Shindaiwa B410S-LW Trimmer Vartotojo vadovas

Shindaiwa B410S-LW Trimmer Vartotojo vadovas

1Viršelis LIETUVIŲ K.

(originalios instrukcijos vertimas)

NAUDOTOJO VADOVAS ŽOLĖS / KRŪMŲ PJOVIKLIS

B410S-LW

ĮSPĖJIMAS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAU

-

GAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ.

PRIEŠINGU ATVEJU GALITE SUNKIAI SUSIŽEISTI.

Turinys

Skirta saugiam gaminio naudojimui .................................................................................... 3

Aprašas............................................................................................................................... 8

Prieš pradedant .................................................................................................................. 9 Paketo sąrašas.............................................................................................................. 9 Surinkimas..................................................................................................................... 9

U pavidalo rankenų versija .......................................................................................... 10

Pusiausvyros reguliavimas .......................................................................................... 11

Degalų paruošimas...................................................................................................... 12

Variklio veikimas ............................................................................................................... 13 Variklio užvedimas....................................................................................................... 13

Variklio sustabdymas................................................................................................... 14

Pjovimas ........................................................................................................................... 15

Pečių diržų naudojimas................................................................................................ 16 Pagrindiniai pjovimo veiksmai naudojant pjovimo galvutę su nailono juosta............... 16

Pagrindiniai pjovimo veiksmai naudojant metalinę geležtę.......................................... 18

Techninė priežiūra ............................................................................................................ 19 Techninės priežiūros rekomendacijos ......................................................................... 19 Techninė priežiūra ....................................................................................................... 19

Saugojimas.................................................................................................................. 27

Techniniai duomenys........................................................................................................ 28

Atitikties deklaracija .......................................................................................................... 29

2

Skirta saugiam gaminio naudojimui Skirta saugiam gaminio naudojimui

Svarbi informacija

ĮSPĖJIMAS Prieš naudodami gaminį būtinai perskaitykite naudotojo vadovą.

Apie naudotojo vadovą  Šiame vadove yra reikalingos informacijos apie jūsų gaminio surinkimą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Atidžiai jį perskaity    kite, kad įsisavintumėte turinį.

Vadovą visada laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje.

Jei vadovą pametėte arba jis sugadintas ir nebeperskaitomas, iš atstovo įsigykite naują.

Šiame vadove naudojami SI vienetai (tarptautinė matavimo vienetų sistema). Skliausteliuose pateikti skaičiai yra atskaitos vertės, kai kuriais atvejais galima nedidelė konvertavimo paklaida.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Gaminio paskirtis  Šis gaminys yra lengvas, efektyvus įrenginys su benzininiu varikliu, skirtas piktžolėms naikinti, žolei pjauti ir krūmams genėti kitomis priemonėmis sunkiai pasiekiamose vietose.

   Nenaudokite šio įrenginio jokiu kitu tikslu.

Jei gaminys atnaujinamas, šio vadovo turinys gali būti pakeistas neperspėjus. Kai kurie naudojami paveikslėliai gali skirtis nuo paties gaminio, kad paaiškinimai būtų aiškesni.

Jei kas nors neaišku arba kelia rūpesčių, kreipkitės į atstovą.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Gaminio nemodifikuokite  Gaminio negalima modifikuoti.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas. Bet kokiam gedimui, kilusiam dėl gaminio modi fikavimo, nebus taikoma gamintojo garantija.

Nenaudokite nepatikrinto ir neprižiūrimo gaminio  Naudokite tik patikrintą ir prižiūrimą gaminį. Visada užtikrinkite, kad gaminys būtų reguliariai tikrinamas ir prižiūrimas.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Gaminio skolinimas arba priskyrimas  Kai savo gaminį skolinate kitai šaliai, užtikrinkite, kad besiskolinantis asmuo gautų ir naudotojo vadovą.

 Jei savo gaminį priskiriate kitai šaliai, kartu pridėkite ir naudotojo vadovą.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Gaminio naudotojai  Gaminio neturėtų naudoti:  pavargę asmenys         alkoholio vartoję asmenys vaistus vartojantys asmenys nėščiosios blogos fizinės būklės asmenys naudotojo vadovo neskaitę asmenys vaikai Turėkite galvoje, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus arba pavojus, gresiančius ki tiems asmenims arba jų turtui.

Jei šių instrukcijų nebus laikomasi, galimas nelaimingas atsitikimas.

Šio gaminio uždegimo sistema naudojant sukuria elektromagnetinius laukus. Magnetiniai laukai gali sutrikdyti širdies stimu širdies stimuliatorių naudotojai pasitartų su gydytoju ir stimuliatoriaus gamintoju.

liatoriaus veikimą arba jį sugadinti. Siekdami sumažinti pavojų sveikatai rekomenduojame, kad prieš dirbdami su šiuo gaminiu Vibracija ir šaltis  Manoma, kad dėl vibracijos ir šalčio poveikio kai kuriems asmenims gali pasireikšti Reino sindromas, paveikiantis pirštus. Vibracija ir šaltis gali sukelti pirštų dilgčiojimo ir degimo pojūtį, o po to išblyškimą ir tirpimą. Mažiausias šį negalavimą galintis sukelti poveikis nežinomas, todėl rekomenduojamos nurodytos atsargumo priemonės.

 Palaikykite kūno šilumą, ypač galvos ir kaklo, pėdų ir blauzdų, rankų ir riešų.

  Pasirūpinkite gera kraujo apytaka: dažnai darykite pertraukas, per jas energingai atlikite rankų pratimus ir nerūkykite.

Apribokite darbo valandų skaičių. Pamėginkite planuoti darbus taip, kad pjovikliu arba kita rankine įranga nereikėtų dirbti kas dieną.

 Jei dirbti nepatogu, pirštai parausta ir tinsta, o po to pabąla ir nutirpsta, kreipkitės į gydytoją prieš vėl dirbdami darbus, kurių metu jaučiate šaltį ir vibraciją.

Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.

3

Skirta saugiam gaminio naudojimui ĮSPĖJIMAS Traumos dėl pasikartojančio įtempimo  Manoma, kad per didelis krūvis pirštų, plaštakų, rankų ir pečių raumenims bei sausgyslėms gali sukelti skausmą, tinimą, tirpimą, silpnumą ir stiprų išvardytų vietų skausmą. Tam tikra pasikartojanti rankų veikla gali sukelti pasikartojančio įtempimo sąlygotą traumą (RSI). Norėdami sumažinti RSI pavojų atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 Venkite dirbti sulenkę, ištempę ar pasukę riešus.

  Reguliariai ilsėkitės, vengdami pasikartojančių veiksmų, ir leiskite pailsėti rankoms. Pasikartojančius judesius atlikite lėčiau ir mažesne jėga.

Darykite plaštakų ir rankų raumenų stiprinimo pratimus.

 Kreipkitės į gydytoją, jei jaučiate pirštų, plaštakų, riešų ar rankų dilgčiojimą, tirpimą arba skausmą. Kuo anksčiau RSI dia gnozuojama, tuo paprasčiau nervus ir raumenis apsaugoti nuo nepagydomo sužalojimo.

Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.

Tinkamas mokymas  Neleiskite naudoti be tinkamo pasiruošimo ir apsaugos įrangos.

    Kruopščiai susipažinkite su įrenginio valdikliais ir tinkamu naudojimu.

Žinokite, kaip sustabdyti įrenginį ir užgesinti variklį.

Žinokite, kaip greitai atkabinti pritaisytą įrenginį.

Niekam neleiskite naudoti įrenginio nesusipažinus su instrukcijomis.

Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.

Vilkėkite tinkamus drabužius.

 Suriškite plaukus, kad nekristų ant pečių.

  Neryšėkite kaklaraiščio, nenaudokite papuošalų, nevilkėkite laisvų, tabaluojančių drabužių, nes įrenginys gali juos įtraukti.

Nemūvėkite avalynės atviru priekiu, nebūkite basi arba nuogomis blauzdomis.

Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima pakenkti regai arba klausai, rimtai susižaloti.

Naudokite apsaugos priemones  Dirbdami su pjovikliu visada naudokite nurodytas apsaugos priemones.

1. Galvos apsauga (šalmas): apsaugo galvą 2. Ausinės arba ausų kištukai: apsaugo klausą 3. Apsauginiai akiniai: apsaugo akis 4. Veido kaukė: apsaugo veidą 5. Apsauginės pirštinės: apsaugo rankas nuo šalčio ir vibracijos 6. Tinkami darbo drabužiai (ilgos rankovės, ilgos kelnės): apsaugo kūną 7. Patvarūs, neslystantys apsauginiai auliniai batai (su pirštų apsauga) arba neslys  tantys darbiniai pusbačiai (su pirštų apsauga): apsaugo pėdas 8. Blauzdų apsaugos: apsaugo kojas Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima pakenkti regai arba klausai, rimtai susižaloti.

Kai būtina, naudokite toliau nurodytas apsaugos priemones.

 Dulkių kaukė: apsaugo kvėpavimo takus  Tinklelis nuo bičių: apsaugo nuo bičių puolimo Naudojimo aplinka ir naudojimas  Gaminio nenaudokite:  esant blogam orui;     ant stačių šlaitų arba slidžiose vietose, kur negalima tvirtai pastatyti kojų; naktį arba tamsiose vietose, kur blogas matomumas.

Kai gaminį naudojate ant nestataus šlaito, dirbkite atlikdami vienodus horizontalius judesius.

Jei griūsite, paslysite arba netinkamai naudosite gaminį, galite sunkiai susižaloti.

Dėl savo sveikatos, saugumo ir patogumo su įrenginiu dirbkite nuo − 5 o C iki 40 o C temperatūroje.

Jei šių nurodymų nebus laikomasi, galima pakenkti sveikatai.

Pasiruošimas galimam sužalojimui  Jei, nors ir mažai tikėtina, įvyktų nelaimingas atsitikimas arba susižeistumėte, įsitikinkite, kad esate pasiruošę.

 Pirmosios pagalbos rinkinys   Rankšluosčiai ir tamponai (kraujavimui sustabdyti) Švilpukas arba mobilusis telefonas (pagalbai iškviesti) Jei nepavyks suteikti pirmosios pagalbos arba ką nors išsikviesti, sužeidimo būklė gali pablogėti.

4

Skirta saugiam gaminio naudojimui ĮSPĖJIMAS Gaisro ar dūmų atveju svarbiausia saugumas  Jei iš variklio pasirodo liepsna arba dūmų, bet ne iš išmetimo angos, pasitraukite nuo gaminio, kad būtų užtikrintas jūsų fizinis saugumas.

 Kastuvu arba kita priemone meskite ant ugnies smėlį, kad ji neplistų, arba užgesinkite gesintuvu.

Jei bus panikuojama, ugnis gali išplisti ir bus padaryta dar daugiau žalos.

Įspėjamosios pastabos

PAVOJUS Šis simbolis su žodžiu PAVOJUS at kreipia dėmesį į veiksmą ar būklę, kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną nau dotojo ir šalia esančių asmenų sužalojimą.

ĮSPĖJIMAS Šis simbolis su žodžiu ĮSPĖJIMAS at kreipia dėmesį į veiksmą ar būklę, kuri gali sukelti sunkų ar mirtiną nau dotojo ir šalia esančių asmenų sužalojimą.

DĖMESIO DĖMESIO rodo galimai pavojingą situaciją, dėl kurios, jei neišvengsite, galite patirti nesunkų ar vidutinio sun kumo sužalojimą.

Kiti ženklai

Apibrauktas ir per brauktas simbolis reiškia, kad tai, kas pa rodyta, yra draudžiama.

PASTABA Šioje apibrauktoje žinutėje galite rasti patarimų, kaip gaminį naudoti ir prižiūrėti.

SVARBU Apibrauktame tekste su žodžiu SVARBU yra svarbios informacijos apie šiame vadove aprašyto gaminio naudojimą, tikrinimą, priežiūrą ir laikymą.

5

Skirta saugiam gaminio naudojimui

Simboliai

Simbolio forma Simbolio aprašas / taikymas Atidžiai perskaitykite naudoto jo vadovą Simbolio forma Naudokite akių, ausų ir galvos apsaugą Simbolio aprašas / taikymas Didžiausias pjovimo priedo veleno greitis, išreikštas sūk./min.

Pašaliniai asmenys turi būti ne arčiau nei 15 m atstumu Avėkite kojų apsaugos prie mones ir mūvėkite pirštines Avarinis sustabdymas Įspėjimas!

Svaidomi objektai!

Įspėjimas, šoninė trauka Benzino ir alyvos mišinys Droselio valdiklio padėtis „Cold Start“ (šalto variklio užvedimas) (droselio sklendė uždaryta) Droselio valdiklio padėtis „Run“ (paleisti) (droselio sklendė atidaryta) Karbiuratoriaus reguliavimas – Tuščiosios eigos greitis U raidės pavidalo rankenos Neleidžiama naudoti be skydo Neleidžiama naudoti metalinių geležčių Neleidžiama naudoti pjovimo galvutės su nailono juosta Nenaudokite gaminio blogai vėdinamose vietose Gaisro pavojus Ištisinė rankena Saugokitės įkaitusių vietų Garantuojamasis garso galios lygis Variklio užvedimas

6

Simbolio forma Skirta saugiam gaminio naudojimui Simbolio aprašas / taikymas Simbolio forma Simbolio aprašas / taikymas Elektros smūgio pavojus Degalų tiekimo burbulas (star teris)  

Saugos ženklas (-ai)

Toliau parodytas saugos ženklas pritvirtinamas prie šiame vadove aprašytų gaminių. Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad žinote, ką ženklas reiškia.

Jei ženklas pasidaro neperskaitomas dėl nusidėvėjimo arba apgadinimo, nusilupa ir pametamas, iš atstovo įsigykite pakaitinį ir pritaisykite tolesniuose paveikslėliuose parodytoje vietoje. Įsitikinkite, ar ženklas visada perskaitomas. 1. Saugos ženklas (dalies numeris 890617-43130) 2. Saugos lipdukas (dalies numeris X505-002310)

7

Aprašas Aprašas 1. Kampinė transmisija: yra dvi pavaros, skirtos sukimosi ašies kampui pakeisti.

2. Pjovimo priedas: žolei ir piktžolėms pjauti skirta pjovimo galvutė su nailono juosta.

3. Skydas: įrenginys, saugantis naudotoją nuo atsitiktinio sąlyčio su pjovimo galvute ir svaidomais objektais.

4. Nurėžimo peilis: nailono juostai nurėžti, kad juostos ilgis būtų pakoreguotas pagal reikiamą pjovimo ruožą.

5. Veleno vamzdis: įrenginio dalis, dengianti transmisijos veleną.

6. U raidės pavidalo rankenos: dviračio vairo konfigūracijos rankenos yra patogesnės už ištisinę rankeną.

7. Prikabinimo taškas: įrenginys, prie kurio galima tvirtinti diržus.

8. Uždegimo jungiklis: droselio reguliatoriaus korpuso viršuje įtaisytas „slankusis jungiklis“, kurį pastūmus į priekį PALEIDŽIAMA, o pastūmus atgal SUSTABDO MA.

9. Droselio reguliatorius: suaktyvinamas naudotojo pirštu siekiant sureguliuoti variklio greitį.

10. Droselio reguliatoriaus blokatorius: užfiksuoja droselio reguliatorių tuščiosios eigos padėtyje, kol rankeną tvirtai suimsite dešiniąja ranka.

11. Oro filtro gaubtas– skirtas oro filtrui uždengti.

12. Degalų bako dangtelis– dangtelis, kuriuo užsukamas degalų bakas.

13. Degalų bakas. Jame yra degalai ir degalų filtras.

14. Starterio rankenėlė– patraukite ją norėdami užvesti variklį.

15. Duslintuvo gaubtas: gaubtas, uždengiantis duslintuvą, kad naudotojas neprisiliestų prie karšto duslintuvo paviršiaus.

16. Uždegimo žvakė 17. Pečių diržai: reguliuojama įrenginio prikabinimo juosta.

18. Tipo ir serijos numeris

8

Prieš pradedant

Paketo sąrašas

   Nurodytos dalys supakuojamos atskiroje dėžėje.

Išpakavę dėžę patikrinkite visas joje esančias dalis.

Jei ko nors trūksta arba kas nors sulūžę, kreipkitės į atstovą.

Variklis Prieš pradedant Varantysis velenas 1. U raidės pavidalo rankenos 2. Variklis 3. Skydas (pjovimo galvutės su nailono juosta) 4. Skydas (metalinės geležtės) 5. Rankenos montavimo varžtas 6. Poveržlė 7. Rankenos montavimo laikiklis (viršutinis) 8. Rankenos montavimo laikiklis (apatinis) 9. Pjovimo galvutė su nailono juosta

Surinkimas

10. Pečių diržai 11. Naudotojo vadovas 12. Apsauginiai akiniai 13. Įspėjamasis ženklas 14. Fiksavimo įrankis 15. Lizdinis veržliaraktis 16. L raidės formos veržliaraktis 17. Veleno vamzdis  ĮSPĖJIMAS Kad tinkamai surinktumėte gaminį, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.

Jei bus naudojamas netinkamai surinktas gaminys, galimas nelaimingas atsitikimas arba sunkus susižalojimas.

9

Prieš pradedant

U pavidalo rankenų versija Varančiojo veleno montavimas U pavidalo rankenų mazgas Skydo montavimas

1. Pastatykite variklį stačiai ant lygaus paviršiaus.

2. Išimkite rodyklinį varžtą (A).

3. Atsukite suveržimo varžtą (B) ties jungtimi tarp variklio ir ve leno vamzdžio.

4. Atsargiai pritvirtinkite veleno vamzdį (C) prie variklio įsitikinę, kad transmisijos velenas (D) tinkamai sujungtas.

5. Sukite pavaros veleno korpusą tol, kol rodyklinio varžto anga sutaps su rodomąja anga (E) veleno vamzdyje.

6. Įtaisykite rodomąjį varžtą ir tvirtai prisukite abu varžtus, kad pritvirtintumėte pavaros veleno agregatą.

1. Įtaisykite rankenų montavimo laikiklį (viršutinį) (A) rankenų montavimo laikiklyje (apatiniame) (D) ir pritaisykite rankenas lengvai priverždami jų montavimo varžtą (8 mm) (B).

2. Pagal poreikius pareguliuokite rankenų nuolydį (kad būtų lengva naudoti) ir tvirtai priveržkite rankenų montavimo varžtą.

C: Poveržlė E. Rodyklė F. Į variklį  DĖMESIO Sumontuokite rankeną taip, kad ji neuždengtų jokių saugos ženklų.

3. Norėdami, kad droselio viela (G) nebūtų laisva, pritvirtinkite ją prie veleno vamzdžio (H) (2 vietose) su vielos tvirtinimo spaustukais (I).

 Aktyvinkite droselio sklendę ir patikrinkite, ar atsidaro droselio vožtuvas. Nepakankamai atsidaręs droselio vožtuvas rodo, kad droselio viela susiraizgiusi. Sukite U raidės pavidalo rankeną prieš laikrodžio rodyklę, kad ištiesintumėte susiraizgiusią vielą.

1. Įtaisykite skydą (A) prie kampinės transmisijos montavimo dalies ir priveržkite 4 varžtus (B).

10

Pjovimo galvutės su nailono juosta įtaisymas

Prieš pradedant 1. Fiksavimo įrankį (A) įstatykite į dešiniojoje kampinės trans  kairę.

angą (B), kad įtaisytumėte išėjimo veleną.

3. Naudodami lizdinį veržliaraktį atsukite veržlę (C), gaubtelį (D) ir apatinį geležtės laikiklį (E).

pjovimo galvute su nailono juosta.

misijos pusėje esančią angą stumdami laikiklio spyruoklę į 2. Fiksavimo įrankį stumkite toliau į geležtės laikiklio fiksavimo Veržlė, gaubtelis ir apatinis geležtės laikiklis nenaudojami su  DĖMESIO Išėjimo veleną tvirtai įtaisykite fiksavimo įrankiu, kad nesisuktų montuojant pjovimo galvutę su nailono juosta.

4. Tvirtai užsukite pjovimo galvutę su nailono juosta (F) ant ve leno (prieš laikrodžio rodyklę).

5. Nuimkite fiksavimo įrankį.

Pusiausvyros reguliavimas Pečių diržų reguliavimas

 ĮSPĖJIMAS Šis gaminys tinka įvairaus kūno sudėjimo žmonėms, bet gali būti sunku pritaikyti labai aukštam žmogui. Nenaudokite įrenginio, jei pėdomis galite pasiekti pjovimo priedą, kai įrenginys pritaisytas prie diržų.

 SVARBU Asmens kūno sudėjimas gali paveikti pusiausvyros reguliavimą. Pusiausvyros nustatymo procedūra gali neveikti su kai kuriais įrenginiais arba kai kuriems asmenims. Jei pečių diržai jums netinka arba nepavyksta tinkamai sureguliuoti, pagalbos kreipkitės į atstovą.

   Pridėti pečių diržai tinka standartinio sudėjimo suaugusie siems: 150–195 cm ūgis ir 60–140 cm juosmens apimtis.

Pečių diržus naudokite, kai nurodyta arba kai rekomenduoja ma šiame vadove. Pareguliuokite įrenginio diržus ir prikabini mo tašką (A), kad įrenginys su pjovimo priedu kabėtų per keletą centimetrų virš žemės paviršiaus (B).

Pjovimo priedas ir skydas turėtų laikytis lygiai visomis krypti mis. Prisikabinkite įrenginį dešiniojoje pusėje kaip parodyta.

Subalansuokite įrankį lygiai pjovimo galvutės sukimosi plokštumai

11

Prieš pradedant

Degalų paruošimas

  PAVOJUS Nepilkite degalų, kai variklis įkaitęs arba veikia.

Pildami degalus nerūkykite ir arti nenaudokite liepsnos.

Jei to nepaisysite, degalai gali užsidegti, sukelti gaisrą ir nudeginti.

      ĮSPĖJIMAS Degalų nepilkite patalpoje. Degalus visada pilkite lauke, virš plikos žemės. Degalų nepilkite būdami ant sunkvežimio krovimo platformos arba panašiose vietose.

Degalų bakuose / kanistruose gali būti susidaręs slėgis. Degalų dangtelius visada atsukite lėtai, kad slėgis sumažėtų tolygiai.

To nepaisant degalai gali ištrykšti.

Nuvalykite visus dėl perpildymo išsiliejusius degalus.

Nutekėję degalai gali sukelti gaisrą ir nudeginti, jei užsidegs.

Pripylę degalų visada patikrinkite, ar nėra protėkio, ar degalai neteka iš degalų vamzdžio, pro degalų sistemos sandūras arba degalų bako dangtelį. Jei aptinkate degalų protėkį, iš karto nustokite naudoti gaminį ir kreipkitės į atstovą dėl remonto.

Bet koks degalų protėkis gali sukelti gaisrą.

Degalų kanistrą laikykite pavėsyje, atokiau nuo ugnies.

Naudokite patvirtintą degalų talpyklą.

  SVARBU Degalai yra įprasto benzino ir patikimu prekės ženklu pažymėtos, oru aušinamų dvitakčių variklių alyvos mišinys. Rekomen ar daugiau kaip 10 % etilo alkoholio.

duojamas bešvinis benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 89. Nenaudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio Laikomi degalai sensta. Nemaišykite daugiau degalų nei tikitės sunaudoti per trisdešimt (30) dienų.

Degalai

  Rekomenduojamas mišinio santykis: 50 : 1 (2 %) ISO-L-EGD standartas (ISO/CD 13738), JASO FC, FD klasė ir Shindaiwa 50 : 1 alyva.

Nemaišykite tiesiai variklio degalų bake.

Degalų tiekimas

  Nepilkite tiek degalų, kad pasiektų degalų bako angą (A). Pasirūpinkite, kad degalų lygis atitiktų nurodytą (iki degalų bako linkio (B)).

Baigę pilti tvirtai užsukite degalų bako dangtelį.

12

Variklio veikimas Variklio veikimas

Variklio užvedimas

      Bent per 3 m pasitraukite nuo degalų pylimo vietos.

Pastatykite gaminį lygioje gerai vėdinamoje vietoje.

Patikrinkite, ar nėra degalų protėkio.

Patikrinkite, ar neįtrūkusios metalinės geležtės.

Patikrinkite, ar neatsilaisvinusios veržlės bei varžtai.

ĮSPĖJIMAS Užvesdami variklį būtinai laikykitės nurodytų atsargumo priemonių: Aplink gaminį palikite daug vietos ir neleiskite arti būti žmonėms arba gyvūnams.

  Užveskite variklį droselio reguliatoriui esant tuščiosios eigos greičio padėtyje.

Užvesdami variklį gaminį laikykite tvirtai prie žemės.

Jei nebus paisoma atsargumo priemonių, galimas nelaimingas atsitikimas, galima net ir mirtinai susižaloti.

 Užvedę variklį patikrinkite, ar nėra neįprastos vibracijos arba garsų. Jei yra, gaminio nenaudokite. Dėl remonto kreipkitės į atstovą.

Nelaimingi atsitikimai, per kuriuos dalys krenta arba subyra, gali rimtai sužaloti.

 Iš variklio išleidžiamuose dūmuose yra nuodingų dujų. Nenaudokite gaminio patalpose arba kitose blogai vėdinamose vietose.

Išmetamosios dujos gali sukelti apsinuodijimą.

 Nelieskite duslintuvo, uždegimo žvakės, kampinės transmisijos ir kitų įkaistančių komponentų, kai gaminys vei kia arba yra neseniai išjungtas.

Jei paliesite įkaitusį komponentą, galite nudegti.

 Veikiant gaminiui nelieskite uždegimo žvakės, jos laido ir kitų aukštos įtampos komponentų.

Jei veikiant gaminiui paliesite aukštos įtampos komponentą, galite gauti elektros smūgį.

 Jei pjovimo priedas sukasi net droselio reguliatoriui esant tuščiosios eigos greičio padėtyje, kai variklis užvestas, prieš nau dodami gaminį pareguliuokite karbiuratorių.

Jei nebus paisoma atsargumo priemonių, galimas nelaimingas atsitikimas, galima net ir mirtinai susižaloti.

 Kai variklis užvedamas naudojant droselio fiksatorių, pjovimo priedas sukasi. Kai variklis užvedamas, lėtai patraukite droselio reguliatorių, kad nedelsiant būtų atlaisvintas droselio fiksatorius. Niekada nenaudokite droselio fiksatoriaus pradėję dirbti.

Besisukanti geležtė gali sužaloti.

  PASTABA Iš pradžių atsargiai ištraukite starterio rankenėlę, vėliau – sparčiau. Neištraukite starterio virvelės daugiau nei 2/3 jos ilgio.

Kai starterio rankenėlė grįžta, jos nepaleiskite.

Šalto variklio užvedimas

(Jei gaminys buvo laikomas ilgą laikotarpį, prijunkite uždegimo žvakės dangtelį.) 1. Nuimkite geležtės gaubtą.

2. Padėję gaminį ant lygaus pagrindo įsitikinkite, kad pjovimo priedas neliečia žemės paviršiaus arba kokios nors kitos kliūties naudodami strypą arba kitą panašią priemonę.

3. Nustatykite uždegimo jungiklį (A) į užvedimo padėtį.

4. Įsitikinkite, kad droselio reguliatorius (D) yra tuščiosios eigos greičio padėtyje.

13

Variklio veikimas 5. Droselio svirtelę (F) nustatykite į padėtį „Cold Start“ (šalto variklio užvedimas) (E).

6. Arba paspauskite ir paleiskite degalų tiekimo burbulą (H), kol į jį bus įsiurbta degalų.

7. Patikrinkite, ar vieta aplink jus saugi, būdami paveikslėlyje parodytoje vietoje prie variklio, tada keletą kartų patraukite starterio rankenėlę (I).

8. Jei išgirstate sprogimą primenantį garsą ir variklis iš karto užgęsta, nustatykite droselio svirtelę į padėtį „Run“ (paleisti) (G) ir toliau traukite starterio rankenėlę norėdami užvesti variklį.

9. Jei variklis neužgęsta, atsargiai grąžinkite droselio svirtelę į padėtį „Run“ (paleisti).

10. Leiskite varikliui įšilti trumpai leisdami veikti tuščiąja eiga.

 Kai variklį sunku užvesti, naudokite droselio fiksatorių (C). (Ištraukite droselio reguliatorių iki galo ir nuleiskite jo fiksatorių spausdami droselio reguliatoriaus blokatorių (B), tada paleis kite droselio reguliatorių norėdami suaktyvinti droselio fiksatorių. Kai variklis užvedamas, lėtai patraukite droselio reguliatorių, kad nedelsiant būtų atlaisvintas droselio fiksato rius.)

Šilto variklio užvedimas Variklio sustabdymas

1. Nustatykite uždegimo jungiklį (A) į užvedimo padėtį.

2. Įsitikinkite, kad droselio reguliatorius (D) yra tuščiosios eigos greičio padėtyje.

3. Patikrinkite, ar droselio svirtelė yra padėtyje „Run“ (paleisti).

4. Jei degalų tiekimo burbule nematyti degalų, pakaitomis pa spauskite jį ir paleiskite, kol degalai bus įsiurbti.

5. Patikrinkite, ar vieta aplink jus yra saugi, ir būdami prie vari klio patraukite starterio rankenėlę norėdami užvesti variklį.

1. Kad variklis veiktų tuščiąja eiga (t. y. mažu greičiu), nustaty kite droselio reguliatorių (B) į tuščiosios eigos greičio padėtį.

2. Nustatykite uždegimo jungiklį (A) į sustabdymo padėtį.

3. Avariniu atveju nedelsdami sustabdykite variklį naudodami uždegimo jungiklį.

4. Jei variklis neužgęsta, grąžinkite droselio svirtelę į padėtį „Run“ (paleisti). Variklis užges ir sustos (avarinis sustabdy  mas).

Jei naudojant uždegimo jungiklį variklis neužgęsta, tegu uždegimo jungiklį patikrina ir sutaiso atstovas; tik tada naudo kite gaminį vėl.

5. Visada nuo uždegimo žvakės atjunkite jos laidą norėdami užtikrinti, kad variklis neužsives, kol atliekate su įrenginiu ki tus veiksmus arba paliekate be priežiūros.

14

Pjovimas Pjovimas  PAVOJUS Visada užgesinkite variklį, kai užstringa pjovimo priedas.

Galima rimtai susižeisti, jei pašalinama strigtis ir pjovimo priedas staiga pasileidžia.

 Nenaudokite gaminio be uždėto skydo.

Bet kokie objektai gali atšokti nuo pjovimo priedo ir sukelti nelaimingą atsitikimą arba sunkiai sužaloti.

 Sritis aplink gaminį 15 m spinduliu yra pavojaus zona. Dirbdami su gaminiu būtinai laikykitės nurodytų atsargumo priemonių.

 Neleiskite vaikams, kitiems asmenims arba gyvūnams patekti į pavojaus zoną.

  Jei į pavojaus zoną įžengia kitas asmuo, užgesinkite variklį, kad nustotų suktis pjovimo priedas.

Kai artėjate prie naudotojo, praneškite jam, pvz., mesdami į pavojaus zoną šakas, tada patikrinkite, ar variklis užgesintas, o pjovimo priedas nu  stojo suktis.

Jei su gaminiu dirbate ne jūs vienas, nustatykite būdą, kuriuo vienas ki tam pranešite, ir dirbkite bent 15 metrų atstumu vienas nuo kito.

Visi nuo pjovimo priedo atšokantys objektai ir bet koks sąlytis su pjovimo priedu gali lemti aklumą arba mirtinai sužaloti.

 ĮSPĖJIMAS Prieš pradėdami dirbti patikrinkite vietą, kurioje dirbsite, ir pašalinkite visus nedidelius akmenis ir tuščias skardines, kurios gali atšokti nuo pjovimo priedo, bei visas virves ir laidus, galinčius apsivy nioti aplink pjovimo įtaisą.

Galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas susižalojimas, jei pašaliniai objektai atšoka nuo pjovi mo priedo arba laidai bei kitos medžiagos apsisuka aplink gaminį ir sutrikdo jo veikimą.

 Tokiomis aplinkybėmis nedelsdami užgesinkite variklį ir įsitikinkite, kad pjovimo priedai sustabdyti, tada patikrinkite gaminio aplinką. Pakeiskite visas sugadintas dalis.

 Jei dirbant pjovimo priedas atsitrenkia į akmenį, medį, stulpą arba kitą panašią kliūtį.

 Jei gaminys staiga pradeda nenormaliai vibruoti.

Jei sugadintos dalys bus naudojamos ir toliau, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas susižalojimas.

 Dirbdami nelaikykite pjovimo priedo iškelto. Neturite dirbti su pjovimo priedais, iškeltais aukščiau nei kelių lygis.

Jei pjovimo priedas pakeliamas virš kelių lygio, sukimosi plokštuma priartėja prie veido, todėl bet kokie nuo pjovimo priedų atšokę objektai gali sukelti nelaimingą atsitikimą arba rimtai sužaloti.

Gaminio transportavimas  Transportuodami toliau aprašytomis aplinkybėmis užgesinkite variklį ir įsitikinkite, kad pjoviklio geležtė nesisuka, tada uždėkite pjoviklio geležtės gaubtą, o duslintuvą laikykite toliau nuo savęs.

 Persikeldami į darbo vietą.

   Persikeldami į kitą zoną darbo metu.

Palikdami darbo vietą.

Jei nebus laikomasi šių atsargumo priemonių, galima nudegti arba rimtai susižaloti.

Kai gaminį transportuojate automobiliu, ištuštinkite degalų baką, uždėkite geležtės gaubtą ir tvirtai įtaisykite gaminį vietoje, kad nejudėtų.

Jei vežant automobiliu degalų bake bus degalų, gali kilti gaisras.

  Niekada nemėginkite valdyti gaminio viena ranka.

Būtinai apimkite rankenas nykščiais ir kitais pirštais.

15

Pjovimas

Pečių diržų naudojimas

Visada tinkamai pritaisykite pjoviklį naudodami pečių diržus.

 Prisekite juosmens diržą. Diržas turėtų gerai priglusti.

 Prie diržų pritaisykite gaminį.

    Pečių diržus permeskite per abu pečius ir pareguliuokite juostas, kad sujungimo taškai užsifiksuotų kaip parodyta.

Patikrinkite reguliavimą judindami pjovimo priedą palei žemę.

Jei būtina, iš naujo sureguliuokite prikabinimo taško padėtį.

Pečių diržuose yra avarinio atlaisvinimo funkcija. Gaisro arba kitu avariniu atveju patraukite avarinio atlaisvinimo kaištį (A) aukštyn, kad atskirtumėte gaminį nuo kūno.

Pagrindiniai pjovimo veiksmai naudojant pjovimo galvutę su nailono juosta

   ĮSPĖJIMAS Netinkamai naudojant pjovimo priedą galima sunkiai susižaloti. Perskaitykite ir laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų.

Naudokite tik YAMABIKO Corporation rekomenduojamus pjovimo priedus.

Perteklinė nailono juosta, esanti už pjovimo peilio, gali nulėkti, kai pjovimo galvutė su nailono juosta pradeda suktis paregu liavus nailono juostos ilgį.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Nailono juostos reguliavimas

     Pjovimo galvutė su nailono juosta negali suktis didesniu nei 10 000 sūkių/min. greičiu.

Atvyniodami nailono juostą nuo ritės, švelniai stuktelėkite ritės mygtuką į žemę ne didesniu nei 4 500 sūkių/min. greičiu.

Kai priedas pradės suktis, prie skydo pritvirtintas nurėžimo peilis automatiškai sureguliuos pjovimo ruožą, tolygiai nurėždamas nailono juostas.

Jei dirbate pjaudami mažesnį nei maksimalų pjovimo ruožą, nurėžkite abi nailono juostas, kad jų ilgis būtų vienodas.

Sutrumpinę nailono juostas, švelniai stuktelėkite ritės mygtuką (A) į žemę. Juosta paleidžiama iš ritės ir ją galima išimti.

Pjovimas

  Pjovikliui pjautina medžiaga turi būti pateikiama atsargiai. Šiek tiek pakreipkite galvutę, kad šiukšles nukreiptumėte nuo savęs. Jei pjaunate iki kliūties, pvz., tvoros, sienos arba medžio, priartėkite tam tikru kampu, kad nuo kliūties atšokančios šiukšlės nepataikytų į jus.

Pjovimo galvutę su nailono juosta slinkite lėtai, kol žolė bus nupjauta iki pat kliūties, tačiau nesukelkite strigties pernelyg prisiartinę. Jei pjaunama prie vielinio tinklo arba tvoros, būkite atidūs, kad laiku sustotumėte. Jei nueisite per toli, juosta apsi  vys aplink tinklą ir užstrigs.

Pjauti galima po vieną piktžolės stiebą. Pjovimo galvutę su nailono juosta nustatykite ties piktžolės apačia, nes nustačius aukštai žolė gali sukelti tarškėjimą ir sustabdyti juostą. Užuot piktžolę pjovę iš karto, verčiau naudokite tik juostos galiuką, kad stiebas būtų nukertamas iš lėto.

1. Kampas sienos atžvilgiu 2. Šiukšlės 3. Pakelta peilio pusė 4. Kampas žemės atžvilgiu

16

Šienavimas Skutimas ir kraštų apipjaustymas

Pjovimas  Tai didelių žole apaugusių teritorijų pjovimas pjoviklį judinant horizontaliu lanku. Naudokite tolygius, lengvus judesius. Nemėginkite žolės kapoti. Pakreipkite pjovimo galvutę su nai lono juosta, kad atlikdami mostą šiukšles nukreiptumėte nuo savęs. Tada grąžinkite nepjaudami žolės ir atlikite kitą mostą. Jei esate gerai apsaugoti ir nesvarbu, kad kai kurios šiukšlės lekia į jūsų pusę, galite šienauti abiem kryptimis.

  Abu šie veiksmai atliekami pjovimo galvutę su nailono juosta pakreipus stačiu kampu. Skutimas (A) yra viršutinės augmeni jos šalinimas paliekant pliką žemę. Kraštų apipjaustymas (B) yra ant šaligatvio arba kelio išdygusios žolės pjovimas. Api pjaustydami kraštus ir skusdami laikykite įrenginį stačiu kam pu, kad šiukšlės ir išsijudinęs gruntas bei akmenys nelėktų į jus atšokę nuo kieto paviršiaus.

Paveikslėliuose parodyta, kaip apipjaustyti kraštus ir skusti, bet kiekvienas operatorius turi rasti sau tinkamus kampus atsižvelgdamas į savo kūno sudėjimą ir pjovimo aplinkybes.

  Atliekant bet kokį pjovimą pravartu pjovimo galvutę su nailono juosta pakreipti taip, kad sąlytis įvyktų juostai judant tolyn nuo jūsų ir skydo (žr. atitinkamą paveikslėlį). Tada šiukšlės bus metamos tolyn nuo jūsų.

Jei galvutė bus pakreipta ne į tą pusę, šiukšlės bus metamos jūsų link. Jei pjovimo galvutė su nailono juosta laikoma lygiai žemės atžvilgiu, kad būtų pjaunama visu juostos apskritimu, šiukšlės lėks į jus, lėtės variklio darbas ir sunaudosite daug juostos.

 Pjovimo galvutė su nailono juosta sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Peilis bus kairiojoje skydo pusėje.

1. Šiukšlės 2. Pjaukite šioje pusėje   Nestumkite juostos į piktžoles, medžius arba vielines tvoras.

Jeigu juosta bus spaudžiama prie vielinio tinklelio, tvoros arba tankių krūmų, nutrūkę juostos galai gali būti sviedžiami į operatorių. Reikėtų pjauti iki nurodytų kliūčių, bet niekada nemėginti pro jas prasibrauti. Nepjaukite prie pat kliūties arba užtvaros.

 Stenkitės, kad nailono juosta neliestų sulūžusios vielinės tvo ros. Pjoviklio sulaužytos vielos dalys gali būti sviedžiamos di deliu greičiu.

17

Pjovimas

Pagrindiniai pjovimo veiksmai naudojant metalinę geležtę

ĮSPĖJIMAS    Pjaudami laikykitės pateiktų nurodymų.

 Patikrinkite norėdami įsitikinti, kad pjoviklio geležtė tvirtai įtaisyta vietoje.

 Pakeiskite skydą, jeigu jis sugadintas arba įtrūkęs.

 Pakeiskite pjoviklio geležtės veržlę, kai ji susidėvi.

Geležte nepjaukite žemės.

   Nedirbkite atšipusia, sulenkta, sulūžusia arba spalvos netekusia geležte bei susidėvėjusia arba pažeista veržle.

Neleiskite variklio visu greičiu nesant apkrovos.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

Naudokite tik YAMABIKO Corporation rekomenduojamus pjovimo priedus.

Naudojamos geležtės tipas turi atitikti pjaunamos medžiagos tipą ir dydį. Netinkama arba atšipusi geležtė gali rimtai sužaloti. Geležtės turi būti aštrios. Atšipusios geležtės padidina gedimo ir naudotojo arba greta esančių asmenų sužalojimo tikimybę.

 Plastiko / nailono ir žolės / piktžolių geležtes galima naudoti visur, kur naudojama galvutė su nailono juosta. Nenaudokite šios geležtės sunkioms piktžolėms arba krūmams.

  Triašmenė geležtė specialiai sukurta piktžolėms ir žolei. Norėdami išvengti susižalojimo dėl atatrankos arba geležtės lūžio, triašmenės geležtės nenaudokite krūmams arba medžiams pjauti.

Aštuoniadantė piktžolių / žolės geležtė skirta žolei, sodo šiukšlėms ir storoms piktžolėms. Šios geležtės nenaudokite krūmams arba sunkiems sumedėjusiems augalams, kurių skersmuo didesnis nei 19 mm.

  22-jų dantukų valymo geležtė skirta tankiems iki 64 mm skersmens augalams ir medeliams.

 80 dantukų krūmų geležtė skirta krūmams ir sumedėjusiems iki 13 mm skersmens augalams pjauti.

Sugadintos arba suskilusios geležtės gali sukelti nelaimingus atsitikimus ir sunkiai sužaloti.

Atatranka Šis reiškinys pasitaiko, jei pjoviklio geležtė susiduria su medžiu, stulpu, akmeniu arba kitu kietu objektu sukdamasi dideliu greičiu – tada stipriai ir staigiai atšoka; tai vadinama atatranka.

    Dėl atatrankos galima prarasti gaminio valdymą – tai labai pavo jinga.

Ypač jei priekinis-dešinysis pjoviklio geležtės kvadrantas (B) atsi gaminį staigiai atšokti į dešinę.

trenkia į krūmą arba kitą panašų objektą, pjoviklio geležtė privers Norėdami išvengti atatrankos nepjaukite iš kairės į dešinę. Būkite atsargūs, kad pjoviklio geležtė neatsitrenktų į jokį kietą objektą.

Pjaudami įsitikinkite, ar pjaunamas objektas susiduria su geležtės dalimi 1/3 col. nuo priekinio kairiosios pusės krašto (A).

Jei to nepaisoma, galima net ir mirtinai susižaloti.

Piktžolių šienavimas

   Tai pjovimas, kai pjovimo priedas judinamas horizontaliu lan ku. Taip galima greitai išvalyti laukinėmis žolėmis ir piktžolėmis apaugusias vietas. Šienavimas neturi būti naudo jamas norint nupjauti dideles, kietas piktžoles arba sumedėjusius augalus.

Jei medelis arba krūmas sustabdo pjovimo priedą, nenaudoki te pjovimo priedo kaip sverto strigčiai pašalinti, nes pjovimo priedas gali sugesti.

Verčiau užgesinkite variklį ir pastumkite medelį arba krūmą, kad atlaisvintumėte geležtę.

18

Techninė priežiūra Techninė priežiūra  Galite nudegti.

ĮSPĖJIMAS Tikrindami ir prižiūrėdami panaudotą gaminį laikykitės nurodytų atsargumo priemonių: Užgesinkite variklį, bet nemėginkite tikrinti gaminio arba atlikti jo priežiūros darbų, kol variklis neatvėsęs.

 Prieš tikrindami ir atlikdami priežiūros darbus nuimkite uždegimo žvakės dangtelį.

Jei gaminys netikėtai pasileis, galimas nelaimingas atsitikimas.

  SVARBU Tikrinimo ir priežiūros darbams reikalingos specialisto žinios. Jei negalite patikrinti, atlikti priežiūros darbų arba pašalinti ge dimo patys, kreipkitės į atstovą. Nemėginkite gaminio ardyti.

Naudokite tik originalias atsargines dalis ir reikmenis bei nustatytus gaminius ir komponentus. Jei bus naudojamos kitų gamintojų dalys arba nenumatyti komponentai, galimas gedimas.

Techninės priežiūros rekomendacijos

Sritis Oro filtras Degalų filtras Uždegimo žvakė Karbiuratorius Aušinimo sistema Duslintuvas Duslintuvas Varantysis velenas Kampinė transmisija Starteris Pjovimo peilis Degalų sistema Sraigtai, varžtai ir veržlės Priežiūra Išvalyti / pakeisti Patikrinti / išvalyti / pakeisti Patikrinti / išvalyti / sureguliuoti / pakeisti Sureguliuoti / pakeisti ir suregu liuoti Patikrinti / išvalyti Patikrinti / priveržti Išvalyti Sutepti Sutepti Patikrinti Patikrinti / išvalyti Patikrinti Patikrinti, priveržti / pakeisti Puslapis

20 20

22

20

21 21 21

22 22

– –

20

– Prieš naudojant • • • • • • • • Kas mėnesį • • •** •** •* * Arba po 50 valandų, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. ** Arba po 100 valandų, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

 SVARBU Nurodyti ilgiausi laikotarpiai. Realus naudojimas ir jūsų patirtis padės nustatyti, kaip dažnai reikia atlikti techninę priežiūrą.

Techninė priežiūra

Jei turite klausimų ar kyla problemų, kreipkitės į atstovą.

19

Techninė priežiūra

Oro filtro valymas

1. Uždarykite droselį. Atlaisvinkite varžtą ir nuimkite oro filtro dangtelį (A).

2. Išimkite oro filtrą (B) (oro filtras yra dangtelyje).

3. Filtro nešvarumus išvalykite šepetėliu arba suslėgtu oru.

4. Filtrą vėl įtaisykite.

5. Grąžinkite dangtelį ir priveržkite varžtą.

Degalų filtro keitimas

1. Norėdami degalų filtrą (A) ištraukti pro degalų bako angą naudokite metalinį laidą arba panašų daiktą.

2. Seną filtrą ištraukite iš degalų linijos (B).

3. Įtaisykite naują degalų filtrą.

 PASTABA Jei filtras pernelyg nešvarus arba netinkamas, jį pakeiskite.

Karbiuratoriaus reguliavimas

    ĮSPĖJIMAS TUŠČIOSIOS EIGOS GREITĮ GALIMA REGULIUOTI TIK pasukant tuščiosios eigos greičio reguliavimo varžtą (T).

Reguliuojant karbiuratorių, pjovimo priedas gali judėti. Didžiausią dėmesį skirkite pjovimo priedui, kad jam judant nesusižeistumėte.

Kai karbiuratorius sureguliuotas, pjovimo priedas neturėtų judėti nustačius tuščiąją eigą, nes galima rimtai susižeisti.

Karbiuratorių GALIMA reguliuoti tik prietaisui veikiant tuščiąja eiga. Bet kokį kitą reguliavimą TURI atlikti įgaliotasis techninės priežiūros atstovas; to nepaisant galima rimtai susižaloti dėl variklio gedimo.

 DĖMESIO Jei kyla problemų dėl karbiuratoriaus, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

Kiekvienas įrenginys išbandomas gamykloje, o karbiuratorius tiksliai sureguliuojamas, kad būtų užtikrintas didžiausias efekty vumas.

Prieš reguliuodami karbiuratorių išvalykite arba pakeiskite oro filtrą, užveskite variklį ir leiskite jam kelias minutes paveikti, kad pasiektų darbinę temperatūrą.

Kai akceleratoriaus svirtis atleidžiama, variklis turi grįžti į tuščiosios eigos greitį. Tuščiosios eigos greitį galima reguliuoti.

Jis turi būti pakankamai žemas, kad variklio sankaba galėtų at jungti pjovimo įtaisą.

Norėdami sureguliuoti karbiuratorių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Padėkite įrenginį ant žemės, įjunkite variklį, tada palikite jį veikti tuščiosios eigos režimu 2–3 minutes, iki variklis sušils.

2. Jei pjovimo įtaisas juda, kai variklis veikia tuščiosios eigos režimu, sumažinkite tuščiosios eigos greitį pasukdami tuščiosios eigos reguliavimo varžtą (T) prieš laikrodžio rodyklę.

3. Kelis kartus pakartokite ši procesą: padidinkite greitį iki didžiausio, tada sugrąžinkite laisvosios eigos režimą. Pati krinkite, ar varikliui veikiant laisvąja eiga pjovimo įtaisas ne bejuda.

4. Jei turite tachometrą, variklio laisvosios eigos greitį reikėtų

20

Techninė priežiūra sureguliuoti pagal rekomenduojamus parametrus, nurody tus skyriuje Specifikacijos.

PASTABA Kai karbiuratoriaus nepavyksta tinkamai sureguliuoti naudo įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

jant tuščiosios eigos greičio reguliavimo varžtą (T), kreipkitės į

Aušinimo sistemos techninė priežiūra

 SVARBU Norint palaikyti tinkamą variklio darbinę temperatūrą, aušinimo oras turi laisvai tekėti pro cilindro briaunas. Šis oro srautas nuneša degimo karštį nuo variklio. Perkaitimas ir variklio strigtis gali įvykti, kai:  užtvertos oro įleidimo angos, neleidžiant aušinimo orui pasiekti cilindro;  cilindro išorėje susikaupia dulkių ir žolės. Šios sankaupos izoliuoja variklį ir neleidžia pasišalinti karščiui.

Aušinimo kliūčių šalinimas arba cilindro briaunų valymas laikomas „normalia technine priežiūra“. Bet kokiam gedimui, susiju siam su techninės priežiūros trūkumu, garantija netaikoma.

 Variklis ir oro įleidimo grotelės turi būti švarūs.

Duslintuvo valymas

Oro įleidimas

Degalų sistemos tikrinimas

 Anglies nuosėdos duslintuve (A) sumažins variklio galią ir su kels perkaitimą. Kibirkščių gesintuvo tinklelis turi būti periodiškai tikrinamas. Iš duslintuvo išvalykite nuosėdas.

SVARBU Nenuimkite duslintuvo gaubto. Jei būtina, kreipkitės į atstovą.

   Patikrinkite prieš kiekvieną naudojimą.

Įpylę degalų įsitikinkite, kad jie nevarva ir neteka iš degalų vamzdelio (A), pro degalų sistemos sandūras (B) arba degalų bako dangtelį (C).

Jei degalai varva arba teka, kyla gaisro pavojus. Tuoj pat nu stokite naudoti prietaisą ir paprašykite, kad atstovas jį patikrintų arba pakeistų.

21

Techninė priežiūra

Uždegimo žvakės tikrinimas

a: 0,6–0,7 mm

Varančiojo veleno tepimas

1. Patikrinkite kištuko tarpelį. Tinkamas tarpelis yra 0,6–0,7 mm.

2. Patikrinkite, ar nesusidėvėjęs elektrodas.

3. Patikinkite, ar ant izoliatoriaus nėra alyvos arba kitų nuosėdų.

4. Jei uždegimo kištukas nešvarus, nuvalykite jį. Valymui ne naudokite smėliasvaidžių. Likęs smėlis pažeis variklį.

5. Jei elektrodai arba gnybtai susidėvėję ar yra keramikos

įtrūkių, pakeiskite naujomis dalimis. (žr. Techniniai duome -

nyspsl. 28)

6. Priveržkite 15–17 N·m (150–170 kg į cm) jėga.

Uždegimo bandymą (siekiant patikrinti, ar uždegimo kištukas kibirkščiuoja) turi atlikti atstovas.

Patikrinkite varantįjį veleną (A) kas 100 naudojimo valandų ir pa pildomai sutepkite, jei būtina.

 PASTABA Naudokite aukštos kokybės universalų ličio tepalą.

Kampinė transmisija Skydo keitimo būdas

1. Ištraukite kampinės transmisijos (C) kaištį (A) ir atsukite išleidimo varžtą (B).

2. Į transmisiją pilkite tepalo, kol bus išstumtas senas tepalas. Jei būtina, naudokite žemo slėgio siurblį.

 PASTABA Naudokite aukštos kokybės universalų ličio tepalą.

3. Grąžinkite išleidimo varžtą ir kaištį.

 Skydai yra dviejų tipų: vienas naudojamas pjovimo galvutei su nailono juosta, o kitas – tik metalinei geležtei. Kai naudojama metalinė geležtė, naudokite jai skirtą skydą.

1. Norėdami pastumti skydą visiškai atsukite varžtą (A) dešiniojoje laikiklio pusėje (B). Paties varžto iš laikiklio nega lima ištraukti.

2. Spausdami mygtuką (C) stumkite skydą (D) į kairę ir nuimki te.

3. Į griovelį įstatykite kito tipo skydą (E) ir stumkite į dešinę, kol sustos. Būtinai priveržkite varžtą.

22

Techninė priežiūra

Geležtės įtaisymas (pasirinktinai)

      ĮSPĖJIMAS Dirbdami su pjoviklio geležte mūvėkite patvarias pirštines.

Kai pjoviklio geležtę keičiate pjaudami, įsitikinkite, kad variklis užgesintas, o geležtė sustabdyta.

Kai gaminį perduodate, kad būtų pakeista pjoviklio geležtė, įsitikinkite, kad degalų bako dangtelis patikimai laikosi savo vie toje.

Nemėginkite įtaisyti pjoviklio geležtės viena ranka arba nenaudodami lizdinio veržliarakčio. Atidžiai įtaisykite pjoviklio geležtę gautu lizdiniu veržliarakčiu ir tvirtai priveržkite.

Geležtei priveržti naudokite tik pateiktą lizdinį veržliaraktį; pneumatinis arba elektrinis įrankis gali priveržti geležtę daugiau nei būtina, dėl to gali sulūžti veržlė arba išėjimo velenas.

Jei naudojama susidėvėjusi veržlė ir geležtės gaubtelis, geležtė gali atsilaisvinti. Dalis pakeiskite naujomis.

Jei to nepaisysite, galimas susižalojimas, rimtas nelaimingas atsitikimas arba gaisras.

1. Prieš montuodami patikrinkite geležtę (A). Patikrinkite aštrumą. Dėl atšipusių geležčių padidėja geležtės atatran kos pavojus. Nedideli įtrūkimai gali virsti lūžiais, dėl kurių geležtės dalis gali būti išsviesta naudojant pjoviklį. Išmeskite įtrūkusias geležtes net jei įtrūkis ir mažas.

2. Fiksavimo įrankį (B) įstatykite į dešiniojoje kampinės trans kairę.

angą (C), kad įtaisytumėte išėjimo veleną.

4. Naudodami lizdinį veržliaraktį atsukite veržlę (D), gaubtelį (E) ir apatinį geležtės laikiklį (F).

5. Tvirtai priveržti geležtę, apatinį geležtės laikiklį, gaubtelį ir veržlę ranka.

misijos pusėje esančią angą stumdami laikiklio spyruoklę į 3. Fiksavimo įrankį stumkite toliau į geležtės laikiklio fiksavimo

Geležtės tikrinimas

 DĖMESIO Išėjimo veleną tvirtai įtaisykite fiksavimo įrankiu, kad nesisuktų montuojant geležtę. To nepaisant, geležtės tvirti nimo veržlė nebus pakankamai priveržta.

6. Veržlę priveržkite (pasukite prieš laikrodžio rodyklę) lizdiniu veržliarakčiu. Niekada neveržkite naudodamiesi savo svo riu. Galite sugadinti veržlės sriegį.

7. Nuimkite fiksavimo įrankį.

   Naudokite tik geležtę, kurią gamintojas nustatęs šiam mode liui.

Kai pastebite geležtės įtrūkį, nenaudokite jos, bet pakeiskite nauja.

Įsitikinkite, kad geležtė tinkamai įtaisyta pagal instrukcijas.

23

Techninė priežiūra    Kai pjovimo geležtė atšimpa dėl nusidėvėjimo, apverskite ir naudokite toliau.

Kai geležtė nulūžta arba sulinksta, padidėja vibracija.

Pakeiskite nauja.

3 geležtės pjovimo ašmenis tolygiai pašlifuokite plokščia dilde kaip parodyta paveikslėlyje. To nepaisant bus pažeista pu siausvyra ir gali padidėti vibracija.

Pjovimo galvutės su nailono juosta tikrinimas

1. Įsitikinkite, kad abiejų laikančiųjų korpuso fiksatorių kraštai beveik iki galo įstumti į atitinkamas išorines gaubto angas.

2. Patikrinkite, ar pjovimo galvutė tvirtai pritvirtinta prie pjoviklio ir, jei reikia, priveržkite.

3. Pasukdami pjovimo galvutę ranka, patikrinkite, ar ji nėra pa krypusi į šoną ir ar nesklinda neįprastas garsas. Jei galvutė pakrypusi arba girdimas neįprastas garsas, gali kilti nenor tai yra pavojinga.

mali vibracija arba sukimosi metu galvutė gali atsilaisvinti, o 4. Patikrinkite, ar nėra gaubto ir mygtuko nusidėvėjimo požymių. Kai mygtuko apačioje arba gaubto apačioje šalia nailono juostos išleidimo angos atsiranda tarpas, pakeiskite šias dalis naujomis.

5. Patikrinkite, ar pjovimo galvutė neįskilusi ir nenudaužta. Jei dalys nors kiek įskilusios ar nudaužtos, pakeiskite jas naujo mis.

Pakeisti nailono eilutę

 PAVOJUS Prieš pradėdami keisti visiškai išjunkite pjoviklio variklį ir įsitikinkite, kad pjovimo galvutė su nailono juosta nustojo suktis.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

 ĮSPĖJIMAS Naudokite tik lanksčią nemetalinę juostą, rekomenduojamą YAMABIKO Corporation.

Jei to nepaisysite, galimas nelaimingas atsitikimas arba rimtas sužalojimas.

1. Įspauskite „fiksatorius“ (dviejose vietose) į vidų ir pakelkite gaubtą, kad jį nuimtumėte. Lengviau nuimti vieną po kito.

2. Nuimkite ritę.

3. Jei nailono juosta, esanti ant ritės, beveik pasibaigusi, likusią juostą nuimkite nuo ritės ir pagal procedūrą, nurodytą (4) ir toliau, sukite „naują juostą“. Jei juosta ant ritės yra „išsilydžiusi ir užstrigusi“, pašalinkite visą juostą nulupdami „išsilydžiusią ir užstrigusią“ dalį ir pagal procedūrą, nurodytą (4) ir toliau, iš naujo užsukite „pašalintą juostą“.

24

25

Techninė priežiūra 4. Sulenkite juostą ties tašku, esančiu 15 cm nuo jos vidurio, ir sulenktą dalį užkabinkite ant tarpinio separatoriaus „griovelio“.

5. Tvirtai sukite juostą ant ritės griovelio pagal LH juostos suki mo kryptį.

6. Užsukę juostą iki galo, laikinai užkabinkite abu juostos galus ant atitinkamų ritės įpjovų, palikdami maždaug 10 cm ilgio juostos galus už griovelio.

7. Įdėkite ritę į korpusą, kad matytųsi pažymėtoji pusė.

8. Ištraukite juostą iš korpuso. (A) Išimkite juostą iš „atitinkamo parengtos linijos sulaikymo griovelio“ ir (B) perkiškite ją per „atitinkamos kilpelės plyšį“.

9. Sujunkite gaubtą ir korpusą. (C) Sulygiuokite „naudingo tar navimo laiko griovelio žymę“ su „kilpelės plyšiu“ ir (D) spaus kite korpuso fiksatorius į atitinkamą gaubto langelį, kol fiksatoriai tvirtai laikysis langeliuose.

PAVOJUS Įsitikinkite, kad kiekvienas išorinis korpuso fiksatorių pakraštys beveik visiškai siekia išorinį atitinkamo gaubto langelio pakraštį. Jei jie pritvirtinti laisvai ir pjovimo galvutė įjungta, gaubtas arba vidinės dalys gali atsiskirti ir sukelti pavojų.

Techninė priežiūra

Trikčių šalinimo lentelė

 SVARBU Naudokite tik originalias atsargines dalis ir reikmenis bei numatytus gaminius ir komponentus.

Jei bus naudojamos kitų gamintojų dalys arba nenumatyti komponentai, gali įvykti gedimas.

Problema Variklis neužsiveda Variklį sunku užvesti, nepasto viai sukasi Variklis užsiveda, bet nepavyksta pa spartinti jo veikimo Variklis užgęsta Variklis neužgęsta Pjovimo priedas sukasi varikliui vei kiant tuščiąja eiga vamzdį Įvertinimas Degalai patenka į perpylimo Priežastis 1. Degalų bake nėra degalų 2. Sustabdymo jungiklis yra sustabdymo padėtyje 3. Per didelis degalų įsiurbimas 4. Elektros triktis 5. Karbiuratoriaus gedimas arba vidinė strigtis 6. Vidinis variklio gedimas 1. Degalų savybių pablogėjimas 2. Karbiuratoriaus problema Degalai nepatenka į perpylimo vamzdį Nešvarus arba drėgnas uždegimo kištukas 1. Užsikimšęs degalų filtras 2. Užsikimšusi degalų sistema 3. Užstrigusios vidinės karbiuratoriaus da lys 1. Degalų savybių pablogėjimas 2. Netinkamas elektrodo tarpas 3. Anglies nuosėdos 4. Elektros triktis 1. Nešvarus oro filtras 2. Nešvarus degalų filtras 3. Užblokuotas degalų praėjimas 4. Karbiuratoriaus reguliavimo problema 5. Užsikimšusi išmetimo arba duslintuvo anga 1. Karbiuratoriaus reguliavimo problema 2. Elektros triktis 1. Sustabdymo jungiklio gedimas 1. Karbiuratoriaus reguliavimo problema 2. Sugadinta sankabos spyruoklė Sprendimas 1. Degalų tiekimas 2. Nustatykite į užvedimo padėtį 3. Užveskite variklį atlikę techninę priežiūrą 4. Kreipkitės į atstovą 5. Kreipkitės į atstovą 6. Kreipkitės į atstovą 1. Pakeiskite naujais de galais 2. Kreipkitės į atstovą 1. Išvalykite arba pa keiskite 2. Kreipkitės į atstovą 3. Kreipkitės į atstovą 1. Pakeiskite 2. Sureguliuokite arba pakeiskite 3. Išvalykite arba pa keiskite 4. Kreipkitės į atstovą 1. Išvalykite arba pa keiskite 2. Išvalykite arba pa keiskite 3. Kreipkitės į atstovą 4. Sureguliuokite 5. Išvalykite 1. Sureguliuokite 2. Kreipkitės į atstovą 1. Sustabdykite avariniu būdu ir kreipkitės į atstovą 1. Sureguliuokite 2. Kreipkitės į atstovą   Esant pirmiau pateiktoje lentelėje nenurodytai problemai arba kitokioms problemoms, kreipkitės į atstovą.

Norėdami pagal šalies įstatymus išmesti gaminį arba jo dalis, kreipkitės į atstovą.

26

Techninė priežiūra

Gamintojas:

YAMABIKO CORPORATION 1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPONIJA

Įgaliotasis atstovas Europoje:

CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Stationsplein 30, 1382AD Weesp, Nyderlandai

Saugojimas Ilgalaikis saugojimas (30 dienų arba ilgiau)

 ĮSPĖJIMAS Nelaikykite sandariose vietose, kuriose yra daug degalų dujų arba prie atviros liepsnos arba kibirkščių.

Gali kilti gaisras.

Kai gaminį ruošiatės saugoti ilgą laiką (30 dienų arba ilgiau), įsitikinkite, kad tinkamai pasiruošta.

1. Iš degalų bako pašalinkite visus degalus.

2. Arba keletą kartų paspauskite ir paleiskite degalų tiekimo burbulą norėdami iš jo pašalinti degalus.

3. Užveskite variklį ir paleiskite veikti tuščiąja eiga, kol savaime sustos.

4. Nustatykite uždegimo jungiklį (A) į sustabdymo padėtį.

5. Kai gaminys pakankamai atvėsta, nuvalykite nuo jo išorės visą tepalą, alyvą, dulkes, nešvarumus ir kitas medžiagas.

6. Reguliariai tikrinkite kaip nurodyta šiame vadove.

7. Patikrinkite, ar varžtai ir veržlės priveržti. Priveržkite, jei yra atsilaisvinusių.

8. Ištraukite uždegimo žvakę (B) ir į cilindrą pro lizdą įpilkite tin kamos kokybės, švarios, naujos dvitakčio variklio alyvos (apie 10 ml).

9. Ant uždegimo žvakės įtaisymo lizdo uždėkite švarų audeklą.

10. 2 arba 3 kartus patraukite starterio rankenėlę, kad variklio alyva pasiskirstytų cilindre.

11. Pro uždegimo žvakės angą apžiūrėkite stūmoklį. Lėtai trau ir palikite jį ten.

12. Įtaisykite uždegimo žvakę. (Neuždėkite uždegimo žvakės dangtelio (C).) 13. Ant pjoviklio geležtės uždėkite gaubtą, o variklio skyrių ap sausoje nedulkėtoje vaikų nepasiekiamoje vietoje.

gaubkite plastikiniu maišeliu arba kita medžiaga ir laikykite kite starterio rankenėlę, kol stūmoklis pasieks cilindro viršų,

27

Techniniai duomenys Techniniai duomenys Išoriniai matmenys: ilgis × plotis × aukštis Svoris: Įrenginys be degalų, pjovimo priedo ir diržų (ISO11806-1: 2011) Įrenginys su degalais, nurodytu pjovimo priedu, apsauga ir diržais Įrenginys be degalų, pjovimo priedo, apsaugos ir diržų Tūris: Degalų bakas (pilnas) Degalai: Benzinas Alyva 1840 × 673 × 510 mm B410S-LW 8,7 kg 10,3 kg 8,2 kg 690 ml Įprastas benzinas. Rekomenduojamas bešvinis benzi nas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis nei 89. Ne naudokite degalų, kuriuose yra metilo alkoholio ar daugiau nei 10% etilo alkoholio.

Dvitakčio, oru aušinamo variklio alyva. ISO-L-EGD standartas (ISO/CD 13738), JASO FC, FD klasė ir „shindaiwa Premium“ 50:1 alyva.

50:1 dalis (2%) Mišinio santykis Pjovimo priedas: Pjovimo galvutė su nailono juosta (nurėžimo peilis) Sriegis Nailono juostos dydis (diametras) Nailono juostos ilgis Perdavimo karteris: perdavimo koeficientas ir tepimas Išėjimo veleno sukimosi kryptis žiūrint iš viršaus Maksimalus veleno sukimosi dažnis Variklis: Tipas Karbiuratorius Magnetas Uždegimo žvakė Starteris Galios perdavimas Variklio darbinis tūris Didžiausia veleno stabdžio galia (ISO 8893) Degalų sąnaudos esant didžiausiai variklio galiai Rekomenduojamas didžiausias variklio greitis (su įtaisytu STD priedu) Rekomenduojamas variklio tuščiosios eigos greitis 2006/42/EB Vibracija (ISO 22867) a hv,eq Kairioji rankena Dešinioji rankena Neapibrėžtumas K Garso slėgio lygis (ISO 22868) LpAeq Neapibrėžtumas K pA Garso galios lygis (ISO 22868) L WARa Neapibrėžtumas K WA Šios specifikacijos gali būti pakeistos neperspėjus.

DS-5 (420 mm) Kairinis sriegis, žingsnis: M10 × 1,25 3,0 mm 3,0 m Perdavimo koeficientas 1,33 ir aukštos kokybės ličio te palas Prieš laikrodžio rodyklę 8650 sūkių/min.

Oru aušinamas, dvitaktis, vieno cilindro Diafragmos tipas Smagračio magnetas, CDI sistema NGK BPMR8Y Rankinis starteris Automatinė centrifuginė sankaba 41,5 cm 3 1,78 kW 1,05 l/val.

10 000 sūkių/min.

2800 (2700 - 2900) 6,0 m/s 2 4,8 m/s 2 1,2 m/s 2 83,6 dB (A) 1,5 dB (A) 114,3 dB (A) 2,1 dB (A)

28

Atitikties deklaracija Atitikties deklaracija Toliau pasirašęs gamintojas:

YAMABIKO CORPORATION 1-7-2 Suehirocho Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

Šis atitikties pareiškimas pateikiamas gamintojui prisiimant visą atsakomybę.

pareiškia, kad čia aprašytas naujas prietaisas: ŽOLĖS / KRŪMŲ PJOVIKLIS Prekės ženklas: shindaiwa Tipas: B410S-LW atitinka toliau nurodytus reikalavimus: * direktyvos 2006/42/EB reikalavimus (naudojamas darnusis standartas EN ISO 11806-1: 2011) * direktyvos 2014/30/ES reikalavimus (naudojamas darnusis standartas EN ISO 14982: 2009) * Direktyvos 2000/14/EB reikalavimus Vadovautasi atitikties vertinimo procedūra, pateikta V PRIEDE Išmatuotas garsumo lygis: 112 dB (A) Užtikrinamas garsumo lygis: 115 dB (A) Serijos numeris: nuo 37001001 iki 37100000 Tokijas, 2018 m. lapkričio 1 d.

YAMABIKO CORPORATION

Įgaliotasis atstovas Europoje, kuriam patikėta sukurti techninius dokumentus.

Įmonė: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adresas: Stationsplein 30, 1382AD Weesp, Nyderlandai Masayuki Kimura Generalinis direktorius Kokybės užtikrinimo skyrius P. Richard Glaser 29

1Pastabos ir nugarėlė

UŽRAŠAI 30

UŽRAŠAI 31

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPONIJA TEL. 81-428-32-6118. FAKS. 81-428-32-6145.

© 2017 X750-029000 X750216-7502

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement