Ferm MSM1013 FCTM-210N Mitre/Table saw Manuale utente

Ferm MSM1013 FCTM-210N Mitre/Table saw Manuale utente

H CZ SL RU PL GR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb äÓÏ·ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û ÂÚ ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÛ ˛ ² ÔÓ‰ÛÍˆË˛.

èÓÁÚÓÏÛ ‚ ÚÂıÌ˘ÂÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ‚ÌÓÒËÚ¸Òfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.

Reservado o direito a modificações

Art.nr. MSM1013

FCTM-210N Ferm BV • Postbus 30159 • 8003 CD Zwolle NL • www.ferm.com

0504-14.

2

H CZ SL PL RU GR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NOVODILA ZA UPORABO INSTRUKSJĘ OBSŁUGI êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà O 14 19 25 31 5 9

www.ferm.com

2

14 13 12 11 3 2 1 10 31 8 9

Fig. 1 EXPLODED VIEW

Ferm Ferm

39

38 PARTS LIST FCTM-210N

PC DESCRIPTION

500247 KNOB MSA1014 SAW BLADE 500250 PUSH BUTTON + HANDLE 500252 500253 500254 TABLE INSERT (MITRE SAW) TABLE GUARD COMPLETE TABLE INSERT (TABLE SAW)

REF. NR.

1 7 8 9 35+36 64 83 145 T/M 149, 2X (150 T/M 152) 153

Fig. 2

Ferm Ferm

Fig. 3

20 22

Fig. 4

23 21

3

24

Fig. 5

26 25

4

Ferm Ferm

37

36

Ferm

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ / ÁCSFŰRÉSZ (FCTM-210N)

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást. A használathoz akkor fogjon hozzá, ha érti, hogyan működik a készülék, és hogyan kell használni. Tartsa karban a készüléket az utasításoknak megfelelően és ellenőrizze annak megfelelő működését.

Tartsa a használati utasítást és a többi dokumentumot a készülék közelében.

TARTALOM:

1. Műszaki információk 2. Biztonság 3. A tartozékok összeszerelése 4. Működtetés 5. Szerviz és karbantartás

1. MŰSZAKI ADATOK

Bevezetés

Az asztali körfűrész – ácsfűrész faanyag és fa munkadarabok fűrészelésére szolgál.

Műszaki jellemzők

Típus Feszültség Teljesítmény Készülék osztálya II | FCTM-210N | 230 V ~ | | 1050 W (double insulated) | Fordulatszám, | terhelésmentesen | 4500 rpm Fűrészlap méret Ferdevágás szöge | 210 x 30 x 1.6mm

| 45° (balra és jobbra) Gérvágás szöge Körfűrész maximális vágási teljesítménye Ácsfűrész maximális | | | 45° (csak balra) | 35 mm vágási teljesítménye: Súly | - Ferdevágás 0°, Gérvágás 0° | 120 x 50mm - Ferdevágás 45°,Gérvágás 45°| 45 x 25mm - Ferdevágás 45°, Gérvágás 0°| 70 x 50mm - Ferdevágás 0°, Gérvágás 45°| 120 x 30mm | 11.2 kg Lpa (hangnyomás) - körfűrész - ácsfűrész Lwa (hangteljesítmény) | | | 90.4 dB(A) | 97.3 dB(A) - körfűrész - ácsfűrész Vibrációs szint | 103.4 dB(A) | 110.3 dB(A) | 2,6 m/s 2

ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE

1. - 5. ábra

1. Be/ki kapcsoló (ácsfűrész) 2. Működtető

Ferm

4. Felső asztal felület zárócsavarja 5. Porzsák 6. Forgó gomb a gérvágáshoz 7. Skálabeosztás a gérvágáshoz 8. Rögzítőfogantyú 9. Rögzítőfogantyú a dőlésszög beállításához 10. Skálabeosztás a gérvágás szögéhez 11. Rögzítő nyílás 12. Ácsfűrész felszín 13. Vezető ütközője 14. Fűrészlap védőlemez 15. Be/ki kapcsoló (körfűrész) 16. Alsó védőburkolat 17. Vezető 18. Asztal felső felülete 19. Felső fűrészlap védőelem 20. Hasítókés 21. Perem 22. Fűrészlap 23. Fűrészlap csavarja 24. Asztalbetét 25. Szögbeosztás 26. Szorító csavarok 27. Peremes csavarkulcs 28. Csőkulcs 29. Imbuszkulcs 30. Porzsák 31. Biztosítékdoboz

2. BIZTONSÁG

Szimbólumok és jelentésük

Az alábbi szimbólumok használatosak a használati utasításban és a készüléken:

Gondosan olvassa el az utasításokat.

Megfelel az Európai Unió biztonsági szabványai előírásainak.

II. osztályú gép – kettős szigetelésű – földelés nélküli konnektorhoz csatlakoztatható.

A jelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély, és gépsérülés következhet be.

A vezeték sérülése illetve karbantartási munkálatok megkezdése előtt húzza ki a csatlakozót a hálózati áramból Tartsa távol a jelenlevő személyeket Viseljen szemvédőt és hallásvédőt A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le újrafeldolgozásra.

5

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AZ ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKRE / ÁCSFŰRÉSZEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A készülék működtetőjét tájékoztatni kell a készülék használatának, beállításának és működtetésének módjáról.

Ügyeljen arra, hogy a munkaterület jól megvilágított, rendezett és tiszta legyen.

Soha ne használjon görbe, deformált vagy más módon sérült fűrészlapot.

Soha ne használjon HSS acél fűrészlapot.

Soha ne használjon olyan fűrészlapot, amely nem felel meg az ebben a használati utasításban ismertetett követelményeknek.

Soha ne használjon adaptert, túl nagy nyílással rendelkező fűrészlapokat ne szereljen fel.

Soha ne fűrészeljen más anyagot a fán, fás anyagokon, alumíniumon és műanyagon kívül.

Soha ne távolítsa el a védőburkolatot. Ellenőrizze, hogy a védőburkolat megfelelően takarja-e a fűrészlapot.

Ügyeljen rá, hogy a mozgatható védő-alkatrészek ne tapadjanak.

Soha ne fűrészeljen olyan darabokat, amelyek szögeket vagy más fémtárgyakat tartalmaznak.

Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha a munkadarab érintkezik a fűrészlappal.

Ne kezdje meg a fűrészelést, amíg a készülék el nem éri a teljes fordulatszámot.

Ügyeljen arra, hogy a munkadarab szorítóval rögzítve legyen. Soha ne fűrészeljen túl kicsi munkadarabokat.

Soha ne próbálja lelassítani a fűrészlapot, nyomást alkalmazva a fűrészlap oldalára.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg ki nem kapcsolta azt, és a fűrészlap mozgása meg nem szűnt.

Soha ne próbáljon kerek munkadarabokat fűrészelni az asztali körfűrésszel.

Soha ne távolítsa el a hasítókést az asztali körfűrészről. A fűrészlap és a hasítókés közötti távolság maximum 5 mm lehet.

Munka közben biztosítsa a por megfelelő elszívását, mivel a keletkező por belélegzése károsíthatja az egészséget.

Az asztali körfűrész használata során mindig használjon egy fa pálcát a munkadarab mozgatására a fűrészlap mentén.

Az ácsfűrész használata során, mindig ügyeljen arra, hogy a védőburkolat teljesen takarja a fűrészlapot.

A körfűrész használata során, mindig ügyeljen, hogy az asztal felső felülete megfelelően rögzítve legyen.

Mindig húzza ki a készülék dugóját az áramforrásból, ha karbantartást végez a készüléken. Ugyanez vonatkozik az összeszerelésre és a beállításra is.

Ne használja a készüléket, amíg az ebben a használati utasításban leírt módon teljesen össze nem szerelte és be nem állította azt.

Ha befejezte a készülék használatát, húzza ki a csatlakozót az áramforrásból, és tisztítsa meg a munkaasztalt.

6

3. ÖSSZESZERELÉS ÉS TARTOZÉKOK

1. – 5. ábrák

Ügyeljen arra, hogy a dugó ki legyen húzva a konnektorból az összeszerelés és a tartozékok felszerelése során.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

• • •

Csavarok segítségével rögzítse a készüléket egy masszív munkaasztalhoz.

Helyezze a készüléket a munkaasztalra és jelölje meg a lyukak helyét a munkaasztalon.

Fúrjon lyukakat a megjelölt helyekre, a felhasználandó csavaroknak megfelelő átmérővel.

Helyezze a készüléket a munkaasztalra, helyezze a csavarokat a rögzítő lyukakba (11) és szorítsa meg a csavarokat.

A PORZSÁK FELSZERELÉSE

A munka során keletkező por veszélyezteti az Ön egészségét, ezért fel kell szerelnie a porzsákot (30) a porzsák csatlakozásra (5). Ezáltal a munkaterület is tovább tisztán tartható.

Nyomja meg a porzsák szorítóját, és csúsztassa rá a készülék hátulján található kivezetésre. Engedje el a szorítót, ezáltal helyére rögzíti a porzsákot.

• • • • • •

PÁRHUZAMOS ÉS FERDEVEZETŐ (KÖRFŰRÉSZ)

5. ábra

A vezető a munkadarab vezetésére használható a fűrészlap mentén. A vezető a fűrészlaptól balra, vagy előre szerelhető fel.

Csúsztassa a vezetőt (17) annak tartóelemével az asztal felületén található vezetősínbe.

Lazítsa meg a szögbeosztás beállító csavarját (25).

Mozgassa a vezetőt a sínben a megfelelő helyzetbe.

Állítsa be a kívánt szöget a szögbeosztás segítségével (25): párhuzamos fűrészelés: a vezető beállítása a fűrészlappal párhuzamosan történik ferde fűrészelés: a vezető a fűrészlappal szöget zár be Húzza meg szorosra a beállító csavart.

A szorító csavarok (26) segítségével a vezető hosszában mozgatható.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA: ÁCSFŰRÉSZ VAGY ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

Ez a kombinált készülék két módon használható: ácsfűrészként vagy asztali körfűrészként.

Használat után a készüléket mindig asztali körfűrész beállításban kell hagyni.

Beállítás ácsfűrészként történő használatra

1. Csavarozza ki a felső asztalfelületet rögzítő csavart(4).

2. Tartsa lenyomva a nyélnél (2) fogva a fűrészfejet és emelje fel a a felső asztalfelületet.

3. Szorítsa meg a csavart (4).

4. Bal kezével tartsa lent a fűrészfejet, és jobb kezével

Ferm Ferm

CE ı

!" (GR)

, .

EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61029-1,

.

98/37/ 73/23/ 89/336/

01-05-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof

35

.

!

#$%

/ &

• • . " # Ferm $.

! “ ” :

" () #.

" (. 31 $.1) , %.

• •

$& , # . ' .

.

* #

+ #

/

• •

/ /

/

* 230 V

/

• •

! % & .

7 .

5. ' ()&

# .

Ferm % . 8 % # # .

• • 9 % & .

; , % .

7# % , .

& , . < , . 8 , % #, , ..

" # .

# .

* &(+, *$&*

= > %%, &, Ferm. = % .

# %-

, # . * . <’ . ; , Ferm. " % .

&

< , % .

34

Ferm

húzza ki a rögzítőt (8).

5. Finoman engedje fel a fűrészfejet.

6. Távolítsa el az alsó védőburkot (16).

7. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és ellenőrizze a működést, megnyomva a kapcsolót (1).

BEÁLLÍTÁS KÖRFŰRÉSZKÉNT

1. Helyezze az alsó védőburkot (16) az ácsfűrész alsó asztalfelületére (12).

2. Tartsa a működtető nyelet (2) erősen a jobb kezével.

Nyomja meg a kioldó gombot (3) hüvelykujjával, és hajtsa le a fűrészfejet. Ezután a fűrészlapot teljesen eltakarja az alsó védőburkolat.

3. Zárja vissza helyére a rögzítőt (8).

4. Csavarja ki két fordulattal a csavart (4).

5. Finoman nyomja le a felső asztalfelületet, és szorítsa meg a csavart (4).

6. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és ellenőrizze a működést, megnyomva a zöld kapcsolót (15).

7. Kapcsolja ki a készüléket, megnyomva a piros kapcsolót (0).

A HASÍTÓKÉS BEÁLLÍTÁSA

3. és 4. ábra

• • • •

Mindig ügyeljen rá, hogy a hasítókés megfelelően be legyen állítva. Biztonsági okokból a hasítókés (20) és a fűrészlap fogai közötti távolság soha se haladhatja meg az 5 mm-t.

Emelje meg a készülék fejét Az imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a hasítókés két csavarját, elforgatva őket két fordulattal.

Állítsa a hasítókést a megfelelő helyzetbe.

Szorítsa meg erősen a csavarokat.

A FŰRÉSZLAP CSERÉJE

Ügyeljen rá, hogy a dugó ne legyen a konnektorba dugva a fűrészlap cseréje során.

1. Állítsa a készüléket az ácsfűrész pozícióba.

2. Vegye le a felső védőburkolatot (19), eltávolítva annak csavarját.

3. Ezután távolítsa el a hasítókést (20) és az asztal betétet (24).

4. Oldja ki a csavart (23) (megjegyzés: az óramutató járásával megegyezően!) a csőkulccsal (28).

Ugyanakkor rögzítse a peremet (21) a peremes csavarkulccsal (27).

5. Vegye ki a csavart és a külső peremet.

6. Vegye ki a fűrészlapot a készülékből a felül található nyíláson keresztül.

7. Tisztítsa meg a belső és külső peremet és a tengelyt.

8. Szerelje a belső peremet, az új fűrészlapot és a külső peremet a tengelyre.

Megjegyzés:

a fűrészlapon látható nyílnak, amely a forgás irányát mutatja, a készüléken látható nyíllal megegyező irányba kell mutatnia.

Ferm

Ügyeljen rá, hogy mindkét perem megfelelően illeszkedjen a fűrészlaphoz, úgy, hogy a fűrészlap egyenesen mozogjon, minden oldalirányú mozgás nélkül.

9. Szorítsa meg a csavart (23) (óramutató járásával ellenkező irányban!) 10. Szerelje vissza az asztalbetétet, a hasítókést (lásd a Hasítókés beállítása) és a felső védőburkolatot.

11. Ellenőrizze, hogy a fűrészlap szabadon forog-e (óvatosan forgassa el kézzel).

12. Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz.

13. Mielőtt fűrészelni kezdene, kapcsolja be a készüléket és húzza lefelé, hogy ellenőrizze a megfelelő működést.

4. MŰKÖDTETÉS

• • • • •

AZ ÁCSFŰRÉSZ HASZNÁLATA

A szálirányra merőleges vágás során a munkadarabot az ütközőnek támasztva helyezik el, és szélessége mentén fűrészelik el.

Helyezze a munkadarabot a munkaasztalnak támasztva és vezetőütközőhöz nyomva.

Kapcsolja be a készüléket a nyélen található kapcsolóval (1).

Lassan irányítsa lefelé a fűrészfejet, úgy, hogy a fűrészlap keresztülvágja a munkadarabot, és az asztalon lévő árokba érkezzen.

A fűrészelés elvégzése után kapcsolja ki a készüléket, elengedve a kapcsolót (1).

Amikor a fűrészlap mozgása megszűnt, emelje fel a fűrészfejet.

• • •

A KÖRFŰRÉSZ HASZNÁLATA

Állítsa be a vezetőt a szükséges vágásnak megfelelően.

Lásd Párhuzamos és ferde vezető (körfűrész) Helyezze el a munkadarabot a vezető mentén.

Kapcsolja be a készüléket a nyélen található zöld kapcsoló (15) segítségével.

Tartsa szilárdan a munkadarabot mindkét kezével, a vezetőnek szorítva. Fokozatosan tolja a munkadarabot a fűrészlap felé.

Kerülje el a sérüléseket. Tartsa kellően távol kezeit a fűrészlaptól! A kisebb munkadarabok mozgatásához használja a pálcát.

A fűrészelés elvégzése után kapcsolja ki a készüléket a piros kapcsolóval (15).

FERDE FŰRÉSZELÉS

A ferde vágás során a munkadarabot szögben vágják el a legtávolabb eső vezetőig.

• • • •

A. ÁCSFŰRÉSZ

A ferde fűrészelési szög 45°, mind bal, mind jobb oldalt.

Csavarozza ki a két csavart (9) a fűrészelési szög beállításához.

Szilárdan tartsa a nyelet (2) és forgassa balra vagy jobbra a forgóasztalt. Az egész fűrész a megfelelő irányba mozog.

Szorítsa meg ismét a két csavart.

A forgóasztal a következő szögeknél ugrik a helyére: 0°, 15°, 22,5°, 30° és 45° (bal és jobb oldalon).

7

• • •

B. KÖRFŰRÉSZ

Lásd:

Párhuzamos és ferdevezető (körfűrész) Állítsa be a vezetőt ferde fűrészeléshez és kövesse A körfűrész használatánál található utasításokat.

GÉRVÁGÁS (ÁCSFŰRÉSZ / KÖRFŰRÉSZ)

A gérvágás során a munkadarabot a függőlegestől eltérő szögben vágják.

A gérvágás szöge maximum 45°.

Oldja ki a csavarmenetes gombot (6).

Állítsa be a szükséges gérvágási szöget a skála (7) segítségével.

Szorítsa meg a gombot.

• • •

KETTŐSEN FERDE FŰRÉSZELÉS (ÁCSFŰRÉSZ)

A kettősen ferde fűrészelés során a munkadarabot az ütköző mentén helyezik el, és szélessége mentén a vízszintes és függőleges tengelyre is ferdén vágják.

Állítsa be a ferdevágás szögét.

Állítsa be a gérvágás szögét.

Kövesse Az ácsfűrész használatánál ismertetett utasításokat.

Megjegyzés:

A kettősen ferde fűrészelés során a fűrészlap nagyobb része szabadon van a nagyobb dőlésszög miatt. Ezért magasabb a sérülés kockázata is.

Tartsa kezeit kellő távolságban a fűrészlaptól!

PROBLÉMA

A motor nem indul be •

OK/MEGOLDÁS

A készülék nincs csatlakoz tatva • • A tápkábel elromlott A kapcsoló meghibásodott. Szállítsa a készülé ket Ferm terjesztőjéhez javításra.

A biztosíték kiégett:

• Távolítsa el a dugaszt a csatlakozóaljzatból.

• Távolítsa el a fedelet (31 sz. az 1. ábrán) a biztosítékdobozról egy csavarhúzó segítségével.

• • Ellenőrizze a biztosítékot, és szükség esetén cserélje ki. A biztosítékot mindig ugyanolyan műszaki jellemzőjű újjal cserélje ki.

Szerelje vissza a fedelet a biztosítékdobozra.

A fűrésznyom nem egyenletes (szaggatott) • A fűrészlapot meg kell élezni • A fűrészlap fordítva van felszerelve A fűrészlapra gyanta vagy fűrészpor rakódott • A fűrészlap nem alkalmas az adott munkadarab megmunkálására A motor nem éri el a teljes sebességet • A hosszabbító kábel túl vékony és/vagy túl hosszú • A hálózati feszültség kevesebb mint 230 V.

A készülék fokozottan vibrál • A fűrészlap megsérült • A készülék nincs megfelelően rögzítve a munkaasztalhoz A készülék rendkívül felmelegszik • A szellőzőnyílások eltömődtek. • Tisztítsa meg őket egy száraz ruhával.

5. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

KARBANTARTÁS

Mindig ellenőrizze, hogy a készülék áramtalanítva legyen, ha a motor vagy a mechanika karbantartását végzi.

A Ferm készülékeket úgy tervezték, hogy azok hosszú időn át problémamentesen működjenek, minimális karbantartás mellett. A készülék rendszeres tisztításával és helyes használatával hozzájárulhat készülékének hosszú működéséhez.

• •

Szállítás

Ellenőrizze, hogy minden záró és feszítő alkatrész biztonságosan rögzül-e.

Ha a készüléket mindenképp mozgatni kell, azt mindkét kezével az alsó asztalfelület alatt megfogva vigye.

Tisztítás

A gép külső burkolatát puha kendővel rendszeresen – lehetőleg minden használat után – törölje le. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb szennyeződés!

Amennyiben a szennyeződés nem távolítható el azonnal, használjon szappanos vízbe mártott puha kendőt! Soha ne használjon oldószereket, mint például benzint, alkoholt, szalmiákszeszt stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag részeket.

Olajozás

A gép külön olajozást nem igényel.

MEGHIBÁSODÁS

A gép – pl. egy alkatrész kopása vagy elhasználódása miatt bekövetkező – meghibásodása esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Ferm-forgalmazóval.

A kézikönyv hátulján található bontott ábrán valamennyi megrendelhető alkatrész és tartozék látható.

KÖRNYEZET

A szállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen erős csomagolásban kerül leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része újrafeldolgozható.

Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó telepekre! Ha kicseréli készülékét, juttassa el a régi készüléket Ferm kereskedőjéhez, ahol azt környezetbarát módon feldolgozzák.

GARANCIA

A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.

8

Ferm

.

3. " (20) & (24).

4. ? % (23) ( : &) (28). , # (21) # (27).

5. " & #.

6. " .

7. 7 & # &.

8. = #, & # &.

:

.

% %

% # , & $ # .

9. ?& (23) ( !).

10. = , ( E ) .

11. $& # ( > ).

12. 9 #.

13. G , %& % % .

4. "

• • • • •

)& ( * -& , *),

7 , , % .

" .

$ (1) %.

7 % , % .

=% , (1).

; # , .

• •

)& ( * *-(

E . / ( ) " .

$ (15) %.

Ferm

• 7 . / .

' . ! ($ .

=% , (15).

0&*)

; , % .

• • • •

. # $ -& , *),

* 45°, & .

? % % (9) .

G % (2) & .

/ # .

= , &% % .

: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° ( &)

%. # $ *-(

: / ( ) E + • • •

2) *) (* $ -& , *), / * $ *-()

; & , % &.

* & 45°.

? % (6).

E & (7).

?% .

• • •

*) 8&*) (* $ -& , *),)

; , % , & .

E .

E & .

" + .

" $: $ $, & # # . )#,

33

3. '9"" !

:9

. 1 5

& * #.

*;+& ( <),

• • •

($ # $ & .

> .

= , % .

, % % (11) % % .

*;+& ( &-( * &(), &$,

H , (30) (5). 8 , .

G % .

" . / .

• • • • • •

"$, *-, *), 8&*), (* $ *-() ( . 5)

/ . / .

G (17) % % .

? % % (25).

7 % .

E % (25):

- $: & - $: & &$ #

?% % .

8 % % & (26) .

)& ( <),: & * $ -& , *), ) & * $ *-(

" :

32

8 .

; & <)& , * $ -& , *),

1. ? % % (4) .

2. =& , % (2), %# (18).

3. ?% % (4).

4. 7 % %& & (8) &.

5. " .

6. " (16).

7. 9 # # (1).

; & <)& , * $ *-(

1. (16) (12) .

2. 7 % (2) & . G (3) % . / .

3. 7 (8) .

4. ? % % (4) .

5. =& &% % (4).

6. 9 # # (15).

7. " # (0).

; & , < & ), *, &8,

. 3 4

• • • •

+ #$ & # &. / , * #$ (20) # & * 5 mm.

= .

+ & & , & % .

E .

?% .

) ( * $ &(

& $ .

1. E .

2. " (19) & %

Ferm

CE ı

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA

(H)

Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak

EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61029-1

összhangban az alábbi előírásokkal.

98/37/EEC 73/23/EEC 89/336/EEC

Dátum: 2004-05-01

ZWOLLE, HOLLANDIA

W. Kamphof Minőségügyi osztály

Ferm

STROJNÍ KOTOUŐOVÁ/ ZKRACOVACÍ PILA (FCTM-210N)

Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujistěte se, že dobře víte, jak stroj pracuje a jak jej ovládat. Provádějte údržbu stroje podle pokynů a ujistěte se, že pracuje správně. Uchovávejte tento návod k použití a další dokumentaci společně se strojem.

OBSAH:

1. Popis stroje 2. Bezpečnost 3. Montáž příslušenství 4. Ovládání 5. Servis a údržba

1. POPIS STROJE

ÚVODEM

Tato strojní kotoučová (zkracovací) pila je určena pro řezání dřevin a dřevěných polotovarů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model Příkon Capacity Třída II (dvojitá izolace) Otáčky (bez zatížení) Rozměr listu pily Pokosný úhel Úhel pro úpravu hran | FCTM-210N | 230 V ~ | | 1050 W | 4500 ot/min | 210 x 30 x 1.6mm

| 45° (vlevo a vpravo) | 45° (jen vlevo) Mezní rozměr řezu pily Mezní rozměr zkracování - Pokos 0°, Úkos 0° - Pokos 45°, Úkos 45° | | 35 mm | 120 x 50mm | 45 x 25mm - Pokos 45°, Úkos 0° - Pokos 0°, Úkos 45° | 70 x 50mm | 120 x 30mm - Váha | 11.2 kg Lpa (hladina akustického tlaku)| - strojní pila | 90.4 dB(A) - zkracovací pila | 97.3 dB(A) Lwa (hladina akustic. výkonu) | - strojní pila | 103.4 dB(A) - zkracovací pila Vibrace | 110.3 dB(A) | 2.6 m/s 2 • • • • • • • • • •

OBSAH BALENÍ

Strojní kotoučová/zkracovací pila Odpadní vak Rovnoběžný vodič Přírubový klíč určený pro výměnu břitu pily Nástrčný klíč Klíč na inbusové šrouby Pomůcka pro posuv materiálu Návod k použití Bezpečnostní pokyny Záruční list

9

POPIS ŐÁSTÍ

Obr. 1 - 5

1. Vypínač (zkracovací pila) 2. Ovládací 3. Uvolňovací tlačítko 4. Zajišťovací šroub horního povrchu 5. Připojení odpadního vaku 6. Otočný regulátor pro úkos 7. Stupnice 8. Zajišťovací tlačítko 9. Zajišťovací tlačítko pro nastavení úhlu pokosu 10. Stupnice pro úhel úkosu 11. Montážní otvor 12. Povrch zkracovací pily 13. Vodící zarážka 14. Chránič břitu pily 15. Vypínač (strojní pila) 16. Dolní ochranný kryt 17. Vodič 18. Horní povrch stolu 19. Horní chránič břitu pily 20. Rozvírací klín 21. Příruba 22. Břit pily 23. Šroub břitu pily 24. Vložka 25. Oblouk stupňů 26. Šrouby držáku 27. Přírubový klíč 28. Nástrčný klíč 29. Klíč na inbusové šrouby 30. Odpadní vak 31. Pojistková skříň

10

2. BEZPEŐNOST

Značky a jejich významy

Následující značky najdete jak v návodu k použití, tak na stroji:

Pečlivě si přečtěte pokyny V souladu se zásadními použitelnými bezpečnostními normami evropských směrnic Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotřebujete žádnou uzemněnou zástrčku.

Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.

Pokud se šňůra poškodí nebo provádíte-li údržbu, okamžitě šňůru odpojte od sítě Udržujte bezpečnou vzdálenost ostatních osob Používejte ochranné brýle a ochranu uší Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

• • • • • • • • • • • • • •

ZVLÁŠTNÍ BEZPEŐNOSTNÍ POKYNY PRO STROJNÍ / ZKRACOVACÍ PILY

Uživatel musí znát funkci stroje, být vyškolený pro jeho používání a nastavování.

Ujistěte se, že Vaše pracoviště je dobře osvětlené, uklizené a čisté.

Nikdy nepoužívejte ohnuté, porušené, nebo jiným způsobem poškozené břity pily.

Nikdy nepoužívejte břity z rychlořezné oceli (HSS).

Nikdy nepoužívejte břity, které neodpovídají specifikaci uvedené v návodu k použití.

Nikdy nepoužívejte nástavce k upevnění břitů s příliš velkým otvorem pro čep.

Nikdy neřežte jiný materiál než dřevo, dřevěný materiál, hliník a plasty.

Nikdy neodstraňujte ochranný kryt. Ujistěte se, že je břit správně chráněný ochranným krytem.

Zkontrolujte zda nevázne některá z pohyblivých ochranných části.

Neřežte materiál ve kterém jsou hřebíky nebo jiné kovové části.

Nikdy nezapínejte stroj pokud se břitu pily dotýká nějaký materiál.

Neřežte dokud stroj nedosáhne plných otáček.

Ujistěte se, že je řezaný materiál řádně upevněný.

Nikdy se nepokoušejte řezat příliš malé části materiálu.

Nikdy se nepokoušejte zpomalit břit protitlakem na stranu břitu.

Ferm

2. 0 % +

% ’ :

CE 4# )# 6 7 $ II – $ # – # $ ) # , & $ # $ # .

8 # # $ $ ) # / $ $ & #.

• • • • • • • • • • • •

$, &8, &* *-( / * $ -& , *),

/ & , .

I # .

8 %, # %%.

8 % HSS.

8 ’ .

8 &.

8 % &, &, .

8 .

9 % .

9 % &.

8 % .

8 # .

8 #

Ferm

• • • • • • • • • • • • .

=& % . 8 > .

8 .

8 # .

8 > .

8 . * & & 5 mm.

I , .

; , & % .

; , # .

; , # .

9 # . .

8 .

" , % # .

31

!"#"'" #!" / #"' ! !"# (FCTM-210N)

" $ , $#. % # & $. 4 # #. %* $# .

#"9':

1. G 2. " 3. = & 4. + 5. =

1. #"0" 9'9" &)

- # & & .

< +, * 8+,

8 P 7 PP ( ) =, < | FCTM-210N | 230 V~ | | 1050 W | | 4.500 ...

| 210 x 30 x 1,6mm | 45° ( | &) < & 8 8 | | 45° ( ) | | 35 mm : | - I 0°, | & 0° | 120 x 50 mm - I 45°, & 45° | | 45 x 25 mm - I 45°, & 0° - I 0°, & 45° 9 Lpa ( ) - - Lwa ( ) - - $ | | | | | 70 x 50 mm | 120 x 30 mm | 11.2 kg | 90.4 dB(A) | 97.3 dB(A) | 103.4 dB(A) | 110.3 dB(A) | 2.6 m/s 2

30

• • • • • • • • • •

# <$ , &(&(&,

/ = G 7 # = 7 E% / / 7

"& 2-

. 1 - 5

1. ( ) 3. 7 4. 9 5. = 6. G & 7. 7 & 8. 7 9. 7 10. 7 & 11. / 12. $ 13. " () 14. G 15. / ( ) 16. 7 17. / 18. L 19. L 20. 21. I# 22. G 23. 7 24. ! & 25. < 26. 9 & 27. 7 # 28. = 29. 7 30. = 31. "

Ferm

• • • • • • • • • • Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, pokud jej nevypnete a břit se nezastaví.

Nikdy nezkoušejte řezat kulaté předměty s nastavenou strojní kotoučovou pilou.

Nikdy neodstraňujte rozvírací klín ze strojní kotoučové pily. Vzdálenost mezi břitem a rozvíracím klínem nesmí být větší než 5 mm.

Ujistěte se během práce, že odsávání odpadu dobře pracuje, abyste předešli zraněním způsobeným vdechnutím vznikajícího odpadu.

Při práci s kotoučovou pilou vždy používejte dřevěnou pomůcku pro posuv řezaného materiálu podél břitu.

Při prácí se zkracovací pilou se vždy ujistěte, že je břit plně chráněn ochranným krytem Při používání strojní pily se vždy ujistěte, že je horní povrch dobře upevněn.

Vypojte zástrčku ze zásuvky, pokud provádíte údržbu stroje. Výše uvedené platí i pro montáž a nastavování stroje.

Nepoužívejte stroj dříve než jej zcela sestavíte a nainstalujete podle pokynů v tomto návodu k použití.

Když dokončíte práci se strojem, vypojte zástrčku ze zásuvky a očistěte pracovní plochu (povrch).

Ferm

3. MONTÁÎ A PĞÍSLU·ENSTVÍ

Obr. 1 až 5

Ujistěte se, že nemáte zasunutou zástrčku v zásuvce pokud stroj montujete nebo upevňujete příslušenství.

UMÍSTŮNÍ STROJE

• • •

K upevnění stroje k pevné pracovní ploše užijte šrouby.

Umístěte stroj na pracovní plochu a zakreslete pozice otvorů na pracovní plochu.

Vyvrtejte vyznačené otvory vrtákem o průměru, který je vhodný pro použité šrouby.

Umístěte stroj na pracovní plochu, zasuňte šrouby do montážních otvorů (11) a pevně přišroubujte.

PŘIPEVNŮNÍ ODPADNÍHO VAKU

In connection with the danger to health by breathing in any dust released, you must mount the dust bag (30) on the dust bag connection (5). Pomůže Vám to déle udržet pracoviště čistší.

Stiskněte upínač odpadního vaku a přetáhněte přes výstupní otvor na zadní straně stroje. Uvolněte upínač a odpadní vak bude pevně držet na svém místě.

• • • • • •

SOUBŮŽNÝ A POKOSNÝ VODIŐ (STROJNÍ PILA)

Obr. 5

Vodič používáme k vedení materiálu podél břitu pily.

Vodič může být upevněn nalevo a před břit pily.

Posouvejte vodič v dráze vodiče na povrchu pily pomocí držáku.

Vyšroubujte stavěcí šroub na oblouku stupňů.

Posuňte vodič v jeho dráze do požadované polohy.

Nastavte požadovaný úhel pomocí oblouku stupňů (25).

souběžné řezání: veďte vodič souběžně s břitem pily řezání na pokos: nastavováním vodiče do požadovaného úhlu vzhledem k břitu pily Znovu pevně utáhněte stavěcí šroub.

S pomocí šroubů držáku (26) se může vodič pohybovat podélně.

POUŽÍVÁNÍ STROJE JAKO ZKRACOVACÍ PILY NEBO JAKO STROJNÍ KOTOUŐOVÉ PILY

Tento kombinovaný stroj můžeme používat dvěma způsoby: jako zkracovací pily nebo jako strojní kotoučové pily Po dokončení práce musí být stroj vždy nastaven pro použití funkce kotoučové pily.

NASTAVENÍ STROJE PRO POUŽITÍ FUNKCE ZKRACOVACÍ PILY

1. Odšroubujte šroub (4) zajišťující horní plochu.

2. Udržujte hlavu pily stlačenou směrem dolů vůči ovládací rukověti (2), zatímco uvolňujete horní povrch (18) směrem nahoru.

3. Upevněte znovu šroub.

11

4. Držte hlavu pily dole levou rukou a uvolněte zajišťovací tlačítko pravou rukou.

5. Nechte hlavu pily jít lehce směrem nahoru.

6. Odstraňte spodní ochranný kryt (16).

7. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zkuste pilu zapnout pomocí vypínače (1).

NASTAVENÍ STROJE PRO POUŽITÍ STROJNÍ KOTOUŐOVÉ PILY

1. Umístěte spodní ochranný kryt (16) na spodní povrch (12) zkracovací pily.

2. Pravou rukou pevně držte ovládací rukojeť (2).

Palcem stiskněte uvolňovací tlačítko (3) a veďte hlavu pily směrem dolů. Břit pily je tak zcela chráněný spodním ochranným krytem.

3. Upevněte zajišťovací tlačítko.

4. Povolte šroub (4) o dvě otáčky.

5. Stlačte horní povrch jemně směrem dolů a znovu šroub (4) pevně utáhněte.

6. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zkuste pilu zapnout pomocí zeleného vypínače (15).

7. Vypněte stroj stisknutím červeného tlačítka (0).

NASTAVOVÁNÍ ROZVÍRACÍHO KLÍNU

Obr. 3 a 4

• • • •

než 5 mm.

Ujistěte se, že rozvírací klín je vždy správně nastaven. Z bezpečnostních důvodů nesmí být vzdálenost mezi rozvíracím klínem (20) a zuby břitu pily větší

Nadzvedněte hlavu stroje.

S pomocí inbusového klíče uvolněte dvěma otáčkami oba šrouby rozvíracího klínu.

Nastavte rozvírací klín do správné polohy.

Pevně utáhněte povolené šrouby.

VÝMŮNA BŘITU PILY

Když měníte břit, ujistěte se, že zástrčka není v zásuvce.

1. Nastavte stroj pro funkci zkracovací pila.

2. Odstraňte horní ochranný kryt (19) odšroubováním jeho upevňovacích šroubů.

3. Potom odstraňte rozvírací klín (20) a vložku (24).

4. Odšroubujte šroub břitu (23) (pozn: po směru hodinových ručiček) pomocí nástrčného klíče (28).

Zároveň zajistěte přírubu (21) pomocí přírubového klíče(27).

5. Sejměte šroub a vnější přírubu.

6. Sejměte břit ze stroje prostorem nahoře.

7. Očistěte vnitřní i vnější přírubu a čep.

8. Upevněte vnitřní přírubu, nový břit pily a vnější přírubu na čep.

Poznámka: Šipka na břitu (která ukazuje směr jeho otáčení) musí ukazovat stejný směr jako šipka vyznačená na stroji.

Ujistěte se, že obě příruby správně svírají břit, tak aby se otáčel v přímce bez bočního pohybu.

9. Utáhněte šroub (23) (Proti směru hodinových ručiček!).

10. Připevněte vložku, rozvírací klín (viz Nastavení rozvíracího klínu) a horní ochranný kryt.

12

11. Zkontrolujte zda se břit pohybuje volně (otočte jej opatrně rukou).

12. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

13. Před řezáním stroj zapněte a pohněte pilou směrem dolů, abyste zkontrolovali, že je vše v pořádku.

4. OBSLUHA

• • • • •

OBSLUHA ZKRACOVACÍ PILY

Při zkracování materiálu je potřeba jej umístit proti zarážce a řezat jej na šířku.

Držte materiál proti stolu a přitlačený k vodící zarážce.

Zapněte stroj pomocí vypínače (1) na rukověti.

Veďte hlavu pily jemně směrem dolů, tak aby se břit zařízl do materiálu a pokračoval do drážky v pracovním stole.

Vypněte stroj až řezání dokončíte uvolněním spínače (1).

Když se pila zastaví, veďte hlavu stroje opět směrem nahoru.

• • • •

OVLÁDÁNÍ STROJNÍ PILY

Nastavte vodič na požadovaný řez. Viz Souběžný a pokosný vodič (strojní pila) Umístěte materiál proti vodiči.

Zapněte stroj pomocí vypínače (15) na rukověti.

Držte materiál pevně oběma rukama a tlačte proti vodiči. Posouvejte pozvolna řezaný materiál k břitu.

Předcházejte zraněním. Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od břitu pily. Užívejte pomůcku k posuvu malých řezaných částí.

Vypněte stroj až řezání dokončíte uvolněním červeného spínače (15).

ŘEZÁNÍ NA POKOS

Když řežete materiál šikmo na pokos používejte co nejdelší vodič.

• • • •

A. ZKRACOVACÍ PILA

Úhel pokosu je maximálně 45° nalevo i napravo.

Odšroubujte dva šrouby (9) pro nastavení úhlu pokosu.

Pevně uchopte rukojeť (2) a otočte stolem nalevo nebo napravo. Celá pila se otočí v požadovaném směru.

Potom znovu pevně utáhněte dva šrouby.

Otočný stůl zapadá při otočení do následujících úhlů: 0°, 15°, 22,5°, 30°, a 45° (nalevo i napravo).

B. STROJNÍ KOTOUŐOVÁ PILA

Viz: Souběžný a pokosný vodič (strojní kotoučová pila) Nastavte vodič pro pokosný řez a řiďte se dále podle postupu pod nadpisem .

• • •

ŘEZÁNÍ NA ÚKOS (ZKRACOVACÍ/STROJNÍ PILA)

Materiál řežeme na úkos ve svislém úhlu.

Maximální úhel úkosu je 45° Odšroubujte otočný regulátor pro úkos (6).

Nastavte požadovaný úhel podle stupnice pro úkos (7).

Pevně zašroubujte otočný regulátor.

Ferm • ëÚ‡ÌÓÍ Ì Á‡ÍÂÔÎfiÌ Ì‡ ‚ÂÒÚ‡ÍÂ

èÂ„‚ ÒÚ‡Ì͇

• ÇÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÔÓÂÁË ·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚.

• èÓ˜ËÒÚËÚ Ëı ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛.

5. ùäëèãìÄíÄñàü à éÅëãìÜàÇÄçàÖ é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË Î˛·˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ ‚Ò„‰‡ Û·Âʉ‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÌÓÍ Ì ÔÓ‰Íβ˜fiÌ Í ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl.

é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ̇‰fiÊÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌ˚ı ÒÓÍÓ‚ Ò ÏËÌËχθÌ˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË Ì‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ.

Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚‡¯Â„Ó ÒÚ‡Ì͇, „ÛÎflÌÓ ÔÓ‚Ó‰fl Â„Ó ˜ËÒÚÍÛ Ë Ô‡‚ËθÌÓ Â„Ó ËÒÔÓθÁÛfl.

• •

í‡ÌÒÔÓÚËӂ͇

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ò Á‡ÏÍË Ë Ì‡ÚflÊÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚.

ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸ ÒÚ‡ÌÓÍ, Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ Â„Ó Ó·ÂËÏË Û͇ÏË Á‡ Â„Ó ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸.

óËÒÚ͇

ê„ÛÎflÌÓ ÔÓÚË‡ÈÚ ÍÓÔÛÒ ÒÚ‡Ì͇ Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛, Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌÓ, ÔÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÔÓÂÁË Ì Á‡Í˚Ú˚ Ô˚θ˛ Ë „flÁ¸˛. ÑÎfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÛÒÚÓȘ˂˚ı Á‡„flÁÌÂÌËÈ ‚ÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛, ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ Ï˚θÌÓÏ ‡ÒÚ‚ÓÂ. çËÍÓ„‰‡ Ì ÔËÏÂÌflÈÚ ڇÍË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË, Í‡Í ·ÂÌÁÓÎ, ÒÔËÚ, ‡ÏÏˇ˜Ì˚È ‡ÒÚ‚Ó Ë Ú.‰. ùÚË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ ‰ÂÚ‡ÎË.

ëχÁ͇

ëÚ‡ÌÓÍ Ì ÌÛʉ‡ÂÚÒfl ‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ÒχÁÍÂ.

êÂÏÓÌÚ Ë ‰ËÎÂ˚

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÓÏÍË, ̇ÔËÏÂ, ‚ÒΉÒÚ‚Ë ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‰ËÎÂÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm. ç‡ Ó·ÓÓÚ ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ̇ÈÚË ÔÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸.

ᇢËÚ‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚

ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ, ÒÚ‡ÌÓÍ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔÓ˜ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ. ìÔ‡Íӂ͇ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl, ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÔÓ‰ÎÂʇ˘Ëı ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ.

èË Á‡ÏÂÌ ÒÚ‡Ó„Ó ÒÚ‡Ì͇ ̇ ÌÓ‚˚È, ÔÂ‰‡ÈÚ ÒÚ‡˚È ‚‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‰ËÎÂÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm. éÌ ·Û‰ÂÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ì‡ ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ‚‰‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰Â.

ɇ‡ÌÚËfl

ÑÎfl ÓÁ̇ÍÓÏÎÂÌËfl Ò ÛÒÎÓ‚ËflÏË „‡‡ÌÚËË, ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È Ú‡ÎÓÌ Ì‡ Ó·ÓÓÚ ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

CE ı

ÑÖäãÄêÄñàü é ëééíÇÖíëíÇàà ÇÖãàäéÅêàíÄçàü

(R)

èÓ‰ ̇¯Û ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂflÂÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ۉӂÎÂÚ‚ÓflÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï Ë ÌÓχÚË‚Ì˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï

EN61029-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Òӄ·ÒÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ô‰ÔËÒ‡ÌËflÏ:

98/37/EEC 73/23/EEC 89/336/EEC

01-05-2004

ZWOLLE-NL

W. Kamphof ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Ferm

29

ÎËÌËË ·ÂÁ ͇ÍËı-ÎË·Ó ·ÓÍÓ‚˚ı ·ËÂÌËÈ.

9. ëÌÓ‚‡ Á‡ÚflÌËÚ ‚ËÌÚ (23) (ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË!).

10. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚Í·‰ÍÛ ÒÚ‡Ì͇, ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘ËÈ ÌÓÊ (ÒÏ. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘Â„Ó ÌÓʇ) Ë ‚ÂıÌ Á‡˘ËÚÌÓ ӄ‡Ê‰ÂÌËÂ.

11. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚‡˘‡ÂÚÒfl (ÓÒÚÓÓÊÌÓ ‚‡˘‡fl Â„Ó ÛÍÓÈ).

12. ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.

13. èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ò‰Â·ڸ ‡ÒÔËÎ, ‚Íβ˜ËÚ ÒÚ‡ÌÓÍ Ë Ì‡„ÌËÚÂ Â„Ó ‚ÌËÁ, ˜ÚÓ·˚ ۷‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‚Ò ‚ ÔÓfl‰ÍÂ.

4. ùäëèãìÄíÄñàü

• • • • • àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ ‰Îfl ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË èË ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚Í χÚÂˇΠ‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒfl ̇ÔÓÚË‚ Ó„‡Ì˘ËÚÂÎfl Ë ‡ÒÔËÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓÔÂÂÍ ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ¯ËËÌ˚.

ì‰ÂÊË‚‡ÈÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚È Ï‡ÚÂˇΠ̇ ÒÚ‡ÌÍ ÔËʇÚ˚Ï Í Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÏÛ Ó„‡Ì˘ËÚÂβ.

ÇÍβ˜ËÚ ÒÚ‡ÌÓÍ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl (1) ̇ ÛÍÓflÚÍÂ.

íÂÔÂ¸ ωÎÂÌÌÓ Ì‡ÍÎÓÌflÈÚ ‰ËÒÍ ‚ÌËÁ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÔÓıÓ‰ËÎ ˜ÂÂÁ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚È Ï‡ÚÂË‡Î Ë ‰‚Ë„‡ÎÒfl ˜ÂÂÁ Ô‡Á ‚ ÒÚ‡ÌÍÂ.

á‡ÍÓ̘˂ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍÛ, ‚˚Íβ˜ËÚ ÒÚ‡ÌÓÍ, ‡ÁÓÏÍÌÛ‚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ (1).

äÓ„‰‡ ‡ÒÔËÎӂ͇ Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl, ÔÓ‰ÌËχÈÚ ‰ËÒÍ ÒÌÓ‚‡ ‚‚Âı.

• • •

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ ‰Îfl ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ‚ Ú·ÛÂÏÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Îfl ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË. ëÏ. ê„ÛÎËӂ͇ Ô‡‡ÎÎÂθÌÓÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ Ë Û„Î‡ ÒÍÓÒ‡ (ÔÓ‰Óθ̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇) ê‡ÁÏÂÒÚËÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚È Ï‡ÚÂˇΠÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ.

ÇÍβ˜ËÚ ÒÚ‡ÌÓÍ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÁÂÎfiÌÓ„Ó ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl (15) ̇ ÛÍÓflÚÍÂ.

é·ÂËÏË Û͇ÏË Ì‡‰fiÊÌÓ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚È Ï‡ÚÂˇΠÔËʇÚ˚Ï Í Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÏÛ Ó„‡Ì˘ËÚÂβ. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂÂÏ¢‡ÈÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚È Ï‡ÚÂˇΠÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˲ Í ÔËθÌÓÏÛ ‰ËÒÍÛ.

ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË Ú‡‚Ï: Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ҂ÓË ÛÍË Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇! ÑÎfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÏÂÎÍËı Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÂÈÍÛ-ÚÓÎ͇ÚÂθ.

• á‡ÍÓ̘˂ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍÛ, ‚˚Íβ˜ËÚ ÒÚ‡ÌÓÍ, ‡ÁÓÏÍÌÛ‚ Í‡ÒÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ (15).

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ ‰Îfl ÍÓÒÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË

èË ÍÓÒÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚Í χÚÂˇΠ‡ÒÔËÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ Í ‰‡Î¸ÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ.

• •

‡. èÓÔÂ˜̇fl

å‡ÍÒËχθÌ˚È Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 45°, Í‡Í Ì‡Î‚Ó, Ú‡Í Ë Ì‡Ô‡‚Ó.

• • ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Û„Î‡ ÒÍÓÒ‡ ÓÚ‚ËÌÚËÚ ‰‚‡ ‚ËÌÚ‡ (9).

äÂÔÍÓ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ‡·Ó˜Û˛ ÛÍÓflÚÍÛ (2) Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÒÚÓΠ̇ÎÂ‚Ó ËÎË Ì‡Ô‡‚Ó. ÇÒfl ÔË· ÔÂÂÏ¢‡ÂÚÒfl ‚ Ú·ÛÂÏÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.

ëÌÓ‚‡ Á‡ÚflÌËÚ ‰‚‡ ‚ËÌÚ‡.

èÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÒÚÓÎ ËÏÂÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÙËÍÒËÛÂÏ˚ ۄÎ˚ ÔÓ‚ÓÓÚ‡: 0°, 15°, 22,5°, 30° Ë 45° (Í‡Í ‚ Ô‡‚Û˛, Ú‡Í Ë ‚ ÎÂ‚Û˛ ÒÚÓÓÌ˚).

28

·. èÓ‰Óθ̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇

ëÏ.: ê„ÛÎËӂ͇ Ô‡‡ÎÎÂθÌÓÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ Ë Û„Î‡ ÒÍÓÒ‡ (ÔÓ‰Óθ̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇) ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Îfl ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ Ë ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÔÛÌÍÚ˚ ‡Á‰Â· àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ ‰Îfl ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË.

• • •

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ ‰Îfl ÍÓÒÓ„Ó Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl (ÔÓÔÂ˜̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇ / ÔÓ‰Óθ̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇)

èË ÍÓÒÓÏ Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËË Ï‡ÚÂˇΠӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ Í ‚ÂÚË͇ÎË.

å‡ÍÒËχθÌ˚È Û„ÓÎ Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl 45°.

éÚ‚ËÌÚËÚÂ ÛÍÓflÚÍÛ (6).

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ú·ÛÂÏ˚È Û„ÓÎ Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ¯Í‡Î˚ (7).

ëÌÓ‚‡ Á‡ÚflÌËÚ ÛÍÓflÚÍÛ.

• • •

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ ‰Îfl ‰‚ÓÈÌÓÈ ÍÓÒÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË (ÔÓÔÂ˜̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇)

èË ‰‚ÓÈÌÓÏ Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËË Ï‡ÚÂˇΠ‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒfl ̇ÔÓÚË‚ Ó„‡Ì˘ËÚÂÎfl Ë ‡ÒÔËÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓÔÂÂÍ ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ¯ËËÌ˚, Í‡Í ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÍÓÒÓ„Ó ‡ÒÔË·, Ú‡Í Ë ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ۄÓÎ ÍÓÒÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ۄÓÎ Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl.

Ç˚ÔÓÎÌËÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‡Á‰Â· àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ ‰Îfl ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË.

èËϘ‡ÌËÂ: àÁ-Á‡ ·Óθ¯Ó„Ó Û„Î‡ ÔË ‰‚ÓÈÌÓÈ ÍÓÒÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚Í ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ·Óθ¯ÂÈ Ì‡„ÛÁÍÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ú‡‚Ï˚. ì‰ÂÊË‚‡ÈÚ ҂ÓË ÛÍË Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇!

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ì ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl

è˘Ë̇/ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂ

ÇËÎ͇ Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ • • òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‚ÂʉfiÌ èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ. ÑÓÒÚ‡‚¸Ú χ¯ËÌÛ Í ‰ËÎÂÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm ‰Îfl ÂÏÓÌÚ‡.

èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl:

• Ç˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.

• ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÚ‚ÂÚÍË ÒÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ (ÔÓÁ. 31 ̇ ËÒ. 1) ÒÓ ˘ËÚ͇ Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ.

• • èÓ‚Â¸Ú Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ Ë Á‡ÏÂÌËÚ „Ó, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ. ÇÒ„‰‡ Á‡ÏÂÌflÈÚ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ ÌÓ‚˚Ï Ò ÚÓÈ Ê ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÓÈ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Í˚¯ÍÛ Ì‡Á‡‰ ̇ ˘ËÚÓÍ.

èÓÔËÎ Ì Ó‚Ì˚È (Á‡ÁÛ·ÂÌÌ˚È)

• èËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÚÓ˜ËÚ¸ • èËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡Ó·ÓÓÚ • • èËθÌ˚È ‰ËÒÍ Á‡„flÁÌfiÌ ÒÏÓÎÓÈ ËÎË ÓÔËÎ͇ÏË èËθÌ˚È ‰ËÒÍ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÏÛ Ï‡ÚÂˇÎÛ

Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ò ÚÛ‰ÓÏ Ì‡·Ë‡ÂÚ Ï‡ÍÒËχθÌ˚ ӷÓÓÚ˚

• òÌÛ Û‰ÎËÌËÚÂÎfl ÒÎ˯ÍÓÏ ÚÓÌÍËÈ Ë/ËÎË ÒÎ˯ÍÓÏ ‰ÎËÌÌ˚È • ç‡ÔflÊÂÌË ‚ ÒÂÚË ÏÂÌ 230 Ç

àÁ·˚ÚӘ̇fl ‚Ë·‡ˆËfl ÒÚ‡Ì͇

• èËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÔÓ‚ÂʉfiÌ Ferm Ferm

• • • •

PROVÁDŮNÍ SLOŽENÝCH ŘEZŮ NA POKOS (ZKRACOVACÍ PILA)

Při řezání je materiál umístěný proti zarážce a řežeme jej na šířku v obou směrech řezu.

Nastavte úhel pokosu.

Nastavte úhel úkosu.

Řiďte se podle pokynů uvedených pod nadpisem Obsluha zkracovací pily.

Poznámka: Při provádění složených řezů na pokos je břit pily více odkrytý díky velkému úhlu řezu. To představuje větší nebezpečí úrazu. Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od břitu pily.

PROBLÉM

Motor nezačal pracovat.

PŘÍŐINA/ŘEŠENÍ

Zástrčka není v zásuvce • • Přívodní kabel je poškozený Je poškozený spínač. Předejte stroj k opravě servisu.

Pojistka je vypálena:

• Odpojte zástrãku z elektrické zásuvky.

• Pomocí ‰roubováku vyjmûte kryt (ã. 31 na obr. 1) pojistkové skŞínû.

• • Zkontrolujte pojistku a v pŞípadû potŞeby ji vymûÀte.

Pojistku vÏdy vymûÀujte za novou se stejn˘mi parametry.

Namontujte zpátky kryt pojistkové skŞínû.

Řez pily není hladký (je vroubkovaný) • Břit pily je nutné nabrousit • Břit je přimontován obráceně • • Břit je zanesený pryskyřicí nebo pilinami Zvolený břit není vhodný pro řezaný materiál Motor obtížně dosahuje plných otáček • Prodlužovací kabel je příliš tenký a/nebo příliš dlouhý.

• Napětí v síti je nižší než 230 V.

Stroj se příliš chvěje • Je poškozený břit pily • Stroj není připevněný k pracovní ploše Stroj se přehřívá • Větrací otvory jsou zanesené. • Očistěte je suchým hadříkem.

5. SERVIS A ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

Vždy se ujistěte, že stroj není připojen do elektrické sítě, pokud provádíte je údržbu.

Stroje jsou navrženy tak, aby pracovaly dlouhodobě bez problémů a s minimální údržbou. Pravidelným čištěním a správným používáním přispějete k delší životnosti stroje.

• •

Doprava

Ujistěte se, že všechny západky a napínací součásti jsou bezpečně upevněny.

Přenášejte stroj uchopený oběma rukama za spodní povrch.

Čištění

Čistěte stojan stroje pravidelně jemným hadříkem, nejlépe po každém použití stroje. Ujistěte se, že ventilační otvory jsou čisté a volné. K odstranění silného znečištění použijte měkký hadřík zvlhčený mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla jako benzen, alkohol, čpavek, apod. Tyto druhy ředidel mohou poškodit plastikové části stroje.

Mazání

Stroj není potřeba dodatečně promazávat.

Opravny a prodejci

Pokud dojde k závadě např. následkem opotřebení součásti, spojte se s místním prodejcem. Na zadní straně tohoto návodu k použití naleznete rozkreslené části stroje, které lze objednat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pro ochranu před poškozením během přepravy je stroj dodáván v pevném obalu. Kdekoli to bylo možné, byl pro výrobu obalu použit recyklovatelný materiál. Využijte možnosti obal recyklovat. Pokud se rozhodnete stroj vyměnit za nový, odevzdejte jej místnímu prodejci. Tam bude zlikvidován způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

ZÁRUKA

Záruční podmínky najdete v záručním listu za tímto návodem k použití.

13

CE ı

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM

(CZ)

Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami a normovanými dokumenty.

EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61029-1,

v souladu se směrnicemi.

98/37/EEC 73/23/EEC 89/336/EEC

dne 01-05-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof Oddělení kvality

14

NAMIZNA KROŽNA ŽAGA / PRESEČNA ŽAGA (FCTM-210N)

napravo.

Pred uporabo te naprave pozorno preberite za navodila za uporabo. Poskrbite, da poznate delovanje naprave in kako jo uporabljati. Napravo vzdržujte v skladu z navodili in zagotovite, da pravilno deluje. Ta navodila za uporabo in ostalo dokumentacijo shranite skupaj z

VSEBINA:

1. Informacije o napravi 2. Varnost 3. Dodatki za namestitev 4. Delovanje 5. Servis in Vzdrževanje

1. INFORMACIJE O NAPRAVI

UVOD

Namizna krožna žaga – presečna žaga je namenjena za žaganje lesa in lesenih izdelkov.

TEHNIŐNE SPECIFIKACIJE

Model Napetost Zmogljivost Strojni razred II (dvojna izolacija) Obrati, prosti tek Dimenzije rezila Kot za zajero | FCTM-210N | 230 V~ | | 1050 W | | 4500 rpm | 210 x 30 x 1.6 mm | 45° (levo in desno) Kot za nagib | 45° (samo levo) Največja rezalna zmogljivost | namizne žage | 35 mm Največja rezalna zmogljivost | presečne žage | - Zajera 0°, Nagib 0° | 120 x 50 mm - Zajera 45°, Nagib 45° - Zajera 45°, Nagib 0° - Zajera 0°, Nagib 45° Masa | 45 x 25 mm | 70 x 50 mm | 120 x 30 mm | 11.2 kg Hrup v prostem teku - namizna žaga | | 90.4 dB(A) - presečna žaga | 97.3 dB(A) Hrup pri nazivni obremenitvi | - namizna žaga | 103.4 dB(A) - presečna žaga Stopnja tresenja | 110.3 dB(A) | 2.6 m/s 2 • • • • •

VSEBINA PAKIRANJA

Namizna krožna žaga / presečna žaga Vreča za prah Vzporedno vodilo Ključ prirobnice za zamenjavo rezila Oblasti ključ

Ferm

3. ëÅéêäÄ à èêàçÄÑãÖÜçéëíà

êËÒ. 1 - 5

èÂ‰ Ò·ÓÍÓÈ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ËÎ͇ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‚˚ÌÛÚ‡ ËÁ ÓÁÂÚÍË.

ìÒÚ‡Ìӂ͇ χ¯ËÌ˚

凯Ë̇ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Á‡ÍÂÔÎÂ̇ ̇ ‚ÂÒÚ‡ÍÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ËÌÚÓ‚.

• • • ê‡ÒÔÓÎÓÊËÚ χ¯ËÌÛ Ì‡ ‚ÂÒÚ‡ÍÂ Ë Ò‰Â·ÈÚ ‡ÁÏÂÚÍÛ ÔÓ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl.

èÓÒ‚ÂÎËÚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔËÏÂÌflÂÏ˚Ï ‚ËÌÚ‡Ï ‰Ë‡ÏÂÚ‡ ‚ ͇ʉÓÈ ËÁ ÓÚϘÂÌÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ χ¯ËÌÛ Ì‡ ‚ÂÒÚ‡Í, ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÌÚ˚ ‚ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl (11) Ë ÚÛ„Ó Á‡ÚflÌËÚ ‚ËÌÚ˚.

ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌÓ„Ó Ï¯͇

í‡Í Í‡Í ‚‰˚ı‡ÌË ‚˚‰ÂÎflÂÏÓÈ Ô˚ÎË ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË Û˘Â· Á‰ÓÓ‚¸˛, ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌ˚È Ï¯ÓÍ (30) ̇ ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚È Ô‡ÚÛ·ÓÍ (5) ‰Îfl Ô˚ÎÂÒ·ÓÌÓ„Ó Ï¯͇. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ϯ͇ ‰Îfl Ô˚ÎË ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓı‡ÌÂÌ˲ ‚‡¯Â„Ó ‡·Ó˜Â„Ó ÏÂÒÚ‡ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ.

èËÊÏËÚ Á‡ÊËÏ Ï¯͇ ‰Îfl Ô˚ÎË Ë Ì‡ÚflÌËÚÂ Â„Ó Ì‡ ‚˚ıÓ‰ ‚ Á‡‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ì͇. éÚÔÛÒÚËÚ Á‡ÊËÏ, Ë Ï¯ÓÍ ‰Îfl Ô˚ÎË Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì.

• • • • • •

Ê„ÛÎËӂ͇ Ô‡‡ÎÎÂθÌÓÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ Ë Û„Î‡ ÒÍÓÒ‡ (‰ËÒÍÓ‚ÓÈ ÔËÎ˚) (ÊËÒ. 5)

ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl ÓËÂÌÚ‡ˆËË Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ„Ó Ï‡ÚÂˇ· ‚‰Óθ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇.

ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ Ò΂‡, ÒÔ‡‚‡ Ë ÒÔÂÂ‰Ë ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇.

èË ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂʇÚÂÎfl ‚ÒÚ‡‚¸Ú ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ (17) ‚ ̇Ô‡‚Îfl˛˘ËÈ ÂÎ¸Ò Ì‡ ÒÚ‡ÌÍÂ.

éÒ··¸Ú „ÛÎËÓ‚Ó˜Ì˚È ‚ËÌÚ Ì‡ Û„ÎÓÏÂ (25).

èÂÂÏÂÒÚËÚ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ‚ ÂθÒ ‚ Ú·ÛÂÏÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ú·ÛÂÏ˚È Û„ÓÎ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Û„ÎÓÏÂ‡ (25): - ÔÓ‰Óθ̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇: ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ̇Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ Ô‡‡ÎÎÂθÌÓ ÔËθÌÓÏÛ ‰ËÒÍÛ - ÍÓÒ‡fl ‡ÒÔËÎӂ͇: ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ̇Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÔÓ‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Û„ÎÓÏ Í ÔËθÌÓÏÛ ‰ËÒÍÛ ëÌÓ‚‡ Á‡ÚflÌËÚ „ÛÎËÓ‚Ó˜Ì˚È ‚ËÌÚ.

èË ÔÓÏÓ˘Ë Á‡ÊËÏÌ˚ı ‚ËÌÚÓ‚ (26) ̇Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂÏ¢Â̇ ‚ ÔÓ‰ÓθÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.

èËÏÂÌÂÌË ÒÚ‡Ì͇: ÔÓÔÂ˜̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇ ËÎË ÔÓ‰Óθ̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇.

ùÚÓÚ ÏÌÓ„ÓˆÂ΂ÓÈ ÒÚ‡ÌÓÍ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ‰‚Ûı ÂÊËχı: ÔÓÔÂ˜̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇ Ë ÔÓ‰Óθ̇fl ‡ÒÔËÎӂ͇.

èÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒÚ‡ÌÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚Ò„‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ ÂÊËÏ ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË.

ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰Îfl ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË

1. éÚ‚ËÌÚËÚ ‚ËÌÚ (4), ÍÓÚÓ˚Ï Á‡ÍÂÔÎÂ̇ ‚ÂıÌflfl Í˚¯Í‡ ÒÚ‡Ì͇.

2. èÓ‰ÌËχfl ‚ÂıÌ˛˛ Í˚¯ÍÛ ÒÚ‡Ì͇ (18) Í‚ÂıÛ, Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÔËʇÚ˚Ï ÍÌËÁÛ ÓÚ ‡·Ó˜ÂÈ ÛÍÓflÚÍË (2).

3. ëÌÓ‚‡ Á‡ÚflÌËÚ ‚ËÌÚ (4).

Ferm

4. ã‚ÓÈ ÛÍÓÈ ÍÂÔÍÓ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ, ‡ Ô‡‚ÓÈ ÛÍÓÈ ‚˚Ú‡˘ËÚ ·ÎÓÍËÓ‚ÍÛ (8).

5. éÒÚÓÓÊÌÓ ‰‡ÈÚ ÔËθÌÓÏÛ ‰ËÒÍÛ ÔËÔÓ‰ÌflÚ¸Òfl.

6. ëÌËÏËÚ ÌËÊÌ Á‡˘ËÚÌÓ ӄ‡Ê‰ÂÌË (16).

7. ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ Ë ÔÓ‚Â¸Ú ÒÚ‡ÌÓÍ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Ì‡ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ (1).

ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰Îfl ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË

1. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÌËÊÌ Á‡˘ËÚÌÓ ÔÓÍ˚ÚË (16) ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ (12) ‰Îfl ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË.

2. äÂÔÍÓ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ‡·Ó˜Û˛ ÛÍÓflÚÍÛ (2) Ô‡‚ÓÈ ÛÍÓÈ. ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ Ë ÔÓ‚Â¸Ú ÒÚ‡ÌÓÍ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Ì‡ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ (1). íÂÔÂ¸ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡˘Ë˘fiÌ ÌËÊÌËÏ Á‡˘ËÚÌ˚Ï Ó„‡Ê‰ÂÌËÂÏ.

3. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ·ÎÓÍË‡ÚÓ (8) ̇ ÏÂÒÚÓ.

4. éÒ··¸Ú ‚ËÌÚ (4) ̇ ‰‚‡ Ó·ÓÓÚ‡.

5. éÒÚÓÓÊÌÓ Ì‡‰‡‚ËÚ ̇ ‚ÂıÌ˛˛ Í˚¯ÍÛ ÒÚ‡Ì͇ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÌËÁ Ë ÒÌÓ‚‡ Á‡ÚflÌËÚ ‚ËÌÚ (4).

6. ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÓÁÂÚÍÛ Ë ÔÓ‚Â¸Ú ÒÚ‡ÌÓÍ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Ì‡ ÁÂÎfiÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ (15).

7. éÚÍβ˜ËÚ ÒÚ‡ÌÓÍ, ̇ʇ‚ ̇ Í‡ÒÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ (0).

ê„ÛÎËӂ͇ ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘Â„Ó ÌÓʇ

êËÒ. 3 Ë 4

ÇÒ„‰‡ Û·Âʉ‡ÈÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘ËÈ ÌÓÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ô‡‚ËθÌÓ. ÑÎfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘ËÏ ÌÓÊÓÏ (20) Ë ÁÛ·˜‡ÚÓÈ ÍÓÏÍÓÈ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ 5 ÏÏ.

• • • • èÓ‰ÌËÏËÚ „ÓÎÓ‚ÍÛ Ï‡¯ËÌ˚.

èË ÔÓÏÓ˘Ë ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓ„Ó Íβ˜‡ ÓÒ··¸Ú ̇ ‰‚‡ Ó·ÓÓÚ‡ ‰‚‡ ‚ËÌÚ‡ ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘Â„Ó ÌÓʇ.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘ËÈ ÌÓÊ ‚ Ô‡‚ËθÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.

ëÌÓ‚‡ Á‡ÚflÌËÚ ‚ËÌÚ˚.

á‡ÏÂ̇ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇

ÓÁÂÚÍË.

èÂ‰ Á‡ÏÂÌÓÈ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ËÎ͇ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‚˚ÌÛÚ‡ ËÁ

1. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÚ‡ÌÓÍ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË.

2. ëÌËÏËÚ ‚ÂıÌ Á‡˘ËÚÌÓ ӄ‡Ê‰ÂÌË (19), ÓÒ··Ë‚, ÌÓ Ì ‚˚ÌËχfl ·ÓÎÚ.

3. á‡ÚÂÏ ÒÌËÏËÚ ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘ËÈ ÌÓÊ (20) Ë ‚Í·‰ÍÛ ÒÚ‡Ì͇ (24).

4. éÚ‚ËÌÚËÚ ‚ËÌÚ (23) (ÔËϘ‡ÌËÂ: ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ!) ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÚÓˆÂ‚Ó„Ó „‡Â˜ÌÓ„Ó Íβ˜‡ (28). é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡ÙËÍÒËÛÈÚ Ù·̈ (21), ËÒÔÓθÁÛfl Ù·̈‚˚È Íβ˜ (27).

5. 쉇ÎËÚ ‚ËÌÚ Ë ‚̯ÌËÈ Ù·̈.

6. óÂÂÁ ‚ÂıÌ ÓÚÍ˚ÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Û‰‡ÎËÚ ÒÓ ÒÚ‡Ì͇ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ.

7. é˜ËÒÚËÚ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ Ë ‚̯ÌËÈ Ù·̈˚, ‡ Ú‡ÍÊ ‚‡Î.

8. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ ‚‡Î ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ Ù·̈, ÌÓ‚˚È ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ Ë ‚̯ÌËÈ Ù·̈.

èËϘ‡ÌËÂ: ëÚÂÎ͇ ̇ ÔËθÌÓÏ ‰ËÒÍÂ, Û͇Á˚‚‡˛˘‡fl ̇Ô‡‚ÎÂÌË ‚‡˘ÂÌËfl, ‰ÓÎÊ̇ Û͇Á˚‚‡Ú¸ ‚ ÚÓÏ Ê ̇Ô‡‚ÎÂÌËË, ˜ÚÓ Ë ÒÚÂÎ͇ ̇ ÒÚ‡ÌÍÂ.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ù·̈˚ Ô‡‚ËθÌÓ Ó·Î„‡˛Ú ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ‚‡˘ÂÌË ÔÓ ÔflÏÓÈ

27

2. èêÄÇàãÄ ÅÖáéèÄëçéëíà ëËÏ‚ÓÎ˚ Ë Ëı Á̇˜ÂÌËÂ

Ç ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë Ì‡ χ¯ËÌ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ӷÓÁ̇˜ÂÌËfl:

èÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË Òڇ̉‡Ú‡ÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ‰ËÂÍÚË‚ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í·ÒÒ‡ II – ‰‚ÓÈ̇fl ËÁÓÎflˆËfl – Ì Ú·ÛÂÚÒfl ÓÁÂÚ͇ Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl χÚÂˇθÌÓ„Ó Û˘Â·‡ Ë/ËÎË ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰‡ ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ËÒÚÓ˜ÌË͇ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl; ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌË͇ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl Ë ‚Ó ‚ÂÏfl Ôӂ‰ÂÌËfl ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ç ÔÓÁ‚ÓÎflÈÚ ÔË·ÎËʇڸÒfl ÔÓÒÚÓÓÌÌËÏ

• • • • • • • • • • • • • • • çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‡ÒÔËÎ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÂÒÚ¸ „‚ÓÁ‰Ë ËÎË ‰Û„Ë ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍË Ô‰ÏÂÚ˚.

çËÍÓ„‰‡ Ì ‚Íβ˜‡ÈÚ ÒÚ‡ÌÓÍ, ÂÒÎË Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ ËÁ‰ÂÎË ͇҇ÂÚÒfl ÔËθÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇.

ç ̇˜Ë̇ÈÚ ‡ÒÔËÎ, ÔÓ͇ ÒÚ‡ÌÓÍ Ì ‡ÁÓ‚¸fiÚ ÔÓÎÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ ËÁ‰ÂÎË ÔÓ˜ÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌÓ. çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‡ÒÔËÎ Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ÓÒÓ·Ó ÏÂÎÍÓ„Ó ‡ÁÏÂ‡.

çËÍÓ„‰‡ Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Á‡Ï‰ÎËÚ¸ ‚‡˘ÂÌË ‰ËÒÍÓ‚ÓÈ ÔËÎ˚, ÔËÏÂÌflfl ‰‡‚ÎÂÌË ̇ ·ÓÍÓ‚Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔËθÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇.

çËÍÓ„‰‡ Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÒÚ‡ÌÓÍ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡, ÂÒÎË ÓÌ ‚Íβ˜fiÌ, Ë ‰ËÒÍ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‚‡˘‡Ú¸Òfl.

çËÍÓ„‰‡ Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‡ÒÔËÎ ÍÛ„Î˚ı Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ Ì‡ ÒÚ‡ÌÍÂ.

çËÍÓ„‰‡ Ì ÒÌËχÈÚ ÒÓ ÒÚ‡Ì͇ ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘ËÈ ÌÓÊ. ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÔËθÌ˚Ï ‰ËÒÍÓÏ Ë ‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘ËÏ ÌÓÊÓÏ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ 5 ÏÏ.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ÓÚÒÓÒ Ô˚ÎË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, Ú‡Í Í‡Í ‚‰˚ı‡ÌË Ô˚ÎË ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË Û˘Â· Á‰ÓÓ‚¸˛.

èË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÚ‡Ì͇ Ò ‰ËÒÍÓ‚ÓÈ / ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔËÎÓÈ ‚Ò„‰‡ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‰Â‚flÌÌÛ˛ ÂÈÍÛ-ÚÓÎ͇ÚÂθ ‰Îfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ‚‰Óθ ÔËθÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇.

èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔËÎ˚ ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‰ËÒÍ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡Í˚Ú Á‡˘ËÚÌ˚Ï Ó„‡Ê‰ÂÌËÂÏ.

èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÒÚ‡Ì͇ ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÂıÌflfl Í˚¯Í‡ ÒÚ‡Ì͇ ÔÓ˜ÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂ̇.

èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ÒÚ‡Ì͇, ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ËÁ ÓÁÂÚÍË. ëΉÛÂÚ Ú‡ÍÊ ‚˚ÌËχڸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ‚Ó ‚ÂÏfl Ò·ÓÍË ËÎË Ì‡ÒÚÓÈÍË.

ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÒÚ‡ÌÍÓÏ, ÔÓ͇ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì Á‡ÍÓ̘ËÚÂ Â„Ó Ò·ÓÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ‡·ÓÚ ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ËÁ ÓÁÂÚÍË Ë Ó˜ËÒÚËÚ ÒÚ‡ÌÓÍ.

燉‚‡ÈÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËfl çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ë/ËÎË ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÔË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ì ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ.

• • • • • • • • •

ëÔˆˇθÌ˚ Ô‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ ‡·ÓÚ ̇ ÒÚ‡ÌÍÂ Ò ‰ËÒÍÓ‚ÓÈ ÔËÎÓÈ / ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔËÎÓÈ

ë ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ËÌÒÚÛÍÚ‡Ê ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲, „ÛÎËÓ‚ÍÂ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÓÒ‚Â˘fiÌÌÓÂ, ˜ËÒÚÓÂ Ë Û·‡ÌÌÓ ‡·Ó˜Â ÏÂÒÚÓ.

çËÍÓ„‰‡ Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÔÓ„ÌÛÚ˚Â, ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â, ÎË·Ó ÔÓ‚ÂʉfiÌÌ˚ ÔËθÌ˚ ‰ËÒÍË.

çËÍÓ„‰‡ Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÂÊÛ˘Ë ‰ËÒÍË ËÁ ·˚ÒÚÓÂÊÛ˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË.

çËÍÓ„‰‡ Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÂÊÛ˘Ë ‰ËÒÍË, ÍÓÚÓ˚ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇Ï, Û͇Á‡ÌÌ˚Ï ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

çËÍÓ„‰‡ Ì ÔËÏÂÌflÈÚ ÔÂÂıÓ‰ÌËÍË ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ËÒÍÓ‚˚ı ÔËÎ Ò ·Óθ¯ËÏ ÔÓÒ‡‰Ó˜Ì˚Ï ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ.

çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‡ÒÔËΠ͇ÍËı-ÎË·Ó ‰Û„Ëı χÚÂˇÎÓ‚, ÍÓÏ ‰‚ÂÒËÌ˚, ‰‚ÂÒÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚, ‡Î˛ÏËÌËfl Ë Ô·ÒÚË͇.

çËÍÓ„‰‡ Ì ÒÌËχÈÚ Á‡˘ËÚÌÓ ӄ‡Ê‰ÂÌËÂ.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‰ËÒÍ Ô‡‚ËθÌÓ Á‡Í˚Ú Á‡˘ËÚÌ˚Ï Ó„‡Ê‰ÂÌËÂÏ.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËfl Û ‚ÒÂı ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı Á‡˘ËÚÌ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚.

26

Ferm

• • • • • Šestkotni ključ Palica za potiskanje materiala Navodila za uporabo Varnostni napotki Garancijski list

POIMENOVANJA SESTAVNIH DELOV

Sliki 1 - 5

1. Stikalo za vklop/izklop (presečna žaga) 2. Ročica za upravljanje 3. Gumb za odklep 4. Zaklepni vijak zgornje površine mize 5. Vreča za zbiranje prahu 6. Vrtljiv gumb za določanje nagiba 7. Merilo 8. Zaklepni gumb 9. Zaklepni gumb za nastavitev jeralnega kota 10. Merilo nagibnega kota 11. Luknja za montažo 12. Površina presečne žage 13. Zapora vodila 14. Zaščita rezila 15. Stikalo za vklop/izklop (namizna žaga) 16. Spodnji zaščitni okrov 17. Vodilo 18. Zgornja površina mize 19. Zgornja zaščita rezila 20. Cepilni nož 21. Prirobnica 22. Rezilo 23. Vijak rezila 24. Mizni vložek 25. Stopinjski lok 26. Vijaki za objemko 27. Ključ prirobnice 28. Natikalni ključ 29. Šestkotni ključ 30. Vreča za prah 31. Škatla za varovalke

Ferm

2. VARNOST

SIMBOLI IN POMENI

V teh navodilih in na sami napravi so uporabljeni naslednji simboli:

Natančno preberite navodila V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in evropskimi direktivami Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo.

Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih škod na napravi in predmetih zaradi neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku.

Če se kabel poškoduje in med vzdrževanjem naprave, nemudoma izključite vtič iz električne vtičnice.

Opazovalci se naj nahajajo na varni razdalji Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za reciklažo tovrstnega materiala.

• • • • • • • • • • • • • • •

POSEBNA VARNOSTNA PRAVILA ZA NAMIZNE KROžNE žAGE / PRESEŐNE žAGE

Uporabnik naprave se mora seznaniti z uporabo, nastavitvami in delovanjem naprave.

Zagotovite dobro osvetljen, čist in urejen delovni prostor.

Nikoli ne uporabljajte zvitih, deformiranih ali kako drugače poškodovanih rezil.

Nikoli ne uporabljajte rezil iz jekla z visoko trdoto (HSS).

Nikoli ne uporabljajte rezil, ki ne ustrezajo specifikacijam določenim v teh navodilih za uporabo.

Nikoli ne uporabljajte adapterjev za namestitev rezil s preveliko osno odprtino.

Nikoli ne žagajte drugih materialov od lesa, lesnih izdelkov, aluminija in plastike.

Nikoli ne odstranite zaščitnega okrova. Zagotovite, da zaščitni okrov pravilno ščiti rezilo.

Poskrbite, da se vsi premični zaščitni deli ne zatikajo.

Nikoli ne žagajte kosov materiala, ki vsebujejo žeblje ali druge kovinske predmete.

Naprave nikoli ne vključite, ko se kos materiala dotika rezila.

Ne pričnite za žaganjem dokler naprava ne doseže polnih obratov.

Poskrbite, da je obdelovani kos materiala pritrjen.

Nikoli ne poskušajte žagati kosov materiala, ki so premajhni.

Nikoli ne poskušajte upočasniti rezila z nanašanjem stranskega pritiska na rezilo.

Naprave nikoli ne pustite brez nadzora, če je prej

15

• • • • • • • • • niste izključili ali pa se rezilo še vedno vrti.

Z namizno krožno žago nikoli ne poskušajte žagati zaobljenih kosov materiala.

Z namizne krožne žage nikoli ne odstranite cepilnega noža. Največja razdalja med rezilom in cepilnim nožem ne sme znašati več kot 5 mm.

Zagotovite, da sesanje prahu med uporabo naprave pravilno deluje, saj je vdihavanje prahu, ki nastaja pri žaganju, nevarno zdravju.

Pri namizni krožni žagi vedno uporabite leseno palico za potiskanje obdelovanega materiala proti rezilu.

Ko uporabljate presečno žago, vedno zagotovite, da zaščitni okrov popolnoma ščiti rezilo.

Ko uporabljate namizno žago, vedno zagotovite, da je zgornja površina mize primerno pritrjena.

Ko izvajate vzdrževanje naprave, izvlecite vtič iz električne vtičnice. To velja tudi pri sestavljanju ali namestitvi.

Naprave ne uporabljajte dokler je niste popolnoma sestavili in namestili v skladu s temi navodili za uporabo.

Ko zaključite z uporabo naprave, izvlecite vtič iz električne vtičnice in očistite delovno mizo.

16

3. SESTAVLJANJE IN DODATKI

Slike 1 do 5

Zagotovite, da vtiča ni v električni vtičnici, ko sestavljate in montirate dodatke.

POSTAVITEV NAPRAVE

• • •

Uporabite vijake, da pritrdite napravo na močno delovno mizo.

Napravo postavite na delovno mizo in nanjo narišite položaje lukenj.

Na označenih mestih izvrtajte luknje pravilnega premera za uporabo vijakov.

Napravo postavite na delovno mizo, v luknje za namestitev (11) vstavite vijake in jih močno privijte.

NAMESTITEV VREŐE ZA PRAH

Ker je vdihavanje kakršnegakoli prahu nevarno zdravju, morate vrečo za prah (30) namestiti na nastavek za vrečo (5). Na ta način tudi ohranite čistočo delovnega prostora.

Pritisnite objemko vreče za prah in je potisnite čez odprtino na zadnjem delu naprave. Spustite objemko in tako pritrdite vrečo za prah na njeno mesto.

• • • • • •

VZPOREDNO IN JERALNO VODILO (NAMIZNA ŽAGA)

Slika 5

Vodilo se uporablja za usmerjanje kosa obdelovanega materiala vzdolž rezila. Vodilo lahko namestite levo in pred rezilom.

Vodilo (17) z držalom potisnite v tir vodila na površini mize.

Odvijte nastavitveni vijak stopinjskega loka (25).

Vodilo v tiru premaknite v želen položaj.

Želeni kot nastavite s pomočjo stopinjskega loka (25): vzporedno žaganje: nastavitev vodila vzporedno z rezilom zajera: nastavitev vodila v želeni kot glede na rezilo Nastavitveni vijak ponovno močno privijte.

S pomočjo vijakov objemke (26) lahko vodilo pomikate po dolžini.

UPORABA NAPRAVE: KOT PRESEŐNA ŽAGA ALI KOT NAMIZNA KROŽNA ŽAGA

Ta kombinirana naprava se lahko uporablja na dva načina: kot presečna žaga ali kot namizna krožna žaga Po uporabi morate napravo vedno pustiti nastavljeno kot namizno krožno žago.

NASTAVITEV ZA UPORABO KOT PRESEŐNA ŽAGA

1. Odvijte vijak (4), ki zaklepa zgornjo površino mize.

2. Medtem ko dvignete zgornjo površino mize (18), naj rezalna glava ostane spodaj potisnjena proti ročaju (2).

3. Ponovno močno privijte vijak (4).

4. Z levo roko držite rezalno glavo v spodnjem položaju in z desno roko izvlecite zaklep (8).

5. Rezalna glava se naj počasi dvigne.

6. Odstranite spodnji zaščitni okrov (16).

Ferm

ëíÄçéä ë ÑàëäéÇéâ èàãéâ / èéèÖêÖóçéâ èàãéâ (FCTM 210N)

èÂ‰ ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ ÓÁ̇ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ÔË̈ËÔÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÒÚ‡Ì͇ Ë Ô‡‚Ë·ÏË Â„Ó ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

èÓ‚Ó‰ËÚ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌË ÒÚ‡Ì͇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË ËÌÒÚÛ͈ËË Ë ÔÓ‚ÂflÈÚ Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ Â„Ó ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl. ï‡ÌËÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛, ‡ Ú‡ÍÊ ‚Ò˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛ fl‰ÓÏ ÒÓ ÒÚ‡ÌÍÓÏ.

ëéÑÖêÜÄçàÖ:

1. àÌÙÓχˆËfl Ó Ï‡¯ËÌ 2. è‡‚Ë· 3. èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË 4. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl 5. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

1. àçîéêåÄñàü é åÄòàçÖ Ç‚Â‰ÂÌËÂ

ùÚÓÚ ÒÚ‡ÌÓÍ Ò ‰ËÒÍÓ‚ÓÈ ÔËÎÓÈ / ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔËÎÓÈ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ‡ÒÔË· ‰‚ÂÒËÌ˚ Ë ‰Â‚flÌÌ˚ı Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ.

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

åÓ‰Âθ ç‡ÔflÊÂÌË åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ä·ÒÒ ËÁ‰ÂÎËfl | FCTM-210N | 230 Ç~ | | 1050 ÇÚ II (‰‚ÓÈ̇fl ËÁÓÎflˆËfl) óËÒÎÓ Ó·ÓÓÚÓ‚ ·ÂÁ | | ̇„ÛÁÍË ê‡ÁÏÂ˚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ | 210 x 30 x 1.6 ÏÏ ì„ÓÎ ÍÓÒÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË | 4500 Ó·/ÏËÌ | 45° (΂˚È Ë Ô‡‚˚È) ì„ÓÎ ÍÓÒÓ„Ó Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl å‡ÍÒËχθ̇fl „ÎÛ·Ë̇ ÔÓÔË· å‡ÍÒËχθ̇fl „ÎÛ·Ë̇ ÔÓÔÂ˜ÌÓ„Ó ‡ÒÔË· - ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 0°, Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ ÍÓÏÍË 0° - ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 45°, Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ ÍÓÏÍË 45° | 45 ı 25 ÏÏ - ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 45°, Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ ÍÓÏÍË 0° | | | 70 x 50 ÏÏ - ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 0°, Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ ÍÓÏÍË 45° å‡ÒÒ‡ Lpa (ÛÓ‚Â̸ ¯Ûχ) - ÒÚ‡ÌÓÍ Ò ‰ËÒÍÓ‚ÓÈ ÔËÎÓÈ - ÔÓÔÂ˜̇fl ÔË· Lwa (ÛÓ‚Â̸ ‰‡‚ÎÂÌËfl Á‚Û͇) - ÒÚ‡ÌÓÍ Ò ‰ËÒÍÓ‚ÓÈ ÔËÎÓÈ - ÔÓÔÂ˜̇fl ÔË· ìÓ‚Â̸ ‚Ë·‡ˆËË | | 45° (ÚÓθÍÓ Î‚˚È) | | 35 ÏÏ | | | | 120 x 50 ÏÏ | | 120 x 30 ÏÏ | | 11.2 Í„ | | 90.4 ‰Å (A) | | 97.3 ‰Å (A) | | | 103.4 ‰Å (A) | 110.3 ‰Å (A) | 2.6 Ï/Ò 2

Ferm

• • • • • • • • • •

ëÓ‰ÂÊËÏÓ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË

ëÚ‡ÌÓÍ Ò ‰ËÒÍÓ‚ÓÈ ÔËÎÓÈ / ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔËÎÓÈ è˚ÎÂÒ·ÓÌ˚È Ï¯ÓÍ è‡‡ÎÎÂθ̇fl ̇Ô‡‚Îfl˛˘‡fl î·̈‚˚È Íβ˜ ‰Îfl ÒÏÂÌ˚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ íÓˆÂ‚ÓÈ „‡Â˜Ì˚È Íβ˜ äβ˜-¯ÂÒÚË„‡ÌÌËÍ íÓÎ͇ÚÂθ ‰Îfl Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË É‡‡ÌÚËÈÌ˚È Ú‡ÎÓÌ

èÂ˜Â̸ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ (êËÒ. 1 - 5)

1. èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ÍÎ/‚˚ÍÎ / (ÔÓÔÂ˜̇fl ÔË·) 2. ꇷӘ‡fl 3. äÌÓÔ͇ 4. ëÚÓÔÓÌ˚È ‚ËÌÚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÒÚ‡Ì͇ 5. ëÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚È Ô‡ÚÛ·ÓÍ ‰Îfl Ô˚ÎÂÒ·ÓÌÓ„Ó Ï¯͇ 6. èÓ‚ÓÓÚ̇fl ÛÍÓflÚ͇ ‰Îfl ÍÓÒÓ„Ó Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl 7. ò͇· ÍÓÒÓ„Ó Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl 8. äÌÓÔ͇ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË 9. ÅÎÓÍË‡ÚÓ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Û„Î‡ ÒÍÓÒ‡ 10. ò͇· ۄ· ÍÓÒÓ„Ó Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl 11. åÓÌÚ‡ÊÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË 12. éÒÌÓ‚‡ÌË ‰Îfl ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË 13. ç‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÈ Ó„‡Ì˘ËÚÂθ 14. ᇢËÚ‡ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ 15. èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ÍÎ/‚˚ÍÎ (‰ËÒÍÓ‚‡fl ÔË·) 16. çËÊÌ Á‡˘ËÚÌÓ ӄ‡Ê‰ÂÌË 17. ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl 18. ÇÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸ ÒÚ‡Ì͇ 19. ÇÂıÌ Á‡˘ËÚÌÓ ӄ‡Ê‰ÂÌË ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ 20. ê‡ÒÍÎËÌË‚‡˛˘ËÈ ÌÓÊ 21. î·̈ 22. èËθÌ˚È ‰ËÒÍ 23. ÇËÌÚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ 24. ÇÍ·‰Í‡ ÒÚ‡Ì͇ 25. ì„ÎÓÏÂ 26. á‡ÊËÏÌ˚ ‚ËÌÚ˚ 27. î·̈‚˚È Íβ˜ 28. íÓˆÓ‚˚È „‡Â˜Ì˚È Íβ˜ 29. äβ˜-¯ÂÒÚË„‡ÌÌËÍ 30. è˚ÎÂÒ·ÓÌ˚È Ï¯ÓÍ 31. ôËÚÓÍ Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ

25

5. SERWIS I KONSERWACJA

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, zawsze sprawdź czy urządzenie nie jest podłączone do prądu.

Urządzenia Ferm zaprojektowano tak, aby działały bezproblemowo przez długi czas i wymagały konserwacji jedynie w niewielkim zakresie. Czas użytkowania urządzenia może być dłuższy, jeżeli będzie ono regularnie czyszczone i poprawnie użytkowane.

• •

Transport

Sprawdź czy wszystkie blokady i naciągacze są odpowiednio zabezpieczone.

W razie konieczności przeniesienia urządzenia należy przenosić je trzymając obie ręce pod dolną powierzchnią stołu.

Czyszczenie

Czyść obudowę urządzenia regularnie przy użyciu miękkiej tkaniny, najlepiej po każdym użyciu. Oczyszczaj wyloty powietrza z kurzu i brudu.

Wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia usuwaj przy użyciu miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Nie używaj rozpuszczalników, takich jak benzen, alkohol, amoniak itp., gdyż takie substancje mogą uszkodzić elementy plastikowe.

Smarowanie

Urządzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.

Naprawa i punkty sprzedaży

Jeśli uszkodzenie nastąpi z powodu zużycia elementu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży Ferm.

Rysunek przedstawiający poszczególne części urządzenia, które można zamówić, znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, urządzenie jest dostarczane w sztywnym opakowaniu.

Jeśli jest to możliwe, opakowanie składa się głównie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z możliwości ponownego przetworzenia opakowania. W przypadku dokonywania wymiany urządzenia, prosimy o dostarczenie starego urządzenia do lokalnego punktu sprzedaży Ferm, gdzie dokonana zostanie jego utylizacja w sposób przyjazny dla środowiska.

GWARANCJA

Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji przedstawionymi na karcie gwarancyjnej znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

CE ı

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

(PL)

Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego dotyczy instrukcja, jest zgodny z następującymi standardami i normami:

EN61029-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

dnia01-05-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof Dział Jakości w zgodności z przepisami.

98/37/EEC 73/23/EEC 89/336/EEC 24

Ferm

7. Vtič vtaknite v električno vtičnico in preizkusite žago s pritiskom na stikalo (1).

NASTAVITEV ZA UPORABO KOT NAMIZNA ŽAGA

1. Spodnji zaščitni okrov (16) postavite na spodnjo površino mize (12) presečne žage.

2. Z desno roko trdno držite obratovalni ročaj (2). S palcem pritisnite zaklepni gumb (3) in spustite rezalno glavo. Rezilo je nato popolnoma zaščiteno s spodnjim zaščitnim okrovom.

3. Zaklep (8) zaklenite na mestu.

4. Odvijte vijak (4) z dvema obratoma.

5. Zgornjo površino mize počasi potisnite navzdol in ponovno močno privijte vijak (4).

6. Vtič vtaknite v električno vtičnico in preizkusite žago s pritiskom na zeleno stikalo (15).

7. Napravo izključite s pritiskom na rdeče stikalo (0).

NASTAVITEV CEPILNEGA NOŽA

Sliki 3 in 4

• • • •

Zagotovite, da je cepilni nož vedno pravilno nastavljen. Zaradi varnostnih razlogov ne sme razdalja med cepilnim nožem (20) zobmi rezila nikoli znašati več kot 5 mm.

Dvignite glavo naprave Uporabite šestkotni ključ in popustita dva vijaka cepilnega noža, tako da ju odvijete z dvema obratoma.

Cepilni nož nastavite v pravilni položaj.

Vijaka nato ponovno močno privijte.

ZAMENJAVA REZILA

Zagotovite, da vtiča ni v električni vtičnici, ko menjate rezilo.

1. Napravo nastavite v položaj presečne žage.

2. Odstranite zgornji zaščitni okrov (19), tako da odvijete vijak, ki ga drži na mestu.

3. Nato odstranite cepilni nož (20) in mizni vložek (24).

4. Odvijte vijak (23) (opomba: v smeri urinega kazalca!) z uporabo oblastega ključa (28). Hkrati zaklenite prirobnico (21) z uporabo ključa prirobnice (27).

5. Odstranite vijak in zunanjo prirobnico.

6. Preko odprtine na vrhu odstranite rezilo iz naprave.

7. Očistite notranjo in zunanjo prirobnico ter os.

8. Na os namestite notranjo prirobnico, novo rezilo in zunanjo prirobnico.

Opomba: puščica na rezilu, ki označuje smer vrtenja, mora kazati v isto smer kot puščica na napravi.

Zagotovite, da obe prirobnici pravilno obdajata rezilo, tako da se rezilo obrača v ravni črti brez stranskega gibanja.

9. Ponovno privijte vijak (23) (v nasprotni smeri urinega kazalca!).

10. Namestite mizni vložek, cepilni nož (glejte Nastavitev cepilnega noža) in zgornji varovalni pokrov.

11. Poskrbite, da se rezilo neovirano obrača (previdno ga zavrtite z roko).

Ferm

12. Vtič vstavite v električno vtičnico.

13. Pred žaganjem vključite napravo in jo povlecite navzdol, da preverite, ali pravilno deluje.

4. DELOVANJE

• • • • •

UPORABA PRESEŐNE ŽAGE

Ko režete s presečno žago je obdelovani material postavljen proti zapori in se žaga po njegovi širini.

Kos materiala držite proti mizi in ga pritisnite proti zapori vodila.

Napravo vklopite s stikalom (1) v ročaju.

Rezalno rahlo potisnite navzdol, tako da rezilo zareže v material in gre v režo v mizi.

Po zaključenem žaganju izključite napravo, tako da spustite stikalo (1).

Ko žaga začne mirovati, spet dvignite rezalno glavo.

• • •

UPORABA NAMIZNE ŽAGE

Vodilo nastavite na želeni rez. Glejte Vzporedno in jeralno vodilo (namizna žaga) Kos materiala postavite proti vodilu.

Napravo vklopite z zelenim stikalom (15) v ročaju.

Obdelovani material z obema rokama močno držite potisnjenega proti vodilu. Material postopno potiskajte proti rezilu.

Izogibajte se poškodbam. Vaše roke držite na varni razdalji od rezila! Za potiskanje majhnih delov materiala uporabite palico.

Po zaključenem žaganju izključite napravo z rdečim stikalom (15).

ZAJERA

Pri zajeri se kos materiala žaga pod kotom do najbolj oddaljenega vodila.

• • • •

A. PRESEŐNA ŽAGA

Kot zajere znaša največ 45°, levo in desno.

Odvijte dva vijaka (9) za nastavitev jeralnega kota.

Močno držite ročaj (2) in premaknite vrtljivo ploščo na levo ali desno. Celotna žaga se premakne v želeno smer.

Nato ponovno močno privijte dva vijaka.

Vrtljiva plošča se zaskoči na mestu pri naslednjih kotih: 0°, 15°, 22,5°, 30°, in 45° (tako levo kot desno).

B. NAMIZNA žAGA

Glejte: Vzporedno in jeralno vodilo (namizna žaga) Vodilo nastavite za jeralno žaganje in sledite postopku pod Uporaba namizne žage.

• • •

NAGIBANJE (PRESEŐNA ŽAGA/NAMIZNA ŽAGA)

Pri nagibanju se kos materiala žaga pod vertikalnim kotom.

Največji kot nagibanja je 45°.

Odvijte gumb (6).

Z uporabo merila nastavite želeni kot nagiba (7).

Gumb nato ponovno močno privijte.

DVOJNA ZAJERA (PRESEŐNA ŽAGA)

Pri dvojni zajeri je obdelovani kos materiala postavljen proti zapori in se žaga po njegovi širini v jeralni kot tudi

17

• • • nagibni rezalni smeri.

Nastavite jeralni kot.

Nastavite nagibni kot.

Sledite postopku pod Uporaba presečne žage.

od rezila!

Opomba:

Pri dvojni zajeri je rezilo bolj izpostavljeno zaradi velikega kota. Zato obstaja večja verjetnost poškodbe. Vaše roke držite na varni razdalji

TEŽAVA

Motor se ne zažene

• Vtiča ni v vtičnici • •

RAZLOG / REŠITEV

Napajalni kabel je prekinjen Stikalo je pokvarjeno. Napravo nesite na popravilo k vašemu prodajalcu Ferm.

Varovalka je pregorela:

• Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

• Odstranite pokrov (št. 31, slika 1) s škatle za varovalke in sicer s pomočjo izvijača.

• • Preglejte varovalko in jo po potrebi zamenjajte.

Okvarjeno varovalko zamenjajte z novo, ki ima enake specifikacije.

Ponovno montirajte pokrov na škatlo za varovalke.

Rez ni enakomeren (robat)

• Rezilo morate nabrusiti • Rezilo je nameščeno od zadaj naprej • • Rezilo ovira smola ali ostanki žaganja Rezilo ni primerno za žaganje materiala, ki ga uporabljate

Motor s težavo dosega polno hitrost

• Podaljšek je pretanek in/ali predolg • Napetost omrežja je manj kot 230 V.

Naprava se pretirano trese

• Rezilo je poškodovano • Naprava ni pritrjena na delovno mizo

Naprava se pretirano greje

• Reže za zračenje so zamašene. • Očistite jih s suho krpo.

5. SERVIS IN VZRŽEVANJE

VZDRŽEVANJE

Vedno zagotovite, da naprava ni priključena na električno omrežje, ko izvajate kakršnokoli vzdrževanje mehanizma.

Naprave Ferm so izdelane tako, da brez težav delujejo daljše obdobje z minimalnim vzdrževanjem. Z rednim čiščenjem naprave in s pravilno uporabo lahko pripomorete k daljši življenjski dobi vaše naprave.

• •

Prevoz

Preverite, da so vsi zaklepi in naprave za napenjanje varno pritrjene.

Ko morate napravo premakniti, jo prenašajte z obema rokama pod spodnjo površino mize.

Čiščenje

Po možnosti po vsaki uporabi z mehko krpo očistite ohišje naprave. Zagotovite, da v režah za zračenje ni prahu in umazanije. Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, ki ste jo namočili v milno vodo. Nikoli ne uporabljajte topil kot so bencin, alkohol, amoniak, itd.

Takšna topila lahko poškodujejo plastične dele.

Mazanje

Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.

POPRAVILA IN PRODAJALCI

Če pride do napake, ki je npr. posledica obrabe sestavnega dela, stopite v stik z vašim lokalnim prodajalcem Ferm. Na zadnji strani teh navodil za uporabo lahko najdete razdelan pregled vseh delov, ki jih je moč naročiti.

OKOLJE

Da bi med prevozom preprečili poškodbe naprave, je le ta dostavljena v čvrsti embalaži. Kjer je mogoče, je embalaža sestavljena iz obnovljivih materialov. Zato izrabite možnost recikliranja embalaže. Ko napravo zamenjate, nesite staro k vašemu lokalnemu prodajalcu Ferm. Tam jo bodo obravnavali na okolju prijazen način.

GARANCIJA

Garancijske pogoje preberite na garancijskem listu, ki se nahaja na zadnji strani teh navodil za uporabo.

18

Ferm

• • się w wymaganym kierunku.

Dokręć mocno dwie śruby.

Stół obrotowy zatrzymuje się w danej pozycji przy następujących ustawieniach kąta: 0°, 15°, 22,5°, 30° oraz 45°. (zarówno lewego, jak i prawego).

B. PIłA STOłOWA

Zobacz: Prowadnica równoległa i prowadnica ukośna (piła stołowa) Ustaw prowadnicę do cięcia ukośnego i postępuj zgodnie z procedurą Używanie piły stołowej.

• • •

CIĘCIE POD KŇTEM (UKOŚNICA/PIłA STOłOWA)

W czasie cięcia pod kątem materiał jest cięty pod kątem w stosunku do pionu.

Maksymalny kąt pochylenia to 45°.

Odkręć gałkę (6).

Ustaw wymagany kąt pochylenia przy pomocy podziałki (7).

Mocno dokręć gałkę.

• • •

PODWÓJNE CIĘCIE UKOŚNE (UKOŚNICA)

W czasie podwójnego cięcia ukośnego materiał jest oparty o ogranicznik i cięty w poprzek zarówno przy cięciu ukośnym, jak i przy cięciu pod kątem.

Ustaw kąt do cięcia ukośnego.

Ustaw kąt do cięcia pod kątem.

Postępuj zgodnie z procedurą Używanie ukośnicy.

Uwaga: W przypadku podwójnego cięcia ukośnego tarcza tnąca jest bardziej odkryta ze względu na duży kąt nachylenia. Istnieje więc większe niebezpieczeństwo obrażeń. Trzymaj dłonie w znacznej odległości od tarczy tnącej!

PROBLEM PRZYCZYNA/ROZWIŇZANIE

Silnik nie rusza

• Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka • Przewód zasilający jest uszkodzony • Przełącznik jest wadliwy. Oddaj urządzenie do naprawy do punktu sprzedaży Ferm.

Przepalony bezpiecznik:

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

- Za pomocą śrubokręta zdjąć pokrywę (nr 31 na rys.

1) ze skrzynki bezpiecznikowej.

- - Sprawdzić, a w razie konieczności wymienić bezpiecznik. Należy upewnić się, że wymieniony bezpiecznik posiada te same parametry.

Założyć pokrywę z powrotem na skrzynkę bezpiecznikową.

Rzaz jest nierówny (jest wyszczerbiony)

• Należy naostrzyć tarczę tnącą • Tarcza tnąca jest zamocowana tyłem do przodu • • Tarcza tnąca jest zapchana żywicą lub pyłem Tarcza tnąca nie jest odpowiednia do aktualnie ciętego materiału

Silnik ma kłopoty z osiągnięciem pełnej prędkości

• Przewód przedłużacza jest zbyt cienki i/lub zbyt długi • Napięcie w sieci jest mniejsze niż 230 V.

Urządzenie nadmiernie wibruje

• Tarcza tnąca jest uszkodzona • Urządzenie nie jest przymocowane do stołu roboczego

Urządzenie nadmiernie się nagrzewa

• Szczeliny wentylacyjne są zapchane. • Wyczyść je dokładnie przy pomocy suchej szmatki.

Ferm

23

górną powierzchnię stołu (18).

3. Dokręć mocno śrubę (4).

4. Lewą ręką trzymaj na dole głowicę, a prawą wyciągnij pokrętło blokujące (8).

5. Pozwól, aby głowica delikatnie przesunęła się w górę.

6. Usuń dolny kołpak ochronny (16).

7. Włóż wtyczkę do gniazdka i sprawdź piłę wciskając przełącznik (1).

USTAWIANIE URZŇDZENIA W POłOŻENIU PIłA STOłOWA

1. Umieść dolny kołpak ochronny (16) na dolnej powierzchni stołu ukośnicy (12).

2. Prawą ręką trzymaj mocno uchwyt sterowniczy (2).

Przy pomocy kciuka naciśnij przycisk zwolnienia blokady (3) i skieruj głowicę na dół. Tarcza tnąca jest całkowicie zabezpieczona przez dolny kołpak ochronny.

3. Zablokuj pokrętło (8) na właściwym miejscu.

4. Odkręć śrubę (4) dwoma obrotami.

5. Popchnij górną powierzchnię stołu delikatnie w dół i dokręć mocno śrubę (4).

6. Włóż wtyczkę do gniazdka i sprawdź piłę naciskając zielony przełącznik (15).

7. Wyłącz urządzenie wciskając czerwony przełącznik (0).

USTAWIANIE KLINA ROZSZCZEPIAJŇCEGO

Rys. 3 i 4

• • • •

Zawsze sprawdź czy klin rozszczepiający jest poprawnie ustawiony. Ze względów bezpieczeństwa odległość pomiędzy klinem rozszczepiającym (20) a zębami tarczy tnącej nie może w żadnym wypadku przekraczać 5 mm.

Unieś głowicę urządzenia Dwoma obrotami klucza ampulowego obluzuj dwie śruby klina rozszczepiającego.

Ustaw klin rozszczepiający we właściwej pozycji.

Mocno dokręć śruby.

WYMIANA TARCZY TNŇCEJ

Przed przystąpieniem do wymiany tarczy sprawdź, czy wtyczka została wyjęta z gniazdka.

1. Ustaw urządzenie w położeniu ukośnica.

2. Usuń górny kołpak ochronny (19) odkręcając śrubę mocującą.

3. Następnie usuń klin rozszczepiający (20) i pokrycie stołu (24).

4. Odkręć śrubę (23) (uwaga: zgodnie z ruchem wskazówek zegara) przy pomocy klucza nasadowego (28). Jednocześnie zablokuj kryzę (21) przy pomocy klucza do kryzy (27).

5. Zdejmij śrubę i kryzę zewnętrzną.

6. Usuń tarczę tnącą z urządzenia przez otwór w jego górnej części.

7. Wyczyść kryzy wewnętrzne i zewnętrzne oraz trzpień.

8. Zamontuj kryzę wewnętrzną, nową tarczę tnącą oraz kryzę zewnętrzną na trzpieniu.

22 Uwaga:

strzałka na tarczy tnącej wskazująca kierunek obrotu musi być skierowana w tym samym kierunku co strzałka umieszczona na urządzeniu.

Sprawdź, czy obie kryzy odpowiednio osłaniają tarczę tnącą tak, aby tarcza obracała się w linii prostej i nie odchylała się na boki.

9. Dokręć śrubę (23) (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara!).

10. Zamocuj pokrycie stołu, klin rozszczepiający (zobacz Ustawianie klina rozszczepiającego) oraz górną osłonę ochronną.

11. Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się swobodnie (obróć ją ostrożnie ręką).

12. Włóż wtyczkę do gniazdka.

13. Przed wykonaniem rzazu, włącz urządzenie i skieruj je na dół, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.

4. OBSŁUGA

• • • • •

UŻYWANIE UKOŚNICY

W czasie cięcia na ukos materiał cięty wsparty jest o ogranicznik, a cięcie następuje w kierunku poprzecznym.

Trzymaj materiał cięty oparty o stół i przyciśnięty do ogranicznika.

Włącz urządzenie używając przełącznika (1) na uchwycie sterowniczym.

Skieruj głowicę delikatnie na dół tak, aby tarcza mogła przeciąć materiał i wejść w otwór znajdujący się w stole.

Po zakończeniu cięcia wyłącz urządzenie zwalniając przełącznik (1).

Podnieś głowicę po całkowitym zatrzymaniu tarczy.

• • •

UŻYWANIE PIłY STOłOWEJ

Ustaw prowadnicę w pozycji wymaganej do cięcia.

Zobacz Prowadnica równoległa i prowadnica ukośna (piła stołowa) Oprzyj materiał o prowadnicę.

Włącz urządzenie przy pomocy zielonego przełącznika (15) na uchwycie sterowniczym.

Trzymaj materiał mocno oburącz przyciskając go do prowadnicy. Ostrożnie naprowadzaj materiał na tarczę tnącą.

Staraj się uniknąć obrażeń. Trzymaj dłonie w znacznej odległości od tarczy tnącej! W przypadku cięcia małych elementów używaj popychacza.

Po zakończeniu cięcia wyłącz urządzenie przy pomocy czerwonego przełącznika (15).

CIĘCIE UKOŚNE

W czasie cięcia ukośnego materiał jest cięty pod kątem odchodzącym od prowadnicy.

• •

A. UKOŚNICA

Maksymalna wartość kąta ukośnego wynosi 45°, zarówno lewego, jak i prawego.

Odkręć dwie śruby (9) do ustawiania kąta ukośnego.

Trzymaj mocno uchwyt sterowniczy (2) i obróć stół obrotowy w lewo lub w prawo. Cała piła przesunie

Ferm

CE ı

IZJAVA O SKLADNOSTI

(SL)

Na lastno odgovornost izjavljamo, da naveden izdelek ustreza naslednjim standardom in standardnim dokumentom

EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61029-1

z dne01-05-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof Oddelek za nadzor kvalitete v skladu s predpisi.

98/37/EEC 73/23/EEC 89/336/EEC

Ferm

STOŁOWA PIŁA TARCZOWA/ UKOŚNICA (FCTM-210N)

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.

Upewnij się, że wiesz jak działa urządzenie i jak je obsługiwać. Czynności konserwacyjne wykonuj zgodnie z instrukcją. Po ich wykonaniu sprawdź czy urządzenie działa poprawnie. Przechowuj niniejszą instrukcję i inne dokumenty razem z urządzeniem.

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o urządzeniu 2. Bezpieczeństwo 3. Montaż 4. Obsługa 5. Serwis i konserwacja

1. INFORMACJE O URZĄDZENIU

WSTĘP

Stołowa piła tarczowa – ukośnica służy do cięcia drewna i przedmiotów wykonanych z materiałów drewnopodobnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model Napięcie Moc Klasa urządzenia II (podwójna izolacja) Prędkość obrotowa bez obciążenia Wymiary tarczy tnącej Kąt do cięcia ukośnego Kąt do cięcia pod kątem Maksymalna zdolność cięcia w położeniu piły stołowej Maksymalna zdolność cięcia w położeniu ukośnicy: - Kąt ukośny 0°, Kąt pochylenia 0° - Kąt ukośny 45°, Kąt pochylenia 45° - Kąt ukośny 45°, Kąt pochylenia 0° - Kąt ukośny 0°, Kąt pochylenia 45° Ciężar Lpa (ciśnienie akustyczne) - piła stołowa - ukośnica Lwa (moc akustyczna) - piła stołowa - ukośnica Poziom wibracji | FCTM-210N | 230 V ~ | | 1050 W | | | 4.500 obr/min | 210 x 30 x 1.6mm

| 45° (lewy i prawy) | 45° (tylko lewy) | | 35 mm | | | | 120 x 50mm | | 45 x 25mm | | 70 x 50mm | | 120 x 30mm | | 11,2 kg | 90,4 dB(A) | 97,3 dB(A) | | 103,4 dB(A) | 110,3 dB(A) | 2,6 m/s 2

19

• • • • • • • • • •

ZAWARTOŚĀ OPAKOWANIA

Stołowa piła tarczowa / ukośnica Worek pyłowy Prowadnica równoległa Klucz do wymiany tarczy tnącej Klucz nasadowy Klucz do wkrętów z gniazdem sześciokątnym (klucz ampulowy) Popychacz Instrukcja obsługi Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Karta gwarancyjna

NAZWY CZĘŚCI

Rys. 1 - 5

1. Przełącznik zał/wył (on/off) (ukośnica) 2. Uchwyt 3. Przycisk zwolnienia blokady 4. Śruba zabezpieczająca górnej powierzchni stołu 5. Podłączenie worka pyłowego 6. Gałka obrotowa do cięcia pod kątem 7. Podziałka do cięcia pod kątem 8. Pokrętło blokujące 9. Pokrętło blokujące do ustawiania kąta ukośnego 10. Podziałka dla kąta pochylenia 11. Otwór montażowy 12. Blat ukośnicy 13. Ogranicznik prowadnicy 14. Osłona tarczy tnącej 15. Przełącznik zał/wył (on/off) (piła stołowa) 16. Dolny kołpak ochronny 17. Prowadnica 18. Górna powierzchnia stołu 19. Górna osłona tarczy tnącej 20. Klin rozszczepiający 21. Kryza 22. Tarcza tnąca 23. Śruba tarczy tnącej 24. Pokrycie stołu 25. Łuk stopniowy 26. Śruby zaciskowe 27. Klucz do kryzy 28. Klucz oczkowy 29. Klucz do wkrętów z gniazdem sześciokątnym (klucz ampulowy) 30. Worek pyłowy 31. Skrzynka bezpiecznikowa

20

2. BEZPIECZEŃSTWO

SYMBOLE I ICH ZNACZENIE

W instrukcji obsługi i na urządzeniu są używane następujące oznaczenia:

Dokładnie przetyczać instrukcję.

Zgodnie z odpowiednimi podstawowymi standardami bezpieczeństwa z Dyrektyw Europejskich.

Szlifierka II klasy – Izolacja podwójna – Wasze gniazdo nie potrzebuje uziemenia.

W razie nie przestzegania danej instrukcji obsługi może powstać ryzyko zranienia oraz zginięcia personelu lub uszkodzenia narzędzia.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania i podczas prac konserwacyjnych natychmiast wyjmij wtyk z gniazda.

Osoby postronne powinny pozostać w bezpiecznej odległości Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

• • • • • • • • • • •

SZCZEGÓłOWE ZASADY DOTYCZŇCE BEZPIECZEŃSTWA OBSłUGI STOłOWEJ PIłY TARCZOWEJ / UKOŚNICY

Użytkownik urządzenia musi posiadać wiedzę na temat obsługi, regulacji i działania urządzenia, Sprawdź czy obszar roboczy jest dobrze oświetlony i uprzątnięty.

Pod żadnym pozorem nie używaj tarcz, które są wygięte, odkształcone lub w inny sposób uszkodzone.

Pod żadnym pozorem nie używaj tarcz ze stali szybkotnącej (HSS).

Pod żadnym pozorem nie używaj tarcz, które nie są zgodne ze specyfikacją określoną w niniejszej instrukcji obsługi.

Pod żadnym pozorem nie używaj adaptorów tarcz w celu zamontowania na trzpieniu tarcz z większym otworem.

Pod żadnym pozorem nie tnij materiałów innych niż drewno, materiały drewnopodobne, aluminium i tworzywa sztuczne.

Pod żadnym pozorem nie zdejmuj kołpaka ochronnego. Upewnij się czy tarcza tnąca jest właściwie zabezpieczona kołpakiem ochronnym.

Sprawdź czy wszystkie ruchome elementy ochronne nie przywierają do części chronionych.

Pod żadnym pozorem nie przystępuj do cięcia materiału, jeśli znajdują się w nim gwoździe lub inne metalowe elementy.

Pod żadnym pozorem nie włączaj urządzenia, jeśli materiał cięty dotyka tarczy tnącej.

Ferm

• • • • • • • • • • • • • Nie przystępuj do cięcia zanim urządzenie nie zacznie pracować na pełnych obrotach.

Sprawdź, czy materiał, który zamierzasz ciąć jest unieruchomiony we właściwej pozycji. Pod żadnym pozorem nie należy próbować ciąć bardzo małych kawałków materiału.

Pod żadnym pozorem nie próbuj zatrzymywać tarczy piły przez wywieranie na nią bocznego nacisku.

Pod żadnym pozorem nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Po wyłączeniu zaczekaj, aż tarcza przestanie się obracać.

Pod żadnym pozorem nie próbuj ciąć przy użyciu stołowej piły tarczowej przedmiotów okrągłych.

Pod żadnym pozorem nie usuwaj ze stołowej piły tarczowej klina rozszczepiającego. Odległość pomiędzy tarczą tnącą a klinem rozszczepiającym może wynosić maksymalnie 5 mm.

Sprawdź czy odsysanie pyłu w czasie pracy urządzenia działa prawidłowo, gdyż wdychanie wytwarzanego pyłu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

W przypadku używania stołowej piły tarczowej do prowadzenia materiału ciętego wzdłuż tarczy tnącej zawsze używaj drewnianego popychacza.

Jeśli używasz ukośnicy, zawsze sprawdź czy tarcza tnąca jest w pełni zabezpieczona przez kołpak ochronny.

Jeśli używasz piły stołowej, zawsze sprawdź czy górna powierzchnia stołu jest właściwie przymocowana.

Jeśli przystępujesz do konserwacji urządzenia, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka. Postępuj podobnie w przypadku ustawiania lub montażu.

Nie korzystaj z urządzenia zanim nie zostało ono całkowicie zmontowane i zainstalowane zgodnie z wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Jeśli skończyłeś korzystać z urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka i uprzątnij stół.

Ferm

3. MONTAŻ I AKCESORIA

Rys. 1 do 5

Przed przystąpieniem do składania i montażu akcesoriów, sprawdź czy wtyczka nie jest włączona do gniazdka.

USTAWIANIE URZŇDZENIA

• • •

Przymocuj urządzenie do wytrzymałego stołu roboczego.

Umieść urządzenie na stole roboczym i zaznacz na nim położenie otworów.

Nawierć w zaznaczonych miejscach otwory o średnicy odpowiadającej średnicy śrub do montażu.

Postaw urządzenie na stole roboczym, umieść śruby w otworach montażowych (11) i mocno je dokręć.

MONTAŻ WORKA PYłOWEGO

Z uwagi na to, że wdychanie wydzielającego się pyłu może być szkodliwe dla zdrowia, należy zamontować worek pyłowy (30) na podłączeniu worka pyłowego (5).

Pomaga to również dłużej utrzymać miejsce pracy w czystości.

Naciśnij zacisk worka pyłowego i nasuń go na wylot znajdujący się w tylnej części urządzenia. Puść zacisk – worek pyłowy jest zamocowany we właściwym miejscu.

• • • • • •

PROWADNICA RÓWNOLEGłA I PROWADNICA UKOśNA (PIłA STOłOWA)

Rys. 5

Prowadnica służy do prowadzenia materiału ciętego wzdłuż tarczy tnącej. Prowadnicę można zamontować po lewej stronie tarczy lub na jej przedzie.

Nasuń prowadnicę (17) razem z obsadą na szynę prowadnicy znajdującą się na powierzchni stołu.

Odkręć śrubę regulacyjną na łuku stopniowym (25).

Przesuń prowadnicę na szynie do wymaganej pozycji.

Ustaw potrzebny kąt przy pomocy łuku stopniowego (25): cięcie równoległe: ustawić prowadnicę równolegle do tarczy tnącej cięcie ukośne: ustawić prowadnicę pod wymaganym kątem w stosunku do tarczy tnącej Dokręć mocno śrubę regulacyjną.

Dzięki śrubom zaciskowym (26) można przesuwać prowadnicę wzdłuż.

KORZYSTANIE Z URZŇDZENIA: UKOŚNICA LUB PIłA STOłOWA

Z niniejszego urządzenia dwufunkcyjnego można korzystać na dwa sposoby, tj. używać go jako ukośnicy lub jako piły stołowej.

Po użyciu urządzenie należy zawsze ustawić w położeniu stołowa piła tarczowa.

USTAWIANIE URZŇDZENIA W POłOŻENIU UKOŚNICA

1. Odkręć śrubę (4), która zabezpiecza górną powierzchnię stołu.

2. Trzymaj głowicę do dołu przyciśniętą do uchwytu sterowniczego (2). Jednocześnie przesuwaj do góry

21

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement