Ferm CDM1086 Cordless Li-Ion Drill 18V Kasutusjuhend

Ferm CDM1086 Cordless Li-Ion Drill 18V Kasutusjuhend
HU
CS
SK
SL
PL
LT
LV
ET
RO
HR
SR
RU
UK
EL
BG
7
Fig. F
Fig. G
Fig. H
4
Ferm
Vibrációs érték
AKKUFÚRÓGÉP
Köszönjük, hogy a Ferm Vállalat termékét
választotta.
Egy kiváló európai forgalmazó nagyszerű
termékének birtokába jutott.
A Ferm által forgalmazott összes termék a
legszigorúbb teljesítményeknek megfelelő
biztonsági szabvány szerint készül. Üzleti
filozófiánk része a 3 éven alapuló teljes körű
minőségi ügyfélszolgálat.
Reméljük, hogy termékünket hosszú éveken át
nagy megelégedettséggel fogja használni.
A szövegben levő számok a 2 - 4. oldalakon
levő ábrákra vonatkoznak.
Akészülék
használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el a használati
utasítást. Ismerkedjen meg a készülék
funkcióival és a készülék kezelésével.
Akészülék akkor fog megfelelően
működni, ha azt a használati utasítás
előírásai szerint használja. Ahasználati
utasítást és az egyéb dokumentációkat
a készülékkel együtt tárolja.
Tartalom
1. Gépinformáció
2. Biztonsági előírások
3. Tartozékok szeszerelés
4. Kezelés
5. Szerviz és karbantartás
1. GÉP INFORMÁCIÓ
Ferm
Rezgésszint
Az ezen felhasználói kézikönyv végén megadott
rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745
szabványban meghatározott szabványosított
teszttel összhangban történt; ez egy eszköznek
egy másik eszközzel történő összehasonlítására,
illetve a rezgésnek való kitettség előzetes
felmérésére használható fel az eszköznek az
említett alkalmazásokra történő felhasználása
során
- az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy
eltérő, illetve rosszul karbantartott
tartozékokkal történő felhasználása jelentősen
emelheti a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva,
vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen
nem végez munkát, jelentősen csökkentheti a
kitettség szintjét
Az eszköz és tartozékai karbantartásával,
kezének melegen tartásával, és
munkavégzésének megszervezésével védje
meg magát a rezgések hatásaitól
A csomag tartalma
1 Vezetékmentes fúrógép
1 Akkumulátor
1 Töltő
2 Kétoldalas csavarozófejek
1 Használati útmutató
1 Biztonsági utasítások
1 Garanciajegy
Ellenőrizze az eszközt, az önálló alkatrészeket és
a tartozékokat, hogy azok nem sérültek-e meg a
szállítás közben.
Technical specifications
Feszültség
Akkumulátor töltő feszültsége
Akkumulátor töltő frekvenciája
Akkumulátor teljesítménye
Töltési idő
Fúrási sebesség száma
Max. forgatónyomaték
(Alacsony sebesség)
Fordulatszám, terhelés nélkül
Helyzet I
Helyzet II
Furatbetét felvétele
Súly (akkumulátorral)
Lpa (hangnyomás)
Lwa (hangteljesítmény)
H
1,68 m/s2, K=1,5
18 V
230-240 V~
50Hz
1,5 Ah
70 perc
2
20 Nm
0 - 350/min
0 - 1250/min
1,0 - 10 mm
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
Termék információ
A ábra
1. Irányválasztó
2. Akkumulátor leválasztó gomb
3. Akkumulátor
4. Ki- és bekapcsoló
5. Nyomatékállító gyűrű
6. Befogópofa
7. Sebesség választó gomb
5
H
2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A jelölések magyarázatai
jelen használati utasításban leírtak be
A
nem tartása esetén sérülés, életveszély,
és gépsérülés következhet be.
Áramütés veszélye.
Elektronikus fordulatszám szabályozás.
4.
5.
6.
7.
Ne használja esőben.
Csak épületen belül használja.
Az akkumulátort adja le
újrafeldolgozásra.
9.
Meghibásodás esetén a transzformátor
áramütést okozhat.
10.
Maximális hőmérséklet 40°
11.
Ne dobja az akkumulátort tűzbe
12.
Ne dobja az akkumulátort vízbe
Fontos biztonsági tanácsok az
akkumulátorhoz és az akkumulátortöltőhöz
Ha
az akkumulátorból kifolyó savval
kerülne érintkezésbe, úgy a savat
azonnal vízzel mossa le. Ha a sav a
szemébe kerülne, azonnal öblítse ki a
szemét vízzel és keressen fel egy
orvost!
1. Olvassa el, és vegye figyelembe a
töltőkészülék és az akkumulátor használati-és
biztonsági utasításait!
2. Vigyázat! Csak a gyártó által szállított
töltőkészüléket és akkumulátort használja,
különben balesetveszély állhat fenn.
3. Védje a töltőkészüléket, az akkumulátort és az
6
8.
elektromos szerszámot a nedvességtől, pl.
eső vagy hó.
A töltőkészülék használata előtt mindig
ellenőrizze minden kábel helyes
csatlakozását.
Ha a kábelen meghibásodást észlel, többet ne
használja a töltőkészüléket. Azonnal
cseréltesse ki a meghibásodott kábelt.
Ha nem használja a töltőkészüléket, akkor a
csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljzatból. A
hálózati csatlakozót ne a hálózati kábelhez
csatlakoztassa.
Ha a töltőkészülék leesett, vagy más erős
mechanikus igénybevételnek volt kitéve, akkor
a további használat előtt egy szakműhelyben
vizsgáltassa meg a hibát. A meghibásodott
részt ki kell javítani.
Körültekintéssel kezelje az akkumulátort, ne
engedje leesni, és ne üsse oda semmihez.
Soha ne próbálja meg a töltőkészüléket, vagy
az akkumulátort saját maga megjavítani. A
javításokat mindig szakműhelyben
végeztesse el, különben fennálhat a
balesetveszély.
A töltőkészülék vagy az akkumulátor tisztítása
vagy karbantartása előtt mindig húzza ki a
töltőkészülék csatlakozóját a hálózati
csatlakozóból.
Soha ne töltse fel az akkumulátort, ha a
környezeti hőmérséklet 5 °C alatt, vagy 40 °C
fölött van.
Az akkumulátort nem szabad rövidre zárni.
övidzárlatnál az áram igen nagy
R
erősséggel áramlik. Túlmelegedés,
égésveszély, vagy az akkumulátor
megrepedése lehet a következmény.
Ez az akkumulátor meghibásodásához,
illetve a kezelő balesetveszélyéhez
vezethet.
Ezért:
• Soha ne csatlakoztasson kábelt az
akkumulátor pólusaihoz.
• Ügyeljen arra, hogy semmilyen fém tárgy
(tű, irodai kapocs, érem, stb) ne kerüljön az
akkumulátor felvevőjébe.
• Ne tegye az akkumulátort vízbe, vagy esőbe.
• A leszállított akkumulátort kizárólag csak az
akkus fúrógéppel használja, hogy a hibát
és/vagy a kockázatot csökkentse.
13. A meghibásodott, vagy többet már fel nem
tölthető akkumulátort veszélyes hulladékként
Ferm
H
kell kezelni. Ne dobja a háztartási hulladékok
közé!
14. Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, vagy
vízbe. Robbansáveszély áll fenn!
Elektromos biztonság
indig ellenőrizze, hogy az akkumulátor
M
feszültsége megegyezik-e a géptáblán
lévővel. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a
hálózati feszültség megegyezik-e az
akkumulátor töltő bemeneti feszültségével.
•
•
•
4. KEZELÉS
II. osztályú gép – kettős szigetelésű –
földelés nélküli konnektorhoz
csatlakoztatható.
A kábelek vagy csatlakozók cseréje
Gondoskodjon a régi kábelről,vagy csatlakozóról,
közvetlenül azután, hogy lecserélte őket újra.
•
•
Vegye le az akkumulátort. Ha nem használja
az elektromos szerszámokat, a karbantartás
előtt és a szerszámok cseréjénél, pl. befogó
tokmány, fúró.
A készülék csavarozásra, és fúrásra alkalmas.
Minden egyéb felhasználás kifejezetten tilos.
3. TARTOZÉKOK SZERELÉSE
Mielőtt a munkát elkezdi, minidg
távolítsa el az akkumulátort.
A fúrófejek behelyezése és kivétele
B Ábra
A gép fúrófejek helyett hatszögletű szárral
rendelkező csavarhúzó hegyeket is fel tud fogni.
•Lazítsa ki a furóbetétet (6), amelyikben a
peremezést (8) forgatja.
• Helyezze be a fúrófej szárát a tokmányba.
•Erősen csavarja be a fúróbetétet, hogy a
fúrófej rögzüljön.
•Újból csavarja ki a fúróbetétet, ha ki akarja
cserélni a fúrófejet.
Az akkumulátor behelyezése és kivétele
C Ábra
llenőrizze, hogy az akkumulátor , vagy
E
a szerszám külső felülete száraz és
tiszta, mielőtt csatlakoztatná a
Ferm
töltőkészüléket.
Gondoskodjon arról, hogy a forgásirány
kapcsoló (1. ábra A.) a középső helyzetben
álljon, elkerülve ezzel azt, hogy a gép hirtelen
bekapcsol.
Az akkumulátort (3) a gép lábában helyezze
el, a rajz szerint. Addig nyomja be, amíg az
akkumulátor bepattan.
Mindkét oldalon nyomja le a lezárófejeket (2),
mielőtt az akkumulátort eltávolítaná, és húzza
ki az akkumulátort a gép lábából.
Mindig vegye figyelembe a biztonsági
utasításokat és tartsa magát a megfelelő
előírásokhoz.
Erősen tartsa a gépet és a fúrókést egyenletesen
nyomja a munkadarabba. Ne terhelje túl a gépet.
Csak olyan fúrókést használjon, ami még nincs
elkopva. Az elkopott fúrókfejek hátrányosan
befolyásolják a gép működőképességét.
Sebesség beállítása
D Ábra
A gép két fúrási sebességet kínál.
•
•
Állítsa be a sebesség kiválasztó kapcsolót (7)
a lassú fúrásra, vagy a ki/be ‘1’-es
csavarozásra.
Állítsa be a sebesség kiválasztó kapcsolót (7)
a gyors fúrásra ‘2’.
Soha ne váltson sebességet, miközben
a motor működik!
A forgatónyomaték beállítása.
E Ábra
A gép 21 különböző forgatónyomaték beállítással
rendelkezik, melyekkel a csavarok beés
kicsavarási erejét lehet meghatározni.
•
•
•
Állítsa a forgatónyomaték (5) beállító gyűrűjét
a kívánt helyzetbe.
A forgatónyomatékot, a beállító gyűrün lévő
1-21-as számok, és a két szám közötti pont
segítségével, amik közbenső helyzeteket
jelölnek, lehet beállítani.
A lehető legalacsonyabb helyzetet válassza ki
ahhoz, hogy a csavar mozogjon.
Válasszon nagyobb beállítást, amikor a motor
7
H
felgyorsul.
Csavarok be –és kicsavarozása
Fig. A
• A forgásirány kapcsolót (1) állítsa az ‘’
helyzetbe a csavarok becsavarozásához.
• A forgásirány kapcsolót (1) állítsa ‘±’
helyzetbe a csavarok kicsavarozásához.
Fúrás
• A forgatónyomaték (5) beállítását állítsa fúrási
helyzetbe.
Gondoskodjon arról, hogy a forgásirány
kapcsoló (1) a fúrásnál mindig az ‘’- re
legyen beállítva.
Be-és kikapcsolás
A Ábra
•A ki-/ bekapcsolót (4) nyomja be. Ezáltal a gép
fordulatszámát szabályozza a kapcsolóra
gyakorolt er őátvitel segítségével.
•Engedje el a ki-/bekapcsolót (4), a fúróbetét
azonnal lelassul, és már nem forog.
•Tolja a forgásirány kapcsolót (1) középre,
hogy a gép kikapcsolt állapotban rögzüljön.
Csak akkor indítsa újra a gépet, ha a motor
teljesen leállt. Ne állítsa a gépet poros aljaztra.
A por bekerülhet a mechanizmusba.
Túlterhelés elleni védelem.
A gépet túlterhelés elleni védelemmel láttuk el. A
gép a túlterheléskor automatikusan kikapcsol.
Várjon legalább 5 másodpercet mielőtt a gépet
újra használja, hogy a túlterhelés elleni védelem
visszaállhasson az alapállásba.
Vízszintező
H. ábra
A fúrógép dupla leolvasású, azaz egy vízszintes/
függőleges szintezővel van ellátva, amelynek a
vízszintes és függőleges furatok elkészítésénél a
gép iránytartását kell segítenie. A vízszintező (13)
a fúrógép burkolatának tetején található. A
függőleges szintező (14) a fúrógép burkolatának
végében található. Amennyiben meg akarja őrizni
a fúrógép vízszintes vagy függőleges irányát, a
gépet úgy tartsa, hogy a szintezőben található
buborék a szintjelző kör közepén álljon.
Az akkumulátor feltöltése
• A leszállított akkumulátor részben fel van
töltve.
• Az akkumulátortöltőt csak a + 5 °C + 40 °C
8
•
hőmérséklettartományban használja.
Az akkumulátortöltőt csak száraz és jól
szellőző helyiségben használja.
Töltés
F. Ábra
A lítiumionos akkumulátorok egyik előnye, hogy
szinte teljes lemerülésig az akkumulátor a
megszokott teljesítménnyel működik. Az eszközt
addig lehet használni, míg a drasztikusan nem
csökken le a fúrógép teljesítménye. Ilyenkor az
akkumulátor lemerült és az újra kell tölteni.
Az akkumulátor töltése
F. Ábra
• Helyezze be az akkumulátor
csatlakozófelületét (9) a töltő tetején lévő
rekeszbe (10), ahová beleillik.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor
csatlakozófelületét teljes mértékben
belenyomja a töltőbe.
• Dugaszolja rá a töltőt az elektromos hálózatra.
LED kijelzők
G. Ábra
Ha az akkumulátortöltő csatlakoztatva van az
elektromos hálózathoz és az akkumulátor a töltőn
van, akkor a töltő elkezdi az akkumulátor töltését.
A töltő tetején található piros (11) és zöld (12) LED
jelzi a töltés állapotát.
•
•
•
•
Ha a töltő be van dugva, de ahhoz nem
csatlakoztatta az akkumulátort, akkor a töltő
zöld LED (12) lámpája kigyullad.
Ha a töltőbe belehelyezte az akkumulátort,
akkor a piros LED (11) lámpa kezd el villogni
jelezve, hogy a töltés elkezdődött.
Ha az akkumulátor feltöltődött, akkor a töltés
leáll és a zöld LED (12) lámpa kezd el villogni.
Ha az akkumulátort a töltőben hagyja, akkor a
töltő két óra múlva standby üzemmódba
kapcsol. A zöld LED (12) lámpa nem fog
tovább villogni, ill. világítani.
Ha valamilyen hiba lép fel, akkor a piros
(11) LED kezd el világítani.
a az akkumulátor túlhevül és ezért
H
nem lehet biztonságosan tölteni, akkor a
zöld (12) és a piros (11) LED is el kezd
világítani jelezve, hogy a töltés
ideiglenesen leállt. A töltés az
akkumulátor lehűlése után folytatódik.
Ferm
CZ
lítiumionos akkumulátort sokáig lehet
A
tárolni anélkül, hogy jelentősen
veszítene a töltöttségéből. Ha a gépet
huzamosabb ideig nem használja, akkor
a legjobb, ha az akkumulátort töltötten
teszi el.
5. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS
A meghibásodott vagy
használhatatlanná vált elektromos
berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Garancia
A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt
garanciakártya tartalmazza.
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása
során a fúró mindig le legyen választva
az elektromos hálózatról.
A gépek megtervezésüknek és összeállításuknak
köszönhetően hosszú ideig és minimális
karbantartással üzemeltethetők.
A folyamatos jó működés a gép helyes
kezelésével és rendszeres tisztításával
biztosítható.
Tisztítás
A gép külső burkolatát puha kendővel
rendszeresen – lehetőleg minden használat után
– törölje le. Ügyeljen arra, hogy a
szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb
szennyeződés! Amennyiben a szennyeződés nem
távolítható el azonnal, használjon szappanos
vízbe mártott puha kendőt! Soha ne használjon
oldószereket, mint például benzint, alkoholt,
szalmiákszeszt stb. Ezek az oldószerek
károsíthatják a műanyag részeket.
Olajozás
A gép külön olajozást nem igényel.
Meghibásodás
Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész
kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen
feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a
hátulján talál egy perspektivikus bontott
részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket
mutatja.
Környezet
A szállítás során bekövetkező esetleges sérülések
elkerülése érdekében a gép meglehetősen erős
csomagolásban kerül leszállításra. A
csomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része
újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az
anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó
telepekre.
Ferm
9
CZ
AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku
značky Ferm.
Staly jste se tak majiteli vynikajícího výrobku od
předního evropského dodavatele. Všechny
výrobky společnosti Ferm jsou vyrobeny podle
nejvyšších požadavků na výkon a bezpečnost.
V souladu s naší filozofií poskytujeme také
skvělé služby zákazníkům, podporované naší
komplexní zárukou. Věříme, že budete s naším
výrobkem spokojeni po mnoho let.
Čísla v textu se odvolávají na diagramy na
stranách 2 - 4.
řed použitím přístroje si pozorně
P
přečtěte tento návod k obsluze.
Seznamte se s funkcemi a základní
obsluhou. Obsluhujte přístroj vždy podle
pokynů, aby byla zajištěna jeho správná
funkčnost. Návod k obsluze a průvodní
dokumentace se musí nacházet
v blízkosti přístroje.
Obsah
1. Informace o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Montáž příslušenství
4. Provoz
5. Servis a údržba
1. INFORMACE O STROJI
Technické údaje
Napětí
Nap. akumulátorové nabíječky
Frekvence akumulátorové
nabíječky
Výkon akumulátoru
Doba nabíjení
Počet rychlostí vrtání
Max. točivý moment
(nízká rychlost)
Otáčky, bez zatížení
Poloha I
Poloha II
Upnutí upínadla vrtáku
Hmotnost (včetně akumulátoru)
Lpa (zvukový tlak)
Lwa (zvukový výkon)
Vibrační hodnota
10
18 V
230-240 V~
50 Hz
1,5 Ah
70 minut
2
20 Nm
0 - 350/min
0 - 1250/min
1,0 - 10 mm
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
1,68 m/s2, K=1,5
Úroveň vibrací
Úroveň vibrací uvedená na zadní straně tohoto
manuálu s pokyny byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60745; je
možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s
druhým a jako předběžné posouzení vystavování
se vibracím při používání přístroje k uvedeným
aplikacím
- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s
jiným či špatně udržovaným příslušenstvím
může zásadně zvýšit úroveň vystavení se
vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží,
ale ve skutečnosti není využíván, může
zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím
Chraňte se před následky vibrací tak, že
budete dbát na údržbu přístroje a
příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a
uspořádáte si své pracovní postupy
Obsah balení
1 Akumulátorová vrtačka
1 Akumulátor
1 Nabíječka
2 Oboustranné nástavce
1 Návod k obsluze
1 Bezpečnostní pokyny
1 Záruční list
Zkontrolujte, zda nebyl přístroj, všechny volně
uložené díly a příslušenství poškozeny během
přepravy.
Informace o výrobku
Obr. A
1. Přepínač směru
2. Tlačítko uvolnění akumulátoru
3. Akumulátor
4. Hlavní spínač
5. Kroužek nastavení utahovacího momentu
6. Sklíčidlo
7. Spínač výběru otáček
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vysvětlení symbolů
značuje riziko osobního zranění, ztráty
O
života nebo poškození nástroje v
případě nedodržení pokynů v tomto
návodu.
Ferm
CZ
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
6.
Rychlost otáčení stroje lze elektronicky
regulovat.
7.
Nepoužívat za deště
Použití pouze v budově
Vždy recyklujte baterie.
V případě poruchy není transformátor
nebezpečný.
Max. teplota 40°
Nevhazujte akumulátor do ohně
Nevhazujte akumulátor do vody
Důležité bezpečnostní upozornění k baterii a
nabíječki
D ostanete-li
se do styku s kyselinou z
akumulátoru, okamžitě si umyjte
zasažené části vodou. Jestli se kyselina
dostane do styku s očima, okamžitě je
vypláchněte vodou a co nejdřív
vyhledejte lékařskou pomoc.
1. Před použitím nabíječky a akumulátoru se
přesvědčte, že jste si přečetli návod k obsluze
a bezpečnostní informace a porozuměli jste
jim.
2. Pozor! Používejte pouze nabíječku a
akumulátor dodávaný výrobcem, v opačném
případě hrozí nebezpečí úrazu.
3. Nabíječku, akumulátor a elektrické nářadí
chraňte před vlhkem, jako např. déšť nebo
sníh.
4. Před použitím nabíječky baterie zkontrolujte
všechny kabely, jestli jsou správně připojené.
5. Jsou-li některé kabely nabíječky poškozené,
nabíječku až do výměny kabelů nepoužívejte.
Ferm
8.
9.
10.
11.
12.
Poškozený kabel nechte ihned vyměnit.
Pokud nabíječka není v provozu, neměla by
být zapojena do sítě. Neodpojujte ji ze
zásuvky zatáhnutím za kabel.
Pokud vám nabíječka upadne nebo byla jinak
mechanicky namáhána, před dalším použitím
ji nechte zkontrolovat v autorizovaném
servisním středisku, jestli není poškozena.
Poškozené části je nutno opravit.
Při manipulaci s akumulátorem buďte opatrní,
neupusťte jej a neuhoďte jej do jiných
předmětů.
Nepokoušejte se nabíječku nebo akumulátor
opravovat sami. Opravy smí provádět pouze
autorizovaná odborná firma, jinak hrozí
nebezpečí úrazu.
Před čištěním nebo prováděním jiné údržby
nabíječku nebo akumulátor vždy odpojte z
napájení.
Nepokoušejte se nabíjet akumulátor při
teplotách pod 5 °C. nebo nad 40 °C.
Akumulátor nesmí být zkratovaný.
dyž přístroj zkratuje, síla elektrického
K
proudu vzroste. Tím se může přístroj
přehřát, začít hořet nebo dokonce
vybuchnout. Může to vést k poškození
akumulátoru nebo k nebezpečí úrazu
uživatele.
Proto:
• Především na póly akumulátoru nepřipájejte
žádné kabely.
• Zajistěte, aby v otvorech akumulátoru
nebyly zachyceny žádné kovové předměty
(hřebíky, mince, svorky).
• Nevystavujte akumulátor vodě nebo dešti.
• Dodávaný akumulátor používejte výlučně v
kombinaci s akumulátorovým šroubovákem,
čímž se zabrání poruchám a/nebo rizikům.
13. Je-li akumulátor poškozený nebo jej není
možné nabít, je třeba ho zlikvidovat určeným
způsobem. Neházejte jej do domovního
odpadu.
14. Akumulátor nikdy naházejte do vody nebo
ohně. Hrozí nebezpečí exploze!
Elektrotechická bezpečnost
Pokaždé
zkontrolujte, zda vaše napětí
odpovídá napětí na výrobním štítku.
Kromě toho zkontrolujte, zda napětí
v síti souhlasí se vstupním napětím
11
CZ
4. PROVOZ
nabíjecího adaptéru.
Stroj třídy II - dvojitá izolace Nepotřebujete žádnou uzemněnou
zástrčku.
Výměna kabelu nebo zástrček
Staré kabely a zástrčky po výměně za nové
okamžitě vyhoďte.
•
Sejměte akumulátor. Pokud elektrické nářadí
nepoužíváte, před údržbou a při výměně
nářadí, jako např. upínacího pouzdra, vrtáku.
Přístroj je určen pro šroubování a vrtání.
Jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno.
•
3. MONTÁŽ PŘíSLUŠENSTVí
Před zahájením práce odstraňte
akumulátor.
Vložení a a vyjmutí hrotu vrtáku
Obr. B
Stroj může kromě hrotu vrtáku zachytit i hroty
šroubováku se šestihrannou násadou.
•Uvolněte sklíčidlo vrtáku (6) tak, že jej točíte
na obrubě (8).
•Násadu hrotu vrtáku nasaďte do upevnění
sklíčidla vrtáku.
•Sklíčidlo vrtáku pevně zatočte, aby hrot vrtáku
byl pevně sevřen.
•Chcete-li vyměnit hrot vrtáku, sklíčidlo znovu
uvolněte.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
Obr. C
Před zapojením nabíječky zkontrolujte,
je-li vnější strana akumulátoru nebo
nástroje čistá a suchá.
•
•
•
12
Dbejte o to, aby směrový spínač (1 Obr. A) byl
ve střední poloze, aby se zabránilo
nechtěnému spuštění stroje.
Akumulátor (3) nasaďte na spodní část stroje
podle obrázku. Akumulátor zatlačte, dokud
nezapadne na místo.
Pro vyjmutí akumulátoru stiskněte západková
tlačítka (2) na obou stranách a vytáhněte
akumulátor ze spodní strany stroje.
Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce
a příslušné směrnice.
Stroj pevně držte a zatlačte hrot do obrobku
rovnoměrným tlakem. Stroj nenuťte. Používejte
pouze hroty, které nejeví známky opotřebení.
Opotřebené hroty mají negativní vliv na účinnost
stroje.
Nastavení rychlosti
Obr. D
Stroj nabízí dvě rychlosti vrtání.
•
•
Nastavte volicí spínač rychlosti (7) na pomalé
vrtání nebo za-/odšroubování na „1“.
Nastavte volicí spínač rychlosti (7) na rychlé
vrtání „2“.
Nikdy rychlost nepřepínejte, pokud je
motor v chodu!
Nastavení točivého momentu
Obr. E
Stroj má 21 různých nastavení točivého momentu,
se kterými je možné nastavit sílu pro upevňování a
uvolňování šroubů.
•
•
Nastavte nastavovací kroužek točivého
momentu (5) na požadovaný točivý moment.
Nastavení požadovaného točivého momentu
se zadá na nastavovacím kroužku pomocí
číslic 1 až 21 a tečkami mezi dvěma číslicemi,
které představují mezipolohy.
Přednostně zvolte nejnižší možné nastavení
pro pohyb šroubem. Když motor prokluzuje,
zvolte vyšší nastavení točivého momentu.
Upevnění a uvolnění šroubů
Obr. A
• Pro upevnění šroubů nastavte směrový
spínač (1) do polohy „“.
• Pro uvolnění šroubů nastavte směrový spínač
(1) do polohy „±“.
Vrtání
• Nastavte nastavovací kroužek točivého
momentu (5) do vrtací polohy.
Ferm
CZ
Zajistěte, aby směrový spínač (1) byl
nastaven v poloze „“.
Zapnutí a vypnutí
Obr. A
• Stiskněte hlavní vypínač (4). Počet otáček stroje
regulujete pomocí přenosu síly na spínač.
•Uvolněte hlavní vypínač (4), sklíčidlo vrtáku se
ihned zabrzdí a dále se neotáčí.
•Přesuňte směrový spínač (1) do středu, aby
se stroj ve vypnutém stavu zablokoval.
Stroj položte, až když je motor úplně v klidu. Stroj
nepokládejte na zaprášenou podlahu. Částečky
prachu se mohou dostat do mechanizmu stroje.
Ohrana proti přetížení.
Tento stroj je vybaven ochranou proti přetížení.
Jakmile dojde k přetížení, stroj se automaticky
vypne. Před opětovným použitím stroje počkejte
minimálně 5 sekund, aby došlo k obnovení funkce
ochrany proti přetížení.
Vodováha
Obr. H
Vrtačka je vybavena vodorovnou a svislou
vodováhou pro kontrolu úrovně vrtání během
vrtání svislých a vodorovných otvorů. Vodorovná
úroveň (13) je umístěna v horní části obalu
vrtačky. Svislá úroveň (14) je umístěna v zadní
části obalu vrtačky.
Pro udržení vyrovnané polohy vrtání, držte vrtačku
tak, aby byla bublinka ve středu indikátoru.
Nabíjení akumulátoru
• Baterie se dodává v nenabitém stavu.
• Nabíječku baterie používejte pouze
v teplotním rozsahu od +5 °C do +40 °C.
• Nabíječku baterie používejte pouze v suchých
a větraných místnostech.
Dobíjení akumulátoru
Obr. F
Jednou z výhod použití Lithium-Ion akumulátorů
je, že dokud není akumulátor té ěř prázdný,
není znatelný jakýkoliv pokles výkonu. Vrtačka
může být používána, dokud nezačnete pociťovat
ztrátu výkonu. Nyní je akumulátor vybitý
a potřebuje nabít.
Dobíjení akumulátoru
Obr. F
• Umístěte výčnělek akumulátoru (9) do odpo­
Ferm
•
•
vídající prohlubně v horní části nabíječky (10).
Přesvědčte se, že je výčnělek akumulátoru
plně zatlačen do nabíječky.
Zapojte nabíječku do elektrické sítě.
Indikační LED diody
Obr. G
Je-li nabíječka zapnuta do elektrické sítě a
akumulátor je založen, nabíječka automaticky
zpustí nabíjecí proces. Červená LED dioda (11) a
zelená LED dioda (12) na vrchní straně nabíječky
indikují průběh nabíjení.
•
•
•
•
Pokud je napájecí kabel nabíječky zapojen do
zásuvky, ale akumulátor není zasunut, zelená
LED dioda (12) se rozsvítí.
Pokud je zasunut akumulátor, červená LED
dioda (11) začne blikat, indikující nabíjecí
proces.
Je-li akumulátor plně nabit, nabíjecí proces je
zastaven a zelená LED dioda (12) začne
blikat.
Pokud necháte akumulátor v nabíječce,
nabíječka se po 2 hodinách automaticky
přepne do vyčkávacího režimu „Standby“.
Zelená LED dioda (12) přestane blikat a začne
trvale svítit.
Pokud dojde při nabíjení k chybě,
červená LED dioda (11) trvale svítí.
okud dojde k přílišnému zvýšení
P
teploty nabíjeného akumulátoru a další
nabíjení by mohlo být nebezpečné, obě
diody (12) a (11) se trvale rozsvítí,
indikující pozastavení nabíjecího
procesu. Nabíjecí proces se
automaticky obnoví po dostatečném
vychladnutí akumulátoru.
ithium-Ion články se mohou uchovávat
L
po dlouhou dobu bez větší ztráty nabití.
Pokud vrtačku nepoužíváte po delší
dobu, je nejlepší ji uložit a nabitým
akumulátorem
5. ÚDRŽBA A SERVIS
Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je
odpojen od sítě, jestliže provádíte
údržbu motoru.
Přístroje značky jsou konstruovány pro
13
SK
dlouhodobé používání při minimální údržbě.
Budou fungovat bez problémů, pokud se jim bude
věnovat náležitá péče a pokud budou pravidelně
čištěny.
Čištění
Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým hadříkem
(nejlépe po každém použití).
Odstraňujte prach a špínu z otvorů ventilace.
Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte
měkký hadřík namočený v mýdlové vodě.
Zásadně nepoužívejte rozpouaštděla, jako jsou
benzin, alkohol, čpavek apod. Tato rozpouštědla
by mohla poškodit umlěohmotné součásti
přístroje.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Závady
Vznikne-li závada na některé součástce, například
vlivem opotřebení, kontaktujte prosím servisní
adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní
straně návodu naleznete schematický nákres,
které součástky lze objednat.
Životní prostředí
Přístroj je dodáván v odolném balení, které
zabraňuje jeho poškození během přepravy.
Většinu z materiálů, které jsou na balení použity,
lze recyklovat.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či
elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Záruka
Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete
na samostatném záručním listu, který je přiložen
k výrobku.
14
BEZŠNÚROVÁ VŔTAČKA
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Ferm.
Vďaka tomu teraz máte vynikajúci produkt, ktorý
vám dodal jeden z vedúcich dodávateľov v
Európe. Všetky produkty, ktoré vám dodala
spoločnosť Ferm, sa vyrábajú podľa najvyšších
noriem výkonu a bezpečnosti. Ako súčasť našej
filozofie tiež poskytujeme vynikajúci servis pre
zákazníka, ktorý podporuje naša komplexná
záruka.
Dúfame, že si budete užívať tento produkt ešte
mnoho ďalších rokov.
Čísla v texte odkazujú na schémy na stranách
2 - 4.
red použitím zariadenia si pozorne
P
prečítajte prevádzkové pokyny.
Oboznámte sa s jeho funkciami a
základnou prevádzkou. Servis
zariadenia vykonávajte podľa
pokynov, aby ste zaručili, že bude
vždy správne fungovať. Prevádzkové
pokyny a príslušná dokumentácia sa
musí uschovať v blízkosti zariadenia.
Obsah
1. Informácie o zariadení
2. Bezpečnostné pokyny
3. Montážne príslušenstvo
4. Prevádzka
5. Servis a údržba
1. INFORMÁCIE O ZARIADENÍ
Technické údaje
Napätie
Napätie nabíjačky
Frekvencia nabíjačky
Výstup batérie
Čas nabíjania
Rýchlosti vrtáka
Max. krútiaci moment
(nízka rýchlosť)
Rýchlosť bez zaťaženia
Pozícia I
Pozícia II
Hmotnosť (vrátane batérie)
Lpa (akustický tlak)
Lwa (akustický výkon)
18 V
230-240 V~
50 Hz
1,5 Ah
70 minút
2
20 Nm
0 - 350/min
0 - 1250/min
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
Ferm
Vibrácie
1,68 m/s2, K=1,5
Hladina vibrácií
Hladina emisií od vibrácií uvedená na zadnej
strane tohto návodu na obsluhu bola nameraná v
súlade s normalizovaným testom uvedeným v
norme EN 60745; môže sa používať na vzájomné
porovnávanie náradí a na predbežné posúdenie
vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia
pre uvedené aplikácie
- používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v
spojení s rôznymi alebo nedostatočne
udržiavanými doplnkami môže značne zvýšiť
úroveň vystavenia
- časové doby počas ktorých je je náradie
vypnuté alebo počas ktorých náradie beží ale
v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značne
znížiť úroveň vystavenia
Chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete
náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať,
tak že nebudete pracovať so studenými rukami a
tak že si svoje pracovné postupy správne
zorganizujete
Obsah balenia
1 Bezšnúrová vŕtačka
1 Batéria
1 Nabíjačka
2 Obojstranné vrtáky
1 Prevádzkové pokyny
1 Bezpečnostné pokyny
1 Záručný list
Skontrolujte zariadenie, akékoľvek uvoľnené časti
a príslušenstvo, či sa nepoškodilo počas prepravy.
Informácie o produkte
Obr. A
1. Smerový spínač
2. Tlačidlo uvoľnenia batérie
3. Batéria
4. Spínač zap./vyp.
5. Krúžok nastavenia krútiaceho momentu
6. Objímka
7. Spínač výberu rýchlosti
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Vysvetlenie symbolov
aznačuje nebezpečenstvo fyzického
N
zranenia, usmrtenie alebo poškodenie
Ferm
SK
nástroja v prípade, že nebudete
dodržiavať pokyny v tejto príručke.
Naznačuje nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Počet otáčok zariadenia môžete
nastaviť elektronicky.
Nepoužívajte v daždi.
Len pre použitie v interiéri.
Nelikvidujte v komunálnom odpade.
V prípade zlyhania nie je transformátor
nebezpečný
Max. teplota 40°
Batériu nezahadzujte do ohňa
Batériu nezahadzujte do vody
Dôležité bezpečnostné poznámky
o nabíjačke a bloku batérií
Ak sa dostanete do kontaktu s kyselinou
z bloku batérie, okamžite ju opláchnite
vodou. Ak sa vám kyselina dostane do
očí, okamžite ich vypláchnite vodou a
kontaktujte lekára!
1. Pred použitím si prečítajte a zapamätajte
prevádzkové pokyny a bezpečnostné
poznámky pre nabíjačku a blok batérie!
2. POZNÁMKA! Používajte len nabíjačku a blok
batérie, ktoré sa dodali od výrobcu v opačnom prípade budete riskovať nehodu.
3. Chráňte nabíjačku, blok batérie a výkonný
nástroj pred vlhkosťou, napr. dažďom alebo
snehom.
4. Pred použitím nabíjačky vždy skontrolujte, či
sú správne pripojené všetky káble.
5. Ak zistíte, že kábel je poškodený, nemali by
ste nabíjačku opätovne používať. Okamžite
15
SK
nechajte poškodený kábel vymeniť.
6. Keď sa nabíjačka nepoužíva, vytiahnite ju zo
sieťovej zásuvky. Nevyťahujte nabíjačku tak,
že budete ťahať za kábel.
7. Ak nabíjačka spadla alebo sa iným spôsobom
vystavila vysokému mechanickému tlaku, mali
by ste dať skontrolovať, či nie je poškodená
u autorizovaného predajcu skôr, ako ju
opätovne použijete. Poškodené časti by sa
mali opraviť.
8. Buďte opatrní, keď manipulujete s blokom
batérie a nehádžte ho alebo nevystavujte
nárazom.
9. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nabíjačku alebo
blok batérie svojpomocne. Opravy musí vždy
vykonať autorizovaný predajca - v opačnom
prípade riskujete nehodu.
10. Pred čistením alebo vykonávaním servisu na
nabíjačke alebo bloku batérie vždy vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
11. Nikdy nenabíjajte blok batérie, keď je okolitá
teplota nižšia ako 5° C alebo vyššia ako 40° C.
12. Blok batérie sa nemôže skratovať.
spôsobí pretekanie vysokého
napätia. Toto môže spôsobiť prehriatie,
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu
bloku batérie. Toto môže poškodiť blok
batérie alebo používateľ môže riskovať
nehodu.
Elektrická bezpečnosť
Vždy skontrolujte, či je napätie na bloku
batérie je v súlade s napätím na
menovitom štítku. Tiež skontrolujte, či je
vaše sieťové napájanie v súlade s
príkonom nabíjačky batérie.
Zariadenie triedy II – Dvojitá izolácia –
Nepotrebujete žiadnu uzemnenú
zásuvku.
Výmena káblov alebo koncoviek
Okamžite odhoďte stará káble alebo konektory
potom, čo ich vymeníte za nové.
•
•
3. MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA
Skrat
Preto:
• Nepripájajte žiadne káble k pólom batérie.
• Uistite sa, že sa na kontaktnom povrchu
bloku batérie nenachádzajú žiadne kovové
objekty (klince, kancelárske spinky, mince
atď.).
• Blok batérie nevystavujte vode alebo
dažďu.
• Používajte len blok batérie, ktorý sa dodal v
kombinácii s touto bezdrôtovou vŕtačkou/
skrutkovačom, aby ste predišli chybám a/
alebo riziku pre osoby.
13. Poškodený blok batérie alebo blok batérie,
ktorý sa už nedá nabíjať, sa musí likvidovať
ako špeciálny odpad. Nezahadzujte ho do
komunálneho odpadu.
14. Blok batérie nikdy nehádžte do ohňa alebo
vody. Budete tým riskovať výbuch!
16
Keď sa výkonný nástroj nepoužíva a pred
údržbou odpojte blok batérie.
Nástroj môžete použiť ako skrutkovač a
vŕtačku. Akékoľvek iné použitie je výslovne
vylúčené.
Pred namontovaním príslušenstva vždy
odpojte batériu.
Montáž a odstraňovanie vŕtacích rezačov
Obr. B
Okrem skrutkovacích bitov so šesťhranným
hriadeľom dokáže tento nástroj tiež použiť vrtáky
so šesťhranným hriadeľom.
•
•
•
•
Vŕtaciu objímku (6) uvoľnite otáčaním
rukoväte (8).
Do objímky vložte násadu vŕtacej rezačky.
Vŕtaciu objímku dotiahnite tak, aby bola
vŕtacia rezačka pevne uchytená.
Keď budete chcieť vymeniť rezačku, otočte
vŕtaciu objímku do opačného smeru.
Pripojenie a odpojenie batérie
Obr. C
Pred pripojením nabíjačky zaistite, aby
bol exteriér bloku batérie alebo nástroja
čistý a suchý.
•
Uistite sa, že spínač prevrátenia smerov (1,
obr. A) sa nachádza v stredovej polohe, aby
ste predišli neočakávanému zapnutiu
zariadenia.
Ferm
SK
•
•
Batériu (3) vložte do stojana zariadenia tak,
ako je zobrazené na obrázku. Zatlačte batériu,
až kým nezapadne.
Zatlačte uzamykacie tlačidlá (2) na obidvoch
stranách skôr, ako vyberiete batériu a odpojíte
batériu zo základne zariadenia.
4. PREVÁDZKA
Vždy dodržujte bezpečnostné
poznámky a príslušný bezpečnostný
kód.
Pevne podržte zariadenie a vrták stabilne zatlačte
na opracúvaný predmet. Zariadenie nepreťažujte.
Používajte len vrtáky bez viditeľného
opotrebovania. Opotrebované vrtáky budú mať zlý
efekt na fungovanie zariadenia.
Nastavenie rýchlosti
Obr. D
Zariadenie má dve rýchlosti vŕtania.
•
•
Pre pomalé vŕtanie alebo pre zaskrutkovávanie
alebo odskrutkovávanie skrutiek nastavte
spínač výberu rýchlosti (7) do polohy "1".
Pre rýchle vŕtanie nastavte spínač výberu
rýchlosti (7) do polohy ‘2’.
Nikdy neprepínajte pri spustenom
motore!
Nastavenie krútiaceho momentu
Obr. E
Zariadenie má 21 rôznych nastavení krútiaceho
momentu, ktorými môžete nastaviť silu
zaskrutkovania a odstránenia skrutiek.
• Nastavte krúžok nastavenia krútiaceho
momentu (5) do želanej polohy.Dostupné
nastavenia krútiaceho momentu sú označené
na nastavovacom krúžku číslami 1 až 21 a
bodkami medzi číslami, ktoré určujú
prostredné nastavenia .
• Pri používaní skrutkovača by ste najskôr mali
používať čo možno najmenšie nastavenie.Ak
sa bude motor šmýkať, vyberte vyššie
nastavenie.
Zaskrutkovávanie a odskrutkovávanie skrutiek
Obr. A
• Nastavte spínač prepínania smeru (1) do
polohy ‘’, aby ste skrutky zaskrutkovali.
• Nastavte spínač prepínania smeru (1) do
Ferm
polohy ‘±’, aby ste skrutky uvoľnili.
Vŕtanie
• Otočte krúžok nastavenia krútiaceho
momentu (5) do vŕtacej polohy.
Zaistite, aby bol spínač prepínania
smeru (1) počas vŕtania vždy nastavený
do polohy ‘’ .
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Obr. A
• Stlačte spínač zap./vyp. (4). Reguluje rýchlosť
zariadenia tak, že prenáša výkon do spínača.
• Uvoľnite spínač zap./vyp. (4), aby ste
okamžite zastavili skľučovadlo vrtáka a
prestane sa otáčať.
• Posuňte spínač prepínania smeru (1)
dostredu, aby ste uzamkli zariadenie vo
svojom vypnutom stave.
Zariadenie položte až potom, čo sa úplne zasta­
vilo. Nedávajte ho na prašný povrch, pretože by sa
čiastočky prachu mohli dostať do mechanizmu.
Ochrana pred preťažením.
Toto zariadenie je vybavené ochranou pred
preťažením. Keď sa zariadenie preťaží,
automaticky sa vypne. Pred použitím zariadenia
počkajte aspoň 5 sekúnd, aby sa vynulovala
ochrana pred preťažením.
Vodováha
Obr. H
• Vŕtačka je vybavená s vodováhou pre
horizontálne/vertikálne zobrazovanie údajov,
aby vám pomohla pri “vyrovnaní” vŕtačky,
zatiaľ čo vŕtane vodorovné a zvislé otvory.
Vodorovná vodováha (13) sa nachádza na
hornej strane puzdra vŕtačky. Zvislá vodováha
(14) sa nachádza na zadnej strane puzdra
vŕtačky.
• Aby ste uchovali rovnú polohu vŕtania, podržte
vŕtačku tak, aby sa bublinka vodováhy
nachádzala v strede kruhu indikátora roviny.
Výmena batérie
• Zahrnutá batéria sa dodáva v čiastočne
nabitom stave.
• Nabíjačku batériu používajte len v teplotnom
rozsahu medzi + 5 °C až + 40 ºC.
• Nabíjačku batérie používajte len v suchých a
otvorených priestoroch.
17
SLO
Nabíjanie
Obr. F
Jednou z výhod lítium-iónových batérií je, že až
pokým nie je batéria takmer prázdna, nie je
viditeľné takmer žiadne slabnutie výkonu.
Zariadenie môžete používať až pokým si
nezačnete všímať, že sa výkon vŕtačky znižuje.
Batéria je teraz vybitá a potrebuje nabíjanie.
Výmena batérie
Obr. F
Spodnú stranu batérie (9) vložte do vhodného
priestoru na hornej strane nabíjačky (10).
Uistite sa, že spodná strana batérie sa zatlačí
úplne do nabíjačky ako sa len bude dať.
Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
LED indikátory
Obr. G
Keď je nabíjačka batérie zapojená a je vložená
batéria, nabíjačka batérie začne batériu nabíjať.
Červená kontrolka LED (11) a zelená kontrolka
LED (12) na hornej strane nabíjačky budú
naznačovať stav nabíjania.
•
•
•
•
Keď sa nabíjačka pripojí bez vloženej batérie,
rozsvieti sa zelená kontrolka LED (12).
Keď sa vloží batéria, červená kontrolka LED
(11) začne blikať, čím naznačuje začiatok
nabíjania.
Keď je batéria nabitá, nabíjanie sa zastaví
a začne blikať zelená kontrolka LED (12).
Ak sa batéria nechá v nabíjačke, nabíjačka po
2 hodinách prejde do pohotovostného režimu.
Zelená kontrolka LED (12) prestane blikať
a zostane rozsvietená.
Keď sa vyskytne chyba, rozsvieti sa
červená kontrolka LED (11).
k je teplota batérie príliš vysoká, aby
A
sa bezpečne nabila, rozsvieti sa zelená
kontrolka LED (12) a červená kontrolka
LED (11), ktoré naznačujú pozastavenie
procesu nabíjania. Nabíjanie sa spustí
po schladení batérie.
ítium-iónové články je možné
L
skladovať dlhú dobu bez straty veľkého
množstva nabitia. V prípade dlhodobého
nepoužívania tohto zariadenia je
najlepšie skladovať batériu v nabitom
stave.
18
5. SERVIS A ÚDRŽBA
Uistite sa, že zariadenie nie je pod
prúdom, keď sa vykonáva údržba
motora.
Tieto zariadenia sú navrhnuté tak, aby sa
dlhodobo používali pri minimálnej údržbe.
Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí od
správnej starostlivosti o zariadenie a od
pravidelného čistenia.
Čistenie
Vetracie otvory zariadenia udržujte čisté, aby ste
predišli v prehriatí zariadenia. Pravidelne čistite
puzdro zariadenia jemnou handričkou, pokiaľ je to
možné po každom použití. Vetracie otvory udržujte
čisté od prachu a špiny. Ak sa špina nedá zmyť,
použite jemnú handričku navlhčenú vodou s
mydlom. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako
napríklad benzín, alkohol, amoniakovú vodu atď.
Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.
Mazanie
Zariadenie nevyžaduje žiadne dodatočné
mazanie.
Poruchy
Ak by sa vyskytla porucha, napr. po opotrebovaní
dielu, kontaktujte servis na adrese, ktorá je
uvedená na záručnom liste. Na zadnej strane tejto
príručky nájdete zvýraznené zobrazenie, na
ktorom sú uvedené diely na objednanie.
Životné prostredie
Aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy,
zariadenie sa dodáva v pevnom balení, ktoré sa
zväčšiny skladá z opätovne využitého materiálu.
Preto, prosím, využívajte možnosti recyklácie
balenia.
Chybné elektrické alebo elektronické
zariadenia a/alebo vyradené zariadenia
sa musia odovzdať na príslušných
recyklačných miestach.
Záruka
Záručné podmienky môžete nájsť v samostatne
priloženom záručnom liste.
Ferm
BREZŽIČNI VRTALNIK
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Ferm.
Postali ste lastnik izjemnega izdelka,
proizvedenega s strani enega vodilnih evropskih
dobaviteljev. Vsi izdelki Ferm so proizvedeni
skladno z najvišjimi standardi učinkovitega
delovanja in varnosti. Kot del naše filozofije,
zagotavljamo tudi izjemno podporo kupcem,
podprto z obsežno garancijo. Upamo, da boste
med dolgoletno uporabo tega izdelka nadvse
uživali.
Številke v besedilu ustrezajo diagramom na
straneh 2 - 4.
Pred
uporabo orodja pozorno preberite
navodila za delovanje. Spoznajte
funkcije in osnovno delovanje tega
orodja. Servis orodja glede na ta
navodila zagotavlja, da bo le-to vedno
delovalo pravilno. Navodila za delovanje
in spremno dokumentacijo shranjujte v
bližini orodja.
Vsebina
1. Informacije o stroju
2. Varnostna navodila
3. Montaža pribora
4. Delovanje
5. Servis & vzdrževanje
1. PODATKI O NAPRAVI
Tehnični podatki
Napetost
18 V
Napetost polnilnika
230-240 V~
Frekvenca polnilnika
50 Hz
Moč akumulatorske baterije
1,5 Ah
Čas polnjenja
70 minut
Stopnja hitrosti vrtenja
2
Največji vrtilni moment
(majhna hitrost)
20 Nm
Št. vrtljajev, brez obremenitve
Položaj I
0 - 350/min
Položaj II
0 - 1250/min
Premer vpenjalne glave
1,0 - 10 mm
Masa (vključno z akumulatorsko
baterijo)
1,5 kg
Lpa (akustični tlak)
75 dB(A), K=3
Lwa (akustična zmogljivost)
86 dB(A), K=3
Tehtna vibracija
1,68 m/s2, K=1,5
Ferm
SLO
Raven vibracij
Raven oddajanja vibracij, navedena na zadnji
strani teh navodil za uporabo je bila izmerjena v
skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN
60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo
različnih orodij med seboj in za predhodno
primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi
orodja za namene, ki so omenjeni
- uporaba orodja za drugačne namene ali
uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi
nastavki lahko znatno poveča raven
izpostavljenosti
- čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar
z njim ne delamo, lahko znatno zmanjša raven
izpostavljenosti
Pred posledicami vibracij se zaščitite z
vzdrževanjem orodja in pripadajočih
nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople,
vaši delovni vzorci pa organizirani
Vsebina paketa
1 Brezžični vrtalnik
1 Baterija
1 Polnilnik
2 Dvosmerni nastavki
1 Navodila za uporabo
1 Varnostna navodila
1 Garancijski list
Preverite napravo in priključke glede nepritrjenih
delov in morebitnih poškodb zaradi transporta.
Podatki o proizvodu
Slika A
1. Smerno stikalo
2. Gumb za odklep baterije
3. Baterija
4. Stikalo Vklop/Izklop
5. Obroč za nastavitev navora
6. Čeljust
7. Stikalo za vrtljaje
2. VARNOSTNA NAVODILA
Informacije o izdelku
Označuje
nevarnost poškodb, smrti ali
materialnih škod na napravi in
predmetih zaradi neupoštevanja
navodil, ki so zajeta v tem priročniku.
19
SLO
Označuje nevarnost električnega udara.
Ne uporabljajte v dežju.
Število vrtljajev stroja lahko nastavimo
elektronsko.
Služi le za uporabo v notranjih prostorih
Baterije vedno uporabljajte za reciklažo.
V primeru okvare transformator ni
nevaren.
Maks. temperatura 40 °
Ne mečite baterije v ogenj
Ne mečite baterije v vodo
Pomembna varnostna navodila: polnilnik in
akumulatorska baterija
Če pridete v stik s kislino iz akumula­
torske baterije, izpostavljene dele
nemudoma sperite z vodo. Če kislina
pride v oči, jih sperite z vodo in poiščite
zdravniško pomoč.
1. Pred uporabo preberite in upoštevajte
navodila za uporabo in varnostna navodila, ki
zadevajo polnilnik in akumulatorsko baterijo!
2. Pozor! Uporabljajte le polnilnik in
akumulatorsko baterijo, ki ju dostavi zastopnik,
v nasprotnem primeru obstaja nevarnost
poškodb.
3. Polnilnik, akumulatorsko baterijo in električno
orodje zaščitite pred vlago, na primer pred
dežjem, snegom.
4. Pred uporabo polnilnika najprej preverite, ali
so povezave vseh vodnikov pravilno
vzpostavljene.
5. Če je vodnik poškodovan, polnilnika ne smete
uporabljati. Poškodovani vodnik nemudoma
zamenjajte.
6. Če polnilnika ne uporabljate, omrežni vtič
20
7.
8.
9.
10.
11.
12.
izvlecite iz vtičnice. Vtiča ne izvlecite z
natezanjem priključne vrvice.
Če vam polnilnik pade oz. ga izpostavite
drugačni močni mehanski obremenitvi, ga naj
pred nadaljnjo uporabo pregleda pooblaščeni
serviser. Poškodovane dele je treba popraviti.
Pri delu z akumulatorsko baterijo bodite zelo
previdni. Pazite, da vam ne pade, oz. da z njo
ne trčite ob druge predmete.
Polnilnika oz. akumulatorske baterije nikoli ne
poskušajte popraviti sami, saj je to zelo
nevarno. Popravila naj vedno opravi
pooblaščeni servis, v nasprotnem primeru
obstaja nevarnost poškodb.
Pred vsakim čiščenjem oz. vzdrževanjem
polnilnika in akumulatorske baterije, izvlecite
omrežni vtič iz vtičnice polnilnika.
Akumulatorske baterije ne polnite pri
temperaturah pod 5 °C oz. nad +40 °C.
Akumulatorska baterija ne sme biti v kratkem
stiku.
Če
je naprava v kratkem stiku, se jakost
električnega toka poveča. To lahko
povzroči pregrevanje akumulatorske
baterije, požar oz. tudi eksplozijo, torej
poškodbe orodja in nevarnost za
uporabnika.
Kako se temu izognete:
• Na pola akumulatorske baterije ne
povezujte nobenih žic.
• Prepričajte se, da v odprtino akumulatorske
baterije niso ujeti kakršnikoli kovinski delčki
(žebljički, kovanci, papirne sponke).
• Akumulatorske baterije ne izpostavljajte
vodi oz. dežju.
• Priloženo akumulatorsko baterijo uporab­
ljajte le v kombinaciji s tem akumulatorskim
vrtalnikom vijačnikom in tako preprečite
napake in/ali drugačno tveganje.
13. Če se akumulatorska baterija pokvari oz. se
ne polni, jo primerno zavrzite. Neuporabne
akumulatorske baterije ne smete odvreči v
hišne smeti.
14. Akumulatorske baterije nikoli ne odvrzite v
vodo oz. ogenj - moÏnost eksplozije.
Elektrotechická bezpečnost
edno preverite, ali akumulatorska
V
napetost ustreza vrednosti, določeni na
etiketni ploščici orodja. Preverite tudi, ali
Ferm
SLO
omrežna napetost ustreza vhodni
napetosti akumulatorskega orodja.
•
Naprava II. razreda – dvojna izolacija –
Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo.
4. DELOVANJE
Zamenjati vodnike in vtiče
Obrabljene oz. stare vodnike in vtiče nemudoma
zavrzite in zamenjajte z novimi.
•
•
Odstranite akumulatorsko baterijo.
Če električnega orodja ne uporabljate, pred
vzdrževanjem in pri menjavi delov orodja, na
primer, vpenjalne glave, svedra.
Orodje je namenjeno izključno vrtanju in
vijačenju. Druga dela z orodjem niso
dovoljena.
3. MONTAŽA PRIBORA
Pred zaãetkom del najprej odstranite
akumulatorsko baterijo.
Vstaviti in zamenjati vrtalne nastavke
Slika B
V orodje lahko vstavite tako vrtalne kot tudi vijačne
nastavke s šesterokotno gredjo.
•Sprostite vpenjalno glavo (6), in sicer tako, da
jo zavrtite (8).
•Gred vrtalnega nastavka postavite v montažno
območje vpenjalne glave.
•Vrtalno glavo močno zategnite, tako da se
vrtalni nastavek dobro zagozdi.
•Ponovno zavrtite vrtalno glavo, ko želite
zamenjati vrtalni nastavek.
Vedno upoštevajte varnostna navodila
in se držite zadevnih predpisov.
Orodje držite v močnem prijemu in vrtalnik
pritiskajte z enakomernim pritiskom v delovni kos.
Orodja ne preobremenjujte. Uporabljajte le vrtalne
nastavke, ki ne kažejo znakov obrabe. Obrabljeni
vrtalni nastavki negativno vplivajo na učinkovitost
funkcij orodja.
Nastaviti hitrost
Slika D
Orodje ima dve stopnji hitrosti.
• Za počasno vrtanje oz. vijačenje, uvijanje/
izvijanje, nastavite izbirno stikalo hitrosti (7) na
“1”.
• Za hitro vrtanje nastavite izbirno stikalo hitrosti
(7) na “2”.
Nikoli ne menjajte hitrosti, ko je motor v
teku!
Nastaviti navor
Slika E
Orodje ima 21 stopenj nastavitev navora, s
katerimi lahko določite jakost uvijanja in izvijanja
vijakov.
•
Namestiti in odstraniti akumulatorsko baterijo
Slika C
Pred vklopom polnilnika se prepriãajte,
da so zunanje akumulatorske baterije in
orodja ãiste in suhe.
•
•
Prepričajte se, da je smerno stikalo vrtenja (1
slika A) nastavljeno v položaj na sredini, in
tako preprečite nepričakovani vklop orodja.
Akumulatorsko baterijo (3) namestite na
spodnjo ploskev orodja, kot kaže slika.
Akumulatorsko baterijo pritisnite in držite,
dokler se ne zaskoči.
Ferm
Najprej pritisnite zapiralna gumba na obeh
straneh (2) in nato odstranite akumulatorsko
baterijo s spodnje ploskve orodja.
•
Regulirni obroč navora (5) nastavite v želeno
pozicijo.
Nastavitve navora, ki so na izbiro, so na
regulirnem obroču označene s ciframi od 1 do
21 in piko med dvema ciframa, ki označuje
vmesno pozicijo.
Po možnosti izberite najnižjo pozicijo navora,
ki spodbudi premikanje vijaka. Višjo pozicijo
navora nastavite, če motor zdrsava.
Uvijati in izvijati vijake
Slika A
• Smerno stikalo vrtenja (1) nastavite v pozicijo
“” za uvijanje vijakov.
• Smerno stikalo vrtenja (1) nastavite v pozicijo
“±” za izvijanje vijakov.
21
SLO
Vrtati
• Regulirni obroč navora (5) obrnite in nastavite
v pozicijo za vrtanje.
Prepriãajte se, da je smerno stikalo
vrtenja (1) pri vrtanju vedno nastavljeno
v pozicijo ´´.
Vklop in izklop
Slika A
•Pritisnite stikalo za vklop/izklop (4). Število
vrtljajev orodja regulirate s prenosom sile na
stikalu.
•Stikalo vklop/izklop (4) spustite in vpenjalna
glava se nemudoma ustavi in preneha teči.
•Smerno stikalo vrtenja (1) potisnite v pozicijo
na sredo in blokirajte orodje v stanje izklopa.
Orodje odložite šele, ko se motor popolnoma
ustavi. Orodja ne položite na prašno podlago.
Prašni delci lahko vstopijo oz. prodrejo v
mehanizem.
Zaščita pred preobremenitvijo.
Stroj ima zaščito pred preobremenitvijo. Ko pride
do preobremenitve, se stroj samodejno ugasne.
Za ponastavitev zaščite pred preobremenitvijo s
ponovnim zagonom strojčka počakajte vsaj pet
sekund.
Smer postavitve
Slika H
Vrtalnik ima možnost izbire uporabe za vodoravno/
navpično postavitev, pri čemer je na voljo
ohranjanje “nivoja” pri vrtanju v vodoravni ali
navpični smeri. ­
Vodoravni nivo (13) je označen na zgornji strani
ohišja vrtalnika. Navpični nivo (14) je označen na
zadnji strani ohišja vrtalnika.
Za vzdrževanje nivoja med vrtanjem, držite
vrtalnik tako, da bo zračni mehurček ostal na
sredini označenega kroga.
Polnjenje baterije
• Priložena baterija je ob nakupu delno
napolnjena.
• Polnilnik baterij uporabljajte le pri
temperaturah med + 5 °C do + 40 ºC.
• Polnilnik baterij uporabljajte le v suhem, dobro
zračenem prostoru.
Polnjenje
Slika F
22
Ena od prednosti uporabe litijevih baterij je, da
slednje lahko učinkovito uporabljate, vse dotlej,
dokler niso skoraj izpraznjene. Orodje lahko
uporabljate tako dolgo, dokler ne opazite, da mu je
moč vrtanja povsem pošla. Tedaj je baterijo treba
napolniti.
Polnjenje baterije
Slika F
• Vstavite steblo baterije (9) v prostor za baterijo
na polnilniku (10).
• Prepričajte se, da je baterija trdno in do konca
vstavljena v polnilnik.
• Vstavite polnilnik v električno vtičnico.
LED indikatorji
Slika G
Ko je polnilnik baterij vstavljen v napajanje,
baterija pa vstavljena, se bo njeno polnjenje
začelo samodejno. Rdeči LED (11) in zeleni LED
(12) na zgornjem delu polnilnika bosta prikazovala
stanje polnjenja.
•
•
•
•
Ko polnilec brez vstavljene baterije priklopite
na omrežje, bo svetil zeleni LED (12)
Po vstavitvi baterije, bo rdeči LED (11) začel
utripati, kar pomeni, da se je polnjenje začelo
Ko je baterija napolnjena, se bo polnjenje
prekinilo in zeleni LED (12) bo začel utripati
Če baterijo pustite v polnilcu, se bo slednji po
2 urah izklopil Zeleni LED (12) bo prenehal
utripati in začel svetiti neprekinjeno.
Ko se pojavi napaka, se bo vklopil tudi
rdeči LED (11).
e je temperatura baterije previsoka za
Č
varen potek polnjenja, bosta svetila tako
zeleni LED (12) in rdeči LED (11), kar
prikazuje da je postopek polnjenja v fazi
čakanja. Ko se bo baterija zadosti
ohladila, se bo polnjenje nadaljevalo.
Litijeve
celice je možno imeti shranjene
dolgo časa, brez, da bi se pri tem
zaznavno izpraznile. Ko orodja dlje ne
uporabljate, svetujemo, da so baterije
shranjene polno napolnjene.
5. SERVIS & VZDRŽEVANJE
Preden se lotite vzdrževalnih del na
mehanskih delih, se prepričajte, da ste
orodje izklopili iz električnega omrežja.
Ferm
Stroji so narejeni tako, da delujejo dolgo in
potrebujejo le malo vzdrževanja. Konstantno
dobro delovanje je pogojeno s pravilno nego stroja
in rednim čiščenjem.
Čiščenje
Odprtine zračnika vzdržuj čiste, da se motor ne bo
pregreval. Redno čisti ohišje s čistim blagom. Če
umazanija noče odstopiti jo odstrani z mehkim
blagom namočenim v milnico. Nikoli ne čisti ohišja
s topili kot so bencin, alkohol, amoniak itd saj
lahko poškoduješ plastične dele.
Mazanje
Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.
Okvare
V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela,
pokličite servisno službo. Naslov je označen na
garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika
je povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko
naročite.
Okolje
Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga
zavarujemo pred poškodbami. Večino embalaže je
mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče
takšnih odpadkov oz. v za to namenjen kontejner,
da bo reciklirana.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či
elektronický přístroj musí být dodán na
příslušné recyklační míst.
Garancija
Garancijski pogoji so opisani na priloženem
garancijskem listu.
PL
WIERTARKA AKUMULATOROWA
Dziękujemy za zakup tego produktu Ferm.
Nabyli Państwo doskonały produkt, dostarczony
przez jednego z wiodących europejskich
dystrybutorów.
Wszystkie produkty dostarczane przez firmę Ferm
są wytwarzane przy zachowaniu najwyższych
standardów niezawodności i bezpieczeństwa, a
elementem naszej filozofii jest zapewnianie
Klientom doskonałej obsługi, wspartej przez
wszechstronną trzyletnią gwarancję.
Mamy nadzieję, że będą się Państwo cieszyć tym
produktem przez wiele lat.
Liczby w tekście odnoszą się do schematów
na stronach 2 - 4.
rzed użyciem urządzenia należy
P
zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.
Zapoznać się z funkcjami oraz
podstawami dot. obsługi. Z urządzeniem
należy posługiwać się zgodnie ze
wskazówkami, aby zapewnić właściwe
działanie poszczególnych funkcji.
Instrukcja obsługi oraz dokumentacja na
temat urządzenia powinna znajdować
się zawsze w pobliżu urządzenia.
Spis treści
1. Informacje dotyczące urządzenia
2. Instrukcje bezpieczeństwa
3. Montaż akcesoriów
4. Obsługa
5. Serwis i konserwacja
1. INFORMMACJE DOTYCZĄCE
URZĄDZENIA
Dane techniczne
Napięcie
18 V
Napięcie ładowarki akumulatora 230-240 V~
Częstotliwość ładowarki
akumulatora
50 Hz
Wydajność akumulatora
1,5 Ah
Czas ładowania
70 minut
Liczba prędkości wiercenia
2
Maks. moment obrotowy
(niska prędkość)
20 Nm
Prędkość obrotowa, bez obciążenia
Położenie I
0 - 350/min
Położenie II
0 - 1250/min
Ferm
23
PL
Uchwyt wiertarski
Ciężar (wraz z akumulatorem)
Lpa (głośność szlifierki)
Lwa (głośność szlifierki przy
pracy)
Wartość wibracji
1,0 - 10 mm
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
1,68 m/s2, K=1,5
Poziom wibracji
Poziom emisji wibracji podany na końcu tej
instrukcji został zmierzony zgodnie z testem
standaryzowanym podanym w EN 60745; może
służyć do porównania jednego narzędzia z innym i
jako ocena wstępna narażenia na wibracje w
trakcie używania narzędzia do wymienionych
zadań
- używanie narzędzia do innych zadań, lub z
innymi albo źle utrzymanymi akcesoriami,
może znacząco zwiększyć poziom narażenia
- przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub
jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje
zadania, mogą znacząco zmniejszyć poziom
narażenia
Należy chronić się przed skutkami wibracji
przez konserwację narzędzia i jego
akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą
organizację pracy
Zawartość opakowania
1 Wiertarka akumulatorowa
1 Akumulator
1 Ładowarka
2 Końcówki dwustronne
1 Instrukcja obsługi
1 Instrukcja bezpieczeństwa
1 Karta gwarancyjna
Należy sprawdzić czy urządzenie i wszelkie
niezamocowane części i akcesoria nie zostały
uszkodzone podczas transportu.
Informacje o urządzeniu
Rys. A
1. Przełącznik kierunku pracy
2. Przycisk zwalniania akumulatora
3. Akumulator
4. Włącznik
5. Pierścień regulacji momentu obrotowego
6. Uchwyt
7. Przełącznik wyboru prędkości
24
2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Objaśnienie symboli
razie nie przestzegania danej
W
instrukcji obsługi może powstać ryzyko
zranienia oraz zginięcia personelu lub
uszkodzenia narzędzia.
Wskazuje na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Ilość obrotów urządzenia można
ustawić elektronicznie.
Nie używaj w czasie deszczu.
Tylko dla stosowania wewnątrz
pomieszczeń
Zawsze przeładujcie akumulatory
Nie wyrzucać wraz z odpadami z
gospodarstw domowych
Maksymalna temperatura 40°
Nie wrzucać akumulatora do ognia
Nie wrzucać akumulatora do wody
Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
ładowarki i akumulatorwów
W
razie kontaktu z kwasem z
akumulatorów należy natychmiast
spłukać kwas wodą. W razie dostania
się kwasu do oczu, natychmiast spłukać
woda i natychmiast wezwać lekarza!
1. Przed użyciem należy przeczytać i zwrócić
uwagę na instrukcję obsługi oraz wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa ładowarki i
akumulatora!
2. Uwaga! Używać wyłącznie ładowarkę i
akumulatory dostarczone przez producenta, w
Ferm
PL
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczeństwo wypadku.
Chronić ładowarkę, akumulator oraz
narzędzia elektryczne przed wilgocią, jak np.
deszcz lub śnieg.
Przed użyciem ładowarki zawsze sprawdzać
poprawne podłączenie wszystkich kabli.
W razie stwierdzenia uszkodzenia kabli,
ładowarka nie może być używana. Należy
natychmiast wymienić uszkodzony kabel.
Gdy ładowarka nie jest używana, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie
wyciągać wtyczki za kabel sieciowy.
Jeśli ładowarka spadnie lub zostanie w inny
sposób narażona na obciążenie mechaniczne,
należy oddać ją przed dalszym użyciem do
kontroli przez uznany zakład specjalistyczny.
Uszkodzone części należy naprawić.
Ostrożnie obchodzić się z blokiem
akumulatorowym, nie opuszczać go i nie
narażać na uderzenia.
Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać
ładowarki lub akumulatora. Naprawy muszą
by wykonywane wyłącznie przez uznany
zakład specjalistyczny, w przeciwnym
wypadku istnieje niebezpieczeństwo
wypadku.
Przed czyszczeniem lub konserwacją
ładowarki lub akumulatora zawsze wyciągać
wtyczkę sieciową z gniazda ładowarki.
Nigdy nie ładować akumulatorów, gdy
temperatura otoczenia jest w zakresie poniżej
5 °C lub powyżej 40 °C.
Blok akumulatorowy nie może być zwierany.
W
razie zwarcia przepływa prąd o
wysokim natężeniu. Następstwem tego
mogą być przegrzanie,
niebezpieczeństwo pożaru lub pęknięcie
akumulatora. Może to również prowadzić
do uszkodzenia akumulatora lub
niebezpieczeństwa doznania obrażeń u
użytkownika.
Dlatego:
• Nie podłączać żadnych kabli do biegunów
akumulatora.
• Zwrócić uwagę na to, aby w bloku
akumulatorowym nie znajdowały się żadne
metalowe przedmioty (gwoździe, spinacze,
monety itd.).
• Nie wystawiać akumulatorów na działanie
wody lub na deszcz.
• Aby uniknąć usterek i/lub zagrożeń, używać
Ferm
dołączonego akumulatora wyłącznie w
połączeniu z wkrętarką akumulatorową.
13. Uszkodzony lub niezdatny do ładowania
akumulator należy usuwać jako odpad
specjalny. Nie wrzucać go do odpadów
domowych.
14. Nigdy nie wrzucać akumulatora do ognia lub
wody. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
Bezpieczeństwo elektryczne
awsze sprawdzać, czy napięcie
Z
akumulatora odpowiada informacji
umieszczonej na tabliczce znamionowej.
Sprawdzić poza tym, czy napięcie
sieciowe odpowiada napięciu
wejściowemu ładowarki akumulatora.
Szlifierka II klasy – Izolacja podwójna –
Wasze gniazdo nie potrzebuje
uziemenia.
Wymiana kabli wtyczek
Usuwać stare kable lub wtyczki bezpośrednio po
wymianie na nowe.
•
•
Wyciągnąć akumulator. Gdy narzędzie
elektryczne nie jest używane, przed
konserwacją i przy wymianie narzędzie, jak
np. uchwyt zaciskowy, wiertło.
Narzędzie jest przeznaczone do wkręcania i
wiercenia. Wszelkie inne zastosowania są
wykluczone.
3. MONTAŻ AKCESORIÓW
Przed rozpoczęciem pracy należy
zawsze wyjąć akumulator.
Zakładanie i wyjmowanie wierteł
Rys. B
Z urządzeniem można stosować oprócz wierteł
również końcówki wkrętakowe z trzonem
sześciokątnym.
•Zwolnić uchwyt wiertarski (6) poprzez jego
obrót na obwodzie (8).
• Osadzić trzon wiertła w uchwycie wiertarskim.
•Zakręcić uchwyt wiertarski, aby zacisnąć
wiertło.
•Ponownie odkręcić uchwyt wiertarski, gdy
wiertło ma być wymienione.
25
PL
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
Rys. C
Przed
podłączeniem ładowarki należy
sprawdzić, czy powierzchnia
zewnętrzna bloku zewnętrznego
narzędzia jest czysta i sucha.
•
Zadbać o to, aby przełącznik kierunku obrotu
(1 rys. A) był ustawiony w środkowym
położeniu, aby uniknąć niezamierzonego
włączenia maszyny.
Włożyć akumulator (3) w stopkę urządzenia,
jak przedstawiono na rysunku. Docisnąć
akumulator do zaskoczenia na zapadkę.
Przed wyjęciem akumulatora przycisnąć po
obu stronach przyciski blokujące (2) i
wyciągnąć akumulator ze stopki urządzenia.
•
•
4. OBSŁUGA
Przestrzegać zawsze wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Przytrzymać mocno urządzenie i dociskać równo
wiertło do obrabianego przedmiotu. Nie obciążać
urządzenia. Używać wyłącznie wierteł, które nie
wykazują śladów zużycia. Zużyte wiertła działają
negatywnie na sprawność urządzenia.
Ustawić prędkość
Rys. D
Urządzenie ma dwie prędkości wiercenia.
•
•
Ustawić przełącznik prędkości (7) do
powolnego wiercenia lub wkręcania/
wykręcania śrub na “1”.
Ustawić przełącznik prędkości (7) do
szybkiego wiercenia na “2”.
Nigdy nie przełączaj prędkości, jeśli
silnik pracuje!
Ustawić moment obrotowy
Rys. E
Maszyna ma 21 różnych ustawień momentu
obrotowego, za pomocą których można określić
siłę wkręcania i wykręcania śrub.
• Ustawić pokrętło momentu obrotowego (5)
26
•
•
w pożądanym położeniu.
Ustawienia momentu obrotowego, które są do
wyboru, są podawane na pokrętle za pomocą
cyfr 1 do 21 oraz punktu pomiędzy cyframi,
które oznaczają położenie pośrednie.
Preferowany jest wybór możliwie niskiego
poło­żenia, umożliwiającego poruszanie śrub.
Wybrać wyższe położenie, gdy silnik ślizga się.
Wkręcanie i wykręcanie śrub
Rys. A
• Ustawić przełącznik kierunku obrotu (1) w
położenie “” do wkręcania śrub.
• Ustawić przełącznik kierunku obrotu (1) w
położenie “±” do wykręcania śrub.
Wiercenie
• Obrócić pokrętło momentu obrotowego (5) w
położenie wiercenia.
Zadbać o to, aby przełącznik kierunku
obrotu (1) był ustawiony podczas
wiercenia zawsze na “”.
Włączanie i wyłączanie
Rys. A
•Wcisnąć przełącznik zasilania (4). Prędkość
obrotową urządzenia reguluje się poprzez
przenoszenie siły na przełącznikach.
•Po zwolnieniu przełącznika (4) następuje
natychmiastowe wyhamowanie uchwytu
wiertarskiego i całkowite zatrzymanie.
•Aby zablokować urządzenie w stanie
wyłączonym, należy przesunąć przełącznik
kierunku obrotów (1) w położenie środkowe.
Odkładać urządzenie dopiero po całkowitym
zatrzymaniu silnika. Nie kłaść urządzenia na
zanieczyszczonym podłożu. Cząstki pyłu mogą
dostać się do mechanizmu.
Zabezpieczenie przeciw przeciązeniu
To urządzenie zostało wyposażone w
zabezpieczenie przeciw przeciązeniu. Urządzenie
zagrożone przeciążeniem wyłączy się
automatycznie.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy
odczekać przynajmniej 5 sekund.
Poziomnica
Rys. H
Wiertarka jest wyposażona w poziomnicę
wskazującą ustawienie poziome i pionowe
pozwalającą utrzymać wiertarkę równo poziomo/
Ferm
PL
pionowo podczas podczas wiercenia otworów
poziomych lub pionowych. Wskaźnik poziomnicy
do regulacji ustawienia w poziomie (13) znajduje
się na górze obudowy wiertarki. Wskaźnik
poziomnicy do regulacji ustawienia w pionie (14)
znajduje się z tyłu obudowy wiertarki.
Aby utrzymać odpowiednie położenie podczas
wiercenia, trzymaj wiertarkę tak, aby bąbelek
powietrza znajdował się wewnątrz wskaźnika
wypoziomowania poziomnicy.
Ładowanie akumulatora
• Dołāczony akumulator jest dostarczany
naładowany jedynie częściowo.
• Ładowarkę akumulatora można używać tylko
w zakresie temperatur od + 5 °C. do + 40 °C.
• Ładowarkę akumulatora można użytkować
tylko w suchych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
Ładowanie
Rys. F
Jedną z zalet stosowania akumulatorów litowojonowych jest to, że zanim akumulator nie
zostanie całkowicie rozładowany,
praktycznie zupełnie nie zauważa się spadku
mocy. Wiertarka może być użytkowana do
momentu zauważenia
spadku mocy. Oznacza to, że akumulator jest
rozładowany i należy go naładować.
Ładowanie akumulatora
Rys. F
• Włóż spód akumulatora (9) do komory w
górnej części ładowarki (10).
• Należy dopilnować, by złącze na spodzie
akumulatora zostało do końca, do oporu,
wciśnięte do ładowarki.
• Podłącz ładowarkę do gniazdka zasilania.
Kontrolki LED
Rys. G
Po podłączeniu ładowarki do zasilania i włożeniu
akumulatora, ładowarka rozpocznie ładowania
akumulatora. Czerwona dioda LED (11) i zielona
dioda LED (12) na górze ładowarki informują o
stanie ładowania.
•
•
•
Po podłączeniu ładowarki bez włożonego
akumulatora, zapali się zielona dioda LED
(12).
Po włożeniu akumulatora, czerwona dioda
LED (11) zacznie pulsować, informując o
rozpoczęciu ładowania.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora,
Ferm
•
ładowanie zostanie przerwane i zielona dioda
LED (12) zacznie pulsować.
Jeśli akumulator pozostawi się w ładowarce,
po 2 godzinach ładowarka przełączy się w tryb
gotowości. Zielona dioda LED (12) przestanie
pulsować i zapali się światłem ciągłym.
Jeśli wystąpi błąd, zapali się czerwona
dioda LED (11).
J eśli temperatura akumulatora będzie
zbyt wysoka, by można było bezpiecznie
przeprowadzić ładowanie, obie diody
LED - zielona (12) oraz czerwona (11) zapalą się, informując o zawieszeniu
procesu ładowania. Ładowanie zostanie
rozpoczęte, kiedy temperatura
akumulatora spadnie.
Akumulatory litowo-jonowe można
przechowywać przez długi okres bez
znaczącej utraty poziomu naładowania.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez
długi okres, najlepiej przechowywać
akumulator naładowany.
5. SERWIS I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do konserwacji
silnika, sprawdź czy wtyczka jest
odłączona od sieci.
Urządzenia zaprojektowano tak, aby działały
bezproblemowo przez długi czas i wymagały
konserwacji jedynie w niewielkim zakresie.
Stałe poprawne działanie urządzenia zależy od
jego właściwej konserwacji i regularnego
czyszczenia.
Czyszczenie
Urządzenie należy czyścic regularnie miękką
szmatką, najlepiej każdorazowo po użyciu. Należy
zwrócić uwagę, by usunąć pył i zabrudzenia z
otworu wentylacyjnego.
Poważniejsze zabrudzenia należy usunąć miękką
szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Nie nalezy
używać żadnych środków rozpuszczających
takich jak benzyna, alkohol, amoniak, itp. Środki
tego typu działają niszcząco na materiał, z którego
wykonane są poszczególne części.
27
LT
Smarowanie
Urządzenie nie wymaga dodatkowego
smarowania.
Awarie
W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie
części) należy skontaktować się z punktem
serwisowym – adresy punktów serwisowych
znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu
niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat
części zamiennych, które mogą być zamawiane.
Ochrona środowiska
Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu,
urządzenie dostarczane jest w sztywnym
opakowaniu składającym się głównie z materiałów
nadających się do ponownego przetworzenia.
Prosimy o skorzystanie z możliwości ponownego
przetworzenia opakowania.
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane
urządzenie elektryczne lub
elektroniczne musi być utylizowane w
odpowiedni sposób.
Gwarancja
Proszę zapoznać sie z warunkami umowy
gwarancyjnej zamieszczonymi na załączonej karcie
gwarancyjnej.
AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS
Dėkojame už tai, kad pirkote šį „Ferm“ gaminį.
Todėl dabar jūs turite puikų vieno pirmaujančių
Europos tiekėjų gaminį. Visi gaminiai, kuriuos
gavote iš „Ferm“, yra pagaminti laikantis
aukščiausių eksploatacijos ir saugos standartų.
Vienas iš mūsų pagrindinių principų yra ir užtikrinti
puikų klientų aptarnavimą, paremtą visapusiška
garantija.
Tikimės, kad ilgus metus džiaugsitės šiuo gaminiu.
Šiame tekste paminėti skaičiai atitinka 2 - 4
uslapio iliustracijas
Prieš
naudodamiesi prietaisu, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją. Įsitikinkite,
kad žinote kaip prietaisas veikia ir kaip
juo naudotis. Kad prietaisas veiktų
tinkami, eksploatuokite jį pagal
instrukcijos nurodymus. Saugokite šią
instrukciją ir pridedamą dokumentaciją
kartu su prietaisu.
Pieticība
1. Techniniai duomenys
2. Saugo staisyklės
3. Surinkimas
4. Naudojimas
5. Priežiūra
1. TECHNINIAI DUOMENYS
Tehniskie dati
Įtampa
Akum. kroviklio įtamp
Akum. kroviklio srovės dažnis
Akumuliatoriaus talpa
Akum. Įkrovimo trukmė
Gręžtuvo greičių
Didžiausias sukimo momentas
Tuščios eigos greitis, aps./min
I padėtis
II padėtis
min
Griebtuvo suspaudimo ribos
Masė (su akumuliatoriumi)
Garso lygis
Garso galingumas
Vibracija
28
18 V
230-240 V~
50 Hz
1,5 Ah
70 minučių
2
20 Nm
0 - 350 aps/min
0 - 1250 aps/
1,0 - 10 mm
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
1,68 m/s2, K=1,5
Ferm
LT
Vibracijos lygis
Vibracijos sklaidos lygis, nurodytas ant šio
instrukcijų vadovo užpakalinio viršelio, išmatuotas
pagal standarte EN 60745 išdėstytus
standartizuoto bandymo reikalavimus; ši vertė gali
būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu
bei išankstiniam vibracijos poveikiui įvertinti, kai
įrankis naudojamas paminėtais būdais
- naudojant įrankį kitokiais būdais arba su
kitokiais bei netinkamai prižiūrimais priedais,
gali žymiai padidėti poveikio lygis
- laikotarpiais, kai įrankis išjungtas arba yra
įjungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai
sumažėti poveikio lygis
Apsisaugokite nuo vibracijos poveikio
prižiūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydami
rankas šiltai ir derindami darbo ciklus su
pertraukėlėmis
Pakuotės turinys
1 Akumuliatorinis gręžtuvas
1 Akumuliatorius
1 Įkroviklis
2 Dvipusiai antgaliai
1 Naudojimo instrukcija
1 Saugos instrukcija
1 Garantijos kortel
Patikrinkite prietaisą, ar nekliba jo dalys bei
priedai, ar nėra transportavimo defektų.
Pagrindinės įrenginio dalys
A pav.
1. Krypties jungiklis
2. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
3. Akumuliatorius
4. On/off (įjungimo / išjungimo) mygtukas
5. Sukimo momento nustatymo žiedas
6. Laikiklis
7. Greičio pasirinkimo jungiklis
2. SAUGOS TAISYKLĖS
Instrukcijoje naudojami šie simboliai:
Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio
sugadinimo pavojų, nesilaikant šios
naudojimo instrukcijos.
Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio
sugadinimo pavojų, nesilaikant šios
naudojimo instrukcijos.
Ferm
Mechanizmo apsisukimų skaičių galima
nustatyti.
Elkitės su laidu atsakingai.
Naudoti tik uždarose patalpose
Nikelio-kadmio baterijas galima
pardirbti.
Gedimo atveju transformatorius yra
nepavojingas
Maks. temperatūra 40°
Nemeskite baterijų į ugnį
Nemeskite baterijų į vandenį
Svarbūs parspėjimai dėl kroviklio ir
akumuliatoriaus
Ant
kūno patekus akumuliatoriaus
rūgšties, ją tuoj pat nuplaukite vandeniu.
Jei rūgšties pateks į akis, tuoj pat jas
išplaukite vandeniu ir kreipkite į
gydytoją.
1. Prieš naudodamiesi perskaitykite ir
įsidėmėkite naudojimo instrukciją ir saugos
perspėjimus dėl kroviklio ir akumuliatoriaus!
2. Gerai įsidėmėkite! Naudokite tik gamintojo
krautuvą ir akumuliatorių, kitaip rizikuosite
nelaimingu atsitikimu.
3. Saugokite kroviklį, akumuliatorių ir patį
prietaisą nuo drėgmės, pvz. lietaus ar sniego
4. Prieš naudodamiesi krovikliu įsitikinkite, kad
visi laidai sujungti teisingai.
5. Pamatę pažeistą kabelį, nenaudokite kroviklio.
Tuoj pat pakeiskite pažeistą kabelį.
6. Nenaudojamo kroviklio laidas turi būti
ištrauktas iš elektros tinklo lizdo. Netraukite
kištuko laikydami už kabelio.
7. Jei kroviklis nukrito ar buvo kitaip sutrenktas,
prieš vėl jį naudojant tiekėjas turėtų patikrinti
ar kroviklis nebuvo pažeistas. Pažeistas
29
LT
detales reikia sutaisyti.
8. Atsargiai neškite akumuliatorių, kad neišmestumėte ar kitaip nesutrenktumėte.
9. Niekada pats netaisykite kroviklio ar
akumuliatoriaus.Taisyti visada turėtų
licenzijuotas tiekėjas kitaip- rizikuosite
nelaime.
10. Prieš valydami ar tvarkydami kroviklį ar
akumuliatorių, visada ištraukite kištuką iš
kroviklio lizdo.
11. Niekada nekraukite akumuliatoriaus, jei
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 5 °C ar
aukštesnė, nei 40 °C.
12. Akumuliatoriaus negalima jungti trumpai.
rumpai sujungus tekės didelė srovė.
T
Dėl to prietaisas gali perkaisti, gali kilti
gaisras arba sprogti akumuliatorius.
Taip galima sugadinti akumuliatorių, o
naudojantysis rizikuoja nelaime.
Todėl:
• Prie akumuliatoriaus gnybtų nejunkite jokių
laidų.
• Apžiūrėkite, ar ant akumuliatoriaus nėra
kokių nors metalinių daiktų (vinių,
sąvaržėlių, monetų ar pan.)
• Neapliekite akumuliatoriaus vandeniu ir
nelaikykite lietuje.
• Naudokite tik su šiuo akumuliatoriniu
gręžtuvu/suktuvu pateiktą akumuliatorių,
kad išvengtumėte gedimų ir/ar pavojaus
žmonėms.
•
•
3. PRIEDŲ MONTAVIMAS
Prieš montuodami įrankį visada atjunkite
akumuliatorių.
Grąžtų Įstatymas ir išėmimas
Pav. B
Į gręžtuvą galima įstatyti ne tik grąžtus, bet ir
varžtų prisukimo antgalius su šešiabriaune
tvirtinamąja dalimi.
•Atveržkite gręžtuvo griebtuvą (6) pasukdami jo
žiedą (8).
•Įstatykite grąžto tvirtinamąją dalį į griebtuvą.
•Užveržkite griebtuvą, kad grąžtas būtų tvirtai
priveržtas.
•Norėdami pakeisti grąžtą, sukite griebtuvą į
kitą pusę.
Akumuliatoriaus prijungimas ir nuėmimas
Pav. C
rieš prijungdami akumuliatorių,
P
apžiūrėkite, ar akumuliatoriaus bei
įrankio paviršiai yra sausi ir švarūs.
13. Pažeistas akumuliatorius ar toks, kurio
daugiau jau negalima įkrauti, turi būti išmestas
kaip aplinkai kenksmingos šiukš-lės.
14. Niekada nemeskite akumuliatoriaus į ugnį ar
vandenį. Tai gali sukelti sprogimą!
•
Elektros sauga
•
isada patikrinkite, ar akumuliatoriaus
V
įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso
duomenų lentelės. Taip pat
išsiaiškinkite, ar elektros tinklo įtampa
atitinka kroviklio naudojamą įtampą.
2 saugos klasės mašina – dviguba
izoliacija – Jums nereikės naudoti
kištuko su įžeminimu.
Kabelių ir kištukų keitimas
Pakeistus kabelius ir kištukus, senuosius iš kart
išmeskite.
30
Pavojinga į rozetę kišti niekur nepri-jungto
kabelio kištuką.
Jei elektrinis įrankis nenaudojamas, taip pat
prieš atlikdami techninę priežiūrą, išimkite
baterijų bloką.
•
Įsitikinkite, kad sukimosi krypties nustatymo
jungiklis (1, Pav. A) yra nustatytas per vidurį,
kad prietaisas netikėtai neįsijungtų.
Įstatykite akumuliatorių (3) į prietaiso
pagrindą, kaip parodyta paveikslėlyje.
Stumkite akumuliatorių kol užsifiksuos.
Prieš išimdami akumuliatorių, abejose pusėse
paspauskite fiksavimo mygtukus (2) ir ištraukite akumuliatorių iš prietaiso pagrindo.
4. NAUDOJIMAS
Visada laikykitės perspėjimų dėl saugos
ir atitinkamų saugos taisyklių.
Tvirtai laikykite gręžtuvą ir spauskite grąžtą į
ruošinio paviršių. Neperkraukite prietaiso.
Nenaudokite grąžtų, ant kurių matosi susidėvėjimo
požymių. Susidėvėję grąžtai neigiamai atsilieps
Ferm
LT
gręžtuvo darbui.
Greião reguliavimas
Pav. D
Prietaisas turi du gręžimo greičius
•
•
Lėtam gręžimui ar varžtų sukimui, nustatykite
greičio jungiklį (7) ties “1”.
Greitam gręžimui, nustatykite greičio jungiklį (7)
ties “2”.
Niekada neperjunginékite varikliui dar
dirbant!
Sukimo momento reguliavimas
Pav. E
Prietaisas turi 21 skirtingų sukimo momento
nustatymo padėčių, kuriais nustatomas
galingumas varžtų įsukimui ar išsukimui.
•
•
•
Nustatykite sukimo momento nustatymo žiedą
(5) į norimą padėtį.
Įmanomos sukimo momento nustatymo
padėtys nurodytos ant nustatymo žiedo
skaičiais nuo 1 iki 21 ir taškais tarp skaičių,
kuri reiškia tarpinę padėtį.
Naudodami veržtų sukimo antgalį pasirinkite
kuo mažesnį sukimo momentą. Jei variklis
prasisuka, pasirinkite aukštesnį nustatymą.
Varžtų įsukimas ir išsukimas
Pav. A
• Nustatykite sukimo krypties jungiklį (1) į padėtį
“” kai įsukinėjate varžtus.
• Nustatykite sukimo krypties jungiklį (1) į padėtį
“±” kai išsukinėjate varžtus.
Gręžimas
• Pasukite sukimo momento nustatymo žiedą
(5) į gręžimo padėtį.
Pasitikrinkite, kad gręžiant sukimo
krypties jungiklis (1) visada būtų
nustatytas į “”.
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pav. A
•Nuspauskite jungiklio mygtuką (4). Jis reguliuoja prietaiso greitį perduodamas srovę.
•Atleiskite mygtuką (4) ir gręžtuvo griebtuvas
sustos.
•Perjunkite sukimo krypties jungiklį (1) į vidurį
norėdami užfiksuoti išjungtą prietaisą.
Ferm
Prietaisą nuleiskite tik tuomet, kai jis visiškai
sustos. Nedėkite jo ant dulkėto paviršiaus, nes
dulkių dalelės gali patekti į mechanizmą.
Apsauga nuo perkrovos.
Šiame įrenginyje įrengta apsauga nuo perkrovos.
Jei tik įrenginys patiria perkrovą, jis automatiškai
išjungiamas.
Palaukite 5 sekundes, prieš vėl pradėdami naudoti
įrenginį, kad būtų atitaisyta apsauga nuo
perkrovos.
Spiritinis gulsčiukas
Pav. H
• Gręžtuve yra dvigubo rodmens horizontalus /
vertikalus gulsčiukas, padedantis išlaikyti
gręžtuvo“lygį” gręžiant horizontalias ir
vertikalias skyles. Horizontalus gulsčiukas
(13) yra gręžtuvo korpuso viršuje. Vertikalus
gulsčiukas (14) yra gręžtuvo korpuso gale.
• Norėdami išlaikyti gręžimo padėties lygį,
laikykite gręžtuvą taip, kad gulsčiuko burbulas
būtų indikatoriaus centre.
Akumuliatoriaus krovimas
• Pridėtas akumuliatorius yra dalinai įkrautas.
• Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite tik
temperatūroje nuo + 5 °C iki + 40 ºC.
• Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite sausoje,
vėdinamoje patalpoje.
Krovimas
Pav. F
Ličio jonų akumuliatoriaus pranašumas yra tai,
kad beveik nepastebimas galios silpnėjimas,
kol akumuliatorius neišsikrauna. Įrenginį galima
naudoti tol, kol pastebėsite sumažėjusią grąžto
galią. Dabar akumuliatorius išsikrovė ir jį reikia
pakrauti.
Akumuliatoriaus krovimas
Pav. F
• Įdėkite akumuliatoriaus galą (9) į tinkančią
angą įkroviklio viršuje (10).
• Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus galas pilnai
įkištas į įkroviklį.
• Įkiškite įkroviklį į elektros lizdą.
Šviesos diodų indikatoriai
Pav. G
Jei akumuliatoriaus įkroviklis yra įjungtas, o
akumuliatorius įdėtas, įkroviklis pradės krauti
akumuliatorių. Raudonas šviesos diodas LED (11)
ir žalias šviesos diodas (12) įkroviklio viršuje rodys
31
LV
įkrovos būklę.
Šie tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis.
•
Tepimas
Prietaisui neriekia jokio papildomo tepimo.
Kai ákroviklis yra ákiđtas á lizdŕ be ádëto
akumuliatoriaus, uţsidegs ţalias đviesos
diodas (12).
Kai akumuliatorius bus ádëtas, pradës blyksëti
raudonas đviesos diodas (11), parodydamas
kad prasidëjo ákrovimas.
Kai akumuliatorius yra pilnai ákrautas,
ákrovimas baigsis ir pradës blyksëti ţalias
đviesos diodas (12).
Jei akumuliatorius bus paliktas ákroviklyje, po
dviejř valandř ákroviklis pereis á pristabdymo
reţimŕ. Ţalias đviesos diodas (12) liausis
blyksëti ir uţsidegs.
•
•
•
Jei įvyksta klaida, užsidegs raudonas
šviesos diodas (11).
J ei akumuliatoriaus temperatūra yra per
aukšta, kad įkrova galėtų vykti saugiai,
užsidegs ir žalias (12) ir raudonas (11)
šviesos diodai, parodantys, kad įkrovos
procesas sustabdytas. Įkrova prasidės
kai akumuliatorius atvės.
ičio jonų elementus galima sandėliuoti
L
ilgą laiką neprarandant įkrovimo. Jei
įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiko
tarpą, geriausiai laikyti įkrautą
akumuliatorių.
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus
detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo
instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite dealizuotą
paveikslėlį, kuriame pavaizduotos užsakytinos
detalės.
Išorinė aplinka
Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių
atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas kietoje
pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam
perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl prašome
pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti.
Brokuoti ir/ar bereikalingi elektriniai ar
elektroniniai prietaisai surenkami
tinkamuose perdirbimo punktuose.
Garantija
Garantijos sąlygas rasite ant atskirai pateikto
garantinio talono.
5. PRIEŽIŪRA
ie prietaisai buvo suprojektuoti veikti
Š
ilgą laiką esant minimaliai priežiūrai.
Prietaisai tarnaus ilgiau, jei reguliariai
juos valysite ir tinkamai naudosite.
Firmos prietaisai buvo suprojektuoti veikti ilgą
laiką esant minimaliai priežiūrai. Nuolatinis geras
veikimas priklauso nuo tinkamos priežiū-ros ir
reguliaraus valymo.
Valymas
Reguliariai minkštu skudurėliu valykite prietaiso
korpusą, geriausiai kas kart pasinaudojus. Iš
ventiliacijos angų išvalykite dulkes ir nešva-rumus.
Jei nešvarumai nenusivalo, išvalykite minkštu
skudurėliu suvilgytu muiliname vande-nyje.
Niekada nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzinas,
spiritas, amoniako vanduo ir pan.
32
Ferm
KUMULATORA URBIS UN
SKRŪVGRIEZIS
Pateicamies, ka iegādājāties šo Ferm
izstrādājumu.
Tādējādi jums tagad ir lielisks izstrādājums, ko
izgatavojis viens no Eiropas vadošajiem
ražotājiem. Visi izstrādājumi, ko ražojis Ferm, ir
izgatavoti atbilstoši visaugstākajiem veiktspējas
un drošības standartiem. Mūsu filosofijas pamatā
ir arī izcils klientu apkalpošanas serviss, kas
ietilpst mūsu daudzpusīgajā garantijā. Mēs ceram,
ka šo izstrādājumu ar prieku lietosiet gadiem ilgi.
Turpmāk tekstā dotie cipari attiecas uzattēliem
2 - 4. LPP.
irms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet
P
ekspluatācijas instrukcijas.
Iepazīstieties ar tās funkcijām un
darbības pamatprincipiem. Lai
nodrošinātu ierīces pareizu darbību,
veiciet tās apkopi atbilstoši instrukcijām.
Ekspluatācijas instrukcijas un pievienotā
dokumentācija jāglabā ierīces tuvumā.
Saturs
1. Mašīnas tehniskie dati
2. Drošības tehnikas instrukcija
3. Montāža
4. Pielietojums
5. Servisa un tehniskā apkope
1. MAŠĪNAS TEHNISKIE DATI
Tehniskie dati
Spriegums
18 V
Uzlādes ierīces spriegums
230-240 V~
Uzlādes ierīces darba frekvence 50 Hz
Akumulatora tilpums
1,5 Ah
Uzlādes laiks
70 minūtes
Darba ātrumu skaits
2
Maksimālais spēka lielums
(ja ir mazs ātrums)
20 Nm
Ātrums tukšgaitā
I pozīcija
0 - 350/min
II pozīcija
0 - 1250/min
Spaiļu patronas darba diametrs 1,0 - 10 mm
Svars (ar akumulatoru)
1,5 kg
Lpa (trokšņa spiediens)
75 dB(A), K=3
Lwa (trokšņa jauda)
86 dB(A), K=3
Vibrāciju līmenis
1,68 m/s2, K=1,5
Ferm
LV
Vibrācijas līmenis
Šīs rokasgrāmatas aizmugurē ar zvaigznīti
norādītais vibrācijas emisiju līmenis mērīts,
izmantojot standartā EN 60745 paredzēto testu; to
var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus un
provizoriski izvērtētu
vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu
minētajiem mērķiem
- instrumenta izmantošana citiem mērķiem vai
ar citiem vai nepietiekami koptiem
piederumiem var ievērojami palielināt
iedarbības līmeni
- laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī
ir ieslēgts, taču ar to nestrādā, var ievērojami
samazināt iedarbības līmeni
Pasargājiet sevi no vibrācijas ietekmes, veicot
instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi,
gādājot, lai rokas ir siltas, un organizējot
darba gaitu
Lepakojuma saturs
1 Bezvadu urbjmašīna
1 Akumulators
1 Lādētājs
2 Divpusēji uzgaļi
1 Ekspluatācijas noteikumi
1 Drošības instrukcijas
1 Garantijas karte
Pārbaudiet, vai instruments un tā piederumi
pārvadāšanas laikā nav bojāti, kā arī to, vai kāda
detaļa nav atvienojusies.
Informācija par izstrādājumu
A. att.
1. Virzienu slēdzis
2. Akumulatora atlaišanas poga
3. Akumulators
4. Leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Griezes momenta regulēšanas gredzens
6. Spīļpatrona
7. Ātrumu regulēšanas slēdzis
2. DROŠĪBAS TEHNIKAS
INSTRUKCIJAS
Šajā lietošana pamācībā tiek izmantoti šādi
simboli:
Instrumenta sabojāšanās un/vai traumu
gūšanas, nāves iestāšanās risks šīs
instrukcijas norādījumu neievērošanas
33
LV
gadījumā
Norāda elektriskās strāvas trieciena
draudu bīstamību
Mehānisma apgriezienu skaitu
iespējams iestatīt elektroniski.
Nepakļaut elektroinstrumentus lietum
vai mitriem apstākļiem.
Lietošanai tikai iekštelpās
Lithium Ion baterijas ir jāutilizē
Avārijas gadījumā transformators nav
bīstams
Maks. temperatūra 40°
Akumulatoru nedrīkst mest ugunī
Akumulatoru nedrīkst izmest ūdenī
Drošības pasīkumi, darbojoties ar
akumulatoru un uzlādes ierīci
Ja
uz kādas no ķermeņa daļām nokļūst
akumulatorā esošā skābe, nomazgājiet
to lielā ūdens daudzumā. Ja skābe
nokļūst acīs, skalojiet tās ar lielu ūdens
daudzumu un nekavējoties meklējiet
medicīnisku palīdzību!
1. Pirms akumulatora un uzlādes ierīces
lietošanas uzmanīgi iepazīstieties ar
lietošanas pamācību, iegaumējiet tajā esošos
norādījumus un drošības tehnikas
noteikumus.
2. Izmantojiet tikai komplektā esošo akumulatoru
un uzlādes ierīci. Citu veidu uzlādes ierīču
izmantošana var radīt briesmas.
3. Neglabājiet akumulatoru, pašu instrumentu un
uzlādes ierīci paaugstināta mitruma apstākļos.
4. Pirms uzlādes ierīces izmantošanas
pārbaudiet visu vadu savienojumus un
kvalitāti.
5. Ja ir bojāti kādi uzlādes ierīces vadi, tie ir
34
jāapmaina pirms instrumenta lietošanas.
6. Nav ieteicams uzlādes ierīci turēt pievienotu
elektriskās strāvas padevei, ja tā šajā brīdi
netiek izmantota tai paredzētajam mērķim.
Atvienojot ierīci no elektriskās strāvas
padeves, neizraujiet kontaktdakšu, turot to aiz
vada.
7. Ja uzlādes ierīce nokrīt, gūst mehānisku
triecienu vai tai ir kāds cits tehnisks bojājums,
vērsieties specializētā iestādē vai pie vietējā
izplatītāja. Visas uzlādes ierīces bojātās daļas
un detaļas ir obligāti jāapmaina.
8. Darbojoties ar akumulatoru, esiet uzmanīgs
un nepieļaujiet tā nokrišanu vai triecienus pret
citiem priekšmetiem.
9. Nekad necentieties patstāvīgi remontēt
akumulatoru vai uzlādes ierīci, jo tas ir īpaši
bīstami veselībai. Šo ierīču remontu drīkst
veikt tikai specializētās iestādēs.
10. Pirms veikt akumulatora bloka vai uzlādes
ierīces tīrīšanu vai tehnisko apkopi, atvienojiet
šīs ierīces no elektriskās strāvas padeves.
11. Akumulatoru nedrīkst uzlādēt, ja apkārtējas
vides temperatūra ir zemāka par +5 °C un
augstāka par +40 °C.
12. Nepieļaujiet, ka akumulatorā rodas
īssavienojums.
Īssavienojuma
rezultātā sāk plūst ļoti
spēcīga strāva. Tā var izraisīt bateriju
bloka pārkaršanu, aizdegšanās vai
uzsprāgšanas draudus. Šādi var sabojāt
bateriju bloku un izraisīt negadījumu,
kurā var ciest lietotājs.
Lai no tā izvairītos:
• Akumulatora spailēm nedrīkst pievienot
nekādus vadus.
• Nepieļaut, ka uz akumulatora spailēm
nokļūst jebkādi metāla priekšmeti (naglas,
monētas, saspraudes).
• Nepakļaut akumulatora lietus un mitruma
iedarbībai.
• Lai izvairītos no bojājumiem un netiktu
apdraudēts operators, jāizmanto tikai
komplektā esošais akumulators.
13. Ja akumulators ir bojāts vai to vairs nav
iespējams lietot, tas ir jāiznīcina atbilstošā
veidā. Aizliegts izmest akumulatoru kopā ar
sadzīves atkritumiem!
14. Akumulatoru nedrīkst mest ugunī vai ūdenī, jo
tas var izraisīt akumulatora sprāgšanu.
Ferm
LV
Elektriskā drošība
Pāliecinieties, ka uzlādes ierīces
spriegums atbilst instrumenta
tehniskajos datos norādītajam
spriegumam. Tāpat vienmēr pārbaudiet,
vai tīkla spriegums atbilst uzlādes
ieríces spriegumam.
•
•
•
II klases instruments - dubulta izolācija kontaktdakša ar iezemējumu nav
vajadzīga
Elektriskās strāvas padeves vadu un
kontaktdakšu maiņa
Nekavējoties izmetiet vecos elektriskās strāvas
padeves vadus un kontaktdakšas, ja esat tos
nomainījis pret jauniem.
•
•
Nuimamas akumuliatoriaus blokas, jeigu
elektros įrengimas nenaudojamas, o taip pat
prieš valymą ir instrumentų, pavyzdžiui,
patrono arba grąžtų keitimą.
Įrengimas skirtas tiktai gręžimui ir varžtų
prisukimui. Jo naudojimas kitiems poreikiams
kategoriškai draudžiamas.
3. PIEDERUMU IERĪKOŠANA
Pirms jebkādu piederumu ierīkošanas
vai noņemšanas ir jānoņem
akumulatora baterija!
Urbju ierīkoīšana un izņemšana
B att.
Instrumentu var izmantot gan ar urbjiem, gan ar
skrūvgrieža seškantes formas galeņa uzgaļiem.
•Atveriet spaiļu patronu (6), pagriežot to ar roku (8).
•Levietojiet urbja galeni spaiļu patronas
uztvērējā.
• Kārtīgi pievelciet spaiļu patronu ar urbi.
•Ja urbis ir jāmaina, atkārtojiet iepriekš
aprakstīto darbu gaitu apgrieztā secībā.
Akumulatora baterijas montāža / demontāža
C att.
irms uzlādes ierīces pievienošanas
P
pārliecinieties, ka gan instrumenta, gan
akumulatora baterijas virsma ir tīra un
sausa.
Ferm
Lai izvairītos no pēkšņas instrumenta
ieslēgšanās, pārliecinieties, ka griešanās
virziena ātruma pārslēgs (1, A att.) atrodas pa
vidu.
Pievienojiet akumulatora bateriju (3)
instrumenta apakšējai daļai, kā parādīts
attēlā. Ievietojiet bateriju, līdz izdzirdat klikšķi.
Lai noņemtu akumulatora bateriju no
instrumenta apakšējās daļas, vispirms ir
jāuzspiež uz atbloķējošajām pogām (2) no
abām pusēm, un pēc tam ir jāatvieno
akumulators.
4. DARBS AR INSTRUMENTU
trādājot ar instrumentu, vienmēr ir
S
jāievēro drošības tehnikas noteikumi un
šī lietošanas pamācība.
Stingri turot instrumentu rokās, vadiet urbi ar
vienmērīgu spēku sagatavē. Nelietojiet pārlieku
lielu spēku. Strādājot izmantojiet tikai tādus urbjus,
kuriem nav nodiluma pazīmju. Ja lietosiet
nodilušus vai trulus urbjus, tas var negatīvi
ietekmēt instrumenta darbības efektivitāti.
Griešanās ātrumu regulēšana
D att.
Ar instrumentu var strādāt divos urbšanas darba
ātrumos:
•
•
Urbjot ar mazu ātrumu vai aizskrūvējot vai
izskrūvējot kokskrūves, izvēles pārslēgs (7)
jāiestata „1” stāvoklī.
Urbjot ar lielu ātrumu, pārvietojiet pārslēgu (7)
„2” stāvoklī.
Aizliegts pārslēgt ātrumus instrumenta
darbības laikā!
Līmeņrādis
H. att.
• Šī urbjmašīna ir aprīkota ar divējādi — gan
horizontāli, gan vertikāli — nolasāmu
līmeņrādi, lai instrumentu pareizi nolīmeņotu,
urbjot caurumus gan horizontāli, gan vertikāli.
Horizontālais līmeņrādis (13) atrodas
urbjmašīnas korpusa augšpusē. Vertikālais
līmeņrādis (14) atrodas urbjmašīnas korpusa
aizmugurē.
• Lai urbjot nolīmeņotu instrumentu, turiet to tā,
lai pūslītis atrastos pa vidu līmeņrāža
35
LV
indikatoram.
Skrūvju ieskrūvēšana / atskrūvēšana
Obr. A
• Lai ieskrūvētu skrūves, iestatiet griešanās
virziena pārslēgu (1) „” stāvoklī (pa labi).
• Lai atskrūvētu skrūves, iestatiet griešanās
virziena pārslēgu (1) „±” stāvoklī (pa kreisi).
Urbšana
• Urbšana notiek, ja griezes momenta regulētājs
(5) atrodas stāvoklī, kas atbilst veicamajai
operācijai.
Pirms sākt urbšanu, pārliecinieties, ka
griešanās virziena pārslēgs (1) atrodas
„” stāvoklī.
Instrumenta ieslēgšana / izslēgšana
A att.
•Nospiediet slēdža pogu (4). Griešanās ātruma
regulēšana notiek, nospiežot uz pārslēga ar
dažādu spēku.
•Atlaižot slēdža pogu (4), instruments
nekavējoties apstājas.
•Instrumenta ieslēgšanas bloķēšana tiek
veikta, novietojot griešanās pārslēgu (1) vidējā
stāvoklī.
Instrumentu drīkst novietot zemē tikai tad, kad tas
ir pilnībā pārstājis darboties. To nedrīkst novietot
uz putekļainas virsmas, jo mehānismā var iekļūt
putekļu daļiņas.
Pārslodzes aizsardzība.
Šī mašīna ir aprīkota ar pārslodzes aizsardzību.
Kad mašīna tiek pārslogota, tā automātiski
atslēgsies.
Nogaidiet vismaz 5 sekundes, lai atiestatītu
pārslodzes aizsardzību, pirms lietot mašīnu.
Līmeņrādis
H. att.
Šī urbjmašīna ir aprīkota ar divējādi — gan
horizontāli, gan vertikāli — nolasāmu līmeņrādi, lai
instrumentu pareizi nolīmeņotu, urbjot caurumus
gan horizontāli, gan vertikāli.
Horizontālais līmeņrādis (13) atrodas urbjmašīnas
korpusa augšpusē. Vertikālais līmeņrādis (14)
atrodas urbjmašīnas korpusa aizmugurē.
Lai urbjot nolīmeņotu instrumentu, turiet to tā, lai
pūslītis atrastos pa vidu līmeņrāža indikatoram.
Akumulatora uzlādēšana
36
•
•
•
Komplektācijā esošais akumulators tiek
piegādāts daļēji uzlādētā stāvoklī.
Akumulatora lādētāju drīkst ekspluatēt tikai
tad, ja temperatūra ir robežās no + 5 °C līdz +
40 °C.
Akumulatora lādētāju drīkst ekspluatēt tikai
sausās, vēdināmās telpās.
Uzlādēšana
F. att.
Viena no litija jonu akumulatoru priekšrocībām ir
tāda, ka līdz brīdim, kad tie ir gandrīz tukši,
nav novērojami praktiski nekādi jaudas zudumi.
Ierīci iespējams ekspluatēt tik ilgi, līdz konstatējat,
ka urbjmašīnas jauda mazinās. Akumulators ir
izlādējies, un tas ir no jauna jāuzlādē.
Akumulatora uzlādēšana
Att. F
• Ievietojiet akumulatoru (9) atbilstīgajā
nodalījumā lādētāja virspusē (10).
• Akumulatoram jābūt iespiestam lādētājā līdz
galam.
• Pievienojiet lādētāju elektrības kontaktligzdai.
Gaismas diodes indikatori
Att. G
Pievienojot kontaktligzdai akumulatora lādētāju,
kurā ievietots akumulators, sākas akumulatora
uzlādēšanas process. Par uzlādes stāvokli liecina
sarkanā (11) un zaļā gaismas diode (12), kas
atrodas lādētāja virspusē.
• Ja lādētājs ievietots kontaktligzdā bez
akumulatora, iedegas zaļā gaismas diode
(LED) (12).
• Ja akumulators ir ievietots, tad sāk mirgot
sarkanā gaismas diode (11) norādot, ka
sācies uzlādēšanas process.
• Kad akumulators ir pilnīgi uzlādējies,
uzlādēšanas process tiek pārtraukts un sāk
mirgot zaļā gaismas diode (12).
• Ja akumulators paliek lādētājā, lādētājs pēc 2
stundām pārslēdzas neaktīvā režīmā. Zaļā
gaismas diode (12) beidz mirgot un
iegaismojas nepārtrauktā režīmā
Ja rodas kļūme, izgaismojas sarkanā
gaismas diode (11).
a akumulators ir pārāk karsts, lai to
J
būtu droši uzlādēt, izgaismojas gan zaļā
(12), gan sarkanā gaismas diode (11),
liecinot, ka uzlādes process ir apturēts.
Lādēšanas process atsākas no jauna,
Ferm
EST
tiklīdz akumulators ir atdzisis.
Litija
jonu akumulatorus iespējams
ilgstoši glabāt, nezaudējot daudz
Ājaudas. Ja instruments netiek ilglaicīgi
ekspluatēts, ieteicams glabāt
akumulatoru uzlādētā stāvoklī.
5. SERVISA UN TEHNISKĀ
APKOPE
Pirms
veikt ar dzinēja apkopi saistīto
darbu pārliecinieties, vai instrumenta
vada kontaktdakša nav pievienota tīkla
kontaktligzdai.
Firmos prietaisai buvo suprojektuoti veikti ilgą
laiką esant minimaliai priežiūrai. Nuolatinis geras
veikimas priklauso nuo tinkamos priežiū-ros ir
reguliaraus valymo.
Tîršana
Instrumenta korpusu regulāri slaukiet ar mīkstu
lupatiņu, vēlams, pēc katras lietošanas reizes.
Ventilācijas atveres jāuztur tīrībā. Noturīgu
netīrumu noņemšanai izmantojiet mīkstu, ziepju
šķīdumā samitrinātu lupatiņu. Nekad nelietojiet
tādus šķīdinātājus kā benzīns, spirts, amonjaka
šķīdums u.tml. Šie šķīdinātāji var sabojāt
plastikāta detaļas.
Eļļošana
Instrumentam papildu eļļošana nav nepieciešama.
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus
detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo
instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite dealizuotą
paveikslėlį, kuriame pavaizduotos užsakytinos
detalės.
Išorinė aplinka
Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių
atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas kietoje
pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam
perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl prašome
pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti. Niķeļa
kadmija baterijas ir jāutilizē.
Bojātu un/vai brāķētu elektrisko vai
elektronisko aparātu ir jānogādā
atbilstošās otrreizējās pārstrādes vietās
Ferm
Garantija
Garantijas nosacījumi ir izklāstīti atsevišķā,
pievienotā garantijas talonā.
AKUDRELL
Täname selle „Ferm“ toote ostmise eest.
Nüüd on Teil üks suurepärane toode, toodetud ühe
juhtiva Euroopa firma poolt. Kõik tooted, mis on
toodetud firma Ferm poolt, on valmistatud
vastavuses kõrgete ohutus- ning
efektiivsusstandartidega. Üks meie põhimõte on,
et me võimaldame suuperpärast klienditeenindust
mida kindlustab ülemaailmne garantii.
Me loodame, et Te naudite selle toote kasutamist
mitmete aastate vältel.
Numbrid järgnevas tekstis viitavad numbritele
joonistel, mis asuvad lehtedel 2 ja 4.
Teie
enda ja teiste ohutuse tagamiseks
soovitame teil seda kasutusjuhendit
enne sae kasutamist lugeda. Hoidke see
kasutusjuhend ja teised saega
kaasaskäivad kõrvaldokumendid alles
edaspidisteks hinnanguteks.
Sisukord
1. Masina informatsioon
2. Ohutusjuhendid
3. Lisaseadmete paigaldamine
4. Kasutamine
5. Hooldus ja korrashoid
1. MASINA INFORMATSIOON
Tehnilised üksikasjad
Pinge
Laadija pinge
Laadija sagedus
Aku väljundvõimsus
Laadimisaeg
Drelli kiirused
Maksimaalne pöördemoment
(aeglasel kiirusel)
Tühikäigu pöörded
Positsioon I
Positsioon II
Hoidepea mahutavus
Kaal (k.a. aku)
Lpa (helirõhk)
Lwa (helitugevus)
18 V
230-240 V~
50 Hz
1,5 Ah
70 minutit
2
20 Nm
0 - 350/min
0 - 1250/min
1,0 - 10 mm
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
37
EST
Vibratsioon
1,68 m/s2, K=1,5
Vibratsioonitase
Käesoleva juhendi tagakaanel nimetatud tekkiva
vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud
testile; seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega ja vibratsiooni mõju
esialgseks hindamiseks märgitud rakenduste
jaoks kasutatavate tööriistada käitamisel
- tööriista kasutamine muudeks rakendusteks
või teiste/halvasti hooldatud tarvikute
kasutamisel võib ekspositsioonitase
märkimisväärselt suureneda
- ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll
sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata,
võib ekspositsioonitase märkimisväärselt
väheneda
Kaitske ennast vibratsiooni toime eest,
hooldades tööriista ja selle tarvikuid, hoides
oma käed soojad ja organiseerides hästi oma
töövõtteid
Karbi sisu
1 Akudrell
1 Aku
1 Laadija
2 Topeltpooltega puuri
1 Kasutusjuhend
1 Ohutusjuhend
1 Garantiikaart
Kontrollige masinat, lahtiseid osi ja lisaseadmeid,
et ei oleks transpordiga tekkinud kahjustusi.
Toote informatsioon
Joonis A
1. Suunalüliti
2. Akuvabastusnupp
3. Aku
4. Sisse-,väljalülitamislüliti
5. Pöördemomendi seadmise rõngas
6. Hoidepea
7. Kiiruse valiku lüliti
2. HUTUSJUHISEDO
Sümbolite seletus
õik masinaga seotud vigastus-,
K
surmajuhtumite riskid võivad tekkida, kui
ei jälgita seda kasutusjuhendit.
38
Elektrilise šoki risk.
Mehhanismi pöörete arvu võib
reguleerida elektrooniliselt.
Ärge kasutage vihmas
Mõeldud ainult siseruumides
kasutamiseks
Alati laske akud tagasi ringlusesse
Transformaator ei ole tõrke puhul ohtlik
Maksimaalne temperatuur 40°
Akut mitte tulle visata
Akut mitte vette visata
Tähtsad märkused aku ja laadija kohta
ui hape akult peaks sattuma nahale
K
loputage see koheselt veega maha. Kui
hape peaks silma sattuma, loputage
see koheselt silmast välja ja pöörduge
arsti poole!
1. Lugege ja järgige kasutus- ja ohutusjuhendit
enne laadija ja aku kasutamist!
2. NB! Kasutage ainult tootja laadijat ja akut vastasel juhule riskite õnnetusega.
3. Kaitske laadijat, akut ja toiteallikaid niiskuse,
vihma, lume jms eest.
4. Enne laadija kasutamist kontrollige alati, et
kaablid oleksid korrektselt ühendatud.
5. Kui avastate, et kaabel on katki, ei tohiks te
seda enam kasutada. Laske katkine kaabel
koheselt vahetada.
6. Kui laadijat ei kasutata, tuleks see
vooluvõrgust välja tõmmata. Ärge tõmmake
pistikut seinast ahnelt ega rabeledes.
7. Kui laadija peaks olema maha kukkunud või
kuidagi teistmoodi mehaaniliselt viga saanud,
laske seda kontrollida autoriseeritud
edasimüüjal enne taaskordset kasutamist.
Ferm
EST
8.
9.
10.
11.
12.
Vigastatud osad tuleks lasta parandada.
Olge ettevaatlik käsitledes akut, ning ärge
laske sellel maha kukkuda ega muud moodi
kokkupõrgata.
Ärge kunagi proovige akut ega laadijat ise
parandadaRemonditöid tuleks alati teostada
autoriseeritud edasimüüjal - vastasel juhul
riskite õnnetusega.
Enne laadija või aku hooldamist või laadimist
eemaldage pistik vooluvõrgust.
Ärge kunagi laadige akut, kui õhutemperatuur
on alla 5 °C või üle 40 °C.
Akut ei tohi lügisesse ajada.
ühis põhjustab kõrgepinge voolu. See
L
võib lõppeda ülekuumenemist, tulekahju
või aku plahvatamisega.See võib
kahjustada akut või kasutaja võib riskida
õnnetusga.
Seega:
• Ärge ühendage mingisuguseidki kaableid
aku poolustele.
• Hoidke, et aku kontaktpindadele ei satuks
metallist esemeid(naelad, kirjaklambrid,
mündid jne).
• Ärge laske akul sattuda vee või vihma kätte.
• Kasutage akut ainult komplektis oleva
akudrelli/kruvikeerajaga, et hoida ära vigu ja
riske inimestele.
13. Aku, mis on vigastatud või mida ei saa enam
kasutada tuleks viia selleks ette nähtud
spetsiaalsesse ohtlike jäätmete
käitlemistehasesse. Ärge visake seda
majapidamisjäätmetesse.
14. Ärge kunagi visake akut tulle või vette. Sellega
riskeerite plahvatusega!
Elektriline ohutus
lati kontrollige, et pingel plaadil vastaks
A
pingele akul.Samuti kontrollige, et
vooluallika pinge vastaks pingele aku
sisendpingega.
Klass II masin– Topeltisolatsioon– Pole
vaja kasutada ühtki maandatud pistikut.
Kaablite ja pistikute vahetamine
Koheselt visake vanad kaablid ja pistikud minema,
kui nad on asendatud uutega.
•
Eemaldage aku. Säilitage olukord, et
Ferm
•
energiaaparaati ei kasutataks, kui vahetatate
tööriistu, näiteks hoidepea lukustamine, puuri
vahetamine.
Aparaat on mõeldud kasutamiseks
kruvikeerajana ja drellina. Igasugune muu
kasutamine on mitte ette nähtud.
3. LISASEADMETE AIGALDAMINE
Lisaseadmeid paigaldades, eemaldage
alati aku.
Puuride paigaldus ja eemaldamine
Sümbol B
Lisaks puurimisele võib aparaati kasutada ka
kruvikeeraja otsana kuuskantotsikuga.
•Vabastage drelli hoidepea (6) pöörates
käepidet (8).
• Sisestage puuri ots hoidepeasse.
•Pinguldage drelli hoidepea nii, et puur on
kindlalt kinnitatud.
•Pöörake drelli hoidepead vastassuunas, kui
soovite puuri vahetada.
Aku ühendamine ja eemaldamine
Sümbol C
Veenduge, et aku või aparaadi välispind
on puhas ja kuiv enne laadijaga
ühendamist.
•
•
•
Veenduge, et suunalüliti (1 sümbol A) on
keskmises asendis, et välistada aparaadi
ootamatut tööle hakkamist.
Sisestage aku (3) aparaadi põhja nagu
joonisel näidatud. Lükake akut, kuni see
lukustub sneprisse.
Vajutage lukustamisnuppe (2) mõlemal küljel
enne aku eemaldamist ja eraldage aku
aparaadi põhjast.
4. KAUSUTAMINE
Järgige
alati ohutusnõudeid ja asjasse
puutuvaid ohutuskoode.
Hoidke aparaati kindlalt ja vajutage puur kindlalt
tööpinnale. Ärge aparaati ülekoormake. Kasutage
ainult puure, millel pole silmnähtavat kulumist.
39
EST
Kulunud puurid kahjustavad aparaadi
funktsioneerimist.
Kiiruse reguleerimine
Sümbol D
Aparaadil on kaks pöörlemiskiirust.
•
•
Aeglaseks puurimiseks või kruvide kruvimiseks
sättige kiiruselüliti (7) asendisse ‚1‘.
Kiireks puurimiseks sättige kiiruselüliti (7)
asendisse ‚2‘.
Ärge kunagi lülitage ümber, kui mootor
veel töötab
Pöördemomendi reguleerimine
Sümbol E
Aparaadil on 21 erinevat pöördemomendi seadet,
millega saab kruvide kruvimise ja eemaldamise
jõudu muuta.
• Pöörake pöördemomendi rõngas (5) soovitud
positsiooni. Võimalikud pöördemomendi
seaded on näidatud reguleerimisrõngal
numbritega 1 kuni 21. Punktid numbrite vahel
määravad vahepealseid seadistusi.
• Kruvikeerajat kasutades peaksite valima
võimalikult madala seade. Kui mootor hakkab
libisema, valige kõrgem seadis.
Kruvide paigaldamine ja eemaldamine
Sümbol A
• Sättige suunamuutmislüliti (1) positsiooni ‚‘
kruvide kruvimiseks.
• Sättige suunamuutmislüliti (1) positsiooni ‚±‘
kruvide väljakruvimiseks.
Puurimine
• Pöörake pöördemomendirõngas (5)
puurimispositsiooni.
Veenduge, et suunamuutmislüliti (1)
oleks alati sätitud positsiooni ‚‘
puurimise ajal.
Aparaadi sisse- ja väljalülitamine
Sümbol A
•Vajutage sisse-,väljalülitamisnuppu (4). See
reguleerib aparaadi kiirust kandes jõu üle
nupule.
•Laske sisse-,väljalülitamisnupp (4) lahti, et
koheselt peatada puuri hoidepea, mis lõpetab
pöörlemise.
•Liigutage suunamuutmislüliti (1) keskele, et
lukustada aparaat ja panna see välalülitatud
40
seisundisse.
Asetage masin maha ainult siis, kui see on
pöörlemise lõpetanud. Ärge asetage seda
tolmusele pinnale, kuna tolmuosakesed võivad
sattuda mehhanismi
Liigkoormuskaitse
Masin on varustatud liigkoormuskaitsega. Masina
ülekoormamisel lülitub see automaatselt välja.
Oodake enne masina kasutamist vähemalt 5
sekundit, et liigkoormuskaitse lähtestuks.
Kauguselood
Sümbol H
Drell on varustatud topeltlugemisloodiga
horisontaal/vertikaalpindade jaoks, et hoida drell
loodis, kui puurite horisontaalseid või vertikaalseid
auke. Horisontaalne lood (13) asub drelli kesta
üleval. Vertikaalne lood (14) asub drelli kesta taga.
Et säilitada puurimispositsioonis tasakaal, hoidke
drelli nii, et loodi mull asetseb loodi
indikaatorrõnga keskel.
Aku laadimine
• Kaasasolev aku on osaliselt laetud olekus.
• Kasutage akulaadijat ainult
temperatuurivahemikus + 5 °C to + 40 °C.
• Kasutage akulaadijat ainult kuivades,
ventileeritud ruumides.
Laadimine
Sümbol F
Üks Liitium-Ioon akude eeliseid on see, et seni
kuni aku on peaaegu tühi on igasugust võimsuse
vähenemist raske märgata. Masinat võib kasutada
kuni hakkate märkama, et puuri võimsus on
olematu. Aku on nüüd tühjakslaetud ning tuleb
taaslaadida.
Aku laadimine
Sümbol F
• Asetage aku tüvi (9) sobivate poolustega
laadija peale (10).
• Veenduge, et aku juur on täielikult laadijasse
vajutatud nii kaugele kui see läheb.
• Pange pistik seinakontakti.
LED indikaatorid
Sümbol G
Kui akulaadija on ühendatud vooluvõrku ning aku
sisestatud, hakkab akulaadija akut laadima.
Punane LED (11) ning roheline LED (12) laadija
peal näitavad laadimisseisu.
Ferm
RO
•
•
•
•
Kui laadija on seinakontakti ühendatud ilma, et
aku oleks laadijas, hakkab roheline LED tuli
(12) põlema.
Kui aku on laadijas, hakkab punane LED tuli
(11) vilkuma, viidates, et laadimine on alanud.
Kui aku on täis, lõppeb laadimine ning roheline
LED tuli (12) hakkab vilkuma.
Kui aku on jäetud laadijasse, lülitub laadija
valmidusse 2 tunni pärast. Roheline LED tuli
(12) lõpetab vilkumise ning jääb põlema.
Kui ilmneb viga, süttib punane LED (11).
ui aku temperatuud on liialt kõrge, et
K
alustada laadimist ohutult, süttivad nii
roheline (12) kui ka punane (11) LED
tuluke, viidates laadimisprotsessei
ootele.Laadimine algab, kui aku on
maha jahtunud.
iitiumIoon akusid võib hoida pikka
L
aega, ilma, et kaotataks palju nende
võimsusest.Kui masinat ei kasutata
pikemat aega, on soovitatav see hoiule
panna nii, et aku on täis laetud.
5. HOOLDUS JA KORRASHOID
Veenduge, et mootor ei tööta, kui teete
masinal hooldustöid.
See masin on mõeldud pikaks aja töötamiseks
minimaalse hooldusega. Masina pidev rahuldust
andev töö sõltub korralikust masinahooldusest ja
regulaarsest hooldusest.
Puhastamine
Hoidke masina ventilatsiooniavad puhtad, et
vältida masina ülekuumenemist.
Puhastage masina kesta regulaarselt puhta
riidega, soovitatavalt peale iga kasutuskorda.
Hoidke ventilatsiooniavad puhtad tolmust ja
mustusest. Kui mustus ei peaks maha tulema,
kasutage puhast riiet, mis on niisutatud
seebiveega. Ärge kunagi kasutage
lahusteid(bensiin, alkohol, amoniaakveed jne).
Need võivad kahjustada plastikosi.
Őlitamine
Ferm
Masinat pole vaja eraldi õlitada.
Rikked
Kui peaks mõni viga ilmnema, kontakteeruge
hooldusega, garantiikaardil märgitud aadressil.
Selle kasutusjuhendi tagant võite leida osade
nimekirja, mida on võimalik tellida.
Keskkond
Et vältida kahjustusi transpordi, on aparaat
toimetatud kindlas pakendis, mis enamjaolt
koosneb korduvkasutatavast materjalist. Seega
palun palun kasutage võimalust korduvkasutada
pakendit.
Vigased
ja/või kasutamiskõlbmatud
elektrilised aparaadid tuleb koguda
selleks ettenähtud
ümbertöötlemiskohtadesse.
Garantii
Garantii tingimused võib leida eraldi kõrvalolevalt
garantiikaardilt.
MAŞINA DE GĂURIT FĂRĂ FIR
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui
produs Ferm.
Aveţi un produs excelent, oferit de unul dintre cei
mai buni furnizori din Europa.
Toate produsele care vă sunt oferite de Ferm sunt
fabricate în acord cu cele mai înalte standarde de
performanţă i siguranţă. Prin filosofia noastră,
oferim servicii excelente pentru clienţi, combinate
cu garanţia pentru întregul produs.
Sperăm că vă veţi bucura de utilizarea acestui
produs pentru mulţi ani de acum încolo.
Numerele în textul următor se referă la
schema de la paginile 2 - 4.
Înainte
de a utiliza instrumentul, citiţi cu
atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Familiarizaţi-vă cu funcţiunile şi
operarea generale. Operaţi cu
instrumentul întotdeauna conform
indicaţiilor astfel încât să fie asigurată
funcţionarea bună a lui. Instrucţiuni de
utilizare şi documentaţia originală
trebuie să se afle permanent în
apropierea instrumentului.
41
RO
Sumar
1. Date tehnice ale maşinii
2. Instrucţiuni de securitate
3. Asamblare a accesoriilor
4. Exploatare
5. Service & întreţinere
1. DATELE TEHNICE ALE
MAŞINII
Specificaţii tehnice
Voltajul
18 V
Voltajul încărcătorului de baterii 230-240 V~
Frecvenţa încărcătorului
50 Hz
Puterea absorbită a bateriei
1,5 Ah
Durata de încărcare
70 de minute
Viteze/turaļii de głurire
2
Momentul maxim (viteza redusă) 20 Nm
Viteza/turaļia fłrł sarcinł
Poziļia I
0 - 350/min
Poziļia II
0 - 1250/min
Mandrina
1,0 - 10 mm
Greutatea (inclusiv bateria)
1,5 kg
Lpa (presiune sonoră)
75 dB(A), K=3
Lwa (putere sonoră)
86 dB(A), K=3
Vibraţii
1,68 m/s2, K=1,5
Nivelul vibraţiilor
Nivelul emisiilor de vibraţii menţionat pe spatele
acestui manual de instrucţiuni a fost măsurat în
conformitate cu un test standardizat precizat în EN
60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu
alta şi ca evaluare preliminară a expunerii la
vibraţii atunci când folosiţi scula pentru aplicaţiile
menţionate
- utilizarea sculei pentru aplicaţii diferite sau cu
accesorii diferite şi prost întreţinute poate
creşte semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când
funcţionează dar nu execută nicio lucrare, pot
reduce semnificativ nivelul de expunere
Protejaţi-vă împotriva efectelor vibraţiilor prin
întreţinerea sculei şi a accesoriilor sale,
păstrând mâinile calde şi organizând
procesele de lucru
Conţinutul pachetului
1 Maşina de găurit fără fir
1 Acumulator
1 Încărcător
2 Burghie cu cap dublu
42
1
1
1
Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiuni privind siguranţa
Certificat de garanţie
Verificaţi aparatul, orice piesă slăbită şi accesoriile
pentru defecţiuni datorate transportului.
Informaţii despre produs
Fig. A
1. Comutator de sens
2. Buton de eliberare a acumulatorului
3. Acumulator
4. Comutator Pornit/Oprit
5. Inel de reglare a cuplului
6. Mandri
7. Comutator de selectare a turaţiei
2. INSTRUCŢIUNI DE
SECURITATE
Explicarea simbolurilor
Indică riscul accidentelor de persoane,
periclitării a vieţii şi eventualei
deteriorări a instrumentului în cazul
când nu ar fi respectate instrucţiunile din
manualul acesta.
Indică risc de şoc electric.
Numărul turaţiilor poate fi reglat
electronic.
Nu expuneţi instrumentul la ploaie.
Utilizaţi numai în spaţii interioare.
Întotdeauna reciclaţi bateriile.
În caz de defecţiune, transformatorul nu
este periculos
Temperatura maximă 40°
Nu aruncaţi acumulatorul în foc
Ferm
RO
curt circuit duce la creşterea
S
intensităţii curentului. Această poate
rezulta în supraîncălzirea, pericolul
incendiului sau explozia blocului de
baterii. Această poate deteriora blocul
de baterii sau utilizatorul poate risca
accident.
Nu aruncaţi acumulatorul în apă
Instrucţiuni de securitate importante privind
încărcătorul şi blocul de baterii
tunci când intraţi în contact cu acizi din
A
baterie, imediat spălaţi acidul cu apă. În
cazul când acidul a intrat în ochii,
imediat spălaţi ochii cu apă şi
neîntârziat căutaţi asistenţa medicului!
1. Înaintea utilizării, citiţi cu atenţie instrucţiunile
de utilizare şi informaţiile de precauţie privind
încărcătorul de baterii şi blocul de baterii!
2. Important! Utilizaţi numai încărcătorul de
baterii şi bateriile livrate de producătorul - altfel
puteţi pricinui accident.
3. Nu expuneţi încărcătorul de baterii, blocul de
baterii şi instrumentul la umiditate, de exemplu
la ploaie sau ninsoare.
4. Înaintea utilizării încărcătorului de baterii,
întotdeauna verificaţi că toate cablurile sunt
conectate corect.
5. Atunci când aflaţi că sunt cabluri defectate,
trebuie să nu mai folosiţi încărcătorul de
baterii. Cablurile de reţea înlocuiţi imediat.
6. Atunci când nu folosiţi încărcătorul de baterii,
trebuie deconectat ştecher din reţea. Nu scoa­
teţi ştecherul din priza prin tragere de cablul.
7. Dacă încărcătorul de baterii a căzut sau a
suferit un alt şoc fizic grav, înainte de a-l
utiliza, permiteţi să fie controlat de o persoană
autorizată, dacă nu este defectat. Piesele
componente trebuie reparate.
8. Blocul de baterii manevraţi cu grijă, niciodată
nu-l lăsaţi să cadă sau să fie supus la orice
şocuri.
9. Niciodată nu încercaţi singuri să reparaţi
încărcătorul de baterii sau blocul de baterii.
Orice reparaţii trebuie executate întotdeauna
de persoane autorizate, altfel există riscul
accidentului.
10. Înaintea curăţării sau operaţiilor de service la
încărcătorul de baterii ori la blocul de baterii,
întotdeauna întâi scoateţi ştecherul sculei din
priză.
11. Niciodată nu încărcaţi bateriile atunci când
temperatura mediului este mai joasă decât
5 °C sau mai mare decât 40 °C.
12. La blocul de baterii nu trebuie să se producă
scurt circuit.
Ferm
Prin urmare:
• Nu conectaţi nici un fel de cabluri cu polii
blocului de baterii.
• Asiguraţi-vă că pe suprafeţele de contact
ale blocului de baterii nu se află nici un fel
de obiecte metalice (cuie, cleme, monede
etcetera).
• Evitaţi orice contact al blocului de baterii cu
apă sau expunerea acestuia la ploaie.
• Utilizaţi numai blocul de baterii livrat în
combinaţie cu această maşina electrică de
găurit/înşurubat cu baterii, pentru ca să
preveniţi defectări şi/sau eventual riscuri
personale.
13. Blocul de baterii care a fost deteriorat şi nu
mai poate fi încărcat, trebuie lichidat în mod
special. Nu-l lichidaţi cu gunoaie comunale
obişnuite.
14. Niciodată nu aruncaţi blocul de baterii în foc
sau în apă. Poate exploda!
Securitate electrică
Întotdeauna verificaţi că voltajul indicat
pe bateria corespunde cu voltajul indicat
pe tăbliţă indicatoare de putere. De
asemenea verificaţi că voltajul sursei de
curent corespunde cu voltajul de intrare
a încărcătorului de baterii.
Aparatul de clasa II – Izolaţie dublă – Nu
este necesară ştecher de curent cu
contact izolat.
Înlocuirea cablurilor sau fişelor
Aruncaţi cablurile sau fişele imediat după ce le aţi
înlocuit cu cele noi.
•
•
Scoateţi blocul de baterii. Atunci când aparatul
electric nu este folosit, înainte de a începe
lucrări de întreţinere şi atunci când înlocuiţi
unelte cum ar fi mandrina portburghiu şi
burghiu.
Instrumentul este potrivit pentru a fi utilizat ca
şurubelniţă şi maşină de perforat. Orice altă
43
RO
aplicaţie este exclusă.
3. INSTALAREA ACCESORIILOR
Întotdeauna înlăturaţi bateria înainte de
a începe instalaţia unui accesoriu.
Instalarea şi scoaterea coroanelor
Fig. B
În afară de coroanele, la instrumentul pot fi prinse
şi biţi de şurubelniţă cu ajutorul axului hexagonal.
•Prin rotirea mânerului (6) degajaţi mandrina
port-burghiu (8).
• Puneţi axul coroanei în mandrina port-burghiu.
•Strângeţi mandrina port-burghiu până când
burghiul/coroana nu este fixat/ă ferm.
•Rotiţi mandrina port-burghiu în direcţia opusă
când doriţi să schimbaţi coroana.
Instalaţia şi scoaterea bateriilor
Fig. C
Înainte
de a conecta încărcătorul,
asiguraţi-vă că exteriorul blocului de
baterii sau al aparatului este curat şi
uscat.
•
Asiguraţi-vă că comutatorul sensului de rotire
(1, Fig. A) este în poziţia medie pentru ca să
fie evitată pornire neprevăzută a
instrumentului.
Puneţi bateria (3) în partea inferioară a
aparatului după cum este indicat în schema.
Întroduceţi bateria astfel încât să fie bine fixată.
Înainte de a scoate bateria, presaţi butoanele
de blocare (2) pe ambele laturi şi prin urmare
scoateţi bateria din partea inferioară a
instrumentului.
•
•
4. UTILIZAREA APARATULUI
Întotdeauna
urmaţi instrucţiunile de
siguranţă, respectând regulamentele în
vigoare.
Instrumentul ţineţi ferm şi presaţi burghiul continuu
pe piesa de prelucrat. Nu supraîncărcaţi instru­
mentul. Utilizaţi numai coroanele, care evident nu
sunt uzate. Coroanele uzate afectează negativ
capacittatea de funcţionare a instrumentului.
44
Ajustarea vitezei
Fig. D
Aparatul are două viteze de găurire.
•
•
Pentru găurire lentă sau pentru înşurubare sau
deşurubare, reglaţi selectorul de viteză (7) în
poziţia ‘1’.
Pentru găurire rapidă, reglaţi selectorul de
viteză (7) în poziţia ‘2’.
Nu comutaţi niciodată când motorul este
în funcţiune.
Setarea cuplului motor
Fig. E
Instrumentul are 21 poziţii diferite de reglare a
cuplului motor care pot fi utilizate pentru reglarea
forţei necesare pentru strângerea sau slăbirea
şuruburilor.
• Ajustaţi rozetă de reglare a cuplului motor (5)
în poziţia dorită. Posibilităţile disponibile de
setare a cuplului motor sunt specificate pe
rozeta de reglare cu ajutorul numerelor de la 1
până la 21 cu virgulă zecimală între două
numere, pentru indicarea poziţiei intermediare
• Atunci când lucraţi cu şurubelniţă, este
recomandată preselectarea poziţiei celei mai
mici. În cazul când cuplul motor alunecă,
selectaţi o poziţie de mai sus.
Strângerea şi slăbirea şuruburilor
Fig. A
• Pentru strângerea şuruburilor, reglaţi
comutatorul de rotire stângă-dreaptă (1) în
poziţia ´´.
• Pentru slăbirea şuruburilor, reglaţi comutatorul
de rotire stângă-dreaptă (1) în poziţia ´±´.
Găurire
• Rotiţi rozetă de reglare a cuplului motor (5) în
poziţia de găurire.
Verificaţi că în timpul găuririi este
comutatorul de rotire stângă-dreaptă (1)
întotdeauna reglat în poziţia ‘’.
Pornirea / oprirea aparatului (on/off)
Fig. A
•Apăsaţi butonul on/off (4). Puteţi regula viteza
instrumentului prin intermediul acţionării forţei
diferenţiate asupra întrerupătorului.
•Atunci când degajaţi butonul on/off (4)
Ferm
RO
mandrina port-burghiu se va opri imediat şi nu
va mai merge.
•Reglaţi comutatorul de rotire stângă-dreaptă
(1) în poziţia medie pentru ca să blocaţi scula
în stare de repaus.
Nu puneţi instrumentul jos până când motorul nu
s-a oprit. Nu lăsaţi instrumentul în praf. Particulele
de praf pot pătrunde în instrumentul.
Protecţie la suprasarcină.
Această maşină este echipată cu o protecţie la
suprasarcină. Când maşina este în suprasarcină,
se opreşte automat.
Aşteptaţi pentru cel puţin 5 secunde, înainte de a
folosi maşina, pentru a reseta protecţia la
suprasarcină.
Nivela
Fig. H
Maşina de găurit este echipată cu o nivelă cu
dublă citire orizontală/verticală pentru a o ţine „la
nivel” în timpul găuririi orizontală şi verticală.
Nivela orizontală (13) se află în partea superioară
a carcasei maşinii de găurit. Nivela verticală (14)
se află în partea posterioară a carcasei maşinii de
găurit.
Pentru a menţine o poziţie dreaptă de găurire,
ţineţi maşina de găurit în poziţia în care bula de
nivel este în cercul indicator al nivelei.
Încărcarea acumulatorului
• Acumulatorul inclus este furnizat în stare
parţial încărcată.
• Folosiţi încărcătorul pentru acumulator doar la
temperaturi cuprinse între + 5 °C şi + 40 ºC.
• Folosiţi încărcătorul doar în camere uscate şi
bine ventilate.
Încărcarea
Fig. F
Unul dintre avantajele utilizării acumulatorilor LitiuIon este acela că, până când bateria este aproape
goală, scăderea puterii este greu de sesizat. Apara­
tul poate fi utilizat până când observaţi că puterea
găuririi este redusă considerabil. Acum, acumu­
latorul este descărcat şi trebuie să fie încărcat.
Încărcarea acumulatorului
Fig. F
• Amplasaţi contactul acumulatorului (9) în
locaşul în care se potriveşte din partea
superioară a încărcătorului (10).
• Asiguraţi-vă că contactul este presat în
întregime în încărcător.
Ferm
•
Introduceţi încărcătorul în priză.
Indicatorii LED
Fig. G
Când încărcătorul este conectat şi acumulatorul
este introdus, încărcătorul va începe încărcarea
acumulatorului. LED-ul roşu (11) şi LED-ul verde
(12) din partea superioară a încărcătorului vor
indica starea de încărcare.
•
•
•
•
Dacă încărcătorul a fost conectat fără ca vreo
baterie să fi fost introdusă în acesta, LED-ul
(12) verde se va aprinde.
Dacă în încărcător există vreo baterie, LED-ul
roşu (11) va începe să pâlpâie, indicând
începerea încărcării.
Dacă bateria (bateriile) introduse în aparat
s-au încărcat complet, încărcarea se va opri şi
LED-ul verde (12) va începe să pâlpâie.
Dacă bateria este uitată în încărcător,
încărcătorul va intra în modul standby după 2
ore. LED-ul verde (12) se va opri din pâlpâit şi
se va aprinde.
Când intervine o eroare, LED-ul roşu
(11) se va aprinde.
acă temperatura acumulatorului este
D
prea mare pentru a fi încărcat în
siguranţă, atât LED-ul verde (12), cât şi
LED-ul roşu (11) se vor aprinde,
indicând că procesul de încărcare este
oprit. Încărcarea va începe după răcirea
acumulatorului.
Bateriile
Litiu-Ion pot fi depozitate
pentru o perioadă mare de timp fără a
pierde prea mult din încărcare. Când
aparatul nu este utilizat pentru o
perioadă mai mare de timp, este cel mai
bine ca acumulatorul să fie păstrat în
stare încărcată.
5. SERVICE & ÎNTREŢINERE
Faceţi-vă siguri că aparatul nu este
cuplat cu sursă de energie în timpul
lucrărilor de întreţinere a motorului.
Maşina această a fost concepută pentru
funcţionarea de lungă durată fără probleme în
condiţii de întreţinere minimă. Durata de viaţă
puteţi asigura prin îngrijirea şi curăţarea periodică
45
HR
şi prin operarea corectă a instrumentului.
AKUMULATORSKA BUŠILICA
Curăţare
Păstraţi orificiile de ventilaţie de la maşina curate
pentru a preveni supraîncălzirea motorului.
Curăţaţi periodic carcasa instrumentului cu
ajutorul unei ţesături fine, de preferat după fiecare
utilizare. Orificiile de ventilaţie protejaţi de praf şi
impurităţi. Murdăria înlăturaţi cu o ţesătură fină
umezită cu apă şi săpun. Nu întrebuinţaţi solvenţi,
cum ar fi benzen, alcool, amoniac, etcetera, care
pot deteriora piese din materiale plastice.
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda
tvrtke Ferm.
Postali ste vlasnikom izvrsnog proizvoda kojeg
isporučuje jedan od vodećih europskih dobavljača.
Svi proizvodi koje vam je isporučila tvrtka Ferm
proizvedeni su u skladu s najvišim standardima
učinkovitosti i sigurnosti. Kao dijelom naše
filozofije pružamo izvrsnu korisničku podršku,
potpomognutu našim sveobuhvatnim jamstvom.
Nadamo se kako ćete uživati u našem proizvodi
dugi niz godina.
Ungere
Instrumentul nu necesită nici o ungere
suplimentară.
Defecţiuni
Când apare defect ca urmare a uzurii unei piese,
luaţi legătură cu centrul de service indicat în
scrisoarea de garanţie. O parte din acest Manual
de instrucţiuni este şi o lista amplă de piese pe
care le puteţi comanda.
Mediu înconjurător
Pentru a preveni deteriorarea în timpul
transportului, aparatul este livrat în ambalaje
rezistente care sunt alcătuite în majoritate din
materiale refolosibile. De aceea vă rugăm să
folosiţi posibilităţi de reciclare a ambalajului.
I nstrumente electrice sau electronice
deteriorate şi/sau lichidate trebuie
predate la locul de colectare a
deşeurilor speciale pentru reciclare.
Garanţie
Condiţiile de garanţie puteţi găsi în scrisoarea de
garanţie.
46
Brojke u tekstu odnose se na crteže na
stranicama 2 - 4.
Prije
upotrebe ovog uređaja pažljivo
pročitajte upute za korištenje. Upoznajte
se s njegovim funkcijama i osnovnim
radnjama. Uređaj servisirajte u skladu s
uputama kako biste osigurali njegovo
ispravno funkcioniranje. Upute za
rukovanje i priložena dokumentacija
moraju se čuvati u blizini uređaja.
Sadržaj
1. Informacije o alatu
2. Sigurnosne upute
3. Postavljanje dodataka
4. Upotreba
5. Servisiranje i održavanje
1. INFORMACIJE O ALATU
Tehničke specifikacije
Napon
Napon punjača
Frekvencija punjača
Snaga akumulatora
Vrijeme punjenja
Brzine bušenja
Najv. moment (mala brzina)
Brzina bez opterećenja
Položaj I
Položaj II
Težina (s akumulatorom)
Lpa (zvučni tlak)
Lwa (zvučna snaga)
Vibracije
18 V
230-240 V~
50 Hz
1,5 Ah
70 minuta
2
20 Nm
0 - 350/min
0 - 1250/min
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
1,68 m/s2, K=1,5
Ferm
HR
Razina vibracija
Razina emitiranja vibracija navedena na poleđini
ovog naputka za uporabu izmjerena je sukladno
normiranom testu danom u EN 60745; ona se
može koristiti za usporedbu jedne alatke s
drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti
vibracijama pri uporabi alatke za navedene
namjene
- uporaba ove alatke za druge namjene ili s
drugim ili slabo održavanim nastavcima, može
u značajnoj mjeri uvećati razinu izloženosti
- vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je
uključena ali se njome ne radi, može značajno
umanjiti razinu izloženosti
Zaštitite se od posljedica vibracija
održavanjem alatke i njezinih nastavaka,
održavanjem Vaših ruku toplima, te
organiziranjem Vaših obrazaca rada
Sadržaj pakiranja
1 Akumulatorska bušilica
1 Akumulator
1 Punjač
2 Dvostrani nastavci
1 Upute za rukovanje
1 Sigurnosne upute
1 Jamstveni list
Provjerite uređaj, nepričvršćene dijelove i dodatnu
opremu radi mogućih oštećenja izazvanih tijekom
transporta.
Informacije o proizvodu
Slika A
1. Prekidač smjera
2. Tipka za otpuštanje akumulatora
3. Akumulator
4. Prekidač uključivanja/isključivanja
5. Prsten za prilagođavanje zakretnog momenta
6. Zatezna glava
7. Prekidač za odabir brzine
2. SIGURNOSNE UPUTE
Objašnjenje simbola
Označava rizik od osobne ozljede, smrti
ili oštećenja alata u slučaju
nepridržavanja uputa iz ovog priručnika.
Označava opasnost od električnog
udara.
Ferm
Broj okretaja alata može se podesiti
elektroničkim putem.
Ne upotrebljavajte na kiši.
Isključivo za upotrebu u zatvorenim
prostorima.
Ne odbacujte s kućni otpadom.
Transformator nije opasan u slučaju
neispravnosti
Najviša temperatura 40°.
Akumulator ne bacajte u vatru.
Akumulator ne bacajte u vodu.
Važne sigurnosne napomene o punjaču i
akumulatoru
Ako
dođete u dodir s kiselinom iz
akumulatora, smjesta isperite tekućom
vodom. Ako kiselina dospije u oči,
smjesta ih isperite tekućom vodom i
potražite liječničku pomoć!
1. Prije upotrebe pročitajte i proučite upute za
upotrebu i sigurnosne napomene punjača i
akumulatora!
2. NAPOMENA! Upotrebljavajte isključivo punjač
i akumulator koje je isporučio proizvođač - u
protivnom postoji rizik od nezgode.
3. Punjač, akumulator i električni alat zaštitite od
vlage, kiše i snijega.
4. Prije upotrebe punjača uvijek provjerite jesu li
svi kabeli ispravno priključeni.
5. Ako ustanovite kako je kabel oštećen, punjač
ne biste smjeli upotrebljavati. Smjesta
zatražite zamjenu oštećenog kabela.
6. Kad punjač nije u upotrebi, utikač napajanja
potrebno je ukloniti iz električne utičnice.
Punjač ne izvlačite povlačenjem za kabel.
7. Ako je punjač pao na tlo ili je na bilo koji način
bio izložen mehaničkim naprezanjima,
potrebno je da ga prije daljnje upotrebe
47
HR
8.
9.
10.
11.
12.
provjeri ovlašteni zastupnik. Oštećene dijelove
potrebno je popraviti.
Budite pažljivi tijekom rukovanja
akumulatorom i ne ispuštajte ga na tlo i ne
izlažite ga udarcima.
Punjač ili akumulator nikad ne pokušavajte
sami popraviti. Popravke smije izvoditi
isključivo ovlašteni zastupnik - u protivnom
postoji rizik od nezgode.
Prije čišćenja ili servisiranja punjača ili
akumulatora utikač uvijek izvucite iz utičnice
napajanja.
Akumulator nikad ne punite ako je okolišna
temperatura ispod 5° C ili iznad 40° C.
Akumulator ne smije biti kratko spajan.
Kratak spoj izazvat će protok jake
struje. Ovo može rezultirati
pregrijavanjem akumulatora ili
opasnošću od vatre ili eksplozije. Na
ovaj način možete oštetiti akumulator ili
riskirati ozljede korisnika.
Iz tog razloga:
• Na polove akumulatora ne priključujte
nikakve kabele.
• Obratite pažnji kako nikakvi metalni
predmeti (čavli, spajalice, kovanice itd.) ne
dolaze u dodir s površinom akumulatora.
• Akumulator ne izlažite vodi ili kiši.
• Upotrebljavajte isključivo akumulatore
isporučene s ovom akumulatorskom
bušilicom/odvijačem kako biste izbjegli
kvarove i/ili tjelesne ozljede.
13. Oštećeni akumulator ili akumulator koji se više
ne može puniti potrebno je odbaciti kao
specijalni otpad. Ne odbacujte ga s kućni
otpadom.
14. Akumulator nikad ne bacajte u vatru ili vodu.
Postoji opasnost od eksplozije!
Električna sigurnost
Uvijek
provjerite odgovara li napon
akumulatora naponu navedenom na
opisnoj oznaci. Također provjerite
odgovara li napon vaše javne električne
mreže ulaznom naponu punjača.
Zamjena kabela ili utikača
Smjesta odbacite stare kabele ili priključnice
nakon što ih zamijenite novima.
•
•
Akumulator uklonite kad alat ne upotrebljavate
i prije održavanja.
Alat je pogodan za upotrebu kao odvijač i kao
bušilica. Bilo kakve druge primjene izričito se
zabranjuju.
3. POSTAVLJANJE DODATAKA
Prije postavljanja dodatka uvijek
uklonite akumulator.
Postavljanje i uklanjanja svrdla za rezanje
Slika B
Pored nastavaka odvijača sa šesterokutnim
osovinama, ovaj alat može prihvatiti i nastavke
svrdala sa šesterokutnim osovinama.
•
•
•
•
Glavu bušilice (6) olabavite okretanjem
rukohvata (8).
Osovinu svrdla za rezanje umetnite u zateznu
glavu.
Glavu bušilice pritegnite kako bi se svrdlo za
bušenje čvrsto zahvatilo.
Kad poželite zamijeniti svrdlo za rezanje,
glavu bušilice zakrenite u suprotnom smjeru.
Priključivanje i uklanjanje akumulatora
Slika C
Prije priključivanja punjača svakako
provjerite je li akumulator ili alat čist i
suh.
•
•
•
Osigurajte položaj prekidača smjera (stavka 1,
slika A) u srednjem položaju kako biste
spriječili neočekivano uključivanje alata.
Akumulator (3) umetnite u osnovu alata, kako
je prikazano na ilustraciji. Akumulator potisnite
dok se ne zabravi.
Prije uklanjanja akumulatora pritisnite tipke za
zaključavanje (2) s obje strane i akumulator
izvucite iz osnove alata.
Električni alat klase II – Dvostruka
izolacija – Uzemljena utičnica nije
potrebna.
48
Ferm
4. UPOTREBA
HR
Uvijek se pridržavajte sigurnosnih
napomena i relevantnih sigurnosnih
propisa.
Alat pridržavajte čvrsto i stabilno, a zatim svrdlo
pritisnite na radni materijal. Ne preopterećujte alat.
Upotrebljavajte isključivo svrdla na kojima nema
vidljivih naznaka habanja. Istrošena svrdla imat će
loš učinak na funkcioniranje alata.
Slika A
• Pritisnite prekidač za uključivanje i
isključivanje (4). Njime se regulira brzina alata,
ovisno o pritisku na prekidač.
• Otpustite prekidač za uključivanje i
isključivanje (4) kako biste istovremeno
zaustavili vrtnju glave s nastavkom i prekinuli
rad alata.
• Prekidač promjene smjera (1) premjestite u
središnji položaj kako biste alat blokirali u
ovom položaju koji onemogućava rad.
Prilagođavanje brzine
Slika D
Alat raspolaže s dvije brzine rada svrdla.
Alat odlažite samo kad se njegov rad u potpunosti
zaustavi. Ne polažite ga na prašnjave površine jer
sitne čestice mogu prodrijeti u mehanizam.
•
Zaštita od preopterećenja.
Ovaj stroj opremljen je zaštitom od
preopterećenja. Stroj će se automatski isključiti u
slučaju njegovog preopterećivanja.
Pričekajte najmanje 5 sekundi prije korištenja
stroja za ponovno postavljanje zaštite od
preopterećenja.
•
Za spora bušenja ili za uvijanje ili odvijanje
vijaka prekidač za biranje brzine (7) prebacite
u položaj "1".
Za brza bušenja prekidač za biranje brzine (7)
prebacite u položaj "2".
Brzinu nikad ne prebacujte dok je motor
pokrenut!
Prilagođavanje momenta
Slika E
Alat raspolaže sa 21 različitih postavki zakretnog
momenta kojim se postavlja snaga uvijanja i
odvijanja vijaka.
• Prsten za prilagođavanje momenta (5)
postavite u željeni položaj. Dostupne postavke
momenta naznačene su brojkama 1 do 21 i
točki između brojki koje naznačuju
međupostavku na prstenu za prilagođavanje.
• Tijekom korištenja vijčanika preporučuje se
primjena najniže moguće postavke. Višu
vrijednost odaberite ako motor proklizuje.
Uvijanje i odvijanje vijaka
Slika A
• Za uvijanje vijaka prekidač obrtanja smjera (1)
prebacite u položaj "".
• Za odvijanje vijaka prekidač obrtanja smjera
(1) prebacite u položaj "±".
Bušenje
• Prsten za prilagođavanje momenta (5)
zakrenite u položaj za bušenje.
Svakako provjerite da je prekidač
smjera (1) tijekom bušenja u položaju
"".
Uključivanje i isključivanje alata
Ferm
Libela
Slika H
Bušilica je opremljena dvostrukom libelom za
vodoravan i uspravan položaj koja pomaže u
održavanju bušilice “pod pravim kutom” tijekom
bušenja otvora u vodoravnoj ili uspravnoj ravnini.
Vodoravna libela (13) smještena je na vrhu kućišta
bušilice. Uspravna libela (14) smještena je na
stražnjoj strani kućišta bušilice.
Kako biste položaj bušilice održali u ravnini,
bušilicu pridržavajte u položaju gdje se mjehurić
libele nalazi u središtu kružića pokazivača.
Punjenje akumulatora
• Isporučeni akumulator isporučuje se u
djelomično napunjenom stanju.
• Punjač akumulatora upotrebljavajte isključivo
u rasponu temperatura od + 5 °C do + 40 °C.
• Punjač upotrebljavajte isključivo u suhim i
dobro prozračenim prostorijama.
Punjenje
Slika F
Jedna od prednosti litij-ionskih akumulatora je
značajka da nećete uočiti gotovo nikakvo
opadanje snage dok se akumulator gotovo u
cijelosti ne isprazni. Alat se može koristiti dok ne
uočite nestanak snage. Akumulator je tad
ispražnjen i potrebno ga je ponovo napuniti.
49
HR
Punjenje baterije
Slika F
• Stavite vrat baterije (9) u odgovarajući otvor
na vrhu punjača (10).
• Pazite da vrat baterije potpuno pritisnete u
punjač koliko god to možete.
• Spojite punjač u električnu utičnicu.
LED pokazivači
Slika G
Kad je punjač akumulatora priključen u napajanje i
akumulator je umetnut, punjač će započeti s
punjenjem akumulatora. Crvena LED lampica (11)
i zelena LED lampica (12) na gornjem dijelu
punjača naznačuju stanje punjenja.
•
Kad je punjač akumulatora priključen u
napajanje i akumulator nije umetnut, svijetlit
će zelena LED lampica (12).
Kad je akumulator umetnut, zelena LED
lampica (11) treptat će kako bi se naznačilo da
je punjenje započelo.
Kad je akumulator napunjen, punjenje će se
prekinuti i treptat će zelena LED lampica (12).
Ako se akumulator ostavi u punjaču, punjač će
nakon 2 sata prijeći u stanje mirovanja. Zelena
LED lampica (12) prestat će treptati i svijetlit
će neprekinuto.
•
•
•
U slučaju pogreške uključit će se crvena
LED lampica (11).
ko je temperatura akumulatora suviše
A
visoka za sigurno punjenje, uključit će
se zelena LED (12) i crvena LED (11)
kako bi se naznačilo da je postupak
punjenja pauziran. Punjenje će se
nastaviti kad se akumulator ohladi.
Litij-ionske
ćelije mogu se čuvati tijekom
duljeg razdoblja bez značajnog gubitka
njihove napunjenosti. Kad se alat ne
koristi tijekom duljeg razdoblja,
akumulator je najbolje čuvati u
napunjenom stanju.
Ovi električni alati dizajniran su za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Stalni
zadovoljavajući rad ovisi o odgovarajućoj brizi i
redovnom čišćenju uređaja.
Čišćenje
Držite ventilacijske otvore uređaja čistima kako
biste spriječili pregrijavanje motora. Redovito
čistite kućište uređaja mekom krpom, po
mogućnosti nakon svake uporabe. Držite
ventilacijske otvore uređaja čistima od prašine i
nečistoća. Ako ne možete ukloniti nečistoću,
koristite meku krpu navlaženu vodom i sapunom.
Nikad ne upotrebljavajte otopine kao što su
benzin, alkohol, amonijak itd. Ove otopine mogu
oštetiti plastične dijelove.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahtijeva dodatna
podmazivanja.
Kvarovi
U slučaju neispravnosti, npr. habanja dijelova,
molimo vas da kontaktirate servis čiju adresu
možete pronaći na jamstvenom listu. Na kraju
ovog priručnika možete pronaći rastvoreni prikaz
sastavnih dijelova koji su dostupni za naručivanje.
Okoliš
Za sprječavanje oštećenja pri transportu, uređaj
se isporučuje u čvrstom pakiranju koje se sastoji
isključivo od materijala koji se može ponovo
upotrijebiti. Iz tog vas razloga molimo da iskoristite
opcije recikliranja pakiranja.
eispravni i/ili odbačeni električni ili
N
elektronički uređaji moraju se prikupljati
na odgovarajućim mjestima za
recikliranje.
Jamstvo
Jamstvene uvjete možete pronaći na posebno
priloženom jamstvenom listu.
5. SERVISIRANJE I
ODRŽAVANJE
Tijekom izvođenja radova održavanja na
motoru svakako provjerite kako alat nije
pod naponom.
50
Ferm
AKUMULATORSKA BUŠILICA
Hvala na kupovini ovog proizvoda firme Ferm.
Stime Vi sada posedujete odličan proizvod koji je
isporučen od strane jednog od vodećih
snabdevača u evropi. Svi proizvodi isporučeni od
strane firme Ferm su proizvedeni u skladu sa
najvišim standardima po pitanju bezbednosti i
preformansi. Kao deo naše filozofije mi takođe
pružamo odličan servis kupcima, koji je podržan
sa obimnom garancijom od 3 godina.
Nadamo se da ćete uživati u ovom proizvodu
mnogo godina.
Brojevi u tekstu se odnosne na crteže na
stranicama od 2 do 4.
ažljivo pročitajte uputstva za rad pre
P
početka korišćenja aparata. Upoznajte
se sa svim funkcijama i osnovnim
operacijama. Održavajte aparat prema
instrukcijama da biste uvek obezbedili
njegovu ispravnu funkcionalnost.
Uputstvo za rad i prateća dokumentacija
mora biti čuvana u blizini apaprata.
Sadržaji
1. Informacije o mašini
2. Instrukcije o bezbednosti
3. Pribori za montiranje
4. Rad
5. Servis & održavanje
Ferm
Zaštitite se od posledica vibracija
održavanjem alatke i njenih nastavaka,
održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem
Vaših radnih obrazaca
Sadržaj pakovanja
1 Akumulatorska bušilica
1 Baterija
1 Punjač
2 Dvostrani umeci
1 Uputstvo za rad
1 Instrukcije o bezbednosti
1 Garancijski list
Proverite aparat na bilo kakve labave delove i
pribori na oštećenja uzrokovana tokom transporta.
1. INFORMACIJE O MAŠINI
Tehničke specifikacije
Napon
Napon punjača
Frekvencija punjača
Izlazna amperaža baterije
Vreme punjenja
Brzine bušenja
Maks. obrtni moment
(spora brzina)
Brzina bez opterećenja
Pozicija I
Pozicija II
Težina (uklj. baterija
Lpa (zvučni pritisak)
Lwa (zvučna snaga)
Vrednost vibracije
SB
Nivo vibracija
Nivo emisije vibracija naznačen na poleđini ovog
uputstva za upotrebu izmeren je u skladu sa
standardizovanim testom datim u EN 60745; on se
može koristiti za upoređenje jedne
alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu
izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za
pomenute namene
- korišćenje alatke u drugačije svrhe ili sa
drugačijim ili slabo održavanim nastavcima
može značajno povećati nivo izloženosti
- vreme kada je alatka isključena ili kada je
uključena, ali se njome ne radi, može
značajno smanjiti nivo izloženosti
18 V
230-240 V~
50 Hz
1,5 Ah
70 minuta
2
20 Nm
0 - 350/min
0 - 1250/min
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
1,68 m/s2, K=1,5
Informacije o proizvodu
Slika A
1. Prekidač za promenu pravca
2. Taster za oslobađanje baterije
3. Baterija
4. Prekidač za uključivanje/isključivanje
5. Prsten za podešavanje obrtnog momenta
6. Stezna glava
7. Prekidač za selekciju brzine
2. INSTRUKCIJE O
BEZBEDNOSTI
Objašnjenje za simbole
kazuje na rizik od lične povrede,
U
gubitak života ili oštećenja na alatu u
slučaju ne obaziranja na instrukcije date
u ovom priručniku.
51
SB
Označava opasnost od električnog
udara.
Broj obrtaja mašine može biti
elektronski podešavan.
8.
9.
Nemojte upotrebljavati na kiši.
Upotreba samo u zatvorenim
prostorijama.
Nemojte odlagati zajedno sa otpadom iz
domaćinstva.
Transformator nije opasan u slučaju
neispravnosti
Maks. temperatura 40°.
Nemojte bacati baterije u vatru
Nemojte bacati baterije u vodu
Važne sigurnosne napomene u vezi punjača i
baterije
Ako
dođete u kontakt sa kiselinom iz
baterija odmah isperite sa vodom. Ako
kiselina dospe u Vaše oči, isperite
odmah oči i kontaktirajte smesta lekara!
1. Pre upotrebe pročitajte i upamtite uputstvo za
rad i sigurnosne napomene za punjač i
baterije!
2. Obratite pažnju! Koristite samo punjač i
bateriju koji su snabdeveni od strane
proizvođača - inače rizikujete nesreću!.
3. Zaštitite punjač, bateriju i električni alat od
vlage, na primer kiše ili snega.
4. Uvek proverite da su svi kablovi ispravno
priključeni pre upotrebe punjača.
5. Ako otkrijete da je neki kabl oštećen, onda
nemojte koristiti punjač. Smesta zamenite
oštećeni kabl.
6. Kada punjač nije u upotrebi izvucite utikač iz
utičnice. Nemojte izvlačiti punjač vučenjem za
kabl.
7. Ako je punjač pao ili je na neki drugi način bio
izložen mehaničkim naprezanjima, onda ga
52
10.
11.
12.
treba dati na kontrolu ovlašćenom dileru pre
nego što ga opet koristite. Oštećeni delovi
treba da budu popravljeni.
Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijom
i nemojte je ispustati ili izlagati udarcima.
Nikada nemojte pokušavati da popravljate
sami bateriju ili punjač. Popravke moraju uvek
biti sprovedene od strane ovlašćenog dilera inače rizikujete nesreću.
Pre čišćenja ili servisiranja punjača ili baterije,
uvek izvucite utikač iz utičnice punjača.
Nikada nemojte puniti bateriju kada je
temperatura okoline ispod 5° C ili iznad 40° C.
Ne smete napraviti kratak spoj na bateriji.
Kratak spoj uzrokuje protok jake struje.
To može rezultovati u pregrejavanje,
opasnost od požara ili eksplozije
baterije. To može uzrokovati oštećenja
na bateriji ili korisnik može rizikovati
nesreću.
Radi toga:
• nemojte priključivati bilo kakve kablove na
polovima baterije.
• budite oprezni da nema nikakvih metalnih
predmeta (ekseri, spajalice, novčiće, itd) na
dodirnoj površini baterije.
• nemojte izlagati bateriju vodi ili kiši.
• upotrebljavajte samo bateriju koja je
snabdevena zajedno sa akumulatorskom
bušilicom/odvijačem tako da izbegavate
kvarove i/ili rizike prema osobama.
13. Oštećena baterija ili baterija koja se ne može
više puniti mora biti odložena kao specijalan
otpad. Nemojte je odlagati zajedno sa
otpadom iz domaćinstva.
14. Nikada nemojte bacati bateriju u vatru ili u
vodi. Time rizikujete eksploziju!
Electrična bezbednost
vek proverite da je napon na bateriji
U
odgovarajući sa naponom na natpisnoj
pločici sa nazivnim vrednostima.Takođe
proverite da je napon električne struje
odgovarajući sa ulaznim naponom
punjača baterija.
Mašina klase II – Dvostruka izolacija –
Ne treba vam uzemljenje.
Ferm
•
•
Uklonite bateriju kada električni alat nije u
upotrebi i pre početka održavanja.
Alat je pogodan za upotrebu kao odvijač i za
bušenje. Bilo kakav druga primena je naročito
isključena.
3. PRIBORI ZA MONTIRANJE
Pre nego što montirate neki pribor uvek
prvo uklonite bateriju.
Nameštanje i uklanjanje burgija
Slika B
Pored funkcije odvijača sa odvrtkama koje imaju
estougaonu osnovu za umetanje, ovaj alat takođe
može prihvatiti burgije sa šestougaonom
osnovom.
•
•
•
•
Olabavite glavu bušilice (6) okretanjem
rukohvata (8).
Umetnite osnovu burgije u steznu glavu.
Pritegnite glavu bušilice tako da je burgija
vrsto stegnuta.
Rotirajte glavu bušilice u obrnutom smeru
kada želite da zamenite burgiju.
Priključivanje i uklanjanje baterije
Slika C
Uverite se da je spoljašnost baterije ili
alata čista i suva pre nego što priključite
punjač.
•
•
•
Uverite se da je prekidač za promenu smera
(1, Fig. A) u centralnoj poziciji da biste sprečili
da se uređaj neočekivano ne uključi.
Stavite bateriju (3) u osnovu uređaja, kao što
je prikazano na slici. Gurajte bateriju unutra
dok se ne uvede u elementu za utvrđivanje.
Pritisnite tastere (2) na obema stranama pre
nego što uklanjate bateriju i odvojite bateriju iz
osnove uređaja.
Ferm
SB
4. RAD
Zamena kablova ili utikača
Smesta bacite stare kablove ili utikače kada su
zamenjeni sa novijim.
Uvek sledite sigurnosne napomene i
pravila tehničke sigurnosti.
Držite čvrsto uređaj i pritisnite postojano burgiju u
radnom materijalu. Nemojte preopteretiti uređaj.
Upotrebljavajte samo burgije koje nemaju vidljivu
istrošenost. Istrošene burgije imaju loš uticaj na
funkcionisanje uređaja.
Podešavanje brzine
Slika D
Uređaj ima dve brzine bušenja.
•
Za sporo bušenje ili navrtanje ili odvijanje
zavrtnjeva, podesite prekidač za izbor brzine
(7) na ‘1’.
•
Za brzo bušenje podesite prekidač za izbor
brzine (7) na ‘2’.
Nikada nemojte prekopčavati dok motor
radi!
Podešavanje obrtnog momenta
Slika E
Uređaj poseduje 21 različitih podešavanja brzine
sa kojima podešavate brzinu zavrtanja i odvijanja
zavrtnjeva.
•
•
Podesite prsten za podešavanje brzine (5) na
željenu poziciju. Brzine koje su na
raspolaganju su naznačene na prstenu sa
brojevima od 1 do 21 i pomoću tačaka između
brojeva koje definišu srednju vrednost.
Preporučeno je da ako uređaj koristite kao
odvijač da to bude na što je moguće manjoj
brzini. Izaberite veću brzinu ako motor
proklizava.
Navrtanje i odvijanje zavrtnjeva
Slika A
• Podesite prekidač za promenu pravca
kretanja (1) u poziciji ‘’ da biste navrtali
zavrtnjeve.
• Podesite prekidač za promenu pravca
kretanja (1) u poziciji ‘±’ da biste odvijali
zavrtnjeve.
53
SB
Bušenje
• Rotirajte prsten za podešavanje brzine (5) u
poziciju za bušenje.
Uverite se da je prekidač za promenu
pravca kretanja (1) uvek podešen na ‘’
tokom funkcije bušenja.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Slika A
• Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje
(4). On reguliše brzinu aparata tako što
isporučuje napajanje prema pritisku koji vršite
na prekidač.
• Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje
(4) da biste smesta zaustavili steznu glavu,
ona se više neće okretati.
• Pomerite prekidač za promenu pravca
kretanja (1) u centar da biste blokirali aparat u
sopstvenom stanju izbacivanje iz stroja.
Aparat odlagati samo kada se potpuno zaustavio.
Nemojte ga ostavljati na površinama sa prašinom
pošto čestice prašine mogu dospeti unutar
mehanizma.
Zaštita od preopterećenja.
va mašina je opremljena sa zaštitom od
preopterećenja. Kada se mašina preoptereti, onda
se automatski isključuje.
Sačekajte najmanje 5 sekundi pre nego što
koristite mašinu za resetovanje zaštite od
preopterećenja.
Libela
Slika H
Bušilica jeo premljena sa dve libele za
horizontalno/vertikalno očitavanje da bi se
pomoglo u održavanju “pravca” bušenja tokom
bušenja vertikalnih ili horizontalnih otvora.
Horizontalna libela (13) je smeštena na vrhu
kućišta bušilice. Vertikalna libela 14) je smeštena
na pozadini kućišta bušilice.
Da biste održavali pravac bušenje, držite bušilicu
tako da je mehur centriran na sredini libele.
Punjenje baterije
• Isporučena baterija je u delimično
napunjenom stanju.
• Koristite punjač samo u opsegu temperature
od + 5 °C do + 40 °C.
• Punjač baterija koristite samo u suvim i
provetrenim prostorijama.
54
Punjenje
Slika F
Jedan od prednosti litijum-ionskih baterija je da
kada je baterija skoro potpuno prazna , ona ne
pokazuje bilo kakvo smanjenje snage. Uređaj
možete koristiti sve dok ne primetite da je snaga
bušenja istekla. Baterija je onda ispražnjenja i
treba da se vrši njeno punjenje.
Punjenje baterije
Sl. F
• Postavite osnovu baterije (9) u identičnom
otvoru na vrhu punjača (10).
• Uverite se da je osnova baterije potpuno
pritisnuta u punjač sve dokle može da ide.
• Priključite punjač u električnu utičnicu.
unite NiMH baterije samo kada je
P
okolna temperatura između 5º C i 40º C.
LED indikatori
Sl. G
Kada je punjač baterije priključen i baterija je
umetnuta, onda punjač baterije počinje sa
punjenjem baterije. Crvena LED (11) i zelena LED
(12) sijalica na vrhu punjača prikazuju status
punjenja.
•
•
•
•
Kada je punjač priključen bez umetnute
baterije, onda se pali zelena LED sijalica (12).
Kada je umetnuta baterija, onda će crvena
LED sijalica (11) početi da treperi, ukazujući
da je punjenje u toku.
Kada je baterija napunjena, onda punjenje
prestaje i zelena LED sijalice (12) počinje da
treperi.
Ako je baterija ostavljena u punjaču, onda
punjač prelazi u stanje pripravnosti nakon 2
sata. Zelena LED sijalice (12) prestaje sa
treperenjem i ostaje upaljena.
Ako nastupi neki kvar onda se pali
crvena LED (11) sijalica.
ko je temperatura baterije previsoka da
A
bi se bezbedno napunila, onda se pale
zelena LED (12) i crvena LED (11)
sijalica, ukazujući da je proces punjenja
u statusu mirovanja. Punjenje započinje
čim se baterija ohladi.
Litijum-ionske
ćelije se mogu skladištiti
dug period vremena bez gubitka njihove
napunjenosti. Ako se uređaj ne koristi za
Ferm
dug period vremena, onda je najbolje da
bateriju skladištite u napunjenom stanju.
5. SERVIS & ODRŽAVANJE
Osigurajte se da mašina nema
napajanje dok vršite radove održavanja
na motoru.
Ove mašine su konstruisane da rade dug period
vremena sa minimum održavanja. Neprekidan
zadovoljavajući rad zavisi od pravilne nege i
redovnog čišćenja aparata.
Čišćenje
Držite ventilacione otvore od mašine čistim da bi
sprečili pregrejavanje motora. Redovno čistite
kućište mašine sa mekom krpom, poželjno nakon
svake upotrebe. Držite ventilacione otvore
oslobođenim od prašine i prljavštine. Ukoliko se
prljavštine ne mogu ukloniti, upotrebite meku krpu
navlaženu sa nasapunjenom vodom. Nikada
nemojte koristiti rastvarače kao što su benzin,
alkohol, rastvor amonijaka u vodi itd.
Ovi rastvarači mogu oštetiti plastične delove.
Podmazivanje
Ovaj aparat ne zahteva dodatno podmazivanje.
Kvarovi
Ukoliko nastupi neki kvar, na primer nakon
habanje nekog dela, molimo stupite u kontakt sa
adresom servisa naznačenu na garantnom listu.
Na pozadini ovog uputstva imate pregled
rezervnih delova koji se mogu poručiti.
Životna sredina
Da bi se sprečilo oštećivanje tokom transporta,
aparat je isporučen u čvrstoj ambalaži, koja se
satoji u velikoj meri od materijala za višekratnu
upotrebu. Radi toga molimo vas upotrebite opcije
recikliranje ambalaže.
esipravne i/ili izbačene električne ili
N
elektronske aparate se moraju sakupljati
na odgovarajućim lokacijama za
recikliranje.
Garancija
Uslovi garancije možete pronaći na posebno
priloženoj kartici za garanciju.
Ferm
RUS
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬШУРУПОВЕРТ
Благодарим вас за приобретение данного
изделия Ferm.
Вы приобрели отличный продукт ведущего
европейского дистрибьютора.
Все изделия, поставляемые компанией Ферм,
производятся по самым жёстким нормам
производства и безопасности. Составной
частью нашей коммерческой философии
является предоставление нашим заказчикам
качественного сервиса на базе комплексного
гарантийного обслуживания в течение.
Мы верим, что данное изделие будет надёжно
работать много лет и полностью удовлетворит
Ваши требования.
Цифровые обозначения в тексте
относятся к изображениям на страницах
2 - 4.
Перед
использованием устройства
внимательно прочтите настоящее
руководство по эксплуатации.
Ознакомьтесь с функциями и
основными правилами бслуживания.
Работайте с прибором только в
соответствии с указаниями, это
обеспечит его правильную работу.
Руководство по эксплуатации и
сопроводительная документация
должны быть вблизи устройства.
Содержание
1. Информация об устройстве
2. Инструкции по безопасности
3. Установка принадлежностей
4. Работа с инструмчнтом
5. Техническое обслуживание
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
Технические характеристики
Напряжение
18 V
Напряжение питания
зарядного устройства
230-240 В~
Рабочая частота зарядного
устройства
50 Гц
Емкость аккумулятора
1,5 A/час
Время зарядки
70 минут
Количество рабочих скоростей 2
55
RUS
Макс. значение усилия
(на низкой скорости)
Скорость без нагрузки
Позиция I
Позиция II
Рабочий диаметр зажимного
патрона
Вес (с аккумулятором)
Lpa (акустическое давление)
Lwa (акустическая мощность)
Уровень вибрации
20 Нм
0 - 350/мин
0 - 1250/мин
1,0 - 10 мм
1,5 кг
75 дБ(A), K=3
86 дБ(A), K=3
1,68 м/сек2, K=1,5
Уровень вибрации
Уровень вибрации, указанный в конце данного
руководства по эксплуатации был измерен в
соответствии со стандартизированным
испытанием, содержащимся в EN 60745;
данная характеристика может использоваться
для сравнения одного инструмента с другим, а
также для предварительной оценки
воздействия вибрации при использовании
данного инструмента для указанных целей
- при использовании инструмента в других
целях или с другими/неисправными
вспомогательными приспособлениями
уровень воздействия вибрации может
значительно повышаться
- в периоды, когда инструмент отключен или
функционирует без фактического
выполнения работы, уровень воздействия
вибрации может значительно снижаться
защищайте себя от воздействия вибрации,
поддерживая инструмент и его
вспомогательные приспособления в
исправном состоянии, поддерживая руки в
тепле, а также правильно огранизовуя свой
рабочий процесс
Комплектность
1 Беспроводная дрель
1 Батарея
1 Зарядное устройство
2 Двусторонние насадки
1 Руководство по эксплуатации
1 Инструкция по безопасности
1 Гарантийный формуляр
Проверьте устройство, любые дополнительные
детали и аксессуары на наличие повреждений,
которые могли быть получены в процессе
транспортировки.
Информация об изделии
56
Slika A
1. Переключатель направления
2. Кнопка извлечения батареи
3. Батарея
4. Выключатель питания
5. Кольцо регулировки момента
6. Патрон
7. Регулятор скорости
2. ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Oбъяснения к обозначениям символов
иск повреждения инструмента и/
Р
или травм, смерти в случае
несоблюдения инструкций данного
руководства
Вероятность поражения
электрическим током
Количество оборотов машины
можно электронно регулировать.
Не используйте во время дождя.
Только для использования внутри
помещений
Завжди перезаряджайте батареї.
В случае сбоя трансформатор не
опасен
Макс. температура 40°.
Не бросайте батарейки в огонь
Не бросайте батарейки в воду
Меры безопасности работы при обращении
с аккумулятором зарядным устройством
ри попадании содержащейся в
П
аккумуляторе кислоты на какуюFerm
RUS
либо часть тела ее необходимо
немедленно смыть обильным
количеством воды. В случае
попадания кислоты в глаза следует
также незамедлительно промыть
их водой и срочно обратиться за
медицинской помощью.
•
•
•
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Перед использованием аккумулятора и
зарядного устройства внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством и
усвойте его указания и правила техники
безопасности.
Применяйте только аккумулятор и
зарядное устройство, входящие в комплект
поставки. Использование зарядных
устройств другого типа может представлять
опасность.
Не допускается хранение аккумулятора,
самого инструмента и зарядного
устройства в условиях повышенной
влажности.
Перед использованием зарядного
устройства проверьте правильность и
качество подключения всех проводов.
В случае повреждения каких-либо
проводов зарядного устройства они
должны быть заменены до начала
использования инструмента
Не рекомендуется держать зарядное
устройство в розетке сети электропитания,
если оно в этот момент не используется по
назначению. При отключении прибора от
сети питания не допускается извлекать его
из розетки, держась за электрошнур.
В случае падения, механического удара
или иной технической неисправности
зарядного устройства следует обратиться в
специализированное учреждение или к
местному дилеру. Все неисправные части и
детали зарядного устройства подлежат
обязательной замене.
При обращении с аккумулятором следует
соблюдать осторожность и избегать его
падения или ударов о другие предметы.
Никогда не пытайтесь самостоятельно
отремонтировать аккумулятор или
зарядное устройство, т.к. это крайне опасно
для здоровья. Ремонт должен всегда
производиться только в авторизованной
специализированной организации.
Перед чисткой или проведением
техобслуживания аккумуляторного блока
или зарядного устройства штекер шнура
Ferm
должен быть отсоединен от зарядного
устройства.
15. Не допускается осуществлять зарядку
аккумулятора при температурах ниже +5
°С. и выше +40°С.
16. Недопустимо короткое замыкание
аккумулятора.
В
случае короткого замыкания сила
тока в цепи резко возрастает, что
может привести к перегреву,
возгоранию или даже взрыву
аккумулятора с нанесением ущерба
и травмированием оператора.
Во избежание этого:
• Нельзя подсоединять какие-либо
провода к клеммам аккумулятора.
• Не допускать попадания каких-либо
металлических предметов (гвоздей,
монет, скрепок) на клеммы
аккумулятора.
• Не подвергать аккумулятор
воздействию дождя и влаги.
• Использовать разрешено только тот
аккумулятор, который поставлен в
комплекте с данным шуруповертом, во
избежание возникновения
неисправностей и риска для оператора.
13. В случае неисправности или
невозможности дальнейшей эксплуатации
аккумулятор должен быть утилизирован
должным образом. Запрещается
выбрасывать его вместе с бытовым
мусором!
14. Не допускается выбрасывать аккумулятор
в огонь или воду, т.к. это может вызвать его
взрыв.
Электробезопасность
Убедитесь,
что напряжение
питания аккумуляторной батареи
соответствует указанному на
идентификационной табличке
инструмента. Следует также
убедиться, что напряжение сети
соответствует значению входного
напряжения зарядного устройства.
Станок II класса – Двойная
изоляция – Вилка с заземлением не
требуется.
57
RUS
Замена кабелей и штепсельных вилок
В случае замены кабеля или вилки немедленно
выбросите старый кабель или вилку. Вставлять
вилку отсоединенного от устройства кабеля в
розетку очень опасно.
•
Отсоединять аккумуляторный блок. В
течение периода, когда инструмент не
используется, перед проведением
техобслуживания, а также при замене
принадлежностей (зажимного патрона или
сверла) аккумуляторный блок следует
отсоединять от инструмента.
Данный инструмент предназначен для
применения в качестве шуруповерта и
дрели. Применение для какой-либо иной
цели категорически исключается!
•
3. УСТАНОВКА
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Перед установкой каких-либо
принадлежностей необходимо
снять аккумуляторную батарею.
Уктановка иснятие сверл
Рис. B
Помимо сверл, инструмент позволяет
использовать отверточные наконечники с
хвостовиком шестигранной формы.
•
•
•
•
Раскрыть зажимной патрон (6) вращением
вручную;
Поместить хвостовик сверла в приемник
зажимного патрона;
Надежно затянуть зажимной патрон со
сверлом;
При необходимости замены сверла следует
повторить вышеописанную процедуру в
обратном порядке.
•
•
4. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ
ри работе с инструментом
П
необходимо всегда соблюдать
правила техники безопасности и
соответствующие инструкции.
Надежно удерживая инструмент в руках,
вводите сверло с равномерным усилием в
заготовку. Не прибегайте к чрезмерному
усилию. В работе используйте только сверла,
не имеющие признаков износа. Применение
изношенных / затупившихся сверл
отрицательно сказывается на эффективности
работы инструмента.
Регулировка скорости вращения
Рис. D
Инструмент может работать в двух скоростных
режимах сверления:
•
•
Монтаж /демонтаж аккумуляторой батареи
Рис. С
Перед
подключением зарядного
устройства убедитесь, что
наружная поверхность как
шуруповерта, так и
аккумуляторной батареи чистая и
сухая.
•
58
Во избежание неожиданного включения
инструмента убедитесь, что переключатель
направления вращения (1, рис. А)
находится в среднем положении.
Присоединить аккумуляторную батарею (3)
к нижней части инструмента, как показано
на рисунке. Вставьте батарею до
защелкивания.
Чтобы снять аккумуляторную батарею с
нижней части инструмента, надо сначала
нажать на разблокирующие кнопки (2) с
обеих сторон и затем отсоединить
аккумулятор.
Для сверления с малой скоростью и
завинчивания или вывинчивания шурупов
селекторный переключатель (7) должен
быть установлен в положение «1»;
Сверление с высокой скоростью
обеспечивается перемещением
переключателя (7) в положение «2».
Запрещается переключать
скорости при работающем
двигателе!
Регулировка крутящего момента
Рис. E
Инструмент способен обеспечивать различный
крутящий момент (21 положений) при
выполнении операций закручивания /
откручивания винтов.
•
С помощью регулятора усилия (5)
Ferm
RUS
•
установить требуемую величину крутящего
момента. Маркировка значений усилия
нанесены на кольцевой регулятор в виде
цифр от 1 до 21 и промежуточными
значениями в виде точек между цифрами.
Предпочтительно следует устанавливать
величину усилия на минимальное
значение, а в случае «пробуксовывания»
электромотора в процессе работы увеличить значение до необходимого
уровня.
Закручивание / откручивание винтов
Рис. A
• Установить переключатель направления
вращения (1) в положение «» (вправо)
для закручивания винтов;
• Установить переключатель направления
вращения (1) в положение «±» (влево) для
откручивания винтов
Сверление
• Сверление производится при регуляторе
крутящего момента (5) в положении,
соответствующем выполняемой операции.
еред началом сверления
П
убедитесь, что переключатель
направления вращения (1)
находится в положении «».
Включение / выключение инструмента
Рис. A
• Нажать на кнопку выключателя (4).
Регулировка скорости вращения
обеспечивается силой нажатия на
переключатель.
• Отпускание кнопки выключателя (4)
вызывает немедленное выключение
инструмента.
• Блокировка включения инструмента
обеспечивается установкой переключателя
вращения (4) в среднее положение.
• Prekidač promjene smjera (1) premjestite u
središnji položaj kako biste alat blokirali u
ovom položaju koji onemogućava rad.
Не разрешается откладывать инструмент в
сторону до полной остановки вращения
шпинделя. Во избежание попадания пыли
внутрь инструмента его нельзя класть и
хранить на запыленных поверхностях.
Ferm
Спиртовой уровень
Рис. H
Данная дрель оснащена горизонтальным/
вертикальным спиртовым уровнем, который
помогает держать дрель ровно при
высверливании горизонтальных и
вертикальных отверстий. Горизонтальный
уровень (13) расположен в верхней части
корпуса дрели. Вертикальный уровень (14)
расположен в задней части корпуса дрели.
Для поддержания ровного положения в
процессе сверления, удерживайте дрель таким
образом, чтобы пузырек находился в кружочке
индикатора.
Кладите инструмент только тогда, когда он
будет полностью остановлен. Не кладите его
на пыльную поверхность, так как частицы пыли
могут попасть внутрь механизма.
Защита от перегрузки.
Это устройство оснащено защитой от
перегрузки. При перегрузке устройство
автоматически отключится.
Подождите 5 секунд перед повторным
использованием устройства, пока защита от
перегрузки не перейдет в исходное состояние.
Kind regards/Schönen Tag/Labu dienu vēlot/С
наилучшими пожеланиями,
0рядкаЄ батареи
• Батарея поставляется частично
заряженной.
• Используйте зарядное устройство только
при температуре от + 5 °C до + 40 ºC.
• Используйте зарядное устройство только в
сухих, хорошо проветриваемых
помещениях.
Зарядка
Рис. F
Одним из преимуществ использования литиййонных батарей является то, что снижение
производительности практически не
наблюдается до тех пор, пока батарея не будет
почти полностью разряжена. Инструментом
можно пользоваться до тех пор, пока не станет
заметно снижение мощности. Когда это
произойдет, необходимо зарядить батарею.
Зарядка батареи
Рис. F
• Поместите головку батареи (9) в
соответствующее углубление в верхней
59
RUS
•
•
части зарядного устройства (10).
Убедитесь в том, что г8оловка батареи
полностью входит в зарядное устройство.
Подключите зарядное устройство к розетке.
Светодиодные индикаторы
Рис. G
При подключении зарядного устройства к сети
с установленной батареей начинается процесс
зарядки.
Красный индикатор (11) и зеленый индикатор
(12) в верхней части зарядного устройства
показывают состояние зарядки.
• Если зарядное устройство подключено к
сети, но в нем отсутствует батарея, горит
зеленый индикатор (12).
• Если батарея установлена, начинается
процесс предварительной зарядки; при
этом зеленый индикатор (12) начинает
мигать. (Предварительная зарядка
происходит при низком напряжении с
целью обеспечить оптимальное начало
процесса зарядки).
• Процесс зарядки начинается через
относительно короткое время после
предварительной зарядки. При этом
начинает мигать красный индикатор (11).
• Когда батарея будет полностью заряжена,
процесс зарядки прекращается, и
загорается зеленый индикатор (12).
В случае неисправности
загорается красный индикатор (11).
сли температура батареи
Е
слишком высока для того, чтобы
обеспечить безопасную зарядку,
загораются одновременно зеленый
(12) и красный (11) индикаторы,
указывая на то, что процесс был
остановлен. Зарядка начнется
после того, как батарея остынет.
Литий-ионные
батареи можно
хранить в течение длительного
времени без потери зарядки. Если
инструмент не используется в
течение продолжительного
времени, рекомендуется хранить
батарею в заряженном состоянии.
60
5. ЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ри выполнении работ по
П
техническому обслуживанию
двигател я убедитесь, что машина
не находитс я под напр я жением.
Машины фирмы созданы дл я работы в
течении продолжительного промежутка
времени при минимальном техническом
обслуживании. Продолжительная
удовлетворительна я работа зависит от
соответствующего ухода за машиной и регул я
рной очистки.
Очистка
Регулярно очищайте корпус машины мягкой
тряпкой, желательно после каждого
использования. Не допускайте попаданияпыли
и грязи в вентиляционные отверстия. Если
грязь не оттёрлась, используйте мягкую тряпку,
смоченную в мыльной воде. Никогда не
используйте такие растворители, как бензин,
спирт, аммиачнаявода и т.п. Этн растворители
могут повредить пластмассовые части.
Смазка
Машина не нуждается в дополнительной
смазке.Hеисправноти
В случае неисправности, напр., после износа
какой-либо части, обратитесь по адресу пункта
обслуживания, указанному в гарантийном
талоне. Покомпонентное представление
изображения частей, которые можете заказать,
вы найдете на последней странице
руководства.
Защита окружащей среды
Во избежание транспортных повреждений
изделие поставляется в прочной упаковке.
Значительная часть материалов упаковки
подлежит утилизации, поэтому просим
передать упаковку в соответствующую
специализированную организацию. Никелькадмиевые элементы питания могут быть
переработаны для повторного
еисправный и/или бракованный
Н
электрический или электронный
прибор должен быть утилизирован
должным образом.
Ferm
Гарания
Условия гарантии вы найдёте в отдельно
прилагаемом гарантийном талоне.
UA
АКУМУЛЯТОРНИЙ
ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
ДOкуємоЄ за придбання цього продукту
виробництва компанії Ferm.
Таким чином, Ви стали власником чудового
продукту, що надається одним з провідних
європейських остачальників.
Всі продукти, що поставляються компанією
Ferm, виробляються згідно з найвищих
стандартів продуктивності та безпеки. Як
частина нашої філософії, ми також надаємо
чудове сервісне обслуговування, що
підтримується нашою вичерпною Гарантією.
Мі сподіваємось, що Ви будете багато років
отримувати задоволенні, використовуючи наш
продукт.
Числа у наступному тексті відносяться
до креслень на сторінці 2-4.
Перед
використанням виробу
необхідно уважно прочитати
інструкцію по експлуатації та
ретельно ознайомитись з
функціями пристрою і роботою з
ним. Для того, щоб пристрій
правильно працював, необхідно
користуватись ним згідно
інструкції. Дану інструкцію і
супроводжуючу документацію слід
тримати поблизу пристрою.
Зміст
1. Інформація про виріб
2. Інструкція з техніки безпеки
3. Установка додаткових приладь
4. Експлуатація
5. Технічне обслуговування
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ
Технічні характеристики
Напруга
Напруга живлення зарядного
пристрою
Робоча частота зарядного
пристрою
Ємність акумулятора
Час зарядки
Ferm
18 В
230-240 В~
50 Гц
1,5 А/год
70 хвилин
61
UA
Кількість робочих швидкостей 2
Макс. значення зусилля
(на низькій швидкості)
20 Нм
Швидкість без навантаження
Положення I
0 - 350 об/хв
Положення II
0 - 1250 об/хв
Робочий діаметр затискного
патрона
1,0-10 мм
Вага (з акумулятором)
1,5 кг
Lpa (звуковий тиск)
75 дБ(A), K=3
Lwa (звукова потужність)
86 дБ(A), K=3
Рівень вібрації
1,68 м/сек2, K=1,5
Рівень вібрації
Рівень вібрації, зазначений в кінці даного
посібника з експлуатації, було виміряно у
відповідності зі стандартизованим
випробуванням, що міститься в EN 60745; дана
характеристика
може використовуватися для порівняння
одного інструмента з іншим, а також для
попередньої оцінки впливу вібрації під час
застосування даного інструмента для вказаних
цілей
- при використанні інструмента в інших цілях
або з іншими/несправними допоміжними
пристосуваннями рівень впливу вібрації
може значно підвищуватися
- у періоди, коли інструмент вимикнений або
функціонує без фактичного виконання
роботи, рівень впливу вібрації може значно
знижуватися
Інформація щодо продукту
Мал. A
1. Перемикач напрямку
2. Кнопка відкриття батарейного відсіку
3 Батарея
4. Перемикач Вкл./Викл.
5. Кільце налаштування обертаючог
моменту
6. Затискний патрон
7. Перемикач вибору швидкості
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
Пояснення символів
Ризик
ушкодження матеріалу й/або
фізичних травм.
Указує на присутність напруги.
Не використовувати під час дощу
Кількість оборотів машини можна
регулювати електронно.
Тільки для використання усередині
приміщень.
захищайте себе від впливу вібрації,
підтримуючи інструмент і його допоміжні
пристосування в справному стані,
підтримуючи руки в теплі, а також
правильно огранизовуючи свій робочий
процес
Завжди перезаряджайте батареї.
Склад комплекту
1 Бездротова дриль
1 Батарея
1 Зарядний пристрій
2 Двохсторонні свердла
1 Інструкція з експлуатації
1 Інструкція з техніки безпеки
1 Гарантійний талон
Макс. температура 40°.
Перевірте прилад, розбовтані деталі та
приналежності на наявність пошкодження під
час перевезення.
62
В разі несправності
трансформатор не становить
загрози
Не кидати батарею у полум’я
Не кидати батарею у воду
Заходи безпеки при користуванні
акумулятором і зарядним пристроєм
Ferm
UA
П ри
попаданні кислоти, що
міститься в акумуляторі, на будьяку частину тіла її необхідно
негайно змити великою кількістю
води. У разі попадання кислоти у вічі
слід також негайно промити їх
водою і терміново звернутися за
медичною допомогою.
1. Перед використання акумулятора і
зарядного пристрою уважно ознайомтеся з
даним керівництвом і засвойте його
вказівки і правила техніки безпеки.
2. Використовуйте лише акумулятор і
зарядний пристрій, що входять у комплект
поставки. Використання зарядних
пристроїв іншого типу може являти
небезпеку.
3. Не допускається зберігання акумулятора,
власне інструменту і зарядного пристрою в
умовах підвищеної вологості.
4. Перед використанням зарядного пристрою
перевірте правильність і якість підключення
всіх проводів.
5. У разі ушкодження будь-яких проводів
зарядного пристрою, їх необхідно замінити
до початку використання інструменту.
6. Не рекомендується тримати зарядний
пристрій у розетці мережі електроживлення,
якщо він у цей момент не використовується
за призначенням. При відключенні приладу
від мережі живлення не допускається
витягати його з розетки, тримаючись за
електрошнур.
7. У разі падіння, механічного удару чи іншої
технічної несправності зарядного пристрою
слід звернутися у спеціалізований заклад
чи до місцевого дилера. Всі несправні
частини і деталі зарядного пристрою
підлягають обов’язковій заміні.
8. При використанні акумулятора слід
дотримуватись обережності і уникати його
падіння чи ударів об інші предмети.
9. Ніколи не намагайтеся самостійно
відремонтувати акумулятор чи зарядний
пристрій, оскільки це вкрай небезпечно для
здоров’я. Ремонт необхідно завжди
проводити лише в авторизованій
спеціалізованій організації.
10. Перед чищенням чи проведенням
техобслуговування акумуляторного блока
чи зарядного пристрою штекер шнура
необхідно від’єднати від зарядного
пристрою.
Ferm
11. Не допускається здійснювати зарядку
акумулятора при температурах нижче
+5 °С і вище +40 °С.
12. Неприпустиме коротке замикання
акумулятора.
У
разі короткого замикання сила
струму в мережі різко збільшується,
що може призвести до перегрівання,
займання чи навіть вибуху
акумулятора з завданням шкоди і
травмуванням оператора.
Для уникнення цього:
• Не можна приєднувати будь-які проводи
до клем акумулятора.
• Не допускати попадання будь-яких
металічних предметів (цвяхів, монет,
скріпок) на клеми акумулятора.
• Не піддавати акумулятор впливу дощу
та вологи.
• Використовувати дозволено лише той
акумулятор, який поставлено у
комплекті з даним шуруповертом, для
уникнення виникнення несправностей і
ризику для оператора.
13. У разі несправності чи неможливості
подальшої експлуатації акумулятор
необхідно утилізувати певним чином.
Заборонено викидати його разом з
побутовим сміттям!
14. Не допускається викидати акумулятор у
вогонь чи воду, оскільки це може викликати
його вибух.
Електрична безпека
Завжди
перевіряйте, чи відповідає
напруга живлення, зазначена на
акумуляторі, напрузі на паспортній
табличці. Переконайтеся, що
напруга живлення в мережі
відповідає вхідній напрузі зарядного
пристрою для акумулятора.
Машина ІІ класу - Подвійна ізоляція Вам не знадобиться заземлене
рознімання.
Заміна електрошнурів і вилок
Негайно позбудьтеся від попередніх
електрошнурів і вилок після їх заміни на нові.
63
UA
•
4. РОБОТА З ІНСТРУМЕНТОМ
Витягніть батарею, якщо електричний
інструмент не використовується та перед
проведенням технічного обслуговування.
Інструмент можна використовувати в якості
викрутки та дрилі. Інші способи
використання заборенені.
•
3. УСТАНОВКА ДОДАТКОВИХ
ПРИЛАДЬ
Перед установкою додаткових
приладь необхідно завжди витягати
акумулятор.
Встановлення та витягнення свердел
Мал. В
Окрім свердел, інструмент дозволяє
використовувати наконечники викрутки з
хвостовиком шестигранної форми.
•Розкрити затискний патрон (6) обертанням
вручну (8);
•Помістити хвостовик свердла у приймач
затискного патрона;
•Надійно затягнути затискний патрон зі
свердлом;
•За необхідності заміни свердла слід
повторити вищеописану процедуру в
зворотному порядку.
Монтаж /демонтаж акумуляторної батареї
Мал. С
еред підключенням зарядного
П
пристрою переконайтеся, що
зовнішня поверхня як шуруповерта,
так і акумуляторної батареї чиста і
суха.
•
•
•
Для уникнення раптового ввімкнення
інструменту переконайтеся, що перемикач
напрямку обертання (1, мал. А)
знаходиться у середньому положенні.
Приєднайте акумуляторну батарею (3) до
нижньої частини інструменту, як зображено
на малюнку. Вставте батарею до
замикання.
Щоб зняти акумуляторну батарею з нижньої
частини інструменту, необхідно спочатку
натиснути на розблокувальні кнопки (2) з
обох сторін і потім від’єднати акумулятор.
П ри
роботі з інструментом
необхідно завжди дотримуватись
правил техніки безпеки і відповідних
інструкцій.
Надійно утримуючи інструмент у руках, вводьте
свердло з рівномірним зусиллям у заготівку. Не
удавайтеся до надмірного зусилля. У роботі
використовуйте лише свердла, які не мають
ознак зносу. Використання свердел, що
зносилися/затупилися, негативно позначається
на ефективності роботи інструменту.
Регулювання швидкості обертання
Мал. D
Інструмент може працювати у двох швидкісних
режимах свердління:
•
•
Для свердління з малою швидкістю і
загвинчування чи вигвинчування шурупів
селекторний перемикач (7) необхідно
встановити в положення «1»;
Свердління з високою швидкістю
забезпечується переміщенням перемикача
(7) у положення «2».
Забороняється перемикати
швидкості при працюючому двигуні!
Регулювання кртутногомоменту
Мал. E
Інструмент здатен забезпечувати різний
обертальний момент (21 положень) при
виконанні операцій закручування/відкручування
гвинтів.
•
•
За допомогою регулятора зусилля (5)
встановити необхідну величину
обертального моменту. Маркування
значень зусиль нанесені на кільцевий
регулятор у вигляді цифр від 1 до 21 з
проміжними значеннями у вигляді точок між
цифрами.
Краще слід встановлювати величину
зусилля на мінімальне значення, а у разі
«пробуксовування» електромотора у
процесі роботи – збільшувати значення до
необхідного рівня.
Закручування / відкручування гвинтів
64
Ferm
UA
Мал. A
• Встановити перемикач напрямку обертання
(1) у положення “” (вправо) для
закручування гвинтів;
• Встановити перемикач напрямку обертання
(1) у положення “±” (вліво) для
закручування гвинтів
Свердління
• Свердління здійснюється при регуляторі
обертального моменту (5) у положенні, що
відповідає операції, яка виконується.
Перед початком свердління
переконайтеся, що перемикач
напрямку обертання (1)
знаходиться у положенні “”.
Увімкнення / вимкнення інструменту
Мал. A
•Натиснути на кнопку вимикача (4).
Регулювання швидкості обертання
забезпечується силою натискання на
перемикач.
•Відпускання кнопки вимикача (4) викликає
негайне вимкнення інструменту.
•Блокування ввімкнення інструменту
забезпечується встановленням перемикача
обертання (1) у середнє положення.
Заборонено відкладати інструмент в сторону
до повної зупинки обертання шпинделя. Для
уникнення попадання пилу всередину
інструменту його не можна класти і зберігати на
запилених поверхнях.
Захист від перевантаження.
Цей прістрій оснащено захистом від
перевантаження. Він автоматично вимикається
у разі перевантаження.
Зачекайте принаймні 5 секунд, перш ніж
відключити захист від перевантаження і
продовжити використання пристрою.
Спиртовий рівень
Рис. H
Дриль оснащено горизонтальним/
вертикальним рівнем, що допомогає у
підтриманні “рівня” свердління, роблячи
горизонтальні або вертикальні отвори.
Горизонтальний рівень (13) розміщений в
верхній частині корпусу дрилю. Вертикальний
рівень (14) розміщений в задній частині корпусу
дрилю.
Щоб утримати рівень свердління, утримуйте
Ferm
дриль на рівні центральної частини індикатора
рівня.
Заряджання батареї
• Батарея з комплекту поставки постачається
в напівзарядженому стані.
• Використовуйте зарядний пристрій лише за
температури в межах + 5 °C - + 40 ºC.
• Використовуйте акумуляторну батарею
тільки у сухих та добре провітрюваних
приміщеннях.
Заряджання
Мал. F
Однією з переваг використання літій-іонних
батарей є те, що до того моменту, коли батарея
майже повністю розряджається,
зниження потужності є майже непомітним.
Пристрій можна використовувати, доки Ви не
помітите, що потужність дрилі значно
зменшилась. Тобто, батарея розряджена і
потребує повторного зарядження.
Заряджання батареї
Рис. F
• Вставте основу батареї (9) у відповідний
відсік в верхній частині зарядного пристрою
(10).
• Переконайтесь, що основа батареї
вставлена у відсік зарядного пристрою до
упору.
• Вставте зарядний пристрій в розетку.
Світлодіодні індикатори
Рис. G
Коли зарядний пристрій підключений до мережі
живлення та батарея вставлена в нього,
починається процес зарядки батареї. Червоний
світлодіод (11) та зелений світлодіод (12) у
верхній частині зарядного пристрою показують
стан процесу зарядки.
•
•
•
•
Якщо зарядний пристрій підключений до
мережі живлення, але акумулятор в нього
не встановлено, буде горіти зелений
світлодіод (12).
Після встановлення батареї почне миготіти
червоний світлодіод (11), вказуючи на
початок процесу зарядки.
Коли акумулятор заряджений повністю,
процес зарядки припиняється, та починає
миготіти зелений світлодіод (12).
Якщо акумулятор залишено в зрадному
пристрої, через дві години зарядний
65
GR
пристрій перейде в режим очікування.
Зелений світлодіод (12) не буде миготіти, а
буде постійно горіти.
Якщо виникає помилка, починає
горіти червоний світлодіод (11).
що температура батареї занадто
Я
висока для безпечної зарядки,
починають горіти обидва зелений
(12) та червоний світлодіоди (11),
показуючи, що процес зарядки
призупинений. Зарядка знов
розпочнеться, коли батарея
охолоне.
ітій-іонні батареї можна
Л
зберігати тривалий час, не
втрачаючи потужності. Якщо
обладнання не використовується
протягом тривалого часу, краще
зберігати батарею в зарядженому
стані.
5. ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
необхідністю.
Неполадки
У разі несправності інструменту, причиною чого
є знос деталей, звертайтеся у торговельну
точку, яка продала вам даний інструмент. На
одній з останніх сторінок керівництва показано
частини і деталі, які можна замовити в обмін на
несправні.
Захист оточуючого середовища
Для уникнення транспортних пошкоджень
інструмент постачається у міцному пакуванні.
Значна частина матеріалів пакування підлягає
утилізації, тому просимо передати у найближчу
спеціалізовану організацію.
Н есправний
і/або бракований
електричний чи електронний
прилад необхідно утилізувати
належним чином.
Гарантія
Гарантійні умови описані на гарантійній картці,
що додається окремо.
еред виконанням
П
mехобслуговування електромотору
переконайтеся, що інструмент не
підключений до джерела живлення.
Продукція компанії конструктивно призначена
для тривалої експлуатації з мінімумом
технічного обслуговування. Успішна
експлуатація інструменту залежить від
належного догляду і регулярного чищення.
Чищення інструменту
Для уникнення перегріву електромотору
вентиляційні отвори необхідно утримувати в
чистоті. Необхідно регулярно чистити корпус
інструменту з використанням м’якої тканини і,
бажано, після кожного використання.
За необхідності тканину, що використовується
для чищення інструменту, слід змочити
мильним розчином. Для уникнення
пошкодження пластмасових деталей не
допускається застосовувати розчинники:
бензин, спирт, аміачні розчини тощо.
Змащення
Додаткове змащення інструменту не є
66
Ferm
ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ευχαριστούμε που προμηθευτήκατε αυτό το
προϊόν Ferm.
Με την αγορά σας έχετε ένα εξαιρετικό προϊόν,
από έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές της
Ευρώπης. Όλα τα προϊόντα που σας παραδίδει η
Ferm κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα απόδοσης και ασφάλειας. Σαν μέρος της
φιλοσοφίας μας παρέχουμε επίσης εξαιρετική
εξυπηρέτηση πελατών, με την υποστήριξη της
περιεκτικής μας Εγγύησης.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτού του
προϊόντος για πολλά χρόνια.
Oι αριθμοí που περιέχονται στο κεíμενο
αναφέρονται στα διαγράμματα, που υπάρχουν
στις σελíδες 2 - 4.
Πριν
τη χρήση της συσκευής διαβάστε
με λεπτομέρεια τις παρóν οδηγíες
χρήσης. Eνημερωθεíτε με τις
λειτουργíες και τη βασική εξυπηρέτηση.
Χειριστεíτε τη συσκευή πάντα σύμφωνα
με τις οδηγíες, να εξασφαλιστεí η σωστή
λειτουργικóτητά της. Oι οδηγíες χρήσης
και το συνοδευóμενο τεχνικó έγγραφο
πρέπει να βρíσκεται πλησíον της
συσκευής.
Περιεχπμενα
1. Πληροφορíες για το μηχάνημα
2. Oδηγíες για την ασφάλεια
3. Συνδεση εξαρτηματων
4. Λειτουργια
5. Σέρβις και συντήρηση
1. ΠΛΗPOΦΟΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΗΧΆΝΗΜΑ
Tεχνικές προδιαγραφές
Tάση
18 V
Tάση φορτιστή συσσωρυτή
230-240 V~
Συχνóτητα φορτιστή συσσωρυτή 50 Hz
Aπóδοση συσσωρυτή
1,5 Ah
Διάρκια φóρτισης
70 λεπτά
Tιμή ροπής
2
Mέγιστη ροπή (χαμηλή ταχύτητα) 20 Nm
Aριθμóς στροφών, χωρíς φορτíο
Θέση I
0 - 350/λπτó
Θέση II
0 - 1250/λπτó
Ferm
Mέγθος τσοκ τρυπανιού
Bάρος (μ το συσσωρυτή)
Lpa (ηχητική πíεση)
Lwa (ηχητική απóδοση)
Tιμή δονήσων
1,0 - 10 mm
1,5 kg
75 dB(A), K=3
86 dB(A), K=3
1,68 m/s2, K=1,5
Επίπεδ κραδασμών
Τo επίπεδo παραγωγής κραδασμών πυo
αναγράφεται στ πίσω μέρς τoυ παρόντος
εγχειριδίυ oδηγιών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια
τυπoπoιημένη δκιμή πoυ αναφέρεται στo πόρτυπo
EN 60745 - μπoρεί να χρησιμoπoιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείυo με ένα άλλo, καθώς και
ως πρoκαταρκτική αξιoλόγηση της έκθεσης στoυς
κραδασμoύς όταν τo εργαλείo χρησιμoπιείται για
τις εφαρμoγές πoυ αναφέρoνται
- η χρήση τoυ εργαλείoυ για διαφoρετικές
εφαρμoγές ή με διαφoρετικά ή
κακoσυντηρημένα εαρτήματα μπoρεί να
αυξήσει σημαντικά τo επίπεδ έκθεσης
- όταν τo εργαλείo είναι απενεργoπoιημένo ή
δυλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, τo
επίπεδo έκθεσης μπoρεί να μειωθεί σημαντικά
! πρoστατευτείτε απo τις επιδράσεις των
κραδασμών συντηρώντας σωστά τo εργαλείo
και τα εξαρτήματά τ0υ, διατηρώντας τα χέρια
σας ζεστά και oργανώνoντας τoν τρόπo
εργασίας σας
Περιεχόμενα της συσκευασίας
1 τεμ. Δράπανο μπαταρίας
1 τεμ. Μπαταρία
1 τεμ. Φορτιστής
2 τεμ. Αμφίπλευρες μύτες
1 τεμ. Οδηγίες χειρισμού
1 τεμ. Οδηγίες ασφαλείας
1 τεμ. Κάρτα εγγύησης
Ελέγξτε τη συσκευή, τυχόν μη συνδεδεμένα
εξαρτήματα και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενη ζημιά
κατά τη μεταφορά.
Πληροφορίες για το προϊόν
Εικ. Α
1. Διακόπτης κατεύθυνσης
2. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
3. Μπαταρία
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(On/Off)
5. Δακτύλιος ρύθμισης ροπής
6. Τσοκ
7. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
67
GR
GR
2. OΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ THN AΣΦΆΛΕΙΑ
Eπεξήγηση των συμβóλων
πισημαíνει τον κíνδυνο πρóκλησης
E
σωματικών βλαβών, θανάτου ή βλάβης
στο μηχάνημα σε περíπτωση μη
τήρησης των οδηγιών που
αναγράφονται σε αυτó το εγχειρíδιο.
3.
4.
5.
Eπισημαíνει τον κíνδυνο
ηλεκτροπληξíας.
6.
O αριθμπς στροφών της μηχανής
μπορεí να ρυθμιστεí ηλεκτρονικά.
7.
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεíται στη
βροχή.
Móνον για εσωτερικούς χώρους.
Nα ανακυκλώνετε πάντοτε τις
μπαταρíες.
8.
9.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜, Ô
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜.
Μέγ. θερμοκρασία 40°C.
Μην πετάτε τη μπαταρία σε φωτιά.
Μην πετάτε τη μπαταρία στο νερό.
Σημαντικε υποδειοεισ ασφασ για φορτιστη και
το μπλοκ συσσωρευτη
Eάν
έρθτ σ παφή μ οξέα απó το μπλοκ
συσσωρυτή, ξπλύντ αμέσως μ άφθονο
νρó. Σ πρíπτωση παφής μ τα μάτια,
ξπλύντ αμέσως τα μάτια σας μ νρó και
ζητήστ ιατρική συμβουλή!
1. Πριν απó τη χρήση διαβάστ και φαρμπστ τις
οδηγíς χρήσης και τις υποδíξις ασφαλíας για
το φορτιστή και το μπλοκ του συσσωρυτή!
2. Προσοχή! Χρησιμοποιíτ μóνο το φορτιστή και
το μπλοκ του συσσωρυτή που παρέχται απó
68
10.
11.
12.
τον κατασκυαστή, διαφορτικά υπάρχι κíνδυνος
τραυματισμού.
Φυλάσστ το φορτιστή, το μπλοκ του
συσσωρυτή και το ηλκτρικó ργαλíο μακριά
απó υγρασíα που προέρχται απó τη βροχή ή
το χιπνι.
Πριν απó τη χρήση του φορτιστή ββαιωθíτ óτι
έχτ συνδέσι σωστά óλα τα καλώδια.
Eάν διαπιστώστ φθορά στα καλώδια, δν πρέπι
να χρησιμοποιíτ πλέον το φορτιστή.
Aντικαταστήστ αμέσως το φθαρμένο καλώδιο.
Eάν δν χρησιμοποιíτ το φορτιστή, θα πρέπι να
αποσυνδέστ το καλώδιο ρύματος απó την
πρíζα. Mην τραβάτ το φις απó το καλώδιο.
Eάν ο φορτιστής πέσι κάτω ή υποστí μ
οποιοδήποτ άλλο τρóπο έντονη μηχανική
καταπóνηση, θα πρέπι να λγχθí απó
ξουσιοδοτημένο αντιπρóσωπο για τυχóν
βλάβη πριν απó την πραιτέρω χρήση του. Tα
μέρη που έχουν παρουσιάσι βλάβη πρέπι να
πισκυάζονται.
Nα χιρíζστ προσκτικά το μπλοκ του
συσσωρυτή, να προσέχτ να μην πέσι κάτω και
να το προστατύτ απó κτυπήματα.
Mην πιχιρήστ ποτέ να πισκυάστ μóνοι σας το
φορτιστή ή το μπλοκ του συσσωρυτή. Oι
πισκυαστικές ργασíς θα πρέπι να κτλούνται
πάντα απó ξουσιοδοτημένο αντιπρóσωπο,
διαφορτικά υπάρχι κíνδυνος τραυματισμού.
Πριν απó τον καθαρισμó ή τη συντήρηση του
φορτιστή ή του μπλοκ του συσσωρυτή,
αποσυνδέτ πάντα το καλώδιο ρύματος απó
την υποδοχή σύνδσης του φορτιστή.
Mην φορτíζτ το μπλοκ του συσσωρυτή άν η
θρμοκρασíα πριβάλλοντος κυμαíνται κάτω
απó 5 °C ή πάνω απó 40 °C.
Mην βραχυκυκλώντ το μπλοκ του συσσωρυτή.
Σ πρíπτωση βραχυκυκλώματος η
ένταση του ηλκτρικού ρύματος
αυξάνται. Eνδέχται να προκληθí
υπρθρμανση του μπλοκ του συσσωρυτή,
πυρκαγιά ή ακóμα και έκρηξη, που θα
οδηγήσουν νδχομένως σ βλάβη του
μπλοκ του συσσωρυτή και τραυματισμó
του χρήστη.
Γι’ αυτó το λπγο
• Mην συνδέτ κανένα καλώδιο στους πóλους
του μπλοκ του συσσωρυτή.
• Bβαιωθíτ óτι στο άνοιγμα του μπλοκ του
συσσωρυτή δν έχι πιαστí κανένα μταλλικó
αντικíμνο (καρφιά, συνδτήρς, κέρματα κ.
λπ.).
Ferm
GR
•
Mην κθέττ το μπλοκ του συσσωρυτή στο νρó
ή στη βροχή.
Για την αποφυγή βλάβης και τον πριορισμó
του κινδύνου, χρησιμοποιíτ το παρχóμνο
μπλοκ συσσωρυτή αποκλιστικά σ
συνδυασμó μ το συγκκριμένο τρυπάνι μ
συσσωρυτή.
•
13. Eάν το μπλοκ του συσσωρυτή έχι υποστí
φθορά ή íναι αδύνατο πλέον να παναφορτιστí,
θα πρέπι να απορρíπτται. Mην το απορρíπττ
στα οικιακά απορρíμματα.
14. Mην ρíχντ ποτέ το μπλοκ συσσωρυτή στη
φωτιά ή στο νρó. Υπάρχι κíνδυνος έκρηξης!
Hλεκτρική ασφάλεια.
ελέγχετε πάντοτε την ηλεκτρική τάση
που αναγράφεται στο πακέτο της
μπαταρíας η οποíα πρέπει να εíναι
αντíστοιχη με την ηλεκτρική τάση που
αναγράφεται στο πινάκιο ενδεíξεως.
Eπíσης ελέγξατε την αντιστοιχíα της
κυρíας ηλεκτρικής τάσεως με την τάση
εισóδου του φορτιστή μπαταρíας.
Eικ.B
To ργαλíο μπορí να δχθí, κτóς αππ έλασμα
διάτρησης, μύτς κατσαβιδιού μ ξαγωνικó άξονα.
•Xαλαρώστ το τσοκ του τρυπανιού (6), για να
το φέρτ έως το χíλος (8).
•Eισαγάγτ τον άξονα του λάσματος του
τρυπανιού στο άνοιγμα του τσοκ.
•Σφíξτ καλά το τσοκ, ώστ να στρωθí το έλασμα
διάτρησης.
•oβιδώστ και πάλι το τσοκ, άν θέλτ να
αντικαταστήστ το έλασμα.
Toποθέτηση και αφαíρση του συσσωρυτή
Eικ. C
Bβαιωθíτ óτι η ξωτρική πιφάνια του
μπλοκ του συσσωρυτή ή του ργαλíου
íναι καθαρή και στγνή, πριν συνδέστ το
φορτιστή.
N α
Mηχανή Kλάσης II - δıπλή μόνωση - δεν
απαıτείταı γεıωμένoς ρευματoλήπτης.
Aντικατάσταση καλωδíων ή βυσμάτων.
Aπορρíψατε άμεσα τα παλαιά καλώδια ή βύσματα
óταν αυτά έχουν αντικατασταθεí με καινούργια.
Eíναι επικíνδυνη η εισαγωγή ενóς ασύνδετου
βύσματος καλωδíου στην πρíζα παροχής
ρεύματος.
•
•
Aφαιρέστ το μπλοκ του συσσωρυτή. Σ
πρíπτωση που δν χρησιμοποιíτ το ηλκτρικó
ργαλíο, πριν απó τη συντήρηση και óταν
αντικαθιστάτ ξαρτήματα, óπως σφιγκτήρς,
τρυπάνια.
To ργαλíο íναι κατάλληλο για βíδωμα και
διάνοιξη οπών. Aποκλíται ρητώς οποιαδήποτ
άλλη χρήση.
3. ΣΥΝΔΕΣH EΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Πριν να συνδέσετε κάποιο εξάρτημα
πάντοτε να αφαιρεíτε την μπαταρíα.
Toποθέτηση και αφαíρση του λάσματος
διάτρησης
Ferm
•
•
•
Φροντíστ ώστ ο διακóπτης κατύθυνσης
πριστροφής (1 ικ. A) να βρíσκται στη μσαíα
θέση, για να αποφύγτ την ακούσια έναρξη
λιτουργíας του ργαλíου.
Toποθτήστ το συσσωρυτή (3) στη βάση του
ργαλíου, óπως φαíνται στην ικóνα. Πιέστ το
συσσωρυτή σταθρά, έως óτου ασφαλíσι στη
θέση του.
Πατήστ τα κουμπιά ασφάλισης (2) και στις δύο
πλυρές, προτού αφαιρέστ το συσσωρυτή, και
τραβήξτ το συσσωρυτή απó τη βάση του
ργαλíου.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Nα ακολουθíτ πάντα τις υποδíξις
ασφαλíας και να τηρíτ τις σχτικές
οδηγíς.
Kρατήστ σταθρά το ργαλíο και ισαγάγτ το έλασμα
διάτρησης στο ργαλíο μ μια ομαλή κíνηση. Mην
ασκíτ υπρβολική πíση στο ργαλíο.
Nα χρησιμοποιíτ αποκλιστικά λάσματα διάτρησης
που δν μφανíζουν καμíα φθορά. Eλάσματα μ
φθορές πηράζουν αρνητικά την αποτλσματικπτητα
λιτουργíας του ργαλíου.
Pυθμíστ την ταχύτητα
Eικ. D
To ργαλíο διαθέτι δύο ταχύτητς.
•
Για διάνοιξη οπών μ χαμηλή ταχύτητα ή για
69
GR
•
βíδωμα, ρυθμíστ το διακóπτη πιλογής
ταχύτητας (7) στη θέση 1.
Για διάνοιξη οπών μ υψηλή ταχύτητα, ρυθμíστ
το διακóπτη πιλογής ταχύτητας (7) στη θέση 2.
Ποτε μην αντιμετατθειτε ενω λειτουργει
ο κινητηρας!
Pύθμιση της ροπής
Eικ. E
To ργαλíο διαθέτι 21 διαφορτικές ρυθμíσις ροπής
μέσω των οποíων μπορíτ να καθορíστ τη δύναμη
μ την οποíα μπορíτ να σφíξτ ή να χαλαρώστ τις
βíδς.
• Θέστ το δακτύλιο ρύθμισης της ροπής (5) στην
πιθυμητή θέση. Oι διαθέσιμς ρυθμíσις ροπής
υποδικνύονται στο δακτύλιο ρύθμισης μ τη
χρήση των ψηφíων 1 έως 21 και μ ένα
διακριτικó σημíο μταξύ δύο ψηφíων, το οποíο
υποδικνύι την νδιάμση ρύθμιση.
• Eπιλέξτ κατά προτíμηση τη χαμηλóτρη δυνατή
ρύθμιση, για να κινήστ τη βíδα. Eπιλέξτ
υψηλóτρη ρύθμιση óταν ο κινητήρας
ολισθαíνι.
Bíδωμα και ξβíδωμα
Εικ. A
• Pυθμíστ το διακóπτη κατύθυνσης πριστροφής
(1) στη θέση ‘’ για να βιδώστ.
• Pυθμíστ το διακππτη κατύθυνσης πριστροφής
(1) στη θέση ‘± για να ξβιδώστ.
Διάνοιξη οπών
• Γυρíστ το δακτύλιο ρύθμισης ροπής (5) στη
θέση διάνοιξης οπών.
Φροντíστ ώστ ο διακóπτης κατύθυνσης
πριστροφής (1) να βρíσκται πάντα στη
θέση "“ κατά τη διάνοιξη οπών.
Έναρξη και τρματισμóς λιτουργíας
Eικ. A
•Πατήστ το διακóπτη έναρξης/τρματισμού
λιτουργíας (4). Mπορíτ να ρυθμíστ τον αριθμó
στροφών του ργαλíου μέσω της δύναμης που
ασκíτ στο διακóπτη.
•Eάν αφήστ το διακóπτη έναρξης/τρματισμού
λιτουργíας (4), το τσοκ του τρυπανιού σταματά
αμέσως και δν κινíται πλέον.
•Pυθμíστ το διακóπτη κατύθυνσης πριστροφής
(1) στη μσαíα θέση, για να κλιδώστ το ργαλíο
σ κατάσταση κτóς λιτουργíας.
Eνργοποιήστ και πάλι το ργαλíο, αφού ο κινητήρας
ακινητοποιηθí ντλώς. Mην τοποθτíτ το ργαλíο
70
πάνω σ σκονισμένη βάση.
Eνδέχται να ισέλθουν σωματíδια σκóνης στο
μηχανισμó.
Αλφάδι
Εικ. H
Το δράπανο είναι εξοπλισμένο με οριζόντιο/
κατακόρυφο αλφάδι διπλής ανάγνωσης για να σας
υποβοηθά να το διατηρείτε σωστά
προσανατολισμένο όταν τρυπάτε οριζόντιες και
κατακόρυφες οπές. Το οριζόντιο αλφάδι (13)
βρίσκεται στο πάνω μέρος του περιβλήματος του
δραπάνου. Το κατακόρυφο αλφάδι (14) βρίσκεται
στο πίσω μέρος του περιβλήματος του δραπάνου.
Για να διατηρήσετε σωστό προσανατολισμό κατά
τη διάτρηση, κρατάτε το δράπανο ώστε η
φυσαλίδα του αλφαδιού να είναι στο κέντρο του
κύκλου του αλφαδιού.
Φόρτιση της μπαταρίας
• Η περιλαμβανόμενη μπαταρία παραδίδεται εν
μέρει φορτισμένη.
• Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταρίας μόνο
σε περιοχή θερμοκρασιών + 5 °C έως + 40 ºC.
• Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταρίας μόνο
σε ξηρούς, αεριζόμενους χώρους.
Φόρτιση
Εικ. F
Ένα πλεονέκτημα της χρήσης μπαταριών λιθίουιόντων είναι ότι, έως ότου η μπαταρία είναι σχεδόν
εξαντλημένη, δεν παρατηρείται σχεδόν καμία
μείωση της ισχύος. Η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί έως ότου αρχίσετε να παρατηρείτε
ότι εξαντλήθηκε η ισχύς του δραπάνου. Τότε η
μπαταρία είναι αποφορτισμένη και χρειάζεται
φόρτιση.
Αφήστε τη συσκευή από τα χέρια σας μόνον όταν
έχει σταματήσει τελείως να περιστρέφεται. Μην
την τοποθετείτε σε επιφάνεια με σκόνη γιατί θα
μπορούσαν να εισχωρήσουν στο μηχανισμό
σωματίδια σκόνης.
Προστασία από υπερφόρτωση.
Το μηχάνημα αυτό είναι εξοπλισμένο με σύστημα
προστασίας από υπερφόρτωση. Αν το μηχάνημα
υπερφορτωθεί, θα σταματήσει αυτόματα η
λειτουργία του.
Περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα πριν
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, ώστε να γίνει
επαναφορά στο σύστημα προστασίας από
υπερφόρτωση.
Ferm
BG
Φόρτιση της μπαταρίας
Εικ. F
• Τοποθετήστε το στέλεχος της μπαταρίας (9)
στην αντίστοιχη υποδοχή στο πάνω μέρος του
φορτιστή (10).
• Βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος της μπαταρίας
έχει πιεστεί πλήρως στο φορτιστή ώστε να
τερματίσει.
• Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα παροχής
ρεύματος.
Ενδεικτικές λυχνίες LED
Απεικ. G
Όταν ο φορτιστής μπαταρίας συνδεθεί στην πρίζα
και τοποθετηθεί μπαταρία, ο φορτιστής θα αρχίσει
να φορτίζει τη μπαταρία. Η κόκκινη λυχνία LED
(11) και η πράσινη λυχνία LED (12) στο πάνω
μέρος του φορτιστή θα δείχνουν την κατάσταση
φόρτισης.
•
•
•
•
Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο
ρεύμα χωρίς να έχει τοποθετηθεί μπαταρία, θα
είναι αναμμένο το πράσινο LED (12).
Όταν τοποθετηθεί μπαταρία, το κόκκινο LED
(11) θα αρχίσει να αναβοσβήνει
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η φόρτιση.
Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η
φόρτιση θα σταματήσει και το πράσινο LED
(12) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Αν αφήσετε τη μπαταρία στο φορτιστή, ο
φορτιστής θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής
μετά από 2 ώρες. Το πράσινο LED (12) θα
σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει
μόνιμα.
Αν προκύψει κάποιο σφάλμα, θα
ανάψει η κόκκινη λυχνία LED (11).
ν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι
Α
πολύ υψηλή για να φορτιστεί με
ασφάλεια, θα ανάψουν και η πράσινη
λυχνία LED (12) και η κόκκινη λυχνία
LED (11), για να δείξουν ότι η διαδικασία
φόρτισης είναι σε αναστολή. Η φόρτιση
θα αρχίσει όταν κρυώσει η μπαταρία.
Τα
στοιχεία λιθίου-ιόντων μπορούν να
αποθηκευτούν για μεγάλη χρονική
περίοδο χωρίς να χάσουν μεγάλο μέρος
της φόρτισής τους. Όταν ο εξοπλισμός
δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική
περίοδο, είναι καλύτερο να
αποθηκεύετε τη μπαταρία σε
φορτισμένη κατάσταση.
Ferm
5. ΣΈPBIΣΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣH
Φροντíστε να μην εíναι το μηχάνημα
στην πρíζα, óταν κάνετε εργασíα
συντήρησης στο μοτέρ.
Tα εργαλεíα της έχουν σχεδιαστεí να λειτουργούν
για μεγάλες χρονικές περιóδους με ελάχιστη
συντήρηση. H συνεχής ικανοποιητική λειτουρíα
εξαρτάται απó τη σωστή συντήρηση του
μηχανήματος και το τακτικó καθάρισμα.
Kαθάρισμα
καθάρíζετε τακτικά το περíβλημα του μηχανήματος
με μαλακó πανí, κατά προτíμηση μετά απó κάıε
χρήση. Διατηρήστε τις σχισμές εξαερισμού
ανοιχτές και καθαρές απó σκóνη και βρωμιά. Aν η
βρωμιά δε βγαíνει, χρησιμοποιήστε μαλακó πανí,
βρεγμένο σε σαπουνπνερο. Ποτέ μη
χρησιμσποιεíτε διαλυτικά, óπως βενζíνη,
οινóπνευμα, αμμωνíα κλπ. Tα διαλυτικά αυτά
μπορεí να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.
Λíπανση
To μηχανήμα δεν χρειάζεται πρóσθετη λíπανση.
Bλάβες
Eάν προκύψει κάποια βλάβη π.χ. λóγω της
φθοράς κάποιου εξαρτήματος, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το Kέντρο επισκευών που
αναγράφεται στην κάρτα εγγύηση. Στο πíσω μέρος
αυτού του εγχειριδíου υπάρχει ένα αναπτυγμένο
διάγραμμα, στο οποíο παρουσιάζονται τα
εξαρτήματα που μπορεíτε να παραγγεíλετε.
Περιβαλλον
Για να μην πάθει ζημιά το μηχανήμα κατά τη
μεταφορά, παραδíδεται μέσα σε κλειστή
συσκευασíα. Tα περισσóτερα αττó τα υλικά
συσκευασíας μπορούν να ανακυκλωθούν.
Πήγαíνετε αυτά τα υλικα στα κατάλληγα σημεíα
ανκύκλωσης.
E λαττωματικά
και / ή απορριμμένα
ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά αντικεíμενα
πρέπει να συλλέγονται στις κατάλληλες
τοποθεσíες ανακυκλώσεως.
Eγγυηση
Oι óροι εγγύηοης αναγράφονται στην εσωκλειμενη
κάρτα εγγύησης που διατíθεται ξεχωριστά.
71
BG
АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА
Благодарим Ви за закупуването на това
изделие на Ferm.
С тази покупка сега Вие имате едно отлично
изделие, доставено от един от водещите
европейски доставчици. Всички изделия,
доставени Ви от Ferm, са произведени
съгласно най-високите стандарти за качество и
безопасност. Като част от нашата философия,
ние осигуряваме също така отлично сервизно
обслужване на нашите клиенти, обезпечено от
нашата изчерпателна Гаранция. Надяваме се,
че се радвате на използването на това изделие
в продължение на много години.
Номерата в текста съответстват на
илюстрациите на страници 2 - 4.
реди да пристъпите към работа с
П
инструмента, внимателно
прочетете настоящото
ръководство. Запознайте се с
неговите функции и основни
правила за експлоатация.
Обслужвайте инструмента
съгласно инструкциите, за да
осигурите винаги правилното му
функциониране. Пазете
инструкциите по експлоатация и
съпровождащите документи близо
до инструмента.
Съдържание
1. Информация за инструмента
2. Инструкции по безопасност
3. Монтиране на принадлежности
4. Експлоатация
5. Сервиз и техническо обслужване
1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ИНСТРУМЕНТА
Технически характеристики
Напрежение
18 V==
Напрежение на зарядното устройство
230-240V~
Честота на зарядното устройство
50 Hz
Капацитет на акумулатора
1,5 Ah
Време за зареждане
70 минути
Обхват на патронника
1,0 – 10 mm
Брой работни скорости
2
72
Максимален въртящ момент (ниски обороти)
20 Nm
Номинални обороти без натоварване Положение І
0 - 350/min
Положение ІІ
0 - 1250/min
Тегло (с акумулатора)
1,5 kg
Lpa (акустично налягане)
75 dB(A), К=3
Lwa (акустична мощност)
86 dB(A), К=3
Вибрации
1,68 m/s2,К=1,5
Ниво на вибрациите
Нивото на излъчване на вибрации, посочено в
ръководството, е измерено в съответствие със
стандартизирано изпитване, дадено в EN
60745; то може да се използва за сравняване
на един инструмент с друг и като една
предварителна оценка на въздействието на
вибрациите при използване на инструмента за
споменатите приложения.
•използване на инструмента за различни
приложения, или с различни или лошо
поддържани принадлежности, може
значително да повиши нивото на
въздействие
•периодите, когато инструментът е изключен
или когато работи, но в действителност не
изпълнява работата, могат значително да
понижат нивото на въздействие
Защитете се срещу въздействията на
вибрациите като поддържате инструмента
и принадлежностите му, като пазите ръцете
си топли и като организирате схемата на
работа.
Съдържание на опаковката
1 Акумулаторна бормашина
1 Акумулаторна батерия
1 Зарядно устройство
2 Двустранни свредла
1 Ръководство за експлоатация
1 Инструкция за техниката на безопасност
1 Гаранционна карта
Проверете инструмента и всичките части и
принадлежности към него за транспортни
повреди.
Информация за инструмента
Фиг. А
1. Превключвател на посоката на въртене
2. Бутон за изваждане на батерията
Ferm
BG
3. Акумулаторна батерия
4. Превключвател за включване/изклъчване
5.Пръстен за определяне на въртящия
момент
6. Патроник
7. Превключвател за избора на скорост
2.ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТ
Обяснение на символите
бозначава риск от телесна
О
повреда, загуба на живот или
повреждане на инструмента в
случай на неспазване на
инструкциите в настоящото
ръководство.
Указва опасност от електрически
удар.
Броят на оборотите на
инструмента, които могат да се
задават по електронно.
Не използвайте в дъжд.
За използване само на закрито.
Не изхвърляйте в битови
отпадъци.
В случай на отказ,
трансформаторът не е опасен.
Максимална температура, 400
Не изхвърляйте акумулаторната
батерия в огън
Ferm
Не изхвърляйте акумулаторната
батерия във вода.
Важни бележки по безопасността относно
зарядното устройство и акумулаторния
блок
ко влезете в контакт с киселина
А
от акумулаторния блок, незабавно
я отмийте с вода. Ако попадне
киселина в очите Ви, изплакнете
очите си веднага с вода и незабавно
се свържете с лекар!
1.Преди използване прочетете задълбочено
инструкциите по експлоатация и бележките
по безопасността за зарядното устройство
и акумулаторния блок!
2.N.B.! Използвайте единствено зарядното
устройство и акумулаторния блок, които са
доставени от производителя – в противен
случай се подлагане на риск от злополука.
3.Предпазвайте зарядното устройство,
акумулаторния блок и електромеханичния
инструмент от влага, например дъжд или
сняг.
4.Винаги проверявайте дали всички кабели
са свързани правилно преди използване на
зарядното устройство.
5.Ако откриете, че има повреден кабел, не
трябва да използвате зарядното устройство
отново. Незабавно подменете повредения
кабел.
6.Когато зарядното устройство не се
използва, то трябва да се изважда от
контакта за захранване. Не издърпвайте
зарядното устройство с хващане за кабела.
7.Ако зарядното устройство е било изпуснато
или изложено по друг начин на механични
напрежения, трябва да го дадете на
оторизиран дилър за проверка за повреди
преди използването му отново. Повредени
части трябва да се ремонтират.
8.Внимавайте, когато боравите с
акумулаторния блок и го пазете от
изпускане или удари.
9.Никога не се опитвайте да ремонтирате
зарядното устройство или акумулаторния
блок сами. Ремонтите трябва винаги да се
извършват от оторизиран дилър, в
противен случай съществува риск от
злополука.
73
BG
10.Преди почистване или обслужване на
зарядното устройство или акумулаторния
блок винаги издърпвайте щепсела от
контакта на зарядното устройство.
11.Никога не зареждайте акумулаторния блок,
когато околната температура е под 5 0С
или над 40 0С.
12.Акумулаторният блок не трябва да се
свързва накъсо.
дно късо съединение ще
Е
предизвика протичане на силен
ток. Това може да доведе до
прегряване, опасност от пожар или
експлозия на акумулаторния блок.
Това може да повреди
акумулаторния блок или да подложи
потребителя на риск.
Поради това:
•Не свързвайте каквито и да било кабели
към полюсите на акумулаторния блок.
•Погрижете се да няма никакви метални
предмети (гвоздеи, кламери, монети и др.)
върху контактната повърхност на
акумулаторния блок.
•Не излагайте акумулаторния блок на вода
или дъжд.
•Използвайте единствено акумулаторния
блок, доставен в комплект с
акумулаторната бормашина/вентоверт,
така че да се избегнат повреди и/или
опасности за персонала.
13.Един повреден акумулаторен блок или
такъв, който не може да бъде зареждан
повече, трябва да се изхвърля като
специален отпадък. Не го изхвърляйте с
битовите отпадъци.
14.Никога не хвърляйте акумулаторния блок
върху огън или във вода. Това ще създаде
риск от експлозия!
Електрическа безопасност
инаги проверявайте дали
В
напрежението върху
акумулаторния блок отговаря на
напрежението върху фирмената
табелка. Проверявайте също така
дали Вашето мрежово напрежение
отговаря на входното напрежение
74
на зарядното устройство за
акумулаторния блок.
Машина от клас ІІ – Двойна
изолация – Не се нуждаете от
заземен щепсел.
Подмяна на кабели или щепсели
Незабавно изхвърляйте стари кабели или
щепсели, след като са били подменени с нови.
•Изваждайте акумулаторния блок, когато
електромеханичният инструмент не се
използва или преди техническо
обслужване.
•Инструментът е подходящ за използване
като винтоверт или бормашина. Всякакво
друго приложение се изключва
категорично.
3.МОНТИРАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
реди монтиране на
П
принадлежност винаги изваждайте
акумулаторната батерия.
Поставяне и изваждане на свредлата
Фиг. В
Освен накрайници за винтовент с шестостенна
опашка, този инструмент може да поема също
така и свредла с шестостенна опашка.
•Разхлабете патронника (6) посредством
завъртане на ръкохватката (8).
•Вкарайте опашката на свредлото в
патронника.
•Затегнете патронника така, че свредлото
да бъде захванато здраво.
•Завъртете патронника в обратна посока,
когато желаете да смените накрайника.
Свързване и изваждане на акумулаторната
батерия
Фиг. С
огрижете се външната
П
повърхност на акумулаторния блок
или инструмента да бъде чиста и
суха преди свързване на зарядното
устройство.
•Превключвателят за обръщане на посоката
(1, Фиг. А) трябва да бъде в централно
Ferm
BG
положение, за да се предотврати
неочаквано включване на уреда.
•Вкарайте акумулаторната батерия (3) в
основата на уреда, както е показано на
илюстрацията. Натиснете батерията,
докато се заключи.
•Натиснете блокиращите бутони (2) от двете
страни преди да извадите акумулаторната
батерия, и освободете батерията от
основата на уреда.
4.ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Винаги спазвайте бележките по
безопасността и съответните
норми за безопасен труд.
Дръжте уреда здраво и притискайте
бормашината стабилно върху обработваното
място. Не претоварвайте инструмента.
Използвайте само свредла без видимо
износване. Износени свредла ще окажат
неблагоприятно влияние върху
функционирането на уреда.
Регулиране на оборотите
Фиг. D
Инструментът има две скорости на пробиване.
•За бавно пробиване или за завинтване или
отвинтване на винтове поставете
превключвателя за избор на скорост (7) на
положение ‘1’.
•За бързо пробиване поставете
превключвателя за избор на скорост (7) на
положение ‘2’.
Никога не превключвайте, когато
електродвигателят работи!
Регулиране на въртящия момент
Фиг. Е
Инструментът има 21 различни настройки за
въртящия момент, с които да се задава
мощността за завинтване и отвинтване на
винтове.
•Установете пръстена за регулиране на
въртящия момент (5) на желаното
положение. Разполагаемите настройки за
Ferm
въртящия момент са показани върху
пръстена за регулиране с числа от 1 до 21 и
с точки между цифрите за дефиниране на
междинни настройки.
•Когато използвайте винтоверта, за
предпочитане е да изберете колкото е
възможно по-ниска настройка. Изберете
по-висока настройка, ако
електродвигателят приплъзва.
Навиване и развиване на винтове
Фиг. А
•Установете превключвателя за обръщане
на посоката (1) на положение ‘→‘ за
навиване на винтове.
•Установете превключвателя за обръщане
на посоката (1) на положение ‘←‘ за
развиване на винтове.
Пробиване
•Завъртете пръстена за регулиране на
въртящия момент (5) на положението за
пробиване.
ревключвателят за обръщане на
П
посоката (1) трябва винаги да бъде
установен на положение ‘→‘ по
време на пробиване.
Включване и изключване на устройството
Фиг. А
•Натиснете ключа за включване/изключване
(4). Той регулира оборотите на уреда
посредством предаване на мощност към
ключа.
•Освободете ключа за включване/
изключване (4), за да спрете патронника на
бормашината незабавно, той няма да
продължи да се върти.
•Преместете превключвателя за обръщане
на посоката (1) към центъра, за да
заключите уреда в неговото блокирано
състояние.
Полагайте долу уреда, само когато е напълно
спрял да работи. Не го поставяйте върху
прашна повърхност, тъй като могат да навлязат
прашни частици в механизма.
Спиртен нивелир
Фиг. Н
Бормашината е оборудвана със спиртен
нивелир с двойно отчитане за хоризонтала и
вертикала за подпомагане на поддържането на
75
BG
инструмента в правилната ориентация по
време на пробиване на хоризонтални и
вертикални отвори. Хоризонталният нивелир
(13) се намира отгоре върху корпуса на
бормашината. Вертикалният нивелир (14) се
намира върху задната част на корпуса на
бормашината.
За да поддържате правилно ориентирано
положение на пробиване, дръжте
бормашината там, където мехурчето на
нивелира се намира в центъра на
индикаторния кръг на нивелира.
Защита от претоварване.
Тази машина е оборудвана със защита от
претоварване. Когато машината се претовари,
тя ще се изключи автоматично.
Изчакайте поне 5 секунди преди да използвате
машината, за да се нулира защитата от
претоварване.
Зареждане на акумулаторната батерия
•Включената акумулаторна батерия се
доставя в частично заредено състояние.
•Използвайте зарядното устройство за
акумулаторната батерия само в
температурния диапазон между +5 0С и
+40 0С.
•Използвайте зарядното устройство за
акумулаторната батерия само в сухи,
проветриви помещения.
Зареждане
Фиг. F
Едно предимство на литиево-йонната батерия
е, че докато тя не се изтощи почти напълно,
почти не се забелязва някакво спадане на
мощността. Машината може да се използва,
докато започнете да забелязвате, че
мощността привършва. Тогава батерията е
разредена и трябва да се зареди.
Зареждане на акумулаторната батерия
Фиг. F
•Поставете стеблото на батерията (9) в
съответната кухина отгоре върху зарядното
устройство (10).
•Уверете се, че стеблото на батерията е
напълно притисната в зарядното
устройство.
•Включете зарядното устройство в
електрическия контакт.
Фиг. G
Когато зарядното устройство за
акумулаторната батерия се включи и батерията
се вкара, зарядното устройство ще започне да
зарежда батерията. Червеният светодиод (11) и
зеленият светодиод (12) отгоре върху
зарядното устройство ще показват състоянието
на зареждане.
•Когато зарядното устройство бъде
включено в контакта без вкарана в него
батерия, зеленият светодиод (12) ще бъде
светнат.
•Когато се вкара батерия, червеният
светодиод (11) ще започне да примигва,
указвайки, че е започнало зареждане.
•Когато батерията е пълна, зареждането ще
спре и зеленият светодиод (12) ще започне
да примигва.
•Ако батерията бъде оставена в зарядното
устройство, зарядното устройство ще отиде
към състояние на готовност след 2 часа.
Зеленият светодиод (12) ще спре да
примигва и ще светне.
огато се появи грешка, червеният
К
светодиод (11) ще бъде светнат.
ко температурата на
А
акумулаторната батерия е твърде
висока, за да се зарежда безопасно,
и зеленият светодиод (12), и
червеният светодиод (11) ще бъдат
светнати, указвайки, че процесът
на зареждане е задържан
зареждането ще започне, когато
батерията се е охладила.
итиево-йонните елементи могат
Л
да се съхраняват продължително
време без да се изгуби много от
заряда им. Когато машината не се
използва за продължителен период
от време, е най-добре
акумулаторната батерия да се
съхранява в заредено състояние.
Светодиодни индикатори
76
Ferm
5.СЕРВИЗ И ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ
верете се, че машината не е под
У
напрежение, когато извършвате
техническо обслужване по
електродвигателя.
Гаранция
Гаранционните условия са изложени в отделно
предоставената гаранционна карта.
Тези машини са проектирани за
продължителна работа при минимално
техническо обслужване. Непрекъснатата
задоволителна експлоатация зависи от
правилното обслужване и редовно почистване
на машината.
Почистване
Пазете вентилационните процепи на машината
чисти, за да предпазите двигателя от
прегряване. Почиствайте редовно корпуса на
машината с мека кърпа, за предпочитане след
всяко използване. Във вентилационните
процепи не трябва да има прах и нечистотии.
Ако нечистотията не излиза, използвайте мека
кърпа, навлажнена със сапунена вода. Никога
не използвайте разтворители като бензин,
спирт, амонячна вода и др. Тези разтворители
могат да повредят пластмасовите части.
Смазване
Машината не изисква допълнително смазване.
Неизправности
В случай, че се появи неизправност, например
след износване на някоя част, се обърнете към
сервиза, посочен върху гаранционната карта.
На гърба на това ръководство ще откриете
перспективно изображение в разглобен вид,
показващо частите, които могат да бъдат
заявявани.
Околна среда
За предпазване на уреда от повреда по време
на транспорт, той се доставя в солидна
опаковка, която се състои в по-голямата си
част от материали, подлежащи на повторно
използване. Поради това Ви умоляваме да се
възползвате се от възможностите за
рециклиране на опаковката.
еизправни и/или бракувани
Н
електрически или електронни
уреди трябва да се събират на
съответните пунктове за
рециклиране.
Ferm
77
78
Ferm
Ferm
79
Exploded view
51
50
49 48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
52
38
37
36
35
53
34
33
32
54
31
55
30
29
28
57
56
1
21
20
19
18
17
27
16
26
25
15
14
24
13
23
22
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Spare parts list
80
10
Position
Description
No
4
Battery
CDA1070
5till19 + 12till41
Gearbox complete
409870
10
Chuck
409871
11
Chuck screw
409283
43 +54 + 55
Motor + switch
409872
45
Speed elector
409873
50
Spirit level
409874
53
L/R Switch
409875
56
Battery lock assy
490012
-
Charger
409876
11
Ferm
Ferm
81
82
Ferm
DECLARATION OF CONFORMITY
cdm086 - Cordless drill
(EN)
We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with
directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 9 June on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment is in conformity and accordance with the following standards and
regulations:
(DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 über die
Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen
und elektronischen Geräten entspricht. den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijk­­heid dat dit product voldoet aan
de conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstem­ming is met de volgende
standaarden en reguleringen:
(FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux
standards et directives suivants: est conforme à la Directive 2011/65/EU du
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d’usage de
certaines substances dangereuses dans l’équipement électrique et électronique.
(ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con
las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con
la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011
sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos
eléctricos y electrónicos.
(PT)Declaramos por nossa total responsabilida-de que este produto está em
conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem: está em
conformidade com a Directiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e com o
Conselho de 8 de Junho de 2011 no que respeita à restrição de utilização de
determinadas substâncias perigosas existentes em equipamento eléctrico e
electrónico.
(IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle
normative e ai regolamenti seguenti: è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla limitazione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(SV)Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt upp­fyller och följer följande
standarder och bestämmelser: uppfyller direktiv 2011/65/EU från Europeiska
parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av
farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.
(FI) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat
standardit ja säädökset: täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta
2011 päivätyn direktiivin 2011/65/EU vaatimukset koskien vaarallisten aineiden
käytön rajoitusta sähkö- ja elektronisissa laitteissa.
(NO)Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende
standarder og regler: er i samsvar med EU-direktivet 2011/65/EU fra
Europa-parlamentet og Europa-rådet, pr. 8 juni 2011, om begrensning i bruken av
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
(DA)Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende
standarder og bestemmelser: er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra
Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
(HU)Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben
megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak: je v souladu se směrnicí
2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 8. června 2011, která se týká
omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních.
(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s
následujícími standardy a normami: Je v súlade s normou 2011/65/EÚ Európskeho
parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých
nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade
s nasledujúcimi normami a predpismi: Je v súlade s normou 2011/65/EÚ Európskeho
parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých
nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
(SL)S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja
naslednjim standardom terpredpisom: je v skladu z direktivo 2011/65/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junij 2011 o omejevanju uporabe določenih
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
(PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w
następujących normach i przepisach: jest zgodny z Dyrektywą 2001/65/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.
(LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis gaminys atitinka žemiau
paminėtus standartus arba nuostatus: atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų
naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.
(LV) Ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai
2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un
elektroniskās iekārtās.
(ET)Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā un atbilst sekojošiem
standartiem un nolikumiem: ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.
gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
(RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în
conformitate cu următoarele standarde sau directive: este în conformitate cu
Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 cu
privire la interzicerea utilizării anumitor substanţe periculoase la echipamentele
electrice şi electronice.
(HR)Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoĻśu da je strojem ukladan sa slijedeśim
standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama: usklađeno s
Direktivom 2011/65/EU europskog parlamenta i vijeća izdanom 8. lipnja 2011. o
ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.
(SRL)Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen sa sledećim standardima ili
normama: usaglašen sa direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta od
8.juna.2011. godine za restrikciju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i
elektronskoj opremi.
(RU) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует
следующим стандартам и нормам: соответствует требованиям Директивы
2011/65/EU Европейского парламента и совета от 8 июня 2011 г. по ограничению
использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном
оборудовании
(UK) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане обладнання відповідає
наступним стандартам і нормативам: задовольняє вимоги Директиви 2011/65/
ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 року на обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному
обладнанні.
(EL) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› Î·È ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·: συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
EN55014-1, EN55014-2, EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2
en60335-1, en60335-2-29, en61000-3-2, EN61000-3-3, EN62233
2006/42/ec, 2011/65/eu, 2002/96/ec, 2006/95/ec, 2004/108/EC
Zwolle, 01-03-2014
W.Dekens
CEO Ferm BV
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the
product specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands
Ferm
83
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement