ProForm PETL3013 360 P TREADMILL Handleiding

ProForm PETL3013 360 P TREADMILL Handleiding
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.
Fitness produkt H Klasse
Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u onderdelen wilt bestellen:
• het MODELNUMMER VAN HET PRODUKT (PETL30131)
Modelnummer PETL30131
Serienummer
GEBRUIKSAANWIJZING
• de NAAM VAN HET PRODUKT (PROFORM® 360 P loopband)
Sticker met
serienummer
• het SERIENUMMER VAN HET PRODUKT (zie de kaft van de handleiding)
• het NUMMER VAN HET ONDERDEEL en de BESCHRIJVING (zie LIJST MET ONDERDELEN en de GEDETAILLEERDE TEKENING in het midden van deze handleiding)
VRAGEN?
Als fabrikant zijn wij gesteld op
uw volledige tevredenheid. Mocht
u nog vragen hebben, mochten
sommige onderdelen ontbreken
of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit
produkt hebt gekocht.
WAARSCHUWING
Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding
door voordat u dit apparaat gaat
gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
Onderdeel Nr. 202685 R0903B
In Canada gedrukt © 2003 ICON Health & Fitness, Inc.
Bezoek onze website
www.iconeurope.com
OPGELET
INHOUD
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina
Opgelet: U vindt een GEDETAILLEERDE TEKENING en een LIJST MET ONDERDELEN in het midden van deze
handleiding.
PROFORM is een merk van ICON Health & Fitness, Inc.
2
19
VOORGESTELDE STREKOEFENINGEN
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
1
De juiste houding voor de strekoefeningen is hier rechts getoond.
Strek u langzaam, vermijdt krachtige inspanning.
WAARSCHUWING:
Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen en informatie door voordat u de loopband gaat gebruiken om het risico op brandwonden, brand, electrische
schok of persoonlijk letsel te verminderen.
1. Tenen aanraken
Sta met uw knieën lichtjes gebogen en buig uw lichaam vanuit uw
heupen naar voren. Ontspan uw rug en schouders zo veel mogelijk en reik zover mogelijk naar uw tenen toe. Houdt deze houding
15 seconden vol en ontspan. Herhaal dit 3 keer. Spieren: kniepees, achterkant van knieen en rug.
2
1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de
hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen.
11. Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 9). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.
12. Mocht u een verlengsnoer nodig hebben, gebruik dan een verlengsnoer van 1,5 meter of
korter.
2. Kniepees strekken
2. Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven in deze handleiding.
Zit met één been gestrekt. Trek uw andere voet naar u toe en leg
deze tegen de binnenkant van het gestrekte been. Reik zover mogelijk naar uw tenen. Houdt deze houding 15 seconden vol en ontspan. Herhaal dit 3 keer. Spieren: kniepees,onderrug en lies.
3. Kuit/achillespees strekken
Leun met het ene been voor het andere, naar voren en plaats uw
handen tegen de muur. Houdt uw achterste been gestrekt en uw
achterste voet plat op de grond. Buig uw voorste been, leun naar
voren en duw uw heupen naar de muur toe. Houdt deze houding
15 seconden vol en ontspan. Herhaal dit 3 keer voor ieder been.
Om uw achillespees verder te strekken, buig ook uw achterste
been. Spieren: kuiten, achillespees en enkels.
3
4
4. Dijspier strekken
Pak met één hand tegen de muur voor evenwicht, uw voet met uw
andere hand vast. Breng uw voet zo ver mogelijk tegen uw zitvalk
aan. Houdt deze houding 15 seconden vol en ontspan. Herhaal dit
3 keer voor ieder been. Spieren: dijspier en heupspieren.
5. Binnendij strekken
Zit met de voetzolen tegen elkaar en knieën naar buiten gebogen.
Haal uw voeten zover mogelijk naar uw lies toe. Herhaal dit 3
keer. Spieren: dijspier en heupspieren.
13. Verander de hellingstand van de loopband
niet door voorwerpen onder de loopband te
plaatsen.
3. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis
en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de
loopband niet in een garage, op een overdekt
terras of bij water.
5
14. Houdt de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.
4. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond
met minstens 2,5 m ruimte rondom ruimte
achter de loopband en 0,5 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat
de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een kleed onder de loopband om de vloer te beschermen.
15. Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband
niet wanneer het electrische snoer of stekker
beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij
niet goed werkt. (Zie VOORDAT U BEGINT op
pagina 5 als de loopband niet goed werkt.)
5. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen
gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.
16. Start de loopband nooit wanneer u op de
band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.
6. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en
huisdieren bij de loopband vandaan.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken.
Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.
7. De loopband kan alleen door mensen die minder dan 113 kg wegen worden gebruikt.
18. De pols-sensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren zoals beweging van de
gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de
metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene
hartslag meting.
8. Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.
9. Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Draag geen losse kleding die
in de loopband verstrikt kan raken.
Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Draag altijd sportschoenen. Gebruik
de loopband nooit op blote voeten, op sokken
of op sandalen.
19. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel, trek de stekker
uit het stopcontact, en druk de on/off (aan/uit)
knop in de off positie wanneer u de loopband
niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 om
de aan/uit knop te vinden.)
10. Voltooi eerst de montage van de loopband
voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.
(Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 13.) U moet zeker 20 kg kunnen tillen om
de loopband te kunnen uitklappen, inklappen
of verplaatsen.
18
20. Zorg ervoor dat de sluitknop volledig gesloten is voordat u de loopband inklapt of verplaatst.
21. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog
goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
3
22. Steek nooit iets in welke opening dan ook.
23.
handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze
handleiding moet door een technicus uitgevoerd worden.
GEVAAR:
Trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact
trekken vóór het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor
het bijregelen zoals beschreven is in deze
24. Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik
bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.
WAARSCHUWING:
Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies door voor gebruik. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
De stickers hier getoond zijn op uw gewichtsbank geplakt.
WAARSCHUWING:
Raadpleeg uw huisarts voor u met dit of enig
ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of
mensen met gezondheidsproblemen. Lees
alle instructies door voor gebruik.
De pols-sensor is geen medisch instrument.
Verschillende factoren zoals beweging van de
gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de
hartslag metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.
De volgende richtlijnen zullen u helpen met het uitvoeren van uw oefenprogramma. Voor meer informatie
raadpleeg een goed boek of raadpleeg uw huisarts.
Sticker 1:
OPGELET: Houdt Uw handen en voeten tijdens het gebruik
van de loopband van deze plaatsen weg.
Sticker 2:
GEVAAR: Bescherm uzelf en andere gebruikers tegen het risico van ernstig letsel. Lees deze handleiding en:
• Ga altijd op de zijrails staan bij het starten en stoppen van
de loopband.
• Stel de snelheid geleidelijk bij.
• Houdt U tijdens het gebruik van de loopband vast aan de
handleuningen om te voorkomen dat U valt draag ook altijd de veiligheidsklip.
• Stop wanneer u zich niet goed voelt, duizelig of kortademig wordt.
• Sluit de sluitklip goed voordat u de loopband verplaatst of
opbergt.
• Plaats de hellling van de loopband in de laagste stand
voordat U de loopband opvouwt.
• Laat kinderen niet in de buurt van of op de loopband spelen.
• Haal de sleutel uit het apparaat wanneer U deze niet gebruikt.
• Blijf met uw kleding, uw vingers en hoofdhaar uit de buurt
van de lopende band.
• Probeer nooit tijdens het gebruik de loopband te repareren of bij te stellen.
• Draag altijd sportschoenen wanneer U op de loopband oefent.
RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE
INTENSITEIT VAN UW OEFENING
Als uw doel is om vet te verbranden of uw cardivasculair systeem te verbeteren dan is de juiste intensiteit
het middel. U kunt het juiste intensiteitsniveau bepalen
door uw hartslag als leidraad te gebruiken. De diagram
hieronder geeft de aanbevolen hartslag aan voor vet
verbranding en voor een aerobic oefening.
Sticker 1
Sticker 2
Om de juiste harstlag meting te berekenen moet u
eerst onder de diagram uw leeftijd opzoeken (leeftijden
zijn per 10 jaar afgerond). Zoek vervolgens de drie getallen boven uw leeftijd. Deze drie getallen geven uw
trainingszone aan. De twee laagste getallen zijn voor
vet verbranding aanbevolen. Het hoogste getal is voor
aerobic oefeningen aanbevolen.
Gebruik de pols-sensor op het bedieningspaneel om
uw hartslag tijdens het oefenen te meten.
Vet verbruiken
Om effectief vet te verbranden moet U voor een langere tijd op een betrekkelijke lage intensiteit oefenen.
Tijdens de eerste minuten van uw oefening gebruikt uw
lichaam makkelijke bereikbare koolhydraten. Pas na de
4
eerste paar minuten begint uw lichaam vet als energie
te verbruiken. Stel de snelheid en de helling van de
loopband bij todat uw hartslag rond het laagste getal
van uw trainingszone ligt als u vet wilt verbranden.
Stel voor maximale vet verbranding, de snelheid en
helling van de loopband bij totdat uw hartslag rond het
middelste getal van uw trainingszone ligt.
Aerobic oefening
Uw oefening moet aerobic zijn als het uw doel is uw
cardiovasculair systeem te verbeteren. Een aerobic oefening is een activiteit met een hogere zuurstof toevoer
voor een langere tijd. Deze hogere intensiteit vraagt
een grotere prestatie van uw hart om bloed naar uw
spieren te pompen. Het vereist ook een grotere prestatie van uw longen om het bloed van zuurstof te voorzien. Stel de snelheid en de helling van de loopband bij
totdat uw hartslag rond het hoogste getal van uw trainingszone ligt als u een aerobic oefening wilt uitvoeren.
RICHTLIJNEN VOOR UW OEFENING
Iedere oefening moet uit de volgende drie onderleden
bestaan:
Opwarming—Begin iedere oefening met een opwarmfase door 5 à 10 minuten de spieren te strekken en
wat lichte oefeningen te doen. Een juiste opwarmoefening verhoogt uw lichaamstemperatuur , uw hartslag
en bevordert uw bloedsomloop als voorbereiding op
uw oefening.
Oefening in uw trainingszone—Verhoog de intensiteit van uw oefening na het opwarmen zodat uw hartslag binnen uw trainingszone valt. Houdt dit 20 à 60
minuten vol. (Beperk tijdens de eerste paar weken van
uw oefenprogramma uw oefening tot 20 minuten). Haal
diep en regelmatig adem. Houdt nooit uw adem in.
Afkoeling—Beëindig uw oefening weer met 5 à 10 minuten strekoefeningen. Dit zal de soepelheid van uw
spieren bevorderen en problemen helpen voorkomen
na de oefening.
OEFENFREQUENTIE
Om uw conditie te consolideren of te verbeteren moet
u 3 keer per week oefenen met minstens een dag rust
tussen de oefendagen. Na een paar maanden kunt u
als u dat wilt 5 keer per week oefenen. Om succes te
hebben is het belangrijk om plezierig en regelmatig te
oefenen.
17
Zoek de Sensor (10) en de Magneet (18) aan de linkerkant van de Katrol (17). Draai de Katrol zodanig dat de
Magneet gelijk staat met de Sensor. Zorg ervoor dat
de afstand tussen de Magneet en de Sensor ongeveer 3 mm is. Draai, indien nodig, de Schroef (26) wat
los en verplaats de Sensor enigszins. Draai de Schroef
weer vast. Maak de Kap (niet getoond) weer vast en
laat de loopband een paar minuten draaien om de snelheidsmeting na te kijken.
VOORDAT U BEGINT
3 mm
10
17
26
18
Zicht
van
boven
Gefeliciteerd met uw keuze voor de revolutionaire
PROFORM® 360 P loopband. De 360 P heeft een uitgebreid scala aan functies waarmee u uw training plezieriger en effectiever kunt maken. En wanneer u de
loopband niet gebruikt kunt u de 360 P loopband inklappen zodat hij minder ruimte in beslag neemt dan
andere loopbanden.
u nog vragen hebben, neem dan contact op met de
winkel waar u dit produkt hebt gekocht. Om u beter van
dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het model- en
serienummer bij de hand hebt voordat u belt. Het modelnummer is PETL30131. Het serienummer bevindt
zich op een sticker op de loopband (zie kaft van deze
handleiding).
Lees deze handleiding voor uw eigen welzijn zorgvuldig door voordat u de loopband gebruikt. Mocht
Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.
PROBLEEM: De loopband vertraagt wanneer er op gelopen wordt
OPLOSSING: a. Mocht u een verlengsnoer nodig hebben, gebruik dan een verlengsnoer van 1,5 meter of korter.
b. Als de loopband te strak is functioneert de loopband
minder en kan zelfs beschadigd worden. Haal de
sleutel uit het bedieningspaneel en DE STEKKER
UIT HET STOPCONTACT. Draai met de meegeleverde sleutel beide bouten van de achterroller een
1/4 slag tegen de klok in. Wanneer de loopband
goed is bijgesteld moet u de loopband 8 à 10 cm van
het loopplatform kunnen tillen. Zorg ervoor dat de
band goed in het midden ligt. Steek de stekker en de
sleutel weer in en laat de loopband een paar minuten draaien. Herhaal deze handeling tot de loopband
goed ligt.
b
8–10 cm
Boekenhouder
Houder voor de Waterfles
(fles niet inbegrepen)
Bedieningspaneel
Bijstelbouten voor de achterroller
Sleutel/Klip
Handleuning
Staander
c. Bel onze klantendienst wanneer de loopband blijft vertragen.
Sluitknop
PROBLEEM: De loopband ligt niet in het midden of slipt wanneer er op gelopen wordt
OPLOSSING: a. Haal eerst de sleutel uit het bedieningspaneel en DE
a
STEKKER UIT HET STOPCONTACT wanneer de
loopband niet goed in het midden ligt. Als de loopband naar links is verschoven, draai met de meegeleverde sleutel de linker bout van de achterroller
een 1/2 slag met de klok mee. Als de loopband
naar rechts is verschoven, draai dan de bout van
de achterroller een 1/2 slag tegen de klok in. Zorg ervoor dat u de band niet te strak aandraait. Steek de
stekker en de sleutel weer in en laat de loopband een
paar minuten draaien. Herhaal deze handeling tot de loopband goed ligt.
b. Haal eerst de sleutel uit het bedieningspaneel en
b
HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT
wanneer de loopband slipt. Draai met de meegeleverde sleutel beide bouten van de achterroller een
1/4 slag met de klok mee. Wanneer de loopband
goed is bijgesteld moet u de loopband 8 à 10 cm
van het loopplatform kunnen tillen. Zorg ervoor dat
de band goed in het midden ligt. Steek de stekker
en de sleutel weer in en laat de loopband een paar
minuten draaien. Herhaal deze handeling tot de loopband goed ligt.
16
Aan/uit Knop
Loopband
Stroomonderbreker
Voetkussentje
RECHTERKANT
Regelbaar Kussen
LINKERKANT
Bijstelbouten
voor de Achterroller
5
PROBLEMEN OPLOSSEN
MONTAGE
De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en
verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft.
Opgelet: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het
vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de bovenkant
van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.
Voor de montage heeft u de meegeleverde inbussleutel en daarnaast een platkopschroevendraaier
, draadschaar
, neuspunt buigtang
, en en draadschaar en rubberen hamer
nodig hebben.
Raadpleeg de TEKENING OM ONDERDELEN TE HERKENNEN in het midden van deze handleiding als hulp bij
het identificeren van de onderdelen. Opgelet: De elementen en andere kleine onderdelen zijn in aparte zakken verpakt. Open de zakken met onderdelen pas wanneer dat wordt aangegeven.
1. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontactuit het
stopcontact.
1
86
64
Til, met hulp van een tweede persoon, de loopband voorzichtig op zijn linkerkant zoals aangegeven. Klap het
Onderstel (86) maar gedeeltelijk zodat de loopband stabieler is. Klap de loopband pas volledig in wanneer de
montage voltooid is.
65
58
57
66
58
13
Open onderdelenzak A. Maak de twee Kussentjes van
de Basis (57) en de twee Kapjes van de Basis (65) vast
aan de onderkant van de Basis (69) met vier 1"
Schroeven (58). Opgelet: Gebruik de rubberen hamer
als u de Kapjes van de Basis monteert. Maak een Wiel
(66) aan de Basis vast met een 2” Bout (64) en een
Moer (13).
Houd de Rechter Staander (29) bij de Basis (69) vast en
draai de Rechter Staander zodat de aangegeven houder zich in de aangegeven stand bevindt. Trek de
Draadharnas (42) recht en steek deze in de onderkant
van de Rechter Staander en haal deze er aan de bovenkant ervan weer uit. Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken. Draai twee 3" Bouten (70) met Sterringen
(63) in de onderkant van de Basis en in de onderkant van
de Rechter Staander.
Til/Leg, met de hulp van een tweede persoon, de loopband op zijn kant. Maak de Linker Staander (25) zoals
hierboven is beschreven vast. (Opgelet: De linkerkant
heeft geen draadharnas). Maak het andere wiel (niet getoond) aan de Basis (69) vast zoals beschreven in stap 1.
6
PROBLEEM: De stroom is niet ingeschakeld
OPLOSSING: a. Zorg ervoor dat de stekker goed is aangestoken in een geaard stopcontact. (Zie pagina 9).
Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een snoer van 1,5 meter of korter.
BELANGRIJK: De loopband is niet voor een GFCI stopcontact bedoeld.
b. Nadat u de stekker heeft nagekeken, zorg er dan voor dat de sleutel zich volledig in het bedieningspaneel zit.
c. Controleer de stroomonderbreker bij het snoer op
het onderstel van de loopband. Als de knop uitsteekt zoals aangegeven is de stroomonderbreker
doorgeslagen. Wacht 5 minuten en druk de schakelaar opnieuw in om de stroomonderbreker opnieuw in werking te stellen (te resetten).
c
Doorgeslagen
Resten
d
Aan
Positie
d. Bekijk de aan/uit knop die zich bij het electriciteitsnoer van de loopband bevindt. De knop moet
zich in de aan positie bevinden.
PROBLEEM: Stroomuitval tijdens gebruik
69
58
OPLOSSING: a. Controleer de stroomonderbreker bij het snoer van de loopband (zie tekening c. boven). Als de
stroomonderbreker is doorgeslagen, wacht dan 5 minuten en druk dan de schakelaar weer in.
65
b. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact steekt. Als de stekker in het stopcontact steekt,
haal hem er uit, wacht 5 minuten en steek de stekker opnieuw in het contact.
57
58
2. Zoek naar de Rechter en Linker Staander(s) (29, 25). De
Linker Staander heeft twee kleine gaten op de aangegeven plek. Zorg ervoor dat er twee U-moeren (45) aan de
onderkant van ieder Staander zitten (zie tekening 2a).
U kunt de meeste problemen met uw loopband oplossen door de hieronder genoemde stappen te volgen.
Zoek het probleem dat bij u van toepassing is en volg de instructies. Mocht u verdere hulp nodig hebben,
neem dan contact op met onze klantendienst.
c. Haal de sleutel uit het bedieningspaneel. Steek de sleutel opnieuw goed in het bedieningspaneel.
d. Zorg ervoor dat de aan/uit knop zich in de aan positie bevindt (zie d. boven).
2
e. Als de loopband nog niet wil draaien, bel dan onze klantendienst.
Houder
69
PROBLEEM: De displays van het bedieningspaneel werken niet naar behoren
29
25
63
Gat
OPLOSSING: a. Haal de sleutel uit het bedieningspaneel en DE
STEKKER UIT HET STOPCONTACT. Draai de 3/4”
Schroeven (61) van de Kap (1) los en verwijder de
kap.
a
61
70
1
42
2a
29, 25
45
15
HOE DE LOOPBAND UIT TE KLAPPEN
3. Til met de hulp van een tweede persoon de beide Staanders (25, 29) naar een verticale positie.
1. Houdt het uiteinde van de loopband vast zoals aangegeven.
Trek de sluitknop naar links en houd hem in die positie vast.
Scharnier de loopband omlaag totdat het frame voorbij de
pen op de sluitknop is. Laat voorzichtig de sluitknop los.
3
40
Open onderdelenzak B. Plaats de Dwarsstang (40)
aan/op de houder op de Staanders (25, 29). Maak de
Dwarsstang met twee Dwarsstang Schroeven (39) vast.
Draai de Dwarsstang Schroeven nog niet te vast.
39
Sluitknop
39
25
29
2. Houdt de loopband met beide handen goed vast en laat de
loopband op de vloer zakken. Laat de loopband niet op de
grond vallen. WAARSCHUWING: Buig door uw knieën en
houdt u rug recht om het risico op persoonlijk letsel te
vermijden.
4. Zoek naar de Rechter Handleuning (72). Deze heeft een
grote gat in de linkerkant. Voer de Draadharnas (42) vanuit het grote gat in de vierkante houder op de Rechter
Handleuning. (Opgelet: Gebruik een neuspunt buigtang
om de Draadharnas uit het gat te trekken). Druk een
Handleuning Kapje (76) in de onderkant van de Rechter
Handleuning zoals aangegeven. Verwijder de plastic verbindingen van de houder.
4
42
Groot
Gat
37
Houder
38
72
Steek de houder op de Rechter Handleuning (72) in de
bovenkant van de Rechter Staander (29) zodanig dat de
Kap van de Handleuning (76) tegen de Staander rust
zoals is aangegeven. Maak de Rechter Handleuning en
het Handleuning Kapje vast met drie 1” Bouten (37) en
twee Tussenringen (38) zoals aangegeven. Draai de
bouten nog niet te vast.
37
38
29
Bevestig de linker Handleuning (niet afgebeeld) op dezelfde wijze.
76
37
5. Open onderdelenzak C. Bevestig het eind van de
gronddraad met een Zilveren Geaarde Schroef (75) in
het kleine gat in de zijkant van de Rechter Handleuning
(72).
5
Gronddraad
Maak het Slot (36) aan de Linker Staander (25) vast met
twee 3/4" Schroeven (61).
Verwijder de Sluitknop (30) van de Sluitpin (35). Zorg ervoor dat de Sluitpinkraag (33) en de Veer (32) op de
Sluitpin zitten zoals aangegeven (36) en draai de
Sluitknop op de Sluitpin.
25
75
36
30
Groot
Gat
33
61
32
14
7
35
72
6. Plaats de Basis van het Bedieningspaneel (47) op de
Rechter Handleuning (72) en de Linker Handleuning (niet
getoond). Maak de Basis van het Bedieningspaneel vast
met vier 3/4” Schroeven (61) (alleen twee Schroeven getoond). Draai de Schroeven niet te strak aan.
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN
6
47
HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN
Stel de helling in de laagste stand voordat u de loopband inklapt. U kunt als u dit niet doet de loopband voor altijd beschadigen. De stekker uit het stopcontact. WAARSCHUWING: U moet zeker 20 kg kunnen tillen om de loopband te
kunnen uitklappen, inklappen of verplaatsen.
42
Steek de Draadharnas (42) door de twee aangegeven
plastic verbindingen van de Basis van het Bedieningspaneel (47). Raak de Rechter Handleuning (72) even aan
om statische elektriciteit te ontladen. Zie tekening 6a.
Zoek naar de connector aan het einde van de Draadharnas (42). Steek de connector in het rode contactpunt
onder het Bedieningspaneel. (43). De connector moet
makkelijk in het contacpunt schuiven en vast zitten.
Als de connector niet makkelijk in het contactpunt schuift
en niet vast blijft zitten draai de connector dan en steek
deze weer in.
Verbindingen
61
1. Houdt de loopband vast op de rechts aangegeven plaatsen.
WAARSCHUWING: Buig door uw knieën en houdt uw rug
recht om persoonlijk letsel te vermijden. Zorg ervoor dat
u de kracht van uw benen gebruikt in plaats van uw rug
om de loopband te tillen. Til de loopband half omhoog.
43
72
6a
42
Zorg ervoor dat de connector en draden zoals in tekening 6a wordt aangegeven geplaatst zijn. WANNEER DE
CONNECTORS NIET GOED ZIJN VERBONDEN KAN
HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD WORDEN
ALS DE STROOM INGESCHAKELD WORDT.
7. Steek het overschot van de Draadharnas (42) in het
grote gat in de zijkant van de Rechter Handleuning (72).
Maak de plastic verbindingen goed vast aan de onderkant van de Basis van het Bedieningspaneel (47)
zodat de Draadharnas niet glijdt. Snij vervolgens de
einden van de plastic verbindingen af.
Voer de Draadharnas (42) door de aangegeven opening
in de Basis van het Bedieningspaneel (47). Maak de Kap
van de Draad (44) aan de Basis van het Bedieningspaneel vast met een Zilveren Geaarde Schroef (75).
Draai de twee 3/4" Schroeven (61) in de Basis van het
Bedieningspaneel (47) vast.
2. Plaats uw rechterhand zoals aangegeven en houdt de loopband goed vast. Trek, met gebruik van uw linker hand, de
sluitknop naar links en houdt deze vast. Til de loopband op
tot het onderstel voorbij de sluitpin is. Laat de sluitknop langzaam los. Zorg ervoor dat het onderstel door de sluitpin
goed vast zit.
7
Verbindingen
47
42 Opening
Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking
te beschermen. Houdt de loopband uit direct zonlicht.
Berg de loopband nooit op in een omgeving waar de temperatuur hoger dan 30° C.
Vergrendeld
Sluitknop
Sluitpin
44
72
HOE DE LOOPBAND TE VERPLAATSEN
75
61
Draai alle bouten en schroeven uit de montage stappen 2, 3, 4, en 6 goed vast.
8. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn vastgedraaid voordat u de loopband gebruikt. Opgelet: Het kan
zijn dat er extra onderdelen zijn. Bewaar de meegeleverde inbussleutels op een veilige plaats. De grote sleutel is
voor het bijstellen van de band (zie pagina 16). Plaats een matje onder de loopband om uw vloer te beschermen.
Voordat u de loopband kunt verplaatsen moet u eerst de loopband inklappen zoals hierboven is beschreven. Zorg ervoor dat
het onderstel door de sluitpin goed vast zit.
1. Pak de uiteinden van de leuningen vast. Plaats een voet op
het onderstel zoals aangegeven.
2. Kantel de loopband tot deze vrij kan rollen op de voorwieltjes. Verplaats de loopband voorzichtig naar de gewenste
plaats. Wees heel voorzichtig tijdens het verplaatsen van
de loopband zodat u het risico op persoonlijk letsel
voorkomt. Verplaats de loopband niet over een oneffen
ondergrond.
3. Plaats weer een voet op het onderstel en kantel de loopband
tot deze weer rechtop staat.
8
Onderstel
13
Onderstel
Voorwieltjes
6
De aan/uit knop bij het snoer van de loopband in
de uit positie zetten wanneer u klaar bent met uw
oefening.
Haal de sleutel uit het bedieningspaneel wanneer u uw oefening voltooid hebt.
Zorg ervoor dat wanneer het programma eindigt
de helling van de loopband op de laagste
stand staat. Stel de helling in de laagste stand
voordat u de loopband inklapt. U kunt als u dit
niet doet de loopband voor altijd beschadigen.
Haal vervolgens de sleutel uit het bedieningspaneel en bewaar deze op een veilige plek
GEBRUIK EN BIJSTELLEN
DE PERFORMANT LUBE® LOOPBAND
Uw loopband bevat een band die met PERFORMANT LUBE® is behandeld. BELANGRIJK: Behandel de band
of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult u de loopband beschadigen.
HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN
1
De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren
geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om
zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een
snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd.
Het apparaat wordt met twee snoeren geleverd. Gebruik het
snoer die in uw stopcontact past. Steek het in tekening 1 aangegeven uiteinde van het snoer in het contactpunt van de elliptische crosstrainer. Licht vervolgens het flapje van het dosje
met ferriet op en klem het rond het snoer vast. Het dosje met
ferriet kan niet op het snoer schuiven. Maak de inbegrepen
plastic verbinding achter het dosje met ferriet vast en snij de
uiteinden van de verbinding af. Steek de stekker in een geaard
stopcontact zoals aangegeven in tekening 2.
Stopcontact van
de loopband
Dosje met Ferriet
Plastic
Verbinding
Flapje
2
Stopcontact
Als het snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de
fabrikant aanbevolen snoer.
OPGELET:
Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden. Laat een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is. Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.
12
9
Druk op de Stop-toets om de loopband te stoppen.
De Tijd/Helling display zal opflikkeren. Druk op de
Start-toets of de Snelheid + toets om de loopband
weer opnieuw in gang te zetten.
SCHEMA VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Opgelet: Het bedieningspaneel kan de snelheid
en afstand in mijlen of kilometers aangeven. De
letters "MPH" of "KPH"
zullen op de Speed display verschijnen en de gekozen eenheid aangeven. Houdt de Stop-toets ingedrukt, steek de sleutel in het bedieningspaneel en houdt de Stop-toets
even ingedrukt wanneer u van eenheid wilt veranderen. De Snelheid display zal een “E” aangeven
(voor engelse mijlen) of een “M” aangeven (voor
kilometers). Druk op de Snelheid + toets om van
de ene naar de andere eenheid over te schakelen. Wanneer u de gewenste eenheid hebt gekozen haal dan de sleutel uit en steek deze weer in.
Voor het gemak geven alle instructies in deze
handleiding mijlen aan.
Opgelet: Bekijk tijdens de eerste paar minuten de
ligging van de band en stel deze bij mocht het
nodig zijn (zie pagina 16).
3
De hellingstand van de loopband veranderen
zoals gewenst.
Druk op de helling toetsen om de Hellingstand
van de loopband te veranderen.
Opgelet: Het kan zijn dat er op
het bedieningspaneel een plastic
vel zit.
4
Sleutel
Klip
Sta op de zijrails van de loopband. Neem de klip die
aan de sleutel vast zit (bekijk tekening hierboven) en
doe de klip om uw taille.
WAARSCHUWING:
Lees de
volgende voorzorgsmaatregelen door voordat
u het bedieningspaneel gebruikt.
• Draag altijd de klip (zie tekening hierboven)
wanneer u de loopband gebruikt.
Steek vervolgens de sleutel in het bedieningspaneel.
De display zal kort nadien oplichten.Test de klip door
een paar stappen achteruit te lopen totdat de sleutel uit het bedieningspaneel valt. Als de sleutel niet
uit het bedieningspaneel komt, stel dan de lengte
van de klip bij.
• Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.
Volg de volgende instructies om het bedieningspaneel
te gebruiken.
• Sta nooit op de loopband wanneer u deze in
gebruikt neemt.
• Houdt het bedieningspaneel droog om het
risico van een electrische schok te voorkomen. Zorg ervoor dat u geen vloeistof op het
bedieningspaneel morst en gebruik alleen
maar sluitbare flessen.
BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN
Steek de sleutel volledig in.
De display zal een paar seconden nadat u de
sleutel hebt ingestoken oplichten.
2
Op de Start toets of de Snelheid [SPEED] +
toets drukken om de loopband te starten.
Even nadat u op de toets heeft gedrukt zal de
loopband beginnen te draaien. Houdt u vast aan
de handleuningen en begin te oefenen.
Zorg ervoor dat voordat u het bedieningspaneel gebruikt
het snoer goed in het stopcontact zit (zie pagina 9).
Zorg er tevens voor dat de
aan/uit knop, aan de voorkant van de loopband bij
het snoer, in de aan stand
staat.
1
Verander tijdens uw oefening de snelheid van de
loopband zoals gewenst
door op de Snelheid toets
te drukken. Iedere keer
als de toets wordt ingedrukt zal de snelheid van de loopband 0,1 mph
veranderen. Wanneer u de toets ingedrukt houdt
zal de snelheid van de loopband 0,5 mph veranderen.
On
Position
10
Uw vordering op de piste en de displays volgen
De Vet Calorieën/Calorieën/Hartslag display—
Deze display geeft bij benadering de verbruikte
vet calorieën [FAT] en calorieën [CALS.] aan. (Zie
VET VERBRUIKEN op pagina 17). De display zal
telkens na een paar seconden van cijfers veranderen zoals door de indicators wordt aangegeven.
De display zal ook uw hartslag [PULSE] aangeven
wanneer u de pols-sensor gebruikt (zie stap 5).
De Piste [RACE
TRACK]—De piste in
het midden van het bedieningspaneel stelt een
afstand van 400 meter
voor. De indicators rond
de piste zullen tijdens
uw oefening na elkaar
oplichten totdat de hele piste brandt. De piste zal
dan doven en de indicators zullen opnieuw oplichten. Het aantal voltooiden rondes verschijnt in het
midden van de piste.
5
Uw hartslag meten als u dat wilt.
De Afstand [DISTANCE] display—Deze
display geeft de gelopen
afstand aan.
Om uw hartslag te
meten moet u eerst
op de voetrails gaan
staan en uw duim
op de pols-sensor
plaatsen. Druk niet
te hard met uw
duim of u zult de
bloedsomloop in uw duim belemmeren en
geen pols uitslag krijgen. De hart indicator in de
Vetcalorieen/Calorieen/Pols display zal na een
paar seconden gaan flikkeren, een of twee streepjes (– –) zullen verschijnen en dan wordt uw hartslag aangegeven. Houdt uw duim ongeveer 15 seconden op de pols-sensor voor de beste meting.
De Snelheid [SPEED]
display—Deze display
geeft de snelheid van de
loopband aan.
Haal uw duim een paar seconden van de polssensor af wanneer uw hartslag niet wordt aangegeven of wanneer uw hartslag te hoog of te laag
schijnt de zijn. Vergeet niet dat u stil moet staan
wanneer u uw hartslag wilt meten.
Tijd/Helling display—
Indicator
Deze display geeft de
verlopen tijd [TIME] aan
en hellingniveau [INCLINE] van de loopband. De display zal telkens na een paar seconden van cijfers veranderen zoals door de mode indicators wordt aangegeven. De verlopen tijd zal
gaan flikkeren wanneer u op de Stop-toets drukt.
11
LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PETL30131
Onder- Aantal
deelnr.
1
2
3
4
5
6
1
4
1
1
5
1
7
8
9*
10
11
1
1
1
1
1
12
2
13
14
7
2
15
4
16
17
18
19
1
1
1
1
20
21
2
1
22
23
6
1
24
25
26
27
28
29
30
31*
1
1
8
2
1
1
1
1
32
33
1
1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
1
1
6
7
2
1
1
1
1
1
4
1
1
48
1
Beschrijving
Kap
3/4” Schroef
Riem van de Motor
Bout van de Motor
Platte Tussenring
Ster-tussenring van de
Motor
Vliegwiel
Motor
Montage van Motor
Sensor
Sticker met
Waarschuwing
Schakeltussenstuk
van het Onderstel
Moer van het Wiel
Schakelbout van het
Onderstel
Schroef van het
Loopplatform
Linker voetkussentje
Wieltje/Katrol
Magneet
Schakelbout van de
Motor
Bout van Motorhouder
Kap rechter voetkussentje
Klip van Onderkap
Bijstelbout van de
Voorste Roller
Filter
Linker Staander
Schroef elektronica
Schroef van Greep
Moer van de Motor
Rechter Staander
Sluitknop
Montage van
Sluitknop
Veer
Tussenring van de
Sluitpen
Sluitpenklem
Slagpen
Slot
1” Bout
Tussenring
Dwarsstang Schroef
Dwarsstang
Beugel voor choke
Draadharnas
Bedieningspaneel
Kap van de Draad
U-moeren
Boekenhouder
Basis van het
Bedieningspaneel
Aarde-kabel van Lift
Onder- Aantal
deelnr.
49
2
50
51
52
53
54
1
1
1
1
2
55
2
56
1
57
2
58
59
60
61
62
4
1
1
18
2
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
4
2
2
2
1
4
1
4
1
1
4
1
75
2
76
77
2
1
78
79
80
81
82
83
1
2
1
1
2
4
84
85
4
2
86
87
88
1
2
1
89
90
91
1
1
1
92
2
Beschrijving
Onderstel
Schroef van het
Bedieningspaneel
Sleutel/Klip
Hellingmotor
Hellinghouder
Bout van Hellingmotor
Bout van Lift
Onderstel
Moer van Lift
Onderstel
Draad van Controller
van de Motor
Kussentjes van de
Basis
1" Schroef
Controller
Lift Onderstel
3/4” Schroef
Sticker met
Waarschuwing
Sterring
2” Bout
Kapjes van de Basis
Wiel
Huls van motor
8” Kabelbevestiging
Basis
3” Bout
Linker Handleuning
Rechter Handleuning
Kooibeugels
Kap linker
Voetkussentje
Zilveren Geaarde
Schroef
Handleuning Kapje
Bout van Onder
Helling
Stroomonderbreker
Kleine Bout
Contactpunt
Onderkap
Loopband geleider
Schroef van Loopband
geleider
Plastic Klem
Isolator voor het
Kussen
Onderstel
Kleine moer
Draad van
Hellingmotor
Verbindingsklip
Aarde-kabel
Rechter Achter
Beschermkapje
Kussen
Bijstelbout van de
Onder- Aantal
deelnr.
93
1
94
95
1
1
96
97
98
99
1
1
1
1
100
101
102
1
2
13
103
104
1
1
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
119
120
#
1
3
1
#
1
#
1
#
1
#
1
#
#
1
1
#
1
#
1
#
1
R0903B
TEKENING OM ONDERDELEN TE HERKENNEN
Beschrijving
Achterroller
Rechter Achter
Beschermkapje
Inbussleutel
Linker Achter
Beschermkapje
Loopband
Loopoppervlak
Rechter Voetkussentje
Linker Achter
Beschermkapje
Kussen
Achterroller
Nylon Verbindingen
Schroef van Achter
Beschermkapje
Beugel voor Motor
Schakelbord met
Electronica mit Klips
Plastic Tussenstuk
Beugel voor elektronica
Choke
Sticker
Dosje met Ferriet
On/Off Knop
Inleg Staander
Electrische snoer
Optische Plaat
Kleine Sterring
Nylon Tussenstuk
Plastic Huls
Controller Optische
Snoer voor Controller
Optische
Filter Draad
Schroef aarde-kabel
Blauwe Draad von8”,
2F
Blauwe Draad von 4”,
2F
Zwarte Draad van 4”,
2F
Zwarte Draad van 4”,
M/F
Witte Draad van 4”,
M/F
Witte Draad van 8”, 2F
Groene Draad van 8”,
2 Ring
Groene Draad van 8”,
F/Ring
Rode Draad van 6 ”,
M/F
Gebruikersaanwijzing
* Inclusief alle meegeleverde delen.
# Deze onderdelen woorden niet
getoond.
Haal deze kaart uit de handleiding en gebruik ze om de kleine onderdelen
te identificeren tijdens de montage. Bewaar deze GEDETAILLEERDE TEKENING/LIJST MET ONDERDELEN voor verdere raadpleging.
1" Schroef (58)–4
Dwarsstang Schroef Zilveren Geaarde 3/4” Schroef (61)–8
Schroef (75)–2
(39)–2
1” Bout (37)–6
Tussenring (38)–4 Sterring (63)–4
2” Bout (64)–2
3” Bout (70)–4
Moer van het Wiel (13)–2
GEDETAILLEERDE TEKENING—Modelnr. PETL30131
R0903B
4
61
61
5
115
7
3
22
22
6
43
40
103
20
88
38
61
1
47
37
36
32
33
2
67
28 105
24
19
116
14
15
37
50
51
29
77
49
61
87
114
13
113
117
54
79
64
111
55
107
60
61
52
26
21
82
13
23
2 38
13
37
35
53
111
27
13
98
38
34
59
18
75
39
25
26
26
12
13
37
31*
74
71
38
30
61
61
102
44
26
115
10
46
39
8
22
73
76
37
38
9*
106
104
114 87
79
61
42
75
61
22
61
118
119
12
17
61
101
56
41
45
55
84
83
16
14
58
62
54 66
66
15
85
13
57
61
65
63
97
13
11
70
15
42
69
58
96
83
110
108
102
45
65
63
78
72
58
62
82
84
73
64
57
120
48
95
100
70
15
112
85
80
93
76
58
109
102
86
99 38
92
38
120
92
102
102
58
81
90
89
91
94
102
37
68
102
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement