Shindaiwa MTA-PS Multi-Tool System Kasutusjuhend

Shindaiwa MTA-PS Multi-Tool System Kasutusjuhend
1Kansi
SUOMI
(Alkuperäinen käyttöohje)
KÄYTTÖOHJE
ProSweep-harjalaite
MTA-PS
VAROITUS
LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA.
OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVAN VAMMAN.
Tärkeitä tietoja
2Tärkeitä tietoja
Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä.
 Johdanto
 Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu takaamaan laitteen mahdollisimman pitkän käyttöiän ja luotettavuuden. Lue
tämä käyttöohje huolella ja noudata sen ohjeita. Käyttöohjetta on helppo käyttää, ja siinä on paljon käytännöllisiä ohjeita ja tietoa laitteen turvallisuudesta.
 Laitteen käyttäjälle
 Älä käytä laitetta, ennen kuin olet lukenut käyttöoppaan huolella ja ymmärtänyt sen sisällön.
 Lapset tai henkilöt, jotka eivät ole lukeneet käyttöohjetta tai joiden fyysinen kunto on heikentynyt (esimerkiksi flunssan
tai väsymyksen takia), eivät saa käyttää laitetta.
 Huom! Laitteen käyttäjä vastaa muille henkilöille ja heidän omaisuudelleen aiheutuneista onnettomuuksista tai vaaratilanteista.
 Tietoja käyttöohjeesta
 Tämä käyttöohje sisältää laitteen asentamista, käyttämistä ja huoltamista koskevia tärkeitä tietoja. Lue käyttöohje huolella ja noudata sen ohjeita.
 Säilytä käyttöohje paikassa, josta sitä on tarvittaessa helppo käyttää.
 Jos käyttöohje on kadonnut tai vioittunut eikä sitä voi enää lukea, hanki uusi käyttöohje jälleenmyyjältäsi.
 Tässä oppaassa käytetään kansainvälistä mittayksikköjärjestelmää (SI-yksiköitä). Suluissa olevat luvut ovat viitearvoja, ja joissakin tapauksissa ne voivat poiketa hieman todellisista arvoista.
 Laitteen lainaaminen tai luovuttaminen
 Jos lainaat käyttöoppaassa mainittua laitetta toiselle henkilölle, varmista, että hänelle luovutetaan laitteen lisäksi myös
käyttöohje. Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, liitä sen mukaan myös käyttöohje.
 Lisätiedot
 Lisätietoja laitteesta, tarvikkeiden ostamisesta, korjaamisesta ja muista laitteen käyttämiseen liittyvistä asioista saat jälleenmyyjältäsi.
 Huomautukset
 Tämän käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa laiteparannusten yhteydessä ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin käyttöoppaan kuvat voivat poiketa laitteen todellisesta kokoonpanosta ohjeiden havainnollistamisen vuoksi.
 Jotkin laitteen osat on asennettava erikseen.
 Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä jälleenmyyjään.
TÄRKEÄÄ
Tämä harjalaite on tarkoitettu käytettäväksi virtalähteiden PAS-2620ES ja M262S kanssa. Tämän harjalaitteen käyttäminen muiden tuotteiden kanssa vikaannuttaa vaihteiston ennen aikaisesti ja mitätöi takuun.
VAROITUS
Lue käyttöohje huolella ja noudata turvallista käyttöä koskevia ohjeita. YAMABIKO toimittaa käyttöohjeet alkuperäisten
laitteiden PAS-2620ES ja M262S mukana. Kyseinen käyttöohje ja tämä käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä oikean
ja turvallisen käytön varmistamiseksi ja vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi.
Valmistaja:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokio 198-8760, JAPANI
Valtuutettu edustaja Euroopassa:
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Alankomaat
2
Sisällysluettelo
Trimmerin turvallinen käyttö................................................................................................ 4
Varoitukset..................................................................................................................... 4
Muut merkit .................................................................................................................... 4
Symbolit ......................................................................................................................... 4
Varoituskuvan paikka..................................................................................................... 5
Trimmerin käyttäminen .................................................................................................. 5
Laitteen kuvaus................................................................................................................... 9
Ennen käyttöä................................................................................................................... 10
Lähetyslista.................................................................................................................. 10
Asentaminen................................................................................................................ 10
Käyttäminen...................................................................................................................... 12
Huolto ............................................................................................................................... 13
Huolto-ohjeet ............................................................................................................... 13
Huolto .......................................................................................................................... 13
Varastointi......................................................................................................................... 16
Tekniset tiedot .................................................................................................................. 17
Vaatimustenmukaisuustodistus ........................................................................................ 18
3
Trimmerin turvallinen käyttö
Trimmerin turvallinen käyttö
Lue tämä luku huolella ennen trimmerin käyttämistä.
 Tässä luvussa kuvatut varotoimenpiteet sisältävät tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Noudata ohjeita huolella.
 Myös jäljempänä käyttöopaassa olevat turvaohjeet on luettava huolella.
Neliökuvio jälkeinen teksti kuvaa mahdollisia seurauksia, jotka aiheutuvat varotoimenpiteiden laiminlyönnistä.
Varoitukset
Tilanteet, joihin liittyy käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumisvaara, on merkitty tähän käyttöoppaaseen ja trimmeriin alla
olevilla varoitusmerkeillä. Lue varoitukset ja noudata niitä huolella varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön.
VAARA
VAROITUS
Tämä symboli ja VAARA-sana varoittavat tilanteesta, johon liittyy käyttäjän ja sivullisten vakava
vammautumis- tai kuolemanvaara.
Tämä symboli ja VAROITUS-sana
varoittavat tilanteesta, johon liittyy
käyttäjän ja sivullisten vakava vammautumis- tai kuolemanvaara.
HUOMIO
HUOMIO-merkki ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa lievempiä vahinkoja.
Muut merkit
Varoitusten lisäksi käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleja:
Ympyrän sisällä oleva
vinoviiva tarkoittaa,
että kuvan esittämä toiminto on kielletty.
HUOMAUTUS
TÄRKEÄÄ
Tämä viesti sisältää trimmerin käyttämistä, huoltamista ja ylläpitoa koskevia ohjeita.
Kehystetty TÄRKEÄÄ-ilmoitus sisältää tärkeitä tietoja laitteen käytöstä,
tarkastuksesta, ylläpidosta ja säilyttämisestä.
Symbolit
Tässä käyttöoppaassa ja laitteessa on selittäviä symboleja. Varmista, että olet ymmärtänyt kunkin symbolin merkityksen.
Symbolin muoto
Symbolin kuvaus / käyttökohde
Symbolin muoto
Symbolin kuvaus / käyttökohde
Lue käyttöohje huolella
Pidä sivulliset 15 metrin etäisyydellä
Käytä silmä- ja kuulosuojaimia
sekä suojakypärää
Varo kuumia pintoja
Käytä turvajalkineita, säärisuojaimia ja suojakäsineitä.
Pidä jalat erossa liikkuvista
harjaksista.
Kimpoavia esineitä
Varo sähköiskuja
4
Trimmerin turvallinen käyttö
Varoituskuvan paikka
 Alla oleva varoituskuva on kiinnitetty tässä käyttöoppaassa kuvattuihin tuotteisiin. Varmista, että ymmärrät varoituskuvan sisällön ennen laitteen käyttöä.
 Jos varoituskuva kuluu pois, katoaa tai sitä ei voi enää lukea, hanki uusi varoituskuva jälleenmyyjältäsi ja kiinnitä se kuvassa
osoitettuun paikkaan. Varmista, että varoituskuva on aina luettavissa.
1. Varoituskuva (osanumero 890160-25560)
Trimmerin käyttäminen
Yleisiä varotoimenpiteitä
VAROITUS
Käyttöohje
 Varmista laitteen turvallinen käyttö lukemalla käyttöopas huolella ennen käyttöä.
 Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.
Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin sille määritettyyn tarkoitukseen
 Laitetta ei saa käyttää muihin kuin käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
 Se voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.
Älä muuta tuotteen kokoonpanoa
 Tuotteen kokoonpanoa ei saa muuttaa.
 Se voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja. Laitteen valmistajan takuu ei korvaa kokoonpanon muuttamisesta aiheutuvia vikoja.
Älä käytä tuotetta, jota ei ole tarkistettu ja huollettu
 Älä käytä tuotetta, jos sitä ei ole tarkistettu ja huollettu. Varmista aina, että laite on tarkistettu ja huollettu säännöllisesti.
 Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.
Laitteen lainaaminen tai luovuttaminen
 Jos lainaat laitetta toiselle osapuolelle, varmista että hänelle toimitetaan laitteen yhteydessä myös käyttöohje.
 Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, liitä sen mukaan myös käyttöohje.
 Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai vakavia henkilövahinkoja.
5
Trimmerin turvallinen käyttö
VAROITUS
Loukkaantumistilanteisiin varautuminen
Vaikka onnettomuudet ovat epätodennäköisiä, varmista että olet varautunut
niihin.
 Ensiapuvälineet
 Sidetarpeet (verenvuodon tyrehdyttämiseen)
 Pilli tai matkapuhelin (avun kutsumiseen paikalle)
 Jos et voi suorittaa ensiaputoimenpiteitä tai kutsua apua, vamma voi muuttua
vakavammaksi.
Varotoimenpiteet
VAROITUS
Laitteen ympärillä on vaara-alue, jonka säde on 15 metriä
Laitteen ympärillä on vaara-alue, jonka säde on 15 metriä. Noudata seuraavia
varotoimia, kun työskentelet laitteella.
 Älä annan lasten, muiden henkilöiden tai eläinten oleskella vaara-alueella.
 Jos toinen henkilö tulee vaara-alueelle, pysäytä harjaosa sammuttamalla
moottori.
 Kun lähestyt käyttäjää, kiinnitä hänen huomionsa esimerkiksi heittämällä risuja vaara-alueen ulkopuolelta. Tarkista sitten, että moottori on sammutettu
ja harja on pysähtynyt.
 Harjan lehtien koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Vältä kuumia pintoja
Käytön aikana koko laite ja erityisesti vetoakselin kotelo, moottoriyksikkö, äänenvaimentimen ympäristö
ja vaihteisto voivat tulla hyvin kuumiksi. Vältä koskettamasta niitä käytön aikana ja välittömästi käytön jälkeen.
 Kuumien osien koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
VAROITUS
Laitteen käyttäjälle
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka:
 kärsivät väsymysoireista
 ovat alkoholin vaikutuksen alaisina
 käyttävät lääkitystä
 ovat raskaana
 ovat heikossa fyysisessä kunnossa
 eivät ole lukeneet käyttöohjetta
 ovat alaikäisiä
 Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Käyttöympäristö ja käyttäminen
 Älä käytä laitetta paikoissa, joissa maasto ei ole tukevaa, kuten rinteissä tai sateen jälkeen. Tällaiset alueet voivat
olla liukkaita tai vaarallisia.
 Työskentele vain päivänvalossa äläkä käytä laitetta pimeissä paikoissa, joissa on huono näkyvyys.
 Älä työskentele hankalissa asennoissa tai tikapuilla. Älä kurkota liiallisesti.
 Putoaminen, kompastuminen tai laitteen virheellinen käyttö voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja.
 Varmista laitteen turvallinen käyttö ja miellyttävä työskentelytapa käyttämällä laitetta -5 oC 40 oC asteen lämpötilassa.
 Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
6
Trimmerin turvallinen käyttö
VAROITUS
Sammuta moottori, kun siirryt alueelta toiselle
Jos työskentelet edellä kuvatun kaltaisissa olosuhteissa, sammuta moottori.
 Siirtyminen työskentelyalueelle
 Siirtyminen toiseen paikkaan työskentelyn aikana
 Siirtyminen pois työskentelyalueelta
 Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa palovammoja tai vakavia vahinkoja.
 Jos kuljetat laitetta autolla, tyhjennä polttoainesäiliö ja kiinnitä laite kunnolla paikoilleen niin, että se ei pääse liikkumaan.
 Jos kuljetat autolla laitetta, jonka säiliössä on polttoainetta, seurauksena voi olla palovaara.
Tartu laitteeseen tukevalla otteella
 Pidä kiinni etu- ja takakahvoista molemmin käsin siten, että peukalo ja muut sormet ovat tiukasti kahvojen ympärillä.
 Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Tärinä ja kylmyys
On todettu, että nk. Raynaud'n tauti aiheuttaa joillekin henkilöille sormien verenkiertohäiriöitä tärinän ja kylmyyden
seurauksena. Altistuminen tärinälle ja kylmyydelle voi aiheuttaa sormien pistelyä ja muita kipuoireita, joita seuraa valkosormisuus ja tunnottomuus.
Suosittelemme seuraavien ohjeiden noudattamista, koska sairauden laukaisevaa tärinän ja kylmyyden vähimmäismäärää ei tunneta.
 Pukeudu lämpimästi ja varmista, että erityisesti pään ja kaulan alue, jalat ja nilkat sekä kädet ja ranteet pysyvät lämpiminä.
 Ylläpidä verenkiertoa pitämällä säännöllisesti taukoja ja tekemällä niiden aikana käsien jumppaliikkeitä. Älä tupakoi
työskentelyn aikana.
 Rajoita työtuntien määrää.
Sisällytä jokaiseen työpäivään tehtäviä, jotka eivät vaadi trimmerin tai muun kannettavan, moottoroidun laitteen
käyttöä.
 Jos huomaat sormissasi punoitusta ja turvotusta sekä niitä seuraavaa valkosormisuutta ja tunnottomuutta, ota yhteys lääkäriin, ennen kuin jatkat altistumista kylmälle ja tärinälle.
 Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Toistuvaan rasitukseen liittyvät vammat
On todettu, että sormien, käsien, käsivarsien ja olkapäiden lihasten ja jänteiden toistuva ylirasittuminen voi aiheuttaa
näiden alueiden turvotusta, heikkoutta, tunnottomuutta ja kovia kipuja. Tietty jatkuva ja voimakas käsien alueen rasitus
voi aiheuttaa toistuvaan rasitukseen liittyviä vammoja (RSI-vaivat).
Noudata seuraavia ohjeita:
 Vältä työskentelyasentoja, joissa ranteet koukistuvat, venyvät tai kiertyvät.
 Vähennä toistoa ja anna käsien levätä pitämällä säännöllisesti taukoja. Vähennä toistuvien liikkeiden nopeutta ja voimaa.
 Venyttele käsien ja käsivarsien lihaksia.
 Ota yhteys lääkäriin, jos havaitset pistelyä, tunnottomuutta tai kipua sormissa, käsissä, ranteissa tai käsivarsissa.
Mitä nopeammin RSI-vaivat havaitaan, sitä todennäköisempää on, että ne eivät aiheuta pysyviä hermosto- tai lihasvaurioita.
 Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Laitteen käytön harjoitteleminen
Älä käytä laitetta ennen perusteellista harjoittelua tai ilman suojavarusteita.
Tutustu kunnolla laitteen säätimiin ja käyttöön.
Opettele sammuttamaan laite ja moottori.
Älä anna laitetta henkilölle, joka ei osaa käyttää laitetta.
7
Trimmerin turvallinen käyttö
Suojavaatetus
VAROITUS
Suojavaatetuksen käyttäminen
Käytä aina seuraavaa suojavaatetusta.
a Päänsuojain (kypärä): suojaa päätä
b Kuulonsuojaimet tai korvatulpat: suojaavat korvia
c Suojalasit: suojaavat silmiä
d Kasvosuojain: suojaa kasvoja
e Suojakäsineet: suojaavat käsiä kylmyydeltä ja tärinältä
f Asianmukaiset työvaatteet (pitkät hihat ja lahkeet): suojaavat vartaloa
g Kestävät, kitkapohjalla varustetut ja kärkivahvistetut suojasaappaat tai työkengät: suojaavat jalkoja
h Säärisuojaimet: suojaavat sääriä
 Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa näkö- tai kuulovammoja tai muita vakavia henkilövahinkoja.
Käytä tarvittaessa alla mainittuja turvavarusteita.
 Pölysuojain: suojaa hengityselimiä
 Mehiläisverkko: suojaa mehiläisten pistoksilta
Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä solmiota, koruja tai löysiä, heiluvia vaatteita, jotka voivat tarttua kiinni laitteeseen. Älä käytä avokärkisiä jalkineita äläkä työskentele paljain jaloin tai paljain säärin.
Joissakin tilanteissa on ehkä käytettävä koko kasvot ja pään suojaavaa turvavarustusta.
 Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa näkö- tai kuulovammoja tai muita vakavia henkilövahinkoja.
8
Laitteen kuvaus
Laitteen kuvaus
1.
2.
Harjakset - Asennettu pysyvästi telan kiinnikkeisiin.
Harjasten nailon siiman halkaisija on vakiona 0,5 mm.
Saatavilla on myös halkaisijaltaan 0,7 mm:n harjakset
hienojakoisen materiaalin harjaamiseen.
Alempi käyttöakselikokoonpano - Sisältyy erillisenä
toimituslaatikkoon ja se on liitettävä ProSweep-vaihdekotelon kokoonpanoon. Sisältää taipuisan vetokaapelin, ulomman akselikotelon ja varoituskilven.
3.
4.
5.
9
Taipuisa vetokaapeli - Kaapelin pää sopii Pro Attachment -sarjan tai Split Boom -mallien käyttöakselin
kytkimeen. Voitele kaapeli korkeisiin käyttölämpötiloihin
ja autokäyttöön tarkoitetulla rasvalla 25 käyttötunnin välein.
Harjan vaihdekotelon kokoonpano - Harjakset toimitetaan vaihdekoteloon esiasennettuna. Harjakset pyörivät käyttäjää kohti käyttäjästä katsottuna.
Tyyppi- ja sarjanumero
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Lähetyslista
 Seuraavat osat on pakattu erikseen pakkaukseen.
 Kun olet purkanut pakkauksen, tarkista että olet vastaanottanut kaikki osat.
 Ota yhteys jälleenmyyjään, jos pakkauksesta puuttuu osia tai osia on rikkoutunut.
1. Alempi käyttöakselikokoonpano
2. Harjakset / vaihdekotelon kokoonpano
3. Varastokoukku
4. Käyttöohje
Asentaminen
VAROITUS
Varmista laitteen oikea asennustapa lukemalla käyttöohje huolella.
 Jos laitetta ei ole asennettu oikein, seurauksena voi olla onnettomuus tai vakava henkilövahinko.
Käyttöakselikokoonpanon asentaminen
käyttöakselikokoonpanoon
1.
2.
3.
4.
10
alempaan
Poista muovitulppa leikkuuterän vetoakselista.
Aseta harjalaitteen vaihdekotelon kokoonpano tasaiselle
pinnalle siten, että vaihdekotelon akselin kanta on 45 asteen
kulmassa.
Poista vaihdekotelon kohdistusruuvi (A).
Löysää vaihdekotelon asennusruuvia (B).
Ennen käyttöä
5.
6.
7.
8.
Aseta alempi käyttöakseli (pää, jossa ei ole sarjanumerokylttiä) vaihdekotelon akselin kantaan.
Sovita käyttöakselikotelon reikä ja vaihdekotelon akselin reikä (C) yhteen ja aseta alemman käyttöakselin pää vaihdekotelon akselin kantaan.
Asenna ja kiristä kohdistusruuvi (A).
Kiristä vaihdekotelon asennusruuvi (B).
Moottorin akseli- / alempi akselikokoonpano
1.
Käännä vaihdekotelokokoonpano ympäri siten, että vaihdekotelon asennusruuvi (E) on ylöspäin.
HUOMIO
Esineiden kimpoamisvaara. Asenna alempi käyttöakseli siten,
että vaihdekotelon asennusruuvi (E) on ylöspäin. Muuten roskia lentää käyttäjää kohti.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11
Vedä ohjaintappi (A) ulos ja aseta se lukitusasentoon kääntämällä neljänneskierros vastapäivään.
Poista pahvilevy kytkimestä tarvittaessa.
Aseta käyttöakselisto varovasti liittimeen (B) ja asennusputkeen (C). Varmista, että sisäosan alempi käyttöakseli kiinnittyy ylemmän käyttöakselin kantaan.
Kiinnitä alempi akseliaukko kääntämällä ohjaintappia (A)
neljänneskierros myötäpäivään. Varmista, että ohjaintappi
on kunnolla kiinni kiertämällä alempaa käyttöakselia. Ohjaintapin pitäisi napsahtaa paikoilleen liittimeen. Oikea kiinnitys
estää akselin kiertymisen.
Kiinnitä alempi akselikokoonpano liittimeen kiristämällä kiinnitysnuppi (D).
Purkaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.
Käyttäminen
Käyttäminen
VAROITUS
Liikkuvat osat voivat leikata sormia irti tai aiheuttaa vakavia vammoja. Pidä kädet, vaatteet ja irtonaiset esineet loitolla
laitteen aukoista. Sammuta aina moottori, irrota sytytystulpan hattu ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin
pysähtyneet ennen esteiden ja jätteiden poistamista tai laitteen huoltoa.
HUOMAUTUS
Katso käyttöohjeesta moottorin oikeat voitelu-, käynnistys- ja sammutusohjeet.
1.
2.
3.
Pidä laitetta oikealla puolellasi ja harjakset työskentelypintaa
vasten.
Pidä käynnistyskahvasta tukevasti oikealla kädellä ja etukahvasta vasemmalla kädellä.
Aseta laite työskentelypinnalle sopivaan kulmaan selkeästi
itsestäsi eteenpäin.
VAROITUS
Harjakset pyörivät käyttäjää kohti. Älä käytä laitetta sellaisessa kulmassa, jossa harjakset tulevat lähelle kehoasi,
ettet menetä sen hallintaa ja ettei se aiheuta vakavia vammoja.
4.
Kiihdytä täyteen nopeuteen, ja anna harjasten työntää roskia eteenpäin. Harjaa roskat alueelle, johon ne voidaan kerätä ja korjata pois.
TÄRKEÄÄ
Laitteen pidempiaikainen käyttäminen pienellä kaasulla voi vahingoittaa kytkintä sen luistamisen johdosta.
5.
Roskat voidaan harjata nurkista vaihtamalla pyörimissuunta
kääntämällä laite ympäri. Pidä laitteesta tukevasti molemmilla käsillä. Käytä kaasuliipaisinta oikean käden peukalolla.
Jos käytät laitetta pitkään, säädä etukahvaa itsellesi mukavaan asentoon. Palauta kahva normaaliasentoon tavallista
käyttöä varten.
VAROITUS
Laite harjaa roskia käyttäjää kohti, kun harjasten pyörimissuunta vaihdetaan kääntämällä laite ympäri. Vähennä
moottorin nopeutta ja varo, että et menetä tasapainoa irtonaisten roskien takia.
6.
7.
12
Säädä laajoja alueita harjatessasi harjasten kulmaa siten,
että roskat kerääntyvät riviin, ja korjaa ne sitten pois.
Käytä 15–30 asteen kulmaa. Tämä helpottaa roskien ohjaamista ja rasittaa vähemmän käyttäjää.
Huolto
Huolto
VAROITUS
Liikkuvat osat voivat leikata sormia irti tai aiheuttaa vakavia vammoja. Pidä kädet, vaatteet ja irtonaiset esineet loitolla
laitteen aukoista. Sammuta aina moottori, irrota sytytystulpan johto ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat täysin
pysähtyneet ennen esteiden ja leikkuujätteiden poistamista tai laitteen huoltoa. Anna laitteen jäähtyä ennen sen huoltamista. Käytä suojakäsineitä, jotka suojaavat käsiä teräviltä reunoilta ja kuumilta pinnoilta.
Huolto-ohjeet
Osa/järjestelmä
Huoltotoimenpide
Huoltoväli
Käyttöakseli
Rasvaus
25 käyttötunnin välein
Vaihdekotelo
Rasvaus
Vuosittain
Harjakset
Tarkastus/kiristys/vaihto
Ennen jokaista käyttökertaa
Ruuvit, pultit ja mutterit
Tarkastus/kiristys/vaihto
Ennen jokaista käyttökertaa
TÄRKEÄÄ
Yllä mainitut huoltovälit ovat enimmäismääriä. Tarpeenmukaiset huoltovälit määräytyvät todellisen käytön ja käyttäjän
oman käyttökokemuksen mukaan.
Huolto
Voitelu
Vaihdekotelo
1.
2.
3.
4.
Poista kaikki irtonaiset roskat vaihdekotelosta.
Poista ruuvitulppa (A), ja tarkista rasvan määrä.
Lisää rasvaa tarvittaessa. Älä lisää liikaa.
Asenna ruuvitulppa (A).
Käyttöakselikokoonpano
TÄRKEÄÄ
Alempi ja ylempi käyttöakseli on rasvattava 25 käyttötunnin välein. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla käyttöakselin
ylikuumeneminen ja toimintahäiriö.
1.
2.
3.
13
Poista vaihdekotelon kohdistusruuvi (A).
Löysää vaihdekotelon asennusruuvia (B).
Vedä vaihdelaatikko pois käyttöakselin kotelosta.
Huolto
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vedä taipuisa kaapeli pois käyttöakselin kotelosta, pyyhi
puhtaaksi ja sivele ohuesti 15 millilitralla litiumpohjaista rasvaa.
Liu’uta taipuisa kaapeli takaisin akselin koteloon. Älä likaa
taipuisaa kaapelia.
Sijoita alempi käyttöakseli (pää, jossa ei ole varoituskylttiä)
vaihdekotelon akselin kantaan.
Sovita käyttöakselikotelon reikä ja vaihdekotelon akselin reikä (C) yhteen ja aseta alemman käyttöakselin pää vaihdekotelon akselisovitteeseen.
Asenna ja kiristä kohdistusruuvi (A).
Kiristä vaihdekotelon asennusruuvi (B).
Harjasten vaihtaminen
Rikkinäiset, taipuneet tai kuluneet (25,4 millimetriin harjatelasta)
tulee vaihtaa, jotta harjaus säilyy tehokkaana.
1. Etsi harjatelan ulkoreunaa lähellä oleva harjasten pidikkeen
reikä (A).
2.
3.
4.
14
Estä 8 mm:n mutteria (B) kiertymästä telan kiinnityssuojuksen läpi viedyllä kiintoavaimella.
Löysää ja poista ruuvi ja lukkomutteri aukon (A) läpi työnnetyllä ristipäämeisselillä.
Poista telan suojus (C). Liu’uta harjasten kiinnitystela pois
neliönmuotoiselta akselilta.
Huolto
5.
6.
7.
15
Asenna uusi harjasten kiinnitystela kohdistamalla telan akselin reikä (A) akselin reiän kanssa.
Asenna telan suojus kohdistamalla suojuksen reiät akselin
ja harjasten kiinnitystelan reikien kanssa.
Asenna ruuvi ja lukkomutteri. Kiristä tiukkaan.
Varastointi
Varastointi
1.
Puhdista harjasten siimat vedellä.
TÄRKEÄÄ
Älä upota tätä kokoonpanoa veteen. Vesi pääsee vaihdekoteloon ja vahingoittaa vaihteita, laakereita ja tiivisteitä.
2.
3.
4.
Estä ruostuminen öljyämällä metalliosat kevyesti.
Rasvaa alempi akselikokoonpano.
Säilytä harjaosaa kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Älä säilytä harjaosaa siten, että sen paino lepää harjasten päällä, sillä ne voivat vääntyä pitkän ajan kuluessa.
Säilytä harjaosaa alempi akselikotelo vaaka- tai pystyasennossa, ettei rasvaa valu pois akselin avoimesta päästä.
Varastokoukun asentaminen
1.
2.
16
Aseta koukun pieni pää harjaosan akselin kohdistusreikään.
Liu’uta muovitulppa harjaosan akselin päähän.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MTA-PS
Ulkomitat:
Pituus × Leveys × Korkeus
797 × 598 × 317 mm
Painot
5,3 kg
Käyttöakseli
6,15 mm
Voitelu
Korkealaatuinen litiumrasva
Vaihteisto
Välityssuhde
42,75
Voitelu
Korkealaatuinen litiumrasva
Pyörimissuunta oikealta katsottuna
Vastapäivään
Akselin enimmäiskierrosnopeus
280 r/min
Harjakset
Määritetty harjaosan halkaisija
317 mm
Maks. harjausleveys
589 mm
Tärinätasot: (ISO 22867) ahv,eq
Etukahva / Takakahva
4,7 / 4,6 m/s²
Epätarkkuus: K
4,0 m/s²
94,9 dB(A)
Äänenpaineen taso: (ISO 22868) LpAeq
Epätarkkuus: KpA
2,5 dB(A)
105,7 dB(A)
Melutaso: (ISO 22868) LWARa
Epätarkkuus: KWA
2,5 dB (A)
Sovellettavat mallit
PAS-2620ES ja M262S
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman ilmoitusvelvollisuutta.
17
Vaatimustenmukaisuustodistus
Vaatimustenmukaisuustodistus
Allekirjoittanut valmistaja:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho
Ohme, Tokio 198-8760
JAPANI
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
vakuuttaa, että alla mainittu uusi laite:
PRO ATTACHMENT -SARJA
Tyyppi: PAS-2620ES + MTA-PS
Monityökalujärjestelmä
Tyyppi: M262S + MTA-PS
kokoaja:
ECHO, INCORPORATED
400 Oakwood Road
Lake Zurich, Illinois 60047-1564
USA
on seuraavien direktiivien ja standardien vaatimusten mukainen:
* direktiivi 2006/42/EEC (harmonisoidut standardit EN ISO 22867: 2011)
* direktiivi 2014/30/EY (harmonisoidut standardit EN ISO 14982: 2009)
* direktiivi 2011/65/EY (harmonisoidut standardit EN 50581: 2012)
* direktiivi 2000/14/EY
Vaatimustenmukaisuus on määritetty ANNEX V -liitteen mukaisesti
Mitattu äänenvoimakkuuden taso
:106 dB(A)
Taattu melutaso
:109 dB(A)
Sarjanumerot 35101001 – 35200000
Tokio, 1.1.2019
YAMABIKO CORPORATION
Valtuutettu eurooppalainen edustaja, jolla on oikeus laatia
tekniset tiedot.
Yhtiö: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Osoite: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen,
Alankomaat
Masayuki Kimura
Mr. Richard Glaser
Pääjohtaja
Laadunvalvontayksikkö
18
1Huomautukset ja takakansi
MUISTIO
19
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokio 198-8760, JAPANI
PUHELIN: 81-428-32-6118. FAKSI: 81-428-32-6145.
X771209-4602
© 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement