Ferm CSM1028 FPCS-1800 Crdl Circular saw Excl. battery & charger Kasutusjuhend

Ferm CSM1028 FPCS-1800 Crdl Circular saw Excl. battery & charger Kasutusjuhend
Art.no. CSM1028
FPCS-1800
H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
06
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
10
SK
POUŻİVATEĽSKÁ PRİRUĆKA
14
NOVODILA ZA UPORABO
19
PL
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI
23
LT
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 27
LV
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
31
EST
KASUTUSJUHEND
35
RO
MANUAL DE UTILIZARE
39
HR
PRIRUĊNIK ZA KORISNIKE
44
SB
KORISNIĊKI PRIRUĊNIK
48
SLO
RUS
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 52
UA
КЕРІВНИЦТВО
57
GR
O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™
61
0807-21.2
www.ferm.com
15
13
19
7
8
9
1
10
12
11
3
4
6
2
14
18
17
16
5
Fig. A
10
11
6
Fig. B
2
Ferm
12
Fig. C
16
Fig. D
6
4
3
20
Fig. E
Ferm
3
14
Fig. F
17
Fig. G
18
24
22
23
21
Fig. H
4
Ferm
7
8
Fig. I
Ferm
5
H
KÖRFŰRÉSZ
Köszönjük, hogy ezt a Ferm terméket
választotta.
Választásával egy tökéletes géphez jutott,
amelyet Európa egyik vezető szállítója forgalmaz.
A Ferm a legmagasabb teljesítmény- és biztonsági
normáknak megfelelő termékeket szállít.
Cégfilozófiánk részeként kitűnő ügyfélszolgálatot
működtetünk, átfogó garanciával kiegészítve.
Bízunk benne, hogy sokáig fogja élvezni ezt a
terméket.
A szövegben megadott számok a 2 - 5. oldalon
található ábrákra hivatkoznak.
A készülék használata előtt alaposan
tanulmányozza át a kezelési útmutatót.
Ismerkedjen meg a készülék funkcióival
és használatának alapjaival. A
készüléket a megadott útmutatások
szerint gondozza, hogy az mindig
mefelelően működjön. A használati
útmutatót és a kísérő dokumentációt a
gép közelében kell tartani.
Tartalom
1. A gép ismertetése
2. Biztonsági útmutatások
3. Tartozékok
4. A gép kezelése
5. Gondozás és karbantartás
1. A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA
Műszaki adatok
Feszültség:
Fordulatszám terhelés nélkül:
Legnagyobb vágási mélység
90º-nál:
45º-nál:
Fűrészkorong névleges
átmérője:
Rézsútos vágás szöge:
Fűrészkorong méretei
Fogak száma
Súly
Lpa (hangnyomásszint)
Lwa (hangteljesítményszint)
K = 3,0 dB(A)
Vibráció
K = 1,5 m/s2
18 V
3800/min
55 mm
41 mm
165 mm
0 - 50 fok
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
24
3,5 kg
93,4 dB (A)
104,4 dB (A)
4,56 m/s2
A csomag tartalma
1 Körfűrész
1 Fűrészkorong
1 Párhuzamos vezetősín
1 Csavarkulcs
1 Kezelési útmutató
1 Biztonsági útmutató
1 Garanciakártya
Ellenőrizze, nem lazultak-e meg vagy nem
sérültek-e meg a szerszám egyes alkatrészei a
szállítás közben.
Termékinformáció
A. ábra
1. Védő rögzítőgomb
2. Védőburkolat
3. Csavar
4. Biztosítógyűrű
5. Fűrészkorong
6. Alátétlemez
7. Lézer be- és kikapcsoló gomb
8. Lézer állítócsavarja
9. Lézer
10. Szögmérő
11. Vágási szöget rögzítő gomb
12. Párhuzamos vezetősín rögzítőgombja
13. Be- és kikapcsoló
14. Tengelyzár gombja
6
Ferm
H
15.
16.
17.
18.
19.
Zárkioldó gomb
Vágási mélységet rögzítő gomb
Akkumulátor kioldó gomb
LCD kijelző
Porelszívás
2. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
A szimbólumok jelentése
A
kézikönyvünkben lefektetett
tudnivalók figyelmen kívül hagyása
személyi sérülést, halált vagy a
szerszám károsodását eredményezheti.
Áramütés veszélyére hívja fel a
figyelmet.
V
iseljen porvédő maszkot. A fával,
fémekkel vagy más anyagokkal végzett
munka során az egészségre ártalmas
porok keletkezhetnek. Ne dolgozzon
azbeszt tartalmú anyagokkal!
Vigyázat!: Lézersugár! Soha ne nézzen
bele a lézersugárba, és bekapcsolt
állapotban ne irányítsa emberre.
A körfűrész használata előtt
• Ellenőrizze a következőket:
• Hiányoznak-e fogak a fűrészkorongról,
vannak-e rajta repedések, mert ez esetben
azonnal cserélni kell a korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a korong
biztonságos.
• Ezzel a körfűrésszel csak fát vagy ahhoz
hasonló anyagot vágjon.
• Deformálódott vagy sérült fűrészkorongot ne
használjon.
• Ne használjon HSS fűrészkorongot.
• Csak az adott méretű és tulajdonságú
fűrészkorongokat használja.
• Tilos a fűrészkorongot az oldalára gyakorolt
nyomással leállítani.
• Ellenőrizze, hogy a korongvédő szabadon
mozog-e és teljes mértékben zár-e.
• Nyitott állapotában soha ne rögzítse a
védőburkolatot.
• Soha ne nyomja a korong oldalát. Attól
eltörhet a korong.
• Óvatosan vágjon olyan faanyagot, amelyben
csomók, szegek, repedések vannak, és/vagy
piszkos a felülete, mert ezek a fűrészkorong
Ferm
•
•
elakadását okozhatják.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a körfűrészt.
Ezzel a körfűrésszel csak fát vagy ahhoz
hasonló anyagot vágjon.
A szerszám használata
• A munkadarabot szorítóeszközzel vagy
satuval fogja be.
• A korong közelében lévő faforgácsot vagy
fűrészport ne a kezével távolítsa el. Ha az álló
és mozgó alkatrészek közt kisebb fadarabok
maradnak, a körfűrészt le kell állítani. Ki kell
húzni a hálózati dugaszt, és csak ezután
szabad eltávolítani a beakadt fadarabokat.
• Ellenőrizze, hogy a korong a körfűrész
tengelysebességének megfelelő-e. Ne is
próbáljon a fűrésszel vágásba kezdeni, amíg
az el nem érte a teljes fordulatszámot.
Gondoskodjon róla, hogy a körfűrész terhelés
nélkül foroghasson (azaz: ne érjen a fához),
amikor bekapcsolja. A körfűrésznek előbb el
kell érnie a teljes fordulatszámot.
• A fűrészkorong mélységénél vastagabb
faanyagot soha ne vágjon.
• Ha fából készült falban vagy padlózatban
végez fűrészelést, győződjön meg arról, hogy
ahol vágni akar, ott nincs elektromos vezeték
vagy csővezeték.
• Kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg a
korong teljes leállását, mielőtt a
munkadarabból kiveszi vagy félreteszi a
fűrészt. A körfűrész használat közben zajvédő
viselése ajánlatos.
Azonnal kapcsolja ki a szerszámot, ha az alábbiak
valamelyikét észleli:
• Hibás a kapcsoló.
• A körfűrész túlmelegszik.
• A megprzselődött a szigetelés füstöt vagy
szagot okoz.
Lézersugárral kapcsolatos biztonsági
tanácsok
• Soha ne nézzen bele a lézersugárba.
• Soha ne irányítsa a lézersugarat emberekre
vagy állatokra.
• A lézersugarat erősen tükröző anyagra ne
irányítsa. A visszavert fény veszélyes.
• A lézert csak képzett szakszemélyzettel /
hozzáértő szakemberrel javíttassa.
• Ne helyezzen kemény tárgyat a lézeroptikába.
• A lézeroptikát puha és száraz kefével tisztítsa.
7
H
3. TARTOZÉKOK
Bármilyen tartozék felszerelése előtt
mindig vegye ki az akkumultáort a
szerszámból.
A vágási szög beállítása
B. Ábra
• Lazítsa meg a vágási szöget rögzítő csavart
(11).
• Forgassa az alátétlemezt (6) a helyes állásba
(0º – 50º), majd szorítsa meg a vágási szöget
rögzítő gombot. A vágási szög a szögmérőn
olvasható le.
A párhuzamos vezetősín beállítása
C. Ábra
• Lazítsa meg a párhuzamos vezetősínt rögzítő
csavart (12).
• Helyezze be a párhuzamos vezetősínt az
ehhez kialakított résekbe.
• Állítsa be a helyes vágási szélességet, és
szorítsa meg a párhuzamos vezetősínt rögzítő
gombot (12).
A vágási mélység beállítása
D. ábra
• Húzza ki és az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva lazítsa ki a vágási mélységet
rögzítő gombot (16).
Vigyázat! A rögzítőgombot egy teljes
fordulatnál nagyobb mértékben ne
forgassa el.
•
•
ozgassa az alátétlemezt (6) lefelé.
M
Húzza ki és szorítsa meg a vágási mélységet
rögzítő gombot (16) a helyes mélység
beállítása után. A vágási mélységet rögzítő
gombot ki kell húzni ahhoz, hogy
működhessen. A szerszám használata előtt
győződjön meg arról, hogy a rögzítő gomb
biztonságosan meg van szorítva.
Fűrészkorong cseréje vagy tisztítása
A + E + F. ábra
• Nyomja le a tengelyzár gombot (14), hogy a
tengely el ne mozdulhasson.
• Lazítsa ki a fűrészkorong közepén lévő
csavart (3) a csavarkulccsal (20).
• Engedje fel a tengelyzár gombot (14).
8
•
•
•
•
•
ordítsa a biztosítószerkezetet (2) a szerszám
F
hátulja felé, és rögzítse ott a védő
rögzítőgombbal (1).
Vegye le a biztosítógyűrűt és a
fűrészkorongot. Tisztítsa meg a korongot vagy
cserélje ki egy újra. Ügyeljen arra, hogy a
korongon a forgásirányt jelölő nyíl egybeessen
a felső védőburkolaton lévő, forgásirányt jelölő
nyíllal.
Helyezze vissza a korongot a tengelyre.
Szabadítsa fel a védő rögzítőgombot, hogy a
biztosítószerkezet visszaállhasson a korong
fölé.
Nyomja le a tengelyzárat. Tegye vissza a
biztosítógyűrűt, és húzza meg erősen a
csavart.
Az akkumulátor csatlakoztatása és
eltávolítása
G. ábra
• Helyezze be az akkumulátort a gép
talpazatába az ábrán látható módon. Addig
nyomja befelé az akkumulátort, amíg az nem
rögzül a helyén.
• Nyomja le a zárógombot (17), és azután
vegye ki az akkumulátort a készülék aljából.
izárólag csak az alábbi típusú
K
akkumulátorokat használja. Minden más
akkumulátor használata súlyos sérülést
vagy a gép károsodását okozhatja.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V, Lítium-Ion.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
A fenti akkumulátorok feltöltéséhez az alábbi töltő
használható:
CDA1052: FPL-1800 (Lítium-ion és NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (csak NiMH-hez).
4.A GÉP KEZELÉSE
Viseljen zaj- és szemvédőt.
Be- és kikapcsolás
• A gépet biztonsági kapcsolóval láttuk el.
• Indítsa a gépet a “zárkioldó” gomb
lenyomásával (hogy a kapcsolót kioldja), majd
kapcsolja be a körfűrészt.
Ferm
H
Engedje el az On/Off (be- és kikapcsolót) a
gép kikapcsolásához.
Használat
• Szorítóeszközzel vagy satuval fogja be a
munkadarabot, hogy a fűrész kezeléséhez
mindkét kezét használhassa.
• Kapcsolja be a fűrészt, és helyezze az
alátétlemezt a munkadarabra.
• Lassan mozgassa a fűrészt az előzőleg
megrajzolt vágási vonal felé, majd lassan
nyomja előre.
• Az alátétlemezt erősen nyomja rá a
munkadarabra, különben a körfűrész vibrálni
kezdhet, és könnyen eltörhet a fűrészkorong.
H
agyja, hogy a fűrész elvégezze a
munkát. Szükségtelenül ne nyomja a
szerszámot. Ha a korong elakad a
munkadarabban, a gép automatikusan
kikapcsol.
Lézersugár
Lézersugár használata
A lézernyaláb vezető sugara egyenes vonalban
sokkal könnyebben vág:
a) előre megrajzolt vonal mentén, vagy
b) a munkadarabon előre megjelölt ponthoz
igazítva.
Nyomja meg a lézer be- és kikapcsoló gombját (8)
a lézer be- és kikapcsolásához.
A lézersugár állítása
• A szerszám szállítása és nagy igénybevétellel
járó használata kihat a lézersugár
pontosságára.
• A lézersugár könnyen állítható.
• Tartsa a körfűrész korongját egy egyenes
perem vagy teljesen egyenes platform felé
irányítva.
Kapcsolja be a lézert.
• Ellenőrizze, hogy a lézersugár párhuzamos-e
az egyenes peremmel vagy platformmal.
• Ha a lézersugár nincs ezekkel egyvonalban, a
következőket tegye:
• Tartsa a körfűrész korongját egy egyenes
perem vagy teljesen egyenes platform felé
irányítva.
• Állítsa be a lézert az oldalán lévő
csavarokkal úgy, hogy a sugár egyenesen
a perem mentén fusson.
Ferm
LCD kijelző
H ábra
A gépet LCD kijelzővel láttuk el.
• A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a
kijelző gombját (21) egyszer. A kijelző
kikapcsolásához nyomja meg a kijelző
gombját ismét.
• Az órát (22) és a perceket (23) mutató ikonok
az akkumulátor kötelező újratöltéséig
hátramaradt perceket jelzik (csak lítium-ion
akkumulátornál).
• Az akkumulátor ikon (24) az akkumulátor
töltöttségi szintjét jelzi. A kijelzőn megjelenő
minden egyes vonalka hozzávetőleg 10%-nyi
töltöttségnek felel meg. Ha a kijelzőn 10
vonalka látszik, az akkumulátor teljesen fel
van töltve.
5. GONDOZÁS ÉS
KARBANTARTÁS
Ha a motoron karbantartást végez,
gondoskodjon arról, hogy a gép ne
legyen áram alatt.
A gépet úgy terveztük, hogy minimális
karbantartás mellett hosszú ideig működjön. A
folyamatos és megfelelő működés előfeltétele
a gép megfelelő gondozása és rendszeres
tisztítása.
Tisztítás
Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, hogy
megelőzze a gép túlmelegedését. Rendszeresen,
lehetőleg minden használat után tisztítsa
meg a gép burkolatát puha ronggyal. Tartsa a
szellőzőnyílásokat portól és szennyeződéstől
mentesen. Ha a szennyeződés nem jön le,
szappanos vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne használjon oldószereket,
például benzint, alkoholt vagy ammóniavizet
stb., mert ezek kárt tehetnek a műanyag
alkatrészekben.
Kenés
A gépet nem igényel külön kenést.
Hibák
Hiba esetén, pl. egy alkatrész elkopásakor,
lépjen kapcsolatba a szervizzel, amelynek címe
megtalálható a garanciakártyán. Az útmutató
hátoldalán láthat egy robbantott ábrát a rendelhető
alkatrészekről.
9
CZ
Környezetvédelem
A szállítás közbeni sérülések megelőzésére a
gépet szilárd csomagolásban szállítjuk, amely
nagyrészt újrahasznosítható anyagból áll.
Ezért kérjük, éljen a csomagolóanyag
újrahasznosításának lehetőségeivel.
A hibás és/vagy kiselejtezett elektromos
és elektronikus készülékek begyűjtése a
megfelelő begyűjtő helyeken történik.
Garancia
A garancia feltételei megtalálhatók a csomagban
elhelyezett garanciakártyán.
OKRUŽNÍ PILA
Děkujeme za zakoupení výrobku značky Ferm.
Stali jste se tak majiteli vynikajícího výrobku od
předního evropského dodavatele. Všechny
výrobky společnosti Ferm jsou vyrobeny podle
nejvyšších požadavků na výkon a bezpečnost. V
souladu s naší filozofií poskytujeme také skvělé
služby zákazníkům, podporované naší komplexní
zárukou.
Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni
po mnoho let.
Čísla v textu odpovídají schématům na straně
2 - 5.
Před použitím si důkladně přečtěte
pokyny k obsluze. Seznamte se s funkcemi a základním ovládáním. Udržujte
přístroj podle pokynů, aby byla vždy
zajištěna správná funkčnost. Pokyny k
obsluze a přiložená dokumentace by
měly být uchovávány v blízkosti přístroje.
Obsah
1. Informace o výrobku
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž příslušenství
4. Obsluha
5. Servis a údržba
1. INFORMACE O VÝROBKU
Specifikace
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Maximální hloubka řezu
pod úhlem 90° je
Maximální hloubka
řezu pod úhlem 45° je
Průměr pilového kotouče
Úhel náklonu
Rozměry pilového kotouče
Počet zubů
Hmotnost
Lpa akustický tlak
Lwa akustický výkon
K = 3,0 dB(A)
Vibrace
K = 1,5 m/s2
10
18 V
3800/min
55 mm
41 mm
165 mm
0-50°
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
24
3,5 kg
93,4 dB(A)
104,4 dB(A)
4,56 m/s2
Ferm
CZ
Obsah balení
1 Pila
1 Pilový kotouč
1 Vodítko
1 Klíč
1 Návod k obsluze
1 Bezpečnostní pokyny
1 Záruční list
Zkontrolujte, zda nebyl přístroj, všechny volně
uložené díly a příslušenství poškozeny během
přepravy.
Informace o výrobku
Obr. A
1. Knoflík vodítka
2. Bezpečnostní kryt
3. Šroub
4. Vymezovací kroužek
5. Pilový kotouč
6. Základna
7. Tlačítko ON/OFF zapnutí/vypnutí laseru
8. Šroub nastavení laserového paprsku
9. Laser
10. Stupnice
11. Šroub nastavení úhlu řezu
12. Šroub nastavení vodítka
13. Hlavní vypínač ON/OFF
14. Tlačítko zámku vřetena
15. Tlačítko odemykání vřetena
16. Knoflík nastavení hloubky řezu
17. Tlačítko uvolnění akumulátoru
18. LCD displej
19. Odsávaní pilin
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vysvětlení symbolů
U
pozorňuje na riziko způsobení
poranění, zabití nebo poškození
pracovního nástroje v případě
nedodržování pokynů uvedených v
tomto návodu.
Upozorňuje na nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
P
oužívejte ochrannou masku nebo res­
pirátor.Při práci se dřevem, kovy a jinými
materiály vzniká prach, který může být
škodlivý vašemu zdraví.Nesnažte se
řezat materiály, které obsahují azbest!
Ferm
Upozornění!: Laserový paprsek! Nikdy
se nedívejte přímo do laserového
paprsku nebo nemiřte na druhé osoby.
Před použitím
Zkontrolujte následující:
• Pokud je pilový kotouč poškozen, prasklý
nebo nemá všechny zuby musí být
neprodleně vyměněn za nový.
• Ujistěte se, že je pilový kotouč řádně utažen.
• Pilu používejte pouze k řezání dřeva a
materiálů, které mají podobné vlastnosti jako
dřevo.
• Nepoužívejte poškozené nebo zdeformované
pilové kotouče.
• Nepoužívejte kotouče HSS (z rychlořezné
oceli)
• Používejte pouze pilové kotouče, které mají
předepsané rozměry a vlastnosti;
• Nikdy nezastavujte otáčející se pilový kotouč
tlakem ze strany.
• Ujistěte se, že se kryt pilového kotouče volně
pohybuje a že se automaticky vrací a zakrývá
celý kotouč.
• Nikdy kryt pilového kotouče neblokujte v
otevřené poloze.
• Nikdy netlačte na pilový kotouč ze strany.
Boční tlak může způsobit poškození kotouče.
• Při řezání sukovitého dřeva nebo materiálů,
které mohou obsahovat hřebíky nebo
praskliny postupujte s největší opatrností,
neboť může dojít k zaseknutí kotouče a jeho
poškození.
• Nikdy nenechávejte pilu bez dozoru.
• Pilu používejte pouze k řezání dřeva a
materiálů, které mají podobné vlastnosti jako
dřevo.
Používání pily
• Pro upnutí obrobku používejte svěrák nebo
vhodný upínací mechanismus.
• Nikdy neodstraňujte piliny nebo odřezky, které
se nacházejí v blízkosti pilového kotouče
rukou. Pokud se odřezky dostanou mezi
nepohyblivé a pohyblivé části pily, zastavte
pilu a přerušte práci. Odpojte pilu od přívodu
elektrické energie. Teprve potom odstraňte
blokující odřezky.
• Ujistěte se, že pilový kotouč vyhovuje
specifikacím a požadavkům na rychlost,
rozměry atd. Nikdy se nesnažte řezat pokud
pilový kotouč nedosáhl plných otáček. Před
započetím řezu držte pilu nad řezaným
materiálem a zapněte ji.
11
CZ
Pilový kotouč musí nejdříve dosáhnout plných
otáček.
Nikdy neřežte dřevo, které je silnější než
samotná hloubka pilového kotouče.
Před řezáním dřevěných stěn nebo stropů se
ujistěte, že se pod místem řezu nenacházejí
dráty nebo elektrické vodiče.
Po skončení řezání vyjměte pilu z místa řezu a
počkejte dokud se pilový kotouč zcela
nezastaví. Teprve potom můžete pilu položit
na odkládací místo. Při řezání doporučujeme
používat ochranu sluchu.
•
•
•
Pokud během práce zjistíte následující, okamžitě
zastavte práci a pilu vypněte:
• Vadný hlavní vypínač.
• Přehřívání pilového kotouče.
• Kouř nebo zápach z plastových nebo
izolačních materiálů.
Bezpečností pokyny pro zacházení s
laserovým paprskem
• Nikdy se nedívejte přímo do laserového
paprsku.
• Nikdy nemiřte laserovým paprskem na jiné
osoby nebo zvířata.
• Nemiřte laserovým paprskem na silně reflexní
povrchy. Odražený laserový paprsek může
zranit obsluhu nebo přihlížející osoby.
• Opravy laserového zářiče svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu středisku/
technikovi.
• Nevkládejte žádné cizí předměty do optického
systému laseru.
• Laserovou optiku čistěte jemným hadříkem
nebo kartáčkem.
3. PŘÍSLUŠENSTVÍ
Před montáží příslušenství vždy odpojte
napájecí akumulátor.
Nastavení úhlu náklonu řezu
Obr. B
• Povolte šroub nastavení náklonu řezu (11).
• Otočte základnu (6) do požadované polohy
(0º - 50º) a dotáhněte nastavovací šroub.
Nastavený úhel je možno odečíst na stupnici
(10).
12
Montáž vodítka
Obr. C
• Povolte šroub nastavení vodítka (12).
• Vložte kryt do příslušné drážky.
• Nastavte požadovanou šířku řezu a dotáhněte
šroub nastavení vodítka (12).
Nastavení hloubky řezu
Obr. D
• Otáčením doleva povolte a vytáhněte šroub
nastavení hloubky řezu (16).
Upozornění! Neotáčejte nastavovacím
šroubem více než o jednu celou otáčku.
•
•
osuňte základnu (6) směrem dolů.
P
Po nastavení požadované hloubky, dotáhněte
nastavovací šroub hloubky řezu (16). Šroub
nastavení hloubky řezu musí být vytažen, aby
bylo možno provést nastavení. Před použitím
pily se ujistěte, že je šroub řádně dotažen.
Výměna a čistění pilového kotouče
Obr. A + E + F
• Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (14),
abyste zabránili otáčení pilového kotouče.
• Povolte šroub (3) v ose pilového kotouče.
Použijte klíč (20).
• Uvolněte zajišťovací tlačítko vřetena (14).
• Přemístěte kryt (2) do zadní polohy a zajistěte
jej v poloze pomocí knoflíku (1).
• Sejměte vymezovací kroužek (4) a pilový
• otouč.
• Pilový kotouč očistěte nebo vyměňte za nový.
Při zpětné montáži se ujistěte, že šipka směru
otáčení na pilovém kotouči se shoduje se
šipkou směru otáčení na krytu pily.
• Nasaďte pilový kotouč zpět na vřeteno.
• Uvolněte pojistný šroub krytu kotouče. Kryt se
musí automaticky vrátit zpět do výchozí
polohy.
• Stiskněte tlačítko zajištění vřetena. Nasuňte
vymezovací kroužek zpět a dotáhněte šroub.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
Obr. G
• Vložte akumulátor do základny. Viz obr.
Zatlačte na akumulátor dokud spolehlivě
nezaskočí. Musí být řádně zajištěn.
• Před vyjmutím akumulátoru, stiskněte
zajišťovací pojistku (17). Potom akumulátor
vyjměte ze základny.
Ferm
CZ
P
oužívejte pouze akumulátory
doporučené výrobcem. Používání jiných
akumulátorů může mít za následek
vážné zranění obsluhy nebo poškození
zařízení.
CDA1051: FPB-1800L, 18V Lithium-Ion.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Následující nabíječka může být použita k nabíjení
akumulátorů.
CDA1052: FPL-1800 (Lithium-iontová a NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (pouze NiMH).
4. POUŽÍVÁNÍ PILY
Používejte ochranu zraku.
Zapnutí a vypnutí
• Vaše pila je vybavena bezpečnostní pojistkou.
• Pilu spustíte stiskem tlačítka „lock off”
(odemknout vypínač). Poté dojde k zapnutí
pily.
• Uvolněním tlačítka (ON/OFF) (Zapnout/
Vypnout) pilu vypnete.
Obsluha
• Upevněte obrobek do svěráku nebo jej
zajistěte proti posuvu vhodnými svorkami. To
vám umožní používat obě ruce k obsluze pily.
• Zapněte pilu a položte základnu pily na povrch
řezaného materiálu.
• Pomalu posunujte pilu dopředu podle předem
narýsované čáry řezu.
• Pevně pilu přitiskněte na povrch řezaného
materiálu. V opačném případě může pila začít
vibrovat a může dojít k poškození pilového
kotouče.
N
echejte pilu řezat samotnou.Netlačte
na pilu příliš. Pokud dojde k zaseknutí
pilového kotouče v materiálu, pila se
automaticky vypne.
Laserový paprsek
Laserový paprsek v provozu
Vodící laserový paprsek značně ulehčuje přímé
řezání:
a) řezání podél rysky nebo
Ferm
b) namíříte-li paprsek na vodící bod na povrchu
řezaného materiálu a při řezání držíte tento
směr
Tlačítkem ON/OFF (8) laserový paprsek vypnete
nebo zapnete.
Nastavení laserového paprsku
• Přeprava, manipulace a hrubé zacházení s
pilou má vliv na přesnost laserového paprsku.
• Laserový paprsek lze snadno nastavit.
• Přidržte pilový kotouč podél perfektně rovné
desky nebo povrchu.
• Zapněte laser.
• Zkontrolujte jestli je paprsek rovnoběžný z
hranou desky.
• Pokud tomu tak není, postupujte následovně:
• Přidržte pilový kotouč podél perfektně
rovné desky nebo povrchu.
• Nastavovacími šrouby nastavte paprsek
tak, aby byl perfektně souběžný s hranou
desky.
LCD displej
Obr. H
Vaše pila je vybavena LCD displejem.
•
•
•
Pokud chcete displej zapnout, stiskněte
tlačítko (21). Opětovným stiskem tlačítka
displej vypnete.
Ikony hodin (22) a minut (23) zobrazují kolik
času zbývá do vybití akumulátoru. Akumulátor
je nutné před dalším použitím nabít.
Používejte pouze lithium-iontový akumulátor.
Ikona baterie (24) zobrazuje úroveň nabití
akumulátoru. Každé zobrazené políčko
představuje asi 10% celkové úrovně nabití
akumulátoru. 10 políček představuje úplné
nabití akumulátoru.
5. SERVIS A ÚDRŽBA
Ujistěte se, zda při provádění údržby
není nářadí připojeno k elektrické síti.
Zařízení bylo vytvořeno pro provoz po dlouhou
dobu s minimální údržbou. Dlouhodobý
bezproblémový provoz nářadí závisí na řádné péči
a na pravidelném čištění.
13
SK
Čištění
Udržujte větrací otvory čisté a průchozí, abyste
zabránili přehřátí motoru. Pravidelně čistěte
skříň nářadí měkkým hadříkem, pokud možno
po každém použití. Dbejte na to, aby větrací
otvory nebyly zaneseny prachem a nečistotami.
Nelze-li nečistoty odstranit, použijte měkký
hadřík navlhčený v saponátu. Nikdy nepoužívejte
rozpouštědla jako je benzín, líh, čpavek, atd. Tyto
rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Poruchy
Dojde-li k poruše, například v důsledku
opotřebování dílu, spojte se prosím s
autorizovaným servisem, jehož adresa je
uvedena na záručním listu. Na konci tohoto
návodu naleznete nákresy dílů, které mohou být
objednány.
Životní prostředí
Aby bylo zabráněno poškození během dopravy, je
toto zařízení dodáváno v pevném obalu, který se
skládá převážně z recyklovatelného materiálu.
Proto prosím využijte možnosti recyklace
obalových materiálů.
orouchaná a vyřazená elektrická nebo
P
elektronická zařízení musí být
odevzdána a shromážděna v
příslušných recyklačních sběrných
dvorech.
KOTÚČOVÁ PÍLA
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Ferm.
Vďaka tomu teraz máte vynikajúci produkt,
ktorý vám dodal jeden z vedúcich dodávateľov
v Európe. Všetky produkty, ktoré vám dodala
spoločnosť Ferm, sa vyrábajú podľa najvyšších
noriem výkonu a bezpečnosti. Ako súčasť našej
filozofie tiež poskytujeme vynikajúci servis pre
zákazníka, ktorý podporuje naša komplexná
záruka.
Dúfame, že si budete užívať tento produkt ešte
mnoho ďalších rokov.
Čísla v texte odkazujú na schémy na stranách
2 - 5.
Pred použitím zariadenia si pozorne
prečítajte prevádzkové pokyny.
Oboznámte sa s jeho funkciami a
základnou prevádzkou. Servis
zariadenia vykonávajte podľa pokynov,
aby ste zaručili, že bude vždy správne
fungovať. Prevádzkové pokyny a
príslušná dokumentácia sa musí
uschovať v blízkosti zariadenia.
Obsah
1. Informácie o zariadení
2. Bezpečnostné pokyny
3. Montážne príslušenstvo
4. Prevádzka
5. Servis a údržba
Záruka
Záruční podmínky naleznete na přiloženém
samostatném záručním listě.
14
Ferm
1. INFORMÁCIE O ZARIADENÍ
Technické údaje
Napätie
Rýchlosť bez zaťaženia
Max. rezná hĺbka pri 90º
Max. rezná hĺbka pri 45º
Menovitý priemer plátu píly
Uhol sklonu
Rozmery plátu píly
18 V
3800/min
55 mm
41 mm
165 mm
0-50 stupňov
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
Počet zubov
24
Hmotnosť
3,5 kg
Úroveň akustického tlaku Lpa 93,4 dB(A)
Úroveň akustick. výkonu Lwa 104,4 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
Vibrácie
4,56 m/s2
K = 1,5 m/s2
Obsah balenia
1 Kotúčová píla
1 Plát píly
1 Ochrana proti vyštiepeniu
1 Francúzsky kľúč
1 Prevádzkové pokyny
1 Bezpečnostné pokyny
1 Záručný list
Skontrolujte zariadenie, akékoľvek uvoľnené časti
a príslušenstvo, či sa nepoškodilo počas prepravy.
Informácie o produkte
Obr. A
1. Ochranný gombík
2. Ochranný prvok
3. Skrutka
4. Podporný kruh
5. Plát píly
6. Základná platňa
7. Tlačidlo zapnutia/vypnutia laseru
8. Nastavovacia skrutka laseru
9. Laser
10. Uhlomer
11. Upínací gombík uhla píly
12. Upínací gombík ochrany proti vyštiepeniu
13. Spínač zap./vyp.
14. Tlačidlo uzamknutia hriadeľa
15. Tlačidlo vypnutia uzamknutia
16. Upínací gombík hĺbky rezania
17. Tlačidlo uvoľnenia batérie
Ferm
SK
18. LCD displej
19. Odsávanie prachu
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Vysvetlenie symbolov
značuje riziku fyzického zranenia,
O
straty života alebo poškodenia nástroja
v prípade nedodržania pokynov v tejto
príručke.
Naznačuje nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
oste respirátor. Práca s drevom, kovmi
N
a inými materiálmi môže vytvárať prach,
ktorý je škodlivý pre zdravie.Nepracujte
s materiálmi obsahujúcimi azbest!
Výstraha!: Laserový lúč! Nikdy sa
nepozerajte do lúča svetla a nikdy
nemierte laser na osobu, keď je zapnutý.
Pred použitím kotúčovej píly
• Skontrolujte nasledujúce body:
• Ak na pláte píly chýbajú nejaké zuby alebo
vykazuje akékoľvek praskliny, musí sa
okamžite vymeniť.
• Uistite sa, že je plát zabezpečený.
• Túto kotúčovú pílu používajte len na pílenie
dreva alebo drevu podobných produktov.
• Nepoužívajte pláty kotúčovej píly, ktoré sú
deformované alebo poškodené.
• Nepoužívajte pláty HSS.
• Používajte len pláty, ktoré sú v súlade s
požadovanými rozmermi, ako aj údajmi a
popismi;
• Nezastavujte plát kotúčovej píly tak, že na
neho zatlačíte zboku.
• Skontrolujte, či sa ochranný prvok plátu môže
voľne pohybovať a či sa úplne zatvorí.
• Nikdy nezamykajte ochranný prvok v
otvorenej polohe.
• Nikdy nevyvíjajte bočný tlak na plát. Toto
môže spôsobiť prasknutie plátu.
• Dávajte pozor, keď režete drevo s hrčami,
klincami alebo prasklinami a/alebo to, ktoré je
zašpinené, pretože to môže spôsobiť
zaseknutie plátu.
• Kotúčovú pílu nikdy nenechávajte bez dozoru.
• Túto kotúčovú pílu používajte len na pílenie
dreva alebo drevu podobných produktov.
15
SK
Používanie zariadenia
• Použite svorky alebo zverák na uchytenie
opracúvaného predmetu.
• Drevené triesky a prach z pílenia, ktorý sa
nachádza v blízkosti plátu píly, nikdy
neodstraňujte rukami. Ak sa medzi pevnými a
pohybujúcimi sa dielmi nachádzajú malé
kúsky dreva, kotúčová píla sa musí zastaviť.
Zástrčka sa musí vytiahnuť zo zásuvky skôr,
ako sa dajú odstrániť akékoľvek zostávajúce
predmety.
• Skontrolujte, či je plát vhodný pre rýchlosť
hriadeľa kotúčovej píly. Nepokúšajte sa rezať
skôr, ako kotúčová píla dosiahne plnú
rýchlosť. Uistite sa, že sa kotúčová píla
používa bez zaťaženia (t.j. nie je v kontakte s
opracúvaným predmetom), keď ju zapnete.
Kotúčová píla musí najskôr dosiahnuť svoju
plnú rýchlosť.
•
•
•
ikdy nerežte drevo, ktoré je hrubšie ako
N
hĺbka plátu píly.
Keď zarezávate do drevených stien alebo
podláh, na mieste požadovaného rezu
skontrolujte, či sa tam nenachádzajú káble
alebo potrubia.
Nástroj vypnite a počkajte, kým sa plát úplne
nezastaví a potom ho vytiahnite z
opracúvaného predmetu alebo ho položte. Pri
používaní kotúčovej píly noste ochranu
sluchu.
Zariadenie okamžite vypnite, ak zistíte, že:
• Je poškodený spínač.
• Sa kotúčová píla prehrieva.
• Vzniká dym alebo zápach spôsobený
rozsušenou izoláciou.
Bezpečnostné tipy pre laserový lúč
• Nikdy sa nepozerajte do lúču svetla lasera.
• Nikdy nesmerujte laserový lúč na ľudí alebo
zvieratá.
• Lúč svetla nesmerujte na silne reflexný
materiál. Nebezpečenstvo z odrazeného
svetla.
• Opravy na laserovom lúči nechajte vykonať
len kvalifikovaným personálom/
profesionálnym opravárom.
• Do laserovej optiky nevkladajte žiadne tvrdé
objekty.
• Optiku lasera vyčistite jemnou suchou kefkou.
16
3. MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO
Pred namontovaním príslušenstva vždy
odpojte batériu.
Nastavenie uhla pílenia (sklon)
Obr. B
• Uvoľnite upínací gombík uhla píly (11).
• Základnú platňu (6) otočte správnym smerom
(0º - 50º) a dotiahnite upínací gombík uhla píly.
Uhol pílenia (sklon) si môžete prečítať na
uhlomeri (10).
Nasadenie ochrany proti vyštiepeniu
Obr. C
• Uvoľnite upínací gombík ochrany proti
vyštiepeniu (12).
• Ochranu proti vyštiepeniu zasuňte do na to
určených priečinkov.
•
astavte správnu šírku rezania a dotiahnite
N
upínací gombík ochrany proti vyštiepeniu (12).
Nastavenie hĺbky rezania
Obr. D
• Povytiahnite a uvoľnite upínací gombík hĺbky
rezu tak, že ho otočíte proti smeru hodinových
ručičiek (16).
Výstraha! Uzamykací gombík rezania
neotáčajte o viac ako 1 plné otočenie.
•
•
ákladnú platňu (6) posuňte nadol.
Z
Vytiahnite a dotiahnite upínací gombík hĺbky
rezu (16), keď nastavíte správnu hĺbku.
Upínací gombík hĺbky rezu sa musí
povytiahnuť, aby fungoval. Uistite sa, že sa
bezpečne dotiahne skôr, ako zariadenie
použijete.
Výmena alebo čistenie kotúčovej píly
Obr. A + E + F
• Stlačte tlačidlo uzamknutia hriadeľa (14), aby
ste zabránili v otáčaní hriadeľa.
• Uvoľnite skrutku (3) v strede plátu píly, a to
pomocou francúzskeho kľúča (20).
• Uvoľnite tlačidlo uzamknutia hriadeľa (14).
• Otočte bezpečnostný ochranný prvok (2)
dozadu a podržte ho tam s pomocou gombíka
ochranného prvku (1).
Ferm
SK
•
•
•
•
yberte upevňovací kruh (4) a plát píly.
V
Plát vyčistite alebo ho vymeňte za nový.
Uistite sa, že šípka na pláte píly ukazuje v
smere otáčania a je v súlade so smerovou
šípkou na hornom ochrannom prvku.
Plát píly opätovne umiestnite na hriadeľ.
Uvoľnite gombík ochranného prvku, aby ste
umožnili, že bezpečnostný ochranný prvok sa
vráti cez plát píly.
Stlačte uzamknutie hriadeľa. Opätovne
nasaďte upevňovací kruh a pevne dotiahnite
skrutku.
Pripojenie a odpojenie batérie
Obr. G
• Zasuňte batériu do základne zariadenia tak,
ako je zobrazené na obrázku. Zatlačte batériu,
až kým nezapadne.
• Stlačte uzamykacie tlačidlo (17) skôr, ako
vyberiete batériu a odpojíte ju zo základne
zariadenia.
P
oužívajte len batérie nasledujúceho
typu. Použitie akýchkoľvek iných batérií
by mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo
poškodenie nástroja.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V lítium-iónová.
CDA1053: FPB-1800N, 18 V NiMH.
Na nabíjanie týchto batérií sa môže použiť
nasledujúca nabíjačka.
CDA1052: FPL-1800 (lítium-iónové a NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (len NiMH).
4. PREVÁDZKA
Noste ochranu sluchu a zraku.
Zapnutie a vypnutie
• Toto zariadenie je vybavené bezpečnostným
spínačom.
• Zariadenie spustite stlačením tlačidla vypnutia
uzamknutia (aby ste vyradili spínač) a
zariadenie zapnite.
• Pustite spínač (Zap./vyp.), aby ste zariadenie
vypli.
Ferm
Prevádzka
• Opracúvaný predmet zachyťte pomocou
svoriek alebo zveráka, aby ste mali obidve
ruky voľné na prevádzku píly.
• Pílu zapnite a umiestnite základnú platňu na
opracúvaný predmet.
• Pomaly pohnite pílou smerom k predtým
nakreslenej línii rezu a pomaly zatlačte nástroj
smerom dopredu.
• Pevne pritlačte základnú platňu na
opracúvaný predmet, pretože v opačnom
prípade kotúčová píla môže začať vibrovať, čo
by spôsobilo jednoduchšie rozbitie plátu.
echajte pílu, aby vykonala úlohu. Na
N
kotúčovú pílu nevyvíjajte nadmerný tlak.
Ak sa plát píly zasekne v opracúvanom
predmete, zariadenie sa automaticky
vypne.
Laserový lúč
Používanie laserového lúča
Vedúci lúč laserového vyžarovača podstatne
zjednodušuje pílenie v priamych čiarach:
a) pozdĺž nakreslenej línie alebo
b) zarovnaním do pevného bodu označeného na
opracúvanom predmete.
Stlačením tlačidla zap./vyp. lasera (8) zapnete
alebo vypnete laser.
Nastavenie laserového lúča
• Manipulácia pri preprave a náročné
používanie môžu mať vplyv na presnosť
laserového lúča.
• Samotný laserový lúč sa dá jednoducho
nastaviť.
• Plát kotúčovej píly pridržte oproti rovnej hrane
alebo úplne rovnej doske.
• Zapnite laser.
• Skontrolujte, či laserový lúč ide paralelne popri
hrane rovnej hrany alebo dosky.
• Ak laserový lúč nie je zarovnaný, postupujte
nasledovne:
• Plát kotúčovej píly pridržte oproti rovnej
hrane alebo úplne rovnej doske.
• Zarovnajte laser tak, aby išiel priamo popri
hrane pomocou skrutiek na bočnej strane
lasera.
LCD displej
Obr. H
Toto zariadenie je vybavené LCD displejom.
17
SK
•
Aby ste displej zapli, raz stlačte tlačidlo
displeja (21). - Aby ste displej vypli, opätovne
stlačte tlačidlo displeja.
Ikony hodín (22) a zostávajúcich minút (23)
naznačujú počet minút prevádzkovej doby,
ktorá je dostupná pred dobitím batérie (len
lítium-iónová batéria)
Ikona batérie (24) naznačuje rozsah
zostávajúceho nabitia v batérii. Každá
zobrazená palička nabitia naznačuje približne
10% zostávajúce nabitie v batérii. Celkový
počet 10 paličiek nabitia naznačuje plne
nabitú batériu.
•
•
Preto, prosím, využívajte možnosti recyklácie
balenia.
hybné a/alebo zahodené elektrické
C
alebo elektronické zariadenie sa musí
zbierať na príslušných recyklačných
miestach.
Záruka
Záručné podmienky môžete nájsť v samostatne
priloženom záručnom liste.
5. SERVIS A ÚDRŽBA
Uistite sa, že zariadenie nie je pod
prúdom, keď sa vykonáva údržba
motora.
Zariadenia sa navrhli tak, aby sa dlhodobo
používali pri minimálnej údržbe. Nepretržitá
uspokojivá prevádzka závisí od správnej
starostlivosti o zariadenie a od pravidelného
čistenia.
Čistenie
Vetracie otvory zariadenia udržujte čisté, aby ste
predišli v prehriatí zariadenia. Pravidelne čistite
puzdro zariadenia jemnou handričkou, pokiaľ
je to možné po každom použití. Vetracie otvory
udržujte čisté od prachu a špiny. Ak sa špina nedá
zmyť, použite jemnú handričku navlhčenú vodou
s mydlom. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako
napríklad benzín, alkohol, amoniakovú vodu atď.
Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.
Mazanie
Zariadenie nevyžaduje žiadne dodatočné
mazanie.
Poruchy
Ak by sa vyskytla porucha, napr. po opotrebovaní
dielu, kontaktujte servis na adrese, ktorá je
uvedená na záručnom liste. Na zadnej strane
tejto príručky nájdete zvýraznené zobrazenie, na
ktorom sú uvedené diely na objednanie.
Životné prostredie
Aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy,
zariadenie sa dodáva v pevnom balení, ktoré sa
zväčšiny skladá z opätovne využitého materiálu.
18
Ferm
KROŽNA ŽAGA
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Ferm.
Postali ste lastnik izjemnega izdelka,
proizvedenega s strani enega vodilnih evropskih
dobaviteljev. Vsi izdelki podjetja Ferm so
izdelani skladno z najvišjimi standardi delovanja
in varnosti. Kot del naše filozofije nudimo tudi
izjemno podporo kupcem, podprto z našo široko
obsegajočo garancijo.
Upamo, da boste med dolgoletno uporabo tega
izdelka nadvse uživali.
Številke v besedilu ustrezajo diagramom na
straneh 2 - 5.
P
red uporabo naprave si pozorno
preberite navodila za uporabo. Čimbolj
se seznanite z njenimi funkcijami in
osnovnimi operacijami. Za zagotovitev
stalnega pravilnega delovanja
servisirajte napravo skladno z navodili.
Navodila za uporabo in pripadajoča
dokumentacija naj vam bo vedno
dostopna.
Vsebina
1. Informacija o stroju
2. Varnostna navodila
3. Priključki
4. Delovanje
5. Servis in vzdrževanje
1. INFORMACIJA O STROJU
Tehnične specifikacije
Napetost
18 V
Hitrost, brez obremenitve
3800/min
Maks. globina rezanja pri 90º, 55 mm
Maks. globina rezanja pri 45º, 41 mm
Premer krožnega rezila
165 mm
Nagib mizice
0-50 stopinj
Dimenzije krožnega rezila
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
Število zob
24
Teža
3,5 kg
Lpa nivo zvočnega tlaka
93,4 dB(A)
Lwa nivo zvočne moči
104,4 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
Vibracije
4,56 m/s2
K = 1,5 m/s2
Ferm
SLO
Vsebina paketa
1 Krožna žaga
1 Krožno rezilo
1 Vodilo
1 Ključ
1 Navodila za uporabo
1 Varnostna navodila
1 Garancijski list
Preverite napravo in priključke glede nepritrjenih
delov in morebitnih poškodb zaradi transporta.
Podatki o proizvodu
Slika A
1. Gumb varovala
2. Varnostno varovalo
3. Vijak
4. Zadrževalna vzmet
5. Krožno rezilo
6. Spodnja plošča
7. Gumb za vklop/izklop laserja
8. Gumb za nastavitev laserja
9. Laser
10. Merilna skala
11. Gumb za pritrditev kotne nastavitve
12. Gumb za pritrditev vodila
13. . Stikalo za vklop/izklop
14. Gumb za zaklep vretena
15. Gumb za zaklepanje
16. Gumb za pritrditev nastavitve globine
17. Gumb za sprostitev baterije
18. LCD prikazovalnik
19. Odsesavanje prahu
2. VARNOSTNA NAVODILA
Razlaga simbolo
Označuje nevarnost za osebno
poškodbo, izgubo življenja ali poškodbo
orodja zaradi neupoštevanja navodil
tega priročnika.
Prikazuje nevarnost električnega udara.
osite protiprašno masko. Pri obdelavi
N
lesa, kovine in ostalih materialov lahko
nastaja zdravju škodljiv prah. Ne obde­
lujte materialov, ki vsebujejo azbest!
Pozor!: Laserski žarek! Nikoli ne glejte
neposredno v laserski žarek in nikoli
slednjega ne usmerjate proti ljudem.
19
SLO
Pred uporabo krožne žage
• Preverite naslednje točke:
• Ali krožnemu rezilu manjka kakšen zob
oziroma je vidna razpoka, sa ga je v tem
primeru treba takoj zamenjati.
• Prepričajte se, da je rezilo v dobrem stanju.
• Krožno žago uporabite le za rezanje lesa in
lesnih izdelkov.
• Ne uporabljajte krožnih rezil, ki so deformirana
ali poškodovana.
• Ne uporabljajte HSS rezil.
• Uporabljajte le rezila, ki izpolnjujejo zahtevane
dimenzije, tako podatkovno, kot tudi opisno;
• Vrtenja rezila ne ustavljajte tako, da nanj
pritisnete s strani.
• Preverite, da se varovalo rezila lahko prosto
premika in da se popolnoma zapre.
• Nikoli ne zataknite varovala rezila v odprt
položaj.
• Nikoli ne pritiskajte na rezilo s silo. To lahko
povzroči, da rezilo poči.
• Bodite pazljivi kadar režete les v katerem so
grče, žeblji, razpoke ali umazanija, saj slednje
lahko povzroči, da se rezilo zagozdi.
• Nikoli ne puščajte orodja brez nadzora.
• Krožno žago uporabite le za rezanje lesa in
lesnih izdelkov.
Uporaba orodja
• Obdelovanec vpnite v primež ali ga pritrdite s
sponami.
• Nikoli ne odstranjujte iveri ali prahu v predelu
rezila z rokami. Če se med fiksne in gibljive
dele zatakne majhen delec lesa, takoj
zazstavite delovanje. Odstranite vtikač iz
vtičnice, in šele nato odstranite zagozdeni
delec.
• Preverite, da rezilo ustreza vrtilni hitrosti
vretena krožne žage. Ne začenjajte z
rezanjem dokler rezilo ne doseže polne
hitrosti. Prepričajte se, da se krožno rezilo ob
vklopu vrti neobremenjeno (t.j., da ni v stiku z
obdelovancem). Krožno rezilo mora najprej
doseči polno hitrost.
• Nikoli ne režite obdelovancev, ki so debelejši
od globine rezanja.
• Ko režete lesene stene ali strope, najprej
preverite, če se na mestih rezanja morda
nahajajo kabelske ali vodne napeljave.
• Preden orodje odložite, ga izklopite in
pošakajte, da se krožno rezilo popolnoma
zaustavi. Pri uporabi krožne žage imejte
nameščeno zaščito sluha.
20
Krožno žago takoj izklopite, če odkrijete:
• Da je stikalo v okvari.
• Da se rezilo pregreva.
• Da zaradi pregrevanja izolacije prihaja do
neprijetnega vonja in dima.
Varnostni napotki pri uporabi laserskega žarka
• Nikoli ne glejte neposredno v laserski žarek.
• Nikoli ne usmerjajte laserskega žarka proti
ljudem ali živalim.
• Laserskega žarka ne usmerjajte neposredno v
odsevajoče površine. Nevarnost zaradi
sevajoče svetlobe.
• Popravila laserske naprave naj opravi le
usposobljeni serviser/profesionalni servisni
specialist.
• V lasersko lečo ne vstavljajte nobenih trdih
predmetov.
• Lasersko lečo očistite z mehko, suho ščetko.
3. PRIKLJUČKI
Pri sestavljanju naj bo orodje vedno
odstranite baterijo.
Nastavljanje kota rezanja (mizice)
Slika B
• Odvijte gumb za pritrditev kotne nastavitve
(11).
• Obrnite spodnjo ploščo (6) v ustrezen položaj
(0º - 50º) in privijte gumb za pritrditev kotne
nastavitve. Kot rezanja (mizica) lahko odčitate
na merilni skali (10).
Pritrjevanje vodila
Slika C
• Odvijte gumb za pritrditev vodila (12).
• Vstavite vodilo v režo za vodilo.
• Nastavite ustrezno širino rezanja in privijte
gumb za pritrditev vodila (12).
Nastavljanje globine rezanja
Slika D
• Povlecite gumb za pritrditev nastavitve globine
in za obrnite v nasprotni smeri urinih kazalcev
(16).
Pozor! Gumba za pritrditev nastavitve
globine ne obrnite več kot 1 obrat.
•
Pomaknite spodnjo ploščo (6) navzdol.
Ferm
SLO
•
o je nastavljena ustrezna globina rezanja,
K
povlecite gumb za pritrditev nastavitve globine
(16) in ga privijte. Gumb za pritrditev globine
rezanja morate za učinkovanje povleči ven.
Pred uporabo se prepričajte, da je dobro privit.
Menjava ali čiščenje krožnega rezila
Slika A + E + F
• Pritisnite gumb za zaklep vretena (14) in
preprečite njegovo vrtenje.
• Odvijte vijak (3) na sredini krožnega rezila,
uporabite priloženi ključ (20).
• Sprostite gumb za zaklep vretena (14).
• Obrnite varovalo rezila (2) nazaj in ga zadržite
s pomočjo gumba varovala (1).
• Odstranite vzmetni obroč (4) in krožno rezilo.
Očistite rezilo ali ga zamenjajte z novim.
Prepričajte se, da je puščica na krožnem rezilu
obrnjena v isti smeri, kot je označeno na
zgornjem varovalu.
• Krožno rezilo postavite na gred.
• Sprostite gumb varovala in omogočite, da se
varovalo rezila vrne preko rezila.
• Pritisnite zaklep vretena. Namestite nazaj
vzmetni obroč in trdno privijte vijak.
Priklop in odstranitev baterije
Slika G
• Baterijo vstavite v spodnji del orodja, kot je
prikazano na ilustraciji. Potisnite jo dokler se
ne zaskoči.
• Pred odstranjevanjem baterije, na obeh
straneh stisnite gumb za zaklepanje (17) in jo
izvlecite iz ležišča.
Uporabljajte le baterije naslednjega tipa.
Uporaba drugačnih lahko povzroči
resne poškodbe orodja.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V Litijevi-Ioni.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH
Za polnjenje teh baterij lahko uporabljate le
naslednji polnilnik.
CDA1052: FPL-1800 (Litijeva in NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (Le NiMH).
4. DELOVANJE
Vklop in izklop
• To orodje ima nameščeno varnostno stikalo.
• Zaženite orodje s pritiskom na gumb “lock off”
(sprostitev zaklepa) (da sprostite zaklep) in
pritisnite na stikalo za vklop.
• Sprostite stikalo (Vklop/Izklop), da orodje
izklopite.
Obratovanje
• Obdelovanec pritrdite v primež ali s sponami,
tako da boste imeli obe roki prosti za
rokovanje z orodjem.
• Vklopite krožno žago in položite spodnjo
ploščo na obdelovanec.
• Počasi pomikajte rezilo proti obdelovancu in
sledite začrtani liniji, pri tem pa počasi
potiskajte orodje naprej.
• Spodnjo ploščo trdno pritisnite na
obdelovanec, sicer krožno rezilo lahko začne
vibrirati, kar poveča nevarnost loma rezila.
aj rezilo opravi delo. Na krožno žago
n
ne nanašajte prevelike sile. Če se
krožno rezilo zagozdi v obdelovanec, se
bo orodje samodejno izklopilo.
Laserska naprava
Laserska naprava v uporabi
Laserski žarek omogoči, da lažje sledite liniji
rezanja:
a) vzdolž začrtane linije, ali
b) s poravnavo na fiksno točko na obdelovancu.
Za vklop ali izklop laserja, pritisnite gumb za vklop/
izklop laserja (8).
Nastavljanje laserskega žarka
• Transportiranje ali groba uporaba orodja lahko
poslabša natančnost laserskega žarka.
• Laserski žarek je enostavno nastavljati.
• Zadržite rezilo krožne žage usmerjeno ob
raven rob ali desko.
• Vklopite laser.
• preverite, če laserski žarek teče vzdolž robu
ali deske.
• Če nastavitev ni natančna, ravnajte kot sledi:
• Zadržite rezilo krožne žage usmerjeno ob
raven rob ali desko.
• S pomočjo stranskih vijakov nastavite
ustrezen kot laserskega žarka.
Nosite zaščito sluha.
Ferm
21
SLO
LCD prikazovalnik
Slika H
Orodje ima LCD prikazovalnik.
• Za vklop prikazovalnika, enkrat pritisnite gumb
(21). - Za izklop prikazovalnika, ponovno
pritisnite gumb .
• Ura (22) in ikona minut (23) prikazuje minute,
ki so preostale do polnjenja baterije (le litijeve
baterije)
• Ikona baterije (24) prikazuje delež
izpraznjenosti baterije. Vsak segment
predstavlja približno 10 % preostanka
kapacitete baterije. Vseh 10 segmentov
prikazuje, da je baterija popolnoma
napolnjena.
Vsekakor pa se poslužite možnosti recikliranja
embalaže.
eizpravno in/ali odsluženo električno in
N
elektronsko opremo je potrebno odlagati
na predpisana zbiralna mesta za
reciklažo.
Garancija
Garancijske pogoje lahko najdete na priloženem
garancijskem listu.
5. SERVIS IN VZDRŽEVANJE
Pri vzdrževalnih delih na motorju se
najprej prepričajte, da je stroj odklopljen
z vira napajanja.
Ti stroji so izdelani tako, da omogoča dolgotrajno
obratovanje z malo vzdrževanja. Stalna in
zadovoljna uporaba je odvisna od pravilne skrbi in
rednega čiščenja stroja.
Čiščenje
Zagotovite, da bodo prezračevalne reže čiste
in tako preprečite pregrevanje motorja. Redno
čistite okrove orodja z mehko krpo, najbolje po
vsaki uporabi. Zagotovite, da bodo prezračevalne
reže proste prahu in umazanije. Če slednja noče
izpasti, uporabite mehko krpo, navlaženo z vodno
milnico. Nikoli ne uporabljajte raztopin kot so
bencin, alkohol, vodna raztopina amoniaka, itd.
Slednje lahko poškodujejo plastične dele.
Mazanje
Orodje ne potrebuje nobenega dodatnega
mazanja.
Motnje
Če pride do napake, npr. po nošenju dela,
obvestite naslov servisne službe, ki je napisan na
garancijski kartici. Na zadnji strani tega priročnika
boste našli razširjen pogled, ki kaže dele, ki se jih
lahko naroči.
Okolje
Zaradi preprečevanja poškodb med prevozom
je orodje dobavljeno v trdnem zaboju, iz veliko
ponovno uporabljivih delov.
22
Ferm
PILARKA TARCZOWA
Dziękujemy za zakup tego produktu Ferm.
Kupując ten produkt uzyskaliście Państwo
doskonałe urządzenie dostarczone przez
jednego z wiodących producentów w Europie.
Wszystkie urządzenia Ferm są produkowane
zgodnie z najwyższymi normami wydajności i
bezpieczeństwa. Częścią naszej filozofii jest
zapewnianie doskonałej obsługi klienta wspartej
naszą polityką gwarancyjną.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z
przyjemnością korzystali z tego produktu przez
wiele lat.
Numery w tekście odnoszą się do ilustracji na
stronach 2 - 5.
P
rzed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi. Zapoznaj się z
funkcjami i podstawami obsługi
urządzenia. Przeprowadzaj naprawy i
konserwację urządzenie zgodnie z
instrukcją, aby zapewnić jego poprawne
funkcjonowanie. Instrukcję obsługi i
pozostałą dołączoną dokumentację
należy przechowywać w pobliżu
urządzenia.
Spis treści
1. Informacje o maszynie
2. Instrukcje bezpieczeństwa
3. Montaż akcesoriów
4. Obsługa
5. Serwis i konserwacja
PL
1. DANE TECHNICZNE
URZĄDZENIA
Dane techniczne
Napięcie
Obroty bez obciążenia
Maksymalna głębokość
cięcia pod kątem 90º
Maksymalna głębokość
cięcia pod kątem 45º
Znamionowa średnica
brzeszczota piły
Kąt nahcylenia (ukos)
Wymiary brzeszczota
Liczba zębów
Ciężar
Lpa Ciśnienie akustyczne
Lwa Moc akustyczna
K = 3,0 dB(A)
Wibracje
K = 1,5 m/s2
18 V
3800/min
55 mm
41 mm
165 mm
0-50 stopni
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
24
3,5 kg
93,4 dB(A)
104,4 dB(A)
4,56 m/s2
Zawartość opakowania
1 Pilarka tarczowa
1 Brzeszczot (tarcza)
1 Prowadnica
1 Klucz
1 Instrukcja obsługi
1 Instrukcje bezpieczeństwa
1 Karta gwarancyjna
Sprawdź czy urządzenie i wszelkie
nieprzymocowane części i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
Informacje o urządzeniu
Rys. A
1. Przycisk osłony
2. Osłona zabezpieczająca
3. Śruba
4. Pierścień ustalający
5. Brzeszczot
6. Płytka podporowa
7. Włącznik lasera
8. Śruba regulująca lasera
9. Laser
10. Kątomierz
11. Gałka blokady kąta cięcia
12. Gałka blokady prowadnicy
Ferm
23
PL
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Włącznik
Przycisk blokady wrzeciona
Przycisk zwalniania blokady
Gałka blokady głębokości cięcia
Przycisk zwalniania akumulatora
Wyświetlacz LCD
Układ odpylania
2. INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA
Omówienie symboli
znacza ryzyko obrażeń ciała, śmierci
O
lub uszkodzenia narzędzia w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji zawartych
w tej instrukcji.
Oznacza ryzyko porażenia prądem.
Noś maskę przeciwpyłową. Podczas
pracy z drewnem, metalami i innymi
materiałami może powstawać szkodliwy
dla zdrowia pył. Nie pracować z
materiałami zawierającymi azbest.
Uwaga!: Promień lasera! Nigdy nie patrz
w promień lasera i nie kieruj promienia
włączonego lasera na inne osoby.
Przed rozpoczęciem użytkowania pilarki
Sprawdź poniższe rzeczy:
• Jeśli w brzeszczocie brakuje zębów lub
brzeszczot jest pęknięty, należy go wymienić
niezwłocznie.
• Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze
zamocowany.
• Używaj tej pilarki tylko do piłowania produktów
z drewna lub materiałów drewnopodobnych.
• Nie używaj odkształconych ani w jakikolwiek
uszkodzonych brzeszczotów.
• Nie stosuj brzeszczotów ze stali szybkotnącej.
• Stosuj tylko brzeszczoty o wymaganych
wymiarach posiadające odpowiednie
oznaczenia;
• Nie zatrzymuj brzeszczota pilarki tarczowej
naciskając go z boku.
• Sprawdź czy osłona brzeszczota porusza się
swobodnie i całkowicie się zamyka.
• Nigdy nie blokuj osłony w pozycji otwartej.
• Nigdy nie wywieraj bocznego nacisku na
brzeszczot. Może to spowodować pęknięcie
brzeszczota.
24
•
•
•
achowaj ostrożność podczas piłowania
Z
drewna zawierającego sęki, gwoździe lub
pęknięcia lub drewna z zabrudzeniami,
ponieważ takie przeszkody mogą
spowodować zablokowanie się brzeszczota.
Nigdy nie pozostawiaj pilarki tarczowej bez
nadzoru.
Używaj tej pilarki tylko do piłowania produktów
z drewna lub materiałów drewnopodobnych.
Użytkowania narzędzia
• Użyj klamer lub imadła do unieruchomienia
obrabianego przedmiotu.
• Nigdy nie usuwaj wiórów ani trocin
znajdujących się blisko brzeszczota rękami.
Jeśli pomiędzy częściami nieruchomymi a
ruchomymi zablokują się małe kawałki
drewna, pilarkę należy wyłączyć. Przed
wyjęciem zablokowanych kawałków należy
wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
• Sprawdź czy brzeszczot jest przystosowany
do pracy z prędkością obrotów wrzeciona
pilarki. Nie podejmuj prób piłowania zanim
pilarka nie osiągnie pełnych obrotów. Dopilnuj
by pilarka pracowała bez obciążenia (tzn. nie
stykała się z obrabianym przedmiotem) w
momencie jej włączenia. Pilarka musi
najpierw osiągnąć maksymalne obroty.
• Nigdy nie piłuj drewna o grubości większej niż
szerokość brzeszczota.
• Przed rozpoczęciem piłowania drewnianych
ścian lub podłóg, sprawdź czy w miejscu
planowanego cięcia nie znajdują się kable lub
rury.
• Wyłącz narzędzie i odczekaj aż brzeszczot
zatrzyma się całkowicie przed odłożeniem piły.
Podczas użytkowania pilarki tarczowej należy
korzystać z ochronników słuchu.
Wyłącz narzędzie natychmiast, jeśli zauważysz:
• Uszkodzony włącznik.
• Że pilarka się przegrzewa.
• Dym lub zapach przepalonej izolacji.
Zasady bezpiecznej pracy ze wskaźnikiem
laserowym
• Nigdy nie patrz w promień lasera.
• Nigdy nie kieruj promienia lasera na ludzi ani
na zwierzęta.
• Nigdy nie kieruj promienia lasera na materiał
silnie odbijający światło. Odbite światło lasera
stanowi zagrożenie.
Ferm
PL
•
•
•
lecaj przeprowadzanie napraw wskaźnika
Z
laserowego tylko wykwalifikowanych osobom/
pracownikom wyspecjalizowanych punktów
naprawczych.
Nie wkładaj żadnych twardych przedmiotów w
układy optyczne lasera.
Czyść elementy optyczne lasera miękkim i
suchym pędzelkiem.
•
•
•
•
3. MONTAŻ AKCESORIÓW
Przed zamontowaniem akcesoriów,
zawsze wyjmuj akumulator.
Regulacja kąta cięcia (ukosu)
Rys. B
• Odkręć gałkę blokady kąta cięcia (11).
• Obróć płytkę podporową (6) w poprawne
położenie (0º - 50º) i dokręć gałkę blokady
kąta cięcia. Kąt cięcia (ukos) można odczytać
na kątomierzu (10).
Montaż prowadnicy
Rys. C
• Odkręć gałkę blokady prowadnicy (12).
• Włóż prowadnicę w szczeliny w maszynie.
• Ustaw poprawną szerokość cięcia i dokręć
gałkę blokady prowadnicy (12).
Regulacja głębokości cięcia
Rys. D
• Wyciągnij i poluzuj gałkę blokady głębokości
cięcia obracając ją przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara (16).
Uwaga! Nie obracaj gałki blokady
głębokości cięcia więcej niż o jeden
pełen obrót.
•
•
rzesuń płytkę podporową (6) w dół.
P
Wyciągnij i dokręć gałkę blokady głębokości
cięcia (16) po ustawieniu poprawnej
głębokości. Gałka blokady głębokości cięcia
musi być wyciągnięta, aby móc poprawnie
działać. Sprawdź, czy gałka jest dobrze
dokręcona przed rozpoczęciem użytkowania
maszyny.
Wymiana lub czyszczenie brzeszczota
Rys. A + E + F
• Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (14), aby
zatrzymać obroty wrzeciona.
Ferm
•
•
•
oluzuj śrubę (3) w środku brzeszczota przy
P
użyciu dołączonego klucza (20).
Zwolnij przycisk blokady wrzeciona (14).
Przekręć osłonę zabezpieczającą (2) do tyłu i
przytrzymaj ją w tym położeniu przy pomocy
gałki osłony (1).
Zdejmij pierścień ustalający (4) i brzeszczot.
Oczyść brzeszczot lub wymień go na nowy.
Pamiętaj, by strzałka na brzeszczocie,
wskazująca kierunek obrotów, była ustawiona
w tym samym kierunku co strzałka kierunku na
osłonie górnej.
Załóż brzeszczot z powrotem na wał.
Zwolnij gałkę osłony, aby osłona
zabezpieczająca powróciła na miejsce nad
brzeszczotem.
Wciśnij blokadę wrzeciona Załóż pierścień
ustalający na miejsce i dobrze dokręć śrubę.
Podłączanie i wyjmowania akumulatora
Rys. G
• Włóż akumulator do podstawy urządzenia,
zgodnie z ilustracją. Wepchnij akumulator, aż
się zatrzaśnie.
• Naciśnij przycisk blokowania (17) przed
wyjęciem akumulatora i odłącz akumulator od
spodu urządzenia.
Należy stosować tylko akumulatory
podane poniżej. Użycie innych
akumulatorów może spowodować
poważne obrażenia ciała lub
uszkodzenie narzędzia.
CDA1051: FPB-1800L, 18V Litowo-Jonowy.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Do ładowania tych akumulatorów można
stosować następujących ładowarek.
CDA1052: FPL-1800 (litowo-jonowe i NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (tylko NiMH).
4. OBSŁUGA
Noś środki ochrony wzroku i słuchu.
Włączanie i wyłączanie
• To urządzenie jest wyposażone w blokadę
bezpieczeństwa.
25
PL
•
•
ruchamiaj maszynę naciskając przycisk
U
“odblokowania” (aby wyłączyć blokadę) i
naciskając włącznik.
Zwolnij włącznik, aby wyłączyć narzędzie.
Obsługa
• Unieruchom obrabiany przedmiot przy użyciu
klamer lub imadła, aby móc swobodnie
obsługiwać pilarkę dwiema rękami.
• Włącz pilarkę i przyłóż płytkę podporową do
obrabianego przedmiotu.
• Powoli popychaj pilarkę wzdłuż wcześniej
narysowanej linii cięcia.
• Mocno dociskaj płytkę podporową do
obrabianego przedmiotu; w przeciwnym
wypadku pilarka może drgań, co może
spowodować łatwiejsze pęknięcie
brzeszczota.
ozwól by pilarka swobodnie przecinała
P
obrabiany przedmiot. Nie wywieraj
niepotrzebnego nacisku na pilarkę. Jeśli
brzeszczot zatnie się w obrabianym
przedmiocie, maszyna wyłączy się
samoczynnie.
Wskaźnik laserowy
Stosowanie wskaźnika laserowego
Promień wskaźnika laserowego bardzo ułatwia
cięcie w linii prostej:
a) wzdłuż narysowanej linii lub
b) poprzez dopasowanie do nieruchomego
punktu zaznaczonego na obrabianym
przedmiocie.
Wciśnij włącznik lasera (8), aby włączyć lub
wyłączyć laser.
Regulacja promienia lasera
• Transport i intensywne użytkowanie może
prowadzić do spadku dokładności promienia
lasera.
• Promień lasera można łatwo wyregulować.
• Przyłóż brzeszczot pilarki do liniały lub
idealnie prostej deski.
• Włącz laser.
• Sprawdź czy promień lasera przebiega
równolegle do powierzchni liniału lub deski.
• Jeśli doszło do rozregulowania promienia
lasera, postępuj zgodnie z opisem poniżej:
• Przyłóż brzeszczot pilarki do liniały lub
idealnie prostej deski.
26
•
rzy użyciu śrub z boku lasera skoryguj
P
ustawienie lasera tak, aby promień
przebiegał równolegle do powierzchni
liniału lub deski.
Wyświetlacz LCD
Rys. H
To urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz
LCD.
•
•
•
Aby włączyć wyświetlacz, wciśnij raz przycisk
wyświetlacza (21). Aby wyłączyć wyświetlacz,
wciśnij przycisk wyświetlacza ponownie.
Pozostałe ikony zegara (22) i minut (23)
podają liczbę minut pracy pozostałą do
wyładowania akumulatora (dotyczy tylko
akumulatorów litowo-jonowych)
Ikona akumulatora (24) wskazuje pozostały
poziom naładowania akumulatora. Każdy
pasek naładowania na wyświetlaczu
odpowiada około 10% poziomu naładowania
akumulatora. Jeśli na wyświetlaczu widoczne
jest wszystkie 10 pasków naładowania,
oznacza to całkowite naładowanie
akumulatora.
5. SERWIS I KONSERWACJA
opilnuj by maszyna nie była
D
podłączona do prądu przed
rozpoczęciem napraw lub prac
konserwacyjnych silnika.
Konstrukcja naszych urządzeń pozwala na
ich długotrwałe użytkowanie przy minimalnej
ilości prac konserwacyjnych. Nieprzerwana
zadowalająca praca zależy od odpowiedniego
obchodzenia się z maszyną i regularnego
czyszczenia.
Czyszczenie
Utrzymuj otwory wentylacyjne maszyny w
czystości, aby zapobiec przegrzania silnika.
Regularnie czyść obudowę maszyny miękką
szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Szczeliny
wentylacyjne należy oczyszczać z kurzu, pyłu i
zabrudzeń. Jeśli brud nie daje się usunąć, użyj
miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Nigdy
nie używaj rozpuszczalników, takich jak benzyna,
alkohol, woda amoniakalna, itp. Rozpuszczalniki
mogą uszkodzić części wykonane z tworzyw
sztucznych.
Ferm
Smarowanie
Maszyna nie wymaga smarowania.
Uszkodzenia
Jeśli dojdzie do usterki, np. z uwagi na
zużycie części, proszę skontaktować się z
punktem serwisowym pod adresem podanym
na karcie gwarancyjnej. Na ostatniej stronie
okładki instrukcji widać rysunek pokazujący w
powiększeniu części, jakie można zamówić.
Ochrona środowiska
Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu,
urządzenie jest dostarczane w wytrzymałym
opakowaniu składającym się w większości z
materiałów nadających się do ponownego użycia.
Proszę skorzystać z możliwości poddania
opakowania recyklingowi.
U
szkodzone i/lub zużyte urządzenie
elektryczne lub elektroniczne należy
oddać do odpowiedniego punktu zbiórki
w celu ich powtórnego przetworzenia.
Gwarancja
Warunki gwarancji podane są w załączonej
osobnej karcie gwarancyjnej.
LT
DISKINIS PJŪKLAS
Dėkojame už tai, kad pirkote šį „Ferm“ gaminį.
Todėl dabar jūs turite puikų vieno pirmaujančių
Europos tiekėjų gaminį. Visi gaminiai, kuriuos
gavote iš „Ferm“, yra pagaminti laikantis aukščiausių
eksploatacijos ir saugos standartų. Vienas iš mūsų
pagrindinių principų yra užtikrinti puikų klientų
aptarnavimą, paremtą visapusiška garantija.
Tikimės, kad ilgus metus džiaugsitės šiuo gaminiu.
Toliau pateiktame tekste minimi skaičiai
atitinka 2 - 5 psl. schemas.
rieš pradėdami naudoti šį įrenginį,
P
atidžiai perskaitykite eksploatacijos
instrukcijas. Susipažinkite su jo
funkcijomis ir veikimu. Norėdami
visuomet užtikrinti tinkamą jo veikimą,
prižiūrėkite įrenginį, kaip nurodyta
instrukcijose. Eksploatacijos instrukcijos
ir kiti dokumentai turi būti visuomet
laikomi netoli įrenginio.
Turinys
1. Įrenginio duomenys
2. Saugos nurodymai
3. Montavimo priedai
4. Eksploatacija
5. Techninis aptarnavimas ir priežiūra
1. ĮRENGINIO DUOMENYS
Techniniai duomenys
Įtampa
Apsukos tuščia eiga
Maks. pjovimo gylis,
esant 90º kampui
esant 45º kampui
Nominalusis pjūklo ašmenų
skersmuo
Įstrižas kampas
Pjūklo ašmenų matmenys
Pjūklo dantų skaičius
Svoris
Lpa garso slėgio lygis
Lwa garso galios lygis
K = 3,0 dB(A)
Vibracija
K = 1,5 m/s2
Ferm
18 V
3800/min
55 mm
41 mm
165 mm
0-50 laipsnių
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
24
3,5 kg
93,4 dB(A)
104,4 dB(A)
4,56 m/s2
27
LT
Pakuotės turinys
1 Diskinis pjūklas
1 Pjovimo diskas
1 Kreipiančioji kartelė
1 Veržliaraktis
1 Eksploatacijos instrukcijos
1 Saugos nurodymai
1 Garantinis talonas
Patikrinkite prietaisą, ar nekliba jo dalys bei
priedai, ar nėra transportavimo defektų.
Informacija apie gaminį
A pav.
1. Gaubto rankenėlė
2. Apsauginis gaubtas
3. Varžtas
4. Atraminis žiedas
5. Pjovimo diskas
6. Pagrindo plokštė
7. Lazerio įjungimo / išjungimo mygtukas
8. Lazerio reguliavimo varžtas
9. Lazeris
10. Matlankis
11. Pjovimo kampo fiksavimo rankenėlė
12. Kreipiančiosios kartelės fiksavimo rankenėlė
13. Įjungimo / išjungimo perjungiklis
14. Ašies fiksavimo mygtukas
15. Užrakinimo mygtukas
16. Pjovimo gylio fiksavimo rankenėlė
17. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
18. Skystųjų kristalų ekranas
19. Dulkių ištraukimo įrenginys.
2. SAUGOS NURODYMAI
Įspėjimas: Lazerio spindulys! Niekada
nežiūrėkite į šviesos spindulį ir
nenukreipkite jo į žmones, jei įjungtas.
Prieš naudodami diskinį pjūklą
Patikrinkite:
• Jei pjovimo diske trūksta dantų arba yra
įskilimų, jį reikia tuojau pat pakeisti.
• Įsitikinkite, kad diskas yra pritvirtintas.
• Šį diskinį pjūklą naudokite tik medienai ar
panašioms medžiagoms pjauti.
• Nenaudokite deformuotų ar pažeistų pjūklo
pjovimo diskų.
• Nenaudokite greitapjovio plieno (HSS) diskų.
• Naudokite tik tokius diskus, kurių matmenys,
duomenys ir aprašymas atitinka reikalavimus;
• Nestabdykite pjūklo pjovimo disko spausdami
diską iš šono.
• Patikrinkite, ar disko gaubtas gali laisvai judėti
ir visiškai užsidaro.
• Niekuomet neužrakinkite atidaryto gaubto.
• Niekuomet nespauskite disko iš šono. Jis gali
sulūžti.
• Būkite atsargūs pjaudami medieną su
gumbais, vinimis arba plyšiais ir / arba purvu,
kadangi dėl jų diskas gali užstrigti.
• Niekada nepalikite diskinio pjūklo be
priežiūros.
• Šį diskinį pjūklą naudokite tik medienai ar
panašioms medžiagoms pjauti.
Įrenginio naudojimas
Ruošiniui laikyti naudokite spaustuvą arba
gnybtus.
•
Sutartinių ženklų reikšmės
Reiškia, kad nevykdant šioje
instrukcijoje pateiktų nurodymų,
rizikuojama susižeisti, gauti mirtiną
traumą, arba sugadinti įrankį.
•
Nurodo elektros smūgio pavojų.
ėvėkite apsauginę kaukę nuo dulkių.
D
Dirbant su mediena, metalais ir kitomis
medžiagomis, gali susidaryti sveikatai
pavojingų dulkių. Nedirbkite su
medžiagomis, kurių sudėtyje yra
asbesto!
28
•
•
iekuomet nešalinkite šalia pjovimo disko
N
esančių medienos drožlių ar dulkių rankomis.
Jei tarp judančių pjūklo dalių yra likusių
smulkių medienos gabalėlių, diskinį pjūklą
reikia sustabdyti. Prieš išimant bet kurią
užsilikusią dalelę būtina ištraukti pjūklo kištuką
iš maitinimo lizdo.
Patikrinkite, ar diskas yra tinkamas diskinio
pjūklo ašies sukimosi greičiui. Nemėginkite
pjauti prieš diskiniam pjūklui pasiekiant visą
greitį. Prieš įjungdami diskinį pjūklą įsitikinkite,
kad jis veikia tuščia eiga (t.y. neturi sąlyčio su
ruošiniu). Pirmiausiai diskinis pjūklas turi
pasiekti visą greitį.
Niekuomet nepjaukite medienos, storesnės už
pjovimo disko gylį.
Pjaudami medines sienas ar grindis
patikrinkite, ar ten, kur ketinate pjauti nėra
Ferm
LT
•
laidų ar vamzdžių.
Prieš atitraukdami pjūklą nuo ruošinio ir
padėdami išjunkite jį ir palaukite, kol diskas
visiškai sustos.Naudodami diskinį pjūklą turite
dėvėti ausų apsaugą.
Tuojau pat išjunkite įrenginį, pastebėję:
• Sugedusį perjungiklį.
• Perkaitusį diskinį pjūklą.
• Nudegusios izoliacijos sukeltus dūmus ar
kvapą.
Lazerinio projektoriaus naudojimo saugos
patarimai
• Niekuomet nežiūrėkite į lazerio šviesos
spindulį.
• Niekuomet nenukreipkite lazerio spindulio į
žmones ar gyvūnus.
• Nenukreipkite lazerio spindulio į smarkiai
atspindinčias medžiagas. Atspindėtos šviesos
pavojus.
• Lazerinio projektoriaus remontą turi atlikti tik
kvalifikuotas personalas / profesionalūs
remonto specialistai.
• Nedėkite jokių daiktų į lazerio optiką.
• Lazerio optiką valykite švelniu sausu
šepetėliu.
3. MONTAVIMO PRIEDAI
Prieš uždedant priedą, visuomet
nuimkite akumuliatorių.
Pjovimo kampo (pasvirimo) nustatymas
B pav.
• Atlaisvinkite pjovimo kampo fiksavimo
rankenėlę (11).
• Pasukite pagrindo plokštę (6) į teisingą padėtį
(0º - 50º) ir suveržkite pjovimo kampo
fiksavimo rankenėlę. Pjovimo kampą galima
nustatyti matlankiu (10).
Kreipiančiosios kartelės priderinimas
C pav.
• Atlaisvinkite kreipiančiosios kartelės fiksavimo
rankenėlę (12).
• Įterpkite kreipiančiąją kartelę į esančias
prapjovas.
• Nustatykite tinkamą pjovimo plotį ir suveržkite
kreipiančiosios kartelės fiksavimo rankenėlę
(12).
Ferm
Pjovimo gylio nustatymas
D pav.
• Ištraukite ir atlaisvinkite pjovimo gylio
fiksavimo rankenėlę sukdami ją prieš
laikrodžio rodyklę (16).
Įspėjimas! Nesukite pjovimo fiksavimo
rankenėlės daugiau negu 1 visišką
apsisukimą.
•
•
astumkite pagrindo plokštę (6) žemyn.
P
Nustatę teisingą gylį, ištraukite ir suveržkite
pjovimo gylio fiksavimo rankenėlę (16). Tam,
kad veiktų, pjovimo gylio fiksavimo rankenėlė
turi būti ištraukta. Prieš pradėdami naudoti
įrenginį, įsitikinkite, kad ji saugiai suveržta.
Pjovimo disko keitimas ir valymas
A + E + F pav.
• Norėdami, kad ašis nesisuktų, spauskite ašies
fiksavimo mygtuką (14).
• Atlaisvinkite pjovimo disko centre esantį
varžtą (3), naudodami veržliaraktį (20).
• Atlaisvinkite ašies fiksavimo mygtuką (14).
• Pasukite apsauginį gaubtą (2) atgal ir laikykite
naudodamiesi gaubto rankenėle (1).
• Nuimkite atraminį žiedą (4) ir pjovimo diską.
Nuvalykite diską arba pakeiskite jį nauju.
Įsitikinkite, kad ant pjovimo disko esanti
rodyklė, nurodanti sukimosi kryptį atitinka
rodyklės, esančios ant viršutinio gaubto,
kryptį.
• Uždėkite pjovimo diską atgal ant ašies.
• Atlaisvinkite gaubto rankenėlę ir uždėkite
apsauginį gaubtą ant pjovimo disko.
• Nuspauskite ašies fiksatorių. Vėl
sumontuokite atraminį žiedą ir tvirtai
suveržkite varžtą.
Akumuliatoriaus prijungimas ir nuėmimas
G pav.
• Įdėkite akumuliatorių į įrenginio pagrindą, kaip
parodyta paveikslėlyje. Spustelkite
akumuliatorių, kad jis užsifiksuotų.
• Prieš išimdami akumuliatorių iš abiejų pusių
paspauskite blokavimo mygtuką (17) ir
išimkite akumuliatorių iš įrenginio pagrindo.
Naudokite tik šių tipų akumuliatorius.
Kito tipo akumuliatorių naudojimas gali
būti sunkaus sužalojimo ar įrankio
sugadinimo priežastimi.
29
LT
CDA1051: FPB-1800L, 18 V Ličio Jonų.
CDA1053: FPB-1800N, 18V nikelio - metalo
hidrido.
Akumuliatoriams įkrauti galima naudoti šiuos
įkroviklius.
CDA1052: FPL-1800 (Ličio Jonų ir nikelio
metalo hidrido).
CDA1054: FPL-1800N (tik nikelio metalo
hidrido).
4. EKSPLOATACIJA
Dėvėkite ausines ir apsauginius akinius.
Įjungimas ir išjungimas
Šiame įrenginyje yra saugos perjungiklis.
• Paleiskite įrenginį spausdami „užrakinimo”
mygtuką (kad atjungtumėte perjungiklį) ir
įjunkite įrenginį. Norėdami išjungti įrenginį,
atleiskite įjungimo / išjungimo perjungiklį.
Naudojimas
• Laikykite ruošinį su veržikliais arba spaustuvu,
kad abi rankos būtų laisvos dirbti su pjūklu.
• Įjunkite pjūklą ir uždėkite pagrindo plokštę ant
ruošinio.
• Lėtai stumkite pjūklą link nužymėtos pjovimo
linijos ir lėtai spauskite įrankį į priekį.
• Tvirtai spauskite pagrindo plokštę į ruošinį,
antraip diskinis pjūklas gali pradėti vibruoti,
todėl diskas gali lengvai sulūžti.
egul pjūklas dirba. Nenaudokite jėgos
T
ir pernelyg nespauskite diskinio pjūklo.
Jei pjovimo diskas įstrigs ruošinyje,
įrenginys automatiškai išsijungs.
Lazerinis projektorius
Naudojamas lazerinis projektorius
Priekinis lazerio spindulys palengvina tiesių linijų
pjovimą:
a) palei nubrėžtą liniją, arba
b) sulygiuojant jas pagal fiksuotą tašką,
pažymėtą ant ruošinio.
Norėdami įjungti arba išjungti lazerį, spauskite
lazerio įjungimo / išjungimo mygtuką (8).
30
Lazerio spindulio sureguliavimas
• Priežiūra transportuojant ir naudojimas sunkiu
režimu gali paveikti lazerio spindulio tikslumą.
• Pats lazerio spindulys yra lengvai
sureguliuojamas.
• Laikykite diskinio pjūklo diską priešais
stačiakampę arba visiškai tiesią lentą.
• Įjunkite lazerį.
• Patikrinkite, ar lazerio spindulys eina
lygiagrečiai stačiakampiui ar tiesiai lentai.
• Jei lazerio spindulys nesureguliuotas, atlikite
šiuos žingsnius:
• Laikykite diskinio pjūklo diską priešais
stačiakampę arba visiškai tiesią lentą.
• Pakoreguokite lazerį taip, kad jo spindulys
eitų palei kampą, naudodami varžtus,
esančius lazerio šone.
Skystųjų kristalų ekranas
H pav.
Šiame įrenginyje yra skystųjų kristalų ekranas.
•
•
•
Norėdami įjungti ekraną, vieną kartą
paspauskite ekrano mygtuką (21). Norėdami
išjungti ekraną, dar kartą paspauskite ekrano
mygtuką.
Laikrodžio (22) ir likusių minučių (23)
piktogramos rodo likusį laiką iki
akumuliatoriaus įkrovimo minutėmis (tik ličio
jonų akumuliatoriui)
Akumuliatoriaus piktograma (24) parodo
likusios akumuliatoriaus įkrovos kiekį.
Kiekviena rodoma įkrovos juosta vaizduoja
apie 10% likusios akumuliatoriaus įkrovos.
Visos 10 įkrovos juostų rodo visiškai įkrautą
akumuliatorių.
5. TECHNINIS APTARNAVIMAS
IR PRIEŽIŪRA
Pasirūpinkite, kad atliekant variklio
priežiūrą, mašina nebūtų įjungta į
elektros tinklą.
Įrenginys tarnaus ilgai, jei atliksite minimalią jo
priežiūrą. Nuolatinis kokybiškas įrenginio darbas
priklauso nuo to, ar mašina tinkamai prižiūrima ir
reguliariai valoma.
Valymas
Kad neperkaistų įrenginio variklis, mašinos
ventiliacinės angos visuomet turi būti švarios.
Ferm
Reguliariai, pageidautina - po kiekvieno
naudojimo, mašinos korpusą nuvalykite švelnia
pašluoste. Ventiliacinėse angose niekada neturi
būti dulkių bei purvo. Jei purvo nepavyksta išvalyti,
suvilgykite švelnią pašluostę muiluotu vandeniu.
Niekuomet nenaudokite tirpiklių, tokių kaip
benzino, alkoholio, amoniako tirpalo ir pan. Šie
tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis.
Sutepimas
Įrenginio nereikia papildomai tepti.
Gedimai
Jei įvyko gedimas, pvz. susidėvėjo kokia nors
detalė, prašome kreiptis į techninio aptarnavimo
centrą, kurio adresas nurodytas garantinio
aptaranavimo talone. Šios instrukcijos gale rasite
smulkesnę įrenginio schemą su dalimis, kurias
galite užsisakyti.
Aplinkosauga
Kad būtų išvengta transportavimo defektų,
pakuotė yra kieta, didesnė jos dalis pagaminta iš
perdirbamos medžiagos.
Todėl pakuotę šalinkite tinkamu būdu.
Sugedusį / nebetinkamą naudoti
elektros prietaisą atiduokite perdirbimo
punktui.
Garantija
Garantijos sąlygos pateiktos atskirai pridėtame
garantinio aptarnavimo talone.
LV
RIPZĀGIS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Ferm
izstrādājumu.
Tādējādi jums tagad ir lielisks izstrādājums,
ko izgatavojis viens no Eiropas vadošajiem
piegādātājiem. Visi izstrādājumi, ko ražojis Ferm, ir
izgatavoti atbilstoši visaugstākajiem veiktspējas un
drošības standartiem. Kā daļu no mūsu filosofijas
mēs nodrošinām arī izcilu klientu apkalpošanu, kas
balstīta uz vispārējo garantiju.Mēs ceram, ka šo
izstrādājumu ar prieku lietosiet gadiem ilgi.
Tekstā norādītie numuri attiecas uz 2. - 5. lpp.
redzamajiem attēliem.
irms ierīces ekspluatācijas rūpīgi
P
izlasiet šos ekspluatācijas noteikumus.
Iepazīstieties ar tās funkcijām un
galvenajām darbībām. Izmantojiet ierīci,
kā tas norādīts instrukcijā, lai garantētu,
ka tā vienmēr darbojas pareizi.
Lietošanas instrukcija un
pavaddokumenti ir jātur ierīces tuvumā.
Saturs
1. Instrumenta dati
2. Drošības instrukcijas
3. Piestiprināmi piederumi
4. Ekspluatācija
5. Serviss un apkope
1. INSTRUMENTA DATI
Tehniskie dati
Spriegums
Ātrums bez noslodzes
Maks. griešanas dziļums
pie 90º
pie 45º
Aprēķinātais ripzāga diametrs
Leņķmēra leķis
Ripzāģa izmēri
18 V
3800/min
55 mm
41 mm
165 mm
0-50 degree
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
Zobu skaits
24
Svars
3,5 kg
Lpa Skaņas spiediena līmenis 93,4 dB(A)
Lwa Skaņas jaudas līmenis 104,4 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
Vibrācija
4,56 m/s2
K = 1,5 m/s2
Ferm
31
LV
Iepakojuma saturs
1 Ripzāģis
1 Zāģa ripa
1 Dzīvžoga zāģis
1 Uzgriežņu atslēga
1 Ekspluatācijas noteikumi
1 Drošības instrukcijas
1 Garantijas karte
Pārbaudiet aprīkojumu, jebkādas vaļīgas detaļas
un aprīkojumu, vai transpotēšanās laikā nav
radušies bojājumi.
Informācija par izstrādājumu
Att. A
1. Drošības kloķis
2. Drošības aizsargs
3. Skrūve
4. Sprostgredzens
5. Zāģa asmens
6. Pamatnes plāksne
7. Poga lāzers iesl./izsl.
8. Lāzera regulēšanas poga
9. Lāzers
10. Leņķmērs
11. Zāģa leņķa fiksācijas kloķis
12. Dzīvžogu zāģa fiksācijas kloķis
13. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
14. Vārpstas bloķēšanas poga
15. Atbloķēšanas poga
16. Griešanas dziļuma fiksācijas kloķis
17. Akumulatora atbrīvošanas poga
18. LCD displejs
19. Putekļu aizvākšana
2. DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Apzīmējumu skaidrojums
okasgrāmata apzīmē ievainojuma,
R
nāves vai instrumenta bojājuma risku, ja
netiek ievērotas šajā rokasgrāmatā
sniegtās instrukcijas.
Norāda uz elektriskās strāvas trieciena
bīstamību.
Nēsājiet putekļu masku. Darbā ar koku,
metālu vai citiem materiāliem var rasties
veselībai kaitīgi putekļiNestrādājiet ar
materiāliem, kas satur azbestu!
32
izrādījums!: Lāzera stars! Nekad
A
neskatieties gaismas starā un nekad
nevirziet lāzera staru, ja tas ir ieslēgts,
uz cilvēku.
Pirms ripzāģa lietošanas
Pārbaudiet šādas lietas:
• Ja zāģa asmenim trūkst kaut vai viens zobs,
vai ir plaisāšanas pazīmes, tas ir nekavējoties
jānomaina.
• Pārliecieties, ka zāģa asmens ir drošs.
• Ripzāģi izmantojiet tikai koka, vai kokam
līdzīgu materiālu zāģēšanai.
• Nelietojiet deformētu vai bojātu ripzāģi.
• Neizmantojiet HSS asmeņus
• Lietojiet ripzāģu asmeņus ar norādītajiem
izmēriem, parametriem un saskaņā ar
aprakstu;
• Nekad neapstādiniet ripzāģi uzspiežot uz tā
sāniem.
• Nekad nofiksējiet aizsargu atvērtā stāvoklī.
• Pārbaudiet vai ripzāģa aizsargs var brīvi
pārvietoties un pilnīgi aizveras.
• Nekad nepielieciet sānspēku asmenim. Tas
var izraisīt asmeņa lūzumu.
• Esiet uzmanīgs, zāģējot koku ar zariem,
naglām vai plaisām un/vai ar netīrumiem, jo tie
var izraisīt asmens ieķīlēšanos.
• Nekad neatstājiet ripzāģi bez uzraudzības.
• Ripzāģi izmantojiet tikai koka, vai kokam
līdzīgu materiālu zāģēšanai.
Mašīnas izmantošana
• Darba veikšanai lietojiet spīles vai līdzīgu
aprīkojumu.
• Nekad neaizvāciet ar savām ar rokām
koksnes atlikumus vai zāģu skaidas, kas
atrodas zāģa asmensxtuvumā. Ja šeit starp
nekustīgajām un rtotējošām daļām atrodas
mazi koka gabaliņi,cripzāģis var apstāties.
Tīkla spraudnis ir jāizņem no ligzdas, pirms
jebkādu netīrumu aizvākšanas.
• Pārbaudiet vai asmens ir piemērots ripzāģa
vārpstas griešanās ātrumam. Necentieties
uzsākt griešanu, pirms ripzāģis nav sasniedzis
pilnus apgriezienus. Pārliecinieties, ka
ripzāģis ieslēgšanas brīdī var griezties bez
slodzes (t.i. nav kontaktā ar materiālu). .
Ripzāģim vispirms jāsasniedz tā pilnais
griešanās ātrums.
• Nekad nezāģējiet koku, kas ir biezāks par
zāģa asmens griešanas dziļumu.
Ferm
LV
•
•
āģējot koka sienas vai grīdas pārliecinieties,
Z
vai vietā, kur ir paredzēts zāģēt nav vadu vai
cauruļu.
Pirms pabeigt darbu vai pārvietoties uz citu
vietu, izslēdziet ripzāģi un nogaidiet līdz
asmens pilnīgi apstājas. Lietojot ripzāģi
izmantojiet ausu aizsargus.
Nekavējoies izslēdziet darba rīku, ja jūs
atklājat:
• Bojājumus slēdzī.
• Ripzāģa pārkaršanu.
• Dūmus vai smaku, kas rodas pārkarstot
izolācijai.
Drošības aizrādījumi darbam ar lāzera stara
ierīci
• Nekad neskatieties lāzera starā.
• Nekad nevērsiet lāzera staru uz cilvēkiem vai
dzīvniekiem.
• Nevērsiet lāzera staru pret stipri atstarojošu
materiālu. Briesmas no atstarotās gaismas.
• Lāzera stara ierīces remonts uzticams tikai
kvalificētam personālam/ profesionālim/
profesionāliem remonta speciālistiem.
• Lāzera optikā neievietojiet nekādus cietus
priekšmetus.
• Notīriet lāzera optiku ar mīkstu, sausu otiņu.
3. PIESTIPRINĀMI PIEDERUMI
Pirms piederuma piestiprināšanas
vienmēr atvienojiet akumulatoru.
Griešanas leņķa (leņķmēra) iestatīšana
Att. B
• Atbrīvojiet ripzāģa leņķa fiksācijas kloķi (11).
• Pagrieziet pamatnes plāksni (6) pareizā
pozīcijā (0º - 50º) un pievelciet zāģa leņķa
fiksācijas kloķi. Griešanas leņķi var nolasīt uz
leņķmēra (10
Dzīvžogu griezēja uzstādīšana
Att. C
• Atbrīvojiet dzīvžogu ierīces fiksācijas kloķi
(12).
• Ievietojiet dzīvžogu ierīci esošajās rievās.
• Iestatiet pareizo griešanas platumu un
pievelciet dzīvžogu ierīces fiksācijas kloķi.
Ferm
Griešanas dziļuma iestatīšana
Att. D
• Pavelciet uz ārpusi un atbrīvojiet dziļuma
fiksācijas kloķi (16), pagriežot to pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam (16).
Aizrādījums! Negrieziet griešanas
fiksācijas kloķi vairāk par 1 pilnu
apgriezienu.
•
•
ārbīdiet pamatnes plāksni (6) uz leju.
P
Ja dziļums ir iestatīts, pavelciet uz ārpusi un
pievelciet griešanas dziļuma fiksācijas kloķi
(16). Griešanas dziļuma fiksācijas kloķis, lai
tas funkcionētu, ir jāpavelk uz ārpusi. Pirms
lietojat mašīnu, pārliecinieties, ka tas ir droši
pievilkts.
Zāģa asmens nomaiņa vai tīrīšana
Att. A + E + F
• Lai nodrošinātu vārpstu pret griešanos,
nospiediet zāģa bloķēšanas pogu (14).
• Atbrīvojiet skrūvi (3) zāģa ripas centrā,
izmantojot uzgriežņu atslēgu (20).
• Atbrīvojiet vārpstas bloķēšanas pogu (14).
• Pagrieziet aizsargu (2) uz aizmuguri un
paturiet to šajā stāvoklī ar aizsarga kloķa (1)
palīdzību.
• Noņemiet fiksācijas gredzenu (4) un ripzāģa
asmeni. Notīriet zāģa ripu vai aizvietojiet to ar
jaunu. Pārliecinieties, ka bultiņa uz zāģa zoba,
kas norāda uz kustības virzienu, sakrīt ar
virziena bultiņu uz aizsarga.
• Novietojiet zāģa ripu atpakaļ uz vārpstas.
• Atbrīvojiet drošības kloķi, lai atļautu drošības
aizsargam atgriezties uz zāģa ripas.
• Nospiediet vāpstas bloķētāju. Akumulatora
pievienošana un noņemšana
Akumulatora pievienošana un noņemšana
Att. G
• Instrumenta pamatnē ievietojiet akumulatoru,
kā norādīts attēlā. Iebīdiet akumulatoru, līdz
tas nofiksējas savā vietā.
• Lai atvienotu akumulatoru, vispirms nospiediet
abās pusēs esošās bloķēšanas pogas (17) un
tad atvienojiet akumulatoru no instrumenta
pamatnes.
Izmantojiet tikai šāda veida
akumulatorus. Izmantojot citus
akumulatorus, iespējams gūt nopietnu
ievainojumu vai sabojāt instrumentu.
33
LV
CDA1051: FPB-1800L, 18 V Litija Jonu.
CDA1053: FPB-1800N, 18 V NiMH.
Šo akumulatoru uzlādēšanai var lietot šādu
lādētāju.
CDA1052: FPL-1800 (Litija Jonu un NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (tikai NiMH)
4. EKSPLUATĀCIJA
Nēsājiet ausu aizsrgus un acu brilles.
Ieslēgšana un izslēgšana
• Šī mašīna ir aprīkota ar došības slēdzi.
• Iedarbiniet ierīci uzspiežot uz pogas “lock off”
(“atbloķēt”), lai (atvienotu slēdzi) un ieslēdziet
mašīnu.
• Atlaidiet slēdzi (On/Off), lai izslēgtu mašīnu.
Ekspluatācija
• Veiciet darbu izmantojot spīles vai līdzīgas
ierīces, lai atbrīvotu abas rokas zāģa
turēšanai.
• Ieslēdziet zāgi un un novietojiet pamatnes
plāksni uz zāģējamā materiāla.
• Lēnām virziet zāģi uz leju uz iepiekš aizzīmēto
griešanas līniju un lēnām spiediet instrumentu
uz priekšu.
• Stingri uzspiediet pamatnes plāksni uz
zāģējamā materiāla, pretējā gadījumā zāģis
var sākt vibrēt, palielinot iespēju zāga ripai
vieglāk salūst.
aujiet zāģim darīt savu darbu.
Ļ
Nepielieciet zāģim pārlieku lielu spēku.
Ja zāģis ieķīlējas materiālā, mašīna
automātiski atslēdzas.
Lāzera stara ierīce
Lāzera stara ierīce lietošanā
Lāzera ierīces vadošais stars stipri atvieglo taisnu
līniju zāģēšanu:
a) gar uzzīmēto līniju, vai
b) Izlīdzinot to attiecībā pret fiksētu punktu, kas
marķēts uz griežamā materiāla.
Nospiediet pogu “on/off” (8), lai ieslēgtu vai
izslēgtu lāzeru.
34
Lāzera stara regulēšana
• Transportēšana un nevērīga apiešanās var
ietekmēt lāzera stara precizitāti.
• Lāzera staru pašu par sevi var viegli
noregulēt:
• Novietojiet zāģa, lai tā būtu piespiesta pie
perfekti taisnas plankas sānu malas.
• Ieslēdziet lāzeri.
• Pārbaudiet vai lāzera stars ir paralēls taisnās
lankas malai.
• Ja lāzera stars ir izregulējies, rīkojieties šādi:
• Turiet ripzāģi piespiestu pie perfekti
taisnas plankas sānu malas.
• Koriģējiet lāzera staru tā, lai tas būtu
vērsts tieši paralēli taisnajai malai, lietojot
lāzera ierīces malā esošās skrūves.
LCD displejs
Att. H
Šis instruments ir aprīkots ar šķidro kristālu
displeju.
•
•
•
Lai ieslēgtu displeju, vienu reizi nospiediet
displeja pogu (21). Lai izslēgtu displeju, vēlreiz
nospiediet displeja pogu.
Pulksteņa (22) un atlikušo minūšu (23) ikonās
attēlots minūšu skaits, cik ilgi instruments vēl
darbosies līdz brīdim, kad no jauna būs
jāuzlādē akumulators (tikai litija jonu
akumulatora gadījumā)
Akumulatora ikonā (24) attēlots atlikušās
akumulatora enerģijas daudzums. Ikviens
stabiņš, kas apzīmē akumulatora jaudu, atbilst
aptuveni 10% atlikušās akumulatora jaudas.
Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, ir attēloti
visi 10 stabiņi, kas apzīmē jaudu.
5. SERVISS UN UZTURĒŠANA
Pārliecinieties, ka iekārta nav ieslēgta,
veicot motora apkopi.
Mašīna ir paredzēta ilgstošam darba periodam
ar minimālas apkopes vajadzībām. Nepārtraukta
apmierinoša darbība ir atkarīga no pienācīgas
mašīnas aprūpes un regulāras tīrīšanas.
Tīrīšana
Uzturiet ventilatora spraugas tīras, lai izsargātos
no dzinēja pārkaršanas. Regulāri iztīriet mašīnas
korpusu ar mīkstu drānu, ieteicams pēc katras
lietošanas.
Ferm
Uzturiet ventilatora spraugas tīras no putekļiem un
netīrumiem. Ja netīrumi nenāk nost, izmantojiet
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekad nelietojiet
šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, spirtu, amonjaka
škidumu ūdenī utt. Šie šķīdinātāji var sabojāt
plastmasa detaļas.
Eļļošana
Mašīnai nav nepieciešama papildus eļļošana.
Bojājumi
Ja gadās bojājumi, piemēram, pēc detaļu
izdilšanas, sazinieties ar servisu, izmantojot
garantijas kartiņā norādīto adresi. Šīs
rokasgrāmatas beigās jūs atradīsiet izvērstu
pārskatu par detaļām, kuras iespējams pasūtīt.
Apkārtējā vide
Lai novērstu bojājumus transportēšanas laikā,
ierīce tiek piegādāta stingra materiāla iepakojumā,
kas galvenokārt satur pārstrādājamus materiālus.
Tāpēc, lūdzu, izmantojiet pārstrādes iespējas
iepakojuma atkārtotai izmantošanai.
Bojātus vai likvidējamus elektriskos vai
elektroniskos aparātus jāsavāc
attiecīgās pārstrādes vietās
Garantija
Garantijas nosacījumus var izasīt atsevišķi
pievienotā garantijas kartē.
EST
KETASSAAG
Täname selle “Ferm” toote ostmise eest.
Nüüd on Teil üks suurepärane toode, toodetud
ühe juhtiva Euroopa firma poolt. Kõik Ferm tooted
on toodetyd vastavuses kõrgeimate töövõimsus
ja ohutusnõuetega vastavuses. Osana
meie põhimõttest võimaldame suurepärase
klienditeeninduse, mille kindlustab meie põhjalik
garantii.
Me loodame, et Te naudite selle toote kasutamist
mitmete aastate vältel.
Numbrid järgnevas tekstis viitavad numbritele
joonistel, mis asuvad lehtedel 2 ja 5
ugege kasutusjuhend põhjalikult läbi
L
enne kasutamist. Tutvustage endale
toote funktsioone ning elementaarset
kasutamist. Hooldage toodet,
veendumaks, et see töötab alati
korralikult. Kasutusjuhised ning
kaasaskäivad dokumendid tuleb hoida
tööriista läheduses.
Sisukord
1. Masina informatsioon
2. Ohutusjuhised
3. Paigaldamise lisaseadmed
4. Kasutamine
5. Hooldus & Korrashoid
1. MASINA INFORMATSIOON
Tehnilised üksikasjad
Pinge
18 V
Pöörded tühikäigul
3800/min
Maksimaalne lõikamissügavus
90º nurga juues
55 mm
45º nurga juues
41 mm
Saeketta diameeter
165 mm
Längnurk
0-50 kraadi
Saeketta mõõtmed
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
Hammaste kogus
24
Kaal
3,5 kg
Lpa helirõhk
93,4 dB(A)
Lwa helitugevus
104,4 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
Vibratsioon
4,56 m/s2
K = 1,5 m/s2
Ferm
35
EST
Karbi sisu
1 Ketassaag
1 Saeketas
1 Lõhega aed
1 Mutrivõti
1 Kasutusjuhend
1 Ohutusjuhised
1 Garantiikaart
Kontrollige masinat, lahtiseid osi ja lisaseadmeid,
et ei oleks transpordiga tekkinud kahjustusi.
Toote informatsioon
Joonis A
1. Kaitsenupp
2. Ohutuskaitse
3. Polt
4. Kinnitusrõngas
5. Saeketas
6. Alusplaat
7. Laseri käivitusnupp
8. Laseri seadistamiskruvi
9. Laser
10. Mõõduplaat
11. Sae nurga lukustusnupp
12. Lõhega aia lukustusnupp
13. Sisse-,väljalülitamisnupp
14. Spindli lukustusnupp
15. Luku mahavõtmise nupp
16. Lõikesügavuse lukustusnupp
17. Akuvabastusnupp
18. LCD displei
19. Tolmukogumine
Enne ketassae kasutamist
• Kontrollige järgnevaid punkte:
• Ega saekettal pole puudu mõni hammas või ei
näita pragunemise märke, kui nii, tuleb see
vahetada koheselt.
• Veenduge, et saeketas on kindlalt kinnitatud.
• Kasutage seda ketassagi, et lõigata ainult
puitu ning puidutaoliseid tooteid.
• Ärge kasutage ketassae kettaid, mis on
deformeerunud või katkised.
• Ärge kasutage HSS kettaid.
• Kasutage ainult kettaid, mis vastavad
mõõtmetele nagu andmetes ja juhistes;
• Ärge peatage ketassae ketast vajutades ketta
küljele.
• Kontrollige, et ketta kaitse saab vabalt liikuda
ning sulgub täielikult.
• Ärge kunagi lukustage kaitset avatud asendis.
• Ärge kunagi tekitage külgmist survet kettale.
See võib põhjustada ketta purunemise.
• Olge ettevaatlik lõigates puitu, milles on
sõlmpunktid, naelad või mõrad ja või muda
sellel, kuna need võivad põhjustada sae ketta
kinnijäämist.
• Ärge kunagi jätke ketassaagi järelvalveta.
• Kasutage seda ketassagi, et lõigata ainult
puitu ning puidutaoliseid tooteid.
Masina kasutamine
Kasutage klambreid või pitskruvisid, et kinnitada
töödetail.
•
2. OHUTUSJUHISED
Sümbolite seletus
Viitab masinaga seotud vigastus-,
surmajuhtumite riskide tekkimisele, kui
ei jälgita seda kasutusjuhendit.
•
Viitab elektrišokile.
Kandke tolmumaski. Puidu, metalli ja
muude materjalidega töötades võivad
nad toota tolmu, mis on tervistkahjustav.
Ärge töötage materjalidega, mille
koostises on asbesti!
Hoiatus!: Laserkiir! Ärge kunagi vaadake
otse lasekiirde või sihtige inimest
sellega, kui see on sisse lülitatud.
36
•
•
•
rge kunagi eemaldage puidulaaste või tolmu
Ä
mis on lähedal saekettale, oma kätega. Kui
sinna on jäänud väiksed puidutükid liikuvate
osade vahele, tuleb ketassaag peatada. Pistik
tuleb eemaldada seinakontaktist, enne kui
ühtegi osa hakatakse eemaldama.
Kontrollige,et ketas on sobiv spindli kiirusega
ketassael. Ärge üritage lõigata enne kui
ketassaag on jõudnud täiskiiruseni.
Veenduge, et ketassaag töötab ilma
koormusea(pole kontaktis töödetailiga) kui Te
selle sisse lülitate). Ketassaag peab esmalt
jõudma täiskiiruseni.
Ärge kunagi lõigake puitu, mis on paksem kui
saeketas.
Lõigates puidust seinu või põrandaid,
veenduge, et juhtmeid ega torusid ei oleks
seal kuhu Te plaanite lõigata.
Lülitage tööriist välja ja oodake kuni ketas on
täielikult seiskunud, enne kui hakkate
liigutama saagi tööst eemale või seda maha
panema.
Ferm
EST
Kasutades ketassaagi tuleks kasutada
kuulmiskaitsmeid.
Lülitage masin välja koheselt, kui avastate, et:
• Lüliti on vigane.
• Saag kuumeneb üle.
• Eraldub suitsu või haisu põlenud
isolatsioonist.
Laserkiire ohutusnipid
• Ärge kunagi vaadake otse laserisse.
• Ärge kunagi suunage laserkiirt inimestele või
loomadele.
• Ärge suunake valguskiirt tugevasti
peegelduvatele materjalidele. Hoidke eemale
peegelduvast valgusest.
• Laser parandustöid laske teha ainult
kvalifitseeritud tehnikul või parandusspetsialistidel.
• Ärge sisestage ühtegi kõva eset otse laseri
optikasse.
• Puhastage laseri optikat pehme, tugeva
harjaga.
3. LISASEADMETE
PAIGALDAMINE
Enne lisaseadmete paigaldamist,
eemaldage alati aku.
Saagimisnurga sättimine
Sümbol B
• Vabastage saenurga lukustamisnupp (11).
• Keerake alusplaat (6) õigesse asendisse (0º 50º) ja pinguldage saenurga lukustamisnuppu.
Saenurka saab lugeda mõõduplaadilt (10).
Lõhega aia paigaldamine
Joonis C
• Vabastage lõhega aia lukustamisnupp (12).
• Sisestage lõhega aed kaasasolevatesse
piludesse.
• Seadke õige lõikelaius ja pinguldage lõhega
aia lukustamisnuppu (12).
Lõikesügavuse sättimine
Joonis D
• Vabastage lõikesügavuse lukustamisnupp ja
tõmmake see välja, pöörates seda vastupäeva
(16).
Ferm
Hoiatus! Ärge keerake lõike
lukustaminsnuppu rohkem kui ühe
korra.
•
•
iigutage alusplaati (6) allapoole.
L
Tõmmake välja ja pinguldage lõike sügavuse
lukustumisnupp (16) kui õige sügavus on
sätitud. Lõike sügavuse lukustamisnupp tuleb
välja tõmmata, et see toimiks korrektselt.
Veenduge, et see on kindlalt kinnitatud enne
masina kasutamist.
Saeketta puhastamine või vahetamine
Joonis A + E + F
• Vajutage spindlilukustusnuppu (14), et vältida
spindlil pöörlemast.
• Vabastage poldid (3) saeketta keskmesm,
kasutades mutrivõtit (20).
• Vabastage spindlilukustusnupp (14).
• Keerake ohukaitset (2) tagasi ja hoidke seda
seal kaitsenupu (1) abiga.
• Eemaldage kinnitusrõngas (4) ja saeketas.
Puhastage ketas või vahetage see uue vastu.
Veenduge, et nool saekettal on suunatud
pöörlemissuunda, olles vastavuses
suunanoolele ülemisel kaitsel.
• Asetage saeketas käiku.
• Vabastage kaitsenupp ja laske ohukaitse
tagasi üle saeketta.
• Vajutage spindlilukku Paigaldage
kinnitusrõngas ja kindlalt pinguldage polt.
Aku ühendamine ja eemaldamine
Joonis G
• Sisestage aku aparaadi kesta, nagu näidatud
joonisel. Lükake akut, kuni see lukustub
sneprisse.
• Vajutage lukustumisnuppu (17) mõlemal küljel
enne aku eemaldamist, ning eraldage aku
aparaadi kestalt.
asutage ainult järgnevat tüüpi akusid.
K
Igasuguste teiste akude kasutamine
võib lõppeda tõsise vigastusega
tööriistale.
CDA1051 FPB-1800L, 18V Liitium-Ioon.
CDA1053 FPB-1800N, 18V NiMH.
Järgnevaid laadijaid saab kasutada, et laadida
neid akusid.
CDA1052: FPL-1800 (Liitium-Ioon ja NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (ainult NiMH).
37
EST
4. KASUTAMINE
Kandke kõrva ja silmakaitsmeid.
Sisse- ja väljalülitamine
• Sellel masinal on ohulüliti.
• Käivitage masin vajutades “lukk välja” nuppu
(et lahti ühendada lüliti) ja lülitage masin sisse.
• Vabastage käivituslüliti et lülitada masin välja.
Kasutamine
• Kinnitage töödetail pitskruvide või vintsiga, et
vabastada mõlemad käed saega töötamiseks.
• Lülitage saag sisse ja asetage alusplaat
töödetailile.
• Lükake saagi aeglaselt eelnevalt joonistatud
lõikamisjoone suunase ja aeglaselt vajutage
tööriista edasi.
• Kindlalt suruge alusplaati töödetailile, muidu
võib ketassaag hakata vibreerima,
põhjustades ketta lihtsama katkimineku.
aske sael oma tööd teha. Ärge tekitage
L
lainetavat survet ketassaele. Kui
saeketas jääb töödetaili kinni, lülitub
masin automaatselt välja.
Laserkiir
Laserkiire kasutamine
Juhtiv joon laserist teeb saagimine sirge joonena
palju lihtsamaks:
a) mööda joonistatud joont või
b) joondades fikseeritud punkti, markeeritud
töödetailile.
Vajutage laseri käivitusnuppu (8), et lülitada laserit
sisse või välja.
Laserkiire seadistamine
• Transpordil kohtlemine ning tihe kasutamine
võivad mõjutada laserkiire täpsust.
• Laserkiirt saab lihtsalt seadistada.
• Hoidke ketassae ketast vastu sirgjoont või
täiesti sirget planku. Lülitage laser sisse.
• Kontrollige kas laserkiir jookseb paralleelselt
mööda sirgjoont või planku.
• Kui laserkiir on joondusest väljas, toimige
järgnevalt:
• Hoidke ketassae ketast vastu sirgjoont või
täiesti sirget planku.
38
•
arandage laserit nii, et see jookseks
P
sirgelt mööda joont, kasutades kruvisid
laseri küljel.
LCD displei
Joonis H
See masin on varustatud LCD displeiga.
• Displei sisselülitamiseks vajutage
displeinuppu (21) korra. - Displei
väljalülitamiseks vajutage displeinuppu korra
veel.
• Kella (22) ning minutite (23) järgijäänud
ikoonid viitavad numbritele, kui mitu minutit
läheb veel aku täislaadimiseks (ainult
LiitiumIoon akudel)
• Aku ikoon (24) viitab, kui palju aku laengust on
veel alles. Iga laengutakt displeil näitab umbes
10% jäänud laengust akul. Kokku on 10 takti
mis näitavad täielikult laetud akut.
5. HOOLDUS & KORRASHOID
Veenduge, et mootor ei tööta, kui teete
masinal hooldustöid.
See masin on mõeldud pikaks aja töötamiseks
minimaalse hooldusega. Masina pidev rahuldust
andev töö sõltub korralikust masinahooldusest ja
regulaarsest hooldusest.
Puhastamine
Hoidke masina ventilatsiooniavad puhtad, et
vältida masina ülekuumenemist. Puhastage
masina kesta regulaarselt puhta riidega,
soovitatavalt peale iga kasutuskorda. Hoidke
ventilatsiooniavad puhtad tolmust ja mustusest.
Kui mustus ei peaks maha tulema, kasutage
puhast riiet, mis on niisutatud seebiveega. Ärge
kunagi kasutage lahusteid(bensiin, alkohol,
amoniaakveed jne). Need võivad kahjustada
plastikosi.
Õlitamine
Masin ei vaja eraldi õlitamist.
Rikked
Kui peaks mõni viga ilmnema, kontakteeruge
hooldusega, garantiikaardil märgitud aadressil.
Selle kasutusjuhendi tagant võite leida osade
nimekirja, mida on võimalik tellida.
Ferm
Keskkond
Et vältida kahjustusi transpordi, on aparaat
toimetatud kindlas pakendis, mis enamjaolt
koosneb korduvkasutatavast materjalist.
Seega palun palun kasutage võimalust
korduvkasutada pakendit .
V
igased ja/või kasutamiskõlbmatu
elektroonika või aparatuur tuleb koguda
selleks ettenähtud
taaskäitlemiskohtadesse.
Garantii
Garantiikaardi tingimused võib leida eraldi
kaasasolevalt garantiikaardilt.
RO
FERĂSTRĂU CIRCULAR
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui
produs Ferm.
Aveţi un produs excelent, oferit de unul dintre cei
mai buni furnizori din Europa. Toate produsele
care vă sunt oferite de Ferm sunt fabricate în
acord cu cele mai înalte standarde de performanţă
şi siguranţă. Prin filosofia noastră oferim de
asemenea servicii excelente pentru clienţi,
combinate cu garanţia pentru întregul produs.
Sperăm că vă veţi bucura de utilizarea acestui
produs pentru mulţi ani de acum încolo.
Numerele din acest text fac referire la
ilustraţiile de la paginile 2 - 5.
itiţi instrucţiunile de utilizare cu atenţie,
C
înainte de utilizarea acestui aparat.
Familiarizaţi-vă cu funcţiile şi utilizarea
de bază. Reparaţi aparatul în acord cu
instrucţiunile sale, pentru a asigura că
funcţionează întotdeauna adecvat.
Instrucţiunile de utilizare şi
documentaţia însoţitoare trebuie să fie
păstrate în apropierea aparatului.
Cuprins
1. Informaţii despre aparat
2. Instrucţiuni privind siguranţa
3. Montarea accesoriilor
4. Utilizarea
5. Reparare şi întreţinere
Ferm
39
RO
1. INFORMAŢII DESPRE APARAT
Specificaţiile tehnice
Tensiunea
Viteza fără sarcină
Adâncimea maximă
de tăiere la 90º
de tăiere la 45º
Diametrul nominal al
lamei ferăstrăului
Unghiul tăieturii oblice
Dimens. lamei ferăstrăului
18 V
3800/min
55 mm
41 mm
165 mm
0-50 de grade
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
Numărul de dinţi
24
Greutatea
3,5 kg
Lpa nivel de presiune acustică 93,4 dB(A)
Lwa nivel de putere acustică 104,4 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
Vibraţie
4,56 m/s2
K = 1,5 m/s2
Conţinutul pachetului
1 Ferăstrău circular
1 Lamă de ferăstrău
1 Ghidaj pentru tăiere
1 Cheie
1 Instrucţiuni de utilizare
1 Instrucţiuni privind siguranţa
1 Certificat de garanţie
Verificaţi aparatul, orice piesă slăbită şi accesoriile
pentru defecţiuni datorate transportului.
Informaţii despre produs
Fig. A
1. Buton apărătoare
2. Apărătoare de protecţie
3. Şurub
4. Inel de susţinere
5. Lama ferăstrăului
6. Talpă
7. Buton pornit/oprit pentru laser
8. Şurub de reglare a laserului
9. Laser
10. Echer
11. Buton pentru unghiul ferăstrăului
12. Buton pentru ghidajul de tăiere
13. Comutator Pornit/Oprit
14. Buton de blocare a axului
15. Buton de blocare
40
16.
17.
18.
19.
Buton pentru adâncimea tăierii
Buton pentru eliberarea acumulatorului
Afişaj LCD
Extractor de praf
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
Explicarea simbolurilor
Indică riscul de vătămare, moarte sau
deteriorare a aparatului în cazul
nerespectării instrucţiunilor din acest
manual.
Indică pericol de electrocutare.
urtaţi o mască pentru praf. Lucrul cu
P
lemn, metal sau alte materiale poate
produce un praf care este dăunător
pentru sănătate. Nu lucraţi în materiale
cere conţin azbest!
tenţie!: Rază laser! Nu priviţi niciodată
A
direct în raza de lumină şi nici nu o
îndreptaţi către o altă persoană când
este pornită.
Înainte de utilizarea ferăstrăului circular
• Verificaţi următoarele puncte:
• Dacă lama are dinţi lipsă sau prezintă urme de
crăpături, trebuie să fie înlocuită imediat.
• Asiguraţi-vă că lama este în bune condiţii.
• Folosiţi ferăstrăul circular doar pentru a tăia
lemnul şi produse asemănătoare.
• Nu folosiţi lame pentru ferăstrău care sunt
deformate sau deteriorate.
• Nu folosiţi lame HSS.
• Folosiţi doar lame care îndeplinesc
dimensiunile necesare, de asemenea şi datele
informative şi descrierile;
• Nu opriţi lama ferăstrăului circular prin
apăsarea părţii laterale.
• Verificaţi dacă apărătoarea pentru lamă se
deplasează liber şi se închide în întregime.
• Nu blocaţi niciodată apărătoarea în poziţia
deschis.
• Nu presaţi niciodată lama din poziţie laterală.
Aceasta ar putea provoca ruperea lamei.
• Aveţi grijă la tăierea unor bucăţi de lemn cu
noduri, cuie, crăpături şi/sau depozite de
murdărie, întrucât acestea pot provoca
blocarea lamei.
Ferm
•
•
Utilizarea aparatului
cleme sau o menghină pentru a ţine piesa
• Folosiţi
de lucru.
• Nu îndepărtaţi niciodată aşchiile de lemn şi
rumeguşul care sunt prea aproape de lama
ferăstrăului, cu mâna. Dacă sunt mici bucăţi de
lemn între părţile fixe şi părţile rotative, ferăstrăul
circular trebuie să fie oprit. Ştecherul trebuie să
fie scos din priză, înainte ca orice bucată să fie
scoasă.
• Verificaţi dacă lama este adecvată pentru turaţia
axului ferăstrăului circular. Nu încercaţi să
efectuaţi tăierea înainte ca circularul să ajungă la
turaţia întreagă. Asiguraţi-vă că ferăstrăul circular
funcţionează fără sarcină (ex. nu este în contact
cu piesa de lucru) când este pornit. Ferăstrăul
circular trebuie să ajungă întâi la turaţia întreagă.
• Nu tăiaţi niciodată lemn care este mai gros decât
lungimea lamei.
• La efectuarea tăierii în podele sau pereţi din
lemn, verificaţi să nu fie cabluri sau ţevi în locul
unde doriţi să tăiaţi.
• Opriţi unealta şi aşteptaţi ca lama să se oprească
complet, înainte de a scoate ferăstrăul din piesa
de lucru sau a-l lăsa jos. Trebuie să fie purtate
căşti de protecţie la utilizarea ferăstrăului circular.
Opriţi imediat unealta dacă descoperiţi:
• Un comutator defect.
• Supraîncălzirea ferăstrăului circular.
• Fum sau miros puternic, provocat de izolaţia
arsă.
Instrucţiuni de siguranţă privind proiectorul
laser
• Nu priviţi niciodată direct în raza laser.
• Nu îndreptaţi raza laser către oameni sau
animale.
• Nu îndreptaţi niciodată raza laser către
materiale puternic reflectorizante. Există un
pericol datorat luminii reflectate.
• Reparaţiile realizate la proiectorul laser
trebuie s fie efectuate doar de personal
calificat de reparaţii.
• Nu introduceţi obiecte în sistemul optic al
laserului.
• Curăţaţi interiorul sistemului optic cu o perie
moale, uscată.
Ferm
RO
3. MONTAREA ACCESORIILOR
u lăsaţi niciodată ferăstrăul circular
N
nesupravegheat.
Folosiţi ferăstrăul circular doar pentru a tăia
lemnul sau produse asemănătoare.
Scoateţi acumulatorul din aparat de
fiecare dată când montaţi un accesoriu.
Reglarea unghiului ferăstrăului (înclinaţia)
Fig. B
• Slăbiţi butonul de prindere pentru unghiul
ferăstrăului (11).
• Rotiţi talpa (6) în poziţia corectă (0º - 50º) şi
strângeţi butonul de prindere pentru unghiul
ferăstrăului. Unghiul ferăstrăului (înclinaţia)
poate să fie citit pe echer (10).
Montarea ghidajului pentru tăiere
Fig. C
• Slăbiţi butonul de prindere pentru ghidajul de
tăiere (12).
• Introduceţi ghidajul de tăiere în orificiile
uneltei.
• Reglaţi lăţimea corectă de tăiere şi strângeţi
butonul de prindere pentru ghidajul de tăiere
(12).
Reglarea adâncimii de tăiere
Fig. D
• Trageţi şi slăbiţi butonul de prindere pentru
adâncimea de tăiere, prin rotirea sa către
stânga (16).
Atenţie! Nu încercaţi să rotiţi butonul
mai mult de 1 tură completă.
•
•
eplasaţi talpa (6) în jos.
D
Trageţi şi strângeţi butonul de prindere pentru
adâncimea de tăiere (16) odată ce este
reglată adâncimea corectă. Butonul pentru
adâncimea de tăiere trebuie să fie tras în afară
pentru a funcţiona. Asiguraţi-vă că este bine
strâns înainte de a utiliza aparatul.
Schimbarea sau curăţarea lamei ferăstrăului
Fig. A + E + F
• Apăsaţi butonul pentru blocarea axului (14)
pentru a împiedica rotirea lamei ferăstrăului.
• Slăbiţi şurubul (3) din centrul lamei
ferăstrăului, prin folosirea cheii (20).
• Eliberaţi butonul pentru blocarea axului (14).
• Duceţi apărătoarea de protecţie (2) către
spate şi menţineţi-o acolo cu ajutorul butonului
de protecţie (1).
41
RO
•
coateţi inelul de susţinere (4) şi lama
S
ferăstrăului. Curăţaţi lama sau înlocuiţi-o cu
una nouă. Asiguraţi-vă că săgeata de pe lama
ferăstrăului, care indică direcţia de rotaţie,
corespunde cu direcţia săgeţii de pe
apărătoarea de sus.
Puneţi lama ferăstrăului înapoi pe ax.
Eliberaţi butonul apărătorii pentru a permite
revenirea apărătorii de protecţie peste lama
ferăstrăului.
Apăsaţi blocajul axului Remontaţi inelul de
susţinere şi strângeţi bine şurubul.
•
•
•
Conectarea şi demontarea acumulatorului
Fig. G
• Introduceţi acumulatorul în baza aparatului,
aşa cum este indicat în ilustraţie. Împingeţi
acumulatorul până se fixează.
• Apăsaţi butonul de fixare (17) înainte de a
îndepărta acumulatorul şi scoateţi
acumulatorul de pe baza aparatului.
tilizaţi doar următoarele tipuri de
U
acumulatori. Utilizarea altor tipuri de
acumulatori poate provoca răniri grave
şi defectarea uneltei.
Utilizarea
• Menţineţi piesa de lucru folosind cleme de
prindere sau o menghină, pentru a avea
ambele mâini libere la utilizarea ferăstrăului.
• Porniţi ferăstrăul şi puneţi talpa sa pe piesa de
lucru.
• Deplasaţi încet ferăstrăul către linia de tăiere
trasată anterior şi apăsaţi uşor unealta înainte.
• Menţineţi ferm talpa pe piesa de lucru, altfel
ferăstrăul poate vibra, provocând ruperea cu
uşurinţă a lamei.
ăsaţi ferăstrăul să-şi facă treaba. Nu
L
puneţi prea multă presiune pe ferăstrăul
circular. Dacă lama ferăstrăului rămâne
blocată în piesa de lucru, aparatul se va
opri automat.
Proiectorul laser
Proiectorul laser este utilizat
Raza conductoare laser face ca tăierea în linii
drepte să se efectueze mult mai uşor:
a) de-a lungul unei linii drepte, sau
b) prin alinierea cu un punct fix, marcat pe piesa
de lucru.
CDA1051: FPB-1800L, 18V Litiu-Ion.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Apăsaţi butonul pornit/oprit al laserului (8) pentru a
porni sau opri laserul.
Încărcătoarele următoare pot fi utilizate pentru a
încărca aceşti acumulatori.
Reglarea razei laser
• Transportul şi utilizarea în condiţii dificile poate
afecta precizia razei laser.
• Raza laser poate să fie reglată cu uşurinţă.
• Ţineţi lama ferăstrăului aliniată cu muchia unei
scânduri perfect drepte.
• Porniţi laserul.
• Verificaţi dacă raza laser este paralelă cu
muchia scândurii drepte.
• Dacă raza laser nu este aliniată, procedaţi
după cum urmează:
• Ţineţi lama ferăstrăului aliniată cu muchia unei
scânduri perfect drepte.
• Corectaţi laserul, astfel încât să fie drept de-a
lungul muchiei, folosind şuruburile din partea
laterală a laserului.
CDA1052: FPL-1800 (Litiu-ion şi NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (doar NiMH).
4. UTILIZAREA
Purtaţi protecţii pentru ochi şi urechi.
Pornirea şi oprirea
• Acest aparat este echipat cu un comutator de
siguranţă.
• Puneţi aparatul în funcţiune prin apăsarea
butonului „deblocare” (pentru a elibera
comutatorul) şi porniţi aparatul.
• Eliberaţi comutatorul (Pornit/Oprit) pentru a
opri aparatul.
42
Afişaj LCD
Fig. H
Acest aparat este prevăzut un afişaj LCD.
•
Pentru a porni afişajul, apăsaţi odată butonul
de afişaj (21). Pentru a opri afişajul, apăsaţi
încă odată butonul de afişaj.
Ferm
RO
•
•
Simbolurile ceas (22) şi minute (23) indică
numărul de minute al timpului de funcţionare
care sunt disponibile înainte ca acumulatorul
să necesite o reîncărcare (Doar la
acumulatorii Litiu-Ion)
Simbolul acumulator (24) indică cantitatea de
energie rămasă în acumulator. Fiecare bară
de energie indică câte 10% din energia
rămasă în acumulator. Totalul de 10 bare de
energie indică un acumulator încărcat în
întregime.
paratele electrice sau electronice
A
stricate şi/sau care nu mai sunt folosite
trebuie depozitate în locaţiile speciale
pentru reciclare.
Garanţie
Condiţiile acordării garanţiei pot fi găsite în
certificatul de garanţie ataşat separat.
5. REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
Asiguraţi-vă că aparatul nu este
conectat la priză când efectuaţi lucrări
de întreţinere.
Acest aparat a fost proiectat pentru a funcţiona
perioade lungi de timp cu un minim de întreţinere.
Funcţionarea corectă pe perioade lungi de timp
depinde de îngrijirea corectă şi curăţarea regulată
a aparatului.
Curăţare
Menţineţi orificiile de ventilare curate pentru
a preveni supraîncălzirea motorului. Curăţaţi
regulat carcasa aparatului folosind o cârpă moale,
preferabil după fiecare utilizare. Nu permiteţi
acumularea prafului şi murdăriei în orificiile de
ventilare. Dacă murdăria nu se curăţă, folosiţi o
cârpă fină îmbibată în apă cu săpun. Nu folosiţi
niciodată solvenţi precum benzină, alcool, hidroxid
de amoniu etc. Aceşti solvenţi pot deteriora părţile
de plastic.
Lubrifierea
Aparatul nu necesită o lubrifiere suplimentară.
Defecţiuni
În cazul apariţiei unei defecţiuni, ex. uzarea unei
piese, contactaţi furnizorul de service specificat în
certificatul de garanţie. La sfârşitul acestui manual
găsiţi o schiţă a aparatului cu toate componentele
care pot fi comandate.
Mediu
Pentru a preveni deteriorarea în timpul
transportului, aparatul este livrat într-un
ambalaj care constă în mare parte din materiale
reutilizabile.
Reciclaţi ambalajul aparatului.
Ferm
43
HR
KRUŽNA PILA
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda
tvrtke Ferm.
Postali ste vlasnikom izvrsnog proizvoda kojeg
isporučuje jedan od vodećih europskih dobavljača.
Svi proizvodi koje vam je isporučila tvrtka Ferm
proizvedeni su u skladu s najvišim standardima
učinkovitosti i sigurnosti. Kao dijelom naše
filozofije pružamo izvrsnu korisničku podršku,
potpomognutu našim sveobuhvatnim jamstvom.
Nadamo se kako ćete uživati u našem proizvodi
dugi niz godina.
Brojke u tekstu odnose se na crteže na
stranicama 2 - 5.
rije upotrebe ovog uređaja pažljivo
P
pročitajte upute za korištenje. Upoznajte
se s njegovim funkcijama i osnovnim
radnjama. Uređaj servisirajte u skladu s
uputama kako biste osigurali njegovo
ispravno funkcioniranje. Upute za
rukovanje i priložena dokumentacija
moraju se čuvati u blizini uređaja.
Sadržaj
1. Informacije o alatu
2. Sigurnosne upute
3. Postavljanje dodataka
4. Upotreba
5. Servisiranje i održavanje
1. INFORMACIJE O ALATU
Tehničke specifikacije
Napon
18 V
Brzina, bez opterećenja
3800/min
Najv. dubina reza pri 90º
55 mm
Najv. dubina reza pri 45º
41 mm
Deklarirani promjer oštrice pile 165 mm
Kut nagiba
0 - 50 stupnjeva
Dimenzije oštrice pile
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
Broj zubaca
24
Težina
3,5 kg
Razina zvučnog tlaka Lpa
93,4 dB(A)
Razina zvučnog tlaka Lwa
104,4 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
Vibracije
4,56 m/s2
K = 1,5 m/s2
44
Sadržaj pakiranja
1 Kružna pila
1 Oštrice pile
1 Vodilica
1 Ključ
1 Upute za rukovanje
1 Sigurnosne upute
1 Jamstveni list
Provjerite uređaj, nepričvršćene dijelove i dodatnu
opremu radi mogućih oštećenja izazvanih tijekom
transporta.
Informacije o proizvodu
Slika A
1. Ručica štitnika
2. Štitnik
3. Zavrtanj
4. Osiguravajući prsten
5. Oštrice pile
6. Papuča
7. Tipka za uključivanje/isključivanje lasera
8. Vijak za podešavanje lasera
9. Laser
10. Kutomjer
11. Ručica za pritezanje kuta pile
12. Ručica za pritezanje vodilice
13. Prekidač uključivanja/isključivanja
14. Tipka za zabravljivanje vretena
15. Tipka za oslobađanje
16. Ručica za pritezanje dubine rezanja
17. Tipka za otpuštanje akumulatora
18. LCD zaslon
19. Odvođenje prašine
2. SIGURNOSNE UPUTE
Objašnjenje simbola
Označava rizik od osobne ozljede, smrti
ili oštećenja uređaja u slučaju
nepridržavanja uputa iz ovog priručnika.
Označava opasnost od strujnog udara.
Koristite maske protiv prašine. Rad s
drvom, metalima i drugim materijalima
može izazvati stvaranje prašine koja je
štetna za zdravlje. NE radite s
materijalima koji sadrže azbest!
Ferm
HR
O
prez! Laserska zraka! Nikad ne
gledajte izravno u uključenu lasersku
zraku i lasersku zraku nikad ne
usmjerujte u drugu osobu.
Prije upotrebe kružne pile
• Provjerite sljedeće stavke:
• Oštricu je potrebno smjesta zamijeniti ako na
njoj nedostaju zupci ili postoje naznake
pukotina.
• Uvjerite se da je oštrica sigurno učvršćena.
• Ovu kružnu pilu koristite za piljenje isključivo
drva i proizvoda nalik na drvo.
• Ne koristite oštrice koje su deformirane ili
oštećene.
• Ne koristite HSS oštrice.
• Upotrebljavajte isključivo oštrice koje
zadovoljavaju potrebne dimenzije, kao i
podatke i opise.
• Vrtnju oštrice ne zaustavljajte pritiskom na
bočnu stranu oštrice.
• Provjerite može li se štitnik oštrice neometano
kretati i može li se zatvoriti u cijelosti.
• Štitnik nikad ne zabravljujte u otvorenom
položaju.
• Na oštricu nikad ne primjenjuje bočni pritisak
jer biste mogli izazvati njezino pucanje.
• Budite oprezni tijekom piljenja drva koje sadrži
čvorove, čavle, pukotine ili nečistoće jer mogu
izazvati zaglavljivanje oštrice.
• Kružnu pilu nikad ne ostavljajte bez nadzora.
• Ovu kružnu pilu koristite za piljenje isključivo
drva i proizvoda nalik na drvo.
Upotreba električnog alata
• Za pridržavanje radnog materijala upotrijebite
stezaljke ili kliješta.
• Komadiće drva, piljevinu i prašinu u blizini
oštrice nikad ne uklanjajte rukama. Ako se
između nepomičnih i pomičnih dijelova kružne
pile nađu komadići drva, kružnu pilu potrebno
je zaustaviti. Utikač električnog napajanja
potrebno je odvojiti iz utičnice prije uklanjanja
bilo kakvih komadića.
• Provjerite je li oštrica pogodna za brzine
vretena kružne pile. Ne pokušavajte rezati dok
kružna pila ne dostigne punu radnu brzinu.
Pobrinite se da tijekom isključivanja kružna
pila ne bude pod opterećenjem (tj. nije u
dodiru s radnim materijalom). Kružna pila prije
rada mora postignuti svoju punu radnu brzinu.
• Ne režite drvo koje je deblje od dubine oštrice.
Ferm
•
•
ijekom rezanja drvenih zidova ili podova
T
provjerite ne postoje li na mjestu piljenja bilo
kakva ožičenja ili cijevi.
Isključite alat i pričekajte da se oštrica u
potpunosti zaustavi prije pomicanja kružne
pile iz radnog prostora ili njezinog odlaganja.
Zaštitu za sluh potrebno je koristi tijekom
upotrebe kružne pile .
Električni alat isključite odmah nakon što
primijetite:
• Neispravan prekidač.
• Pregrijavanje kružne pile.
• Dim ili miris prouzrokovan spaljenom
izolacijom.
Sigurnosni savjeti za laser
• Nikad ne gledajte izravno u lasersku zraku.
• Lasersku zraku nikad ne usmjerujte prema
drugim osobama ili prema životinjama.
• Lasersku zraku nikad ne usmjerujte prema
reflektirajućim materijalima. Postoji opasnost
od reflektiranja laserske zrake.
• Neka popravke lasera izvodi isključivo
kvalificirano osoblje ili profesionalni serviser.
• U optiku lasera ne umećite nikakve predmete.
• Optiku lasera čistite mekanom i suhom
četkicom.
3. POSTAVLJANJE DODATAKA
Prije postavljanja dodatka uvijek
uklonite akumulator.
Postavljanje kuta piljenja (nagib)
Slika B
• Olabavite ručicu za pritezanje kuta pile (11).
• Papuču (6) zakrenite u pravilan nagib (0º 50º) i pritegnite ručicu za pritezanje kuta pile.
Kut (nagib) možete očitati na kutomjeru (10).
Postavljanje vodilice
Slika C
• Olabavite ručicu za pritezanje vodilice (12).
• Vodilicu umetnite u namjenske utore.
• Postavite pravilnu širinu rezanja i pritegnite
ručicu za pritezanje vodilice (12).
45
HR
Postavljanje dubine rezanja
Slika D
• Ručicu za pritezanje dubine rezanja (16)
izvucite i olabavite okretanjem u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu.
Oprez! Ručicu za pritezanje dubine
rezanja ne zakrećite za više od 1 punog
kruga.
•
•
apuču (6) pomaknite na dolje.
P
Nakon postavljanja pravilne dubine, povucite i
pritegnite ručicu za pritezanje dubine rezanja
(16). Ručicu za pritezanje dubine rezanja
potrebno je izvući kako bi njezino pritezanje
moglo funkcionirati. Prije upotrebe električnog
alata provjerite je li ručica sigurno učvršćena.
Zamjena ili čišćenje oštrice pile
Slike A + E + F
• Pritisnite tipku za zabravljivanje vretena (14)
kao biste spriječili njegovu vrtnju.
• Pomoću ključa (20) olabavite zavrtanj (3) u
središtu kružne pile.
• Otpustite tipku za zabravljivanje vretena (14).
• Štitnik (2) zakrenite unatrag i pridržite ga u
tom položaju pomoću ručice štitnika (1).
• Uklonite osiguravajući prsten (4) i oštricu pile.
Oštricu očistite ili zamijenite novom. Svakako
provjerite da strelica na oštrici, a koja
naznačuje smjer vrtnje oštrice, odgovara
strelici smjera na gornjem štitniku.
• Oštricu namjestite natrag na osovinu.
• Otpustite ručicu štitnika kako bi se štitnik
namjestio natrag preko oštrice.
• Pritisnite tipku za zabravljivanje vretena.
Vratite osiguravajući prsten i čvrsto pritegnite
zavrtanj.
Priključivanje i uklanjanje akumulatora
Slika G
• Akumulator umetnite u osnovu uređaja, kako
je prikazano na ilustraciji. Akumulator potisnite
dok se ne zabravi.
• Prije uklanjanja akumulatora pritisnite tipku za
zaključavanje (17) i akumulator izvucite iz
osnove uređaja.
potrebljavajte isključivo akumulatore
U
sljedeće vrste. Upotreba bilo kojih
drugih akumulatora može izazvati
ozbiljne ozljede ili oštećenje uređaja.
46
CDA1051: FPB-1800L, 18V Litij-Ionska.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Za punjenje ovih akumulatora može se koristiti
sljedeći punjač:
CDA1052: FPL-1800 (Litij-ionska i NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (samo NiMH).
4. UPOTREBA
Koristite zaštitu za oči i sluh.
Uključivanje i isključivanje
• Ovaj alat opremljen je sigurnosnim
prekidačem.
• Alat pokrenite pritiskom tipke za oslobađanje
prekidača i uključite alat.
• Za isključivanje alata otpustite prekidač
uključivanja/isključivanja.
Upotreba
• Radni materijal učvrstite stegama kako biste
alatom mogli upravljati s obje ruke.
• Uključite pilu i papuču postavite na radni
materijal.
• Pilu polako primaknite prethodno ucrtanoj liniji
i alat polako gurajte prema naprijed.
• Papuču čvrsto pritisnite na radni materijal jer
bi kružna pila u protivnom mogla vibrirati i time
izazvati lomljenje oštrice.
eka pila sama radi. Na kružnu pilu ne
N
primjenjujte nepotreban pritisak. Ako se
pila zaglavi u radnom materijalu,
električni alat automatski će se isključiti.
Laser
Korištenje lasera
Korištenje laserske zrake kao vodilice olakšava
piljenje ravnih linija:
a) uzduž iscrtane linije ili
b) poravnavanjem s fiksnom oznakom na
radnom materijalu.
Za uključivanje i isključivanje lasera pritisnite
prekidač uključivanja/isključivanja lasera (8).
Ferm
HR
Podešavanje laserskog snopa
• Rukovanje tijekom transporta i zahtjevno
korištenje može utjecati na točnost laserske
zrake.
• Laserska zraka može se jednostavno podesiti.
• Oštricu kružne pile prislonite uz ravan rub ili uz
potpuno ravnu dasku.
• Uključite laser.
• Provjerite je li laserska zraka paralelna s
ravnim rubom ili daskom.
• Ako laserska zraka nije poravnata, izvedite
sljedeći postupak:
• Oštricu kružne pile prislonite uz ravan rub
ili uz potpuno ravnu dasku.
• Lasersku zraku poravnajte s ravnim
rubom podešavanjem vijaka s bočne
strane lasera.
LCD zaslon
Slika H
Ovaj alat opremljen je LCD zaslonom.
•
•
•
Za uključivanje zaslona jedanput pritisnite
tipku zaslona (21). Za isključivanje zaslona
ponovo pritisnite tipku zaslona.
Sati (22) i minute (23) kod ikone preostalosti
naznačuju broj raspoloživih minuta rada prije
nego se akumulator isprazni (samo za litijionske baterije).
Ikona akumulatora (24) naznačuje preostalu
količinu kapaciteta akumulatora. Svaka
prikazana crta naznačuje približno 10%
preostalog kapaciteta akumulatora. Deset
ovih crta predstavlja potpuno napunjeni
akumulator.
Otvore za prozračivanje održavajte čistima od
prašine i nečistoća. Ako se nečistoća ne može
ukloniti, upotrijebite meku krpu namočenu u
sapunastoj vodi. Nikad ne upotrebljavajte otopine
kao što su benzin, alkohol, amonijak itd. Ove
otopine mogu oštetiti plastične dijelove.
Podmazivanje
Vaš električni uređaj ne zahtjeva dodatna
podmazivanja.
Neispravnosti
U slučaju bilo kakvih neispravnosti, npr. nakon
habanja dijelova, molimo vas da kontaktirate
servis čiju adresu možete pronaći na jamstvenom
listu. Na kraju ovog priručnika možete pronaći
rastvoreni prikaz sastavnih dijelova koji su
dostupni za naručivanje.
Okoliš
Za sprječavanje oštećenja pri transportu, uređaj
se isporučuje u čvrstom pakiranju koje se sastoji
isključivo od materijala koji se može ponovo
upotrijebiti.
Molimo vas da iskoristite mogućnost recikliranja.
Neispravni i/ili odbačeni električni ili
elektronički uređaji moraju se prikupljati
na odgovarajućim lokacijama.
Jamstvo
Jamstvene uvjete možete pronaći na posebno
priloženom jamstvenom listu.
5. SERVISIRANJE I
ODRŽAVANJE
Tijekom izvođenja radova održavanja na
motoru svakako provjerite kako alat nije
pod naponom.
Ovaj električni uređaj dizajniran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Stalni
zadovoljavajući rad ovisi o odgovarajućoj brizi i
redovnom čišćenju uređaja.
Čišćenje
Otvore za prozračivanje održavajte čistima kako
biste spriječili pregrijavanje motora. Kućište
redovno čistite mekom krpom, po mogućnosti
nakon svake upotrebe.
Ferm
47
SB
KRUŽNA TESTERA
Hvala na kupovini ovog proizvoda firme Ferm.
Stime Vi sada posedujete odličan proizvod
koji je isporučen od strane jednog od vodećih
snabdevača u evropi. Svi proizvodi isporučeni
od strane firme Ferm su proizvedeni u skladu sa
najvišim standardima po pitanju bezbednosti i
preformansi. Kao deo naše filozofije mi takođe
pružamo odličan servis kupcima, koji je podržan
sa obimnom garancijom od 3 godina.
Nadamo se da ćete uživati u ovom proizvodu
mnogo godina.
Brojevi u tekstu se odnosne na crteže na
stranicama od 2 do 5.
Pažljivo pročitajte uputstva za rad pre
početka korišćenja aparata. Upoznajte
se sa svim funkcijama i osnovnim
operacijama. Održavajte aparat prema
instrukcijama da biste uvek obezbedili
njegovu ispravnu funkcionalnost.
Uputstvo za rad i prateća dokumentacija
mora biti čuvana u blizini apaprata.
Sadržaji
1. Informacije o mašini
2. Instrukcije o bezbednosti
3. Pribori za montiranje
4. Rad
5. Servis & održavanje
1. INFORMACIJE O UREĐAJU
Tehničke specifikacije
Napon
Brzina bez opterećenja
Maks. dubina sečenja pri 90º
Maks. dubina sečenja pri 45º
Klasifik. prečnik lista testere
Ugao nagiba
Dimenzije lista testere
Broj zubaca
Težina
Lpa nivo zvučnog pritiska
Lwa nivo zvučne snage
K = 3,0 dB(A)
Vrednost vibracije
K = 1,5 m/s2
48
18 V
3800/min
55 mm
41 mm
165 mm
0-50 stepeni
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
24
3,5 kg
93,4 dB(A)
104,4 dB(A)
4,56 m/s2
Sadržaj pakovanja
1 Kružna testera
1 List testere
1 Zaštitnik
1 Francuski ključ
1 Uputstvo za rad
1. Instrukcije o bezbednosti
1 Garancijski list
Proverite uređaj na bilo kakve labave delove i
pribori na oštećenja uzrokovana tokom transporta.
Informacije o proizvodu
Slika A
1. Zaštitno dugme
2. Sigurnosni uređaj
3. Zavrtanj
4. Zaporni prsten
5. List testere
6. Osnovna ploča
7. Taster za uključivanje/isključivanje lasera
8. Zavrtanj za podešavanje lasera
9. Laser
10. Uglomer
11. Dugme za podešavanje ugla testere
12. Dugme za pritezanje zaštitnika
13. Prekidač za uključivanje/isključivanje
14. Taster za blokiranje osovine
15. Taster za oslobađenje
16. Dugme za podešavanje dubine sečenja
17. Taster za oslobađanje baterije
18. LCD displej
19. Izvlačenje prašine
2. INSTRUKCIJE O
BEZBEDNOSTI
Objašnjenje za simbole
Ukazuje na rizik od lične povrede,
gubitak života ili oštećenja na alatu u
slučaju ne obaziranja na instrukcije date
u ovom priručniku.
Označava opasnost od električnog
udara.
osite masku protiv prašine. Rad sa
N
drvetom, metalima i ostalim materijalima
može proizvesti prašinu koja je štetna za
Vaše zdravlje. Nemojte raditi sa
materijalima koji sadrže azbest!
Ferm
SB
Oprez!: Laserski zrak! Nemojte gledatu
u laserski zrak i nikada nemojte nišaniti
neku osobu sa laserom kada je uključen.
Pre početka korišćenja kružne testere
• Proverite sledeće tačke:
• Ako listu testere nedostaju zupci ili pokazuje
naprsline, onda ga morate odmah zameniti.
• Uverite se da je list pritegnut.
• Koristite kružnu testere samo za sečenje
drveta ili proizvoda slični drvetu.
• Nemojte koristiti listovi testere koji su
deformisani ili oštećeni.
• Nemojte koristiti HSS listovi.
• Koristite samo listovi koji udovoljavaju zahte­
vanim dimenzijama kao i podacima i opisima;
• Nemojte zasutavljati list kružne testere tako
što ćete ga pritisnuti sa strane.
• Proverite da li se štitnik lista može slobodno
kretati i da li se potpuno zatvara.
• Nikada nemojte blokirati zaštitnik u otvorenoj
poziciji.
• Nikada nemojte podvrgnuti list bočnom
pritisku. To može uzrokovati lomljenje lista.
• Budite pažljivi prilikom sečenja drveta koje ima
čvorove, eksere ili pukotine i/ili je prljavo,
pošto to može uzrokovati zaglavljivanje lista.
• Nikada nemojte ostavljati kružnu testeru bez
nadzora.
• Koristite kružnu testere samo za sečenje
drveta ili proizvoda slični drvetu.
Upotreba mašine
• Koristite stegu ili mengele da učvrstite radni
materijal.
• Nikada nemojte uklanjati strugotine i prašinu
koja je blizu testere sa vašim rukama. Ako je
malo parče drveta zaostalo između fiksiranih i
pokretnih delova, onda morate zaustaviti kružnu
testeru. Iskopčajte utikač iz utičnice, pre nego
što uklonite zaostalo parče.
• Proverite da li list odgovara brzini osovine kružne
testere. Nemojte pokušavati sa sečenjem pre
nego što kružna testere dostigne svoju punu
brzinu. Uverite se da kružna testera radi bez
opterećenja (n.pr. nije u dodiru sa radnim
materijalom) kada je uključujete. Kružna testere
mora prvo da dostigne svoju punu brzinu.
• Nikada nemojte rezati drvo koje je deblje nego
što je dubina lista testere.
• Kada režete drvene zidove ili podove, proverite
da nema žice ili cevi u mestu gde nameravate da
režete.
• Isključite alat i sačekajte da se list potpuno
Ferm
zaustavi pre nego što skinete list iz radnog
materijala ili odložite alat. Treba da nosite zaštitu
za sluh tokom rada sa kružnom testerom.
Odmah isključite mašinu ako otkrijete:
• da je prekidač u kvaru.
• da se pregrejava kružno testera.
• da izlazi dim ili miris od spaljene izolacije.
Sigurnosne savete za laserski zrak
• Nikada nemojte gledati u svetlosni zrak lasera.
• Nikada nemojte usmeriti laserski zrak prema
ljudima i životinjama.
• Nemojte usmeravati svetlosni zrak lasera
prema materijalima koji imaju jaku refleksiju.
Opasnost od odbijenog svetla.
• Popravke laserskog uređaja smeju izvršiti
samo kvalifikovano osoblje / profesionalni
stručnjaci za popravku.
• Nemojte umetati tvrde predmete u optici
lasera.
• Očistit optiku lasera sa mekom i suvom
četkom.
3. PRIBORI ZA MONTIRANJE
Pre nego što montirate neki pribor uvek
prvo uklonite bateriju.
Podešavanje ugla rezanja (nagib)
Slika B
• Olabavite dugme za podešavanje ugla rezanja
(11).
• Okrenite osnovnu ploču (6) u željenu poziciju
(0º - 50º) i pritegnite dugme za podešavanje
ugla rezanja. Ugao rezanja (nagib) možete
očitati na uglomeru (10).
Montiranje zaštitnika
Slika C
• Olabavite dugme za pritezanje zaštitnika (12).
• Umetnite zaštitnik u otvorima.
• Podesite željenu širinu rezanja i pritegnite
dugme za pritezanje zaštitnika (12).
Podešavanje dubine rezanja
Slika D
• Izvucite i olabavite dugme za podešavanje
dubine rezanja tako što ćete ga okrenuti u
smeru suprotnom od kazaljke na satu (16).
49
SB
Oprez! Nemojte okretati dumge više od
jednog punog okretaja.
•
•
omerite osnovnu ploču (6) naniže.
P
Izvucite i pritegnite dugme za podešavanje
dubine rezanja (16) čim ste podesili željenu
dubinu. Morate izvući prema vani dugme za
podešavanje dubine rezanja da bi moglo da
funkcioniše. Uverite se da je bezbedno
pritegnuto pre početka korišćenja mašine.
Menjanje ili čišćenje lista testere
Slika A + E + F
• Pritisnite taster za oslobađanja osovine (14)
da biste sprečili okretanje osovine.
• Olabavite zavrtanj (3) u sredini lista testere
upotrebom francuskog ključa (20).
• Otpustite taster za blokiranje osovine (14).
• Okrenite sigurnosni uređaj (2) prema nazad i
zadržite ga u toj poziciji pomoću zaštitno
dugme (1).
• Uklonite zaporni prsten (4) i list testere.
Očistite list ili ga zamenite sa novim. Uverite
se da strelica na listu testere, koja ukazuje na
smer okretanja, odgovara sa smerom strelice
koja se nalazi u gornjem delu zaštitnika.
• Namestite nazad list testere na osovini.
• Optustite zaštitno dugme i vratite sigurnosni
uređaj iznad lista testere.
• Pritisnite osigurač osovine Namestite opet
zaporni prsten i čvrsto pritegnite zavrtanj.
Priključivanje i uklanjanje baterije
Slika G
• Stavite bateriju u osnovu uređaja, kao što je
prikazano na slici. Gurajte bateriju unutra dok
se ne uvede u elementu za utvrđivanje.
• Pritisnite dugme za zabravljivanje (17) pre
nego što uklanjate bateriju i odvojite bateriju iz
osnove uređaja.
oristite samo baterije sledećih vrsta.
K
Upotreba bilo kojih drugih baterija može
uzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja
na alatu.
CDA1052: FPL-1800 (Litijum-Ion i NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (samo NiMH).
4. RAD
Zaštita sluha i oči.
Uključivanje i isključivanje
• Ovaj uređaj je opremljen sa sigurnosnim
prekidačem.
• Pokrenite mašinu pritiskom na taster za
“deblokadu” (da biste oslobodili prekidač) i
uključite mašinu.
• Oslobodite prekidač (uključivanje/
isključivanje) da biste isključili uređaj.
Rad
• Držite radni materijal pomoću pritega ili
mengele tako da su vam obe ruke slobodne
za rad sa testerom.
• Uključite testeru i postavite osnovnu ploču na
radnom materijalu.
• Polako pokrenite testeru u pravcu linije
rezanja, koju ste prethodno nacrtali, i polako
pritisnite alat prema napred.
• Pritisnite čvrsto osnovnu ploču na radni
materijal inače kružna testera može početi da
vibrira, što olakšava lomljenje lista.
eka testera radi posao. Nemojte vršiti
N
preterani pritisak na kružnu testeru. Ako
se list testere zaglavi u radnom
materijalu, onda se mašina automatski
isključuje.
Laserski uređaj
Laserski uređaj u upotrebi
Zrak za navođenje kod laserskog uređaja
olakšava rezanje pravih linija:
a) duž nacrtane linije ili
b) pomoću ravnjanja sa utvrđenom tačkom koja
je obeležena na radnom materijalu.
CDA1051: FPB-1800L, 18V Litijum-Jonska.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (8) da
biste uključili ili isključili laser.
Sledeći punjači se mogu koristiti za punjenje ovih
baterija.
Podešavanje laserskog zraka
• Transportno rukovanje i jaka upotreba mogu
uticati na preciznost laserskog zraka.
• Inače sam laserski zrak se može lako podesiti.
50
Ferm
SB
•
•
•
•
ržite list kružne testere naspram lenjira ili
D
perfektno prave daske.
Uključite laser.
Proverite da li laserski zrak ide paralelno uz
ivicu lenjira ili daske.
Ako je laserski zrak izvan poravnjanja, onda
postupite kao što sledi:
• Držite list kružne testere naspram lenjira ili
perfektno prave daske.
• Ispravite laser tako da ide uz ivicu
upotrebom bočnih zavrtnjeva na laseru.
LCD displej
Slika H
Ovaj uređaj je opremljen sa LCD displej.
•
•
•
Da biste uključili LCD displej, pritisnite jednom
taster za displej (21). - Da biste isključili LCD
displej, pritisnite opet taster za displej.
Ikone za sat (22) i preostale minute (23)
pokazuju broj minuta koji su na raspolaganju
za rad pre nego što baterija zahteva ponovno
punjenje (samo kod litijum-jonske baterije)
Ikona za bateriju (24) pokazuje zaostalo
punjenje u bateriji. Svaka prikazana kockica
pokazuje oko 10% zaostale punjenosti u
bateriji. Zbir od 10 kockica pokazuje da je
baterija potpuno napunjenja.
Podmazivanje
Ovaj aparat ne zahteva dodatno podmazivanje.
Kvarovi
Ukoliko nastupi neki kvar, na primer nakon
habanje nekog dela, molimo stupite u kontakt
sa adresom servisa naznačenu na garantnom
listu. Na pozadini ovog uputstva imate pregled
rezervnih delova koji se mogu poručiti.
Životna sredina
Da bi se sprečilo oštećivanje tokom transporta,
aparat je isporučen u čvrstoj ambalaži, koja se
sastoji u velikoj meri od materijala za višekratnu
upotrebu.
Radi toga molimo vas upotrebite opcije recikliranje
ambalaže.
Nesipravne i/ili izbačene električne ili
elektronske aparate se moraju sakupljati
na odgovarajućim lokacijama za
recikliranje.
Garancija
Uslovi garancije možete pronaći na posebno
priloženoj kartici za garanciju.
5. SERVIS & ODRŽAVANJE
Osigurajte se da mašina nema
napajanje dok vršite radove održavanja
na motoru.
Ova mašina je konstruisana da radi dug period
vremena sa minimum održavanja. Neprekidan
zadovoljavajući rad zavisi od pravilne nege i
redovnog čišćenja aparata.
Čišćenje
Držite ventilacione otvore od mašine čistim da
bi sprečili pregrejavanje motora. Redovno čistite
kućište mašine sa mekom krpom, poželjno
nakon svake upotrebe. Držite ventilacione otvore
oslobođenim od prašine i prljavštine. Ukoliko se
prljavštine ne mogu ukloniti, upotrebite meku
krpu navlaženu sa nasapunjenom vodom.
Nikada nemojte koristiti rastvarače kao što su
benzin, alkohol, rastvor amonijaka u vodi itd. Ovi
rastvarači mogu oštetiti plastične delove.
Ferm
51
RUS
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА
Благодарим вас за приобретение данного
изделия Ferm.
Вы приобрели высококачественное изделие
одного из ведущих европейских поставщиков.
Все изделия Ferm изготавливаются в
соответствии с высочайшими стандартами
качества и безопасности. В соответствии с
нашей философией, мы также обеспечиваем
превосходное обслуживание клиентов и
расширенные условия гарантии.
Мы надеемся, что вы сможете в течение многих
лет получать удовольствие от эксплуатации
данного изделия.
Указанные в тексте цифры относятся к
диаграммам на стр. 2 - 5.
нимательно прочтите
В
инструкции по эксплуатации,
прежде чем начинать пользоваться
данным устройством.
Ознакомьтесь с его функциями и
возможностями управления. Для
обеспечения правильной работы
устройства, выполняйте его
обслуживание в соответствии с
инструкциями. Инструкции по
эксплуатации и сопутствующую
документацию необходимо хранить
вместе с устройством.
Содержание
1. Информация об изделии
2. Указания по технике безопасности
3. Установка дополнительных
приспособлений
4. Эксплуатация
5. Техническое обслуживание
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Технические спецификации
Напряжение
Скорость без нагрузки
Макс. глубина пропила
под углом 90º
под углом 45º
Номинальный диаметр
режущего полотна
Угол скоса
Габаритные размеры
режущего полотна
Количество зубьев
Вес
Lpa Уровень звукового
давления
Lwa Уровень звуковой
мощности
K = 3,0 дБ(A)
Значение вибрации
K = 1,5 м/с2
18 В
3800/мин
55 мм
41 мм
165 мм
0-50 градусов
Ø165xØ20x
1,0x1,6 мм
24
3,5 кг
93,4 дБ(A)
104,4 дБ(A)
4,56 м/с2
Комплектность
1 Циркулярная пила
1 Режущее полотно
1 Направляющая планка
1 Гаечный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Инструкция по технике безопасности
1 Гарантийный талон
Проверьте устройство, любые дополнительные
детали и аксессуары на наличие повреждений,
которые могли быть получены в процессе
транспортировки.
Информация об изделии
Рис. A
1. Рукоятка ограждения
2. Ограждение
3. Болт
4. Стопорное кольцо
5. Режущее полотно
6. Опорная пластина
7. Кнопка включения/выключения лазера
8. Винт регулировки лазера
9. Лазер
10. Гониометр
11. Фиксатор угла распила
52
Ferm
RUS
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Фиксатор направляющей планки
Выключатель
Кнопка блокировки шпинделя
Кнопка снятия блокировки
Фиксатор глубины распила
Кнопка извлечения батареи
ЖК-дисплей
Пылеудалитель
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Условные обозначения
О
бозначает опасность для жизни, а
также возможность получения
травмы или повреждения
устройства в случае несоблюдения
инструкций, приведенных в данном
руководстве.
Обозначает опасность поражения
электрическим током.
Н
адевайте респиратор. При
работе с деревом, металлом и
другими материалами может
образовываться пыль, вредная для
здоровья. Не распиливайте
материалы, содержащие асбест!
В
нимание!: Лазер! Никогда не
смотрите прямо на лазерный луч и
не направляйте его на других
людей, когда он включен.
Перед началом работы с циркулярной
пилой
Проверьте следующее:
• Проверьте пилу на отсутствие некоторых
зубцов и наличие трещин и немедленно
замените ее в случае обнаружения этих
дефектов.
• Убедитесь в том, что режущее полотно
надежно закреплено.
• Используйте данную циркулярную пилу
только для работы с деревом и
аналогичными материалами.
• Не используйте деформированные или
поврежденные режущие полотна.
• Не используйте полотна из быстрорежущей
стали.
Ferm
•
•
•
•
•
•
•
•
спользуйте только полотна,
И
соответствующие требуемым размерам, а
также техническим данным и
характеристикам;
Не пытайтесь остановить полотно
циркулярной пилы, прилагая к нему
боковое усилие.
Убедитесь в том, что ограждение режущего
полотна полностью закрывается и
свободно перемещается.
Никогда не фиксируйте ограждение в
открытом положении.
Никогда не прилагайте к режущему полотну
боковое усилие. Это может вызвать
поломку полотна.
Будьте осторожны при распиле дерева с
сучками, гвоздями или трещинами, а также
с грязной поверхностью, так как это может
привести к застреванию режущего полотна.
Никогда не оставляйте циркулярную пилу
без присмотра.
Используйте данную циркулярную пилу
только для работы с деревом и
аналогичными материалами.
Эксплуатация
• Для крепления заготовки используйте тиски
или зажим.
• Никогда не удаляйте руками стружки и
пыль, находящиеся в непосредственной
близости от режущего полотна. В случае
застревания кусочков древесины между
неподвижными и движущимися частями,
циркулярную пилу необходимо остановить.
Перед тем, как удалить застрявшие
кусочки, необходимо вынуть штепсельную
вилку из розетки.
• Убедитесь в том, что шпиндель
соответствует скорости шпинделя пилы. Не
пытайтесь распиливать материал прежде
чем циркулярная пила наберет полные
обороты. Убедитесь в том, что при
включении пила начинает работать на
холостых оборотах (т.е. не находится в
контакте с поверхностью заготовки).
Сначала необходимо дождаться, пока
скорость пилы достигнет максимальных
оборотов.
• Никогда не распиливайте деревянные
заготовки, толщина которых превышает
ширину режущего полотна.
• При распиливании деревянных стен или
полов, убедитесь в отсутствии труб или
проводов в местах распила.
53
RUS
•
еред тем, как убрать инструмент от
П
заготовки или положить его на место,
выключите его и дождитесь полной
остановки полотна . При работе с
циркулярной пилой необходимо надевать
защитные наушники.
Необходимо немедленно выключить
инструмент при наличии следующих условий:
• Неисправный выключатель
• Перегрев циркулярной пилы
• Дым или запах горелой изоляции.
Советы по безопасности при работе с
лазерным лучом
• Никогда не смотрите прямо на лазерный
луч.
• Никогда не направляйте лазерный луч на
людей или животных.
• Не направляйте луч на отражающие
материалы. Отражение луча опасно.
• Ремонт устройства лазерного излучения
должен выполняться только
квалифицированными специалистами.
• Не допускайте попадания каких-либо
твердых предметов в оптический механизм
лазера.
• Выполняйте чистку оптического механизма
мягкой сухой щеткой.
3. УСТАНОВКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Перед установкой дополнительных
приспособлений всегда извлекайте
батарею.
Настройка угла распила
Рис. B
• Ослабьте фиксатор угла (11).
• Поверните опорную пластину (6) в нужном
направлении (0º - 50º) и затяните фиксатор
угла распила. Угол распила можно увидеть
на гониометре (10).
Установка направляющей планки
Рис. C
• Ослабьте фиксатор направляющей планки
(12).
• Вставьте направляющую планку в
соответствующие выемки.
54
•
Установите нужную ширину распила и
затяните фиксатор направляющей планки
(12).
Регулировка глубины распила
Рис. D
• Вытяните и ослабьте фиксатор глубины
распила, повернув его против часовой
стрелки (16).
Внимание! Не поворачивайте
фиксатор глубины распила более,
чем на один полный оборот.
•
•
двиньте опорную пластину (6) вниз.
С
Вытяните и затяните фиксатор глубины
распила (16) после того, как будет
установлена нужная глубина. Для работы
фиксатора глубины распила, он должен
находиться в вытянутом положении. Перед
началом работы убедитесь в том, что он
надежно зафиксирован.
Замена или очистка режущего полотна
Рис. A + E + F
• Нажмите кнопку блокировки шпинделя (14)
во избежание его вращения.
• Ослабьте болт (3) в центре режущего
полотна с помощью гаечного ключа (20).
• Отожмите кнопку блокировки шпинделя
(14).
• Откиньте защитное ограждение (2) назад и
удерживайте его в этом положении с
помощью ручки ограждения (1).
• Снимите стопорное кольцо (4) и режущее
полотно. Очистите полотно или замените
его. Убедитесь в том, что стрелка на
режущем полотне, указывающая
направление вращения, соответствует
направлению стрелки на верхнем
ограждении.
• Установите режущее полотно на место.
• Отожмите ручку ограждения, чтобы
установить ограждение обратно на
режущее полотно.
• Нажмите рычаг блокировки шпинделя.
Установите на место стопорное кольцо и
плотно затяните болт.
Установка и удаление батареи
Рис. G
• Установите батарею в основание
инструмента, как показано на рисунке.
Ferm
RUS
•
Проталкивайте батарею внутрь до тех пор,
пока она не защелкнется на месте.
Перед удалением батареи нажмите кнопку
блокировки (17) и отсоедините батарею от
основания.
И
спользуйте только батареи
указанного типа. Использование
батарей другого типа может
привести к серьезной травме или
повреждению инструмента.
CDA1051: FPB-1800L, 18 В, литий-ионные
CDA1053: FPB-1800N, 18 В, никелькадмиевые
Данное зарядное устройство может
использоваться для зарядки следующих типов
батарей.
CDA1052: FPL-1800 (литий-ионные и
никель-металгидридные)
CDA1054: FPL-1800N (только никельметалгидридные)
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Надевайте защитные очки и
наушники.
Включение и выключение
• Данный инструмент оборудован аварийным
выключателем.
• Включите инструмент, нажав кнопку
блокировки (чтобы разблокировать
выключатель).
• Для выключения инструмента отожмите
кнопку выключателя.
Работа
• Для крепления заготовки используйте тиски
или зажим, чтобы оставить руки
свободными для работы с пилой.
• Включите пилу и установите опорную
пластину на поверхность заготовки.
• Медленно и с легким нажатием вперед
перемещайте пилу по линии
предварительно сделанной разметки.
• Плотно прижмите опорную пластину к
заготовке; в противном случае, пила может
начать вибрировать, что может привести к
поломке режущего полотна.
Ferm
е препятствуйте свободному
Н
ходу пилы. Не прилагайте
чрезмерных усилий при
распиливании. В случае
застревания режущего полотна в
материале, инструмент
автоматически выключается.
Устройство лазерного излучения
Эксплуатация устройства лазерного излучения
Лазерный луч облегчает распиливание по
прямой линии:
a) вдоль сделанной разметки или
b) выполняя функцию разметки до
фиксированной точки на заготовке.
Для включения или выключения лазера
нажмите кнопку выключателя лазера (8).
Регулировка лазерного луча
• Транспортировка и интенсивная
эксплуатация могут привести к снижению
точности лазерного луча.
• Лазерный луч можно легко отрегулировать.
• Приложите режущее полотно циркулярной
пилы к прямоугольной линейке или доске
правильной формы.
• Включите лазер.
• Проверьте, направлен ли лазерный луч
параллельно кромке прямоугольной
линейки или доски.
• Если лазерный луч не сцентрирован,
выполните следующие действия:
• Приложите режущее полотно
циркулярной пилы к прямоугольной
линейке или доске правильной формы.
• Скорректируйте направление лазера
таким образом, чтобы он проходил
ровно вдоль края, отмечая его
направление винтами.
ЖК-дисплей
Рис. H
Данный инструмент оснащен ЖК-дисплеем.
•
•
Чтобы включить дисплей, нажмите кнопку
переключателя дисплея (21) один раз. Чтобы выключить дисплей, нажмите кнопку
переключателя дисплея снова.
Значок часов (22) и оставшихся минут (23)
указывают количество минут работы до
того, как потребуется подзарядка батареи
(только для литий-ионных батарей)
55
RUS
•
Значок батареи (24) указывает оставшийся
заряд батареи.
Каждая полоска значка соответствует
примерно 10% оставшегося заряда
батареи. Когда батарея полностью
заряжена, значок показывает 10 полосок.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ри выполнении технического
П
обслуживания убедитесь в том,
что инструмент отключен от
сети.
Данный инструмент рассчитан на длительный
срок эксплуатации при минимальном
обслуживании. Для длительной безотказной
работы необходимо обеспечить правильный
уход за инструментом и его регулярную
очистку.
Окружающая среда
Во избежание повреждения при
транспортировке, инструмент поставляется в
плотной упаковке из материалов, допускающих
повторную переработку.
Поэтому просим вас воспользоваться
возможностью повторной переработки
упаковки.
Неисправный или более
непригодный для использования
инструмент необходимо сдать в
соответствующие пункты для
переработки.
Гарантия
Гарантийные условия см. на прилагаемом
гарантийном талоне.
Очистка
Следите за чистотой вентиляционных
отверстий инструмента во избежание его
перегрева. Регулярно, желательно после
каждого использования, протирайте детали
корпуса инструмента мягкой тканью.
Следите за отсутствием пыли и загрязнений
в вентиляционных прорезях и регулярно
очищайте их. Если грязь не удаляется,
воспользуйтесь мягкой тканью, смоченной в
мыльном растворе. Никогда не используйте
для очистки инструмента такие растворители,
как бензин, спирт, нашатырный спирт и т.д. Эти
растворители могут повредить пластмассовые
детали.
Смазка
Данный инструмент не нуждается в
дополнительной смазке.
Неисправности
При возникновении неисправности, например,
вследствие износа детали, обратитесь в
сервисный центр по адресу, указанному в
гарантийном формуляре. На задней стороне
данного руководства приведен рисунок в
разобранном виде с деталями, которые можно
заказать.
56
Ferm
ДИСКОВА ПИЛКА
Дякуємо за придбання цього продукту
виробництва компанії Ferm.
Таким чином, Ви стали власником чудового
продукту, що надається одним з провідних
європейських постачальників. Всі продукти
компанії Ferm створені за найвищими
стандартами продуктивності та безпеки.
Частиною нашої філософії є надання
високоякісного сервісного обслуговування, що
підкріплюється умовами Гарантії.
Ми сподіваємось, що Ви будете багато років
отримувати задоволенні, використовуючи наш
продукт.
Цифри у тексті відносяться до діаграм на
сторінках 2 - 5.
У
важно прочитайте інструкції з
експлуатації перед використанням
пристрою. Ознайомтесь з
функціональністю та основними
способами експлуатації.
Обслуговуйте пристрій згідно з
інструкціями для гарантії його
відповідної роботи. Інструкції з
експлуатації та супровідна
документація повинна зберігатися
неподалік від пристрою.
Зміст
1. Інформація про машину
2. Інструкції щодо безпеки
3. Установка аксесуарів
4. Використання
5. Обслуговування та експлуатація
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАШИНУ
Технічні специфікації
Напруга
18 V
Швидкість без навантаження 3800/хв
Макс. глибина розрізання
при 90º
55 мм
при 45º
41 мм
Номінальний діаметр
пильного диску
165 мм
Кут нахилу
0-50 градусів
Розміри пильного диску
Ø165xØ20x
1,0x1,6 мм
Кількість зубців
24
Вага
3,5 кг
Lpa рівень тиску звуку
93,4 дБ(A)
Lwa рівень потужності звуку 104,4 дБ(A)
K = 3,0 дБ(A)
Вібрація
4,56 м/с2
K = 1,5 м/с2
Вміст упаковки
1 Дискова пилка
1 Пильний диск
1 Направляюча планка
1 Торцевий ключ
1 Інструкція з експлуатації
1 Інструкція з техніки безпеки
1 Гарантійний талон
Перевірте прилад, будь-які втрачені частини
та приналежності на пошкодження під час
перевезення.
Інформація щодо продукту
Рис. A
1. Захисна кнопка
2. Запобіжний пристрій
3. Болт
4. Стопорне кільце
5. Пильне полотно
6. Опорна плита
7. Кнопка увімкнення/вимкнення лазеру
8. Гвинт налаштування лазеру
9. Лазер
10. Транспортир
11. Кнопка фіксації кута пилки
12. Кнопка фіксації направляючої планки
13. Перемикач Вкл./Викл.
14. Кнопка блокування шпинделя
Ferm
57
UA
UA
15.
16.
17.
18.
19.
Кнопка розблокування
Кнопка фіксації глибини розрізу
Кнопка звільнення акумулятору
РК дисплей
Пристрій вловлювання пилу
2. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ
вільно рухається та повністю закривається.
•
•
•
Роз’яснення символів
казує на ризик поранення, втрати
У
життя або пошкодження
інструменту у випадку
недотримання вказівок цих
інструкцій.
Указує на ризик ураження
електричним струмом.
дягніть протипилову маску.
О
Робота з деревом, металами та
іншими матеріалами може
утворити багато пилу, що
небезпечно для здоров’я. Не
працюйте з матеріалом який
містить азбест!
Увага! Лазерний промінь! Ніколи не
дивіться на промінь лазеру та не
спрямовуйте лазер на людину, коли
він працює.
м дискової пилки
• Перевірте наступне:
• Чи присутні всі зубці на пильному полотні,
чи немає на ньому тріщин, якщо є, його
необхідно замінити негайно.
• Переконайтесь, що пильне полотно надійно
закріплене.
• Використовуйте дискову пилку для
розпилювання дерева та аналогічних
матеріалів.
• Не використовуйте деформовані та
пошкоджені пильні диски.
• Не використовуйте пильні полотна зі
швидкоріжучої сталі.
• Використовуйте лише ті пильні полотна, що
відповідають вимогам за розміром,
характеристиками та описом;
• Не зупиняйте пильне полотно дискової
пилки, натискаючи на нього збоку.
• Перевірте, що запобіжник пильного полотна
58
•
•
іколи не закріплюйте запобіжник у
Н
повністю відкритому положенні.
Ніколи не піддавайте пильне полотно
боковому тиску. Це може призвести до
поломки пильного полотна.
Будьте уважні при розпилюванні дерева з
сучками, цвяхами або тріщинами та/або
брудом, тому що це може призвести до
заїдання полотна.
Не залишайте дискову пилку без догляду.
Використовуйте дискову пилку лише для
розпилювання дерева або аналогічних
матеріалів.
Використання інструменту
• Використовуйте лещата або кліщі для
утримання заготовки.
• Ніколи не видаляйте стружку та тирсу біля
пильного полотна руками. Якщо між
нерухомими та рухомими частинами
пристрою потрапляють невеличкі шматочки
дерева, необхідно зупинити дискову пилку.
Необхідно витягнути вилку з розетки перед
видаленням цього шматочку дерева.
• Перевірте, що пильне полотно відповідає
швидкості шпинделя дискової пилки. Не
намагайтесь різати, доки дискова пилка не
досягне повної швидкості. Переконайтесь,
що дискова пилка працює без
навантаження (тобто не торкається
заготовки), коли Ви вмикаєте пристрій.
Дискова пилка спочатку має досягти
максимальної швидкості.
• Ніколи не розрізайте дерево, яке є
товстішим, ніж розмір пильного полотна.
• При розрізанні дерев’яних стін або підлоги
перевірте, що в місці, де Ви збираєтесь
зробити розріз відсутні електричні кабелі та
труби.
• Вимкніть інструмент та зачекайте, доки
полотно повністю не зупиниться перед тим,
як забирати пристрій від заготовки або
класти на поверхню. Необхідно
використовувати засоби захисту слуху при
використанні дискової пилки.
Негайно вимкніть пристрій, якщо Ви виявили:
• Пошкоджений вмикач.
• Перегрівання дискової пилки.
• Дим або запах, спричинені випаленим
ізоляційним матеріалом.
Ferm
UA
Заходи з техніки безпеки для лазеру
• Ніколи не дивіться на промінь лазеру.
• Ніколи не спрямовуйте промінь лазеру на
людей або тварин.
• Не спрямовуйте промінь лазеру на
матеріали, що сильно відбивають світло.
Небезпека від відбитого світла.
• Ремонт лазерного пристрою повинен
виконувати лише професійний персонал/
спеціалісти з ремонту.
• Не вставляйте будь-які предмети в оптику
лазеру.
• Очищуйте оптику за допомогою м’якої сухої
ганчірки.
3. УСТАНОВКА АКСЕСУАРІВ
Перед установкою аксесуарів
завжди витягуйте батарею.
Установка куту розпилювання (скосу)
Рис. B
• Відпустіть кнопку фіксації куту пилки (11).
• Поверніть опорну плиту (6) в необхідне
положення (0º - 50º) та затягніть кнопку
фіксації куту пилки. Кут розпилювання
(скосу) можна побачити на транспортирі
(10).
Установка направляючої планки
Рис. C
• Відпустіть кнопку фіксації направляючої
планки (12).
• Вставте направляючу планку в необхідні
отвори.
• Встановіть вірну ширину розрізу та
затягніть кнопку фіксації направляючої
планки (12).
Установка глибини розпилювання
Рис. D
• Витягніть та відпустіть кнопку фіксації
глибини, повернувши її проти годинникової
стрілки (16).
Увага! Не повертайте кнопку
фіксації глибини більше, ніж на 1
повний оберт.
•
•
еремістіть опорну пластину (6) донизу.
П
Витягніть та затягніть кнопку фіксації
глибини (16) після того, як встановлена
Ferm
відповідна глибина. Для установки
необхідно витягнути кнопку фіксації глибини.
Перед використанням пристрою
переконайтесь, що вона надійно затягнена.
Заміна або очищення пильного полотна
Рис. A + E + F
на кнопку блокування шпинделя
• Натисніть
(14), щоб уникнути обертання шпинделя.
• Відпустіть болт (3) в центрі пильного диску
за допомогою торцевого ключа (20).
• Відпустіть кнопку блокування шпинделя (14).
• Поверніть запобіжний пристрій (2) назад та
утримуйте в такому положенні за допомогою
захисної кнопки (1).
• Зніміть стопорне кільце (4) та пильний диск.
Очистіть пильний диск або замініть його на
новий. Переконайтесь, що стрілка на
пильному диску, що вказує напрямок
обертання, відповідає напрямку стрілки на
верхньому запобіжнику.
• Встановіть пильний диск назад на вісь.
• Відпустіть захисну кнопку, щоб запобіжний
пристрій повернувся до пильного полотна.
• Натисніть на кнопку блокування шпинделя
Встановіть стопорне кільце та добре
затягніть болт.
Під’єднання та видалення батареї
Рис. G
• Вставте батарею в нижню частину
пристрою, як показано на рисунку.
Штовхніть батарею доки вона не
замкнеться.
• Натисніть на кнопку блокування (17) перед
видаленням батареї та витягніть батарею з
нижньої частини пристрою.
Використовуйте лише батареї
наступних типів. Використання
інших батарей може призвести до
серйозних травм або пошкодження
пристрою.
CDA1051: FPB-1800L, 18В літій-іонна
CDA1053: FPB-1800N, 18В нікельметалогідридна (NiMH)
Для зарядки батареї можна використовувати
лише наступний зарядний пристрій.
CDA1052: FPL-1800 (літій-іонні та NiMH
батареї)
CDA1054: FPL-1800N (лише NiMH)
59
UA
4. ВИКОРИСТАННЯ
Використовуйте засоби захисту
слуху та зору.
•
•
•
•
азерний пристрій можна легко
Л
налаштувати.
Утримуйте пильне полотно пилки біля
прямої кромки або ідеально рівної планки.
Увімкніть лазер.
Перевірте, чи лазерний промінь є
паралельним до прямої кромки або планки.
Якщо промінь не є паралельним, виконайте
наступні дії:
• Утримуйте пильне полотно пилки біля
прямої кромки або ідеально рівної
планки.
• Вирівняйте промінь, якщо це необхідно,
використовуючи гвинти на лазерному
пристрої.
Перемикання Вкл./Викл.
• Цей пристрій оснащено захисним
перемикачем.
• Запустіть пристрій, натиснувши кнопку
“розблокування” (що відпускає вмикач) та
увімкніть машину.
• Для того, щоб вимкнути інструмент,
відпустіть перемикач (Вкл./Викл.).
•
Експлуатація
• Утримуйте заготовку за допомогою
затискного пристрою або лещат, що
дозволяє утримувати пилку обома руками.
• Увімкніть пилку та розмістіть її опорну
пластину на заготовці.
• Повільно пересувайте пилку до відміченої
лінії розрізу та повільно просувайте її
вперед.
• Добре притискайте опорну поверхню до
заготовки, інакше пилка може почати
вібрувати, що може призвести до поломки
пильного полотна.
РК дисплей
Рис. H
Цей пристрій оснащений РК дисплеєм.
озвольте пилці виконувати свою
Д
роботу з власною потужністю. Не
застосовуйте надмірний тиск до
дискової пилки. Якщо пильний диск
заїдає в заготовці, пристрій буде
автоматично вимкнено.
Лазер
Використання лазеру
Лазерний промінь полегшує розпилювання по
прямій лінії:
a) вздовж відміченої лінії або
b) вирівнюючи промінь по позначці, відміченій
на заготовці.
Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення лазеру
(8), щоб увімкнути або вимкнути його.
Налаштування лазерного променю
• Транспортування та важкі умови
експлуатації можуть вплинути на точність
лазерного променю.
60
•
•
•
Щоб увімкнути дисплей, натисніть кнопку
дисплею (21) один раз. Щоб вимкнути
дисплей, натисніть кнопку дисплею ще раз.
Позначки годинника (22) та хвилин, що
залишились, (23) вказують на кількість
хвилин, які залишились до того моменту,
коли необхідно буде зарядити батарею
(лише для літій-іонних батарей)
Позначка батареї (24) вказує на кількість
заряду батареї, що залишився. Кожна
смужка заряду вказує приблизно на 10%
заряду батареї. 10 смужок вказують на
повний заряд батареї.
5. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Перевіряйте, щоб машина була
заглушена під час виконання
ремонту двигуна.
Цей пристрій розроблений таким чином, щоб
працювати без проблем на протязі довгого
періоду часу з мінімальним ремонтом.. Тривала
задовільна робота залежить від правильного
догляду за машиною та регулярної очистки.
Очищення
Тримайте вентиляційні отвори машини
чистими, щоб уникнути перегріву двигуна.
Регулярно чистіть поверхні приладу м’якою
тканиною, бажано після кожного використання.
Ferm
Перевіряйте, щоб вентиляційні отвори були
вільними від пилу та сміття.
Якщо бруд не очищується, використайте м’яку
ганчірку, змочену мильною водою. Ніколи не
використовуйте такі розчинники як бензин,
спирт, аміачна вода, і т.д. Ці розчинники можуть
пошкодити пластмасові деталі.
Змащування
Прилад не потребує додаткового змащування.
Дефекти
При виникненні дефектів, наприклад, при
зношуванні деталі, будь ласка, зверніться до
сервісної служби за адресою, вказаною на
гарантійному талоні. Ззаду цієї інструкції ви
знайдете розширений огляд деталей, які можна
придбати.
Середовище
Щоб уникнути пошкодження під час
транспортування, прилад постачається в
міцній упаковці, яка в основному складається з
придатного для повторної обробки матеріалу.
Тому скористайтеся можливостями повторної
переробки упаковки.
П
ошкоджений та/або забракований
електричний або електронний
апарат потрібно помістити у
відповідне місце для утилізації
відходів.
Гарантія
Гарантійні умови див. у гарантійному талоні, що
постачається окремо.
Ferm
GR
ΔΙΣΚΟΠΡΊΟΝΟ
Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν
Ferm.
Με την αγορά σας έχετε ένα εξαιρετικό προϊόν,
από έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές της
Ευρώπης. Όλα τα προϊόντα που σας παραδίδει η
Ferm κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα απόδοσης και ασφάλειας. Μέρος της
φιλοσοφίας μας είναι και η παροχή εξαιρετικής
εξυπηρέτησης πελατών, με την υποστήριξη της
περιεκτικής μας Εγγύησης.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτού του
προϊόντος για πολλά χρόνια.
Οι αριθμοί στο κείμενο αναφέρονται στα
διαγράμματα στις σελίδες 2 - 5.
ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Δ
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή αυτή. Εξοικειωθείτε με τις
λειτουργίες της και το βασικό της τρόπο
χειρισμού. Συντηρείτε τη συσκευή
σύμφωνα με τις οδηγίες για να
εξασφαλίσετε ότι λειτουργεί πάντα
σωστά. Οι οδηγίες χρήσης και η
συνοδευτική τεκμηρίωση πρέπει να
διατηρούνται πάντα κοντά στη συσκευή.
Περιεχόμενα
1. Πληροφορίες για τη συσκευή
2. Οδηγίες ασφαλείας
3. Τοποθέτηση των αξεσουάρ
4. Λειτουργία
5. Σέρβις & συντήρηση
61
GR
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
Τεχνικές προδιαγραφές
Τάση
Στροφές, χωρίς φορτίο
Μέγ. βάθος κοπής στις 90º
Μέγ. βάθος κοπής στις 45º
Ονομ. διάμετρος δίσκου
πριονιού
Γωνία λοξότμησης
Διαστάσεις δίσκου πριονιού
18 V
3800/λεπτό
55 mm
41 mm
165 mm
0-50 μοίρες
Ø165xØ20x
1,0x1,6 mm
Αριθμός δοντιών
24
Βάρος
3,5 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης Lpa 93,4 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Lwa 104,4 dB(A)
K = 3,0 dB(A)
Επιτάχυνση κραδασμών
4,56 m/s2
K = 1,5 m/s2
Περιεχόμενα συσκευασίας
1 Δισκοπρίονο
1 Δίσκος πριονιού
1 Οδηγός κοπής
1 Κλειδί
1 Οδηγίες χρήσης
1 Οδηγίες ασφαλείας
1 Κάρτα εγγύησης
Ελέγξτε τη συσκευή, τυχόν μη συνδεδεμένα
εξαρτήματα και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενη ζημιά
κατά τη μεταφορά.
Πληροφορίες για το προϊόν
Εικ. A
1. Κουμπί προφυλακτήρα
2. Προφυλακτήρας ασφαλείας
3. Μπουλόνι
4. Δακτύλιος συγκράτησης
5. Δίσκος πριονιού
6. Πλάκα στήριξης
7. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
λέιζερ
8. Βίδα ρύθμισης λέιζερ
9. Λέιζερ
10. Γωνιόμετρο
11. Κουμπί ρύθμισης γωνίας πριονιού
12. Κουμπί ρύθμισης οδηγού κοπής
62
13. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
14. Κουμπί ασφάλισης άξονα
15. Κουμπί κλειδώματος
16. Κουμπί ρύθμισης βάθους κοπής
17. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
18. Οθόνη LCD
19. Εξαγωγή σκόνης
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επεξήγηση των συμβόλων
ηλώνει κίνδυνο τραυματισμού,
Δ
απώλειας ζωής ή ζημιάς στο εργαλείο
σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών
που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό.
Δείχνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Φοράτε μάσκα προστασίας από σκόνη.
Η εργασία με ξύλο, μέταλλα και άλλα
υλικά μπορεί να δημιουργήσει σκόνη
που είναι επιβλαβής για την υγεία. Μην
εργάζεστε με υλικά που περιέχουν
αμίαντο!
ροσοχή!: Δέσμη λέιζερ! Ποτέ μη
Π
κοιτάτε απ’ ευθείας τη φωτεινή δέσμη
και ποτέ μην κατευθύνετε το λέιζερ σε
οποιοδήποτε άτομο όταν είναι
ενεργοποιημένο.
Πριν τη χρήση του δισκοπρίονου
• Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία:
• Μήπως λείπει κάποιο δόντι από το δίσκο
πριονιού ή παρουσιάζεται οποιαδήποτε
ρωγμή; Αν ναι, ο δίσκος πρέπει να
αντικατασταθεί αμέσως.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι στερεωμένος με
ασφάλεια.
• Χρησιμοποιείτε το δισκοπρίονο μόνο για κοπή
ξύλου ή προϊόντων παρόμοιων με ξύλο.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους πριονιού που
παρουσιάζουν παραμόρφωση ή ζημιά.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους από HSS
(ταχυχάλυβα).
• Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που πληρούν τις
απαιτήσεις διαστάσεων, καθώς και τα
δεδομένα και τις περιγραφές.
• Μη σταματάτε το δίσκο ενός δισκοπρίονου
πιέζοντας το δίσκο από το πλάι.
Ferm
GR
•
•
•
•
•
•
λέγξτε ότι ο προφυλακτήρας του δίσκου
Ε
μπορεί να κινείται ελεύθερα και ότι κλείνει
πλήρως.
Ποτέ μην ασφαλίσετε τον προφυλακτήρα στην
ανοικτή θέση.
Ποτέ μην ασκήσετε πίεση στο δίσκο από το
πλάι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
δίσκου.
Προσέχετε όταν κόβετε ξύλο με ρόζους,
καρφιά και ρωγμές στο εσωτερικό του και/ή
ακαθαρσίες στην επιφάνειά του, γιατί αυτά
μπορούν να προκαλέσουν σφήνωμα του
δίσκου.
Ποτέ μην αφήνετε το δισκοπρίονο χωρίς
επιτήρηση.
Χρησιμοποιείτε αυτό το δισκοπρίονο μόνο για
κοπή ξύλου ή προϊόντων παρόμοιων με ξύλο.
Χρήση της συσκευής
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη
συγκράτηση του προς επεξεργασία τεμαχίου.
• Ποτέ μην αφαιρείτε με το χέρι σας πριονίδια
και σκόνη που βρίσκονται κοντά στο δίσκο του
πριονιού. Αν έχουν παραμείνει μικρά κομμάτια
ξύλου ανάμεσα στα σταθερά και κινούμενα
μέρη, πρέπει να σταματήσετε τη λειτουργία
του δισκοπρίονου. Πρέπει να αφαιρέσετε το
φις από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε
οποιοδήποτε υπολειπόμενο κομμάτι.
• Ελέγξτε ότι ο δίσκος είναι κατάλληλος για την
ταχύτητα περιστροφής του άξονα του
δισκοπρίονου. Μην προσπαθήσετε να κόψετε
πριν το δισκοπρίονο έχει φθάσει την πλήρη
του ταχύτητα. Βεβαιωθείτε ότι το δισκοπρίονο
λειτουργεί χωρίς φορτίο (δηλ. δεν βρίσκεται σε
επαφή με το προς επεξεργασία τεμάχιο) όταν
το ενεργοποιείτε. Το δισκοπρίονο πρέπει
πρώτα να έχει φθάσει στην πλήρη του
ταχύτητα περιστροφής.
• Ποτέ μην κόβετε ξύλο που έχει μεγαλύτερο
πάχος από το βάθος του δίσκου πριονιού.
• Όταν εκτελείτε κοπή σε ξύλινους τοίχους ή
πατώματα, ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν
καλωδιώσεις ή σωληνώσεις εκεί όπου
σκοπεύετε να κόψετε.
• Απενεργοποιήστε το εργαλείο και περιμένετε
έως ότου ο δίσκος έχει σταματήσει τελείως
πριν απομακρύνετε το πριόνι από το προς
επεξεργασία τεμάχιο ή το αφήσετε κάτω. Θα
πρέπει να φοράτε προστασία ακοής όταν
χρησιμοποιείτε δισκοπρίονο.
Ferm
Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή αν
ανακαλύψετε:
• Έναν ελαττωματικό διακόπτη.
• Υπερθέρμανση του δισκοπρίονου.
• Καπνό ή οσμή που προέρχεται από
καψαλισμένη μόνωση.
Πρακτικές συμβουλές ασφαλείας για τον
δείκτη με δέσμη λέιζερ
• Ποτέ μην κοιτάζετε κατ’ ευθείαν τη φωτεινή
δέσμη του λέιζερ.
• Ποτέ μην κατευθύνετε τη φωτεινή δέσμη του
λέιζερ σε ανθρώπους ή ζώα.
• Ποτέ μην κατευθύνετε τη φωτεινή δέσμη τού
λέιζερ σε έντονα ανακλαστικό υλικό. Κίνδυνος
από ανακλώμενο φως.
• Αναθέτετε επισκευές στο δείκτη με δέσμη
λέιζερ μόνο σε ειδικευμένο προσωπικό /
επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών.
• Μην εισάγετε οποιοδήποτε σκληρό
αντικείμενο στο οπτικό σύστημα του λέιζερ.
• Καθαρίζετε το οπτικό σύστημα του λέιζερ με
ένα απαλό, στεγνό πινέλο.
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Πάντα αφαιρείτε τη μπαταρία πριν τοποθετήσετε
ένα αξεσουάρ.
Ρύθμιση της γωνίας κοπής (λοξότμησης)
Εικ. B
• Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης της γωνίας
πριονιού (11).
• Περιστρέψτε την πλάκα στήριξης (6) στη
σωστή θέση (0º - 50º) και σφίξτε το κουμπί
ρύθμισης της γωνίας πριονιού. Η γωνία κοπής
(λοξότμησης) μπορεί να αναγνωστεί στο
γωνιόμετρο (10).
Τοποθέτηση του οδηγού κοπής
Εικ. C
• Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης του οδηγού
κοπής (12).
• Εισάγετε τον οδηγό κοπής στις παρεχόμενες
εγκοπές.
• Ρυθμίστε το σωστό πλάτος κοπής και σφίξτε
το κουμπί ρύθμισης οδηγού κοπής (12).
63
GR
Ρύθμιση του βάθους κοπής
Εικ. D
• Τραβήξτε προς τα έξω και χαλαρώστε το
κουμπί ρύθμισης του βάθους κοπής
περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα (16).
Προσοχή! Μην περιστρέψετε το κουμπί
ρύθμισης βάθους κοπής περισσότερο
από 1 πλήρη στροφή.
•
•
ετακινήστε την πλάκα στήριξης (6) προς τα
Μ
κάτω.
Τραβήξτε προς τα έξω και συσφίξτε το κουμπί
ρύθμισης βάθους κοπής (16) όταν έχει
καθοριστεί το σωστό βάθος. Το κουμπί
ρύθμισης βάθους κοπής πρέπει να τραβηχτεί
προς τα έξω για να λειτουργήσει. Βεβαιωθείτε
ότι έχει συσφιχτεί με ασφάλεια πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Αντικατάσταση ή καθαρισμός του δίσκου
πριονιού
Εικ. A + E + F
• Πατήστε το κουμπί ασφάλισης άξονα (14) για
να εμποδίσετε την περιστροφή του άξονα.
• Χαλαρώστε το μπουλόνι (3) στο κέντρο του
δίσκου πριονιού, χρησιμοποιώντας το κλειδί
(20).
• Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης άξονα
(14).
• Περιστρέψτε τον προφυλακτήρα ασφαλείας
(2) προς τα πίσω και κρατήστε τον εκεί με τη
βοήθεια του κουμπιού του προφυλακτήρα (1).
• Αφαιρέστε το δακτύλιο συγκράτησης (4) και το
δίσκο πριονιού. Καθαρίστε το δίσκο ή
αντικαταστήστε τον με καινούριο. Βεβαιωθείτε
ότι το βέλος στο δίσκο πριονιού, το οποίο
δείχνει την κατεύθυνση περιστροφής,
αντιστοιχεί με το βέλος κατεύθυνσης στο πάνω
μέρος του προφυλακτήρα.
• Τοποθετήστε το δίσκο πριονιού πάλι πάνω
στον άξονα.
• Απελευθερώστε το κουμπί του προφυλακτήρα
για να επιτρέψετε στον προφυλακτήρα
ασφαλείας να επιστρέψει πάνω από το δίσκο
πριονιού.
• Πατήστε την ασφάλιση του άξονα.
Τοποθετήστε πάλι το δακτύλιο συγκράτησης
και σφίξτε καλά το μπουλόνι.
Σύνδεση και αφαίρεση της μπαταρίας
Εικ. G
• Τοποθετήστε τη μπαταρία στη βάση της
συσκευής, όπως φαίνεται στην εικόνα.
64
•
Πιέστε τη μπαταρία έως ότου ασφαλίσει στη
θέση της.
Πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία πατήστε το
κουμπί ασφάλισης (17) και αποσυνδέστε τη
μπαταρία από τη βάση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του
τύπου που αναφέρεται πιο κάτω. Η
χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας
θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό ή ζημιά στο εργαλείο.
CDA1051: FPB-1800L, 18V λιθίου-ιόντων.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Για τη φόρτιση αυτών των μπαταριών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο φορτιστής που αναφέρεται πιο
κάτω.
CDA1052: FPL-1800 (λιθίου-ιόντων και NiMH)
CDA1054: FPL-1800N (μόνο NiMH)
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Φοράτε προστασία ακοής και ματιών.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
• Αυτή η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας.
• Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία πατώντας το
κουμπί “κλειδώματος” (για να απελευθερωθεί
ο διακόπτης) και θέστε σε λειτουργία τη
συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
ελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.
Λειτουργία
• Συγκρατείτε το προς επεξεργασία τεμάχιο με
χρήση σφιγκτήρων ή μέγγενης ώστε να έχετε
και τα δύο χέρια διαθέσιμα για το χειρισμό του
πριονιού.
• Θέστε σε λειτουργία το πριόνι και τοποθετήστε
την πλάκα στήριξης στο προς επεξεργασία
τεμάχιο.
• Κινήστε αργά το πριόνι προς τη γραμμή κοπής
που έχετε εκ των προτέρων σχεδιάσει και
πιέστε αργά το εργαλείο προς τα εμπρός.
• Πιέζετε σταθερά την πλάκα στήριξης στο προς
επεξεργασία τεμάχιο, αλλιώς το δισκοπρίονο
μπορεί να αρχίσει να δονείται, προκαλώντας
ευκολότερη θραύση του δίσκου.
Ferm
GR
Α
φήστε το πριόνι να κάνει την εργασία.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο
δισκοπρίονο. Αν ο δίσκος πριονιού
σφηνώσει στο προς επεξεργασία
τεμάχιο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα.
Σύστημα δείκτη με δέσμη λέιζερ
Δέσμη λέιζερ σε χρήση
Η δέσμη καθοδήγησης του συστήματος δείκτη
με δέσμη λέιζερ κάνει ευκολότερη την κοπή σε
ευθείες γραμμές:
α) κατά μήκος μιας σχεδιασμένης γραμμής ή
β) ευθυγραμμίζοντας τη δέσμη με ένα σταθερό
σημείο που έχει επισημανθεί πάνω στο προς
επεξεργασία τεμάχιο.
Πατήστε το κουπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του λέιζερ (8) για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το λέιζερ.
Ρύθμιση της δέσμης λέιζερ
• Ο χειρισμός κατά τη μεταφορά και η βαριά
χρήση μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια
της δέσμης λέιζερ.
• Η δέσμη λέιζερ αυτή καθ’ εαυτή μπορεί να
ρυθμιστεί εύκολα.
• Κρατήστε το δίσκο του δισκοπρίονου σε
επαφή με ένα χάρακα ή μια εντελώς ίσια
σανίδα.
• Θέστε σε λειτουργία το λέιζερ.
• Ελέγξτε αν η δέσμη λέιζερ διατρέχει
παράλληλα την ακμή του χάρακα ή της
σανίδας.
• Αν η ευθυγράμμιση της δέσμης λέιζερ δεν
είναι σωστή, προχωρήστε ως εξής:
• Κρατήστε το δίσκο του δισκοπρίονου σε
επαφή με ένα χάρακα ή μια εντελώς ίσια
σανίδα.
• Διορθώστε την δέσμη λέιζερ ώστε να
διατρέχει σε ευθεία το μήκος της ακμής
χρησιμοποιώντας τις βίδες στο πλάι του
λέιζερ.
Οθόνη LCD
Εικ. H
Αυτή η συσκευή διαθέτει οθόνη LCD (υγρών
κρυστάλλων).
•
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε μια
φορά το κουμπί οθόνης (21). Για να
απενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε πάλι
το κουμπί της οθόνης.
Ferm
•
•
Τα εικονίδια ρολογιού (22) και υπολειπόμενων
λεπτών (23) δείχνουν τον αριθμό των λεπτών
χρόνου λειτουργίας που διατίθενται πριν η
μπαταρία χρειαστεί επαναφόρτιση (μόνο για
μπαταρία λιθίου-ιόντων)
Το εικονίδιο μπαταρίας (24) δείχνει την
υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας. Κάθε
ράβδος φόρτισης που εμφανίζεται δείχνει
περίπου 10% υπολειπόμενης φόρτισης στη
μπαταρία. Συνολικά 10 ράβδοι δείχνουν
πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
5. ΣΕΡΒΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β εβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν
βρίσκεται υπό ηλεκτρική τάση όταν
εκτελείται εργασία συντήρησης στο
μοτέρ.
Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν για
μεγάλη χρονική περίοδο με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
τη σωστή φροντίδα της συσκευής και τον τακτικό
καθαρισμό της.
Καθαρισμός
Διατηρείτε τις εγκοπές αερισμού της συσκευής
καθαρές ώστε να εμποδίζεται υπερθέρμανση
του μοτέρ. Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα της
συσκευής με ένα μαλακό πανί, κατά προτίμηση
μετά από κάθε χρήση. Διατηρείτε τις εγκοπές
αερισμού ελεύθερες από σκόνη και ακαθαρσίες.
Εάν οι ακαθαρσίες δεν βγαίνουν, χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό πανί το οποίο θα έχετε υγράνει ελαφρά
με σαπουνόνερο. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε
διαλύτες όπως βενζίνη, οινόπνευμα, διάλυμα
αμμωνίας κλπ. Αυτοί οι διαλύτες μπορεί να
προξενήσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη της
συσκευής.
Λίπανση
Η συσκευή δεν απαιτεί πρόσθετη λίπανση.
Βλάβες
Εάν υπάρξει πρόβλημα, π.χ. μετά από φθορά
εξαρτήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
διεύθυνση του σέρβις που υπάρχει στην κάρτα
εγγύησης. Στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου
θα βρείτε μια μεγεθυσμένη άποψη που δείχνει τα
εξαρτήματα που μπορούν να παραγγελθούν.
65
GR
Περιβάλλον
Για πρόληψη ζημιάς κατά τη μεταφορά, η συσκευή
παραδίδεται σε ανθεκτική συσκευασία η οποία
αποτελείται κυρίως από επαναχρησιμοποιήσιμο
υλικό.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε χρησιμοποιήστε
τις επιλογές σας για την ανακύκλωση της
συσκευασίας.
λαττωματικές και/ή προς απόρριψη
Ε
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές
πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλες
τοποθεσίες προς ανακύκλωση.
Εγγύηση
Μπορείτε να δείτε τους όρους της εγγύησης στην
κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται ξεχωριστά.
66
Ferm
Ferm
67
68
Ferm
DECLARATION OF CONFORMITY
FPCS-1800 CIRCULAR SAW
(GB)We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:
(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijk­­heid
dat dit product voldoet aan, en in overeenstem­ming is
met, de volgende standaarden en reguleringen:
(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives suivants:
(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(P)Declaramos por nossa total responsabilida-de que este
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações que se seguem:
(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt upp­fyller
och följer följande standarder och bestämmelser:
(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder og regler:
(DK)Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(H)Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak és előírásoknak:
(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento
výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento
výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
predpismi:
(SLO)S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom:
(PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt
spełnia wymogi zawarte w następujących normach i
przepisach:
(LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis
gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba
nuostatus:
(LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā
un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(EST)Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
(RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că
produsul acesta este în conformitate cu următoarele
standarde sau directive:
(HR)Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoĻśu da je strojem
ukladan sa slijedeśim standardima ili standardiziranim
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SB)Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen
sa sledećim standardima ili normama:
(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное
изделие соответствует следующим стандартам и
нормам:
(UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане
обладнання відповідає наступним стандартам і
нормативам:
(GR) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› Î·È ÙËÚ›
ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·:
EN55014-1, EN55014-2, EN60745-1, EN60745-2-5
EN60825-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3
2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EEC, 2006/42/EEC, 2006/95/EC
Zwolle, 01-03-2008
J.A. Bakker-van Ingen
CEO Ferm BV
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the
product specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands
Ferm
69
Spare parts list
CSM1028 - FPCS-1800
Position
1
3+4+32+77+78+80
5+8+11+14+43+45+46
6+7+9+21
13+68+69
15 till 17 + 64 till 67
18 till 20 + 29 till 32
22+23
24 till 27
28+79
33
34+35
36 till 38 +41+42
47
48
49+50
54 till 57 + 60 till 63
58
59
71 till 73 +19+74+75
10(10)+12+39(3)+40(9)+
44(3)+51(2)+52(4)+53(4)+
70(2)+76
2
2
70
Description
Hexagonal screw
Guard
Housing
Laser complete
Spindle lock
Gear box
Depth lock
Battery contacts
Battery lock box
Flange set
Switch
Lock off button
LCD display
Air reflector
PCB
Motor
Base plate
Socket wrench
Rip fence
Rubber cap complete
No.
490079
490081
490082
490083
490084
490085
490086
490065
490087
490080
490088
490089
490000
490090
490091
490092
490093
490094
490095
490096
Screws set
Saw blade (24T)
Saw blade (36T)
490097
CSA1024
CSA1026
Ferm
Exploded view
1
2
32
28
3
4
80
5
79
7
6
78
77
8
76
75
9
10
11
74
12
13
14
70
68
72
71
19
73
69
15
67
16
17
66
18
25 24 23
22 21
6
27 2
31
30
20
65
64 63
19
29
32
33
34
35
49
50
51
52
48
47
10
36
43
37
42
38
62
61 60
59
53 10
54
55 56 57 58
46
45
44
41
39
40
Ferm
71
GB Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
EReservado el derecho de modificaciones
técnicas
PReservado o direito a modificações
I Con riserva di modifiche
S Ändringar förbehålles
FINPidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
www.ferm.com
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SK Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL Temat do zmiany
LT Akeitimų objektas
LV Var tikt veiktas izmaiņas
EST Võimalikud on muudatused
ROCuprinsul poate suferi modificări
HR Podložno promjenama
SB Podloæno izmenama
RUSТехнические характеристики
могут вноситься измнения без
предварительного уведомления.
UAТехнічні характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
GRHÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement