekke ut støv hvis materialet som skal sages er fuktig.
FIN
4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
N
Ta pluggen ut av kontakten øyeblikkelig dersom kabelen blir skadet. Pluggen skal
også tas ut ved vedlikeholdsarbeid.
DK
Vedlikehold
Maskiner produsert er konstruert for å fungere uten problemer i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Regelmessig rengjøring og forsvarlig håndtering av sagen vil gi den en lengre levetid.
Rengjøring
Av sikkerhetsgrunner må sagen rengjøres regelmessig. Oppbygging av støv kan påvirke
bruken av sagen.
•
•
•
112
Ta pluggen ut av stikkontakten.
Fjern vernedekselet og rengjør det nøye med en myk børste, som for eksempel en
malebørste.
Rengjør maskinhuset regelmessig med en myk klut, helst etter hver bruk. Sørg for at det
ikke er støv og skitt i ventilasjonshullene. Bruk en fuktig og myk klut til å fjerne besværlige
urenheter. Ikke bruk løsemidler som bensin, alkohol eller ammoniakk osv. Stoffer av
denne typen kan skade plastdelene.
Ferm
Sägedaten
Holz
Metall
Verbundstoffe
Kunststoffe
Baumaterialien
|
|
|
|
|
D
alle Arten bis 12 mm
bis 3 mm in Aluminium und Blei
MDF, Spanplatten bis 12 mm
Tufnol, Plexiglas, Fiberglas usw.
Wand- und Bodenfliesen, Schiefer usw.
NL
F
Überschnittlängen
Abb. 1
Schnitttiefe
1 mm
Überschnitt
3 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
E
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
P
Produktinformationen
1. Schutzkappe
2. Abdeckung
3. Schnitttiefenregler
4. Ein-/Ausschalter
5. Handgriff
6. Lüftungsschlitze hinten
7. Lüftungsschlitze vorn
8. Staubabfuhr
9. Abstandsanzeige
10. Sechskantbolzen für die Schutzkappe
11. Sägeblatt
I
S
FIN
N
Lieferumfang
1 Robustes Universalsägeblatt 18TCT für Holz und Kunststoff
1 Diamantsägeblatt G50 für Keramik
1 Feinsägeblatt 44HSS für Holz und Kunststoff
1 Sägeblatt 60HSS für Aluminium und sehr feine Holz- und Kunststoffarten
1 Staubabsaugschlauch
2 Sechskantschlüssel
1 Sicherheitsanweisungen
1 Bedienungsanleitung
1 Garantiekarte
DK
2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Erläuterung der Symbole
CE-Zeichen, Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen EUSicherheitsrichtlinien.
Ferm
17
GB
GB
Gerät der Schutzklasse II – doppelt schutzisoliert – der Stecker braucht nicht
geerdet zu sein.
D
Warnung vor Sach- oder Personenschäden bei Nichtbeachtung der Anweisungen
in dieser Anleitung.
NL
Anweisungen lesen.
F
Stromschlaggefahr
E
P
Bei Beschädigung des Kabels und bei Wartungsarbeiten sofort den Stecker aus
der Steckdose ziehen.
I
Augen- und Gehörschutz tragen.
S
Umstehende Personen fernhalten.
Defekte und/oder ausrangierte elektrische oder elektronische Werkzeuge
müssen bei einer dafür zuständigen Stelle zur Entsorgung abgegeben werden.
FIN
Skjære ut former
Fig. 10
•
Reguler sagedybden, sett pluggen i stikkontakten og plasser sagen og metallbaseplaten
på gjenstanden som skal sages. Sørg for at lengdeinnstillingen på vernedekselet er stilt
inn på startpunktet.
•
Slå på sagen og vent inntil sagen beveger seg med full hastighet. Trykk sagen sakte og
varsomt, men likevel bestemt, inn i materialet. Deretter skyver du sagen forover langs
sagelinjen. Sagen må aldri trekkes bakover.
•
Etter saging skal du løfte sagen opp og slå den av. Hvis det er blitt produsert mye sagflis,
skal du la sagen gå inntil all sagflisen er fjernet.
•
Tips of å skjære ut former:
•
Hvis hullet senere skal tildekkes, for eksempel av et viftefilter, så kan skjæringene i
hjørnene overlappe slik at stykket faller lett ut.
•
Hvis hullet skal være synlig er det best å ikke overlappe skjæringene i hjørnene. Siden
det brukes et rundt blad, vil ikke stykket som skal skjæres ut falle ut med en gang.
Hjørnene må fullføres med en kniv. Hvis materialet er tynt og det ikke er viktig hvordan
baksiden ser ut, så kan stykket som skjæres ut bli skjøvet ut.
•
Hvis det er mulig å sage på baksiden, så kan stykket som skal skjæres ut merkes med
en overskjæringsmargin. Stykket kan deretter sages fra baksiden slik at hjørnene ser
pene ut på forsiden. Spesifikasjonene har en skala med marginer.
D
NL
F
E
P
I
S
N.B.: Det er ikke mulig å skjære ut stykker av noen harde materialer.
FIN
Sage harde eller ujevne materialer
N
Gefahr
a) Bringen Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts oder Sägebereichs. Legen Sie
die zweite Hand auf den Zusatzgriff oder das Motorgehäuse. Wenn beide Hände die Säge
halten, können sie nicht durch das Sägeblatt verletzt werden.
b) Fassen Sie nicht unter das Werkstück. Die Schutzhaube kann Sie nicht vor dem Sägeblatt
unter dem Werkstück schützen.
c) Passen Sie die Sägetiefe an die Stärke des Werkstücks an. Unter dem Werkstück sollte
weniger als ein Zahn des Sägeblatts vollständig zu sehen sein.
d) Halten Sie das zu schneidende Stück niemals in den Händen oder über den Beinen.
Sichern Sie das Werkstück auf einer stabilen Plattform.
Es ist wichtig, das Werkstück ordnungsgemäß abzustützen, um Körperbelastung,
Klemmen des Sägeblatts oder Kontrollverlust zu minimieren.
e) Halten Sie das strombetriebene Gerät an den isolierten Griffflächen fest, wenn das
Sägewerkzeug im Betrieb versteckte Kabel oder das eigene Stromkabel verletzen könnte.
Durch Kontakt mit einem unter Spannung stehenden Stromkabel werden freiliegende
Metallteile des strombetriebenen Geräts ebenfalls unter Spannung gesetzt, und es kann
zu einem Stromschlag kommen.
f) Verwenden Sie beim Längssägen immer einen Parallelanschlag oder eine Gleitführung.
Damit erhalten Sie einen präziseren Schnitt und können verhindern, dass sich die
Sägeblätter verklemmen.
g) Verwenden Sie stets Blätter mit den passenden Aufstecklöchern. Blätter, die nicht auf den
Aufsatz der Säge passen, rotieren außermittig, was zu einem Kontrollverlust führt.
DK
18
Ferm
N
Advarsel! Du må aldri sage der det slippes ut farlige stoffer, som for eksempel
PTFE eller asbest.
DK
Metallplater
•
Still alltid inn sagedybden minst 1 mm dypere enn tykkelsen av materialet slik at sagen ikke
glipper. Plasser en papplate under metallplaten.
•
Fjerne eventuelle ujevnheter og rust som kan hindre sagen.
•
Hvis du smører sagens baseplate med bivoks eller møbelpolitur, vil det bli lettere å sage i
metall.
•
Du må ikke sage stål eller galvanisert stål.
•
Ta en pause hvert 2. minutt når du sager i metall.
Keramiske fliser og skifer
•
Bruk et passende blad. Det er nødvendig å bruke støvuttrekk, fordi støvet som produseres
kan hindre bevegelsen til vernedekselet.
•
Plasser maskeringstape eller PVC-tape på baseplaten eller på gjenstanden som skal
sages. Dette gjør det lettere å sage og beskytter flisene mot riper.
Gipsplater
•
Sagen kan unntaksvis brukes til å skjære i gipsplater, men bare med egnet støvuttrekk.
Støv kan hindre bevegelsen til vernedekselet.
Ferm
111
GB
GB
•
D
•
•
NL
F
E
Bruksanvisning for sikkerhetslåsen
Fig.11
Dette verktøyet er utstyrt med en sikkerhetslås som må betjenes før det tas i bruk.
•
P
•
I
S
FIN
N
DK
Hold godt fast i håndtaket slik at sagen passer godt i hånden. Tommelen må være på
høyde med baksiden av på/av-bryteren.
Sørg for at ventilasjonshullene foran ikke er dekket til og at minst ett hull bak er udekket.
Når du bruker sagen må du huske å la øvre del av tommelen hvile på den riflede delen av
på/av-knappen. Trykk på knappen og skyv den bakover. Dette vil låse knappen så lenge
det legges trykk på den og fjæren ikke frigjøres.
Slå på verktøyet etter instruksene i bruksanvisningen. Løsne så sikkerhetslåsen. Sett i
sagbladet for å starte sagingen. Sikkerhetslåsen løsnes ved at en skyver i retning av pilene
i diagrammet. En kan bruke enten den hånden som holder verktøyet eller et arbeidsstykke,
alt etter hva som er enklest.
Etter at en har kappet stykket, og sagen har blitt slått av, må en forsikre seg om at
sikkehetslåsen er i hvileposisjon. Hvis ikke må en trekke ut stikkontakten, fjerne
sikkerhetslåsen og rense den nøye med en myk børste.
Sage
Fig. 9
•
Sjekk de tekniske opplysningene for å bekrefte at sagen kan brukes med materialet som
skal sages.
•
Sett på et passende blad. Sørg for at bladet er skarpt og uten skader.
•
Reguler sagedybden.
•
Legg materialet som skal sages på et flatt underlag, som en arbeidsbenk, et bord eller på
gulvet. Hvis du for eksempel arbeider på et betonggulv, må du legge noe, for eksempel en
papplate, under materialet for å beskytte underlaget og bladet.
•
Sett pluggen inn i stikkontakten.
•
Hold sagen i et fast grep og sett baseplaten av metall mot materialet som skal sages. Sørg
for at baksiden av platen stikker ut over arbeidsbenken. Foreløpig skal du ikke trykke
sagen inn i gjenstanden som skal sages.
•
Slå på sagen og vent et par sekunder inntil sagen beveger seg med full hastighet. Trykk
sagen sakte og varsomt, men likevel bestemt, inn i materialet. Deretter skyver du sagen
forover langs skjærestreken. Sagen må aldri trekkes bakover.
•
Det trengs bare liten kraft for å føre sagen langs skjærelinjen. For mye kraft vil forårsake
skade på og tretthet i bladet og sagen.
•
Sørg for at baseplaten alltid ligger flatt mot gjenstanden som sages. Dette er spesielt viktig
på start- og sluttpunktene av sagelinjen eller når det skal sages små striper og baseplaten
ikke får støtte over det hele.
•
Etter saging skal du løfte sagen opp og slå den av. Hvis det er blitt produsert mye sagflis,
skal du la sagen gå inntil all sagflisen er fjernet.
N.B.: Du må alltid sage forover. Sagen må aldri trekkes bakover. Hvis du ikke har mye erfaring i
bruk av sagen, bør du først øve ved å sage i treverk inntil du blir litt dyktigere.
h)
Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche Sägescheiben oder Bolzen. Die
Sägescheiben und Bolzen wurden speziell für Ihre Säge hergestellt, um eine optimale
Leistung und ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
D
Ursachen für einen Rückschlag und Vorbeugungsmaßnahmen
•
Ein verklemmtes oder falsch aufgesetztes Sägeblatt kann Ursache für einen Rückschlag
sein, bei dem die Säge außer Kontrolle gerät und in Richtung des Benutzers ausschlägt.
•
Wenn das Sägeblatt durch die Schnittfuge geklemmt wird, bleibt das Sägeblatt stecken
und wird durch die Motorreaktion ruckartig zum Benutzer gelenkt.
•
Wenn das Blatt beim Sägen verbogen oder verzogen wird, kann sich der hinterste Zahn in
die Oberfläche des Werkstücks bohren, sodass das Blatt aus der Schnittfuge
herausspringt und in Richtung des Benutzers zurückfährt.
NL
F
E
Ein Rückschlag ist das Ergebnis von unsachgemäßer Verwendung der Säge, dem
durch folgende Maßnahmen vorgebeugt werden kann:
P
a)
I
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, und positionieren Sie Ihre Arme so, dass Sie
den Kräften im Falle eines Rückschlags entgegenwirken können.
Stellen Sie sich seitlich zum Sägeblatt hin, niemals in einer Linie mit dem Sägeblatt. Bei
einem Rückschlag springt die Säge zurück. Sie können den Rückschlagkräften jedoch
entgegenwirken, wenn Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Wenn das Sägeblatt klemmt oder wenn Sie den Sägevorgang aus irgendeinem Grund
unterbrechen, schalten Sie das Gerät aus, und halten Sie die Säge solange im Werkstück,
bis das Blatt vollständig zum Stillstand kommt. Ziehen Sie die Säge niemals aus dem
Werkstück heraus oder führen sie zurück, solange das Blatt rotiert oder die Gefahr eines
Rückschlags besteht. Überprüfen Sie das Gerät, und ergreifen Sie Maßnahmen, um ein
Klemmen des Sägeblatts zu verhindern.
Wenn Sie den Sägevorgang an einem Werkstück fortsetzen, platzieren Sie das Sägeblatt
in die Mitte der Schnittfuge, und stellen Sie sicher, dass die Sägezähne nicht in das
Material greifen. Klemmt das Sägeblatt, springt es beim Neustart der Säge
möglicherweise aus dem Werkstück heraus oder verursacht einen Rückschlag der Säge.
Stützen Sie große Werkstücke ab, um ein Klemmen des Sägeblatts und einen Rückschlag
zu verhindern. Große Werkstücke neigen dazu, unter ihrem eigenen Gewicht
nachzugeben. Die Stützen sind unter dem Werkstück an beiden Seiten zu platzieren: in
der Nähe der Sägelinie und am Ende des Werkstücks.
Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten Blätter. Ungeschärfte oder nicht
korrekt aufgesetzte Blätter erzeugen eine enge Schnittfuge und führen des Weiteren zu
übermäßiger Reibung, Verklemmung und Rückschlag.
Sägeblatt und Verriegelungshebel müssen vor dem Sägen festgezogen und gesichert
sein. Wenn das Blatt sich beim Sägen aus der festgelegten Position löst, kann es zur
Verklemmung und zum Rückschlag kommen.
Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie in Wände oder andere Blindbereiche
einstechen. Das eindringende Sägeblatt schneidet möglicherweise Objekte, die einen
Rückschlag verursachen können.
S
FIN
N
DK
Sicherheitsanweisungen Schutzabdeckung
a) Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Schutzabdeckung ordnungsgemäß
geschlossen ist.
110
Ferm
Ferm
19
GB
GB
D
NL
b)
F
E
c)
P
d)
I
Verwenden Sie die Säge nicht, wenn sich die Schutzabdeckung nicht ungehindert
bewegen kann und das Sägeblatt nicht sofort umschließt. Die Schutzabdeckung bei
freigelegtem Sägeblatt nicht festklemmen oder anderweitig fixieren. Wenn die Säge
herunterfällt, wird möglicherweise die Schutzabdeckung verbogen. Achten Sie darauf,
dass sich die Schutzabdeckung bei allen Schnittwinkeln und Schnitttiefen ungehindert
bewegt und weder das Sägeblatt noch andere Teile berührt.
Überprüfen Sie den Zustand und die Funktionsfähigkeit der Rückstellfeder für die
Schutzabdeckung. Wenn die Schutzabdeckung und die Feder nicht ordnungsgemäß
funktionieren, sind diese vor Gebrauch zu warten. Die Funktion der Schutzabdeckung
kann aufgrund von beschädigten Teilen, klebrigen Ablagerungen oder angesammelten
Sägespänen beeinträchtigt werden.
Achten Sie darauf, dass sich die Führungsplatte der Säge nicht verschiebt, wenn Sie bei
einer anderen Stellwinkeleinstellung als 90° den Einstich vornehmen. Wenn sich das
Sägeblatt seitlich verschiebt, verklemmt es, und die Säge schlägt möglicherweise zurück.
Vergewissern Sie sich immer, dass die Schutzabdeckung das Sägeblatt bedeckt, bevor
Sie die Säge auf die Werkbank oder den Boden stellen. Durch ein ungesichertes und
rotierendes Blatt springt die Säge zurück und schneidet alles, was in ihrem Weg steht.
Denken Sie daran, dass es nach dem Abschalten des Geräts einige Zeit dauert, bis das
Sägeblatt zum Stillstand kommt.
S
Spezifische Sicherheitsvorschriften
•
Verwenden Sie keine gerissenen oder verbogenen Sägeblätter.
•
Die Sägeblätter müssen regelmäßig auf Beschädigung geprüft und ggf. ausgetauscht
werden.
•
Verwenden Sie nur von Ferm empfohlene Sägeblätter.
•
Verwenden Sie nie eine unvollständige Maschine oder eine Maschine, die mit Zubehör
ausgestattet ist, das weder zum Lieferumfang gehört noch empfohlen wird.
•
Das Sägeblatt darf nie durch das Ausüben von Seitendruck angehalten werden.
•
Überprüfen Sie mit dem Stecker aus der Steckdose, das die Schutzkappe sich
ungehindert bewegen kann und nicht klemmt.
•
Die Schutzkappe darf nicht blockiert oder festgeklemmt werden.
•
Verwenden Sie die Maschine nie ohne Schutzkappe.
•
Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Schutzkappe angebracht ist.
•
Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Schutzkappe entfernen,
das Sägeblatt wechseln oder andere Prüf- oder Wartungstätigkeiten vornehmen.
•
Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich vom Hersteller oder einem seiner
Servicevertreter ersetzt werden.
•
Nach Gebrauch muss die Säge so aufbewahrt werden, dass das Sägeblatt gut
abgeschirmt ist.
FIN
N
DK
Gehen Sie bei allem, was Sie tun, immer vorsichtig vor!
Regulere sagedybden
Fig. 6
Sagedybden kan presist reguleres i millimeter med reguleringsknappen for sagedybde. De
lange strekene på dybdeskalaen angir hele millimeter og de korte linjene angir halve millimeter.
Drei justeringsknappen slik at hele tallet er synlig for å regulere dybden i hele millimeter. For å få
best mulig resultater ved saging i treverk og plast bør sagedybden være litt dypere enn
tykkelsen på materialet. Når du sager metall må sagedybden være 1,0 mm dypere enn
tykkelsen på materialet.
N.B.: For å forhindre riper og skade på underlaget kan sagedybden settes på samme tykkelse
som materialet ved saging i treverk og plast, men dette kan produsere ujevne skjærekanter.
•
•
I
S
Sett merker der materialet skal sages. Hvis området som skal sages ikke er kvadratisk
eller rektangulært, må start- og sluttstrekene angis hver for seg. Disse punktene på tegnes
vinkelrett på sagelinjen.
For å kunne bruke lengdeinnstillilngen må sagedybden først stilles inn som beskrevet
ovenfor. Sett den på 9 mm for eksempel. Finn tallet, i dette tilfellet 9, foran og bak på
vernedekselet.
Sørg for at streken under tallet er stilt inn på startpunktet for sagestreken.
Sag inntil streken under tallet foran på vernedekselet er stilt inn på endepunktet for
sagestreken.
Temperatursperre
Presisjonssirkelsagen har en temperatursperre som beskytter sagen mot overoppheting. Hvis
den koples inn, må du ikke starte sagen igjen før den er blitt avkjølt.
Sagen vil slutte å virke når temperatursperren koples inn. Pluggen må deretter fjernes fra
stikkontakten og du vil først kunne starte sagen på nytt etter at den er blitt avkjølt. Det kan ta 15
minutter før sagen er blitt tilstrekkelig avkjølt.
Temperatursperren koples inn under følgende forhold:
•
Ved bruk av sløve blader.
•
Hvis det brukes for mye kraft under saging.
•
Kontinuerlig saging av meget hardt eller meget tykt materiale.
Holde og slå på sagen
Fig. 8
Arbeidet går lettere, renere og tryggere hvis du holder sagen på korrekt måte.
Presisjonssirkelsagen passer kun for bruk med høyre hånd.
20
Ferm
Ferm
F
P
Justere lengden
Fig. 7
For å sage pent er det viktig å vite hvor sagen skal starte og slutte. Det er tall på begge sider av
vernedekselet som tilsvarer sagedybdeinnstillingene og som angir start- og sluttpunktet på
bladet.
•
NL
E
N.B.: Hvis det er vanskelig å dreie reguleringsknappen, må du skru den ut inntil
gummitetningen blir synlig. Bruk en myk børste til å rengjøre område rundt tetningen og smør
på et par dråper syntetisk olje.
•
D
109
FIN
N
DK
GB
D
NL
F
E
P
GB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vær alltid forsiktig!
I
3. BRUK
S
FIN
N
DK
Kontroller bladene regelmessig for skader. Skift dem ut etter behov.
Bruk bare blader som er anbefalt av Ferm.
Du må aldri bruke en sag som har manglende komponenter eller en sag som er utstyrt med
tilbehør som ikke er levert med sagen eller som ikke er anbefalt for bruk med sagen.
Du må aldri trykke sideveis på bladet for å få det til å stoppe.
Ta pluggen ut av kontakten før du kontrollerer om vernedekselet kan bevege seg fritt og
ikke blir sittende fast.
Du må ikke låse eller klemme vernedekselet.
Du må ikke bruke sagen uten vernedekselet på.
Før du bruker sagen må du kontroller om vernedekselet er blitt satt på.
Ta alltid ut pluggen fra kontakten før du fjerner vernedekselet, skifter blad eller når du
kontrollerer sagen og utfører vedlikeholdsarbeid.
En skadet strømledning bør bare skiftes ut av produsenten eller en serviceagent.
Etter bruk må sagen oppbevares på en slik måte at bladet ikke kan bli skadet.
Fjern vernedekselet
Fig. 2
•
Sørg for at pluggen er tatt ut av stikkontakten.
•
Skru av vernedekselet. Ta av dekselet.
N.B.: Hvis bladet settes på feil, kan det føre til uopprettelig skade på sagen.
108
NL
F
HINWEIS: Beim Wiederanbringen der Schutzkappe kann es vorkommen, dass das Sägeblatt
durch eine Ritze in der Grundplatte herausragt. Halten Sie Körperteile davon fern, um
Verletzungen vorzubeugen. Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe wieder
vorschriftsgemäß angebracht ist.
E
Auswechseln des Sägeblatts
Abb. 3, 4, 5
•
Entfernen Sie die Schutzkappe wie oben beschrieben.
•
Blockieren Sie das Sägeblatt mit dem Sechskantschlüssel.
•
Schrauben Sie mit dem anderen Schlüssel das Blatt im Uhrzeigersinn los.
•
Setzen Sie das neue Sägeblatt in die Sägeblattaufnahme ein. Achten Sie darauf, dass das
Blatt genau in der Mitte sitzt und dass die Zähne in die richtige Drehrichtung zeigen. Die
Drehrichtung wird seitlich durch Pfeile angegeben.
•
Skifte blad
Fig. 3, 4, 5
•
Fjern vernedekselet som beskrevet ovenfor.
•
Bruk en av umbrakonøklene til å låse bladet.
•
Bruk en annen umbrakonøkkel til å fjerne bladet ved å rotere umbrakonøkkelen med
klokken.
•
Sett det nye bladet inn i skaftet. Sørg for at bladet sitter nøyaktig i midten og at tennene
peker i riktig retning. Retningen angis av pilene på siden av sagen.
•
D
Entfernen der Schutzkappe
Abb. 2
•
Achten Sie darauf, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
•
Schrauben Sie die Schutzkappe los und entfernen Sie sie.
P
I
S
HINWEIS:
Falsches Einsetzen des Sägeblatts kann zu permanenten Maschinenschäden führen.
N.B.: Når du setter på plass vernedekselet kan bladet stikke ut fra et spor i baseplaten. Hold
alle kroppsdeler unna bladet for å unngå personskade. Sørg for at vernedekselet settes korrekt
på.
•
•
3. GEBRAUCH
Plasser låseskiven over hullet og skru den på plass ved å dreie den mot klokken.
Fjern umbrakonøkkelen som ble brukt til å låse bladet og drei den andre umbrakonøkkelen
minst en full omdreining for å være sikker på at bladet kan bevege seg fritt.
Fjern den andre umbrakonøkkelen og sett på plass vernedekselet.
Før du bruker sagen må du være sikker på at vernedekselet kan bevege seg fritt og ikke blir
sittende fast.
Ferm
•
•
FIN
Legen Sie die Unterlegscheibe über das Loch und schrauben Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn fest.
Entfernen Sie den Sechskantschlüssel, mit dem das Blatt blockiert ist und drehen Sie den
anderen Schlüssel um mindestens noch eine ganze Drehung, um sicherzustellen, dass
das Sägeblatt sich frei drehen kann.
Entfernen Sie den zweiten Schlüssel und bringen Sie die Schutzkappe wieder an. Vor
Gebrauch der Maschine muss sichergestellt werden, dass die Schutzkappe sich
ungehindert bewegen kann und nicht klemmt.
N
DK
Einstellen der Schnitttiefe
Abb. 6
Die Schnitttiefe kann mit dem Schnitttiefenregler millimetergenau eingestellt werden. Die
langen Striche auf der Tiefenskala stehen für Millimeter und die kurzen Striche für halbe
Millimeter. Drehen Sie zum Einstellen von ganzen Millimetern am Regler, bis die Zahl ganz zu
sehen ist. Für optimale Ergebnisse beim Sägen von Holz und Kunststoff muss die
Schnitttiefeneinstellung etwas größer sein als die Dicke des Sägeguts. Zum Sägen von Metall
muss die Schnitttiefe auf 1,0 mm mehr als die Dicke des Sägeguts eingestellt werden.
HINWEIS: Zur Vorbeugung gegen Kratzer oder Beschädigungen an der Unterlage kann zum
Sägen von Holz oder Kunststoff eine Schnitttiefe eingestellt werden, die gleich der Dicke des
Sägeguts ist. Dadurch können jedoch raue Kanten entstehen.
Ferm
21
GB
GB
HINWEIS: Wenn der Regler sich nur schwer drehen lässt, muss er losgeschraubt werden, bis
die Gummidichtung sichtbar wird. Reinigen Sie den umgebenden Bereich mit einer weichen
Bürste und fetten Sie ihn mit ein paar Tropfen Synthetiköl ein.
D
Einstellen der Länge
Abb. 7
Für ein sauberes Ergebnis ist es wichtig zu wissen, wo der Schnitt anfangen und enden muss.
Auf beiden Seiten der Schutzkappe stehen mit den Schnitttiefen übereinstimmende Zahlen,
die Anfang und Ende des Sägeblatts angeben.
NL
F
•
•
E
Markieren Sie den zu sägenden Teil auf dem Sägegut. Wenn dieser nicht quadratisch oder
rechteckig ist, müssen die Anfangs- und Endlinie extra gekennzeichnet werden. Die Linien
müssen immer senkrecht zur Schnittlinie gezogen werden.
•
Zur Verwendung der Längeneinstellung muss zuerst die Schnitttiefe wie beschrieben
eingestellt werden, z. B. auf 9 mm. Suchen Sie die betreffende Zahl, in diesem Fall die 9,
auf der Vorder- und Rückseite der Schutzhaube.
Sorgen Sie dafür, dass die Linie unter der Zahl mit dem Anfangspunkt des auszusägenden
Stücks übereinstimmt.
Sägen Sie so lange, bis die Linie unter der Zahl auf der Vorderseite mit dem Endpunkt des
auszusägenden Stücks übereinstimmt.
b)
P
I
•
•
S
c)
d)
Temperatursicherung
Die Präzisions-Handkreissäge ist mit einem Temperaturbegrenzer zum Schutz vor Überhitzung
ausgerüstet, der bei Aktivierung verhindert, dass die Maschine startet, ehe sie sich wieder
abgekühlt hat. Wenn die Temperatursicherung angesprochen wird, stoppt die Säge. Sie können
erst dann weiterarbeiten, nachdem die Säge sich abgekühlt hat und der Stecker aus der
Steckdose gezogen wurde. Das kann bis zu 15 Minuten dauern.
Die Temperatursicherung wird in folgenden Fällen angesprochen:
•
Verwendung eines stumpfen Sägeblatts
•
Beim Aussägen wird zu viel Kraft ausgeübt
•
Dauerndes Sägen sehr harter oder dicker Materialien
FIN
N
DK
Festhalten und einschalten
Abb. 8
Die Arbeit wird leichter, sauberer und sicherer, wenn man die Maschine richtig festhält.
Die Präzisions-Handkreissäge ist nur für den rechtshändigen Gebrauch geeignet.
•
•
•
Halten Sie den Griff gut fest, sodass die Maschine angenehm in der Hand liegt. Der
Daumen muss sich auf Höhe des hintersten Teils des Ein-/Ausschalters befinden.
Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze vorne nicht verschlossen sind und dass
hinten mindestens ein Lüftungsschlitz frei ist.
Der obere Teil des Daumens muss während des Gebrauchs auf dem gerippten Teil des
Ein-/Ausschalters ruhen. Drücken Sie den Schalter ein und ziehen Sie ihn nach hinten.
Dadurch wird der Schalter zur Entlastung der Feder blockiert, solange Druck darauf
ausgeübt wird.
D
NL
Kickback kommer av feil bruk av sagen og /eller feile prosedyrer, forhold , og kan unngås
hvis en tar de riktige forholdsregler som står nedenfor.
a)
•
Hvis bladet sitter fastklemt eller er bundet fast i hakket, stanser bladet, og
motorreaksjonen går hurtig tilbake mot brukeren.
Hvis bladet blir bøyd eller skjevt i kuttet, kan det føre til at tennene på bakre del av
sagbladet graver seg inn i øvre overflate på planken, noe som får bladet til å hoppe ut av
hakket og mot brukeren.
e)
f)
g)
F
Hold et fast grep med begge hender på sagen, og plasser armene slik at du kan motstå
tilbakslag. Still deg med kroppen på begge sider av bladet, men ikke på linje med bladet.
Kickback kan forårsake sagen til å hoppe bakover, men kickback kan kontrolleres av
brukeren, hvis en tar de rette forbehold.
Hvis bladet sitter fast, eller blir avbrutt av en eller annen grunn, utløs triggeren og hold
sagen i ro i materialet til bladet stopper helt. Prøv aldri å fjerne sagen fra arbeidet eller å
trekke sagen bakover mens bladet er i bevegelse, ellers kan det oppstå kickback. Gjør
undersøkelser og utfør forbedringer for å eliminere årsaken til at bladet setter seg fast.
Når en starter en sag på nytt i arbeidsemnet, skal sagbladet sentreres i hakket ,og en må
kontrollere at tennene ikke sitter fast i materialet.
Hvis sagbladet sitter fast, kan det hoppe ut, eller det kan oppstå kickback når sagen startes
på nytt.
Støtt lange planker for å minske risikoen for at bladet sitter fast eller kickback. Store
planker har en tendens til å synke ned på grunn av egenvekten. En må plassere støtte på
begge sider av planken, nær kuttekanten og nær enden på planken.
Ikke bruk sløve eller skadde blader. Uslepne sagblad eller blad som ikke er satt riktig i,
skaper et smalt hakk som forårsaker ekstra friksjon, bladbinding eller kickback.
Spakene som tilpasser bladdybden og skråskjæring må være stramt og sikkert før en
sager. Hvis sagbladsinnstillingen endres når en sager, kan det forårsake at bladet sitter
fast og kickback.
Vær ekstra forsiktig når du dybdesliper i eksisterende vegger eller andre blindområder.
Sagbladet kan sage over ting som kan forårsake kickback.
Sikkerhetsinstrukser bladbeskytter
a) Kontroller at vernet lukker skikkelig før hver gangs bruk. Ikke bruk sagen, hvis vernet ikke
kan beveges fritt og lukker med en gang. Bind aldri vernet når bladet er utildekket. Hvis
sagen mistes ved et uhell, kan vernet bli bøyd. Kontroller at vernet beveger seg fritt, og
ikke berører sagbladet eller noen andre deler, i all hakkets vinkler og dybde.
b) Kontroller at vernets returfjær virker. Hvis vernet og fjæren ikke virker skikkelig, må de
repareres før bruk. Vernet kan virke dårlig pga ødelagte deler, klebrige rester eller støv.
c) Kontroller at sagens støtteplate ikke bikker når du dybdesliper når sagbladets
skråskjæringsinnstilling ikke er på 90°. Hvis bladet forskyver seg sidelengs, vil dette føre til
binding eller bakslag.
d) Se alltid til at vernet dekker sagbladet før du setter sagen på benken eller gulvet. Et ubeskyttet, sagblad som går på tomgang, vil forårsake sagen til å gå bakover og sage i det den
kommer over. Vær klar over at det tar tid før bladet stopper etter at du har slått av maskinen.
Spesifikke sikkerhetsinstrukser
Du må ikke bruke deformerte eller sprukne blader.
•
22
Ferm
Ferm
107
E
P
I
S
FIN
N
DK
GB
Hinweise zur Sicherheitsverriegelung
Fig.11
Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet, die vor der Benutzung des
Geräts betätigt werden muss.
Klasse II-enhet – dobbeltisolert – pluggen trenger ikke å jordes.
D
Det er fare for personskade eller skade dersom instruksene i denne
bruksanvisningen ikke følges.
NL
•
Les instruksene.
F
Fare for elektrisk støt.
E
Fjern pluggen fra kontakten øyeblikkelig dersom kabelen blir skadet. Pluggen skal
også tas ut ved vedlikeholdsarbeid.
P
Bruk vernebriller og hørselsvern
I
Hold tilskuere på trygg avstand fra sagen.
S
Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske verktøy skal leveres inn på
en miljøstasjon.
FIN
N
DK
D
Fare
a) Hold hendene vekke fra skjæreområdet og sagbladet. Hold din andre hånd på hjelpehåndtaket, eller motorkassen. Hvis du holder sagen med begge hender, kan du ikke skjære deg.
b) Ikke ta under arbeidsemnet. Vernet kan ikke beskytte deg mot sagbladet under
arbeidsemnet.
c) Tilpass kuttedybden etter arbeidsemnets tykkelse. Ikke mere enn en av sagbladets tenner
skal være synlig under arbeidsemnet.
d) Hold aldri stykket som kuttes i hendene eller over beina. Sikre arbeidsemnet på en stabil
plattform. Det er viktig å støtte arbeidsemnet godt, slik at en verner kroppen, sikrer at
sagbladet ikke sitter fast, eller at en mister kontrollen.
e) Hold det elektriske verktøyet i isolerte håndtak når du arbeider på steder hvor sirkelsagen
kan komme borti gjemte ledninger ellers dens egen ledning. Kontakt med en strømførende
ledning vil også gjøre utsatte metalldeler av elektroverktøyet strømførende, og gi brukeren
støt.
f) Når du sager, skal du bruke et gjerde eller en presisjonslinjal. Dette gir bedre nøyaktighet
og mindre risiko for at sagbladet sitter fast.
g) Bruk alltid sagblad i korrekt størrelse og form (diamant eller rund) med akselhull. Blad som
ikke passer til sagens monteringsmaskinvare, vil ikke virke riktig, og føre til tap av kontroll.
h) Bruk aldri skadde eller feile bladskiver eller bolter. Bladskivene og boltene er spesielt
designet til denne sagen, for best mulig ytelse og brukssikkerhet.
Schalten Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung ein. Lösen Sie dann die
Sicherheitsverriegelung. Senken Sie dann die Säge ab, um mit dem Schneiden zu
beginnen. Die Sicherheitsverriegelung wird, wie in der Grafik veranschaulicht, durch
Drücken in Pfeilrichtung gelöst. Tun Sie dies mit der Hand, die das Gerät hält oder mit der,
die das Werkstück hält, beides ist möglich.
•
Vergewissern Sie sich, dass sich die Sicherheitsverriegelung nach Beendigung des
Schneidevorgangs und der Abschaltung des Geräts wieder vollständig in der
Ausgangsposition befindet. Sollte dies nicht der Fall sein, trennen Sie das Gerät vom Netz,
entfernen Sie die Sicherheitsvorrichtung und reinigen Sie diese gründlich mit einem
weichen Pinsel.
Sägen
Abb. 9
•
Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob die Säge für das gewählte Sägegut
geeignet ist.
•
Setzen Sie ein geeignetes Sägeblatt ein, das scharf und unbeschädigt ist.
•
Stellen Sie die Schnitttiefe ein.
•
Legen Sie das Sägegut auf einen flachen Untergrund, z. B. auf eine Werkbank, einen
Tisch oder den Boden. Der Untergrund oder – wenn Sie z. B. auf einem Betonboden
arbeiten – das Sägeblatt muss durch ein Stück Pappe oder etwas Ähnliches geschützt
werden.
•
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
•
Halten Sie die Maschine gut fest und setzen Sie die Metallgrundplatte auf die zu sägende
Oberfläche auf. Sorgen Sie dafür, dass der hintere Teil der Platte über die Werkbank
hinausragt. Drücken Sie die Säge noch nicht in das Sägegut.
•
Schalten Sie die Säge ein und warten Sie, bis Sie mit voller Geschwindigkeit läuft. Drücken
Sie die Säge langsam und vorsichtig, aber fest in das Material. Schieben Sie die Sänge
entlang der zu folgenden Linie vorwärts. Die Säge darf nie nach hinten gezogen werden.
•
Zur Führung der Säge entlang der Schnittlinie muss nur wenig Kraft angewendet werden.
Wenn zu viel Kraft verwendet wird, führt dies zu Ermüdung sowie Abnutzung des
Sägeblatts und der Maschine.
•
Sorgen Sie dafür, dass die Grundplatte immer flach auf dem Sägegut aufliegt. Dies vor
allem am Anfang oder Ende des Sägevorgangs wichtig oder, wenn schmale Streifen
ausgesägt werden sollen, wobei die Grundplatte nicht überall unterstützt wird.
•
Heben Sie die Maschine nach dem Sägen an und schalten Sie sie aus. Wenn sich Staub
angesammelt hat, müssen Sie die Maschine noch laufen lassen, bis der Staub
verschwunden ist.
HINWEIS: Sägen Sie immer nur vorwärts, die Säge darf nie rückwärts geführt werden. Wenn
Sie noch keine Erfahrung haben, üben Sie am besten erst das Sägen von Holz, bis sie dies
sicher beherrschen.
Årsaker til Kickback og hvordan det kan forhindres
•
Kickback er en plutselig reaksjon hos et fastklemt, bundet eller dårlig utlignet sagblad, noe
som får en ukontrollert sag til å løftes opp og ut av arbeidsemnet mot brukeren.
106
Ferm
Ferm
23
GB
GB
Aussägen
Abb. 10
•
Stellen Sie die Schnitttiefe ein, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und setzen Sie
die Säge mit der Grundplatte auf das Werkstück auf. Achten Sie darauf, dass die
Längeneinstellung auf der Schutzkappe mit dem Anfangspunkt übereinstimmt.
•
Schalten Sie die Säge ein und warten Sie ein paar Sekunden, bis Sie mit voller
Geschwindigkeit läuft. Drücken Sie die Säge langsam und vorsichtig, aber fest in das
Material. Schieben Sie die Sänge entlang der Sägelinie vorwärts. Die Säge darf nie nach
hinten gezogen werden.
•
Heben Sie die Maschine nach dem Sägen an und schalten Sie sie aus. Wenn sich Staub
angesammelt hat, müssen Sie die Maschine noch laufen lassen, bis der Staub
verschwunden ist.
•
Tipp zum Aussägen:
•
Wenn der ausgesägte Ausschnitt später abgedeckt wird, z. B. durch einen
Lüftungsfilter, dürfen die Schnitte einander in den Ecken überlappen, wodurch der
Ausschnitt gleich los ist.
•
Wenn der ausgesägte Ausschnitt sichtbar bleibt, sägt man besser ohne
Überlappungen. Weil mit einem runden Sägeblatt geschnitten wird, ist das
ausgesägte Stück nicht gleich ganz los. Die Ecken müssen noch mit einem Messer
durchtrennt werden. Wenn das gesägte Material dünn ist und es nicht wichtig ist, wie
die Rückseite aussieht, kann das ausgesägte Stück einfach herausgedrückt werden.
•
Wenn es möglich ist, von der Rückseite aus zu sägen, kann das auszusägende Stück
mit einem Überschnitt angegeben werden. Der Ausschnitt wird dann auf der
Rückseite ausgesägt, sodass man auf der Vorderseite saubere Ecken erhält. Eine
Skala mit Überschnittlängen finden Sie bei den Sägedaten.
D
NL
F
E
P
I
S
FIN
N
Sagens spesifikasjoner
Trevirke
Metall
Legeringer
Plast
Mineraler
D
| Alle typer, opptil en tykkelse på 12 mm
| Opptil en tykkelse på 3 mm for aluminium og bly
| MDF og sponplater, opptil en tykkelse på 12 mm
| Tufnol, Perspex, glassfiber, osv.
| Gulv- og veggfliser, skifer osv.
NL
F
Overskjæringsmarginer
Fig. 1
Dybdeinnstillinger 1 mm
Overskjæring på 3 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
E
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
P
Produktopplysninger
1. Vernedeksel
2. Dekkplate
3. Reguleringsknapp for sagedybde
4. På/av-knapp
5. Håndtak
6. Bakre ventilasjonshull
7. Fremre ventilasjonshull
8. Støvuttrekkingsrør
9. Avstandsindikator
10. Utløserknapp for vernedeksel
11. Blad
I
S
FIN
N
HINWEIS: Bei manchen harten Materialien ist Aussägen nicht möglich.
DK
Sägen in hartem oder rauem Material
Achtung: Sägen Sie nie Material, aus dem Giftstoffe freikommen können, wie
PTFE oder Asbest.
Metallblech
•
Stellen Sie immer eine Schnitttiefe ein, die mindestens 1 mm größer ist als die Dicke des
Sägeguts, damit die Säge nicht abgelenkt wird. Legen Sie ein Stück Pappe unter das Blech.
•
Entfernen Sie Unebenheiten und Rost, da diese den Fortgang der Säge unterbrechen
können.
•
Das Sägen von Metall wird einfacher, wenn Sie Bienen- oder Möbelwachs auf die
Grundplatte der Säge auftragen.
•
Sägen Sie keinen Stahl oder galvanisierten Stahl.
•
Legen Sie beim Sägen von Metall alle 2 Minuten eine Pause ein.
Innholdet i pakken
1 Universelt lengevarende 18TCT-blad for tre og plast
1 Diamant G50-blad for keramikk
1 Fint 44HSS-blad for treverk og plast
1 60HSS-blad for aluminium og veldig tynt treverk og plast
1 Støvuttrekkingsslange
2 Umbrakonøkkel
1 Sikkerhetsinstrukser
1 Instruksjonsbok
1 Garantikort
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Forklaring av symboler
CE – Er i samsvar med aktuelle europeiske sikkerhetsstandarder.
Keramikfliesen und Schiefer
•
Verwenden Sie ein geeignetes Sägeblatt. Da der entstehende Staub die Funktion der
Schutzkappe beeinträchtigen kann, muss hierbei unbedingt ein Staubsauger verwendet
werden.
24
Ferm
DK
Ferm
105
GB
GB
PRESISJONSSIRKELSAG
D
P
Gipsplatten
•
Zum Sägen von Gipsplatten darf die Säge nur in Ausnahmefällen verwendet werden und
dann immer nur zusammen mit einem dazu geeigneten Staubsauger. Staub kann die
ordnungsgemäße Funktion der Schutzkappe beeinträchtigen.
For din egen og andres sikkerhets skyld anbefaler vi at du leser denne
bruksanvisningen nøye før du bruker denne sagen. Oppbevar denne
bruksanvisningen og dokumentasjonen som kom sammen med sagen for
fremtidig referanse.
F
Innledning
Denne sagen er beregnet for hjemmebruk og saging av forskjellige typer tynne materialer.
Presisjonssirkelsagen kan brukes når det er nødvendig å sage nøyaktig og når det ikke er
ønskelig å produsere noe støv, eller hvis det er fare for å sage gjennom rør eller kabler.
Presisjonssirkelsagen er unik fordi materialet som skal sages klemmes av sagen mellom
baseplaten og arbeidsbenken. Bladet skyves deretter inn i materialet som skal sages, noe som
produserer et raskt, lett og rent resultat.
I
S
FIN
Innhold
1. Maskininformasjon
2. Sikkerhetsinstruksjoner
3. Bruk
4. Service og vedlikehold
1. MASKININFORMASJON
N
Tekniske spesifikasjoner
DK
Spenning
Strøm
Sagedybde
Hastighet, uten belastning
Maks. arbeidssyklus
Reduksjon
Glatt diameter
Vekt
Maks. bladdiameter
Maks./min. bladbredde
Vibrasjonsfrekvens
Støynivå
Likeverdig støynivå
Kleben Sie Schutzklebeband oder PVC-Klebeband auf die Grundplatte oder das
Werkstück, um das Sägen zu erleichtern und die Fliesen vor Kratzern zu schützen.
D
Tallene i teksten henviser til diagrammene på side 2- 5.
NL
E
•
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4000 o/min
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm / 0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB (A)
99,1 dB (A)
NL
F
HINWEIS: Üben Sie erst das Sägen von Holz, ehe Sie es mit etwas Härterem – z. B. Metall oder
manchen Kunststoffe – versuchen. Dies erfordert mehr Kraft zum Festhalten des Werkstücks,
manchmal müssen auch Klemmen zum Fixieren des Werkstücks verwendet werden.
E
Staubabsaugung
Die Präzisions-Handkreissäge ist eine leistungsstarke Maschine. Beim Sägen wird viel Staub
erzeugt. Weil das Sägeblatt bei dieser Maschine ganz eingeschlossen ist, ist es notwendig,
den Staub abzusaugen.
•
Mit einem Staubabsaugset kann ein Industriestaubsauger oder ein normaler Staubsauger
an das Staubabfuhrrohr der Maschine angeschlossen werden.
•
Achten Sie vor Gebrauch darauf, dass der Schlauch genau auf den Befestigungsbügel
aus Metall passt.
•
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, ehe Sie den Schlauch anschließen. Pressen
Sie den Schlauch mit dem Metallbügel bis zum Rand auf der Maschine auf das
Staubabfuhrrohr. Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe sich noch frei bewegen kann.
Verwenden Sie ggf. Klebeband zur stabilen Befestigung.
•
Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger zur Verwendung mit elektrischen Maschinen
geeignet ist. Im Allgemeinen können Staub- und Wassersauger für den Hausgebrauch
verwendet werden.
•
Empfohlen wird die Staubabsaugung vor allem, wenn viel gesägt werden muss, da dann
weniger Pausen zur Reinigung der Maschine und der Umgebung erforderlich sind.
•
Notwendig ist die Staubabsaugung beim Sägen gefährlicher Materialien, z. B. Hartholz,
MDF oder Keramik.
•
Empfohlen wird die Staubabsaugung, wenn Sie Wert auf eine saubere Arbeitsumgebung
legen.
•
Notwendig ist die Staubabsaugung beim Sägen von feuchtem Material.
P
I
S
FIN
N
DK
4. WARTUNG UND PFLEGE
Bei Beschädigung des Kabels und bei Wartungsarbeiten muss der Stecker sofort
aus der Steckdose gezogen werden.
Instandhaltung
Die Geräte sind auf eine lange, problemlose Nutzungsdauer mit einem Minimum an Wartung
ausgelegt. Sie können zu einer langen Lebensdauer Ihres Geräts beitragen, indem sie es
regelmäßig reinigen und in der vorgeschriebenen Weise mit ihm umgehen.
104
Ferm
Ferm
25
GB
GB
Reinigung
Aus Sicherheitsgründen muss die Maschine regelmäßig gereinigt werden. Bei einer zu großen
Staubansammlung kann die ordnungsgemäße Funktion der Maschine beeinträchtigt werden.
D
•
•
NL
•
F
E
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Entfernen Sie die Schutzkappe und reinigen Sie sie gründlich mit einer weichen Bürste,
z. B. mit einem Pinsel.
Reinigen Sie das Maschinengehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch, vorzugsweise
nach jedem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze staub- und
schmutzfrei sind. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen ein angefeuchtetes
weiches Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw.,
da diese Schäden an Bestandteilen aus Kunststoff verursachen.
Schmieren
Wenn der Regler sich nur schwer drehen lässt, muss er losgeschraubt werden, bis die
Gummidichtung sichtbar wird. Reinigen Sie den umgebenden Bereich mit einer weichen
Bürste und fetten Sie ihn mit ein paar Tropfen Synthetiköl ein.
P
I
F
Ympäristö
Kone on pakattu tukevasti, jotta se ei vahingoitu kuljetuksen aikana. Kierrätettävää
pakkausmateriaalia on käytetty kaikissa sopivissa kohteissa. Vie pakkausmateriaalit siksi
kierrätettäväksi.
E
P
I
Takuu
Takuuehdot ovat tämän käyttöoppaan takakannen takuukortissa.
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
CE
Umwelt
Um Transportschäden zu verhindern, wird das Gerät in einer robusten Verpackung geliefert.
Die Verpackung ist so viel wie möglich aus wiederverwertbarem Material hergestellt. Bitte
nutzen Sie darum die Gelegenheit zur Wiederverwertung der Verpackung.
DK
NL
Viat
Jos kone vikaantuu esimerkiksi osan kulumisen johdosta, ota yhteys takuukortin
huoltopisteeseen. Tämän käyttöoppaan takasivulla on hajotuskuva, jossa on lueteltu
tilattavissa olevat osat.
FIN
N
D
Vialliset ja/tai käytöstä poistetut sähkötyökalut ja elektroniset työkalut on vietävä
viralliseen keräyspisteeseen hävitettäväksi.
Störungen
Wenden Sie sich im Störungsfall, z. B. bei Verschleiß eines Maschinenteils, an die auf der
Garantiekarte angegebene Wartungsadresse. Hinten in dieser Anleitung finden Sie eine
Explosionszeichnung, auf der die bestellbaren Teile dargestellt sind.
S
Voitelu
Jos säätönupin kierto vaatii voimaa, kierrä sitä auki, kunnes kuminen tiiviste on näkyvissä.
Puhdista tiivisteen alue pehmeän harjan avulla ja levitä tiivisteelle muutama tippa synteettistä
öljyä.
Defekte und/oder ausrangierte elektrische oder elektronische Werkzeuge
müssen bei einer dafür zuständigen Stelle zur Entsorgung abgegeben werden.
S
(FIN)
FIN
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä
KES-350
on seuraavien standardien tai standardoitujen dokumenttien mukainen:
N
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
DK
seruaavien sääntöjen mukaisesti:
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Garantie
Die Garantiebedingungen können Sie auf der Garantiekarte hinten in dieser Anleitung
nachlesen.
01-08-2007
ZWOLLE NL
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tuotteen
ominaisuuksia ilman eri ilmoitusta.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Alankomaat
26
Ferm
Ferm
103
GB
D
NL
GB
Kipsilevy
•
Sahaa voidaan poikkeuksellisesti käyttää kipsilevyn sahaamiseen, mutta vain sopivan
pölynpoiston kanssa. Pöly voi estää teränsuojuksen liikkumisen.
CE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(D)
D
Wir erklären unsere alleinige Verantwortung, dass
KES-350
konform den nachstehenden Standards oder standardisierten Dokumenten ist:
Huom.: Harjoittele sahaamalla puuta ennen metallin tai joidenkin muovien sahaamista.
Näissä tarvitaan enemmän voimaa pitämään sahattava kappale paikallaan ja sen vuoksi
joskus joudutaan käyttämään puristimia.
NL
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
F
E
gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:
E
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
•
P
F
Pölynkeräys
Tarkkuuspyörösaha on tehokas saha. Sahauksen aikana kehittyy runsaasti pölyä. Pöly on
kerättävä, koska terä on täysin koteloitu.
•
•
I
•
S
•
FIN
•
N
•
•
Teollinen tai tavallinen pölynimuri voidaan liittää sahan pölynkeräysputkeen
pölynkeräyssarjan avulla.
Varmista ennen käyttöä, että letku sopii hyvin metalliseen liittimeen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen letkun liittämistä. Työnnä letku ja metalliliitin
pölynpoistoputken päälle rivoitukseen asti. Varmista, että teränsuojus liikkuu edelleen
vapaasti. Varmista letkun paikallaan pysyminen tarvittaessa teipin avulla.
Varmista, että pölynimuria voidaan käyttää sähkötyökalun kanssa. Yleensä tavalliset
veden- ja pölynimurit sopivat tähän käyttöön.
Suosittelemme pölynkeräyksen käyttämistä paljon sahattaessa, koska tällöin kuluu
vähemmän aikaa sahan ja työympäristön puhdistamiseen.
Pölynkeräys on tarpeen sahattaessa vaarallisia materiaaleja, kuten kovapuuta, MDFlevyjä tai keramiikkaa.
Pölynkeräyksen käyttö on suositeltavaa, jos haluat pitää työskentelyalueen puhtaana.
Pölynkeräystä on käytettävä, jos sahattava materiaali on kosteaa.
4. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
DK
ab 01-08-2007
ZWOLLE NL
P
I
S
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
FIN
Unsere Firmenpolitik ist auf ständige Verbesserung unserer Produkte ausgerichtet und wir
behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikation ohne vorherige Benachrichtigung zu
ändern.
N
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Niederlande
DK
Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta, jos johto vioittuu. Irrota myös pistoke
huoltotoimien aikana.
Huolto
Laitteet on suunniteltu toimimaan ongelmitta ilman huoltoa pitkiä aikoja. Sahan säännöllinen
puhdistus ja oikea käsittely takaavat pitkän käyttöiän.
Puhdistaminen
Saha on puhdistettava säännöllisesti turvallisuussyistä. Pölyn kerääntyminen heikentää
sahan toimintaa.
•
•
•
102
Irrota pistoke pistorasiasta.
Irrota teränsuojus ja puhdista se huolellisesti pehmeällä harjalla, esimerkiksi
maalipensselillä.
Pyyhi laitteen pinta säännöllisesti pehmeällä ja kostealla liinalla, mieluiten aina käytön
jälkeen. Varmista, että tuuletusaukot ovat puhtaat eivätkä tukkeutuneet. Käytä tiukasti
kiinnittyneeseen likaan pehmeää kostutettua kangasta. Älä käytä liuottimia, kuten
alkoholia, bensiiniä tai ammoniakkia. Ne voivat vahingoittaa muoviosia.
Ferm
Ferm
27
GB
GB
PRECISIE-CIRKELZAAG
D
Huom.: Sahaa aina eteenpäin. Älä koskaan vedä sahaa taaksepäin. Harjoittele sahan käyttöä
sahaamalla ensin puuta.
D
De nummers in de nu volgende tekst verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2 - 5.
Voor uw eigen veiligheid en die van anderen raden wij u aan deze
gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u deze machine in
gebruik neemt. Bewaar deze gebruikershandleiding en de overige documentatie
bij de machine.
NL
F
Inleiding
Deze machine is bedoeld voor het zagen van verschillende soorten dun materiaal voor
particulier gebruik. De Precisie-cirkelzaag kan heel goed gebruikt worden als er heel precies
en stofvrij gezaagd moet worden of als het gevaar bestaat pijpen of kabels te raken. De
Precisie-cirkelzaag is uniek, omdat het te zagen materiaal door de machine vastgeklemd wordt
tussen de basisplaat en de werkbank. Vervolgens wordt het zaagblad in het te zagen materiaal
gedrukt waardoor een snel, gemakkelijk en net resultaat verkregen wordt.
E
P
I
Inhoud
1. Machinegegevens
2. Veiligheidsinstructies
3. Gebruik
4. Service & onderhoud
S
FIN
1. MACHINE GEGEVENS
N
Spanning
Vermogen
Zaagdiepte
Toerental, onbelast
Max duty cycle
Reductie
Zaagblad diameter
Gewicht
Max. bladdiameter
Max/min. bladbreedte
Trillingsfrequentie
Geluidsdruk niveau
Geluidsdruk niveau-equivalent
NL
F
E
P
I
S
FIN
Huom.: Joistakin kovista materiaaleista ei voi leikata osia irti.
N
Technische specificaties
DK
Muotojen leikkaaminen
Kuva 10
•
Säädä sahaussyvyys, työnnä pistoke rasiaan ja aseta metallinen pohjalevy sahattavalle
esineelle. Varmista, että teränsuojuksessa oleva pituusasetus on kohdistettu
aloituspisteeseen.
•
Käynnistä saha ja odota, että saha pyörii täydellä nopeudella. Paina saha materiaaliin
hitaasti ja varovaisesti, mutta samalla varmasti. Paina sitten sahaa eteenpäin
sahausviivaa pitkin. Älä koskaan vedä sahaa taaksepäin.
•
Nosta sahauksen jälkeen saha ylös ja sammuta se. Jos sahauspölyä on kertynyt
runsaasti, anna sahan olla käynnissä, kunnes pöly on poistunut.
•
Vinkkejä muotojen sahaamiseen:
•
Jos sahattava reikä on tarkoitus peittää, esimerkiksi puhaltimen suodattimella,
nurkkien sahaukset voivat mennä ristikkäin, jolloin osa irtoaa helposti.
•
Jos reikä jää näkyviin, nurkkien sahaukset on paras jättää tarkan mittaisiksi. Koska
käytössä on pyöreä terä, pois leikattava osa ei putoa heti pois. Nurkat on
viimeisteltävä puukolla. Jos materiaali on ohutta eikä taustapuolen ulkonäkö ole
tärkeää, leikattava osa voidaan työntää irti.
•
jos sahaus voidaan tehdä taustapuolelta, pois leikattava osa voidaan merkitä hieman
ylittävin sahauksin. Sahaamalla sitten taustapuolelta nurkat ovat edestä siistit.
Teknisissä tiedoissa on asteikko ylityksistä.
Kovien ja karkeiden materiaalien sahaaminen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DK
Varoitus! Älä koskaan sahaa materiaaleja, joista irtoaa vahingollisia aineita, kuten
Teflonia (PTFE) tai asbestia.
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4000 rpm
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm/ 0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB(A)
99,1 dB(A)
Metallilevyt
•
Säädä sahaussyvyys aina vähintään 1 mm materiaalin paksuutta suuremmaksi, jotta
saha ei luiskahda. Aseta metallilevyn alle pahvinpalanen.
•
Poista esteet ja ruoste sahauskohdasta.
•
Metallin sahaaminen helpottuu levittämällä mehiläisvahaa tai huonekalukiilloketta sahan
pohjalevyyn.
•
Älä sahaa terästä tai galvanoitua terästä.
•
Pidä tauko 2 minuutin välein metallin sahauksen yhteydessä.
Keraamiset ja muut laatat
Käytä sopivaa terää. Käytä pölynpoistoa, koska kertynyt pöly voi estää teränsuojuksen
•
liikkumisen.
•
Aseta pohjalevylle tai sahattavalle esineelle suojaava teippi. Tämä helpottaa sahaamista
ja estää laattaa naarmuuntumasta.
28
Ferm
Ferm
101
GB
D
GB
Sahan painaminen ja käynnistäminen samalla.
Kuva 8
Oikea sahausote tekee sahaamisesta kevyen, puhtaan ja turvallisen.
Tarkkuuspyörösaha sopii ainoastaan oikeakätisille.
NL
•
F
•
•
E
P
I
•
•
FIN
N
DK
D
Ota luja ote kahvasta, niin että se sopii hyvin käteen. Peukalon on oltava samalla tasolla
kuin taaempi On/Off-kytkin.
Varmista, että etuosan tuuletusaukot ja vähintään yksi takaosan tuuletusaukko ovat esillä.
Varmista sahaa käyttäessäsi, että peukalon yläosa on On/Off-kytkimen harjanteiden
kohdalla. Paina kytkintä ja työnnä sitä taaksepäin. Tämä lukitsee kytkimen niin kauan kuin
sitä painetaan eikä jousi vapaudu.
Suojalukon käyttöohje
Fig.11
Tähän työkaluun kuuluu suojalukko, joka täytyy vapauttaa työkalun käyttämiseksi.
S
Zaagspecificaties
Käännä työkalu päälle käyttöohjeiden mukaisesti. Vapauta sitten suojalukko. Paina sen
jälkeen terällä aloittaaksesi leikkaamisen. Suojalukko vapautuu työntämällä yhteen
kaavakuvan nuolten suuntaan. Voit käyttää joko työkalua tai työstettävää kappaletta
pitelevää kättä, kumpi tapa tuntuukin helpommalta.
Kun olet lopettanut leikkaamisen ja työkalu on kytketty pois päältä, varmista että
suojalukko on täysin palautunut lepoasentoonsa. Jos näin ei ole, kytke työkalu pois
verkkovirrasta, poista suoja ja puhdista huolellisesti pehmeällä harjalla.
Sahaaminen
Kuva 9
•
Tarkista teknisistä tiedoista, sopiiko saha käytettäväksi sahattavalle materiaalille.
•
Asenna sopiva terä. Varmista, että terä on terävä ja ehjä.
•
Säädä sahaussyvyys.
•
Aseta sahattava materiaalin tasaiselle pinnalle, kuten sahauspenkkiin, pöydälle tai
lattialle. Jos sahaat esimerkiksi betonilattialle, aseta esimerkiksi pahvinpalanen
sahattavan materiaalin alle lattian ja terän suojaamiseksi.
•
Työnnä pistoke rasiaan.
•
Pidä sahasta lujasti kiinni ja aseta metallinen pohjalevy sahattavalle materiaalille.
Varmista, että levyn takaosa ulottuu sahauspenkin ulkopuolelle. Älä paina vielä sahaa
materiaaliin.
•
Käynnistä saha ja odota pari sekuntia, että saha pyörii täydellä nopeudella. Paina saha
materiaaliin hitaasti ja varovaisesti, mutta samalla varmasti. Paina sitten sahaa eteenpäin
leikkausviivaa pitkin. Älä koskaan vedä sahaa taaksepäin.
•
Sahan vieminen eteenpäin vaatii vain vähän voimaa. Liian suuri voima vioittaa ja kuluttaa
terää ja sahaa.
•
Varmista, että pohjalevy on aina vasten sahattavaa esinettä. Tämä on erityisen tärkeää
sahauksen alku- ja loppupisteissä, tai sahattaessa lyhyitä nauhoja, jolloin pohjalevy ei saa
kaikilta osiltaan tukea.
•
Nosta sahauksen jälkeen saha ylös ja sammuta se. Jos sahauspölyä on kertynyt
runsaasti, anna sahan olla käynnissä, kunnes pöly on poistunut.
100
Ferm
Hout
Metaal
Composieten
Plastics
Mineralen
|
|
|
|
|
alle soorten tot 12 mm
tot 3 mm in aluminium en lood
MDF, spaanplaat tot 12 mm
tufnol, perspex, fiberglas, etc.
vloer- en muurtegels, leisteen, etc.
NL
F
Oversnijdmarges
Fig.1
Diepte-instelling 1 mm
Oversnede van
3 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
E
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
P
Productinformatie
1. Beschermkap
2. Afdekplaatje
3. Instelknop zaagdiepte
4. Aan/uit-knop
5. Handgreep
6. Ventilatiegaten achter
7. Ventilatiegaten voor
8. Stofafvoer
9. Afstandenindicatie
10. Inbusbout beschermkap
11. Zaagblad
I
S
FIN
N
Inhoud van de verpakking
1 Universeel en duurzaam 18TCT zaagblad voor hout en kunststof
1 Diamantzaagblad G50 voor keramiek
1 Zaagblad 44HSS fijn voor hout en kunststof
1 Zaagblad 60HSS voor aluminium en zeer fijne hout- en kunststofsoorten
1 Stofafzuigslang
2 Zeskantsleutels
1 Veiligheidsinstructies
1 Gebruiksaanwijzing
1 Garantiekaart
DK
2. VEILIGHEIDSVOORSCRIFTEN
Uitleg van de symbolen
CE Conform de Europese toepasselijke standaards op het gebied van veiligheid.
Ferm
29
GB
GB
•
Klasse II apparaat – dubbel geïsoleerd – de stekker hoeft niet geaard te zijn.
D
•
Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade wanneer de instructies in deze
handleiding niet worden opgevolgd.
NL
Gevaar voor elektrische schok.
E
P
Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact bij beschadiging van het
snoer en tijdens onderhoudwerkzaamheden.
I
Draag oog- en gehoorbescherming
Huom.: Voit välttää naarmuttamasta tai vahingoittamasta alla olevaa pintaa säätämällä
sahaussyvyyden vastaamaan materiaalin paksuutta puulla tai muovilla, mutta tämä voi
aiheuttaa sahausreunoihin karkeutta.
S
Houd omstanders op afstand.
Huom.:Jos säätönupin kierto vaatii voimaa, kierrä sitä auki, kunnes kuminen tiiviste on näkyvissä.
Puhdista tiivisteen alue pehmeän harjan avulla ja levitä tiivisteelle muutama tippa synteettistä öljyä.
Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter
verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.
FIN
N
Gevaar
a) Houd de handen uit de buurt van het zaaggebied en het blad. Houd uw tweede hand op de
extra handgreep of de motorbehuizing. Als u de zaag met beide handen vasthoudt kunnen
zij niet door het blad worden geraakt.
b) Grijp niet onder het werkstuk. De beschermkap kan u onder het werkstuk niet tegen het
zaagblad beschermen.
c) Stel de zaagdiepte in aan de hand van de dikte van het werkstuk. Er dient minder dan een
volledige tand van het blad onder het werkstuk zichtbaar zijn.
d) Houd het stuk dat gezaagd wordt nooit in uw handen of op uw been. Zet het werkstuk stevig
vast op een stabiele ondergrond. Het is van belang om het werkstuk goed te ondersteunen
om het lichaam zoveel mogelijk te bedekken, te voorkomen dat het blad vast slaat en
verlies van controle te vermijden.
e) Houd elektrisch gereedschap bij de geïsoleerde handgrepen vast bij werkzaamheden
waarbij het zaagblad in contact kan komen met verborgen bedrading of de eigen kabel.
Contact met een draad waar stroom op staat, zal ook blootliggende metalen delen van het
gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een schok geven.
f) Gebruik bij het zagen altijd een parallelle of een rechte geleider. Dit verbetert de
nauwkeurigheid en verkleint de kans dat het zaagblad vast komt te zitten.
g) Gebruik altijd bladen met de juiste maat en vorm van het asgat (diamant of rond). Bladen
die niet passen bij de montering van de zaag zullen excentrisch draaien waardoor u de
controle kunt verliezen.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste borgringen of bouten. De borgringen en de
inbusbout zijn speciaal voor uw zaag ontworpen voor optimale prestaties en veilig gebruik.
DK
30
D
NL
Sahaussyvyyden säätäminen
Kuva 6
Sahaussyvyys voidaan säätää tarkasti millimetreiksi sahaussyvyyden säätönupin avulla.
Syvyysasteikon pitkät viivat merkitsevät kokonaisia ja lyhyet viivat puolikkaita millimetrejä.
Säädä syvyys kokonaiseen millimetrilukemaan kiertämällä säätönuppia siten, että koko
numero on näkyvissä. Saat parhaan tuloksen puun ja muovin sahaamisessa, kun säädät
sahaussyvyyden hieman materiaalin paksuutta suuremmaksi. Metallia sahattaessa
sahaussyvyyden on oltava 1,0 mm suurempi kuin materiaalin paksuus.
Lees de instructies.
F
Irrota terän lukitseva kuusiokoloavain ja kierrä toista kuusiokoloavainta vähintään
kierroksen varmistaaksesi terän vapaan liikkumisen.
Irrota toinen kuusiokoloavain ja vaihda teränsuojus. Varmista ennen sahan käyttämistä,
että teränsuojus liikkuu vapaasti eikä jumitu.
Ferm
F
E
P
I
S
Pituuden säätäminen
Kuva 7
Hyvän sahausjäljen varmistamiseksi on tiedettävä, mistä sahaus alkaa ja mihin se päättyy.
Sahan teränsuojuksen molemmilla puolilla on numeroita, jotka vastaavat sahaussyvyyden
asetusta ja jotka osoittavat terän alku- ja loppukohtaa.
•
•
•
•
FIN
N
Merkitse materiaaliin sahattava kohta. Jos sahattava alue ei ole neliö tai suorakulmio,
merkitse aloitus- ja lopetuskohdat erikseen. Merkitse pisteet poikkiviivoin sahaukseen
nähden.
Pituusasetuksen käyttämiseksi säädä ensin sahaussyvyys edellä kuvatulla tavalla.
Säädä syvyydeksi esimerkiksi 9 mm. Etsi vastaava numero eli 9 teränsuojuksen etu- ja
takaosasta.
Varmista, että numeron alla oleva viiva on kohdistettu sahattavan kohdan aloitusviivan
kanssa.
Sahaa, kunnes teränsuojuksen etuosan numero on samalla kohtaa kuin sahauksen
loppukohdan merkkiviiva.
DK
Lämpösuoja
Tarkkuuspyörösahassa on lämpösuoja, joka suojaa laitetta ylikuumenemiselta. Jos lämpösuoja
laukeaa, anna sahan jäähtyä ennen sen käynnistämistä uudelleen.
Sahan virta katkeaa, kun lämpösuoja laukeaa. Irrota tällöin pistoke pistorasiasta ja käynnistä
saha vasta sitten kun se on jäähtynyt. Sahan riittävä jäähtyminen voi kestää jopa 15 minuuttia.
Lämpösuoja aktivoituu seuraavissa tilanteissa:
•
Käytettäessä tylsiä teriä.
•
Liian suuren sahausvoiman yhteydessä.
Erittäin kovan tai paksun materiaalin jatkuva sahaaminen.
•
Ferm
99
GB
GB
d)
D
NL
Tarkasta aina, että suojus peittää terän ennen sahan sijoittamista penkille tai lattialle.
Suojaamaton, vapaana rullaava terä saa sahan kulkemaan taaksepäin ja sahaamaan
kaikkea kohtaamaansa. Ota huomioon kuinka paljon aikaa kuluu terän pysähtymiseen
kytkimen vapauttamisen jälkeen.
Erityiset turvallisuusohjeet
•
Älä käytä vääntynyttä tai halkeillutta terää.
•
Tarkista säännöllisesti, että terä on ehjä. Vaihda terä tarvittaessa.
•
Käytä vain Fermin suosittelemia teriä.
•
Älä koskaan käytä sahaa, josta puuttuu osia tai johon on kiinnitetty muita varusteita kuin
sahan mukana toimitetut tai joita ei suositella käytettäväksi sahan kanssa.
•
Älä koskaan pysäytä terää kohdistamalla siihen sivuttaista voimaa.
•
Irrota pistoke rasiasta, ennen kuin tarkistat teränsuojuksen vapaan liikkumisen tai ettei se
ole jumittunut.
•
Älä lukitse tai kiinnitä teränsuojusta.
•
Älä käytä sahaa ilman teränsuojusta.
•
Tarkista ennen käyttöä, että teränsuojus on paikallaan.
•
Irrota aina pistoke rasiasta, ennen kuin irrotat teränsuojuksen, vaihdat terän, tarkistat
sahan kuntoa tai teet huoltotöitä.
•
Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltohenkilö.
•
Säilytä sahaa käytön jälkeen siten, että terä ei vahingoitu.
F
E
P
I
S
Oorzaken en voorkomen van terugslag
•
Terugslag is een plotselinge reactie op een vast geslagen of foutief uitgelijnd zaagblad die
de zaag ongecontroleerd vanuit het werkstuk naar de gebruiker omhoog doet slaan;
•
Indien het blad strak vast komt te zitten in een sluitende snede, zal het blad stoppen en de
reactie van de motor zal het gereedschap snel in de richting van de gebruiker sturen;
•
Indien het blad in de snede verdraait of uit de lijn loopt, kan de tand aan de achterzijde van
het blad in de bovenzijde van het hout slaan waardoor het blad uit de snede “klimt” en in de
richting van de gebruiker springt.
a)
b)
Ole aina huolellinen.
c)
N
3. KÄYTTÖ
d)
Teränsuojuksen irrottaminen
Kuva 2
•
Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
•
Avaa teränsuojuksen ruuvit. Irrota suojus.
e)
Huom.: Teränsuojuksen vaihdon yhteydessä terä voi työntyä ulos pohjalevyn urasta. Älä
koske terään loukkaantumisen estämiseksi. Varmista, että vaihdat teränsuojuksen oikein.
Terän vaihtaminen
Kuvat 3, 4 ja 5
•
Irrota teränsuojus edellä kuvatulla tavalla.
•
Lukitse terä kuusiokoloavaimella.
•
Irrota terä toisella kuusiokoloavaimella kiertämällä sitä myötäpäivään.
•
Aseta uusi terä akselille. Varmista, että terä on tarkasti keskitetty ja että sen hampaat
osoittavat oikeaan suuntaan. Sahan sivulla on suunnan osoittavat merkinnät.
98
f)
g)
F
E
Houdt de zaag met beide handen stevig vast en houdt uw armen in een positie om de
terugslag te weerstaan. Plaats uw lichaam aan één van de zijden van het blad, niet in één
lijn met het blad. Terugslag kan de zaag achteruit doen springen maar de krachten van de
terugslag kunnen door de gebruiker worden gecontroleerd als de juiste maatregelen
worden genomen.
Als het blad vast komt te zitten, of als het zagen om enige reden moet worden
onderbroken, laat u de schakelaar los en houdt u de zaag in het materiaal stil tot het blad
volledig tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om de zaag uit het werkstuk te trekken of de
zaag terug te trekken terwijl het blad in beweging is, anders riskeert u een terugslag. Bekijk
de situatie en neem corrigerende maatregelen om de oorzaak van het vast slaan te
elimineren.
Als u de zaag in de snede in het werkstuk opnieuw start, houdt het zaagblad dan
gecentreerd in de snede en controleer dat de tanden niet in het materiaal vastzitten. Als het
zaagblad vastzit, kan het “omhoogkruipen” of uit het werkstuk terugslaan als de zaag
opnieuw wordt gestart.
Ondersteun grote panelen om de kans op vastslaan en terugslag te verkleinen. Grote
panelen hebben de neiging om onder hun eigen gewicht door te buigen. De ondersteuning
moet aan beide zijden onder het paneel worden geplaatst, dicht bij de zaaglijn en de rand
van het paneel.
Gebruik geen botte of beschadigde bladen. Onscherpe of onjuist gezette bladen geven
een nauwe snede waardoor de wrijving toeneemt en de kans op vastslaan en terugslag
wordt vergroot.
De knoppen voor bladdiepte en –hoek moeten vóór het zagen goed worden vastgezet. Het
verlopen van de instellingen van het blad tijdens het zagen, kan het blad doen vastslaan en
terugslag veroorzaken.
Wees extra voorzichtig bij het maken van een vrije zaagsnede in bestaande muren of
andere blinde gebieden. Het doorstekende blad kan objecten raken die een terugslag
kunnen veroorzaken.
P
I
S
FIN
N
DK
Veiligheidsinstructies voor de beschermkap
a) Controleer voor gebruik of de beschermkap correct sluit. Gebruik de zaag niet als de
beschermkap niet vrij beweegt of het zaagblad niet onmiddellijk afdekt. Klem of bind de
beschermkap nooit erin vast als het zaagblad bloot ligt. Als de zaag per ongeluk valt, kan
de beschermkap verbuigen. Controleer of de beschermkap vrij kan bewegen en geen
andere onderdelen raakt, in alle hoeken en zaagdiepten.
Huom.: Saha voi vaurioitua pysyvästi, jos terä asennetaan väärin.
•
NL
Terugslag is een gevolg van misbruik en/of onjuiste procedures of omstandigheden en kan
worden voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder
aangegeven.
FIN
DK
D
Aseta lukkoaluslevy reiän päälle ja kierrä se paikalleen vastapäivään.
Ferm
Ferm
31
GB
GB
b)
D
c)
NL
d)
F
E
Controleer de werking en de staat van de terughaalveer in de beschermkap. Als de
beschermkap en/of de veer niet correct functioneren, moeten zij vóór gebruik worden
gerepareerd. De beschermkap kan traag werken als gevolg van beschadigde delen,
rubber afzettingen of vuil.
Zorg er voor dat de zaaggeleider niet verschuift bij de “aanzet” van de zaag of als de
verstekhoek niet op 90° is ingesteld. Zijwaartse verschuiving van het zaagblad zal de zaag
doen vastslaan en waarschijnlijk een terugslag veroorzaken.
Zorg ervoor dat de beschermkap het blad bedekt voordat de zaag op de vloer of de
werkbank wordt neergelegd. Een onbeschermd draaiend blad zal de zaag achteruit doen
“lopen” en alles in het pad zagen. Denk eraan dat het stoppen van het blad enige tijd duurt
nadat de schakelaar is losgelaten.
Specifieke veiligheidsvoorschriften
•
Gebruik geen vervormde of gebarsten zaagbladen.
•
Controleer de zaagbladen regelmatig op beschadiging en vervang ze indien nodig.
•
Gebruik alleen zaagbladen aanbevolen door Ferm.
•
Gebruik nooit een onvolledige machine of een machine die is uitgerust met accessoires
die niet zijn geleverd of aanbevolen.
•
Oefen nooit zijdelingse druk op het zaagblad uit om het tot stilstand te brengen.
•
Controleer met de stekker uit het stopcontact of de beschermkap vrij kan bewegen en niet
klemt.
•
Blokkeer of klem de beschermkap niet vast.
•
Gebruik de machine niet zonder beschermkap.
•
Controleer vóór gebruik altijd eerst of de beschermkap is aangebracht.
•
Trek de stekker altijd uit het stopcontact alvorens de beschermkap te verwijderen, het
zaagblad te vervangen of andere controle- of onderhoudshandelingen te verrichten.
•
Laat een beschadigd elektriciteitssnoer uitsluitend vervangen door de fabrikant of zijn
serviceagenten.
•
Na gebruik dient het gereedschap zodanig te worden opgeslagen dat het zaagblad goed is
beschermd.
P
I
S
FIN
N
DK
Wat u ook doet - Wees voorzichtig!
Takaiskun syyt ja käyttäjän toimet sen estämiseksi
•
Takaisku on äkillinen reaktio puristuneeseen, juuttuneeseen tai väärin kohdistettuun
sahanterään, jolloin hallitsematon saha nousee ylös ja ulos työkappaleesta kohti käyttäjää;
•
Kun terä on puristuksissa tai kiinnittyy tiukasti uran sulkeutuessa, terä pysähtyy ja
moottorin reaktio työntää yksikön äkillisesti takaisin kohti käyttäjää;
•
Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin sahauksessa, terän takareunan hampaat
saattavat leikkautua kiinni puun yläpintaan, aiheuttaen terän kiipeämisen ulos urasta
ja hyppäämisen takaisin kohti käyttäjää.
D
NL
F
Takaisku aiheutuu sahan väärinkäytöstä ja/tai väärästä käyttömenetelmästä tai
–olosuhteista, ja se voidaan välttää noudattamalla allamainittuja oikeita varotoimia.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
E
Pidä saha tukevassa otteessa molemmin käsin ja aseta käsivartesi vastustamaan
takaiskun voimaa. Sijoita vartalosi terän jommalle kummalle sivulle mutta ei linjaan
terän kanssa. Takaisku saattaa saada terän hyppäämään taaksepäin mutta käyttäjä
voi hallita takaiskun voimaa, mikäli oikeita varotoimia noudatetaan.
Kun terä juuttuu tai kun keskeytät sahaamisen mistä syystä tahansa, päästä
liipaisimesta ja pidä sahaa liikkumatta materiaalissa, kunnes terä pysähtyy kokonaan.
Älä koskaan yritä poistaa sahaa työstä tai vedä sahaa taaksepäin kun terä on
liikkeessä tai takaisku saattaa tapahtua. Selvitä terän juuttumisen syy ja ryhdy
korjaaviin toimiin estääksesi sen.
Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa, keskitä sahanterä urassa ja tarkista,
että terän hampaat eivät ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut, se saattaa
liikkua tai iskeä takaisin työkappaleesta, kun saha käynnistetään uudelleen.
Tue suuret levyt minimoidaksesi terän puristumisen ja takaiskut. Suuret levyt
saattavat painua oman painonsa alla. Tukia tulee asettaa levyn alle molemmin puolin,
lähellä sahauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä. Teroittamattomat tai väärin teroitetut terät
tuottavat kapean uran, joka aiheuttaa liiallista kitkaa, terän juuttumista ja takaiskuja.
Terän syvyyden ja viisteen säädön lukitsimien tulee olla tiukkoja ja lukossa ennen
sahaamisen aloittamista. Terän säätöjen muuttuminen sahaamisen aikana saattaa
aiheuttaa juuttumista ja takaiskuja.
Noudata erityistä varovaisuutta kun teet “työntösahauksen” olemassaolevaan seinään
tai muihin sokkoalueisiin. Esiintyöntyvä terä saattaa leikata esineitä, jotka voivat
aiheuttaa takaiskun.
P
I
S
FIN
N
DK
3. GEBRUIK
Verwijderen van de beschermkap
Fig. 2
•
Zorg dat de stekker uit het stopcontact is.
•
Schroef de beschermkap los. Verwijder de kap.
NB.: Bij het terugplaatsen van de beschermkap kan het zaagblad door een groef in de
basisplaat uitsteken. Blijf met lichaamsdelen uit de buurt om letsel te voorkomen. Zorg ervoor
dat de beschermkap op de juiste wijze wordt teruggeplaatst.
32
Ferm
Turvaohjeet
a) Tarkasta ennen jokaista käyttöä, että suojus sulkeutuu normaalisti. Älä käytä sahaa, jos
suojus ei liiku vapaasti ja ympäröi terää välittömästi. Älä koskaan kiinnitä tai sido suojusta,
jos terä on paljaana. Jos saha putoaa vahingossa, suojus voi taipua. Varmista että suojus
liikkuu vapaasti eikä kosketa terää tai jotain muuta osaa, kaikissa kulmissa ja
leikkaussyvyyksissä.
b) Tarkasta suojuksen palautusjousen toiminta ja kunto. Jos suojus ja jousi eivät toimi oikein,
ne täytyy huoltaa ennen käyttöä. Suojus voi toimia hitaasti vaurioituneiden osien,
tahmeiden kerrostumien tai jätteiden kertymisen vuoksi.
c) Varmista että sahan ohjauslevy ei siirry sahattaessa alaspäin, kun terän viisteasetus ei ole
90°. Terän siirtyminen sivusuunnassa aiheuttaa takertelua ja todennäköisesti takapotkun.
Ferm
97
GB
GB
Verwisselen van het zaagblad
Fig. 3, 4, 5
•
Verwijder de beschermkap zoals hierboven beschreven.
•
Blokkeer met de inbussleutel het zaagblad.
•
Schroef met de andere sleutel het blad los, met de klok mee.
Plaats het nieuwe blad in de schacht. Zorg ervoor dat het blad precies in het midden zit en dat de
•
tanden in de juiste draairichting wijzen. Deze wordt aangegeven door de pijlen op de zijkant.
Luokan II laite – kaksoiseristetty – pistorasian ei tarvitse olla maadoitettu.
D
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa vamman tai vahingon
vaaran.
NL
D
NL
Lue ohjeet.
F
F
NB.: Het verkeerd plaatsen van het blad kan leiden tot blijvende beschadiging van de machine.
Sähköiskujen vaara.
E
P
Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta, jos johto vioittuu. Irrota myös pistoke
huoltotoimien aikana.
I
Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia
S
Muiden henkilöiden on oltava turvallisen etäisyyden päässä sahasta.
•
•
•
Vialliset ja/tai käytöstä poistetut sähkötyökalut ja elektroniset työkalut on vietävä
viralliseen keräyspisteeseen hävitettäväksi.
FIN
N
Vaara
a) Pidä kätesi poissa leikkuualueelta ja terästä. Pidä toinen kätesi apukahvalla tai
moottorikotelolla. Jos molemmat kädet pitävät kiinni pyörösahan kahvoista, terä ei voi
osua niihin vahingossa.
b) Älä kurkota työkappaleen alle. Suojus ei voi suojata sinua terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä sahaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. Vähemmän kuin kokonainen
terähammas tulisi olla näkyvissä työkappaleen alapuolella.
d) Älä koskaan pidä sahattavaa kappaletta käsissäsi tai jalkojesi päällä. Kiinnitä
työkappale tukevaan tasoon. On tärkeätä tukea työ kunnolla ruumiinosien
vaarantumisen, terän juuttumisen tai hallinnan menettämisen minimoimiseksi.
e) Tartu sähkötyökaluun eristetyistä otepinnoista, kun suoritat työtä, jossa sahatyökalu
saattaa olla kosketuksissa piilossa oleviin johtoihin tai omaan johtoonsa. Kontakti
varattuun johtoon saattaa varata myös sähkötyökalun paljaat metallipinnat ja
aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
f) Työstettäessä käytä aina työstöaitaa tai oikolautaa ohjaimena. Tämä parantaa
sahauksen tarkuutta ja vähentää terän juuttumisen mahdollisuutta.
g) Käytä aina teriä, joissa on oikean kokoiset ja muotoiset kiinnitysreiät (vinoneliö tai
pyöreä). Terät, jotka eivät vastaa sahan kiinnitysosia, toimivat epäkeskisesti,
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääriä terän välirenkaita tai pulttia. Terän
välirenkaat ja pultti on erityisesti suunniteltu sahaasi varten parhaan mahdollisen
toiminnan ja käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
DK
96
Ferm
Plaats de sluitring over het gat en schroef deze vast, tegen de wijzers van de klok in.
Verwijder de inbussleutel waarmee het blad geblokkeerd zit en draai de andere sleutel nog
ten minste één keer volledig rond om er zeker van te zijn dat het zaagblad vrij kan bewegen.
Verwijder de tweede sleutel en zet de beschermkap weer terug op zijn plaats. Zorg ervoor,
voordat u de machine gaat gebruiken, dat de beschermkap vrij kan bewegen en niet klemt.
E
P
Instellen van de zaagdiepte
Fig. 6
De zaagdiepte kan in millimeters precies worden ingesteld met de zaagdiepteknop. De
diepteschaal geeft met lange strepen millimeters aan en met korte strepen halve millimeters.
Draai, om op hele millimeters in te stellen, de instelknop zover dat het getal helemaal zichtbaar
is. Voor het beste resultaat bij het zagen van hout en plastic moet de zaagdiepte-instelling iets
groter zijn dan de dikte van het materiaal. Bij het zagen van metaal moet de zaagdiepte 1,0 mm
groter zijn dan de dikte van het materiaal.
I
S
FIN
N
NB.: Om krassen of beschadigen van de onderliggende laag te voorkomen, kan bij het zagen
van hout of plastic een zaagdiepte ingesteld worden die gelijk is aan de dikte van het materiaal.
Dit kan echter ruwe kanten veroorzaken.
DK
NB.: Als de instelknop moeizaam draait, schroef deze dan los totdat de rubberen afsluiting
zichtbaar wordt. Reinig het gebied er omheen met een zachte borstel en smeer het in met
enkele druppels synthetische olie.
Instellen van de lengte
Fig. 7
Om netjes te kunnen zagen is het belangrijk om te weten waar het zagen moet beginnen en
eindigen. Aan beide kanten van de beschermkap staan getallen die overeenkomen met de
zaagdiepte-instellingen, om het begin en het einde van het zaagblad aan te duiden.
•
•
•
•
Geef het te zagen gedeelte aan op het materiaal. Als het niet vierkant of rechthoekig is
moeten de begin- en eindlijnen apart aangegeven worden. Deze moeten steeds loodrecht
getrokken worden ten opzichte van de zaaglijn.
Om de lengte-instelling te gebruiken, moet eerst de zaagdiepte ingesteld worden zoals
eerder beschreven, bijvoorbeeld 9 mm. Zoek het getal op, in dit geval 9, op de voor- en
achterkant van de beschermkap.
Zorg ervoor dat de lijn onder het getal overeenkomt met het beginpunt van het uit te zagen stuk.
Zaag totdat de lijn onder het getal aan de voorkant overeenkomt met het eindpunt van het
uit te zagen stuk.
Ferm
33
GB
GB
Temperatuurbeveiliging
De Precisie-cirkelzaag is uitgerust met een temperatuurbegrenzer om oververhitting te
voorkomen. Als deze ingeschakeld wordt, dan start de machine niet voordat deze afgekoeld is.
Als de temperatuurbeveiliging wordt geactiveerd, stopt de zaag. U kunt hem pas opnieuw
starten als de zaag is afgekoeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Dit kan wel
15 minuten duren.
D
NL
De temperatuurbeveiliging wordt geactiveerd in de volgende omstandigheden:
•
Bij gebruik van stompe zaagbladen
•
Wanneer te grote kracht wordt toegepast tijdens het uitzagen
•
Constant zagen van zeer harde of dikke materialen.
F
E
I
•
•
S
•
FIN
N
Pak de greep stevig vast, zodat de machine prettig in de hand ligt. De duim moet zich
bevinden ter hoogte van het achterste gedeelte van de aan/uit-knop.
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten aan de voorkant niet afgesloten worden en dat aan de
achterkant ten minste een ventilatiegat vrij is.
Zorg ervoor dat bij gebruik het bovenste gedeelte van de duim rust op het geribbelde
gedeelte van de aan/uit-knop. Druk de knop in en trek deze naar achteren. Hierdoor wordt
de knop geblokkeerd zolang er druk op staat en wordt de veer ontzien.
Bedieningsinstructies vergrendeling
Fig.11
Dit apparaat is uitgerust met een vergrendeling die moet worden gehanteerd om het apparaat
te kunnen gebruiken.
DK
•
•
Zet het toestel aan volgens de aanwijzingen in de gebruikershandleiding. Laat vervolgens
de vergrendeling los. Zet het zaagblad vervolgens aan om het zagen te beginnen. De
vergrendeling wordt ontgrendeld door in de richting van een van de pijlen op het diagram te
drukken. De hand die het te zagen onderdeel vasthoudt, dan wel de hand die het apparaat
vasthoudt kan worden gebruikt, welke het gemakkelijkst is.
Nadat het zagen is voltooid en het apparaat is uitgezet, controleert u dat de vergrendeling
volledig terug is in de ruststand. Zo niet, ontkoppel dan de stroomvoorziening, verwijder de
vergrendeling en maak grondig schoon met een zachte borstel.
Zagen
Fig. 9
•
Controleer bij de technische gegevens of het materiaal geschikt is voor de zaag.
•
Installeer een geschikt zaagblad. Zorg ervoor dat het scherp en onbeschadigd is.
•
Stel de zaagdiepte in.
•
Plaats het te zagen materiaal op een vlakke ondergrond zoals een werkbank, tafel of vloer.
Leg iets, bijvoorbeeld een stuk karton, onder het materiaal ter bescherming van de
ondergrond of het zaagblad, als u bijvoorbeeld werkt op een betonnen vloer.
•
Steek de stekker in het stopcontact.
34
D
Puu
Metalli
Komposiitit
Muovi
Kivi
| Kaikki laadut, paksuus enintään 12 mm
| Paksuus enintään 3 mm alumiinille ja zyijylle
| MDF ja lastulevy, paksuus enintään 12 mm
| Tufnol, Perspex, lasikuitu, jne.
| Lattia- ja seinälaatat jne.
NL
F
Vasthouden en aanzetten
Fig. 8
Het correct vasthouden van de machine zal het werk verlichten en netter en veiliger maken.
De Precisie-cirkelzaag is alleen geschikt voor rechtshandig gebruik.
P
Sahan tekniset tiedot
Ferm
Ylileikkausrajat
Kuva.1
Leikkuusyvyys
1 mm
Ylileikkaus
3 mm
E
2 mm
3 mm
4 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
P
Tuotetiedot
1. Teränsuojus
2. Peitelevy
3. Sahaussyvyyden säätönuppi
4. Virtakytkin
5. Kahva
6. Takatuuletusaukko
7. Etutuuletusaukko
8. Pölynkeräysputki
9. Mittamerkinnät
10. Teränsuojuksen vapautuspainike
11. Terä
I
S
FIN
N
DK
Pakkauksen sisältö
1 Kestävä 18TCT-yleisterä puulle ja muoville
1 G50-timanttiterä keraameille
1 44HSS-hienoterä puulle ja muoville
1 60HSS-terä alumiinille ja erittäin ohuelle puulle ja muoville
1 Pölynkeräysletku
2 Kuusiokoloavain
1 Turvaohjeet
1 Käyttöopas
1 Takuukortti
2. TURVAOHJEET
Symbolien selitykset
CE - täyttää eurooppalaiset turvamääräykset.
Ferm
95
GB
GB
TARKKUUSPYÖRÖSAHA
D
•
Tekstin numerot viittaavat kaavioihin sivuilla 2 - 5.
•
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen käyttämistä oman
turvallisuutesi ja muiden henkilöiden turvallisuuden vuoksi. Säilytä tämä ohjekirja
ja koneen mukana toimitetut asiakirjat tulevaa käyttöä varten.
NL
F
Johdanto
Tämä saha on tarkoitettu erilaisten ohuiden materiaalien sahaamiseen kotitalouskäytössä.
Tarkkuuspyörösahaa voidaan käyttää sahaamaan tarkasti, kun ei haluta tuottaa pölyä tai jos
on olemassa putkien tai sähköjohtojen sahaamisvaara. Tarkkuuspyörösaha on
ainutlaatuinen, koska sahattava materiaali kiinnittyy sahan pohjalevyn ja työtason väliin. Terä
työntyy sitten sahattavaan materiaaliin ja tekee sahauksesta nopean, helpon ja puhtaan.
E
P
Sisältö
1. Laitteen tiedot
2. Turvaohjeet
3. Käyttö
4. Huolto ja kunnossapito
I
S
Tekniset tiedot
DK
•
NL
F
E
P
NB.: Zaag altijd in voorwaartse richting; trek de zaag nooit naar achteren. Als u een beginner
bent, oefen dan eerst met het zagen van hout totdat u daarin goed bedreven bent.
I
N
Jännite
Teho
Sahaussyvyys
Nopeus, kuormittamaton
Jatkuva käyttöaika kerralla enintään
Alennusvaihde
Terän halkaisija
Paino
Terän halkaisija enintään
Terän paksuus enint./vähint.
Tärinä
Melutaso
Vastaava melutaso
•
D
Uitzagen
Fig. 10
•
Stel de diepte in, steek de stekker in het stopcontact en plaats vervolgens de zaag met de
metalen basisplaat op het werkobject. Zorg ervoor dat de lengte-instelling op de
beschermkap overeenkomt met het beginpunt.
•
Schakel de machine in en wacht totdat de zaag op volle snelheid draait. Druk de zaag
langzaam en voorzichtig maar toch stevig in het materiaal. Duw vervolgens de zaag naar
voren langs de zaaglijn. Trek de zaag nooit naar achteren.
•
Til na het zagen de machine op en schakel deze daarna uit. Laat, als er een hoeveelheid
stof is ontstaan, de machine nog even draaien tot de stof verdwenen is.
•
Tips voor het uitzagen:
•
Als het uitgezaagde gedeelte later bedekt zal worden, bijvoorbeeld door een
ventilatiefilter, dan kunnen in de hoeken de sneden elkaar overlappen waardoor het
uit te zagen gedeelte meteen los is.
•
Als het uitgezaagde stuk zichtbaar blijft, is het beter niet te overlappen. Omdat er
gewerkt wordt met een rond zaagblad, zal het uitgezaagde gedeelte niet direct los
zijn. De hoeken zullen met een mes afgemaakt moeten worden. Als het materiaal dun
is en het uiterlijk van de achterkant onbelangrijk, dan kan het uitgezaagde stuk er zo
uitgedrukt worden.
•
Als het mogelijk is te zagen aan de achterkant, dan kan het uit te zagen gedeelte
aangegeven worden met een oversnijdmarge. Het gedeelte wordt dan aan de
achterkant uitgezaagd om aan de voorkant keurige hoeken te verkrijgen. Een schaal
met marges vindt u bij specificaties.
1. LAITTEEN TIEDOT
FIN
•
Pak de machine stevig vast en plaats de metalen basisplaat op het te zagen oppervlak.
Zorg ervoor dat het achterste gedeelte van de plaat uitsteekt boven de werkbank. Druk de
zaag nog niet in het te zagen object.
Zet de machine aan en wacht enkele seconden totdat de zaag op volle snelheid draait.
Druk de zaag langzaam en voorzichtig, maar toch stevig in het materiaal. Duw vervolgens
de zaag naar voren langs de te volgen lijn. Trek de zaag nooit naar achteren.
Er moet heel weinig kracht gebruikt worden om de zaag te leiden langs de zaaglijn. Te veel
kracht leidt tot vermoeidheid en slijtage van het zaagblad en de machine.
Zorg ervoor dat de basisplaat altijd plat op het te zagen object staat. Dit is vooral belangrijk
bij het begin en het einde van het zagen of als er smalle strips uitgezaagd worden en de
basisplaat niet overal ondersteund wordt.
Til na het zagen de machine op en schakel deze daarna uit. Laat, als er een hoeveelheid
stof is ontstaan, de machine nog even draaien tot de stof verdwenen is.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 V~50 Hz
350 W
0 - 12 mm
4 000 r/min
3 min / 5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm / 0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB (A)
99,1 dB (A)
S
FIN
N
DK
NB.: Bij sommige harde materialen is uitzagen niet mogelijk.
Zagen in hard of ruw materiaal
Pas op: Zaag nooit materiaal waarbij giftige stoffen kunnen vrijkomen zoals PTFE
of asbest.
94
Ferm
Ferm
35
GB
GB
Bladmetaal
•
Stel altijd een zaagdiepte in die ten minste 1 mm groter is dan de dikte van het materiaal,
zodat de zaag niet wegrijdt. Leg een stuk karton onder de plaat.
•
Verwijder oneffenheden en roest, die kunnen de voortgang van de zaag verhinderen.
•
Bijenwas of meubelwas aangebracht op de basisplaat van de zaag vergemakkelijkt het
zagen van metaal.
•
Zaag geen staal of gegalvaniseerd staal.
•
Pauzeer bij het zagen van metaal iedere 2 minuten.
D
NL
F
Keramische tegels en leisteen
•
Gebruik een hiervoor geschikt zaagblad. Het gebruik van een stofafzuiger is hier
noodzakelijk, omdat het ontstane stof de werking van de beschermkap kan belemmeren.
•
Plak beschermings- of PVC-tape op de basisplaat of op het werkobject. Dit
vergemakkelijkt het zagen en beschermt de tegels tegen krassen.
E
P
CE
FÖRSÄKRAN
(S)
D
Vi förklarar, helt på eget ansvar, att denna
KES-350
uppfyller följande normer och standardiserade dokument:
NL
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
F
enl. bestämmelser och riktlinjema:
E
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Från 01-08-2007
ZWOLLE NL
P
Gipsplaat
•
De zaag mag bij uitzondering gebruikt worden om in gipsplaat te zagen, en dan altijd
samen met een daarvoor geschikte stofzuiger. Stof kan de goede werking van de
beschermkap verhinderen.
I
I
S
S
NB.: Oefen eerst met het zagen van hout voordat u iets harders probeert te zagen zoals metaal
of sommige kunststoffen. Er is meer kracht nodig om het werkobject vast te houden en soms
zal u klemmen moeten gebruiken om het werkobject vast te zetten.
FIN
FIN
Det är vår policy att kontinuerligt förbättra våra produkter och därför förbehåller vi oss för
ändringar av produktspecifikationer utan föregående information.
Stofafvoer
De Precisie-cirkelzaag is een krachtige machine. Tijdens het zagen wordt er veel stof
geproduceerd. Omdat het zaagblad bij deze machine geheel omsloten is, is stofafvoer
noodzakelijk.
N
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
N
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederländerna
DK
DK
•
•
•
•
•
•
•
•
36
Een industriële stofzuiger of een gewone stofzuiger kan met behulp van een stofafvoerkit
aangesloten worden aan de stofafvoerpijp van de machine.
Zorg voor gebruik dat de slang precies past op de metalen bevestigingsbeugel.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de slang aansluit. Druk de slang met de
metalen beugel om de stofafvoerpijp, tot aan de richel op de machine. Zorg ervoor dat de
beschermkap nog vrij kan bewegen. Gebruik indien nodig tape om het goed te bevestigen.
Let op dat de stofzuiger geschikt is om te gebruiken met een elektrische machine. Over het
algemeen zijn huishoudelijke water- en stofzuigers geschikt.
Stofafvoer is vooral aanbevolen als er veel gezaagd moet worden, omdat er dan minder
pauzes nodig zijn om de machine en de omgeving schoon te maken.
Stofafvoer is noodzakelijk bij het zagen van gevaarlijk materiaal zoals hardhout, MDF of
keramiek.
Stofafvoer wordt aanbevolen als u de werkomgeving schoon wilt houden.
Stofafvoer is noodzakelijk als het te zagen materiaal vochtig is.
Ferm
Ferm
93
GB
GB
Använd inte lösningsmedel som bensin, alkohol eller ammoniak. Det kan skada
plastdelarna.
4. SERVICE & ONDERHOUD
D
D
Smörjning
Om det är svårt att vrida inställningsknappen, skruva loss den tills gummitätningsbrickan syns.
Använd en mjuk borste för att rengöra området runt tätningsbrickan och applicera ett par
droppar syntetisk olja på den.
NL
F
Fel
Kontakta underhållsadressen som finns på garantikortet om det blir fel på sågen, om, till
exempel delarna slits. Längst bak i denna bruksanvisning finns en sprängskiss över de delar
som kan beställas.
E
Miljö
För att undvika skador under transporten levereras sågen i starkt förpackningsmaterial. Om
möjligt, har återvinningsbart förpackningsmaterial använts. Lämna därför materialet för
återvinning om det går.
P
I
Defekta och/eller kasserade elektriska eller elektroniska verktyg ska lämnas in till
behörig inrättning för separat insamling.
S
Garanti
Detaljer om garantivillkoren finns på garantikortet i slutet av bruksanvisningen.
FIN
Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact bij beschadiging van het
snoer en tijdens onderhoudswerkzaamheden.
NL
Onderhoud
De machines zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te reinigen en op de juiste wijze te
behandelen, draagt u bij aan een hoge levensduur van uw machine.
F
E
Reinigen
Uit veiligheidsoverwegingen moet de machine regelmatig gereinigd worden. Een te grote
stofophoping kan het goed functioneren van de machine verhinderen.
•
•
•
P
Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de beschermkap en reinig deze grondig met een zachte borstel, bijv. een
penseel.
Reinig de machinebehuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na
gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij hardnekkig vuil
een zachte vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia,
etc. Dergelijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen.
I
S
FIN
Smeren
Als de instelknop moeizaam draait, schroef deze dan los totdat de rubberen afsluiting zichtbaar
wordt. Reinig het gebied er omheen met een zachte borstel en smeer het in met enkele
druppels synthetische olie.
N
N
DK
DK
Storingen
Wanneer er zich een storing voordoet, bijvoorbeeld bij slijtage van een onderdeel, neem dan
contact op met het onderhoudsadres op de garantiekaart. Achter in deze handleiding ziet u een
opengewerkte afbeelding van de onderdelen die besteld kunnen worden.
Milieu
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking
geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom
gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recyclen.
Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter
verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.
Garantie
Lees voor de garantievoorwaarden de garantiekaart achter in deze gebruiksaanwijzing.
92
Ferm
Ferm
37
GB
GB
CE
CONFORMITEITSVERKLARING
Gipsskiva
•
Sågen kan undantagsvis användas för att kapa gipsskivor, men endast med lämplig
dammutsugning. Damm kan förhindra skyddskåpans rörelse.
(NL)
D
Wij verklaren dat
KES-350
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:
NL
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
F
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
•
01-08-2007
ZWOLLE NL
P
OBS: Öva att såga i trä innan du försöker något annat, mer komplicerat, som metall eller någon
typ av plast. Det krävs mer kraft för att hålla föremålet som ska sågas och du kanske måste
använda skruvtvingar för att hålla föremålet på plats.
•
•
I
•
S
•
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
FIN
•
Het is ons beleid om onze producten voortdurend verder te verbeteren en wij behouden
ons daarom het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving de productspecificaties
te wijzigen.
N
•
•
F
E
En industri- eller hushållsdammsugare kan monteras på sågens dammutsug med hjälp av
ett dammutsugningskit.
Kontrollera att slangen passar helt i metallbygeln innan användning.
Dra ut stickkontakten ur nätuttaget innan slangen ansluts. Tryck fast slangen med
metallbygeln på dammutsugningsröret upp till sågens list. Kontrollera att skyddskåpan
fortfarande kan röra sig fritt. Använd, om nödvändigt, tejp för att säkra slangens läge.
Kontrollera att dammsugaren kan anslutas till en elektrisk maskin. I allmänhet kan vattenoch dammsugare för hushållsbruk användas.
Vi rekommenderar att dammutsugning används när mycket sågning ska utföras. Då krävs
färre uppehåll för att rengöra sågen och omgivningen.
Det är nödvändigt att suga upp damm när du sågar i farliga material, till exempel kärnvirke,
MDF och kermaik.
Vi rekommenderar dammutsugning om du vill hålla arbetsytan ren.
Det är nödvändigt att suga ut dammet om materialet som ska sågas är fuktigt.
P
I
S
FIN
N
4. SERVICE & UNDERHÅLL
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nederland
DK
NL
Dammutsugning
Precisionscirkelsåg är ett kraftfullt verktyg. Mycket damm bildas vid sågning. Då klingan är helt
instängd måste dammet sugas ut.
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
E
D
DK
Dra omedelbart ut stickkontakten ur nätuttaget om kabeln skadas. Dra även ut
stickkontakten vid underhållsarbete.
Underhåll
Maskiner tillverkade är utformade att fungera problemfritt under en lång tid och med minimalt
underhåll. Om du rengör sågen regelbundet och hanterar den på rätt sätt fungerar den längre.
Rengöring
Av säkerhetsskäl ska sågen rengöras regelbundet. En dammansamling kan påverka sågens
drift.
•
•
•
38
Ferm
Dra ut stickkontakten ur nätuttaget.
Avlägsna skyddskåpan och rengör den ordentligt med en mjuk borste, till exempel en
målarpensel.
Rengör huset regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje användning. Se till att
ventilationsöppningarna är fria från damm och smuts. Använd en fuktig trasa för att
avlägsna envisa fläckar.
Ferm
91
GB
GB
•
Lyft sågen uppåt, när du sågat klart, och stäng av den. Låt sågen fortsätta gå tills allt damm
avlägsnats om mycket damm bildats.
D
OBS: Såga alltid framåt. Dra aldrig sågen bakåt. Om du är nybörjare, öva då först med att såga i
trä tills du känner att du kan det.
NL
Såga former
Fig. 10
•
Justera sågdjupet, sätt stickkontakten i nätuttaget och placera därefter sågen och
metallbottenplattan på föremålet som ska sågas. Kontrollera att längdinställning på
skyddskåpan fortfarande överensstämmer med startpunkten.
•
Slå på sågen och vänta tills sågen nått max. hastighet. Tryck in sågen långsamt och
försiktigt, men stadigt, i materialet. Tryck därefter sågen framåt längs såglinjen. Dra aldrig
sågen bakåt.
•
Lyft sågen uppåt, när du sågat klart, och stäng av den. Låt sågen fortsätta gå tills allt damm
avlägsnats om mycket damm bildats.
•
Tips för att såga former
•
Om hålet senare ska täckas över, av till exempel ett ventilationsfilter, kan kapningarna
överlappa varandra i hörnen, så att delen enkelt ramlar ut.
•
Om hålet ska vara synligt är det bättre att kapningarna inte överlappar varandra i
hörnen. Eftersom en rund klinga används, ramlar den sågade delen inte ur direkt.
Hörnen måste bearbetas med en kniv. Om materialet är tunt och det inte är viktigt hur
baksidan ser ut, kan den sågade delen tryckas ut.
•
Om det är möjligt att såga på baksidan, kan den delen som ska sågas ut markeras med
en översågningsmarginal. Delen kan därefter sågas från baksidan, så att hörnen ser
bra ut från framsidan. En marginalskala finns i specifikationerna.
F
E
P
I
S
FIN
N
OBS: Det är inte möjligt att såga ut delar i vissa hårda material.
DK
Såga i hårda eller grova material
Varning! Såga aldrig material som innehåller farliga ämnen, som PTFE eller
asbest.
Plåt
•
Ställ alltid in sågdjupet minst 1 mm mer än materialets tjocklek, så att sågen inte slirar.
Placera en kartongbit under plåten.
•
Avlägsna eventuella ojämnheter och rost som kan hindra sågen.
•
Bivax eller möbelpolityr som applicerats på sågens bottenplatta underlättar sågning i metall.
•
Såga inte i stål eller galvaniserad stål.
•
Ta en paus varannan minut vid sågning i metall.
SCIE CIRCULAIRE DE PRÉCISION
D
Les numéros dans le texte suivant réfèrent aux illustrations des pages 2-5.
Pour votre propre sécurité, et celles des autres, nous vous recommandons de lire
ce mode d'emploi avec attention avant de commencer à utiliser l'appareil.
Conservez mode d'emploi et documentation à proximité de l'appareil.
NL
F
Introduction
Cet appareil est conçu pour l'usage non professionnel, pour scier avec précision des matériaux
de faible épaisseur, de différentes sortes. La scie circulaire de précision est particulièrement
appropriée là où il s'agit de scier avec grande précision, sans poussière, et là où il y a risque
d'endommager tuyauteries et câbles. La scie circulaire de précision est unique, parce que
l'appareil bloque le matériau à scier en place entre la plaque de base et l'établi. Ensuite, il
enfonce la lame de scie dans le matériau, avec pour résultat une coupe rapide, nette et aisée.
E
P
I
Contenu
1. Données de l'appareil
2. Instructions de sécurité
3. Utilisation
4. Maintenance
S
FIN
1. DONNÉES DE L'APPAREIL
Spécifications techniques
Tension d'alimentation
Puissance
Profondeur de coupe
Régime du moteur à vide
Régime sous charge maximale
Réduction
Diamètres de la lame de scie
Poids
Diamètre maximal de la lame
Largeur max/min de la lame
Fréquence de vibration
Niveau sonore
Niveau sonore équivalent
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4000 tours/mn
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm/ 0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB(A)
99,1 dB(A)
DK
Keramiska plattor och skiffer
•
Använd lämplig klinga. Dammutsugningen måste användas, då det bildade dammet kan
förhindra skyddskåpans rörelse.
•
Placera skydds- eller PVC-tejp på bottenplattan eller på föremålet som ska sågas. Detta
underlättar sågningen och skyddar plattorna mot skador.
90
Ferm
Ferm
39
GB
GB
Spécification de sciage
D
Bois
Métaux
Composites
Plastiques
Minéraux
NL
Hålla och slå på sågen
Fig. 8
Genom att hålla sågen på rätt sätt, går arbetet lättare, är renare och säkrare.
Precisionscirkelsåg lämpar sig endast för högerhandsanvändning.
| toutes les sortes jusqu'à 12 mm
| jusqu'à 3 mm dans l'aluminium et le plomb
| MDF et aggloméré jusqu'à 12 mm
| tufnol, perspex, fiberglas, etc.
| carreaux de sols et parois, ardoises,etc.
•
•
F
Surplus de découpe
Fig.1
Réglage
de la profondeur 1 mm
Surplus
de découpe
3 mm
E
P
•
2 mm
3 mm
4 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
6 mm
9 mm
S
FIN
N
F
E
Användarinstruktioner för låsskydd
Fig.11
Detta verktyg har utrustats med ett låsskydd som måste aktiveras för att verktyget ska kunna
användas.
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
•
•
P
I
Sätt på verktyget enligt anvisningarna i instruktionsboken. Frigör sedan låsskyddet. Sänk
sedan ner sågbladet och påbörja sågningen. Låsskyddet frigörs genom att det trycks in i
den riktning som anges av en av pilarna i diagrammet. Verktyget kan antingen hållas för
hand eller med hjälp av ett redskap.
När sågningen är klar och verktyget avstängt, är det viktigt att se till att låsskyddet helt har
återgått till viloläget. Om detta inte har skett, ta ur kontakten, ta bort skyddet och rengör
noga med en mjuk borste.
S
FIN
N
Såga
Fig. 9
•
Kontrollera de tekniska specifikationerna för att se om sågen kan användas med
materialet som ska sågas.
•
Montera lämplig klinga. Kontrollera att klingan är vass och oskadad.
•
Ställ in sågdjupet.
•
Placera materialet som ska sågas på en plan yta, till exempel en arbetsbänk, ett bord eller
golvet. Om du till exempel arbetar på ett betonggolv, placera någonting, som en kartongbit,
under materialet för att skydda ytan och klingan.
•
Sätt stickkontakten i nätuttaget.
•
Håll sågen stadigt och placera metallbottenplattan på materialet som ska sågas.
Kontrollera att plattans bakre del sticker ut utanför arbetsbänken. Tryck inte ner sågen i
föremålet som ska sågas än.
•
Slå på sågen och vänta några sekunder tills sågen nått max. hastighet. Tryck in sågen
långsamt och försiktigt, men stadigt, i materialet. Tryck därefter sågen framåt längs
kaplinjen. Dra aldrig sågen bakåt.
•
Det krävs inte så mycket kraft för att leda sågen längs kaplinjen. För mycket kraft orsakar
skada och slitage på klingan och sågen.
•
Kontrollera att bottenplattan alltid ligger platt mot föremålet som ska sågas. Detta är
särskilt viktigt vid såglinjens start- och stoppunkter eller när smala lister sågas och
bottenplattan inte har fullt stöd.
DK
Contenu de l'emballage
1 Lame de scie 18TCT universelle à longue durée de vie, pour bois et plastiques
1 Lame de scie diamantée G50 pour la céramique
1 Lame de scie 44HSS fine, pour bois et plastiques
1 Lame de scie 60HSS pour l'aluminium et les bois et plastiques très fins
1 Tuyau d'aspiration de la poussière
2 Clés hexagonales
1 Instructions de sécurité
1 Mode d'emploi
1 Carte de garantie
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Signification des symboles
CE Conforme aux normes européennes en vigueur quant à la sécurité.
40
NL
Ta ett ordentligt tag om handtaget så att sågen ligger bra i handen. Tummen ska vara i höjd
med strömbrytarens bakre del.
Kontrollera att ventilationsöppningarna fram inte är övertäckta och att minst en öppning
bak är fritt.
Kontrollera att tummen vilar på strömbrytarens ribbade del när sågen används. Tryck på
knappen och för den bakåt. Detta låser knappen så länge den är under tryck och fjädern
inte släpps.
12 mm
Description du produit
1. Coque de protection
2. Cache
3. Bouton de réglage de la profondeur de coupe
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Poignée
6. Ouvertures de ventilation arrière
7. Ouvertures de ventilation avant
8. Conduit d'évacuation de la poussière
9. Indicateur de distance
10. Bouton de déblocage de la coque de protection
11. Lame de scie
I
D
Ferm
Ferm
DK
89
GB
GB
•
•
D
•
NL
Placera låsbrickan över hålet och skruva fast den genom att vrida den moturs.
Avlägsna insexnyckeln som användes för att låsa klingan och vrid den andra insexnyckeln
minst ett helt varv för att se till att klingan rör sig fritt.
Avlägsna den andra insexnyckeln och sätt tillbaka skyddskåpan. Kontrollera att
skyddskåpan rör sig fritt och inte fastnar innan sågen används.
Appareil de classe II - isolation électrique double - la fiche n'a pas besoin d'être
mise à la terre.
D
Danger de blessures aux personnes ou de dommages matériel en cas de nonrespect des instructions contenues dans le présent mode d'emploi.
Justera sågdjupet
Fig. 6
Sågdjupet kan justeras exakt i millimeter med inställningsknappen för sågdjupet. Djupskalan
anger med långa linjer hela millimetrar och halva millimetrar med korta linjer.
Vrid inställningsknappen så att hela siffran syns för att justera djupet med hela millimetrar.
Sågdjupet ska vara något mer än materialets tjocklek för bästa resultat vid sågning i trä och
plast. Vid sågning i metall ska sågdjupet vara 1,0 mm mer än materialets tjocklek.
F
E
P
NL
Lisez les instructions.
F
Danger de choc électrique.
E
Débranchez immédiatement la fiche si vous constatez que le cordon est
endommagé, ou lors de travaux de maintenance sur l'appareil.
P
Portez les protections appropriées pour vos yeux et vos oreilles.
I
Ne laissez personne approcher trop près.
S
OBS: Sågdjupet kan ställas in efter materialets tjocklek när du sågar i trä eller plast för att
förhindra repor eller skador, men detta kan orsaka grova kanter.
I
OBS: Om det är svårt att vrida inställningsknappen, skruva loss den tills
gummitätningsbrickan syns. Använd en mjuk borste för att rengöra området runt
tätningsbrickan och applicera ett par droppar syntetisk olja på den.
S
Justera längden
Fig. 7
För att såga snyggt är det viktigt att veta var sågen ska börja och sluta. Det finns siffror på
skyddskåpans båda sidor som motsvarar sågdjupets inställning och som anger klingans startoch stoppunkter.
•
Markera var materialet ska sågas. Om området som ska sågas inte är fyrkantigt eller
rektangulärt, måste start- och stoppunkten anges var för sig. Dessa punkter måste ritas
lodrätt i förhållande till såglinjen.
•
För att använda längdinställningen måste sågdjupet först ställas in enligt ovanstående
beskrivning. Ställ in till exempel 9 mm. Hitta siffran, 9 i detta fall, på skyddskåpans framoch baksida.
•
Kontrollera att linjen under siffran överensstämmer med startpunkten för linjen som ska
sågas.
•
Såga tills linjen under siffran på kåpans framsida överensstämmer med slutpunkten för
linjen som ska sågas.
FIN
N
DK
Temperaturskydd
Precisionscirkelsåg har en temperaturbegränsare som skyddar sågen mot överhettning. Om
denna kopplas in, starta inte sågen innan den kallnat.
Sågen stängs av automatiskt när temperaturbegränsaren aktiveras. Stickkontakten måste då
dras ut ur nätuttaget och sågen kan endast startas om när den kallnat. Det kan ta 15 minuter för
sågen att kallna.
Temperaturbegränsaren aktiveras i följande fall:
•
Vid användning av slö klinga.
•
Om för stor kraft används vid sågning.
•
Konstant sågning av mycket hårt eller mycket tjockt material.
88
Ferm
Les outils électriques ou électroniques hors d'usage ou hors service doivent être
remis aux instances compétentes pour être recyclées.
FIN
N
Danger!
a) Maintenez à l’écart vos mains de la zone de coupe et de la lame. Maintenez votre seconde
main sur la poignée auxiliaire ou sur le corps du moteur. Si vous tenez la machine avec les
deux mains, vous ne pourrez les couper avec la lame.
b) Ne mettez pas les mains sous la pièce de travail. L’écran protecteur ne pourra vous
protéger en dessous de la pièce de travail.
c) Réglez la profondeur de coupe selon l’épaisseur de la pièce de travail. Moins d’une dent
complète de la lame ne pourrait être visible sous la pièce de travail.
d) Ne tenez jamais la pièce à couper dans vos mains ou sur vos jambes. Attachez la pièce de
travail sur une plate-forme stable. Il est important de supporter correctement le travail pour
éviter d'exposer votre corps, de bloquer la lame ou de perdre le contrôle.
e) Tenez l’outil par ses poignées isolées lorsque vous effectuez des opérations lors
desquelles il pourrait couper des fils électriques cachés ou son propre cordon
d’alimentation. Tout contact avec un fil électrique sous tension mettra toutes les parties
métalliques de l’outil sous tension et pourrait entraîner des décharges électriques.
f) Pour faire des saignées, utilisez toujours un guide de saignée ou un guide droit. Ceci
améliore la précision de la coupe et réduit les risques de blocages de la lame.
g) Utilisez toujours des lames de la taille et forme corrects (diamant ou rond) ou avec des
trous de guidage. Des lames qui ne conviennent pas aux dispositifs de fixation de la
machine tourneront excentriquement, provoquant la perte de contrôle.
h) N’utilisez jamais des boulons ou des rondelles incorrects. Le boulon et les rondelles ont
été conçus spécialement pour cette machine, pour assurer les meilleures performances et
une utilisation en toute sécurité.
Ferm
DK
41
GB
GB
Causes et prévention du phénomène de recul
•
Le phénomène de recul survient en réaction à un blocage, coincement ou désalignement
de la lame ; la lame se désengagera de la pièce de travail et sautera vers l’utilisateur ;
•
Lorsque la lame est coincée ou bloquée à cause du rétrécissement de la rainure, la lame
s’arrête et la réaction du moteur poussera l’unité rapidement vers l’utilisateur ;
•
Si la lame est courbée ou désalignée dans la rainure de coupe, les dents sur le bord arrière
de la lame se plongeront dans la surface du bois, la lame « grimpera » hors de la rainure et
sautera vers l’utilisateur.
D
NL
F
Le phénomène de recul est le résultat d’une mauvaise utilisation et/ou de procédures ou
conditions d’utilisation erronées, qui peut être évité en prenant les précautions indiquées
ci-dessous.
E
a)
P
I
b)
S
FIN
c)
N
d)
DK
e)
f)
g)
Tenez fermement l’outil avec les deux mains et positionnez-vous de façon que vos bras
puissent résister aux forces de recul. Placez votre corps d’un côté ou de l’autre de la lame,
jamais en ligne avec la lame. Le phénomène de recul peut faire sauter la machine en
arrière, mais l’utilisateur peut contrôler ces forces s’il prend les précautions adéquates.
Lorsque la lame a tendance à se bloquer ou si vous devez interrompre la coupe pour une
raison ou une autre, relâchez le commutateur et maintenez la lame dans la matière sans la
déplacer et jusqu’à ce qu'elle s’arrête complètement. N’essayez jamais de retirer la lame
de la pièce de travail ou de la reculer pendant que la lame tourne; vous risqueriez un coup
de recul. Vérifiez et effectuez les actions correctives appropriées pour éliminer la cause
des blocages de la lame.
Lorsque vous redémarrez la lame dans la pièce de travail, centrez la lame dans la rainure
et vérifiez que les dents ne s’engagent pas dans la matière. Si la lame se bloque, elle
pourrait sauter hors de la rainure au moment du redémarrage.
Si vous coupez de longues planches, placez des supports pour minimaliser les risques de
coincement et de reculs. Les longues planches ont tendance à se plier sous l’effet de leur
propre poids. Placez les supports sous la planche, des deux côtés et à proximité de la ligne
de coupe et près des bords de la planche.
N’utilisez jamais des lames endommagées ou non aiguisées. Des lames non aiguisées ou
mal positionnées produisent une rainure étroite, ce qui provoque un excès de friction, des
blocages de lame et des coups de recul.
Les leviers de verrouillage des réglages de profondeur et de l’angle de coupe doivent être
serrés avant de procéder à la coupe. Si ces réglages changent lors de la coupe, la lame
pourrait bloquer et des coups de recul pourraient s’en suivre.
Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites une coupe « plongeante » dans des
parois existantes ou autres zones dont vous ne connaissez pas ce qu’elles contiennent.
La lame pourrait toucher des obstacles pouvant provoquer des coups de recul.
Instructions de sécurité de l’écran
a) Vérifiez que la protection est correctement fermée avant toute utilisation. N’utilisez jamais
l’appareil si la protection ne bouge pas librement et n’enveloppe instantanément la lame.
Ne bloquez ni n’attachez jamais la protection de façon à exposer la lame. Après une chute,
la protection de la scie pourrait être endommagée. Vérifiez pour vous assurer que la
protection bouge librement et qu’elle ne touche pas la lame ni aucun autre composant,
sous tous les angles et à toutes les profondeurs de coupe.
42
Ferm
d)
Kontrollera alltid att klingskyddet täcker sågbladet innan du sätter ner sågen på en bänk
eller ett golv. En oskyddad, avstannande sågklinga leder till att sågen förflyttar sig bakåt
och skär i allt som kommer i dess väg. Tänk på att det tar tid för sågklingan att stanna efter
det att startknappen har släppts.
D
NL
Specifika säkerhetsanvisningar
•
Använd inte slöa eller skadade klingor.
•
Kontrollera regelbundet att klingorna inte är skadade. Byt, om nödvändigt.
•
Använd endast klingor rekommenderade av Ferm.
•
Använd aldrig en såg som saknar komponenter eller en såg som har tillbehör som inte
levererades med sågen eller som inte rekommenderas för användning med sågen.
•
Utsätt aldrig sidotryck på klingan för att få den att stanna.
•
Dra ut stickkontakten ur nättuttaget innan du kontrollerar om skyddskåpan rör sig fritt och
inte fastnar.
•
Blockera eller kläm inte fast skyddskåpan.
•
Använd inte sågen utan skyddskåpa.
•
Kontrollera att skyddskåpan monterats innan användning.
•
Dra alltid ut stickkontakten ur nätuttaget innan skyddskåpan avlägsnas, klingan byts eller
sågen kontrolleras och underhållsarbete utförs.
•
En skadad strömsladd får endast bytas av tillverkaren eller en serviceagent.
•
Sågen ska, efter användning, förvaras på ett sådant sätt att klingan inte kan skadas.
F
E
P
I
S
FIN
Var alltid försiktig!
N
3. ANVÄNDNING
DK
Avlägsna skyddskåpan
Fig. 2
•
Kontrollera att stickkontakten är utdragen ur nätuttaget.
•
Skruva loss skyddskåpan. Avlägsna kåpan.
OBS: När skyddskåpan byts kan klingan sticka ut från ett spår i bottenplattan. Håll kroppsdelar
borta från klingan för att förhindra personskador. Kontrollera att skyddskåpan sätts tillbaka
korrekt.
Byta klingan
Fig. 3, 4, 5
•
Avlägsna skyddskåpan enligt ovanstående beskrivning.
•
Använd den ena insexnyckeln för att låsa klingan.
•
Använd den andra insexnyckeln för att avlägsna klingan genom att vrida nyckeln medurs.
Montera den nya klingan på axeln. Kontrollera att klingan sitter exakt i mitten och att
•
tänderna pekar i rätt riktning. Riktningen anges av pilarna på sågens sida.
OBS: Felaktig montering av klingan kan leda till irreparabla skador på sågen.
Ferm
87
GB
GB
Orsaker till och förebyggande av driftskast
•
Kast är en plötslig reaktion från en klämd, fastnypt eller felriktad sågklinga, vilket gör att en
okontrollerbar såg lyfts upp från arbetsstycket mot operatören;
•
När klingan nyps fast eller kläms ordentligt i skåran drivs enheten snabbt tillbaka mot
operatören, på grund av klingans tjuvstopp och motorns reaktion.
•
Om klingan vrids eller riktas fel i klyvningen, kan tänderna på klingans bakre kant borra in
sig i den övre träytan, vilket gör att klingan reser sig från skåran och kastas tillbaka mot
operatören.
D
NL
F
Kast är resultatet av felaktig användning av sågen och/eller felaktiga driftsförfaranden eller
-förhållanden, vilket kan undvikas genom att följa de försiktighetsåtgärder som visas nedan.
E
a)
P
b)
I
S
c)
FIN
N
d)
DK
e)
f)
g)
Behåll ett fast grepp med båda händer på sågen och placera dina armar så att de står emot
kraften från plötsliga kast. Placera kroppen på en av sågens sidor, men inte i linje med
klingan. Plötsliga kast kan göra att sågen kastas bakåt, men kraften från plötsliga kast kan
däremot kontrolleras av operatören om korrekta försiktighetsåtgärder vidtas.
När klingan nyps fast eller när en sågning avbryts oavsett anledning, släpper du
avtryckaren och håller sågen orörlig i arbetsstycket tills klingan stannat helt. Försök inte ta
bort sågen från arbetsstycket och dra inte tillbaka sågen medan klingan fortfarande
snurrar, eftersom ett plötsligt kast då kan ske. Undersök och korrigera felaktigheter för att
förhindra att klingan nyper fast.
När sågen startas igen centrerar du klingan i arbetsstyckets skåra och kontrollerar att
sågtänderna inte sitter fast i stycket.
Om sågklingan sitter fast kan det hända att den kastas tillbaka från arbetsstycket då sågen
startas igen.
Ge stora arbetsstycken stöd för att minimera risken att klingan nyper fast eller kastas
tillbaka. Stora arbetsstycken brukar bågna av sin egen vikt. Stöden måste placeras på
båda sidor under arbetsstycket, i närheten av skärlinjen och arbetsstyckets kant.
Använd inte slitna eller skadade sågklingor. Oslipade eller felaktigt inställda klingor ger ett
smalt sågsnitt som orsakar överdriven friktion, medför att klingan nyper fast och ger
plötsliga kast.
Spakarna för justering av skärdjup och snedslipning måste vara åtdragna innan sågning
sker. Om justering av klingan sker under sågning, kan det göra så att klingan nyper fast och
ge plötsliga kast.
Var extra försiktig när du skär igenom befintliga väggar eller andra ”blinda” ytor. Det kan
hända att den framskjutande klingan skär i föremål som kan orsaka plötsliga kast.
Säkerhetsinstruktioner för skyddsanordningen
a) Kontrollera att klingskyddet är ordentligt stängt efter varje användning. Använd inte sågen
om inte skyddet kan röra sig fritt eller om det stängs med en gång. Kläm eller bind aldrig fast
klingskyddet i öppet läge. Om sågen tappas av misstag kan skyddet bli deformerat. Se till
att skyddet kan röra sig fritt utan att komma i kontakt med sågklingan eller någon annan
del, i alla vinklar och alla skärdjup.
b) Kontrollera klingskyddets fjärdring. Om skyddet och fjädern inte fungerar som de ska
måste service utföras innan sågen används. Skyddet kan bli trögt om några delar är
skadade, om det finns klibbiga avlagringar eller fiberdamm.
c) Kontrollera att sågens styrplåt inte skiftar läge vid ”instickssågning” när klingans
geringsinställning inte är 90°. Bladväxling åt sidan kan leda till tvära stopp eller kast.
86
Ferm
b)
Vérifiez l’état et le bon fonctionnement du ressort de remise en place de la protection. Si le
ressort ou la protection ne fonctionnent pas correctement, ils doivent être remis en bon état
de marche avant toute utilisation. La protection pourrait présenter des
dysfonctionnements à cause de composants endommagés, l’incrustation de particules
caoutchouteuses ou l’accumulation de débris.
c) Assurez-vous que la plaque de guidage de la scie ne se déplace pas en entamant une « coupe
plongeante » et que l’inclinaison de la scie n’est pas à un angle de 90°. Si la lame se décale
latéralement, elle pourrait se bloquer et provoquer une réaction violente du corps de l’appareil.
d) Vérifiez toujours que la protection recouvre toute la lame avant de déposer la scie sur un
banc de travail ou sur le sol. Si la lame n’est pas protégée et que celle-ci est toujours en
rotation, l’appareil entier sera entraîné à grande vitesse par la lame, qui coupera tout ce qui
se trouve dans son chemin. Prenez conscience qu’il faut un certain temps pour que la lame
s’arrête après avoir relâché le commutateur.
D
NL
F
E
P
Instructions de sécurité spéciales
•
N'utilisez jamais de lames de scie déformées ou fissurées.
•
Contrôlez régulièrement si les lames de scie sont endommagées, et remplacez-les si
nécessaire.
•
Utilisez exclusivement les lames de scie recommandées par Ferm.
•
N'utilisez jamais un appareil incomplet, ni un appareil équipé d'un accessoire que le
fabricant n'a pas fourni ou recommandé.
•
N'appliquez jamais de pression latérale sur la lame de scie pour l'immobiliser.
•
Vérifiez, en veillant à ce que la fiche soit débranchée, que la coque de protection joue
librement et ne se bloque pas.
•
Ne bloquez la coque de protection d'aucune manière.
•
N'utilisez pas l'appareil sans sa coque de protection.
•
Contrôlez avant de mettre l'appareil en marche que la coque de protection est bien en place.
•
Débranchez toujours la fiche avant de retirer la coque de protection, de remplacer la lame
de scie, ou tout autre contrôle ou entretien.
•
Confiez toujours le remplacement d'un cordon endommagé au fabricant ou à son agent
autorisé.
•
Après l'usage, rangez l'appareil de telle façon que la lame de scie est bien protégée.
I
S
FIN
N
DK
Quoi que vous fassiez - soyez toujours prudent!
3. UTILISATION
Démontage de la coque de protection
Fig. 2
•
Débranchez la fiche.
Dévissez la coque de protection. Retirez la coque.
•
NB.: Lorsque vous replacez la coque de protection, la lame de scie peut dépasser par
l'encoche de la plaque de base. N'en approchez pas les doigts ou tout autre partie du corps,
pour ne pas vous blesser. Veillez à replacer la coque de protection correctement.
Ferm
43
GB
GB
Remplacement de la lame de scie
Fig. 3, 4, 5
•
Retirez la coque de protection comme décrit ci-dessus.
•
Retirez Bloquez la lame de scie au moyen d'une clé hexagonale.
•
Retirez Dévissez la lame (dans le sens des aiguilles d'une montre) au moyen de l'autre clé.
•
Retirez Placez la lame neuve sur son axe. Veillez à place la lame exactement au milieu et à
diriger les dents dans la direction correcte. Référez-vous aux flèches sur le côté.
D
NL
Klass II-enhet – dubbelisolerad – kontakten behöver inte jordas.
D
Risk för skada föreligger om instruktionerna i denna bruksanvisning inte följs.
NL
Läs instruktionerna.
F
NB.: Une lame mal montée peut causer des dommages irréparables à l'appareil.
E
•
•
P
•
I
Réglage de la profondeur de coupe
Fig. 6
La profondeur de coupe se règle au millimètre près au moyen du bouton de réglage de la
profondeur de coupe. L'échelle de profondeur est graduée en millimètres (les traits longs) et en
demi millimètres (les traits courts).
Tournez le bouton de réglage jusqu'à faire apparaître le nombre de millimètres voulu. Pour
obtenir le meilleur résultat possible quand vous sciez le bois ou le plastique, réglez une
profondeur de coupe légèrement supérieure à l'épaisseur du matériau. Lorsque vous sciez du
métal, la profondeur de coupe doit être supérieure de 1,0 mm à l'épaisseur du matériau.
S
FIN
Placez la rondelle sur le trou et vissez-la (contre le sens des aiguilles d'une montre).
Retirez la clé hexagonale qui bloque la lame, et faites pivoter l'autre clé sur au moins un
tour complet, pour vous assurer que la lame tourne librement.
Retirez la deuxième clé et remettez en place la coque de protection. Vérifiez, avant de
mettre l'appareil en marche, que la coque de protection joue librement et ne se bloque pas.
N
NB.: S'il faut éviter d'endommager une autre couche de matériau, sous la couche à scier, il est
possible de scier le bois ou le plastique avec une profondeur de coupe identique à l'épaisseur
du matériau. Cependant, ceci risque de laisser des bords de coupe moins lisses.
DK
NB.: Si le bouton de réglage tourne avec peine, dévissez-le jusqu'à révéler la rondelle en
caoutchouc. Nettoyez les alentours avec une brosse douce et lubrifiez avec quelques gouttes
d'huile synthétique.
Repère de longueur
Fig. 7
Pour sciez comme il faut, il faut savoir exactement où la coupe doit commencer et s'arrêter. Aux
deux bouts de la coque de protection, vous trouvez des chiffres qui correspondent au réglage
de la profondeur de coupe, et qui indiquent où se trouvent le début et la fin de la lame de scie.
•
•
•
44
Marquez sur le matériau la coupe à scier. Si la découpe n'est pas carrée ou rectangulaire,
indiquez les marques de début et de fin séparément. Les marques doivent être
exactement perpendiculaires à la ligne de coupe.
Pour vous servir du repère de longueur de coupe, vous devez régler d'abord la profondeur
de coupe, comme décrit ci-dessus, par exemple 9 mm. Recherchez le chiffre (dans
l'exemple : 9) à l'avant et à l'arrière de la coque de protection.
Faites en sorte que le trait sous le chiffre corresponde au point de départ de la coupe.
Ferm
F
Risk för elchocker.
E
Dra omedelbart ut stickkontakten ur nätuttaget om kabeln skadas. Dra även ut
stickkontakten vid underhållsarbete.
P
Använd ögon- och hörselskydd
I
Håll kringstående personer på ett säkert avstånd från sågen.
S
Defekta och/eller kasserade elektriska eller elektroniska verktyg ska lämnas in till
behörig inrättning för separat insamling.
FIN
N
Varning
a) Håll händerna borta från skärområdet och klingan. Håll din andra hand på hjälphandtaget
eller motorhöljet. Om båda händer håller sågen kan de inte skadas av klingan.
b) Sträck dig inte under arbetsstycket. Skyddsanordningen kan inte skydda dig från klingan
under arbetsstycket.
c) Justera skärdjupet efter arbetsstyckets tjocklek. Det får inte synas mer än en hel tand av
klingans tänder under arbetsstycket.
d) Håll aldrig det stycke som skall sågas i dina händer eller mot dina ben. Fäst arbetsstycket i
en stabil plattform. Det är viktigt att stödja arbetsstycket ordentligt för att minimera
kroppslig kontakt, förhindra att klingan nyper fast eller att du tappar kontrollen.
e) Håll elverktyget i de isolerade greppytorna när skärverktyget kan komma i kontakt med
dolda kablar eller sin egen kabel. Vid kontakt med en strömförande kabel utsätts också
elverktygets metalldelar för ström och operatören kan då få en stöt.
f) Vid klyvsågning skall alltid ett mothåll eller en rak kantstyrning användas. Detta förbättrar
sågsnittets noggrannhet och minskar risken för att klingan nyper fast.
g) Använd alltid klingor med rätt storlek och form (diamant eller runt) på fästets hål. Klingor
som inte passar i sågens fäste kommer inte att röra sig i cirkelrund bana, vilket kan leda till
att du tappar kontrollen.
h) Använd aldrig skadade eller felaktiga brickor eller bultar på klingorna Klingornas brickor
och bultar är specialkonstruerade för din såg, för optimal prestanda och driftssäkerhet.
Ferm
DK
85
GB
GB
Sågspecifikationer
D
Trä
Metall
Kompositer
Plast
Mineraler
NL
•
|
|
|
|
|
D
Alla typer, upp till en tjocklek av 12 mm
Upp till en tjocklek av 3 mm för aluminium och bly
MDF och spånskiva, upp till en tjocklek av 12 mm
Tufnol, Perspex, fiberglas, etc.
Golv- och väggkakel, skiffer, etc.
Coupe-circuit thermique
Votre scie circulaire de précision est équipée d'un coupe-circuit thermique pour prévenir toute
surchauffe. Lorsqu'il s'enclenche, l'appareil ne se mettra pas en marche avant de s'être refroidi.
Au moment où le coupe-circuit thermique s'enclenche, la scie s'arrête. Vous ne pouvez pas
remettre l'appareil en marche avant d'avoir débranché la fiche et laissé l'appareil se refroidir.
Ceci peut prendre jusqu'à 15 minutes.
Le coupe-circuit thermique s'enclenche dans les cas suivants :
•
Utilisation de lames de scie émoussées
•
Application d'une force excessive durant le sciage
•
Sciage de matériaux très durs ou très épais, durant trop longtemps
F
Marginaler för översågning
Fig. 1
Djupinställningar 1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
Översågning på 3 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
E
P
I
S
FIN
N
DK
Commencez à scier et arrêtez-vous au moment où le trait sous le chiffre à l'avant
correspond au point d'arrêt de la coupe.
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
Produktinformation
1. Skyddskåpa
2. Täckplåt
3. Inställningsknapp, sågdjup
4. På/Av-knapp
5. Handtag
6. Ventilationöppning bak
7. Ventilationsöppning fram
8. Dammutsugningsrör
9. Avståndsindikator
10. Låsknapp, skyddskåpa
11. Klinga
Manipulation et mise en marche
Fig. 8
Si vous tenez l'appareil de la bonne manière, le travail se fera plus facilement et en plus grande
sécurité. La scie circulaire de précision est uniquement conçue pour être utilisée de la main droite.
Förpackningens innehåll
1 universell 18TCT-klinga för trä och plast med lång livstid
1 G50-diamantklinga för keramik
1 smal 44HSS-klinga för trä och plast
1 60HSS-klinga för aluminium och mycket tunt trä och plast
1 dammutsugningsslang
2 insexnyckel
1 säkerhetsföreskrifter
1 bruksanvisning
1 garantikort
Instructions d’utilisation du verrouillage d’écran
Fig.11
Cet outil a été équipé d'un verrouillage d'écran qui doit être actionné afin de pouvoir utiliser l'outil.
•
•
•
•
•
NL
F
E
P
I
Saisissez la poignée, fermement, de telle façon que l'appareil se place confortablement
dans votre main. Le pouce doit se trouver à côté du bout de l'interrupteur marche/arrêt.
Veillez à ce que les ouvertures de ventilation à l'avant se soient pas bloquées, et qu'à
l'arrière au moins une des ouvertures soit libre.
Pendant l'utilisation, le bout du pouce repose sur l'extrémité striée de l'interrupteur
marche/arrêt. Enfoncez-le et attirez-le en arrière. Ceci bloque l'interrupteur, aussi
longtemps qu'il est maintenu, et économise le ressort.
S
FIN
N
DK
Allumez l’outil en conformité avec le manuel d’instructions. Libérez ensuite le verrouillage
d’écran. Puis plongez la lame de la scie pour commencer la coupe. Le verrouillage d’écran
peut être libéré en poussant dans le sens d’une des flèches du diagramme. Utilisez soit la
main tenant l’outil, soit celle tenant la pièce de travail ; ce qui vous semble le plus facile.
Après avoir terminé la coupe et débranché l’outil, assurez-vous que le verrouillage d’écran
ait retrouvé sa position de repos. Le cas échéant, débranchez l’outil, démontez l’écran et
nettoyez-le soigneusement avec une brosse tendre.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Sciage
Fig. 9
•
Contrôlez, en vous référant aux données techniques, que la scie convient au matériau à scier.
Montez la lame de scie appropriée. Veillez à utiliser une lame qui n'est ni émoussée, ni
•
endommagée.
•
Réglez la profondeur de coupe.
•
Placez le matériau à scier sur un support plat, tel qu'un établi ou une table, ou sur le sol. Placez
une protection quelconque, par exemple un morceau de carton, sous le matériau à scier, pour
protéger le support ou la lame, par exemple lorsque vous travaillez à même un sol en béton.
Symbolernas betydelse
CE – Uppfyller tillämpliga europeiska standarder.
84
Ferm
Ferm
45
GB
GB
•
•
D
•
NL
•
F
•
E
Branchez la fiche.
Saisissez fermement l'appareil et posez la plaque de base métallique sur la surface à
scier. Veillez à l'arrière de la plaque dépasse au-dessus de l'établi. N'enfoncez pas encore
la scie dans le matériau à scier.
Mettez l'appareil en marche et attendez quelques secondes, jusqu'à ce que la scie tourne
à pleine vitesse. Enfoncez la scie dans le matériau, lentement mais fermement. Poussez
ensuite la scie en avant, le long de la ligne de coupe voulue. Ne tirez jamais la scie en arrière.
Il faut utiliser très peu de force pour faire avancer la scie le long de la ligne de coupe. Si vous
appuyez trop fort, vous vous fatiguez en vain et vous usez excessivement tant la lame de
scie que l'appareil.
Veillez à ce que la plaque de base soit toujours bien à plat sur le matériau à scier. Il faut y
faire attention surtout au départ et à la fin du sciage, et lorsque vous sciez des bandes
étroites, c'est à dire que la plaque de base n'est pas soutenue partout.
Au bout de la coupe, soulevez l'appareil et arrêtez-le. Si le sciage a produit beaucoup de
poussière, laissez tourner l'appareil encore un instant, jusqu'à ce qu'elle ait disparu.
P
•
I
NB.: Faites toujours progresser la scie en avant, jamais à reculons. Le débutant a intérêt à
s'entraîner au sciage du bois jusqu'à avoir acquis l'adresse nécessaire.
S
Scier en forme
Fig. 10
•
Réglez la profondeur de coupe, branchez la fiche, puis posez la plaque de base métallique
de la scie sur l'objet à scier. Veillez à ce que le repère de longueur sur la coque de
protection corresponde au point de départ de la coupe.
•
Mettez l'appareil en marche et attendez jusqu'à ce que la scie tourne à pleine vitesse.
Enfoncez la scie dans le matériau, lentement mais fermement. Poussez ensuite la scie en
avant, le long de la ligne de coupe voulue. Ne faites jamais progresser la scie à reculons.
•
Au bout de la coupe, soulevez l'appareil et arrêtez-le. Si le sciage a produit beaucoup de
poussière, laissez tourner l'appareil encore un instant, jusqu'à ce qu'elle ait disparu.
•
Conseils pour la découpe en forme :
•
Si la découpe est destinée à être recouverte, par exemple dans le cas du trou d'un filtre
de ventilation, vous pouvez laisser dépassez légèrement la coupe dans les coins pour
que la partie découpée se détache facilement.
•
Si la découpe reste visible, il ne faut dépasser dans les coins. Comme la lame de scie
est ronde, la partie découpée ne se détachera pas toute seule. Il faudra généralement
détacher les coins à l'aide d'un couteau. Si le matériau est mince, et l'apparence de
l'arrière ne compte pas, vous pouvez appuyer sur la partie découpée pour la faire
céder.
•
Lorsqu'il est possible de scier le matériau par l'arrière, vous pouvez marquer la partie
à découper avec les marges de découpe nécessaires. En sciant par l'arrière, la partie
découpée se détachera exactement, tout en laissant sur l'avant une coupe
impeccable. Vous trouverez sous les spécifications un aperçu des marges de
découpe.
FIN
N
DK
PRECISIONSCIRKELSÅG
D
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna på sidorna 2 - 5.
För din egen och andras säkerhet ska du läsa dessa instruktioner noga innan
sågen används. Förvara bruksanvisningen och den medföljande
dokumentationen tillsammans med sågen för framtida bruk.
NL
F
Introduktion
Denna såg är avsedd för sågning av olika typer av tunna material för hemmabruk.
Precisionscirkelsåg kan användas när du måste såga exakt och inte vill skapa damm, eller om
det finns risk för att såga i rör eller ledningar. Precisionscirkelsåg är unik eftersom materialet
som ska sågas spänns fast mellan bottenplattan och arbetsbänken. Klingan trycks då in i
materialet som sågas för ett snabbt, enkelt och rent resultat.
E
P
I
Innehåll
1. Maskininformation
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Användning
4. Service & underhåll
S
FIN
1. MASKININFORMATION
Tekniska specifikationer
Spänning
Effekt
Sågdjup
Hastighet, obelastad
Maximal pulskvot
Reduktion
Klingans diameter
Vikt
Klingans max. diameter
Klingans max./min. bredd
Vibrationsfrekvens
Bullernivå
Motsvarande bullernivå
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4000 varv/minut
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm / 0,75 mm
< 2.5 m/s2
86,1 dB(A)
99,1 dB(A)
DK
NB.: Certains matériaux sont si durs que la découpe n'est pas possible.
46
Ferm
Ferm
83
GB
GB
Garanzia
Si prega di leggere le condizioni di garanzia nella scheda di garanzia presente in calce al
presente manuale.
D
CE
NL
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Sciage de matériaux durs ou rêche
(I)
NL
F
Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il
KES-350
è conforme alle seguenti normative o documenti standardizzati:
E
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
in base alla prescrizioni delle direttive:
P
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
I
S
FIN
E
P
I
S
FIN
N
NB.: Entraînez-vous à scier le bois d'abord, pour acquérir de l'adresse avant de scier des
matériaux plus durs tels que le métal et certains plastiques. Il faudra maintenir plus fermement
le matériau à scier, des pinces pourront être nécessaires pour le fixer.
La nostra politica è sempre volta a migliorare i nostri prodotti . Prodotti soggetti a
modifiche senza preavviso.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Olanda
82
F
Panneaux de gypse
•
N'utilisez cette scie sur des panneaux de gypse que par exception, et toujours avec une
aspiration suffisante de la poussière. La poussière dégagée par ce matériau peut gêner le
fonctionnement de la coque de protection.
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
DK
Tôles métalliques
•
Réglez toujours une profondeur de coupe supérieure de 1 mm au moins à l'épaisseur du
matériau, pour que la scie ne patine pas latéralement. Placez un morceau de carton sous
la tôle.
•
Enlevez les irrégularités et la rouille, qui peuvent gêner la scie.
•
Le sciage du métal est facilité si vous enduisez la plaque de base de la scie de cire d'abeille
ou de cire à polir.
•
Ne sciez pas l'acier ou l'acier galvanisé.
•
Arrêtez-vous toutes les 2 minutes quand vous sciez du métal.
Carreaux en céramique et ardoises
•
Montez la lame de scie appropriée. Il est nécessaire d'aspirer la poussière, car la poussière
dégagée par ces matériaux peut gêner le fonctionnement de la coque de protection.
•
Collez une bande adhésive de protection sur la plaque de base ou sur le matériau à scier.
Ceci facilite le sciage et vous évite de rayer les carreaux.
da 01-08-2007
ZWOLLE NL
N
D
Attention : Ne sciez jamais de matériaux susceptibles de libérer des substances
nocives telles que le PTFE ou l'amiante.
DK
Évacuation de la poussière
Votre scie circulaire de précision est un appareil puissant. Le sciage dégage beaucoup de
poussière. Comme la lame de scie de cet appareil est entièrement enfermée, il est nécessaire
d'évacuer la poussière.
•
Vous pouvez relier un aspirateur à poussière industriel ou de ménage au conduit
d'évacuation de poussière de l'appareil, au moyen d'un kit approprié.
•
Veillez à ce que le tuyau s'emboîte exactement dans son support métallique avant de l'utiliser.
•
Débranchez la fiche avant de monter le tuyau. Enfoncez le support métallique du tuyau sur
le conduit d'évacuation de la poussière, jusqu'à la raie marquée sur l'appareil. Veillez à ce
que la coque de protection joue librement et ne se bloque pas. Si nécessaire, complétez la
fixation avec de la bande adhésive.
Vérifiez que l'aspirateur soit approprié à l'utilisation avec un appareil électrique. En
•
général, les aspirateurs à poussière et à eau ménagers conviennent.
•
L'évacuation de poussière est très utile quand vous sciez beaucoup, car elle vous évite de
vous arrêter trop souvent pour nettoyer l'appareil et le travail en cours.
L'évacuation de poussière est indispensable quand vous sciez des matériaux dangereux,
•
tels que les bois durs, le MDF ou la céramique.
Ferm
Ferm
47
GB
GB
•
•
L'évacuation de poussière est recommandée si vous voulez éviter de salir le lieu de travail.
L'évacuation de poussière est indispensable quand le matériau à scier est humide.
D
•
•
4. MAINTENANCE
NL
•
Lo scarico polveri è necessario nel taglio di materiali pericolosi come legni duri, MDF o
ceramica.
Si consiglia lo scarico polveri quando si desidera mantenere l’ambiente di lavoro pulito.
Lo scarico polveri è necessario nel taglio di materiali umidi.
D
NL
4. ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Débranchez la fiche immédiatement la fiche si vous constatez que le cordon est
endommagé, ou lors de travaux de maintenance sur l'appareil.
Staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente in caso di danni al cavo
elettrico e durante la manutenzione.
F
Maintenance
Les appareils sont conçues pour fonctionner longtemps sans problèmes avec un minimum de
maintenance. Vous contribuez à la longue durée de vie de votre appareil si vous la nettoyez
régulièrement et si vous la traitez avec soin.
E
P
Nettoyage
Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être nettoyé régulièrement. Une trop grande
accumulation de poussière empêche l'appareil de fonctionner comme il se doit.
I
•
•
•
S
FIN
N
Débranchez la fiche.
Retirez la coque de protection et nettoyez-la à fond avec une brosse douce ou un pinceau.
Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, de préférence après
chaque utilisation. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation soient dégagées de
poussière et autre saleté. Si la saleté est tenace, employez un chiffon doux humide.
N'utilisez jamais de produits chimiques tels que l'essence, l'alcool, l'ammoniaque. Ces
produits abîment les parties en plastique.
Graissage
Si le bouton de réglage tourne avec peine, dévissez-le jusqu'à révéler la rondelle en
caoutchouc. Nettoyez les alentours avec une brosse douce et lubrifiez avec quelques gouttes
d'huile synthétique.
DK
Problèmes
En cas de problème dans l'utilisation, par exemple par l'usure, contactez l'adresse donnée
pour l'entretien sur carte de garantie.
À la fin du mode d'emploi, vous trouverez un schéma en crevé des pièces de rechange qui
peuvent être commandées.
Environnement
L'appareil est livré dans un emballage solide pour lui éviter tout dommage de transport. Cet
emballage utilise le plus possible de matériaux recyclables. Mettez donc à profit la possibilité
de recycler l'emballage.
Les outils électriques ou électroniques hors d'usage ou hors service doivent être
remis aux instances compétentes pour être recyclées.
F
E
Manutenzione
Gli apparecchi progettati per un uso durevole, privo di problemi e richiedono manutenzione
ridotta. La regolare pulizia dell’apparecchio ed una corretta manutenzione, consentiranno una
lunga durata dell’apparecchio.
P
I
Pulizia
Per la sicurezza, l’apparecchio dovrà essere regolarmente pulito. Un eccessivo accumulo di
polvere può ostacolare il corretto funzionamento dell’apparecchio.
S
•
•
•
Staccare la spina dalla presa elettrica.
Togliere la calotta di protezione e pulirla accuratamente con una spazzola morbida, per
esempio un pennellino.
Pulire regolarmente il corpo dell’apparecchio con un panno morbido, preferibilmente dopo
ogni utilizzo. Controllare che le prese di ventilazione siano libere dalla polvere ed dalle
impurità. In caso di sporco persistente utilizzare un panno leggermente umido. Non
utilizzare solventi come benzina, alcol, ammoniaca, ecc. Queste sostanze danneggiano i
componenti in plastica.
FIN
N
DK
Lubrificazione
Se il tasto di regolazione ruota a fatica, svitarlo fino a quando non sia visibile la chiusura in
gomma. Pulire la zona circostante con un spazzola morbida e lubrificare con alcune gocce di
olio sintetico.
Guasti
In caso di guasto, per esempio di usura di parti, prendere contatto con l’indirizzo di
manutenzione presente sul documento di garanzia. Sulla parte posteriore di questo manuale,
vi è una figura con le parti che possono essere ordinate.
Ambiente
Per prevenire danni durante le fasi di trasporto, l’apparecchio è contenuto in una solida
confezione. La confezione è costituita, per quanto possibile, da materiale riciclabile. Si
consiglia quindi di riciclare la confezione.
Apparecchiature elettroniche o elettriche difettose o fuori uso dovranno essere
riparate solamente da laboratori autorizzati.
48
Ferm
Ferm
81
GB
GB
N.B.: Per alcuni materiali duri il taglio non è possibile.
D
Garanties
Lisez les conditions de garantie sur la carte de garantie à la fin du mode d'emploi.
D
Taglio di materiali resistenti o grezzi
CE
Attenzione: Non tagliare materiali che possono liberare sostanze tossiche come
Teflon (PFTE) o amianto.
NL
F
Lamine metalliche
•
Selezionare una profondità che sia almeno 1 mm maggiore dello spessore del materiale,
in modo che la lama non slitti. Disporre un pezzo di cartone sotto la lamina.
•
Eliminare irregolarità ed ossidazioni, che possono ostacolare l’avanzamento della lama.
•
L’applicazione di cera d’api o per mobili sulla piastra della sega facilitano il taglio del
metallo.
•
Non tagliare acciaio o acciaio galvanizzato.
•
Interrompere il taglio del metallo ogni 2 minuti.
E
P
I
Piastrelle in ceramica e ardesia
•
Montare una lama adatta. In questo caso è necessario usare nn aspirapolvere, poiché la
polvere prodotta può impedire il funzionamento della calotta di protezione.
•
Applicare nastro in PVC o protettivo sulla piastra e sull’oggetto da tagliare. Questo facilita
l’operazione di taglio e previene la formazione di graffi sulla superficie della piastrella.
S
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(F)
NL
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
KES-350
est conforme aux normes standard et aux documents normalisés suivants:
F
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
E
conforme aux réglementations:
P
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
Du 01-08-2007
ZWOLLE NL
I
S
FIN
FIN
Pannelli di gesso
•
La sega può essere usata eccezionalmente per tagliare i pannelli di gesso, sempre con
l’ausilio di un aspirapolvere adatto. La polvere prodotta può impedire il buon
funzionamento della calotta di protezione.
N
DK
N.B.: Esercitarsi con il legno prima di operare con materiale resistente, come metallo o alcuni
tipi di plastica. Occorre applicare maggiore pressione per bloccare l’oggetto, e per questa
ragione, in alcuni casi, si dovranno utilizzare i morsetti.
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
N
C’est notre politique d’améliorer continuellement nos produits et par conséquent de
réserver le droit de changer les instructions des produits sans un avis antérieur.
DK
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollande
Scarico polveri
La sega circolare di precisione è un apparecchio potente. Durante il taglio verrà prodotta molta
polvere. Poiché la lama di questo apparecchio è completamente chiusa, si rende necessario lo
scarico delle polveri.
•
Un aspirapolvere industriale oppure un aspirapolvere domestico può essere collegato,
tramite il kit di scarico polveri, al condotto di scarico dell’apparecchio.
•
Controllare, prima dell’uso, che il tubo si adatti perfettamente alla fascia di fissaggio
metallica.
•
Estrarre la spina dalla presa di corrente, prima di collegare il tubo. Spingere il tubo con la
fascia di fissaggio sul condotto di scarico, fino al gradino. Assicurarsi che la calotta di
protezione si possa muovere liberamente. Per bloccare, utilizzare nastro adesivo.
•
Fare attenzione che l’aspirapolvere sia adatto all’uso combinato con apparecchiature
elettriche. In generale gli aspirapolvere domestici sono adatti a questo utilizzo.
•
Si consiglia lo scarico polveri soprattutto quando si debba utilizzare a lungo la sega, così
saranno necessarie meno interruzioni per la pulizia dell’ambiente circostante.
80
Ferm
Ferm
49
GB
GB
SIERRA CIRCULAR DE PRECISIÓN
D
•
•
Los números que se indican en el siguiente texto hacen referencia a las figuras
contenidas en las páginas 2 - 5.
NL
Para su propia seguridad y la de otras personas, le recomendamos leer
atentamente estas instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento el
aparato. Conserve este manual del usuario y la demás documentación junto con la
herramienta.
F
Introducción
Este aparato ha sido concebido para cortar diferentes clases de material delgado y es apto uso
doméstico únicamente. La sierra circular de precisión es especialmente idónea para cuando
se necesita cortar con precisión y sin dejar rastros de polvo, o cuando existe el riesgo de hacer
contacto con tuberías o cables. La sierra circular de precisión es una herramienta singular ya
que el material a cortar es sujetado por ella entre la placa base y el banco de trabajo.
Seguidamente, la hoja de sierra se presiona contra el material a cortar obteniendo un resultado
ágil, fácil y de buena calidad.
E
P
I
S
Contenido
1. Datos de la herramienta
2. Instrucciones de seguridad
3. Uso
4. Servicio y mantenimiento
FIN
N
50
•
•
•
NL
F
E
P
I
S
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIN
Taglio
Fig. 10
•
Selezionare la profondità, inserire la spina nella presa elettrica e sistemare quindi la
piastra metallica della sega sull’oggetto. Controllare che la definizione della lunghezza
sulla calotta di protezione corrisponda al punto di inizio del taglio.
•
Accendere l’apparecchio ed attendere alcuni secondi per consentire alla lama di
raggiungere la piena velocità. Premere lentamente e con cautela la lama, ma con
fermezza, sul materiale. Spingere la lama in avanti seguendo la traccia. Non tirare mai la
lama indietro.
•
Dopo il taglio sollevare l’apparecchio e spegnerlo. Lasciare acceso l’apparecchio in caso
di formazione di polvere, fino a quando questa non venga eliminata.
•
Consiglio per il taglio:
•
Se la parte tagliata sarà successivamente coperta, come ad esempio da una griglia di
ventilazione, i tagli agli angoli potranno sovrapporsi liberando così la parte.
•
Se il pezzo tagliato dovrà restare visibile, è meglio non sovrapporre i tagli. Lavorando
con una lama circolare, la parte tagliata non sarà libera direttamente. Gli angoli
dovranno essere tagliati manualmente con un taglierino. Se il materiale è sottile e la
parte inferiore non è rilevante, la parte tagliata potrà essere distaccata applicando
pressione.
•
Se è possibile tagliare anche sul lato inferiore, si può indicare la parte da tagliare con
un margine di soprataglio. La parte sarà tagliata sul lato inferiore, in modo da ottenere
sul lato superiore degli angoli ben rifiniti. Nelle specifiche può trovare la scala con i
margini.
Especificaciones técnicas
Voltaje
Potencia
Profundidad de corte
Revoluciones (funcionamiento libre)
Ciclo máx. de uso
Reducción
Diámetro hoja de sierra
Peso
Diámetro máx. de hoja
Ancho máx/mín de hoja
Frecuencia de oscilación
Nivel de la presión del sonido
Nivel equivalente de la presión del sonido
•
D
N.B.: Tagliare sempre verso avanti, non tirare mai la lama indietro. Se si è principianti,
esercitarsi con il legno fino a quando si acquisti una buona dimestichezza.
1. DATOS DE LA HERRAMIENTA
DK
•
•
Seleziona la profondità del taglio.
Disporre il materiale di taglio su una superficie piana come un banco di lavoro, un tavolo o sul
pavimento. Sistemare sotto il materiale un pezzo di cartone (o simile) al fine di proteggere il
piastra o la lama, in caso si lavori, per esempio, su di un pavimento in cemento.
Inserire la spina nella presa elettrica.
Impugnare l’apparecchio e disporre la piastra metallica di base sulla superficie da tagliare.
Controllare che la parte posteriore della piastra sporga sopra il piastra di lavoro. Non
premere ancora sull’oggetto da segare.
Accendere l’apparecchio ed attendere alcuni secondi per consentire alla lama di
raggiungere la piena velocità. Premere lentamente e con cautela la lama, ma con
fermezza, sul materiale. Spingere la lama in avanti seguendo la traccia. Non tirare mai la
lama indietro.
Si dovrà applicare una forza minima per condurre il taglio lungo la traccia. L’uso di
eccessiva forza porta ad affaticamento del metallo ed alla usura della lama e
dell’apparecchio.
Controllare che la piastra metallica aderisca orizzontalmente sull’oggetto da tagliare.
Questo è importante soprattutto all’inizio ed alla fine del taglio, oppure quando si tagliano
delle strette strisce e la piastra non poggia completamente.
Dopo il taglio sollevare l’apparecchio e spegnerlo. Lasciare acceso l’apparecchio in caso
di formazione di polvere, fino a quando questa non venga eliminata.
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4000 rpm
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm/ 0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB(A)
99,1 dB(A)
Ferm
Ferm
N
DK
79
GB
GB
•
D
•
•
NL
Per la regolazione della lunghezza, si dovrà prima procedere, come precedentemente
descritto, alla regolazione della profondità, supponiamo per esempio 9 mm. Cercare la
cifra, in questo caso 9, sui lati anteriore e posteriore della calotta di protezione.
Controllare che la linea sotto la cifra corrisponda al punto di inizio del pezzo da tagliare.
Segare fino a che la linea sotto la cifra corrisponda al punto di fine del pezzo da tagliare.
Protezione termica
La sega circolare di precisione è dotata di un limitatore termico, adatto a prevenire il
surriscaldamento. Se questo viene attivato, l'apparecchio non potrà essere utilizzato e lo si
potrà nuovamente avviare solo dopo il periodo di raffreddamento.
Se la protezione termica viene attivata, la sega si ferma. La sega potrà essere avviata solo dopo
il raffreddamento e dopo avere estratto la spina dalla presa di corrente. Questa operazione può
durare fino a 15 minuti.
La protezione termica potrà essere attivata nelle seguenti condizioni:
•
Utilizzando lame spuntate
•
Applicando eccessiva forza durante il taglio
•
Nel taglio di materiale spesso o molto resistente
F
E
P
I
Impugnatura ed accensione
Fig. 8
La corretta impugnatura dell’apparecchio facilita il lavoro e lo rende più sicuro.
L’impugnatura della sega circolare di precisione è adatta solamente alla mano destra.
S
FIN
•
N
•
•
DK
Stringere l’impugnatura, in modo che l’apparecchio sia stabile nella mano. Il pollice si deve
trovare all’altezza della parte posteriore del tasto di accensione.
Assicurarsi che le prese di ventilazione anteriori non siano ostruite e che sulla parte
posteriore almeno un foro di ventilazione sia libero.
Controllare che durante l’uso la parte superiore del pollice si trovi sulla zona zigrinata del
tasto di accensione. Premere il tasto e trascinarlo indietro. In questo modo il tasto verrà
bloccato fino a quando viene applicata pressione.
Istruzioni per la messa in funzione del dispositivo di bloccaggio di sicurezza
Fig.11
L’apparecchio è dotato di un sistema di bloccaggio di sicurezza che deve essere messo in
funzione prima dell’uso.
•
•
Accendere l’apparecchio seguendo le istruzioni contenute nel manuale, quindi rilasciare il
dispositivo di bloccaggio e spingere la lama della sega per iniziare il taglio. Per rilasciare il
dispositivo di bloccaggio, spingerlo nella direzione delle frecce sul diagramma, usando la
mano che regge l’utensile o il pezzo a cui si lavora, a seconda della comodità.
Al termine del taglio, spegnere l’apparecchio e assicurarsi che il dispositivo di bloccaggio
sia tornato nella posizione di riposo. Se ciò non si verifica, staccare l’apparecchio dalla
presa, rimuovere la protezione e pulire accuratamente con una spazzola morbida.
Madera
Metal
Material compuesto
Plásticos
Minerales
Márgenes de solapado
Fig. 1
Ajuste de la
profundidad
1 mm
Solapado de
3 mm
D
| todos los tipos de madera hasta 12 mm
| hasta 3 mm en aluminio y plomo
| tablero de fibra de densidad media (MDF) hasta
12 mm
| plástico polipropilénico (tufnol), polimetacrilato de
metilo, fibra de vidrio, etc.
| baldosas para pisos y paredes, piedra pizarra, etc.
NL
F
E
2 mm
3 mm
4 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
P
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
I
Partes del producto
1. Tapa protectora
2. Cubierta protectora
3. Botón para ajustar la profundidad de corte
4. Botón de Encendido/Apagado
5. Empuñadura
6. Orificios traseros de ventilación
7. Orificios frontales de ventilación
8. Extracción del polvo
9. Indicación de distancias
10. Botón de fijación de la tapa protectora
11. Hoja de sierra
S
FIN
N
DK
Contenido del embalaje
1 Potente hoja de sierra universal 18TCT para cortar madera y plástico
1 Hoja de sierra diamantada G50 para cortar cerámica
1 Hoja de sierra 44HSS fina para cortar madera y plástico
1 Hoja de sierra 60HSS para cortar aluminio y ciertos tipos de madera y plástico muy finos
1 Manguera para extraer el polvo
2 Llaves hexagonales
1 Instrucciones de seguridad
1 Instrucciones de uso
1 Tarjeta de garantía
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Explicación de los símbolos
Taglio
Fig. 9
•
Controllare che le caratteristiche tecniche del materiale siano adatte al taglio.
•
Montare una lama adatta. Controllare che la lama sia affilata e non danneggiata.
78
Especificaciones de corte
CE Conforme a los estándares europeos aplicables en materia de seguridad.
Ferm
Ferm
51
GB
GB
Aparato de clase II – doble aislamiento – no se requiere enchufe con conexión a
tierra.
Riesgo de lesión física o daños materiales si no sigue las instrucciones contenidas
en este manual.
D
NL
Lea las instrucciones.
F
Riesgo de choque eléctrico.
E
N.B.: Nel posizionamento della calotta di protezione la lama potrà sporgere dalla scanalatura
della piastra di base. Tenere le parti del corpo lontane, per evitare lesioni. Assicurarsi che la
calotta di protezione sia nuovamente posizionata nel modo corretto.
D
Sostituzione della lama.
Fig. 3, 4, 5
•
Staccare la calotta di protezione nel modo qui sopra descritto.
•
Bloccare la lama con la chiave esagonale.
•
Svitare in senso orario, con l’altra chiave, la lama.
•
Mettere la nuova lama nell’alloggiamento. Controllare che la lama sia esattamente nel
centro e che i denti siano orientati secondo la direzione rotatoria. Questa è indicata dalle
frecce sul lato.
NL
F
E
P
Retire inmediatamente el enchufe de la toma de alimentación en caso de daños en
el cable y cuando vaya a hacer mantenimiento al aparato.
N.B.: Il posizionamento errato della lama può provocare danni permanenti all’apparecchio.
P
I
Use protección para los ojos y los oídos.
•
•
I
S
Mantenga alejados a los espectadores.
•
Toda herramienta eléctrica o electrónica defectuosa o inservible debe llevarse a
un organismo especializado responsable de su deshecho.
FIN
N
Precaución
a) Mantenga las manos alejadas del área de corte y del disco de sierra. Mantenga la otra
mano en el mango auxiliar o sobre la carcasa. Si ambos manos sostienen la sierra no
podrá cortarse con el disco.
b) No meta los brazos por debajo de la pieza de trabajo. La cubierta no puede protegerle del
disco de corte por debajo de la pieza trabajada.
c) Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza que se trabaja. Menos de un diente
entero debe estar visible por debajo de la pieza a cortar.
d) No sujete nunca la pieza a cortar con sus manos o sobre sus piernas. Asegúrela a una
plataforma estable. Es extremadamente importante sujetar las piezas para minimizar la
exposición del cuerpo, atasco de discos o pérdida de control de la sierra.
e) Sujete la herramienta por las superficies aisladas de agarre cuando realice cortes en los que
la sierra pueda entrar en contacto con cables ocultos o con su propio cable de alimentación. El
contacto con un cable con tensión puede hacer que las partes de metal expuestas de la
herramienta transmitan la carga con el consiguiente riesgo de electrocución para el operario.
f) Cuando haga cortes en la dirección de la veta, utilice una regla o guía de borde recto. Esta
acción mejorará la precisión del corte y reducirá la probabilidad de atascos de la hoja.
g) Utilice hojas de sierra del tamaño y forma de agujeros correctos (diamante en
contraposición a redondo). Los discos de sierra que no coincidan con el eje de montaje de
la sierra circular funcionarán de forma excéntrica, lo que originará una pérdida de control.
h) No utilice nunca arandelas o tornillos dañados e incorrectos para el disco de sierra. Las
arandelas y los tornillos de los discos se han diseñado especialmente para su sierra
circular, ofreciendo un funcionamiento óptimo y una mayor seguridad en la operación.
DK
52
Ferm
Disporre l'anello di chiusura sul foro e avvitare in senso antiorario.
Rimuovere la chiave esagonale utilizzata per bloccare la lama e ruotare l’altra chiave per
almeno un giro completo, per controllare che la lama possa muoversi liberalmente.
Rimuovere la seconda chiave e rimettere la calotta di protezione in posizione. Assicurarsi,
prima di usare l'apparecchio, che calotta di protezione sia libera e non bloccata.
S
Regolazione della profondità del taglio
Fig. 6
La profondità del taglio può essere regolata precisamente con l’apposito tasto. Le linee lunghe
sulla scala di profondità indicano i millimetri mentre le linee corte il mezzo millimetro.
Per i millimetri interi, ruotare il tasto di regolazione fino a quando la cifra sia visibile
completamente. Per avere migliori risultati nel taglio di legno e plastica, la regolazione della
profondità dovrà essere leggermente maggiore allo spessore del materiale. Nel taglio di
metallo, la profondità dovrà essere aumentata di 1.0 mm rispetto allo spessore del materiale.
FIN
N
DK
N.B.: Per evitare graffi e danni allo piano inferiore, nel taglio di legno e plastica, la regolazione
della profondità dovrà essere uguale allo spessore del materiale. Questo può provocare
irregolarità sulle superfici.
N.B.: Se il tasto di regolazione ruota con difficoltà, svitarlo fino a quando non sia visibile la
chiusura in gomma. Pulire la zona circostante con un spazzola morbida e lubrificare con alcune
gocce di olio sintetico.
Regolazione della lunghezza
Fig. 7
Per tagliare in modo corretto, è necessario definire l’inizio e la fine del taglio. Su entrambi i lati
della calotta di protezione vi sono le cifre che corrispondono alla profondità di taglio, atte ad
indicare l’inizio e la fine del filo della lama.
•
Segnare sul materiale la parte da tagliare. Se il taglio non è quadrato o rettangolare,
occorre indicare a parte le linee di inizio e di fine. Queste dovranno essere tracciate
perpendicolarmente alla linea di taglio.
Ferm
77
GB
GB
D
b)
NL
F
c)
E
d)
P
I
Non bloccare o fissare mai la protezione con la lama esposta. Se la sega viene fatta cadere
accidentalmente, la protezione si potrebbe piegare. Effettuare i controlli necessari per
assicurarsi che la protezione si muova liberamente e non toccare la lama o qualsiasi altra
parte, in tutte le angolazioni e profondità di taglio.
Verificare il funzionamento e le condizioni della molla di ritorno della protezione. Se la
protezione e la molla non funzionano correttamente devono essere riparate prima
dell’uso. La protezione può funzionare in maniera fiacca a causa di parti danneggiate,
depositi resinosi o accumuli di scorie.
Assicurarsi che la piastra di guida della sega non si sposti durante l’esecuzione del “taglio
a tuffo” quando l’impostazione dell’angolo obliquo della lama non è a 90°. Lo spostamento
laterale della lama può provocare inceppamenti e probabili contraccolpi.
Assicurarsi sempre che la protezione ricopra la lama prima di riporre la sega sul banco di
lavoro o sul pavimento. Una lama priva di protezione, che continua a girare per forza
d’inerzia, farà saltare all’indietro la sega che taglierà qualsiasi cosa troverà sulla sua
strada. Occorre conoscere il tempo necessario alla lama per arrestarsi dopo il rilascio
dell’interruttore.
Norme specifiche di sicurezza
•
Non utilizzare lame deformate o incrinate.
•
Controllare regolarmente se la lama sia danneggiata e, se necessario, sostituirla.
•
Utilizzare unicamente le lame raccomandate dalla Ferm.
•
Non usare mai un apparecchio incompleto o provvisto di accessori non forniti o non
raccomandati dal fabbricante.
•
Non premere mai lateralmente la lama per fermarla.
•
Staccare la spina dalla presa di corrente, prima di controllare che calotta di protezione sia
libera e sbloccata.
•
Non bloccare o trattenere la calotta di protezione.
•
Non utilizzare l’apparecchio senza calotta di protezione.
•
Prima dell’uso, assicurarsi sempre che la calotta di protezione sia applicata all'apparecchio.
•
Assicurarsi si avere staccato la spina dalla presa elettrica, prima di togliere la calotta di
protezione, oppure per per svolgere le attività di manutenzione e controllo o quando si
sostituisce la lama.
•
Il cavo elettrico danneggiato dovrà essere sostituito esclusivamente dal fabbricante o
tramite una sua agenzia di manutenzione.
•
Dopo l’uso riporre l’apparecchio in modo che la lama sia protetta.
S
FIN
N
DK
Agire con cautela!
D
NL
F
El retroceso es el resultado de un uso incorrecto de la sierra, de procedimientos incorrectos o
condiciones que pueden evitarse si se toman las precauciones descritas a continuación:
E
a)
P
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Mantenga un agarre firme con ambas manos en la sierra y coloque sus brazos para resistir
la fuerza del retroceso. Colóquese a un lado de la hoja, pero no en línea con ella. El
retroceso puede hacer que la sierra salte hacia atrás, pero la fuerza del mismo puede ser
controlada por el operario si se toman las precauciones adecuadas.
Cuando la hoja se está atascando o cuando se interrumpe un corte por cualquier motivo,
se debe soltar el gatillo y no mover la sierra hasta que el disco se haya detenido
completamente. Nunca intente extraer la sierra del material o voltearla mientras la hoja
está girando puesto que puede retroceder. Investigue y tome las acciones correctivas
para eliminar la causa del atasco de la hoja.
Cuando vaya a arrancar la sierra en el material centre la hoja en el corte y compruebe que
los dientes de la sierra no están dentro del material a cortar. Si la sierra se atasca, puede
saltar o retroceder cuando se vuelva a arrancar.
Sujete los paneles grandes para minimizar el riesgo de atasco de hoja y de retroceso. Los
paneles grandes tienden a combarse debido a su propio peso. Se deben colocar soportes
bajo el panel a ambos lados, cerca de la línea de corte y en el borde del panel.
No utilice hojas romas o dañadas. Los discos romos o colocados incorrectamente
producen un corte delgado que causa una fricción excesiva, atascos de la hoja y
retroceso.
Los pomos de profundidad de la hoja y de ajuste de ángulo deben estar apretados y
asegurados antes de realizar el corte. Si el ajuste de la hoja varía durante el corte, pueden
originarse atascos y retrocesos.
Tenga precaución extrema al realizar cortes de inmersión en paredes u otras áreas
ocultas. La hoja protuberante puede cortar objetos duros que pueden causar retroceso.
I
S
FIN
N
DK
Instrucciones de seguridad
a) Compruebe que la tapa protectora se cierra adecuadamente antes de cada uso. No utilice
la sierra si la tapa protectora no se mueve libremente ni recubre el disco de sierra
instantáneamente. Nunca fije ni ate la tapa protectora con el disco de sierra expuesto. Si la
sierra se cae por accidente, la tapa protectora puede doblarse. Compruebe que la tapa
protectora se mueve libremente y que no entra en contacto con el disco de sierra o con
cualquier otra pieza, en todos los ángulos y profundidades de corte.
b) Compruebe el funcionamiento y el estado del muelle de retorno de la tapa protectora. Si la
tapa protectora y el resorte no funcionan correctamente, deben recibir mantenimiento
antes de su utilización. La tapa protectora puede funcionar lentamente debido a piezas
defectuosas, depósitos resinosos o acumulación de residuos.
3. UTILIZZO
Distacco della calotta di protezione
Fig. 2
•
Assicurarsi che la spina sia staccata dalla presa di corrente.
•
Svitare la calotta di protezione. Rimuovere la calotta.
76
Causas y prevención de retroceso
•
El retroceso es una reacción repentina a un disco atascado, pinchado o desalineado que
causa que una sierra descontrolada se levante y se salga de la pieza y se dirija hacia el
operador;
•
Cuando la sierra está enganchada o muy apretada por el corte de cierre, el disco se cala y
la reacción del motor hace que la unidad retroceda hacia el operario;
•
Si el disco se atasca o pierde alineación durante el corte, los dientes de la parte posterior
de la hoja pueden clavarse en la superficie superior de la madera haciendo que la hoja se
salga del corte y salte hacia el operario.
Ferm
Ferm
53
GB
GB
c)
D
d)
NL
F
Asegúrese de que la placa guía de la sierra no se mueva durante el corte “por penetración”
cuando el valor de la escuadra no esté a 90°. El movimiento lateral del disco puede hacer
que la sierra se atasque y retroceda.
Asegúrese de que la tapa protectora cubre el disco antes de colocar la sierra sobre el
banco o en el suelo. Un disco con movimiento giratorio inercial sin protección hará que la
sierra vaya hacia atrás, cortando todo lo que encuentre a su paso. Tenga en cuenta el
tiempo que tarda el disco de sierra en detenerse después de pulsar el interruptor.
Disposiciones de seguridad específicas
•
No use hojas de sierra deformes o rotas.
•
Revise regularmente si las hojas de sierra presentan defectos y sustitúyalas en caso
necesario.
•
Use únicamente las hojas de sierra recomendadas por Ferm.
•
No use nunca una herramienta incompleta, ni equipada con accesorios que no
correspondan a la máquina o que no hayan sido recomendados.
•
No ejerza nunca presión lateral sobre la hoja de sierra con el propósito de detener su
movimiento.
•
Verifique que la tapa protectora no esté atascada y pueda moverse libremente; para
hacerlo desconecte primero el enchufe de la toma de alimentación.
•
No bloquee ni apriete la tapa protectora.
•
No use la herramienta sin la tapa protectora.
•
Antes de usar este aparato verifique que la tapa protectora esté puesta.
•
Retire el enchufe de la toma de alimentación antes de quitar la tapa protectora, sustituir la
hoja de sierra o llevar a cabo cualquier revisión o mantenimiento.
•
Los cables de electricidad averiados deben ser sustituidos únicamente por el fabricante o
sus agentes de servicio.
•
Guarde la herramienta después de usarla asegurándose de que la hoja de sierra quede
bien protegida.
E
P
I
S
FIN
N
DK
h)
b)
3. USO
54
F
E
P
I
a)
d)
e)
f)
Sustituir la hoja de sierra
Fig. 3, 4, 5
•
Retire la tapa protectora siguiendo las instrucciones indicadas anteriormente.
NL
Il contraccolpo è il risultato di un uso inappropriato della sega e/o di errate procedure o
condizioni di utilizzo e può essere evitato prendendo le precauzioni adatte, riportate sotto.
Haga lo que haga, ¡proceda siempre con cautela!
Nota: Al volver a colocar la tapa protectora, la hoja de sierra debe sobresalir por la ranura de la
placa base. Mantenga su cuerpo alejado de la herramienta para evitar lesiones. Asegúrese de
volver a colocar la tapa protectora en la forma correcta.
D
Cause dei contraccolpi e misure preventive da parte dell’operatore
•
Il contraccolpo è una reazione improvvisa ad una lama incastrata, inceppata o
disallineata, che provoca la fuoriuscita e lo sbalzo della sega, fuori controllo, dal pezzo in
lavorazione verso l’operatore;
•
Quando è arrestata o incastrata a fondo nel solco di taglio che si chiude, la lama si blocca e
la reazione del motore riporta rapidamente l’apparecchio indietro verso l’operatore;
•
Se la lama si deforma o disallinea nel taglio, i denti sul bordo posteriore della lama possono
penetrare nella superficie superiore del legno facendo saltare la lama dal solco di taglio
addosso all’operatore.
c)
Retirar la tapa protectora
Fig. 2
•
Retire el enchufe de la toma de alimentación.
•
Destornille la tapa protectora. Retire la tapa.
Non usare mai rondelle o bulloni per lame danneggiati o del tipo inadatto. Le rondelle e i
bulloni delle lame sono stati progettati specificatamente per la sega su cui devono essere
montati, in modo da garantire prestazioni ottimali e sicurezza di funzionamento.
g)
Impugnare bene l’utensile tenendo entrambe le mani sulla sega e mettendo le braccia in
modo da opporsi alle forze di contraccolpo. Posizionare il corpo al lato della lama, ma non
in linea con essa. Il contraccolpo potrebbe far saltare indietro la sega, ma le forze di
contraccolpo possono essere controllate dall’operatore se si prendono le precauzioni
adeguate.
Quando la lama si inceppa, o quando si interrompe un taglio per qualsiasi motivo, rilasciare l’interruttore a grilletto e tenere la sega immobile nel materiale finché la lama non si
sia arrestata completamente. Non cercare mai di rimuovere la sega dal lavoro o tirarla
indietro mentre la lama è in movimento o si può verificare un contraccolpo. Indagare e
prendere le misure correttive necessarie ad eliminare la causa dell’inceppamento della
lama.
Quando si riavvia una sega già inserita nel pezzo da lavorare, centrare la lama nel solco di
taglio e verificare che i denti non siano bloccati nel materiale. Se si inceppa, la lama
potrebbe far fuoriuscire o saltare via il pezzo da lavorare quando la sega viene riavviata.
Supportare i pannelli più grandi per ridurre al minimo il rischio che la lama si incastri e
rinculi. I pannelli più grandi tendono a piegarsi sotto il proprio peso, per cui devono essere
sistemati dei supporti da entrambi i lati sotto il pannello, vicino alla linea di taglio e al bordo
del pannello.
Non usare lame senza filo o danneggiate. Le lame non affilate o sistemate in maniera
inadeguata producono un solco di taglio stretto con conseguente frizione eccessiva,
inceppamento della lama e contraccolpo.
Le leve di fissaggio per la regolazione della profondità della lama e dell’angolo obliquo
devono essere strette e sicure prima dell’esecuzione di un taglio. Se la regolazione della
lama si sposta durante il taglio, può provocare inceppamento e contraccolpi.
Usare maggiore attenzione quando si effettua un "taglio a tuffo” nelle pareti già esistenti o
in altri punti ciechi. La lama sporgente potrebbe tagliare oggetti che possono provocare un
contraccolpo.
S
FIN
N
DK
Norme di sicurezza per l’uso della protezione
a) Verificare che la protezione di sicurezza sia ben chiusa prima di ogni utilizzo. Non mettere
in funzione la sega se la protezione non si muove liberamente e ricoprire la lama all’istante.
Ferm
Ferm
75
GB
GB
Apparato di Classe II – doppio isolamento – la spina elettrica non necessita di
messa a terra
•
•
•
D
Pericolo di lesioni alla persona e di danni materiali qualora non si seguano
attentamente le istruzioni contenute in questo manuale d'uso.
NL
Bloquee la hoja de sierra con la llave hexagonal.
Destornille la hoja con la otra llave girando en la dirección de las manecillas del reloj.
Coloque la hoja nueva en el mango. Asegúrese de que la hoja queda colocada
exactamente en el centro y que los dientes apuntan en la dirección correcta; ésta se indica
mediante flechas en los costados de la herramienta.
D
NL
Nota: La instalación errada de la hoja puede ocasionar daños permanentes a la máquina.
Leggere le istruzioni.
F
•
Pericolo di folgorazione.
•
•
P
Staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente in caso di danni al cavo
elettrico e durante la manutenzione.
I
Indossare protezioni per gli occhi e per le orecchie.
S
Tenere lontane le altre persone.
E
Apparecchiature elettroniche o elettriche difettose o fuori uso dovranno essere
riparate solamente da laboratori autorizzati.
FIN
N
Pericolo
a) Tenere le mani lontano dall’area di taglio e dalla lama. Tenere la seconda mano
sull’impugnatura ausiliaria, o sull’alloggiamento del motore. Se entrambe le mani sono
impegnate a tenere la sega, non possono essere tagliate dalla lama.
b) Non mettere le mani sotto il pezzo da lavorare. Il dispositivo di sicurezza non è in grado di
offrire protezione dalla lama sotto il pezzo da lavorare.
c) Regolare la profondità di taglio in base allo spessore del pezzo da lavorare in modo che al
di sotto di questo sia visibile meno di un dente intero della dentatura della lama.
d) Non tenere mai il pezzo che viene tagliato in mano o su una gamba, ma fissarlo ad una
piattaforma stabile. È importante supportare adeguatamente il lavoro in modo da ridurre al
minimo l’esposizione del corpo, l’inceppamento della lama o la perdita di controllo.
e) Tenere la macchina utensile afferrandola per le superfici di presa isolate quando si effettua
un’operazione in cui l’utensile da taglio può entrare in contatto con fili nascosti o con il cavo
della macchina stessa. Il contatto con un cavo sotto tensione metterà sotto tensione anche
le parti metalliche esposte della macchina utensile, dando la scossa all’operatore.
f) Quando si effettuano tagli longitudinali usare sempre un’apposita guida per tagli
longitudinali o una guida a filo diritto per migliorare la precisione del taglio e ridurre la
possibilità di inceppamento della lama.
g) Usare sempre lame con dimensioni e forme adeguate (a diamante piuttosto che tonde) dei
fori dell’albero. Le lame che non si adattano al supporto di montaggio della sega girano
eccentricamente, provocando perdita di controllo.
DK
Ferm
E
P
Ajustar la profundidad de corte
Fig. 6
La profundidad de corte puede ajustarse exactamente en milímetros mediante un botón
especial para este fin. La escala de profundidad indica, con las rayas largas, los milímetros
enteros, y con las rayas cortas, la mitad de un milímetro.
Para ajustar un milímetro entero, gire el botón hasta que pueda ver la cifra completamente.
Para obtener mejores resultados al cortar madera o plástico, la profundidad de corte debe
ajustarse en una medida un poco mayor al grosor del material. Al cortar metal, la profundidad
de corte debe ser 1,0 mm más grande que el grosor del material.
I
S
FIN
N
Nota: Para evitar rasguños o daños a la capa subyacente, cuando corte madera o plástico
puede ajustar la profundidad de corte en una medida igual al grosor del material. Sin embargo,
esto puede dar como resultado un trabajo con bordes irregulares.
DK
Nota: Si el botón de ajuste gira con dificultad, destorníllelo hasta que se haga visible la
empaquetadura de caucho. Limpie la zona con un cepillo de cerdas suaves y vierta unas
cuantas gotas de aceite sintético.
Ajustar la longitud
Fig. 7
Para cortar correctamente es importante saber dónde debe empezar y dónde debe terminar el
corte. Aambos lados de la tapa protectora hay una serie de cifras que coinciden con el ajuste
de la profundidad de corte y que indican el principio y el fin del mismo.
•
•
•
74
F
Coloque la arandela sobre el orificio y atorníllela girando en dirección contraria a las
manecillas del reloj.
Retire la llave hexagonal que mantiene bloqueada la hoja y gire la otra llave, como mínimo,
una vuelta completa para asegurar que la hoja puede moverse libremente.
Retire la segunda llave y coloque nuevamente la tapa protectora en su lugar. Antes de usar la
máquina, asegúrese de que la tapa protectora no está atascada y puede moverse libremente.
Marque en el material la parte que desea cortar. Si el material no es cuadrado o
rectangular, se deben indicar tanto las líneas de inicio y fin separadamente. Éstas deben
marcarse siempre en forma perpendicular con relación a la línea de corte.
Para usar la fijación de la longitud debe fijarse primero la profundidad de corte tal como se
ha descrito anteriormente, por ejemplo, 9 mm. Busque la cifra requerida, en este caso el 9,
en la parte frontal y posterior de la tapa protectora.
Asegúrese de que la línea que va debajo de la cifra coincida con el punto inicial del material
a cortar.
Ferm
55
GB
GB
•
Proceda a cortar hasta que la línea que va debajo de la cifra en la parte frontal coincida con
el punto final del material a cortar.
D
Protección térmica
La sierra circular de precisión está equipada con un limitador de temperatura para evitar el
recalentamiento. Si el limitador se activa, la máquina no se pone en funcionamiento hasta que
se haya enfriado completamente.
Si el dispositivo de protección térmica se activa durante el uso, la sierra se detiene y sólo podrá
volverla a poner en funcionamiento cuando se haya enfriado completamente y haya
desconectado el enchufe de la toma de alimentación. Esto puede durar hasta 15 minutos.
El dispositivo de protección térmica se activa en los siguientes casos:
•
Si usa hojas de sierra romas.
•
Si ejerce demasiada presión al cortar.
•
Si corta constantemente materiales duros o gruesos.
NL
F
E
P
Sostener y encender la máquina
Fig. 8
Si sostiene adecuadamente la máquina notará que el trabajo se hace más fácilmente, de una
manera más segura y queda de mejor calidad.
La sierra circular de precisión es apta únicamente para usar con la mano derecha.
I
S
•
FIN
•
N
•
DK
Tome con firmeza la empuñadura de manera que la máquina se sienta cómodamente en
su mano. El dedo pulgar debe ir a la altura de la parte posterior del botón de
Encendido/Apagado.
Asegúrese de que los orificios de ventilación de la parte frontal no están tapados y que en
la parte posterior esté libre, como mínimo, un orificio de ventilación.
Asegúrese, mientras usa el aparato, que la parte superior del dedo pulgar reposa sobre la
parte estriada del botón de Encendido/Apagado. Presione el botón y tire de él hacia atrás,
así el botón se bloquea mientras se ejerce presión sobre él, liberando la función del
resorte.
Instrucciones de funcionamiento del seguro de la tapa protectora
Fig.11
Esta herramienta tiene un seguro que debe desactivarse antes de utilizar el aparato.
•
Encienda la herramienta según le indica el manual. Quite el seguro de la tapa protectora.
Inserte la hoja de sierra para iniciar el corte. El seguro se desactivará al empujar el
dispositivo en la dirección de una de las flechas del diagrama. Puede hacerlo con la mano
que sostiene la herramienta, con la que agarra la pieza que se va a cortar, o con la que le
resulte más sencillo.
•
Después de finalizar el corte y apagar la herramienta, asegúrese de que el seguro de la
tapa protectora ha regresado a su posición original. De lo contrario, deberá desenchufar el
aparato, quitar la tapa protectora y limpiar el seguro minuciosamente con un cepillo de
cerdas suaves.
Caratteristiche della sega
Legno
Metallo
Materiali compositi
Plastica
Minerali
Ferm
NL
F
Margini di soprataglio
Fig. 1
Regolazione della
profondità
1 mm
Soprataglio da
3 mm
E
2 mm
3 mm
4 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
P
Informazioni sul prodotto
1. Calotta di protezione
2. Coperchio
3. Tasto di regolazione della profondità
4. Tasto acceso/spento
5. Maniglia
6. Prese di ventilazione posteriori
7. Prese di ventilazione anteriori
8. Scarico polveri
9. Indicatore distanza
10. Tasto di sblocco della calotta di protezione
11. Lama della sega
I
S
FIN
N
DK
Contenuto della confezione
1 Lama universale a lunga durata 18TCT, per legno e plastica
1 Lama diamante G50 per ceramica
1 Lama fine 44HSS, per legno e plastica
1 Lama 60HSS, per alluminio e tipi di legno e plastica molto sottili
1 Tubo di aspirazione
2 Chiave esagonale
1 Istruzioni di sicurezza
1 Manuale d’uso
1 Scheda di garanzia
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Legenda dei simboli
Cortar
Fig. 9
•
Verifique en los datos técnicos si el material es apto para cortar con esta sierra.
•
Instale la hoja de sierra correcta. Asegúrese de que la hoja está afilada y no tiene defectos.
56
D
| ogni tipo fino a 12 mm
| fino a 3 mm per alluminio e piombo
| MDF, pannelli truciolari fino 12 mm
| tufnol, perspex, fibra di vetro, ecc.
| piastrelle per pareti e pavimenti, ardesia, ecc.
CE Conforme alle norme europee applicabili in materia di sicurezza
Ferm
73
GB
GB
SEGA CIRCOLARE DI PRECISIONE
D
•
•
La numerazione indicata nel seguente testo rimanda alle immagini della pagina 2 - 5.
Per la sua sicurezza e per quella delle altre persone, le consigliamo di leggere
attentamente questo manuale dell'utente, prima di utilizzare questo apparecchio.
Custodire il presente manuale e la documentazione allegata nelle vicinanze
dell’apparecchio.
NL
F
Introduzione
Questo apparecchio, per uso domestico, è indicato per tagliare diversi tipi di materiali sottili. La
sega circolare di precisione si presta ottimamente ad essere utilizzata per tagliare in modo
preciso e senza produrre polveri, oppure in caso vi sia pericolo di danneggiare cavi o tubature.
La sega circolare di precisione è unica nel suo genere, poiché il materiale da segare viene
fissato tra la piastra di base ed il banco di lavoro. Inoltre la lama della sega viene premuta sul
materiale da segare, in modo da avere un taglio veloce, facile e preciso.
E
P
•
•
•
•
•
I
Indice
1. Dati dell’apparecchio
2. Istruzioni di sicurezza
3. Utilizzo
4. Assistenza e manutenzione
S
FIN
•
Tensione
Potenza
Profondità taglio
Numero giri, senza carico
Ciclo potenza max
Riduzione
Diametro sega
Peso
Diametro Max. piano
Ampiezza Max/min piano
Frequenza di vibrazione
Livello rumorosità
Livello equivalente di rumorosità
72
NL
F
E
P
I
S
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIN
Recortar una pieza
Fig. 10
•
Ajuste la profundidad e introduzca el enchufe en la toma de alimentación; a continuación
coloque la sierra con la placa base sobre el objeto a cortar.Asegúrese de que la longitud
ajustada en la tapa protectora coincide con el punto inicial.
•
Encienda la máquina y espere hasta que la sierra gire a toda velocidad. Presione la sierra
lentamente y con cuidado, pero con firmeza, contra el material. Seguidamente, empuje la
sierra hacia adelante a lo largo de la línea de corte. No tire nunca de la sierra hacia atrás.
•
Después de cortar, levante la máquina y apáguela después. Si se ha producido una cierta
cantidad de polvo, deje girar la máquina un poco más hasta que éste haya desaparecido.
•
Consejos para recortar con la sierra:
•
Si la parte recortada se va a cubrir más tarde, por ejemplo, mediante un filtro de
ventilación, los cortes se pueden traslapar en las esquinas para que la parte recortada
se desprenda inmediatamente.
•
Si la parte recortada quedará visible, es mejor no traslapar los cortes. Puesto que se
trabaja con una hoja de sierra circular, la parte recortada no se desprende
directamente. Las esquinas deben terminar de cortarse con un cuchillo. Si el material
es delgado y la apariencia de la parte posterior no es importante, entonces puede
desprender la parte recortada presionándola.
•
Si es posible cortar por la parte posterior, puede marcar la parte a recortar mediante
una margen para solapar. La parte se recorta entonces por la parte de atrás para
obtener esquinas perfectas en la parte frontal. En las especificaciones encuentra una
lista con la escala de márgenes.
Caratteristiche tecniche
DK
D
Nota: Corte siempre en dirección hacia adelante; no tire nunca de la sierra hacia atrás. Si usted
es principiante, pruebe primero cortando madera hasta que adquiera cierta destreza.
1. DATI DELL’APPARECCHIO
N
Ajuste la profundidad de corte.
Coloque el material a cortar sobre una superficie plana, por ejemplo, un banco de trabajo,
una mesa o el suelo. Si va a cortar sobre una superficie de cemento, coloque, por ejemplo,
un pedazo de cartón debajo del material para proteger la superficie o la hoja de sierra.
Introduzca el enchufe en la toma de alimentación.
Tome la herramienta con firmeza y coloque la placa base metálica sobre la superficie que
va a cortar. Asegúrese de que la parte posterior de la placa sobresale por encima del
banco de trabajo. No presione todavía la sierra contra el objeto a cortar.
Encienda la máquina y espere unos cuantos segundos hasta que la sierra gire a toda
velocidad. Presione la sierra lentamente y con cuidado, pero con firmeza, contra el
material. Empuje seguidamente la sierra hacia adelante a lo largo de la línea de corte a
seguir. No tire nunca de la sierra hacia atrás.
No se requiere hacer demasiada fuerza para deslizar la sierra a lo largo de la línea de
corte. Si ejerce demasiada fuerza puede ocasionar fatiga y desgaste a la hoja de sierra y a
la máquina.
Asegúrese de que la placa base reposa constantemente sobre el objeto a cortar. Esto es
importante, principalmente, al inicio y al final del corte, o cuando debe cortar piezas
delgadas y la placa base no tiene total apoyo.
Después de cortar, levante la máquina y apáguela después. Si se ha producido una cierta
cantidad de polvo, deje girar la máquina un poco más hasta que éste haya desaparecido.
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4000 rpm
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm/ 0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB(A)
99,1 dB(A))
Ferm
Ferm
N
DK
57
GB
GB
Nota: Algunos materiales duros no son aptos recortar piezas.
D
CE
DÉCLARAÇÀO DE CONFORMIDADE
(P)
D
Recortar en material duro o tosco
Declaramos sob nossa única responsabilidade que este
KES-350
está em conformidade com as seguintes normas e documentos normalizados:
¡Cuidado! No corte nunca material que pueda desprender sustancias nocivas
como PTFE o asbesto.
NL
NL
EN60745-1, EN60745-2-5,, EN55014-1, EN 55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
F
Lámina de metal
•
Ajuste siempre una profundidad de corte que sea, como mínimo, 1 mm mayor que el
grosor del material de manera que la sierra no pierda el control de movimiento. Coloque un
pedazo de cartón debajo de la lámina.
•
Elimine toda clase de irregularidades y óxido que puedan entorpecer el desplazamiento
de la sierra.
•
La aplicación de cera de abejas o de cera para muebles sobre la placa base de la sierra
facilita el corte de materiales metálicos.
•
No corte acero ni acero galvanizado.
•
Al cortar metal haga una pausa cada 2 minutos.
E
P
I
Baldosas de cerámica y piedra pizarra
•
Use una hoja de sierra adecuada para este material. Es indispensable usar una
aspiradora puesto que el polvo que se produce durante el corte puede obstruir la tapa
protectora.
•
Coloque cinta protectora o cinta PVC en la placa base o sobre el objeto que va a cortar;
esto facilita el corte y protege la baldosa contra los rasguños.
S
FIN
N
Paneles de yeso
•
En casos de excepción puede usar la sierra para cortar paneles de yeso; en tales caso
debe emplear también una aspiradora adecuada para ello. El polvo puede obstaculizar el
buen funcionamiento de la tapa protectora.
DK
F
conforme as disposições das directivas
E
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
De 01-08-2007
ZWOLLE NL
P
I
S
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
FIN
É nossa política continuarmos a melhorar os nossos produtos e, assim, reservamo-nos o
direito de alterar a especificação do produto sem notificação prévia.
N
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holanda
DK
Nota: Ensaye primero cortando madera antes de probar a cortar otros materiales más duros
como metal o algunos materiales plásticos. Se requiere más fuerza para mantener fijo el objeto
de trabajo; a veces tendrá que usar mordazas para mantenerlo fijo.
Eliminar el polvo
La sierra circular de precisión es una máquina potente. Durante el proceso de corte se produce
gran cantidad de polvo. Puesto que la hoja de sierra de esta máquina está completamente
encerrada, es necesario eliminar el polvo producido.
•
•
•
58
Mediante el equipo de extracción de polvo puede conectar una aspiradora industrial o una
aspiradora corriente al conducto de extracción de polvo de la máquina.
Asegúrese, antes de usarla, que la manguera ajusta correctamente a la abrazadera de
fijación metálica.
Retire el enchufe de la toma de alimentación antes de conectar la manguera. Fije la
manguera con la abrazadera metálica al tubo de extracción de polvo hasta el saliente en la
máquina. Asegúrese de que la tapa protectora tiene facilidad de movimiento. De ser
necesario, use cinta para fijar bien la manguera.
Ferm
Ferm
71
GB
GB
•
4. ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
D
Retire imediatamente a ficha da tomada no caso de danos no cabo e durante os
trabalhos de manutenção.
NL
•
•
Manutenção
As máquinas foram desenvolvidas para funcionarem sem problemas durante longo tempo e
terem uma manutenção mínima. Ao limpar regularmente a máquina e ao lidar com ela
correctamente, contribui para uma durabilidade longa da sua máquina.
F
E
•
•
Verifique que la aspiradora es apta para usar con un aparato eléctrico. Por lo general, las
aspiradoras domésticas de agua y polvo son aptas para este fin.
La extracción del polvo se recomienda principalmente cuando el trabajo de corte es
grande ya que de esta forma se requieren menos pausas para limpiar la máquina o el
entorno.
La extracción del polvo es necesaria cuando se corta material peligroso como madera
dura, MDF o cerámica.
La extracción del polvo se recomienda si quiere mantener limpio el entorno.
La extracción del polvo es necesaria cuando el material a cortar está húmedo.
•
•
•
I
S
FIN
Retire a ficha da tomada.
Remova a protecção e limpe bem com uma escova suave, por exemplo, um pincel.
Limpe com regularidade o corpo da máquina com um pano suave, de preferência sempre
após cada utilização. Mantenha as aberturas de ventilação livres de poeiras e sujidade.
No caso de sujidade difícil de tirar use um pano humedecido. Não use solventes como
gasolina, álcool, amoníaco, etc. Tais produtos danificam os componentes sintéticos.
Avarias
No caso de ocorrer uma avaria, por exemplo, devido a desgaste dum componente, entre em
contacto com o local de assistência no postal de garantia. Atrás neste manual encontra uma
imagem expandida dos componentes que podem ser encomendados.
DK
F
E
Retire inmediatamente el enchufe de la toma de alimentación en caso de daños en
el cable y cuando vaya a hacer mantenimiento al aparato.
Lubrificar
Se o botão de regulação rodar com dificuldade, desaparafuse-o até a vedação em borracha
ficar visível. Limpe a área em volta com uma escova suave e lubrifique com alguns pingos de
óleo sintético.
N
NL
4. SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Limpar
Por razões de segurança a máquina terá que ser limpa com regularidade. Uma grande
acumulação de poeiras pode impedir o bom funcionamento da máquina.
P
D
Ambiente
Para evitar danos de transporte a máquina é fornecida com uma embalagem resistente. A
embalagem é o mais possível feita de material reciclável. Por isso, use a possibilidade de
reciclagem da embalagem.
Ferramentas eléctricas ou electrónicas defeituosas e/ou que colocou fora de uso
devem ser entregues para processamento de tratamento de resíduos numa
instância para esse fim.
Garantia
Leia as condições de garantia no postal de garantia no fim deste manual de instruções.
P
I
Mantenimiento
Las herramientas están diseñadas para funcionar sin problemas durante largo tiempo con un
mantenimiento mínimo. Si las limpia regularmente y las usa en la forma correcta, contribuye
usted a que los aparatos tengan una larga vida útil.
S
Limpieza
Por razones de seguridad es necesario limpiar la máquina regularmente. El exceso de
acumulación de polvo puede entorpecer el buen funcionamiento de la máquina.
•
Retire el enchufe de la toma de alimentación.
•
Retire la tapa protectora y límpiela bien con un cepillo de cerdas suaves, por ejemplo, un
pincel.
•
Limpie la carcasa de la máquina regularmente con un paño suave, de preferencia,
después de cada uso. Asegúrese de que los orificios de ventilación están libres de polvo y
suciedad. Para eliminar la mugre tenaz, use un paño húmedo. No utilice disolventes como
gasolina, alcohol, amoníaco, etc. Estos productos deterioran las partes plásticas de la
herramienta.
FIN
N
DK
Lubricación
Si el botón de ajuste gira con dificultad, destorníllelo hasta que se haga visible la
empaquetadura de caucho. Limpie la zona con un cepillo de cerdas suaves y vierta unas
cuantas gotas de aceite sintético.
Fallos
Cuando se presente un fallo, por ejemplo, por desgaste de una pieza del aparato, póngase en
contacto con la dirección de mantenimiento indicada en la tarjeta de garantía. En la parte
posterior de este manual encuentra un diagrama de las piezas que se pueden ordenar.
Medio ambiente
Para evitar daños al aparato durante el transporte, la herramienta se entrega empacada en un
embalaje resistente. Este embalaje se fabrica, en la medida de lo posible, con material
reciclable. Haga uso de la posibilidad de reciclarlo.
70
Ferm
Ferm
59
GB
GB
Toda herramienta eléctrica o electrónica defectuosa o inservible debe llevarse a
un organismo especializado responsable de su deshecho.
D
Garantía
Lea las condiciones de garantía que se encuentran en la tarjeta al final este manual.
NL
CE
F
DÉCLARACION DE CONFORMIDAD
(E)
E
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
KES-350
cumple con las siguientes normas o documentos normalizados:
P
EN60745-1, EN60745-2-5, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
I
98/37/EC, 2006/95/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC
F
Mosaicos e pedra de lousa
•
Para isso use uma serra apropriada. Neste tipo de corte é necessária a aspiração, porque
as poeiras formadas podem impedir o funcionamento da protecção.
•
Aplique fita de PVC ou de protecção na chapa de base ou no objecto a cortar. Isto facilita a
serragem e protege os mosaicos contra riscos.
E
P
I
Nota: Pratique primeiro a serrar madeira antes de serrar algo mais duro como metal ou alguns
materiais sintéticos. Nesses cortes é necessária mais firmeza para segurar o objecto a cortar e
por vezes é necessário utilizar grampos para fixar o objecto a cortar.
FIN
FIN
Escoamento de poeiras
Aserra circular de precisão é uma máquina potente. Enquanto serra formam-se muitas
poeiras. Como a serra desta máquina é completamente fechada, é necessário o escoamento
de poeiras.
N
J.A. Bakker - van Ingen
CEO Ferm BV
•
Es nuestra política mejorar continuamente nuestros productos y por tanto nos reservamos
el derecho a cambiar las características del producto sin previo aviso.
•
•
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holanda
•
•
•
•
•
60
NL
S
Del 01-08-2007
ZWOLLE NL
DK
D
Chapa de gesso
•
Aserra pode excepcionalmente ser utilizada para serrar chapas de gesso, mas então terá
que utilizar sempre aspiração apropriada. As poeiras podem impedir o bom
funcionamento da protecção.
de acuerdo con las directivas:
S
Folha de chapa
•
Regule sempre uma profundidade de corte que pelo menos seja 1 mm maior que a
espessura do material, para que a serra não fuja. Coloque um bocado de cartão por baixo
da chapa.
•
Remova irregularidades e ferrugem que possam impedir o avanço da serra.
•
Aaplicação de cera na chapa de base da serra facilita serrar metal.
•
Não serre aço ou aço galvanizado.
•
Quando serrar metal pare de 2 em 2 minutos.
Ferm
N
DK
Um aspirador industrial ou um aspirador normal pode, com a ajuda dum jogo de
escoamento de poeiras, ser ligado ao tubo de escoamento de poeiras da máquina.
Faça para que a mangueira utilizada seja da medida do metal de fixação.
Tire a ficha da tomada antes de iniciar a ligação da mangueira. Carregue a mangueira com
o metal de fixação em volta do tubo de escoamento das poeiras até à borda da máquina.
Mantenha a protecção a mover-se livremente. Se for necessário, use fita adesiva para
fixar bem.
Tenha atenção para que o aspirador seja apropriado para utilizar com uma máquina
eléctrica. Em geral os aspiradores de poeiras e de água domésticos são apropriados.
O escoamento de poeiras é especialmente aconselhado quando se tem que serrar muito,
porque então há menos necessidade de intervalos para limpar a máquina e a área.
O escoamento de poeiras é necessário para serrar materiais perigosos com madeiras
duras, MDF ou cerâmica.
O escoamento de poeiras é aconselhado quando pretende manter a área de trabalho
limpa.
O escoamento de poeiras é necessário para serrar materiais húmidos.
Ferm
69
GB
GB
•
•
D
•
NL
•
F
•
E
•
P
Introduza a ficha na tomada.
Pegue firmemente na máquina e coloque a chapa da base metálica na superfície a serrar.
Faça com que a parte de trás da chapa fique saliente por cima da bancada de trabalho.
Ainda não carregue a serra no objecto a serrar.
Ligue a máquina e espere alguns segundos até que a serra rode a toda a velocidade.
Carregue a serra lentamente e com cuidado, mas firmemente para dentro do material. A
seguir carregue a serra para a frente ao longo da linha. Nunca puxe a serra para trás.
É necessária pouca força para conduzir a serra ao longo da linha de serrar. Muita força
leva a cansaço e desgaste da serra e da máquina.
Faça para que a chapa de base esteja sempre plana no objecto a serrar. Isto é
principalmente importante no início e no fim de serrar ou quando é necessário cortar
pequenas tiras e quando a chapa de base não tem apoio em todo lado.
Depois de serrar eleve a máquina e desligue-a Se tiver produzido uma quantidade de
poeiras, deixe a máquina rodar mais um pouco até saírem as poeiras.
Nota: Serre sempre para a frente, nunca puxe a serra para trás. Se for um principiante,
pratique primeiro o corte de madeira até ganhar experiência.
I
Serrar completamente
Fig. 10
•
Regule primeiro a profundidade, introduza a ficha na tomada e a seguir coloque a serra
com a chapa de base metálica no objecto de trabalho. Faça com que a regulação do
comprimento na protecção corresponda ao ponto de início.
•
Ligue a máquina e espere até que a serra rode a toda a velocidade. Carregue a serra
lentamente e com cuidado, mas firmemente para dentro do material. Aseguir carregue a
serra para a frente ao longo da linha de corte. Nunca puxe a serra para trás.
•
Depois de serrar eleve a máquina e desligue-a Se tiver produzido uma quantidade de
poeiras, deixe a máquina rodar mais um pouco até saírem as poeiras.
•
Dicas para serrar por completo:
•
Se a parte serrada for mais tarde coberta, por exemplo, por um filtro de ventilação,
então os cortes podem sobrepor-se nos cantos o que faz soltar a parte a serrar.
•
Se a parte serrada ficar visível, é melhor não deixar sobrepor. Como se está a serrar
com um disco de serra, a parte a ser completamente serrada não fica imediatamente
toda serrada. Os cantos terão que ser acabados com uma ferramenta de gume. Se o
material for fino e a apresentação da parte de trás não for importante, pode forçar a
saída da ponta remanescente do corte.
•
Se for possível serrar na parte de trás, então a parte a ser serrada pode ser indicada
com uma margem de corte. A parte é então serrada na parte de trás para que se
obtenham cantos perfeitos na parte da frente. Nas especificações encontra uma
escala com margens.
S
FIN
N
DK
SERRA CIRCULAR DE PRECISÃO
D
Os números no texto seguinte correspondem às figuras da página 2 - 5.
Para a sua segurança e de terceiros, aconselhamos que leia com muita atenção
este manual de instruções antes de começar a utilizar esta máquina. Guarde este
manual de instruções e a outra documentação junto da máquina.
NL
F
Introdução
Esta máquina destina-se a serrar diferentes tipos de materiais finos para uso particular. Aserra
circular de precisão pode ser muito bem utilizada quando se tem que serrar com precisão e
sem poeiras ou quando existe o perigo de tocar em tubos ou cabos. Aserra circular de precisão
é única, porque o material a cortar pela máquina tem que ser preso entre a chapa de base e a
bancada de trabalho. Aseguir, o disco da serra é carregado para dentro do material a serrar
obtendo assim um resultado bom, rápido e fácil.
E
P
I
Conteúdo
1. Dados da máquina
2. Instruções de utilização
3. Utilização
4. Assistência e manutenção
S
FIN
1. DADOS DA MÁQUINA
Dados técnicos
Voltagem
Potência
Profundidade de corte
Rotações em vazio
Ciclo máx. de serviço
Redução
Diâmetro da serra
Peso
Diâmetro de folha máx.
Largura da folha, máx/mín.
Frequência de vibração
Nível de pressão de ruído
Equivalente de nível de pressão de ruído
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 V~50 Hz
350 W
0-12 mm
4000 rpm
3 min/5 min
8.4:1
50,8 mm
1,2 kg
50,8 mm
2 mm/ 0,75 mm
< 2,5 m/s2
86,1 dB(A)
99,1 dB(A)
DK
Nota: Alguns materiais duros não permitem serrar completamente.
Serrar materiais duros ou irregulares
Atenção: Nunca serre material que liberte produtos venenosos como, por
exemplo, PTFE ou amianto.
68
Ferm
Ferm
61
GB
GB
Especificações da serra
D
Madeira
Metal
Compostos
Plástico
Minerais
NL
•
•
| todos os tipos até 12 mm
| até 3 mm em alumínio e chumbo
| MDF, aglomerado até 12 mm
| tufnol, perspex, fibra de vidro, etc.
| mosaicos, azulejos, lousa, etc.
E
P
6 mm
9 mm
12 mm
11,5 mm 14,5 mm 16,5 mm
S
FIN
N
•
•
•
F
E
P
I
Pegue com força na pega, para que a máquina fique melhor na mão. O polegar deve
encontrar-se à altura da parte traseira do botão de ligar/desligar.
Não deixe que as aberturas de ventilação no lado da frente sejam tapadas e que na parte
de trás haja pelo menos uma abertura de ventilação livre.
Faça para que durante a utilização a parte superior do polegar apoie na parte canelada do
botão de ligar/desligar. Carregue no botão e puxe-o para trás. Isto faz bloquear o botão
enquanto a pressão for mantida e a mola é aliviada.
S
FIN
N
Instruções de funcionamento da protecção de segurança
Fig.11
Esta ferramenta está equipada com uma protecção de segurança que deve estar activa para
poder utilizar a ferramenta.
•
Ligar a ferramenta segundo o manual de instruções. Em seguida, soltar a protecção de
segurança. Inserir a lâmina para iniciar o corte. Aprotecção de segurança é solta
premindo-a na direcção de uma das setas no diagrama. Pode utilizar a mão que segura a
ferramenta ou a peça a trabalhar, conforme a que der mais jeito.
•
Quando o corte estiver terminado e a ferramenta desligada, certificar-se que a protecção
de segurança é totalmente colocada na posição de repouso. Caso contrário, desligar a
ferramenta da ligação à rede, retirar a protecção e limpar muito bem com uma escova
macia.
DK
Conteúdo da embalagem
1 Serra universal e duradoura 18TCT para madeira e material sintético
1 Disco de serra de diamante G50 para cerâmica
1 Disco de serra fino 44HSS para madeira e material sintético
1 Disco de serra 60HSS para madeira e materiais sintéticos muito finos, e alumínio.
1 Mangueira de aspiração de poeiras
2 Chave sextavada
1 Instruções de utilização
1 Instruções de utilização
1 Postal de garantia
2. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
DK
Serrar
Fig. 9
Verifique nos dados técnicos se o material é apropriado para serrar.
•
•
Instale uma serra apropriada. Certifique-se de que está afiada e sem danos.
•
Regule a profundidade de corte.
•
Coloque o material a serrar numa superfície plana como uma bancada de trabalho, mesa
ou chão. Se, por exemplo, trabalhar numa superfície em betão, coloque algo como por
exemplo um bocado de cartão por baixo do material para proteger a superfície e a serra.
Explicação dos símbolos
CE Conforme as normas europeias aplicáveis acerca de segurança.
62
NL
Segurar e accionar
Fig. 8
Se segurar correctamente a máquina, o trabalho ficará mais leve, mais seguro e com maior
perfeição. Aserra circular de precisão é apenas adequada para utilizadores destros.
Informação do produto
1. Protecção
2. Cobertura
3. Botão de regulação da profundidade de corte
4. Botão de ligar/desligar
5. Pega
6. Aberturas de ventilação traseiras
7. Aberturas de ventilação dianteiras
8. Aspiração de poeiras
9. Indicação de distância
10. Botão de destrancar a protecção
11. Serra
I
D
Termoprotecção
Aserra circular de precisão está equipada com um limitador de temperatura para evitar
sobreaquecimento. Se este for activado, a máquina não arranca até este ter arrefecido.
Se a termoprotecção for activada, a serra pára. Apenas pode activá-lo novamente se a serra
tiver arrefecido e se tiver sido retirada a ficha da tomada. Isto pode durar 15 minutos.
Atermoprotecção é activada nas seguintes situações:
•
Utilização de serras mal afiadas
•
Quando é aplicado um excesso de força enquanto serra
•
Serrar constantemente materiais duros ou grossos.
F
Margens de sobreposição de corte
Fig. 1
Regulação
da profundidade 1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
Sobreposição
de corte
3 mm
5,5 mm 7,5 mm 9 mm
Faça para que a linha por baixo do valor corresponda com o ponto de início da peça a ser
cortada.
Corte até a linha por baixo do valor corresponder ao ponto de fim da peça a ser cortada.
Ferm
Ferm
67
GB
GB
Substituir a serra
Fig. 3, 4, 5
•
Retire a protecção como descrito acima.
•
Bloqueie a serra com uma chave Allen.
•
Com uma outra chave rode para a direita para soltar o aperto da serra.
•
Coloque a nova serra no veio. Tenha atenção para que a serra fique exactamente no meio
e para que os dentes apontem no sentido de rotação correcto. Este é indicado com setas
na parte lateral.
D
NL
F
Aparelho de classe II, isolamento duplo, a ficha não necessita de terra.
D
Perigo de danos físicos ou de danos materiais quando as instruções neste manual
não forem cumpridas.
NL
Leia as instruções.
F
Nota: Acolocação errada da serra pode levar a danos permanentes na máquina.
E
•
•
P
•
I
Perigo de choque eléctrico.
Regular a profundidade de corte
Fig. 6
Aprofundidade de corte pode ser regulada com precisão em milímetros com o botão de
regulação de profundidade de corte. Aescala de profundidade indica com traços longos os
milímetros e com traços curtos os meios milímetros.
Rode, para regular os milímetros completos, o botão de regulação até ficar visível o valor
pretendido. Para o melhor resultado ao cortar madeira e plástico terá que regular a
profundidade de corte um pouco mais que a espessura do material. Quando serrar metal, a
profundidade de corte terá que ser 1,0 mm superior à espessura do material.
S
FIN
N
Nota: Para evitar riscar ou danificar o material da superfície que está por baixo, ao serrar
madeira e plástico pode regular uma profundidade de corte que seja igual à espessura do
material. Isto pode deixar bordas de corte irregulares.
DK
Nota: Se o botão de regulação rodar com dificuldade, desaparafuse-o até a vedação em
borracha ficar visível. Limpe a área em volta com uma escova suave e lubrifique com alguns
pingos de óleo sintético.
Regular o comprimento
Fig. 7
Para poder cortar com perfeição é importante saber onde se deve começar e onde se deve
terminar. Em ambos os lados da protecção há números que correspondem à regulação da
profundidade de corte, para indicar o início da serra e o fim da serra.
•
•
66
E
Coloque o anel de fecho por cima do furo e aparafuse-o, rodando para a esquerda.
Retire a chave Allen com que bloqueia a serra e rode a outra chave pelo menos mais uma
volta para ter a certeza de que a serra se move livremente.
Retire a segunda chave e volte a colocar a protecção no seu lugar. Antes de utilizar a
máquina, verifique se a protecção se pode mover livremente e não fica presa.
Indique a parte a serrar no material. Se não for rectangular nem triangular terá que indicar
a linha de início e a linha de finalização. Estas terão que ser traçadas em esquadria com a
linha de corte.
Para utilizar a regulação de comprimento, terá primeiro que regular a profundidade de
corte como descrito anteriormente, por exemplo 9 mm. Procure o valor, neste caso 9, no
lado da frente e de trás da protecção.
Ferm
Remova imediatamente a ficha da tomada no caso de danos no cabo e durante os
trabalhos de manutenção.
P
Use protecção auditiva e ocular.
I
Mantenha as pessoas presentes afastadas.
S
Ferramentas eléctricas ou electrónicas defeituosas e/ou que colocou fora de uso
devem ser entregues para processamento de tratamento de resíduos numa
instância para esse fim.
FIN
Perigo
a) Manter as mãos afastadas da área de corte e da lâmina. Manter a outra mão na pega
auxiliary, ou na protecção do motor. Se as duas mãos estiverem a segurar a serra, não
poderão ser cortadas pela lâmina.
b) Não colocar as mãos por baixo da peça a trabalhar. Aprotecção não o/a poderá proteger
da lâmina abaixo da peça a trabalhar.
c) Ajustar a profundidade de corte à espessura da peça a trabalhar. Abaixo da peçla a
trabalhar só deverá ser visível menos do que a totalidade de um dente da lâmina.
d) Nunca segurar com as mãos ou sobre as pernas a peça que vai cortar. Fixar a peça a
trabalhar numa superfície estável. É importante apoiar correctamente o trabalho a fim de
minimizar a exposição do corpo, dobragem da lâmina ou perda de controlo.
e) Segurar a ferramenta eléctrica pelas superfícies de aderência isoladas quando executar
uma operação em que a ferramenta de corte possa entrar em contacto com cablagem
escondida ou o próprio cabo eléctrico. O contacto com um fio sob tensão também exporá
as partes metálicas da ferramenta eléctrica à tensão e o utilizador poderá apanhar um
choque.
f) Ao abrir entalhes, utilizar sempre uma protecção de entalhe ou uma guia recta. Assim
melhorará a precisão do corte e reduz o risco de dobrar a lâmina.
g) Utilizar sempre lâminas do tamanho e modelo correcto (diamante / redonda) dos orifícios
de fixação. As lâminas que não estejam conforme o material de montagem da serra
rodarão excentricamente, provocando perda de controlo.
h) Nunca utilizar anilhas ou porcas de lâminas, incorrectas ou danificadas. As anilhas e
porcas das lâminas foram especialmente concebidas para esta serra, para um
desempenho óptimo e funcionamento seguro.
Ferm
N
DK
63
GB
GB
Causas e prevenção de recuo para o operador
•
O recuo é uma reacção súbita da lâmina da serra quando desalinhada, dobrada ou
entalada, fazendo com que a serra, descontrolada, salte da peça a trabalhar na
direcção do operador.
•
Quando a lâmina é entalada ou firmemente bloqueada devido à aproximação do
entalhe, a lâmina roda em falso e a reacção do motor faz com que o aparelho salte
para trás na direcção do operador;
•
Se a lâmina ficar dobrada ou desalinhada no corte, os dentes da aresta traseira da
lâmina podem entrar na superfície superior da madeira fazendo com que a lâmina
saia do entalhe e salte para trás na direcção do operador.
D
NL
F
E
O recuo é o resultado da má utilização da serra e/ou procedimentos de utilização ou
condições incorrectas e que podem ser evitadas implementando as precauções
adequadas que se apresentam em seguida.
P
a)
I
b)
S
FIN
c)
N
d)
DK
e)
f)
g)
Com as duas mãos, segurar bem na serra e colocar os braços de modo a resistirem à
força do recuo. Posicionar o corpo num dos lados da lâmina, mas não no alinhamento da
lâmina. O recuo pode fazer com que a serra salte para trás, mas as forças do recuo
podem ser controladas pelo operador, se forem implementadas as precauções correctas.
Quando a lâmina dobra ou quando se interrompe o corte por qualquer razão, soltar o
gatilho e manter a serra no material sem mexer até que a lâmina pare totalmente.
Nunca tentar retirar a lâmina do trabalho ou puxar a serra para trás enquanto a lâmina
se encontra em movimento ou poderá provocar um recuo. Analise o que se passa e
implemente as medidas adequadas para eliminar o que faz com que a lâmina dobre.
Quando reiniciar o trabalho na peça, centrar a lâmina da serra no entalhe e verificar
que os dentes da serra não estão engatados no material. Se a lâmina da serra
dobrar, pode subir ou recuar da peça a trabalhar quando puser a serra a funcionar.
Ficar os painéis de grandes dimensões para minimizar o risco de a lâmina entalar e
recuar. Os painéis de grandes dimensões têm tendência a dobrar sob o próprio peso.
Os apoios devem ser colocados sob o painel, de ambos os lados, perto da linha de
corte e perto da borda do painel.
Não utilizar lâminas rombas ou danificadas. As lâminas mal afiadas ou
incorrectamente instaladas resultam num entalhe apertado provocando fricção
excessiva, o dobrar da lâmina e recuo.
A profundidade da lâmina e as alavancas de regulação e fixação do bisel têm de
estar apertadas e fixas antes de iniciar o corte. Se as regulações da lâmina se
alterarem durante o corte, pode fazer com que a lâmina dobre e recue.
Ter cuidado especial ao fazer um "corte vertical" em paredes existentes ou outras
áreas sem visibilidade. A lâmina saliente pode cortar objectos que provoquem recuo.
Instruções de segurança da protecção
a) Antes de cada utilização, verificar a correcta fixação da protecção. Não trabalhar com a
serra se a protecção não se deslocar livremente e envolver a lâmina instantaneamente.
Nunca fixar ou apertar a protecção com a lâmina à vista. Se acidentalmente deixar cair a
serra, a protecção pode dobrar. Verificar para ter a certeza que a protecção se move
livremente e não toca na lâmina ou qualquer outra peça, em qualquer ângulo e
profundidade de corte.
64
Ferm
b)
c)
d)
Verificar o funcionamento e estado da mola de retrocesso da protecção. Se a protecção e
a mola não estiverem a funcionar correctamente, deverão ser alvo de manutenção antes
de serem utilizadas. Aprotecção pode estar a funcionar rudimentarmente devido a peças
danificadas, depósitos pegajosos, ou um acumular de detritos.
Certificar-se que a placa guia da serra não muda ao efectuar o “corte vertical” quando a
regulação do esquadro da lâmina não for de 90º. Se a lâmina se deslocar lateralmente,
esta dobrará e terá um movimento de recuo.
Verificar sempre que a protecção cobre a lâmina antes de pousar a serra na bancada ou
no chão. Uma lâmina desprotegida, e a trabalhar lentamente fará com que a serra recue,
cortando tudo o que encontrar no percurso. Fazer atenção ao tempo que a lâmina demora
a parar depois de o interruptor ser libertado.
D
NL
F
E
Instruções especiais de segurança
•
Não use serras deformadas ou estaladas.
•
Controle as serras regularmente para ver se têm danos e se necessitam de ser
substituídas.
•
Use apenas serras aconselhadas pela Ferm.
•
Nunca use uma máquina incompleta ou uma máquina que esteja equipada com
acessórios que não sejam fornecidos ou aconselhados pela Ferm.
•
Nunca aplique pressão lateral na serra para a travar.
•
Retire a ficha da tomada e controle se a protecção se move livremente e não fica presa.
•
Não bloqueie nem fixe a protecção.
•
Não use a máquina sem a protecção.
•
Antes de utilizar verifique sempre primeiro se a protecção está montada.
•
Retire sempre a ficha da tomada antes de remover a protecção, de substituir a serra ou de
efectuar outras acções de manutenção ou de controlo.
•
Deixe apenas o fabricante ou os agentes de assistência efectuar a substituição do cabo de
electricidade danificado.
•
Depois de usar deve armazenar a ferramenta de tal modo que a serra fique devidamente
protegida.
P
I
S
FIN
N
DK
Independentemente do que esteja a fazer, tenha cuidado!
3. UTILIZAÇÃO
Retirar a protecção
Fig. 2
•
Mantenha a ficha retirada da tomada.
•
Desaparafuse a protecção. Retire a cobertura.
Nota: Ao colocar de volta a protecção, a serra pode ficar saliente na ranhura da chapa de base.
Mantenha qualquer parte do corpo afastado para evitar ferimentos. Faça para que a protecção
seja colocada de volta de modo correcto.
Ferm
65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement