AGA eR3 90 and 150 User and Installatie gids

AGA eR3 90 and 150 User and Installatie gids
LPRT 517698
AGA eR3
Modelnummers
90, 90i, 150, 150i
Gebruiksaanwijzing &
installatie-instructies
LET OP: DIT APPARAAT IS ZWAAR. ER DIENT PASSENDE APPARATUUR EN MANKRACHT TE WORDEN GEBRUIKT OM
HET APPARAAT TE VERPLAATSEN, OM SCHADE AAN HET APPARAAT OF DE VLOER TE VOORKOMEN.
DENK ERAANbij het vervangen van een onderdeel van dit apparaat alleen reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker
bent dat deze voldoen aan de veiligheids- en prestatiespecificaties die wij vereisen.
GEBRUIK GEEN gereviseerde of gekopieerde onderdelen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door AGA.
LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DIT APPARAAT EN BEWAAR DEZE OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR
TOEKOMSTIGE NASLAG.
Voor gebruik in NL en BE
05/19 EINS 517700
Nuttige informatie
Het kan handig zijn om het serienummer van uw AGA-apparaat te noteren als dit wordt geïnstalleerd.
Het serienummer staat op de achterkant van apparaat.
Mijn AGA-gegevens:
Serienummer:
AGA-servicenumer:
AGA-dealer of
telefoonnumer winkel:
Installatiedatum:
Inhoud
1.
Gezondheid en Veiligheid1
2.
Inleiding3
3.
Overzicht 90, 90i4
4.
Overzicht 150, 150i5
5.
Stralingsovens met warmteopslag en hoofdkookplaat6
6.
Heteluchtoven (Modellen 150, 150i)14
7.
Inductiekookplaat met 2 zones (alleen 90i-model)18
8.
AGA-accessoires26
9.
Rooster en bladrek verwarmoven28
10. Accessoires van de heteluchtoven29
11. Reiniging & verzorging30
12. Onderhoud31
13. Installatie-instructies32
14. Installatie Introductie33
15. Productafmetingen 90 en 90i34
16. Productafmetingen 150 en 150i35
17. Elektrische aansluiting - 90, 90i38
18. Installatie en waterpas zetten39
19. Bedieningsknoppen en handgreep monteren41
20. Schakelschema 90 en 90i42
Inductiekookplaat (alleen 90i en 150i)43
Schakelschema aanvullende heteluchtoven44
Nederlands
1.
Gezondheid en Veiligheid
afsluiten voor elektrische werkzaamheden moet het
apparaat permanent worden afgekoppeld van de
spannings- en nulgeleider.
OPMERKING: De installatiehandleiding en
gebruiksaanwijzing voor dit apparaat zijn online beschikbaar
op www.agaliving.com.
Kinderen jonger dan 8 moeten uit de buurt van het
nn
apparaat worden gehouden tenzij ze continu onder
Als een netsnoer is beschadigd, moet het door de
nn
fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger
WAARSCHUWING: TOEGANKELIJKE ONDERDELEN
nn
KUNNEN HEET WORDEN TIJDENS GEBRUIK. HOUD
Gebruik GEEN stoomreiniger om uw fornuis schoon
nn
te maken.
toezicht staan. Reinigen en onderhoud mag NIET
door kinderen worden uitgevoerd.
of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel worden
vervangen om gevaren te voorkomen.
KINDEREN UIT DE BUURT OM BRANDWONDEN TE
VOORKOMEN.
Om oververhitting te voorkomen, mag u het formuis
nn
NIET achter een decoratieve deur installeren.
WAARSCHUWING: het apparaat kan heet worden
nn
tijdens gebruik. Wees voorzichtig en vermijd
Voor de correcte installatie van ovenroosters, zie on
nn
page 9 “Ovens” ”
aanraking met verwarmingselementen binnenin de
ovens.
Gebruik GEEN schuurblokken, bijtende
nn
schoonmaakmiddelen, ovenreinigers of metalen
WAARSCHUWING: gemorst materiaal moet vóór het
nn
openen van de deksels van de kookplaat worden
schrapers om het emaillen oppervlak schoon te
maken.
verwijderd.
BELANGRIJK: AGA beveelt door de Vitreous Enamel
nn
Association goedgekeurde reinigingsmiddelen aan
WAARSCHUWING: dit apparaat is niet bedoeld
nn
om te worden bediend door middel van een niet
voor het schoonmaken van emaillen oppervlakken
van dit product.
door AGA goedgekeurde externe timer of een
afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
Zet de ovendeuren of wegzetplaten NIET in een
nn
vaatwasser.
VOORZICHTIG: het kookproces moet onder toezicht
nn
staan. Een kort kookproces moet continu onder
Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en ouder alsook door personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en
kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over
het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's
inzien.
toezicht staan.
WAARSCHUWING: bewaar om brand te voorkomen
nn
GEEN dingen op de kookoppervlakken.
WAARSCHUWING: koken op een fornuis met vet of
nn
olie zonder uw aanwezigheid kan gevaarlijk zijn
en resulteren in brand. Probeer NOOIT brand te
blussen met water, schakel in plaats daarvan het
apparaat uit en bedek de vlam met bijvoorbeeld
een deksel of blusdeken.
Het apparaat kan materialen bevatten die hieronder
staan aangegeven. Het is de verantwoordelijkheid van
de gebruikers/monteurs dat de nodige persoonlijke
veiligheidskleding wordt gedragen tijdens het gebruik
van de relevante onderdelen met een van de genoemde
materialen, die als nadelig voor gezondheid en veiligheid
beschouwd kunnen worden, zie hieronder voor meer
informatie.
NOOIT iets van aluminium tussen de onderkant van
nn
de steelpan en het keramische oppervlak plaatsen
(bv. kookmatjes, aluminiumfolie etc.).
BELANGRIJK: olie is brandgevaarlijk, laat pannen
nn
die olie of vet bevatten NOOIT onbeheerd staan
Basis van het fornuis of haard
tijdens het opwarmen of koken.
Het is van essentieel belang dat de basis of haard waarop het
fornuis komt te staan waterpas zijn en het totale gewicht van
beide units kunnen dragen.
NOOIT de pan vullen met meer dan een derde met
olie of vet.
nn
WAARSCHUWING: als het oppervlak van de
nn
inductiekookplaat is gebarsten, zet u het apparaat
De afdekking van de voorplint kan worden verwijderd en er
mogen geen vloertegels voor liggen. Indien nodig moet het
fornuis met de dikte van de tegels worden verhoogd zodat
de plint verwijderd kan worden.
uit om de kans op elektrische schok te vermijden.
Installatie en onderhoud dient te worden
nn
uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur of
Lijmen en afdichtmiddelen
onderhoudsbedrijf.
Wees voorzichtig - gebruik een masker en
wegwerphandschoenen als deze nog vloeibaar zijn.
WAARSCHUWING! Dit apparaat moet worden
geïnstalleerd met een geschikt instrument waarmee
de spannings- en de nulgeleider permanent kunnen
worden onderbroken. Tijdens de installatie of bij
nn
1
Nederlands
Glasdraad, minerale wol, isolatieblokken, keramische
vezel
Kunnen bij inademing schadelijk zijn. Kunnen irritatie
veroorzaken in de huid, ogen, neus en keel. Vermijd contact
met huid en ogen. Gebruik wegwerphandschoenen,
gezichtmaskers en oogbescherming. Was na gebruik uw
handen en andere blootgestelde delen. Wanneer u het
product weggooit, beperk stof dan met sproeiwater en zorg
ervoor dat onderdelen goed zijn ingepakt.
Algemeen
• Dek de pan in geval van brand met een deksel af en
schakel de elektriciteit UIT.
• Smoor de vlammen op het fornuis; probeer de pan niet
naar buiten te brengen.
• Brandwonden en letsel worden vrijwel altijd
veroorzaakt door de brandende pan te pakken en hem
naar buiten te dragen.
Frituren
• Gebruik een diepe pan, groot genoeg om het
verwarmingsgebied helemaal te bedekken.
2
Nederlands
2.
Inleiding
Als verantwoordelijke fabrikant letten wij erop dat onze
producten ontworpen en gebouwd zijn om aan de
vereiste veiligheidsnormen te voldoen wanneer ze correct
geïnstalleerd en gebruikt worden.
Uw AGA een fornuis met stralingswarmte waarin de
ontwerpwaarden en kookprincipes van de traditionele AGA
hand in hand gaan met de flexibiliteit om elke kookzone naar
behoefte aan en uit te zetten, waardoor deze uitstekend past
in uw levensstijl.
Bekijk het schema in het Overzicht-hoofdstuk zodat u zich
met het product bekend kunt maken en naar de relevante
onderdelen voor de bovenste oven, etc.
Iedere wijziging die niet door AGA is goedgekeurd, kan
goedkeuring van het apparaat en de garantie ongeldig
maken en kan op invloed zijn van uw statutaire rechten.
In het belang van veiligheid en efficiënt gebruik wordt u
verzocht het volgende te lezen voordat u uw nieuwe AGAapparaat gebruikt.
Zorg voor een goede ventilatie in de keuken, houd
natuurlijke ventilatiegaten open of installeer een mechanisch
ventilatieapparaat (mechanische afzuigkap).
Aanhoudend intensief gebruik van het apparaat vraagt
mogelijk om extra ventilatie, bijvoorbeeld het openen
van een raam of nog effectievere ventilatie, bijvoorbeeld
een hoger niveau van mechanische ventilatie, indien die
aanwezig is.
Installatie moet voldoen aan de lokale en nationale
bedradingsvoorschriften en door een gekwalificeerde
monteur worden uitgevoerd.
Als u het apparaat de eerste keer aanzet, kan er een beetje
rook en een geur vrijkomen. Dit is normaal en ongevaarlijk
(van ovenisolatie en stijfsel op de elementisolatie) en houdt
na een korte gebruiksperiode op.
3
3.
Overzicht 90, 90i
Afb.3,1
A
B
C
D
E
90, 90i
Dit is een illustratie van model 90i
Overzicht fornuis Afb.3,1
Fig. 3.2
A. Bediening - stralingsovens
B. Bediening - sudder- en kookplaat (hoge snelheid)
H
C. Bovenste oven (braad- en bakoven)
D. Sudderoven
F
E. Verwarmoven
F.
G
Sudder- en kookplaat (hoge snelheid)
G. Topplaat en wegzetzone
H. Warmhoudplaat (alleen 90-model)
Inductiekookplaat (alleen 90i-model).
Dit is een illustratie van model 90i
Fig. 3.3
H
Zie pagina 6 - pagina 13 voor de bediening van het
hoofdfornuis.
F
Zie pagina 18 - pagina 25 voor de bediening van de
inductiekookplaat.
G
Dit is een illustratie van model 90
4
4.
Overzicht 150, 150i
Afb.4.1
C
D
A
B
F
E
G
H
150, 150i
Dit is een illustratie van model 150i
Overzicht fornuis Afb.4.1
A.
Bediening - heteluchtoven
B.
Bediening - sudderplaat (laag vermogen)
C.
Bediening - stralingsovens
D.
Bediening - sudder- en kookplaat (hoge snelheid)
E.
Heteluchtoven
F.
Bakken en braden (stralingsoven met warmteopslag)
G.
Sudderoven
H.
Verwarmoven
I.
Sudderplaat (laag vermogen)
J.
Sudder- en kookplaat (hoge snelheid)
K.
Warmhoudplaat (alleen 150)
Inductiekookplaat (alleen 150i)
Afb.4.2
J
I
K
Dit is een illustratie van model 150i
Afb.4.3
J
K
Zie pagina 6 - pagina 13 voor de bediening van het
hoofdfornuis.
I
Zie pagina 14 - pagina 17 voor de bediening van de
aanvullende heteluchtoven.
Zie pagina 18 - pagina 25 voor de bediening van de
inductiekookplaat.
Dit is een illustratie van model 150
5
5.
Stralingsovens met warmteopslag en hoofdkookplaat
Bediening en algemeen advies
Fornuizen
UIT
Als u uw AGA-fornuis de eerste paar keer gebruikt, zijn er
twee dingen die u kunt merken; om beide hoeft u zich geen
zorgen te maken.
Het AGA-fornuis zal korte tijd een geur afgeven; dit is gewoon
te wijten aan het verbranden van de beschermende olie die
wij op de kookplaat en in de ovens aanbrengen. Wanneer
dit gebeurt, is het vanwege de nieuwheid van het fornuis de
eerste paar uur raadzaam om het keukenraam te openen.
Sudderen
Er kan condensatie ontstaan op de bovenste plaat en het
voorpaneel terwijl het AGA-fornuis opwarmt; dit wordt
veroorzaakt door het opdrogen van de isolatielaag en het
bindmiddel op basis van zetmeel op de elementisolatie. De
condensatie moet zo snel mogelijk worden weggeveegd om
vlekken op het email te voorkomen.
Koken
Oven
Uw AGA heeft het uiterlijk van een klassiek geëmailleerd,
gietijzeren AGA-fornuis met warmteopslag. De flexibiliteit
ervan is echter haast eindeloos, omdat in plaats van één
enkele warmtebron elke kookzone zijn eigen elektrisch
verwarmde gietijzeren element(en) heeft. De scheiding van
de kookzones biedt controlemogelijkheden. U kunt alleen de
zones selecteren die u wilt of moet gebruiken.
UIT
Braadoven AAN
Sudderen UIT
Afzuigkappen en ovenventilatie
Het wordt aanbevolen om een afzuigkap te monteren
boven dit AGA-fornuis. Het AGA-ventilatiesysteem
bevindt zich bovenop het AGA-fornuis en is ontworpen
om het vocht uit de ovens af te voeren. De afzuigkap
dient op minimaal de door de fabrikant aanbevolen
hoogte te worden geplaatst, gemeten vanaf de
bovenzijde van het AGA-fornuis.
Braadoven AAN
Sudderen AAN
Bovenste oven - UIT
Sudderen AAN
Algemeen advies
Voedsel dient niet in een oven te worden geplaatst totdat
deze de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
Bakken AAN
Sudderen AAN
Ovendeuren mogen tijdens het bereiden en opwarmen niet
lange tijd blijven openstaan.
Bakken AAN
Bewaar het platte koudblad buiten het fornuis. Gebruik
het blad in de braadoven om warmte van bovenaf tegen
te houden en zo onderin een gematigdere temperatuur te
creëren. Dit blad kan ook als bakplaat worden gebruikt.
Sudderen UIT
Opwarmtijden
Verwarmoven
Oven rechtsonder
Omdat de AGA werkt volgens het principe van warmteopslag,
is er tijd nodig om de warmte van de elektrische elementen
te verzamelen, totdat het gietijzer deze heeft opgenomen.
Wij raden aan om een ​uur opwarmtijd te rekenen.De
optionele programmeerder is een geweldige accessoire,
omdat deze kan worden ingesteld om de bovenste oven voor
te verwarmen, zodat u er meteen iets kunt inschuiven als u de
deur binnenloopt.
AAN = Groen neon
6
Het principe van warmteopslag betekent dat de ovens en
de kookplaat tot een vooraf ingestelde warmte worden
verwarmd; de bereidingsovens zijn genoemd naar de
desbetreffende functie en niet naar de temperatuur.
Afb.5.1
De hoofdkookplaat
De gietijzeren kookplaat wordt handmatig bediend en is plat
vervaardigd om het beste algehele contact met de AGAsauspannen, grillpannen, frituurpan en ketel te bieden.
De kookplaatinstelling is de warmste terwijl de
sudderplaatinstelling koeler is. De kookplaat heeft elektrische
onderdelen in het gietijzer die in respectievelijk ca. 12-15
minuten opwarmen. De kookplaat kan volledig onafhankelijk
van de ovens worden gebruikt.
De gehele zone van de kookplaat kan voor koken worden
gebruikt en er kunnen altijd meerdere pannen op de plaat
worden gezet. De kookplaat bevindt zich een klein beetje
boven de topplaat om krasvorming te minimaliseren als de
pannen naar een kant geschoven worden om te sudderen.
Afb.5.2
De chromen geïsoleerde deksel wordt over de kookplaat
gelegd wanneer deze aan het opwarmen is of niet in gebruik
is. Wanneer de kookplaat ‘AA’ staat, dan is de geïsoleerde
deksel warm. We bevelen ten sterkste aan dat u geen
voorwerpen direct op de geïsoleerde deksel zet zoals
ketels, sauspannen of bakblikken omdat de kleinste krasjes
meteen zichtbaar zijn. Koop een paar pannenlappen om het
oppervlak van de deksel te beschermen als ze als wegzetplek
wordt gebruikt!
Houd de kookplaat vrij van aangebrand eten of
kruimels met de bij uw AGA geleverde draadborstel.
Schoonmaakinformatie vindt u “Reiniging & verzorging”
pagina 30.
De wegzetplaten
Wegzetplaat links
De wegzetplaten zijn handig als u een pan van het vuur wilt
halen of op een lagere temperatuur wilt.
Afb.5.3
Wees voorzichtig bij het verwijderen en verplaatsen van de
gietijzeren wegzetplaten, omdat deze zwaar zijn. Zorg dat
deze afgekoeld zijn, alvorens u deze verwijdert.
De wegzetplaten verwijderen
Steek het hefgereedschap (Afb.5.1) in de uitsparing aan de
achterkant van de wegzetplaat. Til deze aan de achterkant op
en schuif deze vervolgens naar de zijkant eruit, (Afb.5.2).
Vervangen van wegzetplaten
Vervang de wegzetplaten voorzichtig, zoals getoond in
(Afb.5.3).
Wegzetplaat voor
7
De kookplaatbediening
Afb.5.4
De sudderstand: (Afb.5.4)
De sudderstand is de koelste van de twee standen en wordt
dus gebruikt voor recepten waar minder warmte voor nodig
is zoals sauzen, roereieren, melk opwarmen, langzaam
frituren, soepen laten sudderen en wortelgewassen.
Daarnaast kan hij gebruikt worden om direct op gekookt
te worden in de vorm van een grillplaat - van onschatbare
waarde voor geroosterde sandwiches, quesadilla’s,
platte scones, het schroeien van coquilles en zelfs voor
vetvrije gebakken eieren! Langzaam bereide toast kan
op de sudderstand worden bereid. Hiervoor is de AGAbroodrooster niet nodig.
Afb.5.5
De kookplaatstand (Afb.5.5)
De warmste stand, de kookplaatstand, wordt gebruikt voor
koken, grillen, roerbakken, maken van toast, inderdaad alles
waar veel warmte voor nodig is. Groene groentes behouden
hun kleur wanneer ze hier snel gekookt worden of gebruik
boven de sauspannen een stomer om meer dan één groente
tegelijk te koken.
Wanneer u roerbakt of iets bereidt dat kan spetteren,
bevelen we het gebruik van een AGA-spatscherm aan
dat het geïsoleerde deksel tegen spetters beschermt. Zo
is schoonmaken een koud kunstje! Was het spatscherm
in zeepwater of doe hem in de vaatwasser tussen twee
dinerborden.
Houd er rekening mee dat de kookplaatstand te warm is om
er direct voedsel op te bereiden.
8
De stralingsovens
Uw AGA heeft twee ovens die vooraf zijn ingesteld op
een andere warmte plus een verwarmoven, net als bij het
traditionele AGA-warmteopslagfornuis. De bovenste oven
heeft twee temperatuurinstellingen: een voor braden en een
voor bakken.
Elke oven heeft dezelfde capaciteit (er past een kalkoen van
13 kg in) en u kunt de technieken van het traditionele AGAwarmteopslagfornuis gebruiken, zoals pannen stapelen in
de sudderoven. Zo kunnen wortelgewassen, rijst en pudding
gestoomd worden, een stoofschotel worden geplaatst, fruit
worden gepocheerd, allemaal in één oven zodat de kookplaat
vrij blijft.
De braad-, bak- en sudderovens van AGA zijn gemaakt uit
gietijzer, na verloop van tijd zijn ze goed ingevet.
De ovens roesten echter als voedsel met een hoog
vochtgehalte niet wordt afgedekt (vooral in de sudderoven)
of als resten niet worden opgeruimd.
Het is ook niet raadzaam om een geheel of gedeeltelijk
gevulde pan of keukengerei met voedsel met een hoog
vochtgehalte in de ovens te laten staan als deze niet worden
gebruikt.
Om de ovens in te branden, is een lichte plantaardige olie
ideaal (maïsolie is het beste); spuitolie wordt aanbevolen.
Eventuele hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd
met de meegeleverde draadborstel.
De verwarmoven en het opbergcompartiment zijn gemaakt
van gecoat steel en hoeven niet ingevet te worden.
Opwarmtijden
Omdat de AGA werkt volgens het principe van warmteopslag,
is er tijd nodig om de warmte van de elektrische elementen
te verzamelen, totdat het gietijzer deze heeft opgenomen.
Wij raden aan om een ​uur opwarmtijd te rekenen.
9
De ovenbediening
Afb.5.2
Om de verschillende oventemperatuurinstellingen te
selecteren, draait u de bedieningsknop rechtsom (Afb.5.1).
Bakoven aan. Deze stand heeft een aangepaste temperatuur
in de oven linksboven, geschikt voor bakken (Afb.5.2).
Bakoven aan, sudderoven aan. Deze stand is voor langzaam
bereiden in de oven linksonder Afb.5.3).
Sudderoven aan (Afb.5.4).
Braadoven aan, sudderoven aan (Afb.5.5).
Afb.5.3
Braadoven aan. Deze stand bereikt een hogere temperatuur
in de oven linksboven (Afb.5.6).
Sudderoven uit (Afb.5.6).
Afb.5.1
Afb.5.4
Afb.5.5
Afb.5.6
10
Nederlands
Braadovenstand
Bakovenstand
Deze braadovenstand wordt indirect
verwarmd door twee elementen, een in
de bodem van de oven en de ander
bovenin. Met deze elementen wordt het
gietijzer van binnen verhit om
braadresultaten te krijgen in
overeenstemming met de traditionele
oven van het AGA-warmteopslagfornuis en de flexibiliteit om
de oven uit te schakelen wanneer u dit niet gebruikt.
Deze bakovenstand wordt indirect
verwarmd door twee elementen, een in
de bodem van de oven en de ander
bovenin. Met deze elementen wordt het
gietijzer van binnen verhit om
bakresultaten te krijgen in
overeenstemming met de traditionele
oven van het AGA-warmteopslagfornuis
en de flexibiliteit om dit uit te schakelen wanneer u dit niet
gebruikt.
De braadoven kan ook voor ‘grillen’ aan de bovenzijde en op
de ovenbodem voor ‘frituren met een dun laagje olie’ worden
gebruikt.
Als u kookt op de bodem van de braadoven, plaats
het ovenrooster dan op de bodem van de oven
alvorens u het voedsel in de oven zet. Hierdoor
komt het voedsel net boven het basiselement,
zodat een optimaal bereidingsresultaat wordt
verkregen.
De braadovenstand omvat warmtezones, d.w.z. dat deze
naar boven toe iets warmer is dan in het midden en de
ovenroosterset op de ovenbodem iets minder warm is dan
het midden.
Het mooie van de braadovenstand is dat vetspetters bij
volledige warmte wegbranden. U hoeft alleen af en toe de
koolresten weg te borstelen.
De braadovenstand werkt uitstekend voor brood en
pasteitjes. Quiches in keramische of pasteitjes in Pyrexborden hoeven niet blind te worden gebakken, omdat ze op
het rooster op de ovenbodem geplaatst worden en de pastei
daar van onderaf wordt gebakken en de vulling bruint door
de warmte rondom. Zoals u weet, geleiden metalen platte
blikken sneller dan keramiek; gerechten in deze blikken
hebben daarom waarschijnlijk een kortere bereidingstijd.
De speciaal ontworpen AGA-braadblikken en het bakgerei
schuiven direct op de richels. Bijna elke beschikbare vierkante
centimeter van de ruimte kan dus worden gebruikt. Voedsel
kan met behulp van het platte koudblad of het grote
braadblik beschermd worden. Zo kunt u voedsel waarvoor
verschillende temperaturen nodig zijn tegelijkertijd bereiden.
Als voedsel te snel bruint en u wilt het niet naar een andere
oven overbrengen, schuif dan gewoon het koudblad over het
voedsel om de bovenwarmte te reduceren.
Deze stand heeft een gematigde temperatuur, ideaal voor
taarten, koekjes en alles waarvoor een matige warmte nodig
is zoals vispastei, lasagne, soufflés, kruimeltaart en rollades.
Vlees en gevogelte kunnen hier worden bereid. In feite
kunnen de meeste dingen die op de braadovenstand bereid
kunnen worden, ook in de bakoven worden bereid, alleen
met langere tijden.
Laat de oven ten minste één uur opwarmen voor de beste
bakresultaten. Bak taarten samen op één rek. Als twee rekken
gebruikt worden, moet u het voedsel verwisselen om een
egale kleuring te krijgen, zoals u bij elke oven zou doen met
warmtezones.
Net als het geval is bij de braadovenstand, worden de
speciaal ontworpen AGA-braadblikken en het bakgerei
direct op de richels geschoven. Bijna elke beschikbare
vierkante centimeter van de ruimte kan dus worden benut.
Voedsel kan met behulp van het platte koudblad of het grote
braadblik beschermd worden. Zo kunt u voedsel waarvoor
verschillende temperaturen nodig zijn tegelijkertijd bereiden.
Als voedsel te snel bruint en u wilt het niet naar een andere
oven overbrengen, kunt u gewoon het koudblad over het
voedsel schuiven om de warmte te reduceren.
OPMERKING: Bij het bakken is het altijd het beste om koud
te beginnen, anders duurt het bij het bakken na het gebruik
van de braadstand lang voordat de oven afkoelt.
OPMERKING: verwijder altijd het koudblad en de bakblikken
als u klaar bent. Als ze in de oven blijven staan, beïnvloedt dat
de oventemperatuur.
11
Nederlands
Sudderoven
Gebruikersondersteuning
• Laat de ovens volledig opwarmen; hoe langer de oven
aanstaat, hoe beter het is. Wij bevelen één uur aan.
De sudderoven wordt indirect verwarmd
door één element in de bodem van de
oven.
• Voor het beste resultaat bevelen wij het gebruik van
AGA-keukengerei met dikke bodems en stapeldeksels
aan.
Met dit element wordt de lucht
en het gietijzer van binnen verhit
om bakresultaten te krijgen in
overeenstemming met de traditionele
sudderoven van het AGA-warmteopslagfornuis en de
flexibiliteit om dit uit te schakelen wanneer u dit niet
gebruikt.
• PLAATS GEEN borden direct op de ovenbodem. Plaats
ze altijd op een rek of ovenrooster op de bodem.
• Stukken vlees en gevogelte moeten eerst 30-45
minuten in de braadovenstand worden verwarmd en
dan naar de sudderoven worden verplaatst.
Het ovenrooster op de bodem beschermt hierbij de items
die op de bodem van de oven geplaatst zijn, zoals bij het
stomen van groenten, het warmhouden van sauzen of
stoofgerechten met een lange bereidingstijd. Zorg er altijd
voor dat dit rooster is geplaatst, voordat u voedsel in de oven
schuift.
• Deze methode is niet geschikt voor gevuld vlees en
gevogelte.
• Let erop dat de binnentemperatuur van varkensvlees en
gevogelte ten minste 75 °C is.
De sudderoven kan beschreven worden als een voortzetoven
omdat hij verder gaat met voedsel dat ergens anders in het
fornuis verwarmd is, m.u.v. schuimpjes die in plaats van
‘gebakken’ uitgedroogd raken.
• Breng soepen, stoofschotels en vloeistoffen altijd eerst
aan de kook voordat u ze in de sudderoven plaatst.
• Ontdooi voedsel volledig voordat u met koken begint.
• Wortelgewassen zijn sneller gaar als u ze in kleine
stukjes snijdt
Verwarmoven
De verwarmoven wordt indirect
verwarmd door één element in de
bodem van de oven.
• Voeg kruiden en verdikkingsmiddelen aan het einde
van de kooktijd toe.
De OVEN IS GEEN WARMHOUDOVEN
en is derhalve niet ontwikkeld om
etenswaren gedurende langere periodes
op een bepaalde temperatuur te houden.
• Veel gedroogde peulvruchten en bonen, bijvoorbeeld
gedroogde rode kdineybonen, moeten na het weken
minimaal 10 minuten gekookt worden voordat ze bij
een gerecht worden gevoegd.
De verwarmoven is ontwikkeld om bereide etenswaren
gedurende korte tijd warm te houden totdat deze opgediend
kan worden.
De verwarmoven wordt geleverd met een bladrek om voor
het serveren op te warmen.
Borden moeten ER niet te lang in staan op schade te
nn
voorkomen.
Bedien de verwarmoven via de afzonderlijke schakelaar
rechts van de kookplaat. Een groen lampje geeft aan dat dat
de verwarmoven aan staat.
12
Nederlands
Bereidingstabel - stralingsovens
Braadovenstand
Oventemperatuur = HOOG
Boven - grillen
2e richel - scones, klein gebak, grillen
3e richel - kadetjes, Yorkshire-pudding
4e richel - braadvlees, gevogelte
Ovenrooster op bodem van oven - broden, pasteitjes, gegrilde groenten
Ovenrooster op bodem van oven - quiches, pasteitjes
Bakovenstand
Oventemperatuur = GEMATIGD
Bijna bovenin - cake, sommige koekjes, kleine cakejes
In het midden - vis, soufflés, taarten met hartige vulling, lasagne
Ovenrooster op bodem van oven - gevulde cake, zandgebak, plaatkoek en
cheesecake
Sudderoven
Oventemperatuur = LAAG
Stoofschotels, bouillon, pudding en vergelijkbare gerechten moet u ergens anders
op de kookplaat of inductiekookplaat op temperatuur brengen en dan naar de
sudderoven verplaatsen (de enige uitzondering is meringues). Droog meringues uit
door ze op een bakplaat onderin de sudderoven te plaatsen. Vruchtentaarten kunnen
lange tijd op het ovenrooster op de bodem van de oven garen.
13
6.
Heteluchtoven (Modellen 150, 150i)
Bediening van heteluchtoven
Afb.6.1
Heteluchtovens circuleren voortdurend hete lucht, wat voor
een snellere, gelijkmatigere bereiding zorgt. De aanbevolen
bereidingstemperaturen voor een heteluchtoven zijn
gewoonlijk lager dan voor andere typen ovens.
Hoge
heteluchtoven
Bediening van de ovens
Heteluchtoven
Draai de temperatuurkeuzeknop naar de gewenste
temperatuur (Afb.6.2).
ArtNo.323-0002 Tall oven
De oven heeft ongeveer 10 minuten nodig om de door u
geselecteerde temperatuur te bereiken.
Afb.6.2
De oven gaat vervolgens aan en uit tijdens het bereiden en
houdt zo de geselecteerde temperatuur aan.
Accessoires
Ovenroosters
De ovenroosters blijven vastzitten wanneer ze naar voren
worden getrokken, maar kunnen eenvoudig worden
verwijderd en opnieuw worden bevestigd.
Afb.6.3
Afb.6.4
ArtNo.320-0011 Removing the shelf 1
Afb.6.5
Trek het rooster naar voren tot de achterzijde van het rooster
wordt tegengehouden door de stops aan de zijkanten van de
oven (Afb.6.3).
Til de voorzijde van het rooster op, zodat de achterzijde van
het rooster onder de roosterstop doorgaat en trek het rooster
vervolgens naar voren (Afb.6.4).
ArtNo.320-0012 Removing the shelf 2
Om het rooster terug te plaatsen, lijnt u het rooster uit met
een groef in de zijkant van de oven en duwt u het rooster
terug tot de uiteinden de roosterstop raken. Til de voorzijde
op zodat de uiteinden van het rooster langs de roosterstops
gaan en laat de voorzijde vervolgens zakken zodat het
rooster vlak ligt en druk het volledig naar achteren.
Afb.6.6
ArtNo.324-0002 Oven shelf
x4
ArtNo.324-0010 Plate warming shelf
x1
Plaats de rails NIET in de vaatwasser.
nn
Afb.6.7
Afb.6.8
Ovenroosters
De heteluchtoven wordt geleverd met vier platte kookbladen
(Afb.6.5) en één verwarmblad voor borden (Afb.6.6).
Wanneer u de hoge oven gebruikt, kunt u op alle vier roosters
tegelijk koken, maar zorg wel voor voldoende ruimte zodat
de warme lucht kan circuleren.
De bakplaat (Afb.6.8) is speciaal ontworpen voor gebruik in
de onderste oven en wordt direct op het roosterrek geplaatst.
De plaat heeft de aanbevolen grootte bij het bereiden van
scones, koekjes, meringues of pasteitjes.
Verwijderen van de roostersteunen
Om de zijkanten van de oven te reinigen, schuift u de roosters
naar buiten, haakt u de steunen van de ovenkanten los en tilt
u deze eruit (Afb.6.7).
x2
14
Bereidingstips voor uw heteluchtoven
Algemene oventips
De roosters moeten altijd stevig tegen de achterkant van de
oven worden gedrukt.
Bakplaten met voedsel dat erop wordt bereid moet aan de
voorzijde van de ovenroosters worden geplaatst. Andere
containers moeten centraal worden geplaatst. Houd alle
platen en containers weg van de achterkant van de oven,
omdat het voedsel anders overbruin kan raken.
Voor gelijkmatig bruinen is de maximaal aanbevolen grootte
van een bakplaat:
• Diepte: 340 mm (13 3/8") en breedte: 340 mm (13 3/8”) in
de hoofdoven
• diepte: 321 mm (12 5/8") en breedte: 289 mm (11 3/8") in de
hoge oven.
Als de oven aan is, laat de deur dan LAAT Langer open
dan nodig, anders kunnen de knoppen zeer heet worden.
• Laat altijd een ‘vingerbreedte’ ruimte tussen gerechten
op hetzelfde rooster. Hierdoor kan de warmte vrij om
eromheen circuleren.
• Om vetspatten te verminderen wanneer u groenten
toevoegt aan heet vet rond een braadstuk, droogt u ze
goed af of bestrijkt u ze licht met bakolie.
• Als gerechten tijdens de bereiding kunnen overkoken,
plaats ze dan op een bakplaat.
• Als u de onderzijde van bakwaren wilt laten bruinen,
verwarm de bakplaat dan voor gedurende 15 minuten
voordat u het gerecht in het midden van de bakplaat
plaatst.
15
Bereidingstabel - heteluchtoven
De oven heeft ongeveer 10 minuten nodig om de geselecteerde temperatuur te bereiken.
De oveninstellingen en bereidingstijden in de onderstaande tabel zijn slechts bedoeld als richtlijn.
Individuele smaak kan een aanpassing van de temperatuur vergen om een bepaald resultaat te
verkrijgen.
Top (T)
Centre (C)
ArtNo.050-0007
Oven shelf positions
Base (B)
Oven Shelf Positions
Voedsel wordt in een ventilatoroven op een lagere temperatuur bereidt dan in een conventionele
oven. Verlaag bij recepten de temperatuur van de ventilatoroven met 10 °C en de bereidingstijd met 5-10 minuten. De
temperatuur in de ventilatoroven varieert niet naar gelang de hoogte in de oven, zodat u elk rooster kunt gebruiken.
Voedsel
Temperatuur
conventionele oven
(roosterpositie)
Temperatuur
ventilatoroven
160 (C)
150 °C
200 (C)
190 °C
160 (C)
150 °C
200 (C)
190 °C
160 (C)
150 °C
200 (C)
190 °C
Geschatte bereidingstijd
Vlees
Rund (zonder bot)
Lam
Varken
30-35 minuten per 500 g + 30-35
minuten.
20-25 minuten per 500 g + +20-25
minuten.
30-35 minuten per 500 g + 30-35
minuten.
25-30 minuten per 500 g + +25-30
minuten.
35-40 minuten per 500 g + +35-40
minuten.
25-30 minuten per 500 g + +25-30
minuten.
Ontdooi bevroren
braadstukken grondig
voorafgaand aan de
bereiding. Vlees kan worden
gebraden op 220 °C (210
°C voor de ventilatoroven)
en de bereidingstijd kan
dienovereenkomstig worden
aangepast. Voor gevuld en
opgerold vlees ongeveer 10
minuten per 500 g toevoegen,
of bereiden op 200 °C (190 °C)
gedurende 20 minuten en 160
°C (150 °C) gedurende de rest
van de tijd.
Gevogelte
160 (C)
150 °C
Kip
200 (C)
190 °C
160 (C)
150 °C
15-20 minuten per 500 g + +15-20
minuten.
200 (C)
190 °C
20 minuten per 500 g +20 minuten.
160 (C)
150 °C
15 minuten per 500 g +15 minuten.
200 (C)
190 °C
25-30 minuten per 500 g.
140-150 °C
130-140 °C
220 (C)
210 °C
Grote vormen 30-35 minuten; individueel 10-20 minuten.
Zeer rijk fruit - kerst, huwelijk, enz.
140 (C/B)
130 °C
45-50 minuten per 500 g mengsel.
Fruit 180 mm vorm
150 (C/B)
140 °C
2-2½ uur.
Fruit 230 mm vorm
150 (C/B)
140 °C
Tot 3½ uur.
Madeira 180 mm
160 (C/B)
150 °C
80-90 minuten.
Cupcakes
190 (C/B)
180 °C
15-25 minuten.
Scones
220 (C/B)
210 °C
10-15 minuten.
180 mm vorm
180 (C/B)
170 °C
20-30 minuten.
210 mm vorm
180 (C/B)
170 °C
30-40 minuten.
Kalkoen
Eend
20-25 minuten per 500 g + +20-25
minuten.
20 minuten per 500 g.
Stoofschotel
Yorkshire pudding
Taart
2-4 uur volgens recept.
Sponstaart
16
Gevuld gevogelte kunt u 20
minuten bereiden op 200 °C
(190 °C) en vervolgens op 160
°C (150 °C) gedurende de rest
van de tijd. Vergeet niet het
gewicht van de vulling mee
te tellen.
Volg voor vers of bevroren
voorverpakt gevogelte de
instructies op de verpakking.
Ontdooi bevroren gevogelte
grondig voorafgaand aan de
bereiding.
Bij gebruik van de
conventionele
oven: drie
bij lagen
Er
kunnen maximaal
gebruikworden
van twee
roosters
tegelijk
bereid
in een
minimaal één richel
ventilatoroven,
maarruimte
zorg dat er
tussen elk
de rooster
roostersminimaal
laten. één
tussen
richel
ruimte
is.
Plaats de bakplaat met de
voorzijde langs de voorzijde
van het ovenrooster.
Voedsel
Temperatuur
conventionele oven
(roosterpositie)
Temperatuur
ventilatoroven
Geschatte bereidingstijd
Kruimeldeegtaartjes
200 (C/B)
190 °C
Fruittaartjes
200 (C/B)
190 °C
Taartjes
200 (C/B)
190 °C
Bladerdeeg
210 (C/B)
200 °C
Meringues
100 (C/B)
90 °C
Gebakken eiercustard
160 (C/B)
150 °C
Gebakken sponspudding
180 (C/B)
170 °C
140-150 (C/B)
130-140 °C
210 (C)
200 °C
20-30 minuten.
Nagerechten
Melkpudding
Brood
Vis
20-30 minuten op een
voorverwarmde plaat.
35-45 minuten.
10-20 uur naar gelang de grootte..
20-40 uur naar gelang de grootte..
Er kunnen maximaal drie lagen
tegelijk worden bereid in een
ventilatoroven, maar zorg dat er
tussen elk rooster minimaal één
richel ruimte is.
2-3 uur.
45-60 minuten.
40-45 minuten.
2-3 uur.
Grillen met ventilator
Filet
190 (C/B)
190 °C (C/B)
15-20 minuten
Geheel
190 (C/B)
190 °C (C/B)
15-20 minuten per 500 g.
Moot
190 (C/B)
190 °C (C/B)
Moten naar gelang de dikte.
Sudderplaat (laag vermogen)
Afb.6.9
Een sudderplaat met laag vermogen is boven
uw heteluchtoven geplaatst. Deze vult de
hogesnelheidskookplaat rechts aan (Afb.6.9).
Zie voor sudderplaattemperaturen de tabel hier tegenover.
17
Tijd (min.)
Temperatuur bij
benadering met deksel
omlaag
10 min.
65 °C - 70 °C
10 min
140 °C - 150 °C
15 min.
190 °C - 210 °C
20 min.
200 °C - 220 °C
Nederlands
7.
Inductiekookplaat met 2 zones (alleen 90i-model)
Afb.7,1
Inductieplaattimer
Hob timeringesteld
set
Restwarmte-indicatie
Residual
heat indicator
Warming levels
Verwarmingsniveaus
Timer display
Timerdisplay
1 234567 8 9
Minute Minder/
Minute
/ timer set
timer ingesteld
Vermogensniveau
Power levels
Power levels
Vermogensniveau
Induction Warm
Warm
Inductie
on / off
aan/uit
Boost
Boost
Low
Laag
High
Hoog
Lock
Pause
Vergrendelen
Pauze
Power on /aan/uit
off
Vermogen
De inductiekookplaten werken onafhankelijk van de AGAkookplaat en -ovens. Alle inductiekookplaatfuncties zijn
toegankelijk via de in het keramische oppervlak van de
inductiekookplaat ingebouwde touchpads.
Afb.7,2
Pannen
Het is belangrijk om pannen te gebruiken die specifiek
aanbevolen worden voor inductiekoken. Over het algemeen
zijn roestvast staal, speciale pannen met roestvaststalen
voet, geëmailleerd staal of gietijzeren pannen met plat
geëmailleerde voet geschikt. Let op: sommige roestvrij stalen
pannen functioneren niet of warmen maar langzaam op.
Afb.7,3
Alle koperen en aluminium pannen of keramische pannen
werken niet op een inductiekookplaat. Als u twijfelt of
een pan geschikt is, voer dan een snelle test uit met
een magneet op de bodem van de pan (Afb. 5.2). Een
sterke aantrekkingskracht tussen magneet en pan duidt
normaal gesproken op een geschikte pan. Zwakke of geen
aantrekkingskracht duidt meestal op een pan die niet
geschikt is. Vergeet niet de magneet te verwijderen voordat u
de pan op de kookplaat gebruikt.
Gebruik pannen die even groot zijn of iets groter dan het
gemarkeerde gebied. Kleinere pannen hebben meer tijd
nodig om op te warmen. Het gebruik van een pan met deksel
zorgt dat de inhoud sneller kookt.
Displaypictogrammen
Auto Cook
Warmte-instellingen
Idealiter hebben de pannen een bijna vlakke bodem om de
inductie-efficiëntie te maximaliseren.
Pandetectie
Timer ingesteld
Restwarmte
Pauze ingesteld
De meeste pannen maken tijdens het koken een zwak
hoorbaar geluid, dat is volstrekt normaal. Het geluidsniveau
varieert afhankelijk van het type en soort van de gebruikte
pan.
Boost
Vermogensniveaus
AGA-accessoires kunt u bij uw AGA-specialist of online
bekijken op agacookshop.co.uk.
Langer padcontact
18
Nederlands
Pandetectie
De inductiekookplaat gebruiken
Als de stroom ingeschakeld is en u een vermogensniveau
hebt geselecteerd, wordt de pan automatisch gedetecteerd
als de pan binnen de kookzone op de inductiekookplaat
wordt geplaatst of van deze zone wordt verwijderd. (Zie Afb.
5.3 voor de panzone en panlocatie).
Stap 1. Raak de stand-byknop de inductiekookplaat aan
te zetten.
Afb.7,4
H
1 234567 8 9
Stap 2. Zet de inductie aan. Als het vermogensniveau niet
binnen 20 seconden wordt ingesteld, dan schakelt het
toestel automatisch uit.
Restwarmte-indicatielampje
Het kookoppervlak wordt tijdens het gebruik heet, omdat
de warmte uit de pan wordt geleid. Ook na gebruik blijft het
kookoppervlak nog een tijdje heet.
Stap 3. Stel het vereiste vermogensniveau in
Na het koken verschijnt indicatie “Warme kookplaat” (Afb.
5.4) en deze blijft gedurende korte tijd na het uitschakelen
zichtbaar.
1 234567 8 9
Bedieningspaneel Afb. 5.1
Zorg altijd dat uw vingers goed contact maken op de
touchpads voor een goede reactie.
De touchpads reageren mogelijk niet als het
bedieningspaneel van de kookplaat nat is.. Maak het gebied
van de touchpad met een papieren handdoek droog.
Stap 4. Boostniveau. De vermogensboost duurt 10
minuten, dan keert het toestel terug naar de vorige
instelling.
9 P
Oververhittingsbescherming
Het vermogen wordt automatisch verlaagd als onder de
kookzone te hoge temperaturen worden gedetecteerd. Als
er hoge temperaturen worden gedetecteerd, dan is het niet
mogelijk om het vermogensniveau in te stellen op een hoger
niveau dan wordt weergegeven op de visuele displays.
Als een pan droog kookt, dan schakelt het
oververhittingssysteem de kookplaat uit.
Stap 5. Raak de stand-byknop de inductiekookplaat uit
te zetten.
19
Nederlands
Pauze
Verwarmfunctie
De verwarmfunctie houdt bereide etenswaren warm
gedurende in ingestelde tijdsduur.
Stap 1. Druk op pauze om de kookperiode te onderbreken.
Niveau
Temperatuur
1
40 °C 104°F
Smelten
2
70 °C 158°F
Verwarmen
3
94 °C
Sudderen
Stap 1. Raak de stand-byknop de inductiekookplaat aan
te zetten.
Stap 2. Om het koken te hervatten, raakt u de pauzeknop
aan en schuift u met uw vinger over de volledige lengte
van de vermogensniveaupads.
1 234567 8 9
Stap 2. Zet de inductie aan. Als het vermogensniveau niet
binnen 20 seconden wordt ingesteld, dan schakelt het
toestel automatisch uit.
Stap 3. Het oorspronkelijke vermogensniveau wordt
automatisch ingesteld.
9
Stap 3. Raak de eerste vermogensniveaupad aan om
verwarmingsniveau een te selecteren.
De pauzefunctie blijft slecht gedurende 10 minuten
actief. Na 10 minuten schakelt het fornuis uit.
1
Stap 4. Raak de eerste vermogensniveaupad aan en houd
deze ingedrukt om verwarmingsniveau twee te selecteren.
2
Stap 5. Raak de eerste vermogensniveaupad aan en houd
deze ingedrukt om verwarmingsniveau drie te selecteren.
3
20
Nederlands
Auto Cook
Timerfunctie
Met de Auto Cook-functie kunt u de inhoud van de pan
snel op een hoge temperatuur brengen, alvorens he toestel
terugkeert naar het ingestelde vermogensniveau.
De timerfunctie start of onderbreekt een kookproces niet. Het
fornuis heeft twee individuele timers:
Stap 1. Raak de stand-byknop de inductiekookplaat aan
te zetten.
1.
Keukentimer, voor algemene toepassingen,
bijvoorbeeld het bijhouden van de tijd voor in een oven
bereid voedsel.
2.
Minute Minder, voor het bijhouden van de duur van
het inductiekookproces.
Stap 2. Zet de inductie aan. Als het vermogensniveau niet
binnen 20 seconden wordt ingesteld, dan schakelt het
toestel automatisch uit.
Stap 3. Houd de vereiste vermogensniveaupad
gedurende 5 seconden ingedrukt. Het symbool A samen
met het vermogensniveau knipperen op het display.
A
1 234567 8 9
Stap 4. Raak de stand-byknop de inductiekookplaat uit
te zetten.
21
Nederlands
1. Keukentimer
Keukentimer aanpassen
Stap 1. Raak de stand-byknop de inductiekookplaat aan
te zetten.
Stap 1. Om een eerder ingestelde tijd aan te passen of
te annuleren, drukt u op stand-by.
Stap 2. Druk de knoppen “-” en “+” tegelijkertijd in.
Stap 2. Druk de knoppen “-” en “+” tegelijkertijd in.
888
888
Stap 3. De tijd kan nu aangepast worden met behulp van
- of +. 0 om te annuleren.
Stap 3. Er kan nu een tijdsduur ingesteld worden met
behulp van - of +. Het aftellen begint na enkele seconden.
001
001
Stap 4. Als er onmiddellijk afgeteld moet worden, raak
dan het vermogensniveaupad aan.
Stap 4. Als er onmiddellijk afgeteld moet worden, raak
dan het vermogensniveaupad aan.
Stap 5. Als er onmiddellijk afgeteld moet worden, raak
dan het vermogensniveaupad aan.
Stap 5. Als er onmiddellijk afgeteld moet worden, raak
dan het vermogensniveaupad aan.
Nadat de ingestelde tijd verstreken
is, klinkt er een alarm. Druk op de
uitschakelpad om dit te annuleren.
Nadat de ingestelde tijd verstreken
is, klinkt er een alarm. Druk op de
uitschakelpad om dit te annuleren.
22
Nederlands
2. Minute Minder
Minute Minder aanpassen
Stap 1. Raak de stand-byknop de inductiekookplaat aan
te zetten.
Stap 1. Druk de knoppen “-” en “+” tegelijkertijd in.
Stap 2. Zet de inductie aan. Als het vermogensniveau niet
binnen 20 seconden wordt ingesteld, dan schakelt het
toestel automatisch uit.
Stap 2. De tijd kan nu ingesteld worden met behulp van
- of +. Het aftellen begint na enkele seconden.
A
1 234567 8 9
002
Stap 3. Stel het vereiste vermogensniveau in
1 234567 8 9
Stap 4. Druk de knoppen “-” en “+” tegelijkertijd in.
A
1 234567 8 9
Stap 5. De tijd kan nu ingesteld worden met behulp van
- of +. Het aftellen begint na enkele seconden.
001
Stap 5. Als er onmiddellijk afgeteld moet worden, raak
dan het vermogensniveaupad aan.
Nadat de ingestelde tijd verstreken
is, klinkt er een alarm. Druk op de
uitschakelpad om dit te annuleren.
23
Nederlands
3. Tijdelijke vergrendeling
Stap 1. Druk op de aan/uit-knop.
Tijdelijke vergrendeling: deze functie vergrendelt de
bedieningselementen gedurende het kookproces om te
voorkomen dat deze per ongeluk worden gewijzigd.
Stap 2. Zet de inductie aan. Als het vermogensniveau niet
binnen 20 seconden wordt ingesteld, dan schakelt het
toestel automatisch uit.
Stap 3. Stel het vereiste vermogensniveau in
1 234567 8 9
Stap 3. Druk op vergrendeling.
Alleen de vermogensniveaus worden
vergrendeld om te voorkomen dat deze tijdens
een kookperiode aangepast worden.
Stap 4. Druk op de vergrendeling om de
vermogensniveau-aanpassing te resetten (a) of op de in-/
uitschakelpad om het fornuis uit te zetten (b).
a.
b.
Stap 5. Om de functie uit te schakelen, drukt u na gebruik
op de inschakelpad (a) en dan op de vergrendelingspad (b).
a.
24
b.
Nederlands
Brugfunctie
Met de brugfunctie kunnen beide kookzones/-elementen
tegelijk worden ingeschakeld en als één kookzone worden
aangestuurd.
Dit is ideaal voor bijvoorbeeld een inductiecompatibele
grillplaat of visketel.
Stap 1. Druk op de aan/uit-knop.
Stap 2. Activeer de functie door beide kookelementen
tegelijkertijd te selecteren.
1 234567 8 U
1 234567 8
Stap 3. Stel het vereiste vermogensniveau in met behulp
van alleen de linkerschuif.
1 234567 8 9
Let op: u kunt het vermogensniveau alleen instellen met
de linkerschuif.
Stap 4. Raak de stand-byknop de inductiekookplaat uit
te zetten.
25
Nederlands
8.
AGA-accessoires
Voor de beste resultaten met uw apparaat bevelen wij AGAsauspannen met de dikke tri-core bodem en stapeldeksels
aan zodat een zo groot mogelijke ruimte van de oven wordt
gebruikt en een AGA-ketel voor het koken van water. AGAtoebehoren kunt u bij uw AGA-specialist of online bekijken
op www.agacookshop.co.uk
Afb.8,1
Bekend raken met uw AGA
Als u nog geen demonstratie gezien hebt, vraagt u uw
AGA-specialist om informatie. Een demonstratie zal u laten
zien hoe u het beste uit uw nieuwe AGA haalt en geeft
u aanwijzingen en tips. Ook ziet u een keuze aan AGAkeukengerei en toebehoren die gebruikt worden.
Afb.8,2
Accessoires in uw AGA eR3
1X groot braadblik met grillrek (Afb.8,1)
Dit rek kan op de richels van de oven worden geschoven
zonder dat het op een ovenrooster hoeft te staan. Het
braadblik kan met het grillrek worden gebruikt, op de
hoogste positie, voor grillen bovenin de braadoven. Het kan
worden gebruikt voor het braden van vlees of gevogelte met
of zonder grillrek. In dit blik kunnen grote hoeveelheden
gebakken aardappelen worden bereid. Het braadblik kan ook
worden gebruikt voor het maken van grote plaatkoeken of
taarten. Het grillrek op zich is handig als afkoelrek voor een
taart. Dit kan in elke oven worden gebruikt maar gebruik met
kookplaat wordt niet aanbevolen.
Afb.8,3
1x middelgroot braadblik en grillrek (Afb.8,2)
Dit blik kan over de breedte op de richels van de oven
worden geschoven of kan op een ovenrooster staan. Het
middelgrote braadblik kan met het grillrek worden gebruikt,
op de hoogste positie, voor grillen bovenin de braadoven.
Het kan worden gebruikt voor het braden van kleinere
stukken vlees of gevogelte met of zonder grillrek. In dit blik
kunnen gebakken aardappelen worden bereid. Het braadblik
kan ook worden gebruikt voor het maken van plaatkoeken of
taarten. Het grillrek op zich is handig als afkoelrek voor een
taart. Dit kan in elke oven worden gebruikt maar gebruik met
kookplaat wordt niet aanbevolen.
Afb.8,4
2x bodemrooster (Afb.8,3)
Dit rooster wordt gebruikt op de bodem van ovens,
voornamelijk in braad- en sudderovens om etenswaren
waarvan de bereiding langer dan 30 minuten duurt te
beschermen tegen de intense hitte van het basiselement.
2x ovenroosters (Afb.8,4)
Deze kunnen in elke oven worden geplaatst om een
oppervlak te bieden voor schalen en blikken die niet direct
op de richels passen. Ze kunnen in alle ovens worden
gebruikt.
1x rooster voor verwarmoven
1x bladrek
26
Nederlands
Afb.8,5
1x plat koudblad (Afb.8,5)
Deze kan op twee manieren worden gebruikt: als groot
bakblad voor scones, koekjes, pasteitjes en meringues en
als hittescherm om de bovenwarmte af te snijden om te
voorkomen dat voedsel te bruin wordt voordat het helemaal
doorbakken is.
GEBRUIK DE OVENS NIET ALS OPSLAGPLAATS ALS
nn
ZE NIET IN GEBRUIK ZIJN.
1x toaster (Afb.8,6)
Afb.8,6
Dit is voor het roosteren van brood op de kookplaat. AGAtoast staat bekend om zijn uitmuntendheid, knapperig aan
de buitenkant en zacht van binnen. Neem dikke plakken
brood en doe ze in de AGA-broodrooster - verwarm de
broodrooster van tevoren als het brood erg vochtig of erg
vers is om plakken te voorkomen - doe het geïsoleerde deksel
van de kookplaat omhoog en plaats de broodrooster direct
op de plaat met de handgreep in een hoek van de handgreep
van het deksel.
Doe het deksel dicht en wacht totdat het brood aan een kant
is geroosterd (dit duurt 1-2 minuten afhankelijk van het soort
brood), open het deksel en draai het rooster om het proces te
herhalen en de andere kant te roosteren. De rooster kan ook
gebruikt worden om pitabrood op te warmen, teacakes te
roosteren en taarten te laten afkoelen.
1x draadborstel (Afb.8,7)
Afb.8,7
Deze is voor het schoonmaken van ruwe gietijzeren
oppervlakken om ze vrij te houden van kruimels en
aangebrande resten die anders het kookrendement van
pannen en de ketel zou beïnvloeden. Te gebruiken op de
kookplaten en de ovens. Pas op dat u niet de emaillen
oppervlakken aanraakt omdat de draadborstel de afwerking
zal bekrassen.
1x hefgereedschap voor wegzetplaten (Afb.8,8)
Hulpmiddel voor het verwijderen van de gietijzeren
wegzetplaten voor het reinigen.
Afb.8,8
27
Nederlands
9.
Rooster en bladrek verwarmoven
De verwarmoven wordt geleverd met één plat kookblad
(Afb.9,1) en één verwarmblad voor borden (Afb.9,2).
Afb.9,1
Wanneer u de hoge oven gebruikt, kunt u op alle vier
roosters tegelijk koken, maar zorg wel voor voldoende ruimte
zodat de warme lucht kan circuleren.
Afb.9,2
ArtNo.324-0002 Oven shelf
Om de zijkanten van de oven te reinigen, schuift u de
roosters naar buiten, haakt u de steunen van de ovenkanten
los en tilt u dit eruit (Afb.9,3).
ArtNo.324-0010 Plate warming shelf
Afb.9,3
28
10. Accessoires van de heteluchtoven
Wanneer u de hoge oven gebruikt, kunt u op alle vier
roosters tegelijk koken, maar zorg wel voor voldoende ruimte
zodat de warme lucht kan circuleren.
Afb.10.1
Afb.10.2
ArtNo.324-0002 Oven shelf
x4
ArtNo.324-0010 Plate warming shelf
x1
Afb.10.3
x2
29
WAARSCHUWING: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik. Houd kinderen uit de buurt om
brandwonden te voorkomen
11. Reiniging & verzorging
VERGEET NIET: wees voorzichtig met het warme
nn
apparaat.
Vergeet niet dat de topplaat en de gepolijste deksels bekrast
worden als u er pannen of ander gerei overheen trekt.
Bij de meeste schoonmaakklusjes is het het beste als
nn
het apparaat uit staat.
De bovenzijden van de geïsoleerde afdekkingen (deksels)
Deze zijn van roestvrij staal en kunnen met een vochtige
doek worden afgeveegd en opgepoetst - AGA E-doeken
zijn hier uitstekend voor geschikt want ze zijn pluisvrij en
milieuvriendelijk. AGA Stainless Steel en Chrome Cleaner
worden aanbevolen om de geïsoleerde deksel schoon
en glimmend te houden. U kunt deze bij uw lokale AGAspecialist kopen.
Gebruik GEEN stoomreiniger om dit fornuis schoon
nn
te maken.
Gebruik GEEN schuurblokken, bijtende
nn
schoonmaakmiddelen, ovenreinigers of metalen
schrapers om het emaillen oppervlak schoon te
maken.
Bekleding van de geïsoleerde deksels (binnenzijde) Het
gebruik van een AGA-spatscherm wordt aanbevolen om de
bekleding vrij van vetspetters te houden (verkrijgbaar bij uw
AGA-specialist of online bij www.agacookshop.co.uk).
BELANGRIJK: AGA beveelt door de Vitreous Enamel
Association goedgekeurde reinigingsmiddelen aan
voor het schoonmaken van emaillen oppervlakken
van dit product.
nn
Als de bekleding vlekken heeft, kunnen deze het beste
worden verwijderd als de kookplaat koud is. De bekleding
mag met warm zeepwater en/of een crème worden
schoongemaakt. Bij ernstige vlekken kan een met zeep
doordrenkt blokje worden gebruikt; dit moet in een
draaiende beweging worden gedaan.
Gebruik tijdens het reinigen zo min mogelijk water.
nn
Dompel de deuren NIET onder in water omdat ze
nn
isolatiemateriaal bevatten dat door te veel vocht zal
worden aangetast.
Zet de ovendeuren of wegzetplaten NIET in een
nn
vaatwasser.
De eerste keren dat u een met zeep doordrenkt blokje
gebruikt, zult u zien dat er kringen achterblijven, maar deze
worden minder en het oppervlak van de bekleding wordt na
ieder gebruik glimmender. Gebruik niet te veel water en zorg
ervoor dat de bekleding droog is voordat u de deksel dicht
doet.
Alles dat normaal gesproken nodig is om de emaillen
oppervlakken van uw fornuis helder en schoon te houden
is een dagelijkse wrijfbeurt met een vochtige, ingezeepte
doek onmiddellijk gevolgd door een schone, droge doek om
strepen te voorkomen.
Bekleding van de ovendeur De bekleding mag met warm
water met zeep, een crème of een met zeep doordrenkt
blokje worden schoongemaakt. Om de bekleding grondig te
reinigen, plaatst u een handdoek op het werkoppervlak en
tilt u voorzichtig de ovendeuren eruit (deuren zijn zwaar). Leg
ze met het email naar beneden op de handdoeken. Verwijder
hardnekkige vlekken met een met zeep doordrenkt blokje.
Maak ze droog voordat u ze weer aan de scharnieren hangt.
Ovens - zijn gemaakt van gietijzer en houden zichzelf schoon.
Ze zijn ontzettend duurzaam, maar zullen gaan roesten als er
vocht in blijft zitten. Vergeet daarom niet om na het reinigen
de ovens aan te zetten om ze te drogen.
Het periodiek opwarmen van de ovens zal helpen bij het
wegbranden van kookresten om zo reiniging van de ovens te
vergemakkelijken.
Emaillen braadblikken Met het apparaat meegeleverde
braadblikken moeten in warm water met zeep worden
gereinigd, indien nodig na ze eerst te laten weken. Een nylon
schuurblokje mag ook worden gebruikt. Ze mogen ook in de
vaatwasser worden gereinigd, maar als u dat vaak doet, gaat
de emaillen afwerking er dof uitzien.
Om de ovens in te branden, wordt een lichte plantaardige
spuitolie aanbevolen (maïsolie is het beste). Eventuele
hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met de
meegeleverde draadborstel.
Geëmailleerd gietijzer De eenvoudigste manier om de
topplaat en voorste plaat van de AGA te reinigen is vlekken
meteen weg te vegen. Door de VEA goedgekeurde AGAemailreinigers zijn te koop op www.agacookshop.co.uk.
Inductiekookplaat De eenvoudigste manier om de
keramische topplaat van de AGA-inductiekookplaat te
reinigen is vlekken meteen weg te vegen. Het is handig een
vochtige doek bij de hand te hebben om dit te doen. Het
keramische oppervlak moet dan gereinigd worden met een
reinigingsmiddel van een bekend merk, zoals Hob Brite.
Aangebakken voedsel is lastiger schoon te maken maar
kan meestal worden verwijderd met een merkartikel
emailreiniger of milde crèmes met een doek of, indien
noodzakelijk, een nylon schuurblokje. Deze producten zijn te
koop op www.agacookshop.co.uk.
GEBRUIK GEEN HOB BRITE OP DE EMAILLEN
nn
OPPERVLAKKEN
Veeg gemorste melk, fruitsap of iets dat zuur bevat op het
email onmiddellijk weg.
Neem alle condensatiestrepen op de voorplaat rond de
ovendeuren af. Doet u dit niet, dan kan het email permanent
ontkleuren.
30
Nederlands
12. Onderhoud
• Uw AGA hoeft niet regelmatig te worden onderhouden.
• In het geval uw apparaat onderhoud behoeft, bel dan
met AGA service of neem contact op met uw erkende
distributeur/handelaar.
• Uw toestel MAG alleen onderhouden en geïnstalleerd
worden door een gekwalificeerde monteur, AGAmonteur of een erkende distributeur.
• BRENG GEEN wijzigingen of modificaties aan het
toestel aan.
Reserveonderdelen
Voor blijvende optimale en veilige prestaties adviseren
wij dat uitsluitend originele AGA-reserveonderdelen
worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de meeste grote
onderdelendistributeurs, waaronder wijzelf.
31
Nederlands
13. Installatie-instructies
WAARSCHUWING!
Lees de waarschuwingen aan het begin van dit deel. Als de informatie in
deze instructies niet wordt opgevolgd, kan er schade aan eigendommen
of persoonlijk letsel ontstaan.
GEENbenzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen bewaren of
gebruiken in de buurt van dit of andere apparaten.
Installatie en onderhoud dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
installateur of onderhoudsbedrijf.
WAARSCHUWING! Dit apparaat moet worden geïnstalleerd met een geschikt
instrument waarmee de spannings- en de nulgeleider permanent kunnen
worden onderbroken. Tijdens de installatie of bij afsluiten voor elektrische
werkzaamheden moet het apparaat permanent worden afgekoppeld van de
spannings- en nulgeleider.
LET OP: DIT APPARAAT IS ZWAAR. ER DIENT PASSENDE APPARATUUR EN MANKRACHT TE WORDEN GEBRUIKT OM
HET APPARAAT TE VERPLAATSEN, OM SCHADE AAN HET APPARAAT OF DE VLOER TE VOORKOMEN.
DENK ERAANbij het vervangen van een onderdeel van dit apparaat alleen reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker
bent dat deze voldoen aan de veiligheids- en prestatiespecificaties die wij vereisen.
GEBRUIK GEEN gereviseerde of gekopieerde onderdelen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door AGA.
LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DIT APPARAAT EN BEWAAR DEZE OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR
TOEKOMSTIGE NASLAG.
32
Nederlands
14. Installatie Introductie
Bescherming van de consument
Als verantwoordelijke fabrikant letten wij erop dat onze
producten ontworpen en gebouwd zijn om aan de
vereiste veiligheidsnormen te voldoen wanneer ze correct
geïnstalleerd en gebruikt worden.
Dit apparaat moet in overeenstemming met de van
nn
kracht zijnde voorschriften worden geïnstalleerd
en mag alleen in een goed geventileerde ruimte
worden gebruikt. Lees eerst de instructies, voordat u
het apparaat installeert of gebruikt.
WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
nn
SCHOKKEN
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een
gekwalificeerde elektrische installateur te raadplegen, om
ervoor te zorgen dat de elektrische installatie afdoende is en
aan de regelgeving voldoet.
Let goed op bij het maken van gaten in wanden of vloeren. Er
kunnen zich elektriciteitsdraden bevinden achter de wand of
vloer, welke een elektrische schok kunnen veroorzaken als u
deze aanraakt.
Identificeer elektrische leidingen die zouden kunnen worden
beïnvloed door de installatie van dit product en sluit het
stroomcircuit af.
WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD
nn
ZIJN.
GEBRUIK GEEN verlengsnoer bij dit apparaat.
Het apparaat is bedoeld voor het op het identificatieplaatje
aangegeven voltage.
Hoewel dit niet verplicht is, wordt aanbevolen een
individuele aardlekschakelaar (RCD) in het voedingscircuit
van het fornuis te monteren.
33
15. Productafmetingen 90 en 90i
Afb.15.1
707
900
913
928
634
95°C
1382
DESN 517618
OPMERKING: Bij het opmeten voor de installatie van een apparaat moet bij de werkelijke afstand tot het "lichaam" van het
apparaat bij bovengenoemde getallen in totaal 10 mm worden opgeteld. Dit biedt een veilige marge voor de natuurlijke
afmetingvariaties die bij grote gietstukken worden aangetroffen, met name de breedte in een uitsparing van het apparaat zou
van vitaal belang kunnen zijn.
Gewicht van het apparaat (exclusief verpakking)
Model: 90 en 90i
Gewicht: 300 kg
34
16. Productafmetingen 150 en 150i
Afb.16.1
1516
DESN 517761
OPMERKING: Bij het opmeten voor de installatie van een apparaat moet bij de werkelijke afstand tot het "lichaam" van het
apparaat bij bovengenoemde getallen in totaal 10 mm worden opgeteld. Dit biedt een veilige marge voor de natuurlijke
afmetingvariaties die bij grote gietstukken worden aangetroffen, met name de breedte in een uitsparing van het apparaat zou
van vitaal belang kunnen zijn.
Gewicht van het apparaat (exclusief verpakking)
Model: 150 en 150i
Gewicht: 300 kg en 145 kg
35
Vrije ruimte aan zijkant en bovenkant
Afb.16.2
634
Als u het toestel in een nieuwe keuken installeert of als u de
mogelijkheid hebt om de breedte tussen de keukenunits in te
stellen, dan is het raadzaam om een extra kleine opening van
3 mm aan weerszijden in acht bij de installatie en om schade
bij het verplaatsen van het product te voorkomen.
1070
Er is 6 mm extra ruimte nodig indien het toestel in een
bakstenen nis komt te staan, voor het geval de muur niet
recht is.
Bij installatie tegen een zijmuur die uitsteekt aan de
voorzijde van het toestel, is een ruimte van 116 mm nodig
aan de linker- of rechterkant voor toegang tot de ovendeur
(Afb.16.2), (Afb.16.2).
DESN 517692
Elke zijwand die boven het toestel, aan beide zijden, uitsteekt,
mag niet dunner zijn dan 60 mm horizontaal van het toestel
(Afb.16.3), (Afb.16.5).
116mm
Oppervlaktes boven het toestel moeten minimaal op 650 mm
afstand liggen, bv. kasten of afzuigkappen.
Afb.16.3
Het gat aan de achterzijde van het toestel MAG NIET
geblokkeerd worden en er mogen geen objecten voor staan.
60 mm
900
Basis van het toestel of haard
Als het toestel op een basis geplaatst wordt, moeten
nn
maatregelen worden getroffen om te voorkomen
dat het toestel van de basis kan afglijden.
Het is van essentieel belang dat de basis of haard waarop het
toestel komt te staan waterpas is en het totale gewicht van
het apparaat kan dragen.
De afdekking van de voorplint kan worden verwijderd en er
mogen geen vloertegels voor liggen. Indien nodig moet het
toestel met de dikte van de tegels worden verhoogd zodat
de plint verwijderd kan worden en het toestel kan worden
weggerold voor onderhoud.
DESN 517693
Afb.16.4
Tegels
1070
634
Wanneer het toestel in een te betegelen uitsparing of muur
komt te staan, mogen de tegels in geen enkel geval de
topplaat van het toestel overlappen. Er moet toegang tot
de topplaat zijn, zodat deze verwijderd kan worden voor
onderhoud op een later tijdstip.
Optionele voorverwarm-timerkit (AE4M231659)
DESN 517770
Als de optionele voorverwarm-timerkit is aangebracht, moet
er rekening worden gehouden met de locatie van de timer
en de kabel tussen de timer en een toestel. De timerkabel is 4
meter lang.
116mm
Afb.16.5
60mm
1516mm
DESN 517769
36
Vrije ruimte aan de achterkant (inclusief achterwanden
uit brandbaar materiaal )
PLAATSING
TEGEN
ACHTERWAND
REAR
WALL
FITTING
SPECIALE OPMERKING: Zorg ervoor dat blootliggende
elektrische kabels of kunststof aansluitingen niet uit de muur
achter of direct boven het toestel uitsteken. Deze materialen
gaan snel kapot wanneer ze in constante aanraking zijn met
hoge temperaturen.
Afb.16.6
14
Let op: elk toestel is uitgerust met afstandsbeugels van 25
mm.
25
MUUR
/ BRANDBARE MUUR
WALL
/ COMBUSTIBLE
WALL
Hierdoor kan het toestel geplaatst worden op een plek waar
de achterwand bestaat uit brandbaar materiaal, zoals een
muur van hout, een binnenwand of gipswand.
De luchtspleet moet open worden gelaten en mag niet
worden afgedekt door de bovenrand (Afb.16.6) bijvoorbeeld
met tegels
BELANGRIJK! De luchtspleet aan de achterkant van het
toestel moet in stand gehouden worden voor ventilatie
bij de uitvoeringen met inductiekookplaten (90i). De
luchtspleet moet ook in stand gehouden worden voor
uitvoeringen zonder inductiekookplaten.
DESN 517650
37
17. Elektrische aansluiting - 90, 90i
WAARSCHUWING: Dit apparaat moet geaard zijn.
nn
Dit apparaat is ontworpen voor de spanning die op
nn
de typeplaat staat vermeld. Deze vindt u achter de
De aansluitmethode op het lichtnet moet volledige
elektrische isolatie van het apparaat faciliteren, door middel
van een veelpolige schakelaar, met een contactscheiding van
ten minste 3 mm op alle polen.
plintafdekking.
De isolator mag niet onmiddellijk boven het fornuis zitten,
maar moet op maximaal 2 meter van het apparaat staan.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het door de
nn
fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger
of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel worden
vervangen om gevaren te voorkomen.
De isolator mag van het aansluitingspunt verwijderd zijn.
Het aansluitpunt op het stroomnet moet toegankelijk blijven
binnen de secties afgebeeld in Afb.17.1 en Afb.17.2 voor
mogelijk kabelroutes.
Voor het fornuis
Een 1PH 32 A 230 V of 3PH 400 V minimum 16 A per fase
~ 50 Hz versmolten voeding is nodig naast het apparaat.
Externe bedrading naar het apparaat moet met behulp
van het meegeleverde netsnoer worden geïnstalleerd, in
overeenstemming met de huidige eisen voor bedrading en
eventuele plaatselijke verordeningen die van toepassing zijn.
Als de kabel wordt ingekort, moeten nieuwe ringen op de
blootgelegde geleiders
Voor 2- of 3-fase-installaties moet een optionele adapterkit
worden aangeschaft (onderdeelnummer AE4M280352).
Inductiekookplaat (alleen 90i)
Een aanvullende, afzonderlijke enkelfasige voeding is
vereist. 230V ~ 50Hz, 13 A gesmolten drie-pins stekker
elektrische voeding.
Afb.17.1
BEVESTIGMAINS
DE NETVOEDINGSKABEL
'P'-CLIPS
VOOR
KABELBEHEER
AAN
DE LINKERRECHTERKANT.
SECURE
CABLE USING ‘P’MET
CLIPS
FOR LEFT
HAND
OR RIGHT
HAND
CABLEEN
MANAGEMENT.
OPMERKING:Als de timerkit is aangebracht, gebruikt u de kabelbinder die bij de
timerkit is geleverd om de timerkabel vast te maken aan de netvoedingskabel.
DESN 517652
Afb.17.2
Werkblad
WORKTOP
eettr
esr
sr
eettre
450mm MAX
2m
m
Werkblad
WORKTOP
m
2m
point
for 3m
13A cable
hob.
Kabelpunt voor Cable
3 meter
lange
13long
A kabel
voorsupplying
voedinginduction
van inductiekookplaat.
Kabelpunt
Cable
point lange
for 3m 32
long
cable
supplying
main
cooker.
voor
3 meter
A32A
kabel
voor
voeding
van
hoofdfornuis.
DE NETVOEDINGSKABEL MOET BINNEN DE AANGEGEVEN GEBIEDEN LIGGEN. ALS EEN
THE MAINS SUPPLY MUST BE WITHIN THE ZONES SHOWN. IF A RECESSED
VOLLEDIG VERZONKEN AANSLUITING WORDT GEBRUIKT ACHTER HET APPARAAT IN HET
COOKER CONNECTION IS TO BE USED BEHIND THE APPLIANCE WITHIN THE
GEARCEERDE DEEL,
ZORG DAN
GATGAP
VAN
mmOF
AAN
DE ACHERKANT VAN HET
HATCHED
AREAVOOR
ALLOWEEN
A 5mm
AT5REAR
APPLIANCE.
APPARAAT.
38
DESN 517694
18. Installatie en waterpas zetten
Afb.18.1
NETVOEDINGSKABEL
1.
OPMERKING:Zorg ervoor dat de netvoedingskabel niet
klem komt te zitten (Afb.18.1).
2.
Als u het toestel van de pallet haalt kunnen de voorste
stabiliteitspoten met een steeksleutel worden verhoogd
om het apparaat van de vervoerspallet te schuiven
(Afb.18.2).
3.
Schuif het fornuis van de vervoerspallet.
4.
Het apparaat kan nu op de wielen worden gezet en in
de gewenste positie worden gerold. OPMERKING:Zorg
ervoor dat de netvoedingskabel niet klem komt te
zitten.
5.
Het toestel waterpas zetten - Gebruik een
steeksleutel van 12 mm voor de FIJNafstelling van het
wielmechanisme aan beide zijden aan de achterkant
van het apparaat.Afb.18.3).
6.
Gebruik een steeksleutel van 13 mm voor deFIJN
afstelling van de poten aan de voorzijde van het
apparaat en om de remvoorziening voor de wielen aan
te brengen (Afb.18.3).
7.
Draai de bout rechtsom voor verlaging van het wiel en
verhoging van het fornuis (Afb.18.3).
8.
Als u de bout linksom draait, komen de wielen hoger te
staan en het fornuis dus lager (Afb.18.3).
9.
Plaats de magnetische plint (Afb.18.4) en zijkanten.
DESN 517645
Afb.18.2
STABILITEITSPOOT
DESN 517647
Afb.18.3
10. De wegzetplaten aanpassen - De wegzetplaten
hebben stelpoten om de hoogte in te stellen en de
stabiliteit te verbeteren (Afb.18.5).
DESN 516895
GEBRUIK EEN STEEKSLEUTEL
VAN 12 MM VOOR DE
FIJNAFSTELLING.
Afb.18.4
ZORG ERVOOR DAT DE
ZIJPLINTPLATEN IN DE
GELEIDINGSRAIL AAN DE
VOORZIJDE ZITTEN
PLINT VAN DE
VOORZIJDE PAST OVER
DE ZIJPLINTPLATEN
DESN 517690
Afb.18.5
DESN 517691
39
Installatie en waterpas zetten - heteluchtoven
1.
Voor het installeren van de conventionele ovenmodule
moet de topplaat worden opgetild door de 4 moeren
van de kookplaat los te maken.
2.
Pas de hoogte aan het hoofdfornuis aan.
3.
Zet de achterzijde vast (Afb.18.7).
4.
Zet de voorzijde vast met M6-bout (Afb.18.8).
5.
Plaats de topplaat voorzichtig terug.
6.
Bevestig de plint en handgrepen.
Afb.18.6
ZORG ERVOOR DAT DE
ZIJPLINTPLATEN IN DE
GELEIDINGSRAIL AAN DE
VOORZIJDE ZITTEN
PLINT VAN DE VOORZIJDE
PAST OVER DE
ZIJPLINTPLATEN
DESN 517771
Afb.18.7
DESN 517773
Afb.18.8
DESN 517772
40
Nederlands
19. Bedieningsknoppen en handgreep monteren
Locatie bedieningsknop
Afb.19,1
Zorg ervoor dat de bedieningsknoppen juist op de assen
worden geplaatst, zoals is weergegeven in (Afb.19,1).
HOTPLATE
CONTROL
KNOB
Bedieningsknop
kookplaat
Locatie handgreep
Plaats de handgreep op de as en zet op de juiste locatie vast
met de inbusbouten (aan de binnenzijde van de beugel)
(Afb.19,2).
OVEN
CONTROL KNOB
Bedieningsknop
oven
DESN 517654
Afb.19,2
DESN 517654
41
20. Schakelschema 90 en 90i
eR3 90/100 series Wiring Diagram:
Code
Omschrijving
A1
Oververhittingsthermostaat kookplaat
B1
Keuzeknop kookplaat
C1
Thermostaat kookplaat
D1
Code
Omschrijving
G2
Oververhittingsschakelaar onderste oven
H1
Instellingen keuzeknop kookplaat
H2
Instellingen keuzeknop oven
Kookplaatelement
I1
H1
E1
D1
Bovenelement bovenste oven
E2
E1
Code Kleur
b
Blauw
br
Bruin
br
Brown bk
Zwart
Bevestig aansluitklem
bk
Black
J1
H2
Relaiskast
Oven(optionele
Selectortimer)
Settings
or
Basiselement
oven
Upperbovenste
Top Element
K1
I1
TimerMount
bovenste
oven (optioneel)
Terminal
Bracket
Orange o
Red
v
E3
E2
Basiselement
ovenElement
Upperonderste
Oven Base
J1
L1
Verwarmoven
1 A(Optional)
zekering
Relay Box
F1
E3
Oververhittingsthermostaat
bovenste oven
Lower Oven Base Element
K1
L2
Upperverwarmoven
Oven Timer (Optional)
Schakelaar
F2
Upper
Oven Overheat
Keuzeknop
oven
Thermostat
L1
L3
Warming
Oven 1A Fuse
Element
verwarmoven
Thermostaat bovenste oven
L2
L4
Warming Oven Switch
Neonlamp
Thermostaat onderste oven
L3
Element
230v Warming
AC - 24v DCOven
transformatorvoeding
voor neonlamp
Code
A1
B1
C1
F1
F3
F2
F4
F3
G1
F4
Description
Code
Hotplate Overheat Thermostat
G1
Hotplate Selector Switch
G2
Hotplate Thermostat
Hotplate Element
Oven Selector Switch
Upper Oven Thermostat
Oververhittingsschakelaar
bovenste oven
Lower Oven Thermostat
L5
L4
L5
Description
Code
Colour
Upper Oven Overheat Switch
b
Blue
Lower Oven Overheat Switch
Hotplate Selector Settings
Neon
230v AC - 24v DC transformer
power supply for neon
42
r
v
Violet
w
White
y
Yellow
or
Oranje
Rood
Violet
w
Wit
y
Geel
g/y
g/y Groen/geel
Green/Yellow
gr
Grey
gr
Grijs
Inductiekookplaat (alleen 90i en 150i)
Code
Code Kleur
Omschrijving
A1
13 A netstekker
b
Blauw
B1
Klemmenstrook
br
Bruin
C1
Component oververhittingsthermostaat
bk
Zwart
D1
Klemmenblok stekker en stopcontact
or
Oranje
E1
Inductie-eenheid
o
Rood
v
Violet
w
Wit
y
Geel
43
g/y
Groen/geel
gr
Grijs
Schakelschema aanvullende heteluchtoven
1
B1
2
W
B
P
11
A1 1
Br
E1
12
D1
W
1000W
V
P5
Br
C1
R
5
G1
Gr
B
P6
B
6
Bk
1
2
F1
Bk
Or
B
B
B
G/Y
E
G/Y
L1
N1
L2
Br
Code
N2
B
G/Y
Code Kleur
Omschrijving
A1
Keuzeknop kookplaat
b
Blauw
B1
Oververhittingsthermostaat kookplaat
br
Bruin
C1
Thermostaat kookplaat
bk
Zwart
D1
Kookplaatelement
or
Oranje
E1
Keuzeknop oven
o
Rood
F1
Ovenelement
v
Violet
G1
Ovenventilator
w
Wit
H1
Voorinstelling oventemperatuur
y
Geel
44
g/y
Groen/geel
gr
Grijs
For further advice or information contact
your local AGA Specialist.
With AGA Rangemaster’s policy of continuous product
improvement, the Company reserves the right to change
specifications and make modifications to the appliances
described and illustrated at any time.
Manufactured By
AGA Rangemaster
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
England
www.agaliving.com
www.agacookshop.co.uk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement