Shindaiwa MTA-PP/S Multi-Tool System Kasutusjuhend

Shindaiwa MTA-PP/S Multi-Tool System Kasutusjuhend
1Kansi
SUOMI
(Alkuperäinen
käyttöohje)
KÄYTTÖOHJE
OKSALEIKKURI
MTA-PP/S
VAROITUS
LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA.
OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA.
Sisällysluettelo
Trimmerin turvallinen käyttö................................................................................................ 3
Laitteen kuvaus................................................................................................................... 7
Ennen käyttöä..................................................................................................................... 8
Lähetyslista.................................................................................................................... 8
Asentaminen.................................................................................................................. 8
Terälaipan ja teräketjun voiteleminen .......................................................................... 10
Kantovaljaiden säätäminen.......................................................................................... 10
Leikkurin käyttäminen ....................................................................................................... 11
Sahaustekniikoita ........................................................................................................ 12
Huolto ............................................................................................................................... 13
Huolto-ohjeet ............................................................................................................... 13
Huolto .......................................................................................................................... 13
Varastointi.................................................................................................................... 15
Tekniset tiedot .................................................................................................................. 17
Vaatimustenmukaisuustodistus ........................................................................................ 18
2
Trimmerin turvallinen käyttö
Trimmerin turvallinen käyttö
Tärkeitä tietoja
VAROITUS
Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä.
Tietoja käyttöohjeesta
 Tämä käyttöohje sisältää laitteen asentamista, käyttämistä ja huoltamista koskevia tärkeitä tietoja. Lue käyttöohje
huolella ja noudata sen ohjeita.
 Säilytä käyttöohje paikassa, josta sitä on tarvittaessa helppo käyttää.
 Jos käyttöohje on kadonnut tai vioittunut eikä sitä voi enää lukea, hanki uusi käyttöohje jälleenmyyjältäsi.
 Tässä oppaassa käytetään kansainvälistä mittayksikköjärjestelmää (SI-yksiköitä). Suluissa olevat luvut ovat viitearvoja, ja joissakin tapauksissa ne voivat poiketa hieman todellisista arvoista.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.
Laitteen käyttötarkoitus
 Tällä leikkurilla voi leikata puita ja oksia, joiden halkaisija on enintään 203 mm.
 Älä käytä tätä laitetta muuhun kuin edellä mainittuun tarkoitukseen.
 Tämän käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa laiteparannusten yhteydessä ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin käyttöoppaan kuvat voivat poiketa laitteen todellisesta kokoonpanosta ohjeiden havainnollistamisen vuoksi.
 Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä jälleenmyyjään.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.
Älä muuta tuotteen kokoonpanoa
 Tuotteen kokoonpanoa ei saa muuttaa.
Se voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja. Laitteen valmistajan takuu ei korvaa kokoonpanon muuttamisesta aiheutuvia vikoja.
Älä käytä tuotetta, jota ei ole tarkistettu ja huollettu
 Älä käytä tuotetta, jos sitä ei ole tarkistettu ja huollettu. Varmista aina, että laite on tarkistettu ja huollettu säännöllisesti.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.
Laitteen lainaaminen tai luovuttaminen
 Jos lainaat laitetta toiselle osapuolelle, varmista että hänelle toimitetaan laitteen yhteydessä myös käyttöohje.
 Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, liitä sen mukaan myös käyttöohje.
Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.
Laitteen käyttäjälle
 Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka:
 kärsivät väsymysoireista
 ovat alkoholin vaikutuksen alaisina
 käyttävät lääkitystä
 ovat raskaana
 ovat heikossa fyysisessä kunnossa
 eivät ole lukeneet käyttöohjetta
 ovat alaikäisiä
 Huom! Laitteen käyttäjä vastaa muille henkilöille ja heidän omaisuudelleen aiheutuneista onnettomuuksista tai vaaratilanteista.
Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuksia.
 Tämän tuotteen sytytysjärjestelmä tuottaa sähkömagneettisia kenttiä toiminnan aikana. Magneettikentät voivat häiritä tai vioittaa sydämen tahdistimia. Terveysriskien vähentämiseksi suosittelemme, että sydämen tahdistimen käyttäjät kysyvät lääkäriltään ja tahdistimen valmistajalta neuvoja ennen tämän tuotteen käyttämistä.
 Kansalliset tai paikalliset määräykset voivat rajoittaa tämän laitteen käyttöä.
3
Trimmerin turvallinen käyttö
VAROITUS
Tärinä ja kylmyys
 On todettu, että nk. Raynaud'n tauti aiheuttaa joillekin henkilöille sormien verenkiertohäiriöitä tärinän ja kylmyyden
seurauksena. Altistuminen tärinälle ja kylmyydelle voi aiheuttaa sormien pistelyä ja muita kipuoireita, joita seuraa
valkosormisuus ja tunnottomuus. Suosittelemme seuraavien ohjeiden noudattamista, koska sairauden laukaisevaa
tärinän ja kylmyyden vähimmäismäärää ei tunneta.
 Pukeudu lämpimästi ja varmista, että erityisesti pään ja kaulan alue, jalat ja nilkat sekä kädet ja ranteet pysyvät
lämpiminä.
 Ylläpidä verenkiertoa pitämällä säännöllisesti taukoja ja tekemällä niiden aikana käsien jumppaliikkeitä. Älä tupakoi työskentelyn aikana.
 Rajoita työtuntien määrää. Sisällytä jokaiseen työpäivään tehtäviä, jotka eivät vaadi trimmerin tai muun kannettavan, moottoroidun laitteen käyttöä.
 Jos huomaat sormissasi punoitusta ja turvotusta sekä niitä seuraavaa valkosormisuutta ja tunnottomuutta, ota
yhteys lääkäriin, ennen kuin jatkat altistumista kylmälle ja tärinälle.
Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Toistuvaan rasitukseen liittyvät vammat
 On todettu, että sormien, käsien, käsivarsien ja olkapäiden lihasten ja jänteiden toistuva ylirasittuminen voi aiheuttaa
näiden alueiden turvotusta, heikkoutta, tunnottomuutta ja kovia kipuja. Tietty jatkuva ja voimakas käsien alueen rasitus voi aiheuttaa toistuvaan rasitukseen liittyviä vammoja (RSI-vaivat). Noudata seuraavia ohjeita:
 Vältä työskentelyasentoja, joissa ranteet koukistuvat, venyvät tai kiertyvät.
 Vähennä toistoa ja anna käsien levätä pitämällä säännöllisesti taukoja. Vähennä toistuvien liikkeiden nopeutta ja
voimaa.
 Venyttele käsien ja käsivarsien lihaksia.
 Ota yhteys lääkäriin, jos havaitset pistelyä, tunnottomuutta tai kipua sormissa, käsissä, ranteissa tai käsivarsissa.
Mitä nopeammin RSI-vaivat havaitaan, sitä todennäköisempää on, että ne eivät aiheuta pysyviä hermosto- tai lihasvaurioita.
Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Laitteen käytön harjoitteleminen





Älä käytä laitetta ennen perusteellista harjoittelua tai ilman suojavarusteita.
Tutustu kunnolla laitteen säätimiin ja käyttöön.
Opettele sammuttamaan laite ja moottori.
Opettele irrottamaan olkavyö nopeasti.
Älä anna laitetta henkilölle, joka ei osaa käyttää laitetta.
Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Pukeudu asianmukaisesti.
 Varmista, ettei tukka ylety hartiatasolle.
 Älä käytä solmiota, koruja tai löysiä, heiluvia vaatteita, jotka voivat tarttua kiinni laitteeseen.
 Älä käytä avokärkisiä jalkineita äläkä työskentele paljain jaloin tai paljain säärin.
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa näkö- tai kuulovammoja tai muita vakavia henkilövahinkoja.
Suojavaatetuksen käyttäminen
 Käytä aina seuraavaa suojavaatetusta, kun työskentelet varrellisen oksaleikkurin
kanssa.
1. Päänsuojain (kypärä): suojaa päätä
2. Kuulonsuojaimet tai korvatulpat: suojaavat korvia
3. Suojalasit: suojaavat silmiä
4. Kasvosuojain: suojaa kasvoja
5. Suojakäsineet suojaavat käsiä kylmyydeltä ja tärinältä
6. Asianmukaiset työvaatteet (pitkät hihat ja lahkeet): suojaavat vartaloa
7. Kestävät, kitkapohjalla varustetut ja kärkivahvistetut suojasaappaat tai työkengät: suojaavat jalkoja
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa näkö- tai kuulovammoja tai muita vakavia
henkilövahinkoja.
 Käytä tarvittaessa seuraavia suojavarusteita:
 Pölysuojain: suojaa hengityselimistöä
 Mehiläisverkko: suojaa mehiläisten pistoksilta
4
Trimmerin turvallinen käyttö
VAROITUS
Käyttöympäristö ja käyttäminen
 Älä käytä laitetta seuraavissa olosuhteissa:
 huonolla säällä
 jyrkissä rinteissä tai paikoissa, joissa maasto on epätasaista tai liukasta
 pimeässä tai paikoissa, joissa on huono näkyvyys
 Jos käytät laitetta loivassa rinteessä, työskentele levein, maastoa myötäilevin liikkein.
Putoaminen, kompastuminen tai laitteen virheellinen käyttö voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja.
 Varmista laitteen turvallinen käyttö ja miellyttävä työskentelytapa käyttämällä laitetta -5 oC 40 oC asteen lämpötilassa.
Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Loukkaantumistilanteisiin varautuminen
 Vaikka onnettomuudet ovat epätodennäköisiä, varmista että olet varautunut niihin.
 Ensiapuvälineet
 Sidetarpeet (verenvuodon tyrehdyttämiseen)
 Pilli tai matkapuhelin (avun kutsumiseen paikalle)
Jos et voi suorittaa ensiaputoimenpiteitä tai kutsua apua, vamma voi muuttua
vakavammaksi.
Aseta turvallisuus aina etusijalle, jos havaitset palon tai savua
 Jos huomaat moottorissa palon tai muualta kuin pakokanavasta tulevaa savua, varmista oma turvallisuutesi siirtymällä pois laitteen läheisyydestä.
 Estä palon leviäminen heittämällä sen päälle lapiolla hiekkaa tai muuta palamatonta materiaalia tai tukahduta palo sammuttimella.
Paniikkireaktio voi aiheuttaa tulen leviämisen tai palon laajenemisen.
TÄRKEÄÄ
Tämä lisäosa on tarkoitettu käytettäväksi virtalähteen M262S kanssa. Tämän lisäosan käyttäminen muiden tuotteiden
kanssa vikaannuttaa vaihteiston ennen aikaisesti ja mitätöi takuun.
Varoitukset
VAARA
VAROITUS
Tämä symboli ja VAARA-sana varoittavat tilanteesta, johon liittyy käyttäjän ja sivullisten vakava
vammautumis- tai kuolemanvaara.
Tämä symboli ja VAROITUS-sana
varoittavat tilanteesta, johon liittyy
käyttäjän ja sivullisten vakava vammautumis- tai kuolemanvaara.
HUOMIO
HUOMIO-merkki ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa lievempiä vahinkoja.
Muut merkit
Ympyrän sisällä oleva
vinoviiva tarkoittaa,
että kuvan esittämä toiminto on kielletty.
HUOMAUTUS
TÄRKEÄÄ
Tämä viesti sisältää trimmerin käyttämistä, huoltamista ja ylläpitoa koskevia ohjeita.
Kehystetty TÄRKEÄÄ-ilmoitus sisältää tärkeitä tietoja laitteen käytöstä,
tarkastuksesta, ylläpidosta ja säilyttämisestä.
Symbolit
Symbolin muoto
Symbolin kuvaus / käyttökohde
Symbolin muoto
Lue käyttöohje huolella
Symbolin kuvaus / käyttökohde
Ketjun voitelu
5
Trimmerin turvallinen käyttö
Symbolin muoto
Symbolin kuvaus / käyttökohde
Symbolin muoto
Symbolin kuvaus / käyttökohde
Käytä silmä- ja kuulosuojaimia
sekä suojakypärää
Käytä liukumattomia jalkineita
Älä käytä konetta 15 metriä lähempänä sähkölaitteita. Pidä
sivulliset vähintään 15 metrin
etäisyydellä.
Turvallisuus / Varoitus
Varoitustarra(t)
 Alla oleva varoituskuva on kiinnitetty tässä käyttöoppaassa kuvattuihin tuotteisiin. Varmista, että ymmärrät varoituskuvan sisällön ennen laitteen käyttöä.
 Jos varoituskuva kuluu pois, katoaa tai sitä ei voi enää lukea, hanki uusi varoituskuva jälleenmyyjältäsi ja kiinnitä se kuvassa
osoitettuun paikkaan. Varmista, että varoituskuva on aina luettavissa.
1. Osanumero X505-001823
6
Laitteen kuvaus
Laitteen kuvaus
1.
2.
3.
4.
Terälaipan suojus - Käytetään suojaamaan terälaippaa ja sahaketjua kuljetuksen aikana. Poista suojus ennen laitteen käyttöä.
Teräketju
Terälaippa
Automaattinen voitelujärjestelmä - Itsevoiteleva.
Käytä korkealaatuista, alhaisen viskositeetin, ei-puhdistavaa laippa- ja teräöljyä.
5.
6.
7.
7
Leikkuuterä
Sahaustuki - Käytetään tarttumaan oksaan ja vakauttamaan sitä sahaamisen aikana. Aseta sahaustuki oksaa
vastaan, kiihdytä ja laske saha oksan päälle.
Etukahva - Pehmustettu vasemman käden kahva.
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Lähetyslista
 Seuraavat osat on pakattu erikseen pakkaukseen.
 Kun olet purkanut pakkauksen, tarkista että olet vastaanottanut kaikki osat.
 Ota yhteys jälleenmyyjään, jos pakkauksesta puuttuu osia tai osia on rikkoutunut.
1.
2.
3.
Käyttöakselin ja leikkuuterän kokoonpano
Terälaipan suojus
Hylsyavain
4.
5.
Varastokoukku
Käyttöohje
Asentaminen
VAROITUS
 Varmista laitteen oikea asennustapa lukemalla käyttöohje huolella.
Jos laitetta ei ole asennettu oikein, seurauksena voi olla onnettomuus tai vakava henkilövahinko.
Akselin kiinnityskokoonpano
1.
2.
3.
8
Aseta moottori/akseli tasaiselle alustalle.
Vedä ohjaintappi (A) ulos ja aseta se lukitusasentoon kääntämällä neljänneskierros vastapäivään.
Poista pahvilevy tarvittaessa.
Ennen käyttöä
4.
Aseta käyttöakselisto varovasti liittimeen (B) ja asennusputkeen (C). Varmista, että sisäosan alempi käyttöakseli kiinnittyy neliönmuotoiseen ylemmän käyttöakselin kantaan.
HUOMAUTUS
Alemman laakerin kotelon ja leikkuupään on oltava samassa
linjassa moottorin kanssa.
5.
6.
7.
Kiinnitä alempi akseliaukko kääntämällä ohjaintappia (A)
neljänneskierros myötäpäivään. Varmista, että ohjaintappi
on kunnolla kiinni kiertämällä alempaa käyttöakselia. Ohjaintapin pitäisi napsahtaa paikoilleen liittimeen. Oikea kiinnitys
estää akselin kiertymisen.
Kiinnitä alempi akselikokoonpano liittimeen kiristämällä kiinnitysnuppi (D).
Purkaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.
Etukahvan poistaminen
1.
2.
Poista ruuvit (A) ja kahvan puolikkaat virtalähteestä.
Kiinnitä kahvan puolikkaat löysäsit yhteen ja varasto kahvakokoonpano myöhempää käyttöä varten.
Sahan ketjun kireydensäätö
VAROITUS
 Irrota aina sytytystulpan hattu ennen leikkuuterän huoltamista. Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet sahan ketjua, sillä muuten se voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9
Siirrä sammutinkatkaisin STOP-asentoon.
Irrota sytytystulpan hattu.
Löysää vaihdelaatikon kannen kaksi mutteria (A) sormikireälle.
Pidä laipan kärkeä ylöspäin ja käännä säädinruuvia (B) myötäpäivään, kunnes ketju asettuu tiiviisti laipan alaosaa vasten kuvan mukaisesti. Vain ketjun ollessa kylmänä – käännä
säädinruuvia myötäpäivään ylimääräiset 1/8–1/4 kierrosta.
Kiristä molemmat vaihdelaatikon kannen mutterit kärjen
osoittaessa ylöspäin. Kiristä takamutteri ensin.
Vedä ketju terälaipan ympäri käsin. Vähennä ketjun kireyttä,
jos huomaat, että jokin kohta on liian tiukassa.
Kun ketjun kireys on sopiva, kiristä vaihdelaatikon kannen
mutterit tiukasti.
Ennen käyttöä
TÄRKEÄÄ
 Kiristä vaihdelaatikon kannen mutterit 8–9 Nm:iin. Älä
kiristä muttereita liian tiukkaan. Se voi vaurioittaa laitetta.
8.
Pidä ketju aina oikein kiristettynä.
HUOMAUTUS
 Kaikkia ketjua pitää säätää usein.
Oikea kireys kylmänä
Ketjua pitää kiristää
Oikea kireys
lämpimänä
Sivulenkki koskettaa terälaippaa
Vetolenkin ruoto
riippuu terälaipan ulkopuolella
Kolme millimetriä sivulenkin ja
terälaipan pohjan välissä
Terälaipan ja teräketjun voiteleminen
9.
Kiinnitä sytytystulpan hattu.
1.
2.
Pyyhi roskat pois öljyn täyttötulpan ympäriltä.
Poista öljyn täyttötulppa ja täytä säiliö laadukkaalla, alhaisen
viskositeetin terälaippa ja -ketjuöljyllä.
HUOMAUTUS
 Automaattisen voitelulaitteen öljynkulutusmääräksi on säädetty 3–4 ml/min normaaleilla käyttökierroksilla. Raskaissa
tai kuivissa leikkausolosuhteissa öljynkulutusmäärää voidaan säätää kunnollisen voitelun varmistamiseksi. Täytä öljysäiliö jokaisen polttoainesäiliön täytön yhteydessä.
TÄRKEÄÄ
 Älä käytä synteettisiä tai silikonipohjaisia öljyjä, jotta muoviosien rappeutuminen vältetään.
Kantovaljaiden säätäminen
1.
2.
3.
Kiinnitä kantovaljaiden koukku ulomman putken kannatinsilmukkaan.
Käytä kantovaljaita siten, että koukku pysyy oikealla puolellasi.
Säädä kantovaljaiden pituutta siten, että voit kannatella ja
käyttää laitetta vaivattomasti.
TÄRKEÄÄ
 Varmista, että kaikki koukut ja säätölaitteet ovat tiukasti kiinni.
 Kantovaljaissa on hätävapautustoiminto. Irrota hätapauksessa laite hihnasta vetämällä pantakiinnitintä (A) ylös.
10
Leikkurin käyttäminen
Leikkurin käyttäminen
VAARA
 Kaikissa pään yläpuolella olevissa johtimissa ja viestintäjohdoissa voi olla korkeita jännitteitä. Tätä laitetta ei ole
eristetty sähköiskuja vastaan. Älä koskaan leikatessasi kosketa johtoja suoraan tai epäsuorasti, sillä kosketuksesta
saattaisi aiheutua vakavia vammoja tai kuolema.
 Laitteen ympärillä on vaara-alue, jonka säde on 15 metriä. Noudata seuraavia varotoimia, kun työskentelet laitteella.
 Älä annan lasten, muiden henkilöiden tai eläinten oleskella vaara-alueella.
VAROITUS
 Jos leikkuuterä pyörii, vaikka kaasuliipaisin on moottorin käynnistyessä joutokäyntiasennossa, säädä kaasutin, ennen kuin käytät laitetta.
 Älä käytä moottoria, ellei laitteeseen ole kunnolla asennettu kaikkia suojaimia ja suojakansia.
 Älä koskaan lähesty mitään laitteen aukkoja moottorin käydessä. Aukoista ei ehkä näe liikkuvia osia.
 Liikkuvat osat voivat leikata sormia irti tai aiheuttaa vakavia vammoja. Pidä kädet, vaatteet ja irtonaiset esineet loitolla laitteen aukoista.
 Sammuta aina moottori, irrota sytytystulpan hattu ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet ennen esteiden ja jätteiden poistamista tai laitteen huoltoa.
Seiso tukevassa asennossa
 Pysy aina tukevalla alustalla ja säilytä tasapaino. Älä seiso liukkaalla, epätasaisella tai epävakaalla alustalla. Älä työskentele hankalissa asennoissa tai tikapuilla. Älä kurkota liian pitkälle.
 Käytä laitetta vain maassa seisten tai hyväksytystä korinostimesta.
 Arvioi aina sahattavien oksien kohdalla mahdolliset vaaratekijät, kuten irtonaiset kuolleet oksat, jotka voivat pudota käyttäjän tai avustajien päälle. Poista vaaratekijät ennen sahaamista.
 Suunnittele perääntymisreitti putoavien kohteiden varalta.
 Leikatut oksat kimpoavat ylös maahan pudotessaan.
 Tarkista, että kantovaljaat on säädetty turvallista ja vaivattomasti käyttöä varten.
 Sammuta laite, kun siirryt puulta toiselle.
 Vältä koskettamasta teräketjua millään tavalla.
Näiden varotoimenpiteiden laiminlyöminen voi aiheuttaa onnettomuuksia.
 Kun kuljetat laitetta, tyhjennä polttoainesäiliö, asenna terälaipan suojus, laita laite pystysuoraan asentoon ja kiinnitä
se tukevasti.
Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
 Älä käytä trimmeriä koskaan yhdellä kädellä.
 Varmista, että peukalot tulevat tiukasti kahvojen ympärille ja että kahvat jäävät kämmenen sisään.
Takapotku
 Takapotku saattaa aiheuttaa laitteen hallinnan menettämisen, josta voi seurata vakavia
vammoja käyttäjälle vai vieressä oleville. Pidä laitteesta kiinni molemmin käsin siten,
että peukalo ja muut sormet ovat kahvojen ympärillä. Ota huomioon leikkurin alas- ja
eteenpäin jatkuva liike sahauksen jälkeen.
 Takapotku voi aiheutua, kun terälaipan nokka tai kärki osuu johonkin esteeseen tai puu puristuu kiinni moottorisahaan sahaamisen aikana. Joissain tapauksissa tämä saattaa aiheuttaa salamannopean takaliikkeen potkaisten terälaipan ja -ketjun ylös ja takaisin tai alas ja
käyttäjää kohti. Käyttäjä voi kummastakin syystä menettää laitteen hallinnan, mistä voi aiheutua vakavia vammoja.
 Kun ymmärrät takapotkun muodostumisen periaatteen, voit vähentää tai estää yllättävät
vaaratilanteet, jotka myötävaikuttavat onnettomuuksiin.
 Vältä koskettamasta terälaipan kärjellä mihinkään kohteeseen, kun teräketju on liikkeessä.
 Sahaa vain puuta. Vältä osumasta betoniin, metalliin, johtimiin tai muihin esteisiin, jotka saattaisivat aiheuttaa takapotkun
tai vahingoittaa teräketjua.
 Jos saha osuu kuitenkin väärään kohteeseen, pysäytä moottori välittömästi, tarkista ja korjaa laite tarpeen mukaan.
11
Leikkurin käyttäminen









Tarkista, että leikkuri, terälaippa ja -ketju ovat kunnolla kiinni ja turvallisessa käyttökunnossa.
Älä kosketa teräketjulla kiviä, kantoja tai muita esteitä.
Älä anna teräketjun osua maahan.
Sammuta aina moottori, kun poistat esteitä sahaketjusta.
Jos leikkuri osuu esteeseen, sammuta laite välittömästi ja tarkista teräketjuun mahdollisesti tulleet vauriot.
Älä käytä laitetta tylsällä, säröytyneellä tai värjäytyneellä teräketjulla.
Poista työskentelyalueelta kaikki vieraat esineet.
Suojaa terälaippa ja ketju terälaipan suojuksella aina kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
Tämän laitteen käytöstä saattaa syntyä kipinöitä, jotka voivat sytyttää tulipaloja kuivassa kasvillisuudessa. Tässä tuotteessa
on kipinänsammutin ja kipinänsammutin saattaa olla pakollinen. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä paikallisiin paloviranomaisiin
palojen ehkäisemiseen liittyvien säädösten suhteen.
Sahaustekniikoita
Terälaippa oksaa vastaan
 Suunnittele sahaus huolellisesti. Tarkista oksan putoamissuunta.
 Suunnittele perääntymisreitti putoavien oksien varalta. Leikatut oksat kimpoavat ylös maahan pudotessaan.
 Pitkä oksat tulisi leikata useissa osissa.
 Älä seiso suoraan sahattavan oksan alla.
 Kun olet valmiina sahaamaan: Pidä "sahaustukea" puuta vasten. Tämä estää oksan heilumisen. Älä käytä edestakaista sahausliikettä.
 Ota huomioon heti sahattavan oksan takana oleva oksa. Jos
teräketju osuu takana olevaan oksaan, teräketju voi vahingoittua.
 Kiihdytä täyteen nopeuteen.
 Paina sahaa sopivasti oksaa vasten.
 Vähennä painamisvoimaa, kun oksa on katkeamaisillaan, jotta säilytät laitteen hallinnan.
Terä osuu takana olevaan oksaan
 Kun sahaat halkaisijaltaan 102 mm:n tai sitä paksumpaa oksaa, toimi seuraavasti:
(1) Sahaa oksan alta 1/4 sen paksuudesta läheltä runkoa.
(2) Sahaa oksa ylhäältä päin kokonaan poikki hieman kauempana rungosta.
(3) Viimeistele sahaus aivan rungon vierestä.
 Älä käytä kaatosahaukseen.
12
Huolto
Huolto
VAROITUS
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä ennen laitteelle tehtäviä tarkistus- tai huoltotoimenpiteitä.
 Sammuta moottori. Anna moottorin jäähtyä ennen tarkistus- tai huoltotoimenpiteitä.
Muussa tapauksessa voit saada palovammoja.
 Irrota sytytystulpan hattu ennen laitteen tarkistamista tai huoltamista.
Laitteen käynnistyminen vahingossa voi aiheuttaa onnettomuuden.
TÄRKEÄÄ
 Laitteen tarkistaminen ja ylläpito edellyttää toimenpiteisiin vaadittavia taitoja. Jos et osaa suorittaa laitteen tarkistusta ja huoltoa tai korjata vikaa itse, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä yritä purkaa trimmeriä osiin itse.
 Käytä vain valmistajan hyväksymiä alkuperäisiä varaosia, tuotteita ja komponentteja. Muiden valmistajien osien tai laitteeseen sopimattomien komponenttien käyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Huolto-ohjeet
Osa
Huoltotoimenpide
Sivu
Päivittäin
ennen käyttöä
Jokaisen
tankkauksen yhteydessä
Käyttöakseli
Tarkastus/voitelu
13
Terälaippa / hammaspyörän nokka
Tarkastus/puhdistus/voitelu
14
T/P*
T
Teräketju
Tarkastus/teroitus/vaihto/kireys
9/15
T*
T*
Ruuvit/mutterit/pultit
Tarkastus/kiristys/vaihto
-
T*
3 kuukautta
tai 90 tuntia
Vuosittain
600 tuntia
T(1)
Huoltotoimenpiteiden kirjainkoodit: I= Tarkastus, R= Vaihto, C= Puhdistus
(1) Voitele hyvälaatuisella litiumrasvalla jokaisen 25 käyttötunnin jälkeen.
* Kaikki vaihtosuositukset perustuvat tarkastuksen yhteydessä havaittuihin vaurioihin tai kulumiseen.
TÄRKEÄÄ
 Yllä mainitut huoltovälit ovat enimmäismääriä. Tarpeenmukaiset huoltovälit määräytyvät todellisen käytön ja käyttäjän oman
käyttökokemuksen mukaan.
Huolto
Jos sinulla on laitteeseen tai sen käyttöön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään.
Käyttöakselin voitelu
1.
2.
3.
Poista leikkuuterän kohdistusruuvi (A).
Löysää kaksi pulttia (B).
Poista leikkuuteräkokoonpano.
4.
Poista taipuisa kaapeli (C), pyyhi puhtaaksi ja sivele 15 millilitralla litiumpohjaista rasvaa.
Liu’uta taipuisa kaapeli takaisin akselin koteloon. Älä likaa
taipuisaa kaapelia.
Asenna ja kiinnitä leikkuuteräkokoonpano kunnolla paikoilleen.
5.
6.
13
Huolto
Terälaipan vaihtaminen
HUOMAUTUS
 YAMABIKOn laippa ja ketju voidaan vaihtaa Carltonin vastaavantyyppiseen, saman vetolenkin paksuuden ja hammasjaon omaavaan tuotteeseen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poista kaksi ruuvia (A) ja vaihdelaatikon suojuksen ruuvi (B).
Käännä teräketjun säätöruuvia (C) vastapäivään kireyden
vähentämiseksi.
Poista kytkinkotelon suojus (D).
Poista terälaippa ja -ketju vaihdelaatikosta ja hammaspyörästä.
Poista teräketju terälaipasta ja tarkista onko terälaipassa
vaurioita tai liiallista tai epätasaista kulumista. Vaihda terälaippa tarvittaessa.
Asenna teräketju terälaippaan siten, että leikkaavat osat
ovat laipan päällä ja laipan kärjen suuntaisia.
Asenna terälaippa ja -ketju vaihdelaatikkoon ja kytke ketju
vetohammaspyörään (E).
Asenna vaihdelaatikon suojus (D), kiristä mutterit sormin ja
asenna kytkinkotelon suojuksen ruuvi (B).
Kiristä teräketjua kiertämällä kireyden säätöruuvia myötäpäivään.
Vaihdelaatikon suojuksen puhdistaminen
1.
2.
3.
4.
Poista kaksi ruuvia (A) ja terälaipan suojuksen ruuvi (B).
Poista terälaipan suojus (D).
Harjaa leikkuujätteet varovasti terälaipan suojuksen sisältä
ja hammaspyörän ympäriltä.
Asenna terälaipan suojus, asenna ja kiristä mutterit ja asenna terälaipan suojuksen ruuvi.
Automaattisen voitelulaitteen säätäminen
HUOMAUTUS
 Hyvin pienikin teräketjulla näkyvä öljymäärää takaa riittävän
voitelun.
1.
Käännä vaihdelaatikon alla olevaa säätöruuvia (A) myötäpäivään vähentääksesi öljyn määrää ja vastapäivään lisätäksesi sitä.
Terälaipan ja -ketjun yhdistelmät
Terälaipan osanumero
Ketjun osanumero
Ketjun tyyppi
Lenkkejä
Hammasjako
Vahvuus
10" normaali terälevy
S10A0CD3739
91VXL39CQ
91
39
3/8"
0.050
TÄRKEÄÄ
 Tarkista laitteen terälevyn osanumero. Ketjun ja terälaipan vahvuuksien tulee olla identtiset. Käytä alla olevassa taulukossa
näytettyjä terälaipan ja -ketjun yhdistelmiä.
14
Huolto
Teräketjun teroittaminen
TÄRKEÄÄ
 Tylsät tai vaurioituneet leikkuuterät huonontavat leikkuutulosta, lisäävät värinää ja aiheuttavat teräketjun ennenaikaisen rikkoutumisen.
1.
Aseta pyöröviila (A) leikkausterään 30 asteen kulmassa. Viidesosa viilasta tulisi näkyä leikkausterän yläpuolella.
2.
Pidä viilaa vaakasuorassa leikkuuterässä ja viilaa yhteen
suuntaan.
Viilaa kunnes hammaskourun yläpuoli ja viisteen reunat ovat
teräviä eikä niissä ole koloja.
Aseta korkeudensäätömittari (B) tukevasti hammaskouruun
0,65 mm:n välillä ja pääty hammaskourun etuosaa vastaan.
Viilaa hammaskourun rintakulma lattaviilalla, kunnes on tasassa korkeudensäätömittarin yläpinnan kanssa.
3.
4.
5.
Viimeistele hammaskoulun teroitus pyöristämällä rintakulma
(C) lattaviilalla.
6.
Kuvassa on näytetty oikein viilattu leikkuuterä.
D: Terähampaan kulma 30°
E: Terähampaan teroituskulma 55°
F: Korkeusero 0,65 mm
G: Korkeus
Voitele puhtaalla öljyllä ja pyöritä teräketjua hitaasti, jotta viilausjätteet poistuvat.
Jos teräketjuun on tarttunut pihkaa, puhdista se kerosiinilla
ja liota sitten öljyssä.
7.
8.
Varastointi
Pitkäaikainen varastointi (yli 30 päivää)
Kun varastoit trimmerin pitkäksi aikaa (yli 30 päivää), noudata alla olevia varastoinnin varotoimenpiteitä.
1.
2.
3.
Kun laite on jäähtynyt riittävästi, pyyhi mahdollinen rasva, öljy, pöly ja muu lika laitteen pinnalta.
Suorita käyttöoppaassa kuvatut määräaikaistarkistukset.
Tarkista, että ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni. Kiristä löysät mutterit ja ruuvit.
TÄRKEÄÄ
 Jotkin mahlat ja pihkat aiheuttavat korroosiota. Pese terälaippa ja hammaspyörän alue huolellisesti jokaisen käytön
jälkeen ja öljyä sen jälkeen metallipinnat kevyesti.
4.
5.
15
Aseta terälaipan suojus terälaipan ja -ketjun päälle varastoinnin ajaksi.
Varastoi kuivassa, pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.
Huolto
Varastokoukun asentaminen
1.
2.
Aseta koukun pieni pää harjaosan akselin kohdistusreikään.
Liu’uta muovitulppa harjaosan akselin päähän.
Valmistaja:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokio 198-8760 JAPANI
Valtuutettu edustaja Euroopassa:
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Alankomaat
16
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MALLI
MTA-PP/S
Pituus × Leveys × Korkeus
1451 × 105 × 147 mm
Paino (kuiva)
2,25 kg
Hammasratastyyppinen
6-hampainen, syvyys 9,53 mm
Käyttöakseli
6,35 mm Flex-kaapeli
Vaihteiston välityssuhde
1,5:1
Voitelujärjestelmä
Automaattinen
Teräketjuöljysäiliön tilavuus
200 mL
Kahvat
Foam Grip
Terälaippa ja -ketju
254 mm, hammasjako 9,53 mm, säätöhammas 0,050,
ketju 91VXL
Ekvivalenttinen A-painotettu äänenpaineen taso: (ISO 22868) LpAeq=
94,1 dB(A)
Epätarkkuus
2,5 dB(A)
A-painotettu äänenpaineen taso: (ISO 22868) LWARa=
109,5 dB(A)
Epätarkkuus
2,5 dB(A)
Mitattu äänenvoimakkuuden taso: (2000/14/EY) LWA =
110 dB(A)
Taattu melutaso: (2000/14/EY) LWA =
113 dB(A)
Tärinätaso: Mittattu ISO 22867:n mukaisesti
Värinän ekvivalenttinen kokonaisarvo, etukahva
3,5 m/s2
Värinän ekvivalenttinen kokonaisarvo, takakahva
2,9 m/s2
Värinän ekvivalenttinen kokonaisarvo, etukahva, 122 cm:n (3') jatkeella.
3,1 m/s2
Värinän ekvivalenttinen kokonaisarvo, takakahva, 122 cm:n (3') jatkeella.
2,7 m/s2
Epätarkkuus
3,3 m/s2
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman ilmoitusvelvollisuutta.
17
Vaatimustenmukaisuustodistus
Vaatimustenmukaisuustodistus
Allekirjoittanut valmistaja:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho
Ohme, Tokio 198-8760
JAPANI
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
vakuuttaa täten olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote:
Monityökalujärjestelmä
Merkki: shindaiwa
Tyyppi: M262S + MTAPP/S
Kokoaja:
ECHO, INCORPORATED
400 OAKWOOD ROAD, LAKE ZURICH, ILINOIS 60047-1564
USA
täyttää direktiivien 2006/42/EY ja 2014/30/EY sekä niiden voimassaolevien lisäysten vaatimukset ja on seuraavien standardien
mukainen: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11680-1:2011, ISO 14982:2009
Myöntäjä: 0404 RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Ruotsi on laatinut EY-tyyppitarkastustodistuksen nro 0404/18/2505
8.6.2011 ”tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa” 2011/65/EY (RoHS2) (harmonisoitu standardi EN 50581: 2012)
Täyttää direktiivin 2000/14/EY vaatimukset
arviointimenettely on suoritettu ANNEX V -liitteen mukaisesti.
Mitattu äänenvoimakkuuden taso: 110 dB(A)
Taattu melutaso: 113 dB(A)
Sarjanumerot 35101001 – 35200000
Tokio, 1.1.2019
Teknisiä asiakirjoja säilyttää:
Yhtiö: RISE SMP (The Swedish Machinery Institute)
Osoite: Box 4053, SE-904 03 Umeå, Ruotsi
YAMABIKO CORPORATION
Valtuutettu eurooppalainen edustaja, jolla on oikeus laatia
tekniset tiedot.
Yhtiö: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Osoite: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen,
Alankomaat
Masayuki Kimura
Mr. Richard Glaser
Pääjohtaja
Laadunvalvontayksikkö
18
1Huomautukset ja takakansi
MUISTIO
19
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokio 198-8760 JAPANI
PUHELIN: 81-428-32-6118. FAKSI: 81-428-32-6145.
X771209-5102
© 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement