Ferm CDM1060 FCD-2400IK Impact drill Vartotojo vadovas

Ferm CDM1060 FCD-2400IK Impact drill Vartotojo vadovas

H CZ SLO PL LT LV RO RUS Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb Temat do zmiany Akeitimų objektas Var tikt veiktas izmaiņas Cuprinsul poate suferi modificări Комлания постоянно совершенству ет выпускаему ю ею проедукцию. Позтому в техничесие характеристики могут вноситься без предварительного уведомления.

UA GR Компанія постійно вдосконалює продукцію, що нею випускається. Тому технічні характеристики можуть вноситися без попереднього повідомлення HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ

www.ferm.com

Art. no. CDM1060

FCD-2400I 0605-02.2

H CZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ

SLO

NOVODILA ZA UPORABO

PL LT LV

INSTRUKSJĘ OBSŁUGI EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

RO

MANUALUL UTILIZATORULUI 03 11 19 27

RUS UA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 59 КЕРІВНИЦТВО 67

GR

O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™ 75 35 43 51

www.ferm.com

Exploded view

02

7 6 5 4 8

Fig. A

7

Fig. B

B 5 4 11 3 1 2 3 A

Fig. C Fig. D

10 9

Fig. E

Ferm Ferm

87

86

Ferm No.

406165 CDA1039 406516 406403 406656 406166 406637

Spare parts list

Description

ON/OFF Switch Battery Chuck Left screw Left/Right switch Sidehandle Charger

Position

003 004 010 011 038 041 bis 043

H

VEZETÉK NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ

A következő szövegben található számokhoz kapcsolódó képeket a 2. oldalon találja meg.

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Ismerkedjen meg a készülék funkcióival és a készülék kezelésével. A készülék akkor fog megfelelően működni, ha azt a használati utasítás előírásai szerint használja. A használati utasítást és az egyéb dokumentációkat a készülékkel együtt tárolja.

Tartalom

1. Műszaki 2. Biztonsági 3. Tartozékok használata 5. Szerviz

1. MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség Akkumulátortöltő tápfeszültsége 230 V~ Hálózati frekvencia 50 Hz Akkumulátor 1,5 Töltési idő Üresjárati fordulatszám Ütések száma 100 perc 0-500 / 0-1400/perc 0-8000 / 0-22400/perc Súly (akkumulátorral együtt) Lpa (akusztikus nyomás) Lwa (zajszint) Rezgés 3 kg 84,5 dB(A) 95,5 dB(A) 1,877 m/s 2

A csomagolás tartalma

1 Vezeték nélküli ütvefúró 1 Akkumulátor 1 Akkumulátortöltő 1 Fogantyú 2 Fúró 1 Szerszámkoffer 1 Használati 1 Garancialevél Ellenőrizze le, hogy a fúrógép és a tartozékok nem sérültek-e meg szállítás közben.

Ferm Ferm

03

04

A készülék leírása

A. Ábra

1. Forgásirány váltó kapcsoló 2. Főkapcsoló 3. Akkumulátor 4. Sebességváltó 5. Forgatónyomaték szabályzó gyűrű gyűrű 7. Fúrótokmány 8. Fogantyú

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ahasználati utasításban a következő jelekkel találkozhat:

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

A készülék megfelel az idevonatkozó előírásoknak és szabványoknak. Az akkumulátortöltő kettős szigetelésű – az akkumulátortöltőt földelni nem kell. A használati utasítás előírásainak be nem tartása esetén baleset, vagy súlyos sérülés, illetve készüléksérülés következhet be. Feszültség meglétére utal.

A háztartási hulladék közé dobni tilos.

A NiCd akkumulátor az élettartama letelte után újrafeldolgozható. Az akkumulátort adja le az akkumulátorok gyűjtésére kijelölt speciális hulladékgyűjtő helyen.

A készüléket csak fedett helyen használja. Az akkumulátort tűzbe dobni tilos.

A transzformátor meghibásodás esetén sem veszélyes.

Fordulatszám szabályzó.

Ferm Ferm

85 S SF N DK UK D NL F E P I

S SF GR DK UK D NL F E P I 84

Ferm

H

Használjon megfelelő fülvédőt. A tönkrement vagy javíthatatlan elektromos és elektronikai készülékeket olyan hulladékgyűjtő helyen adja le, ahol biztosított azok újrafeldolgozása.

D NL

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátortöltő használatához

Amennyiben az akkumulátorból kifolyik a sav, akkor a sérült testrészét azonnal mossa le vízzel. Amennyiben az akkumulátorsav a szemébe kerül, akkor azt azonnal öblítse ki bő vízzel, és forduljon sürgősen orvoshoz! Az akkumulátor töltési ideje legfeljebb 100 perc.

Fontos!

Az akkumulátoros készülékek használata folyamán tartsa be az általános előírásokat, illetve a következő utasításokat, hogy elkerülje a tűzet, áramütést, a készülék sérülését, és a baleseteket. 1.

2.

3.

4.

5.

Az első használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el az akkumulátorra és az akkumulátortöltőre vonatkozó utasításokat!

Fontos! Asérülések, és gépmeghibásodások elkerülése érdekében csak a készülékhez tartozékként adott akkumulátort és akkumulátortöltőt használja. Az akkumulátort és az akkumulátortöltőt védje a nedvességtől, például esőtől, fröccsenő víztől, hótól stb.

Az akkumulátortöltő használatba vétele előtt ellenőrizze annak a hálózati vezetékét. Amennyiben a hálózati vezeték megsérült, akkor az akkumulátortöltőt ne használja. A sérült hálózati vezetéket szakszervizben cseréltesse ki. 6.

7.

Amikor az akkumulátortöltőt nem használja, akkor a csatlakozódugót húzza ki a konnektorból. Adugót a vezetéknél fogva nem szabad kirántani a konnektorból. Amennyiben az akkumulátortöltő leesett, vagy más módon megsérült, akkor azt a használatba vétel előtt szakemberrel ellenőriztesse le, és ha szükséges, akkor javítassa meg. Asérült alkatrészeket azonnal cseréltesse ki. 8.

Az akkumulátort ne ejtse le a földre, illetve azt lehetőleg semmilyen tárgyhoz se üsse hozzá. 9.

Az akkumulátortöltőt és az akkumulátort ne próbálja megjavítani. Asérülés vagy áramütés elkerülése érdekében a javításokat csak szakember végezheti el.

10. Az akkumulátortöltő vagy az akkumulátor tisztítása és karbantartása előtt a hálózati vezetéket mindig húzza ki a fali konnektorból. 11. Az akkumulátort ne töltse, ha a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint 10°C, vagy magasabb, mint 40°C.

12. Az akkumulátortöltő szellőzőnyílásait eltakarni tilos.

13. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor pólusait ne zárja rövidre. Afeltöltött akkumulátor zárlati árama nagyon magas. Azárlat emiatt tüzet, robbanást, vagy jelentős túlmelegedést okozhat. Az akkumulátor rövidre zárása tönkreteszi az akkumulátort, és a felhasználónak áramütést okozhat.

Ezért:

• • Az akkumulátor pólusaihoz ne csatlakoztasson semmilyen vezetéket sem. Az akkumulátor pólusai közelébe ne tegyen fém tárgyakat (szeg, gémkapocs, fémpénz stb.).

Ferm

05 F E P I S SF N DK

H D NL F E P I

• • • • Az akkumulátort ne tegye ki eső, fröccsenő, víz, vagy más folyadék hatásának. A fúró-csavarozó géphez, csak a tartozékként adott akkumulátort használja, és ne próbáljon abba más akkumulátort betenni. Amennyiben az akkumulátort már nem lehet feltölteni, akkor azt a speciális hulladékgyűjtő helyen adja le újrafeldolgozásra. Az akkumulátort a háztartási hulladék közé dobni tilos. Az akkumulátort tűzbe, vagy vízbe dobni tilos! Az akkumulátor felrobbanhat!

Elektromos biztonság

A fúrógéphez csak a gépcímkén feltüntetett feszültségű akkumulátort használjon.

Az akkumulátortöltőt csak az akkumulátortöltőn feltüntetett feszültségű hálózathoz szabad csatlakoztatni. Az akkumulátortöltő kettős szigetelésű, ezért azt földelni nem kell. Amennyiben a hálózati vezetéket ki kell cserélni, akkor ezt a munkát bízza az előírásokat ismerő és betartó villanyszerelő szakemberre.

S

3. TARTOZÉKOK FELSZERELÉSE

SF

A tartozékok le- és felszerelése előtt a fúrógépből mindig vegye ki az akkumulátort.

N DK

• • • •

Fúrók befogása és kivétele

B. Ábra

Afúrógépbe a fúrókon kívül hatlapú biteket betéve csavarozni is lehet.

• Fogja meg a tokmány (B) alsó részét, és forgassa el a felső gyűrűt, a befogópofák (7) kinyílnak.

Helyezze be a fúrót a tokmányba. Fogja meg a tokmány (B) alsó részét, és forgassa el a felső gyűrűt egészen a fúró megfelelő befogásáig.

Afúró cseréje esetén lazítsa meg a tokmányt, vegye ki a fúrót, és helyezzen be egy másikat.

Az akkumulátor csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy az tiszta és száraz-e.

Az akkumulátor csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy az tiszta és száraz-e.

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

C. Ábra

• Mielőtt az akkumulátort a fúrógépbe teszi, a forgásirány váltó kapcsolót (A. ábra 1-es tétel) állítsa középső helyzetbe, hogy a fúrógép véletlenül ne kapcsolhasson be.

06

Ferm Ferm

83 S SF GR DK UK D NL F E P I

UK D NL

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ˙ËÌÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Û ÌÈ· ÁÂÚ‹ Û˘Û΢·Û›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο. ™·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜.

∆· ‚Ï·Ì̤ӷ, ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÂÍ·ÏÂÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜.

F E P I S SF GR DK

∂ÁÁ‡ËÛË

¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÛÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ οÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ∏ ÊıÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË. CE

¢∏§ø™∏ ™Àª√ƒºø™∏™ (GR)

¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó·, fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ٷ ÂÍ‹˜ ÚfiÙ˘· Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ ¤ÁÁÚ·Ê·:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

ÛÙȘ 01-04-2006

ZWOLLE NL

82

W. Kamphof ∆Ì‹Ì· ÔÈfiÙËÙ·˜ ∏ ÛÙÚ·ÙËÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú·Ù‹ÚËÛË, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.

Ferm BV ñ Lingenstraat 6 ñ 8028 PM Zwolle ñ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜

• • Az akkumulátort (3) a képen látható módon csatlakoztassa a fúrógéphez. Az akkumulátort ütközésig nyomja be a helyére.

Az akkumulátor kivétele előtt nyomja meg mindkét oldalon a rögzítőgombot (A). Majd húzza ki az akkumulátort a fúrógépből. • • •

Fogantyú

Afúrógépet felszerelt segédfogantyúval használja. Afúrógép helytelen megfogása balesetet okozhat.

Afogantyút húzza át a tokmányon keresztül.

Afogantyút fordítsa a kívánt helyzetbe.

Afogantyút a rögzítéshez tekerje el az óramutató irányába.

4. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

F E H D NL P

A biztonsági utasításokat és az egyéb előírásokat feltétlenül tartsa be. A fúrógép használata közben viseljen megfelelő fülvédőt. A túl erős zaj halláskárosodást okozhat.

Fúrás közben a munkadarabot kézzel ne fogja meg. A munkadarabot megfelelően fogja be.

I S SF

Afúrógépet két kézzel fogja meg, és egyenletes erővel nyomja a munkadarabba a fúrót. A fúrógépet ne terhelje túl. Csak élezett fúrókat használjon. Az életlen fúrókkal nem tud jó furatot készíteni és a gépet is túlterheli.

A fúrási sebesség beállítása

A. Ábra

Afúrógépen két sebességtartomány állítható be.

• • Asebességváltó kapcsolót (4) akkor állítsa az '1' helyzetbe, ha lassan, nagy forgatónyomatékkal kíván fúrni, vagy csavarozni (csavart kicsavarni). Agyorsabb fúráshoz a kapcsolót állítsa a ’2’ helyzetbe.

N DK

Amikor a motor forog, sebességet váltani tilos!

A forgatónyomaték beállítása

A. Ábra

Afúrógépen 16 forgatónyomaték fokozatot lehet beállítani a csavarok meghúzásához, vagy a csavarok kihajtásához.

Ferm Ferm

07

H D NL F E P I

• • Aforgatónyomaték szabályzó gyűrűt (5) fordítsa a kívánt helyzetbe. Aforgatónyomaték megválasztásának megkönnyítése érdekében a gyűrűn 1-től 15-ig számozás, valamint a számok között osztásjel látható, összesen 16 fokozat beállításához. Kezdje mindig a kisebb nyomatékokkal a munkát. Csak ha a munka jellege megkívánja, akkor állítson be nagyobb forgatónyomatékot.

Csavarok behajtása és kihajtása

E. Á

• Acsavarok behajtásához a forgásirány váltó kapcsolót (1) állítsa ’R’ állásba.

• Acsavarok kihajtásához a forgásirány váltó kapcsolót (1) állítsa ’L’ állásba.

Fúrás

D. Ábra

• Aforgatónyomaték szabályzó gyűrűt (5) fordítsa fúrási helyzetbe.

Fúrás közben a forgásirány váltó kapcsolónak (1) mindig ’R’állásban kell lennie.

(’R’– jobbra, ’L’– balra).

S SF N DK

Ütvefúrás

D. Ábra

Helyezzen be keményfém lapkás fúrót a tokmányba. Amennyiben puha anyagokat (pl. fát), vagy fémeket fúr (hagyományos fúróval), illetve csavaroz, akkor az ütésszabályozó gyűrűt (6) úgy fordítsa el, hogy a jel a 'Drill bit' (drilling) – 'Csavarozó bit' (fúrás)-ra mutasson. Amikor kemény anyagokat (pl. beront, vagy követ) fúr (keményfém-lapkás fúróval), akkor az ütésszabályozó gyűrűt (6) úgy fordítsa el, hogy a jel a 'Hammer' (percussion drilling) – ’Kalapács’ (ütvefúrás)-ra mutasson.

Munka közben gyakran ellenőrizze le, hogy a tokmány nem lazult-e meg. Ha a fúrási munka megköveteli, akkor a fúró végét kenő- és hűtőfolyadékkal kenje meg.

Fal fúrása előtt próbálja felderíteni, hogy a fúrás helyén nincs-e a falban elektromos vezeték, vagy csővezeték.

Főkapcsoló (Be/Ki)

A. Ábra

• Afúrógépet a főkapcsolóval (2) kell be- és kikapcsolni (ON/OFF). Afúrógép fordulatszáma a kapcsoló benyomásának mértékétől függ.

• Afőkapcsoló felengedése (2) után a fúrógép leáll, a tokmány lefékez. • Amikor a fúrógépet nem használja, akkor a forgásirány váltó kapcsolót (1) állítsa középhelyzetbe. Amíg a forgás teljesen le nem áll, a fúrógépet ne helyezze le. Afúrógépet poros helyre ne tegye le. Afúrógép szellőzőnyílásain keresztül por, vagy más szennyeződés kerülhet a fúrógépbe.

Az akkumulátor töltése

E. Ábra

Az akkumulátortöltővel csak a FCDB-2400 típusú akkumulátorokat szabad tölteni.

08

Ferm Ferm

UK

ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙÚ¤„ˆ˜ (1) ÛÙË Ì¤ÛË, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ‹Û˘¯Ë ÛÙ¿ÛË. ªËÓ ‚¿˙ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙË ÁË, ÚÈÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜. ªË ı¤ÙÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÛÎfiÓ˜. ∏ ÛÎfiÓË Ë Ë Ï¤Ú· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÒÓ ·ÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜.

ºfiÚÙÈÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜

∂ÈÎ. ∂

√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÊfiÚÙÈÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ FCDB 2400.

ñ ñ ñ µ¿ÏÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· (ÂÈÎ. A-3) ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (9), ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ∫·Ù¿ ÙË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ÛËÌ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ fiψÓ+/ µ¿ÏÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ Ú›˙·. £· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ ÊˆÙ¿ÎÈ (10).

ªfiÏȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó¿‚ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ (11) ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË, Ë ÊfiÚÙÈÛË ÙÂÏ›ˆÛÂ. .

∏ Ì·Ù·Ú›· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÌfiÓÔÓ Û ÛÙÂÁÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ 10 °C Î·È 40 °C. ∏ Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË Ú¤ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô1 ¤ˆ˜ 2 ÒÚ˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ı· ·ÔÎÙËı› ÌÂÙ¿ ·fi 4 ¤ˆ˜ 5 ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘/·‰ÂÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜.

5. ™Œƒµπ™

∆· ·ÚfiÓ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ (ۤڂȘ). ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Ì·Ù›ÛÂÙ Ì ÙÔÓ Ù·¯ÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Î·È Ì ηÓÔÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜

∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·fi οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÓ˜ Î·È ·Î·ı·Úۛ˜.

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ Â›ÌÔÓ˜ ·Î·ı·Úۛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó› ÌÔ˘ÛÎÂ̤ÓÔ Û ۷Ô˘Ó¿‰·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È·Ï‡Ù˜, fiˆ˜ ÂÙڤϷÈÔ, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ‰È¿Ï˘Ì· ·Ì̈ӛ·˜ Î.Ï.. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰È·Ï‡Ù˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙ· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.

§›·ÓÛË

∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.

µÏ¿‚˜

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ŒÓ· Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Û˘.

D NL F E P I S SF GR DK 81

UK D NL F E P I S SF

ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„ˆ˜

∂ÈÎ. ∞

∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ¤¯ÂÈ 16 ‰È¿ÊÔÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„ˆ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ‚ȉÒÓ.

ñ ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„ˆ˜ (5) ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙ¿ÛË.

√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„ˆ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ‰È·ÏÔÁ‹, Â›Ó·È Î·ıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ̤ۈ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1 ˆ˜ 15 Ì ‰Âη‰ÈÎfi ÎfiÌÌ· ÌÂٷ͇ ‰˘Ô ÓÔ‡ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ¿Û˘ (Û˘ÓÔÏÈο 16).

∆Ô ÔÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ÛÙ¿Û˘, ÁÈ· Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ‚›‰·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ Ë ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„ˆ˜ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ, ‰È·Ï¤ÍÙ „ËÏfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË.

™Ê›ÍÈÌÔ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÔ¯ÏÈÒÓ

∂ÈÎ. ∂

ñ °È· ÙÔ ‚›‰ˆÌ· ÙˆÓ ‚ȉÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÛÙÚ¤„ˆ˜ (1) ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ´R´.

ñ °È· ÙËÓ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ‚ȉÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÛÙÚ¤„ˆ˜ ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ´L´.

¢È¿ÙÚËÛË

∂ÈÎ. D

ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„ˆ˜ (5) ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ‰È¿ÙÚËÛË.

µÂ‚·Èˆı›ÙÂ, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Â›Ó·È Ô Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÛÙÚ¤„ˆ˜ (1) ¿ÓÙ· ÂÁηٷÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙË ÛÙ¿ÛË 'R'. “R”- ‰ÂÍÈ¿. “L”- ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

GR DK

∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË

∂ÈÎ. D

∂Óı¤ÛÙ ÙËÓ ·‚Ï·‚‹˜ ÎÔÚÒÓ· ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÛÙË Ì·Û٤η ÛÊÈ̷͛ÙÔ˜. °È· ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Ì·Ï·ÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, .¯. Ï·ÛÙÈÎÔ‡ Ë Í‡ÏÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌÂÙ¿ÏÏÈÓË ÎÔÚÒÓ· ‰È¿ÙÚËÛ˘ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ (6) ‰ÂÍÈ¿ – ̤¯ÚÈ fiÙ ÙÔ Û‹Ì· ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ 'Drill bit' (drilling) – ' ÎÔÚÒÓ· ‰È¿ÙÚËÛ˘’ (‰È¿ÙÚËÛË). °È· ÙËÓ ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Û ÛÎÏËÚ¿ ˘ÏÈο, .¯. ¤ÙÚ· Ë ÌÂÙfiÓ, ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ - ̤¯ÚÈ fiÙ ÙÔ Û‹Ì· ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ 'Hammer' (percussion drilling) - '™Ê˘Ú›' (ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË).

∂ϤÁ¯ÂÙ ٷ¯ÙÈο ÙË Ì·Û٤η ÛÊÈ̷͛ÙÔ˜, Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ‚Ï·Ì̤ÓË. ∂ÊfiÛÔÓ ı· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̤ÛÔ „‡¯Ú·ÓÛ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÌÓËÌÔÓ¢Ù›ÙÂ, fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛˆÏ‹Ó˜ ˘‰Ú·ÁˆÁÒÓ.

∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜

∂ÈÎ. ∞

ñ ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ON/OFF (2). ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ñ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË.

ŸÙ·Ó ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ON/OFF (2), ÙfiÙ˜ Ë Ì·Û٤η ‰È¿ÙÚËÛ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÚ¤¯ÂÈ.

80

Ferm

H

• • • Az akkumulátort (A-3. ábra) a képen látható módon csatlakoztassa az akkumulátortöltőhöz. Acsatlakoztatáskor ügyeljen a +/- pólusok megfelelő helyzetére. Dugja be az akkumulátortöltő csatlakozódugóját a konnektorba. Kigyullad a töltésjelző LED (10).

Azöld LED (11) kigyulladása jelzi, hogy a töltő átkapcsolt szinten tartó üzemmódba, tehát az akkumulátor már teljesen fel van töltve.

Az akkumulátor használatra kész.

Az akkumulátortöltőt csak száraz helyiségben, valamint 10°C és 40°C közötti hőmérsékleten használja. Amegvásárolt fúrógép akkumulátora nincs feltöltve. Ezért az első használatba vétel előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni (1-2 óra). Az akkumulátor a teljes kapacitását 4-5 feltöltési és teljes lemerülési ciklus után éri el.

5. SZERVIZ

Akészüléket úgy terveztük és gyártottuk le, hogy az nem igényel különösebb szervizelést a használata folyamán. Afúrógép élettartamának meghosszabbítása érdekében bánjon a készülékkel az előírások szerint, továbbá azt folyamatosan tisztítsa meg.

Tisztítás

Lehetőleg minden használat után törölje meg száraz ruhával a fúrógép külsejét. A szellőzőnyílásokban lerakódott port és szennyeződéseket távolítsa el. Amakacsabb szennyeződéseket mosogatószeres vízbe mártott, enyhén nedves ruhával törölje le. A fúrógép tisztításához a műanyagot károsító oldószereket (benzint, alkohol, ammóniumot stb.) használni tilos.

Kenés

Akészülék nem igényel semmilyen kenést sem.

Meghibásodások

Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, vagy annak valamely alkatrésze jelentős mértékben elkopott, akkor a gépet vigye a garancialevélben feltüntetett valamelyik márkaszervizbe. Ahasználati utasítás végén található alkatrészeket meg lehet rendelni a géphez.

Környezetvédelem

Afúrógépet szállítás és tárolás közben a géphez tartozékként adott szerszámkofferben lehet tartani. Akészülék csomagolóanyagainak nagy része újrafeldolgozható anyagból készült.

Ezeket az anyagokat az újrafeldolgozást biztosító hulladékgyűjtő helyeken kell leadni.

A tönkrement vagy javíthatatlan elektromos és elektronikai készülékeket olyan hulladékgyűjtő helyen adja le, ahol biztosított azok újrafeldolgozása.

D NL F E P I S SF N DK

Garancia

Olvassa el a garancialevélen található feltételeket. Afúrók kopására nem vonatkozik a garancia.

Ferm

09

H CZ NL F E P

CE

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (H)

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a jelen termék megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

és az alábbi európai direktíváknak:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Dátum: 01-04-2006

ZWOLLE NL

I S SF N DK

W. Kamphof Minőségbiztosítási vezető Acégstratégiánk szerint a termékeinket folyamatosan fejleszteni kell, ezért fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a készülék specifikációját előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatjuk.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Hollandia

10 UK

∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ‚Á¿ÏÛÈÌÔ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜

∂ÈÎ. C

ñ ñ ñ ∂Í·ÛÊ·Ï›ÛÙÂ, ÙÔ fiÙÈ Ô Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙÚÈ„›Ì·ÙÔ˜(1, obr. (ÂÈÎ.) A) Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ì¤ÛË ÛÙ¿ÛË, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ¿ıÂÏË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.

£¤ÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· (3) ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi.

¶·Ù‹ÛÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· Ì ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ·ıÂÚ¿.

¶ÚÈÓ ÙÔ ‚Á¿ÏÛÈÌÔ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (A) Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÌÂÚȤ˜. ªÂÙ¿ ‚Á¿ÏÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.

§·‚‹

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚfiÛıÂÙË Ï·‚‹ ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓË Ì·˙› Ì ÙË Û˘Û΢‹. √ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ì ÙË Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·‡Ì·.

ñ ñ ñ ÃÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ‰È· Ù˘ Ì·Û٤η˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.

™ÙÚ›„Ù ÙË Ï·‚‹ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙ¿ÛË.

™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ˆÚÔ‰ÂÈÎÙÒÓ.

4. ∂•À¶∏ƒ∂∆∏™∏

¶¿ÓÙ· Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÛÙ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙËÚ›Ù ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.

∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔʇϷÍË Ù˘ ·ÎÔ‹˜. √ ˘¤ÚÙ·ÙÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·ÎÔ‹˜.

∫·Ù¿ ÙÔ ÙÚ‡ËÌ· ÌË Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ηӤӷ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÈÌÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ.

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·.

D NL F E P I S SF GR DK

∫ڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙ¤Ú· Î·È ÙÚ˘¿Ù ÛÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÈÌÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÔÌ·Ï¿. ªËÓ ·Ú·ÊÔÚÙÒÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔÚÒÓ˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Êı·Ṳ́Ó˜. √È Êı·Ṳ́Ó˜ ÎÔÚÒÓ˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.

ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜

∂ÈÎ. ∞

∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ¤¯ÂÈ ‰˘Ô Ù·¯‡ÙËÙ˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘.

ñ ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (4) ÛÙÔ ´1´ ÁÈ· ·ÚÁ‹ ‰È¿ÙÚËÛË Ë ÁÈ· ·ÚÁ‹ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ÎÔ¯ÏÈÒÓ. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÛÙÔ ´2´ ÁÈ· Ù·¯‡ ‰È¿ÙÚËÛË.

¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹, fiÙ·Ó ÙÚ¤¯ÂÈ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜!!!

Ferm Ferm

79

UK D NL F E P I S UA GR

°È·ã ·˘Ùfi:

ñ ªËÓ ÚÔÛı¤ÙÂÙ ηÏ҉ȷ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÒÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ñ µÂ‚·Èˆı›ÙÂ, fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (ηÚÊÈ¿, Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜, ΤÚÌ·Ù·, ÎÙÏ.) ñ ñ ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì ÓÂÚfi Ë ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙË ‚ÚÔ¯‹.

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ñ ñ ·ÚfiÓ ‰Ú··ÓÔηÙÛ¿‚ȉÔ, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙȘ ‚Ï¿‚˜, ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ.

∆Ô ˙ËÌȈ̤ÓÔ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ›, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› ˆ˜ ÂȉÈÎfi ·fiÚÚÈÌÌ·. ªËÓ ÙÔ Âٿ٠ÛÙ· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.

¶ÔÙ¤ ÌË Âٿ٠ÙÔ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ë ÛÙÔ ÓÂÚfi. ªÔÚ› Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¤ÎÚËÍË!

∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

µÂ‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ·, fiÙÈ Ë Ù¿ÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÛË ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ. ∂›Û˘ ‚‚·Èˆı›ÙÂ, Â¿Ó Ë Ù¿ÛË Ù˘ ËÁ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.

√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ ÌÔӈ̤ÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ ÌÂ; ÁÈ·ã ·˘Ùfi ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÂȈı›.

∂¿Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ë Ô ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜, Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

3. ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ∆ø¡ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡

DK

¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ¿ÓÙ· ‚Á¿ÏÙ ÙË Ì·Ù·Ú›·.

ñ ñ ñ ñ

∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ‚Á¿ÏÛÈÌÔ ÙˆÓ ÎÔÚˆÓÒÓ ‰È¿ÙÚËÛ˘

∂ÈÎ. µ

∂ÎÙfi˜ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ÌÔÚ› Ë Û˘Û΢‹ Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ÚfiÛıÂÙÔ Î·ÙÛ·‚›‰È Ì ÂÍ·ÁˆÓÈο ÙÚ˘¿ÓÈ·.

ñ ªÂ ÙÔ ÛÙÚ›„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ (B) ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË Ì·Û٤η ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ (7).

∂Óı¤ÛÙ ÙËÓ ÎÔÚÒÓ· ÙÚ˘‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË Ì·Û٤η ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ .

™Ê›ÍÙ ÙË Ì·Û٤η ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ , ̤¯ÚÈ fiÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ·ıÂÚ¿ .

∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙËÓ ÎÔÚÒÓ· ‰È¿ÙÚËÛ˘, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË Ì·Û٤η ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.

¶ÚÈÓ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‚‚·Èˆı›ÙÂ, fiÙÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ë ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ Î·È ÛÙÂÁÓ‹.

¶ÚÈÓ ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‚‚·Èˆı›ÙÂ, fiÙÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ë ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ Î·È ÛÙÂÁÓ‹.

78

Ferm

UK

BEZDRÁTOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Čísla v následujícím textu odpovídají obrázkům na straně 2.

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Seznamte se s funkcemi a základní obsluhou. Obsluhujte přístroj vždy podle pokynů, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost. Návod k obsluze a průvodní dokumentace se musí nacházet v blízkosti přístroje.

Obsah

1. Technické předpisy 4. Obsluha 5. Servisování

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí Napětí nabíječky Kmitočet přístroje Výstup baterie Doba nabíjení Rychlost, bez zatížení Četnost nárazů Hmotnost (včetně baterie) Lpa (akustický tlak) Lwa (hladina hluku) Vibrace

Obsah balení

1 Bezdrátová příklepová vrtačka 1 Baterie 1 Nabíječka 1 Rukojeť 2 Vrtáky 1 Pouzdro 1 Návod k obsluze 230 V~ 50 Hz 1,5 Ah (NiCd) 100 min 0-500 / 0-1400/min 0-8000 / 0-22400/min 3 kg 84,5 dB(A) 95,5 dB(A) 1,877 m/s 2

CZ NL F E P I S SF N DK

Zkontrolujte, zda nejsou přístroj a příslušenství přepravou nějak poškozeny.

Informace o výrobku

Obr. A

1. Přepínač směru rotace 2. Zapnutí/vypnutí

Ferm

11

UK CZ NL F

3. Baterie 4. Přepínač 5. Kolečko na úpravu točivého momentu 6. Kolečko k regulaci nárazů 8. Rukojeť

2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

V návodu k obsluze se objevují následující piktogramy:

E P I S

Pozorně si přečtěte návod k obsluze.

Podle nezbytných odpovídajících bezpečnostních standardů a směrnic za ideálních podmínek.

Nabíjecí stanice 2. třídy – dvojitě izolovaná – není zapotřebí žádné uzemněné zásuvky.

Týká se rizika zranění, nebezpečí ohrožení života a možného poškození přístroje v případě, že nejsou dodržovány pokyny v návodu k obsluze.

SF

Označuje přítomnost elektrického napětí.

N DK

Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

Baterie Ni-Cad mohou být recyklovány. Odložte je na skládce chemických odpadů, aby bylo zajištěna ekologická recyklace nebo likvidace.

Pouze k vnitřnímu použití Baterie nikdy nevhazujte do ohně Transformátor není v případě poruchy nebezpečný Nastavitelný regulátor rychlosti Používejte odpovídající ochranu sluchu

12

Ferm

UK

ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔʇϷÍË Ù˘ ·ÎÔ‹˜ ∆· ηٷÛÙÚ·Ì̤ӷ ÂӉ¯. Ù· ÂÍ·ÏÂÈÌ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÈο Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.

D NL

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ

∂¿Ó ¤ÚıÂÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Ô͇ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜, ·Ì¤Ûˆ˜ χÓÂÙ ÙÔ Ô͇ Ì ÓÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Ô͇ ı· ÌÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙ¤ Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi Î·È ¿ÌÂÛ· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ȷÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë! ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Â›Ó·È 100 ÏÂÙ¿.

™ËÌ·ÓÙÈÎfi!

ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠fiÚÁ·Ó· Ì·Ù·Ú›·˜, ÙËÚ›Ù ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Û˘Ó ÙˆÓ ˘ÔÊ·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜, ÙÔ ¿‰ÂÈ·ÛÌ· ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

1.

2.

3.

¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·‚¿ÛÙ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ! ™ËÌ·ÓÙÈÎfi! ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È Ì·Ù·Ú›· ÚÔÌËıÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ¿ıÂÙ ÙÚ·‡Ì·.

º˘Ï¿ÍÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹, ÙÔ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ·fi ˘ÁÚ·Û›·, .¯. ·fi ‚ÚÔ¯‹ Ë ¯ÈfiÓÈÛÌ·. 4.

5.

6.

7.

¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ¿ÓÙ· ÂϤÁÍÙÂ, Â¿Ó Â›Ó·È fiÏ· Ù· ηÏ҉ȷ ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â̤ӷ. ∂¿Ó ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÙÂ, fiÙÈ Ù· ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ‚Ï·Ì̤ӷ, ¿„Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∞ÏÏ¿ÍÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ηÏ҉ȷ.

ŸÙ·Ó ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹, Ú¤ÂÈ ÙÔ ÊȘ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ªË ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ ÊȘ ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Û·˜ ¤ÛÂÈ Ë ÂÎı¤ÙÂÙ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ÎÚÔ‡ÛÌ·, ‰ÒÛÙ ÙËÓ Ó· ÙËÓ ÂϤÁÍÂÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚfiÛˆÔ Â¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ˙ËÌȈ̤ÓÔ˜. ∆· ˙ËÌȈ̤ӷ Û˘ÓıÂÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó. ÃÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÔÛ¯ÙÈο, ÌËÓ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÙ ÔÙ¤˜ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙË ÁË Ë 8.

9.

Ó· ÂÎÙÂı› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·.

ªË ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ ÔÙ¤ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ë ÙÔ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌfiÓÔÈ Û·˜. ∆Ș ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ·ÂÈÏ› ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜. 10. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ë ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.

11. ¶ÔÙ¤˜ ÌË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙË Ì·Ù·Ú›·, fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi 10 °C Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi 40 °C.

12. √È Ô¤˜ ·¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÎÂ·Ṳ̂Ó˜. 13. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ÛÙÔ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ˘„ËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË. ∞ã ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË, ΛӉ˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ë ¤ÎÚË͢ ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ‚Ï¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÌÏÔÎ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ë ÛÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.

F E P I S UA GR DK

Ferm

77

UK D NL F E P

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

∂ÈÎ. ∞

1. ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ 2. ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË / ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ 3. ª·Ù·Ú›· 5. 6. ∆ÚÔ¯›ÛÎÔ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„ˆ˜ ∆ÚÔ¯›ÛÎÔ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ 7. ª·Û٤η ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ 8. §·‚‹

2. √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™

™ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Û˘Ì‚fiψÓ:

I S UA GR DK

¢È·‚¿ÛÙ Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.

™‡Ìʈӷ ÌÂ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Â›‰ˆÓ Î·È Ô‰ËÁÈÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ È‰ÂÒ‰ÂȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ.

™Ù¿ÛË ÊÔÚÙ›Ûˆ˜ 2. Ù¿Í˘ – ‰ÈÏ¿ ÌÔӈ̤ÓË – ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ì›· ÁÂȈ̤ÓË Ú›˙·.

∞ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ΛӉ˘ÓÔ ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚Ï¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘.

™ËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Û˘.

ªËÓ ÂÍ·Ï›ÊÂÙ ̷˙› Ì ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.

√È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ni-Cad ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È. ∞ÔıË·ÛÙ ÙȘ Û ¯ÒÚÔ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë.

ªfiÓÔÓ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Âٿ٠ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ √ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ∂˘ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔ˜ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜

76

Ferm

UK

Zničené, případně zlikvidované elektrické či elektronické přístroje se musí dát do recyklačních stanic určených k tomuto účelu.

CZ

Důležité bezpečnostní pokyny k nabíječce a bateriovému bloku

Jestliže přijdete do kontaktu s kyselinou z baterie, okamžitě kyselinu smyjte vodou. V případě, že se vám kyselina dostane do očí, ihned oči vypláchněte vodou a bezodkladně vyhledejte lékařské ošetření! Maximální doba nabíjení baterie je přibližně 100 minut.

Důležité!

Když používáte bateriové nástroje, tak by se měla dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně těch, která jsou uvedena níže, abyste tak snížili riziko požáru, ochuzených baterií a osobního poranění.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Před použitím si přečtěte a věnujte pozornost návodu k obsluze a bezpečnostním informacím ohledně nabíječky a bateriového bloku!

Důležité! Používejte pouze nabíječku a baterii, které byly dodány výrobcem, jinak si můžete přivodit úraz.

Chraňte nabíječku, bateriový blok a nástroj před vlhkostí, např. před deštěm nebo sněžením.

Před použitím nabíječky vždy zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.

Jestliže zjistíte, že jsou kabely poškozeny, musíte nabíječku přestat používat. Síťové kabely okamžitě vyměňte.

Když nabíječku nepoužíváte, tak se musí síťová zástrčka vytáhnout ze zásuvky.

Nevytahujte síťovou zástrčku u síťového kabelu.

V případě, že Vám nabíječka spadne nebo je vystavena nějakému výraznému fyzickému nárazu, tak ji nechte před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou, jestli není nějak poškozena. Poškozené komponenty se musí opravit.

S bateriovým blokem zacházejte opatrně, nikdy jej nenechejte spadnout na zem nebo jakkoliv vystavit nárazům.

Nikdy se nepokoušejte nabíječku nebo bateriový blok opravit sami. Opravy musí být vždy provedeny kvalifikovanou osobou, jinak hrozí nebezpečí úrazu.

10. Před čištěním nebo servisováním nabíječky či bateriového bloku vždy vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky 11. Nikdy baterii nenabíjejte, když je okolní teplota nižší než 10 °C nebo vyšší než 40 °C.

12. Vzduchové otvory na nabíječce nesmí být zakryty.

13. U bateriového bloku nesmí nastat zkrat. V případě zkratu má tok proudu velmi vysokou intenzitu. Z toho může pramenit přehřátí, riziko požáru nebo exploze bateriového bloku. To může vést k poškození bateriového bloku nebo zvýšenému riziku úrazu uživatele.

Proto:

• • • • • • Nepřipojujte žádné kabely k pólům bateriového bloku.

Ujistěte se, že ve vývodu bateriového bloku nejsou žádné kovové předměty (hřebíky, svorky, mince, atd.).

Zamezte kontaktu bateriového bloku s vodou nebo vystavení dešti.

Používejte pouze dodaný bateriový blok v kombinaci s touto příklepovou bateriovou vrtačkou/elektrickým šroubovákem, abyste zabránili poruchám, případně nebezpečí.

Bateriový blok, který je poškozen a nelze jej už nabít, se musí zlikvidovat jako zvláštní odpad. Neházejte jej do běžného domovního odpadu.

Nikdy bateriový blok nevhazujte do ohně nebo do vody. Může explodovat!

NL F E P I S SF N DK

Ferm

13

UK CZ NL F

Elektrická bezpečnost

Vždy se přesvědčete, že napětí baterie odpovídá napětí uvedenému na výkonnostním štítku. Rovněž se přesvědčete, že napětí proudového zdroje odpovídá vstupnímu napětí nabíječky baterií.

Nabíječka baterií je dvojitě izolována podle; proto nemusí být uzemněna.

Jestliže je nutné vyměnit síťový kabel, musí tak provést výrobce nebo oprávněný zástupce, aby se dodržely bezpečnostní předpisy.

E

3. INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

P

Před zahájením instalace vždy vydělejte baterii.

I S SF N DK

• • • • •

Instalace a vyjmutí vrtných korunek

Obr. B

Vedle vrtání může přístroj sloužit jako nastavitelný šroubovák s šestihrannými vrtáky.

Otáčením obrubovačky (B) uvolněte vrtákové sklíčidlo (7).

Vložte vrtnou korunku do vrtákového sklíčidla.

Utáhněte vrtákové sklíčidlo, až se vrták pevně usadí.

Chcete-li vyměnit vrtnou korunku, tak vrtákové sklíčidlo uvolněte.

Před připojením nabíječky se přesvědčete, že je vnější povrch bateriového bloku nebo nástroje čistý a suchý.

Před připojením nabíječky se přesvědčete, že je vnější povrch bateriového bloku nebo nástroje čistý a suchý.

Instalace a vyjmutí baterie

Obr. C

• Zajistěte, aby byl přepínač směru rotace (1, obr. A) ve středové poloze, aby se zamezilo nechtěnému zapnutí přístroje.

• • Vložte baterii (3) do spodní části tak, jak je znázorněno na nákresu. Zamáčkněte baterii takovým způsobem, aby byla pevně uložena.

Před vyjmutím baterie stiskněte uvolňovací tlačítka (A) na obou stranách. Poté baterii vytáhněte ze spodní části přístroje.

Rukojeť

Používejte dodatečnou rukojeť dodanou společně s přístrojem. Nesprávná manipulace s přístrojem může přivodit úraz.

• Zasuňte rukojeť přes vrtákové sklíčidlo.

14

Ferm Ferm

∞™⁄ƒª∞∆√ ∫ƒ√À™∆π∫Ÿ ¢ƒÕ¶∞¡√

∆· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÛÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 2.

¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰È·‚¿ÛÙ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙȘ ·ÚfiÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘. ∂ÓËÌÂÚˆı›Ù Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙË ‚·ÛÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË.

ÃÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙË Û˘Û΢‹ ¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜, Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. √È Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÙÔ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

3. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ 4. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË 5. ™¤Ú‚Ș

1. ∆∂áπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞

∆¿ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ™˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ŒÍÔ‰Ô˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ ∆·¯‡ÙËÙ·, ‰›¯ˆ˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ™˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ µ¿ÚÔ˜ (Û˘Ó ÙË Ì·Ù·Ú›·) Lpa (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË) Lwa (ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘) ¢fiÓËÛË

¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜

1 ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ 1 ª·Ù·Ú›· 1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ 1 §·‚‹ 2 ∆Ú˘¿ÓÈ· 1 £‹ÎË 230 V~ 50 Hz 1,5 Ah (NiCd) 100 min 0-500 / 0-1400/min 0-8000 / 0-22400/min 3 kg 84,5 dB(A) 95,5 dB(A) 1,877 m/s 2

S UA GR DK UK D NL F E P I

∂ϤÁÍÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.

75

UK D NL F E P I

Гарантійні зобов’язання

Гарантійні умови можна прочитати в гарантійному талоні, що поставляється окремо.

Зношені гвинти за гарантією не покриваються.

CE

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (UA)

Зі всією відповідальністю ми заявляємо, що цей продукт відповідає наступним стандартам або директивам:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

згідно умов директив:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Що стосується 01-04-2006

ZWOLLE NL

S UA N DK

W. Kamphof Quality department Політика нашої компанії має на меті постійне удосконалення продукту і ми зберігаємо за собою право змінювати специфікацію продукту з попереднім повідомленням про це.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Netherlands

74

Ferm

UK

• • Otočte rukojeť do požadované polohy.

Utáhněte rukojeť otáčením ve směru hodinových ručiček.

4. OBSLUHA

Vždy se řiďte informacemi týkajícími se dodržování bezpečnosti a dodržujte příslušné předpisy.

Při používání přístroje noste odpovídající ochranu sluchu. Nadměrný hluk může způsobit ztrátu sluchu.

Při vrtání v rukou nedržte žádný obráběný kus. Vždy používejte nějaký svěrací přístroj.

CZ NL F E P

Držte přístroj pevně a do obráběného kusu vrtejte rovnoměrně. Nezatěžujte přístroj.

Používejte pouze vrtné korunky, které nejsou opotřebované. Opotřebované vrtné korunky mají špatný vliv na funkční schopnosti přístroje.

Nastavení rychlosti

Obr. A

Přístroj má dvě vrtací rychlosti.

• • Nastavte volič rychlosti (4) na ę1ę pro pomalé vrtání nebo pro pomalé uvolňování, případně utahování šroubů. Nastavte volič rychlosti na ę2ę k rychlému vrtání.

I S SF N DK

Nikdy volič neměňte, když motor právě běží!!!

Nastavení točivého momentu

Obr. A

Přístroj má 16 různých nastavení točivého momentu, která lze použít k nastavení síly k utažení nebo uvolnění šroubů.

• • Nastavte kolečko na úpravu točivého momentu (5) do požadované polohy. Nastavení točivého momentu, která jsou na výběr, jsou specifikována na regulačním kolečku pomocí čísel 1 až 15 s desetinnou čárkou mezi dvěmi čísly ke stanovení mezipolohy (celkem 16).

Nejvhodnější je zvolit nejnižší polohu, aby se šroub otáčel. V případě, že točivý moment klouže, zvolte polohu vyšší.

Utahování a uvolňování šroubů

Obr. E

• K utažení šroubů nastavte přepínač směru rotace (1) do polohy “R”.

• K uvolnění šroubů nastavte přepínač směru rotace do polohy “L”.

Ferm

15

UK CZ NL

Vrtání

Obr. D

• Nastavte kolečko na úpravu točivého momentu (5) do polohy vrtání.

Přesvědčete se, že je při vrtání přepínač směru rotace (1) vždy nastaven do polohy 'R'. “R”- doprava. “L”- doleva.

F E P I S SF N DK

Příklepové vrtání

Obr. D

Vložte nepoškozenou vrtnou korunku do upínacího sklíčidla. K vrtání do měkkých materiálů, např. plastu nebo dřeva, použijte kovovou vrtnou korunku a otočte přepínačem (6) doprava než signální značka ukáže na 'Drill bit' (drilling) – 'vrtná korunka' (vrtání). K nárazovému vrtání do tvrdých materiálů, např. kamenu a betonu, otočte přepínačem doleva - než signální značka ukáže 'Hammer' (percussion drilling) - 'Kladivo' (příklepové vrtání).

Pravidelně kontrolujte upínací sklíčidlo, jestli není poškozeno. Je-li to nutné, tak při vrtání použijte ochlazovací prostředek. Při vrtání do zdiva mějte na paměti, že se uvnitř zdí mohou nacházet elektrická vedení a vodovodní trubky.

Zapnutí/vypnutí přístroje

Obr. A

• Stiskněte tlačítko ON/OFF (2). Můžete regulovat rychlost přístroje prostřednictvím různě vynakládané síly na spínač.

• • Když uvolníte tlačítko ON/OFF (2), tak se vrtákové sklíčidlo okamžitě zastaví a přestává běžet.

Nastavte přepínač směru rotace (1) na střed, abyste přístroj zastavili v klidovém stavu.

Nepokládejte přístroj na zem, dokud se motor zcela nezastaví. Nepokládejte přístroj do prachu. Prach nebo špína může do přístroje vstoupit prostřednictvím ventilových otvorů.

• • •

Nabíjení baterie

Obr. E

Nabíječka baterií je vhodná pouze k nabíjení baterií typu FCDB-2400.

Vložte baterii (obr. A-3) do nabíječky baterií (9), tak jak je znázorněno na nákresu. Při vkládání si všimněte značení polarizace +/ Strčte síťovou zástrčku nabíječky baterií do napájecí zásuvky. Rozsvítí se světélko (10).

Až začne svítit zelené světélko (11) označující konzervační nabíjení, tak je nabíjení dokončeno.

Baterie je připravena k užívání

Nabíječku baterií používejte pouze v suchém prostředí s teplotou mezi 10 °C a 40 °C. Baterie k příklepovému vrtání není nabitá. Před prvním použitím je proto nutné ji zcela nabít, a to po dobu 1 až 2 hodin. Celá kapacita baterie se dosáhne až po 4 až 5 nabíjecích/vybíjecích cyklech.

UK

• •

Зарядження батареї

Мал. E

Зарядний пристрій придатний тільки для зарядки батарей типу FCDB-2400.

• Вставити батарею (Поз. A-3) в зарядний пристрій (9), як показано на рисунку, дотримуючись полярності.

Вставити кабель живлення зарядного пристрою в розетку. При цьому загориться лампа-індикатор швидкого заряду (10).

Коли загориться зелена лампа (11), що сигналізує про припинення заряду (11) – заряд завершено.

Батарея готова до використання

Зарядний пристрій слід використовувати тільки в сухому оточенні при температурі між 10 °C і 40 °C. Батарея на підприємстві-виробнику не заряджається, тому перед першим використанням потребує від 1 до 2 годин до повної зарядки. Найбільшої ємності батарея досягає після 4–5 циклів зарядки/розрядки.

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрій розрахований на довготривале використання і вимагає мінімального обслуговування. Продовжити термін служби пристрою можна, якщо регулярно його чистити і акуратно з ним поводитись.

Чищення

Поверхню пристрою слід регулярно, бажано після кожного застосування, чистити м’якою тканиною. Не допускати забруднення отворів вентилятора. Засохлий бруд видаляти м’якою тканиною, зволоженою мильною водою. Не можна використовувати розчинники, такі як бензин, спирт, аміак тощо, це може пошкодити пластикові частини.

Змащування

Пристрій не потребує додаткового змащування.

Неполадки

При виникненні неполадок до закінчення гарантійного терміну зв’яжіться із центром обслуговування за гарантійним талоном. Вичерпний список доступних запчастин приведений в кінці цієї інструкції.

Оточення

Для запобігання пошкодження при транспортуванні пристрій знаходиться у міцній упаковці, яка переважно складається з матеріалів, які можна використати повторно.

Тому цю можливість слід використовувати при утилізації.

Пошкоджені і/або непотрібні електричні чи електронні прилади необхідно здавати у відповідні переробні центри.

D NL F E P I S UA N DK 16

Ferm Ferm

73

UK D NL F E P I

• • Встановити кільце регулятора крутного моменту (5) у вибране положення. Можливі установки величини крутного моменту позначені на кільці регулятора номерами від 1 до 15 з десятковою точкою між двома номерами для позначення проміжного положення (разом 16).

Рекомендується встановити кільце регулятора в найнижче положення для повороту гвинта. При легкому прокручуванні можна вибрати вище положення.

Закручування і відкручування гвинтів.

Мал. E

• Для закручування гвинтів перемикач обертів (1) встановлюється в положення гR”.

• Для відкручування гвинтів перемикач обертів встановлюється в положення гL”.

Свердління

Мал. D

• Повернути кільце регулятора крутного моменту (5) в позицію свердління

Перемикач обертів (1) при свердлінні завжди повинен знаходитись в положенні гR”. гR” – в праву сторону, гL” – у ліву.

S UA N DK

Вібраційне свердління

Мал. D

Встановити непошкоджене свердло в затискний патрон. При свердлінні м’яких матеріалів, таких як пластик чи дерево, потрібно користуватись металевим свердлом, і повернути перемикач (6) вправо до положення, коли мітка покаже на 'Drill bit' (свердління). Для вібраційного свердління твердих матеріалів, таких як камінь чи бетон, повернути перемикач (6) уліво до положення, коли мітка покаже на 'Hammer' (вібраційне свердління).

Затискний патрон необхідно регулярно перевіряти на предмет пошкодження. При необхідності можна застосовувати при свердлінні мастильно-охолоджуючі матеріали. При свердлінні стін слід мати на увазі, що всередині стіни можуть розміщуватись електричні проводи і водопровідні труби.

Вмикання і вимикання

Мал. A

• Натиснути кнопку ON/OFF (2). Швидкість роботи пристрою можна регулювати за допомогою перемикання силової трансмісії.

• При відпусканні кнопки ON/OFF (2), патрон дриля відразу зупиниться, не • продовжуючи обертатись.

При зберіганні пристрою у вимкненому стані потрібно повернути перемикач напрямку обертів (1) в центр. Заборонено класти пристрій до тих пір, поки двигун не зупиниться повністю. Не класти пристрій в запиленому середовищі. Пил і бруд можуть проникнути через вентиляційні отвори.

UK

5. SERVISOVÁNÍ

Tyto přístroje byly zkonstruovány k dlouhodobé funkčnosti s minimálním množstvím servisování. Délku života můžete prodloužit pravidelným čištěním a řádným zacházením s přístrojem.

Čištění

Pravidelně čistěte kryt přístroje pomocí jemné látky, nejlépe po každém užití. Chraňte ventilátorové otvory před prachem a nečistotami. Nepoddajnou špínu odstraníte jemnou látkou namočenou do mýdlové vody. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, alkohol, čpavek, atd., které mohou poničit umělohmotné části.

Mazání

Přístroj nepotřebuje žádné další mazání.

Závady

Jestliže se objeví závada jakožto důsledek opotřebení části, tak kontaktujte servisní centrum uvedené na záručním listě. Na konci tohoto návodu je obsáhlý přehled částí, které lze objednat.

Prostředí

Aby se zabránilo poškození během přepravy, tak může být přístroj dodán v odolném balení.

Převážná část balení se skládá z recyklovatelných materiálů. Z tohoto důvodu byste měli balení zrecyklovat.

Poškozené, případně zlikvidované elektrické nebo elektronické přístroje se musí odložit na skládku určenou k tomuto účelu

CZ SLO F E P I S SF N DK

Záruka

Přečtěte si záruční podmínky na samostatném záručním listě.

Opotřebení vrtáků není v záruce zahrnuto.

72

Ferm Ferm

17

UK

CE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CZ)

CZ SLO F E P

Přijímáme plnou odpovědnost za skutečnost, že je tento výrobek v souladu s těmito standardy nebo směrnicemi:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

na základě ustanovení ve směrnicích:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

dne 01-04-2006

ZWOLLE NL

I S SF N

W. Kamphof Oddělení kvality Strategie naší společnosti je zaměřena na neustálém vylepšování našich výrobků a vyhrazujeme si právo po předchozím upozornění měnit specifikaci výrobku.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nizozemí

DK 18

Ferm

UK

• • • • • Вставити батарею (3) в базу пристрою, як показано на рисунку. Притискати батарею до тих пір, поки вона не зафіксується на своєму місці.

Перед зняттям батареї натиснути фіксуючі кнопки (A) на обидвох сторонах.

Витягнути батарею з бази пристрою.

Бічна рукоятка

Необхідно використовувати додаткову рукоятку, яка входить до комплекту пристрою.

Втрата контролю над пристроєм може спричинити пошкодження.

Просунути бічну рукоятку через патрон дриля.

Повернути бічну рукоятку у вибране положення.

Закріпити бічну рукоятку, повертаючи її за годинниковою стрілкою.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Необхідно завжди дотримуватись правил, які викладені в інформації по безпеці.

При експлуатації пристрою необхідно користуватись засобами захисту слуху. Надмірний шум може його пошкодити.

При свердлінні забороняється утримувати в руках деталь, що обробляється. Необхідно використовувати лещата або інші фіксуючі пристосування.

Пристрій необхідно міцно утримувати і здійснювати рівномірний тиск на деталь. Пристрій не можна перевантажувати. Використовувати слід тільки такі свердла, які не мають слідів зношення. Зношені свердла негативно впливають на функціональні можливості пристрою.

Установлення швидкості

Мал. A

Пристрій має дві швидкості свердління.

• • Для повільного свердління або відкручування/закручування гвинтів перемикач швидкості (4) встановлюється в положення г1”. Для швидкого свердління перемикач швидкості встановлюється в положення г2”.

D NL F E P I S UA N DK

При працюючому двигуні забороняється перемикати швидкості.

Установлення крутного моменту.

Мал. A

У пристрої передбачена установка 16 різних величин крутних моментів для регулювання сили, з якою закручуються/відкручуються гвинти.

Ferm

71

UK D NL F E P I RUS

• • • Для живлення пристрою слід використовувати тільки ті блоки батарей, що підтримуються виробником. Це необхідно для запобігання неполадок.

Пошкоджений блок батарей, або такий, що не піддається перезарядці повинен бути поміщений у спеціалізований центр утилізації. Забороняється викидати його із звичайним домашнім сміттям..

Забороняється кидати блок батарей у вогонь або воду, він може вибухнути.

Електрична безпека

Необхідно перевіряти відповідність напруги батареї величині, яка позначена на табличці з технічними даними, а також відповідність живлення джерела вхідному живленню зарядного пристрою Зарядний пристрій оснащений подвійною ізоляцією згідно; тому його непотрібно заземлювати.

При необхідності заміни кабелю живлення, потрібно звернутись до спеціаліста від виробника пристрою, для запобігання ризику, пов’язаного з безпекою.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТОСУВАНЬ

UA

Перед установкою слід вийняти батарею.

N DK

• • • • •

Встановлення та зняття свердел

Мал. B

Окрім свердління пристрій може використовуватись як гвинтовірт, і обладнаний викрутками з шестигранними головками. Послабити патрон дриля повертаючи його навколо осі.

Вставити стержень свердла в приймач патрона дриля.

Затискати патрон до повної фіксації свердла.

Послабити патрон дриля при необхідності зміни свердла.

При під’єднанні зарядного пристрою необхідно переконатись у чистоті і сухості зовнішньої поверхні блоку батарей і інструменту.

При під’єднанні зарядного пристрою необхідно переконатись у чистоті і сухості зовнішньої поверхні блоку батарей і інструменту.

Встановлення та зняття батареї

Мал. C

• Для запобігання випадкового ввімкнення пристрою необхідно переконатись, що перемикач обертання (1, Поз. A) знаходиться у центральному положенні.

70

Ferm

UK

AKUMULATORSKI UDARNI VRTALNIK

Številke, ki jih najdete v naslednjem besedilu, so v skladu s slikami na strani 2.

Pred uporabo orodja pozorno preberite navodila za delovanje. Spoznajte funkcije in osnovno delovanje tega orodja. Servis orodja glede na ta navodila zagotavlja, da bo le-to vedno delovalo pravilno. Navodila za delovanje in spremno dokumentacijo shranjujte v bližini orodja.

D SLO F

Vsebina

1. Tehnični 2. Varnostni 3. Inštalacija 4. Delovanje 5. Servisiranje

1. TEHNIČNI PODATKI

E P I

Napetost polnilca Frekvenca polnilca Moč baterije Čas polnjenja Hitrost, brez obremenitve Frekvenca udarca Teža (vključno baterije) Lpa (zvočni tlak) Lwa (nivo akustične moči) Vrednost vibriranja

Vsebina embalaže

1 Akumulatorski udarni vrtalnik 1 Baterija 1 Polnilec 1 Stranski 2 Rezila 1 Ohišje 1 Navodila za delovanje 230 V~ 50 Hz 1,5 Ah (NiCd) 100 min 0-500 / 0-1400/min 0-8000 / 0-22400/min 3 kg 84,5 dB(A) 95,5 dB(A) 1,877 m/s 2 Zaradi morebitnih poškodb, do katerih lahko pride med prevozom, preverite tako orodje kot pritikline.

Informacije o izdelku

Slika A

1. Stikalo smeri vrtenja

Ferm

19 SF N DK

UK D SLO

2. Stikalo za VKLOP/IZKLOP 3. Baterija 4. Stikalo za hitrost 5. Naravnalni obroč za vrtilni moment 6. Naravnalni obroč za funkcijo udarca 7. Pritezalnik

P I F E

2. VARNOSTNI UKREPI

Naslednji simboli prikazujejo navodila za delovanje:

Pozorno preberite navodila.

Če je potrebno, uporabite glede na idealne pogoje primerne varnostne ukrepe in napotke.

S SF

Razred II polnilne postaje – dvojno izoliren – ni potrebna ozemljitev vtikala.

Sklicuje se na tveganja glede poškodb, na za življenje nevarne in možne poškodbe v primeru, če ne upoštevate navodil za delovanje.

N

Opozarja na prisotnost električne napetosti.

DK

Ne mečite med gospodinjske odpadke.

Ni-Cad baterije se lahko reciklirajo. Zato baterije odvrzite v zbiralna mesta za izročanje kemičnih odpadkov; le-tako bodo reciklirane in odstranjene na okolju prijazen način.

Samo za domačo uporabo Baterij nikoli ne mečite v odprt ogenj V primeru prekinitve transformator ni nevaren Prilagodljiv regulator hitrosti Nosite zaščito za sluh

20

Ferm

UK

Пошкоджені і/або непотрібні електричні чи електронні прилади необхідно здавати у відповідні переробні центри.

D

Важливі вказівки по безпеці у використанні зарядного пристрою та блоку батарей

При попаданні кислоти з батарей на шкіру слід негайно змити кислоту водою. У разі попадання кислоти в очі, їх потрібно промити і відразу звернутися до лікаря.

Максимальний час зарядки батареї становить приблизно 100 хвилин.

Важливо!

При використанні пристроїв, котрі живляться від батарей, необхідно дотримуватись основних правил безпеки, включаючи приведені нижче, для запобігання ризику виникнення пожежі, вичерпання ресурсу батарей, тілесних ушкоджень. 1.

2.

3.

4.

Перед використанням зарядного пристрою і блоку батарей необхідно прочитати та ретельно дотримуватись інструкцій по їх використанню та інформації по безпеці.

Важливо! Для запобігання нещасних випадків користуйтесь тільки зарядними пристроями і батареями від виробника.

Необхідно захищати зарядний пристрій, блок батарей і силовий інструмент від вологи, наприклад дощу або снігу.

Перед використанням зарядного пристрою переконайтесь, що усі кабелі правильно підключені 5.

6.

7.

При виявленні пошкодження кабелю живлення слід негайно припинити використання зарядного пристрою, та замінити кабель.

Якщо зарядний пристрій не використовується, роз'їм живлення повинен бути відключеним від входу. Не слід витягати роз'їм з гнізда, тримаючись за кабель.

Якщо виникли неполадки із зарядним пристроєм, або якщо він піддався якомусь 8.

фізичному ушкодженню, перед наступним використанням його повинен перевірити кваліфікований спеціаліст. Пошкоджені частини необхідно відремонтувати.

Користуватись блоком батарей потрібно з обережністю, не допускаючи падінь та ударів.

Не намагайтесь самостійно відремонтувати зарядний пристрій або блок батарей.

9.

Для запобігання нещасних випадків ремонт повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом. 10. Перед чисткою чи обслуговуванням зарядного пристрою або блоку батарей необхідно вийняти кабель живлення з гнізда. 11. Забороняється заряджати блок батарей, якщо температура оточуючого середовища нижче 10 °C або вище 40 °C. 12/ Забороняється закривати чим-небудь вентиляційні отвори зарядного пристрою.

13. Не можна допускати коротких замикань у блоці батарей. Під час короткого замикання сила струму значно збільшується, що може спричинити перегрів, ризик пожежі або вибух блоку батарей.

Тому:

• • • Не можна під’єднувати будь-які кабелі до полюсів блоку батарей.

Необхідно переконатись, що всередині блоку батарей немає ніяких металічних предметів (цвяхів, скріпок, монет тощо).

Блок батарей не повинен підлягати дії води або дощу.

NL F E P I RUS UA N DK

Ferm

69

UK D NL F E

2. Вимикач 3. Батарея 4. Перемикач 5. Кільце регулювання крутного моменту 6. Кільце регулювання вібраційних функцій 7. Затискаючий патрон дриля 8. Бічна

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

У даній інструкції присутні наступні піктограми:

P I

Необхідно уважно прочитати інструкцію.

За необхідністю відповідні стандарти і директиви безпеки при ідеальних умовах.

RUS UA

Зарядна установка класу II – подвійна ізоляція – не вимагає заземлення.

При недотриманні інструкцій по експлуатації може виникнути ризик пошкодження, загроза для життя або можливість руйнування пристрою.

N

Свідчить про присутність електричної напруги.

DK

Не викидати із домашнім сміттям.

Батареї Ni-Cad можуть бути перероблені. Здайте їх у центр хімічних відходів, де їх перероблять або утилізують екологічно чистим засобом.

Використовувати виключно в приміщенні.

Не кидати батареї у відкритий вогонь.

У випадку руйнування трансформатор не є небезпечним.

Плавний регулятор швидкості.

Носити захисні пристосування для вух.

68

Ferm

UK

Poškodovane in/ali odstranjene električne ali elektronske naprave morate odstraniti v za to namenjena zbiralna mesta za recikliranje.

D

Pomembna varnostna navodila za polnilec in baterijski blok

V primeru, da pridete v stik s kislino, ki je v bateriji, kislino takoj izperite z vodo. Če kislina pride v stik z vašimi očmi, le-te takoj splaknite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč!

Maksimalen čas polnjenja baterije je približno 100 minut.

Pomembno!

Ko uporabljate baterijska orodja, morate upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno s temi, ki so navedeni spodaj. Le tako se boste izognili nevarnosti požara, izpraznitvi baterij in telesnim poškodbam.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pred samo uporabo preberite in upoštevajte navodila za delovanje ter varnostne informacije za polnilec ter baterijski blok!

Pomembno! Uporabljajte samo polnilec in baterijo, ki ju dobavlja proizvajalec; v nasprotnem primeru lahko pride do nesreče.

Polnilec, baterijski blok in električno orodje zaščitite pred vlago, npr. pred dežjem ali snegom.

Pred uporabo polnilca se vedno prepričajte ali so vsi kabli pravilno priključeni.

Če so električni kabli poškodovani, polnilca ne smete uporabljati. Najprej zamenjajte električni kabel.

Ko polnilca ne uporabljate, izvlecite iz vtičnice električno vtikalo. Električnega vtikala ne vlecite za kabel. V primeru, da polnilec pade ali pa je bil podvržen drugim fizičnim udarcem, naj ga pred ponovno uporabo pregleda kavlificiran strokovnjak. Poškodovani deli se morajo zamenjati. Z baterijskim blokom rokujte zelo pazljivo, pazite, da vam ne pade in da ne pride do udarca. Nikoli sami ne popravljajte polnilca ali baterijskega bloka. Popravila naj vedno izvaja v delavnici kvalificiran strokovnjak; v nasprotnem primeru obstaja nevarnost nesreče. 10. Pred čiščenjem ali servisiranjem polnilca ali baterijskega bloka vedno izvlecite iz električne vtičnice vtikalo orodja. 11. Baterijskega bloka nikoli ne polnite, ko je temperatura okolja pod 10 °C ali nad 40 °C.

12. Zračne odprtine, ki so na polnilcu, se ne smejo nikoli zablokirati.

13. Baterijski blok ne sme biti izpostavljen kratkemu stiku. Med kratkim stikom ima dotok toka zelo visoko napetost. Posledica tega je lahko pregretje, nevarnost ognja ali eksplozija baterijskega bloka. Le-to pa predstavlja poškodbo baterijskega bloka ali povečano tveganje za uporabnika.

Zato:

• • • • V pole baterijskega bloka ne priključujte nobenih kablov.

Zagotovite, da v okovu baterijskega bloka ni nobenih kovinskih predmetov (žebljev, sponk, kovancev, itd.).

Baterijskega bloka ne izpostavljajte vodi ali dežju.

Da boste preprečili poškodbe in/ali nevarnosti uporabljajte samo že dobavljen baterijski blok v kombinaciji z baterijskim dletnim svedrom/električnim izvijačem.

SLO F E P I S SF N DK

Ferm

21

UK D

• • Baterijski blok, ki je poškodovan ali pa se slabo polni, morate odstraniti na posebno zbirno mesto. V nobenem primeru ga ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

Baterijskega bloka nikoli ne mečite v ogenj ali v vodo. Lahko bi eksplodiral!

SLO

Električna varnost

F

Vedno preverite ali napetost, ki je napisana na vaši bateriji, odgovarja vrednosti, ki je na info. tablici. Prav tako preverite ali napetost oskrbe z električno energijo odgovarja vstopni napetosti baterijskega polnilca.

E P I

Baterijski polnilec je dvojno izoliran glede; zato ni potrebno, da je ozemljen.

V primeru, da morate zamenjati električni kabel, lahko le-to izvede samo proizvajalec ali pa njegov pooblaščen predstavnik. Samo tako se boste izognili nevarnosti.

3. INŠTALACIJA PRITIKLIN

S

Preden začnete z inštalacijo vedno odstranite baterije.

SF N DK

• • • • •

Inštalacija in odstranjevanje rezil svedra

Slika B

Kot dodatek za vrtanje ima naprava tudi funkcijo izvijača in prilagojena rezila s šesterokotnimi nastavki.

Sprostite pritezalnik svedra (7) in to tako, da zavrtite prirobnico (B).

Nastavek rezila svedra vložite v okov pritezalnika svedra.

Pritezalnik svedra zategnite tako, da se nastavek rezila svedra zaskoči.

Če želite zamenjati rezilo svedra sprostite pritezalnik svedra.

Preden boste priključili polnilec, preverite, da je zunanja površina baterijskega bloka ali orodja čista in suha.

Preden boste priključili polnilec, preverite, da je zunanja površina baterijskega bloka ali orodja čista in suha.

Inštalacija in odstranjevanje baterij

Slika C

• Zagotovite, da se stikalo smeri vrtenja (1, slika A) nahaja v sredinski legi. Tako boste • • preprečili neželen zagon naprave. Baterijo (3) vložite v osnovo naprave kot je to prikazano na skici. Baterijo narahlo porinite dokler se ne zaskoči. Preden boste baterijo odstranili pritisnite na obeh straneh zablokirana gumba (A). Nato baterijo potegnite iz osnove naprave.

22

Ferm

UK

ПНЕВМАТИЧНИЙ ДРИЛЬ ВІД БАТАРЕЙ

Числа у наступному тексті відповідають цифрам на сторінці 2.

Перед використанням виробу необхідно уважно прочитати інструкцію по експлуатації та ретельно ознайомитись з функціями пристрою і роботою з ним. Для того, щоб пристрій правильно працював, необхідно користуватись ним згідно інструкції. Дану інструкцію і супроводжуючу документацію слід тримати поблизу пристрою.

Зміст

1. Технічні 2. Положення про безпеку пристосувань 4. Експлуатація 5. Обслуговування

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D NL F E P I RUS

Напруга зарядного пристрою Частота зарядного пристрою Ємність батареї Час зарядки Швидкість без навантаження Частота вібрації Маса (вкл. батарею) Звуковий тиск Рівень звуку Рівень вібрації 230 В~ 50 Гц 1,5 А/г (NiCd) 100 хв.

0-500 / 0-1400/хв 0-8000 / 0-22400/хв 3 кг 84,5 Дб 95,5 Дб 1,877 м/с 2

UA N DK

Вміст упаковки

1 Пневматичний дриль від батарей 1 Батарея 1 Бічна 2 Свердла 1 Упакування 1 Інструкція по експлуатації Перевірте пристрій і комплектуючі на предмет пошкодження під час транспортування.

Інформація про пристрій

Мал. А

1. Напрям переключення обертання

Ferm

67

UK D NL

Среда

Для предотвращения повреждения при перевозке устройство поставляется в ударопрочной упаковке. Упаковка в основном включает перерабатываемые материалы.

По этой причине её необходимо сдать в переработку.

Повреждённые или ликвидируемые электрические и электронные приборы необходимо сдать в пункт приёмки этих приборов.

F E

Гарантия

Ознакомьтесь с гарантийными условиями на отдельном гарантийном листе.

Гарантия не распространяется на износ свёрл.

CE

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (RUS)

P I RUS SF N

Под свою полную ответственность подтверждаем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

на основании положений директив:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

дата 01-04-2006

ZWOLLE NL

DK 66

В. Крампхоф Отдел качества Стратегия нашей компании заключается в постоянном совершенствовании наших изделий, и мы оставляем за собой право изменять спецификацию наших изделий без предварительного уведомления.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Голландия

Ferm

• • •

Stranski ročaj

Uporabljajte dodatni ročaj, ki se dobavlja skupaj z napravo. V primeru, da je nadzor nad vzdrževanjem naprave nezadosten, lahko le-to povzroči poškodbe.

Stranski ročaj naj zdrsne preko pritezalnika svedra. Stranski ročaj zavrtite v želeno lego.

Stranski ročaj privijte v smeri urnega kazalca.

4. DELOVANJE

Vedno upoštevajte varnostne informacije in se ravnajte v skladu z ustreznimi ukrepi.

Ko uporabljate napravo, nosite zaščito za sluh. Prekomeren hrup lahko povzroči izgubo sluha.

Ko vrtate, obdelovanca ne držite z rokami. Vedno uporabljajte primež ali podobna vpenjalna orodja.

Orodje močno držite in sveder enakomerno pritisnite v obdelovanec. Orodja ne obremenjujte.

Uporabljajte samo takšne svedre, ki ne prikazujejo znakov obrabe. Obrabljena rezila svedra negativno vplivajo na sposobnost delovanja orodja.

Nastavitev hitrosti

Slika A

Orodje ima dve hitrosti vrtanja.

• • Za počasno vrtanje ali za počasno sproščanje in/ali privijanje vijakov nastavite izbirno pretikalo (4)na ę1ę.

Za hitro vrtanje nastavite pretikalo na ę2ę.

Ko motor teče, stikala ne preklapljajte!!!

Nastavitev vrtilnega momenta

Slika A

Orodje ima 16 različnih nastavitev vrtilnega momenta; le-te se lahko uporabljajo za določanje moči pri privijanju ali sproščanju vijakov. • • Naravnalni obroč za vrtilni moment (5) nastavite v želeno lego. Nastavitve vrtilnega momenta, ki so na razpolago, so na naravnalnem obroču določene s številkami od 1 do 15 z decimalno vejico med dvema številkama, ki določata vmesno lego (skupno 16).

Najbolje je, da izberete najnižjo lego potrebno za vrtenje vijaka. Če pride do zdrsa vrtilnega momenta, izberite višjo lego.

Ferm

23

UK D

Privijanje in sproščanje vijakov

Slika E

• Za privijanje vijakov nastavite stikalo smeri vrtenja (1) v lego ęRę.

• Za sproščanje vijakov nastavite stikalo smeri vrtenja v lego ęLę.

SLO

Vrtanje

Slika D

• Naravnalni obroč za vrtilni moment (5) zavrtite v lego vrtanja.

PL E

Ko vrtate, zagotovite, da je stikalo smeri vrtenja (1) vedno nastavljeno na 'R'. “R” na desno. “L”- na levo.

P I S SF N DK

Udarno vrtanje

Slika D

Nepoškodovano rezilo svedra vložite v vpenjalni pritezalnik. Za vrtanje v mehke materiale, kot je plastika ali les, uporabljajte kovinsko rezilo svedra in večpolno stikalo (6) zavrtite na desno, dokler ne bo znak kazal na 'Rezilo svedra' (vrtanje). Za udarno vrtanje v trde material, kot je kamen ali beton, zavrtite večpolno stikalo na levo, dokler ne bo znak kazal na 'Kladivo' (udarno vrtanje).

Zaradi morebitne poškodbe redno preverjajte vpenjalni pritezalnik. Če je potrebno, uporabite med vrtanjem ohlajevalno sredstvo. Ko vrtate v stene, morate vedno upoštevati, da se električna napeljava in vodovodi nahajajo znotraj sten.

VKLOP in IZKLOP

Slika A

• Pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP (2). S pomočjo elektrovoda, ki je na stikalu, lahko uravnavate hitrost orodja.

• • Ko stikalo za VKLOP/IZKLOP (2) sprostite, se pritezalnik svedrov takoj zaustavi in preneha delovati.

Stikalo vrtenja (1) zavrtite v sredinsko lego s čimer onemogočite, da bi se orodje izključilo.

Orodja ne odlagajte dokler se motor popolnoma ne zaustavi. Stroja ne odlagajte v prašnem okolju. Prah ali umazanija bi lahko prišla v orodje skozi zračne odprtine.

• • •

Polnjenje baterije

Slika E

Baterijski polnilec je primeren samo za polnjenje baterij tipa FCDB-2400.

Baterije (slika A-3) vložite v baterijski polnilec (9) kot je to prikazano na risbi. Hkrati si zapomnite označitev + in – polarizacije. Vtikalo baterijskega polnilca vložite v električno vtičnico. Prižge se hitra lučka polnjenja (10).

Ko se prižge zelena lučka (11), ki prikazuje polnost baterije, je polnjenje končano.

Baterija je pripravljena za uporabo

Baterijski polnilec uporabljajte samo v suhem okolju, kjer znaša temperatura med 10 °C in 40 °C. Baterija za vaš baterijski sveder ni vnaprej napolnjena.

24

Ferm Ferm

UK

• • Если отпустить кнопку ON/OFF (2), патрон дрели остановится.

Установите переключатель направления вращения (1) посередине для того, чтобы устройство было в выключенном состоянии. Не кладите устройство на землю до полной остановки двигателя. Не кладите устройство в пыль. Пыль или грязь может попасть в устройство через вентиляционные отверстия.

Зарядка батареи

Рис. E

Зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумулятора типа FCDB 2400.

• • • Вставьте аккумулятор (рис. А-3) в зарядное устройство (9) в соответствии с рисунком. При вкладывании соблюдайте полярность +/-.

Вставьте сетевую вилку зарядного устройства в розетку электросети. Включится индикатор (10).

Когда включится зелёный индикатор (11), обозначающий поддерживающую зарядку, процесс зарядки будет окончен.

Аккумулятор готов к использованию

Зарядное устройство для аккумулятора используйте только в сухой среде с температурой от 10 °C до 40 °C. Аккумулятор для перфорации не заряжен. Перед первым применением его необходимо полностью зарядить в течение 1-2 часов.

Аккумулятор достигнет полной мощности после 4-5 циклов зарядки/разрядки.

5. СЕРВИС

Данные устройства были сконструированы для длительной эксплуатации с минимальным объёмом сервисных работ. Срок службы можно продолжить регулярной очисткой и надлежащим обращением с устройством.

Очистка

Регулярно очищайте кожух устройства мягким материалом, лучше всего после каждого использования. Защищайте вентиляционные отверстия от пыли и загрязнений.

Сильные загрязнения удаляйте мягким материалом, смоченным в мыльной воде. Не используйте растворители, такие как бензол, на алкогольной основе, аммиак и т.д., которые могут повредить пластмассовые детали.

Смазка

Устройство не требует дополнительной смазки.

Неисправности

Если появится неисправность в результате износа детали, обратитесь в сервисный центр, указанный в гарантийном листе. В конце настоящей инструкции приведен перечень деталей, которые можно заказать.

D NL F E P I RUS SF N DK 65

UK

Никогда не изменяйте положение переключателя во время работы двигателя!!!

D NL F E P

Установка крутящего момента

Рис. A

Устройство имеет 16 различных настроек крутящего момента, которые могут использоваться для установки уровня зажатия или отворачивания винтов.

• • Установите колёсико установки крутящего момента (5) в требуемое положение.

Предлагаемые установки крутящего момента специфицированы на регулировочном колёсике цифрами от 1 до 15 с десятичной запятой между двумя цифрами для установки промежуточного положения (всего 16).

Рекомендуем выбирать наименьшее положение, приводящее к вращению винта.

Если отвёртка проскакивает, установите больший крутящий момент.

I RUS

Зажатие и отворачивание болтов

Рис. E

• Для зажатия болтов установите переключатель направления вращения (1) в положение «R».

• Для отворачивания болтов установите переключатель направления вращения в положение «L».

SF N

Сверление

Рис. D

• Установите колёсико установки крутящего момента (5) в положение сверления.

DK

Убедитесь, что при сверлении переключатель направления вращения (1) всегда установлен в положение «R». «R» - вправо. «L» - влево.

64

Перфорация

Рис. D

Вставьте исправное сверло в зажимной патрон. Для сверления мягких материалов, напр.

пластмасс или древесины, используйте металлическое сверло и поверните выключатель (6) вправо – до сигнальной индикации 'Drill bit' (drilling) – «сверло» (сверление). Для перфорации твёрдых материалов, напр. камня и бетона, поверните переключатель влево до появления сигнальной индикации «Hammer» (percussion drilling) – «Молоток» (перфорация).

Регулярно контролируйте зажимной патрон на предмет повреждения.

Если необходимо, используйте при сверлении охлаждающее средство. При сверлении стен помните, что внутри стены может находиться электропроводка и водопровод.

Включение/выключение устройства

Рис. A

• Нажмите кнопку ON/OFF (2). Регулировать скорость устройства возможно посредством силы нажатия на выключатель.

Ferm Ferm

UK

Pred prvo uporabo je potrebno za popolno napolnitev polniti baterijo 1 do 2 uri. Popolno storilnost baterije dosežete po 4 do 5 ciklih polnjenja/praznjenja.

5. SERVISIRANJE

D

To orodje je bilo izdelano za dolgo časovno obdobje in z minimalno potrebo po servisu.

Življenjsko dobo lahko podaljšate z rednim čiščenjem in s pravilno uporabo orodja.

Čiščenje

Ohišje orodja redno čistite z mehko krpo, najbolje po vsaki uporabi. Reže ventilatorja naj bodo vedno proste od prahu in umazanije. Močno umazanijo odstranite s pomočjo mehke krpe, ki ste jo namočili v milnato vodo. Ne uporabljajte raztopil kot je benzol, alkohol, amoniak, itd., ki lahko poškodujejo plastične dele.

SLO PL E P

Mazanje

Orodja ni potrebno dodatno mazati.

Okvare

Če pride do okvar zaradi obrabe delov, kontaktirajte prosim servisno središče, ki ga najdete na garancijskem listu. Na koncu teh navodil najdete podroben pregled delov, ki jih lahko naročite.

Okolje

Da preprečimo morebitne poškodbe orodja med prevozom, se le-to dobavlja v močni embalaži. V veliki meri je ta embalaža izdelana iz recikliranih materialov. To dejstvo upoštevajte, ko boste embalažo reciklirali.

Poškodovane in/ali odstranjene električne ali elektronske naprave morate odstraniti v za to namenjena zbiralna mesta za recikliranje.

I S SF N DK

Garancija

Pogoje garancije najdete na samostojnem garancijskem listu, ki se dobavlja z izdelkom. Obrabljena vijačna rezila niso predmet garancije.

25

UK

CE

IZJAVA O USTREZNOSTI (SLO)

D SLO PL E

Z vso odgovornostjo izjavljamo, da ta izdelek ustreza naslednjim standardom ali smernicam:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

glede na dogovore v smernicah:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Od 01-04-2006

ZWOLLE NL

P I S SF N

W. Kamphof Oddelek za kakovost Naša politika podjetja je usmerjena na stalno izboljšavo izdelkov in pridržujemo si vse pravice do spremembe specifikacije izdelka glede na prejšnje objave.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Netherlands

DK UK

Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что внешняя поверхность аккумуляторного блока или инструмента чистая и сухая.

D

Монтаж и изъятие аккумулятора

Рис. C

• • • Установите переключатель направления вращения (1, рис. А) в среднее положение, что предотвратит случайное включение устройства.

Установите аккумулятор (3) в нижнюю часть как указано на рисунке. Прижмите батарею до прочной установки.

Перед изъятием батареи нажмите фиксирующие кнопки (А) с обеих сторон. После этого батарею достаньте из нижней части устройства.

Рукоятка

Используйте достаточную рукоятку, поставляемую совместно с устройством.

Неправильное обращение с устройством может привести к травме.

• • • Наденьте рукоять через патрон сверла.

Поверните рукоять в требуемое положение.

Зажмите рукоять вращением по часовой стрелке.

NL F E P I RUS

4. РАБОТА

SF

Всегда руководствуйтесь информацией по соблюдению правил техники безопасности и соблюдайте соответствующие инструкции.

При использовании устройства используйте соответствующую защиту слуха. Чрезмерный уровень шума может привести к ухудшению слуха.

При сверлении не держите в руках обрабатываемые заготовки. Всегда используйте крепёжное приспособление.

N DK

• • Держите устройство прочно и равномерно производите сверление. Не перегружайте устройство. Не используйте изношенные насадки и свёрла. Изношенные насадки ухудшают функциональность устройства.

Установка скорости

Рис. A

Устройство имеет две скорости сверления.

Установите переключатель скоростей (4) на «1» для медленного сверления или для медленного отворачивания или заворачивания винтов. Установите переключатель скорости на «2» для быстрого сверления.

26

Ferm Ferm

63

UK D NL F E P RO RUS

Поэтому:

• Никогда не подключайте провода к полюсам аккумуляторного блока.

• Убедитесь, что на клеммах аккумуляторного блока нет металлических предметов (гвоздей, скоб, монет и т.д.).

• Предотвратите контакт аккумуляторного блока с водой и не оставляйте • • • его под дождём.

В комбинации с настоящей дрелью – перфоратором / электрической отвёрткой используйте только оригинальный блок для предотвращения поломок и потенциальной опасности.

Неповреждённый аккумуляторный блок, не поддающийся зарядке, должен быть ликвидирован как специальные отходы. Не выбрасывайте его с бытовыми отходами.

Никогда не бросайте блок в огонь или в воду. Это может привести к взрыву!

Электрическая безопасность

Всегда убедитесь, что напряжение аккумулятора соответствует напряжению, указанному на типовой табличке. Одновременно убедитесь, что напряжение источника тока соответствует входному напряжению зарядного устройства для аккумулятора.

SF N DK

Зарядное устройство имеет двойную изоляцию и поэтому не требует заземления.

Если необходимо заменить сетевой кабель, то это должен произвести производитель или уполномоченный представитель с соблюдением правил техники безопасности.

3. МОНТАЖ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

До начала монтажа всегда отсоедините аккумулятор.

• • • • •

Монтаж и изъятие свёрл

Рис. B

Наряду со сверлением устройство может использоваться как регулируемая отвёртка с шестигранными наконечниками.

Вращением отбортовки (В) откройте патрон сверла (7).

Вставьте насадку в патрон.

Зажмите патрон до прочной усадки насадки.

Если Вы хотите заменить насадку или сверло, отпустите патрон.

Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что внешняя поверхность аккумуляторного блока или инструмента чистая и сухая.

62

Ferm Ferm

BEZPRZEWODOWA WIERTARKA UDAROWA

Numery w tekście odpowiadają obrazkom na stronie 2.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Zapoznać się z funkcjami oraz podstawami dot. obsługi. Z urządzeniem należy posługiwać się zgodnie ze wskazówkami, aby zapewnić właściwe działanie poszczególnych funkcji. Instrukcja obsługi oraz dokumentacja na temat urządzenia powinna znajdować się zawsze w pobliżu urządzenia.

Treść

1. Dane bezpieczeństwa 4. Obsługa 5. Serwis

1. DANE TECHNICZNE

Napięcie Napięcie ładowarki Częstotliwość urządzenia Pojemność akumulatora Czas ładowania Prędkość obrotowa, bez obciążenia Częstotliwość udarów Masa z akumulatorem Lpa (ciśnienie akustyczne) Lwa (poziom hałasu) Wibracje

Zawartość opakowania

1 Bezprzewodowa wiertarka udarowa 1 Akumulator 1 Ładowarka 1 Rękojeść 2 Wiertła 1 Skrzynka 230 V~ 50 Hz 1,5 Ah (NiCd) 100 min 0-500 / 0-1400/min 0-8000 / 0-22400/min 3 kg 84,5 dB(A) 95,5 dB(A) 1,877 m/s 2

S SF N DK UK D NL PL E P I

Należy sprawdzić, czy urządzenie oraz wyposażenie nie zostały uszkodzone podczas transportu.

27

UK D NL PL E P

Informacje o produkcie

Rys. A

1. Przełącznik kierunku rotacji 2. Włączenie/wyłączenie 3. Akumulator 4. Przełącznik 5. Regulator ustawienia momentu obrotowego 6. Pokrętło regulacji udarów wierteł 8. Rękojeść

2. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

W instrukcji obsługi pojawiają się następujące piktogramy:

I S SF N DK

Należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Zgodnie z niezbędnymi odpowiednimi standardami bezpieczeństwa oraz dyrektywami w warunkach idealnych. Stanowisko ładowania 2. klasy ochronności – podwójna izolacja – nie wymaga gniazdka zamykanego.

Dotyczy ryzyka zranienia, niebezpieczeństwa zagrożenia życia oraz możliwości uszkodzenia urządzenia w razie nie dotrzymywania wskazówek w instrukcji obsługi. Oznacza obecność napięcia elektrycznego. Nie należy likwidować wraz z odpadkami domowymi. Akumulator Ni-Cad może być recyklowany. Należy go oddać w punkcie zwrotu elementów chemicznych, aby zapewnić ekologiczną recyklację lub likwidację. Wyłącznie do użycia wewnętrznego. Akumulator nie wolno wyrzucać do ognia. W razie uszkodzenia transformator jest bezpieczny. Ustawnik regulacji prędkości

28

Ferm

UK

Используйте необходимую защиту слуха Повреждённые или ликвидируемые электрические или электронные устройства необходимо сдать в предназначенные для этого пункты переработки.

Важные указания по технике безопасности к зарядному устройству и блоку аккумуляторов

В случае контакта с кислотой из аккумулятора немедленно смойте её водой. В случае попадания кислоты в глаза немедленно промойте их водой и без промедления обратитесь к врачу! Максимальное время зарядки аккумулятора – около 100 минут.

Важно!

При использовании аккумуляторного инструмента необходимо соблюдать основные требования техники безопасности, включая приведенные ниже, что поможет снизить риск пожара, разрядки батареи и травм.

1.

2.

3.

4.

Перед эксплуатацией прочтите и уделите внимание руководству по эксплуатации и информации по технике безопасности при обращении с зарядным устройством и аккумулятором!

Важно! Используйте только зарядное устройство и аккумулятор, которые были поставлены производителем. Опасность травмы.

Защитите зарядное устройство, блок аккумуляторов и инструмент от влажности, напр. от дождя или снега.

Перед использованием зарядного устройства всегда проверьте правильность подключения всех кабелей.

5.

6.

7.

При повреждении кабелей немедленно прекратите использовать зарядное устройство. Сетевые кабели немедленно замените.

Достаньте сетевую вилку из розетки если зарядное устройство не используется. Не доставайте сетевую розетку за кабель.

В случае падения или физического удара зарядного устройства перед дальнейшим 8.

использованием передайте его для контроля квалифицированному электрику для проверки на предмет повреждения. Повреждённые компоненты необходимо восстановить.

С блоком аккумуляторов обращайтесь осторожно, никогда не роняйте его на пол и не подвергайте любым ударам.

9.

Никогда не пытайтесь отремонтировать зарядное устройство или аккумулятор самостоятельно. Ремонт должен быть произведен квалифицированным специалистом, в противном случае присутствует опасность травмы.

10. Перед очисткой или сервисом зарядного устройства или зарядного блока всегда достаньте сетевую вилку устройства из розетки.

11. Никогда не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10°C или больше 40 °C.

12. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия на зарядном устройстве.

13. Не допускайте короткое замыкание аккумуляторного блока. В случае короткого замыкания возникает ток большой силы. Это может привести к перегреву, возникает риск пожара или взрыва аккумуляторного блока. В результате блок может быть поврежден или возникает повышенный риск травмирования пользователя.

D NL F E P RO RUS SF N DK

Ferm

61

UK D NL F E P

Информация об изделии

Рис. A

1. Переключатель направления вращения 2. Включение/выключение 3. Аккумулятор 4. Переключатель 5. Колёсико для установки крутящего момента 6. Колёсико регулировки перфорации 7. Патрон для сверла 8. Рукоятка

2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В руководстве по эксплуатации используются следующие пиктограммы.

RO RUS SF N

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

В соответствии с обязательными стандартами безопасности и инструкциями при идеальных условиях Зарядное устройство 2 класса – с двойной изоляцией – нет необходимости в розетках с заземлением.

Риск ранения, опасность для жизни и возможное повреждение устройства в случае несоблюдения указаний руководства по эксплуатации.

DK

Обозначает наличие электрического напряжения.

Не ликвидируйте совместно с бытовыми отходами.

Разрешена переработка аккумуляторов Ni-Cad. Сдайте аккумулятор в пункт приёма химических отходов для экологической переработки или ликвидации.

Только для использования в помещениях.

Никогда не бросайте батареи в огонь.

Трансформатор безопасен в случае неисправности.

Регулятор скорости

60

Ferm

UK

Należy stosować odpowiednią ochronę słuchu Uszkodzone, ewentualnie wyeliminowane urządzenia elektryczne lub elektroniczne należy oddać w stosownym punkcie zwrotu.

D NL

Ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące ładowarki oraz akumulatora.

W przypadku kontaktu z kwasem z akumulatora, należy miejsce bezzwłocznie zmyć wodą. W przypadku przedostania się kwasu do oczu, należy zaraz przepłukać oczy wodą i bezzwłocznie wyszukać pomocy lekarskiej! Maksymalny czas ładowania akumulatora wynosi około 100 minut.

Ważne!

W przypadku stosowania narzędzi akumulatorowych, należy przestrzegać podstawowych zasada bezpieczeństwa, włącznie z tymi, które są podane niżej, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wycieku baterii oraz zranienia. 1.

2.

3.

4.

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz informacjami bezpieczeństwa dotyczącymi ładowarki oraz akumulatora!

Ważne! Należy używać wyłącznie ładowarki i akumulatora, dostarczonych przez producenta, aby uniknąć zranienia. Ładowarkę, akumulator oraz urządzenie należy chronić przed wilgocią, np. przed deszczem lub śniegiem. Przed użyciem ładowarki należy zawsze sprawdzić, czy przewody zostały podłączone we właściwy sposób. 5.

6.

7.

W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodów, należy zaniechać używania ładowarki.

Natomiast przewody należy bezzwłocznie wymienić. Jeżeli przewody nie są w użyciu, należy wtyczkę wyjąć z gniazdka. Wtyczki nie należy wyjmować w pobliżu przewodu. W przypadku, że ładowarka upadła lub była narażona na inny poważny wstrząs 8.

mechaniczny, przed ponownym użyciem należy ją oddać do kontroli osobie z odpowiednimi kwalifikacjami, aby wykluczyć uszkodzenie. Uszkodzone komponenty muszą zostać poddane naprawie. Z akumulatorem należy obchodzić się delikatnie, należy chronić go przed upadkiem i innym wstrząsem. 9.

Ładowarkę i akumulator nie wolno naprawiać na własną rękę. Naprawy należy poniechać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami, w przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwo zranienia. 10. Przed czyszczeniem lub poddaniem naprawie ładowarki i akumulatora należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. 11. Akumulator nie należy ładować w temperaturze poniżej 10 °C lub przekraczającej 40 °C.

12. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych na ładowarce.

13. W akumulatorze nie wolno dopuścić do krótkich spięć. W przeciwnym razie bieg prądu jest bardzo intensywny. Może to spowodować przegrzanie, ryzyko pożaru lub eksplozji akumulatora. Co może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora lub może to zwiększyć ryzyko zranienia użytkownika.

PL E P I S SF N DK

Ferm

29

UK D NL PL E P I S SF N

Dlatego:

• Nie wolno podłączać żadnych przewodów do pól akumulatora.

• Należy upewnić się, czy w wylocie akumulatora nie ma żadnych metalowych przedmiotów (gwoździe, monety, zaciski itp.) • • • Akumulator należy chronić przed kontaktem z wodą lub deszczem. Należy używać wyłącznie dostarczonego akumulatora w kombinacji z niniejszą wiertarką udarową/wkrętarką elektryczną, aby uniknąć usterek, ewentualnie niebezpieczeństwa. Uszkodzony akumulator, którego nie da się doładować, należy utylizować jako odpad • specjalistyczny. Nie wolno go usuwać ze zwykłymi odpadkami domowymi. Akumulator nie wolno wrzucać do ognia lub wody. Może eksplodować!

Bezpieczeństwo elektryczne

Należy zawsze upewnić się, czy napięcie akumulatora odpowiada napięciu mocy podanemu na tabliczce znamionowej. Należy również upewnić się, czy napięcie źródła prądu odpowiada napięciu wejściowemu ładowarki. Ładowarka akumulatora jest podwójnie izolowana zgodnie; dlatego nie musi być uziemiona. W razie konieczności wymiany przewodu, ładowarkę należy oddać producentowi lub upoważnionemu przedstawicielowi, w celu dotrzymania przepisów bezpieczeństwa.

3. INSTALACJA WYPOSAŻENIA

DK

Przed rozpoczęciem instalacji należy wyjąć akumulator. .

• • • • •

Instalacja i wyjmowanie koronki do wiercenia udarowego

Rys. B

Oprócz wiercenia urządzenie może służyć jako nastawny wkrętak z sześciowidłowymi wiertłami.

Za pomocą kręcenia pierścienia zaciskającego (B) należy poluzować uchwyt wierteł (7).

Włożyć koronkę do wiercenia udarowego do uchwytu wierteł. Dociągnąć uchwyt wierteł, aby wiertło było dobrze osadzone. Aby wymienić koronkę do wiercenia udarowego, należy poluzować uchwyt wierteł. Przed podłączeniem ładowarki należy upewnić się, czy powierzchnia zewnętrzna akumulatora i urządzenia jest czysta i sucha.

Przed podłączeniem ładowarki należy upewnić się, czy powierzchnia zewnętrzna akumulatora i urządzenia jest czysta i sucha.

30

Ferm Ferm

UK

БЕСПРОВОДНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

Номера далее по тексту соответствуют рисункам на стр. 2.

Перед использованием устройства внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь с функциями и основными правилами обслуживания. Работайте с прибором только в соответствии с указаниями, это обеспечит его правильную работу. Руководство по эксплуатации и сопроводительная документация должны быть вблизи устройства.

Содержание

1. Технические 2. Требования техники безопасности 4. Работа 5. Сервис

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

D NL F E P RO RUS

Напряжение Напряжение зарядного устройства Частота устройства Выход аккумулятора Продолжительность зарядки Скорость без нагрузки Частота перфорации Вес (включая аккумулятор) Lpa (акустическое давление) Lwa (уровень шума) Вибрация 230 В~ 50 Гц 1,5 Ач (NiCd) 100 мин 0-500 / 0-1400/мин 0-8000 / 0-22400/мин 3 кг 84,5 дБ(А) 95,5 дБ(А) 1,877 м/с 2

SF N DK

Содержание упаковки

1 Беспроводная дрель 1 Аккумулятор 1 Зарядное 1 Рукоятка 2 Свёрла 1 Чемоданчик 1 Руководство по эксплуатации лист Проверьте, что устройство и принадлежности не были повреждены при перевозке.

59

UK D NL F E P

CE

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE (RO)

Asumăm răspunderea deplină pentru produsul acesta, în conformitate cu următoarele standarde sau directive:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

Pe bază de prevederile directivelor:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

în data de 01-04-2006

ZWOLLE NL

RO S SF N

W. Kamphof Secţia de calitate Strategia societăţii noastre este orientată la ameliorarea permanentă a produselor noastre şi ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile produsului, în urma comunicării prealabile.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Ţările de Jos

DK UK

• • •

Instalacja i wymiana akumulatora

Rys. C

• Ustaw przełącznik kierunku rotacji (1, rys. A) do pozycji środkowej, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia. • Włożyć akumulator (3) do dolnej części tak, jak pokazano na załączonym rysunku.

• Zasunąć akumulator w taki sposób, aby był dobrze przymocowany. Przed wyjęciem akumulatora należy nacisnąć przyciski luzujące (A) po obu stronach.

Następnie wyjąć z dolnej części urządzenia.

Rękojeść

Należy stosować dodatkową rękojeść dostarczoną wraz z urządzeniem. Nie właściwa manipulacja z urządzeniem może spowodować zranienie.

Zasunąć rękojeść poprzez uchwyt wierteł. Przekręcić rękojeść do właściwej pozycji. Dociągnąć rękojeść w kierunku ruchu wskazówek zegara.

4. OBSŁUGA

Zawsze należy kierować się informacjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa i stosować się do odpowiednich przepisów. Podczas pracy z urządzeniem należy stosować odpowiednią ochronę słuchu. Zbyt duży hałas może spowodować utratę słuchu.

D NL PL E P I S SF N

Podczas wiercenia nie wolno trzymać ręką obrabiany materiał. Użyj np. imadło.

DK

Urządzenie mocno trzymać a do obrabianego materiału wiercić równomiernie. Nie wolno obciążać urządzenia. Używaj wyłącznie nie zużytych koronek do wiercenia udarowego.

Zużyte koronki do wiercenia udarowego źle wpływają na poprawne działanie urządzenia.

Ustawienie prędkości

Rys. A

Urządzenie ma dwie prędkości wiercenia. • • Przełącznik prędkości (4) ustawić na ę1ę na wolne wiercenie, wolne luzowanie lub dokręcanie śrub. Przełącznik prędkości (4) ustawić na ę2ę na szybkie wiercenie.

Nie należy przekręcać przełącznika w trakcie pracy silnika !!!

58

Ferm Ferm

31

UK D NL PL LT P I S SF

Ustawienie momentu obrotowego

Rys. A

Urządzenie posiada 16 różnych ustawień momentu obrotowego, które można zastosować do ustawienia siły dociągania lub luzowania śrub.

• • Regulator momentu obrotowego (5) ustawić w właściwej pozycji. Ustawienia momentu obrotowego, które są do wyboru, są wyszczególnione na regulatorze za pomocą numerów do 1 do 15 z dziesiętną kreską pomiędzy dwoma numerami do oznaczenia międzypozycji /pozycji środkowych/(w sumie 16).

Najlepiej wybrać najniższą pozycję, aby śruba się kręciła. Przy niedostatecznym momencie obrotowym, należy go zwiększyć, aby zapobiec poślizgowi. • •

Dociąganie i luzowanie śrub

Rys. E

Do dociągania śrub przełącznik kierunku rotacji (1) ustawić w pozycji ęRę.

Do luzowania śrub przełącznik kierunku rotacji ustawić w pozycji ęLę.

Wiercenie

Rys. D

• Regulator momentu obrotowego (5) ustawić w pozycji wiercenia.

Należy się upewnić, czy podczas wiercenia przełącznik kierunku rotacji (1) jest zawsze w pozycji 'R'. “R”- w prawo. “L”- w lewo.

N DK

Wiercenie udarowe

Rys. D

Nie uszkodzoną koronkę do wiercenia udarowego n włożyć do uchwytu wierteł. Podczas wiercenia w miękkich materiałach pn. tworzywa sztuczne, drewno, proszę użyć metalową koronkę wiertniczą i pokrętło (6) przekręcić w prawo - aby znak sygnalizacyjny pokazywał 'Drill bit' (drilling) – 'koronka wiertnicza' (wiercenie). W przypadku wiercenia udarowego w materiałach twardych, np. kamienie lub beton, należy przekręcić w lewo - aby znak sygnalizacyjny pokazywał 'Hammer' (percussion drilling) - 'młot' (wiercenie udarowe).

Regularnie sprawdzać uchwyt wierteł, czy nie został uszkodzony. W razie potrzeby podczas wiercenia użyć środka chłodzącego. Podczas wiercenia do muru proszę pamiętać, że w ścianie mogą znajdować się przewody elektryczne lub wodociągi.

Włączenie/wyłączenie urządzenia

Rys. A

• Nacisnąć przycisk ON/OFF (2). Można regulować prędkość urządzenia za pomocą siły nacisku na łącznik.

• Puszczając przycisk ON/OFF (2), uchwyt wierteł momentalnie zatrzyma się i przestanie kręcić się. • Przełącznik kierunku rotacji (1) ustawić na środek, aby urządzenie zatrzymać w bezruchu.

Urządzenie nie wolno kłaść na ziemi, dopóki silnik nie zatrzyma się. Urządzenia nie pokładać na prochu. Proch lub brud może przedostać się do urządzenia przez otwory wentylacyjne.

32

Ferm Ferm

UK

• Când se aprinde lampa cu lumina verde (11), semnalizând încărcare de conservare, încărcarea s-a terminat.

Bateria este gată pentru utilizare

Încărcătorul de baterii utilizaţi numai în mediul uscat la temperatura între 10 °C şi 40 °C. Bateria pentru găurire cu percuţie nu este încărcată. Înaintea primei utilizării este necesară încărcarea totală, ceea ce durează timp între 1 şi 2 ore. Toată capacitatea a bateriei se obţine abia după 4 sau 5 cicluri de încârcare/descărcare.

5. SERVICE

D NL F E

Instrumentele acestea au fost construite pentru funcţionarea de lungă durată în condiţii de întreţinere minimă. Durata de viaţă puteţi prelungi prin curăţarea periodică şi operarea corectă cu instrumentul.

Curăţare

Curăţaţi peridic carcasa instrumentului cu ajutorul unei ţesături fine, de preferat după fiecare utilizare. Orificiile de ventilaţie protejaţi de praf şi impurităţi. Murdăria înlăturaţi cu o cârpă fină udată de apă cu săpun. Nu întrebuinţaţi solvenţi, cum ar fi benzen, alcool, amoniac, etcetera., care pot deteriora piese din materiale plastice.

Ungere

Instrumentul nu necesită nici o ungere suplimentară.

Defecţiuni

Când apare defect ca urmare a uzurii unei piese, luaţi legătură cu centrul de service indicat în scrisoarea de garanţie. O parte din acest manual de instrucţiuni este şi o lista amplă de piese pe care le puteţi comanda.

Mediu

Pentru prevenirea deteriorării în decursul transportului, instrumentul este livrat în ambalaj rezistent. Majoritatea ambalajelor este alcătuită din materiale reciclabile. De aceasta pricină ar fi bine ca şi D-v. să predaţi ambalajele pentru reciclare.

Insrtumente electrice sau electronice deteriorate, eventual lichidate trebuie predate la locul de colectare a deşeurilor speciale

P RO S SF N DK

Garanţie

Citiţi condiţiile de garanţie în scrisoarea de garanţie.

Uzarea burghielor nu este inclusă în garanţia.

57

UK D NL F E P

• De recomandat este preselectarea poziţiei celei mai mici, pentru ca şurubul să se rotească. În cazul când cuplul motor alunecă, selectaţi o poziţie de mai sus.

• •

Strângerea şi slăbirea şuruburilor

Fig. E

Pentru strângerea şuruburilor reglaţi comutatorul de rotire stângă-dreaptă (1) în poziţia ´R´.

Pentru slăbirea şuruburilor reglaţi comutatorul de rotire stângă-dreaptă în poziţia ´L´.

Găurire

Fig. D

• Presetaţi rozetă de regare a cuplului motor (5) în poziţia de găurire.

Verificaţi că în timpul găuririi este comutatorul de rotire stângă-dreaptă (1) întotdeauna reglat în poziţia ‘R’. “R”- la dreapta. “L”- la stânga

RO S SF N DK

Găurire cu percuţie

Fig. D

Aşezaţi coroana nedeteriorată în mandrina de strângere. Pentru perforarea materialelor moale, cum ar fi material plastic sau lemn, utilizaţi coroană metalică şi rotiţi comutatorul de rotire stângă-dreaptă (6) spre dreapta – până când semnul va indica ‘Drill bit’ (drilling) – ‘coroana’ (găurire). Pentru perforarea cu percuţie a materialelor tari, de ex. piatră şi beton, rotiţi comutatorul de rotire spre stânga - până când semnul va indica ‘Hammer’ (percussion drilling) ‘Ciocan’ (găurire cu percuţie).

Controlaţi periodic mandrina de strângere, dacă nu este deteriorată. Dacă este necesar, în cursul găuririi utilizaţi mijloace de răcire. La perforarea în zidărie aveţi în vedere că înauntrul zidurilor pot fi reţele de distribuţie electrică şi de alimentare cu apă.

Pornirea/oprirea instrumentului

Fig. A

• Apăsaţi pe butonul ON/OFF (2). Puteţi regula viteza instrumentului prin intermediul acţionării forţei diferenţiate asupra întrerupătorului.

• Atunci când degajaţi butonul ON/OFF (2), mandrina port-burghiu se opreşte imediat şi nu mai merge.

• Reglaţi comutatorul de rotire stângă-dreaptă (1) în poziţia medie, pentru ca să opriţi instrumentul în stare de repaus. Nu puneţi instrumentul jos până când motorul nu s-a oprit.

Nu lăsaţi instrumentul în praf. Praf sau murdărie pot intra în instrumentul prin orificiile de ventilaţie.

Încărcarea bateriei

Fig. E

Încărcătorul de baterii este potrivit numai pentru încărcarea bateriilor de tipul FCDB-2400 • • Puneţi bateria (Fig. A-3) în încărcătorul de baterii (9) după cum este indicat în schema. La introducerea bateriei ţineţi seamă de semnele de polaritate +/ Cuplaţi fişa de alimentare a încărcătorului de baterii cu priza de alimentare. Se aprinde lampa (10).

56

Ferm Ferm

• •

Ładowanie akumulatora

Rys. E

Ładowarka akumulatora służy do ładowania włącznie akumulatora typu FCDB-2400.

• Akumulator włożyć (rys. A-3) do ładowarki (9), tak, jak przedstawiono na załączonym rysunku. Podczas wkładania proszę zwrócić uwagę na oznaczenie polaryzacji +/ Wtyczkę ładowarki należy wsunąć do gniazdka zasilania. Zapali się światełko (10).

Kiedy zacznie świecić zielone światełko (11) oznaczające ładowanie konserwacyjne, znaczy to, że ładowanie zostało zakończone.

Akumulator gotowy do użycia

Ładowarkę akumulatora należy używać wyłącznie w suchym środowisku o temperaturze od 10 °C do 40 °C. Akumulator do wiercenia udarowego nie jest naładowany. Zatem przed pierwszym użyciem należy go w pełni naładować przez okres od 1 do 2 godzin. Pełną moc akumulatora można osiągnąć dopiero po 4 do 5 cyklach ładowania/wyładowania.

5. SERWIS

Urządzenia te zostały skonstruowane w celu długotrwałego działania z minimalną ilością serwisowania. Żywotność można przedłużyć regularnym czyszczeniem i właściwym posługiwaniem się urządzeniem.

Czyszczenie

Należy regularnie czyścić osłonę urządzenia za pomocą delikatnej tkaniny, najlepiej po każdym użyciu. Otwory wentylacyjne należy chronić przed prochem i zanieczyszczeniami.

Brud trudny do usunięcia należy usuwać za pomocą mokrej delikatnej tkaniny z dodatkiem mydła. Nie wolno stosować rozpuszczalników takich, jak np. benzen, alkohol, amoniak, itp., które mogą zniszczyć części z tworzywa sztucznego.

Smarowanie

Urządzenie nie trzeba smarować.

Usterki

W razie wystąpienia usterki jako wyniku „zmęczenia” części, należy skontaktować się z centrum serwisowym podanym na karcie gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji jest obszerny spis części, które można zamówić.

Środowisko

Aby zapobiec uszkodzeniu w trakcie transportu, urządzenie może być dostarczone w opakowaniu trwałym. Większa część opakowania składa się z materiałów zdolnych do recyklacji. Dlatego opakowanie należy zrecyklować.

Uszkodzone, ewentualnie wyeliminowane urządzenia elektryczne lub elektroniczne należy oddać w stosownym punkcie zwrotu.

S SF N DK UK D NL PL LT P I 33

UK D NL PL LT P I

Gwarancja

Należy zapoznać się z warunkami gwarancyjnymi na osobnej karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie dotyczy zużycia wierteł. CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (PL)

Bierzemy na siebie całą odpowiedzialność za to, że produkt jest zgodny z poniższymi standardami i dyrektywami:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

na podstawie postanowień w dyrektywach:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

dnia 01-04-2006

ZWOLLE NL

S SF N DK

W. Kamphof Oddział jakości Strategia naszej spółki skupia się na nieustannym poprawianiu naszych produktów, spółka zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym ostrzeżeniu, na zmianę specyfikacji produktów.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Niderlandy

34

Ferm

UK

• Înainte de a scoate bateria, presaţi butoanele de deblocare (A) pe ambele laturi. Prin urmare scoateţi bateria din partea inferioară a instrumentului.

Mâner

Utilizaţi mâner auxiliar, livrat împrerună cu instrumentul. Manevrarea cu instrumentul poate pricinui accident.

• • • Împingeţi mânerul prin mandrina port-burghiu.

Rotiţi mânerul în poziţia dorită.

Strângeţi mânerul prin rotirea în sensul acelor ceasornicului.

4. OPERAREA

Întotdeauna respectaţi informaţile privind securitatea şi respectaţi regulamente respective.

Utilizând instrumentul, purtaţi protecţia fonoizolantă relevantă. Zgomotul excesiv poate cauza surzirea.

În cursul perforării, nu ţineţi în mâna niciodată piese de prelucrat. Întotdeauna utilizaţi instrumente de prindere.

D NL F E P RO S SF

• • Instrumentul ţineţi cu fermitate şi piesa de prelucrat perforaţi în mod uniform. Nu supraîncărcaţi instrumentul. Utilizaţi numai coroanele, care nu sunt uzate. Coroanele uzate afectează negativ asupra capacităţilor de funcţionare ale instrumentului.

Preselectarea vitezei

Fig. A

Instrumentul are două viteze de găurire.

Preselectaţi viteza cu selectorul (4) la poziţia ´1´ pentru găurire lentă sau pentru slăbire, eventual strângere lentă a şuruburilor.

Preselectaţi viteza la poziţia ´2´ pentru găurire rapidă.

N DK

Niciodată nu schimbaţi poziţia selectorului atunci când motorul este în mers!!!

Setarea cuplului motor

Fig. A

Instrumentul are 16 poziţii diferite de reglare a cuplului motor (moment de rotire) care pot fi utilizate pentru reglarea forţei necesare pentru strângerea sau slăbirea şuruburilor.

• Ajustaţi rozetă de reglare a cuplului motor (5) în poziţia dorită. Posibilităţile disponibile de setare a cuplului motor sunt specificate pe rozeta de reglare cu ajutorul numerelor de la 1 până la 15, cu virgulă zecimală între două numere, pentru indicarea poziţiei intermediare (în total 16).

Ferm

55

UK D NL F E LV RO S

• • • Utilizaţi numai blocul de baterii livrat în combinaţie cu această maşina de găurit înşurubat electrică cu percuţie (bormaşină) cu baterii, pentru ca să preveniţi defectări sau eventual pericol.

Blocul de baterii care a fost deteriorat şi nu mai poate fi încărcat, trebuie lichidat în mod special. Nu-l lichidaţi cu gunoaie comunale obişnuite.

Niciodată nu aruncaţi blocul de baterii în foc sau în apă. Poate exploda!

Securitate electrică

Întotdeauna verificaţi că voltajul indicat pe bateria corespunde cu voltajul indicat pe tăbliţă indicătoare de putere. De asemenea verificaţi că voltajul sursei de curent corespunde cu voltajul de intrare a încărcătorului de baterii.

Încărcătorul de baterii are izolaţie dublă în; de aceea nu trebuie legat de pământ.

Atunci când este necesară înlocuirea cablului de alimentare, aceasta trebuie executat de producătorul sau de reprezentant autorizat, pentru ca să fie respectate prescripţiile de securitate.

3. INSTALAŢIE ACCESORII

SF

Înainte de a începe instalaţii, întotdeauna înlăturaţi bateria.

N DK

• • • • •

Instalaţia şi scoaterea coroanelor

Fig. B

În afară de găurire, instrumentul poate fi utilizat ca şurubelniţa cu burghie hexagonale.

Prin rotirea dispozitivului (B) degajaţi mandrina port-burghiu (7).

Puneţi coroana în mandrina port-burghiu.

Strângeţi mandrina port-burghiu până când burghiul se va aşeza bine.

Pentru înlocuirea coroanei, eliberaţi mandrina port-burghiu.

Înaintea conectării încărcătorului de baterii, verificaţi că suprafaţa exterioară a blocului de baterii şi a instrumentului sunt curate şi uscate.

Înaintea conectării încărcătorului de baterii, verificaţi că suprafaţa exterioară a blocului de baterii şi a instrumentului sunt curate şi uscate.

Instalaţia şi scoaterea baterii

Fig. C

• Asiguraţi ca comutatorul sensului de rotire (1, Fig. A) să fie în poziţia medie pentru ca să fie • evitată pornire nedorită a instrumentului.

Puneţi bateria (3) în partea inferioară după cum este indicat în schema. Împingeţi bateria astfel încât să fie bine fixată.

54

Ferm

UK

AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

Skaičiai šiame tekste nurodo į paveikslėlius 2 puslapyje.

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Įsitikinkite, kad žinote kaip prietaisas veikia ir kaip juo naudotis. Kad prietaisas veiktų tinkami, eksploatuokite jį pagal instrukcijos nurodymus. Saugokite šią instrukciją ir pridedamą dokumentaciją kartu su prietaisu.

Turinys

1. Techniniai 2. Saugos montavimas 4. Naudojimas 5. Priežiūra

1. TECHNINIAI DUOMENYS

D NL F LT P I

Kroviklio įtampa Kroviklio srovės dažnis Akumuliatoriaus talpa Įkrovimo trukmė Greitis tuščia eiga Smūgių dažnis Svoris (su akum.) Lpa (garso slėgis) Lwa (garso galingumas) 230 V~ 50 Hz 1,5 Ah (NiCd) 100 min 0-500 / 0-1 400/min 0-8 800 / 0-2 2400/min 3 kg 84,5 dB(A) 95,5 dB(A)

Pakuotės turinys

1 Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas 1 Akumuliatorius 1 Kroviklis 1 Šoninė 2 Grąžtai 1 Lagaminėlis 1 Naudojimo Patikrinkite, ar transportuojant nebuvo pažeistas prietaisas, atskiros dalys ar priedai.

Prietaiso elementai

A Pav.

1. Sukimo krypties jungiklis 2. Įjungimo/išjungimo

Ferm

35 SF N DK

UK D NL F

3. Akumuliatorius 4. Greičio 5. Sukimo momento nustatymo žiedas 6. Kalimo funkcijos nustatymo žiedas 7. Grąžto rankena

2. SAFETY REGULATIONS

Instrukcijoje naudojami šie simboliai:

LT P

Atidžiai perskaitykite instrukcijas.

Atitinkamai reikalingoms, atitinkamoms saugos taisyklėms ir nurodymams idealiomis sąlygomis.

I S

II klasės krautuvas – dvigubai izoliuotas– nereikalingas kištukas sus įžeminimu.

Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio sugadinimo pavojų, nesilaikant šios naudojimo instrukcijos.

SF

Įspėja apie elektros įtampą.

N DK

Neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Ni-Cad akumuliatoriai tinka perdirbimui. Išmeskite juos į cheminių atliekų Surinkimo centre, kad juos būtų galima perdirbti arba sunaikinti nepakenkiant aplinkai.

Tik naudojimui patalpoje.

Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Pramušimo atveju transformatorius nepavojingas.

Greičio reguliatorius.

Naudokite klausos apsaugos priemones.

36

Ferm

UK

Instrumentele electrice sau electronice deteriorate, eventual lichidate trebuie depuse în staţii de reciclare destinate acestui scop.

D

Instrucţiuni de securitate substanţiale privind încărcătorul şi blocul de baterii

Atunci când intraţi în contact cu acizi din baterie, imediat spălaţi acidul cu apă. În cazul când acidul a intrat în ochii, imediat spălaţi ochiii cu apă şi neîntârziat căutaţi asistenţa medicului!

Durată de încărcare a bateriei este aproximativ 100 minute.

Important!

Atunci când utilizaţi instrumente cu baterii, ar trebui respectate măsuri generale de precauţie, inclusiv cele indicate mai jos, pentru ca să reduceţi riscul incendiului, slăbirii bateriilor şi accidentelor de persoane.

1.

2.

3.

4.

Înaintea utilizării, citiţi cu atenţie deosebită instrucţiuni de utilizare şi informaţii de precauţie privind încărcătorul de baterii şi blocul de baterii!

Important! Utilizaţi numai încărcătorul de baterii şi bateriile care au fost livrate de producătorul, altfel puteţi pricinui accidente.

Feriţi încărcătorul de baterii, blocul de baterii şi instrumentul de umiditate, de exemplu de ploaie sau ninsoare.

Înaintea utilizării încărcătorului de baterii, întotdeauna verificaţi că toate cablurile sunt conectate corect.

5.

6.

7.

Atunci când aflaţi că sunt cabluri defectate, trebuie să nu mai folosiţi încărcătorul de baterii.

Cablurile de reţea înlocuiţi imediat.

Atunci când nu folosiţi încărcătorul de baterii, trebuie deconectată fişa de reţea. Ne deconectaţi fişa de reţea la cablul de reţea.

Dacă încărcătorul de baterii scapaţi sau a suferit şoc fizic grav, înainte de a-l utiliza, îl lăsaţi 8.

să fie controlat de o persoană calificată, dacă nu este defectat. Piese componente trebuie reparate.

Blocul de baterii manevraţi cu grijă, niciodată nu-l lăsaţi să cadă pe jos sau să fie supus la orice şocuri.

Niciodată nu încercaţi singuri să reparaţi încărcătorul de baterii sau blocul de baterii. Orice 9.

reparaţii trebuie executate întotdeauna de persoane calificate, altfel există riscul accidentului.

10. Înaintea curăţării sau operaţiilor de service la încărcătorul de baterii ori la blocul de baterii, întotdeauna întâi scoateţi fişa instrumentului din priză.

11. Niciodată nu încărcaţi bateriile atunci când temperatura mediului este mai mică decât 10°C sau mai mare decât 40°C.

12. Orificiile de ventilaţie la încărcătorul nu trebuie acoperite.

13. La blocul de baterii nu trebuie să se producă scurt circuit. În cazul scurtcircuitării, curentul ajunge la o intensitate foarte ridicată. Aceasta poate cauza supraîncălzire, riscul incendiului sau a explozii blocului de baterii. Astfel poate fi deteriorat blocul de baterii şi creşte riscul traumatismului utilizatorului.

Prin urmare:

• Nu conectaţi nici un fel de cabluri cu polii blocului de baterii.

• Faceţi-vă siguri că la ieşirea blocului de baterii nu se află nici un fel de obiecte metalice • (cuie, cleme, monede etcetera).

Evitaţi orice contact al blocului de baterii cu apă sau expunerea acestuia la ploaie.

NL F E LV RO S SF N DK

Ferm

53

UK D NL F E

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pornire/oprire a instrumentului Baterie Schimbatorul vitezei Rozetă de setare a cuplului motor Rozetă de setare a percuţiilor Mandrina de burghie Mâner

2. PRESCRIPŢII DE SECURITATE

În instrucţiunile de utilizare apar următoarele simboluri:

LV

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare.

RO S SF

Conform standardelor şi reglementărilor de securitate relevante, în condiţii ideale.

Încărcător de baterie clasa a 2a – izolaţie dublă – nu este necesară priză cu neutrul tratat.

Riscul de accident, periclitare a vietii şi eventualei deteriorări a instrumentului în cazul nd nu ar fi respectate indicaţiile din Instrucţiuni de utilizare.

N

Indică prezenţa voltajului.

DK

Nu lichidaţi împrerună cu deşeuri casnice.

Bateriile Ni-Cad pot fi reciclate. Depuneţi le la locul de îngropare a reziduurilor chimice pentru asigurarea reciclării sau lichidării ecologice.

Numai pentru uz intern Bateriile niciodată nu aruncaţi în foc În caz de defect, transformator nu este periculos Regulator de viteza reglabil Utilizaţi protecţie fonică corespunzătoare

52

Ferm

UK

Sugedę ir/arba nereikalingi elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti surinkti atitinkamuose antrinio perdirbimo punktuose.

D

Svarbios kroviklio ir akumuliatoriaus saugos taisyklės

Ant kūno patekus akumuliatoriaus rūgšties, ją tuoj pat nuplaukite vandeniu. Jei rūgšties pateks į akis, tuoj pat jas išplaukite vandeniu ir kreipkite į gydytoją! Ilgiausias akumuliatoriaus krovimo laikas yra apie 100 minučių.

Svarbu!

Naudojant akumuliatorinius įrankius, reikia laikytis pagrindinių saugos taisyklių, įskaitant išvardintas žemiau, kad būtų sumažintas gaisro pavojus, neišsikrautų akumuliatoriai iį būtų išvengta traumų.

1.

2.

3.

4.

5.

Prieš naudodamiesi perskaitykite ir įsidėmėkite naudojimo instrukciją ir saugos perspėjimus dėl kroviklio ir akumuliatoriaus!

Svarbu! Naudokite tik gamintojo krautuvą ir akumuliatorių, kitaip rizikuosite nelaimingu atsitikimu.

Saugokite kroviklį, akumuliatorių ir patį prietaisą nuo drėgmės, pvz. lietaus ar sniego Prieš naudodamiesi krovikliu įsitikinkite, kad visi laidai sujungti teisingai.

Pamatę pažeistą kabelį, nenaudokite kroviklio. Tuoj pat pakeiskite pažeistą kabelį.

6.

7.

Nenaudojamo kroviklio laidas turi būti ištrauktas iš elektros tinklo lizdo. Netraukite kištuko laikydami už kabelio. Jei kroviklis nukrito ar buvo kitaip sutrenktas, prieš vėl jį naudojant tiekėjas turėtų patikrinti ar kroviklis nebuvo pažeistas. Pažeistas detales reikia sutaisyti.

Atsargiai neškite akumuliatorių, kad neiš-mestumėte ar kitaip nesutrenktumėte.

8.

9.

Niekada pats netaisykite kroviklio ar akumuliatoriaus. Taisyti visada turėtų licencijuotas tiekėjas kitaip- rizikuosite nelaime.

10. Prieš valydami ar tvarkydami kroviklį ar akumuliatorių, visada ištraukite kištuką iš kroviklio lizdo.

11. Niekada nekraukite akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10° ar aukštesnė, nei 40°.

12. Kroviklio vėdinimo angos turi būti neuždengtos.

13. Akumuliatoriaus negalima jungti trumpai. Trumpai sujungus tekės didelė srovė. Dėl to prietaisas gali perkaisti, gali kilti gaisras arba sprogti akumuliatorius. Taip galima sugadinti akumuliatorių, o naudojantysis rizikuoja nelaime.

Todėl:

• • • • • • Prie akumuliatoriaus gnybtų nejunkite jokių laidų.

Apžiūrėkite, ar ant akumuliatoriaus nėra kokių nors metalinių daiktų (vinių, sąvaržėlių, monetų ar pan.).

Saugokite akumuliatorių nuo vandens ir nelaikykite lietuje.

Naudokite tik gamintojo krautuvą ir akumuliatorių, kitaip rizikuosite nelaimingu atsitikimu.

Jei akumuliatorius sugadintas ar daugiau jau negali būti įkrautas, jį reikia išmesti kaip aplinkai kenksmingą šiukšlę. Neišmeskite jo su buitinėmis atliekomis.

Niekada nemeskite akumuliatoriaus į ugnį ar vandenį. Tai gali sukelti sprogimą!

NL F LT P I S SF N DK

Ferm

37

UK D NL F LT

Elektros sauga

Visada patikrinkite, ar akumuliatoriaus įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso duomenų lentelės. Taip pat išsiaiškinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kroviklio naudojamą įtampą.

Atitinkamai standartui, jūsų prietaisas turi dvigubą izoliaciją, todėl nereikia naudoti įžeminimo kabelio.

Jeigu prireiktų keisti maitinimo laidą, tą turėtų atlikti gamintojas arba įgaliotas atstovas, kad būtų išvengta galimų pavojų.

P

3. PRIEDŲ MONTAVIMAS

I

Prieš montuodami įrankį visada atjunkite akumuliatorių.

S SF N DK

• • • • •

Grąžtų įstatymas ir išėmimas

B Pav.

Į gręžtuvą galima įstatyti ne tik grąžtus, bet ir varžtų prisukimo antgalius su šešiabriaune tvirtinamąja dalimi.

Atveržkite griebtuvą (5) laikydami už vienos jo dalies ir sukdami kitą (B).

Įstatykite grąžto tvirtinamąją dalį į griebtuvą.

Užveržkite griebtuvą, kad grąžtas būtų tvirtai priveržtas.

Norėdami pakeisti grąžtą, sukite griebtuvą į kitą pusę.

Prieš prijungdami akumuliatorių, apžiūrėkite, ar akumuliatoriaus bei įrankio paviršiai yra sausi ir švarūs.

Prieš prijungdami akumuliatorių, apžiūrėkite, ar akumuliatoriaus bei įrankio paviršiai yra sausi ir švarūs..

Akumuliatoriaus prijungimas ir nuėmimas

C Pav.

• • • Įsitikinkite, kad sukimosi krypties nustatymo jungiklis (1, Apav.) yra nustatytas į vidurinę padėtį, kad prietaisas netikėtai neįsijungtų.

Įstatykite akumuliatorių (3) į prietaiso pagrindą, kaip parodyta paveikslėlyje. Stumkite akumuliatorių kol užsifiksuos.

Prieš išimdami akumuliatorių, abejose pusėse paspauskite fiksavimo mygtukus (A). Tada ištraukite akumuliatorių iš prietaiso pagrindo.

Šoninė rankena

Naudokite su prietaisu pateiktą papildomą rankeną. Nesuvaldžius prietaiso galima trauma.

38

Ferm

UK

MASINA DE GAURIT CU BATERII

Numerele în textul următor corespund cu figurile din pagina 2.

Înainte de a utiliza instrumentul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.

Familiarizaţi-vă cu funcţiunile şi operarea generale. Operaţi cu instrumentul întotdeauna conform indicaţiilor astfel încât să fie asigurată funcţionarea bună a lui.

Instrucţiuni de utilizare şi documentaţia originală trebuie să se afle permanent în apropierea instrumentului.

Sumar

1.

Date tehnice 2.

Prescripţii de securitate 3.

Instalaţia accesoriilor 4.

5.

Operare Service /

1. DATE TEHNICE

D NL F E LV RO S

Voltaj Voltaj încărcător de baterii Frecvenţă instrument Ieşire baterie Durata de încărcare Viteza, fără sarcină Frecvenţa de percuţii Greutate (inclusiv baterie) Lpa (presiune acustică) Lwa (nivel de zgomot) Vibraţii 230 V~ 50 Hz 1,5 Ah (NiCd) 100 min 0-500 / 0-1400/min 0-8000 / 0-22400/min 3 kg 84,5 dB(A) 95,5 dB(A) 1,877 m/s 2

SF N DK

1 1 2 1 1

Set de livrare

1 Maşina de găurit cu baterii 1 Baterie 1 Încărcător de baterii Mâner Burghie Trusă Instrucţiuni de utilizare şi de operare Scrisoare de garanţie Verificaţi, dacă instrumentul şi accesorii nu au fost deteriorate în timpul transportului.

Informaţii privind produsul

Fig. A

1.

Comutator de rotire stângă-dreaptă

Ferm

51

UK D NL F E LV

CE

ATBILSTĪBAS PAZIŅOJUMS (LV)

Uzņemoties atbildību, paziņojam, ka šis produkts atbilst šādiem standartiem un direktīvām:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

saskaņā ar atrunām direktīvās:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

01-04-2006

ZWOLLE NL

I S SF N

W. Kamphof Kvalitātes nodaļa Mūsu uzņēmuma politikas mērķis ir pastāvīga produkcijas uzlabošana, un mēs paturam tiesības veikt izmaiņas produkta specifikācijā, iepriekš par to brīdinot.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nīderlande

DK 50

Ferm

• • • Užmaukite šoninę rankeną ant grąžto griebtuvo.

Pasukite šoninę rankeną į norimą padėtį.

Priveržkite šoninę rankeną sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.

4. NAUDOJIMAS

Visada laikykitės saugos taisyklių ir kitų atitinkamų taisyklių.

Dirbdami su prietaisu naudokite klausos apsaugos priemones. Dėl per didelio triukšmo galite apkursti.

Gręždami nelaikykite jokių ruošinių rankomis. Visada naudokite spaustuvus ar kitokį suveržimo įtaisą.

Tvirtai laikykite gręžtuvą ir spauskite grąžtą į ruošinio paviršių. Neperkraukite prietaiso.

Nenaudokite grąžtų, ant kurių matosi susidėvėjimo požymių. Susidėvėję grąžtai neigiamai atsilieps gręžtuvo darbui.

Greičio reguliavimas

A Pav.

Prietaisas turi du gręžimo greičius.

• • Perjunkite greičio nustatymo jungiklį (4) į padėtį ę1ę lėtam gręžimui arba lėtam varžtų atsukimui ir /arba įsukimui. Perjunkite greičio nustatymo jungiklį į padėtį ę2ę greitam gręžimui.

Niekada neperjunginėkite jungiklio varikliui dirbant!!!

Sukimo momento reguliavimas

A Pav.

Prietaisas turi 16 skirtingų sukimo momento nustatymo padėčių, kuriais nustatomas galingumas varžtų įsukimui ar išsukimui.

• • Nustatykite sukimo momento nustatymo žiedą (5) į norimą padėtį. Galimi sukimo momento nustatymai nurodyti ant reguliavimo žiedo ir pažymėti numeriais nuo 1 iki 15, o dešimtainis taškas tarp dviejų skaičių reiškia tarpinę padėtį (viso 16).

Naudodami veržtų sukimo antgalį pasirinkite kuo mažesnį sukimo momentą. Jei variklis prasisuka, pasirinkite aukštesnį nustatymą.

Varžtų įsukimas ir išsukimas

E pav.

• Nustatykite sukimo krypties jungiklį (1) į padėtį ęRę kai įsukinėjate varžtus.

• Nustatykite sukimo krypties jungiklį į padėtį ęLę kai išsukinėjate varžtus.

S SF N DK UK D NL F LT LV I

Ferm

39

UK D NL

Gręžimas

D Pav.

• Š Pasukite sukimo momento nustatymo žiedą (5) į gręžimo padėtį.

Pasitikrinkite, kad gręžiant sukimo krypties jungiklis (1) visada būtų nustatytas į padėtį 'R'. “R”- į dešinę. “L”- į kairę.

F LT LV I S SF N DK

Smūginis gręžimas

D Pav.

Į griebtuvą įstatykite nesugadintą grąžtą. Minkštų medžiagų, tokių kaip plastikas ar mediena, gręžimui naudokite metalinį grąžtą ir pasukite perjungimo jungiklį (6) į dešinę kol žymeklis atsidurs ties žyme 'Grąžtas' (gręžimas). Smūginiam kietų medžiagų, tokių kaip akmuo ar betonas, gręžimui pasukite perjungimo jungiklį į kairę kol žymeklis atsidurs ties žyme 'Plaktukas' (smūginis gręžimas).

Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas griebtuvas. Jeigu reikia, gręždami naudokite aušinimo skystį. Gręždami sienas prisiminkite, kad jose gali būti elektros kabelių ir vandens vamzdžių.

• •

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

A Pav.

• Nuspauskite jungiklio mygtuką (2). Prietaiso greitis priklauso nuo to, kaip stipriai spausite mygtuką.

Atleiskite mygtuką (2), gręžtuvo griebtuvas sustos ir daugiau nesisuks.

Perjunkite sukimo krypties jungiklį (1) į vidurinę padėtį norėdami užfiksuoti išjungtą prietaisą. Nepadėkite prietaiso, kol variklis visiškai nesustojo. Nedėkite prietaiso ant dulkėtų paviršių. Pro ventiliacijos angas į vidų gali patekti dulkės arba nešvarumai.

• •

Akumuliatoriaus įkrovimas

E Pav.

Akumuliatorių kroviklis tinka krauti tik FCDB-2400 tipo akumuliatorius.

• Įstatykite akumuliatorių (Apav.-3) į kroviklį (9), kaip parodyta paveikslėlyje. Tai darydami atkreipkite dėmesį į + ir – polių ženklus.

Įjunkite akumuliatorių kroviklį į elektros tinklą. Įsižiebs greito krovimo lemputė (10).

Kada įsižiebs žalia lemputė (11), tai reikš, kad įkrovimas baigėsi.

Akumuliatorius paruoštas naudojimui

Akumuliatoriaus kroviklį naudokite tik sausoje aplinkoje, kurioje temperatūra yra tarp 10 °C ir 40 °C. Jūsų prietaiso akumuliatorius gamykloje nepakrautas. Prieš pirmąjį naudojimą, pilnam įkrovimui reikia nuo 1 iki 2 valandų. Didžiausia akumuliatoriaus talpa pasiekiama po 4-5 įkrovimo/iškrovimo ciklų.

UK

Pirms pirmās izmantošanas, lai sasniegtu pilnu uzlādi, akumulatoru nepieciešams uzlādēt 1 līdz 2 stundas. Maksimālā akumulatora kapacitāte tiek sasniegta pēc 4 līdz 5 uzlādes/izlādes cikliem.

5. APKOPE

Šīs ierīces konstruētas lietošanai ilgtermiņa ar minimālu apkopi. Jūs varat paildzināt ierīces kalpošanas ilgumu, veicot tās regulāru tīrīšanu un izmantojot to saskaņā ar noteikumiem.

Tīrīšana

Regulāri, ieteicams pēc katras izmantošanas reizes, izmantojot mīksta auduma drāniņu, notīriet ierīces korpusu. Notīriet putekļus un netīrumus no ventilatora spraugām. Notīriet netīrumus, izmantojot mīksta auduma drāniņu, kas samitrināta ziepjainā ūdenī. Neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzolu, spirtu, amonjaku utt., jo tie var sabojāt ierīces plastmasas daļas.

Eļļošana

Ierīcei nav nepieciešama papildu eļļošana.

Bojājumi

Ja detaļu nodiluma dēļ rodas bojājumi, lūdzu, sazinieties ar garantijas talonā norādīto apkopes centru. Šo instrukciju beigās redzams pilns pasūtāmo detaļu saraksts.

Vide

Lai novērstu bojājumus, kas var rasties transportēšanas laikā, ierīce tiek piegādāta izturīgā iepakojumā. Iepakojumu pārsvarā veido pārstrādājami materiāli. Līdz ar to Jūs varat izmantot iespēju, nodot iepakojumu otrreizējai pārstrādei.

No bojātām un/vai izlietotām elektrotehnikas vai elektronikas ierīcēm jāatbrīvojas tam paredzētos pārstrādes punktos.

D NL F E LV I S SF N DK

Garantija

Izlasiet garantijas nosacījumus, kas ierakstīti atsevišķi piegādātā garantijas talonā.

Garantija nesedz nodilušos skrūvju urbjus.

40

Ferm Ferm

49

UK D NL F E

Skrūvju pievilkšana un atskrūvēšana

E. Att.

• Lai skrūves pievilktu, iestatiet rotācijas slēdzi (1) "R” pozīcijā.

• Lai skrūves atskrūvētu, iestatiet rotācijas slēdzi (1) "L” pozīcijā.

Urbšana

D. Att.

• Pagrieziet griezes momenta regulēšanas riņķi (5) urbšanas pozīcijā.

Nodrošiniet, lai urbjot rotācijas slēdzis (1) vienmēr būtu "R” pozīcijā. “R” – pa labi.

“L” – pa kreisi.

LV I S SF N DK

Triecienurbšana

D. Att.

Ievietojiet skavas spīļpatronā nebojātu urbjmašīnas urbi. Lai urbtu mīkstos materiālos, piemēram, plastmasā vai koksnē, izmantojiet metāla urbi un grieziet pārslēgšanas slēdzi (6) pa labi, līdz indikators norāda uz "Urbjmašīnas urbis” (Drill bit) (urbšana). Triecienurbšanai cietos materiālos, piemēram, akmenī un betonā, grieziet pārslēgšanas slēdzi pa kreisi, līdz indikators norāda uz "Āmurs” (Hammer) (triecienurbšana).

Periodiski pārbaudiet, vai skavas spīļpatronai nav bojājumi. Ja nepieciešams, urbjot izmantojiet dzesēšanas šķidrumu. Urbjot sienās, ievērojiet, ka sienās var atrasties elektrības vadi un ūdens caurules.

• •

IESLĒGŠANA un IZSLĒGŠANA

A. Att.

• Nospiediet IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi (2). Jūs varat regulēt ierīces ātrumu, izmantojot strāvas transmisiju uz slēdzi.

Atlaižot IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzi (2), urbja spīļpatrona nekavējoties apstājas.

Lai atspējotu ierīci izslēgtā stāvoklī, pagrieziet rotācijas slēdzi (1) vidējā pozīcijā.

Nenolieciet ierīci, kamēr motors nav pilnīgi apstājies. Nenolieciet ierīci putekļainās vietās.

Pa ventilācijas atverēm ierīcē var iekļūt putekļi vai netīrumi.

Akumulatora maiņa

E. Att.

Akumulatora uzlādes ierīce piemērota tikai FCDB-2400 tipa akumulatoru uzlādei.

• • • Ievietojiet akumulatoru (A-3 attēls) akumulatora uzlādes ierīcē (9), kā parādīts rasējumā.

Ievērojiet + un – polarizācijas zīmes.

Iespraudiet akumulatora uzlādes ierīces strāvas kontaktdakšu strāvas padeves izvadē.

Ieslēdzas ātrās uzlādes lampiņa (10).

Ieslēdzoties zaļajai lampiņai (11), akumulatora uzlāde ir pabeigta.

Akumulators gatavs izmantošanai

Izmantojiet akumulatoru uzlādes ierīci tikai sausā vidē, kuras temperatūra ir diapazonā no 10°C līdz 40°C. Automātiskās urbjmašīnas akumulators rūpnīcā nav uzlādēts.

48

Ferm Ferm

UK

5. PRIEŽIŪRA

Šie prietaisai buvo suprojektuoti veikti ilgą laiką esant minimaliai priežiūrai. Prietaisai tarnaus ilgiau, jei reguliariai juos valysite ir tinkamai naudosite.

Valymas

Reguliariai minkštu skudurėliu valykite prietaiso korpusą, geriausiai kas kart pasinaudojus. Iš ventiliacijos angų išvalykite dulkes ir nešvarumus. Jei nešvarumai nenusivalo, valykite minkštu skudurėliu suvilgytu muiliname vandenyje. Nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzinas, spiritas, amoniako vanduo ir pan., nes tokie tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis.

Tepimas

Prietaisui neriekia jokio papildomo tepimo.

Gedimai

Sutrikus veikimui dėl dalies susidėvėjimo, prašome susisiekti su garantiniame talone nurodyta taisykla. Instrukcijos pabaigoje rasite išskaidytą prietaiso vaizdą, kuriame matosi, kokių detalių galima užsisakyti.

Aplinkosauga

Kad nebūtų pažeistas, prietaisas transportuojamas tvirtoje pakuotėje. Didžiąją dalį įpakavimo medžiagų galima perdirbti. Pristatykite šias medžiagas į atitinkamus perdirbimo taškus.

Sugedę ir/arba nereikalingi elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti surinkti atitinkamuose antrinio perdirbimo punktuose.

D NL F LT P I S SF N

Garantija

Garantijos sąlygas rasite ant atskirai pateikto garantinio talono. Grąžtų susidėvėjimui garantija negalioja.

DK 41

UK D NL F LT P

CE

ATITIKTIES DEKLARACIJA (LT)

Atsakingai pareiškiame, kad šis produktas atitinka šiuos standartus ar standartizavimo dokumentus:

EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

atitinkamai taisyklėms:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Nuo 01-04-2006

ZWOLLE NL

I S SF N

W. Kamphof Kokybės skyrius Mūsų firmos politika nukreipta į nuolatinį mūsų produkcijos tobulinimą, todėl pasiliekame teisę be atskiro perspėjimo pakeisti produkto techninius duomenis.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • Nyderlandai

DK 42

Ferm

UK

• • •

Sānu rokturis

Izmantojiet ierīcei pievienoto papildu rokturi. Nespēja kontrolēt ierīces darbību var radīt miesas bojājumus.

Pārslidiniet sānu rokturi pār urbja spīļpatronu.

Pagrieziet sānu rokturi vēlamajā pozīcijā.

Pievelciet sānu rokturi, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā.

4. EKSPLUATĀCIJA

D NL F E

Vienmēr ievērojiet drošības informāciju un strādājiet saskaņā ar noteikumiem.

Strādājot ar ierīci, izmantojiet dzirdes aizsargus. Pārmērīgs troksnis var radīt dzirdes traucējumus.

Urbjot neturiet rokās materiālu, ar kuru strādājat. Vienmēr izmantojiet skrūvspīles vai skavas.

LV I S

Turiet ierīci taisni un vienmērīgi iespiediet urbi materiālā. Nepārslogojiet ierīci. Izmantojiet urbjus, uz kuriem nav redzamas nodiluma pazīmes. Nodilušiem urbjiem ir negatīvas sekas uz ierīces funkcionēšanu.

Ātruma iestatīšana

A. Att.

Ierīcei ir divi urbšanas ātrumi.

• • Lēnai urbšanai vai lēnai skrūvju atskrūvēšanai un/vai pievilkšanai, iestatiet ātruma selektorpārslēgu (4) 1. pozīcijā. Ātrai urbšanai, iestatiet ātruma selektorpārslēgu 2. pozīcijā.

SF N DK

Motoram darbojoties, nekad nemainiet slēdža pozīciju!!!

Griezes momenta iestatīšana

A. Att.

Ierīcei ir 16 dažādi griezes momenta iestatījumi, kurus var izmantot, lai noteiktu spēku, kādu izmantot skrūvju pievilkšanai vai atskrūvēšanai.

• • Iestatiet griezes momenta regulēšanas riņķi (5) vēlamajā pozīcijā. Izvēlei pieejamie griezes momenta iestatījumi ir specificēti riņķa noregulēšanai, izmantojot skaitļus no 1 līdz 15 ar decimāldaļu starp diviem skaitļiem, lai norādītu vidējo pozīciju (pavisam 16).

Lai skrūvētu skrūvi, ieteicams izvēlēties zemāko nepieciešamo pozīciju. Izvēlieties augstāku pozīciju, ja griezes moments slīd.

Ferm

47

UK D NL F E LV

• • No bojāta vai atkārtoti neuzlādējama akumulatora bloka jāatbrīvojas kā no īpašu atkritumu veida. Neizmetiet to kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem.

Nekad nemetiet akumulatora bloku atklātā liesmā. Tas var eksplodēt!

Elektrotehnikas drošība

Vienmēr pārbaudiet, vai uz akumulatora norādītais spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz tehnisko pamatdatu plāksnes. Pārbaudiet, vai elektroenerģijas piegādātāja sprieguma standarts atbilst akumulatora uzlādes ierīces ieejas spriegumam.

Akumulatora uzlādes ierīce atbilstoši ir divkārši izolēta; līdz ar to tai nav nepieciešams iezemējums.

Ja nepieciešams nomainīt strāvas kabeli, lai novērstu draudus drošībai, šis uzdevums jāveic izgatavotājam vai tā autorizētam pārstāvim.

I

3. PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA

S

Vienmēr pirms uzstādīšanas izņemiet akumulatoru.

SF N DK

• • • • •

Urbjmašīnas urbju uzstādīšana un izņemšana

B. Att.

Papildu urbšanai ierīce darbojas arī kā skrūvgriezis un tā aprīkota ar sešstūru svārpstu urbjiem.

Atskrūvējiet urbja spīļpatronu (7), pagriežot to pie atloka (B).

Ievietojiet urbjmašīnas urbja vārpstu urbja spīļpatronas ietverē.

Pievelciet urbja spīļpatronu, līdz urbjmašīnas urbja vārpsta atrodas stingri tās vietā.

Ja vēlaties nomainīt urbjmašīnas urbi, atskrūvējiet urbja spīļpatronu.

Pirms uzlādes ierīces pieslēgšanas pārbaudiet, vai akumulatora bloka vai darbarīka ārējais korpuss ir tīrs un sauss.

Pirms uzlādes ierīces pieslēgšanas, pārbaudiet, vai akumulatora bloka vai darbarīka ārējais korpuss ir tīrs un sauss.

Akumulatora uzstādīšana un izņemšana

C. Att.

• Lai nepieļautu ierīces nejaušu ieslēgšanu, nodrošiniet, lai rotācijas slēdzis (1. Aattēls) • • atrastos vidējā pozīcijā.

Ievietojiet akumulatoru (3) ierīces pamatnē, kā parādīts rasējumā. Piespiediet akumulatoru, līdz tas nofiksējas pozīcijā.

Pirms akumulatora izņemšanas abās pusēs nospiediet fiksēšanas slēdžus (A). Pēc tam izvelciet akumulatoru no ierīces pamatnes.

46

Ferm

UK

AR AKUMULATORU DARBINĀMA TRIECIENURBJMAŠĪNA

Skaitļi tekstā atbilst skaitļiem 2. lpp. attēlā.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukcijas. Iepazīstieties ar tās funkcijām un darbības pamatprincipiem. Lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību, veiciet tās apkopi atbilstoši instrukcijām. Ekspluatācijas instrukcijas un pievienotā dokumentācija jāglabā ierīces tuvumā.

Saturs

1. Tehniskie 2. Drošības 3. Piederumu 4. Ekspluatācija 5. Apkope

1. TEHNISKIE DATI

D NL F E LV I

Uzlādes ierīces spriegums Uzlādes ierīces frekvence Akumulatora izejas jauda Uzlādes laiks Ātrums, bez slodzes Triecienu frekvence Svars (iesk. akumulatoru) Lpa (akustiskais spiediens) Lwa (trokšņu līmenis) Vibrāciju koeficients

Komplekta saturs

1 Ar akumulatoru darbināma triecienurbjmašīna 1 Akumulators 2 Urbji 1 Soma 1 Ekspluatācijas 230 V~ 50 Hz 1,5 Ah (NiCd) 100 min 0-500 / 0-1400/min 0-8000 / 0-22400/min 3 kg 84,5 dB(A) 95,5 dB(A) 1,877 m/s Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā ierīcei nav radušies bojājumi.

Informācija par izstrādājumu

A. Att.

1. Rotācijas slēdža pozīcija 2. IESLĒGT/IZSLĒGT slēdzis

Ferm

2

43 SF N DK

UK D NL F

3. Akumulators 4. Ātruma 5. Griezes momenta regulēšanas riņķis 6. Trieciena funkcijas regulēšanas riņķis 7. Urbja rokturis

2. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Ekspluatācijas instrukcijā tiek izmantotas šādas piktogrammas:

E LV

Rūpīgi izlasiet instrukcijas.

Atbilstoši nepieciešamajiem, piemērojamajiem drošības standartiem un vadlīnijām pie ideāliem nosacījumiem.

I S

II klases uzlādes stacija – divkārši izolēta – nav nepieciešama iezemēšana.

Attiecas uz miesas bojājumu risku, dzīvības briesmām un iespējamiem ierīces bojājumiem, ja netiek ievērotas ekspluatācijas instrukcijas.

SF

Norāda uz elektriskā sprieguma klātesamību.

N DK

Neizmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Ni-Cad akumulatorus var pārstrādāt. Lai akumulatorus pārstrādātu vai likvidētu videi draudzīgā veidā, nododiet tos ķīmisko atkritumu pieņemšanas punktā.

Izmantošanai iekštelpās.

Nemetiet akumulatorus atklātā liesmā.

Izjaukts transformators nav bīstams.

Maināms ātruma regulators.

Izmantojiet dzirdes aizsargus.

44

Ferm

UK

No bojātām un/vai izlietotām elektrotehnikas vai elektronikas ierīcēm jāatbrīvojas tam paredzētos pārstrādes punktos.

D

Svarīgas drošības instrukcijas uzlādes ierīcei un akumulatora blokam

Nonākot kontaktā ar akumulatora skābi, nekavējoties nomazgājiet to ar ūdeni. Ja skābe iekļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar ūdeni un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības!

Akumulatora maksimālais uzlādes laiks ir apmēram 100 minūtes.

Svarīgi!

Lai samazinātu ugunsbīstamību, izlietotu akumulatoru un personīgo miesas bojājumu risku, izmantojot ar akumulatoru darbināmus darbarīkus, jāievēro darba drošības pamatnoteikumi, ieskaitot zemāk uzskaitītos: 1.

2.

3.

Pirms uzlādes ierīces un akumulatora bloka izmantošanas izlasiet un ievērojiet to ekspluatācijas instrukcijas un drošības informāciju.

Svarīgi! Izmantojiet tikai izgatavotāja piegādāto uzlādes ierīci un akumulatoru, pretējā gadījumā pastāv nelaimes gadījumu risks.

Aizsargājiet uzlādes ierīci, akumulatora bloku un elektrisko darbarīku no mitruma, piem., lietus vai sniega.

Pirms uzlādes ierīces izmantošanas pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti.

4.

5.

6.

7.

Ja konstatējat, ka strāvas kabeļi ir bojāti, Jums jāpārtrauc uzlādes ierīces izmantošana.

Nekavējoties nomainiet strāvas kabeli.

Ja uzlādes ierīci neizmantojat, strāvas kontaktdakša jāizrauj no kontaktligzdas. Neraujiet strāvas kontaktdakšu aiz strāvas vada.

Nometot uzlādes ierīce zemē vai nodarot tai citus nopietnus bojājumus, pirms nākamās 8.

lietošanas reizes, nododiet ierīci pārbaudei kvalificētā remontdarbnīcā. Bojātās komponentes jāsaremontē.

Strādājiet ar akumulatora bloku uzmanīgi, nekad neļaujiet tam nokrist zemē un pasargājiet to no triecieniem.

Nekad nemēģiniet pastāvīgi saremontēt uzlādes ierīci vai akumulatoru. Remontdarbus 9.

vienmēr jāveic kvalificētā remontdarbnīcā, pretējā gadījumā pastāv nelaimes gadījumu risks.

10. Vienmēr pirms uzlādes ierīces vai akumulatora bloka tīrīšanas vai apkopes izraujiet ierīces strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

11. Nekad neveiciet akumulatora bloka uzlādi, kad apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 10°C vai augstāka par 40°C.

12. Uzlādes ierīces gaisa atveres nedrīkst aizsprostot.

13. Akumulatora bloks jāaizsargā no īsslēguma riska. Īsslēguma gadījumā strāva plūst ar ļoti augstu intensitāti. Pastāv akumulatora pārslodzes, ugunsbīstamības vai eksplozijas risks. Tas var izraisīt akumulatora bloka bojājumus vai paaugstināt draudus lietotājam.

Tādēļ:

• • • • Nepieslēdziet kabeļus pie akumulatora bloka elektrodiem.

Nodrošiniet, lai akumulatora bloka ietverē neatrastos metāliski objekti (naglas, āķi, monētas utt.).

Nepakļaujiet akumulatora bloku ūdens vai lietus iedarbībai.

Lai novērstu bojājumus un/vai draudus drošībai, strādājot ar šo ar akumulatoru darbināmo triecienurbjmašīnu/automātisko skrūvgriezi, izmantojiet tikai komplektā iekļauto akumulatora bloku.

NL F E LV I S SF N DK

Ferm

45

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement