Shindaiwa 452GS Chain Saw Brugermanual

Shindaiwa 452GS Chain Saw Brugermanual
1Toppdeksel
Norsk
(Opprinnelige instruksjoner)
SHINDAIWA EIER-/
BRUKERHÅNDBOK
MOTORSAG
ADVARSEL
Les instruksjonene nøye, og følg reglene for sikker bruk.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til alvorlig personskade.
Innledning
2Innledning
Denne motorsagen er designet for oppskjæring av tre eller treprodukter.
Ikke kutt solid metall, metallplater, plast eller materialer som ikke er av tre.
Det er viktig at du forstår alle forholdsreglene før du bruker motorsagen.
Misbruk av motorsagen kan føre til alvorlige kroppsskader.
La aldri barn bruke sagen.
Denne håndboken inneholder regler for sikker bruk, riktig bruk, utføring av service og vedlikehold av shindaiwa-motorsagen.
Hvis du følger disse anvisningene, vil motorsagen fungere bra og ha en lang levetid.
Du bør beholde denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.
Hvis denne brukerhåndboken blir uleselig eller mistes, kan du kjøpe en ny fra shindaiwa-forhandleren.
Når du leier eller låner ut denne maskinen til en person som vil bruke den, må du alltid la brukerhåndboken følge med, slik at
vedkommende kan lese forklaringene og anvisningene.
Når et produkt overdras til andre, må brukerhåndboken alltid følge med.
Spesifikasjoner, beskrivelser og illustrasjoner i denne håndboken er så nøyaktige som kjent på utgivelsestidspunktet, men kan
endres uten varsel.
Illustrasjoner kan vise ekstrautstyr og tilbehør, og de viser ikke nødvendigvis alt standardutstyr.
Enheten leveres med sverd styringen og sagkjedet hver for seg.
Montere sverd styring og kjede.
Hvis det er noen punkter i denne håndboken som er vanskelige å forstå, kan du kontakte shindaiwa-forhandleren.
Produsent
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
Autorisert representant i Europa
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannia
2
Innhold
Klebemerker og symboler ................................................................................................... 4
Regler for sikker bruk.......................................................................................................... 5
1. Generelle forholdsregler ............................................................................................ 5
2. Forholdsregler for rekyl.............................................................................................. 7
3. Andre forholdsregler .................................................................................................. 8
Beskrivelse ....................................................................................................................... 10
Montering.......................................................................................................................... 11
Montere sverd styring og kjede.................................................................................... 11
Bruk .................................................................................................................................. 12
Drivstoff og smøremiddel............................................................................................. 12
Smøremiddel til kjede .................................................................................................. 12
Drift om vinteren .......................................................................................................... 12
Starte en kald motor .................................................................................................... 13
Starte en varm motor ................................................................................................... 14
Drift .............................................................................................................................. 14
Stoppe motoren ........................................................................................................... 15
Kontrollere kjedestrammingen ..................................................................................... 15
Test av smøremiddel til kjede ...................................................................................... 15
Test før skjæring.......................................................................................................... 15
Korrekt bruk av kjedebremsen .......................................................................................... 16
Kjedebrems ................................................................................................................. 16
Kontrollere bremsefunksjonen ..................................................................................... 17
Løsne kjedebremsen ................................................................................................... 17
Ikke-manuell kjedebrems............................................................................................. 17
Kutteinstruksjoner ............................................................................................................. 18
Generelt ....................................................................................................................... 18
Felle et tre.................................................................................................................... 19
Kvisting ........................................................................................................................ 20
Oppkutting ................................................................................................................... 20
Stramming og kompresjon i tømmer............................................................................ 21
Håndbok for service og vedlikehold .................................................................................. 22
Feilsøking ......................................................................................................................... 23
Vedlikehold av sagkjede ................................................................................................... 24
Service.............................................................................................................................. 26
Luftfilter ........................................................................................................................ 26
Kontrollere drivstoffsystemet ....................................................................................... 26
Drivstoffilter.................................................................................................................. 26
Oljefilter ....................................................................................................................... 26
Tennplugg.................................................................................................................... 26
Sylinderribber (Kjølesystem)........................................................................................ 27
Sverd styring................................................................................................................ 27
Kjedehjul / clutchhus.................................................................................................... 27
Forgasser .................................................................................................................... 27
Automatisk oljesmører ................................................................................................. 27
Skifte sverdstyring og kjede......................................................................................... 28
Oppbevaring ..................................................................................................................... 29
Langvarig oppbevaring (over 30 dager)....................................................................... 29
Avhendingsprosedyre ....................................................................................................... 30
Spesifikasjoner ................................................................................................................. 31
Samsvarserklæring........................................................................................................... 32
3
Klebemerker og symboler
FARE
Dette symbolet sammen med ordet
FARE krever oppmerksomhet for en
handling eller et forhold som kan
føre til alvorlig personskade eller
død for brukeren og tilskuerne.
Symbolet sirkel med
skråstrek over betyr at det
som vises er forbudt.
Symbolenes form
ADVARSEL
Dette symbolet sammen med ordet
ADVARSEL krever oppmerksomhet
for en handling eller et forhold som
kan føre til alvorlig personskade eller
død for brukeren og tilskuerne.
FORSIKTIG
FORSIKTIG indikerer en mulig farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
skade.
MERK
Denne beskjeden gir tips for bruk, stell
og vedlikehold av enheten.
Symbolenes beskrivelse / bruk
Symbolenes form
Symbolenes beskrivelse / bruk
Les denne brukerhåndboken nøye
Olje- og bensinblanding
Bruk beskyttelse for øyne, ører og
hode
Kjedeoljepåfylling
Advarsel!
Rekyl kan forekomme!
Justering av oljesmører for kjede
Nødstopp
Forgasserjustering
- Tomgangshastighet
Bruk av kjedebrems
Garantert lydeffektnivå
Finn dette sikkerhetsmerket på enheten.
Illustrasjonen av hele enheten, som du finner i kapittelet
"Beskrivelse", kan hjelpe deg finne det.
Sørg for at klebemerket er leselig, og at du forstår og følger
instruksene som står der.
Hvis det ikke er mulig å lese et klebemerke, kan du bestille et
nytt fra shindaiwa-forhandleren.
4
Regler for sikker bruk
1. Generelle forholdsregler
Brukerhåndbok
 Les brukerhåndboken for motorsagen nøye.
Gjør deg godt kjent med kontrollene til motorsagen og hvordan du bruker motorsagen
på riktig måte.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til personskade.
 Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst kontakt shindaiwa-forhandleren.
Fysisk beskaffenhet
 Ikke bruk motorsagen når du er utslitt eller påvirket av alkohol eller medikamenter.
 Du bør være ved god fysisk og mental helse for å kunne bruke motorsagen på en sikker
måte.
Feilvurderinger eller feil bruk kan føre til alvorlig ulykke eller død.
Hvis du har en fysisk tilstand som kan forverres ved hardt fysisk arbeid, må du snakke med
legen din før du bruker en motorsag.
Ikke bruk motorsagen når du er syk eller utslitt eller påvirket av stoffer eller medisiner som
kan påvirke syn, bevegelighet eller vurderingsevne.
Personlig utstyr
FORSIKTIG
Det anbefales ikke å dytte bomull i ørene.
 Bruk alltid godkjente vernebriller for å beskytte øynene.
Sagspon, støv, brukne grener og annet rusk kan bli kastet opp i ansiktet til brukeren av
kuttekjedet.
Vernebriller kan også gi en viss beskyttelse hvis kuttekjedet skulle treffe brukeren i
øynene.
Hvis forholdene krever at brukeren må ha på et visir med luftehull, skal vernebriller
bæres under.
 shindaiwa anbefaler å alltid bruke hørselsvern.
Hvis dette ikke etterfølges, kan det forårsake hørselstap.
Du bør redusere risikoen for hørselsskade ved å ha på deg enten beskyttelse av
hodetelefontypen eller øreplugger som er godkjent av en godkjent organisasjon.
 Alle som bruker motorsag som en del av arbeidet sitt, bør testes regelmessig for svekket
hørsel.
 Bruk alltid lue eller hatt når du arbeider med en motorsag.
En vernehjelm anbefales på det sterkeste når du feller trær eller arbeider under trær eller i
andre områder der du kan få gjenstander i hodet.
 Bruk slitesterke, sklisikre hansker for å få bedre grep og beskytte mot kulde og vibrasjon.
 Du bør ha på deg tåforsterkede vernesko med sklisikker såle.
 Bruk aldri løsthengende klær, uknappede jakker, utsvingede ermer og oppbretter, skjerf,
løse snorer, slips, kjeder, smykker osv. som kan sette seg fast i sagkjedet eller buskas.
 Klær bør bestå av et solid og beskyttende materiale.
De bør sitte tett til kroppen for å unngå at de setter seg fast i noe, men de må være løse
nok til å gi bevegelsesfrihet.
 Bukseben bør ikke være utsvingede eller oppbrettede, og de bør enten stappes ned i
skoene eller legges opp.
 Sikkerhetsvester, overtrekksbukser eller bukser for skogsarbeidere av kevlar er tilgjengelig.
Det er brukerens ansvar å ta på seg slik ekstra beskyttelse hvis forholdene krever det.
 Bruk aldri en motorsag når du er alene.
Sørg for å ha noen i nærheten som hører deg hvis du skulle trenge hjelp.
5
Drivstoff
FARE
 Bensin og drivstoff er meget brannfarlig.
Hvis slik væske søles eller blir påtent, kan det forårsake brann og alvorlig
personskade eller skade på omgivelsene.
Vær svært forsiktig når du håndterer bensin eller drivstoff.
 Når du har fylt på drivstoff, må du skru påfyllingslokket godt på og se etter
lekkasjer.
Hvis det oppstår en drivstofflekkasje, må denne repareres før bruk på grunn av
brannfare.
1. Oljetanklokk
2. Drivstofftanklokk
A: Strammeretning
 Bruk en drivstoffbeholder av riktig type.
 Ta med deg et brannslukningsapparat eller spade i tilfelle brann.
Til tross for forholdsreglene som kan tas, finnes det alltid faremomenter ved å bruke en
motorsag eller bare å arbeide i skogen.
 Ikke røyk eller la flammer eller gnister komme nær drivstoff.
 Drivstofftanken kan være under trykk.
Løsne alltid på drivstofftanklokket og vent til trykket har utjevnet seg før du tar av lokket.
 Fyll på drivstofftanken utendørs på bar mark, og sett drivstofftanklokket godt på plass.
Du må ikke fylle på drivstoff innendørs.
 Tørk eventuelt sølt drivstoff av enheten.
 Fyll aldri på drivstoff mens motoren ennå er varm, eller mens motoren er i gang.
 Ikke oppbevar enheten med drivstoff i tanken. En drivstofflekkasje kan forårsake brann.
Starte motoren
 Flytt motorsagen minst 3 meter fra påfyllingspunktet før du starter motoren.
 Ikke la andre personer stå nær motorsagen når du starter den eller kutter med den.
Hold personer og dyr borte fra arbeidsområdet.
Ikke la noen holde trestykker som du skal kutte.
 Ikke begynn å kutte før du har et ryddig arbeidsområde, et stabilt ståsted og en planlagt
tilbaktrekningsrute fra treet som skal kuttes ned.
 Før du starter motoren, må du forsikre deg om at motorsagen ikke er i kontakt med noe.
 Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje- eller drivstoffblanding.
 Bruk motorsagen bare i godt ventilerte områder.
Eksosgasser, oljedamp (fra smøringen til motorsagen) eller sagspon kan være
helseskadelig.
Transport
1. Deksel for sverd styring
 Når du transporterer motorsagen, må du bruke riktig deksel for sverd styringen.
 Når motoren er av, skal motorsagen bæres med sverd styringen og sagkjedet vendt
bakover, og med lyddemperen bort fra kroppen.
6
2. Forholdsregler for rekyl
FARE
Forholdsregler for rekyl for motorsagbrukere: Rekyl kan oppstå når nesen eller
tuppen på sverd styringen kommer i kontakt med en gjenstand eller når treet nærmer
seg og legger klem på sagkjedet i kuttet.
 I noen tilfeller kan kontakt med tuppen forårsake en lynrask revers reaksjon som vipper
sverd styringen opp og tilbake mot brukeren (dette kalles et rotasjonsrekyl).
Hvis sagkjedet kommer i klem langs toppen av sverd styringen, kan det skyve sverd
styringen raskt bakover mot brukeren (dette kalles en lineær rekyl).
 Begge disse reaksjonene kan gjøre at du mister kontrollen på sagen, og at du kommer
i kontakt med kjedet i bevegelse, noe som kan resultere i alvorlig personskade.
Som motorsagbruker bør du ta en rekke forholdsregler for å hindre skader eller ulykker
under kuttejobber.
 Hvis du har en grunnleggende forståelse for rekyl, kan du redusere eller eliminere
overrakselsesmomentet.
Plutselige overraskelser bidrar til ulykker.
Vær opmerksom på at rotasjonsrekyl kan forhindres ved å passe på at en ubeskyttet
sverdnese ikke kommer i kontakt med en gjenstand eller bakken.
 Ikke bruk én hånd når du betjener motorsagen!
Betjening med én hånd kan føre til alvorlig personskade for brukeren, hjelpere eller andre i
nærheten.
Riktig kontroll oppnås ved alltid å bruke begge hendene når du bruker en motorsag, der den
ene hånden styrer knappen.
Ellers kan motorsagen skli og forårsake personskade fordi operatøren mister kontrollen.
 Hold et fast grep om motorsagen med begge hender, høyre hånd på det bakre håndtaket
og venstre hånd på det fremre håndtaket når motoren går.
Ta et fast grep med tomlene og fingrene rundt håndtakene på motorsagen.
Et fast grep vil bidra til å redusere rekyl og gi deg kontroll over sagen.
Bruk begge hendene til å kontrollere sagen til enhver tid.
 Ikke strekk deg for langt eller forsøk å kutte noe høyere oppe enn brysthøyde.
 Forsikre deg om at området der du kutter, er fri for hindringer.
Ikke la sverdnesen komme i kontakt med en kubbe, gren eller andre hindringer som kan bli
truffet mens du bruker sagen.
 Kutting ved høyt motorturtall kan redusere sannsynligheten for rekyl.
Kutting ved lavt gasspådrag eller lavt motorturtall kan imidlertid være fordelaktig for å
kontrollere motorsagen i trange situasjoner, og det kan også redusere sannsynligheten for
rekyl.
 Følg produsentens instruksjoner for skjerping og vedlikehold av motorsagen.
 Sverdstyring og kjeder skal bare skiftes ut med typer som er spesifisert av produsentene,
evenetuelt andre typer sverdstyringer og kjeder som er godkjent av produsenten.
7
3. Andre forholdsregler
Vibrasjon og kulde
Det antas at et forhold som kalles Raynauds fenomen kan ha innvirkning på fingrene til enkelte
personer når de utsettes for kulde og vibrasjon.
Derfor har shindaiwa-motorsagen støtdempere som er utviklet for å redusere effekten av
vibrasjonen som mottas gjennom håndtakene.
Hvis du utsettes for kulde og vibrasjon, kan det forårsake dirring og sviing, som etterfølges av
at fingrene mister farge og blir følelsesløse.
Vi anbefaler på det sterkeste at du tar følgende forholdsregler, fordi minimumsgrensen for det
som kan utløse lidelsen, er ukjent.
 Hold kroppen varm, spesielt hode og nakke, føtter og ankler, og hender og håndledd.
 Hold blodsirkulasjonen i gang ved å utføre kraftige armbevegelser i pausene og ved ikke å
røyke.
 Begrens antall arbeidstimer med bruk av motorsagen.
Prøv å fyll deler av hver arbeidsdag med andre oppgaver enn bruk av motorsagen.
 Hvis du opplever ubehag, rødhet eller at fingrene hovner, etterfulgt av blekhet og
følelsestap, må du ta kontakt med lege før du utsetter deg for mer kulde og vibrasjon.
Gjentatte belastningsskader
Man tror at for mye bruk av muskler og sener i fingre, hender, armer og skuldre kan forårsake
ømhet, hovenhet, nummenhet, utmattelse og smerte i områdene som er nevnt her.
Slik gjør du for å redusere faren for belastningsskade:
 Unngå å arbeide med håndleddet i en bøyd, strukket eller vridd stilling over lengre tid.
Prøv i stedet å arbeidet slik at håndleddet kan være rett.
Bruk dessuten hele hånden når du griper fatt i noe, ikke bare tommelen og pekefingeren.
 Ta regelmessige pauser for å minimere gjentagelsen og la hendene få hvile.
 Reduser hastigheten og styrken på den gjentatte bevegelsen.
 Gjør øvelser for å styrke hånden og armmusklene.
 Kontakt lege hvis du føler dirring, nummenhet eller smerte i fingrene, hendene, håndleddet
eller armene.
Vedrørende EU-direktivet om vibrasjon
EU-direktivet om vibrasjon (2002/44/EF) ble laget for å beskytte mennesker mot helse- og
sikkerhetsrisiko som oppstår på grunn av mekanisk vibrasjon fra en maskin, ved å pålegge
arbeidsgivere å begrense daglig eksponering av vibrasjon til standardiserte 8 timer, A(8).
Alle personer eller bedrifter som ansetter en person til å betjene en maskin, må ta hensyn til
A(8)-verdien når de lar personen bruke maskinen.
Mekaniske vibrasjonsverdier (tilsvarende vibrasjonsverdi) for denne maskinen, som skal
brukes som en veiledning for å beregne A(8)-verdien, er som følger:
MODELL-type
Fremre / venstre håndtak (m/s2)
Bakre / høyre håndtak
(m/s2)
8
3,7
3,7
3,7
3,7
Maskinens beskaffenhet
ADVARSEL
Ikke foreta noen slags endringer på motorsagen.
Bare tilbehør og deler fra shindaiwa, eller som er uttrykkelig godkjent av shindaiwa til
bruk med de spesifikke motorsagmodellene fra shindaiwa, er godkjente.
Selv om enkelte ikke-godkjente tilbehør kan brukes med shindaiwa-maskinen, kan det
faktisk være svært farlig å bruke dem.
 Ikke bruk en motorsag som er skadet, justert på feil måte, eller som ikke er fullstendig
eller sikkert satt sammen.
Ikke bruk motorsagen hvis lyddemperen er løs eller ødelagt.
Kontroller at sagkjedet slutter å bevege seg når gassknappen er frigitt.
Kutting
FORSIKTIG
Ikke rør de varme flatene på sylinderdekselet og lyddemperen når du har brukt
motorsagen.
 Ikke bruk motorsagen i et tre med mindre du har fått opplæring til å gjøre det.
 Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet når motoren er på.
 Vær ytterst forsiktig ved kutting av mindre busker og trær, da tynne materialer kan sperre
sagkjedet og bli kastet mot deg eller gjøre at du mister balansen.
 Hvis du står i en skråning, må du stille deg på oppsiden ved oppkutting og kvisting av
tømmerstokker som kan rulle når de kuttes.
 Når du kutter en gren som står i spenn, må du være oppmerksom på at den kan slenges
tilbake, slik at du ikke blir truffet av grenen eller motorsagen når spennet i trefibrene
slippes fri.
 Kutting mens du står på en stige er svært farlig, fordi stigen kan gli, og du har begrenset
kontroll over motorsagen.
Det å arbeide oppe i luften bør forbeholdes profesjonelle.
 Hold begge beina på bakken.
Ikke jobb i posisjoner der du ikke har bakkekontakt.
 Slå av motoren før du setter fra deg motorsagen.
Fremgangsmåter for tre
 For å kunne bruke en motorsag på en sikker måte kreves en motorsag som er i god
stand, god vurderingsevne og kjennskap til metodene som skal benyttes i hver
kuttesituasjon.
 Ikke la noen bruke sagen med mindre vedkommende har lest brukerhåndboken og har full
forståelse av instruksjonene.
 Bruk sagen kun til å kutte tre eller treprodukter.
Ikke kutt solid metall, metallplater, plast eller materialer som ikke er av tre.
Tjenester
 Alt vedlikehold på motorsagen annet enn det som er oppført i brukerhåndbokens
vedlikeholdinstruksjoner, skal utføres av kompetent servicepersonell.
(Dette gjelder for eksempel hvis et upassende verktøy brukes til å holde svinghjulet for
å fjerne clutchen, da kan det oppstå strukturskade på svinghjulet, og det kan føre til at
svinghjulet sprekker.)
9
Beskrivelse
1. Tapp - Enhet som er plassert foran festepunktet til
sverdstyringen og som fungerer som et dreiepunkt ved
kontakt med et tre eller en kubbe.
2. Lyddemper - Lyddemperen kontrollerer eksosstøyen og
hindrer at varme, glødende karbonpartikler kommer ut av
lyddemperen.
3. Fremre håndvern - Vern mellom det fremre håndtaket
og sagkjedet som beskytter hånden mot skader, og
bidrar til å kontrollere motorsagen hvis du mister grepet
på håndtaket.
Dette håndvernet brukes for å aktivere kjedebremsen
som stopper sagkjederotasjonen.
4. Chokeknapp - Enhet som øker drivstoff-/ luftblandingen
i forgasseren ved kaldstart.
5. Bakre håndtak (til høyre hånd) - Støttehåndtak plassert
mot den bakre delen av motorhuset.
6. Bakre håndvern - Utvidelse av den nedre delen av det
bakre håndtaket som beskytter hånden hvis kjedet blir
ødelagt eller går ut av sporet.
7. Clutchdeksel - Beskyttende deksel for sverdstyringen,
sagkjedet, clutchen og kjedetannhjulet når motorsagen
er i bruk.
8. Kjedestopper - En forlengelse som er utviklet for å
redusere risikoen for at brukerens høyre hånd blir truffet
av et kjede som er ødelagt, eller som har gått ut av sporet
til sverdstyringen under kutting.
9. Justeringsinnretning - Enhet for justering av
kjedestramming.
10. Sverdstyring - Delen som støtter og styrer sagkjedet.
11. Kjede - Kjede som fungerer som et kutteredskap.
12. Oljetanklokk - For å lukke oljetanken.
13. Starterhåndtak - Grepet til starteren for starting av
motoren.
14. Lokk til drivstofftank – til å lukke drivstofftanken.
15. Gassknapp - Innretning som aktiveres av brukerens
finger, for styring av motorhastigheten.
16. Gassknappsperre - En sikkerhetsspak som må trykkes
ned før gassknappen kan aktiveres, for å forhindre bruk
av gassknappen ved et uhell.
17. Tenningsbryter - Innretning for til- og frakobling av
tenningssystemet, slik at motoren kan startes og
stoppes.
18. Knapp på filterdeksel - Enhet for montering av
luftfilterdekselet.
19. Deksel for luftfilter - Dekker luftfilteret.
20. Sikkerhetsmerke - Delenummer 890345-39231
21. Fremre (til venstre hånd) - Støttehåndtak plassert mot
den fremre delen av motorhuset.
22. Sylinderdeksel - Grill for kjøleluftflyt.
Det dekker sylinderen, tennpluggen og lyddemperen.
23. Brukerhåndbok – Følger med enheten.
Les denne før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk
for å lære de riktige teknikkene for sikker bruk.
24. Verktøy – 13 x 19 mm T-nøkkel (kombinert skrutrekker /
tennpluggnøkkel), 3 mm og 4 mm heksagonalnøkkel.
25. Deksel for sverdstyring – Innretning som dekker
sverdstyringen og sagkjedet under transport og i andre
tilfeller der motorsagen ikke er i bruk.
10
Montering
Montere sverd styring og kjede
ADVARSEL
Av sikkerhetsmessige hensyn må du alltid stoppe motoren før du utfører noen av de
følgende handlingene.
FORSIKTIG
1. Alle justeringer skal utføres mens motorsagen er slått av.
2. Bruk alltid hansker når du arbeider på kjedet.
3. Ikke bruk motorsagen hvis kjedet er løs.
MERK
Beveg spaken for kjedebremsen (fremre håndvern) helt bakover for å fjerne eller sette på
clutchdekselet på motorsagen.
1. Løsne kjedebremsen
2. To mutre
3. Clutchdeksel
Installer sverdstyring og kjede på følgende måte:
 Skru løs to mutre, og fjern clutchdekselet.
4. Sverdstyring
5. Clutch
 Monter sverdet, og skyv det mot clutchen for å gjøre det enklere å sette på kjedet.
6. Sverdhull
 Sett på sagkjedet som vist.
(Forsikre deg om at kutterne peker i riktig retning)
 Løsne kjedebremsen, og sett på clutchdekselet over boltene til sverd styringen.
Stram til to mutre med fingrene.
Forsikre deg om at justeringsinnretningen for kjedestramming passer i sverdhullet.
7. Justeringsinnretning for stramming
8. Retning kjedet strammes i
 Hold opp sverdnesen, og vri justeringsinnretningen med klokken til kjedet sitter godt mot
undersiden av sverdet.
A: Riktig stramming
B: Feil stramming
 Stram til begge mutrene mens sverdnesen holdes opp.
 Dra kjedet rundt sverdet for hånd.
Løsne på kjedet hvis du kjenner at det sitter for stramt noen steder.
11
Bruk
Drivstoff og smøremiddel
FORSIKTIG
Når du åpner opp drivstofftanken, må du alltid løsne lokket sakte og vente til trykket
i tanken er utjevnet før du tar av lokket.
 Drivstoffet er en blanding av vanlig bensin og en olje av et velrenommert merke til
luftavkjølt 2-taktsmotor.
Vi anbefaler minimum 89 oktan blyfri bensin.
Du må ikke bruke drivstoff som inneholder metanol eller mer enn 10 % etanol.
 Anbefalt blandingsforhold er 50 : 1 (2 %) til ISO-L-EGD-standard (ISO/CD 13738), JASO
FC-, FD-grad og shindaiwa 50 : 1 olje.
- Du må ikke blande det direkte på motorens drivstofftank.
- Unngå å søle bensin eller olje.
Drivstoffsøl må alltid tørkes opp.
- Bensin må håndteres med forsiktighet, den er svært brannfarlig.
- Drivstoffet må alltid lagres på godkjent beholder.
Smøremiddel til kjede
 Riktig smøring av kjedet mens det er i drift gir mindre friksjon mellom kjedet,
sverdstyringen og kjedehjulet, og også mellom clutchkomponenter som nålelager og
selve clutchen.
Bruk original shindaiwa-kjedeolje eller shindaiwa-kjedeolje spesielt beregnet for sverd og
kjeder, som sikrer riktig smøring.
Disse oljene inneholder stoffer som virker klebende og anti-oksiderende, og motvirker
aldring.
Rådfør deg med din shindaiwa-forhandler med hensyn til riktig type kjedeolje.
 Bruk aldri spillolje eller gjenvunnet olje.
Dermed unngår du diverse feil på oljesystemet, clutchsystemet, kjedet og
sverdstyringen.
Smøringsproblemer som skyldes bruk av feil type olje, vil gjøre garantien ugydlig.
 Særlig plantebasert kjedeolje blir raskt til harpiks og kleber seg til oljepumpe, kjede,
sverdstyring, clutchens nålelager og selve clutchen.
Det forårsaker funksjonsfeil og forkorter produktets levetid.
Hvis lokale / kommunale regler eller annet krever bruk av plantebasert olje, skal
kjedeoljesystemet spyles med mineral- eller kjemisk basert kjedeolje etter bruk.
 Ren motorolje av typen SAE 10W-30 kan brukes til nøddrift i korte perioder.
Drift om vinteren
MERK
 Sett lufteventilen til kald stilling (med snømannsymbolet vendt opp) når temperaturen
utenfor er 5 ºC eller lavere.
 Sett lufteventilen tilbake til opprinnelig stilling ved drift over 5 ºC.
 Hvis du ikke gjør det, vil motoren gå varm.
1. Lufteventil
2. Stilling for kaldt vær (snømannsymbol)
3. Stilling for varmt vær (solsymbol)
Bruk lufteventilen for å unngå problemer med forgasseren om vinteren.
 Trekk i chokeknappen, og fjern luftfilterdekselet og luftfilteret.
 Ta ut lufteventilen, og sett den inn med snømannsymbolet vendt opp.
 Sett lufteventilen tilbake til opprinnelig stilling ved drift over 5 ºC (med solsymbolet vendt
opp).
12
∗ Bryter for varmehåndtak (
)
FORSIKTIG
Husk å bruke hansker når håndtakene varmes opp.
 Håndtakene foran og bak er utstyrt med elektrisk varmecoil.
Disse får strøm fra en innebygd generator i motorsagen.
Når bryteren er vendt opp, er varmen skrudd på.
 Skru av bryteren når hendene dine er varme nok, når temperaturen ute er høy nok, eller når
motoren er justert.
Starte en kald motor
ADVARSEL
 Etter at chokekontrollknotten er trukket ut og knotten deretter returneres til
opprinnelig posisjon, forblir gassen litt åpen (låsetilstand).
 Hvis motoren startes i denne låste tilstanden, begynner kjedet å dreie.
Du må ikke starte motoren før kjedebremsen er aktivert.
FORSIKTIG
1. Etter at motoren er startet, må du umiddelbart trykke på og slippe gassknappen,
slik at gasslåsen kobles ut og motoren går tilbake til tomgang.
Skyv umiddelbart håndvernet mot operatøren. (Kjedebrems i FRIGITT stilling)
2. Ikke øk motorhastigheten mens kjedebremsen er aktivert.
3. Bruk kjedebremsen bare til å starte motoren eller i nødssituasjoner.
4. Ikke bruk gasslåsen til kutting.
Den skal bare brukes til å starte motoren.
MERK
Ikke trekk startsnoren ut til maksimumsstilling.
Ikke la starterhåndtaket smekke tilbake mot huset.
A:
1.
2.
3.
4.
Starterhåndtak
Kjedebrems i AKTIVERT stilling
Tenningsbryter (På)
Chokeknapp (Lukket)
Chokeknapp (Åpen)
 Fyll drivstofftanken med drivstoffblandingen.
Det er ikke tillatt å fylle drivstoff hvis drivstofftanken er over skuldernivå.
 Fyll kjedeoljetanken med smøremiddel.
 Skyv håndvernet forover.
(Kjedebrems i AKTIVERT stilling)
 Løft tenningsbryteren opp.
 Trekk chokeknappen hele veien ut.
 Hold motorsagen i et godt grep.
 Kontroller at sverdstyringen og sagkjedet ikke kommer i kontakt med noe når du starter
sagen.
 Trekk i starterhåndtaket helt til du hører den første oppstartslyden.
13
 Skyv chokeknappen helt ut.
 Dra i starterhåndtaket igjen.
Starte en varm motor
1. Kjedebrems i AKTIVERT posisjon
 Bekreft at det er drivstoff og kjedeolje på tankene.
 Skyv håndvernet forover.
(Kjedebrems i FRIGITT posisjon)
 Løft tenningsbryteren opp.
 Hold motorsagen i et godt grep.
 Dra i starterhåndtaket.
 Choken kan brukes ved behov, men etter at du har hørt den første lyden, trekker du litt
i gassknappen for å frigjøre gasslåsen og choken.
Etter at chokekontrollknotten er trukket ut og knotten deretter returneres til opprinnelig
posisjon, forblir gassen litt åpen (låsetilstand).
Drift
1. Kjedebrems i FRIGITT posisjon
2. Gassknappsperre
3. Gassknapp
 Når motoren har startet, lar du den gå på tomgang i noen minutter.
 Trekk det fremre håndvernet mot brukeren umiddelbart.
(Kjedebrems i FRIGITT posisjon)





Press gassknappen gradvis for å øke motorturtallet.
Kjedet begynner å bevege seg når motoren når ca. 3800 o/min.
Sikre korrekt akselerering og smøring av sagkjedet og sverd styringen.
Du må ikke kjøre motoren unødvendig ved høy hastighet.
Kontroller at sagkjedet slutter å bevege seg når gassknappen er frigitt.
14
Stoppe motoren
MERK
Hvis motoren ikke stopper, må du trekke chokeknappen helt ut for å stoppe den.
Ta med enheten tilbake til den autoriserte shindaiwa-forhandleren for å kontrollere og
reparere tenningsbryteren før du starter motoren igjen.
1. Gassknapp
2. Tenningsbryter
 Slipp gassknappen og la motoren gå på tomgang.
 Skyv tenningsbryteren ned.
Kontrollere kjedestrammingen
ADVARSEL
Kontroller at motoren er slått av når du kontrollerer kjedestrammingen.
MERK
Du må alltid løsne mutrene til clutchdekslet før du snur justeringsinnretningen for
kjedestramming, ellers vil clutchdekslet og strammeren bli skadet.
 Kjedestrammingen bør kontrolleres regelmessig under arbeid og korrigeres ved behov.
 Stram kjedet så stramt som mulig, men så det fortsatt enkelt kan trekkes langs sverdet for
hånd.
Test av smøremiddel til kjede
 Hold kjedet akkurat over en tørr overflate og åpne gassen til halv hastighet i 30 sekunder.
Du skal se en tynn linje med olje som har blitt slynget ut av motorsagen på den tørre
overflaten.
Test før skjæring
 Gjør deg kjent med motorsagen før du starter det faktiske skjærearbeidet.
 Til dette formålet kan det være lurt å øve ved å skjære noen små stokker eller kubber flere
ganger.
 Du må ikke tillate verken folk eller dyr å oppholde seg i arbeidsområdet.
Flere brukere – Hold trygg avstand mellom to eller flere brukere når dere arbeider sammen.
15
Korrekt bruk av kjedebremsen
FARE
Rekylbevegelsen er svært farlig.
Hvis tuppen av sverdet berører tre eller lignende, slår den umiddelbart hardt bakover.
Kjedebremsen reduserer muligheten for skader som følge av rekyl.
Du må alltid kontrollere at kjedebremsen fungerer korrekt før bruk.
MERK
 Hvis du vil øve deg, kan du skyve det fremre vernet fremover for å aktivere bremsen
mens du kutter et lite tre.
 Kontroller til enhver tid at bremsen fungerer korrekt før hver oppgave.
 Hvis kjedebremsen er tilstoppet med treflis, reduseres funksjonen til bremsen noe.
Du må alltid holde enheten ren.
 Du må ikke øke motorturtallet mens kjedebremsen er aktivert.
 Kjedebremsen brukes i nødstilfeller.
Du må bare bruke denne når det er helt nødvendig.
 Når du bruker gasslåsen ved oppstart, må du holde kjedebremsen i posisjon.
Når du har startet motoren, må du slippe bremsen umiddelbart.
 Du må ikke prøve bremsen i et område der det finnes gasser fra bensin.
Kjedebrems
Kjedebremsens funksjon er å stoppe kjederotasjonen etter at rekyl har inntruffet.
Den verken forhindrer eller reduserer rekyl.
Du må ikke stole på kjedebremsen for beskyttelse mot rekyl.
Selv om du har kjedebrems, må du stole på din egen sunne fornuft og korrekte kuttemetoder,
som om det ikke fantes noen kjedebrems.
Selv ved vanlig bruk og korrekt vedlikehold, kan responstiden til bremsen bli lenger.
Det følgende kan forstyrre bremsens evne til å beskytte brukeren:
 Sagen holdes for nær brukerens kropp.
Rekyltiden kan være for rask, selv for en perfekt vedlikeholdt brems, til å reagere i tide.
 Brukerens hånd er kanskje ikke i posisjon for å komme i kontakt med håndvernet.
Bremsen vil ikke utløses.
 Mangel på korrekt vedlikehold forlenger bremsens stoppetid, og gjør den mindre effektiv.
 Smuss, fett, olje, kvae osv. som kommer inn i de bevegelige delene i mekanismen, kan
forlenge stoppetiden.
 Slitasje på og svekking av den aktiverende bremsefjæren, og slitasje på bremse- /
clutchtrommelen og dreiepunktene kan forlenge bremsens stoppetid.
 Skadet håndvern og spak kan gjøre at bremsen ikke fungerer.
16
Kontrollere bremsefunksjonen
1. Legg motorsagen på bakken.
2. Hold håndtaket med begge hender og akselerer motoren til høy hastighet ved å bruke
gassknappen.
3. Bruk kjedebremsen ved å vri det venstre håndleddet mot det fremre håndvernet mens du
holder i det fremre håndtaket.
4. Kjedet stopper umiddelbart.
5. Slipp gassknappen.
Hvis ikke sagen stopper umiddelbart, må du ta med sagen til shindaiwa-forhandleren for
reparasjon.
Løsne kjedebremsen
 Når det fremre håndvernet er trukket helt mot brukeren, løsnes kjedebremsen.
Ikke-manuell kjedebrems
VIKTIG
Når du kontrollerer driften av den ikke-manuelle kjedebremsen, må du bruke et materiale
med myk overflate som gir etter, f.eks. tre, slik at sagen ikke blir skadet.
1). Enden av sverd styringen kan plasseres ved en høyde på ca. 35 cm.
2). Bakre håndtak skal holdes lett med det høyre hånd.
Den ikke-manuelle kjedebremsen stanser driften av sagens kjede på en slik måte at rekyl som
produseres på enden av sverd styringen, setter i gang kjedebremsen.
Hvis du vil kontrollere at den ikke-manuelle kjedebremsen fungerer riktig, må du gjøre
følgende:
1. Stoppe motoren i sagen.
2. Bruke det fremre og bakre håndtaket med hendene (hold dem løst) slik at sverd styringen
kan plasseres ved en høyde på ca. 35 cm, slik det vises i fig.
3. Fjern den venstre hånden forsiktig fra det fremre håndtaket og la enden av sverd
styringen berøre enden av trestykket eller lignende som er plassert under, slik at
maskinen mottar et støt.
(*på dette tidspunktet skal du holde det bakre håndtaket lett med høyre hånd)
4. Støtet overføres til bremsespaken som setter i gang kjedebremsen.
17
Kutteinstruksjoner
FARE
Du må ikke la nesen på sverd styringen komme i kontakt med noe mens motoren er i
gang, for å unngå rekyl.
VIKTIG
Syrer fra gammel palmetresevje kan forårsake korrosjon i veivhus og oljetankhus av
aluminium og magnesiumlegeringer.
Sørg for å følge rengjøringsprosedyren nedenfor for å redusere sjansen for at det skal skje.
Sørg for å rengjøre metalldeler for palmesevje umiddelbart etter bruk.
 Fjern dekselet til kjedehjulet.
Rengjør dekselet og motorens veivhus for trespon og sagflis.
 Bruk aldri metallverktøy til rengjøring, da det kan lage riper i metallakk og forårsake
korrosjon.
 Fjern sevje som har samlet seg på metalldeler med en klut og varmt såpevann.
 Skyll med rent vann og tørk metallflatene.
 Påfør litt motor- eller sverd- og kjedeolje på metalldelene etter at de er rengjort.
Generelt
Bruk av motorsagen er under alle forhold en énmannsjobb.
Det er til tider vanskelig å passe på egen sikkerhet, derfor du bør ikke påta deg ansvaret for
en hjelper i tillegg.
Etter at du har lært de grunnleggende teknikkene for å bruke sagen, er det beste
hjelpemiddelet din egen sunne fornuft.
Den godtatte måten å holde sagen på er å stå til venstre for sagen med den venstre hånden
på det fremre håndtaket, slik at du kan bruke gassknappen med den høyre pekefingeren.
Før du forsøker å felle et tre, bør du skjære noen små stokker eller kvister.
Gjør deg kjent med betjeningskontrollene og hvordan sagen reagerer.
Start motoren og kontroller at den går som den skal.
Trykk på knappen for å åpne gassen, og begynn deretter å kutte.
Det er ikke nødvendig å trykke ned hardt for at sagen skal kutte.
Hvis sagen er skikkelig slipt, skal ikke kuttingen kreve særlig anstrengelse.
Hvis du presser sagen for hardt, vil du redusere motorhastigheten og kuttingen blir faktisk
vanskeligere.
Enkelte materialer har negativ innvirking på huset til motorsagen.
(For eksempel palmesyre, gjødsel osv.)
Hvis du vil unngå at huset forringes, kan du forsiktg fjerne all oppsamlet sagmugg rundt
clutchen og sverd styringsområdet og vaske med vann.
18
Felle et tre
Et tre som faller over ende kan påføre betydelig skade hvis det faller over noe, f.eks. en bil, et
hus, et gjerde, en strømledning eller et annet tre.
Det finnes måter som du kan felle et tre på, slik at det faller der du vil. Først må du bestemme
hvor det er.
Før du kutter, må du rydde området rundt treet.
Du trenger godt fotfeste mens du arbeider, og du skal være i stand til å arbeide med sagen
uten å treffe noen hindringer.
Deretter må du velge hvor du skal trekke deg tilbake.
Når treet begynner å falle, skal du trekke deg tilbake bort fra fallretningen i en vinkel på 45
grader og minst 3 m fra stammen, for å unngå rekyl over trestubben.
Begynn skjæringen på den siden som treet skal falle mot.
 Hakk: 1/3 av diameteren og 30o til 45o vinkel
 Hovedskjær: 2,5 til 5 cm høyere
 Hengsel som ikke er kuttet: 1/10 av diameteren
Lag et hakk ca. 1/3 inn i stammen.
Posisjonen til dette hakket er viktig fordi treet vil prøve å falle inn i det hakket.
Fellingskuttet gjøres på motsatt side av hakket.
Lag fellingskuttet ved å plassere en tapp 2,5 til 5 cm over bunnen av hakket og stopp
skjæringen når det står igjen ca. 1/10 av diameteren til den innerste kanten av hakket, slik at
det står igjen en ukuttet del av treet som en hengsel.
1.
2.
3.
4.
A:
Kutt til hakk
Hovedskjær
Kiler (når det er plass)
Fall
La det være igjen et hengsel på 1/10 av diameteren
Du må ikke prøve å skjære gjennom hakket med fellingskuttet.
Det gjenværende treet mellom hakket og fellingskuttet vil fungere som en hengsel når treet
faller, og føre treet i ønsket retning.
Når treet begynner å falle, må du stoppe motoren, plassere sagen på bakken og trekke deg
raskt tilbake.
Felle et stort tre.
1.
2.
3.
4.
5.
A:
Kutt til hakk
Dra over-metode
Hovedskjær
Dra over-metode
Fellingskutt
Kiler
Hvis du skal felle et tre som har en diameter på mer enn to ganger sverdlengden, skal du starte
kuttene til hakkene fra én side og dra sagen gjennom til den andre siden av hakket.
Start hovedskjæret på én side av treet med tappen aktivert, og drei sagen gjennom for å forme
den ønskede hengslen på den siden.
Fjern deretter sagen for å lage det andre kuttet.
Før sagen svært forsiktig inn i det første kuttet, så du ikke forårsaker rekyl.
Det avsluttende kuttet gjøres ved å dra sagen fremover i kuttet for å nå hengslen.
19
Kvisting
FORSIKTIG
Du må ikke sage i høyder som er over brysthøyde.
Kvisting av et felt tre er mye det samme som oppkutting.
Du må aldri fjerne en kvist fra et tre mens den støtter vekten din.
Vær forsiktig så tuppen ikke kommer borti andre grener.
Du må alltid bruke begge hendene.
Du må ikke kutte med sagen over hodet eller med sverdet i en vertikal posisjon.
Hvis sagen skulle foreta en rekylbevegelse, kan det hende du ikke har god nok kontroll til å
forhindre eventuelle skader.
Vit hvordan kvister står i spenn
1. La støttende kvister stå igjen til slutt.
2. Skyv støttestokker under stammen.
Oppkutting
FORSIKTIG
Stå på oversiden av stokken.
Ved oppkutting sager du en stokk eller et felt tre opp i mindre deler.
Det er noen få grunnleggende regler som gjelder for all oppkutting.
Hold begge hendene på håndtakene til enhver tid.
Støtt stammene hvis det er mulig.
Når du kutter i nedoverbakke, skal du alltid stå på oversiden.
Du må ikke stå på stammen.
20
Stramming og kompresjon i tømmer
ADVARSEL
Du må ikke bruke gasslåsen til kuttejobber.
FORSIKTIG
Hvis du har feiltolket effekten av stramming og kompresjon og kutter fra feil side, vil
tømmeret knipe i sverd styringen og kjedet og låse det fast.
Hvis du ruser motoren med kjedet i en fastlåst posisjon, vil du slite ut clutchen.
Hvis kjedet blir fastlås og sagen ikke kan fjernes fra kuttet, må du ikke tvinge sagen ut.
Stopp sagen, og sett inn en kile i kuttet for å åpne det opp.
Du må aldri utøve kraft på en sag når den sitter fast.
Du må ikke tvinge sagen inn i kuttet.
Et slitt kjede er ikke trygt og vil føre til overdreven slitasje på skjærefestet.
En enkel måte å se at kjedet er slitt, er at det kommer ut fin sagmugg i stedet for
sagspon.
1. Hengsel
2. Åpnet
3. Lukket
En lengre tømmerstokk som ligger på bakken, vil være utsatt for spenning og kompresjon,
avhengig av på hvilke punkter hovedstøtten ligger.
Når tømmerstokken støttes i endene, er kompresjonssiden øverst og spenningssiden er
nederst.
Hvis du skal skjære mellom disse støttepunktene, gjør du det første kuttet nedover ca. 1/3 av
tømmerdiameteren.
Det andre kuttet gjøres oppover og skal møte det første kuttet.
Tung belastning
4. 1/3 diameter. For å unngå splitt.
5. Svekkende kutt til slutt.
Når stammen bare er støttet i én ende, må du gjøre det første kuttet oppover, ca. 1/3 av
tømmerdiameteren.
Det andre kuttet gjøres nedover og skal møte det første kuttet.
Oppkutting på oversiden
6. Ned
7. Ende uten støtte
Oppkutting fra undersiden
8. Opp
9. Kile
Foreta et vinkelkutt når en del kan hvile på en annen del.
21
Håndbok for service og vedlikehold
Område
Vedlikehold
Side
Før bruk
Luftfilter
Rengjøre / skifte
26
•
Drivstoffsystem
Kontrollere
26
•
Drivstoffilter
Kontrollere / rengjøre / skifte
26
•
Oljefilter
Kontrollere / rengjøre / skifte
26
•
Tennplugg
Kontrollere / rengjøre / justere / skifte
26
Kjølesystem
Kontrollere / rengjøre
27
•
Sverdstyring
Kontrollere / rengjøre
27
•
Kjedehjul / Clutchhus
Kontrollere / skifte
27
•
Forgasser
Justere / skifte og justere
27
Lyddemper
Kontrollere / trekke til / rengjøre
Kjedebrems
Månedlig
•
•
•
-
•O
Kontrollere / skifte
16
•O
Starter
Kontrollere
23
•
Skruer, bolter og muttere
Kontrollere, trekke til / skifte
-
•O
ADVARSEL
 Hvis produktet ikke vedlikeholdes tilstrekkelig, kan det forårsake alvorlige helseskader.
FORSIKTIG
Kontroller anti-vibrasjonsgummien eller fjæren før og etter bruk for å sikre at den ikke er slitt, sprukket eller deformert.
MERK
Produktets ytelse kan bli svekket av manglende vedlikehold.
VIKTIG
De viste tidsintervallene er maksimumsintervaller.
Bruk og erfaring vil avgjøre hvor ofte det trengs vedlikehold.
Hvis du hele tiden bruker plantebasert kjedeolje, må du foreta kontroll og vedlikehold ofte.
Finner du noe galt, må du henvende deg til din shindaiwa-forhandler for reparasjon.
22
Feilsøking
Problem
Motor
- vanskelig å starte
- starter ikke
Motoren
starter
Drivstoff i
forgasseren
Årsak
 Drivstoffilter tilstoppet
 Drivstoffrør tilstoppet
 Forgasser
 Rengjør eller skift
 Rengjør
 Spør shindaiwa-forhandleren
 Forgasser
 Spør shindaiwa-forhandleren
Lyddemper våt av
drivstoff
 Drivstoffblandingen er
for fet




Ingen gnist på enden av
tennpluggledningen
 Tenningsbryter av
 Elektrisk problem
 Slå på bryter
 Spør shindaiwa-forhandleren








Ikke drivstoff i
forgasseren
Drivstoff i sylinder Ikke drivstoff i sylinder
Gnist på enden av
tennpluggledning
Gnist ved pluggen Ingen gnist ved pluggen
Motoren
dreier
ikke rundt
Motoren
går
Tiltak
Kveles eller akselererer dårlig
Roterende sagkjede på tomgangshastighet
Feil gnistgap
Dekket av sot
Tilsølt med drivstoff
Defekt tennplugg
Åpne chokespjeldet
Rengjør / skift luftfilter
Juster forgasseren
Spør shindaiwa-forhandleren
Juster 0,6 til 0,7 mm
Rengjør eller skift
Rengjør eller skift
Skift plugg
 Internt motorproblem
 Spør shindaiwa-forhandleren














Skittent luftfilter
Skittent drivstoffilter
Drivstoffventil er tilstoppet
Tennplugg
Forgasser
Kjølesystem tilstoppet
Eksosåpning / lyddemper
tilstoppet
Rengjør eller skift
Rengjør eller skift
Rengjør
Rengjør og juster / skift
Juster
Rengjør
Rengjør
 Forgasser
 Spør shindaiwa-forhandleren
 Clutch skadet eller fastkjørt  Spør shindaiwa-forhandleren
ADVARSEL
 All service på motorsagen bortsett fra punktene som er angitt i brukerhåndboken, skal utføres av kompetent
servicepersonell.
 Drivstoffdamp er meget brannfarlig og kan forårsake brann og / eller eksplosjon.
Du må aldri teste om du har tenningsgnist ved å jorde tennpluggen nær sylinderplugghullet.
Det kan føre til alvorlig personskade.
MERK
Når starterhåndtaket ikke kan trekkes lett ut, tyder det på en feil inne i motoren.
Kontakt forhandleren.
Hvis det blir demontert på feil måte, kan det føre til personskade.
23
Vedlikehold av sagkjede
ADVARSEL
Slå av motoren før du skjerper kjedet.
Bruk alltid hansker når du arbeider på kjedet.
FORSIKTIG
Følgende feil vil øke risikoen for rekyl betraktelig.
1) Topplatevinkel er for stor
2) Fildiameter er for liten
3) Dybdemåler er for stor
MERK
Disse vinklene blir referert til som Oregon 21BPX-sagkjede.
Ved bruk av sagkjeder av andre merker må du følge instruksjonene fra kjedeprodusenten.
 Kuttere som er filt på riktig måte, vises nedenfor.
A: Topplatevinkel 30°
B: Kuttevinkel for topplate 55°
C: Dybdemåler 0,65 mm
D: Parallell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Venstrehåndskutter
Festerem
Høyrehåndskutter
Dybdemåler
Drivlenke
Nagle
Bruk aldri motorsagen hvis kjedet er sløvt eller skadet.
Hvis kjedet krever ekstra trykk for å kutte, eller hvis det produserer støv i stedet for sagspon,
må kutterne undersøkes for skade.
Når kjedet skjerpes, er målet å ha de samme vinklene og profilene gjennom hele levetiden
som da kjedet var nytt.
Undersøk kjedet for skade eller slitasje hver gang du fyller drivstoff på motorsagen.
24
 Skjerping
For å file kjedet på riktig måte trenger du: rund fil og filholder, flat fil og dybdemåler.
Ved å bruke den riktige filstørrelsen (rund fil på 4,8 mm) og en filholder, er det enklere å få
et godt resultat.
Ta kontakt med shindaiwa-forhandleren for mer informasjon om riktige verktøy og størrelser
for skjerping.
1. Lås kjedet – skyv det fremre håndvernet fremover.
Roter kjedet – skyv det fremre håndvernet mot det fremre håndtaket.
2. Kjedet vil ha alternative kuttere for venstre og høyre hånd.
Skjerp alltid kjedet fra innsiden og ut.
3. Hold vinkellinjene til filholderen parallelle med linjen til kjedet, og fil kutteren ned til det
skadede området (sideplate og topplate) er fjernet.
4. Hold filen vippet 10° oppover.
5. Unngå å berøre festeremmene med filen.
6. Skjerp den mest skadede kutteren først, og fil deretter alle de andre kutterne ned til
samme lengde.
7. Dybdekontrollen avgjør tykkelsen på sagsponet som produseres, og må vedlikeholdes på
riktig måte gjennom hele levetiden til kjedet.
8. Når kutterlengden reduseres, endres dybdekontrollhøyden, slik at den må reduseres.
9. Plasser dybdemåleren, og fil av alt av dybdekontrollen som stikker ut.
10. Avrund fronten på dybdekontrolleren for å få jevn kutting.
11. Drivlenken fjerner sagspon fra sporet til sverd styringen.
Hold derfor den nederste kanten på drivlenken skarp.
Når kjedet er satt på, skal den dynkes i olje, og filspon skal vaskes helt bort før bruk.
Når kjedet er festet til sverdet, må du påføre tilstrekkelig med olje og rotere kjedet sakte for å
vaske bort filspon før bruk.
Hvis motorsagen brukes med filspon i sporet, vil sagkjedet og sverd styringen bli skadet før
tiden.
Hvis sagkjedet blir tilsølt med for eksempel kvae, må du rense det med parafin og dynke den
i olje.
25
Service
 Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst kontakt shindaiwa-forhandleren.
Luftfilter
1.
2.
3.
4.
Knapp på filterdeksel
Deksel for luftfilter
Luftfilter
Chokeknapp
 Kontroller før hver bruk.
 Lukk chokepjeldet.
 Drei knappen på filterdekselet for hånd mot urviseren, og ta av dekselet for luftfilteret og ta
ut luftfilteret.
Tørk forsiktig av støv, eller vask det i en ikke-brennbar væske ved behov, eller skift ut
luftfilteret.
 La det tørke fullstendig før du setter det på plass.
 Sett luftfilteret og dekselet på plass.
Kontrollere drivstoffsystemet
 Kontroller før hver gangs bruk.
 Når at du har fylt drivstoff, må du se etter at det ikke lekker eller siver ut drivstoff rundt
drivstoffrøret, drivstoffmansjetten eller drivstofftanklokket.
 Hvis det er drivstofflekkasje eller svetting der, er det brannfare.
Slutt å bruke maskinen umiddelbart, og be forhandleren kontrollere eller skifte deler.
Drivstoffilter
FARE
Bensin og drivstoff er meget brannfarlig.
Vær svært forsiktig når du håndterer bensin eller drivstoff.
1. Drivstoffilter
2. Drivstofftanklokk
 Sjekk regelmessig.
- Ikke la støv komme inn i motorens drivstofftank.
- Et tilstoppet filter vil forårsake vansker når motoren startes eller avvik i motorytelsen.
- Dra ut drivstoffilteret gjennom inngangsporten til drivstofftanken med en ståltråd eller
lignende.
- Bytt filteret når det er skittent.
- Når innsiden av drivstofftanken er skitten, kan den rengjøres ved å skylle tanken med
bensin.
Oljefilter
1. Oljefilter
2. Oljetanklokk
 Sjekk regelmessig.
- Ikke la støv komme inn i oljetanken.
- Et tilstoppet oljefilter vil påvirke det normale smøresystemet.
- Dra det ut gjennom hullet der oljen fylles på, med en ståltråd eller lignende.
- Hvis filteret er skittent, må du vaske det i bensin eller skifte det.
- Når innsiden av oljetanken er skitten, kan den rengjøres ved å skylle tanken med bensin.
Tennplugg
∗ Tennpluggap: 0,6 til 0,7 mm
 Sjekk regelmessig.
- Standard tennpluggap er 0,6 til 0,7 mm.
- Endre tennpluggapet hvis det er bredere eller smalere enn standardgapet.
 Tiltrekkingsmoment: 15 til 17 N•m (150 til 170 kgf•cm)
26
Sylinderribber (Kjølesystem)
 Sjekk regelmessig.
 Tilstoppede ribber vil føre til dårlig motorkjøling.
 Fjern skitt og støv mellom ribbene for å la kjøleluften gå enkelt gjennom.
Sverd styring
MERK
Når du skal skifte sverd styringen eller sagkjedet, bør du ta kontakt med shindaiwaforhandleren.
1. Spor
2. Oljehull
3. Sverd styring
4. Kjedetannhjul
 Rengjør før bruk.
- Rengjør sporet til sverd styringen med en liten skrutrekker, for eksempel.
- Rengjør oljehullene med en ståltråd.
 Snu om på sverd styringen regelmessig.
 Kontroller kjedetannhjulet og clutchen, og rengjør festeområdet til sverdet før
sverdstyringen settes på.
Bytt én eller begge hvis de er slitt.
Kjedehjul / clutchhus
∗ Slitasje: 0,5 mm
 Det skadede kjedehjulet kan forårsake skade eller slitasje på sagkjedet før tiden.
- Når kjedehjulet har en slitasje på 0,5 mm eller mer, skal det skiftes.
 Kontroller kjedehjulet når du setter på det nye kjedet.
Skift hvis utslitt.
 Kontroller om clutchuset roterer fritt og smidig.
Hvis ikke, kontakt forhandleren for reparasjon.
Forgasser
FORSIKTIG
Når du starter, må justeringsinnretning for tomgang (T) justeres slik at sagkjedet ikke
roterer.
Hvis det er problemer med forgasseren, må du kontakte forhandleren.
T: Justeringsinnretning for tomgang
 Du må ikke justere forgasseren med mindre det er nødvendig.
 Slik gjør du ved justering av forgasser:
- Start motoren og la den gå på høyt tomgangsturtall til den er varm.
- Vri justeringsinnretningen for tomgang (T) mot klokken til sagkjedet slutter å bevege seg.
- Vri justeringsinnretningen for tomgang (T) mot klokken en ekstra 1/2 omdreining.
- Akselerer til full gass for å kontrollere om det er jevn overgang fra tomgang til full gass.
Automatisk oljesmører
1. Oljejusteringsskrue
2. Redusere
3. Øke
 Utslippsmengden til den automatiske oljesmøreren justeres til omtrent 9 mL/min ved
7000 o/min før den sendes fra fabrikken.
- Hvis du vil øke utslippsmengden, kan du vri justeringsskruen mot klokken.
Når justeringsskruen berører stopperen og stopper opp, indikerer denne posisjonen
maksimal utslippsmengde. (16,5 mL/min ved 7000 o/min)
- Oppbevar enheten på et tørt og støvfritt sted hvor den ikke er tilgjengelig for barn eller
andre uautoriserte personer.
27
Skifte sverdstyring og kjede
Lengde
Sverdstyring
Tannhjulskrans
Clutchhus
(Delenummer)
(Delenummer)
325-7 24633
(175114-12530)
(A556-001121)
Kjede
cm
C33S21-56MA- SB
33
21BPX-56E
C33S21-56AA- ST
C38S21-64MA- SB
38
21BPX-64E
C38S21-64AA- ST
40
C40S21-66MA- SB
43
C45S21-72AA- ST
45
C45S21-72AA- SB
21BPX-66E
21BPX-72E
28
Oppbevaring
Langvarig oppbevaring (over 30 dager)
ADVARSEL
Enheten må ikke oppbevares på innestengte steder der det kan samle seg
drivstoffdamp, eller på steder der den kan komme i nærheten av åpne flammer eller
gnister.
MERK
Du bør beholde denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.
Ikke la enheten bli liggende i en lengre periode (30 dager eller mer) uten å utføre vedlikehold
som vil beskytte enheten under oppbevaring.
Dette omfatter følgende:
1. Tøm drivstofftanken helt, og trekk i rekylstarterhåndtaket flere ganger for å fjerne drivstoff
fra forgasseren.
2. Drivstoffet må alltid lagres på godkjent beholder.
3. Sett tenningsbryteren i STOPP-stilling.
4. Fjern ansamlinger av fett, olje, skitt og rusk fra utsiden av enheten.
5. Utfør all regelmessig smøring og vedlikehold som kreves.
6. Stram til alle skruer, mutre og bolter.
7. Ta ut tennpluggen, og hell 10 mL fersk og ren 2-taktsolje inn i sylinderen gjennom
tennplugghullet.
A. Legg en ren fille over tennplugghullet.
B. Trekk i rekylstarterhåndtaket 2 eller 3 ganger for å fordele oljen inne i sylinderen.
C. Se etter stempelstillingen gjennom tennplugghullet.
Trekk sakte i rekylstarterhåndtaket til stemplet når toppen av bevegelsen sin, og la det
stå der.
8. Sett i tennpluggen (ikke koble til tenningskabelen).
9. Dekk til kjedet og sverd styringen med dekselet for sverd styringen før du setter dem bort.
10. Oppbevar enheten på et tørt og støvfritt sted hvor den ikke er tilgjengelig for barn eller
andre uautoriserte personer.
29
Avhendingsprosedyre
 Avhend restolje i henhold til lokale forskrifter.
 Store plastdeler som utgjør produktet, har koder som viser hvilke materialer de består
av.
Kodene henviser til nedenfor nevnte materialer.
Disse plastdelene skal avhendes i henhold til lokale forskrifter.
Merke
Materiale
>PA6-GF<
Nylon 6 - Glassfiber
>PA66-GF<
Nylon 66 - Glassfiber
>PP-GF<
Polypropylen - glassfiber
>PE-HD<
Polyetylen
 Kontakt shindaiwa-forhandleren hvis du ikke vet hvordan du skal avhende resteolje /
plastdeler.
30
Spesifikasjoner
Modell
Utvendige mål: Lengde × Bredde × Høyde
mm
375 × 245 × 290
Vekt: Sag uten sverdstyring og kjede, tomme tanker
kg
4,6
Volum:
Drivstofftank
Tank til kjedeolje
Drivstoff (blandingsforhold)
mL
mL
540
270
Vanlig bensin.
Vi anbefaler minimum 89 oktan blyfri bensin.
Ikke bruk drivstoff som inneholder metanol eller mer enn
10 % etanol.
50 : 1 (2 %) for ISO-L-EGD standard (ISO/CD13738),
JASO FC, FD-grad og shindaiwa 50 : 1-olje.
Spesiell kjedeolje eller motorolje
mm
330, 380, 400, 430, 450
mm
mm
cm
mm
8,26 (0,325 tommer)
1,47 (0,058 tommer)
33, 38, 40, 43, 45 (shindaiwa)
1,47 (0,058 tommer)
Oregon 21BPX
25,6
Justerbar, automatisk oljepumpe
Olje (kjedeolje)
Kuttelengde:
Alle spesifiserte kuttelengder på sverdstyringen
Kjede:
Spesifisert stigning
Spesifisert dimensjon (tykkelsen på styretenner)
Sverdstyringstype
Sverdstyringsmåler
Kjedetype
Kjedehastighet ved 1,33 ganger maks. motorhastighet
Smøring
m/s
Kjedetannhjul: Spesifisert antall tenner
Motor:
Type
Forgasser
Magnet
Tennplugg
Starter
Kraftoverføring
Motorens sylindervolum
Maksimal bremsekraft på akselen (ISO 7293)
Anbefalt maksimal hastighet med skjæreanordning
Anbefalt hastighet på tomgang
4,8
7
Luftavkjølt én-sylindret 2-takts
Membrantype
Svinghjulmagnet, CDI-system
NGK BPMR7A
Rekylstarter
Automatisk sentrifugalclutch
mL (cm3) 45,1
kW
2,26
r/min
13500
r/min
2800 (2300 - 3100)
Lydtrykknivå: (ISO 22868) LpAeq =
Uvisshet
dB(A)
dB(A)
103,1
1,5
Garantert lydeffektnivå: (2000/14/EF) LWAav =
dB(A)
117
Vibrasjon: (ISO 22867) Erklærte verdier ahveq
Fremre håndtak
Bakre håndtak
Uvisshet
m/s2
m/s2
m/s2
5,4
5,5
1,3
Andre enheter:
Fremre håndvern, bakre håndvern, gassknappsperre,
kjedestopper, kjedebrems, anti-vibrasjonsenhet,
støtfanger med pigger
31
Samsvarserklæring
Vi erklærer med dette at shindaiwa motordrevne motorsag, modell
(
/EC1), innfrir følgende respektive krav.
(
/EC1),
Denne samsvarerklæringen er ene og alene produsentens ansvar.
Rådsdirektivene:
2004/108/EF frem til 19. april 2016 med endringer
2014/30/EF fra 20. april 2016 med endringer
2006/42/EF med endringer
Standard:
EN ISO 14982 (2009)
EN ISO 14982 (2009)
ISO 11681-1 (2011)
2000/14/EF med endringer
Vurderingsprosedyre for samsvar ifølge VEDLEGG V
Målt lydeffektnivå:
114 dB(A)
Garantert lydeffektnivå: 117 dB(A)
Serienummer: 36020001 og høyere
Serienummer: 36002001 og høyere
Den godkjente representanten i Europa som er autorisert til å sette sammen den tekniske
filen:
Mr. Philip Wicks
Atlantic Bridge Limited
Atlantic House, PO Box 4800,
Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannia
Har bestått godkjenningstestene for CE-merke som ble utført av:
Teknisk kontrollorgannummer: 0673
Technology International (Europe) Limited
56 Shrivenham Hundred Business Park
Shrivenham, Swindon, SN6 8TY, Storbritannia
Oppnådde følgende respektive registreringsnumre: TI(E)/MD(2) - ECTE/206/30052013
Teknisk dokumentasjon: TCF 1-68
1. januar 2016
YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145.
M. Kimura
Administrerende direktør
Kvalitetssikringsavdelingen
32
1Notater og bakside
Notater
X750 - 014 48 4
X750 390-040 6
2010
33
Notater
X750 - 014 48 4
X750 390-040 6
2010
34
Notater
X750 - 014 48 4
X750 390-040 6
2010
35
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8760, JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145.
X750 - 014 48 4
X750 390-040 6
2016/09
© 2010
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement