ProForm PETL79714 162014 Endurance S7 TREADMILL Manual de utilizare

ProForm PETL79714 162014 Endurance S7 TREADMILL Manual de utilizare
N. Modelului PETL79714.0
Nr. de Serie
Scrieţi numărul de serie în spaţiul de
mai sus, pentru referinţă.
MANUAL DE UTILIZARE
Eticheta cu
Numărul de Serie
RELAŢII CU PUBLICUL
Pentru întrebări, componente
lipsă sau deteriorate, vă rugăm să
consultaţi pagina ataşată, etichetată DECATHLON CUSTOMER
SERVICE INFORMATION sau să
contactaţi magazinul de unde aţi
achiziţionat acest produs.
Pagină Web:
www.iconsupport.eu
ATENŢIE
Citiţi toate precauţiile şi
instrucţiunile din acest manual
înainte de a folosi acest echipament. Păstraţi acest manual
pentru referinţă ulterioară.
www.iconeurope.com
CUPRINS
DE-323073
AMPLASAREA ETICHETELOR DE AVERTIZARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PRECAUŢII IMPORTANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
OPERAŢIUNI PRELIMINARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GRAFIC IDENTIFICARE PIESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ASAMBLAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CUM SĂ UTILIZAŢI BENZII DE ALERGARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PLIEREA ŞI MUTAREA BENZII DE ALERGARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ÎNTREŢINERE ŞI DEPANARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
INSTRUCŢIUNI PRIVIND EXERCIŢIILE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
LISTA DE PIESE­­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
DESEN DETALIAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coperta Spate
INFORMAŢII PRIVIND RECICLAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coperta Spate
AMPLASAREA ETICHETELOR DE AVERTIZARE
Etichetele de avertizare ilustrate aici sunt furnizate împreună cu acest produs. Aplicaţi etichetele
de avertizare în partea de sus a avertizărilor
în limba engleză din locaţiile indicate. Această
ilustraţie indică locaţiile etichetelor de avertizare. Dacă o etichetă lipseşte sau este ilizibilă,
consultaţi coperta faţă a acestui manual şi solicitaţi o altă etichetă gratuită. Aplicaţi eticheta
în locaţia indicată. Notă: Se poate ca etichetele
să nu fie ilustrate la mărimea reală.
PROFORM este marcă comercială înregistrată a ICON Health & Fitness, Inc.
2
PRECAUŢII IMPORTANTE
AVERTIZARE:
Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, citiţi toate
precauţiile şi instrucţiunile importante din acest manual şi toate avertizările de pe banda de alergare
înainte de a folosi banda de alergare. ICON nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru vătămarea
corporală sau deteriorarea bunurilor survenită în urma utilizării acestui produs.
1. Este responsabilitatea proprietarului să se
asigure că toţi utilizatorii benzii de alergare
sunt informaţi corespunzător privind toate
avertizările şi precauţiile.
11. Purtaţi echipament sportiv corespunzător în
timp ce folosiţi banda de alergare. Nu purtaţi
haine largi care s-ar putea prinde în banda
de alergare. Se recomandă folosirea hainelor
sport de susţinere atât de către bărbaţi, cât
şi de către femei. Purtaţi întotdeauna încălţăminte pentru sport. Nu utilizaţi niciodată
banda de alergare cu picioarele goale, purtând numai ciorapi sau sandale.
2. Înainte de a începe orice program de exerciţii,
consultaţi-vă medicul personal. Acest lucru
este important mai ales pentru persoanele
cu vârsta peste 35 de ani sau persoanele cu
probleme de sănătate pre-existente.
12. Când conectaţi cablul de alimentare (consultaţi pagina 16), conectaţi cablul de alimentare
la un circuit cu împământare. Niciun alt
aparat nu trebuie să fie conectat la acelaşi
circuit.
3. Utilizaţi banda de alergare numai conform
descrierii din acest manual.
4. Banda de alergare este destinată numai
utilizării la domiciliu. Nu utilizaţi banda de
alergare în spaţii comerciale, destinate închirierii sau în instituţii.
13. Dacă este necesar un prelungitor, folosiţi
numai prelungitoare cu trei fire, cu o secţiune
a conductorului de 1 mm2 şi o lungime ce nu
depăşeşte 1,5 m.
5. Păstraţi banda de alergare în interiorul unei
clădiri, ferită de umezeală şi praf. Nu amplasaţi banda de alergare în garaje, pe terase
acoperite sau în apropierea unei ape.
14. Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţe încinse.
6. Aşezaţi banda de alergare pe o suprafaţă
plană, lăsând un spaţiu de cel puţin 2,4 m
în spatele acesteia şi 0,6 m de o parte şi de
cealaltă. Nu amplasaţi banda de alergare pe
suprafeţe care blochează orificiile de aerisire. Pentru a proteja podeaua sau covorul
împotriva deteriorării, aşezaţi un covoraş sub
banda de alergare.
15. Nu mişcaţi niciodată covorul rulant în timp ce
aparatul este oprit. Nu folosiţi banda de alergare dacă ştecărul sau cablul de alimentare
sunt deteriorate, sau dacă banda de alergare
nu funcţionează corespunzător. (Consultaţi
secţiunea ÎNTREȚINEREA ȘI DEPANARE, de
la pagina 24, dacă banda de alergare nu funcţionează corespunzător.)
7. Nu folosiţi banda de alergare în spaţii în care
se utilizează aerosoli sau oxigen.
16. Citiţi, înţelegeţi şi testaţi procedura de oprire
în caz de urgenţă înainte de utilizarea benzii
de alergare (consultaţi secţiunea CUM SĂ
PORNIŢI ALIMENTAREA CU ENERGIE de la
pagina 18).
8. Ţineţi în permanenţă copiii cu vârsta sub 12
ani şi animalele de companie la distanţă de
banda de alergare.
17. Nu porniţi niciodată banda de alergare în
timp ce staţi cu picioarele pe covorul rulant.
Ţineţi-vă întotdeauna de mânere în timp ce
folosiţi banda de alergare.
9. Banda de alergare poate fi folosită numai
de persoane care cântăresc 136 kg sau mai
puţin.
10. Nu permiteţi folosirea benzii de alergare de
către mai mult de o persoană simultan.
3
18. Banda de alergare poate funcţiona la viteze
mari. Modificaţi viteza în trepte mici pentru a
evita schimbările bruşte de viteză.
22. Când pliaţi sau mutaţi banda de alergare, asiguraţi-vă că dispozitivul de blocare menţine
cadrul în poziţie de depozitare.
19. Monitorul de frecvenţă cardiacă nu este un
dispozitiv medical. Există diferiţi factori,
inclusiv mişcarea utilizatorului, care pot
afecta acurateţea măsurătorilor frecvenţei
cardiace. Monitorul de frecvenţă cardiacă
este conceput doar ca un ajutor, cu scopul de
a determina tendinţele generale ale frecvenţei
cardiace.
23. Nu modificaţi înclinaţia benzii de alergare
prin introducerea de obiecte sub aceasta.
20. Nu lăsaţi niciodată banda de alergare nesupravegheată în timpul funcţionării. Scoateţi
întotdeauna cheia, apăsaţi butonul de pornire în poziţia oprit (consultaţi desenul de la
pagina 5, pentru detalii privind amplasarea
butonului de pornire), şi deconectaţi cablul
de alimentare, atunci când nu folosiţi banda
de alergare.
26.
24. Nu introduceţi niciodată obiecte în vreunul
dintre orificiile benzii de alergare.
25. Verificaţi şi strângeţi periodic toate piesele
benzii de alergare.
21. Nu încercaţi să mutaţi banda de alergare
înainte ca aceasta să fie asamblată corespunzător. (Consultaţi secţiunea ASAMBLAREA
de la pagina 7 şi secţiunea PLIEREA ŞI
MUTAREA BENZII DE ALERGARE de la
pagina 23.) Trebuie să puteţi ridica 20 kg în
condiţii de siguranţă, pentru a muta banda de
alergare.
PERICOL: Deconectaţi întotdeauna
cablul de alimentare imediat după utilizare,
înainte de a curăţa banda de alergare şi înainte de a efectua procedurile de întreţinere şi
reglare descrise în acest manual. Nu îndepărtaţi niciodată capacul motorului dacă nu vi se
solicită acest lucru de către un reprezentant
de service autorizat. Alte lucrări de service
decât cele prevăzute de procedurile din acest
manual trebuie efectuate doar de un reprezentant de service autorizat.
27. Exerciţiile fizice excesive pot avea drept
rezultat vătămarea corporală gravă sau decesul. Dacă vă simţiţi slăbit sau dacă simţiţi
dureri în timpul exerciţiilor fizice, opriţi-vă
imediat şi odihniţi-vă.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
4
OPERAŢIUNI PRELIMINARE
Vă mulţumim pentru selectarea noii benzi de alergare
PROFORM® ENDURANCE S7. Banda de alergare
ENDURANCE S7 oferă o selecţie impresionantă de
funcţii menite să facă exerciţiile fizice la domiciliu mai
eficiente şi mai plăcute.
coperta faţă a manualului. Pentru a ne ajuta să vă oferim
asistenţă, notaţi numărul modelului şi numărul de serie
al produsului înainte de a ne contacta. Numărul modelului şi locaţia etichetei cu numărul de serie sunt indicate
pe coperta faţă a acestui manual.
Este în beneficiul dumneavoastră să citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizarea benzii de alergare.
Dacă aveţi întrebări după ce citiţi acest manual, citiţi
Înainte de a citi mai departe, studiaţi desenul de mai jos
pentru a vă familiariza cu componentele marcate.
Lungime: 185 cm
Lăţime: 91 cm
Consolă
Mâner
Monitor de
Frecvenţă Cardiacă
Cheie/Clemă
Capac Motor
Buton de Pornire
Covor Rulant
Şină pentru Picioare
Roată
Amortizoare Platformă
Rolă de Ghidare
Şuruburi de Reglare
5
GRAFIC IDENTIFICARE PIESE
Consultaţi ilustraţiile de mai jos pentru a identifica piesele mici necesare pentru asamblare. Numărul dintre
paranteze de sub fiecare piesă este numărul cheie al piesei din LISTA DE PIESE de la sfârşitul acestui manual.
Numărul care urmează după numărul cheie este cantitatea necesară pentru asamblare. Notă: Dacă din setul de
piese lipseşte o piesă, verificaţi dacă aceasta a fost pre-asamblată. Alte componente ar putea fi incluse.
Şaibă Stea 1/4"
(26)–4
Distanţier de
Blocare (100)–2
Şaibă Stea 5/16"
(11)–8
Şaibă Stea 3/8"
(13)–6
Şurub Argintiu
#8 x 1/2" (10)–1
Şurub #8 x 1/2"
(1)–8
Piuliţă 5/16"
(63)–2
Şurub #8 x 3/4"
(4)–8
Şurub 5/16" x 1 1/4"
(5)–2
Şurub 5/16" x 3/4"
(6)–2
Şurub 5/16" x 1 3/4"
(9)–2
Bulon 5/16" x 1 3/4"
(41)–1
Şurub 5/16" x 2 1/4"
(28)–4
Bulon cu Umăr
5/16" x 2 1/4" (62)–1
Şurub 3/8" x 4" (7)–6
6
ASAMBLAREA
• Pentru asamblare sunt necesare două persoane.
• Pentru identificarea componentelor de mici
dimensiuni, consultaţi pagina 6.
• Aşezaţi toate piesele într-un spaţiu liber şi îndepărtaţi materialele de ambalare. Nu aruncaţi
materialele de ambalare înainte de parcurgerea
tuturor paşilor asamblării.
• Pentru asamblare aveţi nevoie de următoarele
unelte:
cheile hexagonale incluse
• În urma transportului, este posibil ca exteriorul
benzii de alergare să prezinte urme ale unei substanţe uleioase. Acest lucru este normal. Dacă
există o substanţă uleioasă pe banda de alergare,
ştergeţi-o cu o lavetă moale cu detergent slab,
non-abraziv.
o şurubelniţă Phillips
Pentru a preveni deteriorarea componentelor, nu
folosiţi unelte electrice.
• Componentele din stânga sunt marcate cu „L”
sau „Left,” iar componentele din dreapta sunt
marcate cu „R” sau „Right.”
1.Accesaţi www.iconsupport.eu de pe calculatorul dvs. şi înregistraţi-vă produsul.
1
• activează garanţia dvs.
• v ă ajută să economisiţi timp, dacă veţi avea
vreodată nevoie să contactaţi departamentul
de Asistenţă Clienţi
• n
e permite să vă informăm despre diferite
actualizări şi oferte
Notă: Dacă nu aveţi acces la Internet, apelaţi
departamentul de Asistenţă Clienţi (consultaţi
coperta faţă a acestui manual) şi înregistraţi-vă
produsul.
7
2. Asiguraţi-vă că respectivul cablu de alimentare nu este în priză.
2 Fir Legătură de
Ancorare
81
Fixaţi CAPAC Bazei (74) pe ambele părţi ale
Bazei (94), prin presare.
Identificaţi Suportul de Ghidon din Dreapta
(90). O a doua persoană va susţine Suportul de
Ghidon din Dreapta pe Bază (94).
81
90
Consultaţi desenul inserat. Legaţi în mod
corespunzător firul de legătură al Suportului
de Ghidon din Dreapta (90) de capătul Firului
Suportului de Ghidon (81). Apoi, introduceţi
Firul Suportului de Ghidon în capătul inferior al
Suportului de Ghidon din Dreapta, trăgând celălalt capăt al firului de legătură prin Suportul de
Ghidon din Dreapta.
74
Fir de
Legătură
74
90
94
3. Aşezaţi Suportul de Ghidon din Dreapta (90)
lângă Bază (94). Garnitură Inelară (77) în orificiul
pătrat situat pe Suportul de Ghidon din Dreapta,
prin presare. Aveţi grijă să nu ciupiţi cablul de
împământare.
3
Apoi, fixaţi cablul de împământare pe Suportul
de Ghidon din Dreapta (90) folosind un Şurub
Argintiu #8 x 1/2" (10).
94
10
77
Fir de
Împământare Orificiu
Pătrat
8
90
4.Fixaţi Suportul de Ghidon din Dreapta (90)
pe Bază (94). Aveţi grijă să nu ciupiţi firele.
Strângeţi parţial trei dintre Şuruburile 3/8" x 4"
(7) folosind trei Şaibe Stea 3/8" (13) pe Suportul
de Ghidon din Dreapta şi Bază. Nu strângeţi
încă Şuruburile.
4
90
Fixaţi Suportul de Ghidon din Stânga (nu este
indicat în desen) în acelaşi mod. Notă: Nu
există fire pe partea stângă.
13
7
Fire
94
5. Identificaţi Capacele din Stânga şi din Dreapta
ale Bazei (82, 83). Fixaţi Capacele din Stânga şi
din Dreapta ale Bazei pe Suporturile de Ghidon
din Stânga şi din Dreapta (89, 90) prin glisare,
conform ilustraţiei. Încă nu apăsaţi Capacele
Bazei până la capăt.
5
89
82
90
83
9
6.Identificaţi Mânerul din Dreapta (84).
6
28
Fixaţi Mânerul din Dreapta (84) pe Suportul de
Ghidon din Dreapta (90) folosind două Şuruburi
5/16" x 2 1/4" (28) şi două Şaibe Stea 5/16" (11).
Asiguraţi-vă că nu ciupiţi Firul Suportului de
Ghidon (81). Poziţionaţi ambele Şuruburi,
apoi strângeţi-le.
11
84
Fixaţi Mânerul din Stânga (nu este ilustrat)
la Suportul de Ghidon din Stânga (nu este
ilustrat) în acelaşi mod. Notă: Nu există fire pe
partea stângă.
7.Aşezaţi Baza Consolei (64) cu faţa în jos pe o
suprafaţă moale, pentru a evita zgârierea acesteia. Nu ridicaţi Baza Consolei de mânerele
pentru detectarea pulsului.
81
90
7
Îndepărtaţi şi păstraţi cele patru Şuruburi 1/4" x
1/2" indicate (2).
1
64
27
2
Identificaţi Compartimentul din Stânga (36).
Fixaţi Compartimentul din Stânga folosind patru
Şuruburi #8 x 1/2" (1).
1
36
Fixaţi Compartimentul din Dreapta (27) folosind
patru Şuruburi #8 x 1/2" (1).
Mânere pentru
Detectarea
Pulsului
10
2
8.Cu ajutorul unei a doua persoane, fixaţi ansamblul consolei pe Mânerul din Dreapta (84) şi pe
Mânerul din Stânga (nu este indicat în desen).
8
Ansamblul
Consolei
Consultaţi desenul inserat. Conectaţi Firul
Suportului de Ghidon (81) la firul consolei.
Mufele ar trebui să se conecteze cu uşurinţă.
În caz contrar, întoarceţi unul dintre conectori
şi încercaţi din nou. DACĂ NU CONECTAŢI
MUFELE CORESPUNZĂTOR, CONSOLA SE
POATE DETERIORA LA PORNIRE. Apoi, îndepărtaţi firul de legătură de pe Firul Suportului de
Ghidon.
Firul
Consolei
81
Fir de
Legătură
84
Firul
Consolei
81
9.Poziţionaţi ansamblul consolei pe Mânerul
din Dreapta şi pe cel din Stânga (84, 85).
Asiguraţi-vă că niciun fir nu este ciupit.
Introduceţi restul de Fir al Suportului de Ghidon
(81) în Suportul de Ghidon din Dreapta (90).
9
Fixaţi ansamblul consolei pe suporţii situaţi pe
Mânere (84, 85) folosind două Şuruburi 1/4" x
1/2" (2) pe care le-aţi îndepărtat la pasul 7 şi
patru Şaibe Stea 1/4" (26). Nu strângeţi încă
Şuruburile.
Ansamblul Consolei
85
84
26
2
90
11
81
26
2
10. Fixaţi ansamblul consolei folosind două Şuruburi
5/16" x 1 1/4" (5), două Şuruburi 5/16" x 1 3/4"
(9) şi patru Şaibă Stea 5/16" (11). Poziţionaţi
toate cele patru Şuruburi, apoi strângeţi-le.
10
Ansamblul
Consolă
9
5 11
9
11
11
11. Fixaţi Capacele Mânerului din Dreapta şi din
Stânga (31, 87) folosind şase Şuruburi #8 x 3/4"
(4). Aveţi grijă să nu strângeţi Şuruburile prea
tare.
11
87
4
31
4
12
5
12. Introduceţi Mânerele Aderente din Dreapta şi
din Stânga (8, 79) pe Capacele Mânerelor din
Dreapta şi din Stânga (nu este indicat în desen).
Fixaţi Mânerele Aderente folosind două Şuruburi
#8 x 3/4" (4). Aveţi grijă să nu strângeţi
Şuruburile prea tare.
12
79
4
4
8
13.Strângeţi ferm cele şase Şuruburi 3/8" x 4" (7).
Fixaţi apoi Capacele Bazei din Stânga şi din
Dreapta (82, 83) prin împingere în jos.
13
82
7
83
7
13
14 N
otă: Dacă este asamblată pe o suprafaţă
netedă, este posibil ca banda de alergare să
se deplaseze în faţă în timpul acestui pas.
14
Ridicaţi Cadrul (56) în poziţia verticală. O a doua
persoană va susţine Cadrul până la finalizarea pasului 16.
Suporţi
A
98
Poziţionaţi Bara Transversală de Blocare (98)
conform desenului. Asiguraţi-vă că autocolantul cu textul “This side toward belt” (această
parte orientată către covorul rulant) (A) este
orientat către banda de alergare. Fixaţi Bara
Transversală de Blocare pe suporţii situaţi pe
Cadru (56) folosind două Şuruburi 5/16" x 3/4"
(6).
15. Poziţionaţi Dispozitivul de Blocare în Poziţie de
Depozitare (99), astfel încât etichetele să nu
fie orientate către banda de alergare, conform
desenului.
6
6
56
15
Fixaţi capătul inferior al Dispozitivului de Blocare
în Poziţie de Depozitare (99) pe suportul Bazei
(94) folosind un Bulon 5/16" x 1 3/4" (41), două
Distanţiere de Blocare (100) şi o Piuliţă 5/16"
(63).
Legătură de
Ancorare
99
Ridicaţi Dispozitivul de Blocare în Poziţie de
Depozitare (99) în poziţie verticală. Scoateţi
apoi firul de legătură de la partea superioară a Dispozitivului de Blocare în Poziţie de
Depozitare.
Etichete
63
100
14
94
41
16. Fixaţi capătul superior al Dispozitivului de
Blocare în Poziţie de Depozitare (99) pe suportului Barei Transversale de Blocare (98) folosind
un Bulon cu Umăr 5/16" x 2 1/4" (62) şi o Piuliţă
5/16" (63).
16
63
Coborâţi Cadrul (56) (consultaţi secţiunea
COBORÂREA BENZII DE ALERGARE PENTRU
UTILIZARE de la pagina 23).
56
98
62
99
17.Asiguraţi-vă că toate componentele sunt strânse corespunzător înainte de a utiliza banda de alergare. Dacă există folii de plastic pe autocolantele aplicate pe banda de alergare, acestea trebuie îndepărtate.
Pentru a proteja podeaua sau covorul, aşezaţi un covoraş sub banda de alergare. Pentru a evita deteriorarea
consolei, feriţi banda de alergare de lumina solară directă. Păstraţi cheia hexagonală inclusă într-un loc sigur;
aceasta se foloseşte pentru reglarea covorului rulant (consultaţi paginile 25 şi 26). Notă: Alte componente
ar putea fi incluse.
15
CUM SĂ UTILIZAŢI BENZII DE ALERGARE
CUM SĂ CONECTAŢI CABLUL DE ALIMENTARE
Urmaţi paşii de mai jos pentru introducerea cablului de alimentare în priză.
Acest produs trebuie să fie legat la pământ. În
TYPE
E
cazul funcţionării necorespunzătoare sau în cazul
unei
defecţiuni, împământarea asigură curentului electric
un traseu cu rezistenţă scăzută în vederea reducerii
riscului de electrocutare. Acest produs este echipat
cu un cablu de alimentare ce conţine un conductor
pentru împământare şi un ştecăr cu împământare.
IMPORTANT: Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un altul recomandat
de producător.
1. Introduceţi capătul indicat al cablului de alimentare
în mufa situată pe banda de alergare.
FR/
SP/
PL/
SK
Mufă Situată pe
Banda de Alergare
Cablu de Alimentare
PERICOL:
Conectarea
necorespunzătoare a conductorului pentru
împământare poate avea ca rezultat un risc
ridicat de electrocutare. Consultaţi un electrician calificat sau un tehnician de service
dacă aveţi îndoieli în legătură cu legarea la
pământ a produsului. Nu modificaţi ştecărul
furnizat odată cu produsul—dacă acesta nu
încape în priză, apelaţi la un electrician pentru instalarea unei prize corespunzătoare.
2. Conectaţi cablul de alimentare la o priză
corespunzătoare care este instalată corect, în conformitate cu toate codurile şi reglementările locale.
2
IT
16
Priză
TYPE E
TYPE F
FR/
DU
SP/
GR
PL/
RU
SK
HU
CZ
TR
RO
BU
UKR
SW
IT
SCHEMA CONSOLEI
APLICAREA AUTOCOLANTELOR DE AVERTIZARE
Identificaţi avertismentele în limba engleză situate pe
consolă. Aceleaşi avertismente în alte limbi pot fi găsite
pe fişa de avertismente inclusă. Aplicaţi autocolantul de
avertizare pentru limba slovacă pe consolă.
FUNCŢIILE CONSOLEI
Consola benzii de alergare oferă o gamă impresionantă de funcţii menite să facă exerciţiile dvs. fizice mai
eficiente şi mai plăcute.
Când utilizaţi modul manual, puteţi modifica viteza şi
înclinaţia benzii de alergare prin simpla atingere a unui
buton. În timpul exerciţiilor, consola va afişa un feedback instantaneu privind exerciţiile fizice executate. De
asemenea, vă puteţi măsura frecvenţa cardiacă folosind monitorul de frecvenţă cardiacă de pe mâner sau
monitorul opţional de frecvenţă cardiacă pentru piept.
În plus, consola prezintă o selecţie de programe de
antrenament preinstalate. Fiecare program de antrenament controlează automat viteza şi înclinaţia benzii
de alergare, pentru a vă asigura o sesiune de exerciţii
fizice eficiente.
Pierdeţi kilograme nedorite cu programul de pierdere
progresivă în greutate de 8 săptămâni. Fiecare program de antrenament din cadrul programului controlează viteza şi înclinaţia benzii de alergare pe măsură
ce vă ghidează printr-un program de antrenament eficient destinat să vă ajute să obţineţi rezultatele dorite.
În timpul exerciţiilor fizice, puteţi asculta muzica sau
cărţile dumneavoastră audio preferate, cu ajutorul sistemului stereo de sonorizare al consolei.
Pentru a porni alimentarea cu energie, consultaţi
pagina 18. Pentru utilizarea modului manual, consultaţi pagina 18. Pentru utilizarea unui program de
antrenament preinstalat, consultaţi pagina 20. Pentru
utilizarea unui program de antrenament pentru
pierderea în greutate timp de 8 săptămâni, consultaţi
pagina 21. Pentru a utiliza sistemul de sonorizare,
consultaţi pagina 22. Pentru utilizarea modului manual, consultaţi pagina 22.
Notă: Consola poate afişa viteza şi distanţa parcursă
în mile sau în kilometri. Pentru a descoperi ce unitate de măsură este selectată, consultaţi MODUL DE
INFORMARE de la pagina 22. Din motive de simplitate, toate instrucţiunile din această secţiune vor fi în
kilometri.
IMPORTANT: Dacă există folii de plastic pe consolă,
acestea trebuie îndepărtate. Pentru a evita deteriorarea platformei, purtaţi pantofi sport curaţi în
timpul folosirii benzii de alergare. La prima utilizare
a benzii de alergare, verificaţi alinierea covorului
rulant şi centraţi-l, dacă acest lucru este necesar
(consultaţi pagina 26).
17
CUM SĂ PORNIŢI ALIMENTAREA CU ENERGIE
CUM SĂ UTILIZAŢI MODUL MANUAL
IMPORTANT: Dacă banda de alergare a fost expusă
la temperaturi scăzute, lăsaţi-o să se încălzească
la temperatura camerei înainte de a porni alimentarea cu energie. Dacă nu procedaţi astfel, afişajele
consolei sau alte componente electrice s-ar putea
deteriora.
1.Introduceţi cheia în consolă.
Introduceţi cablul de alimentare în priză (consultaţi
pagina 16). Apoi, găsiţi
butonul de pornire situat pe
cadrul benzii de alergare,
lângă cablul de alimentare.
Asiguraţi-vă că butonul este
în poziţia de resetare.
Atunci când introduceţi cheia, va fi selectat modul
manual. Dacă aţi selectat un program de antrenament, apăsaţi butonul Manual situat pe consolă.
Resetat
Apoi, aşezaţi-vă pe
şinele pentru picioare
Cheie
ale benzii de alergare.
Găsiţi clema ataşată
la cheie şi glisaţi
clema pe betelia
hainelor dvs. Apoi,
introduceţi cheia
Clemă
în consolă. După
un moment, afişajele se vor ilumina.
IMPORTANT: În situaţie de urgenţă, cheia poate fi
scoasă din consolă, cauzând încetinirea covorului
rulant până la oprirea completă. Verificaţi clema
făcând cu grijă câţiva paşi înapoi; în cazul în care
cheia nu este scoasă din consolă, reglaţi poziţia
clemei.
Consultaţi secţiunea CUM SĂ PORNIŢI
ALIMENTAREA CU ENERGIE, din stânga paginii.
2.Selectaţi modul manual.
3. Porniţi covorul rulant.
Pentru a porni covorul rulant, apăsaţi butonul Start,
butonul de creştere a vitezei, sau unul dintre butoanele presetate de viteză numerotate de la 2 la 18.
Dacă apăsaţi butonul Start sau butonul de creştere
a Vitezei, covorul rulant va începe să se deplaseze cu o viteză de 2 km/h. În timpul exerciţiilor,
modificaţi viteza covorului rulant după preferinţe,
prin apăsarea butoanelor de creştere şi reducere
a Vitezei. La fiecare apăsare de buton, setările de
viteză se vor modifica cu 0,1 km/h; dacă ţineţi butonul apăsat, setările de viteză se vor modifica mai
rapid. Notă: După ce apăsaţi butonul, poate fi necesar un timp scurt pentru ca covorul rulant să atingă
setarea de viteză selectată.
Dacă apăsaţi unul dintre butoanele presetate de viteză numerotate, covorul rulant îşi va modifica treptat viteza, până când va ajunge la setarea de viteză
selectată.
Pentru a opri covorul rulant, apăsaţi butonul Stop.
Ora va începe să lumineze intermitent pe afişaj.
Pentru a reporni covorul rulant, apăsaţi butonul
Start sau butonul creşterea Speed.
4.Modificaţi înclinaţia benzii de alergare, după
preferinţe.
Pentru a schimba înclinaţia benzii de alergare, apăsaţi butonul de creştere sau micşorare a înclinaţiei
sau unul dintre butoanele presetate de înclinaţie
numerotate. La fiecare apăsare de buton, banda de
alergare îşi va regla treptat înclinaţia, conform setării selectate.
18
5.Urmăriţi-vă progresul pe afişaje.
6. Măsuraţi-vă frecvenţa cardiacă, dacă doriţi.
Atunci când
este selectat modul
manual,
jumătatea
Pistă
de sus a
afişajului va
indica o pistă care reprezintă o distanţă de 400 m
(1/4 de milă). În timp ce vă antrenaţi, în jurul pistei
vor fi afişaţi în mod succesiv diverşi indicatori,
până când va fi afişată întreaga pistă. Apoi pista va
dispărea şi indicatorii vor începe din nou să apară
în mod succesiv.
Notă: Dacă folosiţi monitorul de frecvenţă cardiacă de pe mâner şi monitorul de frecvenţă
cardiacă pentru piept simultan, consola nu
va afişa cu acurateţe frecvenţa dvs. cardiacă.
Pentru achiziţionarea monitorului de frecvenţă cardiacă pentru piept, consultaţi pagina 22.
Înainte de utilizarea monitorului de frecvenţă cardiacă de pe mâner, îndepărtaţi foliile de plastic de pe
contactele de metal ale mânerului cu senzor pentru
puls. În plus, asiguraţi-vă că mâinile dumneavoastră sunt curate.
Partea de sus a afişajului poate, de asemenea,
indica timpul scurs, distanţa parcursă prin mers
sau alergare, viteza covorului rulant, numărul aproximativ de calorii arse, ritmul dvs. în mile pe minut,
precum şi înclinaţia benzii de alergare. Apăsaţi
butonul Display (afişaj) în mod repetat, până când
vor fi afişate informaţiile dorite privind programul de
antrenament.
Contacte
Colţul din stânga jos
al afişajului va indica
timpul scurs, distanţa
parcursă prin mers
sau alergare, precum
şi înclinaţia benzii de
alergare. Notă: Când selectaţi un program de
antrenament preinstalat, afişajul va indica timpul
rămas din programul de antrenament în locul timpului scurs.
Pentru a vă măsura frecvenţa cardiacă, aşezaţi-vă
pe şinele pentru picioare şi apucaţi mânerul cu
senzor pentru puls, ţinând palmele pe contactele
de metal, timp de aproximativ zece secunde; evitaţi să mişcaţi mâinile. Când pulsul dvs. este
detectat, un simbol în formă de inimă va lumina
intermitent în afişajul dedicat caloriilor, la fiecare
bătaie a inimi dvs., o liniuţă sau două vor apărea,
apoi frecvenţa dvs. cardiacă va fi afişată. Pentru
cea mai precisă măsurare a frecvenţei cardiace,
continuaţi să ţineţi contactele timp de aproximativ 15 secunde.
Colţul din dreapta jos
al afişajului va indica
numărul aproximativ
de calorii arse, viteza
covorului rulant şi ritmul
dvs. în mile pe minut.
De asemenea, partea din dreapta a afişajului va
indica frecvenţa dvs. cardiacă, atunci când folosiţi
monitorul de frecvenţă cardiacă de pe mâner.
7.Porniţi ventilatorul, dacă doriţi.
Ventilatorul are multiple setări de
viteză. Apăsaţi butonul de creştere
sau de reducere a vitezei ventilatorului pentru a selecta o anumită
viteză sau pentru a opri ventilatorul. Notă: Dacă ventilatorul este
pornit atunci când covorul rulant
se opreşte, ventilatorul se va opri
automat după câteva minute.
Pentru resetarea afişajului, apăsaţi butonul Stop,
scoateţi cheia, apoi reintroduceţi-o.
19
ETPE79714
8.După ce aţi terminat programul de antrenament,
scoateţi cheia din consolă.
înclinaţie pot fi programate pentru mai multe segmente consecutive.
Aşezaţi-vă pe şinele pentru picioare, apăsaţi
butonul Stop şi setaţi înclinaţia benzii de alergare la zero. Înclinaţia trebuie setată la zero,
altfel riscaţi să deterioraţi banda de alergare în
momentul plierii în poziţie de depozitare. Apoi,
scoateţi cheia din consolă şi păstraţi-o într-un loc
sigur.
După ce aţi terminat de folosit banda de alergare,
apăsaţi butonul de pornire în poziţia oprit şi scoateţi
cablul de alimentare din priză. IMPORTANT: Dacă
nu faceţi acest lucru, componentele electrice
ale benzii de alergare se pot deteriora înainte de
termen.
CUM SĂ UTILIZAŢI UN PROGRAM DE
ANTRENAMENT PREINSTALAT
1.Introduceţi cheia în consolă.
Consultaţi secţiunea CUM SĂ PORNIŢI
ALIMENTAREA CU ENERGIE, de la pagina 18.
2.Selectaţi un program de antrenament
preinstalat.
entru a selecta un program de antrenament preP
instalat, apăsaţi butonul Calorie (calorii), butonul
Intensity (intensitate), butonul Speed (viteză) sau
butonul Incline (înclinaţie), în mod repetat, până la
afişarea programului de antrenament dorit.
Când selectaţi un program de antrenament preinstalat, pe afişaj vor lumina intermitent timp de câteva secunde setările maxime de viteză şi înclinaţie
pentru programul de antrenament selectat, în timp
ce pe afişaj se va derula un profil al setărilor de
viteză pentru acel program de antrenament. Dacă
selectaţi un program pentru arderea caloriilor, numărul aproximativ de calorii pe care le veţi arde va
apărea, de asemenea, pe afişaj.
3. Începeţi programul de antrenament.
păsaţi butonul Start sau butonul creşterea Speed
A
(vitezei) pentru a începe programul de antrenament. La scurt timp după apăsarea butonului,
banda de alergare va selecta automat primele setări de viteză şi înclinaţie ale programului. Ţineţi-vă
de mânere şi începeţi să mergeţi.
Fiecare program de antrenament este împărţit în
segmente de câte un minut. O setare de viteză şi o
setare de înclinaţie sunt programate pentru fiecare
segment. Notă: Aceleaşi setări de viteză şi/sau
În timpul
antrenamentului, profilul
va indica proSegmentul Actual
gresul dvs.
Segmentul
de profil care
luminează intermitent reprezintă segmentul curent
al programului de antrenament. Înălţimea segmentului care luminează intermitent indică setarea de
viteză pentru segmentul curent. La finalul fiecărui
segment, vor fi emise o serie de semnale sonore
şi următorul segment al profilului va începe să lumineze intermitent. În cazul programării unei setări
noi de viteză şi/sau înclinaţie pentru segmentul
următor, noua setare de viteză şi/sau înclinaţie va
apărea pe afişaj timp de câteva secunde, iar banda
de alergare va trece în mod automat la noua setare
de viteză şi/sau înclinaţie.
Programul de antrenament va continua astfel,
până când ultimul segment al profilului luminează
intermitent pe afişaj iar ultimul segment se termină.
Apoi, covorul rulant va încetini, până la oprirea
completă.
Notă: Obiectivul caloric reprezintă un număr
aproximativ de calorii pe care le veţi arde în timpul programului de antrenament. Numărul efectiv de calorii pe care le ardeţi depinde de diferiţi
factori, cum ar fi greutatea dvs. În plus, dacă
modificaţi manual viteza sau înclinaţia benzii de
alergare în timpul programului de antrenament,
numărul de calorii pe care le ardeţi va fi afectat.
Dacă setarea vitezei sau a înclinaţiei este prea
mare sau prea mică pe parcursul programului de
antrenament, puteţi anula setarea manual prin
apăsarea butoanelor de Speed (viteză) sau Incline
(înclinaţie); cu toate acestea, la începerea următorului segment al programului de antrenament,
banda de alergare va trece în mod automat la
setările de viteză şi înclinaţie aferente segmentului următor.
Pentru a opri programul de antrenament în orice
moment, apăsaţi butonul Stop. Ora va începe să
lumineze intermitent pe afişaj. Pentru a vă relua
programul de antrenament, apăsaţi butonul Start
sau butonul creşterea Speed. Covorul rulant va începe să se deplaseze cu o viteză de 2 km/h. Când
începe următorul segment al programului de antrenament, banda de alergare va trece automat la
setările de viteză şi înclinaţie aferente segmentului
următor.
20
4.Urmăriţi-vă progresul pe afişaje.
Consultaţi pasul 5, de la pagina 19. Colţul din
stânga jos al afişajului va indica timpul rămas din
programul de antrenament în locul timpului scurs.
5. Măsuraţi-vă frecvenţa cardiacă, dacă doriţi.
Consultaţi pasul 6, de la pagina 19.
6. Porniţi ventilatorul, dacă doriţi.
Consultaţi pasul 7, de la pagina 19.
7.După ce aţi terminat programul de antrenament,
scoateţi cheia din consolă.
Consultaţi pasul 8, de la pagina 20.
Pentru a selecta ziua dorită a programului, apăsaţi
butonul Select Day (selectare zi) în mod repetat,
până când numărul zilei dorite apare în partea din
dreapta jos a afişajului.
4. Introduceţi-vă greutatea.
Pentru a permite consolei să calculeze mult mai
precis cantitatea de calorii pe care doriţi să le
ardeţi, apăsaţi butoanele de creştere şi reducere
Enter Weight (introducere greutate) pentru a vă
introduce greutatea. Consola va ajusta nivelul de
intensitate al programului de antrenament conform
greutăţii introduse.
5.Începeţi programul de antrenament.
Apăsaţi butonul Commit (executare) sau butonul
Start pentru a începe programul de antrenament.
CUM SĂ UTILIZAŢI UN PROGRAM DE
ANTRENAMENT PENTRU PIERDEREA ÎN
GREUTATE TIMP DE 8 SĂPTĂMÂNI
Programul de antrenament va funcţiona la fel ca şi
programul de antrenament preinstalat (consultaţi
pasul 3, de la pagina 20).
1.Introduceţi cheia în consolă.
6. Urmăriţi-vă progresul pe afişaje.
Consultaţi secţiunea CUM SĂ PORNIŢI
ALIMENTAREA CU ENERGIE, de la pagina 18.
Consultaţi pasul 5, de la pagina 19. Colţul stâng
inferior al afişajului va indica timpul rămas din programul de antrenament în locul timpului scurs.
2. Selectaţi săptămâna dorită a programului.
Pentru a
selecta
săptămâna
dorită a
programului,
Numărul Săptămânii
apăsaţi butonul Select
Week (selectare săptămână) în mod repetat, până
când numărul săptămânii dorite apare în partea
stângă superioară a afişajului.
7. Măsuraţi-vă frecvenţa cardiacă, dacă doriţi.
Consultaţi pasul 6, de la pagina 19.
8. Porniţi ventilatorul, dacă doriţi.
Consultaţi pasul 7, de la pagina 19.
9.După ce aţi terminat programul de antrenament,
scoateţi cheia din consolă.
Consultaţi pasul 8, de la pagina 20.
3. Selectaţi ziua dorită a programului.
Există
programe
de antrenament de trei
zile pentru
fiecare
săptămână a
programului.
Numărul Zilei
21
CUM SĂ UTILIZAŢI SISTEMUL DE SONORIZARE
MODUL DE INFORMARE
Pentru a asculta muzică sau cărţi în format audio
folosind sistemul de sonorizare al consolei în timp ce
vă antrenaţi, conectaţi un cablu cu fişă de 3,5 mm la
un cablu audio cu fişă de 3,5 mm (nu este inclus) la
mufa de pe consolă şi la mufa MP3 player-ului sau
CD player-ului dumneavoastră sau a altui player audio
personal; verificaţi dacă aţi conectat corespunzător
cablul audio. Notă: Pentru a achiziţiona un cablu
audio, vizitaţi magazinul local de electronice.
Consola este dotată cu un mod de informare care ţine
evidenţa informaţiilor benzii de alergare. Modul de informare vă permite, de asemenea, să selectaţi mile sau
kilometri ca unitate de măsură.
Apoi, apăsaţi butonul de redare al
player-ului audio personal. Reglaţi
nivelul volumului folosind butoanele
de mărire sau de micşorare a volumului de pe consolă sau butonul pentru
controlul volumului de pe player-ul
dumneavoastră audio personal.
Pentru selectarea modului de informare, ţineţi apăsat
butonul Stop în timp ce introduceţi cheia în consolă,
apoi eliberaţi butonul Stop. Când modul de informare
este selectat, următoarele informaţii vor apărea pe
afişaj:
•Numărul total
al orelor de utilizare a benzii
de alergare.
Dacă utilizaţi un CD player personal iar CD-ul sare,
aşezaţi CD player-ul pe pardoseală sau pe o altă
suprafaţă plană, şi nu pe consolă.
MONITORUL OPŢIONAL DE FRECVENŢĂ
CARDIACĂ PENTRU PIEPT
•Numărul total de mile sau kilometri parcurşi pe covorul rulant.
•Va apărea “E” pentru mile în sistemul anglo-saxon
sau “M” pentru kilometri în sistemul metric. Pentru a
schimba unitatea de măsură, apăsaţi butonul pentru
reducerea Speed (vitezei).
ETPE79714
Indiferent dacă
obiectivul dvs.
este arderea
grăsimilor sau
întărirea sistemului dvs.
cardiovascular,
cheia obţinerii
celor mai bune
rezultate este
menţinerea unei
frecvenţe cardiace adecvate în timpul exerciţiilor de
antrenament. Monitorul opţional de frecvenţă cardiacă
pentru piept vă oferă posibilitatea de a vă monitoriza
în permanenţă frecvenţa cardiacă în timpul exerciţiilor
de antrenament, ajutându-vă să vă atingeţi obiectivele
care vizează forma dvs. fizică. Pentru achiziţionarea
monitorului opţional de frecvenţă cardiacă pentru
piept, vă rugăm să consultaţi coperta faţă a acestui
manual.
•Apare “On” (pornit), “Off” (oprit) sau “Auto” (automat)
pentru setarea luminii de fundal. Pentru a schimba
setarea luminii de fundal, apăsaţi butonul creşterea
Speed.
Pentru a ieşi din modul de informare, scoateţi cheia din
consolă.
22
PLIEREA ŞI MUTAREA BENZII DE ALERGARE
CUM SE PLIAZĂ BANDA DE ALERGARE
CUM SE MUTĂ BANDA DE ALERGARE
Pentru a evita deteriorarea benzii de alergare,
reglaţi înclinaţia la zero, înainte de a plia banda de
alergare. Apoi, scoateţi cheia şi deconectaţi cablul
de alimentare de la priză. ATENŢIE: Trebuie să
puteţi ridica 20 kg în condiţii de siguranţă pentru a
ridica, coborî sau a muta banda de alergare.
Înainte de a muta banda de alergare, pliaţi-o conform instrucţiunilor din partea stângă. ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că butonul de blocare este fixat
în poziţia de depozitare. Pentru mutarea benzii
de alergare este posibil să fie nevoie de două
persoane.
1. Ţineţi cadrul de metal ferm în poziţia indicată de
săgeata de mai jos. ATENŢIE: Nu apucaţi cadrul
de şinele din plastic pentru picioare. Îndoiţi
picioarele şi ţineţi spatele drept în timp ce
ridicaţi cadrul aproximativ la jumătate în poziţie
verticală.
1. Apucaţi de cadru şi de unul dintre mânere, iar cu un
picior ţineţi contră pe una dintre roţi.
1
Cadru
1
Mâner
Cadru
Roată
2.Ridicaţi cadrul până când dispozitivul de blocare
se fixează în poziţia de depozitare. ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că dispozitivul de blocare în poziţia de depozitare este fixat.
2
Cadru
2. Trageţi de mâner în spate, până când banda de
alergare se deplasează pe roţi, apoi mutaţi-o cu
grijă în locaţia dorită. ATENŢIE: Nu încercaţi să
mutaţi banda de alergare fără a o înclina pe
spate, nu trageţi de cadru şi nu mutaţi banda de
alergare pe suprafeţe denivelate.
3. Cu un picior, ţineţi contră pe una dintre roţi, apoi
înclinaţi cu grijă banda de alergare.
CUM SE COBOARĂ BANDA DE ALERGARE
PENTRU UTILIZARE
Dispozitiv
de Blocare
Pentru a proteja podeaua sau covorul, aşezaţi
un covoraş sub banda de alergare. Evitaţi contactul direct al benzii de alergare cu razele solare.
Nu lăsaţi banda de alergare în poziţie de depozitare la temperaturi mai mari de 30° C.
1.Apăsaţi capătul superior al
cadrului benzii
de alergare cu
mâinile, apăsaţi
dispozitivul de
blocare cu piciorul
în poziţia indicată,
apoi lăsaţi cadrul
să coboare până
la nivelul podelei.
23
1
Dispozitiv
de Blocare
ÎNTREŢINERE ŞI DEPANARE
ÎNTREŢINERE
Curăţaţi în mod regulat banda de alergare şi menţineţi
covorul rulant curat şi uscat. Apăsaţi mai întâi butonul de pornire în poziţia Off (oprit) şi scoateţi cablul
de alimentare din priză. Ştergeţi părţile exterioare
ale benzii de alergare cu o lavetă umedă şi o cantitate
mică de săpun neagresiv. IMPORTANT: Nu pulverizaţi
lichide direct în banda de alergare. Pentru a evita
deteriorarea consolei, păstraţi lichidele la distanţă
de consolă. Uscaţi apoi temeinic banda de alergare cu
un prosop moale.
SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR
Majoritatea problemelor benzii de alergare pot
fi soluţionate urmând paşii simpli de mai jos.
Identificaţi simptomele care se aplică, apoi urmaţi
paşii enumeraţi. Dacă aveţi nevoie de asistenţă,
consultaţi coperta faţă a acestui manual.
SIMPTOM: Alimentarea cu energie nu porneşte
a.Asiguraţi-vă că respectivul cablu de alimentare
este conectat la o priză cu împământare corespunzătoare (consultaţi pagina 16). Dacă este necesar
un prelungitor, folosiţi numai prelungitoare cu trei
fire, cu o secţiune a conductorului de 1 mm2 şi o
lungime ce nu depăşeşte 1,5 m.
SIMPTOM: Alimentarea cu energie se întrerupe în
timpul utilizării
a.Verificaţi butonul de pornire (consultaţi schiţa c din
stânga). Dacă butonul s-a declanşat, aşteptaţi cinci
minute, apoi apăsaţi-l din nou.
b.Asiguraţi-vă că respectivul cablu de alimentare este
în priză. În cazul în care cablul de alimentare este
în priză, scoateţi-l din priză, aşteptaţi cinci minute,
apoi reintroduceţi-l în priză.
c.Scoateţi cheia din consolă, apoi reintroduceţi-o.
d.Dacă banda de alergare tot nu funcţionează, vă
rugăm consultaţi coperta faţă a acestui manual.
SIMPTOM: Afişajele consolei nu funcţionează
corespunzător
a.Scoateţi cheia din consolă şi CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ. Apoi, scoateţi cele cinci
Şuruburi #8 x 3/4" (4), şi îndepărtaţi cu grijă
Carcasa Motorului (65) prin pivotare.
a
4
b.După introducerea cablului de alimentare în priză,
asiguraţi-vă că aţi introdus cheia în consolă.
4
4
4
c.Verificaţi butonul de pornire situat pe cadrul benzii de alergare, lângă cablul de alimentare. Dacă
butonul iese în afară conform desenului, acesta
s-a declanşat. Pentru a reseta butonul de pornire,
aşteptaţi cinci minute, apoi apăsaţi-l din nou.
c
Declanşat
65
Resetat
24
Apoi, găsiţi Comutatorul cu Lamelă Vibrantă (52)
şi Magnetul (50), situate pe partea stângă a Roţii
Conducătoare (49). Rotiţi Roata Conducătoare
până când Magnetul se aliniază cu Comutatorul cu
Lamelă Vibrantă. Asiguraţi-vă că spaţiul dintre
Magnet şi Comutatorul cu Lamelă Vibrantă
este de aproximativ 3 mm. Dacă este cazul,
slăbiţi Şurub Cap Bombat Cruce #8 x 3/4" (14),
mişcaţi uşor Comutatorul cu Lamelă Vibrantă, apoi
strângeţi din nou Şurubul Autofiletant. Fixaţi din
nou Carcasa Motorului (nu este indicat în desen),
şi lăsaţi banda de alergare să funcţioneze câteva
minute pentru o verificare corectă a indicaţiilor de
viteză.
Vedere
de sus
3 mm
52
14
b.În cazul în care covorul rulant este strâns excesiv,
performanţele benzii de alergare se pot diminua,
iar covorul rulant se poate deteriora. Scoateţi cheia
şi DECONECTAŢI CABLUL DE ALIMENTARE
DE LA PRIZĂ. Folosind cheia hexagonală, rotiţi
ambele şuruburi ale rolei de ghidare un sfert de
rotaţie, în sens invers acelor de ceasornic. Când
covorul rulant este strâns corespunzător, ar trebui
să puteţi ridica fiecare margine a covorului rulant
cu 5 până la 7 cm de la platformă. Aveţi grijă să
menţineţi covorul rulant bine centrat. Apoi, conectaţi cablul de alimentare la priză, introduceţi cheia
şi lăsaţi banda de alergare să funcţioneze câteva
minute. Repetaţi procedeul până la strângerea
corespunzătoare a covorului rulant.
b
50
5–7 cm
49
Şuruburi Rolă de Ghidare
SIMPTOM: Înclinaţia benzii de alergare nu se
modifică în mod corect
a.Ţineţi apăsat butonul Stop şi butonul de creştere
a Speed (vitezei), introduceţi cheia în consolă,
apoi eliberaţi butonul Stop şi butonul de creştere
a Speed. Apoi, apăsaţi butonul Stop, după care,
apăsaţi butonul de creştere sau micşorare a Incline
(înclinaţiei). Banda de alergare se va ridica automat la nivelul maxim de înclinaţie şi apoi va reveni
la nivelul minim. Astfel sistemul de înclinaţie se va
recalibra. În cazul în care calibrarea înclinaţiei nu
se iniţiază, apăsaţi încă o dată butonul Stop, apoi
apăsaţi din nou butonul de creştere sau micşorare
a Incline. Odată efectuată calibrarea înclinaţiei,
scoateţi cheia din consolă.
SIMPTOM: Covorul rulant încetineşte când călcaţi
pe el.
c.Banda dvs. de alergare este echipată cu un covor
rulant acoperit cu lubrifiant de înaltă calitate.
IMPORTANT: Nu aplicaţi niciodată spray cu
silicon sau alte substanţe pe covorul rulant sau
pe platformă, decât dacă vi se cere acest lucru
de către un reprezentant de service autorizat.
Astfel de substanţe pot deteriora covorul rulant,
cauzând un grad excesiv de uzură a acestuia.
Dacă bănuiţi că covorul rulant necesită o lubrifiere
suplimentară, consultaţi coperta faţă a acestui
manual.
d.În cazul în care covorul rulant continuă să încetinească atunci când călcaţi pe el, consultaţi coperta
faţă a acestui manual.
a.Dacă este necesar un prelungitor, folosiţi numai
prelungitoare cu trei fire, cu o secţiune a conductorului de 1 mm2 şi o lungime ce nu depăşeşte 1,5 m.
25
SIMPTOM: Covorul rulant este descentrat
SIMPTOM: Covorul rulant alunecă când călcaţi pe el.
IMPORTANT: Covorul rulant trebuie să fie centrat
între şinele pentru picioare. Dacă covorul rulant se
freacă de şinele pentru picioare, covorul rulant se
poate deteriora.
a. M
ai întâi, scoateţi cheia şi DECONECTAŢI
CABLUL DE ALIMENTARE DE LA PRIZĂ.
Folosind cheia hexagonală, rotiţi ambele şuruburi
ale rolei de ghidare, un sfert de rotaţie, în sensul
acelor de ceasornic. Când covorul rulant este
strâns corect, ar trebui să puteţi ridica fiecare
margine a covorului rulant cu 5 până la 7 cm de
la platformă. Aveţi grijă să menţineţi covorul rulant
bine centrat. Apoi, conectaţi cablul de alimentare
la priză, introduceţi cheia și mergeţi cu atenție pe
banda de alergare timp de câteva minute. Repetaţi
procedeul până la strângerea corespunzătoare a
covorului rulant.
a. M
ai întâi, scoateţi cheia şi DECONECTAŢI
CABLUL DE ALIMENTARE DE LA PRIZĂ. Dacă
covorul rulant s-a deplasat spre stânga, folosiţi
cheia hexagonală pentru a roti şurubul din stânga
al rolei de ghidare, o jumătate de rotaţie, în sensul acelor de ceasornic; dacă covorul rulant s-a
deplasat spre dreapta, rotiţi şurubul din stânga
al rolei de ghidare, o jumătate de rotaţie, în sens
invers acelor de ceasornic. Aveţi grijă să nu strângeţi excesiv covorul rulant. Apoi, conectaţi cablul de
alimentare la priză, introduceţi cheia şi lăsaţi banda
de alergare să funcţioneze câteva minute. Repetaţi
procedeul până când covorul rulant este centrat.
a
a
Şine pentru
Picioare
26
INSTRUCŢIUNI PRIVIND EXERCIŢIILE
„Arderea” Grăsimilor—Pentru a „arde” grăsimi în
mod eficient, trebuie să vă antrenaţi la un nivel de
intensitate scăzut pe o durată îndelungată. În primele
minute de antrenament, corpul dumneavoastră foloseşte caloriile din carbohidraţi pentru a obţine energie.
Numai după câteva minute de exerciţii fizice corpul va
începe să utilizeze caloriile din grăsimi pentru a obţine
energie. Dacă obiectivul dumneavoastră este „arderea”
grăsimilor, reglaţi intensitatea antrenamentului până
când frecvenţa dumneavoastră cardiacă se apropie de
numărul cel mai mic din intervalul dumneavoastră de
antrenament. Pentru o „ardere” maximă a grăsimilor,
antrenaţi-vă până când frecvenţa cardiacă se apropie
de numărul mijlociu din intervalul dumneavoastră de
antrenament.
AVERTIZARE: Înainte de a
începe acest program de exerciţii sau orice
alt program de exerciţii, consultaţi-vă medicul personal. Această recomandare este
importantă mai ales pentru persoanele cu
vârsta peste 35 de ani sau persoanele cu
probleme de sănătate pre-existente.
Senzorul pentru puls nu este un dispozitiv
medical. Există diferiţi factori care pot afecta
acurateţea măsurătorilor frecvenţei cardiace.
Senzorul pentru puls este conceput doar ca
un ajutor, în scopul de a determina tendinţele
generale ale frecvenţei cardiace în timpul
utilizării bicicletei.
Aceste instrucţiuni vă vor ajuta să planificaţi programul
dumneavoastră de exerciţii fizice. Pentru informaţii
detaliate despre exerciţiile fizice, procuraţi un manual
cu reputaţie sau consultaţi-vă medicul personal.
Reţineţi, alimentaţia corectă şi odihna corespunzătoare
sunt esenţiale pentru reuşită.
Exerciţiile Aerobice—Dacă obiectivul dumneavoastră
este consolidarea sistemului cardiovascular, trebuie să
faceţi exerciţii aerobice, o activitate care necesită cantităţi mari de oxigen pe perioade de timp îndelungate.
Pentru exerciţiile aerobice, reglaţi intensitatea antrenamentului până când frecvenţa dumneavoastră cardiacă
se apropie de numărul cel mai mare din intervalul
dumneavoastră de antrenament.
INTENSITATEA EXERCIŢIILOR
INSTRUCŢIUNI PRIVIND ANTRENAMENTUL
Indiferent dacă obiectivul dumneavoastră este să vă
„ardeţi” grăsimile sau să vă consolidaţi sistemul cardiovascular, executarea exerciţiilor fizice la intensitatea
corectă este cheia obţinerii unor rezultate satisfăcătoare. Puteţi folosi frecvenţa dumneavoastră cardiacă
drept ghid pentru a identifica nivelul de intensitate
potrivit. Tabelul de mai jos indică frecvenţele cardiace
recomandate pentru „arderea” grăsimilor şi exerciţiile
aerobice.
Încălzirea—Începeţi cu 5–10 minute de întindere
şi exerciţii uşoare. Încălzirea măreşte temperatura
corpului şi frecvenţa cardiacă şi intensifică circulaţia,
pregătindu-vă pentru exerciţiile fizice.
Exerciţiile în Intervalul Dumneavoastră de
Antrenament—Antrenaţi-vă timp de 20-30 de minute,
respectând frecvenţa cardiacă din intervalul dumneavoastră de antrenament. (În primele săptămâni ale
programului dumneavoastră de exerciţii, nu vă antrenaţi la frecvenţa cardiacă din intervalul dumneavoastră
de antrenament mai mult de 20 de minute.) Respiraţi
regulat şi adânc în timpul antrenamentului – nu vă
ţineţi niciodată respiraţia.
Relaxarea—Încheiaţi cu 5-10 minute de exerciţii de
întindere. Întinderea măreşte flexibilitatea muşchilor şi
ajută la prevenirea problemelor post-antrenament.
FRECVENŢA ANTRENAMENTULUI
Pentru a identifica nivelul de intensitate potrivit, mergeţi în dreptul vârstei dumneavoastră din partea de jos
a tabelului (vârstele sunt rotunjite la decada cea mai
apropiată). Cele trei numere afişate deasupra vârstei
dumneavoastră definesc “intervalul de antrenament” în
care trebuie să lucraţi. Numărul cel mai mic reprezintă
frecvenţa cardiacă pentru „arderea” grăsimilor, numărul
mijlociu reprezintă frecvenţa cardiacă pentru „arderea”
maximă a grăsimilor, iar numărul cel mai mare reprezintă frecvenţa cardiacă pentru exerciţiile aerobice.
Pentru a vă întreţine sau îmbunătăţi condiţia fizică,
efectuaţi trei antrenamente pe săptămână, cu cel puţin
o zi de repaus între antrenamente. După câteva luni de
exerciţii fizice efectuate regulat, puteţi efectua până la
cinci antrenamente pe săptămână, dacă doriţi. Reţineţi,
cheia reuşitei este să faceţi din exerciţiile fizice o parte
obişnuită şi plăcută a vieţii dumneavoastră de zi cu zi.
27
EXERCIŢII RECOMANDATE DE STRETCHING
Executarea corectă a câtorva exerciţii de întindere este ilustrată în partea dreaptă. Mişcaţi-vă încet când executaţi
întinderile—nu trebuie să săriţi.
1. Întindere cu Atingerea Degetelor Picioarelor
1
Staţi în picioare cu genunchii uşor flexaţi şi aplecaţi-vă uşor înainte,
flexându-vă corpul din zona şoldului. Permiteţi relaxarea spatelui şi a
umerilor, aplecându-vă către degetele picioarelor cât mai mult posibil.
Păstraţi poziţia numărând până la 15, apoi relaxaţi-vă. Repetaţi de
3 ori. Întinde: Bicepşii femurali, zona din spatele genunchiului şi
spatele.
2. Exerciţii de Întindere pentru Bicepsul Femural
2
Aşezaţi-vă ţinând un picior întins. Aduceţi talpa piciorului opus spre
dvs. şi sprijiniţi-o pe partea interioară a coapsei piciorului întins.
Întindeţi-vă spre degetele picioarelor cât mai mult posibil. Păstraţi
poziţia numărând până la 15, apoi relaxaţi-vă. Repetaţi de 3 ori
pentru fiecare picior. Întinde: Bicepşii femurali, regiunea lombară şi
abdomenul.
3. Exerciţii de Întindere pentru Gambe/Tendonul lui Ahile
Cu un picior în faţa celuilalt, întindeţi-vă înainte sprijinindu-vă mâinile
de un perete. Piciorul din spate trebuie să fie drept iar laba acestuia perfect lipită de pardoseală. Flexaţi piciorul din faţă, aplecaţi-vă
înainte şi deplasaţi-vă şoldurile înspre perete. Păstraţi poziţia
numărând până la 15, apoi relaxaţi-vă. Repetaţi de 3 ori pentru fiecare picior. Pentru a întinde şi mai mult tendoanele lui Ahile, flexaţi şi
piciorul din spate. Întinde: Gambele, tendoanele lui Ahile şi gleznele.
3
4
4. Exerciţii de Întindere pentru Muşchiul Cvadriceps
Cu o mână sprijinită de perete pentru echilibru, lăsaţi-vă pe spate şi
apucaţi una din labele picioarelor cu mâna opusă. Aduceţi călcâiul
cât mai aproape de fese cu putinţă. Păstraţi poziţia numărând până
la 15, apoi relaxaţi-vă. Repetaţi de 3 ori pentru fiecare picior. Întinde:
Muşchii cvadricepşi şi muşchii şoldului.
5. Exerciţii de Întindere pentru Muşchii Interiori ai Coapsei
Aşezaţi-vă ţinând tălpile picioarelor lipite una de cealaltă şi genunchii
înspre exterior. Trageţi labele picioarelor înspre corp cât mai mult
posibil. Păstraţi poziţia numărând până la 15, apoi relaxaţi-vă.
Repetaţi de 3 ori. Întinde: Muşchii cvadricepşi şi muşchii şoldului.
28
5
NOTE
29
LISTA DE PIESE­­
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Cant.
N. Modelului PETL79714.0 R0414A
Descriere
Nr.
49
50
51
8
Şurub #8 x 1/2"
4
Şurub 1/4" x 1/2"
2
Manşon de Bază
33
Şurub #8 x 3/4"
2
Şurub 5/16" x 1 1/4"
2
Şurub 5/16" x 3/4"
6
Şurub 3/8" x 4"
1
Mâner Aderent Dreapta
2
Şurub 5/16" x 1 3/4"
10
Şurub Argintiu #8 x 1/2"
8
Şaibă Stea 5/16"
4
Şurub Autofiletant #8 x 1"
6
Şaibă Stea 3/8"
11
Şurub Cap Bombat Cruce #8 x 3/4"
2
Şurub 1/4" x 2 1/2"
1
Bulon 3/8" x 1 1/2"
2
Bulon Roată 3/8" x 1 1/2"
1
Cadru Consolă
4
Şurub #8 x 7/16"
2
Şurub Motor 5/16"
2
Ştift 3/8"
2
Bulon 3/8" x 1"
4
Bulon cu Umăr 5/16" x 1 3/4"
2
Şaibă Stea #8
4
Şurub #8 x 1"
4
Şaibă Stea 1/4"
1
Compartiment Dreapta
4
Şurub 5/16" x 2 1/4"
1Şurub cu Cap Hexagonal
3/8" x 1 3/4"
4
Şaibă Plată 5/16"
1
Capac Mâner Dreapta
2
Distanţier Motor Înclinaţie
6
3/8" Contrapiuliţă
4
Piuliţă 5/16"
4
Amortizor Mic
1
Compartiment Stânga
6
Şurub #8 x 5/8"
2
Roată
4
Izolator
2
Picior Spate
1
Bulon 5/16" x 1 3/4"
1
Şină pentru Picioare Stânga
1
Autocolant Atenţionare
1
Platformă
1
Covor Rulant
2
Ghidaj Covor Rulant
1
Picior Spate Dreapta
4
Legătură de Ancorare pentru Cablu
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
30
Cant.
Descriere
1
Rolă/Roată Conducătoare
1
Magnet
1Agrafă Comutator cu Lamelă
Vibrantă
1
Comutator cu Lamelă Vibrantă
2
Şurub 1/4" x 1 1/4"
1
Motor
1
Curea Motor
1
Cadru
1
Picior Posterior Stânga
1
Fir de Împământare Consolă
4
Amortizor Cauciuc
1
Şină pentru Picioare Dreapta
1
Rolă de Ghidare
1
Bulon cu Umăr 5/16" x 2 1/4"
2
Piuliţă 5/16"
1
Bază Consolă
1
Capac Motor
4
Bază Amortizor
2
Distanţier Cadru Înclinaţie
5
Clemă Capotă
1
Motor Înclinaţie
1
Cadru Înclinaţie
2
Distanţier Cadru
1
Controler
1
Placă Controler
2
Capac Bază
1
Buton de Pornire
1
Cablu de Alimentare
1
Garnitură Inelară
1
Carcasă de Protecţie
1
Mâner Aderent Stânga
1
Consolă
1
Fir Suport de Ghidon
1
Capac de Bază Stânga
1
Capac de Bază Dreapta
1
Mâner Dreapta
1
Mâner Stânga
2
Legătură de Ancorare pentru Cablu
1
Capac Mâner Stânga
1
Cheie/Clemă
1
Suport de Ghidon Stânga
1
Suport de Ghidon Dreapta
2
Autocolant Avertizare
2
Clemă Consolă
1Mâner cu Senzor pentru Puls
Stânga
1
Bază
Nr.
95
96
97
98
99
100
Cant.
Descriere
1
Capac Senzor pentru Puls Stânga
1Mâner cu Senzor pentru Puls
Dreapta
1
Capac Senzor pentru Puls Dreapta
1
Bară Transversală de Blocare
1Dispozitiv Blocare Poziţie de
Depozitare
2
Distanţier de Blocare
Nr.
Cant.
101
102
103
104
105
106
*
2
1
1
2
1
1
–
Descriere
Bucşă Motor
Filtru
Priză de Curent
Distanţier Manşon de Bază
Cutie Ferită
Izolator Motor
Manual de Utilizare
Notă: Specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Pentru informaţii referitoare la comandarea pieselor de schimb,
consultaţi coperta spate a acestui manual. *Aceste piese nu sunt ilustrate.
31
15
14
59
30
34
23
66
39
35
14
32
40
14
61
37
43
14
57
44
15
66
39
35
6
14
37
14
40
23
42
14
45
46
47
59
30
34
37
19
30
63
56
37
60
34
59
21
62
6
50
51
23
37
66
39
35
14
49
53
10
52
99
14
19
20
63
55
98
101
37
59
30
34
53
100
46
23
35
21
54
41
66
39
14
48
10
10
73
10
24
106
10
102
10
DESEN DETALIAT A
N. Modelului PETL79714.0 R0414A
DESEN DETALIAT B
N. Modelului PETL79714.0 R0414A
4
4
4
65
29
67
33
69
33
71
70
16
32
33
33
67
71
4
4
68
4
72
68
76
68
4 103
75
68
4
4
68
4
4
33
78
4
DESEN DETALIAT C
79
4
87
28
5
11
N. Modelului PETL79714.0 R0414A
9
11
95
85
93
26
2
11
97
4
4
9
11
4
96
4
11
31
4
89
8
84
28
4
5
26
2
11
81
7
22
4
13
82
74
91
90
105
104
3
22
12
17
81
74
77
13
38
94
33
10
104
3
91
33
12
38
17
34
83
7
DESEN DETALIAT D
N. Modelului PETL79714.0 R0414A
88
80
86
18
10
92
64
36
1
58
25
92
4
25
1
4
1
1
4
4
4
1
1
27
1
35
1
4
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
Pentru a comanda piese de schimb, consultaţi coperta faţă a acestui manual. Pentru a ne ajuta să vă oferim
asistenţă, pregătiţi-vă să ne furnizaţi următoarele informaţii atunci când ne contactaţi:
• numărul modelului şi numărul de serie al produsului (consultaţi coperta faţă a acestui manual)
• numele produsului (consultaţi coperta faţă a acestui manual)
• n
umărul cheie şi descrierea piesei(pieselor) de schimb (consultaţi LISTA DE PIESE şi DESENUL DETALIAT de
la sfârşitul acestui manual)
INFORMAŢII PRIVIND RECICLAREA
Acest produs electronic nu trebuie să fie aruncat la depozitul pentru deşeuri
municipal. Pentru a proteja mediul, acest produs trebuie să fie reciclat conform legislaţiei după sfârşitul duratei de viaţă utile.
Apelaţi la unităţile de reciclare din zona dumneavoastră autorizate pentru colectarea acestui tip de deşeuri. Astfel veţi contribui la conservarea resurselor naturale
şi îmbunătăţirea standardelor europene de protecţie a mediului. Dacă aveţi nevoie
de informaţii suplimentare referitoare la metodele sigure şi corecte pentru eliminarea la deşeuri, contactaţi primăria locală sau magazinul de unde aţi achiziţionat
acest produs.
Nr. de Catalog 357882 R0414A
Tipărit in China © 2014 ICON Health & Fitness, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement