Shindaiwa 305S Chain Saw Εγχειρίδιο χρήστη

Shindaiwa 305S Chain Saw Εγχειρίδιο χρήστη
1Εξώφυλλο
Ελληνικά
(Αρχικές οδηγίες)
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ/ΧΕΙΡΙΣΤΗ
SHINDAIWA
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
∆ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες
για τον ασφαλή χειρισµό.
Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού
τραυµατισµού.
Εισαγωγή
2Εισαγωγή
Αυτό το αλυσοπρίονο έχει σχεδιαστεί για την κοπή ξύλου ή ξύλινων προϊόντων.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε συµπαγές µέταλλο, λαµαρίνα, πλαστικό ή άλλα υλικά εκτός από ξύλο.
Η χρήση αυτού του αλυσοπρίονου ενδέχεται να περιορίζεται από τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισµούς.
Είναι σηµαντικό να κατανοήσετε σωστά όλες τις προφυλάξεις για την ασφάλεια προτού χρησιµοποιήσετε το αλυσοπρίονό σας.
Η κακή χρήση του αλυσοπρίονου µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό.
Ποτέ µην αφήνετε παιδιά να χειρίζονται το πριόνι.
Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαµβάνονται οδηγίες για τον ασφαλή χειρισµό και την κατάλληλη χρήση, καθώς και για τις εργασίες
σέρβις και συντήρησης του αλυσοπρίονου shindaiwa που διαθέτετε.
Να τηρείτε αυτές τις οδηγίες προκειµένου να διατηρήσετε το προϊόν σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να παρατείνετε τη διάρκεια
ζωής του.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χειριστή για µελλοντική αναφορά.
Εάν το εγχειρίδιο χειριστή έχει γίνει δυσανάγνωστο λόγω φθοράς ή έχει χαθεί, αγοράστε ένα καινούριο από την αντιπροσωπεία
της shindaiwa.
Κατά την ενοικίαση ή το δανεισµό αυτού του µηχανήµατος σε κάποιον χειριστή, πρέπει πάντοτε να συµπεριλαµβάνεται το
εγχειρίδιο χειριστή, το οποίο παρέχει εξηγήσεις και οδηγίες.
Όταν γίνεται µεταβίβαση του προϊόντος, φροντίστε να συνοδεύεται από το εγχειρίδιο χειριστή.
Οι προδιαγραφές, οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο έντυπο αυτό, έχουν αποτυπωθεί µε ακρίβεια τη στιγµή της
δηµοσίευσης, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
Οι εικόνες µπορεί να περιέχουν προαιρετικό εξοπλισµό και πρόσθετα εξαρτήµατα και ενδέχεται να µην συµπεριλαµβάνουν τον
πλήρη βασικό εξοπλισµό.
Η µονάδα παραδίδεται µε τη λάµα και την αλυσίδα ξεχωριστά.
Τοποθετήστε τη λάµα και την αλυσίδα.
Σε περίπτωση που δεν κατανοήσετε κάποιο µέρος του εγχειριδίου, επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία της shindaiwa.
Κατασκευαστής
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, TOKYO 198-8760, ΙΑΠΩΝΙΑ
Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Stationsplein 30, 1382AD Weesp, Κάτω Χώρες
2
δείκτης
Ετικέτες και σύµβολα .......................................................................................................... 4
Οδηγίες για τον ασφαλή χειρισµό ....................................................................................... 5
1. Γενικές προφυλάξεις .................................................................................................. 5
2. Προφυλάξεις ασφαλείας σε περίπτωση κλοτσήµατος ............................................... 7
3. Άλλες προφυλάξεις ασφαλείας .................................................................................. 8
Περιγραφή ........................................................................................................................ 10
Συναρµολόγηση................................................................................................................ 11
Τοποθέτηση λάµας και αλυσίδας................................................................................. 11
Χειρισµός .......................................................................................................................... 12
Καύσιµο και λιπαντικό.................................................................................................. 12
Λιπαντικό αλυσίδας ..................................................................................................... 12
Λειτουργία τον χειµώνα................................................................................................ 13
Εκκίνηση ψυχρού µοτέρ .............................................................................................. 13
Εκκίνηση θερµού µοτέρ ............................................................................................... 14
Λειτουργία.................................................................................................................... 14
∆ιακοπή λειτουργίας του µοτέρ.................................................................................... 15
Έλεγχος τάνυσης αλυσίδας ......................................................................................... 15
Έλεγχος λίπανσης αλυσίδας ....................................................................................... 15
Έλεγχος πριν από την κοπή ........................................................................................ 15
Σωστή χρήση του φρένου αλυσίδας ................................................................................. 16
Φρένο αλυσίδας........................................................................................................... 16
Έλεγχος της λειτουργίας φρεναρίσµατος του φρένου ................................................. 17
Αποδέσµευση του φρένου αλυσίδας ........................................................................... 17
Αυτόµατο φρένο αλυσίδας........................................................................................... 17
Οδηγίες κοπής .................................................................................................................. 18
Γενικά........................................................................................................................... 18
Κοπή δέντρου .............................................................................................................. 19
Κοπή κλαδιών.............................................................................................................. 20
Τεµαχισµός κορµών .................................................................................................... 20
Τάση και συµπίεση κορµών......................................................................................... 21
Οδηγός συντήρησης κατά το σέρβις................................................................................. 22
Αντιµετώπιση προβληµάτων ............................................................................................ 23
Συντήρηση αλυσίδας ........................................................................................................ 24
Σέρβις ............................................................................................................................... 26
Φίλτρο αέρα ................................................................................................................. 26
Έλεγχος συστήµατος καυσίµου ................................................................................... 26
Φίλτρο καυσίµου.......................................................................................................... 26
Φίλτρο λαδιού .............................................................................................................. 26
Μπουζί ......................................................................................................................... 27
Λάµα ............................................................................................................................ 27
Γρανάζι / Τύµπανο συµπλέκτη .................................................................................... 27
Καρµπιρατέρ................................................................................................................ 27
Πτερύγια κυλίνδρου (Σύστηµα ψύξης) ......................................................................... 28
Σιγαστήρας .................................................................................................................. 28
Ανταλλακτική λάµα και αλυσίδα................................................................................... 28
Αποθήκευση ..................................................................................................................... 29
Μακροχρόνια αποθήκευση (πάνω από 30 ηµέρες)..................................................... 29
∆ιαδικασία απόρριψης ...................................................................................................... 30
Προδιαγραφές................................................................................................................... 31
∆ήλωση συµµόρφωσης .................................................................................................... 32
3
Ετικέτες και σύµβολα
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Αυτό το σύµβολο, συνοδευόµενο
από τη λέξη «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ», εφιστά
την προσοχή σε µια ενέργεια ή
κατάσταση η οποία θα προκαλέσει
σοβαρό τραυµατισµό ή το θάνατο
των χειριστών και των
παρευρισκοµένων.
Ένας κύκλος που
διατρέχεται από µια
πλάγια γραµµή είναι
σύµβολο απαγόρευσης.
Μορφή/σχήµα συµβόλου
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύµβολο, συνοδευόµενο
από τη λέξη «ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ»,
εφιστά την προσοχή σε µια
ενέργεια ή κατάσταση η οποία
µπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυµατισµό ή το θάνατο των
χειριστών και των
παρευρισκοµένων.
Η λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» υποδεικνύει
µια ενδεχόµενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, αν δεν
αποτραπεί, µπορεί να προκαλέσει
µικρής ή µέτριας σοβαρότητας
τραυµατισµό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το µήνυµα που περιέχεται στο
πλαίσιο παρέχει συµβουλές για τη
χρήση, τη φροντίδα και τη συντήρηση
της µονάδας.
Το κείµενο στο πλαίσιο µε τη λέξη
«ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ» περιέχει σηµαντικές
πληροφορίες για τη χρήση, τον
έλεγχο, τη συντήρηση και την
αποθήκευση του προϊόντος που
περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
Περιγραφή/εφαρµογή συµβόλου
Μορφή/σχήµα συµβόλου
Περιγραφή/εφαρµογή συµβόλου
∆ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χειριστή
Πλήρωση λαδιού αλυσίδας
Να φοράτε προστατευτικά µατιών,
αυτιών και κεφαλής
Φούσκα πλήρωσης καυσίµου
(αντλία πλήρωσης)
Προειδοποίηση!
Μπορεί να προκληθεί κλότσηµα!
Ρύθµιση καρµπιρατέρ
- Ταχύτητα ρελαντί
∆ιακοπή έκτακτης ανάγκης
Συνιστώµενη µέγιστη ταχύτητα
Χειρισµός φρένου αλυσίδας
Εγγυηµένο επίπεδο ηχητικής ισχύος
Μείγµα λαδιού και βενζίνης
Εντοπίστε αυτήν την ετικέτα ασφαλείας στη µονάδα σας.
Η πλήρης απεικόνιση της µονάδας που υπάρχει στην
ενότητα «Περιγραφή» θα σας βοηθήσει να την εντοπίσετε.
Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα είναι ευανάγνωστη και ότι
κατανοείτε και τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτήν.
Εάν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση µιας ετικέτας, πρέπει να
παραγγελθεί µια καινούργια από την αντιπροσωπεία της
shindaiwa.
4
Οδηγίες για τον ασφαλή χειρισµό
1. Γενικές προφυλάξεις
Εγχειρίδιο χειριστή
Œ ∆ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χειριστή για το αλυσοπρίονό σας.
Εξοικειωθείτε µε το χειρισµό και το σωστό τρόπο χρήσης του αλυσοπρίονου.
Η µη τήρηση των οδηγιών µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό.
Œ Εάν έχετε απορίες ή προβλήµατα, επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία της shindaiwa.
Φυσική κατάσταση
Œ Μην χρησιµοποιείτε το αλυσοπρίονο εάν είστε κουρασµένοι ή βρίσκεστε υπό την
επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων.
Œ Θα πρέπει να είστε σε καλή φυσική και διανοητική κατάσταση προκειµένου να χειριστείτε
το αλυσοπρίονο µε ασφάλεια.
Τυχόν λάθη στην κρίση ή την εκτέλεση µπορούν να αποβούν σοβαρά ή µοιραία.
Εάν έχετε κάποιο σωµατικό πρόβληµα που θα µπορούσε να επιδεινωθεί µε εντατική
εργασία, επικοινωνήστε µε τον ιατρό σας προτού χρησιµοποιήσετε το αλυσοπρίονο.
Μην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο εάν είστε άρρωστοι ή κουρασµένοι ή υπό την επήρεια
ουσιών ή φαρµάκων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την όραση, την κινητικότητα ή την
κρίση.
Ατοµικός εξοπλισµός
ΠΡΟΣΟΧΗ
∆εν συνιστάται η χρήση βαµβακιού ως ωτασπίδες.
Œ Να φοράτε πάντοτε εγκεκριµένα γυαλιά για την προστασία των µατιών σας.
Ροκανίδια, σκόνη, σπασµένα κλαδιά και άλλα υπολείµµατα ενδέχεται να εκτιναχθούν από
την αλυσίδα κοπής προς το πρόσωπο του χειριστή.
Επίσης, τα γυαλιά προστασίας ενδέχεται να παρέχουν περιορισµένη προστασία σε
περίπτωση που η αλυσίδα κοπής χτυπήσει τον χειριστή στην περιοχή των µατιών.
Εάν οι συνθήκες απαιτούν τη χρήση αεριζόµενης προσωπίδας, τα γυαλιά πρέπει να
φορεθούν κάτω από αυτήν.
Œ Η shindaiwa συνιστά να φοράτε πάντοτε εξοπλισµό προστασίας των αυτιών.
Εάν δεν τηρήσετε την οδηγία, µπορεί να προκληθεί απώλεια της ακοής.
Θα πρέπει να µειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης ακουστικής βλάβης, φορώντας είτε
προστατευτικά τύπου «ακουστικών» είτε ωτασπίδες, που έχουν εγκριθεί από κάποιον
εξουσιοδοτηµένο οργανισµό.
Œ Όσα άτοµα εργάζονται µε αλυσοπρίονα, θα πρέπει να περνούν από περιοδικό έλεγχο
της ακοής τους.
Œ Να φοράτε πάντοτε κράνος όταν χειρίζεστε το αλυσοπρίονο.
Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση κράνους ασφαλείας κατά την κοπή δέντρων ή κατά τις
εργασίες κάτω από δέντρα, ή όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειµένων επάνω σας.
Œ Να φοράτε αντιολισθητικά γάντια βαριάς χρήσης για βελτιωµένο κράτηµα, καθώς και για
προστασία από το κρύο και τους κραδασµούς.
Œ Πρέπει να φοράτε παπούτσια ή µπότες µε µύτες ασφαλείας και αντιολισθητική σόλα.
Œ Να µην φοράτε ποτέ χαλαρά ρούχα, ξεκούµπωτα µπουφάν, φαρδιά µανίκια και
µανσέτες, φουλάρια, κορδόνια λαιµού, γραβάτες, κορδόνια, αλυσίδες, κοσµήµατα κ.λπ.
που υπάρχει κίνδυνος να εµπλακούν στο αλυσοπρίονο ή στη χαµηλή βλάστηση.
Œ Ο ρουχισµός θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό, προστατευτικό υλικό.
Θα πρέπει να είναι εφαρµοστός για να µην υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισµού, αλλά
ταυτόχρονα αρκετά ευρύχωρος για ελευθερία κινήσεων.
Œ Το παντελόνι δεν θα πρέπει να είναι φαρδύ ούτε να διαθέτει ρεβέρ και θα πρέπει είτε να
είναι διπλωµένο µέσα στις µπότες είτε να είναι κοντυµένο.
Œ ∆ιατίθενται γιλέκα ασφαλείας, περισκελίδες και παντελόνια για ξυλοκόπους από
ενισχυµένο υλικό.
Η χρήση τέτοιου επιπρόσθετου εξοπλισµού προστασίας αποτελεί ευθύνη του χειριστή, εάν
οι συνθήκες το απαιτούν.
Œ Ποτέ µην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο όταν είστε µόνοι.
Κανονίστε να υπάρχει κάποιος σε κατάλληλη απόσταση, σε περίπτωση που χρειαστείτε
βοήθεια.
5
Καύσιµο
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Œ Η βενζίνη και το καύσιµο είναι εξαιρετικά εύφλεκτα.
Εάν χυθούν ή αναφλεγούν από κάποια πηγή ανάφλεξης, µπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά και σοβαρός τραυµατισµός ή υλικές ζηµιές.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισµό βενζίνης ή καυσίµου.
Œ Μετά τον ανεφοδιασµό, σφίξτε καλά το καπάκι πλήρωσης καυσίµου και ελέγξτε
για τυχόν διαρροή.
Σε περίπτωση διαρροής καυσίµου, προβείτε σε επισκευή προτού αρχίσετε τις
εργασίες, αφού υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
1. Καπάκι ρεζερβουάρ λαδιού
2. Καπάκι ρεζερβουάρ καυσίµου
A: Κατεύθυνση σύσφιξης
Œ Χρησιµοποιήστε έναν κατάλληλο τύπο δοχείου καυσίµου.
Œ Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να έχετε διαθέσιµο έναν πυροσβεστήρα ή φτυάρι.
Παρά τις προφυλάξεις που µπορούν να ληφθούν, ο χειρισµός αλυσοπρίονου ή απλώς και
µόνο οι εργασίες στο δάσος ενέχουν κινδύνους.
Œ Μην καπνίζετε και µην φέρνετε σε επαφή φλόγα ή σπινθήρες κοντά σε καύσιµα.
Œ Το ρεζερβουάρ καυσίµου µπορεί να βρίσκεται υπό πίεση.
Πάντοτε να χαλαρώνετε το καπάκι πλήρωσης καυσίµου και περιµένετε µέχρι να εξισωθεί η
πίεση προτού αφαιρέσετε το καπάκι.
Œ Γεµίστε το ρεζερβουάρ καυσίµου σε εξωτερικό χώρο, επάνω σε γυµνό έδαφος και
τοποθετήστε σωστά το καπάκι πλήρωσης καυσίµου.
Μην γεµίζετε το ρεζερβουάρ καυσίµου σε εσωτερικό χώρο.
Œ Σκουπίστε τυχόν καύσιµο που έχει χυθεί από τη µονάδα.
Œ Ποτέ µην προβαίνετε σε ανεφοδιασµό ενόσω το µοτέρ είναι ακόµα καυτό ή βρίσκεται σε
λειτουργία.
Œ Μην αποθηκεύσετε τη µονάδα µε καύσιµο στο ρεζερβουάρ της, επειδή πιθανή διαρροή
καυσίµου θα µπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.
Εκκίνηση του µοτέρ
Œ Μετακινήστε το αλυσοπρίονο σε απόσταση τουλάχιστον 3 µέτρων από το σηµείο
πλήρωσης καυσίµου, προτού θέσετε το µοτέρ σε λειτουργία.
Œ Μην επιτρέψετε σε άλλα άτοµα να βρίσκονται κοντά στο αλυσοπρίονο, όταν το θέτετε σε
λειτουργία ή κόβετε µ' αυτό.
Αποµακρύνετε τους παρευρισκόµενους και τα ζώα από το χώρο εργασίας.
Μην αφήνετε κανέναν να κρατά το ξύλο που θα κόψετε.
Œ Μην αρχίσετε το κόψιµο µέχρις ότου αδειάσει ο χώρος εργασίας, στηρίξετε σταθερά τα
πόδια σας και προβλέψετε τη διαδροµή υποχώρησης του δέντρου που θα πέσει.
Œ Προτού θέσετε το µοτέρ σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού δεν
έρχεται σε επαφή µε τίποτα.
Œ ∆ιατηρήστε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι ή µείγµα καυσίµου.
Œ Χειριστείτε το αλυσοπρίονο µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους.
Τα καυσαέρια, το εκνέφωµα λαδιού (από τη λίπανση του αλυσοπρίονου) ή η σκόνη του
πριονιού βλάπτουν την υγεία.
Μεταφορά
1. Κάλυµµα λάµας
Œ Κατά τη µεταφορά του αλυσοπρίονού σας, χρησιµοποιήστε το κατάλληλο κάλυµµα
λάµας.
Œ Μεταφέρετε το αλυσοπρίονο µε το µοτέρ απενεργοποιηµένο, τη λάµα και την αλυσίδα του
πριονιού στο πίσω µέρος και το σιγαστήρα µακριά από το σώµα σας.
Μεταφορά και αποθήκευση
Œ Να διατηρείτε πάντοτε το µοτέρ απενεργοποιηµένο και να βεβαιώνεστε ότι το εξάρτηµα
κοπής έχει καλυφθεί µε ασφάλεια. Όταν µεταφέρετε το µηχάνηµα, να το ασφαλίζετε
σωστά ώστε να αποτρέπεται τυχόν ανατροπή, έκχυση καυσίµου και πρόκληση ζηµιάς
στη µονάδα.
6
2. Προφυλάξεις ασφαλείας σε περίπτωση κλοτσήµατος
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Προφυλάξεις ασφαλείας σε περίπτωση κλοτσήµατος για τους χειριστές
αλυσοπρίονων: ενδέχεται να προκληθεί κλότσηµα όταν το ρύγχος ή το άκρο της
λάµας έρθει σε επαφή µε κάποιο αντικείµενο ή όταν η τοµή του ξύλου κλείσει και
µαγκώσει την αλυσίδα του πριονιού.
1. ∆υνατό κλότσηµα
Œ Σε ορισµένες περιπτώσεις, η επαφή του άκρου µπορεί να προκαλέσει µια αστραπιαία
κίνηση αντίδρασης, προκαλώντας κλότσηµα της λάµας και κίνησή της προς τα επάνω
και πίσω, προς το µέρος του χειριστή (αυτό ονοµάζεται περιστροφικό κλότσηµα).
Ο εγκλωβισµός της αλυσίδας κοπής κατά µήκος του επάνω µέρους της λάµας, µπορεί να
σπρώξει γρήγορα τη λάµα προς το µέρος του χειριστή (αυτό ονοµάζεται γραµµικό
κλότσηµα).
Œ Και οι δύο αυτές αντιδράσεις µπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο του πριονιού
και να έρθετε σε επαφή µε την κινούµενο αλυσίδα, κάτι που µπορεί να σας προκαλέσει
σοβαρό τραυµατισµό.
Ως χρήστης του αλυσοπρίονου, θα πρέπει να λάβετε ορισµένες προφυλάξεις ώστε να µην
προκληθεί ατύχηµα ή τραυµατισµός κατά τη διάρκεια των εργασιών κοπής.
Œ Αν κατανοήσετε πώς προκαλείται το κλότσηµα, µπορείτε να µειώσετε ή να εξαλείψετε το
στοιχείο του αιφνιδιασµού.
Ο αιφνιδιασµός οδηγεί σε ατυχήµατα.
Πρέπει να καταλάβετε ότι το περιστροφικό κλότσηµα µπορεί να αποτραπεί, εάν δεν φέρνετε
σε επαφή το ακάλυπτο ρύγχος της λάµας µε κάποιο αντικείµενο ή µε το έδαφος.
Œ Μην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο µε το ένα χέρι!
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός στο χειριστή, τους βοηθούς ή τους
παρευρισκόµενους όταν ο χειρισµός γίνεται µε το ένα χέρι.
Για σωστό έλεγχο, να χρησιµοποιείτε πάντοτε και τα δύο χέρια όταν χειρίζεστε το
αλυσοπρίονο, ένα από τα οποία χειρίζεται το λεβιέ.
∆ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί «ολίσθηση» ή εκτροπή του αλυσοπρίονου και
τραυµατισµός λόγω της απώλειας του ελέγχου.
Να είστε προετοιµασµένοι για φαινόµενα «ολίσθησης» και «αναπήδησης», τα οποία είναι
πιο επικίνδυνα από το κλότσηµα.
Προσέξτε να µην χάσετε την ισορροπία σας όταν «πέσει» το αλυσοπρίονο στο τέλος της
κοπής.
Œ Να συγκρατείτε το πριόνι στέρεα και µε τα δύο χέρια, µε το δεξί σας χέρι στην πίσω λαβή
και το αριστερό σας χέρι στην εµπρός λαβή, όταν το µοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία.
Κρατήστε καλά τις χειρολαβές του αλυσοπρίονου, περικυκλώνοντάς τες µε τους αντίχειρες
και τα δάχτυλά σας.
Το καλό κράτηµα βοηθά στη µείωση του κλοτσήµατος και στον καλύτερο έλεγχο του
πριονιού.
Για τον έλεγχο του πριονιού πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε και τα δύο χέρια.
Œ Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώµα σας και µην κόβετε πάνω από το ύψος του στήθους.
Œ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια στην περιοχή όπου εκτελείτε εργασίες κοπής.
Μην αφήνετε το ρύγχος της λάµας να έρθει σε επαφή µε κορµό, κλαδί ή οποιοδήποτε άλλο
εµπόδιο που θα µπορούσε να χτυπήσει ενόσω χειρίζεστε το πριόνι.
Œ Η κοπή µε υψηλές στροφές στο µοτέρ ενδέχεται να µειώσει την πιθανότητα
κλοτσήµατος.
Ωστόσο, το κόψιµο µε τη µισή ισχύ ή χαµηλές στροφές στο µοτέρ µπορεί να είναι
προτιµότερο για τον έλεγχο του αλυσοπρίονου σε δύσκολες περιπτώσεις και µπορεί επίσης
να µειώσει την πιθανότητα κλοτσήµατος.
Œ Ακολουθήστε τις οδηγίες ακονίσµατος και συντήρησης του κατασκευαστή για το
αλυσοπρίονο.
Œ Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τις ανταλλακτικές λάµες και αλυσίδες που καθορίζονται
από τον κατασκευαστή ή εγκεκριµένες αντίστοιχες λάµες και αλυσίδες.
7
3. Άλλες προφυλάξεις ασφαλείας
∆ονήσεις και ψύχος
Επικρατεί η άποψη ότι το φαινόµενο Raynaud που επηρεάζει τα δάκτυλα ορισµένων ατόµων,
µπορεί να προκύψει από την έκθεση σε ψύχος και δονήσεις.
Αντίστοιχα, το αλυσοπρίονο shindaiwa διαθέτει µια αντικραδασµική διάταξη, ειδικά
σχεδιασµένη για να περιορίζει την ένταση των κραδασµών που µεταδίδονται µέσω των
λαβών.
Η έκθεση σε ψύχος και σε δονήσεις µπορεί να προκαλέσει µυρµήγκιασµα και αίσθηση καύσου
και στη συνέχεια αποχρωµατισµό και µούδιασµα των δακτύλων. (Σύνδροµο λευκών
δακτύλων)
Συνιστούµε ιδιαίτερα να λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις επειδή δεν είναι γνωστή η ελάχιστη
έκθεση που θα µπορούσε να προκαλέσει την ασθένεια.
Œ Να διατηρείτε το σώµα σας ζεστό, ιδιαίτερα το κεφάλι, τον αυχένα, τα πόδια, τους
αστραγάλους, τα χέρια και τους καρπούς.
Œ Να διατηρείτε την καλή κυκλοφορία του αίµατος µε έντονες ασκήσεις για τα χέρια σε
τακτά διαλείµµατα από την εργασία σας και να απέχετε από το κάπνισµα.
Œ Περιορίστε τις ώρες χειρισµού του αλυσοπρίονου.
∆οκιµάστε να ασχολείστε καθηµερινά και µε άλλες εργασίες που δεν περιλαµβάνουν τη
χρήση αλυσοπρίονου.
Œ Εάν διαπιστώσετε αφύσικη ερυθρότητα και πρήξιµο των δακτύλων, που ακολουθείται
από λεύκανση και απώλεια αίσθησης, συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν εκτεθείτε ξανά
σε ψύχος και δονήσεις.
Σύνδροµο υπερχρήσης (RSI)
Πιστεύεται ότι η υπερβολική χρήση των µυών και των τενόντων των δακτύλων, των χεριών,
των βραχιόνων και των ώµων, µπορεί να προκαλέσουν πόνο, πρήξιµο, µούδιασµα, αδυναµία
και εκτεταµένο πόνο στα προαναφερόµενα σηµεία.
Για να µειώσετε τον κίνδυνο εµφάνισης του συνδρόµου υπερχρήσης, ενεργήστε ως εξής:
Œ Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε τον καρπό σας λυγισµένο, επεκταµένο ή περιστρεµµένο.
Αντ' αυτού, προσπαθήστε να διατηρήσετε τον καρπό σας σε ευθεία θέση.
Επίσης, όταν κρατάτε το αλυσοπρίονο, χρησιµοποιήστε ολόκληρο το χέρι σας και όχι µόνο
τον αντίχειρα και το δείκτη.
Œ Κάνετε τακτά διαλείµµατα από την εργασία σας, για να ελαχιστοποιείτε τις
επαναλαµβανόµενες κινήσεις και να ξεκουράζετε τα χέρια σας.
Œ Μειώστε την ταχύτητα και τη δύναµη που ασκείτε κατά τις επαναλαµβανόµενες κινήσεις.
Œ Να κάνετε ασκήσεις ενδυνάµωσης των µυών των χεριών και των βραχιόνων.
Œ Επισκεφθείτε ένα γιατρό αν αισθάνεστε µυρµήγκιασµα, µούδιασµα ή πόνο στα δάκτυλα,
τα χέρια, τους καρπούς ή τους βραχίονές σας.
Πληροφορίες σχετικές µε την Κοινοτική Οδηγία "Έκθεση σε
κραδασµούς"
Η Κοινοτική Οδηγία 2002/44/EΚ συντάχθηκε µε σκοπό την προστασία του ανθρώπου από
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που προκύπτουν από τη µηχανική δόνηση των
µηχανηµάτων, αξιώνοντας από τους εργοδότες να περιορίσουν το επίπεδο ηµερήσιας
έκθεσης σε δονήσεις στις 8 ώρες, A(8).
Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισµός που απασχολεί έναν υπάλληλο για το χειρισµό
µηχανήµατος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του την τιµή A(8) όταν αναθέτει τη συγκεκριµένη
εργασία.
Οι τιµές µηχανικής δόνησης (ισοδύναµη τιµή δόνησης) αυτού του µηχανήµατος, που θα
χρησιµοποιηθούν ως οδηγός για την απλοποίηση του υπολογισµού της τιµής A(8) είναι οι
εξής:
Τύπος ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Εµπρός/Αριστερή χειρολαβή (m/s2)
2,8
Πίσω/∆εξιά χειρολαβή (m/s2)
4,6
8
Συνθήκες µηχανήµατος
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τροποποιήσετε το αλυσοπρίονο µε κανέναν τρόπο.
Επιτρέπεται µόνο η χρήση προσαρτηµάτων και εξαρτηµάτων που προµηθεύει η
shindaiwa ή που εγκρίνει ρητώς η shindaiwa για χρήση µε συγκεκριµένα µοντέλα
αλυσοπρίονων της shindaiwa.
Παρόλο που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ορισµένα µη εξουσιοδοτηµένα
προσαρτήµατα µε την κεφαλή της shindaiwa, η χρήση τους θεωρείται εξαιρετικά
επικίνδυνη.
Œ Μην χειρίζεστε αλυσοπρίονο που έχει υποστεί ζηµιά, δεν έχει ρυθµιστεί κατάλληλα ή δεν
έχει συναρµολογηθεί πλήρως και µε ασφάλεια.
Μην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο µε χαλαρό ή ελαττωµατικό σιγαστήρα.
Βεβαιωθείτε ότι διακόπτεται η λειτουργία του αλυσοπρίονου κατά την αποδέσµευση του
λεβιέ γκαζιού.
Œ Όταν το πριόνι σας υφίσταται υψηλά φορτία λόγω κάποιας πτώσης ή κρούσης, να κάνετε
πάντοτε οπτικό και λειτουργικό έλεγχο, προκειµένου να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει
κανένα πρόβληµα, προτού συνεχίσετε την εργασία σας.
Κοπή
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες του καλύµµατος του κυλίνδρου και του σιγαστήρα
αφού χρησιµοποιήσετε το αλυσοπρίονο.
Œ Μην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο σε δέντρα, εκτός εάν έχετε εκπαιδευτεί συγκεκριµένα για
τέτοιες εργασίες.
Œ ∆ιατηρήστε όλα τα µέλη του σώµατός σας µακριά από το αλυσοπρίονο όταν το µοτέρ
βρίσκεται σε λειτουργία.
Œ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κοπή θάµνων µικρού µεγέθους και δενδρυλλίων
επειδή το λεπτό υλικό µπορεί να εγκλωβιστεί στην αλυσίδα του πριονιού και να
εκτιναχθεί προς το µέρος σας ή να σας κάνει να χάσετε την ισορροπία σας.
Œ Σταθείτε στην ανοδική πλευρά κατά τον τεµαχισµό κορµών ή το κόψιµο κλαδιών που
µπορούν να κυλίσουν αφού κοπούν.
Œ Κατά την κοπή ενός κλαδιού που βρίσκεται υπό τάση, προσέξτε να µην εκτιναχθεί προς
το µέρος σας και σας χτυπήσει αυτό ή το αλυσοπρίονο όταν εκτονωθεί η τάση από τις
ίνες του ξύλου.
Œ Οι εργασίες κοπής επάνω σε σκάλα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, επειδή η σκάλα µπορεί
να γλιστρήσει και ο έλεγχος του αλυσοπρίονου είναι περιορισµένος.
Όσες εργασίες πραγµατοποιούνται σε υψόµετρο θα πρέπει να ανατίθενται σε
επαγγελµατίες.
Œ ∆ιατηρήστε και τα δύο σας πόδια στο έδαφος.
Μην εργάζεστε επάνω σε δέντρα.
Œ ∆ιακόψτε τη λειτουργία του µοτέρ προτού αφήσετε κάτω το αλυσοπρίονο.
Πρακτικές δασοκοµίας
Œ Ο ασφαλής χειρισµός του αλυσοπρίονου προϋποθέτει το αλυσοπρίονο να βρίσκεται σε
καλή κατάσταση, καθώς και ο χειριστής να έχει σωστή κρίση και γνώση των µεθόδων
που θα πρέπει να εφαρµοστούν σε κάθε εργασία κοπής.
Œ Μην αφήνετε κανέναν να χρησιµοποιήσει το πριόνι σας, εκτός εάν έχει διαβάσει αυτό το
εγχειρίδιο χειριστή και κατανοεί πλήρως τις οδηγίες του.
Œ Χρησιµοποιήστε το πριόνι σας µόνο για να κόψετε ξύλα ή ξύλινα προϊόντα.
Μην επιχειρήσετε να κόψετε συµπαγές µέταλλο, λαµαρίνα, πλαστικά ή άλλα υλικά εκτός
από ξύλο.
Σέρβις
Œ Όλες οι εργασίες σέρβις του αλυσοπρίονου, εκτός από αυτές που αναφέρονται στις
οδηγίες συντήρησης του εγχειριδίου χειριστή, θα πρέπει να εκτελούνται από
εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό.
(Για παράδειγµα, εάν χρησιµοποιηθεί κάποιο ακατάλληλο εργαλείο για τη συγκράτηση του
σφονδύλου προκειµένου να αφαιρεθεί ο συµπλέκτης, µπορεί να προκληθεί δοµική ζηµιά
στο σφόνδυλο µε αποτέλεσµα την απότοµη θραύση του σφονδύλου.)
9
Περιγραφή
1. Σιγαστήρας - Ο σιγαστήρας ελέγχει το θόρυβο της
εξαγωγής και αποτρέπει την αποµάκρυνση καυτών
σωµατιδίων άνθρακα από το σιγαστήρα.
2. Εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού - Το προστατευτικό
ανάµεσα στην εµπρόσθια χειρολαβή και την αλυσίδα του
πριονιού για την προστασία του χεριού από
τραυµατισµούς και την υποβοήθηση του ελέγχου του
αλυσοπρίονου, εάν το χέρι γλιστρήσει από τη χειρολαβή.
Το προστατευτικό αυτό χρησιµοποιείται για την
ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας, το οποίο διακόπτει
την περιστροφή της αλυσίδας του πριονιού.
3. Κουµπί ελέγχου τσοκ - ∆ιάταξη για τον εµπλουτισµό
του µείγµατος αέρα/καυσίµου στο καρµπιρατέρ, που
βοηθά στην εκκίνηση µε κρύο µοτέρ.
4. Οπίσθια χειρολαβή (για το δεξί χέρι) - Χειρολαβή
υποστήριξης που βρίσκεται στο πίσω µέρος του
περιβλήµατος του µοτέρ.
5. Φούσκα πλήρωσης καυσίµου (αντλία πλήρωσης) Κατά την εκκίνηση του µοτέρ, πιέστε την αντλία
πλήρωσης 3 ή 4 φορές.
6. Πίσω προστατευτικό χεριού - Προέκταση στο κάτω
τµήµα της οπίσθιας χειρολαβής για την προστασία του
χεριού από την αλυσίδα σε περίπτωση που αυτή σπάσει
ή βγει από τον οδηγό της λάµας.
7. Κάλυµµα συµπλέκτη - Προστατευτικό κάλυµµα για τη
λάµα, την αλυσίδα του πριονιού, το συµπλέκτη και το
γρανάζι όταν χρησιµοποιείται το αλυσοπρίονο.
8. Ρυθµιστής τάνυσης αλυσίδας - ∆ιάταξη για τη ρύθµιση
της τάνυσης της αλυσίδας.
9. Υποδοχέας αλυσίδας - Μια προεξοχή σχεδιασµένη µε
τέτοιον τρόπο ώστε να µειώνει τον κίνδυνο χτυπήµατος
του δεξιού χεριού του χειριστή από τυχόν θραύση ή
εκτροχιασµό της αλυσίδας από τη λάµα κατά τη διάρκεια
της κοπής.
10. Λάµα - Το τµήµα που στηρίζει και καθοδηγεί την
αλυσίδα.
11. Αλυσίδα - Αλυσίδα, η οποία εξυπηρετεί ως εργαλείο
κοπής.
12. Καπάκι ρεζερβουάρ λαδιού - Για το κλείσιµο του
ρεζερβουάρ λαδιού.
13. Χειρολαβή συστήµατος εκκίνησης - Η χειρολαβή του
συστήµατος εκκίνησης, για την εκκίνηση του µοτέρ.
14. Ασφάλεια καλύµµατος κυλίνδρου - ∆ιάταξη για την
τοποθέτηση του καλύµµατος φίλτρου αέρα.
15. Καπάκι ρεζερβουάρ καυσίµου - Για το κλείσιµο του
ρεζερβουάρ καυσίµου.
16. ∆ιακόπτης ανάφλεξης - ∆ιάταξη για τη σύνδεση και
την αποσύνδεση του συστήµατος ανάφλεξης και,
εποµένως, την εκκίνηση ή διακοπή της λειτουργίας του
µοτέρ.
17. Λεβιέ γκαζιού - ∆ιάταξη η οποία ενεργοποιείται µε το
δάκτυλο του χειριστή, για τον έλεγχο των στροφών του
µοτέρ.
18. Ετικέτα ασφαλείας - Κωδικός είδους 890345-39231
19. Λεβιέ εγκλωβίσεως γκαζιού - Ένας µοχλός ασφαλείας,
ο οποίος πρέπει να πατηθεί προτού ενεργοποιηθεί το
λεβιέ γκαζιού, προκειµένου να αποτραπεί η ακούσια
ενεργοποίηση του λεβιέ γκαζιού.
20. Κάλυµµα κυλίνδρου - Το πλέγµα αέρα ψύξης.
Καλύπτει τον κύλινδρο, το µπουζί και τον σιγαστήρα.
21. Εµπρόσθια χειρολαβή (για το αριστερό χέρι) Χειρολαβή υποστήριξης που βρίσκεται µπροστά από το
περίβληµα του µοτέρ.
22. Τύπος και αριθµός παραγωγής
23. Εγχειρίδιο χειριστή - Συνοδεύει τη µονάδα.
∆ιαβάστε το πριν το χειρισµό και φυλάξτε το για
µελλοντική αναφορά, ώστε να µάθετε τις τεχνικές
σωστού και ασφαλούς χειρισµού.
24. Εργαλεία - Μπουζόκλειδο 13 x 19 mm (κατσαβίδι /
καρυδάκι µπουζί), εξαγωνικό κλειδί και µικρό κατσαβίδι.
25. Κάλυµµα λάµας - ∆ιάταξη για την κάλυψη της λάµας και
της αλυσίδας κατά τη µεταφορά, αλλά και για τις
περιόδους που δεν χρησιµοποιείται το αλυσοπρίονο.
10
Συναρµολόγηση
Τοποθέτηση λάµας και αλυσίδας
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη δική σας ασφάλεια, να διακόπτετε πάντοτε τη λειτουργία του µοτέρ προτού
εκτελέσετε οποιονδήποτε από τους παρακάτω χειρισµούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Όλες οι ρυθµίσεις θα πρέπει να γίνουν µε κρύα εξαρτήµατα.
2. Να φοράτε πάντα γάντια όταν εκτελείτε εργασίες στην αλυσίδα.
3. Μην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο µε χαλαρή αλυσίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετακινήστε το µοχλό του φρένου αλυσίδας (εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού) εντελώς
προς τα πίσω, για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε το κάλυµµα του συµπλέκτη στο
αλυσοπρίονο.
1. Αποδέσµευση φρένου αλυσίδας
2. ∆ύο παξιµάδια
3. Κάλυµµα συµπλέκτη
Τοποθετήστε τη λάµα και την αλυσίδα ως εξής.
Œ Ξεβιδώστε τα δύο παξιµάδια και αφαιρέστε το κάλυµµα του συµπλέκτη.
Œ Στερεώστε τη λάµα και σύρετε προς το συµπλέκτη, για να διευκολυνθείτε στην
τοποθέτηση της αλυσίδας.
4.
5.
6.
7.
8.
Λάµα
Συµπλέκτης
Οπή λάµας
Ρυθµιστής τάνυσης
Κατεύθυνση τάνυσης της αλυσίδας
Œ Τοποθετήστε την αλυσίδα, όπως φαίνεται στην εικόνα.
(∆ιασφαλίστε ότι τα δόντια είναι στραµµένα προς τη σωστή κατεύθυνση)
Œ Αποδεσµεύστε το φρένο αλυσίδας και τοποθετήστε το κάλυµµα του συµπλέκτη πάνω
από τους πείρους της λάµας.
Σφίξτε τα δύο παξιµάδια µε το χέρι.
Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθµιστής τάνυσης της αλυσίδας εφαρµόζει στην οπή της λάµας.
Œ Κρατήστε το ρύγχος της λάµας προς τα πάνω και στρέψτε το ρυθµιστή δεξιόστροφα
µέχρις ότου η αλυσίδα εφαρµόσει καλά στην κάτω πλευρά της λάµας.
A: Σωστή τάνυση
B: Λάθος τάνυση
Œ Σφίξτε και τα δύο παξιµάδια κρατώντας το ρύγχος της λάµας προς τα πάνω.
Œ Τραβήξτε την αλυσίδα γύρω από τη λάµα µε το χέρι.
Χαλαρώστε τη ρύθµιση, εάν πιστεύετε πως υπάρχουν σηµεία έντονης σύσφιξης.
11
Χειρισµός
Καύσιµο και λιπαντικό
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όποτε ανοίγετε το ρεζερβουάρ καυσίµου, να χαλαρώνετε πάντα το καπάκι πολύ
αργά και να περιµένετε µέχρι να αντισταθµιστεί η πίεση του ρεζερβουάρ καυσίµου
προτού αφαιρέσετε το καπάκι.
Œ Το καύσιµο είναι ένα µείγµα κοινής βενζίνης και λαδιού αερόψυκτου δίχρονου κινητήρα
γνωστής µάρκας.
Συνιστάται αµόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 89 οκτανίων.
Μην χρησιµοποιείτε καύσιµο που περιέχει µεθυλική αλκοόλη ή περισσότερο από 10 %
αιθυλική αλκοόλη.
Œ Συνιστώµενη αναλογία µίγµατος, 50 : 1 (2 %) για ISO-L-EGD Standard (ISO/CD13738),
JASO FC, κατηγορίας FD και shindaiwa 50 : 1 λάδι.
- Μην κάνετε την ανάµιξη απευθείας στο ρεζερβουάρ καυσίµου του µοτέρ.
- Αποφεύγετε το πιτσίλισµα βενζίνης ή λαδιού.
Θα πρέπει να σκουπίζετε πάντα το καύσιµο που χύνεται.
- Να χειρίζεστε τη βενζίνη µε προσοχή, γιατί είναι εξαιρετικά εύφλεκτη.
- Να αποθηκεύετε πάντα το καύσιµο σε εγκεκριµένο δοχείο.
Λιπαντικό αλυσίδας
Œ Η σωστή λίπανση της αλυσίδας, ενώ χρησιµοποιείται, ελαχιστοποιεί την τριβή ανάµεσα
στην αλυσίδα, τη λάµα και το γρανάζι, καθώς και στα µέρη του συµπλέκτη, όπως το
βελονοειδές ρουλεµάν και η διάταξη συµπλέκτη.
Χρησιµοποιείτε γνήσιο λάδι αλυσίδας shindaiwa ή το συνιστώµενο λάδι αλυσίδας
shindaiwa µε την ειδική σύνθεση για τη σωστή λίπανση λαµών και αλυσίδων.
Αυτά τα λάδια περιέχουν κολλητικά µέσα, αντιγηραντικούς και αντιοξειδωτικούς
παράγοντες.
Συµβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της shindaiwa για την επιλογή του κατάλληλου λαδιού
αλυσίδας.
Œ Ποτέ µην χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε απόβλητα λαδιού ή επαναχρησιµοποιηµένο λάδι,
προκειµένου να αποφευχθούν διάφορες βλάβες στο σύστηµα λαδιού, στο σύστηµα
συµπλέκτη, στην αλυσίδα και στη λάµα.
Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν προκληθεί προβλήµατα λίπανσης λόγω χρήσης
ακατάλληλου λαδιού.
Œ Ειδικότερα, το φυτικό λάδι αλυσίδας µετατρέπεται γρήγορα σε ρητίνη και προσκολλάται
στην αντλία λαδιού, στην αλυσίδα, στη λάµα, στο βελονοειδές ρουλεµάν του συµπλέκτη
και στη διάταξη συµπλέκτη.
Προκαλεί δυσλειτουργίες και µειώνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Εκπλύνετε το σύστηµα λαδιού αλυσίδας µε ορυκτέλαιο ή λάδι αλυσίδας χηµικής
προέλευσης µετά τη χρήση, αν απαιτείται να χρησιµοποιήσετε φυτικό λάδι λόγω τοπικών /
δηµοτικών κανονισµών ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.
Œ Σε περίπτωση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης για σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί καθαρό λάδι κινητήρα SAE 10W-30.
12
Λειτουργία τον χειµώνα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Œ Το µπουζί θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο στη θέση «αποθήκευσης» όταν η
θερµοκρασία του αέρα περιβάλλοντος είναι 5 ºC ή χαµηλότερη.
Œ Για εργασίες που πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες άνω των 5 ºC, επαναφέρετε το
µπουζί του καλύµµατος του κυλίνδρου στην αρχική του θέση.
Œ Σε αντίθετη περίπτωση, το µοτέρ θα υπερθερµανθεί.
1. Κάλυµµα κυλίνδρου
2. Μπουζί
3. Θέση "αποθήκευσης" (ψυχρές καιρικές συνθήκες)
4. Θέση για θερµές καιρικές συνθήκες
Χρησιµοποιήστε το µπουζί για να αποτρέψετε τυχόν προβλήµατα του καρµπιρατέρ το
χειµώνα.
Œ Αποδεσµεύστε την ασφάλεια του καλύµµατος του κυλίνδρου.
Œ Αφαιρέστε το µπουζί από τη θέση για θερµές καιρικές συνθήκες και τοποθετήστε το στη
θέση «αποθήκευσης» για ψυχρές καιρικές συνθήκες.
Œ Για εργασίες που πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες άνω των 5 ºC, επαναφέρετε το
µπουζί στην αρχική του θέση.
Εκκίνηση ψυχρού µοτέρ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Œ Αφού τραβήξετε το κουµπί ελέγχου τσοκ και, στη συνέχεια, το κουµπί επανέλθει
στην αρχική θέση, το γκάζι παραµένει λίγο ανοικτό (κατάσταση σύρτη).
Œ Εάν το µοτέρ εκκινηθεί όταν ο σύρτης είναι σε αυτή την κατάσταση, η αλυσίδα
αρχίζει να περιστρέφεται.
Μην εκκινείτε το µοτέρ προτού ενεργοποιηθεί το φρένο αλυσίδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Αφού εκκινήσετε το µοτέρ, πιέστε και αφήστε αµέσως το λεβιέ γκαζιού για να
αποδεσµεύσετε το σύρτη γκαζιού και να επαναφέρετε το µοτέρ στο ρελαντί και
κατόπιν τραβήξτε αµέσως το εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού προς το χειριστή.
(Φρένο αλυσίδας στη θέση ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ)
2. Μην αυξάνετε τις στροφές του µοτέρ ενώ είναι ενεργοποιηµένο το φρένο
αλυσίδας.
3. Να χρησιµοποιείτε το φρένο αλυσίδας µόνο όταν εκκινείτε το µοτέρ ή σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το σύρτη γκαζιού για κοπή.
Να τον χρησιµοποιείτε µόνο όταν εκκινείτε το µοτέρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην τραβάτε το κορδόνι του συστήµατος εκκίνησης στη µέγιστη θέση του.
Μην αφήνετε τη χειρολαβή του συστήµατος εκκίνησης να χτυπά µε δύναµη στο περίβληµα
όταν επανέρχεται στη θέση της.
A:
1.
2.
3.
4.
5.
Χειρολαβή συστήµατος εκκίνησης
Φρένο αλυσίδας στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
∆ιακόπτης ανάφλεξης (Λειτουργία)
Κουµπί ελέγχου τσοκ (Κλείσιµο)
Φούσκα πλήρωσης καυσίµου (Αντλία πλήρωσης)
Κουµπί ελέγχου τσοκ (Άνοιγµα)
Œ Γεµίστε το ρεζερβουάρ καυσίµου µε µείγµα καυσίµου.
∆εν επιτρέπεται να γεµίζετε µε βενζίνη πάνω από το ύψος του αυχένα του ρεζερβουάρ
καυσίµου.
Œ Γεµίστε το ρεζερβουάρ λαδιού αλυσίδας µε λιπαντικό.
Œ Ωθήστε το προστατευτικό χεριού προς τα εµπρός.
(Φρένο αλυσίδας στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)
13
Œ Ανασηκώστε το διακόπτη ανάφλεξης.
Œ Τραβήξτε το κουµπί ελέγχου τσοκ εντελώς προς τα έξω.
Œ Πιέστε την αντλία πλήρωσης µέχρι να είναι ορατό το καύσιµο στην αντλία πλήρωσης.
Œ Κρατήστε το αλυσοπρίονο µε ασφάλεια.
Œ Βεβαιωθείτε ότι η λάµα και η αλυσίδα δεν αγγίζουν τίποτα όταν εκκινείτε το αλυσοπρίονο.
Œ Τραβήξτε τη χειρολαβή του συστήµατος εκκίνησης αρκετές φορές µέχρι να ακουστεί ο
πρώτος ήχος ανάφλεξης.
Œ Πιέστε το κουµπί ελέγχου τσοκ εντελώς προς τα µέσα.
Œ Τραβήξτε ξανά τη χειρολαβή του συστήµατος εκκίνησης.
Εκκίνηση θερµού µοτέρ
1. Φρένο αλυσίδας στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Œ Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει καύσιµο και λάδι αλυσίδας στα ρεζερβουάρ.
Œ Ωθήστε το προστατευτικό χεριού προς τα εµπρός.
(Φρένο αλυσίδας στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ)
Œ Ανασηκώστε το διακόπτη ανάφλεξης.
Œ Κρατήστε το αλυσοπρίονο µε ασφάλεια.
Œ Τραβήξτε τη χειρολαβή του συστήµατος εκκίνησης.
Œ Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τσοκ αν είναι απαραίτητο, αλλά αφού ακουστεί η
πρώτη ανάφλεξη, τραβήξτε το λεβιέ γκαζιού λίγο για να αποδεσµεύσετε το σύρτη
γκαζιού και το τσοκ.
Αφού τραβήξετε το κουµπί ελέγχου τσοκ και, στη συνέχεια, το κουµπί επανέλθει στην
αρχική θέση, το γκάζι παραµένει λίγο ανοικτό (κατάσταση σύρτη).
Λειτουργία
1. Φρένο αλυσίδας στη θέση ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ
2. Λεβιέ εγκλωβίσεως γκαζιού
3. Λεβιέ γκαζιού
Œ Αφού εκκινηθεί το µοτέρ, αφήστε το να λειτουργήσει στο ρελαντί για λίγα λεπτά.
Œ Τραβήξτε αµέσως το εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού προς το χειριστή.
(Φρένο αλυσίδας στη θέση ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ)
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Πιέστε σταδιακά το λεβιέ γκαζιού για να αυξήσετε τις στροφές του µοτέρ.
Η αλυσίδα αρχίζει να κινείται όταν το µοτέρ φτάσει τις 4200 σ.α.λ. περίπου.
∆ιασφαλίστε τη σωστή επιτάχυνση και λίπανση της αλυσίδας και της λάµας.
(Μη ρυθµιζόµενη αυτόµατη αντλία λαδιού)
Μην λειτουργείτε το µοτέρ σε υψηλές στροφές αν δεν είναι απαραίτητο.
Βεβαιωθείτε ότι διακόπτεται η λειτουργία του αλυσοπρίονου όταν αποδεσµεύεται το
λεβιέ γκαζιού.
14
∆ιακοπή λειτουργίας του µοτέρ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν η λειτουργία του µοτέρ δεν διακόπτεται, τραβήξτε το κουµπί ελέγχου τσοκ εντελώς προς
τα έξω για να διακόψετε τη λειτουργία του µοτέρ.
Προσκοµίστε τη µονάδα στην εξουσιοδοτηµένη αντιπροσωπεία της shindaiwa για να
ελέγξει και να επισκευάσει τον διακόπτη ανάφλεξης προτού εκκινήσετε ξανά το µοτέρ.
1. Λεβιέ γκαζιού
2. ∆ιακόπτης ανάφλεξης
Œ Αποδεσµεύστε το λεβιέ γκαζιού και αφήστε το µοτέρ να λειτουργήσει στο ρελαντί.
Œ Ωθήστε τον διακόπτη ανάφλεξης προς τα κάτω.
Έλεγχος τάνυσης αλυσίδας
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το µοτέρ είναι απενεργοποιηµένο κατά τον έλεγχο της τάνυσης της
αλυσίδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Να χαλαρώνετε πάντα τα παξιµάδια του καλύµµατος συµπλέκτη προτού στρέψετε το
ρυθµιστή τάνυσης αλυσίδας, διαφορετικά θα προκληθεί ζηµιά στο κάλυµµα συµπλέκτη και
τον εντατήρα.
Œ Η τάνυση της αλυσίδας θα πρέπει να ελέγχεται συχνά κατά τη διάρκεια των εργασιών
και να διορθώνεται αν είναι απαραίτητο.
Œ Τεντώστε την αλυσίδα όσο το δυνατόν πιο σφιχτά, αλλά έτσι ώστε να µπορεί ακόµα να
τραβηχτεί εύκολα κατά µήκος της λάµας µε το χέρι.
Έλεγχος λίπανσης αλυσίδας
Œ Κρατήστε την αλυσίδα ακριβώς πάνω από µια στεγνή επιφάνεια και ανοίξτε το γκάζι σε
µισή ισχύ για 30 δευτερόλεπτα.
Μια λεπτή γραµµή "εκτιναγµένου" λαδιού θα πρέπει να φαίνεται στη στεγνή επιφάνεια.
Έλεγχος πριν από την κοπή
Œ Εξοικειωθείτε µε το αλυσοπρίονο προτού αρχίσετε την πραγµατική κοπή.
Œ Για αυτόν το σκοπό, ίσως να είναι φρόνιµο να εξασκηθείτε κόβοντας µερικούς µικρούς
κορµούς ή κλαδιά αρκετές φορές.
Œ Μην επιτρέπετε σε ανθρώπους και ζώα να πλησιάζουν στο χώρο εργασίας.
Πολλαπλοί χειριστές - ∆ιατηρείτε µια ασφαλή απόσταση ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους
χειριστές όταν εργάζεστε µαζί ταυτόχρονα.
15
Σωστή χρήση του φρένου αλυσίδας
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Η κίνηση κλοτσήµατος είναι πολύ επικίνδυνη.
Αν το άκρο της λάµας αγγίξει ξύλο ή κάτι παρόµοιο, η λάµα κλοτσάει ακαριαία προς
τα πίσω.
Το φρένο αλυσίδας µειώνει την πιθανότητα τραυµατισµού λόγω κλοτσήµατος.
Να ελέγχετε πάντα ότι το φρένο αλυσίδας λειτουργεί σωστά πριν από τη χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Œ Για εξάσκηση, ενώ κόβετε ένα µικρό δέντρο, ωθήστε το εµπρόσθιο προστατευτικό
προς τα εµπρός για να ενεργοποιήσετε το φρένο.
Œ Ανά πάσα στιγµή, να επιβεβαιώνετε ότι το φρένο λειτουργεί σωστά πριν από κάθε
εργασία.
Œ Εάν το φρένο αλυσίδας είναι φραγµένο µε ροκανίδια, η απόδοση του φρένου µειώνεται
λίγο.
Να διατηρείτε πάντα καθαρή τη διάταξη.
Œ Μην αυξάνετε τις στροφές του µοτέρ ενώ είναι ενεργοποιηµένο το φρένο αλυσίδας.
Œ Το φρένο αλυσίδας χρησιµοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Μην το χρησιµοποιείτε αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
Œ Όταν χρησιµοποιείτε το σύρτη γκαζιού κατά την εκκίνηση, διατηρείτε το φρένο
αλυσίδας στη θέση ενεργοποίησης.
Μετά την εκκίνηση του µοτέρ, αποδεσµεύστε αµέσως το φρένο.
Œ Ποτέ µην ελέγχετε το φρένο σε έναν χώρο στον οποίο υπάρχουν αναθυµιάσεις
βενζίνης.
Φρένο αλυσίδας
Η λειτουργία του φρένου αλυσίδας είναι να σταµατά την περιστροφή της αλυσίδας µετά από
κλότσηµα.
∆εν αποτρέπει ούτε µειώνει το κλότσηµα.
Μην εξαρτάστε από το φρένο αλυσίδας για προστασία από το κλότσηµα.
Ακόµα και µε το φρένο αλυσίδας, να εξαρτάστε από τη δική σας κοινή λογική και τις σωστές
µεθόδους κοπής, ακριβώς σαν να µην υπήρχε φρένο αλυσίδας.
Ακόµα και µε κανονική χρήση και σωστή συντήρηση, ο χρόνος απόκρισης του φρένου
ενδέχεται να αυξηθεί.
Τα παρακάτω ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του φρένου να προστατεύσει το
χειριστή:
Œ Εσφαλµένο κράτηµα του αλυσοπρίονου πολύ κοντά στο σώµα του χειριστή.
Η ταχύτητα κλοτσήµατος ενδέχεται να είναι πολύ µεγάλη, ακόµα και για να λειτουργήσει
εγκαίρως ένα τέλεια συντηρηµένο φρένο.
Œ Το χέρι του χειριστή ενδέχεται να µη βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να έρθει σε
επαφή µε το προστατευτικό χεριού.
Το φρένο δεν θα ενεργοποιηθεί.
Œ Η έλλειψη σωστής συντήρησης αυξάνει το χρόνο ακινητοποίησης του φρένου, κάνοντάς
το λιγότερο αποτελεσµατικό.
Œ Η εισχώρηση ακαθαρσιών, γράσου, λαδιού, πίσσας κλπ στα λειτουργικά µέρη του
µηχανισµού ενδέχεται να αυξήσει το χρόνο ακινητοποίησης.
Œ Η φθορά και η καταπόνηση του ελατηρίου ενεργοποίησης φρένου και η φθορά του φρένου
/ τυµπάνου συµπλέκτη και των στροφέων ενδέχεται να αυξήσει το χρόνο ακινητοποίησης
του φρένου.
Œ Εάν το προστατευτικό χεριού και ο µοχλός είναι φθαρµένα, ενδέχεται να καταστήσουν το
φρένο ανενεργό.
16
Έλεγχος της λειτουργίας φρεναρίσµατος του φρένου
1. Τοποθετήστε το αλυσοπρίονο στο έδαφος.
2. Κρατήστε τη χειρολαβή και µε τα δύο χέρια και επιταχύνετε το µοτέρ σε υψηλές στροφές
χρησιµοποιώντας το λεβιέ γκαζιού.
3. Ενεργοποιήστε το φρένο αλυσίδας λυγίζοντας τον αριστερό καρπό σας επάνω στο
εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού ενώ συγκρατεί την εµπρός χειρολαβή.
4. Η αλυσίδα ακινητοποιείται αµέσως.
5. Αποδεσµεύστε το λεβιέ γκαζιού.
Εάν η αλυσίδα δεν ακινητοποιηθεί αµέσως, προσκοµίστε το αλυσοπρίονο στην
αντιπροσωπεία της shindaiwa για επισκευή.
Αποδέσµευση του φρένου αλυσίδας
Œ Όταν το εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού τραβηχτεί εντελώς προς το χειριστή, το φρένο
αλυσίδας αποδεσµεύεται.
Αυτόµατο φρένο αλυσίδας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν ελέγχετε τη λειτουργία του αυτόµατου φρένου αλυσίδας, χρησιµοποιήστε ένα υλικό µε
µαλακή επιφάνεια όπως το ξύλο για να παρέχετε την κρούση, έτσι ώστε να µην προκληθεί
ζηµιά στην αλυσίδα.
1). Το άκρο της λάµας µπορεί να τοποθετηθεί σε ύψος περίπου 55 cm.
2). Η οπίσθια χειρολαβή θα πρέπει να κρατηθεί απαλά µε το δεξί χέρι.
Το αυτόµατο φρένο αλυσίδας διακόπτει τη λειτουργία του αλυσοπρίονου µε τέτοιον τρόπο που
το κλότσηµα που προκαλείται στο άκρο της λάµας ενεργοποιεί αυτόµατα το φρένο αλυσίδας.
Για να βεβαιωθείτε ότι το αυτόµατο φρένο αλυσίδας λειτουργεί σωστά, ενεργήστε ως εξής:
1. ∆ιακόψτε τη λειτουργία του µοτέρ αλυσοπρίονου.
2. Χειριστείτε την εµπρόσθια και την οπίσθια χειρολαβή µε τα χέρια σας (κρατήστε τις
απαλά), έτσι ώστε η λάµα να µπορεί να τοποθετηθεί σε ύψος περίπου 55 cm, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
3. Αφήστε απαλά την εµπρόσθια χειρολαβή από το αριστερό σας χέρι και αγγίξτε το ξύλο ή
το παρόµοιο υλικό που είναι τοποθετηµένο από κάτω µε το άκρο της λάµας, έτσι ώστε το
µηχάνηµα να υποστεί µια κρούση.
(* Σε αυτό το χρονικό σηµείο θα πρέπει να κρατάτε απαλά την οπίσθια χειρολαβή µε το
δεξί σας χέρι.)
4. Η κρούση µεταδίδεται στο µοχλό φέρνου, ο οποίος ενεργοποιεί το φρένο αλυσίδας.
17
Οδηγίες κοπής
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Μην αφήνετε το ρύγχος ή το άκρο της λάµας να ακουµπήσει οτιδήποτε ενόσω το
µοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία, προκειµένου να αποφευχθεί το κλότσηµα.
Γενικά
Σε κάθε περίπτωση, ο χειρισµός του αλυσοπρίονου είναι ατοµική δουλειά.
Μερικές φορές, είναι δύσκολο να φροντίσετε οι ίδιοι για τη δική σας ασφάλεια, γι' αυτό µην
µεταθέσετε την ευθύνη σε κάποιον βοηθό.
Αφού µάθετε τις βασικές τεχνικές χρήσης του πριονιού, το καλύτερο βοήθηµα είναι η δική σας
κοινή λογική.
Ο αποδεκτός τρόπος συγκράτησης του πριονιού είναι να σταθείτε αριστερά του πριονιού µε
το αριστερό σας χέρι στην εµπρόσθια χειρολαβή, ώστε να µπορέσετε να λειτουργήσετε το
λεβιέ γκαζιού µε το δείκτη του δεξιού σας χεριού.
Προτού επιχειρήσετε να κόψετε ένα δέντρο, κόψτε µερικά µικρά κλαδιά ή κορµούς.
Εξοικειωθείτε πλήρως µε τα χειριστήρια και τις αποκρίσεις του πριονιού.
Θέστε το µοτέρ σε λειτουργία και επιβεβαιώστε ότι λειτουργεί κανονικά.
Πιέστε το λεβιέ για να ανοίξετε εντελώς το γκάζι και, στη συνέχεια, αρχίστε την κοπή.
∆εν είναι απαραίτητο να πιέσετε µε δύναµη προς τα κάτω για να κόψει το πριόνι.
Εάν η αλυσίδα έχει ακονιστεί κατάλληλα, δεν θα πρέπει να απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια
για την κοπή.
Εάν ωθείτε το πριόνι πολύ δυνατά, οι στροφές του µοτέρ θα µειωθούν, καθιστώντας πιο
δύσκολη την κοπή.
Μερικά υλικά ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το περίβληµα του αλυσοπρίονού σας.
(Παράδειγµα: οξύ φοινικόδεντρου, λίπασµα κ.λπ.)
Για να αποτρέψετε την παραµόρφωση του περιβλήµατος, αφαιρέστε προσεκτικά όλο το
συσσωρευµένο πριονίδι γύρω από την περιοχή του συµπλέκτη και της λάµας και πλύνετε µε
νερό.
18
Κοπή δέντρου
Η πτώση δέντρου µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά π.χ. σε κάποιο αυτοκίνητο, σπίτι,
φράχτη, ηλεκτροφόρα καλώδια ή σε κάποιο άλλο δέντρο.
Υπάρχουν τρόποι καθοδήγησης της πτώσης ενός δέντρου, γι' αυτό αποφασίστε πρώτα προς
τα πού θέλετε να πέσει!
Πριν από την κοπή, εκκενώστε την περιοχή γύρω από το δέντρο.
Κατά την εργασία θα χρειαστείτε καλό πάτηµα και θα πρέπει να µπορείτε να εργάζεστε µε το
πριόνι χωρίς να χτυπάτε κανένα εµπόδιο.
Στη συνέχεια, επιλέξτε µια διαδροµή υποχώρησης.
Όταν το δέντρο αρχίσει να πέφτει, θα πρέπει να υποχωρήσετε µακριά από την κατεύθυνση
της πτώσης υπό γωνία 45 µοιρών και τουλάχιστον 3 µέτρα από τον κορµό ώστε να µην
χτυπήσει ο κορµός πίσω στο υπόλειµµα του δέντρου.
Αρχίστε την κοπή στην πλευρά όπου πρόκειται να πέσει το δέντρο.
Œ Εγκοπή: 1/3 της διαµέτρου και υπό γωνία 30o έως 45o
Œ Οπίσθια κοπή: 2,5 έως 5 cm ψηλότερα
Œ Αρµός άκοφτου ξύλου: 1/10 της διαµέτρου
Κόψτε µια εγκοπή περίπου στο 1/3 της διαδροµής µέσα στο δέντρο.
Η θέση αυτής της εγκοπής είναι σηµαντική αφού το δέντρο θα προσπαθήσει να πέσει "µέσα"
στην εγκοπή.
Η κοπή για την πτώση του δέντρου γίνεται στην αντίθετη πλευρά της εγκοπής.
Πραγµατοποιήστε την κοπή της πτώσης, τοποθετώντας τον αιχµηρό σύνδεσµο συγκράτησης
σε ύψος 2,5 cm έως 5 cm από το κάτω µέρος της εγκοπής και διακόψτε την κοπή περίπου στο
1/10 της διαµέτρου στην εσωτερική ακµή της εγκοπής, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας
αρµός από το τµήµα του ξύλου που δεν είναι κοµµένο.
1.
2.
3.
4.
A:
Κοπές εγκοπής
Οπίσθια κοπή
Σφήνες (όταν υπάρχει χώρος)
Πτώση
Αφήστε αρµό 1/10 της διαµέτρου
Μην επιχειρήσετε να κόψετε διαµέσου της εγκοπής µε την κοπή πτώσης.
Το ξύλο που αποµένει µεταξύ της κοπής της εγκοπής και της κοπής πτώσης, θα παίξει το ρόλο
του αρµού κατά την πτώση του δέντρου, καθοδηγώντας το προς την επιθυµητή κατεύθυνση.
Όταν το δέντρο αρχίζει να πέφτει, διακόψτε τη λειτουργία του µοτέρ, τοποθετήστε το πριόνι
στο έδαφος και υποχωρήστε γρήγορα.
Κοπή µεγάλου δέντρου.
1.
2.
3.
4.
5.
A:
Κοπές εγκοπής
Μέθοδος εγκάρσιας κοπής
Οπίσθια κοπή
Μέθοδος εγκάρσιας κοπής
Κοπές πτώσης
Σφήνες
Για την κοπή µεγάλων δέντρων µε διάµετρο υπερδιπλάσια του µήκους της λάµας, ξεκινήστε
µε κοπές εγκοπής από τη µία πλευρά και εκτελέστε εγκάρσια κοπή µε το πριόνι µέχρι την άλλη
πλευρά της εγκοπής.
Αρχίστε την οπίσθια κοπή στη µία πλευρά του δέντρου έχοντας εµπλέξει τον αιχµηρό
σύνδεσµο συγκράτησης, στρέφοντας το πριόνι ώστε να σχηµατιστεί ο επιθυµητός αρµός σε
εκείνη την πλευρά.
Στη συνέχεια, αφαιρέστε το πριόνι για τη δεύτερη κοπή.
Εισαγάγετε το πριόνι στην πρώτη κοπή πολύ προσεκτικά, ώστε να µην προκληθεί κλότσηµα.
Η τελική κοπή γίνεται σύροντας το πριόνι προς τα εµπρός στο κόψιµο µέχρι να φθάσει στον
αρµό.
19
Κοπή κλαδιών
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην κόβετε µε το πριόνι πάνω από το ύψος του στήθους.
Η κοπή κλαδιών ενός πεσµένου δέντρου µοιάζει πολύ µε τον τεµαχισµό κορµών.
Ποτέ µην αφαιρείτε κλαδί δέντρου ενόσω στέκεστε πάνω σε αυτό.
Προσέξτε ώστε το άκρο του πριονιού να µην έρχεται σε επαφή µε άλλα κλαδιά.
Να χρησιµοποιείτε πάντοτε και τα δύο χέρια.
Μην κόβετε έχοντας το πριόνι πάνω από το κεφάλι σας ή τη λάµα σε κατακόρυφη θέση.
Εάν το πριόνι κλοτσήσει, ενδέχεται να µην έχετε τον έλεγχο που απαιτείται για την αποτροπή
πιθανού τραυµατισµού.
Μάθετε πώς καταπονείται το κλαδί
1. Αφήστε τα κλαδιά υποστήριξης τελευταία.
2. Σύρετε τµήµατα κορµού κάτω από τον κορµό για να τον υποστηρίξετε.
3. Εάν έχετε χοντρά κλαδιά, εργαστείτε από έξω προς τα µέσα, για να αποφύγετε την
περίπτωση να κολλήσει η λάµα και η αλυσίδα σας.
Τεµαχισµός κορµών
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σταθείτε στην ανοδική πλευρά των κορµών.
Ο τεµαχισµός κορµών αναφέρεται στο πριόνισµα ενός κορµού ή πεσµένου δέντρου σε
µικρότερα τεµάχια.
Υπάρχουν ορισµένοι βασικοί κανόνες που ισχύουν για όλες τις εργασίες τεµαχισµού κορµών.
Να έχετε πάντοτε και τα δύο σας χέρια στις χειρολαβές.
Υποστηρίξτε τους κορµούς εάν είναι δυνατόν.
Κατά την κοπή σε κεκλιµένη επιφάνεια ή σε πλαγιά, να στέκεστε πάντοτε στην ανοδική
πλευρά.
Μην στέκεστε επάνω στον κορµό.
20
Τάση και συµπίεση κορµών
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το σύρτη γκαζιού για εργασίες κοπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν δεν κρίνατε σωστά τις επιπτώσεις της τάσης και της συµπίεσης και κόψετε από
τη λάθος πλευρά, ο κορµός θα εγκλωβίσει τη λάµα και την αλυσίδα, παγιδεύοντάς
την.
Εάν λειτουργήσετε το µοτέρ σε πλήρη ισχύ µε την αλυσίδα κολληµένη, θα κάψετε το
συµπλέκτη.
Εάν η αλυσίδα κολλήσει και το πριόνι δεν µπορεί να αφαιρεθεί από το σηµείο κοπής,
µην ασκήσετε δύναµη για να το αποδεσµεύσετε.
∆ιακόψτε τη λειτουργία του πριονιού, τοποθετήστε µια σφήνα στο σηµείο κοπής για
να ανοίξει.
Ποτέ µην ασκείτε δύναµη στο πριόνι όταν έχει υποστεί εµπλοκή.
Μην εξαναγκάζετε το πριόνι προς το σηµείο κοπής.
Τυχόν στοµωµένη αλυσίδα δεν είναι ασφαλής και θα προκαλέσει εκτεταµένη φθορά
στα προσαρτήµατα κοπής.
Ένας καλός τρόπος για να διαπιστωθεί ότι η αλυσίδα έχει στοµώσει είναι όταν
βγαίνει πολύ λεπτό πριονίδι αντί ροκανίδια.
1. Αρµός
2. Ανοικτός
3. Κλειστός
Όταν ένας µακρύς κορµός βρίσκεται στο έδαφος υπόκειται σε τάση και συµπίεση, ανάλογα µε
τα σηµεία στήριξης.
Όταν ο κορµός υποστηριχθεί στα άκρα του, η πλευρά της συµπίεσης είναι στο επάνω µέρος
και η πλευρά της τάσης στο κάτω µέρος.
Για να κόψετε ανάµεσα σε αυτά τα σηµεία υποστήριξης, κόψτε πρώτα προς τα κάτω περίπου
κατά το 1/3 της διαµέτρου του κορµού.
Η δεύτερη κοπή γίνεται προς τα πάνω, η οποία θα πρέπει να συναντήσει την πρώτη κοπή.
Μεγάλη καταπόνηση
4. 1/3 της διαµέτρου. Για την αποφυγή διαχωρισµού.
5. Κοπή εξασθένησης για το τελείωµα.
Όταν ο κορµός υποστηρίζεται µόνο στο ένα άκρο, κόψτε πρώτα προς τα επάνω περίπου κατά
το 1/3 της διαµέτρου του κορµού.
Η δεύτερη κοπή γίνεται προς τα κάτω, η οποία θα πρέπει να συναντήσει την πρώτη κοπή.
Τεµαχισµός από πάνω
6. Κάτω
7. Μη υποστηριζόµενο άκρο
Τεµαχισµός από κάτω
8. Επάνω
9. Σφήνα
Κόψτε υπό γωνία όταν το ένα τµήµα µπορεί να ακουµπήσει επάνω στο άλλο.
21
Οδηγός συντήρησης κατά το σέρβις
Πεδίο
Συντήρηση
Σελίδα Πριν από τη χρήση Μηνιαία
Φίλτρο αέρα
Καθαρισµός / αντικατάσταση
26
•
Σύστηµα καυσίµου
Έλεγχος
26
•
Φίλτρο καυσίµου
Έλεγχος / καθαρισµός / αντικατάσταση
26
•
Φίλτρο λαδιού
Έλεγχος / καθαρισµός / αντικατάσταση
26
•
Μπουζί
Έλεγχος / καθαρισµός / ρύθµιση / αντικατάσταση
27
Σύστηµα ψύξης
Έλεγχος / καθαρισµός
28
•
Λάµα
Έλεγχος / καθαρισµός
27
•
Γρανάζι / Τύµπανο συµπλέκτη
Έλεγχος / αντικατάσταση
27
•
Καρµπιρατέρ
Ρύθµιση / αντικατάσταση και ρύθµιση
27
Σιγαστήρας
Έλεγχος / σφίξιµο / καθαρισµός
28
•O
Φρένο αλυσίδας
Έλεγχος / αντικατάσταση
16
•O
Σύστηµα εκκίνησης
Έλεγχος
23
•
Βίδες, µπουλόνια και παξιµάδια
Έλεγχος, σφίξιµο / αντικατάσταση
-
•O
•
•
•
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
 Αν δεν συντηρηθεί σωστά, το προϊόν ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη σωµατική υγεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν και µετά από τη χρήση του προϊόντος, να ελέγχετε το αντικραδασµικό ελαστικό ή ελατήριο για να βεβαιωθείτε ότι
δεν είναι φθαρµένο, ραγισµένο ή παραµορφωµένο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν συντηρηθεί σωστά, η απόδοση του προϊόντος ενδέχεται να µειωθεί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Τα χρονικά διαστήµατα που εµφανίζονται είναι τα µέγιστα.
Η πραγµατική χρήση και η εµπειρία σας θα καθορίσει τη συχνότητα της απαιτούµενης συντήρησης.
Όταν το πριόνι σας υφίσταται υψηλά φορτία λόγω κάποιας πτώσης ή κρούσης, να ελέγχετε όλα τα µέρη του.
Εάν χρησιµοποιείτε συνεχώς φυτικό λάδι αλυσίδας, πρέπει να διενεργείτε συχνότερα επιθεωρήσεις και εργασίες συντήρησης.
Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε βλάβη, ζητήστε από τον προµηθευτή της shindaiwa να γίνει επισκευή.
22
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Πρόβληµα
Μοτέρ
Αιτία
- εκκινείται δύσκολα
- δεν εκκινείται
∆ιόρθωση
Το µοτέρ
Υπάρχει καύσιµο
περιστρέφεται στο καρµπιρατέρ
∆εν υπάρχει καύσιµο
στο καρµπιρατέρ
Œ Φραγµένο φίλτρο καυσίµου
Œ Φραγµένη γραµµή καυσίµου
Œ Καρµπιρατέρ
Œ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
Œ Καθαρίστε
Œ Ρωτήστε τον προµηθευτή της
shindaiwa
Υπάρχει καύσιµο
στον κύλινδρο
∆εν υπάρχει καύσιµο
στον κύλινδρο
Œ Καρµπιρατέρ
Œ Ρωτήστε τον προµηθευτή
της shindaiwa
Ο σιγαστήρας έχει
βραχεί µε καύσιµο
Œ Το µείγµα καυσίµου είναι
υπερβολικά πλούσιο
Œ Ανοίξτε το τσοκ
Œ Καθαρίστε/αντικαταστήστε το
φίλτρο αέρα
Œ Ρυθµίστε το καρµπιρατέρ
Œ Ρωτήστε τον προµηθευτή της
shindaiwa
Υπάρχει σπινθήρας
στην άκρη του
σύρµατος µπουζί
∆εν υπάρχει
σπινθήρας στην
άκρη του σύρµατος
µπουζί
Œ Απενεργοποιηµένος
διακόπτης ανάφλεξης
Œ Ηλεκτρικό πρόβληµα
Œ Ενεργοποιήστε το διακόπτη
Υπάρχει σπινθήρας
στο µπουζί
∆εν υπάρχει
σπινθήρας στο
µπουζί
Œ Εσφαλµένο διάκενο
σπινθήρα
Œ Καλυµµένο µε άνθρακα
Œ Λερωµένο µε καύσιµο
Œ Ελαττωµατικό µπουζί
Œ Ρυθµίστε σε 0,6 έως 0,7 mm
Œ Εσωτερικό πρόβληµα
µοτέρ
Œ Ρωτήστε τον προµηθευτή
της shindaiwa
Œ Ακάθαρτο φίλτρο αέρα
Œ Ακάθαρτο φίλτρο καυσίµου
Œ Φραγµένος αεραγωγός
καυσίµου
Œ Μπουζί
Œ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
Œ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
Œ Καθαρίστε
Το µοτέρ δεν
περιστρέφεται
Το µοτέρ
λειτουργεί
Σβήνει ή επιταχύνει ανεπαρκώς
Œ Καρµπιρατέρ
Œ Φραγµένο σύστηµα ψύξης
Œ Φραγµένη θυρίδα εξαγωγής /
σιγαστήρας
Περιστροφή αλυσίδας πριονιού σε στροφές ρελαντί
Œ Καρµπιρατέρ
Œ Ζηµιά ή µάγκωµα
συµπλέκτη
Œ Ρωτήστε τον προµηθευτή
της shindaiwa
Œ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
Œ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε
Œ Αντικαταστήστε το µπουζί
Œ Καθαρίστε και ρυθµίστε /
αντικαταστήστε
Œ Ρυθµίστε
Œ Καθαρίστε
Œ Καθαρίστε
Œ Ρωτήστε τον προµηθευτή
της shindaiwa
Œ Ρωτήστε τον προµηθευτή της
shindaiwa
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Œ Όλες οι εργασίες σέρβις του αλυσοπρίονου, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χειριστή, θα πρέπει
να εκτελούνται από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό.
Œ Οι ατµοί καυσίµου είναι εξαιρετικά εύφλεκτοι και ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή / και έκρηξη.
Ποτέ µην ελέγχετε για σπινθήρα ανάφλεξης γειώνοντας το µπουζί κοντά στην οπή µπουζί του κυλίνδρου,
διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν δεν είναι εφικτό το ελαφρύ τράβηγµα της χειρολαβής του συστήµατος εκκίνησης, το πρόβληµα διαγιγνώσκεται ως αστοχία
στο εσωτερικό του κινητήρα.
Συµβουλευθείτε τον προµηθευτή σας.
Εάν έχει αποσυναρµολογηθεί ακούσια, µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό.
23
Συντήρηση αλυσίδας
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Απενεργοποιήστε το µοτέρ προτού ακονίσετε την αλυσίδα.
Να φοράτε πάντα γάντια όταν εκτελείτε εργασίες στην αλυσίδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα παρακάτω ελαττώµατα θα αυξήσουν σηµαντικά τον κίνδυνο κλοτσήµατος.
1) Πολύ µεγάλη γωνία επάνω ελάσµατος
2) Πολύ µικρή διάµετρος λιµαρίσµατος
3) Πολύ µεγάλος οδηγός βάθους κοπής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτές οι γωνίες αναφέρονται για τις αλυσίδες Oregon 91PX, 91VG, 91VXL, 91VX, 90PX,
90SG και Carlton N1C-BL.
Για αλυσίδα άλλης µάρκας, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της αλυσίδας.
Œ Τα σωστά λιµαρισµένα δόντια εµφανίζονται παρακάτω.
A: Γωνία επάνω ελάσµατος N1C-BL, 35°, 91PX, 91VG, 91VXL, 91VX, 90PX και 90SG, 30°
B: Γωνία κοπής επάνω ελάσµατος N1C-BL, 60°, 91PX, 91VG, 91VXL, 91VX, 90PX και
90SG, 55°
C: Οδηγός βάθους κοπής N1C-BL, 0,56 mm, 91PX, 91VG, 91VXL, 91VX, 90PX και 90SG,
0,65 mm
D: Παράλληλος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Αριστερό δόντι
Σύνδεσµος
∆εξιό δόντι
Οδηγός βάθους κοπής
Οδηγός
Πριτσίνι
Ποτέ µη χειρίζεστε το αλυσοπρίονο µε στοµωµένη ή φθαρµένη αλυσίδα.
Εάν η αλυσίδα απαιτεί υπερβολική πίεση για να κόψει ή δηµιουργεί σκόνη αντί για ροκανίδια,
τότε ελέγξτε τα δόντια για φθορά.
Όταν ακονίζετε την αλυσίδα, ο στόχος σας θα είναι να διατηρείτε τις ίδιες γωνίες και προφίλ
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της, όπως όταν ήταν καινούργια.
Να ελέγχετε την αλυσίδα για ζηµιά ή φθορά κάθε φορά που ανεφοδιάζετε το αλυσοπρίονο µε
καύσιµο.
24
Œ Ακόνισµα
Προκειµένου να λιµάρετε σωστά την αλυσίδα, χρειάζεστε τα εξής: στρογγυλή λίµα και λαβή
λίµας, επίπεδη λίµα και εργαλείο οδηγού βάθους κοπής.
Εάν χρησιµοποιήσετε το σωστό µέγεθος λίµας (N1C-BL, 91PX, 91VG, 91VXL και 91VX:
στρογγυλή λίµα 4,0 mm, 90PX και 90SG: στρογγυλή λίµα 4,5 mm) και µια λαβή λίµας, είναι
ευκολότερο να επιτύχετε καλά αποτελέσµατα.
Συµβουλευτείτε την αντιπροσωπεία της shindaiwa για τα σωστά εργαλεία ακονίσµατος και τα
µεγέθη τους.
1. Ασφαλίστε την αλυσίδα - ωθήστε το εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού προς τα εµπρός.
Για να περιστρέψετε την αλυσίδα - τραβήξτε το εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού µέχρι
την εµπρόσθια χειρολαβή.
2. Η αλυσίδα σας θα έχει εναλλασσόµενα αριστερά και δεξιά δόντια.
Να ακονίζετε πάντα από µέσα προς τα έξω.
3. ∆ιατηρήστε τις γραµµές γωνίας της λαβής λίµας παράλληλες µε τη γραµµή της αλυσίδας
και λιµάρετε το δόντι µέχρι να αφαιρεθεί η φθαρµένη περιοχή (πλευρικό έλασµα και
επάνω έλασµα).
4. Κρατήστε τη λίµα σε οριζόντια θέση.
5. Αποφεύγετε να αγγίζετε τους συνδέσµους µε τη λίµα.
6. Ακονίστε πρώτα το πιο φθαρµένο δόντι και, στη συνέχεια, λιµάρετε όλα τα υπόλοιπα
δόντια στο ίδιο µήκος.
7. Ο οδηγός ελέγχου βάθους προσδιορίζει το πάχος των ροκανιδιών που δηµιουργούνται
και πρέπει να διατηρείται σωστά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.
8. Καθώς µειώνεται το µήκος του δοντιού, το ύψος του οδηγού ελέγχου βάθους
µεταβάλλεται και πρέπει να µειωθεί.
9. Τοποθετήστε το εργαλείο οδηγού βάθους κοπής και λιµάρετε οποιοδήποτε τµήµα του
οδηγού ελέγχου βάθους προεξέχει.
10. Λειάνετε το εµπρός τµήµα του οδηγού ελέγχου βάθους για να επιτρέψετε οµαλή κοπή.
11. Ο οδηγός αφαιρεί το πριονίδι από την αυλάκωση της λάµας.
Κατά συνέπεια, να διατηρείτε αιχµηρή την κάτω άκρη του οδηγού.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθµιση της αλυσίδας, βυθίστε τη σε λάδι και ξεπλύνετε εντελώς τα
ρινίσµατα προτού τη χρησιµοποιήσετε.
Όταν η αλυσίδα έχει λιµαριστεί στη λάµα, απλώστε αρκετό λάδι επάνω της και περιστρέψτε
αργά την αλυσίδα για να ξεπλύνετε τα ρινίσµατα προτού τη χρησιµοποιήσετε ξανά.
Εάν το αλυσοπρίονο χρησιµοποιηθεί µε ρινίσµατα που φράζουν την αυλάκωση, η αλυσίδα και
ο οδηγός θα φθαρούν πρόωρα.
Εάν η αλυσίδα λερωθεί µε ρητίνη, για παράδειγµα, καθαρίστε την µε κηροζίνη και βυθίστε τη
σε λάδι.
25
Σέρβις
Œ Εάν έχετε απορίες ή προβλήµατα, επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία της shindaiwa.
Φίλτρο αέρα
1.
2.
3.
4.
5.
Κουµπί ελέγχου τσοκ
Κάλυµµα κυλίνδρου
Εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού
Ασφάλεια καλύµµατος κυλίνδρου
Φίλτρο αέρα
Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση.
Κλείστε το τσοκ.
Ωθήστε το προστατευτικό χεριού προς τα εµπρός.
Αποδεσµεύστε την ασφάλεια του καλύµµατος του κυλίνδρου και αφαιρέστε το κάλυµµα
του κυλίνδρου και το φίλτρο αέρα.
Βουρτσίστε απαλά τη σκόνη ή καθαρίστε µε πεπιεσµένο αέρα ή αντικαταστήστε το φίλτρο
αέρα.
Œ Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα και το κάλυµµα του κυλίνδρου, εµπλέξτε την
ασφάλεια.
Œ
Œ
Œ
Œ
Έλεγχος συστήµατος καυσίµου
Œ Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση.
Œ Μετά τον ανεφοδιασµό, να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν διαρροές καυσίµου γύρω από
το σωλήνα καυσίµου, το δακτύλιο του συστήµατος καυσίµου ή το καπάκι του ρεζερβουάρ
καυσίµου.
Œ Σε περίπτωση διαρροής καυσίµου, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Σταµατήστε αµέσως να χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα και ζητήστε από τον προµηθευτή σας
να το ελέγξει ή να το αντικαταστήσει.
Φίλτρο καυσίµου
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Η βενζίνη και το καύσιµο είναι εξαιρετικά εύφλεκτα.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισµό βενζίνης ή καυσίµου.
1. Φίλτρο καυσίµου
2. Καπάκι ρεζερβουάρ καυσίµου
Œ Ελέγχετε περιοδικά.
- Μην αφήνετε να εισέρχεται σκόνη στο ρεζερβουάρ καυσίµου.
- Ένα φραγµένο φίλτρο θα προκαλέσει δυσκολίες στην εκκίνηση του µοτέρ ή αφύσικη
απόδοση του µοτέρ.
- Τραβήξτε έξω το φίλτρο καυσίµου µέσα από τη θυρίδα εισαγωγής καυσίµου µε ένα
κοµµάτι σύρµατος ή κάτι παρόµοιο.
- Όταν το φίλτρο είναι βρώµικο, αντικαταστήστε το.
- Όταν το εσωτερικό του ρεζερβουάρ καυσίµου είναι βρώµικο, µπορεί να καθαριστεί
ξεπλένοντας το ρεζερβουάρ µε βενζίνη.
Φίλτρο λαδιού
1. Φίλτρο λαδιού
2. Καπάκι ρεζερβουάρ λαδιού
Œ Ελέγχετε περιοδικά.
- Μην αφήνετε να εισέρχεται σκόνη στο ρεζερβουάρ λαδιού.
- Ένα φραγµένο φίλτρο λαδιού θα επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία του συστήµατος
λίπανσης.
- Αφαιρέστε το µέσω της οπής πλήρωσης λαδιού, χρησιµοποιώντας ένα κοµµάτι
ατσαλόσυρµα ή κάτι παρόµοιο.
- Εάν το φίλτρο είναι βρώµικο, πλύνετέ το σε βενζίνη ή αντικαταστήστε το.
- Όταν το εσωτερικό του ρεζερβουάρ λαδιού είναι βρώµικο, µπορεί να καθαριστεί
ξεπλένοντας το ρεζερβουάρ µε βενζίνη.
26
Μπουζί
∗ ∆ιάκενο µπουζί: 0,6 έως 0,7 mm
Œ Ελέγχετε περιοδικά.
- Το τυπικό διάκενο σπινθήρα είναι 0,6 έως 0,7 mm.
- ∆ιορθώστε το διάκενο σπινθήρα αν είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο από το τυπικό διάκενο.
Œ Ροπή σύσφιξης: 15 έως 17 N•m (150 έως 170 kgf•cm)
Λάµα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε τη λάµα ή την αλυσίδα του πριονιού, ρωτήστε την
αντιπροσωπεία της shindaiwa.
1. Αυλάκωση
2. Οπή λαδιού
3. Λάµα
4. Γρανάζι
Œ Καθαρίζετε πριν από τη χρήση.
- Καθαρίστε την αυλάκωση της λάµας µε ένα µικρό κατσαβίδι, για παράδειγµα.
- Καθαρίστε τις οπές λαδιού µε ένα σύρµα.
Œ Αναστρέφετε τη λάµα περιοδικά.
Œ Ελέγξτε το γρανάζι και το συµπλέκτη και καθαρίστε την περιοχή τοποθέτησης της λάµας
προτού τοποθετήσετε τη λάµα.
Αντικαταστήστε τα αν είναι φθαρµένα.
Γρανάζι / Τύµπανο συµπλέκτη
∗ Φθαρµένο: 0,5 mm
Œ Το φθαρµένο γρανάζι θα προκαλέσει πρόωρη ζηµιά ή φθορά στην αλυσίδα.
- Όταν το γρανάζι έχει φθαρεί στο 0,5 mm ή περισσότερο, αντικαταστήστε το.
Œ Ελέγξτε το γρανάζι όταν τοποθετήσετε µια νέα αλυσίδα.
Αντικαταστήστε το αν είναι φθαρµένο.
Œ Ελέγξτε εάν το τύµπανο του συµπλέκτη περιστρέφεται ελεύθερα και οµαλά.
∆ιαφορετικά, ζητήστε από τον προµηθευτή σας να γίνει επισκευή.
Καρµπιρατέρ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την εκκίνηση, ο ρυθµιστής στροφών ρελαντί (Τ) πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε
να µην περιστρέφει την αλυσίδα.
Εάν αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα µε το καρµπιρατέρ, επικοινωνήστε µε τον
προµηθευτή σας.
L: ρυθµιστής µίγµατος χαµηλής ταχύτητας
H: ρυθµιστής µίγµατος υψηλής ταχύτητας
T: Ρυθµιστής στροφών ρελαντί
Œ Μην ρυθµίζετε το καρµπιρατέρ αν δεν είναι απαραίτητο.
Œ Για να ρυθµίσετε το καρµπιρατέρ, ενεργήστε ως εξής:
- Γυρίστε το ρυθµιστή µίγµατος χαµηλής ταχύτητας (L) και το ρυθµιστή µίγµατος υψηλής
ταχύτητας (H) αριστερόστροφα για διακοπή.
- Εκκινήστε το µοτέρ και αφήστε το να λειτουργήσει σε υψηλές στροφές ρελαντί µέχρι να
ζεσταθεί.
- Στρέψτε το ρυθµιστή στροφών ρελαντί (Τ) αριστερόστροφα µέχρι να σταµατήσει να
κινείται η αλυσίδα.
- Στρέψτε το ρυθµιστή στροφών ρελαντί (T) αριστερόστροφα 1/2 στροφή επιπλέον.
- Επιταχύνετε σε πλήρες γκάζι, για να ελέγξετε την οµαλή µετάβαση από το ρελαντί στο
πλήρες γκάζι.
27
Πτερύγια κυλίνδρου (Σύστηµα ψύξης)
Œ Ελέγχετε περιοδικά.
Œ Τα φραγµένα πτερύγια θα έχουν ως αποτέλεσµα κακή ψύξη του µοτέρ.
Œ Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες και τη σκόνη που υπάρχει ανάµεσα στα πτερύγια, για να
επιτρέψετε στον αέρα ψύξης να περνάει εύκολα.
Σιγαστήρας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι αποθέσεις άνθρακα στο σιγαστήρα θα προκαλέσουν πτώση ισχύος του µοτέρ.
Το πλέγµα προστασίας από σπινθήρες πρέπει να ελέγχεται περιοδικά.
1. Σιγαστήρας
2. Πλέγµα προστασίας από σπινθήρες
3. Κάλυµµα πλέγµατος
Œ Αφαιρέστε το κάλυµµα του κυλίνδρου και το καλώδιο του µπουζί.
Œ Αφαιρέστε το κάλυµµα του πλέγµατος προστασίας από σπινθήρες και το πλέγµα από το
σώµα του σιγαστήρα.
Œ Καθαρίστε τις αποθέσεις άνθρακα από τα εξαρτήµατα του σιγαστήρα.
Œ Αντικαταστήστε το πλέγµα αν είναι ραγισµένο αν έχει οπές από κάψιµο.
Œ Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα µε την αντίστροφη σειρά.
Ανταλλακτική λάµα και αλυσίδα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Œ Να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τις ανταλλακτικές λάµες και αλυσίδες που
καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή αντίστοιχες. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να υπάρχει
κίνδυνος ατυχηµάτων και πρόκλησης ζηµιάς στο µηχάνηµα.
Μήκος cm
Λάµα
Αλυσίδα
Τύµπανο συµπλέκτη
(Κωδικός είδους)
91PX-47E
30
C30S91-47ML- SC
91VXL-47E
91VX-47E
91PX-53E
35
C35S91-53ML- SC
91VXL-53E
91VX-53E
28
(A556-000543)
Αποθήκευση
Μακροχρόνια αποθήκευση (πάνω από 30 ηµέρες)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αποθηκεύετε σε έναν κλειστό χώρο όπου οι αναθυµιάσεις καυσίµου ενδέχεται να
συσσωρευτούν ή να προσεγγίσουν µια γυµνή φλόγα ή σπινθήρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χειριστή για µελλοντική αναφορά.
Μην αποθηκεύετε τη µονάδα σας για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα (30 ηµέρες ή
περισσότερο) χωρίς να εκτελείτε προστατευτική συντήρηση αποθήκευσης, η οποία
περιλαµβάνει τα εξής:
1. Αποστραγγίστε εντελώς το ρεζερβουάρ καυσίµου και τραβήξτε τη χειρολαβή του
συστήµατος εκκίνησης για να αφαιρέσετε το καύσιµο από το καρµπιρατέρ.
2. Να αποθηκεύετε πάντα το καύσιµο σε εγκεκριµένο δοχείο.
3. Θέστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση "∆ιακοπή λειτουργίας".
4. Αφαιρέστε το γράσο, το λάδι, τις ακαθαρσίες και τα θραύσµατα που έχουν συσσωρευτεί
στην εξωτερική επιφάνεια τη µονάδας.
5. Εκτελέστε όλες τις περιοδικές λιπάνσεις και τα σέρβις που απαιτούνται.
6. Σφίξτε όλες τις βίδες, τα µπουλόνια και τα παξιµάδια.
7. Αφαιρέστε το µπουζί και χύστε 10 mL φρέσκου, καθαρού, λαδιού δίχρονου κινητήρα µέσα
στον κύλινδρο µέσω της οπής µπουζί.
A. Τοποθετήστε ένα καθαρό πανί πάνω από την οπή µπουζί.
B. Τραβήξτε τη χειρολαβή συστήµατος εκκίνησης 2 ή 3 φορές για να απλώσετε το λάδι στο
εσωτερικό του κυλίνδρου.
Γ. Παρατηρήστε τη θέση του εµβόλου µέσα από την οπή µπουζί.
Τραβήξτε αργά τη χειρολαβή του συστήµατος εκκίνησης µέχρι το έµβολο να φτάσει στο
ανώτατο σηµείο της διαδροµής του και αφήστε το εκεί.
8. Τοποθετήστε το µπουζί (µην συνδέσετε το καλώδιο ανάφλεξης).
9. Καλύψτε την αλυσίδα και τη λάµα µε το κάλυµµα λάµας προτού τα αποθηκεύσετε.
10. Αποθηκεύστε τη µονάδα σε έναν στεγνό χώρο χωρίς σκόνη, µακριά από παιδιά και άλλα
µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
29
∆ιαδικασία απόρριψης
Œ Να απορρίπτετε τα απόβλητα λαδιού σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.
Œ Τα κύρια πλαστικά µέρη από τα οποία αποτελείται το προϊόν έχουν κωδικούς που
υποδεικνύουν τα υλικά τους.
Οι κωδικοί αναφέρονται στα παρακάτω υλικά. Να απορρίπτετε αυτά τα πλαστικά µέρη
σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.
Σήµανση
Υλικό
>PA6-GF<
Νάιλον 6 - Υαλόνηµα
>PA66-GF<
Νάιλον 66 - Υαλόνηµα
>PP-GF<
Πολυπροπυλένιο - Υαλόνηµα
>PE-HD<
Πολυαιθυλένιο
>POM<
Πολυοξυµεθυλένιο
Œ Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε πώς θα πρέπει να απορρίψετε τα απόβλητα λαδιού/
πλαστικά µέρη, επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία της shindaiwa.
30
Προδιαγραφές
Μοντέλο
Εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος × Πλάτος × Ύψος
mm
396 × 232 × 273
Βάρος: Πριόνι χωρίς λάµα και αλυσίδα, κενά ρεζερβουάρ
kg
4,0
Όγκος:
Ρεζερβουάρ καυσίµου
Ρεζερβουάρ για λάδι λίπανσης αλυσίδας
Καύσιµο (Αναλογία µίγµατος)
mL
mL
250
260
Κοινή βενζίνη.
Συνιστάται αµόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 89
οκτανίων.
Μην χρησιµοποιείτε καύσιµο που περιέχει
µεθυλική αλκοόλη ή περισσότερο από 10%
αιθυλική αλκοόλη.
50 : 1 (2%) για ISO-L-EGD Standard (ISO/
CD13738), JASO FC, κατηγορίας FD και
shindaiwa 50: 1 λάδι.
Ειδικό λάδι αλυσίδας ή λάδι κινητήρα
mm
300, 350
mm
mm
cm
mm
9,53 (3/8 ίντσας)
1,27 (0,050 ίντσες)
30, 35 (shindaiwa)
1,27 (0,050 ίντσες)
Carlton N1C-BL
Oregon 91PX, 91VG,
91VXL, 91VX
Λάδι (Λάδι αλυσίδας)
Μήκος κοπής:
Όλα τα καθορισµένα χρησιµοποιήσιµα µήκη κοπής της λάµας
Αλυσίδα:
Καθορισµένο βήµα
Καθορισµένο πάχος οδηγού
Τύπος λάµας
Πάχος λάµας
Τύπος αλυσίδας
Ταχύτητα αλυσίδας
στις 1,33 φορές την ταχύτητα µέγιστης ισχύος µοτέρ
Λίπανση
m/s
Γρανάζι: Καθορισµένος αριθµός δοντιών
9,53 (3/8 ίντσας)
1,09 (0,043 ίντσες)
30, 35 (shindaiwa)
1,09 (0,043 ίντσες)
Oregon 90PX, 90VG,
22,8
Μη ρυθµιζόµενη αυτόµατη αντλία λαδιού
6
Μοτέρ:
Τύπος
Καρµπιρατέρ
Μαγνήτης
Μπουζί
Σύστηµα εκκίνησης
Μετάδοση ισχύος
Κυβισµός
Μέγιστη ισχύς φρένου άξονα (ISO 7293)
Συνιστώµενη µέγιστη ταχύτητα µε εξάρτηµα κοπής
Συνιστώµενη ταχύτητα στο ρελαντί
Αερόψυκτος δίχρονος µονός κύλινδρος
Τύπος διαφράγµατος
Μαγνήτης σφονδύλου, σύστηµα CDI
NGK BPMR8Y
Σύστηµα εκκίνησης µε κορδόνι
Αυτόµατος φυγοκεντρικός συµπλέκτης
mL (cm3) 30,5
kW
1,1
r/min
12500
r/min
3200 (3100 - 3300)
Επίπεδο πίεσης ήχου: (ISO 22868) Lp Aeq =
Αβεβαιότητα KpA =
Επίπεδο ισχύος ήχου: (ISO 22868) LW AFI+Ra =
Αβεβαιότητα KWA =
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97,9
1,5
107,7
1,0
∆όνηση: (ISO 22867) Αντίστοιχες τιµές a hv,eq
Εµπρόσθια χειρολαβή / Οπίσθια χειρολαβή
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
4,1 / 6,8
1,3
Άλλες διατάξεις:
Εµπρόσθιο προστατευτικό χεριού,
οπίσθιο προστατευτικό χεριού,
Λεβιέ εγκλωβίσεως γκαζιού,
Υποδοχέας αλυσίδας, Φρένο αλυσίδας,
Αντικραδασµική διάταξη,
Πλέγµα προστασίας από σπινθήρες,
Αιχµηρός σύνδεσµος συγκράτησης
31
∆ήλωση συµµόρφωσης
Με την παρούσα δηλώνουµε ότι το αλυσοπρίονο shindaiwa µε µοτέρ, µοντέλο
(
/EC2-12,
/EC2-14), πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις.
Η παρούσα δήλωση συµµόρφωσης εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
Οδηγίες Ευρωπαϊκού Συµβουλίου:
2004/108/EΚ έως τις 19 Απριλίου 2016, όπως τροποποιήθηκε
2014/30/EΕ από τις 20 Απριλίου 2016, όπως τροποποιήθηκε
2006/42/EΚ όπως τροποποιήθηκε
Πρότυπα:
EN ISO 14982 (2009)
EN ISO 14982 (2009)
ISO 11681-1 (2011)
2000/14/EΚ όπως τροποποιήθηκε
∆ιαδικασία αξιολόγησης συµµόρφωσης που ακολουθήθηκε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Μετρηµένο επίπεδο ηχητικής ισχύος: LWA 108 dB(A)
Εγγυηµένο επίπεδο ηχητικής ισχύος: LWA 111 dB(A)
Αριθµός παραγωγής 37005001 έως 37100000
Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη που έχει εξουσιοδότηση να συντάξει
τον τεχνικό φάκελο:
κ. Richard Glaser
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Stationsplein 30, 1382AD Weesp, Κάτω Χώρες
Το προϊόν υποβλήθηκε µε επιτυχία στις δοκιµές έγκρισης για τη Σήµανση CE που
διενεργήθηκαν από:
Αριθµός φορέα πιστοποίησης: 0673
Technology International (Europe) Limited
56 Shrivenham Hundred Business Park
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Ηνωµένο Βασίλειο
Στο παραπάνω προϊόν εκχωρήθηκε ο ακόλουθος αριθµός καταχώρισης:
TI(E)/MD(2) - ECTE/192/31052013
Τεχνική τεκµηρίωση: TCF 1-56-2
1 Σεπτεµβρίου 2018
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, ΤΟΚΙΟ 198-8760, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 81-428-32-6118. ΦΑΞ: 81-428-32-6145.
M. Kimura
Γενικός διευθυντής
Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
32
1Υπόµνηµα και οπισθόφυλλο
Υπόµνηµα
X750 - 012 75 8
X750 327-061 2
2009
33
Υπόµνηµα
X750 - 012 75 8
X750 327-061 2
2009
34
Υπόµνηµα
X750 - 012 75 8
X750 327-061 2
2009
35
1-7-2 SUEHIROCHO, OHME, ΤΟΚΙΟ 198-8760, ΙΑΠΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 81-428-32-6118. ΦΑΞ: 81-428-32-6145.
Εκτύπωση στην Ιαπωνία
X750 - 012 75 8
X750 327-061 2
© 2009
2017/09
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement