Shindaiwa M262S Multi-Tool System Brugermanual

Shindaiwa M262S Multi-Tool System Brugermanual
1Deksel
NORSK
(Opprinnelige instruksjoner)
BRUKERHÅNDBOK
Multiverktøysystem
M262S
ADVARSEL
LES INSTRUKSJONENE NØYE OG FØLG SIKKERHETSREGLENE FOR BRUK.
HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE.
Innhold
Sikker bruk av produktet ..................................................................................................... 3
Beskrivelse ......................................................................................................................... 7
Før du starter ...................................................................................................................... 8
Pakkliste ........................................................................................................................ 8
Montering....................................................................................................................... 8
Fylle drivstoff................................................................................................................ 10
Betjene motoren ............................................................................................................... 11
Starte motoren ............................................................................................................. 11
Stoppe motoren ........................................................................................................... 12
Vedlikehold og pleie.......................................................................................................... 13
Retningslinjer for service ............................................................................................. 13
Vedlikehold og pleie .................................................................................................... 13
Oppbevaring ................................................................................................................ 18
Spesifikasjoner ................................................................................................................. 19
Samsvarserklæring........................................................................................................... 21
2
Sikker bruk av produktet
Sikker bruk av produktet
Viktig informasjon
ADVARSEL
Les denne brukerhåndboken før du bruker produktet.
Om brukerhåndboken
 Denne håndboken inneholder nødvendig informasjon om montering, bruk og vedlikehold av produktet. Du må lese
den nøye og forstå innholdet.
 Oppbevar alltid håndboken på et sted hvor den er lett tilgjengelig.
 Hvis du har mistet håndboken eller den er skadet og ikke er lesbar lenger, kan du kjøpe en ny hos forhandleren.
 Enhetene som er brukt i denne håndboken, er SI-enheter (Internasjonalt målesystem). Tallene i parentes er referanseverdier, og det kan være mindre omregningsfeil i enkelte tilfeller.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
Tiltenkt bruk av dette produktet
 Produktet er en lett og høytytende bensindrevet enhet beregnet for bruk med tilbehør.
 Denne enheten må ikke brukes til andre formål enn det som er nevnt ovenfor.
 Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel for å oppgradere produktet. Enkelte av illustrasjonene kan avvike fra produktet for å gjøre forklaringen mer tydelig.
 Kontakt forhandleren hvis noe er uklart eller du lurer på noe.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
Produktet må ikke endres
 Du må ikke endre produktet.
Det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade. Feilfunksjoner som er resultat av endring av produktet, dekkes ikke av
produsentens garanti.
Produktet må ikke brukes hvis det ikke er kontrollert og vedlikeholdt
 Du må ikke bruke produktet hvis det ikke er kontrollert og vedlikeholdt. Sørg alltid for at produktet kontrolleres og
vedlikeholdes regelmessig.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
Låne bort eller overlate produktet til andre
 Hvis du låner bort produktet til andre, må du sørge for at personen som låner produktet, har fått brukerhåndboken
sammen med produktet.
 Hvis du overlater produktet til andre, må du legge ved brukerhåndboken sammen med produktet når det leveres.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det kan føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
Brukere av produktet
 Produktet skal ikke brukes av:
 personer som er trette
 personer som har drukket alkohol
 personer som tar medisiner
 personer som er gravide
 personer som er i dårlig fysisk form
 personer som ikke har lest brukerhåndboken
 barn
 Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som oppstår i forbindelse med andre mennesker eller deres eiendom.
Det kan føre til en ulykke hvis du ikke følger disse instruksjonene.
 Tenningssystemet på dette produktet genererer elektromagnetiske felt under drift. Magnetiske felt kan forårsake interferens eller driftsforstyrrelser i pacemakere. For å redusere helserisikoer anbefaler vi at brukere av pacemakere
konsulterer sin lege og pacemakerprodusent innen de betjener dette produktet.
3
Sikker bruk av produktet
ADVARSEL
Vibrasjon og kulde
 Det antas at et forhold som kalles Raynauds fenomen kan ha innvirkning på fingrene til enkelte personer når de utsettes for vibrasjon og kulde. Hvis du utsettes for vibrasjon og kulde, kan det forårsake dirring og sviing, som etterfølges av at fingrene mister farge og blir følelsesløse. Følgende forholdsregler anbefales sterkt, fordi
minimumsgrensen for det som kan utløse lidelsen, er ukjent.
 Hold kroppen varm, spesielt hode, hals, føtter, ankler, hender og håndledd.
 Oppretthold god blodsirkulasjon ved å utføre kraftige armbevegelser i hyppige pauser i arbeidet og ved å unngå
røyking.
 Begrens antall arbeidstimer. Prøv å fylle hver dag med jobber som ikke innebærer bruk av trimmer eller annet
håndholdt motorutstyr.
 Hvis du opplever ubehag, hvis fingrene blir røde eller hovne og deretter bleke og numne, må du kontakte lege før
du utsetter deg for mer kulde og vibrasjon.
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.
Gjentatte belastningsskader
 Man tror at for mye bruk av muskler og sener i fingre, hender, armer og skuldre kan forårsake ømhet, hovenhet, nummenhet, utmattelse og smerte i områdene som er nevnt her. Visse gjentakende aktiviteter med hånden kan føre til at
du utvikler en belastningsskade (RSI eller Repetitive Stress Injury). Dette kan du gjøre for å redusere faren for RSI:
 Unngå å arbeide med håndleddet i en bøyd, strukket eller vridd stilling over lengre tid.
 Ta regelmessige pauser for å minimere repetisjonen og la hendene få hvile. Reduser hastigheten og styrken på
den gjentatte bevegelsen.
 Gjør øvelser for å styrke hånden og armmusklene.
 Kontakt lege hvis du føler dirring, nummenhet og smerte i fingrene, hendene, håndleddene eller armene. Jo raskere RSI diagnostiseres, desto tidligere kan det forhindres permanent nerve- og muskelskade.
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.
Riktig opplæring





Ikke tillat bruk uten riktig opplæring og verneklær.
Gjør deg kjent med betjeningsorganer og riktig bruk av enheten.
Vit hvordan du stopper enheten og slår av motoren.
Vit hvordan du raskt tar av en enhet som er festet med sele.
La ikke andre bruke enheten uten riktig instruksjon.
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.
Bruk egnede klær.
 Fest håret slik at det er over skuldrene.
 Ikke bruk skjerf, smykker eller løse, vide klær som kan bli dratt inn i enheten.
 Ikke bruk fottøy med åpen tå, eller gå uten sko eller med bare legger.
Hvis disse forholdsreglene ikke følges, kan det medføre skade på syn eller hørsel, eller alvorlig personskade.
Bruk verneklær
 Bruk alltid følgende beskyttelsesutstyr.
1. Hodebeskyttelse (hjelm): Beskytter hodet
2. Øreklokker eller ørepropper: Beskytter hørselen
3. Vernebriller: Beskytter øynene
4. Ansiktsskjerm: Beskytter ansiktet
5. Vernehansker: Beskytter hendene mot kulde og vibrasjon
6. Arbeidsklær som passer (lange ermer, lange bukser): Beskytter kroppen
7. Kraftige, sklisikre vernesko (med forsterket tupp) eller sklisikre arbeidssko
(med forsterket tupp): Beskytter føttene
8. Leggbeskyttere: Beskytter leggene
Hvis disse forholdsreglene ikke følges, kan det medføre skade på syn eller hørsel, eller
alvorlig personskade.
 Bruk verneutstyret nedenfor når det er nødvendig.
 Støvmaske: Beskytter åndedrettsorganene
 Binetting: Beskyttelse mot biangrep
4
Sikker bruk av produktet
ADVARSEL
Bruksmiljø og bruk
 Produktet må ikke brukes:
 i dårlig vær.
 i bratte bakker eller glatte steder uten trygt fotfeste.
 om natten eller på steder med dårlig sikt.
 Når produktet brukes i en lett skråning, må du arbeide med en vannrett svingende bevegelse.
Det kan føre til alvorlig personskade hvis du faller eller sklir, eller ikke bruker produktet riktig.
 For din egen helse og sikkerhet og komfortabelt arbeidsforhold, bør maskinen brukes innenfor et lufttemperaturområde på -5 oC til 40 oC.
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til helseskade.
Vær forberedt hvis det skulle skje en ulykke
 Påse at du er forberedt hvis det skulle skje en ulykke eller oppstå en personskade.
 Førstehjelpssett
 Håndklær og tørkepapir (for å stoppe blødning)
 Fløyte eller mobiltelefon (for å tilkalle hjelp ute)
Hvis du ikke kan utføre førstehjelp eller tilkalle hjelp ute, kan skaden forverres.
Sikkerheten må komme først ved brann eller røyk
 Hvis det kommer ild fra motoren, eller det siver ut røyk fra noe annet område enn eksosutløpet, må du
holde god avstand til produktet for din egen sikkerhet.
 Bruk en spade til å kaste sand eller lignende materiale på ilden for å hindre at den sprer seg, eller slukk
den med en brannslukker.
En panikkreaksjon kan føre til at brann eller annen skade blir mer omfattende.
Advarsler
FARE
ADVARSEL
Dette symbolet sammen med ordet
FARE krever oppmerksomhet for en
handling eller et forhold som kan føre
til alvorlig personskade eller død for
brukeren og tilskuerne.
Dette symbolet sammen med ordet
ADVARSEL krever oppmerksomhet
for en handling eller et forhold som
kan føre til alvorlig personskade eller
død for brukeren og tilskuerne.
FORSIKTIG
FORSIKTIG indikerer en mulig farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat skade.
Andre indikatorer
Symbolet sirkel med
skråstrek over betyr at
det som vises er forbudt.
MERK
VIKTIG
Denne beskjeden gir tips for bruk,
stell og vedlikehold av produktet.
Tekst i ramme sammen med ordet
VIKTIG inneholder viktig informasjon
om bruk, kontroll, vedlikehold og lagring av produktet som er beskrevet i
denne håndboken.
Symboler
Symbolenes form
Symbolenes beskrivelse/bruk
Symbolenes form
Symbolenes beskrivelse/bruk
Les denne brukerhåndboken
nøye
Oljeblandet bensin
Bruk vernebriller, hørselsvern
og vernehjelm
Chokespjeldkontroll "Kaldstart"-posisjon (chokespjeld
lukket)
5
Sikker bruk av produktet
Symbolenes form
Symbolenes beskrivelse/bruk
Symbolenes form
Symbolenes beskrivelse/bruk
Bruk vernefottøy og hansker
Chokespjeldkontroll "Kjør"-posisjon (chokespjeld åpent)
Nødstopp
Vær oppmerksom på områder
med høy temperatur
Bruk ikke produktet på steder
med utilstrekkelig ventilasjon
Garantert lydeffektnivå
Brannfare
Motorstart
Fare for elektrisk støt
Sugepumpe (primer)
Sikkerhetsklebeskilt
 Sikkerhetsmerket, som er vist nedenfor, er festet på produktene som er beskrevet i denne håndboken. Sørg for at du forstår
hva merket betyr før du bruker produktet.
 Hvis merket blir uleselig på grunn av slitasje eller skade, eller faller av og mistes, kan du kjøpe et nytt merke hos forhandleren
og feste det på stedet som vises på illustrasjonen nedenfor. Påse at merket alltid er lesbart.
1. Sikkerhetsmerke (delenummer X505-006800)
6
Beskrivelse
Beskrivelse
1.
2.
3.
4.
ØVRE DRIVAKSELENHET Inkluderer bakre gripeenhet (høyre hånd), løkkehåndtak (fremre, venstre hånd)
håndtaksenhet, fleksibel drivkabel, kobling til drivakselenhet og krafthode.
Løkkehåndtak Løkkehåndtaket (foran) skal monteres
på den øvre drivakselenheten og plasseres for riktig
klippelengde og brukerens komfort.
Tenningsbryter "Skyvebryter" som er montert på toppen av gassutløserhuset, skyv bryteren forover til RUN
(På-stilling), bakover til STOP (Av-stilling).
Gassutløsersperre Låser gassutløseren i tomgangsstilling til du har riktig grep med høyre hånd rundt håndtaket.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
7
Grep Bakre (høyre hånd) håndtak.
Opphengspunkt Enhet hvor skulderselen kan festes.
Gassknapp Aktiveres med fingeren for å kontrollere
motorturtallet.
Deksel for luftfilter Dekker luftfilteret.
Drivstofftank Inneholder drivstoff og drivstoffilter.
Drivstofftankens påfyllingslokk Til å lukke drivstofftanken.
Starterhåndtak Trekk i håndtaket for å starte motoren.
Deksel på lyddemper Dekker lyddemperen slik at ikke
brukeren skal berøre den varme overflaten på lyddemperen.
Tennplugg
Type og serienummer
Før du starter
Før du starter
Pakkliste
 Følgende deler er pakket separat i esken.
 Kontroller delene som er i esken, når du har pakket ut.
 Kontakt forhandleren hvis noe mangler eller er ødelagt.
4. Pipenøkkel
5. L-nøkkel
6. Skuldersele
1. Krafthode med øvre drivakselenhet
2. Brukerhåndbok
3. Brakett for bøylehåndtak (hindringsstang)
Montering
ADVARSEL
 Les brukerhåndboken nøye for å sikre at du monterer produktet riktig.
Hvis du bruker et produkt som ikke er montert riktig, kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade.
Festeakselenhet
1.
2.
3.
8
Plasser krafthodet/akselenheten på et vannrett underlag.
Trekk ut plasseringspinnen (A), og vri 1/4 omdreining mot
klokken for å låse stillingen.
Fjern avstandsstykket i papp ved behov.
Før du starter
4.
Fest festedrivakselenheten forsiktig til koblingen (B) til monteringslinjen for merker (C), og kontroller at den innerste nedre drivakselen aktiveres i den firkantede øvre
drivakselkontakten.
MERK
Nedre lagerhus og kraftenhet må være på linje med motorenheten.
5.
6.
7.
Vri plasseringspinnen (A) 1/4 omdreining mot klokken for å
aktivere det nedre akselhullet. Kontroller at plasseringspinnen er helt i inngrep ved å vri den nedre drivakselen. Plasseringspinnen skal gå plant i inngrep i koblingen. Fullt
inngrep vil hindre ytterligere akselrotasjon.
Fest den nedre akselenheten til koblingen ved å trekke til
klemmeskruen (D).
Demontering skjer i motsatt rekkefølge av monteringsanvisningene.
Justering av håndtak
MERK
Kragen (A) angir minste avstand for plassering av det fremre
håndtaket.
1.
Stå i en komfortabel bruksstilling med festet montert, og
plasser det fremre håndtaket i en posisjon for komfortabel
bruk. Trekk til skruene til håndtaket.
Montering av hindringsstang
ADVARSEL
 Hindringsstangen må brukes sammen med ryddesagen.
1.
9
Skru ut den nedre håndtaksbraketten, og erstatt den med
hindringsstang som vist. Juster håndtaket og fest som beskrevet ovenfor.
Før du starter
Fylle drivstoff
FARE
 Ikke fyll på drivstoff når motoren er varm eller i gang.
 Når du fyller drivstoff, må du ikke røyke eller være i nærheten av åpen flamme.
Hvis du gjør det, kan drivstoffet antennes og forårsake brann, noe som kan føre til brannskader.
ADVARSEL
 Drivstofftanker skal ikke fylles innendørs. Drivstofftanker skal alltid fylles utendørs på bart underlag. Du må ikke fylle
drivstoff på produktet på lasteplanet på lastebil, eller på andre slike steder.
 Drivstofftanker/-kanner kan være under trykk. Drivstofftankens påfyllingslokk må alltid løsnes sakte for å la trykket
jevnes ut.
Ellers kan det komme ut drivstoff.
 Tørk opp drivstoff som flyter over eller søles på grunn av overfylling.
Drivstoffsøl kan forårsake brann og brannskader når det antennes.
 Kontroller alltid at det ikke er noen lekkasjer eller utslipp av drivstoff fra drivstoffrøret, drivstoffsystemets mansjetter
eller rundt drivstofftankens påfyllingslokk, etter påfylling av drivstoff. Hvis du finner drivstofflekkasjer eller utslipp,
må du slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakte forhandleren for å få det reparert.
Drivstofflekkasjer kan forårsake brann.
 Sett påfyllingstanken i skyggen borte fra ild.
 Bruk en godkjent drivstoffbeholder.
VIKTIG
 Drivstoffet er en blanding av vanlig bensin og motorolje beregnet for luftkjølte totaktsmotorer. Vi anbefaler minimum 89 oktan
blyfri bensin. Ikke bruk drivstoff som inneholder metanol eller mer enn 10 % etanol.
 Drivstoffet forringes ved lagring. Du må ikke blande mer drivstoff enn du forventer å bruke på tretti (30) dager.
Drivstoff
 Anbefalt blandingsforhold: 50: 1 (2%) for ISO-L-EGD-standard
(ISO/CD 13738), JASO FC,FD-kvalitet og shindaiwa-anbefalt
olje.
 Bruk aldri totaktsolje beregnet for vannkjølte motorer, motorsykkelmotorer.
 Du må ikke blande det direkte i motorens drivstofftank.
Drivstofftilførsel
 Ikke fyll på så mye drivstoff at det når opp til åpningen på drivstofftanken (A). Hold drivstoffet innenfor anbefalt nivå (opp til
skuldernivå (B) på drivstofftanken).
 Trekk drivstofftankens påfyllingslokk godt til etter påfylling.
10
Betjene motoren
Betjene motoren
Starte motoren
ADVARSEL
Vær spesielt oppmerksom på følgende forholdsregler når du starter motoren:
 Flytt deg minst 3 meter fra stedet der du fylte drivstoff.
 Plasser produktet på et flatt, godt ventilert sted.
 Kontroller at det ikke er drivstofflekkasjer.
 Kontroller at ingen av mutterne og boltene er løse.
 La det være god plass rundt produktet, og ikke la mennesker eller dyr komme nær det.
 Start motoren med gassknappen i tomgangshastighetsstilling.
 Trykk produktet mot underlaget når motoren startes.
Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det forårsake en ulykke eller personskade, eller det kan føre til en dødsulykke.
 Kontroller at det ikke er noen unormale vibrasjoner eller lyder når motoren har startet. Ikke bruk produktet hvis det
er unormale vibrasjoner eller lyder. Kontakt forhandleren for å få det reparert.
Ulykker som forårsakes av deler som faller av eller går i stykker, kan forårsake sår eller alvorlig personskade.
 Eksosgassene fra motoren inneholder giftige gasser. Bruk ikke produktet innendørs eller på steder der
det ikke er ventilasjon.
Eksosgasser kan forårsake forgiftning.
 Ikke berør lyddemper, tennplugg, vinkelgirkasse eller andre komponenter med høy temperatur mens
produktet er i drift eller i en viss tid etter at det er stoppet.
Du kan brenne deg hvis du berører en komponent med høy temperatur.
 Ikke berør tennplugg, tennpluggkabel eller andre komponenter med høy spenning mens produktet er i
drift.
Du kan få elektrisk støt hvis du berører komponenter med høy spenning mens produktet er i gang.
 Hvis tilbehøret roterer selv om gassknappen står i tomgangsstilling når motoren startes, må forgasseren justeres
før produktet brukes.
Hvis forholdsreglene ikke følges, kan det forårsake en ulykke eller personskade, eller det kan føre til en dødsulykke.
MERK
 Dra først starterhåndtaket lett ut og etter hvert raskere. Dra ikke ut startvaieren mer enn 2/3 av lengden.
 Slipp ikke starterhåndtaket når det returnerer.
Starte en kald motor
(Koble til tennplugghetten hvis produktet har vært lagret i en lengre periode)
1. Legg produktet på et plant underlag, kontroller at tilbehøret
ikke kommer i kontakt med bakken eller andre hindringer
ved å bruke en bjelke eller annet verktøy.
2. Sett tenningsbryteren (A) i Start-stilling.
3. Påse at gassknappen (D) står i tomgangshastighetsstilling.
4.
5.
6.
7.
11
Flytt chokespjeldspaken (F) til kaldstartstillingen (E) (Cold
Start).
Trykk og slipp vekselvis på spylehodet (H) til drivstoffet suges opp i det.
Kontroller at området rundt er sikkert. Ta tak nærmest motoren som vist på illustrasjonen og trekk i starthåndtaket (I) flere ganger.
Hvis du hører en eksplosjonslignende lyd og motoren stopper umiddelbart, skyver du chokespjeldspaken til kjørstilling
(Run) (G) og fortsetter å dra i starthåndtaket på motoren.
Betjene motoren
8.
9.
Hvis motoren ikke stopper, skyver du chokespjeldspaken
varsomt tilbake til posisjonen kjørstilling (Run).
La motoren varmes opp på tomgangshastighet en stund.
 Bruk gasslåsen (C) når det er vanskelig å starte motoren. (Dra
gassknappen helt ut og senk gasslåsen mens du trykker på
gassutløsersperren (B), og slipp gassknappen for å aktivere
gasslåsen. Når motoren er startet, må du straks dra litt i gassknappen for å frigjøre gasslåsen.)
Starte en varm motor
1.
2.
3.
4.
5.
Stoppe motoren
1.
2.
3.
4.

5.
12
Sett tenningsbryteren (A) i Start-stilling.
Påse at gassknappen (D) står i tomgangshastighetsstilling.
Kontroller at chokespjeldspaken står i kjørstilling (Run).
Hvis det ikke er noe synlig drivstoff i spylehodet, kan du vekselvis trykke og slippe spylehodet til det suges opp drivstoff
i det.
Kontroller at området rundt er sikkert. Grip fast nærmest motoren, og trekk i starterhåndtaket flere ganger for å starte
motoren.
Flytt gassknappen (B) til tomgangshastighetstilling, og sett
motoren på tomgang (dvs. lav hastighet).
Sett tenningsbryteren (A) i Stopp-stilling.
I en nødssituasjon kan du stoppe motoren umiddelbart ved
å bruke tenningsbryteren.
Skyv chokespjeldspaken til kaldstartstillingen (Cold Start)
hvis motoren ikke stopper. Motoren kveles og stopper
(nødstopp).
Hvis motoren ikke stopper når tenningsbryteren brukes, må
tenningsbryteren kontrolleres og repareres hos forhandleren
før du bruker produktet igjen.
Koble alltid tennpluggledningen fra tennpluggen for å sikre
at motoren ikke kan startes før du arbeider på enheten eller
forlater den uten tilsyn.
Vedlikehold og pleie
Vedlikehold og pleie
ADVARSEL
Følgende forholdsregler må overholdes ved kontroll og vedlikehold av produktet etter bruk:
 Slå av motoren, og ikke forsøk å kontrollere eller vedlikeholde produktet før motoren er avkjølt.
Du kan brenne deg.
 Ta av tennplugghetten før du utfører kontroll og vedlikehold.
Hvis produktet starter uventet, kan det føre til en ulykke.
VIKTIG
 Kontroll og vedlikehold krever spesialkunnskap. Hvis du ikke er i stand til å kontrollere og vedlikeholde produktet eller rette
feil selv, må du kontakte forhandleren. Prøv ikke å demontere produktet.
 Bruk bare originale reservedeler og angitte produkter og komponenter som reservedeler og forbruksmateriell. Hvis du bruker
deler fra andre produsenter eller ikke-anbefalte komponenter, kan det føre til feilfunksjon.
Retningslinjer for service
Område
Vedlikehold
Side
Før bruk
Månedlig
Luftfilter
Rengjør/skift
13
•
Drivstoffilter
Kontroller/rengjør/skift
14
•
Tennplugg
Kontroller/rengjør/juster/skift
15
•
Forgasser
Justere/kontrollere o g justere
14
•
Kjølesystem
Kontroller/rengjør
15
•
Lyddemper
Undersøke/Stramme
15
•
Lyddemper
Rengjør
15
•**
Drivaksel
Smøre
16
•*
Starter
Kontroller
-
•
Drivstoffsystem
Kontroller
14
•
Skruer, bolter og muttere
Kontroller, trekk til/skift ut
-
•
* Eller 25 timer, det som kommer først. ** Eller 100 timer, det som kommer først.
VIKTIG
 Tidsintervallene er maksimum. Bruk og erfaring vil avgjøre hvor ofte det trengs vedlikehold.
Vedlikehold og pleie
Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte forhandleren.
Rengjøre luftfilteret
1.
2.
3.
4.
5.
Lukk chokespjeldet. Løsne knappen på luftfilterdekselet, og
ta av dekselet (B) for luftfilteret.
Fjern luftfilteret (A) (luftfilteret er plassert på innsiden av
dekslet for luftfilteret).
Børst vekk smuss fra filteret eller rengjør med trykkluft fra
forgassersiden.
Sett luftfilteret med deksel på plass igjen når luftfilteret er
festet til dekselet.
Trekk til knappen på luftfilterdekselet.
MERK
 Sett inn luftfilteret igjen ved å montere det i rammen til filterhuset.
13
Vedlikehold og pleie
Skifte drivstoffilter
1.
2.
3.
Bruk en metalltråd eller lignende til å plukke opp drivstoffilteret (A) gjennom åpningen på drivstofftanken.
Trekk det gamle filteret ut av drivstoffrøret (B).
Monter nytt drivstoffilter.
MERK
 Hvis filteret er veldig skittent eller ikke sitter ordentlig lenger,
skal det skiftes.
Justere forgasseren
ADVARSEL
 DU KAN JUSTERE TOMGANGSHASTIGHETEN UTELUKKENDE ved å dreie justeringsskruen for tomgang (T).
 Tilbehøret kan bevege seg under justeringen av forgasseren. Vær oppmerksom og ytterst forsiktig med tilbehøret
så du ikke pådrar deg skader når objektet roterer.
 Når du er ferdig med å justere forgasseren, skal tilbehøret ikke bevege seg på tomgangshastighet, da det kan forårsake alvorlig personskade.
 Du skal IKKE utføre noen annen justering av forgasseren enn tomgangsjustering. Alle andre justeringer MÅ utføres
av en autorisert serviceforhandler, hvis ikke kan det resultere i alvorlig personskade grunnet driftsforstyrrelser på
motoren.
FORSIKTIG
 Hvis det er problemer med forgasseren, må du kontakte en autorisert forhandler.
Hver enhet er fabrikktestet, og forgasseren er finjustert for maksimal ytelse.
Før forgasseren justeres må luftfilteret rengjøres eller skiftes,
motoren må startes og kjøres i noen minutter for å få den opp i
arbeidstemperatur.
Motoren skal gå tilbake til tomgangshastighet når du slipper
gasspaken. Tomgangshastigheten kan justeres og må stilles så
lavt at motorkoblingen kan frigjøre tilbehøret.
Slik gjør du ved justering av forgasser:
1. Sett enheten på bakken og start motoren. La den gå på tomgang i 2–3 minutter, til den er varm.
2. Hvis tilbehøret beveger seg når motoren går på tomgang,
skal du redusere tomgangshastigheten ved å skru tomgangsjusteringsskruen (T) mot klokken.
3. Gjenta prosessen med å akselerere til full gass og tilbake til
tomgang noen ganger. Kontroller at tilbehøret slutter å bevege seg på tomgang.
4. Har du en turteller tilgjengelig, skal tomgangshastigheten
justeres i henhold til anbefalte innstillinger under Spesifikasjoner.
MERK
Hvis forgasseren ikke lar seg justere korrekt ved hjelp av justeringsskruen for tomgang (T), må du kontakte en autorisert
service forhandler.
14
Vedlikehold og pleie
Vedlikeholde kjølesystemet
VIKTIG
 Kjøleluften må passere fritt gjennom området med sylinderribbene for å opprettholde riktig motoravkjøling. Denne
luftstrømmen frakter forbrenningsvarmen bort fra motoren. Overoppheting og motorstans kan forekomme hvis:
 Luftinntaket er blokkert slik at det hindrer luftstrømmen til sylinderen.
 Støv og gress samler seg opp på utsiden av sylinderen. Denne oppsamlingen isolerer motoren og hindrer varmeavledningen.
Fjerning av blokkeringer på kjølekanalene på sylinderribbene anses som "Normalt vedlikehold". Svikt som skyldes manglende
vedlikehold dekkes ikke av garantien.
 Fjern støv og skitt mellom ribbene (A).
 Før hver gang du bruker produktet, må du fjerne oppsamlet
rusk fra bunnen av motorens inntaksgitter som sitter mellom
drivstofftanken og starteren.
Luftinntak
Rengjøre lyddemperen
 Karbonavleiringer i lyddemperen (A) vil føre til redusert motorytelse og overoppheting. Gnistfangerskjermen må kontrolleres jevnlig. Fjern rusk fra lyddemperen.
VIKTIG
Ikke fjern lyddemperdekslet. Ta om nødvendig kontakt med
forhandleren.
Kontrollere drivstoffsystemet
 Kontroller før hver bruk.
 Etter at du har fylt drivstoff, må du se etter at det ikke lekker
eller siver ut drivstoff rundt drivstoffrøret (A), drivstoffmansjetten (B) eller drivstofftankens påfyllingslokk (C).
 Hvis det er drivstofflekkasje eller svetting der, er det brannfare.
Stopp å bruke maskinen umiddelbart, og be forhandleren kontrollere eller skifte deler.
Kontrollere tennpluggen
MERK
Når tennpluggdekselet skal fjernes, må det presses opp med
pipenøkkelen.
15
Vedlikehold og pleie
1.
2.
3.
4.
5.
a: 0,6–0,7 mm
6.
Kontrollere pluggåpningen. Riktig åpning er 0,6 mm til 0,7
mm.
Kontroller elektroden for slitasje.
Kontrollere isolatoren for olje eller andre avleiringer.
Rengjør tennpluggen hvis den er skitten. Ikke sandblås for å
rengjøre. Sand som blir igjen, skader motoren.
Hvis elektrodene eller kontaktene er slitt eller hvis det er
sprekker i keramikken, må de skiftes med nye deler. (se
Spesifikasjonerside 19)
Stram til et moment på 10 N·m – 15 N·m (100 kgf·cm til 150
kgf·cm).
 En gnisttest (for å kontrollere om tennpluggen har gnist) må utføres av forhandleren.
Smøre drivakselen
VIKTIG
 Drivakselen må smøres med smøremidler for bil som tåler
høy temperatur etter hver 25. driftstime. Hvis ikke blir drivakselen overopphetet, noe som kan føre til svikt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
16
Løsne klemmeskruen (A).
Trekk ut plasseringspinnen (B), og vri 1/4 omdreining mot
klokken for å låse stillingen.
Fjern festet.
Fjern koblingen (E) fra den øvre drivakselenheten ved å løsne klemmeskruen (C) og fjerne festeskruen (D).
Fjern den øvre flekskabelen (F), rengjør den, og påfør et tynt
lag med 15 ml smøremiddel.
Installer kabelen. Kontroller at flekskabelen aktiveres fullstendig i clutchens firkantede drivkontakt.
Skyv koblingen på den øvre drivakselen til den sitter på
plass og innrett skruehullet i koblingen med hullet i den øvre
drivakselen.
Installer og trekk til skruen (D), og trekk til klemmeskruen
(C).
Vedlikehold og pleie
Feilsøkingstabell
VIKTIG
 Bruk bare originale reservedeler og angitte produkter og komponenter som reservedeler og forbruksmateriell.
Hvis du bruker deler fra andre produsenter eller ikke-anbefalte komponenter, kan det føre til feilfunksjon.
Problem
Diagnose
Motoren vil ikke
starte
Årsak
1.
2.
3.
4.
5.
Motoren er vanske- Det kommer drivstoff inn i
lig å starte, går
overløpsrøret
ujevnt
Løsning
1.
2.
3.
6.
Det er ikke drivstoff i drivstofftanken
Stoppbryteren står i Stopp-posisjon
For stort drivstoffsug
Elektrisk feil
Forgasseren har feil eller sitter fast innvendig
Innvendig motorfeil
1.
2.
Dårlig drivstoff
Forgasserproblem
1.
4.
5.
6.
Drivstofftilførsel
Flytt til Start-posisjon
Start motoren etter utbedring
Kontakt forhandleren
Kontakt forhandleren
Kontakt forhandleren
2.
Skift ut med nytt drivstoff
Kontakt forhandleren
Det kommer ikke drivstoff inn i
overløpsrøret
1.
2.
3.
Drivstoffilteret er tilstoppet
1.
Drivstoffsystemet er tilstoppet
2.
Innvendige deler i forgasseren sitter fast 3.
Rengjør eller skift
Kontakt forhandleren
Kontakt forhandleren
Tennpluggen er skitten eller
våt
1.
2.
3.
4.
Dårlig drivstoff
Feil elektrodegap
Kullavleiringer
Elektrisk feil
1.
2.
3.
4.
Skift
Juster eller skift ut
Rengjør eller skift
Kontakt forhandleren
Motoren starter,
men akselerer ikke
1.
2.
3.
4.
5.
Skittent luftfilter
Skittent drivstoffilter
Blokkert drivstoffkanal
Forgasseren har et justeringsproblem
Blokkert eksosutløp eller lyddemperåpning
1.
2.
3.
4.
5.
Rengjør eller skift
Rengjør eller skift
Kontakt forhandleren
Juster
Rengjør
Motoren stopper
1.
2.
Forgasseren har et justeringsproblem
Elektrisk feil
1.
2.
Juster
Kontakt forhandleren
Motoren vil ikke
stoppe
1.
Stoppbryteren har feil
1.
Utfør en nødstopp og
kontakt forhandleren.
Tilbehøret roterer
når motoren går på
tomgang
1.
2.
Forgasseren har et justeringsproblem
Skadet clutchfjær
1.
2.
Juster
Kontakt forhandleren
 Kontakt forhandleren hvis du har et problem som ikke er beskrevet i tabellen ovenfor, eller hvis det er andre slike ting du lurer
på.
 Kontakt forhandleren for å avhende produktet eller deler av det i samsvar med nasjonale forskrifter.
17
Vedlikehold og pleie
Produsent:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
Autorisert representant i Europa:
CERTIFICATION EXPERTS B.V.
P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen, Nederland
Oppbevaring
Lagring over lengre tid (30 dager eller mer)
ADVARSEL
 Du må ikke lagre produktet fylt med bensin på lukkede steder, eller nær åpne flammer eller gnister.
Du kan forårsake en brann.
Når produktet skal oppbevares over lengre tid (30 dager eller mer), må du sørge for at følgende forberedelser for oppbevaring
blir utført.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
18
Tøm drivstofftanken helt utendørs på barmark. Tøm ikke
drivstoff innendørs.
Trykk og slipp vekselvis på spylehodet flere ganger for å fjerne drivstoffet fra spylehodet.
Start motoren og la den gå på tomgang til den stopper av
seg selv.
Sett tenningsbryteren (A) i Stopp-stilling.
Når produktet er tilstrekkelig avkjølt, tørker du vekk fett, olje,
støv, skitt og annet materiale fra utsiden av produktet.
Utfør periodiske kontroller som foreskrevet i denne håndboken.
Kontroller at skruene og mutrene er trukket til. Trekk til alle
som er løse.
Fjern tennpluggen (B) og tilsett riktig mengde (ca. 10 ml) ren
og ny totakts motorolje i sylinderen via tennplugghullet.
Legg et rent tøystykke over tennplugghullet.
Trekk to eller tre ganger i starterhåndtaket for å fordele motoroljen i sylinderen.
Se etter stempelstillingen gjennom tennplugghullet. Trekk
sakte i rekylstarterhåndtaket til stempelet når toppen av bevegelsen, og la det stå der.
Sett inn tennpluggen. (Ikke koble til tennplugghetten (C).)
Pakk motoren inn i en plastpose eller annet dekke, og oppbevar den på et tørt sted uten støv og utilgjengelig for barn.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
M262S
Utvendige mål:
Lengde × Bredde × Høyde
1038 × 273 × 259 mm
Vekt:
Enhet uten tilbehør, tom tank
Enhet uten tilbehør, full tank
4,8 kg
5,2 kg
Volum: Drivstofftank
600 mL
Motor:Type
Luftavkjølt én-sylindret 2-takts
Motorens sylindervolum
Maksimal bremsekraft på akselen, målt i henhold til ISO
8893
Motorturtall ved full effekt
Anbefalt tomgangsturtall
25,4 cm3
Forgasser
Tenning
Tennplugg
Starter
Clutch
Membrantype
Svinghjulmagnet - CDI system
NGK CMR7H
Rekylstarter
Automatisk sentrifugalclutch
Drivstoff:
Vanlig bensin. Vi anbefaler minimum 89 oktan blyfri bensin. Ikke
bruk drivstoff som inneholder metanol eller mer enn 10 % etanol.
Olje til luftavkjølte totaktsmotorer. ISO-L-EGD-standard (ISO/CD
13738), JASO FC,FD-kvalitet og Shindaiwa Premium 50:1-olje.
50:1 (2%)
Olje
1,04 kW
9500 o/min.
3000 o/min.
Forhold
Drivstofforbruk med motor på maksimal effekt
Spesifisert drivstofforbruk med motor på maksimal effekt
0.61 L/h
499g/(kW•t)
Disse spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
19
Spesifikasjoner
Optional attachments
(Lydtrykknivå, lydnivå og vibreringsnivåer)
ADVARSEL
 Use only YAMABIKO approved attachments for this model. Hvis du bruker ikke-godkjent tilbehør, kan det føre til alvorlig personskade. Les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er gitt i denne håndboken og håndboken til tilbehøret.
 YAMABIKO Corporation will not be responsible for the failure of cutting devices, attachments or accessories which
have not been tested and approved by YAMABIKO Corporation for use with this unit.
2006/42/EF
Lydtrykknivå [dB(A)]
2000/14/EF
Lydeffekt [dB(A)]
Målt lydeffekt [dB(A)]
Garantert
lydeffekt
[dB(A)]
Tilbehør
Standard
LpAeq
Usikkerhet
KpA
LWARa
Usikkerhet
KWA
LWA
LWA
Shaft Hedge Trimmer
MTA-AH-HD
ISO10517, *1
97,4 *2, *4
2,5
108,4 *3, *4
2,5
107
110
Short Shaft Hedge
Trimmer MTA-AHSHD
ISO10517, *1
97,0 *2, *4
2,5
108,0 *3, *4
2,5
106
109
Pruner MTA-PP
ISO22868, *1
94,1
2,5
109,5
2,5
110 *5
113 *5
Sweeper MTA-PS
(ISO22868, *1)
94,9
2,5
105,7
2,5
106 *5
109 *5
Tiller Cultivator MTATC
(ISO22868, *1)
95,6
2,5
108,8
2,5
106 *5
109 *5
Edger MTA-LE
(ISO22868, *1)
92,5
2,5
106,3
2,5
106
109
Trimmer/Brushcutter
MTA-TB
ISO22868, *1
94,4/92,8
1,5/0,8
107,0/107,4
2,1/1,6
106
109
*1: ISO11201 og ISO3744
*2: LpAd=LpAeq+KpA
*3: LWAd=LWAeq+KWA
*4: Summen av målte verdier og tilhørende usikkerhet.
*5: Disse verdiene ligger ikke innenfor rekevidden av direktiv 2000/14/EF.
2006/42/EF
Vibrasjonsdeklarerte verdier [m/s2]
Tilbehør
Standard
Fremre/venstre håndtak,
ahveq
Fremre/høyre
håndtak, ahveq
Usikkerhet K
Shaft Hedge Trimmer
MTA-AH-HD
ISO10517
8,4
5,9
5,0
Short Shaft Hedge Trimmer MTA-AHS-HD
ISO10517
7,8
6,9
5,0
Pruner MTA-PP
ISO22867
3,5
2,9
3,3
Sweeper MTA-PS
(ISO22867)
4,7
4,6
4,0
Tiller Cultivator MTA-TC
(ISO22867)
5,0
6,0
3,8
Edger MTA-LE
(ISO22867)
3,2
4,1
3,4
Trimmer/Brushcutter
MTA-TB
ISO22867
4,0./4,3
5,6/4,5
1,2/0,8
20
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring
Undertegnede produsent:
YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho
Ohme, Tokyo 198-8760
JAPAN
Denne samsvarserklæringen er ene og alene produsentens ansvar.
Erklærer at den nye enheten som er spesifisert nedenfor:
Multiverktøysystem
Merke: shindaiwa
Type: M262S
Er i samsvar med:
* kravene i direktiv 2006/42/EF (bruk av samordnet standard EN ISO 11806-1: 2011, EN ISO 11680-1: 2011, EN ISO
10517: 2009/A1:2013, and EN ISO 12100: 2010)
* kravene i direktiv 2014/30/EU (Bruk av samordnet standard EN ISO 14982: 2009)
* kravene i direktiv 2011/65/EU (bruk av harmonisert standard EN 50581: 2012)
* kravene i direktiv 2000/14/EF
Vurderingsprosedyre for samsvar ifølge VEDLEGG V
Målt lydeffektnivå: 110 dB(A)
Garantert lydeffektnivå: 113 dB(A)
Serienummer 38001001 til 38100000
Tokyo, 14. desember 2018
YAMABIKO CORPORATION
Den godkjente representanten i Europa som er autorisert til å
kompilere den tekniske filen.
Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.
Adresse: P.O. box 5047, Merwedeweg 2, 3621 LR Breukelen,
Nederland
Masayuki Kimura
Mr. Richard Glaser
Administrerende direktør
Kvalitetssikringsavdelingen
21
1Notater og bakre omslag
NOTATER
22
NOTATER
23
1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN
TELEFON: 81-428-32-6118. FAKS: 81-428-32-6145.
X750234-4401
© 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement