ProForm QUICKSTART 5.0 TR TREADMILL Handleiding

ProForm QUICKSTART 5.0 TR TREADMILL Handleiding
Modelnr. PETL59709.0
Serienr.
Noteer het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
VRAGEN?
GEBRUIKSAANWIJZING
Sticker met
serienummer
Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met
de winkel waar u dit product hebt
gekocht.
Bezoek onze website:
www.iconsupport.eu
OPGELET
Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding
voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
MONTAGE00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing
is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Bel,
wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar
is, het nummer op de omslag van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker.
Plak de sticker op de aangegeven plaats.
Opmerking: de sticker(s) worden niet op ware
grootte weergegeven.
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in
deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt om het risico van
ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het
gebruik van dit product.
voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd
trainingsschoenen. Gebruik de loopband
nooit met blote voeten, sokken of met sandalen.
1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of
enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35
of mensen met gezondheidsproblemen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de
hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen.
11. Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 8). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.
12. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik
dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 snoer met
randaarde dan niet langer is dan 1,5 meter.
3. Gebruik de loopband alleen zoals
voorgeschreven.
13. Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.
4. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte rondom,
ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte
aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor
dat de loopband geen luchtopeningen,
luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder
de loopband om uw vloer of de
vloer(bedekking) te beschermen.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het elektrische snoer of
stekker beschadigd is.Gebruik de loopband
niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN
OPLOSSEN op pagina 15 als de loopband
niet goed werkt.)
5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis
en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de
loopband niet in een garage, op een overdekt
terras of bij water.
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en
test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AN
TE ZETTEN op pagina 10).
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen
gebruikt worden of waar zuurstof wordt
toegevoegd.
16. Start de loopband nooit wanneer u op de
loopband staat. Houdt u altijd vast aan de
handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.
7. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12
jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken.
Stel de snelheid geleidelijk bij om
schokkende versnellingen te voorkomen.
8. De loopband kan alleen door mensen die 130
kg of minder wegen gebruikt worden.
18. De polssensor is geen medisch apparaat.
Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen
de juistheid van de metingen aantasten. De
polssensor dient slechts om een algemene
hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
9. Laat nooit meer dan één persoon de loopband gebruiken.
10. Draag de juiste kleding bij gebruik van de
loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Atletische
ondersteunende kleding wordt aanbevolen
3
19. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de
stekker uit het stopcontact, en zet de reset/off
stroomonderbreker in de uitpositie wanneer u
de loopband niet gebruikt. (zie de tekening op
pagina 5 voor de locatie van de stroomonderbreker.)
23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog
goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
21. Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.
25. Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.
24.
20. Voltooi eerst de montage van de loopband
voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.
(Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op
pagina 14.) U moet op veilige wijze in staat
zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de
loopband te verplaatsen.
GEVAAR: Trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact
trekken vóór het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor
het bijregelen zoals beschreven is in deze
handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud,
anders dan de procedures in deze handleiding moeten uitsluitend worden uitgevoerd
door een erkende onderhoudsvertegenwoordiger.
26. Te veel oefenen kan tot blessures of zelf de
dood leiden. Als u zich duizelig voelt of pijn
voelt, stop dan meteen met het oefenen en
begin met een afkoeling.
22. Steek geen enkel onderwerp in welke opening
dan ook van de loopband.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
4
VOORDAT U BEGINT
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig
door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
omslag van deze handleiding als u nah et lezen van de
handleiding nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact
opneemt. De plaats waar u beide stickers kunt vinden,
wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.
Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire PROFORM® QUICKSTART 5.0 loopband. Deze QUICKSTART 5.0 loopband biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen
doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor
deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Bedieningspaneel
Polssensor
Accessoire Houder
Handleuning
Staander
Sleutel/Klip
Reset/off
Stroomonderbreker
Loopband
Voetkussentje
Platform met Kussen
Bijstelbouten van
de Ruststandrol
5
MONTAGE
Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het
verpakkingsmateriaal. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de fiets volledig gemonteerd heeft.
Opmerking: De onderkant van de loopriem van de loopband is bedekt met een smeermiddel voor een goede
werking. Het kan zijn dat tijdens het verzenden wat van het smeermiddel aan de bovenkant van het loopplatform
of karton terecht is gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als er zich
smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek
en een reiniger zonder schuurmiddel.
1. Zorg dat het snoer niet op het stopcontact is
aangesloten.
1
Druk de Knop van de Staander (106) in het onderste gedeelte van de rechter Staander (104).
Zorg ervoor dat de randjes van de Knop van de
Staander in de gaten van de Plaat van de Knop
van de Staander (107) zitten.
104
107
Gaten
2. Draai de Knop van de Staander (106) tegen de
klok in totdat de Staanders (104) vrij kunnen
draaien. Breng de Staanders met de hulp van
een tweede persoon omhoog. De Knop van de
Staander zit te los wanneer de Staanders niet in
de getoonde stand tot stilstand komen. Laat de
Staanders neer en draai de Knop van de
Staander met de klok mee vast. Breng dan de
Staanders weer omhoog.
2
104
Draai de Knop van de Staanders (106) met de
klok mee om de Staanders (104) rechtop vast te
stellen.
106
6
106
3. Draai de Handleuningen (101) en het bedieningspaneel naar beneden.
3
Bedieningspaneel
101
4. Draai het bedieningspaneel naar boven.
4
Zorg ervoor dat het bedieningspaneel
volledig is uitgeklapt wanneer u de loopband
gebruikt.
Bedieningspaneel
5. Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt. Als er zich lagen doorzichtig plastic
op de loopbandstickers bevinden, dient u het plastic te verwijderen. Plaats een matje onder de loopband om
de vloer of het vloerkleed te beschermen. Bewaar de bijgesloten hexagonale sleutel op een veilige plaats; de
hexagonale sleutel wordt gebruikt om de band bij te stellen (zie pagina 16 en 17).
7
GEBRUIK EN BIJSTELLEN
DE REEDS INGESMEERDE LOOPBAND
Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. BELANGRIJK:
behandel de band of het loopplatform nooit met siliconen spray of ander middel. Als u dat doet, zult u de
loopband beschadigen.
HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN
De stekker moet geaard zijn. Als het niet goed functioneert geeft
de aarding de laagste weerstandspad voor de elektriciteit om zodoende het risico van elektrische schok te verminderen. Een snoer
en een geaarde stekker zijn bijgeleverd. BELANGRIJK: als het
snoer beschadigd is moet u het vervangen voor een door de
fabrikant aanbevolen snoer.
Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven uiteinde van het snoer in
het stopcontact van de loopband. Bekijk tekening 2. Steek het snoer
in een goed geinstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt
met alle plaatselijke regelingen. BELANGRIJK: de loopband kan
niet op een stopcontact met onderbreker van de grondfout circut gebruikt worden.
GEVAAR:
1
2
Stopcontact van de
Loopband
Stopcontact
een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een elektrische schok leiden.
Laat een elektriciën de aarding nakijken als u niet zeker weet of het stopcontact goed geaard is.
Breng geen wijzigingen aan de stekker van het apparaat aan. Laat een elektriciën een nieuwe stekker
monteren als de stekker niet in het stopcontact past.
8
DIAGRAM VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Sleutel
Clip
DE WAARSCHUWINGSSTICKER OPPLAKKEN
loopband als het u door een effectieve oefeningsessie
begeleidt.
Zoek de Engelse waarschuwingen op het bedieningspaneel. U vindt dezelfde waarschuwingen in andere
talen op het meegeleverde stickervel. Plak de
Nederlandse waarschuwingssticker op het bedieningspaneel.
Raadpleeg pagina 10 om de stroom in te schakelen.
Raadpleeg pagina 10 om de handmatige modus te
gebruiken. Raadpleeg pagina 12 om een voorafingesteld programma te gebruiken. Raadpleeg pagina
13 om de informatie instelling in te stellen.
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
BELANGRIJK: als er een doorzichtig stuk plastic
op het bedieningspaneel ligt, verwijder dan het
plastic. Draag alleen schone schoenen wanneer u
de loopband gebruikt om beschadiging aan het
loopplatform te voorkomen. De eerste keer dat u
de loopband gebruikt dient u de uitlijning van de
loopband te bestuderen en het midden van de
loopband aan te passen indien dit nodig is (zie
pagina 17).
Het bedieningspaneel van de loopband is voorzien van
verschillende functies om het meest doeltreffend en
prettig te oefenen.
Wanneer de handmatige instelling gekozen wordt, kunt
u de snelheid en de helling van de loopband met een
druk op de toets veranderen. Tijdens de oefening zal
het bedieningspaneel doorlopende feedback over uw
oefening geven. U kunt zelfs uw hartslag meten door
gebruik te maken van de ingebouwde handgreep met
polssensor.
Opmerking: het bedieningspaneel kan de snelheid en
de afstand in kilometers of mijlen weergeven.
Raadpleeg DE INFORMATIE MODUS op pagina 13
om te weten te komen welke maateenheid gekozen is
of om van maateenheid te veranderen. Opmerking: om
het eenvoudig te houden worden in alle instructies kilometers gebruikt.
Het bedieningspaneel bevat tevens 12 voorafingestelde programmaʼs—zes na te streven calorieën
oefeningen en zes prestatie oefeningen. Elke oefening
beheert automatisch de snelheid en de helling van de
9
HOE HET APPARAAT AN TE ZETTEN
BELANGRIJK: laat, wanneer de loopband aan
koude temperaturen bloodgesteld is gewesst, de
loopband tot kamertemperatuur komen voordat u
de elektriciteit inschakelt. Als u dit niet doet kunt u
het bedieningspaneel of andere elektrische componenten beschadigen.
Sluit het snoer aan (zie pagina 8). Zoek vervolgens
naar de reset/off stroomonderbreker [RESET/OFF] op
het onderstel van de loopband bij het snoer. Plaats de
stroomonderbreker in de
reset-positie.
Reset
BELANGRIJK: het bedieningspaneel bevat een
demo-instelling die ontworpen is om de loopband
in de winkel te kunnen gebruiken. De demo-instelling is gekozen wanneer de displays gaan branden
zodra het snoer in het stopcontact gestoken wordt
en de stroomonderbreker zich in de reset positie
vindt. Druk, om de demo-instelling uit te schakelen,
een paar seconden op de Stop-toets [STOP]. Raadpleeg DE INFORMATIEMODUS op pagina 13 om de
demo-instelling uit te schakelen wanneer de displays blijven branden.
DE HANDMATIGE INSTELLING GEBRUIKEN
1. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel.
Zie HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN aan
de linkerkant. De handleuningen moeten vrij naar
beneden kunnen draaien en het bedieningspaneel
moet omhoog gedraaid worden voordat u de loopband gebruikt (zie pagina 7).
2. Kies de handmatige instelling.
Als u de sleutel invoert, wordt de handmatige instelling geselecteerd. Wanneer een oefening al
gekozen is, trek dan de sleutel uit en steek deze
weer in.
3. Voer uw gewicht in als u dat wilt.
Voor de nauwkeurigste calorieënmeting moet u uw
gewicht in het bedieningspaneel invoeren door
meerdere keren op de Gewichtstoename [ENTER
WEIGHT] of afname toets te drukken. Opmerking:
Uw gewicht zal nadat u het hebt ingevoerd in het
geheugen worden opgeslagen.
4. Start de loopband.
Druk op de Starttoets [START], de
Snelheidstoename [SPEED] toets, of een van de
Quick Km/h toetsen genummerd 2 tot 16 om de
loopband te starten.
Ga op de voetenkussentjes van de loopband staan.
Zoek naar de clip die aan de sleutel vast zit (zie tekening op pagina 9) en maak de clip aan de tailleband van
uw kleding vast. Plaats de sleutel in het bediening-spaneel. Kort daarna zal de display oplichten. BELANGRIJK: in een noodsituatie kunt u aan de sleutel
van het bedieningspaneel trekken, zodat de loopband vertraagt en tot stilstand komt. Test de clip
door voorzichtig een paar stappen achteruit te zetten totdat de sleutel uit het bedieningspaneel wordt
getrokken. Als de sleutel niet uit het bedieningspaneel komt, stel dan de lengte van de clip bij.
Als de Starttoets of de Snelheidstoename wordt
ingedrukt dan zal de loopband beginnen te bewegen met een snelheid van 2 Km/H. Als u een oefening doet, kunt u de snelheid van de loopband
naar wens aanpassen door de snelheidstoename
en afname toetsen in te drukken. De snelheid zal,
met iedere druk op een van de toetsen, met 0,1
Km/H veranderen. Wanneer u de toets ingedrukt
houdt dan zal de snelheid met 0,5 Km/H per keer
veranderen. Opmerking: indien u drukt op een van
de genummerde snelheidstoetsen, zal de snelheid
van de loopband geleidelijk worden aangepast tot
het de gewenste snelheidsinstelling bereikt.
De snelheid zal wanneer u een van de genummerde Quick Km/h toetsen indrukt geleidelijk toenemen tot de gekozen snelheidsinstelling.
Om de loopband te stoppen, druk op de Stoptoets
[STOP]. De tijd gaat in de display knipperen. Om
de loopband opnieuw te starten, drukt u op de toets
Start of op de toets Snelheidstoename.
10
5. De hellingstand van de loopband veranderen
zoals gewenst.
De display zal iedere keer dat de helling verandert
de hellinginstelling een paar seconden lang
aangeven. De display geeft uw hartslag aan wanneer u de handgreep met polssensor (zie pagina 7)
gebruikt.
Druk op de Hellingtoename [INCLINE] of afname
toets of op een van de Quick % graad [QUICK %
GRADE] toetsen om de helling van de loopband te
veranderen. Elke keer als u op de Helling verhogen of verlagen toets drukt, verandert de helling
met 0,5%. Wanneer u op een van de Quick %
graad toetsen drukt dan zal de helling geleidelijk
tot de gekozen helling ingesteld worden.
Om de displays te resetten drukt u op de toets
Stop, haalt u de sleutel eruit en steekt u de sleutel
er weer in.
7. Meet uw hartslag als u dat wilt.
6. Volg uw voortgang op de display.
Verwijder de plastic vellen van de
metalen contactpunten op de
polsstang voordat
u de handgreep
met polssensor
gaat gebruiken.
Zorg er ook voor
dat uw handen
schoon zijn.
De display bevat vijf instellingen:
• Snelheid [Km/H u MPH]—Deze instelling geeft
de snelheid van de loopband weer.
• Tijd [TIME]is—Deze instelling toont de verlopen
tijd. Opmerking: Indien u een oefening selecteert,
zal de display de resterende tijd in de oefening
weergeven in plaats van de verlopen tijd.
Contactpunten
Ga om uw hartslag te meten op de voetbalken
staan en plaats uw handen op de metalen contactpunten van de polsstang. Beweeg uw handen
niet. Een hartsymbool zal bij iedere hartslag op de
display gaan flikkeren wanneer uw pols gemeten
kan worden, en uw hartslag meting zal
aangegeven worden. Voor de meest
nauwkeurige hartslagwaarde, dient u de contactpunten gedurende 15 seconden vast te
houden.
• Afstand [DISTANCE]—Deze instelling geeft de
gelopen afstand aan.
• Calorieën [CALORIES]—Deze instelling toont het
totale geschatte aantal calorieën dat u hebt verbrand.
• Scan [SCAN]—Deze instelling geeft herhaaldelijk, iedere keer een paar seconden lang,
de snelheid, tijd, afstand, en calorieën aan.
8. Als u klaar bent met de oefening dient u de
sleutel uit het bedieningspaneel te halen.
Elke keer als u de sleutel invoert in het bedieningspaneel, wordt de Scan instelling geselecteerd.
De Scan indicator zal in de display verschijnen en
een tweede instelling indicator zal aangeven welke
instelling momenteel wordt weergegeven.
Opmerking: Wanneer u een andere instelling hebt
gekozen, druk dan meerdere keren op de Display
Instelling [DISPLAY MODE] om de scan instelling
opnieuw te kiezen.
Ga op de voetkussentjes staan, druk op de Stoptoets en stel de hellingstand in de laagste positie. De helling van de loopband moet zich in de
laagste stand bevinden wanneer u de loopband
wilt opbergen, anders kan de loopband beschadigd worden. Haal vervolgens de sleutel uit het
bedieningspaneel en bewaar deze op een veilige
plek.
Druk herhaaldelijk op de Display Instelling toets om
de snelheid, tijd, of calorieën instelling voor doorlopende weergave te selecteren. De indicatoren
geven aan welke instelling is geselecteerd. Zorg
dat Scan-indicator niet meer verschijnt.
Wanneer u klaar bent met de loopband, plaats dan
de reset/off stroomonderbreker [RESET/OFF] in de
“off”-positie en haal de stekker uit het stopcontact.
BELANGRIJK: als u dit niet doet, kunnen de
elektrische onderdelen van de loopband voortijdig slijten.
11
HET GEBRUIK VAN EEN VOORAF INGESTELDE
OEFENING
zal de snelheid en de helling in de display
opflikkeren en een aantal stel tonen zal u
waarschuwen. De loopband zal dan automatisch
de snelheid en/of de helling instellingen van het
volgende segment instellen.
1. Plaats de sleutel in het bedieningspaneel.
Zie stap 1 op pagina 10.
De oefening gaat zo verder tot het laatste segment
is uitgevoerd. De loopband zal vertragen tot deze
stopt.
2. Selecteer een vooraf ingestelde oefening.
Druk om een voorafingesteld programma te
kiezen op een na te
Streven Calorieën
Oefening toets [CALORIE GOAL WORKOUTS] of meerdere keren op de prestatie oefeningen toets totdat de naam van de gewenste oefening op de display verschijnt. Na een paar seconden
zal het bedieningspaneel de maximum snelheidsinstelling en de duur van de oefening aangeven.
Opmerking: de naam en een profiel van de snelheidsinstellingen van iedere oefening is op het bedieningspaneel aangegeven. Tevens is bij benadering
het aantal verbranden calorieën die u tijdens het
oefenen zult verbranden op het bedieningspaneel
aangegeven.
Indien de snelheids- of hellingsinstelling tijdens de
oefening te hoog of te laag staat, dan kunt u de instelling handmatig overschrijven door te drukken
op de toetsen Snelheid en Helling [INCLINE], als
het volgende segment van de oefening begint,
dan zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de snelheid en hellinginstellingen
voor het volgende segment.
Om op elk mogelijk ogenblik met de oefening te
stoppen drukt u op de toets Stop [STOP]. Om de
oefening weer te starten, drukt u op de toets Start
of op de toets Snelheidstoename. De loopband begint bij ongeveer 2 km/uur te bewegen, Als het volgende onderdeel van de oefening begint, zal de
loopband zich automatisch aanpassen aan de snelheid en hellinginstelling voor dat volgende onderdeel.
3. Voer uw gewicht in als u dat wilt.
BELANGRIJK: de geprinte nummers onder de
profielen aan de linkerkant van het bedieningspaneel zijn bij benadering het aantal calorieën dat u tijdens het oefenen zult verbranden.
Het echte aantal calorieën dat u zult verbranden
zal afhangen van uw gewicht. Tevens zal het
handmatige veranderen van de snelheid en de
helling van de loopband tijdens het oefenen het
aantal verbranden calorieën beïnvloeden.
Zie stap 3 op pagina 10.
4. Start de loopband.
Druk op de toets Start [START] of de toets
Snelheidstoename [SPEED] om met de oefening te
beginnen. Even nadat u op de toets heeft gedrukt,
zal de loopband zich automatisch aanpassen aan
de eerste snelheid en hellingsinstelling van de oefening. Houd de handleuningen vast en begin met
wandelen.
Elke oefening is verdeeld in 1-minuut segmenten.
Er is één hellinginstelling en één tempo-instelling
geprogrammeerd voor elk segment. Opmerking:
dezelfde snelheid en/of hellingsinstelling kan worden geprogrammeerd voor opeenvolgende segmenten.
U zult aan het eind van ieder segment een aantal
geluiden horen. Drie seconden voordat de snelheid
en/of de helling van de loopband gaat veranderen,
5. Volg uw voortgang op de display.
Zie stap 6 op pagina 11.
6. Meet uw hartslag als u dat wilt.
Zie stap 7 op pagina 11.
7. Als u klaar bent met de oefening dient u de
sleutel uit het bedieningspaneel te halen.
Zie stap 8 op pagina 11.
12
DE INFORMATIE MODUS
stekker insteekt, de reset/offstroomonderbreker in de resetstand schakelt en de sleutel in het bedieningspaneel
steekt. Als u de sleutel eruit
haalt, dan blijven de displays
verlicht hoewel de toetsen niet werken. Indien de
demo instelling is aangezet, dan zal een ʻdʼ op de display verschijnen terwijl de informatie instelling is geselecteerd. Om de display demostand aan of uit te
zetten, kunt u op de toets Snelheid afnemen drukken.
Het bedieningspaneel bevat een informatie instelling
zodat u de maateenheid in mijlen of kilometers kunt
kiezen en om de display demo instelling aan en uit het
doen. De informatie instelling houdt ook het aantal
uren dat de loopband gebruikt is en de totale afstand
dat de band gedraaid heeft bij.
Om de informatie instelling te selecteren, houdt u de
toets Stop [STOP] ingedrukt terwijl u de sleutel terugplaatst in het bedieningspaneel en daarna de toets
Stop weer loslaat. Als de informatie instelling is geselecteerd, zal de volgende informatie worden afgebeeld:
Druk op de Instelling
[DISPLAY MODE] toets om
het aantal uren dat de loopband gebruikt is geweest te
zien.
Er verschijnt een “M” voor
metrische kilometers of een
“E” voor Engelse mijlen op
de display. Druk op de toets
Snelheidstoename [SPEED]
om naar wens de meeteenheid te wijzigen.
Druk op de Instelling toets
om het totale aantal kilometers (of mijlen) dat de band
gedraaid heeft te zien.
Het bedieningspaneel toont een demostand, die ontwikkeld is voor gebruik als de loopband wordt geëtaleerd in een winkel. Als de demostand aan staat, zal
het bedieningspaneel normaal functioneren als u de
Om de informatie instelling te
verlaten, dient u de sleutel uit het bedieningspaneel te
halen.
13
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN
DE LOOPBAND OPKLAPPEN VOOR OPSLAG
Plaats de helling in de laagste stand voordat u de loopband
opbergt. Als u dit niet doet kunt u de loopband beschadigen
als u deze uitvouwt. Verwijder de sleutel en trek het stroomsnoer uit het stopcontact. OPGELET: u moet op veilige wijze in
staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te
verplaatsen.
1. Houd het metalen onderstel stevig vast op de plaats die
door de pijl rechts wordt aangegeven. OPGELET: om letsels te vermijden, til het onderstel nooit op aan de plastic
voetsteunen. Buig uw knieën en houdt u rug recht terwijl u
het onderstel optilt. Til het onderstel half omhoog naar de
verticale stand.
2. Til het onderstel op tot de vergrendelknop in de opslagpositie
vergrendelt. Draai, om de loopband in de tweede opberg
stand te plaatsen, de handleuning in de opklapstand (bekijk
tekening 1). Trek dan de vergrendelknop naar links en til de
loopband tot de tweede opklapstand. Zorg dat de vergrendelknop in de opslagpositie is vergrendeld.
Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te beschermen. Houdt de loopband uit direct
zonlicht. Berg de loopband nooit op in een omgeving
waar de temperatuur hoger dan 30° C.
HOE DE LOOPBAND VERPLAATSEN
Voordat u de loopband verplaatst dient u de loopband in de opslagpositie te zetten, zoals hierboven beschreven. Zorg dat de
vergrendelknop in de opslagpositie is vergrendeld.
1. Houd één handgreep vast en zet een voet tegen een van de
wielen.
2. Kantel de loopband tot deze vrij kan rollen op de wieltjes.
Verplaats de loopband voorzichtig naar de gewenste plaats.
Verplaats de loopband nooit door deze naar achteren te
hellen. Wees heel voorzichtig tijdens het verplaatsen van
de loopband zodat u het risico op persoonlijk letsel
voorkomt. Verplaats de loopband niet over een ongelijk
oppervlak.
3. Plaats een voet tegen een wiel en breng de loopband
voorzichtig omlaag tot deze in de opslagpositie staat.
1
Opklapstand
Onderstel
2
Onderstel
Vergrendelknop
Handleuning
Wiel
DE LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR GEBRUIK
1. Zie tekening 2. Houdt het uiteinde van de loopband vast zoals aangegeven. Trek de Vergrendelknop naar
links en houd deze vast. Het kan nodig zijn om het onderstel naar voren te duwen als u de knop naar links
trekt. Draai het onderstel naar onderen en laat de Vergrendelknop los.
2. Zie tekening 1. Houdt het uiteinde van de loopband vast zoals aangegeven. OPGELET: Houd niet
alleen de plastic grijprails vast en laat het onderstel niet op de grond vallen. Buig uw knieën en houd
uw rug recht. Draai mocht dat nodig zijn de handleuningen naar onder.
14
PROBLEMEN OPLOSSEN
De meeste problemen met de loopband kunnen met de onderstaande stappen worden opgelost. Zoek het
symptoom dat van toepassing is en volg de vermelde stappen. Als u verdere hulp nodig hebt, raadpleegt
u de omslag van deze handleiding.
PROBLEEM:
Het apparaat gaat niet aan
OPLOSSING: a. Zorg ervoor dat het snoer in een goed geaard stopcontact is gestoken (zie pagina 8). Als u
een verlengsnoer nodig hebt, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 snoer dat niet langer is dan 1,5 meter. BELANGRIJK: de loopband is niet geschikt voor stopcontacten die
met RCD zijn uitgerust.
b. Steek de sleutel in het bedieningspaneel nadat u het snoer in het stopcontact hebt gestoken.
PROBLEEM:
c. Controleer de reset/off stroomonderbreker
[RESET/OFF] die zich op het onderstel van de
loopband bevindt naast het snoer. Als de schakelaar zoals afgebeeld, uitsteekt, dan is de
stroomonderbreker afgegaan. Om de stroomonderbreker opnieuw in te stellen, wacht u vijf minuten en drukt u de schakelaar weer in.
c
Doorgeslagen
Resetten
De stroom gaat uit tijdens gebruik
OPLOSSING: a. Controleer de reset/off stroomonderbreker (zie bovenstaande tekening). Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld, wacht u vijf minuten en drukt u de schakelaar weer in.
b. Zorg ervoor dat het snoer is aangesloten op het stopcontact. Als het is aangesloten op het
stopcontact, haal het snoer er dan uit, wacht vijf minuten en steek het weer in het stopcontact.
c. Haal de sleutel uit het bedieningspaneel. Plaats de sleutel terug in het bedieningspaneel.
PROBLEEM:
d. Als de loopband nog steeds niet werkt, raadpleegt u de omslag van deze handleiding.
Het scherm van het bedieningspaneel blijft verlicht als u de sleutel uit het bedienings-paneel haalt
OPLOSSING: a. Het bedieningspaneel toont een demostand, die ontwikkeld is voor gebruik als de loopband
wordt geëtaleerd in een winkel. Als het scherm verlicht blijft als u de sleutel verwijdert, is de
demostand ingeschakeld. Om de demostand uit te schakelen, dient u de Stop-toets [STOP]
een aantal seconden ingedrukt te houden. Als de schermen nog steeds verlicht zijn, raadpleegt u DE INFORMATIEMODUS op pagina 13 om de demostand uit te zetten.
PROBLEEM:
De displays van het bedieningspaneel werken niet naar behoren
OPLOSSING: a.Verwijder de sleutel uit het bedieningspaneel en
NEEM HET SNOER UIT HET STOPCONTACT.
Verwijder de drie M4,2 x 19mm Schroeven met
Tussenringkop (7) en verwijder voorzichtig de
Motorkap (71).
15
a
71
7
7
Zoek de Sensorschroef (116) en de Magneet
(49) aan de linkerkant van de Katrol (47). Draai
de Katrol tot de Magneet is uitgelijnd met de
Sensorschroef. Zorg dat het gat tussen de
Magneet en de Sensorschroef ongeveer 3 mm
is. Draai, indien nodig, de M4,2 x 19mm
Schroef (3) wat los en verplaats de
Bladveerschakelaar enigszins. Draai de
Schroef weer vast.
Maak de motorkap (niet getoond) weer vast
met de drie M4,2 x 19mm Schroeven met
Tussenringkop (niet getoond). Laat de loopband een paar minuten draaien om te controleren of de snelheid juist wordt afgelezen.
PROBLEEM:
De helling van de loopband wijzigt niet goed
PROBLEEM:
De loopband vertraagt als u erop loopt
OPLOSSING:
OPLOSSING:
3 mm
3
116
49
47
Boven
aanzicht
a. Druk op een van de hellingtoetsen als de sleutel in het bedieningspaneel zit. Bij het wijzigen
van de helling haalt u de sleutel eruit. Steek de sleutel er na een paar seconden weer in.
De loopband stijgt automatisch naar het maximale hellingsniveau en keert dan terug naar het
minimumniveau. Hierdoor wordt het hellingsysteem opnieuw gekalibreerd.
a. Als u een verlengsnoer nodig hebt, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 snoer dan
niet langer is dan 1,5 meter.
b. Als de loopband te strak is gezet, dan zal de
werking van de loopband verslechteren en kan
de loopband beschadigd raken. Verwijder de
sleutel en NEEM HET SNOER UIT HET STOPCONTACT. Draai beide bijstelbouten van de
ruststandrol een kwartslag naar links met de inbussleutel. Als de loopband goed vastzit, moet
u elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het
loopoppervlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat
de loopband in het midden zit. Haal dan de
stekker uit het stopcontact. Plaats de sleutel en
laat de loopband een paar minuten lopen.
Herhaal tot de loopband goed vastzit.
b
5-7 cm
Bijstelbouten van de ruststandrol
c. Als de loopband nog steeds vertraagt als erop wordt gelopen, raadpleegt u de omslag van
deze handleiding.
16
PROBLEEM:
De loopband zit niet in het midden en slipt als er op wordt gelopen
OPLOSSING: a. Als de loopband zich niet in het midden
a
begeeft dient u eerst de sleutel te verwijderen
en dan NEEM HET SNOER UIT HET STOPCONTACT. Als de loopband naar links is verschoven, kunt u de inbussleutel gebruiken om
de linker bijstelbout van de ruststandrol een
halve slag naar rechts te draaien; als de loopband naar rechts is verschoven kunt u de
linker bijstelbout van de ruststandrol een halve
slag naar links draaien. Zorg dat u de loopband
niet te vast draait. Haal dan de stekker
uit het stopcontact. Plaats de sleutel en laat de loopband een paar minuten lopen. Herhaal tot
de loopband goed in het midden zit.
b. Als de loopband slipt als erop wordt
gelopen, dient u eerst de sleutel te verwijderen
en dan NEEM HET SNOER UIT HET STOPCONTACT. Draai beide bijstelbouten van de
ruststandrol een kwartslag naar rechts met de
inbussleutel. Als de loopband goed vastzit, moet
u elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het
loopoppervlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat
de loopband in het midden zit. Steek dan de
stekker in het stopcontact. Plaats de sleutel en
laat de loopband een paar minuten lopen.
Herhaal tot de loopband goed vastzit.
17
b
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
WAARSCHUWING:
Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas na
de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen met
uw hartslag in het middelste nummer van uw trainingzone.
voordat u begint met dit of een ander oefeningenprogramma, dient u een arts te consulteren.
Dit is vooral belangrijk voor personen boven
de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen.
De polssensor is geen medisch apparaat.
Diverse factoren kunnen invloed hebben op
nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De
polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel
bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart en
vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobic-oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingzone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen of uw
arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding en
voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van
oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel voor
het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en voor een aerobic oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot 30
minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig
en diep bij het uitvoeren van de oefening – houd uw
adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt
u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
18
LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PETL59709.0
R0709A
Zie de GEDETAILLEERDE TEKENING voor verdere raadpleging van deze handleiding om de onderdelen die hieronder opgesomd staan, te kunnen vinden.
Nr.
Aant.
3
4
5
6
7
31
24
4
1
3
1
2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2
5
2
2
4
1
1
2
2
2
12
2
4
2
6
2
1
5
1
8
8
1
2
3
1
3
2
2
12
4
5
4
1
2
4
3
1
1
2
1
1
1
2
Beschrijving
3/8" x 1" Bout
M4,2 x 13mm Tussenstuk
Hoofdschroef
M4,2 x 19mm Schroef
M4,2 x 13mm Schroef
M4,2 x 16mm Schroef
Sleutel/Klip
M4,2 x 19mm Schroef van de
Tussenring
M8 x 35mm Bout
M8 x 90mm Bout
5/16" x 2" Bout
3/8" x 1 3/4" Inbusbout
3/8" x 1 1/2" Bout
3/8" x 1 3/4" Bout
3/8" x 3/4" Bout
1/4" x 1 1/4" Bout
#8 x 1/2" Schroef
1/4" x 5/8" Bout
M4,2 x 13mm Schroef van de
Bandgeleider
M6 x 60mm Bout
M4,2 x 25mm Tekschroef
3/8" x 1/2" Bout
3/8" x 2" Bout
#6 x 1/2" Schroef
M4 x 10mm Schroef
1/4" x 1/2" Bout
1/4" x 3/8" Bout
#8 x 1/2" Schroef
M6 Gespleten Tussenring
#6 Plat Tussenstuk
#8 Plat Tussenstuk
M4,2 Stertussenstuk
3/8" Stertussenring
1/2" Tussenring
Platform met Kussen
Kussen van het Achterste Platform
3/8" Slotmoer
M8 Flensmoer
M4 Borgmoer
1/2" Slotmoer
5/16" Slotmoer
Kapclip
Linker Voetleuning
Vergrendelwaarschuwingssticker
Isolator
Loopoppervlak
Loopband
Aandrijfrol/Katrol
Riemgeleider
Nr.
Aant.
53
2
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
19
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Beschrijving
Magneet
Klem van de Sensorschroef
Aandrijfmotor
Schakelhuls van het Achterste
Onderstel
Schakelhuls van het Voorste
Onderstel
Motorbus
Controller
Elektronische Plaat
Transformator
Hellingmotor
Rechter voetleuning
Hellingbuis
Onderstel
Rolbeugel
Ruststandrol
Achterwiel
Kapje van de Hellingbuis
Rechterachtervoet
Hellingbeen
Linkerachtervoet
Inbussleutel
Kapaccent
Motorkap
Stroomsnoeradapter
Stroomsnoer
Ferrietklem
Filter
Reset/off Stroomonderbreker
Ontvanger
Onderpan
Basiskapje
Basisvoet
Waarschuwingssticker
Basis
Wielpen
Wielhuizing
Voorste Wiel
Opbergvergrendeling
Vergrendelknop
Schacht van de Staander
Polsstang
Geaarde Polsdraad
Bedieningspaneel
Opbinddraad
Basis van het Bedieningspaneel
Linker Stop van het
Bedieningspaneel
Rechter Stop van het
Bedieningspaneel
Nr.
Aant.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
96
109
110
111
112
113
114
115
116
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Beschrijving
Achterkant van het
Bedieningspaneel
Toegangsdeur
Draad van de Staander
Kapje van de Linker Staander
Kapje van de Handleuning
Handleuning
Buis van het Bedieningspaneel
Kussen van de Handleuning
Staander
Kapje van de Rechter Staander
Knop van de Staander
Plaat van de Knop van de Staander
Gedraaide Plaat van de Rechter
Staander
Rechter Binnen Versnellingsplaat
Rechter Buiten Versnellingsplaat
Linker Buiten Versnellingsplaat
Linker Binnen Versnellingsplaat
Gedraaide Plaat van de Linker
Staander
Kap van de Staander
Doorvoerhuls
Sensorschroef
Nr.
Aant.
124
125
126
127
128
*
*
*
*
*
*
*
4
6
4
1
2
–
–
–
–
–
–
–
117
118
119
120
121
122
123
*
*
1
1
1
1
1
1
1
–
–
Beschrijving
Motoraandrijfriem
Plaat van de Drijfmotor
Controller Aardingsdraad
Huls van de Liftmotor
Houder van de Helling Stop
Motorbedrading van de Helling
Geaarde Draad van de Achterste
Roller
Plastic Binddraad
8" Kabelband
Draadband
Eindkapje van het Slot
1/4" Plat Tussenstuk
4" Rode draad, M/V
16" Witte draad, 2F
6" Witte draad, 2F
18" Blauwe draad, 2F
4" Blauwe draad, 2F
4" Zwarte draad, 2F
10" Groen/Geel met Draadsticker
Voor/Achter
12" Groene/Gele draad, F/R
Gebruiksaanwijzing
Opmerking: Deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de
achterkant van deze handleiding voor informatie over het bestellen van vervangingsonderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.
20
21
19
35
69
68
1
28 128
3
16
43
64
37
9
34
62
67
3 14
3
66
19
36
3
16
63
128
44
28
65
34
3
42
15
3
9
64
3
35
62
34
117
3
3
1
13
14
37
34
18
48
34
3
15
123
60
61 3
45
37
8
34
44
46
3
47
116
49 50
51
40
3
52
59
34
36
3
118
3
16 10
119
18
8
24
31
55
34
120
11
54
17
53
16
16
38
48
37
124
36
122
53
58
121
40
52
57
56
31
16
12
10
GEDETAILLEERDE TEKENING A—Modelnr. PETL59709.0
R0709A
GEDETAILLEERDE TEKENING B—Modelnr. PETL59709.0
R0709A
70
41
29
23
72
39
73
33
75
74
2
71
29
23
3
41
7
2
2
23
76
7
88
125
126
82
83
85
36
84
80
20
87
86
33
80
84
22
83
79
81
22
13
7
78
79
20
127
85
77
2
39
81
36
41
29
80
20
80
20
GEDETAILLEERDE TEKENING C—Modelnr. PETL59709.0
3
91
16
5
94
92
4
4
5
6
99
101
3
102
32
3
16
20
25
25
113
26
98
26
111
110
26
26
23
109
108
25
4
3
3
107
25
4
4
4
4
3
105
112
115
4
100
104
97
95
4
102
32
4
4
103
21
21
114
4
5
4
98
100
115
96
16
89
4
4
4
93
90
4
4
R0709A
30
27 106
103
20
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding)
INFORMATIE OVER HERGEBRUIK
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid. Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met
uw plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 281406 R0709A
Gedrukt in China © 2009 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement