ProForm PETL84909 1195 ZLT TREADMILL Handleiding

ProForm PETL84909 1195 ZLT TREADMILL Handleiding
Modelnr. PETL84909.0
Serienr.
Noteer het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.
GEBRUIKSAANWIJZING
Sticker met
serienummer
VRAGEN?
Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met
de winkel waar u dit product hebt
gekocht.
Bezoek onze website:
www.iconsupport.eu
OPGELET
Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding
voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en)
geplakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer
op de omslag van deze handleiding en
vraag om een vervangende sticker. Plak
de sticker op de aangegeven plaats.
Opmerking: de sticker(s) worden niet op
ware grootte weergegeven.
PROFORM is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING:
lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade
door het gebruik van dit product.
Gebruik de loopband nooit op blote voeten,
nooit alleen op sokken of met sandalen.
1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of
enig ander oefenprogramma begint. Dit is
vooral belangrijk voor personen ouder dan 35
jaar of voor personen met bestaande gezondheidsproblemen.
11. Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 14). Geen elk ander apparaat mag op dezelfde groep aangesloten zijn.
Wanneer de zekering in de adapter van het
snoer vervangen moet worden, plaats dan
een ASTA aanbevolen BS1362 type 13 amp
zekering in de zekeringhouder.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich er van te vergewissen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de
hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen.
12. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik
dan alleen een 3-draadig, 1 mm2 (maat 14)
snoer van maximaal 1,5 m.
3. Gebruik de loopband alleen zoals
voorgeschreven.
4. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,4 m ruimte achter de
loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van
de loopband. Zorg ervoor dat de loopband
geen luchtroosters blokkeert. Leg een matje
onder de loopband om uw vloer of vloerbedekking te beschermen.
13. Houd de stekker bij heteoppervlaktes va
daan.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het electrische snoer of
stekker beschadigd is. Gebruik de loopband
niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN
OPLOSSEN op pagina 22 als de loopband
niet goed werkt.)
5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis
en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de
loopband niet in een garage, niet op een
overdekt terras of bij water.
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en
test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN
TE ZETTEN op pagina 16).
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen
gebruikt worden of waar zuurstof toegevoegd
wordt.
16. Start de loopband nooit wanneer u op de
loopband staat. Houdt u altijd aan de handleuningen vast wanneer u de loopband gebruikt.
7. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12
jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
8. De loopband kan alleen gebruikt worden door
mensen die niet zwaarder zijn dan 136 kg.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken.
Stel de snelheid geleidelijk bij om schokken
bij versnelling te voorkomen.
9. Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de
loopband gebruiken.
18. De polssensor is geen medisch instrument.
Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen
de juistheid van de metingen beïnvloeden. De
polssensor dient slechts om een algemene
hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
10. Draag de juiste kleding bij gebruik van de
loopband. Draag geen losse kleding die verstrikt kan raken in de loopband. Sportkleding
wordt aanbevolen voor zowel mannen als
vrouwen. Draag altijd sportsschoenen.
3
19. Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de
stekker uit het stopcontact, en zet de reset/off
stroomonderbreker in de uit-stand wanneer u
de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening
op pagina 5 voor de plaats van de stroomonderbreker.)
23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog
goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
21. Bij het vouwen of verschuiven van de loopband dient u erop te letten dat de opbergvergrendeling het onderstel stevig in de opslagstand houdt.
25. Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.
24.
20. Voltooi eerst de montage van de loopband
voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.
(Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op
pagina 20.) U moet veilig 20 kg kunnen optillen en laten zakken, om in staat zijn om de
loopband te verplaatsen.
GEVAAR: trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact
trekken voor het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor
het bijregelen zoals beschreven is in deze
handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een onderhoudsmonteur dat aangeeft.
Onderhoud, anders dan de procedures in
deze handleiding moeten uitsluitend worden
uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur.
26. Teveel oefenen kan leiden tot ernstig letsel of
tot de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt
tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te
stoppen en af te koelen.
22. Steek geen enkel voorwerp in welke opening
van de loopband dan ook.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
4
VOORDAT U BEGINT
Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire PROFORM® 1195 ZLT loopband. Deze 1195 ZLT loopband
biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn
ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te
maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke
loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de
helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.
Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de
stickers met het productnummer en het serienummer
kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding
aangegeven.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de
verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig
door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
Houder
Bedieningspaneel
Polssensor
Handleuning
Sleutel/Klip
Staander
Reset/off
Stroomonderbreker
Loopband
Voetkussentje
Platform van het Kussen
Bijstelbouten van
de Ruststandrol
5
MONTAGE
Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het
verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemonteerd. Opmerking: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een
smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als
er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een
zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.
Voor de montage hebt u de bijgeleverde inbussleutel nodig , uw eigen Phillips schroevendraaier
, verstelbare moersleutel
, Punttang
, een schaars
.
Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de metalen onderdelen moet monteren. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin
deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Opmerking: als
een onderdeel in het onderdelenzakje ontbreekt, controleer dan of het is bevestigd aan een van de onderdelen die gemonteerd moet worden. Om schade aan plastic onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
1/4" Sterring
(14)–2
#8 x 1/2" Schroef
(2)–6
5/16" Sterring
(13)–4
3/8" Sterring
(12)–4
#8 x 1/2" Geaarde
Schroef (3)–1
5/16" x 1" Bout (6)–6
1/4" x 3/4" Bout (10)–2
#8 x 3/4" Schroef
(1)–4
Tussenstuk van de
Basisvoet (89)–2
#8 x 1" Tekschroef
(4)–4
3/8" x 1 3/4" Hechtbout (8)–1
3/8" x 4" Hechtbout (9)–4
Tussenstuk van de Bout (81)–4
6
3/8" Moer (11)–1
#10 x 3/4" Schroef
(5)–2
3/8" x 2" Bout (7)–1
1.
Zorg dat het stroomsnoer niet op het stopcontact is aangesloten.
1
Verwijder de 3/8" Moer (11), de 3/8" x 2" Bout
(7), en de verzendbeugel (C) van de Basis (87).
Verwijder de verzendbeugel van de andere kant
van de loopband. Bewaar de Moeren en de
Bouten voor stappen 3 en 6.
C
7
11
2. Draai de loopband met hulp van een tweede
persoon voorzichtig op de linkerkant. Vouw het
Onderstel (51) gedeeltelijk in zodat de loopband
stabieler is; vouw het Onderstel nog niet
volledig in.
2
B
Gat
79
Verwijder de twee aangegeven bouten (A) en de
vervoerbeugel (B) en gooi deze weg.
Snij de transportband die de Draad van de
Staander (79) aan de Basis (87) bevestigt door.
Zoek naar de plasticband in het aangegeven gat
in de Basis en gebruik de band om de Draad
van de Staander uit het gat te trekken.
51
Maak twee Basisvoeten (84) aan de Basis (87)
op de aangegeven plaatsen vast met twee #8 x
1" Tekschroeven (4) en twee Tussenstukken
van de Basisvoet (89).
89
87
A
87
84
4
84 4
84
Maak dan de twee andere Basisvoeten (84) met
twee #8 x 1" Tekschroeven (4) vast.
89
7
84
4
4
3. Maak een Wiel (88) aan de Basis (87) vast met
een 3/8" x 2" Bout (7) en een 3/8" Moer (11).
Draai de Moer niet te vast; het Wiel moet vrij
kunnen draaien.
3
83
Druk een Basiskapje (83) in de Basis (87).
7
88
11
4. Zoek naar de Rechter Staander (80) en het
Tussenstuk van de Rechter Staander (82). Deze
onderdelen zijn voorzien van een sticker met het
woord “Right” (L of Left geeft links aan; R of
Right geeft rechts aan).
87
4
79
Steek de Draad van de Staander (79) door het
Tussenstuk van de Rechter Staander (82) zoals
aangegeven. Plaats het Tussenstuk van de
Rechter Staander op de Basis (87).
80
Draadband
79
82
87
Laat een tweede persoon de Rechter Staander
(80) naast de Basis (87) vasthouden.
Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draadband in de Rechter Staander stevig vast rond
het eind van de Draad van de Staander (79).
Trek dan aan het andere eind van de draadband
totat de Draad van de Staander goed door de
Rechter Staander ligt.
79
5. Houdt een Tussenstuk van de Bout (81) in het
onderste uiteinde van de Rechter Staander (80).
Steek een 3/8" x 4" Hechtbout (9) met een 3/8"
Sterring (12) in de Rechter Staander en in het
Tussenstuk van de Bout. Herhaal deze stap
met een tweede Tussenstuk van de Bout (81),
een 3/8" x 4" Hechtbout (9), en een 3/8"
Sterring (12).
80
Draadband
5
80
9
12
79
Houdt de Rechter Staander (80) tegen het
Tussenstuk van de Rechter Staander (82). Zorg
ervoor dat de Draad van de Staander (79) niet
bekneld raakt. Draai de 3/8" x 4" Hechtbouten
(9) totdat de koppen van de Bouten de Staander
aanraken; draai de Hechtbouten nog niet te
vast.
81
82
8
81
6. Draai de loopband met hulp van een tweede
persoon voorzichtig op de rechterkant. Vouw het
Onderstel (51) gedeeltelijk in zodat de loopband
stabieler is; vouw het Onderstel nog niet
volledig in.
6
Verwijder de twee aangegeven bouten (A) en de
vervoerbeugel (B) en gooi deze weg.
B
A
83
Maak een Wiel (88) aan de Basis (87) vast met
een 3/8" x 2" Bout (7) en een 3/8" Moer (11).
Draai de Moer niet te vast; het Wiel moet vrij
kunnen draaien.
7
87
Druk een Basiskapje (83) in de Basis (87).
7. Houdt een Tussenstuk van Bout (81) in het onderste uiteinde van de Linker Staander (75).
Steek een 3/8" x 4" Hechtbout (9) met een 3/8"
Sterring (12) in de Linker Staander en in het
Tussenstuk van de Bout. Herhaal deze stap
met een tweede Tussenstuk van de Bout
(81), een 3/8" x 4" Hechtbout (9), en een 3/8"
Sterring (12).
7
9
81
Houdt het Tussenstuk van de Linker Staander
(86) en de Linker Staander (75) tegen de Basis
(87). Draai de 3/8" x 4" Hechtbouten (9) vast totdat de koppen van de Bouten de Staander aanraken; draai de Bouten nog niet te vast.
88
11
75
12
81
51
86
87
Leg de loopband met hulp van een tweede persoon zodanig neer dat de Basis (87) plat op de
vloer ligt.
8. Schuif het Tussenstuk van de Linker
Handleuning (74) en het Tussenstuk van de
Rechter Handleuning (78) op de bovenkant van
de Linker Staander (75) en de Rechter Staander
(80).
8
74
75
78
80
9
9. Steek het uiteinde van de Draad van de
Staander (79) in de onderkant van de Rechter
Handleuning (104) en trek deze uit het gat in de
zijkant van de Rechter Handleuning.
9
107
Schuif de Kapjes van de Handleuning (105) op
de onderste kanten van de Rechter
Handleuning (104) en de Linker Handleuning
(107). Steek dan de houders van de
Handleuningen in de bovenkanten van de
Staanders (75, 80).
75
Gat
79
Draadband
Verwijder de draadband uit de Draad van de
Staander (79).
10. Maak de Rechter Handleuning (104) en de
Linker Handleuning (107) vast met zes 5/16" x
1" Bouten (6) en vier 5/16" Sterringen (13) zoals
afgebeeld. Maak de Bouten nog niet vast.
10
Schuif de Kapjes van de Handleuningen (105)
van de Staanders (75, 80) af. Maak het onderste uiteinden van iedere Handleuning (104, 107)
aan de Staander vast met een #10 x 3/4"
Schroef (5).
6
105
Plaats de Kapjes van de Handleuning (105)
zoals afgebeeld. Maak een Kapje van de
Handleuning aan ieder Handleuning (104, 107)
vast met een #8 x 1/2" Schroef (2).
105
13
6
107
2
5
75
6
13
6
104
80
5
10
80
Beugel
105
104
105
2
11. Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant
op een zachte oppervlakte zodat het bedieningspaneel niet bekrast wordt.
11
Verwijder de twee #8 x 1/2" Schroeven (2) van
de Dwarsstang (106), en verwijder daarna de
Dwarsstang. Bewaar de Dwarsstang en de
twee Schroeven voor stap 12 en 15.
12. Maak de Dwarsstang (106) aan de Rechter en
Linker Handleuningen (104, 107) vast met twee
1/4" x 3/4" Bouten (10) en twee 1/4" Sterringen
(14). Maak de Bouten nog niet vast.
Bedieningspaneel
2
106
2
12
107
14
10
106
14
10
104
11
13. Laat een tweede persoon het bedieningspaneel
bij de Rechter Handleuning (104) en de Linker
Handleuning (niet afgebeeld) vasthouden.
Verbind de Draad van de Staander (79) met de
draad van het bedieningspaneel. Raadpleeg de
inzet-tekening. De verbindingstukker zouden
makkelijk samen moeten glijden en op hun
plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt,
dient u een van de verbindingsstukken te
draaien en het nog eens te proberen. HET BEDIENINGSPANEEL KAN BESCHADIGD WORDEN WANNEER DE VERBINDINGSTUKKEN
NIET GOED VERBONDEN ZIJN EN U DE
STROOM INSCHAKELT.
14. Maak de geaarde draad van het bedieningspaneel aan de Rechter Handleuning (104) vast
met een #8 x 1/2" Geaarde Schroef (3).
Opmerking: het kan zijn dat de Geaarde
Schroef moeilijk te draaien is.
13
Draad van
het
Bedienings
paneel
Draad
van het
Bedien
-ingspaneel
79
104
79
14
Plaats het bedieningspaneel op de Rechter
Handleuning (104) en op de Linker Handleuning
(niet afgebeeld). Zorg dat u de bedrading niet
beklemd raakt. Steek de verbindingsstukken en
het restant aan draad in de Rechter
Handleuning.
15. Maak het bedieningspaneel aan de Rechter en
de Linker Handleuningen (104, 107) en aan de
Dwarsstang vast met vier #8 x 3/4" Schroeven
(1) en vier #8 x 1/2" Schroeven (2). Draai alle
acht Schroeven wat aan voordat u ze vastdraait. Opmerking: gebruik de twee #8 x 1/2"
Schroeven die u in stap 10 verwijderd hebt.
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
3
104
15
Draai de zes 5/16" x 1" Bouten (6) (slechts drie
bouten zijn afgebeeld) vast.
Bedieningspaneel
6
Zie montage stap 5 en 7. Draai de vier 3/8" x
4" Bouten (9) goed vast.
12
107
10
1
Draai de 1/4" x 3/4" Bouten (10) (slechts één
bout is afgebeeld) vast.
Geaarde
draad
2
106
104
2
1
2
16. Mocht het nodig zijn, steek dan de Linker
Houder (94) en de Rechter Houder (103) in de
Achterkant van het Bedieningspaneel (98).
16
94
Draai een #8 x 1/2" Schroef (2) in ieder
Tussenstuk van de Handleuning (74, 78).
98
74
103
2
2
78
17. Breng daarna het Onderstel (51) omhoog, tot de
stand die is afgebeeld. Zorg dat een tweede
persoon het Onderstel vasthoudt tot deze
stap voltooid is.
17
Draai het Opbergvergrendeling (48) zodanig dat
de grote cilinder en de vergrendelingsknop zich
in een stand bevinden zoals afgebeeld.
51
7
Bevestig het bovenste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (48) in de beugel op het
Onderstel (51) met een 3/8" x 2" Bout (7) en een
3/8" Moer (11).
11
48
Vergrendelknop
Maak het onderste uiteinde van de
Opbergvergrendeling (48) aan de Basis (87)
vast met een 3/8" x 1 3/4" Hechtbout (8).
Opmerking: het kan nodig zijn om met het
Onderstel heen en weer te schuiven om de
Opbergvergrendeling gelijk in lijn te brengen
met de beugel.
Grote
Cilinder
87
8
Laat het Onderstel (51) zakken (zie DE LOOPBAND LATEN ZAKKEN VOOR GEBRUIK op
pagina 21).
18. Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt. Mochten er plastic velletjes op de
stickers van de loopband zitten, verwijder deze dan. Plaats een matje onder de loopband om de vloer of de
vloerbedekking te beschermen. Opmerking: er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd. Berg de
meegeleverde inbussleutels goed op; een van de inbussleutels wordt gebruikt om de loopband mee af te
stellen (zie pagina 23 en 24).
13
GEBRUIK EN BIJSTELLEN
DE REEDS INGESMEERDE LOOPBAND
Uw loopband is voorzien van een band die al met een
hoogwaardig smeermiddel is behandeld. BELANGRIJK: behandel de band of het loopplatform nooit
met siliconen spray of ander middel. Als u dat
doet, zult u de loopband beschadigen.
Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven uiteinde van
het snoer in het stopcontact van de loopband. Bekijk
tekening 2. Steek het snoer in een goed geinstalleerd
en geaard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen.
2
HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN
Stopcontact
De stekker moet geaard zijn. Als het niet goed functioneert geeft de aarding de laagste weerstandspad
voor de elektriciteit om zodoende het risico van elektrische schok te verminderen. Een snoer en een geaarde stekker zijn bijgeleverd. BELANGRIJK: als het
snoer beschadigd is moet u het vervangen voor
een door de fabrikant aanbevolen snoer.
1
GEVAAR:
Stopcontact van
de Loopband
een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een elektrische
schok leiden. Laat een elektriciën de aarding
nakijken als u niet zeker weet of het stopcontact goed geaard is. Breng geen wijzigingen
aan de stekker van het apparaat aan. Laat een
elektriciën een nieuwe stekker monteren als
de stekker niet in het stopcontact past.
Snoer
14
DIAGRAM VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Sleutel
DE WAARSCHUWINGSSTICKER OPPLAKKEN
Zoek de Engelse waarschuwingen op het bedieningspaneel. U vindt dezelfde waarschuwingen in andere talen
op het meegeleverde stickervel. Plak de Nederlandse
waarschuwingssticker op het bedieningspaneel.
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Het bedieningspaneel van de loopband omvat veel verschillende functies om doeltreffender en prettig te oefenen.
Wanneer de handmatige instelling van het bedieningspaneel gekozen wordt, kunt u de snelheid en de helling van
de loopband met een druk op de toets veranderen.
Tijdens de oefening zal het bedieningspaneel doorlopend feedback over uw oefening geven. U kunt zelfs
uw hartslag meten door de handgreep met polssensor of
de optionele borstkas-polssensor (raadpleeg pagina 19)
te gebruiken.
Het bedieningspaneel omvat tevens zestien
voorafïngestelde programmaʼs -vier oefeningen om af te
slanken, vier aerobic oefeningen, vier oefeningen voor
het uithoudingsvermogen, en vier prestatie oefeningen.
De snelheid en de helling van de loopband worden tijdens de oefening automatisch beheert terwijl u door een
effectieve oefening wordt begeleidt.
Klip
U kunt met het extra stereogeluidssysteem naar uw favoriete oefenmuziek of audioboek luisteren terwijl u aan
een betere conditie werkt.
Zie pagina 16 om de stroom aan te zetten. Zie pagina
16 om de handmatige instelling te gebruiken. Zie
pagina 18 om een voorafïngestelde oefening te gebruiken. Raadpleeg pagina 19 om het stereogeluidssysteem te gebruiken.
BELANGRIJK: als er een plastic velletje op het bedieningspaneel zit, moet u dat verwijderen. Draag
alleen schone schoenen wanneer u de loopband gebruikt om beschadiging aan het loopplatform te
voorkomen. Inspecteer af en toe de ligging van de
band wanneer de loopband voor het eerst gebruikt
wordt. Leg deze in het midden mocht het nodig zijn
(zie pagina 24).
Opmerking: het bedieningspaneel kan de snelheid en de
afstand in kilometers of mijlen weergeven. Om uit te vinden welke meeteenheid is geselecteerd, of om de meeteenheid te wijzigen zie DE INFORMATIEMODUS op
pagina 19. Voor het gemak zijn alle instructies in dit
gedeelte in kilometers aangegeven.
15
HOE HET APPARAAT TE ZETTEN
DE HANDMATIGE INSTELLING GEBRUIKEN
BELANGRIJK: laat, wanneer de loopband aan
koude temperaturen blootgesteld is geweest, de
loopband op kamertemperatuur komen voordat u
de elektriciteit inschakelt. Als u dit niet doet kunt u
het bedieningspaneel of andere elektrische componenten beschadigen.
Steek de stekker in (zie
pagina 14). Zoek vervolgens naar de [RESET/OFF]
stroomonderbreker welke
zich bevindt op het onderstel van de loopband bij het
snoer. Plaats de stroomonderbreker in de reset stand.
1. Steek de sleutel in het bedieningspaneel.
Zie HOE HET APPARAAT TE ZETTEN links.
2. Kies de handmatige instelling.
Wanneer de sleutel ingestoken wordt zal de
handmatige instelling
gekozen worden en zal
een pad op de piste verschijnen. Als een
voorafïngestelde oefening gekozen is, trek dan de sleutel eerst uit en
steek deze daarna weer in.
Resetten
BELANGRIJK: het bedieningspaneel toont een
demo-instelling, die ontwikkeld is voor gebruik als
de loopband geëtaleerd wordt in een winkel. De
demo-instelling is gekozen wanneer de displays
gaan branden zodra de stekker in het stopcontact
gestoken wordt en de stroomonderbreker in de
reset stand staat. Om de demo-instelling uit te
schakelen, houdt u de Stoptoets enkele seconden
lang ingedrukt. Raadpleeg DE INFORMATIEMODUS op pagina 19 om de demo-instelling uit te
schakelen wanneer de displays blijven branden.
3. Start de loopband.
Druk op de toets [GO], op de Snelheidstoename
[SPEED] toets of op een van snelheidstoetsen met
de nummers 2 tot 19 om de loopband te starten.
Als de Go-toets of de Snelheidstoename toets
wordt ingedrukt dan zal de loopband beginnen te
draaien met een snelheid van 2 km/u [KM/H]. Als u
een oefening doet, kunt u de snelheid van de loopband naar wens aanpassen door de snelheidstoename en -afname toetsen in te drukken. Met iedere
druk op een van de knoppen zal de snelheidsinstelling met 0,1 km/u veranderen. Wanneer u de
knop ingedrukt houdt dan zal de snelheidsinstelling
met 0,5 km/u veranderen. Opmerking: na het
drukken op de toetsen kan het even duren voordat
de loopband de geselecteerde snelheidsinstelling
bereikt.
Ga op de voetennbalken van de loopband staan. Zoek
naar de klip die aan de sleutel vast zit (zie tekening op
pagina 15) en maak de klip aan de tailleband van uw
kleding vast. Steek de sleutel in het bedieningspaneel.
Kort daarna zal de display oplichten. BELANGRIJK:
bij een noodsituatie kunt u de sleutel uit het bedieningspaneel trekken, zodat de loopband vertraagt
en tot stilstand komt. Test de klip door voorzichtig
een paar stappen achteruit te zetten totdat de sleutel uit het bedieningspaneel wordt getrokken. Als
de sleutel niet uit het bedieningspaneel komt, stel
dan de lengte van de klip bij.
De loopband zal, wanneer u op een van de
genummerde snelheidstoetsen drukt, langzaam
van snelheid veranderen totdat de gekozen snelheid bereikt wordt.
Om de loopband te stoppen, drukt u op de
Stoptoets [STOP]. Om de loopband opnieuw te
starten, drukt u op de Go toets, op de
Snelheidstoename toets of op een van de 2 tot 19
genummerde snelheidstoetsen.
16
4. De hellingstand van de loopband veranderen
zoals gewenst.
Snelheid display—Deze
display geeft de snelheid
van de loopband aan.
Druk om de helling van
de loopband te veranderen, op de Hellingstoename [INCLINE] en afname toetsen of op
een van de genummerde hellingstoetsen. Druk om de helling van de
loopband te veranderen, op de Hellingtoename of afname toetsen. Elke keer als u op de
Hellingtoename of -afname toets drukt, verandert
de helling met 0,5%. De loopband zal, wanneer u
op een van de genummerde hellingstoetsen drukt,
bijgesteld worden tot de gewenste hellingsinstelling
bereikt is. Opmerking: het kan even duren nadat u
op de toetsen hebt gedrukt voordat de loopband de
gewenste hellingsinstelling bereikt.
Om de displays te resetten druk op de Stoptoets,
trek de sleutel uit en steek de sleutel weer in.
6. Meet uw hartslag als u dat wilt.
Opmerking: indien u de handgreep polssensor
en de borstkas-polssensor tegelijkertijd gebruikt, zal het bedieningspaneel uw hartslag
niet nauwkeurig weergeven. Raadpleeg pagina
19 voor meer informatie over de optionele
borstkassensor.
Verwijder de plastic velletjes van
de metalen contactpunten voordat u de handgreep polssensoren gebruikt.
Zorg er ook voor
dat uw handen
schoon zijn.
5. Volg uw vordering op de piste en op de
displays.
De piste—De display
zal, wanneer de handmatige instelling
gekozen wordt, een
piste van 402 meter
aangeven. Als u oefent,
zullen de rond het pad
achter elkaar verschijnen tot het gehele pad wordt
opgelicht. Het pad zal dan verdwijnen en de indicatoren zullen weer opnieuw na elkaar oplichten.
Ga, om de handgreep met polssensor te gebruiken, op de voetbalken staan en houdt de polsstang vast met uw handpalmen op de metalen contactpunten. Beweeg uw handen niet. Als uw hartslag waargenomen wordt zal uw hartslag getoond
worden. Voor de meest nauwkeurige hartslagwaarde, dient u de contactpunten 15 seconden
lang vast te houden.
Tijd display—Deze display zal, wanneer de
handmatige instelling
gekozen wordt, de verlopen tijd aangeven.
Indien u een oefening
kiest, zal de display de resterende tijd van de oefening weergeven in plaats van de verlopen tijd.
7. Als u klaar bent met de oefening dient u de
sleutel uit het bedieningspaneel te trekken.
Ga op de voetenbalken staan, druk op de
Stoptoets en stel de hellinginstelling van de
loopband in de laagste stand. De helling van de
loopband moet zich in de laagste stand bevinden wanneer u de loopband wilt opbergen anders kan de loopband beschadigd worden. Trek
vervolgens de sleutel uit het bedieningspaneel en
bewaar deze op een veilige plek.
Afstand/Helling display—Deze display
geeft de gelopen afstand
aan. De display geeft
ook, iedere keer dat de
helling aangepast wordt,
een paar seconden lang de hellinginstelling aan.
Calorieën/Hartslag display—Deze display
geeft bij benadering het
aantal verbranden calorieën aan. De display
geeft ook uw hartslag
weer wanneer u de handgreep met polssensor gebruikt.
Contactpunten
Wanneer u klaar bent met de loopband, plaats de
stroomonderbreker dan in de “off” stand en neem
het snoer uit het stopcontact. BELANGRIJK: als u
dit niet doet, kunnen de elektrische onderdelen
van de loopband voortijdig slijten.
17
HOE EEN VOORAF INGESTELDE OEFENING TE
GEBRUIKEN
flikkerende segment
geeft de weerstandsinHuidig Segment
stellingen voor het
huidige segment weer.
Aan het einde van elk
segment, is een serie
geluiden te horen en begint het volgende segment van het profiel te knipperen. Als een andere
snelheids- of hellinginstelling is geprogrammeerd
voor het volgende segment, dan zal de snelheidsof hellinginstelling knipperen in het display om u te
waarschuwen. De loopband zal dan automatisch
op nieuwe snelheids- of hellinginstelling bijstellen.
1. Steek de sleutel in het bedieningspaneel.
Zie HOE HET APPARAAT TE ZETTEN op
pagina 16.
2. Kies een voorafingestelde oefening.
Druk herhaaldelijk op de afslanken, de Aerobic, de
uithoudingsvermogen of de prestatie toets om een
voorafingestelde oefening te kiezen [WEIGHT
LOSS, AEROBIC, ENDURANCE, PERFORMANCE].
De oefening gaat op deze wijze door tot het laatste
segment van het profiel in de display knippert en
het laatste segment klaar is. De loopband zal dan
langzaam stoppen.
Wanneer een voorafingestelde oefening
gekozen wordt, dan zal
de oefentijd op de Tijd
[TIME] display verschijnen, de minimum snelheidsinstelling van de oefening zal op de
Afstand/Helling [DISTANCE/INCLINE] display verschijnen, de maximum snelheidsinstelling zal op de
Calorieën/Hartslag [CALORIES/PULSE] display
verschijnen, en de naam van de oefening zal op de
Snelheid [SPEED] display verschijnen. Bovendien
zal er een profiel van de snelheidsinstellingen van
de oefening verschijnen in de piste.
Indien de snelheids- of hellingsinstelling tijdens de
oefening te hoog of te laag staat, dan kunt u de instelling handmatig overschrijven door op de
Snelheid en Helling [INCLINE] toetsen te drukken;
echter als het volgende segment van de oefening begint dan zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de snelheids- en hellinginstellingen voor dat volgende segment.
Om op elk mogelijk ogenblik met de oefening te
stoppen drukt u op de Stoptoets [STOP]. Druk op
de Gotoets om de oefening te hervatten. De loopband begint met een snelheid van ongeveer 2
km/uur te draaien. Als het volgende onderdeel van
de oefening begint, zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de snelheid en hellinginstelling voor dat volgende segment.
3. Start de loopband.
Druk op de Gotoets [GO] om het programma te
laten beginnen. Even nadat u op de toets heeft
gedrukt, zal de loopband zich automatisch aanpassen aan de eerste snelheid en hellingsinstelling
van de oefening. Houdt de handleuningen vast en
begin met lopen.
Elke oefening is verdeeld in segmenten van 1-minuut. Er is één hellinginstelling en één tempo-instelling geprogrammeerd voor elk segment.
Opmerking: de zelfde snelheid en/of hellingsinstelling kan worden geprogrammeerd voor opeenvolgende segmenten.
Tijdens het oefenprogramma, wordt uw profiel
weergegeven zodat u uw vorderingen kunt volgen.
De flikkerende balk van het profiel stelt het huidige
oefeningsegment voor. De hoogte van het
4. Volg uw vordering op de piste en op de
displays.
Zie stap 5 op pagina 17.
5. Meet uw hartslag als u dat wilt.
Zie stap 6 op pagina 17.
6. Als u klaar bent met de oefening dient u de
sleutel uit het bedieningspaneel te trekken.
Zie stap 7 op pagina 17.
18
DE INFORMATIEMODUS
Het bedieningspaneel heeft een informatiemodus die
de totale afstand die de loopband heeft afgelegd en
het totaal aantal uren dat de loopband is gebruikt, bijhoudt. De informatiemodus laat toe om van meeteenheid te veranderen (van mijlen nar kilometers) en om
de display en de demo instelling aan en uit te zetten.
Om de informatiemodus te selecteren, houdt u de
Stoptoets [STOP] ingedrukt terwijl u de sleutel terug
steekt in het bedieningspaneel en daarna de Stoptoets
weer loslaat. Als de informatiemodus is geselecteerd,
zal de volgende informatie worden afgebeeld:
De Tijd [TIME] display toont
het aantal uren dat de loopband is gebruikt.
De Afstand/Snelheid [DISTANCE/INCLINE] display
zal het totaal aantal kilometers of mijlen, die de loopband afgelegd heeft, tonen.
Er verschijnt een “M” voor
metrische kilometers of een
“E” voor Engelse mijlen op
de Calorie/hartslagdisplay.
Druk op de Snelheidstoename [SPEED] toets om
naar wens de meeteenheid te wijzigen.
HET GEBRUIK VAN HET STEREOGELUIDSYSTEEM
Voor muziek of audioboeken via de stereoluidsprekers
van het bedieningspaneel moet u uw iPod, Mp3speler, CD-speler, of een andere eigen speler op het
bedieningspaneel aansluiten door gebruik te maken
van het audiocontactpunt.
Zoek, om het audiocontactpunt te gebruiken, naar de
audiokabel en steek deze in het audiocontactpunt bij
de luidsprekers. Steek dan de audiokabel in het contactpunt van uw iPod, MP3-speler, CD-speler, of andere eigen speler. Zorg dat de audiokabel volledig
is aangesloten.
Druk dan op de Afspeeltoets [PLAY] op uw MP3speler, CD-speler of andere eigen audio-speler.
Als u een eigen CD-speler gebruikt en de CD slaat
over, plaats de CD-speler dan op de vloer of op een
ander vlak oppervlak in plaats van op het bedieningspaneel.
DE OPTIONELE BORSTKAS POLSSENSOR
Een optionele borstkas-polssensor biedt een handvrije
bediening en controleert de hartslag tijdens de oefeningen. Voor aankoop van de optionele borstkaspolssensor belt u met het telefoonnummer op de
omslag van deze handleiding.
Het bedieningspaneel toont
een demomodus, die ontwikkeld is voor gebruik als
de loopband geëtaleerd
wordt in een winkel. Als de
demo-instelling aanstaat,
dan zal het bedieningspaneel normaal functioneren als
u de stekker insteekt, de reset/stroomonderbreker in
de resetstand schakelt en de sleutel in het bedieningspaneel steekt. Als u de sleutel uittrekt, dan blijven
de displays verlicht hoewel de toetsen niet werken.
Indien de demomodus aangezet is, dan zal een “d” op
de display verschijnen terwijl de informatiemodus geselecteerd is. Om de display demomodus aan of uit te
zetten, kunt u op de Snelheidsafname toets drukken.
Om de informatiemodus te beëindigen, dient u de sleutel uit het bedieningspaneel te trekken.
19
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN
DE LOOPBAND INKLAPPEN VOOR OPSLAG
Voordat u de loopband opvouwt, dient u de helling in te
stellen op de laagste stand. Als u dit niet doet kunt u de
loopband beschadigen als u deze uitklapt. Verwijder de
sleutel en trek het stroomsnoer uit het stopcontact.
OPGELET: u moet veilig 20 kg kunnen tillen en laten zakken, of in staat zijn om de loopband te verplaatsen.
1. Houdt het metalen onderstel stevig vast op de plaats
die door de pijl rechts wordt aangegeven. OPGELET:
til het onderstel nooit aan de plastic voetsteunen op
om letsel te voorkomen. Zorg dat u uw benen buigt en
houdt uw rug recht als u het onderstel omhoog houdt.
Til het onderstel halfweg de verticale stand.
Onderstel
2. Til het onderstel op tot de vergrendelknop in de opslagstand vergrendelt. Zorg dat de vergrendelknop in de
opslagstand vergrendeld wordt.
Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de
vloerbedekking te beschermen. Houdt de loopband
weg bij direct zonlicht. Berg de loopband nooit op in
een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 30°
C.
Onderstel
Vergrendelknop
HOE DE LOOPBAND VERPLAATSEN
Voordat u de loopband verplaatst dient u de loopband in de
opslagstand te zetten, zoals hierboven beschreven. Zorg dat
de vergrendelknop in de opslagstand vergrendeld is.
1. Houdt een handgreep en het onderstel vast en zet een
voet tegen een van de wielen. Trek niet aan het onderstel.
2. Kantel de loopband tot deze vrij kan rollen op de wieltjes.
Verplaats de loopband voorzichtig naar de gewenste
plaats. Verplaats de loopband nooit door deze naar
achteren te laten hellen. Wees heel voorzichtig tijdens
het verplaatsen van de loopband zodat u persoonlijk
letsel voorkomt. Verplaats de loopband niet over een
oneffen oppervlak.
3. Plaats een voet tegen een wiel en laat de loopband
voorzichtig neer tot deze in de opslagstand staat.
20
Onderstel
Handleuning
Wiel
DE LOOPBAND LATEN ZAKKEN VOOR GEBRUIK
1. Houdt het bovenste uiteinde van de loopband vast met
uw rechterhand. Trek de vergrendelknop naar links en
houdt deze vast. Het kan nodig zijn om het onderstel
naar voren te duwen als u de knop naar links trekt. Draai
het onderstel naar onderen en laat de vergrendelknop
los.
Onderstel
Vergrendelknop
2. Houdt het metalen onderstel stevig met beide handen
vast en laat deze zakken op de vloer. OPGELET: houd
niet alleen de plastic grijprails vast en laat het onderstel niet op de grond vallen. Buig uw knieën en houdt
uw rug recht.
Onderstel
21
PROBLEMEN OPLOSSEN
De meeste problemen met de loopband kunnen met de onderstaande stappen worden opgelost. Zoek het
symptoom dat van toepassing is en volg de vermelde stappen. Als u verdere hulp nodig hebt, raadpleegt
u de omslag van deze handleiding.
PROBLEEM:
het apparaat gaat niet aan
OPLOSSING: a. Zorg ervoor dat het snoer in een goed geaard stopcontact is gestoken (zie pagina 14). Als u
een verlengsnoer nodig hebt, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm2 snoer dat niet langer is dan 1,5 meter.
b. Steek de sleutel in het bedieningspaneel nadat u het snoer in het stopcontact hebt gestoken.
PROBLEEM:
c. Controleer de reset/off stroomonderbreker
[RESET/OFF] die zich op het onderstel van de
loopband bevindt naast het snoer. Als de schakelaar zoals afgebeeld, uitsteekt, dan is de
stroomonderbreker afgegaan. Om de stroomonderbreker opnieuw in te stellen, wacht u vijf minuten en drukt u de schakelaar weer in.
c
Doorgeslagen
Resetten
de stroom gaat uit tijdens gebruik
OPLOSSING: a. Controleer de reset/off stroomonderbreker (zie bovenstaande tekening). Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld, wacht u vijf minuten en drukt u de schakelaar weer in.
b. Zorg ervoor dat het snoer is aangesloten op het stopcontact. Als het is aangesloten op het
stopcontact, haal het snoer er dan uit, wacht vijf minuten en steek het weer in het stopcontact.
c. Haal de sleutel uit het bedieningspaneel. Plaats de sleutel terug in het bedieningspaneel.
PROBLEEM:
d. Als de loopband nog steeds niet werkt, raadpleegt u de omslag van deze handleiding.
het scherm van het bedieningspaneel blijft verlicht als u de sleutel uit het bedienings-paneel haalt
OPLOSSING: a. Het bedieningspaneel toont een demostand, die ontwikkeld is voor gebruik als de loopband
wordt geëtaleerd in een winkel. Als het scherm verlicht blijft als u de sleutel verwijdert, is de demostand ingeschakeld. Om de demostand uit te schakelen, dient u de Stop-toets [STOP] een
aantal seconden ingedrukt te houden. Als de schermen nog steeds verlicht zijn, raadpleegt u
DE INFORMATIEMODUS op pagina 19 om de demostand uit te zetten.
PROBLEEM:
de displays van het bedieningspaneel werken
niet naar behoren
OPLOSSING: a. Verwijder de sleutel uit het bedieningspaneel en
NEEM HET SNOER UIT HET STOPCONTACT.
Laat de Staanders (75, 80) met hulp van een
tweede persoon voorzichtig neer. Het kan zijn
dat er drie #8 x 2" Schroeven (16) in de onderkant van de Onderpan (73) zitten. Als dat zo is
dient u deze te verwijderen. Opmerking: u heeft
een kruiskopschroevendraaier met een schacht
van minstens 13 cm lang nodig.
Til dan de Staanders (75, 80) op.
22
a
75
73
80
16
16
Verwijder de drie #8 x 3/4" Schroeven (1) en
draai de Motorkap (60) er voorzichtig af.
Zoek naat de Sensorschroef (71) en de Magneet
(45) aan de linkerkant van de Katrol (46). Draai
de Katrol tot de Magneet in lijn is met de
Sensorschroef. Zorg dat het gat tussen de
Magneet en de Sensorschroef ongeveer 3
mm is. Draai, indien nodig, de 3/4" Schroef (17)
wat los en verplaats de Bladveerschakelaar
enigszins. Maak de Motorkap weer vast (niet
getoond). Maak, indien nodig de #8 x 2"
Schroeven weer vast (niet afgebeeld). Laat de
loopband een paar minuten draaien om te controleren of de snelheid juist afgelezen wordt.
PROBLEEM:
de helling van de loopband wijzigt niet goed
PROBLEEM:
de loopband vertraagt als u erop loopt
60
1
3 mm
17
71
Boven
Aanzicht
45
46
OPLOSSING: a. Druk op een van de hellingtoetsen wanneer de sleutel in het bedieningspaneel zit. Trek de
sleutel eruit terwijl de helling verandert. Steek de sleutel er na een paar seconden weer in.
De loopband stijgt automatisch naar het maximale hellingsniveau en dan weer terug naar het
minimumniveau. Hierdoor wordt het hellingsysteem opnieuw aangepast.
OPLOSSING: a. Mocht een verlengsnoer nodig zijn gebruik dan alleen een snoer van 1,5 m of korter.
b. Als de loopband te strak is gezet, dan zal de
werking van de loopband verslechteren en kan
de loopband beschadigd raken. Verwijder de
sleutel en NEEM HET SNOER UIT HET STOPCONTACT. Draai beide bijstelbouten van de
ruststandrol met de inbussleutel een kwartslag
naar links. Als de loopband goed vastzit moet u
elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het
loopoppervlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat
de loopband in het midden zit. Haal dan de
stekker uit het stopcontact. Steek de sleutel in en
laat de loopband een paar minuten lopen.
Herhaal deze handeling tot de loopband goed
vastzit.
b
5–7 cm
Bijstelbouten van de Ruststandrol
c. Als de loopband nog steeds vertraagt als er op gelopen wordt, raadpleegt u de omslag van
deze handleiding.
23
PROBLEEM:
de loopband ligt niet in het midden en slipt als er op gelopen wordt.
OPLOSSING: a. Als de loopband niet in het midden ligt dient
a
u eerst de sleutel te verwijderen en dan NEEM
HET SNOER UIT HET STOPCONTACT. Als
de loopband naar links is verschoven, kunt u
de inbussleutel gebruiken om de linker bijstelbout van de ruststandrol een halve slag naar
rechts te draaien; als de loopband naar rechts
is verschoven kunt u de linker bijstelbout van
de ruststandrol een halve slag naar links
draaien. Zorg dat u de loopband niet te vast
draait. Haal dan de stekker uit het stopcontact.
Plaats de sleutel en laat de loopband een paar minuten lopen. Herhaal deze handeling tot de
loopband goed in het midden zit.
b. Als de loopband slipt als er op gelopen
b
wordt, dient u eerst de sleutel te verwijderen en
dan NEEM HET SNOER UIT HET STOPCONTACT. Draai beide bijstelbouten van de ruststandrol met de inbussleutel een kwartslag naar
rechts. Als de loopband goed vastzit moet u
elke rand van de loopband 5 tot 7 cm van het
loopoppervlak kunnen optillen. Zorg ervoor dat
de loopband in het midden ligt. Steek dan de
stekker in het stopcontact. Steek de sleutel in
en laat de loopband een paar minuten lopen.
Herhaal deze handeling tot de loopband goed vastzit.
24
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN
WAARSCHUWING:
Vet verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te
verbranden, moet u gedurende een aanhoudende periode oefeningen doen op een laag intensiteitniveau.
Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt uw
lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas na
de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als
het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich
bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt.
Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen met
uw hartslag in het middelste nummer van uw trainingzone.
voordat u begint met dit of een ander oefeningenprogramma, dient u een arts te consulteren.
Dit is vooral belangrijk voor personen boven
de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen.
De polssensor is geen medisch apparaat.
Diverse factoren kunnen invloed hebben op
nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De
polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel
bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.
Aerobic-oefening—Als het uw doel is om uw hart en
vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobic-oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit
van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van
het hoogste nummer van uw trainingzone.
Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen of uw
arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding en
voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle resultaten.
RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING
INTENSITEIT VAN OEFENINGEN
Warming up—Start met strekken en lichte oefeningen
gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat
u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.
Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw
hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van
oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel voor
het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en voor een aerobic oefening.
Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot 30
minuten met uw hartslag in uw trainingszone.
(Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig
en diep bij het uitvoeren van de oefening – houd uw
adem niet in.
Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken.
Strekken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en
helpt problemen na de oefening voorkomen.
FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN
Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u
drie trainingen per week te doen, met ten minste één
rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden
regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het
dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.
Voor het vinden van het juiste intensiteitniveau, zoekt
u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw “trainingszone.” Het
laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden
van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het
maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer
is de hartslag voor de aerobic-oefening.
25
LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PETL84909.0
R0410A
Zie de GEDETAILLEERDE TEKENING voor verdere raadpleging van deze handleiding om de onderdelen die hieronder opgesomd staan, te kunnen vinden.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Aant.
17
9
1
4
2
6
3
1
4
2
3
4
4
2
5
3
9
2
2
2
2
1
1
2
15
8
2
4
2
2
4
4
3
6
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Beschrijving
#8 x 3/4" Schroef
#8 x 1/2" Schroef
#8 x 1/2" Geaarde Schroef
#8 x 1" Tekschroef
#10 x 3/4" Schroef
5/16" x 1" Bout
3/8" x 2" Bout
3/8" x 1 3/4" Hechtbout
3/8" x 4" Hechtbout
1/4" x 3/4" Bout
3/8" Moer
3/8" Sterring
5/16" Sterring
1/4" Sterring
#8 x 3/4" Tekschroef
#8 x 2" Schroef
3/4" Schroef
5/16" x 1 1/2" Bout
5/16" x 3 5/8" Bout
3/8" x 1" Bout
Bout van de Ruststandrol
3/8" x 1 3/4" Hechtbout
3/8" x 1 1/2" Bout
3/8" x 3/4" Bout
#8 x 1/2" Schroef
#12 x 1 1/4" Schroef
Motorbout
Schroef van Loopband Geleider
1/4" Tussenring
1/4" Gespleten Tussenring
3/8" Slotmoer
5/16" Flensmoer
Klip van de Kap
#3 x 1/4" Schroef
Sticker van de Voetenbalk
Linker Voetbalk
Waarschuwingsticker
Platform van het Kussen
Loopoppervlak
Loopband
Riemgeleider
Onderstelkap
Tussenstuk van het Onderstel
1/4" x 1" Bout
Magneet
Aandrijfrol/Katrol
Transformator
Opbergvergrendeling
Filter
Rechter Voetbalk
Nr.
Aant.
75
76
77
78
1
1
1
1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
26
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
4
2
1
1
2
2
2
6
6
1
1
1
1
3
Beschrijving
Onderstel
Linkerachtervoet
Geaarde draad van Ruststandrol
Rechterachtervoet
Ruststandrol
Beugel van de Ruststandrol
5/32" Inbussleutel
Inbussleutel
Kapaccent
Motorkap
Onderstel van de Lift
Geaarde Draad van het Liftonderstel
Draadband
Drijfriem
Aandrijfmotor
Geaarde Draad van de Controller
Elektriciteitssnoer
Adapter van het Elektriciteitssnoer
Reset/off Stroomonderbreker
Controller
Sensorschroef
Klem van de Sensorschroef
Onderpan
Tussenstuk van de Linker
Handleuning
Linker Staander
Hellingmotor
Tussenstuk van de Hellingmotor
Tussenstuk van de Rechter
Handleuning
Draad van de Staander
Rechter Staander
Tussenstuk van de Bout
Tussenstuk van de Rechter
Staander
Basiskapje
Basisvoet
Waarschuwingssticker
Tussenstuk van de Linker Staander
Basis
Wiel
Tussenstuk van de Basisvoet
15 1/2" Draadband
Verbinding
8” Draadband
Sleutel/Klip
Linker Houder
Audiokabel
Bedieningspaneel
Draadband
Nr.
Aant.
99
100
101
102
103
104
105
106
4
2
1
6
1
1
2
1
98
1
Beschrijving
Nr.
Achterkant van het
Bedieningspaneel
Polsplaat
Bovenste Kapje van de Handleuning
Sleutelplaat
Klem van het Bedieningspaneel
Rechter Houder
Rechter Handleuning
Kapje van de Handleuning
Dwarsstang
107
108
109
110
111
112
113
114
*
Aant.
1
2
1
1
2
1
1
1
–
Beschrijving
Linker Handleuning
#8 x 1 1/2" Schroef
Motorbedrading van de Helling
Elektronicabeugel
Motorbus
Motorplaat
Ontvanger
Coperchio Accesso
Gebruikersaanwijzing
Opmerking: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de
achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden
niet getoond.
27
28
21
30
25
57
29
56
26
108
17
58
52
32
55
19
37
26
21
38
29
36
54
30
108
35
25
39
17
17
53
40
56
32
28
41
19
26
32
26
26
18
51
11
50
42
43
17
26
46
45
7
38
48
28
26
17
18
35
41
32
44
26
42
43
8
GEDETAILLEERDE TEKENING A—Modelnr. PETL84909.0
R0410A
GEDETAILLEERDE TEKENING B—Modelnr. PETL84909.0
33
1
33
1
25
1
33
70
60
59
111
61
20
27
71
110
67
15
15
15
16
16
29
25
63
20
73
49
25
62
72
16
25
25
15
17
25
47
112
65
66
25
25
64
R0410A
69
113
68
GEDETAILLEERDE TEKENING C—Modelnr. PETL84909.0
2
74
6
13
6
109
75
23
76
31
86
81
85
87
31
83
2
80
24
4
79
4
11
88
92
89
84
4
7
30
31
83
12
85
84
4
6
13
84
84
90
78
79
24
89
11
91
31
6
12
88
22
77
9
7
R0410A
9
81
82
81
12
9
GEDETAILLEERDE TEKENING D—Modelnr. PETL84909.0
95
1
94
96
97
98
1
1
93
100
14
10
1
103
34
1
2
101
34
114
2
1
34
99
102
106
2
105
5
3
99
1
107
R0410A
2
10
2
1
104
2
100
14
105
31
5
2
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:
• het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
• het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE
TEKENING aan het eind van deze handleiding)
RECYCLING INFORMATIE
Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid. Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.
Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de
Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie
nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met
uw plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Onderdeel Nr. 294424 R0410A
Gedrukt in China © 2010 ICON IP, Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement