Ferm JSM1019 FPJS-1800LK Jig saw set Incl. Li-Ion battery & charger Kasutusjuhend

Ferm JSM1019 FPJS-1800LK Jig saw set Incl. Li-Ion battery & charger Kasutusjuhend
Art.no. JSM1019
FPJS-1800LK
H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
06
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
11
SK
POUŻİVATEĽSKÁ PRİRUĆKA
15
NOVODILA ZA UPORABO
19
PL
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI
24
LT
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA
29
LV
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
34
EST
KASUTUSJUHEND
38
RO
MANUAL DE UTILIZARE
43
HR
PRIRUĊNIK ZA KORISNIKE
47
SB
KORISNIĊKI PRIRUĊNIK
52
SLO
RUS
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 56
UA
КЕРІВНИЦТВО
61
GR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
66
0804-25.2
www.ferm.com
1
3
2
4
12
11
9
8
10
6
5
7
Fig. A
Fig. B
2
Ferm
Fig. C
Fig. D
4
Fig. E
Ferm
3
8
8
8
8
4
16
14
15
Fig. F
Fig. G
13
Fig. H
4
Ferm
11
Fig. I
5
Fig. J
Fig. K
Ferm
5
H
DEKOPÍRFŰRÉSZ
Köszönjük, hogy ezt a Ferm terméket
választotta.
A termékválasztással egy tökéletes eszközhöz
jutott, amelyet Európa egyik vezető beszállítója
készített. A Ferm vállalat a termékeit minden
esetben a legmagasabb teljesítmény és biztonsági
szabványok alapján gyártja. A vállalati filozófiánk
részeként kitűnő ügyfélszolgálatot üzemeltetünk,
amit széleskörű garanciával egészítünk ki.
Bízunk benne, hogy sokáig fogja élvezni ezt
a terméket.
A szövegben megadott számok a 2 - 5. oldalon
található diagramokra hivatkoznak.
igyelmesen olvassa el a használati
F
útmutatót a készülék használata előtt.
Ismerje meg az eszköz funkcióit és
alapvető használatát. A készüléket
a megadott utasításoknak megfelelően
gondozza, hogy így biztosítsa annak
megfelelő működését. A használati
útmutatót és a gép többi dokumentumát
is mindig a gép közelében kell tartani.
Felhasználás területei
A dekopírfűrésszel számos alapanyagból (fa,
alumínium, műanyag, fém, stb.) készíthetjük el
pontos munkadarabjainkat a megfelelő méretben
és formában.
Tartalom
1. A készülék bemutatása
2. Biztonsági utasítások
3. Tartozékok felszerelése
4. A gép kezelése
5. Gondozás és karbantartás
6
1. A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA
Műszaki adatok
Feszültség
Terheletlen sebesség
Max. vágási vastagság - fa
Max. vágási vastagság - fém
Fűrész max. mozgása
Vágási szög
Súly
Lpa (hangnyomásszint)
Lwa (hangteljesítményszint)
Vibráció
18 V
800-2800/perc
70 mm
10 mm
18 mm
0-45°
1,68 kg
82 dB(A)
93 dB(A)
12,1 m/s2
A csomag tartalma
1 Töltő
1 Lítium-Ion akkumulátor
1 Hordtáska
1 Dekopírfűrész
1 Imbuszkulcs
1 Kezelési útmutató
1 Biztonsági utasítás
1 Garanciajegy
Ellenőrizze a gépet és a különálló alkatrészeket és
tartozékokat, a szállítás közben bekövetkezhetett
esetleges sérülések felfedezése érdekében.
Termékinformáció
A. Ábra
1. Sebesség-szabályozó
2. Zárógomb
3. Kapcsoló
4. Akkumulátor leválasztó gomb
5. Fűrészlap-tároló fedele
6. Szögmérő
7. Talplemez
8. Inga
9. Fűrészlap-rögzítő
10. Védőszerkezet
11. Világítás kapcsoló
12. LCD kijelző
Ferm
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A szimbólumok jelentése
rra figyelmeztet, hogy a kézikönyvben
A
ismertetett utasítások be nem tartása
balesetet vagy halálos balesetet okozhat
vagy a szerszámot tönkreteheti.
Áramütés veszélyére figyelmeztet.
A gép fordulatszáma elektronikusan
szabályozható.
ordjon porvédő maszkot. A fával,
H
a fémekkel vagy más anyagokkal
végzett munka során az egészségre
ártalmas porok keletkezhetnek. Soha ne
dolgozzon azbeszt tartalmú anyagokkal!
hibás és/vagy leselejtezett elektromos
A
eszközöket és berendezéseket a helyi
szabályoknak megfelelően kialakított
szelektív gyűjtőhelyeken adja le.
Egyedi biztonsági utasítások
Figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt
illetve a kézikönyvhöz csatolt biztonsági
utasításokat!
Az eszköz használata előtt:
Ellenőrizze a következőket:
• A fűrészlap nem repedezett-e meg vagy
törött-e el valahol; meg van-e az összes foga?
• A fűrészlap bármely sérülése esetén azonnal
cserélje le a fűrészlapot.
• A munkadarab alatt elégséges hely áll-e
rendelkezésre a fűrészlap fel/le mozgásához;
a fűrészlap nem vág-e bele a padlóba vagy
a munkaasztalba?
• A fűrészlap fogai felfele néznek-e?
• Az eszköz használat közben mindig hordjon
munkavédelmi védőszemüveget.
• A készüléket tartsa - az előírásoknak
megfelelően - karban.
• Ne használja a készüléket nedves, párás
környezetben.
• Soha ne használja a készüléket olyan
anyagokkal, amelyek azbeszt tartalmaznak.
• Soha ne hagyja őrizetlenül a dekopírfűrészt.
Ferm
H
Az eszköz használata
• Rögzítse, szorítsa le a fűrészelendő
munkadarabot.
• Távolítsa el a fa anyagoknál a fűrészlaphoz
felé mutató szilánkokat, ill. a nagyobb
szálkákat; szerszámokat használjon ehhez
a művelethez és ne a csupasz kezét.
Bárminemű szilánk eltávolításához kapcsolja
le a készüléket!
• A dekopírfűrészt mindig üresjáratban indítsa
el; értsd: indítsa el a dekopírfűrészt még
akkor, amikor az még nem ér
a munkadarabhoz.
• Faanyag fűrészelésénél legyen óvatos
a csomóknál, göcsöknél, szögeknél
repedéseknél és a szennyeződés
lerakodásoknál. Ezeken a helyeken
a fűrészlap beszorulhat, ami számos
veszéllyel jár. Legyen megfelelően óvatos
a hulladékok fűrészelésénél is. Ez ilyen
anyagok fűrészelését kevesebb
odafigyeléssel végzi, és így kevésbé figyel
oda a fa potenciálisan veszélyes
egyenetlenségeire is.
• Soha ne fűrészeljen olyan munkadarabot,
aminek a vastagsága nagyobb a fűrészlap
hosszánál.
• Soha ne érintse meg a dekopírfűrész fém
részeit, ha olyan padlót vagy (gipszkarton)
falat fűrészel, amelyben elektromos vezetékek
is lehetnek. Tartsa a dekopírfűrész műanyag
fogantyúit két kézzel stabilan; és ne érintsen
meg semmilyen olyan alkatrészt sem, amely
egy elektromos vezeték véletlen elvágása
során vezetné az elektromosságot.
• A fűrészelés befejezése után kapcsolja le
a készüléket és várja meg, míg a fűrészlap
teljesen leáll és csak ezután távolítsa el/vegye
ki a fűrészt a munkadarabból.
• Soha ne vegye le a műanyag védőszerkezetet
a dekopírfűrészről, ha azt használja .
3. A TARTOZÉKOK
FELSZERELÉSE
Bármilyen tartozék felszerelése előtt
először mindig vegye ki az akkumulátort
a gépből.
Fűrészlap választás
A dekorpírfűrész bármely, a kereskedelmi
forgalomba kapható "T" befogású fűrészlappal
használható.
7
H
A különböző anyagokhoz gyártott fűrészlap
profilok és fogak eltérnek egymástól. Az apróbb
méretű fogak simább felületet és pontosabb
fűrészelést biztosítanak. Használjon keskeny(ebb)
profilt a görbék, ívek és a figurák kifűrészeléséhez.
Faanyagnál a maximális fűrészelhető vastagság
70 mm.
A megfelelő fűrészlap kiválasztásához kövesse
a következő utasításokat:
• Legelőször próbáljon ki egy durva fűrészfogas
fűrészlapot.
• Ha a felület nem lesz elég sima és
a fűrészelés nem lesz elég pontos, akkor
próbáljon ki egy kisebb fogméretű fűrészlapot.
• Műanyagnál, alumíniumnál és acélnál mindig
csak nagyon apró fogú fűrészlapot használjon.
• Fém fűrészeléséhez csak fémfűrészeléshez
gyártott fűrészlapot használjon.
Általában a durva fogas fűrészlapokkal
gyorsabban fűrészelhet, de kisebb pontossággal,
mintha apróbb fogas fűrészlapokat használna.
Ha tökéletes eredményt szeretne elérni, akkor
csak éles fűrészlapot használjon.
Fűrészlap
Durva
Közepes
Apró
Nagyon apró
Munkadarab típusa
Fa
Fa
Műanyag, alumínium, acél
Görbék, ívek fűrészeléséhez (fa)
Fűrész összeszerelése
A. Ábra
A fűrész összeszereléséhez kövesse a következő
utasításokat:
• Nyomja a fűrészlap-rögzítőt fel és tartsa így.
• Helyezze a fűrészlapot a helyére (a rögzítő
elembe). Győződjön meg arról, hogy
a fűrészlap fogai előre és felfele néznek-e.
A fűrészlap egyenes (sima) oldalának
a kerékre kell feltámaszkodnia.
• Nyomja a fűrészlapot annyira felfele
a rögzítőbe, amennyire ez csak lehetséges.
• Engedje le a fűrészlap-rögzítőt; és ezáltal
rögzítse a fűrészlapot. Ellenőrizze, hogy
a fűrészlap megfelelően van-e befogva
a fűrészlap-rögzítőbe. Elgörbült vagy
megcsavarodott fűrészlappal nem lehet
szépen fűrészelni.
A talplemez beállítása
C + D. Ábra
Állítsa be a talplemez szögét a következők szerint:
8
A. Lazítsa meg a készlet részét képező
imbuszkulccsal a süllyesztett fejű csavart.
B. Fordítsa el a talplemezt jobbra vagy balra
a kívánt fűrészelési szögnek megfelelően.
A szöget a szögmérővel ellenőrizheti.
A maximális fűrészelési szög 45°.
C. Szorítsa meg a süllyesztett fejű csavart.
Az akkumulátor csatlakoztatása és
eltávolítása
A + E. Ábra
• Helyezze be az akkumulátort a gép talpába, az
ábrán látható módon. Addig nyomja befelé az
akkumulátort, amíg az nem rögzül a helyén.
• Az akkumulátor leválasztásához nyomja meg
a rekesz két oldalán található zárógombokat
(4) és vegye ki az akkumulátort a gép talpából.
izárólag csak az alábbi típusú
K
akkumulátorokat használja. Bármilyen
más típusú akkumulátor használata
súlyos sérüléseket okozhat vagy az
eszközt tönkreteheti.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V, lítium-Ion.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
A fenti akkumulátorok feltöltéséhez az
alábbi töltő használható:
CDA1052: FPL-1800 (Lítium-Ion és NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (csak NiMH-hez).
4. A gép kezelése
Mindig tartsa be a biztonsági
utasításokat és a releváns
munkavédelmi előírásokat.
Ki- és bekapcsolás
• A gépet egy biztonsági kapcsolóval láttuk el.
• A készülék elindításához nyomja meg
a "zárógombot" (a biztonsági kapcsoló
kioldásához) és kapcsolja be a gépet.
• Engedje el a főkapcsolót (ki-/bekapcsolót)
a gép kikapcsolásához.
Sebesség-vezérlés
A. Ábra
A fűrészlap sebességét a dekopírfűrész tetején
található csavaros gombbal lehet állítani.
Ferm
H
A nagyobb fokozat (szám) nagyobb sebességet
jelent. A legnagyobb fokozat a 6-os.
A fokozatot a fűrészlap profilja, fogai és
a fűrészelendő anyag fajtája alapján kell
kiválasztani. A puhább anyagoknál használjon
magasabb sebességet és durvább fogakat. Ha
keményebb anyagokat szeretne fűrészelni, akkor
válasszon alacsonyabb sebességet és apróbb
fogakat.
Inga beállítása
F. Ábra
Az optimális fűrészelési eredményhez azt is be
kell állítani, hogy a fűrészlap foga hogyan
kapjon bele az anyagba. Ezt az inga beállításával
lehet módosítani (8).
•
•
•
•
Puha anyagoknál (fa, műanyag, stb.): állítsa
az ingát a II-es vagy a III-as állásba. Az éles
fűrészvonalhoz használja az inga 0-ás vagy
I-es állását.
Közepesen kemény anyagoknál (keményfa,
alumínium, stb.): az ingát a felhasználás
figyelembe vételével állítsa be. Vékony
anyagoknál az ingát állítsa 0-ás vagy I-es
állásba, illetve akkor is, ha ráspolyt vagy
pengét használ.
Kemény anyagoknál (acél, stb.): állítsa az
ingát a 0-ás állásba.
Görbéknél, íveknél: állítsa az ingát a 0-ás
állásba.
Az inga beállítását a gép használata közben is
szabad módosítani.
Védőszerkezet
A. Ábra
A dekorpírfűrészt egy védőszerkezettel láttuk el
(10). Győződjön meg arról, hogy a védőszerkezet
megfelelően van-e rögzítve a gépre,
a dekopírfűrész minden egyes használata előtt.
Fűrészelés
• Kapcsolja be a dekopírfűrészt.
• Helyezze az eszköz talpát a munkadarabra.
• Lassan mozgassa a fűrészt az előre berajzolt
vonal felé és lassan nyomja előre az eszközt.
Nyomja az eszköz talpát határozottan
a munkadarabnak. Ha a talpat nem nyomja
megfelelően lefele, akkor a dekopírfűrész
elkezdhet vibrálni, aminek hatására
a fűrészlap eltörhet.
Ferm
Engedje a dekopírfűrészt a saját
ütemében dolgozni. Ne nyomja
a dekopírfűrészt túl erősen.
Bevágás
G. Ábra
Ha a fűrészelést nem a munkadarab szélén kell
elkezdeni és a munkadarabba lyukat se fúrtak,
ahonnan el lehetne kezdeni a fűrészelést, akkor
egy ún. bevágást kell készíteni. A bevágáshoz
kövesse a következő utasításokat:
• Helyezze/fektesse a dekopírfűrészt
a talplemez lekerekített elejére.
• Kapcsolja be az eszközt és lassan süllyessze
a dekopírfűrészt a munkadarab felé, amíg az
hozzá nem ér a munkadarabhoz.
• Engedje, hogy a dekopírfűrész lassan
belekapjon az anyagba; a folyamatot ne
erőltesse.
• Ha a fűrész átlyukasztotta a munkadarabot,
akkor vegye ki a dekopírfűrészt a lyukból.
• Helyezze az eszközt a rendes fűrészelésnél
megszokott állásba a lyukba és kezdje el az
anyag fűrészelését.
Az ún. bevágás helyett fúrással is készíthet
lyukat a munkadarabba. A fúráshoz olyan
fúrófejet használjon amely elég nagy lyukat készít
a fűrészlapnak. Ez után folytathatja a "Fűrészelés"
fejezetben ismertetett lépésekkel.
LCD kijelző
H. Ábra
Az eszközt LCD kijelzővel láttuk el.
• A kijelző bekapcsolásához, kérjük, nyomja
meg egyszer a kijelző gombját (13). A kijelző
kikapcsolásához, kérjük, nyomja meg ismét
a kijelző gombját.
• Az órát (14) és a perceket (15) mutató ikonok
az akkumulátor kötelező újratöltéséig
hátramaradt perceket jelzik (csak lítium-Ion
akkumulátor esetében)
• Az akkumulátor ikon (16) az akkumulátorban
lévő töltés szintjét jelzi. A kijelzőn megjelenő
minden egyes feltöltöttségi vonalka
hozzávetőleg 10%-nyi akkutöltésnek felel
meg. Amennyiben a kijelzőn 10 feltöltöttségi
vonalka látszik, akkor az akkumulátor teljesen
fel van töltve.
LED-es munkaterület megvilágítás
I. Ábra
Nyomja meg a világítás kapcsolóját, hogy
bekapcsolja a LED-es munkavilágítást.
9
H
Nyomja meg a világítás kapcsolóját mégegyszer,
hogy kikapcsolja a LED-es munkavilágítást.
Fűrészlap tároló
J. Ábra
A fűrészlapokat az eszköz talplemezében
kialakított helyen lehet tárolni:
• Húzza le a talplemez fedelét.
• Helyezze el a fűrészlapot a talplemez
fedelében.
• Csúsztassa vissza a helyére a talplemez
fedelét.
Imbuszkulcs tárolása
K. Ábra
A csomag tartalmát képező imbuszkulcsot az
akkumulátor rekeszben lehet tárolni.
Környezetvédelem
A szállítás közbeni sérülések megelőzésére az
eszköz szilárd csomagolással rendelkezik, amely
többségében újrahasznosítható anyagból áll.
Ezért azokat szelektálja, és a gyűjtőszigetek
segítségével adja le újrahasznosításra, és ne
dobja azokat a szemétbe.
hibás és/vagy leselejtezett elektromos
A
eszközöket és berendezéseket a helyi
szabályoknak megfelelően kialakított
szelektív gyűjtőhelyeken adja le.
Garancia
A garancia feltételei megtalálható a csomagban
található garanciajegyen.
5. Gondozás és
karbantartás
Győződjön meg arról, hogy a gép le van
választva az elektromos hálózatról, ha
a motort tartja karban.
A gépet úgy terveztük, hogy minimális
karbantartással lehessen hosszabb ideig
használni. A folyamatos megfelelő működés
előfeltétele a gép megfelelő gondozása és
rendszeres takarítása.
Takarítás
Tartsa a gép szellőző nyílásait szabadon, hogy
megelőzze a gép túlmelegedését. Rendszeren
takarítsa a szerszám burkolatát egy puha ruhával,
lehetőség szerint minden egyes használat
után. Tartsa a szellőzőnyílásokat tisztán és
pormentesen. Ha a szennyeződés nem jön le egy
puha ruha segítségével, akkor nedvesítse meg
a ruhát szappanos vízzel. Soha ne használjon
oldószereket, például benzint, alkoholt vagy
ammóniás szereket, stb., mert ezek az oldószerek
tönkreteszik a műanyag alkatrészeket.
Kenés
A gépet nem igényel külön kenést.
Hibák
Hiba esetén, pl. egy alkatrész elkopásakor,
lépjen kapcsolatba a szervizzel, amelynek címe
megtalálható a garancián.
Az útmutató hátoldalán láthatja azokat az
alkatrészeket, amelyeket után lehet rendelni.
10
Ferm
PŘÍMOČARÁ PILA
Děkujeme za zakoupení výrobku značky Ferm.
Stali jste se tak majiteli vynikajícího výrobku
od předního evropského dodavatele. Všechny
výrobky společnosti Ferm jsou vyrobeny podle
nejvyšších požadavků na výkon a bezpečnost.
V souladu s naší filozofií poskytujeme také skvělé
služby zákazníkům, podporované naší komplexní
zárukou.
Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni
po mnoho let.
Čísla v textu odpovídají schématům na straně
2 - 5.
řed použitím přístroje si důkladně
P
přečtěte pokyny k obsluze. Seznamte se
s funkcemi a základním ovládáním.
Udržujte přístroj podle pokynů, aby byla
vždy zajištěna správná funkčnost.
Pokyny k obsluze a přiložená
dokumentace by měly být uchovávány
v blízkosti přístroje.
Použití
Pilu je možné použít na řezání různých přesných
a tvarových řezů z různých materiálů (dřevo,
hliník, plasty, kovy, atd.)
Obsah
1. Informace o výrobku
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž příslušenství
4. Postup
5. Servis a údržba
Ferm
CZ
1. INFORMACE O VÝROBKU
Specifikace
Napájecí napětí
18 V
Otáčky naprázdno
800-2800/min
Maximální tloušťka řezu: dřevo 70 mm
Maximální tloušťka řezu: železo 10 mm
Maximální zdvih listu
18 mm
Řezný úhel
0-45°
Hmotnost
1,68 kg
Lpa akustický tlak
82 dB(A)
Lwa akustický výkon
93 dB(A)
Vibrace
12,1 m/s2
Obsah balení
1 Nabíječka
1 Lithium-Iontový akumulátor
1 Ochranný obal
1 Přímočará pila
1 Pilový list na dřevo
1 Šestihranný klíč
1 Návod k obsluze
1 Bezpečnostní pokyny
1 Záruční list
Zkontrolujte, zda nebyl přístroj, všechny volně
uložené díly a příslušenství poškozeny během
přepravy.
Informace o výrobku
Obr. A
1. Regulace otáček
2. Tlačítko odemknutí
3. Vypínač
4. Tlačítko uvolnění akumulátoru
5. Ochranný obal pilového list
6. Stupnice natočení
7. Základní deska
8. Kyvadlo
9. Držák upevnění pilového listu
10. Ochranný kryt
11. Tlačítko osvětlení
12. LCD displej
11
CZ
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vysvětlení symbolů
rozí riziko zranění, smrti nebo
H
poškození přístroje v případě
nedodržení pokynů uvedených v tomto
manuálu.
•
•
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Otáčky přístroje mohou být elektronicky
nastaveny.
oužívejte ochrannou masku proti
P
prachu.Při práci se dřevem, kovy
a jinými materiály vzniká prach, který
může být škodlivý vašemu zdraví.
Nesnažte se řezat materiály, které
obsahují azbest!
oškozené a vyřazené elektrické nebo
P
elektronické přístroje musí být
likvidovány v příslušných recyklačních
stanicích.
Speciální bezpečnostní pokyny
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny
a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na
bezpečném místě.
Před použitím:
Zkontrolujte následující:
• Má pilový list všechny zuby? Není prasklý?
• Pokud ano, vyměňte poškozený list za nový.
• Je pod řezaným materiálem dostatek místa,
aby pilový list nenarážel do podlahy nebo do
pracovního stolu?
• Směřují zuby pilového listu směrem nahoru?
• Při práci s pilou noste ochranné brýle.
• S pilou pracujte opatrně.
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
• Nepoužívejte pilu na řezání materiálů, které
obsahují azbest.
• Nikdy nenechávejte pilu bez dozoru.
Používání pily
• Upevněte dílec, který budete řezat
k pracovnímu stolu.
• Odstraňte všechny zbytky dřevěných pilin
nebo odřezky, které se nalepili na pilový list.
12
•
•
•
•
List nečistěte rukou. Použijte klacík.
Před čištěním pilu vypněte!
Vždy před řezáním zapněte pilu a nechejte ji
dostatečně rozběhnout. Teprve potom přiložte
pilu na dílec a začněte s řezáním.
Při řezání dřeva dávejte pozor na suky,
hřebíky nebo špínu. Hrozí nebezpečí
zaseknutí pilového listu. Dávejte pozor
zejména při řezání odpadního dřeva. Při
řezání odpadního dřeva většinou nezáleží na
přesnosti řezu a tudíž je větší
pravděpodobnost, že nebudete dávat pozor
na suky ve dřevě, hřebíky atd.
Nesnažte se řezat materiál o větší šířce než je
délka pilového listu.
Nedotýkejte se kovových součástí pily při
řezání ve stěnách. Pod povrchem stěn se
mohou nacházet kabely elektrického vedení.
Pilu držte pevně a pouze za plastové držadlo.
Nikdy ne za kovové části. Pokud dojde
k prořezání kabelu elektrického vedení budete
chráněni.
Po skončení řezání vyčkejte dokud se pilový
list zcela nezastaví. Teprve potom pilu vysuňte
ven.
Při práci s pilou vždy používejte ochranný
plastový kryt.
3. MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Před montáží příslušenství vždy odpojte
napájecí akumulátor.
Volba pilového listu
S pilou můžete použít všechny dostupné listy
s upevňovacím dříkem ve tvaru T. Profil a tvar
zubů se mění v závislosti na materiálu, který
budete řezat. Malé a jemné zuby používejte
na dokončovací a hladké řezy. Pro vyřezávání
tvarových řezů použijte tenký pilový list.
Maximální hloubka řezu při řezání dřeva je
70 mm.
Při výběru správného pilového listu postupujte
následovně:
• Nejdříve vyzkoušejte pilový list s hrubými
zuby.
• Pokud je kvalita řezu neuspokojující, zkuste
list s jemnějšími zuby.
• Pro řezání plastů, hliníku a kovů vždy použijte
list s jemnými zuby.
• Pokud budete řezat pouze kovy, použijte
speciální list pro řezání kovů.
Ferm
CZ
V zásadě platí, že hrubé zuby provedou řež
rychleji ale s menší přesností než jemné zuby.
Před řezáním se ujistěte, že je list dobře
nabroušený.
Typ pilového
listu
Hrubé
Středně Jemné
Velmi jemné
Druh řezaného
materiálu
tvrdé dřevo
tvrdé dřevo
Plasty, hliník, kovy
přesné tvary (dřevo)
Instalace pilového listu
Obr. B
Při instalaci postupujte následovně:
• Zatlačte na upevňovací pojistku listu a držte ji
stisknutou.
• Vložte pilový list do držáku. Ujistěte se, že
zuby listu směřují nahoru a dopředu. Část listu
bez zubů se musí opírat o vodící kolečko.
• Zatlačte list co nejdále, dovnitř držáku.
• Uvolněte upevňovací pojistku a list upevněte.
Ujistěte se, že je pilový list správně nasazen
v držáku. Nesprávně nasazený a upevněný
list nebude správně řezat.
Nastavení dolní základny
Obr. C + D
Nastavte úhel základy následujícím způsobem:
A. Dodávaným šestihranným klíčem uvolněte
šrouby na hlavě objímky.
B. Natočte základu doprava nebo doleva
v závislosti na úhlu řezu.
Stupeň natočení lze odečíst na stupnici.
Maximální úhel natočení je 45°.
C. Opět dotáhněte šrouby dodávaným klíčem.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
Obr. A + E
• Vložte akumulátor do základny pily. Viz obr.
Zatlačte na akumulátor dokud spolehlivě
nezaskočí. Musí být řádně zajištěn.
• Před vyjmutím akumulátoru, (4) stiskněte
uzamykají pojistku na pravé nebo levé straně.
Potom akumulátor vyjměte.
oužívejte pouze akumulátory
P
doporučené výrobcem. Používání jiných
akumulátorů může mít za následek
vážné zranění obsluhy nebo poškození
zařízení.
CDA1051: FPB-1800L, 18V Lithium-Ion.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Ferm
Následující nabíječka může být použita
k nabíjení akumulátorů.
CDA1052: FPL-1800 (Lithium-Iontová a NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (pouze NiMH).
4. POSTUP
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a příslušná bezpečnostní opatření.
Zapnutí a vypnutí
• Vaše pila je vybavena bezpečnostní pojistkou
proti samovolnému zapnutí.
• Pilu spustíte stisknutím tlačítka „lock off”
(odemknout). Pilu odjistíte a můžete ji
zapnout.
• Uvolněním tlačítka (On/Off) (Zapnout/
Vypnout) pilu vypnete.
Regulace otáček
Obr. A
Otáčky /rychlost/ pily lze nastavit otočným
knoflíkem na horní straně pily.
Vyšší poloha znamená vyšší otáčky. Nejvyšší
rychlost odpovídá poloze 6. Ideální řezná rychlost
závisí na typu listu a řezaného materiálu. Měkké
materiály vyžadují vyšší rychlost a větší zuby.
Pokud budete řezat tvrdé materiály zvolte nižší
rychlost a list s jemnějšími zuby.
Nastavení kyvadla
Obr. F
Pro dosažení optimálních výsledků nastavte
pilu tak, aby se zuby dotýkaly povrchu řezaného
materiálu. Toho lze dosáhnout nastavením
kyvadla (8).
•
•
•
•
Měkké materiály (dřevo, plasty, atd.): nastavte
kyvadlo na úroveň ll nebo lll. Pro ostré řezy
nastavte kyvadlo na úroveň 0 nebo l.
Středně tvrdé materiály (tvrdé dřevo, hliník,
atd.): nastavte kyvadlo v závislosti na způsobu
použití pily. Pro tenké materiály nastavte
kyvadlo na 0. Pokud používáte škrabku
nastavte kyvadlo na l.
Tvrdé materiály (kovy, atd.): nastavte kyvadlo
na 0.
Řezání oblouků: nastavte kyvadlo na 0.
Nastavení kyvadla lze měnit během práce s pilou.
13
CZ
Kryt
Obr. A
Pila je vybavena krytem (10). Ujistěte se, že je kryt
správně namontovaný. Při práci vždy používejte
kryt.
•
Řezání
• Zapněte pilu.
• Položte pilu základnou na povrch řezaného
materiálu.
• Pomalu posunujte pilu směrem k vyznačené
rysce řezu. Opatrně na pilu tlačte. Tlačte také
na základnu pily. Základna musí být pevně
přitlačena k povrchu materiálu. Pokud tomu
tak není, pila bude vibrovat a může dojít ke
zlomení pilového listu.
Pracovní LED světlo
Obr. I
Stisknutím tlačítka osvětlení zapnete pracovní
světlo. Opětovným stiskem tlačítka světlo vypnete.
Nechejte pilu provádět řez.Netlačte na
pilu příliš.
Zařezávání
Obr. G
Pokud není dostupná strana řezaného dílce pro
provádění řezu nebo pokud není vyvrtán otvor kde
můžete vložit list, musíte se k místu „prořezat".
Postupujte následovně:
• Položte pilu na oblou část základny.
• Zapněte pilu a opatrně ji přibližte k povrchu
řezaného materiálu.
• Nechejte pilu pozvolna řezat. Netlačte na ni.
• Jakmile jste prořezali skrze dílec, vyjměte pilu
z otvoru ven.
• Položte a nastavte pilu do běžné řezné polohy
a pokračujte v řezání.
Můžete také nejdříve vyvrtat otvor do dílce
a potom provést řez. Pokud se rozhodnete otvor
vyvrtat, použijte vrták o dostatečně velkém
průměru, abyste mohli pohodlně vložit list do
otvoru. Nyní můžete pokračovat podle kroků
popsaných v kapitole „Řezání".
LCD displej
Obr. H
Vaše pila je vybavena LCD displejem:
• Pokud chcete displej zapnout, stiskněte
tlačítko (13). Opětovným stiskem tlačítka
displej vypnete.
• Ikony hodin (14) a minut (15) zobrazují kolik
času zbývá do vybití akumulátoru. Akumulátor
je nutné před dalším použitím nabít.
Používejte pouze lithium-Iontový akumulátor.
14
Ikona baterie (16) zobrazuje úroveň nabití
akumulátoru. Každé zobrazené políčko
představuje asi 10% celkové úrovně nabití
akumulátoru. 10 políček představuje úplné
nabití akumulátoru.
Skladování pilových listů
Obr. J
Pilové listy je možno uložit v základně pily:
Vysuňte spodní kryt ze základny.
• Vložte pilový list do prostoru v základně.
• Zasuňte spodní kryt zpět.
Uložení šestihranného klíče.
Obr. K
Dodávaný šestihranný klíč je uložen v prostoru pro
akumulátor.
5. SERVIS A ÚDRŽBA
Ujistěte se, zda při provádění údržby
motoru není nářadí připojeno
k elektrické síti.
Zařízení bylo vytvořeno pro provoz po dlouhou
dobu s minimální údržbou. Dlouhodobý
bezproblémový provoz nářadí závisí na řádné péči
o nářadí a na jeho pravidelném čištění.
Čištění
Udržujte větrací otvory čisté a průchozí, abyste
zabránili přehřátí motoru. Pravidelně čistěte
skříň nářadí měkkým hadříkem, pokud možno
po jeho každém použití. Dbejte na to, aby větrací
otvory nebyly zaneseny prachem a nečistotami.
Nelze-li nečistoty odstranit, použijte měkký hadřík
navlhčený v saponátu.
Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín,
líh, čpavek, atd. Tyto rozpouštědla mohou
poškodit plastové díly.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Ferm
Poruchy
Dojde-li k poruše, například v důsledku
opotřebování dílu, spojte se prosím
s autorizovaným servisem, jehož adresa je
uvedena na záručním listu.
Na konci tohoto návodu naleznete nákresy dílů,
které mohou být objednány.
Životní prostředí
Aby bylo zabráněno poškození během dopravy, je
toto zařízení dodáváno v pevném obalu, který se
skládá převážně z recyklovatelného materiálu.
Proto prosím využijte možnosti recyklace
obalových materiálů.
oškozené a vyřazené elektrické nebo
P
elektronické přístroje musí být
likvidovány v příslušných recyklačních
stanicích.
Záruka
Záruční podmínky naleznete na přiloženém
samostatném záručním listě.
SK
LUPIENKOVÁ PÍLA
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Ferm.
Vďaka tomu teraz máte vynikajúci produkt,
ktorý vám dodal jeden z vedúcich dodávateľov
v Európe. Všetky produkty, ktoré vám dodala
spoločnosť Ferm, sa vyrábajú podľa najvyšších
noriem výkonu a bezpečnosti. Ako súčasť našej
filozofie tiež poskytujeme vynikajúci servis pre
zákazníka, ktorý podporuje naša komplexná
záruka.
Dúfame, že si budete užívať tento produkt ešte
mnoho ďalších rokov.
Čísla v texte odkazujú na schémy na stranách
2 - 5.
red použitím zariadenia si pozorne
P
prečítajte prevádzkové pokyny.
Oboznámte sa s jeho funkciami
a základnou prevádzkou. Servis
zariadenia vykonávajte podľa pokynov,
aby ste zaručili, že bude vždy správne
fungovať. Prevádzkové pokyny
a príslušná dokumentácia sa musí
uschovať v blízkosti zariadenia.
Použitia
Lupienková píla sa dá použiť na rezanie
opracúvaných predmetov z rôznych materiálov
(drevo, hliník, plast, kov atď.) presne na veľkosť
a v akomkoľvek požadovanom tvare.
Obsah
1. Informácie o zariadení
2. Bezpečnostné pokyny
3. Montážne príslušenstva
4. Prevádzka
5. Servis a údržba
Ferm
15
SK
1. INFORMÁCIE O ZARIADENÍ
Technické údaje
Napätie
18 V
Rýchlosť, bez zaťaženia
800-2800/min
Max. kapacita rezania do dreva 70 mm
Max kapacita rezania do kovu 10 mm
Max. ťah rezania
18 mm
Uhol rezania
0-45°
Hmotnosť
1,68 kg
Úroveň akustického tlaku Lpa 82 dB(A)
Úroveň akustick. výkonu Lwa 93 dB(A)
Vibrácie
12,1 m/s2
Obsah balenia
1 Nabíjačka
1 Lítium-iónová batéria
1 Puzdro na uloženie
1 Lupienková píla
1 Plát píly pre drevo
1 Šesťhranný kľúč
1 Prevádzkové pokyny
1 Bezpečnostné pokyny
1 Záručný list
Skontrolujte zariadenie, akékoľvek uvoľnené časti
a príslušenstvo, či sa nepoškodilo počas prepravy.
Informácie o produkte
Obr. A
1. Ovládanie rýchlosti
2. Gombík uzamknutia
3. Spínač
4. Tlačidlo uvoľnenia batérie
5. Kryt priestoru na plát píly
6. Uhlomer
7. Základná platňa
8. Kyvadlo
9. Spojka pílky
10. Ochranný prvok
11. Tlačidlo svetla
12. LCD displej
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Vysvetlenie symbolov
aznačuje nebezpečenstvo fyzického
N
zranenia, usmrtenie alebo poškodenie
nástroja v prípade, že nebudete
dodržiavať pokyny v tejto príručke.
Naznačuje nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Otáčky přístroje mohou být elektronicky
nastaveny.
oste respirátor. Práca s drevom, kovmi
N
a inými materiálmi môže vytvárať prach,
ktorý je škodlivý pre zdravie.Nepracujte
s materiálmi obsahujúcimi azbest!
hybné elektrické alebo elektronické
C
zariadenia a/alebo vyradené zariadenia
sa musia odovzdať na príslušných
recyklačných miestach.
Špeciálne bezpečnostné pokyny
Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny
ako aj priložené bezpečnostné pokyny.
Pred použitím zariadenia:
Skontrolujte nasledujúce body:
• Stratil plát píly nejaké ozubenie a vykazuje
praskliny alebo trhliny?
• Ak áno, okamžite vymeňte plát píly.
• Nachádza sa pod opracúvaným predmetom
dostatočné miesto, aby sa plát píly nedostal
do kontaktu s podlahou alebo pracovným
stolom, zatiaľ čo sa pohybuje nahor a nadol?
• Smeruje ozubenie plátu píly nahor?
• Pri používaní zariadenia vždy noste ochranné
okuliare.
• Údržbu zariadenia vykonávajte opatrne.
• Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
• Zariadenie nepoužívajte pri materiáli, ktorý
obsahuje azbest.
• Lupienkovú pílu nikdy nenechávajte bez
dozoru.
Používanie zariadenia:
• Opracúvaný predmet, ktorý budete píliť, pevne
uchyťte na svojom mieste.
16
Ferm
SK
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte akékoľvek zvyšky dreva, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti povrchu plátu píly,
prípadne sa na ňom uchytili; nepoužívajte na
to ruky. Pred odstránením akýchkoľvek
zvyškov zariadenie vypnite!
Lupienkovú pílu vždy zapnite vo voľnobehu,
t.j. zapnite ju skôr, ako ju priložíte
k opracúvanému predmetu.
Pri pílení dreva dávajte pozor na hrče, klince,
praskliny a/alebo nahromadené nečistoty.
Môžu spôsobiť nebezpečné uskočenie plátu
píly. Tiež na to dávajte pozor pri odpadovom
dreve. Pri ňom je často potrebné menej
opatrné pílenie, takže tu hrozí
nebezpečenstvo, že nebudete až takí opatrní,
aby ste dávali pozor na nerovnomernosti
v dreve.
Nepíľte opracúvané predmety, ktoré sú
hrubšie ako je dĺžka plátu píly.
Nedotýkajte sa kovových častí lupienkovej píly
počas pílenia na stenách alebo podlahách,
v ktorých by sa mohli nachádzať elektrické
káble. Pevne držte lupienkovú pílu obidvomi
rukami za plastovú rukoväť, aby ste sa
nedotýkali dielov, ktoré by mohli byť vodivé, ak
náhodne prerežete elektrický kábel.
Po skončení pílenia vypnite najskôr
zariadenie, počkajte kým sa plát píly úplne
nezastaví, a až potom ju vyberte
z opracúvaného predmetu.
Počas používania lupienkovej píly nechajte
nasadený plastový ochranný prvok.
3. MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA
Pred namontovaním príslušenstva vždy
odpojte batériu.
Výber plátu píly
Lupienková píla je vhodná pre všetky komerčne
dostupné pláty píl s T uchytením. Profil a ozubenie
sa odlišuje v závislosti od materiálu, ktorý chcete
píliť. Jemné ozubenie vám poskytne hladký
a presný rez pílou. Použite užší profil, ak chcete
píliť oblúky, prípadne vtedy, ak idete píliť čísla.
Maximálna kapacita pílenia do dreva je 70 mm.
Aby ste vybrali správnu pílu, postupujte
nasledovne:
•
Najskôr vyskúšajte plát píly s hrubým
ozubením.
Ferm
•
•
•
Ak nedosiahnete plynulý a presný rez, skúste
plát píly s jemnejším ozubením.
Pri plastoch, hliníku a oceli vždy používajte
plát píly s veľmi jemným ozubením.
Pri kove používajte len pláty píl, ktoré sú
vhodné pre kov.
Vo všeobecnosti budete pracovať rýchlejšie, ale
menej presne s hrubým ozubením ako v prípade
jemného ozubenia.
Na dosiahnutie optimálneho výsledku sa vždy
uistite, že plát píly je ostrý.
Plát píly
Hrubý
Stredný
Jemný
Veľmi jemný
Typ opracúvaného predmetu
Drevo
Drevo
Plast, hliník, oceľ
Rezanie oblúkov (drevo)
Namontovanie plátu píly
Obr. B
Aby ste zložili pílu, postupujte nasledovne:
• Zatlačte sponovú príchytku píly nahor
a podržte ju tak.
• Zasuňte pílu do príchytky píly. Uistite sa, že
ozubenie smeruje nahor a dopredu. Hladká
strana píly musí byť opretá o koliesko.
• Pílu zatlačte čo najhlbšie do príchytky, ako len
bude možné.
• Pílku zaistite tak, že jemne uvoľníte sponovú
príchytku píly. Uistite sa, že plát píly správne
zapadol do príchytky píly. Zakrivený plát môže
spôsobiť neuspokojivý rez.
Nastavenie spodnej platne
Obr. C + D
Uhol spodnej platne nastavte nasledovne:
A. Uvoľnite skrutky s nástrčnou hlavou pomocou
dodaného allenovho kľúča.
B.Otočte spodnú platňu doprava alebo doľava
do požadovaného uhlu pílenia.
Uhol nájdete na uhlomeri. Maximálny uhol
pílenia je 45°.
C. Opätovne dotiahnite skrutky s nástrčnou
hlavou.
Pripojenie a odpojenie batérie
Obr. A + E
• Batériu zasuňte do základne zariadenia tak,
ako je zobrazené na obrázku. Zatlačte batériu,
až kým nezapadne.
• Stlačte uzamykacie tlačidlo (4) na každej
strane skôr, ako vyberiete batériu a odpojíte ju
zo základne zariadenia.
17
SK
oužívajte len batérie nasledujúceho
P
typu. Použitie akýchkoľvek iných batérií
by mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo
poškodenie nástroja.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V lítium-iónová.
CDA1053: FPB-1800N, 18 V NiMH.
Na nabíjanie týchto batérií sa môže
použiť nasledujúca nabíjačka.
CDA1052: FPL-1800 (lítium-iónové a NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (len NiMH).
4. PREVÁDZKA
Vždy dodržujte bezpečnostné
poznámky a príslušný bezpečnostný
kód.
Zapnutie a vypnutie
• Toto zariadenie je vybavené bezpečnostným
spínačom.
• Spustite zariadenie stlačením tlačidla
"vypnutia uzamknutia" (na vyradenie spínača)
a zariadenie zapnite.
• Pustite spínač (Zap./Vyp.), aby ste zariadenie
vypli.
Ovládanie rýchlosti
Obr. A
Rýchlosť plátu píly sa dá ovládať otočným
gombíkom v hornej časti lupienkovej píly.
Čím je vyššia poloha, tým je vyššia rýchlosť.
Najvyššia poloha je 6. Ideálna rýchlosť pílenia
závisí od profilu, od ozubenia plátu píly a od
materiálu, ktorý chcete píliť. Pri mäkkých materiá­
loch si vyberte rozumne vysokú rýchlosť a hrubé
ozubenie. Ak chcete píliť do tvrdých materiálov,
vyberte si nižšiu rýchlosť a jemnejšie ozubenie.
Nastavenie kyvadla
Obr. F
Na dosiahnutie optimálneho výsledku pílenia
musíte nastaviť spôsob, ktorým ozubenie
lupienkovej píly zachytí materiál. Uskutočníte to
nastavením kyvadla (8).
•
18
Mäkké materiály (drevo, plast atď.): nastavte
kyvadlo na úroveň II alebo III. Na dosiahnutie
ostrého rezu použite kyvadlo na úrovni 0 alebo
I.
•
•
•
Stredne tvrdý materiál (tvrdé drevo, hliník
atď.): nastavte kyvadlo v závislosti od použitia.
Pri tenkom materiáli používajte kyvadlo na
úrovni 0 alebo I, ak pracujete s pilníkmi alebo
nožmi.
Tvrdý materiál (oceľ atď.): nastavte kyvadlo na
úroveň 0.
Oblúky: nastavte kyvadlo na úroveň 0.
Úroveň kyvadla môžete nastaviť, zatiaľ čo je
zariadenie v prevádzke.
Ochranný prvok
Obr. A
Lupienková píla je vybavená ochranným prvkom
(10). Uistite sa, že tento ochranný prvok je vždy
správne namontovaný, zatiaľ čo sa lupienková
píla používa.
Pílenie
• Zapnite lupienkovú pílu.
• Spodnú platničku zariadenia umiestnite na
opracúvaný predmet.
• Pohybujte pomaly smerom k predtým
nakreslenej čiare pílenia a lupienkovú pílu
pomaly zatlačte dopredu. Spodnú platňu
pevne zatlačte k opracúvanému predmetu. Ak
tak nevykonáte, lupienková píla bude s veľkou
pravdepodobnosťou vibrovať a zlomí sa plát
píly.
Nechajte lupienkovú pílu, aby vykonala
svoju prácu. Veľmi silno na ňu netlačte.
Zarezávanie
Obr. G
Ak začiatočný bod opracúvaného predmetu,
ktorý idete píliť, sa nenachádza na bočnej strane,
prípadne vtedy, ak ste nevyvŕtali žiadny otvor,
musíte zarezávať. Aby ste to vykonali, postupujte
nasledovne:
• Položte lupienkovú pílu na zaokrúhlenú
prednú stranu spodnej platne.
• Zapnite zariadenie a pomaly spúšťajte
lupienkovú pílu, kým sa nedotkne
opracúvaného predmetu.
• Nechajte lupienkovú pílu, aby sa jemne
zarezala do opracúvaného predmetu bez
toho, aby ste na ňu tlačili.
• Keď prerežete opracúvaný predmet, vytiahnite
lupienkovú pílu z otvoru.
• Umiestnite zariadenie v normálnej polohe do
vypíleného otvoru a pokračujte v rezaní.
Ferm
Tiež môžete zarezávať tak, že do opracúvaného
predmetu najskôr vyvŕtate dieru. Aby ste to
vykonali, použite vrták, ktorý spraví dostatočne
veľký otvor pre plát píly. Teraz môžete vykonať
kroky popísané v časti "Pílenie".
LCD displej
Obr. H
Toto zariadenie je vybavené LCD displejom.
•
•
•
Aby ste displej zapli, raz stlačte tlačidlo
displeja (13). - Aby ste displej vypli, opätovne
stlačte tlačidlo displeja.
Ikony hodín (14) a zostávajúcich minút (15)
naznačujú počet minút prevádzkovej doby,
ktorá je dostupná pred dobitím batérie (len
lítium-iónová batéria)
Ikona batérie (16) naznačuje rozsah
zostávajúceho nabitia v batérii. Každá
zobrazená palička nabitia naznačuje približne
10% zostávajúce nabitie v batérii. Celkový
počet 10 paličiek nabitia naznačuje plne
nabitú batériu.
Pracovné svetlo LED
Obr. I
Stlačte tlačidlo svetla, aby ste zapli pracovné LED
osvetlenie. Opätovne stlačte tlačidlo svetla, aby
ste vypli pracovné LED osvetlenie.
Odloženie plátu píly
Obr. J
Pláty píly môžete odložiť do spodnej platničky.
• Stiahnite kryt spodnej platničky zo spodnej
platničky.
• Plát píly vložte do spodného krytu pre pláty.
• Nasuňte spodný kryt plátov späť na spodnú
platničku.
Uloženie šesťhranného kľúča
Obr. K
Dodaný šesťhranný kľúč sa dá odložiť do
priečinku pre batériu.
SK
5. SERVIS A ÚDRŽBA
Uistite sa, že zariadenie nie je pod
prúdom, keď sa vykonáva údržba
motora.
Zariadenia sa navrhli tak, aby sa dlhodobo
používali pri minimálnej údržbe.
Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí
od správnej starostlivosti o zariadenie a od
pravidelného čistenia.
Čistenie
Vetracie otvory zariadenia udržujte čisté, aby ste
predišli v prehriatí zariadenia. Pravidelne čistite
puzdro zariadenia jemnou handričkou, pokiaľ
je to možné po každom použití. Vetracie otvory
udržujte čisté od prachu a špiny. Ak sa špina nedá
zmyť, použite jemnú handričku navlhčenú vodou
s mydlom. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako
napríklad benzín, alkohol, amoniakovú vodu atď.
Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.
Mazanie
Zariadenie nevyžaduje žiadne dodatočné
mazanie.
Poruchy
Ak by sa vyskytla porucha, napr. po opotrebovaní
dielu, kontaktujte servis na adrese, ktorá je
uvedená na záručnom liste. Na zadnej strane
tejto príručky nájdete zvýraznené zobrazenie, na
ktorom sú uvedené diely na objednanie.
Životné prostredie
Aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy,
zariadenie sa dodáva v pevnom balení, ktoré sa
zväčšiny skladá z opätovne využitého materiálu.
Preto, prosím, využívajte možnosti recyklácie
balenia.
hybné elektrické alebo elektronické
C
zariadenia a/alebo vyradené zariadenia
sa musia odovzdať na príslušných
recyklačných miestach.
Záruka
Záručné podmienky môžete nájsť v samostatne
priloženom záručnom liste.
Ferm
19
SLO
VBODNA ŽAGA
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Ferm.
Postali ste lastnik izjemnega izdelka,
proizvedenega s strani enega vodilnih evropskih
dobaviteljev. Vsi izdelki podjetja Ferm so
izdelani skladno z najvišjimi standardi delovanja
in varnosti. Kot del naše filozofije nudimo tudi
izjemno podporo kupcem, podprto z našo široko
obsegajočo garancijo.
Upamo, da boste med dolgoletno uporabo tega
izdelka nadvse uživali.
Številke v besedilu ustrezajo diagramom na
straneh 2 - 5.
red uporabo naprave si pozorno
P
preberite navodila za uporabo. Čimbolj
se seznanite z njenimi funkcijami in
osnovnimi operacijami. Za zagotovitev
stalnega pravilnega delovanja
servisirajte napravo skladno z navodili.
Navodila za uporabo in pripadajoča
dokumentacija naj vam bo vedno
dostopna.
Uporaba
Vbodno žago lahko uporabite za rezanje različnih
materialov (les, aluminij, plastika, kovina, itd.) na
mero in v želene oblike.
Vsebina
1. Informacija o stroju
2. Varnostna navodila
3. Priključki
4. Delovanje
5. Servis in vzdrževanje
20
1. INFORMACIJA O STROJU
Tehnične specifikacije
Napetost
18 V
Hitrost, brez obremenitve
800-2800/min
Maks. kapaciteta rezanja lesa 70 mm
Maks. kapaciteta rezanja kovine 10 mm
Maks. hod rezila
18 mm
Kot rezanja
0-45°
Teža
1,68 kg
Lpa nivo zvočnega tlaka
82 dB(A)
Lwa nivo zvočne moči
93 dB(A)
Vibracije
12,1 m/s2
Vsebina paketa
1 Polnilnik
1 Litijeva baterija
1 Kovček za shranjevanje
1 Vbodna žaga
1 Rezilo za les
1 Šestoglati ključ
1 Navodila za uporabo
1 Varnostna navodila
1 Garancijski list
Preverite napravo in priključke glede nepritrjenih
delov in morebitnih poškodb zaradi transporta.
Podatki o proizvodu
Slika A
1. Krmiljenje hitrosti
2. Odklepni gumb
3. Stikalo
4. Gumb za odklep baterije
5. Kovček za shranjevanje vbodne žage
6. Kotomer
7. Osnovna plošča
8. Nihajna glava
9. Spojnica rezila
10. Varovalo
11. Gumb lučke
12. LCD prikazovalnik
Ferm
2. VARNOSTNA NAVODILA
Razlaga simbolov
značuje nevarnost za osebno
O
poškodbo, izgubo življenja ali poškodbo
orodja, v primeru da ne boste upoštevali
navodil v tem priročniku.
Prikazuje nevarnost električnega udara.
Število vrtljajev stroja lahko nastavite
elektronsko.
osite protiprašno masko. Pri obdelavi
N
lesa, kovine in ostalih materialov lahko
nastaja zdravju škodljiv prah. Ne
obdelujte materialov, ki vsebujejo
azbest!
okvarjene in/ali neizpravne električne
P
ali elektronske naprave je potrebno
odlagati na predpisanih reciklažnih
mestih.
Specialna varnostna navodila
Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny
a seznamte se i s bezpečnostními pokyny
přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na
bezpečném místě.
Pred uporabo naprave:
Preverite naslednje točke:
• Ali ima rezilo vse zobe oz. kaže znake obrabe
ali poškodb?
• Če, takoj zamenjajte rezilo.
• Ali je pod obdelovancem dovolj prostora, da
se rezilo med pomikanjem gor in dol ne
zadeva ob tla ali ob delovno mizo?
• Ali so zobje rezila obrnjeni navzgor?
• Pri uporabi naprave vedno nosite zaščitna
očala.
• Napravo vzdržujte kot je predpisano.
• Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih.
• Naprave ne uporabljajte za materiale, ki
vsebujejo azbest.
• Vbodne žage nikoli ne puščajte brez nadzora.
Uporaba naprave:
• Obdelovanec pred rezanjem trdno vpnite.
• Odstranite žagovino in iveri, ki se kopičijo ob
rezilu; tega ne počnite z roko. Pred
odstranjevanjem iveri, napravo izklopite!
Ferm
SLO
•
•
•
•
•
•
Napravo vedno zaženite, ko rezilo še ni v stiku
z obdelovancem.
Pri rezanju lesa, bodite pozorni na grče,
žeblje, razpoke in/ali ostanke nečistoč.
Slednje lahko povzroči nevarno zagozdenje
rezila. Na to bodite pozorni tudi pri rezanju
odpadnega lesa. To pogosto zahteva manj
natančno rezanja, zaradi česar ste potem
manj pozorni na nepravilnosti v lesu.
Ne režite obdelovancev, ki so debelejši od
dolžine rezila.
Pri rezanju na zidovih ali tlakih v katerih je
električna napeljava, se ne dotikajte kovinskih
delov orodja. Vbodno žago trdno držite
z obema rokama za plastični ročaj in tako
preprečite nevarnost stika z elektriko, če bi po
nesreči prerezali električni kabel.
Ko končate z rezanjem, izklopite orodje in
počakajte, da se rezilo zaustavi, čele nato
orodje odmaknite od obdelovanca.
Ko vbodne žage ne uporabljate, ohranite
plastično varovalo na mestu.
3. PRIKLJUČKI
Pri sestavljanju naj bo orodje vedno
odstranite baterijo.
Izbira primernega rezila
Vbodna žaga je primerna za uporabo vseh
komercialno razpoložljivih T-rezil. Glede na vrsto
materiala, ki ga boste rezali, izberite ustrezen
profil in obliko zob. Rezilo s finimi zobmi vam
omogoča natančnejši in gladkejši rez. Če želite
rezati okrogline, uporabite poševni profil.
Maksimalna kapaciteta rezanja kesa je 70 mm.
Za izbiro pravilnega rezila, ravnajte na naslednji
način:
• Najprej uporabite rezilo z grobimi zobmi.
• Če površina reza ni gladka in natančna,
poskusite uporabiti finejše rezilo.
• Za plastiko, aluminij in jeklo vedno uporabite
rezilo z zelo finimi zobmi.
• Kovino režite le z rezili za kovino.
Na splošno boste z bolj grobim rezilom rezali
hitreje, vendar manj natančno kot s finim.
Za optimalni rezultat vedno poskrbite, da bo rezilo
zadosti ostro.
21
SLO
Vbodna žaga
Grobo
Srednje
Fino
Zelo fino
Sestavljanje rezila žage
Slika B
Za sestavitev rezila, ravnajte na naslednji način:
• Potisnite spojnico rezila gor in jo pridržite.
• Vstavite rezilo v spojnico. Prepričajte se, da so
zobje obrnjeni gor in naprej. Gladka stran
rezila mora biti obrnjena proti kolesu.
• Rezilo vstavite kolikor globoko gre.
• Pritrdite ga, tako da nežno privijete objemko
spojnice. Preverite, da je rezilo pravilno sedlo
v spojnico. Grobo rezilo lahko povzroči
neravno površino reza.
Nastavljanje spodnje plošče
Slika C + D
Kot spodnje plošče nastavite kot je opisano:
A. S priloženim imbus ključem odvijte vijake
vpenjalne glave.
B. Spodnjo ploščo obrnite proti desni ali levi,
v želen položaj za rezanje.
Kot lahko odčitate na kotomeru. Maksimalni
kot rezanja je 45°.
C. Ponovno privijte vijake vpenjalne glave.
Priklop in odstranitev baterije
Slika A + E
• Baterijo vstavite v spodnji del orodja, kot je
prikazano na ilustraciji. Potisnite jo dokler se
ne zaskoči.
• Pred ostranjevanjem baterije, na obeh straneh
stisnite gumb za zaklepanje (4) in jo izvlecite
iz orodja.
Uporabljajte le baterije naslednjega tipa.
Uporaba drugačnih lahko povzroči
resne poškodbe orodja.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V Litijevi-Ioni.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Za polnjenje teh baterij lahko
uporabljate le naslednji polnilnik.
CDA1052: FPL-1800 (Litijeva in NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (Le NiMH).
22
4. DELOVANJE
Vrsta obdelovanca
Les
Les
plastika, aluminij, jeklo
rezanje okroglin (les)
Vedno upoštevajte varnostna opozorila.
Vklop in izklop
• To orodje ima nameščeno varnostno stikalo.
• Orodje zaženite s pritiskom na gumb “lock off”
(odkleni) (da sprostite stikalo) in vklopite
orodje.
• Sprostite stikalo (Vklop/Izklop), da orodje
izklopite.
Krmiljenje hitrosti
Slika A
Hitrost rezila lahko upravljate z vrtilnim gumbom
na zgornjem delu vbodne žage.
Višje ko je, višja je hitrost vrtenja koluta. Najvišji
položaj je 6. Idealna hitrost rezanja je odvisna
od profila, oblike zob ter vrste materiala, ki ga
boste rezali. Za mehke materiale izberite ustrezno
visoko hitrost in bolj grobo rezilo. Trše materiale
režite z nižjo hitrostjo in finejšim rezilom.
Nastavitev kotomera
Slika F
Za optimalni rezultat morate nastaviti pot, po kateri
se rezilo zareže v material. To storite z nastavitvijo
kotomera (8).
•
•
•
•
Mehak material (les, plastika, itd.): nastavite
kotomer na nivo II ali III. Za oster rez, nastavite
kotomer na nivo 0 ali I.
Srednje trd material (trd les, aluminij, itd.):
nastavite kotomer glede na uporabo. Pri
debelejših materialih uporabite nivo kotomera
0, ali I, če deate z rašpami ali noži.
Trd material (jeklo, itd.): nastavite kotomer na
nivo 0.
Okrogline: nastavite kotomer na nivo 0.
Nivo lahko nastavite med obratovanjem orodja.
Varovalo
Slika A
Vbodna žaga ima nameščeno varovalo (10).
Med uporabo naj bo slednje vedno pravilno
nameščeno.
Žaganje
• Vklopite vbodno žago.
Ferm
SLO
•
•
Postavite spodnjo ploščo orodja na
obdelovanec.
Orodje počasi pomikajte proti črti reza in
naprej. Spodnjo ploščo trdno pritisnite ob
obdelovanec. Če tega ne storite, bo vbodna
žaga začela vibrirati, pri čemer se bo rezilo
zlomilo.
Naj vbodna žaga opravi delo. Ne
pritiskajte premočno na vbodno žago.
Vrezovanje
Slika G
Če začetek rezanja ni na robu obdelovanca,
oziroma vanj ni izvrtane nobene luknje, morate
vanj z rezilom najprej vrezati. To storite na
naslednji način:
• Vbodno žago postavite na zaobljen sprednji
del spodnje plošče.
• Vklopite orodje in počasi spuščajte rezilo, da
se dotakne obdelovanca.
• Pustite, da se rezilo počasi zareže
v obdelovanec, ne potiskajte.
• Ko pride rezilo skozi obdelovanec, ga
izvlecite.
• Orodje namestite v običajen položaj za
rezanje in nadaljujte z rezanjem.
Pred rezanjem pa v obdelovanec lahko najprej
izvrtate luknjo. Uporabite sveder, ki bo zagotovil
dovolj veliko luknjo za vstavitev rezila. Sedaj lahko
izvedete korake, ki so opisani pod ‚Žaganje‘.
LCD prikazovalnik
Slika H
Orodje ima LCD prikazovalnik:
• Za vklop prikazovalnika, enkrat pritisnite gumb
(13). - Za izklop prikazovalnika, ponovno
pritisnite gumb .
• Ura (14) in ikona minut (15) prikazuje minute,
ki so preostale do polnjenja baterije (le Litijeve
baterije)
• Ikona baterije (16) prikazuje delež izpraznje­
nosti baterije. Vsak segment predstavlja
približno 10 % preostanka kapacitete baterije.
Vseh 10 segmentov prikazuje, da je baterija
popolnoma napolnjena.
LED delovne luči
Slika I
Za vklop LED delovne luči, pritisnite gumb lučke.
Za izklop LED delovne luči, ponovno pritisnite
gumb lučke.
Ferm
Shranjevanje rezil
Slika J
rezila lahko shranjujete v spodnjo ploščo:
• Izvlecite pokrov rezil iz spodnje plošče.
• Vstavite rezilo v pokrov spodnje plošče.
• Vstavite pokrov rezil nazaj v spodnjo ploščo.
Shranjevanje šestoglatega ključa
Slika K
Priloženi šestoglati ključ lahko shranjujete
v predelu za baterijo.
5. SERVIS IN VZDRŽEVANJE
Pri vzdrževalnih delih na motorju se
najprej prepričajte, da je stroj odklopljen
z vira napajanja.
Ti stroji so izdelani tako, da omogoča dolgotrajno
obratovanje z malo vzdrževanja. Stalna in
zadovoljna uporaba je odvisna od pravilne skrbi in
rednega čiščenja stroja.
Čiščenje
Zagotovite, da bodo prezračevalne reže čiste
in tako preprečite pregrevanje motorja. Redno
čistite okrove orodja z mehko krpo, najbolje po
vsaki uporabi. Zagotovite, da bodo prezračevalne
reže proste prahu in umazanije. Če slednja noče
izpasti, uporabite mehko krpo, navlaženo z vodno
milnico. Nikoli ne uporabljajte raztopin kot so
bencin, alkohol, vodna raztopina amoniaka, itd.
Slednje lahko poškodujejo plastične dele.
Mazanje
Orodje ne potrebuje nobenega dodatnega
mazanja.
Motnje
Če pride do napake, npr. po nošenju dela,
obvestite naslov servisne službe, ki je napisan na
garancijski kartici. Na zadnji strani tega priročnika
je povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko
naročite.
Okolje
Zaradi preprečevanja poškodb med prevozom
je orodje dobavljeno v trdnem zaboju, iz veliko
ponovno uporabljivih delov.
Vsekakor pa se poslužite možnosti recikliranja
embalaže.
23
PL
okvarjene in/ali neizpravne električne
P
ali elektronske naprave je potrebno
odlagati na predpisanih reciklažnih
mestih.
Garancija
Garancijske pogoje lahko najdete na priloženem
garancijskem listu.
WYRZYNARKA
Dziękujemy za zakup tego produktu Ferm.
Kupując ten produkt uzyskaliście Państwo
doskonałe urządzenie dostarczone przez
jednego z wiodących producentów w Europie.
Wszystkie urządzenia Ferm są produkowane
zgodnie z najwyższymi normami wydajności
i bezpieczeństwa. Częścią naszej filozofii jest
zapewnianie doskonałej obsługi klienta wspartej
naszą polityką gwarancyjną.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo
z przyjemnością korzystali z tego produktu przez
wiele lat.
Numery w tekście odnoszą się do ilustracji na
stronach 2 - 5.
rzed rozpoczęciem użytkowania
P
urządzenia uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi. Zapoznaj się
z funkcjami i podstawami obsługi
urządzenia. Przeprowadzaj naprawy
i konserwację urządzenia zgodnie
z instrukcją, aby zapewnić jego
poprawne funkcjonowanie. Instrukcję
obsługi i pozostałą dołączoną
dokumentację należy przechowywać w
pobliżu urządzenia.
Przeznaczenie narzędzia
Piła wyrzynarka jest przeznaczona do przecinania
obrabianych materiałów (drewno, aluminium,
tworzywa sztuczne, metal) na wymiar i w
dowolnym żądanym kształcie.
Spis treści
1. Informacje o maszynie
2. Instrukcje bezpieczeństwa
3. Akcesoria montażowe
4. Obsługa
5. Serwis i konserwacja
24
Ferm
1. Informacje o maszynie
Dane techniczne
Napięcie
Obroty, bez obciążenia
Maksymalna głębokość
cięcia drewna
Maksymalna głębokość
cięcia metalu
Maksymalny skok cięcia
Kąt cięcia
Ciężar
Lpa Ciśnienie akustyczne
Lwa Moc akustyczna
Wibracje
2. INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA
Omówienie symboli
18 V
800-2800/min
70 mm
10 mm
18 mm
0-45°
1,68 kg
82 dB(A)
93 dB(A)
12,1 m/s2
Zawartość opakowania
1 Ładowarka
1 Akumulator litowo-jonowy
1 Skrzyneczka do przechowywania
1 Piła wyrzynarka
1 Brzeszczot do drewna
1 Klucz sześciokątny
1 Instrukcja obsługi
1 Instrukcje bezpieczeństwa
1 Karta gwarancyjna
Sprawdź, czy urządzenie, niezamocowane części
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Informacje o urządzeniu
Rys. A
1. Regulator prędkości
2. Przycisk blokady
3. Włącznik
4. Przycisk zwalniania akumulatora
5. Pokrywa schowka brzeszczota
6. Kątomierz
7. Płytka dolna
8. Wahadło
9. Uchwyt brzeszczota
10. Osłona
11. Włącznik oświetlenia
12. Wyświetlacz LCD
Ferm
PL
znacza ryzyko obrażeń ciała, utraty
O
życia lub uszkodzenia narzędzia w
przypadku nieprzestrzegania instrukcji
zawartych w tym dokumencie.
Oznacza ryzyko porażenia prądem.
Obroty maszyny można regulować
elektronicznie.
oś maskę przeciwpyłową. Podczas
N
pracy z drewnem, metalami i innymi
materiałami może powstawać szkodliwy
dla zdrowia pył.Nie pracować
z materiałami zawierającymi azbest.
szkodzone i/lub zużyte urządzenia
U
elektryczne i elektroniczne należy oddać
w odpowiednim punkcie w celu ich
recyklingu.
Zalecenia specjalne dotyczące
bezpieczeństwa pracy
Waszym kraju w celu zmniejszenia ryzyka pożaru,
porażenia prądem elektrcznym oraz zranienia
personelu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia:
Sprawdź poniższe rzeczy:
• Czy w brzeszczocie brakuje zębów i czy widać
jego pęknięcia lub złamania?
• Jeśli tak jest, niezwłocznie wymień
brzeszczot.
• Czy pod obrabianym przedmiotem jest dość
wolnego miejsca, tak aby brzeszczot nie
zetknął się z podłogą ani stołem roboczem
podczas poruszania się do góry i w dół?
• Czy zęby brzeszczota są skierowane do góry?
• Podczas użytkowania narzędzia zawsze noś
okulary ochronne.
• Przeprowadzaj czynności konserwacyjne
i naprawy narzędzia z ostrożnością.
• Nie używaj narzędzia w mokrych miejscach.
• Nie używaj narzędzia do pracy z materiałami
zawierającymi azbest.
• Nigdy nie pozostawiaj wyrzynarki bez
nadzoru.
25
PL
Użytkowanie urządzenia
• Dobrze unieruchom przedmiot, który masz
zamiar obrabiać wyrzynarką.
• Usuń wszelkie resztki drewna w pobliżu
narzędzia i przyklejone do powierzchni
brzeszczotu; nie rób tego rękami. Wyłącz
urządzenie przed rozpoczęciem usuwania
odpadków!
• Zawsze włączaj wyrzynarkę bez obciążania,
tzn. włączaj wyrzynarkę przed zbliżeniem jej
do obrabianego przedmiotu.
• Podczas przecinania drewna uważaj na sęki,
gwoździe, pęknięcia i/lub zabrudzenia. Mogą
one spowodować niebezpieczne zacięcie się
brzeszczota. Uważaj również na takie rzeczy
podczas pracy z odpadami drzewnymi. Praca
z odpadami zwykle nie wymaga tyle uwagi,
więc istnieje ryzyko, że nie będzie zwracało
się tyle uwagi na nieprawidłowości w drewnie.
• Nie przecinaj przedmiotów o grubości
większej niż długość brzeszczota.
• Nie dotykaj metalowych części wyrzynarki
podczas przecinania ścian lub podłóg, w
których mogą znajdować się przewody
elektryczne. Trzymaj wyrzynarkę mocno
dwiema rękami za uchwyt z tworzyw
sztucznych, tak aby nie dotykać części, które
mogłyby znaleźć się pod napięciem po
przypadkowym przecięciu przewodu
elektrycznego.
• Po zakończeniu pracy, wyłącz narzędzie
i poczekaj aż brzeszczot całkowicie się
zatrzyma przed jego wyjęciem z obrabianego
przedmiotu.
• Podczas użytkowania wyrzynarki osłona
z tworzywa sztucznego musi być założona na
miejsce.
3. AKCESORIA MONTAŻOWE
Przed zamontowaniem akcesoriów,
zawsze wyjmuj akumulator.
Wybór brzeszczota
Wyrzynarka może pracować ze wszystkimi
dostępnymi w sprzedaży brzeszczotami
z trzonkiem teowym (w kształcie T).
Profil i rozmiar zębów brzeszczota należy dobrać
do materiału, jaki chce się przecinać. Drobne zęby
zapewniają gładkie i dokładne przecinanie. Użyj
wąskiego profilu, jeśli chcesz wycinać po krzywej
lub wycinać kształty.
26
Maksymalna grubość drewna, jaką wyrzynarka
może przecinać, to 70 mm.
Aby wybrać odpowiedni brzeszczot, postępuj
zgodnie z poniższymi punktami:
• Najpierw spróbuj użyć brzeszczota z dużymi
zębami.
• Jeśli nie uzyskasz gładkiego i dokładnego
cięcia, spróbuj użyć brzeszczota z mniejszymi
zębami.
• Dla tworzyw sztucznych, aluminium i stali
zawsze używaj brzeszczota o bardzo małych
zębach.
• Do pracy z metalem używaj tylko
brzeszczotów do metalu.
Ogólnie, brzeszczotami o dużych zębach
pracuje się szybciej, ale mniej dokładnie niż
brzeszczotami o małych zębach.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, dopilnuj by
brzeszczot był ostry.
Brzeszczot Typ obrabianego
przedmiotu
Duże zęby Drewno
Średnie zęby Drewno
Małe zęby Tworzywo sztuczne,
aluminium, stal
Bardzo małe zębyWycinanie po krzywej (drewno)
Zakładanie brzeszczota
Rys. B
Aby założyć brzeszczot, postępuj zgodnie
z poniższym opisem:
• Pchnij blokadę uchwytu brzeszczota do góry
i przytrzymaj ją w tej pozycji.
• Włóż brzeszczot w uchwyt. Sprawdź, czy zęby
są skierowane do góry i do przodu. Gładka
strona brzeszczota musi opierać się o koło.
• Wepchnij brzeszczot jak najdalej w uchwyt.
• Zablokuj brzeszczot delikatnie puszczając
blokadę uchwytu brzeszczota. Sprawdź, czy
brzeszczot jest poprawnie osadzony w
uchwycie. Wygięty brzeszczot piły może nie
zapewnić poprawnych rezultatów pracy.
Regulacja płytki dolnej
Rys. C + D
Reguluj kąt nachylenia płytki dolnej w następujący
sposób:
A. Poluzuj śruby z łbem gniazdowym
dołączonym do narzędzia kluczem.
B. Obracaj płytkę dolną w prawo i w lewo, aby
uzyskać żądany kąt wycinania.
Kąt nachylenia można odczytać na kątomierzu.
Ferm
PL
Maksymalny kąt cięcia wynosi 45°.
C. Dokręć śruby z łbem gniazdowym.
Podłączanie i wyjmowania akumulatora
Rys. A + E
• Włóż akumulator do podstawy urządzenia,
zgodnie z ilustracją. Wepchnij akumulator, aż
się zatrzaśnie.
• Naciśnij przycisk blokowania (4) po obu
stronach przed wyjęciem akumulatora i odłącz
akumulator od spodu urządzenia.
ależy stosować tylko akumulatory
N
podane poniżej. Użycie innych
akumulatorów może spowodować
poważne obrażenia ciała lub
uszkodzenie narzędzia.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V litowo-jonowy.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Do ładowania tych akumulatorów można
stosować następujących ładowarek.
CDA1052: FPL-1800 (litowo-jonowe i NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (tylko NiMH).
4. OBSŁUGA
Zawsze przestrzegaj informacji
dotyczących bezpieczeństwa
i odpowiednich przepisów BHP.
Włączanie i wyłączanie
• To urządzenie jest wyposażone w blokadę
bezpieczeństwa.
• Wciśnij przycisk blokady (aby wyłączyć
blokadę) i włącz narzędzie włącznikiem.
• Zwolnij wyłącznik, aby wyłączyć narzędzie.
Regulacja prędkości
Rys. A
Prędkość ruchów brzeszczota można regulować
obrotowym pokrętłem umieszczonym na
górze urządzenia. Im wyższe położenie, tym
większa prędkość. Najwyższe położenie to 6.
Idealna prędkość ruchów brzeszczota zależy
od jego profilu i rozmiaru zębów oraz materiału
do przecięcia. Do miękkich materiałów należy
wybrać dość wysoką prędkość i duże zęby. Do
cięcia twardych materiałów należy wybrać niższą
prędkość i małe zęby.
Ferm
Regulacja ustawienia wahadła
Rys. F
Aby uzyskać optymalne rezultaty pracy, należy
wyregulować sposób, w jaki zęby brzeszczota
wchodzą w materiał. Można to zrobić regulując
ustawienie wahadła (8).
•
•
•
•
Miękkie materiały (drewno, tworzywa
sztuczne, itp.): ustaw wahadło na poziom II lub
III. Aby cięcie było gładkie, użyj poziomu
wahadła 0 lub I.
Średnio twarde materiały (drewno twarde,
aluminium, itp.): ustawiaj wahadło w
zależności od zastosowania. Do cienkich
materiałów użyj poziomu wahadła 0; użyj
poziomu I, jeśli pracujesz z tarnikami lub
nożami.
Twardy materiał (stal itp.): ustaw wahadło na
poziom 0.
Wycinanie po krzywej: ustaw wahadło na
poziom 0.
Można regulować poziom wahadła podczas pracy
urządzenia.
Osłona
Rys. A
Wyrzynarka jest wyposażona w osłonę (10).
Dopilnuj, by ta osłona była zawsze poprawnie
założona podczas użytkowania wyrzynarki.
Cięcie
• Włącz wyrzynarkę.
• Przyłóż dolną płytkę narzędzia do
obrabianego przedmiotu.
• Powoli popychaj wyrzynarkę do przodu w
kierunku wcześniej narysowanej linii cięcia.
Dociskaj płytkę dolną mocno do obrabianego
przedmiotu. W przeciwnym wypadku
wyrzynarka może silnie wibrować i może dojść
do złamania brzeszczota.
Pozwól, by wyrzynarka pracowała
swobodnie. Nie dociskaj wyrzynarki za
mocno.
Wycinanie otworu
Rys. G
Jeśli punkt rozpoczęcia cięcia na obrabianym
przedmiocie nie znajduje się z boku, lub jeśli nie
wywiercono wcześniej otworu początkowego,
należy wyciąć otwór wyrzynarką. Aby to zrobić,
postępuj zgodnie z poniższym opisem:
27
PL
•
•
•
•
•
Postaw wyrzynarkę na zaokrąglonej przedniej
części płytki dolnej.
Włącz wyrzynarkę i powoli opuszczaj
brzeszczot, aż dotknie obrabianego
przedmiotu.
Poczekaj aż brzeszczot wyrzynarki natnie
delikatnie obrabiany przedmiot; nie przyciskaj
narzędzia za mocno.
Po przecięciu obrabianego przedmiotu, wyjmij
brzeszczot wyrzynarki z otworu.
Ustaw narzędzie w normalnym położeniu w
wyciętym otworze i kontynuuj wycinanie.
Można również najpierw wywiercić otwór
w obrabianym przedmiocie i potem zacząć
wycinanie. W tym celu użyj wiertła, które pozwoli
uzyskać otwór o wystarczających rozmiarach dla
włożenia brzeszczota. Teraz możesz postępować
zgodnie z opisem w punkcie "Cięcie".
Wyświetlacz LCD
Rys. H
To urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz
LCD:
• Aby włączyć wyświetlacz, wciśnij raz przycisk
wyświetlacza (13). Aby wyłączyć wyświetlacz,
wciśnij przycisk wyświetlacza ponownie.
• Pozostałe ikony zegara (14) i minut (15)
podają liczbę minut pracy pozostałą do
wyładowania akumulatora (dotyczy tylko
akumulatorów litowo-jonowych)
• Ikona akumulatora (16) wskazuje pozostały
poziom naładowania akumulatora. Każdy
pasek naładowania na wyświetlaczu
odpowiada około 10% poziomu naładowania
akumulatora. Jeśli na wyświetlaczu widoczne
jest wszystkie 10 pasków naładowania,
oznacza to całkowite naładowanie
akumulatora.
Światło robocze LED
Rys. I
Naciśnij przycisk światła, aby włączyć światło
robocze LED. Naciśnij przycisk światła ponownie,
aby wyłączyć światło robocze LED.
Przechowywanie brzeszczota
Rys. J
Brzeszczoty można przechowywać w płytce
dolnej:
• Ściągnij pokrywę schowka brzeszczota
z płytki dolnej.
• Włóż brzeszczot w pokrywę schowka.
28
•
Wsuń pokrywę schowka brzeszczota
z powrotem w płytkę dolną.
Przechowywanie klucza sześciokątnego
Rys. K
Dołączony do narzędzia klucz sześciokątny
można przechowywać w przedziale akumulatora.
5. SERWIS I KONSERWACJA
apewnij by maszyna nie była
Z
podłączona do zasilania podczas
przeprowadzania prac konserwacyjnych
silnika.
Konstrukcja naszych urządzeń pozwala na
ich długotrwałe użytkowanie przy minimalnej
ilości prac konserwacyjnych. Nieprzerwana
zadowalająca praca zależy od odpowiedniego
obchodzenia się z maszyną i regularnego
czyszczenia
Czyszczenie
Utrzymuj szczeliny wentylacyjne maszyny w
czystości, aby zapobiec przegrzewaniu silnika.
Regularnie czyść obudowę maszyny miękką
szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Szczeliny
wentylacyjne należy oczyszczać z kurzu, pyłu
i zabrudzeń. Jeśli brud nie daje się usunąć, użyj
miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Nigdy
nie używaj rozpuszczalników, takich jak benzyna,
alkohol, woda amoniakalna, itp. Rozpuszczalniki
mogą uszkodzić części wykonane z tworzyw
sztucznych.
Smarowanie
Maszyna nie wymaga dodatkowego smarowania.
Uszkodzenia
Jeśli dojdzie do usterki, np. z uwagi na zużycie
części, proszę skontaktować się z punktem
serwisowym pod adresem podanym na
karcie gwarancyjnej. Na ostatniej stronie
okładki instrukcji widać rysunek pokazujący w
powiększeniu części, jakie można zamówić.
Ochrona środowiska
Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu,
urządzenie jest dostarczane w wytrzymałym
opakowaniu składającym się w większości
z materiałów nadających się do ponownego
użycia.
Ferm
Proszę skorzystać z możliwości poddania
opakowania recyklingowi.
szkodzone i/lub zużyte urządzenia
U
elektryczne i elektroniczne należy oddać
w odpowiednim punkcie w celu
recyklingu.
Gwarancja
Warunki gwarancji podane są w załączonej
osobnej karcie gwarancyjnej.
LT
SIAURAPJŪKLIS
Dėkojame už tai, kad pirkote šį „Ferm“ gaminį.
Todėl dabar jūs turite puikų vieno pirmaujančių
Europos tiekėjų gaminį. Visi gaminiai, kuriuos
gavote iš „Ferm“, yra pagaminti laikantis
aukščiausių eksploatacijos ir saugos standartų.
Vienas iš mūsų pagrindinių principų yra užtikrinti
puikų klientų aptarnavimą, paremtą visapusiška
garantija.
Tikimės, kad ilgus metus džiaugsitės šiuo gaminiu.
Toliau pateiktame tekste minimi skaičiai
atitinka 2 - 5 psl. schemas.
rieš pradėdami naudoti šį įrenginį,
P
atidžiai perskaitykite eksploatacijos
instrukcijas. Susipažinkite su jo
funkcijomis ir veikimu. Norėdami
visuomet užtikrinti tinkamą jo veikimą,
prižiūrėkite įrenginį, kaip nurodyta
instrukcijose. Eksploatacijos instrukcijos
ir kiti dokumentai turi būti visuomet
laikomi netoli įrenginio.
Paskirtis
Šis siaurapjūklis skirtas pjaustyti įvairių medžiagų
ruošinius (medį, aliuminį, plastiką, metalą ir pan.),
siekiant didesnio tikslumo bei norimų formų.
Turinys
1. Įrenginio duomenys
2. Saugos nurodymai
3. Montavimo priedai
4. Eksploatacija
5. Techninis aptarnavimas ir priežiūra
Ferm
29
LT
1. Įrenginio duomenys
Techniniai duomenys
Įtampa
Apsukos tuščia eiga
Maksimalus medžio
pjovimo gylis
Maksimalus metalo
pjovimo gylis
Maksimalus pjovimo žingsnis
Pjovimo kampas
Svoris
Lpa garso slėgio lygis
Lwa garso galios lygis
Vibracija
Sutartinių ženklų reikšmės
18 V
800-2800/min
70 mm
10 mm
18 mm
0-45°
1,68 kg
82 dB(A)
93 dB(A)
12,1 m/s2
Pakuotės turinys
1 Įkroviklis
1 Ličio jonų akumuliatorius
1 Laikymo dėklas
1 Siaurapjūklis
1 Pjūklelis medienai pjauti
1 Šešiabriaunis raktas
1 Eksploatacijos instrukcijos
1 Saugos nurodymai
1 Garantinis talonas
Patikrinkite prietaisą, ar nekliba jo dalys bei
priedai, ar nėra transportavimo defektų.
Pagrindinės įrenginio dalys
A pav.
1. Greičio valdymo jungiklis
2. Atblokavimo rankenėlė
3. Perjungiklis
4. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
5. Pjūklelio laikymo dangtis
6. Matlankis
7. Atraminė plokštelė
8. Švytuoklė
9. Pjūklo sąvara
10. Apsauginis gaubtas
11. Šviesos mygtukas
12. Skystųjų kristalų ekranas
30
2. SAUGOS NURODYMAI
eiškia, kad nevykdant šioje
R
instrukcijoje pateiktų nurodymų,
rizikuojama susižeisti, gauti mirtiną
traumą, arba sugadinti įrankį.
Rodo elektros smūgio pavojų.
Įrenginio apsisukimų skaičių galima
nustatyti elektroniniu būdu.
ėvėkite respiratorių. Dirbant su medžiu,
D
metalu, ar kitomis medžiagomis, į orą
pakyla sveikatai kenksmingų dulkės.
Nedirbkite su medžiagomis, kurių
sudėtyje yra asbesto!
ugedę arba nebereikalingi elektriniai
S
arba elektroniniai aparatai turi būti
pristatomi į atitinkamus atliekų
perdirbimo punktus.
Specialūs nurodymai saugiam darbui
Perskaitykite šias, taip pat ir pridėtas saugos
taisykles. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje!
Prieš naudojant įrenginį:
Patikrinkite:
• Ar pjūklelio dantys neištrupėję, ar nėra įskilimų
ar įtrūkimų?
• Jei yra, nedelsiant pakeiskite pjūklelį.
• Ar pakanka vietos po ruošiniu, kad pjūklelis,
judėdamas aukštyn ir žemyn, nepasiektų
grindų arba darbastalio?
• Ar pjūklelio dantys atkreipti į viršų?
• Dirbdami šiuo įrenginiu, visuomet dėvėkite
apsauginius akinius.
• Rūpestingai prižiūrėkite šį įrenginį.
• Įrankio nenaudokite drėgnoje aplinkoje.
• Nenaudokite įrenginio medžiagai, turinčiai
asbesto, pjauti.
• Niekuomet nepalikite siaurapjūklio be
priežiūros.
Įrenginio naudojimas:
• Ruošinį, kurį pjausite, tvirtai priveržkite.
• Pašalinkite bet kokias šalia esančias ar prie
pjūklelio paviršiaus prilipusias medienos
drožles; tačiau to nedarykite ranka. Prieš
išvalydami drožles, būtinai išjunkite įrenginį!
Ferm
LT
•
•
•
•
•
•
Siaurapjūklį visuomet junkite tuščia eiga, t.y.
prieš kontaktą su ruošiniu.
Pjaudami medieną, saugokitės šakų, vinių,
įskilimų ir / arba purvo sąnašų. Priešingu
atveju pjūklas gali įstrigti ir sukelti pavojų. Be
to, saugokitės pjuvenų. Daug pjuvenų
paprastai būna pjaunant aplaidžiai, todėl toks
darbuotojas taip pat gal nepastebėti medienos
nelygumų.
Nepjaukite ruošinių, storesnių už pjūklelio ilgį.
Nelieskite metalinių siaurapjūklio dalių, kai
pjaunate grindis arba lubas, kur gali būti
paslėpti elektros laidai. Siaurapjūklį laikykite
abejomis rankomis už plastikinės rankenos,
taip, kad netyčia užkabinus ir įpjovus elektros
laidą, kuriuo teka elektros srovė, negautumėte
elektros smūgio.
Baigę pjovimo darbus, pirmiausia išjunkite
įrenginį ir palaukite, kol pjūklelis visiškai
sustos. Tik tuomet jį ištraukite iš ruošinio.
Kol siaurapjūklis naudojamas, apsauginį
gaubtą laikykite vietoje.
3. MONTAVIMO PRIEDAI
Prieš uždedant priedą, visuomet
nuimkite akumuliatorių.
Pjūklelio pritaikymas
Siaurapjūkliui tinka parduodami T formos
pjūkleliai. Priklausomai nuo pjaunamos medžiagos
profilis ir dantys gali kisti. Smulkiadantis pjūklelis
skirtas naudoti siekiant didesnio tikslumo.
Kreivėms arba figūroms pjauti naudokite siaurą
profilį.
Maksimalus medienos pjovimo gylis yra 70 mm.
Norėdami teisingai pasirinkti pjūklelius,
vadovaukitės šiais patarimais:
• Pirmiausiai išmėginkite pjūklelį su stambiais
dantimis.
• Jei pjūvis nėra sklandus ir tikslus, pamėginkite
pjūklelį su smulkesniais dantimis.
• Plastikui, aliuminiui bei plienui pjauti visuomet
naudokite pjūklelius su ypač smulkiais
dantukais.
• Metalui pjauti naudokite tik specialiai metalui
skirtus pjūklelius.
Stambiadančio pjūklelio pjūvis dažniausiai yra
greitesnis nei smulkiadančio.
Geriausių rezultatų pasieksite naudodami tik aštrų
pjūklelį.
Ferm
Pjūklelis
Stambiadantis
Vidutinio stambumo
Smulkiadantis
Ypač smulkus
Ruošinio tipas
medžiui
medžiui
plastikui, aliuminiui,
plienui
kreivėms pjauti
(medienai)
Pjūklelio uždėjimas
B pav.
Norėdami uždėti pjūklelį, sekite šiais nurodymais:
• Nuspauskite ir laikykite pjūklo sąvaros gnybtą.
• Įdėkite pjūklą į sąvarą. Pjūklelio dantys turi būti
atsukti į viršų. Lygioji pjūklelio pusė turi būti
atremta į ratuką.
• Įstumkite pjūklelį kuo giliau į sąvarą.
• Atsargiai atlaisvindami sąvaros gnybtą
užfiksuokite pjūklą. Įsitikinkite, kad pjūklelis
teisingai įdėtas į sąvarą. Jei pjūklelis
pakrypęs, pjūvis nebus kokybiškas.
Atraminės plokštelės padėties reguliavimas
C + D pav.
Sureguliuokite atraminės plokštelės kampą:
A. Pridėtu šešiabriauniu raktu atlaisvinkite lizdo
varžtus.
B. Pasukite atraminę plokštelę į dešinę arba į
kairę norimu pjovimo kampu.
Jį rasite ant matlankio. Maksimalus pjovimo
kampas - 45°.
C. Vėl užveržkite lizdo varžtus.
Akumuliatoriaus prijungimas ir nuėmimas
A + E pav.
• Įdėkite akumuliatorių į įrenginio pagrindą, kaip
parodyta paveikslėlyje. Spustelkite
akumuliatorių, kad jis užsifiksuotų.
• Prieš išimdami akumuliatorių iš abiejų pusių
paspauskite blokavimo mygtuką (4) ir išimkite
akumuliatorių iš įrenginio pagrindo.
audokite tik šių tipų akumuliatorius.
N
Kito tipo akumuliatorių naudojimas gali
būti sunkaus sužalojimo ar įrankio
sugadinimo priežastimi.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V Ličio-Jonų.
CDA1053: FPB-1800N, 18V nikelio - metalo
hidrido.
Akumuliatoriams įkrauti galima naudoti
šiuos įkroviklius.
31
LT
CDA1052: FPL-1800 (Ličio-Jonų ir nikelio
metalo hidrido).
CDA1054: FPL-1800N (tik nikelio metalo
hidrido).
4. EKSPLOATACIJA
Visuomet vadovaukitės patarimais dėl
saugaus darbo bei atitinkamais saugos
reglamentais.
Įjungimas ir išjungimas
• Šiame įrenginyje yra saugos perjungiklis.
• Paleiskite įrenginį spausdami „lock off”
mygtuką (kad išjungtumėte perjungiklį) ir
įjunkite įrenginį.
• Norėdami išjungti įrenginį, atleiskite (On/Off)
perjungiklį.
Greičio valdymo jungiklis
A pav.
Pjūklelio greitį galima valdyti siaurapjūklio viršuje
įrengtos rankenėlės pasukimais.
Kuo aukštesnė padėtis skalėje, tuo didesnis
greitis. Aukščiausia padėtis yra 6. Idealus pjovimo
greitis priklauso nuo pjūklelio profilio ir dantų
dydžio bei nuo pjaunamos medžiagos tipo. Jei
ketinate pjauti minkštas medžiagas, pasirinkite
deramai didelį greitį ir stambiadantį pjūklelį. Jei
ketinate pjauti kietas medžiagas, pasirinkite
mažesnį greitį ir smulkiadantį pjūklelį.
Švytuoklės reguliavimas
F pav.
Jei norite pasiekti optimalių pjovimo rezultatų,
turite nustatyti būdą, kuriuo pjūklelio dantys griebia
medžiagą. Tai galima atlikti reguliuojant švytuoklę
(8).
• Minkšta medžiaga (medis, plastikas ir pan.):
nustatykite švytuoklės padėtį ties II arba III
atžyma. Jei pjaunate aštriu pjūkleliu,
naudokite 0 arba I švytuoklės padėtį.
• Vidutinio kietumo arba kieta medžiaga
(kietmedis, aliuminis ir pan.): švytuoklės
padėtį pasirinkite priklausomai situacijos.
Plonai medžiagai, arba jei dirbate su
brūžekliais arba peiliais, pasirinkite 0 padėtį.
• Kieta medžiaga (plienas ir pan.): nustatykite
švytuoklės padėtį ties 0 atžyma.
• Kreivių pjovimas: nustatykite švytuoklės padėtį
ties 0 atžyma.
Švytuoklės padėtį galite keisti neišjungę įrankio.
32
Apsauginis gaubtas
A pav.
Siaurapjūklis yra su apsauginiu gaubtu (10).
Pasirūpinkite, kad darbo metu jis visuomet būtų
teisingai uždėtas.
Pjovimas
• Įjunkite siaurapjūklį.
• Uždėkite įrenginio atraminę plokštelę ant
ruošinio.
• Lėtai pastumkite link prieš tai pjautos linijos ir
lengvai paspauskite siaurapjūklį į priekį. Tvirtai
spauskite atraminę plokštelę į ruošinį. Jei to
nedarysite, siaurapjūklis gali vibruoti, o
pjūklelis sulūš.
Tegul siaurapjūklis dirba. Nespauskite jo
pernelyg stipriai.
Įpjovimas
G pav.
Jei norite pradėti pjauti ne nuo krašto, arba nėra
įgręžtos skylės, ruošinį reikia įpjauti. Tai galite
padaryti šiuo būdu:
• Uždėkite siaurapjūklį ant apvalaus atraminės
plokštelės priekio.
• Įjunkite įrenginį ir lėtai leiskite siaurapjūklį
žemyn, kol jis palies ruošinį.
• Leiskite siaurapjūkliui atsargiai pjauti ruošinį,
nespauskite jo.
• Įpjovę ruošinį, ištraukite siaurapjūklį iš skylės.
• Uždėkite įrenginį įprastine padėtimi ant
įpjautos skylės ir pjaukite toliau.
Taip pat galite įpjauti prieš tai ruošinyje įgręžę
angą. Tam naudokite stambų grąžtą, kad į išgręžtą
angą tilptų pjūklelis. Dabar galite laikytis skyrelyje
„Pjovimas“ pateiktų nurodymų.
Skystųjų kristalų ekranas
H pav.
Šiame įrenginyje yra skystųjų kristalų ekranas:
• Norėdami įjungti ekraną, vieną kartą
paspauskite ekrano mygtuką (13).
Norėdami išjungti ekraną, dar kartą
paspauskite ekrano mygtuką.
• Laikrodžio (14) ir likusių minučių (15) pikto­
gramos rodo likusį laiką iki akumuliatoriaus
įkrovimo minutėmis (tik ličio jonų
akumuliatoriui)
• Akumuliatoriaus piktograma (16) parodo
likusios akumuliatoriaus įkrovos kiekį.
Ferm
LT
Kiekviena rodoma įkrovos juosta vaizduoja
apie 10% likusios akumuliatoriaus įkrovos.
Visos 10 įkrovos juostų rodo visiškai įkrautą
akumuliatorių.
Šviesos diodų prožektorius
I pav.
Norėdami įjungti šviesos diodų prožektorių,
paspauskite šviesos mygtuką. Norėdami išjungti
šviesos diodų prožektorių, dar kartą paspauskite
šviesos mygtuką.
Siaurapjūklio laikymas
J pav.
Siaurapjūklį galima laikyti ant atraminės
plokštelės:
• Nuo atraminės plokštelės nuimkite apatinio
pjūklelio dangtį.
• Įdėkite pjūklelį į apatinio pjūklelio dangtį.
• Įstumkite apatinio pjūklelio dangtį į atraminę
plokštelę.
Šešiabriaunio rakto laikymas
K pav.
Pridedamą šešiabriaunį raktą galima laikyti
akumuliatoriaus skyriuje.
Gedimai
Jei įvyko gedimas, pvz. susidėvėjo kokia nors
detalė, prašome kreiptis į techninio aptarnavimo
centrą, kurio adresas nurodytas garantinio
aptaranavimo talone. Šios instrukcijos gale rasite
smulkesnę įrenginio schemą su dalimis, kurias
galite užsisakyti.
Aplinkosauga
Siekiant išvengti transportavimo defektų,
pakuotė yra kieta, didesnė jos dalis pagaminta iš
perdirbamos medžiagos.
Todėl pakuotę šalinkite tinkamu būdu.
ugedę arba nebereikalingi elektriniai
S
arba elektroniniai aparatai turi būti
pristatomi į atitinkamus atliekų
perdirbimo punktus.
Garantija
Garantijos sąlygos pateiktos atskirai pridėtame
garantinio aptarnavimo talone.
5. TECHNINIS APTARNAVIMAS
IR PRIEŽIŪRA
Atliekant variklio techninės priežiūros
darbus, įrankis būtinai turi būti išjungtas.
Įrenginys tarnaus ilgai, jei atliksite minimalią jo
priežiūrą. Nuolatinis kokybiškas įrenginio darbas
priklauso nuo to, ar mašina tinkamai prižiūrima ir
reguliariai valoma.
Valymas
Kad neperkaistų įrenginio variklis, mašinos
ventiliacinės angos visuomet turi būti švarios.
Reguliariai, pageidautina - po kiekvieno
naudojimo, mašinos korpusą nuvalykite švelnia
pašluoste. Ventiliacinėse angose niekada neturi
būti dulkių bei purvo. Jei purvo nepavyksta išvalyti,
suvilgykite švelnią pašluostę muiluotu vandeniu.
Niekuomet nenaudokite tirpiklių, tokių kaip
benzino, alkoholio, amoniako tirpalo ir pan. Šie
tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis.
Sutepimas
Įrenginio nereikia papildomai tepti.
Ferm
33
LV
FIGŪRZĀĢIS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Ferm
izstrādājumu.
Tādējādi jums tagad ir lielisks izstrādājums,
ko izgatavojis viens no Eiropas vadošajiem
ražotājiem. Visi izstrādājumi, ko ražojis Ferm, ir
izgatavoti atbilstoši visaugstākajiem veiktspējas
un drošības standartiem. Mūsu filosofijas pamatā
ir arī izcils klientu apkalpošanas serviss, kas
ietilpst mūsu daudzpusīgajā garantijā.
Mēs ceram, ka šo izstrādājumu ar prieku lietosiet
gadiem ilgi.
Tekstā norādītie numuri attiecas uz 2. – 5. lpp.
redzamajiem attēliem.
irms ierīces ekspluatācijas rūpīgi
P
izlasiet šos ekspluatācijas noteikumus.
Iepazīstieties ar tā funkcijām un
pamatdarbībām.Veiciet ierīces apkopi
tā, kā aprakstīts noteikumos, lai ierīce
vienmēr darbotos nevainojami.
Ekspluatācijas noteikumi un pievienotā
dokumentācija jāglabā šīs ierīces
tuvumā.
Darbu veidi
Šo figūrzāģi var izmantot precīza izmēra un visu
vēlamo formu apstrādājamo materiālu zāģēšanai
no dažādiem materiāliem (koksnes, alumīnija,
plastmasas, metāla u.c.).
Saturs
1. Instrumenta dati
2. Drošības noteikumi
3. Piestiprināmi piederumi
4. Ekspluatācija
5. Serviss un apkope
34
1. INSTRUMENTA DATI
Tehniskie dati
Spriegums
Ātrums bez noslodzes
Maksimālais zāģēšanas
dziļums koksnē
Maksimālais zāģēšanas
dziļums metālā
Maks. zāģa gājiens
Zāģēšanas leņķis
Svars
Lpa Skaņas spiediena līmenis
Lwa Skaņas jaudas līmenis
Vibrācija
18 V
800-2800/min
70 mm
10 mm
18 mm
0-45°
1,68 kg
82 dB(A)
93 dB(A)
12,1 m/s2
Iepakojuma saturs
1 Lādētājs
1 Litija jonu akumulators
1 Kārba glabāšanai
1 Figūrzāģis
1 Zāģa asmens koksnei
1 Sešstūru uzgriežņu atslēga
1 Ekspluatācijas noteikumi
1 Drošības noteikumi
1 Garantijas karte
Pārbaudiet, vai instruments un tā piederumi
pārvadāšanas laikā nav bojāti, kā arī to, vai kāda
detaļa nav atvienojusies.
Informācija par izstrādājumu
A. att.
1. Ātruma regulētājs
2. Bloķēšanas rokturis
3. Slēdzis
4. Akumulatora atlaišanas poga
5. Pārsegs zāģa asmens glabāšanai
6. Leņķmērs
7. Pamatnes plāksne
8. Svārsts
9. Zāģa aptvere
10. Aizsargs
11. Apgaismojuma taustiņš
12. Šķidro kristālu displejs
Ferm
2. DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Apzīmējumu skaidrojums
LV
•
•
pzīmē ievainojuma, nāves vai
A
instrumenta bojājuma risku, ja netiek
ievēroti šajā rokasgrāmatā sniegtie
norādījumi.
Apzīmē elektriskā trieciena risku.
Instrumenta apgriezienu skaitu var
iestatīt elektroniski.
alkājiet putekļu masku. Strādājot ar
V
koksni, metāliem un citiem materiāliem,
var izcelties putekļi, kas ir kaitīgi
veselībai. Neapstrādājiet materiālu,
kura sastāvā ir azbests!
ojāta un/vai nolietota elektriskā vai
B
elektroniskā aparatūra jānogādā
piemērotā utilizācijas centrā.
Īpaši drošības noteikumi
Izlasiet zemāk dotās drošības instrukcijas, kā arī
pievienotās drošības instrukcijas.
Pirms ierīces izmantošanas:
Pārbaudiet šādas lietas:
• Vai zāģa asmenim netrūkst kāda zoba un vai
nav redzamas plaisas vai lūzumi?
• Ja tā ir, nekavējoties nomainiet zāģa asmeni.
• Vai zem apstrādājamā materiāla ir pietiekami
daudz brīvas vietas, lai zāģa asmens,
kustoties lejup un augšup, nesaskartos ar
grīdu vai darbagaldu?
• Vai zāģa asmens zobi ir vērsti augšup?
• Ekspluatējot šo ierīci, vienmēr valkājiet
aizsargbrilles.
• Rūpīgi veiciet ierīces apkopi.
• Ierīci nedrīkst ekspluatēt mitrā vidē.
• Ierīci nedrīkst lietot tāda materiāla
apstrādāšanai, kura sastāvā ir azbests.
• Figūrzāģi nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
Ierīces ekspluatācija:
• Cieši nostipriniet zāģēšanai paredzēto
materiālu.
• Notīriet koksnes skaidas, kas atrodas zāģa
asmens tuvumā vai arī ir tam pielipušas. Šo
darbu nedrīkst veikt ar rokām. Pirms skaidu
notīrīšanas ierīce ir jāizslēdz!
Ferm
•
•
•
•
Figūrzāģis vienmēr jāieslēdz tukšgaitā, t.i.,
vispirms to ieslēdziet un tikai pēc tam virziet to
materiālā.
Zāģējot koksni, ievērojiet piesardzību, lai
zāģis nepieskartos zariem, naglām, plaisām
un/vai nogulsnējušiem netīrumiem. Pretējā
gadījumā var izraisīt bīstamu zāģa asmens
iestrēgšanu. Tāpat arī šādu piesardzību
ievērojiet, zāģējot koksnes atgriezumus.
Parasti atgriezumus nezāģē tikpat rūpīgi kā
materiālus, tādēļ tas var būt bīstami, ja
neievērosiet pietiekamu piesardzību, zāģējot
koksnes atgriezumus.
Nezāģējiet tādus materiālus, kuru biezums
pārsniedz zāģa asmens garumu.
Nepieskarieties figūrzāģa metāla detaļām,
zāģējot sienās vai grīdās, kurās var atrasties
elektrības kabeļi. Ar abām rokām cieši turiet
figūrzāģi aiz plastmasas roktura tā, lai
nepieskartos detaļām, kuras varētu nonākt
zem sprieguma, ja nejauši pārzāģējat
elektrības kabeli.
Kad ir pabeigts zāģēšanas darbs, vispirms
izslēdziet ierīci un nogaidiet, līdz zāģa asmens
pilnībā pārstāj darboties, un tikai pēc tam to
izņemiet no apstrādātā materiāla.
Ekspluatējot figūrzāģi, plastmasas aizsargam
jāatrodas tam paredzētajā vietā.
3. PIESTIPRINĀMI PIEDERUMI
Pirms piederuma piestiprināšanas
vienmēr atvienojiet akumulatoru.
Zāģa asmens izvēle
Šis figūrzāģis ir piemērots visiem tirdzniecībā
pieejamajiem zāģa asmeņiem ar T veida kātu.
Profils un zāģa zobu lielums atbilstīgi materiālam,
ko paredzēts zāģēt. Ar smalkiem zobiem
zāģējums ir vienmērīgs un precīzs. Ja vēlaties
zāģēt izliektā līnijā vai dažādas formas, izmantojiet
šauru profilu.
Maksimālais zāģēšanas dziļums koksnē ir 70 mm.
Lai izvēlētos pareizo zāģa asmeni, rīkojieties šādi:
• Vispirms izmēģiniet zāģa asmeni ar rupjiem
zobiem;
• Ja materiāls tomēr nav sazāģēts vienmērīgi
un precīzi, mēģiniet izmantot asmeni ar vēl
smalkākiem zobiem;
• Zāģējot plastmasu, alumīniju un tēraudu,
vienmēr izmantojiet zāģa asmeni ar ļoti
smalkiem zobiem;
35
LV
•
Zāģējot metālu, izmantojiet tikai metālam
piemērotus zāģa asmeņus.
Runājot vispārīgi, ar rupjākiem asmens zobiem
darbs būs ātrāks, bet ne tik precīzs kā ar
smalkākiem zāģa zobiem.
Lai iegūtu viskvalitatīvāko rezultātu, asmenim
jābūt asam.
Zāģa asmens
Rupjš
Vidējs
Smalks
Ļoti smalks
Apstrādājamā materiāla veids
Koksne
Koksne
Plastmasa, alumīnijs, tērauds
Zāģēšana izliektās līnijās
(koksnē)
Zāģa asmens salikšana
B. att.
Lai saliktu zāģa asmeni, rīkojieties šādi:
• Spiediet zāģa aptveres aptveri augšup un
turiet to tā;
• Ievietojiet zāģi tā aptverē. Pārbaudiet, vai zobi
ir vērsti uz augšu un uz priekšu. Zāģa gludajai
pusei jābalstās pret ritenīti;
• Iebīdiet zāģi aptverē tik tālu, cik vien
iespējams;
• Nostipriniet zāģi, uzmanīgi atlaižot aptveres
skavu. Zāģa asmenim jābūt pareizi ievietotam
zāģa aptverē. Ja asmens ir saliekts, tas zāģē
nekvalitatīvi.
Pamata plāksnes noregulēšana
C + D. att.
Noregulējiet pamata plāksnes leņķi šādi:
A. Ar komplektācijā atrodamo sešstūru uzgriežņu
atslēgu atskrūvējiet sešstūru skrūves.
B. Pēc vajadzības pagrieziet pamatnes plāksni
pa labi vai kreisi, uzstādot vēlamo zāģēšanas
leņķi.
To var nolasīt ar leņķmēra palīdzību.
Maksimālais zāģēšanas leņķis ir 45°.
C. No jauna pieskrūvējiet sešstūru skrūves.
Akumulatora pievienošana un noņemšana
A + E. att.
• Instrumenta pamatnē ievietojiet akumulatoru,
kā norādīts attēlā. Spiediet akumulatoru, līdz
tas nofiksējas.
• Lai atvienotu akumulatoru, vispirms nospiediet
abās pusēs esošās bloķēšanas pogas (4) un
tad atvienojiet akumulatoru no instrumenta
pamatnes.
36
Izmantojiet tikai šāda veida
akumulatorus. Izmantojot citus
akumulatorus, iespējams gūt nopietnu
ievainojumu vai sabojāt instrumentu.
CDA1051: FPB-1800L, 18 V Litija Jonu.
CDA1053: FPB-1800N, 18 V NiMH.
Šo akumulatoru uzlādēšanai var lietot
šādu lādētāju.
CDA1052: FPL-1800 (Litija jonu un NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (tikai NiMH).
4. EKSPLUATĀCIJA
Vienmēr jāievēro drošības noteikumi un
attiecīgs drošības kodekss.
Ieslēgšana un izslēgšana
• Šis instruments ir aprīkots ar drošības slēdzi.
• Iedarbiniet instrumentu, nospiežot
“atbloķēšanas” pogu (lai atbrīvotu slēdzi), un
ieslēdziet instrumentu.
• Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai
izslēgtu ierīci.
Ātruma regulētājs
A. att.
Zāģa asmens ātrumu var regulēt ar grozāmas
pogas palīdzību, kas atrodas figūrzāģa virspusē.
Jo lielākā stāvoklī tā noregulēta, jo lielāks
ātrums. Lielākais stāvoklis ir 6. Vispiemērotākais
zāģēšanas ātrums ir atkarīgs no zāģa asmens
profila un tā zobiem, kā arī materiāla, kuru vēlaties
zāģēt. Mīkstu materiālu zāģēšanai saprātīgi
izvēlieties pietiekami lielu ātrumu un rupju zobu
asmeni. Ja vēlaties zāģēt cietus materiālus,
izvēlieties lēnāku ātrumu un smalkus zobus.
Svārsta uzstādīšana
F. att.
Lai panāktu vislabāko darba kvalitāti, zāģa
asmens jāuzstāda tā, lai tas pareizi saskartos ar
materiālu. To var izdarīt, regulējot svārstu (8).
•
Zāģējot mīkstus materiālus (koksni, plastmasu
u.c.), uzstādiet svārstu II vai III stāvoklī. Lai
iegūtu asu zāģa griezumu, izmantojiet svārsta
0 vai I stāvokli.
Ferm
LV
•
•
•
Zāģējot vidēji cietus materiālus (cietkoksni,
alumīniju u.c.), uzstādiet svārstu atbilstīgi
veicamajam darbam. Zāģējot plānus
materiālus, uzstādiet svārsta 0 stāvokli vai, ja
strādājat ar skrāpjvīlēm vai nažiem — I
stāvokli.
Zāģējot cietus materiālus (tēraudu u.c.),
uzstādiet svārsta 0 stāvokli.
Zāģējot izliektā līnijā, uzstādiet svārsta 0
stāvokli.
Svārsta stāvokli var regulēt ierīces darbošanās
laikā.
Aizsargs
A. att.
Figūrzāģis ir aprīkots ar aizsargu (10). Figūrzāģa
ekspluatācijas laikā šim aizsargam jābūt pareizi
uzstādītam.
Zāģēšana
• Leslēdziet figūrzāģi.
• Novietojiet ierīces pamatnes plāksni uz
apstrādājamā materiāla.
• Lēnām virziet iepriekš atzīmētā zāģēšanas
līnijā un lēnām spiediet figūrzāģi kustībā uz
priekšu. Piespiediet pamatnes plāksni cieši
pie apstrādājamā materiāla. Ja tā
nerīkosieties, figūrzāģis, iespējams, vibrēs,
bet zāģa asmens salūzīs.
Ļaujiet figūrzāģim pašam veikt darbu.
Nespiediet to pārāk cieši.
Iezāģēšana
G. att.
Ja zāģējamā materiāla zāģēšanas sākšanas
punkts nav tā mala vai ja ir jāurbj tajā caurums,
vispirms jāveic iezāģēšana. Lai to paveiktu,
rīkojieties šādi:
• Novietojiet figūrzāģi uz pamatnes plāksnes
noapaļotās priekšpuses;
• Ieslēdziet ierīci un lēnām nolaidiet to lejup, līdz
tā saskaras ar apstrādājamo materiālu;
• Ļaujiet figūrzāģim vienmērīgi zāģēt materiālu,
to pārāk daudz nespiežot;
• Kad figūrzāģis ir izzāģējis cauri materiālam,
izņemiet to ārā no cauruma;
• Ievietojiet ierīci izzāģētajā caurumā parastā
stāvoklī un turpiniet zāģēt.
Iegriešanu var veikt arī, apstrādājamajā materiāla
izurbjot caurumu.
Ferm
Lai to paveiktu, izmantojiet tādu urbja uzgali, kas
ir izurbj pietiekami lielu caurumu atbilstīgi zāģa
asmenim. Tagad varat turpināt ar tiem darbiem,
kas aprakstīti sadaļā "Zāģēšana".
Šķidro kristālu displejs
H. att.
Šis instruments ir aprīkots ar šķidro kristālu
displeju:
• Lai ieslēgtu displeju, vienu reizi nospiediet
displeja pogu (13). Lai izslēgtu displeju, vēlreiz
nospiediet displeja pogu.
• Pulksteņa (14) un atlikušo minūšu (15) ikonās
attēlots minūšu skaits, cik ilgi instruments vēl
darbosies līdz brīdim, kad no jauna būs
jāuzlādē akumulators (tikai Litija jonu
akumulatora gadījumā)
• Akumulatora ikonā (16) attēlots atlikušās
akumulatora jaudas daudzums. Ikviens
stabiņš, kas apzīmē akumulatora jaudu, atbilst
aptuveni 10% atlikušās akumulatora jaudas.
Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, ir attēloti
visi 10 stabiņi, kas apzīmē jaudu.
Gaismas diodes darba gaisma
I. att.
Lai ieslēgtu gaismas diodes darba gaismu,
nospiediet apgaismojuma taustiņu. Lai izslēgtu
gaismas diodes darba gaismu, vēlreiz nospiediet
apgaismojuma taustiņu.
Zāģa asmens glabāšana
J. att.
Zāģa asmeņus var glabāt pamatnes plāksnē:
• Izvelciet pamatnes pārsegu ārā no pamatnes
plāksnes.
• Ievietojiet zāģa asmeni pamatnes asmens
pārsegā.
• Iebīdiet pamatnes asmens pārsegu atpakaļ
pamatnes plāksnē.
Sešstūru uzgriežņu atslēgas glabāšana
K. att.
Komplektācijā esošo sešstūru uzgriežņu atslēgu
var glabāt akumulatora nodalījumā.
5. SERVISS UN APKOPE
Veicot motora apkopi, pārliecinieties, vai
instruments nav pievienots elektrības
padevei.
37
EST
Šie instrumenti ir paredzēti ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkop. Nepārtraukti
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Tīrīšana
Regulāri iztīriet instrumenta ventilācijas atveres,
lai motors nepārkarsētos. Ar mīkstu lupatiņu
regulāri - ieteicams, pēc katras ekspluatācijas
reizes - iztīriet instrumenta korpusu. Regulāri
iztīriet putekļus un netīrumus no ventilācijas
atverēm. Ja netīrumus nav iespējams notīrīt,
lietojiet mīkstu lupatiņu, kas samērcēta ziepjūdenī.
Nekad nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu,
spirtu, amonjaka šķīdumu, u.c. Šie šķīdinātāji var
sabojāt plastmasas detaļas.
Eļļošana
Instruments nav papildus jāieeļļo.
Bojājumi
Ja rodas kādi bojājumi, piemēram, pēc detaļu
nodilšanas, lūdzu, sazinieties ar apkopes
centru, kura adrese norādīta garantijas kartē.
Šīs rokasgrāmatas aizmugurē redzams izvērsts
detaļu saraksts, ko iespējams pasūtīt.
Apkārtējā vide
Lai novērstu bojājumus pārvadāšanas laikā,
ierīci piegādā cietā iepakojuma materiālā, kas
galvenokārt sastāv no pārstrādājama materiāla.
Tāpēc, lūdzu, izmantojiet pārstrādāšanas
iespējas.
Bojāta un/vai nolietota elektriskā vai
elektroniskā aparatūra jānogādā
piemērotā utilizācijas centrā.
TIKKSAAG
Täname selle "Ferm" toote ostmise eest.
Nüüd on Teil üks suurepärane toode, toodetud
ühe juhtiva Euroopa firma poolt. Kõik Ferm tooted
on toodetyd vastavuses kõrgeimate töövõimsus
ja ohutusnõuetega vastavuses. Osana
meie põhimõttest võimaldame suurepärase
klienditeeninduse, mille kindlustab meie põhjalik
garantii.
Me loodame, et Te naudite selle toote kasutamist
mitmete aastate vältel.
Numbrid järgnevas tekstis viitavad numbritele
joonistel, mis asuvad lehtedel 2 ja 5
ugege kasutusjuhend põhjalikult läbi
L
enne kasutamist. Tutvustage endale
toote funktsioone ning elementaarset
kasutamist. Hooldage toodet,
veendumaks, et see töötab alati
korralikult. Kasutusjuhised ning
kaasaskäivad dokumendid tuleb hoida
tööriista läheduses.
Omadused
Tikksaag on mõeldud erinevatest materjalidest
(puit, alumiinium, plastik, metall jne.) täpse
suuruse ja kujuga tööpindade väljalõikamiseks.
Sisukord
1. Masina informatsioon
2. Ohutusjuhised
3. Liikuvad lisaseadmed
4. Kasutamine
5. Hooldus & Korrashoid
Garantija
Garantijas nosacījumi ir izklāstīti atsevišķā
garantijas kartē, kas pievienota šai rokasgrāmatai.
38
Ferm
1. MASINA INFORMATSIOON
Tehnilised üksikasjad
Pinge
Pöörded tühikäigul
Maksimaalne puidu
lõikamise paksus
Maksimaalne metalli
lõikamise paksus
Maksimaalne kriipsu
lõikamise laius
Lõikenurk
Kaal
Lpa helirõhk
Lwa helitugevus
Vibratsioon
2. OHUTUSJUHISED
Sümbolite seletus
18 V
800-2800/minutis
iitab vigastus-, surmajuhtumitele, kui ei
V
jälgita seda kasutusjuhendit.
70 mm
Võib tuua kaasa elektrišoki.
10 mm
Mehhanismi pöörete arvu võib
reguleerida elektrooniliselt.
18 mm
0-45°
1,68 kg
82 dB(A)
93 dB(A)
12,1 m/s2
Karbi sisu
1 Laadija
1 Liitium-Ioon aku
1 Ladustamiskohver
1 Tikksaag
1 Saetera puidu jaoks
1 Kuuskantvõti
1 Kasutusjuhend
1 Ohutusjuhised
1 Garantiikaart
Kontrollige masinat, lahtiseid osi ja lisaseadmeid,
et ei oleks transpordiga tekkinud kahjustusi.
Toote informatsioon
Joonis A
1. Kiiruse reguleerimine
2. Lukustuse väljalülitamise nupp
3. Lüliti
4. Akuvabastusnupp
5. Saetera hoiustamiskate
6. Mõõduplaat
7. Põhjaplaat
8. Pendel
9. Sae kinniti
10. Kaitse
11. Valgusnupp
12. LCD displei
Ferm
EST
andke tolmumaski. Metalli, puidu ja
K
muude materjalidega töötades võivad
need tekitada tolmu, mis võivad olla
tervistkahjustavad. Ärge töötage
materjalidega mille koostises leidub
asbesti!
Vigased ja/või kõlbmatud tööriistad ja
elektroonika tuleb kokku koguda selleks
ette nähtud taaskasutamiskohtadesse.
Spetsiaalsed ohutusjuhendid
Enne seadme kasutamist tutvu ohutuseeskirjaga
ja jäta see meelde. Hoia ohutuseeskirja turvalises
ja kättesaadavas kohas.
Enne aparaadi kasutamist:
Kontrollige järgnevaid punkte:
• Kas tera on kaotanud mõne hamba ja kas on
näitamas mõrasid või murdumise märke?
• Sellisel juhul vahetage tera koheselt.
• Kas tööpinna all on piisavalt ruumi, et saetera
ei satuks kontakti põranda ja töölaudadega,
kui see liigub üles ja alla?
• Kas saehambad on suunatud ülespoole?
• Alati kandke kaitseprille aparaadiga töötades.
• Olge masinaga ettevaatlikud.
• Ärge kasutage masinat märjas keskkonnas.
• Ärge kasutage masinat materjalidega, mille
koostises on asbesti.
• Ärge kunagi jätke tikksaagi järelvalveta.
Aparaadi kasutamine
• Kinnitage töödetail mida saagima hakkate,
kindlalt paika.
• Eemaldage igasugused puidujäägid, mis on
saetera lähedal või saeteral; ärge kasutage
selleks käsi. Enne jääkide eemaldamist
lülitage masin välja!
39
EST
•
Alati lülitage tikksaag tühikäigul sisse, näiteks
lülitage tikksaag sisse enne kontatki
töödetailiga.
Puitu saagides olge ettevaatlikud sõlmede,
naelte, mõrede ja/või mustuse eest. Need
võivad saetera ohtlikult kinni kiiluda. Samuti
olge ettevaatlikud puidujääkidega töötades.
Selline tegevus nõuab tihtipeale
vähemettevaatlikku saagimist, seega
eksisteerib oht, et tei ei pruugi tähelepanna
puidu korrapärasusi.
Ärge saagige töödetaile, mis on paksemad
saetera ulatusest.
Ärge katsuge tikksae metallist osi, kui saete
seinu või põrandaid, kus võib olla
elektrikaableid. Hoidke tikksaagi kindlalt, kahe
käega, plastiksangast kinni nii, et tei ei
puuduta osi, mis võivad olla elektriseeritud, kui
peaksite saagima läbi elektrikaablitest.
Kui olete saagimise lõpetanud, lülitage
kõigepealt aparaat välja kuni saetera jääb
paigale, enne selle töödetailist eemaldamist.
Hoidke plastikkaitse paigal, kui tikksaag on
töös.
•
•
•
•
•
3. LIIKUVAD LISASEADMED
Enne lisaseadmete paigaldamist,
eemaldage alati aku.
Saetera valimine
Tikksaag on sobiv kõikide, laialdaselt saada
olevate T-varrega saeteradega. Profiil ja hambad
varieeruvad vastavalt materjalile, mida tahate
saag­ima hakata. Peenhammas annab teile tasase
ja täpse lõike Kasutage kitsast profiili kui tahate
saagida kõverjooni või kui hakkate saagima kujusid.
Maksimaalne saetera ulatus on 70 mm.
Et valida õige saag, toimige järgnevalt:
• Kõigepealt proovige jämeda hambaga
saetera.
• Kui te ei saa siledat ja täpset lõiget, proovige
saetera millel on peenem tera.
• Plastiku, alumiiniumi ja terase jaoks kasutage
alati väga peene teraga saetera.
• Metalli saagimiseks kasutage ainult sellist
saetera, mis on sobiv metalli saagimiseks.
Üldiselt töötate kiiremini, kuid vähemtäpsemalt
eelistades jämedat tera peenikesele.
Optimaalse tulemuse saavutamiseks veenduge
alati, et saetera on terav.
40
Saetera
Jäme Keskmine
Peenike
Väga peenike
Töödetaili tüüp
Puit
Puit
Plastik, alumiinium, teras
Kumeruste lõikamiseks (puit)
Saetera paigaldamine
Joonis B
Et paigaldada õige saag, toimige järgnevalt:
• Lükake saekinniti klamber ülesse ja hoidke.
• Asetage saag saekinnitisse. Veenduge, et
hambad on suunatud üles- ja ettepoole. Sae
tasane külg peab toetuma vastu ratast.
• Vajutage saag nii kaugele kinnitisse, kui
võimalik.
• Kindlustage saag, lastes seda kergelt lahti
saekinniti klambrist. Veenduge, et saetera
istub sobivalt saekinnitis. Kõver tera võib anda
mitterahuldavaid tulemusi lõigetes.
Alumise plaadi reguleerimine
Joonis C + D
Reguleerige põhjaplaadi nurka järgnevalt:
A. Vabastage hülsipea kruvid kaasasoleva
põikvõtmega.
B. Pöörake põhjaplaati paremale või vasakule, et
saada soovitud sae nurk.
Te võite lugeda seda mõõduplaadilt.
Maksimaalne saagimisnurk on 45°.
C. Kinnitage hülsi pea kruvid uuesti.
Aku ühendamine ja eemaldamine
Joonis A + E
• Sisestage aku aparaadi kesta, nagu näidatud
joonisel. Lükake akut, kuni see lukustub
sneprisse.
• Vajutage lukustumisnuppu (4) mõlemal küljel
enne aku eemaldamist, ning eraldage aku
aparaadi kestalt.
asutage ainult järgnevat tüüpi akusid.
K
Igasuguste teiste akude kasutamine
võib lõppeda tõsise vigastusega
tööriistale.
CDA1051 FPB-1800L, 18V Liitium-Ioon.
CDA1053 FPB-1800N, 18V NiMH.
Järgnevaid laadijaid saab kasutada, et
laadida neid akusid.
CDA1052: FPL-1800 (Liitium-Ioon ja NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (ainult NiMH).
Ferm
4. KASUTAMINE
Järgige alati ohutusnõudeid ja asjasse
puutuvaid ohutuskoode.
Sisse- ja väljalülitamine
• Sellel masinal on ohulüliti.
• Käivitage masin vajutades "lukk välja" nuppu
(et eraldada lüliti) ja lülitage masin sisse.
• Vabastage käivituslüliti et lülitada masin välja.
Kiiruse reguleerimine
Joonis A
Sae tera kiirust saab kontrollida pööratava nupuga
tikksae peal.
Mida kõrgemal on positsioon, seda suurem
on kiirus. Kõige kõrgem tase on 6. Ideaalne
saagimiskiirus sõltub sae hambast ja profiilist ning
materjalist mida saetakse. Pehmete materjalide
jaoks valige mõõdukalt kõrge kiirus ning jäme
hammas. Kui tahate saagida kõvasid materjale,
valige aeglasem kiirus ja peeneb hammas.
Pendli sätted
Joonis F
Optimaalsete tulemuste saavutamiseks
saagimisel peate paika panema, millised saetera
hambad klammerduvad materjali. Seda tehakse
reguleerides pendlit (8).
•
•
•
•
Pehmed materjalid (puit, plastik jne): sättige
pendel II või III taseme peale. Teravaks
saelõikeks kasutage pendli taset 0 või I.
Keskmise tugevusega materjalid (lehtpuu,
alumiinium jne): sättige pendel vastavalt
kohandamisele. Õhema materjali puhul
kasutage pendli taset 0, või I kui töötate
riivraudade või nugadega.
Tugevad materjalid(teras jne): sättige pendel
tasemele 0.
Kõverused: sättige pendel tasemele 0.
Te saate pendli taset muuta ka samal ajal, kui
aparaat töötab.
Kaitse
Joonis A
Tikksael on kaasas ka kaitse (10). Veenduge, et
kaitse on alati paigaldatud korrektselt, kui tikksaag
on töös.
Ferm
EST
Saagimine
• Lülitage tikksaag sisse.
• Asetage põhjaplaat töödetailile.
• Liikuge aeglaselt eelnevalt joonistatud
saagimisjuti järgi ning vajutage tikksaagi
aeglaselt edasi. Vajutage põhjaplaati kindlalt
vastu töödetaili. Kui Te ei tee seda, siis
tikksaag võib hakata vibreerida ning saetera
läheb katki.
Laske tikksael töö ära teha. Ärge
vajutage liiga tugevalt tikksaele.
Sisse lõikamine
Joonis G
Kui töödetaili alguskoht pole külg, ega ühtegi auku
pole sisse kruvitud, peate sisse lõikama. Et seda
teha, toimige järgnevalt:
• Asetage tikksaag ümardatud otsale
põhjaplaadil.
• Lülitage aparaat sisse ning aeglaselt laske
tikksaagi alla kuni see puudutab töödetaili.
• Laske tikksaagil lõigata töödetaili kergelt ilma,
et seda suruksite.
• Kui olete läbinud töödetaili, võtke tikksaag
august välja.
• Asetage aparaat normaalsesse asendisse
saetud augus ja jätkake saagimist.
Te võite samuti kõigepealt töödetaili augu puurida.
Et seda teha, kasutage puuri, mis teeb piisavalt
suure augu saetera jaoks. Nüüd saate jätkata
protseduure, mida kirjeldatakse "Saagimise"
peatüki all.
LCD displei
Joonis H
See masin on varustatud LCD displeiga:
• Displei sisselülitamiseks vajutage
displeinuppu (13) korra. - Displei
väljalülitamiseks vajutage displeinuppu korra
veel.
• Kella (14) ning minutite (15) järgijäänud
ikoonid viitavad numbritele, kui mitu minutit
läheb veel aku täislaadimiseks (ainult
LiitiumIoon akudel)
• Aku ikoon (16) viitab, kui palju aku laengust on
veel alles. Iga laengutakt displeil näitab umbes
10% jäänud laengust akul. Kokku on 10 takti
mis näitavad täielikult laetud akut.
41
EST
LED töölamp
Joonis I
Vajutage valgusnuppu et lülitada sisse LED
töölamp. Vajutage valgusnuppu korra veel, et
lülitada LED töölamp välja.
Saetera hoiustamine
Joonis J
Saeterasid saab hoiustada põhjaplaadis:
• Tõmmake alumine terakaitse välja
põhjaplaadist.
• Sisestage saetera põhjaplaadi katesse.
• Libistage alumine terakaitse tagasi
põhjaplaati.
Keskkond
Et vältida kahjustusi transpordi, on aparaat
toimetatud kindlas pakendis, mis enamjaolt
koosneb korduvkasutatavast materjalist.
Seega palun palun kasutage võimalust
korduvkasutada pakendit.
Vigased ja/või kõlbmatud tööriistad ja
elektroonika tuleb kokku koguda selleks
ette nähtud taaskasutamiskohtadesse.
Garantii
Garantiikaardi tingimused võib leida eraldi
kaasasolevalt garantiikaardilt.
Kuuskantvõtme hoiustamine
Joonis K
Kaasasolevat kuuskantvõtit saab hoiustada
akusahtlis.
5. HOOLDUS & KORRASHOID
Veenduge, et masin pole vooluvõrgus,
kui teostate hooldamistöid mootoril.
See masin on mõeldud pikaks aja töötamiseks
minimaalse hooldusega. Masina pidev rahuldust
andev töö sõltub korralikust masinahooldusest ja
regulaarsest hooldusest.
Puhastamine
Hoidke masina ventilatsiooniavad puhtad, et
vältida masina ülekuumenemist. Puhastage
masina kesta regulaarselt puhta riidega,
soovitatavalt peale iga kasutuskorda. Hoidke
ventilatsiooniavad puhtad tolmust ja mustusest.
Kui mustus ei peaks maha tulema, kasutage
puhast riiet, mis on niisutatud seebiveega. Ärge
kunagi kasutage lahusteid(bensiin, alkohol,
amoniaakveed jne). Need võivad kahjustada
plastikosi.
Õlitamine
Masin ei vaja eraldi õlitamist.
Rikked
Kui peaks mõni viga ilmnema, kontakteeruge
hooldusega, garantiikaardil märgitud aadressil.
Selle kasutusjuhendi tagant võite leida osade
nimekirja, mida on võimalik tellida.
42
Ferm
FERĂSTRĂU PENDULAR
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui
produs Ferm.
Aveţi un produs excelent, oferit de unul dintre cei
mai buni furnizori din Europa. Toate produsele
care vă sunt oferite de Ferm sunt fabricate în
acord cu cele mai înalte standarde de performanţă
şi siguranţă. Prin filosofia noastră oferim de
asemenea servicii excelente pentru clienţi,
combinate cu garanţia pentru întregul produs.
Sperăm că vă veţi bucura de utilizarea acestui
produs pentru mulţi ani de acum încolo.
Numerele din acest text fac referire la
ilustraţiile de la paginile 2 - 5.
itiţi instrucţiunile de utilizare cu atenţie,
C
înainte de utilizarea acestui aparat.
Familiarizaţi-vă cu funcţiile şi utilizarea
de bază. Reparaţi aparatul în acord cu
instrucţiunile sale, pentru a asigura că
funcţionează întotdeauna adecvat.
Instrucţiunile de utilizare şi
documentaţia însoţitoare trebuie să fie
păstrate în apropierea aparatului.
Aplicaţii
Ferăstrăul pendular poate fi folosit pentru tăierea
pieselor de lucru din diferite materiale (lemn,
aluminiu, plastic, metal etc.) precis la dimensiune
şi în orice formă dorită.
Cuprins
1. Informaţii despre aparat
2. Instrucţiuni privind siguranţa
3. Montarea accesoriilor
4. Utilizarea
5. Reparare şi întreţinere
Ferm
1. INFORMAŢII DESPRE APARAT
Specificaţiile tehnice
Tensiunea
18 V
Viteza fără sarcină
800-2800/min
Capacitatea max. de tăiere
în lemn
70 mm
Capacitatea max. de tăiere
în metal
10 mm
Cursa max. de tăiere
18 mm
Unghiul de tăiere
0-45°
Greutatea
1,68 kg
Lpa nivel de presiune acustică 82 dB(A)
Lwa nivel de putere acustică 93 dB(A)
Vibraţie
12,1 m/s2
Conţinutul pachetului
1 Încărcător
1 Acumulator Litiu-Ion
1 Geantă
1 Ferăstrău pendular
1 Lamă de ferăstrău pentru lemn
1 Cheie hexagonală
1 Instrucţiuni de utilizare
1 Instrucţiuni privind siguranţa
1 Certificat de garanţie
Verificaţi aparatul, orice piesă slăbită şi accesoriile
pentru defecţiuni datorate transportului.
Informaţii despre produs
Fig. A
1. Controlul vitezei
2. Buton de blocare
3. Comutator
4. Buton de eliberare a acumulatorului
5. Protecţie pentru lama ferăstrăului
6. Echer
7. Talpă
8. Pendular
9. Prindere pentru lamă
10. Apărătoare
11. Buton luminos
12. Afişaj LCD
43
RO
RO
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
Explicarea simbolurilor
Indică riscul de vătămare, moarte sau
deteriorare a aparatului în cazul
nerespectării instrucţiunilor din acest
manual.
•
•
•
Indică pericol de electrocutare.
Numărul de rotaţii pe minut ale
aparatului poate fi reglat electronic.
urtaţi o mască pentru praf. Lucrul cu
P
lemn, metal sau alte materiale poate
produce un praf care este dăunător
pentru sănătate. Nu lucraţi în materiale
cere conţin azbest!
paratele electrice sau electronice
A
stricate şi/sau care nu mai sunt folosite
trebuie depozitate în locaţiile speciale
pentru reciclare.
Instrucţiuni speciale privind siguranţa
Citiţi următoarele instrucţiuni de securitate fli de
asemenea instrucţiunile de securitate ataflate.
Înainte de utilizarea aparatului:
Verificaţi următoarele puncte:
• Lama are dinţi rupţi sau prezintă urme de
crăpături sau rupturi?
• Dacă este astfel, înlocuiţi imediat lama
ferăstrăului.
• Este suficient spaţiu sub piesa de lucru, astfel
încât lama să nu intre în contact cu podeaua
sau bancul de lucru prin deplasările în sus şi
în jos?
• Sunt orientaţi dinţii lamei în sus?
• Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie la
utilizarea acestui aparat.
• Întreţineţi cu grijă aparatul.
• Nu folosiţi aparatul într-un mediu umed.
• Nu folosiţi aparatul pentru materiale care
conţin azbest.
• Nu lăsaţi niciodată ferăstrăul pendular
nesupravegheat
Utilizarea aparatului
• Prindeţi piesa de lucru pe care doriţi să o
prelucraţi ferm pe poziţia sa.
44
•
•
•
•
Îndepărtaţi orice reziduu de lemn care este
lângă sau este lipit de suprafaţa lamei
ferăstrăului; nu folosiţi mâna pentru aceasta.
Opriţi aparatul înainte de a îndepărta orice
reziduu!
Comutaţi întotdeauna ferăstrăul pe mers în
gol, ex. porniţi ferăstrăul înainte de a-l pune în
contact cu piesa de lucru.
La tăierea unei bucăţi de lemn aveţi grijă la
noduri, cuie, crăpături şi/sau depozite de
murdărie. Acestea pot provoca deteriorarea
gravă a lamei ferăstrăului. Aveţi grijă şi la
deşeurile de lemn. Adesea acestea necesită o
tăiere fără griji, astfel încât acolo există un
pericol asupra căruia este posibil să nu fiţi atât
de atent cu privire la neregularităţile din lemn.
Nu tăiaţi piese de lemn care sunt mai subţiri
decât lungimea lamei ferăstrăului.
Nu atingeţi părţile metalice ale ferăstrăului
pendular la tăierea în pereţi sau podele în care
pot exista cabluri electrice. Ţineţi ferăstrăul
ferm cu ambele mâini pe mânerul din plastic
astfel încât să nu atingeţi părţile care pot
curenta în cazul în care tăiaţi un cablu electric.
Când aţi terminat tăierea, opriţi întâi aparatul
şi aşteptaţi până când lama ferăstrăului se
opreşte înainte de a o scoate din piesa de
lucru.
Păstraţi apărătoarea din plastic la locul său în
timp ce ferăstrăul pendular nu este utilizat.
3. MONTAREA ACCESORIILOR
Scoateţi acumulatorul din aparat de
fiecare dată când montaţi un accesoriu.
Selectarea lamei ferăstrăului
Ferăstrăul pendular este adecvat pentru toate
lamele de ferăstrău cu tijă T. Profilul şi
dinţii pot fi foarte diferiţi în funcţie de materialul
pe care doriţi să-l tăiaţi. O dantură fină va oferi
o tăiere fină şi precisă. Utilizaţi un profil săgeată
pentru a tăia curbe sau dacă doriţi să tăiaţi diferite
figuri. Capacitatea maximă de tăiere în lemn este
de 70 mm.
Pentru a selecta lama potrivită, procedaţi după
cum urmează:
•
•
Întâi, încercaţi o lamă de ferăstrău cu o
dantură brută.
Dacă nu obţineţi o tăiere fină şi precisă,
încercaţi o lamă cu o dantură mai fină.
Ferm
RO
•
•
Pentru plastic, aluminiu şi oţel folosiţi
întotdeauna folosiţi o lamă de ferăstrău cu o
dantură foarte fină.
Pentru metal, folosiţi doar lame de ferăstrău,
adecvate pentru metal.
În general, veţi lucra mai repede dar mai puţin
precis cu o dantură brută decât cu o dantură fină.
Pentru un rezultat optim, asiguraţi-vă întotdeauna
că lama ferăstrăului este ascuţită.
Lama ferăstrăului
Lemn Lemn Plastic fin
Foarte fin
Tipurile pieselor de lucru
brut
mediu
aluminiu, oţel
Tăierea curbelor (lemn)
Montarea lamei de ferăstrău
Fig. B
Pentru a monta lama ferăstrăului, procedaţi după
cum urmează:
• Împingeţi în sus clema de prindere a lamei
ferăstrăului şi menţineţi-o în poziţie.
• Puneţi lama în clema de prindere. Asiguraţi-vă
că dinţii sunt orientaţi în sus şi înainte. Partea
netedă a lamei trebuie să se sprijine pe roată.
• Împingeţi lama în clemă cât de mult este
posibil.
• Asiguraţi lama prin eliberarea uşoară a clemei
de prindere. Asiguraţi-vă că lama ferăstrăului
stă corect pe prindere. O lamă strâmbă poate
duce la o tăiere nesatisfăcătoare.
Reglarea tălpii
Fig. C + D
Reglaţi unghiul tălpii după cum urmează:
A. Slăbiţi şuruburile capului cu cheia Allen
furnizată.
B. Răsuciţi talpa către dreapta sau stânga în
unghiul dorit de tăiere.
Acesta poate fi citit pe echer. Unghiul maxim
de tăiere este de 45°.
C. Strângeţi iar şuruburile capului.
Conectarea şi demontarea acumulatorului
Fig. A + E
• Introduceţi acumulatorul în baza aparatului,
aşa cum este indicat în ilustraţie. Împingeţi
acumulatorul până se fixează.
• Apăsaţi butonul de blocare (4) pe ambele
laturi înainte de a îndepărta acumulatorul şi
scoateţi acumulatorul de pe baza aparatului.
Ferm
tilizaţi doar acumulatori de tipurile
U
următoare. Utilizarea altor tipuri de
acumulatori poate provoca răniri grave
şi defectarea uneltei.
CDA1051: FPB-1800L, 18V Litiu-Ion.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Încărcătoarele următoare pot fi utilizate
pentru a încărca aceşti acumulatori.
CDA1052: FPL-1800 (Litiu-Ion şi NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (doar NiMH).
4. UTILIZAREA
Respectaţi întotdeauna notele de
siguranţă şi codul relevant de siguranţă.
Pornirea şi oprirea
• Acest aparat este echipat cu un comutator de
siguranţă.
• Porniţi aparatul prin apăsarea butonului
“deblocare” (pentru a debloca comutatorul) şi
porniţi aparatul.
• Eliberaţi comutatorul (Pornit/Oprit) pentru a
opri aparatul.
Controlul vitezei
Fig. A
Viteza lamei ferăstrăului poate fi controlată de la
butonul rotativ din partea superioară a ferăstrăului
pendular.
Cu cât poziţia este mai mare, cu atât viteza creşte.
Cea mai mare poziţie este 6. Viteza ideală de
tăiere va depinde de dantura lamei şi de materialul
pe care doriţi să-l tăiaţi. Pentru materialele moi,
selectaţi o viteza rezonabilă şi o dantură brută.
Dacă doriţi să tăiaţi materiale dure, selectaţi o
viteză scăzută şi o dantură fină.
Reglarea pendularului
Fig. F
Pentru un rezultat optim de tăiere, reglaţi
calea în care dantura lamei ferăstrăului intră în
material. Aceasta poate fi efectuată prin reglarea
pendularului (8).
•
Materiale moi (lemn, plastic etc.): reglaţi
pendularul la nivelul II sau III. Pentru o tăiere
ascuţită, folosiţi nivelul pendularului 0 sau I.
45
RO
•
•
•
Materiale medii dure (lemn dur, aluminiu etc.):
reglaţi pendularul în funcţie de aplicaţie.
Pentru materiale subţiri, folosiţi pendularul
nivelul 0, sau I dacă lucraţi cu raşchete sau
cuţite.
Materiale dure (oţel etc.): reglaţi pendularul la
nivelul 0.
Curbe: reglaţi pendularul la nivelul 0.
Puteţi regla nivelul pendularului în timp ce aparatul
este în funcţiune.
Apărătoare
Fig. A
Ferăstrăul este prevăzut cu o apărătoare (10).
Asiguraţi-vă că apărătoarea este montată corect
în timp ce ferăstrăul pendular este în utilizare.
Tăierea
• Pornirea ferăstrăului.
• Puneţi talpa aparatului pe piesa de lucru.
• Deplasaţi-l uşor către linia de tăiere trasată
anterior şi apăsaţi uşor ferăstrăul înainte.
Apăsaţi ferm talpa aparatului pe piesa de
lucru. Dacă nu este apăsat ferm, ferăstrăul va
vibra şi este posibil ca lama să se rupă.
Lăsaţi ferăstrăul să-şi facă treaba. Nu-l
apăsaţi prea tare.
Tăierea în interior
Fig. G
Dacă poziţia de începere a tăierii nu este laterală,
sau dacă nu a fost efectuată nicio gaură, trebuie
să tăiaţi în interior. Pentru aceasta, procedaţi după
cum urmează:
• Puneţi ferăstrăul pe partea rotundă a tălpii.
• Porniţi aparatul şi coborâţi încet ferăstrăul
până atinge piesa de lucru.
• Lăsaţi ferăstrăul să taie uşor piesa de lucru
fără a-l forţa.
• După ce aţi penetrat piesa de lucru, scoateţi
ferăstrăul din gaură.
• Puneţi aparatul în poziţie normală în gaură şi
continuaţi tăierea.
Puteţi de asemenea să efectuaţi tăierea unei
găuri în piesa de lucru. Pentru aceasta, folosiţi un
burghiu care face o gaură suficient de mare pentru
lama ferăstrăului. Acum, puteţi efectua puteţi
efectua paşii descrişi la ‚Tăierea‘.
46
Afişaj LCD
Fig. H
Acest aparat este prevăzut un afişaj LCD:
• Pentru a porni afişajul, apăsaţi odată butonul
de afişaj (13). Pentru a opri afişajul, apăsaţi
încă odată butonul de afişaj.
• Simbolurile ceas (14) şi minute (15) indică
numărul de minute al timpului de funcţionare
care sunt disponibile înainte ca acumulatorul
să necesite o reîncărcare (Doar la
acumulatorii Litiu-Ion)
• Simbolul acumulator (16) indică cantitatea de
energie rămasă în acumulator. Fiecare bară
de energie indică câte 10% din energia
rămasă în acumulator. Totalul de 10 bare de
energie indică un acumulator încărcat în
întregime.
Lumina LED de lucru
Fig. I
Apăsaţi butonul luminos odată pentru a porni
lumina LED de lucru. Apăsaţi butonul luminos iar
pentru a opri lumina LED de lucru.
Depozitarea lamei ferăstrăului
Fig. J
Lamele ferăstrăului pot fi depozitate in talpă:
• Trageţi apărătoarea din talpă.
• Introduceţi lama în apărătoarea din talpă.
• Trageţi înapoi apărătoarea din talpă
Depozitarea cheii Hex
Fig. K
Cheia hex inclusă poate fi depozitată în
compartimentul pentru acumulator.
5. REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
Asiguraţi-vă că aparatul nu este
conectat la priză când efectuaţi lucrări
de întreţinere.
Acest aparat a fost proiectat pentru a funcţiona
perioade lungi de timp cu un minim de întreţinere.
Funcţionarea corectă pe perioade lungi de timp
depinde de îngrijirea corectă şi curăţarea regulată
a aparatului.
Curăţare
Menţineţi orificiile de ventilare curate pentru
a preveni supraîncălzirea aparatului. Curăţaţi
regulat carcasa aparatului folosind o cârpă moale,
preferabil după fiecare utilizare.
Ferm
Nu permiteţi acumularea prafului şi murdăriei în
orificiile de ventilare. Dacă murdăria nu se curăţă,
folosiţi o cârpă fină îmbibată în apă cu săpun.
Nu folosiţi niciodată solvenţi precum benzină,
alcool, hidroxid de amoniu etc. Aceşti solvenţi pot
deteriora părţile de plastic.
Lubrifierea
Aparatul nu necesită o lubrifiere suplimentară.
Defecţiuni
În cazul apariţiei unei defecţiuni, ex. uzarea unei
piese, contactaţi furnizorul de service specificat în
certificatul de garanţie. La sfârşitul acestui manual
găsiţi o schiţă a aparatului cu toate componentele
care pot fi comandate.
Mediu
Pentru a preveni deteriorarea în timpul
transportului, aparatul este livrat într-un
ambalaj care constă în mare parte din materiale
reutilizabile.
Reciclaţi ambalajul aparatului.
paratele electrice sau electronice
A
stricate şi/sau care nu mai sunt folosite
trebuie depozitate în locaţiile speciale
pentru reciclare.
Garanţie
Condiţiile acordării garanţiei pot fi găsite în
certificatul de garanţie ataşat separat.
Ferm
HR
UBODNA PILA
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda
tvrtke Ferm.
Postali ste vlasnikom izvrsnog proizvoda kojeg
isporučuje jedan od vodećih europskih dobavljača.
Svi proizvodi koje vam je isporučila tvrtka Ferm
proizvedeni su u skladu s najvišim standardima
učinkovitosti i sigurnosti. Kao dijelom naše
filozofije pružamo izvrsnu korisničku podršku,
potpomognutu našim sveobuhvatnim jamstvom.
Nadamo se kako ćete uživati u našem proizvodi
dugi niz godina.
Brojke u tekstu odnose se na crteže na
stranicama 2 - 5.
rije upotrebe ovog uređaja pažljivo
P
pročitajte upute za korištenje. Upoznajte
se s njegovim funkcijama i osnovnim
radnjama. Uređaj servisirajte u skladu s
uputama kako biste osigurali njegovo
ispravno funkcioniranje. Upute za
rukovanje i priložena dokumentacija
moraju se čuvati u blizini uređaja.
Primjene
Ubodna pila može se koristiti za precizno rezanje
bilo kojih željeni veličina i oblika iz radnih komada
od raznih materijala (drvo, aluminij, plastika, metal
itd.).
Sadržaj
1. Informacije o alatu
2. Sigurnosne upute
3. Postavljanje dodataka
4. Upotreba
5. Servisiranje i održavanje
47
HR
1. INFORMACIJE O ALATU
Tehničke specifikacije
Napon
18 V
Brzina, bez opterećenja
800-2800/min
Najveća debljina rezanja, drvo 70 mm
Najveća debljina rezanja, metal 10 mm
Najveći hod rezanja
18 mm
Kut rezanja
0-45°
Težina
1,68 kg
Razina zvučnog tlaka Lpa
82 dB(A)
Razina zvučnog tlaka Lwa
93 dB(A)
Vibracije
12,1 m/s2
Sadržaj pakiranja
1 Punjač
1 Litij-Ionski akumulator
1 Kovčeg
1 Ubodna pila
1 Pila za drvo
1 Šesterokutni ključ
1 Upute za rukovanje
1 Sigurnosne upute
1 Jamstveni list
Provjerite uređaj, nepričvršćene dijelove i dodatnu
opremu radi mogućih oštećenja izazvanih tijekom
transporta.
Informacije o proizvodu
Slika A
1. Kontrola brzine
2. Ručica za oslobađanje
3. Prekidač
4. Tipka za otpuštanje akumulatora
5. Poklopac spremnika za oštrice pile
6. Kutomjer
7. Podnožje
8. Klatno
9. Kopča oštrice
10. Štitnik
11. Tipka svjetla
12. LCD zaslon
2. SIGURNOSNE UPUTE
Objašnjenje simbola
značava rizik od osobne ozljede, smrti
O
ili oštećenja alata u slučaju
nepridržavanja uputa iz ovog priručnika.
Označava opasnost od električnog
udara.
Broj okretaja alata može se podesiti
elektroničkim putem.
oristite maske protiv prašine. Rad s
K
drvom, metalima i drugim materijalima
može izazvati stvaranje prašine koja je
štetna za zdravlje.NE radite s
materijalima koji sadrže azbest!
eispravni i/ili odbačeni električni ili
N
elektronički uređaji moraju se prikupljati
na odgovarajućim mjestima za
recikliranje.
Posebne sigurnosne upute
Pročitajte sljedeće sigurnosne upute i priložene
sigurnosne upute.
Prije upotrebe električnog alata:
Provjerite sljedeće stavke:
• Nedostaju li zupci na oštrici pile i postoje li
naznake pukotina ili lomova?
• Ako nedostaju zupci ili postoje oštećenja,
odmah zamijenite oštricu pile.
• Ima li ispod radnog materijala dovoljno
prostora kako oštrica pile tijekom svog
kretanja ne bi došla u dodir s podom ili radnim
stolom?
• Jesu li zupci oštrice usmjereni prema gore?
• Tijekom upotrebe ovog uređaja uvijek nosite
zaštitne naočale.
• Uređaj pažljivo održavajte.
• Uređaj ne upotrebljavajte u vlažnom okruženju.
• Uređaj ne upotrebljavajte na materijalima koji
sadrže azbest.
• Ubodnu pilu nikad ne ostavljajte bez nadzora.
Upotreba električnog alata
• Radni materijal čvrsto pritegnite kako se ne bi
pomicao.
• Uklonite bilo kakve ostatke drva u blizini ili na
oštrici pile. Ovo ne radite golim rukama. Prije
uklanjanja ostataka isključite alat!
48
Ferm
HR
•
•
•
•
•
•
Ubodnu pilu uvijek uključujte tako da započne
raditi u prazno hodu, odnosno uključite je prije
prislanjanja na radni materijal.
Tijekom rada u drvu obratite pažnju na
čvorove, čavle, pukotine i ostatke nečistoća.
Takva mjesta mogu izazvati opasno
zaglavljivanje oštrice pile. Na ovo je potrebno
posebno paziti kod otpadnog drva. Kako često
ne zahtijeva precizno piljenje, postoji opasnost
pomanjkanja pažnje tijekom uočavanja
nepravilnosti u drvu.
Ne pilite radne materijala koji su deblji od
duljine oštrice.
Ne dodirujete metalne dijelove ubodne pile
tijekom radova u zidovi ili podovima kod kojih
postoji mogućnost prisutnosti električnih
kabela. Ubodnu pilu čvrsto pridržavajte tako
da su vam obje ruke na plastičnom rukohvatu
kako ne biste dodirivali dijelove koji bi mogli
prenositi električnu struju u slučaju
nenamjernog rezanja kroz električni vodič.
Kad završite piljenje, prvo isključite alat i
pričekajte da se oštrica prestane kretati prije
njezinog izvlačenja iz radnog materijala.
Plastični štitnik mora biti namješten tijekom
korištenja ubodne pile.
3. POSTAVLJANJE DODATAKA
Prije postavljanja dodatka uvijek
uklonite akumulator.
Odabir oštrice pile
Ubodna pila je pogodna za sve komercijalno
dostupne oštrice s T-ležištem. Profil i
zupci variraju ovisno o materijalu kojeg je potrebno
piliti. Fini zupci pružaju pravilan i precizan rez.
Ako želite rezati krivulje ili oblike, upotrijebite uzak
profil oštrice pile.
Najveća dubina u drvu je 70 mm.
Za odabir pravilne oštrice, slijedite ove korake:
• Prvo započnite s oštricom grubljih zubaca.
• Ako sirovi rez nije dovoljno ravan i precizan,
pokušajte s oštricom finijih zubaca.
• Za plastiku, aluminij i čelik uvijek
upotrebljavajte oštrice za jako finim zupcima.
• Za radove u metalu upotrebljavajte isključivo
oštrice namijenjene piljenju metala.
Općenito, s grubljim zupcima možete raditi brže,
ali uz manju preciznost u odnosu na oštrice s finim
zupcima.
Ferm
Za optimalne rezultate uvijek je potrebno provjeriti
je li pila oštra.
Oštrice pile
Mekano Srednje Fina Jako Vrsta radnog materijala
drvo
drvo
plastika, aluminij, čelik
fino rezanje krivulja (drvo)
Postavljanje oštrice pile
Slika B
Kako biste postavili oštricu, slijedite ove korake:
• Hvataljku kopče potisnite prema gore i držite u
tom položaju.
• Oštricu postavite u kopču. Provjerite jesu li
zupci usmjereni na gore i prema naprijed.
Gladak rub oštrice mora se oslanjati o valjak.
• Oštricu potisnite do kraja u kopču.
• Oštricu osigurajte polaganim otpuštanjem
hvataljke kopče. Provjerite je li oštrica pravilno
namještena u kopči. Izvijena oštrica može
rezultirati nezadovoljavajućim rezom.
Prilagođavanje donje ploče
Slika C + D
Kut donje ploče prilagodite na sljedeći način:
A. Vijke ležišta glave olabavite pomoću
isporučenog šesterokutnog ključa.
B. Donju ploču nagnite ulijevo ili udesno kako
biste namjestili željeni kut piljenja.
Vrijednost nagiba možete očitati na kutomjeru.
Najveća kut je 45°.
C. Ponovo pritegnite vijke ležišta glave.
Priključivanje i uklanjanje akumulatora
Slika A + E
• Akumulator umetnite u osnovu alata, kako je
prikazano na ilustraciji. Akumulator potisnite
dok se ne zabravi.
• Prije uklanjanja akumulatora pritisnite tipku za
zaključavanje (4) sa svake strane i akumulator
izvucite iz osnove alata.
potrebljavajte isključivo akumulatore
U
sljedeće vrste. Upotreba bilo kojih
drugih akumulatora može izazvati
ozbiljne ozljede ili oštećenje alata.
CDA1051: FPB-1800L, 18V Litij-Ionska.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Za punjenje ovih akumulatora može se
koristiti sljedeći punjač.
49
HR
CDA1052: FPL-1800 (Litij-Ionska i NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (samo NiMH).
4. UPOTREBA
Uvijek se pridržavajte sigurnosnih
napomena i relevantnih sigurnosnih
propisa.
Uključivanje i isključivanje
• Ovaj alat opremljen je sigurnosnim
prekidačem.
• Alat pokrenite pritiskom tipke za oslobađanje
prekidača i uključite alat.
• Za isključivanje alata otpustite prekidač
uključivanja/isključivanja.
Kontrola brzine
Slika A
Brzina rada oštrice može se kontrolirati
rotirajućom ručicom na vrhu ubodne pile.
Što je viši njegov položaj, to je veća brzina.
Najbrža postavka je 6. Idealna brzina piljenja ovisit
će o profilu i zupcima oštrice pile, kao i o materijalu
kojeg želite piliti. Za mekane materijale odaberite
razumno veliku brzinu i grube zupce. Ako želite
piliti tvrde materijale, odaberite manju brzinu i finije
zupce.
Postavka klatna
Slika F
Za optimalne rezultate piljenja potrebno je
prilagoditi način na koji zupci oštrice zahvaćaju
radni materijal. Ovo se postiže prilagođavanjem
klatna (8).
•
•
•
•
Mekani materijali (drvo, plastika itd.): klatno
postavite na razinu II ili III. Za oštar rez, klatno
postavite na razinu 0 ili I.
Srednje tvrdi materijali (tvrdo drvo, aluminij
itd.): klatno prilagodite ovisno o primjeni. Za
tanke materijale klatno postavite na razinu 0,
odnosno na razinu I ako radite s turpijama ili
noževima.
Tvrdi materijali (čelik itd.): klatno postavite na
razinu 0.
Krivulje: klatno postavite na razinu 0.
Razinu klatna možete prilagoditi dok je alat u radu.
Štitnik
Slika A
Ubodna pila je opremljena štitnikom (10).
50
Provjerite je li štitnik pravilno namješten tijekom
svakog korištenja ubodne pile.
Piljenje
• Uključite ubodnu pilu.
• Donji dio alata postavite na radni materijal.
• Alat polako primaknite prethodno ucrtanoj liniji
i ubodnu pilu polako gurajte prema naprijed.
Donju ploču čvrsto oslonite na radni materijal.
U protivnom bi ubodna pila mogla vibrirati i
izazvati lom oštrice.
Neka ubodna pila sama radi. Na ubodnu
pilu ne primjenjujte prevelik pritisak.
Urezivanje
Slika G
Ako se početni položaj na radnom materijalu ne
nalazi na rubu ili ako je potrebno izrezati otvor,
bit će potrebno urezivanje. Kako biste ovo izveli,
slijedite ove korake:
• Zaobljeni prednji kraj donje ploče ubodne pile
oslonite na radni materijal.
• Uključite alat i polako spuštajte oštricu pile dok
ne dodirne radni materijal.
• Neka se ubodna pila sama lagano ureže u
materijal bez dodatne prisile.
• Kad probijete radni materijal, ubodnu pilu
izvucite iz otvora.
• Alat postavite u normalni radni položaj unutar
ispiljenog otvora i nastavite s rezanjem.
Prorezivanje možete izvesti i pomoću prethodnog
bušenja otvora u radnom materijalu. Kako biste
ovo izveli, upotrijebite nastavak bušilice koji će
izraditi dovoljno velik otvor za prolazak oštrice pile.
Sad je moguće izvesti korake opisane u stavci
"Piljenje".
LCD zaslon
Slika H
Ovaj alat opremljen je LCD zaslonom:
• Za uključivanje zaslona jedanput pritisnite
tipku zaslona (13). Za isključivanje zaslona
ponovo pritisnite tipku zaslona.
• Sati (14) i minute (15) kod ikone preostalosti
naznačuju broj raspoloživih minuta rada prije
nego se akumulator isprazni (samo za LitijIonske baterije).
• Ikona akumulatora (16) naznačuje preostalu
količinu kapaciteta akumulatora. Svaka
prikazana crta naznačuje približno 10%
preostalog kapaciteta akumulatora.
Ferm
HR
Deset ovih crta predstavlja potpuno napunjeni
akumulator.
LED radno svjetlo
Slika I
Za uključivanje LED radnog svjetla pritisnite
prekidač svjetla. Za isključivanje LED radnog
svjetla ponovo pritisnite prekidač svjetla.
Spremanje oštrica pile
Slika J
Oštrice pile mogu se spremiti u donjoj ploči:
• Iz donje ploče klizno izvucite poklopac oštrica.
• Oštricu pile umetnite u poklopac oštrica.
• Poklopac oštrica natrag klizno vratite u donju
ploču.
Spremanje šesterokutnog ključa
Slika K
Isporučeni šesterokutni ključ može se spremiti u
prostoru akumulatora.
5. SERVISIRANJE I
ODRŽAVANJE
Kvarovi
U slučaju bolo kakvih neispravnosti, npr. nakon
habanja dijelova, molimo vas da kontaktirate
servis čiju adresu možete pronaći na jamstvenom
listu. Na kraju ovog priručnika možete pronaći
rastvoreni prikaz sastavnih dijelova koji su
dostupni za naručivanje.
Okoliš
Kako bi se spriječilo oštećivanje tijekom
transporta, alat se isporučuje u čvrstom pakiranju
koje se uglavnom sastoji od reciklirajućih
materijala.
Molimo vas da iskoristite mogućnost recikliranja.
Neispravni i/ili odbačeni električni ili
elektronički uređaji moraju se prikupljati
na odgovarajućim lokacijama.
Jamstvo
Jamstvene uvjete možete pronaći na posebno
priloženom jamstvenom listu.
Tijekom izvođenja radova održavanja na
motoru svakako provjerite kako alat nije
pod naponom.
Ovaj električni alat dizajniran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Stalni
zadovoljavajući rad ovisi o odgovarajućoj brizi i
redovnom čišćenju uređaja.
Čišćenje
Otvore za prozračivanje održavajte čistima
kako biste spriječili pregrijavanje motora.
Redovito čistite kućište uređaja mekom krpom,
po mogućnosti nakon svake upotrebe. Otvore
za prozračivanje održavajte čistima od prašine
i nečistoća. Ako se nečistoća ne može ukloniti,
upotrijebite meku krpu namočenu u sapunastoj
vodi. Nikad ne upotrebljavajte otopine kao što su
benzin, alkohol, amonijak itd.
Ove otopine mogu oštetiti plastične dijelove.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahtijeva dodatna
podmazivanja.
Ferm
51
SB
PRECIZNA TESTERA
Hvala na kupovini ovog proizvoda firme Ferm.
Stime Vi sada posedujete odličan proizvod
koji je isporučen od strane jednog od vodećih
snabdevača u evropi. Svi proizvodi isporučeni
od strane firme Ferm su proizvedeni u skladu sa
najvišim standardima po pitanju bezbednosti i
preformansi. Kao deo naše filozofije mi takođe
pružamo odličan servis kupcima, koji je podržan
sa obimnom garancijom od 3 godina.
Nadamo se da ćete uživati u ovom proizvodu
mnogo godina.
Brojevi u tekstu se odnosne na crteže na
stranicama od 2 do 5.
ažljivo pročitajte uputstva za rad pre
P
početka korišćenja aparata. Upoznajte
se sa svim funkcijama i osnovnim
operacijama. Održavajte aparat prema
instrukcijama da biste uvek obezbedili
njegovu ispravnu funkcionalnost.
Uputstvo za rad i prateća dokumentacija
mora biti čuvana u blizini apaprata.
Primene
Precizna testera se može upotrebiti za rezanje
delova koji se mašinski obrađuju od raznih
materijala (drvo, aluminijum, plastika, metal itd.) i
to u preciznoj veličini i u bilo kom obliku.
Sadržaji
1. Informacije o uređaju
2. Instrukcije o bezbednosti
3. Pribori za montiranje
4. Rad
5. Servis & održavanje
52
1. INFORMACIJE O UREĐAJU
Tehničke specifikacije
Napon
Brzina bez opterećenja
Maks. kapacitet sečenja
za drvo
Maks. kapacitet sečenja
za metal
Maks. rezni hod
Ugao rezanja
Težina
Lpa nivo zvučnog pritiska
Lwa nivo zvučne snage
Vrednost vibracije
18 V
800-2800/min
70 mm
10 mm
18 mm
0-45°
1,68 kg
82 dB(A)
93 dB(A)
12,1 m/s2
Sadržaj pakovanja
1 Punjač
1 Litijum-jonska baterija
1 Futrola za skladištenje
1 Precizna testera
1 List testere za drvo
1 Imbus ključ
1 Uputstvo za rad
1 Instrukcije o bezbednosti
1 Garancijski list
Proverite uređaj na bilo kakve labave delove i
pribori na oštećenja uzrokovana tokom transporta.
Informacije o proizvodu
Slika A
1. Kontrola brzine
2. Dugme za deblokadu
3. Prekidač
4. Taster za oslobađanje baterije
5. Poklopac skladišta za listove testere
6. Uglomer
7. Osnovna ploča
8. Klatno
9. Kopča za list
10. Štitnik
11. Taster za svetlo
12. LCD displej
Ferm
2. INSTRUKCIJE O
BEZBEDNOSTI
Objašnjenje za simbole
kazuje na rizik od lične povrede,
U
gubitak života ili oštećenja na alatu u
slučaju ne obaziranja na instrukcije date
u ovom priručniku.
Označava opasnost od električnog
udara.
Broj obrtaja mašine može biti
elektronski podešavan.
osite masku za zaštitu od prašine. Rad
N
sa drvetom, metalima i ostalim
materijalima može proizvesti prašinu
koja je štetna za Vaše zdravlje. Nemojte
raditi sa materijalima koji sadrže azbest!
esipravne i/ili izbačene električne ili
N
elektronske aparate se moraju sakupljati
na odgovarajućim lokacijama za
recikliranje.
Specijalna sigurnosna uputstva
Pročitajte sledeće bezbednosne instrukcije, kao i
dodatna uputstva za bezbedno rukovanje.
Pre upotrebe uređaja:
Proverite sledeće tačke:
• Da li listu testere nedostaje neki zubac ili
pokazuje pukotine ili prelome?
• Ukoliko jeste, onda odmah zamenite list
testere.
• Ima li dovoljno prostora ispod radnog
materijala tako da list testere ne dođe u dodir
sa podom ili radnim stolom dok se kreće
naviše i naniže?
• Da li su zupci lista testere usmereni prema
naviše?
• Nosite uvek zaštitne naočare kada koristite
uređaj.
• Pažljivo održavajte uređaj.
• Nemojte koristiti uređaj u vlažnim okolnostima.
• Nemojte koristiti uređaj za materijale koje
sadrže azbest.
• Nikada nemojte ostaviti preciznu testeru bez
nadzora.
Ferm
SB
Korišćenje uređaja
• Čvrsto stegnite u mestu radni materijal kojeg
želite da režete.
• Uklonite sve ostatke drveta koje su u blizini ili
zaglavljene za list testere; nemojte korisititi
Vašu ruku za to. Isključite uređaj pre nego što
uklonite bilo kakve zaostatke drveta!
• Uvek uključite preciznu testeru u prazan hod,
na primer uključite preciznu testeru pre nego
što je prinesete u kontakt sa radnim
materijalom.
• Kada režete drvo obratite pažnju na čvorove,
eksere, pukotine i/ili naslage prljavštine. Jer
mogu opasno zaglaviti list testere. Takođe
pazite na ovo kod otpadnih drva. Pošto
prilikom rezanja otpadnog drveta manje
obraćate pažnju, postoji opasnost da onda
niste toliko obazrivi prilikom nadzora
nepravilnosti u drvetu.
• Nemojte rezati radne materijale koji su deblji
nego što je dužina lista testere.
• Nemojte dodirivati metalne delove precizne
testere prilikom rezanja u zidovima ili
podovima u kojima mogu postojati električni
kablovi. Držite preciznu testeru čvrsto obema
ruku za plastični rukohvat tako da ne dolazite
u kontakt sa delovima koji mogu postati
naelektrisani ako slučajno režete neki
električni kabl.
• Kada ste završili sa rezanjem, prvo isključite
uređaj i sačekajte dok se list testere ne umiri
pre nego što ga uklonite iz radnog materijala.
• Uvek držite plastični štitinik u svom mestu
prilikom korišćenja precizne testere.
3. PRIBORI ZA MONTIRANJE
Pre nego što montirate neki pribor uvek
prvo uklonite bateriju.
Izbor lista testere
Precizna testera je pogodna za sve listove testere
čiji umetak je u obliku T i koje su komercijalno
na raspolaganju. Razlika u profilu i zupcima je
u skladu sa materijalom kojeg želite da režete.
Fini zupci omogućiće Vam uglađeni i precizni rez.
Korisitite tesan profil ako želite da režete krivine ili
ako želite da izrežete figure.
Maksimalan kapacitet rezanja u drvetu je 70 mm.
Da biste izabrali pravilan list, postupite po
sledećem:
53
SB
•
•
•
•
Na prvom mestu probajte list za grubim
zupcima.
Ako ne dobijete uglađen i precizan rez, onda
pokušajte sa llistom koji ima finije zupce.
Za plastiku, aluminijum i čelik uvek
upotrebljavajte list sa veoma finim zupcima.
Za metal koristit samo listovi koji su pogodni
za metal.
Uopšteno radićete brže ali manje precizno sa
grubim nego sa finim zupcima.
Za optimalan rezultat uvek se uverite da je list
testere oštar.
List testere
Grub
Srednje
Fin
Veoma fin
Vrsta radnog materijala
Drvo
Drvo
Plastika, aluminijum, čelik
Rezanje krivina (u drvo)
Montaža lista testere
Sl. B
Da biste montirali list, postupite po sledećem:
• Gurnite naviše steznu kopču za list i držite.
• Umetnite list u kopču za list. Uverite se da su
zupci usmereni prema naviše i prema napred.
Gladka strana lista mora da se oslanja
naspram točka.
• Gurnite do kraja list u kopču.
• Učvrstite list pomoću nežnog otpuštanja
stezne kopče za list. Uverite se da list testere
leži pravilno u kopči za list. Iskrivljen list može
rezultovati u nezadovoljavajuće rezanje.
Podešavanje osnovne ploče
Sl. C + D
Podesite ugao osnovne ploče kao što sledi:
A. Olabavite zavrtnjeve sa usadnom glavom
pomoću saisporučenog imbus ključa.
B. Okrenite osnovnu ploče prema desnu ili levo u
željeni ugao rezanja.
Ugao možete očitati kod uglomera.
Maksimalni ugao rezanja je 45°.
C. Pritegnite opet zavrtnjeve sa usadnom
glavom.
Priključivanje i uklanjanje baterije
Sl. A + E
• Stavite bateriju u osnovu uređaja, kao što je
prikazano na slici. Gurajte bateriju unutra dok
se ne uvede u elementu za utvrđivanje.
• Pritisnite tastere (4) na obema stranama pre
nego što uklanjate bateriju i odvojite bateriju iz
osnove uređaja.
54
oristite samo baterije sledećih vrsta.
K
Upotreba bilo kojih drugih baterija može
uzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja
na alatu.
CDA1051: FPB-1800L, 18V Litijum-Jonska.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Sledeći punjači se mogu koristiti za
punjenje ovih baterija.
CDA1052: FPL-1800 (Litijum-Ion i NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (samo NiMH).
4. RAD
Uvek sledite sigurnosne napomene i
pravila tehničke sigurnosti.
Uključivanje i isključivanje
• Ovaj uređaj je opremljen sa sigurnosnim
prekidačem.
• Pokrenite uređaj pomoću pritiska tastera
“deblokada” (da biste oslobodili prekidač) i
uključite uređaj.
• Oslobodite prekidač (uključivanje/
isključivanje) da biste isključili uređaj.
Kontrola brzine
Sl. A
Brzinom lista testere se može upravljati preko
obrtnog dugmeta koji se nalazi na vrhu precizne
testere.
Što je viša pozicija to je veća brzina. Najviša
pozicija je 6. Idealna brzina rezanja zavisiće od
profila i zubaca lista testere i od radnog materijala.
Za meke materijale, koristite razumnu visoku
brzinu sa grubim zupcima. Ako želite da režete
tvrde materijale, onda izaberite manju brzinu sa
finim zupcima.
Podešavajne klatna
Sl. F
Za optimalan rezultat rezanja morate podesiti
putanju u kojoj zupci lista testere zahvataju
materijal. To ćete učiniti podešavanjem klatna (8).
•
Meki materijal (drvo, plastike itd.): namestite
klatno na nivo II ili III. Za precizno rezanje
testere, stavite klatno na nivo 0 ili I.
Ferm
SB
•
•
•
Srednje tvrde materijale (tvrdo drvo,
aluminijum itd.): podesite klatno u zavisnosti
od primene. Za meki materijal stavite klatno na
nivo 0, ili I ako radite sa turpijama ili noževima.
Tvrdi materijal (čelik itd.): stavite klatno na
nivo 0.
Krivine: stavite klatno na nivo 0.
Nivo klatna možete podešavati dok je uređaj u
upotrebi.
Štitnik
Sl. A
Precizna testera je opremljena sa štitnikom
(10). Uverite se da je taj štitnik uvek namontiran
pravilno tokom korišćenja precizne testere.
Rezanje
• Uključite preciznu testeru.
• Postavite osnovnu ploču uređaja na radnom
materijalu.
• Polako krenite prema liniji rezanja, koju ste
prethodno nacrtali, i polako gurajte napred
preciznu testeru. Pritisnite čvrsto osnovnu
ploču naspram radnog materijala. Ako to ne
učinite, onda će verovatno list testere početi
sa vibriranjem i polomiće se.
Neka list testere radi svoj posao.
Nemojte preterano jako pritiskati list
testere u materijal.
Urezivanje
Sl. G
Ako početna pozicija radnog materijala nije na
bočnoj strani, ili ako nije izbušen otvor, onda
morate da izvršite urezivanje. Postupite kao što
sledi:
• Namestite list testere na zaobljenoj prednjoj
strani osnovne ploče.
• Uključite uređaj i polako spuštajte list testere
dok ne dodirne radni materijal.
• Pustite da se lagano bez sile list testere ureže
u radni materijal.
• Kada ste prošli kroz radni materijal, onda
izvucite list testere iz otvora.
• Namestite uređaj u normalnoj poziciji u otvoru
i nastavite sa rezanjem.
Takođe možete izvršiti urezivanje tako što prvo
izbušite otvor u radnom materijalu. Za to koristite
burgiju koja buši dovoljno širok otvor da bi list
testere mogao proći kasnije. Sada možete izvršiti
korake koji su opisani pod ‚Rezanje‘.
Ferm
LCD displej
Sl. H
Ovaj uređaj je opremljen sa LCD displej:
• Da biste uključili LCD displej, pritisnite jednom
taster za displej (13). - Da biste isključili LCD
displej, pritisnite opet taster za displej.
• Ikone za sat (14) i preostale minute (15)
pokazuju broj minuta koji su na raspolaganju
za rad pre nego što baterija zahteva ponovno
punjenje (samo kod Litijum-Ionske baterije)
• Ikona za bateriju (16) pokazuje zaostalo
punjenje u bateriji. Svaka prikazana kockica
pokazuje oko 10% zaostale punjenosti u
bateriji. Zbir od 10 kockica pokazuje da je
baterija potpuno napunjenja.
LED radna sijalica
Sl. I
Pritisnite taster za svetlo da biste uključili LED
radnu sijalicu. Pritisnite opet taster za svetlo da
biste isključili LED radnu sijalicu.
Skladištenje listova testere
Sl. J
Listovi testere možete skladištiti u osnovnoj ploči:
• Izvucite poklopac iz osnovne ploče.
• Umetnite listove testere u poklopac osnovne
ploče.
• Umetnite nazad poklopac osnovne ploče.
Skladište za imbus ključ
Sl. K
Saisporučeni imbus ključ se može skadištiti u
odeljku za baterije.
5. SERVIS & ODRŽAVANJE
Osigurajte se da mašina nema
napajanje dok vršite radove održavanja
na motoru.
Ova mašina je konstruisana da radi dug period
vremena sa minimum održavanja. Neprekidan
zadovoljavajući rad zavisi od pravilne nege i
redovnog čišćenja aparata.
Čišćenje
Držite ventilacione otvore od mašine čistim da
bi sprečili pregrejavanje motora. Redovno čistite
kućište mašine sa mekom krpom, poželjno
nakon svake upotrebe. Držite ventilacione otvore
oslobođenim od prašine i prljavštine.
55
RUS
Ukoliko se prljavštine ne mogu ukloniti, upotrebite
meku krpu navlaženu sa nasapunjenom vodom.
Nikada nemojte koristiti rastvarače kao što su
benzin, alkohol, rastvor amonijaka u vodi itd. Ovi
rastvarači mogu oštetiti plastične delove.
Podmazivanje
Ovaj aparat ne zahteva dodatno podmazivanje.
Kvarovi
Ukoliko nastupi neki kvar, na primer nakon
habanje nekog dela, molimo stupite u kontakt
sa adresom servisa naznačenu na garantnom
listu. Na pozadini ovog uputstva imate pregled
rezervnih delova koji se mogu poručiti.
Životna sredina
Da bi se sprečilo oštećivanje tokom transporta,
aparat je isporučen u čvrstoj ambalaži, koja se
sastoji u velikoj meri od materijala za višekratnu
upotrebu.
Radi toga molimo vas upotrebite opcije recikliranje
ambalaže.
esipravne i/ili izbačene električne ili
N
elektronske aparate se moraju sakupljati
na odgovarajućim lokacijama za
recikliranje.
Garancija
Uslovi garancije možete pronaći na posebno
priloženoj kartici za garanciju.
НОЖОВОЧНАЯ ПИЛА
Благодарим вас за приобретение данного
изделия Ferm.
Вы приобрели высококачественное изделие
одного из ведущих европейских поставщиков.
Все изделия Ferm изготавливаются в
соответствии с высочайшими стандартами
качества и безопасности. В соответствии с
нашей философией, мы также обеспечиваем
превосходное обслуживание клиентов и
расширенные условия гарантии.
Мы надеемся, что вы сможете в течение многих
лет получать удовольствие от эксплуатации
данного изделия.
Указанные в тексте цифры относятся к
диаграммам на стр. 2 - 5.
нимательно прочтите
В
инструкции по эксплуатации,
прежде чем начинать пользоваться
данным устройством.
Ознакомьтесь с его функциями и
возможностями управления. Для
обеспечения правильной работы
устройства, выполняйте его
обслуживание в соответствии с
инструкциями. Инструкции по
эксплуатации и сопутствующую
документацию необходимо хранить
вместе с устройством.
Область применения
Ножовочная пила может использоваться для
резки заготовок из различных материалов
(дерево, алюминий, пластмасса, металл и т.д.)
точно в соответствии с заданными размерами
и формой.
Содержание
1. Информация об изделии
2. Указания по технике безопасности
3. Установка дополнительных
приспособлений
4. Эксплуатация
5. Техническое обслуживание
56
Ferm
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Технические спецификации
Напряжение
Скорость без нагрузки
Макс.режущая способность
(дерево)
Макс.режущая способность
(металл)
макс. рабочий ход
Угол резания
Вес
Lpa Уровень звукового
давления
Lwa Уровень звуковой
мощности
Значение вибрации
RUS
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Условные обозначения
18 В
800-2800/мин
70 мм
10 мм
18 мм
0-45°
1,68 кг
82 дБ(A)
93 дБ(A)
12,1 м/с2
Комплектность
1 Зарядное устройство
1 Литий-ионная батарея
1 Футляр для хранения
1 Ножовочная пила
1 Режущее полотно по дереву
1 Шестигранный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Инструкция по безопасности
1 Гарантийный формуляр
бозначает опасность для жизни, а
О
также возможность получения
травмы или повреждения
устройства в случае несоблюдения
инструкций, приведенных в данном
руководстве.
Обозначает опасность поражения
электрическим током.
Возможность электронной
настройки количества оборотов.
о время работы надевайте
В
респиратор. При работе с деревом,
металлом и другими материалами
может образовываться пыль,
вредная для здоровья. Не
распиливайте материалы,
содержащие асбест!
еисправный или более
Н
непригодный для использования
инструмент необходимо сдать в
соответствующие пункты для
переработки.
Проверьте устройство, любые дополнительные
детали и аксессуары на наличие повреждений,
которые могли быть получены в процессе
транспортировки.
Особые инструкции по безопасности
Прочитайте настоящие требования, а также
входящую в комплект инструкцию по технике
безопасности
Информация об изделии
Рис. A
1. Переключатель скорости
2. Кнопка блокировки
3. Переключатель
4. Кнопка извлечения батареи
5. Крышка отсека для хранения режущих
полотен
6. Гониометр
7. Опорная пластина
8. Отвес
9. Карабин для крепления
10. Ограждение
11. Кнопка подсветки
12. ЖК-дисплей
Перед эксплуатацией данного инструмента:
Проверьте следующее:
• Нет ли на ножовочной пиле отсутствующих
зубьев, трещин или сколов?
• Если они есть, следует немедленно
заменить режущее полотно.
• Достаточно ли свободного места под
заготовкой для того, чтобы ножовочная
пила не касалась пола или стола в
процессе работы?
• Направлены ли зубья пилы вверх?
• Во время работы с инструментом всегда
надевайте защитные очки.
• Производите техническое обслуживание
регулярно и с соблюдением правил техники
безопасности.
Ferm
57
RUS
•
•
•
Не используйте инструмент в условиях
влажности.
Не пользуйтесь инструментом для распила
материала, содержащего асбест.
никогда не оставляйте ножовочную пилу
без присмотра.
Эксплуатация
• Прочно закрепите на месте заготовку для
распила.
• Удалите древесную стружку или пыль,
находящиеся поблизости от режущего
полотна или прилипшие к нему; не
удаляйте их руками. Перед удалением
стружки всегда выключайте инструмент!
• Всегда переключайте инструмент в
рабочий режим из холостого, т.е. включайте
ножовочную пилу перед тем, как она
коснется заготовки.
• При распиле древесины всегда обращайте
внимание на наличие сучков, задиров,
трещин или скопления загрязнений. Они
могут привести к опасному заеданию пилы.
Также обращайте внимание на это при
распиле бракованных материалов. В этих
случаях необходимо распиливать очень
осторожно и обращать внимание на
неоднородности структуры древесины.
• Не распиливайте заготовки, толщина
которых превышает длину режущего
полотна.
• Не касайтесь металлических частей
ножовочной пилы при распиле стен или
полов, где может находиться электрическая
проводка. Крепко держите ножовочную
пилу обеими руками за пластмассовую
рукоятку, чтобы не касаться деталей, на
которые передается высокое напряжение в
случае задевания проводки.
• По окончании работы выключите
инструмент и дождитесь полной остановки
режущего полотна, прежде чем извлечь его
из заготовки.
• При использовании ножовочной пилы
всегда используйте пластмассовое
ограждение.
3. УСТАНОВКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Перед установкой дополнительных
приспособлений всегда извлекайте
батарею.
Выбор режущего полотна
Для данной ножовочной пилы подходят
любые режущие полотна с T-образным
хвостовиком. Профиль и зубья могут меняться,
в зависимости от материала, который вы
собираетесь распиливать. При использовании
мелких зубьев получается ровный и точный
распил. Для выпиливания кривых линий или
фигур используется узкий профиль.
Максимальная производительность распила
дерева - 70 мм.
Чтобы выбрать правильную пилу, выполните
следующие действия:
• Прежде всего, попробуйте использовать
режущее полотно с крупным шагом зубьев.
• Если не удастся получить ровный и четкий
распил, попробуйте использовать режущее
полотно с более мелким шагом зубьев.
• Для пластмассы, алюминия и стали всегда
используйте режущее полотно с очень
мелким шагом.
• Для распила металла используйте только
специальные режущие полотна по металлу.
В целом, при использовании полотна с крупным
шагом, достигается более быстрый, но менее
точный распил.
Для получения оптимальных результатов
всегда следует убедиться в том. что режущее
полотно остро заточено.
Тип режущего полотна для заготовки
Широкий шаг зубьев Дерево
Средний шаг зубьев Дерево
Мелкий шаг зубьевПластмасса, алюминий,
сталь
Очень мелкий Вырезание кривых
линий (дерево)
Установка режущего полотна
Рис. C
для установки режущего полотна выполните
следующие действия:
• Потяните крепежный зажим пилы вверх и
удерживайте его.
58
Ferm
•
•
•
Поместите режущее полотно в зажим.
Проследите за тем, чтобы зубья пилы были
направлены вверх и вперед. Гладкая
сторона пилы должна лежать на диске.
Протолкните режущее полотно в зажим как
можно дальше.
Закрепите лезвие, медленно отпустив
зажим. Проверьте правильность посадки
режущего полотна в зажиме. Изгиб полотна
может привести к неправильному распилу.
Регулировка опорной пластины
Рис. C + D
Отрегулируйте угол опорной пластины
следующим образом:
A. Ослабьте винты с шестигранной головкой с
помощью прилагаемого торцевого ключа.
B. Поверните опорную пластину вправо или
влево под нужным углом для распила.
Для этого можно воспользоваться
гониометром. Максимаальный угол
распила составляет 45°.
C. Снова затяните винты с шестигранной
головкой.
Установка и удаление батареи
Рис. A + E
• Установите батарею в основание
инструмента, как показано на рисунке.
Проталкивайте батарею внутрь до тех пор,
пока она не защелкнется на месте.
• Перед удалением батареи нажмите кнопку
блокировки (4) с любой стороны и
отсоедините батарею от основания.
спользуйте только батареи
И
указанного типа. Использование
батарей другого типа может
привести к серьезной травме или
повреждению инструмента.
CDA1051: FPB-1800L, 18 В, литий-ионные.
CDA1053: FPB-1800N, 18 В, никелькадмиевые.
Данное зарядное устройство
может использоваться для зарядки
следующих типов батарей.
CDA1052: FPL-1800 (литий-ионные и
никель-металгидридные).
CDA1054: FPL-1800N (только никельметалгидридные).
Ferm
RUS
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Всегда соблюдайте инструкции и
правила техники безопасности.
Включение и выключение
• Данный инструмент оборудован аварийным
выключателем.
• Чтобы включить инструмент, нажмите
кнопку разблокирования, а затем включите
его.
• Для выключения инструмента отожмите
кнопку выключателя.
Регулятор скорости
Рис. A
Скоростью режущего полотна можно управлять
с помощью поворотной ручки, расположенной в
верхней части ножовочной пилы.
Чем выше значение регулятора, тем больше
скорость. Самое высокое положение - 6.
Оптимальная скорость распила зависит от
профиля и шага зубьев режущего полотна и
материала заготовки. Для мягких материалов
рекомендуется выбирать достаточно высокую
скорость и зубья с широким шагом. Для
распила твердых материалов следует выбрать
более низкую скорость и зубья с мелким шагом.
Настройка отвеса
Рис. F
Для получения оптимальных результатов
необходимо определить способ захвата
материала зубьями пилы. Для этого
необходимо настроить отвес (8).
•
•
•
•
Мягкий материал (дерево, пластмасса и
т.д.): установите отвес на уровень II или III.
для получения четкого распила установите
уровень 0 или I.
Материал средней плотности (твердая
древесина, алюминий и т.д.): установка
отвеса зависит от области применения.
Для тонких заготовок или для работы с
рашпилями или ножами установите
уровень 0.
Твердый материал (сталь и т.д.):
установите уровень 0.
Фигурный распил: установите уровень 0.
Уровень отвеса можно отрегулировать в
процессе работы.
59
RUS
Ограждение
Рис. A
Данная ножовочная пила оснащена
ограждением (10). Всегда проверяйте
правильность установки ограждения во время
работы.
Распиливание
• Включите ножовочную пилу.
• Поместите опорную пластину инструмента
на заготовку.
• Медленно переместите ее по направлению
к предварительно отмеченной линии
пропила и медленно надавите на
ножовочную пилу, продвигаясь вперед.
Плотно прижимайте опорную пластину к
заготовке. В противном случае, пила может
начать вибрировать, и режущее полотно
может сломаться.
Дайте полотну сделать пропил. Не
нажимайте на него слишком сильно.
Врезка
Рис. G
Если исходное положение заготовки находится
не с краю, или при наличии высверленного
отверстия, необходимо выполнить врезку. Для
этого выполните следующие действия:
• Поместите пилу на скругленную переднюю
часть опорной пластины.
• Включите инструмент и медленно
опускайте пилу до тех пор, пока она не
коснется заготовки.
• Выполните врезку полотна в заготовку, не
применяя чрезмерных усилий.
• Когда полотно будет находиться внутри
заготовки, извлеките его из отверстия.
• Установите инструмент в обычное
положение и продолжайте вырезать
отверстие.
Врезку можно также выполнить путем
высверливания отверстия в заготовке. Для
этого используйте сверло, с помощью которого
можно сделать отверстие достаточно большого
диаметра для режущего полотна. После этого
можно выполнить действия, приведенные в
разделе "Распиливание".
ЖК-дисплей
Рис. H
Данный инструмент оснащен ЖК-дисплеем:
60
•
•
•
Чтобы включить дисплей, нажмите кнопку
переключателя дисплея (13) один раз. Чтобы выключить дисплей, нажмите кнопку
переключателя дисплея снова.
Значок часов (14) и оставшихся минут (15)
указывают количество минут работы до
того, как потребуется подзарядка батареи
(только для литий-ионных батарей)
Значок батареи (16) указывает оставшийся
заряд батареи. Каждая полоска значка
соответствует примерно 10% оставшегося
заряда батареи. Когда батарея полностью
заряжена, значок показывает 10 полосок.
Переключатель индикатора работы
зарядного устройства
Рис. I
Нажмите кнопку подсветки, чтобы включить
индикатор работы. Нажмите кнопку подсветки
повторно, чтобы выключить индикатор работы.
Хранение режущих полотен
Рис. J
Режущие полотна можно хранить внутри
опорной пластины:
• Снимите нижнюю крышку для режущих
полотен с опорной пластины.
• Вставьте режущее полотно в крышку.
• Сдвиньте нижнюю крышку для режущих
полотен обратно на опорную пластину.
Хранение торцевого ключа
Рис. K
Прилагаемый торцевой ключ можно хранить в
батарейном отсеке.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ри выполнении технического
П
обслуживания убедитесь в том,
что инструмент отключен от
сети.
Данный инструмент рассчитан на длительный
срок эксплуатации при минимальном
обслуживании. Для длительной безотказной
работы необходимо обеспечить правильный
уход за инструментом и его регулярную
очистку.
Ferm
UA
Очистка
Следите за чистотой вентиляционных
отверстий инструмента во избежание его
перегрева. Регулярно, желательно после
каждого использования, протирайте детали
корпуса инструмента мягкой тканью.
Следите за отсутствием пыли и загрязнений
в вентиляционных прорезях и регулярно
очищайте их. Если грязь не удаляется,
воспользуйтесь мягкой тканью, смоченной в
мыльном растворе. Никогда не используйте
для очистки инструмента такие растворители,
как бензин, спирт, нашатырный спирт и т.д. Эти
растворители могут повредить пластмассовые
детали.
НОЖІВКА
Смазка
Данный инструмент не нуждается в
дополнительной смазке.
Цифри у тексті відносяться до діаграм на
сторінках 2 - 5.
Неисправности
При возникновении неисправности, например,
вследствие износа детали, обратитесь в
сервисный центр по адресу, указанному в
гарантийном формуляре. На задней стороне
данного руководства приведен рисунок в
разобранном виде с деталями, которые можно
заказать.
Окружающая среда
Во избежание повреждения при
транспортировке, инструмент поставляется в
плотной упаковке из материалов, допускающих
повторную переработку.
Поэтому просим вас воспользоваться
возможностью повторной переработки
упаковки.
еисправный или более
Н
непригодный для использования
инструмент необходимо сдать в
соответствующие пункты для
переработки.
Дякуємо за придбання цього продукту
виробництва компанії Ferm.
Таким чином, Ви стали власником чудового
продукту, що надається одним з провідних
європейських постачальників. Всі продукти
компанії Ferm створені за найвищими
стандартами продуктивності та безпеки.
Частиною нашої філософії є надання
високоякісного сервісного обслуговування, що
підкріплюється умовами Гарантії.
Мі сподіваємось, що Ви будете багато років
отримувати задоволенні, використовуючи наш
продукт.
важно прочитайте інструкції з
У
експлуатації перед використанням
пристрою. Ознайомтесь з
функціональністю та основними
способами експлуатації.
Обслуговуйте пристрій згідно з
інструкціями для гарантії його
відповідної роботи. Інструкції з
експлуатації та супровідна
документація повинна зберігатися
неподалік від пристрою.
Додатки
Пилку можна використовувати для розрізання
заготовок з різних матеріалів (дерева,
алюмінію, пластика, метала та іншого) точно по
розмірам та в будь-якій бажаній формі.
Зміст
1. Інформація про машину
2. Інструкції щодо безпеки
3. Установка аксесуарів
4. Використання
5. Обслуговування та експлуатація
Гарантия
Гарантийные условия см. на прилагаемом
гарантийном талоне.
Ferm
61
UA
1. Інформація про машину
Технічні специфікації
Напруга
Швидкість без навантаження
Макс. потужність розрізання
дерева
Макс. потужність розрізання
металу
Макс. рух розрізання
Кут розрізання
Вага
Lpa рівень тиску звуку
Lwa рівень потужності звуку
Вібрація
Роз'яснення символів
18 V
800-2800/хв
70 мм
10 мм
18 мм
0-45°
1,68 кг
82 дБ(A)
93 дБ(A)
12,1 м/с2
Вміст упаковки
1 Зарядний пристрій
1 Літій-іонна батарея
1 Коробка для зберігання
1 Ножівка
1 Пильне полотно для деревини
1 Шестигранний ключ
1 Інструкція з експлуатації
1 Інструкція з техніки безпеки
1 Гарантійний талон
Перевірте прилад, розбовтані деталі та
приналежності на наявність пошкодження під
час перевезення.
Інформація щодо продукту
Рис. A
1 Контроль швидкості
2. Кнопка блокування
3. Перемикач
4. Кнопка відкриття батарейного відсіку
5. Кришка для пильного полотна
6. Кутомір
7. Опорна плита
8. Маятник
9. Карабін для пилки
10. Запобіжник
11. Кнопка увімкнення підсвічування
12. РК дисплей
62
2. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ
казує на ризик поранення, втрати
В
життя або пошкодження
інструменту у випадку
недотримання вказівок цих
інструкцій.
Вказує на небезпеку ураження
електричним струмом.
Кількість обертів машини можна
встановити електронним шляхом.
дягніть протипилову маску.
О
Робота з деревом, металами та
іншими матеріалами може
утворити багато пилу, що
небезпечно для здоров'я. Не
працюйте з матеріалом який
містить азбест!
есправні та/або викинуті
н
електричні та електронні пристрої
необхідно збирати у відповідних
місцях для переробки.
Особливі правила технічної безпеки
Окрім наступних вказівок також прочитайте
вимоги до техніки безпеки у відповідній окремій
частині.
Перед використанням приладу:
Перевірте наступні пункти:
• Чи є у пили втрачені зубці, чи є на ній
ознаки тріщин або поломки?
• Якщо так, негайно замініть пильне полотно.
• Чи достатньо простору під матеріалом, щоб
пильне полотно не торкалось підлоги або
робочого стола під час руху вгору або вниз?
• Чи направлені зубці пили вгору?
• Під час використання приладу завжди
одягайте захисні окуляри.
• Обережно використовуйте прилад.
• Не використовуйте прилад у вологому
середовищі.
• Не використовуйте прилад для роботи з
матеріалом, який містить азбест.
• Ніколи не залишайте пилку без догляду.
Ferm
UA
Використання приладу
• Міцно закріпіть робочий матеріал.
• Видаліть залишки деревини біля або на
поверхні леза пили; не робіть цього руками.
Перед видаленням залишків вимкніть
прилад!
• Зажди вмикайте пилку на холостому ході,
тобто вмикайте її перед тим, як вона
торкнеться робочого матеріалу.
• Пилячи дерево звертайте увагу на сучки,
цвяхи, тріщини та/або бруд. Це може
призвести до небезпечного заїдання пили.
Також звертайте на це увагу при роботі з
відходами деревини. Це часто небезпечно,
тому є ризик що ви не помітите нерівності у
деревині.
• Не пиліть матеріал, товщина якого більше
за довжину леза.
• Не торкайтесь металевих частин пилки під
час пиляння стін або підлоги, де можуть
проходити електричні кабелі. Міцно
тримайте пилку двома руками на
пластиковій підставці, так щоб не торкатись
частин, які можуть спалахнути, якщо Ви
випадково розпилите електричний кабель.
• Завершивши розпилювання, вимкніть
прилад та зачекайте, поки зупиниться
пильне полотно, а лише потім витягніть
його з матеріалу.
• Під час роботи пилки використовуйте
пластикову захисну стійку.
3.Установка аксесуарів
Перед установкою аксесуарів
завжди витягуйте батарею.
Вибір леза пили
Пилка сумісна з усіма комерційно доступними
пильними полотнами з T-подібним
хвостовиком. Профіль та зубці відрізняються
в залежності від матеріалу, який необхідно
розпилити. Гострий зубець надасть рівний
та точний розріз. Використовуйте вузьке
полотно, якщо Ви бажаєте різати по кривій або
випилювати малюнки.
Максимальна допустима товщина для
деревини - 70 мм.
Щоб вибрати правильне пильне полотно
зважайте на наступне:
• Перш за все спробуйте полотно з великими
зубцями.
Ferm
•
•
•
Якщо немає рівного та точного розрізу
спробуйте полотно з мілкішим зубцем.
Для пластика, алюмінію та сталі завжди
використовуйте пильні полотна з
найтоншим зубцем.
Для металу використовуйте лише
спеціальні пильні полотна, що підходять
для розпилювання металу.
Взагалі, робота буде швидшою але менш
точною, якщо використовувати великі зубці ніж
малі.
Для оптимального результату зажди
перевіряйте, щоб лезо було гостре.
Лезо пили
Товсте Середнє
Тонке Найтонше
Тип матеріалу
Дерево
Дерево
Пластик, алюміній, сталь
Розрізання вигинів (дерево)
Установка леза
Рис.B
Щоб установити пильне полотно, виконайте
наступні дії:
• Підніміть карабін пили та утримуйте його.
• Вставте полотно в карабін. Переконайтесь,
що пильна сторона направлена вгору та
вперед. Гладенька сторона пили повинна
знаходитись напроти кільця.
• Вставте пильне полотно якомога далі у
карабін.
• Зафіксуйте полотно, злегка відпустивши
карабін. Переконайтесь, що полотно
коректно вставлене в карабін. Криве лезо
може призвести до незадовільного розрізу.
Налаштування плити основи
Рис. C
Налаштуйте кут основи наступним чином:
A. Відпустіть гвинти з голівкою під торцевий
ключ за допомогою торцевого ключа з
комплекту.
В. Поверніть плиту основи вправо або вліво
для бажаного кута розпилювання.
Ви можете використовувати кутомір.
Максимальний кут розпилювання 45°.
C. Знову затягніть гвинти (11).
Під'єднання та видалення батареї
Рис. E
• Вставте батарею в нижню частину
пристрою, як показано на рисунку. Штовхніть
батарею доки вона не замкнеться.
63
UA
•
Натисніть на кнопку блокування (4) на одній
з сторін перед витягненням батареї та
витягніть батарею з нижньої частини
корпусу.
икористовуйте лише батареї
В
наступних типів. Використання
інших батарей може призвести до
серйозних травм або пошкодження
пристрою.
CDA1051: FPB-1800L, 18В літій-Iонна.
CDA1053: FPB-1800N, 18В нікельметалогідридна (NiMH).
Для зарядки батареї можна
використовувати лише наступний
зарядний пристрій.
CDA1052: FPL-1800 (літій-іонні та NiMH
батареї).
CDA1054: FPL-1800N (лише NiMH).
4. ВИКОРИСТАННЯ
Завжди дотримуйтесь приміток
щодо безпеки та правил техніки
безпеки.
Перемикання Вмик./Вимк.
• Цей пристрій оснащено захисним
перемикачем.
• Запустіть пристрій, натиснувши кнопку
блокування (щоб розблокувати перемикач)
та увімкніть пристрій.
• Для того, щоб вимкнути інструмент,
відпустіть перемикач (Вкл./Викл.).
Контроль швидкості
Рис. A
Швидкість пильного полотна можна
контролювати за допомогою поворотної кнопки
у верхній частині пилки.Чим вища позиція,
тим більша швидкість. Найбільше значення
- 6. Ідеальна швидкість розпилювання буде
залежити від профілю та зубців полотна та від
матеріалу, який розпилюється.
Для м'яких матеріалів виберіть достатньо
високу швидкість та великі зубці. Якщо потрібно
розпилити тверді матеріали виберіть нижчу
швидкість та малі зубці.
64
Настройка маятника
Рис. F
Для оптимального результату розпилювання
потрібно зробити так, щоб зубець леза пили
захоплював матеріал. Це можна зробити
встановивши маятник (8).
•
•
•
•
М'який матеріал (дерево, пластик, тощо):
Установіть маятник на рівень II або III. Для
гострого розрізування використовуйте
рівень маятника 0 або I.
Матеріал середньої твердості (тверда
деревина, алюміній, тощо): установіть
маятник в залежності від матеріалу. Для
тонкого матеріалу користуйтесь рівнем
маятника 0 або I якщо використовуються
рашпіль або ножі.
Твердий матеріал (сталь, тощо): установіть
маятник на рівень 0.
Нерівності: установіть маятник на рівень 0.
Можна встановити рівень маятника під час
роботи з матеріалом.
Запобіжник
Рис. A
Пилка оснащена запобіжником (10).
Переконайтесь, що запобіжник завжди
установлений правильно під час роботи пилки.
Розпилювання
• Увімкніть пилку.
• Розташуйте основу пристрою на матеріалі,
що розпилюється.
• Повільно пересувайте пилку до відміченої
раніше лінії розпилювання, злегка
натискаючи на пилку вперед. Добре
притискайте основу пилки до матеріалу.
Якщо Ви не будете цього робити, пилка
може вібрувати, та пильне полотно може
зламатися.
Пилка повинна майже самостійно
виконувати розтин. Не тисніть на пилку
надто сильно.
Врізання
Рис. G
Якщо розріз повинен робитись не на стороні
робочого матеріалу, або не був просвердлений
отвір, потрібно зробити врізання. Це можна
зробити, виконуючи такі дії:
• Встановіть пилку на закруглений край
основи.
Ferm
•
•
•
•
Увімкніть пристрій та повільно опустіть
пильне полотно, доки воно не торкнеться
матеріалу.
Пилка повинна повільно ввійти в матеріал,
без сильного натиску.
Коли пилка пройшла через матеріал,
витягніть пилку з нього.
Помістіть прилад у правильну позицію у
зроблений отвір та продовжуйте
розрізання.
Ви також можете спочатку просвердлити
отвір. Для цього використовуйте свердло щоб
зробити отвір достатньо великим для леза
пили. Тепер можна виконувати дії, описані у
розділі 'Розпилювання'.
РК дисплей
Рис. H
Цей пристрій оснащений РК дисплеєм:
• Щоб увімкнути дисплей, натисніть кнопку
дисплею (13) один раз. Щоб вимкнути
дисплей, натисніть кнопку дисплею ще раз.
• Позначки годинника (14) та хвилин (15), що
залишились, вказують на кількість хвилин,
які залишились до того моменту, коли
необхідно буде зарядити батарею (лише
для літій-іонних батарей)
•
Позначка батареї (16) вказує на кількість
заряду батареї, що залишився. Кожна
смужка заряду вказує приблизно на 10%
заряду батареї. 10 смужок вказують на
повний заряд батареї.
Світлодіодний індикатор
Рис. I
Натисніть на кнопку підсвічування, щоб
увімкнути світлодіодний індикатор. Натисніть
на кнопку підсвічування ще раз, щоб вимкнути
світлодіодний індикатор.
Зберігання пильного полотна
Рис. J
Пильне полотно можна зберігати в опорній
плиті пилки:
• Зніміть нижню з опорної плити.
• Вставте пильне полотно у кришку.
• Знов встановіть кришку на опорну плиту.
Зберігання шестигранного ключа
Рис. K
Шестигранний ключ можна зберігати у відсіку
для батареї.
Ferm
UA
5. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Впевніться, що машина не
підключена до мережі, під час
поточного ремонту двигуна.
Цей прилад розроблений таким чином, щоб
працювати без проблем протягом довгого
періоду часу з мінімальним ремонтом. Тривала
задовільна робота залежить від правильного
догляду за машиною та регулярної очистки.
Очищення
Тримайте вентиляційні отвори машини
чистими, щоб уникнути перегріву двигуна.
Регулярно чистіть поверхні приладу м'якою
тканиною, бажано після кожного використання.
Перевіряйте, щоб вентиляційні отвори
були вільними від пилу та сміття. Якщо
бруд не очищується, використайте м'яку
тканину, змочену мильною водою. Ніколи не
використовуйте такі розчинники як бензин,
спирт, аміачна вода, і т.д. Ці розчинники можуть
пошкодити пластмасові деталі.
Змащування
Прилад не потребує додаткового змащування.
Дефекти
При виникненні дефектів, наприклад, при
зношуванні деталі, будь ласка, зверніться до
сервісної служби за адресою, вказаною на
гарантійному талоні. Ззаду цієї інструкції ви
знайдете розширений огляд деталей, які можна
придбати.
Середовище
Щоб уникнути пошкодження під час
транспортування, прилад постачається в
міцній упаковці, яка в основному складається з
придатного для повторної обробки матеріалу.
Тому скористайтеся можливостями повторної
переробки упаковки.
есправні та/або викинуті
Н
електричні та електронні пристрої
необхідно збирати у відповідних
місцях для переробки.
Гарантія
Гарантійні умови див. у гарантійному талоні, що
постачається окремо.
65
GR
ΣΕΓΑ
Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν
Ferm.
Με την αγορά σας έχετε ένα εξαιρετικό προϊόν,
από έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές της
Ευρώπης. Όλα τα προϊόντα που σας παραδίδει η
Ferm κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα απόδοσης και ασφάλειας. Μέρος της
φιλοσοφίας μας είναι και η παροχή εξαιρετικής
εξυπηρέτησης πελατών, με την υποστήριξη της
περιεκτικής μας Εγγύησης.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτού του
προϊόντος για πολλά χρόνια.
Οι αριθμοί στο κείμενο αναφέρονται στα
διαγράμματα στις σελίδες 2 - 5.
ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Δ
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή αυτή. Εξοικειωθείτε με τις
λειτουργίες της και το βασικό της τρόπο
χειρισμού. Συντηρείτε τη συσκευή
σύμφωνα με τις οδηγίες για να
εξασφαλίσετε ότι λειτουργεί πάντα
σωστά. Οι οδηγίες χρήσης και η
συνοδευτική τεκμηρίωση πρέπει να
διατηρούνται πάντα κοντά στη συσκευή.
Εφαρμογές
Η σέγα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή
διαφόρων υλικών (ξύλου, αλουμινίου, πλαστικού,
μετάλλου κλπ.) σε ακριβείς διαστάσεις και στο
επιθυμητό σχήμα.
Περιεχόμενα
1. Πληροφορίες για τη συσκευή
2. Οδηγίες ασφαλείας
3. Τοποθέτηση των αξεσουάρ
4. Λειτουργία
5. Σέρβις & συντήρηση
66
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
Τεχνικές προδιαγραφές
Τάση
Ταχύτητα παλινδρόμησης,
χωρίς φορτίο
Μέγ. πάχος κοπής σε ξύλο
Μέγ. πάχος κοπής σε μέταλλο
Μέγ. διαδρομή κοπής
Γωνία κοπής
Βάρος
Στάθμη ηχητικής πίεσης Lpa
Στάθμη ηχητικής ισχύος Lwa
Επιτάχυνση κραδασμών
18 V
800-2800/min
70 mm
10 mm
18 mm
0-45°
1,68 kg
82 dB(A)
93 dB(A)
12,1 m/s2
Περιεχόμενα συσκευασίας
1 Φορτιστής
1 Μπαταρία λιθίου-ιόντων
1 Θήκη φύλαξης
1 Σέγα
1 Λάμα σέγας για ξύλο
1 Εξαγωνικό κλειδί (τύπου Άλεν)
1 Οδηγίες χρήσης
1 Οδηγίες ασφαλείας
1 Κάρτα εγγύησης
Ελέγξτε τη συσκευή, τυχόν μη συνδεδεμένα
εξαρτήματα και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενη ζημιά
κατά τη μεταφορά.
Πληροφορίες για το προϊόν
Εικ. Α
1 Ρύθμιση ταχύτητας
2. Κουμπί ασφάλισης
3. Διακόπτης
4. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
5. Κάλυμμα φύλαξης λεπίδων σέγας
6. Γωνιόμετρο
7. Πλάκα βάσης
8. Ρυθμιστής κίνησης εκκρεμούς
9. Υποδοχή λάμας
10. Προστατευτικό
11. Κουμπί φωτισμού
12. Οθόνη LCD
Ferm
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επεξήγηση των συμβόλων
ηλώνει κίνδυνο τραυματισμού,
Δ
απώλειας ζωής ή κίνδυνο ζημιάς στο
εργαλείο σε περίπτωση μη τήρησης των
οδηγιών στο εγχειρίδιο αυτό.
Δείχνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ο αριθμός στροφών του μηχανήματος
μπορεί να ρυθμιστεί ηλεκτρονικά.
οράτε μάσκα προστασίας από σκόνη.
Φ
Η εργασία με ξύλο, μέταλλα και άλλα
υλικά μπορεί να δημιουργήσει σκόνη
που είναι επιβλαβής για την υγεία.Μην
εργάζεστε με υλικά που περιέχουν
αμίαντο!
ι ελαττωματικές και/ή προς απόρριψη
Ο
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές
πρέπει να συλλέγονται στις κατάλληλες
θέσεις ανακύκλωσης.
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας
¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›‰˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
Πριν τη χρήση της συσκευής:
Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία:
• Μήπως λείπουν δόντια από τη λάμα σέγας ή
μήπως η λάμα έχει ρωγμές ή σπασίματα;
• Αν ναι, αντικαταστήστε αμέσως τη λάμα
σέγας.
• Υπάρχει επαρκής χώρος κάτω από το
επεξεργαζόμενο τεμάχιο ώστε η λάμα σέγας
να μην έρθει σε επαφή με το δάπεδο ή με το
τραπέζι εργασίας καθώς κινείται
παλινδρομικά;
• Δείχνουν προς τα πάνω τα δόντια της λάμας
σέγας;
• Πάντα φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συντηρείτε τη συσκευή προσεκτικά.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό
περιβάλλον.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για υλικά που
περιέχουν αμίαντο.
• Ποτέ μην αφήνετε τη σέγα χωρίς επιτήρηση.
Ferm
GR
Χρήση της συσκευής
• Στερεώστε το προς επεξεργασία τεμάχιο
σταθερά στη θέση του με σφιγκτήρες.
• Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ξύλου που είναι
κοντά ή είναι κολλημένα στην επιφάνεια της
λεπίδας σέγας. Μη χρησιμοποιήσετε το χέρι
σας για το σκοπό αυτό. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή πριν αφαιρέσετε οποιαδήποτε
υπολείμματα!
• Πάντα να ενεργοποιείτε τη σέγα χωρίς φορτίο,
δηλ. να ενεργοποιείτε τη σέγα πριν τη φέρετε
σε επαφή με το προς επεξεργασία τεμάχιο.
• Όταν κόβετε ξύλο προσέχετε για ρόζους,
καρφιά, ρωγμές και/ή αποθέσεις ακαθαρσιών.
Αυτά μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνο
φρακάρισμα της λάμας σέγας. Επίσης
προσέχετε τα ίδια πράγματα σε παλιά ξύλα. Τα
ξύλα αυτά συνήθως απαιτούν λιγότερο
προσεκτική κοπή, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος
να μην προσέχετε πολύ για τον εντοπισμό
τέτοιων ανωμαλιών στο ξύλο.
• Μην κόβετε υλικά που έχουν μεγαλύτερο
πάχος από το μήκος της λάμας σέγας.
• Μην αγγίζετε μεταλλικά μέρη της σέγας κατά
την κοπή σε τοίχους ή πατώματα όπου θα
μπορούσαν να υπάρχουν καλώδια ηλεκτρικού
ρεύματος. Κρατάτε τη σέγα σφιχτά έχοντας και
τα δύο χέρια στην πλαστική λαβή έτσι ώστε να
μην αγγίζετε μέρη που θα μπορούσαν να
βρεθούν υπό τάση αν κατά λάθος κόψετε ένα
ηλεκτρικό καλώδιο.
• Όταν τελειώσετε την κοπή, απενεργοποιήστε
πρώτα τη συσκευή και περιμένετε να
ακινητοποιηθεί η λάμα σέγας πριν την
αφαιρέσετε από το προς επεξεργασία τεμάχιο.
• Διατηρείτε το πλαστικό προστατευτικό στη
θέση του όσο χρησιμοποιείτε τη σέγα.
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Πάντα αφαιρείτε τη μπαταρία πριν
τοποθετήσετε ένα αξεσουάρ.
Επιλογή της λάμας σέγας
Η σέγα είναι κατάλληλη για όλες τις εμπορικά
διαθέσιμες λάμες σέγας τύπου κορμού T. Το
προφίλ και τα δόντια διαφέρουν ανάλογα με το
υλικό που θέλετε να κόψετε. Λεπτά δόντια σας
προσφέρουν ομαλή και ακριβή κοπή.
67
GR
Χρησιμοποιήστε προφίλ μικρού πάχους αν θέλετε
να κόψετε καμπύλες ή να κόψετε φιγούρες
Το μέγιστο βάθος κοπής σε ξύλο είναι 70 mm.
Για να επιλέξετε τη σωστή λάμα σέγας,
προχωρήστε ως εξής:
• Πρώτα δοκιμάστε μια λάμα σέγας με πιο
χοντρά δόντια.
• Αν δεν παίρνετε ομαλή και ακριβή κοπή με τη
σέγα, δοκιμάστε μια λάμα σέγας με πιο λεπτά
δόντια.
• Για πλαστικό, αλουμίνιο και χάλυβα,
χρησιμοποιείτε πάντα μια λάμα σέγας με πολύ
λεπτά δόντια.
• Για μέταλλα χρησιμοποιείτε μόνο λάμες σέγας
κατάλληλες για μέταλλα.
Β. Στρίψτε την πλάκα βάσης προς τα δεξιά ή
αριστερά στην επιθυμητή γωνία κοπής.
Μπορείτε να διαβάσετε τη γωνία στο
γωνιόμετρο. Η μέγιστη γωνία κοπής είναι 45°.
Γ. Σφίξτε πάλι τις βίδες τύπου Άλεν.
Γενικά, η εργασία με χοντρά δόντια είναι ταχύτερη
αλλά λιγότερο ακριβής απ' ότι με λεπτά δόντια.
Για βέλτιστο αποτέλεσμα να βεβαιώνεστε πάντα
ότι η λάμα σέγας είναι αιχμηρή.
ρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του
Χ
τύπου που αναφέρεται πιο κάτω. Η
χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας
θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό ή ζημιά στο εργαλείο.
Λάμα σέγαςΤύπος τεμαχίου προς
επεξεργασία
Χοντρά δόντια Ξύλο
Μεσαία δόντια Ξύλο
Λεπτά δόντιαΠλαστικό, αλουμίνιο, χάλυβας
Πολύ λεπτά δόντιαΚοπή καμπύλων τμημάτων
(ξύλο)
Συναρμολόγηση της σέγας
Εικ. B
Για να συναρμολογήσετε τη σέγα, προχωρήστε
ως εξής:
• Σπρώξτε την υποδοχή της λάμας προς τα
πάνω και κρατήστε τη.
• Τοποθετήστε τη λάμα στην υποδοχή λάμας.
Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια δείχνουν προς τα
πάνω και μπροστά. Η πλευρά χωρίς δόντια
της λάμας πρέπει να στηρίζεται στον τροχό.
• Σπρώξτε τη λάμα όσο το δυνατόν
περισσότερο μέσα στην υποδοχή.
• Ασφαλίστε τη λάμα ελευθερώνοντας απαλά το
σφιγκτήρα της υποδοχής λάμας. Βεβαιωθείτε
ότι η λάμα σέγας είναι εγκατεστημένη σωστά
μέσα στην υποδοχή λάμας. Αν η λεπίδα είναι
στραβή, μπορεί η κοπή να μην είναι
ικανοποιητική.
Ρύθμιση της πλάκας βάσης
Εικ. C + D
Ρυθμίστε τη γωνία της πλάκας βάσης ως εξής:
Α. Χαλαρώστε τις βίδες τύπου Άλεν με το
παρεχόμενο κλειδί Άλεν.
68
Σύνδεση και αφαίρεση της μπαταρίας
Εικ. A + E
• Τοποθετήστε τη μπαταρία στη βάση της
συσκευής, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Σπρώξτε τη μπαταρία έως ότου ασφαλίσει.
• Πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία πατήστε το
κουμπί ασφάλισης (4) σε οποιαδήποτε από τις
δύο πλευρές και αφαιρέστε τη μπαταρία από
τη βάση της συσκευής.
CDA1051: FPB-1800L, 18V λιθίου-ιόντων.
CDA1053: FPB-1800N, 18V NiMH.
Για τη φόρτιση αυτών των μπαταριών
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο φορτιστής
που αναφέρεται πιο κάτω.
CDA1052: FPL-1800 (λιθίου-ιόντων και NiMH).
CDA1054: FPL-1800N (μόνο NiMH).
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ακολουθείτε πάντα τις υποδείξεις
ασφαλείας και τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
• Αυτή η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας.
• Ξεκινήστε τη λειτουργία της συσκευής
πιέζοντας το κουμπί "απασφάλισης" (για να
απασφαλίσετε το διακόπτη) και κατόπιν
ενεργοποιήστε τη συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
ελευθερώστε το διακόπτη (ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης).
Ρύθμιση ταχύτητας
Εικ. A
Η ταχύτητα της λάμας σέγας μπορεί να ρυθμιστεί
με το περιστροφικό κουμπί στο πάνω μέρος της
σέγας.
Ferm
GR
Όσο πιο υψηλή η ρύθμιση, τόσο πιο μεγάλη
η ταχύτητα. Η υψηλότερη ρύθμιση είναι η 6. Η
ιδανική ταχύτητα κοπής εξαρτάται από το προφίλ
και τα δόντια της λάμας σέγας και από το υλικό
που θέλετε να κόψετε Για μαλακά υλικά, επιλέξτε
μια εύλογα υψηλή ταχύτητα και λάμα με χοντρά
δόντια. Αν θέλετε να κόψετε σκληρά υλικά,
επιλέξτε χαμηλότερη ταχύτητα και λάμα με λεπτά
δόντια.
Ρύθμιση κίνησης εκκρεμούς
Εικ. F
Για βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής με τη σέγα πρέπει
να ρυθμίσετε τον τρόπο που τα δόντια
της λεπίδας έρχονται σε επαφή με το υλικό. Αυτό
μπορείτε να το κάνετε ρυθμίζοντας την κίνηση
εκκρεμούς (8).
•
•
•
•
Μαλακό υλικό (ξύλο, πλαστικά κλπ.): ρυθμίστε
την κίνηση εκκρεμούς σε επίπεδο II ή III. Για
αιχμηρή κοπή με τη σέγα, χρησιμοποιήστε
κίνηση εκκρεμούς επιπέδου 0 ή I.
Υλικά μεσαίας σκληρότητας (σκληρό ξύλο,
αλουμίνιο κλπ.): ρυθμίστε την κίνηση
εκκρεμούς ανάλογα με την εφαρμογή. Για
λεπτά υλικά χρησιμοποιήστε κίνηση
εκκρεμούς επιπέδου 0 ή χρησιμοποιήστε
επίπεδο Ι αν εργάζεστε με ράσπες ή μαχαίρια.
Σκληρά υλικά (χάλυβας κλπ.): ρυθμίστε την
κίνηση εκκρεμούς στο επίπεδο 0.
Καμπύλες: ρυθμίστε την κίνηση εκκρεμούς
στο επίπεδο 0.
Μπορείτε να ρυθμίσετε επίπεδο κίνησης
εκκρεμούς ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Προστατευτικό
Εικ. A
Στη σέγα είναι τοποθετημένο προστατευτικό (10).
Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το προστατευτικό είναι
σωστά τοποθετημένο όταν η σέγα είναι σε χρήση.
Κοπή
• Θέστε τη σέγα σε λειτουργία.
• Τοποθετήστε την πλάκα βάσης της συσκευής
πάνω στο προς επεξεργασία τεμάχιο.
• Μετακινήστε τη σέγα αργά προς τη γραμμή
κοπής που έχετε σχεδιάσει εκ των προτέρων
και πιέστε τη σέγα αργά προς τα εμπρός.
Πιέζετε την πλάκα βάσης σταθερά πάνω στο
προς επεξεργασία τεμάχιο. Αν δεν το κάνετε
αυτό, η σέγα είναι πιθανό να δονείται και να
σπάσει η λάμα σέγας.
Ferm
Αφήστε τη σέγα να κάνει την εργασία της
κοπής. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στη
σέγα.
Κοπή εισόδου
Εικ. G
Αν η θέση έναρξης στο τεμάχιο προς επεξεργασία
δεν είναι σε πλευρά του ή αν δεν έχει διατρηθεί
οπή, πρέπει να γίνει κοπή εισόδου στο υλικό. Για
να το κάνετε αυτό προχωρήστε ως εξής:
• Στηρίξτε τη σέγα στο στρογγυλεμένο
μπροστινό τμήμα της πλάκας βάσης.
• Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή και
χαμηλώστε αργά τη σέγα έως ότου έρθει σε
επαφή με το προς επεξεργασία τεμάχιο.
• Αφήστε τη σέγα να κόψει διεισδύοντας απαλά
στο τεμάχιο προς επεξεργασία χωρίς να
ασκείτε δύναμη.
• Όταν έχει κοπεί το τεμάχιο προς επεξεργασία
ως την άλλη πλευρά, βγάλτε τη σέγα από την
οπή.
• Τοποθετήστε τη συσκευή στην κανονική θέση
στην οπή που δημιουργήθηκε και συνεχίστε
την κοπή με τη σέγα.
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την κοπή με
διάτρηση μιας οπής στο προς επεξεργασία
τεμάχιο. Για να το κάνετε αυτό χρησιμοποιήστε
ένα τρυπάνι που ανοίγει οπή αρκετά μεγάλη ώστε
να χωρέσει η λάμα σέγας. Τώρα μπορείτε να
εκτελέσετε τα βήματα που περιγράφεται στο τμήμα
‚Κοπή‘.
Οθόνη LCD
Εικ. H
Αυτή η συσκευή διαθέτει οθόνη LCD (υγρών
κρυστάλλων):
• Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε μια
φορά το κουμπί οθόνης (13). Για να
απενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε πάλι
το κουμπί της οθόνης.
• Τα εικονίδια ρολογιού (14) και υπολειπόμενων
λεπτών (15) δείχνουν τον αριθμό των λεπτών
χρόνου λειτουργίας που διατίθενται πριν η
μπαταρία χρειαστεί επαναφόρτιση (μόνο για
μπαταρία λιθίου-ιόντων)
• Το εικονίδιο μπαταρίας (16) δείχνει την
υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας. Κάθε
ράβδος φόρτισης που εμφανίζεται δείχνει
περίπου 10% υπολειπόμενης φόρτισης στη
μπαταρία. Συνολικά 10 ράβδοι δείχνουν
πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
69
GR
Φως εργασίας τύπου LED
Εικ. I
Πιέστε το κουμπί φωτισμού για να ενεργοποιήσετε
το φως εργασίας τύπου LED. Πιέστε πάλι το
κουμπί φωτισμού για να απενεργοποιήσετε το
φως εργασίας τύπου LED.
Φύλαξη λάμας σέγας
Εικ. J
Οι λάμες σέγας μπορούν να φυλαχτούν στην
πλάκα βάσης:
• Τραβήξτε το κάλυμμα πλάκας βάσης από την
πλάκα βάσης.
• Τοποθετήστε τη λάμα σέγας στο κάλυμμα της
πλάκας βάσης.
• Περάστε το κάλυμμα της πλάκας βάσης πάλι
στην πλάκα βάσης.
Φύλαξη εξαγωνικού κλειδιού
Εικ. K
Το περιλαμβανόμενο εξαγωνικό κλειδί μπορεί να
αποθηκευτεί στο διαμέρισμα μπαταρίας.
5. ΣΕΡΒΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Βλάβες
Εάν προκύψει βλάβη, π.χ. μετά από φθορά
εξαρτήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
διεύθυνση του σέρβις που υπάρχει στην κάρτα
εγγύησης. Στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου
θα βρείτε μια μεγεθυσμένη άποψη που δείχνει τα
εξαρτήματα που μπορούν να παραγγελθούν.
Περιβάλλον
Για την πρόληψη βλάβης κατά τη μεταφορά, η
συσκευή παραδίδεται σε ανθεκτική συσκευασία
η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο από
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε χρησιμοποιήστε
τις επιλογές σας για την ανακύκλωση της
συσκευασίας.
ι ελαττωματικές και/ή προς απόρριψη
Ο
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές
πρέπει να συλλέγονται στις κατάλληλες
θέσεις ανακύκλωσης.
Εγγύηση
Οι όροι εγγύησης μπορούν να βρεθούν στην
κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται ξεχωριστά.
Εξασφαλίζετε ότι η συσκευή δεν
βρίσκεται υπό τάση όταν διεξάγετε
εργασίες συντήρησης στο μοτέρ.
Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν για
μεγάλη χρονική περίοδο με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
τη σωστή φροντίδα της συσκευής και τον τακτικό
καθαρισμό της.
Καθαρισμός
Διατηρείτε τις εγκοπές αερισμού της συσκευής
καθαρές ώστε να μην υπερθερμαίνεται το μοτέρ.
Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα της συσκευής με
ένα μαλακό πανί, κατά προτίμηση μετά από κάθε
χρήση. Διατηρείτε τις εγκοπές αερισμού ελεύθερες
από σκόνη και ακαθαρσίες. Εάν οι ακαθαρσίες
δεν βγαίνουν, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί το
οποίο θα έχετε βρέξει ελαφρώς με σαπουνόνερο.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαλύτες όπως βενζίνη,
οινόπνευμα, διάλυμα αμμωνίας κλπ. Αυτοί οι
διαλύτες μπορεί να προξενήσουν ζημιά στα
πλαστικά μέρη της συσκευής.
Λίπανση
Η συσκευή δεν απαιτεί πρόσθετη λίπανση.
70
Ferm
Ferm
71
72
Ferm
DECLARATION OF CONFORMITY
FPJS-1800LK - JIG saw
(GB)We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:
(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijk­­heid
dat dit product voldoet aan, en in overeenstem­ming is
met, de volgende standaarden en reguleringen:
(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives suivants:
(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(P)Declaramos por nossa total responsabilida-de que este
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações que se seguem:
(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt upp­fyller
och följer följande standarder och bestämmelser:
(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder og regler:
(DK)Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(H)Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak és előírásoknak:
(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento
výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento
výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
predpismi:
(SLO)S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom:
(PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt
spełnia wymogi zawarte w następujących normach i
przepisach:
(LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis
gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba
nuostatus:
(LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā
un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(EST)Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
(RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că
produsul acesta este în conformitate cu următoarele
standarde sau directive:
(HR)Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoĻśu da je strojem
ukladan sa slijedeśim standardima ili standardiziranim
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SB)Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen
sa sledećim standardima ili normama:
(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное
изделие соответствует следующим стандартам и
нормам:
(UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане
обладнання відповідає наступним стандартам і
нормативам:
(GR) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› Î·È ÙËÚ›
ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·:
EN55014-1, EN55014-2, EN60745-1, EN60745-2-11
EN61000-3-2, EN61000-3-3
98/37/EC, 2004/108/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2006/95/EC
Zwolle, 01-03-2008
J.A. Bakker-van Ingen
CEO Ferm BV
J. Lodewijk
Quality Manager Ferm Global
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the
product specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands
Ferm
73
Spare parts list
JSM1019 - FPJS-1800LK
Position
1(2x) + 2(10x)
3+4+ 42 till 44
5
6+9
7+8
10+11
12
13 till 25 +38
26+27
28till33
34+35+48
39
40
41
45 till 47 +54
49+50
51
52+53
74
Description
Torx screws set
Housing
Switch
Variable speed
Lock on lever
LED light
Metal guard
Gear box
Rotor + stator
Pendulum complete
Guiding roller assy
Carbon brush assy
Battery release assy
Plastic guard
Plunger assy
Sole plate
Allen key 3mm
LCD assy
No.
490034
490035
490036
490037
490038
490039
490040
490041
490042
490043
490044
490045
490012
490046
490047
490048
407850
490000
Ferm
Exploded view
Ferm
75
GB Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
EReservado el derecho de modificaciones
técnicas
PReservado o direito a modificações
I Con riserva di modifiche
S Ändringar förbehålles
FINPidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
www.ferm.com
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SK Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL Temat do zmiany
LT Akeitimų objektas
LV Var tikt veiktas izmaiņas
EST Võimalikud on muudatused
ROCuprinsul poate suferi modificări
HR Podložno promjenama
SB Podloæno izmenama
RUSТехнические характеристики
могут вноситься измнения без
предварительного уведомления.
UAТехнічні характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
GRHÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement