ProForm PETL10812 1568144 910 ZLT TREADMILL Handleiding

ProForm PETL10812 1568144 910 ZLT TREADMILL Handleiding
Modelnr. PETL10812.0
Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Sticker met
serienummer
VRAGEN?
Als u nog vragen hebt of er zijn
onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met
de winkel waar u dit product hebt
gekocht.
Bezoek onze website:
www.iconsupport.eu
OPGELET
Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
DE HARTSLAG MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
LIJST MET ONDERDELEN­­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
English Translation:
French
De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn
met dit product inbegrepen. Plak de stickers
op de aangegeven plaatsen over de Engelse
waarschuwingen heen. De hier getoonde
sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de
aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de
laatste pagina van deze handleiding wanneer
een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en
vraag om een vervangende sticker. Plak de
sticker op de aangegeven plaats. Aandacht:
de sticker(s) worden niet op ware grootte
weergegeven.
Spanish
Italian
German
Dutch
252913
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees voordat u de loopband gebruikt, alle instructies in deze
handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband, om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok, of letsel aan personen te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk
letsel of schade door het gebruik van dit produkt.
1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te overtuigen dat alle
gebruikers van de loopband voldoende op
de hoogte zijn van alle waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen.
die verstrikt kan raken in de loopband.
Suspensiors worden voor zowel mannen als
vrouwen aanbevolen. Draag altijd sportschoenen. Gebruik de loopband nooit op blote
voeten, op sokken of op sandalen.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of
enig ander oefenprogramma begint. Dit is
vooral belangrijk voor personen van boven
de 35 jaar, of voor personen met al reeds
bestaande gezondheidsproblemen.
12. Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie bladzijde 14). Geen enkel ander
apparaat mag op dezelfde groep aangesloten
zijn.
13. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik
dan alleen een 3 dradige-aansluiting, 1 mm2
(maat 14) snoer die niet langer is dan 1,5
meter.
3. Gebruik de loopband alleen zoals in deze
handleiding beschreven.
4. Deze loopband is alleen voor gebruik in huis
bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur of in een instelling.
14. Houd de stekker bij hete oppervlaktes
vandaan.
5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis
en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de
loopband niet in een garage, op een overdekt
terras of bij water.
15. Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband
niet wanneer het elektrische snoer of de
stekker beschadigd is. Gebruik de loopband
niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN
OPLOSSEN op bladzijde 25 als de loopband
niet goed werkt.)
6. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond
met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de
loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen
luchtopeningen blokkeert. Leg een matje
onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen.
16. Lees de noodstopprocedure grondig door en
test de procedure voordat u de loopband gaat
gebruiken (raadpleeg HOE HET APPARAAT
AAN TE ZETTEN op bladzijde 17).
7. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen
gebruikt worden of waar zuurstof toegediend
wordt.
17. Start de loopband nooit wanneer u op de
loopband staat. Houd u altijd aan de handleuningen vast wanneer u de loopband gebruikt.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar
en huisdieren bij de loopband vandaan.
18. De loopband kan een hoge snelheid bereiken.
Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.
9. De loopband mag alleen door mensen die 147
kg of minder wegen gebruikt worden.
19. De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Verschillende factoren, waaronder de
bewegingen van de gebruiker, kunnen de
nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De hartslagmonitor dient slechts om de
hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij
uw oefeningen.
10. Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de
loopband gebruiken.
11. Draag geschikte kleding bij gebruik van
de loopband. Draag geen losse kleding
3
20. Laat de loopband nooit zonder toezicht
draaien. Trek de sleutel er altijd uit, druk de
stroomschakelaar in de off (uit) stand (zie de
tekening op bladzijde 5 voor de plaats van de
stroomschakelaar) en haal de stekker van de
loopband uit het stopcontact wanneer deze
niet gebruikt wordt.
24. Controleer alle onderdelen regelmatig en
draai ze dan goed vast.
25.
21. Voltooi eerst de montage van de loopband
voordat u hem verplaatst. (Zie MONTAGE
op bladzijde 7 en HOE DE LOOPBAND
INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op bladzijde
24.) U moet in staat zijn om veilig 20 kg te
kunnen tillen om de loopband te kunnen
verplaatsen.
GEVAAR: trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de
loopband, voor het plegen van onderhoud en
voor het bijstellen zoals in deze handleiding
beschreven. Verwijder de motorkap nooit
tenzij een erkende onderhoudsmonteur dat
opdraagt. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding, dient uitsluitend
te worden uitgevoerd door een erkende
onderhoudsmonteur.
26. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot
de dood leiden. Als u tijdens het oefenen pijn
voelt of duizelig wordt, dient u onmiddellijk te
stoppen en af te koelen.
22. Bij het inklappen of verplaatsen van de
loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de
opbergstand houdt.
23. Steek geen enkel voorwerp in welke opening
van de loopband dan ook.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
4
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat u voor de nieuwe PROFORM® 910 ZLT loopband gekozen heeft. De 910 ZLT loopband biedt een
indrukwekkende reeks mogelijkheden die ontwikkeld
zijn om het oefenen thuis doeltreffender en prettiger te
maken.
Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de
stickers met het productnummer en het serienummer
kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding
aangegeven.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig
door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Lengte:
Breedte:
Gewicht:
Bedieningspaneel
188 cm
91 cm
85 kg
Accessoireshouder
Hartslagmonitor
Handleuning
Sleutel/Klip
Motorkap
Stroomschakelaar
Loopband
Voetrail
Wiel
Kussen van het Loopvlak
Bijstelschroeven
van de Ruststandrol
5
ONDERDEEL IDENTIFICATIESCHEMA
Raadpleeg de tekeningen hieronder om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin
deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als
een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn
mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
5/16" Sterring
(8)–2
#8 x 3/4" Schroef
(6)–12
3/8" Sterring
(5)–10
3/8" Moer (3)–4
5/16" x 1"
Schroef (7)–2
1/4" x 1"
Schroef (10)–4
3/8" x 2 1/4" Bout (104)–1
3/8" x 2" Bout (12)–1
3/8" x 2 1/2" Bout (2)–2
3/8" x 3 1/2" Schroef (9)–4
3/8" x 4" Schroef (4)–6
6
#8 x 1/2" Ground
Screw (1)–1
MONTAGE
• Voor de montage zijn twee personen nodig.
• Kijk op bladzijde 6 voor het herkennen van kleine
onderdelen.
• Plaats alle onderdelen op een open plek en
verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als u helemaal klaar
bent met de montage.
• Voor montage heeft u het volgende gereedschap
nodig:
de meegeleverde inbusleutels
• Er kan, na verzending, een vettige substantie
op de buitenkant van de loopband zitten. Dit
is normaal. Mocht er wat vettige substantie
op de loopband zitten, veeg dit dan weg met
een zachte lap en een mild, niet-schurend
schoonmaakmiddel.
een Engelse sleutel
een kruiskopschroevendraaier
schaar
punttang
• Linker onderdelen zijn met een “L” of “Left”
aangegeven en de rechter onderdelen zijn met
een “R” of “Right” aangegeven.
Gebruik nooit elektrisch gereedschap om schade
aan de onderdelen te vermijden.
1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stopcontact aangesloten is.
1.
Zoek naar de Draad van de Staander (70), rond
de voorkant van de Basis (80) gedraaid zit.
Snij de plastic draadband die de Draad van de
Staander vastmaakt los. Trek de Draad van de
Staander uit het aangegeven gat.
Druk een Basiskapje (77) in beide zijden van de
Basis (80).
80
Raadpleeg de inzet-tekening. Snij de plastic
draadband van de Draad ran de Staander (70)
los. Zorg ervoor dat de Draad van de Staander
niet bekneld raakt.
70
Snijden
77
Gat
Draadband
Snijden
70
7
2. Zoek naar de Linker Staander (75). Laat een
tweede persoon de Linker Staander bij de Basis
(80) vasthouden.
2
75
Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draadband in de Linker Staander (75) stevig rond het
uiteinde van de Draad van de Staander (70)
vast. Steek dan de Draad van de Staander in het
onderste uiteinde van de Linker Staander terwijl
u het andere uiteinde van de draadband door de
Linker Staander trekt.
Draadband
70
Draadband
70
75
80
3. Houd, met de hulp van een tweede persoon, de
Linker Staander (75) tegen de Basis (80). Zorg
dat de draden niet bekneld raken.
3
Draai drie 3/8" x 4" Schroeven (4) met drie 3/8"
Sterringen (5) gedeeltelijk vast in de Linker
Staander (75) en de Basis (80); draai de
Schroeven nog niet helemaal vast.
75
Maak de Rechter Staander (niet afgebeeld) op
dezelfde manier vast. Aandacht: er zitten geen
draden aan de rechterkant.
5
4
Draden
80
8
4. Zoek naar de Linker en de Rechter Kap van de
Basis (73, 74). Schuif de Linker en de Rechter
Kap van de Basis op de Linker en de Rechter
Staanders (75, 76) zoals afgebeeld.
4
76
75
74
73
5. Zoek naar de Linker Handleuning (71). Als er
een draad in de Linker Handleuning zit, haal
hem eruit en gooi hem weg.
5
9
70
Houd de Linker Handleuning (71) bij de Linker
Staander (75) vast. Steek de draadband, door
de onderkant, op de Draad van de Staander (70)
en trek hem, zoals afgebeeld, uit het uiteinde
van de Linker Handleuning. Trek dan de Draad
van de Staander door de Linker Handleuning.
5
Draadband
71
Maak de Linker Handleuning (71) aan de Linker
Staander (75) vast met twee 3/8" x 3 1/2"
Schroeven (9) en twee 3/8" Sterringen (5). Zorg
ervoor dat de Draad van de Staander (70) niet
bekneld raakt. Draai alle zes de Schroeven
wat aan, maar nog niet vast.
75
9
6. Maak de Rechter Handleuning (72) aan de
Rechter Staander (76) vast met twee 3/8" x 3
1/2" Schroeven (9) en twee 3/8" Sterringen (5).
Draai beide Schroeven wat aan, maar nog
niet vast.
6
9
5
72
76
7. Steek het Onderstel van het Bedieningspaneel
(87) in de Handleuningen (71, 72). Maak het
Onderstel van het Bedieningspaneel vast met
vier 1/4" x 1" Schroeven (10). Draai alle vier de
Schroeven wat aan en draai ze daarna vast.
Zorg ervoor dat de Draad van de Staander
(niet afgebeeld) niet bekneld raakt.
7
87
9
10
Draai de vier 3/8" x 3 1/2" Schroeven (9) stevig
vast.
9
10
10
71
72
8. Houd, met hulp van een tweede persoon, het
bedieningspaneel bij de Linker Handleuning (71)
en bij de Rechter Handleuning (niet afgebeeld)
vast.
8
Bedieningspaneel
Sluit de Draad van de Staander (70) aan
op de draad van het bedieningspaneel.
Raadpleeg de inzet-tekening. De verbindingsstukken zouden makkelijk samen
moeten glijden en op hun plaats moeten
klikken. Draai aan een van de verbindingsstukken, als dit niet gebeurt, en probeer het nog
eens. ALS U DE VERBINDINGSSTUKKEN
NIET GOED AANSLUIT, DAN KAN HET
BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN
ALS DE STROOM INGESCHAKELD WORDT.
Verwijder dan de draadband van de Draad van
de Staander.
Draad
van het
Bedieningspaneel
70
Draad
van het
Bedieningspaneel
70
9. Plaats het bedieningspaneel op de Linker en op
de Rechter Handleuningen (71, 72). Zorg dat
draden niet bekneld raken. Steek het overschot aan Draad van de Staander (70) in de
Linker Handleuning.
71
Draadband
9
Bedieningspaneel
Maak het bedieningspaneel aan de beugels op
de Handleuningen (71, 72) vast met twee 5/16"
x 1" Schroeven (7) en twee 5/16" Sterringen (8).
Draai beide Schroeven wat aan en draai ze
daarna vast.
72
11
70
8
7
71
8
7
10. Maak de twee Klemmen van het
Bedieningspaneel (96) aan het bedieningspaneel vast met vier #8 x 3/4" Schroeven (6).
10
Bedieningspaneel
Zie stap 3. Draai alle zes de 3/8" x 4" Schroeven
(4) vast.
96
6
11. Zoek naar de Linker en de Rechter Lade (97,
85). Draai de Laden zoals afgebeeld en maak
iedere Lade vast met vier #8 x 3/4" Schroeven
(6). Draai alle zes de Schroeven wat aan
en draai ze daarna vast. Zorg dat u de
Schroeven niet te vast draait.
11
85
6
12
6
97
6
6
12. Til het Onderstel (49) omhoog, tot de afgebeelde
stand. Zorg dat een tweede persoon het
Onderstel vasthoudt tot deze stap voltooid is.
12
Draai de Opbergvergrendeling (51) zodanig dat
de grote stang en de vergrendelknop in de afgebeelde stand staan.
49
3
Maak het onderste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (51) aan de Basis (80) vast
met een 3/8" x 2 1/4" Bout (104) en een 3/8"
Moer (3).
Maak het bovenste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (51) aan het Onderstel
(49) vast met een 3/8" x 2" Bout (12) en een 3/8"
Moer (3).
12
51
Vergrendelknop
Grote Stang
3
80
13. Maak een Wiel (81) aan de Basis (80) vast met
een 3/8" x 2 1/2" Bout (2), en een 3/8" Moer (3).
Draai de Moer niet te vast. Het Wiel moet vrij
kunnen draaien.
104
13
Maak het andere Wiel (81) op dezelfde manier
aan de andere kant van de Basis (80) vast.
Laat het Onderstel (niet afgebeeld) neer (zie
HOE DE LOOPBAND TE LATEN ZAKKEN
VOOR GEBRUIK op bladzijde 24).
2
3
81
80
3
81
2
14. Zorg ervoor dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gaat gebruiken. Als er velletjes plastic
op de loopbandstickers zitten, verwijder deze dan. Plaats een matje onder de loopband om de vloer of de
vloerbedekking te beschermen. Aandacht: er kunnen extra onderdelen meegeleverd zijn. Berg de inbussleutel
goed op; de inbussleutel wordt gebruikt om de loopband mee bij te stellen (zie bladzijde’s 26 en 27).
13
DE HARTSLAG MONITOR
HOE DE HARTSLAG MONITOR TE DRAGEN
De hartslag monitor
heeft een borstkasband en een sensor.
Steek de flap in
ene uiteinde van de
borstkas-band in het
ene uiteinde van de
sensor, zoals afgebeeld in de tekening.
Druk dan het uiteinde van de sensor
onder de gesp van
de borstkas-band.
De flap moet gelijk
zijn met de voorkant
van de sensor.
Flaps
• Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het
opbergen van de hartslag monitor niet te veel.
• Maak de sensor schoon met een zachte doek en een
beetje zachte zeep. Veeg dan de sensor met een
zachte doek en droog deze goed af. Gebruik nooit
schuurmiddelen, alcohol of chemische producten
om de sensor schoon te maken. U kunt de borstkasband met de hand wassen en dan laten drogen.
Borstkasband
PROBLEMEN OPLOSSEN
Sensor
Loop de hieronder genoemde procedures door wanneer de hartslag monitor niet goed werkt.
Flap
Sensor
• Zorg ervoor dat u de hartslag monitor goed draagt
zoals hier links is beschreven. Verplaats de hartslag
monitor wat naar boven of naar beneden wanneer u
de borstkas-hartslag monitor niet goed werkt.
Gesp
De hartslag monitor moet onder uw
kleding gedragen
worden, strak tegen
uw huid. Draag de
hartslag monitor
in de aangegeven
plaats rond uw borstkas. Zorg ervoor dat
de logo naar buiten wijst. Maak dan het andere uiteinde van de borstkas-band op de sensor vast. Stel de
lengte van de borstkas-band bij mocht dat nodig zijn.
• Maak de elektrodes opnieuw wat nat wanneer de
hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te
transpireren.
• Voor de goede weergave van de hartslag metingen
moet de gebruiker zich op minder dan een armlengte
van het bedieningspaneel bevinden.
• Als er zich een batterijdekseltje aan de actherkant
van de sensor bevindt, vervang dan de batterij met
een batterij van hetzelfde type.
Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en
zoek naar de twee elektrodes met de kleine randjes.
Maak beide elektrodes nat met een zoute vloeistof,
zoals wat speeksel of vloeistof voor contact lenzen.
Plaats de sensor terug tegen uw huid.
• De hartslag monitor is ontwikkeld voor mensen met
een normale hartslag. Problemen met de hartslagmeting kunnen een medische oorzaak hebben zoals
vroegtijdige ventriculaire samentrekking, hartkloppingen, of aritmie.
VERZORGING EN ONDERHOUD
• De werking van de hartslag monitor kan beïnvloed
worden door magnetische storingen die door hoogspanningsdraden en andere elektromagnetische
bronnen veroorzaakt kunnen worden. Verplaats het
fitness-apparaat als u vermoedt dat dit de oorzaak is.
• Droog de sensor goed af na ieder gebruik. Door
vocht blijft de sensor langer dan nodig branden en
zodoende zullen de batterijen sneller leeg lopen.
• Bewaar de hartslag monitor op een warme en droge
plaats. Bewaar de harslag monitor niet in een plastic
zak of andere verpakking die vocht kan vasthouden.
• Stel de hartslag monitor niet langdurig bloot aan
direct zonlicht, niet aan een temperatuur lager dan
-10° C of aan een temperatuur hoger dan 50° C.
14
GEBRUIK EN BIJSTELLEN
HOE DE SNOER IN STOPCONTACT TE STEKEN
Volg deze stappen om de snoer in stopcontact te
steken.
De snoer moet geaard zijn. Als het niet goed functioneert geeft de aarding de laagste weerstandspad voor
de elektriciteit om zodoende het risico van elektrische
schok te verminderen. Een snoer en een geaarde
stekker zijn bijgeleverd. BELANGRIJK: als het snoer
beschadigd is moet u het vervangen voor een door
de fabrikant aanbevolen snoer.
1. Steek het aangegeven uiteinde van het snoer in het
stopcontact van de loopband.
FR/SP
Stopcontact van
de Loopband
GEVAAR:
een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een elektrische
schok leiden. Laat een elektriciën de aarding
nakijken als u niet zeker weet of het stopcontact goed geaard is. Breng geen wijzigingen
aan de stekker van het apparaat aan. Laat een
elektriciën een nieuwe stekker monteren als
de stekker niet in het stopcontact past.
Snoer
2. Steek het snoer in een goed geinstalleerd en geaard
stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke
regelingen.
Stopcontact
IT
GR
FR/SP
IT
15
DIAGRAM VAN HET BEDIEINGSPANEEL
DE WAARSCHUWINGSSTICKER OPPLAKKEN
vele andere mogelijkheden raadplegen. Ga, om een
iFit module wannneer dan ook te kopen, naar
www.iFit.com of bel met het telefoonnummer, vermeld op de kaft van deze handleiding.
Zoek de Engelse waarschuwingen op het bedieningspaneel. U vindt dezelfde waarschuwingen
in andere talen op het meegeleverde stickervel.
Plak de Nederlandse waarschuwingssticker op het
bedieningspaneel.
U kunt zelfs terwijl u oefent, met de stereogeluidsinstallatie van het bedieningspaneel, naar uw favoriete
workout-muziek of audioboeken luisteren.
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Om te stroom in te schakelen, zie bladzijde 17. Om
de handmatige instelling te gebruiken, zie bladzijde
17. Om het stereogeluidssysteem te gebruiken,
zie bladzijde 19. Om een ingestelde workout te
gebruiken, zie bladzijde 20. Om een iFit-workout te
gebruiken, zie bladzijde 21. Om de informatie-instelling te gebruiken, zie bladzijde 23.
Het bedieningspaneel van de loopband biedt een
indrukwekkende reeks mogelijkheden die ontwikkeld
zijn om uw workouts effectiever en prettiger te maken.
U kunt, wanneer de handmatige instelling gekozen is,
de snelheid en de hellingstand van de loopband veranderen door een druk op een toets. Tijdens het oefenen
zal het bedieningspaneel direct feedback op uw workout geven. U kunt zelfs uw hartslag meten door gebruik
te maken van de hartslagmonitor met handgreep of
van de borstkas hartslagmonitor.
BELANGRIJK: als er een velletje plastic op het
bedieningspaneel ligt, verwijder deze dan. Draag
schone sportschoenen wanneer u de loopband
gebruikt om beschadiging aan het loopvlak te
voorkomen. Bestudeer de uitlijning van de loopband wanneer u de loopband voor de eerste keer
gaat gebruiken en leg indien nodig de loopband in
het midden (zie bladzijde 27).
Het bedieningspaneel heeft tevens twintig ingestelde
workouts—tien calorie workouts en tien afstand workouts. Elke workout regelt automatisch de snelheid en
de hellingstand van de loopband terwijl u door een
effectieve oefensessie geleid wordt.
Aandacht: het bedieningspaneel kan de snelheid en
de afstand in kilometers of mijlen weergeven. Zie de
Het bedieningspaneel heeft ook een iFit instelling zodat INFORMATIE-INSTELLING op bladzijde 23 om uit
de loopband, door middel van een optionele iFit modte zoeken welke meeteenheid gekozen is, of om de
ule, op uw draadloos netwerk aangesloten kan worden. meeteenheid te wijzigen. Om het eenvoudig te houden
U kunt, met de iFit instelling, workouts downloaden,
uw
zijn alle instructies in deze paragraaf in kilometers
ETPE10812
eigen workouts samenstellen, resultaten van (PETL10812)
uw workaangegeven.
out bijhouden, tegen andere iFit-gebruikers racen en
16
10812
10812)
HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN
HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE
GEBRUIKEN
BELANGRIJK: laat, wanneer de loopband aan
koude temperaturen blootgesteld is geweest, de
loopband tot kamertemperatuur komen voordat u
de elektriciteit inschakelt. Als u dit niet doet, kunt u
het bedieningspaneel of andere elektrische componenten beschadigen.
1. Steek de sleutel in het bedieningspaneel.
Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN aan de
linkerkant.
2. Kies de handmatige instelling.
Steek het stroomsnoer in
het stopcontact (zie bladzijde 15). Zoek vervolgens
Resetten
naar de stroomschakelaar op het onderstel
van de loopband bij het
stroomsnoer. Zorg dat de
schakelaar in de resetstand staat.
Druk, wanneer de handmatige instelling niet
gekozen is, op de Manual Control (handmatige
controle) toets om de handmatige instelling te
kiezen.
3. Start de loopband.
Druk, om de loopband te starten, op de Starttoets,
op de Speed (snelheid) toenametoets of op een
van de genummerde Quick Speed (snelsnelheids)
toetsen.
BELANGRIJK: het bedieningspaneel heeft een
demo-instelling, die ontwikkeld is voor als de
loopband in een winkel geëtaleerd wordt. Als de
displays oplichten als het stroomsnoer ingestoken is en de stroomschakelaar in de resetstand
gezet is, dan gaat de demo-instelling aan. Houd
de Stoptoets enkele seconden ingedrukt om de
demo-instelling uit te schakelen. Raadpleeg DE
INFORMATIE-INSTELLING op bladzijde 23 om de
demo-instelling uit te schakelen wanneer de displays blijven branden.
Als de Starttoets of de Speed toenametoets ingedrukt wordt dan zal de loopband met een snelheid
van 2 Km/H (Km/u) beginnen te draaien. Terwijl u
oefent, kunt u de snelheid van de loopband naar
wens aanpassen door op de Speed toename- en
afnametoetsen te drukken. Steeds als u op een
van de toetsen drukt, dan zal de snelheidsinstelling
met 0,1 Km/H veranderen; als u een toets ingedrukt houdt, dan zal de snelheid met stapjes van
0,5 Km/H veranderen. Aandacht: na het drukken op
de toetsen kan het even duren voordat de loopband de gekozen snelheidsinstelling bereikt.
Ga vervolgens op
de voetrails van de
loopband staan.
Sleutel
Zoek naar de klip
die aan de sleutel
Klip
vastzit en schuif de
klip aan de tailleband van uw kleding.
Steek de sleutel
dan in het bedieningspaneel. Kort daarna zullen de displays oplichten.
BELANGRIJK: in geval van nood kan de sleutel
uit het bedieningspaneel getrokken worden zodat
de loopband langzaam tot stilstand komt. Test de
klip door voorzichtig een paar stappen achteruit te
zetten. Stel de lengte van de klip bij als de sleutel
niet uit het bedieningspaneel getrokken wordt.
Aandacht: wanneer u voor de eerste keer de sleutel in
het bedieningspaneel steekt, dan zal de hellingstand
automatisch tot de maximum stand stijgen om dan
naar de minimum stand te zakken.
Indien u op een van de genummerde Quick Speed
toetsen drukt, zal de snelheid van de loopband
geleidelijk aangepast worden totdat de gewenste
snelheidsinstelling bereikt wordt.
Druk op de Stoptoets om de loopband tot stilstand
te brengen. De tijd zal op de display opflikkeren.
Druk op de Starttoets of op de Speed toenametoets om de loopband opnieuw te starten.
17
4.Verander de hellingstand van de loopband
zoals gewenst.
De My Trail (mijn pad) keuze zal een piste van 400
meter aangeven. De opflikkerende rechthoek zal
uw vordering tijdens uw workout aangeven. Het My
Trail keuze zal ook het aantal rondjes dat u voltooit
aangeven.
Druk, om de hellingstand van de loopband te
veranderen, op de Incline (helling) toename- of
afnametoets of op een van de genummerde Quick
Incline (snelhellings) toetsen. Telkens als u op een
van de toetsen drukt, zal de helling geleidelijk veranderen totdat de gekozen hellinginstelling bereikt
is.
De Calorie keuze zal bij benadering het aantal calorieën aangeven, dat u verbrand heeft. De hoogte
van ieder segment geeft het aantal verbrande
calorieën aan dat tijdens dat segment verbrand is.
Aandacht: wanneer u de Calorie keuze kiest, zal
de calorie display het geschatte aantal verbrande
calorieën per uur aangeven.
5. Volg uw voortgang op de displays.
De display zal als u op de loopband loopt of rent de
volgende informatie over de workout aangeven:
Tijdens het oefenen zal de balk voor het intensiteitsniveau het geschatte intensiteitsniveau van uw
workout aangeven.
• De verlopen tijd
• De afstand die u gelopen of gerend heeft
• De intensiteitsbalk van de workout
• Het bij benadering aantal verbrande calorieën
• De hellingstand van de loopband
Druk op de Home (thuis) toets om naar het
standaardmenu terug te keren (raadpleeg de
INFORMATIE-INSTELLING op bladzijde 23 om het
standaardmenu in te stellen). Druk, indien nodig,
nogmaals op de Home toets.
• Het aantal verticaal geklommen meters
• De snelheid van de loopband
• Uw hartslag (zie stap 6 op bladzijde 19)
Het “draadloos” symbool
aan de bovenkant van
de display zal de sterkte
van het draadloos signaal aangeven, wanneer
een iFit module aangesloten wordt. Vier staafjes
geven volle sterkte aan.
• Het matrix scherm
Het scherm heeft meerdere display keuzes. Druk
op de toename- en afnametoetsen naast de Entertoets of druk op de Display-toets totdat de gewenste keuze aangegeven wordt.
e Incline (helling) keuze zal een profiel van de
D
hellinginstellingen van de workout aangeven. Een
nieuw segment zal aan het einde van iedere minuut verschijnen.
Druk op de Stoptoets, trek de sleutel uit en steek
de sleutel er weer in om de displays te resetten.
e Speed (snelheid) keuze zal een profiel van de
D
snelheidsinstellingen van de workout aangeven.
18
6. Meet desgewenst uw hartslag.
Zet de stroomschakelaar in de off (uit) stand en
trek het snoer uit het stopcontact wanneer u met de
loopband klaar bent. BELANGRIJK: als u dit niet
doet, kunnen de elektrische onderdelen van de
loopband voortijdig slijten.
Aandacht: als u de hartslagmonitor met handgreep gebruikt en tegelijkertijd de borstkas
hartslagmonitor draagt, dan zal het bedieningspaneel uw hartslag niet nauwkeurig weergeven. Zie bladzijde 14 voor informatie over de
borstkas hartslagmonitor.
HOE DE GELUIDSINSTALLATIE TE GEBRUIKEN
Verwijder, indien nodig, de plastic velletjes van
de metalen contactpunten, voordat u de borstkas
hartslagmonitor gaat gebruiken. Zorg er ook voor
dat uw handen schoon zijn.
U moet uw MP3-speler, CD-speler, of andere eigen
audio-speler, via de MP3-aansluiting op het bedieningspaneel, aansluiten om muziek of audioboeken, via
de stereoluidsprekers van het bedieningspaneel, af te
spelen.
Ga, om uw hartslag te meten,
op de voetrails
staan en houd
de metalen contactpunten op de
handleuningen
ongeveer tien
Contactpunten
seconden lang
vast—beweeg
uw handen
niet. Een hartsymbooltje in het calorie display zal
bij elke hartslag opflikkeren, een of twee streepjes
zullen verschijnen en uw hartslag zal aangegeven
worden. Houd de contactpunten gedurende 15
seconden vast voor de meest nauwkeurige
hartslagmeting.
Steek een uiteinde van uw audiokabel in de audioaansluiting van het bedieningspaneel. Steek het
andere eind in een aansluiting op uw MP3-speler, CDspeler of andere eigen audio-speler. Zorg ervoor dat
uw audiokabel volledig ingestoken is.
Druk dan op de afspeel-toets op uw MP3-speler, CDspeler of andere eigen audio-speler. Pas het volume
op uw eigen audio-speler aan, of druk op de volumetoename- en volumeafnametoets op het bedieningspaneel.
Plaats de CD-speler op de vloer of op een ander vlak
oppervlak in plaats van op het bedieningspaneel als u
een eigen CD-speler gebruikt en de CD overslaat.
7.Trek de sleutel uit het bedieningspaneel wanneer u klaar bent met oefenen.
Ga op de voetrails staan, druk op de Stoptoets
en stel de hellingstand van de loopband in de
laagste stand. De hellingstand van de loopband
moet in de laagste stand staan; anders kan de
loopband beschadigd worden wanneer u de
loopband inklapt om hem op te bergen. Trek
vervolgens de sleutel uit het bedieningspaneel en
bewaar deze op een veilige plek.
19
HOE EEN INGESTELDE WORKOUT TE
GEBRUIKEN
De workout zal op deze wijze doorgaan tot het laatste segment van het profiel in de display opflikkert
en het laatste segment eindigt. De loopband zal
dan langzaam tot stilstand komen.
1. Steek de sleutel in het bedieningspaneel.
Aandacht: het na te streven caloriedoel is een
schatting van het aantal calorieën dat u tijdens
de workout zult verbranden. Het feitelijke aantal calorieën dat u verbrandt zal van verschillende factoren, zoals uw gewicht, afhangen.
Bovendien zal een handmatige aanpassing van
de snelheid of de helling van de loopband tijdens de workout, invloed hebben op het aantal
calorieën dat u zult verbranden.
Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op
bladzijde 17.
2. Kies een ingestelde workout.
Druk herhaaldelijk op de Calorie-toets of op de
Distance (afstand) toets om een ingestelde workout
te kiezen.
Als u een ingestelde workout kiest, dan zal de display de duur, de afstand, de naam, de maximum
snelheidsinstelling en de maximum hellinginstelling
van de workout weergeven. Bovendien zal er een
profiel van de snelheidsinstellingen van de workout
op het matrix scherm verschijnen. Wanneer u voor
een calorie workout kiest, dan zal het bij benadering aantal calorieën dat u zult verbranden in de
naam van de workout verschijnen.
Indien de snelheids- of hellinginstelling op welk
moment dan ook tijdens de workout te hoog of
te laag staat, dan kunt u de instelling handmatig
overschrijven door op de Speed en Incline (helling)
toetsen te drukken; echter wanneer het volgende
segment van de workout begint, dan zal de
loopband zich automatisch aanpassen aan de
snelheids- en hellinginstellingen voor het volgende segment.
3. Begin met de workout.
Druk op de Stoptoets om op welk moment van
de workout dan ook te stoppen. De tijd zal op de
display opflikkeren. Druk op de Starttoets of op de
Speed toenametoets om de oefening te hervatten.
De loopband zal met ongeveer 2 Km/u beginnen
te draaien. Als het volgende segment van de workout begint, dan zal de loopband zich automatisch
aanpassen aan de snelheids- en hellinginstellingen
voor dat volgende segment.
Druk op de Starttoets of op de Speed (snelheid)
toenametoets om met de workout te beginnen. Kort
nadat u op de toets drukt, zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de eerste snelheids- en
hellinginstellingen van de workout. Houd de handleuningen vast en begin te lopen.
Elke workout is in segmenten verdeeld. Er is één
snelheidsinstelling en één hellinginstelling voor elk
segment geprogrammeerd. Aandacht: dezelfde
snelheids- en/of hellinginstelling kan voor opeenvolgende segmenten geprogrammeerd worden.
4. Volg uw voortgang op de displays.
Zie stap 5 op bladzijde 18. De display zal de resterende tijd in plaats van de verstreken tijd aangeven.
Tijdens de
workout zullen de profielen op de
snelheid en
Huidig segment
de helling
keuzes uw
vordering
aangeven. Het opflikkerende segment van het
profiel stelt het huidige segment van de workout
voor. De hoogte van het opflikkerende segment
geeft de snelheids- of de hellinginstelling van het
huidige segment aan. Aan het einde van elk segment, zal een serie geluiden te horen zijn en zal
het volgende segment van het profiel beginnen op
te flikkeren. De loopband zal, als er een andere
snelheids- en/of hellinginstelling voor het volgende
segment geprogrammeerd is, zich automatisch aan
de nieuwe snelheids- en/of de hellinginstelling
aanpassen.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie stap 6 op bladzijde 19.
6.Trek de sleutel uit het bedieningspaneel wanner
u klaar bent met oefenen.
Zie stap 7 op bladzijde 19.
20
HOE EEN WORKOUT MET INGESTELD DOEL TE
GEBRUIKEN
4. Volg uw voortgang op de displays.
Zie stap 5 op bladzijde 19.
1. Steek de sleutel in het bedieningspaneel.
5. Meet desgewenst uw hartslag.
Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op
bladzijde 18.
Zie stap 6 op bladzijde 19.
2. Kies een workout met een ingesteld doel.
6.Trek de sleutel uit het bedieningspaneel wanneer u met oefenen klaar bent.
Druk op de Set A Goal (ingesteld doel) toets op
het bedieningspaneel om een workout met een
ingesteld doel te kiezen.
Zie stap 8 op bladzijde 19.
HOE EEN INGESTELDE IFIT WORKOUT TE
GEBRUIKEN
Gebruik de toename- of afnametoetsen naast
de Enter-toets om een na te streven calorie, tijd,
of afstand doel in te stellen en druk dan op de
Enter-toets. Druk vervolgens op de toename- of
afnametoetsen naast de Enter-toets om een doel
te kiezen. Druk op de Speed (snelheid) en Incline
(helling) toetsen om de snelheid en helling voor
de workout te kiezen. Het scherm zal de duur en
afstand van de workout en het geschatte aantal
calorieën dat u tijdens de workout zult verbranden
laten zien.
Aandacht: u heeft een optionele iFit module nodig om
een iFit workout te kunnen uitvoeren. Ga naar
www.iFit.com of bel met het telefoonnummer op de
kaft van deze handleiding voor aankoop van een
iFit module. U dient ook toegang te hebben tot een
computer met een USB-poort en een internetverbinding. Daarnaast dient u toegang te hebben tot een
draadloos netwerk inclusief een 802.11b router met
geactiveerde SSID broadcast (verborgen netwerken
worden niet ondersteund). Een iFit.com-lidmaatschap
is ook vereist.
3. Begin met de workout.
Druk op de Go (ga) toets om met de workout te
starten. Kort nadat u op de toets gedrukt heeft, zal
de loopband gaan draaien. Houd de handleuningen vast en begin te lopen.
1. Steek de sleutel in het bedieningspaneel.
Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op
bladzijde 17.
De workout zal op dezelfde wijze als de handmatige instelling werken (zie bladzijde 17 en 19).
2. Steek de iFit module in het bedieningspaneel.
De workout zal zolang duren tot u uw ingestelde
doel bereikt. De loopband zal dan langzaam tot
stilstand komen.
Zie de met de iFit module meegeleverde instructies
om de iFit module in te steken.
BELANGRIJK: om aan de blootstellingsvereisten te voldoen, dient er minstens 20
cm afstand te zijn tussen alle mensen en de
antenne en de zender in de iFit module en
mogen ze niet vlakbij welke andere antenne of
zender dan ook staan of er op aangesloten zijn.
Aandacht: het calorie doel is een schatting van
het aantal calorieën dat u tijdens de workout
zult verbranden. Het feitelijke aantal calorieën
dat u verbrandt zal van verschillende factoren
zoals uw gewicht afhangen.
21
3. Kies een gebruiker.
5. Begin met de workout.
U kunt, als er meer dan één gebruiker geregistreerd is, vanuit het iFit hoofdscherm van gebruiker
wisselen. Druk op de toename- en afnametoetsen
naast de Enter-toets om een gebruiker te kiezen.
Zie stap 3 op bladzijde 20.
Tijdens sommige workouts zal de stem van een
persoonlijke trainer u door de workout geleiden.
4. Kies een iFit workout.
Druk op de Stoptoets om op welk moment van
de workout dan ook te stoppen. De tijd zal op de
display opflikkeren. Druk op de Starttoets of op de
Speed (snelheid) toenametoets om de workout te
hervatten. De loopband zal met de snelheidsinstelling voor het eerste segment van de workout
beginnen te draaien. Als het volgende segment
van de workout begint, dan zal de loopband zich
automatisch aanpassen aan de snelheids- en
hellinginstellingen voor het volgende segment.
Druk op een van de iFit toetsen om een iFit-workout te kiezen. U moet enkele workouts aan uw lijst
op www.iFit.com toevoegen, voordat ze gedownload kunnen worden.
Druk, voor het downloaden van een iFit-workout
in uw lijst, op de Map (kaart) toets, de Train (trein)
toets, of op de Lose Wt (afvallen) toets om de
volgende workout van dat type in uw lijst te downloaden. Druk op de Compete (competitie) toets
om aan een race deel te nemen die u al eerder
gekozen heeft.
6. Volg uw voortgang op de displays.
Zie stap 5 op bladzijde 18.
Druk eerst op de Track (piste) toets om een recente
iFit-workout uit uw lijst opnieuw uit te voeren. Druk
vervolgens op de toename- en afnametoetsen om
de gewenste workout te kiezen. Druk dan op de
Enter-toets om de workout te starten.
De Compete (competitie) keuze zal tijdens een
competitie-workout, uw vordering tijdens de race
aangeven. De bovenste lijn in het matrix scherm
zal laten zien welk deel van de race u al voltooid
heeft. De andere lijnen zullen uw top vier concurrenten aangeven. Het einde van het matrix scherm
geeft het einde van de race aan.
Aandacht: u moet enkele workouts aan uw lijst op
iFit.com toevoegen, voordat u ze kunt downloaden.
7. Meet desgewenst uw hartslag.
Ga naar www.iFit.com voor meer informatie
over de iFit-workouts.
Zie stap 6 op bladzijde 19.
8.Trek de sleutel uit het bedieningspaneel wanneer u klaar bent met oefenen.
De display zal, wanneer u een iFit-workout kiest,
de tijdsduur van de workout, de afstand die u zult
lopen of rennen, en het bij benadering aantal calorieën dat u zult verbranden weergeven. De display
kan ook de naam van de workout aangeven. De
display zal, als u een competitie workout kiest,
aftellen totdat de race begint.
Zie stap 7 op bladzijde 19.
Ga naar www.iFit.com voor meer informatie over de
iFit instelling.
Aandacht: elke iFit toets kan ook twee demoworkouts uitvoeren. Haal de iFit module uit het
bedieningspaneel en druk op een van de iFit toetsen om de demo-workouts te gebruiken.
22
DE INFORMATIE-INSTELLING
bedieningspaneel steekt. Echter als u de sleutel
eruit trekt, dan blijven de displays branden hoewel
de toetsen niet werken. Het woord ON (aan) zal op
het matrix scherm verschijnen wanneer de demoinstelling aan is. Druk op de Enter-toets om de
demo-instelling aan of uit te zetten.
Het bedieningspaneel heeft een informatie-instelling
die de informatie van de loopband bijhoudt en u uw
eigen bedieningspaneel instellingen laat invoeren.
1. Kies de informatie-instelling.
CONTRAST LVL—Druk op de Incline (helling)
toename- en afnametoetsen om het contrastniveau
van de display aan te passen.
Houd, om de informatie-instelling te kiezen, de
Stoptoets ingedrukt terwijl u de sleutel in het bedieningspaneel steekt en laat de Stoptoets daarna
weer los. Als de informatie-instelling gekozen is,
dan zal de volgende informatie getoond worden:
Als een module aangesloten is, kunt u ook het
volgende scherm kiezen:
TRAINER VOICE—Druk op de Enter-toets om
de stem van de persoonlijke trainer aan of uit te
zetten.
De tijd display geeft het aantal uren aan dat de
loopband gebruikt is.
De afstand display zal het totaal aantal mijlen
(of kilometers) die de loopband afgelegd heeft
aangeven.
Als een iFit module aangesloten is, kunt u ook de
volgende schermen kiezen:
DEFAULT MENU—Het standaardmenu zal
verschijnen wanneer u de sleutel in het bedieningspaneel steekt, of wanneer u de Thuis (Home)
toets indrukt. Druk herhaaldelijk op de Enter-toets
om het handmatige hoofdscherm of de iFit-scherm
als standaardmenu te kiezen.
Het onderste gedeelte van de display zal de status
van de iFit module aangeven. Als een iFit module
aangesloten is, toont de display de woorden WIFI
MODULE. Als een USB-module aangesloten is,
toont de display de woorden USB/SD MODULE.
Als er geen module aangesloten is, toont de
display de woorden NO IFIT MODULE (geen iFit
module).
CHECK WIFI STATUS (wifi checken)—Druk
eerst op de Enter-toets om de status van uw iFit
module na te gaan. De onderste display toont het
nummer van de softwareversie, de netwerk-SSID,
het coderingstype van het netwerk, de status van
de verbinding, de draadloze signaalsterkte, het
IP-adres van de module, het aantal geregistreerde
gebruikers en hun namen, de resultaten van de
DNS zoekopdracht, en de status van de iFit-server.
2. Kies de optionele schermen.
Het matrix scherm zal verschillende optionele
schermen weergeven als de informatie-instelling
gekozen is. Druk op de afnametoets naast de
Enter-toets om ieder van de volgende schermen te
kiezen:
UNITS—Druk op de Enter-toets om de meeteenheid te wijzigen. Kies ENGLISH (Engels) om
de afstand in mijlen te bekijken, kies METRIC
(metrisch) om de afstand in kilometers te bekijken.
SEND/RECEIVE DATA (versturen/ontvangen van
gegevens)—Druk op de Enter-toets om de workouts, workout logs en updates te versturen en te
ontvangen. Wanneer het proces voltooid is zullen
de woorden TRANSFERS DONE (verzendingen
klaar) op het scherm verschijnen.
DEMO—Het bedieningspaneel heeft een demoinstelling op de display, die ontwikkeld is voor als
de loopband in een winkel geëtaleerd wordt. Als
de demo-instelling aangezet is, zal het bedieningspaneel normaal werken wanneer u het snoer
in het stopcontact steekt, de stroomschakelaar
in de resetstand plaatst, en de sleutel in het
3. Verlaat de informatie-instelling.
Trek de sleutel uit het bedieningspaneel om de
informatie-instelling te verlaten.
23
HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN
HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN
HOE DE LOOPBAND TE VERPLAATSEN
Plaats de helling in de laagste stand voordat u de
loopband inklapt om schade aan de loopband te
voorkomen. Verwijder dan de sleutel en trek het
snoer uit het stopcontact. OPGELET: u moet in
staat zijn om veilig 20 kg te kunnen tillen om de
loopband op te kunnen tillen, te kunnen laten zakken, of te kunnen verplaatsen.
Klap eerst de loopband in, zoals aan de linkerkant beschreven, voordat u deze gaat verplaatsen.
OPGELET: zorg ervoor dat de vergrendelknop in
de opbergstand vergrendeld is. Om de loopband te
verplaatsen kunnen twee personen nodig zijn.
1. Houd het onderstel en een van de handleuningen
vast en zet een voet tegen een wiel.
1. Houd het metalen onderstel stevig vast op de
plaats die door de pijl onder aangegeven is.
OPGELET: houd het onderstel niet bij de plastic
voetrails vast. Buig uw knieën en houd uw rug
recht.
1
Onderstel
Handleuning
1
Onderstel
Wiel
2.Trek de handleuning naar achter tot de loopband
op de wielen rijdt; verplaats de loopband dan
voorzichtig naar de gewenste plaats. OPGELET:
verplaats de loopband niet zonder deze naar
achter te kantelen, trek niet aan het onderstel
en verplaats de loopband niet over een ongelijk
oppervlak.
2.Til het onderstel op tot de vergrendelknop in de
opbergstand vergrendelt. OPGELET: zorg dat de
vergrendelknop vastzit.
2
3. Plaats een voet tegen een van de wielen en laat de
loopband voorzichtig zakken.
HOE DE LOOPBAND TE LATEN ZAKKEN VOOR
GEBRUIK
Onderstel
1.
Zie tekening 2. Houd de bovenkant van de
loopband met uw rechterhand vast. Trek dan de
vergrendelknop naar links en houd deze vast.
BELANGRIJK: draai niet aan de vergrendelknop. Druk, indien nodig, het onderstel iets
naar voren. Draai het onderstel een klein beetje
naar onderen en laat de vergrendelknop los.
Vergrendelknop
2. Z
ie tekening 1, links. Houd het metalen onderstel
stevig met beide handen vast en laat deze op de
vloer zakken. OPGELET: houd het onderstel niet
bij de plastic voetrails vast en laat het onderstel
niet los. Buig uw knieën en houd uw rug recht.
Plaats een matje onder de loopband om de vloer
of de vloerbedekking te beschermen. Houd de
loopband weg uit direct zonlicht. Berg de loopband
nooit op in een omgeving waar de temperatuur
hoger dan 30° C is.
24
PROBLEMEN OPLOSSEN
De meeste problemen met de loopband kunnen
met de onderstaande eenvoudige stappen opgelost
worden. Zoek naar het symptoom dat van toepassing is en volg de vermelde stappen. Raadpleeg de
kaft van deze handleiding als u verdere hulp nodig
heeft.
geëtaleerd wordt. Als de displays blijven branden
wanneer u de sleutel eruit trekt, dan is de demoinstelling aan. Houd de Stoptoets enkele seconden
lang ingedrukt om de demo-instelling uit te schakelen. Raadpleeg de INFORMATIE-INSTELLING op
bladzijde 23 om de demo-instelling uit te zetten als
de displays nog steeds blijven branden.
SYMPTOOM: het apparaat gaat niet aan
SYMPTOOM: de displays van het bedieningspaneel
werken niet naar behoren
a.Zorg ervoor dat het stroomsnoer in een goed
geaard stopcontact gestoken is (zie bladzijde 15).
Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan
alleen een 3-dradige aansluiting, 1 mm2 (maat 14)
snoer die niet langer is dan 1,5 meter.
a.Haal de sleutel uit het bedieningspaneel en trek het
stroomsnoer uit het stopcontact. Plaats de loopband
in de opbergstand (raadpleeg HOE DE LOOPBAND
IN TE KLAPPEN op bladzijde 24).
b.Zorg ervoor dat de sleutel goed in het bedieningspaneel zit, nadat u de stekker ingestoken heeft.
Verwijder vervolgens de twee aangegeven #8 x 3/4"
Schroeven (6).
c.Controleer de stroomschakelaar op het onderstel van de loopband bij het stroomsnoer. Als de
schakelaar, zoals afgebeeld, uitsteekt dan is de
schakelaar afgeslagen. Wacht vijf minuten en druk
de schakelaar weer in om de stroomschakelaar te
resetten.
a
6
c
Doorgeslagen
6
Resetten
SYMPTOOM: de stroom valt tijdens gebruik uit
Laat de loopband zakken (zie HOE DE LOOPBAND
TE LATEN ZAKKEN VOOR GEBRUIK op bladzijde 24). Verwijder de drie #8 x 3/4" Schroeven (6).
Schuif dan voorzichtig de Motorkap (57) eraf.
a.Controleer de stroomschakelaar (zie de tekening hierboven). Wacht vijf minuten en druk de schakelaar
weer in, als de schakelaar afgeslagen is.
b.Zorg ervoor dat het snoer in het stopcontact zit. Als
het snoer in het stopcontact zit, trek het snoer er
dan uit, wacht vijf minuten en steek het snoer weer
in het stopcontact.
57
c.Trek de sleutel uit het bedieningspaneel en steek
hem weer in.
d.Raadpleeg de kaft van de gebruiksaanwijzing wanneer de loopband nog steeds niet werkt.
SYMPTOOM: de displays van het bedieningspaneel
blijven branden wanneer u de sleutel uit het bedieningspaneel trekt
a.Het bedieningspaneel heeft een demo-instelling,
die ontwikkeld is voor als de loopband in een winkel
25
6
6
Zoek naar de Bladveerschakelaar (95) en de
Magneet (44) aan de linkerkant van de Katrol (43).
Draai de Katrol tot de Magneet op gelijke lijn staat
met de Bladveerschakelaar. Zorg dat het gat
tussen de Magneet en de Bladveerschakelaar
ongeveer 3mm is. Draai de #8 x 3/4"
Kopschroef (19) indien nodig los, verplaats de
Bladveerschakelaar wat en maak de Schroef weer
vast. Maak de Motorkap (niet afgebeeld) weer vast
met de vijf #8 x 3/4" Schroeven (niet afgebeeld) en
laat de loopband een paar minuten draaien om de
controleren of de snelheid correct te lezen is.
b.Als de loopband te strak is gezet, dan zal de
werking van de loopband verslechteren en
kan de loopband beschadigd raken. Verwijder
de sleutel en TREK DE STEKKER UIT HET
STOPCONTACT. Draai, met de inbussleutel,
beide schroeven van de ruststandrol een kwartslag tegen de klok in. Als de loopband goed vastzit
moet u elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van
het loopvlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat de
loopband in het midden ligt. Steek dan de stekker
in het stopcontact. Steek de sleutel in en laat de
loopband een paar minuten draaien. Herhaal deze
procedure tot de loopband goed vastligt.
Vooraanzicht
43
b
19
44
5–7 cm
95
3 mm
Schroeven van de Ruststandrol
SYMPTOOM: de helling van de loopband verandert
niet goed
a.Houd de Stoptoets en de Speed (snelheid) toenametoets ingedrukt, steek de sleutel in het
bedieningspaneel en laat dan de Stoptoets en
de Speed toenametoets weer los. Druk op de
Stoptoets en druk dan op de Incline (helling)
toename- of afnametoets. De loopband zal automatisch naar het maximum hellingniveau stijgen en
dan naar het minimumniveau zakken. Hierdoor
wordt het hellingsysteem opnieuw geijkt. Druk weer
op de Stoptoets en daarna weer op de Incline toename- of afnametoets, als het ijken van de helling
niet begint. Trek de sleutel uit het bedieningspaneel, als de helling geijkt is.
c.Uw loopband is voorzien van een band die al
met een hoogwaardig smeermiddel behandeld is.
BELANGRIJK: behandel de band of het loopvlak nooit met siliconenspray of enig ander
middel tenzij dit is door een erkende onderhoudsmonteur wordt opgedragen. Dergelijke
middelen kunnen de kwaliteit van de loopband
verslechteren en tot overmatige slijtage leiden.
Raadpleeg de kaft van deze handleiding als u vermoedt dat de loopband aanvullende smering nodig
heeft.
d.Raadpleeg de kaft van deze handleiding, als de
loopband nog steeds vertraagt als erop gelopen
wordt.
SYMPTOOM: de loopband vertraagt als u erop
loopt
a.Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan
alleen een 3-dradige, 1 mm2 (maat 14) snoer die
niet langer is dan 1,5 meter.
26
SYMPTOOM: de loopband ligt niet in het midden
tussen de voetrails. BELANGRIJK: als de loopband
tegen de voetrails schuurt, dan kan de loopband
beschadigd raken.
SYMPTOOM: de loopband slipt als u erop loopt
a.Haal de sleutel eruit en TREK DE STEKKER UIT
HET STOPCONTACT. Draai, met de inbussleutel,
beide schroeven van de ruststandrol een kwartslag
met de klok mee. Als de loopband goed vastligt
moet u elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van
het loopvlak op kunnen tillen. Zorg ervoor dat de
loopband in het midden blijft liggen. Steek dan
de stekker in het stopcontact. Steek de sleutel in
en laat de loopband een paar minuten draaien.
Herhaal deze procedure tot de loopband goed
vastligt.
a.Verwijder eerst de sleutel en TREK DE STEKKER
UIT HET STOPCONTACT. Als de loopband naar
links is verschoven, draai dan met de inbussleutel de linker schroef van de ruststandrol een halve
slag met de klok mee; als de loopband naar
rechts is verschoven, draai de linker schroef van
de ruststandrol een halve slag tegen de klok in.
Zorg dat u de loopband niet te vast draait. Steek
de stekker dan in het stopcontact. Steek de sleutel
in en laat de loopband een paar minuten draaien.
Herhaal deze procedure tot de loopband goed in
het midden ligt.
a
a
Voetrails
27
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende
periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt
uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas
na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen
met uw hartslag in het middelste nummer van uw
trainingszone.
WAARSCHUWING:
voordat u begint met dit of een ander
oefeningenprogramma, dient u een arts te
consulteren. Dit is vooral belangrijk voor
personen boven de 35 jaar of personen met
bestaande gezondheidsproblemen.
De polssensor is geen medisch apparaat.
Diverse factoren kunnen invloed hebben op
nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De
polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel
bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart en
vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobicoefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote
hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingszone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw
oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde
oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen
of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding
en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle
resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren
van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel
voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag
gebruiken als gids voor het vinden van het juiste
intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en
voor een aerobic oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot
30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20
minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening – houd
uw adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt
u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden
afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
28
AANBEVOLEN STREKOEFENINGEN
De juiste manier voor verschillende basisstrekoefeningen wordt rechts getoond. Beweeg langzaam bij het strekken–spring nooit op.
1. Teen Aanraken Strekoefening
1
Sta met lichtgebogen knieën en buig langzaam vanuit uw heupen
naar voren. Houd uw rug en schouders ontspannen als u zover
mogelijk naar beneden reikt, richting uw tenen. Houd deze positie
gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie
keer. Strekken: achillespees, achterkant van de knieën en rug.
2. Strekken van de Achillespees
2
Ga zitten met één uitgestrekt been. Breng de zool van de andere
voet naar u toe en laat deze rusten tegen de binnenkant van de dij
van uw uitgestrekte been. Probeer zover mogelijk naar uw teen te
reiken. Houd deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan
dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been. Strekken: achillespezen, onderrug en liezen.
3. Strekken van Kuiten/Achillespees
Reik naar voren met het ene been voor de ander en plaats uw
handen tegen een muur. Houd uw achterbeen gestrekt en uw achtervoet plat op de vloer. Buig uw voorbeen, leun naar voren en beweeg
uw heupen in de richting van de muur. Houd deze positie gedurende
15 seconden aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk
been. Voor het nog verder strekken van de achillespezen, kunt u ook
uw achterbeen buigen. Strekken: kuiten, achillespezen en enkels.
3
4
4. Strekken van de Dijbeenspier
Leun met een hand tegen de muur voor balans en reik met de
andere hand naar achteren en grijp uw voet. Breng uw hiel zo dicht
mogelijk bij uw billen. Houd deze positie gedurende 15 seconden
aan en ontspan dan weer. Herhaal dit drie keer voor elk been.
Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
5. Strekken Binnenkant Dijbeen
Zit met de zolen van uw voeten tegen elkaar aan en uw knieën naar
buiten gericht. Trek uw voeten zover mogelijk naar uw liezen. Houd
deze positie gedurende 15 seconden aan en ontspan dan weer.
Herhaal dit drie keer. Strekken: dijbeenspier en heupspieren.
29
5
LIJST MET ONDERDELEN­­
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Aant.
Modelnr. PETL10812.0 R0912A
Beschrijving
Nr.
9
#8 x 1/2" Aardschroef
2
3/8" x 2 1/2" Bout
4
3/8" Moer
6
3/8" x 4" Schroef
10
3/8" Sterring
56
#8 x 3/4" Schroef
2
5/16" x 1" Schroef
2
5/16" Sterring
4
3/8" x 3 1/2" Schroef
4
1/4" x 1" Schroef
10
#3 x 1/4" Schroef
1
3/8" x 2" Bout
2
Luidspreker
2
1/4" x 2 1/2" Schroef
2
3/8" x 1 3/8" Bout
2
1/2" x 2 1/4" Bout
2
1/2" Moer
3
Klip van de Kap
19
#8 x 3/4" Kopschroef
2
3/8" x 1 3/4" Bout
4
3/8" Borgmoer
2
Tussenstuk van de Hellingmotor
2
1/4" x 3/8" Schroef
4
#8 x 1/2" Schroef
2
5/16" x 1 1/4" Bout
1
Kap van de Linker Luidspreker
2
5/16" x 1 3/4" Bout
2
5/16" Tussenring
4
5/16" Moer
1
Kap van de Rechter Luidspreker
1
Dwarsstang voor de Hartslag
1
1/4" x 2" Schroef
8
#8 x 1" Tekschroef
5
#8 Sterring
1
Filter
4
Kussen van het Loopvlak
1
Linker Voetrail
1Waarschuwingssticker van de
Vergrendeling
1
Loopvlak
1
Loopband
2
Riemgeleider
2
Rubberen Tussenstuk
1
Aandrijfrol/Katrol
1
Magneet
1
Klem van de Bladveerschakelaar
1
Motoraandrijfriem
1
Aandrijfmotor
2
Tussenstuk van het Onderstel
1
Onderstel
1
Rechter Voetrail
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
30
Aant.
Beschrijving
1
Opbergvergrendeling
1
Rechter Achterpoot
1
Linker Achterpoot
1
#8 x 1/2" Aardschroef
1
Beugel voor de Filter
1
Ruststandrol
1
Motorkap
2Tussenstuk van het Onderstel van
de Helling
1
Onderstel van de Helling
1
Hellingmotor
1
Sensor
1
Regulateur
3
Draadband
1
Plaat van de Onderste Motorkap
1
Stroomschakelaar
1
Stroomsnoer
1
Borgring
1
Onderste Motorkap
2
Kap van de Staander
1
Draad van de Staander
1
Linker Handleuning
1
Rechter Handleuning
1
Linker Kap van de Basis
1
Rechter Kap van de Basis
1
Linker Staander
1
Rechter Staander
4
Basiskapje
2
Waarschuwingssticker
4
Kussen van de Basis
1
Basis
2
Wiel
1
Sleutel/Klip
1
Basis van het Bedieningspaneel
1
Behuizing van de Module
1
Rechter Lade
1
Bedieningspaneel
1
Onderstel van het Bedieningspaneel
1
Toegangklep
1Aarddraad van het
Bedieningspaneel
1Achterkant van het
Bedieningspaneel
2Draadband van het
Bedieningspaneel
1Omhulsel van de Rechter
Luidspreker
1
Omhulsel van de Linker Luidspreker
2Tussenstuk voor het Kussentje van
de Basis
1
Bladveerschakelaar
Nr.
Aant.
96
97
98
99
100
101
2
1
1
1
1
1
Beschrijving
Nr.
Aant.
Klem van het Bedieningspaneel
Linker Lade
Beugel voor de Aarding
Contactpunt
Engels Stroomsnoer
Motorisolator
102
103
104
105
*
2
1
1
8
–
Beschrijving
Huls van de Motor
Borstkasriem
3/8" x 2 1/4" Bout
#8 Platte Tussenstuk
Gebruikershandleiding
Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet getoond.
31
14
32
53
19
29
36
19
25
56
19
38
19
105
36
19
52
14
19
39
105
19
19
25
105
19
37
24
40
41
29
19
105
42
28
3
105
19
36
19
19
29
27
44
36
19
23
12
105
43
95
45
19
50
102
16
1
105
19
46
51
24
101
48
27
19
41
105
47
32
48
42
28
29
55
35
49
3
1
104
16
34
1
GEDETAILLEERDE TEKENING A
Modelnr. PETL10812.0 R0912A
GEDETAILLEERDE TEKENING B
Modelnr. PETL10812.0 R0912A
6
6
6
58
57
21
59
21
58
17
20
21
17
60
20
6
1
34
21
22
34
1
62
98
63
18
6
18
6
6
64
18
99
65
6
6
100
6
68
6
6
6
33
66
GEDETAILLEERDE TEKENING C
Modelnr. PETL10812.0 R0912A
9
5
10
54
71
89
31
8
7
69
6
6
6
70
6
6
6
75
9
5
10
72
4
8
69
7
1
15
5
76
77
73
78
15
67
79
94
2
77
33
81
77
79
5
78
80
3
79
94
81
33
33
3
74
77
4
79
33
5
4
2
34
GEDETAILLEERDE TEKENING D
Modelnr. PETL10812.0 R0912A
6
6
84
6
90
6
103
86
6
61
91
97
6
6
82
6
13
87
6
83
11
26
6
13
11
11
6
6
96
6
6
11
11
6
6
6
88
93
96
6
6
6
11
11
6
6
85
6
30
6
92
6
35
6
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• h
et nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden
gegooid. Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet
worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw
plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 337635 R0912A
Gedrukt in China © 2012 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement