Shindaiwa T302TS Trimmer Brugermanual

Shindaiwa T302TS Trimmer Brugermanual

1Deksel NORSK (Opprinnelige instruksjoner)

BRUKERHÅNDBOK GRESSTRIMMER/KRATTRYDDER T302TS C302TS

ADVARSEL LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLE NE FOR BRUK.

HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PER SONSKADE.

Innhold

Sikker bruk av produktet ..................................................................................................... 3

Beskrivelse ......................................................................................................................... 8

Før du starter ...................................................................................................................... 9 Pakkliste ........................................................................................................................ 9

Montering..................................................................................................................... 10 Versjon med løkkehåndtak .......................................................................................... 10 Versjon med U-håndtak ............................................................................................... 10

Montere skjoldet .......................................................................................................... 11 Montere trimmerhode med nylontråd........................................................................... 11 Justere balansen ......................................................................................................... 11

Fylle drivstoff................................................................................................................ 12

Betjene motoren ............................................................................................................... 14 Starte motoren ............................................................................................................. 14

Stoppe motoren ........................................................................................................... 15

Trimming........................................................................................................................... 16

Bruke skuldersele ........................................................................................................ 17 Grunnleggende trimming med trimmerhode med nylontråd ........................................ 17

Grunnleggende trimming med metallblad.................................................................... 19

Vedlikehold og pleie.......................................................................................................... 20 Retningslinjer for service ............................................................................................. 20 Vedlikehold og pleie .................................................................................................... 20

Oppbevaring ................................................................................................................ 27

Spesifikasjoner ................................................................................................................. 28

Samsvarserklæring........................................................................................................... 29

2

Sikker bruk av produktet Sikker bruk av produktet

Viktig informasjon

ADVARSEL

Les denne brukerhåndboken før du bruker produktet.

Om brukerhåndboken

Denne håndboken inneholder nødvendig informasjon om montering, bruk og vedlikehold av produktet. Du må lese den nøye og forstå innholdet.

Oppbevar alltid håndboken på et sted hvor den er lett tilgjengelig.

 

Hvis du har mistet håndboken eller den er skadet og ikke er lesbar lenger, kan du kjøpe en ny hos forhandleren.

Enhetene som er brukt i denne håndboken, er SI-enheter (Internasjonalt målesystem). Tallene i parentes er referan severdier, og det kan være mindre omregningsfeil i enkelte tilfeller.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Tiltenkt bruk av dette produktet

Dette produktet er en bensindrevet enhet med lav vekt og høy ytelse som er designet for ugressbekjempelse, gresstrimming og krattrydding på områder som det ellers er vanskelig å komme til på.

  

Denne enheten må ikke brukes til noe annet enn det som er nevnt ovenfor.

Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel for å oppgradere produktet. Enkelte av illustrasjonene kan av vike fra produktet for å gjøre forklaringen mer tydelig.

Kontakt forhandleren hvis noe er uklart eller du lurer på noe.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Produktet må ikke endres

Du må ikke endre produktet.

Det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade. Feilfunksjoner som er resultat av endring av produktet, dekkes ikke av produsentens garanti.

Produktet må ikke brukes hvis det ikke er kontrollert og vedlikeholdt

Du må ikke bruke produktet hvis det ikke er kontrollert og vedlikeholdt. Sørg alltid for at produktet kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Låne bort eller overlate produktet til andre

Hvis du låner bort produktet til andre, må du sørge for at personen som låner produktet, har fått brukerhåndboken sammen med produktet.

Hvis du overlater produktet til andre, må du legge ved brukerhåndboken sammen med produktet når det leveres.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Brukere av produktet

Produktet skal ikke brukes av:

personer som er trette

    

personer som har inntatt alkohol personer som tar medisiner personer som er gravide personer som er i dårlig fysisk form personer som ikke har lest brukerhåndboken

  

barn Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som oppstår i forbindelse med andre mennesker eller deres ei endom.

Det kan føre til en ulykke hvis du ikke følger disse instruksjonene.

Tenningssystemet på dette produktet genererer elektromagnetiske felt under drift. Magnetiske felt kan forårsake in terferens eller driftsforstyrrelser i pacemakere. For å redusere helserisikoer, anbefaler vi at brukere av pacemakere konsulterer sin lege og pacemakerprodusent innen de betjener dette produktet.

3

Sikker bruk av produktet

ADVARSEL

Vibrasjon og kulde

Det antas at et forhold som kalles Raynauds fenomen kan ha innvirkning på fingrene til enkelte personer når de ut settes for vibrasjon og kulde. Hvis du utsettes for vibrasjon og kulde, kan det forårsake dirring og sviing, som etter følges av at fingrene mister farge og blir følelsesløse. Følgende forholdsregler anbefales sterkt, fordi minimumsgrensen for det som kan utløse lidelsen, er ukjent.

Hold kroppen varm, spesielt hode og hals, føtter og ankler, og hender og håndledd.

 

Oppretthold god blodsirkulasjon ved å utføre kraftige armbevegelser i hyppige pauser i arbeidet og ved ikke å røy ke.

Begrens antall arbeidstimer. Prøv å fylle hver dag med jobber som ikke innebærer bruk av trimmer eller annet håndholdt motorutstyr.

Hvis du opplever ubehag, hvis fingrene blir røde eller hovne og deretter bleke og numne, må du ta kontakt med lege før du utsetter deg for mer kulde og vibrasjon.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.

Gjentatte belastningsskader

Man tror at for mye bruk av muskler og sener i fingre, hender, armer og skuldre kan forårsake ømhet, hovenhet, num menhet, utmattelse og smerte i områdene som er nevnt her. Visse gjentagende aktiviteter med hånden kan føre til at du utvikler en belastningsskade (RSI). Slik gjør du for å redusere faren for RSI:

Unngå å arbeide med håndleddet i en bøyd, strukket eller vridd stilling over lengre tid.

Ta regelmessige pauser for å minimere repetisjonen og la hendene få hvile. Reduser hastigheten og styrken på den gjentatte bevegelsen.

Gjør øvelser for å styrke hånden og armmusklene.

Kontakt lege hvis du føler dirring, nummenhet og smerte i fingrene, hendene, håndleddene eller armene. Jo ras kere RSI diagnostiseres, desto tidligere kan det forhindres permanent nerve- og muskelskade.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.

Riktig opplæring

Ikke tillat bruk uten riktig opplæring og vernetøy.

   

Gjør deg kjent med betjeningskontroller og riktig bruk av enheten.

Du må vite hvordan du stopper enheten og slår av motoren.

Du må vite hvordan du raskt tar av en enhet som er festet med sele.

La ikke andre bruke enheten uten riktig instruksjon.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.

Bruk egnede klær.

Fest håret slik at det er over skuldrene.

 

Ikke bruk skjerf, smykker eller løse, vide klær som kan bli dratt inn i enheten.

Ikke bruk fottøy med åpen tå, eller gå uten sko eller med bare legger.

Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det føre til skade på synet eller hørselen eller alvorlig personskade.

Bruk verneklær

Bruk alltid følgende verneklær når du arbeider med trimmeren.

1. Hodebeskyttelse (hjelm): Beskytter hodet 2. Øreklokker eller ørepropper: Beskytter hørselen 3. Vernebriller: Beskytter øynene 4. Ansiktsskjerm: Beskytter ansiktet 5. Vernehansker: Beskytter hendene mot kulde og vibrasjon 6. Arbeidsklær som passer (lange ermer, lange bukser): Beskytter kroppen 7. Kraftige, sklisikre vernesko (med forsterket tupp) eller sklisikre arbeidssko (med forsterket tupp): Beskytter føttene 8. Leggbeskyttere: Beskytter leggene

Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det føre til skade på synet eller hørselen eller al vorlig personskade.

Bruk verneutstyret nedenfor når det er nødvendig.

Støvmaske: Beskytter åndedrettsorganene

Binetting: Beskyttelse mot biangrep

4

Sikker bruk av produktet

ADVARSEL

Bruksmiljø og bruk

Produktet må ikke brukes:

i dårlig vær.

   

i bratte bakker eller glatte steder uten trygt fotfeste.

om natten eller på steder med dårlig sikt.

Når produktet brukes i en lett skråning, må du arbeide med en vannrett svingende bevegelse.

Det kan føre til alvorlig personskade hvis du faller eller sklir, eller ikke bruker produktet riktig.

For din egen helse og sikkerhet og komfortabelt arbeidsforhold, bør maskinen brukes innenfor et lufttemperaturom råde på -5 o C til 40 o C.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.

Vær forberedt hvis det skulle skje en ulykke

Påse at du er forberedt hvis det skulle skje en ulykke eller oppstå en per sonskade.

Førstehjelpssett

Håndklær og tørkepapir (for å stoppe blødning)

Fløyte eller mobiltelefon (for å tilkalle hjelp ute)

Hvis du ikke kan utføre førstehjelp eller tilkalle hjelp ute, kan skaden forverres.

Sikkerheten må komme først ved brann eller røyk

Hvis det kommer ild fra motoren eller det siver ut røyk fra noe annet område enn eksosutløpet, må du holde god avstand til produktet for din egen sikkerhet.

Bruk en spade til å kaste sand eller lignende materiale på ilden for å hindre at den sprer seg, eller slukk den med en brannslukker.

En panikkreaksjon kan føre til at brann eller annen skade blir mer omfattende.

Advarsler

FARE

Dette symbolet sammen med ordet

FARE

krever oppmerksomhet for en handling eller et forhold som kan føre til alvorlig personskade eller død for brukeren og tilskuerne.

ADVARSEL

Dette symbolet sammen med ordet

ADVARSEL

krever oppmerksomhet for en handling eller et forhold som kan føre til alvorlig personskade eller død for brukeren og tilskuerne.

FORSIKTIG FORSIKTIG

de.

indikerer en mulig farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat ska-

Andre indikatorer

Symbolet sirkel med skråstrek over betyr at det som vises er for budt.

MERK

Denne beskjeden gir tips for bruk, stell og vedlikehold av produktet.

VIKTIG

Tekst i ramme sammen med ordet

VIKTIG

inneholder viktig informasjon om bruk, kontroll, vedlikehold og lag ring av produktet som er beskrevet i denne håndboken.

Symboler

Symbolenes form Symbolenes beskrivelse/bruk Symbolenes form Les denne brukerhåndboken nøye Symbolenes beskrivelse/bruk Maksimal hastighet for skjæ refesteakselen i o/min Bruk beskyttelse for øyne, ører og hode Hold tilskuere på 15 m av stand 5

Sikker bruk av produktet Symbolenes form Symbolenes beskrivelse/bruk Bruk vernefottøy og hansker Symbolenes form Symbolenes beskrivelse/bruk Bensin- og oljeblanding Nødstopp Advarsel!

Gjenstander som kastes!

Chokespjeldkontroll "kald start"-stilling (chokespjeld luk ket) Chokespjeldkontroll "På"-stil ling (chokespjeld åpent) Advarsel, sidetrykk Forgasserjustering - Tomgangshastighet Ikke tillatt å bruke uten skjold U-håndtak Ikke tillatt å bruke metallblader Ikke tillatt å bruk trimmerhode med nylontråd Bruk ikke produktet på steder der det er dårlig ventilasjon Pass opp for brann Pass opp for elektrisk støt Løkkehåndtak Pass opp for områder med høye temperaturer Garantert lydeffektnivå Motorstart Sugepumpe (primer) 6

Sikker bruk av produktet  

Sikkerhetsklebeskilt

Sikkerhetsmerket, som er vist nedenfor, er festet på produktene som er beskrevet i denne håndboken. Sørg for at du forstår hva merket betyr før du bruker produktet.

Hvis merket blir uleselig på grunn av slitasje eller skade, eller faller av og mistes, kan du kjøpe et nytt merke hos forhandleren og feste det på stedet som vises på illustrasjonen nedenfor. Påse at merket alltid er lesbart. 1. Sikkerhetsmerke (delenummer 890617-43130) 7

Beskrivelse Beskrivelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vinkelgirkasse

Med to gir for å skifte vinkel på den ro terende aksen.

Skjærefeste

Trimmerhode med nylontråd til å kutte gress og ugress.

Skjold

Enhet for å beskytte brukeren mot uhell ved kon takt med trimmerhodet og gjenstander som kastes ut.

Skjærekniv

Kutter nylontråden for å justere trådleng den riktig.

Akselrør

Del av enheten som virker som hus til krafto verføringsakselen.

Løkkehåndtak

Lav vekt, passer til trimmer med nylon tråd.

U-håndtak

håndtak.

Er utformet som et sykkelhåndtak for å redu sere arbeidspåkjenningen sammenlignet med et løkke-

Opphengspunkt

Enhet hvor skulderselen kan festes.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Tenningsbryter

"Skyvebryter" som er montert på top pen av gassutløserhuset, skyv bryteren forover til RUN (På-stilling), bakover til STOP (Av-stilling).

Gassknapp

Aktiveres med fingeren for å kontrollere motorturtallet.

Gassutløsersperre

taket.

Låser gassutløseren i tomgangs stilling til du har riktig grep med høyre hånd rundt hånd-

Deksel for luftfilter

Dekker luftfilteret.

Drivstofftankens påfyllingslokk

Til å stenge drivstoff tanken.

Drivstofftank

Inneholder drivstoff og drivstoffilter.

Starterhåndtak

Trekk i håndtaket for å starte motoren.

Deksel på lyddemper

peren.

Dekker lyddemperen slik at ikke brukeren skal berøre den varme overflaten på lyddem-

Tennplugg Skuldersele

Justerbar stropp som støtter opp enheten.

Type og serienummer

8

Pakkliste

   Følgende deler er pakket separat i esken.

Kontroller delene som er i esken, når du har pakket ut.

Kontakt forhandleren hvis noe mangler eller er ødelagt.

Før du starter Før du starter 1. Motor og akselrør 2. Skjold (for trimmerhode med nylontråd) 3. Skjold (til metallblader) 4. Vernebriller (samsvarer med ANSI Z 87.1) 5. Forsiktighetsadvarsel 6. Skuldersele 7. Løkkehåndtak 8. Skive 9. Trimmerhode med nylontråd 10. Brukerhåndbok 11. Låseverktøy 12. Pipenøkkel 13. L-nøkkel 1. Motor og akselrør 2. U-håndtak 3. Skjold (for trimmerhode med nylontråd) 4. Skjold (til metallblader) 5. Vernebriller (samsvarer med ANSI Z 87.1) 6. Forsiktighetsadvarsel 7. Skuldersele 8. Skive 9. Trimmerhode med nylontråd 9 10. Brukerhåndbok 11. Bolt for håndtaksmontering 12. Skive 13. Brakett for håndtakmontering (øvre) 14. Brakett for håndtakmontering (nedre) 15. Låseverktøy 16. Pipenøkkel 17. L-nøkkel

Før du starter

Montering

ADVARSEL

Les brukerhåndboken nøye for å sikre at du monterer produktet riktig.

Hvis du bruker et produkt som ikke er montert riktig, kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Versjon med løkkehåndtak Montere løkkehåndtaket

Monter løkkehåndtaket (A) og braketten (C) på drivakselenheten.

Plasser håndtaket i en passende arbeidsstilling og trekk til bolte ne (B). E: Pil F: Til motor

FORSIKTIG

Monter håndtaket slik at det ikke skjuler noen av sikker hetsmerkene.

Versjon med U-håndtak Montere U-håndtaket

1. Monter C: Skive E: Pil F: Til motor for håndtaket (øvre) (A) i braketten for håndtakmontering (nedre) (D) og fest håndtaket ved å trekke lett til monteringsbolten (8 mm) (B).

2. Juster hellingen på håndtaket til en passende stilling (enkel å bruke) og trekk monteringsbolten for håndtaket godt til.

FORSIKTIG

Monter håndtaket slik at det ikke skjuler noen av sikker hetsmerkene.

3. Gassvaieren (I) festes til akselrøret (H) (2 steder) og på høy re side av U-håndtaket (1 sted) med klipsene for feste av vai er (G), for å unngå at den løsner.

10

FORSIKTIG

Etter monteringen må du justere slakken på vaieren (J) på forgassersiden (L) til 1–2 mm.

K: Muttere

Montere skjoldet

Før du starter 1. Monter skjoldet (A) på monteringsbraketten på vinkelgirkas sen og trekk til de 4 boltene (B).

Montere trimmerhode med nylontråd

1. Sett låseverktøyet (A) inn i et hull på høyre side av vinkelgir kassen, mens du trykker festefjæren mot venstre.

2. Sett låseverktøyet lengre inn i festesporet for knivbladholde ren (B) for å feste utgangsakselen.

3. Bruk pipenøkkelen til å fjerne mutteren (C), koppen (D) og den nedre knivbladholderen (E).

 Mutter, kopp og nedre knivbladholder er ikke i bruk sammen med trimmerhode med nylontråd.

FORSIKTIG

Fest utgangsakselen sikkert ved hjelp av låseverktøy for å hindre den fra å rotere når trimmerhodet med ny lontråd er montert.

4. Skru trimmerhodet med nylontråd (F) på akselen (mot klok ken) til den sitter stramt.

5. Fjern

Justere balansen Justere skulderselen

ADVARSEL

Produktet er utformet slik at det kan brukes av personer med forskjellig høyde og kroppsbygning, men det vil ikke alltid være mulig å tilpasse det. Dette gjelder særlig høye personer. Ikke bruk produktet hvis du er så høy at skjære anordningen kan komme i kontakt med føttene dine når enheten bæres i selen.

VIKTIG

 Brukerens høyde og kroppsbygning har betydning når skulderselen skal justeres for å oppnå riktig balanse for enheten. Frem gangsmåten for justering vil ikke alltid være tilstrekkelig til å tilpasse alle enheter slik at alle brukere kan bære enheten med riktig balanse. Hvis du ikke kan bruke skulderselen eller ikke lykkes i å tilpasse den slik at den passer, må du spørre forhand leren om hjelp.

11

Før du starter    Skulderselen som følger med, passer til personer med stan dardstørrelse, fra 150 cm til 195 cm høyde og 60 cm til 140 cm midjemål.

Bruk skulderselen når den følger med eller når det anbefales i denne håndboken. Juster både selen og opphengspunktet (A) på enheten slik at enheten henger med skjærefestet noen få centimeter over bakkenivå (B).

Skjærefestet og skjoldet skal være plant i alle retninger. Selen skal brukes på høyre side som vist.

Balanseringsverktøy for plant rotasjonsnivå for rota sjon av trimmerhodet

  Skyv opphengspunktet opp og ned på røret, for å få riktig ba lanse. Drei klemmen for å rette inn skjærefestet og skjoldet. Lås den i stilling. Hvis opphengspunktet er fritt roterende type, kan enheten ha en tendens til å rulle over på siden, likevel skal du rette inn festet og skjoldet på front-til-bakaksen.

Balansering og innretting, som beskrevet ovenfor, kan kreve omplassering av klemmen og ny justering av selestroppene. Hver type av skjærefeste og skjold som blir montert på enhe ten kan trenge balansering.

Fylle drivstoff

FARE

 

Ikke fyll på drivstoff når motoren er varm eller i gang.

Når du fyller drivstoff, må du ikke røyke eller være i nærheten av åpen flamme.

Hvis du gjør det, kan drivstoffet antennes og forårsake brann, noe som kan føre til brannskader.

ADVARSEL

     

Drivstofftanker skal ikke fylles innendørs. Drivstofftanker skal alltid fylles utendørs på bart underlag. Du må ikke fylle drivstoff på produktet på lasteplanet på lastebil, eller på andre slike steder.

Drivstofftanker/-kanner kan være under trykk. Drivstofftankens påfyllingslokk må alltid løsnes sakte for å la trykket jevnes ut.

Ellers kan det komme ut drivstoff.

Tørk opp drivstoff som flyter over eller søles på grunn av overfylling.

Drivstoffsøl kan forårsake brann og brannskader når det antennes.

Kontroller alltid at det ikke er noen lekkasjer eller utslipp av drivstoff fra drivstoffrøret, drivstoffsystemets mansjetter eller rundt drivstofftankens påfyllingslokk, etter påfylling av drivstoff. Hvis du finner drivstofflekkasjer eller utslipp, må du slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakte forhandleren for å få det reparert.

Drivstofflekkasjer kan forårsake brann.

Sett påfyllingstanken i skyggen borte fra ild.

Bruk en godkjent drivstoffbeholder.

VIKTIG

  Drivstoffet er en blanding av vanlig bensin og en olje av et velrenommert merke til luftavkjølte 2-taktsmotorer. Vi anbefaler minimum 89 oktan blyfri bensin. Ikke bruk drivstoff som inneholder metanol eller mer enn 10 % etanol.

Drivstoffet forringes ved lagring. Du må ikke blande mer drivstoff enn du forventer å bruke på tretti (30) dager.

12

Drivstoff Drivstofftilførsel

Før du starter   Anbefalt blandingsforhold: 50: 1 (

2%

) til ISO-L-EGD-standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD-grad og Shindaiwa 50: 1-olje.

Du må ikke blande det direkte i motorens drivstofftank.

  Ikke fyll på så mye drivstoff at det når opp til åpningen på driv stofftanken (A). Hold drivstoffet innenfor anbefalt nivå (opp til skuldernivå (B) på drivstofftanken).

Trekk drivstofftankens påfyllingslokk godt til etter påfylling.

13

Betjene motoren Betjene motoren

Starte motoren

ADVARSEL Vær spesielt oppmerksom på følgende forholdsregler når du starter motoren:

Flytt deg minst 3 m vekk fra stedet der du fylte på drivstoff.

   

Plasser produktet på et flatt, godt ventilert sted.

Kontroller at det ikke er drivstofflekkasjer.

Kontroller metallblader for sprekker.

Kontroller at ingen av mutterne og boltene er løse.

  

La det være god plass rundt produktet, og ikke la mennesker eller dyr komme nær det.

Start motoren med gassknappen i tomgangshastighetsstilling.

Trykk produktet mot underlaget når motoren startes.

Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det forårsake en ulykke eller personskade, eller det kan til og med føre til en dødsulykke.

Kontroller at det ikke er noen unormale vibrasjoner eller lyder når motoren har startet. Ikke bruk produktet hvis det er unormale vibrasjoner eller lyder. Kontakt forhandleren for å få det reparert.

Ulykker som forårsakes av deler som faller av eller går i stykker, kan forårsake sår eller alvorlig personskade.

Eksosgassene fra motoren inneholder giftige gasser. Bruk ikke produktet innendørs eller på steder der det ikke er ventilasjon.

Eksosgasser kan forårsake forgiftning.

Ikke berør lyddemper, tennplugg, vinkelgirkasse eller andre komponenter med høy temperatur mens produktet er i drift eller i en viss tid etter at det er stoppet.

Du kan brenne deg hvis du berører en komponent med høy temperatur.

Ikke berør tennplugg, tennpluggkabel eller andre komponenter med høy spenning mens produktet er i drift.

Du kan få elektrisk støt hvis du berører komponenter med høy spenning mens produktet er i gang.

Hvis skjæreanordningen roterer selv om gassknappen står i tomgangshastighetsstilling når motoren startes, må for gasseren justeres før produktet brukes.

Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det forårsake en ulykke eller personskade, eller det kan til og med føre til en dødsulykke.

Når du starter motoren med gasslåsen på, roterer skjæreanordningen. Når motoren er startet, må du umiddelbart dra litt i gassknappen for å frigjøre gasslåsen. Ikke bruk gasslåsen under bruk.

Det roterende knivbladet kan føre til personskade.

MERK

  Dra først starterhåndtaket lett ut og etter hvert raskere. Dra ikke ut startvaieren mer enn 2/3 av lengden.

Slipp ikke starterhåndtaket når det returnerer.

Starte en kald motor

(Koble til tennplugghetten hvis produktet har vært lagret i en len gre periode) 1. Fjern 2. Sett produktet på et flatt underlag, kontroller at skjæreanord ningen ikke kommer i kontakt med bakken eller annen hind ring ved å bruke en stokk eller lignende redskap.

3. Sett tenningsbryteren (A) i Start-stilling.

4. Påse at gassknappen (D) står i tomgangshastighetsstilling.

14

Betjene motoren 5. Flytt chokespjeldspaken (F) til kaldstartstillingen (E) (Cold Start).

6. Trykk og slipp vekselvis på spylehodet (H) til drivstoffet su ges opp i det.

7. Kontroller at området rundt er sikkert. Grip fast nærmest mo toren som vist på illustrasjonen og trekk i starterhåndtaket (I) flere ganger.

8. Hvis du hører en eksplosjonslignende lyd og motoren stop per umiddelbart, skyver du chokespjeldspaken til kjørstilling (Run) (G) og fortsetter å dra i starterhåndtaket på motoren.

9. Hvis motoren ikke stopper, skyver du chokespjeldspaken varsomt tilbake til posisjonen kjørstilling (Run).

10. La motoren varmes opp på tomgangshastighet en stund.

 Bruk gasslåsen (C) når det er vanskelig å starte motoren. (Dra gassknappen helt ut og senk gasslåsen mens du trykker på gassutløsersperren (B), og slipp gassknappen for å aktivere gasslåsen. Når motoren er startet, må du straks dra litt i gass knappen for å frigjøre gasslåsen.)

Starte en varm motor Stoppe motoren

1. Sett tenningsbryteren (A) i Start-stilling.

2. Påse at gassknappen (D) står i tomgangshastighetsstilling.

3. Kontroller chokespjeldspaken står i kjørstilling (Run).

4. Hvis det ikke er noe synlig drivstoff i spylehodet, kan du vek selvis trykke og slippe spylehodet til det suges opp drivstoff i det.

5. Kontroller at området rundt er sikkert. Grip fast nærmest mo toren, og trekk i starterhåndtaket flere ganger for å starte motoren.

1. Flytt gassknappen (B) til tomgangshastighetstilling, og sett motoren på tomgang (dvs. lav hastighet).

2. Sett tenningsbryteren (A) i Stopp-stilling.

3. I en nødssituasjon kan du stoppe motoren umiddelbart ved å bruke tenningsbryteren.

4. Skyv chokespjeldspaken til kaldstartstillingen (Cold Start) hvis motoren ikke stopper. Motoren kveles og stopper (nødstopp).

 Hvis motoren ikke stopper når tenningsbryteren brukes, må tenningsbryteren kontrolleres og repareres hos forhandleren før du bruker produktet igjen.

5. Koble alltid tennpluggledningen fra tennpluggen for å sikre at motoren ikke kan startes før du arbeider på enheten eller forlater den uten tilsyn.

15

Trimming Trimming

FARE

Stopp alltid motoren når det oppstår blokkering i skjæreanordningen.

Det kan oppstå alvorlig personskade hvis blokkeringen fjernes og skjæreanordningen plutselig starter.

Produktet må ikke brukes hvis ikke skjoldet er på plass.

Gjenstander kan sprette tilbake fra skjæreanordningen og forårsake en ulykke eller alvorlig personskade.

Området innenfor en 15 m radius fra produktet er en faresone. Følgen de forholdsregler må overholdes når du arbeider med produktet.

Ikke la barn eller andre mennesker eller dyr komme innenfor fareso nen.

Slå av motoren for å stoppe roteringen av skjæreanordningen hvis det kommer en annen person inn i faresonen.

Når du nærmer deg brukeren, må du gi ham signal f.eks. ved å kaste en kvist fra utsiden av faresonen, og så kontrollere at motoren er slått av og at skjæreanordningen har stoppet å rotere.

Hvis flere enn én person arbeider med produktet, må dere bli enige om hvilket signal dere skal bruke og arbeide minst 15 m fra hveran dre.

Gjenstander som spretter tilbake fra skjæreanordningen og annen kontakt med skjæreanordningen, kan forårsake blindhet eller alvorlig ulykke eller dødsfall.

ADVARSEL

Før arbeidet starter må du kontrollere at det ikke er småstein og tomme bokser i området, som kan sprette tilbake fra skjæreanordningen, så vel som biter av snorer eller ståltråd som kan snurres rundt skjæreanordningen.

En ulykke eller alvorlig personskade kan oppstå hvis fremmedlegemer spretter tilbake fra skjærea nordningen eller ståltråd og andre materialer snurres rundt fjæren på produktet.

Hvis følgende situasjoner oppstår, må du øyeblikkelig slå av motoren og forsikre deg om at skjæreanordningen er stoppet før du kontrollerer produktet. Skift alle skadde deler.

Hvis skjæreanordningen treffer en stein, et tre, en stolpe eller andre hindringer når du arbeider.

Hvis produktet plutselig begynner å vibrere unormalt.

Hvis du fortsetter å bruke delene når de er skadet, kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Hold ikke skjæreanordningen opp når du arbeider. Du må ikke arbeide med skjæreanordningen løftet over knehøyde.

Hvis skjæreanordningen løftes over knehøyde, kommer rotasjonsflaten nærmere ansiktet, og det kan fly ut gjenstander fra skjæreanordningen, noe som kan forårsake en ulykke eller alvorlig personskade.

Transport av produktet

Når du flytter deg rundt i situasjonene som er beskrevet nedenfor, må du slå av motoren og forsikre deg om at trim merens knivblad har stoppet å rotere, så må trimmerens knivbladdeksel festes og lyddemperen vendes bort fra deg.

Flytte til det stedet der du skal arbeide.

 

Flytte til et annet område mens du arbeider.

Forlate stedet der du har arbeidet.

Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det forårsake brannskade eller alvorlig personskade.

Når produktet transporteres med bil, skal drivstofftanken være tom, knivbladdekselet skal monteres, og produktet skal festes på plass slik at det ikke flytter seg.

Hvis det er drivstoff på drivstofftanken når trimmeren fraktes med bil, kan det føre til brann.

 

Prøv ikke på å betjene produktet med bare én hånd.

Pass på å plassere tomlene rundt håndtakene, hold dem med tommelen og de andre fingrene.

16

Trimming

Bruke skuldersele

  Monter alltid trimmeren riktig når du bruker skulderselen.

 Spenn fast hofteselen. Selen skal sitte stramt.

 Fest produktet til selen.

 Versjon med løkkehåndtak Plasser skulderselen over venstre skulder, og juster stroppen slik at hurtigutløsningspinnen hviler under mid jen.

  Versjon med U-håndtak Plasser skulderselen over begge skuldrene, og juster stroppene slik at koblingspunktet låses som vist.

Kontroller om den er riktig justert ved å bevege skjærean ordningen langs bakken.

Juster stillingen på opphengspunktet igjen hvis nødvendig.

Skulderselen har en nødutløsningsfunksjon. Dra hurtigut løsningspinnen (A) opp for å løsne produktet fra kroppen ved brann eller i en nødssituasjon.

Grunnleggende trimming med trimmerhode med nylontråd

ADVARSEL

  

Hvis du ikke bruker riktig skjærefeste, kan det føre til alvorlig personskade. Les alle sikkerhetsinstruksjoner som er gitt i denne håndboken.

Bruk bare skjærefester som er anbefalt av YAMABIKO Corporation.

For mye nylontråd på skjærekniven kan kastes av når trimmerhodet med nylontråd begynner å rotere etter at lengden på nylontråden er justert.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Justere nylontråden

   Skjærekniven i skjoldet justerer automatisk kuttelengden ved å skjære nylontrådene jevnt når skjæreanordningen begynner å rotere.

Når du arbeider med mindre kuttelengder enn det maksimale, kutter du to nylontråder i like lengder.

Du mater frem trimmertråden ved å dunke trimmerhodet (A) mot bakken mens hodet dreier i normal driftshastighet.

Trimming

 Trimmeren må mates forsiktig med materialet du vil kutte. Tipp hodet litt for å dirigere hageavfallet bort fra deg. Hvis du kutter opp mot en hindring som et gjerde, en vegg eller et tre, må du nærme deg fra en vinkel slik at hageavfallet som kastes tilba ke, flyr bort fra deg.

 Skyv trimmerhode med nylontråd sakte til gresset kuttes rett mot gjerdet, men ikke dytt tråden mot gjerdet (overmating). Hvis du trimmer mot nettinggjerder eller kjettinggjerder, må du være forsiktig så du bare mater opp til ståltråden. Hvis du går for langt, vil tråden vikle seg rundt ståltråden.

 Trimming kan brukes for å kutte gjennom ugresstammer, én om gangen. Plasser trimmerhodet med nylontråd nær bunnen av ugresset, aldri høyt opp ettersom det kan forårsake at ugresset lugger og fanger tråden. Bruk bare den ytre enden på tråden til å kutte sakte gjennom stammen, heller enn å kutte ugresset rett gjennom.

1. Vinkel 2. Hageavfall løftet 17

Trimming

Slåing Kutting og kanting

 Dette innebærer å slå gress over store gressområder ved å sveipe eller svinge trimmeren i en jevn bue. Bruk en myk, lett bevegelse. Ikke prøv å hakke eller hugge ned gresset. Tipp trimmerhodet med nylontråd for å dirigere hageavfallet bort fra deg mens du slår. Før trimmeren tilbake uten å slå gresset, før du på nytt slår gresset i en jevn bue. Hvis du er godt beskyttet og ikke bryr deg om det blir kastet noe hageavfall i din retning, kan du slå i begge retninger.

  Begge disse gjøres med trimmerhodet med nylontråd tippet i en bratt vinkel. Kutte av (A) er å fjerne topplaget slik at jorden blir bar. Kanting (B) er å trimme gresset der hvor det har spredd seg over fortauet eller oppkjørselen. Både ved kanting og kutting holdes enheten i en bratt vinkel i en stilling hvor ha geavfall, skitt og stein ikke vil komme tilbake mot deg, selv om det spretter tilbake fra bakken.

Selv om bildene viser hvordan det skal kantes og kuttes, må hver bruker finne den vinkelen som passer best til kroppstør relse og kuttesituasjon.

  Til nesten all kutting er det fint å tippe trimmerhodet med ny lontråd slik at det oppnås kontakt på den delen av trådsirkelen der tråden beveger seg bort fra deg og skjoldet (se angjelden de bilde). Dette resulterer i at hageavfallet kastes bort fra deg.

Hvis hodet tippes til feil side, vil det føre til at hageavfallet slen ges mot deg. Hvis trimmerhodet med nylontråd holdes flatt mot bakken slik at kuttingen skjer på hele trådsirkelen, vil ha geavfallet bli kastet mot deg, motoren vi gå sakte, og du vil bruke opp mye tråd.

 Trimmerhodet med nylontråd roterer mot klokken. Kniven vil være på venstre side av skjoldet.

1. Hageavfall 2. Kutt på denne siden   Ikke skyv tråden inn mot høyt ugress, trær eller gjerder.

Hvis du skyver tråden mot nettinggjerder, kjettinggjerder eller tykt kratt, kan det føre til at trådendene kuttes av og blir slengt tilbake mot brukeren. Den riktige måten er å kutte opp mot en hindring, slik som de som er nevnt, men kjør aldri tråden helt imot eller gjennom hindringer. Du må ikke kutte for nær hind ringer eller gjerder.

 Unngå at nylontråden kommer i kontakt med et ødelagt stål trådgjerde. Deler av den brukne ståltråden kan slenges bort i høy hastighet.

18

Trimming

Grunnleggende trimming med metallblad

ADVARSEL

Overhold disse instruksjonene ved trimming.

Kontroller at trimmerens knivblad er sikkert festet på plass.

Skift skjoldet hvis det er skadet eller har sprekker.

Skift mutteren for trimmerens knivblad når den er slitt.

 

Kutt ikke i jordoverflaten med knivbladet.

Må ikke brukes med et sløvt, bøyd, sprukket eller misfarget knivblad og slitt eller skadet mut ter.

Kjør ikke motoren med full gass uten belastning.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.

Bruk bare skjæreanordning som er anbefalt av YAMABIKO Corporation.

 

Typen knivblad må passe til typen og størrelsen på materialet som skal skjæres. Feil type eller sløvt knivblad kan forårsake alvorlige personskader. Knivbladene må være skarpe. Sløve blader øker sjansen for tilbakeslag og skade på deg selv og personer som står ved siden av.

Gress/ugressblader av plast/nylon kan brukes når nylontrådhodet er i bruk. Ikke bruk dette bladet til kraftig ugress eller kratt.

3-blads kniven er utformet spesielt for å skjære ugress og gress. Du må ikke bruke 3-blads kniven til å kutte kratt eller trær, da dette kan føre til personskade på grunn av rekyl eller brudd på knivblad.

  

Det åttetannede ugress-/gressbladet er beregnet på gress, hageavfall og tykt ugress. Ikke bruk dette bladet på kratt eller kraftige kvister med diameter 19 mm eller større.

Det 22-tannede ryddebladet er beregnet på tett kratt og ungtrær med diameter opptil 64 mm.

 Ødelagte eller sprukne knivblader kan forårsake ulykker og alvorlig personskade.

Rekyl Det 80-tannede krattbladet er beregnet på kratt og kvister med diameter opptil 13 mm.

Rekyl er det fenomenet som kan oppstå hvis trimmerens knivblad treffer et tre, stolpe, stein eller andre harde gjen stander mens det roterer i høy hastighet og reagerer med å slå kraftig tilbake.

Rekyl kan føre til i at du mister kontrollen over produktet og er meget farlig.

Spesielt hvis den høyre frontkvadranten på trimmerens kniv blad (B) treffer kratt eller andre gjenstander, vil trimmerens knivblad føre til at produktet slår hardt bakover til høyre.

 

Kutt fra høyre mot venstre for å unngå rekyl. Vær forsiktig slik at trimmerens knivblad ikke treffer noen harde gjenstander.

Påse at gjenstanden du kutter, treffer knivbladet 1/3 fra fronthjørnet på venstresiden (A), når du trimmer.

Hvis det ikke gjøres, kan det føre til en skade eller alvorlig ulykke.

Slå ugress

   Dette kutter du ved å svinge skjærefestet i en jevn bue. Det går raskt å rydde områder for gress og ugress. Du bør ikke bruke metoden for å slå ugress når du skal kutte langt ugress eller kvister.

Hvis det samler seg kvist på skjærefestet, må du ikke bruke skjærefestet som brekkstang for å frigjøre dette, fordi det vil forårsake feil på skjærefestet.

Slå i stedet av motoren og skyv oppsamlingen av kvist bort fra knivbladene.

19

Vedlikehold og pleie Vedlikehold og pleie

ADVARSEL Følgende forholdsregler må overholdes ved kontroll og vedlikehold av produktet etter bruk:

Slå av motoren, og ikke forsøk å kontrollere eller vedlikeholde produktet før motoren er avkjølt.

Du kan brenne deg.

Ta av tennplugghetten før du utfører kontroll og vedlikehold.

Hvis produktet starter uventet, kan det føre til en ulykke.

VIKTIG

  Kontroll og vedlikehold krever spesialkunnskap. Hvis du ikke er i stand til å kontrollere og vedlikeholde produktet eller rette feil selv, må du kontakte forhandleren. Prøv ikke å demontere produktet.

Bruk bare originale reservedeler og angitte produkter og komponenter som reservedeler og forbruksmateriell. Hvis du bruker deler fra andre produsenter eller ikke-anbefalte komponenter, kan det føre til feilfunksjon.

Retningslinjer for service

Område Luftfilter Drivstoffilter Tennplugg Forgasser Kjølesystem Lyddemper Lyddemper Vinkelgirkasse Starter Skjærekniv Drivstoffsystem Skruer, bolter og muttere Vedlikehold Rengjøre/skifte Undersøke/rengjøre/skifte Undersøke/rengjøre/justere/skifte Justere/skifte og justere Undersøke/rengjøre Undersøk/Stram Rengjør Smør Undersøke Undersøke/rengjøre Undersøke Undersøke, trekke til / skifte

23

-

21

Side

21 21

23

21

22 22 22

Før bruk

• • • • • • • •

Månedlig

• •

•**

•*

*Eller 50 timer, det som kommer først. ** Or 100 hours, whichever occurs first.

VIKTIG

 Tidsintervallene er maksimum. Bruk og erfaring vil avgjøre hvor ofte det trengs vedlikehold.

Vedlikehold og pleie

Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte forhandleren.

20

Rengjøre luftfilteret Skifte drivstoffilter

Vedlikehold og pleie 1. Lukk chokespjeldet. Løsne knappen på luftfilterdekselet, og ta av dekselet (B) for luftfilteret.

2. Fjern luftfilteret (A) (luftfilteret er plassert på innsiden av dekslet for luftfilteret).

3. Børst vekk smuss fra filteret eller rengjør med trykkluft fra forgassersiden.

4. Sett luftfilteret med deksel på plass igjen når luftfilteret er festet til dekselet.

5. Trekk til knappen på luftfilterdekselet.

MERK

 Sett inn luftfilteret igjen ved å montere det i rammen til filter huset.

1. Bruk en metalltråd eller lignende til å plukke opp drivstoffilte ret (A) gjennom åpningen på drivstofftanken.

2. Trekk det gamle filteret ut av drivstoffrøret (B).

3. Monter drivstoffilter.

MERK

 Hvis filteret er veldig skittent eller ikke sitter ordentlig lenger, skal det skiftes.

Justere forgasseren

ADVARSEL

   

DU KAN JUSTERE TOMGANGSHASTIGHETEN UTELUKKENDE ved å dreie justeringsskruen for tomgang (T).

Under forgasserjustering er det risiko for at skjæreanordningen kan bevege seg. Vær ytterst oppmerksom og var som med skjæreanordningen slik at det ikke oppstår noen personskade som følge av at skjæreenheten beveger seg.

Når forgasserjusteringen er fullført, skal ikke skjæreanordningen bevege seg på tomgang da det ellers kan forårsake alvorlig personskade.

Du skal IKKE utføre noen annen justering av forgasseren enn tomgangsjustering. Alle andre justeringer MÅ utføres av en autorisert serviceforhandler, hvis ikke kan det resultere i alvorlig personskade grunnet driftsforstyrrelser på motoren.

FORSIKTIG

Hvis det er problemer med forgasseren, må du kontakte en autorisert forhandler.

Hver enhet er fabrikktestet, og forgasseren er finjustert for mak simal ytelse.

Før forgasseren justeres må luftfilteret rengjøres eller skiftes, motoren må startes og kjøres i noen minutter for å få den opp i arbeidstemperatur.

Motoren skal gå tilbake til tomgangshastighet når du slipper gasspaken. Tomgangshastigheten kan justeres, og må stilles inn lavt nok til at motorclutchen kan koble ut skjæreanordningen.

Slik gjør du ved justering av forgasser: 1. Sett enheten på bakken og start motoren. La den gå på tom gang i 2–3 minutter, til den er varm.

2. Hvis skjæreanordningen beveger seg når motoren går på tomgang, skal du redusere tomgangshastigheten ved å skru tomgangsjusteringsskruen (T) mot klokken.

3. Gjenta prosessen med å akselerere til full gass og tilbake til tomgang noen ganger. Kontroller at skjæreanordningen slut ter å bevege seg på tomgang.

21

Vedlikehold og pleie 4. Har du en turteller tilgjengelig, skal tomgangshastigheten justeres i henhold til anbefalte innstillinger under Spesifika sjoner.

MERK

Hvis forgasseren ikke lar seg justere korrekt ved hjelp av jus teringsskruen for tomgang (T), må du kontakte en autorisert service forhandler.

Vedlikeholde kjølesystemet

VIKTIG

Kjøleluften må passere fritt gjennom området med sylinderribbene for å opprettholde riktig motoravkjøling. Denne luftstrømmen frakter forbrenningsvarmen bort fra motoren. Overoppheting og motorstans kan forekomme hvis:

Luftinntaket er blokkert slik at det hindrer luftstrømmen til sylinderen.

Støv og gress samler seg opp på utsiden av sylinderen. Denne oppsamlingen isolerer motoren og hindrer varme avledningen.

Fjerning av blokkeringer på kjølekanalene på sylinderribbene anses som "Normalt vedlikehold". Svikt som skyldes manglende vedlikehold dekkes ikke av garantien.

  Fjern støv og skitt mellom ribbene (A).

Før hver gang du bruker produktet, må du fjerne oppsamlet rusk fra bunnen av motorens inntaksgitter som sitter mellom drivstofftanken og starteren.

Luftinntak

Rengjøre lyddemperen Kontrollere drivstoffsystemet

 Karbonavleiringer i lyddemperen (A) vil føre til redusert mot orytelse og overoppheting. Gnistfangerskjermen må kontrolle res jevnlig. Fjern rusk fra lyddemperen.

VIKTIG

Ikke fjern lyddemperdekslet. Ta om nødvendig kontakt med forhandleren.

   Kontroller før hver bruk.

Etter at du har fylt drivstoff, må du se etter at det ikke lekker eller siver ut drivstoff rundt drivstoffrøret (A), drivstoffmansjet ten (B) eller drivstofftankens påfyllingslokk (C).

Hvis det er drivstofflekkasje eller svetting der, er det brannfare. Stopp å bruke maskinen umiddelbart, og be forhandleren kon trollere eller skifte deler.

22

Kontrollere tennpluggen Vinkelgirkasse

a: 0,6–0,7 mm

Metode for å skifte skjold

Vedlikehold og pleie 1. Kontrollere pluggåpningen. Riktig åpning er 0,6 mm til 0,7 mm.

2. Kontroller elektroden for slitasje.

3. Kontrollere isolatoren for olje eller andre avleiringer.

4. Rengjør tennpluggen hvis den er skitten. Ikke sandblås for å rengjøre. Sand som blir igjen, skader motoren.

5. Hvis elektrodene eller kontaktene er slitt eller hvis det er sprekker i keramikken, må de skiftes med nye deler. (se

Spesifikasjonerside 28)

6. Stram til et moment på 10 N·m – 15 N·m (100 kgf·cm til 150 kgf·cm).

 En gnisttest (for å kontrollere om tennpluggen har gnist) må ut føres av forhandleren.

1. Ta ut pluggen (A) og tappeskruen (B) fra vinkelgirkassen (C).

2. Press inn smørefett i girkasseenheten inntil det gamle smø refettet er presset ut. Bruk om nødvendig en lavtrykkspum pe.

MERK

 Bruk et litium-multifett av god kvalitet.

3. Monter tappeskruen og pluggen igjen.

 Det er to typer skjold: ett som bare brukes til trimmerhode med nylontråd og det andre som bare brukes til metallblad. Bruk skjold for metallblad når du bruker metallblad.

1. Løsne bolten (A) fullstendig på høyre side av braketten (B) for å bevege skjoldet. Selve bolten kan ikke fjernes fra bra ketten.

2. Trykk på knappen (C), skyv skjoldet (D) til venstre og fjern det.

3. Før skjoldet av den andre typen (E) inn i sporet og skyv det til høyre inntil det stopper. Påse at du trekker til bolten.

Montere knivblad (valgfritt)

ADVARSEL

     

Bruk kraftige hansker når du arbeider med trimmerens knivblad.

Pass på at motoren er slått av og at knivbladene har stoppet, når du skal skifte knivblad på trimmeren under arbeid.

Pass på at lokket på drivstofftanken er på plass når du snur produktet rundt for å skifte knivblad på trimmeren.

Forsøk ikke å montere trimmerens knivblad med én hånd eller uten å bruke pipenøkkel. Monter trimmerens knivblad nøyaktig ved å bruke den medfølgende pipenøkkelen, og trekk godt til i riktig stilling.

Du må ikke bruke annet verktøy enn den medfølgende pipenøkkelen til å stramme til knivbladet, et pneumatisk eller elektrisk verktøy kan stramme til knivbladet mer enn nødvendig, noe som kan føre til at mutteren eller utgangsakse len blir ødelagt.

Hvis du bruker en slitt mutter og kopp til knivbladet, er det fare for at knivbladet løsner. Skift dem ut med nye.

Ellers kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade, eller forårsake brann.

23

Vedlikehold og pleie 1. Kontroller knivbladene (A) før montering. Kontroller om de er skarpe. Sløve knivblader øker faren for at knivbladet får re kyl. Små sprekker kan utvikles til brudd som fører til at deler av knivbladet flyr av ut under bruk. Kast sprukne knivblader, samme hvor små sprekkene er.

2. Sett låseverktøyet (B) inn i hullet på høyre side av vinkelgir kassen, mens du trykker festefjæren mot venstre.

3. Sett låseverktøyet lengre inn i festesporet for knivbladholde ren (C) for å feste utgangsakselen.

4. Bruk pipenøkkelen til å fjerne mutteren (D), koppen (E) og den nedre knivbladholderen (F).

5. Stram knivbladet, den nedre knivbladholderen, koppen og mutteren forsvarlig for hånd.

Kontrollere knivbladet

FORSIKTIG

Fest utgangsakselen sikkert ved hjelp av låseverktøy for å hindre den fra å rotere når bladet er montert. Hvis ikke, blir ikke låsemutteren trukket tilstrekkelig godt til.

6. Trekk til mutteren (mot klokken) med en pipenøkkel. Legg ikke vekten din på for å trekke til. Dette kan ødelegge gjen gene på mutteren.

7. Fjern    Bruk bare knivblad som produsenten har spesifisert til denne modellen.

Hvis du finner en sprekk i knivbladet, må du ikke bruke det, men skifte det med et nytt.

Forsikre deg om at knivbladet er riktig montert i henhold til in struksjonene.

   Når skjærebladet blir sløvt på grunn av slitasje, kan du snu det for videre bruk.

Hvis knivbladet har hakk eller er bøyd, vil det bli større vibra sjon.

Skift det ut med et nytt.

Hvis du skal file knivbladet, filer du de tre skjærekantene jevnt med en flat fil som vist på illustrasjonen. Ellers vil det bli uba lanse og større vibrasjon.

24

Fylle på nylontråd

Vedlikehold og pleie 1. Kutt et stykke tråd til anbefalt lengde.

 2,4 mm diameter - 6 m 2. Sørg for at pilene øverst på knotten står rett overfor åpnin gene i ringene.

3. Stikk én ende nylontråd inn i en ring og dytt en lik lengde tråd gjennom trimmerhodet med nylontråd.

4. Hold i trimmerhodet med nylontråd mens du dreier knotten med klokken for å vikle tråden på spolen, til ca. 13 cm av hver tråd er eksponert.

VIKTIG

Når slitasjeindikatorene nederst på trimmerhodet med nylon tråd er glattslitte, må dekselet eller hele trimmerhodet skiftes.

1. Slitasjeindikatorer 25

Vedlikehold og pleie

Feilsøkingstabell

VIKTIG

 Bruk bare originale reservedeler og angitte produkter og komponenter som reservedeler og forbruksmateriell.

Hvis du bruker deler fra andre produsenter eller ikke-anbefalte komponenter, kan det føre til feilfunksjon.

starte

Problem

Motoren vil ikke Motoren er vanske lig å starte, går ujevnt Det kommer drivstoff inn i overløpsrøret Det kommer ikke drivstoff inn i overløpsrøret Motoren starter, men akselerer ikke Motoren stopper Motoren vil ikke stoppe Skjæreanordnin gen roterer mens motoren går på tomgang våt

Diagnose

Tennpluggen er skitten eller

Årsak

1. Det er ikke drivstoff i drivstofftanken 2. Stoppbryteren står i Stopp-posisjon 3. For stort drivstoffsug 4. Elektrisk 5. Forgasseren har feil eller sitter fast inn vendig 1. Dårlig motorfeil 2. Forgasserproblem

Løsning

1. Drivstofftilførsel 2. Flytt til Start-posisjon 3. Start motoren etter ut bedring 4. Kontakt 5. Kontakt 6. Kontakt 1. Skift ut med nytt driv stoff 2. Kontakt 1. Drivstoffilteret er tilstoppet 2. Drivstoffsystemet er tilstoppet 3. Innvendige deler i forgasseren sitter fast 2. Feil 3. Kullavleiringer feil 1. Skittent 2. Skittent 3. Blokkert 4. Forgasseren har et justeringsproblem 5. Blokkert eksosutløp eller lyddemperåp ning 1. Forgasseren har et justeringsproblem 2. Elektrisk 1. Forgasseren har et justeringsproblem 2. Skadet 2. Kontakt forhandleren 1. Skift 2. Juster eller skift ut 3. Rengjør skift 4. Juster 5. Rengjør 1. Juster 2. Kontakt 1. Utfør og kontakt forhandleren.

1. Juster 2. Kontakt   Kontakt forhandleren hvis du har et problem som ikke er beskrevet i tabellen ovenfor, eller hvis det er andre slike ting du lurer på.

Kontakt forhandleren for å avhende produktet eller deler av det i samsvar med nasjonale forskrifter.

26

Vedlikehold og pleie

Produsent: YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

Autorisert representant i Europa: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Stationsplein 30, 1382AD Weesp, Nederland

Oppbevaring Lagring over lengre tid (30 dager eller mer)

ADVARSEL

Du må ikke lagre produktet fylt med bensin på lukkede steder, eller nær åpne flammer eller gnister.

Du kan forårsake en brann.

Når du lagrer produktet i lengre perioder (30 dager eller mer), må du sørge for at følgende forberedelser for lagring blir utført.

1. Fjern alt drivstoff fra drivstofftanken.

2. Trykk og slipp vekselvis på spylehodet flere ganger for å fjer ne drivstoffet fra spylehodet.

3. Start motoren og la den gå på tomgang til den stopper av seg selv.

4. Sett tenningsbryteren (A) i Stopp-stilling.

5. Når produktet er tilstrekkelig nedkjølt, tørker du bort smø ring, olje, støv, skitt og andre materialer fra utsiden av trim meren.

6. Utfør periodiske kontroller som foreskrevet i denne håndbo ken.

7. Kontroller at skruene og mutrene er trukket til. Trekk til alle som er løse.

8. Ta ut tennpluggen (B) og fyll på litt (ca. 10 ml) ren, ny to-takt solje på sylinderen gjennom tennplugghullet.

9. Sett et rent tøystykke over tennplugghullet.

10. Trekk to eller tre ganger i starterhåndtaket for å fordele mot oroljen i sylinderen.

11. Se etter stempelstillingen gjennom tennplugghullet. Trekk sakte i rekylstarterhåndtaket til stemplet når toppen av beve gelsen, og la det stå der.

12. Sett inn tennpluggen. (Ikke koble til tennplugghetten (C).) 13. Sett knivbladdekselet på trimmerens knivblad og pakk inn motordelen i en plastpose eller annet dekke. Deretter kan du oppbevare produktet på et tørt, støvfritt sted utenfor barns rekkevidde.

27

Spesifikasjoner Spesifikasjoner

Utvendige mål:

Lengde × Bredde × Høyde (uten skjæreanordning)

Vekt:

Enhet uten drivstoff, skjæreanordning og sele (ISO11806-1: 2011) Enhet med drivstoff, spesifisert skjæreanordning, vern og sele Enhet uten drivstoff, skjæreanordning, vern og sele

Volum:

Drivstofftank (full)

Drivstoff: Bensin

Olje

T302TS

1799 × 349 × 344 mm

C302TS

1799 × 695 × 525 mm 6,5 kg 7,5 kg 6,0 kg 6,8 kg 8,2 kg 6,3 kg 710 ml Vanlig bensin. Vi anbefaler minimum 89 oktan blyfri bensin. Ikke bruk drivstoff som inneholder metanol eller mer enn 10% etanol.

Olje til luftavkjølte totaktsmotorer. ISO-L-EGD-standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD-kvalitet og Shindaiwa Premium 50:1-olje.

50:1 del (

2%

) Blandingsforhold

Skjæreanordning:

Trimmerhode med nylontråd (kuttelengde) Gjenge Størrelse på nylontråd (diameter) Lengde på nylontråd

Girkasse:

Girutvekslingsforhold og smøring Omdreiningsretning på utgangsaksel sett ovenfra spindelens maksimale rotasjonsfrekvens

Motor:

Magnet Starter Type Forgasser Tennplugg Kraftoverføring Motorens sylindervolum Maksimal bremsekraft på akselen (ISO 8893) Drivstofforbruk med motor på maksimal effekt Anbefalt maksimalt motorturtall (med STD-feste installert) Anbefalt tomgangsturtall

2006/42/EF Vibrasjon

(ISO 22867) a hv,eq Venstre håndtak Høyre håndtak Avvik K

Lydtrykknivå

(ISO 22868) LpAeq Avvik K pA

Lydeffekt

(ISO 22868) L WARa Avvik K WA Disse spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

SF400 (510) Venstregjenge M10×1,25 avstand 2,4 mm 6,0 m 1,62 reduksjon og litiumfett av god kvalitet Mot klokken 7720 o/min.

Luftavkjølt ensylindret totaktsmotor Membrantype Svinghjulmagnet - CDI system NGK CMR7H Rekylstarter Automatisk sentrifugalclutch 30,5 cm 3 1,34 kW 0,72 l/t 10200 o/min.

2800 - 2900 o/min 2,9 m/s 2 4,6 m/s 2 1,2 m/s 2 98,1 dB(A) 1,5 dB(A) 111,7 dB(A) 2,1 dB(A) 4,2 m/s 2 3,2 m/s 2 1,2 m/s 2 98,3 dB(A) 1,5 dB(A) 112,2 dB(A) 2,1 dB(A) 28

Samsvarserklæring Samsvarserklæring Undertegnede produsent: YAMABIKO CORPORATION 1-7-2 Suehirocho Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN Denne samsvarserklæringen er ene og alene produsentens ansvar.

Erklærer at den nye enheten som er spesifisert nedenfor:

GRESSTRIMMER/KRATTRYDDER Merke: shindaiwa Type: T302TS/C302TS

Er i samsvar med: * kravene i direktiv

2006/42/EF

(bruk av samordnet standard

EN ISO 11806-1: 2011

) * kravene i direktiv

2014/30/EU

(bruk av samordnet standard

EN ISO 14982: 2009

) * kravene i direktiv

2000/14/EF

Vurderingsprosedyre for samsvar ifølge

VEDLEGG V

Målt lydeffektnivå: 110 dB(A) T302TS, 110 dB(A) C302TS Garantert lydeffektnivå: 113 dB(A) T302TS, 113 dB(A) C302TS Serienummer 37001001 til 37100000 Tokyo, 1. september 2018

YAMABIKO CORPORATION Masayuki Kimura Administrerende direktør Kvalitetssikringsavdelingen Den godkjente representanten i Europa som er autorisert til å kompilere den tekniske filen.

Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adresse: Stationsplein 30, 1382AD Weesp, Nederland

Mr. Richard Glaser

29

1Notater og bakre omslag

NOTATER

30

NOTATER

31

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145

.

© 2018 X750-029080 X750235-0601

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement