Ferm MSM1017 FKZ-305R Mitre saw Instrukcja obsługi

Ferm MSM1017 FKZ-305R Mitre saw Instrukcja obsługi

H CZ SL PL RU

GR

Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb temat do zmiany äÓÏ·ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û ÂÚ ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÛ ˛ ² ÔÓ‰ÛÍˆË˛.

èÓÁÚÓÏÛ ‚ ÚÂıÌ˘ÂÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ‚ÌÓÒËÚ¸Òfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.

H Art.nr. MSM1017

FKZ-305R Ferm BV • P.O. Box 30159 • 8003 CD Zwolle • NL • www.ferm.com

0507-01.2

H CZ SL PL RU GR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NOVODILA ZA UPORABO INSTRUKSJĘ OBSŁUGI êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà O 04 08 13 17 22 27

www.ferm.com

5 11

2 Fig. 2

1 2 10 9 6 7 8 3

Fig. 1

16 4 13 22 15 11 14 12

Ferm Ferm

EXPLODED VIEW

5 6 125 126 127 128 129 130 19 20 21 22 23 24 25 130 34 35 15 14 16 18 17 115 117 116 114 23 82 69 113 71 122 46 45 47 64 62 44 48 43 49 41 42 40 51 124 123 58 55 56 57 76 79 88 87 86 80 81 83 82 84 85 130 100 Artikel : MSM 1017 Model : FKZ-305R Versie : 041230-1

35

34

FERM NR

500280 500281 500282 500283 500284 500285 MSA1019 500286 500287 500288 500296 500289 500290 500292 500293 500294 500295 500291

SPARE PARTS LIST FKZ-305R

DESCRIPTION

LOCK HANDLE LIMITING PIECE SAW GUIDE COMPLETE SAW GUARD LOCK SAW GUARD COMPLETE FLANGE SET COMPLETE SAW BLADE, 305MM, CARBIDE TIPS SAW GUARD SLIDING BAR LOCKING KNOB INLAY PLATE LOCKING SLIDING RAILS MITRE LOCKING KNOB RUBBER FOOT SWITCH CARBON BRUSH (SET) CARBON BRUSH CAP WORKPIECE CLAMP WING BOLT

REF NR

5, 6 14 TILL 18 19 TILL 25 40 TILL 44 45 TILL 49 55, 57, 58, 62 56 69, 71, 113, 114 23, 82, 115 TILL 117 64, 76 79, 83, 84 80 TILL 82, 85 TILL 88 100 122 123 124 125 TILL 130 130

Fig. 3

23 24 17 20 18 19 21

Ferm Ferm

3

GÉRVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

AZ ALÁBBI SZÖVEGBEN SZEREPLŐ SZÁMOK MEGFELELNEK A 2 & 3. OLDAL KÉPEINEK Figyelmeztetés!

A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa át az alábbi használati utasítást a gép használatba vétele előtt.

TARTALOM:

1. Gépre vonatkozó információk 2. Biztonság 3. Alkatrészek 4. Működés 5. Szerviz & Karbantartás

1. GÉPRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK SZÁNDÉKOLT HASZNÁLAT

Az elektromos szerszámot álló gépnek szánják hosszirányú és keresztirányú egyenes vágások készítésére fában. -45° és +45° közötti vízszintes gérszögek, valamint -45° és +45° közötti függőleges ferde szögek lehetségesek.

MŰSZAKI LEIRÁS

Feszültség Teljesítmény | 230 V ~ | 2000 W Készülék osztálya Fordulatszám, terhelésmentesen | 4700/min Fűrészlap méret | II (double | insulated) | 305x25.4x3.0 mm Ferdevágás szöge Gérvágás szöge | 45° (balra és | jobbra) | 45° (balra és | jobbra) Ácsfűrész maximális vágási teljesítménye: Ferdevágás 0°, Gérvágás 0° Ferdevágás 45°, Gérvágás 45° Ferdevágás 45°, Gérvágás 0° Ferdevágás 0°, Gérvágás 45° Súly Lpa (hangnyomás) Lwa (hangteljesítmény) Vibrációs szint | 110x370 mm | 55x330 mm | 110x330 mm | 55x370 mm | 29.3 kg | 99.2dB(A) | 112.2 dB(A) | 22.1 m/s 2

SZOLGÁLTATÁSOK

1. és 2. és 3. Ábra

1. Ki- és bekapcsoló gomb 2. Rögzítéskioldó 3. Motorburkolat 4. Szénkefe 5. Rögzítőcsap védőfedél

4

7. Munkadarab-rögzítő 8. Vezető 9. Fűrészelési szög beállítógomb 10. Forgóasztal és csúszósínek rögzítőjének fogantyúja 11. Leszorító rögzítőgomb 12. Ferde szög beállítófogantyú 13. Porzsák csatlakoztatása 14. Csúszósín 15. Ferde szög 16. Fogantyú 17. Fedél 18. Fűrészlap csavar 19. Illesztőperem 20. Csavar 21. Vezetőcsík 22. Fűrészlap rögzítőgomb

CSOMAG TARTALMA

1 Gérvágó körfűrész 1 Porzsák 1 Szorítóelem 4 Gumisapka 1 Kulcs a fűrészlap cseréjéhez 1 Használati utasítás 1 Biztonsági előírások 1 Garancia levél Ellenőrizze hogy a gép, illetve a meglazult alkatrészek és szerelvények nem sérültek-e meg a szállítás közben.

2. BIZTONSÁG

A gép használata során, mindig pontosan tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket és a mellékelt biztonsági előírásokat.

SZIMBÓLUMOK LISTÁJA

Az alábbi szimbólumok találhatóak ezekben az előírásokban és magán a gépen:

Megfelel az ide vonatkozó európai biztonsági szabványoknak II. osztályba tartozó berendezés – kettős szigetelésű – a csatlakozót nem kell földelni Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye áll fenn. Olvassa el az utasításokat Ne engedjen senkit a gép közelébe.

A vezeték sérülése illetve karbantartási munkálatok megkezdése előtt húzza ki a csatlakozót a hálózati áramból Viseljen szem- és fülvédőt

Ferm Ferm

33

• • • .

.

.

! ", #$ .

% Ferm # " & . !

& " " .

!"#

' & , .

( # , " . ) , . ! #, " &, , " ..

# .

$%

% .

&&

* #$ && .. " , # " ' #. + " # , .

%&'

% # , # . , ’ # #" . - , " Ferm. & .

(

) #, & # " " ".

CE ı

)&*!** (GR)

( # / :

EN61029-1, EN61029-2-9, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

#" " :

98/37/EC, 73/23/EC, 89/336/EC

01-12-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof % 5

32

Ferm

A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le újrafeldolgozásra.

A FŰRÉSZ HASZNÁLATA ELŐTT

Ellenőrizze le a készüléket. Ha valamelyik része hiányzik, elhajlott vagy használhatatlanná vált illetve elektromos meghibásodás esetén, a fűrészt azonnal ki kell kapcsolni és a csatlakozódugót ki kell húzni az aljzatból. Cserélje ki a hiányzó, sérült vagy hibás részeket a gép használata előtt.

• • • • • • • • • • • • • • • • • A fűrészlap vájatba illesztéséhez és annak érdekében, hogy az anyag ne mozduljon el a helyéről, tartsa be az alábbi utasításokat.

Válassza ki a megfelelő fűrészlapot a megmunkálandó anyaghoz. A körfűrészt csak fa és faáruk illetve könnyűfémek, például alumínium fűrészelésére használható. Más anyagok elmozdulhatnak, beakadhatnak a fűrészlapba vagy más veszélyforrást jelenthetnek.

A fűrészlapon feltüntetett nyílnak, mely a forgás irányát jelzi, ugyanabba az irányba kell mutatnia, mint a gépen feltüntetett nyílnak. A fűrészlap fogainak lefelé kell mutatniuk a fűrész elülső részén.

Ellenőrizze le, hogy a fűrészlap éles-e, sértetlen-e és megfelelően van-e beállítva. A gép kikapcsolása után hajtsa le a fűrész védőburkolatát. Forgassa meg a fűrészlapot kézzel és ellenőrizze le, hogy szabadon forog-e. Helyezze a gépet 45° helyzetbe és ellenőrizze, hogy a fűrész éle akadálymentesen forog-e. Ha bármihez hozzáér, újra be kell állítani.

A fűrészlapot és a befogóelemek felületét mindig tisztán kell tartani.

A fűrészlap peremét mindig horonnyal ellátva kell a fűrészlapra felszerelni.

Ellenőrizze, hogy a feszítő-berendezések és a reteszelők megfelelő módon vannak-e rögzítve.

Fűrészelés alatt mindig vigyázzon a kezére.

Mindig feszítse a megmunkálandó anyagot az ütközőnek, hogy az anyag ne tudjon elfordulni vagy megmozdulni fűrészelés alatt. Vigyázzon, hogy a megmunkálandó anyag alatt ne halmozódjon fel szennyeződés.

Győződjön meg róla, hogy a megmunkálandó anyag fűrészelés után sem mozdul el, például olyan esetben, mikor a gép felülete nem teljesen támasztja alá az anyagot.

Abban az esetben, mikor a megmunkált anyagot a gép felülete nem támasztja alá, alkalmazzon valamilyen kipárnázó módszert vagy egy másik gépet.

Cserélje ki az elkopott asztali betéteket.

Csak a gyártó által ajánlott fűrészlapokat használjon (EN-847-1).

Soha ne használjon HS (High Speed – Nagy sebességű) fűrészlapokat.

Ellenőrizze le, hogy a levágott részek akadály nélkül eltávolíthatóak-e a fűrészlapról, ellenkező esetben ugyanis beakadhatnak a vágóélbe és szétszóródhatnak.

Soha ne fűrészeljen egynél több anyagot egyszerre.

Legyen nagyon óvatos nagy, kicsi vagy szokatlan anyagok fűrészelésekor.

Legyen nagyon óvatos dupla ferde illesztések fűrészelése során.

Ferm

• • • • • Hosszú anyagok megmunkálása esetében, melyek felborulhatnak vagy lebillenhetnek a gépről, amennyiben nincsenek megfelelően rögzítve, használjon kiegészítő támasztékokat (asztalokat, emelőbakot stb.).

Soha ne használja a fűrészt olyan anyagok fűrészeléséhez, melyek olyan kicsik, hogy nem lehet őket biztonságosan rögzíteni.

Profilmetszetek fűrészelése során a munkát úgy kell elvégezni, hogy a megmunkálandó anyag ne tudjon elcsúszni és a fűrészlap ne ragadjon be. A profilmetszetet vízszintesen kell az asztalra helyezni vagy egy rögzítő készülék segítségével kell odaerősíteni, mely megakadályozza, hogy fűrészelés alatt lebillenjen vagy elcsússzon.

A kerek anyagokat, például csöveket, megfelelően rögzíteni kell, máskülönben forogni kezdenek és fennállhat annak a veszélye, hogy a fűrészlap bekapja őket. A megmunkálandó anyagot mindig tartsa az asztalon, az ütközőnek nekinyomva, megfelelő szerelvény vagy tartozék segítségével.

Ellenőrizze, hogy a megmunkálandó anyagban nincs e szög vagy valamilyen idegen tárgy.

• • • • • • • • • • • • • • •

FELHASZNÁLÓ BIZTONSÁGA

Tartsa a munkaterületet tisztán és rendben.

A gépet csak megfelelően megvilágított környezetben használhatja.

A felhasználónak tisztában kell lennie a gép használatával, beállításával és működésével.

Használjon védőmaszkot a (káros) por belélegzésének elkerülése érdekében.

Viseljen kesztyűt a fűrészlap cseréje vagy durva anyag fűrészelése során. A fűrészlapokat érdemes külön tartóban tárolni a személyi sérülések elkerülése érdekében.

Lézeres gép esetén, a lézert nem lehet másfajta lézerrel kicserélni. A javítási munkálatokat csak a lézer gyártója vagy minősített szakember végezheti el.

Halláskárosodás elkerülése érdekében a gép kezelőjének fülvédőt kell viselnie.

A gép véletlen bekapcsolásából eredő balesetek elkerülése érdekében, a dugót mindig húzza ki az aljzatból az ütköző vagy a fűrészfej beállítása előtt, a vágóélek vagy alkatrészek cseréje során, illetve a gép karbantartása során.

Az áramütés elkerülése érdekében a készülék áram alá helyezésekor soha, semmilyen körülmények között ne érjen hozzá a fémtüskékhez.

Soha ne húzza ki a dugót a hálózati vezetéknél fogva.

A vezetéket soha ne tegye ki túlzott hőnek, és ne engedje, hogy olaj és éles tárgyak közelébe kerüljön.

Soha ne kezdje el a tisztítási vagy kenési munkálatokat még forgó fűrészlap esetén.

A tűzesetek elkerülése érdekében soha ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.

Mindig eredeti alkatrészeket használjon: más alkatrészek használata sérüléshez vezethet.

Mindig a feldolgozandó anyagnak megfelelő fűrészlapot válassza.

Győződjön meg róla, hogy üzemeltetés közben a lengő védőburkolat megfelelően működik. Szabadon kell mozognia és képesnek kell lennie magától bezáródni. Soha nem szorulhat meg nyitott helyzetben.

5

• • Ne dolgozzon azbeszttartalmú anyaggal.

Védje a fűrészlapot az ütésektől és rázkódásoktól.

Ne gyakoroljon oldalirányú nyomást a fűrészlapra.

SZÁLLĺTÁS

A gépen végzendő minden munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.

• • • • • • • Ellenőrizze, hogy minden rögzítő és feszítő eszköz biztosítva legyen: Fordítsa a forgóasztal fogantyúját az óra járásával ellentétes irányba Csúsztassa teljesen maga felé a gépet Fordítsa a forgóasztal fogantyúját az óra járásának irányába a csúszási funkció rögzítéséhez Oldja ki a rögzítőtüskét a gép jobb oldalán Nyomja meg a kézi markolaton levő gombot a fűrészlap-védelem kiiktatásához Nyomja teljesen le a gépet Rögzítse ismét a tüskét a jobb oldalon A gépet csak a tömör alsó oldalánál fogva emelje fel.

A GÉP HASZNÁLATA SORÁN

A gép gyakori használata során szerzett jártasság ellenére is hibázhat. Ne feledje, akár egy pillanatnyi figyelemkiesés is súlyos sérüléshez vezethet.

• • • • • • • • A fűrészelés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a védőburkolat a helyén van-e.

Az első vágás elvégzése előtt, engedje, hogy a gép egy rövid ideig fusson. Amennyiben szokatlan hangot hall vagy erős rázkódást észlel, kapcsolja ki a gépet és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, majd derítse ki a probléma okát. Addig ne kapcsolja vissza a gépet, míg meg nem találta a hiba okát és nem orvosolta a problémát.

Vigyázzon, hogy a lefűrészelt anyag ne szoruljon be; ne fogja meg vagy ne rögzítse és ne feszítse neki az ütközőnek. Hagyni kell, hogy szabadon mozoghasson a fűrészlap oldalán. Amikor ez valamilyen okból kifolyólag lehetetlenné válik, a megmunkálandó anyag beakadhat a fűrészlapba, onnan pedig lepattanhat.

Ne tegye a kezét olyan helyre, ahol egy hirtelen mozdulat következtében az egyik vagy mindkét keze hozzáérne a fűrészlaphoz.

Engedje, hogy a fűrész elérje a maximális fordulatszámot a fűrészelés megkezdése előtt.

Nyomja a fűrészfejet lefelé, hogy elkerülje a motor túlterhelését és a fűrészlap megakadását.

Amennyiben a beszorult anyagot el akarja távolítani, először hagyja, hogy a fűrészlap teljesen leálljon, majd kapcsolja ki a motort és húzza ki a dugót az aljzatból.

A fűrészelés végén, tartsa a fűrészfejet lefele néző irányba, kapcsolja ki a gépet és várjon, míg a mozgó alkatrészek leállnak, mielőtt levenné a kezét a gépről.

• •

MOTOR

Csatlakoztassa a gépet egy 220/230 V~ aljzathoz.

Ha a motor nem indul, azonnal engedje fel a kapcsolót. Húzza ki a dugót az aljzatból. Ellenőrizze le, hogy a fűrészlap szabadon forog-e. Ha igen, indítsa el újra a gépet.

6

• •

Rendszeresen távolítsa el a forgácsot és a port a motorról, mert ezzel biztosíthatja a motor megfelelő lehűlését és a meghibásodás elkerülését.

• •

Ha a motor váratlanul leáll fűrészelés közben, azonnal engedje fel a kapcsolót. Szabadítsa ki a fűrészlapot a megmunkálandó anyagból, és csak ezután folytassa tovább a fűrészelést.

Túl kicsi átmérőjű kábel használata feszültségveszteséghez vezethet, mely a motor meghibásodását okozhatja.

15 méter hosszú kábel használata esetén az átmérő mérete: 1,5 mm

2

.

15 - 40 méter hosszú kábel használata esetén az átmérő mérete: 2,5 mm

2

.

3. ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS ALKATRÉSZEK A FŰRÉSZLAP CSERÉJE

3. Ábra

Csak éles és ép fűrészlapokat használjon. Az elcsorbult vagy elhajlott fűrészlapokat azonnal ki kell cserélni.

• • • • • • • • • • A legmagasabb helyzetben rögzítse a gépet Az óra járásával ellentétesen forgatva távolítsa el a csavart (20) A vezetőcsík (21) most csak az egyik oldalon van fölszerelve Csavarja ki a rajzon (3. ábra) jelzett 4 csavart (23). A védőlap most csak egy ponttal (24) csatlakozik, és előremozdítható.

Nyomja be az orsórögzítőt (22) és forgassa el az orsót egészen addig, amíg az nem rögzül le. Az orsórögzítőt engedje el.

Az óra járásával ellentétesen forgatva távolítsa el a fűrészlap csavart (18) Távolítsa el az illesztőperemet (19) Cserélje ki a fűrészlapot: a lapon levő nyíl az óra járásának irányába mutat Szerelje föl ismét az illesztőperemet, a fedelet, vezetőcsíkokat és a csavart Ellenőrizze, hogy a lap védőfedele jól működik-e

Soha ne használja a gérvágó fűrészt biztonsági védőlap nélkül!

• • •

A FŰRÉSZ SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

2. Ábra

Csavarja el a gombot (9) egy fél fordítással az óramutató járásával megegyező irányba.

Állítsa a gépet a szükséges szögbe (a szög leolvasható a gép hátuljáról).

Csavarja vissza a gombot (9) egy fél fordítással az óramutató járásával ellentétes irányba.

DUPLA FŰRÉSZELÉSI SZÖG / FÉLDERÉKSZÖG VÁGÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

2. Ábra

Állítsa be az első szöget a leírtak szerint a fűrész szögének (fent) beállításához.

Ferm

(" %+ $ !%+ / ,*!%+

. 2

6 " " " # " .

• • • ) (12) " ( " " ). 9 (12) .

+ * -!*. '!

. 2

;&" !

9& # (4) &. $ (&) $ #. 9& # (4).

%0131:

= # $ . ! # $ .

*%4* *) '!) %)+ !#

. 2

5 (13) " . = .

4. " + *) *( !%$)

• • • • • • • • •

, !

6 " .

; .

+ (7): !

' , .

* (1).

# .

@ (2) # #.

'& ", $ . ! . ( $ .

9 # (1).

Ferm

• • • • • • •

* !

@ $ : + , .

+ $ & & .

+# .

* , .

'& , $ .

5 " ( # " ).

, .

• • •

%$) %&"'* 1. * 9 ; ;<

( & % # = &&. 5 " Ferm .

• • •

2. ;0 ;=3>? <

@ = = • • =

3. A31 B=< /0 CD< F3 ;0< 9C= ; >

/ • •

4. * 9 F> =3 3 ;01 C1

% # / # # # 230 V •

5. * 1C>1 =;9

= •

6. * 1C>1 =;A

B & #.

' .

7. 1 10< = >

B $ ( &). $ & " Ferm.

5. )* )*+

" " .

31

$ &.

#* *)$ * "'"

- , # . !

#, , &# #.

• • • • • • • • 5 , &&" & .

5 , " . # $ ", & & &. ! & &&.

C . ! , . D # . * #, «» .

! , " , # .

# .

5 # ", " .

# , ", & & .

+ , & #, & # # .

• •

"*4

+ 220/230 V~.

, " . ; .

;&" #. #, .

.

# $ " %"

, " .

.

30

• •

"" , # & .

# 15 1,5 mm 2 .

# " 15 40 2,5 mm 2 .

3. )" !

*"* * % !%

. 3

& $. ' $.

• • • • • • • • • • $ .

& (20), .

" (21) " .

9& 4 & (23) # (. 3). ! (24) .

5 (22) $ " .

' ’ .

(18), .

(19).

: & " # .

% , , " & .

;&" ".

$ !

• • •

(" * )$ !%+

. 2

9& (9) ( ).

) " ( " ).

; (9) ( ).

Ferm

• Fordítsa el a gombot (12) az óramutató járásával ellentétes irányba, majd állítsa be a szükséges szöget (ez leolvasható a gép hátuljáról). Majd forgassa el a gombot (12) az óramutató járásával megegyező irányba.

• •

A SZÉNKEFÉK CSERÉJE

2. Ábra

Ellenőrizze, hogy a dugó ki legyen húzva az aljzatból!

Csavarja le a tetőket (4) egy csavarhúzó segítségével.

Cserélje ki a régi szénkeféket ugyanolyan típusú szénkefékre. Csavarozza vissza a tetőket (4).

Megjegyzés:

Mindkét szénkefét egyszerre kell kicserélni. Soha ne használjon régi és új keféket egyszerre.

A PORZSÁK FELSZERELÉSE

2. Ábra

Nyomja be a porzsákot befogó elemet (13) és csúsztassa a gép hátulján lévő nyílásra. A porzsák a helyén marad, ha elengedi a befogóelemet.

4. MŰKÖDÉS A KÖRFŰRÉSZ HASZNÁLATA

• • • • • • • • •

Használat előtt, mindig ellenőrizze, nincs-e meghibásodott vagy megrongálódott alkatrész!

Állítsa be a szükséges fűrészelési szöget.

Helyezze áram alá a készüléket.

Helyezze a megmunkálandó anyagot a helyére a befogóelemek segítségével (7): győződjön meg róla, hogy az anyag megfelelően a helyére van-e illesztve!

Tartsa az anyagot szorosan a bal oldalon, amíg meg nem győződik róla, hogy ön biztonságos távolságra van a fűrészlaptól.

Kapcsolja be a gépet a kapcsoló segítségével (1).

Győződjön meg róla, hogy a fűrészlap elérte a teljes sebességet, mielőtt az hozzáérne a megmunkálandó anyaghoz.

Használja a gombot (2) a védőburkolat reteszelő feloldásához.

Most eressze le lassan a fűrészt, úgy hogy a fűrészlap átvágja a megmunkálandó anyagot és az asztalon lévő vájatig hatoljon. Ne fejtsen ki nyomást a fűrészre.

Hagyja, hogy a gép átvágja a megmunkálandó anyagot.

Emelje fel óvatosan a gépet és kapcsolja ki a kapcsoló felengedésével (1).

• • • • • • •

CSÚSZÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Széles munkadarabok fűrészeléséhez használja a csúszás funkciót: A leszorító használatával rögzítse a munkadarabot a helyén Fordítsa a forgóasztal fogantyúját az óra járásával ellentétes irányba Csúsztassa teljesen maga felé a gépet A kapcsolóval kapcsolja be a gépet Lassan hozza lefelé a fűrészt, hogy a fűrészlap átfűrészelje a munkadarabot Lassan tolja hátra a gépet (a vezető határolóvas irányába) Finoman hozza ismét fel a gépet és a kapcsolóval kapcsolja ki

Ferm

• • •

PROBLÉMA MEGOLDÁS 1. A motor nem indul

A dugó nincs bedugva az aljzatba A hálózati csatlakozó vezeték el van törve A kapcsoló megsérült. Vigye a gépet a Ferm forgalmazóhoz javításra.

• • • •

2. A fűrészelési rés nem egyenletes (egyenetlen)

A fűrészlapot meg kell élesíteni A fűrészlap fordítva van felhelyezve A fűrészlapra gyanta vagy fűrészpor van lerakódva A fűrészlap nem megfelelő a megmunkálandó anyaghoz •

3. A vastagság és/vagy félderékszög mérő kar mozgása akadályozva van

A forgácsot és/vagy port el kell távolítani • •

4. A motor nem éri el a teljes sebességet

A hosszabbító vezeték túl vékony és/vagy túl hosszú A hálózati feszültség kisebb, mint 230 V •

5. A gép rendkívül rázkódik

A fűrészlap megsérült •

6. A gép nagyon felhevül

A szellőzőnyílások el vannak tömődve. Tisztítsa meg őket száraz ruhával.

7. A villanymotor egyenetlenül fut

A szénkefék elkoptak. Cserélje ki a szénkeféket vagy lépjen kapcsolatba a Ferm forgalmazóval.

5. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS KARBANTARTÁS

A karbantartási munkák megkezdése előtt mindig győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugó ki van húzva az aljzatból.

• • •

CSÚSZÓSĺNEK

A szennyeződés károsíthatja a csúszósíneket és ezáltal a gép működését.

Rendszeresen tisztítsa meg a csúszósíneket egy puha törlőruhával.

Csepegtessen némi kenőolajat a csúszósínekre Mozgassa a gérvágó fűrészt előre és hátra, hogy az olaj a sínek teljes hosszán oszoljon el A Ferm készülékeket úgy tervezték, hogy hosszú ideig probléma nélkül működjenek és csak minimális karbantartást igényeljenek. Rendszeres tisztítással és megfelelő használattal a készülék élettartama jelentősen meghosszabbítható.

TISZTÍTÁS

A gép burkolatát tisztítsa meg rendszeresen egy puha ruhával, lehetőleg minden használat során. A szellőzőnyílásokat tisztítsa meg a portól és a szennyeződésektől. A makacs szennyeződéseket egy puha, szappanos vízzel átitatott ronggyal távolítsa el.

7

Ne használjon oldószert, például benzint, alkoholt, ammóniát stb., mert ezek a típusú anyagok kárt tehetnek a műanyag részekben.

KENÉS

A gép nem igényel kenést.

MEGHIBÁSODÁSOK

Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.

KÖRNYEZET

A szállítás közben bekövetkező rongálódás elkerülése érdekében, a készülék szállítására szilárd csomagolóanyagban kerül sor. A csomagolóanyag nagy része újrahasznosítható anyagból készült, ezért használja ki a csomagolóanyag újrafelhasználására szolgáló lehetőségeket. Vigye a használaton kívül helyezett készülékeket a helyi Ferm forgalmazóhoz. Itt ezek a készülékek a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerülnek elhelyezésre.

GARANCIA

A garanciális feltételekre vonatkozó információk a garancialevélben találhatóak, ennek a használati utasításnak a hátulján.

8

CE ı

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA

(H)

Kijelentjük, hogy ez a termék összhangban van az alábbi szabványokkal vagy szabványosított dokumentumokkal:

EN61029-1, EN61029-2-9, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

az irányelvekben meghatározottaknak megfelelően:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

01-12-2004-től

ZWOLLE NL

W. Kamphof Minőségi osztály

RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA

ČÍSLA V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE VZTAHUJÍ K OBRÁZKŮM NA STRANĒ 2 & 3 Pozor!

Pro svou bezpečnost si před použitím nářadí důkladně pročtěte tyto pokyny.

OBSAH:

1. Údaje o výrobku 2. Bezpečnostní 3. Montážní 4. Práce s pilou 5. Údržba a servis

1. ÚDAJE O VÝROBKU URČENÉ POUŽITĺ

Tento elektrický nástroj je určen k použití jako stabilní stroj pro provádění podélných a příčných řezů do dřeva.

K dispozici jsou horizontální úhly pokosu od -45° do +45° jako i vertikální úhly zkosení od -45° do +45°.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon Capacity Třída Otáčky (bez zatížení) Rozměr listu pily Pokosný úhel Úhel pro úpravu hran | 230 V ~ | 2000 W | II (dvojitá izolace) | 4700/min | 305x25.4x3.0mm

| 45° (vlevo a | vpravo) | 45° (vlevo a | vpravo Mezní rozměr zkracování Pokos 0°, Úkos 0° Pokos 45°, Úkos 45° Pokos 45°, Úkos 0° Pokos 0°, Úkos 45° Váha Lpa (hladina akustického tlaku) Lwa (hladina akustic. výkonu) Vibrace | 110x370mm | 55x330mm | 110x330mm | 55x370mm | 29.3 kg | 99.2 dB(A) | 112.2 dB(A) | 22.1 m/s 2

VLASTNOSTI

Obr. 1 a 2 a 3

1. Vypínač 2. Odblokovací 3. Kryt 4. Kryt uhlíkového kartáče 5. Pojistný 6. Ochranný kryt kotouče 7. Svěrka pro obrobek 8. Vodicí 9. Knoflík pro nastavení řezného úhlu 10. Rukojeť otočného stolu a kolejnice 11. Upevňovací svorka

Ferm

• • • • • • • • • • • • • ) " " , " .

" .

@ # (*-847-1).

! # HS (I$ %#).

;&" & # # " . ( #.

5 & ".

@ & , # & .

5 " .

@ ( , # .) # .

! " # # .

- & (), . % & &, # .

+ , ", , . ' , &.

;&" .

• • • • •

,' *) +*

C & .

C " .

= " , # # .

C # (&&#) .

C & . ) , # " .

Ferm

• • • • • • • • • • • • - , # #. % # " .

) && , ".

) " , # #, " " .

) , () " .

5 & & . ' , .

5 .

) , # , # .

@ : #.

* " # $.

;&" , , ". D # . 5 .

( .

# " . ! .

"*,

" , .

• • • • • • • ;&" " : + $ & & .

+# .

+ $ & & .

.

5 & .

5 ".

.

29

4. ' $ (&) 5. 5 6. 5 7. + 8. = 9. @ # " # 10. M& & " 11. 5 & 12. M& # " 13. I 14. N 15. )" 16. M& 17. ' 18. ! 19. C 20. ; 21. M" 22. '

%#" )!"$

1 + 1 + 1 + 4 * 1 ' 1 = " 1 = 1 ' # * , .

2. ,

( , $ $.

$* )"&#

% " #& # ’ / :

CE )$ $ *+ $ - ( II – – ( " . / .

( .

3 $ ,

28

6 $ * / .

% %# !' + *) !%$)

* . + " , " , " #$ &&, & & . 5 , , && ".

• • • • • • • • • " # .

* .

@ # " #, " " . N # , #.

% & # & . % .

;&" , && ". # & , ".

) &&" #.

6 " 45° # . .

' " ".

.

;&" # / .

5 .

5 , . ( "# " .

;&" , .

Ferm

12. Rukojeť pro nastavení úhlu zkosení 13. Přípojka pro sáček na piliny 14. Kolejnice 15. Úhel zkosení 16. Rukojeť 17. Kryt 18. Šroub pilového kotouče 19. Příruba 20. Šroub 21. Vodicí lišta 22. Blokovací tlačítko pilového kotouče

OBASAH BALENÍ

1 Radiální pokosová pila 1 Sáček na piliny 1 Svěrka 4 Gumové patky 1 Klíč pro výměnu kotouče 1 Návod k použití 1 Bezpečnostní pokyny 1 Záruční list Zkontrolujte nářadí, volné díly a příslušenství, zda se při dopravě nepoškodily.

2. BEZPEČNOST

Při používání výrobku vždy pečlivě dodržujte všechna bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny uvedené níže.

VÝZNAM SYMBOLŮ

V těchto pokynech i na vlastním výrobku se používají tyto piktogramy:

CE Splňuje platné evropské bezpečnostní standardy Zařízení třídy II – dvojitá izolace – zástrčka nemusí být zemněna Nebezpečí úrazu nebo poškození materiálů. Pročtěte si pokyny Nedovolte okolním osobám se přibližovat.

Pokud se šňůra poškodí nebo provádíte-li údržbu, okamžitě šňůru odpojte od sítě Nosit prostředky ochrany zraku a sluchu Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

Ferm

VŽDY, NEŽ ZAČNETE S PILOU PRACOVAT:

Nářadí zkontrolujte. Pokud některá součást chybí, je ohnuta nebo jinak nepoužitelná nebo jestliže nastala závada na elektrotechnickém zařízení, nářadí vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před dalším používáním nářadí je třeba chybějící, poškozenou nebo vadnou součást vyměnit.

K nasazení řezného kotouče do drážky a k zajištění opracovávaného kusu proti pohybu postupujte podle pokynů uvedených níže.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pro práci si vyberte vhodný kotouč. Výrobek slouží výhradně k řezání dřeva a dřevěných materiálů nebo lehkých kovů, jako je hliník. Jiné materiály by mohly odskakovat, zachytit se v kotouči nebo vyvolat jiné nebezpečné situace.

Šipka na kotouči, která vyznačuje směr pohybu, musí být orientována stejným směrem jako šipka na nářadí.

Zuby kotouče musejí vepředu pily směřovat dolů.

Zkontrolujte, zda je kotouč ostrý, nepoškozený a správně seřízený. Po odpojení nářadí od sítě zatlačte poklop dolů.

Ručně kotoučem otáčejte a kontrolujte, zda se točí volně. Uveďte nářadí do polohy 45° a opět zkontrolujte, zda se točí volně. Pokud kotouč drhne, je třeba jej seřídit.

Kotouč i úchytné plochy udržujte v čistotě.

Talíř kotouče se montuje vždy tak, aby byl zářez utažen směrem ke kotouči.

Zkontrolujte, zda jsou všechny utahovací a zajišťovací prvky pevné a nikde není přílišná vůle.

Nikdy nic neřežte rukama.

Opracovávaný předmět vždy zatlačte na zarážku, tak aby se při řezání nemohl vyklonit nebo otočit. Pod opracovávaným předmětem se nesmějí hromadit žádné nečistoty.

Dbejte, aby se po přeříznutí nemohl opracovaný předmět hýbat, například z toho důvodu, že jej plocha nářadí dostatečně nepodkládá.

Pokud není opracovávaný předmět dokonale podložen nářadím, použijte nějakou podložku nebo jiné nářadí.

Všechny opotřebené vložky stolu vyměňte.

Používejte výhradně kotouče doporučené výrobcem (EN-847-1).

Vysokorychlostní (HS - High Speed) kotouče nikdy nepoužívejte.

Dbejte, aby se odřezky daly od kotouče stranou odebírat; jinak by je mohl kotouč zachytit a vymrštit do okolí.

Nikdy neopracovávejte více předmětů najednou.

Dávejte zvláštní pozor, řežete-li velké, velmi malé nebo obtížně opracovávatelné předměty.

Dávejte pozor, řežete-li spoje s dvojitým pokosem.

Opracováváte-li dlouhé předměty, které by se mohly překlopit a zvrhnout, zajistěte je dalšími podložkami - deskami, stavěcími nůžkami apod..

Nikdy neopracovávejte předměty tak malé, že je není možno bezpečně uchytit.

Řežete-li profily, je třeba pracovat tak, aby opracovávaný předmět nemohl podklouznout a kotouč se nemohl zablokovat. Profilovaný předmět musí ležet naplocho nebo se musí upevnit přípravkem tak, aby se během práce nemohl převrhnout nebo podklouznout.

9

• • Předměty kruhového průřezu, jako je kulatina, je třeba uchytit, jinak by se mohly točit a hrozí nebezpečí, že se v nich kotouč zachytí. Předmět musí být vždy pomocí vhodného příslušenství nebo nástavce uchycen na desce proti zarážce.

Přesvědčte se, že v opracovávaném předmětu nejsou zaraženy žádné hřeby nebo jiná cizí tělesa.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

BEZPEČNOST UŽIVATELE

Pracovní prostředí udržujte v čistotě a pořádku.

Dbejte, aby bylo pracovní prostředí dobře osvětleno.

Uživatel musí být o používání, seřizování a práci s nářadím poučen.

Proti vdechování škodlivého prachu a pilin noste respirátor.

Při výměně kotouče nebo řežete-li hrubý materiál, mějte na rukou rukavice. Nejlepší je uchovávat kotouče ve zvláštní schránce, aby se nikdo nemohl zranit.

Pokud je nářadí vybaveno laserem, nelze tento laser vyměnit za laser jiného typu. Opravu může provádět pouze výrobce laseru nebo oprávněný odborník.

Osoba pracující s nářadím by měla nosit prostředky ochrany sluchu, aby se zmírnilo případné poškození sluchu.

Aby se předešlo nehodě z neúmyslného zapnutí nářadí, je třeba před seřizováním zarážky či řezací hlavy, před výměnou kotouče či příslušenství nebo před údržbou vždy nejprve vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Abyste předešli případnému úrazu elektrickým proudem, nikdy se během zapínání zástrčky do zásuvky nijak nedotýkejte kovových kolíků.

Zástrčku ze zásuvky nikdy nevytahujte za šňůru.

Dbejte, aby se šňůra nedostala do kontaktu s oleji, ani s horkými nebo ostrými předměty.

Dokud se kotouč točí, nikdy na něj nenanášejte žádný čisticí nebo mazací prostředek..

Nikdy z nářadím nepracujte v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo plynů; mohlo by dojít k požáru.

Používejte pouze originální příslušenství; pokud by bylo jiného původu, mohlo by vám způsobit úraz.

Vždy volte správný kotouč s ohledem na opracovávaný materiál.

Zajistěte, aby během provozu řádně fungoval výklopný chránič. Musí se volně pohybovat a být schopen se sám zavřít. Nikdy nesmí být zaseknutý v otevřené pozici.

Nepracujte s materiály obsahujícími azbest.

Pilový kotouč chraňte před údery a nárazy. Na pilový kotouč nevyvíjejte tlak zboku.

PŘEPRAVA

Před jakoukoliv prací na stroji vytáhněte elektrickou zástrčku.

• • • Zkontrolujte, zda jsou zabezpečeny všechny blokovací a napínací zařízení: Rukojeť otočného stolu otočte proti směru hodinových ručiček Stroj posuňte úplně k sobě Rukojeť otočného stolu otočte ve směru hodinových ručiček, čímž zablokujte funkci posuvu

10

• • • • Odblokujte kolík na pravé straně stroje Stiskněte tlačítko v ručce, čímž odblokujete ochranu pilového kotouče Stroj posuňte úplně dolů Znovu zablokujte kolík na pravé straně stroje Stroj zvedejte pouze za jeho pevnou podložku.

BĚHEM PRÁCE S NÁŘADÍM

Pokud nářadí používáte často, dávejte pozor, abyste se z rutiny nedopustili chyby. Pamatujte, že stačí trochu polevit v pozornosti, a během zlomku vteřiny může dojít k úrazu.

• • • • • • • • Než začnete řezat, přesvědčte se, že je ochranný poklop ve správné poloze.

Než uděláte první řez, nechte nářadí chvíli běžet.

Zaslechnete-li nějaké neobvyklé zvuky nebo pozorujete-li silné chvění, nářadí vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, potom zjistěte příčinu problému. Dokud příčinu nezjistíte a závadu neodstraníte, nářadí nezapínejte.

Dbejte, aby odřezek nemohl v místě uváznout, nedržte jej a nezajišťujte jej proti zarážce. Je potřeba, aby se mohl volně pohybovat podél kotouče. Pokud by tomu tak nebylo, mohl by se kotoučem zachytit a vymrštit do prostoru.

Nedávejte ruce tak, aby se při náhlém pohybu mohla jedna nebo obě ruce dostat do styku s kotoučem.

Než začnete řezat, nechte nářadí rozběhnout se na plné otáčky.

Řezací hlavu tiskněte dolů tak, aby se motor nepřetěžoval a kotouč se nemohl zadřít.

Pokud potřebujete odstranit zadřený materiál, nechte nejprve kotouč se zcela zastavit, vypněte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Když jste s řezáním hotovi, nechte řezací hlavu dole, nářadí vypněte, a než z něj sundáte ruce, vyčkejte, dokud se všechny točivé součásti nezastaví.

• •

MOTOR

Nářadí se připojuje k síti 220/230 V~.

Pokud motor nenaběhne, okamžitě vypínač pusťte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, jestli se kotouč může volně otáčet. Jestliže ano, pokuste se nářadí opět spustit.

• •

Abyste předešli poškození motoru, je třeba jej pravidelně čistit od pilin, hoblin a prachu, aby se mohl správně chladit.

• •

Jestliže se motor během řezání náhle zastaví, pusťte okamžitě vypínač a uvolněte kotouč z opracovávaného předmětu; potom můžete v řezání pokračovat.

Pokud byste používali dlouhé kabely o malém průřezu, mohlo by poklesnout napětí, s následnými problémy s motorem.

Kabel o délce do 15 metrů musí mít průřez 1,5 mm Kabel o délce 15 až 40 metrů musí mít průřez 2,5 mm

2

.

2

.

Ferm

óàëíäÄ

ê„ÛÎflÌÓ ÔÓÚË‡ÈÚ ÍÓÔÛÒ Ï‡¯ËÌ˚ Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛, Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌÓ, ÔÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÔÓÂÁË Ì Á‡Í˚Ú˚ Ô˚θ˛ Ë „flÁ¸˛. ÑÎfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÛÒÚÓȘ˂˚ı Á‡„flÁÌÂÌËÈ ‚ÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛, ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ Ï˚θÌÓÏ ‡ÒÚ‚ÓÂ. çËÍÓ„‰‡ Ì ÔËÏÂÌflÈÚ ڇÍË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË, Í‡Í ·ÂÌÁÓÎ, ÒÔËÚ, ‡ÏÏˇ˜Ì˚È ‡ÒÚ‚Ó Ë Ú.‰. ùÚË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ ‰ÂÚ‡ÎË.

ëåÄáäÄ

凯Ë̇ Ì ÌÛʉ‡ÂÚÒfl ‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ÒχÁÍÂ.

çÖàëèêÄÇçOëíà

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ̇Ô., ÔÓÒΠËÁÌÓÒ‡ ͇ÍÓÈ ÎË·Ó ˜‡ÒÚË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ÔÛÌÍÚ‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÏ Ú‡ÎÓÌÂ.

èÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ˜‡ÒÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÂÚ Á‡Í‡Á‡Ú¸, ‚˚ ̇ȉÂÚ ̇ ÔÓÒΉÌÂÈ ÒÚ‡Ìˈ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

éäêìÜÄûôÄü ëêÖÑÄ

ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ, χ¯Ë̇ ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔÓ˜ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ. ìÔ‡Íӂ͇ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl, ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÔÓ‰ÎÂʇ˘Ëı ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚‡Ï ÒΉÛÂÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ. èË Á‡ÏÂÌ ÒÚ‡ÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ̇ ÌÓ‚Û˛, ÔÂ‰‡ÈÚ ÒÚ‡Û˛ ‚‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ‰ËÎÂÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm. é̇ ·Û‰ÂÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ì‡ ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ‚‰‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰Â.

ÉÄêÄçíàü

ÑÎfl ÓÁ̇ÍÓÏÎÂÌËfl Ò ÛÒÎÓ‚ËflÏË „‡‡ÌÚËË, ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È Ú‡ÎÓÌ Ì‡ Ó·ÓÓÚ ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

CE

Ferm

ı

ÑÖäãÄêÄñàü é ëééíÇÖíëíÇàà ÇÖãàäéÅêàíÄçàü

(RU)

å˚ Á‡fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘Â ËÁ‰ÂÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓÏ‡Ï ËÎË ÌÓχÚË‚Ì˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï:

EN61029-1, EN61029-2-9, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Òӄ·ÒÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËflÏ ‰ËÂÍÚË‚:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

ÓÚ 01-12-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

!*!# ,*%$

2 & 3 !

# $, .

%":

1. 5 2. 3. + 4. M 5. +

1. %, ""* * % %K*

" " " #.

I # " -45° " +45° " -45° " +45°.

*!4 %),4

% # P# ' + , " ( )" )" | 230 V~ | 2000 W | PP ( | ") | 4700 ...

| 305x25.4x3.0mm

| 45° ( | ) | 45° ( | ) ! # : C 0°, 0° | 55x370mm C 45°, | 45° ; | 55x330mm C 45°, 0° | 110x330mm C 0°, 45° | 110x370mm | 29.3 kg Lpa ( ) Lwa ( #) * " | 99.2 dB(A) | 112.2 dB(A) | 22.1 m/s 2

*"*

. 1 2 3

1. ( (n/off) 2. ' 3. 5&

27

• èÓ‚ÂÌËÚ ÛÍÓflÚÍÛ (12) ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË Ë Á‡ÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È Û„ÓÎ (‚˚ ÏÓÊÂÚ ۂˉÂÚ¸ Â„Ó Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË Ï‡¯ËÌ˚).

ëÌÓ‚‡ Á‡‚ËÌÚËÚ ÛÍÓflÚÍÛ (12), ÔÓ‚ÂÌÛ‚ Âfi ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ.

• •

áÄåÖçÄ ìÉéãúçõï ô›íéä

êËÒ. 2

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ËÎ͇ ‚˚ÌÛÚ‡ ËÁ ÓÁÂÚÍË!

éÚ‚ËÌÚËÚ Í˚¯ÍË (4) ÓÚ‚fiÚÍÓÈ Ò ÔÎÓÒÍËÏ ÎÂÁ‚ËÂÏ. á‡ÏÂÌËÚ ۄÓθÌ˚ ˘fiÚÍË Ì‡ ˘fiÚÍË ÚÓ„Ó Ê ÚËÔ‡. ëÌÓ‚‡ Á‡‚ËÌÚËÚ Í˚¯ÍË (4).

èËϘ‡ÌËÂ:

ÇÒ„‰‡ Á‡ÏÂÌflÈÚ ӷ ۄÓθÌ˚ ˘fiÚÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. çËÍÓ„‰‡ Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚Â Ë ÌÓ‚˚ ˘fiÚÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

ìëíÄçéÇäÄ èõãÖëÅéêçéÉé åÖòäÄ

êËÒ. 2

èËÊÏËÚ Á‡ÊËÏ Ï¯͇ ‰Îfl Ô˚ÎË (13) Ë ÔÓ‰‚Ë̸ÚÂ Â„Ó Í ÓÚ‚ÂÒÚ˲ ‚ Á‡‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË Ï‡¯ËÌ˚. å¯ÓÍ ‰Îfl Ô˚ÎË ÓÒÚ‡fiÚÒfl ̇ ÏÂÒÚÂ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ÓÒ··ÎflÂÚ Á‡ÊËÏ.

4. ùäëèãìÄíÄñàü

àëèéãúàéÇÄçàÖ åÄòàçõ ë íéêñÖÇéâ èàãéâ

• • • • • • • • •

èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ, ‚Ò„‰‡ Û·Âʉ‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ Ë ÔÓÎÓÏÓÍ!

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ú·ÛÂÏ˚È Û„ÓÎ ‡ÒÔË·.

ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.

á‡ÙËÍÒËÛÈÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ ËÁ‰ÂÎËÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡ÊËÏÓ‚ (7): ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ï‡ÚÂˇΠÔÓ˜ÌÓ Á‡ÍÂÔÎfiÌ ‚ Ô‡‚ËθÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË!

äÂÔÍÓ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ χÚÂË‡Î Ò Î‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ıÓ‰flÒ¸ ̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇.

ÇÍβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl (1).

èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÍÓÒÌÛÚ¸Òfl Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ‰‚ÂÒËÌ˚, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚‡˘ÂÌË ‰ËÒ͇ ‰ÓÒÚË„ÎÓ Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË.

ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÌflÚ¸ Á‡ÏÓÍ Á‡˘ËÚÌÓÈ Í˚¯ÍË, ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÛÍÓflÚÍÛ (2).

íÂÔÂ¸ ωÎÂÌÌÓ Ì‡ÍÎÓÌflÈÚ ‰ËÒÍ ‚ÌËÁ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÔÓ¯ÂÎ ˜ÂÂÁ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÛ˛ ‰‚ÂÒËÌÛ Ë ˜ÂÂÁ Ô‡Á χ¯ËÌ˚.

ç ‰‡‚ËÚ ̇ ‰ËÒÍ. èÓ‰ÓʉËÚ ÌÂÍÓÚÓÓ ‚ÂÏfl, ÔÓ͇ ‰ËÒÍ ÔÓȉfiÚ ˜ÂÂÁ ‰‚ÂÒËÌÛ.

ëÌÓ‚‡ Ò΄͇ ÔËÔÓ‰ÌËÏËÚ ‰ËÒÍ Ë ÓÚÍβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ÓÚÔÛÒÚË‚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ (1).

• • • • •

àëèOãúáOÇÄçàÖ îìçäñàà èÖêÖåÖôÖçàü èO çÄèêÄÇãüûôàå

ÑÎfl ÂÁ‡ÌËfl ¯ËÓÍËı Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÙÛÌÍˆË˛ ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÔÓ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÏ: á‡ÍÂÔËÚ Á‡„ÓÚÓ‚ÍÛ Á‡ÊËÏÓÏ èÓ‚ÂÌËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ÔÓ‚ÓÓÚÌÓ„Ó ÒÚÓ· ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË è‰‚Ë̸Ú ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Í Ò· ‰Ó ÛÔÓ‡ ÇÍβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎÂÏ å‰ÎÂÌÌÓ ÓÔÛÒÚËÚ χ¯ËÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ ÔÓÎÓÚÌÓ ‚Ó¯ÎÓ ‚ Á‡„ÓÚÓ‚ÍÛ

26

• • å‰ÎÂÌÌÓ ‚‰ËÚ χ¯ËÌÛ Ì‡Á‡‰ (Í Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÎËÌÂÈÍÂ) ëÌÓ‚‡ ‚˚‚‰ËÚ χ¯ËÌÛ ‚‚Âı Ë ‚˚Íβ˜ËÚ ÂÂ, ÓÚÔÛÒÚË‚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ • • •

ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ 1. Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ì ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl

ÇËÎ͇ Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ òÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‚ÂʉfiÌ èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ. ÑÓÒÚ‡‚¸Ú χ¯ËÌÛ Í ‰ËÎÂÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm ‰Îfl ÂÏÓÌÚ‡.

• • • •

2. èÓÔËÎ Ì Ó‚Ì˚È (Á‡ÁÛ·ÂÌÌ˚È)

èËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÚÓ˜ËÚ¸ èËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡Ó·ÓÓÚ èËθÌ˚È ‰ËÒÍ Á‡„flÁÌfiÌ ÒÏÓÎÓÈ ËÎË ÓÔËÎ͇ÏË èËθÌ˚È ‰ËÒÍ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÏÛ Ï‡ÚÂˇÎÛ •

3. ê˚˜‡„ ‚˚ÒÓÚ˚ Ë/ËÎË Û„Î‡ Á‡ÍÎËÌËÎÓ

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰‡ÎËÚ¸ ˘ÂÔ˚ Ë/ËÎË Ô˚θ • •

4. Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ò ÚÛ‰ÓÏ Ì‡·Ë‡ÂÚ Ï‡ÍÒËχθÌ˚ ӷÓÓÚ˚

òÌÛ Û‰ÎËÌËÚÂÎfl ÒÎ˯ÍÓÏ ÚÓÌÍËÈ Ë/ËÎË ÒÎ˯ÍÓÏ ‰ÎËÌÌ˚È ç‡ÔflÊÂÌË ‚ ÒÂÚË ÏÂÌ 230 Ç •

5. àÁ·˚ÚӘ̇fl ‚Ë·‡ˆËfl χ¯ËÌ˚

èËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÔÓ‚ÂʉfiÌ •

6. èÂ„‚ χ¯ËÌ˚

ÇÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÔÓÂÁË ·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚.

èÓ˜ËÒÚËÚ Ëı ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛.

7 çÂÛÒÚÓȘ˂‡fl ‡·ÓÚ‡ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ì„ÓθÌ˚ ˘fiÚÍË ËÁÌÓ¯ÂÌ˚. á‡ÏÂÌËÚ ۄÓθÌ˚ ˘fiÚÍË ËÎË Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‰ËÎÂÛ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm.

5. ëÖêÇàë à éÅëãìÜàÇÄçàÖ

éÅëãìÜàÇÄçàÖ

èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË Î˛·˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ ‚Ò„‰‡ Û·Âʉ‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ Ì ÔÓ‰Íβ˜Â̇ Í ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl.

• • •

çÄèêÄÇãüûôàÖ êÖãúëõ

èÓÔ‡‰‡ÌË „flÁË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Ëı ÂθÒÓ‚, ˜ÚÓ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸, Ô˂‰fiÚ Í ‚˚ıÓ‰Û Ï‡¯ËÌ˚ ËÁ ÒÚÓfl.

ê„ÛÎflÌÓ ÔÓÚË‡ÈÚ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Ë ÂθÒ˚ Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛.

ä‡ÔÌËÚ ̇ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Ë ҇·ÁÍË ÌÂÏÌÓ„Ó ÒχÁÓ˜ÌÓ„Ó Ï‡Ò· èÂ‚‰ËÚ ÛÒÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ÔËÎÛ ‚ÔÂ‰ Ë Ì‡Á‡‰, ˜ÚÓ·˚ χÒÎÓ ‡ÁÓ¯ÎÓÒ¸ ÔÓ ‚ÒÂÏ Ò‡Î‡ÁÍ‡Ï é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ferm Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ̇‰fiÊÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌ˚ı ÒÓÍÓ‚ Ò ÏËÌËχθÌ˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË Ì‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌ˚, „ÛÎflÌÓ ÔÓ‚Ó‰fl Âfi ˜ËÒÚÍÛ Ë Ô‡‚ËθÌÓ ËÒÔÓθÁÛfl Âfi.

Ferm

3. MONTÁŽ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝMĚNA KOYOUČE

Obr. 3

• • • • • • • • • •

Používejte pouze ostré a nepoškozené kotouče.

Pokud by byl kotouč naštíplý nebo ohnutý, okamžitě jej vyměňte.

Stroj zablokujte v nejvyšší poloze Otáčením proti směru hodinových ručiček vyjměte šroub (20) Vodicí lišta (21) je nyní namontována pouze na jedné straně Odšroubujte 4 šrouby (23) zobrazené na nákresu (obr. 3). Teď je chránič připojený pouze na jednom místě (24) a můžete ho přesunout dopředu.

Stiskněte uzávěr vřetene (22) a otočte vřetenem, dokud nezapadne do uzávěru. Během tohoto postupu držte uzávěr vřetene stisknutý.

Otáčením proti směru hodinových ručiček vyjměte šroub pilového kotouče (18) Vyjměte přírubu (19) Vyměňte pilový kotouč: šipka na kotouči je po směru hodinových ručiček Namontujte zpátky přírubu, kryt, vodicí lišty a šroub Zkontrolujte, zda správně funguje ochranný kryt kotouče

Pokosovou pilu nikdy nepoužívejte bez ochranného krytu!

• • •

NASTAVENÍ ŘEZNÉHO ÚHLU

Obr. 2

Knoflík (9) povolte o půl otáčky ve směru hodinových ručiček.

Pootočte nářadí o požadovaný úhel (úhel lze odečíst vepředu nářadí).

Knoflík (9) otočením o půl otáčky proti směru hodinových ručiček utáhněte.

• •

NASTAVENÍ DVOJITÉHO ŘEZNÉHO ÚHLU/POKOSU

Obr. 2

První úhel nastavte, jak je popsáno pro nastavení řezného úhlu výše.

Knoflík (12) otočte proti směru hodinových ručiček, nastavte požadovaný úhel (dá se odečíst na nářadí vzadu) a knoflík (12) otočením ve směru hodinových ručiček opět utáhněte • •

VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČKŮ

Obr. 2

Přesvědčte se, že je zástrčka odpojena od sítě!

Plochým šroubovákem odšroubujte kryty (4).

Uhlíkové kartáčky vyměňte za nové, stejného typu.

Kryty (4) opět pevně našroubujte.

Pozn.:

Vyměňujte vždy oba kartáčky současně. Nikdy nepoužívejte jeden kartáček starý a jeden nový.

NASAZENIÍ SÁČKU NA PRACH

Úchyt sáčku (13) zatlačte a posuňte do otvoru na zadní části nářadí. Když úchyt pustíte, zůstane sáček nasazený.

Ferm

4. PRÁCE S PILOU JAK SPILOU PRACOVAT

• • • • • • • • •

Před použitím vždy zkontrolujte, jestli není na pile nějaká závada!

Nastavte na nářadí požadovaný úhel řezání.

Zapojte zástrčku do zásuvky.

Opracovávaný předmět svěrkami (7) upněte a přesvědčte se, že je na místě upnut dobře.

Materiál na levé straně pevně držte a současně dbejte, abyste se zdržovali v bezpečné vzdálenosti od kotouče.

Vypínačem (1) nářadí zapněte.

Než se kotoučem dotknete opracovávaného předmětu, nechte nářadí rozběhnout na plné otáčky.

Knoflíkem (2) zvedněte zámek ochranného krytu.

Pilu teď spusťte pomalu dolů, tak aby se kotouč prořezával opracovávaným předmětem až do žlábku v desce. Na pilu nijak netlačte.Nechte pile čas, aby se opracovávaným předmětem prořezala.

Nářadí opět jemně zvedněte a pusťte vypínač (1), aby se nářadí vypnulo.

• • • • • • •

POUŽITĺ FUNKCE POSUVU

Funkci posuvu použijte pro řezání širokých obrobků: Obrobek upevněte na místě pomocí svěráku Rukojeť otočného stolu otočte proti směru hodinových ručiček Stroj posuňte úplně k sobě Pomocí vypínače zapněte stroj Pilu pomalu spouštějte dolů, aby pilový kotouč začal řezat obrobek Stroj pomalu posuňte dozadu (ve směru vodicí plochy) Stroj znovu jemně zvedněte a vypněte ho uvolněním vypínače • • •

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 1. Motor nenabíhá

Zástrčka není zapojena do sítě Přívodní šňůra je přerušena Vypínač je vadný. Dejte nářadí ke svému dealerovi firmy Ferm do opravy.

• • • •

2. Řez je nerovný (zubatý)

Je třeba nabrousit kotouč Kotouč je nasazen obráceně (zezadu dopředu) Kotouč je zanesen plastem nebo pilinami Kotouč je pro opracovávaný předmět nevhodný •

3. Pákou výšky resp. pokosu se nedá hýbat

Odstranit piliny, hobliny a prach • •

4. Motor jen s obtížemi dosahuje plné rychlosti

Prodlužovací kabel je příliš tenký resp. dlouhý Napětí v síti nedosahuje 230 V •

5. Nářadí se nadměrně chvěje

Poškozený kotouč •

6. Nářadí se přehřívá

Jsou zaneseny větrací otvory. Vyčistěte je suchým hadříkem.

11

7. Elektromotor běží nerovnoměrně

Jsou opotřebeny uhlíkové kartáčky. Vyměňte je, nebo se poraďte se svým dealerem firmy Ferm.

5. ÚDRŽBA A SERVIS ÚDRŽBA

Předtím, než začnete provádět jakoukoliv údržbu zařízení, se přesvědčte, že nářadí není připojeno k síti.

• • •

KOLEJNICE

Nečistoty mohou poškodit kolejnice a tím i provoz stroje.

Kolejnice pravidelně čistěte měkkým hadrem.

Na kolejnice použijte kapku mazacího oleje Pokosovou pilu posuňte dopředu a dozadu, aby se olej dostal na celé kolejnice Nářadí firmy Ferm je konstruováno tak, aby dlouhodobě bez problémů fungovalo při minimální údržbě. K tomu, aby vám nářadí vydrželo co nejdéle, je pravidelně čistěte a používejte je jenom správným způsobem.

ČIČTĚNÍ

Kryt nářadí měkkou tkaninou pravidelně čistěte, nejlépe po každém použití. Dbejte, aby se ve větracích otvorech nehromadil prach a nečistoty. Ulpělé nečistoty odstraňte měkkou tkaninou smočenou v mýdlové vodě.

Rozpouštědla, jako je benzen, alkohol, čpavek apod., nikdy nepoužívejte, mohla by naleptat plastové díly.

MAZÁNÍ

Zařízené žádné zvláštní mazání nevyžaduje.

ZÁVADY

Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický nákres, které součástky lze objednat.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby se předešlo případnému poškození při přepravě, dodává se výrobek v pevném obalu. Nakolik je to možné, je obal zhotoven z recyklovatelných materiálů; proto využijte možností dát obal recyklovat. Pokud nářadí natrvalo vyřazujete a si pořizujete si nové, dopravte starý výrobek k místnímu dealerovi firmy Ferm; ten se postará o jeho ekologicky šetrnou likvidaci.

ZÁRUKA

Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu na zadní straně tohoto návodu k použití.

CE ı

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM

(CZ)

Prohlašujeme, že výrobek splňuje požadavky těchto norem nebo normativních dokumentů:

EN61029-1, EN61029-2-9, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

v souladu s ustanoveními směrnic

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Od 01-12-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof Útvar jakosti

12

Ferm

• • èÂ‚‰ËÚ χ¯ËÌÛ ‚ ÌËÊÌ ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Ó ÛÔÓ‡ ëÌÓ‚‡ Á‡·ÎÓÍËÛÈÚ ¯ÚËÙÚ Ì‡ Ô‡‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ χ¯ËÌ˚ èÓ‰ÌËχÈÚ χ¯ËÌÛ ÚÓθÍÓ Á‡ ÔÓ˜ÌÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ.

èêà ùäëèãìÄíÄñàà åÄòàçõ

ÖÒÎË Ï‡¯Ë̇ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl, Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔË‚˚͇ÌË ÔË‚ÂÎÓ Í Ó¯Ë·Í‡Ï ÔË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ‰‡Ê ÌÂÍÓÚÓ˚È Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËË ÏÓÊÂÚ Á‡ ‰ÓÎË ÒÂÍÛ̉˚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸fiÁÌ˚Ï Ú‡‚χÏ.

• • • • • • • • èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ‡ÒÔË· ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Á‡˘ËÚÌ˚È ÍÓÊÛı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ô‡‚ËθÌÓ.

èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÔÂ‚˚È ÔÓÔËÎ, ‰‡ÈÚ χ¯ËÌ ͇ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸. ÖÒÎË ‚˚ ÒÎ˚¯ËÚ ͇ÍËÂ-ÎË·Ó ÌÂÓ·˚˜Ì˚ Á‚ÛÍË ËÎË Ì‡·Î˛‰‡ÂÚ ÒËθÌÛ˛ ‚Ë·‡ˆË˛, ÓÚÍβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ Ë ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË, Á‡ÚÂÏ Ì‡È‰ËÚ Ô˘ËÌÛ ÌÂÔÓ·‰ÍË. ç ‚Íβ˜‡ÈÚ χ¯ËÌÛ ÒÌÓ‚‡ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ô˘Ë̇ Ì ·Û‰ÂÚ Ì‡È‰Â̇, Ë ÌÂÔÓ·‰Í‡ Ì ·Û‰ÂÚ ÛÒÚ‡ÌÂ̇.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÚÂÁ‡ÂÏ˚È ÍÛÒÓÍ ‰‚ÂÒËÌ˚ Ì Á‡ÒÚflÌÂÚ, Ì ۉÂÊË‚‡ÈÚ „Ó, Ì ÙËÍÒËÛÈÚÂ Ë Ì Á‡ÍÂÔÎflÈÚÂ Â„Ó Ó„‡Ì˘ËÚÂÎÂÏ. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ‚‰Óθ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇. ÖÒÎË ÓÌ Ì ‰‚ËÊÂÚÒfl Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ, ÚÓ ÓÚÂÁ‡ÂÏ˚È ÍÛÒÓÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ı‚‡˜ÂÌ ÔËθÌ˚Ï ‰ËÒÍÓÏ Ë ÓÚ·Ó¯ÂÌ.

ç ‡ÒÔÓ·„‡ÈÚ ‚‡¯Ë ÛÍË ‚ ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓÊˉ‡ÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl Ӊ̇ ËÎË Ó·Â ÛÍË ÏÓ„ÛÚ ÍÓÒÌÛÚ¸Òfl ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇.

èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÔÓ͇ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ Ï‡ÍÒËÏÛχ Ó·ÓÓÚÓ‚, Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜Ë̇ÈÚ ‡ÒÔËÎ.

èËÊËχÈÚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ‚ÌËÁ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ì ·˚Î ÔÂ„ÛÊÂÌ, Ë ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ Ì Á‡ÒÚÓÔÓËÎÒfl.

ÖÒÎË ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰‡ÎËÚ¸ Á‡ÒÚfl‚¯ËÈ Ï‡ÚÂˇÎ, Ò̇˜‡Î‡ ‰ÓʉËÚÂÒ¸ ÔÓÎÌÓÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇, ÓÚÍβ˜ËÚ ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ë ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.

èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ‡ÒÔË·, ÔËÊËχÈÚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÌËÁ, ‚˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ‰ÓʉËÚÂÒ¸ ÔÓÎÌÓÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰‚ËÊÛ˘ËıÒfl ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡ ÒÌËÏËÚ ÛÍË Ò Ï‡¯ËÌ˚.

• •

ÑÇàÉÄíÖãú

èÓ‰Íβ˜‡ÈÚ χ¯ËÌÛ Í ÓÁÂÚÍ 220/230 Ç~.

ÖÒÎË ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ì Á‡‡·ÓÚ‡Î, ÌÂωÎÂÌÌÓ ÓÚÔÛÒÚËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ. Ç˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÏÓÊÂÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚‡˘‡Ú¸Òfl. ÖÒÎË ˝ÚÓ Ú‡Í, ÒÌÓ‚‡ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ.

ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ë ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Â„Ó Ì‡‰ÎÂʇ˘Â„Ó Óı·ʉÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ „ÛÎflÌÓ Ó˜Ë˘‡Ú¸ Â„Ó ÓÚ ˘ÂÔ Ë Ô˚ÎË.

ÖÒÎË, ‚Ó ‚ÂÏfl ‡ÒÔË·, ‰‚Ë„‡ÚÂθ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl, ÌÂωÎÂÌÌÓ ÓÚÔÛÒÚËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ. éÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ ËÁ‰ÂÎË ÓÚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ‡ÒÔËÎ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸÒfl.

• •

èËÏÂÌÂÌË ‰ÎËÌÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÎ˯ÍÓÏ Ï‡ÎÂ̸ÍÓ„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÚÂflÏ Ì‡ÔflÊÂÌËfl, ‡ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÌÂÔÓ·‰ÍË ‚ ‡·ÓÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

èÓ‚Ó‰ ‰ÎËÌÓÈ ‰Ó 15 ÏÂÚÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ ‰Ë‡ÏÂÚ 1,5 ÏÏ 2 .

èÓ‚Ó‰ ‰ÎËÌÓÈ ÓÚ 15 ‰Ó 40 ÏÂÚÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ ‰Ë‡ÏÂÚ 2,5 ÏÏ 2 .

3. ëÅéêäÄ à èêàçÄÑãÖÜçéëíà áÄåÖçÄ çOÜOÇOóçOÉO èOãOíçÄ

êËÒ. 3

àÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÓθÍÓ ÓÒÚ˚Â Ë ÌÂÔÓ‚ÂʉfiÌÌ˚ ÔËθÌ˚ ‰ËÒÍË. ôÂ·‡Ú˚ ËÎË ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔËθÌ˚ ‰ËÒÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÌÂωÎÂÌÌÓ Á‡ÏÂÌÂÌ˚.

• • • • • • • • • • á‡ÙËÍÒËÛÈÚ χ¯ËÌÛ ‚ ‚˚Ò¯ÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË Ç˚ÍÛÚËÚ ‚ËÌÚ (20), ‚‡˘‡fl Â„Ó ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË íÂÔÂ¸ ̇Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÎÂÌÚ‡ (21) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ó‰ÌÛ ÒÚÓÓÌÛ ê‡ÒÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (23) Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍ (êËÒ. 3). ᇢËÚÌ˚È ÍÓÊÛı ÚÂÔÂ¸ ÒÓ‰ËÌÂÌ ÚÓθÍÓ Î˯¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚ (24) Ë ÏÓÊÂÚ ÏÂÌflÚ¸ Ò‚Ó ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.

ç‡ÊÏËÚ ̇ Á‡ÊËÏ ¯ÔË̉ÂÎfl (22) Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ ¯ÔË̉Âθ ‰Ó Â„Ó Á‡Ê‡ÚËfl ‚ Á‡ÊËÏÂ. ÇÓ ‚ÂÏfl ˝ÚÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË ‰ÂÊËÚ Á‡ÊËÏ ¯ÔË̉ÂÎfl ‚ ̇ʇÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.

Ç˚ÍÛÚËÚ ÍÂÔÂÊÌ˚È ·ÓÎÚ (18) ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇, ‚‡˘‡fl Â„Ó ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË ëÌËÏËÚ Ù·̈(19) á‡ÏÂÌËÚ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ ÔÓÎÓÚÌÓ: ÒÚÂÎ͇ ̇ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓÏ ÔÓÎÓÚÌ ̇Ô‡‚ÎÂ̇ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ù·̈, Í˚¯ÍÛ, ̇Ô‡‚Îfl˛˘Ë ÎÂÌÚ˚ Ë ÒÓ‰ËÌËÚ Ëı ‚ËÌÚ‡ÏË èÓ‚Â¸Ú Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ Á‡˘ËÚÌÓÈ Í˚¯ÍË ÎÂÁ‚Ëfl

çËÍÓ„‰‡ Ì ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÁÛ·ÓÂÁÌÛ˛ ÔËÎÛ ·ÂÁ Á‡˘ËÚÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡!

• • •

êÖÉìãàêéÇäÄ ìÉãÄ êÄëèàãÄ

êËÒ. 2

éÚ‚ËÌÚËÚ ÛÍÓflÚÍÛ (9) ̇ ÔÓÎ-Ó·ÓÓÚ‡ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ.

èÓ‚ÂÌËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Û„ÎÓÏ (‡ÁÏÂ ۄ· ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË Ï‡¯ËÌ˚).

ᇂËÌÚËÚ ÛÍÓflÚÍÛ (9) ̇ ÔÓÎ-Ó·ÓÓÚ‡ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË.

ìëíÄçéÇäÄ ìÉãÄ Ñãü ÑÇéâçéÉé êÄëèàãÄ / äéëÄü êÄëèàãéÇäÄ

êËÒ. 2

éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÂ‚˚È Û„ÓÎ Ú‡Í, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‡Á‰ÂΠê„ÛÎËӂ͇ ۄ· ‡ÒÔË· (ÒÏ. ‚˚¯Â).

Ferm

25

• • • • • • • • • • • • • • ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó·‡·‡Ú˚‚‡Âχfl ‰‚ÂÒË̇ Ì ҉‚ËÌÂÚÒfl ÔÓÒΠ‡ÒÔË·, ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ̇ÔËÏÂ, ˜ÚÓ Ó̇ Ì ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ï‡¯ËÌ˚.

ÑÎfl ‡ÒÔË· ‰‚ÂÒËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl Ì ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÒÔÓ·„‡ÂÚÒfl ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ÔËÏÂÌflÈÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ ÓÔÓÛ ËÎË ‰Û„ÓÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ.

á‡ÏÂÌflÈÚ ‚Ò ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË ÒÚÓ·.

àÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÓθÍÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÔËθÌ˚ ‰ËÒÍË (EN-847-1).

çËÍÓ„‰‡ Ì ÔËÏÂÌflÈÚ ÔËθÌ˚ ‰ËÒÍË HS (‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌ˚Â).

ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÚÔËÎÂÌÌ˚ ÍÛÒÍË ÏÓÊÌÓ Û‰‡ÎËÚ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÓÚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇, ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË Ëı ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ̇ ‰ËÒÍ Ë ‡Á·‡Ò˚‚‡ÌËfl.

Ö‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‡ÒÔËÎ ÚÓθÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.

ÅÛ‰¸Ú ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ ÔË ‡ÒÔËΠÍÛÔÌ˚ı, ÏÂÎÍËı Ë ÌÂÛ‰Ó·Ì˚ı ‰Îfl Ó·‡·ÓÚÍË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÁ ‰‚ÂÒËÌ˚.

ÅÛ‰¸Ú ÓÒÚÓÓÊÌ˚ ÔË ‡ÒÔËΠÒÚ˚ÍÓ‚ Ò ‰‚ÓÈÌ˚Ï Û„ÎÓÏ.

àÒÔÓθÁÛÈÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊÍË (ÒÚÓÎ˚, ÚÂÌÓ„Ë Ë ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ) ‰Îfl ‡ÒÔË· ‰ÎËÌÌ˚ı ·ÛÒÍÓ‚ ‰‚ÂÒËÌ˚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÓÔÓÍˉ˚‚‡Ú¸Òfl Ë ÔÂ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ χ¯ËÌÛ, ÂÒÎË ÓÌË Ì‡‰fiÊÌÓ Ì Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚.

çËÍÓ„‰‡ Ì ÔËÏÂÌflÈÚ ‰‡ÌÌ˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‰Îfl ‡ÒÔË· ËÁ‰ÂÎËÈ, ÍÓÚÓ˚ ̇ÒÚÓθÍÓ Ï‡Î˚, ˜ÚÓ Ì ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ̇‰fiÊÌÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ì˚.

ê‡ÒÔËÎ ÔÓÙËθÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ÒΉÛÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ ËÁ‰ÂÎË Ì ÒÓÒÍÓθÁÌÛÎÓ, Ë ˜ÚÓ·˚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ Ì Á‡ÒÚÓÔÓËÎÒfl.

èÓÙËθÌÓ ËÁ‰ÂÎË ‰ÓÎÊÌÓ ÎÂʇڸ „ÓËÁÓÌڇθÌÓ ËÎË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ÏÂÒÚ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÓÔÓÍˉ˚‚‡ÌË ËÎË ÒÓÒ͇θÁ˚‚‡ÌË ‚Ó ‚ÂÏfl Ó·‡·ÓÚÍË.

äÛ„Î˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ̇ÔËÏÂ, ÚÛ·˜‡Ú˚ Á‡„ÓÚÓ‚ÍË, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ıÓÓ¯Ó Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ‚‡˘ÂÌËfl Ë Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËfl ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇. ÇÒ„‰‡ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓ ËÁ‰ÂÎË ̇ ÒÚÓÎÂ, ̇ÔÓÚË‚ Ó„‡Ì˘ËÚÂÎfl, ËÒÔÓθÁÛfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ËÎË ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó·‡·‡Ú˚‚‡Âχfl ‰‚ÂÒË̇ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ „‚ÓÁ‰ÂÈ, ËÎË Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‰Û„Ëı ËÌÓÓ‰Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚.

• • • •

ÅÖáéèÄëçéëíú èéãúáéÇÄíÖãü

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ˜ËÒÚÓÂ Ë Û·‡ÌÌÓ ‡·Ó˜Â ÏÂÒÚÓ.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‡·Ó˜Â ÏÂÒÚÓ ıÓÓ¯Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌÓ.

ë ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ËÌÒÚÛÍÚ‡Ê ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲, „ÛÎËÓ‚ÍÂ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

燉‚‡ÈÚ Á‡˘ËÚÌÛ˛ χÒÍÛ ÓÚ Ô˚ÎË ËÎË Í‡Ô˛¯ÓÌ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍÓÈ Ó‰Âʉ˚ ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ‚‰˚ı‡ÌËfl (‚‰ÌÓÈ) Ô˚ÎË.

24

• • • • • • • • • • • • • èË Á‡ÏÂÌ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ ËÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡ÒÔË· „Û·˚ı χÚÂˇÎÓ‚ ̇‰Â‚‡ÈÚ ÔÂ˜‡ÚÍË. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË Ú‡‚Ï, ÎÛ˜¯Â ı‡ÌËÚ¸ ÔËθÌ˚ ‰ËÒÍË ‚ ÒÔˆˇθÌÓÏ ÏÂÒÚÂ.

ÖÒÎË Ï‡¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇ ·ÁÂÓÏ, Â„Ó ÌÂθÁfl Á‡ÏÂÌflÚ¸ ·ÁÂÓÏ ‰Û„Ó„Ó ÚËÔ‡. êÂÏÓÌÚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ ÚÓθÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Î‡ÁÂ‡ ËÎË Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÔˆˇÎËÒÚÓÏ.

ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl Ó„‡ÌÓ‚ ÒÎÛı‡ ‡·ÓÚÌËÍÛ ÒΉÛÂÚ Ì‡‰Â‚‡Ú¸ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚ ÒÎÛı‡.

èÂ‰ Ôӂ‰ÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ Ì‡Î‡‰Í ӄ‡Ì˘ËÚÂÎfl ËÎË ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇, ÔË Á‡ÏÂÌ ‰ËÒÍÓ‚ ËÎË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊ ÔË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË Ï‡¯ËÌ˚, ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Ï‡¯ËÌ˚, ‚ËÎ͇ ‚Ò„‰‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‚˚ÌÛÚ‡ ËÁ ÓÁÂÚÍË.

èË ‚Íβ˜ÂÌËË ‚ËÎÍË ‚ ÓÁÂÚÍÛ, ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ, ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ÒΉÛÂÚ Í‡Ò‡Ú¸Òfl ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ.

çËÍÓ„‰‡ Ì ÚflÌËÚ Á‡ ¯ÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË. ï‡ÌËÚ ÔÓ‚Ó‰ ‚‰‡ÎË ÓÚ Ï‡ÒÂÎ, ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ· Ë ÓÒÚ˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚.

çËÍÓ„‰‡ Ì ̇ÌÓÒËÚ ˜ËÒÚfl˘Ë ËÎË ÒχÁ˚‚‡˛˘Ë ‚¢ÂÒÚ‚‡ ̇ ‚‡˘‡˛˘ËÈÒfl ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ.

ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓʇ‡ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÔËÏÂÌflÈÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‚·ÎËÁË ÓÚ Î„ÍÓ‚ÓÒÔ·ÏÂÌfl˛˘ËıÒfl ÊˉÍÓÒÚÂÈ, ËÒÔ‡ÂÌËÈ ËÎË „‡ÁÓ‚.

ÇÒ„‰‡ ÔËÏÂÌflÈÚ ÓË„Ë̇θÌ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË: ÔËÏÂÌÂÌË ‰Û„Ëı ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Ú‡‚Ï˚.

ÇÒ„‰‡ ÔÓ‰·Ë‡ÈÚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‡ÒÔËÎË‚‡ÂÏÓÏÛ Ï‡ÚÂˇÎÛ.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔË ‡·ÓÚ ÔÓ‚ÓÓÚ̇fl ̇Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÙÛÌ͈ËÓÌËÛÂÚ ıÓÓ¯Ó Ȯ ‰ÓÎÊ̇ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÂÂÏ¢‡Ú¸Òfl Ë ÔÓËÁ‚ÓθÌÓ Á‡Í˚‚‡Ú¸Òfl. èÓ‚ÓÓÚ̇fl ̇Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì ‰ÓÎÊ̇ ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ç ‡·ÓÚ‡ÈÚÂ Ò Ï‡ÚÂˇÎÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÒÓ‰ÂÊËÚ ‡Ò·ÂÒÚ.

ᇢˢ‡ÈÚ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ ÔÓÎÓÚÌÓ ÓÚ Û‰‡Ó‚ Ë ÔÂ„ÛÁÓÍ. ç ÔÓ‰‰‡‚‡ÈÚ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ ÔÓÎÓÚÌÓ ·ÓÍÓ‚˚Ï Ì‡„ÛÁ͇Ï.

èÖêÖÇOáäÄ

èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‡·ÓÚ Ò Ï‡¯ËÌÓÈ, ‚˚ÚflÌËÚ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒÂÚÂ‚Û˛ ‚ËÎÍÛ.

• • • • • ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ̇‰ÂÊÌÓÒÚË ‚ÒÂı ÒÚÓÔÓÓ‚ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ̇ÚflÊÂÌËfl: èÓ‚ÂÌËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ÔÓ‚ÓÓÚÌÓ„Ó ÒÚÓ· ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË èÂ‰‚Ë̸Ú χ¯ËÌÛ Í Ò· ‰Ó ÛÔÓ‡ èÓ‚ÂÌËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ÔÓ‚ÓÓÚÌÓ„Ó ÒÚÓ· ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ, ˜ÚÓ·˚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ÔÂÂÏ¢ÂÌË ÔÓ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÏ ê‡Á·ÎÓÍËÛÈÚ ¯ÚËÙÚ Ì‡ Ô‡‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ χ¯ËÌ˚ ê‡Á·ÎÓÍËÛÈÚ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇, ̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ ÛÍÓflÚÍÂ

Ferm

RADIALNA ZAJERALNA ŽAGA

ŠTEVILKE SPODAJ USTREZAJO SLIKAM NA STRANI 2 & 3 Pozor!

Zaradi vaše lastne varnosti pred uporabo naprave pozorno preberite za navodila

VSEBINA:

1. Informacije o napravi 2. Varnost 3. Dodatki za namestitev 4. Delovanje 5. Servis & Vzdrževanje

1. INFORMACIJE O NAPRAVI PREDVIDENA UPORABA

To električno orodje se uporablja kot nepremičen stroj za ravne reze po dolžini in prečno v les. Možni so vodoravni zajeralni koti -45° do +45° in tudi navpični poševni koti -45° do +45°.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napetost Zmogljivost Strojni razred Obrati, prosti tek Dimenzije rezila Kot za zajero Kot za nagib Največja rezalna zmogljivost presečne žage Zajera 0°, Nagib 0° Zajera 45°, Nagib 45° Zajera 45°, Nagib 0° Zajera 0°, Nagib 45° Masa Hrup v prostem teku Hrup pri nazivni obremenitvi Stopnja tresenja | 230 V~ | 2000 W | II (dvojna izolacija) | 4700/min | 305x25.4x3.0mm

| 45° (levo in desno) | 45° (levo in desno) | 110x370mm | 55x330mm | 110x330mm | 55x370mm | 29.3 kg | 99.2 dB(A) | 112.2 dB(A) | 22.1 m/s 2

ZNAČILNOSTI

Sliki 1 in 2 in 3

1. Stikalo ON/OFF (vklop/izklop) 2. Deblokirni 3. Ohišje 4. Pokrivna grafitna krtačka 5. Blokirani 6. Zaščitni pokrov žaginega lista 7. Spona za obdelovanca 8. Vodilna 9. Gumb za nastavljanje kota žage 10. Ročaj za vrtljive in blokirne drsne tračnice 11. Spona pritrdilnega gumba 12. Ročaj za nastavljanje poševnega kota

Ferm

13. Povezava za vrečo za prah 14. Drsna tračnica 15. Poševni kot 16. Ročaj 17. Pokrov 18. Vijak z matico žaginega lista 19. Prirobnica 20. Vijak 21. Vodilni trak 22. Blokirni gumb za žagin list

VSEBINA PAKIRANJA

1 Radialna zajeralna žaga 1 Vreča za prah 1 Objemka 4 Gumice 1 Ključ za zamenjavo rezila 1 Navodila za uporabo 1 Varnostni napotki 1 Garancijski list Preverite, ali so bili naprava, premični deli in dodatki med prevozom poškodovani.

2. VARNOST

Med uporabo naprave vedno pozorno sledite priloženim varnostnim ukrepom in spodnjim varnostnim napotkom.

SEZNAM SIMBOLOV

V teh navodilih in na sami napravi so uporabljeni naslednji simboli:

CE Skladno z veljavnimi evropskimi varnostnimi standardi Oprema razreda II – dvojno izolirano – vtič ne potrebuje ozemljitve Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe materiala. Preberite navodila Opazovalci se naj nahajajo na varni razdalji.

Če se kabel poškoduje in med vzdrževanjem naprave, nemudoma izključite vtič iz električne vtičnice.

Nosite zaščito za oči in ušesa Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za reciklažo tovrstnega materiala.

PRED VSAKO UPORABO ŽAGE

Preglejte napravo. Če deli naprave manjkajo, so zviti ali kako drugače neuporabni, ali pride do električne okvare, izključite napravo in odstranite vtič iz električne vtičnice.

13

Pred ponovno uporabo naprave zamenjajte vse manjkajoče, poškodovane ali pokvarjene dele.

Za namestitev rezila v režo in da preprečite premikanje obdelovanega materiala, sledite spodnjim navodilom.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Izberite delu primerno rezilo. Rezilo presečne žage uporabite le za žaganje lesa in lesnih izdelkov ali za žaganje lahkih kovin kot je aluminij. Ostali materiali lahko odskočijo, se zapnejo v rezilo ali povzročijo druge nevarne situacije.

Puščica na rezilu, ki označuje smer vrtenja, mora kazati v isto smer kot puščica na napravi. Zobci rezila morajo biti na sprednji strani žage obrnjeni navzdol.

Zagotovite, da je rezilo ostro, brez poškodb in pravilno poravnano. Po izključitvi naprave potisnite varovalni okrov navzdol.

Z roko obrnite rezilo in preverite, ali se nemoteno vrti. Napravo namestite v položaj 45° in ponovno preverite, ali se rezilo nemoteno vrti. Če se rezilo česarkoli dotakne, ga morate prilagoditi.

Rezilo in površina za pripenjanje objemk naj bo čista.

Prirobnica rezila mora biti vedno nameščena z zarezo pritrjeno proti rezilu.

Zagotovite, da so vse naprave za napenjanje in zaklepi varni ter da noben del na to preveč ne vpliva.

Pri žaganju ne uporabljajte le vaših rok.

Obdelovani material vedno močno pritisnite proti zapori, da se med žaganjem ne more nagniti ali obrniti. Pod obdelovanim materialom se ne smejo nabirati nečistoče.

Zagotovite, da se obdelovani material po žaganju ne more premakniti, ker ga npr. površina naprave ne bi v celoti podpirala.

Za žaganje materialov, ki niso podprti po celotni površini, uporabite podlogo ali drugo napravo.

Zamenjajte katerikoli obrabljeni vstavni del mize.

Uporabite le rezila, ki jih priporoča izdelovalec (EN 847-1).

Nikoli ne uporabljajte HS (visoko hitrostnih) rezil.

Zagotovite, da lahko odrezane dele odstranite stran od rezila, saj se lahko v nasprotnem primeru zapnejo v rezilo in letijo naokrog.

Nikoli ne žagajte več kot enega kosa materiala naenkrat.

Ko žagate velike, zelo majhne ali okorne kose materiala, bodite izjemno previdni.

Bodite previdni, ko žagate dvokotne sklope.

Za žaganje dolgih kosov materiala, ki se lahko prevrnejo ali pa prevrnejo napravo, če niso primerno pritrjeni, uporabite dodatne opore (mize, podstavke in podobno).

Naprave nikoli ne uporabljajte za žaganje materialov, ki so tako majhni, da jih ni mogoče varno pritrditi.

Med žaganjem profilnih delov morate delo izvršiti tako, da del materiala ne more zdrsniti na stran in da se rezilo ne more zatakniti. Profiliran del materiala mora ležati plosko ali pa ga morate pritrditi z nastavkom, ki prepreči prevrnitev ali drsenje materiala.

Oble dele materiala, kot so npr. cevi, morate dobro pritrditi, ker se v nasprotnem primeru lahko obračajo, obstaja pa tudi nevarnost, da se v njih zatakne rezilo. Z uporabo primernih dodatkov ali nastavkov kos materiala vedno držite na mizi in proti zapori.

14

• Zagotovite, da obdelovani material ne vsebuje žebljev ali drugih tujkov.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

VARNOST UPORABNIKA

Zagotovite, da imate čisto in urejeno delovno okolje.

Zagotovite, da je delovno okolje dobro osvetljeno.

Uporabnik naprave se mora seznaniti z uporabo, prilagoditvijo in delovanjem naprave.

Uporabite masko ali pokrov proti prahu, da preprečite vdihavanje (škodljivega) prahu.

Med menjavanjem rezila ali ko žagate grobe materiale, nosite rokavice. Rezila je najbolje hraniti ločeno, da preprečite poškodbe.

Ko je naprava opremljena z laserjem, le-tega ne morete zamenjati z drugačnim tipom laserja.

Popravila lahko izvaja le izdelovalec laserja ali priznan specialist.

Uporabnik naj vedno nosi zaščito za ušesa, da zmanjša poškodbe sluha.

Da preprečite poškodbe, do katerih bi prišlo zaradi slučajnega vklopa naprave, morate vedno odstraniti vtič iz vtičnice preden namestite zaporo ali rezalno glavo, ko menjate rezila ali dodatke in med vzdrževanjem naprave.

Da preprečite električne sunke, ko vklapljate vtič v električno vtičnico, se ne smete na nikakršen način dotikati kovinskih polov vtiča.

Za odstranite vtiča iz vtičnice nikoli ne uporabite kabla. Kabel držite stran od olja, vročine in ostrih robov.

Med vrtenjem rezila nanj nikoli ne nanašajte čistilnih ali mazivnih sredstev.

Da preprečite požar, naprave nikoli ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin, hlapov ali plinov.

Vedno uporabljajte originalne dodatke: neoriginalni dodatki lahko povzročijo poškodbe.

Vedno izberite primerno rezilo glede na material, ki želite žagati.

Med delom mora nihajoče varovalo pravilno delovati. Premikati se mora prosto in se zapreti samo od sebe. Nihajoče varovalo ne sme biti blokirano v odprti položaj.

Ni dovoljeno obdelovati materialov, ki vsebujejo azbest!

Žagin list zaščitite pred udarci in šoki. Ne ustvarjajte stranskega pritiska na žagin list.

PREVOZ

Pred izvajanjem del na stroju izvlecite omrežni vtič.

• • • • • • • Preverite, ali so vse zapore in napenjalne naprave varno nastavljene: Zavrtite ročaj vrtilne miza v nasprotni smeri urnega kazalca.

Stroj do konca potisnite proti sebi.

Zavrtite ročaj vrtilne mize v smeri urnega kazalca in tako blokirajte drsno funkcijo.

Odblokirajte zatič na desni strani stroja.

Potisnite gumb v ročaj in tako odblokirajte zaščito žaginega lista.

Stroj do konca potisnite na dol.

Ponovno blokirajte zatič na desni strani stroja.

Ferm

ÑÖíÄãà

êËÒ. 1 Ë 2 Ë 3

1. äÌÓÔ͇ 2. äÌÓÔ͇ ÒÌflÚËfl ·ÎÓÍËÓ‚ÍË 3. äÓÔÛÒ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 4. ä˚¯Í‡ Û„ÓθÌ˚ı ˘ÂÚÓÍ 5. ÅÎÓÍËÓ‚Ó˜Ì˚È 6. ᇢËÚ̇fl Í˚¯Í‡ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇ 7. á‡ÊËÏ 8. ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl 9. ê͇ۘ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ۄ· ÂÁ‡ÌËfl 10. êÛÍÓflÚ͇ ÔÓ‚ÓÓÚÌÓ„Ó ÒÚÓ· Ë ·ÎÓÍËÛ˛˘Ë ̇Ô‡‚Îfl˛˘Ë ҇·ÁÍË 11. á‡ÊËÏ ·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÓÈ Û˜ÍË 12. êÛÍÓflÚ͇ ̇ÒÚÓÈÍË Û„Î‡ ÒÍÓÒ‡ 13. èËÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚È Ô‡ÚÛ·ÓÍ Ï¯͇ ‰Îfl Ô˚ÎË 14. ç‡Ô‡‚Îfl˛˘ËÈ ÂÎ¸Ò 15. ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 16. ê͇ۘ 17. ä˚¯Í‡ 18. äÂÔÂÊÌ˚È ·ÓÎÚ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇ 19. î·̈ 20. ÇËÌÚ ¯ÚËÙÚ ÎËÌÂÈ͇ 21. ç‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ÎÂÌÚ‡ 22. ÅÎÓÍËӂӘ̇fl ÍÌÓÔ͇ ÌÓÊÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇

ëéÑÖêÜàåéÖ ìèÄäéÇäà

1 ꇉˇθ̇fl ÛÒӂӘ̇fl ÔË· 1 è˚ÎÂÒ·ÓÌ˚È Ï¯ÓÍ 1 á‡ÊËÏ 4 íÓ˜ËθÌ˚ı ·ÛÒ͇ 1 äβ˜ ‰Îfl ÒÏÂÌ˚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ 1 àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl 1 àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 1 ɇ‡ÌÚËÈÌ˚È Ú‡ÎÓÌ ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇, ÌÂÁ‡ÍÂÔÎfiÌÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË Ë ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ì ÛÚÂflÌ˚ Ë Ì ÔÓ‚ÂʉÂÌ˚ ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ.

2. èêÄÇàãÄ ÅÖùéèÄëçéëíà

èË ‡·ÓÚ ̇ χ¯ËÌ ‚Ò„‰‡ Òӷ≇ÈÚ ÔË·„‡ÂÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ‚˚ÔÓÎÌflÈÚ Ô‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ËÁÎÓÊÂÌÌ˚ ‰‡ÎÂÂ.

èÖêÖóÖçú éÅéáçÄóÖçàâ

Ç ˝ÚÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË Ë Ì‡ Ò‡ÏÓÈ Ï‡¯ËÌ ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ӷÓÁ̇˜ÂÌËfl:

CE ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í·ÒÒ‡ II – ‰‚ÓÈ̇fl ËÁÓÎflˆËfl – Ì Ú·ÛÂÚÒfl ÓÁÂÚ͇ Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ ËÎË Ï‡ÚÂˇθÌÓ„Ó Û˘Â·‡. èÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËË èÓÒÚÓÓÌÌËÏ Ì ÔË·ÎËʇڸÒfl.

Ferm Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰‡ ÌÂωÎÂÌÌÓ ÓÚÍβ˜ËÚ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌË͇ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl; ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌË͇ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl Ë ‚Ó ‚ÂÏfl Ôӂ‰ÂÌËfl ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl 燉‚‡ÈÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚ ÒÎÛı‡ Ë ÁÂÌËfl çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ë/ËÎË ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÔË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ì ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ.

èÖêÖÑ äÄÜÑõå àëèéãúáéÇÄçàÖå èàãõ

éÒÏÓÚËÚ χ¯ËÌÛ. ÖÒÎË Í‡Í‡fl-ÎË·Ó ‰Âڇθ χ¯ËÌ˚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, ÒÓ„ÌÛÚ‡ ËÎË ÌÂÔ˄Ӊ̇ Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲, ÎË·Ó ÔË ‚˚fl‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, ÓÚÍβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ Ë ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË. èÂ‰ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Ï‡¯ËÌ˚ Á‡ÏÂÌËÚ ‚Ò ÔÓ‚ÂʉfiÌÌ˚Â, ̉ÓÒÚ‡˛˘ËÂ Ë ‚˚¯Â‰¯Ë ËÁ ÒÚÓfl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚.

• • • • • • • • ÑÎfl Á‡ÍÂÔÎÂÌËfl ÔËÎ˚ ‚ Ô‡ÁÛ Ë ‰Îfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ‰‚ÂÒËÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË.

èÓ‰·ÂËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ.

èËÏÂÌflÈÚ ÔÓÔÂ˜ÌÛ˛ ÔËÎÛ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ‡ÒÔË· ‰‚ÂÒËÌ˚ Ë Ï‡ÚÂˇÎÓ‚, ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌ˚ı ËÁ ‰‚ÂÒËÌ˚, ÎË·Ó ËÁ Ú‡ÍËı Îfi„ÍËı ÏÂÚ‡ÎÎÓ‚, Í‡Í ‡Î˛ÏËÌËÈ. èӘˠχÚÂˇÎ˚ ÏÓ„ÛÚ ÓÚÒ͇ÍË‚‡Ú¸, ÎË·Ó ‚˚Á˚‚‡Ú¸ Á‡ÍÎËÌË‚‡ÌË ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇, ÎË·Ó ÔË‚Ó‰ËÚ¸ Í ‰Û„ËÏ ÓÔ‡ÒÌ˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËflÏ.

ëÚÂÎ͇ ̇ ÔËθÌÓÏ ‰ËÒÍÂ, Û͇Á˚‚‡˛˘‡fl ̇Ô‡‚ÎÂÌË ‚‡˘ÂÌËfl, ‰ÓÎÊ̇ Û͇Á˚‚‡Ú¸ ‚ ÚÓÏ Ê ̇Ô‡‚ÎÂÌËË, ˜ÚÓ Ë ÒÚÂÎ͇ ̇ χ¯ËÌÂ. áÛ·¸fl ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ̇Ô‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÌËÁ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÔÂ‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔËÎ˚.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÓÒÚ˚È, Ì ÔÓ‚ÂʉÂÌ Ë Ô‡‚ËθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ. èÓÒΠ‚˚Íβ˜ÂÌËfl χ¯ËÌ˚, ÓÔÛÒÚËÚ Í˚¯ÍÛ ÔËÎ˚ ‚ÌËÁ. èÓ‚ÂÌËÚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ ÛÍÓÈ Ë Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚‡˘‡ÂÚÒfl.

ê‡ÒÔÓÎÓÊËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ 45° Ë ÒÌÓ‚‡ ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‰ËÒÍ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚‡˘‡ÂÚÒfl. ÖÒÎË ‰ËÒÍ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ͇ÍËı-ÎË·Ó Ô‰ÏÂÚÓ‚, Â„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸.

ëÓ‰ÂÊËÚ ÔËθÌ˚È ‰ËÒÍ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÍÂÔfiÊÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ.

î·̈ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚Ò„‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÏÂÚÍÓÈ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˲ Í ÔËθÌÓÏÛ ‰ËÒÍÛ.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ‚̯ÌË ̇ÚflÊÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Á‡ÏÍË Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚ Ë, ˜ÚÓ Û ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÌÂÚ ÒÎ˯ÍÓÏ ·Óθ¯Ëı βÙÚÓ‚.

çËÍÓ„‰‡ Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Û͇ÏË ÔË ‡ÒÔËÎÂ.

ÇÒ„‰‡ ÔÓ˜ÌÓ ÔËÊËχÈÚ ӷ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÛ˛ ‰‚ÂÒËÌÛ Í Ó„‡Ì˘ËÚÂβ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl ËÎË ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ÔË ‡ÒÔËÎÂ. èÓ‰ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÓÈ ‰‚ÂÒËÌÓÈ Ì ‰ÓÎÊÌ˚ Ò͇ÔÎË‚‡Ú¸Òfl ÌË͇ÍË ÓÚıÓ‰˚.

23

GWARANCJA

Warunki gwarancji podano w karcie gwarancyjnej zamieszczonej na końcu niniejszej instrukcji.

CE ı

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

(PL)

Oświadczamy, że niniejszy produkt spełnia warunki następujących norm bądź dokumentów normatywnych:

EN61029-1, EN61029-2-9, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

zgodnie z postanowieniami podanymi w następujących wytycznych:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

na dzień 01-12-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof Wydział kontroli jakości

êÄÑàÄãúçÄü ìëéÇéóçÄü èàãÄ

ñàîêõ, èêàÇÖÑÖççõÖ çàÜÖ Ç íÖäëíÖ, éíçéëüíëü ä êàëìçäÄå çÄ ëíê.2 & 3 è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ!

èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ˆÂÎflı ‚‡¯ÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛.

ëéÑÖêÜÄçàÖ:

1. àÌÙÓχˆËfl Ó Ï‡¯ËÌ 2. è‡‚Ë· 3. èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË 4. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl 5. ëÂ‚ËÒ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

1. àçîéêåÄñàü é åÄòàçÖ

àëèOãúáOÇÄçàÖ èO çÄáçÄóÖçàû

чÌÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÒÚ‡ˆËÓ̇ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔflÏ˚ı, ÔÓ‰ÓθÌ˚ı Ë ÍÓÒ˚ı ÔÓÂÁÓ‚ ‚ ‰Â‚Â. ÇÓÁÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ÒÍÓÒÓ‚ ÔÓ‰ ۄ·ÏË ÓÚ -45° ‰Ó +45°, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ÂÚË͇θÌ˚ı ÒÍÓÒÓ‚ ÔÓ‰ ۄ·ÏË ÓÚ -45° ‰Ó +45°.

íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà

ç‡ÔflÊÂÌË åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ä·ÒÒ ËÁ‰ÂÎËfl óËÒÎÓ Ó·ÓÓÚÓ‚ ·ÂÁ ̇„ÛÁÍË ê‡ÁÏÂ˚ ÔËθÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ ì„ÓÎ ÍÓÒÓÈ ‡ÒÔËÎÓ‚ÍË ì„ÓÎ ÍÓÒÓ„Ó Ù‡ˆÂÚËÓ‚‡ÌËfl | 230 Ç~ | 2000 ÇÚ | II (‰‚ÓÈ̇fl | ËÁÓÎflˆËfl) | 4700/ÏËÌ | 305x25.4x3.0 ÏÏ | 45° (΂˚È Ë | Ô‡‚˚È) | 45° (΂˚È Ë | Ô‡‚˚È) å‡ÍÒËχθ̇fl „ÎÛ·Ë̇ ÔÓÔÂ˜ÌÓ„Ó ‡ÒÔË· ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 0°, Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ ÍÓÏÍË 0° ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 45°, Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ ÍÓÏÍË 45° ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 45°, Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ ÍÓÏÍË 0° ì„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ 0°, Û„ÓÎ ÒÍÓÒ‡ ÍÓÏÍË 45° å‡ÒÒ‡ Lpa (ÛÓ‚Â̸ ¯Ûχ) Lwa (ÛÓ‚Â̸ ‰‡‚ÎÂÌËfl Á‚Û͇) ìÓ‚Â̸ ‚Ë·‡ˆËË | | | | | 110x370 ÏÏ | 55 ı 35 ÏÏ | 110x330 ÏÏ | 55x370 ÏÏ | 29.3 Í„ | 99.2 ‰Å (A) | 112.2 ‰Å (A) | 22.1 Ï/Ò 2

22

Ferm

Stroj je dovoljeno dvigovati le s trdno spodnjo ploskvijo stroja.

KO NAPRAVO UPORABLJATE

Ob pogosti uporabi naprave ne dopustite napak, do katerih bi prišlo zaradi običajnega poteka dela.

Zapomnite si, da lahko le rahlo zmanjšanje koncentracije v trenutku povzroči resne poškodbe.

• • • • • • • • Pred začetkom žaganja zagotovite, da je varovalni okrov v pravilnem položaju.

Pred prvim rezom naj naprava kratek čas obratuje brez obremenitve. Če zaznate kakršnekoli neobičajne zvoke, ali opazite močne tresljaje, izklopite napravo, odstranite vtič iz vtičnice ter ugotovite vzrok težave. Naprave ne vključite dokler ne odkrijete vzroka in odpravite napake.

Zagotovite, da se odžagani kos materiala ne zatakne na mestu, ga ne držite ali pripenjajte ter ga ne pritrdite proti zapori. Mora se neovirano premikati vzdolž strani rezila. Če to ni mogoče, se lahko obdelovani kosi materiala zataknejo v rezilo in letijo naokrog.

Vaših rok ne polagajte tja, kjer bi zaradi nenadnega giba ena ali obe roki lahko prišli v stik z rezilom.

Pred žaganjem naj naprava deluje z največjim številom obratov.

Rezalno glavo potisnite navzdol tako, da motor ni preobremenjen in se rezilo ne zatakne.

Če morate odstraniti zagozdeni material, najprej dopustite, da se rezilo popolnoma ustavi, izklopite motor in odstranite vtič iz vtičnice.

Po končanem žaganju naj rezalna glava ostane v spodnjem položaju, napravo izklopite ter počakajte, da se vsi premični deli ustavijo preden z naprave odstranite vaše roke.

• •

MOTOR

Napravo vključite v vtičnico z 220/230 V.

Če se motor ne zažene, nemudoma sprostite stikalo.

Izvlecite vtič iz električne vtičnice: Zagotovite, da se lahko rezilo nemoteno obrača. Če se, poskusite s ponovnim zagonom naprave.

hlajenje.

Da preprečite poškodbe motorja, z njega redno odstranjujte drobce in prah, da zagotovite pravilno

• •

• •

Če med žaganjem motor nenadoma preneha delovati, nemudoma izpustite stikalo. Material odstranite z rezila in nadaljujte z žaganjem.

Uporaba dolgih kablov s premajhnim premerom lahko povzroči padec napetosti, kar lahko vodi do težav z motorjem.

Pri dolžinah do 15 metrov morate uporabiti kabel s premerom 1,5mm

2

.

Pri dolžinah med 15 in 40 metri morate uporabiti kabel s premerom 2,5mm

2

.

Ferm

3. SESTAVLJANJE IN DODATKI ZAMENJAVA REZILA

Slika 3

• • • • • • • • • •

Uporabljajte le rezila, ki so ostra in nepoškodovana. Nemudoma zamenjajte okrušena ali zvita rezila.

Stroj blokirajte v najvišji položaj.

Odstranite vijak (20) tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.

Vodilni trak (21) je tako montiran le na eno stran.

Odvijte 4 vijake (23), kot označeno na risbi (slika 3).

Varovalo je tako povezano le z eno točko (24) in ga je možno premakniti naprej.

Pritisnite na pokrov vretena (22) in vreteno obračajte, dokler se ne zagozdi v pokrov Medtem ko obračate, pritisnite na pokrov in ga držite.

Odstranite vijak z matico žaginega lista (18) tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.

Odstranite prirobnico (19).

Zamenjajte žagin list: puščica na listu kaže v smeri urnega kazalca.

Ponovno montirajte prirobnico, pokrov, vodilne trakove in vijak.

Preverite, ali zaščitni pokrov lista pravilno deluje.

Ločne žage ni dovoljeno uporabljati brez zaščitnega varovala!

• • •

PRILAGODITEV KOTA ŽAGANJA

Slika 2

Odvijte gumb (9) s polovico obrata v smeri urinega kazalca.

Napravo obrnite na želeni kot (kot lahko razberete s sprednjega dela naprave).

Privijte gumb (9) s polovico obrata v nasprotni smeri urinega kazalca.

• •

NASTAVITEV DVOJNEGA KOTA ŽAGANJA / KOTIRANJE

Slika 2

Nastavite prvi kot, tako kot je opisano pri prilagoditvi kota žaganja (zgoraj).

Obrnite gumb (12) v nasprotni smeri urinega kazalca in nato nastavite želeni kot (ki ga lahko razberete z zadnje strani naprave). Zatem ponovno privijte gumb (12) z obračanjem v smeri urinega kazalca.

• •

ZAMENJAVA KARBONSKIH METLIC

Slika 2

Zagotovite, da se vtič ne nahaja v električni vtičnici.

Odvijte pokrove (4) z izvijačem. Nadomestite karbonske metlice z isto vrsto metlic. Trdno privijte pokrove (4).

Opomba:

Vedno zamenjajte obe karbonski metlici hkrati. Nikoli hkrati ne uporabljajte starih in novih metlic.

NAMESTITEV VREČE ZA PRAH

Slika 2

Pritisnite zaponko vreče za prah (13) in jo potisnite na odprtino na zadnji strani naprave. Vreča za prah ostane na mestu, ko sprostite zaponko.

15

4. DELOVANJE UPORABA PRESEČNE ŽAGE

• • • • • • • • •

Pred uporabo vedno poglejte, ali obstajajo okvare ali napake!

Na napravi nastavite želeni kot žaganja.

Vtič vstavite v električno vtičnico.

Z uporabo objemk (7) pritrdite obdelovani material: zagotovite, da je material dobro pritrjen na mestu!

Na levi strani močno držite material in hkrati pazite, da ohranite varno razdaljo do rezila žage.

Napravo vklopite s stikalom (1).

Zagotovite, da rezilo doseže polno hitrost vrtenja preden se dotakne kosa materiala, ki ga želite žagati.

Uporabite gumb (2), da dvignete zaklep zaščitnega pokrova.

Nato počasi približajte rezilo, tako da reže skozi obdelovani material in gre skozi režo v mizi. Na žago ne pritiskajte. Napravi dajte čas, da prežaga kos materiala.

Rezilo spet počasi dvignite in izključite napravo, tako da izpustite stikalo (1).

• • • • • • •

UPORABA DRSNE FUNKCIJE

Drsno funkcijo uporabljajte za žaganje širokih obdelovancev: Obdelovanca s spono pritrdite na mesto.

Zavrtite ročaj vrtilne miza v nasprotni smeri urnega kazalca.

Stroj do konca potisnite proti sebi.

S stikalom vključite stroj.

Počasi spustite žago dol, tako da žagin list zareže skozi obdelovanca.

Stroj počasi potisnite nazaj (v smeri vodilne zaščite).

Ponovno previdno dvignite stroj in ga izključite tako, da sprostite stikalo.

• • •

ODPRAVJANJE TE ŽAV 1. Motor se ne zažene

Vtiča ni v vtičnici Napajalni kabel je prekinjen Stikalo je pokvarjeno. Napravo nesite na popravilo k vašemu prodajalcu Ferm.

• • • •

2. Rez ni enakomeren (robat)

Rezilo morate nabrusiti Rezilo je nameščeno od zadaj naprej Rezilo ovira smola ali ostanki žaganja Rezilo ni primerno za žaganje materiala, ki ga uporabljate •

3. Višina in/ali ročica kotomera je ovirana

Drobce in/ali prah morate odstraniti • •

4. Motor s težavo dosega polno hitrost

Podaljšek je pretanek in/ali predolg Napetost omrežja je manj kot 230 V •

5. Naprava se pretirano trese

Rezilo je poškodovano •

6. Naprava se pretirano greje

Reže za zračenje so zamašene. Očistite jih s suho krpo.

7. Elektromotor neenakomerno deluje

Karbonske metlice so obrabljene. Zamenjajte karbonske metlice ali se posvetujte z vašim prodajalcem Ferm.

5. SERVIS & VZDRŽEVANJE VZDRŽEVANJE

Vedno zagotovite, da naprava ni priključena na električno omrežje, ko izvajate kakršnokoli vzdrževanje mehanizma.

• • •

DRSNE TRAČNICE

Umazanija lahko poškoduje drsne tračnice in s tem delovanje stroja.

Drsne tračnice redno čistite z mehko krpo.

Na drsne tračnice nanesite nekaj kapljic podmazovalnega olja.

Premaknite zajeralno žago naprej in nazaj, tako da se olje nanese po celotni površini tračnic.

Naprave Ferm so izdelane tako, da brez težav delujejo daljše obdobje z minimalnim vzdrževanjem. Z rednim čiščenjem naprave in s pravilno uporabo lahko pripomorete k daljši življenjski dobi vaše naprave.

ČIŠČENJE

Po možnosti po vsaki uporabi z mehko krpo očistite ohišje naprave. Zagotovite, da v režah za zračenje ni prahu in umazanije. Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, ki ste jo namočili v milno vodo. Nikoli ne uporabljajte topil kot so bencin, alkohol, amoniak, itd.

Takšna topila lahko poškodujejo plastične dele.

MAZANJE

Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.

OKVARE

V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela, pokličite servisno službo. Naslov je označen na garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko naročite.

OKOLJE

Da bi med prevozom preprečili poškodbe naprave, je le ta dostavljena v čvrsti embalaži. Kjer je mogoče, je embalaža sestavljena iz obnovljivih materialov, zato izkoristite možnost recikliranja embalaže. Ko napravo zamenjate, nesite staro k vašemu lokalnemu prodajalcu Ferm. Tam jo bodo obravnavali na okolju prijazen način.

16

Ferm

• • Teraz opuść wolno piłę poprzeczną na przedmiot i przyłóż ostrze do przedmiotu. Ostrze powinno przejść przez przedmiot obróbki i wsunąć się w szczelinę w stole. W ogóle nie naciskaj urządzenia.

Czekaj, aż urządzenie samo przetnie obrabiany przedmiot.

Wolno podnieś urządzenie do góry i wyłącz je zwalniając przełącznik (1).

• • • • • • • • •

WYMIANA OSTRZA

Zablokować urządzenie w najwyższym położeniu Odkręcić śrubę (20), kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Pas prowadzący (21) jest teraz założony tylko z jednej strony Odkręcić 6 śrub i zdjąć osłonę (17) Odkręcić śrubę mocującą ostrze (18), kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Zdjąć kołnierz (19) Wymienić ostrze: strzałka znajdująca się na ostrzu powinna wskazywać kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara Założyć kołnierz, osłonę, pasy prowadzące i dokręcić śrubę Sprawdzić, czy osłona ostrza pracuje prawidłowo • • •

USUWANIE USTEREK 1. Silnik nie włącza się:

Nie włożono wtyku do gniazda.

Uszkodzony przewód zasilania.

Uszkodzony przełącznik. Zanieś urządzenie do naprawy w punkcie dealera Ferm.

• • • •

2. Ostrze jest nierówne (wyszczerbione):

Naostrzyć ostrze.

Ostrze zamontowano tyłem do przodu.

Ostrze pobrudzone żywicą lub trocinami.

Ostrze nie nadaje się do cięcia przedmiotu obróbki.

3. Wysokość i / lub widełki ukosu nie dają się wyciąć:

Należy usunąć wióry i / lub trociny.

• •

4. Silnik nie może osiągnąć pełnej szybkości:

Przedłużacz przewodu zasilania jest za cienki i /lub za długi.

Napięcie w sieci mniejsze od 230 V.

5. Urządzenie wpada w nadmierne wibracje:

Uszkodzone ostrze tnące.

6. Urządzenie nadmiernie się nagrzewa:

Zatkane szczeliny wentylacyjne. Wyczyść je suchą szmatką.

7. Silnik elektryczny pracuje nierównomiernie:

Zużyte szczotki węglowe. Wymień szczotki węglowe lub skontaktuj się z dealerem Ferm.

5. SERWIS I UTRZYMANIE URZĄDZENIA UTRZYMANIE

Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie nie jest podłączone do sieci w trakcie prowadzenia jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych mechanizmu.

• • •

SZYNY ŚLIZGOWE

Zabrudzenie może spowodować uszkodzenie szyn ślizgowych i nieprawidłową pracę urządzenia.

Szyny ślizgowe powinny być systematycznie czyszczone miękką szmatką.

Następnie nasmarować szyny ślizgowe kilkoma kroplami oleju Przesunąć piłę w przód i w tył, aby dokładnie rozprowadzić olej wzdłuż szyn Urządzenia Ferm są przeznaczone do pracy przez długie okresy czasu bez żadnych problemów i przy minimum zabiegów konserwacyjnych. Regularne czyszczenie i poprawna eksploatacja gwarantują długi okres użytkowy urządzenia.

CZYSZCZENIE

Obudowę urządzenia należy czyścić regularnie miękką szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Sprawdź, czy w szczelinach wentylacyjnych nie gromadzą się trociny i brud.

Mocno wbity brud usuniesz miękką szmatką zmoczoną w wodzie z mydlinami. Nigdy nie używaj do tego rozpuszczalników takich jak benzen, alkohol, amoniak, itd.

Takie środki mogą uszkodzić plastikowe części urządzenia.

SMAROWANIE

Urządzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.

AWARIE

W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie części) należy skontaktować się z punktem serwisowym – adresy punktów serwisowych znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat części zamiennych, które mogą być zamawiane.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dostarczane urządzenie znajduje się w wytrzymałym opakowaniu, które zapobiega uszkodzeniom w trakcie transportu. Opakowanie wykonano z materiału nadającego się do odzysku, można więc poddać je odpowiedniej obróbce w recyklingu. Przy wymianie urządzenia zawieź stare do najbliższego dealera Ferm.

W punkcie tym zostanie zeskładowane zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Ferm

21

• • • • Zanim rozpoczniesz obróbkę odczekaj, póki piła nie dojdzie do pełnej liczby obrotów na minutę.

Przyciskaj głowicę piły do dołu tak, by silnik nie przeciążał się i by ostrze tnące się nie zakleszczało.

Jeżeli musisz usunąć zakleszczony materiał, najpierw odczekaj, póki ostrze nie przestanie się obracać, a następnie wyłącz silnik i wyjmij wtyk przewodu zasilania z gniazda.

Pod koniec procesu cięcia opuść głowicę urządzenia do dołu, wyłącz urządzenie i zanim odłożysz urządzenie odczekaj aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

• •

SILNIK

Podłącz urządzenie do gniazda zasilania sieciowego 220/230 V~.

Jeżeli silnik nie uruchamia się, natychmiast zwolnij przycisk. Wyjmij wtyk przewodu zasilania z gniazda.

Sprawdź, czy ostrze tnące może się obracać swobodnie. Jeżeli tak, spróbuj ponownie uruchomić urządzenie.

• •

Unikniesz uszkodzenia silnika, o ile będziesz go czyścić regularnie z wiórów i trocin, które utrudniają prawidłowe chłodzenie.

• •

Jeżeli w trakcie cięcia silnik nagle się zatrzyma, natychmiast zwolnij przycisk. Wyjmij ostrze z przedmiotu obróbki - potem można kontynuować cięcie.

Jeżeli podłączysz urządzenie długimi przewodami o zbyt małej średnicy, wystąpi spadek napięcia, który może powodować problemy z silnikiem.

Jeżeli długość przewodu nie przekracza 15 metrów, jego średnica musi być równa 1,5 mm

2

.

Jeżeli długość przewodu mieści się w granicach od 15 do 40 metrów, jego średnica musi być równa 2,5 mm

2

.

3. MONTAŻ I AKCESORIA WYMIANA OSTRZA TNĄCEGO

Rys. 3

wygięte.

Stosuj tylko ostre i nieuszkodzone ostrza.

Natychmiast wymieniaj ostrza wyszczerbione lub

• • • • • • • Funkcja ślizgu powinna być używana w przypadku cięcia przedmiotów o dużych rozmiarach: Zamocować piłowany przedmiot za pomocą zacisku Przekręcić uchwyt stołu obrotowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Przysunąć urządzenie do siebie Odkręcić 4 śruby (23) zaznaczone na rysunku (rys.

3). Osłona jest teraz zamocowana w jednym punkcie (24) i może być przesuwana do przodu.

Nacisnąć zatrzask wrzeciona (22) oraz obrócić wrzeciono do jego zazębienia w zatrzasku. Pod czas tej procedury zatrzask wrzeciona powinien być w stanie naciśniętym.

Powoli przesuwać ostrze w dół aż do przepiłowania przedmiotu Delikatnie cofać urządzenie (wzdłuż szczeliny prowadzącej)

20

• Powoli podnieść urządzenie w górę i wyłączyć za pomocą wyłącznika

Nigdy nie używać piły bez osłony bezpieczeństwa!

• • •

REGULACJA KĄTA CIĘCIA

Rys. 2

Obróć pokrętło (9) o pół obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ustaw urządzenie pod żądanym kątem (kat można odczytać na przedzie urządzenia).

Dokręć pokrętło (9) o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

• •

USTAWIANIE KĄTA PODWÓJNEGO CIĘCIA / CIĘCIA POD KĄTEM

Rys. 2

Wyreguluj pierwszy kąt zgodnie z opisem regulacji kąta cięcia (powyżej).

Obróć pokrętło (12) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie ustaw pożądany kąt (możesz go odczytać z tyłu urządzenia).

Następnie dokręć pokrętło (12) obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

• •

WYMIANA SZCZOTEK WĘGLOWYCH

Rys. 2

Sprawdź, czy nie pozostawiono wtyku przewodu zasilania w gnieździe!

Odkręć płyty osłonowe (4) płaskim ostrym śrubokrętem. Wymień zużyte szczotki na nowe, tego samego typu. Załóż i dokręć mocno płyty osłonowe (4).

Uwaga:

Należy zawsze wymieniać obie szczotki węglowe na raz. Nigdy nie używaj zestawu starej i nowej szczotki.

ZAKŁADANIE TORBY NA TROCINY

Rys. 2

Naciśnij klips torby na trociny(13)i wsuń torbę w otwór z tyłu urządzenia. Po zwolnieniu klipsa torba zostaje zamocowana w miejscu.

4. FUNKCJONOWANIE JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ PIŁĄ POPRZECZNĄ

• • • • • • •

Przed włączeniem urządzenia zawsze sprawdzaj, czy nie ma usterek lub uszkodzeń!

Ustaw na urządzeniu pożądany kąt cięcia.

Włóż wtyk przewodu zasilania do gniazda.

Zamocuj przedmiot obróbki w miejscu zaciskania (7): sprawdź, czy przedmiot jest solidnie zamocowany w miejscu!

Mocno trzymając przedmiot od lewej strony sprawdź, czy znajdujesz się w bezpiecznej odległości od ostrza tnącego.

Włącz urządzenie przełącznikiem (1).

Sprawdź, czy ostrze tnące osiągnęło pełną szybkość zanim dotkniesz nim przedmiotu obróbki.

Pokrętłem (2) podnieś blokadę pokrywy zabezpieczającej.

Ferm

GARANCIJA

Garancijske pogoje preberite na garancijskem listu, ki se nahaja na zadnji strani teh navodil za uporabo.

CE ı

IZJAVA O SKLADNOSTI

(SL)

Izjavljamo, da ta izdelek ustreza naslednjim normam ali normativnim dokumentom:

EN61029-1, EN61029-2-9, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

v skladu z določili smernic:

98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

od 01-12-2004

ZWOLLE NL

W. Kamphof Oddelek za preverjanje kakovosti

Ferm

PIŁA TARCZOWA UCIOSOWA

NUMERY W PONIŻSZYM TEKŚCIE ODNOSZĄ SIĘ DO RYSUNKÓW NA STRONIE 2 & 3 Uwaga!

Z uwagi na własne bezpieczeństwo użytkownik powinien uważnie przeczytać tę instrukcję zanim rozpocznie eksploatację urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. Informacje o urządzeniu 2. Bezpieczeństwo 3. Montaż i akcesoria 4. Funkcjonowanie 5. Serwis i utrzymanie urządzenia

1. INFORMACJE O URZĄDZENIU ZASTOSOWANIE

Stacjonarne urządzenie elektryczne przeznaczone do wzdłużnego i poprzecznego piłowania drewna. Możliwe jest wykonywanie cięcia ukosowego pod kątem od -45o do +45o w poziomie oraz od -45o do +45o w pionie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie Moc Klasa urządzenia Prędkość obrotowa bez obciążenia Wymiary tarczy tnącej Kąt do cięcia ukośnego Kąt do cięcia pod kątem | 230 V ~ | 2000 W | | II (podwójna | izolacja) | 4700/min | 305x25.4x3.0mm

| 45° (lewy i prawy) | 45° (lewy i prawy) Maksymalna zdolność cięcia w położeniu ukośnicy: Kąt ukośny 0°, Kąt pochylenia 0° | 110x370mm Kąt ukośny 45°, | Kąt pochylenia 45° Ciężar | 55x330mm Kąt ukośny 45°, Kąt pochylenia 0° | 110x330mm Kąt ukośny 0°, Kąt pochylenia 45° | 55x370mm | 29.3 kg Lpa (ciśnienie akustyczne) Lwa (moc akustyczna) Poziom wibracji | 99.2dB(A) | 112.2 dB(A) | 22.1 m/s 2

W WYPOSAŻENIU

Rys. 1 i 2 i 3

1. Włącznik 2. Przycisk zwolnienia blokady 3. Obudowa 5. Kołek 6. Osłona 8. Szczelina silnika 4. Osłona szczotki węglowej blokujący ostrza 7. Zacisk obrabianego przedmiotu prowadząca

17

9. Pokrętło regulacji kąta piłowania 10. Uchwyt stołu obrotowego i blokady szyn ślizgowych 11. Zacisk blokujący pokrętła 12. Uchwyt regulacji kąta piłowania ukosowego 13. Przyłącze worka na pył 14. Szyna ślizgowa 15. Kąt piłowania ukosowego 16. Uchwyt 17. Osłona 18. Śruba ostrza piły 19. Kołnierz 20. Śruba 21. Pas prowadzący 22. Przycisk blokady ostrza

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 Piła tarczowa uciosowa 1 Torba na trociny 1 Zacisk 4 Nóżki gumowe 1 Klucz do zmiany ostrza piły 1 Instrukcja eksploatacji 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Karta gwarancyjna Sprawdź, czy urządzenie oraz części wysyłane luzem i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

2. BEZPIECZEŃSTWO

Pracując na urządzeniu zawsze stosuj się ściśle do zawartych tu wskazówek na temat bezpieczeństwa oraz do instrukcji podanych w dalszej części.

WYKAZ SYMBOLI

Piktogramy zamieszczone poniżej zawarte są w niniejszej instrukcji oraz umieszczone na samym urządzeniu:

CE: Znak informujący, że urządzenie spełnia odnośne europejskie normy bezpieczeństwa Urządzenie kategorii II z podwójną izolacją: wtyk przewodu zasilania nie musi być uziemiony Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

Przeczytaj instrukcję Osoby postronne powinny trzymać się z daleka.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania i podczas prac konserwacyjnych natychmiast wyjmij wtyk z gniazda Załóż okulary i nauszniki ochronne Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

18

PRZED KAŻDYM URUCHOMIENIEM PIŁY POPRZECZNEJ

Sprawdź stan urządzenia. Jeżeli brakuje jakiejkolwiek części lub, jeżeli urządzenie nie nadaje się do użytku z jakiegokolwiek innego powodu lub, jeżeli wystąpiła jakaś usterka obwodu elektrycznego, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyk przewodu zasilania z gniazda. Przed ponownym włączeniem urządzenia zainstaluj wszelkie części brakujące bądź wymień części uszkodzone lub wadliwe.

Postępuj według podanych niżej instrukcji przy zakładaniu ostrza tnącego w rowku i mocowaniu obrabianego przedmiotu.

• • • • • • • • • • • • • • • Dobierz ostrze tnące odpowiednio do charakteru prowadzonej obróbki. Piła poprzeczna nadaje się wyłącznie do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych bądź metali lekkich, takich jak aluminium. Pozostałe materiały mogą wyskakiwać z uchwytów, zahaczać o ostrze piły poprzecznej lub powodować innego rodzaju zagrożenia.

Na ostrzu piły poprzecznej umieszczono strzałkę, która wskazuje kierunek obrotów. Strzałka ta musi być skierowana w tę samą stronę, co strzałka umieszczona na samym urządzeniu. Patrząc na piłę od przodu zwracaj uwagę, by zęby jej ostrza były skierowane w dół.

Sprawdź, czy ostrze piły poprzecznej jest wyostrzone, czy nie ma uszkodzeń i czy jest należycie wyrównane. Po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania zsuń kołpak ostrza.

Obróć ręcznie ostrze piły i sprawdź, czy obraca się swobodnie. Ustaw urządzenie pod kątem 45° i ponownie sprawdź, czy ostrze obraca się swobodnie. Jeżeli ostrze ociera się o jakąkolwiek część, należy je wyregulować.

Ostrze piły poprzecznej oraz powierzchnię styku z jego zamocowaniem należy utrzymywać w czystości.

Kołnierz ostrza piły poprzecznej musi być zawsze zamontowany wycięciem w kierunku ostrza.

Sprawdź, czy wszystkie mechanizmy napinające i blokady są bezpieczne i czy żadna z części nie ma zbyt dużego luzu.

Nigdy nie wkładaj rąk w strefę cięcia.

Zawsze dociskaj mocno obrabiany przedmiot do ogranicznika: przedmiot nie może się ani odchylać, ani obracać podczas cięcia. Pod obrabianym przedmiotem nie mogą gromadzić się żadne zanieczyszczenia.

Sprawdź, czy po cięciu obrabiany przedmiot nie porusza się na przykład z powodu braku dostatecznego oparcia na powierzchni urządzenia.

W przypadku obróbki przedmiotów, które nie mogą się opierać całą powierzchnią o urządzenie, użyj podkładek bądź zmień urządzenie na inne.

Wymień wszelkie zużyte podkładki stołowe.

Używaj tylko ostrzy tnących polecanych przez producenta (EN-847-1).

Nigdy nie używaj ostrzy tnących HS (szybkoobrotowych).

Sprawdź, czy po cięciu można usunąć wióry z ostrza: mogą one zakleszczać się na ostrzu i latać po strefie pracy.

Nigdy nie obrabiaj więcej niż jeden przedmiot na raz.

Ferm

• • • • • • • Zachowaj szczególną ostrożność przy cięciu przedmiotów dużych, bardzo małych lub o skomplikowanych kształtach.

Zachowaj ostrożność przy obróbce podwójnych złącz ukośnych.

Przy obróbce bardzo długich przedmiotów, które mogą się wyginać i wypadać z urządzenia bez dostatecznych zamocowań, korzystaj z dodatkowych punktów podparcia (stoły, kobyłki lub podobne).

Nigdy nie stosuj urządzenia do cięcia przedmiotów na tyle małych, że nie dają się zamocować w bezpieczny sposób.

W przypadku obróbki odcinków profilowanych pracę należy zorganizować tak, by przedmiot obróbki nie mógł się wysuwać i by ostrze nie mogło się zakleszczać. Profilowany odcinek przedmiotu obróbki musi leżeć płasko lub też należy go zamocować w miejscu za pomocą takiego zacisku, by nie wyskakiwał ani nie wysuwał się podczas obróbki.

Okrągłe przedmioty, takie jak np. rury, należy dobrze zabezpieczyć przed możliwością obracania się podczas obróbki, co grozi zakleszczaniem ostrza piły poprzecznej. Przedmiot obróbki musi zawsze leżeć na stole i opierać się na ograniczniku - w tym celu stosuj odpowiednie akcesoria lub zamocowania.

Sprawdź, czy obrabiany przedmiot nie zawiera gwoździ ani innych ciał obcych.

• • • • • • • • • • •

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Sprawdź, czy w pomieszczeniu roboczym panuje czystość i porządek.

Sprawdź, czy pomieszczenie robocze jest dobrze oświetlone.

Operator musi być pouczony o zasadach eksploatacji, regulacji i konserwacji urządzenia.

Do pracy zakładaj maskę lub kaptur ochronny, który uchroni cię przed wdychaniem (szkodliwych) pyłów.

Przy wymianie ostrza lub podczas obróbki chropowatych materiałów zakładaj rękawice ochronne. Ze względu na możliwość obrażeń najlepiej będzie przechowywać ostrza tnące w oddzielnym pojemniku.

W przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w laser, zabrania się wymiany tego lasera na przyrząd innego typu. Naprawy może prowadzić wyłącznie producent lasera bądź uprawniony specjalista.

Operator powinien zakładać do pracy nauszniki ochronne, które zapobiegają uszkodzeniom słuchu.

Przypadkowe samoczynne włączenie się urządzenia może być powodem wypadków. Można tego uniknąć: przed regulacją ograniczników lub ustawianiem głowicy tnącej, przy wymianie ostrzy lub akcesoriów i podczas zabiegów konserwacyjnych zawsze wyjmuj wtyk przewodu zasilania z gniazda.

Unikaj porażenia prądem elektrycznym: wkładając wtyk przewodu zasilania do gniazda, nigdy nie dotykaj metalowych bolców.

Nigdy nie wyciągaj wtyku przewodu zasilania z gniazda ciągnąc za przewód. Przewód należy chronić przed dostępem tłuszczów i utrzymywać z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

Nigdy nie nakładaj środków czyszczących ani smarów na obracające się ostrze.

Ferm

• • • • • • Zapobiegaj pożarom: nigdy nie używaj urządzenia w sąsiedztwie palnych cieczy, par lub gazów.

Stosuj zawsze oryginalne akcesoria; inne mogą być powodem obrażeń.

Zawsze dobieraj ostrze odpowiednie do obrabianego materiału.

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że osłona uchylna funkcjonuje prawidłowo. Musi ona poruszać się swobodnie i zamykać się samoczynnie.

Nie może nigdy być zablokowana w pozycji otwartej.

Nie należy piłować materiałów zawierających azbest.

Ostrze piły powinno być chronione przed wstrząsami i uderzeniami. Nie należy dociskać ostrza z boku.

TRANSPORT

zasilania.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z urządzeniem należy odłączyć je od

• • • • • • • Sprawdzić, czy wszystkie elementy blokujące i naprężające są odpowiednio zamocowane: Przekręcić uchwyt stołu obrotowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Przysunąć urządzenie do siebie Przekręcić uchwyt stołu obrotowego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować funkcję ślizgu Odblokować kołek blokujący znajdujący się po prawej stronie urządzenia Nacisnąć przycisk znajdujący się na uchwycie, aby odblokować osłonę ostrza Przesunąć urządzenie do samego końca ku dołowi Zablokować z powrotem kołek blokujący znajdujący się po prawej stronie urządzenia Przy podnoszeniu urządzenia należy trzymać je od spodu.

PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

Przy częstym korzystaniu z urządzenia nie zapominaj, że rutynowe podejście bywa przyczyną błędów. Pamiętaj, że chwila nieuwagi może mieć poważne następstwa, takie jak ciężkie obrażenia.

• • • • Zanim rozpoczniesz obróbkę sprawdź, czy kołpak ochronny znajduje się we właściwym położeniu.

Przed wykonaniem pierwszego nacięcia uruchom na chwilę urządzenie i posłuchaj jak pracuje. Jeżeli usłyszysz nietypowe dźwięki lub wyczujesz silne wibracje, wyłącz zasilanie i wyjmij wtyk przewodu zasilania z gniazda, po czym spróbuj znaleźć powód zakłóceń. Nie włączaj zasilania dopóki nie zidentyfikujesz przyczyny zakłóceń i nie usuniesz usterki.

Sprawdź, czy przedmiot obróbki nie zaklinował się w miejscu zamocowania; nie trzymaj go ani nie zaciskaj i nie mocuj do ogranicznika. Musi on się swobodnie przemieszczać wzdłuż boku ostrza tnącego. W przeciwnym wypadku przedmiot obróbki może zahaczyć o ostrze i wylecieć w powietrze.

Nie wkładaj rąk w żadne miejsce, gdzie w przypadku gwałtownego ruchu jedna lub obie ręce mogą zetknąć się z ostrzem piły poprzecznej.

19

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement