Ferm PSM1023 FMMS-120 Multi motion sander and polisher Manuale utente

Ferm PSM1023 FMMS-120 Multi motion sander and polisher Manuale utente

H CZ SLO PL Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb Temat do zmiany LT LV Akeitimų objektas Var tikt veiktas izmaiņas RO Cuprinsul poate suferi modificări

RUS äÓÏ·ÌËfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û ÂÚ ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÛ ˛ ² ÔÓ‰ÛÍˆË˛. èÓÁÚÓÏÛ ‚ ÚÂıÌ˘ÂÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ‚ÌÓÒËÚ¸Òfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.

UA

GR

äÓÏԇ̥fl ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‚‰ÓÒÍÓÌ‡Î˛π ÔÓ‰Û͈¥˛, ˘Ó ̲ ‚ËÔÛÒ͇πÚ¸Òfl. íÓÏÛ ÚÂıÌ¥˜Ì¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓÊÛÚ¸ ‚ÌÓÒËÚËÒfl ·ÂÁ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl

HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ

www.ferm.com

Art. no. PSM1023

FMMS-120 0610-25.2

H CZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ 03 10

SLO

NOVODILA ZA UPORABO

PL LT LV

INSTRUKSJĘ OBSŁUGI EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 17 24 32 39

RO RUS UA GR

MANUALUL UTILIZATORULUI O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™ 46

êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà 53 äÖêßÇçàñíÇé 61

69 www.ferm.com

Exploded view

1

Fig.1

3 4

02 Fig.2

2

Sanding disk Polishing hood Foamdisk

Ferm Ferm

37 38

79

78

Position

1 2 4, 5, 7, 9 14 15 17 24, 25, 26 37 38

Spare parts list

Description

Sanding disc Bushing Gear set including bearings Stator 400688 Rotor 400689 Carbon brush set Switch complete 400690 400691 Joint with dust adapter Bearing for gears

Ferm No.

400685 400686 400687 400692 800608

Ferm

TÖBBTÁRCSÁS CSISZOLÓGÉP

Azalábbi szövegben a 2 oldalon közölt rajzokon feltüntett számok szerepelnek.

Figyelem:

Elektromos készülékek kezelési utasítását azok használata előtt mindig alaposan olvassa el. Így jobban megérti majd készüléke működését és elkerüli a felesleges kockázatokat. Ezen utasítást annak későbbi felhasználása céljaira gondosan őrizze meg, a készüléket csak annak kezelési utasításával adja tovább.

Felhasználási területe

Akészülék felületek csiszolására és polírozására, fényezésére használható. Agép nem használható sem nedves csiszolásra sem pedig szakipari munkavégzésre.

Tartalom

1. Akészülék előírások 4. Alkalmazás 5. Szerviz és karbantartás

1. A KÉSZÜLÉK ADATAI

Műszaki adatok

H

Frekvencia 50 W Üresjárási fordulatszám Acsiszoló/polírozó tárcsa/korong átmérője Atartozékok névleges átmérője: 200 - 400/min 125 mm Csiszolóvászon tépőzárral, habanyagból készült tárcsák tépőzárral polírozó bevonatok tépőzárral 125 mm kg Lpa (hangnyomás) 77 dB (A) Lwa (hangteljesítmény) 88 dB (A) m/s 2 Védettségi osztály IP (por és vízelleni védelem) II IP 20

A csomagolás tartalma

1 Csiszoló és polírozógép 3 Polírozó bevonat (textil flaus) 3 Habanyagból készült tárcsák 3 x 3 Csiszolóvászon tárcsák (durva, közepes, finom) 1 Kezelési

Ferm

03

04

Részletek

Ábra 1

1. Nyomógombos kapcsoló bekapcsolt/kikapcsolt 2. Fordulatszámbeállító 3. Porszívócsatlakozás 4. Csiszoló/polírozó

2. BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

A szimbólumok jelentése

Ezen utasításban a készüléken a következő szimbólumokat használjuk:

II osztályú készülék – kettős szigetelés – nem szükséges földelőérintkezős csatlakozódugó.

A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le újrafeldolgozásra.

Általános biztonsági szabályok

Figyelmeztetés! Olvasson el minden utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütéshez, tűzhöz és /vagy súlyos sérülésekhez vezethet. Az alábbi figyelmeztetésekben szereplő “szerszámgép” elnevezés minden, az Ön által hálózatról működtetett (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámgépre vonatkozik. Tartsa meg az utasításokat!

1)

a.

b.

c.

Munkaterület

Amunkaterület legyen tiszta és jól megvilágított. Azsúfolt és sötét helyek növelik a balesetek kockázatát.

Ne működtessen szerszámgépet robbanásveszélyes környezetben, azaz gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében. Aszerszámgépek működése során szikrák keletkeznek, ami meggyújthatja a gőzöket vagy port.

Aszerszámgép működtetése során tartsa távol a gyermekeket és más személyeket.

Figyelmének megosztása balesethez vezethet.

2)

a.

b.

c.

Elektromos biztonság

Aszerszámgéphez megfelelő csatlakozóaljzatot kell használni. Soha ne módosítsa a hálózati csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon csatlakozó-adaptert a földelt szerszámgépekkel. Amódosítatlan csatlakozók és megfelelő csatlakozóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

Kerülje teste érintkezését földelt tárgyakkal, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Az áramütés kockázata nagyobb, ha teste földelve van, vagy földelt tárggyal érintkezik.

Ne tegye ki a szerszámgépeket esőnek vagy nedves környezetnek. Aszerszámgépbe kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.

Ferm Ferm

77 S SF N DK UK D NL F E P I

UK D NL F E P

CE

¢∏§ø™∏ ™Àªª√ƒºø™∏™ (GR)

¢ËÏÒÓÔ˘Ì Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË, fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, FMMS-120, ÏËÚÔ› Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÙ˘· ‹ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔÙ‡ˆÓ.

EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

·fi 03-04-2006

ZWOLLE NL

I S SF GR DK

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‰È·Ú΋˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜, ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂı· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈԇ̠ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË.

Ferm BV

ñ

Lingenstraat 6

ñ

8028 PM Zwolle

ñ

√ÏÏ·Ó‰›·

76

Ferm

H

d.

e.

Ne terhelje a vezetéket. Soha ne használja a vezetéket a szerszámgép hordozására, húzására, vagy a csatlakozó kihúzására az aljzatból. Óvja a vezetéket a hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől. Asérült vagy összegubancolódott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

Ha a szabadban használja a szerszámgépet, használjon kültéri használatnak megfelelő hosszabbítót. Akültéri használatnak megfelelő hosszabbító használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Személyi biztonság

Legyen figyelmes, ügyeljen a munkára és használja józan eszét a szerszámgép működtetése során. Ne használja a szerszámgépet, ha fáradt vagy drogok, alkohol illetve gyógyszerek hatása alatt van. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszámgép használata során súlyos sérüléseket okozhat.

Használjon védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. Afeltételeknek megfelelő védőfelszerelés, pl. pormaszk, csúszásgátló biztonsági cipő, sisak, vagy hallásvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

Kerülje el a véletlen beindítást. Acsatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “ki” állásban legyen. Aszerszámgép mozgatása ujjával a kapcsolón, vagy a bekapcsolt szerszámgép csatlakoztatása balesetet okozhat.

Távolítson el minden beállító kulcsot és csavarkulcsot a szerszámgép bekapcsolása előtt.

Aszerszámgép forgó alkatrészeiben maradt kulcs vagy csavarkulcs személyi sérülést okozhat.

Ne nyújtózkodjon. Mindig őrizze meg szilárd pozícióját és egyensúlyát. Ez váratlan helyzetekben is megkönnyíti a szerszámgép irányítását.

Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruhát vagy ékszereket. Tartsa haját, kesztyűjét és ruházatát távol a mozgó alkatrészektől. Alaza ruházat, haj, vagy ékszerek beakadhatnak a mozgó részek közé.

Ha a készülék rendelkezik csatlakozással porelszívó és -gyűjtő eszközök csatlakoztatásához, ügyeljen ezek megfelelő csatlakoztatására és használatára. E készülékek használata csökkenti a por okozta kockázatokat.

4)

a.

b.

c.

d.

e.

A szerszámgép használata és karbantartása

Ne erőltesse a szerszámgépet. Használjon az alkalmazásnak megfelelő szerszámgépet.

Amegfelelő szerszámgép biztonságosabban és jobban működik, ha a rendeltetésének megfelelő sebességen használja.

Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsolója nem működik. Ha a szerszámgép nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, és meg kell javítani.

Mindig húzza ki a csatlakozót a csatlakozóaljzatból beállítások, tartozékcsere vagy a szerszámgép tárolása előtt. Ez a megelőző biztonsági intézkedés megelőzi a készülék véletlen bekapcsolását.

Tartsa a szerszámgépet gyermekektől elzárva és ne engedje, hogy a szerszámgép kezelésében járatlan, vagy az ezeket az utasításokat nem ismerő személyek működtessék a szerszámgépet. Agyakorlatlan felhasználó kezében a szerszámgépek veszélyesek.

Tartsa karban a szerszámgépeket. Ellenőrizze, nem mozdultak-e el, vagy nem akadnak-e a mozgó alkatrészek, nincsenek-e törött alkatrészek, vagy más, a gép működését befolyásoló tényezők. Javíttassa meg a szerszámgépet, ha az károsodott, mielőtt újra használná. Számos balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek okoznak.

D NL F E P I S SF N DK

Ferm

05

H D NL F E P I S SF N DK

f.

g.

Tartsa tisztán és élesen a vágóeszközöket. Amegfelelően karbantartott, éles vágóeszközök kisebb eséllyel akadnak meg, és könnyebben irányíthatók.

Használja a szerszámgépet, tartozékokat, szerszámfejeket, stb., ezen utasításoknak megfelelően és az adott szerszámgép típusának megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Aszerszámgépek rendeltetésüktől eltérő használata kockázatos helyzetekhez vezethet.

5.

Szervíz

a. Akészülék javítását kizárólag kvalifikált szakemberekre bízzuk és csak eredeti c. alkatrészek felhasználásával. Így biztosítjuk azt, hogy a készülék biztonsága változatlan marad. b. Asérült kapcsolókat közönségszolgálati javítóműhelyünkben kell kicseréltetni.

Ha a csatlakozókábel megsérül (vagy a hálózati villásdugó), különleges kivitelű csatlakozókábelre cseréljük ki, amely közönségszolgálati kirendeltségünkön (szervizben) kapható. Acsatlakozókábel cseréjét csak közönségszolgálatunk végezheti el (szerviz) vagy kvalifikált szakember (elektrotechnikai képzettségű szakember).

6. Különleges biztonságtechnikai előírások polírozó és csiszológépekre

a. Vigyázat! Más tartozékok vagy kiegészítőberendezések használata, mint amelyeket ezen c. utasításban javaslunk vagy a készülékcsomag tartalmaz, sérülésveszélyt jelenthet. b. ęMunka közben a gépet mindig két kézzel tartsuk.

Agép be és kikapcsolását csak akkor végezzük, ha a csiszoló vagy polírozótárcsa a megmunkálandó felülettel érintkezik. Agépet ne hagyjuk soha felügyelet nélkül bekapcsolt állapotában. Agépet kikapcsolni és félretenni csak annak teljes leállása után szabad.

d. Ha száraz köszörülést vagy száraz polírozást végzünk, mindig porvédő maszkot viseljünk. Kapcsoljuk be a porelszívást. Amegfelelő berendezést a készülékcsomagolás tartalmazza.

e. Ne használjunk túlzottan nagy mennyiségű polírozóanyagot, hogy az a polírozótárcsáról ne csúszhasson le. Apolíranyag használatakor tartsuk be annak gyártócégi utasításait.

f. Acsiszoló és polírozógép nedves csiszolásra nem használható.

g. Hosszú hajat megfelelően rögzítsük és védjük. Megfelelő testhezálló öltözékben dolgozzunk.

h. Mindig ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültségérték megegyezik-e a gép adattábláján i. j. k. l. jelölt feszültségértékkel.

Szükség esetén a csiszolandó vagy polírozandó darabot megfelelően rögzítsük.

Kábelhosszabbítók használata. Kizárólag a gép teljesítményfelvételére méretezett hosszabbítókábelt használjunk. Aminimális vezetékkeresztmetszet 1,5 mm lehet.

Kábeldob használata esetén a dobra tekercselt teljes kábelhosszat le kell tekercselni.

Tartozékok cseréjét megelőzően mindig húzzuk ki a gép hálózati csatlakozódugóját.

Azbesttartalmú anyagot nem szabad sem csiszolni, sem polírozni.

3. ÖSSZEÁLLÍTÁS

Lásd a 2.sz. ábrát 2

Atárcsákon végzett munkákat megelőzően mindig húzzuk ki a gép hálózati csatlakozódugóját.

06

Ferm Ferm

UK

ñ ñ ¶Ï¤ÓÂÙ ٷ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù·¯ÙÈο Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Û ¯ÏÈ·Úfi ÓÂÚfi Ì ϛÁÔ Ì·Ï·Î‹ Ï˘ÛÙÈ΋ ÛÎfiÓË Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·.

ŸÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ·, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ÛÙÚÒÌ· ·fi ÙÔÓ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ. ∞ÔıË·ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÙÔÓ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ ·¿Óˆ.

µÏ·‚˜

∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘Û΢·Û›·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó.

¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ· ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›· ·Ó·ÎψÛ˘.

∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.

D NL F E P I S

∂ÁÁ‡ËÛË

°È· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ‰È·‚¿ÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Ûˆ˜.

SF GR DK 75

UK D NL F E P I S SF GR DK

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË

∫ڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¿ÓÙ· Î·È Ì ٷ ‰˘Ô Ù· ¯¤ÚÈ· – ‰Ô˘Ï‡ÂÙ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÔÈÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔ ¿ÓÂÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ·.

∞ÎfiÓÈÛÌ·

ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‰›ÛÎˆÓ ·fi ·ÎÔÓÈÛÙÈÎfi ÏÈÓfi ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÁÈ· ·ÎfiÓÈÛÌ·.

™Ù›Ï‚ˆÌ·

ñ ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·fi ·ÊÚ҉˘ ‡ÏË.

ñ ¶·Û·Ï›„Ù ÙÔ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ̤ÛÔ ÈÛfiÌÂÙÚ· Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.

ñ ñ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÛٛςˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÛÙÈÏ‚ˆı› Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·: ∫ÈÓ¿Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÈÛfiÌÂÙÚ· Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛٛςˆÛ˘. ªËÓ Ôχ ·Ù¿ÙÂ.

¶¿ÓÙ· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÚÈÓ ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛٛςˆÛ˘.

ñ ñ ñ ¶·Û·Ï›„Ù ÙÔ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ̤ÛÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ̤¯ÚÈ fiÙ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÛÙÈÏ‚ˆÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰ÂÓ ı· Î·Ï˘ÊÙ› Ì ÙÔ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ̤ÛÔ.

µÁ¿ÏÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·fi ·ÊÚ҉˘ ‡ÏË ·fi ÙÔÓ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ٷ ··Ï¿ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ·fi ÚÔ‚È¿ ‡ÏË.

™ÙÈÏ‚ÒÓÂÙ Û ˘„ËÏ‹ Ï¿Ì„Ë Ì ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÂÈÚ¿, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Û·Ï›„·Ù ÙÔ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ̤ÛÔ. ñ ñ ñ

√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÈÏ‚ÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.

ñ ¶Ï¤ÓÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· οı 4 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¶Ï¤ÓÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو.

ñ ñ ™ÙÈÏ‚ÒÓÂÙ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Ë ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

™ÙÈÏ‚ÒÓÂÙ ÚÒÙ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (fiˆ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙÔ Î·fi ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·) Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (fiˆ˜ ÙËÓ fiÚÙ·).∆· ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÔÛÈÙ¿ ̤ÚË ÛÙÈÏ‚ÒÓÂÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ηı·Ú¿ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·.

ªË ÛÙÈÏ‚ÒÓÂÙ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ˙ÂÛÙ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ‚ÂÚÓÈÎÈÔ‡. ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ.

5. ™∂ƒµπ™ ∫∞π ™À¡∆∏ƒ∏™∏ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË

∆· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ ‰È·ÚÎÒ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ËÛË Î·È Ù·¯ÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ – ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÚÒÙ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙÔ Ú‡̷.

∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÔÌ·Ïfi ·Ó›, ÚfiÙÂÚ· ÌÂÙ¿ οı ¯Ú‹ÛË.

¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÂχıÂÚ· ·fi ÛÎfiÓË Î·È ·Î·ı·Úۛ˜. °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·Î·ı·ÚÛÈÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ¤Ó· ·Ó› ÌÔ˘ÛÎÂ̤ÓÔ Û ÓÂÚfi Ì ۷Ô˘Ó¿‰·. ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È·Ï‡Ù˜ fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÎÙÏ. √È ·ÚfiÓ ‰È·Ï‡Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó ˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·.

74

Ferm

H

Tépőzáras csiszolóvászon Tépőzáras, habanyagból készült tárcsa.

Az elhasználódott tárcsát a tépőzáras rögzítésből le kell húzni.

Új tárcsát elhelyezése után kissé hozzá kell nyomni.

Polírozó bevonatok

Apolírozó bevonatot először megfordítjuk, majd a tépőzárra helyezzük. Majd a rugalmas kerületi részt a tányér kerületén áthúzzuk.

4. HASZNÁLAT

Lásd az 1.sz. 1

Csak tiszta csiszoló és polírozóanyagokat használjunk.

Adurva csiszoláshoz durva csiszolótárcsát használjunk, közepes és finom tárcsákat pedig a végleges (finom) csiszoláshoz.

Agép szállítási csomagolásában habanyagból készült tárcsák találhatóak a fényezőanyag felhordása céljából (kis fordulatszámra). Aflaustextíliából készült (nagyfordulatszámú) polírozó bevonatok a polírozás befejezési részénél alkalmasak.

Kikapcsoló bekapcsolt/kikapcsolt

Agépet a kikapcsoló/bekapcsoló kapcsoló benyomásával kapcsoljuk be.

Ha a kikapcsoló/bekapcsoló nyomógombot (1) ismételten benyomjuk, akkor a gép kikapcsol.

Fordulatszámbeállítás

Afordulatszámot a lassú és a gyors fordulati értékek között folyamatosan állíthatjuk be, a fordulatszámbeállító kerék (2) segítségével.

Használati tanácsok

Agépet mindig két kézzel tartsuk - nemcsak biztonságosabban dolgozunk, hanem a munkát kényelmesebben és hatásosabban is végezhetjük.

Csiszolás

Atartozékként mellékelt csiszolóvászon tárcsák felhasználásával a gépet csiszolásra lehet használni.

Polírozás

• • • • Ahabanyagból készült tárcsákat megfelelően rögzítsük.

Atárcsa teljes felületére egyenletesen felhordjuk a polírozóanyagot.

Apolírozandó felülethez nyomjuk a polírozótárcsákat és bekapcsoljuk a gépet.

Apolírozandó teljes felület mentén mozgassuk a gépet. Ne nagyon nyomjuk azt a felülethez. Agépet mindig előbb kapcsoljuk ki és csak azt követően vegyük le a felületről. • • Apolírozóanyagaot mindaddig ráhordjuk a tárcsa felületére, amíg az a teljes polírozandó felületet be nem fedi.

Ahabanyagról levesszük a polírozótárcsákat és felerősítjük a finom polírozó flaustextilből készült bevonatokat.

D NL F E P I S SF N DK

Ferm

07

H D NL F E P I S SF N DK

• Afényezést annak befejezéséig a polírozóanyag felhordása szerinti sorrend alapjának megfelelő módon végezzük.

• • •

Autóknál használatos polírozás optimális eredményessége utasításai

• • • Az autót legalább négyhetenként egyszer mossuk le. Az autót mindig felülről lefelé mossuk.

Évente kétszer vagy háromszor polírozzunk.

Először mindig a nagyobb felületeket (tetőt és motorházat) polírozzuk, majd a kisebb felületekkel (ajtók) folytassuk a polírozást. Agéppel nehezen elérhető helyeket kézzel polírozzuk.

Mindig tiszta fényezőbevonatokat használjunk.

Napfény által felmelegített forró lakkfelületeket ne polírozzunk.

Apolíranyag használatakor mindig tartsuk be azok gyártócégi utasításait.

5. SERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Karbantartás

Ezen gépeket hosszantartó üzemre, minimális karbantartási igényre tervezték. Azok kielégítő tartós jó üzemképessége a helyes karbantartásukon és rendszeres tisztításukon alapszik.

Tisztítás – mindenekelőtt húzzuk ki a hálózati dugaszolócsatlakozót.

Agép burkolatát puha ruhával tisztítjuk, annak mindenegyes használatát követően. A szellőzőnyílásokat pormentes és tiszta állapotban tartsuk. Ha nem sikerül a tisztátalanságokat a leírt módon eltávolítani, akkor a puha ruhát szappanos vízzel nedvesítsük meg.

Oldószereket mint benzin, alkohol stb. soha ne használjunk. Ezen oldószerek a műanyagból készült alkatrészeket megkárosíthatják.

• • Apolírozóbevonatokat rendszeresen kézzel mossok, langyos vízben kismennyiségű mosópor hozzáadásával és azokat levegőn szárítsuk.

Ha a gép hosszabb ideig üzemen kívül lesz, akkor a polírozóbevonatokat a tárcsákról el kell távolítanunk. Agépet tárcsákkal felfelé fordított helyzetben tároljuk.

Meghibásodások

Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.

Környezet

Aszállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen erős csomagolásban kerül leszállításra. Acsomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó telepekre.

A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le újrafeldolgozásra.

08

Ferm

UK

f. g. h. i. j. k. l. ∆Ô ·ÎÔÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠۠˘ÁÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

∫·Ï‡„Ù ٷ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿. ¢Ô˘Ï‡ÂÙ ÌfiÓÔÓ Ì ÛÙÂÓ¿ Î·È ÎÔ˘ÌˆÌ¤Ó· ÚÔ‡¯·. ¶¿ÓÙ· ÂϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÛË ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ.

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È.

ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ Â¤ÎÙ·Û˘. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ηÏ҉ȷ Â¤ÎÙ·Û˘, Ù· ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.

∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ηψ‰›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 1,5 mm. ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηψ‰È·ÎÔ‡ Ù‡Ì·ÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÍÂÙ˘ÏÈÁ̤ÓÔ. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‚Á¿ÏÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.

ªËÓ ·ÎÔÓ›˙ÂÙ ԇÙ ÛÙÈÏ‚ÒÓÂÙ ˘ÏÈο Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ì›·ÓÙÔ˘.

3. ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏

¢Â›Ù ÙËÓ ∂ÈÎ. 2

µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙÔÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙË (Ú›˙·) ÚÈÓ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·..

∞ÎÔÓÈÛÙÈÎfi ÏÈÓfi Ì ÛÙÂÁÓfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ¢›ÛÎÔÈ ·fi ·ÊÚ҉˘ ‡ÏË Ì ÛÙÂÁÓfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú.

∞ÔÛ‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·fi ÛÙÂÁÓfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú.

£¤ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È Û˘ÌȤÛÙÂ.

™ÙÈÏ‚ˆÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·

¶ÚÒÙ· ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ÛÙÚÒÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ı¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ÛÙÂÁÓfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú. ªÂÙ¿ ÙÂÓÙÒÛÙ ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ͽη.

4. Ã∏™πª√¶√π∏™∏

¢Â›Ù ÙËÓ ∂ÈÎ. 1

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ Î·ı·Ú¿ ·ÎÔÓÈÛÙÈο Î·È ÛÙÈÏ‚ˆÙÈο ̤۷.

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÚ·¯‡˜ ·ÎÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙÚ·¯‡ ·ÎfiÓÈÛÌ·, ÌÂÛ·›Ô˘˜ Î·È ÏÂÙÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙÂÏÈÎfi (ÏÂÙfi) ·ÎfiÓÈÛÌ·.

™ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ‰›ÛÎÔÈ ·fi ·ÊÚ҉˘ ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ (¯·ÌËϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜). ∆· ÛÙÈÏ‚ˆÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÏÈÓ¿ ÚÔ‚È¿˜ (˘„ËϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜) Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÂÏ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÛÙÈÏ‚ÒÌ·ÙÔ˜.

¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó‰Â̤ÓÔ / ·ÔÛ˘Ó‰Â̤ÓÔ

Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó‰Â̤ÓÔ / ·ÔÛ˘Ó‰Â̤ÓÔ (1).

ŸÙ·Ó Í·Ó··Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û˘Ó‰Â̤ÓÔ / ·ÔÛ˘Ó‰Â̤ÓÔ (1) ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· Û‚‹ÛÂÈ.

ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ

√È ÛÙÚÔʤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÌÂٷ͇ ·ÚÁÒÓ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ˘ ÛÙÚÔÊÒÓ (2).

D NL F E P I S SF GR DK

Ferm

73

UK D NL F E P I S SF GR DK

b.

c.

d.

e.

f.

g.

ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Ô ‰È·ÎfiÙ˘.

∫¿ı ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ›.

µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ Î¿ÓÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‹ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‹ ÚÈÓ ·ÔıË·ÛÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ∞˘Ù¿ Ù· ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘¯·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.

∞ÔıË·ÂÙ ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿ Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∆· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌË ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ.

™˘ÓÙËÚ›Ù ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·. ∂ϤÁÍÙ ÁÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ‹ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ ÛÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‹ ÁÈ· ¿ÏϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚Ë, ‰ÒÛÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ͷӿ. ¶ÔÏÏ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ Û˘ÓÙËÚË̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·.

∫ڷٿ٠ٷ ÎÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ·È¯ÌËÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿. ∫ÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·È¯ÌËÚ¿ ÎÔÙÈο ¿ÎÚ· ‰ÂÓ ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›·.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È Ù· ¿ÎÚ· (ÙÚ˘¿ÓÈ·, ÏÂ›‰Â˜ Î.Ï.) Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

5.

a. b. c.

™¤Ú‚Ș

¢ÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÂÈÛ΢¤˜ ÌfiÓÔÓ Û ÂȉÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÌfiÓÔÓ Ì ÚˆÙfiÙ˘· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο. ŒÙÛÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ∆Ô˘˜ ‚Ï·Ì̤ÓÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ Ú¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

∂ÊfiÛÔÓ ˙ËÌȈı› ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ (Ë Ë ‰›¯·Ï· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘), Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÂȉÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ۤڂȘ. ∆ËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˙ËÌȈ̤ÓÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔÓ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ۤڂȘ Ë ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚfiÛˆÔ (ËÏÂÎÙÚÔÙ¯ÓÈο).

6. ∂ȉÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÛÙÈÏ‚ˆÙÈο Î·È ·ÎÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·

a. ¶ÚÔÛÔ¯‹! Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, b. c. ·fi Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚfiÓ Ô‰ËÁ›Â˜ Ë ÂÚȯfiÌÂÓ˜ ÛÙË Û˘Û΢·Û›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È Ì ٷ ‰˘Ô Ù· ¯¤ÚÈ·.

™˘Ó‰¤ÛÙÂ Ë ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Ô ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi˜ Ë ·ÎÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û d. e. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰›¯ˆ˜ Â›‚Ï„Ë. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ Ë ·Ú·ÌÂÚ›ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜. ºÔÚ¿Ù ηٿ ÙÔ ·ÎfiÓÈÛÌ· Ë ÛٛςˆÌ· Â› ÍÂÚ¿ Ì¿Ûη ηٿ ÙËÓ ÛÎfiÓË. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ·ÔÚÚÔÊËÙ‹Ú·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ‹ ÂÚȤ¯ÂÈ Ë Û˘Û΢·Û›·.

ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÈÙˆÛȷ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎÒÓ ÌÂÛÒÓ, ÁÈ· Ó· ÌË ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÈÏ‚ˆÌ¤ÓÔ ÛÙÚÒÌ· ·fi ÙÔ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ. ∆ËÚ›Ù Ù˘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘.

72

Ferm Ferm

Garancia

Agaranciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.

CE

MEGFELELÖSÉG IGAZOLÁSA (H)

Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék, FMMS-120, megfelel az alábbi szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:

EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

összhangban az alábbi előírásokkal:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

03-04-2006-tól

ZWOLLE, HOLLANDIA

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Mivel arra törekszünk, hogy folyamatosan tökéletesítsük termékeinket, fenntartjuk a jogot, hogy – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassuk a termékleírásokat.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollandia

S SF N DK H D NL F E P I 09

UK UK CZ NL F E P I S SF N DK

VÍCEKOTOUČOVÁ BRUSKA

Čísla v následujícím textu se vztahují k obrázkům na stranē 2.

Pozor:

pak lépe rozumět svému zařízení a zabráníte zbytečným rizikům. Uschovejte pečlivě tento návod pro budoucí použití, předávejte stroj pouze společně s návodem.

Použití

Přístroj je určen k leštění a broušení povrchů. Přístroj není určen k mokrému broušení ani k řemeslnému používání.

Obsah

Přečtěte si vždy důkladně návod k elektrickým přístrojům před jejich použitím. Budete 1. Údaje k přístroji 2. Bezpečnostní 3. Sestavování 4. Používání 5. Servis a údržba

1. ÚDAJE K PŘÍSTROJI

Technické údaje

c.

d.

e.

ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ‚ÚÔ¯‹ ‹ Û ˘ÁÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜. ŸÙ·Ó ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.

ªËÓ Î¿ÓÂÙ ϷÓı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿Ù ‹ Ó· Û¤ÚÓÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ·fi ÙÔ Ú‡̷. ∫ڷٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È·, ·È¯ÌËÚ¿ ¿ÎÚ· ‹ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∞Ó Ù· ηÏ҉ȷ Ù˘ÏȯÙÔ‡Ó ‹ ˘ÔÛÙÔ‡Ó ‚Ï¿‚Ë ‹ ÊıÔÚ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.

ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌÈ· ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ηψ‰›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.

3)

a.

b.

¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

£· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, Ó· ‰›ÓÂÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏ›ÙÂ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙË ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ‹ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ·ÏÎÔfiÏ ‹ Ê·Ú̿ΈÓ. ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÚÔÛÂÍ›·˜ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο ̤۷. ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙÔÙ Á˘·ÏÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜.

¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ̤۷, fiˆ˜ ÌÈ· Ì¿Ûη ÛÎfiÓ˘, ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·, ¤Ó· ÎÚ¿ÓÔ˜ ‹ ˆÙÔ·Û›‰Â˜, ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi c.

ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜.

∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Ù˘¯·›· ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È Hz V~ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÚÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ÊȘ ÛÙËÓ Ú›˙·. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛÙËÓ ÛηӉ¿ÏË, ‹ Ó· Ù· Û˘Ó‰¤ÂÙ ÛÙÔ Otáčky na prázdno Průměr brusného/lešticího kotouče Jmenovitý průměr příslušenství: Brusné plátno se suchým zipem, kotouče z pěnové hmoty se suchým zipem lešticí povlaky se suchým zipem Lpa (zvukový tlak) Lwa (zvukový výkon) Hodnota vibrací Třída ochrany IP (ochrana proti prachu a vodě)

Obsah obalu

1 brusný a lešticí stroj 3 lešticí povlaky (textilní flauš) 3 kotouče z pěnové hmoty 3 x 3 kotouče brusného plátna (hrubý, střední, jemný) 1 návod k použití list 200 - 400/min 125 mm d.

e.

125 mm kg f.

77 dB (A) 88 dB (A) 2,47 m/s 2 II IP 20 g.

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ŒÓ· ÎÏÂȉ› ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Í¯·ÛÙ› Û οÔÈÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.

ªËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÛÙ Ôχ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ηϿ ÛÙ· fi‰È· Û·˜ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜. ŒÙÛÈ ı· ¤¯ÂÙ ηχÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ·Úfi‚ÏÂÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

ºÔÚ¿Ù ηٿÏÏËÏÔ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi. ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ∫ڷٿ٠ٷ Ì·ÏÏÈ¿, Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· Á¿ÓÙÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. º·Ú‰È¿ ÚÔ‡¯·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ‹ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ÛÊËÓÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.

∂¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢ÒÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Ì ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÎfiÓ˘.

4) ÃÚ‹ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

a.

ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÂÎÙÂÏ›ÙÂ. ∆Ô ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ.

D NL F E P I S SF GR DK 10

Ferm Ferm

71

UK D NL F E

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ

∂ÈÎ. 1

1. ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó‰Â̤ÓÔ / ·ÔÛ˘Ó‰Â̤ÓÔ 2. ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ˜ ÛÙÚÔÊÒÓ 4. ∞ÎÔÓÈÛÙÈÎfi˜ / ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ ÛÙÂÁÓfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú

2. √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ∂Í‹ÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ

™ÙȘ ·ÚfiÓ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:

P I

ªË¯¿ÓËÌ· ‚·ıÌÔ‡ II – ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË – ∏ ‰È¯¿Ï· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÁÂȈı›.

∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.

S SF GR DK

°ÂÓÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜

¶ÚÔÂȉÔÔÈËÛË! ¢È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. ∏ ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·, ˘ÚηÁÈ¿ ηÈ/‹ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. √ fiÚÔ˜ ´ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ԫ Û fiϘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û·˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (Ì ηÏÒ‰ÈÔ) ‹ Ì Ì·Ù·Ú›Â˜ (·Û‡ÚÌ·ÙÔ). º˘Ï·ÍÙ ·˘Ù˜ ÙȘ Ô‰ËÁȘ!

1) ÃÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜

a.

ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Â·Ú΋˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â b.

·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˘˜ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÎÚË͢, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ̤ÚË fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿, ·¤ÚÈ· ‹ ÛÎfiÓ˜. ∆· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÈÓı‹Ú˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÊϤÍÔ˘Ó ÙȘ ÛÎfiÓ˜ ‹ Ù· ·¤ÚÈ·.

c.

∫ڷٿ٠۠·fiÛÙ·ÛË Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ∞Ó ·ÔÛ·ÛÙ› Ë ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.

2) ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

a.

∆· ÊȘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ Ú›˙· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ªËÓ ÙÚÔÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ ÊȘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚‡ÛÌ·Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÂȈ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·. ∏ ¯Ú‹ÛË ÌË ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÊȘ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÚÈ˙ÒÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.

b.

∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ fiˆ˜ ۈϋÓ˜, ηÏÔÚÈʤÚ, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È „˘Á›·. À¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.

70

Ferm Ferm

Podrobnosti

Obr. 1

1. Tlačítkový vypínač zapnuto/vypnuto 2. Nastavovací otáček 4. Brusný/lešticí kotouč se suchým zipem

2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a na přístroji jsou použity následující symboly:

UK CZ NL F E

Přístroj třídy II - dvojitá izolace - Uzemněná vidlice není zapotřebí.

Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

P I

Všeobecné bezpečnostní předpisy

Pozor! Všechny pokyny si důkladně prostudujte. Pokud byste se pokyny, jež jsou uvedeny níže, neřídili, mohl by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, popřípadě k vážnému mechanickému úrazu. Výraz „nářadí“ v těchto pokynech značí jakékoliv elektrické nářadí, ať už je napájené ze sítě (nářadí s přívodní šňůrou) nebo z baterie (nářadí bez přívodní šňůry).

Tyto pokyny si uschovejte!

1)

a.

b.

c.

Pracovní prostor

V pracovním prostoru udržujte pořádek a zajistěte si v něm dobré osvětlení. V nepořádku a přítmí dochází snadno k nehodám a úrazům.

S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušném prostředí, jaké představují hořlavé kapaliny a plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří, a proto se mohou výpary nebo prach vznítit.

Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v dostatečné vzdálenosti.

Pokud by vás někdo rozptyloval, snadno nad nářadím ztratíte kontrolu.

2)

a.

b.

c.

Elektrická bezpeãnost

Síťová zástrčka musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte. U zemněného nářadí nepoužívejte žádné upravované zástrčky. Pouze s neupravovanou zástrčkou a odpovídající zásuvkou může být nebezpečí úrazu elektrickým proudem minimální.

Dbejte, abyste se nedotýkali zemněných povrchů, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky. Když máte tělo uzemněné, je nebezpečí úrazu elektrickým proudem větší.

Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Vnikne-li do nářadí voda, nebezpečí úrazu elektrickým proudem se zvyšuje.

S SF N DK 11

UK CZ NL F E P I S SF N DK

d.

e.

S přívodní šňůrou zacházejte šetrně a používejte ji pouze k jejímu účelu. Nikdy za ni nářadí nenoste ani nevlečte a nevytahujte za ni zástrčku ze zásuvky. Uchovávejte ji mimo dosah horka a mimo kontakt s oleji, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozená nebo zapletené šňůra zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Při práci venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní prostředí. Používáním kabelů vhodných pro venkovní prostředí se snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Osobní bezpečnost

Udržujte stále pozornost, soustřeďte se na to, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím se řiďte zdravým rozumem. Jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, s elektrickým nářadím nepracujte. Při práci s elektrickým nářadím stačí chvilková nepozornost, aby došlo k vážnému úrazu.

Používejte bezpečnostní pomůcky. Vždy noste vhodný prostředek ochrany zraku.

Nošením odpovídajících bezpečnostních pomůcek a vybavení, jako je respirátor, neklouzavá obuv, tvrdý klobouk nebo prostředek ochrany sluchu, se nebezpečí úrazu snižuje.

Dbejte, abyste nářadí nemohli mimovolně uvést do chodu. Než nářadí zapojíte do sítě, přesvědčte se, že je vypínač ve vypnuté poloze. Nosit elektrické nářadí s prstem na vypínači nebo zapojovat nářadí do sítě při vypínači v zapnuté poloze znamená říkat si o úraz.

Než elektrické nářadí zapnete, sundejte z něj všechny seřizovací klíče a jiné nástroje.

Necháte-li klíč nebo nástroj ve styku s rotačním dílem nástroje, může snadno dojít k úrazu.

Nikam se nenapřahujte. Udržujte si soustavně pevný postoj a rovnováhu.

V neočekávaných situacích pak dokážete elektrické nářadí lépe kontrolovat.

Na práci se vhodně oblečte. Nenoste žádný volný oděv ani šperky. Vlasy, oblečením ani rukavicemi se nepřibližujte k pohyblivým součástem nářadí. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy by se mohly pohyblivými součástmi zachytit.

Pokud je nářadí vybaveno tak, že k němu lze připojit zařízení na odsávání a odlučování prachu, dbejte, aby bylo připojeno a řádně používáno. Používáním takového zařízení se snižují rizika spojená s vířením prachu.

4)

a.

b.

c.

d.

e.

Práce s elektrickým nářadím a péče o ně

Na elektrické nářadí netlačte. Pro svůj účel zvolte vhodné nářadí. Správné nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji rychlostí, na kterou je konstruováno.

Jestliže vypínač nářadí nezapíná či nevypíná, nářadí nepoužívejte. Elektrické nářadí, které se nedá vypínačem ovládat, je nebezpečné a je třeba dát je opravit.

Než začnete elektrické nářadí jakkoliv seřizovat, vyměňovat příslušenství nebo ukládat, odpojte jeho zástrčku od sítě. Tímto preventivním bezpečnostním opatřením snížíte riziko, že se nářadí bezděčně uvede do chodu.

Pokud s nářadím nepracujete, uchovávejte je mimo dosah dětí. Osobám, které nejsou s obsluhou nářadí nebo s těmito pokyny seznámeny, nedovolte s ním pracovat. V rukou neškolené osoby je elektrické nářadí nebezpečné.

Věnujte elektrickému nářadí potřebnou údržbu. Kontrolujte, zda je na nářadí všechno správně seřízeno a utaženo, pohyblivé části nedřou, žádná součást není zlomena nebo nářadí není ani jinak ve stavu, který by mohl narušit jeho správný chod. Pokud je elektrické nářadí poškozeno, je třeba dát je před použitím opravit. Nedostatečně udržované nářadí již způsobilo četné úrazy.

12

Ferm

UK

¶√§À ¢π™∫ø¡ ∞∫√¡π™∆π∫∏ ª∏Ã∞¡∏ª∞

√È ·ÚÈıÌÔÈ ÛÙÔ ·Ú·Î·Ùˆ ÎÂÈÌÂÓÔ ·Ó·ÊÂÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈÎÔÓ˜ Ù˘ ÛÂÏȉ·˜ 2.

¶ÚÔÛÔ¯‹:

£· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛ¯ÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÚÈÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ∞˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎÔÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜.

ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË

∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÛٛςˆÛË Î·È ·ÎfiÓÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ.

∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·ÎfiÓÈÛÌ· Û ˘ÁÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË.

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

1. ¢Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ 3. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË 4. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË 5. ™¤Ú‚Ș Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË

1. ¢∂¢√ª∂¡∞ ∆√À ª∏Ã∞¡∏ª∞∆√™ ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

D NL F E P I S SF

™˘¯ÓfiÙËÙ· πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ™ÙÚÔʤ˜ ¿ÂÚÁ· ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ / ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ: ∞ÎÔÓÈÛÙÈÎfi ÏÈÓfi Ì ÛÙÂÁÓfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú, ‰›ÛÎÔÈ ·fi ·ÊÚ҉˘ ‡ÏË Ì ÛÙÂÁÓfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÛÙÈÏ‚ˆÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ì ÛÙÂÁÓfi ÊÂÚÌÔ˘¿Ú µ¿ÚÔ˜ Lpa (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË) Lwa (˯ËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË) ¶ÔÛfiÙËÙ· ‰ÔÓ‹ÛÂˆÓ µ·ıÌfi˜ ÚÔʇϷ͢ IP (ÚÔʇϷÍË Î·Ù¿ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Î·È ÓÂÚÔ‡) 50 Hz 120 W 200 - 400/min 125 mm

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜

1 ∞ÎÔÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· 3 3 ™ÙÈÏ‚ˆÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· (˘Ê·ÓÙ‹ ÚÔ‚È¿) ¢›ÛÎÔÈ ·fi ·ÊÚ҉˘ ‡ÏË 3 x 3 ¢›ÛÎÔÈ ·fi ·ÎÔÓÈÛÙÈÎfi ÏÈÓfi (ÙÚ·¯‡˜, ÌÂÛ·›Ô˜, ÏÂÙfi˜) 125 mm 4,2 kg 77 dB (A) 88 dB (A) 2,47 m/s 2 II IP 20

DK

Ferm

69

UK D

CE

áÄüÇÄ èêé ÇßÑèéÇßÑçßëíú (UA)

NL F E P EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ‰ÓÌÓÏ:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

03-04-2006ÓÍÛ áÇéãã∏, çIÑÖêãÄçÑà

I S UA N DK

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без предварительного уведомления.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Нідерланди

68

Ferm

UK

f.

g.

Řezné nářadí udržujte ostré a čisté. Řádně udržované řezné nářadí s nabroušeným ostřím se tak snadno nezadře a snáze se ovládá.

Elektrické nářadí, příslušenství, vrtáky atd. používejte v souladu s těmito pokyny, a to způsobem a pro účel, pro který je nářadí konstruováno. Přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, kterou chcete vykonat. Používáním elektrického nářadí na činnosti, na které není konstruováno, se můžete snadno dostat do nebezpečné situace.

5.

Servis

a. Dávejte přístroj opravovat pouze kvalifikovanému odbornému personálu a pouze s originálními náhradními díly. Tímto bude zajištěno, že bezpečnost přístroje bude c. zachována.

b. Poškozené vypínače musejí být nahrazovány naší dílnou služeb zákazníkům.

Pokud se poškodí připojovací kabel (nebo síťová vidlice), musí být nahrazen zvláštním připojovacím kabelem, který je k dostání u našich služeb zákazníkům (servisu). Výměnu připojovacího kabelu smí provést pouze naše služby zákazníkům (servis) nebo kvalifikovaná osoba (elektrotechnický odborný pracovník).

6. Zvláštní bezpečnostní předpisy pro lešticí a brousicí stroje

a. Pozor! Použití jiných dílů příslušenství nebo přídavných přístrojů než těch, které jsou v tomto návodu doporučeny nebo v objemu dodávky obsaženy, může znamenat nebezpečí úrazu.

b. Držte stroj při práci vždy oběma rukama.

c. Zapínejte nebo vypínejte stroj pouze když je lešticí nebo brusný kotouč přiložen k povrchu, který má být opracováván. Stroj nenechávat běžet bez dozoru. Stroj vypnout a odložit nebo opustit teprve tehdy, když se stroj úplně zastaví.

d. Noste při broušení nebo leštění zasucha masku proti prachu. Připojte vysavač. Vhodný adaptér je obsažen v objemu dodávky.

e. Nepoužívejte příliš velká množství lešticích prostředků, aby lešticí povlak nesklouzl z lešticího kotouče. Dodržujte pokyny výrobce lešticího prostředku.

f. Brusný a lešticí stroj není určen k broušení zamokra.

g. U dlouhých vlasů musí být vlasy přikryty. Pracujte pouze s těsně upnutými kusy oděvu.

h. Zkontrolujte vždy, zda se síťové napětí shoduje s napětím uvedeným na typovém štítku.

i. V případě potřeby zabezpečte obrobek, který chcete brousit nebo leštit.

j. Používání prodlužovacích kabelů. Používejte výlučně prodlužovací kabely, které jsou dimenzovány pro výkon stroje. Minimální průměr žíly musí činit 1,5 mm. Při použití kabelového bubnu musí být kabel vždy úplně odmotán.

k. l. Před výměnou příslušenství vždy vytáhnout síťovou vidlicí.

Nebruste ani neleštěte materiály obsahující azbest.

3. SESTAVENÍ

Viz Obr. 2

Před prací na kotoučích vytáhnout síťovou vidlici.

Brusné plátno se suchým zipem Kotouče z pěnové hmoty se suchým zipem.

Opotřebené kotouče ze suchého zipu stáhnout.

Nové kotouče nasadit a trochu přitlačit.

CZ NL F E P I S SF N DK

Ferm

13

UK CZ NL F E P I S SF N DK

Lešticí povlaky

Lešticí povlak nejdříve obrátit a pak na suchý zip nasadit. Pak pružný okraj napnout přes talíř.

4. POUŽITÍ

Viz Obr. 1

Používejte pouze čisté brusné a lešticí prostředky.

Používejte hrubé brusné kotouče k broušení nahrubo, střední a jemné kotouče ke konečnému (jemnému) broušení.

V objemu dodávky stroj jsou obsaženy kotouče z pěnové hmoty k nanášení lešticího prostředku (nízké otáčky). Lešticí povlaky z flaušového textilního materiálu (vysoké otáčky) jsou vhodné k dokončovacímu leštění.

Vypínač zapnuto/vypnuto

Stroj zapnout stisknutím vypínače zapnuto/vypnuto (1).

Kdy tlačítko zapnuto/vypnuto (1) ještě jednou stisknete, stroj se vypne.

Nastavení otáček

Otáčky mohou být nastavovány plynule mezi pomalými a rychlými otáčkami nastavovacím kolečkem otáček (2).

Rady k používání

Držte stroj vždy oběma rukama - pracujete nejen bezpečněji ale i pohodlněji a účinněji.

Broušení

Pomocí dodaných kotoučů z brusného plátna můžete stroj používat také k broušení.

Leštění

• Upevněte kotouče z pěnové hmoty.

• • • • Nanášejte lešticí prostředek rovnoměrně na celou plochu kotouče.

Přidržujte lešticí kotouč k ploše, která má být leštěna a zapněte stroj: Pohybujte strojem rovnoměrně po celé ploše, která má být leštěna. Netlačte příliš. Stroj vždy dříve vypněte, než jej sejmete z leštěné plochy.

Nanášejte lešticí prostředek na povrch kotouče dokud celý leštěný povrch nebude pokryt • • lešticím přípravkem.

Sejměte kotouče z pěnové hmoty z lešticího kotouče a upevněte jemné lešticí povlaky z flaušového textilního materiálu.

Leštěte na vysoký lesk stejným způsobem a ve stejném pořadí, ve kterém jste lešticí prostředek nanášeli.

Pokyny pro optimální výsledky leštění u aut

• Myjte auto minimálně každé čtyři týdny. Myjte auto shora dolů.

• Leštěte auto dvakrát nebo třikrát ročně.

14

Ferm

5. ëÖêÇßë íÄ èéíéóçàâ êÖåéçí

çÂÔÓ·‰ÍË èË‚ËÌËÍÌÂÌÌ¥ÌÂÔÓ·‰ÓÍ,̇ÔËÍ·‰,˜ÂÂÁÁÌÓ¯Û‚‡ÌÌfl‰ÂÚ‡ÎÂÈ,·Û‰¸Î‡Ò͇

Ferm Несправні та/або браковані електричні або електронні інструменти повинні зберігатися у відповідних місцях переробки.

ɇ‡ÌÚ¥fl ÑË‚ËÒflÛÏÓ‚Ë„‡‡ÌÚ¥ª‚ÓÍÂÏÓÔËÍ·‰ÂÌÓÏÛ„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛÚ‡ÎÓÌ¥.

67 S UA N DK UK D NL F E P I

F E P I S UK D NL

4. áÄëíéëìÇÄççü

Див. Зобр. 1

äÓËÒÚÛÈÚÂÒflڥθ͢ËÒÚËÏ˯ΥÙÛ‚‡Î¸ÌËÏËÚ‡ÔÓÎ¥Û‚‡Î¸ÌËÏËÁ‡ÒÓ·‡ÏË.

UA N DK

èÓÎ¥Û‚‡ÌÌfl • ç‡ÌÂÒ¥Ú¸ÔÓÎ¥Û‚‡Î¸ÌËÈÁ‡Ò¥·¥‚ÌÓÏ¥ÌÓÔÓˆ¥Î¥ÈÔÓ‚ÂıÌ¥ÍÛ„Û.

UK

• • • • Leštěte nejdříve velké plochy (jako střechu a kapotu motoru) a pak menší plochy (jako dveře). Obtížně dosažitelná místa leštěte ručně.

Používejte vždy čisté lešticí povlaky.

Neleštěte na slunci horké plochy laku.

Dodržujte vždy pokyny výrobců lešticích prostředků.

5. SERVIS A ÚDRŽBA

Údržba

Stroje jsou konstruovány pro dlouhodobý provoz při minimální údržbě. Jejich trvalý uspokojivý provoz závisí na správném ošetřování a na pravidelném čištění.

Čištění - dříve vytáhnout síťovou vidlici

Čistěte skříň stroje měkkým hadrem, přednostně po každém použití. Udržujte větrací otvory volné od prachu a nečistot. Nelze-li takto znečištění odstranit, použijte měkký hadr navlhčený mýdlovou vodou. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako benzín, alkohol apod. Tato rozpouštědla mohou díly z umělé hmoty poškodit.

• • Perte lešticí povlaky pravidelně ručně ve vlažné vodě s trochou jemného pracího prášku a nechte je uschnout na vzduchu.

Když stroj nebudete delší dobu používat, sejměte lešticí povlak z lešticího kotouče.

Uschovejte stroj s lešticím kotoučem nahoru.

Závady

Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický nákres, které součástky lze objednat.

Životní prostředí

Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy.

Většinu z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad příslušných látek.

Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

CZ NL F E P I S SF N DK

Záruka

Záruční podmínky najdete v záručním listu za tímto návodem k použití.

66

Ferm Ferm

15

UK CZ NL F E P

CE

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM (CZ)

Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento výrobek, FMMS-120, je ve shodě s následujícími normami a normovanými dokumenty:

EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

v souladu se směrnicemi:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

Dne 03-04-2006

ZWOLLE NL

I S SF N

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Jelikož naší politikou je naše výrobky soustavně zlepšovat, vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění specifikaci výrobku změnit.

FermBV• Lingenstraat6•8028PMZwolle•Holanda

DK

6. éÒÓ·ÎË‚¥ ‚͇Á¥‚ÍË ÔÓ ÚÂıÌ¥ˆ¥ ·ÂÁÔÂÍË ‰Îfl ¯Î¥ÙÛ‚‡Î¸ÌËı Ú‡ ÚÓ˜ËθÌËı ̇ÒÚÓª‚ ‡. 삇„‡!á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl¥Ì¯Ëı‡ÍÒÂÒÛ‡¥‚‡·Ó‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„ÓÁ̇fl‰‰fl,Ì¥ÊÂÍÓÏẨӂ‡Ì¥

UK D NL S UA N DK F E P I

3. äéåèãÖäíÄñßü

Див. Зобр. 2

èÂ¯Ì¥ÊÔÓ˜ÌÂÚÂÔ‡ˆ˛‚‡ÚËÁÍÛ„‡ÏË,‚ËÚfl„Ì¥Ú¸¯ÚÂÔÒÂθÌÛ‚ËÎÍÛÁÏÂÂÊ¥.

16

Ferm Ferm

65

S UA N DK F E P I UK D

4) ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚÓ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ È ‰Ó„Îfl‰ Á‡ ÌËÏ Á‡ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ.á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌflÂÎÂÍÚÓ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Á‡ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏÁÓ·ËÚ¸

NL 64

Ferm

UK

KOLUTNI BRUSILNIK

Številke spodaj ustrezajo slikam na strani 2.

Opozorilo:

Še pred uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo električnih naprav. Bolje boste dojeli delovanje naprave in lažje preprečili morebitne nezgode. To navodilo za uporabo shranite na varno mesto, če napravo prodate pa vedno skupaj z navodilom.

Uporaba

Naprava služi poliranju in brušenju površin. Naprava ni namenjena za mokro brušenje ali za delo profesionalcev.

Vsebina

1. Podatki o napravi 2. Varnostni 3. Sestavljanje 4. Uporaba 5. Servisiranje in vzdrževanje

1. PODATKI O NAPRAVI

Tehnični podatki

D SLO F E P I S SF

Napetost 230-240 Hz

N

Vstopna zmogljivost Vrtljaji na prazno 120 W 200 - 400 /min 125 mm

DK

Premer koluta za brušenje/poliranje Nominalni premer opreme: Brusna tkanina s suho zadrgo, koluti iz trdega penastega materiala s suho zadrgo prevleke za poliranje s suho zadrgo 125 mm Lpa (akustični tlak) Lwa (akustična zmogljivost) Vrednost vibracij Razred zaščite IP (zaščita proti prahu in vodi) 77 dB (A) 88 dB (A) 2,47 m/s 2 II IP 20

Ovitek vsebuje

1 3 Naprava za brušenje in poliranje Prevleke za poliranje (tekstilni flis) 3 3 x 3 Koluti brusne tkanine (grobo, srednje fino) 1 Koluti iz penastega materiala Navodilo za uporabo

Ferm

17

UK D SLO

Podrobnosti

Slika 1

1. Stikalo za vklop/izklop 2. Kolesce za nastavitev vrtljajev 3. Priključek sesalne naprave 4. Kolut za brušenje/poliranje s suho zadrgo

F

2. VARNOSTNI PREDPISI

E

Legenda simbolov

V tem navodilu za uporabo in na stroju se nahajajo sledeči simboli:

P I

Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ozemljen vtič ni potreben.

Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za reciklažo tovrstnega materiala.

S SF N DK

Splošna varnostna navodila

Opozorilo! Preberite vsa navodila. V primeru, da ne sledite vsem naštetim navodilom obstaja nevarnost električnega šoka, požara in/ali resne telesne poškodbe. Izraz (električno orodje) v vseh navodilih se nanaša na vaše električno orodje, ki je priključeno na omrežje (s kablom), kakor tudi na električno orodje, ki deluje na baterije (brez kabla). Shranite navodila!

1)

a.

b.

c.

Delovno področje

Delovno področje naj bo čisto in dobro osvetljeno. Razmetana in temna področja dobesedno vabijo nesreče.

Ne uporabljajte električnih orodij v eksplozivnih atmosferah, kot na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Električna orodja ustvarjajo iskrice, ki lahko vnamejo prašne delce hlapov.

Otroci in drugi naj ne bodo prisotni med upravljanjem z električnim orodjem. Motnje lahko povzročijo izgubo nadzora

2)

a.

b.

c.

d.

Varnost z elektriko

Vtikači za električna orodja se morajo ujemati z vtikalno dozo. Nikoli ne spreminjajte vtikačev na kakršenkoli način. Ne uporabljajte adapterjev, ki ozemljijo električna orodja.

Nespremenjeni vtikači ter ujemajoče se vtikalne doze zmanjšajo tveganje električnih šokov.

Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so na primer pipe, radiatorji, štedilniki ali hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno se poveča tveganje električnega šoka.

Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali vlažnim razmeram. Voda v električnem orodju povečuje tveganje električnega šoka.

S kablom ravnajte primerno. Nikoli ne uporabljajte kabla za nošnjo, vleko ali iztikanje električnega orodja. Kabel naj bo varno oddaljen od virov vročine, olja, ostrih robov ali premikajočih se stvari. Poškodovani ali prepleteni kabli povečajo tveganje električnega šoka.

18

Ferm Ferm

63 S UA N DK UK D NL F E P I

S UA N F E P I UK D

1 ɇ‡ÌÚ¥ÈÌËÈÚ‡ÎÓÌ èÓ‰ӷˈ¥

Зобр. 1

1. ËAÌÓÔ͇-‚ÏË͇˜Û‚¥ÏÍÌÂÌÓ/‚ËÏÍÌÂÌÓ

NL

2. íÖïçßäÄ ÅÖáèÖäà

Пристрій класу II – подвійна ізоляція – Штепсельна вилка з заземленням не є необхідною.

Несправні та/або браковані електричні або електронні інструменти повинні зберігатися у відповідних місцях переробки.

DK

1) êӷӘ ϥ҈ ÓÒ‚¥ÚÎÂÌ¥Ó·Ó˜¥Ï¥ÒˆflÒÔËfl˛Ú¸Ú‡‚χÚËÁÏÛ.

UK

e.

Ko električno orodje uporabljate na prostem, uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega šoka.

3) Osebna varnost

a.

b.

Bodite pozorni, spremljajte kar počnete ter uporabite zdravo pamet, kadar upravljate električno orodje. Električnega orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepozornosti med upravljanjem električnega orodja se lahko konča z resnimi telesnimi poškodbami.

Uporabljajte varnostno opremo. Vedno nosite ščitnike za oči. Varnostna oprema, kot na c.

d.

e.

primer dihalna maska, nedrseči varnostni čevlji, trda čelada ali čepi za ušesa, ki jo uporabljamo v primernih okoliščinah, zmanjšuje nevarnost telesnih poškodb.

Preprečite nenameren vklop. Prepričajte se, da je stikalo v položaju »off«, preden priključite električno orodje. Prenašanje električnih orodij s prsti na stikalu ali priključevanje električnih orodij, ko so le-ta vklopljena povečuje nevarnost nesreč.

Odstranite katerekoli ključe za odvijanje ali izvijače, preden vključite električno orodje.

Ključ ali izvijač, ki ga pustite na vrtečem se delu vašega električnega orodja, vas lahko resno poškoduje.

Ne presegajte dosega. Stalno obdržite trden položaj ter ravnotežje. To vam omogoča boljši nadzor svojega električnega orodja v nepričakovanih okoliščinah.

f.

g.

Pravilno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Vaši lasje, oblačila ter rokavice naj bodo primerno oddaljene od vrtečih se sestavnih delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se vam lahko zapletejo v vrteče se sestavne dele.

Če uporabljate naprave za odstranjevanje ter zbiranje prahu se prepričajte, da so povezane ter pravilno uporabljene. Pravilna uporaba takih naprav lahko zmanjša nevarnosti povezane s prahom.

4) Uporaba ter vzdrževanje električnih naprav

a.

Ne preobremenjujte svojega električnega orodja. Uporabite električno orodje, ki je primerno za vaše delo. Pravilno električno orodje bo opravilo delo bolje ter varneje, če ga b.

c.

uporabljate na način za kakršnega je bilo narejeno.

Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo le-tega ne vključi in izključi. Katerokoli električno orodje, ki se ga ne da nadzorovati s stikalom je nevarno in potrebuje popravilo.

Iztaknite vtikač iz električnega omrežja, preden prilagajate, spreminjate dodatke ali pospravite električna orodja. Taki preventivni varnostni ukrepi zmanjšajo tveganje, da bi d.

e.

f.

električno orodje vklopili po pomoti.

Električna orodja, ki niso v uporabi, spravljajte izven dosega otrok in ne dovolite, da bi jih uporabljale osebe, ki niso seznanjene z električnim orodjem ali temi navodili. Električna orodja v rokah neizkušenih uporabnikov so nevarna.

Vzdržujte električna orodja. Preverjajte, da vrteči se sestavni deli niso razmaknjeni ali spojeni, nalomljeni ali v kakršnemkoli drugem stanju, ki bi lahko vplivalo na delovanje električnega orodja. Če je orodje poškodovano, ga pred uporabo pustite popraviti. Mnogo nesreč je posledica slabo vzdrževanih električnih orodij.

Orodja za rezanje ohranjajte ostra in čista. Pravilno vzdrževana orodja za rezanje, z ostrimi rezalnimi robovi, imajo manj možnosti za spajanje ter jih je tudi lažje nadzorovati.

D SLO F E P I S SF N DK 62

Ferm Ferm

19

UK D

g.

Električno orodje, dodatke ter sestavne dele ipd. uporabljajte v skladu s temi navodili ter na način za katerega je namenjen dotični tip električnega orodja, pri čemer upoštevajte pogoje dela in delo, ki ga morate opraviti. Uporaba električnega orodja v namene, ki niso primerni za uporabo le-tega, lahko povzroči nevarne okoliščine.

SLO F E P

5.

a.

b.

c.

Servis

Napravo lahko popravlja le strokovno izurjeno in kvalificirano osebje, dotrajane dele lahko zamenja izključno z originalnimi deli. S tem bo naprava še naprej delovala varno in brezhibno.

Poškodovana stikala lahko zamenjajo le strokovnjaki naše servisne delavnice.

Poškodovan kabel mora biti nemudoma zamenjan z novim – to prepustite našim strokovnim delavcem z novim kablom, ki je na voljo le v našem specializiranem servisu za stranke. Električni kabel mora biti takoj zamenjan z novim; tudi tega mora zamenjati naš strokovnjak servisa za stranke ali kvalificirana oseba (najbolje strokovnjak z elektro izobrazbo).

I S SF N DK

f.

g.

h.

i.

j.

6. Posebni varnostni napotki pri uporabi naprav za brušenje in poliranje

a. Pozor! Uporaba drugih dodatkov ali opreme kot tistih, ki jih priporočamo v tem navodilu za uporabo, oziroma prilagamo k izdelku, je nevarna, ker lahko uporabniku povzroči hude b.

c.

poškodbe.

Napravo vedno držite z obema rokama.

Napravo vključujte oz. izključujte le, če je brusni kolut priložen materialu oz. površini, ki jo želite obdelati. Stroj naj ne deluje brez nadzora. Izklopite in spustite ga šele tedaj, ko se koluti popolnoma ustavijo.

d.

e.

Pri brušenju ali poliranju na suho vedno uporabljajte zaščitno masko za obraz. Priključite sesalno napravo. Primerna redukcija je v sklopu dobave.

Ne uporabljajte prevelike količine sredstev za poliranje, da film ne zdrsne neposredno s koluta. Upoštevajte napotke proizvajalca sredstva, ki ga uporabljate.

Stroj za brušenje in poliranje ni primeren za mokro brušenje.

Če imate dolge lase, si jih ustrezno pokrijte. Uporabljajte le tesno se prilegajočo obleko.

Vedno preverite, če se napetost v vašem omrežju ujema s specifikacijami na tipski etiketi.

Obdelovani material pred poliranjem ali brušenjem ustrezno fiksirajte.

Uporaba podaljševalnih kablov. Uporabljajte le tiste podaljševalne kable, ki so dimenzionirani za zmogljivost stroja. Minimalni premer žice naj bo 1,5 mm. Kabel navit na k.

l.

tuljavi, pred priključitvijo vedno odvijte do konca.

Pred zamenjavo opreme vedno izvlecite vtič iz vtičnice.

Ne brusite in ne polirajte materialov, ki vsebujejo azbest.

3. SESTAVLJANJE

Glejte sliko 2

Preden se dotaknete kolutov, izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte, da se ustavijo.

Brusno platno s suho zadrgo Koluti iz trde mase s suho zadrgo.

Obrabljene kolute snemite s suhe zadrge.

Nove kolute namestite in pritisnite nanje.

20

Ferm Ferm

èãéëäéòãßîìÇÄãúçàâ ÑàëäéÇàâ ëíÄçéä

Номера, що зустрічаються в тексті, відповідають малюнкам на сторінках 2.

삇„‡: ᇂʉËÂÚÂθÌÓÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ¥ÌÒÚÛ͈¥˛Á‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„ÓÁ̇fl‰‰fl á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl 凯ËÌÛÌÂÔËÁ̇˜ÂÌÓ‰ÎflÏÓÍӄӯΥÙÛ‚‡ÌÌflÚ‡‰ÎflÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl.

1. èÄêÄåÖíêà èêàëíêéû

íÂıÌ¥˜Ì¥ ‰‡ÌÌ¥

S UA N DK UK D NL F E P I

88‰Å(A) 2

61

UK D

CE

ÑÖäãÄêÄñàü é ëééíÇÖíëíÇàà (RUS)

NL F E P EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Òӄ·ÒÌÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏÔ‰ÔËÒ‡ÌËflÏ:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

03-04-2006 ZWOLLE NL

I RUS SF N DK

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Постоянное улучшение нашей продукции является нашей политикой и, поэтому, мы оставляем за собой право на изменение технических характеристик продукции без предварительного уведомления.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Нидерланды

60

Ferm

UK

Prevleke za poliranje

Prevleko za poliranje najprej obrnite in jo namestite na suho zadrgo. Nato prožni rob napnite preko koluta.

4. NAČIN UPORABE

Glejte sliko 1

Uporabljajte le čista sredstva za brušenje in poliranje.

Uporabljajte grobe brusne kolute za grobo brušenje, srednje in fine kolute pa za finalno (fino) brušenje.

Skupaj z napravo so tovarniško priloženi tudi koluti iz penaste mase za nanašanje sredstva za poliranje (pri nizkih vrtljajih). Prevleke za poliranje iz tekstilnega materiala (visoki vrtljaji) so primerne za finalno poliranje.

Stikalo za vklop/izklop

Stroj vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/izklop (1).

S ponovnim pritiskom na gumb za vklop/izklop (1) stroj izklopite.

Nastavitev vrtljajev

Vrtljaje lahko postopoma nastavite od počasi na hitro; v ta namen služi kolesce za nastavitev vrtljajev (2).

Nasveti glede uporabe

Stroj vedno držite trdno in z obema rokama – delali boste ne le varno ampak tudi udobneje in učinkoviteje.

Brušenje

S priloženimi koluti iz brusnega platna lahko stroj uporabljate tudi za brušenje.

Poliranje

• Pritrdite kolute iz penaste mase.

• • • • • • Sredstvo za poliranje nanesite enakomerno na celo površino koluta.

Približajte kolut površini, ki jo želite polirati in napravo vključite: Kolut premikajte enakomerno po celi površini, ki jo želite polirati. Ne pritiskajte s preveliko silo. Stroj najprej izklopite, preden ga odmaknete od polirane površine.

Sredstvo za poliranje nanesite na kolut, dokler cela površina ne bo pokrita s tankim filmom. Penaste kolute snemite s koluta za poliranje in jih zamenjajte z finimi prevlekami za poliranje iz tekstilnega materiala.

Spolirajte do visokega sijaja, na enak način in v istem zaporedju, v katerem ste sredstvo za poliranje nanesli.

Napotki za doseganje optimalnih rezultatov pri poliranju avtomobilov

• Avtomobil perite najmanj enkrat na mesec. Perite ga od zgoraj navzdol.

• Avtomobil polirajte dvakrat ali trikrat na leto.

D SLO F E P I S SF N DK

Ferm

21

UK

D SLO

• • • Najprej polirajte velike površine (kot streho in pokrov motorja) in nato manjše površine (kot so vrata). Težje dostopna mesta spolirajte ročno.

Vedno uporabljajte le čiste prevleke.

Ne polirajte površin vozila, ki so vroči oz. izpostavljeni sončnim žarkom.

Upoštevajte napotke proizvajalca sredstva, ki ga uporabljate.

5. SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

F E

Vzdrževanje

Stroji so skonstruirani za dolgotrajno delovanje in ne zahtevajo posebnega vzdrževanja.

Njihova življenjska doba in uporabnost sta odvisni od pravilnega načina uporabe in rednega čiščenja.

P I S SF N DK

Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice na zidu.

Ohišje čistite z mehko krpo in po vsaki uporabi naprave. Zračne odprtine morajo biti vedno čiste in prosto prehodne. Trdovratno umazanijo čistite z mehko krpo, poprej navlaženo v milnici.

Nikoli ne uporabljajte raztopil in čistil kot so bencin, alkohol itd.. Tovrstna raztopila so jedka in lahko poškodujejo plastične površine naprave.

• • Prevleke za poliranje izpirajte redno in ročno v vlažni milnici – oprane pustite, da se posušijo na zraku.

Če naprave ne uporabljate dalj časa, snemite prevleko za poliranje s koluta. Napravo shranjujte obrnjeno s koluti navzgor.

Okvare

V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela, pokličite servisno službo. Naslov je označen na garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko naročite.

Okolje

Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga zavarujemo pred poškodbami. Večino embalaže je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče takšnih odpadkov oz. v za to namenjen kontejner, da bo reciklirana.

Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za reciklažo tovrstnega materiala.

Garancija

Garancijske pogoje preberite na garancijskem listu, ki se nahaja na zadnji strani teh navodil za uporabo.

22

Ferm Ferm

RUS

Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор должен быть утилизирован должным образом.

SF N DK UK D NL F E P I 59

UK D

Ç˚Íβ˜‡ÚÂθ ‚Íβ˜ÂÌÓ/‚˚Íβ˜ÂÌÓ ÖÒÎË¢Â‡Á̇ÊÏÂÚÂÍÌÓÔÍÛ‚Íβ˜ÂÌÓ/‚˚Íβ˜ÂÌÓ(1)-ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó‚˚Íβ˜ËÚÒfl.

NL RUS SF N DK F E P I

ì͇Á‡ÌËfl ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÓÔÚËχθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÔÓÎËÓ‚ÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ • åÓÈÚ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÂÂÊÂÓ‰ÌÓ„Ó‡Á‡Á‡˜ÂÚ˚ẨÂÎË.åÓÈÚ‡‚ÚÓÏÓ·Ëθ҂ÂıÛ CE

IZJAVA O SKLADNOSTI (SLO)

Na lastno odgovornost izjavljamo, FMMS-120, da naveden izdelek ustreza naslednjim standardom in standardnim dokumentom:

EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

v skladu s predpisi:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

z dne 03-04-2006

ZWOLLE NL

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Ker je naša tržna politika nenehno izboljševanje izdelkov, si pridržujemo pravico do sprememb podatkov o izdelku brez predhodnega obvestila.

FermBV•Lingenstraat6•8028PMZwolleTheNetherlands

5. ëÖêÇàë à íÖïçàóÖëäéÖ éÅëãìÜàÇÄçàÖ

58

Ferm Ferm

23

UK D NL PL E P I S SF N DK

WIELOTARCZOWA SZLIFIERKA

Cyfry zamieszczone w poniższym tekście odnoszą się do rysunków na stronie 2.

Uwaga:

Przed użyciem należy zaznajomić się z treścią instrukcji urządzeń elektrycznych.

Można tak lepiej zrozumieć urządzenie i zapobiec niepotrzebnym ryzykom. Niniejszą instrukcję należy zachować w celu późniejszej potrzeby skorzystania, urządzenie należy przekazywać wyłączenie z niniejszą instrukcją.

Zastosowanie

Urządzenie służy do polerowania i szlifowania powierzchni. Urządzenie nie służy do szlifowania na mokro ani do zastosowania rzemieślniczego.

Spis treści

1. Dane o urządzeniu 2. Przepisy 3. Montaż 4. Zastosowanie 5. Serwis i konserwacja

1. DANE O URZĄDZENIU

Dane techniczne

3. åéçíÄÜ

Napięcie 230-240 V~ Częstotliwość 50 W Prędkość obrotowa biegu jałowego Średnica tarczy Średnica znamionowa wyposażenia: 200 - 400/min 125 mm Płótno szlifierskie na rzepy, tarcze z masy piankowej na rzepy, powłoki polerujące na rzepy Masa Lpa (głośność szlifierki) Lwa (głośność szlifierki przy pracy) Wartości wibracyjne Klasa ochronności IP (ochrona przed prochem i wodą) 125 mm 4,2 kg 77 dB (A) 88 dB (A) 2,47 m/s 2 II IP 20

См. рис. 2

èÂ‰χÌËÔÛÎËÓ‚‡ÌËÂÏÒ‰ËÒÍÓωÓÒÚ‡Ú¸ÒÂÚÂ‚Û˛‚ËÎÍÛËÁÓÁÂÚÍË.

4. èêàåÖçÖçàÖ

См. рис. 1

àÒÔÓθÁÛÈÚÂÚÓθÍÓ˜ËÒÚ˚¯ÎËÙÛ˛˘ËÂËÔÓÎËÛ˛˘ËÂÒ‰ÒÚ‚‡.

Zawartość opakowania

1 Szlifierka do szlifowania i polerowania 3 Powierzchnie ścierne (flausz tekstylny) 3 Tarcze z masy piankowej 3 x 3 tarcze płótna ściernego (szorstki, średni, delikatny,) 1 Instrukcja

24

Ferm Ferm

57 RUS SF N DK UK D NL F E P I

UK

4) àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë ÛıÓ‰ Á‡ ÌËÏ a. çÂÔÂ„ÛʇÈÚ½ÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚ.àÒÔÓθÁÛÈÚ½ÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚÚÓθÍÓÔÓ

D RUS SF N DK NL F E P I

5. ëÂ‚ËÒ ‡. êÂÏÓÌÚÛÒÚÓÈÒÚ‚‡‰Ó‚ÂflÈÚÂÚÓθÍÓÍ‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ÏÒÔˆˇÎËÒÚ‡ÏËÚÓθÍÓÒ

56

6. ëÔˆˇθÌ˚ Ú·ӂ‡ÌËfl ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ÔÓÎËÛ˛˘Â„ÓË ÔÓÏËÏÓÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ı‚̇ÒÚÓfl˘ÂÈËÌÒÚÛ͈ËËËÎË‚ıÓ‰fl˘Ëı‚ÍÓÏÔÎÂÍÚ

UK

Szczegóły

Rys. 1

1. Przycisk 2. Kółko regulacji prędkości obrotowej 3. Przyłączenie 4. Tarcza szlifująca/polerująca na rzepy

2. PRZEPISY BEZPIEZCEŃSTWA

Objaśnienia symboli

W niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu znajdują się następujące symbole:

D NL PL E P

Klasa ochronności II – podwójna izolacja – bez potrzeby uziemienia.

Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

I S

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga! Przeczytaj wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń. Termin „elektronarzędzia akumulatorowe” we wszystkich ostrzeżeniach zamieszczonych poniżej odnosi się do elektronarzędzi akumulatorowych zasilanych sieciowo (przewodowych) lub elektronarzędzi akumulatorowych działających na baterie (bezprzewodowych). Zachowaj poniższe instrukcje!

1)

a.

b.

c.

Obszar roboczy

Obszar roboczy należy utrzymywać w czystości. Powinien on być dobrze oświetlony.

Nieład i złe oświetlenie mogą z łatwością doprowadzić do wypadku.

Nie korzystaj z elektronarzędzi akumulatorowych w warunkach, w których łatwo może dojść do wybuchu, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Podczas pracy elektronarzędzi akumulatorowych powstają iskry, które mogą doprowadzić do zapłonu pyłu lub oparów.

Dzieci i inne osoby postronne powinny pozostać w bezpiecznej odległości od pracującego urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

2)

a.

Bezpieczeństwo związane z elektrycznością

Wtyczki elektronarzędzi akumulatorowych muszą być odpowiednie do danego gniazda.

Pod żadnym pozorem nie należy modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie należy używać adapterów, które uziemiają elektronarzędzia akumulatorowe. Stosowanie wtyczek nie poddanych modyfikacjom oraz odpowiednich gniazd zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

SF N DK

Ferm Ferm

25

UK D NL PL E P I S SF N DK

b.

c.

d.

e.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu fizycznego z powierzchniami uziemionymi, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki, lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest większe, jeśli ciało osoby obsługującej urządzenie jest uziemione.

Nie należy wystawiać elektronarzędzi akumulatorowych na działanie deszczu lub wilgoci.

Dostanie się wody do wnętrza elektronarzędzia akumulatorowego zwiększy ryzyko porażenia prądem.

Nie należy używać przewodu w niewłaściwy sposób. Pod żadnym pozorem nie należy wykorzystywać przewodu do przenoszenia lub ciągnięcia elektronarzędzia akumulatorowego, ani do jego odłączania od sieci. Przewodu nie należy wystawiać na działanie ciepła, smarów. Powinien on znajdować się w bezpiecznej odległości od ostrych krawędzi i części ruchomych. Przewody uszkodzone lub poplątane zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Podczas korzystania z elektronarzędzia akumulatorowego na wolnym powietrzu, należy używać przewodu przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz. Używanie przewodu nadającego się do użytku na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Bezpieczeństwo osoby obsługującej urządzenie

Przez cały czas należy mieć się na baczności, uważać na to, co się robi, a w czasie obsługi elektronarzędzia akumulatorowego postępować mając na uwadze zdrowy rozsądek.

Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby zmęczone lub będące pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi w czasie obsługi elektronarzędzi akumulatorowych może być przyczyną powstania poważnych obrażeń ciała.

Należy korzystać ze sprzętu ochronnego oraz zawsze nosić okulary ochronne. Sprzęt ochronny, jak na przykład maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub słuchawki ochronne używany we właściwych sytuacjach pozwoli na zmniejszenie ryzyka obrażeń ciała.

Należy unikać przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia do sieci, zawsze sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w pozycji „wyłączony”. Przenoszenie elektronarzędzi akumulatorowych przy jednoczesnym trzymaniu palca na przełączniku, albo podłączanie do sieci urządzeń, których przełącznik znajduje się w pozycji „włączony” może z łatwością doprowadzić do wypadku.

Przed włączeniem elektronarzędzia akumulatorowego należy usunąć z niego wszystkie klucze nastawcze lub maszynowe. Pozostawienie klucza zamocowanego na jednej z części obrotowych urządzenia może spowodować powstanie obrażeń ciała.

Nie należy sięgać ponad urządzeniem. Przez cały czas należy zachować odpowiednią równowagę i zapewnić odpowiednie oparcie dla stóp. Pozwoli to na lepsze kontrolowanie urządzenia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Do pracy z urządzeniem nie wkładać luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawiczki trzymać z dala od części ruchomych. Luźne części ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez części ruchome.

Jeśli w urządzeniu przewidziano elementy służące do odprowadzania i zbierania pyłu, należy sprawdzić, czy są podłączone, i czy działają we właściwy sposób. Korzystanie z tego typu elementów pozwala ograniczyć ryzyko związane z wydzielaniem pyłu podczas pracy urządzenia.

26

Ferm Ferm

55 RUS SF N DK UK D NL F E P I

UK D NL

èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË

Рис. 1

1. äÌÓÔÓ˜Ì˚È‚˚Íβ˜‡ÚÂθ‚Íβ˜ÂÌÓ/‚˚Íβ˜ÂÌÓ

F E P I RUS

2. íêÖÅéÇÄçàü íÖïçàäà ÅÖáéèÄëçéëíà

é·˙flÒÌÂÌË ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ Ç̇ÒÚÓfl˘ÂÈËÌÒÚÛ͈ËËË̇ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒflÒÎÂ‰Û˛˘ËÂÒËÏ‚ÓÎ˚:

Устройство класса II – двойная изоляция – Заземление вилки не обязательно.

Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор должен быть утилизирован должным образом.

SF N

鷢ˠÔ‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ô‡‚ËÎÚÂıÌËÍË·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚËÏÓÊÂÚÔË‚ÂÒÚËÍÔÓ‡ÊÂÌ˲˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏÚÓÍÓÏ,

DK 54

Ferm

UK

4)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych

Urządzenia nie należy przeciążać. Należy korzystać z narzędzia odpowiedniego do danego typu pracy. Odpowiednio dobrane urządzenie pozwoli na lepsze i bezpieczniejsze wykonanie pracy, we właściwym dla urządzenia tempie.

Z elektronarzędzia akumulatorowego nie należy korzystać, jeśli nie można go włączyć i wyłączyć przy pomocy przełącznika. Urządzenie, którego nie można kontrolować używając przełącznika jest niebezpieczne i powinno być oddane do naprawy.

Przed przystąpieniem do regulowania elektronarzędzi akumulatorowych, wymiany akcesoriów lub przygotowywania urządzeń do okresu przechowywania, należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania. Tego typu środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.

Nieczynne elektronarzędzia akumulatorowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozwolić, aby osoby nie znające urządzenia lub niniejszych instrukcji obsługiwały urządzenie. Elektronarzędzia akumulatorowe w rękach niekompetentnych użytkowników stanowią zagrożenie.

Elektronarzędzia akumulatorowe należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.

Należy sprawdzać, czy części ruchome są właściwie założone, i czy się nie zacinają.

Należy również sprawdzać, czy jakieś części nie są uszkodzone oraz sprawdzać wszelkie inne elementy, które mogą wpłynąć na pracę urządzeń. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, przed przystąpieniem do jego użytkowania, należy je naprawić. Częstą przyczyną wypadków jest zły stan techniczny urządzeń.

Narzędzia służące do cięcia powinny być naostrzone i utrzymywane w czystości. Jeśli narzędzia służące do cięcia, które posiadają ostre krawędzie tnące, są właściwie konserwowane, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo ich zacinania się. Ponadto, łatwiej je kontrolować.

Elektronarzędzia akumulatorowego, akcesoriów, nakładek, itp. należy używać zgodnie z niniejszymi instrukcjami oraz w sposób właściwy dla danego rodzaju urządzenia, z uwzględnieniem warunków pracy oraz jej rodzaju. Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych.

5.

Serwis

a. Napraw na urządzeniu może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany fachowy personel stosujący wyłącznie oryginalne części zamienne. Pozwoli to zachować bezpieczeństwo urządzenia. b. Uszkodzone wyłączniki muszą być wymieniane w naszym warsztacie usług Klientów. c. W razie uszkodzenia przewodu przyłączeniowego (lub wtyczki), musi być zastąpiony specjalnym przewodem przyłączeniowym, który jest dostępny w naszych usługach klientom (serwisach). Wymiana przewodu przyłączeniowego może przeprowadzić wyłącznie nasz serwis usług klientom lub osoba wykwalifikowana (fachowiec elektrotechniczny).

6. Specjalne przepisy bezpieczeństwa dot. szlifierek do szlifowania i polerowania

a. Uwaga! Użycie innych elementów wyposażenia lub urządzeń dodatkowych innych niż te, które są w niniejszej instrukcji zalecane lub wchodzące w skład dostawy, może powodować zagrożenie zdrowia.

b. Urządzenie podczas pracy należy trzymać oburącz.

D NL PL E P I S SF N DK

Ferm

27

UK D NL PL E P I S SF N DK

c. Maszynę należy włączyć i wyłączać tylko wtedy, kiedy tarcza ścierna przylega do obrabianej powierzchni. Maszynę nie wolno zostawiać w ruchu bez kontroli. Maszynę nie można wyłączyć, odłożyć lub opuścić przed zupełnym jej zatrzymaniem. d. W przypadku szlifowania i polerowania na sucho należy stosować maskę chroniącą przed prochem. Przyłączyć odkurzacz. Właściwy zasilacz wchodzi w skład dostawy. e. Nie należy używać zbyt dużej ilości środków polerujących, aby nie doszło do poślizgu tarczy polerującej. Należy przestrzegać wskazówek producenta środka polerującego.

f. Szlifierka do szlifowania i polerowania nie służy do szlifowania na mokro. g. Mając długie włosy należy je spiąć, jak również pracować z dokładnie spiętymi częściami garderoby. h. Zawsze należy upewnić się, czy napięcie w sieci zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. i. W razie potrzeby obrabiany element przeznaczony do szlifowania lub polerowania należy zabezpieczyć. j. k. l. Użycie przedłużaczy. Należy stosować wyłącznie przedłużacze o odpowiednich wymiarach dopasowanych do mocy maszyny. Minimalna średnica żyły powinna wynosić 1,5 mm. W przypadku stosowania bębna do nawijania przewodu, przewód powinien być zawsze rozwinięty. Przed wymianą wyposażenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z zasilania. Nie należy szlifować lub polerować materiałów zawierających azbest.

3. MONTAŻ

Patrz rys. 2

Przed rozpoczęciem pracy z tarczami zawsze należy wyjąć wtyczkę z zasilania.

Płótno ścierne na rzepy

Tarcze z masy piankowej na rzepy.

Zużyte tarcze zdjąć z rzepów.

Nowe tarcze nałożyć i lekko przycisnąć.

Powłoki ścierne

Powłokę polerującą najpierw odwrócić a następnie nałożyć na rzepy. Następnie brzeg elastyczny naciągnąć na tarczę.

4. ZASTOSOWANIE

Patrz rys. 1

Należy używać wyłącznie czystych szlifujących i polerujących środków.

Należy używać tarczy z powłoką gruboziarnistą do szlifowania zgrubnego, tarczy średnioziarnistych i drobnoziarnistych do szlifowania wykańczającego.

W skład przesyłki wchodzą tarcze z masy piankowej służące do nanoszenia środka polerującego (niskie obroty). Powłoki polerujące z flauszu (wysokie obroty) służą do polerowania wykańczającego.

28

Ferm Ferm

åçéÉéÑàëäéÇÄü òãàîéÇÄãúçÄü åÄòàçÄ

Цифры,приведенные ниже в тексте, относятся к рисункам на стр.2.

ÇÌËχÌËÂ: ÑÓ̇˜‡Î‡˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË‚Ò„‰‡‚ÌËχÚÂθÌÓÔÓ˜ÚËÚÂËÌÒÚÛÍˆË˛Í

UK D NL F E

1. ÑÄççõÖ ìëíêéâëíÇÄ

íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚Â

P I RUS SF N DK

88‰Å(Ä) II 2

53

UK

Instrumente electrice sau electronice deteriorate şi/ori casate trebuie predate la locul de reciclare.

D NL F E P RO S

Garanţie

Condiţiile de garanţie pot fi găsite în scrisoarea de garanţie ataşată.

CE

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE (RO)

Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul, FMMS-120, acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:

EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

în acord cu directivele:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

în data de 03-04-2006

ZWOLLE NL

SF N DK

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Politica firmei noastre este orientatł cłtre Ēmbunłtłļirea permanentł a produselor noastre Ŗi ne rezervłm dreptul asupra modificłrii fłrł preaviz a specificaļiei produsului.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Olanda

52

Ferm

Wyłącznik włącz/wyłącz

Maszynę włączyć naciśnięciem wyłącznika włącz/wyłącz (1).

Po ponownym naciśnięciu wyłącznika włącz/wyłącz (1), maszyna się wyłączy.

Regulacja obrotów

Obroty można regulować płynnie między szybkimi i wolnymi za pomocą kółka regulacji prędkości obrotowej (2).

Rady dot. użycia

Maszynę należy trzymać oburącz – zapewnia to nie tylko większe bezpieczeństwo pracy, ale również większy komfort i skuteczność robót.

Szlifowanie

Dzięki dołączonym tarczom z płótna ściernego maszynę można używać do szlifowania.

Polerowanie

• Przymocować tarcze z masy piankowej.

• Środek polerujący nanieść równomiernie po całej powierzchni tarczy.

• • Tarczę przytrzymać na powierzchni przeznaczonej do polerowania i włączyć maszynę: Maszynę prowadzić równomiernie po całej powierzchni przeznaczonej do polerowania.

• • • Nie naciskać mocno. Maszynę wyłączyć przed zdjęciem z polerowanej powierzchni.

Środek polerujący nanosić na tarczę dopóki cała polerowana powierzchnia nie zostanie nim pokryta. Tarczę zdjąć z masy piankowej z tarczy polerującej i przymocować delikatne flauszowe powłoki polerujące. Polerować aż do osiągnięcia wysokiego połysku tak samo i w takiej samej kolejności, w jakiej był nanoszony środek polerujący.

Wskazówki w celu osiągnięcia optymalnej skuteczności polerowania samochodów

• Samochód należy myć co cztery tygodnie. W kierunku od góry w dół. • • • • Polerować dwa, trzy razy w roku. Polerować najpierw duże powierzchnie (jak np. dach lub maskę) a następnie mniejsze powierzchnie (jak np. drzwi). Trudno dostępne miejsca należy polerować ręcznie.

Używać zawsze czystych powłok polerujących.

Nie należy polerować lakieru nagrzanego na słońcu.

• Przestrzegać wskazówek producentów środków polerujących.

5. SERWIS I KONSERWACJA

Konserwacja

Maszyny są konstruowane do długotrwałej eksploatacji z minimalną koniecznością ich konserwacji. Ich trwała, zaspokajająca eksploatacja zależy od właściwej konserwacji i regularnego czyszczenia.

Czyszczenie – najpierw wyjąć wtyczkę z zasilania

Korpus maszyny należy czyścić miękką szmatką po każdym użyciu. Otwory wentylacyjne należy utrzymywać w czystości.

S SF N DK UK D NL PL E P I

Ferm

29

UK D NL PL E P I S

Jeżeli nie można usunąć zanieczyszczeń, należy użyć miękką wilgotną szmatkę z dodatkiem mydła. Nie wolno stosować rozpuszczalników takich jak np. benzyna, alkohol itd.

Rozpuszczalniki mogą uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego. • • Powłoki polerujące należy regularnie prać ręcznie w letniej wodze z dodatkiem delikatnego proszku do prania i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku, kiedy maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, powłokę polerującą należy zdjąć z tarczy. Maszynę przechowywać w pozycji z tarczami do góry.

Awarie

W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie części) należy skontaktować się z punktem serwisowym – adresy punktów serwisowych znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat części zamiennych, które mogą być zamawiane.

Ochrona środowiska

Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, urządzenie dostarczane jest w sztywnym opakowaniu składającym się głównie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z możliwości ponownego przetworzenia opakowania.

Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

SF N

Gwarancja

Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji przedstawionymi na karcie gwarancyjnej znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

DK 30

Ferm

UK

• • • • • • Aplicaţi mijocul de lustruit în mod continuu pe întreagă suprafaţa discului.

Împingeţi corpul abraziv pe suprafaţa de lustruit şi porniţi aparatul: Manevraţi aparatul în mod continuu pe toată suprafaţa de lustruit. Nu apăsaţi prea mult.

Întotdeauna aparatul opriţi înainte de a-l ridica de pe suprafaţa lustruită.

Aplicaţi mijocul de lustruit pe tot discul până când toată suprafaţa lustruită va fi acoperită cu mijocul de lustruit .

Scoateţi corpurile din burete abraziv de pe talerul abraziv şi prindeţi husele fine pentru lustruire din ţesătură flauşată.

Lustruiţi până ce obţineţi lustru dorit, în acelaşi mod şi în aceeaşi ordine, în care aţi aplicat mijocul de lustruit.

• • •

Indicaţii pentru rezultate optime de polishare a autoturismelor

• Spălaţi autoturismul minim o dată la patru saptămâni. Spălaţi autoturismul de sus în jos.

• Polishaţi autoturismul de două sau de trei ori într-un an.

• Întâi de toate lustruiţi suprafeţe mari (acoperiş si capota motorului) şi apoi suprafeţe mai mici (portiere). Locuri accesibile dificil lustruiţi cu mână.

Utilizaţi întotdeauna huse de lustruit curate.

Nu lustruiţi suprafeţe lăcuite încinse de soare.

Respectaţi întotdeauna indicaţiile producătorilor mijloacelor de lustruit.

5. SERVICE/ REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE Întreţinere

Aparatele sunt construite în vederea funcţionării de lungă durată şi în condiţii de întreţinere minimă. Funcţionarea lor este satisfăcătoare şi durabilă în funcţie de îngrijirea lor justă şi curăţarea periodică.

Curăţare – întâi de toate se deconectează fişa de reţea

Carcasa aparatului curăţaţi cu o cârpă moale, de preferat după fiecare utilizare. Păstraţi deschiderile de ventilaţie desprăfuite şi curate. Dacă murdăria nu poate fi înlăturată astfel, folosiţi o cârpă moale udată cu apă şi săpun. Niciodată nu întrebuinţaţi solvenţi ca benzină, alcool etcetera. Aceşti solvenţi pot deteriora piese din materiale plastice.

• • Spălaţi huse de lustruire regulat cu mână în apă călduţă cu o cantitate mică de detergent fin pentru spălat rufe şi lăsaţi-le să se usuce în aer liber.

În cazul când aparatul nu veţi utiliza o perioadă mai lungă de timp, scoateţi dispozitiv de lustruit de pe corpul de lustruit. Depozitaţi aparatul cu discul de lustruit în sus.

Defecţiuni

Când apare defect ca urmare a uzurii unei piese, vă rugăm să luaţi legătură cu centrul de service indicat în scrisoarea de garanţie. O parte din acest manual de instrucţiuni este şi o lista amplă de piese pe care le puteţi comanda.

Mediu

Pentru prevenirea deteriorării în decursul transportului, instrumentul este livrat în ambalaj rezistent, în majoritate alcătuit din materiale reciclabile. De aceea vă rugăm să predaţi ambalajele pentru reciclare.

D NL F E P RO S SF N DK

Ferm

51

UK D NL F E P RO S SF N DK

k.

l.

Înainte de a înlocui orice fel de accesorii, întotdeauna va fi deconectată fişa de reţea.

Nu polizaţi nici nu finisaţi materialele care conţin asbest.

3. ASAMBLARE

Vezi Fig. 2

Înainte de a începe lucrarea cu discuri, va fi deconectată fişa de reţea.

Pânza abrazivă cu arici (velcro).

Corpuri din burete abraziv cu arici (velcro).

Discuri uzate se vor îndepărta de pe arici (velcro).

Discuri noi se vor aşeza şi împinge pe loc.

Dispozitive de lustruit (huse)

Dispozitive de lustruit (huse) se vor întoarce şi apoi aşezate pe arici (velcro).

Prin urmare bordura elastică va fi întinsă pe talerul.

4. UTILIZARE

Vezi Fig. 1

Utilizaţi numai mijloace abrazive şi de lustruit curate.

Utilizaţi discuri abrazive speciale pentru polizare brută, cele medii şi fine pentru lustruire finală (fină).

Din setul de livrare al aparatului fac parte corpuri din burete abraziv pentru aplicarea mijocului de lustruit (turaţii mici). Dispozitive de lustruire (huse) din ţesătură flauşată (turaţii mari) sunt potrivite pentru lustruitrea finală.

Întrerupător pornit/oprit

Aparatul se pune în funcţiune prin presarea întrerupătorului pornit/oprit (1).

Apăsând pe butonul pornit/oprit (1) din nou, aparatul se va opri.

Reglarea turaţiilor

Turaţiile pot fi reglate în mod continuu în interval între turaţiile mici şi cele mari cu ajutorul rozetei de reglare a turaţiilor (2).

Aviz de utilizare

Operaţi cu aparatul întotdeauna cu amândouă mâinile – veţi lucra nu numai cu siguranţă sporită, ci şi mai comod şi mai eficace.

Polizare

Cu ajutorul discurilor din pânza abrazivă livrate, puteţi utiliza aparatul de asemenea şi pentru polizare.

Lustruire

• Fixaţi corpurile din burete abraziv.

50

Ferm Ferm

UK

CE

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI (PL)

Niniejszym oświadczamy, że produkt, FMMS-120, którego dotyczy instrukcja, jest zgodny z następującymi standardami i normami:

EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

dnia 03-04-2006

ZWOLLE NL

w zgodności z przepisami:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC D NL PL E P I

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Jednym z założeń polityki firmy jest ciągłe ulepszanie produktów. Dlatego firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • The Netherlands (Holandia)

S SF N DK 31

UK D NL F LT P I S SF

DAUGIAFUNKCINIS ŠLIFUOKLIS

Skaičiai šiame tekste nurodo į brėžinius 2 puslapiuose.

Dėmesio!

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įdėmiai perskaitykite elektros prietaisų vartojimo instrukciją. Taip geriau susipažinsite su įsigytu prietaisu ir išvengsite bereikalingos rizikos.

Saugokite šią instrukciją, kad galėtumėte ją perduoti kartu su prietaisu kitam vartotojui.

Prietaiso vartojimas

Prietaisas skirtas paviršių poliravimui bei šlifavimui. Prietaiso negalima vartoti šlapių paviršių šlifavimui. Taip pat jis netinkamas vartojimui komerciniais tikslais.

Turinys

1. Prietaiso 2. Saugumo 3. Prietaiso 4. Prietaiso 5. Servisas ir techninė prietaiso apžiūra

1. PRIETAISO DUOMENYS

Techniniai parametrai

N DK

Įtampa Dažnis Galingumas Apsisukimų skaičius tuščiąja eiga Poliravimo-šlifavimo disko diametras Nominalus detalių diametras: Abrazyvinis šlifavimo padas su sandarinimo įtaisu, putplasčio diskas su sandarinimo įtaisu, poliravimo dangtelis (gaubtelis) su sandarinimo įtaisu Svoris Garso lygis Garso galingumas Vibracijos dydis (vertė) Apsaugos klasė IP (apsauga nuo dulkių ir vandens) 230- 240 V~ 50 Hz 120 W 200 - 400/min 125 mm 125 mm 4.2 kg 77 dB (A) 88 dB (A) 2.47 m/s 2 II IP 20

Komplektacija

1 Šlifuoklis 3 Poliravimo dangteliai (tekstilinis bajus) 3 Putplasčio diskai 3 x 3 Abrazyviniai šlifavimo padai (grobo, srednje, fino) 1 Vartojimo instrukcija

32

Ferm

UK

d.

e.

f.

g.

Nu depozitaţi sculele electrice neutilizate la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor care nu sunt familiare cu sculele electrice sau cu prezentele instrucţiuni să le utilizeze.

Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt utilizate de către persoane neinstruite.

Întreţineţi sculele electrice. Verificaţi alinierea sau prinderea părţilor în mişcare, verificaţi componentele sculei pentru a vă asigura că nu sunt sparte şi, de asemenea, verificaţi orice alte situaţii care ar putea afecta funcţionarea sculei electrice. Dacă scula electrică se defectează, reparaţi-o înainte de a o refolosi. Sculele electrice întreţinute necorespunzător duc la producerea multor accidente.

Menţineţi sculele aşchietoare ascuţite şi curate. Sculele aşchietoare întreţinute corespunzător, având muchiile tăietoare ascuţite, se înţepenesc mai greu şi sunt mai uşor de controlat.

Utilizaţi sculele electrice, accesoriile şi burghiele etc., în conformitate cu prezentele instrucţiuni şi în mod corespunzător tipului de sculă electrică utilizat, ţinând seama de condiţiile de lucru şi de sarcina care trebuie efectuată. Utilizarea unor scule electrice pentru operaţii diferite de cele pentru care acestea au fost proiectate poate duce la situaţii periculoase.

5.

a.

b.

c.

Service - reparaţii

Lăsaţi instrumentul la reparat numai de personal calificat de specialitate şi numai utilizând piese de schimb originale. Astfel va fi asigurat că securiatea instrumentului va fi respectată.

Întrerupătoare deteriorate trebuie înlocuite în atelierul firmei producătoare de servicii pentru clienţi.

Atunci când este alterat cablul de alimentare (sau fişă de reţea), trebuie înlocuit cu cablul de alimentare special, care se poate obţine de la serviciile noastre de clienţi (la service).

Pentru înlocuirea cablului de alimentare sunt autorizate numai seviciile noastre pentru clienţi (service) sau persoane calificate (angajat specializat de electrotehnică).

6.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Prescripţii speciale de securitate pentru aparate de polizare şi finisare

Atenţie! Utilizarea pieselor accesorii sau instrumentelor diferite de cele recomandate în manualul de faţă sau cele care sunt o parte din setul de livrare, poate cauza riscul unui accident.

În cursul lucrărilor operaţi cu aparatul întotdeauna cu amândoua mâinile.

Porniţi sau opriţi aparatul numai atunci când discul abraziv este aşezat pe suprafaţa care trebuie prelucrată. Nu lăsaţi aparatul să meargă necontrolat. Aparatul se va opri şi se va lăsa necontrolat sau părăsit abia după ce aparatul s-a oprit integral.

La polizarea sau finisarea uscată purtaţi masca antipraf. Conectaţi aspiratorul. Un adaptor potrivit face parte din setul de livrare.

Nu întrebuinţaţi cantităţi prea abundente de mijloace de lustruit, pentru ca dispozitivul de lustruit (husă) să nu alunece de pe corpul de finisare. Respectaţi indicaţiile producătorului de mijocul de lustruit .

Aparatul de polizare şi finisare nu este proiectat pentru polizare umedă.

În cazul părului lung, pletele trebuie acoperite. Lucraţi numai în haine strânse.

Întotdeauna verificaţi dacă voltajul de linie este acelaşi ca voltajul indicat pe eticheta.

La nevoie, asiguraţi piesa de prelucrat, pe care vreţi s-o polizaţi sau finisaţi.

Utilizarea cablurilor de prelungire. Utilizaţi excluziv cablurile de prelungire dimensionate pentru randamentul maşinii. Diametrul minim al unui fir trebuie să fie de 1,5 mm. În cazul utilizării tobei de cablu, întotdeauna cablul trebuie să fie desfăşurat în întregime.

D NL F E P RO S SF N DK

Ferm

49

UK D NL

d.

e.

Nu forţaţi cablul de alimentare. Nu folosiţi niciodată cablul de alimentare pentru transportul, tragerea sau scoaterea din priză a sculei electrice. Ţineţi cablul de alimentare departe de sursele de căldură, petrol, vârfuri ascuţite sau de piese în mişcare. Cablurile de alimentare deteriorate sau încâlcite duc la creşterea riscului de electrocutare.

Atunci când folosiţi o sculă electrică în exterior, utilizaţi un prelungitor corespunzător lucrului în exterior. Utilizarea unui prelungitor corespunzător lucrului în exterior reduce riscul de electrocutare.

F E P RO S SF N DK

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Atunci când folosiţi o sculă electrică fiţi concentrat, fiţi atent la ceea ce faceţi şi acţionaţi conform bunului simţ. Nu folosiţi o sculă electrică atunci când sunteţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări personale grave.

Folosiţi echipament de protecţie. Folosiţi întotdeauna ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor de protecţie conform condiţiilor de lucru, ca de exemplu măşti de praf, încălţăminte de protecţie anti-alunecare, căşti de protecţie sau antifoane va reduce vătămările personale.

Evitaţi pornirea accidentală a sculei electrice. Înainte de a introduce scula electrică în priza de alimentare, asiguraţi-vă că aveţi comutatorul de acţionare în poziţia OPRIT (OFF).

Transportarea sculelor electrice având degetul pe comutatorul de acţionare sau introducerea în priza de alimentare a sculelor electrice care au comutatorul de acţionare în poziţia PORNIT (ON) sunt situaţii care predispun la accidente.

Înainte de a pune în funcţiune scula electrică, îndepărtaţi toate penele sau cheile de reglare. O cheie sau o pană care au fost lăsate ataşate de o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări personale.

Nu vă întindeţi pentru a ajunge la punctul de lucru. Menţineţi permanent un contact ferm al piciorului şi un echilibru stabil. În acest fel puteţi controla mai bine scula electrică în situaţii neprevăzute.

Îmbrăcaţi-vă în mod adecvat. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Părul, hainele şi mănuşile trebuie menţinute departe de părţile în mişcare. Hainele largi, părul şi bijuteriile pot fi agăţate şi prinse de părţile în mişcare.

Dacă dispozitivele sunt construite pentru a fi conectate la echipamente de extragere şi colectare a prafului, asiguraţi-vă că aceste echipamente sunt conectate şi funcţionează corect. Folosirea unor astfel de echipamente poate reduce pericolele legate de praf.

Folosiţi clame sau o menghină pentru a prinde elementul de prelucrat. Este mai sigur decât să îl prindeţi cu mâna, eliberând în acelaşi timp ambele mâini pentru a manevra scula electrică.

4) Utilizarea şi întreţinerea sculei electrice

a.

Nu forţaţi scula electrică. Folosiţi scula electrică adecvată operaţiunii care trebuie b.

c.

efectuată. O sculă electrică adecvată îşi va efectua mai bine şi mai în siguranţă sarcina deoarece este folosită la parametrii pentru care a fost proiectată.

Nu folosiţi scula electrică în cazul în care comutatorul de acţionare nu realizează pornirea şi oprirea acesteia. Orice sculă electrică ce nu poate fi comandată cu ajutorul comutatorului de acţionare este periculoasă şi trebuie reparată.

Înainte de a efectua orice fel de reglaje, schimbări ale accesoriilor sau pe perioada depozitării sculelor electrice deconectaţi ştecherul de la sursa de energie electrică. Astfel de măsuri preventive reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

48

Ferm

UK

1 Garantinė kortelė

Atskiros detalės

1 Pav.

1.

Įjungimo-išjungimo mygtukas –jungiklis 2.

3.

4.

Apsisukimų skaičiaus reguliavimo ratukas Dulkių siurblio prijungimo antgalis Šlifavimo – poliravimo diskas su sandarinimo įtaisu

2. SAUGUMO NURODYMAI

Simbolių paaiškinimas

Šioje vartojimo instrukcijoje bei ant prietaiso skydelio nurodomi šie simboliai:

D NL F LT P

Prietaiso klasė – II – Dviguba izoliacija – Įžeminto kištuko naudoti nereikia.

Sugedę ir/arba nereikalingi elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti surinkti atitinkamuose antrinio perdirbimo punktuose.

I S

Bendros saugumo taisyklės

Įspėjimas! Perskaitykite visą instrukciją. Instrukcijų, išvardintų žemiau, nesilaikymas gali baigtis elektros šoku, gaisru ir/ar rimta trauma. Terminas „elektros įrankis“ visuose įspėjimuose, išvardintuose žemiau, reiškia elektros prietaisą - laidinį ar baterijos varomą belaidį įrankį. Saugokite šias instrukcijas!

1)

a.

b.

c.

Darbo vieta

Darbo vieta turi būti švari ir geri apšviesta. Tamsiose, užkrautose vietose yra didelė nelaimingų atsitikimų tikimybė.

Nedirbkite su elektros prietaisais erdvėse, kur kyla sprogimo pavojus, ten, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai prietaisai sukelia žiežirbas, kurios gali uždegti sukeltas dulkes.

Laikykite vaikus ir pašalinius kuo toliau, dirbdami su elektros prietaisu. Dėl išsiblaškymo galite prarasti kontrolę.

2)

a.

b.

c.

d.

Elektros prietaiso saugumas

Elektros prietaiso kištukas turi atitikti elektros lizdą. Nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite adapterio kištukų, kuriais įžeminami elektros įrankiai. Nemodifikuoti kištukai ir atitinkantys elektros lizdai sumažina elektros šoko pavojų.

Venkite kūno dalių sąlyčio su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, elektros grandinės ir šaldytuvai. Kyla didesnis elektros šoko pavojus, jei jūsų kūnas yra įžemintas.

Saugokite elektros prietaisą nuo lietaus ar drėgmės. Vanduo, patekęs į elektros prietaisą padidina elektros šoko riziką.

Elkitės su laidu atsakingai. Niekada nenaudokite laido kroviniams nešti, išjungdami prietaisą iš elektros tinklo, netraukite už laido. Laikykite laidą toliau nuo įkaitusių paviršių, tepalų, aštrių kampų ar mobilių dalių. Suirę ar susipynę laidai padidina elektros šoko pavojų.

SF N DK

Ferm

33

UK D NL F LT P I S SF N DK

e.

Dirbant su elektros prietaisu lauke, naudokite prailgintuvą, tinkamą naudoti lauke, tai sumažina elektros šoko pavojų.

3)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Asmeninis saugumas

Būkite atidūs, stebėkite savo darbą ir priimkite praktiškus sprendimus dirbdami su elektros prietaisu. Nenaudokite elektros prietaiso, jei esate pavargęs ar veikiamas narkotikų, alkoholio ar vaistų. Sekundė neatidumo dirbant su elektros prietaisu gali baigtis rimtu susižeidimu.

Naudokite apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą. Apsaugos priemonės, tokios kaip kaukė nuo dulkių, neslystanti apsauginė avalynė, šalmas, ar ausų kištukai, naudojami atitinkamose darbo sąlygose, sumažina susižeidimų skaičių.

Venkite atsitiktinio pritaiso įsijungimo. Užtikrinkite, kad prietaiso jungiklis yra išjungtas, prieš jungiant prietaisą į elektros lizdą. Nešdami elektros prietaisą nelaikykite piršto ant jungiklio ar nejunkite prietaiso į elektros lizdą, kai mygtukas įjungtas, tai sukelia potencialų pavojų susižeisti.

Nuimkite nuo elektros prietaiso visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius prieš įjungdami elektrinį prietaisą. Veržliaraktis ar reguliavimo raktas, palikti prijungti prie elektros prietaiso, gali sužeisti.

Nepersitempkite. Dėvėkite tinkamą avalynę ir visada pasirinkite stabilų pagrindą po kojomis. Tai leidžia geriau suvaldyti elektros prietaisą netikėtose situacijose.

Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų rūbų ir papuošalų. Saugokite plaukus, rūbus bei pirštines laikykite toliau nuo mobilių dalių.

Jei yra galimybė naudoti dulkių siurbimo ir surinkimo įranga, užtikrinkite, kad ji yra pajungta ir naudojama tinkamai. Šios įrangos naudojimas sumažina pavojų, kylantį dėl dulkių.

Naudokite gnybtus ar spaustuvus detalių prilaikymui. Tai saugiau nei laikyti jas ranka, taip pat, tuo būdu Jūs galite valdyti prietaisą abiem rankom.

4)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Elektros prietaiso naudojimas ir priežiūra

Nenaudokite jėgos dirbdami su elektros prietaisu. Naudokite tinkamą elektros srovę.

Tinkamai eksploatuojamas elektros prietaisas tarnaus ilgiau bei efektyviau, taip pat ir saugiau naudojant tokią elektros srovę, kuriai jis buvo suprojektuotas.

Nenaudokite elektros prietaiso, jei jungiklis neįsijungia ar neišsijungia. Bet kuris elektros prietaisas, kurio jungiklis neveikia, kelia pavojų ir turi būti remontuojamas.

Atjunkite prietaisą iš elektros lizdo prieš reguliuodami, keisdami aksesuarus, ar įjungdami.

Šios apsaugos priemonės sumažina pavojų elektros prietaisui įsijungti netikėtai.

Laikykite nenaudojamus elektros prietaisus nepasiekiamoje vaikams vietoje ir neleiskite asmenims nemokantiems dirbti su šiuo prietaisu bei nesusipažinusiems su šio elektrinio prietaiso valdymo instrukcija - jo valdyti. Elektros prietaisai yra pavojingi neįgudusiose rankose.

Prižiūrėkite elektros prietaisus. Patikrinkite lygiavimąsi ar judančių detalių apvadus, ar nesulūžusios detalės ir kitus faktorius, galinčius paveikti elektros prietaisą. Jei elektros prietaisas yra sugedęs, nenaudokite jo. Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastai prižiūrimų elektros prietaisų.

Laikykite pjovimo įnagius išgaląstus ir švarius. Gerai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis briaunomis nekimba, juos lengviau valdyti.

Naudokite elektros prietaisą, aksesuarus ir įrankių detales, ir t.t. pagal šias instrukcijas ir tuo metodu, kuris priskirtas šiam elektros prietaisui, atsižvelgiant į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudodami elektros prietaisą kitiems darbams, nei jis yra skirtas, gali sudaryti pavojingas situacijas.

34

Ferm

UK

1 Scrisoare de garanţie

Detalii

Fig. 1

1.

Buton întrerupător pornit/oprit 2.

Rozetă de reglare a turaţiilor 3.

4.

Racord pentru aspirator Taler de polizare/finisare cu arici (velcro)

2. PRESCRIPŢII DE SECURITATE Explicarea simbolurilor

În manualul prezent şi la instrumentul sunt utilizate următoarele simboluri:

D NL F E P

Instrument de gradul II – izolaţie dublă – Nu este necesară fişa cu neutrul tratat.

RO

Aparat electric sau electronic defectat şi/ori casat trebuie predat spre reciclare

S

Reguli generale de protecţia muncii

Avertisment! Citiţi instrucţiunile în întregime. Respectarea tuturor instrucţiunilor prezentate în cele ce urmează este obligatorie pentru evitarea riscurilor de electrocutare, incendiu şi/sau de vătămări grave. Termenul “sculă electrică” ce apare în toate avertismentele de mai jos se referă la scula electrică alimentată la priză (prin cablu de alimentare) sau la scula electrică alimentată prin acumulatori (fără cablu de alimentare). Păstraţi aceste instrucţiuni!

1) Spaļiul de lucru

a.

Menţineţi spaţiul de lucru curat şi bine iluminat. Spaţiile de lucru dezordonate şi întunecate predispun la accidente.

b.

Nu utilizaţi sculele electrice în medii explozive, ca de exemplu în prezenţa unor materiale inflamabile cum ar fi lichide, gaze sau praf. Sculele electrice produc scântei, care pot aprinde praful sau vaporii.

c.

În timpul lucrului cu o sculă electrică, nu lăsaţi copiii sau privitorii să se apropie. Micşorarea atenţiei vă poate face să pierdeţi controlul.

2) Securitatea din punct de vedere electric

a.

Ştecherele sculelor electrice trebuie să se potrivească în priza de alimentare. Nu b.

modificaţi ştecherul niciodată şi în nici un fel. Nu folosiţi ştechere de adaptare pentru sculele electrice cu legare la pământ (împământate). Ştecherele nemodificate şi prizele de alimentare corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele împământate, cum ar fi conducte, radiatoare, plite sau frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră c.

este legat la pământ.

Nu expuneţi sculele electrice la ploaie sau la umezeală. În urma intrării apei într-o sculă electrică va creşte riscul de electrocutare.

SF N DK

Ferm

47

UK D NL F E P RO S SF

POLIZOR CU MAI MULTE DISCURI

Numerele în textul următor corespund cu figurile din paginile 2.

Atenţie:

Citiţi întotdeauna cu o deosebită atenţie instrucţiuni de utilizare pentru aparate electrice înainte de a le folosi. Prin urmare veţi cunoaşte mult mai bine utilajul d-v şi puteţi preveni eventuale riscuri eventuale. Păstraţi cu grijă acest manual în vederea utilizării viitoare, predaţi aparatul numai împreruna cu instrucţiunile.

Utilizare

Instrumentul este proiectat pentru polizarea şi finisarea suprafeţelor.

Instrumentul nu este proiectat pentru polizarea umedă nici pentru utilizarea meşteşugărească.

Sumar

1.

Datele privind instrumentul 2.

Prescripţii de securitate 3.

4.

Asamblare Utilizare 5.

Service / reparaţii şi întreţinere

1. DATELE PRIVIND INSTRUMENTUL Datele tehnice

N DK

Voltaj Frecvenţă Putere Turaţii în gol Diametrul discului de polizat/finisat Diametrul de accesorii: Pânza abrazivă cu arici (velcro) , corpuri din burete abraziv cu arici (velcro) şepci de lustruire cu arici (velcro) Greutate Lpa (presiune acustică) Lwa (putere acustică) Numărul vibraţiilor Gradul de protecţie IP (impermeabilitate – protecţia la praf şi apă) 230-240 V ~ 50 Hz 120 W 200 - 400/min 125 mm 125 mm 4,2 kg 77 dB (A) 88 dB (A) 2,47 m/s 2 II IP 20

Conţinutul unui set

1 Aparat de polizat şi finisat 3 Perii de lustruire (ţesătură flauşată) 3 Corpuri din burete abraziv 3 x 3 Discuri de pânza abrazivă ( grobo, srednje, fino ) 1 Instrucţiuni de utilizare

46

Ferm Ferm

UK

5. Servisas

a. Prietaiso remontą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Sugedusias detales keiskite tik c. gamintojo patiektomis atsarginėmis detalėmis. Tokiu būdu užtikrinsite prietaiso saugumą. b. Sugedęs elektros jungiklis turi būti pakeistas tik firmos-gamintojos servise. Sugedus elektros kabeliui (arba kištukui), pakeisti ir jį įsigyti galima tik firmos-gamintojos servise (klientų aptarnavimo centre). Elektros kabelį pakeisti gali tik firmos-gamintojos serviso personalas arba kvalifikuotas elektros specialistas.

6. Išskirtiniai šlifuoklio saugumo nurodymai

a. Dėmesio! Jeigu naudosite kitas atsargines dalis ar priedus nei nurodyta vartojimo c. instrukcijoje arba patiekta pakuotėje, galite susižeisti. b. Dirbdami šlifuoklį visada laikykite dviejomis rankomis.

Prietaisą įjunkite arba išjunkite tik tuomet, kai poliravimo/šlifavimo diskai pastatyti ant apdirbamo paviršiaus. Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Tik prietaisui visiškai nustojus veikti, jį galite išjungti ir perkelti į kitą vietą. d. Šlifavimo arba poliravimo metu užsidėkite apsauginę kaukę nuo dulkių. Prijunkite dulkių siurblį. Komplekte rasite specialų adapterį (sujungimo įrenginį). e. Kad dangtelis nenuslystų nuo poliravimo disko, neviršykite nurodyto poliravimo priemonių kiekio. Laikykitės poliravimo priemonių gamintojo nuorodų. f. Šlifuoklis nepritaikytas šlapių paviršių šlifavimui.

g. Ilgus plaukus suriškite. Dirbkite tik su glotniai prie kūno prigludusiais drabužiais. h. Visada patikrinkite, ar tinklo įtampa sutampa su prietaiso skydelyje nurodytais duomenimis. i. Jei būtina, užfiksuokite atitinkamą detalę, skirtą poliravimui arba šlifavimui. j. Elektrinio prailgintojo vartojimas. Vartokite tik prietaiso galingumą atitinkantį elektrinį k. l. prailgintoją. Minimalus kabelio gyslos diametras – 1,5 mm ā. Vartojant specialių būgną kabeliui suvynioti, visada būtina kabelį išsukti iki galo. Norėdami pakeisti atsargines prietaiso dalis, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Negalima poliruoti arba šlifuoti medžiagų, savo sudėtyje turinčių asbesto.

3. PRIETAISO MONTAVIMAS

Žiūr. 2 Pav.

Prieš pradėdami diskų montavimo darbus, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Abrazyvinis šlifavimo padas su sandarinimo įtaisu. Putplasčio diskai su sandarinimo įtaisu.

Nuimkite nusidėvėjusius šlifavimo diskus nuo sandarinimo įtaiso. Uždėkite naujus šlifavimo diskus ir šiek tiek paspauskite juos.

Poliravimo dangtelis

Iš pradžių apverskite poliravimo dangtelį ir tik po to uždėkite jį ant sandarinimo įtaiso. Užtraukite stipriai įtemptą elastinę juostą virš diskų.

D NL F LT P I S SF N DK 35

UK D NL F LT P I S SF N DK

4. PRIETAISO VARTOJIMAS

Žiūr. 1 Pav.

Naudokite tik švarias šlifavimo ar poliravimo priemones.

Išankstiniam šlifavimui naudokite stambų šlifavimo diskelį, o galutiniam ar papildomam šlifavimui – vidutinį ir smulkų šlifavimo diskelį. Gamintojo komplektacijoje yra patiekti putplasčio diskai, skirti poliravimo priemonių (mažas apsisukimų skaičius) uždėjimui. Poliravimo dangtelis, pagamintas iš minkštos tekstilinės žaliavos (didelis apsisukimų skaičius), skirtas galutiniam poliravimui.

Įjungimo ir išjungimo jungiklis

Prietaisą įjungsite, paspausdami įjungimo arba išjungimo jungiklį (1). Jei šį jungiklį (1) paspausite pakartotinai, prietaisą išjungsite.

Apsisukimų skaičiaus nustatymas

Apsisukimų skaičius gali būti nustatytas specialiu reguliavimo ratuku (2) ilguoju ir greituoju nepertraukiamu režimu.

Patarimai vartotojui

Laikydami prietaisą abiejomis rankomis, dirbsite ne tik saugiau, bet ir patogiau bei efektyviau.

Šlifavimas

Patiektų diskų ir abrazyvinių šlifavimo padų dėka prietaisą galite vartoti šlifavimo darbams.

Poliravimas

• • • • Ždėkite putplasčio plokštes.

Poliravimo priemones paskirstykite tolygiai per visą plokščių paviršių.

Poliravimo diską laikykite priešais poliruojamąjį paviršių ir įjunkite prietaisą. Valdykite prietaisą vienodais judesiais. Nespauskite jo. Prieš nuimdami prietaisą nuo poliruojamojo paviršiaus, išjunkite jį. • • • Paskirstykite poliravimo priemones ant plokščių paviršiaus pakartotinai, iki bus apdirbtas visas poliruojamas plotas. Nuimkite putplasčio plokštes nuo poliravimo disko ir uždėkite smulkius, minkštos tekstilinės žaliavos poliravimo dangtelius.

Poliruokite tolygiu būdu ir seka, kaip kad uždėjote poliravimo priemones tol, kol pasieksite veidrodžio blizgesio efektą. • •

Nuorodos optimaliems automobilių poliravimo rezultatams pasiekti

• Automobilį plaukite mažiausiai keturias savaites paeiliui. Plaukite jį, pradėdami nuo viršaus link apačios. • Automobilį poliruokite du arba tris kartus per metus. Iš pradžių pradėkite poliruoti nuo didesnių plotų (pvz. stogo ir kapoto), o vėliau pereikite prie mažesnių (pvz. durelių). Sunkiai pasiekiamas vietas nupoliruokite ranka. Poliravimui visada naudokite švarius poliravimo dangtelius.

36

Ferm Ferm

UK

CE

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (LV)

Mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šis produkts, FMMS-120, atbilst sekojošiem standartiem vai standartizētajiem dokumentiem:

EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

saskaņā ar noteikumiem:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

no 03-04-2006

ZWOLLE NL

W. Kamphof Kvalitātes nodaļa

D NL F E LV I S

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Uzņēmums Ferm pastāvīgi uzlabo savus izstrādājumus, tāpēc to tehniskie dati var tik mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nīderlande

SF N DK 45

UK D NL F E LV I S SF N DK

• • • • Vispirms pulējiet lielākos laukumus (jumtu un motora pārsegu) un tad - mazākās virsmas (durvis). Grūti aizsniedzamas vietas pulējiet ar roku. Vienmēr izmantojiet tīrus pulēšanas pārsegus.

Nepulējiet spilgtā saules apgaismojumā uz karstām lakotām virsmām. Ievērojiet pulēšanas materiāla izgatavotāja norādījumus.

5. SERVISS UN APKOPE

Apkope

Ierīces ir konstruētas tā, lai tās ar minimālu apkopi varētu ilgstoši darboties. To ilglaicīga apmierinošas kvalitātes darbība ir atkarīga no pareizas ierīces kopšanas un regulāras tās tīrīšanas. • •

Tīrīšana – vispirms atvienot kontaktdakšu!

Regulāri tīriet ierīci ar mitru drāniņu, ieteicams pēc katras lietošanas. Turiet ventilācijas atveri tīru no putekļiem un netīrumiem. Ja šādā veidā nevar notīrīt netīrumus, tad izmantojiet mitru, ziepjūdenī samitrinātu drāniņu. Nekad neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzīnu, alkoholu utt. Šādi šķīdinātāji var radīt plastmasas detaļu bojājumus. Regulāri remdenā ūdenī, kur iejaukts neliels daudzums neitrāla mazgāšanas līdzekļa, ar rokām mazgājiet pulēšanas pārsegu un ļaujiet tam dabiskā veidā izžūt. Ja mašīna ilgāku laiku netiek izmantota, tad noņemiet pulēšanas pārsegu no pulēšanas diska. Uzglabājiet mašīnu ar pulēšanas disku uz augšu.

Bojājumi

Ja rodas bojājums, piemēram, pēc detaļas nolietošanās, lūdzu sazinieties ar garantijas kartē norādīto apkalpošanas dienestu. Šīs rokasgrāmatas beigās jūs varat atrast pasūtāmās detaļas.

Apkārtējā vide

Lai izvairītos no bojājumiem transportēšanas laikā, aparāts tiek piegādāts ciešā iepakojumā, ko galvenokārt veido atkārtoti izmantojami materiāli. Tādēļ, lūdzu, izmantojiet iepakojuma atkārtotās pārstrādes iespējas.

Bojāts un/vai brāķēts elektriskais vai elektroniskais instruments ir jānogādā piemērotās pārstrādes vietās.

Garantija

Garantijas nosacījumi ir aprakstīti uz atsevišķi pievienotas garantijas kartes.

UK

• • Nerekomenduotina poliravimo darbus atlikti ant saulės įkaitintų dažytų paviršių. Vadovaukitės poliravimo priemonių gamintojo nurodymais.

5. SERVISAS IR TECHNINĖ APŽIŪRA

Techninė prietaiso apžiūra

Prietaisai pagaminti ilgalaikei eksploatacijai. Taip pat jiems reikalinga minimali techninė apžiūra. Nenutrūkstamas prietaiso darbo režimas priklausys nuo tinkamos priežiūros bei reguliaraus valymo.

Prietaiso valymas

Prieš pradėdami valymo darbus, išjunkite prietaisą.

Prietaiso korpusą reguliariai valykite sausa pašluoste, geriausiai po kiekvieno panaudojimo.

Saugokite ventiliacinę angą nuo dulkių ir purvo. Tuo atveju, jei susikaupusių nešvarumų nepavyksta pašalinti įprastu būdu, valymui paimkite minkštą, muiluotą pašluostę. Niekuomet nevartokite tokių tirpiklių, kaip benzinas, alkoholis ir t.t., kurie gali pažeisti plastikines prietaiso dalis. • • Poliravimo dangtelius nuolat plaukite rankomis drungname vandenyje, įpildami šiek tiek neutralių plovimo priemonių. Palikite juos džiūti lauke. Jei prietaisu nesinaudosite ilgesnį laiką, nuimkite poliravimo dangtelius nuo disko.

Prietaisą laikykite pastatytą taip, kad poliravimo diskas būtų nukreiptas į viršų.

Gedimai

Sutrikus veikimui dėl dalies susidėvėjimo, prašome susisiekti su garantiniame talone nuro dyta taisykla. Instrukcijos pabaigoje rasite išskaidytą prietaiso vaizdą, kuriame matosi, kokių detalių galima užsisakyti.

Aplinkosauga

Kad nebūtų pažeistas, prietaisas transportuojamas tvirtoje pakuotėje. Didžiąją dalį įpakavi mo medžiagų galima perdirbti. Pristatykite šias medžiagas į atitinkamus perdirbimo taškus.

Sugedę ir/arba nereikalingi elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti surinkti atitinkamuose antrinio perdirbimo punktuose.

D NL F LT P I S SF N DK

Garantija

Garantijos sąlygas rasite ant atskirai pateikto garantinio talono.

44

Ferm Ferm

37

UK D NL F LT P

CE

ATITIKTIES DEKLARACIJA (LT)

Atsakingai pareiškiame, kad šis produktas, FMMS-120, atitinka šiuo sstandartus ar standartizavimo dokumentus:

EN60745-1, EN50144-1, EN50144-2-3, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

atitinkamai taisyklėms:

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/96/EC, 2002/95/EC

nuo 03-04-2006

ZWOLLE NL

I S SF N

J.A. Bakker - van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global Mes siekiame nuolatos gerinti savo produkciją todėl pasiliekame teisę atskirai nepranešę pakeisti gaminių techninius parametrus.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Holandia

DK 38

Ferm

UK

Pulējamais pārsegs

Vispirms pulējamo pārsegu izvērš un tad uzliek uz līpaizdares. Tad pār diskiem cieši pārvelk elastīgo malu.

4. LIETOŠANA

Skatīt 1.Att.

Lietojiet vienīgi tīrus slīpēšanas un pulēšanas materiālus. Rupjos slīpēšanas diskus izmantojiet sākuma slīpējumam, vidējos un smalkos papildus pieslīpēšanai. Mašīnas piegādes komplektā ir iekļauti putuplasta diski pulēšanas materiāla uzziešanai (zemam apgriezienu skaitam).

Pulēšanas pārsegs no flaneļa tekstilijas (augstam apgriezienu skaitam) ir piemērots pulēšanas pabeigšanai.

Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis

Mašīnu ieslēdz nospiežot ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (1). Ja ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi nospiež vēlreiz, tad mašīna izslēdzas.

Apgriezienu skaita iestatīšana

Lēnu un ātru apgriezienu skaitu pakāpeniski var iestatīt ar apgriezienu regulēšanas ratu (2).

Padomi lietotājam

Vienmēr turiet mašīnu ar 2 rokām, tad Jūs strādāsiet ne vien drošāk, bet arī ērtāk un efektīvāk.

Slīpēšana

Ar pievienotajiem diskiem no slīpējamā audekla mašīnu var izmantot arī slīpēšanai. • •

Pulēšana

• Uzlieciet putuplasta diskus.

• Vienmērīgi izlīdziniet pulēšanas materiālu pa visu diska virsmu. • Novietojiet pulēšanas diskus pret pulējamo vietu un ieslēdziet mašīnu. Vienmērīgi virziet mašīnu pāri pulējamajai virsmai. Nespiediet mašīnu. Vienmēr, pirms mašīnas noņemšanas no pulējamās virsmas, izslēdziet mašīnu. Atkal vienmērīgi izlīdziniet pulējamo līdzekli pa visu diska virsmu, līdz ir apstrādāta visa pulējamā virsma. • • Noņemiet putuplasta diskus no pulēšanas diska un uzlieciet smalko pulēšanas pārsegu no flaneļa tekstilijas. Pulējiet, tādā pašā veidā un kārtībā, kā Jūs uzlikāt pulējamo materiālu, līdz virsma sāk spīdēt.

Norādes optimālu rezultātu sasniegšanai automašīnu pulēšanai

• Mazgājiet automašīnu minimāli ik pēc četrām nedēļām. Mašīnu mazgājiet virzienā no augšas uz leju. • Pulējiet mašīnu vienu vai divas reizes gadā.

D NL F E LV I S SF N DK

Ferm

43

UK D NL F E LV I S SF N DK

f.

g.

Uzturēt griezējinstrumentus asus un tīrā stāvoklī. Pienācīgi apkopti griezējinstrumenti ar asiem asmeņiem ar mazāku varbūtību saķersies un būs vieglāk vadāmi.

Elektroinstrumentu, piederumus un instrumentu ieliktņus utt. lietot saskaņā ar šiem norādījumiem un konkrētā tipa elektroinstrumentam paredzētajā veidā, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Elektroinstrumenta izmantošana operācijām, kas atšķiras no paredzētā lietošanas veida, var radīt bīstamu situāciju.

5. Serviss

a.

Savas ierīces remontu uzticiet vienīgi kvalificētam darbiniekam un tikai ar oriģinālajām b.

c.

rezerves daļām. Tā tiks saglabāta ierīces drošība. Bojātu slēdžu nomaiņa jāveic mūsu klientu apkalpošanas darbnīcā. Ja ir bojāts pieslēguma vads (vai elektriskā tīkla kontaktdakša), tad to ir jāaizstāj ar īpašu pieslēguma vadu, kuru var saņemt mūsu klientu apkalpošanas dienestā (servisa vietā).

Pieslēguma vada nomaiņu drīkst veikt vienīgi mūsu klientu apkalpošanas dienestā (servisa vietā) vai cits kvalificēts personāls (elektriķi).

6. Speciālie drošības norādījumi pulējamajām un slīpējamajām mašīnām

a.

Uzmanību! Izmantojot citas, šajā lietošanas instrukcijā neminētos un piegādes komplektā neiekļautos piederumu detaļas vai rezerves daļas, var rasties savainojumu risks.

b.

c.

d.

Strādājot ar mašīnu vienmēr turiet to ar 2 rokām. Ieslēdziet un izslēdziet mašīnu tikai tad, kad pulēšanas un slīpēšanas disks atrodas uz apstrādājamās virsmas. Neatstājiet bez uzraudzības ieslēgtu mašīnu. Tikai tad ierīci drīkst nolikt un atstāt, kad tā ir izslēgta un pilnībā apstājusies. Slīpējot un pulējot sausā veidā lietojiet putekļu aizsargmasku. Pieslēdziet putekļu sūcēju.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l. Piegādes komplektā iekļauts piemērots adapteris.

Neizmantojiet pārāk daudz pulēšanas materiāla, lai pulēšanas pārsegs nenoslīdētu no pulējamā diska. Sekojiet pulēšanas materiāla izgatavotāja norādījumiem par materiāla lietošanu. Slīpēšanas un pulēšanas mašīna nav piemērota slapjajai slīpēšanai.

Gari mati strādājot jānosedz. Strādājiet tikai ar cieši piegulošu apģērbu. Vienmēr pārbaudiet vai elektriskās strāvas spriegums atbilst norādītajam spriegumam uz informatīvās plāksnītes. Nepieciešamības gadījumā nostipriniet sagatavi, kuru Jūs vēlaties slīpēt vai pulēt. Elektriskās strāvas pagarinātāju izmantošana. Izmantojiet vienīgi strāvas pagarinātājus, kas ir paredzēti mašīnu jaudai. Minimālajam vada šķērsgriezumam jābūt 1,5 mmā.

Izmantojot kabeli spolē, tas vienmēr pilnībā jāiztin. Pirms piederumu maiņas vienmēr jāatvieno ierīces kontaktdakša no elektrības. Neslīpējiet un nepulējiet azbestu saturošus materiālus.

3. SALIKŠANA

Skatīt 2. Att.

Pirms darba sākšanas ar diskiem, atvienojiet kontaktdakšu no elektrības! Slīpējamie diski ar līpaizdari Putuplasta diski ar līpaizdari Izmantotos diskus atvieno no līpaizdares.

Uzliek jaunus diskus un nedaudz piespiež.

42

Ferm

UK

DAUDZKUSTĪBU SLĪPMAŠĪNA

Tekstā esošie skaitļi attiecas uz diagrammām 2. lappusē.

Uzmanību:

pirms elektrisko ierīču lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet to lietošanas instrukciju.

Tā iespējams labāk iepazīt savu ierīci un izvairīties no nevajadzīgiem riskiem. Rūpīgi uzglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai; nododiet ierīci citiem vienīgi ar šo instrukciju.

Lietošana

Ierīce ir paredzēta virsmu pulēšanai un slīpēšanai. Ierīce nav paredzēta slapjajai slīpēšanai un komerciālai lietošanai.

Satura rādītājs

1. Ierīces norādījumi 3. Salikšana 4. Lietošana 5. Serviss un apkope

1. IERĪCES RAKSTUROJUMS

Tehniskie dati

D NL F E LV I S SF

Spriegums Frekvence Jauda Apgriezienu skaits brīvgaitā Slīpēšanas/pulēšanas diska diametrs Piederumu nominālais diametrs: Slīpējamie audekli ar līpaizdari, Putuplasta diski ar līpaizdari, Pulējamais pārsegs ar līpaizdari Svars Lpa (trokšņa spiediens) Lwa (trokšņa jauda) Svārstību koeficients Drošības klase IP (aizsardzība pret putekļiem un ūdeni) 230 - 240 V~ 50 Hz 120 W 200 - 400/min 125 mm 125 mm 4,2 kg 77 dB(A) 88 dB(A) 2,47 m/s 2 II IP 20

N DK

Iepakojuma saturs

1 3 Daudzkustību slīpmašīna Pulējamie pārsegi (tekstila flanelis) 3 3 x 3 Diski slīpējamie audekli (grobo, srednje, fino) 1 Putuplasta diski Lietošanas instrukcija 1 Garantijas talons

Ferm

39

UK D NL F E LV I

Detaļas

1. Att.

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš - slēdzis 2. Apgriezienu uzstādīšanas ritenis 4.

Slīpēšanas/ pulēšanas disks ar līpaizdari

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Simbolu skaidrojums

Šajā instrukcijā un iekārtā ir izmantoti šādi simboli:

II drošības klases ierīces – dubultā izolācija – nav nepieciešama iezemēta elektriskā kontaktdakša.

Bojāts un/vai brāķēts elektriskais vai elektroniskais instruments ir jānogādā piemērotās pārstrādes vietās.

S SF N DK

Vispārējie drošības noteikumi

Brīdinājums! Izlasīt visus norādījumus. Šeit minēto norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un / vai nopietnu traumu, visos šeit redzamajos brīdinājumos minētais jēdziens ,,elektroinstruments” attiecas uz jūsu tīkla (vada) elektroinstrumentu vai akumulatora (bezvada) elektroinstrumentu. Saglabājiet šo instrukciju!

1)

a.

b.

c.

Darba zona

Nodrošināt darba zonā tīrību un labu apgaismojumu. Nekārtība un tumsa darba vietā var izraisīt nelaimes gadījumus.

Nedarbināt elektroinstrumentus sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāžu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt tvaiku putekļus.

Elektroinstrumenta lietošanas laikā raudzīties, lai tuvumā nebūtu bērnu un skatītāju.

Uzmanības novēršana var radīt kontroles zaudēšanu pār elektroinstrumentu.

2)

a.

b.

c.

d.

Elektrodrošība

Elektroinstrumenta kontaktiem ir jāatbilst kontaktligzdai. Nekad nedrīkst veikt nekāda veida kontakta modifikācijas. Kopā ar sazemētiem (iezemētiem) elektroinstrumentiem nekad nelietot adaptera kontaktus. Nemodificēti kontakti un piemērotas kontaktligzdas samazinās elektrošoka risku.

Nepieļaut ķermeņa saskari ar iezemētām vai sazemētām virsmām, tādām kā caurules, radiatori, plītis un ledusskapji. Sazemēta vai iezemēta ķermeņa gadījumā pastāv paaugstināts elektrošoka risks.

Nepakļaut elektroinstrumentus lietum vai mitriem apstākļiem. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā paaugstinās elektrošoka risku.

Vadu izmantot tikai paredzētajā veidā. Elektroinstrumentu nekad nenest, nevilkt aiz vada un neizraut no kontaktligzdas, velkot aiz vada. Turēt vadu drošā attālumā no karstuma, eļļas, asiem stūriem un kustīgajām daļām. Bojāti vai samudžināti vadi paaugstina elektrošoka risku.

40

Ferm

UK

e.

Lietojot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantot ārpustelpu lietošanai piemērotu elektrisko pagarinātāju. Ārpustelpu lietošanai piemērota vada izmantošana samazina elektrošoka risku.

3)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Personiskā drošība

Lietojot elektroinstrumentu, būt uzmanīgam, raudzīties, kas tiek darīts, un rīkoties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietot elektroinstrumentu, kad esat noguris vai esat narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības elektroinstrumenta lietošanas laikā var radīt nopietnu traumu.

Lietot aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkāt acu aizsargu. Aizsargaprīkojuma (putekļu maskas, neslīdošu aizsargapavu, cieta materiāla galvassegas vai ausu aizsarga) lietošana atbilstošos apstākļos samazinās traumas risku.

Nepieļaut netīšu elektroinstrumenta iedarbināšanu. Nodrošināt, lai pirms elektroinstrumenta iespraušanas kontaktligzdā slēdzis būtu izslēgtā stāvoklī.

Elektroinstrumentu pārnēsāšana, turot pirkstu uz slēdža, vai elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi iespraušana kontaktligzdā var izraisīt nelaimes gadījumus.

Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemt no tā visas regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas. Uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, kas palikusi uz kādas rotējošas daļas, var izraisīt traumu.

Neliekties pāri elektroinstrumentam. Vienmēr saglabāt stabilu stāvokli un līdzsvaru. Tas ļaus labāk kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.

Piemēroti apģērbties. Nestrādāt brīvā apģērbā vai valkājot rotaslietas. Turēt matus, apģērbu un cimdus drošā attālumā no kustīgajām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var tikt ierauti kustīgajās daļās.

Ja ierīcēm ir viss nepieciešamais putekļu izdalīšanas un savākšanas aprīkojuma pievienošanai, nodrošināt, lai šis aprīkojums būtu pievienots un tiktu izmantots. Šo ierīču lietošana var samazināt ar putekļiem saistītu bīstamību.

Sagataves pieturēšanai izmantot skavas vai skrūvspīles. Tas ir drošāk nekā to darīt ar roku, un tas ļauj abas rokas izmantot instrumenta darbināšanai.

4)

a.

b.

c.

d.

e.

Elektroinstrumenta lietošana un kopšana

Neiedarboties uz elektroinstrumentu ar spēku. Izmantot attiecīgajam pielietojumam atbilstošu elektroinstrumentu. Pareizais elektroinstruments darbu paveiks labāk un drošāk, ja tas tiks darbināts tam paredzētajā ātrumā.

Nelietot elektroinstrumentu, ja neieslēdzas un neizslēdzas slēdzis. Elektroinstruments, kas nav vadāms ar slēdža palīdzību, ir bīstams un ir jāsalabo.

Pirms noregulējumu veikšanas, piederumu nomaiņas vai elektroinstrumentu novietošanas glabāšanā atvienot elektroinstrumentu no elektriskās barošanas. Šādi profilakses pasākumi samazina risku, ka elektroinstruments varētu netīši sākt darboties.

Dīkstāvē esošus elektroinstrumentus uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un neļaut ar tiem darboties cilvēkiem, kas nezina šo elektroinstrumentu darbības principus vai nav iepazinušies ar šiem norādījumiem. Neprasmīgu lietotāju rokās elektroinstrumenti ir bīstami.

Nodrošināt elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudīt, vai kustīgās daļas nav nepareizi nocentrētas vai saķērušās, vai daļas nav salūzušas, vai arī nav kādu citu apstākļu, kas varētu ietekmēt elektroinstrumentu darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms lietošanas salabot to. Daudzus nelaimes gadījumus izraisa nepietiekama elektroinstrumentu apkope.

Ferm

41 D NL F E LV I S SF N DK

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement