Ferm CDM1003 FDC-1200K Drill/driver Vartotojo vadovas

Ferm CDM1003 FDC-1200K Drill/driver Vartotojo vadovas

GB Subject to change D Änderungen vorbehalten NL Wijzigingen voorbehouden F Sous réserve de modifications E Reservado el derecho de modificaciones técnicas P Reservado o direito a modificações I Con riserva di modifiche S Ändringar förbehålles FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin N Rett till endringer forbeholdes DK Ret til ændringer forbeholdes H Változtatás jogát fenntartjuk CZ Změny vyhrazeny SK Změny vyhrazeny SLO Predmet sprememb PL Temat do zmiany LT Akeitimų objektas LV Var tikt veiktas izmaiņas EST Võimalikud on muudatused RO Cuprinsul poate suferi modificări HR Podložno promjenama SB Podloæno izmenama RUS Технические характеристики могут вноситься измнения без предварительного уведомления.

UA Технічні характеристики можуть вноситися без попереднього повідомлення

GR HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ

www.ferm.com

Art.no. CDM1003

FDC-1200 0707-23.2

H CZ SLO PL LT LV RUS UA GR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

O¢∏°π∂™ Ã∏™∂ø™

04 NÁVOD K POUŽITÍ NOVODILA ZA UPORABO INSTRUKSJĘ OBSŁUGI EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 22 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 38 КЕРІВНИЦТВО 41 06 12 15 19

44

www.ferm.com

5 1

Fig. A

4

Fig. B 01 Fig. C

2 3

Ferm

DECLARATION OF CONFORMITY

FDC-1200 • CORDLESS DRILL (GB

) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:

(D)

Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:

(NL)

Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijk heid dat dit product voldoet aan, en in overeenstem ming is met, de volgende standaarden en reguleringen:

(F)

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:

(E)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:

(P)

Declaramos por nossa total responsabilida-de que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:

(I)

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:

(S)

Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:

(FIN)

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:

(N)

Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:

(DK)

Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser: (H) Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak: (CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami: (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:

(SLO)

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom: (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach: (LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba nuostatus: (LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:

(EST)

Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega: (RO) Declarăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive: (HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoĻśu da je strojem ukladan sa slijedeśim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:

(SB)

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen sa sledećim standardima ili normama: (RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам: (UA) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:

(GR

) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› Î·È ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·:

EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

98/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2002/96/EC

Zwolle, 01-06-2007 J.A. Bakker-van Ingen CEO Ferm BV J. Lodewijk Quality Manager Ferm Global It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the product specification without prior notice.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands

51

RUS 50 Fig. D Fig. E

Ferm

03 H

H

AKKUFúRóGéP

A szövegben levő számok a 2 - 3. oldalakon levő ábrákra vonatkoznak.

A saját és mások biztonsága érdekében a fűrész használata előtt javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót. A használati útmutatót és a fűrészhez tartozó dokumentációt a jövőbeni hivatkozás érdekében tartsa meg.

Vizsgálja meg a készüléket, a mozdítható

alkatrészeket és tartozékokat az esetleges

szállítási sérülések felismeréséhez.

Termékinformáció

A ábra

1. Be/kikapcsoló

2. Nyomatékállító gyűrű

3. Tokmány 4. Akkumulátor 5. Irányváltó

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Tartalom

1. Gépinformáció

2. Biztonsági előírások

3. Tartozékok szeszerelés 4. Kezelés 5. Szerviz és karbantartás

A jelölések magyarázatai

A jelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély, és gépsérülés következhet be.

1. GéP INFORMÁCIó Műszaki adatok

Áramütés veszélye.

Forgás, balra, jobbra.

Feszültség

Akkumulátor teljesítménye

---

Akkumulátor töltő feszültsége 230 V~ Akkumulátor töltő frekvenciája 50 Hz 1.3 Ah Töltési idő

Max. forgatónyomaték (Alacsony sebesség) Furatbetét felvétele Súly (akkumulátorral)

3-5 óra

12 Nm Fordulatszám, terhelés nélkül 0-550/min 0.8-10 mm Lpa (hangnyomás)

Lwa (hangteljesítmény)

Vibrációs érték 1.56 kg 72.8 dB(A)

83.8 dB(A)

0.703 m/s

2

Elektronikus fordulatszám szabályozás.

Ne használja esőben.

Csak épületen belül használja.

Maximális hőmérséklet 40 °C.

Ne dobja az elemet tűzbe.

A készlet tartalma

1 Akkufúrógép 1 Akkumulátor

1 Akkumulátor töltő

2 Kétoldalas csavarbehajtó hegy

1 Használati utasítás 1 Előírások

1 Jótállásijegy

Ne dobja az elemet vízbe.

Hővédelem 130 °C.

Hiba esetén a transzformátor nem veszélyes (különálló áramkör).

04

Ferm Ferm

∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÙÙfi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó. ¶‹Á·›ÓÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈη ÛÙ· ηٿÏÏËÁ· ÛËÌ›· ·Ó·ÎψÛ˘.

∆· ·ÙÙ·Ú· NiCd Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.

∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ€Ó· ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ú€ÂÈ Ó· Û˘ÏÏ€ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.

∂ÁÁ˘ËÛË

√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿.

49 GR

GR 48

ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÊfiÚÙÈÛ˘, Ë ÎfiÎÎÈÓË Ï˘¯Ó›· ‰ÂÓ Û‚‹ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·! ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ·fi ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ̤۷ Û 5 ÒÚ˜. ∂¿Ó Ô Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÊfiÚÙÈÛ˘, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı›.

∂¿Ó ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÌÂ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Â› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜. √ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜.

5. ™Œƒµπ™∫∞π ™À¡∆◊ƒ∏™∏

Õ‰ÂÈ·ÛÌ· ÙËÛ Ì·Ù·Ú›·Û

∏ ·ÔÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ , ·Ó fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì ÙË ÊfiÚÙÈÛË.

ñ ŸÙ·Ó Ô Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜, ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÌÂ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆÛfiÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ fiÙÈ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.

ñ √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Û¯Â‰fiÓ ·ÔÊÔÚÙÈÛÙ›. ªfiÓÔÓ ÙÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.

ñ ∂¿Ó ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ÂÓfiÛˆ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜, ·˜ ԇ̠ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÌÓ‹Ì˘”. ∞ÊÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ ·ÔÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹, Ô Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ô˘ ÊÔÚÙ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ı· ·¯ÚËÛÙ¢ı› ÌÔӛ̈˜.

,ñ ªËÓ ·ÔÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ Ï‹Úˆ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ÌfiÏȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ fiÙÈ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∂¿Ó Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Î·È Ô Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ ·ÔÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ fiψӔ. ∏ ÔÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ı· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê›. ∆Ô ‘+’ ı· Á›ÓÂÈ ‘-‘ Î·È ÙÔ ‘-‘ ı· Á›ÓÂÈ ‘+’. ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, Ë ÔÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ì̤ÓË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊfiÚÙÈÛ˘, Î·È ·˘Ùfi ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÌfiÓÈÌË ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.

ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙËÓ Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú.

∆· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.

∫·ı¿ÚÈÛÌ·

ηı¿Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ̷ϷÎfi ·Ó›, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜ ·fi ÛÎfiÓË Î·È ‚ÚˆÌÈ¿.

∞Ó Ë ‚ÚˆÌÈ¿ ‰Â ‚Á·›ÓÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̷ϷÎfi ·Ó›, ‚ÚÂÁ̤ÓÔ Û ۷Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÛÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο, fiˆ˜ ‚ÂÓ˙›ÓË, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ·Ì̈ӛ· ÎÏ. ∆· ‰È·Ï˘ÙÈο ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË.

§›·ÓÛË

∆o Ì˯·Ó‹Ì· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.

µÏ¿‚˜

∂¿Ó ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë .¯. ÏfiÁˆ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ.

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓ

°È· Ó· ÌËÓ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ Ì˯·Ó‹Ì· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘Û΢·Û›·.

Ferm A NiCd akkumulátor az élettartama letelte után újrafeldolgozható. Az akkumulátort adja le az akkumulátorok gyűjtésére kijelölt speciális hulladékgyűjtő helyen.

Az akkumulátort adja le újrafeldolgozásra.

10. A töltőkészülék vagy az akkumulátor tisztítása vagy karbantartása előtt mindig húzza ki a töltőkészülék csatlakozóját a

hálózati csatlakozóból.

11. Soha ne töltse fel az akkumulátort, ha a

környezeti hőmérséklet 5°C alatt, vagy 40°C fölött van.

12. A töltőkészülék szellőztető nyílásai mindig

legyenek szabadon.

13. Az akkumulátort nem szabad rövidre zárni.

Fontos biztonsági tanácsok az akku mulátorhoz és az akkumulátor töltőhöz

Ha az akkumulátorból kifolyó savval kerülne érintkezésbe, úgy a savat azonnal vízzel mossa le. Ha a sav a szemébe kerülne, azonnal öblítse ki a szemét vízzel és keressen fel egy orvost!

1. Olvassa el, és vegye figyelembe a

töltőkészülék és az akkumulátor használati-és biztonsági utasításait!

2. Vigyázat! Csak a gyártó által szállított töltőkészüléket és akkumulátort használja,

különben balesetveszély állhat fenn.

3. Védje a töltőkészüléket, az akkumulátort

és az elektromos szerszámot a

nedvességtől, pl. eső vagy hó.

4. A töltőkészülék használata előtt mindig ellenőrizze minden kábel helyes

csatlakozását.

5. Ha a kábelen meghibásodást észlel, többet ne használja a töltőkészüléket. Azonnal

cseréltesse ki a meghibásodott kábelt.

6. Ha nem használja a töltőkészüléket, akkor

a csatlakozót húzza ki a csatlakozó aljzatból. A hálózati csatlakozót ne a hálózati kábelhez csatlakoztassa.

7. Ha a töltőkészülék leesett, vagy más erős

mechanikus igénybevételnek volt kitéve,

akkor a további használat előtt egy szakműhelyben vizsgáltassa meg a hibát. A meghibásodott részt ki kell javítani.

8. Körültekintéssel kezelje az akkumulátort, ne engedje leesni, és ne üsse oda semmihez.

9. Soha ne próbálja meg a töltőkészüléket,

vagy az akkumulátort saját maga

megjavítani. A javításokat mindig szakműhelyben végeztesse el, különben

fennálhat a balesetveszély.

Rövidzárlatnál az áram igen nagy erősséggel áramlik. Túlmelegedés, égésveszély, vagy az akkumulátor megrepedése lehet a következmény. Ez az akkumulátor meghibásodásához, illetve a kezelő balesetveszélyéhez vezethet.

Ezért:

• Soha ne csatlakoztasson kábelt az akkumulátor pólusaihoz.

• Ügyeljen arra, hogy semmilyen fém tárgy (tű, irodai kapocs, érem, stb) ne kerüljön az akkumulátor felvevőjébe.

• Ne tegye az akkumulátort vízbe, vagy esőbe.

• A leszállított akkumulátort kizárólag csak az akkus fúrógéppel használja, hogy a hibát és/vagy a kockázatot csökkentse.

14.A meghibásodott, vagy többet már fel nem

tölthető akkumulátort veszélyes

hulladékként kell kezelni. Ne dobja a

háztartási hulladékok közé!

15.Soha ne dobja az akkumulátort tűzbe, vagy vízbe. Robbansáveszély áll fenn!

Elektromos biztonság

Elektromos szerszámok használatánál áramütés, sérülés- és égésveszély ellen a

következő biztonsági intézkedéseket kell figyelembe venni. Minden utasítást olvasson el, mielőtt az elektromos szerszámokat

használatba veszi.

Ferm

05 H

H

Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége megegyezik-e a géptáblán lévővel. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az akkumulátor töltő bemeneti feszültségével.

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

C Ábra

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor , vagy a szerszám külső felülete száraz és tiszta, mielőtt csatlakoztatná a töltőkészüléket.

II. osztályú gép – kettős szigetelésű – földelés nélküli konnektorhoz csatlakoztatható.

A kábelek vagy csatlakozók cseréje

Gondoskodjon a régi kábelről,vagy

csatlakozóról, közvetlenül azután, hogy

lecserélte őket újra. Szabad végű kábel csatlakozójának a dugaszoló aljba történő

csatlakoztatása veszélyes.

• Gondoskodjon arról, hogy a forgásirány kapcsoló (5. Ábra A.) a középső

helyzetben álljon, elkerülve ezzel azt, hogy a gép hirtelen bekapcsol.

• Az akkumulátort (5) a gép lábában

helyezze el, a rajz szerint. Addig nyomja

be, amíg az akkumulátor bepattan.

• Mindkét oldalon nyomja le a lezárófejeket (10), mielőtt az akkumulátort eltávolítaná,

és húzza ki az akkumulátort a gép lábából.

• Vegye le az akkumulátort. Ha nem

használja az elektromos szerszámokat, a

karbantartás előtt és a szerszámok

cseréjénél, pl. befogó tokmány, fúró.

• A készülék csavarozásra, és fúrásra

alkalmas. Minden egyéb felhasználás kifejezetten tilos.

4. KEZELéS

Mindig vegye figyelembe a biztonsági utasításokat és tartsa magát a megfelelő előírásokhoz.

3. TARTOZéKOK SZERELéSE

Mielőtt a munkát elkezdi, minidg távolítsa el az akkumulátort.

Erősen tartsa a gépet és a fúrókést

egyenletesen nyomja a munkadarabba. Ne terhelje túl a gépet. Csak olyan fúrókést használjon, ami még nincs elkopva. Az elkopott fúrókfejek hátrányosan befolyásolják

a gép működőképességét.

A fúrófejek behelyezése és kivétele

B Ábra

A gép fúrófejek helyett hatszögletű szárral ren delkező csavarhúzó hegyeket is fel tud fogni.

A forgatónyomaték beállítása.

D Ábra

A gép 16 különböző forgatónyomaték beállítással rendelkezik, melyekkel a csavarok

be-és kicsavarási erejét lehet meghatározni.

• Lazítsa ki a furóbetétet (4), amelyikben a

peremezést (9) forgatja.

• Helyezze be a fúrófej szárát a tokmányba.

• Erősen csavarja be a fúróbetétet, hogy a

fúrófej rögzüljön.

• Újból csavarja ki a fúróbetétet, ha ki akarja

cserélni a fúrófejet.

• Állítsa a forgatónyomaték (3) beállító gyűrűjét a kívánt helyzetbe.

A forgatónyomatékot, a beállító gyűrün lévő 1-8-as számok, és a két szám közötti pont segítségével, amik közbenső

helyzeteket jelölnek (összesen 16), lehet

beállítani.

• A lehető legalacsonyabb helyzetet

válassza ki ahhoz, hogy a csavar

mozogjon. Válasszon nagyobb beállítást,

amikor a motor felgyorsul.

06

Ferm

∫Ú·Ù‹ÛÙ ÛÙ·ıÚ¿ ÙÔ ÚÁ·Ï›Ô Î·È ÈÛ·Á¿ÁÙ ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ÚÁ·Ï›Ô Ì ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË. ªËÓ ·ÛΛ٠˘Ú‚ÔÏÈ΋ ›ÛË ÛÙÔ ÚÁ·Ï›Ô.

¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÈÛÙÈο Ï¿ÛÌ·Ù· ‰È¿ÙÚËÛ˘ Ô˘ ‰Ó ÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·Ì›· ÊıÔÚ¿. ∂Ï¿ÛÌ·Ù· Ì ÊıÔÚ¤˜ ËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ·ÔÙÏÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÏÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÁ·Ï›Ô˘.

ñ ∂¿Ó ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ¤Ó·Ú͢/ ÙÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÏÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (1), ÙÔ ÙÛÔÎ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙ·Ì·Ù¿ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ‰Ó ÎÈÓ›Ù·È ϤÔÓ.

ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (6) ÛÙË ÌÛ·›· ı¤ÛË, ÁÈ· Ó· ÎÏȉÒÛÙ ÙÔ ÚÁ·Ï›Ô Û Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÙfi˜ ÏÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜

∂ÈÎ. D

∆Ô ÚÁ·Ï›Ô ‰È·ı¤ÙÈ 16 ‰È·ÊÔÚÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛȘ ÚÔ‹˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ›Ù Ó· ηıÔÚ›ÛÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù Ó· ÛÊ›ÍÙ ‹ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰˜. ∂ÓÚÁÔÔÈ‹ÛÙ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÚÁ·Ï›Ô, ·ÊÔ‡ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÓÙÏÒ˜. ªËÓ ÙÔÔıÙ›Ù ÙÔ ÚÁ·Ï›Ô ¿Óˆ Û ÛÎÔÓÈṲ̂ÓË ‚¿ÛË. ∂Ó‰¤¯Ù·È Ó· ÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛˆÌ·Ù›‰È· ÛÎfiÓ˘ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi.

ñ £¤ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ (3) ÛÙËÓ Èı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.

√È ‰È·ı¤ÛÈ̘ Ú˘ıÌ›ÛȘ ÚÔ‹˜ ˘Ô‰ÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ „ËÊ›ˆÓ 1 ¤ˆ˜ 8 Î·È Ì ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÛËÌ›Ô Ìٷ͇ ‰‡Ô „ËÊ›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‰ÈÎÓ‡È ÙËÓ Ó‰È¿ÌÛË Ú‡ıÌÈÛË (Û˘ÓÔÏÈο 16).

ñ ∂ÈϤÍ٠ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙË ¯·ÌËÏfiÙÚË ‰˘Ó·Ù‹ Ú‡ıÌÈÛË, ÁÈ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚›‰·. ∂ÈϤÍÙ ˘„ËÏfiÙÚË Ú‡ıÌÈÛË fiÙ·Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÔÏÈÛı·›ÓÈ.

µ›‰ˆÌ· Î·È Í‚›‰ˆÌ·

ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (6) ÛÙË ı¤ÛË /R_ ÁÈ· Ó· ‚ȉÒÛÙ.

ñ ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË /L_ ÁÈ· Ó· ͂ȉÒÛÙ.

¢È¿ÓÔÈÍË ÔÒÓ

ñ °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜ (3) ÛÙË ı¤ÛË ‰È¿ÓÔÈ͢ ÔÒÓ.

ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ηهı˘ÓÛ˘ ÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (6) Ó· ‚Ú›ÛÎÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙË ı¤ÛË /R_ ηٿ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÔÒÓ.

ŒÓ·ÚÍË Î·È ÙÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÏÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

∂ÈÎ. A

ñ ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ¤Ó·Ú͢/ÙÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÏÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (1). ªÔÚ›Ù Ó· Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÚÔÊÒÓ ÙÔ˘ ÚÁ·Ï›Ô˘ ̤ۈ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÛΛ٠ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË.

º›ÚÙÈÛË Û˘ÛÛˆÚ¢ÙË

√ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ·ÔÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜.

ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ Û ‡ÚÔ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ +5Æ Î·È +40ÆC.

ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜ ÂÍ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

ºfiÚÙÈÂË

∂ÈÎ. E

ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ Û Â›Â‰Ô ÙÚ·¤˙È Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘. ¢ÒÛÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜ + Î·È -.

ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¿È Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.

ñ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ú›˙·.

ñ ∏ ÎfiÎÎÈÓË Ï˘¯Ó›· ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ·Ó¿‚ÂÈ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ ÊÔÚÙ›˙ÂÈ.

ñ ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ ÂÓfi˜ Ï‹Úˆ˜ ·ÔÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ 5 ÒÚ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÂÚ›Ô˘ 3 ÒÚ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜.

GR

Ferm

47

GR

14. ∂¿Ó ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ¤¯È ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¿ ‹ ›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ ϤÔÓ Ó· ·Ó·ÊÔÚÙÈÛÙ›, ı· Ú¤È Ó· ·ÔÚÚ›ÙÙ·È. ªËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›ÙÙ ÛÙ· ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.

15. ªËÓ Ú›¯ÓÙ ÔÙ¤ ÙÔ ÌÏÔÎ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ‹ ÛÙÔ ÓÚfi. À¿Ú¯È ΛӉ˘ÓÔ˜ ¤ÎÚË͢!

HÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó· ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÁÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›‰˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.

¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ÂӉ›Íˆ˜. ∂›Û˘ ÂϤÁÍ·Ù ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ ΢ڛ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Ù¿Ûˆ˜ Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ì·Ù·Ú›·˜.

3. ™À¡¢∂™∏ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡

¶ÚÈÓ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¿ÓÙÔÙ ӷ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·.

∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÛË ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘

∂ÈÎ. µ

∆Ô ÚÁ·Ï›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰¯ı›, ÎÙfi˜ ·fi ¤Ï·ÛÌ· ‰È¿ÙÚËÛ˘, ̇٘ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ Ì Í·ÁˆÓÈÎfi ¿ÍÔÓ·.

ñ ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÙÛÔÎ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ (4), ÁÈ· Ó· ÙÔ Ê¤ÚÙ ¤ˆ˜ ÙÔ ¯›ÏÔ˜ (9).

ñ ∂ÈÛ·Á¿ÁÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÙÛÔÎ ñ ™Ê›Í٠ηϿ ÙÔ ÙÛÔÎ, ÒÛÙ Ó· ÛÙÚˆı› ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ‰È¿ÙÚËÛ˘.

ñ o‚ȉÒÛÙ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÙÛÔÎ, ¿Ó ı¤ÏÙ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ¤Ï·ÛÌ·.

∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹

∂ÈÎ. C

ªË¯·Ó‹ ∫Ï¿Û˘ II – ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË – ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÂȈ̀ÓÔ˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ µ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÍˆÙÚÈ΋ ÈÊ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ‹ ÙÔ˘ ÚÁ·Ï›Ô˘ ›Ó·È ηı·Ú‹ Î·È ÛÙÁÓ‹, ÚÈÓ Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.

∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ ‹ ‚˘ÛÌ¿ÙˆÓ.

∞ÔÚÚ›„·Ù ¿ÌÂÛ· Ù· ·Ï·È¿ ηÏ҉ȷ ‹ ‚‡ÛÌ·Ù· fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ˘ ‚‡ÛÌ·ÙÔ˜ ηψ‰›Ô˘ ÛÙËÓ Ú›˙· ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜.

ñ ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹. ™ Ú›ÙˆÛË Ô˘ ‰Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÎÙÚÈÎfi ÚÁ·Ï›Ô, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È fiÙ·Ó ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿Ù Í·ÚÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜, ÙÚ˘¿ÓÈ·. ñ ∆Ô ÚÁ·Ï›Ô ›Ó·È ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚›‰ˆÌ· Î·È ‰È¿ÓÔÈÍË ÔÒÓ. ∞ÔÎÏ›Ù·È ÚËÙÒ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯Ú‹ÛË.

ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ηهı˘ÓÛ˘ ÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (5, ∂ÈÎ. A) Ó· ‚Ú›ÛÎÙ·È ÛÙË ÌÛ·›· ı¤ÛË, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÙ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÈ· ¤Ó·ÚÍË ÏÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÁ·Ï›Ô˘.

ñ ∆ÔÔıÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ (5) ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÚÁ·Ï›Ô˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÎfiÓ·. ¶È¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ÛÙ·ıÚ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.

ñ ¶·Ù‹ÛÙ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (10) Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï˘Ú¤˜, ÚÔÙÔ‡ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹, Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÚÁ·Ï›Ô˘.

4. §∂π∆√Àƒ°π∞

¡· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ ˘Ô‰›ÍȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ó· ÙËÚ›Ù ÙȘ Û¯ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›˜.

46

Ferm

Csavarok be –és kicsavarozása

• A forgásirány kapcsolót (6) állítsa az ‘R’

helyzetbe a csavarok becsavarozásához.

• A forgásirány kapcsolót állítsa ‘L’ helyzetbe

a csavarok kicsavarozásához.

Fúrás

• A forgatónyomaték (3) beállítását állítsa

fúrási helyzetbe.

A töltés után a piros fény nem alszik ki automatikusan. Az akkumulátort 5 óra töltés után kapcsolja le a töltőről. Ha az akkumulátort a töltési idő elteltével nem kapcsolja le a töltőről, úgy az túlmelegedhet.

Az akkumulátor lemerítése

Gondoskodjon arról, hogy a forgásirány kapcsoló (6) a fúrásnál mindig az ‘R’-re legyen beállítva.

Nem csak az akkumulátorok feltöltése, hanem a lemerítésük is legalább olyan fontos.

Be-és kikapcsolás

A Ábra

• A ki-/ bekapcsolót (1) nyomja be. Ezáltal a

gép fordulatszámát szabályozza a kapcso-

lóra gyakorolt er őátvitel segítségével.

• Engedje el a ki-/bekapcsolót (1), a fúró-

betét azonnal lelassul, és már nem forog.

• Tolja a forgásirány kapcsolót (6) középre,

hogy a gép kikapcsolt állapotban rögzüljön.

Csak akkor indítsa újra a gépet, ha a motor teljesen leállt. Ne állítsa a gépet poros aljaztra.

A por bekerülhet a mechanizmusba.

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor szállításkor nincs feltöltve.

• Az akkumulátortöltőt csak 5° C és 40° C közötti hőmérsékleten használja.

• Az akkumulátortöltőt csak száraz, jól szellőző helyiségben használja.

Töltés

E Ábra

• Az akkumulátortartót helyezze vízszintes

felületre, majd az akkumulátort helyezze a tartóba. Figyeljen a + és a - pólusok jelölésére.

• A hálózati töltő csatlakozóját helyezze a töltő oldalán lévő csatlakozóba.

• A hálózati töltőt csatlakoztassa a fali

csatlakozóba.

• Az akkumulátortartón lévő lámpa a töltés

alatt pirosan villog.

• A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése első alkalommal kb. 5, utána kb. 3 órát

vesz igénybe.

• Feltöltött akkumulátorral egészen addig használja az akkumulátoros fúrót, amíg azt

nem észleli, hogy annak nyomatéka csökken és hogy nem éri el a maximális forgási sebességet.

• Ilyenkor az akkumulátor majdnem teljesen

üres. Csak ilyenkor kezdje el újratölteni az akkumulátort.

• Elveszhet az akkumulátor úgynevezett “emlékezőképessége”, ha pl.

egyharmadnyi feltöltöttségnél tölti újra. Mivel töltés közben csak az akkumulátor

üres kapacitása töltődik, a maradék

egyharmad részben megindulhat a

kristályképződés. Az akkumulátor

kapacitásának ez a része többet nem lesz használható.

• Ne merítse le teljesen az akkumulátort.

Kezdje el tölteni az akkumulátort, amint azt észleli, hogy a nyomaték vagy a forgási

sebesség csökken. Ha tovább használja a

fúrót és az akkumulátor teljesen lemerül,

az úgynevezett “pólusátfordulás”

jelentkezhet.

Az akkumulátor pólusai felcserélődnek. A +

pólusból - lesz, a - pólusból pedig +. Amennyiben ez megtörténik, úgy a polaritás töltés közben is felcserélt lesz és ez teljesen tönkreteszi az akkumulátort.

Ha az akkumulátoros fúrót hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort először teljesen fel kell tölteni. Az akkumulátor feltöltött állapotban kell tárolni.

Ferm

07 H

H 08

5. SZERVIZ éS KARBANTARTÁS

Ügyeljen, hogy a motor karbantar tása során a fúró mindig le legyen választva az elektromos hálózatról.

A gépek megtervezésüknek és összeállításuk nak köszönhetően hosszú ideig és minimális karbantartással üzemeltethetők. A folyamatos jó működés a gép helyes kezelésével és rendszeres tisztításával biztosítható.

Tisztítás

A gép külső burkolatát puha kendővel rendszeresen – lehetőleg minden használat

után – törölje le. Ügyeljen arra, hogy a

szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb szennyeződés!

Amennyiben a szennyeződés nem távolítható el azonnal, használjon szappanos vízbe mártott puha kendőt! Soha ne használjon

oldószereket, mint például benzint, alkoholt, szalmiákszeszt stb. Ezek az oldószerek

károsíthatják a műanyag részeket.

Olajozás

A gép külön olajozást nem igényel.

Meghibásodás

Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy

alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy perspektivikus bontott részábrázolást, amely a

rendelhető alkatrészeket mutatja.

Környezet

A szállítás során bekövetkező esetleges

sérülések elkerülése érdekében a gép

meglehetősen erős csomagolásban kerül leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált

anyagok nagy része újrafeldolgozható. Kérjük,

hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő

szemétfeldolgozó telepekre. A NiCd

akkumulátorok újrahasznosíthatók.

A meghibásodott vagy használ hatat lanná vált elektromos berendezése ket adja le újrafeldolgozásra.

Garancia

A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.

Ferm £ÂÚÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· 130 ÆC.

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, Ô ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ (ͯˆÚÈÛÙfi ·Îψ̷).

√È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ni-Cd ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È. ∞ÔıË·ÛÙ ÙȘ Û ¯ÒÚÔ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë.

¡· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜.

™ËÌ·ÓÙÈΠ˘Ô‰ÂÈÔÂÈÛ ·ÛÊ·Û ÁÈ· ÊÔÚÙÈÛÙË Î·È ÙÔ ÌÏÔÎ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙË

∂¿Ó ¤ÚıÙ Û ·Ê‹ Ì Ôͤ· ·fi ÙÔ ÌÏÔÎ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹, ÍχÓÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ¿ÊıÔÓÔ ÓÚfi. ™ Ú›ÙˆÛË ·Ê‹˜ Ì Ù· Ì¿ÙÈ·, ÍχÓÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ Ì ÓÚfi Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ È·ÙÚÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹!

7. ∂¿Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ¤ÛÈ Î¿Ùˆ ‹ ˘ÔÛÙ› Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ¤ÓÙÔÓË Ì˯·ÓÈ΋ ηٷfiÓËÛË, ı· Ú¤È Ó· ÏÁ¯ı› ·fi ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‚Ï¿‚Ë ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ú·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ∆· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÈ ‚Ï¿‚Ë Ú¤È Ó· ÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È.

8. ¡· ¯ÈÚ›˙ÛÙ ÚÔÛÎÙÈο ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹, Ó· ÚÔÛ¤¯Ù Ó· ÌËÓ ¤ÛÈ Î¿Ùˆ Î·È Ó· ÙÔ ÚÔÛٷه٠·fi ÎÙ˘‹Ì·Ù·.

9. ªËÓ ȯÈÚ‹ÛÙ ÔÙ¤ Ó· ÈÛ΢¿ÛÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹. √È ÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÚÁ·Û›˜ ı· Ú¤È Ó· ÎÙÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ, ‰È·ÊÔÚÙÈο ˘¿Ú¯È ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

10. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‹ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ˘ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹, ·ÔÛ˘Ó‰¤Ù ¿ÓÙ· ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Û‡Ó‰Û˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.

11. ªËÓ ÊÔÚÙ›˙Ù ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ¿Ó Ë ıÚÌÔÎÚ·Û›· ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi 5 ÆC ‹ ¿Óˆ ·fi 40 ÆC.

12. ªËÓ ÊÚ¿ÛÛÙ Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Í·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.

13. ªËÓ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÓÙ ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹.

1. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·‚¿ÛÙ Î·È Ê·ÚÌfiÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÙȘ ˘Ô‰›ÍȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹!

2. ¶ÚÔÛÔ¯‹! ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ Ô˘ ·Ú¤¯Ù·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹, ‰È·ÊÔÚÙÈο ˘¿Ú¯È ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

3. º˘Ï¿ÛÛÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹, ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ Î·È ÙÔ ËÏÎÙÚÈÎfi ÚÁ·Ï›Ô Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ˘ÁÚ·Û›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯Ù·È ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹ ‹ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ.

4. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯Ù Û˘Ó‰¤ÛÈ ÛˆÛÙ¿ fiÏ· Ù· ηÏ҉ȷ.

5. ∂¿Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÙ ÊıÔÚ¿ ÛÙ· ηÏ҉ȷ, ‰Ó Ú¤È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ϤÔÓ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Êı·Ṳ́ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.

6. ∂¿Ó ‰Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹, ı· Ú¤È Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ªËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ ÊȘ ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.

™ Ú›ÙˆÛË ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÎÙÚÈÎÔ‡ ڇ̷ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÙ·È. ∂Ó‰¤¯Ù·È Ó· ÚÔÎÏËı› ˘Úı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹, ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ¤ÎÚËÍË, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ó‰¯Ô̤ӈ˜ Û ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.

°È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ

ñ ªËÓ Û˘Ó‰¤Ù ηӤӷ ηÏÒ‰ÈÔ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹.

ñ µ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ‰Ó ¤¯È È·ÛÙ› ηӤӷ ÌÙ·ÏÏÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÓÔ (ηÚÊÈ¿, Û˘Ó‰Ù‹Ú˜, ΤÚÌ·Ù· Î.Ï.).

ñ ªËÓ Îı¤ÙÙ ÙÔ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ÛÙÔ ÓÚfi ‹ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹.

ñ °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‚Ï¿‚˘ Î·È ÙÔÓ ÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ·Ú¯fiÌÓÔ ÌÏÔÎ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ·ÔÎÏÈÛÙÈο Û Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û˘ÁÎÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ì Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹.

Ferm

45 GR

GR 44 ∆ƒÀ¶Õ¡ø ª ™À™™øƒÀ∆◊

1 ∫¿ÚÙ· ÁÁ‡ËÛ˘

√È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 2 - 3.

°È· ÙË ‰È΋ Û·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ¡· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜

∂ÈÎ. ∞

1. ¢È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘/ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ 2. ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ 3. ∆ÛÔÎ 4. ª·Ù·Ú›· 5. ∂ÈÏÔÁ¤·˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· 2. √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· 3. ™˘Ó‰ÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ·ÙˆÓ 4. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· 5. ™¤Ú‚Ș Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË

1. ¶§∏ƒ√º√ÿ∂™ °π∞ ∆√ ª∏ÃÕ¡∏ª∞ 2. √¢∏°ÿ∂™ °π∞ ∆∏¡ ∞™ºÕ§∂π∞

∂ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.

T¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.

∆¿ÛË ∆¿ÛË ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ ∞fi‰ÔÛË Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ -- 230 V ™˘¯ÓfiÙËÙ· ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ 50 Hz 1.3 Ah ¢È¿ÚÎÈ· ÊfiÚÙÈÛ˘ ª€ÁÈÛÙË ÚÔ‹ (¯·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·) ª€ÁıÔ˜ ÙÛÔÎ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ 3-5 ÒÚ· 12 Nm ∞ÚÈıÌfi˜ ÛÙÚÔÊÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô 0-550/ÏÙfi 0.8-10 mm µ¿ÚÔ˜ (Ì ÙÔ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹) Lpa (¶›ÛË ‹¯Ô˘) 1.56 kg 72.8 dB(A) Lwa (˯ËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË) ∆ÈÌ‹ ‰ÔÓ‹ÛˆÓ 83.8 dB(A) 0.703 m/s 2 µ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÚÁ·Ï›Ô, Ù· χıÚ· ̤ÚË Î·È Ù· Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ‰Ó ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ηٿ ÙË ÌÙ·ÊÔÚ¿.

¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍ›·.

√ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÚÔÊÒÓ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο.

¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ‚ÚÔ¯‹.

ªfiÓÔÓ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

ª¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 40 ÆC.

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Û˘Û΢·Û›·˜

1 ∆Ú˘¿ÓÈ Ì Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ 2 ™˘ÛÛˆÚ˘Ù‹˜ Ù‡Ô˘ 1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ Û˘ÛÛˆÚ˘Ù‹ Ù‡Ô˘ 2 ∞ÌÊ›ÛÙÔ̘ ̇٘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ 1 √‰ËÁ›˜ ¯Ú‹Û˘ 1 Uԉ›ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜

ªËÓ Âٿ٠ÙË Ì·Ù·Ú›· ÛÙË ÊˆÙÈ¿.

ªËÓ Âٿ٠ÙË Ì·Ù·Ú›· Û ÓÂÚfi.

Ferm

AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA

Čísla v textu se odvolávají na diagramy na stranách 2 - 3.

Pro vaší vlastní bezpečnost a pro bezpečnost ostatních vám doporučujeme, aby jste si před požitím pily pozorně přečetli tento návod k použití. Tento návod k použití a dokumentaci k pile si odložte pro pozdější použití.

Informace o výrobku

Obr. A

1. Vypínač přístroje 2. Otočný kroužek pro seřízení točivého

momentu

3. Sklíčidlo (upínací pouzdro)

4. Baterie

5. Přepínač směru otáčení

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Vysvětlení symbolů Obsah

1. Informace o stroji

2. Bezpečnostní pokyny 3. Montáž příslušenství

4. Provoz

5. Servis a údržba

Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.

Označuje nebezpečí elektrického šoku.

1. INFORMACE O STROJI Technické údaje

Rotace, doleva, doprava.

Rychlost otáčení stroje lze elektronicky regulovat.

Napětí Napětí akumul. nabíječky Frekvence akumul. nabíječky 50 Hz

Výkon akumulátoru

Doba nabíjení Max. točivý moment (nízká rychlost) Otáčky, bez zatížení Upnutí upínadla vrtáku Hmotnost (včetně akumul.)

Lpa (zvukový tlak) Lwa (zvukový výkon)

Vibrační hodnota 12 V

230 V

1.3 Ah

3-5 hod.

12 Nm 0-550/min 0.8-10 mm 1.56 kg

72.8 dB (A) 83.8 dB (A)

0.703 m/s 2

Nepoužívat za deště Použití pouze v budově Maximální teplota 40 °C.

Nevhazujte baterii do ohně.

Obsah balení

1 Akumulátorová vrtačka

1 Akumulátora

1 Akumulátorová nabíječka

2 Dvoustranný závitový bit 1 Návod k obsluze

1 Bezpečnostní předpisy 1 Záruční list Zkontrolujte, nebyly-li stroj, volně ložené části nebo příslušenství během transportu poškozeny.

Ferm Nevhazujte baterii do vody.

Tepelná ochrana 130 °C.

V případě závady není transformátor nebezpečný (oddělený obvod).

09 CZ

CZ 10

Baterie Ni-Cad mohou být recyklo vány. Odložte je na skládce chemi ckých odpadů, aby bylo zajištěna ekologická recyklace nebo likvidace.

Vždy recyklujte baterie.

Důležité bezpečnostní upozornění k baterii a nabíječi

Dostanete-li se do styku s kyselinou z akumulátoru, okamžitě si umyjte zasažené části vodou. Jestli se kyselina dostane do styku s očima, okamžitě je vypláchněte vodou a co nejdřív vyhledejte lékařskou pomoc.

10.Před čištěním nebo prováděním jiné údržby nabíječku nebo akumulátor vždy odpojte z napájení.

11. Nepokoušejte se nabíjet akumulátor při teplotách pod 5°C nebo nad 40°C.

12. Průduchy na nabíječce nesmí být

blokované.

13. Akumulátor nesmí být zkratovaný.

Když přístroj zkratuje, síla elektrického proudu vzroste. Tím se může přístroj přehřát, začít hořet nebo dokonce vybuchnout. Může to vést k poškození akumulátoru nebo k nebezpečí úrazu uživatele.

1. Před použitím nabíječky a akumulátoru se přesvědčte, že jste si přečetli návod k obsluze a bezpečnostní informace a porozuměli jste jim.

2. Pozor! Používejte pouze nabíječku a

akumulátor dodávaný výrobcem, v

opačném případě hrozí nebezpečí úrazu.

3. Nabíječku, akumulátor a elektrické nářadí chraňte před vlhkem, jako např. déšť nebo sníh.

4. Před použitím nabíječky baterie zkontrolujte všechny kabely, jestli jsou správně připojené.

5. Jsou-li některé kabely nabíječky poškozené, nabíječku až do výměny kabelů nepoužívejte. Poškozený kabel nechte ihned vyměnit.

6. Pokud nabíječka není v provozu, neměla by být zapojena do sítě. Neodpojujte ji ze zásuvky zatáhnutím za kabel.

7. Pokud vám nabíječka upadne nebo byla jinak mechanicky namáhána, před dalším použitím ji nechte zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku, jestli není poškozena. Poškozené části je nutno

opravit.

8. Při manipulaci s akumulátorem buďte opatrní, neupusťte jej a neuhoďte jej do jiných předmětů.

9. Nepokoušejte se nabíječku nebo akumulátor opravovat sami. Opravy smí provádět pouze autorizovaná odborná firma, jinak hrozí nebezpečí úrazu.

Proto:

• Především na póly akumulátoru nepřipájejte žádné kabely.

• Zajistěte, aby v otvorech akumulátoru nebyly zachyceny žádné kovové předměty (hřebíky, mince, svorky).

• Nevystavujte akumulátor vodě nebo dešti.

• Dodávaný akumulátor používejte výlučně v kombinaci s akumulátorovým šroubovákem, čímž se zabrání poruchám a/nebo rizikům.

14.Je-li akumulátor poškozený nebo jej není možné nabít, je třeba ho zlikvidovat určeným způsobem. Neházejte jej do domovního odpadu.

15. Akumulátor nikdy naházejte do vody nebo

ohně. Hrozí nebezpečí exploze!

Elektrotechická bezpečnost

Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob. Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.

Pokaždé zkontrolujte, zda vaše napětí odpovídá napětí na výrobním štítku. Kromě toho zkontrolujte, zda napětí v síti souhlasí se vstupním napětím nabíjecího adaptéru.

Ferm

Зміниться полярність полюсів акумулятора: «+» стане «-»,«-» - стане «+». Якщо це сталося, при зарядці полярність залишиться перекинутою, і це призведе до необоротного виходу акумулятора з ладу.

Якщо бездротовий дриль не використовується протягом тривалого часу, спочатку слід повністю зарядити акумулятор. Зберігати акумулятор слід у зарядженому стані.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед виконанням техобслуговування електромотору переконайтеся, що інструмент не підключений до джерела живлення.

Продукція компанії конструктивно призначена для тривалої експлуатації з мінімумом технічного обслуговування. Успішна експлуатація інструменту залежить від належного догляду і регулярного чищення.

Неполадки

У разі несправності інструменту, причиною чого є знос деталей, звертайтеся у торговельну точку, яка продала вам даний інструмент. На одній з останніх сторінок керівництва показано частини і деталі, які можна замовити в обмін на несправні.

Захист оточуючого середовища

Для уникнення транспортних пошкоджень інструмент постачається у міцному пакуванні. Значна частина матеріалів пакування підлягає утилізації, тому просимо передати у найближчу спеціалізовану організацію.

Електроінструмент, що відпрацював, ви можете передати місцевому дистриб’юторові на безпечну для навколишнього середовища утилізацію.

Несправний і/або бракований електричний чи електронний прилад необхідно утилізувати належним чином.

Гарантія

Гарантійні умови описані на гарантійній картці, що додається окремо.

Чищення інструменту

Для уникнення перегріву електромотору вентиляційні отвори необхідно утримувати в чистоті. Необхідно регулярно чистити корпус інструменту з використанням м’якої тканини і, бажано, після кожного використання. За необхідності тканину, що використовується для чищення інструменту, слід змочити мильним розчином. Для уникнення пошкодження пластмасових деталей не допускається застосовувати розчинники: бензин, спирт, аміачні розчини тощо.

Змащення

Додаткове змащення інструменту не є необхідністю.

UA

Ferm

43

UA

Свердління

• Свердління здійснюється при регуляторі обертального моменту (3) у положенні, що відповідає операції, яка виконується.

Перед початком свердління переконайтеся, що перемикач напрямку обертання (6) знаходиться у положенні “R”.

• На тримачi батареї засвiтиться червона лампа, показуючи, що батарея почала заряджатися.

• Перша зарядка повнiстю розрядженої батареї займає приблизно 5 годин, наступнi пiдзарядки займають бiля 3 годин.

Увімкнення / вимкнення інструменту

Мал. А

• Натиснути на кнопку вимикача (1). Регулювання швидкості обертання забезпечується силою натискання на перемикач.

• Відпускання кнопки вимикача (1) викликає негайне вимкнення інструменту.

• Блокування ввімкнення інструменту забезпечується встановленням перемикача обертання (6) у середнє положення.

Червона лампа не виключається автоматично пiсля закiнченн часу зарядки! Тому батарею слiд вийняти пiсля 5 годтин пiдзарядки. Якщо батарея залишаеться у зарядному пристрої бiльше 5 годинбатарея може перегрiтися.

Раз рядка акумулятора

Важлива не лише зарядка акумулятора. На стільки ж саме, а можливо більш важлива його розрядка.

42

Заборонено відкладати інструмент в сторону до повної зупинки обертання шпинделя. Для уникнення попадання пилу всередину інструменту його не можна класти і зберігати на запилених поверхнях.

Зарядка акумуляторноі батареї

Батарея постачається у розрядженому станi.

• Використовувати зарядний пристрiй батареї лише при температурi вiд +10° C до + 40°C.

• Зарядний пристрiй слiд використовувати у сухому, добре вентильованому примiщеннi.

Пiгзарадка

Мал. E

• Помiстити тримач для батареї на пласку поверхню стола та помiстити батарею у тримач враховуючи познчки + и - полюсiв.

• Пiдключити штепсель перехiдник мережевого адаптера у роз’єм збоку тримача батареї.

• Включити мережевий адаптер у розетку • Коли акумулятор заряджений, можна користуватися безпровідним дрилем, поки не почнете помічати, що потужність дриля падає і максимальна швидкість обертання не досягається.

• Тоді акумулятор майже розряджений. Лише тепер можна починати його зарядку.

• Зарядка акумулятора, коли він ще заряджений, скажімо на третину ємності, може призвести до виникнення так званого «ефекту пам’яті». Оскільки при зарядці заряджається лише розряджена частина ємності акумулятора, то в зарядженій третині акумулятора, що залишилася, може розпочатись кристалізація. Цю частину ємності акумулятора вже ніколи не можна буде використовувати.

• Не розряджайте акумулятор до мінімуму. Як тільки ви помітите падіння потужності чи максимальної швидкості обертання, необхідно зарядити акумулятор. Якщо продовжувати використовувати дриль і акумулятор розрядиться повністю, може статися так званий ефект «перекидання полюсів».

Ferm Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotřebujete žádnou uzemněnou zástrčku.

Výměna kabelu nebo zástrček

Staré kabely a zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné vložit do elektrické zásuvky zástrčku s uvolněným

kabelem.

• Pro vyjmutí akumulátoru stiskněte západ ková tlačítka (10) na obou stranách a vytáh něte akumulátor ze spodní strany stroje.

4. PROVOZ

instrukce a příslušné směrnice.

• Sejměte akumulátor. Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, před údržbou a při výměně nářadí, jako např. upínacího

pouzdra, vrtáku.

• Přístroj je určen pro šroubování a vrtání. Jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno.

Stroj pevně držte a zatlačte hrot do obrobku rovnoměrným tlakem. Stroj nenuťte.

Používejte pouze hroty, které nejeví známky opotřebení. Opotřebené hroty mají negativní vliv na účinnost stroje.

3. MONTÁŽ PŘĺSLUŠENSTVĺ

Před zahájením práce odstraňte akumulátor.

Nastavení točivého momentu

Obr. D

Stroj má 16 různých nastavení točivého momentu, se kterými je možné nastavit sílu pro upevňování a uvolňování šroubů.

Vložení a a vyjmutí hrotu vrtáku

Obr. B

Stroj může kromě hrotu vrtáku zachytit i hroty šroubováku se šestihrannou násadou.

• Uvolněte sklíčidlo vrtáku (4) tak, že jej točíte na obrubě (9).

• Násadu hrotu vrtáku nasaďte do upevnění sklíčidla vrtáku.

• Sklíčidlo vrtáku pevně zatočte, aby hrot vrtáku byl pevně sevřen.

• Chcete-li vyměnit hrot vrtáku, sklíčidlo znovu uvolněte.

Vložení a vyjmutí akumulátoru

Obr. C

• Nastavte nastavovací kroužek točivého momentu (3) na požadovaný točivý

moment.

Nastavení požadovaného točivého momentu se zadá na nastavovacím kroužku pomocí číslic 1 až 8 a tečkami mezi dvěma číslicemi, které představují

mezipolohy (spolu 16).

• Přednostně zvolte nejnižší možné nastavení pro pohyb šroubem. Když motor prokluzuje, zvolte vyšší nastavení točivého

momentu.

Upevnění a uvolnění šroubů

• Pro upevnění šroubů nastavte směrový spínač (6) do polohy „R”. • Pro uvolnění šroubů nastavte směrový spínač do polohy „L”.

Před zapojením nabíječky zkontro lujte, je-li vnější strana akumulátoru nebo nástroje čistá a suchá.

• Dbejte o to, aby směrový spínač (5, Obr. A) byl ve střední poloze, aby se zabránilo nechtěnému spuštění stroje.

• Akumulátor (5) nasaďte na spodní část stroje podle obrázku. Akumulátor zatlačte, dokud nezapadne na místo.

Vrtání

• Nastavte nastavovací kroužek točivého momentu (3) do vrtací polohy.

Zajistěte, aby směrový spínač (6) byl nastaven v poloze „R”.

CZ

Ferm

11

CZ

Zapnutí a vypnutí

Obr. A

• Stiskněte hlavní vypínač (1). Počet otáček stroje regulujete pomocí přenosu síly na spínač.

• Uvolněte hlavní vypínač (1), sklíčidlo vrtáku se ihned zabrzdí a dále se neotáčí.

• Přesuňte směrový spínač (6) do středu,

aby se stroj ve vypnutém stavu zablokoval.

Stroj položte, až když je motor úplně v klidu. Stroj nepokládejte na zaprášenou podlahu. Částečky prachu se mohou dostat do

mechanizmu stroje.

Nabíjení akumulátoru

Baterie se dodává v nenabitém stavu.

• Nabíječku baterie používejte pouze v teplotním rozsahu od +5° do +40° Celsia.

• Nabíječku baterie používejte pouze v suchých a větraných místnostech.

Dobíjení

Obr. E

• Držák baterie položte na rovný stůl a baterii vložte do držáku baterie. Věnujte pozornost označení pólů + a -.

• Zástrčku síťového adaptéru vložte do konektoru na straně držáku baterie.

• Síťový adaptér vložte do zásuvky.

• Na držáku baterie se rozsvítí červená kontrolka dobíjení, která indikuje, že se baterie dobíjí.

• Proces dobíjení úplně vybité baterie trvá přibližně 5 hodin poprvé a později přibližně

3 hodiny.

• Když je baterie nabitá, bezdrátovou vrtačku používejte až dokud nezpozorujete, že výkon vrtačky se snižuje a nedosahují se maximální rotační rychlosti.

• Baterie je teď téměř vybitá. Pouze teď můžete začít dobíjet baterii.

• Dobíjení baterie, pokud je stále nabitá řekněme na jednu třetinu kapacity, může vyvolat takzvaný „paměťový efekt“. Protože se teď během dobíjení dobíjí pouze vybitá část kapacity baterie, baterie může v části, která je stále nabitá, začít krystalizovat. Tuto část kapacity baterie poté už nikdy nebude možné použít.

• Nevybíjejte baterii na minimum. Jakmile zaregistrujete, že výkon nebo maximální rotační rychlost poklesla, musíte baterii dobít. Pokud budete pokračovat v používání vrtačky a baterie se vybije úplně, může se vyskytnout takzvaný „efekt přepólování“. Polarita baterie se změní: „+“ se změní na „-“ a „-“ se změní na „+“. Pokud se to stane, polarita zůstane změněná i během dobíjení a tím se baterie neopravitelně poškodí.

Pokud bezdrátovou vrtačku nepoužíváte delší dobu, nejprve je nutno úplně dobít baterie. Baterii skladujte v nabitém stavu.

5. úDRŽBA A SERVIS

Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je odpojen od sítě, jestliže provádíte údržbu motoru.

Po dobití červená kontrolka nezhasne automaticky! Do 5 hodin vyjměte baterii z nabíječky. Pokud baterii nevyjmete z nabíječky po době dobíjení, může se přehřát.

Přístroje značky jsou konstruovány pro dlouhodobé používání při minimální údržbě. Budou fungovat bez problémů, pokud se jim bude věnovat náležitá péče a pokud budou pravidelně čištěny.

Vybíjení baterie

Nejen dobíjení baterií je důležité, vybíjení je stejně nebo dokonce více důležité.

Iatní

Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým hadříkem (nejlépe po každém použití). Odstraňujte prach a špínu z otvorů ventilace.

Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte měkký hadřík namočený v mýdlové vodě.

12

Ferm

Заміна електрошнурів і вилок

Негайно позбудьтеся від попередніх електрошнурів і вилок після їх заміни на нові. Підключення електрошнурів, що не приєднані з другого кінця, до джерела живлення небезпечно для життя.

• Щоб зняти акумуляторну батарею з нижньої частини інструменту, необхідно спочатку натиснути на розблокувальні кнопки (10) з обох сторін і потім від’єднати акумулятор.

3. УСТАНОВКА ДОДАТКОВИХ ПРИЛАДЬ Встановлення та витягнення свердел

Мал. В

Перед установкою додаткових приладь необхідно завжди витягати акумулятор.

Окрім свердел, інструмент дозволяє використовувати наконечники викрутки з хвостовиком шестигранної форми. • Розкрити затискний патрон (4) обертанням вручну; • Помістити хвостовик свердла у приймач затискного патрона; • Надійно затягнути затискний патрон зі свердлом; • За необхідності заміни свердла слід повторити вищеописану процедуру в зворотному порядку.

Монтаж /демонтаж акумуляторної батареї

Мал. С

Перед підключенням зарядного пристрою переконайтеся, що зовнішня поверхня як шуруповерта, так і акумуляторної батареї чиста і суха.

4. РОБОТА З ІНСТРУМЕНТОМ

Мал. D

При роботі з інструментом необхідно завжди дотримуватись правил техніки безпеки і відповідних інструкцій.

Надійно утримуючи інструмент у руках, вводьте свердло з рівномірним зусиллям у заготівку. Не удавайтеся до надмірного зусилля. У роботі використовуйте лише свердла, які не мають ознак зносу. Використання свердел, що зносилися/ затупилися, негативно позначається на ефективності роботи інструменту.

Регулювання кртутногомоменту

Інструмент здатен забезпечувати різний обертальний момент (16 положень) при виконанні операцій закручування/ відкручування гвинтів.

• За допомогою регулятора зусилля (3) встановити необхідну величину обертального моменту. Маркування значень зусиль нанесені на кільцевий регулятор у вигляді цифр від 1 до 8 з проміжними значеннями у вигляді точок між цифрами (всього 16 положень).

• Краще слід встановлювати величину зусилля на мінімальне значення, а у разі «пробуксовування» електромотора у процесі роботи – збільшувати значення до необхідного рівня.

• Для уникнення раптового ввімкнення інструменту переконайтеся, що перемикач напрямку обертання (5, мал. А) знаходиться у середньому положенні.

• Приєднайте акумуляторну батарею (5) до нижньої частини інструменту, як зображено на малюнку. Вставте батарею до замикання.

закручування / відкручування гвинтів

• Встановити перемикач напрямку обертання (6) у положення “R” (вправо) для закручування гвинтів; • Встановити перемикач напрямку обертання (6) у положення “L” (вліво) для закручування гвинтів

UA

Ferm

41

UA

5. У разі ушкодження будь-яких проводів зарядного пристрою, їх необхідно замінити до початку використання інструменту.

6. Не рекомендується тримати зарядний пристрій у розетці мережі електроживлення, якщо він у цей момент не використовується за призначенням. При відключенні приладу від мережі живлення не допускається витягати його з розетки, тримаючись за електрошнур.

7. У разі падіння, механічного удару чи іншої технічної несправності зарядного пристрою слід звернутися у спеціалізований заклад чи до місцевого дилера. Всі несправні частини і деталі зарядного пристрою підлягають обов’язковій заміні.

8. При використанні акумулятора слід дотримуватись обережності і уникати його падіння чи ударів об інші предмети.

9. Ніколи не намагайтеся самостійно відремонтувати акумулятор чи зарядний пристрій, оскільки це вкрай небезпечно для здоров’я. Ремонт необхідно завжди проводити лише в авторизованій спеціалізованій організації.

10. Перед чищенням чи проведенням техобслуговування акумуляторного блока чи зарядного пристрою штекер шнура необхідно від’єднати від зарядного пристрою.

11. Не допускається здійснювати зарядку акумулятора при температурах нижче +5°С і вище +40 °С.

12. Вентиляційні отвори зарядного пристрою мають бути завжди відчинені.

13. Неприпустиме коротке замикання акумулятора.

У разі короткого замикання сила струму в мережі різко збільшується, що може призвести до перегрівання, займання чи навіть вибуху акумулятора з завданням шкоди і травмуванням оператора.

Для уникнення цього:

• Не можна приєднувати будь-які проводи до клем акумулятора.

• Не допускати попадання будь-яких металічних предметів (цвяхів, монет, скріпок) на клеми акумулятора.

• Не піддавати акумулятор впливу дощу та вологи.

• Використовувати дозволено лише той акумулятор, який поставлено у комплекті з даним шуруповертом, для уникнення виникнення несправностей і ризику для оператора.

14. У разі несправності чи неможливості подальшої експлуатації акумулятор необхідно утилізувати певним чином. Заборонено викидати його разом з побутовим сміттям!

15. Не допускається викидати акумулятор у вогонь чи воду, оскільки це може викликати його вибух.

Електрична безпека

Увага! При використанні електроприладів завжди дотримуйтесь місцевих вимог з техніки безпеки стосовно ризику виникнення пожеж, вра ження електрострумом і травмування. Окрім наступних вказівок також прочитайте вимоги до техніки безпеки у відповідній окремій частині. Дане керівництво необхідно надійно зберігати!

Завжди перевіряйте, чи відповідає напруга живлення, зазначена на акумуляторі, напрузі на паспортній табличці. Переконайтеся, що напруга живлення в мережі відповідає вхідній напрузі зарядного пристрою для акумулятора.

Машина ІІ класу - Подвійна ізоляція - Вам не знадобиться заземлене рознімання.

40

Ferm

Zásadně nepoužívejte rozpouaštděla, jako jsou benzin, alkohol, čpavek apod. Tato rozpouštědla by mohla poškodit umlěohmotné součásti přístroje.

Mazání

Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.

Závady

Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický nákres, které součástky lze

objednat.

Životní prostředí

Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většinu z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad příslušných látek. NiCd baterie se dají

recyklovat.

Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

Záruka

Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete na samostatném záručním listu, který je přiložen k výrobku.

AKUMULATORSKI VRTALNIK

VIJAČNIK

Številke v besedilu ustrezajo diagramom na straneh 2 - 3.

Za vašo varnost in varnost drugih vam priporočamo, da pred uporabo stroj natančno preberete ta navodila. Priročnik in priloženo dokumentacijo shranite za nadaljnjo referenco.

Vsebina

1. Informacije o stroju 2. Varnostna navodila

3. Montaža pribora

4. Delovanje

5. Servis & vzdrževanje

1. PODATKI O NAPRAVI Tehnični podatki

Napetost Napetost polnilnika

Frekvenca polnilnika Moč akumulatorske baterije 1.3 Ah Čas polnjenja Največji vrtilni moment

(majhna hitrost) Št. vrtljajev, brez obremenitve 0-550/min Premer vpenjalne glave 12 Nm 0.8 - 10 mm

Masa (vključno z

akumulatorsko baterijo)

Lpa (akustični tlak)

Tehtna vibracija 230 V

50 Hz 3-5 ura

1.56 kg

72.8 dB (A) Lwa (akustična zmogljivost) 83.8 dB (A)

0.703 m/s

2

SLO

Ferm

Vsebina paketa

1 Akumulatorski vrtalnik vijačnik

1 Baterija 1 Polnilnik

2 Dvostranski vijačni nastavki

1 Navodila za uporabo 1 Varnostna navodila 1 Garancijski list

Prepričajte se, da med dostavo ni prišlo do poškodb orodja, izgubljenih delov in dodatkov.

13

SLO 14

Tehnični podatki

Slika A

1. Stikalo vklop/izklop

2. Nastavni obroček vrtilnega momenta

3 Vpenjalna glava

4. Baterijski vložek

5 Smerno stikalo

Ni-Cd baterije se lahko reciklirajo. Zato baterije odvrzite v zbiralna mesta za izročanje kemičnih odpadkov; le-tako bodo reciklirane in odstranjene na okolju prijazen način.

Baterije vedno uporabljajte za reciklažo.

2. VARNOSTNA NAVODILA Informacije o izdelku

Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih škod na napravi in predmetih zaradi neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku.

Označuje nevarnost električnega udara.

Pomembna varnostna navodila: polnilnik in akumulatorska baterija

Če pridete v stik s kislino iz akumulatorske baterije, izpostavljene dele nemudoma sperite z vodo. Če kislina pride v oči, jih sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Vrtenje, na levo /ne desno.

Ne uporabljajte v dežju.

Število vrtljajev stroja lahko nastavimo elektronsko.

Služi le za uporabo v notranjih prostorih.

Maksimalna temperatura 40 °C.

Baterije ne mečite v ogenj.

Baterije ne mečite v vodo. Toplotna zaščita 130 °C.

V primeru napake transformator ni nevaren (ločeno okrožje).

1. Pred uporabo preberite in upoštevajte

navodila za uporabo in varnostna navodila, ki zadevajo polnilnik in akumulatorsko

baterijo!

2. Pozor! Uporabljajte le polnilnik in

akumulatorsko baterijo, ki ju dostavi zastopnik, v nasprotnem primeru obstaja

nevarnost poškodb.

3. Polnilnik, akumulatorsko baterijo in

električno orodje zaščitite pred vlago, na primer pred dežjem, snegom.

4. Pred uporabo polnilnika najprej preverite, ali so povezave vseh vodnikov pravilno vzpostavljene.

5. Če je vodnik poškodovan, polnilnika ne smete uporabljati. Poškodovani vodnik

nemudoma zamenjajte.

6. Če polnilnika ne uporabljate, omrežni vtič izvlecite iz vtičnice. Vtiča ne izvlecite z natezanjem priključne vrvice.

7. Če vam polnilnik pade oz. ga izpostavite drugačni močni mehanski obremenitvi, ga

naj pred nadaljnjo uporabo pregleda

pooblaščeni serviser. Poškodovane dele je

treba popraviti.

8. Pri delu z akumulatorsko baterijo bodite zelo previdni. Pazite, da vam ne pade, oz.

da z njo ne trčite ob druge predmete.

9. Polnilnika oz. akumulatorske baterije nikoli

ne poskušajte popraviti sami, saj je to zelo

nevarno.

Ferm

1 Акумуляторна батарея 1 Зарядний пристрій 2 Двобічні голівки викруток 1 Керівництво з експлуатації 1 Вкладиш з техніки безпеки 1 Гарантійний талон Огляньте інструмент і деталі, що постачаються окремо, на предмет транспортних пошкоджень.

Інформація про виріб

Мал. А

1. Мережевий вимикач 2. Кільце встановлення обертаючого моменту 3. Затискний патрон 4. Акумуляторна батарея 5. Перемикач напрямку обертання

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Уважно читайте інструкції.

Ризик ушкодження матеріалу й/ або фізичних травм.

Указує на присутність напруги.

Ротація вліво, вправо.

Не використовувати під час дощу Кількість оборотів машини можна регулювати електронно.

Тільки для використання усередині приміщень.

Максимальна температура 40 °C.

Не кидати батарейку у вогонь.

Не кидати батарейку у воду.

Тепловий захист 130 °C.

У випадку виникнення дефекту трансформатор не є небезпечним (окремий контур).

Батареї Ni-Cd можуть бути перероблені. Здайте їх у центр хімічних відходів, де їх перероблять або утилізують екологічно чистим засобом.

Завжди перезаряджайте батареї.

Заходи безпеки при користуванні акумулятором і зарядним пристроєм

При попаданні кислоти, що міститься в акумуляторі, на будь-яку частину тіла її необхідно негайно змити великою кількістю води. У разі попадання кислоти у вічі слід також негайно промити їх водою і терміново звернутися за медичною допомогою.

1. Перед використання акумулятора і зарядного пристрою уважно ознайомтеся з даним керівництвом і засвойте його вказівки і правила техніки безпеки.

2. Використовуйте лише акумулятор і зарядний пристрій, що входять у комплект поставки. Використання зарядних пристроїв іншого типу може являти небезпеку.

3. Не допускається зберігання акумулятора, власне інструменту і зарядного пристрою в умовах підвищеної вологості.

4. Перед використанням зарядного пристрою перевірте правильність і якість підключення всіх проводів.

UA

Ferm

39

UA

Никель-кадмиевые элементы питания могут быть переработаны для повторного

Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор должен быть утилизирован должным образом.

Гарания

Услови я гарантии вы найдёте в отдельно прилагаемом гарантийном талоне.

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ ШУРУПОВЕРТ

Числа у наступному тексті відносяться до креслень на сторінці 2-3

Перед початком експлуатації машини уважно прочитайте дане керівництво. Ознайомтесь з принципом її роботи і керування. Здійснюйте технічне обслуговування машини у відповідності до інструкцій для її подальшого бездоганного функціонування. Керівництво з експлуатації і відповідну документацію необхідно зберігати поблизу від машини.

Зміст

1. Інформація про виріб 2. Інструкція з техніки безпеки 3. Установка додаткових приладь 4. Експлуатація 5. Технічне обслуговування

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ Технічні характеристики

Напруга 12 В

Напруга живлення зарядного пристрою 230 В~ Робоча частота зарядного пристрою Ємність акумулятора Час зарядки Макс. значення зусилля (на низькій швидкості) Робочий діаметр затискного патрона Вага (з акумулятором) 50 Гц 1.3 А/год 3-5 год 12 Нм Швидкість без навантаження 0-550/хв 0,8-10 мм Рівень шумового тиску (Lpa) 72.8 дБ Lwa (звукова потужність) Рівень вібрації 1.56 кг 83.8 дБ (A) 0.703 м/сек 2

Комплект иоставки

1 Акумуляторний дриль-шуруповерт

38

Ferm

Popravila naj vedno opravi pooblaščeni

servis, v nasprotnem primeru obstaja

nevarnost poškodb.

10.Pred vsakim čiščenjem oz. vzdrževanjem

polnilnika in akumulatorske baterije,

izvlecite omrežni vtič iz vtičnice polnilnika.

11. Akumulatorske baterije ne polnite pri

temperaturah pod 5 ľC oz. nad +40 ľC.

12. Odprtine za zračenje na polnilniku ne

smejo biti zakrite.

13. Akumulatorska baterija ne sme biti v kratkem stiku.

Če je naprava v kratkem stiku, se jakost električnega toka poveča. To lahko povzroči pregrevanje akumulatorske baterije, požar oz. tudi eksplozijo, torej poškodbe orodja in nevarnost za uporabnika.

Kako se temu izognete:

• Na pola akumulatorske baterije ne povezujte nobenih žic. • Prepričajte se, da v odprtino akumulatorske baterije niso ujeti kakršnikoli kovinski delčki (žebljički, kovanci, papirne sponke). • Akumulatorske baterije ne izpostavljajte vodi oz. dežju.

• Priloženo akumulatorsko baterijo uporabljajte le v kombinaciji s tem akumulatorskim vrtalnikom vijačnikom in tako preprečite napake in/ali drugačno tveganje.

14. Če se akumulatorska baterija pokvari oz.

se ne polni, jo primerno zavrzite. Neuporabne akumulatorske baterije ne

smete odvreči v hišne smeti.

15. Akumulatorske baterije nikoli ne odvrzite v

vodo oz. ogenj - možnost eksplozije.

Električna varnost

Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranní osob. Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.

Slika B

Vedno preverite, ali akumulatorska napetost ustreza vrednosti, določeni na etiketni ploščici orodja. Preverite tudi, ali omrežna napetost ustreza vhodni napetosti akumulatorskega orodja.

Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo.

Zamenjati vodnike in vtiče

Obrabljene oz. stare vodnike in vtiče

nemudoma zavrzite in zamenjajte z novimi.

Povezava vtiča poškodovanega vodnika z električno vtičnico je zelo nevarna.

• Odstranite akumulatorsko baterijo. Če električnega orodja ne uporabljate, pred vzdrževanjem in pri menjavi delov orodja,

na primer, vpenjalne glave, svedra.

• Orodje je namenjeno izključno vrtanju in vijačenju. Druga dela z orodjem niso

dovoljena.

3. MONTAŽA PRIBORA

Pred začetkom del najprej odstranite akumulatorsko baterijo.

Vstaviti in zamenjati vrtalne nastavke

V orodje lahko vstavite tako vrtalne kot tudi

vijačne nastavke s šesterokotno gredjo.

• Sprostite vpenjalno glavo (4), in sicer tako,

da jo zavrtite (9).

• Gred vrtalnega nastavka postavite v montažno območje vpenjalne glave.

• Vrtalno glavo močno zategnite, tako da se

vrtalni nastavek dobro zagozdi.

• Ponovno zavrtite vrtalno glavo, ko želite

zamenjati vrtalni nastavek.

SLO

Ferm

15

SLO 16

Namestiti in odstraniti akumulatorsko baterijo

Slika C

Pred vklopom polnilnika se prepričajte, da so zunanje površine akumulatorske baterije in orodja čiste in suhe.

• Prepričajte se, da je smerno stikalo vrtenja (5, Slika A) nastavljeno v položaj na sredini, in tako preprečite nepričakovani

vklop orodja.

• Akumulatorsko baterijo (5) namestite na spodnjo ploskev orodja, kot kaže slika. Akumulatorsko baterijo pritisnite in držite, dokler se ne zaskoči.

• Najprej pritisnite zapiralna gumba na obeh

straneh (10) in nato odstranite akumulatorsko baterijo s spodnje ploskve orodja.

4. DELOVANJE

Vedno upoštevajte varnostna navodila in se držite zadevnih predpisov.

Uvijati in izvijati vijake

• Smerno stikalo vrtenja (6) nastavite v pozicijo “R” za uvijanje vijakov.

• Smerno stikalo vrtenja nastavite v pozicijo “L” za izvijanje vijakov.

Vrtati

• Regulirni obroč navora (3) obrnite in

nastavite v pozicijo za vrtanje.

Prepričajte se, da je smerno stikalo vrtenja (6) pri vrtanju vedno nastavljeno v pozicijo "R".

Vklop in izklop

Slika A

• Pritisnite stikalo za vklop/izklop (1). Število

vrtljajev orodja regulirate s prenosom sile na stikalu.

• Stikalo vklop/izklop (1) spustite in

vpenjalna glava se nemudoma ustavi in

preneha teči.

• Smerno stikalo vrtenja (6) potisnite v

pozicijo na sredo in blokirajte orodje v stanje izklopa.

Orodje odložite šele, ko se motor popolnoma ustavi. Orodja ne položite na prašno podlago. Prašni delci lahko vstopijo oz. prodrejo v

mehanizem.

Orodje držite v močnem prijemu in vrtalnik

pritiskajte z enakomernim pritiskom v delovni kos. Orodja ne preobremenjujte. Uporabljajte

le vrtalne nastavke, ki ne kažejo znakov

obrabe. Obrabljeni vrtalni nastavki negativno

vplivajo na učinkovitost funkcij orodja.

Nastaviti navor

Slika D

Orodje ima 16 stopenj nastavitev navora, s

katerimi lahko določite jakost uvijanja in

izvijanja vijakov.

Polniti akumulatorsko baterijo

Priložena akumulatorska baterija ob dostavi ni

napolnjena.

• Baterijski polnilec uporabljajte v temperaturnem območju med +5ľ do + 40ľ

stopinj Celzija.

• Baterijski polnilec uporabljajte le v suhih in zračnih prostorih.

• Regulirni obroč navora (3) nastavite v želeno pozicijo.

Nastavitve navora, ki so na izbiro, so na

regulirnem obroču označene s ciframi od 1

do 8 in piko med dvema ciframa, ki

označuje vmesno pozicijo (skupaj torej 16).

• Po možnosti izberite najnižjo pozicijo

navora, ki spodbudi premikanje vijaka.

Višjo pozicijo navora nastavite, če motor

zdrsava.

Polnjenje

Fig. E

• Baterijsko držalo postavite na ravno

podlago in vanj vstavite akumulatorsko

baterijo. Upoštevajte oznake polov + in -.

• Vtič omrežnega usmernika vstavite v

konektor, ki se nahaja na strani akumulatorske baterije.

• Omrežni usmernik priključite v vtičnico.

Ferm

Зарядка аккумулятора

Важна не только зарядка аккумулятора. Настолько же, а может, и более важна его разрядка.

• Когда аккумулятор заряжен, можно пользоваться беспроволочной дрелью, пока не начнете замечать, что мощность дрели падает и максимальная скорость вращения не достигается.

• Тогда аккумулятор почти разряжен. Только теперь можно начинать его зарядку.

• Зарядка аккумулятора, когда он еще заряжен, скажем, на треть емкости, может привести к возникновению так называемого “эффекта памяти”. Поскольку при зарядке заряжается лишь разряженная часть емкости аккумулятора, то в оставшейся заряженной трети аккумулятора может начаться кристаллизация. Эта часть емкости аккумулятора уже никогда не сможет использоваться.

• Не разряжайте аккумулятор до минимума. Как только вы заметите падение мощности или максимальной скорости вращения, необходимо зарядить аккумулятор. Если продолжить пользоваться дрелью и аккумулятор разрядится полностью, может произойти так называемый эффект “опрокидывания полюсов”. Изменится полярность полюсов аккумулятора: ‘+’ станет ‘-’, а ‘-’ -станет ‘+’. Когда это произошло, при зарядке полярность останется опрокинутой, и это приведет к необратимому выходу аккумулятора из строя.

Если беспроволочная дрель не используется на протяжении продолжительного времени, сначала следует полностью зарядить аккумулятор. Хранить аккумулятор следует в заряженном состоянии.

При выполнении работ по техническому обслуживанию двигател я убедитесь, что машина не находитс я под напр я жением.

Машины фирмы созданы дл я работы в течении продолжительного промежутка времени при минимальном техническом обслуживании. Продолжительная удовлетворительна я работа зависит от соответствующего ухода за машиной и регул я рной очистки.

Очистка

Регул я рно очищайте корпус машины м я гкой тр я пкой, желательно после каждого использовани я. Не допускайте попадани я пыли и гр я зи в вентил я ционные отверсти я.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если гр я зь не оттёрлась, используйте м я гкую тря п ку, смоченную в мыльной воде. Никогда не используйте такие растворители, как бензин, спирт, аммиачна я вода и т.п. Этн растворители могут повредить пластмассовые части.

Смазка

Машина не нуждаетс я в дополнительной смазке.

Hеисправноти

В случае неисправности, напр., после износа какой-либо части, обратитесь по адресу пункта обслуживания, указанному в гарантийном талоне. Покомпонентное представление изображения частей, которые можете заказать, вы найдете на последней странице руководства.

Защита окружащей среды

Во избежание транспортных повреждений изделие поставляется в прочной упаковке. Значительная часть материалов упаковки подлежит утилизации, поэтому просим передать упаковку в соответствующую специализированную организацию.

RUS

Ferm

37

RUS 36

Регулировка крутящего момента

Рис. D

Инструмент способен обеспечивать различный крутящий момент (16 положений) при выполнении операций закручивания / откручивания винтов.

• С помощью регулятора усилия (3) установить требуемую величину крутящего момента. Маркировка значений усилия нанесены на кольцевой регулятор в виде цифр от 1 до 8 и промежуточными значениями в виде точек между цифрами (всего 16 положений).

• Предпочтительно следует устанавливать величину усилия на минимальное значение, а в случае «пробуксовывания» электромотора в процессе работы - увеличить значение до необходимого уровня.

Закручивание / откручивание винтов

• Установить переключатель направления вращения (6) в положение «R» (вправо) для закручивания винтов; • Установить переключатель направления вращения (6) в положение «L» (влево) для откручивания винтов.

Сверление

• Сверление производится при регуляторе крутящего момента (3) в положении, соответствующем выполняемой операции.

Перед началом сверления убедитесь, что переключатель направления вращения (6) находится в положении «R».

Включение / выключение инструмента

Рис. A

• Нажать на кнопку выключателя (1). Регулировка скорости вращения обеспечивается силой нажатия на переключатель.

• Отпускание кнопки выключателя (1) вызывает немедленное выключение инструмента.

• Блокировка включения инструмента обеспечивается установкой переключателя вращения (6) в среднее положение.

Не разрешается откладывать инструмент в сторону до полной остановки вращения шпинделя. Во избежание попадания пыли внутрь инструмента его нельзя класть и хранить на запыленных поверхностях.

Зарядка аккумуляторой батареи

Аккумулятор, входящий в комплеАкт, поставляется в незаряженном состоянии.

• Используйте зарядное устройство только при температуре от +5° до + 40° по Цельсию.

• Используйте зарядное устройство только в сухих вентилируемых помещениях.

Зарядка

Рис. E

• Поставьте подставку аккумулятора на ровный стол и вставьте аккумулятор в держатель. Oбратите внимание на маркировку полюсов + и -.

• Вставьте вилку зарядного устройства в разъем со стороны подставки аккумулятора.

• Вставьте зарядное устройство в розетку.

• На подставке засветится красный индикатор зарядки, показывая, что аккумулятор заряжается.

• Процесс зарядки полностью разряженного аккумулятора в первый раз займет приблизительно 5 часов, а в дальнейшем приблизительно 3 часа.

По истечении времени зарядки индикатор зарядки не отключится автоматически! В течение 5 часов выньте аккумулятор из зарядного устройства. Если не вынуть аккумулятор из зарядного устройства по окончании времени зарядки, он может перегреться.

Ferm

• Zasveti rdeča led dioda na baterijskem držalu, kar pomeni, da se akumulatorska

baterija polni.

• Postopek polnjenja popolnoma prazne baterije traja približno 5 ur, ko jo polnite prvič, in 3 ure vsako nadaljnje polnjenje.

Akumulatorsko baterijo po vsakem daljšem mirovanju pred ponovno uporabo najprej napolnite. Baterijo skladiščite v stanju napolnjenosti.

5. SERVIS & VZDRŽEVANJE

Ko se polnjenje konča, rdeče led ne ugasne, sveti naprej. Ni funkcije samodejnega izklopa. Akumulatorsko baterijo torej odstranite s polnilca po poteku 5 ur. Če baterije ne boste odstranili s polnilca po tem času, se le ta lahko pregreje.

Preden se lotite vzdrževalnih del na mehanskih delih, se prepričajte, da ste orodje izklopili iz električnega omrežja.

Stroji so narejeni tako, da delujejo dolgo in

potrebujejo le malo vzdrževanja. Konstantno

dobro delovanje je pogojeno s pravilno nego

stroja in rednim čiščenjem.

Praznjenje baterije

Praznjenje akumulatorske baterije je enako pomembno, če ne še bolj, kot polnjenje.

• Po končanem polnjenju akumulatorske

baterije, vrtalnik uporabljajte vse do

trenutka, ko začne jakost vrtanja slabeti in vrtalnik ne dosega največje rotacijske

hitrosti.

• V tem trenutku je akumulatorska baterija skoraj prazna in sedaj začnite postopek

polnjenja.

• Če polnite še neiztrošeno akumulatorsko baterijo, na primer, baterijo, ki ima še eno

tretjino zmogljivosti, pride do tako

imenovanega ‘učinka spomina’. Med takšnim polnjenjem se polni le iztrošeni del baterijske zmogljivosti in baterija se začne

kristalizirati v delu, ki pred polnjenjem ni bil

iztrošen. Takšen del akumulatorske

baterije postane neuporaben.

• Akumulatorske baterije pa ne smete iztrošiti do konca. Takoj, ko opazite, da

jakost oz. rotacijska hitrost slabita, baterijo

napolnite. Če se odločite in nadaljujete z delom in se akumulatorska baterija iztroši, nastopi tako imenovana ‘zamenjava učinka polov’. Polarnost baterijskih polov se zamenja: ‘+’ postane ‘-‘ in ‘-‘ postane ‘+’. Ko pride do takšne zamenjave, polarnost

ostane zamenjana tudi med polnjenjem in sledi neodpravljiva napaka akumulatorske baterije.

Čiščenje

Odprtine zračnika vzdržuj čiste, da se motor ne bo pregreval. Redno čisti ohišje s čistim blagom. Če umazanija noče odstopiti jo odstrani z mehkim blagom namočenim v milnico. Nikoli ne čisti ohišja s topili kot so

bencin, alkohol, amoniak itd saj lahko

poškoduješ plastične dele.

Mazanje

Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.

Okvare

V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega

dela, pokličite servisno službo. Naslov je označen na garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko naročite.

Okolje

Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga zavarujemo pred poškodbami. Večino embalaže je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče takšnih odpadkov oz. v za to

namenjen kontejner, da bo reciklirana. NiCd celice lahko recikliramo.

Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

Garancija

Garancijski pogoji so opisani na priloženem

garancijskem listu.

Ferm

17 SLO

PL 18

AKUMULATOR wIERTARKI

Liczby w tekście odnoszą się do schematów na stronach 2 - 3.

Z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz innych osób przed użyciem pilarki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi oraz dokumentacja powinny być przechowywane wraz z urządzeniem.

Spis treści

1. Informacje dotyczące urządzenia 2. Instrukcje bezpieczeństwa 3. Montaż akcesoriów 4. Obsługa

5. Serwis i konserwacja

Informacje dotyczące produktu

Rys. A

1. Przycisk włączania/wyłączania 2. Pierścień regulacji momentu obrotowego

3. Uchwyt 4. Bateria

5. Przełącznik kierunku

1. INFORMMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA Dane techniczne

Sprawdzić urządzenie, luźne części i akcesoria pod kątem uszkodzeń w trakcie

transportu.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Objaśnienie symboli

W razie nie przestzegania danej instrukcji obsługi może powstać ryzyko zranienia oraz zginięcia personelu lub uszkodzenia narzędzia.

Wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Napięcie Napięcie ładowarki akumul. 230 V Częstotliwość ładowarki akumul. 50 Hz Wydajność akumulatora Czas ładowania

Maks. moment obrotowy

(niska prędkość) Prędkość obrotowa, bez obciążenia

Uchwyt wiertarski

Ciężar (wraz z akumulatorem) 1.56 kg Lpa (głośność szlifierki) Wartość wibracji 12 V

1.3 Ah 3-5 godziny 12 Nm 0-550/min

0.8 - 10 mm

72.8 dB (A) Lwa (głośność szlif. przy pracy) 83.8 dB (A) 0.703 m/s 2

Obroty, lewo-/prawostronne.

Ilość obrotów urządzenia można ustawić elektronicznie.

Nie używaj w czasie deszczu.

Tylko dla stosowania wewnątrz pomieszczeń Temperatura maksymalna 40 °C.

Zawartość opakowania

1 Akumulator wiertarki 1 Akumulatora

1 Ładowarka 2 Dwustronne bity do wkręcania 1 Instrukcja obsługi 1 Przepisy bezpieczeństwa

1 Karta gwarancyjna

Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia.

Nie wolno wrzucać akumulatora do wody.

Ochrona przed przegrzaniem 130 °C.

Ferm Убедитесь, что напряжение питания аккумуляторной батареи соответствует указанному на идентификационной табличке инструмента. Следует также убедиться, что напряжение сети соответствует значению входного напряжения зарядного устройства.

• Надежно затянуть зажимной патрон со сверлом; • При необходимости замены сверла следует повторить вышеописанную процедуру в обратном порядке.

Монтаж /демонтаж аккумуляторой батареи

Рис. С

Станок II класса – Двойная изоляция – Вилка с заземлением не требуется.

Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что наружная поверхность как шуруповерта, так и аккумуляторной батареи чистая и сухая.

Замена кабелей и штепсельных вилок

В случае замены кабеля или вилки немедленно выбросите старый кабель или вилку. Вставлять вилку отсоединенного от устройства кабеля в розетку очень опасно.

• Отсоединять аккумуляторный блок. В течение периода, когда инструмент не используется, перед проведением техобслуживания, а также при замене принадлежностей (зажимного патрона или сверла) аккумуляторный блок следует отсоединять от инструмента. • Данный инструмент предназначен для применения в качестве шуруповерта и дрели. Применение для какой-либо иной цели категорически исключается!

3. УСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

• Во избежание неожиданного включения инструмента убедитесь, что переключатель направления вращения (5, рис. А) находится в среднем положении.

• Присоединить аккумуляторную батарею (5) к нижней части инструмента, как показано на рисунке. Вставьте батарею до защелкивания.

• Чтобы снять аккумуляторную батарею с нижней части инструмента, надо сначала нажать на разблокирующие кнопки (10) с обеих сторон и затем отсоединить аккумулятор.

4. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

При работе с инструментом необходимо всегда соблюдать правила техники безопасности и соответствующие инструкции.

Уктановка иснятие сверл

Рис. B

Перед установкой каких-либо принадлежностей необходимо снять аккумуляторную батарею.

Помимо сверл, инструмент позволяет использовать отверточные наконечники с хвостовиком шестигранной формы.

• Раскрыть зажимной патрон (4) вращением вручную; • Поместить хвостовик сверла в приемник зажимного патрона; Надежно удерживая инструмент в руках, вводите сверло с равномерным усилием в заготовку. Не прибегайте к чрезмерному усилию. В работе используйте только сверла, не имеющие признаков износа. Применение изношенных / затупившихся сверл отрицательно сказывается на эффективности работы инструмента.

RUS

Ferm

35

RUS

3. Не допускается хранение аккумулятора, самого инструмента и зарядного устройства в условиях повышенной влажности.

4. Перед использованием зарядного устройства проверьте правильность и качество подключения всех проводов.

5. В случае повреждения каких-либо проводов зарядного устройства они должны быть заменены до начала использования инструмента 6. Не рекомендуется держать зарядное устройство в розетке сети электропитания, если оно в этот момент не используется по назначению. При отключении прибора от сети питания не допускается извлекать его из розетки, держась за электрошнур.

7. В случае падения, механического удара или иной технической неисправности зарядного устройства следует обратиться в специализированное учреждение или к местному дилеру. Все неисправные части и детали зарядного устройства подлежат обязательной замене.

8. При обращении с аккумулятором следует соблюдать осторожность и избегать его падения или ударов о другие предметы.

9. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аккумулятор или зарядное устройство, т.к. это крайне опасно для здоровья. Ремонт должен всегда производиться только в авторизованной специализированной организации.

10. Перед чисткой или проведением техобслуживания аккумуляторного блока или зарядного устройства штекер шнура должен быть отсоединен от зарядного устройства.

11. Не допускается осуществлять зарядку аккумулятора при температурах ниже +5°С и выше +40°С.

12. Вентиляционные отверстия зарядного устройства должны быть всегда открыты.

13. Недопустимо короткое замыкание аккумулятора.

В случае короткого замыкания сила тока в цепи резко возрастает, что может привести к перегреву, возгоранию или даже взрыву аккумулятора с нанесением ущерба и травмированием оператора.

Во избежание этого:

• Нельзя подсоединять какие-либо провода к клеммам аккумулятора.

• Не допускать попадания каких-либо металлических предметов (гвоздей, монет, скрепок) на клеммы аккумулятора.

• Не подвергать аккумулятор воздействию дождя и влаги.

• Использовать разрешено только тот аккумулятор, который поставлен в комплекте с данным шуруповертом, во избежание возникновения неисправностей и риска для оператора.

14. В случае неисправности или невозможности дальнейшей эксплуатации аккумулятор должен быть утилизирован должным образом. Запрещается выбрасывать его вместе с бытовым мусором!

15. Не допускается выбрасывать аккумулятор в огонь или воду, т.к. это может вызвать его взрыв.

Электробезопасность

Внимание! Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и получения телесных повреждений при эксплуатации электроинструмента должны всегда соблюдаться основные меры предосторожности. Прежде чем начать пользоваться этим изделием, прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в легкодоступном месте.

34

Ferm W przypadku awarii transformator nie jest niebezpieczny (obwód separowany).

Akumulator Ni-Cd może być recyklowany. Należy go oddać w punkcie zwrotu elementów chemicznych, aby zapewnić ekologiczną recyklację lub likwidację. Zawsze przeładujcie akumulatory

Istotne wskazówki dotyczące bezpiec zeństwa ładowarki i akumulatorwów

W razie kontaktu z kwasem z akumulatorów należy natychmiast spłukać kwas wodą. W razie dostania się kwasu do oczu, natychmiast spłukać kwas wodą i natychmiast wezwać lekarza!

1. Przed użyciem należy przeczytać i zwrócić uwagę na instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ładowarki i akumulatora!

2. Uwaga! Używać wyłącznie ładowarkę i

akumulatory dostarczone przez producenta, w przeciwnym wypadku

istnieje niebezpieczeństwo wypadku.

3. Chronić ładowarkę, akumulator oraz narzędzia elektryczne przed wilgocią, jak np. deszcz lub śnieg.

4. Przed użyciem ładowarki zawsze sprawdzać poprawne podłączenie

wszystkich kabli.

5. W razie stwierdzenia uszkodzenia kabli,

ładowarka nie może być używana. Należy natychmiast wymienić uszkodzony kabel.

6. Gdy ładowarka nie jest używana, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie wyciągać wtyczki za kabel sieciowy.

7. Jeśli ładowarka spadnie lub zostanie w inny sposób narażona na obciążenie mechaniczne, należy oddać ją przed dalszym użyciem do kontroli przez uznany zakład specjalistyczny. Uszkodzone części należy naprawić.

8. Ostrożnie obchodzić się z blokiem akumulatorowym, nie opuszczać go i nie narażać na uderzenia.

9. Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać ładowarki lub akumulatora. Naprawy muszą by wykonywane wyłącznie przez uznany zakład specjalistyczny, w

przeciwnym wypadku istnieje

niebezpieczeństwo wypadku.

10. Przed czyszczeniem lub konserwacją ładowarki lub akumulatora zawsze wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda ładowarki.

11. Nigdy nie ładować akumulatorów, gdy

temperatura otoczenia jest w zakresie

poniżej 5 °C lub powyżej 40 °C.

12. Otwory wentylacyjne ładowarki muszą być

zawsze odkryte.

13. Blok akumulatorowy nie może być

zwierany.

W razie zwarcia przepływa prąd o wysokim natężeniu. Następstwem tego mogą być przegrzanie, niebezpieczeństwo pożaru lub pęknięcie akumulatora. Może to również prowadzić do uszkodzenia akumulatora lub niebezpieczeństwa doznania obrażeń u użytkownika.

Dlatego:

• Nie podłączać żadnych kabli do biegunów akumulatora.

• Zwrócić uwagę na to, aby w bloku akumulatorowym nie znajdowały się żadne metalowe przedmioty (gwoździe, spinacze, monety itd.).

• Nie wystawiać akumulatorów na działanie wody lub na deszcz.

• Aby uniknąć usterek i/lub zagrożeń, używać dołączonego akumulatora wyłącznie w połączeniu z wkrętarką akumulatorową.

14. Uszkodzony lub niezdatny do ładowania akumulator należy usuwać jako odpad specjalny. Nie wrzucać go do odpadów

domowych.

15. Nigdy nie wrzucać akumulatora do ognia lub wody. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Ferm

19 PL

PL

Bezpieczeństwo elektryczne

Podczas używania narzędzi elektrycznych dla ochrony przed porażeniem elektrycznym, niebezpieczeństwem doznania obrażeń i pożaru należy przestrzegać podanych niżej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed użyciem narzędzia elektrycznego należy przeczytać i zwrócić uwagę na wszystkie wskazówki. Przechowywać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

• Osadzić trzon wiertła w uchwycie

wiertarskim.

• Zakręcić uchwyt wiertarski, aby zacisnąć wiertło.

• Ponownie odkręcić uchwyt wiertarski, gdy wiertło ma być wymienione.

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Rys. C

Zawsze sprawdzać, czy napięcie akumulatora odpowiada informacji umieszczonej na tabliczce znamionowej. Sprawdzić poza tym, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu wejściowemu ładowarki akumulatora.

Szlifierka II klasy – Izolacja podwójna – Wasze gniazdo nie potrzebuje uziemenia.

Wymiana kabli wtyczek

Usuwać stare kable lub wtyczki bezpośrednio po wymianie na nowe. Podłączanie luźnego

kabla wtyczki do gniazda jest niebezpieczne.

Przed podłączeniem ładowarki należy sprawdzić, czy powierzchnia zewnętrzna bloku zewnętrznego narzędzia jest czysta i sucha.

• Zadbać o to, aby przełącznik kierunku obrotu (5, Rys. A) był ustawiony w środkowym położeniu, aby uniknąć niezamierzonego włączenia maszyny.

• Włożyć akumulator (5) w stopkę urządzenia, jak przedstawiono na rysunku. Docisnąć akumulator do zaskoczenia na zapadkę.

• Przed wyjęciem akumulatora przycisnąć po obu stronach przyciski blokujące (10) i wyciągnąć akumulator ze stopki urządzenia.

• Wyciągnąć akumulator. Gdy narzędzie elektryczne nie jest używane, przed konserwacją i przy wymianie narzędzie, jak np. uchwyt zaciskowy, wiertło. • Narzędzie jest przeznaczone do wkręcania i wiercenia. Wszelkie inne zastosowania są

wykluczone.

3. MONTAŻ AKCESORIóW

Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze wyjąć akumulator.

4. OBSŁUGA

Przestrzegać zawsze wskazówek bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.

Przytrzymać mocno urządzenie i dociskać równo wiertło do obrabianego przedmiotu. Nie obciążać urządzenia.

Używać wyłącznie wierteł, które nie wykazują śladów zużycia. Zużyte wiertła działają negatywnie na sprawność urządzenia.

Zakładanie i wyjmowanie wierteł

Rys. B

Z urządzeniem można stosować oprócz wierteł również końcówki wkrętakowe z trzonem sześciokątnym.

Ustawić moment obrotowy

Rys. D

Maszyna ma 16 różnych ustawień momentu obrotowego, za pomocą których można określić siłę wkręcania i wykręcania śrub.

• Zwolnić uchwyt wiertarski (4) poprzez jego

obrót na obwodzie (9).

• Ustawić pokrętło momentu obrotowego (3) w pożądanym położeniu.

20

Ferm

Содержание упаковки

1 Аккумуляторная дрель-шуруповерт 1 Аккумуляторная батарй 1 Зарядное устройство 2 Двусторонние отверточные головки 1 Руководство по эксплуатации 1 Вкладыш по технике безопасности 1 Гарантийный талон Осмотрите инструмент и отдельно поставляемые детали и принадлежности на предмет транспортных повреждений.

Информаци об иэделии

Рис. A

1. Ствой выключатль 2. Кольцо установки вращающго момнта 3. Зажимный патрон 4. Аккумуляторная батаря 5. Прключатль направлния вращния

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Oбъяснения к обозначениям символов

Риск повреждения инструмента и/или травм, смерти в случае несоблюдения инструкций данного руководства Вероятность поражения электрическим током Ротация влево, вправо.

Количество оборотов машины можно электронно регулировать.

Не используйте во время дождя.

Только для использования внутри помещений Максимальная температура 40 °C.

Не бросать батарейку в огонь.

Не бросать батарейку в воду.

Тепловая защита 130 °C.

В случае помехи трансформатор не является опасным (отдельный контцр).

Батареї Ni-Cd можуть бути перероблені. Здайте їх у центр хімічних відходів, де їх перероблять або утилізують екологічно чистим засобом.

Завжди перезаряджайте батареї.

Меры безопасностиработы при обращении с аккумулятором изарядньім устройством

При попадании содержащейся в аккумуляторе кислоты на какую либо часть тела ее необходимо немедленно смыть обильным количеством воды. В случае попадания кислоты в глаза следует также незамедлительно промыть их водой и срочно обратиться за медицинской помощью.

1. Перед использованием аккумулятора и зарядного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и усвойте его указания и правила техники безопасности.

2. Применяйте только аккумулятор и зарядное устройство, входящие в комплект поставки. Использование зарядных устройств другого типа может представлять опасность.

RUS

Ferm

33

RUS

Bojātu un/vai brāķētu elektrisko vai elektronisko aparātu ir jānogādā atbilstošās otrreizējās pārstrādes vietās

Garantija

Garantijas nosacījumi ir izklāstīti atsevišķā, pievienotā garantijas talonā.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Цифровые обозначения в тексте относятся к изображениям на страницах 2 - 3.

Для обеспечения собственной безопасности и безопасности других мы рекомендуем внимательно ознакомится с данной инструкцией перед началом использования изделия. Не выбрасывайте данную инструкцию и другие прилагаемые к изделию документы для возможности их использования в будущем.

Содержание

1. Информация об устройстве 2. Инструкции по безопасности 3. Установка принадлежностей 4. Работа с инструмчнтом 5. Техническое обслуживание

1. ИНФОРМАЦИЯОБ УСТРОЙСТВЕ Технические характеристики

Напряжение Напряжение питания зарядного устройства Рабочая частота зарядного устройства Емкость аккумулятора Время зарядки Макс. значение усилия (на низкой скорости) Скорость без нагрузки Рабочий диаметр зажимного патрона 0.8-10 мм Вес (с аккумулятором) Уровень шумового давления (Lpa) 12 V

---

230В~ 50 Гц 1.3 A/час 3-5 час 12 Нм 0-550/мин 1.56 кг 72.8дБ Lwa (акустическая мощность) 83.8 дБ(А) Уровень вибрации 0.703 м/сек 2

32

Ferm

Ustawienia momentu obrotowego, które są do wyboru, są podawane na pokrętle za pomocą cyfr 1 do 8 oraz punktu pomiędzy cyframi, które oznaczają położenie pośrednie (łącznie 16).

• Preferowany jest wybór możliwie niskiego położenia, umożliwiającego poruszanie śrub. Wybrać wyższe położenie, gdy silnik ślizga się.

Wkręcanie i wykręcanie śrub

• Ustawić przełącznik kierunku obrotu (6) w położenie “R” do wkręcania śrub.

• Ustawić przełącznik kierunku obrotu w położenie “L” do wykręcania śrub.

wiercenie

• Obrócić pokrętło momentu obrotowego (3) w położenie wiercenia.

Zadbać o to, aby przełącznik kierunku obrotu (6) był ustawiony podczas wiercenia zawsze na “R”.

Włączanie i wyłączanie

Rys. A

• Wcisnąć przełącznik zasilania (1). Prędkość obrotową urządzenia reguluje się poprzez przenoszenie siły na przełącznikach.

• Po zwolnieniu przełącznika (1) następuje

natychmiastowe wyhamowanie uchwytu

wiertarskiego i całkowite zatrzymanie.

• Aby zablokować urządzenie w stanie wyłączonym, należy przesunąć przełącznik kierunku obrotów (6) w położenie środkowe.

Odkładać urządzenie dopiero po całkowitym zatrzymaniu silnika. Nie kłaść urządzenia na zanieczyszczonym podłożu. Cząstki pyłu mogą dostać się do mechanizmu.

• Urządzenie do ładowania akumulatorów powinno być używane jedynie w

pomieszczeniach suchych i o dobrej wentylacji.

Ładowanie

Rys. E

• Umieścić uchwyt na akumulator na płaskiej powierzchni i włożyć akumulator. Zwrócić uwagę na oznakowanie biegunowości + i -.

• Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazdka znajdującego się z boku uchwytu

na akumulator.

• Włożyć wtyczkę zasilacza do sieci.

• Zapalenie się czerwonej lampki znajdującej się na uchwycie akumulatora sygnalizuje, że akumulator jest ładowany.

• Ładowanie w pełni wyładowanego

akumulatora trwa za pierwszym razem

około 5 godzin, a następnie około 3 godzin.

Po zakończeniu ładowania czerwona lampka nie zgaśnie automatycznie! Akumulator powinien zostać odłączony po upływie około 5 godzin. W przeciwnym wypadku akumulator może ulec przegrzaniu.

Rozładowanie akumulatora

Nie tylko ładowanie akumulatorów jest ważne, ich rozładowywanie jest równie istotne lub nawet bardziej.

• Przy naładowanym akumulatorze wiertarka bezprzewodowa może być używana do chwili stwierdzenia, że moc jej pracy zmniejsza się i nie osiąga ona maksymalnej prędkości obrotowej.

• Oznacza to, że akumulator jest prawie całkowicie rozładowany. Tylko w tym przypadku można przystąpić do ładowania.

Ładowanie akumulatorów

Akumulator znajdujący się w zestawie nie jest naładowany.

• Urządzenie do ładowania akumulatorów powinno być używane jedynie w temperaturze od +5° do + 40° Celsjusza.

PL

Ferm

21

PL

• Ładowanie akumulatora, kiedy jest on jeszcze naładowany, na przykład w jednej trzeciej, może spowodować wystąpienie tzw. “efektu pamięci”. Ponieważ ładowanie dotyczy jedynie rozładowanej części akumulatora, w części, która wciąż pozostaje naładowana może następować krystalizacja. Jeżeli to nastąpi, ta część akumulatora już nigdy nie będzie mogła być używana.

• Nie należy rozładowywać akumulatora do zera. Po zauważeniu, że moc pracy wiertarki lub jej maksymalna prędkość obrotowa ulega zmniejszeniu, należy naładować akumulator. Kiedy akumulator ulega całkowitemu rozładowaniu podczas pracy wiertarki, może wystąpić tzw. “efekt odwrócenia biegunowości”. Bieguny akumulatora ulegną odwróceniu: “+” stanie się “-”, a “-” stanie się “+”. W przypadku odwrócenia biegunowości podczas ładowania nastąpi trwałe uszkodzenie akumulatora.

Jeśli wiertarka bezprzewodowa nie jest używana przez dłuższy czasu, akumulator powinien wcześniej zostać w pełni naładowany. Akumulator może być przechowywany jedynie w stanie naładowanym.

Poważniejsze zabrudzenia należy usunąć miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Nie nalezy używać żadnych środków rozpuszczających takich jak benzyna, alkohol, amoniak, itp. Środki tego typu działają niszcząco na materiał, z którego wykonane są poszczególne części.

Smarowanie

Urządzenie nie wymaga dodatkowego

smarowania.

Awarie

W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie części) należy skontaktować się z punktem

serwisowym – adresy punktów serwisowych

znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat części zamiennych, które mogą być

zamawiane.

Ochrona środowiska

Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie

transportu, urządzenie dostarczane jest w sztywnym opakowaniu składającym się głównie z materiałów nadających się do

ponownego przetworzenia. Prosimy o

skorzystanie z możliwości ponownego

przetworzenia opakowania.

Akumulatory NiCd (niklowo-kadmowe) nadają się do ponownego przetworzenia.

5. SERWIS I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do konserwacji silnika, sprawdź czy wtyczka jest odłączona od sieci.

Urządzenia zaprojektowano tak, aby działały bezproblemowo przez długi czas i wymagały

konserwacji jedynie w niewielkim zakresie.

Stałe poprawne działanie urządzenia zależy od jego właściwej konserwacji i regularnego

czyszczenia.

Czyszczenie

Urządzenie należy czyścic regularnie miękką szmatką, najlepiej każdorazowo po użyciu. Należy zwrócić uwagę, by usunąć pył i

zabrudzenia z otworu wentylacyjnego.

Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

Gwarancja

Proszę zapoznać sie z warunkami umowy gwarancyjnej zamieszczonymi na załączonej

karcie gwarancyjnej.

22

Ferm

• Ievietojiet tīkla adaptera kontaktdakšu savienotājā baterijas turētāja sānos.

• Ievietojiet tīkla adapteru kontaktligzdā.

• Izgaismosies sarkanā lādēšanas spuldzīte uz baterijas turētāja, norādot, ka baterija tiek lādēta.

• Pilnībā izlādētas baterijas lādēšanas process pirmo reizi aizņems apmēram 5 stundas un vēlāk apmēram 3 stundas.

Pēc lādēšanas beigām sarkanā gaisma automātiski neizslēgsies! Atvienojiet bateriju no lādētāja pēc apmēram 5 stundām. Ja baterija netiek atvienota no lādētāja pēc lādēšanas perioda beigām, tā var pārkarst.

Ja bezvadu urbis netiek izmantots ilgāku laiku, vispirms ir pilnībā jāuzlādē akumulators. Akumulators ir jāuzglabā uzlādēts.

5. SERVISA UN TEHNISKĀ APKOPE

Pirms veikt ar dzinēja apkopi saistīto darbu pārliecinieties, vai instrumenta vada kontaktdakša nav pievienota tīkla kontaktligzdai.

Kompānijas iekārtas ir paredzētas drošai, ilgstošai lietošanai ar minimāliem apkopes izdevumiem. Veiksmīga instrumenta ekspluatācija ir atkarīga no pienācīgas apkopes un regulāras tīrīšanas.

Akumulatora izlādēšana

Svarīgi ir ne tikai uzlādēt akumulatoru. Tikpat svarīgi, bet varbūt pat svarīgāk, ir to izlādēt.

• Kad akumulators ir uzlādēts, var izmantot bezvadu urbi, līdz pamanīsiet, ka urbja jauda sāk samazināties, un netiek sasniegts instrumenta maksimālais ātrums.

• Tādā gadījumā akumulators ir gandrīz izlādējies. Tikai tagad varat sākt tā uzlādēšanu.

• Akumulatora uzlādēšana, kad tas vēl ir uzlādēts, teiksim, apmēram par trešdaļu tilpuma, var izraisīt tā saucamo „atmiņas efektu”. Tā kā uzlādes laikā uzlādējas tikai tā akumulatora daļa, kas ir izlādējusies, tad pārējā uzlādētajā akumulatora daļā var sākties kristalizācija. Šo akumulatora daļu pēc tam vairs nekad nevarēs izmantot.

• Neizlādējiet akumulatoru līdz minimumam. Tikko kā pamanāt, ka samazinās jauda vai maksimālais griešanās ātrums, akumula tors ir jāuzlādē. Ja turpināsiet izmantot urbi, un akumulators izlādēsies pilnībā, var notikt tā saucamā „polu apmešanās”. Mainīsies akumulatoru polu polaritāte: ‘+’ kļūs par ‘-’, bet ‘-’ par ‘+’. Ja tas ir noticis, tad uzlādes laikā polaritāte paliek apmetusies, un tas izraisīs neatgrieze niskus akumulatora bojājumus, kuru dēļ akumulators vairs nebūs izmantojums.

Tīrīšana

Instrumenta korpusu regulāri slaukiet ar mīkstu lupatiņu, vēlams, pēc katras lietošanas reizes. Ventilācijas atveres jāuztur tīrībā. Noturīgu netīrumu noņemšanai izmantojiet mīkstu, ziepju šķīdumā samitrinātu lupatiņu. Nekad nelietojiet tādus šķīdinātājus kā benzīns, spirts, amonjaka šķīdums u.tml. Šie šķīdinātāji var sabojāt plastikāta detaļas.

Eļļošana

Instrumentam papildu eļļošana nav nepieciešama.

Defektai

Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus

detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei

garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo

instrukcijos paskutiniame lape jūs rasite dealizuotą paveikslėlį, kuriame pavaizduotos užsakytinos detalės.

Išorinė aplinka

Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas kietoje pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl prašome pasinaudoti galimybe pakuotę perdirbti. Niķeļa kadmija baterijas ir jāutilizē.

Ferm

31 LV

LV 30

Akumulatora baterijas montāža / demontāža

C att.

klikšķi.

D att.

Pirms uzlādes ierīces pievienošanas pārliecinieties, ka gan instrumenta, gan akumulatora baterijas virsma ir tīra un sausa.

• Lai izvairītos no pēkšņas instrumenta ieslēgšanās, pārliecinieties, ka griešanās virziena ātruma pārslēgs (5, A att.) atrodas

pa vidu.

• Pievienojiet akumulatora bateriju (5) instrumenta apakšējai daļai, kā parādīts attēlā. Ievietojiet bateriju, līdz izdzirdat • Lai noņemtu akumulatora bateriju no instrumenta apakšējās daļas, vispirms ir jāuzspiež uz atbloķējošajām pogām (10) no abām pusēm, un pēc tam ir jāatvieno

akumulators.

4. DARBS AR INSTRUMENTU

Strādājot ar instrumentu, vienmēr ir jāievēro drošības tehnikas noteikumi un šī lietošanas pamācība.

Stingri turot instrumentu rokās, vadiet urbi ar vienmērīgu spēku sagatavē. Nelietojiet pārlieku lielu spēku. Strādājot izmantojiet tikai tādus urbjus, kuriem nav nodiluma pazīmju. Ja lietosiet nodilušus vai trulus urbjus, tas var negatīvi ietekmēt instrumenta darbības efektivitāti.

Griezes momenta regulēšana

Instruments var nodrošināt dažādus griezes momentus (16 stāvokļi), veicot skrūvju ieskrūvēšanu un atskrūvēšanu.

• Ar spēka regulētāja palīdzību (3) iestatiet nepieciešamo griezes momenta lielumu. Spēka lielumi ir atzīmēti uz gredzenveida regulētāja ciparu veidā no viens līdz astoņi, bet starplielumi – punktiņu veidā starp cipariem (pavisam 16 stāvokļi).

• Vislabāk iestatīt minimālo spēka lielumu, elektromotora „buksēšanas” gadījumā palieliniet to līdz nepieciešamajam

lielumam.

Skrūvju ieskrūvēšana / atskrūvēšana

• Lai ieskrūvētu skrūves, iestatiet griešanās virziena pārslēgu (6) „R” stāvoklī (pa labi).

• Lai atskrūvētu skrūves, iestatiet griešanās virziena pārslēgu (6) „L” stāvoklī (pa kreisi).

Urbšana

Urbšana notiek, ja griezes momenta regulētājs (3) atrodas stāvoklī, kas atbilst veicamajai operācijai.

Pirms sākt urbšanu, pārliecinieties, ka griešanās virziena pārslēgs (6) atrodas „R” stāvoklī.

Instrumenta ieslēgšana / izslēgšana

A att.

• Nospiediet slēdža pogu (1). Griešanās ātruma regulēšana notiek, nospiežot uz pārslēga ar dažādu spēku.

• Atlaižot slēdža pogu (1), instruments nekavējoties apstājas.

• Instrumenta ieslēgšanas bloķēšana tiek veikta, novietojot griešanās pārslēgu (6) vidējā stāvoklī.

Aizliegts nolikt instrumentu, kamēr vārpsta nav pilnībā apstājusies! Lai instrumenta iekšienē nenokļūtu putekļi, to nedrīkst novietot un glabāt uz putekļainām virsmām.

Akumulatora baterijas uzlādēšana

Komplektā pievienotā baterija tiek piegādāta neuzlādētā stāvoklī.

• Lietojiet baterijas lādētāju tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra nav zemāka par +10° C un augstāka par + 40° C.

• Lietojiet baterijas lādētāju tikai sausās un ventilētās telpās.

Uzlādēšana

E att.

• Novietojiet baterijas turētāju uz līdzena galda un ielieciet bateriju baterijas turētājā. Ievērojiet + un – polu atzīmes.

Ferm

AKUMULIATORINIS

GREŽTUVAS

Šiame tekste paminėti skaičiai atitinka 2 + 3 ;uslapio iliustracijas

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskai-tykite šią instrukciją. Įsitikinkite, kad žinote kaip prietaisas veikia ir kaip juo naudotis. Kad prie taisas veiktų tinkami, eksploatuokite jį pagal instrukcijos nurodymus. Sau gokite šią instrukciją ir pridedamą dokumentaciją kartu su prietaisu.

Pieticība

1. Techniniai duomenys

2. Saugo staisyklės

3. Surinkimas 4. Naudojimas

5. Priežiūra

Prietaiso elementai

Pav. A

1. Įjungimo/išjungimo jungiklis 2. Sukimo momento nustatymo žiedas

3. Griebtuvas 4. Akumuliatorius 5. Sukimo krypties jungiklis

2. SAUGOS TAISYKLĖS Instrukcijoje naudojami šie simboliai:

Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio sugadinimo pavojų, nesilaikant šios naudojimo instrukcijos.

Įspėja apie traumos, mirties ar įrankio sugadinimo pavojų, nesilaikant šios naudojimo instrukcijos.

1. TECHNINIAI DUOMENYS Tehniskie dati

Įtampa Akum. kroviklio įtamp

Akumuliatoriaus talpa

12 V Akum. kroviklio srovės dažnis 50 Hz

230 V

1.3 Ah

Akum. Įkrovimo trukmė Didžiausias sukimo momentas 12 Nm Tuščios eigos greitis Masė (su akumuliatoriumi) 3-5 val.

0-550/min

Griebtuvo suspaudimo ribos 0.8 - 10 mm

1.56 kg

Lwa (garso galingumas) Garso galingumas Vibracija 72.8 dB(A) 83.8 dB (A) 0.703 m/s

2

Pakuotės turinys

1 Akumuliatorinis gręžtuvas

1 Akumuliatoriai

1 Akumuliatorių kroviklis 2 Dvigaliai varžtų įsukimo antgaliai 1 Naudojimo ir darbų saugos instrukcija

1 Garantinis talonas Patikrinkite, ar transportuojant nebuvo

pažeistas prietaisas, atskiros dalys ar priedai.

Sukimosi kryptis, į kairę/į dešinę.

Mechanizmo apsisukimų skaičių galima nustatyti.

Elkitės su laidu atsakingai. Naudoti tik uždarose patalpose Didžiausia leistina temperatūra 40 °C.

Neišmeskite akumuliatoriaus į ugnį.

Neišmeskite akumuliatoriaus į vandenį.

Atsparumas šilumai iki 130 °C.

Įrankiui sugedus transformatorius yra nepavojingas (atskirta grandinė).

Ferm

23 LT

LT

Ni-Cd akumuliatoriai tinka perdirbimui. Išmeskite juos į cheminių atliekų Surinkimo centre, kad juos būtų galima perdirbti arba sunaikinti nepakenkiant aplinkai.

11. Niekada nekraukite akumuliatoriaus, jei

aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 5° ar aukštesnė, nei 40°.

12. Kroviklio vėdinimo angos turi būti atviros.

13. Akumuliatoriaus negalima jungti trumpai.

24

Nikelio-kadmio baterijas galima pardirbti.

Svarbūs parspėjimai dėl kroviklio ir akumuliatoriaus

Trumpai sujungus tekės didelė srovė. Dėl to prietaisas gali perkaisti, gali kilti gaisras arba sprogti akumuliatorius. Taip galima sugadinti akumuliatorių, o naudojantysis rizikuoja nelaime.

Ant kūno patekus akumuliatoriaus rūgšties, ją tuoj pat nuplaukite vandeniu. Jei rūgšties pateks į akis, tuoj pat jas išplaukite vandeniu ir kreipkite į gydytoją.

1. Prieš naudodamiesi perskaitykite ir įsidėmėkite naudojimo instrukciją ir saugos perspėjimus dėl kroviklio ir akumuliatoriaus!

2. Gerai įsidėmėkite! Naudokite tik gamintojo krautuvą ir akumuliatorių, kitaip rizikuosite

nelaimingu atsitikimu.

3. Saugokite kroviklį, akumuliatorių ir patį prietaisą nuo drėgmės, pvz. lietaus ar

sniego

4. Prieš naudodamiesi krovikliu įsitikinkite,

kad visi laidai sujungti teisingai.

5. Pamatę pažeistą kabelį, nenaudokite kroviklio. Tuoj pat pakeiskite pažeistą kabelį.

6. Nenaudojamo kroviklio laidas turi būti ištrauktas iš elektros tinklo lizdo. Netraukite kištuko laikydami už kabelio.

7. Jei kroviklis nukrito ar buvo kitaip

sutrenktas, prieš vėl jį naudojant tiekėjas turėtų patikrinti ar kroviklis nebuvo pažeistas. Pažeistas detales reikia

sutaisyti.

8. Atsargiai neškite akumuliatorių, kad neiš mestumėte ar kitaip nesutrenktumėte.

9. Niekada pats netaisykite kroviklio ar

akumu-liatoriaus.Taisyti visada turėtų licenzijuotas tiekėjas kitaip- rizikuosite

nelaime.

10. Prieš valydami ar tvarkydami kroviklį ar aku-muliatorių, visada ištraukite kištuką iš

kroviklio lizdo.

Todėl: • Prie akumuliatoriaus gnybtų nejunkite jokių laidų.

• Apžiūrėkite, ar ant akumuliatoriaus nėra kokių nors metalinių daiktų (vinių, sąvar žėlių, monetų ar pan.) • Neapliekite akumuliatoriaus vandeniu ir

nelaikykite lietuje.

• Naudokite tik su šiuo akumuliatoriniu gręžtuvu/suktuvu pateiktą akumuliatorių, kad išvengtumėte gedimų ir/ar pavojaus žmonėms.

14. Pažeistas akumuliatorius ar toks, kurio daugiau jau negalima įkrauti, turi būti išmestas kaip aplinkai kenksmingos šiukš lės.

15. Niekada nemeskite akumuliatoriaus į ugnį ar vandenį. Tai gali sukelti sprogimą!

Elektros sauga

Naudodamiesi elektros prietaisais visada lai-

kykitės jūsų šalyje galiojančių darbų saugos taisyklių. Taip sumažinsite gaisro, elektros smūgio ar traumos pavojų. Perskaitykite šias, taip pat ir pridėtas saugos taisykles. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje!

Visada patikrinkite, ar akumuliatoriaus įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso duomenų lentelės. Taip pat išsiaiškinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kroviklio naudojamą įtampą 2 saugos klasės mašina – dviguba izoliacija – Jums nereikės naudoti kištuko su įžeminimu.

Ferm

8. Darbojoties ar akumulatoru, esiet

uzmanīgs un nepieļaujiet tā nokrišanu vai triecienus pret citiem priekšmetiem.

9. Nekad necentieties patstāvīgi remontēt akumulatoru vai uzlādes ierīci, jo tas ir īpaši bīstami veselībai. Šo ierīču remontu drīkst veikt tikai specializētās iestādēs.

10. Pirms veikt akumulatora bloka vai uzlādes ierīces tīrīšanu vai tehnisko apkopi, atvienojiet šīs ierīces no elektriskās strāvas

padeves.

11. Akumulatoru nedrīkst uzlādēt, ja apkārtējas vides temperatūra ir zemāka par +5°C un augstāka par +40°C.

12. Instrumenta ventilācijas atverēm vienmēr ir jābūt atvērtām.

13. Nepieļaujiet, ka akumulatorā rodas īssavienojums.

Īssavienojuma rezultātā sāk plūst ļoti spēcīga strāva. Tā var izraisīt bateriju bloka pārkaršanu, aizdegšanās vai uzsprāgšanas draudus. Šādi var sabojāt bateriju bloku un izraisīt negadījumu, kurā var ciest lietotājs.

Tāpat vienmēr pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ierīces spriegumam.

Pāliecinieties, ka uzlādes ierīces spriegums atbilst instrumenta tehniskajos datos norādītajam spriegumam. Tāpat vienmēr pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ieríces spriegumam.

II klases instruments – dubulta izolācija – kontaktdakša ar iezemējumu nav vajadzīga

Elektriskās strāvas padeves vadu un kontaktdakšu maiņa

Nekavējoties izmetiet vecos elektriskās strāvas padeves vadus un kontaktdakšas, ja esat tos nomainījis pret jauniem. Slikti nostiprinātu elektriskās strāvas padeves vadu ievietot sienas kontaktligzdā ir bīstami.

• Nuimamas akumuliatoriaus blokas, jeigu elektros įrengimas nenaudojamas, o taip pat prieš valymą ir instrumentų, pavyzdžiui, patrono arba grąžtų keitimą.

• Įrengimas skirtas tiktai gręžimui ir varžtų

prisukimui. Jo naudojimas kitiems

poreikiams kategoriškai draudžiamas.

Lai no tā izvairītos:

• Akumulatora spailēm nedrīkst pievienot nekādus vadus.

• Nepieļaut, ka uz akumulatora spailēm nokļūst jebkādi metāla priekšmeti (naglas, monētas, saspraudes).

• Nepakļaut akumulatora lietus un mitruma iedarbībai.

• Lai izvairītos no bojājumiem un netiktu apdraudēts operators, jāizmanto tikai komplektā esošais akumulators.

14.Ja akumulators ir bojāts vai to vairs nav iespējams lietot, tas ir jāiznīcina atbilstošā veidā. Aizliegts izmest akumulatoru kopā ar sadzīves atkritumiem!

15.Akumulatoru nedrīkst mest ugunī vai ūdenī, jo tas var izraisīt akumulatora sprāgšanu.

Elektriskā drošība

Pārliecinieties, ka akumulatora baterijas

spriegums atbilst instrumenta tehniskajos

datos norādītajam spriegumam.

3. PIEDERUMU IERĪKOŠANA

Pirms jebkādu piederumu ierīkošanas vai noņemšanas ir jānoņem akumulatora baterija!

Urbju ierīkoīšana un izņemšana

B att.

Instrumentu var izmantot gan ar urbjiem, gan ar

skrūvgrieža seškantes formas galeņa uzgaļiem.

• Atveriet spaiļu patronu (4), pagriežot to ar

roku.

• Ievietojiet urbja galeni spaiļu patronas uztvērējā.

• Kārtīgi pievelciet spaiļu patronu ar urbi.

• Ja urbis ir jāmaina, atkārtojiet iepriekš aprakstīto darbu gaitu apgrieztā secībā.

Ferm

29 LV

LV 28

1 Garantijas talons.

Pārbaudiet, vai instruments, tā detaļas un piederumi nav bojāti pārvadāšanas laikā.

Informācija par iztrādājumu

A att.

1. Slēdzis.

2. Griezes momenta gredzens.

3. Spaiļu patrona.

4. Akumulatora baterija.

5. Griešanās ātruma pārslēgs.

Atteices gadījumā transformators nav bīstams (atsevišķa līnija).

Ni-Cad akumulatorus var pārstrādāt. Lai akumulatorus pārstrādātu vai likvidētu videi draudzīgā veidā, nododiet tos ķīmisko atkritumu pieņemšanas punktā.

Niķeļa kadmija baterijas ir jāutilizē

2. DROŠĪBAS TEHNIKAS INSTRUKCIJAS Šajā lietošana pamācībā tiek izmantoti šādi simboli:

Instrumenta sabojāšanās un/vai traumu gūšanas, nāves iestāšanās risks šīs instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā Norāda elektriskās strāvas trieciena draudu bīstamību Rotācija, pa kreisi/pa labi.

Mehānisma apgriezienu skaitu iespējams iestatīt elektroniski. Nepakļaut elektroinstrumentus lietum vai mitriem apstākļiem. Lietošanai tikai iekštelpās Maksimālā temperatūra 40 °C.

Nesviediet bateriju ugunī.

Nesviediet bateriju ūdenī.

Termiskā aizsardzība 130 °C.

Drošības pasīkumi, darbojoties ar akumulatoru un uzlādes ierīci

Ja uz kādas no ķermeņa daļām nokļūst akumulatorā esošā skābe, nomazgājiet to lielā ūdens daudzumā. Ja skābe nokļūst acīs, skalojiet tās ar lielu ūdens daudzumu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību!

1. Pirms akumulatora un uzlādes ierīces lietošanas uzmanīgi iepazīstieties ar lietošanas pamācību, iegaumējiet tajā esošos norādījumus un drošības tehnikas

noteikumus.

2. Izmantojiet tikai komplektā esošo akumula toru un uzlādes ierīci. Citu veidu uzlādes ierīču izmantošana var radīt briesmas.

3. Neglabājiet akumulatoru, pašu instrumentu un uzlādes ierīci paaugstināta mitruma apstākļos.

4. Pirms uzlādes ierīces izmantošanas pārbaudiet visu vadu savienojumus un kvalitāti.

5. Ja ir bojāti kādi uzlādes ierīces vadi, tie ir jāapmaina pirms instrumenta lietošanas.

6. Nav ieteicams uzlādes ierīci turēt pievienotu elektriskās strāvas padevei, ja tā šajā brīdi netiek izmantota tai paredzētajam mērķim. Atvienojot ierīci no elektriskās strāvas padeves, neizraujiet kontaktdakšu, turot to aiz vada.

7. Ja uzlādes ierīce nokrīt, gūst mehānisku triecienu vai tai ir kāds cits tehnisks bojājums, vērsieties specializētā iestādē vai pie vietējā izplatītāja. Visas uzlādes ierīces bojātās daļas un detaļas ir obligāti jāapmaina.

Ferm

Kabelių ir kištukų keitimas

Pakeistus kabelius ir kištukus, senuosius iš kart išmeskite. Pavojinga į rozetę kišti niekur nepri-jungto kabelio kištuką.

4. NAUDOJIMAS

Visada laikykitės perspėjimų dėl saugos ir atitinkamų saugos taisyklių.

• Nuimkite akumuliatorių, jei įrankis nenaudojamas, prieš jį remontuojant, keičiant įrankius, pvz. suveržimo laikiklis bei grąžto galvutė. • Įrankiu galima naudotis kaip atsuktuvu bei gręžtuvu. Juo negalima naudotis kitais

tikslais.

Tvirtai laikykite gręžtuvą ir spauskite grąžtą į ruošinio paviršių. Neperkraukite prietaiso. Nenaudokite grąžtų, ant kurių matosi susidėvėjimo požymių. Susidėvėję grąžtai neigiamai atsilieps gręžtuvo darbui.

3. PRIEDŲ MONTAVIMAS

Prieš montuodami įrankį visada atjunkite akumuliatorių.

Sukimo momento reguliavimas

Pav. D

Prietaisas turi 16 skirtingų sukimo momento nustatymo padėčių, kuriais nustatomas galin gumas varžtų įsukimui ar išsukimui.

Grąžtų ļstatymas ir išėmimas

Pav. B

Į gręžtuvą galima įstatyti ne tik grąžtus, bet ir varžtų prisukimo antgalius su šešiabriaune tvirtinamąja dalimi.

• Atveržkite gręžtuvo griebtuvą (4) pasukdami jo žiedą (9).

• Įstatykite grąžto tvirtinamąją dalį į griebtuvą.

• Užveržkite griebtuvą, kad grąžtas būtų tvirtai priveržtas.

• Norėdami pakeisti grąžtą, sukite griebtuvą į kitą pusę.

Akumuliatoriaus prijungimas ir nuėmimas

Pav. C

• Nustatykite sukimo momento nustatymo žiedą (3) į norimą padėtį.

• Įmanomos sukimo momento nustatymo padėtys nurodytos ant nustatymo žiedo skaičiais nuo 1 iki 8 ir taškais tarp skaičių, kuri reiškia tarpinę padėtį (viso 16 padėčių).

• Naudodami veržtų sukimo antgalį pasirinkite kuo mažesnį sukimo momentą. Jei variklis prasisuka, pasirinkite aukštesnį nustatymą.

Varžtų įsukimas ir išsukimas

• Nustatykite sukimo krypties jungiklį (6) į padėtį “R” kai įsukinėjate varžtus.

• Nustatykite sukimo krypties jungiklį į padėtį “L” kai išsukinėjate varžtus.

Ferm Prieš prijungdami akumuliatorių, apžiūrėkite, ar akumuliatoriaus bei įrankio paviršiai yra sausi ir švarūs.

Gręžimas

• Pasukite sukimo momento nustatymo žiedą (3) į gręžimo padėtį.

• Įsitikinkite, kad sukimosi krypties nusta-

tymo jungiklis (5, Pav. A) yra nustatytas per

vidurį, kad prietaisas netikėtai neįsijungtų.

• Įstatykite akumuliatorių (5) į prietaiso pagrindą, kaip parodyta paveikslėlyje. Stumkite akumuliatorių kol užsifiksuos.

• Prieš išimdami akumuliatorių, abejose pusėse paspauskite fiksavimo mygtukus (10) ir ištrau-kite akumuliatorių iš prietaiso

pagrindo.

Pasitikrinkite, kad gręžiant sukimo krypties jungiklis (6) visada būtų nustatytas į “R”.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pav. A

• Nuspauskite jungiklio mygtuką (1). Jis regu-liuoja prietaiso greitį perduodamas srovę.

• Atleiskite mygtuką (1) ir gręžtuvo

griebtuvas sustos.

25 LT

LT 26

• Perjunkite sukimo krypties jungiklį (6) į vidurį norėdami užfiksuoti išjungtą prietaisą.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Pridedamos baterijos tiekiamos neįkrautos.

• Baterijų įkroviklį naudokite tik aplinkos temperatūroje nuo +10° iki + 40° C.

• Baterijų įkroviklį naudokite tik sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Įkrovimas

Pav. E

• Padėkite baterijos laikiklį ant lygaus stalo ir įdėkite bateriją į baterijos laikiklį. Atkreipkite dėmesį į polių + ir - ženklinimą.

• Įkiškite maitinimo tinklo adapterio kištuką į jungtį, esančią baterijos laikiklio šone.

• Įjunkite tinklo adapterį į maitinimo tinklo lizdą.

• Kai baterija pradės krautis, įsijungs raudona signalinė įkrovimo lemputė, esanti

ant baterijos laikiklio.

• Pirmą kartą įkraunant neįkrautą bateriją, įkrovimo procesas trunka apytiksliai 5 valandas, vėliau maždaug 3 valandas.

Ta akumuliatoriaus dalis daugiau nebus naudojama.

• Neiškraukite akumuliatoriaus iki galo. Įkrau-kite akumuliatorių pastebėję, kad mažėja galingumas ar didžiausias

sukimosi greitis. Jei toliau naudosite

gręžtuvą ir akumulia-torius visiškai išsikraus, gali pasireikšti vadi-namasis “polių susikeitimo efektas”. Pasikeis akumuliatoriaus poliai: “+” taps “-“, o “-“ taps “+”. Toks poliškumas liks ir įkraunant aku-muliatorių, o tai jį nepataisomai

sugadins.

Jei gręžtuvas ilgą laiką nebus naudo-jamas, jį reikėtų pilnai pakrauti.

5. PRIEŽIŪRA

Šie prietaisai buvo suprojektuoti veikti ilgą laiką esant minimaliai priežiūrai. Prietaisai tarnaus ilgiau, jei reguliariai juos valysite ir tinkamai naudosite.

Praėjus įkrovimo laikui, raudonoji lemputė automatiškai neišsijungia! Išimkite bateriją iš įkroviklio ne vėliau, kaip po 5 valandų. Jeigu pasibaigus įkrovimo laikui baterija nebus išimta iš įkroviklio, ji gali perkaisti.

Akumuliotoriaus iškrovimas

Svarbus ne tik akumuliatoriaus įkrovimas- jo iškrovimas yra tiek pat, o gal net ir dar labiau svarbus.

Firmos prietaisai buvo suprojektuoti veikti ilgą laiką esant minimaliai priežiūrai. Nuolatinis

geras veikimas priklauso nuo tinkamos

priežiū-ros ir reguliaraus valymo.

Valymas

Reguliariai minkštu skudurėliu valykite prietaiso korpusą, geriausiai kas kart

pasinaudojus.

Iš ventiliacijos angų išvalykite dulkes ir nešva rumus. Jei nešvarumai nenusivalo, išvalykite minkštu skudurėliu suvilgytu muiliname vande-nyje. Niekada nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzinas, spiritas, amoniako vanduo ir pan. Šie tirpikliai gali pažeisti

plastikines dalis.

• Pakrovę akumuliatorių naudokite gręžtuvą tol, kol pastebėsite, kad mažėja jo galia ir nepasiekimas didžiausias sukimosi greitis.

• Dabar akumuliatorius beveik išsikrovęs.Tik dabar galite jį įkrauti.

• Įkraunant akumuliatorių, kuris pakrautas, pvz. trečdaliu, gali pasireikšti vadinamasis “atminties efektas”. Kadangi įkraunama tik išsikrovusi akumuliatoriaus dalis, jau įkrau tame trečdalyje gali prasidėti kristalizacija.

Tepimas

Prietaisui neriekia jokio papildomo tepimo.

Defektai

Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus

detalei, prašome pranešti mūsų serviso įmonei

garantijoje nurodytu adresu.

Ferm

Šios vartojimo instrukcijos paskutiniame lape

jūs rasite dealizuotą paveikslėlį, kuriame pavaizduotos užsakytinos detalės.

AKUMULATORA URBIS UN

SKRŪVGRIEZIS

Išorinė aplinka

Siekiant išvengti transportavimo metu galinčių atsirasti pažeidimų, įrenginys pristatomas kietoje pakuotėje, pagrinde pagamintoje iš antriniam perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl prašome pasinaudoti galimybe pakuotę

perdirbti. Nikelio-kadmio baterijas galima pardirbti.

Brokuoti ir/ar bereikalingi elektriniai ar elektroniniai prietaisai surenkami tinkamuose perdirbimo punktuose.

Turpmāk tekstā dotie cipari attiecas uzattēliem 2 - 3. LPP.

Pirms instrumenta izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Pārliecinieties, ka zināt, kā darbojas instruments un kā ar to strādāt. Apkopiet instrumentu saskaņā ar šo lietošanas pamācību un nodrošiniet tā pareizu darbību. Glabājiet šo lietošanas pamācību un citu pievienoto dokumentāciju kopā ar instrumentu.

Garantija

Garantijos sąlygas rasite ant atskirai pateikto

garantinio talono.

Saturs

1. Mašīnas tehniskie dati 2. Drošības tehnikas instrukcija 3. Montāža

4, Pielietojums

5. Servisa un tehniskā apkope

1. MAŠĪNAS TEHNISKIE DATI Tehniskie dati

LV

Spriegums

Uzlādes ierīces spriegums Uzlādes ierīces darba frekvence 50Hz

Akumulatora tilpums (NiCd) 1.3 A

Uzlādes laiks Maksimālais spēka lielums (ja ir mazs ātrums) 230V~ 3-5 stunda Ātrums tukšgaitā 12 Nm

Svars (ar akumulatoru)

Lwa (trokšņa jauda) 0-550/min Spaiļu patronas darba diametrs 0.8 - 10 mm

1.56 kg

Skaņas spiediena līmenis (Lpa) 72.8 dB(A) 83.8 dB(A) Vibrāciju līmenis 0.703 m/s 2

Lesaiņojuma saturs

1 Akumulatora urbis un skrūvgriezis

1 Akumulatora baterija

1 Uzlādes ierīce 2 Divas divpusējas skrūvgrieža galviņas, 1 Lietošanas pamācība, 1 Drošības tehnikas noteikumi,

Ferm

27

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement