ProForm 365 TREADMILL Instrukcja obsługi

ProForm 365 TREADMILL Instrukcja obsługi
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Aby zamówić części zamienne, należy skontaktować się z placówką, w której zakupiono produkt. Należy
przygotować następujące informacje:
• NUMER MODELU produktu (PETL3113.1)
• NAZWĘ produktu (bieżnia PROFORM® 365 P)
• NUMER SERYJNY produktu (patrz przednia okładka tej instrukcji obsługi)
Model nr PETL3113.1
Nr seryjny
• NUMER IDENTYFIKACYJNY i OPIS potrzebnych części (patrz LISTA CZĘŚCI i RYSUNEK ROZŁOŻONEJ
BIEŻNI wewnątrz tej instrukcji)
Nalepka
z nr
seryjnym
INSTRUKCJA DLA
UŻYTKOWNIKA
PYTANIA?
Jako producentowi zależy nam
na pełnej satysfakcji naszych
klientów. Jeśli pojawiły się
wątpliwości lub jeśli pewnych
elementów produktu brakuje bądź
są uszkodzone, należy skontaktować się z placówką, w której
produkt został zakupiony.
PRZESTROGA
Część nr 214698 R0505A
Wydrukowano w Kanadzie © 2005 ICON IP, Inc.
Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia należy
zapoznać się ze wszystkimi
środkami ostrożności i instrukcjami. Instrukcję należy zachować.
Urządzenie fitness klasy HC
Odwiedź naszą stronę
www.iconeurope.com
ZALECANE ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE
Po prawej stronie przedstawiono prawidłowy sposób wykonywania kilku prostych ćwiczeń rozciągających.
Podczas rozciągania poruszaj się powoli—nigdy nie podskakuj.
1. Rozciąganie poprzez dotykanie palców stóp
SPIS TREŚCI
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PRZED UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
MONTAŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
OBSŁUGA I REGULACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
JAK SKŁADAĆ I PRZEMIESZCZAĆ BIEŻNIĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POPRAWY KONDYCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka
Uwaga: RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNI i LISTA CZĘŚCI znajdują się wewnątrz tej instrukcji obsługi.
1
Stań uginając lekko nogi w kolanach i powoli pochylaj się do przodu,
zginając ciało w pasie. Sięgnij jak najbliżej palców u stóp, po czym
rozluźnij plecy i barki. Wykonaj to ćwiczenie 15 razy, a następnie
rozluźnij się. Powtórz cykl 3 razy. Rozciągane: ścięgna podkolanowe,
mięśnie ud i plecy.
2. Rozciąganie ścięgien podkolanowych
2
Usiądź z jedną nogą wyprostowaną. Stopę drugiej nogi oprzyj o
wewnętrzną część uda wyprostowanej nogi. Próbuj dosięgnąć do
palców wyprostowanej nogi. Wykonaj ćwiczenie 15 razy, a następnie
rozluźnij się. Powtórz cykl 3 razy dla każdej nogi. Rozciągane:
ścięgna podkolanowe, dolne partie pleców i pachwina.
3. Rozciąganie łydki/ścięgna Achillesa
Jedną nogę wysuń do przodu, pochyl się i oprzyj się rękami o ścianę.
Wyprostuj nogę pozostawioną w tyle i postaw płasko stopę tej
nogi na podłodze. Zegnij nogę wysuniętą do przodu, pochyl się do
przodu i poruszaj biodrami w kierunku ściany. Wykonaj ćwiczenie
15 razy, a następnie rozluźnij się. Powtórz cykl 3 razy dla każdej
nogi. Aby dalej naciągać ścięgna Achillesa, zegnij również nogę
wysuniętą do tyłu. Rozciągane: łydki, ścięgna Achillesa i kostki.
3
4
4. Rozciąganie mięśnia czterogłowego
Jedną ręką oprzyj się o ścianę, by utrzymać równowagę, odchyl
się i drugą ręką chwyć jedną stopę. Spróbuj przyciągnąć stopę
jak najbliżej pośladków. Wykonaj ćwiczenie 15 razy, a następnie
rozluźnij się. Powtórz cykl 3 razy dla każdej nogi. Rozciągane:
mięśnie czterogłowe i mięśnie bioder.
5. Rozciąganie wewnętrznych części ud
Usiądź, łącząc stopy przy zgiętych kolanach skierowanych na
zewnątrz. Przyciągnij stopy jak najbliżej krocza. Wykonaj ćwiczenie
15 razy, a następnie rozluźnij się. Powtórz cykl 3 razy. Rozciągane:
mięśnie czterogłowe i mięśnie bioder.
PROFORM jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy ICON IP, Inc.
2
19
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POPRAWY KONDYCJI
OSTRZEŻENIE:
Przed
rozpoczęciem tego lub jakichkolwiek innych
ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to
szczególnie ważne u osób powyżej 35 roku
życia oraz o osób, u których występują już
problemy zdrowotne.
Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym.
Różne czynniki, w tym ruch użytkownika bieżni,
mogą wpłynąć na wskazania tętna. Czujnik
ma jedynie pomagać w określaniu ogólnych
trendów zmian tętna.
Poniższe wskazówki będą pomocne w ułożeniu programu
ćwiczeń. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat ćwiczeń należy zaopatrzyć się w
stosowną literaturę lub skonsultować się z lekarzem.
INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ
Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest spalenie
tłuszczu, czy też wzmocnienie układu sercowonaczyniowego, kluczem do osiągnięcia pożądanych
wyników jest ćwiczenie z odpowiednią intensywnością.
Wskaźnikiem pozwalającym na dobranie właściwego
poziomu intensywności jest tętno. W poniższej tabeli
przedstawiono zalecane poziomy tętna przy spalaniu
tłuszczu i ćwiczeniach aerobowych.
Aby odnaleźć odpowiedni dla siebie poziom tętna,
odszukaj swój wiek u dołu tabeli (wiek zaokrąglony jest
do pełnych dziesiątek lat). Następnie odszukaj trzy liczby
powyżej swojego wieku. Te trzy liczby określają twoją
“strefę treningową”. Dwie niższe liczby to poziomy tętna
zalecane do spalania tłuszczu; wyższa liczba to zalecany
poziom tętna podczas ćwiczeń aerobowych.
Aby zmierzyć swoje tętno w czasie ćwiczeń, użyj
czujnika tętna na konsoli.
Spalanie tłuszczu
Aby efektywnie spalać tłuszcz, należy ćwiczyć ze
stosunkowo niewielką intensywnością, nieprzerwanie
przez ustalony czas. W ciągu pierwszych kilku minut
ćwiczeń organizm zamienia na energię łatwodostępne
węglowodany. Dopiero po pierwszych kilku minutach
ćwiczeń organizm zaczyna spalać nagromadzony
tłuszcz. Jeśli Twoim celem jest spalanie tłuszczu,
wyreguluj prędkość i pochylenie bieżni w taki sposób,
by wskazanie tętna zbliżyło się do dolnej granicy
Twojej strefy treningowej.
Jeśli chcesz uzyskać maksymalne spalanie tłuszczu,
wyreguluj prędkość i pochylenie bieżni w taki sposób, by
wskazanie tętna zbliżyło się do połowy strefy treningowej.
Ćwiczenia aerobowe
Aby wzmocnić układ sercowo-naczyniowy, należy
wykonywać ćwiczenia “aerobowe”. Są to ćwiczenia,
które wymagają zużywania dużych ilości tlenu przez
dłuższy czas. W efekcie zwiększa się obciążenie
serca, które musi pompować krew do mięśni, oraz
obciążenie płuc, które natleniają krew. Podczas ćwiczeń
aerobowych wyreguluj prędkość i pochylenie bieżni
w taki sposób, by wskazanie tętna zbliżyło się do
najwyższej wartości w Twojej strefie treningowej.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TRENINGU
Każdy trening powinien składać się z następujących
trzech etapów:
Rozgrzewka—Zaczynaj każdy trening od 5-10 minut
rozciągania i ćwiczeń o małej intensywności.
Odpowiednia rozgrzewka zwiększa temperaturę ciała,
tętno i poprawia krążenie, przygotowując organizm
do właściwych ćwiczeń.
Ćwiczenia w strefie treningowej—Po rozgrzewce
zwiększaj intensywność ćwiczeń, aż wskazanie pulsu
znajdzie się w Twojej strefie treningowej, i utrzymuj
taką intensywność przez 20 do 60 minut. (W ciągu
pierwszych kilku tygodni programu ćwiczeń nie utrzymuj
tętna w strefie treningowej dłużej niż 20 minut.) W trakcie
ćwiczeń oddychaj regularnie i głęboko—nigdy nie
wstrzymuj oddechu.
Ochłonięcie—Każdy trening powinien kończyć
się 5-10 minutami rozciągania, co pozwoli ochłonąć.
Ta faza treningu zwiększy elastyczność mięśni
i pomoże uniknąć problemów potreningowych.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ĆWICZEŃ
W celu utrzymania lub poprawy kondycji ćwicz trzy
razy w tygodniu, dając sobie przynajmniej jeden dzień
odpoczynku między ćwiczeniami. Po kilku miesiącach
możesz ćwiczyć nawet pięć razy w tygodniu. Kluczem
do sukcesu jest uczynienie z ćwiczeń stałej i lubianej
czynności dnia codziennego.
18
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE:
Aby ograniczyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub innych
obrażeń ciała, należy przed użyciem bieżni zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i informacjami.
1. Na właścicielu bieżni spoczywa obowiązek
poinformowania wszystkich jej użytkowników
o wszelkich ostrzeżeniach i środkach
ostrożności.
samego obwodu nie powinno być podłączone
żadne inne urządzenie.
12. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, należy
użyć trzyżyłowego kabla (o przekroju żył
wynoszącym 1 mm2) o długości nieprzekraczającej 1,5 m.
2. Bieżni należy używać wyłącznie zgodnie
z instrukcjami.
13. Nie zbliżać kabla zasilającego do nagrzanych
powierzchni.
3. Bieżnię należy przechowywać w pomieszczeniu,
z dala od kurzu i wilgoci. Nie należy umieszczać
bieżni w garażu, na zadaszonej werandzie, ani
blisko wody.
14. Nie należy zmieniać nachylenia bieżni
poprzez umieszczanie pod nią przedmiotów.
4. Należy ustawić bieżnię na równej powierzchni,
zachowując przynajmniej 2,5 m wolnego
miejsca za nią i po 0,5 m z każdego boku.
Nie należy umieszczać bieżni na powierzchni,
która zasłaniałaby otwory wentylacyjne. Aby
uniknąć uszkodzenia podłogi lub dywanu,
należy podłożyć matę pod bieżnię.
15. Nigdy nie należy poruszać taśmą przy
wyłączonym zasilaniu bieżni. Nie używać bieżni,
jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, lub jeśli bieżnia nie działa prawidłowo.
(Jeśli bieżnia nie działa poprawnie - patrz
PRZED UŻYCIEM na stronie 5.)
16. Nigdy nie należy uruchamiać bieżni, stojąc na
taśmie. W trakcie korzystania z bieżni należy
zawsze trzymać się poręczy.
5. Nie używać bieżni w miejscach, w których
stosuje się produkty w aerozolu i tlen.
6. Nie pozwalać dzieciom poniżej 12 roku życia
i zwierzętom domowym na zbliżenia się d
o bieżni.
17. Bieżnia może poruszać się z dużą prędkością.
Należy zmieniać prędkość stopniowo, aby
uniknąć gwałtownych skoków prędkości.
7. Z bieżni powinny korzystać wyłącznie osoby
o wadze nieprzekraczającej 113 kg.
18. Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym.
Różne czynniki, w tym ruch użytkownika bieżni,
mogą wpłynąć na wskazania tętna. Czujnik
ma jedynie pomagać w określaniu ogólnej
tendencji zmian tętna w trakcie ćwiczeń.
8. Na bieżni może przebywać tylko jedna
osoba naraz.
9. W trakcie korzystania z bieżni należy mieć na
sobie odpowiedni strój sportowy. Nie należy
zakładać luźnych ubrań, które mogłyby
zostać wciągnięte w mechanizm bieżni.
Zaleca się używanie stroju lekkoatletycznego
odpowiedniego dla mężczyzn lub kobiet.
Zawsze należy mieć na sobie obuwie
sportowe. Nigdy nie korzystać z bieżni boso,
w samych skarpetach, ani w sandałach.
19. Nigdy nie należy zostawiać działającej bieżni
bez nadzoru. Zawsze, gdy bieżnia nie jest
używana, należy wyjąć klucz, wyjąć kabel
zasilający z gniazdka i przestawić przełącznik
WŁ./WYŁ. w pozycję WYŁ. (Położenie
przełącznika WŁ./WYŁ. przedstawia rysunek
na stronie 5.)
20. Składając lub przemieszczając bieżnię, należy
upewnić się, że zatrzask do składania jest
całkowicie zamknięty.
10. Nie należy podnosić, opuszczać ani przemieszczać bieżni, dopóki nie będzie prawidłowo
zmontowana. (Patrz: MONTAŻ na stronie 6
i JAK SKŁADAĆ I PRZEMIESZCZAĆ BIEŻNIĘ
na stronie 14.) Aby podnieść, opuścić lub
przemieścić bieżnię, użytkownik musi być
stanie bezpiecznie podnieść ciężar 20 kg.
11. Kabel zasilający (patrz strona 9) należy
podłączyć do uziemionego obwodu. Do tego
21. Należy regularnie sprawdzać i odpowiednio
dokręcać wszystkie części bieżni.
22. Nigdy nie należy wkładać żadnych
przedmiotów w otwory.
3
23.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Wszelkie czynności serwisowe inne niż
opisane w niniejszej instrukcji powinny być
wykonywane wyłącznie przez przedstawiciela
autoryzowanego serwisu.
Należy zawsze wyjmować kabel zasilający z
gniazdka zaraz po zakończeniu ćwiczeń, przed
czyszczeniem bieżni oraz przed wykonywaniem
czynności konserwacyjnych i regulacyjnych
opisywanych w tej instrukcji. Nigdy nie
zdejmować pokrywy silnika, chyba że zaleci
to przedstawiciel autoryzowanego serwisu.
24. Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do
zastosowań domowych. Nie należy używać
bieżni w placówkach usługowo-handlowych,
wypożyczalniach lub innych instytucjach.
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem tego lub jakichkolwiek innych ćwiczeń należy
zasięgnąć opinii lekarza. Jest to szczególnie ważne u osób powyżej 35 roku życia oraz o osób,
u których występują problemy zdrowotne. Przed przystąpieniem do użytkowania bieżni należy
zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Firma ICON nie będzie ponosić odpowiedzialności za
obrażenia ciała i uszkodzenia mienia spowodowane użyciem tego produktu.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ
PROBLEM:
Odszukaj kontaktron (16) i magnes (10) po
lewej stronie koła pasowego (101). Obracaj koło
pasowe, aż magnes zostanie ustawiony w linii z
kontaktronem. Upewnij się, że szczelina między
magnesem a kontaktronem ma około 3 mm. W
razie potrzeby poluzuj wskazany wkręt (78),
nieznacznie przesuń kontaktron, a następnie dokręć
wkręt. Załóż pokrywę (nie przedstawiona)
i uruchom bieżnię na kilka minut w celu sprawdzenia, czy wskazywana jest prawidłowa prędkość.
101
78
16
3 mm
Widok
z góry
Taśma zwalnia, gdy się po niej chodzi.
ROZWIĄZANIE: a. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, użyj trzyżyłowego kabla (przekrój żyły 1 mm2) o długości
nieprzekraczającej 1,5 m.
b. Zbyt silne naciągnięcie taśmy może pogorszyć jakość
pracy bieżni i doprowadzić do uszkodzenia taśmy.
Wyjmij klucz i WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY Z
GNIAZDKA. Używając klucza imbusowego, obróć
obie śruby regulacyjne tylnego wałka o 1/4 pełnego
obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Gdy taśma jest odpowiednio naciągnięta,
można ją podnieść po każdej stronie na wysokość
8–10 cm powyżej platformy. Należy dbać o to, by
taśma była prawidłowo wycentrowana. Podłącz kabel
zasilający do sieci, włóż klucz i uruchom bieżnię na
kilka minut. Powtarzaj czynności, dopóki taśma nie
będzie odpowiednio naciągnięta.
Nalepka przedstawiona na rysunku została umieszczona na bieżni. Nalepka zawiera tekst w języku
angielskim. Należy odszukać nalepki w języku polskim i nakleić je na nalepki angielskie. W przypadku
braku nalepki lub jeśli nalepka jest nieczytelna, należy skontaktować się z placówką, w której produkt
został zakupiony (patrz tylna okładka tej instrukcji). Należy umieścić nalepkę we wskazanym miejscu.
PROBLEM:
b
8–10 cm
Śruby regulacyjne tylnego wałka
c. Jeśli taśma nadal zwalnia, gdy się po niej chodzi, należy skontaktować się z placówką,
w której zakupiono produkt.
Taśma jest przesunięta względem położenia centralnego lub ślizga się, gdy się po niej chodzi.
ROZWIĄZANIE: a. Jeśli taśma nie jest wycentrowana, wyjmij klucz i
a
WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA.
Jeśli taśma jest przesunięta w lewo, za pomocą
klucza imbusowego obróć lewą śrubę tylnego wałka o
1/2 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara; jeśli taśma jest przesunięta w
prawo, obróć lewą śrubę tylnego wałka o 1/2 obrotu w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Uważaj, aby zbyt mocno nie naciągnąć taśmy.
Podłącz kabel zasilający do sieci, włóż klucz i
uruchom bieżnię na kilka minut. Powtarzaj
czynność, dopóki taśma nie znajdzie się w położeniu centralnym.
4
10
b. Jeśli taśma ślizga się, gdy się po niej chodzi,
b
najpierw wyjmij klucz i WYCIĄGNIJ KABEL
ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA. Używając klucza
imbusowego, obróć obie śruby tylnego wałka o 1/4
pełnego obrotu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Gdy taśma jest odpowiednio
naprężona, można ją podnieść po każdej stronie na
wysokość 8-10 cm nad platformę. Należy dbać o to,
by taśma była prawidłowo wycentrowana. Podłącz
kabel zasilający do sieci, włóż klucz i chodź na
bieżni przez kilka minut. Powtarzaj czynności, dopóki taśma nie będzie odpowiednio
naciągnięta.
17
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Większość problemów z bieżnią można rozwiązać, postępując według poniższych wskazówek. Odszukaj
odpowiednie objawy i postępuj zgodnie z instrukcją. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, należy
skontaktować się z placówką, w której bieżnia została zakupiona.
PROBLEM:
ROZWIĄZANIE:
Nie można włączyć bieżni
a. Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony prawidłowo uziemionego gniazdka (patrz
strona 9). Jeśli potrzebny jest przedłużacz, użyj trzyżyłowego kabla (przekrój żyły 1 mm2) o
długości nieprzekraczającej 1,5 m. Ważne: Bieżnia nie jest kompatybilna z gniazdkami GFCI.
b. Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazdka upewnij się, że klucz jest do końca włożony
do konsoli.
c. Sprawdź wyłącznik automatyczny, który
znajduje się na bieżni, w pobliżu kabla
zasilającego. Jeśli przycisk wystaje, tak jak
pokazano to na rysunku, oznacza to, że
doszło do samoczynnego wyłączenia. Aby
ponownie nastawić wyłącznik, odczekaj pięć
minut i wciśnij przycisk.
d. Sprawdź przełącznik WŁ./WYŁ., który
znajduje się na bieżni, w pobliżu kabla
zasilającego. Przełącznik musi znajdować się
w pozycji WŁ.
PROBLEM:
ROZWIĄZANIE:
d
Pozycja
WŁ.
Półka na książkę
Podstawka
na akcesoria
Konsola
Poręcz
Klucz/klips
Zatrzask do
składania
Kolumna
Zasilanie wyłącza się samoczynnie w trakcie pracy bieżni
a. Sprawdź wyłącznik automatyczny, który znajduje się na bieżni, w pobliżu kabla zasilającego
(patrz punkt c. powyżej). Jeśli wyłącznik samoczynnie się wyłączył, odczekaj pięć minut
i wciśnij przycisk.
c. Wyjmij klucz z konsoli. Ponownie włóż klucz do konsoli, do końca.
d. Upewnij się, że przełącznik WŁ./WYŁ. znajduje się w pozycji WŁ. (patrz punkt c. powyżej).
ROZWIĄZANIE:
Przed przystąpieniem do lektury kolejnych rozdziałów
należy zapoznać się z częściami urządzenia, które
wskazano na poniższym rysunku.
Dla własnego dobra przeczytaj tę instrukcję
obsługi przed przystąpieniem do korzystania
Ponowne
nastawienie
Samoczynnie
wyłączony
z bieżni. Ze wszelkimi dodatkowymi pytaniami należy
zwracać się do placówki, w której bieżnia została
zakupiona. Numer tego modelu bieżni to PETL3113.1.
Numer seryjny można znaleźć na nalepce na bieżni
(patrz: przednia okładka tej instrukcji obsługi).
Gratulujemy wyboru nowej bieżni PROFORM® 365 P.
Bieżnia 365 P łączy w sobie zaawansowaną technologię
z innowacyjnym wzornictwem, umożliwiając efektywne
i przyjemne ćwiczenia w domowym zaciszu. Zaś gdy
bieżnia 365 P nie jest używana, można ją złożyć, dzięki
czemu zajmuje ponad dwa razy mniejszą powierzchnię,
niż inne bieżnie.
c
b. Upewnij się, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka. Jeśli jest podłączony, wyjmij
go, odczekaj pięć minut i podłącz ponownie.
PROBLEM:
PRZED UŻYCIEM
e. Jeśli bieżnia nadal nie działa, należy skontaktować się z placówką, w której zakupiono produkt.
Wyświetlacze na konsoli nie działają poprawnie
a. Wyjmij klucz z konsoli i WYJMIJ KABEL
ZASILAJĄCY Z GNIAZDKA. Wykręć cztery
wkręty (2) z pokrywy (1) i ostrożnie zdejmij
pokrywę.
a
2
PRAWA
STRONA
Taśma
Przełącznik
WŁ./WYŁ.
Szyna
Wyłącznik
automatyczny
TYŁ
Platforma bieżni
Śruby
regulacyjne
tylnego wałka
1
16
5
MONTAŻ
JAK OBNIŻYĆ BIEŻNIĘ W CELU UŻYCIA
Do montażu potrzebne są dwie osoby. Umieść bieżnię z dala od innych przedmiotów i zdejmij wszystkie materiały
pakunkowe. Nie należy wyrzucać opakowania, dopóki montaż nie zostanie zakończony. Uwaga: Taśma jest od
spodu pokryta wysokiej jakości smarem. Podczas transportu niewielkie ilości smaru mogą przedostać się na wierzch
taśmy lub do kartonu. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie bieżni. Jeśli na taśmie znajduje się
smar, wystarczy wytrzeć taśmę miękką szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym bez właściwości ściernych.
Do montażu potrzebne są dołączone do bieżni klucze imbusowe oraz własny śrubokręt
krzyżakowy
, nożyce do cięcia drutu
i ostro zakończone szczypce
Umieść podstawę (79) w pozycji przedstawionej na rysunku,
tak aby wskazane małe otwory znalazły się na górze (na
rysunki widoczny jest tylko jeden mały otwór). Umieść
kółka (63) w poszczególnych oprawach kółek (62) i wsuń
oprawy kółek do końców podstawy wyposażonych w otwory
na śruby.
1
Otwórz torebkę z częściami A. Przymocuj kółka
(63) do opraw kółek (62) za pomocą śrub 2 1/2” (61)
i nakrętek osi silnika (15). Upewnij się, że nakrętki
osi silnika znajdują się po stronie przedstawionej
na rysunku; nie dokręcaj śrub zbyt mocno.
79
2. Podnieś podstawę (79) do pionu i przytrzymaj ją
w pobliżu ramy bieżni (96) w sposób przedstawiony
na rysunku. Upewnij się że kółka (63) znajdują się
we wskazanych położeniach.
Znajdź prawą kolumnę (104), która ma duży okrągły otwór
we wskazanym miejscu. Poprowadź wiązkę przewodów
(65) przez otwór do górnej części prawej kolumny. Upewnij
się, że na dolnym końcu prawej kolumny znajdują się dwie
nakrętki w kształcie litery U (74) (patrz rysunek 2a).
Przytrzymaj prawą kolumnę przy podstawie (79) w sposób
przedstawiony na rysunku. Prawa kolumna powinna być
ustawiona tak, aby otwór na oś znajdował się
we wskazanym położeniu. Ręcznie przykręć dwie śruby
3” (58) z dwiema podkładkami odginanymi 5/16” (57)
do spodu podstawy i dolnego końca prawej kolumny.
W ten sam sposób przymocuj lewą kolumnę (47) do
podstawy (79). Uwaga: W lewej kolumnie nie ma
wiązki przewodów.
75
73
2
15
15
73
57
79
104
2. Mocno chwyć bieżnię obiema rękami i opuść ją na
podłogę. Nie upuść ramy bieżni na podłogę.
Aby uniknąć kontuzji, zegnij nogi w kolanach
i wyprostuj plecy.
63
62
61
58
104
Otwory
na osie
2a
60
Mały otwór
63
47
63
62
60
Nasuń dwie nakrywki podstawy (75) na przeciwległe końce
podstawy (79) (na rysunku przedstawiono tylko jedną
nakrywkę podstawy). Przymocuj cztery podkładki (73)
do nakrywek podstawy i opraw kółek (62) za pomocą
czterech wkrętów Tek 1 1/4” (60).
Ostrożnie, z pomocą drugiej osoby, podnieś kolumny
(47, 104) do pozycji pionowej.
60
61
Otwór 73
na śrubę
Uchwyt
zatrzasku
.
W identyfikacji części niezbędnych do montażu przydatna będzie TABELA IDENTYFIKACYJNA CZĘŚCI
zamieszczona wewnątrz niniejszej instrukcji. Uwaga: Części do montażu i inne małe elementy są zapakowane w oddzielne torebki. Torebki należy otwierać dopiero wtedy, gdy nakaże to odpowiednia instrukcja.
1. Upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony
od gniazdka.
1. Chwyć górny koniec bieżni prawą ręką, tak jak
przedstawiono to na rysunku. Lewą ręką pociągnij
uchwyt zatrzasku w lewo i przytrzymaj. Odchylaj
bieżnię w dół, dopóki rama nie znajdzie się za bolcem
zatrzasku. Powoli zwolnij uchwyt zatrzasku.
96
63
58
57
Okrągły
otwór
65
74
6
15
JAK SKŁADAĆ I PRZEMIESZCZAĆ BIEŻNIĘ
3. Otwórz torebkę z częściami B. Przyłóż element
dystansowy kolumny (59) do jednej strony ramy (96),
tak jak przedstawiono to na rysunku. Włóż śrubę 3 1/2”
(54) do wskazanego otworu w elemencie dystansowym
kolumny i ramie. Wkręć wkręt Tek 3/4” (9) do elementu
dystansowego kolumny. Wykręć śrubę 3 1/2”. Powtórz
te same czynności po drugiej stronie ramy.
JAK ZŁOŻYĆ BIEŻNIĘ W CELU PRZECHOWYWANIA
Przed złożeniem bieżni wyreguluj pochylenie do
najniższej pozycji. Pominięcie tego kroku może
spowodować trwałe uszkodzenie bieżni. Następnie odłącz
kabel zasilający. PRZESTROGA: Aby podnosić, opuszczać
i przemieszczać bieżnię, użytkownik musi być w stanie
bezpiecznie podnieść ciężar 20 kg.
4. Luźno wkręć wkręt 3/4” (38) w dół oprawy zatrzasku
(46) i do lewej kolumny (47). Duży otwór w oprawie
zatrzasku powinien znajdować się po wskazanej
stronie.Nie wkręcaj jeszcze wkrętu 3/4” do górnej
części oprawy zatrzasku.
2. Przełóż prawą rękę we wskazane miejsce i przytrzymaj
mocno bieżnię. Lewą ręką pociągnij uchwyt zatrzasku w lewo
i przytrzymaj. Podnoś bieżnię, dopóki rama znajdzie
się za bolcem zatrzasku. Powoli zwolnij uchwyt zatrzasku.
Upewnij się, że rama jest pewnie zamocowana przy
użyciu bolca zatrzasku.
Rama
Uchwyt
zatrzasku
Bolec
zatrzasku
Załączony
14
Podstawa
Przednie kółka
54
47
5. Wprowadź wiązkę przewodów (65) do wspornika na jednej
z poręczy (40) i wyprowadź ją przez duży otwór po lewej
stronie. (Uwaga: Do wyciągnięcia wiązki przewodów
z otworu mogą być potrzebne ostro zakończone
szczypce.) Zdejmij plastikowe opaski ze wspornika.
7
Duży otwór
50
38
46
5
52
Duży
otwór
Wspornik
45
40
45
43 44
5a
40
49
Dół
65
Patrz rysunek 5b. Zajrzyj do wnętrza poręczy (40)
i upewnij się, że wiązka przewodów (65) jest
przymocowana po wskazanej stronie. Zapnij nylonową
opaskę i odetnij naddatek długości na końcu.
W ten sam sposób przymocuj drugą poręcz (nie przedstawiono na rysunku). Patrz etap 4. Podczas wsuwania
wspornika od góry do lewej kolumny (47) może być
konieczne odchylenie poręczy, by uniknąć uderzenia w
oprawę zatrzasku (46). W lewej kolumnie nie ma wiązki
przewodów.
Góra
48
Przekręć oprawę zatrzasku (46) do jednej strony.
Patrz etap 4. Dokręć wkręt 3/4” (38) w dół oprawę
zatrzasku (46). Następnie dokręć wkręt 3/4” (38) do
góry oprawę zatrzasku.
59
Otwór
Patrz rysunek 5a. Wsuń dołączoną do zestawu opaskę
nylonową przez wskazany otwór w poręczy (40).
1. Chwyć górne końce poręczy. Umieść jedną stopę na
podstawie, tak jak przedstawiono to na rysunku.
55
4
Wsuń wspornik poręczy (40) do górnego końca prawej
kolumny (104). Przymocuj prawą poręcz dwiema
śrubami 1” (43), dwiema podkładkami 1/4” (44), dwiema
podkładkami odginanymi 1/4” (45), śrubą 4” (117)
i podkładką 5/16” (56), w sposób przedstawiony na
rysunku. Jeszcze nie dokręcaj śrub.
Przed przystąpieniem do przemieszczania bieżni ustaw ją
w pozycji do przechowywania, tak jak opisano to wyżej.
Upewnij się, że rama jest pewnie zamocowana przy
użyciu bolca zatrzasku.
3. Umieść jedną stopę na podstawie i ostrożnie opuść bieżnię,
aż znajdzie się w pozycji do przechowywania.
9
96
Zdejmij uchwyt zatrzasku (48) z bolca zatrzasku (52).
Upewnij się, że pierścień bolca zatrzasku (49) i sprężyna
(50) znajdują się na bolcu. Wsuń bolec do zatrzasku
do składania (46), a następnie nakręć uchwyt na bolec.
JAK PRZEMIESZCZAĆ BIEŻNIĘ
2. Odchylaj bieżnię do tyłu, aż zacznie swobodnie jeździć na
przednich kółkach. Ostrożnie przemieść bieżnię w żądane
miejsce. Aby uniknąć obrażeń, należy ostrożnie
przemieszczać bieżnię. Nie przemieszczaj bieżni
po nierównym terenie.
104
Druga osoba powinna unieść przednią stronę ramy (96).
Włóż śrubę 3 1/2” (54) z podkładką odginaną 3/8” (55)
do prawej kolumny (104) i elementu dystansowego
prawej kolumny (59), a następnie wkręć śrubę do ramy.
Nie dokręcaj śruby zbyt mocno. Powtórz te same
czynności po lewej stronie ramy.
1. Chwyć bieżnię rękami w miejscach pokazanych po prawej
stronie. Aby uniknąć kontuzji, zegnij nogi w kolanach
i wyprostuj plecy. Podczas podnoszenia bieżni opieraj
jej ciężar na nogach, a nie na kręgosłupie. Podnieś bieżnię
do około połowy pozycji pionowej.
Aby uniknąć uszkodzenia podłogi lub dywanu, podłóż
matę pod bieżnię. Nie narażaj bieżni na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. Nie zostawiaj bieżni
w pozycji do przechowywania w temperaturach
wyższych od 30° C.
3
Opaska
44
43
104
56
5b
40
117
Opaska
65
6. Przymocuj koniec przewodu uziemiającego do małego
otworu z boku prawej poręczy (40), używając srebrnego
wkrętu uziemiającego (66).
Otwórz torebkę z częściami C. Przymocuj poprzeczkę
(39) do prawej poręczy (40) i do lewej poręczy (40) za
pomocą dwóch wkrętów do poprzeczki (37). Jeszcze
nie dokręcaj wkrętów do poprzeczki. Upewnij się,
że prostokątny otwór w poprzeczce znajduje się po
wskazanej stronie.
7. Umieść podstawę konsoli (67) na prawej poręczy (40)
i na lewej poręczy (nie przedstawiono na rysunku).
Wprowadź wiązkę przewodów (65) przez wskazaną
nylonową opaskę do podstawy konsoli (67). Następnie
dotknij prawej poręczy (40), aby usunąć ewentualne
ładunki elektrostatyczne. Patrz rysunek 7a. Odszukaj
złącze na końcu wiązki przewodów. Wsuń złącze do
czerwonego gniazda pod konsolą (69). Złącze powinno
łatwo wchodzić do gniazda i zatrzasnąć się. Jeśli złącze
nie wchodzi do gniazdka i się nie zatrzaskuje, obróć je i
wtedy umieść w gnieździe. Nieprawidłowe włożenie
złącza do gniazda może spowodować uszkodzenie
konsoli po włączeniu zasilania.
6
40
66
40
Przewód
uziemiający
Otwór
39
37
37
7
Opaska
Odszukaj wkręty 3/4” (38); uważaj, by nie pomylić
wkrętów 3/4” z wkrętem 1/2” (5). Przymocuj podstawę
konsoli (67) do prawej poręczy (40) i do lewej poręczy
(nie przedstawiono na rysunku) za pomocą ośmiu wkrętów
3/4” (na rysunku przedstawiono tylko cztery wkręty). PRZED
OSTATECZNYM DOKRĘCENIEM WKRĘTÓW WSTĘPNIE
WKRĘā WSZYSTKIE OSIEM SZTUK. NIE DOKRĘCAJ
WKRĘTÓW ZA MOCNO.
37
38
38
7a
65
Wprowadź naddatek wiązki przewodów (65) do dużego
otworu z boku prawej poręczy (40). Mocno zapnij
nylonową opaskę, aby uniemożliwić wysuwanie się
wiązki przewodów. Następnie odetnij koniec nylonowej
opaski.
Przymocuj klapkę dostępową (84) do podstawy konsoli (67)
za pomocą wkrętu 1/2” (5).
Dokręć, ale nie za mocno, śruby użyte w kroku 5.
Z pomocą drugiej osoby opuść kolumny, a następnie
mocno dokręć śruby użyte w kroku 2.
8
40
2
Wybierz jeden z programów prędkości.
67
65
Opaska
84
3
Aby w trakcie programu zmieniać nachylenie,
należy naciskać przyciski nachylenia [INCLINE].
Jeśli w trakcie programu okaże się, że prędkość
jest za duża lub za mała, można ręcznie zmienić
ustawienie, naciskając przyciski regulacji
prędkości. Jednak po rozpoczęciu następnego
okresu bieżnia automatycznie dostosuje się
do zaprogramowanej dla niego prędkości.
Patrz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronach
10 i 11.
Po włożeniu klucza
uaktywniony zostanie
tryb ręczny. Aby
wybrać program
prędkości, naciskaj
przycisk wyboru
programu [SELECT PROGRAM], dopóki nie
zaświeci się jedna z dwóch kontrolek programu
prędkości. Uwaga: Diagramy obok kontrolek
przedstawiają zmiany prędkości bieżni w trakcie
programów.
4
Każdy program jest podzielony na 30 jednominutowych okresów. Dla każdego okresu
zaprogramowana jest jedna prędkość. Uwaga:
Tę samą prędkość można zaprogramować dla
dwóch i większej liczby kolejnych okresów.
5
Naciśnij przycisk rozpoczęcia [START] lub
zwiększenia prędkości [SPEED+], aby
rozpocząć program.
6
Po naciśnięciu przycisku bieżnia automatycznie
dostosuje prędkość do wartości zaprogramowanej
dla pierwszego okresu. Chwyć za poręcz
i zacznij iść.
Po zakończeniu pierwszego okresu programu
rozlegną się trzy dźwięki, a wyświetlacz prędkości
[SPEED] trzykrotnie zamiga. Następnie
szybkość przesuwu taśmy zmieni się na
zaprogramowaną dla drugiego okresu.
Aby zatrzymać program, przyciśnij przycisk
zatrzymania [STOP]. Zacznie migać wyświetlacz
czasu/tempa [TIME/PACE]. Aby ponownie
uruchomić program, naciśnij przycisk rozpoczęcia
lub przycisk zwiększenia prędkości. Taśma
zacznie się przesuwać z prędkością 1,61 km/godz.
Po rozpoczęciu następnego okresu bieżnia
automatycznie dostosuje się do zaprogramowanej
dla niego prędkości.
Postępy ćwiczeń możesz śledzić na
schemacie toru i na wyświetlaczach.
Patrz krok 5 na stronie 11.
Możesz także zmierzyć sobie tętno.
Patrz krok 6 na stronie 12.
Po skończeniu ćwiczeń wyjmij klucz.
Po zakończeniu programu upewnij się, że
ustawione jest minimalne nachylenie bieżni.
Następnie wyjmij klucz z konsoli i schowaj
w bezpiecznym miejscu.
Po zakończeniu ćwiczeń na bieżni przestaw
przełącznik WŁ./WYŁ. w położenie WYŁ.
5
Schemat toru
9. Przed użyciem bieżni upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze przykręcone. Uwaga: Do bieżni
mogą być dołączone dodatkowe elementy połączeniowe. Dołączone klucze imbusowe należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu. Duży klucz imbusowy służy do regulacji taśmy (patrz strona 17). Aby uniknąć
uszkodzenia podłogi lub dywanu, podłóż matę pod bieżnię.
8
Włóż klucz do konsoli.
67
69
Dokręć wkręty do poprzeczki (37).
8. Wciśnij wiązkę przewodów (65) do rowka z tyłu podstawy
konsoli (67). Uwaga: Na wiązce przewodów może
znajdować się walec uniemożliwiający wprowadzenie jej
do rowka. Wciśnij wiązkę do rowka na tyle, na ile jest to
możliwe.
1
65
40
Program będzie kontynuowany przez wszystkie
30 okresów. Następnie taśma zacznie zwalniać,
aż do zatrzymania.
JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU PRĘDKOŚCI
13
6
Wyświetlacz kalorii
tłuszczowych/kalorii—
Na tym wyświetlaczu
podawana jest
przybliżona liczba kalorii
tłuszczowych [FAT] i
kalorii [CALORIES] zużytych podczas ćwiczeń
(patrz SPALANIE TŁUSZCZU na stronie 18).
Wartości będą wyświetlane na przemian, co kilka
sekund, zaś o tym, która wartość jest wyświetlana,
będą informowały wskaźniki na wyświetlaczu.
Wyświetlacz
prędkości—Ten
wyświetlacz pokazuje
prędkość [SPEED]
przesuwu taśmy.
Uwaga: Na konsoli
prędkość i odległość
może być wyświetlana
zarówno w milach jak i
kilometrach. Litery
“MPH” lub “Km/H”
pojawią się na wyświetlaczu prędkości po wyborze
jednej z tych jednostek. Aby zmienić jednostkę,
przytrzymaj przycisk zatrzymania, jednocześnie
wkładając klucz do konsoli. Na wyświetlaczu
prędkości pojawi się litera “E” oznaczająca mile,
lub “M”, oznaczająca jednostki metryczne, czyli
kilometry. Przyciśnij przycisk zwiększania prędkości,
aby zmienić jednostkę. Po wybraniu jednostki
wyjmij i ponownie włóż klucz do konsoli.
7
Wyświetlacz tętna —
Ten wyświetlacz
pokazuje tętno, o ile
użytkownik korzysta z
czujnika tętna [PULSE]
(patrz krok 6).
Możesz także zmierzyć sobie tętno.
Aby zmierzyć swoje
Czujnik tętna
tętno, stań na
szynach i połóż
kciuk na czujniku
tętna. Nie naciskaj
zbyt mocno, gdyż
czujnik może nie
wyczuć krążenia
ograniczonego ze względu na zbyt duży nacisk.
Po wykryciu tętna dioda w kształcie serca na
wyświetlaczu pulsu zacznie się błyskać po każdym
uderzeniu serca, a ponadto zostanie wyświetlone
aktualne tętno. Aby uzyskać możliwie dokładny
pomiar, przytrzymaj kciuk na czujniku przez około
15 sekund.
Jeśli tętno wydaje się być za wysokie lub za
niskie, lub jeśli w ogóle nie pojawi się pomiar,
zdejmij kciuk z czujnika na kilka sekund.
Następnie ponownie połóż kciuk na czujniku
w sposób opisany powyżej. W trakcie pomiaru
tętna należy stać nieruchomo.
Po zakończeniu ćwiczeń wyjmij klucz.
Stań na szynach, przyciśnij przycisk zatrzymania
i wyreguluj nachylenie bieżni do najniższego
poziomu. Jeśli bieżnia ma być złożona
do przechowywania, nachylenie musi być
na najniższym poziomie; w przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia bieżni.
Następnie wyjmij klucz z konsoli i schowaj
w bezpiecznym miejscu.
Po zakończeniu ćwiczeń na bieżni przestaw
przełącznik WŁ./WYŁ. w położenie WYŁ.
12
OBSŁUGA I REGULACJA
BIEŻNIA Z TAŚMĄ PERFORMANT LUBETM
Taśma tej bieżni jest pokryta wysokiej jakości smarem PERFORMANT LUBE TM. WAŻNE: Nigdy nie stosuj
smarów silikonowych lub innych substancji do smarowania taśmy lub platformy bieżni. Takie substancje
spowodują pogorszenie właściwości taśmy i zbyt szybkie zużywanie się urządzenia.
JAK PODŁĄCZYĆ KABEL ZASILAJĄCY DO GNIAZDKA
To urządzenie musi być uziemione. W razie niepoprawnego
funkcjonowania lub usterki uziemienie stanowić będzie ścieżkę
najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego i zmniejszy ryzyko
porażenia prądem. To urządzenie wyposażone jest w kabel
zasilający z żyłą uziemienia i wtyczkę z bolcem uziemiającym.
Ważne: Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, należy
wymienić kabel na nowy, zalecany przez producenta.
Patrz rysunek 1. Włóż wskazany koniec kabla do gniazda w bieżni.
Jeśli dołączono pudełko ferrytowe, podnieś klapkę na pudełku
ferrytowym i zamknij pudełko wokół kabla. Zamocuj dołączoną
plastikową opaskę zaraz za pudełkiem, a wystające kawałki odetnij.
Plastikowa opaska uniemożliwi ześlizgiwanie się pudełka.
1
Gniazdo w bieżni
Pudełko ferrytowe
Klapka
2
Plastikowa
opaska
Gniazdko
Patrz rysunek 2. Podłącz kabel zasilający do gniazdka, które jest
odpowiednio zamontowane i uziemione zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Ważne: Bieżnia nie jest przystosowana do
gniazdek GFCI.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Nieprawidłowe podłączenie żyły uziemiającej może
zwiększyć ryzyko porażenia elektrycznego. W razie wątpliwości co do poprawności uziemienia należy
poprosić o radę wykwalifikowanego elektryka lub serwisanta. Nie należy modyfikować wtyczki—.
Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić zamontowanie odpowiedniego gniazdka
wykwalifikowanemu elektrykowi.
9
3
A
1
Włóż klucz do konsoli.
2
Wybierz tryb ręczny.
B
NAKLEJ NALEPKI NA KONSOLĘ
będą wyświetlane bieżące informacje na temat ich
przebiegu. Używając wbudowanego czujnika tętna,
można nawet zmierzyć swoje tętno w czasie ćwiczeń.
Na konsoli powinny znaleźć się dwie nalepki w
miejscach wskazanych powyżej (A i B). W razie braku
nalepek należy nakleić nalepki dołączone w zestawie.
Uwaga: Podczas naklejania nalepki A zdejmij
papierowy podkład i dopasuj otwór po lewej stronie
do kciukowego czujnika pulsu. Przyciśnij nalepkę do
konsoli, od lewej ku prawej stronie.
Dostępne są również dwa programy prędkości. Każdy
program automatycznie steruje prędkością bieżni,
prowadząc użytkownika przez kolejne fazy treningu.
JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE
Na konsoli umieszczone jest ostrzeżenie (C) w języku
angielskim. To samo ostrzeżenie w innych językach
znajduje się na załączonym arkuszu z nalepkami.
Umieść nalepkę w języku polskim na konsoli.
Uwaga: Jeśli na konsoli znajduje się cienka
przezroczysta folia plastikowa, zdejmij ją.
1
CHARAKTERYSTYKA KONSOLI
2
Konsola bieżni oferuje szereg funkcji pozwalających
jak najlepiej wykorzystać bieżnię do ćwiczeń.
W trybie ręcznym prędkość i nachylenie bieżni można
regulować w prosty sposób - wystarczy nacisnąć
odpowiedni przycisk. W trakcie ćwiczeń na konsoli
10
Podłącz kabel zasilający (patrz strona 9).
Odszukaj przełącznik
WŁ./WYŁ. po prawej
stronie bieżni, przy
prawej kolumnie.
Przełącznik musi
znajdować się w
pozycji WŁ.
Pozycja
WŁ.
3
Patrz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronach
10 i 11.
Po włożeniu klucza
uaktywniony zostanie
tryb ręczny, a kontrolka
sterowania ręcznego
[MANUAL CONTROL]
zacznie świecić. Jeśli
wybrano program prędkości, naciskaj przycisk
wyboru programu [SELECT PROGRAM], aż
zaświeci dioda trybu ręcznego.
Naciśnij przycisk rozpoczęcia [START] lub
zwiększenia prędkości [SPEED+] w celu
uruchomienia taśmy.
Uwaga: Podczas pierwszych kilku minut pracy
bieżni zwracaj uwagę na wycentrowanie taśmy
i w razie konieczności wyreguluj wycentrowanie
(patrz strona 17).
4
Zmień nachylenie bieżni odpowiednio
do potrzeb.
5
Postępy ćwiczeń możesz śledzić na
schemacie toru i na wyświetlaczach.
JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU RĘCZNEGO
C
Czujnik tętna
Aby zatrzymać taśmę, naciśnij przycisk
zatrzymania [STOP]. Zacznie migać wyświetlacz
czasu/tempa [TIME/PACE]. Aby ponownie
uruchomić taśmę, naciśnij przycisk rozpoczęcia
lub zwiększenia prędkości
Stań na szynach bieżni.
Odszukaj klips
przymocowany do
Klucz
klucza i przypnij do
ubrania w okolicy talii.
Następnie włóż klucz do
konsoli. Po chwili
włączą się wyświetlacze
i schemat toru na
konsoli. Sprawdź klips,
Klips
ostrożnie cofając się,
aż do wyjęcia klucza z
konsoli. Jeśli klucz nie zostanie wyciągnięty z
konsoli, zmień położenie klipsa.
Aby zmienić nachylenie bieżni, naciśnij i
przytrzymaj przycisk zwiększania lub
zmniejszania nachylenia [INCLINE +/–], aż do
uzyskania żądanego nachylenia.
Schemat toru—
Schemat toru pośrodku
konsoli reprezentuje
dystans 400 metrów.
Podczas chodu lub
biegu po bieżni diody
wzdłuż toru będą się
zapalać jedna po drugiej, aż do ukończenia
pełnego okrążenia. Następnie cały schemat
toru zgaśnie, a diody ponownie zaczną włączać
się jedna po drugiej. Pośrodku schematu
toru wyświetlana jest liczba ukończonych
okrążeń [LAPS].
Wyświetlacz
odległości—Ten
wyświetlacz pokazuje
przebytą odległość
[DISTANCE].
W chwilę po naciśnięciu przycisku taśma zacznie
się przesuwać z prędkością 1,61 km/h. Chwyć za
poręcz i zacznij iść.
W czasie ćwiczeń
zmieniaj prędkość
przesuwu taśmy
odpowiednio do
potrzeb, naciskając
przyciski zwiększania
i zmniejszania prędkości [SPEED+/–]. Po każdym
naciśnięciu prędkość zmienia się o 0,16 km/godz.
Przytrzymanie naciśniętego przycisku spowoduje,
że prędkość zmieniać się będzie z krokiem
0,8 km/godz.
11
Wyświetlacz czasu/
tempa—Gdy wybrany
jest tryb ręczny, na tym
wyświetlaczu widoczny
będzie czas [TIME], jaki
Indicator
upłynął, oraz tempo
[PACE] marszu/biegu
(tempo mierzone jest w minutach na milę, czyli ok.
1,61 km). Wartości będą wyświetlane na
przemian, co kilka sekund, zaś o tym, która
wartość jest wyświetlana, będą informowały
wskaźniki na wyświetlaczu. Gdy wybrany jest
program prędkości, na wyświetlaczu widoczny
będzie czas pozostały do końca programu i tempo
marszu/biegu.
LISTA CZĘŚCI—Model nr PETL3113.1
Nr
ident. Ilość Opis
1
2
3
4
5
6
7
8
1
4
2
2
4
8
8
2
9
10
11
15
1
1
13
14
2
2
12
15
16
17
18
19
20*
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
12
1
2
1
4
4
2
Pokrywa
Wkręt pokrywy
Szyna
Prowadnica pasa
Wkręt 1/2”
Izolator
Wkręt platformy
Gumowa nóżka
pokrywy
Wkręt Tek 3/4”
Magnes
Spinacz przełącznika
kontaktronu
Podkładka naprężająca
do silnika
Pianka poprzeczki
Plastikowy element
dystansowy
Nakrętka osi silnika
Kontaktron
Silnik
Koło pasowe/
zamachowe/wentylator
Pasek silnika
Zespół silnika
Śruba regulacyjna
silnika
Podkładka odginana
naprężająca do silnika
Plastikowa podkładka
Nakrętka regulująca do
silnika
Śruba osi silnika
Wspornik układu
elektronicznego
Wkręt układu
elektronicznego
Filtr
Oprawka
Wyłącznik
automatyczny
Przełącznik WŁ./WYŁ.
Sterownik
Podpórka do
nachylania
Dławik
Plastikowy separator
Płyta zasilania
Wkręt do poprzeczki
Wkręt 3/4”
Poprzeczka
Poręcz
Gniazdo kabla
zasilającego
Nakrętka koszyczkowa
Śruba 1”
Podkładka 1/4”
Nr
ident. Ilość Opis
45
46
47
48
49
50
51
52
53*
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
2
1
1
10
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
4
Podkładka
odginana 1/4”
Oprawa zatrzasku
Lewa kolumna
Uchwyt zatrzasku
Pierścień bolca
zatrzasku
Sprężyna
Zacisk bolca zatrzasku
Bolec
Zespół bolca zatrzasku
Śruba 3 1/2”
Podkładka
odginana 3/8”
Podkładka 5/16”
Podkładka
odginana 5/16”
Śruba 3”
Element dystansowy
kolumny
Wkręt Tek 1 1/4”
Śruba 2 1/2”
Oprawa kółka
Kółko
Wtyk tacy dolnej
Wiązka przewodów
Srebrny wkręt
uziemiający
Podstawa konsoli
Szybka do książki
Konsola
Plastikowy łącznik
Klips do klucza
Nalepka ostrzegawcza
na konsoli
Podkładka
Nakrętka w
kształcie litery U
Nakrywka podstawy
Przelotka kolumny
Przewód uziemiający
do ramy
Wkręt
Podstawa
Przewód filtru
Taca dolna
Pudełko ferrytowe
Kabel zasilający
Klapka dostępowa
Zacisk opaski kabla
Opaska wielokrotnego
użytku
Łącznik do kabla 8”
Przewód uziemiający
Śruba tylnego kółka
Nakrętka podpórki do
nachylania
Nr
ident. Ilość Opis
91
92
93
94
2
4
1
3
96
97
98
99
100
101
1
1
1
1
1
1
95
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
3
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
114
115
116
2
1
1
#
1
117
#
#
#
#
#
#
#
#
2
1
1
1
1
1
1
1
1
R0505A
Tylne kółko
Plastikowe mocowanie
Prawa nasadka
Podkładka regulacyjna
wałka
Śruba regulacyjna
wałka
Rama
Tylny wałek
Lewa nasadka
Taśma
Platforma bieżni
Przedni wałek/koło
pasowe
Nalepka ostrzegawcza
Śruba reg. przedniego
wałka
Prawa kolumna
Wspornik pokrywy
Tuleja osi silnika
Przewód sterownika
silnika
Klucz imbusowy
Śruba osi nachylenia
Wkręt tylnej tacy dolnej
Tylna taca dolna
Nakrętka silnika
nachylania
Śruba silnika
nachylania
Pianka poręczy
Silnik nachylania
Przewód silnika
nachylania
Śruba 4”
Zielony przewód 10”,
pierścień żeński
Zielony przewód 8”,
pierścień żeński
Zielony przewód 4”,
pierścień żeński
Niebieski przewód 6”,
2 ż.
Niebieski przewód 4”,
2 ż.
Biały przewód 8”, 2 ż.
Biały przewód 6”, 2 ż.
Czarny przewód 4”, 2 ż.
Instrukcja dla
użytkownika
*Zawiera wszystkie części
przedstawione w ramce
#Te części nie są przedstawione
na rysunkach
TABELA IDENTYFIKACYJNA CZĘŚCI
Należy wyjąć tę tabelę i używać jej do identyfikacji małych części podczas
montażu. Tabelę oraz RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNI należy zachować.
Śruba 3/4" Tek (9)–2
Srebrny wkręt
uziemiający (66)–1
Śruba 1 1/4" Tek (60)–4
Śruba 3/4" (38)–10
Wkręt do poprzeczki
(37)–2
Śruba 1/2" (5)–1
Nakrętka do kółka
(64)–2
Śruba 1" (43)–4
Śruba 2 1/2" (61)–2
Śruba 3" (58)–4
Śruba 3 1/2" (54)–2
Śruba 4" (117)–2
Podkładka 5/16"
(56)–2
Podkładka 1/4"
(44)–4
Podkładka odginana
3/8" (55)–2
Podkładka odginana
5/16" (57)–4
Podkładka odginana
1/4" (45)–4
RYSUNEK ROZŁOŻONEJ BIEŻNI—Model nr PETL3113.1
R0505A
84
39
119
38
13
21 22
2
68
38
12
20*
2
2
36
24
18
106
38
27
78
116
34
6
7
10
9
105
45
26
8
5
112 115
6
6
114
28
9
46
31
8
30
94
103
29
43
48
52
53*
62
51
9
54
6
7
4
57
80
97
6
98
91
79
89
102
90
108
93
94
95
90
76
78
83
109
41
73
60
77
74
57
75
86
91
9
78
58
88
92
73
60
92
89
61
65
110
33
62
60
82
92
92
15
54
73
74
109
104
55
3
111
95
15
63
55
75
94
59
58
7
96
6
56
50
9
5
117
61
64
6
45
45
49
59
7
44
32
7
6
107
44
56
99
7
71
43
38
9
105
7
70
42
27
81
100
38
40
117
27
101
7
27
47
4
112
38
44
9
78
38
38
38
42
45
44
43
78
15
14
22
11
65
43
17
2
66
114
3
16
72
37
38
14
23 35
25
113
38
40
19
113
5
67
37
1
38
69
85
87
73
60
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement